Sie sind auf Seite 1von 264

Projektantske podloge - solarni sustavi

Zašto Vaillant?
Jer efikasnost solarnog sustava počinje s projektiranjem.

Onaj dobar osjećaj da činimo pravu stvar.


Sadržaj
1

1. Osnove.......................................................................................................................................................................................................................5

3
2. Pločasti kolektori...................................................................................................................................................................................................19

3. Vakuumski kolektori..............................................................................................................................................................................................31 4

4. Mogućnost montaže solarnih kolektora ........................................................................................................................................................37


5
5. Montažni pribor za pločaste kolektore auroTHERM VFK 145/2 V/H i auroTHERM pro VFK 125/3.................................................. 43

6. Montažni pribor za pločaste kolektore auroTHERM VFK 135/2 VD ........................................................................................................ 85 6

7. Montažni pribor za vakuumske kolektore auroTHERM exclusiv VTK 570/2 i VTK 1140/2 ................................................................. 117
7
8. Spremnici potrošne tople vode ...................................................................................................................................................................... 147

9. Kombinirani spremnici ..................................................................................................................................................................................... 157 8

10. Međuspremnici ogrjevne vode ..................................................................................................................................................................... 163


9
11. Pribor .................................................................................................................................................................................................................... 181

12. Sustavi ................................................................................................................................................................................................................ 189 10

13. Regulacija ..........................................................................................................................................................................................................205


11
14. Projektiranje sustava ..................................................................................................................................................................................... 207

15. Primjeri .............................................................................................................................................................................................................. 235 12

13

14

15

Projektantske podloge za solarne sustave 3


4 Projektantske podloge za solarne sustave
1. Osnove
1

1.1. Snaga sunčeve energije.......................................................................................................................................................................................6

1.2. Solarni kolektori...................................................................................................................................................................................................11

1.3. Solarni sustavi.....................................................................................................................................................................................................15

Projektantske podloge za solarne sustave 5


1. Osnove
1
1.1. Snaga sunčeve energije

Solarna tehnologija i solarni sustavi godinama su imali


visoku cijenu i smatrali su se povlasticama za bogate,
međutim, cijena takve opreme je doživljava veliki pad, što ju
čini dostupnijom nego ikad.

Solarni sustav je investicija u budućnost koja ne zahtijeva


opsežno održavanje, ne podliježe krizama
i osigurava određenu neovisnost u ovisnosti o cijenama
nafte, plina ili drugih izvora energije.

Prednosti solarnih sustava su:


Sunce – neiscrpan izvor besplatne energije - zaštita okoliša uštedom resursa i smanjenjem CO2
- povećanje vrijednosti objekta koji koristi takvu tehnologiju
- velika identifikacija potrošača sa solarnom tehnikom
Solarna tehnika, vrhunska tehnologija budućnosti - veća neovisnost
Solarni sustav je opskrba energijom bez stvaranja štetnih - nezahtjevno održavanje
plinova, kojom se štede fosilni energenti i čuva se okoliš. - smanjenje ovisnosti o geopolitičkim situacijama
Svatko može aktivno doprinijeti zaštiti okoliša te sudjelovati
u vizualnom oblikovanju objekta. Imidž solarne tehnike
sve više raste, a objekti koji koriste ovakvu tehniku i oblik
energije su sve više zanimljiviji tržištu.

Vaillant solarni kolektori

6 Projektantske podloge za solarne sustave


1. Osnove
1
1.1. Snaga sunčeve energije

Sunčeva energija Orijentacija i sklonost


Sunce već 5 milijardi godina opskrbljuje zemlju energijom Sunčevo je zračenje najintenzivnije oko podneva. Stoga bi
i činit ce to još 5 milijardi godina. Ima li ičeg prirodnijeg od kolektori trebali biti tako postavljeni da su u podne okrenuti
korištenja te energije. Samo 30 minuta sunčeva zračenja na jug. Tu orijentaciju nazivamo Azimutovim kutem pri cemu
na površinu zemlje odgovara aktualnoj jednogodišnjoj 0° označava orijentaciju na jug.
svjetskoj potrošnji energije. Ako ih uspoređujemo s ovim
potencijalom, čini se da su raspoloživi resursi fosilne i
atomske energije maleni.

Dozračena energija koja dospijeva do površine zemlje


naziva se globalnim zračenjem. Snaga i udio izravnog
i difuznog zračenja u velikoj mjeri ovise o godišnjem dobu
i lokalnim vremenskim prilikama. Difuzno zračenje nastaje
raspršivanjem, refleksijom i lomom na oblacima i česticama
u zraku. Ono se također može iskoristiti za solarnu tehniku.

Direktno i difuzno zračenje


U oblačnom danu s difuznim udjelom zračenja od 80%
dozračena energija je 300 W/m2. Ovisno o lokaciji, godišnje
sunčevo zračenje u Hrvatskoj iznosi od 1.150 do 1.600 kWh/m2.

direktno zračenje difuzno zračenje


zračenje u kWh/(m2d)

Sij. Velj. Ož. Trav. Svib. Lip. Srp. Kol. Ruj. List. Stud. Pros.

Prosječno godišnje zračenje

Projektantske podloge za solarne sustave 7


1. Osnove
1
1.1. Snaga sunčeve energije

Ukoliko orijentacija kolektora odstupa od optimalne


orijentacije, tada se godišnje zračenje na površinu kolektora
smanjuje što je veće odstupanje od idealnog smjera i nagiba, SN
Z
W +90˚
što u pravilu možemo kompenzirati većom površinom
+75˚
kolektora. +60˚

+45˚
Stupanj pokrivenosti +30˚
-90˚ I
O
+15˚ -75˚
Solarni stupanj pokrivenosti je ciljana veličina orijentacije 0˚
-15˚ -30˚ -45˚ -60˚
SJ
koja određuje mjerodavne dimenzije površine kolektora i
volumena spremnika. Ovaj stupanj opisuje udio potrebe za
Odstupanje od optimalne orijentacije za Azimutov kut 30°
toplinskom energijom koji treba pokriti solarni sustav. prema zapadu

Zimi je, zbog male količine sunčeva zračenja, nemoguće


pokriti 100% toplinske potrebe za grijanjem.
Odgovarajućim povećanjem površine kolektora neznatno se
doduše može povećati pokrivenost zimi. Ali, to nesumnjivo
dovodi do viška u ljetnim mjesecima što pored male
gospodarske rentabilnosti dovodi do dodatnog termičkog
opterećenja ukupnog postrojenja.

Rješenje u ovom slučaju može biti dodatni potrošač, samo


za ljetne mjesece. To se u idealnim uvjetima može postići
grijanjem bazena. Potpuna pokrivenost sunčevom energijom
moguća je stoga samo pomoću velikih međuspremnika.
Postotak odstupanja zračenja od optimuma (100 %) ovisno o
orijentaciji na jug i o nagibu (odstupanje zbog orijentacije na
zapad kao i zbog orijentacije na istok)

Sij. Velj. Ož. Trav. Svib. Lip. Srp. Kol. Ruj. List. Stud. Pros.

potreba za PTV solarni prinos solarnog sustava


potreba za energijom grijanja zračenje sunca na površinu
kolektora

Sij. Velj. Ož. Trav. Svib. Lip. Srp. Kol. Ruj. List. Stud. Pros.
Zračenje sunca, solarni prinos, potreba za PTV i grijanjem
solarnog sustava za podršku grijanju.

PLI Solar_Kap.1-3_090304.indd 6 04.03.2009 11:57:01 Uh

8 Projektantske podloge za solarne sustave


1. Osnove
1
1.1. Snaga sunčeve energije

Stupanj pokrivenosti sustava Razlog za različite stupnjeve pokrivenosti prije svega leži
Prosječno zračenje na određenoj lokaciji može se očitati u gospodarskoj optimizaciji. Eventualni solarni viškovi
na karti zračenja. smatraju se gubicima. Takvo shvaćanje ima posebno
značenje kod velikih postrojenja s većim investicijama.
Kod malih je sustava kao npr. obiteljske kuće, potreban
Željeni stupanj pokrivenosti u ovisnosti o veličini sustava
stupanj pokrivenosti od cca. 60 % za grijanje PTV.
Vrsta sustava stupanj
Kod srednjih solarnih sustava (stambena zgrada, sportski pokrivenosti
centri itd.) odabire se stupanj pokrivenosti od cca. 30 - 45 %.
Mali sustav (obiteljska kuća ili kuća za dvije cca 60 %
obitelji )
Kod velikih sustava (stambene zgrade, dom za starije osobe
Srednji solarni sustav (stambena zgrada, 30 - 45 %
itd.) s više od 30 - 40 m2 površine kolektorskog polja nastoji
sportski centar itd.)
se postići stupanj pokrivenosti < 20 %. Ovdje je riječ o tzv.
Veliki sustav s površinom kolektora od 30 m2
sustavima za predgrijavanje.
(stambena zgrada, dom za starije osobe itd.) < 20 %

Srednja godišnja ozračenost u Hrvatskoj - prosječni godišnji iznosi u MWh/m2

Projektantske podloge za solarne sustave 9


1. Osnove
1
1.1. Snaga sunčeve energije

Stupanj korisnosti sustava Stupanj korisnosti uobičajenih solarnih sustava za


Solarni stupanj korisnosti sustava je odnos topline koju zagrijavanje PTV u obiteljskim kućama kod sustava s 60 %
solarni sustav predaje konvencionalnom sustavu i sunčeve stupnja pokrivenosti iznosi otprilike 30 - 45 %. To znači da
energije koja je dozračena na površinu kolektora. se od cca 1000 kWh/m2 zračenja može proizvesti
300 - 400 kWh/m2 korisne topline. Sustavi za predgrijavanje
Stupnjevi korisnosti promatraju se uvijek tijekom duljeg mogu proizvesti do 600 kWh/m2.
razdoblja (više mjeseci ili jednu godinu) i služe prvenstveno
energetskoj procjeni postrojenja. U okviru gospodarske Iskorištenost kapaciteta
optimizacije teži se što većem stupnju korisnosti. Kod projektiranja većih sustava od posebnog značaja je
pojam iskorištenost kapaciteta. To je mjera za dnevnu
Stupanj korisnosti sustava i stupanj pokrivenosti sustava potrošnju PTV po m2 površine kolektora.
se ponašaju obrnuto proporcionalno (vidi grafiku).
Ako raste stupanj solarne pokrivenosti pada stupanj Kod manjih sustava dnevna iskorištenost kapaciteta često
korisnosti sustava! iznosi od 30 - 40 l PTV po m2 površine kolektora, dok je za
velike sustave dnevno potrebno cca 70 l PTV po m2 površine
Razlog je taj što sustavi s velikom pokrivenošću rade na kolektora.
prosječno višim temperaturama uz istovremeno slabiji
stupanj djelovanja kolektora. Takvi sustavi ljeti imaju viškove
koji se ne mogu iskoristiti.

stupanj pokrivenosti stupanj korisnosti sustava


stupanj pokrivenosti (%)

stupanj korisnosti (%)

tipični sustavi obiteljskih kuća i kuća za dvije obitelji sustavi za predgrijanje

Solarni stupanj pokrivenosti i stupanj korisnosti sustava obrnuto su proporcionalni

10 Projektantske podloge za solarne sustave


1. Osnove
1
1.2. Solarni kolektori

Pločasti kolektori – izvedba i funkcija


direktno zračenje sunca
Kolektor je srce odnosno „elektrana“ svakog solarnog
konvekcija vjetar, kiša,
sustava. Tu se „proizvodi" energija pretvaranjem sunčeve snijeg,
rekleksija konvekcijski
energije u toplinsku. Vaillant u svojoj ponudi ima nekoliko na apsorberu gubici
gubici
vrsta pločastih kolektora: auroTHERM 145 s strukturiranim refleksija zračenja
na staklu
solarnim staklom i auroTERM pro VFK 125 s solarnim
staklom, te auroTHERM VFK 135/2 D namijenjene sustavima
s gravitacijskim pražnjenjem. apsorpcija
difuzno u stakla
zračenje
Serpentinski apsorber s četiri priključka
auroTHERM kolektori imaju serpentinski apsorber s četiri
priključka neovisno radilo se o vertikalnoj ili horizontalnoj
izvedbi. To omogućuje individualnu tehniku priključivanja
te jednostavnu prilagodbu željama kupaca i okolnostima
postavljanja. Ovisno o lokalnim uvjetima i broju kolektora Refleksija i toplinski gubici u pločastom kolektoru

polazni i povratni vod kolektorskog polja mogu se položiti


s iste ili nasuprotne strane kolektorskog polja.

Kolektori auroTHERM se brzo i jednostavno spajaju bez


dodatnog alata putem jednostavnih hidrauličkih kolektorskih
spojnica.

Serpentinski apsorber služe za optimalno punjenje i


pražnjenje. U usporedbi s apsorberima u obliku harfe,
serpentinski su apsorberi bolji po pitanju prijenosa
energije, manjeg pada tlaka i imaju dobre karakteristike
pri stagnacijskoj fazi kada dolazi do isparavanja solarne
tekućine.

Jednostavno rukovanje pri montaži


Pored apsorbera postoji okvir kolektora i stražnja stjenka od
aluminija. To se ne odražava pozitivno samo na otpornost
Hidraulički priključak kolektora – za jednostavnu i polivalentnu
kolektora već i na težinu koja je izuzetno mala u odnosu na
montažu
veličinu samog kolektora, što pridonosi olakšanom rukovanju
pri montaži. Uzimajući u obzir da se auroTHERM kolektori
brzo i jednostavno spajaju bez dodatnog alata putem
jednostavnih hidrauličkih kolektorskih spojnica, vrijeme
montaže je izuzetno kratko

Projektantske podloge za solarne sustave 11


1. Osnove
1
1.2. Solarni kolektori

Vakuumske cijevi
Središnja komponenta cijevnog kolektora je sama
vakuumska cijev. Ona je optimiziran proizvod po pitanju
učinka i geometrije. staklo

Apsorber
Površina unutarnjeg staklenog cilindra koja se nalazi u
vakuumu obložena je viskokoselektivnim slojem sitnih
čestica aluminijeva nitrata i tvori apsorber. Ovakav apsorber
sposoban je apsorbirati direktno i/ili reflektirano zračenje sa
CPC zrcala smještenih iza cijevi. CPC lim koji vakumske cijevi
zrcalo provodi s apsorberom
toplinu
CPC zrcalo
Ova visokoreflektirajuća CPC zrcala (Compound Parabolic Izvedba auroTHERM exclusiv VTK vakuumskih kolektora
Concentrator) otporna na vremenske uvjete omogućuju
optimalno korištenje ukupne energije zračenja koja
dospije na kolektor. Preko CPC zrcala sunčeva se svjetlost
koncentrira i prenosi na staklene cijevi. Cijev razdjelnika
odnosno sabirni vod nalaze se iznad cijevi u toplinski
izoliranoj sabirnici. Preko apsorpcijskog sloja apsorbira se
sunčeva svjetlost i pretvara u toplinsku energiju.

Hidraulika
Apsorber prenosi solarnu energiju kroz lim koji provodi
toplinu u bakrene U- cijevi odnosno u solarnu tekućinu koja
struji i prenosi energiju u spremnik.

Velika razlika u temperaturi


Zbog dobre vakumske izolacije cijevi i koncentriranih
svojstava CPC zrcala vakuumski cijevni kolektor pogodan je
za primjenu kada su potrebne visoke temperature polaznog
voda pri nižim temperaturama okoline.

Optika
Dizajn proizvoda auroTHERM exclusiv kolektora VTK 570/2
i VTK 1140/2 omogućuje gradnju atraktivnih i nadasve
homogenih kolektorskih polja. Bočno (1), direktno (2) i difuzno (3) zračenje sunca

12 Projektantske podloge za solarne sustave


As with most standard flat collectors, Vaillant flat collec- As shown in the illustration "Reflection and heat losses
tors are also fitted with ventilation openings so that the in flat collectors", the volume of useful dissipated heat
moisture in the air cannot continually precipitate in the is significantly influenced by a range of external (clima-
collector. These necessary openings for ventilating and te-related) and internal (product- and material-specific)
purging the collector have been optimised not only to mi- factors. Even here, it is easy to see that it makes little
1. Osnove
nimise the collector's heat loss but also to guarantee that sense to talk of a collector's output or efficiency without
air is exchanged as much as necessary. defining a range of general parameters. 1
1.2. Solarni kolektori In order to clearly determine a collector's efficiency, it is
However, it is not possible to completely prevent the coll-
ector glass cover from fogging up occasionally. Humidity subjected to a range of standardised tests, during which
that has penetrated the collector in the evening, for ex- different factors are varied to describe its behaviour in
ample, settles on the inside of the glass cover as conden- each case. This results in a number of characteristic lines
sate when the system is heated up again. This is stan- that, in practice, are often reduced to a single characte-
Stupanj djelovanja Za egzaktan opis kolektora važni su sljedeći pojmovi:
dard operating behaviour for flat collectors and does not ristic line using a mathematical formula to simplify and
Za razvoj najmodernijih kolektora visokog učinka, za improve clarity.
damage the product. The collector soon dries out while Stupanj djelovanja kolektora
planiranje i ocjenu solarnog sustava kao i za ne manje
it is heating up, and the moisture escapes through the This collector-specific efficiency characteristic line then
važnu usporedbu
ventilation različitih kolektora potrebno je
openings. Stupanj
specifies djelovanja kolektora naveden
which percentage u % ili bez
of the radiated energydimenzija
can be
kvantificirati proizvodni kapacitet kolektora. ηconverted
(Eta) označava
into usable heat energy, depending onjethe ab-
odnos između učinka topline koja
However, if the collector is fogged up for a prolonged pe-
riod of time, there may be a problem. Blocked ventilation sorber temperature
odvedena iz kolektoraand ambient
i količine temperature.
zračenja. Uglavnom ovisi
Kao što je prikazano
openings, improper na slici, količina
installation or odvedene korisne in-
storing collectors oThe
razlici u temperaturi
collector kolektora
efficiency thereforeprema okolini,depending
changes o trenutnomon
topline ovisi
correctly o nizu
before vanjskih (klimatskih)
installation may causei unutarnjih
increased forma- zračenju kao i ostrength
the radiation strukturi and
kolektora. U matematičkom
the difference between the
tion of condensation.
(specifičnih za proizvod i materijal) faktora. absorber
opisu temperature
koristimo andk1the
koeficijente ambient
i k2. Njihovotemperature.
navođenje For
thissmisla
ima reason, it cannot
samo ever be specified
kad istovremeno označavamoas a sporedne
single, fixed
Note:
Već ovdjeThe
primjećujemo value, but rather as a curve.
design of da nema smisla
vacuum pričati o učinku
tube collectors makes uvjete (zračenje i razlike u temperaturi) i definiciju površine
kolektoraitodnosno o stupnju
impossible djelovanja,
for them to fog bez
up. da definiramo
If condensate The efficiency's surface dependence should also be taken
kolektora!
is found
niz dodatnih uvjeta.on the inside of a glass pipe on tube into consideration, depending on which surfaces are used
collectors, there is a fault and it must be re- as a basis for radiation receivers.
placed.
Kako bi se odredio proizvodni kapacitet kolektora, isti
se podvrgava nizu normiranih ispitivanja gdje variraju 90
η0
različiti utjecaji kako bi se opisale performanse. Rezultat su 80
η0
karakteristične krivulje koje služe za pojednostavljenje i bolji
70
pregled – u praksi se pomoću matematičkog postupka često η0
60
reducira na jednu jedinu karakteristiku.
50

Ta karakteristična krivulja stupnja djelovanja specifična za 40


kolektore označava koliki se udio energije zračenja može
30
pretvoriti u korisnu toplinsku energiju ovisno o temperaturi
20
apsorbera i okoline.
auroTHERM exclusive VTK 570/2 and 1140/2
10

Stupanj djelovanja kolektora mijenja se ovisno o jačini 0


0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
zračenja i o razlici između temperature apsorbera i okoline.
Temperaturna razlika (kolektori - okoliš) [K]
Zato se nikada ne može prikazati kao pojedinačna, čvrsta Globalno zračenje E = 1000 W/m²

vrijednost nego kao krivulja!


Karakteristične krivulje
Fig 15: Efficiency stupnja djelovanja
characteristic za auroTHERM
line for auroTHERM collectors
Stupanj djelovanja ovisi o površini, dakle o tome kolika kolektore (Reference surface: Aperture surface)

površina prima zračenje. Zato je stupanj djelovanja


povezan s neto površinom uvijek za nekoliko stupnjeva
veći od onog koji je povezan s bruto površinom. (Definicija
površina slijedi u nastavku). Kako bi se jednostavno i brzo
usporedila dva kolektora, možemo izabrati određenu točku
Planning module for solar-thermal systems 01/2016 15
na karakterističnoj krivulji (vidi sliku gore). Nedovoljna
mogućnost uspoređivanja kolektora kod kojih nije poznata
referentna površina, dovelo je do toga da je u EN 12975
iz 2006. godine obavezno navođenje najboljeg rezultata
kolektora. Ova se veličina mjeri prilikom zračenja od
1.000 W/m2, ali i kao krivulja nad razlikom u temperaturi
između kolektora i okoline. Budući da učinak kolektora
ovisi o površini, i ova se veličina može upotrijebiti samo za
usporedbu kolektora iste veličine.

Projektantske podloge za solarne sustave 13


1. Osnove
1
1.2. Solarni kolektori

Optički stupanj učina Površine kolektora:


Optički stupanj učina η0 je maksimalni mogući stupanj učina
i definira se kao odnos optičkih svojstava pokrivanja (staklena
ploča) i sposobnosti primanja apsorbera. Odlučujući termički
gubici za proizvodni kapacitet kolektora u praksi ne utječu
na utvrđivanje optičkog stupnja učina niti se mogu ocijeniti
njegovom oznakom. Opisuju se koeficijentima k1 i k2. Optički
odnosno maksimalni stupanj učina nije dovoljno dobar
pokazatelj proizvodnog kapaciteta kolektora!

k1 (linearni koeficijent prijelaza topline) [W/(m2K)]


Ako su male razlike u temperaturi kolektora i okoline,
povećanje gubitka topline linearno je padu linije stupnja
učina i može se opisati faktorom k1. Površine kolektora

Napomena:
Bruto površina (1)
Budući da se u ovim područjima često koriste
Površina vanjskih mjera kolektora (uključujući okvire).
pločasti kolektori, k1 u relativno velikom dijelu
opisuje proizvodni kapacitet kolektora. Kao faktor
Površina otvora (2)
gubitka kod dobrih bi kolektora trebao biti nizak.
Površina ulaza svjetlosti. Označava elemente ispod
k2 (kvadratni koeficijent prijelaza topline) [W/(m2K2)] staklenog pokrova, koje zasjenjuju apsorber. Kod pločastih
kolektora kod kojih neto površina nije u sjeni, površina
Zbog eksponencijalne ovisnosti o temperaturi zračenja
otvora gotovo je identična neto površini.
topline gubici topline kolektora naglo rastu uslijed
viših temperaturnih razlika između kolektora i okoline.
Neto površina/površina apsorbera (3)
Karakteristična krivulja stupnja učina u ovom području
uvelike odstupa od svog linearnog ponašanja. Za opis ovog Djelotvorna površina (apsorbera) je površina koja na je
ponašanja služi kvadratni faktor gubitka k2. premazana selektivnim slojem, a ne nalazi se u sijeni ostalih
elemenata kolektora tijekom okomitog zračenja sunca na
Napomena: kolektorsku površinu. Općenito se označava kao efektivna
U praksi k2 ima prednost kad promatramo površina.
proizvodni kapacitet kolektora pri velikim
temperaturnim razlikama u odnosu na temperaturu
okoline. S obzirom da se radi o faktoru gubitaka i k2
bi trebao što manji.

Temperatura stagnacije
Temperatura stagnacije opisuje maksimalni doseg
temperature kolektora. U slučaju da nema odvođenja
toplinske energije, sva energija ostaje u kolektoru i što
dovodi do porasta temperature. Do krajnje je točke došlo
kad se njegov ukupni učin topline preda okolini kao gubitak.

Napomena:
Budući da se u praksi površno navode mnoge
karakteristične krivulje kolektora, treba paziti
i navesti dotični tip površine. U tehnički
besprijekornu definiciju osobina kolektora spadaju
ostale karakteristične vrijednosti koje ovdje nisu
opisane. Za detaljne informacije molimo, provjerite
certificirane norme kolektora.

14 Projektantske podloge za solarne sustave


1. Osnove
1
1.3. Solarni sustavi

Za pripremu tople vode možemo razlikovati tri osnovna Prednosti i nedostaci tlačnog solarnog sustava:
sustava:
- tlačni solarni sustav (standardni solarni sustavi) Prednosti:
- solarni sustav s gravitacijskim pražnjenjem (dalje u tekstu - nema ograničenja prilikom instalacije
"drainback") - prikladna tehnologija za sve sustave, a posebno za sustave
- gravitacijski solarni sustav (termosifonski sustav) sa stalnim toplinskim zahtjevima
- mala potrošnja solarne crpke
Tlačni solarni sustav
Standardni solarni sustav obično se sastoji od kolektora, Nedostaci:
regulacije i spremnika vode. Projektiranje takvog sustava - opasnost od stagnacije prilikom jakog sunčevog zračenja
uvijek je kompromis između najvećeg mogućeg toplinskog u ljetnom periodu
učina tokom cijele godine i problema koji se mogu pojaviti - viši troškovi održavanja radi godišnje kontrole solarne
uslijed pregrijavanja u ljetnom periodu. ekspanzijske posude i solarne tekućine

"Drainback" solarni sustav


"Drainback" solarni sustavi idealno su rješenje za sustave
kod kojih je potreban veći solarni prinos, a gdje radi
povećanja toplinskog učina kolektorskog polja ne dolazi do
pregrijavanja sustava.

Gravitacijski solarni sustavi


Gravitacijski solarni sustavi ne zahtijevaju regulaciju i koriste
se prvenstveno u područjima s ekstremno visokim sunčevim
zračenjem.

Način rada tlačnog solarnog sustava


Kod tlačnih solarnih sustava koristi se solarna tekućina
koja je mješavina vode i sredstva za zaštitu od smrzavanja
(glikola) koji sprječava sustav od zamrzavanja i šteta nastalih
uslijed istog. Solarna tekućina pomoću crpke cirkulira kroz
kolektore gdje prikuplja toplinsku energiju te je predaje vodi
u spremniku putem solarnog izmjenjivača.

U slučaju da postoji sunčevo zračenje i solarna crpka je Način rada tlačnog solarnog sustava
ugašena, volumen solarne tekućine i radni tlak rastu sve dok
se ne dostigne točka vrenja u kojoj solarna tekućina prelazi
u parnu fazu. Kako bi zaštitili sustav potrebno je ugraditi
ekspanzijsku posudu koja će dozvoliti diletaciju solarne
tekućine te ponovno pokretanje sustava i ispravan rad nakon
što solarna tekućina iz parne faze ponovno prijeđe u tekući
oblik.

Projektantske podloge za solarne sustave 15


1. Osnove
1
1.3. Solarni sustavi

Način rada "drainback" solarnog sustava Prednosti i nedostaci "drainback" solarnog sustava:
"Drainback" solarni sustav nije napunjen do vrha solarnom
tekućinom i nije pod tlakom što kao posljedicu ima da kada Prednosti:
se sustav ugasi, solarna tekućina se gravitacijskim putem - povećani solarni prinosi
povuče u spremnik. Na taj način sustav je zaštićen od poten- - neprekidan rad čak i pri ekstremno visokim vanjskim
cijalnog smrzavanja ili pregrijavanja. Kada je solarna crpka temperaturama te visokom količinom sunčevog zračenja
ugašena, sav cjevovod iznad spremnika sadrži samo zrak. s obzirom da nema stagnacijske faze
Prilikom ponovnog uključenja solarne crpke, solarna tekući- - niži troškovi održavanja
na ponovno počinje cirkulirati tjerajući zrak iz instalacija u - pogodan za sustave koji nemaju stalni toplinski zahtjev
gornju zonu solarnog izmjenjivača. Uz zrak, solarna tekućina
lagano ekspandira prilikom zagrijavanja. Mjehurići zraka koji Nedostaci:
su okruženi solarnom tekućinom u tom slučaju ponašaju se - minimalni nagib cjevovoda između kolektora i spremnika
kao ekspanzijska posuda. mora biti najmanje 4% (4 cm/m)
- udaljenost između solarne crpke i najviše točke kolektora
je 6 m do maksimalnih 12 m (ovisno o izvedbi sustava)
- ukupna duljina cjevovoda između kolektora i solarnog
spremnika ne smije prelaziti 60 m (ovisno o izvedbi
sustava)
- ograničen broj kolektora

Način rada "drainback" sustava Način rada "drainback" sustava – auroFLOW plus

16 Projektantske podloge za solarne sustave


1. Osnove
1
1.3. Solarni sustavi

Gravitacijski solarni sustav (termosifon) Prednosti gravitacijskog sustava:


Kod gravitacijskog solarnog sustava, cirkulacija između
spremnika i kolektora ostvaruje se na principu gravitacije. Prednosti:
Umjesto pumpe, razlika u gustoći između toplijeg i hladnijeg - mali broj elemenata (nema crpki, regulacije, osjetnika)
solarnog fluida koristi se za rad sustava. Apsorber u - jednostavna i provjerena tehnologija
pločastom kolektoru solarnu energiju mijenja u toplinsku - nisi troškovi održavanja
energiju i prenosi je na solarnu tekućinu. Solarna tekućina
(1) u apsorberu se brzo ugrijava gdje dolazi do opadanja Nedostaci:
gustoće fluida što za posljedicu ima da solarna tekućina - isključivo za područja s toplom klimom
počinje s uzgonom. Ugrijana solarna tekućina protječe - ograničen način dogrijavanja spremnika
kroz solarni izmjenjivač u spremniku (2) i predaje toplinsku - pogodan za male sustave
energiju vodi u spremniku (3). Solarna tekućina koja se
ohladila (4) ima veću gustoću od ugrijanog dijela tekućine
te se gravitacijskim putem vraća u kolektor. Ponavljanjem
navedenih radnji ostvaruje se cirkulacija u sustavu bez
dodatnih elemenata (crpka, regulacija).

Način rada gravitacijskog sustava

Projektantske podloge za solarne sustave 17


18 Projektantske podloge za solarne sustave
2. Pločasti kolektori

2.1. Pločasti kolektor auroTHERM VFK 145/2 V................................................................................................................................................ 20

2.2. Pločasti kolektor auroTHERM VFK 145/2 H................................................................................................................................................22

2.3. Pločasti kolektor auroTHERM pro VFK 125/3.............................................................................................................................................24

2.4. Pločasti kolektor auroTHERM VFK 135/2 VD – za "drainback" solarne sustave................................................................................26

2.5. Pločasti kolektor auroTHERM VFK 135/2 D – za "drainback" solarne sustave...................................................................................28

Projektantske podloge za solarne sustave 19


2. Pločasti kolektori
2.1. Pločasti kolektor auroTHERM VFK 145/2 V

2
Posebne značajke
- kolektori za solarnu pripremu potrošne tople vode te
podršku grijanja
- brutto/netto površina 2,51 m2/2,35 m2
- za vertikalnu montažu
- izuzetni prinosi od oko 525 kWh/m2 a pod referentnim
uvjetima
- montaža na kosi krov, na ravni krov ili uklapanje u krovište
- pribor za korekciju nagiba krov, montaža na fasadu
- originalni pribor za montažu na sve tipove krova
(Tip P / Tip S / ostali)
- eloksirano aluminijsko kućište u crnoj boji
- solarno strukturno staklo (debljina 3,2 mm) koje će
osigurati veću apsorpciju te manju refleksiju sunčeve
svjetlosti (91%)
- serpentinski apsorber od aluminijskog lima i bakrene cijevi
- toplinska izolacija od mineralne vune, debljine 40 mm
- mala težina
- jednostavna montaža kolektora na principu „plug&play“
- atestirano od strane europske federacije za solarnu
termalnu industriju „ESTIF“ (prema „Solar Keymark“)
- jamstveni rok 5 godina

Napomena:
Koristite isključivo Vaillant-ovu solarnu tekućinu,
u suprotnom jamstveno postaje nevažeće

Naziv Narudžbeni broj

auroTHERM VFK 145/2 V 0010004455

20 Projektantske podloge za solarne sustave


2. Pločasti kolektori
2.1. Pločasti kolektor auroTHERM VFK 145/2 V

2
Tehničke karakteristike:

Jedinica VFK 145/2 V

Tip apsorbera Serpentina vertikalna


Dimenzije (V x Š x D) mm 2033 x 1233 x 80
Težina kg 38
Zapremina l 1,85 (V)
Maks. tlak bar 10
Temperatura u stanju mirovanja °C 171
Bruto površina m 2
2.51
Površina otvora m 2
2.35
Površina apsorbera m 2
2.33
Apsorber mm Aluminij (obložen vakuumom)
0,5 x 1178 x 1978
Premaz Visokoselektivno staklo (plavo)
α = 95 %
ε=5%

10 Tehnički podatci
Stakleni pokrov mm 3,2 (debljina) x 1233 x 2033

10.2 Tip stakla


Dimenzije Solarno sigurnosno staklo (prizmatična struktura)
Prijenos % τ = 91
2033
66,5

Izolacija stražnje stjenke mm Kamena vuna (crno kaširana) 40


5

W/m2K λ = 0,035
kg/m3 ρ = 55
Product information for collectors
Rubna izolacija nema
Stupanj djelovanja ηo % 79,1 (V)
Product description auroTHERM VFK 125/3, VFK 145 V
1233

1100

1178
1223

Toplinski kapacitet kJ/(m2K) 8,088 (V)


Faktor gubitka topline (k)1 W/m K 2
2,41 (V)
Faktor gubitka topline (k)2 W/m K 2
0,023 (H)
1978 0,049 (V)
66,5

80 Pressure losses E
Dimenzije
80

5 [mbar]
1223
80 1233 500
Y
79

450
2
400 40 l/m h
2
350 15 l/m h
300
250
200
150
1978

2033
1875

100
50
0 X
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fig 10: VFKXV–pressure losses


broj kolektora
Y – pad tlaka
1178
79

X Number of collectors X
Y Pressure loss Y

Projektantske podloge za solarne sustave 21


2. Pločasti kolektori
2.2. Pločasti kolektor auroTHERM VFK 145/2 H

2
Posebne značajke
- kolektori za solarnu pripremu potrošne tople vode te
podršku grijanja
- brutto/netto površina 2,51 m2/2,35 m2
- za horizontalnu montažu
- izuzetni prinosi od oko 525 kWh/m2 a pod referentnim
uvjetima
- montaža na kosi krov, na ravni krov ili uklapanje u krovište
- pribor za korekciju nagiba krov, montaža na fasadu
- originalni pribor za montažu na sve tipove krova
(Tip P / Tip S / ostali)
- eloksirano aluminijsko kućište u crnoj boji
- solarno strukturno staklo (debljina 3,2 mm) koje će
osigurati veću apsorpciju te manju refleksiju sunčeve
svjetlosti (91%)*
- serpentinski apsorber od aluminijskog lima i bakrene cijevi
- toplinska izolacija od mineralne vune, debljine 40 mm
- mala težina
- jednostavna montaža kolektora na principu „plug&play“
- atestirano od strane europske federacije za solarnu
termalnu industriju „ESTIF“ (prema „Solar Keymark“)
- jamstveni rok 5 godina

Napomena:
Koristite isključivo Vaillant-ovu solarnu tekućinu,
u suprotnom jamstveno postaje nevažeće

Naziv Narudžbeni broj

auroTHERM VFK 145/2 H 0010004457

22 Projektantske podloge za solarne sustave


2. Pločasti kolektori
2.2. Pločasti kolektor auroTHERM VFK 145/2 H

2
Tehnički podaci:

Jedinica VFK 145/2 H

Tip apsorbera Serpentina horizontalna


Dimenzije (V x Š x D) mm 1233 x 2033 x 80
Product information for collectors
Težina kg 38
Zapremina l 2,16 (H)
Product description auroTHERM VFK 125/3, VFK 145 V
Maks. tlak bar 10
Temperatura u stanju mirovanja °C 171
Bruto površina m2 2.51
Površina otvora m2 Pressure
2.35 losses E
Površina apsorbera m2 2.33
Apsorber mm Aluminij (obložen vakuumom)
0,5 x 1178 x 1978
[mbar]
Premaz Visokoselektivno
500 staklo (plavo)
α = 95 % Y
ε=5% 450
2
400 40 l/m h
Stakleni pokrov mm 3,2 (debljina) x 1233 x 2033 2
350 15 l/m h
Tip stakla Solarno sigurnosno
300 staklo (prizmatična struktura)
Prijenos % τ = 91 250
200
Izolacija stražnje stjenke mm Kamena vuna (crno kaširana) 40
W/m2K λ = 0,035 150
kg/m3 ρ = 55 100
Rubna izolacija nema 50
0 X
Stupanj djelovanja ηo % 79,1 (H)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Toplinski kapacitet kJ/(m2K) 9,893 (H)
8,088 (V)
Faktor gubitka topline (k)1 W/m2K 3,32Fig
(H)10: VFK V pressure losses
2,41 (V)
Faktor gubitka topline (k)2 W/m2K2 0,023 (H)
X Number of collectors X
0,049 (V)
Y Pressure loss Y

Dimenzije

10 Tehnički podatci
[mbar]
10.2 Dimenzije
500
Y
2033
450
66,5

2
400 40 l/m h
5

2
350 15 l/m h
300
250
1233

1100

1178
1223

200
150
100

1978
50
66,5

80
0 X
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X – broj kolektora
80

1223
5 Fig 11: VFKYH–pressure
pad tlaka losses
80 1233
79

X Number of collectors
Projektantske podloge za solarne sustave Y Pressure loss 23
X
Y
2. Pločasti kolektori
2.3. Pločasti kolektor auroTHERM pro VFK 125/3

2
Posebne značajke
- kolektori za solarnu pripremu potrošne tople vode te
podršku grijanja
- brutto/netto površina 2,51 m2/2,35 m2
- isključivo za vertikalnu montažu
- montaža na kosi krov, na ravni krov ili uklapanje u krovište
- pribor za korekciju nagiba krov, montaža na fasadu
- originalni pribor za montažu na sve tipove krova
(Tip P / Tip S / ostali)
- aluminijsko kućište (srebrna boja)
- solarno prozirno staklo
- serpentinski apsorber od aluminijskog lima i bakrene cijevi
- toplinska izolacija od mineralne vune, debljine 40 mm
- mala težina
- jednostavna montaža kolektora na principu „plug&play“
- atestirano od strane europske federacije za solarnu
termalnu industriju „ESTIF“ (prema „Solar Keymark“)
- jamstveni rok 2 godine

Napomena:
Koristite isključivo Vaillant-ovu solarnu tekućinu,
u suprotnom jamstveno postaje nevažeće

Naziv Narudžbeni broj

auroTHERM pro VFK 125/3 0010015517

24 Projektantske podloge za solarne sustave


2. Pločasti kolektori
2.3. Pločasti kolektor auroTHERM pro VFK 125/3

2
Tehnički podaci:

Jedinica VFK 125/3

Tip apsorbera Serpentina vert.


Dimenzije (D x Š x V) mm 2033 x 1233 x 80
Težina kg 38
Zapremina l 1.85
Maks. tlak bar 10
Temperatura u stanju mirovanja °C 118
Bruto površina m 2
2.51
Površina otvora m 2
2.35
Površina apsorbera m 2
2.33
Aluminij (obložen vakuumom)
Apsorber mm
0,5 x 1178 x 1978
Premaz Visokoselektivno staklo (plavo)
α = 90 %
ε =15 %

10 Tehnički podatci
Stakleni pokrov mm 3,2 (debljina) x 1233 x 2033

10.2 Tip stakla


Dimenzije Sigurnosno prozirno staklo
Prijenos % τ = 89
2033
66,5

Izolacija stražnje stjenke mm Kamena vuna (crno kaširana) 40


5

W/m2K λ = 0,035
kg/m3 ρ = 55
Product information for collectors
Rubna izolacija nema
Stupanj djelovanja ηo % 74
Product description auroTHERM VFK 125/3, VFK 145 V
1233

1100

1178
1223

Toplinski kapacitet kJ/(m2K) 9.089


Faktor gubitka topline (k)1 W/m K 2
3.78
Faktor gubitka topline (k ) W/m K2 2
0.018
1978
66,5

80 Pressure losses E
Dimenzije
80

5 [mbar]
1223
80 1233 500
Y
79

450
2
400 40 l/m h
2
350 15 l/m h
300
250
200
150
1978

2033
1875

100
50
0 X
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fig 10: VFKXV–pressure losses


broj kolektora
Y – pad tlaka
1178
79

X Number of collectors X
Y Pressure loss Y

Projektantske podloge za solarne sustave 25


2. Pločasti kolektori
2.4. Pločasti kolektor auroTHERM VFK 135/2 VD – za "drainback" solarne sustave

2
Posebne značajke
- pločasti kolektor za "drainback" sustave isključivo u
kombinaciji sa auroSTEP plus sustavom te solarnom
podstanicom VMS 8 D i sustavom s međuspremnikom
allSTOR te solarnom podstanicom auroFLOW plus
VPM 15 D ili VPM 30 D (VPM 15 D + dodatni modul)
- isključivo vertikalna ugradnja kolektora
- kolektori za solarnu pripremu potrošne tople vode
- bruto/neto površina 2,51 m2/2,35 m2
- montaža na ravni ili kosi krov
- eloksirano aluminijsko kućište u crnoj boji
- solarno prozirno staklo
- serpetinski apsorber od aluminijskog lima i bakrene
cijevi s gravitacijskim pražnjenjem
- toplinska izolacija od mineralne vune (40 mm)
- mala težina
- jednostavna montaža na principu „plug&play“
- atestirano od strane europske federacije za solarnu
termalnu industriju “ESTIF” (prema “Solar Keymark”)
- jamstveni rok 2 godine

Napomena:
Koristite isključivo Vaillant-ovu solarnu tekućinu,
u suprotnom jamstveno postaje nevažeće.
Isključivo za sustave s gravitacijskim pražnjenjem.

Naziv Narudžbeni broj

auroTHERM VFK 135/2 VD 0010010204

26 Projektantske podloge za solarne sustave


2. Pločasti kolektori
2.4. Pločasti kolektor auroTHERM VFK 135/2 VD – za "drainback" solarne sustave

2
Tehnički podaci:

Jedinica VFK 135/2 VD

Tip apsorbera Serpentina vert.


Dimenzije (V X Š X D) mm 2033 x 1233 x 80
Težina kg 38
Zapremina l 1,46
Maks. tlak bar 10
Temperatura u stanju mirovanja °C 170
Bruto površina m 2
2.51
Površina otvora m 2
2.35
Površina apsorbera m 2
2.33
Apsorber mm Aluminij (obložen vakuumom) 0,5 x 1178 x 1978
Premaz Visokoselektivno staklo (plavo)
λ = 95 %
ρ=5%
Stakleni pokrov mm 3,2 (debljina) x 1233 x 2033
Tip stakla Solarno sigurnosno staklo (prizmatična struktura)
Prijenos % τ = 91
Izolacija stražnje stjenke mm Kamena vuna (crno kaširana) 40
W/m2K λ = 0,035
kg/m3 ρ = 55
Rubna izolacija nema
Stupanj djelovanja ηo % 78,5
Faktor gubitka topline (k)1 W/m K 2
3,643
Faktor gubitka topline (k)2 W/m K2 2
0,016
12 Tehnički podatci

Dimenzije
80

5
1223
80 1233
79
964,5

1978

2033
1875

1178
79

Sl. 12.1 Skica dimenzije VFK 135/2 VD

Projektantske podloge za solarne sustave 27


2. Pločasti kolektori
2.5. Pločasti kolektor auroTHERM VFK 135/2 D – za "drainback" solarne sustave

2
Posebne značajke
- pločasti kolektor za "drainback" sustave isključivo u
kombinaciji sa auroSTEP plus sustavom te solarnom
podstanicom VMS 8 D
- isključivo horizontalna ugradnja kolektora
- kolektori za solarnu pripremu potrošne tople vode
- bruto/neto površina 2,51 m2/2,35 m2
- montaža na ravni ili kosi krov
- eloksirano aluminijsko kućište u crnoj boji
- solarno prozirno staklo
- serpetinski apsorber od aluminijskog lima i bakrene cijevi
s gravitacijskim pražnjenjem
- toplinska izolacija od mineralne vune (40 mm)
- mala težina
- jednostavna montaža na principu „plug&play“
- atestirano od stzrane europske federacije za solarnu
termalnu industriju “ESTIF” (prema “Solar Keymark”)
- jamstveni rok 2 godine

Napomena:
Koristite isključivo Vaillant-ovu solarnu tekućinu,
u suprotnom jamstveno postaje nevažeće
Isključivo za sustave s gravitacijskim pražnjenjem

Naziv Narudžbeni broj

auroTHERM VFK 135/2 D 0010004421

28 Projektantske podloge za solarne sustave


2. Pločasti kolektori
2.5. Pločasti kolektor auroTHERM VFK 135/2 D – za "drainback" solarne sustave

2
Tehnički podaci:

Jedinica VFK 135/2 D

Tip apsorbera Serpentina horiz.


Dimenzije (V X Š X D) mm 1233 x 2033 x 80
Težina kg 38
Zapremina l 1,35
Maks. tlak bar 10
Temperatura u stanju mirovanja °C 170
Bruto površina m 2
2.51
Površina otvora m 2
2.35
Površina apsorbera m 2
2.33
Apsorber mm Aluminij (obložen vakuumom) 0,5 x 1178 x 1978
Premaz Visokoselektivno staklo (plavo)
λ = 95 %
ρ=5%
Stakleni pokrov mm 3,2 (debljina) x 1233 x 2033
Tip stakla Solarno sigurnosno staklo (prizmatična struktura)
Prijenos % τ = 91
Izolacija stražnje stjenke mm Kamena vuna (crno kaširana) 40
W/m2K λ = 0,035
kg/m3 ρ = 55
Rubna izolacija nema
Stupanj djelovanja ηo % 78,5
Faktor gubitka topline (k)1 W/m K 2
3,929
Faktor gubitka topline (k)2 W/m K2 2
0,010
Tehnički podatci 12

Dimenzije

2033
66,5
5
616,5

1233

1100

1178
1223

1978
66,5

80

Sl. 12.2 Skica dimenzije VFK 135/2 D

Projektantske podloge za solarne sustave 29


30 Projektantske podloge za solarne sustave
3. Vakuumski kolektori

3.1. Vakuumski cijevni kolektor auroTHERM exclusiv VTK 570/2 ........................................................................................................................32

3
3.2. Vakuumski cijevni kolektor auroTHERM exclusiv VTK 1140/2 ......................................................................................................................34

Projektantske podloge za solarne sustave 31


3. Vakuumski kolektori
3.1. Vakuumski cijevni kolektor auroTHERM exclusiv VTK 570/2

Posebne značajke
- kolektori za solarnu pripremu potrošne tople vode
3
te podršku grijanja
- bruto/neto apsorberska površina 1,16 m2/1,0 m2
- kolektorske cijevi sa posebno oblikovanim CPC ogledalom
i keramičkim kučištem
- mogućnost zamjene svake cijevi pojedinačno bez
pražnjenja sustava
- montaža na kosi krov, na ravni krov
- pribor za korekciju nagiba krov, montaža na fasadu
- originalni pribor za montažu na sve tipove krova
(Tip P / Tip S / ostali)
- kolektorska cijev sa stijenkama od nepropusnog
borosilikatskog stakla otpornog na tuču
- visokoučinski apsorber s prevlakom od aluminijskog
nitrata
- izuzetno mala težina
- jednostavna montaža kolektora na principu „plug&play“
- atestirano od strane europske federacije za solarnu
termalnu industriju „ESTIF“ (prema „Solar Keymark“)
- jamstveni rok 2 godine

Napomena:
Koristite isključivo Vaillant-ovu solarnu tekućinu,
u suprotnom jamstveno postaje nevažeće.

Naziv Narudžbeni broj

auroTHERM exclusiv VTK 570/2 0010002225


Tehnički podaci 10
Product information for collectors
Product description auroTHERM exclusive VTK 570/2 and VTK 1140/2 vacuum tube collectors

10.2 Dimenzije
Dimenzije
111 Pressure losses

∆p [mbar]
160

140

120
VTK 570/2
VTK 1140/2
100

90

60

40

20
1652

0 Q [l/h]
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Fig 4: Pressure loss diagram for auroTHERM exclusive VTK 570/2 and VTK 1140/2 tube collectors

X – broj kolektora
Pressure loss diagram for auroTHERM exclusive VTK 570/2 and VTK 1140/2 tube collectors
Y – pad tlaka
Efficiency

[%]*
80
Y
70
60
50
40
30

702 20
10 VTK 570/2 und 1140/2

0 X
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
[W/m2]

Fig 5: Efficiency
32 Projektantske podloge za solarne sustave
X Radiation
Y Efficiency* For a temperature difference between collector
and environment of 40 K
3. Vakuumski kolektori
3.1. Vakuumski cijevni kolektor auroTHERM exclusiv VTK 570/2

Tehnički podaci:

Jedinica VTK 570/2 3


Broj vakuumskih cijevi 6
η (otvor), DIN4757-4 odn. EN12975 % 64.2
c s vjetrom, odn. na otvoru W/(m k) 2
0.885
c s vjetrom, odn. na otvoru W/(m2k2) 0.001
K (50°), odn. na otvoru 1
K (50°), odn. na otvoru 0.9
Predviđanje prinosa (mjesto Würzburg, 5 m apertura, 300 l
2
kWh/m a 2
586
spremnik, 4 osobe)
Maks. snaga po modulu kolektora W W 642
Toplinski kapacitet u odnosu na površinu c kJ/(m k) 2
8.3
Volumna struja (po m površine kolektora)
2
l/(m h)
2
24
Minimalna volumna struja u solarnom krugu l/h 180
Apsolutni tlak u visokom vakuumu bar 10-5 mbar (= 10-8 bar)
Apsorpcija apsorbera Alpha > 93,5% (vidjeti i ITW kontrolni izvještaj)
Emisija apsorbera Epsilon < 6% (vidjeti i ITW kontrolni izvještaj)
Dimenzije rastera (duljina x visina x dubina) m 0,7 x 1,65 x 0,11
Bruto površina m2 1.16
Površina otvora m2 1.0
Površina apsorbera m2 1.0
Sadržaj kolektora l 0.9
Težina kg 19
Pogonski nadtlak, maks. dopušteni bar 10
Temperatura mirovanja, maks. °C 272
Širina priključka, polazni vod/povratni vod mm 15
Materijal kolektora Al / 1.4301 / staklo / silikon / PBT / EPDM / TE
Materijal staklene cijevi Borosilicat 3.3
Materijal selektivnog sloja apsorbera alumiij-nitrid
Staklene cijevi (vanj./unut./zid.cijev.) 47 / 37 / 1,6 / 1500
Boja (plastični dijelovi) crna
Ispitivanje termo-šokom ITW kontrolni broj 02COL282
Test na udar leda prema DIN EN 12975-2 TÜV kontrolni broj 435/142448
Broj građevinskog odobrenja 01-228-770

Projektantske podloge za solarne sustave 33


3. Vakuumski kolektori
3.2. Vakuumski cijevni kolektor auroTHERM exclusiv VTK 1140/2

Posebne značajke
- kolektori za solarnu pripremu potrošne tople vode
3
te podršku grijanja
- bruto/neto apsorberska površina 2,30 m2/2,0 m2
- kolektorske cijevi sa posebno oblikovanim CPC ogledalom
i keramičkim kučištem
- mogućnost zamjene svake cijevi pojedinačno bez
pražnjenja sustava
- montaža na kosi krov, na ravni krov
- pribor za korekciju nagiba krov, montaža na fasadu
- originalni pribor za montažu na sve tipove krova
(Tip P / Tip S / ostali)
- kolektorska cijev sa stijenkama od nepropusnog
borosilikatskog stakla otpornog na tuču
- visokoučinski apsorber s prevlakom od aluminijskog
nitrata
- izuzetno mala težina
- jednostavna montaža kolektora na principu „plug&play“
- atestirano od strane europske federacije za solarnu
termalnu industriju „ESTIF“ (prema „Solar Keymark“)
- jamstveni rok 2 godine

Napomena:
Koristite isključivo Vaillant-ovu solarnu tekućinu,
u suprotnom jamstveno postaje nevažeće.

Naziv Narudžbeni broj

auroTHERM exclusiv VTK 1140/2 0010002226


Product information for collectors
Product description auroTHERM exclusive VTK 570/2 and VTK 1140/2 vacuum tube collectors

Dimenzije
10 Tehnički podaci
Pressure losses

111
∆p [mbar]
160

140

120
VTK 570/2
VTK 1140/2
100

90

60

40

20

0
1652

Q [l/h]
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Fig 4: Pressure loss diagram for auroTHERM exclusive VTK 570/2 and VTK 1140/2 tube collectors

X – broj kolektora
Pressure loss diagram for auroTHERM exclusive VTK 570/2 and VTK 1140/2 tube collectors
Y – pad tlaka
Efficiency

[%]*
80
Y
70
60
50
40
1392 30
20
10 VTK 570/2 und 1140/2

0 X

10.3 Korisnost i pad tlaka


100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
[W/m2]

Korisnost VTK 570/2 i VTK 1140/2 pri upijanju solarne energije EG od 300 W/m2 Fig 5: Efficiency
η
34 Projektantske podloge za solarne sustave
X Radiation
80% Y Efficiency* For a temperature difference between collector
70% and environment of 40 K
3. Vakuumski kolektori
3.2. Vakuumski cijevni kolektor auroTHERM exclusiv VTK 1140/2

Tehnički podaci:

Jedinica VTK 1140/2 3


Broj vakuumskih cijevi 12
η (otvor), DIN4757-4 odn. EN12975 % 64.2
c s vjetrom, odn. na otvoru W/(m k) 2
0.885
c s vjetrom, odn. na otvoru W/(m2k2) 0.001
K (50°), odn. na otvoru 1
K (50°), odn. na otvoru 0.9
Predviđanje prinosa (mjesto Würzburg, 5 m apertura, 300 l
2
kWh/m a 2
586
spremnik, 4 osobe)
Maks. snaga po modulu kolektora W W 1278
Toplinski kapacitet u odnosu na površinu c kJ/(m k) 2
8.3
Volumna struja (po m površine kolektora)
2
l/(m h)
2
24
Minimalna volumna struja u solarnom krugu l/h 180
Apsolutni tlak u visokom vakuumu bar 10-5 mbar (= 10-8 bar)
Apsorpcija apsorbera Alpha > 93,5% (vidjeti i ITW kontrolni izvještaj)
Emisija apsorbera Epsilon < 6% (vidjeti i ITW kontrolni izvještaj)
Dimenzije rastera (duljina x visina x dubina) m 1,39 x 1,65 x 0,11
Bruto površina m2 2.30
Površina otvora m2 2.0
Površina apsorbera m2 2.0
Sadržaj kolektora l 1.8
Težina kg 37
Pogonski nadtlak, maks. dopušteni bar 10
Temperatura mirovanja, maks. °C 272
Širina priključka, polazni vod/povratni vod mm 15
Materijal kolektora Al / 1.4301 / staklo / silikon / PBT / EPDM / TE
Materijal staklene cijevi Borosilicat 3.3
Materijal selektivnog sloja apsorbera alumiij-nitrid
Staklene cijevi (vanj./unut./zid.cijev.) 47 / 37 / 1,6 / 1500
Boja (plastični dijelovi) crna
Ispitivanje termo-šokom ITW kontrolni broj 02COL282
Test na udar leda prema DIN EN 12975-2 TÜV kontrolni broj 435/142448
Broj građevinskog odobrenja 01-228-770

Projektantske podloge za solarne sustave 35


36 Projektantske podloge za solarne sustave
4. Mogućnost montaže solarnih kolektora

Mogućnosti montaže solarnih kolektora ................................................................................................................................................................38

Projektantske podloge za solarne sustave 37


4. Mogućnosti montaže solarnih kolektora

Pregled sustava montaže


Kako bi solarni sustav bilo moguće ugraditi na svaki objekt,
Vaillant je razvio čitav niz odgovarajućeg montažnog
pribora. Vrsta montažnog pribora koji će se koristiti ovisi o
okolnostima na samom objektu kao i o vrsti kolektora.
4
Mogućnost montaže kolektora su:
- montaža na kosi krov
- montaža na kosi krov s mogućnošću korekcije nagiba
- montaža u krov
- montaža na ravni krov (slobodna montaža)
- montaža na fasadu (balkonska montaža):
- paralelno s fasadom
- pod kutem u odnosu na fasadu Montaža kolektora na kosi krov i na fasadu (balkon)

Izvedba i tip kolektora moraju se uzeti u obzir prilikom


odabira montažnog pribora. Kad se nagib ostvaruje preko
kraće stranice kolektora govorimo o kolektorima vertikalne
izvedbe, odnosno o vertikalnoj (uspravnoj) montaži.
Kod horizontalnih kolektora, odnosno kod horizontalne
montaže nagib se ostvaruje preko ruba dulje stranice
kolektora.

Važno je naglasiti da je vertikalna montaža moguća i kod


pločastih i kod vakuumskih kolektora, dok je horizontalna
montaža moguća isključivo kod pločastih kolektora
(VFK 145 H).

Montaža kolektora na ravni krov (slobodna montaža) i na kosi


krov s mogućnošću korekcije nagiba

38 Projektantske podloge za solarne sustave


4. Mogućnosti montaže solarnih kolektora

Montaža kolektora na kosi krov


Kod montaže kolektora na kosi krov, kolektori se montiraju
tik iznad pokrova krova. Kolektori se učvršćuju putem
posebnih držača na koje se postavljaju montažne šine što
sve skupa čini jednu kompaktnu, čvrstu cjelinu. Ovakav
način montaže je najčešći jer omogućuje brzu i jednostavnu 4
montažu, a toplinski gubici su neznatno veći nego kod
ugradnje kolektora u kosi krov.

Posebne značajke kod montaže na kosi krov:


- jednostavna i brza montaža
- krovni nosači za sve tipove pokrova
- specijalan pribor za jednostavno hidrauličko povezivanje
kolektora Montaža pločastih kolektora na kosi krov s korekcijom nagiba
- minimalni nagib krova >15°
- mogućnost vertikalne (pločasti, vakuumski kolektori)
Montaža na kosi krov s mogućnošću korekcije nagiba
i horizontalne montaže (pločasti kolektori)
Kod korištenja ove vrste montažnog pribora omogućuje se
povećanje nagiba kolektora za 20° ili 30° u odnosu na nagib
krova. Na ovaj način omogućuje se dodatni solarni prinos
i kod kosih kovova s malim nagibom.

Posebne značajke kod montaže na kosi krov s mogućnošću


korekcije nagiba:
- jednostavna i brza montaža
- krovni nosači za sve tipove pokrova
- specijalan pribor za jednostavno hidrauličko povezivanje
kolektora
- korekcija nagiba za 20° ili 30°
- mogućnost vertikalne (pločasti, vakuumski kolektori)
i horizontalne montaže (pločasti kolektori)

Montaža vakuumskih kolektora na kosi krov

Montaža pločastih kolektora na kosi krov

Projektantske podloge za solarne sustave 39


4. Mogućnosti montaže solarnih kolektora

Montaža pločastih kolektora u kosi krov Montaža vakuumskih kolektora na ravni krov

Montaža u krov Montaža na ravni krov (slobodna montaža)


Kod montaže u krov kolektori se postavljaju u krovni otvor Ovaj način omogućuje postavljenje kolektora na ravni krov
tako da su u istoj razini s pokrovom te se sukladno tome ili na proizvoljnu ravnu površinu. Kolektori se postavljanju na
integriraju u njega. Spojne cijevi sakrivene su u ispod montažne okvire koji se mogu pričvrstiti za podlogu putem
metalne ploče koja se nalazi iznad kolektora i na taj način vijaka, a u slučaju da ne želimo bušiti (oštetiti) krovnu plohu
su zaštićene od vanjskih vremenskih utjecaja. S obzirom da koriste se ploče za postavu utega.
je potrebno kolektore ugraditi u krov, vrijeme potrebno za
montažu je dulje, ali kao rezultat dobije se vizualno ljepši Posebne značajke kod montaže na ravni krov:
dojam. - jednostavna i brza montaža zahvaljujući sklopivim
okvirima za kolektore
Posebne značajke kod montaže u kosi krov: - mogućnost montaže na gotovo sve krovne površine bez
- skladna integracija u krov uzrokovanja oštećenja iste
- specijalan pribor za jednostavno hidrauličko povezivanje - specijalan pribor za jednostavno hidrauličko povezivanje
kolektora kolektora
- mogućnost vertikalne (pločasti kolektori) i horizontalne - mogućnost podešavanja nagiba između 30°, 45° i 60°
montaže (pločasti kolektori) - mogućnost vertikalne (pločasti, vakuumski kolektori)
- dvije opcije za vertikalnu montažu: i horizontalne montaže (pločasti kolektori)
1. za montažu u krov nagiba 15° do 22°
2. za montažu u krov nagiba >22°
- jedna opcija za horizontalnu montažu: za montažu u krov
nagiba >22°

40 Projektantske podloge za solarne sustave


4. Mogućnosti montaže solarnih kolektora

Montaža pločastog kolektora na fasadu - paralelno Montaža pločastog kolektora na fasadu – pod kutem

Montaža na fasadu (balkon)


U slučaju da montaža kolektora na krov nije moguća tada
montaža kolektora na fasadu ili balkon predstavlja dobru
alternativu. Vaillant nudi dvije opcije takve montaže;
montaža kolektora paralelno s fasadom (balkonom) ili
montažu na fasadu (balkon) pod kutem. Kod montaže
paralelno s fasadom, kolektorski nosači montiraju se
direktno na fasadu (zid balkon) dok kod montaže pod kutom,
kolektori se mogu pričvrstiti na fasadu (balkonski zid) pod tri
različita kuta.

Posebne značajke kod montaže na fasadu (balkon):


- montaža paralelno s fasadom ili pod kutem
- kod montaže na fasadu pod kutem moguće je odabrati
15°, 30° ili 45°
- specijalan pribor za jednostavno hidrauličko povezivanje
kolektora
- nema radova na krovu
- mogućnost vertikalne (pločasti kolektori) i horizontalne
montaže (pločasti kolektori)

Projektantske podloge za solarne sustave 41


Installing the collectors
4. Mogućnosti montaže solarnih kolektora
Installation types for solar collectors

Pregled opcija montaže za pojedine kolektore


Vrsta ugradnje kolektora Tip kolektora

VTK 1140/2 VTK 570/2 VFK 145/2 V, VFK 125/3 VFK 145/2 H,
VFK 135/2 VD VFK 135/2 D

Montaža na kosi krov


Za nagib krova > 15°
X X X X X

Montaža na kosi krov


s korekcijom nagiba
Za nagib krova X – X – X
od 10° do 30°

Montaža u krov
Za nagib krova – – X – –
od 15° do 22°
Montaža u krov
Za nagib krova > 22° – – X – X

Montaža na ravni krov


(slobodna montaža)
X X X – X

Montaža na fasadu
Paralelno
– – X – X

Montaža na fasadu
Pod kutem
(15°, 30°, 45°) – – X – X

Montaža na balkon
Paralelno
– – – – X

Montaža na balkon
Pod kutem
(15°, 30°, 45°) – – – – X

42 Projektantske podloge za solarne sustave

Planning module for solar-thermal systems 01/2016 137


5. Montažni pribor za pločaste kolektore
auroTHERM VFK 145/2 V/H i auroTHERM pro VFK 125/3

5.1. Pribor za montažu pločastih kolektora na kosi krov ..................................................................................................................................... 44

5.2. Pribor za montažu pločastih kolektora na kosi krov s mogućnošću korekcije nagiba ............................................................................ 50

5.3. Pribor za montažu pločastih kolektora u krov .............................................................................................................................................. 56

5.4. Pribor za montažu pločastih kolektora na ravni krov (slobodna montaža) ................................................................................................61
5
5.5. Pribor za montažu pločastih kolektora paralelno s fasadom (balkonska montaža).................................................................................. 74

5.6. Pribor za montažu pločastih kolektora pod kutem u odnosu na fasadu (balkonska montaža) ..............................................................79

Projektantske podloge za solarne sustave 43


1 ... 4 5

5. Montažni pribor za pločaste kolektore


auroTHERM VFK 145/2 V/H i auroTHERM propostavite
▶ Hidraulične priključke VFKna125/3
jednu strani jedne
iznad drugih.
5.1. Pribor za montažu pločastih kolektora na kosi krov
Uvjeti: Broj kolektora: 6 … 12

Odabir nosača Uvjeti: Broj kolektora: 6 … 12


Za montažu kolektora na kosi krov potrebno je odabrati
4 Montaža i instalacija na krov
4 Montaža i instalacija na krov
odgovarajući tip nosača. Vaillant u svojoj ponudi ima tri tipa
...
krovnih nosača za ovakvu vrstu montaže: 1 2 11 12
4.1.1.3 Transport kolektora Uvjeti: Broj kolektora: ≥ 13
4.1.1.3 Transport kolektora Uvjeti: Broj kolektora: ≥ 13
1. krovni
1. Kako bistetip
nosač kolektore zaštitili od oštećenja,
P – za standardni ravni crijepuvijek ih
1. Kako bistetip
transportirajte
2. krovni nosač kolektore
Su–ležećemzaštitili od oštećenja,
položaju.
za valoviti crijep ili šindruuvijek ih
2. transportirajte
Kolektore u ležećemna
transportirajte položaju.
krov prikladnim pomoćnim
3. krovni nosač s vijcima – za ostale tipove krovova
2. Kolektore
sredstvima. transportirajte na krov prikladnim pomoćnim
5 4 Montaža i instalacija na krov
sredstvima.
Kako
- ▶Kako bi se
bi se
priključke
osigurao
osigurao protok
protok
postavite
kroz
kroz cijeli
cijeli
dijagonalno.
kolektor,
kolektor, hidraulične
hidraulične
1 2 ...
priključke postavite dijagonalno. 6 7
Svaki
4.1.2od Održavanje
navedenih nosača konstruiran
razmaka je za montažu
i slobodnog prostora za ... 1. U izo
1 2 6 7
4.1.24.1.1.3
kolektora Održavanje
montažu
jednog poredrazmaka
Transport ilii jednog
kolektora
drugog slobodnogiznad prostora
drugog, za Uvjeti: Broj kolektora: ≥ 13 2. Gorn
montažu
a broj nosača ovisi o načinu na koji je konfigurirano Uvjeti: Broj kolektora: ≥ 13 uži d
Kako 1. bi seKako bistemontirali
kolektori kolektore zaštitilimoraju
stručno, od oštećenja, uvijek ih
se održavati 3. Izola
kolektorsko
Kako
određeni polje kao
bi serazmaci
kolektori iou posebnim
montirali
transportirajte
i slobodan stručno,
ležećem
prostor uvjetima
zamoraju
položaju. na
montažu.selokaciji na
održavati
tvicu
određeni
kojoj se razmaci
nalazi
2. Kolektore i
solarnislobodan
sustav prostor
(jačina
transportirajte za montažu.
vjetra, opterećenje
▶ Neophodne razmake od rubovana krov prikladnim
možete pomoćnim
pronaći u pogla-
snijegom).
▶ Neophodne sredstvima.
vlju „Određivanje razmake od rubova
razmaka krovnih možete
nosača pronaći u pogla-
od rubova”. 8 9 ... 14
13
vlju „Određivanje razmaka krovnih nosača od rubova”. 8 1 9 2 ... ... 13 6 14 7
4.1.34.1.2
Odabir Održavanje
Odabir prikaldnog
prikladnog razmaka i slobodnog prostora za
povezivanja
hidrauličkog povezivanja
4.1.3 montažu
Odabir prikaldnog povezivanja
▶ ZaZakolektore
- kolektoreodaberite
odaberiteprikladno
prikladnopovezivanje.
povezivanje. 8 Upute za
▶ ZaKako bi se kolektori
kolektore odaberitemontirali
prikladnostručno, moraju se održavati
povezivanje.
određeni razmaci i slobodan prostor za montažu. ▶ Serijski spojite što više kolektora.
1 2
▶1 Neophodne razmake
3
od rubova
4 ▶ Serijski
▶ Paralelnospojite što više
postavite višekolektora.
redova kolektora.
2 3 možete pronaći
4 u pogla- ▶ Paralelno postavite više redova kolektora.
vlju „Određivanje razmaka krovnih nosača od rubova”. ▶ Redove kolektora hidraulično povežite
... paralelno.
8 9 13 14
Redove

Kako bi se
▶ kolektora
izbjeglihidraulično
gubici tlakapovežite paralelno.
u dijelovima polja kolek-
Kako
tora,
▶ bi se izbjegli
paralelno gubicisamo
povežite tlaka redove
u dijelovima poljaskolek-
kolektora istim
4.1.3 Odabir prikaldnog povezivanja
tora,
brojem paralelno
kolektora.povežite samo redove kolektora s istim
▶ Za kolektore odaberite prikladno povezivanje. ▶ brojem
Kako bikolektora.
se izbjegli gubici tlaka u priključnom cjevovodu,
▶ Kako
vodite
▶ biračuna
se izbjegli
Serijski o tome
spojite
- Serijski spojite
gubici
da
što
što
tlaka
svaki
više
više
udio
priključnom cjevovodu,
polja kolektora
kolektora.
kolektora. u svom
1 2 3 4 vodite
zbroju računa
ima istu o tome
duljinu da svaki
cijevi u dio polja
polaznom kolektora
i povratnom u svom
▶ Paralelno
- Paralelno postavite više redova kolektora.
zbroju
vodu ima istupostavite
(Tichelmannov višeuredova
duljinusustav).
cijevi polaznom kolektora.
i povratnom
▶ ZaZahidraulično
-
hidraulično povezivanje kolektora odaberite jednu od
povezivanje kolektora odaberite jednu od
Redove
- ▶ Redove
vodu (Tichelmannovkolektora
kolektora hidrauličnopovežite
sustav).
hidraulično povežiteparalelno.
paralelno.
▶ Za hidraulično povezivanje kolektora
četiri varijanti koje su prikazane na slici. odaberite jednu od ▶ Kako bi se izbjegli gubici tlaka u dijelovima poljakolektora,
kolek-
4.1.4- Kako
Priprema prolaza
bi se izbjegli gubicikroz krov
tlaka u dijelovima polja
▶ četiri
četiri varijanti koje
Pazitevarijanti
na to dakoje su
suprikazane
prikazane
solarna
na slici.
tekućinana slici. kroz kolektore
protječe tora,
4.1.4 paralelno
Priprema paralelno povežite
prolaza samo
krozredove redove kolektora
krov kolektora s istim brojems istim
- Pazite
▶ Pazite
uvijekna natotoda
odozdo dasolarna
solarnatekućina
nagore. tekućinaprotječe
protječekroz
krozkolektore
kolektore povežite samo
brojem
Oprez! kolektora.
uvijekodozdo
uvijek odozdonagore.
nagore. ▶ kolektora.
Oprez!
Kako bi se izbjegli gubici tlakaulaska
u priključnom cjevovodu,
Uvjeti: Broj kolektora: 1 … 5
- Kako
Oštećenja
bi se izbjegli
zgrade
gubici
zbog
tlaka u dio
vode! cjevovodu,
priključnom
Uvjeti: Broj kolektora: 1 … 5
vodite računa
Oštećenja o tome
zgrade da svaki
zbog ulaska polja kolektora u svom
vode!
Uvjeti: Broj kolektora: 1 … 5 voditeAkoračuna
zbroju se prolaz
ima istu kroz
duljinu
o tome krov
svakiuizvede
dacijevi polaznom
dio poljanakolektora
nestručan
i povratnom
u svom
Ako
vodunačin, semože
prolazdoći
(Tichelmannov krozsustav).
dokrov izvede na
prodiranja vodenestručan
u unu- vodu
▶ Za hidraulično povezivanje kolektora odaberite jednu od zbroju ima istu duljinu cijevi u polaznom i povratnom
način,
trašnjost može doći do prodiranja vode u unu-
zgrade.
četiri varijanti koje su prikazane na slici. (Tichelmannov
trašnjost sustav).
zgrade.
1 ... 4 5 4.1.4▶ Priprema
Pobrinite se prolaza
o tome kroz
da sekrovprolaz kroz krov
▶ Pazite na1 to da ...solarna tekućina
4 protječe
5 kroz kolektore
uvijek odozdo nagore. ▶ Pobrinite
izvede stručno. se o tome da se prolaz kroz krov
Oprez!
izvede stručno.
Uvjeti: Broj kolektora: 1 … 5 Oštećenja zgrade zbog ulaska vode!
Ako se prolaz kroz krov izvede na nestručan
▶ Hidraulične priključke postavite na jednu strani jedne način, može doći do prodiranja vode u unu-
- Hidraulične
▶ Hidraulične priključkepostavite
priključke
iznad drugih. postavitena
najednu
jednustrani
strani jedne
jedne
iznad drugih. trašnjost zgrade.
iznad drugih (moguće je postaviti priključke i dijagonalno).
Uvjeti: Broj kolektora: 6 … 112 ... 4 5
Uvjeti: Broj kolektora: 6 … 12
▶ Pobrinite se o tome da se prolaz kroz krov
izvede stručno.

▶ Hidraulične priključke postavite na jednu strani jedne


iznad
1 drugih.2 ... 11 12
1 2 ... 11 12
Uvjeti: Broj kolektora: 6 … 12

▶ Kako bi se osigurao protok kroz cijeli kolektor, hidraulične


▶ Kako bi sepostavite
priključke osiguraodijagonalno.
protok kroz cijeli kolektor, hidraulične
priključke postavite
1 dijagonalno.
2 ... 11 12 1. U izolacijskoj foliji napravite otvor u obliku slova V.
1.
2. U izolacijskoj
Gornji širi dio foliji napravite
preklopite otvor ukrovnu
na gornju obliku letvicu,
slova V.a donji
44 2. Gornji
uži dioširi
na dio Projektantske
preklopite
donju krovnu na gornju podloge
letvicu. za solarne
krovnu letvicu, sustave
a donji
3. uži dio na donju
Izolacijsku foliju krovnu letvicu.
zategnite i pričvrstite je na krovnu le-
Montirajte 6 krovna nosača na svaki kolektor. 13 1,0 1,2 1,3

Uvjeti: Maksimalno opterećenje snijegom: > 4,5 kN/m² 14 1,0 1,2 1,4
15 1,0 1,2 1,4 1,5
Naručite procjenu statike za pojedinačni slučaj.
16 1,0 1,2 1,4 1,6
5. Montažni pribor za pločaste kolektore
Pritom pazite da maksimalno opterećenje snijegom po
kolektoru iznosi 5,4 kN/m². 17 1,0 1,2 1,4 1,6 1,7

auroTHERM
Napomena
VFK 145/2 V/H i auroTHERM pro VFK 125/3
18 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8

l h [m]
5.1. Pribor za montažu
Dozvoljeno pločastih
maksimalno kolektora
opterećenje po krov- na kosi
[m]
krov
nom nosaču tip S/tip P iznosi: Fmaks = 1,875 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
kN. 10 1,0
Određivanje razmaka krovnih nosača od rubova ek:
11 1,0 1,1
Na
2. spojnim bridovima
Ako koristite površina
komplete zidova i krova
za proširenje, onda(npr. gornji
pazite na rub 12 1,0 1,2
krova to
ili da
kodsekrovnih
krovni žljebova)
nosači postave
može udoći
sredinu s jednakim
do pojave vrtloga h [m]
13 b 1,0 1,2 1,3
uslijedrazmacima.
opterećenja vjetrom. Ti vrtlozi izazivaju visoka 14
[m] 1,0
5 1,26 7 8 9 101,4 11 12 13 14 15
opterećenja kolektora i montažnih sustava.
4.1.7 Određivanje razmaka krovnih nosača od ruba 15 1,0 1,2 1,4 1,5
8 1,0
Na spojnim bridovima površina zidova i krovase
(npr. gornji rub 16 1,0 1,2 1,4 1,6
Područja u kojima dolazi do vrtloga nazivaju rubnim
krova ili kod krovnih žljebova) može doći do pojave vrtloga 17 9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,0 1,7
područjima. Kutna područja
uslijed opterećenja su vrtlozi
vjetrom. Ti zone uizazivaju
kojima se rubna
visoka optere- 1810 1,0 1,2 1,4 1,6 1,0 1,8
ćenja kolektora
područja i montažnih
preklapaju sustava.
i u kojima dolazi do vrlo snažnih
19 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 1,9
5
opterećenja vrtlozima.
Područja u kojima dolazi do vrtloga nazivaju se rubnim po- 11 1,0 1,1
20 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0
dručjima. Kutna područja su zone u kojima se rubna po-
12 1,0 1,2
dručja preklapaju
Rubna, i u kojimane
niti kutna područja dolazi
smijudosevrlo snažnih
koristiti kaooptere-
površina Prilikom montaže pridržavajte se određenih razmaka od
ćenja vrtlozima. rubova.
13 1,0 1,2 1,3
za instalaciju.
Rubna, niti kutna područja ne smiju se koristiti kao površina
1,0 1,2 1,4
za instalaciju. 4.1.8 14Određivanje razmaka između krovnih nosača
Ovisno 15 1,0 1,2polja
o rasporedu 1,4 kolektora (jedni pored1,5drugih ili
ek jedni iznad
16 drugih), krovni
1,0 1,2 1,4 nosači imaju različite
1,6razmake.
ed
17 1,0 1,2 1,4 1,6 1,7
h 18 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8

ed:

h [m]
l
b [m]
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
l
10 1,0
b Širina zgrade
b Širina zgrade l Duljina zgrade
h Visina zgrade 11 1,0 1,1
h Visina zgrade
l Duljina zgrade
12 1,0 1,2
Odredite širinu objekta b, visinu objekta h i duljinu objekta
l. 13 1,0 1,2 1,3
- Odredite širinu
Vrijednosti zaobjekta b, od
razmake visinu objekta
rubova ekratkoh ii eduljinu objekta l.
dugo potražite u
14 1,0 1,2 1,4
sljedećimza
- Vrijednosti tablicama.
razmake od rubova ek i ed potražite u
sljedećim tablicama. 15 1,0 1,2 1,4 1,5

16 1,0 1,2 1,4 1,6

17 1,0 1,2 1,4 1,6 1,7

18 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8

19 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 1,9


10 Upute za montažu auroTHERM, auroTHERM pro 0020100581_03
20 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

Projektantske podloge za solarne sustave 45


5. Montažni pribor za pločaste kolektore
auroTHERM VFK 145/2 V/H i auroTHERM pro VFK 125/3
5.1. Pribor za montažu pločastih kolektora na kosi krov Montaža i instalacija na krov 4
Montaža i instalacija na krov 4
4.1.8.1
Određivanje n Raspored
razmaka između poljanosača
krovnih jedna pored drugih 4.1.8.2 Raspored polja jedna iznad drugih
4.1.8.1n Raspored polja jedna pored drugih 4.1.8.2
Montaža Montaža
Raspored i instalacija
polja
Raspored polja
i instalacija jednaiznad
jedna na krov 4
iznaddrugih
drugih
na 4krov 4
Ovisno o rasporedu polja kolektora (jedni pored drugih ili
Uvjeti: iznad
Uvjeti: Položaj kolektora: Vodoravno
Položaj drugih),
kolektora: Vodoravno
Montaža
Uvjeti:
Uvjeti: Položaj
i instalacija
Položaj kolektora:
kolektora:
Uvjeti: PoložajVodoravno
kolektora:
na krov
Vodoravno
Vodoravno
jedni krovni nosači imaju različite razmake.

4.1.8.1 nRaspored
4.1.8.1 polja jedna
Raspored polja pored drugih
jedna pored drugih 4.1.8.2
4.1.8.2 Raspored polja jedna
Raspored polja jedna iznad drugih
iznad drugih
4.1.8.1 n Rasporedpolja
Raspored poljajedna
Uvjeti: Položaj
jednapored
pored
Položaj kolektora:
drugih
drugih
kolektora: Vodoravno
Vodoravno
4.1.8.2
Uvjeti: Položaj
Raspored polja jedna iznad drugih
Položaj kolektora:
kolektora: Vodoravno
Vodoravno
Uvjeti: Uvjeti:
Uvjeti: Položaj kolektora:
Uvjeti: Vodoravno
Položaj kolektora: Vodoravno Uvjeti: Položaj kolektora: Vodoravno

1245 * / 1220 **
1245 * / 1220 **

2500 * / 2480 **
*** / 2480 **
**
1220**
1245 * / 1220 **

1245**//1220

**
2500
2480

1245 * / 1220 **
2500 * / 2480 **

2500**//2480
*** / 1220 **
1460 - 1660
1245

1460 - 1660

2500
**
1245
200 - 300 200 - 300 200 - 300 200 - 300

1220
1245 * / 1220 **

1245**//1220
1460 -- 1660
1460 1660 200 - 300
200 - 300 200 - 300 200 - 300 200
1460 - 1660▶ Odredite razmake između krovnih nosača. - 300
200 - 300
▶ Odredite▶razmake Pazite na to da krovnih
između krovni nosači imaju dovoljan zazor.
nosača.

1245
▶ Pazite na –
to da Dimenzija
krovni predmontaže
nosači imaju (*):
dovoljan= dimenzija
zazor. gotove mon- 1460 - 1660
200 -- 300
200 300 200 -- 300
200 300 200
200 -- 300
300 200 -- 300
200 300
taže (**) + 20-25 mm 200 - 300 1460 - 1660
200 - 300 – Dimenzija predmontaže
200 - 300 (*): = dimenzija gotove mon- 200 - 300
200 - 300 200 - 300 ▶ Odredite razmake između krovnih nosača.
▶ tažeUvjeti:
Odredite (**)razmake
+Položaj
20-25
razmake mm krovnih
između krovnihnosača.
nosača. 200 - 300
- ▶Odredite
Odredite razmake između
između
kolektora: krovnih
Okomito nosača. - Odredite razmake između krovnih
▶ Odredite – Dimenzija
razmake između predmontaže
krovnih nosača. (*): =nosača.
dimenzija gotove mon-
▶ Odredite ▶ razmake
- Uvjeti:
Pazite
▶ Pazite
Pazite toizmeđu
na
na to da
to da
na kolektora:
Položaj da krovnih
krovni
krovni
krovni
Okomito
nosača.
nosači
nosači
nosači imajudovoljan
imaju
imaju dovoljan zazor.
dovoljan zazor.
zazor. taže (**) + 20-25 mm
– – Dimenzija
Dimenzija predmontaže
predmontaže
1460 -- 1660
1660 (*): = (*): =
dimenzija gotove mon-
▶ Pazite -na ––to da
Dimenzija krovni
Dimenzija
Dimenzija nosači imaju
predmontaže
predmontaže
predmontaže dovoljan
(*): (*):
(*):
= = zazor. gotove
= dimenzija
dimenzija gotove mon-
mon- 1460
taže (**) +
+ 20-25
20-25 mm taže (**)
1460+
dimenzija 20-25
- 1660 mm
gotove montaže (**) + 20-25 mm
– Dimenzijataže predmontaže
(**) (*):mm
= dimenzija gotove mon- 4.2 razmake Provođenje montaže
dimenzija gotove montaže(**) + 20-25 mm Odredite
▶ Odredite razmake između između krovnih
krovnih nosača.
nosača.
taže (**) + 20-25 mm ▶
Uvjeti: Položaj
Uvjeti: Položaj kolektora:
kolektora: Okomito
Okomito 4.2 razmake
▶ Odredite –– Provođenje
Dimenzija
između
Dimenzija
montaže
predmontaže
krovnih
Montažnipredmontaže (*):
(*): =
nosača.
koraci i napomene = dimenzija gotove
u ovim uputama
dimenzija mon-
gotove vrijede
mon- za oba
Uvjeti: Položaj kolektora: Okomito – Dimenzija taže (**)
predmontaže
taže (**) +
kolektorska
+ 20-25
20-25 mm
sustava
(*):
mm = i rasporeda
dimenzija polja.
gotove Ukoliko
mon- u pojedinim
Uvjeti: Položaj kolektora: Okomito Montažni koraci i napomene u ovim uputama vrijede za oba
taže slučajevima
(**) + 20-25
kolektorska sustava montažni polja.
mmi rasporeda koraciUkoliko
odstupaju jedni od drugih, onda
u pojedinim
4.2
4.2
slučajevima Provođenje
ćemontažni
Provođenje montaže
na to eksplicitno
montaže
koraci biti skrenuta
odstupaju jednipozornost.
od drugih, onda
4.2 Provođenje
će na to
Montažni montaže
eksplicitno
koraci i biti
napomeneskrenuta u pozornost.
ovim uputama vrijede za oba
Montažni 4.2.1koraci i napomene
Montaža krovnih u ovim uputama
nosačavrijede za oba
2045 * / 2020 **

Montažni kolektorska
koraci i napomene
kolektorska sustava
sustavauii ovim
rasporeda
rasporedauputama polja. Ukoliko
vrijede
polja. Ukoliko za u pojedinim
uoba
pojedinim
4.2.1
kolektorskaslučajevima
sustava
slučajevimaMontažamontažni
4.2.1.1
i rasporeda
montažni krovnih
Montažakoraci nosača
polja.
koraci odstupaju
tipa P (za
Ukoliko
odstupaju jedni od drugih,
crijepove)
u pojedinim
jedni od drugih, onda
onda
2045 * / 2020 **

slučajevimaće
će na to
to eksplicitno
montažni
na biti
biti skrenuta
koraci odstupaju
eksplicitno skrenuta pozornost.
jedni od drugih, onda
pozornost.
4.2.1.1 Montaža tipa P (za crijepove)
će na to eksplicitno biti skrenuta
1 pozornost. 3
4.2.1 Montaža
4.2.1 Montaža krovnih
krovnih nosača
nosača
**
2020**

1 3
4.2.1 Montaža krovnih
4.2.1.1 Montaža nosača
Montaža tipa
tipa P
P (za
(za crijepove)
crijepove)
2045**//2020
2045 * / 2020 **

4.2.1.1
4.2.1.1 Montaža tipa P (za crijepove)
660 - 860 11 3
3
2045

660 - 860 1 3

2
200 - 300 200 - 300 200 - 300 200 - 300
660 -- 860
660 860 2
200 - 300 200 - 300 200 - 300 200 - 300
660 - 860 ▶Odredite razmake između krovnih nosača.
– Dimenzija
▶ Odredite razmake izmeđupredmontaže
krovnih nosača.(*): = dimenzija gotove mon-
taže (**) + 20-25 mm 2
2
– Dimenzija
200
200 -- 300
300 predmontaže
200
200 -- 300
300 200(*): --=300
200 dimenzija gotove
300 200 mon-
200 -- 300
300
200 - 300
taže (**) + 20-25
200 - 300 200 - 300
mm 2
200 - 300
Odredite razmake
▶ Odredite
▶ razmake između
između krovnih
krovnih nosača.
nosača.
▶ Odredite –– Dimenzija
razmakeDimenzija
između predmontaže
predmontaže (*): =
(*):
krovnih nosača. = dimenzija
dimenzija gotove
gotove mon-
mon- 1 Donji krovni nosač 3 Srednji krovni nosač
- Odredite razmake
taže (**) + između
20-25 mm krovnih nosača.
– Dimenzijataže (**) + 20-25
predmontaže (*):mm
= dimenzija gotove mon- 2 Gornji
1 Donji krovni nosač krovni nosač 3 Srednji krovni nosač
- Dimenzija predmontaže (*): =
taže (**) + 20-25 mm
dimenzija gotove montaže (**) + 20-25 mm 2 Gornji krovni nosač

1 Donji
1 Donji krovni
krovni nosač
nosač 3
3 Srednji krovni
Srednji krovni nosač
nosač
2 Gornji
1 Donji krovni nosač
2 Gornji krovni nosač
krovni nosač 3 Srednji krovni nosač
0020100581_03 auroTHERM, auroTHERM pro Upute za montažu 11
46 2 Gornji krovni nosač Projektantske podloge za solarne sustave
0020100581_03 auroTHERM, auroTHERM pro Upute za montažu 11
5. Montažni pribor za pločaste kolektore
auroTHERM VFK 145/2 V/H i auroTHERM pro VFK 125/3
5.1. Pribor za montažu pločastih kolektora na kosi krov

Određivanje potrebnog pribora za montažu na kosi krov

Kombinationsübersicht
für Solar-Systeme auroTHERM exclusiv VTK 570/2 und VTK 1140/2

Aufdachmontage
Montaža na
für kosi krov
hydraulische Reihenschaltung bis 14 m 2

Anzahl der Kollektoren: 1 2 3 4 kolektora:


Broj 5 6 71 2 8 3 49 5 10
6 7118 912 10 1311 14
12
Anschluss-Set VTK/2 (Grundmodul)
1*
5
Osnovni hidraulički spojni set, kat. br. 0020143701
Bestell-Nr . 0020076776 1
Raspored kolektora jedan pored drugoga

položaj kolektora

Produžni Anschluss-Set
hidraulički spojni
VTK/2set, kat. br. 0020055181 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Horizontalni

(Erweiterungsmodul) - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Krovni nosač tip P. za
Bestell-Nr standardni crijep (Tondach, Bramac), kat. br. 0020055174
0020076779
Krovni nosač tipa S za Typ
Dachankerset valoviti crijep/šindra, kat.br. 0020055184
P (Frankfurter) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VTK 570/2

Bestell-Nr . 0020067273
Krovni nosač s produžnim vijcima za ostale tipove krova, kat.br. 0020059897
Dachankerset Typ S (Schindel)
MontažnaBestell-Nr
šina za .VFK 1**
H kolektore, kat.br. 0020059898 2** 3** 4** 5** 6** 7**1 28**3 4
9** 510**
6 711**8 12**
9 1013**
11 14**
12
0020080145
Feldanordnung nebeneinander

Osnovni hidraulički
Dachankersetspojni set, kat. br. 0020143701
(Stockschraube) 1
položaj kolektora

Bestell-Nr . 0020067277
Produžni hidraulički spojni set, kat. br. 0020055181 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
benötigte Stückzahl
Vertikalni

Schienenset (2) Alu für VTK 570/2


Krovni nosač tip P. za 1
standardni crijep (Tondach, Bramac), 2 br.30020055174
kat. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Bestell-Nr 0020076780
Krovni nosač tipa S za VTK/2
Anschluss-Set valoviti(Grundmodul)
crijep/šindra, kat.br. 0020055184 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1* - - - - - - -
Bestell-Nr . 0020076776
Krovni nosač s produžnim vijcima za ostale tipove krova, kat.br. 0020059897
Anschluss-Set VTK/2
Montažna(Erweiterungsmodul)
šina za VFK V kolektore, kat.br. 0020059899- 1 2 3 4 5 61 2 - 3 4- 5 6- 7 -8 9- 10 -11 12
-
Bestell-Nr . 0020076779
Osnovni hidraulički spojni set, kat. br. 0020143701 1 1 - - - - - - - - - -
potrebni broj komada

Dachankerset Typ P (Frankfurter)


VTK 1140/2

Hidraulički set za spajanje


Bestell-Nr kolektora jedan iznad drugog, kat.br. 0020059894
. 0020067273 - 1 - - - - - - - - - -
Krovni nosač tip P za standardni
Dachankerset crijep (Tondach, Bramac), kat. br. 0020055174
Typ S (Schindel)
položaj kolektora

Bestell-Nr . 0020080145
1** 2** 3** 4** 5** 6** 7** 1 - - -- - -- - - - -- - - - --
Horizontalni

Krovni nosač tipa S za valoviti crijep/šindra, kat.br. 0020055184 1


Dachankerset (Stockschraube)
Raspored kolektora jedan iznad drugoga

Krovni nosač s produžnim


Bestell-Nr vijcima za ostale tipove krova, kat.br. 0020059897
. 0020067277 - - - - - - - - - - -
Dodatni krovni nosač(2)
Schienenset za Alu
artikl
für 0020055174,
VTK 1140/2 za drugi pločasti kolektor, kat.br.
Bestell-Nr . 0020076781
1 2 3 4 5 6 7 - - - - - - -
0020059896
- 1 - - - - - - - - - -
VTK 570/2
Dodatni krovni nosačBestell .-Nr.0020055184,
za artikl 0010002225 VTK 1140/2pločasti
za drugi Bestell .-Nr. 0010002226
kolektor, kat.br.
0020059895
* jeweils 1 Stück pro Reihe
**gültig bis 700šina
Montažna m NN
za VFK H kolektore, kat.br. 0020059898 1 2 - - - - - - - - - -
9 Osnovni hidraulički spojni set, kat. br. 0020143701 1 1 - - - - - - - - - -
Hidraulički set za spajanje kolektora jedan iznad drugog, kat.br. 0020059894 - 1 - - - - - - - - - -
Krovni nosač tip P za standardni crijep (Tondach, Bramac), kat. br. 0020055174
položaj kolektora

1 - - - - - - - - - -
Krovni nosač tipa S za valoviti crijep/šindra, kat.br. 0020055184 1
Vertikalni

Krovni nosač s produžnim vijcima za ostale tipove krova, kat.br. 0020059897 - - - - - - - - - - -


Dodatni krovni nosač za artikl 0020055174, za drugi pločasti kolektor, kat.br.
0020059896
- 1 - - - - - - - - - -
Dodatni krovni nosač za artikl 0020055184, za drugi pločasti kolektor, kat.br.
0020059895
Montažna šina za VFK V kolektore, kat.br. 0020059899 1 2 - - - - - - - - - -

Projektantske podloge za solarne sustave 47


5. Montažni pribor za pločaste kolektore
auroTHERM VFK 145/2 V/H i auroTHERM pro VFK 125/3
5.1. Pribor za montažu pločastih kolektora na kosi krov

Kolektori i pribor Opis Kataloški broj

Pribor za pločaste kolektore auroTHERM VFK - montaža na kosi krov

Osnovni hidraulički spojni set za VFK kolektore 0020143701

- montaža na kosi krov i na ravni krov

U sklopu seta je:


- čep s odzračivačem
5 - čep s utorom za osjetnik DN 16”
- čep
- priključak za polazni/povratni vod 90°, DN 16, G3/4 ”
- 4 sigurnosna osigurača
Produžni hidraulički set za svaki daljnji kolektor VFK 0020055181
Zubehör für Solar-Systeme U sklopu
auroTHERM
seta je: VFK 150 und VFK 145
Zubehör für Solar-Systeme - 2 auroTHERM
Aufdachmontage VFK 150 und VFK 145
hidraulička priključka
Aufdachmontage - 4 sigurnosna osigurača

Zubehör Bezeichnung Bestell-Nr. EUR ohne


Zubehör Bezeichnung Bestell-Nr. MwSt.
EUR ohne
Krovni nosač Tip P MwSt.0020055174
Dachankerset Typ P (Frankfurter) für 0020067273 97,00
auroTHERM
Dachankerset exclusiv/auroTHERM
Typ P crijep
(Frankfurter) plus/auroTHERM
für 0020067273 97,00
- za standardni
(Kollektor nebeneinander) (Tondach;
Aufdachmontage Bramac i sl.)
auroTHERM
- za jedan exclusiv/auroTHERM
pločasti kolektor plus/auroTHERM
VFK schwarz eloxiert
bestehend aus: 4 Dachanker
(Kollektor nebeneinander) inkl. Halter,
Aufdachmontage
- dodatno se naručuje montažna šina
bestehend aus: 4 Dachanker inkl. Halter, schwarz eloxiert
- set se sastoji od 4 nosača
Hinweis:
Schienenset
Hinweis: (Aufdach) zwingend erforderlich
Dodatni krovni nosač za artikl 0020055174 0020059896
Schienenset
Dacha (Aufdach)
nkerset zwingendfür
Typ P (Frankfurter) erforderlich 0020067274 46,00
auroTHERM
- za drugi
Dacha exclusiv/auroTHERM
pločasti
nkerset kolektorplus/auroTHERM
Typ P (Frankfurter) VFK 145 H (horizontalna izvedba,
für jedan iznad
0020067274 46,00
(Kollektor
auroTHERM übereinander) Aufdachmontage
exclusiv/auroTHERM plus/auroTHERM
drugog)
bestehend aus: 2 Dachanker inkl. Halter,
(Kollektor übereinander) Aufdachmontage schwarz eloxiert
- set se sastoji od 2 nosača
bestehend
- dodatnoaus:
se2naručuje
Dachankermontažna
inkl. Halter, schwarz
šina eloxiert
Hinweis:
Schienenset
Hinweis: (Aufdach) zwingend erforderlich
Schienenset
Unterteil (Aufdach)
lang, zwingend erforderlich
für die Sparrenmontage mit Dachankerset 0020080177 77,00
Neu
II. Quartal Typ P für auroTHERM exclusiv / auroTHERM
Unterteil lang, für die Sparrenmontage plus /
mit Dachankerset 0020080177 77,00
Neu auroTHERM, Aufdachmontage
II. Quartal Typ P für auroTHERM
Krovni nosač Tip exclusiv
S / auroTHERM plus / 0020055184
Unterteil
auroTHERM, kann alternativ zum unteren Bügel des Dachankers
Aufdachmontage
Typ P verwendet
Unterteil kann werden zum
alternativ für eine flexiblere
unteren BügelSparrenmon-
des Dachankers
- za Das
tage. valoviti crijep
Unterteil / šindra
ermöglicht somit einen variablen Aus-
Typ
- zaP verwendet
jedan werden
pločasti für eine
kolektor flexiblere
VFK Sparrenmon-
gleich
tage. Sparren
Das zumermöglicht
Unterteil Dach-Pfannental.
somit Bestehend
einen aus:Aus-
variablen
- langen
dodatno
4gleich se naručuje
Unterteilen, montažna šina
16 Schrauben
Sparren zum Dach-Pfannental. Bestehend aus:
- set se sastoji od 4 nosača
4 langen Unterteilen, 16 Schrauben
Hinweis:
Dodatni krovni nosač za artikl 0020055184
Dachanker 0020059895
Hinweis: Typ P zwingend erforderlich
Dachanker TypTyp
Dachankerset P zwingend erforderlich
S für auroTHERM exclusiv/ 0020080145 86,00
Neu - za drugi pločasti kolektor VFK 145 H
II. Quartal auroTHERM
Dachankersetplus/auroTHERM
(horizontalna
Typ Sizvedba, (Set
für auroTHERM fürexclusiv/
jedan einen
iznadKollektor,
drugog) 0020080145 86,00
Neu nebeneinander) Aufdachmontage
II. Quartal auroTHERM plus/auroTHERM
- set se sastoji od 2 nosača (Set für einen Kollektor,
Für geringe Aufbauhöhe (Schindel,
nebeneinander) Aufdachmontage Schiefer etc.)
bestehend
Krovni
Für aus:
nosač
geringe 4 Tip
Dachanker
Aufbauhöhe inkl. Halter,
S - tanji
(Schindel, schwarz
Schiefer etc.)eloxiert 0020080144
Höhe Dachanker
bestehend aus: 4 ohne halter:inkl.
Dachanker 44 mmHalter, schwarz eloxiert
Höhe Dachanker
- za Biber ohne
crijep ili halter:
šindru 44 mm
Hinweis:
- za jedan
Schienenset pločasti kolektor VFK
(Aufdach) zwingend erforderlich
Hinweis:
- dodatno se naručuje montažna šina
Schienenset
Dachankerset (Aufdach)
Typ Sod
- set se sastoji zwingend
nosačaerforderlich
für auroTHERM
4 exclusiv/ 0020080147 39,00
Neu auroTHERM plus/auroTHERM (Set fürexclusiv/
zwei Kollektoren
9 Dachankerset Typ S für auroTHERM 0020080147 39,00
II. Quartal
Neu Dodatni krovni
übereinander)
auroTHERM nosač za(Set
Aufdachmontage
plus/auroTHERM artikl 0020080144
für zwei Kollektoren 0020080146
9
II. Quartal
Für geringe Aufbauhöhe
übereinander) Aufdachmontagebei flacher Dacheindeckung
(Schindel,
- za
Für Schiefer
drugi
geringe etc.) kolektor
pločasti
Aufbauhöhe bei flacher (ugradnja jedan iznad drugog)
Dacheindeckung
Bestehend
(Schindel, aus: 2 Dachanker
- set se sastoji
Schiefer od 2 krovna
etc.) inkl. Halter,
nosača schwarz eloxiert
Höhe Dachanker
- dodatno
Bestehend ohne
se2naručuje
aus: halter:montažna
Dachanker 44 mm
inkl. šina eloxiert
Halter, schwarz
Hinweis:
Höhe Dachanker ohne halter: 44 mm
Schienenset
Hinweis: (Aufdach) zwingend erforderlich
Schienenset (Aufdach)
Dachankerset zwingend
(Stockschraube) für erforderlich
auroTHERM exclusiv/ 0020067277 79,00
auroTHERM plus/auroTHERM
Dachankerset (Stockschraube) für auroTHERM exclusiv/ 0020067277 79,00
bestehend
auroTHERMaus: 4 Stockschrauben mit Muttern,
plus/auroTHERM
4bestehend
Ankeroberteilen inkl. Halter, universell
aus: 4 Stockschrauben einsetzbar.
mit Muttern,
4 Ankeroberteilen inkl. Halter, universell einsetzbar.
Hinweis:
Schienenset
Hinweis: (Aufdach) zwingend erforderlich
Schienenset (2)
Schienenset (Aufdach) zwingend erforderlich
Aufdachmontage (Kollektor vertikal) für 0020059899 32,00
48 auroTHERM plus/auroTHERM Projektantske podloge za solarne sustave
Schienenset (2) Aufdachmontage (Kollektor vertikal) für 0020059899 32,00
Aluminium,
auroTHERM schwarz eloxiert
plus/auroTHERM
5. Montažni pribor za pločaste kolektore
auroTHERM VFK 145/2 V/H i auroTHERM pro VFK 125/3
5.1. Pribor za montažu pločastih kolektora na kosi krov

Kolektori i pribor Opis Kataloški broj

Krovni nosač s produžnim vijcima 0020059897

- za ostale tipove krova


- dodatno se naručuje montažna šina
- set se sastoji od 4 nosača

Dodatni krovni nosač za artikl 0020059897 0020087854 5


- za drugi pločasti (ugradnja jedan iznad
drugog)
- set se sastoji od 2 krovna nosača
- dodatno se naručuje montažna šina

Montažna šina 0020059898

- za montažu VFK H kolektora na kosi krov


- aluminijska, eloksirana, crne boje
- set se sastoji od 2 šine

Montažna šina 0020059899

- za montažu VFK V kolektora na kosi krov


- aluminijska, eloksirana, crne boje
- set se sastoji od 2 šine

Projektantske podloge za solarne sustave 49


1 ... 4 5

5. Montažni pribor za pločaste kolektore


auroTHERM VFK 145/2 V/H i auroTHERM propostavite
▶ Hidraulične priključke VFKna125/3
jednu strani jedne
iznad drugih.
5.2. Pribor za montažu pločastih kolektora na kosi krov s mogućnošću korekcije nagiba
Uvjeti: Broj kolektora: 6 … 12

4 Montaža i instalacija na krov


Odabir nosača Uvjeti: Broj kolektora: 6 … 12
4 Montaža i instalacija na krov
Za montažu kolektora na kosi krov potrebno je odabrati
4.1.1.3 Transport
odgovarajući kolektora
tip nosača. Vaillant u svojoj ponudi ima dva tipa Uvjeti: Broj kolektora: ≥ 13
4.1.1.3 Transport kolektora Uvjeti: Broj kolektora: ≥ 13 ...
1. Kako
krovnih biste za
nosača kolektore
ovakvu zaštitili od oštećenja, uvijek ih
vrstu montaže: 1 2 11 12
1. Kakotransportirajte u ležećem
biste kolektore položaju.
zaštitili od oštećenja, uvijek ih
transportirajte u ležećemna položaju.
1.2.krovni
Kolektore transportirajte
nosač tip P – za standardni krovravni
prikladnim
crijep pomoćnim
sredstvima.
2. Kolektore transportirajte na krov prikladnim pomoćnim
2. krovni nosač s vijcima – za ostale tipove krovova
sredstvima. 1 2 ... 7
6
4.1.2 Održavanje razmaka i slobodnog prostora za ...
4.1.24od Montaža i instalacija na krov za 1 bi se osigurao
Kako 2 protok kroz 7
6 cijeli kolektor, hidraulične
5 Svaki Održavanje
montažu razmaka
navedenih nosača i slobodnog
konstruiran je za prostora
montažu - ▶Kako bi se osigurao protok kroz cijeli kolektor, hidraulične
priključke postavite dijagonalno.
kolektoramontažu
jednog pored drugog, a broj nosača ovisi o načinu priključke postavite dijagonalno. 1. U izo
Kako bi se kolektori montirali stručno, moraju se održavati
na 4.1.1.3
koji
određeni
Kako Transport
bijesekonfigurirano
razmaci i slobodan
kolektori kolektora
kolektorsko
montirali prostor
stručno,polje kao se
zamoraju i o održavati
montažu. posebnim Uvjeti: Broj kolektora: ≥ 13 2. Gorn
određeni na
uvjetima razmaci i slobodan
lokaciji na kojoj se prostor
nalazizasolarni
montažu.
sustav (jačina Uvjeti: Broj kolektora: ≥ 13 uži d
▶ Neophodne
1. Kako razmake od rubova
biste kolektore možete
zaštitili pronaći uuvijek
od oštećenja, pogla-ih
3. Izola
vjetra,
vljuopterećenje
„Određivanje
▶ Neophodne snijegom).
razmake razmaka
transportirajte krovnih
uodležećem
rubova nosača
možete
položaju. od rubova”.
pronaći u pogla- 8 9 ... 14
13 tvicu
vlju
2. „Određivanje razmaka krovnih
Kolektore transportirajte nosača
na krov od rubova”.
prikladnim pomoćnim 8 9 ... 13 14
4.1.3 prikladnog
Odabir Odabir prikaldnog
sredstvima. povezivanja
hidrauličkog povezivanja
4.1.3 Odabir prikaldnog povezivanja ...
▶ ZaZakolektore
- kolektoreodaberite
odaberiteprikladno
prikladnopovezivanje.
povezivanje. 1 2 6 7
▶ Za4.1.2 Održavanje
kolektore razmaka
odaberite prikladno i slobodnog prostora za
povezivanje.
montažu ▶ Serijski spojite što više kolektora.
1 2 3 4 ▶ 8
Serijski
Paralelno spojite što više
postavite višekolektora.
redova kolektora. Upute za
Kako
1 bi se kolektori
2 montirali stručno,
3 moraju se4održavati
▶ Paralelno postavitehidraulično
Redove kolektora više redova kolektora.
povežite paralelno.
određeni razmaci i slobodan prostor za montažu.
▶ Redove
Kako bi se kolektora
izbjeglihidraulično
gubici tlakapovežite paralelno.
u dijelovima polja kolek-
▶ Neophodne razmake od rubova možete pronaći u pogla-
▶ tora, paralelno
Kako bi se izbjeglipovežite
gubicisamotlaka redove kolektora
u dijelovima poljaskolek-
istim
vlju „Određivanje razmaka krovnih nosača od rubova”. brojem
tora, kolektora.
paralelno 8povežite samo9 ...
redove 13
kolektora 14
s istim
brojem kolektora.
▶ Kako bi se izbjegli gubici tlaka u priključnom cjevovodu,
4.1.3 Odabir prikaldnog povezivanja voditebiračuna
▶ Kako o tome
se izbjegli da svaki
gubici tlaka udio polja kolektora
priključnom u svom
cjevovodu,
▶ Za kolektore odaberite prikladno povezivanje. zbroju računa
vodite ima istuoduljinu
tome da cijevi
svakiu polaznom i povratnom
dio polja kolektora u svom
vodu (Tichelmannov
zbroju ima istu duljinusustav).
cijevi u polaznom i povratnom
▶ Za hidraulično povezivanje kolektora odaberite jednu od
- Za hidraulično povezivanje kolektora odaberite jednu od Serijski
- ▶ Serijski
vodu spojitešto
spojite
(Tichelmannov što višekolektora.
više
sustav). kolektora.
▶ Za četiri varijanti
hidraulično
1 koje su prikazane
povezivanje na slici.
2 kolektora odaberite
3 jednu od4 Paralelno postavite više redova kolektora.
4.1.4- Paralelno
▶ Pripremapostavite prolazaviše kroz krov kolektora.
redova
▶ četiri
četirivarijanti koje
Pazitevarijanti
na to da koje su
suprikazane
solarna prikazane na slici.
tekućinana slici. kroz kolektore
protječe
4.1.4- Redove
▶ Priprema
Redove prolaza
kolektora kroz krov
hidraulično povežite paralelno.
-
▶ Pazite
uvijekna
Pazite natotoda
odozdo dasolarna
solarnatekućina
nagore. tekućinaprotječe
protječekroz
krozkolektore
kolektore kolektora hidraulično povežite paralelno.
▶ Oprez!
Kako bi se izbjegli gubici tlaka u dijelovima poljakolektora,
kolek-
uvijekodozdo
uvijek odozdonagore.
nagore. - Kako bi se izbjegli gubici tlaka u dijelovima polja
Uvjeti: Broj kolektora: 1 … 5 Oprez!
tora, paralelnozgrade
Oštećenja povežitezbog samoulaska
redovevode!kolektora s istim
paralelno povežite samo redove kolektora s istim brojem
Uvjeti: Broj kolektora: 1 … 5 brojem
Oštećenjakolektora.
zgrade zbog ulaska vode!
Ako se prolaz kroz krov izvede na nestručan
Uvjeti: Broj kolektora: 1 … 5 ▶ kolektora.
Kako bi se izbjegli gubici tlaka u priključnom cjevovodu,
način,
Ako semožeprolazdoćikrozdokrovprodiranja
izvede vode
na ucjevovodu,
unu-
nestručan
- Kako
voditebi se izbjegli
računa gubici
o tome datlaka
svakiu dio
priključnom
polja kolektora
trašnjost
način, može zgrade.
doći do prodiranja vode u unu-u svom
zbrojuračuna
vodite ima istu duljinu
o tome dacijevi
svakiudiopolaznom i povratnom
polja kolektora u svom
1 ... 4 5 trašnjost zgrade.
▶ Za hidraulično povezivanje
vodu

zbroju Pobrinite
(Tichelmannov
ima istu se
duljinu o tome
sustav).
cijevi da
u se prolaz
polaznom i kroz krov
povratnom vodu
1 ... 4 kolektora 5 odaberite jednu od
četiri varijanti koje su prikazane na slici.
izvede stručno.
▶ Pobrinite
(Tichelmannov sustav).
se o tome da se prolaz kroz krov
izvede stručno.
4.1.4 Priprema prolaza kroz krov
▶ Pazite na to da solarna tekućina protječe kroz kolektore
uvijek odozdo nagore. Oprez!
▶ Hidraulične priključke postavite na jednu strani jedne
Uvjeti: Broj kolektora: 1 … 5 Oštećenja zgrade zbog ulaska vode!
iznad drugih.
▶ Hidraulične priključke postavite na jednu strani jedne
iznad drugih.
- Hidraulične priključke postavite na jednu stranu jedne Ako se prolaz kroz krov izvede na nestručan
Uvjeti: Broj kolektora: 6 … 12
iznad drugih (moguće je postaviti priključke i dijagonalno). način, može doći do prodiranja vode u unu-
Uvjeti: Broj kolektora: 6 … 12 trašnjost zgrade.
1 ... 4 5
▶ Pobrinite se o tome da se prolaz kroz krov
izvede stručno.

1 2 ... 11 12
1 2 ... 11 12
▶ Hidraulične priključke postavite na jednu strani jedne
iznad drugih.

Uvjeti: Broj kolektora: 6 … 12

▶ Kako bi se osigurao protok kroz cijeli kolektor, hidraulične


▶ priključke
Kako bi sepostavite
osiguraodijagonalno.
protok kroz cijeli kolektor, hidraulične
priključke postavite dijagonalno. 1. U izolacijskoj foliji napravite otvor u obliku slova V.
1.
2. U izolacijskoj
Gornji širi dio foliji napravite
preklopite otvor ukrovnu
na gornju obliku letvicu,
slova V.a donji
2. uži dioširi
Gornji na dio
donju krovnu letvicu.
preklopite na gornju krovnu letvicu, a donji
1 2 ... 11 12
3. uži dio na donju
Izolacijsku foliju krovnu
zategniteletvicu.
i pričvrstite je na krovnu le-
50 3. tvicu kako bi
Izolacijsku vlaga
foliju curila
zategnite sa strane.podloge
i pričvrstite
Projektantske je na za
krovnu le- sustave
solarne
tvicu kako bi vlaga curila sa strane.
Montaža 5

5. Montažni pribor za pločaste kolektore


5.5.1 Određivanje potrebnog broja krovnih sidrišta – e na dužoj strani zgrade (e ) iznosi:
auroTHERM VFK 145/2 V/H i auroTHERM pro VFK 125/3
duga
l ili 2xh (mjerodavna je manja vrijednost),
Broj krovnih sidrišta ovisi o opterećenju snijegom na ali najmanje 1 m.
5.2. Pribor za montažu
mjestu instalacije. pločastih kolektora na kosi krov s mogućnošću korekcije nagiba
> Potražite podatke o regionalnom maksimalnom opte- – e na kraćoj strani zgrade (ekratka) iznosi:
rećenju snijegom sk kod lokalne građevinske uprave. b ili 2xh (mjerodavna je manja vrijedost),
Do maksimalnog redovnog opterećenja snijegom od ali najmanje 1 m.
Određivanje razmaka krovnih nosača od rubova Sažetak
3 kN/m2 dovoljna je standardna oprema s po 4 krovna
Na rubovima sidrišta
zidnih i po kolektoru.
krovnih površina (npr. rub krova sa Sažetak
Rubni razmak iznosi e/10
> Za područja s većim opterećenjem snijegom povećajte Rubni razmak iznosi e/10
strehom) mogu uslijed opterećenja vjetra nastati vrtloženja ek = b ili 2xh
broj ugrađenih krovnih sidrišta po kolektoru. ekratka = b ili 2xh
koja mogu prouzročiti
Dozvoljeno preopterećenje
se opterećenjekolektora
snijegom isa
sustava
svakimnadodatnim ed =eduga
l ili =2xh
l ili 2xh
koji su montirani. (mjerodavna
parom postolja/krovnih sidrišta povećava za 1,5 kN/m2. (mjerodavna je je uvijek
uvijek manja
manja vrijednost)
vrijednost)
Područja u kojima nastaju vrtloženja označavaju se kao
Maksimalno optere-
sk 3 kN/m2 3 kN/m2  sk  4,5 kN/m2
rubna područja. Kutna
ćenje su područja
snijegom sk zone u kojima se Primjer
Primjer
preklapaju rubna područja,
Broj krovnih i u kojima 4nastaju posebno jaka
sidrišta
6
po kolektoru 1,20 m
vrtloženja.
Tab. 5.3 Maks. opterećenje snijegom sk 1,50 m
5
Ni rubna ni kutna područja ne smiju se koristiti kao površina
za instalaciju.> Ako koristite komplete za proširenje, tada pripazite da
h
krovne kuke po sredini postavite u jednakim razma-
cima.
- Pridržavajte se minimalnog rubnog razmaka kolektora 2
> U slučaju opterećenja snijegom 4,5 kN/m obavite
na temelju opterećenja vjetra.Pritom pripazite da maksimalno
statički izračun.
Rubni razmakdozvoljeno
iznosi e/10opterećenje
i posebno se kolektora snijegom
izračunava iznosi
za svaku
stranu zgrade.5,4 kN/m .
2

b
- Vrijednost e izračunajte iz vrijednosti
Dozvoljeno maksimalno opterećenje po krov- li
b = širina zgrade
h = visina zgrade
l = duljina zgrade
nom sidrištu
Tip S/Tip P:
Fmax = 1,875 kN
Slika 5.4kuća,
Obiteljska Primjer
12 mObiteljska
x 15 m xkuća,
8 m (širina/duljina/visina)
12 m x 15 m x 8 m (širina/duljina/visina)

12 m širina
12 m širina< 2x8 mm
 2x8 visina.
visina.
– e na dužoj strani zgrade (ed) iznosi: ek
iznosi
ekratka
12 m.
iznosi 12 m.
5.5.2 Određivanje rubnih razmaka sidrišta Rubni
Rubni razmak
razmak nana kraćoj
kraćoj strani
strani zgrade
zgrade iznosi1,20
iznosi 1,20m.
m.
l ili 2xh (mjerodavna je manja vrijednost), ali najmanje 1 m.
– e na kraćojNastrani zgrade
rubovima (ek) iiznosi:
zidnih krovnih površina (npr. rub krova sa 15 m15 m širina
širina  2x8
< 2x8 mm visina.
visina.
strehom) mogu
b ili 2xh (mjerodavna uslijedvrijedost),ali
je manja opterećenjanajmanje
vjetra nastati
1 m. vrtlo- e iznosi
eduga iznosi 15 m.
15 m.
ženja koja mogu prouzročiti preopterećenje kolektora d Rubni razmak na dužoj strani zgrade iznosi 1,50 m.

i sustava na koji su montirani. Rubni razmak na dužoj strani zgrade iznosi 1,50 m.
Područja u kojima nastaju vrtloženja označavaju se kao
rubna područja. Kutna su područja zone u kojima se pre-
klapaju rubna područja, i u kojima nastaju posebno jaka
vrtloženja.
Ni rubna ni kutna područja ne smiju se koristiti kao povr-
šina za instalaciju.

> Pridržavajte se minimalnog rubnog razmaka kolektora


na temelju opterećenja vjetra.
Rubni razmak iznosi e/10 i posebno se izračunava za
svaku stranu zgrade.

> Vrijednost e izračunajte iz vrijednosti


b = širina zgrade
h = visina zgrade
l = duljina zgrade

Upute za montažu auroTHERM 0020100919_02 15

Projektantske podloge za solarne sustave 51


5. Montažni pribor za pločaste kolektore
auroTHERM
5 Montaža
VFK 145/2 V/H i auroTHERM pro VFK 125/3
5.2. Pribor za montažu pločastih kolektora na kosi krov s mogućnošću korekcije nagiba

Određivanje razmaka između krovnih nosača


5.5.3 tablica
Sljedeća Određivanje razmaka
pokazuje potrebnopostolja
mjesto za polje kolektora
i razmake između postolja:
Sljedeća tablica pokazuje potrebno mjesto za polje kolek-
tora i razmake između postolja:

0
100
n.
mi

Maks. 1000
5
C
B

E
α Maks. 200 D D D D Maks. 200
00 C
n . 10 min. 1000 A min. 1000
mi
β

Razmak
Razmakpostolja
postoljaod
od ruba krova:najmanje
ruba krova: najmanje1000
1000
mmmm
Virenje postolja
Virenje postoljapreko
preko sljemena krova:maksimalno
sljemena krova: maksimalno 1000
1000 mmmm
Razmak vanjskih postolja od ruba reda kolektora: maksimalno 200 mm
Razmak vanjskih postolja od ruba reda kolektora: maksimalno 200 mm
Međusobni razmak postolja/krovnih sidrišta:

postolje 20° 30°


Broj postolja/krovnih sidrišta:
Međusobni razmak
plošnih  krov 10° 15° 20° 25° 30° 10° 15°
D
kolektora αpostolje 20° 30°
A B C2) E2) E2) E2) E2) E2) B C2) E2) E2)
Broj plošnih
β krov 10° 15° 20° 25° 30° 10° 15° D
kolektora
2 2526
A B C 2)
E 2)
E 2)
E 2)
E 2)
E 2)
B C 2)
E 2)
E2)
3 3789
2 4 2526 5052

800-1400
5 6315
Vertikalno 3 3789
13901)

11801)

9501)
11301)

6201)
2150

2150
7601)
9251)
859

1221

(VFK 125/3, 6 7578


145/2 V) 4 7
5052 8841
5 8 6315 10104
Vertikalno 9 11367 800 -
(VFK 125/3, 6 7578 859 2150 13901) 11301) 9251) 7601) 6201) 1221 2150 11801) 9501)
10 12630 1400
145/2 V)
7 2 8841 4126
8 3 10104 6189
4 8252
9 11367
5 10315
10101)
4401)
9601)

6501)

6501)

Vodoravno
5351)
1350

1350
7851)

8101)
585

821

10 6 12630 12378
(VFK 145/2 H)
2 7 4126 14441
8 16504
3 6189
9 18567
4 10 8252 20630
1)
Položaj sunca od 20°
5 (zimsko sunce)
10315
2)
Ovisno o razmaku letvica; Ako razmak letvica ne dozvoljava ovakav razmak, tada odaberite najbližu kraću mjeru
Vodoravno
6 12378 585 1350 9601) 7851) 6501) 5351) 4401) 821 1350 8101) 6501) 10101)
(VFK 145/2 H)
Tab. 5.4 Razmaci postolja
7 14441

8 16504

9 18567

10 20630
1)
Položaj sunca od 20° (zimsko sunce)
2)
Ovisno o razmaku letvica; Ako razmak letvica ne dozvoljava ovakav razmak, tada odaberite najbližu kraću mjeru
16 Upute za montažu auroTHERM 0020100919_02
52 Projektantske podloge za solarne sustave
5. Montažni pribor za pločaste kolektore
auroTHERM VFK 145/2 V/H i auroTHERM pro VFK 125/3
5.2. Pribor za montažu pločastih kolektora na kosi krov s mogućnošću korekcije nagiba

Određivanje potrebnog pribora za montažu na kosi krov


s mogućnošću korekcije nagiba

Kombinationsübersicht
für Solar-Systeme auroTHERM plus VFK 150 und auroTHERM VFK 145

Prikladno za kosi krov s nagibom


Schrägdachaufständerung 10° do 30°10°-30°
für Dachneigung
Anzahl
5
Broj der Kollektoren:1
kolektora: 1 2 2 3 3 44 55 66 77 8 8 9 910 11
10 1211 12
Anschluss-Set VFK (Grundmodul) für 1 Kollek tor
1
verOsnovni hidraulički
tikal/horizontal Be spojni
stell-Nrset
. 00za VFK
20055180
kolektore V/H. 1
Pribor za montažu pločastih kolektora na kosi krov uz mogućnost korekcije nagiba krova

Verbindungs-Set VFK (Erweit erungsmodul) für


Kataloški broj 0020143701 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
weiteren Kollek tor Be stell-Nr . 00 20055181
Produžni hidraulički set za svaki daljnji
Gestell zur Auf ständerung auf einem Schrägdach bei
kolektor. - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Vertikalna montaža

gering geneigte
Kataloški Dächern (10°- 30°), ver tikal
broj 0020055181 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kollektormontage

Bestell-Nr . 00 20094867
Okvir za montažu VFK V kolektora na kosi
Vertikale

Dachankerset Typbroj
P (Fr ankfurter) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
krov. Kataloški 0020094867
Be stell-Nr . 00 20094870
Krovni nosač Tip P (Tondach, Bramac i sl.)
Dachankerset Typ S (S chindel)
Kataloški broj 0020094870 2** 3** 4** 5** 6** 7** 8** 9** 10** 11** 12** 13**
Schrägdachaufständerung für Dachneigung 10°-30°

Bestell-Nr . 00 20094871
Krovni nosač(Sstockschraube)
produžnim vijcima (ostali 2** 3** 4** 5** 6** 7** 8** 9** 10** 11** 12** 13**
Dachankerset
tipovi krova)
Bestell-Nr . 00 20094872
Kataloški broj 0020094872
Schienenset (2) für aufge ständerte Montage, ver tikal
Montažna
Bestell-Nr . 00šina za VFK V kolektore
20092558 1 21 32 34 45 5 6 6 7 7 88 99 10
10 1111 12 12
Kataloški broj 0020092558
Osnovni hidraulički
Anschluss-Set spojni set zafür
VFK (Grundmodul) VFK1 kolek-
Kollek tor
1
vertore V/H.
tikal/horizontal Be stell-Nr . 00 20055180 1
Kataloški broj 0020143701
Verbindungs-Set VFK (Erweit erungsmodul) für
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
weiteren
Produžni Kollek tor Be stell-Nr
hidraulički set za .svaki
00 20055181
daljnji
kolektor. - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Horizontalna montaža

Gestell zur Auf


Kataloški brojständerung
0020055181 auf einem Schrägdach bei
gering geneigten Dächern (10°- 30°) horizon tal 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kollektormontage

Bestell-Nr
Okvir za. 02 0094868VFK H kolektora na kosi
montažu
Horizontale

krov. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Dachankerset Typ P (Fr ankfurter)
Kataloški broj 0020094868
Be stell-Nr . 00 20094870
Krovni nosačTyp
Dachankerset TipSP(S(Tondach,
chindel) Bramac i sl.)
Kataloški 2** 3** 4** 5** 6** 7** 8** 9** 10** 11** 12** 13**
Bestell-Nr . 00broj 0020094870
20094871
Krovni nosač(Sstockschraube)
produžnim vijcima (ostali 2** 3** 4** 5** 6** 7** 8** 9** 10** 11** 12** 13**
Dachankerset
tipovi krova)
Bestell-Nr . 00 20094872
Kataloški broj 0020094872
Schienenset (2) für aufge ständerte Montage,
Montažna
horizon tal šina za VFK H kolektore 21 23 34 4 5 5 6 6 77 88 99 10 11 11 12 12
9 Kataloški
Bestell-Nr . 00broj 0020092559
20092559
1 10

VFK 150 V Bestell .-Nr. 001 0006283 VFK 15 0 H Bestell .-Nr. 001 0006285

VFK 145 V Bestell .-Nr. 001 0004455 VFK 1 45 H Bestell .-Nr. 001 0004457

**gültig bis 70 0 m NN

Projektantske podloge za solarne sustave 53


5. Montažni pribor za pločaste kolektore
auroTHERM VFK 145/2 V/H i auroTHERM pro VFK 125/3
5.2. Pribor za montažu pločastih kolektora na kosi krov s mogućnošću korekcije nagiba

Kombinationsübersicht
für Solar-Systeme auroTHERM exclusiv VTK 1140/2

Schrägdachaufständerung f ür Dachneigung 10°-30°


Anzahl der Kollektoren: 1 2 3 4 5 6 7
Kolektori i pribor Opis Kataloški broj

Gestell zur Aufständerung auf einem Schrägdach bei gering


Pribor za korekciju nagiba krova
geneigten Dächern (10°-30°) 2 3 4 5 6 7 8
5 Bestell-Nr . 0020094869
Schrägdachaufständerung
für Dachneigung 10°-30°

Osnovni hidraulički spojni set za VFK kolektore 0020143701


Dachankerset Typ P (Frankfurter)
Kollektormontage

Bestell-Nr . 0020094870
- montaža na kosi krov i na ravni krov
Vertikale

Dachankerset Typ S (Schindel)


2 3 4 5 6 7 8
Bestell-Nr .U0020094871
sklopu seta je:
Dachankerset- čep(Stockschraube)
s odzračivačem
Bestell-Nr .- 0020094872
čep s utorom za osjetnik DN 16”
- čep
Schienenset (1) Aufdachmontage
- priključak za polazni/povratni vod 90°, DN 16, G3/4 ” 1 2 3 4 5 6 7
Bestell-Nr .- 0020092561
4 sigurnosna osigurača
auroTHERM exclusiv VTK 1140/2 Bestell .-Nr. 001000226
Produžni hidraulički set za svaki daljnji kolektor VFK 0020055181

U sklopu seta je:


- 2 hidraulička priključka
- 4 sigurnosna osigurača

Kombinationsübersicht
für Solar-Systeme auroTHERM exclusiv VTK 570/2 und VTK 1140/2
Okvir za montažu VFK V kolektora na kosi krov 0020094867

Fassadenmontage, Fassade aufgeständert


- set se sastoji od(15°, 30°, okvira
jednog 45°) s nagibom 20° ili 30°
- za vertikalnu ugradnju kolektora
Anzahl der Kollektoren: 1 2 3 4 5 6 7
- prikladno za krovove sa nagibom 10° - 30°
Gestell zur Fassadenmontage, aufgeständert für Röhrenkollektor,
Neigungen (15°, 30°, 45°)
Napomena: 2 3 4 5 6 7 8
Bestell-Nr . 0020092554
- za prvi kolektor potrebna su dva okvira
VTK 570/2

- za svaki daljnji kolektor potreban je jedan okvir


Fassade aufgeständert (15°, 30°, 45°)

Schienenset - (2)montažne šine potrebno


für aufgeständerte je dodatno naručiti
Fassadenmontage für
Röhrenkollektoren VTK 570/2
Fassadeninstallation,

Montažna šina 1 2 3 4 0020092558


5 6 7
9 Bestell-Nr . 0020092560
- za montažu VFK V kolektora
Gestell zur Fassadenmontage,
- set se sastoji odaufgeständert
2 šine für Röhrenkollektor,
Neigungen (15°, 30°, 45°)
2 3 4 5 6 7 8
Bestell-Nr . 0020092554
VTK 1140/2

Schienenset (2) für aufgeständerte Fasadenmontage, für


Okvir za
Röhrenkollektoren VTKmontažu
1140/2 VFK H kolektora na kosi krov 0020094868
1 2 3 4 5 6 7
Bestell-Nr . 0020092561
- set se sastoji od jednog okvira s nagibom 20° ili 30°
- za horizontalnu ugradnju kolektora
VTK 570/2 - Bestell .-Nr. 0010002225
prikladno za krovove saVTK
nagibom - 30° .-Nr. 0010002226
1140/2 10° Bestell

Napomena:
- za prvi kolektor potrebna su dva okvira
- za svaki daljnji kolektor potreban je jedan okvir
- montažne šine potrebno je dodatno naručiti
Montažna šina 0020092559

- za montažu VFK H kolektora


- set se sastoji od 2 šine

54 Projektantske podloge za solarne sustave


5. Montažni pribor za pločaste kolektore
auroTHERM VFK 145/2 V/H i auroTHERM pro VFK 125/3
5.2. Pribor za montažu pločastih kolektora na kosi krov s mogućnošću korekcije nagiba

Kolektori i pribor Opis Kataloški broj

Krovni nosač Tip P 0020094870

- za standardni crijep (Tondach, Bramac i sl.) 5


- set se sastoji od 2 nosača ; 6 vijaka; spojnica za okvir

Napomena:
- ovaj tip nosača je primjenjiv samo u kombinaciji s priborom za korekciju
nagiba krova

Krovni nosač s produžnim vijcima 0020094872

- za ostale tipove krova


- set se sastoji od dva prilagodljiva nosača/vijka sa spojnicama za okvir

Napomena:
Hidraulički spojni setovi vrijede kao i kod klasične montaže na ravan ili kosi krov

Projektantske podloge za solarne sustave 55


1 ... 4 5

5. Montažni pribor za pločaste kolektore


auroTHERM VFK 145/2 V/H i auroTHERM propostavite
▶ Hidraulične priključke VFKna125/3
jednu strani jedne
iznad drugih.
5.3. Pribor za montažu pločastih kolektora u krov
Uvjeti: Broj kolektora: 6 … 12

4 Montaža i instalacija na krov


Odabir nosača Uvjeti: Broj kolektora: 6 … 12
4 Montaža i instalacija na krov
Za montažu kolektora u krov potrebno je odabrati montažni
4.1.1.3zaTransport
pribor odgovarajućikolektora
nagib krova. Vaillant u svojoj ponudi Uvjeti: Broj kolektora: ≥ 13
4.1.1.3 Transport kolektora Uvjeti: Broj kolektora: ≥ 13 ...
1. montažni
ima Kako biste kolektore
pribor zaštitili
za dvije vrsteodnagiba
oštećenja, uvijek ih 1 2 11 12
1. Kako transportirajte u ležećem
biste kolektore položaju.
zaštitili od oštećenja, uvijek ih
transportirajte u ležećemna položaju.
1.2.za krovni
Kolektore transportirajte
nagib od 15° do 22° krov prikladnim
(isključivo pomoćnim
za vertikalnu
sredstvima.
2. Kolektore transportirajte na krov prikladnim pomoćnim
izvedbu kolektora)
sredstvima. 1 2 ... 7
2. za krovni nagib od 22° do 75° i slobodnog prostora za 6
4.1.2 Održavanje razmaka ...
4.1.24 Montaža i instalacija naprostora
krov za 1 bi se osigurao
Kako 2 protok kroz 7
6 cijeli kolektor, hidraulične
5 Održavanje
montažu razmaka i slobodnog - ▶Kako bi se osigurao protok kroz cijeli kolektor, hidraulične
priključke postavite dijagonalno.
montažu
Kod montaže kolektora u krov poželjno je da krovna ploha priključke postavite dijagonalno. 1. U izo
Kako bi se kolektori montirali stručno, moraju se održavati
ima 4.1.1.3
nagib
određeni
Kako Transport
>22°.
bi serazmaciKod nagibakolektora
i slobodan
kolektori montiralikrovnih
prostorploha
stručno, kojesesuodržavati
zamoraju
montažu. manje od Uvjeti: Broj kolektora: ≥ 13 2. Gorn
određeni razmaci
navedenog nagibai slobodan
može doćiprostor za montažu.
do slabijeg odvođenja vode i Uvjeti: Broj kolektora: ≥ 13 uži d
▶ Neophodne
1. Kako razmake od rubova
biste kolektore možete
zaštitili pronaći uuvijek
od oštećenja, pogla-ih
3. Izola
sakupljanja
▶ Neophodne kišnice
vlju „Određivanje što
razmake može
razmaka
transportirajte dovesti
krovnih
uodležećem
rubova do
možetepropuštanja
nosača
položaju. pronaći ukrova.
od rubova”.
pogla- 8 9 ... 14
13 tvicu
vlju
2. „Određivanje razmaka krovnih
Kolektore transportirajte nosača
na krov od rubova”.
prikladnim pomoćnim 8 9 ... 13 14
4.1.3 prikladnog
Odabir Odabir prikaldnog
sredstvima. povezivanja
hidrauličkog povezivanja
4.1.3 Odabir prikaldnog povezivanja ...
▶ ZaZakolektore
- kolektoreodaberite
odaberiteprikladno
prikladnopovezivanje.
povezivanje. 1 2 6 7
▶ Za4.1.2 Održavanje
kolektore razmaka
odaberite prikladno i slobodnog prostora za
povezivanje.
montažu ▶ Serijski spojite što više kolektora.
1 2 3 4 ▶ 8
Serijski
Paralelno spojite što više
postavite višekolektora.
redova kolektora. Upute za
Kako
1 bi se kolektori
2 montirali stručno,
3 moraju se4održavati
▶ Paralelno postavitehidraulično
Redove kolektora više redova kolektora.
povežite paralelno.
određeni razmaci i slobodan prostor za montažu.
▶ Redove
Kako bi se kolektora
izbjeglihidraulično
gubici tlakapovežite paralelno.
u dijelovima polja kolek-
▶ Neophodne razmake od rubova možete pronaći u pogla-
▶ tora, paralelno
Kako bi se izbjeglipovežite
gubicisamotlaka redove kolektora
u dijelovima poljaskolek-
istim
vlju „Određivanje razmaka krovnih nosača od rubova”. brojem
tora, kolektora.
paralelno 8povežite samo9 ...
redove 13
kolektora 14
s istim
brojem kolektora.
▶ Kako bi se izbjegli gubici tlaka u priključnom cjevovodu,
4.1.3 Odabir prikaldnog povezivanja voditebiračuna
▶ Kako o tome
se izbjegli da svaki
gubici tlaka udio polja kolektora
priključnom u svom
cjevovodu,
▶ Za kolektore odaberite prikladno povezivanje. zbroju računa
vodite ima istuoduljinu
tome da cijevi
svakiu polaznom i povratnom
dio polja kolektora u svom
vodu (Tichelmannov
zbroju ima istu duljinusustav).
cijevi u polaznom i povratnom
▶ Za hidraulično povezivanje kolektora odaberite jednu od
- Za hidraulično povezivanje kolektora odaberite jednu od Serijski
- ▶ Serijski
vodu spojitešto
spojite
(Tichelmannov što višekolektora.
više
sustav). kolektora.
▶ Za četiri varijanti
hidraulično
1 koje su prikazane
povezivanje na slici.
2 kolektora odaberite
3 jednu od4 Paralelno postavite više redova kolektora.
4.1.4- Paralelno
▶ Pripremapostavite prolazaviše kroz krov kolektora.
redova
▶ četiri
četirivarijanti koje
Pazitevarijanti
na to da koje su
suprikazane
solarna prikazane na slici.
tekućinana slici. kroz kolektore
protječe
4.1.4- Redove
▶ Priprema
Redove prolaza
kolektora kroz krov
hidraulično povežite paralelno.
-
▶ Pazite
uvijekna
Pazite natotoda
odozdo dasolarna
solarnatekućina
nagore. tekućinaprotječe
protječekroz
krozkolektore
kolektore kolektora hidraulično povežite paralelno.
▶ Oprez!
Kako bi se izbjegli gubici tlaka u dijelovima poljakolektora,
kolek-
uvijekodozdo
uvijek odozdonagore.
nagore. - Kako bi se izbjegli gubici tlaka u dijelovima polja
Uvjeti: Broj kolektora: 1 … 5 Oprez!
tora, paralelnozgrade
Oštećenja povežitezbog samoulaska
redovevode!kolektora s istim
paralelno povežite samo redove kolektora s istim brojem
Uvjeti: Broj kolektora: 1 … 5 brojem
Oštećenjakolektora.
zgrade zbog ulaska vode!
Ako se prolaz kroz krov izvede na nestručan
Uvjeti: Broj kolektora: 1 … 5 ▶ kolektora.
Kako bi se izbjegli gubici tlaka u priključnom cjevovodu,
način,
Ako semožeprolazdoćikrozdokrovprodiranja
izvede vode
na ucjevovodu,
unu-
nestručan
- Kako
voditebi se izbjegli
računa gubici
o tome datlaka
svakiu dio
priključnom
polja kolektora
trašnjost
način, može zgrade.
doći do prodiranja vode u unu-u svom
zbrojuračuna
vodite ima istu duljinu
o tome dacijevi
svakiudiopolaznom i povratnom
polja kolektora u svom
1 ... 4 5 trašnjost zgrade.
▶ Za hidraulično povezivanje
vodu

zbroju Pobrinite
(Tichelmannov
ima istu se
duljinu o tome
sustav).
cijevi da
u se prolaz
polaznom i kroz krov
povratnom vodu
1 ... 4 kolektora 5 odaberite jednu od
četiri varijanti koje su prikazane na slici.
izvede stručno.
▶ Pobrinite
(Tichelmannov sustav).
se o tome da se prolaz kroz krov
izvede stručno.
4.1.4 Priprema prolaza kroz krov
▶ Pazite na to da solarna tekućina protječe kroz kolektore
uvijek odozdo nagore. Oprez!
▶ Hidraulične priključke postavite na jednu strani jedne
Uvjeti: Broj kolektora: 1 … 5 Oštećenja zgrade zbog ulaska vode!
iznad drugih.
▶ Hidraulične priključke postavite na jednu strani jedne
iznad drugih.
- Hidraulične priključke postavite na jednu strani jedne Ako se prolaz kroz krov izvede na nestručan
Uvjeti: Broj kolektora: 6 … 12
iznad drugih (moguće je postaviti priključke i dijagonalno). način, može doći do prodiranja vode u unu-
Uvjeti: Broj kolektora: 6 … 12 trašnjost zgrade.
1 ... 4 5
▶ Pobrinite se o tome da se prolaz kroz krov
izvede stručno.

1 2 ... 11 12
1 2 ... 11 12
▶ Hidraulične priključke postavite na jednu strani jedne
iznad drugih.

Uvjeti: Broj kolektora: 6 … 12

▶ Kako bi se osigurao protok kroz cijeli kolektor, hidraulične


▶ priključke
Kako bi sepostavite
osiguraodijagonalno.
protok kroz cijeli kolektor, hidraulične
priključke postavite dijagonalno. 1. U izolacijskoj foliji napravite otvor u obliku slova V.
1.
2. U izolacijskoj
Gornji širi dio foliji napravite
preklopite otvor ukrovnu
na gornju obliku letvicu,
slova V.a donji
2. uži dioširi
Gornji na dio
donju krovnu letvicu.
preklopite na gornju krovnu letvicu, a donji
1 2 ... 11 12
3. uži dio na donju
Izolacijsku foliju krovnu
zategniteletvicu.
i pričvrstite je na krovnu le-
56 3. tvicu kako bi
Izolacijsku vlaga
foliju curila
zategnite sa strane.podloge
i pričvrstite
Projektantske je na za
krovnu le- sustave
solarne
tvicu kako bi vlaga curila sa strane.
5. Montažni pribor za pločaste kolektore
auroTHERM VFK 145/2 V/H i auroTHERM pro VFK 125/3
5 Montaža
5.3. Pribor za montažu pločastih kolektora u krov

Određivanje razmaka krovnih nosača od rubova Određivanje razmaka između krovnih nosača
Razmak Ugradbene
5.4 od rubova krovne plohe uvjetovan je samom
dimenzije - Prije ugradnje plošnih kolektora proučite ugradbene
konstrukcijom krovišta kao i tipom pokrova, a iznosi dimenzije kolektorskog polja.
Prije ugradnje
>minimalno plošnih kolektora proučite ugradbene
1 m od rubova. - Prema ivicama krova i vrhu krova održite rubno rastojanje
dimenzije kolektorskog polja. od najmanje 1 metra.
> Prema ivicama krova i vrhu krova održite rubno
- Ne montirajte kolektore na konzolnim dijelovima krova.
rastojanje od najmanje 1 metra.
> Ne montirajte kolektore na konzolnim dijelovima
krova.
5
B
C
C

C
A

Dimenzije
Sl. za ugradbeno
5.7 Dimenzije polje i zapolje
za ugradbeno poziciju
i za ugradbenih letvi (polazna točka je rub krovnog pokrova)
poziciju ugradbenih
letvi (Polazna točka je rub krovnog pokrova)

Broj kolektora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dimenzije ugradbenog polja u mm (površina pokrivanja/površina otkrivanja)

Broj kolektora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Visina kolektorskog polja (A) 2620
Vertikalni

kolektora
položaj

Visina kolektorskog polja (A) 2620


Vertikalni

kolektora
kolektora položaj

13440

15960
14700
10910
4600

5860

9650
8390

12170
2070

3330

7120

Širina kolektorskog polja (B)


Širina kolektorskog polja (B) 2070 3330 4600 5860 7120 8390 9650 10910 12170 13440 14700 15960
Horizontalan

Visina kolektorskog polja (A) 1810


Horizontalan

Visina kolektorskog polja (A) 1810


kolektora
položaj
položaj

25650
23590
19460
15340

21530
17400
13270
7080
5020
2960

9150

11210

Širinakolektorskog
Širina kolektorskogpolja
polja(B)
(B) 2960 5020 7080 9150 11210 13270 15340 17400 19460 21530 23590 25650

Dodatnaradna
dodatna radnapovršina
površina(C)
(C) 500 500
kolektora
položaja
kolektora
položaja
Oba
Oba

Rastojanje
Rastojanje(D)
(D) 270 - 320 270 - 320

Rastojanje (E) 150


Rastojanje (E) 150
Tab. 5.5 Dimenzije ugradbenog polja u mm
(Površina pokrivanja/površina otkrivanja)

Projektantske podloge za solarne sustave 57


16 Upute za montažu za auroTHERM 0020100598_02
5. Montažni pribor za pločaste kolektore
auroTHERM VFK 145/2 V/H i auroTHERM pro VFK 125/3
5.3. Pribor za montažu pločastih kolektora u krov

Određivanje potrebnog pribora za montažu u krov Bestellübersicht


Solar-System auroTHERM plus VFK 150 und auroTHERM VFK 145

Flachkollektoren Montageart Montageart Montageart

Montaža u krov
auroTHERM plus Aufdachmontage Indachmontage Freiaufstellung

Broj kolektora: 1 2
VFK 150 V 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 Bestell-Nr .: 0010006283
EUR 683,00
Dachankersets
Typ P (Frankfurter)
Indach-Eindeckrahmen Montagesets
(Rahmengestell)

Pokrivanje unutar krova VFK 150 H Kollektor nebeneinander


4 Dachanker inkl. Halter
Kollektor vertikal
nebeneinander
Kollektor vertikal
Bestell-Nr .: 00200552
Bestell-Nr .: 0010006285
Osnovni modul za montažu VFK H kolektora u krov 1 -
EUR 698,00 - - - - - -
Bestell-Nr .: 0020067273
EUR 97,00
- -
Grundmodul
- - EUR 128,00

kat. br.0020059906 auroTHERM Typ P (Frankfurter)


für 2 Kollektoren
Bestell-Nr .: 0020055196
Kollektor horizontal
Bestell-Nr .: 00200552
Horizontalni položaj

Kollektor übereinander EUR 583,00 EUR 106,00


VFK 145 V 2 Dachanker inkl. Halter
Osnovni modul za montažu dva VFK H kolekotora u krov Bestell-Nr .: 0010004455 Bestell-Nr .: 0020067274 Schienensets
- 1
EUR 50700 1 1 1 1
EUR 46,00 1 1 1 1 1
Erweiterungsmodul
1
kat.br. 0020055197 Bestell-Nr .: 0020055198
kolektora

EUR 246,00 Kollektor vertikal


VFK 145 H Unterteil lang für die Bestell-Nr .: 00200599
Bestell-Nr .: 0010004457 Sparrenmontage (Typ P) Indach-Eindeckrahmen für EUR 23,00
Dodatni modul za montažu VFK H kolektora EUR 542,00 4 lange Unterteile
Raspored polja jednih pored drugih

Neigungen von 15°-22 °


- - 1 2 3 4 5 6
Bestell-Nr .: 0020080177 Neu
7 8 9
für 2 Kollektoren 10 Kollektor horizontal
kat.br. 0020055199 EUR 77,00 Bestell-Nr .: 0020059599
EUR 636,00
Bestell-Nr .: 00200599
EUR 35,00
Typ S Kollektor
nebeneinander
Indach-Eindeckrahmen Kieswannen
Osnovni hidraulički spojni set za VFK kolektore 4 Dachanker inkl. Halter
für Neigungen von 15°-22°
1
Bestell-Nr .: 0020080145 Neu
für 3 Kollektoren 2 Stück
kat. br. 0020080192 EUR 86,00
Bestell-Nr .: 00200599
9 Typ S Kollektor
Bestell-Nr .: 0020059879 Neu
EUR 867,00 EUR 102,00
übereinander
Produžni hidraulički set za svaki dalnji kolektor 2 Dachanker inkl. Halter 3 Stück
- 1 2 3 4 5 6 7
Bestell-Nr .: 0020080147 Neu 8 9 10 11 Bestell-Nr .: 00200599
kat. br. 0020055181 EUR 39,00 EUR 146,00

Dachanker-Set Kollektor horizontal


nebeneinander
Osnovni modul za montažu VFK V kolektora u krov (Stockschraube)
Bestell-Nr .: 0020067277
1 - - - - - - - - -
Grundmodul
- -
jednih pored drugih

EUR 79,00
kat. br. 0020060175 für 2 Kollektoren
Bestell-Nr .: 0020055197
Raspored polja

Dachanker-Set EUR 797,00


(Stockschraube)
Osnovni modul za montažu dva VFK V kolekotora u krov
Vertikalni položaj

übereinander Erweiterungsmodul
- 1 1 1 1 1 1 1
Bestell-Nr .: 0020087855 Neu 1 1 1
Bestell-Nr .: 0020055199 1
kat.br. 0020055196 EUR 56,00 EUR 353,00
kolektora

2 Kollektoren horizontal
übereinander
Dodatni modul za montažu dodatnog VFK V kolektora Bestell-Nr .: 0020077724
- - 1 2 3 4 5 6 7 8
EUR 591,00 9 10
kat.br. 0020055198
Osnovni hidraulički spojni set za VFK kolektore
1
kat. br. 0020080192
Produžni hidraulički set za svaki daljnji kolektor
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
kat. br. 0020055181
Osnovni modul za montažu dva VFK V kolektora u krov
- 1 - - - - - - - - - -
kat.br. 0020059599
15-22° nagib krova

Vertikalni položaj

566 unverbindliche Preisempfehlung


Dodatni modul za montažu trećeg VFK V kolektora u krov
kolektora

- - 1 - - - - - - - - -
kat. br. 0020059879
Osnovni hidraulički spojni set za VFK kolektore
- 1 1 - - - - - - - - -
kat. br. 0020080192
Produžni hidraulički set za svaki dalnji kolektor
- 1 2 - - - - - - - - -
kat. br. 0020055181
Osnovni modul za montažu VFK H kolektora u krov
1 1 - - - - - - - - - -
kat. br. 0020059906
Horizontalni položaj
jednih iznad drugih
Raspored polja

Dodatni modul za montažu drugog VFK H kolektora u krov


- 1 - - - - - - - - - -
kolektora

kat.br. 0020059911
Osnovni hidraulički spojni set za VFK kolektore
1 1 - - - - - - - - - -
kat. br. 0020080192
Hidraulički set za spajanje dva VFK H kolektora,
jedan iznad drugog - 1 - - - - - - - - - -
kat.br. 0020059894

58 Projektantske podloge za solarne sustave


5. Montažni pribor za pločaste kolektore
auroTHERM VFK 145/2 V/H i auroTHERM pro VFK 125/3
5.3. Pribor za montažu pločastih kolektora u krov

Kolektori i pribor Opis Kataloški broj

Montaža u krov

Osnovni hidraulički spojni set za VFK kolektore 0020080192

- montaža u krov, montaža na fasadu

Produžni hidraulički set za svaki daljnji kolektor VFK 0020055181

U sklopu seta je:


- 2 hidraulička priključka
- 4 sigurnosna osigurača

Hidraulički set za spajanje dva VFK H kolektora 0020059894

- jedan iznad drugog

U sklopu seta je:


- hidraulički priključak
- čep s utorom za osjetnik
- čep
- 4 sigurnosna osigurača

Osnovni modul za montažu VFK V kolektora u krov 0020060175

- za 1 kolektor

Osnovni modul za montažu VFK H kolektora u krov 0020059906

- za 1 kolektor

Osnovni modul za montažu VFK V kolektora u krov 0020055196

- za 2 kolektora

Osnovni modul za montažu VFK H kolektora u krov 0020055197

- za 2 kolektora

Projektantske podloge za solarne sustave 59


5. Montažni pribor za pločaste kolektore
auroTHERM VFK 145/2 V/H i auroTHERM pro VFK 125/3
5.3. Pribor za montažu pločastih kolektora u krov

Kolektori i pribor Opis Kataloški broj

Dodatni modul za monatažu dodatnog VFK V u krov 0020055198

- jedan pored drugog


- za treći kolektor u nizu
- u kombinaciji s artiklom 0020055196

5
Dodatni modul za monatažu dodatnog VFK H u krov 0020055199

- jedan pored drugog


- za treći kolektor u nizu
- u kombinaciji s artiklom 0020055197

Dodatni modul za montažu drugog kolektora VFK H u krov 0020059911

- jedan iznad drugog


- u kombinaciji s artiklom 0020059906

Zubehör
für S olar -S y s t eme Osnovni modul za montažu VFK V kolektora u krov 0020087868

- za montažu jednog kolektora


Z ubehör B ez eichnung B es tell-Nr. E UR ohne
- za krov nagiba 15 do 22 MwS t.

Ne u Indach-EOsnovni modul
indeckrahmen za montažu
für Neigungen von 2 2 °VFK
bis 1 5V
° kolektora
0 0 2 0 0 5 9 9u0 8
krov 5 9 1 ,0 0 0020059599
II. Q. 08 (K ollektor vertikal, nebeneinander)
für 2 Flachkollektoren auroTHERM plus VFK 150 V und
- zaVFK
auroTHERM 2 kolektora
145 V
- za krov nagiba 15° do 22°
Hinweis :
Ohne Anschluss-Sets

Ne u A ns chlus s -S et V F K (Grundmodul) 0020055180 3 8 ,0 0


II. Q. 08 für 1 . KModul za montažu
ollektor vertikal/ 3 kolektora
horiz ontal VFK V u nizu, u krov 0020059879
bestehend aus:
- 1 x Blindstopfen
- za krov
- 1 x Blindstopfen inkl.nagiba 15° do 22°
Handentlüfter
- 1 x 90° Vorlaufanschlussstück
(mit Tauchülse für Kollektorfühler DN 16, G 3/4" )
- 1 x 90° Rücklaufanschlussstück DN 16 (G 3/4" )
- 4 x Sicherungsclips

Ne u A ns chlus s -S et V F K (E rweiterungs modul) 0020055181 2 9 ,0 0


II. Q. 08 für weiteren K ollektor, nebeneinander
bestehend aus:
- 2 x hydraulische Verbinder
- 4 x Sicherungsclip

8 Ne u A ns chlus s -S et V F K (E rweiterungs modul) 0020059894 3 9 ,0 0


II. Q. 08 für weiteren K ollektor, übereinander
bestehend aus:
- 1 x Verbindungsstück
- 1 x Blindstopfen
- 1 x Blindstopfen inkl. Handentlüfter
- 4 x Sicherungsclip

F lexibles A ns chlus s rohr-S et für V F K K ollektor 302444 6 5 ,0 0


(2 Stück, DN 16 x 1 m, G 3/4" )
wärmegedämmt aus Edelstahl

S olar-F lexrohr 2 in 1 (DN 1 6 x 1 5 m) 302416 5 8 4 ,0 0


aus Edelstahl mit gemeinsamer Wärmedämmung und
integrierter Fühlerleitung, 15 m auf Rolle. Mit Übergangs-
60 stücken für den direkten Anschluss an die Solarstation und Projektantske podloge za solarne sustave
Übergangsverschraubung für Verlängerung. Gesamtaußen-
durchmesser 100 mm, DN 16, G 3/4"
S olar-F lexrohr 2 in 1 (DN 2 0 x 1 5 m) 302417 6 9 2 ,0 0
vodu (Tichelmannov sustav). n
nu od
tr
5.1.4 Priprema prolaza kroz krov 1 ... 4 5
ktore ▶
Oprez!
5. Montažni
Nepropusnostpribor za pločaste
uslijed uništavanja pokrova kolektore
krova!
auroTHERM VFK 145/2 V/H i auroTHERM
U slučaju uništavanja pokrova krova može
propostavite
▶ Hidraulične priključke VFKna125/3
jednu strani jedne
iznad drugih.
5.4. Pribor zaulaska
doći do montažu
vode pločastih kolektora
u unutrašnjost zgrade. na ravni krov (slobodna montaža)
Uvjeti: Broj kolektora: 6 … 12
Pazite na to da prilikom postavljanja brtve-

Odabir načina nih površina na krov bude dovoljna zaštita
učvršćenja Uvjeti: Broj kolektora: 6 … 12
pokrova krova.
Vaillant u preporuča tri načina učvršćenja kolektorskih
okvira:
▶ Ispod sustava za postavljanje naširoko
postavite zaštitne podloge.
ne 1 2 ... 11 12
▶ Nakon montaže kod izravno pričvršćenih
1. plutajuća montaža s pločama i utezima za postavljenje
stalaka provjerite nepropusnost zgrade.
2. plutajuća montaža bez ploča – okviri se učvršćuju na
prikladne utege
Za izradupričvršćenje
▶ 3. direktno prolaza kroz krov uangažirajte
okvira krov krovopokrivača.
4 Montaža i instalacija na krov Kako
- ▶Kako bi se
bi se osigurao
osigurao protok
protok kroz
kroz cijeli
cijeli
priključke postavite dijagonalno.
kolektor,
kolektor, hidraulične
hidraulične 5
5.1.5 Odabir varijante montaže priključke postavite dijagonalno. 1. U izola
4.1.1.3 Transport kolektora 2. Gornji
4 Montaža i instalacija na krov Uvjeti: Broj kolektora: ≥ 13
uži dio
4 Montaža i instalacija
kolektore zaštitilina krov uvijek ih
Uvjeti: Broj kolektora: ≥ 13
1. Kako biste od oštećenja, 3. Izolacij
transportirajte u ležećem položaju. tvicu ka
4.1.1.3 Transport kolektora Uvjeti: Broj kolektora: ≥ 13
2. Transport
4.1.1.3 Kolektore kolektora
transportirajte na krov prikladnim pomoćnim
Uvjeti: Broj kolektora: ≥ 13
1. Kako sredstvima.
biste kolektore zaštitili od oštećenja, uvijek ih
1. Ctransportirajte
Kako u ležećem
biste kolektore položaju.
zaštitili od oštećenja, uvijek ih ... 7
1 2 6
aulične 2. transportirajte
Kolektore u ležećem
4.1.2 Održavanje
transportirajte položaju.
razmaka
na i slobodnog
krov prikladnim prostora za
pomoćnim
2. sredstvima.
Kolektoremontažu
transportirajte na krov prikladnim pomoćnim
sredstvima.B 8 1 2 ... 6 7 Upute za m
Kako bi se kolektori montirali stručno, moraju se održavati
4.1.2 Održavanje razmaka i slobodnog prostora za 1 2 ... 6 7
određeni razmaci i slobodan prostor za montažu.
4.1.2 Održavanje
montažu razmaka i slobodnog prostora za
Neophodne razmake od rubova možete pronaći u pogla-
▶ montažu
Kako bi sevljukolektori montirali
„Određivanje stručno,
razmaka moraju
A krovnih se održavati
nosača od rubova”. 8 9 ... 14
13
određeni
Kako bi serazmaci i slobodan
kolektori montirali prostor
stručno,zamoraju
montažu.
se održavati
određeni razmaci i slobodan prostor za montažu.
4.1.3 jednu
Neophodne
▶ ▶Odaberite Odabirod prikaldnog
razmake tri od rubovapovezivanja
raspoloživemožete pronaći
varijante u pogla-
montaže:
vlju „Određivanje
▶ Neophodne razmakerazmaka krovnih
od rubova nosača
možete od rubova”.
pronaći u pogla- 8 9 ... 13 14
▶ Za kolektore odaberite prikladno povezivanje.
vlju „Određivanje razmaka krovnih nosača od rubova”. 8 9 ... 14
13
4.1.3 prikladnog
Odabir Odabir prikaldnog
hidrauličkog povezivanja
povezivanja Serijskispojite
- ▶ Serijski spojiteštoštoviše
višekolektora.
kolektora.
4.1.3 Odabir
1 prikaldnog
2 povezivanja3 4 Paralelnopostavite
- ▶ Paralelno postaviteviševišeredova
redovakolektora.
kolektora.
ntažu ▶ ZaZakolektore
- kolektoreodaberite
odaberiteprikladno
prikladnopovezivanje.
povezivanje. 23
▶ Za kolektore odaberite prikladno povezivanje. ▶ Redove kolektora hidraulično povežite
- Redove kolektora hidraulično povežite paralelno. paralelno.
▶ Serijski
▶ Kakospojite
bi sešto više kolektora.
izbjegli gubici tlaka u dijelovima poljakolektora,
kolek-
- Kako bi se izbjegli gubici tlaka u dijelovima polja
1 2 3 4 ▶ Serijski
Paralelno spojite
tora, što više
postavite
paralelno višekolektora.
redova
povežite kolektora.
samo redove kolektora s istim
1 2 3 4 ▶ paralelno
Paralelno povežite
postavite višesamo
redovaredove kolektora s istim brojem
kolektora.
Redove kolektora
brojem hidraulično
kolektora. povežite paralelno.
▶ ▶ kolektora.
Redove
Kako Kako kolektora
bi se izbjegli
bi hidraulično
tlakapovežite
gubicigubici
se izbjegli paralelno.
u dijelovima
tlaka polja kolek-
u priključnom cjevovodu,
▶ tora,Kako
-
Kako bi se
voditebiizbjegli
paralelno se izbjegli
povežite
računa gubici
gubici
o tome samodatlaka
tlaka redoveu dio
priključnom
kolektora
u dijelovima
svaki polja
polja cjevovodu,
skolek-
istim u svom
kolektora
brojem
tora, voditekolektora.
paralelno
zbroju imapovežite
računa istu samo
duljinu
o tome redove
dacijevi
svaki udio kolektora
polaznom s istimu svom
i povratnom
polja kolektora
brojem
Kako bikolektora.
vodu (Tichelmannov
seima
izbjegli
istu gubici sustav).
duljinutlaka u upriključnom
polaznom cjevovodu,
▶ Za hidraulično povezivanje kolektora odaberite jednu od▶ zbroju cijevi i povratnom vodu
četiri varijanti koje su prikazane na slici. ▶ vodite
Kako biračuna o tome
se izbjegli
(Tichelmannov da svaki
gubici
sustav).tlaka udio polja kolektora
priključnom u svom
cjevovodu,
4.1.4računa
zbroju
vodite imaPriprema tome prolaza
istuoduljinu cijevi
da kroz
u polaznom
svaki dio krov
polja i povratnom
kolektora u svom
▶ Pazite na to da solarna tekućina protječe kroz kolektore vodu (Tichelmannov
zbroju ima istu duljinusustav).
cijevi u polaznom i povratnom
▶ Za hidraulično
uvijek odozdopovezivanje
nagore.kolektora odaberite jednu od
- Za hidraulično povezivanje kolektora odaberite jednu od vodu (Tichelmannov Oprez! sustav).
▶ Začetiri varijanti koje
hidraulično su prikazane
povezivanje na slici.
kolektora odaberite jednu od
4.1.4 Priprema prolazazgrade
Oštećenja kroz krovzbog ulaska vode!
▶ četiri varijanti
Uvjeti:
četiri
Pazitevarijanti
na to da
koje
koje su
su1prikazane
Broj kolektora:
solarna
…5
prikazane na slici.
tekućinana slici. kroz kolektore
protječe
4.1.4 Priprema prolaza kroz krov
- Pazite na to
uvijek odozdo
▶ Pazite da solarna
na to danagore. tekućina protječe kroz kolektore
solarna tekućina protječe kroz kolektore Oprez!Ako se prolaz kroz krov izvede na nestručan
uvijekodozdo
uvijek odozdonagore.
nagore. Oprez! način, može doći do prodiranja vode u unu-
Uvjeti: Broj kolektora: 1 … 5 Oštećenja zgrade
trašnjost zbog ulaska vode!
zgrade.
Uvjeti: Broj kolektora: 1 … 5 Oštećenja zgrade zbog ulaska vode!
Uvjeti: Broj kolektora: 11… 5 ... 4 5 Ako se prolaz kroz krov izvede na nestručan
Pobrinite se o tome da se prolaz kroz krov
▶ prolaz
način,
Ako semože doći
krozdokrov
prodiranja vode
izvede na u unu-
nestručan
izvede stručno.
trašnjost
način, možezgrade.
doći do prodiranja vode u unu-
1 ... 4 5 trašnjost zgrade.
1 ... 4 5
▶ Pobrinite se o tome da se prolaz kroz krov
izvede stručno.
▶ Pobrinite se o tome da se prolaz kroz krov
▶ Hidraulične priključke postavite na jednu strani jedne izvede stručno.
iznad drugih.

Uvjeti: Broj kolektora: 6 … 12


▶ Hidraulične priključke postavite na jednu strani jedne
▶ iznad drugih.
Hidraulične priključke postavite na jednu strani jedne
iznad drugih.
- Hidraulične priključke postavite na jednu strani jedne
Uvjeti: Broj kolektora: 6 … 12
iznad drugih (moguće je postaviti priključke i dijagonalno).
Uvjeti: Broj kolektora: 6 … 12

1 2 ... 11 12

Projektantske podloge za solarne sustave 61

1 2 ... 11 12
Kod dva kolektora ili više, posta
L2 može se smanjiti za polovicu.

L1

5. Montažni pribor za pločaste kolektore Osnovna brzina vjetra [km/h] Skladište


Visina zgrade

auroTHERM VFK 145/2 V/H i auroTHERM pro VFK 125/3 L₁


do 10 m
677
10-18 m
821
18-
9
do 108 Kontinentalni krajevi
5.4. Pribor za montažu pločastih kolektora na ravni krov (slobodna montaža) L₂ 634 774 8
L₁ 893 1002 11
do 108 Obala i otoci
L₂ 844 949 10
Određivanje razmaka kolektorskih okvira od rubova Određivanje razmaka između kolektorskih okvira
5.1.8 Određivanje razmaka stalaka
U rubnom području ravnih krovova dolazi do pojave vrlo
snažnih sila vjetra uslijed turbulencija. Prilikom određivanja
mjesta postavljanja pridržavajte se razmaka od ruba krova

B
od najmanje 1 m.

C
D
5 A F
E
C
D

▶ Odredite razmake između stalaka.


- Odredite razmake između stalaka.
30° 45°
Broj kolektora A B F
1)
B F
1)

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]


1 970
Broj kolektora 30° 45° 60°
2 2200
3 3463
A B F1) B F1) B F1) C D E
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]4 4726
[mm] [mm] [mm]
5 5989
1 970 Okomito 1280
- 2927 - 1731 3666
6 7252
2 2200 7 8515 -

3 3463 8 9778
9 11041
4 4726
10 12304
5 5989 1 1770
Okomito 1280 2927 1731 3666 2065 4019 2034
6 7252 2 3800 1100
Vodoravno 881 1897 5
116 2276
3 5863 1263
7 8515
4 7926
8 9778 1)
Mjera vrijedi za položaj sunca od 20° i mora se provjeriti ovisno o geografskom p
9 11041

10 12304

1 1770 32 - - Upute za mon

2 3800 -

3 5863

4 7926

5 9989
Vodoravno 881 1897 1165 2276 1373 2446 1304
6 12052 1900
2063
7 14115

8 16178

9 18241

10 20304

) Mjera vrijedi za položaj sunca od 20° i mora se provjeriti ovisno o geografskom položaju.
1

62 Projektantske podloge za solarne sustave


5. Montažni pribor za pločaste kolektore
auroTHERM VFK 145/2 V/H i auroTHERM pro VFK 125/3
5.4. Pribor za montažu pločastih kolektora na ravni krov (slobodna montaža)

Određivanje težine utega

Opasnost!
Opasnost po život uslijed materijalnih šteta zbog
prevelikih osnovnih brzina vjetra!

Stalci su konstruirani za osnovne brzine vjetra do


maksimalno 108 km/h. Ako je osnovna brzina vjetra na
mjestu ugradnje veća od 108 km/h, onda za sustav ne postoji
5
pravo na garanciju.

- Stalke montirajte samo na mjestima na kojima osnovna


brzina vjetra iznosi maksimalno 108 km/h.

1. Kod plutajuće montaže obratite pozornost na sljedeće:

Varijante montaže Poštivati

B Utezi koji se pričvršćuju na


stalke moraju biti od materijala
u koji se mogu uviti vijci.

AiB Svi utezi moraju biti postojani


na vremenske utjecaje.

2. Za precizno određivanje osnovne brzine vjetra na mjestu


ugradnje i neophodnih utega za stalke koristite Vaillantov
alat za dimenzioniranje opterećenja vjetrom i snijegom.
3. Za brzo određivanje osnovne brzine vjetra na mjestu
ugradnje koristite sljedeću kartu.
4. Za brzo dimenzioniranje neophodnih utega koristite
sljedeće tablice.

Napomena
Karta i tablice služe brzom dimenzioniranju utega.
Precizno dimenzioniranje utega moguće je samo
pomoću alata za dimenzioniranje opterećenja
vjetrom i snijegom. U slučaju pitanja vezanih za
ovu temu obratite se vašem nadležnom Vaillant
prodajnom partneru.

Projektantske podloge za solarne sustave 63


5. Montažni pribor za pločaste kolektore
auroTHERM VFK 145/2 V/H i auroTHERM pro VFK 125/3
5.4. Pribor za montažu pločastih kolektora na ravni krov (slobodna montaža)

5. Pomoću karte odredite osnovnu brzinu vjetra na mjestu


ugradnje.
5 Montaža i instalacija na ravni krov

TR
RU

UA

MD
BY
LV
EE

BG
FI

RO
LT

GR
MK
RS

AL
PL

SK

HU

ME
BA
SE

HR
AT
CZ

SI
NO

IT
DK

DE

LU
CH
NL

BE

FR
GB

AD
IS

IE

ES
PT
< 108 km/h

> 108 km/h


< 90 km/h

< 99 km/h
< 72 km/h

< 81 km/h

5.
64 Pomoću karte odredite osnovnu brzinu vjetra na mjestu ugradnje. Projektantske podloge za solarne sustave
5. Montažni pribor za pločaste kolektore
auroTHERM VFK 145/2 V/H i auroTHERM pro VFK 125/3
5.4. Pribor za montažu pločastih kolektora na ravni krov (slobodna montaža)
Montaža
Montažai instalacija nana
i instalacija ravni krov
ravni 5 5
krov

½ L½2 L2
L2 L2 ....
.... ........
.... ....
. .
½ L½1 L1
.... L2 L2
L1 L1 .... ........
L2 L2 .... ....
. . 5
½ L½2 L2
L1 L1
L1 L1 ½ L½1 L1
6.Pomoću tablice
Pomoću odredite
tablice neophodne
odredite utege.
neophodne utege.
Vodoravan položaj
Vodoravan kolektora
položaj kolektora Utezi/stalak [kg] [kg]
Utezi/stalak
6. Pomoću tablice odredite neophodne utege.
Kut montaže 30° 30°
Kut montaže
Za osiguranje od klizanja
Za osiguranje i podizanja
od klizanja i podizanja Samo za osiguranje
Samo od podizanja
za osiguranje od podizanja
(ako(ako
je osiguran/odvojen od klizanja)
je osiguran/odvojen od klizanja)
Vodoravan položaj kolektora Utezi/stalak [kg]
Kut montaže 30°

Za osiguranje od klizanja i podizanja Samo za osiguranje od podizanja


(ako je osiguran/odvojen od klizanja)
Napomena
Napomena
Napomena
Kod dva kolektora ili više, postavljenih u niz, težina utega za vanjske stalke može se
Kod Kod
dva kolektora ili više,
dva kolektora
smanjiti postavljenih
ili više,
za polovicu. u niz,u težina
postavljenih utega
niz, težina za vanjske
utega stalke
za vanjske stalke
L2 L2 možemože
se smanjiti za polovicu.
se smanjiti za polovicu.
L2

L1 L1 L1

Osnovna brzina vjetra Skladište Visina zgrade Visina zgrade


[km/h] Visina zgrade
do 10 m Visina zgrade
10-18 m 18-25 m do 10Visina zgrade
m Visina zgrade
10-18 m 18-25 m
Osnovna brzina
Osnovna vjetra
brzina [km/h]
vjetra [km/h] Skladište
Skladište
do 72 Kontinentalni krajevi L1 do 10
dom10286
m 10-18 m 359
10-18 m 18-25 m407m do 10
18-25 dom10
30 m 10-18 m38 m 18-25
10-18 m
18-25
45 m
L 184 235 269 184 235 269
L₁ L₁ 2 286 286 359 359 407 407 30 30 38 38 45 45
do 72
do 72 Kontinentalni krajevi
do 72 Kontinentalni
Obala i otocikrajevi L₂ L₂ L1 184 184392 235 235
461 269 269
505 184 184
43 235 235
53 269 269
59
L2 259 307 345 259 307 338
L₁ L₁ 392 392 461 461 505 505 43 43 53 53 59 59
do 72 do 81 Obala
do 72 i otoci
Obala i otocikrajevi
Kontinentalni L 339 445 515 35 50 61
L₂ L₂ L 1 259 259221 307 307
296
345 345
345
259 259
221
307 307
296
338 345
338
2
L₁ L₁ 339 339 445 445 515 515 35 35 50 50 61 61
do 81 do Kontinentalni
do 81 Obala ikrajevi
81 Kontinentalni
otocikrajevi L1 499 588 643 58 71 79
L₂ L₂ L2 221 221
334 296 296
396 345 345
435 221 221
334 296 296
396 345 435
345
do 90 Kontinentalni krajevi L₁ L₁ L1 499 499
445 588 588
550 643 643
621 58 5850 71 71
66 79 7976
do 81
do 81 Obala i otoci
Obala i otoci
L₂ L₂ L2 334 334
296 396 396
370 435 435
419 334 334
296 396 396
370 435 435
419

do 90 Obala i otoci L₁ L₁ L1 445 445


586 550 550
691 621 621
762 50 50 71 66 66
86 76 96
76
do 90
do 90 Kontinentalni krajevi
Kontinentalni krajevi L 395 469 518 395 469 518
L₂ L₂ 2 296 296 370 370 419 419 296 296 370 370 419 419
do 99 Kontinentalni krajevi L₁
L₁ L1 550
586 586 656
691 691 762
762 762 71 7166 81
86 86 96 96
96
do 90
do 90 Obala i otoci
Obala i otoci L2 370 444 518 370 444 518
L₂ L₂ 395 395 469 469 518 518 395 395 469 469 518 518
do 99 Obala i otoci L1 727 833 903 91 107 117
L₁ L₁ L2 550 550
494 656 656
568 762 762
617 66 66494 81 568
81 96 617
96
do 99
do 99 Kontinentalni krajevi
Kontinentalni krajevi
L₂ L₂ 370 370 444 444 518 518 370 370 444 444 518 518
do 108 Kontinentalni krajevi L1 656 797 903 81 101 117
L₁ L₁ L2 727 727
444 833 833
543 903 903
617 91 91444 107 107
543 117 117
617
do 99
do 99 Obala i otoci
Obala i otoci
do 108 Obala i otoci L₂ L₂ L 494 494
868 568 568
974 617 617
1079 494 494
112 568 568
127 617 617
142
1

L₁ L₁ L2 593
656 656 667
797 797 741
903 903 81 81593 667
101 101 741
117 117
do 108
do 108 Kontinentalni krajevi
Kontinentalni krajevi
L₂ L₂ 444 444 543 543 617 617 444 444 543 543 617 617
Projektantske podloge za solarneL₁sustave
L₁ 868 868 974 974 10791079 112 112 127 127 142 142 65
do 108
do 108 Obala i otoci
Obala i otoci
L₂ L₂ 593 593 667 667 741 741 593 593 667 667 741 741
5. Montažni pribor za pločaste kolektore
auroTHERM VFK 145/2 V/H i auroTHERM pro VFK 125/3
5.4. Pribor za montažu pločastih kolektora na ravni krov (slobodna montaža)

Vodoravan položaj kolektora Utezi/stalak [kg]


Kut montaže 45°

Za osiguranje od klizanja i podizanja Samo za osiguranje od podizanja


(ako je osiguran/odvojen od klizanja)
Napomena
Kod dva kolektora ili više, postavljenih u niz, težina utega za vanjske stalke može se
smanjiti za polovicu.

L2
5
L1

Osnovna brzina vjetra Skladište Visina zgrade Visina zgrade


[km/h]
do 10 m 10-18 m 18-25 m do 10 m 10-18 m 18-25 m
do 72 Kontinentalni krajevi L1 299 372 421 30 30 30
L2 213 274 314 191 242 276

do 72 Obala i otoci L1 406 476 521 30 30 30


L2 301 359 396 265 315 346

do 81 Kontinentalni krajevi L1 352 495 531 30 30 30


L2 257 345 404 228 303 352

do 81 Obala i otoci L1 515 604 661 30 30 30


L2 391 464 510 341 404 443

do 90 Kontinentalni krajevi L1 459 566 638 30 30 30


L2 345 433 492 303 377 427

do 90 Obala i otoci L1 602 709 781 30 30 30


L2 462 550 609 402 477 526

do 99 Kontinentalni krajevi L1 566 673 781 30 30 30


L2 433 521 609 377 452 526

do 99 Obala i otoci L1 745 852 923 30 30 30


L2 579 667 726 502 576 626

do 108 Kontinentalni krajevi L1 673 816 923 30 30 30


L2 521 638 726 452 551 626

do 108 Obala i otoci L1 888 995 1102 30 30 30


L2 697 785 873 601 675 750

66 Projektantske podloge za solarne sustave


5. Montažni pribor za pločaste kolektore
auroTHERM VFK 145/2 V/H i auroTHERM pro VFK 125/3
5.4. Pribor za montažu pločastih kolektora na ravni krov (slobodna montaža)

Vodoravan položaj kolektora Utezi/stalak [kg]


Kut montaže 60°

Za osiguranje od klizanja i podizanja Samo za osiguranje od podizanja


(ako je osiguran/odvojen od klizanja)
Napomena
Kod dva kolektora ili više, postavljenih u niz, težina utega za vanjske stalke može se
smanjiti za polovicu.

L2
5
L1

Osnovna brzina vjetra Skladište Visina zgrade Visina zgrade


[km/h]
do 10 m 10-18 m 18-25 m do 10 m 10-18 m 18-25 m
do 72 Kontinentalni krajevi L1 268 334 378 30 37 45
L2 297 377 430 196 247 281

do 72 Obala i otoci L1 365 430 474 43 54 62


L2 414 491 539 271 320 351

do 81 Kontinentalni krajevi L1 316 413 484 33 52 64


L2 355 472 550 233 308 357

do 81 Obala i otoci L1 468 557 613 61 76 85


L2 532 630 691 346 408 448

do 90 Kontinentalni krajevi L1 413 519 590 52 70 82


L2 472 589 667 308 382 432

do 90 Obala i otoci L1 555 661 731 76 94 106


L2 628 744 822 407 481 531

do 99 Kontinentalni krajevi L1 519 625 731 70 88 106


L2 589 705 822 382 456 531

do 99 Obala i otoci L1 696 802 873 100 118 130


L2 783 900 978 506 580 630

do 108 Kontinentalni krajevi L1 625 767 873 88 112 130


L2 705 861 978 456 556 630

do 108 Obala i otoci L1 838 944 1050 124 142 160


L2 939 1056 1172 605 680 754

Projektantske podloge za solarne sustave 67


5. Montažni pribor za pločaste kolektore
auroTHERM VFK 145/2 V/H i auroTHERM pro VFK 125/3
5.4. Pribor za montažu pločastih kolektora na ravni krov (slobodna montaža)

Okomiti položaj kolektora Utezi/stalak [kg]


Kut montaže 30°

Za osiguranje od klizanja i podizanja Samo za osiguranje od podizanja


(ako je osiguran/odvojen od klizanja)
Napomena
Kod dva kolektora ili više, postavljenih u niz, težina utega za vanjske stalke može
se smanjiti za polovicu.

L2
5
L1

Osnovna brzina vjetra Skladište Visina zgrade Visina zgrade


[km/h]
do 10 m 10-18 m 18-25 m do 10 m 10-18 m 18-25 m
do 72 Kontinentalni krajevi L1 301 378 429 44 40 70
L2 167 213 244 167 213 244

do 72 Obala i otoci L1 413 487 534 67 81 90


L2 234 279 307 234 279 307

do 81 Kontinentalni krajevi L1 357 469 544 56 78 92


L2 201 268 313 201 268 313

do 81 Obala i otoci L1 527 621 680 89 108 119


L2 303 359 395 303 359 395

do 90 Kontinentalni krajevi L1 469 581 656 78 100 115


L2 268 335 380 268 335 380

do 90 Obala i otoci L1 619 731 806 107 129 144


L2 358 425 470 358 425 470

do 99 Kontinentalni krajevi L1 581 694 806 100 122 144


L2 335 403 470 335 403 470

do 99 Obala i otoci L1 768 881 955 137 159 174


L2 448 515 560 448 515 560

do 108 Kontinentalni krajevi L1 694 843 955 122 152 174


L2 403 492 560 403 492 560

do 108 Obala i otoci L1 918 1030 1143 166 188 211


L2 537 605 672 537 605 672

68 Projektantske podloge za solarne sustave


5. Montažni pribor za pločaste kolektore
auroTHERM VFK 145/2 V/H i auroTHERM pro VFK 125/3
5.4. Pribor za montažu pločastih kolektora na ravni krov (slobodna montaža)

Okomiti položaj kolektora Utezi/stalak [kg]


Kut montaže 45°

Za osiguranje od klizanja i podizanja Samo za osiguranje od podizanja


(ako je osiguran/odvojen od klizanja)
Napomena
Kod dva kolektora ili više, postavljenih u niz, težina utega za vanjske stalke može
se smanjiti za polovicu.

L2
5
L1

Osnovna brzina vjetra Skladište Visina zgrade Visina zgrade


[km/h]
do 10 m 10-18 m 18-25 m do 10 m 10-18 m 18-25 m
do 72 Kontinentalni krajevi L1 321 401 454 30 30 30
L2 191 245 281 173 220 251

do 72 Obala i otoci L1 437 513 562 30 30 30


L2 270 321 354 241 286 314

do 81 Kontinentalni krajevi L1 379 495 572 30 30 30


L2 230 309 361 207 275 320

do 81 Obala i otoci L1 555 652 713 30 30 30


L2 350 415 4547 310 366 402

do 90 Kontinentalni krajevi L1 495 611 688 30 30 30


L2 309 388 440 275 342 388

do 90 Obala i otoci L1 650 766 843 30 30 30


L2 414 493 545 365 433 478

do 99 Kontinentalni krajevi L1 611 727 843 30 30 30


L2 388 466 545 342 410 478

do 99 Obala i otoci L1 804 920 998 30 30 30


L2 519 598 650 455 523 568

do 108 Kontinentalni krajevi L1 727 882 998 30 30 30


L2 466 571 650 410 500 568

do 108 Obala i otoci L1 959 1075 1191 30 30 34


L2 624 703 781 546 613 681

Projektantske podloge za solarne sustave 69


5. Montažni pribor za pločaste kolektore
auroTHERM VFK 145/2 V/H i auroTHERM pro VFK 125/3
5.4. Pribor za montažu pločastih kolektora na ravni krov (slobodna montaža)

Okomiti položaj kolektora Utezi/stalak [kg]


Kut montaže 60°

Za osiguranje od klizanja i podizanja Samo za osiguranje od podizanja


(ako je osiguran/odvojen od klizanja)
Napomena
Kod dva kolektora ili više, postavljenih u niz, težina utega za vanjske stalke može
se smanjiti za polovicu.

L2
5
L1

Osnovna brzina vjetra Skladište Visina zgrade Visina zgrade


[km/h]
do 10 m 10-18 m 18-25 m do 10 m 10-18 m 18-25 m
do 72 Kontinentalni krajevi L1 297 372 421 30 30 37
L2 267 339 387 179 225 256

do 72 Obala i otoci L1 406 477 522 30 30 35


L2 372 441 485 246 291 325

do 81 Kontinentalni krajevi L1 352 460 532 30 30 37


L2 319 424 494 212 280 325

do 81 Obala i otoci L1 516 607 664 35 45 52


L2 479 566 621 315 372 407

do 90 Kontinentalni krajevi L1 460 568 641 30 41 49


L2 424 529 599 280 348 393

do 90 Obala i otoci L1 604 713 785 45 58 67


L2 564 669 739 370 438 483

do 99 Kontinentalni krajevi L1 568 677 785 41 54 67


L2 529 634 739 348 415 483

do 99 Obala i otoci L1 749 857 930 62 75 84


L2 704 809 879 461 528 573

do 108 Kontinentalni krajevi L1 677 821 930 54 71 84


L2 634 774 879 415 506 573

do 108 Obala i otoci L1 893 1002 1110 80 92 105


L2 844 949 1054 551 619 686

70 Projektantske podloge za solarne sustave


5. Montažni pribor za pločaste kolektore
auroTHERM VFK 145/2 V/H i auroTHERM pro VFK 125/3
5.4. Pribor za montažu pločastih kolektora na ravni krov (slobodna montaža)

Određivanje potrebnog pribora za montažu na ravni krov


(slobodna montaža)
Kombinationsübersicht
für Solar-Systeme auroTHERM exclusiv VTK 570/2 und VTK 1140/2

Montaža naFlachdachmontage
ravni krov
für hydraulische Reihenschaltung bis 14 m 2

Anzahl der Kollektoren: Broj1kolektora:


2 3 1 4 2 5 3 6 4 7 5 8 6 9 7 108 119 12
10 1311 14
12
Anschluss-Set VTK/2 (Grundmodul)
1*
Bestell-Nrutega
Ploče za postavku . 0020076776
(2)
kat. br. 0020137768
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 5
Anschluss-Set VTK/2
(Erweiterungsmodul) - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Horizontalni položaj kolektora

opcija ako se okvir učvršćuje


Bestell-Nr . 0020076779direktno u krov
VTK 570/2 (0010002225)

Vijci za direktno učvršćenje okvira u krov (2)


Montage-Set
kataloški broj Freiaufstellung/Flachdach
0020146025 2 5 3 6 4 7 5 8 6 9 7 108 119 1210 1311 14
12 15
13
2 3 4
Bestell-Nr . 0020076778
Osnovni hidraulički
Kieswannespojni set za 1 pločasti kolektor VFK V/H,
(2 Stück)
2 - 1 2 - 1 2 - 11 2 - 1 2 -
kat. br. 0020143701
Bestell-Nr . 0020059904
Feldanordnung nebeneinander

Kieswanne spojni
Produžni hidraulički (3 Stück)
set za svaki daljnji kolektor - 2 2 2 4 4 4 6 6 6 8 8 8 10
Raspored kolektora jedan pored drugog

jedan poredBestell-Nr
durugoga. 0020059905 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
benötigte Stückzahl

kat. br. 0020055181


Schienenset (2) Alu für VTK 570/2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Bestell-Nr . 0020076780
Okvir za montažu VFK H kolektora
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
potrebni broj komada

Anschluss-Set VTK/2 (Grundmodul)


kat. br. 0020137775
Bestell-Nr . 0020076776
1* - - - - - - -
Montažna šina (2) za VFK H kolektor
Anschluss-Set VTK/2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
kat. br. 0020092559
(Erweiterungsmodul) - 1 2 3 4 5 6 - - - - - - -
Bestell-Nr . 0020076779
VTK 1140/2 (0010002226)

Ploče za postavku utega (2)


Montage-Set Freiaufstellung/Flachdach 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
kat. br. 0020137768 2 3 4 5 6 7 8 - - - - - - -
Bestell-Nr . 0020076778
opcija ako se okvir učvršćuje direktno u krov
Vertikalni položaj kolektora

Kieswanne (2 Stück)
Vijci za direktno učvršćenje okvira u krov (2) 1 - 2 1 - 2 1 - - - - - - -
Bestell-Nr . 0020059904
kat. br. 0020146025 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kieswanne (3 Stück)
2 4 4 6 8 8 10 - - - - - - -
Osnovni hidraulički
Bestell-Nr spojni set za 1 pločasti kolektor VFK V/H
. 0020059905
1
kat.br. 0020143701
Schienenset (2) Alu für VTK 1140/2
Bestell-Nr . 0020076781
1 2 3 4 5 6 7 - - - - - - -
Produžni hidraulički spojni set za svaki daljnji kolektor,
jedan poredVTK
drugoga
570/2 Bestell .-Nr. 0010002225 VTK 1140/2 Bestell .-Nr. -0010002226
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
kat.br. 0020055181
*jeweils 1 Stück pro Reihe
Okvir za montažu VFK V kolektora
9 kat.br. 0020137774
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Montažna šina (2) za VFK V kolektor


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
kat.br. 0020092558
Anordnung der Kieswannen Anordnung der Kieswannen
bei Installation des VTK 570/2 bei Installation des VTK 1140/2

Projektantske podloge za solarne sustave 71

550
5. Montažni pribor za pločaste kolektore
auroTHERM VFK 145/2 V/H i auroTHERM pro VFK 125/3
5.4. Pribor za montažu pločastih kolektora na ravni krov (slobodna montaža)

Kolektori i pribor Opis Kataloški broj

Pribor za pločaste kolektore auroTHERM VFK V - montaža na ravni krov

Osnovni hidraulički spojni set za VFK kolektore 0020143701

- montaža na kosi krov i na ravni krov

U sklopu seta je:


- čep s odzračivačem
5 - čep s utorom za osjetnik DN 16”
- čep
- priključak za polazni/povratni vod 90°, DN 16, G3/4 ”
- 4 sigurnosna osigurača
Produžni hidraulički set za svaki daljnji kolektor VFK 0020055181

U sklopu seta je:


- 2 hidraulička priključka
- 4 sigurnosna osigurača

Okvir za montažu VFK V kolektora na ravni krov, s mogućnošću odabira kuta 0020137774
nagiba 30°, 45° i 60°

- za prvi kolektor neophodno je naručiti 2 okvira


- za svaki daljnji kolektor naručuje se po 1 okvir
- dodatno se naručuje montažna šina (0020092558)
- okvir se isporučuje bez vijaka za učvršćenje Za direktno učvršćenje
potrebno je naručiti vijke (0020146025)

Opcija učvršćenja okvira putem utega ili direktno učvršćenje putem vijaka:

a) Ploče za postavku utega radi učvršćenja okvira 0020137768

- ukupan broj ploča za postavku utega treba odgovarati ukupnom broju


okvira za montažu

b) Vijci za direktno učvršćenje okvira u predviđeno postolje 0020146025

- 2 vijka s maticom M10 u sklopu pakiranja


- ukupan broj setova vijaka treba odgovarati ukupnom broju okvira
za montažu

Podna šina za artikl 0020137774 (okvir za VFK V) 0020160628

Sajla za učvršćenje okvira za VFK V kolektor 0020160658

Napomena:
primjenom artikla 0020160628+ 0020160658 smanjujemo ukupno potrebno
opterećenje okvira za postavku kolektora na ravni krov te štitimo kolektorsko
polje od bočnih udara vjetra

Montažna šina za VFK V kolektore 0020092558

72 Projektantske podloge za solarne sustave


5. Montažni pribor za pločaste kolektore
auroTHERM VFK 145/2 V/H i auroTHERM pro VFK 125/3
5.4. Pribor za montažu pločastih kolektora na ravni krov (slobodna montaža)

Kolektori i pribor Opis Kataloški broj

Pribor za pločaste kolektore auroTHERM VFK V - montaža na ravni krov

Okvir za montažu VFK H kolektora na ravni krov, s mogućnošću odabira kuta 0020137775
nagiba 30°, 45° i 60°

- za prvi kolektor neophodno je naručiti 2 okvira


- za svaki daljnji kolektor naručuje se po 1 okvir
- dodatno se naručuje montažna šina (0020092559)
- okvir se isporučuje bez vijaka za učvršćenje 5
Za direktno učvršćenje potrebno je naručiti vijke (0020146025)

Opcija učvršćenja okvira putem utega ili direktno učvršćenje putem vijaka:
a) Ploče za postavku utega radi učvršćenja okvira 0020137768

- ukupan broj ploča za postavku utega treba odgovarati ukupnom broju


okvira za montažu

b) Vijci za direktno učvršćenje okvira u previđeno postolje 0020146025

- 2 vijka s maticom M10 u sklopu pakiranja


- ukupan broj setova vijaka treba odgovarati ukupnom broju okvira za
montažu

Podna šina za artikl 0020137775 (okvir za VFK H) 0020160635

Sajla za učvršćenje okvira za VFK V kolektor 0020160658

Napomena:
primjenom artikla 0020160635+ 0020160658 smanjujemo ukupno potrebno
opterećenje okvira za postavku kolektora na ravni krov te štitimo kolektorsko
polje od bočnih udara vjetra

Montažna šina za VFK H kolektore 0020092559

Projektantske podloge za solarne sustave 73


4 Montaža i instalacija na krov
4 Montaža i instalacija na krov
4.1.1.3 Transport kolektora Uvjeti: Broj kolektora: ≥ 13 1 ... 4 5
4.1.1.3 Transport kolektora Uvjeti: Broj kolektora: ≥ 13
1. Kako biste kolektore zaštitili od oštećenja, uvijek ih
5. Montažni pribor za pločaste kolektore
1.
2.
transportirajte
Kako
transportirajte
u ležećem
biste kolektore položaju.
zaštitili
u ležećemna
Kolektore transportirajte
od oštećenja, uvijek ih
položaju.
krov prikladnim pomoćnim
auroTHERM VFK 145/2 V/H i auroTHERM
2. sredstvima.
Kolektore
sredstvima.
propostavite
VFKna125/3
transportirajte na krov prikladnim pomoćnim
▶ Hidraulične priključke jednu strani jedne
iznad
1 drugih. 2 ... 6 7
5.5.
4.1.2 Pribor za montažu
Održavanje razmaka ipločastih
slobodnog kolektora
prostora za paralelno s1 fasadom
2
(balkonska
... 6
montaža)
7
4.1.2 Održavanje
montažu razmaka i slobodnog prostora za Uvjeti: Broj kolektora: 6 … 12
montažu
Kako bi
Način se kolektori montirali stručno, moraju se održavati
montaže Uvjeti: Broj kolektora: 6 … 12
određeni
Kako bi serazmaci i slobodan
kolektori montirali prostor
stručno,zamoraju
montažu.
se održavati
određeni
Kod razmaci
korištenja i slobodan
ovog prostor
tipa pribora za montažu.
za montažu kolektori se
▶ Neophodne razmake od rubova možete pronaći u pogla-
postavljaju
▶ Neophodne paralelno
vlju „Određivanje
razmakes fasadom
razmaka (balkonom).
krovnih
od rubova nosača
možete od rubova”.
pronaći u pogla- 8 9 ... 14
13
vlju „Određivanje razmaka krovnih nosača od rubova”. 1 2 ... ... 11 12
8 9 13 14
4.1.3 prikladnog
Odabir Odabir prikaldnog povezivanja
hidrauličkog povezivanja
4.1.3 Odabir prikaldnog povezivanja
▶ ZaZakolektore
- kolektoreodaberite
odaberiteprikladno
prikladnopovezivanje.
povezivanje.
▶ Za kolektore odaberite prikladno povezivanje.
▶ Serijski spojite što više kolektora.
1 2 3 4 ▶ Serijski
Paralelno spojite što više
postavite višekolektora.
redova kolektora.
5 4 Montaža i instalacija na krov
1 2 3 4 ▶
Kako
- ▶Kako
Paralelno
Redove
bi se
bi se
postavite
osigurao
osigurao
više
protok
protok
redova
kroz
kroz cijeli
cijeli
kolektora.
priključke postavite dijagonalno. paralelno.
kolektora hidraulično povežite
kolektor,
kolektor, hidraulične
hidraulične
priključke postavite dijagonalno. 1. U izo
▶ Redove
Kako bi se kolektora
izbjeglihidraulično
gubici tlakapovežite paralelno.
u dijelovima polja kolek-
4.1.1.3 Transport kolektora ▶ tora,
Kako paralelno
bi se
Uvjeti: povežite
Brojizbjegli ≥ 13samo
gubici
kolektora: tlaka redove kolektora
u dijelovima poljaskolek-
istim 2. Gorn
brojem
tora, kolektora.
paralelno
Uvjeti: povežite≥samo
Broj kolektora: 13 redove kolektora s istim uži d
1. Kako biste kolektore zaštitili od oštećenja, uvijek ih 3. Izola
▶ brojem
Kako bikolektora.
se izbjegli gubici tlaka u priključnom cjevovodu,
transportirajte u ležećem položaju. tvicu
▶ voditebiračuna
Kako o tome
se izbjegli da svaki
gubici tlaka udio polja kolektora
priključnom u svom
cjevovodu,
2. Kolektore transportirajte na krov prikladnim pomoćnim
zbroju računa
vodite ima istuoduljinu
tome da cijevi u polaznom
svaki i povratnom
dio polja kolektora u svom
sredstvima.
vodu (Tichelmannov
zbroju ima istu duljinusustav).
cijevi u polaznom i povratnom
▶ Za hidraulično povezivanje kolektora odaberite jednu od
- Za hidraulično povezivanje kolektora odaberite jednu od vodu (Tichelmannov 1 sustav).
2 ... 6 7
▶ Začetiri varijanti
hidraulično
4.1.2 koje
Održavanjesu prikazane
povezivanje na islici.
kolektora
razmaka odaberite jednu
slobodnog od za
prostora 4.1.4 Priprema prolaza kroz krov
▶ četiri
četiri varijanti koje
Pazitevarijanti koje
montažu
na to da
su
su prikazane
solarnaprikazane
tekućina
na
na slici.
slici.
protječe kroz kolektore
4.1.4 Priprema prolaza kroz krov
-
▶ Pazite
uvijekna
Pazite natotoda
odozdo dasolarna
solarnatekućina
nagore. tekućinaprotječe
protječekroz
krozkolektore
kolektore 8 Oprez! Upute za
Kako bi
uvijekodozdo
uvijek se kolektori
odozdonagore.
nagore. montirali stručno, moraju se održavati
Uvjeti:određeni razmaci
Broj kolektora: 1 … 5i slobodan prostor za montažu. Oprez!
Oštećenja zgrade zbog ulaska vode!
Uvjeti: Broj kolektora: 1 … 5 Oštećenja zgrade zbog ulaska vode!
▶ Neophodne razmake od rubova možete pronaći u pogla-
Uvjeti: Broj kolektora: 1 … 5 Ako se prolaz kroz krov izvede na nestručan
vlju „Određivanje razmaka krovnih nosača od rubova”. način,
Ako može
se8prolazdoći
9 do
kroz prodiranja
krov vode
...izvede13
na u unu-
nestručan
14
trašnjost
način, zgrade.
može doći do prodiranja vode u unu-
4.1.3 Odabir
1 prikaldnog
... 4 povezivanja
5 trašnjost zgrade.
1 ... 4 5
▶ Pobrinite se o tome da se prolaz kroz krov
▶ Za kolektore odaberite prikladno povezivanje. izvede stručno.
▶ Pobrinite se o tome da se prolaz kroz krov
izvede stručno.
Serijskispojite
- ▶ Serijski spojitešto
štoviše
višekolektora.
kolektora.
1 2 3 4 ▶ Paralelno postavite više redovakolektora.
kolektora.
- Paralelno postavite više redova
▶ Hidraulične priključke postavite na jednu strani jedne ▶ Redove kolektora hidraulično povežite
- Redove kolektora hidraulično povežite paralelno. paralelno.
▶ iznad drugih.
Hidraulične priključke postavite na jednu strani jedne ▶ Kako bi se izbjegli gubici tlaka u dijelovima poljakolektora,
kolek-
- Kako bi se izbjegli gubici tlaka u dijelovima polja
iznad drugih.
- Hidraulične priključke postavite na jednu strani jedne tora, paralelno povežite samo redove kolektora s istim
Uvjeti: Broj kolektora: 6 … 12 paralelno povežite samo redove kolektora s istim brojem
iznad drugih (moguće je postaviti priključke i dijagonalno).
Uvjeti: Broj kolektora: 6 … 12
brojem kolektora.
▶ kolektora.
Kako bi se izbjegli gubici tlaka u priključnom cjevovodu,
- Kako bi se
vodite izbjegli
računa gubici
o tome datlaka
svakiu dio
priključnom cjevovodu,
polja kolektora u svom
zbrojuračuna
vodite ima istu duljinu
o tome dacijevi
svakiudio
polaznom i povratnom
polja kolektora u svom
vodu ima
zbroju (Tichelmannov
istu duljinu sustav).
cijevi u polaznom i povratnom vodu
▶ Za hidraulično povezivanje kolektora odaberite jednu od
1 varijanti2koje su...prikazane
četiri 11 na slici.12 (Tichelmannov sustav).
1 2 ... 11 protječe12 4.1.4 Priprema prolaza kroz krov
▶ Pazite na to da solarna tekućina kroz kolektore
uvijek odozdo nagore. Oprez!
Uvjeti: Broj kolektora: 1 … 5 Oštećenja zgrade zbog ulaska vode!

▶ Kako bi se osigurao protok kroz cijeli kolektor, hidraulične Ako se prolaz kroz krov izvede na nestručan
▶ priključke
Kako bi sepostavite
osiguraodijagonalno.
protok kroz cijeli kolektor, hidraulične način, može doći do prodiranja vode u unu-
priključke postavite dijagonalno. 1. trašnjost
U izolacijskoj zgrade.
foliji napravite otvor u obliku slova V.
1.
2. U izolacijskoj
Gornji širi dio foliji napravitegornju
preklopite otvor ukrovnu
obliku letvicu,
slova V. donji
1 ... 4 5
Pobrinitena
▶ preklopite se o tome da se prolaza kroz krov
2. uži dioširi
Gornji na dio
donju krovnu letvicu.
na gornju krovnu letvicu, a donji
izvede stručno.
3. uži dio na donju
Izolacijsku foliju krovnu
zategniteletvicu.
i pričvrstite je na krovnu le-
3. tvicu kako bi
Izolacijsku vlaga
foliju curila sa
zategnite strane. je na krovnu le-
i pričvrstite
tvicu kako bi vlaga curila sa strane.
▶ Hidraulične priključke postavite na jednu strani jedne
iznad drugih.

Uvjeti: Broj kolektora: 6 … 12


8 Upute za montažu auroTHERM, auroTHERM pro 0020100581_03
8 Upute za montažu auroTHERM, auroTHERM pro 0020100581_03

1 2 ... 11 12

74 Projektantske podloge za solarne sustave


5. Montažni pribor za pločaste kolektore
auroTHERM VFK 145/2 V/H i auroTHERM pro VFK 125/3
5.5. Pribor za montažu pločastih kolektora paralelno s fasadom (balkonska montaža)

Određivanje razmaka krovnih nosača od rubova


U rubnom području zgrada dolazi do pojave vrlo snažnih Montaža 5
sila vjetra uslijed turbulencija. Prilikom određivanja mjesta
postavljanja pridržavajte se razmaka od ruba od najmanje 1 m.

Određivanje
5.6.1 razmaka
Odredite izmeđuzidnih
razmake zidnih nosača
šina
Slijedeća grafika prikazuje potreban prostor za kolektorsko
Slijedeća grafika
polje i razmake prikazuje
zidnih šina: potreban prostor za
kolektorsko polje i razmake zidnih šina: 5
C
E
D
B
C
E
D
C
E

F G F G F
A

Međusobni razmaci zidnih šina


Slika 5.3 Međusobni razmaci zidnih šina

Projektantske podloge za solarne sustave 75


5. Montažni pribor za pločaste kolektore
auroTHERM VFK 145/2 V/H i auroTHERM pro VFK 125/3
5.5. Pribor za montažu pločastih kolektora paralelno s fasadom (balkonska montaža)

Međusobni razmaci zidnih šina

Plošni E C Broj kolektora A1) F1) G Broj kolektora B D F2)


kolektori jedan do jedan iznad Pomak
drugog drugog

1 885 - 1 1800 - -

2 2145 2 3865 35

3 3410 3 5925 -
5 4 4670 4 7990 35

Vertikalno 5 5935 5 10050 -


(VFK 125/3, 900 1800 885
145/2 V) 6 7200 380 6 12115 265 35

7 8460 7 14180 -

8 9725 8 16240 35

9 10985 9 18305 -

10 12250 10 20365 35

1 1685 - 1 1000 - -

2 3745 2 2265 35

3 5810 3 3525 -

4 7870 4 4790 35

Vodoravno 5 9935 5 6050 -


500 1000 1685
(VFK 145/2 H)
6 12000 380 6 7315 265 35

7 14060 7 8580 -

8 16125 8 9840 35

9 18185 9 11105 -

10 20250 10 12365 35
1)
Mjera A smije u vezi sa mjerama F i G +/-50 mm varirati.
2)
Mjere F i G u svakom drugom horizontalnom redu trebaju biti za 35 mm pomaknute u lijevu stranu.

Napomena
Kod navedenih mjera radi se o zaokruženim
vrijednostima.

- Zacrtajte poziciju za montažu zidnih šina po potrebi na


podlozi za montažu.
- Prilikom montaže zidnih šina postupite u skladu sa
slijedećim opisima.

Razmak vanjskih zidnih šina u odnosu na rub reda


kolektora: maksimalno 200 mm

76 Projektantske podloge za solarne sustave


5. Montažni pribor za pločaste kolektore
auroTHERM VFK 145/2 V/H i auroTHERM pro VFK 125/3
5.5. Pribor za montažu pločastih kolektora paralelno s fasadom (balkonska montaža)

Određivanje potrebnog pribora za montažu paralelno s


fasadom (balkonska montaža)

Kombinationsübersicht
für Solar-Systeme auroTHERM plus VFK 150 und auroTHERM VFK 145

Fassadenmontage, parallel, pro Reihe nebeneinander


Anzahl der Kollektoren: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Broj kolektora: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5
Anschluss-Set VFK (Grundmodul) für 1 Kollek tor
1
ver tikal/horizontal
Osnovni Be stell-Nr
hidraulički spojni . 00VFK
set za 20055180
1
kolektore V/H. Kataloški
Verbindungs-Set broj 0020143701
VFK (Erweit erungsmodul) für
paralelno s fasadom

montaža
Kollektormontage

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
weiterenhidraulički
Produžni Kollek tor Be
setstell-Nr . 00daljnji
za svaki 20055181
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
Vertikale

kolektor. Kataloški
Befestigung broj
(2) für 0020055181
parallele Fas adenmontage für
Flachkollek toren, VFK
ver tikal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Vertikalna
nebeneinander

Okvir za montažu V kolektora


Bestell-Nr . 00 20092555
paralelno s fasadom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kataloški
Blende zur brojVerkleidung
0020092555 der Fr eiräume zwischen
Flachkollek toren - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ukrasna šina za VFK V kolektore
Bestell-Nr . 00 20092563 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
kolektora

Kataloški broj 0020092563


Anschluss-Set VFK (Grundmodul) für 1 Kollek tor
Feldanordnung

Osnovni hidraulički spojni set za 1


ver tikal/horizontal Be stell-Nr . 00VFK
20055180 1
kolektore V/H. Kataloški broj 0020143701
montaža

Verbindungs-Set VFK (Erweit erungsmodul) für


Montaža pločastih

Kollektormontage

Produžni - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
weiterenhidraulički setstell-Nr
Kollek tor Be za svaki
. 00daljnji
20055181 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Horizontale

kolektor. Kataloški broj 0020055181


Befestigung (2) für parallele Fas saden- und
Horizontalna

Okvir za montažufür
Balk onmontage VFKFlachkollek
H kolektora toren, horizon tal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
paralelno
Bestell-Nrs. fasadom
00 20092556 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kataloški broj 0020092556
Blende zur Verkleidung der Fr eiräume zwischen
Flachkollek
Ukrasna šinatoren
za VFK H kolektore - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Bestell-Nrbroj
Kataloški . 000020092562
20092562
VFK 150 V Bestell .-Nr. 001 0006283 VFK 15 0 H Bestell .-Nr. 001 0006285

VFK 1 45 V Bestell .-Nr. 001 0004455 VFK 1 45 H Bestell .-Nr. 001 0004457
Specifikacija pribora za montažu kolektora paralelno s fasadom, jedan iznad drugoga

Broj kolektora: 1 2

Osnovni hidraulički spojni set za VFK kolektore V/H.


- 1
Horizontalna montaža
Feldanordnungjedan iznad drugoga

Kataloški broj 0020143701


Montaža kolektora

Hidraulički
Fassadenmontage, set2za
parallel, für spajanje dva
Kollektoren VFK H kolektora jedan iznad drugoga
übereinander - 1
Kataloški broj 0020059894
Anzahl der Kollektoren 1 2
Okvir za montažu VFK H kolektora paralelno s fasadom
9 Anschluss-Set
Kataloški broj 0020092556VFK (Grundmodul) für 1 Kollek tor ver tikal/horizontal Be stell-Nr .
-
-
1
2
00 20055180
Ukrasna šina
- 1
Kollektormontage

Anschluss-Set
Kataloški broj 0020092563VFK (Erweit erungsmodul) für weiteren Kollek tor, übereinander - 1
übereinander

Be stell-Nr . 00 20059894
Horizontal

Befestigung (2) für parallele Fas saden- und Balk onmontage für Flachkollek toren,
horizon tal - 2
Bestell-Nr . 00 20092556
Blende zur Verkleidung der Fr eiräume zwischen Flachkollek toren
Bestell-Nr . 00 20092563 - 1

VFK 150 H Bestell .-Nr. 001 0006285

VFK 1 45 H Bestell .-Nr. 001 0004457

Projektantske podloge za solarne sustave 77


5. Montažni pribor za pločaste kolektore
auroTHERM VFK 145/2 V/H i auroTHERM pro VFK 125/3
5.5. Pribor za montažu pločastih kolektora paralelno s fasadom (balkonska montaža)
Montageart Montageart Solar-Warmwasserspe

Fassade aufgeständert Fassadenmontage, Solar-Warmwasserspe


(15°, 30°, 45°) parallel auroSTOR VIH S

Kolektori i pribor Opis Gestell Fassadenmontage, Kataloški broj


Befestigung (2) für parallele VIH S 300
aufgeständert Fassadenmontage Bestell-Nr .: 00100030
Bestell-Nr .: 0020092554 Neu Bestell-Nr . 0020092557 Neu EUR 1104,00
EUR 148,00 EUR 64,00
VIH S 400
Schienenset (2) für A nschluss-Sets Bestell-Nr .: 00100030
Pribor za montažu pločastih kolektora paralelno s fasadom Fassade aufgeständert und EUR 1480,00
Schrägdachaufständerung Anschluss-Set
5 für VTK 570/2
Bestell-Nr .: 0020092560 Neu
(Grundmodul)
VTK 570/2 oder VTK 140/2
VIH S 500
Bestell-Nr .: 00100030
Osnovni hidraulički spojni set za VFK kolektore EUR 15,00 0020143701
für Kollektorfeld,
je Reihe 1 x mitbestellen
EUR 1760,00

Schienenset (2) für Bestell-Nr .: 0020076776


Fassade aufgeständert und EUR 30,00 Zubehör für
- montaža na kosi krov i na ravni krov Schrägdachaufständerung
für VTK 1140/2 Anschluss-Set
auroSTOR VIH S
Bestell-Nr .: 0020092561 Neu (Erweiterungsmodul) für Speicherladeset
EUR 24,00 weiteren Kollektor, neben - für VIH S 300/400
U sklopu seta je: A nschluss-Sets
einander
VTK 570/2 oder VTK 140/2
Bestell-Nr .: 305953
EUR 423,00
- čep s odzračivačem Anschluss-Set
Bestell-Nr .: 0020076779
EUR 61,00 Baugruppe Legionelle
- čep s utorom za osjetnik DN 16” (Grundmodul)
VTK 570/2 oder VTK 140/2
schutz
Bestell-Nr .: 302076
- čep für Kollektorfeld,
je Reihe 1 x mitbestellen
EUR 349,00
Warmwasserthermost
- priključak za polazni/povratni vod 90°, DN 16, G3/4 ” Bestell-Nr .: 0020076776
EUR 30,00 mischer 3/4
Bestell-Nr .: 302040
- 4 sigurnosna osigurača Anschluss-Set
EUR 117,00
(Erweiterungsmodul) für Fremdstromanode
weiteren Kollektor, neben - Bestell-Nr .: 302042
Produžni hidraulički set za svaki daljnji kolektor VFK einander 0020055181 EUR 275,00
VTK 570/2 oder VTK 140/2
Bestell-Nr .: 0020076779 Sicherheitsgruppe
EUR 61,00 bis 10 bar (über 200
U sklopu seta je: Bestell-Nr .: 305827
EUR 130,00
- 2 hidraulička priključka Elektroheizstab
- 4 sigurnosna osigurača Heizleistung 2 kW/2
Bestell-Nr .: 00200286
EUR 409,00

Elektroheizstab
Heizleistung 6 kW/2
Bestell-Nr .: 00200286
EUR 409,00

Okvir za montažu VFK V kolektora paralelno s fasadom 0020092555

Sastoji se od:
- dvije šine koje omogućuju montažu jednog kolektora

Ukrasna šina 0020092563


unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt .

- za VFK V kolektore
- optički spojni set između dva kolektora
- set se sastoji od jedne šine

Okvir za montažu VFK H kolektora paralelno s fasadom 0020092556

Sastoji se od:
- dvije šine koje omogućuju montažu jednog kolektora

Ukrasna šina 0020092562

- za VFK H kolektore
- optički spojni set između dva kolektora
- set se sastoji od jedne šine

Napomena:
Hidraulički spojni setovi vrijede kao i kod klasične montaže na ravan ili kosi krov

78 Projektantske podloge za solarne sustave


n
4 Montaža i instalacija na krov tr
4 Montaža i instalacija na krov 1 ... 4 5

4.1.1.3 Transport kolektora Uvjeti: Broj kolektora: ≥ 13
4.1.1.3 Transport kolektora
5. Montažni
1. Kako pribor
biste kolektore zaštitili za pločaste
od oštećenja, uvijek ih kolektore Uvjeti: Broj kolektora: ≥ 13

transportirajte
1. Kako u ležećem
biste kolektore položaju.
zaštitili od oštećenja, uvijek ih
auroTHERM
2. transportirajte VFK
u ležećem
Kolektore transportirajte krov145/2
položaju.
na V/H i auroTHERM
prikladnim pomoćnim propostavite
▶ Hidraulične priključke VFKna125/3
jednu strani jedne
2. sredstvima.
Kolektore transportirajte na krov prikladnim pomoćnim iznad drugih.
5.6.sredstvima.
Pribor za montažu pločastih kolektora pod kutem u odnosu na fasadu
...
(balkonska
7
montaža)
1 2
Uvjeti: Broj kolektora: 6 … 12 6
4.1.2 Održavanje razmaka i slobodnog prostora za 1 2 ... 6 7
4.1.2 Održavanje
montažu razmaka i slobodnog prostora za
Način montaže
montažu Uvjeti: Broj kolektora: 6 … 12
Kako bi se kolektori montirali stručno, moraju se održavati
Kod
Kako korištenja
određeni ovog
bi serazmaci tipa pribora
i slobodan
kolektori montirali za montažu
prostor
stručno, zamoraju kolektori
montažu. se
se održavati
određeni razmaci
postavljaju i slobodan
pod kutem od 15°,prostor
30° ili za
45°montažu.
u odnosu na fasadu
▶ Neophodne razmake od rubova možete pronaći u pogla- ... 12
(balkon). 1 2 11
vlju „Određivanje
▶ Neophodne razmakerazmaka krovnih
od rubova nosača
možete od rubova”.
pronaći u pogla- 8 9 ... 13 14
vlju „Određivanje razmaka krovnih nosača od rubova”. 8 9 ... 13 14
4.1.3 prikladnog
Odabir Odabir prikaldnog povezivanja
hidrauličkog povezivanja
4.1.3 Odabir prikaldnog povezivanja
▶ ZaZakolektore
- kolektoreodaberite
odaberiteprikladno
prikladnopovezivanje.
povezivanje.
▶ Za kolektore odaberite prikladno povezivanje.
Serijski spojite štoosigurao
više kolektora.
41 Montaža2 i instalacija
3 na krov
4

Serijski

Kako
- ▶Kako
Paralelno
bi se
bi se
spojite
osigurao
što
postavite
priključke više
protok
protok
višekolektora.
postavite redova
krozkroz cijeli
cijeli
kolektora.
dijagonalno.
kolektor,
kolektor, hidraulične
hidraulične 5
1 2 3 4 priključke postavite dijagonalno. 1. U izola
Paralelno
▶ postavitehidraulično
Redove kolektora više redova kolektora.
povežite paralelno.
4.1.1.3 Transport kolektora Redove
▶ kolektora hidraulično povežite paralelno. 2. Gornji
Kako bi se izbjegli gubici tlaka u dijelovima
Uvjeti: Broj kolektora: ≥ 13 polja kolek-
Uvjeti: Broj kolektora: ≥ 13 uži dio
1. Kako biste kolektore zaštitili od oštećenja, uvijek ih tora,
Kako
▶ paralelno povežite
bi se izbjegli gubicisamotlaka redove kolektora
u dijelovima poljaskolek-
istim
brojem
tora, kolektora.
paralelno povežite samo redove kolektora s istim 3. Izolacij
transportirajte u ležećem položaju. tvicu ka
brojem kolektora.
2. Kolektore transportirajte na krov prikladnim pomoćnim▶ Kako bi se izbjegli gubici tlaka u priključnom cjevovodu,
sredstvima. voditebiračuna
▶ Kako o tome
se izbjegli da svaki
gubici tlaka udio polja kolektora
priključnom u svom
cjevovodu,
zbroju računa
vodite ima istuoduljinu
tome da cijevi
svakiu polaznom i povratnom
dio polja kolektora u svom
... 7
ima istu1duljinusustav).
vodu (Tichelmannov
zbroju 2 u polaznom
cijevi i6povratnom
▶ Za4.1.2 Održavanje
hidraulično povezivanjerazmaka i slobodnog
kolektora prostora
odaberite jednu
- Za hidraulično povezivanje kolektora odaberite jednu od
od za
vodu (Tichelmannov sustav).
▶ Začetiri
hidrauličnomontažu
varijanti koje su prikazane
povezivanje na slici.
kolektora odaberite jednu od
4.1.4 8 Priprema prolaza kroz krov
▶ četiri
četiri
Kako
varijanti koje
Pazitevarijanti
na to da
bi se
koje su
suprikazane
prikazane
solarna
kolektori montirali
na slici.
tekućinana slici. kroz kolektore
protječe
stručno, moraju se održavati 4.1.4 Priprema prolaza kroz krov
Upute za m
-
▶ Pazite
uvijekna
Pazite natotoda
odozdo dasolarna
solarnatekućina
nagore. tekućinaprotječe
protječekroz
krozkolektore
kolektore
određeni razmaci i slobodan prostor za montažu. Oprez!
uvijekodozdo
uvijek odozdonagore.
nagore. Oprez!
Uvjeti:▶BrojNeophodne
kolektora: 1 …razmake
5 od rubova možete pronaći u pogla- Oštećenja zgrade zbog ulaska vode!
Uvjeti: Brojvlju „Određivanje
kolektora: 1…5 razmaka krovnih nosača od rubova”. Oštećenja zgrade 9 zbog ulaska vode! 14
Uvjeti: Broj kolektora: 1 … 5 Ako se8prolaz kroz krov...izvede13na nestručan
način,
Ako semože
prolazdoćikrozdokrov
prodiranja vode
izvede na u unu-
nestručan
4.1.3 Odabir prikaldnog povezivanja trašnjost
način, zgrade.
može doći do prodiranja vode u unu-
Za kolektore
1 odaberite
... prikladno
4 povezivanje.
5 trašnjost zgrade.

1 ... 4 5
▶ Pobrinite se o tome da se prolaz kroz krov
▶ ▶ izvede
Serijski spojitestručno.
Pobrinite
- Serijski spojite
seviše
što
što
o tome
više da se prolaz kroz krov
kolektora.
kolektora.
1 2 3 4 izvede stručno.
Paralelnopostavite
- ▶ Paralelno postaviteviše
višeredova
redovakolektora.
kolektora.
▶ Redove kolektora hidraulično povežite
- Redove kolektora hidraulično povežite paralelno. paralelno.
▶ Hidraulične priključke postavite na jednu strani jedne ▶ Kako bi se izbjegli gubici tlaka u dijelovima
- Kako bi se izbjegli gubici tlaka u dijelovima polja poljakolektora,
kolek-
▶ iznad drugih.
Hidraulične priključke postavite na jednu strani jedne tora, paralelno povežite samo redove kolektora s istim
paralelno povežite samo redove kolektora s istim brojem
iznad drugih.
- Hidraulične priključke postavite na jednu strani jedne brojem kolektora.
Uvjeti: Broj kolektora: 6 … 12
iznad drugih (moguće je postaviti priključke i dijagonalno).
Uvjeti: Broj kolektora: 6 … 12
▶ kolektora.
Kako bi se izbjegli gubici tlaka u priključnom cjevovodu,
- Kako bi se
vodite izbjegli
računa gubici
o tome datlaka
svakiu dio
priključnom cjevovodu,
polja kolektora u svom
zbrojuračuna
vodite ima istu duljinu
o tome dacijevi
svakiudio
polaznom i povratnom
polja kolektora u svom
vodu ima
zbroju (Tichelmannov
istu duljinu sustav).
cijevi u polaznom i povratnom vodu
▶ Za hidraulično povezivanje kolektora odaberite jednu od
četiri varijanti koje su prikazane na slici. (Tichelmannov sustav).
... tekućina 4.1.4 Priprema prolaza kroz krov
▶ Pazite
1 na to da
2 solarna 11 protječe
12 kroz kolektore
uvijek
1 odozdo 2 nagore.... 11 12
Oprez!
Uvjeti: Broj kolektora: 1 … 5 Oštećenja zgrade zbog ulaska vode!
Ako se prolaz kroz krov izvede na nestručan
način, može doći do prodiranja vode u unu-
▶ Kako bi se osigurao protok kroz cijeli kolektor, hidraulične
trašnjost zgrade.
▶ priključke
Kako bi sepostavite
osiguraodijagonalno.
protok kroz cijeli kolektor, hidraulične
priključke postavite1 dijagonalno.
... 4 5 1. U izolacijskoj▶ foliji napravite
Pobrinite se otvor
o tomeu obliku
da seslova V. kroz krov
prolaz
1.
2. U izolacijskoj
Gornji širi dio foliji napravite
preklopite
izvede otvor ukrovnu
na gornju
stručno. obliku letvicu,
slova V.a donji
2. uži dioširi
Gornji na dio
donju krovnu letvicu.
preklopite na gornju krovnu letvicu, a donji
3. uži dio na donju
Izolacijsku foliju krovnu
zategniteletvicu.
i pričvrstite je na krovnu le-
3. tvicu kako bi
Izolacijsku vlaga
foliju curila sa
zategnite strane. je na krovnu le-
i pričvrstite
▶ Hidraulične priključke postavite na jednu strani jedne tvicu kako bi vlaga curila sa strane.
iznad drugih.

Uvjeti: Broj kolektora: 6 … 12

8 Upute za montažu auroTHERM, auroTHERM pro 0020100581_03


8 Upute za montažu auroTHERM, auroTHERM pro 0020100581_03

1 2 ... 11 12

Projektantske podloge za solarne sustave 79


5. Montažni pribor za pločaste kolektore
auroTHERM VFK 145/2 V/H i auroTHERM pro VFK 125/3
5.6. Pribor za montažu pločastih kolektora pod kutem u odnosu na fasadu (balkonska montaža)

Određivanje razmaka krovnih nosača od rubova


U rubnom području zgrada dolazi do pojave vrlo snažnih
sila vjetra uslijed turbulencija. Prilikom određivanja mjesta
postavljanja pridržavajte se razmaka od ruba od najmanje 1 m. Montaža 5
Određivanje razmaka između zidnih nosača
Slijedeća grafika prikazuje potrebu za prostorom
kolektorskog
5.6 polja i razmake
Određivanje postolja:
razmaka postolja
5 Slijedeća grafika prikazuje potrebu za prostorom kolek-
torskog polja i razmake postolja:
G
E
F

C D C B
A

Slika 5.3 Međusobni razmaci postolja


Međusobni razmaci postolja

80 Projektantske podloge za solarne sustave


5. Montažni pribor za pločaste kolektore
auroTHERM VFK 145/2 V/H i auroTHERM pro VFK 125/3
5.6. Pribor za montažu pločastih kolektora pod kutem u odnosu na fasadu (balkonska montaža)

Međusobni razmaci postolja

Broj 15° 30° 45°


Plošni kolektori
A1) B2) B2) B2) C D e F G

1 970

2 2200

3 3463
5
4 4726

5 5989

Vertikalno 6 7252 1100 1263


2007 1803 1477 1354 1150 120
(VFK 125/3, 145/2 V) +/-50 +/-5
7 8515

8 9778

9 11041

10 12304

11 13567

12 14830

1 1770

2 3800

3 5863

4 7926

5 9989

Vodoravno 6 12052
1900 2063
911 1110 1240 824 620 120
(VFK 145/2 H) +/-50 +/-5
7 14115

8 16178

9 18241

10 20304

11 22367

12 24430
1)
Mjera A može +/-100 mm varirati
2)
Stanje sunca od 15° (zimsko sunce)

- Po potrebi zacrtajte montažni položaj postolja na


montažnoj podlozi.

Razmak vanjskih postolja u odnosu na rub reda kolektora:


maksimalno 200 mm

Napomena
VFK V (vertikalan) ne može biti upotrijebljen za
ogradu balkona.

Projektantske podloge za solarne sustave 81


Shadow Façade installation in multiple
Installation rows
of flat with horizontal
collectors
If two or more rows are installed on the façade in the case
Installing
flat collectors the collectors
Installing the collectors
of supported façade installation, minimum clearances must Installation of flat collectors
Shadow FaçadeInstallation of in
installation flatmultiple
collectors
rows with horizontal
be observed with regard to shadows on the collectors.
5. Montažni pribor za pločaste kolektore
If two or more rows are installed on the façade in the case
The following illustrations show the minimum clearances
flat collectors
of supported façade installation, minimum clearances must
auroTHERM VFK 145/2 V/H i auroTHERM pro VFK 125/3
Shadow
that must be observed between the rows at incline angles
be observed with regard to shadows on the collectors.
Façade installation in multiple rows with horizontal
flat collectors
oftwo
If 15°,or30° and rows
more 45° for vertical
are andon
installed horizontal flatincollectors.
the façade the case
Shadow 5.6. Pribor za montažu pločastih kolektora pod kutem u odnosu na multiple
fasadu (balkonska montaža)
Shadow of supported façade installation, minimum clearances mustFaçade installation in
The following illustrations show the minimum clearances Façade installation in multiple rows
rows with
with horizontal
horizontal
Façade
that must
be observedinstallation
be observed in multiple
between rows
the with
rows at vertical
incline flat
angles flat collectors
If two or more rows arewith regardontothe
installed shadows
façadeon in the
the collectors.
case flat collectors
If two or more rows
collectors
of 15°, 30° are
and installed
45° for on the and
vertical façade in the case
horizontal flat collectors. 60°
of supported
Thefaçade installation,
following minimum
illustrations show clearances
the minimum mustclearances
of supported façade installation, minimum clearances must 1146
be observedthat with
Façade mustregard to shadows
be observed
installation on thethe
in between
multiple collectors.
rows at vertical
incline angles
be observed with regard to shadows on the rows with
collectors. flat
1970
The of 15°, 30° and 45° for vertical and horizontal flat collectors.
The following illustrations
illustrations show
collectors
following show the
the minimum
minimum clearances
clearances 60°
that
that must be
be observed
mustFaçade observed between
betweeninthe
the rows
rows at incline
atrows
incline angles
angles
1146
installation multiple with
of 15°, 30° and 45° for vertical and horizontal flat collectors. vertical flat
of 15°, 30°collectors
and 45° for vertical and horizontal flat collectors. 60°
1970 15°
329
Façade installation in multiple rows with vertical flat 1146
Façade installation 60°
in multiple rows with vertical flat
1646
collectors
collectors 60° 1970 15°
60°
60°
3000 Fig 178: Horizontal collector, incline angle
1146of 15°
329
5 11461146

1646 1970
60° 1970
1970 15°

3000 573 Fig 178: Horizontal collector, incline angle


329 of 15°

1646 15°
60° 15°
15°
15° 329
329incline angle of 15°
329
Fig 178: Horizontal collector,
3000 573
1646of 15°
60° Fig 175: Vertical collector, incline angle
60°
60° 1646
1646
Vertikalni kolektori, postavljanje pod kutem od 15°
3000 FigHorizontalni kolektori,
178: Horizontal postavljanje
collector, incline pod kutem
angle od 15°
of 15°
3000
3000 15° 573 Fig 178: Horizontal collector, incline angle of 15°

Fig 175: Vertical collector, incline angle of 15°


60° 1436
15°573
573
573
2260
Fig 175: Vertical collector, incline angle of 15°
15° 60°
15°
15° 1436
Fig 175: Vertical collector,
60° incline angle of 15° 2260
Fig 175: Vertical collector, incline angle of 15° 2146 30°
3500 60° 628 1436

60° 2260
2146 60° 30°
1069 60°
60° 1436
3500 Fig 179: Horizontal collector, incline 1436
1436
angle
628 of 30°
2260
60° 2260
2260
2146 30°
30°
3500 1069
628
Fig 179: Horizontal collector, incline angle of 30°
60°
60°
60° 2146 of 30°
Fig 176: Vertical collector, incline angle 30°
2146
2146 30°
30°
3500 30° 628
3500
3500 1069 628
628 incline angle of 30°
Fig 179: Horizontal collector,
Fig 176: Vertical collector, incline angle
1069 of 30°
Vertikalni kolektori, postavljanje30°1069
pod kutem od 30°
1069 FigHorizontalni
179: Horizontal collector,
kolektori, incline pod
postavljanje angle of 30°
kutem od 30°
Fig 179: Horizontal collector, incline angle of 30°

Fig 176: Vertical collector,


30° incline angle of 30°
30°
30° 60° 1676
2500
60°
Fig 176: Vertical collector, incline angle of 30° 2496
Fig 176: Vertical collector, incline angle of 30°
3850
60° 1676
2500 45°
60°
2496
1494
3850 885
60° 1676
2500
60° 45°
45° 2496
1494 60° 1676
3850 60°
60° 885 1676
1676 of 45°
Fig 180: Horizontal
2500
2500 collector, incline angle
60° 2500
60°
60° 2496 45°
Fig 177: Vertical collector, incline angle
2496 of 45°
2496
3850 45° 1494
3850
3850 885
Fig 180: Horizontal collector, 45°
incline angle of 45°
45°
45°
Fig 177: Vertical collector, incline45° 1494 of 45°
angle
1494
1494 885
885
885
Planning module for solar-thermal systems 01/2016 Fig 180: Horizontal collector, incline angle of 45° 205
45°
Fig 177: Vertical collector,
45°
45° incline angle of 45°
Vertikalni kolektori, postavljanje pod kutem od 45° FigHorizontalni
180: Horizontal collector,
kolektori, incline pod
postavljanje angle of 45°
kutem od 45°
Planning module for solar-thermal systems 01/2016 Fig 180: Horizontal collector, incline angle of 45° 205
Fig 177: Vertical collector, incline angle of 45°
Fig 177: Vertical collector, incline angle of 45°
82 Projektantske podloge za solarne sustave
Planning module for solar-thermal systems 01/2016 205
5. Montažni pribor za pločaste kolektore
auroTHERM VFK 145/2 V/H i auroTHERM pro VFK 125/3
5.6. Pribor za montažu pločastih kolektora pod kutem u odnosu na fasadu (balkonska montaža)

Određivanje potrebnog pribora za montažu pod kutem


u odnosu na fasadu (balkonska montaža)

Kombinationsübersicht
für Solar-Systeme auroTHERM plus VFK 150 und auroTHERM VFK 145

Fassadenmontage, Fassade aufgeständert (15°, 30°, 45°)


Kut montaže 15°; 30° ili 45°
Anzahl der Kollektoren: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5
Anschluss-Set VFK (Grundmodul) für 1 Kollek
Broj kolektora: 1 tor
2 3 4 5 6 7 18 9 10 11 12
ver tikal/horizontal Be stell-Nr . 00 20055180
Osnovni hidraulički spojni
Verbindungs-Set VFK set za VFK
(Erweit erungsmodul) für
kolektore V/H Kollek tor Be stell-Nr . 00 20055181
weiteren - 1 2 3 14 5 6 7 8 9 10 11
Kollektormontage

Kataloški broj 0020143701


Gestell zur Fas sadenmontage, aufge ständert für
Vertikale

Produžni hidraulički
Flachkollek setNeigungen
toren, za svaki daljnji
(15 °, 30°, 45 °), ver tikal 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Vertikalna montaža

kolektor.
Bestell-Nr . 00 20092552 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kataloški broj 0020055181
Schienenset (2) für aufge ständerte Fas sadenmontage
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
OkvirBe
zastell-Nr
montažu. 00VFK
20092558
V kolektora na
Fassade aufgeständert (15°, 30°, 45°)
Montaža pločastih kolektora na fasadu

fasadu (kut nagiba 15°, 30°, 45°) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Blende zur Verkleidung der Fr eiräume zwischen
Kataloški broj 0020092552
Fassadenmontage,

Flachkollek toren, ver tikal - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Kut montaže 15°; 30° ili 45°

Bestell-Nr
Montažna šina .za
00VFK
20092563
V kolektore
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kataloški broj 0020092558
Anschluss-Set VFK (Grundmodul) für 1 Kollek tor
1
ver tikal/horizontal
Ukrasna Be stell-Nr . 00 20055180
šina za VFK V kolektore
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kataloški broj 0020092563
Verbindungs-Set VFK (Erweit erungsmodul) für
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
weiteren
Osnovni Kollekspojni
hidraulički tor Beset
stell-Nr . 00 20055181
za VFK
Kollektormontage

kolektore V/H.
Gestell zur Fas sadenmontage, aufge ständert für 1
Horizontale

Kataloški broj 0020143701


Flachkollek toren, Neigungen (15 °, 30°, 45 °),
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
horizon tal
Horizontalna montaža

Produžni hidraulički set za svaki daljnji


Bestell-Nr . 00 20092553
kolektor. - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kataloški broj 0020055181
Schienenset (2) Flachdachmont age, horizon tal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bestell-Nr . 00 20092559
Okvir za montažu VFK H kolektora na
Blende
fasadu zur Verkleidung
(kut nagiba der Fr eiräume zwischen
15°, 30°, 45°) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Flachkollek
Kataloški toren, horizon tal
broj 0020092553 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Bestell-Nr . 00 20092562
Montažna šina za VFK H kolektore
VFK 150 1 15 2 3 4 00150006285
6 7 8 9 10 11 12
Kataloški brojV0020092559
Bestell .-Nr. 001 0006283 VFK 0 H Bestell .-Nr.

Ukrasna
VFKšina
145 Vza VFK H kolektore
Bestell .-Nr. 001 0004455 VFK
- 1 451 H Bestell
2 .-Nr.
3 00140004457
5 6 7 8 9 10 11
Kataloški broj 0020092562

Projektantske podloge za solarne sustave 83


5. Montažni pribor za pločaste kolektore
auroTHERM VFK 145/2 V/H i auroTHERM pro VFK 125/3
5.6. Pribor za montažu pločastih kolektora pod kutem u odnosu na fasadu (balkonska montaža)
Montageart Montageart

Fassade aufgeständert Fassadenmontage,


(15°, 30°, 45°) parallel
Kolektori i pribor Opis Kataloški broj
Gestell Fassadenmontage, Befestigung (2) für paral
aufgeständert Fassadenmontage
Bestell-Nr .: 0020092554 Neu Bestell-Nr . 0020092557
EUR 148,00 EUR 64,00

Pribor za montažu pločastih kolektora na fasadu Schienenset (2) für


Fassade aufgeständert und
A nschluss-Sets

Schrägdachaufständerung Anschluss-Set
5 für VTK 570/2
Bestell-Nr .: 0020092560 Neu
(Grundmodul)
VTK 570/2 oder VTK
Osnovni hidraulički spojni set za VFK kolektore 0020143701
EUR 15,00 für Kollektorfeld,
je Reihe 1 x mitbestell
Schienenset (2) für Bestell-Nr .: 0020076776
Fassade aufgeständert und EUR 30,00
- montaža na kosi krov i na ravni krov Schrägdachaufständerung
für VTK 1140/2 Anschluss-Set
Bestell-Nr .: 0020092561 Neu (Erweiterungsmodul) fü
EUR 24,00 weiteren Kollektor, nebe
U sklopu seta je: einander
A nschluss-Sets VTK 570/2 oder VTK
- čep s odzračivačem Bestell-Nr .: 0020076779
Anschluss-Set EUR 61,00
- čep s utorom za osjetnik DN 16” (Grundmodul)
VTK 570/2 oder VTK 140/2
- čep für Kollektorfeld,
je Reihe 1 x mitbestellen
- priključak za polazni/povratni vod 90°, DN 16, G3/4 ” Bestell-Nr .: 0020076776
EUR 30,00
- 4 sigurnosna osigurača Anschluss-Set
(Erweiterungsmodul) für
Produžni hidraulički set za svaki daljnji kolektor VFK 0020055181
weiteren Kollektor, neben
einander
-

VTK 570/2 oder VTK 140/2


Bestell-Nr .: 0020076779
U sklopu seta je: EUR 61,00

- 2 hidraulička priključka
- 4 sigurnosna osigurača

Okvir za montažu VFK V kolektora na fasadu 0020092552

Sastoji se od:
- aluminijskog okvira s kutom nagiba 15°; 30° i 45°

Napomena:
- za prvi kolektor potrebna su dva okvira
- za svaki daljnji kolektor potreban je jedan okvir unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt .

Montažna šina 0020092558

- za montažu VFK V kolektora


- set se sastoji od 2 šine
Ukrasna šina 0020092563

- za VFK V kolektore
- optički spojni set između dva kolektora
- izolacija i pokrov spoja kolektora
- set se sastoji od 1 šine
Okvir za montažu VFK H kolektora na fasadu 0020092553

Sastoji se od:
- aluminijskog okvira s kutom nagiba 15°; 30° i 45°

Napomena:
- za prvi kolektor potrebna su dva okvira
- za svaki daljnji kolektor potreban je jedan okvir
Montažna šina 0020092559

- za montažu VFK H kolektora


- set se sastoji od 2 šine
Ukrasna šina 0020092562

- za VFK H kolektore
- optički spojni set između dva kolektora
- izolacija i pokrov spoja kolektora
- set se sastoji od 1 šine

Napomena: Hidraulički spojni setovi vrijede kao i kod klasične montaže na ravan ili kosi krov

84 Projektantske podloge za solarne sustave


6. Montažni pribor za pločaste kolektore
auroTHERM VFK 135/2 VD

6.1. Pribor za montažu pločastih kolektora na kosi krov u kombinaciji s auroFLOW plus 15/30 D ................................................................ 86

6.2. Pribor za montažu pločastih kolektora na kosi krov s mogućnošću korekcije nagiba
u kombinaciji s auroFLOW plus 15/30 D ............................................................................................................................................................ 90

6.3. Pribor za montažu pločastih kolektora u krov u kombinaciji s auroFLOW plus 15/30 D ................................................................ 94

6.4. Pribor za montažu pločastih kolektora na ravni krov (slobodna montaža) u kombinaciji s auroFLOW plus 15/30 D ............. 98

6.5. Pribor za montažu pločastih kolektora paralelno s fasadom (balkonska montaža)


u kombinaciji s auroFLOW plus 15/30 D ........................................................................................................................................................... 107
6
6.6. Pribor za montažu pločastih kolektora pod kutem u odnosu na fasadu (balkonska montaža)
u kombinaciji s auroFLOW plus 15/30 D ............................................................................................................................................................. 111

Projektantske podloge za solarne sustave 85


Montirajte 6 krovna nosača na svaki kolektor. 13 1

Uvjeti: Maksimalno opterećenje snijegom: > 4,5 kN/m² 14 1


15 1
Naručite procjenu statike za pojedinačni slučaj.
16 1
6. Montažni pribor za pločaste kolektore Pritom pazite da maksimalno opterećenje snijegom po
kolektoru iznosi 5,4 kN/m². 17 1

auroTHERM VFK 135/2 VD Napomena


18 1

l
6.1. Pribor za montažu pločastih kolektora na kosi krov u kombinaciji s maksimalno
Dozvoljeno auroFLOW plus 15/30
opterećenje D
po krov- [m]
nom nosaču tip S/tip P iznosi: Fmaks = 1,875
kN. 10
Odabir nosača Određivanje razmaka krovnih nosača od rubova 11 1
Za montažu kolektora na kosi krov potrebno je odabrati 2. spojnim
Na Ako koristite komplete
bridovima za proširenje,
površina onda(npr.
zidova i krova pazite na rub
gornji 12 1
odgovarajući tip nosača. Vaillant u svojoj ponudi ima tri tipa krova to
ili da
kodsekrovnih
krovni žljebova)
nosači postave
može udoći
sredinu s jednakim
do pojave vrtloga 13 1
razmacima.
krovnih nosača za ovakvu vrstu montaže: uslijed opterećenja vjetrom. Ti vrtlozi izazivaju visoka 14 1
opterećenja kolektora i montažnih
4.1.7 Određivanje sustava.nosača od ruba
razmaka krovnih 15 1
1. krovni nosač tip P – za standardni ravni crijep 16 1
Na spojnim bridovima površina zidova i krova (npr. gornji rub
2. krovni nosač tip S – za valoviti crijep ili šindru Područja u kojima
krova ili kod dolazi
krovnih do vrtloga
žljebova) može nazivaju se rubnim
doći do pojave vrtloga 17 1
3. krovni nosač s vijcima – za ostale tipove krovova uslijed opterećenja
područjima. vjetrom. Ti
Kutna područja su vrtlozi
zone uizazivaju visoka
kojima se optere-
rubna 18 1
ćenja kolektora
područja i montažnih
preklapaju sustava.
i u kojima dolazi do vrlo snažnih
19 1
Svaki od navedenih nosača konstruiran je za montažu Područja u kojima
opterećenja dolazi do vrtloga nazivaju se rubnim po-
vrtlozima.
20 1
kolektora jednog pored drugog ili jednog iznad drugog, dručjima. Kutna područja su zone u kojima se rubna po-
dručja preklapaju i u kojima dolazi do vrlo snažnih optere- Prilikom
a broj nosača ovisi o načinu na koji je konfigurirano Rubna, niti kutna područja ne smiju se koristiti kao površina
6 ćenja vrtlozima. rubova.
kolektorsko polje kao i o posebnim uvjetima na lokaciji za instalaciju.
Rubna, niti kutna područja ne smiju se koristiti kao površina
na kojoj se nalazi solarni sustav (jačina vjetra, opterećenje za instalaciju. 4.1.8 Od
snijegom).
Ovisno o ra
ek jedni iznad
Odabir prikladnog hidrauličkog povezivanja ed

Kolektori se najčešće spajaju s izmjeničnim priključkom,


a ako se koristi istostrani priključak moguće je spojiti h
maksimalno tri kolektora.

Maksimalna kolektorska površina


Kod korištenja podstanice auroFLOW plus VPM 15 D moguće
b
je spojiti do 6 kolektora auroTHERM VFK 135 VD. Kolektori
l
mogu biti spojeni serijski ili mogu biti podijeljeni u dva polja b Širina zgrade
od po 3 kolektora (2x3). b h
Širina zgrade
Visina zgrade l Duljina zgrade
h l Visina
Duljina zgrade
zgrade
Kod korištenja podstanice auroFLOW plus VPM 30 D moguće
je spojiti do 12 kolektora auroTHERM VFK 135 VD. Kolektori Odredite širinu objekta b, visinu objekta h i duljinu objekta
- Odredite
l. širinu objekta b, visinu objekta h i duljinu objekta l.
mogu biti spojeni kao dva polja od po 6 kolektora (2x6) ili
- Vrijednosti
Vrijednostizaza
razmake
razmakeododrubova
rubovaekratko
ekratko i ei dugo
edugopotražite u
3x4, 4x4, 6x2. sljedećim tablicama.
potražite u sljedećim tablicama.

Kaskadna rješenja (do 48 kolektora) gledaju se kao zasebni ek:


hidraulički sustavi.
h [m]
b
[m]
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

10
8 1,0 Upute za

9 1,0

10 1,0

11 1,0 1,1

12 1,0 1,2

13 1,0 1,2 1,3

14 1,0 1,2 1,4

15 1,0 1,2 1,4 1,5

16 1,0 1,2 1,4 1,6

17 1,0 1,2 1,4 1,6 1,7

18 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8

86 Projektantske podloge za solarne sustave


6. Montažni pribor za pločaste kolektore
auroTHERM VFK 135/2 VD
6.1. Pribor za montažu pločastih kolektora na kosi krov u kombinaciji s auroFLOW plus 15/30 D
Montaža i instalacija na krov 4
ed: Određivanje maksimalne duljine i nagiba kolektorskog polja
4.1.8.1 nRaspored polja jedna pored drugih 4.1.8.2Prilikom
Raspored
montažepolja jedna iznad
kolektorskog poljadrugih
obratite pozornost na
Uvjeti: Položaj kolektora: Vodoravno
h [m] maksimalne
Uvjeti: Položaj kolektora: duljine
Vodoravnoizmeđu
kolektora i solarne podstanice
l
[m] auroFLOW plus (6 m kod VPM 15 D, 9 m kod VPM 30 D) kao
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
i na potrebni nagib cjevovoda (padajući nagib od minimalno
10 1,0 4°)! Više o ovoj temi potražite u poglavlju 14.

11 1,0 1,1

12 1,0 1,2

13 1,0 1,2 1,3


1245 * / 1220 **
14 1,0 1,2 1,4
6

2500 * / 2480 **
15 1,0 1,2 1,4 1,5

16 1,0 1,2 1,4 1,6

17 1,0 1,2 1,4 1,6 1,7

1245 * / 1220 **
18 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8
1460 - 1660
19 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 1,9

20 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0


200 - 300 200 - 300 200 - 300 200 - 300
200 - 300
▶ Odrediterazmaka
Određivanje razmake između
između krovnih
krovnihnosača.
nosača
▶ Pazite
Ovisno na to da polja
o rasporedu krovnikolektora
nosači imaju dovoljan
(jedni poredzazor.
drugih ili
– Dimenzija predmontaže (*): = dimenzija gotove mon- 1460 - 1660
jedni iznad drugih), krovni nosači imaju različite razmake.
taže (**) + 20-25 mm
▶ Odredite razmake između krovnih nosača.
Uvjeti: Položaj kolektora: Okomito – Dimenzija predmontaže (*): = dimenzija gotove mon-
Uvjeti: Položaj kolektora: Okomito taže (**) + 20-25 mm

4.2 Provođenje montaže


Montažni koraci i napomene u ovim uputama vrijede za oba
kolektorska sustava i rasporeda polja. Ukoliko u pojedinim
slučajevima montažni koraci odstupaju jedni od drugih, onda
će na to eksplicitno biti skrenuta pozornost.

4.2.1 Montaža krovnih nosača


2045 * / 2020 **

4.2.1.1 Montaža tipa P (za crijepove)

1 3

660 - 860

2
200 - 300 200 - 300 200 - 300 200 - 300

▶ Odredite razmake između krovnih nosača.


– Dimenzija predmontaže (*): = dimenzija gotove mon-
- Odredite razmake između krovnih nosača.
taže (**) + 20-25 mm
- Dimenzija predmontaže (*): =
dimenzija gotove montaže (**) + 20-25 mm
1 Donji krovni nosač 3 Srednji krovni nosač
2 Gornji krovni nosač

Projektantske
0020100581_03podloge za solarne
auroTHERM, sustave
auroTHERM pro Upute za montažu 11 87
6. Montažni pribor za pločaste kolektore
auroTHERM VFK 135/2 VD
6.1. Pribor za montažu pločastih kolektora na kosi krov u kombinaciji s auroFLOW plus 15/30 D

Određivanje potrebnog pribora za montažu na kosi krov

Kombinationsübersicht
für Solar-Systeme auroTHERM exclusiv VTK 570/2 und VTK 1140/2

Aufdachmontage
Montaža na
für kosi krov
hydraulische Reihenschaltung bis 14 m 2

Anzahl der Kollektoren: 1 2 3 4 5 6 kolektora:


Broj 7 8 9 1 102 113 12
4 13
5 14
6
Anschluss-Set VTK/2 (Grundmodul)
OsnovniBestell-Nr
hidraulički spojni set, kat. br. 0020165253 1*
. 0020076776 1
jedan pored drugoga
Raspored kolektora

Anschluss-Set VTK/2 set, kat. br. 0020165255


Feldanordnung nebeneinander položaj kolektora

Produžni hidraulički spojni - 1 2 3 4 5


(Erweiterungsmodul) - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Vertikalni

Bestell-Nr
Krovni nosač tip .P0020076779
za standardni crijep (Tondach, Bramac), kat. br. 0020055174
Dachankerset Typ P (Frankfurter)
6
VTK 570/2

Krovni nosač tipa. 0020067273


Bestell-Nr S za valoviti crijep/šindra, kat.br. 0020055184 1 2 3 4 5 6
Dachankerset
Krovni nosač Typ S (Schindel)
s produžnim vijcima za ostale tipove krova,
1** kat.br. 0020059897
2** 3** 4** 5** 6** 7** 8** 9** 10** 11** 12** 13** 14**
Bestell-Nr . 0020080145
Montažna šina za VFK
Dachankerset V kolektore, kat.br. 0020059899
(Stockschraube) 1 2 3 4 5 6
Bestell-Nr . 0020067277
benötigte Stückzahl

Schienenset (2) Alu für VTK 570/2


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Bestell-Nr . 0020076780
Napomena Anschluss-Set VTK/2 (Grundmodul)
1* - - - - - - -
Bestell-Nr
Navedena tablica . 0020076776
sadrži pribor za jedan niz
kolektora. UAnschluss-Set
slučaju montaže VTK/2 više nizova kolektora
(Erweiterungsmodul) - 1 2 3 4 5 6 - - - - - - -
potrebno je Bestell-Nr
količinu .odabranog
0020076779 pribora za jedan niz
pomnožiti s Dachankerset
brojem nizova. Typ P (Frankfurter)
VTK 1140/2

Bestell-Nr . 0020067273
Dachankerset Typ S (Schindel)
Bestell-Nr . 0020080145
1** 2** 3** 4** 5** 6** 7** - - - - - - -
Dachankerset (Stockschraube)
Bestell-Nr . 0020067277
Schienenset (2) Alu für VTK 1140/2
Bestell-Nr . 0020076781
1 2 3 4 5 6 7 - - - - - - -
VTK 570/2 Bestell .-Nr. 0010002225 VTK 1140/2 Bestell .-Nr. 0010002226

* jeweils 1 Stück pro Reihe


**gültig bis 700 m NN
9

88 Projektantske podloge za solarne sustave


6. Montažni pribor za pločaste kolektore
auroTHERM VFK 135/2 VD
6.1. Pribor za montažu pločastih kolektora na kosi krov u kombinaciji s auroFLOW plus 15/30 D

Kolektori i pribor Opis Kataloški broj

Pribor za pločaste kolektore auroTHERM VFK - montaža na kosi krov

Osnovni hidraulički spojni set za auroTHERM VFK 135 VD 0020165253

Zubehör für Solar-Systeme Set se sastoji od:


auroTHERM
- kolektorskog VFK
osjetnik VR 11 150 und VFK 145
Aufdachmontage
Aufdachmontage - hidruličkog pribora

Zubehör
Zubehör Bezeichnung
Bezeichnung Bestell-Nr.
Bestell-Nr. EUR
EUR ohne
ohne
MwSt.
MwSt.

Dachankerset
Dachankerset Typ
auroTHERM
Typ PP (Frankfurter)
(Frankfurter) für
für 0020067273
0020067273 97,00
97,00 6
auroTHERM exclusiv/auroTHERM
exclusiv/auroTHERM plus/auroTHERM
plus/auroTHERM
(Kollektor
(Kollektor nebeneinander)
nebeneinander) Aufdachmontage
Aufdachmontage
bestehend
bestehend aus:
aus: 44 Dachanker
Dachanker inkl.
inkl. Halter,
Halter, schwarz
schwarz eloxiert
eloxiert
Produžni hidraulički spojni set za auroTHERM VFK 135 VD
Hinweis:
Hinweis: 0020165255
Schienenset
Schienenset (Aufdach)
(Aufdach) zwingend
zwingend erforderlich
erforderlich
Dacha
Dacha nkerset
nkerset Typ
Typ PP (Frankfurter)
(Frankfurter) für
für 0020067274
0020067274 46,00
46,00
auroTHERM
auroTHERM exclusiv/auroTHERM
exclusiv/auroTHERM plus/auroTHERM
plus/auroTHERM
(Kollektor
(Kollektor übereinander)
übereinander) Aufdachmontage
Aufdachmontage
bestehend
bestehend aus:
aus: 22 Dachanker
Dachanker inkl.
inkl. Halter,
Halter, schwarz
schwarz eloxiert
eloxiert
Hinweis:
Hinweis:
Schienenset
Schienenset (Aufdach)
(Aufdach) zwingend
zwingend erforderlich
erforderlich

Neu Krovni lang,


Unterteil
Unterteil nosač fürTip
lang, für die P
die Sparrenmontage
Sparrenmontage mit
mit Dachankerset
Dachankerset 0020080177
0020080177 0020055174
77,00
77,00
Neu Typ P für auroTHERM exclusiv / auroTHERM plus /
II. Quartal
II. Quartal Typ P für auroTHERM exclusiv / auroTHERM plus /
auroTHERM,
auroTHERM, Aufdachmontage
- za standardni crijep (Tondach; Bramac i sl.)
Aufdachmontage
Unterteil kann
- za jedan
Unterteil alternativ
kannpločasti zum
zum unteren
alternativkolektor VFK
unteren Bügel
Bügel des
des Dachankers
Dachankers
Typ
Typ PP verwendet
verwendet
- dodatno werden
werden für
se naručuje für eine
eine flexiblere Sparrenmon-
flexiblerešina
montažna Sparrenmon-
tage.
- setDas
tage. seUnterteil
Das sastoji ermöglicht
Unterteil ermöglicht
od 4 nosača somit
somit einen
einen variablen
variablen Aus-
Aus-
gleich
gleich Sparren
Sparren zum
zum Dach-Pfannental.
Dach-Pfannental. Bestehend
Bestehend aus:
aus:
44Krovni
langen
langen Unterteilen,
nosač Tip 16
Unterteilen, S Schrauben
16 Schrauben 0020055184
Hinweis:
Hinweis:
- za valoviti crijep / šindra
Dachanker
Dachanker Typ PP zwingend erforderlich
- za jedanTyp zwingend
pločasti erforderlich
kolektor VFK
Neu - dodatno se
Dachankerset
Dachankerset Typnaručuje
Typ SS für montažna
für auroTHERM
auroTHERM šina
exclusiv/
exclusiv/ 0020080145
0020080145 86,00
86,00
Neu auroTHERM plus/auroTHERM (Set
II. Quartal
II. Quartal
- set se sastoji
auroTHERM od 4 nosača
plus/auroTHERM (Set für
für einen
einen Kollektor,
Kollektor,
nebeneinander)
nebeneinander) Aufdachmontage
Aufdachmontage
Krovni
Für
Für nosač
geringe
geringe Tip S - tanji
Aufbauhöhe
Aufbauhöhe (Schindel,
(Schindel, Schiefer
Schiefer etc.)
etc.) 0020080144
bestehend
bestehend aus:
aus: 44 Dachanker
Dachanker inkl.inkl. Halter,
Halter, schwarz
schwarz eloxiert
eloxiert
Höhe
- za Dachanker
Höhe Biber crijep
Dachanker ohne
ohne ili halter:
šindru
halter: 44
44 mm
mm
- za jedan pločasti kolektor VFK
Hinweis:
- dodatno se naručuje montažna šina
Hinweis:
Schienenset
Schienenset (Aufdach)
(Aufdach)
- set se sastoji od 4zwingend
nosačaerforderlich
zwingend erforderlich
Dachankerset
Dachankerset Typ
Typ SS für
für auroTHERM
auroTHERM exclusiv/
exclusiv/ 0020080147
0020080147 39,00
39,00
Neu
Neu auroTHERM plus/auroTHERM
Dodatni krovni
auroTHERM nosač za(Set
plus/auroTHERM (Set für
für zwei
artikl Kollektoren
0020080144
zwei Kollektoren 0020080146
9
II. Quartal
II. Quartal
übereinander)
übereinander) Aufdachmontage
Aufdachmontage
Für
Für geringe
drugiAufbauhöhe
geringe
- za Aufbauhöhe bei
bei flacher
pločasti kolektor flacher Dacheindeckung
Dacheindeckung
(ugradnja jedan iznad drugog)
(Schindel,
- set se Schiefer
(Schindel, Schiefer etc.)
sastoji etc.)
od 2 krovna nosača
Bestehend
Bestehend aus:
aus: 2 Dachanker inkl.
inkl. Halter,
Halter, schwarz eloxiert
- dodatno se2naručuje
Dachankermontažna schwarz
šina eloxiert
Höhe
Höhe Dachanker
Dachanker ohne
ohne halter:
halter: 44
44 mm
mm
Hinweis:
Hinweis:
Schienenset
Schienenset (Aufdach)
(Aufdach) zwingend
zwingend erforderlich
erforderlich
Krovni nosač s produžnim vijcima 0020059897
Dachankerset
Dachankerset (Stockschraube)
(Stockschraube) für für auroTHERM
auroTHERM exclusiv/
exclusiv/ 0020067277
0020067277 79,00
79,00
auroTHERM
auroTHERM plus/auroTHERM
- za ostaleplus/auroTHERM
tipove krova
bestehend
bestehend aus: 44 Stockschrauben mit
mit Muttern,
dodatnoaus:
44- Ankeroberteilen
Stockschrauben
se naručuje montažna
inkl. Halter,
Muttern,
universell šina
- Ankeroberteilen
set se sastoji inkl.
od 4Halter,
nosačauniversell einsetzbar.
einsetzbar.
Hinweis:
Hinweis:
Schienenset
Schienenset (Aufdach)
(Aufdach) zwingend
zwingend erforderlich
erforderlich
Schienenset
Schienenset (2)
(2) Aufdachmontage
Aufdachmontage (Kollektor
(Kollektor vertikal)
vertikal) für
für 0020059899
0020059899 32,00
32,00
auroTHERM
auroTHERM plus/auroTHERM
plus/auroTHERM
Aluminium, schwarz
Montažnaschwarz
Aluminium, eloxiert
šina eloxiert 0020059899

- za montažu VFK V kolektora na kosi krov


- aluminijska, eloksirana, crne boje
Schienenset
Schienenset (2)
(2) Aufdachmontage
Aufdachmontage (Kollektor horizontal) 0020059898 45,00
- set se sastoji od 2 šine (Kollektor horizontal) 0020059898 45,00
für
für auroTHERM
auroTHERM plus/auroTHERM
plus/auroTHERM
Aluminium,
Aluminium, schwarz
schwarz eloxiert
eloxiert

Projektantske podloge za solarne sustave 89


6. Montažni pribor za pločaste kolektore
auroTHERM VFK 135/2 VD
6.2. Pribor za montažu pločastih kolektora na kosi krov s mogućnošću korekcije nagiba
u kombinaciji s auroFLOW plus 15/30 D

Odabir nosača - Pridržavajte se minimalnog rubnog razmaka kolektora


Za montažu kolektora na kosi krov potrebno je odabrati na temelju opterećenja vjetra.
odgovarajući tip nosača. Vaillant u svojoj ponudi ima dva tipa Rubni razmak iznosi e/10 i posebno se izračunava za svaku
krovnih nosača za ovakvu vrstu montaže: stranu zgrade.
- Vrijednost e izračunajte iz vrijednosti
1. krovni nosač tip P – za standardni ravni crijep b = širina zgrade Montaža 5
2. krovni nosač s vijcima – za ostale tipove krovova h = visina zgrade
l = duljina zgrade
Svaki od navedenih nosača konstruiran je za montažu
5.5.1pored
kolektora jednog Određivanje
drugog ili potrebnog
jednog iznad broja krovnih sidrišta – e –naedužoj
drugog, na dužojstrani zgrade
strani (ed) (e
zgrade iznosi:
duga
) iznosi:
l ili 2xh (mjerodavna je manja vrijednost),
6 a broj nosačaBroj
ovisikrovnih
o načinu na koji je konfigurirano
sidrišta ovisi o opterećenju snijegom na
l ili 2xh (mjerodavna
ali najmanje 1 m.
je manja vrijednost), ali najmanje 1 m.
kolektorsko polje
mjestukaoinstalacije.
i o posebnim uvjetima na lokaciji na – e na kraćoj strani zgrade (e k
) iznosi:
Potražite
kojoj se nalazi> solarni podatke
sustav o regionalnom
(jačina maksimalnom opte-
vjetra, opterećenje b –ili 2xh
e na(mjerodavna
kraćoj strani je manja(evrijedost),ali
zgrade kratka
) iznosi: najmanje 1 m.
rećenju snijegom sk kod lokalne građevinske uprave. b ili 2xh (mjerodavna je manja vrijedost),
snijegom).
Do maksimalnog redovnog opterećenja snijegom od ali najmanje 1 m.
Sažetak
3 kN/m2 dovoljna je standardna oprema s po 4 krovna
sidrišta
Odabir prikladnog po kolektoru.
hidrauličkog povezivanja Sažetak
Rubni razmak iznosi e/10
> Za područja s većim opterećenjem snijegom povećajte Rubni razmak iznosi e/10
Kolektori se najčešće spajaju skrovnih
izmjeničnim priključkom, ek = b ili 2xh
broj ugrađenih sidrišta po kolektoru. ekratka = b ili 2xh
Dozvoljeno se opterećenje snijegom
a ako se koristi istostrani priključak moguće je spojiti sa svakim dodatnim ed =e l ili =2xh
l ili 2xh
duga
parom postolja/krovnih
maksimalno tri kolektora. sidrišta povećava za 1,5 kN/m2
. (mjerodavna
(mjerodavna je je uvijek
uvijek manja
manja vrijednost)
vrijednost)

Maksimalno optere-
sk 3 kN/m2 3 kN/m2  sk  4,5 kN/m2
ćenje snijegom sk Primjer
Primjer
Maksimalna kolektorska površina
Broj krovnih sidrišta
4 6
Kod korištenjapopodstanice
kolektoru auroFLOW plus VPM 15 D moguće 1,20 m
je spojiti do 6Tab.
kolektora auroTHERM
5.3 Maks. opterećenje VFK 135 sVD.
snijegom k Kolektori 1,50 m
mogu biti spojeni serijski ili mogu biti podijeljeni u dva polja
> Ako koristite komplete za proširenje, tada pripazite da
od po 3 kolektora (2x3).kuke po sredini postavite u jednakim razma- h
krovne
cima.
U slučaju opterećenja plus VPM4,5
auroFLOW snijegom 30 DkN/m obavite
2
Kod korištenja > podstanice moguće
statički izračun. Pritom pripazite da maksimalno
je spojiti do 12 kolektora
dozvoljeno auroTHERM
opterećenjeVFK 135 VD.snijegom
kolektora Kolektoriiznosi
mogu biti spojeni 5,4kao dva
kN/m 2 polja od po 6 kolektora (2x6) ili
.
b
3x4, 4x4, 6x2.
Dozvoljeno maksimalno opterećenje po krov- l

i
Kaskadna rješenja (do 48
hidraulički sustavi.
nom sidrištu
Tipkolektora)
S/Tip P: gledaju se kao zasebni
Fmax = 1,875 kN
Slika 5.4kuća,
Obiteljska Primjer Obiteljska
12 m x 15 m xkuća,
8 m (širina/duljina/visina)
12 m x 15 m x 8 m (širina/duljina/visina)

12 m širina
12 m < 2x8
širina mm
 2x8 visina.
visina.
Određivanje razmaka krovnih nosača od rubova ek iznosi 12 m. 12 m.
ekratka iznosi
Na rubovima 5.5.2
zidnih i Određivanje rubnih
krovnih površina razmaka
(npr. sidrišta
rub krova sa Rubni
Rubni razmak
razmak nana kraćoj
kraćoj strani
strani zgrade
zgrade iznosi1,20
iznosi 1,20m.
m.

strehom) mogu Na uslijed


rubovimaopterećenja vjetra površina
zidnih i krovnih nastati vrtloženja
(npr. rub krova sa 15 m
15 m širina  2x8
širina < 2x8 mm visina.
visina.
koja mogu prouzročiti
strehom) preopterećenje kolektoravjetra
mogu uslijed opterećenja i sustava na vrtlo-
nastati eduga iznosi 15 m.
ed iznosi 15 m.
ženja koja mogu prouzročiti preopterećenje kolektora
koji su montirani. Rubni razmak na dužoj strani zgrade iznosi 1,50 m.
i sustava na koji su montirani. Rubni razmak na dužoj strani zgrade iznosi 1,50 m.
Područja u kojima nastaju
Područja vrtloženja
u kojima označavaju
nastaju vrtloženja se kao
označavaju se kao
rubna područja. Kutna
rubna su područja
područja. Kutna zone u kojima
su područja se u kojima se pre-
zone
klapaju
preklapaju rubna rubna područja,
područja, i u kojimai nastaju
u kojimaposebno
nastaju posebno
jaka jaka
vrtloženja.
vrtloženja.
Ni rubna ni kutna područja ne smiju se koristiti kao povr-
Ni rubna ni kutna područja
šina za ne smiju se koristiti kao površina
instalaciju.
za instalaciju.
> Pridržavajte se minimalnog rubnog razmaka kolektora
na temelju opterećenja vjetra.
Rubni razmak iznosi e/10 i posebno se izračunava za
svaku stranu zgrade.

> Vrijednost e izračunajte iz vrijednosti


b = širina zgrade
h = visina zgrade
l = duljina zgrade
90 Projektantske podloge za solarne sustave
6. Montažni pribor za pločaste kolektore
auroTHERM VFK 135/2 VD
6.2. Pribor za montažu pločastih kolektora na kosi krov s mogućnošću korekcije nagiba
5 Montaža
u kombinaciji s auroFLOW plus 15/30 D

Određivanje razmaka između krovnih nosača


5.5.3 Određivanje razmaka postolja
Sljedeća tablica pokazuje potrebno mjesto za polje kolektora
Sljedećaizmeđu
i razmake tablicapostolja:
pokazuje potrebno mjesto za polje kolek-
tora i razmake između postolja:

0
100
n.
mi

Maks. 1000
C
B

6
E
α Maks. 200 D D D D Maks. 200
00 C
n . 10 min. 1000 A min. 1000
mi
β

Razmak
Razmakpostolja
postoljaod
od ruba krova:najmanje
ruba krova: najmanje1000
1000
mmmm
Virenje postolja
Virenje postoljapreko
preko sljemena krova:maksimalno
sljemena krova: maksimalno 1000
1000 mmmm
Razmak vanjskih postolja od ruba reda kolektora: maksimalno 200 mm
Razmak vanjskih postolja od ruba reda kolektora: maksimalno 200 mm
Međusobni razmak postolja/krovnih sidrišta:

postolje 20° 30°


Međusobni razmak
Broj postolja/krovnih sidrišta:
plošnih  krov 10° 15° 20° 25° 30° 10° 15°
D
kolektora αpostolje 20° 30°
Broj plošnih A B C2) E2) E2) E2) E2) E2) B C2) E2) E2)
β krov 10° 15° 20° 25° 30° 10° 15° D
kolektora
2 A 2526B C2) E2) E2) E2) E2) E2) B C2) E2) E2)
3 3789
2 2526
4 5052
3 3789
800-1400
5 6315
Vertikalno
13901)

11801)

9501)
11301)

6201)
2150

2150
7601)
9251)
859

1221

Vertikalno
(VFK 125/3, 6 7578859 800 -
4 5052 2150 13901) 11301) 9251) 7601) 6201) 1221 2150 11801) 9501)
(VFK 145/2
135 VD)
V) 1400
7 8841
5 6315
8 10104
6 9 7578 11367
1) 10
Položaj sunca od 20° (zimsko sunce)12630
2)
Ovisno o razmaku letvica;
2 Ako razmak letvica ne dozvoljava ovakav razmak, tada odaberite najbližu kraću mjeru
4126
3 6189
4 8252
5 10315
10101)
4401)
9601)

6501)

6501)

Vodoravno
5351)
1350

1350
7851)

8101)
585

821

6 12378
(VFK 145/2 H)
7 14441
8 16504
9 18567
10 20630
1)
Položaj sunca od 20° (zimsko sunce)
2)
Ovisno o razmaku letvica; Ako razmak letvica ne dozvoljava ovakav razmak, tada odaberite najbližu kraću mjeru

Tab. 5.4 Razmaci postolja

Projektantske
16 podloge za solarne sustave Upute za montažu auroTHERM 0020100919_02 91
6. Montažni pribor za pločaste kolektore
auroTHERM VFK 135/2 VD
6.2. Pribor za montažu pločastih kolektora na kosi krov s mogućnošću korekcije nagiba
u kombinaciji s auroFLOW plus 15/30 D

Određivanje maksimalne duljine i nagiba kolektorskog polja


Prilikom montaže kolektorskog polja obratite pozornost na
maksimalne duljine između kolektora i solarne podstanice
auroFLOW plus (6 m kod VPM 15 D, 9 m kod VPM 30 D) kao
i na potrebni nagib cjevovoda (padajući nagib od minimalno
4°)! Više o ovoj temi potražite u poglavlju 14.

Određivanje potrebnog pribora za montažu na kosi krov


s mogućnošću korekcije nagiba
Kombinationsübersicht
6 für Solar-Systeme auroTHERM plus VFK 150 und auroTHERM VFK 145

Prikladno za kosi krov s nagibom


Schrägdachaufständerung 10° do 30°10°-30°
für Dachneigung
Anzahl der Kollektoren: 1 2 Broj3 kolektora:
4 5 16 72 8 39 104 11 512 6
Anschluss-Set VFK (Grundmodul) für 1 Kollek tor
Osnovni hidraulički 1
ver tikal/horizontal Be stell-Nrspojni set za VFK 135 VD kolektore
. 00 20055180 1
mogućnost korekcije nagiba krova

Kataloški broj 0020165253


Verbindungs-Set VFK (Erweit erungsmodul) für
Pribor za montažu pločastih

svaki daljnji kolektor. - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


kolektora na kosi krov uz

weiterenProdužni
Kollek torhidraulički
Be stell-Nr set
. 00 za
20055181 - 1 2 3 4 5
Kataloški broj 0020165255
Vertikalna montaža

Gestell zur Auf ständerung auf einem Schrägdach bei


gering geneigte
Okvir za Dächern
montažu(10°-VFK 30°), ver tikalna kosi krov. 2
V kolektora 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 3 4 5 6 7
Kollektormontage

Bestell-NrKataloški
. 00 20094867
broj 0020094867
Vertikale

Dachankerset
KrovniTyp P (Fr
nosač Tipankfurter)
P (Tondach, Bramac i sl.)
Be stell-Nr . 00 20094870
Kataloški broj 0020094870
2** 3** 4** 5** 6** 7**
Dachankerset
KrovniTyp S (Sschindel)
nosač produžnim vijcima (ostali tipovi krova)
2** 3** 4** 5** 6** 7** 8** 9** 10** 11** 12** 13**
Schrägdachaufständerung für Dachneigung 10°-30°

Bestell-NrKataloški
. 00 20094871
broj 0020094872
Dachankerset
Montažna(S tockschraube)
šina za VFK V kolektore
Bestell-NrKataloški
. 00 20094872 1 2 3 4 5 6
broj 0020092558
Schienenset (2) für aufge ständerte Montage, ver tikal
Bestell-Nr . 00 20092558 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Napomena
Anschluss-Set VFK (Grundmodul) für 1 Kollek tor
1
ver tikal/horizontal
Navedena Be stell-Nr
tablica sadrži pribor. 00za
20055180
jedan niz
Verbindungs-Set
kolektora. U slučajuVFKmontaže
(Erweit erungsmodul) für
više nizova kolektora
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
weiteren je
potrebno Kollek tor Be
količinu stell-Nr . 00 pribora
odabranog 20055181za jedan niz
Gestell zurs Auf
pomnožiti ständerung
brojem nizova.auf einem Schrägdach bei
gering geneigten Dächern (10°- 30°) horizon tal 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kollektormontage

Bestell-Nr . 02 0094868
Horizontale

Dachankerset Typ P (Fr ankfurter)


Be stell-Nr . 00 20094870
Dachankerset Typ S (S chindel)
2** 3** 4** 5** 6** 7** 8** 9** 10** 11** 12** 13**
Bestell-Nr . 00 20094871
Dachankerset (S tockschraube)
Bestell-Nr . 00 20094872
Schienenset (2) für aufge ständerte Montage,
horizon tal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9 Bestell-Nr . 00 20092559
VFK 150 V Bestell .-Nr. 001 0006283 VFK 15 0 H Bestell .-Nr. 001 0006285

VFK 145 V Bestell .-Nr. 001 0004455 VFK 1 45 H Bestell .-Nr. 001 0004457

**gültig bis 70 0 m NN

92 Projektantske podloge za solarne sustave


6. Montažni pribor za pločaste kolektore
auroTHERM VFK 135/2 VD
6.2. Pribor za montažu pločastih kolektora na kosi krov s mogućnošću korekcije nagiba
u kombinaciji s auroFLOW plus 15/30 D

Kombinationsübersicht
für Solar-Systeme auroTHERM exclusiv VTK 1140/2

Schrägdachaufständerung f ür Dachneigung 10°-30°


Anzahl der Kollektoren: 1 2 3 4 5 6 7
Kolektori i pribor Opis Kataloški broj

Gestell zur Aufständerung auf einem Schrägdach bei gering


Pribor za korekciju nagiba krova
geneigten Dächern (10°-30°) 2 3 4 5 6 7 8
Bestell-Nr . 0020094869
Schrägdachaufständerung
für Dachneigung 10°-30°

Osnovni hidraulički spojni set za auroTHERM VFK 135 VD 0020165253


Dachankerset Typ P (Frankfurter)
Kollektormontage

Bestell-Nr . 0020094870
Set se sastoji od: 6
Vertikale

Dachankerset Typ S (Schindel)


- kolektorskog osjetnik VR 11 2 3 4 5 6 7 8
Bestell-Nr .-0020094871
hidruličkog pribora
Dachankerset (Stockschraube)
Bestell-Nr . 0020094872
Schienenset (1) Aufdachmontage
1 2 3 4 5 6 7
Bestell-Nr . 0020092561
auroTHERM exclusiv VTK 1140/2 Bestell .-Nr. 001000226

Produžni hidraulički spojni set za auroTHERM VFK 135 VD 0020165255

Kombinationsübersicht
für Solar-Systeme auroTHERM exclusiv VTK 570/2 und VTK 1140/2

Fassadenmontage, Fassade aufgeständert VFK30°,


Okvir za montažu(15°, 45°)
V kolektora na kosi krov 0020094867
Anzahl der Kollektoren: 1 2 3 4 5 6 7
- set se sastoji od jednog okvira s nagibom 20° ili 30°
Gestell zur Fassadenmontage, aufgeständert
- za vertikalnu ugradnju für Röhrenkollektor,
kolektora
Neigungen (15°, 30°, 45°)za krovove sa nagibom 10° - 30°
- prikladno 2 3 4 5 6 7 8
Bestell-Nr . 0020092554
VTK 570/2

Napomena:
Fassade aufgeständert (15°, 30°, 45°)

Schienenset - (2)zafür
prvi kolektor potrebna
aufgeständerte su dva okvirafür
Fassadenmontage
Röhrenkollektoren VTK daljnji
- za svaki 570/2 kolektor potreban je jedan okvir
Fassadeninstallation,

1 2 3 4 5 6 7
9 Bestell-Nr . 0020092560
- montažne šine potrebno je dodatno naručiti
Montažna šina 0020092558
Gestell zur Fassadenmontage, aufgeständert für Röhrenkollektor,
Neigungen (15°, 30°, 45°)
- za montažu VFK V kolektora 2 3 4 5 6 7 8
Bestell-Nr . 0020092554
- set se sastoji od 2 šine
VTK 1140/2

Schienenset Montažna šina


(2) für aufgeständerte Fasadenmontage, für 0020092559
Röhrenkollektoren VTK 1140/2
- za montažu VFK H kolektora 1 2 3 4 5 6 7
Bestell-Nr . 0020092561
- set se sastoji od 2 šine
VTK 570/2 Bestell .-Nr.
Krovni nosač0010002225
Tip P VTK 1140/2 Bestell .-Nr. 0010002226 0020094870

- za standardni crijep (Tondach, Bramac i sl.)


- set se sastoji od 2 nosača ; 6 vijaka; spojnica za okvir

Napomena:
- ovaj tip nosača je primjenjiv samo u kombinaciji s priborom za korekciju
nagiba krova
Krovni nosač s produžnim vijcima 0020094872

- za ostale tipove krova


- set se sastoji od dva prilagodljiva nosača/vijka sa spojnicama za okvir

Napomena:
Hidraulički spojni setovi vrijede kao i kod klasične montaže na ravan ili kosi krov

Projektantske podloge za solarne sustave 93


6. Montažni pribor za pločaste kolektore
auroTHERM VFK 135/2 VD
6.3. Pribor za montažu pločastih kolektora u krov u kombinaciji s auroFLOW plus 15/30 D

Odabir nosača Kod korištenja podstanice auroFLOW plus VPM 30 D moguće


Za montažu kolektora u krov potrebno je odabrati montažni je spojiti do 12 kolektora auroTHERM VFK 135 VD. Kolektori
pribor za odgovarajući nagib krova. Vaillant u svojoj ponudi mogu biti spojeni kao dva polja od po 6 kolektora (2x6) ili
ima montažni pribor za dvije vrste nagiba 3x4, 4x4, 6x2.
1. za krovni nagib od 15° do 22°
2. za krovni nagib od 22° do 75° Kaskadna rješenja (do 48 kolektora) gledaju se kao zasebni
Kod montaže kolektora u krov poželjno je da krovna ploha hidraulički sustavi.
ima nagib >22°. Kod nagiba krovnih ploha koje su manje od
navedenog nagiba može doći do slabijeg odvođenja vode i Određivanje razmaka krovnih nosača od rubova
sakupljanja kišnice što može dovesti do propuštanja krova. Razmak od rubova krovne plohe uvjetovan je samom
konstrukcijom krovišta kao i tipom pokrova, a iznosi
Odabir prikladnog hidrauličkog povezivanja minimalno 1 m od rubova.
6
5 Montaža
Kolektori se najčešće spajaju s izmjeničnim priključkom,
a ako se koristi istostrani priključak moguće je spojiti Određivanje razmaka između krovnih nosača
maksimalno tri kolektora. - Prije ugradnje plošnih kolektora proučite ugradbene
dimenzije kolektorskog polja.
Maksimalna kolektorska površina - Prema ivicama krova i vrhu krova održite rubno rastojanje
5.4 Ugradbene dimenzije
Kod korištenja podstanice auroFLOW plus VPM 15 D moguće od najmanje 1 metra.
>je spojiti do 6 kolektora
Prije ugradnje auroTHERM
plošnih kolektoraVFK 135 VD.ugradbene
proučite Kolektori - Ne montirajte kolektore na konzolnim dijelovima krova.
dimenzije
mogu kolektorskog
biti spojeni polja.biti podijeljeni u dva polja
serijski ili mogu
>odPrema ivicama(2x3).
po 3 kolektora krova i vrhu krova održite rubno
rastojanje od najmanje 1 metra.
> Ne montirajte kolektore na konzolnim dijel