Sie sind auf Seite 1von 3

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Odsjek za povijest
Diplomski studij / Modul Ranonovovjekovna povijest

SKRAĆENI ZAPISNIK REDOVITE SJEDNICE VIJEĆA MODULA

održane 6. listopada 2014. godine s početkom u 12 sati u C-113 na Filozofskom fakultetu


u Zagrebu

Prisutni: prof. dr. sc. Zrinka Blažević, prof. dr. sc. Željko Holjevac, dr. sc. Sanja Lazanin,
prof. dr. sc. Hrvoje Petrić, prof. dr. sc. Drago Roksandić, doc. dr. sc. Zvjezdana Sikirić,
doc. dr. sc. Marko Šarić,

Odsutni (opravdano): dr. sc. Kornelija Jurin Starčević, prof. dr. sc. Nenad Moačanin

Dnevni red:

1. Pripreme za izvođenje nastave u 2014./2015. godini

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi nazočni, zaključeno je sljedeće:

- Budući da se prvi put u povijesti ovog studija velika većina upisanih studenata
opredijelila za istraživački smjer (7 od 9), dogovoreno je da će svaki student
imati svog tutora koji će ga savjetovati tijekom diplomskog studija, ne dovodeći
u pitanje pravo studenta da bira mentora za svoj diplomski rad. Tutorstva su
dodijeljena ždrijebom.
- Svi tutori se obvezuju da će kontinuirano komunicirati sa studentima koji su im
dodijeljeni u vezi sa svim nastavnim pitanjima.
- Dogovoreno je da se radionički tip rada studenata i nastavnika započne
inicijalnim kolokvijem za koji će svi studenti – nakon preciznih konzultacija s
tutorima – napisati aspiracijski esej (max 4.000 slovnih mjesta). Studenti su dužni
najkasnije do 10. studenoga svim svojim kolegama i nastavnicima dostaviti
aspiracijski esej na uvid. Kolokvij će se održati (orijentacijski) 22. studenog t.g.
- Zaključeno je da se studente inače treba motivirati da što kvalificiranije
usavršavaju academic writing.
- Budući da je Modul morao prihvatiti prenošenje Diplomske radionice 1 u 3.
semestar te promjene bodovnih vrijednosti obje radionice, otvorena su sva pitanja
u vezi s izvođenjem nastave na tom kolegiju. Ne prejudicirajući promjene, Vijeće
je raspravljalo o otvorenim pitanjima i dogovor odložilo za sljedeću sjednicu.
Kolegica Zrinka Blažević se obvezala svima poslati novi opis Diplomske
radionice 1 i 2.
- Vijeće Modula je zaključilo da će kolega Željko Holjevac i dalje izvoditi nastavu
na kolegiju Socijalna historija – raslojavanja i hijerarhije te izrazilo zahvalnost
kolegi Holjevcu na spremnosti da prihvati tu obvezu.
- Raspravljano je o statusu kolegija Uvoda u gotičku paleografiju, koji drži kolegica
Sanja Lazanin na preddiplomskoj razini, a polaze ju i studenti diplomskog studija.
Poželjno je drugačije, poticanije definiranje statusa tog kolegija.
- Raspravljano je o potrebi da kolegica Zvjezdana Sikirić izradi priručnik Uvod u
latinsku paleografiju ranoga novog vijeka prema ranije načelno dogovorenoj
koncepciji i strukturi. Kolegica Lazanin se obvezala pomoći kolegici Sikirić sa
svojim priručničkim iskustvima.
- Kolegica Zrinka Blažević se obvezala obaviti potrebne konzultacije u vezi s
pripremom priručnika Uvod u talijansku paleografiju ranoga novog vijeka.
- Voditelj Modula se obvezao provjeriti kakve sve mogućnosti postoje da se
organizira nastava iz hrvatske paleografije ranoga novog vijeka.

2
TUTORSTVA

Nastavnik-tutor Student
Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Petrić Ambruš, Filip
Prof. dr. sc. Nenad Moačanin Barac, Stjepko
Doc. dr. sc. Marko Šarić Drempetić, Tamara
Doc. dr. sc. Zvjezdana Sikirić-Assouline Janjić, Matej
Prof. dr. sc. Drago Roksandić Križanec, Tihana
Prof. dr. sc. Drago Roksandić Pažur, Sara
Izv. prof. dr. sc. Željko Holjevac Skelin, Domagoj
Izv. prof. dr. sc. Zrinka Blažević Sučić, Mihael
Dr. sc. Kornelija Jurin Starčević Šain, Mario

Bilješku sastavili:

prof. dr. sc. Hrvoje Petrić

prof. dr. sc. Drago Roksandić, voditelj Modula