Sie sind auf Seite 1von 5

Der s de e skalke

Folkemelodi
Andante con moto q = 80 Arr.: T. Hovgaard
° #2 ™™
S & 4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

#2 f
S/A & 4 ∑ Œ ‰ j ™™ œ œ œœ œœ
œ œ œ œœ
1) Der sto - de tre skal - ke og tænk - te et
kar - le holdt en sæk så
#2 ™™
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
A
¢& 4
Andante con moto q = 80
#2 3 3 3 3 3
& 4 œœ œ œ œœœ œ œœ œ œ œœœ œ ™™ œœ œ œ œœ œ œœ œ œ œœœ œ œœœ œ œ œ œœœ œœ
œœ œœ œœ œ œœ
Piano f
? # 42 œ œ œ œ œ œ œ ™™ œ œ œ œ œ œ œœ
{ P
œ
œ
*
œ
œ
P
œ

* sim.
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œœ

6
° # f
& ∑ œ œœ œ œœ œ œ œ œ Œ
ting - lu - ti, tung - lu - ti, lu - stu - di - lej,

#œ Œ œ œœ œ œœ œ ‰ œj
& œ œ œ
råd, ting - lu - ti, tung - lu - ti, lu - stu - di - lej, de
lang, en
# f

¢& ∑ œ œœ œ œœ œ œ œ œ Œ
ting - lu - ti, tung - lu - ti, lu - stu - di - lej,
3 3
#œ 3 3 3
œ œ œœ œœ œœœ #œœ œ œ œ œ
& #œœ œœœœ # œ œœ œœ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œœ # œœ œ œœ# œœœ œœ œ œ
œœœœœ
œ
> >j > >j
œ œ œ œ
{ ?#
œœ œ
œ
‰ œ
˙&
˙
œ ? ‰ &œ
˙
˙
œ? œ
œ
œ
œ
˙
˙
2
11
° #
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Ó œ œ œ Œ
Båds - mands - hus,

#
& œ œœ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ
Œ œ œ œ Œ
œ œ
vil - le til møl - le - rens dat - ter gå. Stol - ten A - de - lus. Båds - mands - hus,
tred - je ned i sæk - ken sprang.
#
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ
¢& œ œ œ
Båds - mands - hus,

# 3 3 3 œ œ
& œœ #œœ# œœ œ œœ œœ œœ œ œœ œœœ œœ œ œ˙ #œ œ œœ ˙˙ ˙ œ œ
œœ œ œœ œ œ œ ˙ œ
j j ˙˙ ˙˙
{ ? # #˙

Ϫ
Ϫ
nœ œ ™
nœ œ ™
œ
œ
˙
˙
œœ œœœ ˙˙˙ ˙ ˙

19
° #œ œœ œ Œ
& œ œœ œ œœ œ œ œ
krusmu si - dus, ting - lu- ti, tung - lu - ti, lu - stu - di -

#œ œœ œ Œ
& œ œœ œ œ œœ œ œ œ
krusmu si - dus, ting - lu- ti, tung - lu - ti, lu - stu - di -

# Œ
¢& œ œ œ œ œ œœ #œ œœ œ œ œ
krusmu si - dus, ting - lu- ti, tung - lu - ti, lu - stu - di -

#œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œœ œ œœ
œ œœ œ œ #œœ œœ
& œ Œ J
œ
J J
œ
J
œ
J
œ œJ
? # ˙˙˙ ˙˙ ‰ >3 ? ‰ &> 3 œ œ ? ‰ & > 3œ œ ? ?
{ ˙
˙
&
˙ œœœ
œ œ ˙ œ #œ œ
˙
œ ™ œœ
Ϫ
œ
œ
3
24
° # j
& œ Œ œ œ œ œ™ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ™ œ
lej. Kre - sto - ma - ni for snur - re - vur - re - vi, for ce - re -mo

#
& #œ Œ œ œ #œ œ ™ j
nœ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ ™ œ
lej. Kre - sto - ma - ni for snur - re - vur - re - vi, for ce - re -mo

#
¢& œ Œ
˙ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ™ œ
lej. Kre - sto - ma - ni for snur - re - vur - re - vi, for ce - re -mo

# #œœœ 3 3 3 3

& œœ œ œ œ œ œœ #œ œ# œœ œ œœ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œœ œ œ #œ œœ œœœ
œœ œ œ œ œ œ œ ˙˙
j j
{
?# ˙
˙

# ˙
Ϫ
œ ™
nœ œ ™
n œ œ ™
œ
œ
œ œ
œ œ
œ œ
œ œ

* Fra takt 31-44 alten i kanon,


og sopranen spejlvending af temaet
30 og teksten (de første 14 takter)
° #U Œ p
™™ ∑ Œ œ œ œ œ
& œ œ œ
ni. A - de - lus Stol - ten gå

#U ‰ p

j ™ œ j œ œ œ Œ
&
œ œ œ œ œ™ œ œ œ
ni. 2) To
3) Og da detblev mørkt i hver en krog
#U Πp
™™ Œ ‰ j j
¢& œ œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ
œ
ni. Og da detblev mørkt i hver en

œ œœ
& ˙
# ™™ ‰ œ. œ œ œ œœœ ‰ œ œ œœ
. ‰ œ. œ #œ œ œœœ
œ
‰ œ. œ œ œ œœ
˙˙ J J J J
p
œ™ j ™ œ œ™ j
{
?# ™™ œ™ œ œ™ J œ™ œ œ ™™ œ.
˙ œ œ J
˙
4
35
° # œœ #œ œ œ œ œœ
& œ œ œœ œ œ œ œ œ‰œ
J
og kryv' at sæk den be - gynd - te, lu - stu-di- lej, tung-lu - ti,

#œ j j j
& œœ œ œœ œ œ œ œ ‰ œ œ™ œ œ™ œ
ting - lu - ti, tung - lu - ti, lu - stu-di - lej, be gyndt den sæk at


& Œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œj œ™ œ
j
¢
krog ting - lu - ti, tung - lu - ti, lu - stu-di - lej, be gyndt den
œ
# ‰ œ. œ œ œ œœœ .œœ œ œ œœ . œ œ
‰ œ œœ œ ‰ œj œœ œœ
œœ œ j
& J ‰J ‰ œJœ œ œ œœ œJ œ œœ
J
?# Ϫ j j j
{ œœ œœ ™™ œœ œœ ™™ œœ ˙˙ #˙˙ ˙˙
œ- ™ . - . - .

41
° #œ œœ cresc.
˙ œœœ œ œœœ Œ œ œ œ
&
ting - lu- ti, krog en hver i mørkt, Båds - mands - hus,

# cresc.
& œ œœœ œ Œ œ œ œ Œ
œ œ œ œ œ
kryv' og gå. Stol - ten A - de - lus. Båds - mands - hus,

# cresc.
j
¢& œ ™ œ œœœ œ œ Œ œ œ
œ œ œ œ œ
sæk at kryv' og gå. Stol - ten A - de - lus. Båds - mands -

# œœ œ j œ-œœ -œ œœœ œœ œœœ ‰


œ
.œ œ œ œ œœ .
œ
œ œœ
& œJ œ œœ œ œœ œ- œ- œœ œ- J
‰ œœ œ
J
œ- cresc.
?# ˙ -œ ™ œœ.
{ ˙ ˙
˙
˙˙ ˙˙ œ™ j
œ œ™
œ. œ- ™ J
5
47 f
° # #œ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙
& J J
krus - mu - si - dus, ting, tung, lu,

#œ f
& œ œ œ Œ œ œœ œ œ œ œ œ œ
krus - mu - si - dus, ting - lu ti, tung - lu - ti, lu - stu - di -

#œ f

¢& Œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ
hus, krus - mu - si –, ting - lu ti, tung - lu - ti, lu - stu - di -
3 >œœ >œœ
3 >œ œ œ œ œ >œœ
# ‰ œ. œ #œ œ œœœ œœ œœ œœ œ œœ
#œœœ œœœ œœ œœ œ œ œœ œœ #œœœ œ œœ œœ œœ
& J J J >œ œ œ
> œ #œ œœ
f 3
? # -œœ ™™
{ .
j
œœ œ˙ œ œ ˙
˙
˙
˙
œ
œ
œ
œ

52 rit.
° # #˙ U
& œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ™ œ ˙
œ
lej. Kre - sto - ma - ni for snur - re - vur - re - vi, for ce - re - mo - ni.

# j U
& œ Œ œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ™ œ ˙
lej. Kre - sto - ma - ni for snur - re - vur - re - vi, for ce - re -mo - ni.

# ˙ U
¢ & œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ™ œ ˙
lej. Kre - sto - ma - ni for snur - re - vur - re - vi, for ce - re - mo - ni.

#>œœ œœ
3 >œ 3
3
rit.
# #œœ œœ œ œ œœ œ œœ œœ >œ #œ œ œ ™ œ ˙˙
& œœ œ œœ #œœœœœ #œœ œ œœœ œœ œœœ œœ œœ œœ œœœ œ œ™ œ
> œ >œ œ œœ œœœ > > œ >
j j
{ ?# ˙ #˙ œ™ nœ œ™ œ œœ ™™ œœj œ œœ ™™ œœ ˙˙
˙
˙ #˙ œ™ nœ œ™ œ œ™ œ œ ˙

Das könnte Ihnen auch gefallen