Sie sind auf Seite 1von 2

PRIJAVA DJELA

2) GODINA NASTAJANJA
1) NAZIV DJELA *
*

3) DJELO PRIJAVIO * 4) DATUM PRIJAVE *

PODACI O AUTORIMA
5) AUTORI MUZIKE * 6) AUTORI TEKSTA/PRIJEVODA *

7) OBRAĐIVAČI/ARANŽERI * 8) IZDAVAČI

9) ŽANR*
4) KLASIČNA
a) Muzika za solista ili najmanji sastav
1) AVIZO b) Muzika za ansambl do noneta s vokalnim dijelom (odnosno horom) ili bez njega
2) POPULARNA c) Muzika za komorni orkestar (gudačč i ili mjesč oviti) s vokalnim dijelom ili bez njega
d) Muzika za simfonijski orkestar s vokalnim dijelom (odnosno horom) ili bez njega
3) DŽEZ e) Improvizačija bez uputa
f) Muzika kao komponenta u visč emedijskim umjetnostima

10) IZVOĐAČI * 11) TRAJANJE DJELA

PODACI O DJELU
12) DA LI JE DJELO SNIMLJENO I 13) GDJE SE NALAZE PARTITURA I
OBJAVLJENO? * DIONICE?

NAPOMENA:
AUTOR JE DUŽAN DOSTAVITI AUDIO
SNIMAK
_______________________
ILI NOTNI ZAPIS UZ PRIJAVU DJELA. potpis autora