Sie sind auf Seite 1von 120

Präteritum / Geç.

zaman geniş Partizip Perfekt Geçmiş Plusquam Perfekt Geçmiş


Präsens Şimdiki zaman Futur I / Gelecek zaman I
Hikayelerde zaman konuşmalarda zaman '' Mişli ''

abfahren (tasit) kalkmak, hareket etmek, kalkmak, gitmek


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich fahre ab fuhr ab bin abgefahren war abgefahren werde abfahren
Ben gidiyorum gittim (gidiyordum) gittim gitmiştim gideceğim
du fährst ab fuhrst ab bist abgefahren warst abgefahren wirst abfahren
er (sie, es) fährt ab fuhr ab ist abgefahren war abgefahren wird abfahren
wir fahren ab fuhren ab sind abgefahren waren abgefahren werden abfahren
ihr fahrt ab fuhrt ab seid abgefahren wart abgefahren werdet abfahren
sie (Sie) fahren ab fuhren ab sind abgefahren waren abgefahren werden abfahren
abfragen sorusturmak, sorarak bilgi edinmek, (bir dersi) anlattirmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich frage ab fragte ab habe abgefragt hatte abgefragt werde abfragen
Ben suruşturuyorum soruşturdum soruşturdum soruşturmuştum soruşturacağım
du fragst ab fragtest ab hast abgefragt hattest abgefragt wirst abfragen
er (sie, es) fragt ab fragte ab hat abgefragt hatte abgefragt wird abfragen
wir fragen ab fragten ab haben abgefragt hatten abgefragt werden abfragen
ihr fragt ab fragtet ab habt abgefragt hattet abgefragt werdet abfragen
sie (Sie) fragen ab fragten ab haben abgefragt hatten abgefragt werden abfragen
akzeptieren kabuletmek,onaylamak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich akzeptiere akzeptierte habe akzeptiert hatte .............. werde akzeptieren
du akzeptierst akzeptiertest hast akzeptiert hattest .............. wirst akzeptieren
er (sie, es) akzeptiert akzeptierte hat akzeptiert hatte .............. wird akzeptieren
wir akzeptieren akzeptierten haben akzeptiert hatten .............. werden akzeptieren
ihr akzeptiert akzeptiertet habt akzeptiert hattet .............. werdet akzeptieren
sie (Sie) akzeptieren akzeptierten haben akzeptiert hatten .............. werden akzeptieren

anfangen baslamak, girismek, tesebbüs etmek mit+Dat


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich fange an fing an habe angefangen hatte .............. werde anfangen
du fängst an fingst an hast angefangen hattest .............. wirst anfangen
er (sie, es) fängt an fing an hat angefangen hatte .............. wird anfangen
wir fangen an fingen an haben angefangen hatten .............. werden anfangen
ihr fängt an fingt an habt angefangen hattet .............. werdet anfangen
sie (Sie) fangen an fingen an haben angefangen hatten .............. werden anfangen

anfragen bilgi istemek, başvurmak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich frage an fragte an habe angefragt hatte .............. werde anfragen
du fragst an fragtest an hast angefragt hattest .............. wirst anfragen
er (sie, es) fragt an fragte an hat angefragt hatte .............. wird anfragen
wir fragen an fragten an haben angefragt hatten .............. werden anfragen
ihr fragt an fragtet an habt angefragt hattet .............. werdet anfragen
sie (Sie) fragen an fragten an haben angefragt hatten .............. werden anfragen
anführen Yönetmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich führe an führte an habe angeführt hatte .............. werde anführen
du führst an führtest an hast angeführt hattest .............. wirst anführen
er (sie, es) führt an führte an hat angeführt hatte .............. wird anführen
wir führen an führten an haben angeführt hatten .............. werden anführen
ihr führt an führtet an habt angeführt hattet .............. werdet anführen
sie (Sie) führen an führten an haben angeführt hatten .............. werden anführen

angeben yalandan yapmak, söylemek, bildirmek, ihbar etmek


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich gebe an gab an habe angegeben hatte .............. werde angeben
du gibst an gabst an hast angegeben hattest .............. wirst angeben
er (sie, es) gibt an gab an hat angegeben hatte .............. wird angeben
wir geben an gaben an haben angegeben hatten .............. werden angeben
ihr gebt an gabt an habt angegeben hattet .............. werdet angeben
sie (Sie) geben an gaben an haben angegeben hatten .............. werden angeben

ankommen ulasmak, varmak, bagli olmak, yaklasmak, begenilmek auf-Akk


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich komme an kam an bin angekommen war .............. werde ankommen
du kommst an kamst an bist angekommen warst .............. wirst ankommen
er (sie, es) kommt an kam an ist angekommen war .............. wird ankommen
wir kommen an kamen an sind angekommen waren .............. werden ankommen
ihr kommt an kamt an seid angekommen wart .............. werdet ankommen
sie (Sie) kommen an kamen an sind angekommen waren .............. werden ankommen

anrufen telefon etmek, seslenmek, çagirmak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich rufe an rief an habe angerufen hatte .............. werde anrufen
du rufst an riefst an hast angerufen hattest .............. wirst anrufen
er (sie, es) ruft an rief an hat angerufen hatte .............. wird anrufen
wir rufen an riefen an haben angerufen hatten .............. werden anrufen
ihr ruft an rieft an habt angerufen hattet .............. werdet anrufen
sie (Sie) rufen an riefen an haben angerufen hatten .............. werden anrufen

antworten yorum yapmak, cevap vermek, yanitlamak, karsilik vermek, yanit vermek auf-Ak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich antworte antwortete habe geantwortet hatte .............. werde antworten
du antwortest antwortetest hast geantwortet hattest .............. wirst antworten
er (sie, es) antwortet antwortete hat geantwortet hatte .............. wird antworten
wir antworten antworteten haben geantwortet hatten .............. werden antworten
ihr antwortet antwortetet habt geantwortet hattet .............. werdet antworten
sie (Sie) antworten antworteten haben geantwortet hatten .............. werden antworten

anzeigen ilân etmek, duyurmak, ihbar etmek, bildirmek, (gazetede) ilan etmek, beyan etmek, göstermek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich zeige an zeigte an habe angezeigt hatte .............. werde anzeigen
du zeigst an zeigtest an hast angezeigt hattest .............. wirst anzeigen
er (sie, es) zeigt an zeigte an hat angezeigt hatte .............. wird anzeigen
wir zeigen an zeigten an haben angezeigt hatten .............. werden anzeigen
ihr zeigt an zeigtet an habt angezeigt hattet .............. werdet anzeigen
sie (Sie) zeigen an zeigten an haben angezeigt hatten .............. werden anzeigen

anziehen giydirmek, giymek, giyinmek, çekmek, cezp etmek, sikistirmak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich ziehe an zog an habe angezogen hatte .............. werde anziehen
du ziehst an zogst an hast angezogen hattest .............. wirst anziehen
er (sie, es) zieht an zog an hat angezogen hatte .............. wird anziehen
wir ziehen an zogen an haben angezogen hatten .............. werden anziehen
ihr zieht an zogt an habt angezogen hattet .............. werdet anziehen
sie (Sie) ziehen an zogten an haben angezogen hatten .............. werden anziehen

anzünden yakmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich zünde an zündete an habe angezündet hatte .............. werde anzünden
du zündest an zündetest an hast angezündet hattest .............. wirst anzünden
er (sie, es) zündet an zündete an hat angezündet hatte .............. wird anzünden
wir zünden an zündeten an haben angezündet hatten .............. werden anzünden
ihr zündet an zündetet an habt angezündet hattet .............. werdet anzünden
sie (Sie) zünden an zündeten an haben angezündet hatten .............. werden anzünden

arbeiten çalismak an-Dat


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich arbeite arbeitete habe gearbeitet hatte .............. werde arbeiten
du arbeitest arbeitetest hast gearbeitet hattest .............. wirst arbeiten
er (sie, es) arbeitet arbeitete hat gearbeitet hatte .............. wird arbeiten
wir arbeiten arbeiteten haben gearbeitet hatten .............. werden arbeiten
ihr arbeitet arbeitetet habt gearbeitet hattet .............. werdet arbeiten
sie (Sie) arbeiten arbeiteten haben gearbeitet hatten .............. werden arbeiten

ärgern, sich öfkelenmek, kizmak, sinirlenmek über+A


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich ärgere mich ärgerte mich habe mich geärgert hatte .............. werde mich ärgern
du ärgerst dich ärgertest dich hast dich geärgert hattest .............. wirst dich ärgern
er (sie, es) ärgert sich ärgerte sich hat sich geärgert hatte .............. wird sich ärgern
wir ärgern uns ärgerten uns haben uns geärgert hatten .............. werden uns ärgern
ihr ärgert euch ärgertet euch habt euch geärgert hattet .............. werdet euch ärgern
sie (Sie) ärgern sich ärgerten sich haben sich geärgert hatten .............. werden sich ärgern

atmen nefes almak, solumak, teneffüs etmek, soluk almak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich atme atmete habe geatmet hatte .............. werde atmen
du atmest atmetest hast geatmet hattest .............. wirst atmen
er (sie, es) atmet atmete hat geatmet hatte .............. wird atmen
wir atmen atmeten haben geatmet hatten .............. werden atmen
ihr atmet atmetet habt geatmet hattet .............. werdet atmen
sie (Sie) atmen atmeten haben geatmet hatten .............. werden atmen

aufhören bitmek, tükenmek, son bulmak, (yagmur) kesilmek, durmak, dinmek, sona ermek mit+ Dat
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich höre auf hörte auf habe aufgehört hatte .............. werde aufhören
du hörst auf hörtest auf hast aufgehört hattest .............. wirst aufhören
er (sie, es) hört auf hörte auf hat aufgehört hatte .............. wird aufhören
wir hören auf hörten auf haben aufgehört hatten .............. werden aufhören
ihr hört auf hörtet auf habt aufgehört hattet .............. werdet aufhören
sie (Sie) hören auf hörten auf haben aufgehört hatten .............. werden aufhören

aufmachen açmak, çözmek, hazirlamak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich mache auf machte auf habe aufgemacht hatte .............. werde aufmachen
du machst auf machtest auf hast aufgemacht hattest .............. wirst aufmachen
er (sie, es) macht auf machte auf hat aufgemacht hatte .............. wird aufmachen
wir machen auf machten auf haben aufgemacht hatten .............. werden aufmachen
ihr macht auf machtet auf habt aufgemacht hattet .............. werdet aufmachen
sie (Sie) machen auf machten auf haben aufgemacht hatten .............. werden aufmachen

aufpassen dikkat etmek auf-Akk


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich passe auf passte auf habe aufgepasst hatte .............. werde aufpassen
du passt auf passtest auf hast aufgepasst hattest .............. wirst aufpassen
er (sie, es) passt auf passte auf hat aufgepasst hatte .............. wird aufpassen
wir passen auf passten auf haben aufgepasst hatten .............. werden aufpassen
ihr passt auf passtet auf habt aufgepasst hattet .............. werdet aufpassen
sie (Sie) passen auf passten auf haben aufgepasst hatten .............. werden aufpassen
aufräumen düzeltmek, toplamak, çekidüzen vermek, (oda) toparlamak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich räume auf räumte auf habe aufgeräumt hatte .............. werde aufräumen
du räumst auf räumtest auf hast aufgeräumt hattest .............. wirst aufräumen
er (sie, es) räumt auf räumte auf hat aufgeräumt hatte .............. wird aufräumen
wir räumen auf räumten auf haben aufgeräumt hatten .............. werden aufräumen
ihr räumt auf räumtet auf habt aufgeräumt hattet .............. werdet aufräumen
sie (Sie) räumen auf räumten auf haben aufgeräumt hatten .............. werden aufräumen

aufstehen kalkmak, (kapi) açik durmak, (kapi) açik olmak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich stehe auf stand auf bin aufgestanden war .............. werde aufstehen
du stehst auf standest auf bist aufgestanden warst .............. wirst aufstehen
er (sie, es) steht auf stand auf ist aufgestanden war .............. wird aufstehen
wir stehen auf standenauf sind aufgestanden waren .............. werden aufstehen
ihr steht auf standet auf seid aufgestanden wart .............. werdet aufstehen
sie (Sie) stehen auf standen auf sind aufgestanden waren .............. werden aufstehen

aufwachen uyanmak, (uykudan) uyanmak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich wache auf wachte auf bin aufgewacht war .............. werde aufwachen
du wachst auf wachtest auf bist aufgewacht warst .............. wirst aufwachen
er (sie, es) wacht auf wachte auf ist aufgewacht war .............. wird aufwachen
wir wachen auf wachten auf sind aufgewacht waren .............. werden aufwachen
ihr wacht auf wachtet auf seid aufgewacht wart .............. werdet aufwachen
sie (Sie) wachen auf wachten auf sind aufgewacht waren .............. werden aufwachen
ausdrucken Yazicidan cikarmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich drucke aus druckte aus habe ausgedruckt hatte .............. werde ausdrucken
du druckst aus drucktest aus hast ausgedruckt hattest .............. wirst ausdrucken
er (sie, es) druckt aus druckte aus hat ausgedruckt hatte .............. wird ausdrucken
wir drucken aus druckten aus haben ausgedruckt hatten .............. werden ausdrucken
ihr druckt aus drucktet aus habt ausgedruckt hattet .............. werdet ausdrucken
sie (Sie) drucken aus druckten aus haben ausgedruckt hatten .............. werden ausdrucken
ausdrücken, sich
kendini ifade etmek
(sich äussern)
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich drücke mich aus drückte mich aus habe mich ausgedrückt hatte mich .............. werde mich ausdrücken
du drückst dich aus drücktest dich aus hast dich ausgedrückt hattest mich .............. wirst dich ausdrücken
er (sie, es) drückt sich aus drückte sich aus hat sich ausgedrückt hatte mich .............. wird sich ausdrücken
wir drücken uns aus drückten uns aus haben uns ausgedrückt hatten mich .............. werden uns ausdrücken
ihr drückt euch aus drücktet euch aus habt euch ausgedrückt hattet mich .............. werdet euch ausdrücken
sie (Sie) drücken sich aus drückten sich aus haben sich ausgedrückt hatten mich .............. werden sich ausdrücken
ausdrücken
sikmak, sikistirmak
(auspressen)
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich drücke aus drückte aus habe ausgedrückt hatte .............. werde ausdrücken
du drückst aus drücktest aus hast ausgedrückt hattest .............. wirst ausdrücken
er (sie, es) drückt aus drückte aus hat ausgedrückt hatte .............. wird ausdrücken
wir drücken aus drückten aus haben ausgedrückt hatten .............. werden ausdrücken
ihr drückt aus drücktet aus habt ausgedrückt hattet .............. werdet ausdrücken
sie (Sie) drücken aus drückten aus haben ausgedrückt hatten .............. werden ausdrücken
ausführen ihraç etmek, yerine getirmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich führe aus führte aus habe ausgeführt hatte .............. werde ausführen
du führst aus führtest aus hast ausgeführt hattest .............. wirst ausführen
er (sie, es) führt aus führte aus hat ausgeführt hatte .............. wird ausführen
wir führen aus führten aus haben ausgeführt hatten .............. werden ausführen
ihr führt aus führtet aus habt ausgeführt hattet .............. werdet ausführen
sie (Sie) führen aus führten aus haben ausgeführt hatten .............. werden ausführen

ausgeben harcamak, sarf etmek, dagitmak, tevzi etmek, tedavüle çikarmak für+Akk
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich gebe aus gab aus habe ausgegeben hatte .............. werde ausgeben
du gibst aus gabst aus hast ausgegeben hattest .............. wirst ausgeben
er (sie, es) gibt aus gab aus hat ausgegeben hatte .............. wird ausgeben
wir geben aus gaben aus haben ausgegeben hatten .............. werden ausgeben
ihr gebt aus gabt aus habt ausgegeben hattet .............. werdet ausgeben
sie (Sie) geben aus gaben aus haben ausgegeben hatten .............. werden ausgeben

aussagen ifade etmek, taniklik etmek, ifade vermek, belirtmek


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich sage aus sagte aus habe ausgesagt hatte .............. werde aussagen
du sagst aus sagtest aus hast ausgesagt hattest .............. wirst aussagen
er (sie, es) sagt aus sagte aus hat ausgesagt hatte .............. wird aussagen
wir sagen aus sagten aus haben ausgesagt hatten .............. werden aussagen
ihr sagt aus sagtet aus habt ausgesagt hattet .............. werdet aussagen
sie (Sie) sagen aus sagten aus haben ausgesagt hatten .............. werden aussagen

ausschneiden kesip çikarmak, budamak, oymak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich schneide aus schnitt aus habe ausgeschnitten hatte .............. werde ausschneiden
du schneidest aus schnittest aus hast ausgeschnitten hattest .............. wirst ausschneiden
er (sie, es) schneidet aus schnitt aus hat ausgeschnitten hatte .............. wird ausschneiden
wir schneiden aus schnitten aus haben ausgeschnitten hatten .............. werden ausschneiden
ihr schneidet aus schnittet aus habt ausgeschnitten hattet .............. werdet ausschneiden
sie (Sie) schneiden aus schnitten aus haben ausgeschnitten hatten .............. werden ausschneiden

aussehen benzemek, ...gibi görünmek, görünmek görünüs, görünüm nach+Dat


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich sehe aus sah aus habe ausgesehen hatte .............. werde aussehen
du siehst aus sahst aus hast ausgesehen hattest .............. wirst aussehen
er (sie, es) sieht aus sah aus hat ausgesehen hatte .............. wird aussehen
wir sehen aus sahen aus haben ausgesehen hatten .............. werden aussehen
ihr seht aus saht aus habt ausgesehen hattet .............. werdet aussehen
sie (Sie) sehen aus sahen aus haben ausgesehen hatten .............. werden aussehen

aussteigen inmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich steige aus stieg aus bin ausgestiegen war .............. werde aussteigen
du steigst aus stiegst aus bist ausgestiegen warst .............. wirst aussteigen
er (sie, es) steigt aus stieg aus ist ausgestiegen war .............. wird aussteigen
wir steigen aus stiegen aus sind ausgestiegen waren .............. werden aussteigen
ihr steigt aus stiegt aus seid ausgestiegen wart .............. werdet aussteigen
sie (Sie) steigen aus stiegen aus sind ausgestiegen waren .............. werden aussteigen

ausstellen sergilemek, teshir etmek, akimi kesmek, düzenlemek, tanzim etmek


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich stelle aus stellte aus habe ausgestellt hatte .............. werde ausstellen
du stellst aus stelltest aus hast ausgestellt hattest .............. wirst ausstellen
er (sie, es) stellt aus stellte aus hat ausgestellt hatte .............. wird ausstellen
wir stellen aus stellten aus haben ausgestellt hatten .............. werden ausstellen
ihr stellt aus stelltet aus habt ausgestellt hattet .............. werdet ausstellen
sie (Sie) stellen aus stellten aus haben ausgestellt hatten .............. werden ausstellen

auswandern göçmek, göç etmek


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich wandere aus wanderte aus bin ausgewandert war .............. werde auswandern
du wanderst aus wandertest aus bist ausgewandert warst .............. wirst auswandern
er (sie, es) wandert aus wanderte aus ist ausgewandert war .............. wird auswandern
wir wandern aus wanderten aus sind ausgewandert waren .............. werden auswandern
ihr wandert aus wandertet aus seid ausgewandert wart .............. werdet auswandern
sie (Sie) wandern aus wanderten aus sind ausgewandert waren .............. werden auswandern

ausweichen yol açmak, yol vermek, kaçinmak, kaçamakli sözler söylemek, savulmak, bahane aramak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich weiche aus wich aus bin ausgewichen war .............. werde ausweichen
du weichst aus wichst aus bist ausgewichen warst .............. wirst ausweichen
er (sie, es) weicht aus wich aus ist ausgewichen war .............. wird ausweichen
wir weichen aus wichen aus sind ausgewichen waren .............. werden ausweichen
ihr weicht aus wicht aus seid ausgewichen wart .............. werdet ausweichen
sie (Sie) weichen aus wichen aus sind ausgewichen waren .............. werden ausweichen

backen pisirmek, kizartmak, pismek, kizarmak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich backe backte (buk) habe gebacken hatte .............. werde backen
du bäckst (backst) backtest (bukst) hast gebacken hattest .............. wirst backen
er (sie, es) bäckt (backt) backte (buk) hat gebacken hatte .............. wird backen
wir backen backten (buken) haben gebacken hatten .............. werden backen
ihr backt backtet (buket) habt gebacken hattet .............. werdet backen
sie (Sie) backen backten (buken) haben gebacken hatten .............. werden backen

baden yikanmak, banyo yapmak, denize girmek


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich bade badete habe gebadet hatte .............. werde baden
du badest badetest hast gebadet hattest .............. wirst baden
er (sie, es) badet badete hat gebadet hatte .............. wird baden
wir baden badeten heben gebadet hatten .............. werden baden
ihr badet badetet habt gebadet hattet .............. werdet baden
sie (Sie) baden badeten haben gebadet hatten .............. werden baden

bauen insa etmek, yapmak, bina etmek, kurmak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich baue baute habe gebaut hatte .............. werde bauen
du baust bautest hast gebaut hattest .............. wirst bauen
er (sie, es) baut baute hat gebaut hatte .............. wird bauen
wir bauen bauten haben gebaut hatten .............. werden bauen
ihr baut bautet habt gebaut hattet .............. werdet bauen
sie (Sie) bauen bauten haben gebaut hatten .............. werden bauen

beabsichtigen kastetmek, niyetinde olmak, amaçlamak, niyet etmek, tasarlamak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich beabsichtige beabsichtigte habe beabsichtigt hatte .............. werde beabsichtigen
du beabsichtigst beabsichtigtest hast beabsichtigt hattest .............. wirst beabsichtigen
er (sie, es) beabsichtigt beabsichtigte hat beabsichtigt hatte .............. wird beabsichtigen
wir beabsichtigen beabsichtigten haben beabsichtigt hatten .............. werden beabsichtigen
ihr beabsichtigt beabsichtigtet habt beabsichtigt hattet .............. werdet beabsichtigen
sie (Sie) beabsichtigen beabsichtigten haben beabsichtigt hatten .............. werden beabsichtigen
beantworten yanitlamak, yanit vermek, cevap vermek, cevaplandirmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich beantworte beantwortete habe beantwort hatte .............. werde beantworten
du beantwortest beantwortetest hast beantwort hattest .............. wirst beantworten
er (sie, es) beantwortet beantwortete hat beantwort hatte .............. wird beantworten
wir beantworten beantworteten haben beantwort hatten .............. werden beantworten
ihr beantwortet beantwortetet habt beantwort hattet .............. werdet beantworten
sie (Sie) beantworten beantworteten haben beantwort hatten .............. werden beantworten
bedanken, sich tesekkür etmek bei-Dat , für-Akk
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich bedanke mich bedankte mich habe mich bedankt hatte mich.............. werde mich bedanken
du bedankst dich bedanktest dich hast dich bedankt hattest dich .............. wirst dich bedanken
er (sie, es) bedankt sich bedankte sich hat sich bedankt hatte sich .............. wird sich bedanken
wir bedanken uns bedankten uns haben uns bedankt hatten uns .............. werden uns bedanken
ihr bedankt euch bedanktet euch habt euch bedankt hattet euch .............. werdet sich bedanken
sie (Sie) bedanken sich bedankten sich haben sich bedankt hatten uns .............. werden sich bedanken

bedeuten demek istemek, anlamina gelmek, anlaminda olmak, ifade etmek, göstermek, önemli olmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich bedeute bedeutete habe bedeutet hatte .............. werde bedeuten
du bedeutest bedeutetest hast bedeutet hattest .............. wirst bedeuten
er (sie, es) bedeutet bedeutete hat bedeutet hatte .............. wird bedeuten
wir bedeuten bedeuteten haben bedeutet hatten .............. werden bedeuten
ihr bedeutet bedeutetet habt bedeutet hattet .............. werdet bedeuten
sie (Sie) bedeuten bedeuteten haben bedeutet hatten .............. werden bedeuten

bedienen hizmet etmek, (makine) çalistirmak, kullanmak, servis yapmak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich bediene bediente habe bedient hatte .............. werde bedienen
du bedienst bedientest hast bedient hattest .............. wirst bedienen
er (sie, es) bedient bediente hat bedient hatte .............. wird bedienen
wir bedienen bedienten haben bedient hatten .............. werden bedienen
ihr bedient bedientet habt bedient hattet .............. werdet bedienen
sie (Sie) bedienen bedienten haben bedient hatten .............. werden bedienen
beeinflussen etkilemek, etkisi altinda bulundurmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich beeinflusse beeinflusste habe beeinflusst hatte .............. werde beeinflussen
du beeinflusst beeinflusstest hast beeinflusst hattest .............. wirst beeinflussen
er (sie, es) beeinflusst beeinflusste hat beeinflusst hatte .............. wird beeinflussen
wir beeinflussen beeinflussten haben beeinflusst hatten .............. werden beeinflussen
ihr beeinflusst beeinflusstet habt beeinflusst hattet .............. werdet beeinflussen
sie (Sie) beeinflussen beeinflussten haben beeinflusst hatten .............. werden beeinflussen
beeinträchtigen zedelemek, halel getirmek, zarar vermek, dokunmak, etkilemek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich beeinträchtige beeinträchtigte habe beeinträchtigt hatte .............. werde beeinträchtigen
du beeinträchtigst beeinträchtigtest hast beeinträchtigt hattest .............. wirst beeinträchtigen
er (sie, es) beeinträchtigt beeinträchtigte hat beeinträchtigt hatte .............. wird beeinträchtigen
wir beeinträchtigen beeinträchtigten haben beeinträchtigt hatten .............. werden beeinträchtigen
ihr beeinträchtigt beeinträchtigtet habt beeinträchtigt hattet .............. werdet beeinträchtigen
sie (Sie) beeinträchtigen beeinträchtigten haben beeinträchtigt hatten .............. werden beeinträchtigen
beenden bitirmek, tamamlamak, son vermek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich beende beendete habe beendet hatte .............. werde beenden
du beendest beendetest hast beendet hattest .............. wirst beenden
er (sie, es) beendet beendete hat beendet hatte .............. wird beenden
wir beenden beendeten haben beendet hatten .............. werden beenden
ihr beendet beendetet habt beendet hattet .............. werdet beenden
sie (Sie) beenden beendeten haben beendet hatten .............. werden beenden

befolgen riayet etmek, itaat etmek, yerine getirmek, örnek almak, uymak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich befolge befolgte habe befolgt hatte .............. werde befolgen
du befolgst befolgtest hast befolgt hattest .............. wirst befolgen
er (sie, es) befolgt befolgte hat befolgt hatte .............. wird befolgen
wir befolgen befolgten haben befolgt hatten .............. werden befolgen
ihr befolgt befolgtet habt befolgt hattet .............. werdet befolgen
sie (Sie) befolgen befolgten haben befolgt hatten .............. werden befolgen

begegnen rastlamak, tesadüf etmek, karsilasmak, basina gelmek, basindan geçmek, ugramak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich begegne begegnete bin begegnet war .............. werde begegnen
du begegnest begegnetest bist begegnet warst .............. wirst begegnen
er (sie, es) begegnet begegnete ist begegnet war .............. wird begegnen
wir begegnen begegneten sind begegnet waren .............. werden begegnen
ihr begegnet begegnetet seid begegnet wart .............. werdet begegnen
sie (Sie) begegnen begegneten sind begegnet waren .............. werden begegnen

beginnen baslamak mit+Dat


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich beginne begann habe begonnen hatte .............. werde beginnen
du beginnst begannst hast begonnen hattest .............. wirst beginnen
er (sie, es) beginnt begann hat begonnen hatte .............. wird beginnen
wir beginnen begannen haben begonnen hatten .............. werden beginnen
ihr beginnt begannt habt begonnen hattet .............. werdet beginnen
sie (Sie) beginnen begannen haben begonnen hatten .............. werden beginnen

begleiten eslik etmek, refakat etmek


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich begleite begleitete habe begleitet hatte .............. werde begleiten
du begleitest begleitetest hast begleitet hattest .............. wirst begleiten
er (sie, es) begleitet begleitete hat begleitet hatte .............. wird begleiten
wir begleiten begleiteten haben begleitet hatten .............. werden begleiten
ihr begleitet begleitetet habt begleitet hattet .............. werdet begleiten
sie (Sie) begleiten begleiteten haben begleitet hatten .............. werden begleiten

begrüßen selamlamak, hos geldiniz demek, memnuniyetle karsilamak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich begrüße begrüßte habe begrüßt hatte .............. werde begrüßen
du begrüßt begrüßtest hast begrüßt hattest .............. wirst begrüßen
er (sie, es) begrüßt begrüßte hat begrüßt hatte .............. wird begrüßen
wir begrüßen begrüßten haben begrüßt hatten .............. werden begrüßen
ihr begrüßt begrüßtet habt begrüßt hattet .............. werdet begrüßen
sie (Sie) begrüßen begrüßten haben begrüßt hatten .............. werden begrüßen

bekommen almak, elde etmek, edinmek, (çocugu) olmak, (tren) yakalamak, (korkuya) tutulmak, (tokat) yemek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich bekomme bekam habe bekommen hatte .............. werde bekommen
du bekommst bekamst hast bekommen hattest .............. wirst bekommen
er (sie, es) bekommt bekam hat bekommen hatte .............. wird bekommen
wir bekommen bekamen haben bekommen hatten .............. werden bekommen
ihr bekommt bekamt habt bekommen hattet .............. werdet bekommen
sie (Sie) bekommen bekamen haben bekommen hatten .............. werden bekommen

belohnen ödüllendirmek, mükâfatlandirmak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich belohne belohnte habe belohnt hatte .............. werde belohnen
du belohnst belohntest hast belohnt hattest .............. wirst belohnen
er (sie, es) belohnt belohnte hat belohnt hatte .............. wird belohnen
wir belohnen belohnten haben belohnt hatten .............. werden belohnen
ihr belohnt belohntet habt belohnt hattet .............. werdet belohnen
sie (Sie) belohnen belohnten haben belohnt hatten .............. werden belohnen

bemerken farkina varmak, görmek, fark etmek, gözlemek, söylemek, buyurmak, ifade etmek, belirtmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich bemerke bemerkte habe bemerkt hatte .............. werde bemerken
du bemerkst bemerktest hast bemerkt hattest .............. wirst bemerken
er (sie, es) bemerkt bemerkte hat bemerkt hatte .............. wird bemerken
wir bemerken bemerkten haben bemerkt hatten .............. werden bemerken
ihr bemerkt bemerktet habt bemerkt hattet .............. werdet bemerken
sie (Sie) bemerken bemerkten haben bemerkt hatten .............. werden bemerken

benötigen gereksinim duymak, ihtiyaci olmak, muhtaç olmak, gerektirmek, icap ettirmek, gereksinmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich benötige benötigte habe benötigt hatte .............. werde benötigen
du benötigst benötigtest hast benötigt hattest .............. wirst benötigen
er (sie, es) benötigt benötigte hat benötigt hatte .............. wird benötigen
wir benötigen benötigten haben benötigt hatten .............. werden benötigen
ihr benötigt benötigtet habt benötigt hattet .............. werdet benötigen
sie (Sie) benötigen benötigten haben benötigt hatten .............. werden benötigen
beobachten gözlemek, gözetlemek, fark etmek, farkina varmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich beobachte beobachtete habe beobachtet hatte .............. werde beobachten
du beobachtest beobachtetest hast beobachtet hattest .............. wirst beobachten
er (sie, es) beobachtet beobachtete hat beobachtet hatte .............. wird beobachten
wir beobachten beobachteten haben beobachtet hatten .............. werden beobachten
ihr beobachtet beobachtetet habt beobachtet hattet .............. werdet beobachten
sie (Sie) beobachten beobachteten haben beobachtet hatten .............. werden beobachten

beschreiben betimlemek, tanimlamak, tarif etmek, (kâgit) üzerine yazmak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich beschreibe beschrieb habe beschrieben hatte .............. werde beschreiben
du beschreibst beschriebst hast beschrieben hattest .............. wirst beschreiben
er (sie, es) beschreibt beschrieb hat beschrieben hatte .............. wird beschreiben
wir beschreiben beschrieben haben beschrieben hatten .............. werden beschreiben
ihr beschreibt beschriebt habt beschrieben hattet .............. werdet beschreiben
sie (Sie) beschreiben beschrieben haben beschrieben hatten .............. werden beschreiben
Beschreibe! Beschreiben Sie den Zweck von ...
beschweren, sich agirlik vermek, mideye oturmak, sikayet etmek, yakinmak bei+D , über-Akk
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich beschwere mich beschwerte mich habe mich beschwert hatte .............. werde mich beschweren
du beschwerst dich beschwertest dich hast dich beschwert hattest .............. wirst dich beschweren
er (sie, es) beschwert sich beschwerte sich hat sich beschwert hatte .............. wird sich beschweren
wir beschweren uns beschwerten uns haben uns beschwert hatten .............. werden uns beschweren
ihr beschwert euch beschwertet euch habt euch beschwert hattet .............. werdet euch beschweren
sie (Sie) beschweren sich beschwerten sich haben sich beschwert hatten .............. werden sich beschweren

besprechen görüsmek, tartismak, müzakere etmek, (plaga, banda) almak, kaydetmek, (kitap) elestirmek, üzerinde konusmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich bespreche besprach habe besprochen hatte .............. werde besprechen
du besprichst besprachst hast besprochen hattest .............. wirst besprechen
er (sie, es) bespricht besprach hat besprochen hatte .............. wird besprechen
wir besprechen besprachen haben besprochen hatten .............. werden besprechen
ihr besprecht bespracht habt besprochen hattet .............. werdet besprechen
sie (Sie) besprechen besprachen haben besprochen hatten .............. werden besprechen
Einzelheiten besprechen - to discuss the details Wir besprechen das Budget für nächstes Jahr.
bestätigen dogrulamak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich bestätige bestätigte habe bestätigt hatte .............. werde bestätigen
du bestätigst bestätigtest hast bestätigt hattest .............. wirst bestätigen
er (sie, es) bestätigt bestätigte hat bestätigt hatte .............. wird bestätigen
wir bestätigen bestätigten haben bestätigt hatten .............. werden bestätigen
ihr bestätigt bestätigtet habt bestätigt hattet .............. werdet bestätigen
sie (Sie) bestätigen bestätigten haben bestätigt hatten .............. werden bestätigen

ismarlamak, siparis etmek, (selam) söylemek, iletmek, (tarla) ekip biçmek, islemek, (masa, yer) ayirtmak,
bestellen
tutmak, (oda) ayirtmak, ekip biçmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich bestelle bestellte habe bestellt hatte .............. werde bestellen
du bestellst bestelltest hast bestellt hattest .............. wirst bestellen
er (sie, es) bestellt bestellte hat bestellt hatte .............. wird bestellen
wir bestellen bestellten haben bestellt hatten .............. werden bestellen
ihr bestellt bestelltet habt bestellt hattet .............. werdet bestellen
sie (Sie) bestellen bestellten haben bestellt hatten .............. werden bestellen
Wir möchten gern bestellen. - Nós gostaríamos de fazer o pedido.
bestimmen belirlemek, saptamak, tanimlamak, tarif etmek, emretmek, kandirmak, razi etmek, kararlastirmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich bestimme bestimmte habe bestimmt hatte .............. werde bestimmen
du bestimmst bestimmtest hast bestimmt hattest .............. wirst bestimmen
er (sie, es) bestimmt bestimmte hat bestimmt hatte .............. wird bestimmen
wir bestimmen bestimmten haben bestimmt hatten .............. werden bestimmen
ihr bestimmt bestimmtet habt bestimmt hattet .............. werdet bestimmen
sie (Sie) bestimmen bestimmten haben bestimmt hatten .............. werden bestimmen

bestrafen cezalandirmak, uslandirmak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich bestrafe bestrafte habe bestraft hatte .............. werde bestrafen
du bestrafst bestraftest hast bestraft hattest .............. wirst bestrafen
er (sie, es) bestraft bestrafte hat bestraft hatte .............. wird bestrafen
wir bestrafen bestraften haben bestraft hatten .............. werden bestrafen
ihr bestraft bestraftet habt bestraft hattet .............. werdet bestrafen
sie (Sie) bestrafen bestraften haben bestraft hatten .............. werden bestrafen
besuchen ziyaret etmek, (okul, kurs, vb.) gitmek, devam etmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich besuche besuchte habe besucht hatte .............. werde besuchen
du besuchst besuchtest hast besucht hattest .............. wirst besuchen
er (sie, es) besucht besuchte hat besucht hatte .............. wird besuchen
wir besuchen besuchten haben besucht hatten .............. werden besuchen
ihr besucht besuchtet habt besucht hattet .............. werdet besuchen
sie (Sie) besuchen besuchten haben besucht hatten .............. werden besuchen

bewerben, sich müracat etmek


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich bewerbe mich bewarb mich habe mich beworben hatte .............. werde mich bewerben
du bewirbst dich bewarbst dich hast dich beworben hattest .............. wirst dich bewerben
er (sie, es) bewirbt sich bewarb sich hat sich beworben hatte .............. wird sich bewerben
wir bewerben uns bewarben uns haben uns beworben hatten .............. werden uns bewerben
ihr bewerbt euch bewarbt euch habt mich beworben hattet .............. werdet euch bewerben
sie (Sie) bewerben sich bewarben sich haben sich beworben hatten .............. werden sich bewerben
bezahlen ödemek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich bezahle bezahlte habe bezahlt hatte .............. werde bezahlen
du bezahlst bezahltest hast bezahlt hattest .............. wirst bezahlen
er (sie, es) bezahlt bezahlte hat bezahlt hatte .............. wird bezahlen
wir bezahlen bezahlten haben bezahlt hatten .............. werden bezahlen
ihr bezahlt bezahltet habt bezahlt hattet .............. werdet bezahlen
sie (Sie) bezahlen bezahlten haben bezahlt hatten .............. werden bezahlen

beziehen örtmek, kaplamak, üzerine geçirmek, tasinmak, (para)almak, abone olmak, baglamak, iliskili görmek, almak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich beziehe bezog habe bezogen hatte .............. werde beziehen
du beziehst bezogst hast bezogen hattest .............. wirst beziehen
er (sie, es) bezieht bezog hat bezogen hatte .............. wird beziehen
wir beziehen bezogen haben bezogen hatten .............. werden beziehen
ihr bezieht bezogt habt bezogen hattet .............. werdet beziehen
sie (Sie) beziehen bezogen haben bezogen hatten .............. werden beziehen
örtmek, kaplamak, üzerine geçirmek, çarsaf örtmek, tasinmak, (para) almak, abone olmak, baglamak, iliskili
beziehen, sich auf-Akk
görmek, (ev) tasinmak, almak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich beziehe mich bezog mich habe mich bezogen hatte .............. werde mich beziehen
du beziehst dich bezogst dich hast dich bezogen hattest .............. wirst dich beziehen
er (sie, es) bezieht sich bezog sich hat sich bezogen hatte .............. wird sich beziehen
wir beziehen uns bezogen uns haben uns bezogen hatten .............. werden uns beziehen
ihr bezieht euch bezogt euch habt euch bezogen hattet .............. werdet euch beziehen
sie (Sie) beziehen sich bezogen sich haben sich bezogen hatten .............. werden sich beziehen

bieten sunmak, önermek, teklif etmek, arz etmek, takdim etmek, (artirmada) pey sürmek, deklare etmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich biete bot habe geboten hatte .............. werde bieten
du bietest botest hast geboten hattest .............. wirst bieten
er (sie, es) bietet bot hat geboten hatte .............. wird bieten
wir bieten boten haben geboten hatten .............. werden bieten
ihr bietet botet habt geboten hattet .............. werdet bieten
sie (Sie) bieten boten haben geboten hatten .............. werden bieten

bilden sekillendirmek, biçim vermek, bilgi vermek, egitmek, olusturmak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich bilde bildete habe gebildet hatte .............. werde bilden
du bildest bildetest hast gebildet hattest .............. wirst bilden
er (sie, es) bildet bildete hat gebildet hatte .............. wird bilden
wir bilden bildeten haben gebildet hatten .............. werden bilden
ihr bildet bildetet habt gebildet hattet .............. werdet bilden
sie (Sie) bilden bildeten haben gebildet hatten .............. werden bilden

bitten dilemek, rica etmek


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich bitte bat habe gebeten hatte .............. werde bitten
du bittest batest hast gebeten hattest .............. wirst bitten
er (sie, es) bittet bat hat gebeten hatte .............. wird bitten
wir bitten baten haben gebeten hatten .............. werden bitten
ihr bittet batet habt gebeten hattet .............. werdet bitten
sie (Sie) bitten baten haben gebeten hatten .............. werden bitten

bleiben kalmak, durmak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich bleibe blieb bin geblieben war .............. werde bleiben
du bleibst bliebst bist geblieben warst .............. wirst bleiben
er (sie, es) bleibt blieb ist geblieben war .............. wird bleiben
wir bleiben blieben sind geblieben waren .............. werden bleiben
ihr bleibt bliebt seid geblieben wart .............. werdet bleiben
sie (Sie) bleiben blieben sind geblieben waren .............. werden bleiben

brauchen gereksinmek, gereksemek, ihtiyaci olmak, muhtaç olmak, kullanmak, yararlanmak, faydalanmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich brauche brauchte habe gebraucht hatte .............. werde brauchen
du brauchst brauchtest hast gebraucht hattest .............. wirst brauchen
er (sie, es) braucht brauchte hat gebraucht hatte .............. wird brauchen
wir brauchen brauchten haben gebraucht hatten .............. werden brauchen
ihr braucht brauchtet habt gebraucht hattet .............. werdet brauchen
sie (Sie) brauchen brauchten haben gebraucht hatten .............. werden brauchen

brennen yakmak, yanmak, sizlamak, agrimak, acimak, tutusturmak, damitmak, imbikten çekmek, kavurmak, daglamak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich brenne brannte habe gebrannt hatte .............. werde brennen
du brennst branntest hast gebrannt hattest .............. wirst brennen
er (sie, es) brennt brannte hat gebrannt hatte .............. wird brennen
wir brennen brannten haben gebrannt hatten .............. werden brennen
ihr brennt branntet habt gebrannt hattet .............. werdet brennen
sie (Sie) brennen brannten haben gebrannt hatten .............. werden brennen

bringen getirmek, götürmek, yayimlamak, nesretmek, (tiyatro, sinema) göstermek, (radyo, tv) yayinlamak, basarmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich bringe brachte habe gebracht hatte .............. werde bringen
du bringst brachtest hast gebracht hattest .............. wirst bringen
er (sie, es) bringt brachte hat gebracht hatte .............. wird bringen
wir bringen brachten haben gebracht hatten .............. werden bringen
ihr bringt brachtet habt gebracht hattet .............. werdet bringen
sie (Sie) bringen brachten haben gebracht hatten .............. werden bringen

buchstabieren harf harf söylemek, (sözcük) harf harf söylemek, bir sözcügü harf harf söylemek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich buchstabiere buchstabierte habe buchstabiert hatte .............. werde buchstabieren
du buchstabierst buchstabiertest hast buchstabiert hattest .............. wirst buchstabieren
er (sie, es) buchstabiert buchstabierte hat buchstabiert hatte .............. wird buchstabieren
wir buchstabieren buchstabierten haben buchstabiert hatten .............. werden buchstabieren
ihr buchstabiert buchstabiertet habt buchstabiert hattet .............. werdet buchstabieren
sie (Sie) buchstabieren buchstabierten haben buchstabiert hatten .............. werden buchstabieren
dauern sürmek, devam etmek, dayanmak, sürmek devam etmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich dauere dauerte habe gedauert hatte .............. werde dauern
du dauerst dauertest hast gedauert hattest .............. wirst dauern
er (sie, es) dauert dauerte hat gedauert hatte .............. wird dauern
wir dauern dauerten haben gedauert hatten .............. werden dauern
ihr dauert dauertet habt gedauert hattet .............. werdet dauern
sie (Sie) dauern dauerten haben gedauert hatten .............. werden dauern

dazwischenkommen araya girmek, karismak, müdahale etmek, ansizin çikmak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich komme dazwischen kam dazwischen bin dazwischengekommen war .............. werde dazwischenkommen
du kommst dazwischen kamst dazwischen bist dazwischengekommen warst .............. wirst dazwischenkommen
er (sie, es) kommt dazwischen kam dazwischen ist dazwischengekommen war .............. wird dazwischenkommen
wir kommen dazwischen kamen dazwischen sind dazwischengekommen waren .............. werden dazwischenkommen
ihr kommt dazwischen kamt dazwischen seid dazwischengekommen wart .............. werdet dazwischenkommen
sie (Sie) kommen dazwischen kamen dazwischen sind dazwischengekommen waren .............. werden dazwischenkommen
denken düsünmek
an-Akk Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich denke dachte habe gedacht hatte .............. werde denken
du denkst dachtest hast gedacht hattest .............. wirst denken
er (sie, es) denkt dachte hat gedacht hatte .............. wird denken
wir denken dachten haben gedacht hatten .............. werden denken
ihr denkt dachtet habt gedacht hattet .............. werdet denken
sie (Sie) denken dachten haben gedacht hatten .............. werden denken

diskutieren tartismak, görüsmek, müzakere etmek


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich diskutiere diskutierte habe diskutiert hatte .............. werde diskutieren
du diskutierst diskutiertest hast diskutiert hattest .............. wirst diskutieren
er (sie, es) diskutiert diskutierte hat diskutiert hatte .............. wird diskutieren
wir diskutieren diskutierten haben diskutiert hatten .............. werden diskutieren
ihr diskutiert diskutiertet habt diskutiert hattet .............. werdet diskutieren
sie (Sie) diskutieren diskutierten haben diskutiert hatten .............. werden diskutieren
duplizieren
iki katina çikarmak
(verdoppeln)
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich dupliziere duplizierte habe dupliziert hatte .............. werde duplizieren
du duplizierst dupliziertest hast dupliziert hattest .............. wirst duplizieren
er (sie, es) dupliziert duplizierte hat dupliziert hatte .............. wird duplizieren
wir duplizieren duplizierten haben dupliziert hatten .............. werden duplizieren
ihr dupliziert dupliziertet habt dupliziert hattet .............. werdet duplizieren
sie (Sie) duplizieren duplizierten haben dupliziert hatten .............. werden duplizieren
einsteigen binmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich steige ein stieg ein bin eingestiegen war .............. werde einsteigen
du steigst ein stiegst ein bist eingestiegen warst .............. wirst einsteigen
er (sie, es) steigt ein stieg ein ist eingestiegen war .............. wird einsteigen
wir steigen ein stiegen ein sind eingestiegen waren .............. werden einsteigen
ihr steigt ein stiegt ein seid eingestiegen wart .............. werdet einsteigen
sie (Sie) steigen ein stiegen ein sind eingestiegen waren .............. werden einsteigen
eintreten girmek, olmak, vuku bulmak, meydana gelmek, katilmak, ise baslamak, (kapi) tekmeleyerek açmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich trete ein trat ein bin eingetreten war .............. werde eintreten
du trittst ein tratest ein bist eingetreten warst .............. wirst eintreten
er (sie, es) tritt ein trat ein ist eingetreten war .............. wird eintreten
wir treten ein traten ein sind eingetreten waren .............. werden eintreten
ihr tretet ein tratet ein seid eingetreten wart .............. werdet eintreten
sie (Sie) treten ein traten ein sind eingetreten waren .............. werden eintreten
eintreten für sich für seine Rechte einsetzen; für seine Rechte eintreten - to stand up for one"s rights
einverstanden sein
kabul!, tamam!, olur!, kabul, oldu, tamam
(Zustandspassiv)
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich bin einverstanden war einverstanden bin einverstanden gewesen war .............. werde einverstanden sein
du bist einverstanden warst einverstanden bist einverstanden gewesen warst .............. wirst einverstanden sein
er (sie, es) ist einverstanden war einverstanden ist einverstanden gewesen war .............. wird einverstanden sein
wir sind einverstanden waren einverstanden sind einverstanden gewesen waren .............. werden einverstanden sein
ihr seid einverstanden wart einverstanden seid einverstanden gewesen wart .............. werdet einverstanden sein
sie (Sie) sind einverstanden waren einverstanden sind einverstanden gewesen waren .............. werden einverstanden sein
nicht einverstanden sein (mit) - to disagree (with) Wer ist einverstanden? - Who is in favour?
einzahlen ödemek, yatirmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich zahle ein zahlte ein habe eingezahlt hatte .............. werde einzahlen
du zahlst ein zahltest ein hast eingezahlt hattest .............. wirst einzahlen
er (sie, es) zahlt ein zahlten ein hat eingezahlt hatte .............. wird einzahlen
wir zahlen ein zahlten ein haben eingezahlt hatten .............. werden einzahlen
ihr zahlt ein zahltet ein habt eingezahlt hattet .............. werdet einzahlen
sie (Sie) zahlen ein zahlten ein haben eingezahlt hatten .............. werden einzahlen

empfangen almak, kabul etmek, teslim almak, gebe kalmak, karsilamak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich empfange empfing habe empfangen hatte .............. werde empfangen
du empfängst empfingst hast empfangen hattest .............. wirst empfangen
er (sie, es) empfängt empfing hat empfangen hatte .............. wird empfangen
wir empfangen empfingen haben empfangen hatten .............. werden empfangen
ihr empfangt empfingt habt empfangen hattet .............. werdet empfangen
sie (Sie) empfangen empfingen haben empfangen hatten .............. werden empfangen

empfehlen ögüt vermek, tavsiye etmek, salik vermek, veda etmek, ayrilip gitmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich empfehle empfahl habe empfohlen hatte .............. werde empfehlen
du empfiehlst empfahlst hast empfohlen hattest .............. wirst empfehlen
er (sie, es) empfiehlt empfahl hat empfohlen hatte .............. wird empfehlen
wir empfehlen empfahlen haben empfohlen hatten .............. werden empfehlen
ihr empfiehlt empfahlt habt empfohlen hattet .............. werdet empfehlen
sie (Sie) empfehlen empfahlen haben empfohlen hatten .............. werden empfehlen

enthalten içermek, kapsamak, içine almak, ihtiva etmek, kaçinmak, sakinmak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich enthalte enthielt habe enthalten hatte .............. werde enthalten
du enthälst enthieltest hast enthalten hattest .............. wirst enthalten
er (sie, es) enthält enthielt hat enthalten hatte .............. wird enthalten
wir enthalten enthielten haben enthalten hatten .............. werden enthalten
ihr enthaltet enthieltet habt enthalten hattet .............. werdet enthalten
sie (Sie) enthalten enthielten haben enthalten hatten .............. werden enthalten

entscheiden karara baglamak, kararlastirmak, karar vermek, hüküm vermek


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich entscheide entschied habe entschieden hatte .............. werde entscheiden
du entscheidest entschiedest hast entschieden hattest .............. wirst entscheiden
er (sie, es) entscheidet entschied hat entschieden hatte .............. wird entscheiden
wir entscheiden entschieden haben entschieden hatten .............. werden entscheiden
ihr entscheidet entschiedet habt entschieden hattet .............. werdet entscheiden
sie (Sie) entscheiden entschieden haben entschieden hatten .............. werden entscheiden

entscheiden, sich karar vermek


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich entscheide mich entschied mich habe mich entschieden hatte .............. werde mich entscheiden
du entscheidest dich entschiedest dich hast dich entschieden hattest .............. wirst dich entscheiden
er (sie, es) entscheidet sich entschied sich hat sich entschieden hatte .............. wird sich entscheiden
wir entscheiden uns entschieden uns haben uns entschieden hatten .............. werden uns entscheiden
ihr entscheidet euch entschiedet euch habt euch entschieden hattet .............. werdet euch entscheiden
sie (Sie) entscheiden sich entschieden sich haben sich entschieden hatten .............. werden sich entscheiden

entschließen, sich karar vermek


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich entschließe mich entschloss mich habe mich entschlossen hatte .............. werde mich entschließen
du entschließt dich entschlossest dich hast dich entschlossen hattest .............. wirst dich entschließen
er (sie, es) entschließt sich entschloss sich hat sich entschlossen hatte .............. wird sich entschließen
wir entschließen uns entschlossen uns haben uns entschlossen hatten .............. werden uns entschließen
ihr entschließt euch entschlosst euch habt euch entschlossen hattet .............. werdet euch entschließen
sie (Sie) entschließen sich entschlossen sich haben sich entschlossen hatten .............. werden sich entschließen

entschuldigen bagislamak, özür dilemek, affetmek, mazur görmek bei-D , für+Akk


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich entschuldige entschuldigte habe entschuldigt hatte .............. werde entschuldigen
du entschuldigst entschuldigtest hast entschuldigt hattest .............. wirst entschuldigen
er (sie, es) entschuldigt entschuldigte hat entschuldigt hatte .............. wird entschuldigen
wir entschuldigen entschuldigten haben entschuldigt hatten .............. werden entschuldigen
ihr entschuldigt entschuldigtet habt entschuldigt hattet .............. werdet entschuldigen
sie (Sie) entschuldigen entschuldigten haben entschuldigt hatten .............. werden entschuldigen

entstehen belirmek, ortaya cikarmak, oluşmak, kalkmak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich entstehe entstand bin entstanden war .............. werde entstehen
du entstehst entstandest bist entstanden warst .............. wirst entstehen
er (sie, es) entsteht entstand ist entstanden war .............. wird entstehen
wir entstehen entstanden sind entstanden waren .............. werden entstehen
ihr entsteht entstandet seid entstanden wart .............. werdet entstehen
sie (Sie) entstehen entstanden sind entstanden waren .............. werden entstehen

entwickeln ortaya çikmak, olusmak, meydana gelmek, dogmak, kaynaklanmak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich entwickle entwickelte habe entwickelt hatte .............. werde entwickeln
du entwickelst entwickeltest hast entwickelt hattest .............. wirst entwickeln
er (sie, es) entwickelt entwickelte hat entwickelt hatte .............. wird entwickeln
wir entwickeln entwickelten haben entwickelt hatten .............. werden entwickeln
ihr entwickelt entwickeltet habt entwickelt hattet .............. werdet entwickeln
sie (Sie) entwickeln entwickelten haben entwickelt hatten .............. werden entwickeln
erfinden icat etmek, uydurmak, atmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich erfinde erfand habe erfunden hatte .............. werde erfinden
du erfindest erfandest hast erfunden hattest .............. wirst erfinden
er (sie, es) erfindet erfand hat erfunden hatte .............. wird erfinden
wir erfinden erfanden haben erfunden hatten .............. werden erfinden
ihr erfindet erfandet habt erfunden hattet .............. werdet erfinden
sie (Sie) erfinden erfanden haben erfunden hatten .............. werden erfinden
erfüllen gerçeklesmek, doldurmak, (rica, vb.) yapmak, yerine getirmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich erfülle erfüllte habe erfüllt hatte .............. werde erfüllen
du erfüllst erfülltest hast erfüllt hattest .............. wirst erfüllen
er (sie, es) erfüllt erfüllte hat erfüllt hatte .............. wird erfüllen
wir erfüllen erfüllten haben erfüllt hatten .............. werden erfüllen
ihr erfüllt erfülltet habt erfüllt hattet .............. werdet erfüllen
sie (Sie) erfüllen erfüllten haben erfüllt hatten .............. werden erfüllen

ergänzen tamamlamak, bütünlemek, ikmal etmek


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich ergänze ergänzte habe ergänzt hatte .............. werde ergänzen
du ergänzt ergänztest hast ergänzt hattest .............. wirst ergänzen
er (sie, es) ergänzt ergänzte hat ergänzt hatte .............. wird ergänzen
wir ergänzen ergänzten haben ergänzt hatten .............. werden ergänzen
ihr ergänzt ergänztet habt ergänzt hattet .............. werdet ergänzen
sie (Sie) ergänzen ergänzten haben ergänzt hatten .............. werden ergänzen

erkennen tanimak, anlamak an-Dat


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich erkenne erkannte habe erkannt hatte .............. werde erkennen
du erkennst erkanntest hast erkannt hattest .............. wirst erkennen
er (sie, es) erkennt erkannte hat erkannt hatte .............. wird erkennen
wir erkennen erkannten haben erkannt hatten .............. werden erkennen
ihr erkennt erkanntet habt erkannt hattet .............. werdet erkennen
sie (Sie) erkennen erkannten haben erkannt hatten .............. werden erkennen

erklären açıklmak, aydinlatmak, bildirmek


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich erkläre erklärte habe erklärt hatte .............. werde erklären
du erklärst erklärtest hast erklärt hattest .............. wirst erklären
er (sie, es) erklärt erklärte hat erklärt hatte .............. wird erklären
wir erklären erklärten haben erklärt hatten .............. werden erklären
ihr erklärt erklärtet habt erklärt hattet .............. werdet erklären
sie (Sie) erklären erklärten haben erklärt hatten .............. werden erklären

erlauben izin vermek, müsaade etmek


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich erlaube erlaubte habe erlaubt hatte .............. werde erlauben
du erlaubst erlaubtest hast erlaubt hattest .............. wirst erlauben
er (sie, es) erlaubt erlaubte hat erlaubt hatte .............. wird erlauben
wir erlauben erlaubten haben erlaubt hatten .............. werden erlauben
ihr erlaubt erlaubtet habt erlaubt hattet .............. werdet erlauben
sie (Sie) erlauben erlaubten haben erlaubt hatten .............. werden erlauben

tamamlamak sonuçlandirmak yerine getirmek, tamamlamak, bitirmek, sonuçlandirmak, yerine getirmek,


erledigen
yapmak, ifa etmek, (sorun) çözmek, halletmek, ortadan kaldirmak, öldürmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich erledige erledigte habe erledigt hatte .............. werde erledigen
du erledigst erledigtest hast erledigt hattest .............. wirst erledigen
er (sie, es) erledigt erledigte hat erledigt hatte .............. wird erledigen
wir erledigen erledigten haben erledigt hatten .............. werden erledigen
ihr erledigt erledigtet habt erledigt hattet .............. werdet erledigen
sie (Sie) erledigen erledigten haben erledigt hatten .............. werden erledigen

erscheinen gözükmek, meydana çıkmak

Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I


ich erscheine erschien bin erschienen war .............. werde erscheinen
du erscheinst erschienst bist erschienen warst .............. wirst erscheinen
er (sie, es) erscheint erschien ist erschienen war .............. wird erscheinen
wir erscheinen erschienen sind erschienen waren .............. werden erscheinen
ihr erscheint erschient seid erschienen wart .............. werdet erscheinen
sie (Sie) erscheinen erschienen sind erschienen waren .............. werden erscheinen

erstellen yapmak, üretmek, imal etmek


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich erstelle erstellte habe erstellt hatte .............. werde erstellen
du erstellst erstelltest hast erstellt hattest .............. wirst erstellen
er (sie, es) erstellt erstellte hat erstellt hatte .............. wird erstellen
wir erstellen erstellten haben erstellt hatten .............. werden erstellen
ihr erstellt erstelltet habt erstellt hattet .............. werdet erstellen
sie (Sie) erstellen erstellten haben erstellt hatten .............. werden erstellen
erzählen anlatmak, bildirmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich erzähle erzählte habe erzählt hatte .............. werde erzählen
du erzählst erzähltest hast erzählt hattest .............. wirst erzählen
er (sie, es) erzählt erzählte hat erzählt hatte .............. wird erzählen
wir erzählen erzählten haben erzählt hatten .............. werden erzählen
ihr erzählt erzähltet habt erzählt hattet .............. werdet erzählen
sie (Sie) erzählen erzählten haben erzählt hatten .............. werden erzählen
essen yemek yemek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich esse aß habe gegessen hatte .............. werde essen
du isst aßest hast gegessen hattest .............. wirst essen
er (sie, es) isst aß hat gegessen hatte .............. wird essen
wir essen aßen haben gegessen hatten .............. werden essen
ihr esst aßt habt gegessen hattet .............. werdet essen
sie (Sie) essen aßen haben gegessen hatten .............. werden essen

existieren eksis'ti, rinvar olmak, var olmak, mevcut olmak, geçinmek


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich existiere existierte habe existiert hatte .............. werde existieren
du existierst existiertest hast existiert hattest .............. wirst existieren
er (sie, es) existiert existierte hat existiert hatte .............. wird existieren
wir existieren existierten haben existiert hatten .............. werden existieren
ihr existiert existiertet habt existiert hattet .............. werdet existieren
sie (Sie) existieren existierten haben existiert hatten .............. werden existieren
vorhanden sein
fahren sürmek, 'fa, rin (bir tasitla) gitmek, (bir tasiti) sürmek, (tasit) gitmek, (tasitla) gitmek, (tasit) kullanmak, (tasitla) götürmek, (gemi) seyretmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich fahre fuhr bin gefahren war .............. werde fahren
du fährst fuhrst bist gefahren warst .............. wirst fahren
er (sie, es) fährt fuhr ist gefahren war .............. wird fahren
wir fahren fuhren sind gefahren waren .............. werden fahren
ihr fahrt fuhrt seid gefahren wart .............. werdet fahren
sie (Sie) fahren fuhren sind gefahren waren .............. werden fahren

fallen düsmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich falle fiel bin gefallen war .............. werde fallen
du fällst fielst bist gefallen warst .............. wirst fallen
er (sie, es) fällt fiel ist gefallen war .............. wird fallen
wir fallen fielen sind gefallen waren .............. werden fallen
ihr fallt fielt seid gefallen wart .............. werdet fallen
sie (Sie) fallen fielen sind gefallen waren .............. werden fallen

fehlen eksik olmak, noksan olmak, hazir bulunmamak, mevcut olmamak, bulunmamak, olmamak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich fehle fehlte habe gefehlt hatte .............. werde fehlen
du fehlst fehltest hast gefehlt hattest .............. wirst fehlen
er (sie, es) fehlt fehlte hat gefehlt hatte .............. wird fehlen
wir fehlen fehlten haben gefehlt hatten .............. werden fehlen
ihr fehlt fehltet habt gefehlt hattet .............. werdet fehlen
sie (Sie) fehlen fehlten haben gefehlt hatten .............. werden fehlen

feiern kutlamak, bayram yapmak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich feiere feierte habe gefeiert hatte .............. werde feiern
du feierst feiertest hast gefeiert hattest .............. wirst feiern
er (sie, es) feiert feierte hat gefeiert hatte .............. wird feiern
wir feiern feierten haben gefeiert hatten .............. werden feiern
ihr feiert feiertet habt gefeiert hattet .............. werdet feiern
sie (Sie) feiern feierten haben gefeiert hatten .............. werden feiern

fernsehen televizyon izlemek, televizyon seyretmek


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich sehe fern sah fern habe ferngesehen hatte .............. werde fernsehen
du siehst fern sahst fern hast ferngesehen hattest .............. wirst fernsehen
er (sie, es) sieht fern sah fern hat ferngesehen hatte .............. wird fernsehen
wir sehen fern sahen fern haben ferngesehen hatten .............. werden fernsehen
ihr seht fern saht fern habt ferngesehen hattet .............. werdet fernsehen
sie (Sie) sehen fern sahen fern haben ferngesehen hatten .............. werden fernsehen

festhalten tutmak, siki tutmak, alikoymak, lafa tutmak, yaziya dökmek, tutunmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich halte fest hielt fest habe festgehalten hatte .............. werde festhalten
du hältst fest hieltest fest hast festgehalten hattest .............. wirst festhalten
er (sie, es) hält fest hielt fest hat festgehalten hatte .............. wird festhalten
wir halten fest hielten fest haben festgehalten hatten .............. werden festhalten
ihr haltet fest hieltet fest habt festgehalten hattet .............. werdet festhalten
sie (Sie) halten fest hielten fest haben festgehalten hatten .............. werden festhalten

festigen sikilastirmak, güçlendirmek, kuvvetlendirmek, tahkim etmek


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich festige festigte habe gefestigt hatte .............. werde festigen
du festigst festigtest hast gefestigt hattest .............. wirst festigen
er (sie, es) festigt festigte hat gefestigt hatte .............. wird festigen
wir festigen festigten haben gefestigt hatten .............. werden festigen
ihr festigt festigtet habt gefestigt hattet .............. werdet festigen
sie (Sie) festigen festigten haben gefestigt hatten .............. werden festigen

festlegen kararlastirmak, saptamak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich lege fest legte fest habe festgelegt hatte .............. werde festlegen
du legst fest legtest fest hast festgelegt hattest .............. wirst festlegen
er (sie, es) legt fest legte fest hat festgelegt hatte .............. wird festlegen
wir legen fest legten fest haben festgelegt hatten .............. werden festlegen
ihr legt fest legtet fest habt festgelegt hattet .............. werdet festlegen
sie (Sie) legen fest legten fest haben festgelegt hatten .............. werden festlegen
jemanden festlegen Termin festlegen
finden bulmak, bulunmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich finde fand habe gefunden hatte .............. werde finden
du findest fandest hast gefunden hattest .............. wirst finden
er (sie, es) findet fand hat gefunden hatte .............. wird finden
wir finden fanden haben gefunden hatten .............. werden finden
ihr findet fandet habt gefunden hattet .............. werdet finden
sie (Sie) finden fanden haben gefunden hatten .............. werden finden

fliegen uçmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich fliege flog bin geflogen war .............. werde fliegen
du fliegst flogst bist geflogen warst .............. wirst fliegen
er (sie, es) fliegt flog ist geflogen war .............. wird fliegen
wir fliegen flogen sind geflogen waren .............. werden fliegen
ihr fliegt flogt seid geflogen wart .............. werdet fliegen
sie (Sie) fliegen flogen sind geflogen waren .............. werden fliegen
aus dem Job fliegen - to get the push fliegen lassen in die Luft fliegen
fliehen kaçmak, firar etmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich fliehe floh bin geflohen war .............. werde fliehen
du fliehst flohst bist geflohen warst .............. wirst fliehen
er (sie, es) flieht floh ist geflohen war .............. wird fliehen
wir fliehen flohen sind geflohen waren .............. werden fliehen
ihr flieht floht seid geflohen wart .............. werdet fliehen
sie (Sie) fliehen flohen sind geflohen waren .............. werden fliehen

folgen izlemek, takip etmek, pesi sira gitmek, yerine geçmek, uymak, itaat etmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich folge folgte bin gefolgt war .............. werde folgen
du folgst folgtest bist gefolgt warst .............. wirst folgen
er (sie, es) folgt folgte ist gefolgt war .............. wird folgen
wir folgen folgten sind gefolgt waren .............. werden folgen
ihr folgt folgtet seid gefolgt wart .............. werdet folgen
sie (Sie) folgen folgten sind gefolgt waren .............. werden folgen
Folge mir! Das kann ernste Folgen haben. - This may have serious consequences.
Ich werde deinem Rat folgen. ... sind wie folgt übereingekommen: -
Ich werde den beiden folgen. ... und folge den Instruktionen auf dem Bildschirm.
fotografieren fotograf cekmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich fotografiere fotografierte habe fotografiert hatte .............. werde fotografieren
du fotografierst fotografiertest hast fotografiert hattest .............. wirst fotografieren
er (sie, es) fotografiert fotografierte hat fotografiert hatte .............. wird fotografieren
wir fotografieren fotografierten haben fotografiert hatten .............. werden fotografieren
ihr fotografiert fotografiertet habt fotografiert hattet .............. werdet fotografieren
sie (Sie) fotografieren fotografierten haben fotografiert hatten .............. werden fotografieren
Aufnahmen machen - to take pictures Ich fotografiere gern - I like to take pictures.
ein Foto schießen John machte im Park eine Aufnahme von seiner Freundin.
Er hat ein Foto gemacht. - He took a photograph.
fragen sormak nach+Dat
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich frage fragte habe gefragt hatte .............. werde fragen
du fragst fragtest hast gefragt hattest .............. wirst fragen
er (sie, es) fragt fragte hat gefragt hatte .............. wird fragen
wir fragen fragten haben gefragt hatten .............. werden fragen
ihr fragt fragtet habt gefragt hattet .............. werdet fragen
sie (Sie) fragen fragten haben gefragt hatten .............. werden fragen
Die Sekretärin lässt fragen, ob ... jemanden um Rat fragen Was morgen sein wird, frage nicht.
Fragt mich nicht wie. Warum fragen Sie?
freuen sevindirmek, mutlu etmek, memnun etmek auf-Akk
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich freue freute habe gefreut hatte .............. werde freuen
du freust freutest hast gefreut hattest .............. wirst freuen
er (sie, es) freut freute hat gefreut hatte .............. wird freuen
wir freuen freuten haben gefreut hatten .............. werden freuen
ihr freut freutet habt gefreut hattet .............. werdet freuen
sie (Sie) freuen freuten haben gefreut hatten .............. werden freuen

freuen, sich sevinmek, mutlu olmak, memnun olmak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich freue mich freute mich habe mich gefreut hatte mich .............. werde mich freuen
du freust dich freutest dich hast dich gefreut hattest dich .............. wirst dich freuen
er (sie, es) freut sich freute sich hat sich gefreut hatte sich .............. wird sich freuen
wir freuen uns freuten uns haben uns gefreut hatten uns .............. werden uns freuen
ihr freut euch freutet euch habt euch gefreut hattet euch .............. werdet euch freuen
sie (Sie) freuen sich freuten sich haben sich gefreut hatten sich .............. werden sich freuen

frühstücken kahvalti yapmak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich frühstücke frühstückte habe gefrühstückt hatte .............. werde frühstücken
du frühstückst frühstücktest hast gefrühstückt hattest .............. wirst frühstücken
er (sie, es) frühstückt frühstückte hat gefrühstückt hatte .............. wird frühstücken
wir frühstücken frühstückten haben gefrühstückt hatten .............. werden frühstücken
ihr frühstückt frühstücktet habt gefrühstückt hattet .............. werdet frühstücken
sie (Sie) frühstücken frühstückten haben gefrühstückt hatten .............. werden frühstücken

fühlen hissetmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich fühle fühlte habe gefühlt hatte .............. werde fühlen
du fühlst fühltest hast gefühlt hattest .............. wirst fühlen
er (sie, es) fühlt fühlte hat gefühlt hatte .............. wird fühlen
wir fühlen fühlten haben gefühlt hatten .............. werden fühlen
ihr fühlt fühltet habt gefühlt hattet .............. werdet fühlen
sie (Sie) fühlen fühlten haben gefühlt hatten .............. werden fühlen
Ich fühle mich nicht wohl/gut. Danke, ich fühle mich ganz wohl. - Thank you, I feel quite all right.
Mir ist kalt. Fühle dich wie zu Hause. - Make yourself at home.
Mir ist schwindlig. sich hundeelend fühlen - to feel like nothing on earth
Es tut weh. Wie lange fühlen Sie sich schon so?
Was für Schmerzen haben Sie? Wo haben Sie Schmerzen?
funktionieren işlemek, çalışmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich funktioniere funktionierte habe funktioniert hatte .............. werde funktionieren
du funktionierst funktioniertest hast funktioniert hattest .............. wirst funktionieren
er (sie, es) funktioniert funktionierte hat funktioniert hatte .............. wird funktionieren
wir funktionieren funktionierten haben funktioniert hatten .............. werden funktionieren
ihr funktioniert funktioniertet habt funktioniert hattet .............. werdet funktionieren
sie (Sie) funktionieren funktionierten haben funktioniert hatten .............. werden funktionieren
Das funktioniert immer! Es funktioniert nicht. - It doesn"t work.
Das Radio funktioniert nicht.
garantieren garanti etmek, güvence vermek, teminat vermek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich garantiere garantierte habe garantiert hatte .............. werde garantieren
du garantierst garantiertest hast garantiert hattest .............. wirst garantieren
er (sie, es) garantiert garantierte hat garantiert hatte .............. wird garantieren
wir garantieren garantierten haben garantiert hatten .............. werden garantieren
ihr garantiert garantiertet habt garantiert hattet .............. werdet garantieren
sie (Sie) garantieren garantierten haben garantiert hatten .............. werden garantieren

geben vermek, bagislamak, bahsetmek, ihsan etmek, hediye etmek, ifade etmek, anlatmak, sahneye koymak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich gebe gab habe gegeben hatte .............. werde geben
du gibst gabst hast gegeben hattest .............. wirst geben
er (sie, es) gibt gab hat gegeben hatte .............. wird geben
wir geben gaben haben gegeben hatten .............. werden geben
ihr gebt gabt habt gegeben hattet .............. werdet geben
sie (Sie) geben gaben haben gegeben hatten .............. werden geben
aus der Hand geben Gib her! Her damit! Doppelt gibt, wer gleich gibt.
den letzten Schliff geben Gibt es ...? Trinkgeld geben
den Senf dazu geben Ich gebe es ihm. Was gibt es Neues? - What"s the news?
einen Namen geben in Arbeit geben Was können wir ihr geben?
Er gibt ein Interview. keinen Laut von sich geben wird es geben
es gibt - there"s; there is sein Jawort geben Sie gibt uns ein Buch.
es gibt nur eine Lösung Geben Sie mir ein Buch! Signal geben
sich die grösste Mühe geben - to try hard; to take pains
gebrauchen kullanmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich gebrauche gebrauchte habe gebraucht hatte .............. werde gebrauchen
du gebrauchst gebrauchtest hast gebraucht hattest .............. wirst gebrauchen
er (sie, es) gebraucht gebrauchte hat gebraucht hatte .............. wird gebrauchen
wir gebrauchen gebrauchten haben gebraucht hatten .............. werden gebrauchen
ihr gebraucht gebrauchtet habt gebraucht hattet .............. werdet gebrauchen
sie (Sie) gebrauchen gebrauchten haben gebraucht hatten .............. werden gebrauchen

gefallen hosa gitmek, hosuna gitmek> iyilik, lütuf, . hosuna gitmek


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich gefalle gefiel habe gefallen hatte .............. werde gefallen
du gefällst gefielst hast gefallen hattest .............. wirst gefallen
er (sie, es) gefällt gefiel hat gefallen hatte .............. wird gefallen
wir gefallen gefielen haben gefallen hatten .............. werden gefallen
ihr gefallt gefielt habt gefallen hattet .............. werdet gefallen
sie (Sie) gefallen gefielen haben gefallen hatten .............. werden gefallen
Das im Schaufenster gefällt mir. Nichts gefällt dir. Ja, mir gefällt es sehr gut.
es gefällt mir - I like it Gefällt es Ihnen hier?
gehen gitmek, yürümek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich gehe ging bin gegangen war .............. werde gehen
du gehst gingst bist gegangen warst .............. wirst gehen
er (sie, es) geht ging ist gegangen war .............. wird gehen
wir gehen gingen sind gegangen waren .............. werden gehen
ihr geht gingt seid gegangen wart .............. werdet gehen
sie (Sie) gehen gingen sind gegangen waren .............. werden gehen
an die Arbeit gehen Ich könnte nicht gehen. Wie geht es dir?
Danke, es geht. Ich muss doch hin(gehen). Wie geht es Ihnen?
Das geht aber nicht! Ich werde ins Theater gehen. Wohin gehst du?
Die Uhr geht falsch. Kommen und Gehen zu weit gehen
Dieser Artikel geht sehr gut. Leider müssen wir jetzt gehen. es geht nichts über
Er ist nach Hause gegangen. Mir geht es sehr gut. - Estou muito bem. es geht um; es geht darum
Es geht ihm schlecht. (Gesundheit) sich gehen lassen gehen weiter
Es geht mir gut. vor sich gehen Geht das? -
Es geht mir nicht gut. Wie geht es? Alles klar? Ich gehe jetzt. - I"m off.
Es geht nicht. Es geht nicht anders.
Es geht mir jetzt schon besser. - I"ve improved a lot. - I feel better now.
gehören ait olmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich gehöre gehörte habe gehört hatte .............. werde gehören
du gehörst gehörtest hast gehört hattest .............. wirst gehören
er (sie, es) gehört gehörte hat gehört hatte .............. wird gehören
wir gehören gehörten haben gehört hatten .............. werden gehören
ihr gehört gehörtet habt gehört hattet .............. werdet gehören
sie (Sie) gehören gehörten haben gehört hatten .............. werden gehören
Das gehört nicht zur Sache. - That"s beside the point. Dieses Buch gehört Hans.
Das gehört zu meiner Aufgabe. - That"s all part of my job. Dieses Buch gehört mir.
Das gehört sich nicht! (unanständig) - That"s just not done! It"s bad manners! It is rude! That sort of thing isn"t done!
gelingen basarmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich gelinge gelang bin gelungen war .............. werde gelingen
du gelingst gelangst bist gelungen warst .............. wirst gelingen
er (sie, es) gelingt gelang ist gelungen war .............. wird gelingen
wir gelingen gelangen sind gelungen waren .............. werden gelingen
ihr gelingt gelangt seid gelungen wart .............. werdet gelingen
sie (Sie) gelingen gelangen sind gelungen waren .............. werden gelingen

genießen hoslanmak. tadını çıkarmak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich genieße genoss habe genossen hatte .............. werde genießen
du genießt genossest hast genossen hattest .............. wirst genießen
er (sie, es) genießt genoss hat genossen hatte .............. wird genießen
wir genießen genossen haben genossen hatten .............. werden genießen
ihr genießt genosst habt genossen hattet .............. werdet genießen
sie (Sie) genießen genossen haben genossen hatten .............. werden genießen
gestatten izin vermek, müsaade etmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich gestatte gestattete habe gestattet hatte .............. werde gestatten
du gestattest gestattetest hast gestattet hattest .............. wirst gestatten
er (sie, es) gestattet gestattete hat gestattet hatte .............. wird gestatten
wir gestatten gestatteten haben gestattet hatten .............. werden gestatten
ihr gestattet gestattetet habt gestattet hattet .............. werdet gestatten
sie (Sie) gestatten gestatteten haben gestattet hatten .............. werden gestatten
bis ... dies gestatten - Es ist nicht gestattet …
Der Gebrauch von ... ist nicht gestattet. sich gestatten
Es ist den Dichtern gestattet zu lügen.
gewähren vermek, bagislamak, bahsetmek, yerine getirmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich gewähre gewährte habe gewährt hatte .............. werde gewähren
du gewährst gewährtest hast gewährt hattest .............. wirst gewähren
er (sie, es) gewährt gewährte hat gewährt hatte .............. wird gewähren
wir gewähren gewährten haben gewährt hatten .............. werden gewähren
ihr gewährt gewährtet habt gewährt hattet .............. werdet gewähren
sie (Sie) gewähren gewährten haben gewährt hatten .............. werden gewähren
gewinnen kazanmak, (maden) çikarmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich gewinne gewann habe gewonnen hatte .............. werde gewinnen
du gewinnst gewannst hast gewonnen hattest .............. wirst gewinnen
er (sie, es) gewinnt gewann hat gewonnen hatte .............. wird gewinnen
wir gewinnen gewannen haben gewonnen hatten .............. werden gewinnen
ihr gewinnt gewannt habt gewonnen hattet .............. werdet gewinnen
sie (Sie) gewinnen gewannen haben gewonnen hatten .............. werden gewinnen
Eine kleine Chance, zu gewinnen. Möge der Bessere gewinnen.
(einen) Gewinn machen Prozess gewinnen
Ich gewinne bestimmt. - I stand to win. Zeit zu gewinnen suchen - to play for time
gießen dökmek, akitmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich gieße goss habe gegossen hatte .............. werde gießen
du gießt gossest hast gegossen hattest .............. wirst gießen
er (sie, es) gießt goss hat gegossen hatte .............. wird gießen
wir gießen gossen haben gegossen hatten .............. werden gießen
ihr gießt gosset habt gegossen hattet .............. werdet gießen
sie (Sie) gießen gossen haben gegossen hatten .............. werden gießen
Es ist Zeit die Pflanzen zu gießen. - It¹s time to water the plants. in Formen gießen
Stranggießmaschine zum Gießen von Linien
glauben inanmak, sanmak, güvenmek, itimat etmek, iman etmek, zannetmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich glaube glaubte habe geglaubt hatte .............. werde glauben
du glaubst glaubtest hast geglaubt hattest .............. wirst glauben
er (sie, es) glaubt glaubte hat geglaubt hatte .............. wird glauben
wir glauben glaubten haben geglaubt hatten .............. werden glauben
ihr glaubt glaubtet habt geglaubt hattet .............. werdet glauben
sie (Sie) glauben glaubten haben geglaubt hatten .............. werden glauben
Glauben schenken - credit Glaubst du nicht, dass ... Ich glaube nicht.
Ich glaube ihm nicht. Ich nehme es an. Ich glaube schon. Sie glaubt an Gott.
Der Gerechte lebt nämlich durch den Glauben.
gratulieren tebrik etmek, kutlamak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich gratuliere gratulierte habe gratuliert hatte .............. werde gratulieren
du gratulierst gratuliertest hast gratuliert hattest .............. wirst gratulieren
er (sie, es) gratuliert gratulierte hat gratuliert hatte .............. wird gratulieren
wir gratulieren gratulierten haben gratuliert hatten .............. werden gratulieren
ihr gratuliert gratuliertet habt gratuliert hattet .............. werdet gratulieren
sie (Sie) gratulieren gratulierten haben gratuliert hatten .............. werden gratulieren

haben sahip olmak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich habe hatte habe gehabt hatte .............. werde haben
du hast hattest hast gehabt hattest .............. wirst haben
er (sie, es) hat hatte hat gehabt hatte .............. wird haben
wir haben hatten haben gehabt hatten .............. werden haben
ihr habt hattet habt gehabt hattet .............. werdet haben
sie (Sie) haben hatten haben gehabt hatten .............. werden haben
Alles was ich habe … nichts davon haben Ich hätte gerne diesen Film gesehen.
Da haben wir"s! nichts zu sagen haben. - Wenn ich Geld hätte, kaufte ich ein Flugzeug.
Du hast recht. Was haben wir davon? Wir hätten gerne eine Information.
es gut haben Wenn du gelernt hättest.
Ich habe ... Wenn ich es nicht gesehen hätte, würde ich es nicht glauben.
Ich hätte gern ... Ich hätte nichts dagegen. Ich habe nichts dagegen.
Soll und Haben Ich hätte gerne eine Information. - Ich brauche eine Information.
wird haben Es hat ein Buch auf dem Tisch. - There is a book on the table.
werden haben Wenn Sie ... hätten.
halten elde tutmak, tutmak, durdurmak, dayanmak, durmak, (hayvan) beslemek, yetistirmek, alikoymak für+Akk
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich halte hielt habe gehalten hatte .............. werde halten
du hältst hieltest hast gehalten hattest .............. wirst halten
er (sie, es) hält hielt hat gehalten hatte .............. wird halten
wir halten hielten haben gehalten hatten .............. werden halten
ihr haltet hieltet habt gehalten hattet .............. werdet halten
sie (Sie) halten hielten haben gehalten hatten .............. werden halten
Wort (Versprechen) halten eine Rede halten - to deliver a speech
für richtig halten Was halten Sie davon? - What do you make of it? How does it strike you?
Hält der Bus hier? jemandem die Stange halten
heiraten evlenmek, dünya evine girmek,
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich heirate heiratete habe geheiratet hatte .............. werde heiraten
du heiratest heiratetest hast geheiratet hattest .............. wirst heiraten
er (sie, es) heiratet heiratete hat geheiratet hatte .............. wird heiraten
wir heiraten heirateten haben geheiratet hatten .............. werden heiraten
ihr heiratet heiratetet habt geheiratet hattet .............. werdet heiraten
sie (Sie) heiraten heirateten haben geheiratet hatten .............. werden heiraten

denilmek, ismi olmak, adi olmak, adinda olmak, anlamina gelmek, adlandirmak, isim vermek, emretmek,
heißen
buyurmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich heiße hieß habe geheißen hatte .............. werde heißen
du heißt hießt hast geheißen hattest .............. wirst heißen
er (sie, es) heißt hieß hat geheißen hatte .............. wird heißen
wir heißen hießen haben geheißen hatten .............. werden heißen
ihr heißt hießt habt geheißen hattet .............. werdet heißen
sie (Sie) heißen hießen haben geheißen hatten .............. werden heißen
Das heißt auf deutsch ... Ich heiße Jürg. Wie heißt das auf portugiesisch?
das heißt nicht Was bedeutet das? - Was heißt das? Wie heißt ... auf deutsch?
yardim etmek, yardimci olmak, yardimda bulunmak, arka çikmak, koltuk çikmak, yarari olmak, faydasi olmak,
helfen bei-Dat
kâr etmek, kolaylastirmak, iyi gelmek, sifa vermek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich helfe half habe geholfen hatte .............. werde helfen
du hilfst halfst hast geholfen hattest .............. wirst helfen
er (sie, es) hilft half hat geholfen hatte .............. wird helfen
wir helfen halfen haben geholfen hatten .............. werden helfen
ihr helft halft habt geholfen hattet .............. werdet helfen
sie (Sie) helfen halfen haben geholfen hatten .............. werden helfen
Aber nichts hat geholfen. Darf ich Ihnen behilflich sein? - Can I give you a hand?
Kann ich Ihnen helfen? Den Tüchtigen hilft das Glück.
Kann uns jemand helfen? Der Arzt hilft, die Natur heilt.
Können Sie mir helfen? Diese Tabletten halfen mir nicht. - These pills did me no good.
um ihnen zu helfen ... Ihre Angaben helfen uns, die Nachfrage dieser Produkte besser auswerten zu können.
herstellen üretmek, yapmak, olusturmak, vücuda getirmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich stelle her stellte her habe hergestellt hatte .............. werde herstellen
du stellst her stelltest her hast hergestellt hattest .............. wirst herstellen
er (sie, es) stellt her stellte her hat hergestellt hatte .............. wird herstellen
wir stellen her stellten her haben hergestellt hatten .............. werden herstellen
ihr stellt her stelltet her habt hergestellt hattet .............. werdet herstellen
sie (Sie) stellen her stellten her haben hergestellt hatten .............. werden herstellen
ein Produkt herstellen - to manufacture a product Gleichgewicht herstellen
eine Verbindung herstellen (Telekommunikation) Nach Auskunft des Herstellers
hinbringen bisey götürmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich bringe hin brachte hin habe hingebracht hatte .............. werde hinbringen
du bringst hin brachtest hin hast hingebracht hattest .............. wirst hinbringen
er (sie, es) bringt hin brachte hin hat hingebracht hatte .............. wird hinbringen
wir bringen hin brachten hin haben hingebracht hatten .............. werden hinbringen
ihr bringt hin brachtet hin habt hingebracht hattet .............. werdet hinbringen
sie (Sie) bringen hin brachten hin haben hingebracht hatten .............. werden hinbringen
hinfallen yere düsmek, düsmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich falle hin fiel hin bin hingefallen war .............. werde hinfallen
du fällst hin fielst hin bist hingefallen warst .............. wirst hinfallen
er (sie, es) fällt hin fiel hin ist hingefallen war .............. wird hinfallen
wir fallen hin fielen hin sind hingefallen waren .............. werden hinfallen
ihr fallt hin fielt hin seid hingefallen wart .............. werdet hinfallen
sie (Sie) fallen hin fielen hin sind hingefallen waren .............. werden hinfallen
hinsehen (bir yere) bakmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich sehe hin sah hin habe hingesehen hatte .............. werde hinsehen
du siehst hin sahst hin hast hingesehen hattest .............. wirst hinsehen
er (sie, es) sieht hin sah hin hat hingesehen hatte .............. wird hinsehen
wir sehen hin sahen hin haben hingesehen hatten .............. werden hinsehen
ihr seht hin saht hin habt hingesehen hattet .............. werdet hinsehen
sie (Sie) sehen hin sahen hin haben hingesehen hatten .............. werden hinsehen
genau hinsehen
hoffen ümit etmek, ummak auf-Akk
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich hoffe hoffte habe gehofft hatte .............. werde hoffen
du hoffst hofftest hast gehofft hattest .............. wirst hoffen
er (sie, es) hofft hoffte hat gehofft hatte .............. wird hoffen
wir hoffen hofften haben gehofft hatten .............. werden hoffen
ihr hofft hofftet habt gehofft hattet .............. werdet hoffen
sie (Sie) hoffen hofften haben gehofft hatten .............. werden hoffen
bulup getirmek, alip getirmek, gidip getirmek, (soluk) almak, (doktor, vb.) çagirmak, alip gitmek, (doktor)
holen
çagirmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich hole holte habe geholt hatte .............. werde holen
du holst holtest hast geholt hattest .............. wirst holen
er (sie, es) holt holte hat geholt hatte .............. wird holen
wir holen holten haben geholt hatten .............. werden holen
ihr holt holtet habt geholt hattet .............. werdet holen
sie (Sie) holen holten haben geholt hatten .............. werden holen
abholen holen lassen Der Teufel soll ihn holen! sich bei jemandem Rat holen
hören duymak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich höre hörte habe gehört hatte .............. werde hören
du hörst hörtest hast gehört hattest .............. wirst hören
er (sie, es) hört hörte hat gehört hatte .............. wird hören
wir hören hörten haben gehört hatten .............. werden hören
ihr hört hörtet habt gehört hattet .............. werdet hören
sie (Sie) hören hörten haben gehört hatten .............. werden hören
Ich hörte einen Lärm. vom Hörensagen Hören Sie auf meinen Rat! - Take my advice!
überhören - ignore Er tat so, als ob er mich nicht hören würde. Ich hörte es zufällig. - I chanced to hear it.
informieren bilgi vermek, haber vermek, haberdar etmek, bilgi edinmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich informiere informierte habe informiert hatte .............. werde informieren
du informierst informiertest hast informiert hattest .............. wirst informieren
er (sie, es) informiert informierte hat informiert hatte .............. wird informieren
wir informieren informierten haben informiert hatten .............. werden informieren
ihr informiert informiertet habt informiert hattet .............. werdet informieren
sie (Sie) informieren informierten haben informiert hatten .............. werden informieren

interessieren, sich ilgilendirmek, ilgisini cekmek für+Akk


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich interessiere mich interessierte mich habe mich interessiert hatte .............. werde mich interessieren
du interessierst dich interessiertest dich hast dich interessiert hattest .............. wirst dich interessieren
er (sie, es) interessiert sich interessierte sich hat sich interessiert hatte .............. wird sich interessieren
wir interessieren uns interessierten uns haben uns interessiert hatten .............. werden uns interessieren
ihr interessiert euch interessiertet euch habt euch interessiert hattet .............. werdet euch interessieren
sie (Sie) interessieren sich interessierten sich haben sich interessiert hatten .............. werden sich interessieren
Interessierst du dich für ... ? Wen interessiert das schon?
Nein, das interessiert mich nicht.
irren, sich yanilmak, aldanmak, yolunu sasirmak, ' yanilmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich irre mich irrte mich habe mich geirrt hatte .............. werde mich irren
du irrst dich irrtest dich hast mich geirrt hattest .............. wirst dich irren
er (sie, es) irrt sich irrte sich hat mich geirrt hatte .............. wird sich irren
wir irren uns irrten uns haben mich geirrt hatten .............. werden uns irren
ihr irrt euch irrtet euch habt mich geirrt hattet .............. werdet euch irren
sie (Sie) irren sich irrten sich haben mich geirrt hatten .............. werden sich irren
Wenn ich mich nicht irre ... - If I am not mistaken ...
kaufen satin almak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich kaufe kaufte habe gekauft hatte .............. werde kaufen
du kaufst kauftest hast gekauft hattest .............. wirst kaufen
er (sie, es) kauft kaufte hat gekauft hatte .............. wird kaufen
wir kaufen kauften haben gekauft hatten .............. werden kaufen
ihr kauft kauftet habt gekauft hattet .............. werdet kaufen
sie (Sie) kaufen kauften haben gekauft hatten .............. werden kaufen
von der Stange kaufen Ich möchte eine Kamera kaufen. - I want to buy a camera.
Ich werde ein ... kaufen. Ich würde das Haus kaufen, wenn es billiger wäre.
kennen bilmek, tanimak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich kenne kannte habe gekannt hatte .............. werde kennen
du kennst kanntest hast gekannt hattest .............. wirst kennen
er (sie, es) kennt kannte hat gekannt hatte .............. wird kennen
wir kennen kannten haben gekannt hatten .............. werden kennen
ihr kennt kanntet habt gekannt hattet .............. werdet kennen
sie (Sie) kennen kannten haben gekannt hatten .............. werden kennen
Ich kenne ihn gut. kennen lernen Lerne kennen!
klingeln (zili) çalmak, çingiragi çekmek, zili çalmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich klingle / klingele klingelte habe geklingelt hatte .............. werde klinglen
du klingelst klingeltest hast geklingelt hattest .............. wirst klinglen
er (sie, es) klingelt klingelte hat geklingelt hatte .............. wird klinglen
wir klinglen klingelten haben geklingelt hatten .............. werden klinglen
ihr klingelt klingeltet habt geklingelt hattet .............. werdet klinglen
sie (Sie) klinglen klingelten haben geklingelt hatten .............. werden klinglen

kochen kaynamak, pisirmek, kaynatmak, pismek


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich koche kochte habe gekocht hatte .............. werde kochen
du kochst kochtest hast gekocht hattest .............. wirst kochen
er (sie, es) kocht kochte hat gekocht hatte .............. wird kochen
wir kochen kochten haben gekocht hatten .............. werden kochen
ihr kocht kochtet habt gekocht hattet .............. werdet kochen
sie (Sie) kochen kochten haben gekocht hatten .............. werden kochen
aufkochen lassen Siedepunkt Tee/Kaffee kochen
backen einkochen; verkochen Das Wasser kocht/brodelt/siedet.
Mach schnell! Die Milch kocht über. - Hurry up! The milk is boiling over.
kommen gelmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich komme kamm bin gekommen war .............. werde kommen
du kommst kammst bist gekommen warst .............. wirst kommen
er (sie, es) kommt kamm ist gekommen war .............. wird kommen
wir kommen kammen sind gekommen waren .............. werden kommen
ihr kommt kammt seid gekommen wart .............. werdet kommen
sie (Sie) kommen kammen sind gekommen waren .............. werden kommen
an den Tag kommen das kommt nicht von ungefähr
aus der Übung kommen Er wird wohl (nicht) kommen.
dahinter kommen Das kommt darauf an! - That depends!
Danke für das Kommen. Das kommt nicht in Frage! - It"s out of the question!
das Kommen und Gehen Er möchte wissen, weshalb du nicht gekommen bist.
es kommt darauf an, ob ... falls/wenn er kommen sollte (Möglichkeit)
Wenn (falls) er kommen sollte ... Es dauert lange, bis der Zug kommt. - The train will be long in coming.
wir warten auf sein Kommen Woher kommt er?
Kommt Zeit, kommt Rat. Woher kommt Paul?
Ob er wohl kommt? zu kurz kommen
Sie kommt aus Brasilien. Kommst du auch?
Woher kommen Sie? zu spät kommen - to be late
konjugieren (fiil) çekmek, fiil çekmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich konjugiere konjugierte habe konjugiert hatte .............. werde konjugieren
du konjugierst konjugiertest hast konjugiert hattest .............. wirst konjugieren
er (sie, es) konjugiert konjugierte hat konjugiert hatte .............. wird konjugieren
wir konjugieren konjugierten haben konjugiert hatten .............. werden konjugieren
ihr konjugiert konjugiertet habt konjugiert hattet .............. werdet konjugieren
sie (Sie) konjugieren konjugierten haben konjugiert hatten .............. werden konjugieren
können yapabilmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich kann konnte habe gekonnt hatte .............. werde können
du kannst konntest hast gekonnt hattest .............. wirst können
er (sie, es) kann konnte hat gekonnt hatte .............. wird können
wir können konnten haben gekonnt hatten .............. werden können
ihr könnt konntet habt gekonnt hattet .............. werdet können
sie (Sie) können konnten haben gekonnt hatten .............. werden können
Da kann ich nichts machen. Können gemacht werden ...
Das Wetter könnte nicht schöner sein. Können Sie mir helfen?
Du kannst beruhigt sein. Könnten Sie mir bitte sagen, ...
Du kannst mich gerne haben. kann (sein)
eine Sprache können Immer wenn ich kann …
Er käme wenn er könnte. Ja, das kann ich tun.
es kann sein, dass … Kannst du deine Lektion auswendig? Ja ich kann sie.
Ich kann nichts dafür. - I can"t help it. Können wir einen Tisch haben? (im Restaurant)
Ich könnte, aber ich mag nicht. Könnten wir bitte ... haben? (im Restaurant)
Ich konnte mich nicht konzentrieren. Man kann nie wissen. - Nunca se sabe.
kann als Referenzmaterial verwendet werden Rauchen kann Ihrer Gesundheit schaden.
Kann ich Ihnen helfen? Rette sich wer kann!
Kann nur gemacht werden … Wir haben getan, was wir konnten.
kontrollieren kontrol etmek, denetlemek, teftis etmek, yoklamak, muayene etmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich kontrolliere kontrollierte habe kontrolliert hatte .............. werde kontrollieren
du kontrollierst kontrolliertest hast kontrolliert hattest .............. wirst kontrollieren
er (sie, es) kontrolliert kontrollierte hat kontrolliert hatte .............. wird kontrollieren
wir kontrollieren kontrollierten haben kontrolliert hatten .............. werden kontrollieren
ihr kontrolliert kontrolliertet habt kontrolliert hattet .............. werdet kontrollieren
sie (Sie) kontrollieren kontrollierten haben kontrolliert hatten .............. werden kontrollieren

korrigieren düzeltmek, tashih etmek


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich korrigiere korrigierte habe korrigiert hatte .............. werde korrigieren
du korrigierst korrigiertest hast korrigiert hattest .............. wirst korrigieren
er (sie, es) korrigiert korrigierte hat korrigiert hatte .............. wird korrigieren
wir korrigieren korrigierten haben korrigiert hatten .............. werden korrigieren
ihr korrigiert korrigiertet habt korrigiert hattet .............. werdet korrigieren
sie (Sie) korrigieren korrigierten haben korrigiert hatten .............. werden korrigieren

kosten tatmak, olmak, para etmek


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich koste kostete habe gekostet hatte .............. werde kosten
du kostest kostetest hast gekostet hattest .............. wirst kosten
er (sie, es) kostet kostete hat gekostet hatte .............. wird kosten
wir kosten kosteten haben gekostet hatten .............. werden kosten
ihr kostet kostetet habt gekostet hattet .............. werdet kosten
sie (Sie) kosten kosteten haben gekostet hatten .............. werden kosten
Der Koch kostet die Suppe. Wie viel kostet das?
Es kostet uns nichts, zu helfen. Wie viel kostet das Zimmer pro Tag?
Überwindung kosten wird kosten
Was kostet ...? - Wie viel kostet ...? - Wie viel macht es? - How much is it? Wie viel kosten diese Bücher?
kümmern, sich bakmak, ilgilenmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich kümmere mich kümmerte mich habe mich gekümmert hatte .............. werde mich kümmern
du kümmerst dich kümmertest dich hast dich gekümmert hattest .............. wirst dich kümmern
er (sie, es) kümmert sich kümmerte sich hat sich gekümmert hatte .............. wird sich kümmern
wir kümmern uns kümmerten uns haben uns gekümmert hatten .............. werden uns kümmern
ihr kümmert euch kümmertet euch habt euch gekümmert hattet .............. werdet euch kümmern
sie (Sie) kümmern sich kümmerten sich haben sich gekümmert hatten .............. werden sich kümmern

lachen gülmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich lache lachte habe gelacht hatte .............. werde lachen
du lachst lachtest hast gelacht hattest .............. wirst lachen
er (sie, es) lacht lachte hat gelacht hatte .............. wird lachen
wir lachen lachten haben gelacht hatten .............. werden lachen
ihr lacht lachtet habt gelacht hattet .............. werdet lachen
sie (Sie) lachen lachten haben gelacht hatten .............. werden lachen
Bringe mich nicht zum Lachen. Wer zuletzt lacht, lacht am besten.
Der lachende Dritte (Wenn zwei sich streiten ...)

lassen -ye izin vermek, birakmak, terk etmek, yaptirmak, -dirmak, -tirmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich lasse ließ habe gelassen hatte .............. werde lassen
du lässt ließest hast gelassen hattest .............. wirst lassen
er (sie, es) lässt ließ hat gelassen hatte .............. wird lassen
wir lassen ließen haben gelassen hatten .............. werden lassen
ihr lasst ließet habt gelassen hattet .............. werdet lassen
sie (Sie) lassen ließen haben gelassen hatten .............. werden lassen
abfahren lassen Lasst uns zum Wesentlichen kommen. Lass uns Frieden schliessen.
allein lassen leben und leben lassen Lassen Sie sich nicht betrügen!
zugehen lassen Geld springen lassen lassen von - desistir de; renunciar a
aufkochen lassen mit sich handeln lassen jemanden über die Klinge springen lassen
zufrieden lassen Motor einlaufen lassen jemanden über die Klinge springen lassen
ausreden lassen nichts von sich verlauten lassen jemanden warten lassen
fliegen lassen Lass mich in Frieden! Das lässt sich (noch) nicht sagen.
bestimmen lassen sich etwas bieten lassen Das lässt sich trinken. Das ist trinkbar.
bestrahlen lassen sich munden lassen beiseite lassen; außer acht lassen
Lasst mich los! sich nichts vormachen lassen ausfallen lassen; nicht stattfinden
Lasst uns beten sich operieren lassen Wie lässt sich das erklären?
ruhen lassen sich sehen lassen können ich habe dich rufen lassen
gelten lassen unangefochten lassen ich habe ihn wissen lassen
hinter sich lassen unbeachtet lassen jemandem etwas zufliessen lassen (fig)
hochleben lassen unerwähnt lassen jemandem Recht widerfahren lassen
holen lassen verlautbaren lassen in Ruhe lassen - to leave alone
Lass mich! verschwinden lassen jemanden (hoch)leben lassen
Lass mich sehen! vom Stapel laufen lassen jemanden im Unklaren lassen
sich sehen lassen es ankommen lassen auf Die Sekretärin lässt fragen, ob ...
sein Leben lassen es dabei bewenden lassen durch den Kopf gehen lassen.
sich gehen lassen Es lässt mich kalt. - It leaves me cold. Eine Person links liegen lassen.
sich trauen lassen Ich lasse einen Arzt rufen. - I"ll send for the doctor.
merken lassen Das lässt sich nicht leugnen. - There"s no denying.
vom Stapel lassen Lass den Kopf nicht hängen! - Don"t be down in the mouth!
die Hand lassen von Lass dich nicht unterkriegen! - Don"t be down in the mouth! - Keep your tail up!
auf sich warten lassen Ich habe meine Tasche im Zug liegen lassen. - I"ve left my bag in the train.
die Finger davon lassen jemandem Zeit lassen - to give someone time
Das lässt sich vertuschen. jemanden hängen lassen; jemanden im Stich lassen
Lass die Finger davon! sich Zeit lassen; sich Zeit nehmen -to take up time
laufen kosmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich laufe lief bin gelaufen war .............. werde laufen
du läufst liefst bist gelaufen warst .............. wirst laufen
er (sie, es) läuft lief ist gelaufen war .............. wird laufen
wir laufen liefen sind gelaufen waren .............. werden laufen
ihr lauft lieft seid gelaufen wart .............. werdet laufen
sie (Sie) laufen liefen sind gelaufen waren .............. werden laufen
am laufenden Band die Dinge laufen lassen - to let things slide
den Dieb laufen lassen ein Programm laufen lassen (ausführen) - to run
Laufen und Gehen ist gesund. Mein Wagen läuft prima.. - My car is running very nicely.
laufendes Jahr schnell/langsam laufen
leer laufen (Maschine) vom Stapel laufen lassen
leben yasam, yasamak, hayatta olmak, oturmak, ikamet etmek, beslenmek yasam, hayat, ömür, yasanti
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich lebe lebte habe gelebt hatte .............. werde leben
du lebst lebtest hast gelebt hattest .............. wirst leben
er (sie, es) lebt lebte hat gelebt hatte .............. wird leben
wir leben lebten haben gelebt hatten .............. werden leben
ihr lebt lebtet habt gelebt hattet .............. werdet leben
sie (Sie) leben lebten haben gelebt hatten .............. werden leben
am Leben bleiben ein neues Leben beginnen - to turn over a new leaf
auf Leben und Tod im Laufe meines Lebens - in the course of my life
außerirdisches Leben in Saus und Braus leben- to live on the fat of the land
Das Possenspiel des Lebens Leben und Arbeiten in der Informationsgesellschaft
das tägliche Leben Sie leben von einer kleinen Rente. - They live on a small retirement pension.
Er lebt wie ein König. in gesunder Umgebung lebend
für sich leben Mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen.
genug zu leben Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir
gut leben Rein im Leben, frei von Verbrechen.
hochleben lassen Seefahrt ist notwendig, Leben nicht.
Ich lebe nicht gerne alleine. leben und leben lassen
in den Tag hinein leben sein Leben lassen
ins Leben gerufenes Projekt unter Einsatz des Lebens
knapp leben intravital (während des Lebens)
Leben Sie wohl! jemandem nach dem Leben trachten

legen koymak, yatirmak, yerlestirmek, sermek, yaymak, dösemek, yumurtlamak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich lege legte habe gelegt hatte .............. werde legen
du legst legtest hast gelegt hattest .............. wirst legen
er (sie, es) legt legte hat gelegt hatte .............. wird legen
wir legen legten haben gelegt hatten .............. werden legen
ihr legt legtet habt gelegt hattet .............. werdet legen
sie (Sie) legen legten haben gelegt hatten .............. werden legen
an den Tag legen Hand an sich legen sich ins Zeug legen; sich ins Zeug werfen
das Legen sich aufs Ohr legen zu Bett gehen; sich ins Bett legen
Feuer legen zugrunde legen auf die hohe Kante legen
sich legen Wert legen auf
leihen borç vermek, ödünç vermek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich leihe lieh habe geliehen hatte .............. werde leihen
du leihst liehst hast geliehen hattest .............. wirst leihen
er (sie, es) leiht lieh hat geliehen hatte .............. wird leihen
wir leihen liehen haben geliehen hatten .............. werden leihen
ihr leiht lieht habt geliehen hattet .............. werdet leihen
sie (Sie) leihen liehen haben geliehen hatten .............. werden leihen

lernen ögrenmek, okumak, çalismak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich lerne lernte habe gelernt hatte .............. werde lernen
du lernst lerntest hast gelernt hattest .............. wirst lernen
er (sie, es) lernt lernte hat gelernt hatte .............. wird lernen
wir lernen lernten haben gelernt hatten .............. werden lernen
ihr lernt lerntet habt gelernt hattet .............. werdet lernen
sie (Sie) lernen lernten haben gelernt hatten .............. werden lernen
Auch vom Feind lernen ist Recht. Wir sind hier um zu lernen/studieren.
auswendig lernen - to learn by heart Wo hast du das gelernt?
Dank einer Freundin lernte ich Deutsch sprechen. Lerne kennen!
Durch Lehren lernen wir. Lerne zu verlieren.
Höre nicht auf zu lernen. kennen lernen
Lernet, gewarnt, rechttun und nicht missachten die Götter! etwas lernen - to learn about s.th.
Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir.
Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. (Nicht fürs Leben lernen wir, sondern für die Schule).
Was man in der Jugend nicht lernt, lernt man im Alter niemals. (Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr.)
Wir müssen den Dialog auswendig lernen. - We have to memorize the dialog.
Er ging in die USA und lernte Englisch in 4 Monaten. - He went to the States and picked up English in 4 months.
Ich lerne Englisch nach einer neuen Methode. - I am learning English by a new method.
lesen okumak, (ekin/ürün) toplamak, devsirmek, ders vermek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich lese las habe gelesen hatte .............. werde lesen
du liest lasest hast gelesen hattest .............. wirst lesen
er (sie, es) liest las hat gelesen hatte .............. wird lesen
wir lesen lasen haben gelesen hatten .............. werden lesen
ihr lest laset habt gelesen hattet .............. werdet lesen
sie (Sie) lesen lasen haben gelesen hatten .............. werden lesen
Ähren lesen Es ist griechisch, man liest es nicht. [Es ist zu schwer]
Ich lese dein Buch. Förderprogramm im Bereich Buch und Lesen
Ich lese immer diese Zeitschrift. Ich lese sehr gern. - I am fond of reading.
Sie kann nicht einmal lesen und schreiben. wieder lesen; erneut lesen - to reread
lieben sevmek, hoslanmak, begenmek, âsik olmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich liebe liebte habe geliebt hatte .............. werde lieben
du liebst liebtest hast geliebt hattest .............. wirst lieben
er (sie, es) liebte liebte hat geliebt hatte .............. wird lieben
wir lieben liebten haben geliebt hatten .............. werden lieben
ihr liebt liebtet habt geliebt hattet .............. werdet lieben
sie (Sie) lieben liebten haben geliebt hatten .............. werden lieben
bis über die Ohren verliebt in Jung stirbt, wen die Götter lieben.
Ich liebe dich. - I love you. Liebe und tu, was du willst!
liefern saglamak, teslim etmek, göndermek, tedarik etmek, (kanit) göstermek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich liefere lieferte habe geliefert hatte .............. werde liefern
du lieferst liefertest hast geliefert hattest .............. wirst liefern
er (sie, es) liefert lieferte hat geliefert hatte .............. wird liefern
wir liefern lieferten haben geliefert hatten .............. werden liefern
ihr liefert liefertet habt geliefert hattet .............. werdet liefern
sie (Sie) liefern lieferten haben geliefert hatten .............. werden liefern
Auslieferung; Lieferung lieferbar; vorrätig - available; in stock
Wenn Waren mit geringerer Güte geliefert werden, ... - If inferior products are tendered for delivery, ...

liegen yatmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich liege lag habe gelegen hatte .............. werde liegen
du liegst lagst hast gelegen hattest .............. wirst liegen
er (sie, es) liegt lag hat gelegen hatte .............. wird liegen
wir liegen lagen haben gelegen hatten .............. werden liegen
ihr liegt lagt habt gelegen hattet .............. werdet liegen
sie (Sie) liegen lagen haben gelegen hatten .............. werden liegen
das Problem liegt bei … jemandem auf der Tasche liegen
falsch liegen offensichtlich sein; auf der Hand liegen - to be plain to see
Ich liege im Bett. wie die Dinge liegen - as matters stand
im Schlafe liegen Der Hauptsitz liegt in den USA.
Wo liegt/ist der Bahnhof? Die Gabel liegt unter dem Tisch.
zu Tage liegend; oberirdisch Die Schuld liegt bei mir! - I am to blame!
zugrunde liegen Eine Person links liegen lassen.
Da liegt der Hase im Pfeffer! - That"s the snag! Es liegt an ihm. - It"s up to him.
Da liegt der Hund begraben. - There"s the rub.
machen yapmak, etmek, imal etmek, düzeltmek, toplamak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich mache machte habe gemacht hatte .............. werde machen
du machst machtest hast gemacht hattest .............. wirst machen
er (sie, es) macht machte hat gemacht hatte .............. wird machen
wir machen machten haben gemacht hatten .............. werden machen
ihr macht machtet habt gemacht hattet .............. werdet machen
sie (Sie) machen machten haben gemacht hatten .............. werden machen
Da kann ich nichts machen. andere schlecht machen - to run down other people
Das kann er mit uns nicht machen. Das habe ich selbst gemacht. - This is of my own making.
Das macht man nicht so. Warum machst du das?
Das macht nichts. - That doesn"t matter. Was machst Du? - What are you doing?
es kurz machen Was macht ihr?- What are they doing?
es macht nichts- it doesn"t matter was sich machen lässt
Ich würde das nie machen. Was soll ich machen? - What am I to do? ; What shall I do?
Kann nur gemacht werden … Wie viel macht es? Wie viel kostet es?- How much is it?
Können gemacht werden ... Macht nichts! - Never mind!
sich auf den Weg machen sich die Arbeit machen (zu)
meinen anlamina gelmek, sanmak, zannetmek, düsünmek, demek, söylemek, demek istemek, kastetmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich meine meinte habe gemeint hatte .............. werde meinen
du meinst meintest hast gemeint hattest .............. wirst meinen
er (sie, es) meint meintet hat gemeint hatte .............. wird meinen
wir meinen meinten haben gemeint hatten .............. werden meinen
ihr meint meintet habt gemeint hattet .............. werdet meinen
sie (Sie) meinen meinten haben gemeint hatten .............. werden meinen
Das will ich meinen! Ich meine ... Meinst du nicht? - Don"t you think so?
es gut meinen Was meinen Sie?
merken farkina varmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich merke merkte habe gemerkt hatte .............. werde merken
du merkst merktest hast gemerkt hattest .............. wirst merken
er (sie, es) merkt merkte hat gemerkt hatte .............. wird merken
wir merken merkten haben gemerkt hatten .............. werden merken
ihr merkt merktet habt gemerkt hattet .............. werdet merken
sie (Sie) merken merkten haben gemerkt hatten .............. werden merken
Ich werde es mir merken. Ich werde mich daran erinnern. sich etwas merken
merken lassen sich nichts merken lassen
mieten ev kiralamak, kiralamak, (kirayla) tutmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich miete mietete habe gemietet hatte .............. werde mieten
du mietest mietetest hast gemietet hattest .............. wirst mieten
er (sie, es) mietet mietete hat gemietet hatte .............. wird mieten
wir mieten mieteten haben gemietet hatten .............. werden mieten
ihr mietet mietetet habt gemietet hattet .............. werdet mieten
sie (Sie) mieten mieteten haben gemietet hatten .............. werden mieten
Ich möchte einen Wagen mieten. - I wish to rent a car.
mitbringen yaninda getirmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich bringe mit brachte mit habe mitgebracht hatte .............. werde mitbringen
du bringst mit brachtest mit hast mitgebracht hattest .............. wirst mitbringen
er (sie, es) bringt mit brachte mit hat mitgebracht hatte .............. wird mitbringen
wir bringen mit brachten mit haben mitgebracht hatten .............. werden mitbringen
ihr bringt mit brachtet mit habt mitgebracht hattet .............. werdet mitbringen
sie (Sie) bringen mit brachten mit haben mitgebracht hatten .............. werden mitbringen
mit sich bringen Wenn Sie einen Freund oder Kollegen mitbringen möchten, …
Möchtest Du, das ich ein Buch aus der Bibliothek mitbringe? - Shall I get you a book from the library?
mitkommen beraber gitmek, beraber gelmek, eslik etmek, refakat etmek, yetismek, takip edebilmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich komme mit kam mit bin mitgekommen war .............. werde mitkommen
du kommst mit kamst mit bist mitgekommen warst .............. wirst mitkommen
er (sie, es) kommt mit kam mit ist mitgekommen war .............. wird mitkommen
wir kommen mit kamen mit sind mitgekommen waren .............. werden mitkommen
ihr kommt mit kamt mit seid mitgekommen wart .............. werdet mitkommen
sie (Sie) kommen mit kamen mit sind mitgekommen waren .............. werden mitkommen
Ich komme mit. Komm mit uns! Komm mit mir!- Come along with me!
mitnehmen yanina almak, alip götürmek, perisan etmek, hirpalamak, yormak, pestilini çikarmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich nehme mit nahm mit habe mitgenommen hatte .............. werde mitnehmen
du nimmst mit nahmst mit hast mitgenommen hattest .............. wirst mitnehmen
er (sie, es) nimmt mit nahm mit hat mitgenommen hatte .............. wird mitnehmen
wir nehmen mit nahmen mit haben mitgenommen hatten .............. werden mitnehmen
ihr nehmt mit nahmt mit habt mitgenommen hattet .............. werdet mitnehmen
sie (Sie) nehmen mit nahmen mit haben mitgenommen hatten .............. werden mitnehmen
in der Hand tragen Sie haben nichts mitgenommen.
mitteilen iletmek, bildirmek, haber vermek, haber iletmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich teile mit teilte mit habe mitgeteilt hatte .............. werde mitteilen
du teilst mit teiltest mit hast mitgeteilt hattest .............. wirst mitteilen
er (sie, es) teilt mit teilte mit hat mitgeteilt hatte .............. wird mitteilen
wir teilen mit teilten mit haben mitgeteilt hatten .............. werden mitteilen
ihr teilt mit teiltet mit habt mitgeteilt hattet .............. werdet mitteilen
sie (Sie) teilen mit teilten mit haben mitgeteilt hatten .............. werden mitteilen
möchten (futur
istemek, arzu etmek
"mögen")
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich mag mochte habe gemocht hatte .............. werde mögen
du magst mochtest hast gemocht hattest .............. wirst mögen
er (sie, es) mag mochte hat gemocht hatte .............. wird mögen
wir mögen mochten haben gemocht hatten .............. werden mögen
ihr mögt mochtet habt gemocht hattet .............. werdet mögen
sie (Sie) mögen mochten haben gemocht hatten .............. werden mögen
Danke, ich möchte nicht mehr. Das Getränk, das ich am liebsten mag, ist ..
Ich mag ... - I like ... Ich könnte, aber ich mag nicht.
Ich mag sie/ihn. Ich möchte den Geschäftsführer sprechen. - I want to see the manager.
Ich möchte, dass du das tust. Ich möchte eine Kamera kaufen. - I want to buy a camera.
Ich möchte diesen Film sehen. Ich möchte einen großen/kleinen Wagen mieten.
Ich möchte ein ruhiges Zimmer. - I want a quiet room Ich möchte einen Tisch für 4 Personen reservieren
Ich möchte eine Fahrkarte nach ... Ich möchte etwas mehr. (z. B. essen)
Ich möchte gerne etwas essen/trinken. Ich möchte mein Geld zurück! - I want to get my money back!
Möchten Sie etwas essen? Von wem mag der Brief sein? - Von wem der Brief wohl ist?
Ich möchte (mit) Herrn Baum sprechen. Was auch immer es ist. - Was es auch sein mag.
Ich möchte weder Tee noch Kaffee. Was möchten Sie wissen?
Ich möchte wissen, weshalb … Welches Buch möchtest du?
lieber haben; lieber mögen; lieber wollen/möchten wenn du möchtest
Möchten Sie ...? Wer mag wohl dieser Mann sein?
Möchtest du ein Eis? Wir möchten gern bestellen.
Möchtest du noch ein Bier? Wohin möchtest du fahren?
Sie fragt mich, ob ich ... mag. Sie mag Kinder.
mögen hoslanmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich mag mochte habe gemocht hatte .............. werde mögen
du magst mochtest hast gemocht hattest .............. wirst mögen
er (sie, es) mag mochte hat gemocht hatte .............. wird mögen
wir mögen mochten haben gemocht hatten .............. werden mögen
ihr mögt mochtet habt gemocht hattet .............. werdet mögen
sie (Sie) mögen mochten haben gemocht hatten .............. werden mögen
Danke, ich möchte nicht mehr. Wer mag wohl dieser Mann sein?
Ich könnte, aber ich mag nicht. Ich möchte den Geschäftsführer sprechen. - I want to see the manager.
Ich mag ... - I like ... Ich möchte eine Kamera kaufen. - I want to buy a camera.
Wohin möchtest du fahren? Was auch immer es ist. - Was es auch sein mag.
Ich möchte, dass du das tust. Ich möchte einen Tisch für 4 Personen reservieren
Wir möchten gern bestellen. Ich möchte etwas mehr. (z. B. essen)
Möchten Sie etwas essen? Ich möchte gerne etwas essen/trinken.
Ich möchte diesen Film sehen. Ich möchte mein Geld zurück! - I want to get my money back!
Ich möchte ein ruhiges Zimmer. - I want a quiet room Ich möchte (mit) Herrn Baum sprechen.
Ich möchte eine Fahrkarte nach … Ich möchte weder Tee noch Kaffee.
Möchtest du ein Eis? Ich möchte wissen, weshalb …
Möchtest du noch ein Bier? lieber haben; lieber mögen; lieber wollen/möchten
Von wem mag der Brief sein? Was möchten Sie wissen?
müssen zorunda olmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich muss musste habe gemusst hatte .............. werde müssen
du musst musstest hast gemusst hattest .............. wirst müssen
er (sie, es) muss musste hat gemusst hatte .............. wird müssen
wir müssen mussten haben gemusst hatten .............. werden müssen
ihr müsst musstet habt gemusst hattet .............. werdet müssen
sie (Sie) müssen mussten haben gemusst hatten .............. werden müssen
Das muss heute noch fertig werden. Sie musste viel hinunterschlucken. - She had to swallow a lot.
Du wirst ... müssen. Er müsste eigentlich schon da sein.
Ich muss arbeiten. Ich muss darüber nachdenken.
nehmen almak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich nehme nahm habe genommen hatte .............. werde nehmen
du nimmst nahmst hast genommen hattest .............. wirst nehmen
er (sie, es) nimmt nahm hat genommen hatte .............. wird nehmen
wir nehmen nahmen haben genommen hatten .............. werden nehmen
ihr nehmt nahmt habt genommen hattet .............. werdet nehmen
sie (Sie) nehmen nahmen haben genommen hatten .............. werden nehmen
Abstand nehmen von zu sich nehmen kein Blatt vor den Mund nehmen
an sich nehmen zur Frau nehmen Nehmen Sie bitte Platz. - Sit down, please.
auf sich nehmen Platz nehmen Nehmen Sie doch noch etwas Fleisch!
beim Wort nehmen Rache nehmen Schaden nehmen; zu Schaden kommen
(etwas) ernst nehmen Maß nehmen in acht nehmen - to take care of
etwas in Angriff nehmen Wie man`s nimmt! auf die leichte Schulter nehmen
in Beschlag nehmen zu nehmen verstehen ein Taxi nehmen - take a taxi
notieren not etmek, kaydetmek, kote etmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich notiere notierte habe notiert hatte .............. werde notieren
du notierst notiertest hast notiert hattest .............. wirst notieren
er (sie, es) notiert notierte hat notiert hatte .............. wird notieren
wir notieren notierten haben notiert hatten .............. werden notieren
ihr notiert notiertet habt notiert hattet .............. werdet notieren
sie (Sie) notieren notierten haben notiert hatten .............. werden notieren
öffnen açmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich öffne öffnete habe geöffnet hatte .............. werde öffnen
du öffnest öffnetest hast geöffnet hattest .............. wirst öffnen
er (sie, es) öffnet öffnete hat geöffnet hatte .............. wird öffnen
wir öffnen öffneten haben geöffnet hatten .............. werden öffnen
ihr öffnet öffnetet habt geöffnet hattet .............. werdet öffnen
sie (Sie) öffnen öffneten haben geöffnet hatten .............. werden öffnen
aufdrücken Kontakt (Stromkreis) öffnen Ich öffnete den Brief. Befehl "ÖFFNEN" - OPEN command
ordnen düzenlemek, tertip etmek, düzeltmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich ordne ordnete habe geordnet hatte .............. werde ordnen
du ordnest ordnetest hast geordnet hattest .............. wirst ordnen
er (sie, es) ordnet ordnete hat geordnet hatte .............. wird ordnen
wir ordnen ordneten haben geordnet hatten .............. werden ordnen
ihr ordnet ordnetet habt geordnet hattet .............. werdet ordnen
sie (Sie) ordnen ordneten haben geordnet hatten .............. werden ordnen
ein Ganzes bilden (Alles) in Ordnung? - It is all right?
Alphabetisches Ordnen Friede ist die Ruhe der Ordnung
Bauen Sie Dokumente so auf, dass ... - Organize documents so they ... in Grade einteilen
Jedem Checkpunkt wurde von der Arbeitsgruppe eine Prioritätsstufe zugeordnet. in Stufen einteilen
Ordnen Sie Beschriftungen explizit ihren Kontrollelementen zu. - Associate labels explicitly with their controls.
paketlemek, ambalajlamak, yakalamak, tutmak, kapmak, basarmak, becermek, etkilemek, duygulandirmak
packen
paket, bohça, çikin
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich packe packte habe gepackt hatte .............. werde packen
du packst packtest hast gepackt hattest .............. wirst packen
er (sie, es) packt packte hat gepackt hatte .............. wird packen
wir packen packten haben gepackt hatten .............. werden packen
ihr packt packtet habt gepackt hattet .............. werdet packen
sie (Sie) packen packten haben gepackt hatten .............. werden packen
passen uymak, yakismak, isine gelmek, pas geçmek, pas vermek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich passe passte habe gepasst hatte .............. werde passen
du passt passtest hast gepasst hattest .............. wirst passen
er (sie, es) passt passte hat gepasst hatte .............. wird passen
wir passen passten haben gepasst hatten .............. werden passen
ihr passt passtet habt gepasst hattet .............. werdet passen
sie (Sie) passen passten haben gepasst hatten .............. werden passen
es passt nicht - it doesn"t fit das passt sich nicht
Welche Bilder passen? Die Farben passen nicht zusammen. - The colours do not match.
auf ein Spiel/eine Runde verzichten (Kartenspiel) Diese Kleidung steht dir gut. - This dress suits you well.
passieren geçmek, asmak, süzmek, olmak, vuku bulmak, basa gelmek, ugramak, geçirmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich passiere passierte bin passiert war .............. werde passieren
du passierst passiertest bist passiert warst .............. wirst passieren
er (sie, es) passiert passierte ist passiert war .............. wird passieren
wir passieren passierten sind passiert waren .............. werden passieren
ihr passiert passiertet seid passiert wart .............. werdet passieren
sie (Sie) passieren passierten sind passiert waren .............. werden passieren
Das kann passieren. Was ist mit ihm/ihr passiert?
Das passiert mir immer, wenn… Was ist passiert? - How it happened?
Es passierte vor acht Tagen. - It happened a week ago. Wie passieren solche Sachen?
rauchen sigara içmek, tütmek, duman çikarmak, (sigara) içmek, sigara kullanmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich rauche rauchte habe geraucht hatte .............. werde rauchen
du rauchst rauchtest hast geraucht hattest .............. wirst rauchen
er (sie, es) raucht rauchte hat geraucht hatte .............. wird rauchen
wir rauchen rauchten haben geraucht hatten .............. werden rauchen
ihr raucht rauchtet habt geraucht hattet .............. werdet rauchen
sie (Sie) rauchen rauchten haben geraucht hatten .............. werden rauchen
Das Rauchen ist erst nach dem Start erlaubt. (Flugzeug) Ich verbiete dir das Rauchen.
Rauchen verboten. Rauche nicht! Rauchen kann Ihrer Gesundheit schaden.
rechnen hesaplamak mit+Dat
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich rechne rechnete habe gerechnet hatte .............. werde rechnen
du rechnest rechnetest hast gerechnet hattest .............. wirst rechnen
er (sie, es) rechnet rechnete hat gerechnet hatte .............. wird rechnen
wir rechnen rechneten haben gerechnet hatten .............. werden rechnen
ihr rechnet rechnetet habt gerechnet hattet .............. werdet rechnen
sie (Sie) rechnen rechneten haben gerechnet hatten .............. werden rechnen
ich rechne mit dir; ich zähle auf dich in Rechnung tragen - ter em conta; considerar
mit etwas rechnen; mit jemandem rechnen - contar com alguma coisa; contar com alguém - to expect
reden konusmak, söylemek konusma mit+Dat , über+Akk
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich rede redete habe geredet hatte .............. werde reden
du redest redetest hast geredet hattest .............. wirst reden
er (sie, es) redet redete hat geredet hatte .............. wird reden
wir reden redeten haben geredet hatten .............. werden reden
ihr redet redetet habt geredet hattet .............. werdet reden
sie (Sie) reden redeten haben geredet hatten .............. werden reden
Die Philosophie lehrt tun, nicht reden. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.
reinigen aritmak, temizlemek, ayiklamak, firçalamak, (dil) özlestirmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich reinige reinigte habe gereinigt hatte .............. werde reinigen
du reinigst reinigtest hast gereinigt hattest .............. wirst reinigen
er (sie, es) reinigt reinigte hat gereinigt hatte .............. wird reinigen
wir reinigen reinigten haben gereinigt hatten .............. werden reinigen
ihr reinigt reinigtet habt gereinigt hattet .............. werdet reinigen
sie (Sie) reinigen reinigten haben gereinigt hatten .............. werden reinigen

reisen yolculuk etmek, seyahat etmek, gitmek


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich reise reiste bin gereist war .............. werde reisen
du reist reistest bist gereist warst .............. wirst reisen
er (sie, es) reist reiste ist gereist war .............. wird reisen
wir reisen reisten sind gereist waren .............. werden reisen
ihr reist reistet seid gereist wart .............. werdet reisen
sie (Sie) reisen reisten sind gereist waren .............. werden reisen
Er reist morgen ab. Gute Reise!
reparieren onarmak, tamir etmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich repariere reparierte habe repariert hatte .............. werde reparieren
du reparierst repariertest hast repariert hattest .............. wirst reparieren
er (sie, es) repariert reparierte hat repariert hatte .............. wird reparieren
wir reparieren reparierten haben repariert hatten .............. werden reparieren
ihr repariert repariertet habt repariert hattet .............. werdet reparieren
sie (Sie) reparieren reparierten haben repariert hatten .............. werden reparieren
rufen çagirmak, seslenmek, bagirmak, (kus) ötmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich rufe rief habe gerufen hatte .............. werde rufen
du rufst riefst hast gerufen hattest .............. wirst rufen
er (sie, es) ruft rief hat gerufen hatte .............. wird rufen
wir rufen riefen haben gerufen hatten .............. werden rufen
ihr ruft rieft habt gerufen hattet .............. werdet rufen
sie (Sie) rufen riefen haben gerufen hatten .............. werden rufen
sagen söylemek, demek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich sage sagte habe gesagt hatte .............. werde sagen
du sagst sagtest hast gesagt hattest .............. wirst sagen
er (sie, es) sagt sagte hat gesagt hatte .............. wird sagen
wir sagen sagten haben gesagt hatten .............. werden sagen
ihr sagt sagtet habt gesagt hattet .............. werdet sagen
sie (Sie) sagen sagten haben gesagt hatten .............. werden sagen
alles was er sagte Was Sie nicht sagen! - You don"t say!; You don"t say so.
damit ist nicht gesagt Wieso sagt mir nie jemand etwas?
Sag mal, ... um es ganz offen zu sagen - to put it pluntly
Sag mir Bescheid! Das ist schwer zu sagen.- That is hard to say.
Was sagt er? Es ist so, wie ich immer sage...
ehrlich/offen gesagt Es lässt sich noch nichts sagen.
Er hat mir gesagt ... Es war nicht das, was ich sagen wollte.
ich sagte - I said Ich habe etwas zu sagen.
ich will sagen - I mean to say Lebewohl sagen - goodbye - to say goodbye
Ich wollte etwas anderes sagen. Das lässt sich (noch) nicht sagen.
Könnten Sie mir bitte sagen, … Das will ich nicht sagen.
Nichts, was er sagte ... Das will viel sagen. - That"s saying a lot.
nichts zu sagen haben Was sagen Sie dazu?
sage und schreibe
schaden hasar, hasar yapmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich schade schadete habe geschadet hatte .............. werde schaden
du schadest schadetest hast geschadet hattest .............. wirst schaden
er (sie, es) schadet schadete hat geschadet hatte .............. wird schaden
wir schaden schadeten haben geschadet hatten .............. werden schaden
ihr schadet schadetet habt geschadet hattet .............. werdet schaden
sie (Sie) schaden schadeten haben geschadet hatten .............. werden schaden
Das schadet nichts. - That won"t hurt. Rauchen kann Ihrer Gesundheit schaden.
den Schaden haben Schaden nehmen; zu Schaden kommen
Verlust und Schaden
schaffen
(vollbringen; eser, çalisma yaratmak, meydana getirmek, çalismak, becermek, basarmak, getirmek, götürmek, nakletmek
arbeiten)
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich schaffe schaffte habe geschafft hatte .............. werde schaffen
du schaffst schafftest hast geschafft hattest .............. wirst schaffen
er (sie, es) schafft schaffte hat geschafft hatte .............. wird schaffen
wir schaffen schafften haben geschafft hatten .............. werden schaffen
ihr schafft schafftet habt geschafft hattet .............. werdet schaffen
sie (Sie) schaffen schafften haben geschafft hatten .............. werden schaffen
Er hat es geschafft. sich vom Halse schaffen
Ich werde es nie schaffen. - I"ll never make it. Wir werden es schaffen!
Schaffen
schaffen wir das in zwei Stunden? - Can we make it in two hours? zur Stelle schaffen
(schöperisch,
yaratmak
gestaltend
hervorbringen) Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich schaffe schuf habe geschaffen hatte .............. werde schaffen
du schaffst schufst hast geschaffen hattest .............. wirst schaffen
er (sie, es) schafft schuf hat geschaffen hatte .............. wird schaffen
wir schaffen schufen haben geschaffen hatten .............. werden schaffen
ihr schafft schuft habt geschaffen hattet .............. werdet schaffen
sie (Sie) schaffen schufen haben geschaffen hatten .............. werden schaffen
Das Ziel der Bewegung ist eine demokratische Regierung zu schaffen. Ich muss Platz schaffen.
Der Versuch ein nationales System zu schaffen. Abhilfe schaffen
schauen bakmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich schaue schaute habe geschaut hatte .............. werde schauen
du schaust schautest hast geschaut hattest .............. wirst schauen
er (sie, es) schaut schauten hat geschaut hatte .............. wird schauen
wir schauen schauten haben geschaut hatten .............. werden schauen
ihr schaut schautet habt geschaut hattet .............. werdet schauen
sie (Sie) schauen schauten haben geschaut hatten .............. werden schauen
mal sehen; mal schauen Ich schaue, wer es ist. Ich schaue lieber in die Zukunft.
schenken armagan etmek, hediye etmek, bagislamak, affetmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich schenke schenkte habe geschenkt hatte .............. werde schenken
du schenkst schenktest hast geschenkt hattest .............. wirst schenken
er (sie, es) schenkt schenkte hat geschenkt hatte .............. wird schenken
wir schenken schenkten haben geschenkt hatten .............. werden schenken
ihr schenkt schenktet habt geschenkt hattet .............. werdet schenken
sie (Sie) schenken schenkten haben geschenkt hatten .............. werden schenken

schlafen uyumak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich schlafe schlief habe geschlafen hatte .............. werde schlafen
du schläfst schliefst hast geschlafen hattest .............. wirst schlafen
er (sie, es) schläft schlief hat geschlafen hatte .............. wird schlafen
wir schlafen schliefen haben geschlafen hatten .............. werden schlafen
ihr schlaft schlieft habt geschlafen hattet .............. werdet schlafen
sie (Sie) schlafen schliefen haben geschlafen hatten .............. werden schlafen
ein Schläfchen machen - to take a nap im Schlafe liegen fester Schlaf
Ich habe kein Auge zugemacht. - I didn"t get a wink of sleep. Schlafzimmer zu Bett gehen; sich ins Bett legen
kapamak, kapatmak, örtmek, kilitlemek, sürgülemek, bitirmek, son vermek, akdetmek, anlam çikarmak, sonuç
schließen
çikarmak, kapanmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich schließe schloss habe geschlossen hatte .............. werde schließen
du schließt schlossest hast geschlossen hattest .............. wirst schließen
er (sie, es) schließt schloss hat geschlossen hatte .............. wird schließen
wir schließen schlossen haben geschlossen hatten .............. werden schließen
ihr schließt schlosset habt geschlossen hattet .............. werdet schließen
sie (Sie) schließen schlossen haben geschlossen hatten .............. werden schließen
Frieden schließen - to make peace Alle aktiven Fenster schließen - Close all active windows
mit einem Deckel schließen - Computersitzung(programm) schließen (beenden)
mit einem Schlüssel abschließen einen Vertrag schließen - contract
einschließen Stromkreis schließen
Hahn schließen Tür schließen
schmecken tadina bakmak, tadinda olmak nach+Dat
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich schmecke schmeckte habe geschmeckt hatte .............. werde schmecken
du schmeckst schmecktest hast geschmeckt hattest .............. wirst schmecken
er (sie, es) schmeckt schmeckte hat geschmeckt hatte .............. wird schmecken
wir schmecken schmeckten haben geschmeckt hatten .............. werden schmecken
ihr schmeckt schmecktet habt geschmeckt hattet .............. werdet schmecken
sie (Sie) schmecken schmeckten haben geschmeckt hatten .............. werden schmecken
schmecken nach - to flavour of Das Abendessen hat mir geschmeckt. - I enjoyed my supper.
Schmeckt das Essen? Es schmeckt nach Salz. - It tastes of salt.
schneiden kesmek, biçmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich schneide schnitt habe geschnitten hatte .............. werde schneiden
du schneidest schnittest hast geschnitten hattest .............. wirst schneiden
er (sie, es) schneidet schnitt hat geschnitten hatte .............. wird schneiden
wir schneiden schnitten haben geschnitten hatten .............. werden schneiden
ihr schneidet schnittet habt geschnitten hattet .............. werdet schneiden
sie (Sie) schneiden schnitten haben geschnitten hatten .............. werden schneiden
(die) Haare schneiden Gesichter schneiden - to make faces
schreiben yazmak, imzasini atmak yazi, mektup an-Akk
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich schreibe schrieb habe geschrieben hatte .............. werde schreiben
du schreibst schriebst hast geschrieben hattest .............. wirst schreiben
er (sie, es) schreibt schrieb hat geschrieben hatte .............. wird schreiben
wir schreiben schrieben haben geschrieben hatten .............. werden schreiben
ihr schreibt schriebt habt geschrieben hattet .............. werdet schreiben
sie (Sie) #REF! schrieben haben geschrieben hatten .............. werden schreiben
Ich schreibe sehr gerne mit dem Computer. sage und schreibe
mit einer Schreibmaschine schreiben Wie schreibt man das?
Schreib so, dass ich es verstehe. Sie kann nicht einmal lesen und schreiben.
sich hinter die Ohren schreiben können Wie schreibt man das Wort?- How do you spell that word?
schreien bagirmak, haykirmak, (esek) anirmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich schreie schrie habe geschrien hatte .............. werde schreien
du schreist schriest hast geschrien hattest .............. wirst schreien
er (sie, es) schreit schrie hat geschrien hatte .............. wird schreien
wir schreien schrien haben geschrien hatten .............. werden schreien
ihr schreit schriet habt geschrien hattet .............. werdet schreien
sie (Sie) schreien schrien haben geschrien hatten .............. werden schreien

schwimmen yüzme, yüzmek


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich schwimme schwamm bin geschwommen war .............. werde schwimmen
du schwimmst schwammst bist geschwommen warst .............. wirst schwimmen
er (sie, es) schwimmt schwamm ist geschwommen war .............. wird schwimmen
wir schwimmen schwammen sind geschwommen waren .............. werden schwimmen
ihr schwimmt schwammt seid geschwommen wart .............. werdet schwimmen
sie (Sie) schwimmen schwammen sind geschwommen waren .............. werden schwimmen
schwimmende Police; laufende Abonnementpolice

sehen görmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich sehe sah habe gesehen hatte .............. werde sehen
du siehst sahst hast gesehen hattest .............. wirst sehen
er (sie, es) sieht sah hat gesehen hatte .............. wird sehen
wir sehen sahen haben gesehen hatten .............. werden sehen
ihr seht saht habt gesehen hattet .............. werdet sehen
sie (Sie) sehen sahen haben gesehen hatten .............. werden sehen
ins Angesicht sehen Wie ihr seht, ... Niemand sah mich.
Lass mich sehen! - Let me see! wirst sehen schwarz sehen
mal sehen; mal schauen Ich sehe ihn ... sich gezwungen sehen zu …
wie Sie sehen; wie Sie erkennen - as you will see werden wir sehen sich sehen lassen können
nicht die Hand vor den Augen sehen sich sehen lassen Sie sahen Sie (Sr.)
Wenn ich es nicht gesehen hätte, würde ich se nicht glauben. Ich sah das noch nie.
sein olmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich bin war bin gewesen war .............. werde sein
du bist warst bist gewesen warst .............. wirst sein
er (sie, es) ist war ist gewesen war .............. wird sein
wir sind waren sind gewesen waren .............. werden sein
ihr seid wart seid gewesen wart .............. werdet sein
sie (Sie) sind waren sind gewesen waren .............. werden sein
Aber es ist nicht so. wenn dem so ist Ich bin Amerikaner/in. - I am American.
Und wer bist du? Wenn ich Sie wäre, ... Sei offen zu mir! - Be frank with me!
Ich bin der, der ich bin. Wer es auch sei. Was ist los? - What"s the pitch?
Ich denke, also bin ich. Was es auch sei, was ...
senden göndermek, yollamak, yayinlamak, yayin yapmak an-Akk
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich sende sandte / sendete habe gesendet hatte .............. werde senden
du sendest sandtest / sendetest hast gesendet hattest .............. wirst senden
er (sie, es) sendet sandte / sendete hat gesendet hatte .............. wird senden
wir senden sandten / sendeten haben gesendet hatten .............. werden senden
ihr sendet sandtet / sendetet habt gesendet hattet .............. werdet senden
sie (Sie) senden sandten / sendeten haben gesendet hatten .............. werden senden
Bitte senden Sie die Antwort an ... - Please send your reply to ... Senden Sie uns ...
Daten werden übertragen - transferring data Ich sende Ihnen ein Exemplar ...
E-mail verschicken/versenden; "emailen" - to e-mail Ich sendete (schickte) Briefe an diese Firma.
Ich bekomme es zugesendet (zugeschickt). - I have it sent to me. Ich sendete (schickte) Briefe an jene Firma.
Ich werde Dir einen Brief senden. - I"m going to send you a letter. Senden Sie Ihre Vorschläge an ...
Bitte senden Sie Kommentare zu diesem Dokument an ... - Please send comments about this document to ...
singen ötmek, sarki söylemek, türkü söylemek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich singe sang habe gesungen hatte .............. werde singen
du singst sangst hast gesungen hattest .............. wirst singen
er (sie, es) singt sang hat gesungen hatte .............. wird singen
wir singen sangen haben gesungen hatten .............. werden singen
ihr singt sangt habt gesungen hattet .............. werdet singen
sie (Sie) singen sangen haben gesungen hatten .............. werden singen
Ich singe gerne.
sitzen oturmak, konmak, tünemek, (giysi) hokka gibi oturmak, hapis yatmak, (ressama) modellik etmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich sitze saß habe gesessen hatte .............. werde sitzen
du sitzt saßest hast gesessen hattest .............. wirst sitzen
er (sie, es) sitzt saß hat gesessen hatte .............. wird sitzen
wir sitzen saßen haben gesessen hatten .............. werden sitzen
ihr sitzt saßt habt gesessen hattet .............. werdet sitzen
sie (Sie) sitzen saßen haben gesessen hatten .............. werden sitzen
Der Lehrer steht und die Schüler sitzen. in der Tinte sitzen - to be in the soup
Er sitzt. Sie sitzt auf der Bank.
in der Klemme sitzen - to be up a gum tree; to be in the tight corner; to be in a tight squeeze
sollen -mesi gerek, -meli, -mali, -digi söylenmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich soll sollte habe gesollt hatte .............. werde sollen
du sollst solltest hast gesollt hattest .............. wirst sollen
er (sie, es) soll sollte hat gesollt hatte .............. wird sollen
wir sollen sollten haben gesollt hatten .............. werden sollen
ihr sollt solltet habt gesollt hattet .............. werdet sollen
sie (Sie) sollen sollten haben gesollt hatten .............. werden sollen
Der Teufel soll ihn holen! falls er kommen sollte (Möglichkeit)
Dies sollte in geordneter Form gemacht werden. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben.
Du sollst nicht töten! Soll ich oder soll ich nicht?
Es soll … Er soll um zehn Uhr ankommen. - He"s due to arrive at ten.
Soll ich Sie anrufen? sollte sich Soll und Haben
Was soll ich machen? - What am I to do? (erwägend); What shall I do? (um einen Auftrag bittend)
sorgen bakmak, ilgilenmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich sorge sorgte habe gesorgt hatte .............. werde sorgen
du sorgst sorgtest hast gesorgt hattest .............. wirst sorgen
er (sie, es) sorgt sorgte hat gesorgt hatte .............. wird sorgen
wir sorgen sorgten haben gesorgt hatten .............. werden sorgen
ihr sorgt sorgtet habt gesorgt hattet .............. werdet sorgen
sie (Sie) sorgen sorgten haben gesorgt hatten .............. werden sorgen

sparen biriktirmek, tasarruf etmek, idareli harcamak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich spare sparte habe gespart hatte .............. werde sparen
du sparst spartest hast gespart hattest .............. wirst sparen
er (sie, es) spart sparte hat gespart hatte .............. wird sparen
wir sparen sparten haben gespart hatten .............. werden sparen
ihr spart spartet habt gespart hattet .............. werdet sparen
sie (Sie) sparen sparten haben gespart hatten .............. werden sparen

spazierengehen dolasmak, gezmek


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich gehe spazieren ging spazieren bin spazierengegangen war .............. werde spazierengehen
du gehst spazieren gingst spazieren bist spazierengegangen warst .............. wirst spazierengehen
er (sie, es) geht spazieren ging spazieren ist spazierengegangen war .............. wird spazierengehen
wir gehen spazieren gingen spazieren sind spazierengegangen waren .............. werden spazierengehen
ihr geht spazieren gingt spazieren seid spazierengegangen wart .............. werdet spazierengehen
sie (Sie) gehen spazieren gingen spazieren sind spazierengegangen waren .............. werden spazierengehen

oynamak, canlandirmak, rol oynamak, kumar oynamak, (çalgi) çalmak, (renk) çalmak, kaçmak, taslamak, süsü
spielen
vermek, geçmek, cereyan etmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich spiele spielte habe gespielt hatte .............. werde spielen
du spielst spieltest hast gespielt hattest .............. wirst spielen
er (sie, es) spielt spielte hat gespielt hatte .............. wird spielen
wir spielen spielten haben gespielt hatten .............. werden spielen
ihr spielt spieltet habt gespielt hattet .............. werdet spielen
sie (Sie) spielen spielten haben gespielt hatten .............. werden spielen
Das spielt keine Rolle. Karten spielen - to play at cards
Der spielende Mensch Wir spielen um nichts. - We play for love.
sprechen konusmak, söylemek, görüsmek, hitap etmek mit+Dat , über+Akk
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich spreche sprach habe gesprochen hatte .............. werde sprechen
du sprichst sprachst hast gesprochen hattest .............. wirst sprechen
er (sie, es) spricht sprach hat gesprochen hatte .............. wird sprechen
wir sprechen sprachen haben gesprochen hatten .............. werden sprechen
ihr sprecht spracht habt gesprochen hattet .............. werdet sprechen
sie (Sie) sprechen sprachen haben gesprochen hatten .............. werden sprechen
Er würde gerne mit mir sprechen. Ich möchte den Geschäftsführer sprechen. - I want to see the manager.
leise sprechen Ich möchte (mit) Herrn Baum sprechen.
Man spricht Deutsch. Wer spricht? (Telefon) Wer ist am Apparat? - Who is speaking?
Recht sprechen Wir sprachen über viele Dinge.
spülen çalkalamak, bulaşık yıkamak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich spüle spülte habe gespült hatte .............. werde spülen
du spülst spültest hast gespült hattest .............. wirst spülen
er (sie, es) spült spülte hat gespült hatte .............. wird spülen
wir spülen spülten haben gespült hatten .............. werden spülen
ihr spült spültet habt gespült hattet .............. werdet spülen
sie (Sie) spülen spülten haben gespült hatten .............. werden spülen
den Mund spülen Geschirr spülen
stattfinden vuku bulmak, olup bitmek, yer almak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich finde statt fand statt habe stattgefunden hatte .............. werde stattfinden
du findest statt fandest statt hast stattgefunden hattest .............. wirst stattfinden
er (sie, es) findet statt fand statt hat stattgefunden hatte .............. wird stattfinden
wir finden statt fanden statt haben stattgefunden hatten .............. werden stattfinden
ihr findet statt fandet statt habt stattgefunden hattet .............. werdet stattfinden
sie (Sie) finden statt fanden statt haben stattgefunden hatten .............. werden stattfinden

stecken (etwas in
etwas hineinfügen; sokmak, sokulu olmak (fisi pirpze sokmak gibi)
hineinbringen)
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich stecke steckte habe gesteckt hatte .............. werde stecken
du steckst stecktest hast gesteckt hattest .............. wirst stecken
er (sie, es) steckt steckte hat gesteckt hatte .............. wird stecken
wir stecken steckten haben gesteckt hatten .............. werden stecken
ihr steckt stecktet habt gesteckt hattet .............. werdet stecken
sie (Sie) stecken steckten haben gesteckt hatten .............. werden stecken
Den Stecker in die Steckdose stecken. in die Scheide stecken (Schwert)
in Brand stecken - to set on fire jemanden in die Tasche stecken
stehen ayakta durmak, bulunmak, olmak, (gazete) yazmak, yazili olmak, (saat) durmak, (giysi) yakismak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich stehe stand bin gestanden war .............. werde stehen
du stehst standest bist gestanden warst .............. wirst stehen
er (sie, es) steht stand ist gestanden war .............. wird stehen
wir stehen standen sind gestanden waren .............. werden stehen
ihr steht standet seid gestanden wart .............. werdet stehen
sie (Sie) stehen standen sind gestanden waren .............. werden stehen
offen stehen - be open stehen auf Der Stuhl steht beim Sofa.
stehe ich zu Ihrer Verfügung stehen für auf dem Programm stehen
teuer zu stehen kommen stehender Kessel auf dem Spiel stehen
jemandem zur Verfügung stehen Steht er? auf eigenen Füßen stehen
in der Schlange stehen - to stand in line stehenden Fusses in Aussicht stehen
Nein, da steht nichts von dir drin. (Brief) im Wege stehen sich den Bart stehen lassen
Der Lehrer steht und die Schüler sitzen. Steh auf die Bremse!
Diese Kleidung steht dir gut. - This dress suits you well. in Verkehr stehen mit
am Rande eines Krieges stehen - to be on the verge of war jemandem zur Seite stehen
seinen Mann stehen - to stand one"s ground zum Stehen bringen
Das Haus steht zum Verkauf. - This house is for sale. zur Verfügung stehen
Wie steht das Spiel? - What"s the score? Der Draht steht unter Strom. - That"s a live wire.

steigen yükselmek, tirmanmak, artmak, çogalmak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich steige stieg bin gestiegen war .............. werde steigen
du steigst stiegst bist gestiegen warst .............. wirst steigen
er (sie, es) steigt stieg ist gestiegen war .............. wird steigen
wir steigen stiegen sind gestiegen waren .............. werden steigen
ihr steigt stiegt seid gestiegen wart .............. werdet steigen
sie (Sie) steigen stiegen sind gestiegen waren .............. werden steigen
Die Börse stieg um 2%. Die Preise der Lebensmittel sind gestiegen.
im Preis steigen ins Bad steigen (hineinsteigen)
steigende Temperatur Papierdrachen steigen lassen - to fly a kite
stellen yerlestirmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich stelle stellte habe gestellt hatte .............. werde stellen
du stellst stelltest hast gestellt hattest .............. wirst stellen
er (sie, es) stellt stellte hat gestellt hatte .............. wird stellen
wir stellen stellten haben gestellt hatten .............. werden stellen
ihr stellt stelltet habt gestellt hattet .............. werdet stellen
sie (Sie) stellen stellten haben gestellt hatten .............. werden stellen
die Uhr stellen einstellen; justieren auf den Kopf stellen
in Frage stellen in Aussicht stellen stellt sich zur Verfügung
sich quer stellen auf die Probe stellen Wir stellen Ihnen zudem zur Verfügung:
hohe Anforderungen stellen jemanden zur Rede stellen Dem ... zur Verfügung stellen.
sterben ölmek, vefat etmek an-Dat
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich sterbe starb bin gestorben war .............. werde sterben
du stirbst starbst bist gestorben warst .............. wirst sterben
er (sie, es) stirbt starb ist gestorben war .............. wird sterben
wir sterben starben sind gestorben waren .............. werden sterben
ihr sterbt starbt seid gestorben wart .............. werdet sterben
sie (Sie) sterben starben sind gestorben waren .............. werden sterben
den Heldentod sterben Ich werde nicht sterben.
Denke daran, dass du sterben musst. Jung stirbt, wen die Götter lieben.
Es stirbt und lacht dabei sterben vor Müdigkeit
Süss ist es, fürs Vaterland zu sterben. Warum musste er sterben?

stimmen akort etmek, düzen vermek, oy vermek, rey vermek, dogru olmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich stimme stimmte habe gestimmt hatte .............. werde stimmen
du stimmst stimmtest hast gestimmt hattest .............. wirst stimmen
er (sie, es) stimmt stimmte hat gestimmt hatte .............. wird stimmen
wir stimmen stimmten haben gestimmt hatten .............. werden stimmen
ihr stimmt stimmtet habt gestimmt hattet .............. werdet stimmen
sie (Sie) stimmen stimmten haben gestimmt hatten .............. werden stimmen
milder stimmen - apaziguar Ich stimme für … günstig stimmen Stimmt!
stören rahatsiz etmek, üzmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich störe störte habe gestört hatte .............. werde stören
du störst störtest hast gestört hattest .............. wirst stören
er (sie, es) stört störte hat gestört hatte .............. wird stören
wir stören störten haben gestört hatten .............. werden stören
ihr stört störtet habt gestört hattet .............. werdet stören
sie (Sie) stören störten haben gestört hatten .............. werden stören
Bitte nicht stören! Stör mich nicht!
strafen cezalandirmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich strafe strafte habe gestraft hatte .............. werde strafen
du strafst straftest hast gestraft hattest .............. wirst strafen
er (sie, es) straft strafte hat gestraft hatte .............. wird strafen
wir strafen straften haben gestraft hatten .............. werden strafen
ihr straft straftet habt gestraft hattet .............. werdet strafen
sie (Sie) strafen straften haben gestraft hatten .............. werden strafen
streben amaçlamak, çabalamak, ugrasmak, gayret etmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich strebe strebte habe gestrebt hatte .............. werde streben
du strebst strebtest hast gestrebt hattest .............. wirst streben
er (sie, es) strebt strebte hat gestrebt hatte .............. wird streben
wir streben strebten haben gestrebt hatten .............. werden streben
ihr strebt strebtet habt gestrebt hattet .............. werdet streben
sie (Sie) streben strebten haben gestrebt hatten .............. werden streben

studieren okumak, ögrenim görmek, tahsil etmek, incelemek, arastirmak, etüt etmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich studiere studierte habe studiert hatte .............. werde studieren
du studierst studiertest hast studiert hattest .............. wirst studieren
er (sie, es) studiert studierte hat studiert hatte .............. wird studieren
wir studieren studierten haben studiert hatten .............. werden studieren
ihr studiert studiertet habt studiert hattet .............. werdet studieren
sie (Sie) studieren studierten haben studiert hatten .............. werden studieren
Er studiert (überlegt) zu lange. Wo studiert Karl? Ein voller Bauch studiert nicht gern.
Ich studierte drei Jahre Französisch. Ein voller Bauch studiert nicht gern
Wir sind hier zum studieren. Er studiert an einer Universität.
suchen aramak, arastirmak, çalismak, ugrasmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich suche suchte habe gesucht hatte .............. werde suchen
du suchst suchtest hast gesucht hattest .............. wirst suchen
er (sie, es) sucht suchte hat gesucht hatte .............. wird suchen
wir suchen suchten haben gesucht hatten .............. werden suchen
ihr sucht suchtet habt gesucht hattet .............. werdet suchen
sie (Sie) suchen suchten haben gesucht hatten .............. werden suchen
Arbeit suchen - to look for work Was suchst du? Nach was suchst du? - What are you looking for?
auf der Suche nach … Zeit zu gewinnen suchen - to play for time
(Internet)Seiten suchen, die der Seite ähnlich sind. - Find pages similar to the page.
tanzen dans etmek, oynamak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich tanze tanzte habe getanzt hatte .............. werde tanzen
du tanzt tanztest hast getanzt hattest .............. wirst tanzen
er (sie, es) tanzt tanzte hat getanzt hatte .............. wird tanzen
wir tanzen tanzten haben getanzt hatten .............. werden tanzen
ihr tanzt tanztet habt getanzt hattet .............. werdet tanzen
sie (Sie) tanzen tanzten haben getanzt hatten .............. werden tanzen
teilnehmen katilmak, istirak etmek an-Dat
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich nehme teil nahm teil habe teilgenommen hatte .............. werde teilnehmen
du nimmst teil nahmst teil hast teilgenommen hattest .............. wirst teilnehmen
er (sie, es) nimmt teil nahm teil hat teilgenommen hatte .............. wird teilnehmen
wir nehmen teil nahmen teil haben teilgenommen hatten .............. werden teilnehmen
ihr nehmt teil nahmt teil habt teilgenommen hattet .............. werdet teilnehmen
sie (Sie) nehmen teil nahmen teil haben teilgenommen hatten .............. werden teilnehmen

telefonieren telefon etmek mit+Dat


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich telefoniere telefonierte habe telefoniert hatte .............. werde telefonieren
du telefonierst telefoniertest hast telefoniert hattest .............. wirst telefonieren
er (sie, es) telefoniert telefonierte hat telefoniert hatte .............. wird telefonieren
wir telefonieren telefonierten haben telefoniert hatten .............. werden telefonieren
ihr telefoniert telefoniertet habt telefoniert hattet .............. werdet telefonieren
sie (Sie) telefonieren telefonierten haben telefoniert hatten .............. werden telefonieren
Ich warte, bis sie telefoniert. Telefoniere mir. Kann ich hier telefonieren? - Can I phone from here?
Niemand hat telefoniert. Soll ich Sie anrufen?
giymek, tasimak, götürmek, (giysi) giymek, (gözlük vb.) takmak, çekmek, tahammül etmek, (hayvan) gebe
tragen
olmak, yüklü olmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich trage trug habe getragen hatte .............. werde tragen
du trägst trugst hast getragen hattest .............. wirst tragen
er (sie, es) trägt trug hat getragen hatte .............. wird tragen
wir tragen trugen haben getragen hatten .............. werden tragen
ihr tragt trugt habt getragen hattet .............. werdet tragen
sie (Sie) tragen trugen haben getragen hatten .............. werden tragen
das Gewehr schultern Er trägt ihm nichts nach. - He doesn"t hold a grudge against him.
Er trägt einen blauen Overall. Er trug den Sieg davon. - He bore the palm.
Er trägt Krawatte. Ich trage Größe 42. (Kleidung)
Er trug alle Dokumente mit sich. Kosten tragen; Kosten übernehmen - to bear costs
in der Hand tragen Niemand kann auf Dauer eine Maske tragen.
in Rechnung tragen Zins tragen - to carry interest
zum Tragen kommen
treffen karsilasmak, bulusmak, rastlasmak, randevulasmak mit+Dat , zu+D
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich treffe traf habe getroffen hatte .............. werde treffen
du triffst trafst hast getroffen hattest .............. wirst treffen
er (sie, es) trifft traf hat getroffen hatte .............. wird treffen
wir treffen trafen haben getroffen hatten .............. werden treffen
ihr trefft traft habt getroffen hattet .............. werdet treffen
sie (Sie) treffen trafen haben getroffen hatten .............. werden treffen
Abmachung treffen Vorkehrungen treffen
Am Sonntag habe ich mich mit Anna getroffen. Wahl treffen - to make a choice
Das erste Mal, als ich mich mit Maria traf. Wo treffen wir uns?
sich treffen - to get together Ich traf gestern einen alten Freund. - I ran into an old friend yesterday.
Eines Tages traf ich ihn … ins Schwarze treffen - to hit the mark
Es trifft mich sehr. - It"s hard on me. Jemand trifft nicht den, den er gemeint hat, sondern einen anderen.
seine Wahl treffen - to take one"s choice Maßnahmen treffen; Maßnahmen ergreifen- to take steps
eine Entscheidung treffen; eine Entscheidung fällen - to make a decision; to come to a decision; to make a choice
trinken içmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich trinke trank habe getrunken hatte .............. werde trinken
du trinkst trankst hast getrunken hattest .............. wirst trinken
er (sie, es) trinkt trank hat getrunken hatte .............. wird trinken
wir trinken tranken haben getrunken hatten .............. werden trinken
ihr trinkt trankt habt getrunken hattet .............. werdet trinken
sie (Sie) trinken tranken haben getrunken hatten .............. werden trinken
bis zur Neige trinken Ich weiss nicht, weshalb ich so viel Bier getrunken habe.
Drum lasst uns trinken! In jener Zeit, wir alle tranken viel.
Ich möchte gerne etwas essen/trinken. Jetzt lasst uns trinken!
Ich trinke keinen Alkohol. Was trinken Sie? Ich trinke nichts.
tun yapmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich tue (tu) tat habe getan hatte .............. werde tun
du tust tatst (tatest) hast getan hattest .............. wirst tun
er (sie, es) tut tat hat getan hatte .............. wird tun
wir tun taten haben getan hatten .............. werden tun
ihr tut tatet habt getan hattet .............. werdet tun
sie (Sie) tun taten haben getan hatten .............. werden tun
alle Hände voll zu tun haben Ja, das kann ich tun.
das tut nichts; das macht nichts Sie werden das nicht tun.
Die Philosophie lehrt tun, nicht reden. So tun als ob …
es zu tun haben mit … Zu spät! Ich habe es schon getan.
Was soll ich tun? - What am I to do? ; What shall I do? (um einen Auftrag bittend) Ich tat das für sie.
üben alistirma yapmak, egzersiz yapmak, çalismak, alistirmak, çalistirmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich übe übte habe geübt hatte .............. werde üben
du übst übtest hast geübt hattest .............. wirst üben
er (sie, es) übt übte hat geübt hatte .............. wird üben
wir üben übten haben geübt hatten .............. werden üben
ihr übt übtet habt geübt hattet .............. werdet üben
sie (Sie) üben übten haben geübt hatten .............. werden üben
überlegen düsünüp tasinmak, hesaba katmak, oldugunu düsünmek, gözü ile bakmak, göz önünde tutmak, dikkate almak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich überlege überlegte habe überlegt hatte .............. werde überlegen
du überlegst überlegtest hast überlegt hattest .............. wirst überlegen
er (sie, es) überlegt überlegte hat überlegt hatte .............. wird überlegen
wir überlegen überlegten haben überlegt hatten .............. werden überlegen
ihr überlegt überlegtet habt überlegt hattet .............. werdet überlegen
sie (Sie) überlegen überlegten haben überlegt hatten .............. werden überlegen
Er überlegt/studiert zu lange. Ich habe es mir anders überlegt.
es sich überlegen Ich werde es mir überlegen.- I"ll think it over.
übernehmen devralmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich übernehme übernahm habe übernommen hatte .............. werde übernehmen
du übernimmst übernahmst hast übernommen hattest .............. wirst übernehmen
er (sie, es) übernimmt übernahm hat übernommen hatte .............. wird übernehmen
wir übernehmen übernahmen haben übernommen hatten .............. werden übernehmen
ihr übernehmt übernahmt habt übernommen hattet .............. werdet übernehmen
sie (Sie) übernehmen übernahmen haben übernommen hatten .............. werden übernehmen

umtauschen degis tokus etmek, mübadele etmek


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich tausche um tauschte um habe umgetauscht hatte .............. werde umtauschen
du tauschst um tauschtest um hast umgetauscht hattest .............. wirst umtauschen
er (sie, es) tauscht um tauschte um hat umgetauscht hatte .............. wird umtauschen
wir tauschen um tauschten um haben umgetauscht hatten .............. werden umtauschen
ihr tauscht um tauschtet um habt umgetauscht hattet .............. werdet umtauschen
sie (Sie) tauschen um tauschten um haben umgetauscht hatten .............. werden umtauschen

umziehen tasinmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich ziehe um zog um bin umgezogen war .............. werde umziehen
du ziehst um zogst um bist umgezogen warst .............. wirst umziehen
er (sie, es) zieht um zog um ist umgezogen war .............. wird umziehen
wir ziehen um zogen um sind umgezogen waren .............. werden umziehen
ihr zieht um zogt um seid umgezogen wart .............. werdet umziehen
sie (Sie) ziehen um zogen um sind umgezogen waren .............. werden umziehen
sich umziehen - to change one"s clothes
unterbrechen yarida kesmek, ara vermek, sözünü kesmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich unterbreche unterbrach habe unterbrochen hatte .............. werde unterbrechen
du unterbrichst unterbrachst hast unterbrochen hattest .............. wirst unterbrechen
er (sie, es) unterbricht unterbrach hat unterbrochen hatte .............. wird unterbrechen
wir unterbrechen unterbrachen haben unterbrochen hatten .............. werden unterbrechen
ihr unterbrecht unterbracht habt unterbrochen hattet .............. werdet unterbrechen
sie (Sie) unterbrechen unterbrachen haben unterbrochen hatten .............. werden unterbrechen

unterhalten, sich bakmak, geçimini saglamak, eglendirmek, güldürmek, sürdürmek, isletmek, yönetmek mit+Dat , über+Akk
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich unterhalte mich unterhielt mich habe mich unterhalten hatte .............. werde mich unterhalten
du unterhälst dich unterhieltest dich hast dich unterhalten hattest .............. wirst dich unterhalten
er (sie, es) unterhält sich unterhielt sich hat sich unterhalten hatte .............. wird sich unterhalten
wir unterhalten uns unterhielten uns haben uns unterhalten hatten .............. werden uns unterhalten
ihr unterhaltet euch unterhieltet euch habt euch unterhalten hattet .............. werdet euch unterhalten
sie (Sie) unterhalten sich unterhielten sich haben sich unterhalten hatten .............. werden sich unterhalten

unternehmen girismek, el atmak, tesebbüs etmek girisim, tesebbüs, kurulus, müessese, firma
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich unternehme unternahm habe unternommen hatte .............. werde unternehmen
du unternimmst unternahmst hast unternommen hattest .............. wirst unternehmen
er (sie, es) unternimmt unternahm hat unternommen hatte .............. wird unternehmen
wir unternehmen unternahmen haben unternommen hatten .............. werden unternehmen
ihr unternehmt unternahmt habt unternommen hattet .............. werdet unternehmen
sie (Sie) unternehmen unternahmen haben unternommen hatten .............. werden unternehmen
unterrichten egitmek, ögretmek, ders vermek, haberdar etmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich unterrichte unterrichtete habe unterrichtet hatte .............. werde unterrichten
du unterrichtest unterrichtetest hast unterrichtet hattest .............. wirst unterrichten
er (sie, es) unterrichtet unterrichtete hat unterrichtet hatte .............. wird unterrichten
wir unterrichten unterrichteten haben unterrichtet hatten .............. werden unterrichten
ihr unterrichtet unterrichtetet habt unterrichtet hattet .............. werdet unterrichten
sie (Sie) unterrichten unterrichteten haben unterrichtet hatten .............. werden unterrichten
jemanden unterrichten Unterricht erteilen - to give lessons

verabreden, sich kararlastirmak, randevulaşmak mit+Dat


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich verabrede mich verabredete mich habe mich verabredet hatte .............. werde mich verabreden
du verabredest dich verabredetest dich hast dich verabredet hattest .............. wirst dich verabreden
er (sie, es) verabredet sich verabredete sich hat sich verabredet hatte .............. wird sich verabreden
wir verabreden uns verabredeten uns haben uns verabredet hatten .............. werden uns verabreden
ihr verabredet euch verabredetet euch habt euch verabredet hattet .............. werdet euch verabreden
sie (Sie) verabreden sich verabredeten sich haben sich verabredet hatten .............. werden sich verabreden

verbessern düzeltmek, iyilestirmek, gelistirmek, islah etmek, rötus yapmak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich verbessere verbesserte habe verbessert hatte .............. werde verbessern
du verbesserst verbessertest hast verbessert hattest .............. wirst verbessern
er (sie, es) verbessert verbesserte hat verbessert hatte .............. wird verbessern
wir verbessern verbesserten haben verbessert hatten .............. werden verbessern
ihr verbessert verbessertet habt verbessert hattet .............. werdet verbessern
sie (Sie) verbessern verbesserten haben verbessert hatten .............. werden verbessern
Massnahme mit dem Ziel, ... zu verbessern. Verbesserung des Lebensstandards
zum Zweck der Verbesserung von … Verbesserungs- und Schutzmassnahmen
Verbesserung anbringen verbesserte physiologische Kochsalzlösung mit Zusatz von Natrium
verbieten yasaklamak, haram etmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich verbiete verbat habe verboten hatte .............. werde verbieten
du verbietest verbatest hast verboten hattest .............. wirst verbieten
er (sie, es) verbietet verbat hat verboten hatte .............. wird verbieten
wir verbieten verbaten haben verboten hatten .............. werden verbieten
ihr verbietet verbatet habt verboten hattet .............. werdet verbieten
sie (Sie) verbieten verbaten haben verboten hatten .............. werden verbieten

verbinden baglamak, birlestirmek


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich verbinde verband habe verbunden hatte .............. werde verbinden
du verbindest verbandest hast verbunden hattest .............. wirst verbinden
er (sie, es) verbindet verband hat verbunden hatte .............. wird verbinden
wir verbinden verbanden haben verbunden hatten .............. werden verbinden
ihr verbindet verbandet habt verbunden hattet .............. werdet verbinden
sie (Sie) verbinden verbanden haben verbunden hatten .............. werden verbinden
die Augen verbinden falsch verbunden sein (Telefon)
durch einen Keil verbinden geschäftliche Beziehungen/Verbindungen
durch Holzteile verbinden in Verbindung bleiben - to keep in touch
durch Nieten verbinden in Verbindung stehen (treten) mit
durch Schrauben verbinden Lösung einer Verbindung
eine Verbindung herstellen (Telekommunikation) mit Schwierigkeiten verbunden sein
Zwei Computer mit einem Modem verbinden. Verbinde dich mit anderen Computern!
verbleiben kalmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich verbleibe verblieb bin verblieben war .............. werde verbleiben
du verbleibst verbliebst bist verblieben warst .............. wirst verbleiben
er (sie, es) verbleibt verblieb ist verblieben war .............. wird verbleiben
wir verbleiben verblieben sind verblieben waren .............. werden verbleiben
ihr verbleibt verbliebt seid verblieben wart .............. werdet verbleiben
sie (Sie) verbleiben verblieben sind verblieben waren .............. werden verbleiben
verdienen hak etmek, kazanmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich verdiene verdiente habe verdient hatte .............. werde verdienen
du verdienst verdientest hast verdient hattest .............. wirst verdienen
er (sie, es) verdient verdiente hat verdient hatte .............. wird verdienen
wir verdienen verdienten haben verdient hatten .............. werden verdienen
ihr verdient verdientet habt verdient hattet .............. werdet verdienen
sie (Sie) verdienen verdienten haben verdient hatten .............. werden verdienen
sich sein Brot verdienen Wir haben eine Pause verdient.
sich verdient machen um Womit verdient er sein Brot? - What does he do for a living?
Wieviel wirst du verdienen? Er verdient 1000 Dollars pro Monat. - He makes a thousand dollars a month.
vereinbaren kararlastirmak, konusunda anlasmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich vereinbare vereinbarte habe vereinbart hatte .............. werde vereinbaren
du vereinbarst vereinbartest hast vereinbart hattest .............. wirst vereinbaren
er (sie, es) vereinbart vereinbartet hat vereinbart hatte .............. wird vereinbaren
wir vereinbaren vereinbarten haben vereinbart hatten .............. werden vereinbaren
ihr vereinbart vereinbartet habt vereinbart hattet .............. werdet vereinbaren
sie (Sie) vereinbaren vereinbarten haben vereinbart hatten .............. werden vereinbaren
Die nächste Besprechung ist für Montag vereinbart.
wie vereinbart

verfügen emretmek, buyurmak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich verfüge verfügte habe verfügt hatte .............. werde verfügen
du verfügst verfügtest hast verfügt hattest .............. wirst verfügen
er (sie, es) verfügt verfügte hat verfügt hatte .............. wird verfügen
wir verfügen verfügten haben verfügt hatten .............. werden verfügen
ihr verfügt verfügtet habt verfügt hattet .............. werdet verfügen
sie (Sie) verfügen verfügten haben verfügt hatten .............. werden verfügen
verfügt über Wir verfügen über ein qualifiziertes Team.
jemandem zur Verfügung stehen Wir verfügen über eine qualitätsorientierte Infrastruktur. - We have a quality-geared structure.
sich verfügen nach ist ebenfalls verfügbar - is also available
vergessen unutmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich vergesse vergaß habe vergessen hatte .............. werde vergessen
du vergisst vergaßest hast vergessen hattest .............. wirst vergessen
er (sie, es) vergisst vergaß hat vergessen hatte .............. wird vergessen
wir vergessen vergaßen haben vergessen hatten .............. werden vergessen
ihr vergesst vergaßt habt vergessen hattet .............. werdet vergessen
sie (Sie) vergessen vergaßen haben vergessen hatten .............. werden vergessen
Das habe ich vergessen. Ich habe meine Tasche im Zug liegen lassen. - I"ve left my bag in the train.
Ich habe den Namen vergessen. Ich vergesse sonst alles.
sich vergessen Ich werde es nicht vergessen.
vergleichen karsilastirmak, mukayese etmek, kiyaslamak mit+Dat
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich vergleiche verglich habe verglichen hatte .............. werde vergleichen
du vergleichst verglichest hast verglichen hattest .............. wirst vergleichen
er (sie, es) vergleicht verglich hat verglichen hatte .............. wird vergleichen
wir vergleichen verglichen haben verglichen hatten .............. werden vergleichen
ihr vergleicht verglichet habt verglichen hattet .............. werdet vergleichen
sie (Sie) vergleichen verglichen haben verglichen hatten .............. werden vergleichen

vergrößern büyütmek, çogaltmak, genisletmek


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich vergrößere vergrößerte habe vergrößert hatte .............. werde vergrößern
du vergrößerst vergrößertest hast vergrößert hattest .............. wirst vergrößern
er (sie, es) vergrößert vergrößerte hat vergrößert hatte .............. wird vergrößern
wir vergrößeren vergrößerten haben vergrößert hatten .............. werden vergrößern
ihr vergrößert vergrößertet habt vergrößert hattet .............. werdet vergrößern
sie (Sie) vergrößeren vergrößerten haben vergrößert hatten .............. werden vergrößern
Klicke auf die Illustration (Figur), um sie zu vergrößern.
verkaufen satmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich verkaufe verkaufte habe verkauft hatte .............. werde verkaufen
du verkaufst verkauftest hast verkauft hattest .............. wirst verkaufen
er (sie, es) verkauft verkaufte hat verkauft hatte .............. wird verkaufen
wir verkaufen verkauften haben verkauft hatten .............. werden verkaufen
ihr verkauft verkauftet habt verkauft hattet .............. werdet verkaufen
sie (Sie) verkaufen verkauften haben verkauft hatten .............. werden verkaufen
Zu verkaufen. zum Verkauf
verlassen ayrilmak, terk etmek, birakmak, evden çikmak, yarida birakmak auf-Akk
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich verlasse verließ habe verlassen hatte .............. werde verlassen
du verlässt verließest hast verlassen hattest .............. wirst verlassen
er (sie, es) verlässt verließ hat verlassen hatte .............. wird verlassen
wir verlassen verließen haben verlassen hatten .............. werden verlassen
ihr verlässt verließet habt verlassen hattet .............. werdet verlassen
sie (Sie) verlassen verließen haben verlassen hatten .............. werden verlassen
Er verlässt das Spital. Ich habe wenig Freunde auf die ich mich verlassen kann. - I have few friends I can depend on.
sich verlassen auf Notfallplan und Verlassen des Gefahrenbereichs
Niemand darf die Stadt verlassen.
verlieren kaybetmek, yitirmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich verliere verlor habe verloren hatte .............. werde verlieren
du verlierst verlorst hast verloren hattest .............. wirst verlieren
er (sie, es) verliert verlor hat verloren hatte .............. wird verlieren
wir verlieren verloren haben verloren hatten .............. werden verlieren
ihr verliert verlort habt verloren hattet .............. werdet verlieren
sie (Sie) verlieren verloren haben verloren hatten .............. werden verlieren
Der verlorene Sohn. Ich bin verloren.
die Geduld verlieren - to lose one"s temper einen Sitz verlieren (in der Regierung/im Kongress/in der Kammer)
die Haltung verlieren ich verlor die Hoffnung, dass ... - I lost hope that ...
Die Teilnehemer verloren die Geduld. Verliere keine Zeit! - Don"t waste time, it"s urgent.
einen Prozess verlieren (Rechtswesen) Verliere nicht den Mut! - Don"t lose heart!
Lerne zu verlieren. verloren gehen
Ich habe mein Vermögen verloren. Ich bin ruiniert. - I"ve lost my fortune. I"m ruined.

versprechen söz, söz vermek, vaat etmek söz, vaat


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich verspreche versprach habe versprochen hatte .............. werde versprechen
du versprichst versprachst hast versprochen hattest .............. wirst versprechen
er (sie, es) verspricht versprach hat versprochen hatte .............. wird versprechen
wir versprechen versprachen haben versprochen hatten .............. werden versprechen
ihr versprecht verspracht habt versprochen hattet .............. werdet versprechen
sie (Sie) versprechen versprachen haben versprochen hatten .............. werden versprechen
Er versprach mir Hilfe. Versprechen aufrechterhalten
ich verspreche mir viel von Wort (Versprechen) halten
verstehen anlamak, kavramak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich verstehe verstand habe verstanden hatte .............. werde verstehen
du verstehst verstandest hast verstanden hattest .............. wirst verstehen
er (sie, es) versteht verstand hat verstanden hatte .............. wird verstehen
wir verstehen verstanden haben verstanden hatten .............. werden verstehen
ihr versteht verstandet habt verstanden hattet .............. werdet verstehen
sie (Sie) verstehen verstanden haben verstanden hatten .............. werden verstehen
Ich habe nicht alles verstanden, was du gesagt hast. Es tut mir leid, ich verstehe nicht.
Ich verstehe (das) nicht. - Eu não entendo (isto). - I don"t understand. zu nehmen verstehen
verteilen dagitmak, paylastirmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich verteile verteilte habe verteilt hatte .............. werde verteilen
du verteilst verteiltest hast verteilt hattest .............. wirst verteilen
er (sie, es) verteilt verteilte hat verteilt hatte .............. wird verteilen
wir verteilen verteilten haben verteilt hatten .............. werden verteilen
ihr verteilt verteiltet habt verteilt hattet .............. werdet verteilen
sie (Sie) verteilen verteilten haben verteilt hatten .............. werden verteilen
die Karten zu verteilen - to deal the cards die Partikeln in einem kontinuierlichen Spektrum verteilen
verweigern reddetmek, kabul etmemek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich verweigere verweigerte habe verweigert hatte .............. werde verweigern
du verweigerst verweigertest hast verweigert hattest .............. wirst verweigern
er (sie, es) verweigert verweigerte hat verweigert hatte .............. wird verweigern
wir verweigern verweigerten haben verweigert hatten .............. werden verweigern
ihr verweigert verweigertet habt verweigert hattet .............. werdet verweigern
sie (Sie) verweigern verweigerten haben verweigert hatten .............. werden verweigern
die Aussage verweigern - refuse to give evidence jemandem das Recht verweigern
verwenden uygulamak, kullanmak, harcamak, sarf etmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich verwende verwendete habe verwendet hatte .............. werde verwenden
du verwendest verwendetest hast verwendet hattest .............. wirst verwenden
er (sie, es) verwendet verwendete hat verwendet hatte .............. wird verwenden
wir verwenden verwendeten haben verwendet hatten .............. werden verwenden
ihr verwendet verwendetet habt verwendet hattet .............. werdet verwenden
sie (Sie) verwenden verwendeten haben verwendet hatten .............. werden verwenden
nicht verwendet - not used Und wenn Sie Bilder und Imagemaps verwenden ...- And if you use images and image maps ...
jemanden verwenden Verwenden Sie für den Inhalt einer Site die klarste und einfachste Sprache,die angemessen ist.
sich verwenden für Diese Liste kann verwendet werden, um … - This list may be used to ...
sich zunutze machen kann als Referenzmaterial verwendet werden
verzichten vazgeçmek, feragat etmek auf-Akk
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich verzichte verzichtete habe verzichtet hatte .............. werde verzichten
du verzichtest verzichtetest hast verzichtet hattest .............. wirst verzichten
er (sie, es) verzichtet verzichtete hat verzichtet hatte .............. wird verzichten
wir verzichten verzichteten haben verzichtet hatten .............. werden verzichten
ihr verzichtet verzichtetet habt verzichtet hattet .............. werdet verzichten
sie (Sie) verzichten verzichteten haben verzichtet hatten .............. werden verzichten
vorbereiten hazirlamak auf-Akk
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich bereite vor bereitete vor habe vorbereitet hatte .............. werde vorbereiten
du bereitest vor bereitetest vor hast vorbereitet hattest .............. wirst vorbereiten
er (sie, es) bereitet vor bereiteten vor hat vorbereitet hatte .............. wird vorbereiten
wir bereiten vor bereitetet vor haben vorbereitet hatten .............. werden vorbereiten
ihr bereitet vor bereitetet vor habt vorbereitet hattet .............. werdet vorbereiten
sie (Sie) bereiten vor bereiteten vor haben vorbereitet hatten .............. werden vorbereiten
vorhaben niyetinde olmak, tasarlamak, aklindan geçirmek niyet, meram
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich habe vor hatte vor habe vorgehabt hatte .............. werde vorhaben
du hast vor hattest vor hast vorgehabt hattest .............. wirst vorhaben
er (sie, es) hat vor hatte vor hat vorgehabt hatte .............. wird vorhaben
wir haben vor hatten vor haben vorgehabt hatten .............. werden vorhaben
ihr habt vor hattet vor habt vorgehabt hattet .............. werdet vorhaben
sie (Sie) haben vor hatten vor haben vorgehabt hatten .............. werden vorhaben
Wir haben vor, die Produktion zu steigern. - We intend to speed up production.

vorkommen öne çikmak, olmak, cereyan etmek, görünmek, öyle gelmek varlik, mevcudiyet

Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I


ich komme vor kam vor bin vorgekommen war .............. werde vorkommen
du kommst vor kamst vor bist vorgekommen warst .............. wirst vorkommen
er (sie, es) kommt vor kam vor ist vorgekommen war .............. wird vorkommen
wir kommen vor kamen vor sind vorgekommen waren .............. werden vorkommen
ihr kommt vor kamt vor seid vorgekommen wart .............. werdet vorkommen
sie (Sie) kommen vor kamen vor sind vorgekommen waren .............. werden vorkommen
das kommt mir ... vor Manchmal kommt es vor, dass ... sich vorkommen wie
Das kommt vor! Ölvorkommen sich zutragen
Erzvorkommen
vorlegen öne koymak, sunmak, arz etmek, (yemek) servis yapmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich lege vor legte vor habe vorgelegt hatte .............. werde vorlegen
du legst vor legtest vor hast vorgelegt hattest .............. wirst vorlegen
er (sie, es) legt vor legte vor hat vorgelegt hatte .............. wird vorlegen
wir legen vor legten vor haben vorgelegt hatten .............. werden vorlegen
ihr legt vor legtet vor habt vorgelegt hattet .............. werdet vorlegen
sie (Sie) legen vor legten vor haben vorgelegt hatten .............. werden vorlegen

vorliegen var olmak, bulunmak, mevcut olmak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich liege vor lag vor habe vorgelegen hatte .............. werde vorliegen
du liegst vor lagst vor hast vorgelegen hattest .............. wirst vorliegen
er (sie, es) liegt vor lag vor hat vorgelegen hatte .............. wird vorliegen
wir liegen vor lagen vor haben vorgelegen hatten .............. werden vorliegen
ihr liegt vor lagt vor habt vorgelegen hattet .............. werdet vorliegen
sie (Sie) liegen vor lagen vor haben vorgelegen hatten .............. werden vorliegen
Da liegt wohl ein Irrtum vor. fertig vorliegen
vorstellen sunmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich stelle vor stellte vor habe vorgestellt hatte .............. werde vorstellen
du stellst vor stelltest vor hast vorgestellt hattest .............. wirst vorstellen
er (sie, es) stellt vor stellte vor hat vorgestellt hatte .............. wird vorstellen
wir stellen vor stellten vor haben vorgestellt hatten .............. werden vorstellen
ihr stellt vor stelltet vor habt vorgestellt hattet .............. werdet vorstellen
sie (Sie) stellen vor stellten vor haben vorgestellt hatten .............. werden vorstellen

vorstellen, sich hayalini kurmak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich stelle mich vor stellte mich vor habe mich vorgestellt hatte .............. werde mich vorstellen
du stellst dich vor stelltest dich vor hast dich vorgestellt hattest .............. wirst dich vorstellen
er (sie, es) stellt sich vor stellte sich vor hat sich vorgestellt hatte .............. wird sich vorstellen
wir stellen uns vor stellten uns vor haben uns vorgestellt hatten .............. werden uns vorstellen
ihr stellt euch vor stelltet euch vor habt euch vorgestellt hattet .............. werdet euch vorstellen
sie (Sie) stellen sich vor stellten sich vor haben sich vorgestellt hatten .............. werden sich vorstellen
Das kann ich mir vorstellen. sich vorstellen können Ich habe mich dem Personalchef vorgestellt.
wachsen (größer
büyümek, yetismek, balmumu sürmek
werden)
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich wachse wuchs bin gewachsen war .............. werde wachsen
du wächst wuchsest bist gewachsen warst .............. wirst wachsen
er (sie, es) wächst wuchs ist gewachsen war .............. wird wachsen
wir wachsen wuchsen sind gewachsen waren .............. werden wachsen
ihr wachst wuchst seid gewachsen wart .............. werdet wachsen
sie (Sie) wachsen wuchsen sind gewachsen waren .............. werden wachsen
den Bart wachsen lassen etwas jemandem über den Kopf wachsen
wachsen (mit Wachs
büyütmek (el ile)
bearbeiten)
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich wachse wachste habe gewachsen hatte .............. werde wachsen
du wachst wachstest hast gewachsen hattest .............. wirst wachsen
er (sie, es) wachst wachste hat gewachsen hatte .............. wird wachsen
wir wachsen wachsten haben gewachsen hatten .............. werden wachsen
ihr wachst wachstet habt gewachsen hattet .............. werdet wachsen
sie (Sie) wachsen wachsten haben gewachsen hatten .............. werden wachsen

wählen seçmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich wähle wählte habe gewählt hatte .............. werde wählen
du wählst wähltest hast gewählt hattest .............. wirst wählen
er (sie, es) wählt wählte hat gewählt hatte .............. wird wählen
wir wählen wählten haben gewählt hatten .............. werden wählen
ihr wählt wähltet habt gewählt hattet .............. werdet wählen
sie (Sie) wählen wählten haben gewählt hatten .............. werden wählen
Datei wählen - Select File wählen zwischen ... Telefonnummer wählen
wandern yürüyüs yapmak, yaya gezmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich wandere wanderte bin gewandert war .............. werde wandern
du wanderst wandertest bist gewandert warst .............. wirst wandern
er (sie, es) wandert wanderte ist gewandert war .............. wird wandern
wir wandern wanderten sind gewandert waren .............. werden wandern
ihr wandert wandertet seid gewandert wart .............. werdet wandern
sie (Sie) wandern wanderten sind gewandert waren .............. werden wandern
warten beklemek auf-Akk
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich warte wartete habe gewartet hatte .............. werde warten
du wartest wartetest hast gewartet hattest .............. wirst warten
er (sie, es) wartet warteten hat gewartet hatte .............. wird warten
wir warten warteten haben gewartet hatten .............. werden warten
ihr wartet wartetet habt gewartet hattet .............. werdet warten
sie (Sie) warten warteten haben gewartet hatten .............. werden warten
auf sich warten lassen Ich warte auf dich. jemanden warten lassen - to keep waiting
Auf was wartest Du? warten auf Warte, bis du dran bist! - Wait your turn!
ein Gerät warten - maintaining Wir warten lange. Warten Sie auf jemanden?
Ich warte seit 15 Minuten. Worauf warten Sie? wir warten auf sein Kommen
waschen yikamak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich wasche wusch habe gewaschen hatte .............. werde waschen
du wäscht wuschest hast gewaschen hattest .............. wirst waschen
er (sie, es) wäscht wusch hat gewaschen hatte .............. wird waschen
wir waschen wuschen haben gewaschen hatten .............. werden waschen
ihr wascht wuschet habt gewaschen hattet .............. werdet waschen
sie (Sie) waschen wuschen haben gewaschen hatten .............. werden waschen
Geschirr spülen. Wäsche waschen. Ich wasche meine Hände in Unschuld. - I wash my hands of it.
wechseln degistirmek, trampa etmek, mübadele etmek, degismek, döviz bozdurmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich wechsle wechselte habe gewechselt hatte .............. werde wechseln
du wechselst wechseltest hast gewechselt hattest .............. wirst wechseln
er (sie, es) wechselt wechselte hat gewechselt hatte .............. wird wechseln
wir wechseln wechselten haben gewechselt hatten .............. werden wechseln
ihr wechselt wechseltet habt gewechselt hattet .............. werdet wechseln
sie (Sie) wechseln wechselten haben gewechselt hatten .............. werden wechseln
Briefe wechseln Können Sie wechseln? (Geld) Geld wechseln
die Richtung wechseln Ich möchte Dollars wechseln.
wegfallen ortadan kalkmak, kaldirilmak, çikarilmak, yapilmamak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich falle weg fiel weg bin weggefallen war .............. werde wegfallen
du fällst weg fielst weg bist weggefallen warst .............. wirst wegfallen
er (sie, es) fällt weg fiel weg ist weggefallen war .............. wird wegfallen
wir fallen weg fielen weg sind weggefallen waren .............. werden wegfallen
ihr fallt weg fielt weg seid weggefallen wart .............. werdet wegfallen
sie (Sie) fallen weg fielen weg sind weggefallen waren .............. werden wegfallen
weggehen ayrilmak, gitmek, uzaklasmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich gehe weg ging weg bin weggegangen war .............. werde weggehen
du gehst weg gingst weg bist weggegangen warst .............. wirst weggehen
er (sie, es) geht weg ging weg ist weggegangen war .............. wird weggehen
wir gehen weg gingen weg sind weggegangen waren .............. werden weggehen
ihr geht weg gingt weg seid weggegangen wart .............. werdet weggehen
sie (Sie) gehen weg gingen weg sind weggegangen waren .............. werden weggehen
beim Weggehen fortbegeben für immer weggehen - to leave for good
weinen aglamak, gözyasi dökmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich weine weinte habe geweint hatte .............. werde weinen
du weinst weintest hast geweint hattest .............. wirst weinen
er (sie, es) weint weinte hat geweint hatte .............. wird weinen
wir weinen weinten haben geweint hatten .............. werden weinen
ihr weint weintet habt geweint hattet .............. werdet weinen
sie (Sie) weinen weinten haben geweint hatten .............. werden weinen
Ich weinte, als ob ... hätte. weinen vor Freude/Glück
werden olmak, -cek, -cak, -ilmak, -ilmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich werde wurde bin geworden war .............. werde werden
du wirst wurdest bist geworden warst .............. wirst werden
er (sie, es) wird wurde ist geworden war .............. wird werden
wir werden wurden sind geworden waren .............. werden werden
ihr werdet wurdet seid geworden wart .............. werdet werden
sie (Sie) werden wurden sind geworden waren .............. werden werden
Abend werden Diese Liste kann verwendet werden, um … - This list may be used to ...
wirst sehen Geschwindigkeit, mit welcher die Arbeit gemacht wird
besser werden Gesetz werden; zum Gesetz werden; in Kraft treten
Das muss heute noch fertig werden. Ich würde das nicht tun, wenn ich dich wäre.
Das wird nicht gehen. Ich würde dich besuchen, wenn ich könnte.
Daten werden übertragen Ich würde gehen, wenn ich könnte.
Der Motor wird zu heiß. Ich würde gerne verreisen, wenn es möglich wäre.
Du wirst ... müssen. Mönch oder Soldat wird man aus Verzweiflung.
wird zahlen Sie werden das nicht tun.
wird es geben vertraut werden mit; sich vertraut machen mit
wird haben Er wird wohl (nicht) kommen.
wird kosten Es werden ... vorausgesagt.
wird offerieren Es wurde untersucht, ob ...
wird vorzugsweise ... fällig werden (z. B. Zahlung) - to fall due
geboren werden Wie viel wirst du verdienen?
grösser werden Wir werden es schaffen!
gewahr werden wird einige Aspekte zu diesem Thema behandeln
ihr werdet erkennen, dass … Er wird gleich gehen.
Kann nur gemacht werden ... ... können transferiert werden zu ...
können genutzt werden Glaubst du ich würde so etwas tun?
Sie werden es tun Mode werden - to come into fashion
Sie wird mit mir sprechen. Wirst du kommen? - Will you come? - Thanks, I would rather not.
Tag werden bemerkbar werden; sich bemerkbar machen
ungeduldig werden werden haben
untreu werden werden herausbringen
werden erhalten werden wir sehen
werten deger biçmek, paha biçmek, degerlendirmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich werte wertete habe gewertet hatte .............. werde werten
du wertest wertetest hast gewertet hattest .............. wirst werten
er (sie, es) wertet wertetet hat gewertet hatte .............. wird werten
wir werten werteten haben gewertet hatten .............. werden werten
ihr wertet wertetet habt gewertet hattet .............. werdet werten
sie (Sie) werten werteten haben gewertet hatten .............. werden werten

wiederholen yinelemek, tekrarlamak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich wiederhole wiederholte habe wiederholt hatte .............. werde wiederholen
du wiederholst wiederholtest hast wiederholt hattest .............. wirst wiederholen
er (sie, es) wiederholt wiederholte hat wiederholt hatte .............. wird wiederholen
wir wiederholen wiederholten haben wiederholt hatten .............. werden wiederholen
ihr wiederholt wiederholtet habt wiederholt hattet .............. werdet wiederholen
sie (Sie) wiederholen wiederholten haben wiederholt hatten .............. werden wiederholen

wiederkommen
geri gelmek, tekrar gelmek
(zurückkommen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich komme wieder kam wieder bin wiedergekommen war .............. werde wiederkommen
du kommst wieder kamst wieder bist wiedergekommen warst .............. wirst wiederkommen
er (sie, es) kommt wieder kam wieder ist wiedergekommen war .............. wird wiederkommen
wir kommen wieder kamen wieder sind wiedergekommen waren .............. werden wiederkommen
ihr kommt wieder kamt wieder seid wiedergekommen wart .............. werdet wiederkommen
sie (Sie) kommen wieder kamen wieder sind wiedergekommen waren .............. werden wiederkommen

wissen bilmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich weiß wusste habe gewusst hatte .............. werde wissen
du weißt wusstest hast gewusst hattest .............. wirst wissen
er (sie, es) weiß wusste hat gewusst hatte .............. wird wissen
wir wissen wussten haben gewusst hatten .............. werden wissen
ihr wisst wusstet habt gewusst hattet .............. werdet wissen
sie (Sie) wissen wussten haben gewusst hatten .............. werden wissen
meines Wissens Wussten Sie das nicht? auswendig wissen; auswendig können.
nichts wissen von sich keinen Rat mehr wissen Er möchte wissen, weshalb ...
ohne mein Wissen wider besseres Wissen Es ist unmöglich, alles zu wissen.
Weißt du, wer ich bin? Was möchten Sie wissen? Ich weiß (es) nicht! - I don"t know!
Wissen und Macht fallen zusammen Ich würde gerne wissen ... Ich weiß, was ich will. - I know my own mind.
soviel ich weiß - as far as I know; to my knowledge; for aught I know Man kann nie wissen. - You never can tell.
wohl fühlen, sich iyi hissetmek, rahat hissetmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich fühle mich wohl fühlte mich wohl habe mich wohlgefühlt hatte .............. werde mich wohl fühlen
du fühlst dich wohl fühltest dich wohl hast dich wohlgefühlt hattest .............. wirst dich wohl fühlen
er (sie, es) fühlt sich wohl fühlte sich wohl hat sich wohlgefühlt hatte .............. wird sich wohl fühlen
wir fühlen uns wohl fühlten uns wohl haben uns wohlgefühlt hatten .............. werden uns wohl fühlen
ihr fühlt euch wohl fühltet euch wohl habt euch wohlgefühlt hattet .............. werdet euch wohl fühlen
sie (Sie) fühlen sich wohl fühlten sich wohl haben sich wohlgefühlt hatten .............. werden sich wohl fühlen
Ich fühle mich nicht wohl/gut. Danke, ich fühle mich ganz wohl. - Thank you, I feel quite all right.
wohnen barinmak, ikamet etmek, oturmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich wohne wohnte habe gewohnt hatte .............. werde wohnen
du wohnst wohntest hast gewohnt hattest .............. wirst wohnen
er (sie, es) wohnt wohnte hat gewohnt hatte .............. wird wohnen
wir wohnen wohnten haben gewohnt hatten .............. werden wohnen
ihr wohnt wohntet habt gewohnt hattet .............. werdet wohnen
sie (Sie) wohnen wohnten haben gewohnt hatten .............. werden wohnen
Ich wohne alleine hier. Er wohnt im Zentrum von New York. - He lives in the centre of New York.
Ich wohne in der Schweiz. Wo wohnst du? - Where do you live?
Ich wohne in einem alten Haus. Wohnen Sie in München?
in dieser Strasse wohnen Ich wohne seit zwei Jahren in Brasilien.
wollen istemek, yünlü, yün
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich will wollte habe gewollt hatte .............. werde wollen
du willst wolltest hast gewollt hattest .............. wirst wollen
er (sie, es) will wollte hat gewollt hatte .............. wird wollen
wir wollen wollten haben gewollt hatten .............. werden wollen
ihr wollt wolltet habt gewollt hattet .............. werdet wollen
sie (Sie) wollen wollten haben gewollt hatten .............. werden wollen
Wie Sie wollen! Wann Sie wollen!; Wann du willst!
Worauf wollen Sie hinaus? - What are you driving at? Was wollen Sie wissen?
Liebe und tu, was du willst! Was wünschst/möchtest/willst du?
So Gott will! Wir wollen dir helfen.
Dasselbe wollen und dasselbe nicht wollen, das erst ist wahre Freundschaft. Ganz wie du willst. - Just as you like.
wundern, sich sasirtmak, hayrete düsürmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich wundere mich wunderte mich habe mich gewundert hatte .............. werde mich wundern
du wunderst dich wundertest dich hast dich gewundert hattest .............. wirst dich wundern
er (sie, es) wundert sich wunderte sich hat sich gewundert hatte .............. wird sich wundern
wir wundern uns wunderten uns haben uns gewundert hatten .............. werden uns wundern
ihr wundert euch wundertet euch habt euch gewundert hattet .............. werdet euch wundern
sie (Sie) wundern sich wunderten sich haben sich gewundert hatten .............. werden sich wundern

wünschen arzu etmek


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich wünsche wünschte habe gewünscht hatte .............. werde wünschen
du wünschst wünschtest hast gewünscht hattest .............. wirst wünschen
er (sie, es) wünscht wünschte hat gewünscht hatte .............. wird wünschen
wir wünschen wünschten haben gewünscht hatten .............. werden wünschen
ihr wünscht wünschtet habt gewünscht hattet .............. werdet wünschen
sie (Sie) wünschen wünschten haben gewünscht hatten .............. werden wünschen
Das läßt zu wünschen übrig. Wünsche wohl zu speisen! Was wünschst/möchtest/willst du?
zahlen ödemek, para vermek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich zahle zahlte habe gezahlt hatte .............. werde zahlen
du zahlst zahltest hast gezahlt hattest .............. wirst zahlen
er (sie, es) zahlt zahlte hat gezahlt hatte .............. wird zahlen
wir zahlen zahlten haben gezahlt hatten .............. werden zahlen
ihr zahlt zahltet habt gezahlt hattet .............. werdet zahlen
sie (Sie) zahlen zahlten haben gezahlt hatten .............. werden zahlen
Strafe zahlen müssen wird zahlen Schadenersatz zahlen - to pay damages
Was habe ich zu zahlen? Zahlen, bitte!
zeichnen resim çizmek, çizmek, resim yapmak, isaretlemek, imzalamak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich zeichne zeichnete habe gezeichnet hatte .............. werde zeichnen
du zeichnest zeichnetest hast gezeichnet hattest .............. wirst zeichnen
er (sie, es) zeichnet zeichnete hat gezeichnet hatte .............. wird zeichnen
wir zeichnen zeichneten haben gezeichnet hatten .............. werden zeichnen
ihr zeichnet zeichnetet habt gezeichnet hattet .............. werdet zeichnen
sie (Sie) zeichnen zeichneten haben gezeichnet hatten .............. werden zeichnen

zeigen göstermek, kanitlamak, isaret etmek, teshir etmek, ispatlamak, ibraz etmek, arz etmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich zeige zeigte habe gezeigt hatte .............. werde zeigen
du zeigst zeigtest hast gezeigt hattest .............. wirst zeigen
er (sie, es) zeigt zeigten hat gezeigt hatte .............. wird zeigen
wir zeigen zeigten haben gezeigt hatten .............. werden zeigen
ihr zeigt zeigtet habt gezeigt hattet .............. werdet zeigen
sie (Sie) zeigen zeigten haben gezeigt hatten .............. werden zeigen
Haltung zeigen vorführen (Theater, Kino etc.) Die Statistiken zeigen …
Ich werde es dir zeigen. Zeig was du wirklich kannst! um kritische Punkte sichtbar zu machen
Das Symbol ... zeigt ein obligatorisches Feld an..
zubereiten hazirlamak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich bereite zu bereitete zu habe zubereitet hatte .............. werde zubereiten
du bereitest zu bereitetest zu hast zubereitet hattest .............. wirst zubereiten
er (sie, es) bereitet zu bereitete zu hat zubereitet hatte .............. wird zubereiten
wir bereiten zu bereiteten zu haben zubereitet hatten .............. werden zubereiten
ihr bereitet zu bereitetet zu habt zubereitet hattet .............. werdet zubereiten
sie (Sie) bereiten zu bereiteten zu haben zubereitet hatten .............. werden zubereiten

zuhören dinlemek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich höre zu hörte zu habe zugehört hatte .............. werde zuhören
du hörst zu hörtest zu hast zugehört hattest .............. wirst zuhören
er (sie, es) hört zu hörte zu hat zugehört hatte .............. wird zuhören
wir hören zu hörten zu haben zugehört hatten .............. werden zuhören
ihr hört zu hörtet zu habt zugehört hattet .............. werdet zuhören
sie (Sie) hören zu hörten zu haben zugehört hatten .............. werden zuhören
Hören Sie gut zu! Ich möchte, dass mir alle zuhören.
zumachen kapatmak, kapamak, örtmek, (giysi) dügmelemek, kopçalamak, acele etmek, çabuk olmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich mache zu machte zu habe zugemacht hatte .............. werde zumachen
du machst zu machtest zu hast zugemacht hattest .............. wirst zumachen
er (sie, es) macht zu machte zu hat zugemacht hatte .............. wird zumachen
wir machen zu machten zu haben zugemacht hatten .............. werden zumachen
ihr macht zu machtet zu habt zugemacht hattet .............. werdet zumachen
sie (Sie) machen zu machten zu haben zugemacht hatten .............. werden zumachen
Mach bitte die Tür zu! - Shut the door please!
zunehmen artmak, çogalmak, kilo almak, sismanlamak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich nehme zu nahm zu habe zugenommen hatte .............. werde zunehmen
du nimmst zu nahmst zu hast zugenommen hattest .............. wirst zunehmen
er (sie, es) nimmt zu nahm zu hat zugenommen hatte .............. wird zunehmen
wir nehmen zu nahmen zu haben zugenommen hatten .............. werden zunehmen
ihr nehmt zu nahmt zu habt zugenommen hattet .............. werdet zunehmen
sie (Sie) nehmen zu nahmen zu haben zugenommen hatten .............. werden zunehmen
größer werden Sie hat 5 Kilo zugenommen.
zurückgeben geri vermek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich gebe zurück gab zurück habe zurückgegeben hatte .............. werde zurückgeben
du gibst zurück gabst zurück hast zurückgegeben hattest .............. wirst zurückgeben
er (sie, es) gibt zurück gab zurück hat zurückgegeben hatte .............. wird zurückgeben
wir geben zurück gaben zurück haben zurückgegeben hatten .............. werden zurückgeben
ihr gebt zurück gabt zurück habt zurückgegeben hattet .............. werdet zurückgeben
sie (Sie) geben zurück gaben zurück haben zurückgegeben hatten .............. werden zurückgeben

zurückschicken geri göndermek


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich schicke zurück schickte zurück habe zurückgeschickt hatte .............. werde zurückschicken
du schickst zurück schicktest zurück hast zurückgeschickt hattest .............. wirst zurückschicken
er (sie, es) schickt zurück schickte zurück hat zurückgeschickt hatte .............. wird zurückschicken
wir schicken zurück schickten zurück haben zurückgeschickt hatten .............. werden zurückschicken
ihr schickt zurück schicktet zurück habt zurückgeschickt hattet .............. werdet zurückschicken
sie (Sie) schicken zurück schickten zurück haben zurückgeschickt hatten .............. werden zurückschicken
zusagen söz vermek, vaat etmek, icabet etmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich sage zu sagte zu habe zugesagt hatte .............. werde zusagen
du sagst zu sagtest zu hast zugesagt hattest .............. wirst zusagen
er (sie, es) sagt zu sagte zu hat zugesagt hatte .............. wird zusagen
wir sagen zu sagten zu haben zugesagt hatten .............. werden zusagen
ihr sagt zu sagtet zu habt zugesagt hattet .............. werdet zusagen
sie (Sie) sagen zu sagten zu haben zugesagt hatten .............. werden zusagen

zusammenfassen özetlemek, bir araya getirmek, toplamak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich fasse zusammen fasste zusammen habe zusammengefasst hatte .............. werde zusammenfassen
du fasst zusammen fasstest zusammen hast zusammengefasst hattest .............. wirst zusammenfassen
er (sie, es) fasst zusammen fasste zusammen hat zusammengefasst hatte .............. wird zusammenfassen
wir fassen zusammen fassten zusammen haben zusammengefasst hatten .............. werden zusammenfassen
ihr fasst zusammen fasstet zusammen habt zusammengefasst hattet .............. werdet zusammenfassen
sie (Sie) fassen zusammen fassten zusammen haben zusammengefasst hatten .............. werden zusammenfassen
Er hat den Bericht zusammengefasst.
zustimmen onaylamak, uygun görmek, razi olmak, muvafakat etmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt Futur I
ich stimme zu stimmte zu habe zugestimmt hatte .............. werde zustimmen
du stimmst zu stimmtest zu hast zugestimmt hattest .............. wirst zustimmen
er (sie, es) stimmt zu stimmte zu hat zugestimmt hatte .............. wird zustimmen
wir stimmen zu stimmten zu haben zugestimmt hatten .............. werden zustimmen
ihr stimmt zu stimmtet zu habt zugestimmt hattet .............. werdet zustimmen
sie (Sie) stimmen zu stimmten zu haben zugestimmt hatten .............. werden zustimmen
ich kann nicht zustimmen - I cannot agree nicht zustimmen
jemandem zustimmen Wer schweigt, scheint zuzustimmen.
Futur II / Gelecek zaman II

Futur II
werde abgefahren sein
gitmiş olacağım
wirst abgefahren sein
wird abgefahren sein
werden abgefahren sein
werdet abgefahren sein
werden abgefahren sein

Futur II
werde abgefragt haben
soruşturmuş olacağım
wirst abgefragt haben
wird abgefragt haben
werden abgefragt haben
werdet abgefragt haben
werden abgefragt haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. sein
wirst ............. sein
wird ............. sein
werden ............. sein
werdet ............. sein
werden ............. sein

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. sein
wirst ............. sein
wird ............. sein
werden ............. sein
werdet ............. sein
werden ............. sein

Futur II
werde ............. sein
wirst ............. sein
wird ............. sein
werden ............. sein
werdet ............. sein
werden ............. sein

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. sein
wirst ............. sein
wird ............. sein
werden ............. sein
werdet ............. sein
werden ............. sein

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. sein
wirst ............. sein
wird ............. sein
werden ............. sein
werdet ............. sein
werden ............. sein

Futur II
werde ............. sein
wirst ............. sein
wird ............. sein
werden ............. sein
werdet ............. sein
werden ............. sein

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben
Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. sein
wirst ............. sein
wird ............. sein
werden ............. sein
werdet ............. sein
werden ............. sein

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben
Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben
Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben
Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben
Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. sein
wirst ............. sein
wird ............. sein
werden ............. sein
werdet ............. sein
werden ............. sein

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. sein
wirst ............. sein
wird ............. sein
werden ............. sein
werdet ............. sein
werden ............. sein

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. sein
wirst ............. sein
wird ............. sein
werden ............. sein
werdet ............. sein
werden ............. sein

Futur II
werde ............. sein
wirst ............. sein
wird ............. sein
werden ............. sein
werdet ............. sein
werden ............. sein

Futur II
werde ............. sein
wirst ............. sein
wird ............. sein
werden ............. sein
werdet ............. sein
werden ............. sein

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. sein
wirst ............. sein
wird ............. sein
werden ............. sein
werdet ............. sein
werden ............. sein

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. sein
wirst ............. sein
wird ............. sein
werden ............. sein
werdet ............. sein
werden ............. sein

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. sein
wirst ............. sein
wird ............. sein
werden ............. sein
werdet ............. sein
werden ............. sein

Futur II
werde ............. sein
wirst ............. sein
wird ............. sein
werden ............. sein
werdet ............. sein
werden ............. sein

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. sein
wirst ............. sein
wird ............. sein
werden ............. sein
werdet ............. sein
werden ............. sein

Futur II
werde ............. sein
wirst ............. sein
wird ............. sein
werden ............. sein
werdet ............. sein
werden ............. sein

Futur II
werde ............. sein
wirst ............. sein
wird ............. sein
werden ............. sein
werdet ............. sein
werden ............. sein

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben
Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

ues? - What"s the news?

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. sein
wirst ............. sein
wird ............. sein
werden ............. sein
werdet ............. sein
werden ............. sein
Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. sein
wirst ............. sein
wird ............. sein
werden ............. sein
werdet ............. sein
werden ............. sein

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben
Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben
diesen Film gesehen.
hätte, kaufte ich ein Flugzeug.
e eine Information.
Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. sein
wirst ............. sein
wird ............. sein
werden ............. sein
werdet ............. sein
werden ............. sein

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben
meinen Rat! - Take my advice!
ällig. - I chanced to hear it.

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. sein
wirst ............. sein
wird ............. sein
werden ............. sein
werdet ............. sein
werden ............. sein

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben
Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

das Zimmer pro Tag?

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

sistir de; renunciar a


die Klinge springen lassen
die Klinge springen lassen

inken. Das ist trinkbar.


außer acht lassen

s zufliessen lassen (fig)


ht widerfahren lassen

Futur II
werde ............. sein
wirst ............. sein
wird ............. sein
werden ............. sein
werdet ............. sein
werden ............. sein
Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben
gen; sich ins Zeug werfen

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben
m zu lernen/studieren.

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben
? - Don"t you think so?

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. sein
wirst ............. sein
wird ............. sein
werden ............. sein
werdet ............. sein
werden ............. sein
Come along with me!

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben
Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

e Platz. - Sit down, please.


ch noch etwas Fleisch!
en; zu Schaden kommen

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben
N" - OPEN command

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben
Futur II
werde ............. sein
wirst ............. sein
wird ............. sein
werden ............. sein
werdet ............. sein
werden ............. sein

? - How it happened?

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. sein
wirst ............. sein
wird ............. sein
werden ............. sein
werdet ............. sein
werden ............. sein

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben
Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. sein
wirst ............. sein
wird ............. sein
werden ............. sein
werdet ............. sein
werden ............. sein

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. sein
wirst ............. sein
wird ............. sein
werden ............. sein
werdet ............. sein
werden ............. sein
ner/in. - I am American.
! - Be frank with me!

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

hickte) Briefe an diese Firma.


hickte) Briefe an jene Firma.

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. sein
wirst ............. sein
wird ............. sein
werden ............. sein
werdet ............. sein
werden ............. sein

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. sein
wirst ............. sein
wird ............. sein
werden ............. sein
werdet ............. sein
werden ............. sein

Futur II
werde ............. sein
wirst ............. sein
wird ............. sein
werden ............. sein
werdet ............. sein
werden ............. sein

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

n zudem zur Verfügung:

Futur II
werde ............. sein
wirst ............. sein
wird ............. sein
werden ............. sein
werdet ............. sein
werden ............. sein

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben
h studiert nicht gern.
h studiert nicht gern

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben
Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben
Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. sein
wirst ............. sein
wird ............. sein
werden ............. sein
werdet ............. sein
werden ............. sein

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben
Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. sein
wirst ............. sein
wird ............. sein
werden ............. sein
werdet ............. sein
werden ............. sein
Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben
Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. sein
wirst ............. sein
wird ............. sein
werden ............. sein
werdet ............. sein
werden ............. sein

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben
em Personalchef vorgestellt.

Futur II
werde ............. sein
wirst ............. sein
wird ............. sein
werden ............. sein
werdet ............. sein
werden ............. sein

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. sein
wirst ............. sein
wird ............. sein
werden ............. sein
werdet ............. sein
werden ............. sein

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben
n lassen - to keep waiting
an bist! - Wait your turn!

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. sein
wirst ............. sein
wird ............. sein
werden ............. sein
werdet ............. sein
werden ............. sein

Futur II
werde ............. sein
wirst ............. sein
wird ............. sein
werden ............. sein
werdet ............. sein
werden ............. sein
ehen - to leave for good

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. sein
wirst ............. sein
wird ............. sein
werden ............. sein
werdet ............. sein
werden ............. sein
Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. sein
wirst ............. sein
wird ............. sein
werden ............. sein
werdet ............. sein
werden ............. sein

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben
en; auswendig können.

h will. - I know my own mind.


issen. - You never can tell.

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

möchtest/willst du?

lst. - Just as you like.

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben
zahlen - to pay damages

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

nkte sichtbar zu machen

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben
Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben
Futur II
werde ............. haben
wirst ............. haben
wird ............. haben
werden ............. haben
werdet ............. haben
werden ............. haben

cheint zuzustimmen.