Sie sind auf Seite 1von 10

I

hri-stu tso-rc- vi no- she- mu B o - gu.


!u!r otl! Etagr- ou! r|tg .od ort Coil-
Ja-

h r i - stu t so- re- 8l,yE"s: su'

-
P r i - r - di- t e, poklo- n tm -sy o r P rl - D O-O€l tl
O- co!e, cota l,at u! ,b1! rad tI..1 b€- t= =_Er.
f.ft

Pr i- i- d i- t e, po-klo- nim- syo l. prf- po-den


0- colat colc Lat ur rot- thlp and ba- lora EIr.
$yt

P.X I . r?!
- so - m o - m u K hristu tsore- vi i Bo- qu n o s h e -mu .
br- forc Clrt rt bltralt o!! IllA ard ou! . Cod - dr ltl8 .!d sod.

so - nr o - m UKhristu tsore- _ vi i Bo- - o u -n o s h c -mu .


bc- fora Chrllt blt!.lf onr rllg attd ou! Cod - dtu'i1!8 rld Cod.

poklo-nimsyo i nri-oo-oem Y e - n ru .
lrt |lr tDr- ,,:.blp .-Elr k!!cl,d!d taaal ba- fora-

P r ii - dite, poklo-nim-syo _i pri, -p o - dcm yc- rrr


u : ---
!l ec.rcc. I.t !. roF /"y'_btp ||td b..1, od_ b..l Uo_-- t9gj. Ehr
<>-
f _ ]{- ,,,ft i,- F r _r ;- - - r - - :ffi\71'
I
t
t'
Salcp.r-v,cae,

P.M .ll:2?6
II. 6JIA|0CJI0BII, AyIIIE M0fl. (Bcncdic onino
PRAISETHE LORD,.O
poc[ara).
TY SOUL
tl!€qecKano

(modcrotc timc - in min ims )


Vutpesxufi TeMn'r'. (Air*.rr. !o.ulrrr)

cotrPAE0.

AJIbTT,.
lb. ldd ry toal' g l!dr.

0oao AJI6TG.
s o l o AIt o I o g o s lo v iy ' u e h c n o
TEIIOPI.

B logosl

L Lt.
0' laltrl th. \--,/|
Yutnennnil teunr,.

o.- trIAHo.

os-
tlt

+ -
ol{SIIr"f *nrcr

I Lt{t y!. osPod


f,j'.r na
Blaxail ara yo c .r!
Blogos I oye n- esf,uoq-

tutlttt,{esre, Eoro r.rr rorallrt crort! t ilro r^rPsrsrr ltora.

+ = h u m m e d. I tt.tl .l ?0
Botltcnov, vo zv lichilsyo ycsi, aaraad ara tot
r!.at to! ff rlot 3r.al tor ara, Lat

BIo - go - | slo- vi.


o ' t il|. - iL

Blo- qosloven ye-sirGos-


--- Elclrd rr. totr lo!

bl.!r.d .at 4[
---yc- s r,, uo-s-
\
ve- doni- ye i vvelele- po- tu ble- -
skyo y
rob.d b 8Io- rft !t SlFt? i tos .ra irob.d, t4,tl- .D-
=> J6!-tt

BIo- go- sIo-l vi,


O Frllc tbc Lrd.

l'fa ton- lprd, 6 IOU lord.


odo s I o-ve ,t os- podr.

esi, Gos- podi.


!d .t6 you --.0 r L!d.

No g
frta!a

E M.n. r7.|
o -
Bor
,93.. -

Di v- nv d elo' vo -v o Gos- -
tor rorli ara g1o- !'to!r'ro rfd-

P o s rc -
mrlr .Fa tlo- rtda 0 tald oa God. bt.t.
t@ -
Divl- - ny de-Io Tvoyo, G - d i.
de - qor Dr- dut lv o -
Itorri-5tiq:l llr trrr-- tr$r. lor!-
- proydut vod y

goslo- , vi;

0 pra.t se tbe Lord.

v -
nv dcl tvoyo Go s-
tt t@h ara r 16I! O lrld-
-1 rif-- ye-si,-- *1J,3-
dil".:ti- IrY t'ot$
'"--

go s lo - -v r
Blo -

S i" - Ti Gos-
-v o

P.M .l ,l ?o
::--

di, sotvo shcnu, sotv


!dd, do crF thcr

sotvo- !r v- s h e mu s of vo-

\.---

it)

she-mu
t.d tb.!

li-u- - *f - tg.g

- ilo -
.a ' tb.

so- t v o riv s h -mu


rto Gta- s tad tb.r
Sadepxueat

l.u.t. a70