Sie sind auf Seite 1von 4

Pengaruh Narkoba di Kalangan Remaja

Narkoba atos barobah kaayaan masalah serius kanggo bangsa ieu. Barang haram ieu tanpa tingali bulu
menggerogoti saha wae. Para wawakil rahayat,hakim,artis,pilot,mahasiswa,buruh,sumawonten indung
laki-rabi tak luput ti jeratan narkoba. Ti sisi umur,narkoba oge tak kantos milih korban na,mimiti ti anak-
anak rumaja,sawawa,sumawonten dugi kalawan sepuh.
Indonesia mangrupa " surga " peredaran narkoba. Betapa henteu,lamun ditilik ti peringkat peredaran
narkoba di dunya,nagara urang menempati peringkat katilu minangka pasar narkoba pangbadagna di
dunya.
Kaliwat,lamun ditilik langkung rinci deui ka ranah tingkat propinsi,Aceh menempati peringkat kahiji
minangka propinsi pengedar sarta pamake narkotika rupi ganja. Nempatkeun peringkat sepertos ieu
kanggo Aceh kasampak cekap beralasan margi di Serambi Mekkah ieu mindeng kapanggih ladang ganja.
Ngancem pikahareupeun kanyataan sepertos anu disebatkeun di luhur saleresna patut barobah kaayaan alesan
kanggo urang kanggo rempan margi ngancem pikahareupeun generasi anom anu mangrupa pemegang sarta penerus
estafet bangsa ieu. Disebutkeun kitu margi akibat anu dimunculkeun ku narkoba kitu tragis.
Nurutkeun data anu dikutip ti Awak Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Sulawesi Kidul,akibat narkoba ngawengku
akibat fisik,psikologis,sosial sarta ekonomi. Akibat fisik contona gangguan dina sistem saraf (neorologis): kejang-
kejang,halusinasi,sarta gangguan kasadaran. Akibat psikologis mangrupi henteu normalnya pangabisa
mikir,berperasaan hariwang. ketergantungan/selalu merlukeun ubar. Akibat sosial ekonomi contona sok
ngarugikeun balarea,sae ekonomi,sosial,kasehatan,atawa hukum.
Akibat-akibat anu disebatkeun di luhur,tangtos tangtos barobah kaayaan anceman ageung kanggo bangsa
ieu,hususna Aceh. Kumaha nasib bangsa ieu lamun generasi penerusnya nyaeta generasi-generasi anu bermental
narkoba,generasi anu cacad fisik,psikologis,sosial sarta ekonomi? Tentulah generasi-generasi ieu henteu tiasa
ngawangun bangsa na anu oge nuju
‘sakit’.
Atos disebatkeun kawitna yen narkoba henteu tingali bulu,narajang saha wae. Sanaos kitu,anu barobah kaayaan
udagan hipu narkoba umumna nyaeta generasi anom anu umurna 15-30 warsih. Ti wengkuan umur eta,umur rumaja
mangrupa umur anu rentan pisan kakeunaan pangaruh narkoba.
Nurutkeun data Mabes Polri anu dimuat dina buku Kependudukan Prespektif Islam karangan M Cholil Nafis,ti 2004
dugi Maret 2009,kacatet saloba 98.614 perkawis (97% langkung) anak umur rumaja nyaeta pamake narkoba.

Bahya Narkoba Kanggo Rumaja


Penyalahgunaan narkotika sarta ubar-obatan terlarang di golongan generasi anom sawawa ieu beuki meningkat
Maraknya penyimpangan laku-lampah generasi anom kasebat,tiasa ngabahayakeun keberlangsungan hirup bangsa
ieu di poe kahareupnakeun. Margi nonoman minangka generasi anu dipambrih barobah kaayaan penerus
bangsa,beuki dinten beuki rapuh digerogoti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Ku kituna nonoman kasebat henteu
tiasa mikir herang.
Balukarna,generasi harepan bangsa anu tangguh sarta calakan ngan bade kantun kenangan. Sasaran ti sumebarna
narkoba ieu teh kaum anom atawa rumaja. Lamun dirata-ratakan,umur sasaran narkoba ieu teh umur siswa,yaktos
berkisar umur 11 dugi 24 warsih. Perkawis kasebat mengindikasikeun yen bahya narkoba sawaktu- wanci tiasa
mengincar anak didik urang iraha wae.
Narkoba nyaeta singgetan ti narkotika sarta ubar-obatan terlarang. Samentara nafza mangrupa singgetan ti
narkotika,alkohol,sarta zat adiktif lianna (ubar-ubar terlarang,picilakaeun anu ngabalukarkeun hiji jalma ngagaduhan
kagumantungan ka ubar-ubar kasebat).
Kadua istilah kasebat sering dipake kanggo istilah anu sami,sanaos istilah nafza langkung lega wengkuan na.
Narkotika asalna ti tilu rupi pepelakan,yaitu:
(1) candu,
(2) ganja,sarta
(3) kokaain.
Kagumantungan ubar tiasa diartikeun minangka kaayaan anu nyorong hiji jalma kanggo mengonsumsi ubar-ubar
terlarang sacara berulang-deui atawa sinambungan. Lamun henteu ngalakonanana anjeunna rumaos ketagihan
(sakau) anu ngabalukarkeun rarasaan henteu merenah sumawonten rarasaan udur anu dina pisan salira
Tema Kabersihan Lingkungan

Anu ngabogaan tanggung jawab pikeun ngajaga kaberesihan lingkungan sakola teh nyaeta

urang sarerea. Urang sadaya kedah mibogaan kasadaran pikeun ngajaga kaberesihan, boh di

sakitaran lingkungan imah boh di sakitaran lingkungan sakola.

Kaberesihan lingkungan sakola teh kudu dijaga, ulah ngan saukur mun dititah wungkul ku

guru.Ku ayana lingkungan anu beresih tangtu tiasa ngabantu urang kahindar tina sagala rupa

panyakit. Janten, kabersihan di lingkungan sakitar urang teh wajib dijaga ku hal-hal anu

positif supados bersih jeung lestari lingkungan sakola éta, sabab kabersihan teh

mangrupakrun sabagian tina iman.

Ayeuna, tos seueur pisan sagala macem panyakit anu disababkeun ku teu apikna jalma-jalma

kana lingkungan. Loba jalma nu ngahaja ngarusak lingkungan pikeun kapentinganna

sorangan. Aktivitas anu négatif ieu teh pasti bakal ngajieun masalah di waktos mangsa

kahareupnaDimana urang ayena tos terang kiwari loba pisan masalah nu ditimbulkeun gara-

gara lingkungan anu kotor di lingkungan urang. Janten, urang sadaya kedah emut kana

ngajagi lingkungan dimana wae ayana.


Salah sahiji masalah tina teu bersihna lingkungan nyaéta datangna panyakit, kusabab loba

jalma nu teu ngajagi kabersihan lingkungana. Lamun hiji lingkungan tos kotor, loba sampah

dimana-mana, geus pasti panyakit moal tiasa urang hindaran.Kusabab eta, urang kedah

ngajaga kabersihan lingkungan sapertos di lingkungan sakola. Kalakuan anu sakirana

ngarusak atawa ngotoran lingkungan sakola, kedah urang carek. Sabab, sagala perkawis

kedah di mimitian ku urang sadaya terutami pikeun ngajaga kabersihan di lingkungan sakola.