Sie sind auf Seite 1von 187

IPlanQoooConduClar HiSlI1f1Dniuml

Mama Who Bore Me(W .... ) U~1Qi)

lyrics by Stellen Saiter music by' Ount'lln: Sheik

WENDLk

3, ,.,.

A_ "

'...J.:.

Ma~ 1bL.-... who bon me,.

Gk.

Ii,

I"

,_ -. , __ ,_
, 1:1
i .. • .1 i ~

t '

...

- _, "

, ,

IJ -. .. ...:......,;. ... '. -:~ _ .•

Ma·,ma........ pl!e'_ me

, , 1 ., ,

~ .. *- . '$P'~ .Jr'" .. ' .~ ~'.

No _~.to' _ .' die IdIiDp.~ WIkil~:1IiiId.e m~, 50'_ sad

II'

i

I

,

I

I

-,

...,.___,;,.'!' ...

die WIep- bJ;g.

"

_7' __.-.,

....II .. ,~

~ . .,~

I ,"" t

.1

I

-2-

t,D

:lli
,I)
.I!i
rl
,Ii II
Jp£
I
I ~ .. '

No steep..... In Reav ~ ellt"

it' Some

"

I

I

T

I

1't _

- -

-. '~

~ _,~OM dip.

-...... .7" ~......::...r'. -r'_" .•• ' 1~'wUI iCOIIL-l,i-all - tn&

---

i

I

'. +'\111.. Ve

I

I

~'

'I L

.~! ... -~

hope d1Il It slteM._

L II - I

.~ ~. _ '. -.....::? ... ~ -. *" ..-~ .... _-.' ,;_"jj' I

And. 50JDC Just De ~ ay - iDS for him, 101 toDitand fLnL_1bem. ,BUt

,e

1

~'

,II.

_-

III

OIl,

''Wbm be,

r

...

,

,I

-

'-' .

,IIA'

WEND1.&

,11'1120' -I

._:' .," MI.~DII-,'. bolle' D&

.- -'I!',;,:,,:;;JI'.' .... ...._;; ., • Ma-IDL-.,wbo ,gaWklbe

.,,-==

.....

,Il

,

"GO'

J

T

',~

:t:ll .~ .... -~
,
, ,
. ......;,. -. -._- ~..._;;r' ~ .~* .' ~- ""'''_;? '.'
_made DIlL- SQ\..-.- ,Ma·ru,_ die weep ,_ mi. MI~ma.~ibe: an ~, p
JII, - - .. ,r-iiI. -... ,. ~
--.; f ,~

Ii
II
--.T r r -:, r-' ~' r r .,
t ,
1d'. III '1/J
,A il _I
,t ,

-.JI v "'IOi!' II ~- ' ... T'I;iI'
,
I J J 1 J
I ,
, ,
..... " I)' ! ,..."
"'"'--, r

r r

r

r

,-IT ,Hmi, 1

,.1 ~"_.

No sleep!...... 10, oe. ~ ,eD,

-'"

-

; I

~

t -

r

'V

,Ma~w

t:\'1 ~

J~

1M: a mal Whol

101\ .'

lPla,no-CanduckJr'

H,;- -.A'n'iuml

,a, U '"",, , "

.'LeI.LS, ~:'WIN'DlN,;'

" I

MI,ma 'like ....

, ,Iii' , .
, I
,
I
tJ ~-..._.J......:;JT .. " '7 ' . ........._,.. wi "'_.;.'"
- ., ........ ~ me~ so ,sM.._
~, ,
,
I Au Iii \
II ~ , I
V m T
~ .
I
I I; I: ~ ~,
~ P~UCIOI' ANN,.\: ,. !Ill

-

,

'.'~ J 'fII'

. - .......

Mil ~ ·mll!lUU

~~

P¥L..-... ,me

.~ .~

wIIo 1MIrt_ ~

- _' .. ~

MI.-1M HilL' _......... \!diD ~_

-

,

"

~

I· 1\ d I

,t)

Lt.u,,·

'~~I.

-~.

NoWlj~ to ban - ,dle

__ ·U

, .

I I.'

-::: ... J

-

MI.-'ma.~-

- I

.. III

I

i:

, t:.!'

,~

'.Fl

..,._..

SkcfI..._..... ht

.' Some

-4-

'15

-'ill

- ' •• ' '''t... J" ~ ~ ~ .. 'II!' '-~' ..--

ODe: dq, Cufst· will COJDe_ I' -ea11! . m'. call. ,. :la'.

~

- ... ,....._ ........ _.,..;. ~

'atrwi)&,' ~ __ -_ will

Ii.I 'pay llhat._ OR diI'ti.........,_

: ,'" .110

I . __

",VII, Y'~BI

T

.,"

Via.

.1 .

"

hope'

, .. '

~_.J,

1I.1IiIi

"!II"

that u

• ,tID ,. die;

J

11'''''''--

~

11\" 'liB

,",,

-

,

- ,_' 1II!'..:..____;."""11 III!".._?"

,bimtol nNIle~ and Badl _ dlem.

But

-

- -

''_ ~ _c~

,111m to UNDe_, and:1nd_.

....

_~ I -~_

-

ADd some ,1usIJ' ,Ut .1ItIn. my' ~ _: for,

l~-

-

A .1iI

r T if
,.- "") ~
I'~ 1 ..l-
I r
• 8 & ~I

I iii l1li, I, " '

21~

,-_ - -- =IIIF- -

,

__ ~ -.. .. ..__._.,.... -"""_"'c ' .. '..,-.........,

wbBi, be ~- they'ldoolit lmow bow~_ •• ,JI:J' .... ,_ ....... _ ......... ~_ ........ ~_ .....

""-"

- MI, ~ IIWIMiL..- __

-

J,-

HI- wlDl _

1~_1..c::' •

~iIi

,

---.

Ma.ma, Who,

~,

I,'

\ III

-III!! ; ,iiII

,~6,~,

_:It

,

*

- .-'"

~

who :pye ......... me

:IU ........ ~~ .............

-r""1'~' .D,,-. ~I·'''_'

II

'.' - .~

M&~m., ...

.' .. --

:BIb .. a llile : .....

-

I~-

,

11;" " A.

JJ ,..I, J

,.

( ,
,,,,r • II
,: :.
I II

_,

,

I 1- I

_...., ,

,

I , -I

.. ,, __ --J ,_ I~_- -._. ~

Who made DIl"~, ,50_ ibad.

IIJ!II'I.

...._....

.:11_,11.1',_

- IUie I~~

,

- , I

• ...._.. __ iIIl.Ide lme.......... :00_ bad

.: ~ l

,

-

,~ --I ' I

r~~~~~~~,~~~~§p.~- ~~~_::f!~- ~~~

I

p,~UCIOt-7 ~1~1i2fJ1'JD6l- ,2. M .. Who IEliIre ,MIa·' A8p!"IH

~~~,:~'~ .,~:u~~§§~ii~~~~--~~~~~~~a~,~., ~~~~~~~~,~_~~~~~,lE~~~~~

MI- ~~ dlc' I!fJeP ,., q, MI. ,_ 1011-- -_ liIII ,lIill - pis.

~,lJ;tI~~~.,~~,'iI&~·' ~~€~~_~_~~~~~_~ .. ~~. ~~~~~I~~~~5~~_~§_"'§'~~~~~1

Ma~ 1Uma. ... - ........ ~ idle '._, - .. Ma~·,. Idle q - pis,

-

fJ

... !!!!I'-~

SWed: Ml~ma...........,·

~~';~'~'U~'~~~~~~~I',~~--~~~~~~~~~~'~~~~~~~'_~~~~~

,1'_,. ,~

, ,

... 'I!!!I"

:MI.-11Da tie :ID

I

I, ,

'"

I

--.... --,.__

w~lrp. ,'" .iI&

IJ

No

le ,_ bem .......

tJ

- - -..-- _ -- .... '

NQ slIeep-_.lm lea ,. y,ml ....... _~ _ .....

-

,o.r Ietb

~

"-

''-

~I

f!!!

orlkth

~

_'_ -----==~~==~==~=======

I

"

,

I

"

· .......

'.

I

&Ii

" A.
• WI
II 4
_l .L L, Ii _L -
I -
I :'1,- tLJliL L

,IJ!

;-r

.' '~

Plalno-Conductar'

,_ J"

:I

MELCHIO)b, l 2'

lyrics by SfeDen, Safer music &y Dunarn Sheik

r'

..

D~ bliSdcs:t.

-

In

,A II _, J'

,

Ii

If Ii .. I ',I 'm " ..

I II \

_1 1 ,~

,

,.._ ~~
" C:-"JO
,
r
I ,

If· ..

'O- __ ~ AI ~ II ~ by bUDd men.

"

- ! I.

YOui doubt diem, d soon

" .

,

"jl ,I'

,

\ A, I

,

J

J

!

" Ii 7'

, '

, II I

V

It)

r

'they balk- UJd bMmd ')QU

.'

.. _, 00'- dter~

, '

., -;-ti

to.

JI

.. "II _- "'" -.
I .J jI
II
~t)
! _"
AU 1IIf'j- sty~ is
-
JI. _j _j_ - ~ • -w, I

I •

,~ bad,

--

a _~,

-.'1' II

p.._i;;:.

,..1

J,

i!~

A ,1111

'"

- .............

'''TmtI 1m, WbIL.,_ Is.fit ~ mn~· ~

,+Vin,,'.

,

W

"US, :IR millie, ..........

II

II'

I

AI I 113

..

bow 'that, ,isi .-dam.

,

r

'~ ,Is SUS-pea,

'II il

W DIO-IlIJ~ ,is thdr l~' dol,

'.-

I 11

,

I I

J J
,
,
w -, J

,.I,

..1\

-I

.'t! I_
, , , ,
-. .~ " ,'* '* ''I "", -
no- I ,,J ,J J
I J I
r l__
,
r I I; ,

...,_,,_,.

DO,· lid". Is '0 - ,kay 00 - las: .II's s:crlpI - cd In Idlelr Iij

-

lIIe.-..-

III

, tJi

~3-

.1 11

,

.1

'.

But I ,lmow~,

,

It II I

mtXb ttIIift to 6J»-_,__

!I!!I J1Mn,1'SSlii

I .. '

I c

-

"

-

II

,

211 _jj_

t:J'

Ibem., ........ _

. .-:=!.

I,.·

m

- .-

It. Ii

-6 -- ,lili:'_ .- .• '. '-~-

..... _-- Ji""!" _;;.. J;{;I .J;:_;-J ,......__-"""";~

r
, ( r r - :23
_:1 II I I
know ___ To b1& my ,own 1- mind,--- W, 00
,n- "n ---
,-
r r ~ r r I', r r " r - :1,

(,' ~ \.-

-ill

-

_,

-

.,

11-, I illi tlJr, I

25 .~.

III ~,

Sly. ,11bere"SI, 'MY llllroq1l ..................

.,..- '_.. ,_ -. ,,," pr-: ...... " ,.'TJ ...... j--J---~

daIS ••

r r

I~_~_"'_-"

.1r

r

...

,"I I II

t 'II

21

~ oa ,I If!', __

.. .'

Tol WOO, I'" IDIII .Ieuo.q...

-I

NIiDe die stus~,

.,.

lid, JcnorI

I I

,I

II

II II I

-~ I

~ '.

~., -

r

e

, .

..

their lduk re-1WD-1nI

V,I""~,c'

"#_,",

_,'. I

1_ I

rm a1J,1ln&

"

iI!I T

'0 ,know die woddis: N, yam~

,.;II

... .5'-

~I I W;!' I I .1 ~

, , ,

I ",.,

child

fIll -

I

r

1iJ; r -r r r r I J
L l -
,I -OJ
m I J

J. .II 34,

You 'fI!JldJ1- ~

..

jUsl:Mlda......... i~

'. I'm

iI.

-

~ . II. __ ~~I~_4-III __ -1

c·... .1'IlII .. ~"":h 1 " Q.,. ~ _J ... ~ ..... -, ... ,vl n ",/VII-_Jl.l4N

~I_" -- .. --- I~'" - -, .". t«.... _I~I'· -..,--,

I -. ~.'- _L -...

_r r

,,-_.. _ _..--

-r r

l"__'_"" __

I

...

I

I

,

II, ,~'-

'111 "

..

M4 IOlile'

"

..

r

r

U'

r

r

..... I
~ .
I J J J
1'( I
- t
-
'7 r r r III I

...,... ;p,

........ -"_.. . .....- ... ~... ,J,.1 1 1

--

I

• I

,

I

Just

- flO,

r If

wuclL....... me-

,,.., tl"- J
I
II "
,
IV r
'1 I
I ,
., ,
It ,1.0,
'"
an
re= .r ----
~ 'I
,
,
r r I
, ~

., ......... ~...._..._____,. .......... ~~

-,. --,

__ .. ADd, __

'I'

II'

...r-- '-'_'

,

I ~:

:r

r

~, r ~,

-

r

r

r

,.

all!

I

I~' .I, ~ JI Jl J
.1
ill .... , " " "
r'
, " r
I .L
,"
.. r r ( r
J:
e, . IPI.ano-Conductor'

A. _1

The Bitch Df Uving

• t

.v

...

, ,

~ II ~ ~_

'God. .1 I~ Ilflerc. WII· III 1ft. - .1CIt,

,

- .. COIiIW

It;;

-

II - .

I

___ •.. .. ~ _c. ,. 'iii ..

__ . 7:

~Ie-.SS

!ii, _

As: E atal ow; ~.In La

.r,

~ _~' ~~~~~~~~~~

.. - I _,. ."'!!I,

...

~, I __

,

. '

'1 , ..

_L .•

so' naI. lie ,at: dl~

I

leip IIDe lout - out of dIb_ ~

.1

, ,

tJ

I. -

I '_

'~r

A a ___

,

~,2-,

if! _,

" ,-

I

.. .lie SIId:, -rust Ih't a_~ kid I

I Ii

-

,,'.' ,

..

..

.'

..

II,' ' .'

. , r

-J

" II
IOGite me
A ,. I II

'ililt hmLpawel IIJd die am JOI1 'emil rlXU - ImII.

Ii

I

.'

..._ _ --;a:

.'

I'

team you :bow to 11m

I

,MI,~- __ ~_~

t

"

I

.. 1

'~.

,

, r

-3,-

_ 11 ._

" ,

,~

I

,"

''IIOri 11bai, sI-1a1Dll

I

... .. ,. SIkl

I

, "

IJ,

'.'

• 17
i'
I
." IL

II

.~ IDIf ~.pilU WIDd,~ kid

i

- I

~.,

.J ..... I~

.,.,- .lfs '!he bUdI

I

...

"

. .l.

,-4 .... ·

-

t' T "

of bv'·fQ

.• II

flUb QO d1iq but, your baOO., ..........

,

',' ' . ~~, ,

" r I Ifl'

JL _l

I

10'n'Cft

''IIldI lDO - IlI.i_, .but '-. ,- ~ _

~I ~'~ ~

"

t' !

II • I

'.

:EIldw

:! ~

I !

I

I '

b _~ l Jo.

,

GEORG:

A,

f '. '

"

-al' B

I· i

.. ""'_ f ~

As SOJIR; - ,ODe' plIO, ,aD,'t SfIIId. .•• _ ~, ,eu,b ,_

~ ,k

- ,

't'

IF'

-

l~

I' I

II

I'

t:.I I

:e e _c _ _e_

I~

~i 25

,

i

·--·5r~

1[1~]I" 4. 'l!ihe attb Cd t.hiIng

I~ ross"ln&

... -,~.ana _. •• ,...........,. ~'.'''''''. ._,,~'

~- ... '1111"", 'U'UL, IL~, '~ a-,~

dats It die, pI~.. - no Itilb ,my'

.1L

r

\

_11 ~.' , ..

II

_1111

, ~,

,

!Iii,

I, . '.,

'lrXb .. a .. b!r' 'bn!Isra;W Ibc' llIIIl-*"It:_ dle '0Be daIDIl laD

J #.

I

e ~ 981. :pt, d ~ iDdi 'dlIose

... .'

'IliI " ,. ..

,

I

1--"'.,

I

'il _ .. ,.

,,'It". ....

1111- ples faIL •. ,

"",.

..... LL .. n

I, ' " It's idle bUcb~

...

_~, I

11- Uv .. fill

,.

Wlfb, DO dUoa, 10" Iq H. __

r II r
Iftth MI All M1 ,

II

38 ~L

of

,iii

-,

r 1 1

,

L

T

Do

.... ._ --,1'..'- f_, _.

U" - '1iIIIO ' .... "": .... ' ...

T

Do

-

i

II

II

I

II

'e'

I: e

e e

,

,

_,

..

AA, .. ~ 1- ..

'." ..... -;I

,l .. ....~~

-

, 1 _j_ r

1b~'Ye

r r r

~ -

I

,

~ II

I

..

I. ilblnk we WIll dds?'

!il •

I

,

I T

!'

l~ tbeells

I

II

-'1'-,

HANKHIN':

I,

r

saw'·a' ~ lqa fa BID ,dR ..

_-

II,!"," a.'.,_ illL::"__

~ _ ~ I!UC ~",,!!~,

• Ii ,

, .... ,

\-W

IiJ ft'I'D'.

ii

-

' ...

,II; D
"
,I 'Ii
,-1
I
,A ~,
I ,
I"
,
I
-II I.

J,

,I

--

-

,

GcNL,IIf~'

.,...,- -..

, II

11'1 ,50
1'1 lIfI~SI'
~, ...-
k"
Ii "
~' I
.. ;I
n
I I~i~

J ,J j

, '-

" ,

I

-

- !

r

II

..

.~

L

--

_.

-"

, ,-

-

j_

$I. l

l[~ 2J'3O.ID81 ~ 4. 1'I1e, EIiIIdI ,of IUvtng

I

I"

lr r II I'

MIt ~,I . I ~ QI.~., GIDIGIMO!m'Z:~-~, ~ .. ';.,.......'_ .......... ---_- __

,Iii -L'~ ___

"

I '> _ ~

I Y, ~-,- 1'::'" _' __ :;......-""_.- 'I •

,~\.!IIl' -- ......_-......_-- ........ ..-..::!!..o.

A ~~---------~.

-r

, L _~ I ~ ~ "'rr

~~,~. ~_..,_~, :9

- tJ·

,

m

I .~~~-----~-

,.

I

--

--

i

,

I,

..

dIm)lOU CIIL-

last kISs. ,SIlOII! :151.,

. ' _..-

~~--------~--------------- .

I

....

,

r--

511' -

IJ.. 111

,

I'

~SIl'C'I' 'Iem. Ill .............. ~ .......... _ ......... _ 1lL_,..._..-... ._ ....... _,..._~ __

~,_--~- ................ ----.~ .. ~.---- ---._--J'...-----....n" 1

il -

',' ~I

;

L..-"'II

II Y , 1

~ .......... - ...................... ---~~__"""...----.. ............ ~~~~...._... ........... -__,...,t~icv-I',

, ,

I ..

I,'

9'

.1\, \

, . ~- ....~,

U,is l!be hi_tdL-

_,_ ..,...

,

,~

t ..

, ,-

,

,- • .r '1_ "

~""" .'

;1

I

"

, -

I II....;. 'I, u..' 'ir" -

1'.--'!!l_'10

,

>- >

,

II

- "

[I, I lii{

iii

"

-)'00(' IIaIt

~IU:~

1.~1~1I·'1~

- ,

l

I J ,!

111

I -,

'A -~ •• ,

,

-I'

TI

ADd seIlS - tq God ~I:s, deI4~

.V;c

,

Ii

il II

Pi~

,-101-

.' II

r '~ ~ _r~

bv - _ ......... .,..._..,..._.. .......... ~

. ,

~iT

I

-

I

flD, CIIl-

I ':

'1= !

,

-.-

,

n" I

,MOJtrlZ:

_, __ ?3

I

AU

,"_ -,~

r I

I ..

,

ee ce

,

,II

1"--'

I' 1

-, P I
of
,.
,
'-,
I
I ,I'll
L
~,
~ ~ r llv~1q

, -,

r --Uf - QlIDJ~- _..,...

,

r U9,.mg

'-

.'

Aad:gd

log wIW: 'YOU ,aet-

,

II Ii'

wm ~.'~ __ ~~ __ ~~~ __ ~~~

I

I II

~_ l'

,

,

,t11~1~' 4 .. l\he,..-nl Of'lMng

iii.'"

m

I'

y

t~,

~,

. 01.... Lt, .. ·' .• ..Ji. .. '. >

JUst lag:, IO!!III!!IIUI_....,_..._

,Hv-lDB

~

"I ~
I _ft
- .' ,
,
,-" II
_f& _f&_
, ..

,is ....... ,

I

I

I

iii

"
(·1 '~,

,',11 _l .J. ~

I I' I

, ,.

I ,

'I I

f ,~~: t..

!

,

I" •

_ldJis II:_..

..

,

IbIS aa'L........ be

I'

I

~ II

I

'I'

I

.II.

" lGa4

1<

' ....

I

II

My Junk

lyrics .fIy Steven Sa"· masic' byDu~SIreik POQII.m. .Iy ArLnMariI Milazzo,

~ .

. _I.iW of iilo.l~ __ .- . .1 UIIIiIiM, _ _ ... !UV. II

I I W

II I

:,!: e: .1: :C: ~ :i!: ~ :C

,

-

,. I -I[

~ I

.-.:J.

- ......_..~

mltS, ".1. ~

,

"" .......... ~ ~ '#; ~"'_"'r -. --LJ

_- dIae's Ilbis oae. IlllDe-Iusl .' --·YOU.IO ibp,..._

, ,

if

D'S:

, ,

, -

I II

I. I

II 111

II

- -Ir

I I

f.1

,A ,M IU'

II

,

I

I

It)

;#

II ,~,IDl!)Si: .' kif _. :bJi'-

-

-- .. ----_-?'

,

~'

--

May:......

III

T

••. ~ ~I! ~ .. ,lit .~

, ,

,,-

1[1M!D.Q11 ~ 5. Mrt Ju ..

ANNA:

.~.

"--

so .............. ~

..

be

'A." I'

f' e- .•

_IM;.

I

,

II

,

> :;:-.,.... ...;,1"' ..... _.

... .._ __ .. ... .. _c__ It . .it . it. .It. >.

, ,

--

!I

11

-.;;;:::7 - ;':' • .,....... J .~

........ I'm. )lOUr' "'...... or. ~ .• ',our' , .....

iJ,' ',- ".

I speaI die .,' _,"dI," • you do...-.

'J

II . '

'tJ

, ,

~,

'1 .Ii II

_~ I

" ..

1~

,

, ,

'. ..

1ribIft JDD.

:-;I, [

II JI

,

l

_j_

,

JL

II

I~ -, .

_ .

11.1'

T

.1

.. _ .

If

f!._

"1

1'8:

,_-- ,[

, _

: -::>~'

... 3-

"

II"

- .~ ''''''''''''_'''

al' ter I stomL,__

I

.~I

-

:>

>~

.. ~, _rill .. "

.... ~.- .... ~ ,:;t'- iIi....._ .

, -

, "

>-

.. ,

, .... -

I

,- ---

-

1Ii.lil,IU2.

I

ai, 1

, ,

lr 1

III

Y iF

SOOW'- bIfnd,- ----...------

1.., II -;.. ~ _ .. _. I.' ;: '. . ~ ..... ~ ' .. 1I! ..,.
~
I j_~. ~ ..... , :>- ~-:- .. - ..
.--::., ...... , ,.-, , ...•. ~ .. , ... ,~ ..
" , > .> -

_.il'

-.

i II ,I i ,

._not lie tme'·~_ .......... .....-.. .....

. _

r

.

r

, ~ .. _ H' I i~1 *' I, _I .1 1""""1
r .-
" _.,
It.! >. .>- ___... > >- ._ --
.. ~ .... ~ _.~.'.ilt' M-cit !f IIi!c >- . ~~. - :::.> 'fL~- >.-.. .
I \t
,
- T I ~' - iIi.I ~ v May ......

iliii .

~'

I'IIMI2! ,~, '.
• _IL
, ,
iii - ~ J 1*'; __,.

my IUftk IS ymu..

~ ~ ..
I
iii ••
II I il it
n "
, ,
iJl ;, '. ,. , • --. 'I' I -! -. ~ IJI II!! -
.. ..
_> ::. ::> .>
~ ,
,
II ,,jI I I-J .I r -;;! II ~ II IFRAOLatIQROI8EBU81EHHI~:'~WI OON',~, *PiaDo, LaIot!I"AllldI now_1PtNkIdIIi Jfli C MIniM':

, • at! ;11'

r, I. ,

,

,_-' .. ..-.

I,BEORB RAvs;I'

I

.,Z:: "'_,frtiM'a.di' - 'QI:Bao:lR'o ..... '~

~x: ;wea~ .. ,-QtUCK't;JUT"',F~~i~f!II~. c .. ' .... '

,3,. ~ -AM d'Ib II:n!o, bmIg' out·tjw left' handI ... ~ ''lWCX O,Ul',,,. _,..bod:

41th ,:c' '"OiIe miilluw." i1at~ _, ,QUICK ,OW (1M ,~ildra'i ittmvpr.f.oll'

.- J~32 3a :M, 35

, ,

, ,

I I .'.

.. •

~.,

....

·,m - ""ii

I

c'1M, ~c 37 38 31 4iO 41
t ,
<. ~I • I
., !' l' ! ! ! ! ~ .. • I. .'
ii I
I
~ , .,
II ,I " . ... ,

-

." -

1Il_ Iii, ,I _4111:'\

I -: -

,oil

1 .. ·:;;J.·····1-1 '1.-'--

W~:,..!D,

- - - .... .;JI

ba. to I.~cuse me;

-

1 I

,

~L ' ;1

, ,

II II I _I

'it .& -~ ~ .. " "I e

,

, ,

. ._;"'~ :-" . it: -;;;;. __ ......... .,.J •• ~'

~ wIlmpm, dD~ .. b!s :mdJe IDd .' WIODIr~

I ~

,

l I .r JL

-I I _j'

II

• ,I

IIJ

I.

,-" ~ -.-.' ~ 11'-0 ........

,

--t _,*_.

Sboci:.._.__ IiIp some ')1)U

,

" "

.. '.~ J'" ~~' ~.' ~'--

m Idle YOU="-. of same .SGq.. )' :tll\e-

rISEiCBOaC •

. -1 .Ii !tI,

I:

J

I

J

_Ii. _IL

- I

-- -...

.. __ 11'. _1f'." •• *_* I :I!t_tt:;:" ~"

I -. I -, I

1_ 1 I

11iiii!ii.,. II

_ A.iiI, It

I " ,

, ,

'-J ._._--" ,:~,! 3: . .,.... ,7 --

- _ btl$, ,. dd W'I, IDII Ibt~ lad _ ,!JC'fNS,

'tI .u iii

-

,

......_...' .ndle!~ ......

I

l

,

II

DdIt

• ,ID,"

''IIese "sana",_' . ,,",,-'~-' ....... ___• 1\IISIl-

,

I I -[I ----

i.

,

1bese .... p:ena_', '. "",,- .. ' ....................

r

'. ,tIIIJ'L_

' ..

,

--L J

Jhesc, _.~1!iI!'!!!I:-3o,:_~

"I

' . ...___...

'DIe nan.:::._

I II -.

, ~I

l,r

,

1Ir .. ~ ~ II

. ..

C +1la'ilI.)

,I: C 1:_ ,e: _."~

!Ii!

,

I I I _

, - -I I 1,'--

" ~ ,........,'. -- ~. ''II! ~''''_-..-... __ ........ =...,;r ..... -, -... ~." -... .~ ~ - ... ~ ........ __ _. '''.".,~ ,~~_ Jj,* _

_..,.. IU Ilbe ~::.. I IDIJ: be ,uellectlD'!be: dI.ap I Sboufd, do"~ (But) _'w: .u

A J& .' .'

,1 ,r I'

,

" ,

'eJ

_l'1 II

,

' .... - ""~ --

- _'r......_n', ......

• -!I; 'K;:." ~:

I~

T -I

'tT

:1 I' I

, ,

~...... .:»

:II" drfllm,~~

r _w

,I . --,

I

I-I.!

L _jJJ -:1

;1 I

-I

I "If

II ~',~ I!c f! .. ftc ~!l f!' l. f!" 'ff _f! ~ @~, __ @,.

, -

,i -,:

-.".-

=

-_

,~.,~~

YCIh.... yar.,_ 'Yah~

_il ~

L

-A 0lIf1U* ,~
_l JI.
/ \ -....... .. '~'
\'aIL r.,
'I I _f Ii ~I
, ' ........,.::" ._,'

't4'-- VaL..- 'yem....

IL ,..-I

--....- ~

tedl- - 'Yeh . YeIJL

_i.

__ I

.'

\ >~

,~_ if! ..... ' .. _<11!!_ JtiIt_ _'liI'_ ,AMi ...Jttt> ~

,-

, i'

iii ,iI lit. ,;.

,iJ- - .--

1- keep Id ,1111. rcr' ]i'!DU'i!t, ,,.._ YCId!n ~"!IIIU~~_'" ,De _ WsM!' ~,

II... "II, ,N'

... ~r W., ____..-'

,

" -

1Iet]Oll'ft, IQQ!_~

'Good..

.

. ...

lI!:r }1OU',1:e ,pge._' .,_,..~

>

Ir

... ~' .. ", .. ' >--

, .t, ~. ..--::.., ·r., .. _., .'. __ :::, ,r'" .. , 'r '1."._ , ...

11 I I

,

I

,III It I'

,

,1-=1 W

.~ I

,:> ::>

..r

I~

, .. 8,·-

~.

", ,

,

......" '.. ~ - '!t'

___ bI: 1Df1RllS. ......

,-

I, ~,

._

60-_ tIbDd. ........... _

,. I

Tbey sar..---~ JCIU

""C..._..,;;o" ..

q~ IrIDL

l, il

, 'C=

'*L-:JI/ ..

I., _ ..

~ ~

'4L..!" ~ .... -., ""F

Go' ...... bIIDd. ........ __

,Slop.

--, 1

..!!II

"r .. , ~_ ... ,~ _II

"

" II

_..ID

A..JI_ifL L

,

- ,.

'Ii ~.'

_ Ill

_ ," .JIi..:.1

,I

~I

'.'

" 'U-~ i1i~

- .

II!!!!!J......' .....

.. .-'L~", .. ~ '::!-::;.., .... , ... ~ _

I ilL

'e.!

_ 11

. J.

"

lD...: ..... ' 1\ ,_,_, .~.I .......... li.e_l., '. !II.,IiIUIl,,,~ ~ U1~ ,(lren, 'vua, ...........

I,

:Bui: our fuIIL....- yeah

..._. ~ ~, JBIl.....-

r:s :I\rue:. ~

- I

-a) >-

'i

t, "

,

1!iiiiI...a I

~'

,

,~- .,.

, !

- .. -~. _. ___....,._....,-- ...................

,-9-

I

.JtKI .... - ......... --.. _......--

l.,.._~ --.I

1t~1 I1kt ..

_I

II

1

",_110, 1-

.'

-

r

My

I'

fuDk

-,

,

;.

;..t_I!' '. '" • ;: II!! :>-_!I! -. • ..
->_ ::>- >-
,
,
II W -..I r .,.1 JI WI II J '.

I '

_ ...

Jli

iJ

,

y ! LII

""III..' _ .... C1Q. I I ... , ........

,

\ «J-

..

1bLt~_

CUll I. do-..
I'
,
laD I. dO~ T

em I do........,_

I .~

I

- L

, ,_

, -li,~ III;:.~",.,

-~.

.... ..J I ::., _-,_, ~-:.., _, ... ~

, "

, "l

I~

.... 10-

~_-;- '. :R

'I'e'ft: !IU!IU~_

_, _ '-Ar. ID'" . '~I

,,......_J_

I

_"..

-,..

.~_ ""-J'

.....:... ,.._L __

-_

-

.__.,.

.__ you.._ ...........

,.

....._ ......_...

Is.......- you...,......_.

--- ~ - ... .___, -~..-#'

.. DIP')aDk l'I--.. )QL--~

i. I

- ,.

~

,

,
f; .. ~~ - . 'I '.
> >~ -

- ..•.

•• _II I_ "
-
... -II" ...
1'00 Dr YOIJl
• .1 •
,
..... ... '.'
YOU YOU YOm
'"'
..
T T
100 mI YOOI -.

-~ .... ..:.__. --~-

DIJ" JUok Is.-.., Ji!IU-~_._..

'-to

_-

YOU

11""'"

-'

.1

,I

- I _ I

'.;.:...:".""'-; .. ~ ..... ' ..

,

;. .. 5~ 411 ... ;

- '-

;. ~ _~-' .. '.-.

>

>

,_" :>

- -

J oJ! II ,I . "'-I' ..11 .1 ,..I' ,I .1 , .... ;f , ..I

IPlan~CDnd~uctor Piano

Harmonium

A_Il_-,1

""

.. r

"'I

II,

, ' .... ,

r

IJ

I :101'

~, ,II

b- ~,'

_, '.'

wbm] ,F' 1_,

"

?I, .. -_cr.' .. fl.,

,No mwe :1IIIml-~_:'___ ;I~D.Y' - omm.

.. ~ #= ~:: ~;

I j'
_
,
'11'
- "
I ,_,. -2 ....

10

~1'

l1 mtDBl ~ 8.lCtUCh, iMe, 112GROUPl:

PrnD I

IIII!.'" -

--_. _ ............ ""

[

_f Jill

~ """

.-,

IGROIJiP!:

, ,M

,'"

, .'

..... r dd'l_ 10lIl __ alai:"

,

.-If '. I.' _ - - -;

~.-j. _.cs wbfspea, ,af tba diI,llIDa!

. I .

''Ibrre I,

\ _tLliL

1~I~al '

1

c

I

....____ft JilL 18

.,'

1111,

15

1"-

,

~.

~

11I~~.__,._

,ft ,M

, ,

I:J ,J "i"~"

go. ,

?~

Nb..._~....--

, "

'J ....;.,.~ II' •

10--

Rl Vi ..

~, .'.1" -,III,

ftJil,_ II

_I'

..

wben,. 10'.

'. 'I!!'

:No, ,1JMXe lJ!t' ~nI"

._ .-',Jlf - m&fI',,_

--

'Oo~'

,,._

I

....

L '

, 1-

lA, a

( ,

-3~

4'

11

'11

'I!I'

hymns 'U pGIl. ,wr ,~

'rI" - 'II!!' . .., ...,...-.._.-

A lIIyS'k • alit *_ d, _,...., ......... _

..~

'10 sfJore.

, '

, '-il

... '~'

w '.

1
,
~ .. : ~
iP'::
-~ _l_ ,
,
,
,_ •• r t . I,

, ~

T

IJlN.STl;

,Ii, ,iii, 211

""" '.'.

:~d:tItl&elwa

,

l-..r

, ,M

'. , ,

<!!!"

""" ...

ArII dill, cIIl" JIlIb

" ,

:;;'.;

, ~_iL;

,PlIo i<Srp,iDlal

I

, ,

I LIfo III,G'"

,!iii: ' '. fr~ Ii

__l_

, ,

'I

-

/It d ,j'

1 "

I

I

_30

, uoc

'. --

God, Iflllt"s ,so' --

'.' '.'

Now In,erdon.,

' .. _ ..

wb_dle'8p_. De.

'_

_.

' .....

,

II

, "

!'

,.
l!!!I -
ill
I'
'0' ,

Lll,:

IfCi

-,;,ae.

'iii'" '.

.-_

~ U~ GROUP'!:

~ ..

~ ~ ...... -....-"'"

fJbl....__..... ... my God. ()ib!-' - ......... ,. ~ yah

GROUP ,I!:

rlII; . .111, - - --

....._____...

..... 1 ......... _,

, "'11)

I " .III,
II~ ._ .. ~
PDo Gil
-
II: .. 1

3lI

" ,.

:_..' '-=

OIJ,,··~ ..... 1 ~_ or,' God, lOb,,', _~~

I Ill. ._.,

~ ~

Oh . my"GOO 'Ob. yah" ~ ,ab

'Oh~ ........ _, ilD)" God

.~

011 __ yeah,

.----- ....

I

J

; '. ,W'" "". ,.

, ,

Ii

II .-

,lid 37'

I ~!f '

.1

II III,

. ...__ ..... - ~-- ........ _- _.......... -. ... ___

011 Imy God Oh '.1, .. Jab r~ ,M""e'---...~ ......... ~---.....----. ....

,

- ;:;..- -~---.-""- .-. .,

(JIl, lIlY God Ob!.....- __.......~ yahl' ., yah 'ToudI,

-

-

~' ..._____ . - __.,.. II

(Jb ,my God Oh ' ')alit. _ TtnKb Me, ........ ~~~_

I

1

~

, ,~J,J ]I

-;-IJ &.0 ~ ~

.I

,I

,!tl

, "

<, .:»

.;::========-_

lilli,

, ,

,

-I

Me:_ ......... ~ ~

.....---.1 ..

'I 01,

..___

I, ~-

.. ,

I

I~

.J4I

I I

\ "'I

I

~ Qh_

I

~~'

Dh.......,

~ ,;_.,..

IOhl...,. .......... .......-_ ,ray

,

r

.......J' Ob .......

'I,.

I -

... """--.-.1 '.

lOb IIlJ

I I"

I

I _ILM

-,.

-

VIlII __

I

-~.-.J ..

106~ 1ft,

10l'I'0:

I '.

I'v

----, I

-.-;: _. ;;. 'TACI1' .

.; .. ~ -.

@!I'"

I, - -

.'"

,

'"

-

..

II

. .-. ~.........--....

JI.J J.J J ,Jli .JI JI .J J..II

#::

I _"

I ~:

l I.

I

. e_J,

PDo'i

...

• I

, '.'.

" I

" 'f:

.... '1-. :

,~. -r

:50

'IJI

'God .

. 111 M

,

'.... ..

wbm ~ 10 .~

, _.-

Only

_ft _iii.

l

r

_.-, -.,._

I :;:

I

....

I I

Ifw, J~h

,

I'

II

, -

r

••

-8 ...

1[112J3'11~. e. Touc:h Me

I

.... !!!II' ,_ fit

)'00- IB 'die kiss;

, ,

.1 I!!I' '_ .. ' - ~"...__..,

met ._,IDtss.fDI IS: fOU!1t dda __ : .......... ~

r -r r

r'-'

••

I

~

J I J 1 .

,

Ir

r

I

PDQ, 'I

ji:::'

_. '.

I 'Ii:

GROUP 1::: iii »_51

.;I . ' .. ..-

WIIae ,GRUUP2:

ft »

,

.. ''f'' .. :;._.... ,_

ftO_~. ,I&RMIJ,;!,

"

'.'

.. , .. '~

WIIeft' IGRIOOP :t.

11 ii. .

••

I

'fl., p,

,

, "

... ... ..

ftcn' I G:I!ORG:,

1ft JOI ,..,_.

....

p.,

i

. .

,_

'I"j}

-.

wbm, [ 11l' dIere,

-~ r

,No mote 'ftf!P'·'WiInlIG.. .•• ~

."

r !_T r r r

fI _,

' ...

-., ",. ..

;a';Jilf~

~,

I

' •. '

J.

1.

,l

,"""-----1.,

i .

-,I ...-----::::

j 1 J J.

1

!

I :' ~ _ ','

,

' ..

I

I

F:

I

II]

'il'

, J&

- ..........
OIl -NQ~ ,No__.
- ~
Oh ,No.- ,1(0_
- ~-
lOb -- No_ r r r r
1
~ ,~ -.....
.r I, I "'-11..' __ -a:._ ....... ...II1

~I

..

I

J,Ii!i Iii 82
,IJ
II, ,II,
IiJl
Ii ill
.,-
" JiI
r·'
A, a,
I,
~, rIc
Hnu. T

, I

I

T:old IDJDt.::..-_ ........ _

II

daft,"'

••

r

F

II

, 'il ,II,

""

!I!I"

,_

rd.

-'

,si1

~_,iI,

--. Ii

.~ ~

" 11;' ~

I

,I"'il

-

i

~ ,

,Ii ..

.JIl .JIl .11 , I

,_jj_ _jj_ _~ I

'.

,_,

...

'"

,",'

-

....

---

_""-

~"

1--=::-1 "

_,

III

III

"

' .. ' ... ' '.

l1l b -~',IIi~-tIII

'~

IObI_""'__

.~

Oh!!-I ~~~

11;.1

.... ',II!!I!' '!'" -

.. ,(:5 .. - II! • '~I loud!!

..______..

Oh!l-..~~

--..- -.' I.' .... ..

AI II .1i.'-'~

l\,iIii ,._

"

'--""

Ob~~

',1:,11
.. II .. ~ .~ ¥eIt,
~I ,Ii
IIJ ~, ...
HI'iIIIa.. Is.
... _, .-

I

..

•.

...

..

.....

AI ~ .....
,. .. ., J I 1\ " ;:=.;:, " .~
I
IV "1' U' " IE.] F:
PlIO
, ''Ii

~I "

-11-

~ 1&
t:,
iii, ,III,
I)
!
, '" lIo
I"'~II
I
I A iL
'I I~
Hmm.
J '.-
I , _-

"I1ieR I

, \

Ob

,

.. '. --

IO~ ''Ibae ~

... _.

.
bow dJI: 'WInds sIIfL
I i' I I
! r
II.. .. -

rD kIl lVII, iIIowi,

.,,- -.. ..-- -....
,oIi; 110 , ~ ~, r J., ~j J )
~f' " ~ 'l r '"1 ~ r
,7' '_' II'
.'
PIi!o I 1-
~,
t -~
II ._ __ • ..;L _I.~IID£:

Ii ... , .. -

-l2,~,

74

~ .

L Nowl Ws It.

'. ..

1" ,_ dalrs a.,

, -

God,

. -- ..

fIb 'dIal'.S, ba _ Touch

JI

, ..

'. ' .. '

Db 'tballs, beI_ ''loud

I

r

.. _

:11. _I' dtds U.

,

..

God,

,h ........ , Il' I,...· ~~. I ••

I

A .II,

I~' _.

.'

ii.

II

, ,

,

_' ..

Db 'dW.~I:hea WD TOLElll

,oob loob
I II
,.... -,I'
II
r ,- .'

r

- ..

I

I'
-. r:'
IiU;I
t
I I

,I .,;:-

• r

I

'U

-13·~

,'., IlIi ''11 _I ,

"

Ii 71,

, ,

-.

~' -

~ lo.)'Hr· ,bPt

Ii. 1Iii, -I

-......,;;;:

Wbete, die sIIIs'GJ-

, ""

--..;.. .......:;;;

Whae Ih _ay_

, ,

Tn:ymurlqbt

--

,

,

'"

['0_,...,

'"

'WelD WID Ida" IMn

1!dltre:b siIIL..... CIJ.

~"' ".,'

, ,IIi.lll

'IJ

'.

"

!

I

.... ,

~, iii

II "

I

~,

,JI J l_

...-....

i

't)

p::

I

I

-,

III

I

.---._.--------~--- ....... ---.--. --_ ........ -- ----

~

oJ " .III 181

-14-· ALL::

81

~.

'.

._ .

DOW. -. eI dowr4

""

rill

I TOodi Me

A .1"

eJ-

-

'!!!i' _' ..

wIleR IDe sUIS _ lie.

-I _l
if ·-G'·
_ .. - - _;iii[
I ! II
* I ~. ~~
,. .1_,"'
_...
- jlL--- .
. ,
I N'li: ,~
, I ~ I
II ~
85· 11., _j 1111 R
, ,
, If''

I

1\ '-

,

II

.. i.

lUSt fOr a bU., IGEOIlG+ SWINGS, ....

I.' -.,.

WD ... der dnnI!1

J II
r' "_'-'
_. --"IIIiI_ ,-I ... 1
I -I~ ! II II - .

:,p:

,

II

I

.... , i"",

., - e- .'

MIere lite ~ sigh.

,I,i J;I
II
II t J J
Hnmt. =
h.~
~. , -'II '

'fino,

,i

Poo, I

,

Ill· -. - '.

'lhae llbeMl1ds\..- sI&lL

,Miue Ibe 'wtmds .... ,~'· . - siIh· 'MeET

~ - -- .. ---- ;;;_._,-- -~-I

- I

,11

,

;, ;-

::

I

, ~,.

The Ward Df Your Body

Plano-Canducta.r Harrnaniu,m

I . by-' S-Iewrz Sater-

' .• '_', I . :- .. "1 - • -: , ••.•. _' .• I

1JFIlS I' > .. -'-', I_~I .. -_"':_· _' -=- . ,'_;,'

musiC' by l)u'ilaH1: S:heik

''' ... IPeM:e _'0_ yau."

'Very Stadlr J~ .'

I oaMPUTER 11W:*.~

4

i :

,

: .'

'i

" M

Pno It ,'.

'IJ

&IOO~_

'.

,

,

.. I!!"~ -"' _ _.-.r •

the WIHds~ :fIIl &orJL.._ my Bpi: •.•

II

•. ,iii iii·

.... - ,

... ,

'- ,

I . I I

, -

• _L I .lJ .. - ..

I _ I

C')

,tJ

BIB,·· ... -

'1II1'.u.·~' .:H ..

.PM :I\~" .

'V

_.".

gid-. widl hy .. po, ~. the ".

,,..

.1 I

I I I I

, ,

-2 ...

WEND" III u,1

-'

Iae ,. a': you, bard bo ~ d,9?' ................

" ,lIi.lli I.. .. _ . f&,

~ t~:~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~f-,§S~~

_-

,

'.' .... _ ..

Hue - ~n ,all hard,

~1fHI0R:, J

'* .. _WOld,

I I,

]I'

die word,

~

c1' ,....~_',,_....~

A, .111,111

-I

..............

.. , :~ a ilhlq- YOu 'I&JL,~

III •

Hrmg. 1"

'.

I

'~1

-~~

-

14

I 1_~_

, 11\.IiI,

<zz:» On "'~ ••. ~

I I~.l

.. ==~====--.-'

,t J I: ,.II, i,
III ,iA .. :'j. • . ' .. .. -_
t ,
, ,
,
,
&II I I
(II ')
PlIo,
.- , .... -

[I

, ,IJ

''-'

j

liJ

l .HoId - me

--.......... .._...

ber bud-· Wre!Ollle' Ut de - tease.

Pmo ' '

J

~_=

I.

"

3

111

I. I

,

I-'~M'''''''::'~ want ~ fDlP .......... ----

&r I

,

-:R* .. w _ •. ,

11M ~ o't JOB beard

,

.- -.

die 'word

,--

WIll. ~bq'.......-..~

.'

,

.• Ii, !
I
~I.I .. '* ..
Hmm.
t ..
", ,Iii ,I" ~
."" ~ -
t IJ
Pno,
.Ii
I j'

.. I

,

I

110m " u1'

i'

, ,,'

rm ,pli

I

1, L ... 1~_j,J.~I.._

1 I' _

,_

I

o

-t

T

".II

jil.

,

...

1111

~ J~J

J"-----"'I

- ,

, L..;

,

. I r-

I~I

~ , II

-, -

IIIL

,II

rm, "bill be..._... your

r

r

PRo, ,',

~I

r

-

r

•. 1

'Hmm."

.... '

1 i -

--r I.

........

"",

,',M l

I,

r

,~.

r

')

.... '

JDU,'re :100-01 beI

0,

,"

Ilr__ ,

on ..... ,

r

r

r -

r

J......--......

Ir I

, I I

, ...

r

r

tI1Jl

"

,. .

bruiSe,

,I

_.#

......

,

1

I I 'I

,

I -_If!

Pllll»'OondliJotor 'i .... 8

I '.,

, ,

.. ._______" ,.

UD, ~ rtaI.="'" an

, ,!i!U'

.. .. jusI: I'DD NEtcHIOR::

-- .-

,

IJ \

--

JUS: 1Do,

..

..

,. '.

-=-...._

.. .... _ ..

, ,

I _r

t:"'~'

"'!II!' '''''''___; ....___... - '"

,bIs'~ sUp I~_ lIIf Osl.".

iii, JIiI,

'.'

);

_...-= -....

_, ,-Iia , ,J ,_, ... ..

I 1m i)", ,

"

iPDo,

I'

.'

I ,J ,I

,

-

Wbb ber.,._ m your fill - ita

.'

lies.

_1

'\ II I

I '

..

~ 33

J

[ -

=

bow ~_ ...................

- - -- - -
, JILt I
, II , 1 JLJ 11 J.l
A, ,iii. J II J II JI ~ jJ 11 JI If J 1 II
,~ " -
, --
,
~ """""___If I- _.,.,.. •
.. J ! I- :I,il I
I
,
,
: If 1W -,J'

_' :1 .... ,,__ .......... _

ho,

.....

r BO'fI:t .1'11 M-

,

'I'"

r'm ..

, ,

,'"

"I

ill III t L, _, I!: .. ,~ .. ,

_,

I

,I!. g,:f;1 :
,
tl II "fI'
~ I'm "IH •
i' .iI.
;HnnIL ., .' 'It r r
t, r

r

, .,

11""-------""1.

-

If

r

II I

I '

I

II

......-.....,'

r

t.

I

[0

-"

r

1.1' ....

Hrmn. '

,

r ~

, II

...----......

,- --I

-

r-

,_

,.

:nL,

42

, ,

"I

&Ii

.,

)'DU'leP - DI ,flL._,

'.'.

IIndse.

I

A _M, I_

t .... - - If

r

r

Hmm. "

r II

r

1/

I

II ..

JI""""-----;

r:"I,

"

I I ~

'~

I

I .' .

III rll 1I=iI=~'

r II Ir

Dad( II Know W:elill

Word ,of' Your Bod:V -- BeiPdss! An:d Then There Were None

'fACET TACET moWl! ,to pisIKJl aftef'gW.fa'F entets '

-1-

The Dark: I Know Well

(---- ....... ..._.... ,,,..._ 1'iIIIho., a --- '1-""1. 1.-",,-. ~ _ • ..., -'In -. _,1'-" _II",

,l~' l1g 5,IftMJI, Siller NUSJC by' DaflC411: SW

J:;;MJI'

Ii, _ ).,"

,.

F

, -

.' .......

IreD

,~ I!!l

> Iii -So."

..

,~ 1M

, ... I

,

-e.____;." <c::» lcoow~weII!. . ...-- __

'I

"W!_ '., .1 -

11-

~-

,

·Iau S&J~ Ii.

., $

jIlj11'

I

t .. '

"

'"~ ~. for lbed nO'l\

'. ,

.,. ""'.. .~

.' IIUt

'" .... '.

.. ....J. ·-11 ,..' F

>. ". II. • 'P .." ...J+ '''!:. :;J?' ... ..
.

.J ,I >- :> h. , •
,
, ,
>- >- I' .. ~ - .,.iiI' :;:Iloo >, -2-,

13

I I_I

, ,Ii'i,

t I) '*~;-

~.

saw ..

... •. SD'me .• ,.

..

So, I

• I ,>,
,>, >- II 3-

II

AtS

," II!loI'

leDeil

, "

.... ,

WIDI:.fti

, ,

-::if ''lilt :JJI'

.' --

,. to, hJde._· -_

>

,

,&I .'. ~'

11"-' ~ -~

11

'!II

,

,

II +Vc -.

11\ I w

,I JI_

,

I." - ,iI ~~

... .,...' deep m .~ ddei1ll!'iMi,-- ..............

,

,.~. _'--.

You, 1I'e--, OOIII-iD'

_. _j_
"
>- >- 21

- iJ.'

tome.

11\

I

"

II

)1=---'

III

illl3.E0R9 PlAYS p~D'1 ';,23

-.1M

,

..... ' ....... .J''' -

-

)'OUI w.ml ,1$ ,,... • ,kiss IPOII - lIJ&Idj~.

I of!j IPIiMa+Vc(ly')

I, " ,

'.' ':F ,;.'" '-./ .~ .. ' -."

'iau ~ mill. tID" to, :me .. ,.

'I!I' ._~

,

jiII" ...

I"'"

-. 'II

~

-~

, '.

>

,

.' '. ,till ... ' '. ..

l'bI:o you boW ... '""~.... ,me: IDd )lUOMrJs.,a;''QUd., Idle

~3-

,

--.r •. .. . il i1; ~ ~ ..

,Lard: '_'!,mind._, lB ,.. 'roo mil

._ ..

,

,.

,

, .. ~

••

'''t.... -.p:'.' •

~~ .'re, •

_,

L

_l r

II II-r

;;IJ ,--

Ie: ',I! 4fIJC.,

d!!! ,.p:.'

,I!.

A,

..

I

B'

e

,

_II

,

I'

.11

. I

,

_I.

II

-.:Ii ,.. .. ...... -,!II' - _., ,,,,,_ ~

I II'S :piJdF :dR ,lot bi~ lin, D, pitd",'w' .......... _

,,.

-

39_

,

, ,.

I I _ I

.....•. -." ",,'-".~

Ybo.~I..· ........ _ sraIl. DOIb ta" • ._.__, I'JII! aa 4. h,:.,..

.,.,

-11

, ,

••

t.

- .. '~

:R.,

I

'.

_;I

r· I

I'

4!. --=

.-

,

'---_ !f' -.. .'

~~ 'fOUi'rt 8.

II

'-)~ ':~. yuu,

,

'# .~. :;j:

dIbt~ :11', • you n,

.• '

,:.

I I -I

,-4-

[1LI1'9~711 • ,8 The, ,om, I ,KfiIOW' WeIll IU&

". A

,

'.' '~-j'

Ibeiu • ."

,I. IIItO'

"\

Ii II

III

B

.....

Ii .. ~

.. 711,"

IbGIIb :J

, ,

-;j: '--t ~ -'" bow II's 'tI11OlJI. ..........

, II'

L
,.~ «:» .. ~- ~ ",. ...
."
:::> ~~ "", .. ~
,
'. >-,
II ~ - > "

.'.

"

"-

I'

,

,,',. ..

dJae and

• .........!'. ~'~ .J?'
,> ik I
~. ..... ,
",. ... .- 4it ~ .. 11 1iI'-
-
ill _;;.. >- 1\
," ,
>- > II . ~ .
,G
.~ ,.' '* e » ,.
J. ftDt the' MIdd 110, Ind ,om I ~ _?
,-
> >- I' "41"

'I, -'-

'I.I"'"JJ!"

-

, ,

~r-- .. '1IJIl'~' ...

J. MO-Ill be'~ , ___

I

p- it". ," --J ~, .r: .. ~-
-
. 1. ..i . "> >- ,1'1. _II .. "
, ,
>, :> -I - - > >- '~'

..._.....

mr'~' -......-

+MAIl'I'Hk 54

*'J'" ~~ilI: "'1 ~, II," __._

,

'It' "7 .~_'0 __ .J 'fI ,~

adi my:l!be:aI_.,iO

Yoo ,., III

JI,

,~ .

'P '. - ... .~., 1 Iif" ~

m Jil )- >, 1\
,
:> ::> I' .;::::0; ,

...

>

,

-,. '. .. ,.' .,.,....._______,.? ..

)'00 MJlt q lUSt I, ,kiss' soodl -

:MORITLanO., G:EOR~,

MALE SMNC9.l

~~~~=-~~~------~~

l!l ,.----- ,I _. .=--".-

,

" ,

.'''",111!1'',.' ••

~-- 111m you ~1iII,."""__ me' II1II: roo '~ ~d" ,die

,

!I

~~~~~~~~--

I

.. 1,

. '

t

'.

,J...,

:k:~

.._

Ja

-,,_;.

..

, .

._

p~r

•. ' -" il, ~',~ 'lJ, 1.onI, _'I mki4 ......... , :D's, JIB, yoo _

..

i.

A--

-

.,--- fOU·~R I

I II ~ -.1

L,

'.

i...

d! 4E

r , 'I

d!:

~' '_.

-#ii'. J '!113,
iJi 'L~ --
beau 'lJ..-..- Gatt
tt,
~
I I beD Ity;
I
I I
-. 11 II II rn .JI, -r " -, ,~

a :8
.. .'
1.- I ~

-. If

~

'"

Ih,

, ,

I
I I
-'I!!II" • .. ... .. ,. "'"
U's .~ die lOY ~ m'- lin,: II 11:0- n .

I .~,

11, 1

.. 'I"

I -

I'

i

I~

,-'1-

'I

,81

,

-. I II!!I' -_ - .. _ yr.'" .. .. ~...._. r/ a

..-- seeD DO Ifdaj" ,..........-. ,100-\. tadl you

A..-:.

,

~' , il • ...

~""""'_" 'ft"s Iu&t )'OIll :and

6_ ......... ..........

,

..

I I

_I .• 1

'ii'

"""", ","I!!I' -

~ ....

QdId\..--z 'pWD' :.

~

-:..J' ;I. !bau·tJu

I,

j

_~

I

Ii

, ,.II

.'..

"'_) 12'
I'· ~
reD
_/I,
'1, All lie

,t'I1 -&J" ·

I fJiJl 1

_, .-'" I '. _" II I

1&+Z:~ .I'~

,

-I " _' I. _

'~a~'~ ;II'

. -' ~

.. 'die' duk.....-,[ kmoIr~, weIt,~, r-j-,

';jj.,~' ~~' '. ,-,.

'Dlere IS I pId, ,I' ,am'

, . ,

DlrklkDow' we1L._...~ ......... _...........-....,.._

'il

,_ I

- I J

- I IL

..

~:

79'

"& ~
tell
II.
. .---
~ All
iii, -r ~ ~ '. ,-, ,~~ -..::- .... , __ . '~"'-. ~.

''II)II!!r- . I~' '-";_ :7'- ~"__iO"

_L-_iiI ,01._......... 'I' 1.,.._ '''''_'''''

iIUUUI: 1l0ii:i: ~. I. llW.U'W:~ ~~,

1,_ I

I.' ' ...

I I' II

I I -I

.. ,

',,1

It .'

,

I -~ I[

1""11 II

'I)

I:

..

..,A,.'
-LI
RIll.
.Ii.
-
~, lib
ft
f
~L!I ·'11
I~ -

, ,

~a,-- J., _ J" __ die, daIt_.. ~' bw- _ _ '.a.,_...... r--J"""_'

,a' -if.,-" - _.

'IlIeIe ils I ".1 cat

~.

&uk, I knnl' wdl.,.,._~~~~_

,

--._

- .'

..

, ,;

\84
-.: -Q"or
:tfJI
,ft,
I,~t .Ab-
A, -Ii
I I
II
-u
d!:.
,
'f#£,
\ - ,Ab,

_Il.

r ..

1

"

-~ il I _I'

1,..1

~,

.:

The Ward Df VaurBady

rcmo Mel fIIDII)

11281·mB:1i

101'1'0: ,II!

J--..

_ ,

Jl"

"u!re lOll ~ I'i1L.._... lbe

_j _

,,. -

IIJ -1' i

i

.... I

Yt: -

~ ~.I··"
.1-"
,
11 ~.
. '0"
~ .iIl .'
II, I
v 2' :
_~
~,
..
r "
_. +GEORG:

It

- I

,
,
I t f~ ~'
I
'-, p

['m. p_ be .......... your ftUDCI. ..

y

rm 1Jl.... 'bIiuISe-...

,
~ ;I , I' I t I i i' i i~~
.... --- 8

,I

, I

,

" .

~ 1- III IL..._

YOUI'.re gon-na ~.my

II. Jill. ,ill

La! .. ~ ;;

= :=' ~, = •
.A '. ~.

. ,," '.

fl'·· .'_

._

IPl18lnlooCOlnducto" ,SPRING AbJ1A,fI£NINIG

And Then There Were None [2]

( ...... ~DMI:9'Iop)

1[1~,1.i

'II~

,~ III M S

f' ",

-

..... "'!II! ·1I~r.p,.,. "",.~''''''-'',,:p,'r '.,..r.~'·""'''''''I' .~''''''i!!!! .,_',.,.",.,.,

II

..

iii ,1IIi, M' 12 1'3 .,it4 \.
" , r-i
""
I ~' , ,
--.I' "' r
, IUb
i1\.IIIM J ...
t , I , .. I
I I , , "
"" , , , ,
~tJ ;.; 'it' .' ••• • • .- - . -:_. _,-. .- . .. if .. .. .' • • • \ .
,
,
,
"' .. 1\ I I I "
, ,
I. ,----, ,
I
,
"4 '. ;I' 111 ;II ". ''''iJ;jI i!!!! '. , ... 2,-

,

-""I J!"

huh, .. , 'Ib 1dI .•. ~ Db .tum. .• ~. ~ ftoo.

11

,

• •

• • ••

·if it __

I ~ -.

..

. '. '.. .. ..

I~

II

!I:r I

r

_ you -., 'YOU WID-,red :1DOrt._

11

,

_'. .'.

m

.- -. -.' -.

, '

,

.. ... ,. ..

.

I' '_ n_ •

.~ .

f\.

,

. '

. III

-_ .-is

""~--"""",,,,,,:::==~~'_'

,

~ iI"·.:1Ir ... =- ~._;..' .jF:J6 i'" «II' '.' ~ ar' ;.' ';P' ;'11' i. -:1- ,.:.,.. : ..... :I--

I I', ,Jo& II

t, '

"

..

II - . __ .

, :-l ,

,1\ a_ Ii, 22

,

..

-~ "- II
,
I;' r- _, ,
- ,
" ,
;I • , . 'I .. .. 11 r _ ,

.... 11 •• -. -.- '_

~3-

II ,!III. II_ 2Ii

,

I 21 ,,___

,
, ,.- JII, ,!!I,
f ,
It • if
• J'
.. I
I
til , ,

• • ,lit.

,

.. ...

.. -;. '.

if ., •• '

'.

..

I "~'. ,I_

[ " ,_ '.

• •

, , ,
'. • I it if . ' • • .' • -.
!'I. ~
'f .. .' 'i1 " '.

,.'

1- ..

,_

,

'IJ

._ I I I

~1IIr ,iIIr:;':' =_pt JIr' :IF :rw,.,' if ••••• '... • it' •• '. - •••

r

fOd

J \

'.' ,,.

4'

,!,\

, ,

I

I,

-.

-,,4-

i~

:1' F I

.. ~ D~,S

-If Ir I ............_..

r..:....,......_ :u - ,sunl __

'You

'_I If II r

m as.k.~, lem't h_~

" 'lij-' '. ..

'PlIo '

, l' I LJ,~"I"" ,J.

•• 'Vie' I ,,~ --:.il_

, ! ~

.. I~I· .,
,
I IJ~ I~
1 '.'

, ,

-. ,I~~'. -. -.- '.~ ... rs ~

" ,IMl-.J

-

,I

',,Il10 IiL

t, ,"

,A JIll.

, ,

'..._.__,....

I ' ..... ~

'You

,

r I, I

't'JISb- Ind,

,

'~'- _, '~ ,.

~ ...-= :--..

II r~- ~,. 1],

..

',' ,

I"'"

I ... ~ '. • • .-.' ...

...-- -..

II "I ~~' "'1J

J

r. ,ll IlL U'!I "1 ~"
,j II. .. ,
, , , : I
, ", , ,
, ,
-. Ir II '1 -r II
-, .' mil' me mom.
, ftilil\. I ,
, , ,
.. , , , , ,
, , ,
, ." ,Gftrr r r~ " ~:~ 'p 1frY' p ~!,
' -.Ii ~ .. ' __ " - .'

i. ~ '~A I
'" ,
t " , , ' ,
, , ,M,

- 'I I -, I l_

~.~,''''_'",:'.. '-'!II' ... '.""",iI........ . .• .-.. ' ... 'au

p ~

"

Q..

"

I"

, I_~ I

1 I Ir

I I ,I

, ,

«

,II '

1\.

.. '

,

' .

"',

" , -

-y :kq :SO DOW we ,ilIo, die :p~~

,4;1 .~

,

..... 11-1

Act li!ke WI 50' cam._- _ NQi way. ¥ou'D 'wrfl! my It"o(b.......? 'Welt, ~~

,

I"

1

~ ,

wi.

,

. , ,

. . -~ ' .. ' ..

, .---~

......

- ..

,.'

'~ ,

tJ

- ."

'.

-1;,,1

, ,

,~

.. , I

iii*"

_ .. V,

, ,

'--,- ........ - ......... ~- .... ----'

"~

Ii,.., iii

II ' ,

-y Tbey',re

,

-

-

,

" -Iune,..-... '101; I."" . more.

rl 'r __

.Ntt Uke dIey~ SO, wae~ ',be~

.-

\ " AMI

tl .'. ,,'

oeob. ........... ......_ ........ __... ............... _

.. ~

'!!'. , ,_.,..

, ..

,

" ~~--~-- ........ --~~--~~

.' III. I.'.

-

,. .. "

SIll. r.1 _~ md IdJet'.II,~,Ilb.·· __ . .who kDows?_....._

I

Who kmo'IIs1

I

!

Ih. .... __ .....___,..._ ........ _,.. .......... ~_ ......... __ ....... _

. ~ '.

AM.

i(' ,

, '

~\~

~'

IJI

, AJiI, til

(i' . '.

,

, t. I !

1. '!\
, .
,
m
.. ,. •• , ..

,

~ ,

:1nIh... Db huh .. ,.~ ub, Ihub ••• ,_....,.. wen. One.,

"'"" "O!,

'IJ f-. w·

• '.' •• i ••• '.

11\

.'

, ,

11

HAN,SiCH'I!.N:

,,.. ,..-r.1 H

,

MOIftZ; ~

__ ,J5, _il _

, "

, f -r--~ -~

stilt yoo~youWIDtcd :1IIiI!IR. , 0, - _ SCli nodiats~dIIt H - ... , ................. ~

YOU,

•• I ... ' -_.

""_

,-

'.. • W .. _"" ,.;. -_- ',_ 1

t..

I I '.

,

r IJ' I If

WIQ~na tmp._D"S: loa", .... ~_

I, I '~

Ib ,SUl'd._

_,

, ,

- r I II'

ItJI!I; 5btl, 10, ask ......... ,Cm~it heu_

.. , 'Ie,

,- ~," ,""" "'''''''

-, " l~'-'J. J~

,

....

.. -- """ -

-, - -,

~.,." -. .~.-.

OTI'O::

MORrl'Z:' Bit

--

-

~

j, 'woJd

, rll" '11Ir

fou"re "'-'01 msb_ IIId bum.,~~,-"r, 1ef.I __ :me lIlom.~

,

.....

- l!!!I!" - .'

, --

...M .~L

"

II

- !I

m CI.e.~

,

I~ I

You ~

You

_ t'J _M_~il_

I -

I:l

I

.'

!I!!I' - .. I

"'1

'OIORO:'

_... 11'

A..JI, N'

~ , ,

, .

,

_ 1'1 If' 'I '~

_ 1o,!Il& ,No '~ '10 bide,_..,.

Ir 'il ,

lmu ... 'to amD, W!'Il~_

I' ."

I:

, '

-q.I,., •• .. ....

-

~ .....

,

... ' ... -

..

..

, ..

I!l_ liI, It II, .... -s '110
,
, " ,
, ur-.
, - ,
I IJ II' ! I'
~ aod dDse . tbal: doo£
,ft .IIdt, ,
~ . - , , 1
, ,
t: 1ijI" -.' II!' '.' It, r' r ~ r ~ Ipt_r t ,p f.l
,i ~ - i'-n,
. ,
t, ,
, , 'I; r T

,Just

,~ ~

I I I I .

GIl' ;,., .. ~, .. -,_, .. ~,I ' ... ''''· ....... '''''1 .... y ••• ' ••

. ...... ' ..

P' I~
.. '1\
! " ,
.. ''II ... 'I, .' .. .. r - -

,

I

luck ~ _ ,R DDD&b.~ TbIt's.1L YOIl':!l 5I!Ill SO 'OIL_-_N, lfar :1 'Wt.---..l .~ :1IO'1ber dI;y' ,iii: uUer m.t..,_

I

1II

MOIUTIJ 'Dna. 190

-,

-

,

~I

I '.'

.,_, I

ADd tben_ ke were nooe ... """"",, __ ~_~_

,:, Ii, M_

I 11 I

~ ... ;- IF. jw .;lJ' ~ ~.,., ar I 1 .. ~~:iIJ ,,..'_' =-- arc

" .U I.

II • ... ";~":Ir"'. ~ ~

101

iliJ

", JIl, M.

!

;- _j

1

I__' , •

11m 'M:R D_ ... ," ................................ _ ..................

Plano-Conduclar

,. I. _.,t

Mirr~_8.!~~ Night

1[,11111,.

lyries ,by S'euen: Sater musiC by -DKnam: Sheik

._

'1211' .. , '-';-illf'~

r- --,-- -,-- ~ ---~i~---·-'-'-'-·-·- -_. __ ._._ - -".' - - - --~_.- _,_ - - -- -.-._ --- ,. - -- - _,- -~ -_._,.-_._ - --~~- - - - _~

... ..~. ~jl ,~J I, t J --,---JI ,t l J .-J: i t .J

~I

'Ilk! ~T _

_ . il II II I _]

I~III

I'

, - ,

I

Ill'

Pbgo, '

i 1 J ,I

~. II II

J

~,

111

W I I'

~' .. '

. ~

, ,

_~,. I. "

,

,.'

II

I'

" ,

1Pno, " IJ

II

:fInL_ .1

J

I,

_ti, .1,7

II

_,

-

-

,

- ...............

and ,e ~ 'tIl

II

DO mare tDnpeJ-

II!II'~ DO mare, eya..~

Ii I I

~ ._ 'lite ....

~'

'1 --..L

. ;iPI"lI-MoUt1

I

II

I

I II

II

L • ,

.i!!Ii .. g

,

....J".. '.

ked IQ:

,1

II

II

Ii, t, .

-.. p.... _..;r -

• :peeIS- ·lhmup IIIIe Wo~

1

II

Jill I

t

I

·0·

• ~. I ., 111.

It I r..

.A II

-
Ita die Pml
I II II
, MIIOIIO.8::

II

iJl

PlIo '

1

.fI!Ir: .•. blue

I

-,

10 iddc' __ fmm dJese IJames,. io.m my miDdl._
II I 1 I .1 ...:1._

~

III ~ • I

Ve

I

tl-

il

II

., .L J:

••

11

~ III,

"

11

_' ~,

_i ..

r'm at bome_

keD I'D,. &Me

r J 1

OWl___.., and • dllId. ____

I~~-'~ ~-1~' --~~1

rim I

I

IL 1:

I"

,

,i

-,,,"

" , ,

'11

I ,'_ I I

_ ,iii I "

r,

~ -

,rm loCked-

,II'

,

1m, die caId_........,

J .~ -II

,

!~II~,~~~1~2~'pf. ~.~~'~'~.I.~j,~a§-'~~~~~~~~D~~~~~~~E~~"~~~~~~~

Ii uje IPlAVS ,Ii

fl II'-"~

,I

"'l _lIO. .1

,-

v

, ,
- -' ~. ~
OUI or peICI.- ' - DO kEys 10, my souL. ___
.
I II II II ~ I' 1 ~ , ... 1.

"

s.

" l. ,

fIJ'

SIP_-

,rini_

, 1 II l ~ l 1 L _I J II I I r I
,
-
,
_, It)- -n
r-~ .....rm~ E'--J..., ~...-= " I. 25_

' ..

l~ 2t'31106] Co 10. MllTOr·Eli.le 'Nlgrl1:

BOY,~

(i .. ft, II

' ..

..

I

-r 1 1

A I"

~ :,

ill II I j

1 1 r

1I

-.t.

Ii.

I

, ,

, ,

"

I

ti ."

+Vh-,YIIi

.ft.1 1 -I .1 -Ii

f -.1 ~

II I II

, -,

.1 IJ

.Prto I

IT 1

- I

L

.as •. ----_--.... ............... _......------:!!: ~~--~~~~~~~

-.

,",

f

I III

_,

'. mm ~, I.' 'JDIiI do I~,

,i' i

MOo ftmove,~

• I __

,,,,,'

...

'HII:nai..

II

I II I ,I ;1 II -Ii II II J I il I II I
,
,
,
~I
~~ """-........ - A I,

I -,' [I

, -_

- --' .,.;.-

:, ale bIue'~ ,Iiom your mbId. __

,ft i I II l I III il ,I 1 II
I,~:' ,
_,

.,
,fmc, J ,I
J 1 II
II
• .. A I,

,_

,..............,

,1..-1

~ wIDe to hldel_, _framt:be::~ I In lilly 1JlIII4--. Irs mM .. ..__, -+-_ [n Idee botles-_ 01:1, IlWL.-

I

,II, I ,',

,-,

~--------~~~----

III II ~I [1 JJ.

,A.

8mm. '

-iIIT

I

I:

I I II

II L I

, , tJ PI1ilI ,I

_ _,

II I,

I I ~

, ,

, " ,

~-- ................. ~-- .......... -~- '~

q__ _,

I

,

, "

., • I

~:md .• dlllIIL~ W dlere~s 1l'iAU!·~~I_. knoM,_and dKK's'no ,_ 'where IOi IlL_,...

Jr -.; ::-~

,

~ II -.

, "

_II ,

."

ill< "

, :

"

, "

.. ,

~

'1hem"';s no

I T 1

t III I, 1

'U

.~

(' ".

P:no,

I~~·~I,~~I-~~~·!~~"ii~-·~~~-~'~~~~~-~~~~,~~~,,~i'~~··~-*-~··~-~'~-~~~~~~~---§~~'E .. ~-~~~--

I

~"1-

~,

II

J

II

'I

I

I

II

Ii

II

I

- II

,''_, .,

J'

.1

,S

,J

VIIi,I'

"

,111~-

li-

IP,lano-Conductor Harmon:um

I . B,eliev',8

(M18oye1 Ii 'OMIt. "', __ 1

U2QU'J&l1

~....;- J..u S·. ,,_ S:-· '.:11_' lU~i ., .,vijp '.' -,Qfer

, ,-', Inl-'FL".-.-. S·'.L...:I.

musIC vs vwllaJ'D, nc:m;

_ ,"

I:

t,

,

-,

A

'I , - ,

'I' _,

,_,

I I

~

r, ,

"

~'-~,-';'_ ~·t[J ••

I

r-

_iL

h" ,.

,-

-

"VII

I bellM, __ ,

-

00, I~ 1i!I!~h-

,aU_

-

UVJ1_'·t1.1~

.1 l~ .. _ .....

-=1

-

.. ,

-

-3-

211

·~.

-4-

.1 be.·, ~l'-

1-

-

-

........ , ......... -

l1itR: k ~m !bel - W!II. ~

,ft, .+Stp

- ,

.......... 1 ........ · - .,

1IItre :11 lute_...... ill ,bea - .. , ........ _ .......

-

_;::jIg._

~

". ~po"',. flOW'

I~

-

I

, ,

I ~

- ~~.J..__.,.{ijl .... i~

~-J J J

!!!II'

'I}

l.ij-~ J J

J.

J-J

II

~!' ~ J 311

-s-

~~----

iIi,

~I '

I:

.-

...... 1 1 ..... -

Dere.II~mih. ~ \WJ.~ __ ~~

"""

,_

"

-

- ,

I

,_. ~. ,I {Jg-'~
~
_r"'I-J J J
Ir 'r r
.3$
, II

I.

,

-m

00,,_ ~~___..

!I,

.'

-.

,a.,

--.

,

. I '._.

'Ibmi' lis, ~ falla. ~ -,"-, ---~ ........ ~~

: I

II,

::;p'

I

I

J.

,.

~I[;:' :::::=J .... _, ,-""11' tr- U

J-.J J J

I

,1"" I:J''_;' U

__ J J

,," ...

~'

--,.'J

---- ' ...........

1 be:~~

.,.: .... ' -~: ...

I

-

!

-r"'-

11Ie!:I' :1i!I, ~ IaI II!I ~ "~_~,..__~_~.

.

,all -r

~I ,A

r

-'

"

,..,

, 1l:::;:__:=.I!-li..,._.-- "'1I-r' LJ[-U

]I-J J I

'.'[:;[ ==-1~'~Jl' U_.~

~~J 1 j

J

-iT ,Ii

-_. -

I. !le·,1ine

~., ........... _-

I '_' •
1'hmi II R- iD, lIN .~ iI1D.
A, ,I
-.;J r r r· T- ---

'" ,.
.., .. ....... , J J' ~,U ,_ • ,I ..A ~~I
IlL
PDQ _.' t --
1 J-J J J J1-J 1 J
I' -- '!III!!'if! -' ~

",,-*I'

-'7-

.... ~---~---

' .

:JOJ

...

l :be~IIir:I!ie~' __

_ 'IE_ _ ...... .IIi

I DI!n! b _~ IB .. ~ ' __ ~~~

.~

,i!; j,

"T 1
: ~
- .. II -c I(~U
-
J ']1,-.] J J
~43 :F· 'J
-
. __ _,.' W-UI
.J J
F· ,'U
__ - --I '

-..;_ II

........ '

:I'~J

~ .... 1""""""'-.

J"

- I

fig,

I

, - - II

-I

_- _-I - _

--i·_ 1_

DIm ,is 1111, ha. ,. wa. ..... _

-8-

-

I.'

:1Ddl

11'1,

- ,

-
and toY' be d,
J J, J J
....
" II •
..
ud JerI '- - Ibem,

J,

~. ''''''''';;,

bu' .~ mo-..,~

~~JOI J~

PeM:e .......................... ~

~ J

~ ,!

IIDQ·"nr_ and

-_

m

be' ... _I,

- !

-~DJ........ uwI

_;:-_ ........ ---.....

.. ...---.... ..

~- ................. -

1'1.1 ~.

il

-

.1.

~...- ~~ u- .... ~

J:'J...J J J

,i

I!I' ''''II ... .....,. .... J~ .... ~,. ~vU

n.-.J j J

.. ~'

Plwl

__ ._ ... J ......... ~ _"".~ _.-... ._....-:~ ......... ,

-9-

.t' r 1 .. ...-1.· .~,': . [1.·2I'3.1 _ •. ·~.·._.~1 .• n. I Bfbw

;f"~.~ ~.~i \

.-

'I .1

'.

/ Oh, [ he -~ ~~

)

:i!:

->

/

I .

i'"

. ,.,1·-

_L

,

L ,

IL' [J 'U J. J-J

.. L lit - ..

j J ~
F· .'~ -.
.. J

J

]I ..... J

J

Plana-Cond1uclarPi'ano

The GI.JUty Ones

[{AII' ..... l_~

~ 1 ;; I ,
I , I
-
, , , ,
, ,
, - , I II II I , , [ I
[ I
I, I I ! I
], J -J J ,
II I J J , J I -J
I I I
" - , , ,
I , ,
- . A,I I, 1 [II
I i
, - ' [
- , -,-
, tJ, -J I , [ II I I I
I I
~J J , J -J I
, J , J .J J
I I , [
, I !
,
I '-
- D .. ,!:,.

1e I.. .. __ ~ _, .~ u

- ,.' !! ~,

,

.. ~.,

I I I I I

'I

I

-

g .. ! '. 1 • 1..- ~-L II!: 115 ,. ~. "'- 'II '.',' e.
~, -
! , ,
, , L , ,
, , , -
, - - , , - ,
i I I _IL ~ I I
I I
I
, ,
I , , ,
, I
... ' -2-

11

'~

! II I

,,,. ,D 211
- ~
I , ,
- - r-:
, , , ,
1:.1 I I -I I I I I I
, I I I
,
J J I - l J J J
, J_ J
I I I
I I ,
II :- -- , I
,
'I , ~. 21"
- -. ,
I: '.
, , , , , ,
U_I r ~ I ~ I I II II I I
I , I
- I
I j, I -J , _! -J I J J J ,J I
I I ,
I ,
11, . , ,
,
, ,
,
- ~ - laB( " SlGI :11
t , ,
, , ,
c , ;- , , ,.
~ I ill 1 r II II " Ii i "'I' IP F-! .-P'
I I I I i
, \ -J J I J , I
, J I J J ..II I ]I
I
-.
r- '-- ,
,
- 1{Jb) _. _, , ~ ... ~ , (~~ t @'
~:3/ ,
-...- ,'.:M ,
, ,
. , , "
, , -
• ,-;I.- .' ,_ - - .. *' -
Some _,;, scm~aI, IID~'IJF' Sw!eL........ md '. - IIIJioIa
,
I "
,
t I , I
, .,
I ,I I 1 1 I I I I
,
, ,
I
J 1 I I J ,J I _if oJ' J
,(+DmI) I ,
, - m ,
~ - I
- - -3-,

-- .,'!!O'--

Some_ 'JlMlIap :In :1 boI: on Ilhe -.

, ,

,_>; 'l~~' ;;~~~

~ I

J

J

II

J

A". ,_
- - -
ff!f -- -
, -,
" , , ,
"'" i'. - .... ""
-
baII:Ie., ... ., .... ,drams, ... ~P~

iii,
, I "
, ,
, , - "
, -
., -.r I J I 1\ \ I ~ ,I -I I' --

]I .J r ,J 1 J_ : J, II J
,
I
,
II , --
-
, II _I'

~-- .....

,J

II

J

41

,I

,

-,

-_. .. imeln ~ ,::i~' ble:; !.~.?;

oft
Ij,~ ,
J -
., ,I JI II J1 J 1 j t r
J J .II J J J
II, ,,,. -

&lI ._....

....... we ue. .. l

WiENDtk

,17 ' __:_ j,

,

"

l

, .J

, -

- ' .. '-_ , - ","_'

'dIIS Iii, :dIe' sa SOlI IK:........_._. ,dlam_~~

',-

J

,J

I

II

I J

1 \ I j

I J