Sie sind auf Seite 1von 8

Activități permise și interzise

Permise

-Privitul la televizor,cititul dacă este necesar fără a face exces

-La prima baie dupa intervenția chirurgicală se face toaleta pe regiuni,iar mai tarziu se folosește

dușul sau cada

-Nu se apleacă capul în față în spre chiuvetă sau cadă,ci se înclină ușor capul spre spate când se

spală părul
-Dormitul cu un scut metalic perforat,protector pe timp de noapte și purtatul de ochelari pe timp
de zi
-Folosirea poziției de decubit lateral sau dorsal pe timpul somnului și evitarea poziției de decubit
ventral
-Repaus la pat sau adoptarea activităților care nu implică mult efort fizic
-Utilizarea ochelarilor de soare la lumina puternică a zilei
-Îngenuncherea sau aplecarea cu spatele drept la ridicarea unui obiect de pe jos

De evitat
-Sa doarmă pe partea în care s-a realizat intervenția chirurgicală
-Frecarea ochiului operat,strangerea pleoapelor
-Folosirea săpunului pentru toaletarea feței
-Ridicarea de greutăți
-Condusul de autoturisme
-Tusea,strănutul sau vomatul
-Mișcările de flexie anterioară a trunchiului

Medicația și îngrijirea ochilor


-Utilizarea medicamentelor conform instrucțiunilor primite de la medic/asistenta medical
-Spălarea pe mâini înaintea și după instilarea picăturilor pentru ochi
-Curațarea în jurul ochiului cu ajutorul tampoanelor de tifon înmuiate în apă sterilă(oxigenată)
sau ser fiziologic ștergerea ușoară a ochiului din colțul interior spre colțul exterior al acestuia
-Flectarea usoară în spate a capului și tragerea ușoară în jos,a marginii pleoapei inferioare în
momentul instilării picăturilor
-Utilizarea ochelarilor de soare pe timpul zilei
-Precizarea medicamentelor folosite după intervenția chirurgicală,în momentul revenirii la vizita
medicală după operație pentru a se putea adjusta sau modifica dozele medicamentoase în funcție
de evoluția postoperatorie

Raportarea semnelor și simptomelor neobișnuite


-Durere înauntrul sau în jurul ochiului
-Orice durere apărută care nu dispare după utilizarea medicamentelor prescrise de medic
-Apariția bruscă a durerilor la nivelul sprâncenelor
-Modificări ale vederii
-Modificări ale acuității vizuale,vedere încețoșată sau diplopie,flash-uri luminoase
-Halouri luminoase în ochi
-Dureri de cap persistente/migrene
-Inflamarea,înroșirea ochiului operat

PLANUL DE ÎNGRIJIRE PERIOPERATOR AL PACIENTULUI CU CATARACTA


Diagnosticul de nursing:Frică/Anxietate legată de tulburarile senzoriale și lipsa de cunoaștere
a acestora
Obiectiv:Reducerea stresului emoțional, fricii și depresiei, acceptarea intervenției chirurgicale
Intervențile asistentei Argumentarea intervențiilor Rezultatele așteptate
meicale
1.Se evaluează gradul și Informarea corectă si detaliată a  Pacientul să
durata tulburarilor vizuale pacientului poate reduce teama și verbalizeze
-Se încurajează pacientului frica de necunoscut.Metodele de întelegerea
să iși verbelizeze coping pot ajuta pacientul în lupta  informațiilor
sentimentele și cu primite
preocupările pentru a teama,frica,depresia,tensiunea,furia  Pacientul să fie
evalua nivelul de sau chiar neacceptarea afecțiunii. relaxat în urma
cunoștinte și întelegere a folosirii metodelor
acestuia. de coping
-Se răspunde pacientului la  Pacientul să fie
întrebări,se oferă suport și capabil să
se ajută pacientul să localizeze
elaboreze metode de mobilierul din
coping. salon,să folosească
2.Se orientează pacientul Familiaritatea mediului toaleta și să își reia
spre noile împrejurimi înconjurător ajută pacientul să independența
combată anxietatea și crește  Pacientul să
încrederea verbalizeze
3.Se explică pacientului Un pacient bine informat,acceptă întelegerea
despre rutina tratamentul și respectă instrucțiunilor
perioperatorie instrucțiunile oferite pentru acesta. perioperatorii,a
Preoperatorie: -Se tratamentului și a
instruiește pacientul cu regimului impus
privire la restricțiile înainte și după
alimentare operație
preoperatorii,medicația  Pacientul să nu fie
administrata preoperator și surprins sau speriat
nivelul de activitate pe care de interacțiunile
pacientul are voie sa îl mediului asupra sa
depună preoperator.  Pacientul să îsi
Intraoperator:-Se recunoască
instruiește pacientul cu limitările
privire la importanța de a  Pacientul să
sta relaxat în timpul accepte ajutorul în
intervenției chirurgicale îngrijirea sa a
sau de a advertiza persoanelor
medicului daca dorește să semificative sau
tușească sau să își schimbe familiare
poziția corpului.  Pacientul să
-Se oferă pacientului înțeleagă
explicații privind utilizarea importanța
compreselor la nivelul comunicării
feței,si a eficiente cu
oxigenului,zgomotele personalul sanitar
nefamiliare provenite de la  Pacientul să
aparatură, monitorizarea înteleagă
funcțiilor vitale în timpul importanța
operației
Postoperator –Se oferă participării în viața
pacientului informații socială
despre pansamentul ocular
-Se instruiește pacientul cu
privire la pozițiile pe care
are voie sa le adopte în pat
-Se explică pacientului
importanța asistenței
medicale și a
ajutorului,până la
stabilizarea vederii
-Se impune pacientului
restrcția activitătilor care
implică mult efort și se
asigură repausul la pat al
acestuia

4.Se explică detaliat și pas Pacienții cu deficiențe de


cu pas pacientului vedere,depind de activitățile
intervențiile care i se senzoriale ale altei persoane pentru
aplică, a primii informații
-Se crează o relație de
siguranță personal
medical-pacient pentru a
îmbunătăți comunicarea
verbală
5.Se încurajează Unii pacienți nu sunt capabili să
participarea familiei sau a respecte instrucțiunile legate de
persoanelor semnificative tratament sau de îngrijirea
pentru îngrijirea postoperatorie
pacientului
6.Se încurajează pacientul Izolarea socială sau lipsa
să socializeze și se pune îndelungată a comunicării poate da
acesta în contact cu sentimente neplăcute sau negative
persoane care au fost pacientului
operate de cataractă și au o
evoluție favorabilă
Diagnostic de nursing Risc crescut de vătămare/rănire legat de deficiențele vizuale și deficitul
de cunoștințe legate de acestea

Obiectiv Pacientul să fie ferit de pericole pentru a evita vătamarea


Intervențiile asistentei Argumentarea intervențiilor Rezultatele așteptate
medicale
1.Se asistă pacientul Pentru a reduce riscul căderii în  Pacientul să solicite
postoperator ori de câte ori timpul deplasării atunci când asistență medicală
este necesar până când mersul este instabil/nesigur atunci când are
acesta iși recapătă nevoie
independența vizuală.  Pacientul să fie
2.Se ajută pacientul să Pentru a facilita independența si a capabil să se
aranjeze lucrurile în reduce riscul vărămării/rănirii deplaseze fără a se
salonul în care este pacientului răni
repartizat și se anunță  Pacientul să iși
acesta dacă există protejeze
modificări ale mobilierului pansamentul ocular
în cameră și să poarte
3.Se sfătuiește pacientul să Ochelarii de vedere sau monoclul monoclu pe
poarte monoclu/ochelari de scad riscul de rănire pe perioada perioada deplasării
vedere pe perioada deplasării  Pacientul să nu
deplasării prezinte complicații
4.Se educă pacientul să nu Pentru a evita complicațiile care ar postoperatorii
aplice nici o presiune putea să apară în urma agresării
asupra ochiului operat ochiului operat
5.Se utilizează corect Pentru a evita infecțiile și pentru a
procedura adecvată pentru ajuta la vindecarea cât mai rapidă a
administrarea ochiului
medicamentelor oculare
Diagnostic de nursing Posibile complicații legate de intervenția chirurgicală
Obiectiv Pacienul să raporteze orice anormalitate pentru a fi ferit de complicații
Intervențiile asistentei Argumentarea intervențiilor Rezultatele așteptate
medicale medicale
1.Se menține o igienă Pentru a minimiza riscul apariției  Pacientul să nu
riguroasă a mâinilor infecțiilor prezinte semne de
-Se asigură desfășurarea complicații sau
tehnicilor în condiții de infecții
asepsie pentru evitarea  Pacientul să
infecțiilor sau semnaleze orice
complicațiilor simptom sau semn
2.Se observă și se Recunoașterea în timp a anormal apărut
raportează medicului orice complicațiilor poate reduce riscul pentru a se putea
simptom sau semn al unei de pierdere definitivă a vederii acționa imediat
posibile complicații  Pacientul să
3.Se instruiește pacientul Evitarea asezării capului pe partea respecte pozițiile
cu privire la poziția pe care cu intervenția chirurgicală scade permise în pat
acesta trebuie să o adopte riscul apariției edemului sau a altor  Pacientul să
în pat dupa operație complicații înțeleagă
importanța limitării
4.Se instruiește pacientul Repausul la pat sau limitarea activităților
privind limitarea activităților pot fi prescrise pentru desfăsurate
activităților(repausul la a facilita vindecarea și a evita  Pacientul să
pat,mersul prin salon) deteriorarea ulterioară a ochiului respecte indicațiile
-Se crește progresiv sau a leziunilor medicale cu privire
independența în a efectua la activitatea
diverse activități desfăsurată
5.Se explică pacientului Tusea,stranutul și vomatul  Pacientul să nu își
necesitatea evitării pot produce complicații cum ar fi administreze singur
tusei,strănulului și prolapsul vitros sau dehiscența medicația pe
vomatului rănilor datorită tensiunii ranilor perioda internării
crescută pe suturi foarte fine mai ales daca acest
6.Se administrează Medicamentele administrate altfel lucu nu i-a fost
medicamentele conform de cât au fost prescrise,pot cauza prescris de medic
prescriptiilor medicale complicații și pot întârzia sau
influența vindecarea locului operat.
Diagnosticul de nursing Durere legată de traumatismul ocular,creșterea presiunii
intraoculare,intervenția chirurgicală sau instilațiile cu picături care dilată pupila
Obiectivul Pacientul să nu prezinte durere sau creștere a presiunii intraoculare
Intervențiile asistentei Argumentarea intervențiilor Rezultatele așteptate
medicale
1.Se administrează medicația Respectarea administrării  Pacientul să
contra durerii și contra medicației contra durerii și verbalizeze reducerea
creșterii presiunii intraoculare contra creșterii presiunii durerii după
conform prescripțiilor intraoculare oferă siguranța administrarea
medicale vindecării corespunzătoare și medicației antialgice
cresc confortul sporit al  Pacientul să nu
pacientului prezinte edem sau
2.Se aplică comprese locale Pentru a evita apariția complicații
reci conform prescripției edemului și a reduce durerea postoperatorii
medicale  Pacientul să
3.Se reduce intensitatea Pentru a asigura confortul verbalizeze creșterea
luminoasă și se asigură un ochilor pacientului după confortului
iluminat corespunzător care intervenția chirurgicală  Pacientul să țină cont
să nu producă complicații de sfaturile medicale
4.Se educă pacientul să Lumina puternică poate primite după
folosească lentile produce disconfort după ce se intervenția
heliomate/închise la culoare instilează picături pentru chirurgicală
în momentul expunerii la dilatarea pupilelor
lumină puternică
Diagnostic de nursing Deficit de autoîngrijire legat de alterarea vederii
Obiectiv Se
Intervențiile asistentei Argumentarea intervențiilor Rezultatele așteptate
medicale
1.Se instruiește pacientul și Recunoașterea rapidă a  Pacientul să
persoanele semnificative ale semnelor și simptomelor recunoască și să
acestuia să semnaleze imediat anormale și tratarea rapidă a verbalizeze din timp
medicul în cazul apariției acestora reduc riscul semnele și
semnelor și simptomelor care complicațiilor grave simptomele anormale
duc la complicații  Pacientul să
demonstreze sau să
2. Se învață pacientul sau Utilizarea unei tehnici verbalizeze
persoanele apropiate acestuia adecvate de administrare a întelegerea corectă a
cum să utilizeze tehnicii de
medicamentele prescrise de medicamentelor reduce riscul administrare a
medic,se oferă informații de vătămare sau infectii. medicamentelor și
despre efectele normale si e a Cunoașterea efectelor efectele normale si
cele adverse ale normale ale medicamentelor adverse ale
medicamentelor folosite și se asupra organismului duc la medicamentelor
sugerează pacientului metode conformarea pacientului administrate asupra
de identificare corectă a privind administrarea organismului
medicamentelor(dacă acesta medicamentoasă.Lipsa de  Pacientul să solicite
are mai multe) cunoaștere a efectelor adverse ajutor ori de câte ori
ajută pacientul să raporteze este necesar
eventualele schimbări sau  Pacientul să respecte
anomalii. recomandările
medicale prescrise
3.Se evaluează gradul de
incapacitate după intervenția
chirurgicală,și se educă
pacientul să ceară ajutorul ori
de câte ori are nevoie