Sie sind auf Seite 1von 1

BANYUMASAN

DOPAKANE KAKI BAWOR ( Bambang Tri )


Mengeti Dina Kamardikan.

Kawitane mung ana Kaki Bawor karo Yamun si bujang tuwa, sing agi crita lamona regu
gerak jalane adhine Yamun sekang desa Sidayu juara siji tingkat kecamatan Gombong.
Banjutan disusul tekane Pak Priyanto sing pangsiunan PNS, Bau Nasiran karo Kebayan
Dikin melu jagongan, medangan karo dopokan nang teras umahe Kaki Bawor. Pak
Priyanto ngulungi hapene sing ana gambare maring Kaki Bawor. Kaki Bawor njuran
njingglengi gambar sing ana nang hape androite Pak Priyanto, nembe takon,-“ Eh, pak
Pri, kayong kiye gambare rika sing agi medhar sabda, apa yah ?”- Bau Nasiran gagehan
melu ndelengi gambar, cluluk, - “ Iya, bener kuwe genah gambare Pak Priyanto sing agi
Pidato. Anu agi acara apa koh?”-
-“ Acara tasyakuran mengeti dina kamardikan, nang lngkungan RW desane inyong. “-
Wangsulane pak Priyanto nggenahaken,-“Wingi kebeneran pas bali ndesa, agi malem
pitulas Agustus, disambat kon ngisi renungan, crita sejarah perjuangane bangsa Indonesia
kawit sadurunge merdeka ngasekan sak bare Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik
Indonesia.”-
-“ Ya, cocog kuwe. Mesthi maene lah. Pak Priyanto tolinen gemiyen tukang Pidato, sering
aweh penerangan maring warga masyarakat.”- Saurane Kebayan Dikin karo ngacungi
jempol.
-“ O, muji syukur Negara Republk Undonesia wis merdeka 74 tahun lawase. Maen kuwe.”-
Kandhane Kaki Bawor,-“Pancen werna – werna carane warga gole mengeti dina
kamardikan. Kejaba nganakaken lomba – lomba, karnaval mubeng kota, njuran ana sing
nganakaken upacara pengibaran bendera nang pucuk gunung, malah kabare ana sing
nang njero laut mbireng.”-
-“ Nek nang desa Pesanggrahan Kecamatan Kroya desane inyong kana, ya nganakaken
upacara Pengibaran Bendera ninge nganggo basa Jawa, kiye gambare.”- Kandhane Bau
Nasiran karo nudhuhaken gambar sing ana nang hapene. Sing njaluk hapene malah
Yamun, anu penasaran kepengin weruh.
-“ Eh, kiye sing melu upacara priyayi kakunge pada bebedan, beskapan, blangkonan
utawane meretan, lha sing putri pada nyampingan, nganggo kebayak, akeh sing jilbaban.”-
Ujare Yamun karo egin njingglengi gambar nang hapene pak Bau Nasiran,-“ O, kiye
paskibrane bocah nom – noman kakung putri, dandan kaya prajurit. Eh, kiye sing dadi
pemimpin upacara kayong meh mada rupa karo rika, pak Bau ?”-
-“ Genah kuwe Nasirun adhine inyong.”- Saurane Bau Nasiran.
-“ Weh, inyong be dikirimi gambar sekang ponakane inyong sing nang Adiraja Kecamatan
Adipala. Kiye gambare.”- Kandhane Kebayan Dikin kambi nudhuhaken gambar nang
hapene.
-” Oh, kuwe malah gole upacara pengibaran bendera nang ndhuwur banyu, nganggo prau,
anu nangendi kuwe ?”- Takone Kaki Bawor penasaran.
-“ Nang bengawan Adiraja, Ramane. Warga Adiraja tolinen akeh sing panggaotane dadi
Nelayan Tradisional. Upacarane nganggo basa Jawa Ngapak - penginyongan.”- Klilan.