Sie sind auf Seite 1von 21

REKAPITULASI LAPORAN PWS - KIA PUSKESMAS

Lampiran I
PUSKESMAS : TAMBUSAI UTARA II
BULAN : JUNI
TAHUN : 2019

Sasaran K1 K4 DETEKSI RESIKO TINGGI NEONATUS


Kumulatif Kumulatif Oleh Tenaga Kesehatan Oleh Masyarakat Kumulatif
Bulan Lalu Bulan Ini

Bulan Lalu

Bulan Lalu
Bulan Ini

Bulan Ini
No Dusun Kumulatif Kumulatif ABS %

Bulan Lalu

Bulan Lalu
Bumil

Bulan Ini

Bulan Ini
Bumil Bulin Bupas Bayi R
Resti Abs % R Abs % R KN 1 KN II KN III KN 1 KN II KN III
Abs % R Abs % R 6 - 48 3 - 7 8 - 28 6 - 48 3 - 7 8 - 28 KN I KN II KN III KN I KN II KN III
Jam Hari Hari Jam Hari Hari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.00 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 Kuala Mahato 98 93 93 19 91 8 6 43 43.9 8 6 43 43.9 2 2 8 42.1 0 0 0 0 7 7 7 10 10 10 47 47 47 51.6 51.6 51.6
2 Riau Makmur 63 60 60 12 59 5 2 29 46.0 5 2 29 46.0 2 0 9 75.0 0 0 0 0 5 5 5 2 2 2 28 28 28 47.46 47.46 47.5
3 Mompa 47 44 44 9 37 4 5 21 44.7 4 5 21 44.7 1 1 5 55.6 0 0 0 0 2 2 2 3 3 3 19 19 19 51.35 51.35 51.4
4 Bandar Selamat 92 88 88 18 83 8 8 44 47.8 8 8 44 47.8 1 2 9 50.0 0 0 0 0 8 8 8 8 8 8 44 44 44 53.0 53.0 53.0
5 Sidodadi 97 93 93 19 86 9 9 48 49.5 9 9 48 49.5 2 4 11 57.9 0 0 0 0 7 7 7 7 7 7 42 42 42 48.8 48.8 48.8
6 Riau Damai 80 76 76 16 70 6 6 35 43.8 6 6 35 43.8 0 2 5 31.25 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 36 36 36 51.43 51.43 51.4
7 Sei Meranti 58 55 55 12 51 5 5 28 48.3 5 5 28 48.3 1 1 5 41.67 0 0 0 0 5 5 5 4 4 4 25 25 25 49.02 49.02 49.0
8 Belingkar Jaya 57 55 55 11 51 5 5 28 49.1 5 5 28 49.1 1 1 5 45.45 0 0 0 0 4 4 4 5 5 5 25 25 25 49.02 49.02 49.0
9 Jadi Makmur 75 72 72 16 66 6 6 36 48.0 6 6 36 48.0 2 1 6 37.5 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 36 36 36 54.55 54.55 54.5
10 Sido Rukun 57 54 54 11 48 5 6 26 45.6 5 6 26 45.6 1 0 3 27.27 0 0 0 0 5 5 5 6 6 6 25 25 25 52.08 52.08 52.1
11 Danau Makmur 61 59 59 12 54 5 5 30 49.2 5 5 30 49.2 1 1 6 50.0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 30 30 30 55.6 55.6 55.6
12 Pasir Putih 56 54 54 11 52 6 5 35 62.5 6 5 35 62.5 2 1 6 54.55 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 28 28 28 53.8 53.8 53.8
13 Medang Damai 40 38 38 8 34 5 2 18 45.0 4 2 17 42.5 2 0 3 37.5 0 0 0 0 3 3 3 1 1 1 16 16 16 47.06 47.06 47.1
14 Suka Damai 48 46 46 9 42 4 5 21 43.8 4 5 21 43.8 1 1 4 44.44 0 0 0 0 3 3 3 4 4 4 20 20 20 47.6 47.6 47.6
15 Suka jaya 90 87 87 17 80 5 6 35 38.9 5 6 35 38.9 0 2 6 35.29 0 0 0 0 5 5 5 6 6 6 34 34 34 42.5 42.5 42.5
16 Harapan Jaya 51 49 49 10 26 4 2 13 25.5 4 2 12 23.5 0 1 2 20.0 0 0 0 0 3 3 3 2 2 2 12 12 12 46.2 46.2 46.2
Jumlah 1070 1023 1023 210 930 90 83 490 45.8 89 83 488 45.6 19 20 93 44.29 0 0 0 79 79 79 80 80 80 467 467 467 50.22 50.22 50.2
REKAPITULASI LAPORAN PWS - KIA PUSKESMAS
Lampiran II
PUSKESMAS : TAMBUSAI UTARA II
BULAN : JUNI
TAHUN : 2019

PERSALINAN OLEH TENAGA KESEHATAN KUNJUNGAN NIFAS Status TT Persalinan


IMD FE Bumil Kunjungan Bayi
Kumulatif Tempat Persalinan Kumulatif Dukun

Vit B Bupas
Bulan Lalu Bulan Ini
Bulan Lalu

Bulan Ini
No Dusun ABS % Kumulatif

Puskesmas
Poskesdes

Bulan Lalu
Nifas I Nifas

Bulan Ini
Terlatih

Terlatih
Rumah
TT 1 TT 2 TT 3 TT 4 TT 5

Tidak
Abs % R 6 Jam Nifas II III 36 - Nifas I Nifas II Nifas III R L P I II III
Nifas Nifas
-3 8 - 14 42 6 Jam - 8 - 14 36 - 42 Nifas I Nifas I Nifas II Nifas III Abs %
II III
Hari Hari Hari 3 Hari Hari Hari
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
1 Kuala Mahato 7 10 47 50.5 0 10 0 7 7 7 10 10 10 47 47 47 50.5 50.5 50.5 3 2 10 1 1 2 0 0 6 8 7 0 0 7 10 47 33.0
2 Riau Makmur 5 2 28 46.7 0 2 0 5 5 5 2 2 2 28 28 28 46.7 46.7 46.7 0 2 2 0 0 1 0 0 3 5 5 0 0 5 2 28 47.5
3 Mompa 2 3 19 43.2 0 3 0 2 2 2 3 3 3 19 19 19 43.2 43.2 43.2 0 1 3 0 2 0 2 0 5 1 4 0 0 2 2 19 51.4
4 Bandar Selamat 8 8 44 50.0 0 8 0 8 8 8 8 8 8 44 44 44 50.0 50.0 50.0 2 3 8 3 1 3 1 0 8 8 2 0 0 8 8 44 53.0
5 Sidodadi 7 7 42 45.2 0 7 0 7 7 7 7 7 7 42 42 42 45.2 45.2 45.2 3 2 7 0 1 2 1 0 4 4 7 0 0 6 6 37 43.0
6 Riau Damai 6 6 36 47.4 0 6 0 6 6 6 6 6 6 36 36 36 47.4 47.4 47.4 1 1 6 0 0 0 0 0 6 6 6 0 0 6 6 36 51.4
7 Sei Meranti 5 4 25 45.5 0 5 0 5 5 5 4 4 4 25 25 25 45.5 45.5 45.5 1 1 4 2 0 0 1 1 5 5 4 0 0 5 4 25 49.0
8 Belingkar Jaya 4 5 25 45.5 0 5 0 4 4 4 5 5 5 25 25 25 45.5 45.5 45.5 1 1 5 0 2 2 0 1 5 5 4 0 0 4 4 24 47.1
9 Jadi Makmur 6 6 36 50.0 6 0 0 6 6 6 6 6 6 36 36 36 50.0 50.0 50.0 1 1 6 0 2 2 2 0 6 6 6 0 0 6 6 36 54.5
10 Sido Rukun 5 6 25 46.3 0 1 5 5 5 5 6 6 6 25 25 25 46.3 46.3 46.3 2 4 6 1 2 2 1 0 2 3 2 0 0 5 6 25 52.1
11 Danau Makmur 5 5 30 50.8 0 5 0 5 5 5 5 5 5 30 30 30 50.8 50.8 50.8 1 2 5 1 1 2 1 0 5 5 2 0 0 5 5 30 55.6
12 Pasir Putih 5 5 28 51.9 5 0 0 5 5 5 5 5 5 28 28 28 51.9 51.9 51.9 1 2 5 0 3 2 3 0 3 3 3 0 0 5 5 28 53.8
13 Medang Damai 3 1 16 42.1 1 0 0 3 3 3 1 1 1 16 16 16 42.1 42.1 42.1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 3 3 0 0 3 1 16 47.1
14 Suka Damai 3 4 20 43.5 0 5 0 3 3 3 4 4 4 20 20 20 43.5 43.5 43.5 1 1 4 1 1 1 0 0 5 4 2 0 0 3 2 21 50.0
15 Suka jaya 5 6 34 39.1 6 0 0 5 5 5 6 6 6 34 34 34 39.1 39.1 39.1 1 2 6 2 2 1 1 0 3 4 3 0 0 5 6 34 42.5
16 Harapan Jaya 3 2 12 24.5 0 2 0 3 3 3 2 2 2 12 12 12 24.5 24.5 24.5 1 0 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 2 12 46.2
Jumlah 79 80 467 45.7 18 59 5 79 79 79 80 80 80 467 467 467 45.7 45.7 45.7 19 26 80 11 18 20 13 2 70 71 61 0 0 76 75 462 49.7

Mengetahui :
Kepala Puskesmas Tambusai Utara II Penanggung Jawab

dr. Jusrizal Sam Henni Khairani Hsb, Amd.Keb


Nip. 19720910 200502 1 003 Nip. 19800106 200604 2 019
DATA KASUS DAN CAKUPAN PELAYANAN YANG BERKAITAN DENGAN
ELEMINASI TETANUS NEONATORUM ( ETN )
PUSKESMAS : TAMBUSAI UTARA II
BULAN : JUNI
TAHUN : 2019

Cakupan Pelayanan Ibu Hamil Cakupan Pertolongan Persalinan dan Neonatus Kasus TN Yang Dilaporkan
Sasara Persali
No Dusun Status Jumlah Kunj RI
Jumlah Jumlah Jumlah n nan Oleh Dukun Dukun Jumlah
% % Imunis % INJ VIT % % % % Neonat % RI Pustu Totakl Dilacak Ket
Bumil K1 K4 Persali Dilapor Nakes Latih Terlatih Bayi
asi TT K orium ( P/M )
nan kan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 Kuala Mahato 40 6 6 4 10 93 10 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0
2 Riau Makmur 12 2 2 1 2 60 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
3 Mompa 21 5 5 4 3 44 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
4 Bandar Selamat 36 8 8 8 8 88 8 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0
5 Sidodadi 32 9 9 4 7 93 7 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0
6 Riau Damai 35 6 6 0 6 76 6 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0
7 Sei Meranti 37 5 5 4 4 55 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0
8 Belingkar Jaya 37 5 5 5 5 55 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0
9 Jadi Makmur 36 6 6 6 6 72 6 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0
10 Sido Rukun 20 6 6 6 6 54 6 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0
11 Danau Makmur 30 5 5 5 5 59 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0
12 Pasir Putih 22 5 5 8 5 54 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0
13 Medang Damai 14 2 2 0 1 38 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
14 Suka Damai 15 5 4 3 4 46 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0
15 Suka jaya 35 6 6 6 6 87 6 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0
16 Harapan Jaya 15 2 2 0 2 49 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Jumlah 83 83 64 80 1023 80 80 0 0 80 0 0 0 0 0 0

RI : Rawat Inap Mengetahui :


RJ : Rawat Jalan Kepala Puskesmas Tambusai Utara II Bidan Koordinator

dr. Jusrizal Sam Henni Khairani Hsb, Amd.Keb


Nip. 19720910 200502 1 003 Nip. 19800106 200604 2 019
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM PERENCANAAN PERSALINAN DAN PENCEGAHAN KOMPLIKASI
KABUPATEN ROKAN HULU

PUSKESMAS : TAMBUSAI UTARA II


TRIWULAN :
BULAN : JUNI
TAHUN : 2019

Jumlah Bumil Jumlah Stiker Yang Jumlah Bumil


Jumlah Ibu Hamil Jumlah Stiker Yang Jumlah Stiker Yang Jumlah Bumil Yang
No Dusun ( Berstiker ) Yang Telagh di Cabut Berstiker Yang
Yang di Data di Terima di Pasang Punya Buku KIA
Dikunjungi Bidan ( ANC ) ( Telah Bersalin ) Bersalin Ke Nakes

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Kuala Mahato 43 98 43 43 43 47 47
2 Riau Makmur 29 63 29 29 29 28 28
3 Mompa 21 47 21 21 21 19 19
4 Bandar Selamat 44 92 44 44 44 44 44
5 Sidodadi 48 97 48 48 48 42 42
6 Riau Damai 35 80 35 35 35 36 36
7 Sei Meranti 28 58 28 28 28 25 25
8 Belingkar Jaya 28 57 28 28 28 25 25
9 Jadi Makmur 36 75 36 36 36 36 36
10 Sido Rukun 26 57 26 26 26 25 25
11 Danau Makmur 30 61 30 30 30 30 30
12 Pasir Putih 35 56 35 35 35 28 28
13 Medang Damai 18 40 18 18 18 16 16
14 Suka Damai 21 48 21 21 21 20 20
15 Suka jaya 35 90 35 35 35 34 34
16 Harapan Jaya 13 51 13 13 13 12 12
Jumlah 490 1070 490 490 490 467 467

Mengetahui :
Kepala Puskesmas Tambusai Utara II Pengelola Program

dr. Jusrizal Sam Henni Khairani Hsb, Amd.Keb


Nip. 19720910 200502 1 003 Nip. 19800106 200604 2 019
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM PERENCANAAN PERSALINAN DAN PENCEGAHAN KOMPLIKASI

PUSKESMAS : TAMBUSAI UTARA II


TRIWULAN :
BULAN JUNI
TAHUN : 2019

Pemasangan Kesepakatan Bersalin ke Kesepakatan


No Nama Ibu Hamil Status Kehamilan Alamat Calon Pendonor
Stiker Nakes Kahamilan ( ANC )

1 2 3 4 5 6 7 8
1

10

11

12

13

14

15

16

Jumlah

Mengetahui :
Kepala Puskesmas Tambusai Utara II Pengelola Program

dr. Jusrizal Sam Henni Khairani Hsb, Amd.Keb


Nip. 19720910 200502 1 003 Nip. 19800106 200604 2 019
REKAPITULASI KEGIATAN MATERNAL DAN PERINATAL
PUSKESMAS KAB. ROKAN HULU
Lampiran I
PUSKESMAS : TAMBUSAI UTARA II
BULAN : JUNI
TAHUN : 2019

Sasaran Neonatal Resti MATERNAL


Sasaran Jumlah Penanganan
No Dusun Bumil Ibu Komplikasi Ibu
Laki - Perempu Partus Lama Komp. Abortus Pendarahan Infeksi Jln Lahir Pre / Ekl;amasi Lain - Lain Ibu
Resti Jumlah Mati
Laki an Jumlah Mati Jumlah Mati Jumlah Mati Jumlah Mati Jumlah Mati Jumlah Mati Dirujuk Jumlah %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Kuala Mahato 19 13 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.26
2 Riau Makmur 12 8 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8.33
3 Mompa 9 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
4 Bandar Selamat 18 12 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
5 Sidodadi 19 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
6 Riau Damai 16 10 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.25
7 Sei Meranti 12 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
8 Belingkar Jaya 11 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
9 Jadi Makmur 16 9 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12.50
10 Sido Rukun 11 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
11 Danau Makmur 12 8 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
12 Pasir Putih 11 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
13 Medang Damai 8 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
14 Suka Damai 9 6 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11.11
15 Suka jaya 17 12 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
16 Harapan Jaya 10 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10.00
Jumlah 210 132 73 59 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.00 3.33

NB : Penyebab Lain - lain tolong di Jelaskan disini, Tulis Tangan


REKAPITULASI KEGIATAN MATERNAL DAN PERINATAL
PUSKESMAS KAB. ROKAN HULU
PUSKESMAS : TAMBUSAI UTARA II Lampiran II
BULAN / TAHUN : JUNI / 2019

PERINATAL Penanganan
Bayi Lahir Hidup BBLR Aspiksia Hipoterni Tetanus Lain - lain Bayi Lahir Mati Jumlah Komplikasi Bayi
No Dusun Bayi Bayi Mati
LK PR Jumlah Mati Jumlah Mati Jumlah Mati Jumlah Mati Jumlah Mati dirujuk LK PR Jumlah %
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1 Kuala Mahato 4 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15.38
2 Riau Makmur 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
3 Mompa 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
4 Bandar Selamat 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
5 Sidodadi 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10.00
6 Riau Damai 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10.00
7 Sei Meranti 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
8 Belingkar Jaya 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
9 Jadi Makmur 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 22.22
10 Sido Rukun 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
11 Danau Makmur 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
12 Pasir Putih 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
13 Medang Damai 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
14 Suka Damai 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
15 Suka jaya 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
16 Harapan Jaya 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Jumlah 35 45 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4.55

Mengetahui :
Kepala Puskesmas Tambusai Utara II Pengelola Program

dr. Jusrizal Sam Henni Khairani Hsb, Amd.Keb


Nip. 19720910 200502 1 003 Nip. 19800106 200604 2 019
FORMULIR LAPORAN KESEHATAN BAYI
PUSKESMAS : TAMBUSAI UTARA II
BULAN / TAHUN : JUNI

Berat Lahir
Jumlah sasaran Jumlah BBLR Jumlah Cakupan MTBM Jumlah Cakupan MTBS Jumlah Kematian
2500 gr / Lebih
Jumlah Jumlah
Punya BBLR Kunj.
No Dusun Kunj. Ket
buku dengan KN di Kunj. Bayi di
KN di Bayi Lain -
LK PR KIA LK PR LK PR MTBM KN MTBM Bayi DDTK 4 Asfiksia BBLR TN ISPA Diare
MTBM DDTK di lain
Rujuk Sakit Kali /
Rujuk
Tahun
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Kuala Mahato 47 44 47 4 6 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Riau Makmur 30 29 28 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Mompa 19 18 19 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bandar Selamat 41 41 44 2 6 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Sidodadi 43 43 42 5 2 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Riau Damai 35 35 36 3 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Sei Meranti 26 26 25 2 2 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Belingkar Jaya 26 25 25 2 3 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Jadi Makmur 35 34 30 3 3 0 0 0 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Sido Rukun 24 24 26 2 4 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Danau Makmur 26 25 30 1 4 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Pasir Putih 26 26 28 3 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Medang Damai 17 17 16 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Suka Damai 21 20 16 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Suka jaya 41 39 34 3 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Harapan Jaya 23 23 10 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 480 469 456 35 45 0 0 0 80 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mengetahui :
Kepala Puskesmas Tambusai Utara II Pengelola Program

dr. Jusrizal Sam Henni Khairani Hsb, Amd.Keb


Nip. 19720910 200502 1 003 Nip. 19800106 200604 2 019
FORMAT REKAPITULASI MTBS / MTBM
PUSKESMAS : TAMBUSAI UTARA II
BULAN / TAHUN : JUNI / 2019

Jumlah Balita Yang


Jumlah Bayi Yang MTBS Umur Klasifikasi
MTBS
Jumlah Jumlah Jumlah
1 Hari - 2 Bulan 2 Bulan - 5 Tahun

Bulan Lalu

Bulan Lalu
No Dusun Kunjungan Kunjungan Punya

Kumulatif

Kumulatif
Bula n Ini

Bula n Ini
Bayi Balita buku KIA Penyakit Jumlah Keterangan
LK PR LK PR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Kuala Mahato 8 10 480 2 3 10 1 3 12 0 0 1 2 3 3
2 Riau Makmur 10 12 281 0 0 0 3 3 16 0 0 2 1 3 3
3 Mompa 3 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bandar Selamat 2 6 443 1 1 10 0 0 15 0 0 0 1 1 1
5 Sidodadi 6 11 422 3 1 11 2 0 9 0 0 3 2 5 5
6 Riau Damai 5 6 366 0 1 9 0 1 6 0 0 0 0 0 0
7 Sei Meranti 4 5 299 1 3 6 1 3 6 0 0 1 1 2 2
8 Belingkar Jaya 5 7 297 1 1 6 1 1 6 0 0 1 1 2 2
9 Jadi Makmur 2 4 366 2 2 13 0 0 27 0 0 1 1 1 1
10 Sido Rukun 6 10 157 0 0 4 0 0 14 0 0 0 0 0 0
11 Danau Makmur 1 4 302 0 1 7 0 1 13 0 0 0 0 0 0
12 Pasir Putih 4 5 150 2 0 2 4 0 4 0 0 3 3 6 6
13 Medang Damai 3 7 83 2 1 9 1 1 9 0 0 1 2 3 3
14 Suka Damai 4 8 221 2 2 6 2 2 7 0 0 2 2 4 4
15 Suka jaya 6 10 317 2 2 12 2 2 15 0 0 2 2 4 4
16 Harapan Jaya 3 6 81 1 1 2 2 2 4 0 0 1 2 3 3
Jumlah 72 111 4385 19 19 107 19 19 163 0 0 18 20 38 38

Mengetahui :
Kepala Puskesmas Tambusai Utara II Pengelola Program

dr. Jusrizal Sam Henni Khairani Hsb, Amd.Keb


Nip. 19720910 200502 1 003 Nip. 19800106 200604 2 019
REKAPITULASI LAPORAN KESEHATAN ANAK BALITA DAN PRA SEKOLAH
KABUPATEN ROKAN HULU - TAHUN 2019
PUSKESMAS : TAMBUSAI UTARA II
BULAN / TAHUN : JUNI / 2019

Jumlah Cakupan Anak Balita Jumlah Cakupan Anak Prasekolah Jumlah Kematian
Jumlah Jumlah
Jumlah
Sasaran Jumlahn Balita Jumlah Murid Kontak 1 Jumlah Murid Kontak 2
No Nama Dusun Sasaran Jumlah TK Jumlah Jumlah
Anak PAUD Punya
Balita Kunjungan Balita Kunjungan Balita Pneumonia Diare Lain 2
Prasekolah Buku KIA LK PR LK PR
di Posyandu di Puskesmas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Kuala Mahato 417 335 3 1 480 404 0 0 27 38 0 0 0
2 Riau Makmur 335 277 1 0 281 254 0 0 10 7 0 0 0
3 Mompa 214 156 1 0 120 120 0 0 9 8 0 0
4 Bandar Selamat 396 314 2 0 443 425 0 0 54 46 0 0 0
5 Sidodadi 401 332 2 0 431 431 0 0 17 18 0 0 0
6 Riau Damai 359 376 1 0 366 504 0 0 12 18 0 0 0
7 Sei Meranti 320 205 1 0 299 269 0 0 9 9 0 0 0
8 Belingkar Jaya 317 203 1 0 297 269 0 0 7 8 0 0 0
9 Jadi Makmur 331 276 2 0 331 331 0 0 12 13 0 0 0
10 Sido Rukun 260 199 1 0 207 144 0 0 10 15 0 0 0
11 Danau Makmur 261 207 0 0 302 281 0 0 0 0 0 0 0
12 Pasir Putih 262 191 1 0 107 107 0 0 15 17 0 0 0
13 Medang Damai 189 136 1 1 107 104 0 0 10 9 0 0 0
14 Suka Damai 213 161 1 0 221 67 0 0 12 11 0 0 0
15 Suka jaya 455 200 2 0 312 78 0 0 40 20 0 0 0
16 Harapan Jaya 161 171 0 0 81 81 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 4891 3739 20 2 4385 3869 0 0 0 0 0 0 0 0

Mengetahui :
Kepala Puskesmas Tambusai Utara II Pengelola Program

dr. Jusrizal Sam Henni Khairani Hsb, Amd.Keb


Nip. 19720910 200502 1 003 Nip. 19800106 200604 2 019
CAKUPAN PELAYANAN ANTENATAL INTEGRASI TERKINI
PUSKESMAS : TAMBUSAI UTARA II Lampiran I
BULAN / TAHUN : JUNI / 2019
KABUPATEN : ROKAN HULU

Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak ( PPIA )


HB KEK Protein Gula Darah
Ibu Hamil HIV ( + ) Pencegahan Malaria dalam Kehamilan ( PM )

No Dusun Ibu Hamil Ibu Hamil di


Anemi Ibu Hamil datang Ibu Hamil Persalinan Ibu Hamil Ibu Hamil
Diperiksa Anemi Diperiksa KEK ( LILA < Positif ( ditawarkan Persalinan Periksa Ibu Hamil Malaria
( < 8 - 11 dl Di Periksa Di Periksa GD > 140 g / dl dengan HIV ( + ) Tes HIV
dites HIV Perabdominam ( Mendapatkan Mendapatkan .............
HB ( 8 - 11 dl ) LILA 23,5 Cm ) +) Pervaginam Mikroskopis / (+)
) SC ) Kelambu .......
RDT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Kuala Mahato 6 0 0 6 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Riau Makmur 2 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Mompa 5 0 0 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bandar Selamat 8 0 0 8 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Sidodadi 9 0 0 9 0 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Riau Damai 6 0 0 6 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Sei Meranti 5 0 0 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Belingkar Jaya 5 0 0 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Jadi Makmur 6 0 0 6 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Sido Rukun 6 0 0 6 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Danau Makmur 5 0 0 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Pasir Putih 5 0 0 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Medang Damai 5 0 0 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Suka Damai 5 0 0 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Suka jaya 6 0 0 6 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Harapan Jaya 2 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 83 0 0 83 0 83 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAKUPAN PELAYANAN ANTENATAL INTEGRASI TERKINI
PUSKESMAS : TAMBUSAI UTARA II Lampiran II
BULAN / TAHUN : JUNI / 2019
KABUPATEN : ROKAN HULU

INTEREAKSI PROGRAM PELAKSANAAN KELAS IBU HAMIL


Pencegahan Hepatitis B dalam
TB Dalam Kehamilan Kecacingan dalam Kehamilan Pencegahan IMS dalam Kehamilan
Kehamilan
Jumlah
Puskesmas Jumlah Jumlah Ibu Jumlah Bidan
No Dusun Suami / Klg
Ibu Hamil di Ibu Hamil Ibu Hamil Yang Kelas Ibu Hamil yang yang
Ibu Hamil di Ibu Hamil di yang
Ibu Hamil Hasil Periksa hasil Ibu Hamil Ibu Hamil di Ibu Hamil hasil Ibu Hamil Hasil tes Ibu Hamil di Melaksanakan Hamil yang Mengikuti
Mengikuti
melakukan
Periksa Obat ** Periksa Kelas Terbentuk Kelas Bumil kelas bumil
Dahak ( + ) Ankylostoma ( + Ankylostoma diobati Periksa IMS tes IMS ( + ) di Obati Hepatitis Obati Kelas Bumil
Dahak Hepatitis B
) (+) B(+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Kuala Mahato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 18 3 1
2 Riau Makmur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 27 6 1
3 Mompa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 2 1
4 Bandar Selamat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1 1
5 Sidodadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 1 1
1 Riau Damai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 2 1
7 Sei Meranti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 2 1
8 Belingkar Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 3 1
9 Jadi Makmur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 26 3 1
10 Sido Rukun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 2 1
11 Danau Makmur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 1
12 Pasir Putih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 1 1
13 Medang Damai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 1
14 Suka Damai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 2 1
15 Suka jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16 2 1
16 Harapan Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 1
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mengetahui :
Kepala Puskesmas Tambusai Utara II Pengelola Program

dr. Jusrizal Sam Henni Khairani Hsb, Amd.Keb


Nip. 19720910 200502 1 003 Nip. 19800106 200604 2 019
CAKUPAN PELAYANAN ANTENATAL
PUSKESMAS : TAMBUSAI UTARA II
BULAN / TAHUN : JUNI / 2019
KABUPATEN : ROKAN HULU

Mempunyai Buku
K1 K4 TT 1 TT 2 TT 5 ( Long Life ) Fe 1 Fe 3 Deteksi Resiko Rujukan Kasus Resiko Tinggi
KIA
Sasaran
Sasaran Sasaran Data Terakhir
No Dusun Jumlah Penduduk Neonatal
Bumil Bumil Resti Bulan
Resti Absolut % Absolut % Absolut % Absolut % Absolut % Absolut % Absolut % Absolut % Tenaga Kesehatan Masyarakat Maternal Neonatal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Kuala Mahato 3463 98 19 13 43 43 4 4 1 43 42 8 0 6 0 1 0
43
2 Riau Makmur 2347 63 12 8 29 29 0 2 2 27 27 9 0 5 0 8 0
29
3 Mompa 1616 47 9 6 21 21 0 7 1 14 12 4 0 0 0 0 0
21
4 Bandar Selamat 3246 92 18 12 44 44 12 14 0 44 44 9 0 0 0 0 0
44
5 Sidodadi 3426 97 19 12 48 48 1 4 9 28 28 11 0 0 0 0 0
48
6 Riau Damai 2843 80 16 10 35 35 5 3 0 35 35 5 0 0 0 0 0
35
7 Sei Meranti 2109 58 12 8 28 28 6 6 1 27 25 5 0 0 0 0 0
28
8 Belingkar Jaya 2095 57 11 7 28 28 5 8 1 27 25 5 0 0 0 0 0
28
9 Jadi Makmur 2721 75 16 10 36 36 0 10 0 36 36 6 0 0 0 0 0
36
10 Sido Rukun 2059 57 11 7 26 26 8 6 5 19 14 3 0 0 0 0 0
26
11 Danau Makmur 2139 61 12 8 30 30 8 11 0 30 30 6 0 0 0 0 0
30

12 Pasir Putih 1973 56 11 7 35 35 5 10 0 13 13 6 0 0 0 0 0


35

13 Medang Damai 1415 40 8 5 18 17 1 5 1 12 12 3 0 0 0 0 0


18

14 Suka Damai 1663 48 9 6 21 21 4 5 2 19 14 4 0 0 0 0 0


21

15 Suka jaya 3163 90 17 12 35 35 13 11 4 21 21 4 0 0 0 0 0


35

16 Harapan Jaya 1773 51 10 4 13 12 1 2 0 6 5 2 0 0 0 0 0


11

Jumlah 38051 1070 210 135 488 490 488 73 108 27 401 383 90 0 0 0 0 0

Mengetahui :
Kepala Puskesmas Tambusai Utara II Pengelola Program

dr. Jusrizal Sam Henni Khairani Hsb, Amd.Keb


Nip. 19720910 200502 1 003 Nip. 19800106 200604 2 019
CAKUPAN PELAYANAN PERSALINAN
PUSKESMAS : TAMBUSAI UTARA II
BULAN / TAHUN : JUNI / 2019
KABUPATEN : ROKAN HULU

JUMLAH DESA JUMLAH PUSKESMAS RUMAH SAKIT


Rumah Sakit Rumah Sakit
Pemerintah Swasta Jumlah
Jumlah Jumlah PKM Jumlah Jumlah PKM Jumlah
No Dusun Desa Jumlah Ada Jumlah PKM Jumlah RS
Jumlah Jumlah Jumlah Rumah Jumlah PKM PKM yang PKM Melaksanakan RS
Melaksana Puskesm Dokter dengan Ruang PKM Memiliki
Desa Posyandu Poskesdes Tunggu Perawatan Mampu melaksanakan mampu PP Supervisi Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah mampu
kan P4K as Umum Bersalin PKRT PPT /
Poned kelas ibu hamil Ktp Fasilitatif RSU RSIA RSU RSIA Poned
PKT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Kuala Mahato 6
2 Riau Makmur 3
3 Mompa 2
4 Bandar Selamat 2
5 Sidodadi 2
6 Riau Damai 2 1
7 Sei Meranti 1
8 Belingkar Jaya 1
9 Jadi Makmur 2
10 Sido Rukun 1
11 Danau Makmur 1
12 Pasir Putih 3
13 Medang Damai 1
14 Suka Damai 1
15 Suka jaya 2
16 Harapan Jaya 1
Jumlah 1 31 1 3

Mengetahui :
Kepala Puskesmas Tambusai Utara II Pengelola Program

dr. Jusrizal Sam Henni Khairani Hsb, Amd.Keb


Nip. 19720910 200502 1 003 Nip. 19800106 200604 2 019
PERSALINAN DAN NIFAS
PUSKESMAS : TAMBUSAI UTARA II
BULAN / TAHUN : JUNI / 2019
KABUPATEN : ROKAN HULU

Persalinan Oleh Komplikasi Maternal Cakupan Kunjungan Nifas


Tempat Persalinan Vitamin A Nifas
Nakes ditangani KF 1 KF 2 KF 3
Sasaran Sasaran Persalinan
Sasaran Sasaran
No Dusun Ibu Bumil di Tolong
Ibu Nifas Bayi
Bersalin Resti Non Non Nakes
Absolut % Faskes Absolut % Absolut % Absolut % Absolut % Absolut %
Faskes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Kuala Mahato 93 93 91 19 47 50.54 47 0 0 6 31.58 47 50.54 47 50.54 47 50.54 47 50.54
2 Riau Makmur 60 60 59 12 28 46.67 27 1 0 5 41.67 28 46.67 28 46.67 28 46.67 28 46.67
3 Mompa 44 44 37 9 19 43.18 19 0 0 2 22.22 19 43.18 19 43.18 19 43.18 19 43.18
4 Bandar Selamat 88 88 83 18 44 50.00 44 0 0 0 0.00 44 50.00 44 50.00 44 50.00 44 50.00
5 Sidodadi 93 93 86 19 42 45.16 42 0 0 0 0.00 42 45.16 42 45.16 42 45.16 42 45.16
6 Riau Damai 76 76 70 16 36 47.37 36 0 0 0 0.00 36 47.37 36 47.37 36 47.37 36 47.37
7 Sei Meranti 55 55 52 12 25 45.45 25 0 0 0 0.00 25 45.45 25 45.45 25 45.45 25 45.45
8 Belingkar Jaya 55 55 51 11 25 45.45 25 0 0 1 9.09 25 45.45 25 45.45 25 45.45 25 45.45
9 Jadi Makmur 72 72 66 16 36 50.00 36 0 0 8 50.00 36 50.00 36 50.00 36 50.00 36 50.00
10 Sido Rukun 54 54 48 11 25 46.30 25 9 0 1 9.09 25 46.30 25 46.30 25 46.30 25 46.30
11 Danau Makmur 59 59 54 12 30 50.85 30 0 0 0 0.00 30 50.85 30 50.85 30 50.85 30 50.85
12 Pasir Putih 54 54 52 11 28 51.85 28 0 0 0 0.00 28 51.85 28 51.85 28 51.85 28 51.85
13 Medang Damai 38 38 34 8 16 42.11 16 0 0 1 12.50 16 42.11 16 42.11 16 42.11 16 42.11
14 Suka Damai 46 46 42 9 20 43.48 20 0 0 2 22.22 20 43.48 20 43.48 20 43.48 20 43.48
15 Suka jaya 87 87 80 17 34 39.08 34 0 0 4 23.53 34 39.08 34 39.08 34 39.08 34 39.08
16 Harapan Jaya 49 49 26 10 12 24.49 12 0 0 2 20.00 12 24.49 12 24.49 12 24.49 12 24.49
Jumlah 1023 1023 931 210 467 45.65 466 10 0 32 15.24 467 30.41 467 30.41 467 30.41 467 30.41

Mengetahui :
Kepala Puskesmas Tambusai Utara II Pengelola Program

dr. Jusrizal Sam Henni Khairani Hsb, Amd.Keb


Nip. 19720910 200502 1 003 Nip. 19800106 200604 2 019
KEMATIAN MATERNAL DAN NEONATAL
PUSKESMAS : TAMBUSAI UTARA II
BULAN / TAHUN : JUNI / 2019
KABUPATEN : ROKAN HULU

JUMLAH KEMATIAN IBU KEADAAN BAYI JUMLAH KEMATIAN NEONATAL


Sebab Kematian Ibu SAAT LAHIR Umur Sebab Kematian Neonatal
No Dusun Jumlah Total
Kematian Pendarah Hipertensi dalam Partus Lain - Lahir Lahir <1 1 Minggu Kematian Masalaj
Ibu Infeksi Abortus BBLR Asfiksia Tetanus Infeksi Lain - lain
an Kehamilan Lama Lain Hidup Mati Minggu - 1 Bulan Neonatal Laktasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Kuala Mahato 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Riau Makmur 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Mompa 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bandar Selamat 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Sidodadi 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Riau Damai 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Sei Meranti 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Belingkar Jaya 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Jadi Makmur 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Sido Rukun 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Danau Makmur 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Pasir Putih 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Medang Damai 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Suka Damai 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Suka jaya 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Harapan Jaya 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mengetahui :
Kepala Puskesmas Tambusai Utara II Pengelola Program

dr. Jusrizal Sam Henni Khairani Hsb, Amd.Keb


Nip. 19720910 200502 1 003 Nip. 19800106 200604 2 019
CAKUPAN PELAYANAN PENANGGULANGAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
PUSKESMAS : TAMBUSAI UTARA II
BULAN / TAHUN : JUNI / 2019
KABUPATEN : ROKAN HULU

Jenis Kekerasan Terhadap Perempuan Penanganan


No Dusun Mental Fisik Emosional Penelantaran Puskesma
Dirujuk Lain - lain
15 - 44 45 - 60 > 60 15 - 44 45 - 60 > 60 15 - 44 45 - 60 > 60 15 - 44 45 - 60 > 60 s / RS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Kuala Mahato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Riau Makmur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Mompa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bandar Selamat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Sidodadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Riau Damai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Sei Meranti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Belingkar Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Jadi Makmur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Sido Rukun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Danau Makmur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Pasir Putih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Medang Damai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Suka Damai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Suka jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Harapan Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mengetahui :
Kepala Puskesmas Tambusai Utara II Pengelola Program
dr. Jusrizal Sam Henni Khairani Hsb, Amd.Keb
Nip. 19720910 200502 1 003 Nip. 19800106 200604 2 019
LAPORAN KEMITRAAN BIDAN DESA DAN DUKUN BAYI
PUSKESMAS : TAMBUSAI UTARA II
BULAN / TAHUN : JUNI / 2019
KABUPATEN : ROKAN HULU

Pertolongan Persalinan Tempat Persalinan


No Dusun
Bidan Kemitraan Dukun Puskesmas Polindes Rumah
1 2 3 4 5 6 0 8
1 Kuala Mahato 10 0 0 10 0 0
2 Riau Makmur 2 0 0 2 0 0
3 Mompa 3 0 0 3 0 0
4 Bandar Selamat 8 0 0 8 0 0
5 Sidodadi 7 0 0 7 0 0
6 Riau Damai 6 0 0 6 0 0
7 Sei Meranti 4 0 0 4 0 0
8 Belingkar Jaya 5 0 0 5 0 0
9 Jadi Makmur 6 0 0 0 6 0
10 Sido Rukun 6 0 0 1 0 5
11 Danau Makmur 5 0 0 5 0 0
12 Pasir Putih 5 0 0 0 5 0
13 Medang Damai 1 0 0 0 1 0
14 Suka Damai 4 0 0 4 0 0
15 Suka jaya 6 0 0 0 6 0
16 Harapan Jaya 2 0 0 2 0 0
Jumlah 80 0 0 57 18 5

Mengetahui :
Kepala Puskesmas Tambusai Utara II Pengelola Program

dr. Jusrizal Sam Henni Khairani Hsb, Amd.Keb


Nip. 19720910 200502 1 003 Nip. 19800106 200604 2 019