Sie sind auf Seite 1von 42

KATALOG SEMENA POVRĆA I CVEĆA

Instituta za ratarstvo i povrtarstvo

www.nsseme.com
Katalog sorti povrća Instituta za ratarstvo i povrtarstvo
pružiće Vam važne informacije o karakteristikama
sorti povrća, kako bi odabrali najbolju sortu za Vašu
proizvodnju.

U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo stvorene su sorte


povrća visokog prinosa, odličnog kvaliteta ploda,
prilagođene našim agroekološkim uslovima gajenja.
Stvorene sorte povrća priznate u zemlji i inostranstvu
obezbeđuju sigurnu proizvodnju kvalitetnog povrća koje
je moguće gajiti tokom cele godine.

Odeljenje za povrtarstvo Instituta za ratarstvo i


povrtarstvo nudi 90 sorti oko 20 vodećih povrtarskih vrsta
i preko 10 vrsta cveća. Aktuelan sortiment semena povrća
i cveća Odeljenja zadovoljiće potrebe proizvođača bilo
da se radi o proizvodnji na otvorenom polju, zaštićenom
prostoru ili u baštama. Odeljenje za povrtarstvo pruža i
savetodavne usluge u vezi sa tehnologijom proizvodnje
kako bi proizvodnja bila što uspešnija. Asortiman semena
je deklarisan na dve godine. Uz svaku kupovinu moguće je
dobiti i deklaraciju o netretiranosti semena, kako bi takvo
seme bilo pogodno i za organsku proizvodnju.

Osnov svake dobre proizvodnje pored odgovarajuće


sorte je i kvalitetno seme, pogotovo u povrtarstvu, gde se
upotrebljava od 150-1000 g semena za proizvodnju rasada
(celer, salata, paradajz, paprika, plavi patlidžan...). Visoka
energija klijanja i klijavost (pored čistoće i apsolutne
težine) obezbeđuju ravnomerno i ujednačeno nicanje
biljaka, a samim tim i brže stasavanje rasada, smanjenje
troškova semena i cene koštanja.

Doradi semena se poklanja naročita pažnja, jer samo


seme visokih semenskih kvaliteta se pakuje i distribuira
na tržište čime se obezbeđuje sigurna i profitabilna
proizvodnja. Seme povrća u Institutu za ratarstvo i
povrtarstvo se pakuje u male kesice od 0,5 do 4 grama, a
u gramaturu od 25, 250, 500 grama, te u vreće od 25 kg.

Proizvodnjom povrća sorti Instituta za ratarstvo i
povrtarstvo ostvaruju se visoki i stabilni prinosi odličnog
kvaliteta ploda. Stoga su naše sorte često osnov u
prerađivačkoj industriji, a često se koriste i kao poboljšivači
krajnjeg proizvoda.
PAPRIKA
AMFORA
Srednje rana u tipu kapije.
Plodovi krupni do 200 g
tamno zelene boje, zreli
intenzivno crveni. Idealna
za spravljanje ajvara.
Visok sadržaj suve materije
i Ca pektata.

UNA
Srednje rana sorta sa plodom u tipu
kapije. Dužina ploda je 14-18 cm, širina
oko 4 cm, masa od 80-120 g, a debljina
perikarpa oko 5 mm. Plod je žuto zelene
u tehnološkoj, a intenzivno crvene boje
u fiziološkoj zrelosti. Plod je pogodan
za potrošnju u svežem stanju, kao i
za kišeljenje, pečenje, zamrzavanje i
za druge oblike industrijske prerade.
PAPRIKA

Ostvaruje visok i stabilan prinos uz


povećan sadržaj suve materije.

MATICA
Srednje kasna sorta. Plod je kupastog
oblika sa jednim vrhom, podseća na staru
domaću sortu Somborku, ali je slatka
paprika. Masa ploda je 70-100 g i debljine
perikarpa 5-6 mm. U tehnološkoj zrelosti
plod je svetlo zelene do žute, a u fiziološkoj
intenzivno crvene boje. Kod pečene
paprike lako se odvaja pokožica od mesa
ploda i zato je omiljena kod domaćica.

2 * Besplatan info broj: 0800/000021 * www.nsseme.com


ANITA
Srednje rana sorta u tipu babure.
Plod je mase 100-150 g, debljine
perikarpa do 8 mm. Boja ploda
u tehnološkoj zrelosti je svetlo-
žuta, a u fiziološkoj crvena.
Plodove donosi ravnomerno i
oni su ujednačeni po berbama.
Visokog je prinosa. Odlična
za upotrebu u svežem stanju
i preradu. Ima visok sadržaj
vitamina C.

ATINA
Srednje kasna sorta čiji je plod u tipu
babure, mase 120-160 g, debljine
perikarpa do 7 mm. Krupnoća ploda
je ujednačena u svim berbama.
Boja ploda u tehnološkoj zrelosti je
svetlo žuta, a u fiziološkoj crvena.
Ima lep ukus i izgled. Namenjena je
potrošnji u svežem stanju i preradi.
PAPRIKA
VRANJSKA
Srednje rana sorta u tipu babure.
Plod je viseći, pravilno prizmatičnog
oblika, mase 80-130 g.
Debljina perikarpa je preko 5 mm.
Boja ploda u tehnološkoj zrelosti je
žuta, a u fiziološkoj crvena.
Zbog visećeg ploda berba je laka.
Pogodna je za različite vidove
potrošnje i prerade.

* Besplatan info broj: 0800/000021 * www.nsseme.com 3


PAPRIKA
BUKETNA 1
Rana sorta determinantnog rasta,
visine stabla oko 25-40 cm.
Plod je u tipu babure, mase
80-100 g i debljine perikarpa
oko 5 mm.
Boja ploda u tehnološkoj zrelosti je
žuta, a u fiziološkoj crvena.
Pored gajenja na otvorenom polju,
uspešno se gaji u plastenicima i
staklenicima.
PAPRIKA

NOVOSAĐANKA
Srednje rana sorta, u tipu paradajz paprike. Plod je gotovo
okrugao, mase 80-120 g, debljine perikarpa i do 10 mm. Boja
ploda u tehnološkoj zrelosti je svetlo žuta, a u fiziološkoj
intenzivno crvena. Ima lep izgled i dobar ukus. Pogodna je za
preradu, kišeljenjem.

4 * Besplatan info broj: 0800/000021 * www.nsseme.com


PAPRIKA

PAPRIKA
PLAMENA
Rana sorta, plod je u tipu šipke, blago ljutog ukusa.
Dužina ploda je oko 15 cm, širina oko 2,5 cm i mase oko 40 g.
Boja ploda u tehnološkoj zrelosti je žuto do svetlo-zelena, a u
fiziološkoj intenzivno crvena.
Pogodna je za ranu proizvodnju na otvorenom polju, a tokom zime i
proleća u zaštićenom prostoru.
Može se koristiti sveža, kao i za kišeljenje.

* Besplatan info broj: 0800/000021 * www.nsseme.com 5


PAPRIKA
FEFERONA
ŽUTA
Rana sorta, sa plodom u tipu
feferone. U tehnološkoj zrelosti
plod je zelen, a u fiziološkoj
intenzivno žute boje. Plod je
tanak i gladak. Dužina ploda
oko 6-7 cm, sadrži alkaloid
kapsaicin, intenzivno ljutog je
ukusa. Pogodna je za potrošnju
u svežem stanju i za industrijsku
preradu.

FEFERONA
CRVENA
Rana sorta, sa plodom u tipu
PAPRIKA

feferone. U tehnološkoj zrelosti


plod je tamnozelen, a u fiziološkoj
zrelosti crvene boje. Plod je
tanak, gladak ili malo naboran pri
osnovi. Sadrži alkaloid kapsaicin
i umerene je ljutine. Pogodna je
za potrošnju u svežem stanju i za
industrijsku preradu.

6 * Besplatan info broj: 0800/000021 * www.nsseme.com


PAPRIKA

NOVOSADSKA BELA BABURA


Srednje rana sorta, čiji je plod u tipu babure, mase 80-100 g,
debljine perikarpa od 3-5 mm.
Boja ploda u tehnološkoj zrelosti je žuta, a u fiziološkoj crvena.
Ima izrazito lep miris i ukus paprike.
Koristi se sveža, za variva i kišeljenje

PAPRIKA
ŠOROKŠARI
Srednje kasna sorta.
Plod je u tipu babure,
mase 90-130 g, a perikarp je
debljine 5-6 mm.
U tehnološkoj zrelosti plodovi
su svetlo žute boje, a u
fiziološkoj crvene boje.
Koristi se za potrošnju u
svežem stanju i za preradu.

* Besplatan info broj: 0800/000021 * www.nsseme.com 7


PAPRIKA
SOMBORKA
Srednje rana, blago ljuta
polubabura. Plod je sa jednim
vrhom težine 60-90 g, svetlo
žute boje u tehnološkoj, a
intenzivno crvene u biološkoj
zrelosti.
Zbog svog blago ljutog ukusa
ima raznovrsnu upotrebu.

KURTOVSKA KAPIJA
Kasna sorta u tipu kapije, Plodovi su dužine
12-16 cm i debljine perikarpa 3-4 mm.
U tehnološkoj zrelosti plod je tamnozelene, a
u fiziološkoj intenzivno crvene boje.
Koristi se u svežem stanju i za preradu.
U domaćinstvu veoma je pogodna za pečenje
i zamrzavanje.
PAPRIKA

KALIFORNIJSKO
ČUDO
Kasna sorta, sa plodom u tipu babure,
mase 100-140 g i debljine perikarpa oko
5 mm. Plod je u tehnološkoj zrelosti
tamnozelene, a u fiziološkoj intenzivno
crvene boje. Koristi se za potrošnju u
svežem stanju kao i za preradu.

8 * Besplatan info broj: 0800/000021 * www.nsseme.com


PARADAJZ
DUNAVSKI
RUBIN
Indeterminantna, srednje
rana sorta, vegetacije oko 127
dana. Plodovi su veoma krupni,
okrugli, glatki, čvrsti, intenzivno
crvene boje, ne pucaju. Mase
180-210 grama. Ima dobar
odnos ukupnih šećera i kiselina.
Visok sadržaj suve materije
(6-6,5%), visok sadržaj likopena
i kalijuma u plodu. Gaji se iz
rasada, slobodno ili uz potporu
(oslonac) na jedno ili dva stabla.

PEGAZ
Indeterminantna sorta, srednje rana,
dužine vegetacije oko 120 dana.
Plod je krupan, prosečne mase oko
180 grama.
Okruglog oblika (index ploda 0,93),
narandžaste boje.
Procenat suve materije oko 6,5.

PARADAJZ
Plod sadrži visok procenat karotina
(120 mg%).
Gaji se na jedno stablo, uz oslonac.

NOVOSADSKI
JABUČAR
Srednje rana sorta, vegetacije oko 120 dana.
Biljka je indeterminantnog rasta.
Plodovi su okrugli, glatki, intenzivno crvene
boje, prosečne mase 130-150 g.
Ima dobar odnos ukupnih šećera i kiselina, sa
sadržajem suve materije od 6-6,5% i veoma
dobar ukus.
Gaji se iz rasada, slobodno ili uz potporu
najčešće na dva stabla.
Može se gajiti i iz direktne setve bez oslonca.

* Besplatan info broj: 0800/000021 * www.nsseme.com 9


PARADAJZ
ALPARAC
Rana sorta, determinantnog rasta. Sorta
srednje bujna sa čvrstim, razgranatim
stablom visine oko 60-65 cm. Plod je
blago izdužen, gladak, crvene boje bez
zelene zone oko drške ploda, mase oko
95 g. Obrazuje veliki broj plodova po
biljci i namenjen je za industrijsku
proizvodnju. Ima visok sadržaj likopena.

KNJAZ
Spada u grupu srednje ranih
sorti. Biljka je uspravna,
determinantnog rasta, visine
70-75 cm. Plod je krupan sa 5-8
komora, okrugao, crvene boje,
mase 140-160 g. Karakteristika
sorte je visok sadržaj suve
materije u plodu (6,5%).
Plod ima prijatan ukus zbog
izbalansiranog odnosa šećera i
kiselina.

BAČKA
PARADAJZ

Srednje kasna sorta. Stablo je ograničenog rasta,


bujno, visine od 70-75 cm. Plod je crven, čvrst, krupan,
prosečne težine od 160-180 g. Zbog čvrstine ploda
pogodan je za transport. Takođe, bitna osobina sorte je
da je masa ploda ujednačena po etažama. Proizvodi se
direktnom setvom ili iz rasada.

10 * Besplatan info broj: 0800/000021 * www.nsseme.com


PARADAJZ

NOVOSADSKI NISKI
Rana sorta, determinatnog rasta.
Plodovi su okrugli, glatki, mase od 100-120 g, združenog zrenja.
Sadržaj suve materije kreće se od 5-5,5%.
Gaji se bez oslonca, direktnom setvom ili iz rasada.

PARADAJZ
PLAVI
PATLIDŽAN
DOMAĆI
SREDNJE DUGI
Spada u grupu ranih sorti. Biljke su
visine od 70-80 cm sa 3-4 grane.
Plod je ljubičaste boje, duguljastog
oblika, mase od 270-500 g.
Gaji se iz rasada.

* Besplatan info broj: 0800/000021 * www.nsseme.com 11


KRASTAVAC
TAJFUN
Salatni krastavac težine
180-200 g, tamno zelene
boje. Biljke tolerantne
prema plamenjači. Od
nicanja do berbe prvih
plodova 45 dana.

SUNČANI POTOK
Srednje rana ukusna, salatna sorta.
Plod je cilindrično vretenastog oblika sa
belim mesom.
Boja plodova u tehnološkoj zrelosti je
zelena, dužine je oko 20 cm, širine oko 5 cm i
prosečne mase oko 220 g.
Koristi se za potrošnju u svežem stanju.
KRASTAVAC

PARISKI KORNIŠON
Veoma poznata srednje rana sorta
kornišona.
Plod je cilindričnog oblika, malo povijen sa
bradavicama.
Odličnog ukusa, pogodan za kišeljenje.

12 * Besplatan info broj: 0800/000021 * www.nsseme.com


DINJA
ANANAS
Rana sorta, izvanredne
arome. Plod je okrugao,
malo spljošten, mase oko
1 kg. Meso ploda je slatko,
sočno, bledozelene boje.
Proizvodi se direktnom
setvom ili iz rasada.
VREŽASTO POVRĆE

DESERTNA
Kasna sorta, odličnog
ukusa. Plodovi okruglo
ovalni težine 2-3 kg. Meso
ploda aromatično, žuto-
narandžaste boje.

LUBENICA
DANKA
Plodovi okruglo-izduženi, težine
8-12 kg. Boja mesa je svetlo
crvena, Plod izuzetno sladak,
sadržaj šećera iznad 12%.

14 * Besplatan info broj: 0800/000021 * www.nsseme.com


TIKVICA
BEOGRADSKA
Biljka srednje bujna, žbunasta. Plodovi
mlečno bele boje, dugi 10-15 cm,
cilindrični i ujednačene debljine po celoj
dužini.

VREŽASTO POVRĆE
EVA
Rana sorta tikvice u tipu patisona. Od
nicanja do početka berbe potrebno je
oko 50 dana. Plodovi su pljosnati po
obodu nazubljeni. Mladi plodovi su
svetlozeleni, a u punoj zrelosti beli.

ZITA
Rana sorta tikvice u cukini tipu.
Plodovi su cilindričnog pravilnog
oblika, ujednačeni, imaju glatku
pokožicu, tamno zelene boje kore.
Boja mesa je belo krem, dobrog
ukusa. Dužina plodova varira od
15-17 cm. Plodonosi veoma dugo i
daje visoke prinose.

* Besplatan info broj: 0800/000021 * www.nsseme.com 15


VREŽASTO POVRĆE
TIKVA

UKRASNA TIKVICA
Pripada vrsti Cucurbita pepo, izuzetno bogata u oblicima i bojama od
narandžaste, bele, zelene i raznih nijansi pomenutih boja.
Oblik ploda je okrugao, kruškolik i izdužen.
Površina ploda može biti glatka ili imati različite oblike naboranosti.
Seje se početkom maja.
Koristi se za razne dekoracije, kao i za dečje igre.

TIKVA
MUSKATNA
Vreže dugačke. Plodovi
kruškolikog oblika, narandžaste
boje, slatki i aromatični.
Plod izuzetno bogat beta
karotinom.

16 * Besplatan info broj: 0800/000021 * www.nsseme.com


KUPUS
FUTOŠKI
Kasna, prinosna sorta. Od setve
do berbe 130 dana. Glavice
okrugle, težine 2-3,5 kg. Odličan
za svežu upotrebu, a posebno za
kišeljenje.

DITMAR
Rana sorta, sa širokim

KUPUSNJAČE
svetlozelenim listovima rozete.
Obrazuje ovalnu, zbijenu glavicu,
žutozelene boje.
Prosečna masa glavice je 1-1,5 kg.
Dužina vegetacije je 60-70 dana
dana (rasađivanje-tehnološka
zrelost) i to je za kontinentalne
uslove jedan od ranijih kupusa.

ORION
Glavice blago ovalnog oblika. Sadrži
antocijan, nežnih unutrašnjih
listova, lepog ukusa. Od setve do
berbe 120 dana. Za svežu upotrebu
i kišeljenje.

* Besplatan info broj: 0800/000021 * www.nsseme.com 17


KELERABA
KELERABA
BEČKA PLAVA
Rana sorta, dužine vegetacije od
40-50 dana. Zadebljalo stablo je
ljubičasto plave boje, okruglog
do blago spljoštenog oblika, bez
drvenastog dela. Koristi se za
svežu upotrebu. Namenjena je za
ranu proizvodnju u zaštićenom
prostoru kao i za otvoreno polje.
KUPUSNJAČE

KELERABA
BEČKA BELA
Rana sorta, dužine vegetacije od
40-50 dana. Zadebljalo nadzemno
stablo je svetlozeleno-bele boje,
okruglog do spljoštenog oblika,
bez drvenastog dela. Sorta je
namenjena za proizvodnju na
otvorenom polju i za upotrebu u
svežem stanju.

18 * Besplatan info broj: 0800/000021 * www.nsseme.com


KARFIOL
SNEŽNA
GRUDVA
Razvija poluuspravnu rozetu.
Cvetna ruža je snežnobele boje,
kompaktna i nežna.
Prosečna masa je oko 0,8-1,5 kg,
prečnika 16-18 cm.
Spada u grupu srednje kasnih sorti,
dužina vegetacije je od 115-120
dana.

KUPUSNJAČE
KELJ
GVOZDENA
GLAVA
Srednja kasna sorta, dužine
vegetacije 135 dana. Listovi
u rozeti su tamno zeleni, jako
naborani.
Formira okruglu glavicu mase
1,5-2 kg.

19
LUKOVI
CRNI LUK
HOLANDSKI
ŽUTI
Lukovica je pljosnato-okrugla,
mase 80-120 g. Suvi ovojni
listovi su čvrsti i dobro obavijaju
lukovicu, slamastožute boje. To
je poluljuta sorta sa 12% suve
materije. Gaji se iz arpadžika,
koji je okruglog oblika.

KUPUSINSKI
JABUČAR
Lukovica je jabučastog oblika,
čvrsta, dobro zatvorenog vrata.
Ovojni listovi su mrko-žute
boje. Poluljuta sorta koja se
gaji uspešno iz semena ili iz
LUKOVI

arpadžika.
Prosečna masa lukovice pri
gajenju iz semena je 80-120 g, a
iz arpadžika 110-140 g. Sadržaj
suve materije je 12-14%.
Dobro se čuva.
Arpadžik je izduženog oblika.

20 * Besplatan info broj: 0800/000021 * www.nsseme.com


KARFIOL

MAJSKI
Lukovica je bele boje, sočna, pljosnatog oblika.
U ishrani se koristi kao mladi luk u rano proleće
ili kao zrela lukovica u maju.
Proizvodi se iz rasada, direktnom setvom i iz arpadžika.

BELI LUK
BOSUT
LUKOVI
Jesenja sorta. Lukovice
kompaktne, bele boje, težine
oko 60 g. Čenovi ujednačeni,
težine iznad 5 g. Visok sadržaj
suve materije do 35%.

21
PERŠUN
PERŠUN
DOMAĆI LIŠĆAR
Ima razgranat korenov sistem,
a gaji se isključivo radi listova.
Dobro uspeva na svim plodnim
zemljištima. Peršun lišćar se kosi
2-3 puta godišnje i još jedanput
u proleće sledeće godine. Seje se
gušće.
KORENASTO POVRĆE

BERLINSKI
SREDNJE DUGI
Srednje kasna sorta, ima srednje
bujnu, poluuspravnu lisnu
rozetu, visine do 20 cm. Koren je
cilindričan, dužine 18-23 cm, belo-
krem boje, prečnika oko 4 cm.
Koristi se za potrošnju u svežem
stanju i za industrijsku preradu.

NS MOLSKI
Srednje kasna sorta,
poluuspravne rozete. Koren beo,
gladak, težine 150-160 g, visokog
sadržaja suve materije. Pogodan
za sušenje.

22 * Besplatan info broj: 0800/000021 * www.nsseme.com


MRKVA
NANTES
Srednje kasna sorta, dužina
vegetacije od 100-120 dana.
Listovi su sitni i urezani.
Koren je cilindričnog oblika,
sa zatupastim vrhom, dužine
16-18 cm, prečnika do 4 cm.
Prosečna masa korena je od
65-75 g. Izuzetan kvalitet daje
visok udeo kore (preko 80 %).
Sorta ujednačene obojenosti i
dobrog ukusa.
KORENASTO POVRĆE

CELER
PRAŠKI
Srednje krupna biljka, s
tamnozelenim uspravnim listovima.
Koren je okrugao sa žilama na
donjoj trećini. Masa korena je od
300-500 g. Kasna sorta, koristi se
svež i za industrijsku preradu.

PAŠTRNAK
DUGI BELI
GLATKI
Biljke su bujne sa uspravnom
rozetom, visine 40-50 cm. Koren
je blago konusnog oblika, dužine
18-25 cm, sočan i aromatičan, bele
kore. Prečnik korena je oko 5 cm
i mase 300-350 g. Namenjen je za
industrijsku preradu i za potrošnju
u svežem stanju.

24 * Besplatan info broj: 0800/000021 * www.nsseme.com


ROTKVICA
VERICA
Rana krupna prolećna sorta, brzog
porasta, poluuspravne rozete. Koren
okrugao, crvene boje, sočan, težine
od 40-45 g.

SAXA TREIB
Rana prolećna rotkvica, sa srednje
razvijenom rozetom i tamnozelenim
listovima, koji su blago položeni. Koren je
okrugao, crven, sočan, belog mesa.

KORENASTO POVRĆE
LEDENA SVEĆA
Srednje rana sorta, dugačkog belog
korena. Dospeva za ubiranje za oko 40
dana. Uspešno se gaji i u zaštićenim
prostorima kao i na otvorenom.

ROTKVA
CRNA ZIMSKA
Srednje kasna sorta. Koren pristiže za 80-90
dana. Biljka je sa srednje razvijenom lisnom
masom. Koren je ovalnog oblika, intenzivno
crne boje pokožice, a meso korena je belo,
hrskavo, sa umerenom ljutinom. Koristi se za
potrošnju u svežem stanju, a dobro se čuva i
tokom zime.

CVEKLA
BIKOR
Srednje bujna sorta, sa uspravnom lisnom
rozetom.
Koren je okrugao, gladak, intenzivno crvene
boje.
Od nicanja do tehnološke zrelosti pristiže
za oko 50 dana. Pogodna je za potrošnju
svežem stanju, kao i za industrijsku
preradu.

* Besplatan info broj: 0800/000021 * www.nsseme.com 25


SALATA
SALATA
VUKA
Prolećna glavičasta salata
u tipu puterice. Glavice
čvrste, krupne, težine oko
250 g. Listovi nežni, svetlo
zelene boje.
LISNATO POVRĆE

MAJSKA KRALJICA
Rana svetlozelena salata mekanih listova,
podnosi manje povoljne uslove proizvodnje.
Seje se u martu mesecu.
Glavica srednje bujna, okrugla, mase oko
200 g. Dužina vegetacije je oko 65 dana od
nicanja.

NANSEN
Spada u grupu ozimih, glavičastih
salata tipa maslenke (puterica).
Listovi su zelene boje, nežne strukture.
Prečnik rozete je oko 25 cm.
Glavica je mase oko 200 g.
Dobro podnosi niske temperature.

26 * Besplatan info broj: 0800/000021 * www.nsseme.com


SALATA
NOVOSADSKA
MAJSKA MASLENA
Prolećna glavičasta sorta, u tipu maslenke
(puterica).
Listovi su nežni, žutozeleni, glatki i po
obodu celi.
Ima krupne i dosta čvrste glavice,
mase oko 250-300 g.
Pogodna je za gajenje na otvorenom polju.

LISNATO POVRĆE
SPANAĆ
MATADOR
Biljke su bujne sa poluuspravnom rozetom. List
je krupan, blago naboran sa uglasto zaobljenim
vrhom, tamnozelene boje. Srednje rana sorta,
dobre otpornosti na niske temperature. Koristi
se za prolećnu i jesenju setvu. Pored korišćenja
u domaćinstvu, pogodna je i za industrijsku
preradu zamrzavanjem.

BLITVA
SREBRNOLISNA
Biljka formira krupno i široko lišće na
dugim i mesnatim drškama bele boje.
Bere se prvo spoljno lišće, što omogućuje
normalni rast unutrašnjih listova u rozeti.

27
GRAŠAK
GRAŠAK
TAMIŠ DUNAV
Vrlo rana sorta do tehnološke zrelosti Rana baštenska sorta. Od setve do berbe
sazreva za manje od 60 dana. Mahune su oko 60 dana. Zrno svetlo zelene boje, slatko.
prave sa sabljastim vrhom, dužine Masa 1.000 zrna 400 g.
6-7 cm, sa 6-8 formiranih zrna. Zbog dobrog
kvaliteta, oko 80% zrna je obuhvaćeno u I
(ekstra finoj) ili II (vrlo finoj) klasi. Klase zrna
opredeljuju je za industrijsku preradu, a FRUŠKOGORAC
zbog ranozrelosti i za baštensku proizvodnju Srednje rana sorta. Od setve do berbe oko
(pijacu). Masa 1000 zrna je oko 320 g. 70 dana. Zrno je zelene boje. Masa 1.000
zrna 300-350 g. Za baštensku i industrijsku
proizvodnju.
MAHUNARKE

28 * Besplatan info broj: 0800/000021 * www.nsseme.com


GRAŠAK
KELVEDON
Rana baštenska sorta, sazreva do tehnološke
zrelosti za 65 -70 dana.
Mahuna je zatupasta s blago povijenim
vrhom, prosečne dužine 7,5 cm, sa 6-8 zrna.
Tehnološki zrelo zrno je srednje krupnoće,
zelene boje. Masa 1000 zrna je oko 350 g.

MALI PROVANSALAC
Kasna sorta. Tehnološku zrelost postiže za oko
75-80 dana. Mahuna je povijena, sa sabljastim
vrhom, dužine do 7,5 cm,
sa 7-9 zrna. Tehnološki zrelo zrno je srednje
krupnoće i masa 1000 zrna je do 350 g. Zrno
je zelene boje. Namenjen je i za baštensku
proizvodnju.

MAHUNARKE
FRILA
Srednje rana sorta, dužine vegetacije oko 65
dana. Visina stabla se kreće od 50 do 65 cm.
Mahuna je prava sa tupim vrhom, dužine
6-7 cm, sa 6-7 zrna tamno zelene boje. Masa
1000 zrna iznosi oko 320 g.

ČUDO AMERIKE
Srednje rana sorta. Visina stabla se kreće do
55 cm, srednje krupnih mahuna sa po
6-7 zrna po mahuni.

29
PASULJ
PASULJ
DVADESETICA
Determinatna, vrlo rana sorta,
vegetacija 67-70 dana.
Zrno belo, polupljosnato.
Masa 1000 zrna je 350-400 g.
Seme ima tanku semenjaču, te
se brzo i lako kuva.

ZLATKO
Determinantna sorta, dužina vegetacije
iznosi do 80 dana.
Zrno je zlatno-žute boje, valjkastog oblika,
MAHUNARKE

krupno.
Masa 1.000 zrna 450 g. Prilikom kuvanja
semenjača ne puca.

SREMAC
Determinatna sorta, kratke vegetacije.
Zrno zelenkaste boje.
Masa 1000 zrna 350-400 g.

30 * Besplatan info broj: 0800/000021 * www.nsseme.com


PASULJ
MAKSA
Srednje rana sorta.
Zrno je valjkasto-pljosnatog oblika, bele
boje, krupno, dužine oko 1,5 cm, mase
1000 zrna oko 440 g.

BALKAN
Srednje rana sorta, blistavo belog, okruglastog

MAHUNARKE
zrna, mase 1000 zrna oko 330 g.
Za gajenje u čistom usevu i mehanizovanu žetvu,
mahuna i zrna vrlo otpornih na pucanje.
Odličnog ukusa, dobar i za ekstenzivnije uslove
gajenja, proizvodnju u brdskoplaninskim
područjima, nekonvencionalne načine
proizvodnje.

BELKO
Determinantna srednje rana sorta.
Zrno belo elipsasto. Masa 1000
zrna 320 g.

31
PASULJ
SLAVONSKI
ŽUTOZELENI
Srednje rana sorta, determinantnog
rasta, stabla oko 40 cm visine.
Zrno mu je valjkasto-elipsasto,
srednje krupno, mase 1000 zrna
330-380 g.

BORANIJA
MAHUNARKE

TOPCROP
Sorta ima žbunasto stablo, visine
38-45 cm.
Cvetovi su bele boje.
Mahune, formirane u gornjem
delu biljke su okrugle, svetlo
zelene boje, dugačke do 12 cm,
prave su i ne formiraju konce.
Seme je braon, valjkasto
izduženo.
Dužina vegetacije do tehnološke
zrelosti je oko 50 dana.
Zrenje je združeno i mahune se
mogu skidati jednokratno, ali je
moguća i višekratna berba.

32 * Besplatan info broj: 0800/000021 * www.nsseme.com


MIROĐIJA
DOMAĆA
AROMATIČNA
Aromatična sorta, od koje se upotrebljavaju
mlade sočne grančice i lišće.
Od nicanja do berbe pristiže za 40-50 dana,
odsecanjem grančica, kada biljke dostignu
visinu 10-15 cm.

ZAČINSKE VRSTE
BOSILJAK
SITNOLISNI
Jednogodišnja, začinska i lekovita biljna
vrsta. Listovi su sitni, aromatični. Biljka je
kompaktnog rasta visine 30-40 cm. Uzgaja
se na toplim i sunčanim staništima. Koriste
se sveži ili sušeni listovi kao dodatak
raznim jelima.

* Besplatan info broj: 0800/000021 * www.nsseme.com 33


CVEĆE

www.nsseme.com
CVEĆE

TURSKI KARANFIL
(Dianthus barbatus)
Turski karanfil se u našim uslovima gaji kao dvogodišnja vrsta.
Stablo je visine 40-50 cm.
Cvetovi su skupljeni u štitaste cvasti, prečnika 7-9 cm, crvene, ružičaste, ljubičaste
i bele boje, često dvobojne u raznim nijansama.
Najbolje uspeva na dobro osunčanim položajima uz zalivanje i plodno zemljište.
Izostanak obilnog cvetanja i usporen razvoj ove vrste je na teškim, vlažnim
zemljištima i pri suši.

PETUNIJA
(Petunia hybrida)
Jednogodišnja biljna vrsta.
Cvetovi su pojedinačni, krupni,
CVEĆE

tubičastolevkasti, mirisni,
raznobojni, jednobojni, višebojni,
jednostavni.
Cveta od juna do mrazeva.
Setva se obavlja u zaštićenom
prostoru od januara do marta,
a u uslovima bez grejanja, od
februara do marta meseca.
Posle pikiranja rasad se gaji na
temperaturi od 15-17ºC.
Rasađuje se na otvorenom polju u
maju mesecu.

36 * Besplatan info broj: 0800/000021 * www.nsseme.com


PRKOS
(Portulaca grandiflora)
Jednogodišnja bilja vrsta.
Izuzetno dobro podnosi direktnu
sunčevu svetlost i nedostatak vode.
Cvetovi su prečnika 3-5 cm,
raznobojni, često nijansirani.
Cveta obilno od juna do mrazeva.
Cvetovi ove biljne vrste otvaraju se
samo pri sunčanom vremenu.
Prkos je osetljiv na presađivanje.

LEPA KATA
(Callistephus chinensis)
Gaji se kao jednogodišnja cvetna vrsta.
Zbog velike varijabilnosti u visini, boji,
krupnoći i obliku cveta primenjuje se za
sadnju cvetnih leja, žardinjera, posuda
na balkonima, dok se visoki varijeteti
koriste kao rezani cvet.
Cvetovi su veličine 4-8 cm sa koloritom
boja od bele, do roze, crvene, ljubičaste,
plave.
Cvetovi su dugotrajni od 10-20 dana.
Bogato cveta na svetlim osunčanim
mestima, bez suviše vlage. Ranija sadnja
daje veći prinos rezanog cveta.

LEPI DEČKO
CVEĆE
(Impatiens balsamina)
Jednogodišnja zeljasta biljka.
Visine od 20-60 cm, cvetovi se nalaze ispod
listova različite boje.
Koristi se u baštama setvom u leje.
Proizvodi se direktnom setvom u drugoj
polovini aprila, ili iz rasada (rasađivanje u
maju).
Cveta sukcesivno od polovine juna do
početka avgusta.

* Besplatan info broj: 0800/000021 * www.nsseme.com 37


CVEĆE
NOĆNA FRAJLA
(Matthiola bicornis)
Jednogodišnja zeljasta biljka, visine
od 50-60 cm.
Cvetovi su sitni, ljubičasti i
intenzivnog mirisa.
Seje se na stalno mesto u drugoj
dekadi marta.
Cveta od 15 juna do početka
avgusta.

IBERIS
(Iberis umbellata)
Jednogodišnja zeljasta biljka, visine od
30-50 cm.
Cvetovi se nalaze u štitastim cvastima,
bele, ljubičaste, ružičaste boje.
Seje se na stalno mesto tokom marta.
Cveta od početka juna do početka jula.
CVEĆE

RAZLIČAK
(Centaurea cyanus)
Jednogodišnja zeljasta biljka, visine oko
30-40 cm.
Cvetovi su plave i ružičaste boje.
Seje se na stalno mesto početkom marta.

38 * Besplatan info broj: 0800/000021 * www.nsseme.com


CINIJA
(Zinnia elegans)
Jednogodišnja cvetna vrsta.
Cvetovi su terminalni, skupljeni u
cvasti, korpice, prečnika 5-12 cm.
Cvetovi su jednostavni i složeni (puni)
bele, roza, oranž, žute ili crvene boje.
Setva se vrši tokom februara do maja
u setvene sandučiće ili direktno u
saksije (2 semenke po saksiji).
Pikira se tokom marta i aprila.
Proizvedeni rasad zbog osetljivosti na
mrazeve ne treba iznositi na stalno
mesto pre prolaska opasnosti od
ranih prolećnih mrazeva.
Cveta od juna do jesenjih mrazeva,
na sunčanim mestima, na dubokom,
hranljivom i umereno vlažnom
zemljištu.

ŠLAJER
(Gypsophila elegans)
Zeljasta biljka, najčešće sa belim sitnim
cvetovima.
Seje se na stalno mesto od oktobra do
početka marta.
Cveta od početka maja do kraja juna.
Koristi se najčešće kao dekoracija u
cvetnim aranžmanima ili u lejama kao
dekoracija u bašti.

NEVEN
(Calendula officinalis)
Jednogodišnja cvetna vrsta.
Cvetovi su pojedinačni (različitih
veličina) krupni, prečnika 3-5 cm, žuti,
CVEĆE
oranž, krem, jednostavni ili dupli.
Dobro uspeva na osunčanom do
polusenovitom položaju, uz umereno
zalivanje.
Biološki je korisna vrsta kao čistač
nematodnih zemljišta.
Proizvodi se najčešće iz rasada od
februara do aprila.
Presađivanje se vrši u fazi dva do četiri
prava lista tokom marta i aprila.
Može se gajiti i direktnom setvom sa
2-3 semenke u saksiji bez pikiranja.

* Besplatan info broj: 0800/000021 * www.nsseme.com 39


Institut za ratarstvo i povrtarstvo
Maksima Gorkog 30
21000 Novi Sad, Srbija
tel.: (021) 4898 100 (centrala)
fax: (021) 6621 212

www.nsseme.com