Sie sind auf Seite 1von 2

Udruga XY

Adresa (ulica, grad)


OIB: 12345678901

Prezime i ime zaposlenika


Radno mjesto
Prebivalište
OIB
Osobni odbitak
Stopa prireza

Mjesec obračuna
Ukupno sati rada
- sati redovitog rada
- sati godišnjeg odmora
- sati privremene spriječenosti za rad zbog bolesti
- sati blagdana i neradnih dana
- ostali sati ________________

Bruto iznos plaće (Bruto I.)


Redovni rad
Naknada plaće - Godišnji odmor
Naknada plaće - Bolovanje
Naknada plaće - Ostalo ______
Doprinosi iz plaće
Doprinos za mirovinsko osiguranje I. stup 15%
Doprinos za mirovinsko osiguranje II. stup 5%

Premije osiguranja

Dohodak

Osobni odbitak

Osnovica za oporezivanje
Porez na dohodak 12%
Porez na dohodak 25%
Porez na dohodak 40%
Ukupno porez na dohodak
Prirez na porez na dohodak 7,5%
Ukupno porez i prirez na dohodak

Neto iznos plaće

Doprinosi na plaću
Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje 15%
Doprinos za zdrav. osiguranje zaštite zdravlja na radu 0,5%
Doprinos za zapošljavanje 1,7%

Ukupni trošak plaće (Bruto II.)

Prijevoz s posla i na posao

Ukupno za isplatu

Mjesto, datum

Pečat i potpis:
OBRAČUN PLAĆE

GODINA 2012

Marko Marić
Administrator
Zagreb, Zagrebačka 1
06878315210
2,200.00 kn
18.00%

siječanj
168.00
160.00

8.00

2,814.00 kn

562.80 kn
422.10 kn
140.70 kn

0.00 kn

2,251.20 kn

1,800.00 kn

451.20 kn
54.14 kn
0.00 kn
0.00 kn
54.14 kn
4.06 kn
58.20 kn

2,193.00 kn

484.01 kn
422.10 kn
14.07 kn
47.84 kn

3,298.01 kn

276.00 kn

3,574.01 kn