Sie sind auf Seite 1von 1

Lipa moja (Gibonni)

Lipa moja nacelo me vrime, kao mladu lozu u polju


A na skure zakucale zime. pa se tvoja mladost ruga
Ovim neverama s juga ca nam prite

Lipa moja, najlipsa od sviju, ponudi mi ljubav prid zoru


I pusti da se divim tvome tilu,dok se tvoja mladost ruga
Ovim neverama s juga ca nam prite

Lipa moja, da te zvizde ne vide


Ne bi znale s kim bi nebo dilile
Lipa moja, ti mi budi nevista
Budi krijesnica na mojim putima
Lipa moja