Sie sind auf Seite 1von 2

RUMAH SAKIT KAMAR MEDIKA

Jl. Empunala No. 351 Kota Mojokerto


Telp. (0321) 330066 , 330088 Fax (0321) 393762; e-mail : rskamarmedika@yahoo.co.id
JADWAL INSTALASI FARMASI BULAN OK
TANGGAL
NO NAMA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 HANY P P P P P L P P P P P P L P P
2 ETTY
3 FONY P P P P P L P P P P P P L P P
4 PIPIT P P P P P L P P P P P P L P P
5 DENOK S S S M L L P P P M M L P P S
6 AFNI S M M L L P P P M S S P L L P
7 YUDHA S S S S S L S S S S S S L S S
8 RODHIL S S L P M L S S P P P L L S M
9 NADYA M S S S L M S S S S L L M M S
10 AYU P P P M M L S S S P M M L P P
11 SIGIT L P P P S S M M M L L P S S S
12 TONI P M M S S S L L P M S S S L S
13 CINDY L L S S P P M M L L S S P M M
14 ATUL M L L P P M S L L P P M M S S
15 ROSI P P C P P L P P P P P P L P P
a@yahoo.co.id
MASI BULAN OKTOBER 2019
ANGGAL
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
P P P P L P P P P P P L P P P P

P P P P L P P P P P P L P P P P
P P P P L P P P P P P L P P P P
S S M M S L P P M S S L L S S S
P P P P M M L L S P M S S P P P
S S C C L S S S S S S L S S S S
M M S L L S S S P P M C P P M M
S S S L L P M M S S L M S S S S
S S S L L P M M S S L M P P L P
M M L P P S S S P M L L S S M M
P P M M S L L P P P P P M M L P
L L P S M C P P M M S P P P P P
P P L S P M S S P L P S M M S S
P P P P L P P P P P P L P P P P
Kota Mojokerto,
Kabag Penunjang RS. Kamar Medika

Dwi Andan Sari