Sie sind auf Seite 1von 128

Katalog proizvoda

Knauf AMF
Sveobuhvatna kompetentnost u domenu sistemskih rešenja
modularnih spuštenih plafona – od istog proizvođača,
zahvaljujući jakim proizvodnim markama

2
AMF THERMATEX® – AMF THERMATEX®

„funkcionalan i inovativan“ Funkcija, dizajn, inovacije 04

AMF THERMATEX®
Servisni portal 05
Zaštita životne sredine Knauf AMF 06
Ploče izrađene u mokrom postupku (Wet- Akustika 08
felt) važe za međunarodno merilo standarda Zaštita od požara 12
Ikonice funkcija 17
kvaliteta i funkcionalnih osobina proizvoda.
Integracijom oblikovanja u inovativnoj
proizvodnji, AMF THERMATEX® postavlja Info o proizvodima
neverovatne trendove u funkcionalno- AMF THERMATEX® Klasične plafonske obrade 20

Info proizvoda
estetskoj koncepciji modularnih plafona. AMF THERMATEX® Akustični plafoni 32
AMF THERMATEX® Higijenski plafoni 46
AMF THERMATEX® Dizajnirani plafoni 60

Specijalni proizvodi
Plafonska jedra, viseći apsorberi

Specijalni proizvodi
i zidni apsorberi 82
AMF THERMATEX® Plafonska jedra 84
AMF THERMATEX® Viseći apsorberi 90
AMF THERMATEX® Zidni apsorberi 98
THERMATEX® Soundmosaic 100
THERMATEX® Beamex sistem 101

Sistemi
AMF VENTATEC® 104

Sistemi
DONN® 106
Sistem C 108
Sistem F 112
Sistem I 116
Sistem A 118
Sistem F30 Uno 120
Sistem F30 Dual + Metall 121
Servis

Servis
Opšta uputstva o rukovanju 122

Pregled proizvoda
Površine 124
Pregled proizvoda

Specijalni proizvodi 125

3
AMF THERMATEX®
Funkcionalnost u kombinaciji sa dizajnom postavlja
inovativne trendove u rešenjima modularnih plafona
Već decenijama međunarodno priznata marka AMF THERMATEX® postiže najviša dostignuća u području funkcionalnih svojstava
proizvoda, konstantno visokog kvaliteta proizvoda i servisa i maksimalne sigurnosti sistema.

AMF THERMATEX® plafonske ploče proizvedene mokrim postupkom (Wet-felt) sastoje se od biorazgradive mineralne vune, perlita,
gline i skroba odn. zasnovane su na prirodnim sirovinama. Isključivom upotrebom klasifikovane mineralne vune prema RAL
kriterijumima se istovremeno garantuje visok kvalitet i ispravnost upotrebljene mineralne vune, kao i njena biorazgradivost.

Dizajn
Funkcija

Inovativni trendovi
4
AMF THERMATEX®
Info proizvoda
Sigurno & Neškodljivo
Mala površinska masa Efekat protiv prljavštine – za
Visoka refleksija svetlosti dugoročno čiste plafone
Moguća integracija svetiljki ili Stabilnost oblika

Specijalni proizvodi
ugradne tehničke opreme
Odlična protivpožarna svojstva
Raznolikost dizajna Pozitivni rezultati u
Laka obrada izolaciji zvuka

Izvanredna apsorpcija zvuka

Sistemi
Servis

Vaš servisni portal


Pitanja ? Multimedia
Pregled proizvoda

Pomoću našeg tehničkog Filmovi sa prikazanom montažom Vam Naš servis:


servisa AMF direkt stoje na raspolaganju na YouTube stranici: Kalkulator za prostornu
Tel.: +49 8552 422-10 akustiku
www.youtube.com/user/KnaufAMF
E-Mail: amf_direkt@knaufamf.com
dobićete na jednostavan način dalje
informacije i ateste.

5
Mreža životne sredine Knauf AMF
Trajnost počinje u Knauf AMF-u već prilikom razvoja proizvoda, kao npr. izborom sirovina, zatvorenim
procesom proizvodnje bez otpadnog materijala ili izrazito dugačkim životni vekom i recikliranjem proizvoda.

SIROVINE I PROIZVODNJA

Knauf AMF prilikom izbora sirovina za AMF THERMATEX® proizvode koristi pre svega prirodne sirovine
kao što su glina, perlit, biorazgradiva mineralna vuna i skrob od kukuruza i krompira. Kod nas se
podrazumeva proizvodnja prilagođena očuvanju resursa. Energetski optimalno planiranje proizvodnje,
zatvoreni proces cirkulacije vode u pogonu i ponovna upotreba otpadnih materija su samo neki primeri.

Transport

Prilikom izbora transportnih puteva dosledno poštujemo aspekt životne sredine. U to spadaju moderni
kamioni, transporti železnicom ili brodom koji štite životnu sredinu i izbor što bližih izvora sirovina.

6
Sirovine Sertifikacija

AMF THERMATEX®
Prirodne sirovine iz okruženja - Eko bilans
ne više od 500 km udaljenosti HQE
Sertifikacija IBU
Plavi anđeo
ISO 14001

Materijali Sertifikacija objekata


Glina Životna sredina: LEED, DGNB
Sirovine, materijal

Drvo Akustični komfor:


Mineralna vuna • zvučna izolacija

Recirklaža
Perlit Recirklaža • apsorpcija zvuka

Info proizvoda
Skrob boje Sigurnost od požara:
Karton Ojačanje F30 - F120
Recirklaža ostataka
Šmirglanje ivica
Folije od sečenja AMF AMF
Refleksija svetla
AMF AMF

AMF AMF

AMF AMF

AMF AMF

AMF AMF

Perforacije
Materijal za
Zatvoreni H2O ciklus proizvodnje Ponovna upotreba pakovanje
Transport toplote Reciklaža
neškodljiv za okolinu Ponovna upotreba
najnovija transportna Reciklaža
sredstva:
• prekookeanski brodovi Transport

Specijalni proizvodi
• barže (Dunav)

Kvalitet
• Kamioni (Euro VI)
• Železnica ISO 50001

Sistemi
Životna sredina

Upotreba „stare“ mineralne ploče za proizvodnju „nove“ mineralne ploče je moguća opcija reciklaže. Sa našim
klijentima permanentno tražimo mogućnosti za ponovnu upotrebu i primenu materijala u drugim proizvodima, kako
bismo očuvali životnu sredinu.
Servis

Sertifikati – dokazi o dostignućima

Uvođenjem sistema upravljanja životnom sredinom prema ISO 14001 u 2002. godini smo se opredelili za
pridržavanje svih propisa vezanih za životnu sredinu, vođenje bilansa o našem doprinosu životnoj sredini i
kontinuirano poboljšanje ekološke zaštite, što je ujedno i javni dokaz našeg zalaganja za zaštitu životne sredine.

Osim toga, brojni međunarodni sertifikati u području životne sredine (deklaracije tipa I, tipa II i tipa III u skladu sa
međunarodnim ISO standardima) priznaju nama i našim proizvodima velike ekološke zasluge.
Pregled proizvoda

7
Akustika
Plafon kao funkcionalni element
Plafon velikim delom doprinosi prostornoj akustici. Ranije su arhitekta ili planer mogli da biraju između glatkih materijala
sa niskom apsorpcijom zvuka i perforiranih materijala sa visokom apsorpcijom zvuka. U današnje vreme akustični plafoni
AMF THERMATEX objedinjuju visoku zvučnu izolaciju i velike vrednosti apsorpcije zvuka sa često željenim glatkim završnim
obradama. Proizvodi AMF THERMATEX različitim akustičnim svojstvima omogućavaju zvučnu optimizaciju kancelarija,
prostora za sastanke i prodajnih prostora, foajea i hodnika, učionica, auditorijuma i bioskopa.

Kada zvuk postane buka

Zvuk je čujna mehanička vibracija materije. Pokreti čestica vazduha uzrokuju promene pritiska. Broj promena vazdušnog
pritiska u sekundi naziva se zvučnom frekvencijom. Frekvencija: 1 vibracija u sekundi = 1 Hz.

Čovek opaža zvuk u opsegu od 16 do 20.000 Hz. Opseg se sa godinama života smanjuje, pre svega u zoni visokih frekvencija.
Buka se definiše jačinom zvuka. Meri se u decibelima (dB) i utiče na telo, um i dušu. Suviše buke – pogotovo u dužem
vremenskom intervalu – između ostalog dovodi do gubitka koncentracije i nervoze, oboljenja srca i krvotoka, nesanice i
umanjenja sposobnosti učenja.

8
AMF THERMATEX®
Info proizvoda
Specijalni proizvodi
Klasifikacija apsorbera zvuka prema EN ISO 11654

Sistemi
Klasa apsorpcije Ocenjeni stepen apsorpcije Klasa apsorpcije Proizvod
zvuka (prema EN ISO zvuka αW (prema EN ISO (prema VDI 3755/200)
11654) 11654)

THERMATEX® Alpha One


najviši stepen THERMATEX® Alpha crna, krem, srebrna
A 0,90; 0,95; 1,00
apsorpcije THERMATEX® Alpha
THERMATEX® Alpha HD
Servis

najviši stepen THERMATEX® Silence


B 0,80; 0,85
apsorpcije THERMATEX® Thermofon

THERMATEX® Acoustic THERMATEX® Kombimetall perforirani


visoki stepen THERMATEX® dB Acoustic THERMATEX® Feinstratos mikroperforirani
C 0,60; 0,65; 0,70; 0,75
apsorpcije THERMATEX® Symetra Rg 4-10 THERMATEX® Star
THERMATEX® Symetra Rg 2,5-10 THERMATEX® Mercure

0,30; 0,35; 0,40;


D apsorbujuće THERMATEX® Symetra Rg 4-16, Rg 4-16/4x4
Pregled proizvoda

0,45; 0,50; 0,55

ograničeno THERMATEX® Kombimetall gladak


E 0,15; 0,20; 0,25
apsorbujuće THERMATEX® Acoustic RL

Bez klasifikacije 0,00; 0,05; 0,10 reflektujuće THERMATEX® Feinstratos, Laguna, Schlicht

9
Zvučna izolacija

Kao i ostali elementi i spušteni plafon učestvuje u sprečavanju prenosa zvuka između susednih prostorija. Iz tih razloga je potrebno
da materijal od koga se pravi plafon postigne što je moguće bolju zvučnu izolaciju. Za razliku od apsorpcije zvuka ovde se ne radi o
problemu optimizacije već maksimizacije. Knauf AMF plafoni za zvučnu zaštitu postižu visoke vrednosti zvučne izolacije i stoga su
dobro rešenje za umanjenje prenosa zvuka između prostorija.

Apsorpcija zvuka
Apsorpcija zvuka je odgovorna za „razumljivost“ u prostoriji. Od nje zavisi da li prostorija odjekuje odn. koliko jako deluje izvor zvuka.
Kako se definiše „apsorpcija zvuka“?

Pod tim pojmom se podrazumeva umanjenje zvučne energije u prostoriji putem gubitka energije zvučnih talasa na površinama
građevinskih elemenata. Energija zvučnih talasa se upija ili reflektuje o granične površine kao i o predmete ili osobe u prostoriji.
Odgovarajuća apsorpcija zvuka omogućava nam da zvuk u prostoriji doživimo glasnije ili tiše. Sposobnost nekog materijala da
„guta“ zvučne talase zavisi od njegovog sastava. Porozni, rastresiti ili perforirani materijali po pravilu dobro apsorbuju zvuk. „Dobra
razumljivost“ u nekoj prostoriji opisuje uslove u kojima je postignut veoma dobar prenos zvuka od zvučnog izvora do slušaoca.

10
THERMATEX® Kombimetall
THERMATEX® dB Acoustic

THERMATEX® Acoustic RL
THERMATEX® Thermofon
THERMATEX® Alpha ONE

AMF THERMATEX®
THERMATEX® Alpha HD
THERMATEX® Acoustic

THERMATEX® Comfort
THERMATEX® Silence
THERMATEX® Alpha
UPOTREBA ZAHTEVI

Egzaktno prilagođena akustika individualnim


prostornim uslovima, srednja do visoka
Sala za sastanke – – • • – – • • • –

Info proizvoda
apsorpcija zvuka u kombinaciji sa visokom
zvučnom izolacijom.

Srednja do visoka apsorpcija zvuka, po potrebi


Veliki biroi • • • – • • – – – –
prilagođena prema radnim zonama

Ciljani izbor srednje i visoke apsorpcije zvuka


Aerodromi/ u područjima velike cirkulacije ljudi - izdavanje
– • • • – – – • – –
Železničke stanice prtljaga, srednja do visoka zvučna izolacija

Specijalni proizvodi
između susednih prostorija

Visokofrekventno područje sa najrazličitijim


Hodnik izvorima zvuka, srednja do visoka apsorpcija – – • • – • – • • –
zvuka i visoka zvučna izolacija

Apsorpcija zvuka prilagođena funkcionalnim


Foaje • • • – • • – – • –
celinama u cilju postizanja individualnih zona

Slušaonica/ Kombinacija apsorbujućih i reflektujućih zona


• • • – • – – – – •
Učionica za optimalnu „razumljivost“ u prostorijama

Sistemi
Najviši zahtevi u pogledu apsorpcije zvuka, kao
npr. kod Multiplex bioskopa gde su potrebni
Bioskop proizvodi sa dodatno visokom zvučnom – • – – – – – – – –
izolacijom (završna obrada kaširana crnim
voalom)

Najviši zahtevi u pogledu apsorpcije zvuka radi


Hale za montaže smanjenja buke, zvučna izolacija po potrebi • • – – • • • – – –
Servis

kod veznih delova između prostorija

Prilagođena akustična obrada nisko


Koncertni prostor apsorbujućim materijalima, zvučna izolacija po – – – – – – – • • •
potrebi

Visokofrekventna područja, srednja do visoka


Prodajni prostor apsorpcija zvuka, zvučna izolacija po pravilu u – • • – – • – • • –
Pregled proizvoda

srednjem području

Visoka apsorpcija zvuka u velikim područjima


Tehničke prostorije • • – – • • • – – –
za tehničku zvučnu zaštitu putem prigušenja

11
Zaštita od požara –
Odgovornost prema čoveku
i dobrima
Knauf AMF je specijalizovan za plafonske sisteme za zaštitu od požara. Poslednjih godina razvijeni proizvodni program
je atestiran u sistemu prema aktuelnim kriterijumima navedenim u pravilnicima o gradnji, pri čemu se vodi računa o
realnim ugradnim situacijama odn. instalacijama (kao npr. ugradnim svetiljkama). AMF VENTATEC® potkonstrukcija je
idealno prilagođena AMF THERMATEX® plafonskim sistemima, i za nju postoje sveobuhvatni izveštaji o aktuelnim požarnim
ispitivanjima u kombinaciji sa osnovnim grupama primarnih konstrukcija o koje je plafon ovešan.

Integracijom marke DONN®-vodećeg brenda u domenu potkonstrukcijiskih elemenata na tržištu, Knauf AMF je dopunio
konstrukcijska rešenja i uspešno ih atestirao u kombinaciji sa svim AMF THERMATEX® plafonskim pločama.

Knauf AMF oduvek redovno ispituje svoje sisteme na otpornost prema požaru, čime obezbeđuje najviši kvalitet po najnovijim
kriterijumima. To je „ugrađena sigurnost“ Knauf AMF-a!

I u budućnosti će se voditi računa da se postojeći asortiman razvija u skladu sa novim evropskim ispitnim normama. Izveštaji
o ispitivanjima će našim klijentima i dalje pružati sigurnu bazu za odlučivanje.

Zaštita od požara građevinskog sklopa


Prilikom zaštite od požara sklopa, spušteni plafon se klasifikuje zajedno sa primarnom konstrukcijom o koju je ovešan, a
klasifikacija se odnosi na ceo sklop. AMF THERMATEX® plafoni u sklopu sa primarnom konstrukcijom dostižu klasifikuju od
F30 do F120 odn. REI30 do REI120 u zavisnosti od vrste primarne konstrukcije. Za posebne zahteve smo razvili specijalne
protivpožarne plafone.

Želite da saznate više o „ugrađenoj sigurnosti“ Knauf AMF protivpožarnih sistema ?


Dalje informacije naćićete na www.knaufamf.com

12
AMF THERMATEX®
Info proizvoda
Specijalni proizvodi
SAMOSTALNA ZAŠTITA OD POŽARA

Sistemi
Samostalni protivpožarni plafoni su „laki spušteni plafoni“ otporni na požarno opterećenje kako iz međuplafonskog prostora
tako i sa donje strane plafona. Ugradni elementi kao što su svetiljke, otvori za reviziju, zvučnici, piktogrami i dr., kao i svi
priključci (npr. priključak na lake pregradne zidove, pregrade itd.) takođe se moraju ispitati i klasifikovati. Prilikom požara u
međuplafonskom prostoru (najčešći slučaj požarnog opterećenja) požarni put ispod AMF THERMATEX® protivpožarnog plafona
ostaje 30 minuta zaštićen. Samostalni protivpožarni plafoni su klasifikovani i kao „nepropusni na dim“.

Primene požarne zaštite

Šta je opšti sertifikat za građevinske proizvode (abP)?


Servis

To je dokaz o mogućnosti upotrebe (MBO § 19) građevinskih proizvoda i sklopova, koji npr. značajno odstupaju od tehničkih
građevinskih odredbi ili za koje ne postoje opšte priznata pravila tehnike odn. ne za sve zahteve koje oni treba da ispune, te u
pogledu tih zahteva mogu biti ocenjeni prema opšte priznatim ispitnim metodama.

Ove ispitne metode su npr. EN-norme, koje su navedene u građevinskom pravilniku A deo 3, tekući broj 2.1 DIBt za primenu
spuštenih plafona u zaštiti od požara. Za izdavanje opšteg sertifikata za građevinske proizvode su zadužena isključivo kontrolna
tela priznata od strane DIBt ili od druge najviše instance građevinske inspekcije.
Pregled proizvoda

13
EN
13501-1
KLASIFIKOVAN

Klasifikacija građevinskog materijala

Prema standardu SRPS EN 13501-1 građevinski materijali se ocenjuju i klasifikuju prema ponašanju u požaru.
Klasifikacija na zapaljive ili nezapaljive građevinske materijale ne opisuje stvarno ponašanje materijala. Ponašanje
materijala prilikom požara pored ostalog zavisi od površine, oblika, vezivnih sredstava i tehnike obrade. Samim
tim se i rezultati odnose samo na ispitivani građevinski materijal odn. kompozitni građevinski materijal. Drugačiji
sastavi mogu da dovedu do nepovoljnije požarne otpornosti.
Opšte sertifikate za građevinski materijal Vam na zahtev možemo poslati poštom .

Klasa A2-s1, d0 odgovara pojmu „nezapaljiv“. AMF THERMATEX® ploče su klasifikovane kao A2-s1,d0 prema
SRPS EN 13501-1 i svrstane su u „nezapaljive“ materijale. Klasa građevinskog materijala je najčešće odštampana
na poleđini ploče, kao i na etiketama pakovanja.

14
AMF THERMATEX®
Info proizvoda
Specijalni proizvodi
Sistemi
Klasifikacija građevinskih elemenata

Spušteni plafoni se ispituju u kombinaciji sa primarnom konstrukcijom prema EN 1365-2 u


kombinaciji sa EN 1363-1, pri čemu se vodi računa o ugradnim elementima koji se pojavljuju u
praksi kao npr. ugradnim svetiljkama.

Klasifikacija građevinskih elemenata vrši se prema DIN 4102-2 odn. prema EN 13501-2.
Samostalne protivpožarne konstrukcije ispituju se prema EN 1364-2 u vezi sa EN 1363-1.
Servis

Spušteni plafon i primarna konstrukcija treba što duže da spreče prolaz vatre i temperature. Ovo
vreme se naziva trajanjem požarne otpornosti, npr. > 30 minuta.

Klasa otpornosti na požar Trajanje otpornosti na požar u minutima


F30 ili REI30 > 30
F60 ili REI60 > 60
F90 ili REI90 > 90
Pregled proizvoda

F120 ili REI120 > 120

15
16
Plafonski sistemi Knauf AMF
Pravo rešenje za svaki zahtev

AMF THERMATEX®
Apsorpcija zvuka Perivost
Kada se zvučni talas susretne sa nekim predmetom, Brisanje vlažnom krpom obezbeđuje samo površinsku
jedan deo zvučne energije se reflektuje, dok se drugi čistoću. Da bi površine bile klinički čiste, moraju biti
deo apsorbuje. Pod zvučnom apsorpcijom podrazumeva perive mokrom krpom. Pri tome se mora voditi računa pre
se umanjenje zvučne energije u nekoj prostoriji usled svega o hemijskoj postojanosti površine na reagense koji
gubitka energije zvučnih talasa na površini građevinskih se koriste u procesu čišćenja i dezinfekcije.
elemenata. Skraćivanjem vremena odjeka se postiže

Info proizvoda
ugodan akustični ambijent za korisnika jer se umanjuje
buka i povećava razumljivost govora. Toplotna provodljivost

Zaštita od požara
Bilo da se radi o konstrukciji koja sprečava širenje požara
ili o plafonu koji je otporan na požar, Knauf AMF u ponudi
ima različita sistemska rešenja, kako u sadejstvu sa Efekat protiv prljavštine
primarnom konstrukcijom, tako i u slučaju plafona koji je Što više vazduha propušta materijal, to su veći zaostaci

Specijalni proizvodi
samo po sebi požarna barijera. prljavštine koji se lepe za materijal. Proizvodi Knauf AMF
obezbeđuju minimiziranje opasnosti od prljavštine
zahvaljujući niskoj propusnoj moći vazduha prema DIN
Otpornost na vlagu 18177 klasa PM1 – PM4 (da ne posive).
Vlažnost vazduha ima veliki uticaj na stabilnost i strukturu
mineralne ploče. Stoga bi trebalo u prostorijama sa
visokom vlažnošću vazduha upotrebiti plafonsku ploču sa Čisti prostori
otpornošću na vlagu od >90%. Pod čistim prostorom se podrazumeva prostor u kome
je koncentracija čestica u vazduhu na zahtevano niskom
nivou. Nakon završetka izgradnje objekta vrši se merenje
Refleksija svetla količine čestica u vazduhu, na osnovu kojih sledi

Sistemi
Pored svojih zvučnih svojstava zidne i plafonske ploče utiču klasifikacija u ISO-klase 1 do 9.
i na refleksiju svetla. Materijali koji dobro reflektuju svetlo
poboljšavaju efektivnu upotrebu dnevnog i veštačkog svetla
i time pojačavaju dejstvo indirektnog osvetljenja. Higijena
Da bi se uspešno sprečilo razmnožavanje klica, bakterija i
gljivica, Knauf AMF nudi perivu površinu sa preventivnom
Zvučna izolacija antibaktericidnom površinom, koja odgovara higijenskim
Dobra zvučna izolacija podrazumeva sprečavanje prenosa smernicama DIN EN ISO 14644 i DIN 1946.
zvuka preko graničnih građevinskih elemenata – u ovom
slučaju plafona – u susednu prostoriju. Upotrebom Knauf
Servis

AMF plafona povećavamo nivo zvučne zaštite. Dizajn


U prostorima u kojima ljudi provode više vremena,
plafon pored akustičnih svojstava treba da poseduje i
odgovarajući dizajn. Na taj način se postiže ugodan i
opuštajući ambijent.
Pregled proizvoda

Knauf AMF formati plafonskih ploča

kvadratni pravougaoni panelni

17
AMF THERMATEX®
Klasične plafonske obrade
Strana 20-31

AMF THERMATEX®
Akustični plafoni
Strana 32-45

AMF THERMATEX®
Higijenski plafoni
Strana 46-59
18
AMF THERMATEX®
Info proizvoda
AMF THERMATEX®
Dizajnerski plafoni
Strana 60-81

Specijalni proizvodi
AMF THERMATEX®

Sistemi
Plafonska jedra, viseći i zidni apsorberi
Strana 82-101

Servis
Pregled proizvoda

AMF VENTATEC® i DONN®


Sistemi
Strana 102-121
19
20
AMF THERMATEX®
AMF THERMATEX® klasičan dizajn plafona

Info proizvoda
Dizajniranje plafona je bitan faktor prilikom arhitektonskog planiranja i oblikovanja unutrašnjosti prostorija. Prostori kao npr. supermarketi i menze svojim
celokupnim izgledom treba da deluju uverljivo. Knauf AMF plafonske ploče serije „klasičan dizajn“ su idealno rešenje za takvu priliku. Zahvaljujući velikom
izboru klasičnih dekora mogu harmonično da se integrišu u svaku prostoriju i svojim proverenim dizajnom da obezbede estetski i moderan izgled plafona.

Specijalni proizvodi
Sistemi
Servis
Pregled proizvoda

21
THERMATEX® Schlicht
Ko voli gladak i jednostavan izgled pronaći će u ploči
THERMATEX® Schlicht idealnu dopunu za prostorni ambijent.
Jednostavna, diskretna površina obezbeđuje ravnomeran
i neupadljiv izgled, koji je prilagođen svim prostorijama i
rezultira potpuno mirnim tonom.

Tehničke karakteristike Vrednosti apsorpcije zvuka


Klasa građevinskog materijala A2-s1, d0 prema SRPS EN 13501-1 1,0
Klasa otpornosti na požar F30 - F120 prema DIN 4102 deo 2 (u skladu sa atestima)
0,8
REI30 - REI120 prema SRPS EN 13501 deo 2 (u skladu sa atestima)

stepen apsorpcije αp
0,6
Apsorpcija zvuka EN ISO 354
αw = 0,10(L) prema EN ISO 11654 0,4
0,25 0,20

praktični
NRC = 0,10 prema ASTM C 423 0,2 0,10 0,10
0,05 0,05
Zvučna izolacija Dn,f,w = 34 dB prema EN ISO 10848 0
125 250 500 1000 2000 4000
(15 mm debljina, u skladu sa atestima) frekvencija f (Hz)
Zvučna izolacija (jednostruki prolaz) Rw = 21 dB prema EN ISO 10140-2:2010
Postojanost na vlagu do 95% relativne vlažnosti vazduha
Refleksija svetlosti oko 92% kod bele površine sl. RAL9010, bez zasenjenja
Toplotna provodljivost λ = 0,052-0,057 W/mK prema DIN 52612
Propustljivost vazduha PM1 (≤ 30 m³/hm²) prema DIN 18177
Klasifikacija čistih prostora Klasa 4 prema ISO 14644-1
Boja Bela slična RAL 9010
Sistem A Skrivena potkonstrukcija, ploče demontažne / nedemontažne
Sistem C Vidljiva potkonstrukcija, ploče demontažne
Sistem F Samonosivi sistem, noseći profili vidljivi ili skriveni
Sistem I Paralelna Bandraster konstrukcija, poprečni profili vidljivi ili skriveni

Debljina/Težina 15 mm (oko 4,0 kg/m²), 19 mm (oko 5,3 kg/m²)


Raspoloživi formati
Sistem C Sistem A Sistem F I
i obrade ivica
SK VT 15/24 AW/GN GN/GN SK/SK VT/SK (15 mm) AW/SK GN/SK
Molimo Vas obratite
pažnju na minimalne
količine i rokove isporuke

600 x 600 mm • • • • – – – –
625 x 625 mm • • • • – – – –
300 x 1200 mm • • • • – – • •
400 x 1200 - 1250 mm • – – • – – • •
600 x 1200 mm • • – – – – • •
312,5 x 1250 mm • • • • – – • •
625 x 1250 mm • – – – – – • •
300 x 1800 - 2500 mm – – – – • • • •
312,5 x 1800 - 2500 mm – – – – • • • •
400 x 1800 - 2500 mm – – – – • • • •
22
THERMATEX® Laguna

AMF THERMATEX®
THERMATEX® Laguna je plafonska ploča koja raspolaže izuzetnim
građevinsko-fizikalnim svojstvima, naročito u pogledu zaštite od
požara. Njena površina se ističe finom i nepravilnom strukturom, koja
podseća na kapljice vode i prostorijama daje svež, moderan izgled.

Info proizvoda
Tehničke karakteristike Vrednosti apsorpcije zvuka

Specijalni proizvodi
Klasa građevinskog materijala A2-s1, d0 prema SRPS EN 13501-1 1,0
Klasa otpornosti na požar F30 - F120 prema DIN 4102 deo 2 (u skladu sa atestima)
0,8
REI30 - REI120 prema SRPS EN 13501 deo 2 (u skladu sa atestima)

stepen apsorpcije αp
0,6
Apsorpcija zvuka EN ISO 354
0,4 0,35
αw = 0,10(L) prema EN ISO 11654 0,20

praktični
NRC = 0,10 prema ASTM C 423 0,2 0,10
0,05 0,05 0,05
Zvučna izolacija Dn,f,w = 34 dB prema EN ISO 10848 0
125 250 500 1000 2000 4000
(15 mm debljina, u skladu sa atestima) frekvencija f (Hz)
Zvučna izolacija (jednostruki prolaz) Rw = 21 dB prema EN ISO 10140-2:2010
Postojanost na vlagu do 90% relativne vlažnosti vazduha
Refleksija svetlosti oko 88% kod bele površine sl. RAL9010, bez zasenjenja
Toplotna provodljivost λ = 0,052-0,057 W/mK prema DIN 52612

Sistemi
Propustljivost vazduha PM1 (≤ 30 m³/hm²) prema DIN 18177
Boja Bela slična RAL 9010

Sistem C Vidljiva potkonstrukcija, ploče demontažne

Servis

Debljina/Težina 15 mm (oko 4,0 kg/m²)


Raspoloživi formati
Pregled proizvoda

Sistem C
i obrade ivica
SK VT 15 VT 24

Molimo Vas obratite pažnju na


minimalne količine i rokove isporuke

600 x 600 mm • • •
625 x 625 mm • – •
23
THERMATEX®
Feinstratos
THERMATEX® Feinstratos je plafonska ploča sa proverenim
komponentama, koje obezbeđuju izuzetna građevinsko-fizikalna
svojstva. Njena sitno peskirana površina stvara harmoničan,
ravnomeran izgled plafona i čini je vrednim elementom u
klasičnom dizajnu plafona.

Tehničke karakteristike Vrednosti apsorpcije zvuka


Klasa građevinskog materijala A2-s1, d0 prema SRPS EN 13501-1 1,0
Klasa otpornosti na požar F30 - F120 prema DIN 4102 deo 2 (u skladu sa atestima)
0,8
REI30 - REI120 prema SRPS EN 13501 deo 2 (u skladu sa atestima)

stepen apsorpcije αp
0,6
Apsorpcija zvuka EN ISO 354
0,4 0,35
αw = 0,20 prema EN ISO 11654 0,20 0,20 0,20

praktični
NRC = 0,15 prema ASTM C 423 0,2 0,15 0,15

Zvučna izolacija Dn,f,w = 34 dB prema EN ISO 10848 0


125 250 500 1000 2000 4000
(15 mm debljina, u skladu sa atestima) frekvencija f (Hz)
Zvučna izolacija (jednostruki prolaz) Rw = 21 dB prema EN ISO 10140-2:2010
Postojanost na vlagu do 95% relativne vlažnosti vazduha
Refleksija svetlosti oko 88% kod bele površine sl. RAL9010, bez zasenjenja
Toplotna provodljivost λ = 0,052-0,057 W/mK prema DIN 52612
Propustljivost vazduha PM1 (≤ 30 m³/hm²) prema DIN 18177
Boja Bela slična RAL 9010
Sistem A Skrivena potkonstrukcija, ploče demontažne / nedemontažne
Sistem C Vidljiva potkonstrukcija, ploče demontažne
Sistem F Samonosivi sistem, noseći profili vidljivi ili skriveni
Sistem I Paralelna Bandraster konstrukcija, poprečni profili vidljivi ili skriveni

Debljina/Težina 15 mm (oko 4,0 kg/m²), 19 mm (oko 5,3 kg/m²)


Raspoloživi formati
Sistem C Sistem A Sistem F I
i obrade ivica
SK VT 15/24 AW/GN GN/GN SK/SK VT/SK (15 mm) AW/SK GN/SK
Molimo Vas obratite
pažnju na minimalne
količine i rokove isporuke

600 x 600 mm • • • • – – – –
625 x 625 mm • • • • – – – –
300 x 1200 mm • • • • – – • •
400 x 1200 - 1250 mm • • – • – – • •
600 x 1200 mm • • – – – – • •
312,5 x 1250 mm • • • • – – • •
625 x 1250 mm • – – – – – • •
300 x 1800 - 2500 mm – – – – • • • •
312,5 x 1800 - 2500 mm – – – – • • • •
400 x 1800 - 2500 mm – – – – • • • •
24
THERMATEX®

AMF THERMATEX®
Laguna mikroperforirana
Plafonska ploča THERMATEX® Laguna mikroperforirana
obezbeđuje dobra građevinsko-fizikalna svojstva u pogledu
zaštite od požara i akustike. Fina, jedva vidljiva mikroperforacija
garantuje dobru apsorpciju zvuka. Površina ploče ima elegantnu
strukturu čime kreira harmoničan izgled plafona.

Info proizvoda
Tehničke karakteristike Vrednosti apsorpcije zvuka

Specijalni proizvodi
Klasa građevinskog materijala A2-s1, d0 prema SRPS EN 13501-1 1,0
Klasa otpornosti na požar F30 - F120 prema DIN 4102 deo 2 (u skladu sa atestima) 0,75
0,8 0,70
REI30 - REI120 prema SRPS EN 13501 deo 2 (u skladu sa atestima) 0,60

stepen apsorpcije αp
0,6
0,45
Apsorpcija zvuka EN ISO 354 0,35 0,35
αw = 0,60 prema EN ISO 11654 0,4

praktični
NRC = 0,60 prema ASTM C 423 0,2

Zvučna izolacija Dn,f,w = 34 dB prema EN ISO 10848 0


125 250 500 1000 2000 4000
(15 mm debljina, u skladu sa atestima) frekvencija f (Hz)
Zvučna izolacija (jednostruki prolaz) Rw = 21 dB prema EN ISO 10140-2:2010
Postojanost na vlagu do 90% relativne vlažnosti vazduha
Refleksija svetlosti oko 88% kod bele površine sl. RAL9010, bez zasenjenja
Toplotna provodljivost λ = 0,052-0,057 W/mK prema DIN 52612

Sistemi
Propustljivost vazduha PM1 (≤ 30 m³/hm²) prema DIN 18177
Boja Bela slična RAL 9010
Sistem C Vidljiva potkonstrukcija, ploče demontažne

Servis

Debljina/Težina 15 mm (oko 4,0 kg/m²)


Raspoloživi formati
Pregled proizvoda

Sistem C
i obrade ivica
SK VT 15 VT 24

Molimo Vas obratite pažnju na


minimalne količine i rokove isporuke

600 x 600 mm • • •
625 x 625 mm • • •
25
THERMATEX®
Feinstratos mikroperforirani
Plafonska ploča THERMATEX® FEINSTRATOS mikroperforirani
raspolaže izuzetnim građevinsko-fizikalnim svojstvima u pogledu
zaštite od požara i akustike. Nepravilna mikroperforacija povećava
vrednost apsorpcije zvuka. Fino peskirana površina obezbeđuje
plafonskoj ploči karakterističan, plemenit izgled i doprinosi
kvalitetnom opštem utisku.

Tehničke karakteristike Vrednosti apsorpcije zvuka


Klasa građevinskog materijala A2-s1, d0 prema SRPS EN 13501-1 1,0
Klasa otpornosti na požar F30 - F120 prema DIN 4102 deo 2 (u skladu sa atestima)
0,8 0,70
REI30 - REI120 prema SRPS EN 13501 deo 2 (u skladu sa atestima) 0,65

stepen apsorpcije αp
0,55 0,50
0,6 0,50 0,50
Apsorpcija zvuka EN ISO 354
αw = 0,60 prema EN ISO 11654 0,4

praktični
NRC = 0,60 prema ASTM C 423 0,2

Zvučna izolacija Dn,f,w = 34 dB prema EN ISO 10848 0


125 250 500 1000 2000 4000
(15 mm debljina, u skladu sa atestima) frekvencija f (Hz)
Zvučna izolacija (jednostruki prolaz) Rw = 21 dB prema EN ISO 10140-2:2010
Postojanost na vlagu do 95% relativne vlažnosti vazduha
Refleksija svetlosti oko 88% kod bele površine sl. RAL9010, bez zasenjenja
Toplotna provodljivost λ = 0,052-0,057 W/mK prema DIN 52612
Propustljivost vazduha PM1 (≤ 30 m³/hm²) prema DIN 18177
Boja Bela slična RAL 9010
Sistem A Skrivena potkonstrukcija, ploče demontažne / nedemontažne
Sistem C Vidljiva potkonstrukcija, ploče demontažne
Sistem F Samonosivi sistem, noseći profili vidljivi ili skriveni
Sistem I Paralelna Bandraster konstrukcija, poprečni profili vidljivi ili skriveni
Debljina/Težina 15 mm (oko 4,0 kg/m²), 19 mm (oko 5,3 kg/m²)
Raspoloživi formati
Sistem C Sistem A Sistem F I
i obrade ivica
SK VT 15/24 AW/GN GN/GN SK/SK VT/SK (15 mm) AW/SK GN/SK
Molimo Vas obratite
pažnju na minimalne
količine i rokove isporuke

600 x 600 mm • • • • – – – –
625 x 625 mm • • • • – – – –
300 x 1200 mm • • • • – – • •
300 x 1500 mm – – – – – – • –
400 x 1200 - 1250 mm • • – • – – • •
600 x 1200 mm • • – – – – • •
312,5 x 1250 mm • • • • – – • •
625 x 1250 mm • – – – – – • •
300 x 1800 - 2500 mm – – – – • • • •
312,5 x 1800 - 2500 mm – – – – • • • •
400 x 1800 - 2500 mm – – – – • • • •
26
THERMATEX® Star

AMF THERMATEX®
THERMATEX® Star svojom diskretnom perforacijom postiže
izvanredna akustička svojstva i ispunjava sve zahteve u
pogledu zaštite od požara. Jako fina, nepravilna perforacija na
inače glatkoj površini stvara upadljiv i plemenit dizajn plafona i
perfektno se uklapa u moderne koncepte uređenja prostora.

Info proizvoda
Tehničke karakteristike Vrednosti apsorpcije zvuka

Specijalni proizvodi
Klasa građevinskog materijala A2-s1, d0 prema SRPS EN 13501-1 1,0
Klasa otpornosti na požar F30 - F120 prema DIN 4102 deo 2 (u skladu sa atestima)
0,8 0,70
REI30 - REI120 prema SRPS EN 13501 deo 2 (u skladu sa atestima) 0,65

stepen apsorpcije αp
0,55 0,45
0,6 0,50
Apsorpcija zvuka EN ISO 354 0,40
αw = 0,60 prema EN ISO 11654 0,4

praktični
NRC = 0,60 prema ASTM C 423 0,2

Zvučna izolacija Dn,f,w = 34 dB prema EN ISO 10848 0


125 250 500 1000 2000 4000
(15 mm debljina, u skladu sa atestima) frekvencija f (Hz)
Zvučna izolacija (jednostruki prolaz) Rw = 21 dB prema EN ISO 10140-2:2010
Postojanost na vlagu do 95% relativne vlažnosti vazduha
Refleksija svetlosti oko 90% kod bele površine sl. RAL9010, bez zasenjenja
Toplotna provodljivost λ = 0,052-0,057 W/mK prema DIN 52612

Sistemi
Propustljivost vazduha PM1 (≤ 30 m³/hm²) prema DIN 18177
Boja Bela slična RAL 9010
Sistem A Skrivena potkonstrukcija, ploče demontažne / nedemontažne
Sistem C Vidljiva potkonstrukcija, ploče demontažne
Sistem F Samonosivi sistem, noseći profili vidljivi ili skriveni
Sistem I Paralelna Bandraster konstrukcija, poprečni profili vidljivi ili skriveni

Debljina/Težina 15 mm (oko 4,0 kg/m²), 19 mm (oko 5,3 kg/m²)


Raspoloživi formati
Servis

Sistem C Sistem A Sistem F I


i obrade ivica
SK VT 15/24 AW/GN GN/GN SK/SK VT/SK (15mm) AW/SK GN/SK
Molimo Vas obratite
pažnju na minimalne
količine i rokove isporuke

600 x 600 mm • • • • – – – –
625 x 625 mm • • • • – – – –
300 x 1200 mm • • • • – – • •
Pregled proizvoda

400 x 1200 - 1250 mm • • – • – – • •


600 x 1200 mm • • – – – – • •
312,5 x 1250 mm • • • • – – • •
625 x 1250 mm • • – – – – • •
300 x 1800 - 2500 mm – – – – • • • •
312,5 x 1800 - 2500 mm – – – – • • • •
400 x 1800 - 2500 mm – – – – • • • •
27
THERMATEX® Mercure
THERMATEX® Mercure poseduje odlična građevinsko-fizikalna
svojstva u pogledu zaštite od požara i akustike. Površina je
kombinacija igličastih udubljenja i fine perforacije nepravilnog
rasporeda. To doprinosi izuzetnoj apsorpciji zvuka, kao i
savremenom i visoko kvalitetnom izgledu.

Tehničke karakteristike Vrednosti apsorpcije zvuka


Klasa građevinskog materijala A2-s1, d0 prema SRPS EN 13501-1 1,0
Klasa otpornosti na požar F30 - F120 prema DIN 4102 deo 2 (u skladu sa atestima)
0,8 0,70 0,70 0,65
REI30 - REI120 prema SRPS EN 13501 deo 2 (u skladu sa atestima)

stepen apsorpcije αp
0,6 0,50
Apsorpcija zvuka EN ISO 354 0,45 0,40
αw = 0,60 prema EN ISO 11654 0,4

praktični
NRC = 0,60 prema ASTM C 423 0,2

Zvučna izolacija Dn,f,w = 34 dB prema EN ISO 10848 0


125 250 500 1000 2000 4000
(15 mm debljina, u skladu sa atestima) frekvencija f (Hz)
Zvučna izolacija (jednostruki prolaz) Rw = 21 dB prema EN ISO 10140-2:2010
Postojanost na vlagu do 95% relativne vlažnosti vazduha
Refleksija svetlosti oko 88% kod bele površine sl. RAL9010, bez zasenjenja
Toplotna provodljivost λ = 0,052-0,057 W/mK prema DIN 52612
Propustljivost vazduha PM1 (≤ 30 m³/hm²) prema DIN 18177
Boja Bela slična RAL 9010

Sistem A Skrivena potkonstrukcija, ploče demontažne / nedemontažne


Sistem C Vidljiva potkonstrukcija, ploče demontažne
Sistem F Samonosivi sistem, noseći profili vidljivi ili skriveni
Sistem I Paralelna Bandraster konstrukcija, poprečni profili vidljivi ili skriveni

Debljina/Težina 15 mm (oko 4,0 kg/m²), 19 mm (oko 5,3 kg/m²)


Raspoloživi formati
Sistem C Sistem A Sistem F I
i obrade ivica
SK VT 15/24 AW/GN GN/GN SK/SK VT/SK (15mm) AW/SK GN/SK
Molimo Vas obratite
pažnju na minimalne
količine i rokove isporuke

600 x 600 mm • • • • – – – –
300 x 1200 mm • • • • – – • •
400 x 1200 - 1250 mm – – – • – – • •
600 x 1200 mm • • – – – – • •
312,5 x 1250 mm – – – – – – • •
625 x 1250 mm – – – – – – • •
300 x 1800 - 2500 mm – – – – • • • •
312,5 x 1800 - 2500 mm – – – – • • • •
400 x 1800 - 2500 mm – – – – • • • •
28
THERMATEX® Feinfresko

AMF THERMATEX®
THERMATEX® Feinfresko je plafonska ploča koja garantuje
dobru akustiku. Brojna nepravilna udubljenja obezbeđuju dobre
vrednosti apsorpcije zvuka i daju plafonu dopadljiv izgled
visokog kvaliteta.

Info proizvoda
Tehničke karakteristike Vrednosti apsorpcije zvuka

Specijalni proizvodi
Klasa građevinskog materijala A2-s1, d0 prema SRPS EN 13501-1 1,0
Klasa otpornosti na požar F30 - F120 prema DIN 4102 deo 2 (u skladu sa atestima) 0,80 0,75
0,8 0,70
REI30 - REI120 prema SRPS EN 13501 deo 2 (u skladu sa atestima)

stepen apsorpcije αp
0,6 0,50
Apsorpcija zvuka EN ISO 354 0,45 0,40
αw = 0,60(H) prema EN ISO 11654 0,4

praktični
NRC = 0,60 prema ASTM C 423 0,2

Zvučna izolacija Dn,f,w = 34 dB prema EN ISO 10848 0


125 250 500 1000 2000 4000
(15 mm debljina, u skladu sa atestima) frekvencija f (Hz)
Zvučna izolacija (jednostruki prolaz) Rw = 21 dB prema EN ISO 10140-2:2010
Postojanost na vlagu do 90% relativne vlažnosti vazduha
Refleksija svetlosti oko 87% kod bele površine sl. RAL9010, bez zasenjenja
Toplotna provodljivost λ = 0,052-0,057 W/mK prema DIN 52612

Sistemi
Propustljivost vazduha PM1 (≤ 30 m³/hm²) prema DIN 18177
Boja Bela slična RAL 9010

Sistem C Vidljiva potkonstrukcija, ploče demontažne


Sistem F Samonosivi sistem, noseći profili vidljivi ili skriveni
Sistem I Paralelna Bandraster konstrukcija, poprečni profili vidljivi ili skriveni

Debljina/Težina 15 mm (oko 4,0 kg/m²), 19 mm (oko 5,3 kg/m²)


Raspoloživi formati
Servis

Sistem C Sistem F I
i obrade ivica
SK VT 15/24 SK/SK VT/SK (15mm) AW/SK GN/SK
Molimo Vas obratite
pažnju na minimalne
količine i rokove isporuke

600 x 600 mm • • – – – –
625 x 625 mm • • – – – –
300 x 1200 mm • • – – • •
Pregled proizvoda

400 x 1200 - 1250 mm – – – – • •


600 x 1200 mm – – – – • •
312,5 x 1250 mm • • – – • •
625 x 1250 mm – – – – • •
300 x 1800 - 2500 mm – – • • • •
312,5 x 1800 - 2500 mm – – • • • •
400 x 1800 - 2500 mm – – • • • •
29
THERMATEX® Fresko
Za sve koji žele da naglase izgled spuštenog plafona preporučujemo
THERMATEX® Fresko. Ova plafonska ploča poseduje izuzetna
građevinsko-fizikalna svojstva u pogledu zaštite od požara i akustike
i svojom nepravilnom površinskom obradom izgleda uverljivo. Tako
nastaje homogen a istovremeno markantan izgled plafona.

Tehničke karakteristike Vrednosti apsorpcije zvuka


Klasa građevinskog materijala A2-s1, d0 prema SRPS EN 13501-1 1,0
Klasa otpornosti na požar F30 - F120 prema DIN 4102 deo 2 (u skladu sa atestima) 0,80 0,75
0,8 0,70
REI30 - REI120 prema SRPS EN 13501 deo 2 (u skladu sa atestima)

stepen apsorpcije αp
0,6 0,50
Apsorpcija zvuka EN ISO 354 0,45 0,40
αw = 0,60(H) prema EN ISO 11654 0,4

praktični
NRC = 0,60 prema ASTM C 423 0,2

Zvučna izolacija Dn,f,w = 34 dB prema EN ISO 10848 0


125 250 500 1000 2000 4000
(15 mm debljina, u skladu sa atestima) frekvencija f (Hz)
Zvučna izolacija (jednostruki prolaz) Rw = 21 dB prema EN ISO 10140-2:2010
Postojanost na vlagu do 90% relativne vlažnosti vazduha
Refleksija svetlosti oko 87% kod bele površine sl. RAL9010, bez zasenjenja
Toplotna provodljivost λ = 0,052-0,057 W/mK prema DIN 52612
Propustljivost vazduha PM1 (≤ 30 m³/hm²) prema DIN 18177
Boja Bela slična RAL 9010

Sistem C Vidljiva potkonstrukcija, ploče demontažne


Sistem F Samonosivi sistem, noseći profili vidljivi ili skriveni
Sistem I Paralelna Bandraster konstrukcija, poprečni profili vidljivi ili skriveni

Debljina/Težina 15 mm (oko 4,0 kg/m²), 19 mm (oko 5,3 kg/m²)


Raspoloživi formati
Sistem C Sistem F I
i obrade ivica
SK VT 15/24 SK/SK VT/SK (15mm) AW/SK GN/SK
Molimo Vas obratite
pažnju na minimalne
količine i rokove isporuke

600 x 600 mm • • – – – –
625 x 625 mm • • – – – –
300 x 1200 mm • – – – • •
400 x 1200 - 1250 mm – – – – • •
600 x 1200 mm • • – – • •
312,5 x 1250 mm • – – – • •
625 x 1250 mm • – – – • •
300 x 1800 - 2500 mm – – • • • •
312,5 x 1800 - 2500 mm – – • • • •
400 x 1800 - 2500 mm – – • • • •
30
31
Pregled proizvoda Servis Sistemi Specijalni proizvodi Info proizvoda AMF THERMATEX®
32
AMF THERMATEX®
AMF THERMATEX® akustični plafoni

Info proizvoda
U domenu zvuka modernu arhitekturu karakterišu tvrde konstrukcije i građevinski elementi. Glatke površine dominiraju u odnosu na klasične apsorbujuće
površine, što doprinosi primetno dužem odjeku, a prostornu akustiku čini nezadovoljavajućom. Knauf AMF akustična rešenja svojim celovitim pristupom
deluju ubedljivo (apsorpcija, refleksija, zvučna izolacija) i daju odlučujući doprinos optimalnoj akustici. Usklađeni sa zvučnim zahtevima najrazličitijih
prostorija, kombinuju dopadljivu estetiku i neograničenu funkcionalnost.

Specijalni proizvodi
Sistemi
Servis
Pregled proizvoda

33
THERMATEX® Alpha ONE
NRC = 1,00 αw = 1,00
THERMATEX® Alpha ONE je plafonska ploča kaširana voalom
koja dostiže najvišu vrednost apsorpcije zvuka i time stvara
izvanrednu prostornu akustiku. Uz to je i naročito stabilnog
oblika i lakoće. Elegantna površina postiže se belim akustičnim
voalom na vidljivoj strani.

Tehničke karakteristike Vrednosti apsorpcije zvuka


Klasa građevinskog materijala A2-s1, d0 prema SRPS EN 13501-1 1,0
Klasa otpornosti na požar F30 - F90 prema DIN 4102 deo 2 (u skladu sa atestima) 1,00 0,95 1,00 1,00
0,8
REI30 - REI90 prema SRPS EN 13501 deo 2 (u skladu sa 0,85

stepen apsorpcije αp
0,6
atestima) 0,55
0,4
Apsorpcija zvuka EN ISO 354
αw = 1,00 prema EN ISO 11654

praktični
0,2

NRC = 1,00 prema ASTM C 423 0


125 250 500 1000 2000 4000
Zvučna izolacija Dn,f,w = 29 dB prema EN ISO 10848 frekvencija f (Hz)
(24 mm debljina, u skladu sa atestima)
Zvučna izolacija (jednostruki prolaz) Rw = 17 dB prema EN ISO 10140-2:2010
Postojanost na vlagu do 95% relativne vlažnosti vazduha
Refleksija svetlosti oko 88% kod bele površine sl. RAL9010, bez zasenjenja
Toplotna provodljivost λ = 0,040 W/mK prema EN 12667
Propustljivost vazduha PM1 (≤ 30 m³/hm²) prema DIN 18177
Klasifikacija čistih prostora Klasa 4 prema ISO 14644-1
Boja Bela slična RAL 9010

Sistem C Vidljiva potkonstrukcija, ploče demontažne

Debljina/Težina 24 mm (oko 4,0 kg/m²)


Raspoloživi formati i obrade ivica Sistem C

SK VT-S 15/24 VT-S 15F

Molimo Vas obratite pažnju na


minimalne količine i rokove isporuke

600 x 600 mm • • •
625 x 625 mm • • •
600 x 1200 mm • • •
625 x 1250 mm • • •
34
THERMATEX® Alpha

AMF THERMATEX®
NRC = 0,90 αw = 0,95
THERMATEX® Alpha je visoko apsorbujuća akustična ploča kaširana
voalom. Pored visokih akustičnih zahteva A-klase apsorpcije zvuka
dodatno poseduje važne građevinsko-fizikalne osobine u pogledu
zaštite od požara i higijene. Zahvaljujući osmišljenom dizajnu, proizvod
je jednostavan za obradu i ugradnju. Visoko kvalitetan akustični voal
doprinosi plemenitom izgledu.

Info proizvoda
Tehničke karakteristike Vrednosti apsorpcije zvuka

Specijalni proizvodi
Klasa građevinskog materijala A2-s1, d0 prema SRPS EN 13501-1 1,0
1,00 1,00
Klasa otpornosti na požar F30 - F90 prema DIN 4102 deo 2 (u skladu sa atestima) 0,90 0,90
0,8
REI30 - REI90 prema SRPS EN 13501 deo 2 (u skladu sa atestima) 0,80

stepen apsorpcije αp
0,6
Apsorpcija zvuka EN ISO 354
0,4 0,50
αw = 0,95 prema EN ISO 11654

praktični
NRC = 0,90 prema ASTM C 423 0,2

Zvučna izolacija Dn,f,w = 28 dB prema EN ISO 10848 0


125 250 500 1000 2000 4000
(19 mm debljina, u skladu sa atestima) frekvencija f (Hz)
Zvučna izolacija (jednostruki prolaz) Rw = 14 dB prema EN ISO 10140-2:2010
Postojanost na vlagu do 95% relativne vlažnosti vazduha
Refleksija svetlosti oko 88% kod bele površine sl. RAL9010, bez zasenjenja
Toplotna provodljivost λ = 0,040 W/mK prema EN 12667

Sistemi
Propustljivost vazduha PM1 (≤ 30 m³/hm²) prema DIN 18177
Klasifikacija čistih prostora Klasa 4 prema ISO 14644-1
Boja Bela slična RAL 9010

Sistem C Vidljiva potkonstrukcija, ploče demontažne

Servis

Debljina/Težina 19 mm (oko 3,3 kg/m²)


Raspoloživi formati i obrade ivica Sistem C

SK VT-S 15/24 VT-S 15F


Pregled proizvoda

Molimo Vas obratite pažnju na


minimalne količine i rokove isporuke

600 x 600 mm • • •
625 x 625 mm • • •
600 x 1200 mm • • •
625 x 1250 mm • • •
35
THERMATEX®
Alpha crna
NRC = 0,90 αw = 1,00
THERMATEX® Alpha Black u crnoj boji je akustična ploča kaširana voalom, koja već
svojim izgledom tj. bojom deluje ubedljivo. Svojim vrlo dobrim vrednostima apsorpcije
zvuka koristi se kod prostorija sa najvišim akustičnim zahtevima. Ploča poseduje
visoke građevinsko-fizikalne karakteristike. Plemeniti crni dizajn čini prostore
jednostavnim i elegantnim. THERMATEX® Alpha Black u crnoj boji je naročito
pogodna za upotrebu u bioskopskim salama.

Tehničke karakteristike Vrednosti apsorpcije zvuka


Klasa građevinskog materijala A2-s1, d0 prema SRPS EN 13501-1 1,0
Klasa otpornosti na požar F30 - F90 prema DIN 4102 deo 2 (u skladu sa atestima) 1,00 1,00
0,95 0,95
0,8
REI30 - REI90 prema SRPS EN 13501 deo 2 (u skladu sa atestima)

stepen apsorpcije αp
0,80
0,6
Apsorpcija zvuka EN ISO 354
αw = 1,00 prema EN ISO 11654 0,4 0,45

praktični
NRC = 0,90 prema ASTM C 423 0,2

Zvučna izolacija Dn,f,w = 28 dB prema EN ISO 10848 0


125 250 500 1000 2000 4000
(19 mm debljina, u skladu sa atestima) frekvencija f (Hz)
Postojanost na vlagu do 95% relativne vlažnosti vazduha
Refleksija svetlosti oko 3,8%
Toplotna provodljivost λ = 0,040 W/mK prema EN 12667
Propustljivost vazduha PM1 (≤ 30 m³/hm²) prema DIN 18177
Boja Crna

Sistem C Vidljiva potkonstrukcija, ploče demontažne

Debljina/Težina 19 mm (oko 3,3 kg/m²)


Raspoloživi formati
Sistem C
i obrade ivica
SK VT-S 15F

Molimo Vas obratite pažnju na


minimalne količine i rokove isporuke

600 x 600 mm • na upit


625 x 625 mm • na upit
600 x 1200 mm • na upit
625 x 1250 mm • na upit
36
THERMATEX®

AMF THERMATEX®
Alpha boja
NRC = 0,95 αw = 0,90
Akustički i optički optimalno prostorno rešenje postiže se akustičnim
pločama u boji THERMATEX® Alpha krem i THEREMATEX® Alpha srebrna.
Ploče ispunjavaju najviše akustične zahteve i poseduju odlične građevinsko-

Info proizvoda
fizikalne karakteristike. Postavljanje ploča i obrada na licu mesta su
jednostavni. Voal u boji direktno utiče na prostorni ambijent.

Tehničke karakteristike Vrednosti apsorpcije zvuka

Specijalni proizvodi
Klasa građevinskog materijala A2-s1, d0 prema SRPS EN 13501-1 1,0
Klasa otpornosti na požar F30 - F90 prema DIN 4102 deo 2 (u skladu sa atestima) 1,00 1,00
0,90
0,8 0,85
REI30 - REI90 prema SRPS EN 13501 deo 2 (u skladu sa atestima) 0,80

stepen apsorpcije αp
0,6
Apsorpcija zvuka EN ISO 354 0,55
αw = 0,90 prema EN ISO 11654 0,4

praktični
NRC = 0,95 prema ASTM C 423 0,2

Zvučna izolacija Dn,f,w = 28 dB prema EN ISO 10848 0


125 250 500 1000 2000 4000
(19 mm debljina, u skladu sa atestima) frekvencija f (Hz)
Postojanost na vlagu do 95% relativne vlažnosti vazduha
Toplotna provodljivost λ = 0,040 W/mK prema EN 12667
Propustljivost vazduha PM1 (≤ 30 m³/hm²) prema DIN 18177
Boja boja

Sistemi
Sistem C Vidljiva potkonstrukcija, ploče demontažne

Servis

plava žuti narančasta crvena zelena siva krema srebro

Debljina/Težina
Dicke/Gewicht 19 mm (ca.
(oko3,3
3,3kg/m²)
kg/m²)
Raspoloživi Formate
Verfügbare formati
System
Sistem CC
iund
obrade
Kanten
ivica
SK
Pregled proizvoda

Molimo
Bitte beachten
Vas obratite
Sie Mindestmengen
pažnju na
und Lieferzeiten
minimalne količine i rokove isporuke

600 x 600 mm •
625 x 625 mm •
600 x 1200 mm •
625 x 1250 mm •
37
THERMATEX® Alpha HD
19 mm: NRC = 0,85 αw = 0,90 Dn,f,w = 34 dB
30 mm: NRC = 0,90 αw = 0,90 Dn,f,w = 40 dB
35 mm: NRC = 0,85 αw = 0,90 Dn,f,w = 42 dB
THERMATEX® Alpha HD je plafonska ploča u panelnom formatu iz programa Knauf AMF
Acoustic Range i ima najviši stepen apsorpcije. Panelne ploče dužine do 1800 mm
omogućuju postizanje optimalne akustike kod hodnika, pri čemu je materijal jednostavan
za rukovanje i obradu na licu mesta. Ploče su raspoložive i u obliku kvadrata. Plemeniti,
beli akustični voal doprinosi visokom kvalitetu površine.

Tehničke karakteristike Vrednosti apsorpcije zvuka


Klasa građevinskog materijala A2-s1, d0 prema SRPS EN 13501-1 1,0
Apsorpcija zvuka EN ISO 354 1,00 1,00
0,8 0,90
αw = 0,90 prema EN ISO 11654 (19 mm, 35 mm) 0,80

stepen apsorpcije αp
0,6 0,70
NRC = 0,85 prema ASTM C 423 (19 mm, 35 mm)
αw = 0,90 prema EN ISO 11654 (30 mm) 0,4 0,45

praktični
NRC = 0,90prema ASTM C 423 (30 mm) 0,2

Zvučna izolacija Dn,f,w = 34 dB prema EN ISO 10848 0


125 250 500 1000 2000 4000
(19 mm debljina, u skladu sa atestima) 19 mm frekvencija f (Hz)
Dn,f,w = 40 dB nach DIN EN ISO 10848 1,00 1,00 1,00
(30 mm debljina, u skladu sa atestima) 0,85 1,00 1,00 1,00
Dn,f,w = 42 dB nach DIN EN ISO 10848 0,70 0,85
0,55

stepen apsorpcije αp
(35 mm debljina, u skladu sa atestima) 0,65
Zvučna izolacija (jednostruki prolaz) Rw = 17 dB prema EN ISO 10140-2:2010 (19 mm)
Rw = 25 dB prema EN ISO 10140-2:2010 (35 mm) 0,35

praktični
Postojanost na vlagu do 95% relativne vlažnosti vazduha
Refleksija svetlosti oko 88% kod bele površine sl. RAL9010, bez zasenjenja 125 250 500 1000 2000 4000
Toplotna provodljivost λ = 0,052-0,057 W/mK prema DIN 52612 30 mm frekvencija f (Hz)
35 mm
Propustljivost vazduha PM1 (≤ 30 m³/hm²) prema DIN 18177
Boja Bela slična RAL 9010

Sistem A Skrivena potkonstrukcija, ploče demontažne / nedemontažne (19 mm)


Sistem C Vidljiva potkonstrukcija, ploče demontažne (19 mm, 30 mm, 35 mm)
Sistem F Samonosivi sistem, noseći profili vidljivi ili skriveni (19 mm, 30 mm, 35 mm)
Sistem I Paralelna Bandraster konstrukcija, poprečni profili vidljivi ili skriveni (19 mm, 30 mm, 35 mm)

ebljina/Težina 19 mm (oko 5,2 kg/m²), 30 mm (oko 8,2 kg/m²), 35 mm (oko 9,5 kg/m²)
Raspoloživi formati Sistem C Sistem A Sistem F I
i obrade ivica VT 15/24 VT-S 15/24 VT-S 15F
AW/GN (19 mm) AW/SK (19, 30, 35 mm) GN/SK (19 mm)
(19 mm) (30, 35 mm) (30, 35 mm)
Molimo Vas obratite pažnju
na minimalne količine i
rokove isporuke

600 x 600 mm na upit • • • – –


625 x 625 mm na upit • • • – –
300 x 1200 - 1800 mm na upit • • – • •
38
THERMATEX® Silence

AMF THERMATEX®
NRC = 0,90 αw = 0,85(H)
Dn,f,w = 44 dB
THERMATEX® Silence je dvoslojna mineralna ploča kaširana
voalom. Specijalnim postupkom izrade ploča ispunjava najviše
zahteve kako u pogledu apsorpcije zvuka tako i u pogledu zvučne
izolacije. Istovremeno ima ubedljivo jednostavan i elegantan izgled.

Info proizvoda
Tehničke karakteristike Vrednosti apsorpcije zvuka

Specijalni proizvodi
Klasa građevinskog materijala A2-s1, d0 prema SRPS EN 13501-1 1,0
Apsorpcija zvuka EN ISO 354 1,00 1,00 1,00
0,8
αw = 0,85(H) prema EN ISO 11654 0,85

stepen apsorpcije αp
0,6
NRC = 0,90 prema ASTM C 423 0,55
0,4
Zvučna izolacija Dn,f,w = 44 dB prema EN ISO 10848 0,40

praktični
(43 mm debljina, u skladu sa atestima) 0,2

Postojanost na vlagu do 95% relativne vlažnosti vazduha 0


125 250 500 1000 2000 4000
Refleksija svetlosti oko 88% kod bele površine sl. RAL9010, bez zasenjenja frekvencija f (Hz)
Toplotna provodljivost λ = 0,052-0,057 W/mK prema DIN 52612
Propustljivost vazduha PM1 (≤ 30 m³/hm²) prema DIN 18177
Boja Bela slična RAL 9010

Sistemi
Sistem C Vidljiva potkonstrukcija, ploče demontažne

Servis

Debljina/Težina 43 mm (oko 10,8 kg/m²)


Raspoloživi formati
Pregled proizvoda

Sistem C
i obrade ivica
SK

Molimo Vas obratite pažnju na


minimalne količine i rokove isporuke

600 x 600 mm •
625 x 625 mm •
39
THERMATEX® Thermofon
NRC = 0,85 αw = 0,80(H)
THERMATEX® Thermofon je mineralna ploča koja se kao i ostale ploče
iz THERMATEX® Acoustic serije ističe svojim izvanrednim vrednostima
apsorpcije zvuka. Beli akustični voal obezbeđuje glatku površinu i
elegantan izgled, koji se perfektno uklapa u prostorni dizajn.

Tehničke karakteristike Vrednosti apsorpcije zvuka


Klasa građevinskog materijala A2-s1, d0 prema SRPS EN 13501-1 1,0
Apsorpcija zvuka EN ISO 354 1,00
0,95
0,8
αw = 0,80(H) prema EN ISO 11654 0,80

stepen apsorpcije αp
0,75 0,75
0,6
NRC = 0,85 prema ASTM C 423 0,55
0,4
Zvučna izolacija Dn,f,w = 28 dB prema EN ISO 10848

praktični
(15 mm debljina, u skladu sa atestima) 0,2

Postojanost na vlagu do 95% relativne vlažnosti vazduha 0


125 250 500 1000 2000 4000
Refleksija svetlosti oko 88% kod bele površine sl. RAL9010, bez zasenjenja frekvencija f (Hz)
Toplotna provodljivost λ = 0,038 W/mK prema EN 12667
Klasifikacija čistih prostora Klasa 4 prema ISO 14644-1
Boja Bela slična RAL 9010

Sistem C Vidljiva potkonstrukcija, ploče demontažne

Debljina/Težina 15 mm (oko 2,6 kg/m²)


Raspoloživi formati
Sistem C
i obrade ivica
SK VT-S 15/24

Molimo Vas obratite pažnju na


minimalne količine i rokove isporuke

600 x 600 mm • •
625 x 625 mm • •
600 x 1200 mm • •
625 x 1250 mm • •
40
THERMATEX® SF Acoustic

AMF THERMATEX®
Dn,f,w = 38 dB
THERMATEX® SF Acoustic ploča ima specijalnu obradu ivice koja
bezmalo u celosti pokriva plafonsku konstrukciju, izuzimajući usku
fugu između dve ploče, usled čega profili u plafonu ostaju skoro nevidljivi.
Budući da se postavljanje ploča vrši isključivo sa donje strane plafona,
THERMATEX® SF Acoustic zahteva minimalnu visinu ugradnje. Time se
nameće kao rešenje kod renoviranja objekata. Jednostavno pomeranje
ploče duž profila znatno pojednostavljuje demontažu i ponovnu montažu
pojedinačnih plafonskih ploča. Istovremeno se nevidljivom perforacijom

Info proizvoda
u plafonskim pločama postižu vrlo dobri rezultati apsorpcije zvuka.

Tehničke karakteristike Vrednosti apsorpcije zvuka

Specijalni proizvodi
Klasa građevinskog materijala A2-s1, d0 prema SRPS EN 13501-1 1,0
1,00
Klasa otpornosti na požar F30 prema DIN 4102 deo 2 (u skladu sa atestima) 0,95
0,8
REI30 prema SRPS EN 13501 deo 2 (u skladu sa atestima) 0,80

stepen apsorpcije αp
0,6
Apsorpcija zvuka EN ISO 354 0,60
αw = 0,65(H) prema EN ISO 11654 0,4 0,45
0,40

praktični
NRC = 0,70 prema ASTM C 423 0,2

Zvučna izolacija Dn,f,w = 38 dB prema EN ISO 10848 0


125 250 500 1000 2000 4000
(24 mm debljina, u skladu sa atestima) frekvencija f (Hz)
Postojanost na vlagu do 95% relativne vlažnosti vazduha
Refleksija svetlosti oko 88% kod bele površine sl. RAL9010, bez zasenjenja
Toplotna provodljivost λ = 0,052-0,057 W/mK prema DIN 52612
Propustljivost vazduha

Sistemi
PM1 (≤ 30 m³/hm²) prema DIN 18177
Boja Bela slična RAL 9010

Sistem C Vidljiva potkonstrukcija, ploče demontažne

Servis

Debljina/Težina 24 mm (oko 8,4 kg/m²)


Raspoloživi formati
Pregled proizvoda

Sistem C
i obrade ivica
SF
(podužno) (čeono)

Molimo Vas obratite pažnju na


minimalne količine i rokove isporuke

600 x 600 mm •
625 x 625 mm •
41
THERMATEX®
Acoustic
Dn,f,w za 40 dB
Mineralna ploča THERMATEX® Acoustic postiže visoke vrednosti
apsorpcije zvuka i dobru zvučnu izolaciju. Njen dizajn određuje akustični
voal na vidljivoj strani, koji stvara izvanredno glatku i elegantnu površinu.

Tehničke karakteristike Vrednosti apsorpcije zvuka


Klasa građevinskog materijala A2-s1, d0 prema SRPS EN 13501-1 1,0
Klasa otpornosti na požar F30 - F120 prema DIN 4102 deo 2 (u skladu sa atestima) 0,95 0,95
0,8 0,85
REI30 - REI120 prema SRPS EN 13501 deo 2 (u skladu sa atestima)

stepen apsorpcije αp
0,6
Apsorpcija zvuka EN ISO 354 0,65
αw = 0,65(H) prema EN ISO 11654 0,4
0,40

praktični
NRC = 0,70 prema ASTM C 423 0,2 0,35

Zvučna izolacija Dn,f,w = 38 dB prema EN ISO 10848 0


125 250 500 1000 2000 4000
(19 mm debljina, u skladu sa atestima) frekvencija f (Hz)
Dn,f,w = 40 dB prema EN ISO 10848
(u poluskrivenom sistemu, u skladu sa atestima)
Zvučna izolacija (jednostruki prolaz) Rw = 22 dB prema EN ISO 10140-2:2010
Postojanost na vlagu do 95% relativne vlažnosti vazduha
Refleksija svetlosti oko 88% kod bele površine sl. RAL9010, bez zasenjenja
Toplotna provodljivost λ = 0,052-0,057 W/mK prema DIN 52612
Propustljivost vazduha PM1 (≤ 30 m³/hm²) prema DIN 18177
Klasifikacija čistih prostora Klasa 3 prema ISO 14644-1
Boja Bela slična RAL 9010

Sistem A Skrivena potkonstrukcija, ploče demontažne / nedemontažne


Sistem C Vidljiva potkonstrukcija, ploče demontažne
Sistem F Samonosivi sistem, noseći profili vidljivi ili skriveni
Sistem I Paralelna Bandraster konstrukcija, poprečni profili vidljivi ili skriveni

Debljina/Težina 19 mm (oko 4,6 kg/m²)


Raspoloživi formati
Sistem C Sistem A Sistem F I
i obrade ivica
SK VT 15/24 VT-S 15 VT-S 15F AW/GN AW/SK GN/SK
Molimo Vas obratite
pažnju na minimalne
količine i rokove isporuke

600 x 600 mm • • • • • – –
625 x 625 mm • • • • • – –
600 x 1200 mm • • • • • – –
625 x 1250 mm • • • • • – –
300 x 1200 - 2500 mm – – – – – • •
42
THERMATEX®

AMF THERMATEX®
dB Acoustic (24 mm)
Dn,f,w bis 43 dB
Pločama THERMATEX® dB Acoustic nudimo pravo rešenje i za visoke
zahteve u pogledu zvučne izolacije. Plafonska ploča poseduje izvanredne
građevinsko-fizikalne karakteristike i postiže vrlo dobre vrednosti apsorpcije

Info proizvoda
zvuka. Istovremeno se dizajn plafona ističe svojom jednostavnom, skladnom
površinom.

Tehničke karakteristike Vrednosti apsorpcije zvuka

Specijalni proizvodi
Klasa građevinskog materijala A2-s1, d0 prema SRPS EN 13501-1 1,0
Klasa otpornosti na požar F30 - F90 prema DIN 4102 deo 2 (u skladu sa atestima) 0,95 0,95
0,8
REI30 - REI90 prema SRPS EN 13501 deo 2 (u skladu sa atestima) 0,80

stepen apsorpcije αp
0,6
Apsorpcija zvuka EN ISO 354 0,60
αw = 0,65(H) prema EN ISO 11654 0,4
0,40 0,45

praktični
NRC = 0,70 prema ASTM C 423 0,2

Zvučna izolacija Dn,f,w = 41 dB prema EN ISO 10848 0


125 250 500 1000 2000 4000
(24 mm debljina, u skladu sa atestima) frekvencija f (Hz)
Dn,f,w = 43 dB prema EN ISO 10848
(u poluskrivenom sistemu, u skladu sa atestima)
Zvučna izolacija (jednostruki prolaz) Rw = 24 dB prema EN ISO 10140-2:2010
Postojanost na vlagu

Sistemi
do 95% relativne vlažnosti vazduha
Refleksija svetlosti oko 88% kod bele površine sl. RAL9010, bez zasenjenja
Toplotna provodljivost λ = 0,052-0,057 W/mK prema DIN 52612
Propustljivost vazduha PM1 (≤ 30 m³/hm²) prema DIN 18177
Boja Bela slična RAL 9010

Sistem A Skrivena potkonstrukcija, ploče demontažne / nedemontažne


Sistem C Vidljiva potkonstrukcija, ploče demontažne
Sistem F Samonosivi sistem, noseći profili vidljivi ili skriveni
Sistem I Paralelna Bandraster konstrukcija, poprečni profili vidljivi ili skriveni
Servis

Debljina/Težina 24 mm (oko 8,4 kg/m²)


Raspoloživi formati
Sistem C Sistem A Sistem F I
i obrade ivica
SK VT 15/24 VT-S 15F AW/GN AW/SK GN/SK
Pregled proizvoda

Molimo Vas obratite


pažnju na minimalne
količine i rokove isporuke

600 x 600 mm • • • • – –
625 x 625 mm • • • • – –
600 x 1200 mm • • • – – –
625 x 1250 mm • • • – – –
300 x 1200 - 1800 mm – – – – • •
43
THERMATEX®
dB Acoustic (30 mm)
Dn,f,w = 43 dB
THERMATEX® dB Acoustic je idealno rešenje kada se radi o povišenim
zahtevima u pogledu zvučne izolacije prostorije. Debljinom od 30 mm i
finom perforacijom, ploča postiže i visoke vrednosti apsorpcije zvuka.

Tehničke karakteristike Vrednosti apsorpcije zvuka


Klasa građevinskog materijala A2-s1, d0 prema SRPS EN 13501-1 1,0
Apsorpcija zvuka EN ISO 354 0,90
0,95
0,8
αw = 0,65(H) prema EN ISO 11654 0,85

stepen apsorpcije αp
0,6
NRC = 0,70 prema ASTM C 423 0,65
0,4
Zvučna izolacija Dn,f,w = 43 dB prema EN ISO 10848
0,35 0,40

praktični
(30 mm debljina, u skladu sa atestima) 0,2

Zvučna izolacija (jednostruki prolaz) Rw = 25 dB prema EN ISO 10140-2:2010 0


125 250 500 1000 2000 4000
Postojanost na vlagu do 95% relativne vlažnosti vazduha frekvencija f (Hz)
Refleksija svetlosti oko 88% kod bele površine sl. RAL9010, bez zasenjenja
Toplotna provodljivost λ = 0,052-0,057 W/mK prema DIN 52612
Propustljivost vazduha PM1 (≤ 30 m³/hm²) prema DIN 18177
Boja Bela slična RAL 9010

Sistem C Vidljiva potkonstrukcija, ploče demontažne


Sistem F Samonosivi sistem, noseći profili vidljivi ili skriveni
Sistem I Paralelna Bandraster konstrukcija, poprečni profili vidljivi ili skriveni

Debljina/Težina 30 mm (oko 10,5 kg/m²)


Raspoloživi formati
Sistem C Sistem F I
i obrade ivica
SK VT 15/24 VT-S 15F AW/SK

Molimo Vas obratite pažnju na


minimalne količine i rokove isporuke

600 x 600 mm • • • –
625 x 625 mm • • • –
600 x 1200 mm • • • –
625 x 1250 mm • • • –
300 x 1200 - 1800 mm – – – na upit
44
THERMATEX®

AMF THERMATEX®
Acoustic RL
NRC = 0,15 αw = 0,15(L) Dn,f,w = 38 dB
THERMATEX® Acoustic RL sa vrlo dobrim osobinama reflektovanja zvuka upotpunjuje
THERMATEX® Acoustic proizvodni program. Ploča je pogodna za ugradnju u reflektujućim
plafonskim poljima koja idu u kombinaciji sa plafonskim poljima u kojima se ugrađuju visoko

Info proizvoda
apsorbujuće ploče. Zahvaljujući istom izgledu površina, ploča se može kombinovati sa svim
apsorbujućim pločama THERMATEX® Acoustic Range serije. Homogeni izgled plafona je svojim
jednostavnim dizajnom idealan za ugradnju u sve tipove prostorija.

Tehničke karakteristike Vrednosti apsorpcije zvuka

Specijalni proizvodi
Klasa građevinskog materijala A2-s1, d0 prema SRPS EN 13501-1 1,0
Klasa otpornosti na požar F30 - F90 prema DIN 4102 deo 2 (u skladu sa atestima)
0,8
REI30 - REI90 prema SRPS EN 13501 deo 2 (u skladu sa atestima)

stepen apsorpcije αp
0,6
Apsorpcija zvuka EN ISO 354
αw = 0,15(L) prema EN ISO 11654 0,4
0,25
0,20 0,20

praktični
NRC = 0,15 prema ASTM C 423 0,2 0,15 0,15
0,10
Zvučna izolacija Dn,f,w = 38 dB prema EN ISO 10848 0
125 250 500 1000 2000 4000
(19 mm debljina, u skladu sa atestima) frekvencija f (Hz)
Postojanost na vlagu do 95% relativne vlažnosti vazduha
Refleksija svetlosti oko 88% kod bele površine sl. RAL9010, bez zasenjenja
Toplotna provodljivost λ = 0,052-0,057 W/mK prema DIN 52612
Propustljivost vazduha

Sistemi
PM1 (≤ 30 m³/hm²) prema DIN 18177
Boja Bela slična RAL 9010

Sistem C Vidljiva potkonstrukcija, ploče demontažne

Servis

Debljina/Težina 19 mm (oko 5,4 kg/m²)


Raspoloživi formati
Sistem C
i obrade ivica
SK VT 15/24 VT-S 15F
Pregled proizvoda

Molimo Vas obratite


pažnju na minimalne
količine i rokove isporuke

600 x 600 mm • na upit na upit


625 x 625 mm • na upit na upit
600 x 1200 mm • na upit na upit
625 x 1250 mm • na upit na upit
45
46
AMF THERMATEX®
AMF THERMATEX® higijenski plafoni

Info proizvoda
Kod zdravstvenih ustanova i objekata sličnih namena, u kojima vladaju strogi higijenski propisi, uravnotežena akustika čini značajan faktor za poboljšanje
radne atmosfere i povećanu efektivnost. Našim Knauf AMF programom „čistoća i higijena“ takvim ustanovama omogućavamo visokovredan, zvučno
optimalan dizajn, ubedljivog izgleda i funkcionalnosti. Naša specijalna završna obrada „Hygena“ i plafonske ploče koje podnose mokro pranje nude pravo
rešenje za svaku oblast primene.

Specijalni proizvodi
Sistemi
Servis
Pregled proizvoda

47
Higijena –
balans između čistoće i akustike
Mi u Knauf AMF-u znamo da zdravstvene ustanove postavljaju visoke higijenske zahteve prostorija, pa time i spuštenih plafona.
Još jedan aspekt koji zaslužuje pažnju u tim prostorijama je njihov akustični ambijent. Zna se da u prostoru gde borave pacijenti
prijatna prostorna akustika može pojačati faktor dobrog raspoloženja i time doprineti procesu izlečenja. Takođe je za zaposlene
u bolnicama, staračkim domovima ili laboratorijama važna optimalna akustika radnog dela, jer preveliko opterećenje bukom
može izazvati smetnje u koncentraciji, pa čak i simptome bolesti.

Vodimo računa o tome da u različitim oblastima jedne zdravstvene ustanove vladaju različiti zahtevi u pogledu prostorne
akustike. Oni zavise od oblika i volumena prostorija, kao i od završnih obrada i opreme koji se nalaze u njima.

Nudimo individualna rešenja. Razvili smo različite obrade plafonskih površina i sisteme, koji s jedne strane ispunjavaju visoke
higijenske zahteve i s druge strane zadovoljavaju naš visoki standard u pogledu zaštite od požara i dobre akustike.

48
AMF THERMATEX®
Info proizvoda
Specijalni proizvodi
Čisti prostori –
ISO klasifikacija prostorije

Sistemi
U medicinskom istraživanju i lečenju, kao i pri proizvodnji lekova u sterilnim uslovima, neophodne su čiste prostorije. One
omogućavaju najprecizniju kontrolu i podešavanje različitih parametara kao što su broj čestica u vazduhu, količina klica,
temperatura, vlažnost vazduha i vazdušni pritisak. Na taj način se obezbeđuje besprekorna čistoća kako već prisutnog tako i
pristižućeg vazduha i time ispunjavaju svi potrebni kriterijumi čistoće. Pacijenti su zaštićeni a kvalitet medicinskih proizvoda je
zagarantovan.

Budući da svi ugradni elementi u prostoriji moraju da zadovolje zahtevanu ISO-klasifikaciju, to se odnosi i na plafonske sisteme,
koji moraju da odgovaraju najvišim zahtevima emisionog ponašanja čestica. Stoga smo razvili sertifikovane plafonske ploče, koje su
specijalno prilagođene različitim potrebama čistog prostora i klasama čistoće i pogodne su za upotrebu kod čistih prostorija sve do
Servis

ISO klase 3. Sva naša rešenja se testiraju u laboratorijskim uslovima referentnih čistih prostorija Fraunhofer udruženja.
Pregled proizvoda

49
Određivanje otpornosti na razne porodice gljivica,
bakterija i klica prema ASTM G21/G22.

Prilikom testiranja se jasno zapaža, da se gljive i bakterije ne naseljavaju


na uzorke sa Hygena završnom obradom, što uzorke čini otpornim na
napade mikroba.

E. coli Bacillus subtilis Staph. epidermidis


(sprečeno) (sprečeno) (sprečeno)

THERMATEX® Hygena
za najviše zahteve
Veliko opterećenje bolnica i klinika dovodi do opasnosti od širenja uzročnika bolesti i zaraze postojećih bolesnika. Kako bi se
sprečilo navedeno, pri planiranju objekta mora da se vodi računa o mnoštvu nacionalnih i međunarodnih propisa, kao što su
npr. Pravilnik o higijeni u bolnicama i prevenciji infekcije, EN ISO 14644 ili DIN 1946.

Mi u Knauf AMF-u smo materijalima sa „Hygena opremom“ razvili


specijalnu završnu obradu, koja zahvaljujući svom jedinstvenom
sastavu preventivno deluje protiv razmnožavanja bakterija, klica i
gljivica na površini plafona i samim tim sprečava njihovo širenje.

50
AMF THERMATEX®
Info proizvoda
Specijalni proizvodi
Perivost i postojanost
U zdravstvenim ustanovama i staračkim domovima neophodna je klinička perivost, kako bi se stopa infekcija održala na što je
moguće nižem nivou. Iz tih razloga je poželjno da oprema i sve površine budu podesne za jednostavno čišćenje.

Sistemi
Način čišćenja
Knauf AMF površinska obrada Ciklusi čišćenja
suvo vlažno mokro čišćenje pod
čišćenje čišćenje čišćenje pritiskom

THERMATEX® glatka npr. Schlicht, Laguna • • – – dnevno


®
THERMATEX struktuirana npr. Feinstratos mikro, Star • • – – dnevno
THERMATEX® utisnuta npr. Mercure, Fresko • • – – dnevno
®
THERMATEX Symetra • • – – dnevno
Servis

THERMATEX® presvučena voalom npr. Alpha, Thermofon • • – – dnevno


Metall/Kombimetal perforirani • • – – dnevno
Metall/Kombimetal glatki • • • – 1x nedeljno
THERMATEX® Thermaclean S • • • – 1x nedeljno
THERMATEX® Aquatec • • • • 1x nedeljno

Naša plafonska ploča THERMATEX® Thermaclean S ispitivana je na hemijsku otpornost (perivost) površine na reagense
čišćenja, procesa i dezinfekcije, prema DIN 53168 postupak A. Dezinfekciona sredstva su pri tome odabrana tako da su
Pregled proizvoda

uključeni svi osnovni tipovi hemijskih veza sadržanih u dezinfekcionim sredstvima.

Nisu sve Knauf AMF površine pogodne za npr. mokro čišćenje ili čišćenje pod pritiskom.
Odgovarajući postupci čišćenja prikazana su u gore navedenoj tabeli.

51
Otpornost na vlagu
U zdravstvenim ustanovama se sreće mnogo ljudi i procesa, koji lako dovode do povišene
vlažnosti vazduha. Tome treba dodati i potrebu za redovnim čišćenjem površina. Kako bi
materijali izdržali čišćenje i povišenu vlažnost vazduha na duže staze, potrebno je da budu
izuzetno otporni na vlagu.

Vlažnost vazduha ima znatan uticaj na stabilnost i strukturu mineralnog plafona i time
na njegovu trajnost. Visok sadržaj vodene pare u mnogim slučajevima dovodi do gubitka
stabilnosti forme i time do deformacije. Vazduh se ponaša slično sunđeru i može, u zavisnosti
od temperature, da upija vodu u obliku vodene pare.

52
100%
THERMATEX® RH

AMF THERMATEX®
Aquatec
THERMATEX® Aquatec je optimalno rešenje za prostorije sa visokom vlažnošću
vazduha. Zahvaljujući njenom specifičnom sastavu ona je otporna na vlagu
do 100% RH. To znači da je njen oblik permanentno stabilan i pri trajno
visokoj vlažnosti vazduha i temperaturama od 0 do 40°C. Osim toga se ističe
izvanrednom apsorpcijom zvuka. Periva površina i diskretan visoko kvalitetan

Info proizvoda
dizajn čine je idealnim rešenjem za higijenska područja.

Tehničke karakteristike Vrednosti apsorpcije zvuka

Specijalni proizvodi
Klasa građevinskog materijala A2-s1, d0 prema SRPS EN 13501-1 1,0
1,00 1,00
Klasa otpornosti na požar F30 - F120 prema DIN 4102 deo 2 (u skladu sa atestima) 0,90
0,8 0,85
REI30 - REI120 prema SRPS EN 13501 deo 2 (u skladu sa atestima)

stepen apsorpcije αp
0,6 0,75
Apsorpcija zvuka EN ISO 354
0,4 0,50
αw = 0,90 prema EN ISO 11654

praktični
NRC = 0,90 prema ASTM C 423 0,2

Zvučna izolacija Dn,f,w = 28 dB prema EN ISO 10848 0


125 250 500 1000 2000 4000
(19 mm debljina, u skladu sa atestima) frekvencija f (Hz)
Postojanost na vlagu do 100% relativne vlažnosti vazduha
Refleksija svetlosti oko 88% kod bele površine sl. RAL9010, bez zasenjenja
Toplotna provodljivost λ = 0,040 W/mK prema EN 12667
Propustljivost vazduha

Sistemi
PM1 (≤ 30 m³/hm²) prema DIN 18177
Klasifikacija čistih prostora Klasa 3 prema ISO 14644-1
Boja Bela slična RAL 9010

Sistem A Skrivena potkonstrukcija, ploče demontažne/nedemontažne


Sistem C Vidljiva potkonstrukcija, ploče demontažne

Servis

Debljina/Težina 19 mm (oko 5,2 kg/m²)


Raspoloživi formati
Pregled proizvoda

Sistem C Sistem A
i obrade ivica
SK VT-S 15/24 AW/GN

Molimo Vas obratite pažnju na


minimalne količine i rokove isporuke

600 x 600 mm • • •
625 x 625 mm • • •
53
100%
THERMATEX® RH
Aquatec Hygena
THERMATEX® Aquatec Hygena je optimalno rešenje za prostorije sa visokom vlažnošću
vazduha. Zahvaljujući njenom specifičnom sastavu ona je otporna na vlagu do 100% RH.
To znači da je njen oblik permanentno stabilan i pri trajno visokoj vlažnosti vazduha
i temperaturama od 0 do 40°C. Osim toga se ističe izvanrednom apsorpcijom zvuka.
Periva površina i diskretan visoko kvalitetan dizajn čine je idealnim rešenjem za
higijenska područja.

Tehničke karakteristike Vrednosti apsorpcije zvuka


Klasa građevinskog materijala A2-s1, d0 prema SRPS EN 13501-1 1,0
1,00 1,00
Klasa otpornosti na požar F30 - F120 prema DIN 4102 deo 2 (u skladu sa atestima) 0,90
0,8 0,85
REI30 - REI120 prema SRPS EN 13501 deo 2 (u skladu sa atestima)

stepen apsorpcije αp
0,6 0,75
Apsorpcija zvuka EN ISO 354
0,4 0,50
αw = 0,90 prema EN ISO 11654

praktični
NRC = 0,90 prema ASTM C 423 0,2

Zvučna izolacija Dn,f,w = 28 dB prema EN ISO 10848 0


125 250 500 1000 2000 4000
(19 mm debljina, u skladu sa atestima) frekvencija f (Hz)
Postojanost na vlagu do 100% relativne vlažnosti vazduha
Refleksija svetlosti oko 88% kod bele površine sl. RAL9010, bez zasenjenja
Toplotna provodljivost λ = 0,040 W/mK prema EN 12667
Propustljivost vazduha PM1 (≤ 30 m³/hm²) prema DIN 18177
Higijena prevencija protiv bakterija i gljiva
Klasifikacija čistih prostora Klasa 3 prema ISO 14644-1
Boja Bela slična RAL 9010

NFS 90-351:2013 Zona 4


Bakteriološka klasa čistoće: M1
Klasa dekontaminacije: CP(0,5) 5

Sistem A Skrivena potkonstrukcija, ploče demontažne/nedemontažne


Sistem C Vidljiva potkonstrukcija, ploče demontažne

Debljina/Težina 19 mm (oko 5,2 kg/m²)


Raspoloživi formati
Sistem C Sistem A
i obrade ivica
SK VT-S 15/24 AW/GN

Molimo Vas obratite pažnju na


minimalne količine i rokove isporuke

600 x 600 mm • • •
625 x 625 mm • • •
54
THERMATEX®

AMF THERMATEX®
Thermaclean S
THERMATEX® Thermaclean S je mineralna ploča koja ispunjava najviše
higijenske zahteve. Njena površina preventivno deluje protiv razmnožavanja
klica i gljivica i može se brisati, čime obezbeđuje temeljnu čistoću, čak i u
uslovima jako frekventnih prostorija. Mineralna ploča kaširana je belom folijom
od vinila, što osim praktične prednosti pri rukovanju garantuje diskretan i

Info proizvoda
elegantan izgled.

Tehničke karakteristike Vrednosti apsorpcije zvuka

Specijalni proizvodi
Klasa građevinskog materijala A2-s3, d0 prema SRPS EN 13501-1 1,0
Klasa otpornosti na požar F30 - F90 prema DIN 4102 deo 2 (u skladu sa atestima)
0,8
REI30 - REI120 prema SRPS EN 13501 deo 2 (u skladu sa atestima)

stepen apsorpcije αp
0,6
Apsorpcija zvuka EN ISO 354
0,4 0,35
αw = 0,10(L) prema EN ISO 11654 0,20

praktični
NRC = 0,15 prema ASTM C 423 0,2 0,10 0,10 0,10 0,10

Zvučna izolacija Dn,f,w = 34 dB prema EN ISO 10848 0


125 250 500 1000 2000 4000
(15 mm debljina, u skladu sa atestima) frekvencija f (Hz)
Postojanost na vlagu do 95% relativne vlažnosti vazduha
Refleksija svetlosti oko 81% kod bele površine sl. RAL9010, bez zasenjenja
Toplotna provodljivost λ = 0,052-0,057 W/mK prema DIN 52612
Propustljivost vazduha

Sistemi
PM1 (≤ 30 m³/hm²) prema DIN 18177
Higijena prevencija protiv bakterija i gljiva
Klasifikacija čistih prostora Klasa 4 prema ISO 14644-1
Boja S-Bela

NFS 90-351:2013 Zona 4


Bakteriološka klasa čistoće: M1
Klasa dekontaminacije: CP(0,5) 5

Sistem C Vidljiva potkonstrukcija, ploče demontažne


Servis

Debljina/Težina 15 mm (oko 4,0 kg/m²)


Raspoloživi formati
Pregled proizvoda

Sistem C
i obrade ivica
SK

Molimo Vas obratite pažnju na


minimalne količine i rokove isporuke

600 x 600 mm •
625 x 625 mm •
55
THERMATEX®
Acoustic Hygena
THERMATEX® Acoustic Hygena je plafonska ploča debljine 19 mm sa posebnom
antibakterijskom obradom. Dejstvo njene „Hygena opreme“ preventivno sprečava
širenje mnoštva gljivica i bakterija. Time se garantuje čistota površine uz izvanrednu
akustiku, obzirom da kao i svi akustični plafoni dostiže odlične vrednosti apsorpcije
zvuka. Akustični voal bele boje na vidljivoj strani čini površinu glatkom i izuzetno
elegantnom.

Tehničke karakteristike Vrednosti apsorpcije zvuka


Klasa građevinskog materijala A2-s1, d0 prema SRPS EN 13501-1 1,0
Klasa otpornosti na požar F30 - F120 prema DIN 4102 deo 2 (u skladu sa atestima) 0,95 0,95
0,8 0,85
REI30 - REI120 prema SRPS EN 13501 deo 2 (u skladu sa atestima)

stepen apsorpcije αp
0,6
Apsorpcija zvuka EN ISO 354 0,65
αw = 0,65(H) prema EN ISO 11654 0,4
0,35 0,40

praktični
NRC = 0,70 prema ASTM C 423 0,2

Zvučna izolacija Dn,f,w = 38 dB prema EN ISO 10848 0


125 250 500 1000 2000 4000
(19 mm debljina, u skladu sa atestima) frekvencija f (Hz)
Dn,f,w = 40 dB prema EN ISO 10848
(u poluskrivenom sistemu, u skladu sa atestima)
Zvučna izolacija (jednostruki prolaz) Rw = 22 dB prema EN ISO 10140-2:2010
Postojanost na vlagu do 95% relativne vlažnosti vazduha
Refleksija svetlosti oko 88% kod bele površine sl. RAL9010, bez zasenjenja
Toplotna provodljivost λ = 0,052-0,57 W/mK prema DIN 52612
Propustljivost vazduha PM1 (≤ 30 m³/hm²) prema DIN 18177
Higijena Prevencija protiv bakterija i gljiva
Klasifikacija čistih prostora Klasa 4 prema ISO 14644-1
Boja Bela slična RAL 9010

NFS 90-351:2013 Zona 4


Bakteriološka klasa čistoće: M1
Klasa dekontaminacije: CP(0,5) 5

Sistem C Vidljiva potkonstrukcija, ploče demontažne

Debljina/Težina 19 mm (oko 4,6 kg/m²)


Raspoloživi formati
Sistem C
i obrade ivica
SK

Molimo Vas obratite pažnju na


minimalne količine i rokove isporuke

600 x 600 mm •
625 x 625 mm •
56
THERMATEX®

AMF THERMATEX®
Alpha Hygena
THERMATEX® Alpha Hygena je plafonska ploča od mineralnih vlakana kaširana
voalom, koja osim visokih akustičnih zahteva A-klase apsorpcije zvuka ispunjava
i visoku postojanost protiv razmnožavanja klica, bakterija i gljivica. Na osnovu
specijalnih antibakterijskih svojstava naročito je dobra za upotrebu u oblasti
zdravstva odn. u području higijenskih, čistih prostorija.

Info proizvoda
Tehničke karakteristike Vrednosti apsorpcije zvuka

Specijalni proizvodi
Klasa građevinskog materijala A2-s1, d0 prema SRPS EN 13501-1 1,0
1,00 1,00
Klasa otpornosti na požar F30 - F90 prema DIN 4102 deo 2 (u skladu sa atestima) 0,90 0,90
0,8
REI30 - REI90 prema SRPS EN 13501 deo 2 (u skladu sa atestima) 0,80

stepen apsorpcije αp
0,6
Apsorpcija zvuka EN ISO 354
0,4 0,50
αw = 0,95 prema EN ISO 11654

praktični
NRC = 0,90 prema ASTM C 423 0,2

Zvučna izolacija Dn,f,w = 28 dB prema EN ISO 10848 0


125 250 500 1000 2000 4000
(19 mm debljina, u skladu sa atestima) frekvencija f (Hz)
Zvučna izolacija (jednostruki prolaz) Rw = 14 dB prema EN ISO 10140-2:2010
Postojanost na vlagu do 95% relativne vlažnosti vazduha
Refleksija svetlosti oko 88% kod bele površine sl. RAL9010, bez zasenjenja
Toplotna provodljivost λ = 0,040 W/mK prema EN 12667

Sistemi
Propustljivost vazduha PM1 (≤ 30 m³/hm²) prema DIN 18177
Higijena Prevencija protiv bakterija i gljiva
Klasifikacija čistih prostora Klasa 4 prema ISO 14644-1
Boja Bela slična RAL 9010

NFS 90-351:2013 Zona 4


Bakteriološka klasa čistoće: M1
Klasa dekontaminacije: CP(0,5) 5

Sistem C Vidljiva potkonstrukcija, ploče demontažne


Servis

Debljina/Težina 19 mm (oko 3,3 kg/m²)


Raspoloživi formati
Pregled proizvoda

Sistem C
i obrade ivica
SK VT-S 15/24 VT-S 15F

Molimo Vas obratite pažnju na


minimalne količine i rokove isporuke

600 x 600 mm • • •
625 x 625 mm • • •
57
THERMATEX®
Thermofon Hygena
THERMATEX® Thermofon je belim akustičnim voalom kaširana mineralna ploča.
Kao i sve ostale plafonske ploče iz proizvodnog programa AMF THERMATEX® ističe
se naročito visokim vrednostima aprorpcije zvuka. Specijalno razvijena „Hygena
obrada“ preventivno deluje protiv širenja klica, bakterija i gljivica na površini ploče.

Tehničke karakteristike Vrednosti apsorpcije zvuka


Klasa građevinskog materijala A2-s1, d0 prema SRPS EN 13501-1 1,0
Apsorpcija zvuka EN ISO 354 1,00
0,95
0,8
αw = 0,80(H) prema EN ISO 11654 0,80

stepen apsorpcije αp
0,75 0,75
0,6
NRC = 0,85 prema ASTM C 423 0,55
0,4
Zvučna izolacija Dn,f,w = 28 dB prema EN 10848

praktični
(15 mm debljina, u skladu sa atestima) 0,2

Zvučna izolacija (jednostruki prolaz) Rw = 13 dB prema EN ISO 10140-2:2010 0


125 250 500 1000 2000 4000
Postojanost na vlagu do 95% relativne vlažnosti vazduha frekvencija f (Hz)
Refleksija svetlosti oko 88% kod bele površine sl. RAL9010, bez zasenjenja
Toplotna provodljivost λ = 0,038 W/mK prema EN 12667
Higijena Prevencija protiv bakterija i gljiva
Klasifikacija čistih prostora Klasa 4 prema ISO 14644-1
Boja Bela slična RAL 9010

NFS 90-351:2013 Zona 4


Bakteriološka klasa čistoće: B10
Klasa dekontaminacije: CP(0,5) 10

Sistem C Vidljiva potkonstrukcija, ploče demontažne

Debljina/Težina 15 mm (oko 2,6 kg/m²)


Raspoloživi formati
Sistem C
i obrade ivica
SK VT-S 15/24

Molimo Vas obratite pažnju na


minimalne količine i rokove isporuke

600 x 600 mm • •
625 x 625 mm • •
58
THERMATEX®

AMF THERMATEX®
Schlicht Hygena
Plafonska ploča pleni ne samo svojim izuzetnim građevinsko-fizikalnim
karakteristikama u pogledu zaštite od požara i akustike, već ispunjava i visoke
higijenske zahteve. Glatka površina kao i specijalno razvijena „Hygena obrada“
čine THERMATEX® Schlicht Hygena ploču idealnom pločom za objekte zdravstvene
namene gde je akcenat na čisitim prostorima i higijeni.

Info proizvoda
Tehničke karakteristike Vrednosti apsorpcije zvuka

Specijalni proizvodi
Klasa građevinskog materijala A2-s1, d0 prema SRPS EN 13501-1 1,0
Klasa otpornosti na požar F30-F120 prema DIN 4102 deo 2 (u skladu sa atestima) 0,8
REI30 - REI120 prema SRPS EN 13501 deo 2 (u skladu sa atestima)

stepen apsorpcije αp
0,6
Apsorpcija zvuka EN ISO 354
0,4
αw = 0,10(L) prema EN ISO 11654 0,25
0,20

praktični
0,2 0,10 0,10
NRC = 0,10 prema ASTM C 423 0,05 0,05
0
Zvučna izolacija Dn,c,w = 34 dB prema EN 20140-9 125 250 500 1000 2000 4000
(15 mm debljina, u skladu sa atestima) frekvencija f (Hz)
Zvučna izolacija (jednostruki prolaz) Rw = 21 dB prema EN ISO 10140-2:2010
Postojanost na vlagu do 95% relativne vlažnosti vazduha
Refleksija svetlosti oko 92% kod bele površine sl. RAL9010, bez zasenjenja

Sistemi
Toplotna provodljivost λ = 0,052 - 0,057 W/mK prema DIN 52612
Higijena Prevencija protiv bakterija i gljiva
Klasifikacija čistih prostora Klasa 4 prema ISO 14644-1
Boja Bela slična RAL 9010

NFS 90-351:2013 Zona 4


Bakteriološka klasa čistoće: M1
Klasa dekontaminacije: CP(0,5) 5

Sistem C Vidljiva potkonstrukcija, ploče demontažne


Servis

Debljina/Težina 15 mm (oko 4,0 kg/m²), 19 mm (oko 5,3 kg/m²)


Raspoloživi formati
Sistem C
i obrade ivica
SK VT 15/24
Pregled proizvoda

Molimo Vas obratite pažnju na


minimalne količine i rokove isporuke

600 x 600 mm • •
625 x 625 mm • •
600 x 1200 mm • •
625 x 1250 mm • •
59
60
AMF THERMATEX®
AMF THERMATEX® dizajnirani plafoni

Info proizvoda
Arhitekte i planeri kombinuju najrazličitije materijale i svaki objekat oplemenjuju individualnim, jedinstvenim dizajnom. AMF THERMATEX® dizajniranim
plafonima može se postići individualnost u unutrašnjim prostorima. Visoko kvalitetne mineralne ploče obezbeđuju akustični kvalitet prostorija i istovremeno
ostavljaju velike mogućnosti za živu unutrašnju arhitekturu sa savremeno dizajniranim površinama.

Specijalni proizvodi
Sistemi
Servis
Pregled proizvoda

61
Dizajnirani plafoni –
neprolazno lepi, funkcionalni i inovativni
Današnji plafoni jedva se mogu uporediti sa onima od pre 30 godina. Pored tehničkih dostignuća u pogledu akustike, zaštite od požara
ili higijene, nove tehnike izrade i obrade odn. sistemi postavljanja dozvoljavaju potpuno nova rešenja u oblikovanju.

Plafoni današnjice ispunjavaju skoro svaki estetski zahtev i fantaziji daju odrešene ruke. Štampane, perforirane ili štancovane površine,
varijante boja u bilo kojim RAL-tonovima i specijalnim bojama, 3D-efekti putem vešanja na više nivoa, trouglasta i poligonalna
plafonska jedra, zaobljeni ili talasasti plafonski elementi – sa plafonskim sistemima AMF THERMATEX® arhitekte i planeri danas mogu
stvoriti sasvim nove prostorne doživljaje u pogledu dizajna i estetike.

62
AMF THERMATEX®
Info proizvoda
AMF THERMATEX® AMF THERMATEX®
Varioline Metal Varioline Drvo
Strana 64-66 Strana 67-69

Specijalni proizvodi
AMF THERMATEX® AMF THERMATEX®

Sistemi
Varioline Motiv Varioline Urban Style
Strana 70-72 Strana 73-75

Servis
Pregled proizvoda

AMF THERMATEX® AMF THERMATEX®


Symetra Kombimetall
Strana 76-80 Strana 81
63
THERMATEX®
Varioline Metal
THERMATEX® Varioline Metal je visoko apsorbujuća akustična ploča kaširana
voalom. Pored visokih akustičnih zahteva A-klase apsorpcije zvuka, ispunjava
značajne građevinsko-fizikalne karakteristike u pogledu zaštite od požara i
higijene. Zahvaljujući osmišljenom dizajnu proizvod se jednostavno obrađuje
i ugrađuje. Visoko kvalitetan akustični voal daje joj plemenit izgled. Aplikacija
dekora metalne ploče sa tipičnim slikama perforacija izvedena je u kontrastnoj
crnoj boji.

Tehničke karakteristike Vrednosti apsorpcije zvuka


Klasa građevinskog materijala A2-s1, d0 prema SRPS EN 13501-1 1,0
1,00 1,00
Klasa otpornosti na požar F30 - F90 prema DIN 4102 deo 2 (u skladu sa atestima) 0,90 0,90
0,8
REI30 - REI90 prema SRPS EN 13501 deo 2 (u skladu sa atestima)

stepen apsorpcije αp
0,6 0,75
Apsorpcija zvuka EN ISO 354
0,4 0,50
αw = 0,95 prema EN ISO 11654

praktični
NRC = 0,90 prema ASTM C 423 0,2

Zvučna izolacija Dn,f,w = 28 dB prema EN ISO 10848 0


125 250 500 1000 2000 4000
(19 mm debljina, u skladu sa atestima) frekvencija f (Hz)
Postojanost na vlagu do 95% relativne vlažnosti vazduha
Toplotna provodljivost λ = 0,040 W/mK prema EN 12667
Propustljivost vazduha PM1 (≤ 30 m³/hm²) prema DIN 18177
Dezen površine Slika perforacija

Sistem C Vidljiva potkonstrukcija, ploče demontažne

mustra A mustra B mustra C mustra D


Rg 1,0 - 3,0 Rg 2,5 - 5,5 Rg 1,5 - 2,8D Qg 3,0 - 8,5
Ø 1,0 mm Ø 2,5 mm Ø 1,5 mm 3,0 mm

3 3 5,5 5,5 2,8 2,8 8,5

Debljina/Težina 19 mm (oko 3,1 kg/m²)


Raspoloživi formati
Sistem C
i obrade ivica
SK VT-S 15/24 VT-S15F

Molimo Vas obratite pažnju na


minimalne količine i rokove isporuke

600 x 600 mm • • •
625 x 625 mm • • •
600 x 1200 mm • • •
625 x 1250 mm • • •
64
THERMATEX®

AMF THERMATEX®
Varioline Acoustic Metal
Mineralna ploča THERMATEX® Varioline Acoustic Metal postiže
visoke vrednosti apsorpcije zvuka i dobru zvučnu izolaciju. Njen dizajn
određen je akustičnim voalom sa vidljive strane, koji površinu čini
izvanredno glatkom i elegantnom. Aplikacija dekora metalne ploče sa
tipičnim slikama perforacija izvedena je u kontrastnoj crnoj boji.

Info proizvoda
Tehničke karakteristike Vrednosti apsorpcije zvuka

Specijalni proizvodi
Klasa građevinskog materijala A2-s1, d0 prema SRPS EN 13501-1 1,0
Klasa otpornosti na požar F30 prema DIN 4102 deo 2 (u skladu sa atestima) 0,95 0,95
0,8 0,85
REI30 prema SRPS EN 13501 deo 2 (u skladu sa atestima)

stepen apsorpcije αp
0,6
Apsorpcija zvuka EN ISO 354 0,65
αw = 0,65(H) prema EN ISO 11654 0,4
0,35 0,40

praktični
NRC = 0,70 prema ASTM C 423 0,2

Zvučna izolacija Dn,f,w = 40 dB prema EN ISO 10848 0


125 250 500 1000 2000 4000
(u poluskrivenom sistemu, u skladu sa atestima) frekvencija f (Hz)
Postojanost na vlagu do 95% relativne vlažnosti vazduha
Toplotna provodljivost λ = 0,052-0,057 W/mK prema DIN 52612
Propustljivost vazduha PM1 (≤ 30 m³/hm²) prema DIN 18177
Dezen površine

Sistemi
Slika perforacija

Sistem F Samonosivi sistem, noseći profili vidljivi ili skriveni


Sistem I Paralelna Bandraster konstrukcija, poprečni profili vidljivi ili skriveni

mustra A mustra B mustra C mustra D


Rg 1,0 - 3,0 Rg 2,5 - 5,5 Rg 1,5 - 2,8D Qg 3,0 - 8,5
Ø 1,0 mm Ø 2,5 mm Ø 1,5 mm 3,0 mm
Servis

3 3 5,5 5,5 2,8 2,8 8,5


Pregled proizvoda

Debljina/Težina 19 mm (oko 4,6 kg/m²)


Raspoloživi formati
Sistem F I
i obrade ivica
AW/SK

Molimo Vas obratite pažnju na


minimalne količine i rokove isporuke

300 x 1200 - 1800 mm •


65
THERMATEX®
Varioline SF Metal
Akustična ploča THERMATEX® Varioline SF Metal ima specijalnu obradu ivica koja bezmalo
potpuno pokriva konstrukciju, izuzimajući usku fugu između dve ploče, čime plafonska
potkonstrukcija ostaje skoro nevidljiva. Pošto se postavljanje ploča vrši isključivo sa donje strane
plafona, za THERMATEX® Varioline SF Metal je dovoljna minimalna ugradna visina, čime postaje
naročito pogodna kod renoviranja objekata. Jednostavno pomeranje ploča duž konstrukcije
pojednostavljuje demontažu i ponovnu montažu plafonskih ploča. Nevidljivom perforacijom
u plafonskom materijalu postižu se vrlo dobri rezultati u apsorpciji zvuka. Aplikacija dekora
metalne ploče sa tipičnim slikama perforacija izvedena je u kontrastnoj crnoj boji.

Tehničke karakteristike Vrednosti apsorpcije zvuka


Klasa građevinskog materijala A2-s1, d0 prema SRPS EN 13501-1 1,0
Klasa otpornosti na požar F30 prema DIN 4102 deo 2 (u skladu sa atestima) 0,95 0,95
0,8
REI30 prema SRPS EN 13501 deo 2 (u skladu sa atestima) 0,75

stepen apsorpcije αp
0,6
Apsorpcija zvuka EN ISO 354 0,60
αw = 0,65(H) prema EN ISO 11654 0,4
0,40
0,35

praktični
NRC = 0,70 prema ASTM C 423 0,2

Zvučna izolacija Dn,f,w = 38 dB prema EN ISO 10848 0


125 250 500 1000 2000 4000
(24 mm debljina, u skladu sa atestima) frekvencija f (Hz)
Postojanost na vlagu do 90% relativne vlažnosti vazduha
Toplotna provodljivost λ = 0,052-0,057 W/mK prema DIN 52612
Propustljivost vazduha PM1 (≤ 30 m³/hm²) prema DIN 18177
Dezen površine Slika perforacija

Sistem C Vidljiva potkonstrukcija, ploče demontažne

mustra A mustra B mustra C mustra D


Rg 1,0 - 3,0 Rg 2,5 - 5,5 Rg 1,5 - 2,8D Qg 3,0 - 8,5
Ø 1,0 mm Ø 2,5 mm Ø 1,5 mm 3,0 mm

3 3 5,5 5,5 2,8 2,8 8,5

Debljina/Težina 24 mm (oko 8,4 kg/m²)


Raspoloživi formati Sistem C
i obrade ivica
SF
(podužno) (čeono)

Molimo Vas obratite pažnju na


minimalne količine i rokove isporuke

600 x 600 mm •
625 x 625 mm •
66
THERMATEX®

AMF THERMATEX®
Varioline Drvo
THERMATEX® Varioline Drvo je visoko apsorbujuća akustična ploča
kaširana voalom. Pored visokih akustičnih zahteva A-klase apsorpcije
zvuka ispunjava dodatne građevinsko-fizikalne zahteve u pogledu
zaštite od požara i higijene. Zahvaljujući osmišljenom dizajnu proizvod
se jednostavno obrađuje i ugrađuje. Visoko kvalitetan akustičan voal

Info proizvoda
doprinosi plemenitom izgledu. Na površinu su nanete aplikacije različitih
drvenih dekora odn. drvenih površina koje su u trendu.

Tehničke karakteristike Vrednosti apsorpcije zvuka

Specijalni proizvodi
Klasa građevinskog materijala A2-s1, d0 prema SRPS EN 13501-1 1,0
1,00 1,00
Klasa otpornosti na požar F30 - F90 prema DIN 4102 deo 2 (u skladu sa atestima) 0,90 0,90
0,8
REI30 - REI90 prema SRPS EN 13501 deo 2 (u skladu sa atestima)

stepen apsorpcije αp
0,6 0,75
Apsorpcija zvuka EN ISO 354
0,4 0,50
αw = 0,95 prema EN ISO 11654

praktični
NRC = 0,90 prema ASTM C 423 0,2

Zvučna izolacija Dn,f,w = 28 dB prema EN ISO 10848 0


125 250 500 1000 2000 4000
(19 mm debljina, u skladu sa atestima) frekvencija f (Hz)
Postojanost na vlagu do 95% relativne vlažnosti vazduha
Toplotna provodljivost λ = 0,040 W/mK prema EN 12667
Propustljivost vazduha PM1 (≤ 30 m³/hm²) prema DIN 18177
Dezen površine

Sistemi
dekor drveta

Sistem C Vidljiva potkonstrukcija, ploče demontažne

Servis

Trešnja
Jasen Breza Trešnja (US) Ariš Hrast (evropska)

Debljina/Težina 19 mm (oko 3,1 kg/m²)


Raspoloživi formati
Sistem C
i obrade ivica
SK VT-S 15/24 VT-S15F
Pregled proizvoda

Molimo Vas obratite pažnju na


minimalne količine i rokove isporuke

600 x 600 mm • • •
625 x 625 mm • • •
600 x 1200 mm • • •
625 x 1250 mm • • •
67
THERMATEX®
Varioline Acoustic Drvo
Mineralna poloča THERMATEX® Varioline Acoustic Drvo postiže
visoke vrednosti apsorpcije zvuka i dobru zvučnu izolaciju. Njen dizajn
određuje akustični voal sa vidljive strane, koji površinu čini izvanredno
glatkom i elegantnom. Na površinu su nanete aplikacije različitih
drvenih dekora odn. drvenih površina koje su u trendu.

Tehničke karakteristike Vrednosti apsorpcije zvuka


Klasa građevinskog materijala A2-s1, d0 prema SRPS EN 13501-1 1,0
Klasa otpornosti na požar F30 prema DIN 4102 deo 2 (u skladu sa atestima) 0,95 0,95
0,8 0,85
REI30 prema SRPS EN 13501 deo 2 (u skladu sa atestima)

stepen apsorpcije αp
0,6
Apsorpcija zvuka EN ISO 354 0,65
αw = 0,65(H) prema EN ISO 11654 0,4
0,35 0,40

praktični
NRC = 0,70 prema ASTM C 423 0,2

Zvučna izolacija Dn,f,w = 40 dB prema EN ISO 10848 0


125 250 500 1000 2000 4000
(u poluskrivenom sistemu, u skladu sa atestima) frekvencija f (Hz)
Postojanost na vlagu do 95% relativne vlažnosti vazduha
Toplotna provodljivost λ = 0,052-0,057 W/mK prema DIN 52612
Propustljivost vazduha PM1 (≤ 30 m³/hm²) prema DIN 18177
Dezen površine dekor drveta

Sistem F Samonosivi sistem, noseći profili vidljivi ili skriveni


Sistem I Paralelna Bandraster konstrukcija, poprečni profili vidljivi ili skriveni

Trešnja
Jasen Breza Trešnja (US) Ariš Hrast (evropska)

Debljina/Težina 19 mm (oko 4,6 kg/m²)


Raspoloživi formati
Sistem F I
i obrade ivica
AW/SK

Molimo Vas obratite pažnju na


minimalne količine i rokove isporuke

300 x 1200 - 1800 mm •


68
THERMATEX®

AMF THERMATEX®
Varioline SF Drvo
Akustična ploča THERMATEX® Varioline SF Drvo ima specijalnu obradu ivica koja bezmalo
potpuno pokriva konstrukciju, izuzimajući usku fugu između dve ploče, čime plafonska
potkonstrukcija ostaje skoro nevidljiva. Pošto se postavljanje ploča vrši isključivo sa donje
strane plafona, za THERMATEX® Varioline SF Drvo je dovoljna minimalna ugradna visina,
čime postaje naročito pogodna kod renoviranja objekata. Jednostavno pomeranje ploča duž

Info proizvoda
konstrukcije pojednostavljuje demontažu i ponovnu montažu plafonskih ploča. Nevidljivom
perforacijom u plafonskom materijalu postižu se vrlo dobri rezultati u apsorpciji zvuka. Na
površinu su nanete aplikacije različitih drvenih dekora odn. drvenih površina koje su u trendu.

Tehničke karakteristike Vrednosti apsorpcije zvuka

Specijalni proizvodi
Klasa građevinskog materijala A2-s1, d0 prema SRPS EN 13501-1 1,0
Klasa otpornosti na požar F30 prema DIN 4102 deo 2 (u skladu sa atestima) 0,90 0,95
0,8
REI30 prema SRPS EN 13501 deo 2 (u skladu sa atestima) 0,75

stepen apsorpcije αp
0,6
Apsorpcija zvuka EN ISO 354 0,60
αw = 0,65(H) prema EN ISO 11654 0,4
0,35 0,40

praktični
NRC = 0,70 prema ASTM C 423 0,2

Zvučna izolacija Dn,f,w = 38 dB prema EN ISO 10848 0


125 250 500 1000 2000 4000
(24 mm debljina, u skladu sa atestima) frekvencija f (Hz)
Postojanost na vlagu do 90% relativne vlažnosti vazduha
Toplotna provodljivost λ = 0,052-0,057 W/mK prema DIN 52612
Propustljivost vazduha PM1 (≤ 30 m³/hm²) prema DIN 18177
Dezen površine

Sistemi
dekor drveta

Sistem C Vidljiva potkonstrukcija, ploče demontažne

Servis

Trešnja
Jasen Breza Trešnja (US) Ariš Hrast (evropska)

Debljina/Težina 24 mm (oko 8,4 kg/m²)


Raspoloživi formati
Pregled proizvoda

Sistem C
i obrade ivica
SF
(podužno) (čeono)

Molimo Vas obratite pažnju na


minimalne količine i rokove isporuke

600 x 600 mm •
625 x 625 mm •
69
THERMATEX®
Varioline Motiv
THERMATEX® Varioline Motiv je visoko apsorbujuća akustična ploča kaširana
voalom. Pored visokih akustičnih zahteva A-klase apsorpcije zvuka ispunjava
važne građevinsko-fizikalne karakteristike u pogledu zaštite od požara i higijene.
Zahvaljujući osmišljenom dizajnu proizvod je jednostavan za ugradnju i obradu.
Visoko kvalitetan akustični voal doprinosi plemenitom izgledu. Aplikacija motiva
po sopstvenom izboru.

Tehničke karakteristike Vrednosti apsorpcije zvuka


Klasa građevinskog materijala A2-s1, d0 odn. C-s1, d0 prema SRPS EN 13501-1 (zavisno od motiva) 1,0
1,00 1,00
Klasa otpornosti na požar F30 - F90 prema DIN 4102 deo 2 (u skladu sa atestima) 0,90 0,90
0,8
REI30 - REI90 prema SRPS EN 13501 deo 2 (u skladu sa atestima)

stepen apsorpcije αp
0,6 0,75
Apsorpcija zvuka EN ISO 354
0,4 0,50
αw = 0,95 prema EN ISO 11654

praktični
NRC = 0,90 prema ASTM C 423 0,2

Zvučna izolacija Dn,f,w = 28 dB prema EN ISO 10848 0


125 250 500 1000 2000 4000
(19 mm debljina, u skladu sa atestima) frekvencija f (Hz)
Postojanost na vlagu do 95% relativne vlažnosti vazduha
Toplotna provodljivost λ = 0,040 W/mK prema EN 12667
Propustljivost vazduha PM1 (≤ 30 m³/hm²) prema DIN 18177
Dezen površine Motiv slika

Sistem C Vidljiva potkonstrukcija, ploče demontažne

Grafički zahtevi Dodatak za sečenje:


3 mm sa svake strane
Grafičke datoteke u .tif, .jpg, .eps formatu pripremljene za štampu i
u odgovarajućoj veličini u štampi je
Grafičke datoteke u .pdf formatu pripremljene za štampu u x3-standardu vidna površina:
Rezolucija slike min.200 dpi npr. 600 x 600 mm
Alternativno: vektorske datoteke
3 mm dodatak za sečenje sa svih strana

Debljina/Težina 19 mm (oko 3,1 kg/m²)


Raspoloživi formati
Sistem C
i obrade ivica
SK VT-S 15/24 VT-S15F

Molimo Vas obratite pažnju na


minimalne količine i rokove isporuke

600 x 600 mm • • •
625 x 625 mm • • •
600 x 1200 mm • • •
625 x 1250 mm • • •
70
THERMATEX®

AMF THERMATEX®
Varioline Acoustic Motiv
Mineralna ploča THERMATEX® Varioline Acoustic Motiv postiže
visoke vrednosti apsorpcije zvuka i dobru zvučnu izolaciju. Njen dizajn
određuje akustični voal sa vidljive strane, koji površinu čini izvanredno
glatkom i elegantnom. Aplikacija motiva po sopstvenom izboru.

Info proizvoda
Tehničke karakteristike Vrednosti apsorpcije zvuka

Specijalni proizvodi
Klasa građevinskog materijala A2-s1, d0 odn. C-s1, d0 prema SRPS EN 13501-1 (zavisno od motiva) 1,0
Klasa otpornosti na požar F30 prema DIN 4102 deo 2 (u skladu sa atestima) 0,95 0,95
0,8 0,85
REI30 prema SRPS EN 13501 deo 2 (u skladu sa atestima)

stepen apsorpcije αp
0,6
Apsorpcija zvuka EN ISO 354 0,65
αw = 0,65(H) prema EN ISO 11654 0,4
0,35 0,40

praktični
NRC = 0,70 prema ASTM C 423 0,2

Zvučna izolacija Dn,f,w = 40 dB prema EN ISO 10848 0


125 250 500 1000 2000 4000
(u poluskrivenom sistemu, u skladu sa atestima) frekvencija f (Hz)
Postojanost na vlagu do 95% relativne vlažnosti vazduha
Toplotna provodljivost λ = 0,052-0,057 W/mK prema DIN 52612
Propustljivost vazduha PM1 (≤ 30 m³/hm²) prema DIN 18177
Dezen površine

Sistemi
Motiv slika

Sistem F Samonosivi sistem, noseći profili vidljivi ili skriveni


Sistem I Paralelna Bandraster konstrukcija, poprečni profili vidljivi ili skriveni

Grafički zahtevi Dodatak za sečenje:


3 mm sa svake strane
Grafičke datoteke u .tif, .jpg, .eps formatu pripremljene za štampu i
u odgovarajućoj veličini u štampi je
Grafičke datoteke u .pdf formatu pripremljene za štampu u x3-standardu vidna površina:
Rezolucija slike min.200 dpi npr. 600 x 600 mm
Servis

Alternativno: vektorske datoteke


3 mm dodatak za sečenje sa svih strana
Pregled proizvoda

Debljina/Težina 19 mm (oko 4,6 kg/m²)


Raspoloživi formati
Sistem F I
i obrade ivica
AW/SK

Molimo Vas obratite pažnju na


minimalne količine i rokove isporuke

300 x 1200 - 1800 mm •


71
THERMATEX®
Varioline SF Motiv
Akustična ploča THERMATEX® Varioline SF Motiv ima specijalnu obradu ivica koja
bezmalo potpuno pokriva konstrukciju, izuzimajući usku fugu između dve ploče,
čime plafonska potkonstrukcija ostaje skoro nevidljiva. Pošto se postavljanje ploča
vrši isključivo sa donje strane plafona, za THERMATEX Varioline SF Motiv je dovoljna
minimalna ugradna visina, čime postaje naročito pogodna kod renoviranja objekata.
Jednostavno pomeranje ploča duž konstrukcije pojednostavljuje demontažu i ponovnu
montažu plafonskih ploča. Nevidljivom perforacijom u plafonskom materijalu postižu
se vrlo dobri rezultati u apsorpciji zvuka. Aplikacija motiva po sopstvenom izboru.

Tehničke karakteristike Vrednosti apsorpcije zvuka


Klasa građevinskog materijala A2-s1, d0 odn. C-s1, d0 prema SRPS EN 13501-1 (zavisno od motiva) 1,0
Klasa otpornosti na požar F30 prema DIN 4102 deo 2 (u skladu sa atestima) 0,90
0,95
0,8
REI30 prema SRPS EN 13501 deo 2 (u skladu sa atestima) 0,75

stepen apsorpcije αp
0,6
Apsorpcija zvuka EN ISO 354 0,60
αw = 0,65(H) prema EN ISO 11654 0,4
0,35 0,40

praktični
NRC = 0,70 prema ASTM C 423 0,2

Zvučna izolacija Dn,f,w = 38 dB prema EN ISO 10848 0


125 250 500 1000 2000 4000
(24 mm debljina, u skladu sa atestima) frekvencija f (Hz)
Postojanost na vlagu do 90% relativne vlažnosti vazduha
Toplotna provodljivost λ = 0,052-0,057 W/mK prema DIN 52612
Propustljivost vazduha PM1 (≤ 30 m³/hm²) prema DIN 18177
Dezen površine Motiv slika

Sistem C Vidljiva potkonstrukcija, ploče demontažne

Grafički zahtevi Dodatak za sečenje:


3 mm sa svake strane
Grafičke datoteke u .tif, .jpg, .eps formatu pripremljene za štampu i
u odgovarajućoj veličini u štampi je
Grafičke datoteke u .pdf formatu pripremljene za štampu u x3-standardu vidna površina:
Rezolucija slike min.200 dpi npr. 600 x 600 mm
Alternativno: vektorske datoteke
3 mm dodatak za sečenje sa svih strana

Debljina/Težina 24 mm (oko 8,4 kg/m²)


Raspoloživi formati Sistem C
i obrade ivica
SF
(podužno) (čeono)

Molimo Vas obratite pažnju na


minimalne količine i rokove isporuke

600 x 600 mm •
625 x 625 mm •
72
NOVO
INOVACIJA
THERMATEX

AMF THERMATEX®
®

Varioline Urban Style


THERMATEX® Varioline Urban Style je visoko apsorbujuća akustična
ploča kaširana voalom. Pored visokih akustičnih zahteva A-klase
zvučne apsorpcije ispunjava važne građevinsko-fizikalne zahteve u
pogledu zaštite od požara i higijene. Zahvaljujući osmišljenom dizajnu
jednostavna je za ugradnju i obradu. Visoko kvalitetan akustični

Info proizvoda
voal doprinosi plemenitom izgledu. Aplikacija savremenih urbanih
površinskih struktura.

Tehničke karakteristike Vrednosti apsorpcije zvuka

Specijalni proizvodi
Klasa građevinskog materijala A2-s1, d0 prema SRPS EN 13501-1 1,0
1,00 1,00
Klasa otpornosti na požar F30 - F90 prema DIN 4102 deo 2 (u skladu sa atestima) 0,90 0,90
0,8
REI30 - REI90 prema SRPS EN 13501 deo 2 (u skladu sa atestima)

stepen apsorpcije αp
0,6 0,75
Apsorpcija zvuka EN ISO 354
0,4 0,50
αw = 0,95 prema EN ISO 11654

praktični
NRC = 0,90 prema ASTM C 423 0,2

Zvučna izolacija Dn,f,w = 28 dB prema EN ISO 10848 0


125 250 500 1000 2000 4000
(19 mm debljina, u skladu sa atestima) frekvencija f (Hz)
Postojanost na vlagu do 95% relativne vlažnosti vazduha
Toplotna provodljivost λ = 0,040 W/mK prema EN 12667
Propustljivost vazduha PM1 (≤ 30 m³/hm²) prema DIN 18177
Dezen površine

Sistemi
Struktura materijala

Sistem C Vidljiva potkonstrukcija, ploče demontažne

Servis

Concrete

Debljina/Težina 19 mm (oko 3,1 kg/m²)


Raspoloživi formati
Sistem C
i obrade ivica
SK VT-S 15/24 VT-S15F
Pregled proizvoda

Molimo Vas obratite pažnju na


minimalne količine i rokove isporuke

600 x 600 mm • • •
625 x 625 mm • • •
600 x 1200 mm • • •
625 x 1250 mm • • •
73
NOVO
INOVACIJA
THERMATEX ®

Varioline Acoustic Urban Style


Mineralna ploča THERMATEX® Varioline Acoustic Urban Style postiže
visoke vrednosti apsorpcije zvuka i dobru zvučnu izolaciju. Njen dizajn
određuje akustični voal sa vidljive strane, koji površinu čini izvanredno
glatkom i elegantnom. Aplikacija savremenih urbanih struktura na površini.

Tehničke karakteristike Vrednosti apsorpcije zvuka


Klasa građevinskog materijala A2-s1, d0 prema SRPS EN 13501-1 1,0
Klasa otpornosti na požar F30 prema DIN 4102 deo 2 (u skladu sa atestima) 0,95 0,95
0,8 0,85
REI30 prema SRPS EN 13501 deo 2 (u skladu sa atestima)

stepen apsorpcije αp
0,6
Apsorpcija zvuka EN ISO 354 0,65
αw = 0,65(H) prema EN ISO 11654 0,4
0,35 0,40

praktični
NRC = 0,70 prema ASTM C 423 0,2

Zvučna izolacija Dn,f,w = 40 dB prema EN ISO 10848 0


125 250 500 1000 2000 4000
(u poluskrivenom sistemu, u skladu sa atestima) frekvencija f (Hz)
Postojanost na vlagu do 95% relativne vlažnosti vazduha
Toplotna provodljivost λ = 0,052-0,057 W/mK prema DIN 52612
Propustljivost vazduha PM1 (≤ 30 m³/hm²) prema DIN 18177
Dezen površine Struktura materijala

Sistem F Samonosivi sistem, noseći profili vidljivi ili skriveni


Sistem I Paralelna Bandraster konstrukcija, poprečni profili vidljivi ili skriveni

Concrete

Debljina/Težina 19 mm (oko 4,6 kg/m²)


Raspoloživi formati
Sistem F I
i obrade ivica
AW/SK

Molimo Vas obratite pažnju na


minimalne količine i rokove isporuke

300 x 1200 - 1800 mm •


74
NOVO
INOVACIJA
THERMATEX

AMF THERMATEX®
®

Varioline SF Urban Style


Akustična ploča THERMATEX® Varioline SF Urban Style ima specijalnu obradu ivica
koja bezmalo potpuno pokriva konstrukciju, izuzimajući usku fugu između dve ploče,
čime plafonska potkonstrukcija ostaje skoro nevidljiva. Pošto se postavljanje ploča
vrši isključivo sa donje strane plafona, za THERMATEX® Varioline SF Urban Style je
dovoljna minimalna ugradna visina, čime postaje naročito pogodna kod renoviranja objekata.

Info proizvoda
Jednostavno pomeranje ploča duž konstrukcije pojednostavljuje demontažu i ponovnu
montažu plafonskih ploča. Nevidljivom perforacijom u plafonskom materijalu postižu se vrlo
dobri rezultati u apsorpciji zvuka.

Tehničke karakteristike Vrednosti apsorpcije zvuka

Specijalni proizvodi
Klasa građevinskog materijala A2-s1, d0 prema SRPS EN 13501-1 1,0
Klasa otpornosti na požar F30 prema DIN 4102 deo 2 (u skladu sa atestima) 0,90 0,95
0,8
REI30 prema SRPS EN 13501 deo 2 (u skladu sa atestima) 0,75

stepen apsorpcije αp
0,6
Apsorpcija zvuka EN ISO 354 0,60
αw = 0,65(H) prema EN ISO 11654 0,4
0,35 0,40

praktični
NRC = 0,70 prema ASTM C 423 0,2

Zvučna izolacija Dn,f,w = 38 dB prema EN ISO 10848 0


125 250 500 1000 2000 4000
(24 mm debljina, u skladu sa atestima) frekvencija f (Hz)
Postojanost na vlagu do 90% relativne vlažnosti vazduha
Toplotna provodljivost λ = 0,052-0,057 W/mK prema DIN 52612
Propustljivost vazduha PM1 (≤ 30 m³/hm²) prema DIN 18177
Dezen površine

Sistemi
Struktura materijala

Sistem C Vidljiva potkonstrukcija, ploče demontažne

Servis

Concrete

Debljina/Težina 24 mm (oko 8,4 kg/m²)


Raspoloživi formati
Pregled proizvoda

Sistem C
i obrade ivica
SF
(podužno) (čeono)

Molimo Vas obratite pažnju na


minimalne količine i rokove isporuke

600 x 600 mm •
625 x 625 mm •
75
THERMATEX®
Symetra Rg 4-16
Za izuzetan izgled i odličnu akustiku preporučujemo THERMATEX® Symetra Rg 4-16.
Mineralna ploča postiže najbolje rezultate u pogledu zaštite od požara i akustike.
Njenu posebnost čini ujednačena perforacija površine. Pravolinijske, prostrane
perforacije stvaraju arhitektonski visoko kvalitetan ambijent.

Tehničke karakteristike Vrednosti apsorpcije zvuka


Klasa građevinskog materijala A2-s1, d0 prema SRPS EN 13501-1 1,0
Klasa otpornosti na požar F30 - F90 prema DIN 4102 deo 2 (u skladu sa atestima)
0,8
REI30 - REI90 prema SRPS EN 13501 deo 2 (u skladu sa atestima) 0,60 0,60

stepen apsorpcije αp
0,6 0,50 0,50 0,50 0,45
Apsorpcija zvuka EN ISO 354
αw = 0,55 prema EN ISO 11654 0,4

praktični
NRC = 0,55 prema ASTM C 423 0,2

Postojanost na vlagu do 90% relativne vlažnosti vazduha 0


125 250 500 1000 2000 4000
Refleksija svetlosti oko 87% kod bele površine sl. RAL9010, bez zasenjenja frekvencija f (Hz)
Toplotna provodljivost λ = 0,052-0,057 W/mK prema DIN 52612
Boja Bela slična RAL 9010

Sistem A Skrivena potkonstrukcija, ploče demontažne / nedemontažne


Sistem C Vidljiva potkonstrukcija, ploče demontažne

Debljina/Težina 19 mm (oko 5,3 kg/m²)


Raspoloživi formati
i obrade ivica Sistem C Sistem A

SK VT 15/24 VT-S15F AW/GN

Molimo Vas obratite pažnju na


minimalne količine i rokove isporuke

600 x 600 mm • • • •
625 x 625 mm • • • •
76
THERMATEX®

AMF THERMATEX®
Symetra Rg 4-10
Sa THERMATEX® Symetra Rg 4-10 nudimo ravnomerno perforiranu
mineralnu ploču, koja postiže vrlo dobre rezultate u pogledu akustike
i zaštite od požara. Njena površina pleni gustom i pravolinijskom
perforacijom što doprinosi finom, ujednačenom izgledu plafona.

Info proizvoda
Tehničke karakteristike Vrednosti apsorpcije zvuka

Specijalni proizvodi
Klasa građevinskog materijala A2-s1, d0 prema SRPS EN 13501-1 1,0 0,85 0,80
Klasa otpornosti na požar F30 - F90 prema DIN 4102 deo 2 (u skladu sa atestima) 0,75
0,8
REI30 - REI90 prema SRPS EN 13501 deo 2 (u skladu sa atestima) 0,60

stepen apsorpcije αp
0,6 0,55 0,55
Apsorpcija zvuka EN ISO 354
αw = 0,70 prema EN ISO 11654 0,4

praktični
NRC = 0,70 prema ASTM C 423 0,2

Postojanost na vlagu do 90% relativne vlažnosti vazduha 0


125 250 500 1000 2000 4000
Refleksija svetlosti oko 87% kod bele površine sl. RAL9010, bez zasenjenja frekvencija f (Hz)
Toplotna provodljivost λ = 0,052-0,057 W/mK prema DIN 52612
Boja Bela slična RAL 9010

Sistem A Skrivena potkonstrukcija, ploče demontažne / nedemontažne

Sistemi
Sistem C Vidljiva potkonstrukcija, ploče demontažne

Servis

Debljina/Težina 19 mm (oko 5,3 kg/m²)


Raspoloživi formati
Pregled proizvoda

i obrade ivica Sistem C Sistem A

SK VT 15/24 VT-S15F AW/GN

Molimo Vas obratite pažnju na


minimalne količine i rokove isporuke

600 x 600 mm • • • •
625 x 625 mm • • • •
77
THERMATEX®
Symetra Rg 2,5-10
THERMATEX® Symetra Rg 2,5-10 je mineralna ploča čiji je dizajn određen
perforacijom u nizu. Ploča ispunjava najviše zahteve u pogledu zaštite od požara
i akustike. Pri tome njene guste perforacije doprinose harmoničnom izgledu
plafona, koji se zahvaljujući svojoj jednostavnosti i eleganciji može ugraditi u
prostorije različitih namena.

Tehničke karakteristike Vrednosti apsorpcije zvuka


Klasa građevinskog materijala A2-s1, d0 prema SRPS EN 13501-1 1,0
Klasa otpornosti na požar F30 - F90 prema DIN 4102 deo 2 (u skladu sa atestima)
0,8 0,70
REI30 - REI90 prema SRPS EN 13501 deo 2 (u skladu sa atestima) 0,60 0,60

stepen apsorpcije αp
0,6 0,50 0,55 0,40
Apsorpcija zvuka EN ISO 354
αw = 0,60 prema EN ISO 11654 0,4

praktični
NRC = 0,65 prema ASTM C 423 0,2

Postojanost na vlagu do 90% relativne vlažnosti vazduha 0


125 250 500 1000 2000 4000
Refleksija svetlosti oko 87% kod bele površine sl. RAL9010, bez zasenjenja frekvencija f (Hz)
Toplotna provodljivost λ = 0,052-0,057 W/mK prema DIN 52612
Boja Bela slična RAL 9010

Sistem A Skrivena potkonstrukcija, ploče demontažne / nedemontažne


Sistem C Vidljiva potkonstrukcija, ploče demontažne

Debljina/Težina 19 mm (oko 5,3 kg/m²)


Raspoloživi formati
i obrade ivica Sistem C Sistem A

SK VT 15/24 VT-S15F AW/GN

Molimo Vas obratite pažnju na


minimalne količine i rokove isporuke

600 x 600 mm • • • •
625 x 625 mm • • • •
78
THERMATEX®

AMF THERMATEX®
Symetra Rg 4-16/4 x 4
THERMATEX® Symetra Rg 4-16/4 x 4 uverljiva je poput svih ploča
Symetra programa zahvaljujući ravnomerno perforiranoj površini i
izuzetnim vrednostima u pogledu zaštite od požara i akustike. Njena
posebnost je u tzv. blok-perforaciji. Ravnomerni prekidi unutar niza
perforacije prave sliku rastera sa četiri puta četiri rupe. Tako nastaje

Info proizvoda
tačan i uredan dizajn površine koji je, između ostalog, idealan za
primenu kod objekata prodajnog tipa.

Tehničke karakteristike Vrednosti apsorpcije zvuka

Specijalni proizvodi
Klasa građevinskog materijala A2-s1, d0 prema SRPS EN 13501-1 1,0
Klasa otpornosti na požar F30 - F90 prema DIN 4102 deo 2 (u skladu sa atestima)
0,8
REI30 - REI90 prema SRPS EN 13501 deo 2 (u skladu sa atestima)

stepen apsorpcije αp
0,6 0,50 0,50
Apsorpcija zvuka EN ISO 354 0,40 0,45 0,45 0,35
αw = 0,50 prema EN ISO 11654 0,4

praktični
NRC = 0,50 prema ASTM C 423 0,2

Postojanost na vlagu do 90% relativne vlažnosti vazduha 0


125 250 500 1000 2000 4000
Refleksija svetlosti oko 87% kod bele površine sl. RAL9010, bez zasenjenja frekvencija f (Hz)
Toplotna provodljivost λ = 0,052-0,057 W/mK prema DIN 52612
Boja Bela slična RAL 9010

Sistem A Skrivena potkonstrukcija, ploče demontažne / nedemontažne

Sistemi
Sistem C Vidljiva potkonstrukcija, ploče demontažne
Sistem F Samonosivi sistem, noseći profili vidljivi ili skriveni
Sistem I Paralelna Bandraster konstrukcija, poprečni profili vidljivi ili skriveni

Servis

Debljina/Težina 19 mm (oko 5,3 kg/m²)


Raspoloživi formati
i obrade ivica Sistem C Sistem A Sistem F I
Pregled proizvoda

SK VT 15/24 VT-S15F AW/GN AW/SK


Molimo Vas obratite
pažnju na minimalne
količine i rokove isporuke

600 x 600 mm • • • – –
625 x 625 mm • • • • –
300 x 1200 - 2000 mm – – – – •
79
THERMATEX®
Symetra RS 15-20
THERMATEX® Symetra RS 15-20 je mineralna ploča, koja s jedne strane postiže
najbolje akustične rezultate i s druge strane svojom nepravilnom perforacijom
daje izuzetan izgled plafonu. Nepravilno raspoređene perforacije prečnika 15 odn.
20 mm čine površinu heterogenom. Tako nastaje arhitektonski kreativan dizajn
plafona koji ovu plafonsku ploču stavlja u prvi plan.

Tehničke karakteristike Vrednosti apsorpcije zvuka


Klasa građevinskog materijala A2-s1, d0 prema SRPS EN 13501-1 1,0
Apsorpcija zvuka EN ISO 354
0,8
αw = 0,30(L) prema EN ISO 11654

stepen apsorpcije αp
0,6
NRC = 0,35 prema ASTM C 423 0,40
Postojanost na vlagu do 90% relativne vlažnosti vazduha 0,4
0,20 0,30 0,30 0,30 0,35

praktični
Toplotna provodljivost λ = 0,052-0,057 W/mK prema DIN 52612 0,2

Boja Bela slična RAL 9010 0


125 250 500 1000 2000 4000
frekvencija f (Hz)
Sistem C Vidljiva potkonstrukcija, ploče demontažne

Debljina/Težina 19 mm (oko 5,3 kg/m²)


Raspoloživi formati
Sistem C
i obrade ivica
SK VT 15/24

Molimo Vas obratite pažnju na


minimalne količine i rokove isporuke

600 x 600 mm • •
625 x 625 mm • •
80
THERMATEX®

AMF THERMATEX®
Kombimetal
THERMATEX® Kombimetal je kombinacija metalne površine i jezgra od
mineralne ploče. Ispunjava najviše građevinsko-fizikalne zahteve u pogledu
zaštite od požara i akustike. Pogodna je za montažu u sistemu F (plafon
hodnika) i sistemu I (Bandraster konstrukcija). THERMATEX® Kombimetal
objedinjuje sigurnost i jednostavnu montažu funkcionalnih plafona sa visoko

Info proizvoda
kvalitetnom estetikom metalnog plafona.

Tehničke karakteristike Vrednosti apsorpcije zvuka

Specijalni proizvodi
Klasa građevinskog materijala A2-s1, d0 prema SRPS EN 13501-1 1,0
Klasa otpornosti na požar F30 - F120 prema DIN 4102 deo 2 (u skladu sa atestima) 0,90
0,8
REI30 - REI120 prema SRPS EN 13501 deo 2 (u skladu sa atestima) 0,80

stepen apsorpcije αp
0,75
0,6
Apsorpcija zvuka EN ISO 354 0,60
αw = 0,65(H) prema EN ISO 11654 0,4
0,35
0,45

praktični
NRC = 0,70 prema ASTM C 423 0,2

Zvučna izolacija Dn,f,w = 42 dB prema EN ISO 10848 0


125 250 500 1000 2000 4000
(panelni format, u skladu sa atestima) frekvencija f (Hz)
Postojanost na vlagu do 90% relativne vlažnosti vazduha
(kod promenljive vlažnosti vazduha do 30 C)
Propustljivost vazduha PM1 (≤ 30 m³/hm²) prema DIN 18177
Boja

Sistemi
Bela slična RAL 9010

Sistem F Samonosivi sistem, noseći profili vidljivi ili skriveni


Sistem I Paralelna Bandraster konstrukcija, poprečni profili vidljivi ili skriveni

Servis

Debljina/Težina 21 mm (oko 9,5 kg/m²)


Raspoloživi formati
Sistem F I
i obrade ivica
AW/SK GN/SK
Pregled proizvoda

Molimo Vas obratite pažnju na


minimalne količine i rokove isporuke

300 x 1600 mm • •
300 x 1800 mm • •
300 x 2000 mm • •
300 x 2500 mm • •
81
82
AMF THERMATEX®
Info proizvoda
AMF THERMATEX® plafonska jedra, viseći i zidni apsorberi

Specijalni proizvodi
Različite apsorpcione površine imaju različite učinke u domenu akustike. Stoga AMF THERMATEX® osim klasičnih akustičnih plafona nudi i druge zanimljive
elemente. Plafonska jedra, zidni i viseći apsorberi čine kreativno rešenje za postizanje dobre prostorne akustike pri najvišim estetskim zahtevima. Prefinjeni
Soundmosaic pretvara plafon u aktivni predajnik zvuka. AMF THERMATEX® Beamex sistem svojim veštim rešenjem pruža mogućnost sakrivanja uređaja
iznad plafonske ploče čime oni postaju nevidljivi.

Sistemi
Servis
Pregled proizvoda

83
Plafonska jedra, viseći i zidni apsorberi –
moderno, brzo za montažu i akustički optimalno
U modernoj arhitekturi su, usled upotrebe stakla i betona, na raspolaganju vrlo male površine za akustičko oblikovanje.
Plafonska jedra, viseći i zidni apsorberi u ovim slučajevima nude dobru mogućnost za upijanje zvuka i trajno poboljšanje
prostorne akustike.

Knauf AMF pomaže tehničkim savetima arhitektama i planerima prilikom traženja odgovarajuće kombinacije plafonskih jedara,
visećih i zidnih apsorbera. Tim iskusnih stručnjaka podržava klijente prilikom izbora perfektnog, brzo i naknadno lako ugradivog
rešenja za različite zahteve u domenu zvuka i izgleda prostora.

Lebdeće: AMF THERMATEX® plafonska jedra

Po završetku gradnje i useljenju je naknadna optimizacija zvuka veoma zahtevna. Međutim, za prijatnu prostornu akustiku
uz manji odjek tada nije neophodno postavljanje spuštenog plafona. Plafonska jedra, viseći (Baffleln) i zidni apsorberi
AMF THERMATEX® jednostavno se naknadno ugradjuju, efektno sprečavajući nepoželjne zvučne konfiguracije u prostoru i
čineći interesantne dizajnerske objekte.

Otkrijte još više inspirativnih mogućnosti dizajna sa plafonskim sistemima Knauf AMF
u našem online-projektnom katalogu „Inspiracije“ na stranici www.knaufamf.com

84
AMF THERMATEX®
Info proizvoda
Specijalni proizvodi
THERMATEX® THERMATEX®
Sonic arc Sonic element
Strana 86 Strana 87

Sistemi
Servis
Pregled proizvoda

THERMATEX® THERMATEX®
Sonic modern Sonic sky
Strana 88 Strana 89
85
THERMATEX®
Sonic arc
Naročito elegantne mogućnosti oblikovanja dobijamo
promenljivim rasporedom konkavnih i konveksnih elemenata
THERMATEX® Sonic arc. Svesna upotreba boja dovodi do
zanimljivog kontrastnog učinka. Arhitektama i planerima je
ostavljena neograničena mogućnost postizanja sasvim novih
prostornih efekata.

Tehničke karakteristike Završne obrade površina


Postojanost na vlagu do 90% relativne vlažnosti vazduha Classic: presvučeno belim voalom
Oblici pravougaoni, konveksan i konkavan Colour: presvučeno voalom u boji (crni, krem, sivi)
Dimenzije max. 1180 x 1910 mm
Debljina 35 mm
Strela zakrivljenosti 91 mm
Montaža
Težina / jedro (uključujući vešanje) 16,0 kg Sva plafonska jedra se isporučuju montirana i spremna
Materijal okvira Čelik za ugradnju. Time se postiže brza i jednostavna montaža.
Boja okvira Bela, ostali RAL tonovi na upit Prilagodljivo vešanje pomoću filigranskih sajli od plamenitog
Način kačenja Sajle čelika omogućava pojedinačna štelovanja visine po želji.

Vrednosti apsorpcije zvuka prema EN ISO 354 THERMATEX® Sonic arc konkavan
(ispitivanje pojedinačnog apsorbera)
6,0
THERMATEX® Sonic arc
5,0
Apsorpciona površina AObj / m2

4,0 1180 x 1910 mm,


3,20 3,40 Visina vešanja 150 mm
3,0 2,70
34

2,40
125

2,0 1,60
91

0,50
1,0
1910
0
125 250 500 1000 2000 4000
frekvencija f (Hz)
6,0
THERMATEX® Sonic arc
THERMATEX® Sonic arc konveksan
5,0
Apsorpciona površina AObj / m2

4,0 3,90 1180 x 1910 mm,


3,60
2,90 Visina vešanja 300 mm
3,0
2,10
2,0 1,60
91

0,70
1,0
125
34

0
125 250 500 1000 2000 4000 1910
frekvencija f (Hz)
86
THERMATEX®

AMF THERMATEX®
Sonic element
THERMATEX® Sonic element je plafonsko jedro bez okvira!
U arhitektonski zahtevnim područjima primene kao što su
foajei i prostorije za prijeme, restorani i moderne kancelarije je
THERMATEX® Sonic element optimalno rešenje za istovremeno
rešavanje dizajna i akustike. Sakrivenim sistemom kačenja i

Info proizvoda
monolitnim ivicama bez rama naglašen je utisak lebdećeg jedra.

Tehničke karakteristike Završne obrade površina

Specijalni proizvodi
Postojanost na vlagu do 95% relativne vlažnosti vazduha Classic: presvučeno belim voalom
Oblici pravougaoni, kružni, ovalni, heksagonalni, Colour: presvučeno voalom u boji (crni, krem, sivi)
trapezoidni, trougaoni, proizvoljnog oblika
Mere max.1200 x 1200 mm, max. Ø 1200 mm
Debljina 40 mm
Montaža
Težina / jedro (uključujući vešanje) Pravougaoni 17,0 kg Sva plafonska jedra se isporučuju montirana i spremna
kružni 13,0 kg za ugradnju. Time se postiže brza i jednostavna montaža.
Materijal ivica Kaširan voalom Prilagodljivo vešanje pomoću filigranskih sajli od plamenitog
Boje ivica Bela, ostale boje na upit čelika omogućava pojedinačna štelovanja visine po želji.
Način kačenja Sajlama

Sistemi
Vrednosti apsorpcije zvuka prema EN ISO 354
(ispitivanje pojedinačnog apsorbera)
6,0 6,0
THERMATEX® Sonic element THERMATEX® Sonic element
5,0 5,0
Apsorpciona površina AObj / m2

Apsorpciona površina AObj / m2

1200 x 1200 mm, Ø 1200 mm,


Servis

4,0 4,0
Visina vešanja 150 mm Visina vešanja 150 mm
3,0 3,0
2,11 2,15 2,26
2,0 1,76 2,0 1,80 1,89
1,57
1,32
0,88
1,0 1,0 0,58
0,36 0,28
0 0
125 250 500 1000 2000 4000 125 250 500 1000 2000 4000
frekvencija f (Hz) frekvencija f (Hz)
6,0 6,0
THERMATEX Sonic element
®
THERMATEX® Sonic element
Pregled proizvoda

5,0 5,0
Apsorpciona površina AObj / m2

Apsorpciona površina AObj / m2

4,0
1200 x 1200 mm, 4,0
Ø 1200 mm,
Visina vešanja 300 mm Visina vešanja 300 mm
3,0 2,45 2,62 3,0
2,28 2,02 2,08
2,0 1,41 2,0 1,92
1,08
1,0 0,68 1,0
0,41 0,36 0,46
0 0
125 250 500 1000 2000 4000 125 250 500 1000 2000 4000
frekvencija f (Hz) frekvencija f (Hz)
87
THERMATEX®
Sonic modern
THERMATEX® Sonic modern je plafonsko jedro sa
aluminijumskim okvirom. Standardno se isporučuje
kaširano voalom u beloj boji, na upit može biti štampano
i u drugim bojama ili motivima.

Tehničke karakteristike Završne obrade površina


Postojanost na vlagu do 95% relativne vlažnosti vazduha Classic: presvučeno belim voalom
Formati Pravougaonik Colour: presvučeno voalom u boji (crni, krem, sivi)
Mere max. 2400 x 1200 mm,
Exclusive: presvučeno štampanim voalom
Debljina 43 mm
Težina / jedro (uključujući vešanje) 20,0 kg
Materijal okvira Aluminijum Montaža
Boja okvira Eloksirani aluminijum, RAL boje Sva plafonska jedra se isporučuju montirana i spremna
Način kačenja Sajlama za ugradnju. Time se postiže brza i jednostavna montaža.
Prilagodljivo vešanje pomoću filigranskih sajli od plamenitog
čelika omogućava pojedinačna štelovanja visine po želji.

Vrednosti apsorpcije zvuka prema EN ISO 354


(ispitivanje pojedinačnog apsorbera)
6,0 6,0
THERMATEX® Sonic modern THERMATEX® Sonic modern
Apsorpciona površina AObj / m2

Apsorpciona površina AObj / m2

5,0 5,0

4,0
1200 x 1200 mm, 4,0 3,83 3,63 1200 x 2400 mm,
3,30
Visina vešanja 150 mm 3,10 Visina vešanja 150 mm
3,0 3,0
1,86 2,07 1,97 1,78
2,0 1,72 2,0
1,07 0,86
1,0 0,38 1,0

0 0
125 250 500 1000 2000 4000 125 250 500 1000 2000 4000
frekvencija f (Hz) frekvencija f (Hz)
6,0 6,0
THERMATEX® Sonic modern THERMATEX® Sonic modern
5,0 5,0
Apsorpciona površina AObj / m2

Apsorpciona površina AObj / m2

4,35 4,32
4,0
1200 x 1200 mm, 4,0 3,77 1200 x 2400 mm,
Visina vešanja 300 mm 2,74 Visina vešanja 300 mm
3,0 3,0
2,37 2,28 2,03
1,95
2,0 2,0
1,35 0,93
1,13
1,0 0,60 1,0

0 0
125 250 500 1000 2000 4000 125 250 500 1000 2000 4000
frekvencija f (Hz) frekvencija f (Hz)
88
THERMATEX®

AMF THERMATEX®
Sonic sky
Fleksibilni sistemi plafonskih jedara THERMATEX® Sonic sky
raznolikim bojama i oblicima pružaju arhitektama i planerima
ogromnu slobodu oblikovanja. Jedra se sastoje od samonosivog
okvira sa prilagodljivim sistemom kačenja i integrisanim
AMF THERMATEX® plafonskim pločama. Naročito pogodne ploče

Info proizvoda
u te svrhe su THERMATEX® Alpha i THERMATEX® Alpha HD.
Neupadljiva i diskretna vešanja od plemenitog čelika stvaraju
utisak bestežinskog stanja i elegancije.

Tehničke karakteristike Završne obrade površina

Specijalni proizvodi
Postojanost na vlagu do 95% relativne vlažnosti vazduha THERMATEX® Alpha / THERMATEX® Alpha HD
Oblici Pravougaonik, trougao, trapez kaširane u bojama: bela, crna, krem, srebrna
Dimenzije Nema ograničenja u dimenzijama (ivice VT i AW/SK samo u beloj boji)
Debljina 40 mm
Težina / jedro (uključujući vešanje) oko 8,0 kg/m² Montaža
Materijal okvira Aluminijum
Boja okvira Eloksirani aluminijum, RAL boje Jedra se sastoje od samonosivog rama sa integrisanim
Površinska obrada / Boja kaširana voalom, standard AMF THERMATEX® plafonskim pločama, koji je podesivim
Način kačenja Sajlama sistemom okačen o primarni plafon. Zahvaljujući naprednom
sistemu povezivanja profila dobija se optimalna slika fuga i
laka montaža.

Sistemi
Vrednosti apsorpcije zvuka prema EN ISO 354
(ispitivanje pojedinačnog apsorbera)
6,0 6,0
THERMATEX® Sonic sky THERMATEX® Sonic sky
5,0 5,0
Apsorpciona površina AObj / m2

Apsorpciona površina AObj / m2

1200 x 1200 mm 2440 x 1240 mm


Servis

4,0 4,0 3,60 3,60


umetna ploča – 3,20 3,20 umetna ploča –
3,0 3,0
THERMATEX® Alpha 2,20 THERMATEX® Alpha HD
2,0 1,60 1,80 1,80 2,0
1,30 1200 x 600 mm, SK 0,60 1200 x 300 mm, AW/SK
1,0 0,20 0,80 Visina vešanja 165 mm 1,0 Visina vešanja 150 mm
0 0
125 250 500 1000 2000 4000 125 250 500 1000 2000 4000
frekvencija f (Hz) frekvencija f (Hz)
6,0 6,0
THERMATEX® Sonic sky THERMATEX® Sonic sky
Pregled proizvoda

5,0 5,0
Apsorpciona površina AObj / m2

Apsorpciona površina AObj / m2

1200 x 1200 mm 4,10 4,10 2440 x 1240 mm


4,0 4,0 3,60
umetna ploča – umetna ploča –
3,0 3,0 2,50
THERMATEX® Alpha 2,20 THERMATEX® Alpha HD
2,0 1,80 1,90 1,90 2,0 1,10
1,10 1200 x 600 mm, SK 1200 x 300 mm, AW/SK
1,0 0,30 0,90 Visina vešanja 300 mm 1,0 Visina vešanja 300 mm
0 0
125 250 500 1000 2000 4000 125 250 500 1000 2000 4000
frekvencija f (Hz) frekvencija f (Hz)
89
Bestežinski: AMF THERMATEX® viseći apsorberi

Viseći apsorberi THERMATEX® Baffeln predstavljaju efektno rešenje za poboljšanje prostorne akustike u slučaju kada
raspoložive plafonske i zidne površine nisu dovoljne za postizanje optimalne apsorpcije zvuka. Vertikalno okačene pravougaone
ploče od zvučno apsorbujućeg materijala upijaju zvuk sa obe strane, umanjuju buku i time poboljšavaju prostornu akustiku.
Nesvakidašnji, bestežinski izgled visećih apsorbera postiže se kačenjem pomoću jedva primetnih sajli od plemenitog čelika.

90
AMF THERMATEX®
Info proizvoda
THERMATEX®
Baffel Classic
Strana 92-93

Specijalni proizvodi
THERMATEX®

Sistemi
Baffel Colour
Strana 94-95

Servis
Pregled proizvoda

THERMATEX®
Baffel Exclusive
Strana 96-97
91
THERMATEX®
Baffel Classic
Viseći apsorberi THERMATEX® Baffel Classic presvučeni klasičnim
belim voalom, objedinjuju funkcionalnost i savremenu jednostavnu
estetiku. Sistem se primenjuje tamo gde se pridaje značaj jasnom
i nenametljivom izgledu i gde se istovremeno želi postići optimalna
prostorna akustika.

Tehničke karakteristike
Klasa građevinskog materijala A2-s1, d0 prema SRPS EN 13501-1
Postojanost na vlagu do 95% relativne vlažnosti vazduha
Format Pravougaonik
Mere 1200 x 300 mm, 1200 x 600 mm
ostale dimenzije na upit
Debljina 50 mm
Težina / viseći apsorber max. veličine 1200 x 300 mm: 3,0 kg
1200 x 600 mm: 6,2 kg
Materijal okvira Aluminijum
Boja okvira Bela, RAL boje
Površinska obrada / Boja voal u beloj boji
Način kačenja sajle, industrijski sistem,
sistem profila
(nije obuhvaćeno isporukom)

Kačenje pomoću bočnih ušica (BAL) Kačenje pomoću Caddy-Clipa i gajke na ušici
ili pomoću navoja sa gornje strane (BAN)

sajla na ušici sajla na navoju sa


gornje strane

Kačenje pomoću sajli Kačenje pomoću V-profila

92
AMF THERMATEX®
Info proizvoda
Vrednosti apsorpcije zvuka

Specijalni proizvodi
1,0 Baffeln 1200 x 300 mm 1,0
1,00 1,00 1,00 Baffeln 1200 x 600 mm
0,8 0,90 0,90 0,90 apsorber 0,8 apsorber
stepen apsorpcije αp

stepen apsorpcije αp
0,6 razmak redova 300 mm 0,6
0,75
razmak redova 600 mm
0,4 0,55 0,4
0,35 0,40 0,35 0,35
praktični

praktični
0,2 0,2

0 0
125 250 500 1000 2000 4000 125 250 500 1000 2000 4000
frekvencija f (Hz) frekvencija f (Hz)

Apsorpcija zvuka EN ISO 354 Apsorpcija zvuka EN ISO 354

Sistemi
αw = 0,60(MH) prema EN ISO 11654 αw = 0,65(MH) prema EN ISO 11654
NRC = 0,65 prema ASTM C 423 NRC = 0,75 prema ASTM C 423

1,0 1,0
Baffeln 1200 x 300 mm Baffeln 1200 x 600 mm
0,8 apsorber 0,8
0,80
0,85 0,85 apsorber
stepen apsorpcije αp

stepen apsorpcije αp

0,75 0,75 0,75


razmak redova 600 mm razmak redova 1200 mm
Servis

0,6 0,6
0,65
0,4 0,4
0,45
0,35
0,2 0,30
praktični

praktični

0,2 0,30
0,20
0 0
125 250 500 1000 2000 4000 125 250 500 1000 2000 4000
frekvencija f (Hz) frekvencija f (Hz)

Apsorpcija zvuka EN ISO 354 Apsorpcija zvuka EN ISO 354


Pregled proizvoda

αw = 0,50(MH) prema EN ISO 11654 αw = 0,65(H) prema EN ISO 11654


NRC = 0,55 prema ASTM C 423 NRC = 0,65 prema ASTM C 423

93
THERMATEX®
Baffel Colour
Viseći apsorberi THERMATEX® Baffel Colour uz optimizaciju
prostorne akustike nude širok izbor oblikovanja. Akustična tkanina
raznih boja sa vidne strane omogućava kombinovanja, daje svakom
prostoru jedinstven izgled i istovremeno ispunjava najviše zahteve u
pogledu prostorne akustike.

Tehničke karakteristike
Klasa građevinskog materijala A2-s1, d0 prema SRPS EN 13501-1
Postojanost na vlagu do 95% relativne vlažnosti vazduha
Format Pravougaonik
Mere 1200 x 300 mm, 1200 x 600 mm
ostale dimenzije na upit
Debljina 50 mm
Težina / viseći apsorber max. veličine 1200 x 300 mm: 3,0 kg
1200 x 600 mm: 6,2 kg
Materijal okvira Aluminijum
Boja okvira Bela, RAL boje
Površinska obrada / Boja voal u boji
Način kačenja sajle, industrijski sistem,
sistem profila
(nije obuhvaćeno isporukom)

Kačenje pomoću bočnih ušica (BAL) Kačenje pomoću Caddy-Clipa i gajke na ušici
ili pomoću navoja sa gornje strane (BAN)

sajla na ušici sajla na navoju sa


gornje strane

Kačenje pomoću sajli Kačenje pomoću V-profila

94
AMF THERMATEX®
Info proizvoda
Vrednosti apsorpcije zvuka

Specijalni proizvodi
1,0 Baffeln 1200 x 300 mm 1,0
1,00 1,00 1,00 Baffeln 1200 x 600 mm
0,8 0,90 0,90 0,90 apsorber 0,8 apsorber
stepen apsorpcije αp

stepen apsorpcije αp
0,6 razmak redova 300 mm 0,6
0,75
razmak redova 600 mm
0,4 0,55 0,4
0,35 0,40 0,35 0,35
praktični

praktični
0,2 0,2

0 0
125 250 500 1000 2000 4000 125 250 500 1000 2000 4000
frekvencija f (Hz) frekvencija f (Hz)

Apsorpcija zvuka EN ISO 354 Apsorpcija zvuka EN ISO 354

Sistemi
αw = 0,60(MH) prema EN ISO 11654 αw = 0,65(MH) prema EN ISO 11654
NRC = 0,65 prema ASTM C 423 NRC = 0,75 prema ASTM C 423

1,0 1,0
Baffeln 1200 x 300 mm Baffeln 1200 x 600 mm
0,8 apsorber 0,8
0,80
0,85 0,85 apsorber
stepen apsorpcije αp

stepen apsorpcije αp

0,75 0,75 0,75


razmak redova 600 mm razmak redova 1200 mm
Servis

0,6 0,6
0,65
0,4 0,4
0,45
0,35
0,2 0,30
praktični

praktični

0,2 0,30
0,20
0 0
125 250 500 1000 2000 4000 125 250 500 1000 2000 4000
frekvencija f (Hz) frekvencija f (Hz)

Apsorpcija zvuka EN ISO 354 Apsorpcija zvuka EN ISO 354


Pregled proizvoda

αw = 0,50(MH) prema EN ISO 11654 αw = 0,65(H) prema EN ISO 11654


NRC = 0,55 prema ASTM C 423 NRC = 0,65 prema ASTM C 423

95
THERMATEX®
Baffel Exclusive
Viseći apsorberi THERMATEX® Baffel Exclusive pružaju sasvim
novi kvalitet u pogledu dizajna i estetike. Akustična tkanina sa vidne
strane, štampana po volji korisnika, daje svakom prostoru jedinstven
izgled i istovremeno ispunjava najviše zahteve u pogledu prostorne
akustike.

Tehničke karakteristike
Klasa građevinskog materijala A2-s1, d0 prema SRPS EN 13501-1
Postojanost na vlagu do 95% relativne vlažnosti vazduha
Format Pravougaonik
Mere 1200 x 300 mm, 1200 x 600 mm
ostale dimenzije na upit
Debljina 50 mm
Težina / viseći apsorber max. veličine 1200 x 300 mm: 3,0 kg
1200 x 600 mm: 6,2 kg
Materijal okvira Aluminijum
Boja okvira Bela, RAL boje
Površinska obrada / Boja grafička štampa na voalu
Način kačenja sajle, industrijski sistem,
sistem profila
(nije obuhvaćeno isporukom)

Kačenje pomoću bočnih ušica (BAL) Kačenje pomoću Caddy-Clipa i gajke na ušici
ili pomoću navoja sa gornje strane (BAN)

sajla na ušici sajla na navoju sa


gornje strane

Kačenje pomoću sajli Kačenje pomoću V-profila

96
AMF THERMATEX®
Info proizvoda
Vrednosti apsorpcije zvuka

Specijalni proizvodi
1,0 Baffeln 1200 x 300 mm 1,0
1,00 1,00 1,00 Baffeln 1200 x 600 mm
0,8 0,90 0,90 0,90 apsorber 0,8 apsorber
stepen apsorpcije αp

stepen apsorpcije αp
0,6 razmak redova 300 mm 0,6
0,75
razmak redova 600 mm
0,4 0,55 0,4
0,35 0,40 0,35 0,35
praktični

praktični
0,2 0,2

0 0
125 250 500 1000 2000 4000 125 250 500 1000 2000 4000
frekvencija f (Hz) frekvencija f (Hz)

Apsorpcija zvuka EN ISO 354 Apsorpcija zvuka EN ISO 354

Sistemi
αw = 0,60(MH) prema EN ISO 11654 αw = 0,65(MH) prema EN ISO 11654
NRC = 0,65 prema ASTM C 423 NRC = 0,75 prema ASTM C 423

1,0 1,0
Baffeln 1200 x 300 mm Baffeln 1200 x 600 mm
0,8 apsorber 0,8
0,80
0,85 0,85 apsorber
stepen apsorpcije αp

stepen apsorpcije αp

0,75 0,75 0,75


razmak redova 600 mm razmak redova 1200 mm
Servis

0,6 0,6
0,65
0,4 0,4
0,45
0,35
0,2 0,30
praktični

praktični

0,2 0,30
0,20
0 0
125 250 500 1000 2000 4000 125 250 500 1000 2000 4000
frekvencija f (Hz) frekvencija f (Hz)

Apsorpcija zvuka EN ISO 354 Apsorpcija zvuka EN ISO 354


Pregled proizvoda

αw = 0,50(MH) prema EN ISO 11654 αw = 0,65(H) prema EN ISO 11654


NRC = 0,55 prema ASTM C 423 NRC = 0,65 prema ASTM C 423

97
Funkcionalni zid: AMF THERMATEX® zidni apsorber

Upotrebom zidnih apsorbera ostavljena je elegantna mogućnost naknadnog brzog i jednostavnog poboljšanja akustike
u prostoriji. Zidni apsorberi su naročito pogodni za prostorije za npr. sastanke, u kojima kako vizuelno, tako i akustički
podižu raspoloženje. Zidni paneli apsorbuju zvuk i sprečavaju trepereći eho između paralelnih bočnih zidova. Time se
umanjuje okolna buka, a govornici ne moraju da podižu glas da bi bili razumljivi. Presvučeni specijalnim akustičnim
voalom štampanim po želji korisnika, ova naročito efektivna akustična rešenja izgledom menjaju izgled zida. Montaža
zidnog apsorbera nije ništa zahtevnija od kačenja rama za slike.

98
THERMATEX® Line Modern

AMF THERMATEX®
THERMATEX® Line Modern sastoji se od mineralne ploče i
aluminijumskog okvira. Površina THERMATEX® Line Modern je
kaširana voalom u standardno beloj boji, ali se može naručiti i u
svim bojama ili štampanim motivima. Zidni panel se isporučuje u
komadu, spreman za montažu i montira se brzo i jednostavno pomoću
priloženog ekscentra i odgovarajućeg montažnog ključa. Mineralna
ploča sa akustičnim punjenjem na poleđini postiže izvanredne
rezultate u apsorpciji zvuka.

Info proizvoda
Tehničke karakteristike Završne obrade površina

Specijalni proizvodi
Postojanost na vlagu do 95% relativne vlažnosti vazduha Classic: presvučeno belim voalom
Format Pravougaonik Colour: presvučeno voalom u boji (crni, krem, sivi)
Mere max. 2400 x 1200 mm
Exclusive: presvučeno štampanim voalom
Debljina 43 mm
Težina 27,0 kg
Materijal okvira Aluminijum Montaža
Boja okvira Eloksirani aluminijum, RAL boje Zidni panel se isporučuje u jednom komadu spreman za montažu i
Način kačenja Ekscentrični držači može se montirati brzo i jednostavno pomoću ekscentra i priloženog
odgovarajućeg montažnog ključa.

Sistemi
Vrednosti apsorpcije zvuka prema EN ISO 354
(ispitivanje pojedinačnog apsorbera)

3,5 3,5

3,0 3,0
THERMATEX® Line Modern THERMATEX® Line Modern
Servis

3,12
3,01 2,91 3,07
Apsorpciona površina AObj / m2

Apsorpciona površina AObj / m2

2,5 2,5
1200 x 1200 mm 1200 x 2400 mm
2,0 2,0
1,54 1,48 1,52 1,54 2,13
1,5 1,5
1,14
1,0 0,54 1,0 1,17

0,5 0,5

0 0
125 250 500 1000 2000 4000 125 250 500 1000 2000 4000
frekvencija f (Hz) frekvencija f (Hz)
Pregled proizvoda

99
THERMATEX®
Soundmosaic
Inovativni THERMATEX® Soundmosaic je površinski zvučnik u
plafonskom rasteru, koji radi po principu oscilujuće membrane.
Plafonska ploča ima funkciju zvučnika koji vibrira uz pomoć
zvučnog modula na poleđini. Na osnovu površinskog prenošenja
zvuka THERMATEX® Soundmosaic obezbeđuje visok kvalitet zvuka
i razumljivost govora čak i na većim rastojanjima. Vidljiva strana
ploče se ne razlikuje od ostalih AMF THERMATEX® plafonskih ploča
i dostupna je u različitim završnim obradama. Ovakav nevidljivi
zvučnik se perfektno uklapa u prostor.

Tehničke karakteristike Završne obrade površina


Format: dužina x širina x debljina 140 x 140 x 24 mm Glatke površine, struktuirane i mikroperforirane površine,
Masa oko 270 g utisnute površine, bušene površine.
Radna temperatura 0° do 40° Celsius
Dozvoljena vlažnost vazduha 5% do 95% r.F. Montaža
Nazivno opterećenje 20 Watt (Sinus)
Kratkotrajno maksimalno opterećenje 40 Watt (Musik) Ugradnja je jednostavna kao kod svake druge Knauf AMF mineralne
Zaštita od preopterećenja regulisana temperatura, ploče. Pojedine ploče se međusobno povezuju uz pomoć opruga
od 30 Watti trajnog opterećenja, (najmanje dve opruge po ivici ploče). U zbiru je aktivno povezano
reverzibilno devet Knauf AMF plafonskih ploča, pored srednje ploče sa oscilujućom
Otpor 8Ω membranom još osam susednih ploča se integriše u prenošenje zvuka.
Frekventni opseg (± 3 dB) 130 Hz do 20.000 Hz*
Ugao delovanja 71 dB (1 Watt, 1 metar)**
Okvirne karakteristike pogledati dijagram

* Ograničeno područje frekvencije zahvaljujući


ugrađenim filterima za visoke frekvencije
** Merenje konusnog zvučnika ne odražava stvarnu
raspodelu zvučnog talasa od strane površinskih
Y
zvučnika. Preuzimanjem tih vrednosti i njihovom 80 dB
primenom u uobičajenim programima za
projektovanje ne mogu se precizno simulirati radne Knauf AMF Soundmosaic
karakteristike Knauf AMF Soundmosaic-a.
Jačina zvuka

70 dB

Konusni zvučnik

Debljina 15 mm, 19 mm 60 dB
(kod površina kaširanih voalom)
Raspoloživi formati
i obrade ivica Sistem C X
0m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rastojanje do središnje ose zvučnika
SK VT 15/24 VT-S 15/24

Molimo Vas obratite


pažnju na minimalne
količine i rokove isporuke

600 x 600 mm • • •
625 x 625 mm • • •
100
THERMATEX®

AMF THERMATEX®
Beamex sistem
THERMATEX® Beamex sistem je perfektno rešenje za sakrivenu montažu
dia-,video- i LCD-projektora. Aparat i kabal ostaju nevidljivi sa donje strane
i time ne ometaju prostorni izgled. Sofisticirana tehnika ovog plafonskog
elementa predviđa ugradnju plafonske ploče, iznad koje se nalaze uređaji
(npr. projektori), koja se po potrebi daljinskim upravljačem pomera na dole.

Info proizvoda
THERMATEX® Beamex sistem se kombinuje sa raznim AMF THERMATEX®
završnim obradama i omogućava veliku funkcionalnost i visokokvalitetnu
estetiku, a sve u cilju postizanje harmoničnog izgleda prostora.

Tehničke karakteristike Površinske obrade

Specijalni proizvodi
šine T15 mm ili 24mm širine THERMATEX® Acoustic
Iskorak 70 cm / 100 cm / 150 cm THERMATEX® Feinstratos
Max. opterećenje 20 kg
THERMATEX® Feinstratos mikroperforirani
Priključni napon 230 V/50 Hz
Ugradna visina min. 24 cm + visina projektora THERMATEX® Star
Težina oko 20 kg pri iskoraku od 70 cm (ostale površine raspoložive na upit)
Krajnji položaji precizno štelovanje
Daljinski upravljač uključen

Sistem C Vidljiva potkonstrukcija, ploče demontažne

Sistemi
Servis

Težina oko 20 kg pri iskoraku od 70 cm


Raspoloživi formati
Sistem C
Pregled proizvoda

i obrade ivica
SK VT 15/24 VT-S 15/24

Molimo Vas obratite


pažnju na minimalne
količine i rokove isporuke

600 x 600 mm • • •
625 x 625 mm • • •
101
102
AMF THERMATEX®
Info proizvoda
Specijalni proizvodi
AMF VENTATEC® i DONN®

Sistemi
šinski sistemi i potkonstrukcije
Moderne zgrade su kombinacija raličitih funkcionalnih oblasti, u kojima se u zavisnosti od zahteva bira odgovarajući konstruktivni sistem plafona. Vidljivo
ili skriveno dizajnirani Knauf AMF konstruktivni sistemi uklapaju se bez problema u arhitekturu prostora i po želji ostaju vidljivi ili skriveni. Jednostavna
montaža ispod postojećih primarnih konstrukcija i lako održavanje čine svaki naš sistem praktičnim plafonskim rešenjem.

Servis
Pregled proizvoda

103
AMF VENTATEC®, sistem potkonstrukcije Knauf AMF, spaja najbolji
kvalitet i visoku fleksibilnost – kako u proizvodnji i konstrukciji tako i u
celokupnom procesu logistike i razvoja. Time se postiže znatna ušteda
u vremenu i troškovima. Izvanredan kvalitet materijala u kombinaciji sa
preciznom proizvodnjom na najmodernijim postrojenjima obezbeđuju
konstantno visok kvalitet profila.

Osobine proizvoda/sistema i prednosti

Modularni sistem – Click (GK, SG)


Visoka stabilnost zahvaljujući rebru za ukrućenje i podužnom šavu
Stabilno povezivanje glavnih i poprečnih profila pomoću konektora od
plemenitog čelika
Jednostavno rukovanje i montaža
Čujni klik prilikom povezivanja potvrđuje sigurnu vezu komponenata
Široki spektar sistemskih ispitivanja za sve postojeće vrste primarnih
konstrukcija o koje se kači spušteni plafon prema aktuelno važećem
EN 1365-2 u vezi sa EN 1363-1.

Tipovi potkonstrukcije

AMF VENTATEC® potkonstrukcija raspoloživa je u sledećim varijantama:

sa naleganjem
VENTATEC® Performance T24
na dodir

sa naleganjem
VENTATEC® Performance T24 - HIGH
na dodir

VENTATEC® Performance T15 - HIGH na dodir

Interesuje Vas više o AMF VENTATEC® proizvodima?


Odgovore na pitanja u vezi izbora i primene sistema dobićete od nadležnog tehničkog savetnika!
Ostale informacije o AMF VENTATEC® ćete pronaći na www.knaufamf.com
104
bočno ojačanje
štampa

AMF THERMATEX®
Univerzalni glavni profil

univerzalni štanc
T24/38 Veznik
38

požarna perforacija
24

šav

Info proizvoda
Poprečni profil
bočno ojačanje

dugi T24/33 ili T24/38


univerzalni štanc
štampa

Specijalni proizvodi
šav
38
33

Klik veznik
24 24

kratki T24/33
33

Sistemi
24

Završni detalji Protivpožarna perforacija profila


Ušteda vremena prilikom rukovanja i montaže konektora (zahvaljujući AMF VENTATEC® glavni profil poseduje
univerzalnom štancu). Čujno povezivanje click-oprugom. Precizno protivpožarnu perforaciju radi kontrolisanog
postavljanje pomoću nitnovanih konektora od plemenitog čelika izduženja prilikom požara.
(nerđajući i trajno postojani).
Servis
Pregled proizvoda

Klik Klik – na dodir (SG) osnovni položaj ugradnje

Klik – sa naleganjem (GK) u slučaju požara


105
Integracijom dokazane DONN® DX tehnologije (renomiranog proizvođača
potkonstrukcije) je Knauf AMF svoju tržišnu poziciju dodatno ojačao. Sa
proširenom kompetencijom u području potkonstrukcije mi smo u mogućnosti
da ponudimo širok spektar celokupnih, uspešnih i sertifikovanih rešenja.
Osim toga, još fleksibilnija kompatibilnost sistema i veća raspoloživost
omogućuju optimalni servis za stručne preduzetnike, arhitekte i trgovce.

Osobine proizvoda/sistema i prednostI

Više stabilnosti, veća sigurnost, brža montaža


3-struki rebrasti dizajn
Novi završni detalj
Jasno čujna click-veza
Demontaža bez alata
Kompatibilno za sve aktuelne akustične plafonske ploče
Jednostavan pristup međuplafonskom prostoru

Tipovi potkonstrukcije

DONN® potkonstrukcija raspoloživa je u sledećim varijantama:

DONN® DX3 - DX24 Sistem sa 24 mm vidljivom površinom


DONN® DX24 KB Antikorozioni sistem sa 24 mm vidljivom površinom
DONN® DX Fineline Uski profil sa 6,5 mm vidljivim kanalom
® Sistem sa 15 mm vidljivom površinom
DONN DX15
DONN® DX35 Sistem sa 35 mm vidljivom površinom
DONN® VM Skrivena potkonstrukcija
DONN® VM-DX Skrivena potkonstrukcija (demontažne ploče)
DONN® VM-DCS Skrivena potkonstrukcija (demontažne ploče)
® Profil za velike raspone visine 70 mm, 24 mm vidljiva površina
DONN DX Espace
® Sistem slobodnog raspona za hodnike
DONN DC Espace
DONN® VIC 120 Sistem za velike raspone do 6,5 m
DONN® VIC 80/VIC 88 Sistem za velike raspone do 5 m
DONN® DP Bandraster Bandraster sistem
® Plafonska potkonstrukcija za pričvršćivanje gipskartonskih ploča
DONN Rapid’Fix

Interesuje Vas više o DONN® proizvodima?


Više informacija u vezi DONN® proizvodnog programa
naći ćete na www.knaufamf.com
106
Z

AMF THERMATEX®
Glavni profil

T24/38
Podužni veznik
38

trostruko rebro za ukrućenje

24

Info proizvoda
Z
Poprečni profil

dugi T24/32

Specijalni proizvodi
32

Klik veznik
24

trostruko rebro za ukrućenje


kratki T24/25

Z
25

Sistemi
24

Završni detalji Protivpožarna perforacija


Poprečni profili naleganjem preklapaju noseće profile. DONN® DX24 noseći profili imaju protivpožarnu
Tako se sprečava rotacija poprečnih profila a prelaz perforaciju, koja u slučaju požara omogućuje
poprečni profil – noseći profil dobija profesionalni izgled širenje metala. Zahvaljujući ciljanoj deformaciji
Servis

bez vidljivih ivica čelika na spoju. protivpožarne perforacije, plafonske ploče ostaju
pravilno da leže na potkonstrukciji.

Z
Pregled proizvoda

107
Sistem C
Vidljiva konstrukcija

Konstrukcija Pregled priozvoda i završnih površina


U sistemu C se vidljiva konstrukcija koristi kao aktivan elemenat prilikom THERMATEX® Schlicht
oblikovanja plafona. Verzija sa ravnim ivicama (SK) podrazumeva plafonske THERMATEX® Feinstratos/-mikroperforirani
ploče koje leže u istom nivou sa konstrukcijom, dok upuštena varijanta THERMATEX® Laguna/-mikroperforirana
(VT) naglašava raster i time modularnu strukturu. Zahvaljujući efikasnom THERMATEX® Star
konstruktivnom sistemu omogućena je brza i jednostavna montaža i THERMATEX® Mercure
demontaža, a time i uprošćeno održavanje objekta i pristup međuplafonskom THERMATEX® Feinfresko
prostoru. Brojne međunarodne dozvole i atesti potvrđuju odlične karakteristike THERMATEX® Fresko
ove plafonske konstrukcije, koja pruža mnoštvo prednosti i kreira zanimljiv THERMATEX® Acoustic
izgled plafona u prostorijama. THERMATEX® dB Acoustic 24/30 mm
THERMATEX® Alpha / Alpha u boji
THERMATEX® Alpha ONE
THERMATEX® Thermofon
THERMATEX® Silence
THERMATEX® Acoustic RL
THERMATEX® Thermaclean S
THERMATEX® Aquatec
THERMATEX® Varioline
Tipovi potkonstrukcije THERMATEX® Symetra

Za sistem C sa vidljivom potkonstrukcijom postoje sledeće mogućnosti:

sa naleganjem
VENTATEC® Performance T24
na dodir

sa naleganjem
VENTATEC® Performance T24 - HIGH
na dodir

VENTATEC® Performance T15 - HIGH HIGH na dodir

DONN® DX3 - DX24 Sistem sa 24 mm vidljivom površinom


® Antikorozioni sistem sa 24 mm vidljivom površinom
DONN KB - DX24
DONN® DX Fineline Uski profil sa 6,5 mm vidljivim kanalom
® Sistem sa 15 mm vidljivom površinom
DONN DX15
DONN® DX35 Sistem sa 35 mm vidljivom površinom

108
AMF THERMATEX®
6

SK

9
8

Info proizvoda
7

1
5

VT - S15 / 24
4

Specijalni proizvodi
X

Potrošnja materijala (orijentacione vrednosti bez rastura)

Potrebni materijal za Sistem C (po m2)

312,5 x 1250

Sistemi
600 x 1200

625 x 1250

300 x 1200

400 x 1200
Raster u mm
600 x 600

625 x 625

Y
X

Važi za sistem profila T15, T24, T35 i Fineline

1 Knauf AMF mineralna ploča kom 2,78 2,56 1,39 1,28 2,78 2,56 2,09
2 T-glavni profil – 3600 odn. 3750 m' 0,84 0,80 0,84 0,80 0,84 0,80 0,84
3 T-poprečni profil – 1200 odn. 1250 m' 1,67 1,60 1,67 1,60 3,34 3,20 2,50
4 T-poprečni profil – 600 odn. 625 m' 0,84 0,80 – – – – –
5 RWL obodni profil m' 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
SoS brza vešaljka sa omčom na gornjem delu ili
Servis

6 kom 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67


alternative
7 DFK pritisna opruga (opciono) kom 5,56 5,12 2,78 2,56 5,56 5,12 4,16
8 Rastojanje vešaljki m 1,25 1,20 1,25 1,20 1,25 1,20 1,25
9 Rastojanje glavnih profila m 1,20 1,25 1,20 1,25 1,20 1,25 1,20

Raspoloživi formati Sistem C


Pregled proizvoda

i obrade ivica SK VT 15/24 VT-S 15/24 VT-S15F

Obratite pažnju na minimalne


količine i rokove isporuke

Svi raspoloživi formati • • • •

Sveobuhvatne informacije o našim konstruktivnim sistemima naći ćete u našim uputstvima za montažu.
109
Sistem C
Vidljiva konstrukcija

Konstrukcija za
THERMATEX® SF Acoustic

Konstrukcija Pregled priozvoda i završnih površina


Kod akustičnog plafona THERMATEX SF Acoustic profili su nevidljivi
®
THERMATEX® SF Acoustic
zahvaljujući specijalnoj obradi ivica ploča tako da konstrukcija ostaje THERMATEX® Varioline SF
bezmalo u potpunosti pokrivena, izuzimajući 7 mm široku osenčenu
fugu. Montaža je izuzetno jednostavna: ploče se ubacuju sa donje strane
u postojeću konstrukciju od T24 profila. Na taj način se dobija plafon sa
Prednosti sistema THERMATEX® SF Acoustic
minimalnom ugradnom visinom (od 75 mm pa naviše) koji je pogodan elegantna optika
za primenu kod renoviranja objekata. minimalna visina spuštanja (od 75 mm, zavisno od tipa vešaljke)
jednostavna revizija
Osim toga, postignut je homogen izgled, jer je površina plafona visokokvalitetne plafonske ploče
prekinuta jedino uskom osenčenom fugom. dobra zvučna izolacija Dn,f,w = 38 dB prema EN 20140-9

Tipovi potkonstrukcije

Za sistem C sa vidljivom potkonstrukcijom postoje sledeće mogućnosti:

VENTATEC® Performance T24 sa naleganjem

DONN® DX3 - DX24 Sistem sa 24 mm vidljivom površinom

110
10

AMF THERMATEX®
7
8

5 4
6

Info proizvoda
2

Y
X

Poprečni presek veze sa


zidom i širina fuge
Profil T24/38

Specijalni proizvodi
12 20

20 20 osenčena fuga = 7,0 mm

Potrošnja materijala (orijentacione vrednosti bez rastura)

Potrebni materijal za Sistem C (po m2)

600 x 600

625 x 625
Y

Sistemi
X Raster u mm

1 AMF THERMATEX® mineralna ploča kom 2,78 2,56


2 T-glavni profil T24/38 – 3600 odn. 3750 m' 0,84 0,80
3 T-poprečni profil T24/33 – 1200 odn. 1250 m' 0,84 0,80
4 T-poprečni profil T24/33 – 600 odn. 625 m' 1,67 1,60
5 SoS brza vešaljka sa omčom na gornjem delu ili alternative kom 0,84 0,80
6 STRWL obodni profil 20/20/12/20 m' 0,60 0,60
Servis

7 Rastojanje vešaljki m 1,00 1,00


8 Rastojanje glavnih profila m 1,20 1,25
9 Rastojanje za pričvršćenje obodnog profila m 0,40 0,40
10 RF obodna opruga kom 0,60 0,60

Raspoloživi formati Sistem C


Pregled proizvoda

i obrade ivica SF
(podužno) (čeono)

Obratite pažnju na minimalne


količine i rokove isporuke

600 x 600/625 x 625 mm •

Sveobuhvatne informacije o našim konstruktivnim sistemima naći ćete u našim uputstvima za montažu.
111
Sistem F
Samonosivi sistem

Konstrukcija Pregled priozvoda i završnih površina


Sistem F - samonosivi sistem je sa rasponima do 2,50 m naše THERMATEX® Schlicht
idealno rešenje za hodnike. Njega karakteriše brza i efikasna THERMATEX® Feinstratos/-mikroperforirani
montaža, kao i kasniji jednostavan pristup međuplafonskom THERMATEX® Star
prostoru, budući da su pojedinačne ploče lako demontažne, THERMATEX® Mercure
zavisno od vrste konstrukcije. Ploče obostrano naležu na obodne THERMATEX® Acoustic
profile, što plafon zahvaljujući malom udelu fuga čini velikim i THERMATEX® dB Acoustic 24 mm
homogenim. Hodnik je vizuelno otvoren i dobija visoko kvalitetan THERMATEX® Alpha HD
izgled. THERMATEX® Kombimetall
THERMATEX® Varioline Acoustic
THERMATEX® Symetra Rg 4-16/4x4

Za samonosivi sistem F postoje sledeće mogućnosti:

DONN® DC Espace samonosivi sistem za hodnike

112
GN - U
GN - Z

GN - U
GN - Z

SK VT SK V

AMF THERMATEX®
SK VT SK VT

2b
1 3

2a

Y
X
AW - T24/38

Info proizvoda
AW - T24/38 4

SK VT

Varijanta Sistem F1
SK VT
2a 1
3

2a

Specijalni proizvodi
X

VT24 SK

Varijanta Sistem F2
VT24 SK

SK VT SK

Potrošnja materijala (orijentacione vrednosti bez rastura)


SK VT SK

Potrebni materijal za Sistem F (po m2)

Sistemi
312,5 x 1600

312,5 x 1800

312,5 x 2000

312,5 x 2500
300 x 1600

300 x 1800

300 x 2000

300 x 2500

400 x 1600

400 x 1800

400 x 2000

400 x 2500
Y
Raster u mm
X

1 Knauf AMF mineralna ploča kom 2,08 1,85 1,67 1,34 2,00 1,78 1,60 1,28 1,56 1,39 1,25 1,00

2a PQT-glavni i PQZ poprečni profil za varijante F1, F2 i F3 m' 3,34 3,34 3,34 3,34 3,20 3,20 3,20 3,20 2,50 2,50 2,50 2,50

2b Alternativno PQU glavni profil za varijantu F1 m' 6,68 6,68 6,68 6,68 6,40 6,40 6,40 6,40 5,00 5,00 5,00 5,00

3 Veza sa zidom m' 1,50 1,33 1,20 0,96 1,50 1,33 1,20 0,96 1,50 1,33 1,20 0,96

4 Ukrućenje na zid (opciono) kom 4,16 3,70 3,34 2,63 4,00 2,53 3,20 2,56 3,12 2,78 2,50 2,00
Servis

Obavezno poštovati tabelu sa rasponima profila!

Raspoloživi formati Sistem F

i obrade ivica SK (podužno) VT (podužno) GN (podužno) AW (podužno)

Obratite pažnju na minimalne


Pregled proizvoda

količine i rokove isporuke

T-Profil T-Profil Z-Profil U-Profil T-Profil


Sistem F1 – – • –
Sistem F2 – – – •
Sistem F3 • • – –

Sveobuhvatne informacije o našim konstruktivnim sistemima naći ćete u našim uputstvima za montažu.
113
114
AMF THERMATEX®
VT24 SK

SK VT SK

2a

3
1

Info proizvoda
2a

Specijalni proizvodi
Varijanta Sistem F3

Sistemi
Širina ploče (mm) 300 i 312,5 mm
Površinska težina (kg/m²) 4,0 5,0 6,0 7,5 8,5 9,5

Profil Visina (mm) Težina (kg/Ifm) max. raspon (mm)

T24/70 70 0,75 2500 2500 2460 2360 2310 2260

T24/38 38 0,35 1530 1460 1400 1340 1300 1270

P Z19/70 70 0,55 2470 2440 2360 2260 2200 2150

P Z19/50 50 0,45 2160 2070 2000 1910 1850 1810


Servis

P Z19/40 40 0,40 1870 1790 1720 1650 1600 1560

P U10/50 50 0,35 2350 2250 2160 2060 2000 1960

P U12/38 38 0,45 2200 2110 2040 1940 1890 1850

Tabela sa opterećenjima podrazumeva maksimalni ugib od 1mm.

Profil max. raspon (mm) Profil max. raspon (mm)


Pregled proizvoda

Površinska težina (kg/m²) 5,0 6,0 9,5 Površinska težina (kg/m²) 5,0 6,0 9,5

RW L 19/24 d = 0,5 mm 1700 1500 1200 SRW L 25/15/8/15 d = 0,5 mm 1400 1300 –

RW L 24/24 d = 0,5 mm 1700 1500 1200 SRW L 20/20/20/20 d = 0,7 mm 1800 1500 1200

RW L 31/31 d = 1,0 mm 2500 2500 2500 SRW L 25/15/10/15 d = 1,0 mm 1900 1600 1300

RW L 40/30 d = 1,0 mm 2500 2500 2500 SRW L 42/20/23/24 d = 1,5 mm 2500 2500 2500

115
Sistem I
Paralelna bandraster
konstrukcija

Konstrukcija Pregled priozvoda i završnih površina


Sistem I je paralelno naglašena plafonska konstrukcija sa vidljivim THERMATEX® Schlicht
glavnim profilima, prilagođena arhitekturi i građevinskom rasteru THERMATEX® Feinstratos/-mikroperforirani
objekta. Za Bandraster profile se mogu priključiti laki pregradni THERMATEX® Star
zidovi, što omogućuje fleksibilnu podelu prostora. Poprečno ukrućenje THERMATEX® Mercure
plafonskih ploča se izvodi vidljivim ili skrivenim poprečnim profilima. THERMATEX® Acoustic
Plafonske ploče dizajniramo prema izboru tako da su demontažne ili THERMATEX® dB Acoustic 24 mm
ne i time, pored individualnog dizajna, pružamo visoku funkcionalnost THERMATEX® Alpha HD
plafona. THERMATEX® Kombimetall
THERMATEX® Varioline Acoustic
THERMATEX® Symetra Rg 4-16/4x4

Za sistem I paralelna bandraster konstrukcija postoje sledeće mogućnosti:

DONN® DP Bandraster Sistem Bandraster

116
GN - U
GN - Z

SK VT SK VT

GN - U AW - T24/38

GN - Z

SK VT

SK VT SK VT

AMF THERMATEX®
9 5

3a
7
8
1

Varijanta Sistem
GN - Z AW - T24/38

6 I 2
SK VT 15 / 24

4 SK VT SK

10
X

Info proizvoda
Varijanta Sistem I 1 AW - T24/38

Varijanta Sistem I 3


Potrošnja materijala (orijentacione vrednosti bez rastura)
SK VT

Potrebni materijal za Sistem I (po m2)

Specijalni proizvodi
312,5 x 1800

312,5 x 2000

312,5 x 2500
300 x 1800

300 x 2000

300 x 2500

400 x 2000

400 x 2500
Y
Raster u mm
X

1 Knauf AMF mineralna ploča kom 1,85 1,67 1,33 1,78 1,60 1,28 1,25 1,00
2 Bandraster glavni profil (I1 i I2) PH 50/100/150 m‘ 0,56 0,50 0,40 0,56 0,50 0,40 0,50 0,40

T-glavni profil (I3) PH T24/38 m‘ 0,56 0,50 0,40 0,56 0,50 0,40 0,50 0,40
3a PQT/Z-poprečni profil (jednodelni) m‘ 3,33 3,33 3,33 3,20 3,20 3,20 2,50 2,50
GN - Z AW - T24/38

PQU-poprečni profil dvodelni (U-profil) m‘ 6,67 6,67 6,67 6,40 6,40 6,40 5,00 5,00
4 RW L obodni profil m‘ 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

Sistemi
SK VT 15 / 24

5 RF obodna opruga kom 0,17 0,15 0,12 0,17 0,15 0,12 0,15 0,12
Vešaljka npr. nonijus/brza vešaljka DoS sa omčom na gornjem kraju odn.
6 kom 0,45 SK
0,40 VT
0,32 SK
0,45 0,40 0,32 0,40 0,32
alternative
Rastojanje vešaljki prema DIN 18168 opciono (zavisno od vešanja i
7 m 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
sistema)
8 PRB Obodno ukrućenje Bandraster profila kom 0,15 0,14 0,12 0,23 0,14 0,12 0,14 0,12
9 Nonijus bočno ukrućenje kom 0,31 0,28 0,22 0,31 0,28 0,22 0,28 0,22
10 PHV veznik za PH 50/100/150 kom 0,15 0,14 0,12 0,15 0,14 0,12 0,14 0,12
Servis

Obavezno poštovati tabelu sa rasponima profila (pogledati str.115). Pažljivo odabrati sistem vešanja glavnih profila i njihovu potrebnu nosivost. Kod
upotrebe nonijus vešaljki obavezna je upotreba po 2 osigurača (Sti) po vešaljki. Tabela važi za sisteme I1 - I3.

Raspoloživi formati Sistem I

i obrade ivica SK (podužno) VT (podužno) GN (podužno) AW (podužno)

Obratite pažnju na minimalne


Pregled proizvoda

količine i rokove isporuke

T-Profil T-Profil Z-Profil U-Profil T-Profil


Sistem I1 – – • –
Sistem I2 – – – •
Sistem I3 • • • –

Sveobuhvatne informacije o našim konstruktivnim sistemima naći ćete u našim uputstvima za montažu.
117
Sistem A
Skrivena potkonstrukcija

Konstrukcija Pregled priozvoda i završnih površina


Sistem A podrazumeva oslanjanje na skrivene profile THERMATEX® Schlicht
konstrukcije. Plafonske ploče u različitim konstruktivnim THERMATEX® Feinstratos/-mikroperforirani
varijantama mogu da se ugrade tako da budu demontažne THERMATEX® Star
ili ne. Međuplafonski prostor, u zavisnosti od individualnih THERMATEX® Mercure
potreba, ostaje pristupačan ili nepristupačan. Zahvaljujući THERMATEX® Acoustic
skrivenoj potkonstrukciji nastaje diskretan, miran izgled, što THERMATEX® Alpha HD
značajno doprinosi jednostavnom izgledu plafona. THERMATEX® Aquatec
THERMATEX® Symetra Rg 4-16
THERMATEX® Symetra Rg 4-10
THERMATEX® Symetra Rg 2,5-10
THERMATEX® Symetra Rg 4-16/4x4

Za sistem A sa skrivenom potkonstrukcijom postoje sledeće mogućnosti:

DONN® VM skrivena potkonstrukcija (ploče demontažne)


® skrivena potkonstrukcija (ploče demontažne)
DONN VM-DX
® skrivena potkonstrukcija (ploče demontažne)
DONN VM-DCS

AMF VENTATEC® skrivena potkonstrukcija (ploče demontažne)

118
GN - Z

AMF THERMATEX®
GN - Z

6 7
8 AW - T24/38

5
2
AW - T24/38

4
Varijanta Sistem A1

Info proizvoda
3
Y AW - T24/38

X
AW - Stufen-Z

Varijanta Sistem A2
Varijanta Sistem A3

Specijalni proizvodi
AW - Stufen-Z

Potrošnja materijala (orijentacione vrednosti bez rastura)


AW - Stufen-Z

Potrebni materijal za Sistem A2 (po m )2

312,5 x 1250
300 x 1200
Y
600 x 600

625 x 625

Raster u mm
X

Sistemi
1 Knauf AMF mineralna ploča kom 2,78 2,56 2,78 2,56
2 T-glavni profil T24/38 – 3750 m' 1,67 1,60 3,34 3,20
3 L-poprečni profil - PQL 600/625 odn. PQL 300/312,5 kom 5,56 5,12 5,56 5,12
4 Distancer - DI 600/625 odn. 300/312,5 (distancer za svaku drugu ploču) kom 1,39 1,28 2,78 2,56
5 SoS, SoH ili alternative kom 1,39 1,28 2,78 2,56
6 RW L obodni profil m' 0,60 0,60 0,60 0,60
7 RF obodna opruga kom 0,30 0,30 0,30 0,30
8 Rastojanje glavnih profila max. m 0,60 0,63 0,30 0,32
Servis

9 Rastojanje vešaljki m 1,20 1,25 1,20 1,25

Sistem A
Raspoloživi formati
i obrade ivica GN/GN AW/GN AW/GN
Pregled proizvoda

Obratite pažnju na minimalne


količine i rokove isporuke

Sistem A1 • – –
Sistem A2 – • –
Sistem A3 – – •

Sveobuhvatne informacije o našim konstruktivnim sistemima naći ćete u našim uputstvima za montažu.
119
Sistem
F30 Uno

Konstrukcija Standardne površine


Sistem F30 Uno je samostalni protivpožarni plafon. On pruža THERMATEX® F30 UNO voal
sigurnu zaštitu od požara koji nastaje odozgo ili odozdo. THERMATEX® F30 UNO Feinstratos mikroperforirani
U slučaju da se požar širi iz međuplafonskog prostora,
THERMATEX® F30 UNO Star
evakuacioni putevi ispod plafona ostaju bez dima i povišene
temperature. U slučaju širenja požara odozdo, instalacije u Metal beli sličan RAL9010 gladak
međuplafonskom prostoru ostaju zaštićene i sprečava se širenje Metal beli sličan RAL9010 perforirani
požara. Naši plafoni garantuju već provereni kvalitet u pogledu ostale površine na upit
apsorpcije zvuka i zvučne izolacije. Takođe se ne odričemo
zahtevnog dizajna, jer se sistem F30 Uno kombinuje sa skoro
svim površinskim obradama ploča i na taj način nudi veliku Samostalna otpornost na
slobodu oblikovanja. požar prema DIN 4102

Interesuje Vas više o sistemu F30 Uno?


Odgovore na pitanja u vezi izbora i primene sistema dobićete od nadležnog tehničkog savetnika!
Ostale informacije ćete pronaći na www.knaufamf.com
120
Sistem

AMF THERMATEX®
F30 Dual + Metal

Info proizvoda
Specijalni proizvodi
Konstrukcija Standardne površine
Samostalni plafon otporan na požar Sistem F30 Dual + Metal Metal beli sličan RAL 9010 gladak
ispunjava sve zahtevane klasifikacije građevinskih elemenata prema Metal beli sličan RAL 9010 perforirani
DIN 4102 i EN 1364-2, kako u sluöaju požara iz međuplafonskog Ostale površine na upit

Sistemi
prostora (odozgo) tako i prilikom požara u korisničkom prostoru-
odozdo. Ugradnjom ovog tipa plafona se vodi računa o često
zapostavljenim opasnostima od požara uzrokovanih gorenjem lako Samostalna otpornost na
zapaljivih materijala kao što su eletrični kablovi, cevi i vodovi za požar prema DIN 4102
prenos podataka u međuplafosnkom prostoru. Plafonski elementi
se – iako velikih raspona –zahvaljujući stepenastim profilima na
masivnim ili lakim pregradnim zidovima, montiraju brzo i jednostavno.
Time ovaj sistem od gotovih elemenata omogućuje brzu montažu uz
uštedu vremena i novca. Ako neko želi individualni dizajn površine
dodavanjem svetlosnih elemenata, imamo u ponudi proverene sisteme
Servis

osvetljenja otporne na požar. Na taj način dobijate prostore koje pored


bezbednosti zadovoljavaju i visoke estetske zahteve.
Pregled proizvoda

Interesuje Vas više o sistemu F30 Dua + Metall?


Odgovore na pitanja u vezi izbora i primene sistema dobićete od nadležnog tehničkog savetnika!
Ostale informacije ćete pronaći na www.knaufamf.com
121
Opšte smernice za
rukovanje i pravne pouke
Predmerski tekstovi Uslovi montaže
i tehničke podloge
Knauf AMF ploče mogu da se postave tek nakon završetka radova
Predmerske tekstove vezane za malterisanja ili krečenja, nakon ugradnje vrata ili prozora i njihovog
Knauf AMF plafonske sisteme zastakljivanja i kada je prostorija suva. Montaža se vrši pri uobičajenoj
možete zatražiti na: temperaturi prostorije (uslovi koji odgovaraju upotrebi objekta). Pre
početka montaže plafona preporučujemo merenja u pogledu vlažnosti
Tel.: +381 (0)11 344 16 13 i temperature. Pri relativnoj vlažnosti vazduha preko 70% se ne
e-mail: popovic.dejan@knaufamf.com preporučuje početak montaže.

ili na Internet strani: Transport i skladištenje


www.knaufamf.com
Ploče se moraju zaštititi od vlage već prilikom transporta i prilikom
skladištenja pre upotrebe. Takođe se treba voditi računa o odgovarajućoj
Opširne informacije vezane za predmerske tekstove možete takođe podlozi koja treba da bude čista, suva i ravna (polaganje paketa celom
naći na našoj web-stranici u području servisa ili lično preko našeg svojom površinom na podlogu) da bi se sprečile moguće nečistoće
tehničkog odeljenja. Tehničko savetovanje, izveštaji kao i ostala i oštećenja. Voditi računa o tome da se ne montiraju ploče različitih
dokumenta (listovi sa konstruktivnim sistemima, predmerskim proizvodnih datuma/serija u istoj prostoriji.
tekstovima i montažom, atesti, uzorci itd.) možete dobiti na zahtev.
Kod svih Knauf AMF sistema, koji podležu pravilima građevinske
inspekcije preporučujemo lično savetovanje!

122
AMF THERMATEX®
Info proizvoda
Proračun potrošnje materijala

Uputstva za proračun potrošnje materijala moraju se poštovati. Oni se zasnivaju na isključivoj upotrebi Knauf
kod različitih konstruktivnih sistema: AMF proizvoda i sistemskih delova, čije je zajedničko usklađeno
delovanje potvrđeno internim i eksternim ispitivanjima. Zato je kod
navedene vrednosti potrošnje u tabelama materijala su kombinacija sa tuđim proizvodima ili sistemskim delovima izuzeta
neobavezujuće, orijentacione vrednosti bez rastura. Mogu se bilo koja garancija ili odgovornost. Dalje se mora voditi računa o
pojaviti odstupanja koja se odnose na konkretne objekte. Dodatna tome da se ne smeju mešati materijali iz različitih proizvodnih serija
opterećenja od rasvete, izolacionh materijala itd. moraju biti posebno (datum/broj proizvoda). Moguće su tehničke promene bez prethodnog

Specijalni proizvodi
okačena. Visina i debljina materijala T-profila kao i obodnih profila se obaveštenja. Za ostalo važe naši opštii uslovi prodaje, isporuke i
prilagođava rasponu, težini i formatu ploče. plaćanja. Najaktuelnije tehničke podatke i informacije pronaći ćete u
tehničkim listovima pod www.knaufamf.com.
Naručite naš tehnički list.
Ovaj katalog prestaje da važi nakon pojavljivanja novog izdanja.
PRAVNE POUKE Moguće su greške, kao i greške prilikom štampanja.

Na osnovu razlika u boji i kvalitetu izazvanih štampom u datom


katalogu su moguća odstupanja od originalnog proizvoda. Izbor
proizvoda bi stoga uvek trebalo da bude na osnovu originalnog
uzorka. Svi podaci i tehničke informacije u ovoj brošuri ili drugim

Sistemi
izdanjima, koji se odnose na Knauf AMF plafonske sisteme, zasnivaju
se na rezultatima ispitivanja koji su postignuti u laboratorijskim
uslovima. Odgovornost je na klijentu da takve podatke i informacije
upotrebi za specifične oblasti primene. Svi podaci odgovaraju stanju
tehnike. Svi sistemsko relevanti atesti, potvrde i uputstva za montažu

Servis
Pregled proizvoda

123
Pregled proizvoda
završne površine
Oblast primene Proizvod Optika Debljina (mm) Strana

Klasika THERMATEX Schlicht


®
glatka 15, 19 22
THERMATEX Laguna
®
sa nanetim slojem 15 23
THERMATEX® Feinstratos peskarena 15, 19 24
THERMATEX® Laguna mikroperforirana sa nanetim slojem perforirana 15 25
THERMATEX® Feinstratos mikroperforirani peskarena mikroperforirana 15, 19 26
THERMATEX® Star mikroperforirana 15, 19 27
THERMATEX® Mercure sa strukturom 15, 19 28
THERMATEX Feinfresko
®
sa strukturom 15, 19 29
THERMATEX® Fresko sa strukturom 15, 19 30

Akustika THERMATEX® Alpha ONE presvučena voalom 24 34


THERMATEX Alpha
®
presvučena voalom 19 35
THERMATEX Alpha crna
®
presvučena voalom 19 36
THERMATEX® Alpha krem, srebrna presvučena voalom 19 37
THERMATEX Alpha HD
®
presvučena voalom 19, 30, 35 38
THERMATEX® Silence presvučena voalom 43 39
THERMATEX Thermofon
®
presvučena voalom 15 40
THERMATEX® SF Acoustic presvučena voalom 24 41
THERMATEX Acoustic
®
presvučena voalom 19 42
THERMATEX® dB Acoustic (24 mm) presvučena voalom 24 43
THERMATEX dB Acoustic (30 mm)
®
presvučena voalom 30 44
THERMATEX® Acoustic RL presvučena voalom 19 45

Higijena THERMATEX® Aquatec presvučena voalom 19 53


THERMATEX Aquatec Hygena
®
presvučena voalom 19 54
THERMATEX® Thermaclean S presvučena voalom i folijom 15 55
THERMATEX Acoustic Hygena
®
presvučena voalom 19 56
THERMATEX® Alpha Hygena presvučena voalom 19 57
THERMATEX Thermofon Hygena
®
presvučena voalom 15 58
THERMATEX Schlicht Hygena
®
glatka 15, 19 59

Dizajn THERMATEX® Varioline Metall štampana 19 64


THERMATEX® Varioline Acoustic Metall štampana 19 65
THERMATEX Varioline SF Metall
®
štampana 24 66
THERMATEX® Varioline Drvo štampana 19 67
THERMATEX Varioline Acoustic Drvo
®
štampana 19 68
THERMATEX® Varioline SF Drvo štampana 24 69
THERMATEX Varioline Motiv
®
štampana 19 70
THERMATEX® Varioline Acoustic Motiv štampana 19 71
THERMATEX Varioline SF Motiv
®
štampana 24 72
THERMATEX® Varioline Urban Style štampana 19 73
THERMATEX Varioline Acoustic Urban Style
®
štampana 19 74
THERMATEX Varioline SF Urban Style
®
štampana 24 75
THERMATEX® Symetra Rg 4-16 pravilno perforirana 19 76
THERMATEX Symetra Rg 4-10
®
pravilno perforirana 19 77
THERMATEX® Symetra Rg 2,5-10 pravilno perforirana 19 78
THERMATEX Symetra Rg 4-16/4x4
®
pravilno perforirana 19 79
THERMATEX® Symetra RS 15-20 perforirana 19 80
124 THERMATEX Kombimetall
®
glatka, perforirana 21 81
Pregled proizvoda
specijani proizvodi

AMF THERMATEX®
Info proizvoda
Specijalni proizvodi
Proizvod Izgled Oblik Ram Debljina (mm) Strana

kaširani voal, boja bela, Pravougaoni konveksan,


THERMATEX® Sonic arc Beli, ostale RAL boje na upit 35 86
crna, krem, srebrna Pravougaoni konkavan
Pravougaoni, kružni, ovalni,
kaširani voal, boja bela, Bez rama, ivice presvučene
THERMATEX® Sonic element heksagonalni, trapez, 40 87

Sistemi
crna, krem, srebrna voalom, bele, ostale boje
trougao, proizvoljna forma
kaširani voal, boja bela,
THERMATEX® Sonic modern crna, krem, srebrna, Pravougaoni Alu eloksirana, RAL boje 43 88
grafička štampa
kaširani voal, boja bela,
THERMATEX® Sonic sky Pravougaoni, trougao, trapez Bela, RAL boje 40 89
crna, krem, srebrna

kaširani voal, Pravougaoni, 1200 x 300 mm,


THERMATEX® Baffel Classic Bela, RAL boje 50 92
boja bela 1200 x 600 mm
Servis

kaširani voal Pravougaoni, 1200 x 300 mm,


THERMATEX® Baffel Colour Bela, RAL boje 50 94
u boji 1200 x 600 mm

kaširani voal, Pravougaoni, 1200 x 300 mm,


THERMATEX® Baffel Exclusive Bela, RAL boje 50 96
grafička štampa 1200 x 600 mm

kaširani voal, boja bela,


THERMATEX® Line Modern crna, krem, srebrna, Pravougaoni Alu eloksirana, RAL boje 43 99
grafička štampa
Pregled proizvoda

AMF THERMATEX®
600 x 600 mm,
THERMATEX Soundmosaic
®
kaširana voalom i u – 24 100
625 x 625 mm
standardnim površinama

AMF THERMATEX®
600 x 600 mm,
THERMATEX® Beamex System kaširana voalom i u Bela, RAL boje – 101
625 x 625 mm
standardnim površinama

125
126
127
Pregled proizvoda Servis Sistemi Specijalni proizvodi Info proizvoda AMF THERMATEX®
Servis, podrška, logistika –
odgovorni centar u Evropi uz
prodajnu mrežu širom sveta

Knauf AMF d.o.o.


Bul.kralja Aleksandra 294/1
SRB - 11000 Beograd, Srbija
Tel.: +381 (0) 11 / 344 16 13
Fax: +381 (0) 11 / 344 16 20
popovic.dejan@knaufamf.com
www.knaufamf.com

Knauf AMF GmbH & Co. KG


Elsenthal 15, 94481 Grafenau
Nemačka
Tel.: +49 8552 422-0
Fax: +49 8552 422-30
info@knaufamf.com
www.knaufamf.com

Specijalista za akustične plafone - firma Knauf AMF , zahvaljujući razgranatom Knauf AMF Deckensysteme GmbH
9702 Ferndorf 29
tehničkom servisu i prodajnoj mreži , nudi objektno orijentisana rešenja i pravovremena Austrija
Tel.: +43 4245 2001-0
savetovanja za arhitekte, stručne preduzimače, investitore i trgovce građevinskim info@knaufamf.at
materijalom. Sa nama ste uvek jedan korak ispred svih!
Knauf AMF GmbH & Co. KG
Metallstraße 1, 41751 Viersen
Ne garantujemo za podatke. Moguće su izmene. 05 / 2019 Nemačka
Tel.: +49 2162 957-0
info@knaufamf.de

Knauf AMF Plafonds et Systèmes


9, rue des Livraindières, 28100 Dreux
Francuska
Tel.: +33 237 3850-50
info@knaufamf.fr

Knauf AMF Ceilings Ltd.


1 Swan Road, South West Industrial Estate,
Peterlee, Co. Durham, SR8 2HS
Velika Britanija
Tel.: +44 191 5188600
info@knaufamf.co.uk