Sie sind auf Seite 1von 3

Alegre e = 252

Charagua

Victor Jara

Francisco Herrera

E ¨ 6 Flauta ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ & b b b b 8
E ¨
6
Flauta
& b b b b
8
traversa
6
œ œ ‰ œ œ œ
œ œ ‰ œ œ œ
& b b b b ‰ œ œ ‰ œ œ
8
œ œ ‰ œ œ
œ œ ‰ œ œ
Piano
{
œ
œ
6
œ ™
œ ™
œ ™
œ
œ ™
œ ™
œ ™
œ
œ ™
œ ™
? b b b b
8
J
J
6
E
¨
%
˙ ™
‰ œ œ œ œ œ
& b b b b
˙ ™
œ œ œ œ œ œ
j
œ j ‰ œ
j ‰ œ
œ j ‰ œ
œ j ‰ œ
œ
& b b b b ‰ œ œ ‰ œ œ
œ
œ j œ j œ
œ j ‰ œ
œ
œ
œ
œ œ œ
œ
J œ
J
œ
J œ
J
œ œ œ
{
?
œ ™
œ ™
œ œ ‰ œ œ
œ
œ ‰ œ œ
œ œ ‰ œ œ
œ
œ
œ œ
b b b b
11
D ¨
E ¨
1.
& b b b b
˙ ™
œ ™
œ j Œ
˙ ™
œ œ œ œ œ œ
˙ ™
œ
œ
j
& b b b b
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ j ‰ œ
œ œ ‰ œ
œ
‰ œ
œ
œ œ
œ œ
œ j œ j œ
œ œ œ
{
?
‰ œ œ ‰ œ œ
œ œ ‰ œ œ
œ
œ
‰ œ œ
œ ‰
œ
œ œ
œ œ ‰ œ œ
b b b b

2

B ¨ ‹ 7 / F

16 F ‹ 9 C ‹ 7 / G 2. ˙ ™ ™ ˙ ™
16
F ‹ 9
C ‹ 7 / G
2.
˙
˙
œ
œ œ œ
&
b b b b
œ œ œ œ œ
œ œ œ
œ
˙ ™
œ ™
œ j ‰ œ œ j ‰ œ
& b b b b
{ ?
J
˙
˙
˙
œ
œ
J œ
˙ ™
œ
œ ™ ™ œ œ œ œ
˙
œ
œ œ œ œ
˙
‰ œ œ ‰ œ œ
œ
œ
œ
œ œ
b b b b
œ œ
œ œ
œ œ
œ
œ œ
œ
22 C ‹ 7 / B ¨ B ¨ 9 A ¨ Œ „ Š
22 C ‹ 7 / B ¨ B ¨ 9
A ¨ Œ „ Š 9
C ‹ 7 / G
C ‹ 7 / B ¨ B ¨ 9
A ¨
œ
nœ œ œ
˙
œ
œ
j
nœ œ œ
œ
&
b b b b
œ
œ
˙
œ
œ nœ œ œ œ
œ ™
˙
œ nœ œ œ œ
œ
& b b b b
{ ?
œ ™
œ
˙
œ
œ
œ
˙
œ
œ ™
˙
œ ™
œ nœ
œ œ
œ nœ
œ
œ œ
b b b b
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
28 E ¨ 1 3 D ¨ ( „ ˆ ˆ 9 ) E ¨
28
E ¨ 1 3
D ¨ ( „ ˆ ˆ 9 )
E ¨ ‹ 9 / G ¨
Fine
&
b b b b
œ
‰ œ œ
˙ ™
œ ™
œ œ œ
˙ ™
˙ ™
b b b b b
˙
œ
& b b b b
{ ?
œ
˙
b b b b b
œ œ ˙ ˙ ™
‰ œ œ œ
œ œ ™
˙ ˙
œ œ œ œ
˙ ˙ ™
˙ ˙ ™
œ œ œ
œ œ
œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
b b b b œ œ œ
b b b b b

3

34 B ¨ ‹ 7 F ‹ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ & b b
34
B ¨ ‹ 7
F ‹
&
b b b b b
˙ ™
œ ™
œ œ œ ˙ ˙
œ
œ
™ ™
nœ œ œ
œ œ œ
œ
œ ™
& b b b b b
{ ?
œ
œ
˙ ™
˙
˙
œ œ
œ
œ œ œ œ œ
œ œ
œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ
œ
b b b b b
œ
œ œ œ
œ
œ œ œ
39 D ¨ Œ „ Š 7 D ¨ B ¨ ‹ 7 D ¨
39 D ¨ Œ „ Š 7
D ¨
B ¨ ‹ 7
D ¨ Œ „ Š 7
&
b b b b b
˙
œ
˙
˙
œ
™ ™
nœ œ œ
˙
˙ ˙
˙ ™
œ ™
˙
& b b b b b
{ ?
˙ ˙ ™
˙
œ
œ
œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ
œ
b b b b b
44 D ¨ A ¨ 1 1 A ¨ ( „ ˆ ˆ 9 )
44
D ¨
A ¨ 1 1
A ¨ ( „ ˆ ˆ 9 )
de @ a Fine, rallentando.
&
b b b b b
œ ™
œ œ œ
œ ™
˙
œ œ œ œ œ œ
œ
œ œ
& b b b b b
{ ?
˙ ™
œ j œ œ
œ
œ
˙ ™
J
œ
œ œ œ œ œ
œ
œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ
J
œ
b b b b b
œ
œ œ œ œ œ
œ