Sie sind auf Seite 1von 58

Broj: 11-90-22679

Nikšić, 28.04.2017.godine

U skladu sa članom 55 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14 i
28/15), na osnovu ovlašćenja iz Rješenja o imenovanju Komisije za otvaranje i vrednovanje
ponuda br. 10-00-12302 od 21.02.2017. godine, Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić donosi
sljedeći

AMANDMAN

Na Tendersku dokumentaciju br. 4/17 od 10.03.2017. godine za nabavku usluga - Nabavka


usluga za potrebe Direkcije za opšte usluge po partijama kako slijedi: Partija 1: Održavanje
teretnih vozila, autobusa, mini bus-a i građevinskih mašina sa ugradnjom rezervnih djelova
(Nikšić i Pljevlja); Partija 2: Održavanje putničkih, dostavnih i terenskih vozila sa ugradnjom
rezervnih djelova (Nikšić i Pljevlja); Partija 3: Održavanje putničkih vozila sa ugradnjom
rezervnih djelova (Budva, Bar, Tivat); Partija 4: Održavanje putničkih i terenskih vozila sa
ugradnjom rezervnih djelova (Bijelo Polje i Berane).

I Vrši se izmjena u Tenderskoj dokumentaciji 4/17 od 10.03.2017. godine, TEHNIČKE


KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE,
ODNOSNO PREDMJER RADOVA, koje poglavlje se mijenja i sada glasi:

1/58
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA
JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

Partija 1: Održavanje teretnih vozila, autobusa, mini bus-a i građevinskih mašina sa


ugradnjom rezervnih djelova (Nikšić i Pljevlja)

Prilog 1 - ZBIRNA SPECIFIKACIJA TERETNIH,POLUTERETNIH, AUTOBUSA, MINI


BUS-a I GRAĐEVINSKIH MAŠINA EPCG AD NIKŠIĆ

Master (15+1)

lopata RD250
2008 VW Crafter (20+1)
Iveco Turbo Rival

160B, 160C,
FAP 19/21,26/34

- Zastava Turbo

Autobus Temsa
Renault Master

Autobus Volvo

MAN AM362H
Autobusi MAN
AO3FRH422 /

ULT 150,

Utovarna

Buldozer
Master -
Renault

Renault
Putar

Safari HD

RDB
200
(15+1)
Marka – Tip

8700
Zeta
motornog vozila
1986-

2000-

2001-

1977-
1996/
2003

2002

2007

2008

2012

2008

2004

1987

1985

2004

1995
Okvirna godina
proizvodnje
Broj
R.b 3 1 3 6 2 1 1 1 2 4 1 1
vozila
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Prilog 2 SPISAK VOZILA I GRAĐ.MAŠINA

Red. Registarska Godina Pogonsko Zapremina Snaga Lokacija


Kategorija Tip Model
broj oznaka proizvodnje gorivo motora motora vozila

DIREKCIJA EPCG AD NIKŠIĆ

Master
1 NK AM 658 Mini Bus Renault 2002 dizel 2799 84 Nikšić
(15+1)

HE PERUĆICA

2 NK AH 880 Autobus Temsa Safari HD 2008 dizel 12902 300 Nikšić

3 NK AM 418 Autobus Man A03FRH422 1996 dizel 11967 309 Podgorica

Master
4 NK BN 658 Mini Bus Renault 2012 dizel 2299 92 Nikšić
(15+1)

Master
5 NK BN 282 Mini Bus Renault 2012 dizel 2299 92 Podgorica
(15+1)

Master
6 NK AN 769 Mini Bus Renault 2002 dizel 2799 84 Podgorica
(15+1)

Poluteretno -
7 NK AE 340 Iveko Turbo Rival 2007 dizel 2800 78 Nikšić
putar

Poluteretno -
8 NK AD 927 Iveko Turbo Rival 2006 dizel 2800 78 Nikšić
putar

FAP -
9 NK AA 906 Kamion FAP 26/34 2003 dizel 10960 250 Nikšić
Mercedes

2/58
10 NK AV 532 Kamion FAP 19/21 1986 dizel 11040 151 Nikšić

Građevinska
11 NK AA 20 ULT 160 C 1979 dizel 3785 118 Nikšić
mašina

HE PIVA

12 NK AK 578 Autobus Volvo 8700 2004 dizel 12000 250 Plužine

Crafter
13 NK AV 284 Mini Bus VW 2007 dizel 2461 120 Plužine
(20+1)

Master
14 NK AV 516 Mini Bus Renault 2001 dizel 2799 84 Plužine
(15+1)

Master
15 NK AA 317 Mini Bus Renault 2008 dizel 2464 107 Plužine
(15+1)

Master
16 NK AR 546 Mini Bus Renault 2001 dizel 2799 84 Plužine
(15+1)

Poluteretno
17 NK AB 912 Renault Master 2002 dizel 2799 84 Plužine
- putar

Građevinska
18 NK AA 29 ULT 150 1977 dizel 3785 200 Plužine
mašina

Građevinska
19 NK AA 28 ULT 200 1980 dizel 4785 200 Plužine
mašina

Građevinska
20 NK AA 28 ULT 160 B 1985 dizel 3785 118 Plužine
mašina

TE PLJEVLJA

21 PV AN 560 Autobus Man AM 362 H 1987 dizel 268 Pljevlja

Master
22 PV AP 123 Mini Bus Renault 2001 dizel 2799 84 Pljevlja
(15+1)

Poluteretno
23 PV AM 574 Zastava Turbo Rival 2000 dizel 2800 76 Pljevlja
- putar

16/21
24 PV AP 837 Kamion FAP 1996 dizel 11040 151 Pljevlja
ŠTAJER

Građevinska
25 PV AA 53 RD 250 2004 dizel 180 Pljevlja
mašina

Građevinska
26 Buldozer RDB 1995 dizel Pljevlja
mašina

3/58
Prilog 3 - Servisiranje teretnih vozila, autobusa,mini bus-a i građevinskih mašina izraženo u norma časovima

ULT 150, 160 B,160 C, 220, RD 250


Iveco Rival, Daily – Zastava 650
Temsa Safari HD 420

Reno Master 2.5 D ,


FAP 19/21 26/34
MAN 422 , 362

Volvo 8700 340

VW Crafter
Marka – Tip motornog vozila
Red.

nč nč nč nč nč nč nč nč
br.

Operacija-zahvat koji se izvodi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

„Mali servis“ motora motornih vozila (na ≈ 10.000-


1 15.000 km): 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,50 1,00
- zamjena ulja i filtera ulja

2 Zamjena svih oslonaca (stopa) motora 8,00 8,00 8,00 4,00 8,00 4,00 4,00 8,00

3 Zamjena zaptivača glave motora 8,00 8,00 8,00 5,00 8,00 5,00 5,00 4,00

4 Zamjena filtera goriva 1,00 1,00 1,00 0.5 1,00 0.5 0,50 0,50

5 Zamjena brizg. za gorivo kod dizel mot. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

6 Zamjena ventila za recirk.izd. gas. (EGR ventil) N/A N/A N/A 1,50 N/A N/A 1,50 N/A

7 Zamjena protokomjera vazduha N/A N/A N/A 1,00 N/A N/A 1,00 N/A

8 Zamjena pumpe za vodu 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

9 Zamjena hladnjaka rashladne tečnosti 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

10 Zamjena crijeva hladnjaka rashladne tečnosti 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

11 Zamjena rashladne tečnosti 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00

12 Zamjena termostata 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

13 Zamjena davača temp. rashladne tečnosti 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

14 Zamjena remena pogona ventilatora 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

15 Punjenje klima uređaja 1,00 1,00 1,00 1,00 N/A N/A 1,00 N/A

16 Zamjena seta kvačila 10,00 10,00 10,00 6,00 10,00 6,00 6,00 10,00

17 Zamjena glavnog cilindra kvačila 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

18 Zamjena krsta kardankog vratila 2,50 2,50 2,50 N/A 2,50 2,50 N/A 2,50

4/58
19 Zamjena pogonskog vratila ili poluosovine 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

20 Zamjena remena kompresora za vazduh 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

21 Zamjena reducira zraka 1,00 1,00 1,00 N/A 1,00 N/A N/A 1,00

22 Zamjena glave kompresora zraka 1,00 1,00 1,00 N/A 1,00 N/A N/A 1,00

23 Zamjena komandnog ventila motorne kočnice 2,00 2,00 2,00 N/A 2,00 N/A N/A 2,00

24 Zamjena glavnog hidrauličnog kočionog cilindra 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

25 Zamjena kočiononog cilindra točka 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

26 Zamjena kočionog crijeva 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

27 Zamjena prednjih kočionih pločica-obloga 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00

28 Zamjena zadnjih kočionih pločica-obloga 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00

29 Zamjena diska točka 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00

30 Zamjena kočione čeljusti točka 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00

31 Zamjena kraja spone 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Zamjena remena hidraulične pumpe uređaja za


32 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
upravljanje

33 Zamjena ulja u uređaju za upravljanje 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

34 Zamjena homokinetičkog zgloba i manžetne 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

35 Zamjena svih amortizera prednjih 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

36 Zamjena svih amortizera zadnjih 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Zamjena gumeno-metalnih ležajeva (silen


37 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
blokova) pred.ogib.

Zamjena gumeno-metalnih ležajeva (silen


38 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
blokova) zad. ogib.

39 Zamjena ležajeva na prednjem točku 3,00 3,00 3,00 1,50 3,00 1,50 1,50 3,00

40 Zamjena ležajeva na zadnjem točku 3,00 3,00 3,00 1,50 3,00 1,50 1,50 3,00

Podešavanje geometrije točkova vozila – reglaža


41 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 2,00 2,00 N/A
trapa

42 Zamjena elektropokretača 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

43 Zamjena automata elektropokretača 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

44 Zamjena generatora struje (alternator ili dinama) 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Zamjena regulatora napona (reglera) generatora


45 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
struje

46 Zamjena motorne kočnice 1,00 1,00 1,00 N/A 1,00 N/A N/A 1,00

47 Zamjena pumpe niskog pritiska 1,00 1,00 1,00 N/A 1,00 N/A N/A 1,00

5/58
48 Zamjena motora brisača 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

49 Zamjena metlica brisača N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

50 Zamjena ventilatora uređaja za grijanje kabine 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

51 Zamjena motora grijanja kabine 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

52 Zamjena kompresora vazduha 2,00 2,00 2,00 N/A 2,00 N/A N/A 2,00

53 Zamjena grijača motora 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

54 Zmjena izlaza iz glave upravljača 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

55 Zamjena zupčastog kajiša 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

56 Zamjena podizača stakla 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Prilog 4 - TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA


JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREMJER RADOVA
- Teretna i poluteretna vozila, autobusi, mini bus-i i građevisnke mašine

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE


TABELA 1

Količina
Red.
Vrsta servisnih radova radnih
br.
sati

1 2 3
Rad servisera (automehaničar,
1 370
autoelektričar)

Napomena: u slučaju opravke na terenu, uz prethodnu saglasnost sa Naručiocem,


primjenjivaće se cijena norma sata uvećana za 30% u koju su uključeni svi troškovi Izvršioca
usluga. Naručilac neće prihvatiti dodatne troškove po ovom osnovu.

TABELA 2

Red. br. Naziv materijala - rezervnih dijelova Jed. Količina

1 Motorno ulje mineralno 15W-40 lit. 180


2 Motorno ulje polusintetičko 10W-40 lit. 150
3 Motorno ulje sintetičko 5W-30 lit. 50
4 Hidraulično ulje (hidrol) lit. 50
5 Hipoidno ulje SAE 80-90 lit. 50
6/58
6 ATF ulje lit. 50
7 Glicerin (DOT 4,G12) lit. 20
8 Antifriz (G11 i G12) lit. 150
9 Akumulator 110-120 Ah (sa ugradnjom, gar. kom. 4
2 god.)

10 Akumulator 190-220 Ah (sa ugradnjom, gar. kom. 4


2 god.)
Teretna vozila i građ. Mašine-FAP, ULT, RD ( kolone 3,12,13,14 iz priloga
1)
11 Filter ulja za motor kom. 9
12 Filter vazduha za motor kom. 9
13 Filter goriva za motor kom. 18
14 Kočione obloge (gurtne) gar. 3
15 Motorna kočnica kom. 2
16 Zaptivač glave motora kom. 5
17 Regler kom. 1
18 Krst kardana kom. 4
19 Kočioni aparat (kliješta) kom. 2
20 Vodena pumpa kom. 2
21 AC Pumpa kom. 2
22 Dizne (ulošci dizni) kom. 6
23 Kanalni kaiš (klinasti) kom. 5
24 Španel kom. 2
25 Hidraulično crijevo met. 6
26 Ležaj točka (prednji) kom. 2
27 Ležaj točka (zadnji) kom. 2
28 Kraj spone kom. 2
29 Selen blok kom. 2
30 Glavni kočioni aparat kom. 1
31 Stopa motora kom. 2
32 Crijeva rashladne tečnosti kom. 2
33 Reglaža trapa kom. 1
34 Metlice Brisača kom. 4
35 Kočioni cilindar (zračni) kom. 2
Minibusi - Putari - Renault Master (kolone 4,6,7 iz Priloga 1)
36 Filter ulja za motor kom. 18
37 Filter vazduha za motor kom. 18
38 Filter klime kom. 18
39 Filter goriva za motor kom. 18
40 Kočione obloge (gurtne) gar. 5
41 Zaptivač glave motora kom. 1
42 Regler kom. 1
43 Kočioni aparat (kliješta) kom. 2
44 Vodena pumpa kom. 2
45 Dizne (ulošci dizni) kom. 4
46 Kanalni kaiš (klinasti) kom. 3
47 Španel kom. 3
7/58
48 Ležaj točka (prednji) kom. 4
49 Ležaj točka (zadnji) kom. 4
50 Kraj spone kom. 4
51 Selen blok kom. 2
52 Glavni kočioni aparat kom. 2
53 Stopa motora kom. 2
54 Hladnjak vode kom. 1
55 Crijeva rashladne tečnosti kom. 2
56 Reglaža trapa kom. 2
57 Metlice Brisača kom. 8
Minibus VW Crafter (kolona 8 iz priloga 1)
58 Filter ulja za motor kom. 2
59 Filter vazduha za motor kom. 2
60 Filter klime kom. 2
61 Filter goriva za motor kom. 2
62 Disk pločice gar. 2
63 Zaptivač glave motora kom. 1
64 Mandžetna zgloba kom. 2
65 Selen blok kom. 2
66 Kočioni aparat (kliješta) kom. 2
67 Vodena pumpa kom. 1
68 Kanalni kaiš (klinasti) kom. 1
69 Zupčasti kaiš kom. 1
70 Natezač zupčastog kaiša kom. 1
71 Španel kom. 1
72 Ležaj točka (prednji) kom. 2
73 Ležaj točka (zadnji) kom. 2
74 Kraj spone kom. 2
75 Stopa motora kom. 2
76 Crijeva rashladne tečnosti kom. 2
77 Kočioni cilindar kom. 1
78 Prednji amortizer kom. 2
79 Zadnji amortizer kom. 2
80 EGR Ventil kom. 1
81 Protokmjer vazduha kom. 1
82 Termostat kom. 1
83 Punjenje klima uređaja kom. 1
84 Regler kom. 1
85 Metlice brisača kom. 2
86 Automat alansera kom. 1
87 Kočiono crijevo kom. 2
88 Reglaža trapa kom. 1
89 Grijači kom. 4
Putari - Iveko Turbo Rival, Zastava Turbo Zeta (kolona 5, prilog 1)
90 Filter ulja za motor kom. 3
91 Filter vazduha za motor kom. 3

8/58
92 Filter goriva za motor kom. 3
93 Disk pločice gar. 2
94 Zaptivač glave motora kom. 1
95 Kočione obloge (gurtne) gar. 1
96 Krst kardana kom. 2
97 Mandžetna zgloba kom. 2
98 Selen blok kom. 2
99 Kočioni aparat (kliješta) kom. 2
100 Vodena pumpa kom. 2
101 Dizne (ulošci dizni) kom. 4
102 Kanalni kaiš (klinasti) kom. 2
103 Zupčasti kaiš kom. 2
104 Natezač zupčastog kaiša kom. 2
105 Španel kom. 2
106 Disk točka kom. 2
107 Ležaj točka (prednji) kom. 2
108 Ležaj točka (zadnji) kom. 2
109 Kraj spone kom. 2
110 Stopa motora kom. 2
111 Crijeva rashladne tečnosti kom. 2
112 Kočioni cilindar kom. 1
113 Prednji amortizer kom. 2
114 Zadnji amortizer kom. 2
115 Termostat kom. 1
116 Regler kom. 1
117 Motor brisača kom. 1
118 Metlice brisača kom. 4
119 Automat alansera kom. 1
120 Kočiono crijevo kom. 2
121 Reglaža trapa kom. 1
122 Grijači kom. 4
Autobus Volvo 8700 (kolona 10 iz priloga 1)
123 Filter ulja za motor kom. 1
124 Filter vazduha za motor kom. 1
125 Filter klime kom. 2
126 Sušač vazduha kom. 3
127 Filter goriva za motor kom. 2
128 Disk pločice (prednje i zadnje) gar. 2
129 Krst kardana kom. 2
130 Selen blok kom. 2
131 Vodena pumpa kom. 1
132 Ležaj točka (prednji) kom. 1
133 Ležaj točka (zadnji) kom. 1
134 Kraj spone kom. 1
135 Stopa motora kom. 1
136 Crijeva rashladne tečnosti kom. 2

9/58
137 Kočioni cilindar kom. 1
138 Prednji amortizer kom. 1
139 Zadnji amortizer kom. 1
140 Reducir zraka kom. 1
141 Termostat kom. 1
142 Punjenje klima uređaja kom. 1
143 Motor grijanja kom. 1
144 Regler kom. 1
145 Metlice brisača kom. 2
146 Automat alansera kom. 1
147 Kočiono crijevo kom. 1
148 Reglaža trapa kom. 1
149 Grijači kom. 3
Autobusi MAN AO3FRH422 i AM362H (kolona 11 iz priloga 1)
150 Filter ulja za motor kom. 2
151 Filter vazduha za motor kom. 2
152 Sušač vazduha kom. 2
153 Filter klime kom. 2
154 Filter goriva za motor kom. 4
155 Disk pločice gar. 2
156 Kočione obloge (gurtne) gar. 2
157 Krst kardana kom. 2
158 Selen blok kom. 2
159 Kočioni aparat (kliješta) kom. 2
160 Vodena pumpa kom. 1
161 Kanalni kaiš (klinasti) kom. 2
162 Natezač kaiša kom. 1
163 Španel kom. 1
164 Ležaj točka (prednji) kom. 1
165 Ležaj točka (zadnji) kom. 1
166 Kraj spone kom. 2
167 Stopa motora kom. 2
168 Crijeva rashladne tečnosti kom. 2
169 Kočioni cilindar kom. 2
170 Prednji amortizer kom. 2
171 Zadnji amortizer kom. 2
172 Reducir zraka kom. 1
173 Glava kompresora zraka kom. 1
174 Termostat kom. 1
175 Punjenje klima uređaja kom. 1
176 Regler kom. 1
177 Metlice brisača kom. 2
178 Automat alansera kom. 1
179 Kočiono crijevo kom. 2
180 Grijači kom. 4
Autobus Temsa Safari HD (kolona 9 iz priloga 1)

10/58
181 Filter ulja za motor kom. 1
182 Filter vazduha za motor kom. 1
183 Filter klime kom. 1
184 Filter goriva za motor kom. 2
185 Disk pločice gar. 2
186 Krst kardana kom. 2
187 Selen blok kom. 2
188 Vodena pumpa kom. 1
189 Kanalni kaiš (klinasti) kom. 2
190 Španel kom. 1
191 Ležaj točka (prednji) kom. 1
192 Ležaj točka (zadnji) kom. 1
193 Kraj spone kom. 2
194 Stopa motora kom. 2
195 Crijeva rashladne tečnosti kom. 2
196 Kočioni cilindar kom. 2
197 Prednji amortizer kom. 1
198 Zadnji amortizer kom. 1
199 Reducir zraka kom. 1
200 Termostat kom. 1
201 Punjenje klima uređaja kom. 1
202 Regler kom. 1
203 Automat alansera kom. 1
204 Kočiono crijevo kom. 2
205 Grijači kom. 4

Teretni, poluteretni, autobusi,mini bus-i i građevinske mašine

1) Ponuđač / Izvršilac usluge za program teretna, poluteretna, autobusi, mini bus-i,


građevinskih mašina mora imati minimum 1 servisni objekat i nuditi usluge na
teritoriji opštine Nikšić i opštine Pljevlja sa sledećim karakteristikama:

- Tehnička opremljenost i radna površina


- min. 500 m2 pokrivene, zatvorene radne površine na jednoj lokaciji
- min. 2 dizalice od min. 3 T nosivosti
- min. jedna mašina za demontažu-montažu pneumatika
- min. 1 kanal za servis vozila
- računarska oprema sa potrebnim softverom za dijagnostiku kvarova
vozila EPCG iz Priloga 1.
- Broj i stručnost radnika
- Min 3 mehaničara
- Min 1 auto električar
(svi radnici moraju biti u stalnom radnom odnosu)

11/58
Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Izjavu o lokaciji servisno-radioničkog prostora i o
tehničkoj opremljenosti i o kapacitetima servisno-radioničkih prostora kojima raspolaže na
području zahtijevanih oblasti za izvršavanje predmetnih usluga.

Opšti uslovi

1) Izvršilac usluge je dužan primiti na servis vozilo EPCG kao prioritetno, odmah po
dolasku izvršiti defektažu , a započeti sa radovima najkasnije u roku od 24 sata po
prijemu vozila.
2) EPCG će za usluge koje su predmet ugovora, priznati samo troškove koji proisteknu iz
ugovorenog broja norma sati i ponuđenog norma časa . Ponuđač / Izvršilac usluge je
dužan pridržavati se norma-sat radova ugovorenih sa EPCG u cilju što kraćeg zadrža-
vanja vozila na servisu. Ponuđač / Izvršilac može pristupiti izvođenju radova i izvršiti
fakturisanje dodatnih radova po tržišnim cijenama rezervnih djelova jedino uz
konsultaciju i odobrenje ovlašćenog radnika EPCG.
3) Izvršilac usluge ne može izvršiti uslugu šlepanja vozila EPCG bez prethodne
konsultacije sa ovlašćenim radnikom EPCG. Ukoliko je potrebno šlepanje vozila,
Ponuđač / Izvršilac usluge će izvršiti uslugu do najbližeg svog ili servisa sa kojim ima
ugovor vezan za EPCG u opštini ili regionu na čijoj teritoriji se nalazi vozilo.
4) Izvršilac usluge mora omogućiti ovlašćenom radniku EPCG nesmetano prisustvo i
kontrolu radova servisa vozila EPCG bez najave u toku radnog vremena servisa.
5) Ponuđač usluge u ponudi mora priložiti izjavu da posjeduje važeći plan upravljanja
opasnim otpadom ovjeren od strane nadležne ustanove za teritoriju Crne Gore.
6) Garancija za isporučene djelove/izvršene usluge je 6 mjeseci od dana
ugradnje/izvršenja usluge

12/58
Partija 2: Održavanje putničkih, dostavnih i terenskih vozila sa ugradnjom rezervnih
djelova (Nikšić i Pljevlja)

Prilog 1 - ZBIRNA SPECIFIKACIJA PUTNIČKIH, DOSTAVNIH I TERENSKIH


VOZILA EPCG AD NIKŠIĆ

Opel Combo 1.3

Lada NIVA, 1.6 i

Dacia Duste 1.5


Opel Antara 2.0
VW Golf II,

Opel Astra 1.4,


VW Golf V

Defender 110
Land Rover –
Opel Vektra

Marka – Tip motornog

cdti

cdti
1.6

1.7

dci
vozila
2006-2008

1989-2004

2006-2007

2004-2008
2008

2007

1994

2010
Okvirna godina
proizvodnje

Broj
R.b 3 2 29 2 1 1 7 1
vozila
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Prilog 2 – SPISAK VOZILA

Red. Reg. Pogonsko Zapremina Snaga Godina Lokacija


Kategorija Tip Model
broj oznaka gorivo motora motora proizvodnje vozila

DIREKCIJA EPCG AD NIKŠIĆ

NK AP Putnički
1 Opel Astra benzin 1598 77 2007 Nikšić
738 automobil

NK AR Putnički
2 Opel Astra benzin 1598 77 2007 Nikšić
016 automobil

NK BT Putnički
3 Opel Astra benzin 1598 77 2006 Nikšić
102 automobil

NK AF Putnički
4 Opel Astra benzin 1598 77 2006 Nikšić
270 automobil

NK AP Putnički
5 Opel Astra benzin 1598 77 2007 Nikšić
891 automobil

NK AP Putnički
6 Opel Astra benzin 1598 77 2007 Nikšić
741 automobil

NK AP Putnički
7 Opel Combo dizel 1289 55 2007 Nikšić
706 automobil

NK BG Putnički
8 VW Golf V dizel 1968 55 2004 Nikšić
028 automobil

13/58
NK AP Terensko
9 Lada Niva benzin 1689 59 2006 Nikšić
753 vozilo

NK CC Terensko
10 Lada Niva benzin 1689 59 2004 Nikšić
899 vozilo

FC SNABDIJEVANJE

NK AF Putnički
11 Opel Vektra benzin 1998 129 2006 Nikšić
276 automobil

NK AG Putnički
12 Opel Astra benzin 1598 77 2006 Nikšić
271 automobil

NK AG Putnički
13 Opel Astra benzin 1598 77 2006 Nikšić
228 automobil

NK AJ Putnički
14 Opel Astra benzin 1598 77 2006 Podgorica
443 automobil

NK AG Putnički
15 Opel Astra benzin 1364 66 2006 Podgorica
048 automobil

NK AF Putnički
16 Opel Astra benzin 1364 66 2006 Podgorica
265 automobil

NK AF Putnički
17 Opel Astra benzin 1364 66 2006 Podgorica
885 automobil

NK AG Putnički
18 Opel Astra benzin 1364 66 2006 Pljevlja
554 automobil

NK AG Putnički
19 Opel Astra benzin 1364 66 2006 Nikšić
600 automobil

HE PERUĆICA

NK AT Putnički
20 Opel Vektra dizel 1910 88 2008 Nikšić
578 automobil

NK AP Putnički
21 Opel Astra benzin 1598 77 2007 Nikšić
646 automobil

NK AR Putnički
22 Opel Astra benzin 1598 77 2007 Nikšić
453 automobil

NK AV Terensko
23 Lada Niva benzin 1689 59 2004 Nikšić
950 vozilo

NK AS Terensko
24 Lada Niva benzin 1690 61 2008 Nikšić
537 vozilo

NK AS Terensko
25 Lada Niva benzin 1690 61 2008 Nikšić
632 vozilo

TE PLJEVLJA

PV AG Putnički
26 Opel Antara dizel 1991 110 2008 Pljevlja
983 automobil

PV AJ Putnički
27 Opel Vektra dizel 1910 88 2008 Pljevlja
460 automobil

NK BD Terensko
28 Lada Niva benzin 1689 59 2006 Pljevlja
766 vozilo

14/58
HE PIVA

NK AR Putnički
29 Opel Antara dizel 1991 110 2008 Plužine
309 automobil

NK AG Putnički
30 Opel Astra benzin 1598 77 2006 Plužine
767 automobil

NK BG Terensko
31 Dacia Duster dizel 1461 81 2010 Plužine
738 vozilo

NK AL Terensko Land
32 Defender110 dizel 2495 83 1994 Plužine
139 vozilo Rover

Prilog 3 - Servisiranje putničkih, dostavnih i terenskih motornih vozila izraženo u


norma časovima

Opel Combo 1.3 cdti, Astra 1.4, 1.6 , Vektra 2.0


Land Rover – Defender

Lada NIVA 1,6, 1.7,

Opel Antara 2.0 cdti

Dacia Duster 1.5 dci


VW Golf V 1.9
Marka – Tip motornog vozila
Red.

nč nč nč nč nč nč
br.

Operacija-zahvat koji se izvodi

1 2 3 4 5 6 8 9

„Mali servis“ motora motornih vozila (na ≈


1 10.000-15.000 km): 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
- zamjena ulja i filtera ulja, vazduha i goriva

„Veliki servis“ motornih vozila (na ≈ 40.000 -


2 8,00 8,00 8,00 6,00 6,00 6,00
60.000 km): prema tehnologiji proizvođača

3 Zamjena svih oslonaca (stopa) motora 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

4 Zamjena zaptivača glave motora 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

5 Zamjena filtera goriva 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

6 Zamjena dizni motora (benzin, dizel) 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

7 Zamjena ventila za recirk.izd. gas. (EGR ventil) 2,00 N/A 1,00 1,00 2,00 2,00

8 Zamjena partikularnog filtera N/A N/A 3,00 3,00 N/A 3,00

9 Zamjena razvodnika paljenja N/A 1,00 N/A 1,00 N/A N/A

10 Zamjena seta kablova za svjećice i bobinu N/A 1,00 N/A 1,00 N/A N/A

15/58
11 Zamjena indukcionog kalema (bobine) N/A 1,00 N/A 1,00 N/A N/A

12 Zamjena pumpe za vodu 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

13 Zamjena hladnjaka rashladne tečnosti 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

14 Zamjena rashladne tečnosti 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

15 Zamjena termostata 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

16 Zamjena davača temp. rashladne tečnosti 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

17 Zamjena remena pogona ventilatora 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

18 Punjenje klima uređaja N/A N/A 2,00 2,00 2,00 2,00

19 Zamjena remena pogona komp. klima uređaja N/A N/A 1,50 1,50 1,50 1,50

20 Zamjena seta kvačila 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

21 Zamjena ležajeva u mjenjaču 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

22 Zamjena krsta kardankog vratila 4,00 2,50 N/A N/A N/A N/A

23 Zamjena glavnog hidrauličnog kočionog cilindra 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

24 Zamjena kočiononog cilindra točka 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

25 Zamjena prednjih kočionih pločica-obloga 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

26 Zamjena zadnjih kočionih pločica-obloga 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

27 Zamjena diska točka 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

28 Zamjena kraja spone 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Zamjena remena hidraulične pumpe uređaja za


29 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
upravljanje

30 Zamjena ulja u uređaju za upravljanje 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

31 Zamjena homokinetičkog zgloba i mandžetne 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

32 Zamjena svih amortizera prednjih 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

33 Zamjena svih amortizera zadnjih 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

34 Zamjena šolje amortizera 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

Zamjena gumeno-metalnih ležajeva (selen


35 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
blokova) pred.ogib.

Zamjena gumeno-metalnih ležajeva (selen


36 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
blokova) zad. ogib.

37 Zamjena ležajeva na prednjem točku 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

38 Zamjena ležajeva na zadnjem točku 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Podešavanje geometrije točkova vozila –


39 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
reglaža trapa
Zamjena glavnog prekidača - brave za
40 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
pokretanje motora

16/58
41 Zamjena elektropokretača 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

42 Zamjena automata elektropokretača 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

Zamjena generatora struje (alternator ili


43 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
dinama)

Zamjena regulatora napona (reglera)


44 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
generatora struje

45 Zamjena motora brisača 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

46 Zamjena poluge brisača 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

47 Zamjena vjetrobranskog stakla 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

48 Zamjena fara i štop svijetla 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

49 Zamjena retrovizora 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

50 Zamjena podizača stakala 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 2,00

51 Zamjena ventilatora uređaja za grijanje kabine 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE


NABAVKE, ODNOSNO PREMJER RADOVA

Putnička, dostavna i terenska vozila

PARTIJA 2.

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE


TABELA 1

Količina
Red. br. Vrsta servisnih radova
radnih sati

1 2 3
Rad servisera (automehaničar,
1 430
autoelektričar)

Napomena : u slučaju opravke na terenu, uz prethodnu saglasnost sa naručiocem,


primjenjivaće se cijena norma sata uvećana za 30 % u koju su uključeni svi troškovi
Izvršioca usluga. Naručioc neće prihvatiti dodatne troškove po ovom osnovu.

17/58
Naziv materijala - rezervnih Jed.
Red. br. Količina
dijelova mjere

Motorno ulje polusintetičko


1 lit. 30
10W-40
Motorno ulje sintetičko 5W-
2 lit. 190
30
3 Hipoidno ulje SAE 80-90 lit. 20
4 Antifriz lit. 50
5 Glicerin lit. 20
6 Akumulator 51-60 Ah (sa kom. 1
ugradnjom, gar. 2 god.)

7 Akumulator 61-75 Ah (sa kom. 2


ugradnjom, gar. 2 god.)

8 Akumulator 90-100 Ah (sa kom. 2


ugradnjom, gar. 2 god.)
Putnička vozila iz kolone 3 priloga 1 (Opel Vektra 2.0
dizel)

9 Filter ulja za motor kom. 6


10 Filter vazduha za motor kom. 6
11 Filter goriva za motor kom. 6
12 Filter klime kom. 6
13 Disk pločice prednje gar. 2
14 Disk pločice zadnje gar. 2
15 Homokinetički zglob kom. 1
16 Kočioni aparat (kliješta) kom. 2
17 Kanalni kaiš (klinasti) kom. 2
18 Disk točka kom. 4
19 Ležaj točka (prednji) kom. 2
20 Ležaj točka (zadnji) kom. 2
21 Kraj spone kom. 2
22 Stabilizator prednjeg trapa kom. 2
23 Glavni kočioni aparat kom. 1
24 Stopa motora kom. 2
25 Kočioni cilindar kom. 1
Termostat temperature u
26 kom. 1
glavi motora
Termostat temperature na
27 kom. 1
hladnjaku
28 Madžetna zloba kom. 2

18/58
Madžetna poluosovine pri
29 kom. 2
mjenjaču
30 Sajla ručne kočnice kom. 1
31 Selen blokovi kom. 4
32 Automat alansera kom. 1
33 Regler kom. 1
34 Metlice brisača kom. 6
35 Reglaža trapa kom. 2
Putnička vozila iz kolone 3 priloga 1 (Opel Vektra 2.0
benzin)

36 Filter ulja za motor kom. 1


37 Filter vazduha za motor kom. 1
38 Filter goriva za motor kom. 1
39 Filter klime kom. 1
40 Disk pločice prednje gar. 1
41 Disk pločice zadnje gar. 1
42 Homokinetički zglob kom. 1
43 Kočioni aparat (kliješta) kom. 2
44 Vodena pumpa kom. 1
45 Kanalni kaiš (klinasti) kom. 1
46 Španel kom. 1
47 Disk točka kom. 2
48 Ležaj točka (prednji) kom. 1
49 Ležaj točka (zadnji) kom. 1
50 Kraj spone kom. 2
51 Stabilizator prednjeg trapa kom. 2
52 Glavni kočioni aparat kom. 1
53 Stopa motora kom. 2
54 Kočioni cilindar kom. 1
Termostat temperature u
55 kom. 1
glavi motora
Termostat temperature na
56 kom. 1
hladnjaku
57 Madžetna zloba kom. 2
Madžetna poluosovine pri
58 kom. 2
mjenjaču
59 Sajla ručne kočnice kom. 1
60 Selen blokovi kom. 2
61 Svjećice kom. 4
62 Bombina kom. 1
63 Regler kom. 1
64 Metlice brisača kom. 2
65 Razvod kablova paljenja gar. 1
66 Reglaža trapa kom. 1
Putnička vozila iz kolone 4 iz priloga 1 (VW Golf V SDI)

19/58
67 Filter ulja za motor kom. 2
68 Filter vazduha za motor kom. 2
69 Filter goriva za motor kom. 2
70 Filter klime kom. 2
71 Disk pločice prednje gar. 1
72 Disk počice zadnje gar. 1
73 Homokinetički zglob kom. 1
74 Kočioni aparat (kliješta) kom. 2
75 Disk točka kom. 2
76 Ležaj točka (prednji) kom. 2
77 Ležaj točka (zadnji) kom. 2
78 Kraj spone kom. 2
79 Stabilizator prednjeg trapa kom. 2
80 Glavni kočioni aparat kom. 1
81 Stopa motora kom. 2
82 Kočioni cilindar kom. 1
Termostat temperature u
83 kom. 1
glavi motora
Termostat temperature na
84 kom. 1
hladnjaku
85 Madžetna zloba kom. 2
Madžetna poluosovine pri
86 kom. 2
mjenjaču
87 Sajla ručne kočnice kom. 1
88 Selen blokovi kom. 2
89 Automat alansera kom. 1
90 Regler kom. 1
91 Metlice brisača kom. 2
92 Reglaža trapa kom. 1
Putnička vozila iz kolone 5 iz priloga 1 (Opel Astra 1.4)

93 Filter ulja za motor kom. 4


94 Filter vazduha za motor kom. 4
95 Filter klime kom. 4
96 Disk pločice prednje gar. 4
97 Disk pločice zadnje gar. 4
98 Homokinetički zglob kom. 1
99 Kočioni aparat (kliješta) kom. 2
100 Vodena pumpa kom. 2
101 Kanalni kaiš (klinasti) kom. 2
102 Disk točka kom. 2
103 Ležaj točka (prednji) kom. 2
104 Ležaj točka (zadnji) kom. 2
105 Kraj spone kom. 2
20/58
106 Stabilizator prednjeg trapa kom. 2
107 Glavni kočioni aparat kom. 1
108 Stopa motora kom. 2
109 Kočioni cilindar kom. 1
Termostat temperature u
110 kom. 1
glavi motora
Termostat temperature na
111 kom. 1
hladnjaku
112 Madžetna zloba kom. 2
Madžetna poluosovine pri
113 kom. 2
mjenjaču
114 Sajla ručne kočnice kom. 2
115 Selen blokovi kom. 2
116 Svjećice kom. 8
117 Bombina kom. 2
118 Automat alansera kom. 1
119 Regler kom. 1
120 Metlice brisača kom. 6
121 Razvodnik paljenja kom. 1
122 Razvod kablova paljenja gar. 1
123 Reglaža trapa kom. 2
Putnička vozila iz kolone 5 iz priloga 1 (Opel Astra 1.6)

124 Filter ulja za motor kom. 12


125 Filter vazduha za motor kom. 12
126 Filter klime kom. 12
127 Disk pločice gar. 10
128 Kočione obloge (gurtne) gar. 10
129 Set kvačila kom. 2
130 Homokinetički zglob kom. 4
131 Kočioni aparat (kliješta) kom. 4
132 Vodena pumpa kom. 4
133 Kanalni kaiš (klinasti) kom. 4
134 Zupčasti kaiš kom. 4
135 Natezač zupčastog kaiša kom. 4
136 Španel kom. 4
137 Disk točka kom. 8
138 Ležaj točka (prednji) kom. 8
139 Ležaj točka (zadnji) kom. 8
140 Kraj spone kom. 10
141 Stabilizator prednjeg trapa kom. 10
142 Glavni kočioni aparat kom. 3
143 Stopa motora kom. 6
144 Kočioni cilindar kom. 2

21/58
Termostat temperature u
145 kom. 4
glavi motora
Termostat temperature na
146 kom. 4
hladnjaku
147 Madžetna zloba kom. 6
Madžetna poluosovine pri
148 kom. 6
mjenjaču
149 Sajla ručne kočnice kom. 4
150 Selen blokovi kom. 6
151 Svjećice kom. 16
152 Bombina kom. 4
153 Automat alansera kom. 2
154 Regler kom. 2
155 Metlice brisača kom. 10
156 Razvodnik paljenja kom. 1
157 Razvod kablova paljenja gar. 1
158 Reglaža trapa kom. 5
Dostavna vozila iz kolone 7 iz priloga 1 (Opel Combo)

159 Filter ulja za motor kom. 1


160 Filter vazduha za motor kom. 1
161 Filter goriva za motor kom. 1
162 Disk pločice gar. 1
163 Kočione obloge (gurtne) gar. 1
164 Kočioni aparat (kliješta) kom. 2
165 Vodena pumpa kom. 1
166 Kanalni kaiš (klinasti) kom. 1
167 Zupčasti kaiš kom. 1
168 Natezač zupčastog kaiša kom. 1
169 Španel kom. 1
170 Disk točka kom. 2
171 Ležaj točka (prednji) kom. 2
172 Ležaj točka (zadnji) kom. 2
173 Kraj spone kom. 2
174 Stabilizator prednjeg trapa kom. 2
175 Glavni kočioni aparat kom. 1
176 Stopa motora kom. 2
177 Kočioni cilindar kom. 2
Termostat temperature u
178 kom. 1
glavi motora
Termostat temperature na
179 kom. 1
hladnjaku
180 Madžetna zloba kom. 2
Madžetna poluosovine pri
181 kom. 2
mjenjaču

22/58
182 Sajla ručne kočnice kom. 1
183 Selen blokovi kom. 2
184 Automat alansera kom. 1
185 Regler kom. 1
186 Metlice brisača kom. 2
187 Reglaža trapa kom. 1

Terenska vozila iz kolone 6 iz priloga 1 (Opel Antara)

188 Filter ulja za motor kom. 6


189 Filter vazduha za motor kom. 6
190 Filter goriva za motor kom. 6
191 Filter klime kom. 6
192 Disk pločice prednje gar. 2
193 Disk pločice zadnje gar. 2
194 Homokinetički zglob kom. 1
195 Kočioni aparat (kliješta) kom. 2
196 Disk točka (prednji i zadnji) kom. 4
197 Ležaj točka (prednji) kom. 2
198 Ležaj točka (zadnji) kom. 2
199 Kraj spone kom. 2
200 Stabilizator prednjeg trapa kom. 2
201 Glavni kočioni aparat kom. 1
202 Stopa motora kom. 2
203 Kočioni cilindar kom. 2
204 Prednji amortizer kom. 2
205 Zadnji amortizer kom. 2
206 Šolja amortizera kom. 4
Termostat temperature u
207 kom. 1
glavi motora
Termostat temperature na
208 kom. 1
hladnjaku
209 Madžetna zloba kom. 2
Madžetna poluosovine pri
210 kom. 2
mjenjaču
211 Sajla ručne kočnice kom. 1
212 Selen blokovi kom. 4
213 Automat alansera kom. 1
214 Regler kom. 1
215 Metlice brisača kom. 4
216 Reglaža trapa kom. 2
Terenska vozila iz kolone 8 iz priloga 1 (Land Rover
Defender 110)

23/58
217 Filter ulja za motor kom. 1
218 Filter vazduha za motor kom. 1
219 Filter goriva za motor kom. 1
220 Disk pločice prednje gar. 1
221 Disk pločice zadnje gar. 1
222 Set kvačila kom. 1
223 Homokinetički zglob kom. 1
224 Kočioni aparat (kliješta) kom. 2
225 Vodena pumpa kom. 1
226 Kanalni kaiš (klinasti) kom. 1
227 Španel kom. 1
228 Disk točka kom. 2
229 Ležaj točka (prednji) kom. 2
230 Ležaj točka (zadnji) kom. 2
231 Kraj spone kom. 2
232 Stabilizator prednjeg trapa kom. 2
233 Glavni kočioni aparat kom. 1
234 Stopa motora kom. 2
235 Kočioni cilindar kom. 2
236 Krst kardana kom. 2
Termostat temperature u
237 kom. 1
glavi motora
Termostat temperature na
238 kom. 1
hladnjaku
239 Madžetna zloba kom. 2
Madžetna poluosovine pri
240 kom. 2
mjenjaču
241 Sajla ručne kočnice kom. 1
242 Selen blokovi kom. 2
243 Automat alansera kom. 1
244 Metlice brisača kom. 2
245 Reglaža trapa kom. 1
Terenska vozila iz kolone 9 iz priloga 1 (Lada Niva)

246 Filter ulja za motor kom. 7


247 Filter vazduha za motor kom. 7
248 Filter goriva za motor kom. 7
249 Disk pločice gar. 7
250 Kočione obloge (gurtne) gar. 7
251 Set kvačila kom. 2
252 Homokinetički zglob kom. 2
253 Poluosovina kom. 2
254 Kočioni aparat (kliješta) kom. 4
255 Vodena pumpa kom. 4
24/58
256 Kanalni kaiš (klinasti) kom. 4
257 Španel kom. 4
258 Pumpa goriva (benzin, dizel) kom. 2
259 Disk točka kom. 8
260 Ležaj točka (prednji) kom. 8
261 Ležaj točka (zadnji) kom. 8
262 Kraj spone kom. 8
263 Stabilizator prednjeg trapa kom. 8
264 Glavni kočioni aparat kom. 2
265 Stopa motora kom. 4
266 Kočioni cilindar kom. 4
267 Krst kardana kom. 6
Termostat temperature u
268 kom. 2
glavi motora
Termostat temperature na
269 kom. 2
hladnjaku
270 Madžetna zloba kom. 4
Madžetna poluosovine pri
271 kom. 4
mjenjaču
272 Sajla ručne kočnice kom. 4
273 Selen blokovi kom. 8
274 Lonac auspuha kom. 1
275 Svjećice kom. 28
276 Bombina kom. 4
277 Automat alansera kom. 2
278 Regler kom. 2
279 Metlice brisača kom. 14
280 Razvodnik paljenja kom. 1
281 Razvod kablova paljenja gar. 1
282 Ablender svijetala kom. 2
Terenska vozila iz kolone 10 iz priloga 1 (Dacia Duster)

283 Filter ulja za motor kom. 1


284 Filter vazduha za motor kom. 1
285 Filter goriva za motor kom. 1
286 Filter klime kom. 1
287 Disk pločice gar. 1
288 Kočione obloge (gurtne) gar. 1
289 Disk točka kom. 2
290 Ležaj točka (prednji) kom. 2
291 Ležaj točka (zadnji) kom. 2
292 Kraj spone kom. 2
293 Stabilizator prednjeg trapa kom. 2
Termostat temperature u
294 kom. 1
glavi motora

25/58
Termostat temperature na
295 kom. 1
hladnjaku
296 Madžetna zloba kom. 2
Madžetna poluosovine pri
297 kom. 2
mjenjaču
298 Sajla ručne kočnice kom. 1
299 Selen blokovi kom. 2
300 Automat alansera kom. 1
301 Regler kom. 1
302 Metlice brisača kom. 2
303 Reglaža trapa kom. 1

Putnička, dostavna i terenska vozila

1) Ponuđač / Izvršilac usluge za program putničkih, dostavnih i terenskih vozila mora


imati minimum 1 servisni objekat i nuditi usluge na teritoriji opštine Nikšić i opštine
Pljevlja sa sledećim karakteristikama:

- Tehnička opremljenost i radna površina


- min. 500 m2 pokrivene, zatvorene radne površine na jednoj lokaciji
- min. 2 dizalice od min. 3 T nosivosti
- min. jedna mašina za demontažu-montažu pneumatika
- min. 1 kanal za servis vozila
- računarska oprema sa potrebnim softverom za dijagnostiku kvarova
vozila EPCG iz Priloga 1.
- Broj i stručnost radnika
- Min 3 mehaničara
- Min 1 auto električar

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Izjavu o lokaciji servisno-radioničkog prostora i o


tehničkoj opremljenosti i o kapacitetima servisno-radioničkih prostora kojima raspolaže na
području zahtijevanih oblasti za izvršavanje predmetnih usluga.

Opšti uslovi

1) Izvršilac usluge je dužan primiti na servis vozilo EPCG kao prioritetno, odmah po
dolasku izvršiti defektažu , a započeti sa radovima najkasnije u roku od 24 sata po
prijemu vozila.
2) EPCG će za usluge koje su predmet ugovora, priznati samo troškove koji proisteknu iz
ugovorenog broja norma sati i ponuđenog norma časa . Ponuđač / Izvršilac usluge je
dužan pridržavati se norma-sat radova ugovorenih sa EPCG u cilju što kraćeg zadrža-
vanja vozila na servisu. Ponuđač / Izvršilac može pristupiti izvođenju radova i izvršiti
fakturisanje dodatnih radova po tržišnim cijenama rezervnih djelova jedino uz
konsultaciju i odobrenje ovlašćenog radnika EPCG.
3) Izvršilac usluge ne može izvršiti uslugu šlepanja vozila EPCG bez prethodne
konsultacije sa ovlašćenim radnikom EPCG. Ukoliko je potrebno šlepanje vozila,
26/58
Ponuđač / Izvršilac usluge će izvršiti uslugu do najbližeg svog ili servisa sa kojim ima
ugovor vezan za EPCG u opštini ili regionu na čijoj teritoriji se nalazi vozilo.
4) Izvršilac usluge mora omogućiti ovlašćenom radniku EPCG nesmetano prisustvo i
kontrolu radova servisa vozila EPCG bez najave u toku radnog vremena servisa.
5) Ponuđač usluge u ponudi mora priložiti izjavu da posjeduje važeći plan upravljanja
opasnim otpadom ovjeren od strane nadležne ustanove za teritoriju Crne Gore.
6) Garancija za isporučene djelove/izvršene usluge je 6 mjeseci od dana
ugradnje/izvršenja usluge

Partija 3: Održavanje putničkih vozila sa ugradnjom rezervnih djelova


(Budva, Bar, Tivat)

Prilog 1 - ZBIRNA SPECIFIKACIJA PUTNIČKIH, DOSTAVNIH I TERENSKIH


VOZILA EPCG AD NIKŠIĆ

Renault Megane 1.5 dci

Land Rover – Defender


1989-2004 VW Golf II, VW Golf V

Opel Combo 1.3 cdti

Lada NIVA, 1.6 i 1.7


Opel Antara 2.0 cdti

Dacia Duste 1.5 dci


Opel Astra 1.4, 1.6
Opel Vektra

VW Passat

Marka – Tip motornog

110
vozila
2006-2008

2006-2007

2004-2008
2004

2008

2007

2008

1994

2010
Okvirna godina
proizvodnje

Broj
R.b 3 1 2 29 2 1 1 1 8 1
vozila
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Prilog 2 - SPISAK VOZILA


Red. Registarska Pogonsko Zapremina Snaga Godina Lokacija
Kategorija Tip Model
broj oznaka gorivo motora motora proizvodnje vozila

FC SNABDIJEVANJE

Putnički
1 NK AF 684 Opel Astra benzin 1364 66 2006 Cetinje
automobil

Putnički
2 NK AG 517 Opel Astra benzin 1364 66 2006 Bar
automobil

Putnički
3 NK AS 149 Opel Astra benzin 1364 66 2006 Budva
automobil

Putnički
4 NK BT 515 Opel Astra benzin 1364 66 2006 Tivat
automobil

Putnički
5 NK AG 053 Opel Astra benzin 1364 66 2006 Bar
automobil

Putnički
6 NK AF 378 Opel Astra benzin 1364 66 2006 Ulcinj
automobil

Putnički Herceg
7 NK AG 441 Opel Astra benzin 1364 66 2006
automobil Novi

27/58
Prilog 3 - Servisiranje putničkih motornih vozila izraženo u norma časovima

Opel Astra 1.4,

Opel Astra 1.6,


Marka – Tip motornog vozila
Red.

nč nč
br.

Operacija-zahvat koji se izvodi

1 2 6 7
„Mali servis“ motora motornih vozila (na ≈ 10.000-
1 15.000 km): 1,00 1,00
- zamjena ulja i filtera ulja, vazduha i goriva

3 Zamjena svih oslonaca (stopa) motora 4,00 4,00

5 Zamjena filtera goriva 0,50 0,50

6 Zamjena dizni motora (benzin, dizel) 2,00 2,00

7 Zamjena svjećica 1,00 N/A

8 Zamjena indukcionog kalema (bobine) 1,00 N/A

9 Zamjena pumpe za vodu 2,00 2,00

10 Zamjena rashladne tečnosti 0,50 0,50

11 Zamjena termostata 1,00 1,00

12 Zamjena davača temp. rashladne tečnosti 1,00 1,00

13 Zamjena remena pogona ventilatora 1,00 1,00

14 Punjenje klima uređaja 2,00 2,00

15 Zamjena remena pogona komp. klima uređaja 1,50 1,50

16 Zamjena seta kvačila 6,00 6,00

17 Zamjena kočiononog cilindra točka 2,00 2,00

18 Zamjena prednjih kočionih pločica-obloga 1,00 1,00

19 Zamjena zadnjih kočionih pločica-obloga 1,00 1,00

20 Zamjena sajle ručne kočnice 1,00 1,00

21 Zamjena kraja spone 1,00 1,00

22 Zamjena stabilizatora 1,00 1,00

28/58
Zamjena remena hidraulične pumpe uređaja za
23 1,00 1,00
upravljanje
24 Zamjena homokinetičkog zgloba i mandžetne 2,00 2,00

25 Zamjena svih amortizera prednjih 2,50 2,50

26 Zamjena svih amortizera zadnjih 2,50 2,50

27 Zamjena šolje amortizera 1,50 1,50


Zamjena gumeno-metalnih ležajeva (selen blokova)
28 2,00 2,00
pred.ogib.
Zamjena gumeno-metalnih ležajeva (selen blokova)
29 2,00 2,00
zad. ogib.
30 Zamjena ležajeva na prednjem točku 2,00 2,00

31 Zamjena ležajeva na zadnjem točku 2,00 2,00

32 Podešavanje geometrije točkova vozila – reglaža trapa 2,00 2,00

33 Zamjena motora brisača 1,50 1,50

34 Zamjena vjetrobranskog stakla 4,00 4,00

35 Zamjena fara i štop svijetla 0,50 0,50

36 Zamjena retrovizora 0,50 0,50

37 Zamjena podizača stakala 1,50 1,50

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE


NABAVKE, ODNOSNO PREMJER RADOVA

PUTNIČKA VOZILA

PARTIJA 3

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE


TABELA 1

Količina
Red.
Vrsta servisnih radova radnih
br.
sati
1 2 3
Rad servisera (automehaničar,
1 75
autoelektričar)

Napomena : u slučaju opravke na terenu, uz prethodnu saglasnost sa naručiocem,


primjenjivaće se cijena norma sata uvećana za 30 % u koju su uključeni svi troškovi
29/58
Izvršioca usluga. Naručioc neće prihvatiti dodatne troškove po ovom osnovu.

TABELA 2

Red.
Naziv materijala - rezervnih dijelova Jed. Količina
br.

1 Motorno ulje sintetičko 5W-30 lit. 70


2 Antifriz lit. 20
3 Glicerin lit. 3
Akumulator 51-60 Ah (sa ugradnjom,
4 kom. 1
gar. 2 god.)
Putnička vozila iz kolone 5 priloga 1 (Opel Astra 1.4)
5 Filter ulja za motor kom. 14
6 Filter vazduha za motor kom. 14
7 Filter goriva za motor kom. 7
8 Filter klime kom. 14
9 Disk pločice gar. 3
10 Kočione obloge (gurtne) gar. 2
11 Set kvačila kom. 1
12 Vodena pumpa kom. 1
13 Kanalni kaiš (klinasti) kom. 1
14 Španel kom. 1
15 Dizne motora (benzin) kom. 2
16 Ležaj točka (prednji) kom. 2
17 Ležaj točka (zadnji) kom. 2
18 Kraj spone kom. 2
19 Homokinetički zglob kom. 1
20 Stabilizator prednjeg trapa kom. 1
21 Kočioni cilindar kom. 1
22 Prednji amortizer kom. 2
23 Zadnji amortizer kom. 2
24 Šolja amortizera kom. 2
25 Termostat temperature u glavi motora kom. 1
26 Termostat temperature na hladnjaku kom. 1
27 Madžetna zloba kom. 1
28 Madžetna poluosovine pri mjenjaču kom. 1
29 Sajla ručne kočnice kom. 1
30 Svjećice kom. 4
31 Bombina kom. 1
32 Metlice brisača kom. 2
33 Motor brisača kom. 1
34 Punjenje klime kom. 2
35 Reglaža trapa kom. 2

30/58
36 Vjetrobransko staklo kom. 1
37 Far kom. 1
38 Štop svijetlo kom. 1
39 Retrovizor (lijevi, desni) kom. 2
40 Podizač stakala kom. 1

Putnička vozila

1) Ponuđač / Izvršilac usluge za program putničkih vozila mora imati minimum 1


servisni objekat i nuditi usluge na teritoriji opštine Bar ili Budva ili Tivat sa
sledećim karakteristikama:

- Tehnička opremljenost i radna površina


- min. 300 m2 pokrivene, zatvorene radne površine na jednoj lokaciji
- min. 2 dizalice od min. 3 T nosivosti
- min. jedna mašina za demontažu-montažu pneumatika
- min. 1 kanal za servis vozila
- računarska oprema sa potrebnim softverom za dijagnostiku kvarova
vozila EPCG iz Priloga 1.
- Broj i stručnost radnika
- Min 2 mehaničara
- Min 1 auto električar

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Izjavu o lokaciji servisno-radioničkog prostora i o


tehničkoj opremljenosti i o kapacitetima servisno-radioničkih prostora kojima raspolaže na
području zahtijevanih oblasti za izvršavanje predmetnih usluga.

Opšti uslovi

1) Izvršilac usluge je dužan primiti na servis vozilo EPCG kao prioritetno, odmah po
dolasku izvršiti defektažu , a započeti sa radovima najkasnije u roku od 24 sata po
prijemu vozila.
2) EPCG će za usluge koje su predmet ugovora, priznati samo troškove koji proisteknu iz
ugovorenog broja norma sati i ponuđenog norma časa . Ponuđač / Izvršilac usluge je
dužan pridržavati se norma-sat radova ugovorenih sa EPCG u cilju što kraćeg zadrža-
vanja vozila na servisu. Ponuđač / Izvršilac može pristupiti izvođenju radova i izvršiti
fakturisanje dodatnih radova po tržišnim cijenama rezervnih djelova jedino uz
konsultaciju i odobrenje ovlašćenog radnika EPCG.
3) Izvršilac usluge ne može izvršiti uslugu šlepanja vozila EPCG bez prethodne
konsultacije sa ovlašćenim radnikom EPCG. Ukoliko je potrebno šlepanje vozila,
Ponuđač / Izvršilac usluge će izvršiti uslugu do najbližeg svog ili servisa sa kojim ima
ugovor vezan za EPCG u opštini ili regionu na čijoj teritoriji se nalazi vozilo.
4) Izvršilac usluge mora omogućiti ovlašćenom radniku EPCG nesmetano prisustvo i
kontrolu radova servisa vozila EPCG bez najave u toku radnog vremena servisa.
5) Ponuđač usluge u ponudi mora priložiti izjavu da posjeduje važeći plan upravljanja
opasnim otpadom ovjeren od strane nadležne ustanove za teritoriju Crne Gore.

31/58
6) Garancija za isporučene djelove/izvršene usluge je 6 mjeseci od dana
ugradnje/izvršenja usluge

Partija 4: Održavanje putničkih i terenskih vozila sa ugradnjom rezervnih djelova


(Bijelo Polje i Berane)

Prilog 1 - ZBIRNA SPECIFIKACIJA PUTNIČKIH, DOSTAVNIH I TERENSKIH


VOZILA EPCG AD NIKŠIĆ

Opel Combo 1.3

2004-2008 Lada NIVA, 1.6 i

Dacia Duste 1.5


Opel Antara 2.0
VW Golf II,

2006-2007 Opel Astra 1.4,


VW Golf V

Defender 110
Land Rover –
Opel Vektra

cdti

cdti
1.6

1.7

dci
Marka – Tip motornog vozila

2006-2008

1989-2004

2008

2007

1994

2010
Okvirna godina proizvodnje

R.b Broj vozila 3 2 29 2 1 1 7 1


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Prilog 2 - SPISAK VOZILA

Registarska Pogonsko Zapremina Snaga Godina Lokacija


Red. broj Kategorija Tip Model
oznaka gorivo motora motora proizvodnje vozila

FC SNABDIJEVANJE

Putnički
1 NK AG 030 Opel Astra benzin 1364 66 2006 Berane
automobil

Putnički
2 NK AG 331 Opel Astra benzin 1364 66 2006 Kolašin
automobil

Putnički
3 NK AF 989 Opel Astra benzin 1364 66 2006 Rožaje
automobil

Putnički Bijelo
4 NK AG 578 Opel Astra benzin 1364 66 2006
automobil Polje

Putnički
5 PG CL 428 VW Golf II benzin 1272 40 1989 Mojkovac
automobil

HE PERUĆICA

Terensko
6 NK AT 716 Lada Niva benzin 1690 61 2008 Kolašin
vozilo

32/58
Prilog 3 - Servisiranje putničkih i terenskih motornih vozila izraženo u norma časovima

Lada NIVA 1.7

Opel Astra 1.4


VW Golf II
Marka – Tip motornog
vozila
Red.

nč nč nč
br.

Operacija-zahvat koji se izvodi


1 2 3 4 5
„Mali servis“ motora motornih vozila (na ≈
1 10.000-15.000 km): 1,00 1,00 1,00
- zamjena ulja i filtera ulja, vazduha i goriva

3 Zamjena svih oslonaca (stopa) motora 4,00 4,00 4,00

5 Zamjena filtera goriva 0,50 0,50 0,50

6 Zamjena dizni motora (benzin, dizel) 2,00 2,00 2,00

7 Zamjena svjećica 1,00 1,00 1,00

8 Zamjena indukcionog kalema (bobine) 1,00 1,00 1,00

9 Zamjena pumpe za vodu 2,00 1,00 2,00

10 Zamjena rashladne tečnosti 0,50 0,50 0,50

11 Zamjena termostata 1,00 1,00 1,00

12 Zamjena davača temp. rashladne tečnosti 1,00 1,00 1,00

13 Zamjena remena pogona ventilatora 1,00 1,00 1,00

14 Punjenje klima uređaja N/A N/A 2,00

15 Zamjena remena pogona komp. klima uređaja N/A N/A 1,50

16 Zamjena seta kvačila 6,00 6,00 6,00

17 Zamjena kočiononog cilindra točka 2,00 2,00 2,00

18 Zamjena prednjih kočionih pločica-obloga 1,00 1,00 1,00

19 Zamjena zadnjih kočionih pločica-obloga 1,00 1,00 1,00

20 Zamjena sajle ručne kočnice 1,00 1,00 1,00

33/58
21 Zamjena kraja spone 1,00 1,00 1,00

22 Zamjena stabilizatora 1,00 1,00 1,00


Zamjena remena hidraulične pumpe uređaja za
23
upravljanje
1,00 1,00 1,00

24 Zamjena homokinetičkog zgloba i mandžetne 2,00 2,00 2,00

25 Zamjena krsta kardana 2,00 2,00 N/A

26 Zamjena svih amortizera prednjih 2,50 2,50 2,50

27 Zamjena svih amortizera zadnjih 2,50 2,50 2,50

28 Zamjena šolje amortizera 1,50 1,50 1,50


Zamjena gumeno-metalnih ležajeva (selen
29
blokova) pred.ogib.
2,00 2,00 2,00
Zamjena gumeno-metalnih ležajeva (selen
30
blokova) zad. ogib.
2,00 2,00 2,00

31 Zamjena ležajeva na prednjem točku 2,00 2,00 2,00

32 Zamjena ležajeva na zadnjem točku 2,00 2,00 2,00


Podešavanje geometrije točkova vozila –
33
reglaža trapa
2,00 2,00 2,00

34 Zamjena motora brisača 1,50 1,50 1,50

35 Zamjena vjetrobranskog stakla 4,00 4,00 4,00

36 Zamjena fara i štop svijetla 0,50 0,50 0,50

37 Zamjena retrovizora 0,50 0,50 0,50

38 Zamjena podizača stakala 1,50 1,50 1,50

Prilog 4 - TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETNE


JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREMJER RADOVA
- Putnička i terenska vozila

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE


TABELA 1

Količina
Red. br. Vrsta servisnih radova
radnih sati

1 2 3
1 Rad servisera (automehaničar, autoelektričar) 100

34/58
Napomena: u slučaju opravke na terenu, uz prethodnu saglasnost sa Naručiocem,
primjenjivaće se cijena norma sata uvećana za 30% u koju su uključeni svi troškovi Izvršioca
usluga. Naručilac neće prihvatiti dodatne troškove po ovom osnovu.

Red.
Naziv materijala - rezervnih dijelova Jed. Količina
br.

1 Motorno ulje polusintetičko 10W-40 lit. 10


2 Motorno ulje sintetičko 5W-30 lit. 20
3 Antifriz lit. 20
4 Glicerin lit. 3
5 Akumulator 51-60 Ah (sa ugradnjom, kom. 1
gar. 2 god.)
Putnička vozila iz kolone 5 priloga 1 (Opel Astra 1.4)
6 Filter ulja za motor kom. 4
7 Filter vazduha za motor kom. 4
8 Filter klime kom. 4
9 Disk pločice gar. 2
10 Kočione obloge (gurtne) gar. 2
11 Vodena pumpa kom. 2
12 Kanalni kaiš (klinasti) kom. 2
13 Španel kom. 2
14 Ležaj točka (prednji) kom. 2
15 Ležaj točka (zadnji) kom. 2
16 Kraj spone kom. 2
17 Homokinetički zglob kom. 1
18 Stabilizator prednjeg trapa kom. 2
19 Kočioni cilindar kom. 2
20 Prednji amortizer kom. 2
21 Zadnji amortizer kom. 2
22 Šolja amortizera kom. 2
Termostat temperature u glavi
23 kom. 2
motora
24 Termostat temperature na hladnjaku kom. 2
25 Madžetna zloba kom. 4
26 Madžetna poluosovine pri mjenjaču kom. 4
27 Sajla ručne kočnice kom. 2
28 Svjećice kom. 16
29 Bombina kom. 1
30 Metlice brisača kom. 8
31 Punjenje klime kom. 4
32 Reglaža trapa kom. 4
33 Retrovizor (lijevi, desni) kom. 2
34 Podizač stakala kom. 2

35/58
Putnička vozila iz kolone 4 priloga 1 (VW Golf II)
35 Filter ulja za motor kom. 1
36 Filter vazduha za motor kom. 1
37 Filter goriva za motor kom. 1
38 Disk pločice gar. 1
39 Kočione obloge (gurtne) gar. 1
40 Vodena pumpa kom. 1
41 Kanalni kaiš (klinasti) kom. 1
42 Španel kom. 1
43 Zupčasti kaiš kom. 1
44 Natezač zupčastog kaiša kom. 1
45 Ležaj točka (prednji) kom. 2
46 Ležaj točka (zadnji) kom. 2
47 Kraj spone kom. 2
48 Homokinetički zglob kom. 1
49 Kočioni cilindar kom. 2
50 Prednji amortizer kom. 2
51 Zadnji amortizer kom. 2
52 Šolja amortizera kom. 2
Termostat temperature u glavi
53 kom. 1
motora
54 Termostat temperature na hladnjaku kom. 1
55 Madžetna zloba kom. 2
56 Madžetna poluosovine pri mjenjaču kom. 2
57 Sajla ručne kočnice kom. 1
58 Svjećice kom. 4
59 Metlice brisača kom. 2
60 Reglaža trapa kom. 1
61 Podizač stakala kom. 1
Terensko vozilo iz kolone 9 priloga 1 (Lada Niva)
62 Filter ulja za motor kom. 1
63 Filter vazduha za motor kom. 1
64 Filter goriva za motor kom. 1
65 Disk pločice gar. 1
66 Kočione obloge (gurtne) gar. 1
67 Vodena pumpa kom. 1
68 Kanalni kaiš (klinasti) kom. 1
69 Španel kom. 1
70 Ležaj točka (prednji) kom. 2
71 Ležaj točka (zadnji) kom. 2
72 Krst kardana kom. 2
73 Kraj spone kom. 2
74 Homokinetički zglob kom. 1
75 Kočioni cilindar kom. 2
76 Prednji amortizer kom. 2
77 Zadnji amortizer kom. 2

36/58
78 Šolja amortizera kom. 2
Termostat temperature u glavi
79 kom. 1
motora
80 Termostat temperature na hladnjaku kom. 1
81 Madžetna zloba kom. 2
82 Madžetna poluosovine pri mjenjaču kom. 2
83 Sajla ručne kočnice kom. 1
84 Svjećice kom. 4
85 Bombina kom. 1
86 Metlice brisača kom. 3
87 Reglaža trapa kom. 1
88 Retrovizor (lijevi, desni) kom. 2
89 Podizač stakala kom. 1

Putnička vozila

2) Ponuđač / Izvršilac usluge za program putničkih vozila mora imati minimum 1


servisni objekat i nuditi usluge na teritoriji opštine Bijelo Polje ili Berane sa
sledećim karakteristikama:

- Tehnička opremljenost i radna površina


- min. 300 m2 pokrivene, zatvorene radne površine na jednoj lokaciji
- min. 2 dizalice od min. 3 T nosivosti
- min. jedna mašina za demontažu-montažu pneumatika
- min. 1 kanal za servis vozila
- računarska oprema sa potrebnim softverom za dijagnostiku kvarova
vozila EPCG iz Priloga 1.
- Broj i stručnost radnika
- Min 2 mehaničara
- Min 1 auto električar

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Izjavu o lokaciji servisno-radioničkog prostora i o


tehničkoj opremljenosti i o kapacitetima servisno-radioničkih prostora kojima raspolaže na
području zahtijevanih oblasti za izvršavanje predmetnih usluga.

Opšti uslovi

1) Izvršilac usluge je dužan primiti na servis vozilo EPCG kao prioritetno, odmah po
dolasku izvršiti defektažu , a započeti sa radovima najkasnije u roku od 24 sata po
prijemu vozila.
2) EPCG će za usluge koje su predmet ugovora, priznati samo troškove koji proisteknu iz
ugovorenog broja norma sati i ponuđenog norma časa . Ponuđač / Izvršilac usluge je
dužan pridržavati se norma-sat radova ugovorenih sa EPCG u cilju što kraćeg zadrža-
vanja vozila na servisu. Ponuđač / Izvršilac može pristupiti izvođenju radova i izvršiti
fakturisanje dodatnih radova po tržišnim cijenama rezervnih djelova jedino uz
konsultaciju i odobrenje ovlašćenog radnika EPCG.

37/58
3) Izvršilac usluge ne može izvršiti uslugu šlepanja vozila EPCG bez prethodne
konsultacije sa ovlašćenim radnikom EPCG. Ukoliko je potrebno šlepanje vozila,
Ponuđač / Izvršilac usluge će izvršiti uslugu do najbližeg svog ili servisa sa kojim ima
ugovor vezan za EPCG u opštini ili regionu na čijoj teritoriji se nalazi vozilo.
4) Izvršilac usluge mora omogućiti ovlašćenom radniku EPCG nesmetano prisustvo i
kontrolu radova servisa vozila EPCG bez najave u toku radnog vremena servisa.
5) Ponuđač usluge u ponudi mora priložiti izjavu da posjeduje važeći plan upravljanja
opasnim otpadom ovjeren od strane nadležne ustanove za teritoriju Crne Gore.
6) Garancija za isporučene djelove/izvršene usluge je 6 mjeseci od dana
ugradnje/izvršenja usluge.

38/58
I Vrši se izmjena u Tenderskoj dokumentaciji 4/17 od 10.03.2017. godine, FINANSIJSKI
DIO PONUDE, koje poglavlje se mijenja i sada glasi:

FINANSIJSKI DIO PONUDE

FINANSIJSKI DIO PONUDE PARTIJA 1

TABELA 1

Cijena
Količina UKUPNO
Red. br. Vrsta servisnih radova norma sata
radnih sati bez PDV-a
bez PDV-a

1 2 3 4 5 (3x4)
Rad servisera (automehaničar,
1 370
autoelektričar)

Napomena: u slučaju opravke na terenu, uz prethodnu saglasnost sa Naručiocem,


primjenjivaće se cijena norma sata uvećana za 30% u koju su uključeni svi troškovi Izvršioca
usluga. Naručilac neće prihvatiti dodatne troškove po ovom osnovu.

TABELA 2

Jed. cijena Ukupno


Red.
Naziv materijala - rezervnih dijelova Jed. Količina (€) (€)
br.
bez PDV-a bez PDV-a

1 Motorno ulje mineralno 15W-40 lit. 180


2 Motorno ulje polusintetičko 10W-40 lit. 150
3 Motorno ulje sintetičko 5W-30 lit. 50
4 Hidraulično ulje (hidrol) lit. 50
5 Hipoidno ulje SAE 80-90 lit. 50
6 ATF ulje lit. 50
7 Glicerin (DOT 4,G12) lit. 20
8 Antifriz (G11 i G12) lit. 150
Akumulator 110-120 Ah (sa ugradnjom, gar. 2
9 kom. 4
god.)
Akumulator 190-220 Ah (sa ugradnjom, gar. 2
10 kom. 4
god.)

Teretna vozila i građ. Mašine-FAP, ULT, RD ( kolone 3,12,13,14 iz priloga 1)


11 Filter ulja za motor kom. 9
12 Filter vazduha za motor kom. 9
13 Filter goriva za motor kom. 18
14 Kočione obloge (gurtne) gar. 3
15 Motorna kočnica kom. 2
16 Zaptivač glave motora kom. 5
17 Regler kom. 1
18 Krst kardana kom. 4
19 Kočioni aparat (kliješta) kom. 2

39/58
20 Vodena pumpa kom. 2
21 AC Pumpa kom. 2
22 Dizne (ulošci dizni) kom. 6
23 Kanalni kaiš (klinasti) kom. 5
24 Španel kom. 2
25 Hidraulično crijevo met. 6
26 Ležaj točka (prednji) kom. 2
27 Ležaj točka (zadnji) kom. 2
28 Kraj spone kom. 2
29 Selen blok kom. 2
30 Glavni kočioni aparat kom. 1
31 Stopa motora kom. 2
32 Crijeva rashladne tečnosti kom. 2
33 Reglaža trapa kom. 1
34 Metlice Brisača kom. 4
35 Kočioni cilindar (zračni) kom. 2
Minibusi - Putari - Renault Master (kolone 4,6,7 iz Priloga 1)
36 Filter ulja za motor kom. 18
37 Filter vazduha za motor kom. 18
38 Filter klime kom. 18
39 Filter goriva za motor kom. 18
40 Kočione obloge (gurtne) gar. 5
41 Zaptivač glave motora kom. 1
42 Regler kom. 1
43 Kočioni aparat (kliješta) kom. 2
44 Vodena pumpa kom. 2
45 Dizne (ulošci dizni) kom. 4
46 Kanalni kaiš (klinasti) kom. 3
47 Španel kom. 3
48 Ležaj točka (prednji) kom. 4
49 Ležaj točka (zadnji) kom. 4
50 Kraj spone kom. 4
51 Selen blok kom. 2
52 Glavni kočioni aparat kom. 2
53 Stopa motora kom. 2
54 Hladnjak vode kom. 1
55 Crijeva rashladne tečnosti kom. 2
56 Reglaža trapa kom. 2
57 Metlice Brisača kom. 8
Minibus VW Crafter (kolona 8 iz priloga 1)
58 Filter ulja za motor kom. 2
59 Filter vazduha za motor kom. 2
60 Filter klime kom. 2
61 Filter goriva za motor kom. 2
62 Disk pločice gar. 2
63 Zaptivač glave motora kom. 1

40/58
64 Mandžetna zgloba kom. 2
65 Selen blok kom. 2
66 Kočioni aparat (kliješta) kom. 2
67 Vodena pumpa kom. 1
68 Kanalni kaiš (klinasti) kom. 1
69 Zupčasti kaiš kom. 1
70 Natezač zupčastog kaiša kom. 1
71 Španel kom. 1
72 Ležaj točka (prednji) kom. 2
73 Ležaj točka (zadnji) kom. 2
74 Kraj spone kom. 2
75 Stopa motora kom. 2
76 Crijeva rashladne tečnosti kom. 2
77 Kočioni cilindar kom. 1
78 Prednji amortizer kom. 2
79 Zadnji amortizer kom. 2
80 EGR Ventil kom. 1
81 Protokmjer vazduha kom. 1
82 Termostat kom. 1
83 Punjenje klima uređaja kom. 1
84 Regler kom. 1
85 Metlice brisača kom. 2
86 Automat alansera kom. 1
87 Kočiono crijevo kom. 2
88 Reglaža trapa kom. 1
89 Grijači kom. 4
Putari - Iveko Turbo Rival, Zastava Turbo Zeta (kolona 5, prilog 1)
90 Filter ulja za motor kom. 3
91 Filter vazduha za motor kom. 3
92 Filter goriva za motor kom. 3
93 Disk pločice gar. 2
94 Zaptivač glave motora kom. 1
95 Kočione obloge (gurtne) gar. 1
96 Krst kardana kom. 2
97 Mandžetna zgloba kom. 2
98 Selen blok kom. 2
99 Kočioni aparat (kliješta) kom. 2
100 Vodena pumpa kom. 2
101 Dizne (ulošci dizni) kom. 4
102 Kanalni kaiš (klinasti) kom. 2
103 Zupčasti kaiš kom. 2
104 Natezač zupčastog kaiša kom. 2
105 Španel kom. 2
106 Disk točka kom. 2
107 Ležaj točka (prednji) kom. 2
108 Ležaj točka (zadnji) kom. 2

41/58
109 Kraj spone kom. 2
110 Stopa motora kom. 2
111 Crijeva rashladne tečnosti kom. 2
112 Kočioni cilindar kom. 1
113 Prednji amortizer kom. 2
114 Zadnji amortizer kom. 2
115 Termostat kom. 1
116 Regler kom. 1
117 Motor brisača kom. 1
118 Metlice brisača kom. 4
119 Automat alansera kom. 1
120 Kočiono crijevo kom. 2
121 Reglaža trapa kom. 1
122 Grijači kom. 4
Autobus Volvo 8700 (kolona 10 iz priloga 1)
123 Filter ulja za motor kom. 1
124 Filter vazduha za motor kom. 1
125 Filter klime kom. 2
126 Sušač vazduha kom. 3
127 Filter goriva za motor kom. 2
128 Disk pločice (prednje i zadnje) gar. 2
129 Krst kardana kom. 2
130 Selen blok kom. 2
131 Vodena pumpa kom. 1
132 Ležaj točka (prednji) kom. 1
133 Ležaj točka (zadnji) kom. 1
134 Kraj spone kom. 1
135 Stopa motora kom. 1
136 Crijeva rashladne tečnosti kom. 2
137 Kočioni cilindar kom. 1
138 Prednji amortizer kom. 1
139 Zadnji amortizer kom. 1
140 Reducir zraka kom. 1
141 Termostat kom. 1
142 Punjenje klima uređaja kom. 1
143 Motor grijanja kom. 1
144 Regler kom. 1
145 Metlice brisača kom. 2
146 Automat alansera kom. 1
147 Kočiono crijevo kom. 1
148 Reglaža trapa kom. 1
149 Grijači kom. 3

Autobusi MAN AO3FRH422 i AM362H (kolona 11 iz priloga 1)


150 Filter ulja za motor kom. 2
151 Filter vazduha za motor kom. 2
152 Sušač vazduha kom. 2

42/58
153 Filter klime kom. 2
154 Filter goriva za motor kom. 4
155 Disk pločice gar. 2
156 Kočione obloge (gurtne) gar. 2
157 Krst kardana kom. 2
158 Selen blok kom. 2
159 Kočioni aparat (kliješta) kom. 2
160 Vodena pumpa kom. 1
161 Kanalni kaiš (klinasti) kom. 2
162 Natezač kaiša kom. 1
163 Španel kom. 1
164 Ležaj točka (prednji) kom. 1
165 Ležaj točka (zadnji) kom. 1
166 Kraj spone kom. 2
167 Stopa motora kom. 2
168 Crijeva rashladne tečnosti kom. 2
169 Kočioni cilindar kom. 2
170 Prednji amortizer kom. 2
171 Zadnji amortizer kom. 2
172 Reducir zraka kom. 1
173 Glava kompresora zraka kom. 1
174 Termostat kom. 1
175 Punjenje klima uređaja kom. 1
176 Regler kom. 1
177 Metlice brisača kom. 2
178 Automat alansera kom. 1
179 Kočiono crijevo kom. 2
180 Grijači kom. 4
Autobus Temsa Safari HD (kolona 9 iz priloga 1)
181 Filter ulja za motor kom. 1
182 Filter vazduha za motor kom. 1
183 Filter klime kom. 1
184 Filter goriva za motor kom. 2
185 Disk pločice gar. 2
186 Krst kardana kom. 2
187 Selen blok kom. 2
188 Vodena pumpa kom. 1
189 Kanalni kaiš (klinasti) kom. 2
190 Španel kom. 1
191 Ležaj točka (prednji) kom. 1
192 Ležaj točka (zadnji) kom. 1
193 Kraj spone kom. 2
194 Stopa motora kom. 2
195 Crijeva rashladne tečnosti kom. 2
196 Kočioni cilindar kom. 2
197 Prednji amortizer kom. 1

43/58
198 Zadnji amortizer kom. 1
199 Reducir zraka kom. 1
200 Termostat kom. 1
201 Punjenje klima uređaja kom. 1
202 Regler kom. 1
203 Automat alansera kom. 1
204 Kočiono crijevo kom. 2
205 Grijači kom. 4
UKUPNO

REKAPITULACIJA

A UKUPNO tabela 1 bez PDV-a €


B UKUPNO tabela 2 bez PDV-a €
C A+B (ukupna cijena bez PDV-a) €
D PDV 19% €
C+D (ukupna cijena sa PDV-om) brojkama
E
i slovima €

Uslovi ponude:
Rok izvršenja ugovora je
Mjesto izvršenja ugovora je
Garancija za ugrađene djelove/izvršene usluge
Rok plaćanja
Način plaćanja
Period važenja ponude

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________
(ime, prezime i funkcija)

M.P.___________________________
(svojeručni potpis)

FINANSIJSKI DIO PONUDE PARTIJA 2

TABELA 1

Cijena norma
Količina UKUPNO
Red. br. Vrsta servisnih radova sata bez PDV-
radnih sati bez PDV-a
a

1 2 3 4 5 (3x4)

44/58
Rad servisera (automehaničar,
1 430
autoelektričar)

Napomena: u slučaju opravke na terenu, uz prethodnu saglasnost sa Naručiocem,


primjenjivaće se cijena norma sata uvećana za 30% u koju su uključeni svi troškovi Izvršioca
usluga. Naručilac neće prihvatiti dodatne troškove po ovom osnovu.

TABELA 2
Jed. cijena Ukupno
Naziv materijala - rezervnih Jed.
Red. br. Količina (€) (€)
dijelova mjere
bez PDV-a bez PDV-a

1 Motorno ulje polusintetičko 10W-40 lit. 30


2 Motorno ulje sintetičko 5W-30 lit. 190
3 Hipoidno ulje SAE 80-90 lit. 20
4 Antifriz lit. 50
5 Glicerin lit. 20
Akumulator 51-60 Ah (sa ugradnjom,
6 kom. 1
gar. 2 god.)
Akumulator 61-75 Ah (sa ugradnjom,
7 kom. 2
gar. 2 god.)
Akumulator 90-100 Ah (sa
8 kom. 2
ugradnjom, gar. 2 god.)
Putnička vozila iz kolone 3 priloga 1 (Opel Vektra 2.0 dizel)

9 Filter ulja za motor kom. 6


10 Filter vazduha za motor kom. 6
11 Filter goriva za motor kom. 6
12 Filter klime kom. 6
13 Disk pločice prednje gar. 2
14 Disk pločice zadnje gar. 2
15 Homokinetički zglob kom. 1
16 Kočioni aparat (kliješta) kom. 2
17 Kanalni kaiš (klinasti) kom. 2
18 Disk točka kom. 4
19 Ležaj točka (prednji) kom. 2
20 Ležaj točka (zadnji) kom. 2
21 Kraj spone kom. 2
22 Stabilizator prednjeg trapa kom. 2
23 Glavni kočioni aparat kom. 1
24 Stopa motora kom. 2
25 Kočioni cilindar kom. 1

26 Termostat temperature u glavi motora kom. 1

27 Termostat temperature na hladnjaku kom. 1

28 Madžetna zloba kom. 2

29 Madžetna poluosovine pri mjenjaču kom. 2

45/58
30 Sajla ručne kočnice kom. 1
31 Selen blokovi kom. 4
32 Automat alansera kom. 1
33 Regler kom. 1
34 Metlice brisača kom. 6
35 Reglaža trapa kom. 2
Putnička vozila iz kolone 3 priloga 1 (Opel Vektra 2.0 benzin)
36 Filter ulja za motor kom. 1
37 Filter vazduha za motor kom. 1
38 Filter goriva za motor kom. 1
39 Filter klime kom. 1
40 Disk pločice prednje gar. 1
41 Disk pločice zadnje gar. 1
42 Homokinetički zglob kom. 1
43 Kočioni aparat (kliješta) kom. 2
44 Vodena pumpa kom. 1
45 Kanalni kaiš (klinasti) kom. 1
46 Španel kom. 1
47 Disk točka kom. 2
48 Ležaj točka (prednji) kom. 1
49 Ležaj točka (zadnji) kom. 1
50 Kraj spone kom. 2
51 Stabilizator prednjeg trapa kom. 2
52 Glavni kočioni aparat kom. 1
53 Stopa motora kom. 2
54 Kočioni cilindar kom. 1

55 Termostat temperature u glavi motora kom. 1

56 Termostat temperature na hladnjaku kom. 1

57 Madžetna zloba kom. 2

58 Madžetna poluosovine pri mjenjaču kom. 2

59 Sajla ručne kočnice kom. 1


60 Selen blokovi kom. 2
61 Svjećice kom. 4
62 Bombina kom. 1
63 Regler kom. 1
64 Metlice brisača kom. 2
65 Razvod kablova paljenja gar. 1
66 Reglaža trapa kom. 1
Putnička vozila iz kolone 4 iz priloga 1 (VW Golf V SDI)
67 Filter ulja za motor kom. 2
68 Filter vazduha za motor kom. 2
69 Filter goriva za motor kom. 2
70 Filter klime kom. 2

46/58
71 Disk pločice prednje gar. 1
72 Disk počice zadnje gar. 1
73 Homokinetički zglob kom. 1
74 Kočioni aparat (kliješta) kom. 2
75 Disk točka kom. 2
76 Ležaj točka (prednji) kom. 2
77 Ležaj točka (zadnji) kom. 2
78 Kraj spone kom. 2
79 Stabilizator prednjeg trapa kom. 2
80 Glavni kočioni aparat kom. 1
81 Stopa motora kom. 2
82 Kočioni cilindar kom. 1

83 Termostat temperature u glavi motora kom. 1

84 Termostat temperature na hladnjaku kom. 1

85 Madžetna zloba kom. 2

86 Madžetna poluosovine pri mjenjaču kom. 2

87 Sajla ručne kočnice kom. 1


88 Selen blokovi kom. 2
89 Automat alansera kom. 1
90 Regler kom. 1
91 Metlice brisača kom. 2
92 Reglaža trapa kom. 1

Putnička vozila iz kolone 5 iz priloga 1 (Opel Astra 1.4)


93 Filter ulja za motor kom. 4
94 Filter vazduha za motor kom. 4
95 Filter klime kom. 4
96 Disk pločice prednje gar. 4
97 Disk pločice zadnje gar. 4
98 Homokinetički zglob kom. 1
99 Kočioni aparat (kliješta) kom. 2
100 Vodena pumpa kom. 2
101 Kanalni kaiš (klinasti) kom. 2
102 Disk točka kom. 2
103 Ležaj točka (prednji) kom. 2
104 Ležaj točka (zadnji) kom. 2
105 Kraj spone kom. 2
106 Stabilizator prednjeg trapa kom. 2
107 Glavni kočioni aparat kom. 1
108 Stopa motora kom. 2
109 Kočioni cilindar kom. 1

110 Termostat temperature u glavi motora kom. 1

111 Termostat temperature na hladnjaku kom. 1

47/58
112 Madžetna zloba kom. 2

113 Madžetna poluosovine pri mjenjaču kom. 2

114 Sajla ručne kočnice kom. 2


115 Selen blokovi kom. 2
116 Svjećice kom. 8
117 Bombina kom. 2
118 Automat alansera kom. 1
119 Regler kom. 1
120 Metlice brisača kom. 6
121 Razvodnik paljenja kom. 1
122 Razvod kablova paljenja gar. 1
123 Reglaža trapa kom. 2

Putnička vozila iz kolone 5 iz priloga 1 (Opel Astra 1.6)


124 Filter ulja za motor kom. 12
125 Filter vazduha za motor kom. 12
126 Filter klime kom. 12
127 Disk pločice gar. 10
128 Kočione obloge (gurtne) gar. 10
129 Set kvačila kom. 2
130 Homokinetički zglob kom. 4
131 Kočioni aparat (kliješta) kom. 4
132 Vodena pumpa kom. 4
133 Kanalni kaiš (klinasti) kom. 4
134 Zupčasti kaiš kom. 4
135 Natezač zupčastog kaiša kom. 4
136 Španel kom. 4
137 Disk točka kom. 8
138 Ležaj točka (prednji) kom. 8
139 Ležaj točka (zadnji) kom. 8
140 Kraj spone kom. 10
141 Stabilizator prednjeg trapa kom. 10
142 Glavni kočioni aparat kom. 3
143 Stopa motora kom. 6
144 Kočioni cilindar kom. 2
145 Termostat temperature u glavi motora kom. 4
146 Termostat temperature na hladnjaku kom. 4
147 Madžetna zloba kom. 6
148 Madžetna poluosovine pri mjenjaču kom. 6
149 Sajla ručne kočnice kom. 4
150 Selen blokovi kom. 6
151 Svjećice kom. 16
152 Bombina kom. 4
153 Automat alansera kom. 2
154 Regler kom. 2
155 Metlice brisača kom. 10
48/58
156 Razvodnik paljenja kom. 1
157 Razvod kablova paljenja gar. 1
158 Reglaža trapa kom. 5
Dostavna vozila iz kolone 7 iz priloga 1 (Opel Combo)
159 Filter ulja za motor kom. 1
160 Filter vazduha za motor kom. 1
161 Filter goriva za motor kom. 1
162 Disk pločice gar. 1
163 Kočione obloge (gurtne) gar. 1
164 Kočioni aparat (kliješta) kom. 2
165 Vodena pumpa kom. 1
166 Kanalni kaiš (klinasti) kom. 1
167 Zupčasti kaiš kom. 1
168 Natezač zupčastog kaiša kom. 1
169 Španel kom. 1
170 Disk točka kom. 2
171 Ležaj točka (prednji) kom. 2
172 Ležaj točka (zadnji) kom. 2
173 Kraj spone kom. 2
174 Stabilizator prednjeg trapa kom. 2
175 Glavni kočioni aparat kom. 1
176 Stopa motora kom. 2
177 Kočioni cilindar kom. 2
178 Termostat temperature u glavi motora kom. 1

179 Termostat temperature na hladnjaku kom. 1


180 Madžetna zloba kom. 2

181 Madžetna poluosovine pri mjenjaču kom. 2

182 Sajla ručne kočnice kom. 1


183 Selen blokovi kom. 2
184 Automat alansera kom. 1
185 Regler kom. 1
186 Metlice brisača kom. 2
187 Reglaža trapa kom. 1

Terenska vozila iz kolone 6 iz priloga 1 (Opel Antara)


188 Filter ulja za motor kom. 6
189 Filter vazduha za motor kom. 6
190 Filter goriva za motor kom. 6
191 Filter klime kom. 6
192 Disk pločice prednje gar. 2
193 Disk pločice zadnje gar. 2
194 Homokinetički zglob kom. 1
195 Kočioni aparat (kliješta) kom. 2
196 Disk točka (prednji i zadnji) kom. 4
197 Ležaj točka (prednji) kom. 2
198 Ležaj točka (zadnji) kom. 2
49/58
199 Kraj spone kom. 2
200 Stabilizator prednjeg trapa kom. 2
201 Glavni kočioni aparat kom. 1
202 Stopa motora kom. 2
203 Kočioni cilindar kom. 2
204 Prednji amortizer kom. 2
205 Zadnji amortizer kom. 2
206 Šolja amortizera kom. 4

207 Termostat temperature u glavi motora kom. 1

208 Termostat temperature na hladnjaku kom. 1

209 Madžetna zloba kom. 2

210 Madžetna poluosovine pri mjenjaču kom. 2

211 Sajla ručne kočnice kom. 1


212 Selen blokovi kom. 4
213 Automat alansera kom. 1
214 Regler kom. 1
215 Metlice brisača kom. 4
216 Reglaža trapa kom. 2
Terenska vozila iz kolone 8 iz priloga 1 (Land Rover Defender 110)
217 Filter ulja za motor kom. 1
218 Filter vazduha za motor kom. 1
219 Filter goriva za motor kom. 1
220 Disk pločice prednje gar. 1
221 Disk pločice zadnje gar. 1
222 Set kvačila kom. 1
223 Homokinetički zglob kom. 1
224 Kočioni aparat (kliješta) kom. 2
225 Vodena pumpa kom. 1
226 Kanalni kaiš (klinasti) kom. 1
227 Španel kom. 1
228 Disk točka kom. 2
229 Ležaj točka (prednji) kom. 2
230 Ležaj točka (zadnji) kom. 2
231 Kraj spone kom. 2
232 Stabilizator prednjeg trapa kom. 2
233 Glavni kočioni aparat kom. 1
234 Stopa motora kom. 2
235 Kočioni cilindar kom. 2
236 Krst kardana kom. 2
237 Termostat temperature u glavi motora kom. 1

238 Termostat temperature na hladnjaku kom. 1

239 Madžetna zloba kom. 2

50/58
240 Madžetna poluosovine pri mjenjaču kom. 2

241 Sajla ručne kočnice kom. 1


242 Selen blokovi kom. 2
243 Automat alansera kom. 1
244 Metlice brisača kom. 2
245 Reglaža trapa kom. 1

Terenska vozila iz kolone 9 iz priloga 1 (Lada Niva)


246 Filter ulja za motor kom. 7
247 Filter vazduha za motor kom. 7
248 Filter goriva za motor kom. 7
249 Disk pločice gar. 7
250 Kočione obloge (gurtne) gar. 7
251 Set kvačila kom. 2
252 Homokinetički zglob kom. 2
253 Poluosovina kom. 2
254 Kočioni aparat (kliješta) kom. 4
255 Vodena pumpa kom. 4
256 Kanalni kaiš (klinasti) kom. 4
257 Španel kom. 4
258 Pumpa goriva (benzin, dizel) kom. 2
259 Disk točka kom. 8
260 Ležaj točka (prednji) kom. 8
261 Ležaj točka (zadnji) kom. 8
262 Kraj spone kom. 8
263 Stabilizator prednjeg trapa kom. 8
264 Glavni kočioni aparat kom. 2
265 Stopa motora kom. 4
266 Kočioni cilindar kom. 4
267 Krst kardana kom. 6

268 Termostat temperature u glavi motora kom. 2

269 Termostat temperature na hladnjaku kom. 2

270 Madžetna zloba kom. 4

271 Madžetna poluosovine pri mjenjaču kom. 4

272 Sajla ručne kočnice kom. 4


273 Selen blokovi kom. 8
274 Lonac auspuha kom. 1
275 Svjećice kom. 28
276 Bombina kom. 4
277 Automat alansera kom. 2
278 Regler kom. 2
279 Metlice brisača kom. 14
280 Razvodnik paljenja kom. 1

51/58
281 Razvod kablova paljenja gar. 1
282 Ablender svijetala kom. 2
Terenska vozila iz kolone 10 iz priloga 1 (Dacia Duster)
283 Filter ulja za motor kom. 1
284 Filter vazduha za motor kom. 1
285 Filter goriva za motor kom. 1
286 Filter klime kom. 1
287 Disk pločice gar. 1
288 Kočione obloge (gurtne) gar. 1
289 Disk točka kom. 2
290 Ležaj točka (prednji) kom. 2
291 Ležaj točka (zadnji) kom. 2
292 Kraj spone kom. 2
293 Stabilizator prednjeg trapa kom. 2

294 Termostat temperature u glavi motora kom. 1

295 Termostat temperature na hladnjaku kom. 1

296 Madžetna zloba kom. 2

297 Madžetna poluosovine pri mjenjaču kom. 2

298 Sajla ručne kočnice kom. 1


299 Selen blokovi kom. 2
300 Automat alansera kom. 1
301 Regler kom. 1
302 Metlice brisača kom. 2
303 Reglaža trapa kom. 1
UKUPNO

REKAPITULACIJA

A UKUPNO tabela 1 bez PDV-a €


B UKUPNO tabela 2 bez PDV-a €
C A+B (ukupna cijena bez PDV-a) €
D PDV 19% €
C+D (ukupna cijena sa PDV-om) brojkama
E
i slovima €

Uslovi ponude:
Rok izvršenja ugovora je
Mjesto izvršenja ugovora je
Garancija za ugrađene djelove/izvršene usluge
Rok plaćanja
Način plaćanja
Period važenja ponude
52/58
Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________
(ime, prezime i funkcija)

M.P.___________________________
(svojeručni potpis)

FINANSIJSKI DIO PONUDE PARTIJA 3

TABELA 1

Cijena norma
Količina UKUPNO
Red. br. Vrsta servisnih radova sata bez PDV-
radnih sati bez PDV-a
a

1 2 3 4 5 (3x4)
Rad servisera (automehaničar,
1 75
autoelektričar)

Napomena: u slučaju opravke na terenu, uz prethodnu saglasnost sa Naručiocem,


primjenjivaće se cijena norma sata uvećana za 30% u koju su uključeni svi troškovi Izvršioca
usluga. Naručilac neće prihvatiti dodatne troškove po ovom osnovu.

Jed. cijena Ukupno


Red.
Naziv materijala - rezervnih dijelova Jed. Količina (€) (€)
br.
bez PDV-a bez PDV-a

1 Motorno ulje sintetičko 5W-30 lit. 70


2 Antifriz lit. 20
3 Glicerin lit. 3
Akumulator 51-60 Ah (sa ugradnjom, gar. 2
4 kom. 1
god.)

Putnička vozila iz kolone 5 priloga 1 (Opel Astra 1.4)


5 Filter ulja za motor kom. 14
6 Filter vazduha za motor kom. 14

53/58
7 Filter goriva za motor kom. 7
8 Filter klime kom. 14
9 Disk pločice gar. 3
10 Kočione obloge (gurtne) gar. 2
11 Set kvačila kom. 1
12 Vodena pumpa kom. 1
13 Kanalni kaiš (klinasti) kom. 1
14 Španel kom. 1
15 Dizne motora (benzin) kom. 2
16 Ležaj točka (prednji) kom. 2
17 Ležaj točka (zadnji) kom. 2
18 Kraj spone kom. 2
19 Homokinetički zglob kom. 1
20 Stabilizator prednjeg trapa kom. 1
21 Kočioni cilindar kom. 1
22 Prednji amortizer kom. 2
23 Zadnji amortizer kom. 2
24 Šolja amortizera kom. 2
25 Termostat temperature u glavi motora kom. 1
26 Termostat temperature na hladnjaku kom. 1
27 Madžetna zloba kom. 1
28 Madžetna poluosovine pri mjenjaču kom. 1
29 Sajla ručne kočnice kom. 1
30 Svjećice kom. 4
31 Bombina kom. 1
32 Metlice brisača kom. 2
33 Motor brisača kom. 1
34 Punjenje klime kom. 2
35 Reglaža trapa kom. 2
36 Vjetrobransko staklo kom. 1
37 Far kom. 1
38 Štop svijetlo kom. 1
39 Retrovizor (lijevi, desni) kom. 2
40 Podizač stakala kom. 1
UKUPNO

REKAPITULACIJA

A UKUPNO tabela 1 bez PDV-a €


B UKUPNO tabela 2 bez PDV-a €
C A+B (ukupna cijena bez PDV-a) €
D PDV 19% €
C+D (ukupna cijena sa PDV-om) brojkama i
E
slovima €

54/58
Uslovi ponude:
Rok izvršenja ugovora je
Mjesto izvršenja ugovora je
Garancija za ugrađene djelove/izvršene usluge
Rok plaćanja
Način plaćanja
Period važenja ponude

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________
(ime, prezime i funkcija)

___________________________
(svojeručni potpis)

FINANSIJSKI DIO PONUDE PARTIJA 4

TABELA 1

Količina Cijena norma


Red. br. Vrsta servisnih radova UKUPNO
radnih sati sata (€)

1 2 3 4 5 (3x4)
Rad servisera (automehaničar,
1 100
autoelektričar)

Napomena: u slučaju opravke na terenu, uz prethodnu saglasnost sa Naručiocem,


primjenjivaće se cijena norma sata uvećana za 30% u koju su uključeni svi troškovi Izvršioca
usluga. Naručilac neće prihvatiti dodatne troškove po ovom osnovu.

TABELA 2
Jed. cijena Ukupno
Red.
Naziv materijala - rezervnih dijelova Jed. Količina (€) (€)
br.
bez PDV-a bez PDV-a

1 Motorno ulje polusintetičko 10W-40 lit. 10


2 Motorno ulje sintetičko 5W-30 lit. 20
3 Antifriz lit. 20
4 Glicerin lit. 3

5 Akumulator 51-60 Ah (sa ugradnjom, gar. 2 god.) kom. 1

Putnička vozila iz kolone 5 priloga 1 (Opel Astra 1.4)


6 Filter ulja za motor kom. 4
7 Filter vazduha za motor kom. 4
8 Filter klime kom. 4
9 Disk pločice gar. 2

55/58
10 Kočione obloge (gurtne) gar. 2
11 Vodena pumpa kom. 2
12 Kanalni kaiš (klinasti) kom. 2
13 Španel kom. 2
14 Ležaj točka (prednji) kom. 2
15 Ležaj točka (zadnji) kom. 2
16 Kraj spone kom. 2
17 Homokinetički zglob kom. 1
18 Stabilizator prednjeg trapa kom. 2
19 Kočioni cilindar kom. 2
20 Prednji amortizer kom. 2
21 Zadnji amortizer kom. 2
22 Šolja amortizera kom. 2
23 Termostat temperature u glavi motora kom. 2
24 Termostat temperature na hladnjaku kom. 2
25 Madžetna zloba kom. 4
26 Madžetna poluosovine pri mjenjaču kom. 4
27 Sajla ručne kočnice kom. 2
28 Svjećice kom. 16
29 Bombina kom. 1
30 Metlice brisača kom. 8
31 Punjenje klime kom. 4
32 Reglaža trapa kom. 4
33 Retrovizor (lijevi, desni) kom. 2
34 Podizač stakala kom. 2

Putnička vozila iz kolone 4 priloga 1 (VW Golf II)


35 Filter ulja za motor kom. 1
36 Filter vazduha za motor kom. 1
37 Filter goriva za motor kom. 1
38 Disk pločice gar. 1
39 Kočione obloge (gurtne) gar. 1
40 Vodena pumpa kom. 1
41 Kanalni kaiš (klinasti) kom. 1
42 Španel kom. 1
43 Zupčasti kaiš kom. 1
44 Natezač zupčastog kaiša kom. 1
45 Ležaj točka (prednji) kom. 2
46 Ležaj točka (zadnji) kom. 2
47 Kraj spone kom. 2
48 Homokinetički zglob kom. 1
49 Kočioni cilindar kom. 2
50 Prednji amortizer kom. 2
51 Zadnji amortizer kom. 2
52 Šolja amortizera kom. 2
53 Termostat temperature u glavi motora kom. 1
54 Termostat temperature na hladnjaku kom. 1

56/58
55 Madžetna zloba kom. 2
56 Madžetna poluosovine pri mjenjaču kom. 2
57 Sajla ručne kočnice kom. 1
58 Svjećice kom. 4
59 Metlice brisača kom. 2
60 Reglaža trapa kom. 1
61 Podizač stakala kom. 1

Terensko vozilo iz kolone 9 priloga 1 (Lada Niva)


62 Filter ulja za motor kom. 1
63 Filter vazduha za motor kom. 1
64 Filter goriva za motor kom. 1
65 Disk pločice gar. 1
66 Kočione obloge (gurtne) gar. 1
67 Vodena pumpa kom. 1
68 Kanalni kaiš (klinasti) kom. 1
69 Španel kom. 1
70 Ležaj točka (prednji) kom. 2
71 Ležaj točka (zadnji) kom. 2
72 Krst kardana kom. 2
73 Kraj spone kom. 2
74 Homokinetički zglob kom. 1
75 Kočioni cilindar kom. 2
76 Prednji amortizer kom. 2
77 Zadnji amortizer kom. 2
78 Šolja amortizera kom. 2
79 Termostat temperature u glavi motora kom. 1
80 Termostat temperature na hladnjaku kom. 1
81 Madžetna zloba kom. 2
82 Madžetna poluosovine pri mjenjaču kom. 2
83 Sajla ručne kočnice kom. 1
84 Svjećice kom. 4
85 Bombina kom. 1
86 Metlice brisača kom. 3
87 Reglaža trapa kom. 1
88 Retrovizor (lijevi, desni) kom. 2
89 Podizač stakala kom. 1
UKUPNO

REKAPITULACIJA

A UKUPNO tabela 1 bez PDV-a €


B UKUPNO tabela 2 bez PDV-a €
C A+B (ukupna cijena bez PDV-a) €
D PDV 19% €
C+D (ukupna cijena sa PDV-om) brojkama i
E
slovima €

57/58
Uslovi ponude:
Rok izvršenja ugovora je
Mjesto izvršenja ugovora je
Garancija za ugrađene djelove/izvršene usluge
Rok plaćanja
Način plaćanja
Period važenja ponude

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________
(ime, prezime i funkcija)

M.P.___________________________
(svojeručni potpis)

Ispred Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda


Co: Predsjedavajući član
- Predsjedavajućem komisije Darko Jevrić, dipl.pravnik
- a/a

58/58