Sie sind auf Seite 1von 6

Imperativ u u nemačkom jeziku –

kako da koristim zapovedni način?


Iako zapovedni način ili imperativ spada u teže stvari iz nemačke gramatike, može se
primeniti lakši način u svakodnevnom govoru.

Dizajneri gramatike su maksimalno iskomplikovali objašnjenjima kao što su ova i ona se


svuda vrte i na netu i u gramatikama. Nije loše to da prođete, korisno je i to da znate, ali
problem koji se javlja kod većine polaznika na A1 je UPOTREBA u govoru.

Pogledajte donju tabelu i probajte da uočite lakši način skidanjem nastavka -en:
Per ihr
Per du Per Sie 3. Person Plural
Das Verb wie Präsens
Infinitiv – en Verb + Sie
ohne ihr

kommen Komm! Kommt! Kommen Sie!

lernen Lern! Lernt! Lernen Sie!

schreiben Schreib! Schreibt! Schreiben Sie!

fahren Fahr! Fahrt! Fahren Sie langsam!

schlafen Schlaf! Schlaft! Schlafen Sie gut!

haben Hab! Habt! Haben Sie keine Angst!

sein Sei! Seid! Seien Sie bitte nett, …!

arbeiten Arbeite! Arbeitet! Arbeiten Sie nicht so viel!

an / rufen Ruf mich an! Ruft mich an! Rufen Sie jetzt an!

Verben
E>I
mit e>i

helfen Hilf ! Helft! Helfen Sie mir bitte!

geben Gib ! Gebt! Geben Sie mir bitte ein Bier!

essen Iss ! Esst! Essen Sie dreimal am Tag!


nehmen Nimm! Nehmt! Nehmen Sie bitte Platz!

sprechen Sprich ! Sprecht! Sprechen Sie bitte langsam!

lesen Lies ! Lest! Lesen Sie bitte den Text!

sehen Sieh! Seht! Sehen Sie hier!

1. Kad smo na ti (du): Iskustvo kaže da je vrlo malo glagola sa promenom e u i i njih
mogu da naučim napamet u jednom danu (ma i u jednom dahu ako treba) a da za
hiljade drugih glagola koristim mnogo jednostavniji način tako što skinem nastavak -
en sa infinitiva. Setite se samo schlafen, sein i haben. Pa ovo je mnooooogo lakše kad
treba da progovorim. Nastavak -e koji ćete negde videti i čuti, npr. Komme! ili Lerne! je
čisto u estetske svrhe u nema nikakvu funkciju, može i bez toga.
2. Vi u množini (ihr): glagol ima isti oblik kao u prezentu samo odbacujem ihr. Lično
mislim da ćete najmanje koristiti ovaj oblik.
3. Vi kada persiram (Sie): Isto kao 3. lice množine prezenta, samo što počinjem
glagolom. Obična inverzija.

A čemu imperativ još služi?


Ne morate samo da zapovedate jer mu ime tako kaže (zapovedni način). Koristi se i
za molbe, savete i zabrane. I ton kojim se izgovara dosta utiče na to da li je isti sadržaj
molba ili naredba.
Machen Sie die Zigarette aus!

gehen (du) Geh!

gehen (ihr) Geht!

mitbringen (du) Bring mit!

mitbringen (ihr) Bringt mit!

anrufen (du) Ruf an!

anrufen (ihr) Ruft an!

sein (du) Sei!

sein (ihr) Seid!

haben (du) Hab!


haben (ihr) Habt!

machen (du) Mach!

machen (ihr) Macht!

schreiben (du) Schreib!

schreiben (ihr) Schreibt!

aufstehen (du) Steh auf!

aufstehen (ihr) Steht auf!

sprechen (du) Sprich!

sprechen (ihr) Sprecht!

warten (du) Warte!

warten (ihr) Wartet!

lernen (du) Lern!

lernen (ihr) Lernt!

anfangen (du) Fang an!

anfangen (ihr) Fangt an!

kommen (du) Komm!

kommen (ihr) Kommt!

laufen (du) Lauf!

laufen (ihr) Lauft!

schlafen (du) Schlaf!

schlafen (ihr) Schlaft!

einkaufen (du) Kauf ein!

einkaufen (ihr) Kauft ein!

geben (du) Gib!

geben (ihr) Gebt!


aufräumen (du) Räum auf!

aufräumen (ihr) Räumt auf!

surfen (du) Surf!

surfen (ihr) Surft!

trinken (du) Trink!

trinken (ihr) Trinkt!

fahren (du) Fahr!

fahren (ihr) Fahrt!

Posebni slučajevi, malo drugačija pravila:

1. Kod nekih jakih glagola u prezentu dolazi do promene vokala u 2 i 3 licu jednine. Ta
promena ostaje i u imperativu drugog lica jednine.

Lesen – čitati

du liest – 2 lice prezenta sa promenom vokala e u ie

Lies! Imperativ
Ovo ne utiče na množinu i persiranje.

2. Ovo gore ne važi ako dolazi do promene u ä

Schlafen – spavati
du schläfst – prezent

Schlaf! imperativ

3. Glagoli sein, haben i werden imaju neke posebne oblike za imperativ:


sein
Sei – 2 l.j Seid – 2 l.m. Seien Sie – persiranje
haben
Hab – 2 l.j. Habt – 2 l.m Haben Sie – persiranje
werden
Werde – 2 l.j. Werdet – 2 l.m. Werden Sie – persiranje

4. Glagoli sa razdvojnim prefiksom


Kao i u prezentu, razdvojni prefiks ide na kraj

Ruf bitte an!

Više o ovoj temi, sa puno lepih primera, pogledajte ovde.

Malo vežbanja nikad ne škodi, a puno pomaže


vežba br. 1

Das könnte Ihnen auch gefallen