Sie sind auf Seite 1von 3

Proiect de lecţie

Data: 31 mai 2010

PROPUNĂTOR : studentă Neagu Carmen, Facultatea de Ştiinţe Politice şi Ştiinţele


Comunicării, Specializarea: Jurnalism, Anul 2

CLASA a VII-a

OBIECTUL : Cultură civică

SUBIECTUL : Asemănări şi diferenţe între oameni

OBIECTIVE DE REFERINTA :

1.1.Utilizarea corectă a termenilor şi a conceptelor cu conţinut civic în diferite


contexte.

1.2.Identificarea, în diferite contexte, a drepturilor omului şi a


responsabilităţilor asociate fiecărui drept.

OBIECTIVE OPERATIONALE :

O1. să definescă concepte precum : valoare, discriminare, conflict,

O2. să poată răspunde la întrebarea: Ce înseamnă egalitatea de şanse?

O3. să îşi dea seama de asemănările şi diferenţele dintre ei;

O4. să poată caracteriza persoana în diferite ipostaze: membru al unei


familii, al unui grup social, al comunităţii.

METODE ( M ): M1 = expunerea,

M2 = explicaţia,

M3 =conversaţia,

1
M4 = demonstraţia,

M5 = problematizarea

M6 = exerciţiul

MIJLOACE ( m ) : m1 = manualul,

m2 = tabla şi creta,

m3 = carnetul de note,

m4 = lucru individual,

m5 = lucrul pe grupe,

m6 = joc de rol

m7 = catalogul

TIPUL DE LECTIE : Lectie de consolidare a cunostintelor si deprinderilor dobandite

BIBLIOGRAFIA :

- Programa de cultură civică pentru clasele a VII-a şi a VIII-a;

- Manual de Cultură Civică pentru clasa a VII-a, Elena Nedelcu şi Ecaterina Morar,
Editurile ALL

TIMPUL : 50 de minute;

2
Nr. Etapele Obiective. Activitatile Activitatile
ordine cursului Metode. cadrului elevilor
Mijloace didactic
1. Organizarea M3 -Se face prezenţa; -Elevii răspund la
activitatii m7 -Severifică tema dată prezenţă;
pentru acasă; -Elevii prezintă
-Se organizează clasa tema pentru
în vederea începerii acasă;
orei; -Elevii se
organizează în
vederea începerii
orei;
2. Captarea M1 În lecţia de astăzi vom Elevii asculta,
atentiei vedea ce cunoaştem eventual pun
despre diferenţele întrebări
dintre oameni şi care
sunt acele diferenţe,
cine reglementează
drepturile omului şi
eventualele conflicte ce
pot aparea în cazul în
care nu acceptam
diferenţele ce ne fac
unici.
3. Anuntarea temei M1. M2 Planul lectiei de - Elevii participă
si a obiectivelor 1.1, 1.2 consolidare contine: interactiv prin
O1, O2, O3 1. Unicitatea întrebări.-
Aceştia scriu
persoanei.
conţinutul predat
2. Ce este în caiete.
demnitatea fiiţei
umane?
3. Prin ce se
aseamănă şi se
deosebesc
oamenii între
ei?
4. Cum se pot
rezolva
conflivtele într-
un grup?
5. Ce este
discriminarea şi
cum se
manifestă ea?

4. Prezentarea M1, M2, M3, Astăzi vom dezbate pe Elevii ascultă cu


planului de M5 tema rasismului. atenţie.
fixare si m2, m4, m5 Vom vedea ce anume
3
sistematizare O4 presupune integrarea
într-un grup sau
apartenenţa din naştere
la o etnie, naţionalitate.
5. Recapitularea si M3, M6 -Cine ar putea să îmi -Prin egalitate de