Sie sind auf Seite 1von 4

~UUITg5~®!

T & 61tFJ6~6U'86ll61) ~606\)


!8@10 filJf 6ll!f(86ll!Dl.f ~ ®WLinl9JW
07.12.2019 -- a:ooflffi~!9®l.O

tnc.xwto ti; m6i r


A. $B<8001·6lV,@UlITIT B,b,,
S. £if!!>§:lfflfIT M s w.
fBln@Lili ! d.il~1uIDJWJJITOO, ffi!JUllrni 61Ifto)f, Lt6U6lil lb !nu11(6, 6lu1rniT61IIfff~L
~

.. D• /
~• Yi) ~
.,_ 04s:~ '
~ -=.-...· '-:::7

S!
)I
({)7l~7tlr/j~ ({/JiuJ1/4lo;
P. Appcufurai & A. Aru.na
arui
K. Sentfiilve[ & S. Kowsalya

Invite you. to join u.s on the occasion of the wedding reception


of ou.r son arnf daughter

With

({)/ ~ll:na M.S.W.,

Wholeheartedly request tfie pleasure of fiaviT19 your company


witfi fami[y andfrienas
On Saturda.y1 7tfi December 20191
6etween 6.00 pm to 9.00 pm

at Vijay Mahal, Palirufam Roa4 Karapadi Pirivu,


PoClaclii.
~,~
"I""'
\V1tft best cornpCi.tne11ts :
fticnds & Reftitives
rrf. .44, 1,i J 1,)1

b1Ulllir.67T111fsl 6lJLLID ffiUUIDUL~ 6lunurwn1:161 6ll( ._U) d)uulDL.LIll

~~-,S)f~fi®- L.~~.uuu11,~6lRJ!Ln - ~®tDt. 6'®6ID6l!U!UJ1DLD1T611 6,~.LJ&ll!,~®- N g,116ifltLJUUlhilt~Ul !£®ID~- !J)ITILJ-'>ID


• . di61JIT6,6Tflfx!l l.!)8,6ffl'6lJ~U \]L,IT!:l!J:lD. ~6lJrT&l>l'fllilll 1D6'61l&"\Pu i:u,i,$11.jlD
'- i...-6TTfi'lll"61 rf.•~
" ~ U ~UUll!/bl6lll□ 1J®ID~ ~ - di®IS{!ll!IT di6lJITlf>6Tft6m
~I!, K 611fj!l,6'>(}6lJQJ - '®ID~ . S '16,6'1'11fQJUJn ~6111TiJ>6lfl60l

~&l6li~IDIT!xll LD611mlw~ ®&.ll:lt;'1f6\J6lJ6m ~61)6t)tJ..jlDIT6ill 6'16lJ6il!1!(361160! ~6U1f6'11F006bi

A. ~(gwrfilP.@lflrrrr e.E.• S. ffiir~~60Ilf MSW..


L--------~-~ - - - - - - - - -
<.~&Jahmrn ~(ll;LD<mr 6ll!fQl61JJ!)q 6fil~rr. 61UIT6IT6TTIJfflt-l - uooooub '3!Trr(B, lli!J'LlLIITl.12- i5l!fl6.iloo 2..6IT6TI
g:,rr ITila.6fr ~™1n6fr 11r
-UJ
ID!D@UJ n, L..l.jw~l;Q 6llcf15fill ffi ~!B~ tn<mrw&ffi(i).)61T c9J,8iT6uja.-,4, di@f 4LOOI
UJ~rr&Sloo !!>®L6lUJD '2 1>ir6lT~flOO
di® !9 a:. £@r{gJ!) rr Lil.

!!, lhl IMlT ~ 001'4 6IT6TT


u. dlUUlf!fjgjr®V - A. dr@(fflflf K. 6l"'~oo~6UOO - S. 6lffi61T~u.ur
4i~~~un h,~ gj!>!>UUIT 61§,~
u. U0011:iJTfr 6ll'f®6lJlil - P ff>OOTOOT6T06l.l!ft K. ~6filffi@IDil1T - R. 6lffi61Hffi)lUIT
~llifTJJJ6it. A. lfi6ltl@WIIir 8.E., ~ll~J76W. S. «fl~lflf
~!aff~. P. !fi~Mfl NIB , ~MJrtl. R. ~IT~wfl
&C.rr~lfl. A.A. ~~a;rr@<iJOTUJrr 1f~&rr~o-6lil'. R. UJ(fflf}ffiffiLOOT
I l!JIJOUL 10 {gr ,Ti!j. t11LJ,H'..:. OTI!T a .ti. NuuLOUL l.9-, 6lurroil oTIIT asl
b ltt;): 9!;4:1~ •~2~78. 94434 44108 . J. 6]/HJi1: 99441 93G77
(~c!IJ ~ouou ,G)f®WLil.i) P,
" C - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - -_;:;-c::b