Sie sind auf Seite 1von 34

NO FACEBOOK LINK

1 Đỗ Phương https://www.facebook.com/tieuphuongphuongg
2 Ngọc Nhi https://www.facebook.com/ngocnhi197
3 Trần Phương Anh https://www.facebook.com/Sarry1701
4 Hà Kiều Trang https://www.facebook.com/KieuTrang.HTQ
5 Ngô Thế Anh https://www.facebook.com/MaxAkr?fref=gc&dti=1603514763292091&hc_lo
6 MC Vân Anh https://www.facebook.com/mcvananh15694?fref=gc&dti=16035147632920
7 Nguyễn Bảo Thoa https://www.facebook.com/thoaa.smile
8 Lương Chiến Thằng https://www.facebook.com/LuongChienThang.Fpt
9 Yến Ly https://www.facebook.com/be.miuu.965
10 Anh Phương https://facebook.com/bunny.i.likecandyman.9?ref=bookmarks
11 Nguyễn Bích Thủy https://www.facebook.com/Nbt12399
12 Bạch huyền Trang https://www.facebook.com/bach.huyentrang.5
13 Oanh Kiều lê https://www.facebook.com/oanhcutephomaique
14 Ly Nguyễn https://www.facebook.com/Lyn.038
15 Nguyễn Minh Tân https://www.facebook.com/tantuoit1
16 Vũ Phương Ngọc https://www.facebook.com/profile.php?id=100009953475472&fref=ts
17 Trần Thị Quỳnh Diệp https://www.facebook.com/phuongtho210215.babe
18 Hà Vũ https://www.facebook.com/loveautumn.vu?hc_ref=ARQsFSHPkupFxJGMg
19 Hà Naga https://www.facebook.com/hongha996
20 Anna Diệp https://www.facebook.com/djep.anna?fref=gc&dti=1603514763292091
21 Phương Anh Trương https://www.facebook.com/profile.php?id=100004469285446&ref=br_rs
22 Nguyễn Trà My https://www.facebook.com/Sumee15?fref=gc&dti=1603514763292091
23 Nguyễn Thị Thanh hải https://www.facebook.com/thanhhai.30698?fref=gc
24 Amy Trần https://www.facebook.com/amy.tran.1999?fref=gc&dti=1603514763292091
26 Phạm Thu Hằng https://www.facebook.com/hangkun2109
27 Nguyễn Hạnh facebook.com/hanhtun117
28 Thảo Phương Nguyễn https://www.facebook.com/vytciu
29 Nam Van Nguyen https://www.facebook.com/namhuhong.1995
30 Vân Pham https://www.facebook.com/nguoc.chieugio.37
31 Hoàng Hải Đăng https://www.facebook.com/tho11023
32 Phương Nam https://www.facebook.com/nam051297
33 Phương Hương Lê https://www.facebook.com/huongphuong150
34 Nguyễn Hoàng Việt https://www.facebook.com/geen.Dp
35 Tri Đỗ https://www.facebook.com/nhoz.ship
37 Mạc yến https://www.facebook.com/Thanhkimyen
38 Nguyễn lê Ánh Nguyệt https://www.facebook.com/lunanguyen1990
39 Hien Nguyen https://www.facebook.com/hiennguyen7791
40 Huỳnh Ngọc Phương Dung https://www.facebook.com/dung.phuong.315
41 Nguyễn Thụy Phương Thùy https://www.facebook.com/kelly.nguyen.1000
42 Huỳnh Anh Tiến https://www.facebook.com/profile.php?id=100012
43 Lê Ánh Nguyệt https://www.facebook.com/scarlett369?fref=gc&dti=1603514763292091
44 Trăm Nguyễn https://www.facebook.com/kate.walker.946517
45 Nguyễn Thị Bích Nga https://www.facebook.com/tokkinguyen16
46 Huyền Nguyễn https://www.facebook.com/NMQcamacc53?fref=gc&dti=160351476329209
47 Trang Nguyễn https://www.facebook.com/BabieTrang
48 Nguyễn Cao An https://www.facebook.com/anhigh
49 Lý Ngô https://www.facebook.com/bebap293
50 Nguyễn Quang Tâm https://www.facebook.com/vicyuan888?fref=gc&dti=1603514763292091
51 Nguyễn Thị Mỹ Tiên https://www.facebook.com/NtmtMyTien01379
52 Liên Thảo https://www.facebook.com/lienthaosgu
53 Phạm Thị Ngọc Ánh https://www.facebook.com/ngocanh.phamthi.18041
54 Phạm Đình Hếu https://www.facebook.com/hieu.pham.9634?fref=gc&dti=16035147632920
55 Trịnh Thùy Nhung https://www.facebook.com/thuy.lizzy.3
56 Ý Nguyễn Võ https://www.facebook.com/Ynguyenvo2902?lst=100001816821633%3A10
57 Võ Minh Chí https://www.facebook.com/vominhchi0503?fref=gc&dti=160351476329209
58 Nguyễn Cường Nam https://www.facebook.com/cuongnam1102
59 Phát Tài Uông https://www.facebook.com/SaiyanPT
60 Đức Nguyễn https://www.facebook.com/Duc.Nguyen.1193
61 Sophie Nguyễn https://www.facebook.com/songuyn90s
62 Trịnh Như Nguyệt https://www.facebook.com/NguyetLuna2309
63 Dương Kim Kha https://www.facebook.com/kimkha.duong
64 Giang Thái https://www.facebook.com/giang.thai.9237?fref=gc&dti=160351476329209
65 My Hoàng Đinh https://www.facebook.com/HackerVoVanToanBaoKe24
66 Nguyễn Trường Cơ https://www.facebook.com/truongco.nguyen
68 Sari Lê https://www.facebook.com/sari.le.50
69 Julie Huỳnh Trang https://www.facebook.com/profile.php?id=100009821011231
70 Hạ Mi https://www.facebook.com/ha.mi.524?ref=bookmarks
71 Uyên Dương https://www.facebook.com/duonglens
73 Thanh Sky https://www.facebook.com/thanhsky0506
74 Lê Liễu https://www.facebook.com/babyis12
75 Trương Thị Ngọc Mai https://www.facebook.com/profile.php?id=100008612250972
77 Sê Nguyễn https://www.facebook.com/suse.nguyen.5
78 Phong Thanh Lê https://www.facebook.com/op.pa.984
79 Quân Đình Nguyễn https://www.facebook.com/wansun511
80 Nguyễn Thúy My https://www.facebook.com/kikomimii111
81 Tú Uyên Hồng Võ https://www.facebook.com/tuuyenhongvo
82 Thiên Thy Phan Hoàng https://www.facebook.com/thienthysaint
83 Hồng Vân Châu Phạm https://www.facebook.com/hongvanchaupham
84 Nguyễn Khắc Huy https://www.facebook.com/profile.php?id=100009591034306
85 Hùng Đức Phạm https://www.facebook.com/hungbi.1999?fref=gc&dti=1603514763292091
86 Đoàn Quốc Thành https://www.facebook.com/thanh.kibo.2000
87 Trần Thị Hảo https://www.facebook.com/haotrollsv

STT Tên facebook Link facebook


1 Nguyễn Quỳnh Giang https://www.facebook.com/giang.nguyenquynh
2 Trần Phương Anh https://www.facebook.com/tranphuonganh1912?fref=ts
3 Thu Trang Vũ https://www.facebook.com/thutrang.vu.102
4 Huyen Tom https://www.facebook.com/HuyenTom09
5 Giang Lee https://www.facebook.com/gianglee1991
6 Nguyễn Thúy Hằng https://www.facebook.com/nguyen.t.hang.7127?fref=ts
7 Lê Thị Phương Hạnh https://www.facebook.com/lethiphuong.hanh?fref=ts
8 Lê Thị Phượng https://www.facebook.com/thanhphuong82
9 Pham Thanh Dung https://www.facebook.com/metomtep2012
10 Thúy Nguyễn https://www.facebook.com/thuyybhn.85.24
11 Hằng Phạm Hằng https://www.facebook.com/hangphamhanghtm
12 Do Nga https://www.facebook.com/donga0510?fref=ts
13 Nguyễn Thanh Huyền http://www.facebook.com/thanhhuyen.bgvn
14 Đinh Thị Trang Nhung https://www.facebook.com/trang.nhung.1690
15 Đinh Lan Phương https://www.facebook.com/dinhlanphuong2885
16 Nguyễn Quỳnh Nga https://www.facebook.com/quynhnga.nguyen.1048?ref=br_rs
17 Nụ Thị Phạm https://www.facebook.com/NuThi.Pham
18 Vũ Nguyệt Thư https://www.facebook.com/Cuonsach.Anhtrang
19 Nguyễn Hằng Nga https://www.facebook.com/hangnga.hangnga?fref=ts
20 Vũ Thanh Huyền https://www.facebook.com/thanhhuyencp121
21 Hà Vũ https://www.facebook.com/vuthiha89
22 Vân Lê Hồng https://www.facebook.com/lehongvan9183
23 Phùng Thanh Xuân https://www.facebook.com/phung.thanhxuan
24 Nguyễn Kim Chi https://www.facebook.com/kim.chi.24689
25 Lệ Thủy https://www.facebook.com/giotnuoc.88?fref=ts
26 Nguyễn Thu Hương https://www.facebook.com/huongmoon1110?fref=gc&dti=44342196919042
27 Vũ Thị Thu HIỀN https://www.facebook.com/vthuhien1985
28 Nguyễn Thị Quỳnh https://www.facebook.com/nguyenthiquynh.bg
29 Lê Hồng Hạnh https://www.facebook.com/hanhnhim10384
30 Nguyễn Trần Vân Anh https://www.facebook.com/nguyenvananh.2304
31 Trịnh Huyền https://www.facebook.com/profile.php?id=100011773579602
32 Hoàng Hồng Nhung https://www.facebook.com/me.baobao.54?hc_location=ufi
33 Nguyễn Thị Hường https://www.facebook.com/nguyenhuong1168
34 Nguyễn Hoàng Vân Khánh https://www.facebook.com/nguyen.hoangvankhanh.1#
35 Trần Linh Phương https://www.facebook.com/em.nghe
36 Nguyễn Minh Thủy https://www.facebook.com/thuy.sinh.5
37 QV Tran https://www.facebook.com/QuynhVan88
38 Jelly Nguyen https://www.facebook.com/jelly.nguyen.8
39 Phan Thanh Huệ https://www.facebook.com/phan.thanhhue
40 Nga Quynh Pham https://www.facebook.com/quynhnga215
41 Hoa Quỳnh https://www.facebook.com/quynhflower.nguyen
42 Mai Thanh Hoàng https://www.facebook.com/maihoang.edu.92hp
43 Ngọc Vũ http://facebook.com/an.vu235
44 Thu Quỳnh Nguyễn https://www.facebook.com/quynhmabu.chuyenhangxachtay
45 Trần Gia Bảo https://www.facebook.com/100000045283868
46 Nguyễn Mỹ Lệ https://www.facebook.com/nguyenthyle
47 Duyên Ánh Trần https://www.facebook.com/duyenanh.tran.5
48 Lê Thị Duyến https://www.facebook.com/ken.nguyen.7982780?fref=gc&dti=44342196919
49 Pham Duyen https://www.facebook.com/hoatuyet109?fref=ts
50 Nguyễn Thị mỹ https://www.facebook.com/thanhtu123all?fref=nf
52 Đào Thị Hồng Nhung https://www.facebook.com/nhungrut
54 Hà Quyên https://www.facebook.com/ha.quyen.129
55 Thu Thủy https://www.facebook.com/thuy.thu.14268?ref=ts&fref=ts
56 Dương Thị Quỳnh Nga https://www.facebook.com/quynhnga92
57 Trần Thị Yến https://www.facebook.com/thuanyenandyou
58 Nguyễn Thanh Hoa https://www.facebook.com/dont.cry.90?fref=ts
59 Nguyễn Thanh Vân https://www.facebook.com/van.lac0ste1989?fref=nf
60 Nguyễn Thị Hồng Thắm https://www.facebook.com/nguyenthamnb
61 Hong Lien https://www.facebook.com/nguyetbn79
62 Le Thuy https://www.facebook.com/mick3yhero
63 Nguyễn Thanh Hà https://www.facebook.com/fi.nguyen.9
64 Hai Van Hoang https://www.facebook.com/haivan.hoang.5836
65 Ánh Nguyễn https://www.facebook.com/me.huonggiang
66 Trang Chu Thị Thu https://www.facebook.com/trang.chuthithu
67 Đàm Thị Thơm https://www.facebook.com/thom.nancy.1
69 Phaạm Thanh Hòa https://www.facebook.com/hoapham92.hn
70 Hanh Le https://www.facebook.com/hanh.le.1656
71 Bui Thi Huong https://www.facebook.com/hoabinh4.1989
72 Do Ly https://www.facebook.com/do.ly.1654
73 Nguyễn Hồng Trang https://www.facebook.com/nguyen.trang2503
74 Nguyễn Thị Hoa https://www.facebook.com/acchoanguyenthi
75 Vũ Thanh Thanh https://www.facebook.com/vutracey.127
76 Nguyễn Thị Hương https://www.facebook.com/huong.meo.353
77 Nguyễn Vũ Hà Chi https://www.facebook.com/teresa.vuhang
78 Đào Thị Huệ https://www.facebook.com/daohuenghe
79 Nguyễn Vũ Hà Chi https://www.facebook.com/teresa.vuhang
80 Vũ Thị Nụ https://www.facebook.com/mehacun2
STT Tên facebook Link facebook
1 Hien Nguyen Ngoc https://www.facebook.com/lucy.nguyen.5680?fref=ts
2 Tu Lam Kha https://www.facebook.com/tu.lamkha
3 Trang Huyền https://www.facebook.com/boboiboy.pham.7
4 Le Thanh Tuyền https://www.facebook.com/lethanh.tuyen.96
5 Lương Thúy Hằng https://www.facebook.com/moon.hang.1582?fref=ts
6 Lâm Thị Quý Hằng https://www.facebook.com/profile.php?id=100006492785190
7 Kim Huynh https://www.facebook.com/kim.huynh.75054
8 Rita Trần https://www.facebook.com/tran.n.hanh
9 Tran Hoang Anh Nguyet https://www.facebook.com/vinhvinh0808
10 Nguyen Thi Ngoc Lan https://www.facebook.com/ngoclan.nguyen?fref=ts
11 Đinh Khánh An https://www.facebook.com/gdkhanhan
12 Hồng Nhung https://www.facebook.com/nhung.in.5
13 NhungThu Le https://www.facebook.com/nnhungle
14 Minh Thúy Nguyễn https://www.facebook.com/mthuy232
15 Hồng Nhung Nguyễn https://www.facebook.com/zuyp.bi
16 Trần Thị Kim Phúc https://www.facebook.com/kimtran9x
17 Trang Vo Le https://www.facebook.com/trang.vole
18 Đỗ Hiền https://www.facebook.com/hien.do.9022
19 Đinh Thụy https://www.facebook.com/dinh.thuy.58
20 Hoàng Gấu https://www.facebook.com/jasmine.hoang.5
21 Thu Nga Nguyen https://www.facebook.com/thunga.nguyen.75
22 Lê Thị Thúy Kiều https://www.facebook.com/katie.kieu.3?ref=ts&fref=ts
23 Kelly Huynh https://www.facebook.com/tinatien.nguyen.3
24 Tien Huynh http://www.facebook.com/tienhuynh.gaconbexiu
25 Nguyện Võ https://www.facebook.com/vo.nguyen.102
26 Nguyễn Hoài Thu https://www.facebook.com/hoaithuxinh11
27 Võ Thị Thúy Nga https://www.facebook.com/nhocvo
28 Ngô Phương Thanh https://www.facebook.com/ngo.thanh.102
29 Thoa Trần https://www.facebook.com/TranThoa3979
30 Yen Nguyen https://www.facebook.com/profile.php?id=1365971724&fref=ts
31 Hoàng Thanh Hằng https://www.facebook.com/ThanhHang30
32 Loan Huỳnh https://www.facebook.com/pjnky.zeny
33 Trần Thị Phương Anh https://www.facebook.com/co.aprill
34 Trương Thị Thuỳ Chi https://www.facebook.com/sonoko.truong
35 Thuý Diễm Phan https://www.facebook.com/mediemmy?ref=ts&fref=ts
36 Phạm Nguyễn Ngân Hà https://www.facebook.com/NganHa89
37 Kim Thoa https://www.facebook.com/kim.thoa.3004?hc_location=ufi
38 Nguyen Thuy Bac https://www.facebook.com/lyz.thuynguyen
39 Violet Dinh https://www.facebook.com/violetdinh85
40 Katty Nguyen https://www.facebook.com/katty.nguyen.98
41 Nguyễn Thụy Hoài Mơ https://www.facebook.com/hoaimonguyenthuy
42 Phạm Thị Đa Phát https://www.facebook.com/phattieuyeu
43 Dang Thi Ngoc Xuyen https://www.facebook.com/ngoc.xuyen.547
44 Nguyễn Kim Xen https://www.facebook.com/kxmok.nguyen?fref=gc&dti=443421969190427
45 Mai Suong Nguyen https://www.facebook.com/nhatkycuame2010?ref=ts&fref=ts
46 Huong Tran https://www.facebook.com/profile.php?id=100004035380950
47 Ngọc Huy Ngọc https://www.facebook.com/ky.ky.5209
48 Di Phạm https://www.facebook.com/pdthiendi
49 Le Tran Thien Sang https://www.facebook.com/letran.thiensang
50 Trang Võ https://www.facebook.com/trang.vo.3705157
51 Nguyen Thi Thu Ha https://www.facebook.com/thuha.nguyenthi.35380
52 Thùy Võ https://www.facebook.com/thuy.vothi.94214
53 Trần Ngọc Yến https://www.facebook.com/yen.tran.180072
54 Lieu Tran https://www.facebook.com/lieutranvn
55 Xu Ca Na https://www.facebook.com/xuca.na.5
56 Hoa Nguyễn Thị https://www.facebook.com/hoa.hanh.334
57 Lê Tố Quyên https://www.facebook.com/my.kim.3701779
58 Bé Thị Hồ https://www.facebook.com/bethai.uyen
59 Thanh Mai https://www.facebook.com/bemaiiu262
60 Lê Kim Thẩm https://www.facebook.com/Kim.tham.1102?fref=ts
61 Lý Phương Huyền https://www.facebook.com/huyen.phuongdepgai?fref=ts
62 Rena Nguyễn https://www.facebook.com/rena.nguyen.1
63 Xuân Thanh Nguyễn https://www.facebook.com/xuan.thanh.nguyenTun?fref=ts
64 Hường Nguyễn https://www.facebook.com/profile.php?id=100004075277337
65 Nguyễn Khả Uy https://www.facebook.com/uykha7
66 Ngo Kim Nhung https://www.facebook.com/notikinu
67 Hường Phạm https://www.facebook.com/pham.huong.71653
68 Thanh Thanh Thuy https://www.facebook.com/thanhthuy.ngothi.7
69 Lý Ngọc Thy https://www.facebook.com/thy.gau
70 Nguyen Tuyet Nhung https://www.facebook.com/nguyentnhung5686?fref=gc&dti=443421969190
71 Quy Nguyen https://www.facebook.com/quy.nguyen.37051579
72 Thanhtu Nguyen https://www.facebook.com/thanhtu.allsuper
73 Lại Như https://www.facebook.com/kimnga1990
74 Châu Thanh Thanh https://www.facebook.com/mi.thanhthanhchau
75 Huu Tran Dang Ngoc https://www.facebook.com/huu.tran105
76 Nguyễn Thị Trúc Lan https://www.facebook.com/lan.nguyenthitruc
77 Alex Diễm https://www.facebook.com/kutekutin9
78 Nguyễn Thị Hồng Phượng https://www.facebook.com/NguyenThiHongPhuong.MeKiwi
79 Thanh Thảo https://www.facebook.com/smile.tran.77
80 Lê Thị Xuân https://www.facebook.com/lexuan.le.98
81 Chi Nguyen https://www.facebook.com/nhoc777
82 Thanh Hoan https://www.facebook.com/meoluoi.meo.56
83 Lưu An An https://www.facebook.com/hoanglam.luunguyen
84 Hieu Nguyen https://www.facebook.com/hieukiet0506
85 Cherry Phan https://www.facebook.com/cherry.phan.33
86 Nguyễn Ngọc Hồng https://www.facebook.com/ngochong15112012
87 Lê Tuyết Trinh https://www.facebook.com/letuyettrinh85
88 Katie Nguyễn https://www.facebook.com/little.angle.520357?fref=ts
89 Nguyễn Thị Thu Thảo https://www.facebook.com/thuthao.nguyen.52035
90 Châu Thị Tuyết Mai https://www.facebook.com/chau.mai.965
91 Hồ Thị Thanh Trà https://www.facebook.com/hothanhtra91
92 Nguyễn Hiếu https://www.facebook.com/hieu.hieu.731
93 Nhi Yen Vo https://www.facebook.com/nhi.vo.925
94 Phạm Xuân Https://www.facebook.com/dolly.pham.2608
95 Thường Nga https://www.facebook.com/thuong.nga.5
96 Phạm Phương Thảo https://www.facebook.com/phuongthao1402
97 Khuyên Đỗ https://www.facebook.com/dongnguyen111185
98 Tuyết Viên Nguyễn https://www.facebook.com/emkolathienthan
99 Alex Diễm https://www.facebook.com/kutekutin9
100 My My https://www.facebook.com/tramy.tranthi.12
FRIEND FOLLOWER AVG.INTERACTION LOCATION
3498 110,345 2000 HA NOI
3995 105308 1000 HA NOI
5000 101068 2000 HA NOI
2407 55000 500 HA NOI
3301 52000 1000 HA NOI
4012 10820 800 HA NOI
3996 65509 1000 HA NOI
4963 104044 500 HA NOI
4332 15,098 800 HA NOI
3819 11500 1000 HA NOI
4515 32503 1000 HA NOI
2950 95689 2000 HA NOI
3269 93117 2000 HA NOI
2157 34000 1000 HA NOI
3886 44103 1000 HA NOI
3324 32145 600 HA NOI
3215 118085 1000 HA NOI
4015 25806 500 HA NOI
3965 108885 2000 HA NOI
2818 24463 1000 HA NOI
4996 65715 1000 HA NOI
4122 60000 1000 HA NOI
4410 103168 2000 HA NOI
4949 28703 1000 HA NOI
3663 66543 1000 HA NOI
4580 19237 2000 HA NOI
3221 82331 1700 HA NOI
3245 71240 1000 HA NOI
3436 40538 1000 HA NOI
3000 50000 1000 HANOI
2833 12000 1000 HANOI
3669 103,000 1000 HA NOI
4105 35027 1000 TPHCM
4489 53364 1000 TPHCM
4901 95922 1700 TPHCM
4658 72299 2000 TPHCM
2677 42677 1700 TPHCM
4099 69169 1700 TPHCM
4984 71405 1700 TPHCM
2012 64604 1000 TPHCM
4013 71178 1000 TPHCM
4999 89609 1500 TPHCM
4556 52407 1000 TPHCM
4051 74561 2000 TPHCM
4001 327893 1000 TPHCM
4235 33467 1000 TPHCM
3996 63914 1700 TPHCM
4233 31125 2000 TPHCM
4112 50390 1000 TPHCM
3441 29941 1000 TPHCM
4998 29890 1000 TPHCM
3096 33205 1000 TPHCM
1614 31425 1000 TPHCM
3995 79000 1500 TPHCM
4115 31197 1000 TPHCM
3665 101000 1500 TPHCM
3907 32321 1000 TPHCM
4117 37851 1000 TPHCM
4,370 62,800 1,000 TPHCM
4,580 105,000 1,500 TPHCM
4000 22500 1,000 TPHCM
3321 22310 1,000 TPHCM
1700 52000 1000 TPHCM
2179 41000 1500 TPHCM
2930 61000 1000 TPHCM
1400 27000 800 TPHCM
2962 32000 1000 TPHCM
3470 9591 1000 TPHCM
2,600 25100 1000 TPHCM
3211 84800 1000 TPHCM
4213 71400 1000 TPHCM
3,019 44,684 1,000 TPHCM
2,000 32,000 2,000 Đà Nẵng
4,500 19,000 1,000 Đà Nẵng
4,899 71,000 1,000 Đà Nẵng
5,000 118,476 2,000 Đà Nẵng
4100 15000 2100 Đà Nẵng
3,211 165,662 1,000 Đà Nẵng
4,357 19,528 1,000 HANOI
4090 97419 2000 HANOI
3,248 30,395 1,000 HANOI
4,634 146,000 3,000 Hà Nội

Friend Folow Tương tác Tuổi của mẹ


4725 164,600 2000 35
4873 150,285 1300 38
4300 116000 1500 31
4986 135000 1500 31
3453 101000 1300 27
4968 253,000 1800 38
4351 149,000 1300 33
4860 143000 2000 35
4333 138,000 1500 32
4820 126000 1500 32
4650 155200 1500 29
4639 104000 1000 39
4567 153000 1700 35
4650 128,000 1500 32
4922 102,000 1000 32
4170 121,000 1500 23
4,103 115,661 1,500 35
4,370 166,658 1,500 28
4288 56000 1000 28
4739 159000 1700 30
4300 107000 1700 28
4588 114,000 1500 34
4000 140000 1200 30
4402 163,000 2000 28
4491 77,000 1500 29
4,235 105,942 2,000 30
4520 152000 1500 31
4201 105392 1500 28
4447 125,000 1100 32
4,515 78,000 1,800 32
4,203 91,000 1,000 32
4,119 63,000 1,000 32
4,012 122,412 1,500 34
2183 44000 1,500 34
4,005 154,000 1,000 35
4452 101000 1200 29
4,250 80,000 1,200 30
4960 155,500 1800 32
4500 127000 1200 31
4,300 121,000 1,200 28
4,805 88,000 1,500 27
4590 103,000 1500 26
4450 80000 1000 30
4,598 105,896 1,500 29
2,825 59,000 1,500 29
4286 140000 1800 29
4,419 65,000 1,200 29
4,793 59,604 1,000 30
4335 83000 1400 30
4,200 67,023 1,300 27
4,710 70,000 1,000 29
4,050 102,000 1,000 30
4,597 71,000 1,000 27
3,115 40,000 1,000 26
4,112 59,000 1,000 33
3,997 50,000 1,000 26
4,602 50,900 1,000 29
4,500 50,858 1,000 32
4,101 53,098 1,200 38
4,992 147,351 1,000 38
4,010 52,500 1,100 28
4,710 58,494 1,000 36
4,750 102,268 1,500 33
4,080 85,265 1,200 34
4,790 111,000 1,500 27
4,500 50,000 1,200 28
4,600 70,000 1,000 35
4,200 45,000 1,000 29
4,511 72,686 1,500 33
3,168 111,826 1,000 28
4,802 56,859 1,100 30
4500 101000 1,300 29
4,700 58,500 1,300 31
4,300 44,000 1,200 31
4,800 113,250 1,200 37
4,100 42,000 1,200 31
4132 50236 1000 34
Friend Folow Tương tác Tuổi của mẹ
4500 163,000 1500 31
4291 155,000 1800 30
4920 224,000 1800 38
4545 129,000 1000 32
4200 196,000 1200 34
4900 172,000 1300 33
4400 104,000 1100 33
4268 162,000 1000 34
4900 103,000 1200 37
4976 207,000 1200 32
4300 211,000 1500 28
4300 131,000 1000 31
4559 197,772 1500 31
4435 102,000 1000 28
5000 181,000 1500 34
5,000 100,000 1,200 27
4.587 162,376 1000 38
4000 106,000 1000 34
4826 155,000 1000 32
4175 100,000 1100 29
4930 205,000 1300 34
4530 76,000 1000 31
4376 87,000 1000 32
4567 74,000 1000 34
4470 84,000 1100 33
4845 100,000 1000 28
4165 137,000 1000 27
4736 122,000 1200 37
4572 129,578 1300 34
4800 104,000 1000 33
4,000 110,299 1,500 32
5000 106,000 1200 27
4,406 73,000 1,000 28
4,450 78,200 1,500 32
4326 192,200 1300 33
4500 85,000 1200 29
3,426 60,287 1,000 30
4219 108,000 1000 28
4356 100,000 1200 31
4280 82,000 1200 29
4,999 200,000 1,600 34
4,600 103,500 1,500 27
4202 100,000 1000 32
4,246 105,274 1,000 27
4152 116,000 1000 38
4100 151,000 1000 33
4300 88000 1200 34
4300 100,000 1200 33
4,543 138,206 1,100 33
4651 100,000 1200 32
4,231 103,256 1,000 34
4,768 100,456 1,400 35
4,460 99,100 1,500 30
4,368 130,836 1,300 33
4,000 70,000 1,200 35
4,300 67,000 1,000 37
4,414 70,000 1,000 27
4,710 96,500 1,100 32
4,963 80,000 1,000 30
4,876 54,700 1,000 32
4,885 72,500 1,000 34
3,395 51,000 900 26
4,806 55,781 1,000 32
4,100 67,000 800 31
4,330 53,000 1,200 34
4,133 126,000 1,200 30
4,190 105,100 1,300 29
3,650 65,238 1,100 34
3,370 52,475 1,000 28
4,856 52,000 1,000 30
4,009 100,000 1,200 35
4,896 131,563 1,500 37
3,570 50,000 1,000 35
4,178 88,000 1,300 27
4,895 85,000 1,300 31
4,300 105,000 1,200 35
3,804 107,458 1,000 36
4,850 115,000 1,500 34
4,088 65,500 1,200 33
4,990 67,000 12,000 35
4,600 95,000 1,500 28
4,183 86,000 1,100 32
4,100 74,000 1,300 33
4,025 42,400 1,000 32
4,155 52,000 1,100 32
4,200 103,700 1,100 31
4,721 115,423 1,500 33
3,784 65,000 1,000 27
4,880 111,000 1,400 34
4,100 90,000 1,400 30
4,320 107,000 1,100 27
4,270 98,000 1,500 29
4,287 78,000 1,208 34
5,000 90,000 1,100 35
4,750 82,500 1,700 34
3,280 54,400 1,200 31
4,054 84,063 1,000 30
4,650 100,000 1,500 36
3,804 107,458 1,000 36
4,600 105,480 1,500 28
GENDER AGE WORK
FEMALE 1993 Idol CC Talk,model
FEMALE 1995 Idol CC Talk,model
FEMALE 1998 Model, Idol
FEMALE 1999 SV
MALE 1992 Nvvp, sinh viên, model
MALE 1994 MC.
MALE 1996 Idol
MALE 1994 Idol
FEMALE 1999 Model
FEMALE 1994 Cô giáo piano, model ảnh
FEMALE 1998 SV
FEMALE 1994 Model
FEMALE 2000 Idol
FEMALE 1995 Idol
MALE 1995 Model
FEMALE 1995 Idol CC Talk, SV
FEMALE 1995 MẪU ẢNH
FEMALE 1994 Idol
FEMALE 1998 Idol
FEMALE 2000 Học sinh
FEMALE 1997 SV
FEMALE 1995 Idol
FEMALE 1998 Model
FEMALE 1996 SV
FEMALE 1994 model
FEMALE 1996 Streamer
FEMALE 1994 Idol
MALE 1991 NVVP
FEMALE 1995 Idol
MALE 1995 Idol
MALE 1994 Model
FEMALE 1994 Model
MALE 1991 NVVP
MALE 1994 NVVP, Model
FEMALE 1994 Model
FEMALE 1992 NVVP
FEMALE 1992 Model
FEMALE 1993 NVVP
FEMALE 1990 Model
MALE 1995 Idol
FEMALE 1997 NVVP
FEMALE 1994 Model
FEMALE 1993 NVVP, Model
FEMALE 1996 Idol
FEMALE 1995 Model
MALE 1994 NVVP,DV
FEMALE 1994 MC
MALE 1994 MC
FEMALE 1992 MC
FEMALE 1994 MC
FEMALE 1993 Model
FEMALE 1995 NVVP
FEMALE 1995 Model
FEMALE 1995 Model
MALE 1994 Model
MALE 1994 Makeup &stylist
MALE 1992 NVVP,Model
MALE 1992 NVVP, Model
FEMALE 1990 Kinh doanh
FEMALE 1990 NVVP
FEMALE 1996 Graphic design,event
FEMALE 1995 PG, MODEL
FEMALE 1996 SV
FEMALE 1994 Model
FEMALE 1993 Model event
FEMALE 1995 Model
FEMALE 1994 Model, NVVP
FEMALE 1994 Model event/ ảnh
MALE 1995 MC,Model
FEMALE 1994 Ca sĩ, Model
FEMALE 1994 Diễn viên, mẫu ảnh
FEMALE 1996 Diễn Viên
MALE 1997 Mẫu ảnh
MALE 1997 Mẫu ảnh
FEMALE 2000 Model
FEMALE 1996 Mẫu Ảnh
FEMALE 1998 Model, idol CC talk ,M.U.A,idol Kwai,freelancer singer
FEMALE 1998 Mẫu Ảnh
MALE 22 Idol
MALE 24 NVVP
MALE 22 SV
FEMALE 21 Sinh viên, diễn viên

Tuổi của con Nghề nghiệp Nơi sống


6 tuổi uản lý nhân sự Hà Nội
tuổi và 10 tuổi uản lý nhân sự Hà Nội
6 tuổiởng Phòng KD Hà Nội
3 tuổi và 9 tuổiQL Kinh Doanh Hà Nội
2 tuổi NVVP Hà Nội
, 10 tuổi, 4 tuổi trách tài chính Hà Nội
7 tuổi- 5tuổiý doanh nghiệp Hà Nội
tuổi trai 11 tuổi Giáo viên Hà Nội
4 tuổi và 9 tuổiuản lý Nhân sự Hà Nội
4 và 9 tuổi Kế Toán Hà Nội
4 tuổi Quản Lý Hà Nội
6 tuổi - 9 tuổiChính Nhân sự Hà Nội
5 và 10t Giáo viên Hà Nội
6 tuổi Giáo viên Hà Nội
2 tuổi và 5 tuổi Kế toán Hà Nội
17 tháng nvvp Hà Nội
ruổi và 10 tuổi thiết kế Hà Nội
2 tuổi và 4 tuổi NVVP Hà Nội
7 tháng NVVP Hà Nội
6t và 9t uản lý nhân sự Hà Nội
tháng và 6 tuổiKế toán trưởng Hà Nội
3 tuổi và 5 tuổi kinh doanh Hà Nội
2 tuổi và 8 tuổi uản lý nhân sự Hà Nội
2.5 tuổi NVVP Hà Nội
4 tuổi, 6 tháng Lý Kinh Doanh Hà Nội
1 và 5 tuổi Giáo viên Hà Nội
3tuổi và. 7 tuổi Giáo viên Hà Nội
3 tuổi Kế toán Hà Nội
2 - 6 tuổi lý hành chính Hà Nội
3 tuổi và 8 tuổi chính nhân sự Hà Nội
5 tuổi Kế toán Hà Nội
5 và 10 tuổi Y tá Hà Nội
4 tuổi, 7 tuổi Kế toán Hà Nội
tuối và 10 tuổi NVVP Hà Nội
5 và 9 tuổi tích tài chính Hà Nội
2tuổi và 6 tuổi NVVP Hà Nội
2.5 tuổi Kế toán Hà Nội
4 tuổi và 7 tuổi Kế toán Hà Nội
tháng và 9 tuổi Kế toán Hà Nội
5 tuổi - 4 tháng Kinh doanh Hà Nội
3 tuổi Kế toán Hà Nội
20 tháng Kế toán Hà Nội
2t và 5t NVVP Hà Nội
2 tuổi và 5 tuổi / Kinh Doanh Hà Nội
3 tuổi và 9 tuổi NVVP Hà Nội
7 tuổi và 2 tuổi NVVP Hà Nội
1,5 tuổi NVVP Hà Nội
3 và 5 tuổi Kế toán Hà Nội
3 tuổi và 1 tuổi Biên tập Hà Nội
6 tháng Ngân hàng Hà Nội
3 tuổi kế toán Hà Nội
17 tháng NVVP Hà Nội
9 tháng Điều Dưỡng Hà Nội
1 tuổi giáo viên Hà Nội
4 và 6 tuổi NVVP Hà Nội
3 tuổi Kinh Doanh Hà Nội
3 tuổi và 1 tuổi Kinh Doanh Hà Nội
- 2 tuổi -7 tuổi NVKD Hà Nội
13 tuổi , 6 tuổi NVVP Hà Nội
5 và 10 tuổi Kinh Doanh Hà Nội
+ bầu 7,5 tháng NVVP Hà Nội
tuổi và 10 tuổi NVVP Hà Nội
2 và 5 tuổi Quản lý NS Hà Nội
2 tuổi NVVP Hà Nội
1 tuổi và 3 tuổi kế toán HN
ng và bé 2 tuổi Kinh doanh Hà Nội
8 tuổi và 2 tuổi NVVP Hà Nội
tuổi và 6 tháng Y TÁ Hà Nội
1 tuổi và 4 tuổiquản lý kỹ thuật Hà Nội
3 tuổi kỹ sư thiết kế Hà Nội
tuổi và 6 tháng kế toán Hà Nội
2,5 tuổi NVVP Hà Nội
2 tuổi và 6 tuổi Kế toán Hà Nội
3 tuổi Thư ký Hà Nội
tuổi và 10 tuổi kế toán Hà Nội
3 tuổi Thư ký HN
3 và 6 tuổi NVVP HN
Tuổi của con Nghề nghiệp Nơi sống
5 tuổi Kinh doanh HCM
1 tuổi và 6 tuổi Dược sĩ HCM
4.5 & 6 tuổi Kinh doanh HCM
7 tuổi+ 3 tuổi PR Marketing HCM
6 tuổi ên Kinh Doanh HCM
ổi tuổi và 1 tuổi Kinh doanh HCM
16 tháng, 7 tuổiGV, kinh doanh HCM
tuổi và 5 tuổi Kinh Doanh HCM
2 tuổi & 6 tuổi Kế toán HCM
3 tuổi Kinh Doanh HCM
8 tuổi- 12tháng Kinh doanh HCM
t - 4t - 12 thángên - Kinh doanh HCM
6t và 9t Kinh doanh HCM
5 tuổi rưỡi NVVP HCM
, 5 tuổi, 10 tuổi Kinh Doanh HCM
3.5 tuổi Kế toán HCM
8 và 13 Lập trình viên HCM
9 tuổi NVVP HCM
5 tuổi & bầu giáo viên HCM
tuổi và 1.5 tuổi Biên tập HCM
4 tuổi-9 tuổi kinh doanh HCM
5 tuổi Kinh Doanh HCM
4 tuổi Thư Ký VP HCM
5 và 7 tuổiChanh Nhan Su HCM
tuổi và 4.5 tuổi Kế toán HCM
2 tuổi Trợ lý Gđ HCM
ai 4t và 1 gái 1t Giáo viên HCM
6 tuổi , 9 thángn lý kinh doanh HCM
3tuổi và 6 tuổi kinh doanh HCM
.5 tuổi và 5 tuổi giáo viên HCM
10 tuổi, 3 tuổi viên mầm non HCM
15 tháng NVVP HCM
2 tuổi NVVP HCM
1 tuổi Quản lý KS HCM
và bầu 7 tháng lý kinh doanh HCM
2 tuổi và 6 tuổi NVVP HCM
3 và 7 tuổi Make up HCM
tuổi và 1,5 tuổi Bác sĩ HCM
30 tháng NVVP HCM
tuổi và 11 tháng NVVP HCM
2 tuổi và 7 tuổiưởng phòng NS HCM
4 tuổi Kế toán HCM
i và bầu 8 tháng Kế toán HCM
2 tuổi Y tá HCM
tháng và 7 tuổi kế toán HCM
3 và 7 NVVP HCM
5 tuổi , 6 tuổi Kinh doanh HCM
tháng và 6 tuổi Kinh doanh HCM
8 tuổi Kinh doanh HCM
7 tuổi NVVP HCM
3 - 8 tuổi Trưởng PKD HCM
3 tuổi kế toán HCM
7tuổi Kế toán HCM
6 tuổi NVVP HCM
uổi, 1 tháng tuổi NVVP HCM
và bầu 6 tháng Giáo viên HCM
4 tuổi NVVP HCM
7 và 3 tuổi QL nhân sự HCM
và bầu 8 tháng NVVP HCM
3 tuổi NVVP HCM
tuổi và 10 tuổi NVVP HCM
uổi, bầu 7 tháng NVVP HCM
2 tuổi và 7 tuổi NVVP HCM
uổi bầu 4 tháng Kế toán HCM
6 tuổi & 9 tuổi NVVP HCM
5 tuổi Kế toán HCM
Bé gái 18 tháng. NVVP HCM
ổi, 3 tuổi,8 tuổi kế toán HCM
2 tuổi rưỡi NVVP HCM
4 và 6 tuổi NVVP HCM
2va 4 Nvvp Hcm
5va 7 tuoi Qly nhân sự Hcm
11 tuổi và 6 tuổi NVVP HCM
1 tuổi NVVP HCM
6 tuổi và 12 tuổi KINH DOANH HCM
7 tuổi và 4 tuổi NVVP HCM
NVVP HCM HCM
và bầu 4 tháng Kinh Doanh HCM
2 tuổi và 4 tuổi kế toán HCM
4 và 6 tuổi NVVP HCM
Kinh Doanh HCM
3 tuổi và 5 tuổi Kế toán HCM
tháng & 7 tuổi Kế toán HCM
2,5 & 7 tuổi Nvvp Hcm
2 và 6 tuổi Kế toán HCM
uori và 10 tháng giáo vien HCM
7 tuổi và 2 tuổi Kế toán Hcm
tuổi và 9 tháng NVVP HCM
3 và 12 tuổi Kế toán HCM
2.5 tuổi Kinh doanh HCM
2,5 tuổi Kinh Doanh HCM
2 tuổi và 6 tuổi uản lý Vận Tải HCM
6 tuổi Kế toán HCM
tuổi và 10 tuổi uản lý nhân sự HCM
4 tuổi và 8 tuổi Kinh Doanh HCM
3 tuổi và 1 tuổi Kinh doanh HCM
6 tuổi NVVP HCM
ổi, 6 tuổi, 0 tuổi lý kinh doanh HCM
6 tuổi NVVP HCM
30 thángPp Kinh Doanh Hcm
BÁO GIÁ HOT INFLUEN

STT Tên Hot Blogger Mục Địa điểm Nghề nghiệp

1 Mạnh Quân Nam HN Hot boy , Diễn viên


2 B Trần Nam HN Hot boy , Diễn viên
3 Lynk lee Nam HN Ca sỹ , nhạc sỹ
4 Trung quân idol Nam HN Ca sỹ
5 Giang Popper Nam HN Vũ Công , dancer chuyên nghiệp
6 Nguyễn Thanh Thủy Nữ HN Hot girl
7 Vương Anh Ole Nam HN Hot boy , diễn viên
8 Trọng Hưng Nam HN Diễn viên
9 Ngụy Thùy Linh st319 Nam HN Vũ Công
10 Nguyễn Hoàng Kiều Trinh Nữ HCM Hot girl
11 Trang Thiên Nữ HN Hot girl
12 Nguyễn Minh Trang Nữ HN Diễn viên , hot girl
13 Tú Quyên Nữ HN Hot girl
14 Quỳnh Nguyễn Nữ HN Hot girl
15 Thu Hương Nữ HN Hot girl
16 Linh kiu Nữ HN Hot girl
17 Ngô Thủy Tiên Nữ HN Diễn viên
18 Bùi Hà Anh Nữ HN Hot girl
19 Ngô Lệ Quyên Nữ HN Hot girl , diễn viên nhà hát kịch tuổi trẻ
20 Trương Hoàng Mai Anh Nữ HN Hot girl , Model
21 Nguyễn Phương Linh Nữ HN Hot girl , Model
22 Thảo Vân Nữ HN Hot girl , Model
23 Đinh Hải Yến Nữ HN Hot girl , diễn viên Kem Xôi TV
24 Đậu Thùy An Nữ HN Hot girl , Model
25 Nguyễn Quỳnh Giang Nữ HN Hot girl , Model
26 Lại Thanh Nữ HN Hot Girl , Model
27 Nguyễn Kiều Trang Nữ HN Hot Girl , Model
28 Nguyễn Thanh Tú Nữ HN Hot Girl , Model

26 Huy me Nam HN Vlogger nổi tiếng


27 Trần Khởi My Nữ HCM Ca sỹ trẻ nổi tiếng , VJ tại Yeah1 TV

28 Quỳnh Anh Shyn Nữ HN Diễn viên , hot girl nổi tiếng


29 Noo Phước Thịnh Nam HCM Ca sỹ trẻ nổi tiếng
30 Khổng Tú Quỳnh Nữ HCM Ca sỹ trẻ
31 Hariwon Nữ HCM Diễn viên, ca sĩ nồi tiếng
32 Ngô Kiến Huy Nam HCM Ca sỹ , diễn viên
33 Kelvin Khánh Nam HCM Ca sỹ , VJ tại Yeah1 TV

34 Lý Hải Minh Hà Nam HCM Ca sỹ , diễn viên


35 Nhật Kim Anh Nữ HCM Ca sỹ
36 An Nguy Nữ HCM Vlogger nổi tiếng
37 Justa Tee Nam HN Ca sỹ underground
38 Lê Công Vinh Nam HN Cầu thủ nồi tiếng Việt Nam
39 Đông Nhi Nữ HCM Ca sỹ trẻ nổi tiếng
40 Ông Cao Thắng Nam HCM Ca sỹ , nhà sản xuất âm nhạc
41 MC Trấn Thành Nam HCM MC , diễn viên hài nổi tiếng
42 Hồ Quang Hiếu Nam HN Ca sỹ nổi tiếng
43 Lê Phương Ngọc Thảo Nữ HCM Hot girl nổi tiếng , diễn viên team Phở

44 Chi Pu Nữ HCM Hot girl , diễn viên nổi tiếng

45 Lil Shady Nam HN Blogger


46 Khắc Việt Singer Nam HN Ca sỹ , nhạc sỹ nổi tiếng
47 Đỗ Hoàng Dương Nam HN Ca sỹ trẻ
48 Kenny Sang Nam HCM Blogger
49 Robbey Nam HCM Blogger
50 Harry Lu Nam HCM Diễn viên
51 Vanh Leg Nam HN Ca sỹ , nhạc sĩ trẻ
52 Tiên Cookie Nữ HCM Ca sỹ
53 Jvevermind Nam HCM Vlogger nổi tiếng
54 Phở đặc biệt Nam HCM Diễn viên hài team Phở
55 Gil Lê Nữ HCM Ca sĩ , nhạc sĩ
56 Ba Duy Nam HN Hot boy , diễn viên
57 ISSAC Nam HCM
Ca sỹ nổi tiếng , thành viên nhóm nhạc 365 band
58 Pho Nam HCM Blogger , team hài miền Nam
59 Trang Moon DJ Nữ HN DJ nổi tiếng
60 Lê Phương Nữ HCM Diễn viên
61 Bảo Thy Nữ HCM Ca sỹ
62 An Japan Nữ HN Hot girl, Model
63 Đặng Phạm Phương Chi Nữ HCM Hot girl , Model
64 Ribi Sachi ( FAP TV ) Nữ HCM Diễn Viên tại FAP TV

Ny Saki ( Ghiền Mỳ Gõ ) Nữ HCM DJ , Diễn viên tại Ghiền Mỳ Gõ


65
Phi Huyền Trang ( Ghiền Mỳ
Nữ HCM Diễn viên tại Ghiền Mỳ Gõ
66 Gõ )
67 Tăng Thiên Kim (Mì gõ ) Nữ HCM Diễn viên tại Ghiền Mỳ Gõ
68 Uyên Hoàng (Mì gõ ) Nữ HCM Diễn viên tại Ghiền Mỳ Gõ
69 Tô Trần Di Bảo Nữ HCM Hot girl LBGT
70 Min St319 Nữ HN Ca sỹ , nhóm nhảy St319
71 Thủy Tiên Nữ HN Ca sỹ nổi tiéng
72 Phan Mạnh Quỳnh Nam HN Ca sỹ ( Hit Vợ người ta )
73 The Men Nam HCM Nhóm nhạc nam
74 Ưng Hoàng Phúc Nam HCM Ca sỹ nổi tiếng
75 Yanbi Nam HN Ca sỹ underground
76 MrT Nam HN Ca sỹ , rapper
77 Aley Nguyễn Nữ HCM Hot girl LBGT
78 Bà Tưng Nữ HCM Hot girl , Model
79 Trang cherry Nữ HCM Hot girl , diễn viên tại 5S Online
80 Như Hexi Nữ HCM Hot girl chuyên PR game
81 Nguyễn Tú Linh Nữ Hà Nội Hot girl bóng đá
82 Trinh Tây Nữ HN Hot girl , Model
83 Phan Hương LY Nữ HN Hot girl , Model
84 Ốc Thanh Vân Nữ HCM Diễn viên , MC , Hot mom
85 Lê Tú Vi Nữ HCM Diễn viên
86 Băng Di Nữ HCM Ca sỹ
87 Trang Pháp Nữ HCM Ca sỹ
88 Lily luta Nữ HCM Hot girl , Model
89 Emily Nữ HCM Ca sỹ underground
90 Nabi Nhã Phương Nữ HCM Diễn viên trẻ nổi tiếng , hot girl bánh giò
91 Khả Ngân Nữ HCM Hot girl , Boxing girl
92 Trịnh Thúy Kiều Nữ HN Hot girl , diễn viên
93 Yumi Dương Nữ HCM VJ tại YanTV
94 Nguyễn Dương Nữ HCM Diễn viên , Model
95 Lê Chi Nguyễn Nữ HN Hot girl , Model
96 Lê Yến ( Yến tatoo) Nữ TH Ca sỹ trẻ , tham gia The Voice
97 Salim Nữ HN Hot girl , Model , Diễn viên

98 Hòa Minzy Nữ HN Ca sỹ trẻ , quán quân Học viện Ngôi sao

99 Phương Ly Trần Nữ HCM Hot girl , diễn viên


100 Hoàng Yến Chibi Nữ HN Ca sỹ trẻ , Á Quân Học viên ngôi sao 2014

101 Diễm My 9x Nữ HCM Diễn viên , người mẫu nổi tiếng


103 Huy Cung Nam HN Diễn viên , vlogger
104 Củ tỏi Nam HCM Youtuber chuyên chế nhạc
105 OnlyC Nam HN Ca sỹ , producer
106 Karik Nam HN Ca sỹ , rapper , dancer
107 BigDaddy Nam HN Ca sỹ , rapper
108 DJ Tít Nữ HN DJ nổi tiếng
109 Vũ Duy Khánh Nam HCM Ca sỹ
110 Bùi Thúy Hạnh Nữ HCM Người mẫu , MC , hot mom
111 Nguyễn Xuân Bắc Nam HN Diễn viên hài nổi tiếng , MC
112 Thanh Vân Hugo Nữ HN MC , hot mom nổi tiếng
113 Ngọc Mon Nữ HN Hot mom
114 Trang Hạ Nữ HN Nhà văn , Chuyên viết PR
115 MC Phan Anh Nam HN MC nổi tiếng
116 Đan Lê Nữ HN MC , diễn viên truyền hình
117 Trần Chí Hiếu ( Hiếu Orion ) Nam HN Chuyên gia marketing , leader Trắng TV
118 MC Diệp Chi (VTV) Nữ HN MC nổi tiếng , Hot mom
119 Hoàng Minh Trí ( Cu Trí ) Nam HN Nhà báo, hot blogger
120 Hươờng Nguyễn ( Hường Chuố Nữ HN Hot mom
121 Nguyễn Phạm Khánh Vân Nữ HN Nhà báo
122 Công Lý Nam HN Diễn viên hài nổi tiếng

123 Lục Anh Nữ HN Diễn viên tại Phim cấp 3

124 Sỹ Thanh Nữ HCM Ca sỹ


125 Phan Lê Ái Phương Nữ HCM Ca sỹ
126 Hoàng Quyên Nữ HCM Ca sỹ , quán quân VietNam Idol
Ca sỹ underground , ca sỹ trẻ
Soobin Hoàng Sơn Nam HN
127 nổi tiếng
128 Hoàng Thùy Linh Nữ HCM Ca sỹ , diễn viên
129 Hoàng Tôn Nam HN Ca sỹ , nhạc sĩ trẻ
Ca sỹ , nhạc sĩ , nhà sản xuất
130 Erik st 319 Nam HN âm nhạc , leader nhóm St319
131 Bảo Anh Nữ HCM Ca sỹ , tham gia The voice 2012
132 Hương Giang Idol Nữ HCM Ca sỹ nổi tiếng từ VietNam Idol
133 Văn Mai Hương Nữ HCM Ca sỹ nổi tiếng , Á Quân Viet Nam Idol
134 Tóc Tiên Nữ HCM Ca sỹ nổi tiếng

135 BB Trần Nam HCM Diễn viên tại nhóm hài BB&BG
136 Miu Lê Nữ HCM Ca sỹ
137 Andree Nam HN Ca sỹ , rapper underground

138 Hotboy kẹo kéo Bùi Vĩnh Phúc Nam HCM Ca sỹ đường phố

139 Đinh Ngọc Diệp Nữ HCM Model , diễn viên


140 Minh Vương M4U Nam HN Ca sỹ
141 Don Nguyễn Nam HCM Ca sỹ
142 Huỳnh Phương (FAP TV) Nam HCM Diễn viên FAP TV
143 Thái Vũ (FAP TV ) Nam HCM Diễn viên FAP TV
144 Vinh Râu (FAP TV) Nam HCM Diễn viên FAP TV
145 Thái Tuyết Trâm Nữ HCM Diễn Viên , Model
146 Dưa leo Nam HCM Vlogger nổi tiếng
147 Suboi Nữ HCM Ca sỹ , rapper trẻ
148 Bảo Uyên Nữ HCM Ca sỹ trẻ từ The Voice Việt

149 Gino Tống Nam HCM Diễn viên tại Phim cấp 3

150 Đỗ Duy Nam Nam HCM Ca sỹ , Gương mặt thân quen


151 Pom Bựa ( Mỳ gõ ) Nam HCM Diễn viên tại nhóm hài Ghiền Mỳ Gõ

152 Thanh Duy Nam HCM Ca sỹ , VJ tại Yeah1 TV

153 Duy Khánh Nguyễn Nam HCM Diễn viên , VJ tại Yan TV
154 Ninh Dương Lan Ngọc Nữ HN Diễn viên
155 MC Nguyên Khang Nam HCM MC nổi tiếng
156 SlimV Nam HN DJ , producer
157 Hoa hậu Ngọc Hân Nữ HN Hoa hậu, người mẫu
158 Trâm Anh Nữ HN Hot girl , Model
159 Mlee Nữ HN Model , Dancer
160 Mai Thỏ Nữ HN Hot girl , Hot Mom

161 Á hậu Huyền My Nữ HN Hoa hậu, người mẫu


162 Heo mi nhon Nữ HN Model , hot girl
163 Hội những người thích ca sĩ Nam HN Ca sỹ
164 FapTV Nam HCM Nhóm hài nổi tiếng
165 Bồ Công Anh Nhóm HCM Nhóm hài
166 Nguyễn Kim Chi ( Bồ Công Anh Nữ HCM Diễn viên tại Bồ Công Anh
167 Thủy Top Nữ HCM Hot girl , ca sỹ
168 Nguyễn Công Phượng Nam HN Cầu thủ bóng đá
169 Khánh Thi Phan Hiển Nữ HCM Dancer , mom
170 Hana Giang Anh Nữ HN Hot mom
171 Châu Tuyết Vân Nữ HCM Vận động viên Taekwondo nổi tiếng
172 Chou chou Nữ Hà Nội Hot girl , Model
173 Đàm Phương Linh Nữ HCM VJ tại Yantv , Model
174 Hoàng Thanh Vy Ngô Nữ HCM Model
175 Hà Lade Nữ Hà Nội Hot girl , Model
176 Trương Diệu Ngọc Nữ HCM Hoa khôi áo dài Việt Nam 2016
177 Yến Nhi Huỳnh Nữ HCM Á Khôi - Hoa khôi áo dài Việt Nam 2016
178 St319 Nhóm nhảy HN Nhóm nhảy nổi tiếng Việt Nam
179 Trúc Nhân Nam HCM Ca sĩ trẻ , tham dự The Voice Việt Nam
180 Quang Lê Nam HCM
Ca sĩ nổi tiếng , thường xuyên hoạt động ở hải ngoại
181 Phạm Trưởng Nam HCM Ca sĩ trẻ
182 Hải Băng Nữ HCM Ca sĩ trẻ , diễn viên
183 Bằng Cường Nam HN Ca sĩ
184 Lâm Việt Anh Nam HN Vlogger nổi tiếng
185 Tronie Ngố Nam HCM Dancer
186 Huy Nam Nam HCM Ca sĩ trẻ
187 Lâm Vinh Hải Nam HCM Dancer
188 Ưng Đại Vệ Nam HCM Ca sĩ
Ca sĩ trẻ , tham dự The Voice
189 Bùi Anh Tuấn Nam HN
Việt Nam
190 Vĩnh Thuyên Kim Nữ HCM Ca sĩ

191 Hoa hậu Kì Duyên Nữ HN Hoa hậu Việt Nam


192 Diệp Lâm Anh Nữ HCM Người mẫu ,MC
193 Angela Phương Trinh Nữ HCM Diễn viên trẻ
194 Giáo sư Xoay Nam HN Truyền thông , MC
195 Nguyễn Ngọc Thạch Nam HN Nhà văn , Chuyên viết PR
196 Bi Max ( Mỳ Gõ ) Nam HCM Diễn viên tại Ghiền Mỳ Gõ
197 Linh Napie Nữ HCM Người mẫu , diễn viên
198 Bình Minh Nam HCM Người mẫu , diễn viên , MC
199 Siêu mẫu Hà Anh Nữ HCM Siêu mẫu Việt
200 Bùi Thúy Hằng Nữ HCM Người mẫu , MC, Mom
201 MC Quỳnh Chi ( VTV ) Nữ HN MC , mom
202 Vũ Cát Tường Nữ HCM Ca sĩ , nhạc sĩ trẻ
203 Dương Triều Vũ Nam HCM Ca sĩ , em trai Hoài Linh
204 Quang Đăng Nam HCM Đạo diễn, diễn viên
205 Cao Thái Sơn Nam HCM Ca sĩ
206 Á Hậu Hoàng Anh Nữ HCM MC , người mẫu

207 Diễn Viên Vân Trang Nữ HCM Diễn viên


208 Đặng Trương Quỳnh Anh Nữ HCM Ca sĩ , Mom

209 Múi xù Nữ HCM Hot girl Chuyên cover bài hát


210 Nguyễn Thị Kiều Trang Nữ HCM Hot girl

211 Trần Ngọc Cát Phương Nữ HCM Hot girl

212 Pipi Thảo Nhi Nữ HCM Hot girl


213 Ca sĩ Tim Nam HCM Ca sĩ
214 Minh Đoàn ( Sun HT ) Nữ Hà Nội Hot girl
215 Cao Minh Thắng Nam Hà Nội Hot boy
216 Nga Wendy Nữ HCM Hot girl
217 Chi Linh Bui Nữ Hà Nội Hot girl
218 Pé Sam Nữ HCM Hot girl , Model
219 Kelly Nữ HCM Hot girl , Model
220 Diễn viên Lan Phương Nữ HCM Diễn viên
221 Trang Miu ( Hot girl phòng tậ Nữ Hà Nội Hot girl phòng Gym
222 Tra Li ( Hot girl phòng Gym ) Nữ Hà Nội Hot girl phòng Gym
223 Jenifer Phạm Nữ HCM Ca sĩ , Mom
224 Trần Thị Thảo Trang Nữ Hà Nội Hot girl , streamer
225 Nguyễn Hồng Vịnh Nữ Hà Nội Hot girl , streamer
226 Nguyễn Thoại Cẩm Tú Nữ HCM Hot girl , streamer
227 Ngố Thư
228 Lê Hồng Đăng Nam HN Diễn viên nhà hát kịch Hà Nội
229 Vĩnh Thụy Nữ HCM Người mẫu
230 Ngọc Anh Berry Nữ Hà Nội Hot girl
231 Tú Tâyy Nữ Hà Nội Model, Biên tập viên
232 Mina Liêu Nữ HCM Chuyên về thời trang , mỹ phẩm

233 Midu Nữ HCM Hot girl


234 MC Thanh Thảo Hugo Nữ HN MC , diễn viên
235 Hữu Công Nam HN Blogger, diễn viên
236 Linh Miu Nữ HN Hot girl , diễn viên , Model

237 Diễn Viên hài Thu Trang Nữ HCM Diễn viên hài nổi tiếng trong Nam
238 Hà Mjn Nữ HN Hot girl , Model , Mom
239 Lê Thủy Anh ( VK Đăng Khôi ) Nữ HN Hot mom
240 Bình An Alvin Nam HN Hot boy , diễn viên trẻ
241 Vũ Đức Thành Nam HCM Ca sĩ , nhóm nhạc mới nổi UNI5
242 MC Vũ Mạnh Cường Nam HCM MC, Biên tập viên
243 Lã Thanh Huyền Nữ HN Diễn viên truyền hình

Ca sĩ , giảng viên thanh nhạc .


244 Ca sĩ Thùy Chi Nữ HN Hit : Xe đạp, Tan Biến…
245 Ca sĩ Quốc Thiên Nam HCM Ca sĩ , quán quân VietNam Idol mùa 2
246 Thịnh Nguyễn (BB & BG ) Nam HCM Diễn viên tại BB & BG
247 Lưu Quang Anh Nam HCM Ca sĩ tại Ngôi Sao Việt
248 Nguyễn Tùng Sơn Nam HN Fashionista
249 Phạm Thu Trang Nữ HN Fashionista
250 Uyên Pu ( chuyên stream gam Nữ HN Gamer , streamer
251 Đàm Ngọc Linh Nữ HN Hot girl
252 Quỳnh Nhi (DJ YUU) Nữ HCM Ca sĩ thuộc nhóm X5 Girl
253 Elly Trần Nữ HCM Hot mom , Model
254 Elly 's Babies HCM Page con của Elly Trần
255 Thánh nữ Lâm Hằng Nữ HCM Hot girl chuyên khoe body
256 Võ Thị Ngọc Ngân ( Ngân 98 ) Nữ HCM Hot girl chuyên khoe body
257 Trần Thị Ngọc Ánh Nữ HCM Hot girl chuyên khoe body
258 Vũ Mạnh Tuyền Nam HN Bình luận bóng đá
259 Tuấn Tiền Tỉ Nam HN Bình luận viên game
260 Hoa hậu Nam Em Nữ HCM Hoa hậu Việt Nam
261 Tippy Nữ HCM Gamer , streamer
262 Misthy Nữ HCM Gamer , streamer
263 Hoàng Thị Minh Tâm ( Tâm Xíu Nữ HN Hot girl
264 Tùng Sơn Nam HCM Hiện tượng mạng ( Công chúa thủy tề )
265 Lê Minh Hương Nữ HN MC, Biên tập viên , Diễn viên truyền hình

266 Bùi Nhật Anh Nam HN Diễn viên , biên kịch tại Trắng TV

267 Lê Anh Thơ ( Vk Bình Minh ) Nữ HCM Mom


268 Đoàn Thanh Thảo ( Vk Hoàng Nữ HCM Mom
269 Hoàng Bách Nam HCM Ca sĩ
270 Phạm Thị Hương Tràm Nữ HN Ca sĩ
271 Lê Nguyễn Hương Trà Nữ HCM Nhà báo

272 Trung Tô Nam HN Youtuber

273 Phương Vy Idol Nữ HCM Ca sĩ , Mom


274 Nhà báo Thu Hà Nữ HN Nhà báo
275 Mai Ngô Nữ HCM Tham gia The Face Việt Nam
276 Fung La Nữ HCM Tham gia Next Top Model , Người mẫu
277 Kaylee Hwang Nữ HCM Ca sĩ , VJ tại MTV Việt Nam
278 Phí Phương Anh Nữ HCM Quán quân The Face Việt Nam
279 Lưu Hương Giang ( ca sĩ ) Nữ HN Ca sĩ
280 Thanh Trần ( hơn 1 triệu follow Nữ HCM Vlogger , chuyên chửi
281 Lâm Á Hân ( Single mom ) Nữ HCM Hot girl , diễn viên tại BB&BG
282 Anh Vũ 5S Online Nam HN Diễn viên 5S online
283 Ted Roxy ( GYM ) Nữ HCM Hot girl GYM
284 Nguyễn Nam Thương ( Vk Ba Nữ HN Hot girl , Mom, diễn viên
285 Minh Hà ( Vk Lý Hải ) Nữ HCM Mom - Vợ Lý Hải
286 Ngọc Nguyễn Nữ HN Hot mom
287 Nguyễn Minh Trang ( VTV4 ) Nữ HN MC , biên tập viên VTV
288 Nguyễn Thị Ngọc Lan Nữ HN Hot mom
289 MC Đặng Quỳnh Chi Nữ HN MC, Biên tập viên VTV
290 Kim Hiền Nữ HCM Diễn viên truyền hình ,Mom
291 La Bê La Nữ HCM Diễn viên , Mom
292 Nguyễn Ái Châu Nữ HCM Diễn viên sân khấu , Mom
293 Vy Oanh Nữ HCM Ca sĩ , Mom

294 Dương Khắc Linh Nam HCM Nhạc sĩ , nhà sản xuất âm nhạc

295 Cường Seven Nam HN Ca sĩ , dancer

296 Snake Nidalee ( Stream game Nam HN Streamer , game thủ


297 Tú Đội ( Stream game ) Nam HN Streamer , game thủ
298 Kiều Anh ( Stream game ) Nữ HN Hot girl , Streamer , game thủ
299 Junie ( Trần Hữu Nhựt Minh ) Nam HN Streamer , game thủ

300 Vũ Dư Khánh Nam HCM Diễn viên tại nhóm Phim cấp 3

301 Lê Võ Ngọc Hân Nữ HCM Hot girl


302 Nguyễn Lê Tường Vi Nữ HCM Hot girl , Idol tại CC Talk
303 Võ Huỳnh Thanh Vân Nữ HCM Hot girl
304 Lê Thiên Ân Nữ HCM Model , diễn viên tại Yeah1
305 Châu Đăng Khoa Nam HCM Ca sĩ , nhạc sĩ , nhà sản xuất âm nhạc
306 MC Nguyễn Ngọc Trang Nữ HN MC tại VTV
307 Cao Kiều Trang Nữ HCM Hot girl , model
308 Nguyễn Kiều Trang Nữ HN Hot girl , model
309 Nguyễn Việt Trinh Nữ HN Hot girl , Idol tại Idol TV
310 Lại Thanh Nữ HN Hot girl , diễn viên tại Kem Xôi TV
311 Thương cin Nữ HN Hot girl , diễn viên
312 Thảo Nari Nữ HN Hot girl , idol tại CC Talk
313 Thân Thùy Bảo Trân ( Mỳ Gõ ) Nữ HCM Diễn viên tại nhóm Ghiền Mỳ Gõ
314 Tuấn Hưng Nam HN Ca sỹ

315 Trịnh Thăng Bình Nam HCM Ca sỹ

316 Quang Vinh Nam HN Ca sỹ


317 Lương Bích Hữu Nữ HCM Ca sỹ
318 Đỗ Nhật Trường ( Bồ Công An Nam HCM Diễn viên tại Bồ Công Anh
319 Minh Hằng Nữ HCM Ca sỹ , diễn viên
320 Phương Mỹ Chi Nữ HCM Ca sỹ
321 Hoa hậu Phạm Hương Nữ HCM Hoa hậu Việt Nam
322 Nghệ sĩ hài Việt Hương Nữ HCM Nghệ sĩ hài
323 Nguyễn Mạnh Trường Nam HN Diễn viên truyền hình
324 Phan Anh Đầu bếp Nữ HN Food blogger
325 Nguyễn Xuân Lan Nữ HCM Người mẫu
326 Bùi Bích Phương Nữ HCM Ca sỹ
327 Huỳnh Lập Nam HCM Diễn viên
328 Vũ Trần Kim Nhã Nữ HCM Diễn viên tại BB & BG
329 Nguyễn Huyền Trang ( Trang m Nữ HN VJ tại Bữa trưa vui vẻ
330 An Coong Nữ HCM Nghệ sĩ pianno
331 Tiên Tiên Nữ HCM Ca sĩ , nhạc sĩ
332 Lê Đức Hùng ( New Amazing ) Nam HN Nhạc sĩ , nhà sản xuất âm nhạc
333 Hoa hậu Ngọc Diễm Nữ HCM Hoa hậu Việt Nam
334 Will 365 Nam HCM Ca sỹ
335 Nguyễn Cao Thạch Sơn Nam HCM Ca sỹ
336 Võ Ngọc Trai Nam HCM Ca sỹ
337 Chung Thương Nữ HCM Ca sỹ , nhóm nhạc Sgirl
338 Đinh Thị Phương Thảo ( GyM Top 8 Miss Earth, Miss
Nữ HCM Model , GYM
Photogenic, Silval Medal-Gown-
339 Hoa hậu Nam Em Talent, top 3 Best Eco
Nữ HCM Video,Miss Mekong Delta.

340 Hoàng Thị Minh Tâm ( Tâm


Xíu ) Nữ HN Hot girl
341 Mai Hồ Nữ HCM Model
342 Jolie Kim Ngọc Nữ HCM Diễn viên tại nhóm Phim cấp 3

343 Đinh Huyền Trang Nữ HCM Hot girl , Model


344 Vũ Tường Vân Nữ HCM Hot girl , Model
345 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ HCM Hot girl
346 Đỗ Khánh Vân Nữ HCM Hot girl
347 Trần Vy Nữ HCM Hot girl
348 Nhật Hạ Nữ HCM Hot girl

349 Hứa Vĩ Văn Nam HCM Diễn viên truyền hình


HOT INFLUENCER

Follow Link

486,441 https://www.facebook.com/fansmanhquan
795,366 https://www.facebook.com/fanpagebetran
834,946 https://www.facebook.com/Singer.LynkLee
178,046 https://www.facebook.com/TrungQuanOfficial
2,143,404 https://www.facebook.com/giang.popper.7
264,634 https://www.facebook.com/sun9xx
547,159 https://www.facebook.com/rapperole?fref=ufi
277,621 https://www.facebook.com/profile.php?id=100001098954987
110,367 https://www.facebook.com/liz.li.370
186,424 https://www.facebook.com/kieutrinhxiu
44,172 https://www.facebook.com/trang.thien.142?fref=ts
15,533 https://www.facebook.com/profile.php?id=100008233800394
32,115 https://www.facebook.com/quyen.babie
132,839 https://www.facebook.com/QuynhKool267
25,390 https://www.facebook.com/cutoi9393
33,920 https://www.facebook.com/LinhKiu95
39,541 https://www.facebook.com/tienbeo07
44,361 https://www.facebook.com/haanhbui9898
79,139 https://www.facebook.com/Quyenzenda
37,570 https://www.facebook.com/maianh1911
80,455 https://www.facebook.com/linh.candy
87,374 https://www.facebook.com/con.tho.35
80,807 https://www.facebook.com/haiyen.dinh.56
68,715 https://www.facebook.com/an.bon.98
80,621 https://www.facebook.com/un.in.509
32,059 https://www.facebook.com/thanh.bi.7161
145,741 https://www.facebook.com/trangpizza
38,596 https://www.facebook.com/tumi.babie

1,364,380 https://www.facebook.com/HuyMeProductions/?fref=ts
10,178,138 https://www.facebook.com/fc.khoimy/?fref=ts

625,741 https://www.facebook.com/qashyn212/
1,897,204 https://www.facebook.com/phuocthinh.noo
3,654,351 https://www.facebook.com/khongtuquynh/
5,383,141 https://www.facebook.com/baza.hariwon/
703,846 https://www.facebook.com/casingokienhuy/
6,036,795 https://www.facebook.com/kelvinsinger/

5,255,154 https://www.facebook.com/lyhai.minhha/
3,798,994 https://www.facebook.com/nhatkimanh85/
2,843,191 https://www.facebook.com/an.nguy.31/
890,597 https://www.facebook.com/officialjustatee/
601,482 https://www.facebook.com/Le-Cong-Vinh-363628100451502/
7,126,557 https://www.facebook.com/dongnhi
637,900 https://www.facebook.com/ongcaothang1301
9,892,999 https://www.facebook.com/tran.thanh.ne?fref=ts&__mref=message_bubble
8,518,888 https://www.facebook.com/hieuboy.fml
2,746,744 https://www.facebook.com/ngocthaovn/?fref=ts

7,574,946 https://www.facebook.com/chipupu93

3,831,348 https://www.facebook.com/sadilee1989
3,655,171 https://www.facebook.com/khacvietsinger
544,871 https://www.facebook.com/dohoangduong.hoangduong
1,050,212 https://www.facebook.com/KennySang/
6,552,769 https://www.facebook.com/robbeypage/
971,826 https://www.facebook.com/harryluVII
https://www.facebook.com/vanhleg221
289,304 https://www.facebook.com/tiencookie26
2,497,326 https://www.facebook.com/JVevermind.FP
1,644,873 https://www.facebook.com/tobuuphat
440,344 https://www.facebook.com/gilleofficial
219,795 https://www.facebook.com/tranbaduy
https://www.facebook.com/Isaac.fann
302,866
https://www.facebook.com/iamisaac365/
7,214,332 https://www.facebook.com/PhoTeam/?fref=ts
1,311,235 https://www.facebook.com/fp.trangmoon
283,406 https://www.facebook.com/lephuongdienvien
5,556,578 https://www.facebook.com/baothyfanpage
370,246 https://www.facebook.com/anxu96
16,893 https://www.facebook.com/chichi.juny
1,057,202 https://www.facebook.com/RibiSachiOfficial/
366,964 https://www.facebook.com/nanynguyen95
284,877 https://www.facebook.com/djnysaki1/

223,391 https://www.facebook.com/phi.huyentrang
356,896 https://www.facebook.com/kimpossible4691
194,924 https://www.facebook.com/anna.fungj
666,316 https://www.facebook.com/Bbibao
163,305 https://www.facebook.com/minho.bita?fref=ts
4,274,818 https://www.facebook.com/FcThuyTien/
257,042 https://www.facebook.com/PhanManhQuynhOfficial/?fref=ts
3,774,297 https://www.facebook.com/TheMenMusic
1,128,496 https://www.facebook.com/UngHoangPhuc/
365,541 https://www.facebook.com/yanbi.to?fref=ts
183,324 https://www.facebook.com/mrt.rapper?fref=ts
680,508 https://www.facebook.com/profile.php?id=100009314174300&fref=ts
4,137,492 https://www.facebook.com/ba.tung.7/?fref=ts
266,787 https://www.facebook.com/trang.cherry1?fref=ts
391,686 https://www.facebook.com/nhuhexi.fc
213,955 https://www.facebook.com/tulinhng?fref=ufi
224,153 https://www.facebook.com/tring.tey
55,720 https://www.facebook.com/ly.veo
193,970 https://www.facebook.com/oc.thanhvan
316,269 https://www.facebook.com/tuvi.le
190,752 https://www.facebook.com/profile.php?id=1724361904&fref=ts
185,508 https://www.facebook.com/trangphap11
416,544 https://www.facebook.com/lilly.luta
2,641,142 https://www.facebook.com/fc.emilyvn/?fref=ts
3,471,851 https://www.facebook.com/nhaphuongnabi/
426,369 https://www.facebook.com/khangan.im/?fref=ts
479,600 https://www.facebook.com/trinhthuykieu1997
63,070 https://www.facebook.com/yumiduong1612
115,728 https://www.facebook.com/yuduong
157,216 https://www.facebook.com/chuotthocam
569,242 https://www.facebook.com/yen.tatoo
282,916 https://www.facebook.com/profile.php?id=100001153218149&fref=ts

264,130 https://www.facebook.com/HVNS.Hoaminzy
511,352 https://www.facebook.com/hoa.minzy?fref=ts

114,410 https://www.facebook.com/PhuongLyOfficial/?fref=ts

176,504 https://www.facebook.com/lucia.tran.16?fref=ts
566,616 https://www.facebook.com/hoangyenfan/

3,132,103 https://www.facebook.com/Diemmy9x/
1,076,535 https://www.facebook.com/CungDucHuy/
282,011 https://www.facebook.com/ntd01051994?fref=ts
120,689 https://www.facebook.com/onlyC.pro?ref=ts&fref=ts
383,710 https://www.facebook.com/karik.phk/?fref=ts
402,704 https://www.facebook.com/bichdetdi1991?fref=ts
393,811 https://www.facebook.com/BigDaddy-147833528596762/?ref=ts&fref=ts
517,785 https://www.facebook.com/tit.deejay?fref=ts
96,156 https://www.facebook.com/singer.duykhanh?fref=ts
255,943 https://www.facebook.com/buithuyhanh42
1,095,960 https://www.facebook.com/nghesi.nguyenxuanbac/
https://www.facebook.com/cloudy.nguyen.35
255,081 https://www.facebook.com/ngoc.mon88?ref=ts&fref=ts
447,897 https://www.facebook.com/blogTrangHa/timeline
702,999 https://www.facebook.com/mcphananh
93,640 https://www.facebook.com/danle.nguyen.5
423,732 https://www.facebook.com/profile.php?id=745777140
116,174 https://www.facebook.com/diepchivtv3
49,308 https://www.facebook.com/tritroc
279,486 https://www.facebook.com/NhocTjnj
51,968 https://www.facebook.com/khanhvan.r
461,985 https://www.facebook.com/NsCongLy.Official/
224,032
https://www.facebook.com/lucanh.popo/?fref=ts
519,710
https://www.facebook.com/po.burberry?_rdr
265,692 https://www.facebook.com/sithanhsinger/
159,169 https://www.facebook.com/aiphuong.phanle/
88,459 https://www.facebook.com/hoangquyenofficial/
813,454 https://www.facebook.com/hoangson.soobin92
171,163 https://www.facebook.com/soobin.ss/?fref=ts
2,942,553 https://www.facebook.com/vmhuong.singer
72,058 https://www.facebook.com/cshoangton?fref=ts

42,034 https://www.facebook.com/erikst319/?fref=ts
249,924 https://www.facebook.com/NguyenHoaiBaoAnhFanPage/
311,672 https://www.facebook.com/Huonggiangidol291291/?fref=ts
2,820,838 https://www.facebook.com/vmhuong.singer/photos
903,830 https://www.facebook.com/TocTienOfficial/

577,478 https://www.facebook.com/bbtran2121?ref=ts&fref=ts
1,476,695 https://www.facebook.com/tieu.t.miu/
243,275 https://www.facebook.com/andree.bui?fref=ts

699,758 https://www.facebook.com/buivinhphuchotboykeokeo/

1,066,030 https://www.facebook.com/dinhngocdiep/
2,605,634 https://www.facebook.com/MinhVuong.M4U/
919,471 https://www.facebook.com/donnguyenfc/?ref=timeline_chaining
520,588 https://www.facebook.com/HuynhPhuongFAPtv/
307,124 https://www.facebook.com/FAPtv.ThaiVu/
428,246 https://www.facebook.com/VinhRau.FAP/
561,275 https://www.facebook.com/ThaiTuyetTramFC
477,464 https://www.facebook.com/DuaLeo.Stand.up.comedian/?ref=timeline_chaining
1,303,757 https://www.facebook.com/suboimusic/?ref=timeline_chaining
185,589 https://www.facebook.com/baouyen.1605/?ref=timeline_chaining
443,340 https://www.facebook.com/ginotong.twenty
337,604 https://www.facebook.com/gino.tong
1,207,331 https://www.facebook.com/nghesiduynam/
173,941 https://www.facebook.com/pagepombua/
213,385 https://www.facebook.com/thanhduyartist/
483,795 https://www.facebook.com/pttduy
472,906 https://www.facebook.com/zhouzhouscl
374,411 https://www.facebook.com/fromninhduonglanngoc/?ref=timeline_chaining
403,820 https://www.facebook.com/MCNGUYENKHANG/?ref=timeline_chaining
163,344 https://www.facebook.com/SlimV-449735905101084/?fref=ts
418,519 https://www.facebook.com/NgocHanDang2010/?ref=timeline_chaining
417,443 https://www.facebook.com/trantrannn?fref=ts
834,998 https://www.facebook.com/mlee.official/?pnref=lhc
494,398 https://www.facebook.com/mai.tho.1
304,722 https://www.facebook.com/huyenmy111295
961,331 https://www.facebook.com/AHauHuyenMy.Official/?fref=ts
181,801 https://www.facebook.com/loanyeuthang
1,077,653 https://www.facebook.com/lchsongdehat/
434,490 https://www.facebook.com/FAPtivi/?fref=ts
312,357 https://www.facebook.com/page.boconganh/?fref=ts
97,069 https://www.facebook.com/chi.nguyen.bigedu?ref=ts&fref=ts
120,983 https://www.facebook.com/hmtofficial/
1,629,136 https://www.facebook.com/nguyen.congphuong.73/
134,888 https://www.facebook.com/khanhthids/
107,374 https://www.facebook.com/hanagianganh/
256,753 https://www.facebook.com/tuyetvan.chau.1?fref=ts
65,668 https://www.facebook.com/chaubuii?pnref=lhc
https://www.facebook.com/profile.php?id=1508021259
56,899 https://www.facebook.com/vivi.chicbabe
650,291 https://www.facebook.com/ha.lade1?fref=ts
57,684 https://www.facebook.com/TruongDieuNgoc?fref=ts
7,227 https://www.facebook.com/jane.huynh.56
694,366 https://www.facebook.com/st319dance/?fref=ts
151,595 https://www.facebook.com/truc.nhan.7
1,013,397 https://www.facebook.com/QuangLeOfficialPage/?ref=timeline_chaining
1,307,281 https://www.facebook.com/phamtruong.info/
953,545 https://www.facebook.com/haibang.singer/
749,907 https://www.facebook.com/BANGCUONG/
427,498 https://www.facebook.com/lamvietanh
547,522 https://www.facebook.com/Tronieeeeeeee?fref=ts
615,080 https://www.facebook.com/huynamsinger/?ref=timeline_chaining
412,427 https://www.facebook.com/LamVinhHaiFp/
187,094 https://www.facebook.com/ungdaiveofficial/?ref=timeline_chaining
1,300,695 https://www.facebook.com/casy.buianhtuan/?fref=ts
104,014 https://www.facebook.com/buianhtuan0991
368,423 https://www.facebook.com/cs.vinhthuyenkim
320,115 https://www.facebook.com/duynsiunhin
122,390 https://www.facebook.com/kyduyenhoahau
269,191 https://www.facebook.com/DiepLamAnhOfficial/?ref=timeline_chaining
552,613 https://www.facebook.com/angelaphuongtrinh0802/
1,246,622 https://www.facebook.com/giaosuxoay/
385,255 https://www.facebook.com/thach.author?fref=ts
69,434 https://www.facebook.com/mrbiprougly
249,551 https://www.facebook.com/Napie.LinhHo?fref=ts
107,471 https://www.facebook.com/DVBinhMinh/?fref=ts
110,382 https://www.facebook.com/haanhfanpage/
201,409 https://www.facebook.com/hangbebu
21,077 https://www.facebook.com/quynh.chi1
419,221 https://www.facebook.com/vucattuong.vn/
2,146,431 https://www.facebook.com/DuongTrieuVuPage
608,324 https://www.facebook.com/quangdang.fan/?ref=ts&fref=ts
1,011,017 https://www.facebook.com/caothaison220985/?fref=ts
153,466 https://www.facebook.com/vungoc.hoangoanh?fref=ts
122,533 https://www.facebook.com/profile.php?id=100004071227806&ref=ts&fref=ts
251,140 https://www.facebook.com/vantrang0103/
271,498 https://www.facebook.com/cs.truongquynhanh#
446,060 https://www.facebook.com/MuiXuOfficial
431,288 https://www.facebook.com/mui.m.mui.3
68,629 https://www.facebook.com/KieuTrangOffical/?ref=timeline_chaining
141,423 https://www.facebook.com/catphuong.vn/?ref=timeline_chaining
639,164 https://www.facebook.com/b0orjn
287,966 https://www.facebook.com/PiPiThaoNhiOfficial
130,266 https://www.facebook.com/pagecasitim
112,868 https://www.facebook.com/Sun.hoangtu?fref=ts
36,178 https://www.facebook.com/judecao?fref=ts
63,311 https://www.facebook.com/ThanhNga.W?fref=ts
38,100 https://www.facebook.com/taytay.chi?fref=ts
114,900 https://www.facebook.com/pesam
222,003 https://www.facebook.com/Kellyzit?fref=ts
131,048 https://www.facebook.com/dvlanphuong/
106,591 https://www.facebook.com/trangmiu.88?fref=ts
48,880 https://www.facebook.com/trali.fitness?ref=ts&fref=ts
589,656 https://www.facebook.com/jennifer.phamfcvn/?fref=ts
493,839 https://www.facebook.com/thaotrangg95?fref=ts
151,449 https://www.facebook.com/kimjoonshin996?fref=ts
70,187 https://www.facebook.com/tu.thoai
https://www.facebook.com/thu.bunny.7
215,495 https://www.facebook.com/LeHongDang?fref=ts
129,494 https://www.facebook.com/vinhthuyofficial/?fref=ts
57,242 https://www.facebook.com/ngocanh.berry
38,775 https://www.facebook.com/TuTayy97
57,578 https://www.facebook.com/minaxinh?fref=nf
497,918 https://www.facebook.com/midu510
353,183 https://www.facebook.com/fanpagemidu/?fref=ts
89,114 https://www.facebook.com/thanhthaomc/
1,304,534 https://www.facebook.com/huucong.69/
1,005,067 https://www.facebook.com/tieu.t.miu/?fref=ts
347,531 https://www.facebook.com/trang.tran.7509
1,020,012 https://www.facebook.com/Dienvienhaithutrang
128,660 https://www.facebook.com/ha.mjn.9?fref=ts&__mref=message_bubble
102,211 https://www.facebook.com/thuyanh.le.96?__mref=message_bubble
492,167 https://www.facebook.com/an.nguyenbinh.77
434,448 https://www.facebook.com/rabbitwazzup
https://www.facebook.com/vu.m.cuong.9
158,972 https://www.facebook.com/thanhhuyen.la.7

611,439 https://www.facebook.com/casyThuyChi/
105,663 https://www.facebook.com/quocthien.tran/
301,457 https://www.facebook.com/nguyentranducthinh
52,852 https://www.facebook.com/quanganh.luu.5
https://www.facebook.com/tung.son910
321,793 https://www.facebook.com/tung.son910
144,894 https://www.facebook.com/uyenpufanpage/
86,685 https://www.facebook.com/23cre.kinglnd
247,370 https://www.facebook.com/quynhnhi.0409
886,089 https://www.facebook.com/ellytran.babies/?fref=ts
907,141 https://www.facebook.com/babies.ellytran/?fref=ts
491,053 https://www.facebook.com/ThanhNuLamHang/
532,748 https://www.facebook.com/ngangan.vovo
265,671 https://www.facebook.com/tranngocanh2k
https://www.facebook.com/MrTuyenVanHoa
100,514 https://www.facebook.com/phianhtuan2911/
256,636 https://www.facebook.com/missnamem
168,297 https://www.facebook.com/mctippy/
558,214 https://www.facebook.com/mcmisthy/
156,942 https://www.facebook.com/tamxiu11?fref=ts
853,879 https://www.facebook.com/TungSonOfficial/
45,143 https://www.facebook.com/le.m.huong.18?fref=ts
133,740 https://www.facebook.com/Nhat.Anh.The.Entertainer?fref=ts
170,634 https://www.facebook.com/NhatAnh.Youtuber/?fref=ts
64,437 https://www.facebook.com/leanhtho?fref=ts
32,227 https://www.facebook.com/doan.t.thao
161,165 https://www.facebook.com/Hoangbachgia
365,585 https://www.facebook.com/pham.t.huongtram
351,925 https://www.facebook.com/cogaidolongvn
104,379 https://www.facebook.com/KyuTrung
17,050 https://www.facebook.com/trungtotv/
124,089 https://www.facebook.com/PhuongVy.Idol/
106,636 https://www.facebook.com/thu.ha.39545464
326,034 https://www.facebook.com/itsmemaingo
82,409 https://www.facebook.com/fungla66?fref=ts
51,994 https://www.facebook.com/binni.linh?fref=ts
264,212 https://www.facebook.com/phi.p.anh?fref=ts
222,790 https://www.facebook.com/luuhuonggiangsinger
1,039,574 https://www.facebook.com/ThanhTran.TNTT
https://www.facebook.com/lam.a.han.1
342,518 https://www.facebook.com/imi.anhvu?fref=ts
69,962 https://www.facebook.com/yu.ri.351
141,420 https://www.facebook.com/gnouhtman
385,076 https://www.facebook.com/skynie?fref=ts
252,648 https://www.facebook.com/ngoc.mon88?fref=ts
113,269 https://www.facebook.com/trangmnguyen132?fref=ts
https://www.facebook.com/ngoclan.nguyen?fref=ts
28,812 https://www.facebook.com/quynh.chi1?fref=ts
122,106 https://www.facebook.com/Kim-Hien-177419805644885/?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/lebela.net?ref=ts&fref=ts
201,568 https://www.facebook.com/nguyen.a.chau?fref=ts
196,455 https://www.facebook.com/oanh.vy.96
83,968 https://www.facebook.com/gremlinh?fref=ts
206,940 https://www.facebook.com/duongkhaclinh.fanpage/
210,581 https://www.facebook.com/Cuong7even/
378,451 https://www.facebook.com/Cuong5even
116,490 https://www.facebook.com/snakenidalee/?fref=ts
25,823 https://www.facebook.com/hat.banana/?fref=ts
88,511 https://www.facebook.com/kieuanh.hera?fref=ts
81,591 https://www.facebook.com/JunieLoL/?
348,763 https://www.facebook.com/dukhanhvu?fref=ts
188,108 https://www.facebook.com/DuKhanhVu.Official/
https://www.facebook.com/jessica.le.98031
573,851 https://www.facebook.com/papyxu09?fref=ts
485,971 https://www.facebook.com/vohuynhthanhvan2015
52,680 https://www.facebook.com/annmeo.1611
111,141 https://www.facebook.com/KhoaDangChau
110,165 https://www.facebook.com/mcngoctrang
91,349 https://www.facebook.com/Unlockerdk
164,151 https://www.facebook.com/trangpizza
84,731 https://www.facebook.com/trinh.lexus
47,783 https://www.facebook.com/thanh.bi.7161
13,834 https://www.facebook.com/cinn.thuong
42,199 https://www.facebook.com/ru.bi.378
177,820 https://www.facebook.com/pinky.baotran
4,355,957 https://www.facebook.com/tuanhung.fanpage/?fref=ts
https://www.facebook.com/thangbinh
161,342 https://www.facebook.com/trinhthangbinh.fanpage/?fref=ts
147,957 https://www.facebook.com/helloquangvinh/
2,776,232 https://www.facebook.com/Page.LuongBichHuu/
28,712 https://www.facebook.com/truong.koi.980?ref=ts&fref=ts
7,962,700 https://www.facebook.com/csdv.minhhang/
2,100,063 https://www.facebook.com/PhuongMyChi/?fref=ts
890,613 https://www.facebook.com/huongbee.pham
749,333 https://www.facebook.com/nghesiviethuong/
253,578 https://www.facebook.com/tonynguyen.truongnguyen
79,960 https://www.facebook.com/esheep.esheep?fref=ts
224,797 https://www.facebook.com/nguyenxuanlan
487,991 https://www.facebook.com/buibichphuongofficial/
470,217 https://www.facebook.com/dapdo.duynh
316,357 https://www.facebook.com/vutrankimnha
190,512 https://www.facebook.com/trangmutatvtv6?fref=ts
112,177 https://www.facebook.com/pianonhaan
412,319 https://www.facebook.com/profile.php?id=100006302403507
20,962 https://www.facebook.com/mewamazing?fref=ufi
20,955 https://www.facebook.com/phandiem147
241,815 https://www.facebook.com/will.365band
150,892 https://www.facebook.com/tilung.st.5
358,984 https://www.facebook.com/vo.n.trai
43,483 https://www.facebook.com/profile.php?id=100006320708103
https://www.facebook.com/ashleydinh304?fref=ts
https://www.facebook.com/missnamem?
259,255 hc_ref=PAGES_TIMELINE&__mref=message_bubble

174,429 https://www.facebook.com/tamxiu11?fref=ts
261,558 https://www.facebook.com/hongocmai
41,764 https://www.facebook.com/joliekimngoc

https://www.facebook.com/TrangHan1705
158,886 https://www.facebook.com/shi.ptc
91,027 https://www.facebook.com/nguyennara.0504
244,108 https://www.facebook.com/DoKhanhVan1995
18,427 https://www.facebook.com/dcr.ari
11,395 https://www.facebook.com/ha.nhat.35380
329,277 https://www.facebook.com/huavivan/
307,495 https://www.facebook.com/hua.vivan.3