Sie sind auf Seite 1von 2

CHINNAGUDUR

MPUPS
GUNDAMRAJ
1 2133770 K.YELLAREDDY PALLY
MPUPS SGT 9440396326
GUNDAMRAJ
2 2155368 R.RATNA KUMARI PALLY
MPUPS SGT 8374975960
GUNDAMRAJ
3 2137394 P.MOGILAIAH PALLY SA MATHS 9959712078
MPPS DEVOJI
4 2155115 N.JYOTHI THANDA
MPPS MALOTHU SGT 7032602525
THANDA
5 2151324 G.VENKATESHWARLU (UGGAMPALLY) SGT 9989584408
MPPS
6 2151185 R.SIRISHA UGGAMPALLY SGT 9951438946
MPPS CHINNA
7 2151163 JAKKI RAMBABU GUDURU SGT 9640481487
MPPS CHINNA
8 2151247 PASULASUNITHA GUDURU SGT 7337454194
MPPS CHINNA
9 2131749 G.MOHAN GUDURU SGT 9705456574
MPPS CHINNA
10 2151311 CH. NAGARJUNA GUDURU SGT 9493259684
MPPS CHINNA
11 2117054 P.HARATHI GUDURU SGT 9849917167
MPPS CHINNA
12 2131141 K.LALITHA GUDURU PSHM 9491827775
MPPS PAGIDI
13 2155114 ACHHA PRIYANKA PALLY SGT 8330913554
MPPS
14 2131154 SHAAHEDHA BEGUM CHEPURITHANDA SGT 9581822500
BANDA SRINIVAS ZPHS CHINNA
15 2133583 REDDY GUDUR SA MATHS 9490340513
ZPHS CHINNA
16 2131384 VEMPATI VIJAYRAJ GUDUR SA PHY SCI 9948943043
K.JAGANMOHANA ZPHS CHINNA
17 2133735 CHARYULU GUDUR LP TELUGU 8179110989
THUNAM ZPHS CHINNA
18 2131933 PUSHPALEELA GUDUR PET 9985185257
ZPHS CHINNA
19 2111605 T. RENUKA DEVI GUDUR SA BIO SCI 9908279030
ZPHS CHINNA
20 2148209 G. SATISH GUDUR SA ENGLISH 9908716475
ZPHS CHINNA
21 2133869 M.A. RAHAMAN GUDUR SA PHY SCI 9948049795
ZPHS CHINNA
22 2132178 S.SATYAM GUDUR SA BIO SCI 9492724743
ZPHS CHINNA
23 2148120 SURESH SHERLA GUDUR SA MATHS 9494808132
ZPHS CHINNA
24 2116054 K. NAGESHWAR RAO GUDUR SA SOCIAL 7997844056
ZPHS CHINNA
25 2155163 S0URAM SONI GUDUR LP HINDI 8374185823

26 2132089 P PRABHAKAR REDDY MPPS JAYYARAM PSHM 9985445569

27 2151275 MD SADIQPASHA MPPS JAYYARAM SGT 8801012545


MPPS MANGOLI
28 2133567 T PRASAD GUDEM PSHM 9989391433
MPPS MANGOLI
29 2155125 SINGARAPU PRAVEEN GUDEM SGT 9948227282
MPPS
30 2133981 CH.SAMPATH MANNEGUDEM SGT 9963950726
31 2131772 T TEJONNATHA REDDY ZPHS JAYYARAM SA SOCIAL 9440985729

32 2153085 G MURALI ZPHS JAYYARAM SA PHY SCI 8500885323

33 2130800 A SRINIVAS ZPHS JAYYARAM PET 9985274429

34 2147836 R. UPENDER ZPHS JAYYARAM SA PHY SCI 9963256976


MPUPS
35 2140223 M.RAVINDER REDDY VEESAMPALLY SA PHY SCI 9849360878