Sie sind auf Seite 1von 2

MISSION

VISION Cavite State University shall provide


A premier university in historic excellent, equitable and relevant
Cavite recognized for Republic of the Philippines
educational opportunities in the arts,
excellence in the development CAVITE STATE UNIVERSITY science and technology through
of morally upright and globally quality instruction and relevant
Don Severino Delas Alas Campus
competitive individuals. research and development activities.
Indang, Cavite It shall produce professional, skilled
and morally upright individuals for
global competitiveness.

Epekto ng Internet sa Pag-aaral ng mga


Estudyante

Pamanahong Papel

Sa

Dalumat ng/sa Filipino

Ipinasa nina:
Braga, Geraldine T.
Dela Torre, Eduardo
Habilag, Emmanuel D.
Oronea, Mary Shane Angeline
Vidal, Kursten Kaye

Ipinasa kay:
Bb. Rizza Medina
Guro sa Filipino

Nobyembre 13, 2019


Talaan ng Nilalaman

Pasasalamat……………………………………………………………………………..1

Panimula………………………………………………………………………………….2

Layunin……………………………………………………………………………………3

Kahalagahan ng Pag-aaral……………………………………………………………..4

Depinisyon ng Termino………………………………………………………………….4

Mga Kaugnay na Babasahin at Pag-aaral…………………………………………….6

Mga Salik at Dahilan……………………………………………………………………..12

Kongklusyon………………………………………………………………………………14

Rekomendasyon………………………………………………………………………….15

Sanggunian………………………………………………………………………………..17

Biyograpiya………………………………………………………………………………..18