Sie sind auf Seite 1von 1

Modalverben (modalni glagoli)

können – moći, umeti, znati


1. ich kann 1. wir können
2. du kannst 2. ihr könnt
3. er 3. sie können
sie kann sollen - trebati
es 1. ich soll 1. wir sollen
2. du sollst 2. ihr sollt
3. er 3. sie sollen
sie soll
es

dürfen - smeti müssen - morati


1. ich darf 1. wir dürfen 1. ich muss 1. wir müssen
2. du darfst 2. ihr dürft 2. du musst 2. ihr müsst
3. er 3. sie dürfen 3. er 3. sie müssen
sie darf sie muss
es es

wollen - hteti mögen- voleti


1. ich will 1. wir wollen 1. ich mag 1. wir mögen
2. du willst 2. ihr wollt 2. du magst 2. ihr mögt
3. er 3. sie wollen 3. er 3. sie mögen
sie will sie mag
es es

möchten - želeti
1. ich möchte 1. wir möchten
2. du möchtest 2. ihr möchtet
3. er 3. sie möchten
sie möchte
es

- Cela jednina modalnih gl. je neobična. Prvo i treće lice jednine su isti i nemaju
nastavke za lica. Drugo lice jednine se dobija tako što se na prvo ili treće lice jednine
(sve jedno, jer su ista) doda onaj normalan nastavak za drugo lice jednine – st.
- Množina je normalna.
- Modalni glagoli retko kad stoje sami.
- Zahtevaju dopunu nekog drugog glagola, koji mora biti u obliku infinitiva i stajati na
poslednjem mestu u rečenici

Primer: Ich muss in die Schule gehen.