Sie sind auf Seite 1von 63

DANH SACH KHACH HANG SCENIC VALLEY 2

MD4-4
(UPDATE TO 20.08.2017)

BLOCK - MA DIEN THOAI


STT TEN KHACH HANG
TANG CAN LIEN LAC
1 6 CÔNG TY LAPEN 0908986789
2 2 NGỌC 0906920189
3 1 BOKIL 0166748933
4 3 HIỀN 0908973859
5 A9. 7 HIỀN 0917159879
6 4 CÔNG TY SYSNET 0938527122
7 5 BÌNH 0905062307
8 8 DUNG 0908975399
9 5 THỌ 0903344129
10 8 NGỌC 0918069933
11 6 HẬU 0909934839
12 4 MAI 0903002566
13 A10. 2 THÁI 0909818410
14 3 KHOA 0918434766
15 7 PHÚC 0913955157
16 1 PHÚ 0908484420
17 3 YOUNG MI 0938172540
18 7 NGA 0988106357
19 5 TRANG 0908100222
20 8 LONG 0903813865
21 A12. 1 GIANG 0903351702
22 4 BÌNH 0908581868
23 6 TRANG 0908100222
24 2 NGỌC 0934030717
25 A5. 2 HƯƠNG 0965200340
26 8 VINH 0908299732
27 4 LONG 0982348075
28 7 TRANG 0918149330
29 1 PHÚ 0903711386
A11.
30 A11. 2 PHÚ 0903711386
31 5 CƯỜNG 0979795542
32 6 HỮU 0919272727
33 3 CHUAN 0902233128
34 8 TUYÊN 0903392678
35 3 TUẤN 0908660935
36 1 HÙNG 0903661118
37 2 ĐỊNH 0913925552
38 A12A. 4 HÙNG 0944229119
39 6 HEE 01676673957
40 7 HEE 01676673957
41 5 HUY 0918653535
42 2 SUK 0909155068
43 8 THANH 0903010411
44 4 DỰ 0989547786
45 6 BEOM 0903284926
46 A14. 7 TRÍ 0913900505
47 3 DŨNG 0987988886
48 1 AN 0932127940
49 5 HẢI 0918787847
50 5 YIN HA 0909570500
51 6 SU JIN 0908890068
52 4 LOAN 0908097279
53 A15. 3 WON 01204120403
54 8 JO 01219134979
55 1 HUÂN 09031174788
56 7 TUẤN 0908125877
57 8 THỨC 0989295610
58 4 HSIEN 0913642199
59 6 LIỄU 0902882268
60 7 TRUNG 0909260373
61 A16. 2 HOÀNG 0983714726
62 5 LINH 0908222747
63 1 VIỆT 0908493223
64 3 LAN 0983808089
65 4 THỦY 0983899669
66 8 TẦN 0903745999
67 7 VÂN 0908886300
68 9 TRINH 0918337320
69 2 PHƯƠNG 0903162159
70 A2. 6 LONG 0913507719
71 10 HÙNG 0903778670
72 3 SANG 0908346460
A2.

73 1 MAI 0996769641
74 5 HIỀN 0987375215
75 2 PHƯỢNG 0908005177
76 4 ANH 0908939967
77 A3. 3 HUYỀN 0912145274
78 1 THỤY 0903874872
79 2 THU 0903003633
80 7 NHƯ 0909424133
81 1 DŨNG 0907688379
82 3 HUYỀN 0933908389
83 A6. 8 PHƯƠNG 0903162159
84 5 THÀNH 0913693110
85 6 DAO 0909020763
86 4 TÂM 0905704689
87 3 TUYẾN 0909280769
88 8 VIỆT 0903961718
89 1 PHỤNG 0909384878
90 4 HOÀNG 0902607168
91 A4. 6 THÚY 0938299133
92 5 KHANH 0903631227
93 7 TUẤN 0908859987
94 2 VŨ 0913759757
95 5 WOO 0933406517
96 2 TÂN 0908230580
97 3 HÀN 0939573666
98 1 TRANG 0912181073
99 A5. 8 NGỮ 0913208351
100 7 LINH 0906526886
101 4 BÌNH 0909410432
102 6 KHÁNH 0903352163
103 7 DŨNG 0903369284
104 1 VÂN 0908338363
105 8 VÂN 0934730895
106 5 NAM 0982106568
107 A7. 4 CẢNH 0903711465
108 2 TÍN 0904753523
109 3 HÀ 0903943519
110 6 HIỀN 01204534038
111 6 HỮU 09188888237
112 5 CÔNG TY HT&A 0903635916
113 3 HOA 0903888025
114 4 SỸ 0932724686
115 A8. 2 CHÁNH 0908828690
A8.
116 8 CÔNG TY OCEAN 0906000767
117 7 GIANG 0906666862
118 1 LIÊM 0919814484
119 2 SIL 0938172540
120 1 HỮU 0918888237
121 B9. 5 CÔNG TY TRẦN TÂN 0983875103
122 4 HẠNH 0918032702
123 3 THUẬN 0988898959
124 2 KYUNG 01228932677
125 1 WOOK 0909913963
126 B10. 5 THƯ 0908166880
127 3 THÔNG 0902397282
128 4 HẢI 0918011124
129 3 CHUN 0902311008
130 4 VƯƠNG 0983983921
131 B12. 5 SINAE 0931107852
132 1 THIM 0907642848
133 2 TRÍ 0913896767
134 4 TRINH 0938782207
135 2 VÂN 0986679186
136 3 QUYÊN 0908000139
137
B11. 1 THỦY 0903125124
138 4 THY 0909543400
139 5 THẮNG 0902397878
140 1 SOYOUNG 0907799660
141 4 NGA 0909683686
142 B12A. 2 TUYẾT 0918189444
143 5 HƯƠNG 0903909958
144 3 ÁNH 0908407339
145 1 HẰNG 0903006635
146 4 UYÊN 0914282458
147 B14. 5 TOÀN 0935577546
148 2 BỀN 0913857919
149 3 LIỄU 0902882268
150 5 MINH 0904113418
151 4 MINH 0904113418
152 B15. 3 MINH 0904113418
153 2 MINH 0904113418
154 1 MINH 0904113418
155 5 BÍCH 0983704095
156 4 BÍCH 0983704095
157 B16. 3 BÍCH 0983704095
158 2 BÍCH 0983704095
B16.
159 1 BÍCH 0983704095
160 1 HÒA 0903885658
161 4 THẮM 0914788129
162
B1. 3 PHẤN 0908866666
163 2 PHẤN 0908866666
164 8 DUNG 0903369284
165 2 XUAN 0912175005
166 9 DANH 0905650008
167 10 DINH 0903728338
168 5 DUNG 0903961718
169
B2. 6 CONG TY HOANG LONG 0913726624
170 4 CONG TY NAM SAI GON 0966526868
171 1 NGUYEN 0975446866
172 3 THANH 0978257708
173 7 GIANG 0915570012
174
175
176
177
178
179
C2
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
C VALLEY 2

7)

GHI CHU

NƯỚC NGOÀI

NƯỚC NGOÀI
NƯỚC NGOÀI

NƯỚC NGOÀI
NƯỚC NGOÀI

NƯỚC NGOÀI

NƯỚC NGOÀI

NƯỚC NGOÀI
NƯỚC NGOÀI

NƯỚC NGOÀI
NƯỚC NGOÀI
NƯỚC NGOÀI

NƯỚC NGOÀI
NƯỚC NGOÀI
NƯỚC NGOÀI

NƯỚC NGOÀI
NƯỚC NGOÀI

NƯỚC NGOÀI

NƯỚC NGOÀI

NƯỚC NGOÀI
ÒA
G
ẰNG
Căn hộ Tên KH ĐC DCLH
B1.01 PHAN NGỌC HÒA 81A Đường 11, Tổ 13, Khu Phố 2, P. Tân Kiểng, Q.
B1.02 NGUYỄN VĂN PHẤN 10 Nội Khu Mỹ Văn 2- Khu Mỹ Văn S1-1 - KP6, P. Tâ
B1.03 NGUYỄN VĂN PHẤN 10 Nội Khu Mỹ Văn 2- Khu Mỹ Văn S1-1 - KP6, P. Tâ
B1.04 TRÀ HOA THẮM 8.6 C/C 153-161 Lương Nhữ Học, Phường 11, Quận
B10.01 NAM SUNWOOK 155 Nguyễn Đức Cảnh, P. Tân Phong,
B10.02 SONG MIKYUNG SG4-1 Grandview, PMH, P. Tân Phong
B10.03 PHẠM LÝ MINH THÔNG 322/23/2 An DSố 51 Đường Số 7,Khu dân cư Trung
B10.04 NGUYỄN THANH HẢI 52/9/1F Nguyễn52/9/1F Nguyễn Thị Thập, P. Bình T
B10.05 PHAN ĐẶNG TÙNG THƯ 648/27 Cách Mạng Tháng 8, P. 11, Q. 3, Tp. HCM
B11.01 TRẦN KIM THỦY - TRƯƠNG MINH TRÍ 82/128 Bis Lý Chính Thắng, P. 8, Q. 3, Tp. HCM
B11.02 NGUYỄN HỒNG VÂN A5-2 Green View - S1-3, KP4, P. Tân Phú, Q.7, TP.
B11.03 NGUYỄN THỤC QUYÊN 04 dãy A24 KhuĐề nghị gửi thư nhắc nợ bằng emai
B11.04 PHẠM THỊ MỘNG TRINH 06 Đường Tăng99 Ngô Gia Tự, Phường 02, Quận 10
B11.04 PHẠM THỊ MINH THY 116/17 Thiên Phước, P. 9, Q. Tân Bình, Tp. HCM
B11.05 NGUYỄN AN THẮNG 279/2 Huỳnh V179 Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Q.
B12.01 NGUYỄN THỊ THIM 222/4 Bạch LâmT3-16-03 Riviera Point, P. Tân Phú,
B12.02 HUỲNH HỮU TRÍ 13 Lô N, Đường số 14, KDC Phú Mỹ, Tổ 5, Khu phố 1
B12.03 PARK YOUNG CHUN - AN KYE HYUN 4-C2-10 Sky Graden 2, PMH, P. Tân
B12.04 ĐỖ NGUYỄN VƯƠNG - NGUYỄN THỊ HOA351/51A Lê Văn132/3L Ông ích Khiêm, P. 5, Q. 11,
B12.05 NOH SINAE 2B6-13 Sky Garden 1, PMH, P. Tân P
B12A.01 PARK SOYOUNG SG4-1 Grandview, PMH, P. Tân Phong
B12A.02 NGUYỄN THỊ CẨM TUYẾT 23/16/21 ĐườngA2104 C/c Mỹ Phú, 60/68 Lâm Văn B
B12A.03 HOÀNG THỊ KIM ÁNH 281/6A Lê Văn Lương, Tổ 6, Khu Phố 1, P. Tân Phon
B12A.04 THÁI THỊ TỐ NGA 17A Đường số L1ê Như Thơ Thơ - Lầu 10, Tòa nhà L
B12A.05 NGÔ THỊ THUỲ HƯƠNG 441/53P Điện B441/53P Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bì
B14.01 NGÔ THỊ THUÝ HẰNG 100 Nam Kỳ KhởCông ty Rohto, Lầu 18, 37 Tôn Đức T
B14.02 TRẦN VĂN BỀN - NGUYỄN THỊ THU HÀ Căn hộ B3-303 An Hòa 7, Nam Long Tổ 3C - KP1, P.
B14.03 LÊ HUỲNH THÚY LIỄU 184/5C/15 Bãi 300 Phạm Văn Chí, P. 4, Q. 6, Tp. H
B14.04 DƯƠNG HẢI UYÊN 51 Đường 33, tC3.404 An Viên 3, KDC Nam Long, Tr
B14.05 NGUYỄN CÔNG TOÀN 02 Nguyễn Du, P. 7, Q. Gò Vấp, Tp. HCM
B15.01 TRẦN SƠN MINH 46 Hàng Thiếc, P. Hàng Gai, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
B15.02 TRẦN SƠN MINH 46 Hàng Thiếc, P. Hàng Gai, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
B15.03 TRẦN SƠN MINH 46 Hàng Thiếc, P. Hàng Gai, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
B15.04 TRẦN SƠN MINH 46 Hàng Thiếc, P. Hàng Gai, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
B15.05 TRẦN SƠN MINH 46 Hàng Thiếc, P. Hàng Gai, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
B16.01 HUỲNH NGỌC BÍCH 20 Cư xá Tự Do20 (1073/6) Cư xá Tự Do, đường Các
B16.02 HUỲNH NGỌC BÍCH 20 Cư xá Tự Do20 (1073/6) Cư xá Tự Do, đường Các
B16.03 HUỲNH NGỌC BÍCH 20 Cư xá Tự Do20 (1073/6) Cư xá Tự Do, đường Các
B16.04 HUỲNH NGỌC BÍCH 20 Cư xá Tự Do20 (1073/6) Cư xá Tự Do, đường Các
B16.05 HUỲNH NGỌC BÍCH 20 Cư xá Tự Do20 (1073/6) Cư xá Tự Do, đường Các
B2.01 NGUYỄN THỊ PHÚC NGUYÊN 53 Lý Long TườB1404 Block B, V-Star, P. Phú Thuận,
B2.02 BÙI THỊ THANH XUÂN T070712B Times City, 458 Minh Khai, Phường Vĩnh
B2.03 TRẦN LỆ THANH 18.07 Chung cư Ngọc Lan, Tổ 22, Khu Phố 2, P. Phú
B2.04 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 73 Cù Lao, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM
B2.05 LÊ THỊ NGỌC DUNG 163/50 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Tp. HCM
B2.06 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN HOÀNG LONG 39 Cao Triều Phát, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM
B2.07 TRẦN HƯƠNG GIANG 27N CXVH Bến A03-11 Chung cư Hoàng Anh Gia Lai
B2.08 LÊ CHÍ DŨNG 18 Đường Nội Khu - Khu phố Hưng Gia 3, P. Tân Ph
B2.09 LÊ CÔNG DANH 289/6 Đường Ng Chung cư Hoàng Anh Thanh Bình, Că
B2.10 TRẦN GIA DINH 201/10 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, Tp. HCM
B4.01 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 162/63 Nguyễn8A4-3 Sky Garden 3, PMH, P. Tân Ph
B4.02 HUỲNH THỊ NHÃ UYÊN Tổ 199, P. An 8-A3-4 Sky Garden 3, P. Tân Phong,
B4.03 TRẦN ĐỨC THUẬN 8 Lê Đại Hành, P.7, Q.11, Tp.HCM
B4.04 ĐẶNG TRUNG NGÂN - TRẦN HẰNG NGA 03.03 Cao Ốc 03.03 Cao Ốc Phú Nhuận, Số 20 Hoà
B4.05 TRẦN THỊ NGỌC BÍCH - TRẦN THANH T 45/41 Âu Dương 152 đường số 3, KDC Trung Sơn, Bì
B5.01 TRẦN MẠNH CƯỜNG A1.06 Khối A, A1-06 CC Celadon, P. Sơn Kì, Q. Tân
B5.02 HOÀNG GIA ĐIỀM 5 Đường 8, Khu phố 5, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ
B5.03 PHẠM MẠNH CƯỜNG - LÊ THỊ HƯƠNG Căn hộ 2C5-9 Lô R1-1, Khu phố Sky Garden , P. Tân
B5.04 VÕ THỊ THANH P12 Tổ 1, Ấp Phước Lộc, Xã Phước Tỉnh, Huyện Lon
B5.05 TRẦN THỊ THUÝ NGA 1/52 Cù Chính 41 Nguyễn Văn Tráng, Q. 1, Tp. HCM
B6.01 NGUYỄN QUỐC THÙY DUYÊN 7/15B Đường Lò A5-18.01 Căn hộ Era Town, Đường P
B6.02 TRẦN QUANG MÙI - NGUYỄN THỊ HỒN Số 5B7 Đường 56 Đường 25A, P. Bình Trị Đông, Q.
B6.03 LÝ HUỲNH CHỈ DINH 109 Bình Tây, Pspacy308@gmail.com
B6.04 TRẦN THÀNH TRUNG Tập thể nhà máPhòng 12B.10 Chung cư Khang Phú,
B6.05 NGUYỄN PHI HÙNG 28 Mai Thị LựuA1-43 khu Biệt Thự Mỹ Văn 2, PMH,
B7.01 TRẦN THANH TÙNG - NGUYỄN THỊ THÙ 391/41/14 Tổ 15, Khu phố 2, P. Tân Thuận Đông, Q.
B7.02 TRẦN THỊ NGỌC HẠNH Hưng Long, Hư77 Hưng Thái 1, P. Tân Phong, Q. 7,
B7.03 NGUYỄN VĂN MƯỜI - TRƯƠNG THỊ TẬP 114 Lê Văn Lươ30/18 Lâm Văn Bền, P. Tân Kiểng, Q
B7.04 DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG Số 38 Ngách 2 Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia, số 1 Đ
B7.05 NGUYỄN CÔNG TOÀN 02 Nguyễn Du, P. 7, Q. Gò Vấp, Tp. HCM
B8.01 LÊ TẤN HẠNH - LÊ THỊ KIM OANH 9/14 Lê Văn Lư350/1/3 Huỳnh Tấn Phát, P. Bình Th
B8.02 CHOI HOSUNG 3-A1-5 KP Sky Garden 2, PMH, P. Tâ
B8.03 LÊ NGUYÊN KHANG 18 Đường số 7, KDC Tấn Trường, Tổ 22, Khu Phố 2,
B8.04 THÂN NGỌC HÙNG 40C Phạm Ngọc40C Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Q
B8.05 TRẦN TUẤN PHONG - ĐẶNG THỊ XUÂN M19 Nguyễn Văn Cừ, P. 1, Q. 5, Tp. HCM
B9.01 GIANG HỮU - ÂU TIẾP QUỲNH 177/36 Bùi Hữu Nghĩa, P. 7, Q. 5, Tp. HCM
B9.02 BAEK YOUNGSIL 155 Nguyễn Đức Cảnh, P. Tân Phong
B9.03 NGUYỄN THANH THUẬN 19/17 Khu Phố 6, Đường TTN01, P. Tân Thới Nhất,
B9.04 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH 921A Đường 30- C4-04 (số cũ C5-04) Happy Valley,
B9.05 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI5/4 Trần Khắc Chân, Khu Phố 6, Thị Trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Tp. HC
ĐT
903885658
939030111
939030111
914788129
909913963
1228932677
902397282
918011124
908166880
903125124 913900505
986679186
908000139
938782207
909543400
902397878
907642848
913896767
902311008 934584201
907007678 983983921
931107852
909799660
918189444
908407339
909683686
903909958
903006635
913857919
902882268
914282458
935577546
904113418
904113418
904113418
904113418
904113418
983704095
983704095
983704095
983704095
983704095
975446866
912175005
978257708
903961718
Quận 7, Tp. HCM
913570012
903369284
905650008
903728338
909528463
914745731
964338420
908778009
908686989
903613696
906698072
913417999
984581418
902617979
903840931
944575164 939885246
903395680
983006266
918990000
913867995 942885159
909086052
908031484
989265395
935577546
903824311
902506966
903003337
913711577
907999127
9188888237 908333688
938172540
988898959
918021702
n Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Tp. HCM
DANH SACH KHACH

(UPDATE
BLOCK - MA
STT TEN KHACH HANG
TANG CAN
1 5 NGUYỄN MINH LAN
2 2 DIỆP THANH XUÂN
3 9 NGUYỄN THỊ DUNG
4 10 TRẦN BÍCH THU
5 6 HỨA MẪN NHI
6 3 TRẦN QUỐC TUẤN
PHẠM HỒNG QUÂN - PHẠM THỊ PHƯƠNG
7 1
NGUYÊN
C2
8 7 CÔNG TY TNHH DANDELIONS
9 8 TRẦN THỊ KIM TUYẾT
10 4 BÙI QUANG NGUYỄN
11
12
13
14
15
16
17 1 PHẠM THỊ KIM CHI
18 3 NGUYỄN THỊ HÀ KHUÊ
19 4 LÊ THỊ HOÀNG YẾN
20 2 HUỲNH THỊ NHÃ UYÊN
21
C1
22
23
24
25 5 NGUYỄN THỊ KIM THÚY
26 4 VÕ GIA ĐÔNG LAN
27 1 LÊ DUY THÀNH
28 2 PHẠM TIẾN ĐẠT - LÊ PHƯƠNG NGỌC
29 3 NGUYỄN THÀNH NHÂN
30
31
32
33 C5
34
C5
35
36
37
38
39
40
41 1 TRẦN THỊ NGỌC THẢO
42 3 PHẠM THỊ KIỀU TRINH
43 2 LÝ HÙNG XƯƠNG
44 5 VÕ THỊ MINH LAN
45 4 TRẦN ĐẠI DƯƠNG - TỪ THỊ THUÝ PHƯỢNG
46
47
48
49 C10
50
51
52
53
54
55
56
57 4 KIM HEEJEUNG
58 3 HUỲNH NGỌC KHANH
59 1 LÊ NGUYỄN MINH THƯ
60 2 ĐỖ THỊ LAN HƯƠNG
61 C11 5 CAO TẤN BỬU - NGÔ THỊ NGỌC LIỄU
62
63
64
65 2 LÝ TRUNG DUNG
66 5 HAN HEE JUN
67 4 VŨ HỒNG CHÂU
68 1 NGUYỄN PHỤNG LOAN
69 3 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG SỐ AN TOÀN
70
71
72
73 C12A
74
75
76
77
78
79
80
81 4 SHIN JUNG NYEO
82 5 LEE YONGJIN
83 2 BAE HAYOUNG
84 3 VÕ NGUYỄN NGỌC TUYỀN
85 1 LÊ THANH TÙNG - PHAN THU QUỲNH
86
87
88
89 C12
90
91
92
93
94
95
96
97 5 TRẦN SƠN MINH
98 1 TRẦN SƠN MINH
99 4 TRẦN SƠN MINH
100 3 TRẦN SƠN MINH
101 2 TRẦN SƠN MINH
102
103
104 C16
105
106
107
108
109
110
111 4 LÊ THỊ TRANG HOÀNG
112 2 NGUYỄN LƯU QUỲNH ANH
113 1 NGUYỄN KIM HOA
114 5 NGUYỄN HÒA HƯNG
115 3 LÊ THỊ NGỌC LINH
116 C9
117
118
119
120
121
122 3 PARK SEUBUM
123 4 NAM YOUNGRYEUN
124 14 TRẦN MỸ XUÂN
125 2 NGUYỄN NGỌC DŨNG - LƯƠNG THỊ KIM NGA
126 1 ĐẶNG KỲ MIÊN - NGUYỄN THỊ THU
127
128
129
130
131
132 C14
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142 5 KIM DO KYUN
143 4 LÊ THỊ TRANG HOÀNG
144 1 TẠ THỊ MINH TRANG
145 2 TRẦN HÀ HUY CƯỜNG
146 3 BÙI ĐĂNG VŨ - LÊ THỊ KIM YẾN
147
148
149
150 C15
151
152
153
154
155
156
157
158 2 VŨ HỮU HẠNH
159 1 TRẦN THỊ DIỄM MY
160 3 HÀ THÀNH TỔ - HỒ THỊ THIỆN TÂM
161 4 NGUYỄN THANH TÂN - NGUYỄN THANH TÂN
162 5 TĂNG CHẤN THANH - NGUYỄN THỊ DUYÊN
163
164
165
166 C7
167
168
169
170
171
172
173
174 2 VƯƠNG QUANG THÁI
175 1 NGUYỄN THỊ THÙY LINH
176 5 HỒ THỊ BẢO TRÂN
177 4 BẢO PHƯỚC - NGUYỄN KHẮC NGÂN VI
178 3 NGUYỄN THÀNH NHÂN
179
180
181 C8
182
183
184
185
186
187
188
189
190 4 TRƯƠNG VĨ HÙNG
191 3 TRẦN QUANG THÁI - NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT
192 1 HÀ ANH TUẤN
193 5 TRẦN ĐỨC THUẬN
194 2 LÂM HỒNG NGỌC
195
196
197 C4
198
199
200
201
202
203
204
205
206 5 ĐINH KHẮC HOÀN - NGUYỄN PHƯƠNG THOA
207 1 VÕ VĂN TRINH - TRẦN THỊ THANH THÚY
208 2 NGUYỄN TUẤN ANH
209 3 PHẠM TẤN LỘC
NGUYỄN THANH HỮU - NGÔ THỊ LINH NGỌC
210 4
TRINH
211
212
213 C6
C6
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
SACH KHACH HANG SCENIC VALLEY 2
MD4-4
(UPDATE TO 20.08.2017)

DIEN THOAI LIEN LAC

0908136275
0902519919
0913722425
0903003633
0919701772
0907527234

0979103015

0986363566
0903800500

0908483277
0982167777
0908879188
0914745731

0903842772
0909606226
0987734888
0903953786
0905550640
0938280639
0961330668
0937333888
0983814714
0903000902

0906857055
0935201199
0909720680
0965205340
090970240 - 0909707240

0913889666
0903453815
0909597411
0908318060
0939792046
18601689703
0935242007
0918029662
0912775516 - 0934618386

0904113418
0904113418
0904113418
0904113418
0904113418

0907797412
0909392300
0963611212
0909266205
0933775653

0938172540
01692754942
0908832228
0909099229
0913217743

01692754942
0907797412
0916969720
0918319992
0903926505

0983193878
0909906486
0903817190
0913726565
0903360389
0903757892
0903836770

0903615654
0905550640

0908663382
0903925363
0907225059
0964338420
0982779789

01247735949
0916583959
0909691999
0903303286
0943851705 - 0909386437
ANG SCENIC VALLEY 2
4-4
20.08.2017)

ĐỊA CHỈ

9B Nguyễn Bính, P. Tân Phong, Q. 7, Tp. HCM


Căn hộ K3.02 Khu phố Happy Valley, PMH, P. Tân Phong, Q. 7, TP. HCM
24/8 Bế Văn Đàn, Phường 14, Quận Tân Bình, Tp. HCM
9-E4-12 Sky Garden 3, PMH, P. Tân Phong,Q. 7, Tp. HCM
B1-33 Nam Viên,PMH, P. Tân Phú, Q. 7, Tp. HCM
198/27 Đoàn Văn Bơ, Phường 10, Quận 4, Tp. HCM

E207 Chung cư Hưng Vượng 1, PMH, P. Tân Phong, Q. 7, Tp. HCM

F4-2 Hưng Vượng 2, PMH, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM
75 Đường 16, Mỹ Văn 1, P. Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM
12 Hưng Thái 2, P. Tân Phong, Q. 7, Tp. HCM

274/11 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Tp. HCM


3a-2e-3-8 Garden Court 1, PMH, P. Tân Phong, Q. 7, Tp. HCM
16 Lê Ngô Cát, Phường 7, Quận 3, Tp. HCM
8-A3-4 Sky Garden 3, P. Tân Phong, Q. 7, TP. HCM

H4.02 (số cũ), Happy Valley, đường Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Q. 7, Tp. HCM
139 Ký Con, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, Tp. HCM
64/6 Cửu Long, P. 2, Q. Tân Bình, Tp. HCM
133/11 Hòa Hưng, P. 12, Q. 10, Tp. HCM
24 Mỹ Thái 1A, PMH, Q. 7, Tp. HCM và email: thanhnhanquinhon@yahoo.com
52K Vũ Huy Tấn, P. 3, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
B16.1 C/c Thương Mại . Dịch Vụ - 70 Lữ Gia, P. 15, Q. 11, Tp. HCM
361/21 Nguyễn Văn Luông, P. 12, Q. 6, Tp. HCM
7/11 Lý Tế Xuyên, Tổ 5, Khu Phố 4, P. Linh Đông, Q. Thủ Đức, Tp. HCM
17/18 Nguyễn Huy Tưởng, P.6, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM

SG4-1 Grandview, PMH, P. Tân Phong, Q. 7, Tp. HCM


166 Diên Hồng, Tp. Quy Nhơn, Bình Định
9.4 Lô A3, Chung Cư Mỹ Phước, 208/29 Bùi Hữu Nghĩa, P. 2, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
11 Đường số 38, Tổ 3, Khu phố 2, P. Tân Phong, Q. 7, Tp. HCM
26 Hoa Mai, P. 2, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

185/24 Đường 3/2, P. 11, Q. 10, Tp. HCM


Căn hộ A6-4, Khu phố Mỹ Phúc, đô thị Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phong, Q. 7, Tp. HCM
38/7 Tổ 44, P. 6, Q. Tân Bình, Tp. HCM
204E Sư Vạn Hạnh, P. 9, Q. 5, Tp.HCM
68 Hoàng Diệu, P. 12, Q. 4, Tp. HCM, Việt Nam
CB2-12A Riverpark 1, P. Tân Phong, Q. 7, Tp. HCM
SG4-1 Grandview, PMH, P. Tân Phong, Q. 7, Tp. HCM
D4.03 Khu phố Happy Valley, Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Q. 7, Tp. HCM
22/71/14 Mạc Đỉnh Chi, P. An Cư, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
E11-01 (Số cũ B12-01) Chung cư Star Hill, PMH, P. Tân Phú, Q. 7, Tp. HCM

46 Hàng Thiếc, P. Hàng Gai, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội


46 Hàng Thiếc, P. Hàng Gai, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
46 Hàng Thiếc, P. Hàng Gai, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
46 Hàng Thiếc, P. Hàng Gai, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
46 Hàng Thiếc, P. Hàng Gai, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

R4-58 Hưng Phước 2, PMH, P.Tân Phong, Q. 7, Tp. HCM


331A Nguyễn Thái Bình, P. 12, Q. Tân Bình, Tp. HCM
230 Phạm Thái Bường, khu nhà ở Mỹ Phước (H6-2), P. Tân Phong, Q. 7, Tp, HCM
33 Đường số 5, KDC Him Lam, Q. 7, Tp. HCM
B9.03 Chung cư V.Star, Đường Phú Thuận, Khu Phố 2, P. Phú Thuận, Q. 7, Tp. HCM

SD4-1, Grand View, P. Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM


SG4-1 Grandview, PMH, P. Tân Phong, Q. 7, Tp. HCM
361/21 Nguyễn Văn Luông, P. 12, Q. 6, Tp. HCM
Căn hộ R1-20.09 The EverRich, 968 Ba Tháng Hai, P. 15, Q. 11, Tp. HCM
4B Tràng Thi, P. Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

SG4-1 Grandview, PMH, P. Tân Phong, Q. 7, Tp. HCM


R4-58 Hưng Phước 2, PMH, P.Tân Phong, Q. 7, Tp. HCM
Siêu thị bambifamily, Tầng trệt, chung cư Ngọc Lan, P. Phú Thuận, Q. 7, Tp. HCM
766/3G Sư Vạn Hạnh nối dài, P. 12, Q. 10, Tp. HCM
333/3/5 Lê Văn Sỹ, P.1, Q. Tân Bình, Tp. HCM

791/22 Trần Xuân Soạn, Tổ 10, Khu Phố 4, P. Tân Hưng, Q. 7, Tp. HCM
S26-1 Sky Garden 1, P. Tân Phong, Q. 7, Tp. HCM
218 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, Tp. HCM
391/41/10 Tổ 15, Khu phố 2, P. Tân Thuận Đông, Q. 7, Tp. HCM
502/23/25 Huỳnh Tấn Phát, P. Bình Thuận, Q. 7, Tp. HCM
204E Sư Vạn Hạnh, P. 9, Q. 5, Tp.HCM
107 đường số 4, Cư Xá Đô Thành, P. 4, Q.3, Tp. HCM
1906 W1 Sunrise City, 25 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q. 7, Tp. HCM
268-270 Nguyễn Đình Chiểu, P. 6, Q. 3, Tp. HCM
24 Mỹ Thái 1A, PMH, Q. 7, Tp. HCM và email: thanhnhanquinhon@yahoo.com

17 đường số 4C, P. An Lạc A, Q. Tân Bình, Tp. HCM


Lầu 6 Tòa nhà Landmark, 5B Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM
64/6 Cửu Long, P. 2, Q. Tân Bình, Tp. HCM
8 Lê Đại Hành, P.7, Q.11, Tp.HCM
108 Lô F, C/c Ngô Gia Tự, P. 3, Q. 10, Tp. HCM

119 Số 1A, KP2, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, Tp. HCM
Chi Cục Thú Y Tiền Giang, 133 Lý Thường Kiệt, P. 5, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang
40 Hoa Lan (KDC RM), P. 2, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM
06B Tổ 2, Ấp 4, xã Phước Đông, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An
K4B Khu phố 2, P. Xuân Bình, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
GHI CHU
B2.02 Căn hộ chung cư Garden Court 1-CN6-1, Khu phố 4, P. Tân Phong, Q. 7, Tp. HCM

50/14 Đường Bình Giã, P. 13, Q. Tân Bình, Tp. HCM

Nhà số 10, Ngõ 196, Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội


Số 106, Khu A, Khu dân cư Sư Vạn Hạnh, Đường Sư Vạn Hạnh, Phường 09, Quận 5,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
168 E1 Hoàng Văn Thụ, Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa
Số nhà 0, Tổ 6 Lãnh Binh Thái, Khu Phố II, Thị Trần Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc,
Long An
Lầu 5B, Số 6 Nguyễn Khắc Viện, P. Tân Phú, Q. 7, Tp. HCM
0903369284
ÒA
G
ẰNG