Sie sind auf Seite 1von 2

Fachkräfte in Mangelberufen

Als Staatsangehörige/r eines Drittstaats können Sie eine Rot-Weiß-Rot – Karte als Fachkraft für 24 Monate
beantragen, wenn Sie
 eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem Mangelberuf laut Verordnung nachweisen können,
 ein verbindliches Arbeitsplatzangebot in Österreich haben und das Unternehmen bereit ist, Ihnen das nach Gesetz,
Verordnung oder Kollektivvertrag zustehende Mindestentgelt zu bezahlen (im Falle einer betriebsüblichen
Überzahlung ist auch diese zu gewähren) und
 nach folgenden Kriterien mindestens 55 Punkte erreichen:
Zulassungskriterien für Fachkräfte Punkte
maximal anrechenbare
Qualifikation
Punkte: 30
abgeschlossene Berufsausbildung im Mangelberuf 20
allgemeine Universitätsreife 25
Abschluss eines Studiums an einer tertiären
30
Bildungseinrichtung mit dreijähriger Mindestdauer
maximal anrechenbare
Ausbildungsadäquate Berufserfahrung
Punkte: 20
Berufserfahrung (pro Jahr) 2
Berufserfahrung in Österreich (pro Jahr) 4
maximal anrechenbare
Deutschkenntnisse
Punkte: 15
Deutschkenntnisse zur elementaren Sprachverwendung
5
auf einfachstem Niveau (A1-Niveau)
Deutschkenntnisse zur vertieften elementaren
10
Sprachverwendung (A2-Niveau)
Deutschkenntnisse zur selbständigen Sprachverwendung
15
(B1-Niveau)
maximal anrechenbare
Englischkenntnisse
Punkte: 10
Englischkenntnisse zur vertiefenden elementaren
5
Sprachanwendung (A2-Niveau)
Englischkenntnisse zur selbständigen Sprachverwendung
10
(B1-Niveau)
maximal anrechenbare
Alter
Punkte: 15
bis 30 Jahre 15
bis 40 Jahre 10
Summe der maximal anrechenbaren Punkte: 90
erforderliche Mindestpunkte: 55
Specijalisti za deficitarna zanimanja

Kao državljanin treće zemlje možete konkurisati za crveno-bijelo-crveni karton kao specijalista za 24 mjeseca ako to
želite
 biti u stanju dokazati da je stručno osposobljavanje završeno u nedostatnom zanimanju u skladu s Uredbom,
 imate obvezujuću ponudu za posao u Austriji i tvrtka je spremna platiti vam minimalnu naknadu dospjelu u skladu
sa zakonom, uredbom ili kolektivnim ugovorom (u slučaju uobičajenog preplaćivanja to se mora odobriti) i
 postići najmanje 55 bodova prema sljedećim kriterijima:

Kriteriji za prijem kvalifikovanih radnika boda
maksimalno vjerodostojni
kvalifikacija
bodovi: 30
završeno stručno obrazovanje u nedostatku struke 20
opća univerzitetska kvalifikacija 25
Diplomiranje na tercijarnoj obrazovnoj ustanovi sa
30
najmanje tri godine
maksimalno vjerodostojni
Obuka odgovarajućeg radnog iskustva
bodovi: 20
Radno iskustvo (godišnje) 2
Radno iskustvo u Austriji (godišnje) 4
maksimalno vjerodostojni
Njemačkog jezika
bodovi: 15
Njemačke jezičke vještine za osnovnu upotrebu jezika na
5
najjednostavnijoj razini (nivo A1)
Znanje njemačkog jezika za dubinsku upotrebu osnovnog
10
jezika (nivo A2)
Znanje njemačkog jezika za samostalnu upotrebu jezika
15
(nivo B1)
maksimalno vjerodostojni
znanje engleskog jezika
bodovi: 10
Znanje engleskog jezika za naprednu primjenu osnovnog
5
govora (nivo A2)
Veštine engleskog jezika za samostalnu upotrebu jezika
10
(nivo B1)
maksimalno vjerodostojni
starost
bodovi: 15
do 30 godina 15
do 40 godina 10
Zbir maksimalnih vjerodostojnih bodova: 90
potrebni minimalni bodovi: 55

Bewerten