Sie sind auf Seite 1von 25

103

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100101102103 43 44 45 46

Rekap kehadiran
TGL Keterangan

No Nama Siswa NIS NISN

18/07/2019

25/07/2019

27/08/2019

20/18/2019

31/09/2019

29/10/2019
19/07/19
22/07/19
23/07/19
24/07/19

26/07/19
30/07/19
31/07/19
01/08/19
02/08/19
05/08/19
06/08/19
07/08/19
08/08/19
09/08/19
19/08/19
20/08/19
21/08/19
22/08/19
26/08/19

28/08/19
29/08/19
30/08/19
02/09/19
03/09/19
04/09/19
05/08/19
06/09/19
09/09/19
10/09/19
11/09/19
12/09/19
13/09/19
14/09/19
17/09/19
18/09/19
19/09/19

23/09/19
24/09/19
25/09/19
26/09/19
27/09/19
28/09/19

01/10/19
02/10/19
03/10/19
06/10/19
07/10/19

10/10/19
11/10/19
14/10/19
15/10/19
16/10/19
17/10/19
18/10/19
21/10/19
22/10/19
23/10/19
24/10/19
25/10/19
28/10/19

30/10/19
31/10/19
01/11/19

A
I
8/10/19
9/10/19
1 A.Saputra 18.536.047 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 1 2 0 97%
2 Adnan Syaifullah 18.490.001 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 101 0 2 0 98%
3 Afriza S. Jarwadi 18.545.056 0 0 0 0 0%
4 Ahmad Alfin Fa'iz 18.559.070 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 92 10 1 0 89%
5 Ahmad Irgi Saputra 19.569.007 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 81 22 0 0 79%
6 Andi Aidan Afzaal Albahy 18.492.003 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 91 12 0 0 88%
7 Andi Ilham 18.530.041 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 2 3 4 3 2 4 4 2 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 93 5 5 0 90%
8 Ariel Yaldi 18.494.005 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 84 15 4 0 82%
9 Azril Akbar Al-Habzi 18.556.067 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 102 1 0 0 99%
10 Fadli Ramli 18.544.055 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 103 0 0 0 100%
11 Fahran Ramadhan 18.496.007 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 101 2 0 0 98%
12 Khirul Anam 18.548.059 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 101 1 1 0 98%
13 M. Ferdiansyah Al-Buchory 18.502.013 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 101 2 0 0 98%
14 Marwan 19.599.037 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 101 2 0 0 98%
15 Miqdad Abdurrahman 18.504.015 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 102 1 0 0 99%
16 Muhamad Ahnaf Risyad Saubeer 18.550.061 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 102 0 0 1 99%
17 Muhammad Rizal Giffari 18.500.011 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 2 4 1 4 4 4 4 1 4 4 2 4 4 1 1 1 1 4 4 4 2 4 2 4 4 1 4 4 1 4 4 4 1 1 1 1 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 83 0 8 12 81%
18 Muhammad Abdul Ropir 18.534.045 2 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 98 4 1 0 95%
19 Muhammad Fauzan 18.528.039 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 103 0 0 0 100%
20 Muhammad Ilham 18.510.021 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 102 1 0 0 99%
21 Muhammad Juzaili Ihtifadzuddid Hazazi 18.552.063 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 103 0 0 0 100%
22 Muhammad Mundzir 18.512.023 1 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 98 4 0 1 95%
23 Muhammad Raffli 19.660.071 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 103 0 0 0 100%
24 Muhammad Senopati Agil Yahya Ar-Rahman 18.514.025 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 103 0 0 0 100%
25 Muhammat Rifaldi Irawan 18.516.027 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 101 2 0 0 98%
26 Radja Fadillah Akbar 18.665.072 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 3 0 0 97%
27 Reza Wahyu Fadhillah 18.518.029 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 103 0 0 0 100%
28 Risyaldo Fathirurachman 18.520.031 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 2 4 4 1 1 1 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 1 4 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 82 0 10 11 80%
29 0 0 0 0 0%
30 0 0 0 0 0%
31 0 0 0 0 0%
32 0 0 0 0 0%
33 0 0 0 0 0%
34 0 0 0 0 0%
35 0 0 0 0 0%
36 0 0 0 0 0%
37 0 0 0 0 0%
38 0 0 0 0 0%
39 0 0 0 0 0%
40 0 0 0 0 0%
IDENTITAS KELAS
Kelas 8A
Semester I (Genap)
Nama Tes : LAPORAN HASIL BELAJAR SISWA PENILAIAN TENGAH SEMESTER I (GANJIL)
Tahun : TAHUN PELAJARAN 2019/2020
Tanggal Rapor Samarinda, 15 Oktober 2019
WALI KELAS
Wali Kelas, Asharihuddin Efendi, S.Pd.
NIP NIK. ……………………….
KEPALA SEKOLAH
Nama Asharihuddin Efendi, S.Pd.
NIP NIK. -
DINAS
Pemerintah Daerah YAYASAN PONDOK PESANTREN HIDAYATULLAH
Dinas LEMBAGA PENDIDIKAN INTEGRAL HIDAYATULLAH SAMARINDA
Sekolah MADRASAH TSANAWIYYAH LUQMANUL-HAKIM HIDAYATULLAH SAMARINDA
Alamat Jl. Perjuangan no 22 Rt 01 Kelurahan Sempaja Selatan
Keterangan Sekolah

DAFTAR MATA PELAJARAN : No Nama Mapel KKM


1 PAI
Al-Qur`an Hadits 71
Aqidah Akhlak 78
Fikih 78
Sejarah Kebudayaan Islam 78
2 Pendidikan Kewarganegaraan 78
3 Bahasa Indonesia 78
4 Bahasa Arab 78
5 Bahasa Inggris 75
6 Matematika 75
7 Ilmu Pengetahuan Alam 75
8 Ilmu Pengetahuan Sosial 78
9 Prakarya 78
10 PJOK 78
11 TIK 75
12 Tauhid 78
13 Nahwu
14 Shorof
15 Kepesantrenan 78
16
Muatan Lokal
17 Tahfidzh 78
18

Penilaian : PUH PTS

Jenis Penilaian :
Ananda

DAFTAR NILAI RAPOR SEMESTER GANJIL ASPEK PENGETAHUAN DAFTAR NILAI RAPOR SEMESTER GANJIL ASPEK KETERAMPILAN
Acuan predikat nilai Acuan predikat nilai
Mata Pelajaran : Matematika
Kolom yang wajib diisi antara lain: A 91 - 100 9 Mata Pelajaran : Matematika
Kolom yang wajib diisi antara lain: A 91 - 100 9
Kelas : 8A 1. Data Hasil Penilaian Harian masing-masing Mapel B 81 - 90 9 Kelas : 8A 1. Data Hasil Penilaian Harian masing-masing Mapel B 81 - 90 9
KKM : 75 2. PUH merupakan hasil hasil rata-rata PUH yang pernah terlaksana C 70 - 80 10 KKM : 75 2. PUH merupakan hasil hasil rata-rata PUH yang pernah terlaksana C 70 - 80 10
3. PTS merupakan nilai murni hasil penilaian Tengah Semester D 69 3. PTS merupakan nilai murni hasil penilaian Tengah Semester
4. PAS merupakan nilai murni hasil penilaian Akhir semester 4. PAS merupakan nilai murni hasil penilaian Akhir semester D 69
Nilai Pengetahuan Data Hasil Penilaian Harian Sebutan Nilai Pengetahuan Data Hasil Penilaian Harian Sebutan PUH
No Nama Rt. PH PUH PTS NR Hrf Deskripsi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 No Nama Rt. PH PUH PTS NR Hrf Deskripsi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Memahami dengan baik materi Menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan tripel Pythagoras Cukup memahami materi Membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek, Memahami dengan baik materi Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan tripel Pythagoras Cukup memahami materi Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola
penjelaskan menyelesaikan
kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat
masalah kontekstual Kartesius
Mendeskripsikan dan manyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi (kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan), Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi,
menganalisis menyelesaikan
fungsi linear (sebagai persamaan garis lurus) dan menginterpretasikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai persamaan
grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual garis lurus
1 A.Saputra 81 72 40 68 D Menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya
80 80 yang
80 dihubungkan
84 80 dengan
C masalah
C Ckontekstual
B C Menjelaskan sudut pusat, 1 sudut
A.Saputra
keliling, panjang busur, dan luas 76 juring
72 lingkaran,
40 66 D Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan
serta hubungannya 71 linear
71 dua variabel,
75 84 80Menyelesaikan
C Cmasalah
C yang B berkaitan
C dengan
71 sudut
71 pusat,
75 sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran,
Sangat memahami materi Membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek, Memahami dengan baik materi Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek,
penjelaskan menyelesaikan
kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat
masalah kontekstual Kartesius
Mendeskripsikan dan manyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi (kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan), Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi,
menganalisis menyelesaikan
fungsi linear (sebagai persamaan garis lurus) dan menginterpretasikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai persamaan
grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual garis lurus
2 Adnan Syaifullah 90 73 30 71 C Menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya
95 95 yang
95 dihubungkan
85 80 dengan
A masalah
A Akontekstual
B C Memahami dengan baik2materi Adnan Syaifullah dan membuktikan
Menjelaskan 81 teorema
73 Pythagoras
30 66 dan D tripel
Menyelesaikan
Pythagoras masalah
Cukup memahami
yang berkaitan
materidengan
Menjelaskan
teoremasudut
Pythagoras
82pusat,
81 dan
sudut
tripel
75 keliling,
Pythagoras
85 panjang
80 Cukup
busur,
B memahami
danB luasCjuring
materi
B lingkaran,
Menyelesaikan
C serta hubungannya
71 masalah
72 yang
75 berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel
3 Afriza S. Jarwadi #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! 3 Afriza S. Jarwadi #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!
Sangat memahami materi Menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual Memahami dengan baik materi Membuat generalisasi dari pola pada Memahami
barisan dengan
bilanganbaik
danmateri
barisanMenyelesaikan
konfigurasi objek,
masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek,
penjelaskan menyelesaikan
kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat
masalah kontekstual Kartesius
Mendeskripsikan dan manyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi (kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan), Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan tripel Pythagoras Cukup memahami materi Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunaka
menganalisis menyelesaikan
fungsi linear (sebagai persamaan garis lurus) dan menginterpretasikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai persamaan
grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual garis lurus
4 Ahmad Alfin Fa'iz 89 69 30 69 D Menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan tripel 90 Pythagoras
90 98 Cukup
87 memahami
80 materi
B BMenjelaskan
A B sudut 4 Ahmad
C pusat, sudut keliling, panjang busur, Alfin
danFa'iz
luas juring lingkaran,81serta69 30 65
hubungannya D Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan 85 linear
80 dua variabel,
75 87 80Menyelesaikan
B Cmasalah
C yang B berkaitan
C dengan
71 sudut
60 pusat,
75 sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran,
Sangat memahami materi Menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual Memahami dengan baik materi Membuat generalisasi dari pola pada Memahami
barisan dengan
bilanganbaik
danmateri
barisanMenyelesaikan
konfigurasi objek,
masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan tripel Pythagoras Cukup memahami materi Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola
penjelaskan menyelesaikan
kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat
masalah kontekstual Kartesius
Mendeskripsikan dan manyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi (kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan), Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi,
menganalisis menyelesaikan
fungsi linear (sebagai persamaan garis lurus) dan menginterpretasikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai persamaan
grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual garis lurus
5 Ahmad Irgi Saputra 89 55 58 D Menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan tripel 90 Pythagoras
90 98 Cukup
87 memahami
80 materi
B BMenjelaskan
A B sudut 5 Ahmad
C pusat, sudut keliling, panjang busur, Irgidan
Saputra
luas juring lingkaran,78serta55hubungannya53 D Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan 70 linear
80 dua variabel,
75 87 80Menyelesaikan
C Cmasalah
C yang B berkaitan
C dengan
30 sudut
60 pusat,
75 sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran,
Memahami dengan baik materi Menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan tripel Pythagoras Cukup memahami materi Membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek, Memahami dengan baik materi Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan tripel Pythagoras Cukup memahami materi Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola
penjelaskan menyelesaikan
kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat
masalah kontekstual Kartesius
Mendeskripsikan dan manyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi (kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan), Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi,
menganalisis menyelesaikan
fungsi linear (sebagai persamaan garis lurus) dan menginterpretasikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai persamaan
grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual garis lurus
6 Andi Aidan Afzaal Albahy 78 72 50 70 D Menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya
72 72 yang
78 dihubungkan
88 80 dengan
C masalah
C Ckontekstual
B C Menjelaskan sudut pusat, 6 sudut
Andikeliling,
Aidan Afzaal Albahy
panjang 79 juring
busur, dan luas 72 lingkaran,
50 70 C Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan
serta hubungannya 72 linear
80 dua variabel,
75 88 80Menyelesaikan
C Cmasalah
C yang B berkaitan
C dengan
71 sudut
70 pusat,
75 sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran,
Sangat memahami materi Membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek, Sangat memahami materi Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek,
penjelaskan menyelesaikan
kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat
masalah kontekstual Kartesius
Mendeskripsikan dan manyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi (kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan), Memahami dengan baik materi Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi,
menganalisis menyelesaikan
fungsi linear (sebagai persamaan garis lurus) dan menginterpretasikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai persamaan
grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual garis lurus
7 Andi Ilham 94 82 68 D Menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya
99 99 yang
94 dihubungkan
89 90 dengan
A masalah
A Akontekstual
B B Memahami dengan baik7materi Andi Ilham
Menjelaskan dan membuktikan 87 teorema
82 Pythagoras
64 dan D tripel
Menyelesaikan
Pythagoras Menjelaskan
masalah yangsudut
berkaitan
pusat,dengan
sudut keliling,
teoremapanjang
Pythagoras
91 busur,
88 dan
dan
tripel
75 luasPythagorasMenyelesaikan
89juring90lingkaran,AsertaBhubungannya
masalah
C B yang B berkaitan dengan
71 90sudut85pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkar
Sangat memahami materi Membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek, Sangat memahami materi Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek,
penjelaskan menyelesaikan
kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat
masalah kontekstual Kartesius
Mendeskripsikan dan manyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi (kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan), Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan tripel PythagorasMenyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkar
menganalisis menyelesaikan
fungsi linear (sebagai persamaan garis lurus) dan menginterpretasikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai persamaan
grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual garis lurus
8 Ariel Yaldi 97 87 50 83 B Menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya
99 99 yang
99 dihubungkan
94 92 dengan
A masalah
A AkontekstualMenjelaskan
A A 8 Arielteorema
dan membuktikan Yaldi Pythagoras dan tripel88 87 Menjelaskan
Pythagoras 50 78 C
sudut pusat,
Cukup sudut
memahami
keliling,
materi
panjang
Menyelesaikan
busur, dan luas
masalah
juringyang
lingkaran,
berkaitan
92 sertadengan
89 hubungannya
75 sistem
94 persamaan
92 linear
A dua
B variabel,
C A A 71 100 90
Memahami dengan baik materi Menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan tripel Pythagoras Cukup memahami materi Membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek, Memahami dengan baik materi Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan tripel Pythagoras Cukup memahami materi Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola
penjelaskan menyelesaikan
kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat
masalah kontekstual Kartesius
Mendeskripsikan dan manyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi (kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan), Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi,
menganalisis menyelesaikan
fungsi linear (sebagai persamaan garis lurus) dan menginterpretasikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai persamaan
grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual garis lurus
9 Azril Akbar Al-Habzi 81 72 75 77 C Menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya
78 78 yang
78 dihubungkan
89 80 dengan
C masalah
C Ckontekstual
B C Menjelaskan sudut 9
pusat, Azril
sudut Akbar
keliling,Al-Habzi
panjang busur, dan 81
luas 72
juring 75 77
lingkaran, serta C
hubungannya
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan 80 linear
80 dua variabel,
75 89 80Menyelesaikan
C Cmasalah
C yang B berkaitan
C dengan
71 sudut
70 pusat,
75 sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran,
10 Fadli Ramli #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! 10 Fadli Ramli #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!
Memahami dengan baik materi Menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan tripel Pythagoras Cukup memahami materi Membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek, Memahami dengan baik materi Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi,
penjelaskan menyelesaikan
kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai persamaan
masalah kontekstual garis lurus
Mendeskripsikan dan manyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi (kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan), Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan tripel Pythagoras Cukup memahami materi Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisa
menganalisis menyelesaikan
fungsi linear (sebagai persamaan garis lurus) dan menginterpretasikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat
grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual Kartesius
11 Fahran Ramadhan 79 71 30 65 D Menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya
75 78 yang
77 dihubungkan
85 80 dengan
C masalah
C Ckontekstual
B C Menjelaskan sudut pusat,11 sudut
Fahran Ramadhan
keliling, panjang busur, dan luas 82 juring
71 lingkaran,
30 66 D Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan
serta hubungannya 80 linear
88 dua variabel,
75 85 80Menyelesaikan
C Bmasalah
C yang B berkaitan
C dengan
79 sudut
60 pusat,
75 sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran,
Memahami dengan baik materi Menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan tripel Pythagoras Cukup memahami materi Membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek, Memahami dengan baik materi Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan tripel Pythagoras Cukup memahami materi Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola
penjelaskan menyelesaikan
kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat
masalah kontekstual Kartesius
Mendeskripsikan dan manyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi (kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan), Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi,
menganalisis menyelesaikan
fungsi linear (sebagai persamaan garis lurus) dan menginterpretasikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai persamaan
grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual garis lurus
12 Khirul Anam 81 72 60 73 C Menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya
79 79 yang
79 dihubungkan
86 80 dengan
C masalah
C Ckontekstual
B C Menjelaskan sudut pusat,12 sudut
Khirul Anam panjang busur, dan luas
keliling, 78 juring
72 lingkaran,
60 72 C Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan
serta hubungannya 71 linear
80 dua variabel,
75 86 80Menyelesaikan
C Cmasalah
C yang B berkaitan
C dengan
71 sudut
70 pusat,
75 sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran,
Memahami dengan baik materi Menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan tripel Pythagoras Cukup memahami materi Membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek, Memahami dengan baik materi Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan tripel Pythagoras Cukup memahami materi Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola
penjelaskan menyelesaikan
kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat
masalah kontekstual Kartesius
Mendeskripsikan dan manyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi (kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan), Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi,
menganalisis menyelesaikan
fungsi linear (sebagai persamaan garis lurus) dan menginterpretasikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai persamaan
grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual garis lurus
13 M. Ferdiansyah Al-Buchory 76 69 20 60 D Menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya
70 71 yang
71 dihubungkan
87 80 dengan
C masalah
C Ckontekstual
B C Menjelaskan sudut pusat,13 sudut
M. Ferdiansyah Al-Buchory
keliling, panjang 79 juring
busur, dan luas 69 lingkaran,
20 61 D Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan
serta hubungannya 71 linear
80 dua variabel,
75 87 80Menyelesaikan
C Cmasalah
C yang B berkaitan
C dengan
71 sudut
60 pusat,
75 sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran,
Memahami dengan baik materi Menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan tripel Pythagoras Cukup memahami materi Membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek, Memahami dengan baik materi Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek,
penjelaskan menyelesaikan
kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat
masalah kontekstual Kartesius
Mendeskripsikan dan manyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi (kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan), Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan tripel Pythagoras Cukup memahami materi Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunaka
menganalisis menyelesaikan
fungsi linear (sebagai persamaan garis lurus) dan menginterpretasikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai persamaan
grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual garis lurus
14 Marwan 77 72 30 64 D Menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya
71 72 yang
76 dihubungkan
87 80 dengan
C masalah
C Ckontekstual
B C Menjelaskan sudut 14
pusat, Marwan
sudut keliling, panjang busur, dan 81
luas 72
juring 30 66
lingkaran, serta D
hubungannya
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan 84 linear
80 dua variabel,
75 87 80Menyelesaikan
B Cmasalah
C yang B berkaitan
C dengan
71 sudut
70 pusat,
75 sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran,
Sangat memahami materi Membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek,
penjelaskan
kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan
masalah kontekstual
Mendeskripsikan dan manyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi (kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan), Sangat memahami materi Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek,
menganalisis menyelesaikan
fungsi linear (sebagai persamaan garis lurus) dan menginterpretasikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat
grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual Kartesius
15 Miqdad Abdurrahman 90 80 30 73 C Menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya
95 95 yang
95 dihubungkan
87 80 dengan
A masalah
A Akontekstual
B C Memahami dengan baik 15materi
Miqdad Abdurrahman
Menjelaskan dan membuktikan 90 teorema
80 Pythagoras
30 73 dan C tripel
-Menyelesaikan masalah
Pythagoras Cukup yang berkaitan
memahami materidengan sistem persamaan
Menjelaskan sudut95pusat,linear
95 sudutdua
95 variabel,
keliling, 80 Memahami
87 panjang busur,
A dandengan baik Bmateri
A luasAjuring C Menyelesaikan
lingkaran, masalah
serta hubungannya
71 95 75 yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan tripel Pyt
Memahami dengan baik materi Menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan tripel Pythagoras Menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran, serta hubungannyaCukupMemahami memahamidenganmateri baik
Membuat
materigeneralisasi
Menyelesaikan
dari pola
masalah
padayang
barisan
berkaitan
bilangan
dengan
dan barisan
relasi dan
konfigurasi
fungsi dengan
objek,menggunakan berbagai representasi,
penjelaskan menyelesaikan
kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai persamaan
masalah kontekstual garis lurus
Mendeskripsikan dan manyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi (kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan), Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan tripel PythagorasMenyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkar
menganalisis menyelesaikan
fungsi linear (sebagai persamaan garis lurus) dan menginterpretasikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat
grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual Kartesius
16 Muhamad Ahnaf Risyad Saubeer 83 77 50 73 C Menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya
80 80 yang
80 dihubungkan
88 89 dengan
C masalah
C Ckontekstual
B B 16 Muhamad Ahnaf Risyad Saubeer 81 77 50 72 C Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan 70 linear
81 dua variabel,
75 88 89 C B C B B 71 80 80
Sangat memahami materi Mendeskripsikan dan manyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi (kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan), Memahami dengan baik materi Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek,
menganalisis menyelesaikan
fungsi linear (sebagai persamaan garis lurus) dan menginterpretasikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat
grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual Kartesius
Menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual Memahami dengan baik materi Membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan Menyelesaikan
konfigurasi
masalah
objek,yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi,
penjelaskan menyelesaikan
kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai persamaan
masalah kontekstual garis lurus
17 Muhammad Rizal Giffari 88 75 30 70 C Menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan tripel 90 Pythagoras
92 91 Cukup
87 memahami
80 materi
B AMenjelaskan
A B sudut 17 Muhammad
C pusat, sudut keliling, panjang busur, danRizalluas Giffari
juring lingkaran,82serta75 30 67
hubungannya D Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras 83 86 dan 75
tripel Pythagoras
87 80 CukupB memahami
B C materi
B Menyelesaikan
C 75 masalah
75 yang
75 berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel
Memahami dengan baik materi Menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan tripel Pythagoras Cukup memahami materi Membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek, Memahami dengan baik materi Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan tripel Pythagoras Cukup memahami materi Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola
penjelaskan menyelesaikan
kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat
masalah kontekstual Kartesius
Mendeskripsikan dan manyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi (kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan), Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi,
menganalisis menyelesaikan
fungsi linear (sebagai persamaan garis lurus) dan menginterpretasikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai persamaan
grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual garis lurus
18 Muhammad Abdul Ropir 77 62 30 62 D Menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya
77 70 yang
70 dihubungkan
88 80 dengan
C masalah
C Ckontekstual
B C Menjelaskan sudut 18
pusat, Muhammad
sudut keliling, Abdul
panjang Ropir
busur, dan 79
luas 62
juring 30 62
lingkaran, serta D
hubungannya
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan 70 linear
80 dua variabel,
75 88 80Menyelesaikan
C Cmasalah
C yang B berkaitan
C dengan
67 sudut
44 pusat,
75 sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran,
Sangat memahami materi Membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek,
penjelaskan
kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan
masalah kontekstual
Menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan tripel Pythagoras Menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran, serta hubungannyaMemahami dengan baik materi Mendeskripsikan Sangat memahami materi Menyelesaikan
dan manyatakan masalah
relasi dan fungsi denganyang berkaitan dengan
menggunakan polarepresentasi
berbagai pada barisan(kata-kata,
bilangan dan barisan
tabel, grafik,konfigurasi objek,
diagram, dan persamaan),
menganalisis menyelesaikan
fungsi linear (sebagai persamaan garis lurus) dan menginterpretasikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat
grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual Kartesius
19 Muhammad Fauzan 93 85 85 89 B Menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya
95 90 yang
90 dihubungkan
95 96 dengan
A masalah
B Bkontekstual
A A 19 Muhammad Fauzan 95 85 85 90 B -Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan 95 linear95dua variabel,
95 95 96Menyelesaikan
A A masalah
A yang
A berkaitan
A dengan
71 teorema
95 90Pythagoras dan tripel PythagorasMenyelesaikan masalah y
Sangat memahami materi Menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan tripel Pythagoras Cukup memahami materi Membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek, Sangat memahami materi Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan tripel Pythagoras Cukup memahami materi Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada
penjelaskan menyelesaikan
kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat
masalah kontekstual Kartesius
Mendeskripsikan dan manyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi (kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan), Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi,
menganalisis menyelesaikan
fungsi linear (sebagai persamaan garis lurus) dan menginterpretasikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai persamaan
grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual garis lurus
20 Muhammad Ilham 82 58 30 63 D Menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya
79 79 yang
79 dihubungkan
93 80 dengan
C masalah
C Ckontekstual
A C Menjelaskan sudut pusat,20 sudut
Muhammad Ilham busur, dan luas
keliling, panjang 80 juring
58 lingkaran,
30 62 D Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan
serta hubungannya 70 linear
80 dua variabel,
75 93 80Menyelesaikan
C Cmasalah
C yang A berkaitan
C dengan
40 sudut
60 pusat,
75 sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran,
Memahami dengan baik materi Menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan tripel Pythagoras Cukup memahami materi Membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek, Memahami dengan baik materi Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan tripel Pythagoras Cukup memahami materi Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola
penjelaskan menyelesaikan
kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat
masalah kontekstual Kartesius
Mendeskripsikan dan manyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi (kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan), Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi,
menganalisis menyelesaikan
fungsi linear (sebagai persamaan garis lurus) dan menginterpretasikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai persamaan
grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual garis lurus
21 Muhammad Juzaili Ihtifadzuddid Hazazi
81 63 70 74 C Menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya
79 79 yang
79 dihubungkan
88 80 dengan
C masalah
C Ckontekstual
B C Menjelaskan sudut pusat,21 sudut
Muhammad Juzaili Ihtifadzuddid
keliling, panjang Hazazi
79 juring
busur, dan luas 63 lingkaran,
70 73 C Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan
serta hubungannya 70 linear
80 dua variabel,
75 88 80Menyelesaikan
C Cmasalah
C yang B berkaitan
C dengan
40 sudut
75 pusat,
75 sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran,
Memahami dengan baik materi Menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan tripel Pythagoras Cukup memahami materi Membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek, Memahami dengan baik materi Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek,
penjelaskan menyelesaikan
kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat
masalah kontekstual Kartesius
Mendeskripsikan dan manyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi (kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan), Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan tripel Pythagoras Cukup memahami materi Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunaka
menganalisis menyelesaikan
fungsi linear (sebagai persamaan garis lurus) dan menginterpretasikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai persamaan
grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual garis lurus
22 Muhammad Mundzir 79 69 30 64 D Menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya
75 75 yang
78 dihubungkan
88 80 dengan
C masalah
C Ckontekstual
B 22 sudut
C Menjelaskan sudut pusat, Muhammad Mundzir busur, dan luas
keliling, panjang 81 juring
69 lingkaran,
30 65 D Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan
serta hubungannya 83 linear
80 dua variabel,
75 88 80Menyelesaikan
B Cmasalah
C yang
B berkaitan
C dengan71 sudut
60 pusat,
75 sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran,
Memahami dengan baik materi Menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan tripel Pythagoras Cukup memahami materi Membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek, Memahami dengan baik materi Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan tripel Pythagoras Cukup memahami materi Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola
penjelaskan menyelesaikan
kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat
masalah kontekstual Kartesius
Mendeskripsikan dan manyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi (kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan), Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi,
menganalisis menyelesaikan
fungsi linear (sebagai persamaan garis lurus) dan menginterpretasikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai persamaan
grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual garis lurus
23 Muhammad Raffli 81 56 40 64 D Menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya
79 79 yang
79 dihubungkan
87 80 dengan
C masalah
C Ckontekstual
B 23 sudut
C Menjelaskan sudut pusat, Muhammad Raffli busur, dan luas
keliling, panjang 78 juring
56 lingkaran,
40 63 D Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan
serta hubungannya 70 linear
80 dua variabel,
75 87 80Menyelesaikan
C Cmasalah
C yang
B berkaitan
C dengan50 sudut
44 pusat,
75 sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran,
Memahami dengan baik materi Menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan tripel Pythagoras Cukup memahami materi Membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek, Memahami dengan baik materi Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan tripel Pythagoras Cukup memahami materi Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola
penjelaskan menyelesaikan
kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat
masalah kontekstual Kartesius
Mendeskripsikan dan manyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi (kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan), Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi,
menganalisis menyelesaikan
fungsi linear (sebagai persamaan garis lurus) dan menginterpretasikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai persamaan
grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual garis lurus
24 Muhammad Senopati Agil Yahya Ar-Rahman
75 72 50 68 D Menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya
71 70 yang
70 dihubungkan
86 80 dengan
C masalah
C Ckontekstual
B 24 sudut
C Menjelaskan sudut pusat, Muhammad Senopatibusur,
keliling, panjang Agil Yahya Ar-Rahman
78 juring
dan luas 72 lingkaran,
50 69 D Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan
serta hubungannya 70 linear
79 dua variabel,
75 86 80Menyelesaikan
C Cmasalah
C yang
B berkaitan
C dengan50 sudut
90 pusat,
75 sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran,
Memahami dengan baik materi Membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek, Memahami dengan baik materi Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek,
penjelaskan menyelesaikan
kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat
masalah kontekstual Kartesius
Menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstualMenjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan tripel Pythagoras Cukup memahamiMenyelesaikan materi Mendeskripsikan
masalah yangdanberkaitan
manyatakan
dengan
relasirelasi
dan fungsi
dan fungsi
dengan
dengan
menggunakan
menggunakanberbagai
berbagai
representasi
representasi,
(kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan),
menganalisis menyelesaikan
fungsi linear (sebagai persamaan garis lurus) dan menginterpretasikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai persamaan
grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual garis lurus
25 Muhammat Rifaldi Irawan 86 74 30 69 D Menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan90luas juring
80 lingkaran,
90 88 serta
80 hubungannya
B C B B C 25 Muhammat Rifaldi Irawan 82 74 30 67 D Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras 83 83 dan 75
tripel Pythagoras
88 80 Cukup
B memahami
B C materi
B Menyelesaikan
C 71 masalah
75 yang
75 berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel
Memahami dengan baik materi Menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan tripel Pythagoras Cukup memahami materi Membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek, Memahami dengan baik materi Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan tripel Pythagoras Cukup memahami materi Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola
penjelaskan menyelesaikan
kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat
masalah kontekstual Kartesius
Mendeskripsikan dan manyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi (kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan), Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi,
menganalisis menyelesaikan
fungsi linear (sebagai persamaan garis lurus) dan menginterpretasikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai persamaan
grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual garis lurus
26 Radja Fadillah Akbar 78 74 30 65 D Menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya
71 77 yang
77 dihubungkan
87 80 dengan
C masalah
C Ckontekstual
B 26 sudut
C Menjelaskan sudut pusat, Radjakeliling,
Fadillahpanjang
Akbar busur, dan luas
79 juring
74 lingkaran,
30 65 D Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan
serta hubungannya 72 linear
80 dua variabel,
75 87 80Menyelesaikan
C Cmasalah
C yang
B berkaitan
C dengan71 sudut
75 pusat,
75 sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran,
Cukup memahami materi Membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek, Cukup memahami materi Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek,
penjelaskan menyelesaikan
kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat
masalah kontekstual Kartesius
Mendeskripsikan dan manyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi (kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan), Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi,
menganalisis menyelesaikan
fungsi linear (sebagai persamaan garis lurus) dan menginterpretasikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai persamaan
grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual garis lurus
27 Reza Wahyu Fadhillah 77 74 40 67 D Menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya
71 80 yang
76 dihubungkan
78 80 dengan
C masalah
C CkontekstualMenjelaskan
C C 27 Rezateorema
dan membuktikan Wahyu Pythagoras
Fadhillah dan tripel75 74 Menjelaskan
Pythagoras 40 66 D Menyelesaikan
sudut pusat, sudut keliling,
masalah panjang
yang berkaitan
busur, dan
dengan
luas juring
sistemlingkaran,
persamaan
71 serta
linear
71 hubungannya
dua variabel,
75 78 80Menyelesaikan
C Cmasalah
C yang
C berkaitan
C dengan71 teorema
77 Pythagoras dan tripel PythagorasMenyelesaikan masalah ya
75
Memahami dengan baik materi Menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan tripel Pythagoras Cukup memahami materi Membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek, Memahami dengan baik materi Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan tripel Pythagoras Cukup memahami materi Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola
penjelaskan menyelesaikan
kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat
masalah kontekstual Kartesius
Mendeskripsikan dan manyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi (kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan), Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi,
menganalisis menyelesaikan
fungsi linear (sebagai persamaan garis lurus) dan menginterpretasikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai persamaan
grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual garis lurus
28 Risyaldo Fathirurachman 82 83 50 74 C Menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya
80 80 yang
80 dihubungkan
88 80 dengan
C masalah
C Ckontekstual
B 28 sudut
C Menjelaskan sudut pusat, Risyaldo Fathirurachman
keliling, 82 juring
panjang busur, dan luas 83 lingkaran,
50 74 C Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan
serta hubungannya 80 linear
80 dua variabel,
80 88 80Menyelesaikan
C Cmasalah
C yang
B berkaitan
C dengan80 sudut
90 pusat,
80 sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran,
29 #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! 29 #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!
30 #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! 30 #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!
31 #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! 31 #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!
32 #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! 32 #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!
33 #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! 33 #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!
34 #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! 34 #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!
35 #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! 35 #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!

TOPIK / POKOK BAHASAN TOPIK / POKOK BAHASAN


Aspek pengetahuan Aspek keterampilan
Membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek, Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek,
penjelaskan menyelesaikan
1 kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan 1 masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat
masalah kontekstual Kartesius

Mendeskripsikan dan manyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi (kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan), Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi,
menganalisis menyelesaikan
2 fungsi linear (sebagai persamaan garis lurus) dan menginterpretasikan 2 masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai persamaan
grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual garis lurus

3 Menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual 3 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel,
4 Menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan tripel Pythagoras 4 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan tripel Pythagoras
5 Menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran, serta hubungannya 5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran, serta hubungannya

Bahan deskripsi Sangat


Memahami
Cukup
memahami
Mulaimemahami
memahami
dengan
Bahan
materi
baik
deskripsi
materi
materi
materi SangatMemahami
memahami
CukupMulai
dengan
memahami
materi
memahami
baik materi
materi
1 a a a a a b b b b b c c c c c d d d d d A B C D a a a a a b b b b b c c c c c d d d d d A B C D
Cukup memahami materi Membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek, Cukup memahami materi Menyelesaikan masalah yang berkaitan d
penjelaskan menyelesaikan
kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koo
masalah kontekstual Kartesius
Mendeskripsikan dan manyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi (kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan), Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi de
menganalisis menyelesaikan
fungsi linear (sebagai persamaan garis lurus) dan menginterpretasikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai p
grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual garis lurus
2 - - - - - - - - 1 - 1 1 1 - 1 - - - - - Memahami dengan
Menjelaskan - sistem
- baikpersamaan
materi Menjelaskan dan membuktikan
- dan- penyelesaiannya
linear dua variabel -teorema- Pythagoras
- dihubungkan
yang - dan tripeldengan
Pythagoras 1 - pusat, sudut
masalah kontekstual Menjelaskan sudut 1 keliling,
1 1 -
panjang 1 -dan luas
busur, - juring
- - - serta hubungannya
lingkaran, Memahami dengan baik
Menyelesaikan materi
masalah Menyelesaikan
yang berkaitan denganmasalah yang
sistem berkaitan l
persamaan
Sangat memahami materi Membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek, Memahami dengan baik materi Menyelesaikan masalah yang berkaitan
penjelaskan menyelesaikan
kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat
masalah kontekstual Kartesius
Mendeskripsikan dan manyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi (kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan), Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan m
menganalisis menyelesaikan
fungsi linear (sebagai persamaan garis lurus) dan menginterpretasikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai persam
grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual garis lurus
3 1 1 1 - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - - Memahami
Cukup memahami
Menjelaskan dengan
- persamaan
sistem - baik
materi
materi
Menjelaskan
Menjelaskan
linear sudut
dandan
dua variabel pusat,
membuktikan
- penyelesaiannya
sudut
- keliling,
-teorema panjang
yangPythagoras
1dihubungkan
busur,
1 - dan
dandengan
tripel
luas juring
Pythagoras
lingkaran,
masalah serta hubungannya
kontekstual 1 - - - 1 - 1 - - - - - Cukup memahami
Menyelesaikan materi
masalah yang Menyelesaikan
berkaitan masalah Pythagoras
dengan teorema yang berkaitan
dan d
4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Memahami dengan baik materi Membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek,
penjelaskan
kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan
masalah kontekstual
Mendeskripsikan dan manyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi (kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan), Memahami
Cukupdengan
memahamibaik materi Menyelesaikan masalah yang berkaitan d
menganalisis menyelesaikan
menyelesaikan
fungsi linear (sebagai persamaan garis lurus) dan menginterpretasikan masalahmasalah
yang berkaitan
kontekstualdengan
yang kedudukan
berkaitan dengan
titik dalam
fungsibidang
linearkoordinat
sebagai p
grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual Kartesius
garis lurus
5 - - 1 - - 1 1 - 1 - - - - - 1 - - - - - SangatCukup
memahami
Menjelaskanmemahami
- materi
dan - materi
Menjelaskan
membuktikan Menjelaskan
sistem
teorema sudut
persamaan
pusat,
Pythagoras- dansudut
linear
-
tripelkeliling,
dua
- variabel
Pythagoraspanjang
1dan
- busur,
penyelesaiannya
- dan luas juring
yanglingkaran,
dihubungkan
sertadengan
hubungannya
masalah kontekstual
1 - - 1 1 - 1 - - - - - Menyelesaikan
Menyelesaikan
masalahmasalah
yang berkaitan
yang berkaitan
dengan dengan
teorema sistem
Pythagoras
persamaandanl
Memahami dengan baik materi Membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek, Cukup memahami materi Menyelesaikan masalah yang berkaitan d
penjelaskan menyelesaikan
kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koo
masalah kontekstual Kartesius
Mendeskripsikan dan manyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi (kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan), Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi de
menganalisis menyelesaikan
fungsi linear (sebagai persamaan garis lurus) dan menginterpretasikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai p
grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual garis lurus
6 - - 1 - - 1 1 - 1 - - - - - 1 - - - - - SangatCukup
memahami
Menjelaskanmemahami
- materi
dan - materi
Menjelaskan
membuktikan Menjelaskan
sistem
teorema sudut
persamaan
pusat,
Pythagoras- dansudut
linear
-
tripelkeliling,
dua
- variabel
-panjang
Pythagoras dan
- busur,
penyelesaiannya
- dan luas juring
yanglingkaran,
dihubungkan
sertadengan
hubungannya
masalah kontekstual
1 - 1 1 1 - 1 - - - - - Memahami dengan baik
Menyelesaikan materi
masalah Menyelesaikan
yang berkaitan denganmasalah yang
sistem berkaitan l
persamaan
Cukup memahami materi Membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek, Cukup memahami materi Menyelesaikan masalah yang berkaitan d
penjelaskan menyelesaikan
kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koo
masalah kontekstual Kartesius
Mendeskripsikan dan manyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi (kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan), Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi de
menganalisis menyelesaikan
fungsi linear (sebagai persamaan garis lurus) dan menginterpretasikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai p
grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual garis lurus
7 - - - - - - - - 1 - 1 1 1 - 1 - - - - - Memahami dengan
Menjelaskan - sistem
- baikpersamaan
materi Menjelaskan dan membuktikan
- dan- penyelesaiannya
linear dua variabel -teorema- Pythagoras
- dihubungkan
yang - dan tripeldengan
Pythagoras 1 - pusat, sudut
masalah kontekstual Menjelaskan sudut 1 keliling,
1 1 -
panjang 1 -dan luas
busur, - juring
- - - serta hubungannya
lingkaran, Memahami dengan baik
Menyelesaikan materi
masalah Menyelesaikan
yang berkaitan denganmasalah yang
sistem berkaitan l
persamaan
Sangat memahami materi Membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek,
penjelaskan
kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan
masalah kontekstual
Mendeskripsikan dan manyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi (kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan), SangatMemahami
memahamidenganmateri baik
Menyelesaikan
materi Menyelesaikan
masalah yang masalah
berkaitan
yangdengan
berkaitan
pola
menganalisis menyelesaikan
menyelesaikan
fungsi linear (sebagai persamaan garis lurus) dan menginterpretasikan masalah
masalah
yang berkaitan
kontekstual dengan
yang berkaitan
kedudukandengan
titik dalam
fungsibidang
linearkoordinat
sebagai persam
grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual Kartesius
garis lurus
8 1 1 1 - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - Memahamisistem
Menjelaskan dengan
1 persamaan
- baik materi Menjelaskan
linear dandan
dua variabel membuktikan
- penyelesaiannya
- -teorema- Pythagoras
yang 1 - dandengan
dihubungkan tripel Pythagoras Menjelaskan sudut pusat, sudut keliling,
masalah kontekstual 1 1 panjang
- - busur, dan
1 -luas juring
- lingkaran,
- - serta
- hubungannya
- - Menyelesaikan
Cukup memahami
masalah yang
materi
berkaitan
Menyelesaikan
dengan teorema
masalah Pythagoras
yang berkaitan
dan d
Sangat memahami materi Membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek,
penjelaskan
kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan
masalah kontekstual
Mendeskripsikan dan manyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi (kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan), SangatMemahami
memahamidenganmateri baik
Menyelesaikan
materi Menyelesaikan
masalah yang masalah
berkaitan
yangdengan
berkaitan
pola
menganalisis menyelesaikan
menyelesaikan
fungsi linear (sebagai persamaan garis lurus) dan menginterpretasikan masalah
masalah
yang berkaitan
kontekstual dengan
yang berkaitan
kedudukandengan
titik dalam
fungsibidang
linearkoordinat
sebagai persam
grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual Kartesius
garis lurus
9 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - Menjelaskan sistem1 persamaan
- linear dua variabel dan- penyelesaiannya
1 1 yang
- 1 -
dihubungkan -
dengan masalah kontekstualMenjelaskan dan membuktikan - - teorema
- Pythagoras
1 - dan- tripel- Pythagoras
- - Menjelaskan
- - sudut
MenyelesaikanCukup
pusat, sudutmasalah
memahami
yang
keliling, berkaitan
materi
panjang Menyelesaikan
dengan
busur, dan luasteorema
juringmasalah
Pythagoras
yangserta
lingkaran, berkaitan
danhubun
tripel d
Cukup memahami materi Membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek, Cukup memahami materi Menyelesaikan masalah yang berkaitan d
penjelaskan menyelesaikan
kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koo
masalah kontekstual Kartesius
Mendeskripsikan dan manyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi (kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan), Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi de
menganalisis menyelesaikan
fungsi linear (sebagai persamaan garis lurus) dan menginterpretasikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai p
grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual garis lurus
10 - - - - - - - - 1 - 1 1 1 - 1 - - - - - Memahami dengan
Menjelaskan - sistem
- baikpersamaan
materi Menjelaskan dan membuktikan
- dan- penyelesaiannya
linear dua variabel -teorema- Pythagoras
- dihubungkan
yang - dan tripeldengan
Pythagoras 1 - pusat, sudut
masalah kontekstual Menjelaskan sudut 1 keliling,
1 1 -
panjang 1 -dan luas
busur, - juring
- - - serta hubungannya
lingkaran, Memahami dengan baik
Menyelesaikan materi
masalah Menyelesaikan
yang berkaitan denganmasalah yang
sistem berkaitan l
persamaan
11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cukup memahami materi Membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek,
penjelaskan
kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan
masalah kontekstual
Mendeskripsikan dan manyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi (kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan), Memahami
Cukupdengan
memahamibaik materi Menyelesaikan masalah yang berkaitan d
menganalisis menyelesaikan
menyelesaikan
fungsi linear (sebagai persamaan garis lurus) dan menginterpretasikan masalahmasalah
kontekstual
yang berkaitan
yang berkaitan
dengandengan
kedudukanfungsititik
linear
dalam
sebagai
bidang
persam
koo
grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual garis lurus
Kartesius
12 - - - - - - - - 1 - 1 1 1 - 1 - - - - - Memahami dengan
Menjelaskan - sistem
- baikpersamaan
materi Menjelaskan dan membuktikan
- dan- penyelesaiannya
linear dua variabel -teorema- Pythagoras
yang 1dihubungkan
- dan tripeldengan
Pythagoras 1 - pusat, sudut
masalah kontekstual Menjelaskan sudut 1 - keliling, panjang
1 - 1 -dan luas
busur, - juring
- - - serta hubungannya
lingkaran, Menyelesaikan
Menyelesaikan
masalahmasalah
yang berkaitan
yang berkaitan
dengan dengan
teorema sistem
Pythagoras
persamaandanl
Cukup memahami materi Membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek, Cukup memahami materi Menyelesaikan masalah yang berkaitan d
penjelaskan menyelesaikan
kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koo
masalah kontekstual Kartesius
Mendeskripsikan dan manyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi (kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan), Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi de
menganalisis menyelesaikan
fungsi linear (sebagai persamaan garis lurus) dan menginterpretasikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai p
grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual garis lurus
13 - - - - - - - - 1 - 1 1 1 - 1 - - - - - Memahami dengan
Menjelaskan - sistem
- baikpersamaan
materi Menjelaskan dan membuktikan
- dan- penyelesaiannya
linear dua variabel -teorema- Pythagoras
- dihubungkan
yang - dan tripeldengan
Pythagoras 1 - pusat, sudut
masalah kontekstual Menjelaskan sudut 1 keliling,
1 1 -
panjang 1 -dan luas
busur, - juring
- - - serta hubungannya
lingkaran, Memahami dengan baik
Menyelesaikan materi
masalah Menyelesaikan
yang berkaitan denganmasalah yang
sistem berkaitan l
persamaan
Cukup memahami materi Membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek, Cukup memahami materi Menyelesaikan masalah yang berkaitan d
penjelaskan menyelesaikan
kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koo
masalah kontekstual Kartesius
Mendeskripsikan dan manyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi (kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan), Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi de
menganalisis menyelesaikan
fungsi linear (sebagai persamaan garis lurus) dan menginterpretasikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai p
grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual garis lurus
14 - - - - - - - - 1 - 1 1 1 - 1 - - - - - Memahami
Menjelaskandengan
- sistem
- baikpersamaan
materi Menjelaskan dan membuktikan
linear dua variabel - dan- penyelesaiannya
-teorema- Pythagoras
- dihubungkan
yang - dan tripeldengan
Pythagoras
masalah kontekstual Menjelaskan sudut 1 - pusat, sudut
1 keliling,
1 1 -
panjang 1 -dan luas
busur, - juring
- - - serta hubungannya
lingkaran, Memahami dengan baik
Menyelesaikan materi
masalah Menyelesaikan
yang masalah
berkaitan dengan yang
sistem berkaitan l
persamaan
Cukup memahami materi Membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek,
penjelaskan
kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan
masalah kontekstual
Mendeskripsikan dan manyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi (kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan), Memahami
Cukupdengan
memahami
baik materi Menyelesaikan masalah yang berkaitan d
menganalisis menyelesaikan
menyelesaikan
fungsi linear (sebagai persamaan garis lurus) dan menginterpretasikan masalahmasalah
yang berkaitan
kontekstual
dengan
yang kedudukan
berkaitan dengan
titik dalam
fungsibidang
linearkoordinat
sebagai p
grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual Kartesius
garis lurus
15 - - - - - - - - 1 - 1 1 1 - 1 - - - - - Memahami
Menjelaskandengan
- sistem
- baikpersamaan
materi Menjelaskan dan membuktikan
linear dua variabel - dan- penyelesaiannya
-teorema Pythagoras
1 yang
- dihubungkan
- dan tripeldengan
Pythagoras
masalah kontekstual Menjelaskan sudut 1 - pusat,- sudut keliling,
1 1 -
panjang 1 -dan luas
busur, - juring
- - - serta hubungannya
lingkaran, Menyelesaikan
Menyelesaikan
masalah
masalah
yang berkaitan
yang berkaitan
dengandengan
teoremasistem
Pythagoras
persamaandanl
Sangat memahami materi Membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek,
penjelaskan
kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan
masalah kontekstual
Mendeskripsikan dan manyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi (kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan), Sangat memahami materi Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola
menganalisis menyelesaikan
fungsi linear (sebagai persamaan garis lurus) dan menginterpretasikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat
grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual Kartesius
16 1 1 1 - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - - Memahami
Cukup memahami
Menjelaskan dengan
sistem 1 persamaan
baik
materi
materiMenjelaskan
Menjelaskan
linear sudut
dua variabeldandan
1pusat,
membuktikan
1sudut
- keliling,
-teorema
penyelesaiannya -panjang
yang Pythagoras
- busur,- dan
dihubungkan dandengan
tripel
luas juring
Pythagoras
lingkaran,
masalah serta hubungannya
kontekstual 1 - - - - - 1 - - - - - -Menyelesaikan
Memahami
Cukupmasalah
dengan
memahami
yang
baik berkaitan
materi Menyelesaikan
dengan sistemmasalah
persamaan yanglinear
berkaitan
dua vd
Cukup memahami materi Membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek,
penjelaskan
kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan
masalah kontekstual
Mendeskripsikan dan manyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi (kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan), Memahami
Cukupdengan
memahami
baik materi Menyelesaikan masalah yang berkaitan d
menganalisis menyelesaikan
menyelesaikan
fungsi linear (sebagai persamaan garis lurus) dan menginterpretasikan masalahmasalah
kontekstual
yang berkaitan
yang berkaitan
dengandengan
kedudukan
fungsititik
linear
dalamsebagai
bidang
persam
koo
grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual garis lurus
Kartesius
17 - - - - - - - - 1 1 1 1 1 - - - - - - - Memahami
Menjelaskandengan
- sistem
- baikpersamaan
materi Menjelaskan dan membuktikan
linear dua variabel - dan- penyelesaiannya
-teorema- Pythagoras
yang 1dihubungkan
- dan tripeldengan
Pythagoras Menjelaskan
masalah sudut pusat, sudut keliling,
kontekstual 1 1 panjang
1 - busur, dan1 -luas juring
- lingkaran,
- - serta- hubungannya
- - Menyelesaikan
Menyelesaikan
masalah
masalah
yang berkaitan
yang berkaitan
dengandengan
teoremasistem
Pythagoras
persamaandanl
Memahami dengan baik materi Menyelesaikan masalah yang berkaitan
menyelesaikan
masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat
Kartesius
Sangat
Memahami
memahami denganmateri
baikMendeskripsikan
materi Membuatdan generalisasi
manyatakan darirelasi
pola pada
dan fungsi
barisan dengan
bilangan
menggunakan
dan barisanberbagai
konfigurasi
representasi
objek, (kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan), Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan m
menganalisis
penjelaskan menyelesaikan
fungsi
kedudukan
linear (sebagai
titik dalam
persamaan
bidang koordinat
garis lurus)Kartesius
dan menginterpretasikan
yang dihubungkan dengan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai persam
grafiknya
masalah yang
kontekstual
dihubungkan dengan masalah kontekstual garis lurus
18 - 1 1 - - 1 - - 1 - - - - - 1 - - - - - Menjelaskan
Menjelaskan
Cukup memahami
sistem
dan
- persamaan
membuktikan
- materi linear
Menjelaskan
teorema
dua variabel
Pythagoras
sudutdan
pusat,
- penyelesaiannya
dansudut
tripel
- keliling,
Pythagoras
- yang
panjang
1dihubungkan
busur,
1 - dandengan
luas juring
masalah
lingkaran,
kontekstual
serta hubungannya 1 - - - 1 - 1 - - - - - Cukup memahami
Menyelesaikan materi
masalah yang Menyelesaikan
berkaitan masalah Pythagoras
dengan teorema yang berkaitan
dan d
Cukup memahami materi Membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek, Cukup memahami materi Menyelesaikan masalah yang berkaitan d
penjelaskan menyelesaikan
kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koo
masalah kontekstual Kartesius
Mendeskripsikan dan manyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi (kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan), Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi de
menganalisis menyelesaikan
fungsi linear (sebagai persamaan garis lurus) dan menginterpretasikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai p
grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual garis lurus
19 - - - - - - - - 1 - 1 1 1 - 1 - - - - - Memahami
Menjelaskandengan
- sistem
- baikpersamaan
materi Menjelaskan dan membuktikan
linear dua variabel - dan- penyelesaiannya
-teorema- Pythagoras
- dihubungkan
yang - dan tripeldengan
Pythagoras
masalah kontekstual Menjelaskan sudut 1 - pusat, sudut
1 keliling,
1 1 -
panjang 1 -dan luas
busur, - juring
- - - serta hubungannya
lingkaran, Memahami dengan baik
Menyelesaikan materi
masalah Menyelesaikan
yang masalah
berkaitan dengan yang
sistem berkaitan l
persamaan
Sangat
Memahami
memahami denganmateri
baikMembuat
materi Mendeskripsikan
generalisasi daridan pola
manyatakan
pada barisan relasi
bilangan
dan fungsi
dan barisan
dengankonfigurasi
menggunakan objek,
berbagai representasi (kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan), Sangat memahami materi Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola
penjelaskan
menganalisis menyelesaikan
kedudukan
fungsi linear
titik(sebagai
dalam bidang
persamaan
koordinat
garisKartesius
lurus) danyang
menginterpretasikan
dihubungkan dengan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat
masalah
grafiknya
kontekstual
yang dihubungkan dengan masalah kontekstual Kartesius
20 1 - - 1 1 - 1 1 - - - - - - - - - - - - Menjelaskan
Menjelaskan 1 persamaan
dansistem
membuktikan teorema
linear dua
Pythagoras 1 dan
variabel 1penyelesaiannya
dantripel 1 1 - Menjelaskan
Pythagoras yang- dihubungkan
- sudut pusat,
dengansudut
masalah
keliling, panjang busur, dan luas -juring- lingkaran,
kontekstual - -
serta - -
hubungannya - - - - - - -Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua v
Cukup memahami materi Membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek, Cukup memahami materi Menyelesaikan masalah yang berkaitan d
penjelaskan menyelesaikan
kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koo
masalah kontekstual Kartesius
Mendeskripsikan dan manyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi (kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan), Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi de
menganalisis menyelesaikan
fungsi linear (sebagai persamaan garis lurus) dan menginterpretasikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai p
grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual garis lurus
21 - - - 1 - - - - - - 1 1 1 - 1 - - - - - Sangat memahami
Menjelaskan - sistem
materi
- Menjelaskan
persamaan dandua
linear membuktikan
- dan
variabel teorema
1 - Pythagoras
-
penyelesaiannya -dandihubungkan
yang tripel
- Pythagorasdengan masalah kontekstual Menjelaskan -sudut- pusat, sudut 1 keliling,
1 1 -
panjang 1 -dan luas
busur, - juring
- - - serta
lingkaran, Sangat memahami
hubungannya materi Menyelesaikan
Menyelesaikan masalah dengan
masalah yang berkaitan yang berkaitan dengan teorl
sistem persamaan
Cukup memahami materi Membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek, Cukup memahami materi Menyelesaikan masalah yang berkaitan d
penjelaskan menyelesaikan
kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koo
masalah kontekstual Kartesius
Mendeskripsikan dan manyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi (kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan), Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi de
menganalisis menyelesaikan
fungsi linear (sebagai persamaan garis lurus) dan menginterpretasikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai p
grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual garis lurus
22 - - - - - - - - 1 - 1 1 1 - 1 - - - - - Memahami
Menjelaskandengan
- sistem
- baikpersamaan
materi Menjelaskan dan membuktikan
linear dua variabel - dan- penyelesaiannya
-teorema- Pythagoras
- dihubungkan
yang - dan tripeldengan
Pythagoras
masalah kontekstual Menjelaskan sudut 1 - pusat, sudut
1 keliling,
1 1 -
panjang 1 -dan luas
busur, - juring
- - - serta hubungannya
lingkaran, Memahami dengan baik
Menyelesaikan materi
masalah Menyelesaikan
yang masalah
berkaitan dengan yang
sistem berkaitan l
persamaan
Cukup memahami materi Membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek,
penjelaskan
kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan
masalah kontekstual
Mendeskripsikan dan manyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi (kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan), Memahami
Cukupdengan
memahami
baik materi Menyelesaikan masalah yang berkaitan d
menganalisis menyelesaikan
menyelesaikan
fungsi linear (sebagai persamaan garis lurus) dan menginterpretasikan masalahmasalah
yang berkaitan
kontekstual
dengan
yang kedudukan
berkaitan dengan
titik dalam
fungsibidang
linearkoordinat
sebagai p
grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual Kartesius
garis lurus
23 - - - - - - - - 1 - 1 1 1 - 1 - - - - - Memahami
Menjelaskandengan
- sistem
- baikpersamaan
materi Menjelaskan dan membuktikan
linear dua variabel - dan- penyelesaiannya
-teorema Pythagoras
1 yang
- dihubungkan
- dan tripeldengan
Pythagoras
masalah kontekstual Menjelaskan sudut 1 - pusat,- sudut keliling,
1 1 -
panjang 1 -dan luas
busur, - juring
- - - serta hubungannya
lingkaran, Menyelesaikan
Menyelesaikan
masalah
masalah
yang berkaitan
yang berkaitan
dengandengan
teoremasistem
Pythagoras
persamaandanl
Cukup memahami materi Membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek, Cukup memahami materi Menyelesaikan masalah yang berkaitan d
penjelaskan menyelesaikan
kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koo
masalah kontekstual Kartesius
Mendeskripsikan dan manyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi (kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan), Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi de
menganalisis menyelesaikan
fungsi linear (sebagai persamaan garis lurus) dan menginterpretasikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai p
grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual garis lurus
24 - - - - - - - - 1 - 1 1 1 - 1 - - - - - Memahami
Menjelaskandengan
- sistem
- baikpersamaan
materi Menjelaskan dan membuktikan
linear dua variabel - dan- penyelesaiannya
-teorema- Pythagoras
- dihubungkan
yang - dan tripeldengan
Pythagoras
masalah kontekstual Menjelaskan sudut 1 - pusat, sudut
1 keliling,
1 1 -
panjang 1 -dan luas
busur, - juring
- - - serta hubungannya
lingkaran, Memahami dengan baik
Menyelesaikan materi
masalah Menyelesaikan
yang masalah
berkaitan dengan yang
sistem berkaitan l
persamaan
Cukup memahami materi Membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek, Cukup memahami materi Menyelesaikan masalah yang berkaitan d
penjelaskan menyelesaikan
kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koo
masalah kontekstual Kartesius
Mendeskripsikan dan manyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi (kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan), Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi de
menganalisis menyelesaikan
fungsi linear (sebagai persamaan garis lurus) dan menginterpretasikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai p
grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual garis lurus
25 - - - - - - - - 1 - 1 1 1 - 1 - - - - - Memahami
Menjelaskandengan
- sistem
- baikpersamaan
materi Menjelaskan dan membuktikan
linear dua variabel - dan- penyelesaiannya
-teorema- Pythagoras
- dihubungkan
yang - dan tripeldengan
Pythagoras
masalah kontekstual Menjelaskan sudut 1 - pusat, sudut
1 keliling,
1 1 -
panjang 1 -dan luas
busur, - juring
- - - serta hubungannya
lingkaran, Memahami dengan baik
Menyelesaikan materi
masalah Menyelesaikan
yang masalah
berkaitan dengan yang
sistem berkaitan l
persamaan
Memahami dengan baik materi Menyelesaikan masalah yang berkaitan
menyelesaikan
masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat
Kartesius
Memahami
Cukup memahami
dengan baik materi
materi
Mendeskripsikan
Membuat generalisasi
dan manyatakan
dari polarelasi
pada dan
barisan
fungsi
bilangan
dengan dan
menggunakan
barisan konfigurasi
berbagaiobjek,
representasi (kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan), Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan m
penjelaskan
menganalisis menyelesaikan
kedudukan
fungsi linear
titik(sebagai
dalam bidang
persamaan
koordinat
garisKartesius
lurus) danyang
menginterpretasikan
dihubungkan dengan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai persam
masalah
grafiknya
kontekstual
yang dihubungkan dengan masalah kontekstual garis lurus
26 - - - - - 1 - 1 1 - - 1 - - 1 - - - - - Menjelaskan
Menjelaskan sistem
- sudut
- persamaan
pusat, sudutlinear
keliling,
dua variabel
panjang-dan
busur,
penyelesaiannya
- dan luas
- juringyang
1lingkaran,
dihubungkan
1 - serta hubungannya
dengan masalah kontekstualMenjelaskan dan membuktikan
1 - - teorema
- Pythagoras
1 - dan1tripel
- Pythagoras
- - - - Cukup memahami
Menyelesaikan materi
masalah yang Menyelesaikan
berkaitan masalah Pythagoras
dengan teorema yang berkaitan
dan d
Cukup memahami materi Membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek, Cukup memahami materi Menyelesaikan masalah yang berkaitan d
penjelaskan menyelesaikan
kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koo
masalah kontekstual Kartesius
Mendeskripsikan dan manyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi (kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan), Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi de
menganalisis menyelesaikan
fungsi linear (sebagai persamaan garis lurus) dan menginterpretasikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai p
grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual garis lurus
27 - - - - - - - - 1 - 1 1 1 - 1 - - - - - Memahami
Menjelaskandengan
- sistem
- baikpersamaan
materi Menjelaskan dan membuktikan
linear dua variabel - dan- penyelesaiannya
-teorema- Pythagoras
- dihubungkan
yang - dan tripeldengan
Pythagoras
masalah kontekstual Menjelaskan sudut 1 - pusat, sudut
1 keliling,
1 1 -
panjang 1 -dan luas
busur, - juring
- - - serta hubungannya
lingkaran, Memahami dengan baik
Menyelesaikan materi
masalah Menyelesaikan
yang masalah
berkaitan dengan yang
sistem berkaitan l
persamaan
Cukup memahami materi Membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek, Cukup memahami materi Menyelesaikan masalah yang berkaitan d
penjelaskan menyelesaikan
kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koo
masalah kontekstual Kartesius
Mendeskripsikan dan manyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi (kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan), Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi de
menganalisis menyelesaikan
fungsi linear (sebagai persamaan garis lurus) dan menginterpretasikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai p
grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual garis lurus
28 - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 - - - - - Menjelaskan - sistem
- persamaan linear dua variabel - dan- penyelesaiannya
- - - dihubungkan
yang - dengan masalah kontekstualMenjelaskan dan - membuktikan
- 1 teorema
1 1 1
Pythagoras 1 - tripel- Pythagoras
dan - - Menjelaskan
- sudut pusat,
Menyelesaikan
sudut keliling,
masalah
panjang
yangbusur,
berkaitan
dan luas
dengan
juring
sistem
lingkaran,
persamaan
serta hl
Cukup memahami materi Membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek, Cukup memahami materi Menyelesaikan masalah yang berkaitan d
penjelaskan menyelesaikan
kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koo
masalah kontekstual Kartesius
Mendeskripsikan dan manyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi (kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan), Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi de
menganalisis menyelesaikan
fungsi linear (sebagai persamaan garis lurus) dan menginterpretasikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai p
grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual garis lurus
29 - - - - - - - - 1 - 1 1 1 - 1 - - - - - Memahami
Menjelaskandengan
- sistem
- baikpersamaan
materi Menjelaskan dan membuktikan
linear dua variabel - dan- penyelesaiannya
-teorema- Pythagoras
- dihubungkan
yang - dan tripeldengan
Pythagoras
masalah kontekstual Menjelaskan sudut 1 - pusat, sudut
1 keliling,
1 1 -
panjang 1 -dan luas
busur, - juring
- - - serta hubungannya
lingkaran, Memahami dengan baik
Menyelesaikan materi
masalah Menyelesaikan
yang masalah
berkaitan dengan yang
sistem berkaitan l
persamaan
30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
33 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
34 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
36 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ananda

DAFTAR NILAI RAPOR SEMESTER GANJIL ASPEK PENGETAHUAN DAFTAR NILAI RAPOR SEMESTER GANJIL ASPEK KETERAMPILAN
Acuan predikat nilai Acuan predikat nilai
Mata Pelajaran : Al-Qur`an Hadits Kolom yang wajib diisi antara lain: A 91 - 100 9 Mata Pelajaran : Al-Qur`an Hadits Kolom yang wajib diisi antara lain: A 91 - 100 9
Kelas : 8A 1. Data Hasil Penilaian Harian masing-masing Mapel B 81 - 90 9 Kelas : 8A 1. Data Hasil Penilaian Harian masing-masing Mapel B 81 - 90 9
KKM : 71 2. PUH merupakan hasil hasil rata-rata PUH yang pernah terlaksana C 70 - 80 10 KKM : 71 2. PUH merupakan hasil hasil rata-rata PUH yang pernah terlaksana C 70 - 80 10
3. PTS merupakan nilai murni hasil penilaian Tengah Semester 3. PTS merupakan nilai murni hasil penilaian Tengah Semester
4. PAS merupakan nilai murni hasil penilaian Akhir semester D 69 4. PAS merupakan nilai murni hasil penilaian Akhir semester D 69
Nilai Pengetahuan Data Hasil Penilaian Harian Sebutan Nilai Pengetahuan Data Hasil Penilaian Harian Sebutan PUH
No Nama Rt. PH PUH PTS NR Hrf Deskripsi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 No Nama Rt. PH PUH PTS NR Hrf Deskripsi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 A.Saputra 84 80 80 82 B Memahami dengan baik materi memahami isi kandungan Surah
85 al-Kausar
83 dan Surah al-Ma'un tentang
B B kepedulian sosial,memahami isi kandungan 1 hadis
A.Saputra
tentang perilaku tolong-menolong 84 riwayat
80 80 82 dari Abdullah
Bukhari B Memahami
Ibnu Umar dengan
‫ ﯾﺴﻠﻤﮫ‬baik materi
‫ﯾﻈﻠﻤﮫ و ﻻ‬ menyimulasikan
‫اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻻ‬ ‫ اﻟﻤﺴﻠﻢ أﺧﻮ‬dan hadis
sikap riwayat 85 Muslim
83 dari
tolong-menolong danAbu
peduli
Hurairah
terhadap anak
B ‫ ﷲ‬yatim
‫ﻋﻨﮫ ﻛﺮﺑﺔ‬ ‫ﻧﻔﺲ‬ Surah
B ‫اﻟﺪﻧﯿﺎ‬ ‫ ﻛﺮب‬al-Kausar
‫ﻣﺆﻣﻦ ﻛﺮﺑﺔ ﻣﻦ‬dan ‫ﻋﻦ‬Surah 80al-Ma'un,menyimulasikan
‫ﻣﻦ ﻧﻔﺲ‬ dan hadis tentang mencintaisikapanak
tolong-menolong
yatim riwayatsesama
Bukharimuslimdari Sahl
sesuai
bin Si
2 Adnan Syaifullah 79 72 72 76 C Cukup memahami materi memahami isi kandungan Surah al-Kausar
80 78dan Surah al-Ma'un tentangCkepedulian
C sosial,memahami isi kandungan hadis 2 tentang
Adnan perilaku
Syaifullah 79
tolong-menolong riwayat 72 72 dari76
Bukhari C Ibnu
Abdullah CukupUmarmemahami materi
‫ﯾﻈﻠﻤﮫ و ﻻ ﯾﺴﻠﻤﮫ‬ menyimulasikan
‫اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻻ‬ ‫ اﻟﻤﺴﻠﻢ أﺧﻮ‬dan hadis
sikap riwayat 80 dari
tolong-menolong
Muslim 78danAbu
peduli
Hurairah
terhadap anak
‫ﻋﻨﮫ ﻛﺮﺑﺔ‬ ‫ ﷲ‬yatim
‫ﻧﻔﺲ‬ Surah
C ‫اﻟﺪﻧﯿﺎ‬ C‫ ﻛﺮب‬al-Kausar dan
‫ﻣﺆﻣﻦ ﻛﺮﺑﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻋﻦ‬Surah
‫ﻣﻦ ﻧﻔﺲ‬al-Ma'un,menyimulasikan
dan72hadis tentang mencintaisikapanak
tolong-menolong
yatim riwayatsesama
Bukharimuslim
dari Sahlsesuai
bin Sa'ad
isi kand
‫ﯿﻢ‬
3 Afriza S. Jarwadi #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! 3 Afriza S. Jarwadi #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!
4 Ahmad Alfin Fa'iz 95 73 73 84 B Sangat memahami materi memahami isi kandungan Surah 100 90 dan Surah al-Ma'un tentangA kepedulian
al-Kausar B sosial, Memahami dengan baik materi 4 Ahmad
memahami Alfinisi
Fa'iz
kandungan hadis tentang95 73 73 tolong-menolong
perilaku 84 B Sangat riwayat
memahami
Bukhari dari materi
Abdullah
menyimulasikan
Ibnu Umar sikap 100 ‫أﺧﻮ‬90
‫ﻻ ﯾﺴﻠﻤﮫ‬tolong-menolong
‫اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻻ ﯾﻈﻠﻤﮫ و‬ dan
‫اﻟﻤﺴﻠﻢ‬peduli
dan hadis
terhadap
riwayat
anakMuslim
yatim
A dariSurah
B Abu al-Kausar
Hurairahdan
‫ﻛﺮﺑﺔ‬ Surah
‫ﷲ ﻋﻨﮫ‬al-Ma'un,
‫ ﻧﻔﺲ‬73 Memahami
‫ﻛﺮب اﻟﺪﻧﯿﺎ‬ dengan
‫ﻣﺆﻣﻦ ﻛﺮﺑﺔ ﻣﻦ‬ baik
‫ﻧﻔﺲ ﻋﻦ‬ ‫ ﻣﻦ‬materi
dan hadis
menyimulasikan
tentang mencintai
sikap anak
tolong-menol
yatim riw
5 Ahmad Irgi Saputra #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! 5 Ahmad Irgi Saputra 82 #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! Memahami dengan baik materi menyimulasikan sikap tolong-menolong 75 89 sesama muslim sesuai Cisi kandungan B hadis tentang tolong-menolong riwayat Bukhari dari Abdullah Ibnu Umar ‫ﻮ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻻ ﯾﻈﻠﻤﮫ و ﻻ ﯾﺴﻠﻤﮫ‬
6 Andi Aidan Afzaal Albahy 83 72 72 78 C Memahami dengan baik materi memahami isi kandungan Surah
86 al-Kausar
80 dan Surah al-Ma'un tentang
B Ckepedulian sosial, Cukup memahami materi 6 memahami
Andi Aidan Afzaal Albahy hadis tentang
isi kandungan 83 72 72tolong-menolong
perilaku 78 C Memahami
riwayat Bukhari
dengan dari
baik
Abdullah
materi Ibnu
menyimulasikan
Umar ‫ ﻻ ﯾﺴﻠﻤﮫ‬sikap 86 ‫أﺧﻮ‬80
‫ﯾﻈﻠﻤﮫ و‬tolong-menolong
‫اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻻ‬ ‫ اﻟﻤﺴﻠﻢ‬dan
danhadis
peduliriwayat
terhadapMuslim
anak
B dariyatim
C AbuSurah
Hurairah
al-Kausar dan‫ﷲ‬Surah
‫ﻋﻨﮫ ﻛﺮﺑﺔ‬ 72al-Ma'un,
‫اﻟﺪﻧﯿﺎ ﻧﻔﺲ‬ Cukup
‫ﻛﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﻛﺮب‬ memahami
‫ﻣﺆﻣﻦ‬ ‫ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﻋﻦ‬materi
dan hadis
menyimulasikan
tentang mencintaisikapanak
tolong-menol
yatim riw
7 Andi Ilham 74 #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!Cukup memahami materi memahami isi kandungan Surah al-Kausar
75 72dan Surah al-Ma'un tentangCkepedulian
C sosial,memahami isi kandungan hadis 7 tentang
Andi Ilham
perilaku tolong-menolong riwayat 74 #DIV/0! #DIV/0!
Bukhari dari #DIV/0!Ibnu
Abdullah CukupUmarmemahami materi
‫ﯾﻈﻠﻤﮫ و ﻻ ﯾﺴﻠﻤﮫ‬ menyimulasikan
‫اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻻ‬ ‫ اﻟﻤﺴﻠﻢ أﺧﻮ‬dan hadis
sikap riwayat 75 dari
tolong-menolong
Muslim 72danAbu
peduli
Hurairah
terhadap anak
‫ﻋﻨﮫ ﻛﺮﺑﺔ‬ ‫ ﷲ‬yatim
‫ﻧﻔﺲ‬ Surah
C ‫اﻟﺪﻧﯿﺎ‬ C‫ ﻛﺮب‬al-Kausar dan
‫ﻣﺆﻣﻦ ﻛﺮﺑﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻋﻦ‬Surah
‫ﻣﻦ ﻧﻔﺲ‬al-Ma'un,menyimulasikan
dan hadis tentang mencintai sikapanak
tolong-menolong
yatim riwayatsesama
Bukharimuslim
dari Sahlsesuai
bin Sa'ad
isi kand
‫ﯿﻢ‬
8 Ariel Yaldi 83 71 71 77 C Memahami dengan baik materi memahami isi kandungan hadis
80 tentang
85 perilaku tolong-menolong
C riwayat
B Bukhari dari Abdullah Ibnu Umar ‫ﯾﺴﻠﻤﮫ‬8‫و ﻻ‬Ariel
‫ ﯾﻈﻠﻤﮫ‬Yaldi 83 Muslim
‫ اﻟﻤﺴﻠﻢ أﺧﻮ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻻ‬dan hadis riwayat 71 71 77 Hurairah
dari Abu C Memahami
‫ﻧﻔﺲ ﷲ ﻋﻨﮫ ﻛﺮﺑﺔ‬ dengan baik‫ﻣﻦ‬materi
‫ﻛﺮب اﻟﺪﻧﯿﺎ‬ ‫ﻣﺆﻣﻦ ﻛﺮﺑﺔ‬menyimulasikan
‫ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﻋﻦ‬dan sikap 80 mencintai
tentang 85
hadistolong-menolong sesama
anak yatim
muslimriwayat
sesuaiBukhari
Cisi kandungan
B dari Sahlhadis
bin Sa'ad
tentang ‫اﻟﯿﺘﯿﻢ‬tolong-menolong
‫ أﻧﺎ‬dan hadisriwayat
‫ و ﻛﺎﻓﻞ‬71 riwayatBukhari
Ibnu Majah
dari Abdullah
dari Abu Ibnu
Hurairah
Umar‫ﯾﺴﻠﻤﮫﯾﺘﯿﻢ‬
‫ﺑﯿﺖ ﻓﯿﮫ‬
‫اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦو ﻻ‬
‫ﻓﻲ ﻻ ﯾﻈﻠﻤﮫ‬