Sie sind auf Seite 1von 6

LECŢIA 3 (LEKTION DREI) 43

3b. Gramaticã

Conjugarea verbului la indicativ prezent (continuare)

La indicativ prezent, unele verbe îşi modifică vocala de bază la persoanele a II‑a
şi a III‑a singular. Această modificare se numeşte alternanţă vocalică. Ea s‑a pro‑
dus în cursul evoluţiei limbii (nu doar la verb, ci şi la alte părţi de vorbire flexibile),
sub influenţa sunetelor din silabele `nvecinate.
Cele mai frecvente modificări ale vocalei de bază la verb sînt:
­
a⇒ä
fahren (ä), fuhr, gefahren (s / h) = a merge cu un vehicul / a conduce
ich fahre wir fahren
du fährst ihr fahrt
er / sie / es fährt sie / Sie fahren

Fährst du mit Peter nach Berlin? (Mergi cu Peter la Berlin?)


Nein, ich fahre mit dem Zug, er fährt mit dem Auto. (Nu, eu merg cu
trenul, el merge cu maşina.)

Această modificare afectează şi diftongul au, care se transformă la anumite


verbe în äu (pronunţat ca şi eu):

laufen (ä), lief, gelaufen (s) = a alerga


ich laufe wir laufen
du läufst ihr lauft
er / sie / es läuft sie / Sie laufen

Läufst du schnell? (Alergi repede?)


Nein, ich laufe nicht so schnell. Markus läuft schneller. (Nu, nu alerg aşa
de repede. Markus aleargă mai repede.)

e⇒i
sprechen (i), sprach, gesprochen (h) = a vorbi
Ich spreche Deutsch. Wir sprechen Italienisch.
Du sprichst Rumänisch. Ihr sprecht Französisch.
Er spricht Ungarisch. Sie sprechen Chinesisch.

În propoziţiile de mai sus am subliniat vocala accentuată în denumirea limbilor


date ca exemplu.
essen (i), aß, gegessen (h) = a mînca
Ich esse einen Schweinebraten mit Reis. (Mănînc o friptură de porc cu orez.)
44 LIMBA GERMANĂ. SIMPLU ŞI EFICIENT

Du isst ein Wiener Schnitzel mit Pommes frites. (Mănînci un şniţel vienez
cu cartofi pai.)
Er isst eine Gemüsesuppe. (El mănîncă o supă de legume.)
Sie isst gern Palatschinken. (Ea mănîncă cu plăcere clătite.)
Wir essen Wurst mit Sauerkraut. (Noi mîncăm cîrnat cu varză acră.)
Ihr esst im Restaurant. (Voi mîncaţi la restaurant.)
Sie essen in der Kantine. (Ei / Ele mănîncă la cantină.)
geben (i), gab, gegeben (h) = a da
ich gebe wir geben
du gibst ihr gebt
er / sie / es gibt sie / Sie geben

Gibst du mir bitte dein Wörterbuch? (Îmi dai te rog dicţionarul tău?)
Ja, ich gebe es dir gern. (Da, ţi l dau cu plăcere.)
-
Expresia es gibt + acuzativ corespunde englezescului there is, traducîndu‑se
în limba română prin „există, este, sînt, se află”. Cînd folosim această expresie
trebuie să fim atenţi la cazul substantivului sau pronumelui, care în română este
în nominativ, iar în germană în acuzativ.
Gibt es einen Fernseher in deinem Zimmer? (E un televizor în camera ta?)
Hier gibt’s nichts zu essen. (Aici nu se găseşte nimic de mîncat.)

Un verb important dintre cele care îşi modifică vocala de bază este verbul
neregulat werden = a deveni, ce ajută la formarea viitorului şi a pasivului:
werden (i), wurde, geworden (s) = a deveni
ich werde wir werden
du wirst ihr werdet
er / sie / es wird sie / Sie werden
Sie wird Lehrerin. (Ea devine profesoară.)
Es wird spät. (Se face tîrziu.)

Unele verbe îşi modifică şi grafia consoanelor ce urmeaz\ dup\ o alternanţ\


vocalic\ pentru a marca schimbarea cantităţii vocalei. Un astfel de verb este
nehmen:
nehmen (i), nahm, genommen (h) = a lua
ich nehme wir nehmen
du nimmst ihr nehmt
er / sie / es nimmt sie / Sie nehmen
Nimmst du ein Taxi? (Iei un taxi?)
Nein, ich nehme den Bus. (Nu, eu iau autobuzul.)
LECŢIA 3 (LEKTION DREI) 45

e ⇒ ie
sehen (ie), sah, gesehen (h) = a vedea
ich sehe wir sehen
du siehst ihr seht
er / sie / es sieht sie / Sie sehen

Siehst du Karin? (O vezi pe Karin?)


Ja, ich sehe sie. (Da, o văd.)

lesen (ie), las, gelesen (h) = a citi


Ich lese ein Buch. (Eu citesc o carte.)
Du liest die Zeitung. (Tu citeşti ziarul.)
Er liest eine Zeitschrift. (El citeşte o revistă.)
Sie liest ein Frauenmagazin. (Ea citeşte o revistă ilustrată pentru femei.)
Wir lesen einen Roman. (Noi citim un roman.)
Ihr lest einen Brief. (Voi citiţi o scrisoare.)
Sie lesen Gedichte. (Ei / Ele citesc poezii.)

Alte modificări ale vocalei de bază în conjugarea la indicativ prezent sînt mai
rare, afectînd doar puţine verbe: ä ⇒ ie (gebären = a naşte), ö ⇒ i (erlöschen =

 
a se stinge), o ⇒ ö (stoßen = a se ciocni, a izbi).

Verbele care prezint\ alternanţe vocalice nu au e protetic la singular, adică


acolo unde modificarea vocalei uşurează deja pronunţia. E‑ul protetic apare însă
la plural:

treten (i), trat, getreten (h / s) = a călca / a păşi


ich trete wir treten
du trittst ihr tretet
er / sie / es tritt sie / Sie treten

Er tritt durch die Tür. (El intră pe uşă.)

laden (ä), lud, geladen (h) = a încărca


ich lade wir laden
du lädst ihr ladet
er / sie / es lädt sie / Sie laden

Der Akku lädt schnell. (Acumulatorul se încarcă repede.)

Nu toate verbele au terminaţia de infinitiv en. Un număr restrîns de verbe sînt


-
terminate la infinitiv în eln. La persoana I singular ele pierd e dinaintea lui l.
-
 
Aceste verbe se conjugă la indicativ prezent după următorul model:
46 LIMBA GERMANĂ. SIMPLU ŞI EFICIENT

lächeln, lächelte, gelächelt (h) = a zîmbi


ich lächle wir lächeln
du lächelst ihr lächelt
er / sie / es lächelt sie / Sie lächeln

Warum lächelst du? (De ce zîmbeşti?)


Ich lächle gern. (Zîmbesc cu plăcere / Îmi place să zîmbesc.)

Cîteva verbe au la infinitiv terminaţia ern. La acestea, renunţarea la e dinaintea

-
­
lui r este facultativă. Aceste verbe se conjugă la indicativ prezent după următorul model:

 
­
ändern, änderte, geändert (h) = a modifica, a schimba
ich änd(e)re wir ändern
du änderst ihr ändert
er / sie / es ändert sie / Sie ändern

Exprimarea orei
Cînd vrem să aflăm cît e ceasul putem întreba:
Wie spät ist es? (Cît de tîrziu e?)
Wie viel Uhr ist es? (Cît e ceasul?)
Răspunsul poate fi exprimat mai oficial sau mai puţin oficial:

Oficial: Es ist 7 Uhr / Es ist 19 Uhr.


Neoficial: Es ist 7 / Es ist 7 Uhr abends.

Oficial: Es ist 7 Uhr 5 / Es ist 19 Uhr 5.


Cînd se anunţă ora exactă, de exemplu la radio: Es ist 7 Uhr
und 5 Minuten / Es ist 19 Uhr und 5 Minuten.
Neoficial: Es ist 5 nach 7.

Oficial: Es ist 7 Uhr 10 / Es ist 19 Uhr 10.


La radio: Es ist 7 Uhr und 10 Minuten / Es ist 19 Uhr und
10 Minuten.
Neoficial: Es ist 10 nach 7.
LECŢIA 3 (LEKTION DREI) 47

Oficial: Es ist 7 Uhr 15 / Es ist 19 Uhr 15.


La radio: Es ist 7 Uhr und 15 Minuten / Es ist 19 Uhr und
15 Minuten.
Neoficial: Es ist Viertel nach 7 / Es ist Viertel 8.

Oficial: Es ist 7 Uhr 20 / Es ist 19 Uhr 20.


La radio: Es ist 7 Uhr und 20 Minuten / Es ist 19 Uhr und
20 Minuten.
Neoficial: Es ist 20 nach 7. Es ist 10 vor halb 8.

Oficial: Es ist 7 Uhr 25 / Es ist 19 Uhr 25.


La radio: Es ist 7 Uhr und 25 Minuten / Es ist 19 Uhr und
25 Minuten.
Neoficial: Es ist 5 vor halb 8.

Oficial: Es ist 7 Uhr 30 / Es ist 19 Uhr 30.


La radio: Es ist 7 Uhr und 30 Minuten / Es ist 19 Uhr und
30 Minuten.
Neoficial: Es ist halb 8.

Oficial: Es ist 7 Uhr 35 / Es ist 19 Uhr 35.


La radio: Es ist 7 Uhr und 35 Minuten / Es ist 19 Uhr und
35 Minuten.
Neoficial: Es ist 5 nach halb 8.

Oficial: Es ist 7 Uhr 40 / Es ist 19 Uhr 40.


La radio: Es ist 7 Uhr und 40 Minuten / Es ist 19 Uhr und
40 Minuten.
Neoficial: Es ist 20 vor 8. Es ist 10 nach halb 8.

Oficial: Es ist 7 Uhr 45 / Es ist 19 Uhr 45.


La radio: Es ist 7 Uhr und 45 Minuten / Es ist 19 Uhr und
45 Minuten.
Neoficial: Es ist Viertel vor 8 / Es ist drei Viertel 8.
48 LIMBA GERMANĂ. SIMPLU ŞI EFICIENT

Oficial: Es ist 7 Uhr 50 / Es ist 19 Uhr 50.


La radio: Es ist 7 Uhr und 50 Minuten / Es ist 19 Uhr und
50 Minuten.
Neoficial: Es ist 10 vor 8.

Oficial: Es ist 7 Uhr 55 / Es ist 19 Uhr 55.


La radio: Es ist 7 Uhr und 55 Minuten / Es ist 19 Uhr und
55 Minuten.
Neoficial: Es ist 5 vor 8.

Es ist 12 Uhr.
Es ist Mittag / 12 Uhr mittags.
Es ist Mitternacht / Es ist Null Uhr / Es ist 24 Uhr.

Es ist eins. Es ist ein Uhr nachts.


Es ist dreizehn Uhr.
Es ist ein Uhr mittags.

Indicarea unei ore ca moment al unei acţiuni se face cu prepoziţia um = la,


dacă se exprimă o oră precisă, sau cu prepoziţia gegen = către, în jurul, dacă nu
se exprimă un moment precis:
Um wie viel Uhr treffen wir uns morgen? (La ce oră ne întîlnim mîine?)
Wir treffen uns um 5 Uhr nachmittags. (Ne întîlnim la ora 5 după‑amiaza.)
Wann kommt er nach Hause? (Cînd vine el acasă?)
Heute kommt er gegen 18 Uhr. (Astăzi vine în jurul orei 18.)

Cuvîntul „ora” se traduce prin:


– die Uhr, en, dacă este exprimată o oră anume, şi

– die Stunde, n, dacă este vorba de durata unei ore.

Er kommt um 13 Uhr. (El vine la ora 13.)
Er bleibt eine Stunde / zwei Stunden. (El rămîne o oră / două ore.)

Ora exactă se poate reda prin adăugarea cuvîntului Punkt înaintea numărului orei:
Es ist Punkt 9 Uhr. (Este ora 9 fix.)