Sie sind auf Seite 1von 5

CLASA: a VII-a

DISCIPLINA: LIMBA SI LITERATURA ROMANA

PROIECT DE LECTIE

CONTINUT: Verbele personale si impersonale

TIPUL LECTIEI: Comunicare si insusire de noi cunostinte, verificarea cunostintelor dobandite anterior

SCOPUL LECTIEI: Recunoasterea verbelor personale si impersonale

OBIECTIVE OPERATIONALE:

 COGNITIVE:

La sfarsitul orei elevii vor fi capabili:

O1. Sa inteleaga diferenta dintre verbele personale si impersonale.

O2. Sa recunoasca verbele personale si impersonale dintr-un enunt.

O3. Sa stabileasca functiile sintactice ale verbelor.

O4. Sa analizeze sintactic si morfologic partea de vorbire studiata, utilizand corect categoriile ei gramaticale specifice.
STRATEGIA DIDACTICA:

 Tipul: strategii euristice - de elaborare a cunoştinţelor prin efort propriu de gândire, folosind problematizarea, descoperirea, modelarea,
formularea de ipoteze, dialogul euristic, experimentul de investigare, asaltul de idei, având ca efect stimularea creativităţii.
 Metode si procedee didactice: conversatia, explicatia, problematizarea, exercitiul, jocul didactic.
 Resurse materiale/mijloace de invatamant: manualul, fisa de lucru.

TIMP DE LUCRU: 50'

Bibliografie:

1. Venera Mihaela Cojocariu ( 2004) – “ Teoria şi metodologia instruirii”, Editura Didactica si Pedagogica, Bucureşti

2. Alexandru Crisan, Sofia Dobra, Florentina Samihaian (2010) - Limba romana. Manual pentru clasa a VII-a, Editura Humanitas
Educational, Bucuresti
SCENARIU DIDACTIC

Forme de
Nr. Activitatea Activitatea Strategii Resurse
Secventele lectiei Timp organizare a Evaluare
Crt profesorului elevilor didactive materiale
clasei
-strigarea -confirma
catalogului; prezenta la
-notarea ora; -observarea
Moment absentiilor; -deschid comportamentului
1. 3' -conversatia -frontal
organizatoric -pregatirea manualele la verbal si
materialului lectia nonverbal.
didactic necesar propusa
pentru lectie.
- observarea
-solicitarea elevilor
-elevii citesc -manualul comportamentului
prin sondaj sa
si corecteaza -caietul de verbal si
2. Verificarea temei 10' citeasca tema; -conversatia -frontal
in scris teme (pentru nonverbal;
-verificarea orala a
tema. elevi) -evaluarea
temei.
reciproca.
-scrierea titlului pe
tabla "Verbele
personale si
-elevii scriu
impersonale";
in caiete
-mentionarea
titlul lectiei; -observarea
Comunicarea paginii din manual
-elevii comportamentului
3. subiectului lectiei si a 3' la care gasim lectia -conversatia -manualul -frontal
deschid verbal si
obiectivelor propusa;
manualul la nonverbal
-mentionarea
pagina
conceptelor ce
mentionata.
urmeaza a fi
receptate, invatate
si intelese
Dirijarea invatarii -explicarea clara a -elevii -conversatia -manualul -frontal -observarea
4. 8'
noului continut urmatoarelor noteaza -explicatia -caietul de -individual comportamentului
concepte: explicatiile clasa verbal si
 verbe conceptelor nonverbal
personale
 verbe
impersonae

-reluarea
definitiilor si
explicarea acestora;
-oferirea de -elevii
exemple clare noteaza
pentru cele doua explicatiile;
categorii de verbe; -elevii
-conjugarea participa la
verbelor; oferirea
- oferirea unor exemplelor
enunturi ce contin si le noteaza
verbe propuse spre in acelasi
analiza timp in - observarea
gramaticala; caiet; comportamentului
-identificarea -elevii -manualul -frontal verbal si
5. Fixarea cunostintelor 20' - conversatia
verbelor din recunosc si - A1 -individual nonverbal
enunturi; subliniaza -evaluarea
-invitarea elevilor, verbele reciproca
pe rand, la tabla personale si
pentru analiza impersonale;
gramaticala a -elevii
verbelor participa la
identificate; analiza
gramaticala
la tabla.
-elevii
- observarea
-se impart fisele primesc
comportamentului
Fixarea temei pentru (A1); fisele de -frontal
6. 3' -conversatia -A1 verbal si
acasa -se explica sarcinile lucru si sunt -individual
nonverbal
de lucru atenti la
explicatii
- observarea
-elevii
-aprecieri scrise comportamentului
raspund la
7. Aprecieri/concluzii 3' "Cum vi s-a parut -conversatia -frontal verbal si
intrebarea
lectia de astazi?" nonverbal
adresata