Sie sind auf Seite 1von 2

Jugendstil u Minhenu 1892 i Berlinu 1899. U Becu(1897) ovaj stil, nazvan Secesija, Jugendstil u Minhenu 1892 i Berlinu 1899.

Jugendstil u Minhenu 1892 i Berlinu 1899. U Becu(1897) ovaj stil, nazvan Secesija,
staklu, posterima i ilustracijama, koji se pojavio najpre u Engleskoj, a potom pod imenom staklu, posterima i ilustracijama, koji se pojavio najpre u Engleskoj, a potom pod imenom

ess@ptt.yu
BELGRADE GRAFFITI Art Nouveau (oko 1890 do 1910) je ukrasni stil u arhitekturi, unutrašnjoj dekoraciji, nakitu,
izdaje/published: Art Press, Beograd, M.Oreskovica 38, artpress@ptt.yu
BELGRADE GRAFFITI Art Nouveau (oko 1890 do 1910) je ukrasni stil u arhitekturi, unutrašnjoj dekoraciji, nakitu,

SECESIJA SECESIJA
ARHITEKTURA ARCHITECTURE ARHITEKTURA ARCHITECTURE
Art Press Art Press

UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA


ArtM.Oreskovica
izdaje/published: Art Press, Beograd, Press 38, artpress@ptt.yu ArtM.Oreskovica
izdaje/published: Art Press, Beograd, Press 38, artpress@ptt.yu
GRAFITI Art Press Art Press Art Press izdaje/published: Art Press, Beograd, M.Oreskovica 38, artpress@ptt.yu GRAFITI Art Press Art Press Art Press izdaje/published: Art Press, Beograd, M.Oreskovica 38, artpress@ptt.yu
ARHITEKTURA ARCHITECTURE BELGRADE GRAFFITI ARHITEKTURA ARCHITECTURE BELGRADE GRAFFITI
POSTMODERNA ARHITEKTURA BEOGRADA (1980-2004)
Latinsku reč "graphium" (bukvalno, "napisati") prvobitno su upotrebljevali arheolozi Latinsku reč "graphium" (bukvalno, "napisati") prvobitno su upotrebljevali arheolozi
kako bi opisali crteže i parole pronadjene na mnogobrojnim antičkim zgradama i kako bi opisali crteže i parole pronadjene na mnogobrojnim antičkim zgradama i
ernacionalnog ...U pedesetim i šezdesetim godinama dominiraju brojne struje internacionalnog
nadgrobnim spomenicima u Pompeji, Egiptu i u rimskim katakombama. Najtačnija nadgrobnim spomenicima u Pompeji, Egiptu i u rimskim katakombama. Najtačnija
cije unutar
postulatima
definicija je nešto šira; grafiti su natpisi, crteži, škrabotine i ogrebotine nanete na BEOGRADSKI stila... U. Martinović jasno identifikuje dve jasno profilisane tendencije unutar
beogradske Arhitektonske škole; jednu utemeljenu na racionalnim postulatima
definicija je nešto šira; grafiti su natpisi, crteži, škrabotine i ogrebotine nanete na BEOGRADSKI
površinu nekog zida. površinu nekog zida.
ksimović... i BEOGRADSKA
I kolo UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA funkcionalizma (Dobrović, Pantović, Bogojević, Macura, Antić, Maksimović... i BEOGRADSKA
I kolo UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA

GRAFITI GRAFITI
Grafiti nisu imali neku značajniju društvenu ulogu sve do sredine šezdesetih Grafiti nisu imali neku značajniju društvenu ulogu sve do sredine šezdesetih

PSIHODELIČNI PSIHODELIČNI
ma Kurtovića, drugu, nešto ličniju i lirski intoniranu struju prepoznatljivu u radovima Kurtovića,

HIPERREALIZAM HIPERREALIZAM
godina kada su se pojavili prvi politički grafiti u Filadefiji. Nekako u isto vreme i godina kada su se pojavili prvi politički grafiti u Filadefiji. Nekako u isto vreme i
ava svojevrsni, i
POSTMODERNA
pojedine kriminalne bande počele su da koriste grafite kao način obeležavanja
vlastite teritorije. Tokom druge polovine 60-tih grafiti su se masovno proširili i na
vredna dela ostavili su B. Tanazević, Bukovac S. Jovanović i drugi.
Srpske Akademije Nauka u Knez Mijailovoj ulici. Od onda mladih arhitekata
Mandića, Brkića, Mitrovića, Ličine.
U ranim sedamdesetim godinama u arhitekturi Beograda preovladava svojevrsni, i
POSTMODERNA
pojedine kriminalne bande počele su da koriste grafite kao način obeležavanja
vlastite teritorije. Tokom druge polovine 60-tih grafiti su se masovno proširili i na
vredna dela ostavili su B. Tanazević, Bukovac S. Jovanović i drugi.
Srpske Akademije Nauka u Knez Mijailovoj ulici. Od onda mladih arhitekata
Ignjatović,
efanović, Maksimović...)
Martinović, jedna
etrović...) čiji je
ostale američke gradove sa ozbiljnim socijalnim problemima, posebno na New
York, gde je zabeležena i pojava prvih grafitaša; Cornbreada i Cool Earla
Tokom prve polovine 70-tih došlo je do naglog uvećanja interesovanja za grafite u
New Yorku, tako da su mnogi mladji stvaraoci počeli da potpisuju vlastite radove.
O1. BAUHAUS.................................. 390 Karadjordjevoj ulici. Dragutin Djordjević i Andrav Stefanović projektovali su zgradu
slikara Uroša Predića, u Svetogorskoj, Učiteljski dom na Vračaru, hotel Bristol, u
projektovao zgradu sa zelenim pločicama u Uzun Mirkovoj, stambenu zgradu
arhitekata onog doba radio je na projektima hotela Moskva. Nikola Nestorović PLAKAT
pomalo pomodni, konstruktivizam domaćeg soja (Šterić, Janković, Ignjatović,
Veselinović..., i jedna posebna varijanta strukturalizama (Antić, Stefanović, Maksimović...)
Van sfere ortodoksnog internacionalnog stila nalazi se, kako ističe, Martinović, jedna
manja, usamljenja grupa onda mladih autora ( Ristić, Martinović, Petrović...) čiji je
ostale američke gradove sa ozbiljnim socijalnim problemima, posebno na New
York, gde je zabeležena i pojava prvih grafitaša; Cornbreada i Cool Earla
Tokom prve polovine 70-tih došlo je do naglog uvećanja interesovanja za grafite u
New Yorku, tako da su mnogi mladji stvaraoci počeli da potpisuju vlastite radove.
O1. BAUHAUS.................................. 390 Karadjordjevoj ulici. Dragutin Djordjević i Andrav Stefanović projektovali su zgradu
slikara Uroša Predića, u Svetogorskoj, Učiteljski dom na Vračaru, hotel Bristol, u
projektovao zgradu sa zelenim pločicama u Uzun Mirkovoj, stambenu zgradu
arhitekata onog doba radio je na projektima hotela Moskva. Nikola Nestorović PLAKAT
02. BEOGRADSKA SECESIJA........390 02. BEOGRADSKA SECESIJA........390
rad utemeljen u svetu organske ahitekture (Rajt),
Jedan od prvih značajnijih umetnika koji je tek nakon jednog članka u New York Jedan od prvih značajnijih umetnika koji je tek nakon jednog članka u New York
Kralja Petra, kuće u Zmaja od Noćaja. Jovan Ilkić, jedan od napoznatijih Kralja Petra, kuće u Zmaja od Noćaja. Jovan Ilkić, jedan od napoznatijih
m onim Jovanovića, na Terazijama. Stojan Titelbah je prijektovao kuću Arona Levija u Sedamdesete godine godine dvadesetog veka obeležene su i svim onim Jovanovića, na Terazijama. Stojan Titelbah je prijektovao kuću Arona Levija u
Timesu stekao nešto širu medijsku slavu crtajući grafite na vagonima metroa bio Timesu stekao nešto širu medijsku slavu crtajući grafite na vagonima metroa bio
ternacionalnog Njegoševoj ulici, Grand hotel u Knez Mihailovoj ulici, zgradu fotografa Milana dramatičnim iskustvima pozne moderne; kraj minimalizma, kriza internacionalnog Njegoševoj ulici, Grand hotel u Knez Mihailovoj ulici, zgradu fotografa Milana
je TAKI 183, zatim CAYa 161, JOEa 136, JULIOa 204, FRANKa 207 i TREEa je TAKI 183, zatim CAYa 161, JOEa 136, JULIOa 204, FRANKa 207 i TREEa
ostvarili su najznačajnije secesionističke zgrade, Zgradu za ulepšavanje Vračara 1901, u stila, interes za lokalne tradicije... U ovom periodu svoja zrela dela ostvarili su najznačajnije secesionističke zgrade, Zgradu za ulepšavanje Vračara 1901, u
127, koji su svojim potpisom na vagonima metroa, gradskim autobusima i po 127, koji su svojim potpisom na vagonima metroa, gradskim autobusima i po
Pešić, Ličina, Žunković, Bogunović, Arnautović, Bakić...

03. BEOGRADSKI GRAFITI.............390 03. BEOGRADSKI GRAFITI.............390


prostranjenosti
ina, primenom
zidovima naupuštenih zgrada, najpre u New Yorku a potom i u drugim velikim
gradovima Amerike i Evrope same grafite ucinili autorski prepoznatljivim.
Sredinom 70-tih grafiti postaju aritistički krajnje sofisticirani. Uticaj psihodelije 60-
VRA^AR GRAFITI Najizrazi tiji prestavnici seceseje su bili Milan Antonović, koji je projektovato prve i
domaće folklorne i stare srpske vizantijske umetnosti.
svetski rat, u svoj poslednjoj etapi razvoja, počeli je da se pojavlje i ornamentika
Ona Bauhausovska likovna tradicija, nastavljena u planetarnoj rasprostranjenosti
internacionalnog stila u arhitekturi, već je sredinom šezdesetih godina, primenom
zidovima naupuštenih zgrada, najpre u New Yorku a potom i u drugim velikim
gradovima Amerike i Evrope same grafite ucinili autorski prepoznatljivim.
Sredinom 70-tih grafiti postaju aritistički krajnje sofisticirani. Uticaj psihodelije 60-
VRA^AR GRAFITI Najizrazi tiji prestavnici seceseje su bili Milan Antonović, koji je projektovato prve i
domaće folklorne i stare srpske vizantijske umetnosti.
svetski rat, u svoj poslednjoj etapi razvoja, počeli je da se pojavlje i ornamentika
le one velike prazne zastakljene površine. Na samom kraju ovog arhitektonskog stila, negde pred prvi različite ornamentike uglavnom lokalnog kolorita (kako bi se ukrasile one velike prazne zastakljene površine. Na samom kraju ovog arhitektonskog stila, negde pred prvi
tih i grafizam pop dizajna preuzet sa omota rok ploča jasno je uočljiv u novom tih i grafizam pop dizajna preuzet sa omota rok ploča jasno je uočljiv u novom
ti bili fascinirani) površine kojima su, samo deceniju ranije, gotovo svi na ovoj planeti bili fascinirani)
ne. U ranim
da zamenjuju
zvornim
m poznatih
IZ, DY, FL, PI i TEE su najpoznatiji po svojim 'throw ups.' Ovaj proboj
radikalno nove estetike preuzet je delom i iz dizajna visoke moderne.
VRAČAR
stilu, čime započinje uspostavljanje novih planetarnih standarda. 'Throw up' stil je
način ispisivanja slova. Slovo ima konturu, ali je ona blago ispunjena. 01, 167, IN,
04. DE STIJL, NEOPLASTICIZAM ...390
ARHITEKTURA ARCHITECTURE
BEOGRADSKI završnog venca, od atike i kubeta, a retko su u početku prihvatali velike
rasčlanjivanju. Najteže su se naši arhitekti odvajali od klasičnog profila samog
venaca(arhitrava i friza), u celovitoj obradi fasadnih površina i njihovom slabijem
oblikovanja stubova i i pilastira, u ukidanju pojasnih i tročlanih završnih
stilovima. Promene se uočavaju u delimičnom odbacivanju klasičnog
težila da na jedan loš način prevazidje izvesna ograničenja moderne. U ranim
sedamdesetim godinama arhitekte su počele ove loše ornamente da zamenjuju
većim celinama koje su preuzimali u oblicima kakvi su postojali u izvornim
istorijskim stilovima. Ovakva praksa kalemljenja različitih, uglavnom poznatih
IZ, DY, FL, PI i TEE su najpoznatiji po svojim 'throw ups.' Ovaj proboj
radikalno nove estetike preuzet je delom i iz dizajna visoke moderne.
VRAČAR
stilu, čime započinje uspostavljanje novih planetarnih standarda. 'Throw up' stil je
način ispisivanja slova. Slovo ima konturu, ali je ona blago ispunjena. 01, 167, IN,
04. DE STIJL, NEOPLASTICIZAM ...390
ARHITEKTURA ARCHITECTURE
BEOGRADSKI završnog venca, od atike i kubeta, a retko su u početku prihvatali velike
rasčlanjivanju. Najteže su se naši arhitekti odvajali od klasičnog profila samog
venaca(arhitrava i friza), u celovitoj obradi fasadnih površina i njihovom slabijem
oblikovanja stubova i i pilastira, u ukidanju pojasnih i tročlanih završnih
stilovima. Promene se uočavaju u delimičnom odbacivanju klasičnog
U Americi su zbog naglog rasta stope kriminala, narkomanije i omladinske Art Press Art Press
U Americi su zbog naglog rasta stope kriminala, narkomanije i omladinske Art Press Art Press

05. HARD-EDGE ..............................390 05. HARD-EDGE ..............................390


e početku stidljivo pojavljuje, na fasadama izvedenim u onda dominantnim akademskim detalja preuzetih iz krajnje različitih izvora, na jednu u osnovi i dalje početku stidljivo pojavljuje, na fasadama izvedenim u onda dominantnim akademskim
delikvencije u ranim osamdesetim doneti brojni zakoni kako bi se veliki gradovo DECONSTRUCTION POSTMODERNISM HI-TECH NEOMODERNISM delikvencije u ranim osamdesetim doneti brojni zakoni kako bi se veliki gradovo DECONSTRUCTION POSTMODERNISM HI-TECH NEOMODERNISM
ko se jonski stub funkcionalistički koncipiranu arhitekturu, nazvana je citiranjem. Tako se jonski stub

UMETNOST XX VEKA

UMETNOST XX VEKA

UMETNOST XX VEKA

UMETNOST XX VEKA
Srbijanska secesija se, kako ističe vrstan poznavalac arhitekture Nestorović, u Srbijanska secesija se, kako ističe vrstan poznavalac arhitekture Nestorović, u
učinili bezbednijim. Jedan takav zakon ograničio je prodaju boja svim učinili bezbednijim. Jedan takav zakon ograničio je prodaju boja svim

BEOGRADSKI GRAFFITI

BEOGRADSKI GRAFFITI
barokni ornamentici lišća, cveća... stavljao pored nekog gotskog elementa, a ovaj uklapao u neki širi barokni ornamentici lišća, cveća...
maloletnicima. Isto tako, ranžirne železničke stanice i tereni za basket su brojnije maloletnicima. Isto tako, ranžirne železničke stanice i tereni za basket su brojnije
nije ni stila zasnivala se na upotrebi geometrijskih ukrasa, naturalističkih motivima, na segment itd. u nedogled. Zato i ovaj arhitektonski postmodernizam nije ni stila zasnivala se na upotrebi geometrijskih ukrasa, naturalističkih motivima, na
nadzirani, jer se za njih znalo da su 'idealan' prostor za grfite. Na kraju je usvojena nadzirani, jer se za njih znalo da su 'idealan' prostor za grfite. Na kraju je usvojena

Art Press

Art Press

Art Press

Art Press
PLAKAT

PLAKAT
na stilove jednistveni ni monolitni stil. U njemu nalazimo čitavu skalu aluzija na stilove

06. HIPERREALIZAM.......................390 06. HIPERREALIZAM.......................390


keramike i gvožđa, ornamentika i dekoracija, koje su najvidljivija obeležja ovog keramike i gvožđa, ornamentika i dekoracija, koje su najvidljivija obeležja ovog
ideja o potpunom uklanjanju grafita, što je za posledicu imalo i drastično ideja o potpunom uklanjanju grafita, što je za posledicu imalo i drastično
okoko doprinela je i pojavi raznih lokalnih varijanti. Pored novih materijala, betona, prošlosti, pa se otud može govoriti o baroknom postmodernizmu, rokoko doprinela je i pojavi raznih lokalnih varijanti. Pored novih materijala, betona,
smanjenje broja umetnika grafita. smanjenje broja umetnika grafita.
POSTMODERNA

POSTMODERNA
ožda i o škole Ota Vagnera, ali sloboda u izražavanju, naročito u dekorativnom izražavanju postmodernizmu, klasičnom i neoklasičnom postmodernizmu, a možda i o škole Ota Vagnera, ali sloboda u izražavanju, naročito u dekorativnom izražavanju
12. maja 1989. godine je VDT 'objavila pobedu nad grafitima'. 12. maja 1989. godine je VDT 'objavila pobedu nad grafitima'.

ELIČNI PLAKAT

ELIČNI PLAKAT
Oblici secesije koje su srbijanske arhitekte usvojile prvenstveno potiču iz Beča, iz manirističkim i romantičnim varijantama, postmodernizma. Oblici secesije koje su srbijanske arhitekte usvojile prvenstveno potiču iz Beča, iz
U Beogradu i Srbiji grafita je bilo uvek, od onih poratnih akcionih parola ispisanih U Beogradu i Srbiji grafita je bilo uvek, od onih poratnih akcionih parola ispisanih

HIPERRHIIPERREALIIZAM

HIPERRHIIPERREALIIZAM
PSIHODPSIIHODELIIČČNII

PSIHODPSIIHODELIIČČNII
e, dakle, najpre Period od kraja moderne epohe,(80-e) pa sve do danas obeležilo je, dakle, najpre

07. INSTALACIJA ............................390 07. INSTALACIJA ............................390


Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes, održane u Parizu 1925. Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes, održane u Parizu 1925.
po zidovima, pa do danjašnjih grafita islikanih na isti način, istom tehnikom i po zidovima, pa do danjašnjih grafita islikanih na isti način, istom tehnikom i
o im da se u
oderni, He-tech-
gotovo sa istim smislom za humor kao i svuda u svetu.
Grafite uglavnom ispisuju mladji daroviti adolescenti i u zavisnosti od dara i VRA^AR SECESIJA zapadne Evrope i Amerike tokom 1930-tih. Ime potice iz (imena) the Exposition
Art Deco poznat i kao STYLE MODERNE, javio se dvadesetih godina i razvio u kljucni stil
iskustvo postmoderne, koje je oslobodilo maštu autora i omogućilo im da se u
njihovoj igri citatatima okrenu svim tradicijama sveta, potom neomoderni, He-tech-
gotovo sa istim smislom za humor kao i svuda u svetu.
Grafite uglavnom ispisuju mladji daroviti adolescenti i u zavisnosti od dara i VRA^AR SECESIJA zapadne Evrope i Amerike tokom 1930-tih. Ime potice iz (imena) the Exposition
Art Deco poznat i kao STYLE MODERNE, javio se dvadesetih godina i razvio u kljucni stil

EALIZAM

EALIZAM
m iz krajnje ličnih ornamentika postaje apstraktnija. u, dekonstrukciji i svim onim brojnim stilskim obrascima proisteklim iz krajnje ličnih ornamentika postaje apstraktnija.
licnog umeca moguce je uociti citavu lepezu suptilnih stilski doteranih poruka, licnog umeca moguce je uociti citavu lepezu suptilnih stilski doteranih poruka,
očović, Vulović, izrasloj na beckim iskustvima belgijskog arhitekte i dizajnera Henry van de Velde-a poetika uglavnom mlađih autora. (Krunić, Mitrović, Musić, Jobst, Kočović, Vulović, izrasloj na beckim iskustvima belgijskog arhitekte i dizajnera Henry van de Velde-a
koje u jednom širem smislu odražavaju i nemušti buntovni duh generacije. koje u jednom širem smislu odražavaju i nemušti buntovni duh generacije.

08. METAFIZIČKO SLIKARSTVO ....390 08. METAFIZIČKO SLIKARSTVO ....390


na engleskom Art Nouveau i japanskoj primenjenoj umetnosti i litografiji; u drugoj fazi Keković, Ganović, Đaković, Stojanović, itd) na engleskom Art Nouveau i japanskoj primenjenoj umetnosti i litografiji; u drugoj fazi
U prvoj, ranoj fazi pre 1900., secesijska dekoracija je bila uglavnom floralna, zasnovana U prvoj, ranoj fazi pre 1900., secesijska dekoracija je bila uglavnom floralna, zasnovana
BEOGRADSKA izdaje/published: Art Press, Beograd, M.Oreskovica 38, artpress@ptt.yu BEOGRADSKA
zvali Stile Floreale (ili Stile Liberty) u Španiji Modernismo (ili Modernista) zvali Stile Floreale (ili Stile Liberty) u Španiji Modernismo (ili Modernista)
poprimio je sasvim jasane i do kraja profilisane arhitektonske forme.U Italiji ovaj stil su poprimio je sasvim jasane i do kraja profilisane arhitektonske forme.U Italiji ovaj stil su

09. MINIMALIZAM ............................390 09. MINIMALIZAM ............................390


Jugendstil u Minhenu 1892 i Berlinu 1899. U Becu(1897) ovaj stil, nazvan Secesija, Jugendstil u Minhenu 1892 i Berlinu 1899. U Becu(1897) ovaj stil, nazvan Secesija,
SECESIJA staklu, posterima i ilustracijama, koji se pojavio najpre u Engleskoj, a potom pod imenom SECESIJA staklu, posterima i ilustracijama, koji se pojavio najpre u Engleskoj, a potom pod imenom

POSTMODERNISM
izdaje/published: Art Press,HI-TECH
Beograd, NEOMODERNISM DECONSTRUCTION
M.Oreskovica 38, artpress@ptt.yu
BELGRADE GRAFFITI BEOGRADSKA
POSTMODERNA Art Nouveau (oko 1890 do 1910) je ukrasni stil u arhitekturi, unutrašnjoj dekoraciji, nakitu,
POSTMODERNISM
izdaje/published: Art Press,HI-TECH
Beograd, NEOMODERNISM DECONSTRUCTION
M.Oreskovica 38, artpress@ptt.yu
BELGRADE GRAFFITI BEOGRADSKA
POSTMODERNA Art Nouveau (oko 1890 do 1910) je ukrasni stil u arhitekturi, unutrašnjoj dekoraciji, nakitu,

10. NEOEKSPRESIONIZAM ............390 10. NEOEKSPRESIONIZAM ............390


BEOGRADSKA SECESIJA BEOGRADSKA SECESIJA
ARHITEKTURA ARCHITECTURE ARHITEKTURA ARCHITECTURE
ess@ptt.yu izdaje/published: Art Press, Beograd, M.Oreskovica 38, artpress@ptt.yu
Art Press
ARHITEKTURA ARCHITECTURE
ARHITEKTURA ARCHITECTURE ARHITEKTURA ARCHITECTURE Art Press
ARHITEKTURA ARCHITECTURE
ARHITEKTURA ARCHITECTURE ARHITEKTURA ARCHITECTURE

Art Press Art Press


Art Press Art Press Art Press Art Press
11. NEO-GEO ...................................390 11. NEO-GEO ...................................390
izdaje/published: Art Press, Beograd, M.Oreskovica 38, artpress@ptt.yu izdaje/published: Art Press, Beograd, M.Oreskovica 38, artpress@ptt.yu
Art Press Art Press Art Press Art Press Art Press Art Press

UMETNOST (1980-2004)
POSTMODERNA ARHITEKTURA BEOGRADA XX VEKA ARHITEKTURA ARCHITECTURE BELGRADE GRAFFITI UMETNOST (1980-2004)
POSTMODERNA ARHITEKTURA BEOGRADA XX VEKA ARHITEKTURA ARCHITECTURE BELGRADE GRAFFITI

RUSKA
...U pedesetim i šezdesetim godinama dominiraju brojne struje internacionalnog
stila... U. Martinović jasno identifikuje dve jasno profilisane tendencije unutar
beogradske Arhitektonske škole; jednu utemeljenu na racionalnim postulatima
UMETNOST XX VEKA
12. NEOKONCEOPTUALIZAM ........390 UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA RUSKA
...U pedesetim i šezdesetim godinama dominiraju brojne struje internacionalnog
stila... U. Martinović jasno identifikuje dve jasno profilisane tendencije unutar
beogradske Arhitektonske škole; jednu utemeljenu na racionalnim postulatima
UMETNOST XX VEKA
12. NEOKONCEOPTUALIZAM ........390 UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA
funkcionalizma (Dobrović, Pantović, Bogojević, Macura, Antić, Maksimović... i
drugu, nešto ličniju i lirski intoniranu struju prepoznatljivu u radovima Kurtovića,

AVANGARDA
Mandića, Brkića, Mitrovića, Ličine.
U ranim sedamdesetim godinama u arhitekturi Beograda preovladava svojevrsni, i
pomalo pomodni, konstruktivizam domaćeg soja (Šterić, Janković, Ignjatović,
BPOSTMODERNA
AUHAUS BEOGRADSKA
13. OP-ART ......................................390 MINIMALIZAM POSTMINIMALNA
funkcionalizma (Dobrović, Pantović, Bogojević, Macura, Antić, Maksimović... i
drugu, nešto ličniju i lirski intoniranu struju prepoznatljivu u radovima Kurtovića,

AVANGARDA
Mandića, Brkića, Mitrovića, Ličine.
U ranim sedamdesetim godinama u arhitekturi Beograda preovladava svojevrsni, i
pomalo pomodni, konstruktivizam domaćeg soja (Šterić, Janković, Ignjatović,
BPOSTMODERNA
AUHAUS BEOGRADSKA
13. OP-ART ......................................390 MINIMALIZAM POSTMINIMALNA
14. POSTMINIMALNA UMET ...........390 UMETNOST 14. POSTMINIMALNA UMET ...........390 UMETNOST
Veselinović..., i jedna posebna varijanta strukturalizama (Antić, Stefanović, Maksimović...)
Van sfere ortodoksnog internacionalnog stila nalazi se, kako ističe, Martinović, jedna
VRAČAR Veselinović..., i jedna posebna varijanta strukturalizama (Antić, Stefanović, Maksimović...)
Van sfere ortodoksnog internacionalnog stila nalazi se, kako ističe, Martinović, jedna
VRAČAR
manja, usamljenja grupa onda mladih autora ( Ristić, Martinović, Petrović...) čiji je manja, usamljenja grupa onda mladih autora ( Ristić, Martinović, Petrović...) čiji je
rad utemeljen u svetu organske ahitekture (Rajt), rad utemeljen u svetu organske ahitekture (Rajt),

15. POSTMODERNA. ARHITEKT ....390 15. POSTMODERNA. ARHITEKT ....390


Sedamdesete godine godine dvadesetog veka obeležene su i svim onim Sedamdesete godine godine dvadesetog veka obeležene su i svim onim
dramatičnim iskustvima pozne moderne; kraj minimalizma, kriza internacionalnog dramatičnim iskustvima pozne moderne; kraj minimalizma, kriza internacionalnog
stila, interes za lokalne tradicije... U ovom periodu svoja zrela dela ostvarili su stila, interes za lokalne tradicije... U ovom periodu svoja zrela dela ostvarili su
Pešić, Ličina, Žunković, Bogunović, Arnautović, Bakić... VRA^AR Pešić, Ličina, Žunković, Bogunović, Arnautović, Bakić... VRA^AR
Ona Bauhausovska likovna tradicija, nastavljena u planetarnoj rasprostranjenosti GRAFITI Ona Bauhausovska likovna tradicija, nastavljena u planetarnoj rasprostranjenosti GRAFITI
internacionalnog stila u arhitekturi, već je sredinom šezdesetih godina, primenom
različite ornamentike uglavnom lokalnog kolorita (kako bi se ukrasile one velike prazne
površine kojima su, samo deceniju ranije, gotovo svi na ovoj planeti bili fascinirani)
16. PSIHODELIČNI PLAKAT ...........390 internacionalnog stila u arhitekturi, već je sredinom šezdesetih godina, primenom
različite ornamentike uglavnom lokalnog kolorita (kako bi se ukrasile one velike prazne
površine kojima su, samo deceniju ranije, gotovo svi na ovoj planeti bili fascinirani)
16. PSIHODELIČNI PLAKAT ...........390
težila da na jedan loš način prevazidje izvesna ograničenja moderne. U ranim
sedamdesetim godinama arhitekte su počele ove loše ornamente da zamenjuju
većim celinama koje su preuzimali u oblicima kakvi su postojali u izvornim
istorijskim stilovima. Ovakva praksa kalemljenja različitih, uglavnom poznatih
VRAČAR 17. RUSKA AVANGARDA ..............390
ARHITEKTURA ARCHITECTURE
BEOGRADSKI
težila da na jedan loš način prevazidje izvesna ograničenja moderne. U ranim
sedamdesetim godinama arhitekte su počele ove loše ornamente da zamenjuju
većim celinama koje su preuzimali u oblicima kakvi su postojali u izvornim
istorijskim stilovima. Ovakva praksa kalemljenja različitih, uglavnom poznatih
VRAČAR 17. RUSKA AVANGARDA ..............390
ARHITEKTURA ARCHITECTURE
BEOGRADSKI
UMETNOST XX VEKA

UMETNOST XX VEKA

UMETNOST XX VEKA

UMETNOST XX VEKA
Art Press Art Press Art Press Art Press

detalja preuzetih iz krajnje različitih izvora, na jednu u osnovi i dalje detalja preuzetih iz krajnje različitih izvora, na jednu u osnovi i dalje

UMETNOST XX VEKA

UMETNOST XX VEKA
18. TRANSAVANGARDA.................390 18. TRANSAVANGARDA.................390
DECONSTRUCTION POSTMODERNISM HI-TECH NEOMODERNISM DECONSTRUCTION POSTMODERNISM HI-TECH NEOMODERNISM
funkcionalistički koncipiranu arhitekturu, nazvana je citiranjem. Tako se jonski stub funkcionalistički koncipiranu arhitekturu, nazvana je citiranjem. Tako se jonski stub

POSTMINIMALNA UMETNOST

POSTMINIMALNA UMETNOST
Art Press

Art Press

Art Press

Art Press
stavljao pored nekog gotskog elementa, a ovaj uklapao u neki širi barokni stavljao pored nekog gotskog elementa, a ovaj uklapao u neki širi barokni

Art Press

Art Press
segment itd. u nedogled. Zato i ovaj arhitektonski postmodernizam nije ni segment itd. u nedogled. Zato i ovaj arhitektonski postmodernizam nije ni
jednistveni ni monolitni stil. U njemu nalazimo čitavu skalu aluzija na stilove jednistveni ni monolitni stil. U njemu nalazimo čitavu skalu aluzija na stilove
AVANAVANGARDA

AVANAVANGARDA
prošlosti, pa se otud može govoriti o baroknom postmodernizmu, rokoko prošlosti, pa se otud može govoriti o baroknom postmodernizmu, rokoko
postmodernizmu, klasičnom i neoklasičnom postmodernizmu, a možda i o
* postmodernizmu, klasičnom i neoklasičnom postmodernizmu, a možda i o
*
GARDA

GARDA
manirističkim i romantičnim varijantama, postmodernizma. manirističkim i romantičnim varijantama, postmodernizma.
Period od kraja moderne epohe,(80-e) pa sve do danas obeležilo je, dakle, najpre Period od kraja moderne epohe,(80-e) pa sve do danas obeležilo je, dakle, najpre
iskustvo postmoderne, koje je oslobodilo maštu autora i omogućilo im da se u iskustvo postmoderne, koje je oslobodilo maštu autora i omogućilo im da se u

MINIMALIZAM

MINIMALIZAM
VRA^AR 19. RUSKE IKONE ...........................390 VRA^AR 19. RUSKE IKONE ...........................390
njihovoj igri citatatima okrenu svim tradicijama sveta, potom neomoderni, He-tech- njihovoj igri citatatima okrenu svim tradicijama sveta, potom neomoderni, He-tech-
BAUHABAUHAUS

BAUHABAUHAUS
u, dekonstrukciji i svim onim brojnim stilskim obrascima proisteklim iz krajnje ličnih u, dekonstrukciji i svim onim brojnim stilskim obrascima proisteklim iz krajnje ličnih
RUSKARUSKA

RUSKARUSKA
MINIMALIZAM

MINIMALIZAM
poetika uglavnom mlađih autora. (Krunić, Mitrović, Musić, Jobst, Kočović, Vulović, poetika uglavnom mlađih autora. (Krunić, Mitrović, Musić, Jobst, Kočović, Vulović,
Keković, Ganović, Đaković, Stojanović, itd) Keković, Ganović, Đaković, Stojanović, itd)
US

US
: Art Press, Beograd, M.Oreskovica 38, artpress@ptt.yu
20. ANDREJ RUBLJOV ...................390 izdaje/published: Art Press, Beograd, M.Oreskovica 38, artpress@ptt.yu
20. ANDREJ RUBLJOV ...................390
SECESIJA SECESIJA
POSTMODERNA POSTMODERNA
POSTMODERNISM HI-TECH NEOMODERNISM DECONSTRUCTION BEOGRADSKA POSTMODERNISM HI-TECH NEOMODERNISM DECONSTRUCTION BEOGRADSKA
BEOGRADSKA BEOGRADSKA
Art Press 38, artpress@ptt.yu Art Press 38, artpress@ptt.yu
II kolo II kolo
izdaje/published: Art Press, Beograd, M.Oreskovica izdaje/published: Art Press, Beograd, M.Oreskovica
ARHITEKTURA ARCHITECTURE ARHITEKTURA ARCHITECTURE
ARHITEKTURA ARCHITECTURE ARHITEKTURA ARCHITECTURE ARHITEKTURA ARCHITECTURE ARHITEKTURA ARCHITECTURE

ArtArtPress
Press Art Press ArtArtPress
Press Art Press
Art Press Art Press
21. ART & LANGUAGE....................390 21. ART & LANGUAGE....................390
UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA 22. ARTE POVERA ..........................390 UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA 22. ARTE POVERA ..........................390 UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA

NEOKONCEOPTUALNA NEOKONCEOPTUALNA
De Stijl METAFIZIČKO 23. FLUXUS......................................390
VRAČAR UMETNOST TRANSAVANGARDA
De Stijl METAFIZIČKO 23. FLUXUS......................................390
VRAČAR UMETNOST TRANSAVANGARDA
NEOPLASTICIZAM SLIKARSTVO 24. INSTALACIJA I ..........................390 NEOPLASTICIZAM SLIKARSTVO 24. INSTALACIJA I ..........................390
25. INSTALACIJA II .........................390 25. INSTALACIJA II .........................390
26. INSTALACIJA III ........................390 26. INSTALACIJA III ........................390
27. INSTALACIJA IV ........................390 27. INSTALACIJA IV ........................390

UMETNOST

UMETNOST
UMETNOST

UMETNOST
UMETNOST XX VEKA

UMETNOST XX VEKA

UMETNOST XX VEKA

UMETNOST XX VEKA
De StijlDE STIIJJLL NEOPLASTIICIIZAM

De StijlDE STIIJJLL NEOPLASTIICIIZAM


UMETNOST XX VEKA

UMETNOST XX VEKA

UMETNOST XX VEKA

UMETNOST XX VEKA
28. KONCEPTUALNA UMETNOST .390 28. KONCEPTUALNA UMETNOST .390

Art Press

Art Press

Art Press

Art Press
SLIKARSTVO

SLIKARSTVO
Art Press

Art Press

Art Press

Art Press
NEOKONCEOPTUALNA

NEOKONCEOPTUALNA
SLIKARSTVO

SLIKARSTVO
TRANSAVANGARDA

TRANSAVANGARDA
29. KUBO-FUTURIZAM....................390 29. KUBO-FUTURIZAM....................390

NEOKONCEOPTUALNA

NEOKONCEOPTUALNA
TRANSAVANGARDA

TRANSAVANGARDA
30. MOST (DIE BRÜCKE) ...............390 30. MOST (DIE BRÜCKE) ...............390
METAFIZIČKO

METAFIZIČKO
METAFIZIČKO

METAFIZIČKO
31. NEODADAIZAM .........................390 31. NEODADAIZAM .........................390
32. NEON ART .................................390 32. NEON ART .................................390

Art Press Art Press


33. NOVA BRIT. SKULLPTURA ......390 Art Press Art Press
Art Press Art Press
33. NOVA BRIT. SKULLPTURA ......390 Art Press Art Press

34. NOVA GENERACIJA .................390 34. NOVA GENERACIJA .................390


35. NOVA OBJEKTIVNOST .............390 35. NOVA OBJEKTIVNOST .............390
UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA

NEOEKSPRESIONIZAM NEOEKSPRESIONIZAM
NEO-GEO NEO-GEO
UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA

HARD-EDGE 36. NOVI REALIZAM .......................390 HARD-EDGE 36. NOVI REALIZAM .......................390
SLIKARSTVO OŠTRE IVICE OP-ART 37. PLAVI JAHAČ ............................390 SLIKARSTVO OŠTRE IVICE OP-ART 37. PLAVI JAHAČ ............................390
38. SUPREMATIZAM .......................390 38. SUPREMATIZAM .......................390
Art Press

izdaje/published: Art Press, Beograd, M.Oreskovica 38, artpress@ptt.yu GRAFITI

Art Press Art Press


bljevali arheolozi Latinsku reč "graphium" (bukvalno, "napisati") prvobitno su upotrebljevali arheolozi
m zgradama i FORMAT 11X16, 52 STRANE, PUN KOLOR, 250 GR. KUNZDRUK kako bi opisali crteže i parole pronadjene na mnogobrojnim antičkim zgradama i FORMAT 11X16, 52 STRANE, PUN KOLOR, 250 GR. KUNZDRUK
UMETNOST XX VEKA

UMETNOST XX VEKA

UMETNOST XX VEKA

UMETNOST XX VEKA
ama. Najtačnija nadgrobnim spomenicima u Pompeji, Egiptu i u rimskim katakombama. Najtačnija
BEOGRADSKI
ine nanete na
U CENU KNJIGE UKLJUČEN JE POPUST definicija je nešto šira; grafiti su natpisi, crteži, škrabotine i ogrebotine nanete na
površinu nekog zida.
U CENU KNJIGE UKLJUČEN JE POPUST

Art Press

Art Press

Art Press

Art Press
GRAFITI GRAFITI
šezdesetih Grafiti nisu imali neku značajniju društvenu ulogu sve do sredine šezdesetih
UMETNOST XX VEKA

UMETNOST XX VEKA

UMETNOST XX VEKA

UMETNOST XX VEKA
isto vreme i godina kada su se pojavili prvi politički grafiti u Filadefiji. Nekako u isto vreme i
NEOEKSPRESIONIZAM

NEOEKSPRESIONIZAM
beležavanja
vredna dela ostavili su B. Tanazević, Bukovac S. Jovanović i drugi.
+ PDV + PTT TROŠAK pojedine kriminalne bande počele su da koriste grafite kao način obeležavanja + PDV + PTT TROŠAK
Art Press

Art Press

Art Press

Art Press
NEOEKSPRESIONIZAM

NEOEKSPRESIONIZAM
Srpske Akademije Nauka u Knez Mijailovoj ulici. Od onda mladih arhitekata
o proširili i na vlastite teritorije. Tokom druge polovine 60-tih grafiti su se masovno proširili i na
Karadjordjevoj ulici. Dragutin Djordjević i Andrav Stefanović projektovali su zgradu
bno na New ostale američke gradove sa ozbiljnim socijalnim problemima, posebno na New
slikara Uroša Predića, u Svetogorskoj, Učiteljski dom na Vračaru, hotel Bristol, u
l Earla York, gde je zabeležena i pojava prvih grafitaša; Cornbreada i Cool Earla
projektovao zgradu sa zelenim pločicama u Uzun Mirkovoj, stambenu zgradu
anja za grafite u Tokom prve polovine 70-tih došlo je do naglog uvećanja interesovanja za grafite u
arhitekata onog doba radio je na projektima hotela Moskva. Nikola Nestorović
vlastite radove. New Yorku, tako da su mnogi mladji stvaraoci počeli da potpisuju vlastite radove.
NEO-GEO

NEO-GEO
Jedan od prvih značajnijih umetnika koji je tek nakon jednog članka u New York
Kralja Petra, kuće u Zmaja od Noćaja. Jovan Ilkić, jedan od napoznatijih
a u New York

11000 Beograd, Marka Oreškovića 38, artpress@ptt.yu 11000 Beograd, Marka Oreškovića 38, artpress@ptt.yu
Jovanovića, na Terazijama. Stojan Titelbah je prijektovao kuću Arona Levija u
ma metroa bio Timesu stekao nešto širu medijsku slavu crtajući grafite na vagonima metroa bio
HARD-EDGE

HARD-EDGE
Njegoševoj ulici, Grand hotel u Knez Mihailovoj ulici, zgradu fotografa Milana
207 i TREEa je TAKI 183, zatim CAYa 161, JOEa 136, JULIOa 204, FRANKa 207 i TREEa

Art Press Art Press


O

O
najznačajnije secesionističke zgrade, Zgradu za ulepšavanje Vračara 1901, u
usima i po 127, koji su svojim potpisom na vagonima metroa, gradskim autobusima i po
NEO-GE

NEO-GE
tel. 064-3771720. 011-4441251 tel. 064-3771720. 011-4441251
Najizrazi tiji prestavnici seceseje su bili Milan Antonović, koji je projektovato prve i
gim velikim zidovima naupuštenih zgrada, najpre u New Yorku a potom i u drugim velikim
OP-ARTOP-ART

OP-ARTOP-ART
HARD-EDGE

HARD-EDGE
domaće folklorne i stare srpske vizantijske umetnosti.
tljivim. gradovima Amerike i Evrope same grafite ucinili autorski prepoznatljivim.
svetski rat, u svoj poslednjoj etapi razvoja, počeli je da se pojavlje i ornamentika
psihodelije 60- Sredinom 70-tih grafiti postaju aritistički krajnje sofisticirani. Uticaj psihodelije 60-
zastakljene površine. Na samom kraju ovog arhitektonskog stila, negde pred prvi
iv u novom tih i grafizam pop dizajna preuzet sa omota rok ploča jasno je uočljiv u novom
stilu, čime započinje uspostavljanje novih planetarnih standarda. 'Throw up' stil je
završnog venca, od atike i kubeta, a retko su u početku prihvatali velike
Throw up' stil je
rasčlanjivanju. Najteže su se naši arhitekti odvajali od klasičnog profila samog
na. 01, 167, IN, način ispisivanja slova. Slovo ima konturu, ali je ona blago ispunjena. 01, 167, IN,
boj
ne.
11000 Beograd,Marka Oreškovića 38, artpress@ptt.yu
venaca(arhitrava i friza), u celovitoj obradi fasadnih površina i njihovom slabijem
oblikovanja stubova i i pilastira, u ukidanju pojasnih i tročlanih završnih
stilovima. Promene se uočavaju u delimičnom odbacivanju klasičnog
IZ, DY, FL, PI i TEE su najpoznatiji po svojim 'throw ups.' Ovaj proboj
radikalno nove estetike preuzet je delom i iz dizajna visoke moderne.
11000 Beograd,Marka Oreškovića 38, artpress@ptt.yu
adinske U Americi su zbog naglog rasta stope kriminala, narkomanije i omladinske
veliki gradovo
im
tel. 064-3771720. 011-4441251
početku stidljivo pojavljuje, na fasadama izvedenim u onda dominantnim akademskim
Srbijanska secesija se, kako ističe vrstan poznavalac arhitekture Nestorović, u
ornamentici lišća, cveća...
Art Press Art Press delikvencije u ranim osamdesetim doneti brojni zakoni kako bi se veliki gradovo
učinili bezbednijim. Jedan takav zakon ograničio je prodaju boja svim
tel. 064-3771720. 011-4441251 Art Press Art Press
sket su brojnije maloletnicima.
raju je usvojena
stično Art Press Art Press žiro račun 355-1064599-56
stila zasnivala se na upotrebi geometrijskih ukrasa, naturalističkih motivima, na
keramike i gvožđa, ornamentika i dekoracija, koje su najvidljivija obeležja ovog
doprinela je i pojavi raznih lokalnih varijanti. Pored novih materijala, betona,
Art Press Art Press žiro račun 355-1064599-56
arola ispisanih
PIB 103509224
škole Ota Vagnera, ali sloboda u izražavanju, naročito u dekorativnom izražavanju
Oblici secesije koje su srbijanske arhitekte usvojile prvenstveno potiču iz Beča, iz
Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes, održane u Parizu 1925.
PIB 103509224
ehnikom i

od dara i
nih poruka,
SECESIJA zapadne Evrope i Amerike tokom 1930-tih. Ime potice iz (imena) the Exposition
Art Deco poznat i kao STYLE MODERNE, javio se dvadesetih godina i razvio u kljucni stil
ornamentika postaje apstraktnija.
izrasloj na beckim iskustvima belgijskog arhitekte i dizajnera Henry van de Velde-a
SECES JA
neracije.
na engleskom Art Nouveau i japanskoj primenjenoj umetnosti i litografiji; u drugoj fazi
U prvoj, ranoj fazi pre 1900., secesijska dekoracija je bila uglavnom floralna, zasnovana
BEOGRADSKA zvali Stile Floreale (ili Stile Liberty) u Španiji Modernismo (ili Modernista)
poprimio je sasvim jasane i do kraja profilisane arhitektonske forme.U Italiji ovaj stil su
Jugendstil u Minhenu 1892 i Berlinu 1899. U Becu(1897) ovaj stil, nazvan Secesija,
staklu, posterima i ilustracijama, koji se pojavio najpre u Engleskoj, a potom pod imenom

ess@ptt.yu
BELGRADE GRAFFITI Art Nouveau (oko 1890 do 1910) je ukrasni stil u arhitekturi, unutrašnjoj dekoraciji, nakitu,
BE GRADE GRAFF
SECESIJA
ARHITEKTURA ARCHITECTURE
Art Press

UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA


ArtM.Oreskovica
izdaje/published: Art Press, Beograd, Press 38, artpress@ptt.yu
GRAFITI Art Press Art Press Art Press izdaje/published: Art Press, Beograd, M.Oreskovica 38, artpress@ptt.yu
ARHITEKTURA ARCHITECTURE BELGRADE GRAFFITI
Latinsku reč "graphium" (bukvalno, "napisati") prvobitno su upotrebljevali arheolozi
kako bi opisali crteže i parole pronadjene na mnogobrojnim antičkim zgradama i
ernacionalnog
nadgrobnim spomenicima u Pompeji, Egiptu i u rimskim katakombama. Najtačnija
cije unutar
postulatima
definicija je nešto šira; grafiti su natpisi, crteži, škrabotine i ogrebotine nanete na BEOGRADSKI
površinu nekog zida.
ksimović... i BEOGRADSKA
I kolo UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA
ko o
GRAFITI GRAFITI
Grafiti nisu imali neku značajniju društvenu ulogu sve do sredine šezdesetih

PSIHODELIČNI PS HODEL ČN
ma Kurtovića,

HIPERREALIZAM H PERREAL ZAM


godina kada su se pojavili prvi politički grafiti u Filadefiji. Nekako u isto vreme i
ava svojevrsni, i
POSTMODERNA
pojedine kriminalne bande počele su da koriste grafite kao način obeležavanja
vlastite teritorije. Tokom druge polovine 60-tih grafiti su se masovno proširili i na
vredna dela ostavili su B. Tanazević, Bukovac S. Jovanović i drugi.
Srpske Akademije Nauka u Knez Mijailovoj ulici. Od onda mladih arhitekata
POSTMODERNA
Ignjatović,
efanović, Maksimović...)
Martinović, jedna
etrović...) čiji je
ostale američke gradove sa ozbiljnim socijalnim problemima, posebno na New
York, gde je zabeležena i pojava prvih grafitaša; Cornbreada i Cool Earla
Tokom prve polovine 70-tih došlo je do naglog uvećanja interesovanja za grafite u
New Yorku, tako da su mnogi mladji stvaraoci počeli da potpisuju vlastite radove.
O1. BAUHAUS.................................. 390 Karadjordjevoj ulici. Dragutin Djordjević i Andrav Stefanović projektovali su zgradu
slikara Uroša Predića, u Svetogorskoj, Učiteljski dom na Vračaru, hotel Bristol, u
projektovao zgradu sa zelenim pločicama u Uzun Mirkovoj, stambenu zgradu
arhitekata onog doba radio je na projektima hotela Moskva. Nikola Nestorović PLAKAT O BAUHAUS 390 PLAKAT
02. BEOGRADSKA SECESIJA........390 BEOGRADSKA SECES JA 390
Jedan od prvih značajnijih umetnika koji je tek nakon jednog članka u New York
Kralja Petra, kuće u Zmaja od Noćaja. Jovan Ilkić, jedan od napoznatijih
m onim Jovanovića, na Terazijama. Stojan Titelbah je prijektovao kuću Arona Levija u
Timesu stekao nešto širu medijsku slavu crtajući grafite na vagonima metroa bio
ternacionalnog Njegoševoj ulici, Grand hotel u Knez Mihailovoj ulici, zgradu fotografa Milana
je TAKI 183, zatim CAYa 161, JOEa 136, JULIOa 204, FRANKa 207 i TREEa
ostvarili su najznačajnije secesionističke zgrade, Zgradu za ulepšavanje Vračara 1901, u
127, koji su svojim potpisom na vagonima metroa, gradskim autobusima i po

03. BEOGRADSKI GRAFITI.............390 BEOGRADSK GRAF T 390


prostranjenosti
ina, primenom
zidovima naupuštenih zgrada, najpre u New Yorku a potom i u drugim velikim
gradovima Amerike i Evrope same grafite ucinili autorski prepoznatljivim.
Sredinom 70-tih grafiti postaju aritistički krajnje sofisticirani. Uticaj psihodelije 60-
VRA^AR GRAFITI Najizrazi tiji prestavnici seceseje su bili Milan Antonović, koji je projektovato prve i
domaće folklorne i stare srpske vizantijske umetnosti.
svetski rat, u svoj poslednjoj etapi razvoja, počeli je da se pojavlje i ornamentika
VRA^AR GRAF T
le one velike prazne zastakljene površine. Na samom kraju ovog arhitektonskog stila, negde pred prvi
tih i grafizam pop dizajna preuzet sa omota rok ploča jasno je uočljiv u novom
ti bili fascinirani)
ne. U ranim
da zamenjuju
zvornim
m poznatih
VRAČAR
stilu, čime započinje uspostavljanje novih planetarnih standarda. 'Throw up' stil je
način ispisivanja slova. Slovo ima konturu, ali je ona blago ispunjena. 01, 167, IN,
IZ, DY, FL, PI i TEE su najpoznatiji po svojim 'throw ups.' Ovaj proboj
radikalno nove estetike preuzet je delom i iz dizajna visoke moderne.
04. DE STIJL, NEOPLASTICIZAM ...390
ARHITEKTURA ARCHITECTURE
BEOGRADSKI završnog venca, od atike i kubeta, a retko su u početku prihvatali velike
rasčlanjivanju. Najteže su se naši arhitekti odvajali od klasičnog profila samog
venaca(arhitrava i friza), u celovitoj obradi fasadnih površina i njihovom slabijem
oblikovanja stubova i i pilastira, u ukidanju pojasnih i tročlanih završnih
stilovima. Promene se uočavaju u delimičnom odbacivanju klasičnog
VRAČAR DE ST JL NEOPLAST C ZAM 390
U Americi su zbog naglog rasta stope kriminala, narkomanije i omladinske Art Press Art Press

05. HARD-EDGE ..............................390 HARD EDGE 390


e početku stidljivo pojavljuje, na fasadama izvedenim u onda dominantnim akademskim
delikvencije u ranim osamdesetim doneti brojni zakoni kako bi se veliki gradovo DECONSTRUCTION POSTMODERNISM HI-TECH NEOMODERNISM
ko se jonski stub
UMETNOST XX VEKA

UMETNOST XX VEKA

Srbijanska secesija se, kako ističe vrstan poznavalac arhitekture Nestorović, u


učinili bezbednijim. Jedan takav zakon ograničio je prodaju boja svim
BEOGRADSKI GRAFFITI

barokni ornamentici lišća, cveća...


maloletnicima. Isto tako, ranžirne železničke stanice i tereni za basket su brojnije
nije ni stila zasnivala se na upotrebi geometrijskih ukrasa, naturalističkih motivima, na
nadzirani, jer se za njih znalo da su 'idealan' prostor za grfite. Na kraju je usvojena
Art Press

Art Press
PLAKAT

na stilove

06. HIPERREALIZAM.......................390 H PERREAL ZAM 390


keramike i gvožđa, ornamentika i dekoracija, koje su najvidljivija obeležja ovog
ideja o potpunom uklanjanju grafita, što je za posledicu imalo i drastično
okoko doprinela je i pojavi raznih lokalnih varijanti. Pored novih materijala, betona,
smanjenje broja umetnika grafita.
POSTMODERNA

POSTMODERNA
ožda i o škole Ota Vagnera, ali sloboda u izražavanju, naročito u dekorativnom izražavanju
12. maja 1989. godine je VDT 'objavila pobedu nad grafitima'.
ELIČNI PLAKAT

Oblici secesije koje su srbijanske arhitekte usvojile prvenstveno potiču iz Beča, iz


U Beogradu i Srbiji grafita je bilo uvek, od onih poratnih akcionih parola ispisanih
HIPERRHIIPERREALIIZAM
PSIHODPSIIHODELIIČČNII

e, dakle, najpre

07. INSTALACIJA ............................390 NSTALAC JA 390


Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes, održane u Parizu 1925.
po zidovima, pa do danjašnjih grafita islikanih na isti način, istom tehnikom i
o im da se u
oderni, He-tech-
gotovo sa istim smislom za humor kao i svuda u svetu.
Grafite uglavnom ispisuju mladji daroviti adolescenti i u zavisnosti od dara i VRA^AR SECESIJA zapadne Evrope i Amerike tokom 1930-tih. Ime potice iz (imena) the Exposition
Art Deco poznat i kao STYLE MODERNE, javio se dvadesetih godina i razvio u kljucni stil
VRA^AR SECES JA
EALIZAM

m iz krajnje ličnih ornamentika postaje apstraktnija.


licnog umeca moguce je uociti citavu lepezu suptilnih stilski doteranih poruka,

METAF Z ČKO SL KARSTVO


očović, Vulović, izrasloj na beckim iskustvima belgijskog arhitekte i dizajnera Henry van de Velde-a
koje u jednom širem smislu odražavaju i nemušti buntovni duh generacije.

08. METAFIZIČKO SLIKARSTVO ....390 390


na engleskom Art Nouveau i japanskoj primenjenoj umetnosti i litografiji; u drugoj fazi
U prvoj, ranoj fazi pre 1900., secesijska dekoracija je bila uglavnom floralna, zasnovana
BEOGRADSKA zvali Stile Floreale (ili Stile Liberty) u Španiji Modernismo (ili Modernista)
poprimio je sasvim jasane i do kraja profilisane arhitektonske forme.U Italiji ovaj stil su

09. MINIMALIZAM ............................390 M N MAL ZAM 390


Jugendstil u Minhenu 1892 i Berlinu 1899. U Becu(1897) ovaj stil, nazvan Secesija,
SECESIJA staklu, posterima i ilustracijama, koji se pojavio najpre u Engleskoj, a potom pod imenom SECES A
POSTMODERNISM
izdaje/published: Art Press,HI-TECH
Beograd, NEOMODERNISM DECONSTRUCTION
M.Oreskovica 38, artpress@ptt.yu
BELGRADE GRAFFITI BEOGRADSKA
POSTMODERNA Art Nouveau (oko 1890 do 1910) je ukrasni stil u arhitekturi, unutrašnjoj dekoraciji, nakitu,
BE GRADE GRAFF
10. NEOEKSPRESIONIZAM ............390 NEOEKSPRES ON ZAM 390
BEOGRADSKA SECESIJA
ARHITEKTURA ARCHITECTURE
ess@ptt.yu
Art Press
ARHITEKTURA ARCHITECTURE
ARHITEKTURA ARCHITECTURE ARHITEKTURA ARCHITECTURE

Art Press
Art Press Art Press
11. NEO-GEO ...................................390 NEO GEO 390
izdaje/published: Art Press, Beograd, M.Oreskovica 38, artpress@ptt.yu
Art Press Art Press Art Press

UMETNOST (1980-2004)
POSTMODERNA ARHITEKTURA BEOGRADA XX VEKA ARHITEKTURA ARCHITECTURE BELGRADE GRAFFITI

RUSKA
...U pedesetim i šezdesetim godinama dominiraju brojne struje internacionalnog
stila... U. Martinović jasno identifikuje dve jasno profilisane tendencije unutar
beogradske Arhitektonske škole; jednu utemeljenu na racionalnim postulatima
UMETNOST XX VEKA
12. NEOKONCEOPTUALIZAM ........390 UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA RUSKA NEOKONCEOPTUAL ZAM 390
funkcionalizma (Dobrović, Pantović, Bogojević, Macura, Antić, Maksimović... i
drugu, nešto ličniju i lirski intoniranu struju prepoznatljivu u radovima Kurtovića,

AVANGARDA
Mandića, Brkića, Mitrovića, Ličine.
U ranim sedamdesetim godinama u arhitekturi Beograda preovladava svojevrsni, i
pomalo pomodni, konstruktivizam domaćeg soja (Šterić, Janković, Ignjatović,
BPOSTMODERNA
AUHAUS BEOGRADSKA
13. OP-ART ......................................390 MINIMALIZAM POSTMINIMALNA AVANGARDA BPOSTMODERNA
AUHAUS OP ART 390 M N MAL ZAM POSTM N MALNA
14. POSTMINIMALNA UMET ...........390 UMETNOST POSTM N MALNA UMET 390 UMETNOST
Veselinović..., i jedna posebna varijanta strukturalizama (Antić, Stefanović, Maksimović...)
Van sfere ortodoksnog internacionalnog stila nalazi se, kako ističe, Martinović, jedna
VRAČAR VRAČAR
manja, usamljenja grupa onda mladih autora ( Ristić, Martinović, Petrović...) čiji je
rad utemeljen u svetu organske ahitekture (Rajt),

15. POSTMODERNA. ARHITEKT ....390 POSTMODERNA ARH TEKT 390


Sedamdesete godine godine dvadesetog veka obeležene su i svim onim
dramatičnim iskustvima pozne moderne; kraj minimalizma, kriza internacionalnog
stila, interes za lokalne tradicije... U ovom periodu svoja zrela dela ostvarili su
Pešić, Ličina, Žunković, Bogunović, Arnautović, Bakić...
GRAFITI VRA^AR GRAF T VRA^AR
PS HODEL ČN PLAKAT
Ona Bauhausovska likovna tradicija, nastavljena u planetarnoj rasprostranjenosti
internacionalnog stila u arhitekturi, već je sredinom šezdesetih godina, primenom
različite ornamentike uglavnom lokalnog kolorita (kako bi se ukrasile one velike prazne
površine kojima su, samo deceniju ranije, gotovo svi na ovoj planeti bili fascinirani)
16. PSIHODELIČNI PLAKAT ...........390 390
težila da na jedan loš način prevazidje izvesna ograničenja moderne. U ranim
sedamdesetim godinama arhitekte su počele ove loše ornamente da zamenjuju
većim celinama koje su preuzimali u oblicima kakvi su postojali u izvornim
istorijskim stilovima. Ovakva praksa kalemljenja različitih, uglavnom poznatih
VRAČAR 17. RUSKA AVANGARDA ..............390
ARHITEKTURA ARCHITECTURE
BEOGRADSKI
VRAČAR RUSKA AVANGARDA 390
UMETNOST XX VEKA

UMETNOST XX VEKA

Art Press Art Press

detalja preuzetih iz krajnje različitih izvora, na jednu u osnovi i dalje


UMETNOST XX VEKA

18. TRANSAVANGARDA.................390 TRANSAVANGARDA 390


DECONSTRUCTION POSTMODERNISM HI-TECH NEOMODERNISM
funkcionalistički koncipiranu arhitekturu, nazvana je citiranjem. Tako se jonski stub
POSTMINIMALNA UMETNOST
Art Press

Art Press

stavljao pored nekog gotskog elementa, a ovaj uklapao u neki širi barokni
Art Press

segment itd. u nedogled. Zato i ovaj arhitektonski postmodernizam nije ni


jednistveni ni monolitni stil. U njemu nalazimo čitavu skalu aluzija na stilove
AVANAVANGARDA

prošlosti, pa se otud može govoriti o baroknom postmodernizmu, rokoko


postmodernizmu, klasičnom i neoklasičnom postmodernizmu, a možda i o
*
GARDA

manirističkim i romantičnim varijantama, postmodernizma.


Period od kraja moderne epohe,(80-e) pa sve do danas obeležilo je, dakle, najpre
iskustvo postmoderne, koje je oslobodilo maštu autora i omogućilo im da se u
MINIMALIZAM

VRA^AR 19. RUSKE IKONE ...........................390 VRA^AR RUSKE KONE 390


njihovoj igri citatatima okrenu svim tradicijama sveta, potom neomoderni, He-tech-
BAUHABAUHAUS

u, dekonstrukciji i svim onim brojnim stilskim obrascima proisteklim iz krajnje ličnih


RUSKARUSKA

MINIMALIZAM

poetika uglavnom mlađih autora. (Krunić, Mitrović, Musić, Jobst, Kočović, Vulović,
Keković, Ganović, Đaković, Stojanović, itd)
US

: Art Press, Beograd, M.Oreskovica 38, artpress@ptt.yu


20. ANDREJ RUBLJOV ...................390 ANDREJ RUBLJOV 390
SECESIJA SECES A
POSTMODERNA
POSTMODERNISM HI-TECH NEOMODERNISM DECONSTRUCTION BEOGRADSKA
BEOGRADSKA
Art Press 38, artpress@ptt.yu
II kolo ko o
izdaje/published: Art Press, Beograd, M.Oreskovica
ARHITEKTURA ARCHITECTURE
ARHITEKTURA ARCHITECTURE ARHITEKTURA ARCHITECTURE

ArtArtPress
Press Art Press
Art Press
21. ART & LANGUAGE....................390 ART & LANGUAGE 390
UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA 22. ARTE POVERA ..........................390 UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA ARTE POVERA 390
De Stijl METAFIZIČKO 23. FLUXUS......................................390
VRAČAR
NEOKONCEOPTUALNA
UMETNOST TRANSAVANGARDA
De Stijl METAF Z ČKO FLUXUS VRAČAR
390 NEOKONCEOPTUALNA
M O TRANSAVANGARDA
NEOPLASTICIZAM SLIKARSTVO 24. INSTALACIJA I ..........................390 SL KARSTVO NSTALAC JA 390
25. INSTALACIJA II .........................390 NSTALAC JA 390
26. INSTALACIJA III ........................390 NSTALAC JA 390
27. INSTALACIJA IV ........................390 NSTALAC JA V 390
UMETNOST
UMETNOST
UMETNOST XX VEKA

UMETNOST XX VEKA
De StijlDE STIIJJLL NEOPLASTIICIIZAM
UMETNOST XX VEKA

UMETNOST XX VEKA

28. KONCEPTUALNA UMETNOST .390 KONCEPTUALNA UMETNOST 390


Art Press

Art Press
SLIKARSTVO

Art Press

Art Press

NEOKONCEOPTUALNA
SLIKARSTVO

TRANSAVANGARDA

29. KUBO-FUTURIZAM....................390 KUBO FUTUR ZAM 390


NEOKONCEOPTUALNA

TRANSAVANGARDA

30. MOST (DIE BRÜCKE) ...............390 MOST D E BRÜCKE 390


METAFIZIČKO
METAFIZIČKO

31. NEODADAIZAM .........................390 NEODADA ZAM 390


32. NEON ART .................................390 NEON ART 390
Art Press Art Press
33. NOVA BRIT. SKULLPTURA ......390 Art Press Art Press
NOVA BR T SKULLPTURA 390
34. NOVA GENERACIJA .................390 NOVA GENERAC JA 390
35. NOVA OBJEKTIVNOST .............390 NOVA OBJEKT VNOST 390
UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA

NEOEKSPRESIONIZAM NEOEKSPRES ON ZAM


NEO-GEO NEO-GEO
UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA

HARD-EDGE 36. NOVI REALIZAM .......................390 HARD EDGE NOV REAL ZAM 390
SLIKARSTVO OŠTRE IVICE OP-ART 37. PLAVI JAHAČ ............................390 OP-ART PLAV JAHAČ 390
38. SUPREMATIZAM .......................390 SUPREMAT ZAM 390

Art Press Art Press


FORMAT 11X16, 52 STRANE, PUN KOLOR, 250 GR. KUNZDRUK O M O O G
UMETNOST XX VEKA

UMETNOST XX VEKA

U CENU KNJIGE UKLJUČEN JE POPUST U CENU KNJ GE UKLJUČEN JE POPUST


Art Press

Art Press
UMETNOST XX VEKA

UMETNOST XX VEKA

NEOEKSPRESIONIZAM

+ PDV + PTT TROŠAK O


Art Press

Art Press

NEOEKSPRESIONIZAM

NEO-GEO

11000 Beograd, Marka Oreškovića 38, artpress@ptt.yu 11000 Beog ad Ma ka O eškov ća 38 a p ess@p yu
HARD-EDGE

Art Press A Pe
NEO-GEO

tel. 064-3771720. 011-4441251


OP-ARTOP-ART
HARD-EDGE

11000 Beograd,Marka Oreškovića 38, artpress@ptt.yu B og d M O o p @p u


tel. 064-3771720. 011-4441251 Art Press Art Press

Art Press Art Press žiro račun 355-1064599-56


PIB 103509224 PB
UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA
UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA

KUBO-FUTURIZAM
SUPREMATIZAM PLAVI JAHAČ KONCEPTUALNA
Art & Language KUBO-FUTURIZAM
SUPREMATIZAM PLAVI JAHAČ KONCEPTUALNA
Art & Language
(Der Blaue Reiter) Arte Povera
Giovanni Anselmo, Alighiero E Boetti, Luciano Fabro
UMETNOST (Der Blaue Reiter) Arte Povera
Giovanni Anselmo, Alighiero E Boetti, Luciano Fabro
UMETNOST

KONCEPTUALNA UMETNOST

KONCEPTUALNA UMETNOST
PLAVI JAHAČ (Der Blaue Reiter)

PLAVI JAHAČ (Der Blaue Reiter)


SUPREMATIZAM

SUPREMATIZAM
KUBO-FUTURIZAM

KUBO-FUTURIZAM
Art & Language

Art & Language


Arte Povera

Arte Povera
Art Press Art Press Art Press Art Press Art Press Art Press Art Press Art Press
Art Press Art Press Art Press Art Press

UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA

NOVA OBJEKTIVNOST Nova Britanska Skulptura INSTALACIJA NOVA OBJEKTIVNOST Nova Britanska Skulptura INSTALACIJA
MOST (Neue Sachlichkeit)

FLUXUS NEON ART I


MOST (Neue Sachlichkeit)

FLUXUS NEON ART I


(Die Brücke) (Die Brücke)
NOVA OBJEKTIVNOST (Neue Sachlichkeit)

NOVA OBJEKTIVNOST (Neue Sachlichkeit)


Nova BrIttanska Skullpttura

Nova BrIttanska Skullpttura


MOST (Die Brücke)

MOST (Die Brücke)


INSTALACIJA I

INSTALACIJA I
FLUXUS

FLUXUS
Art Press Art Press Art Press Art Press Art Press Art Press Art Press Art Press Art Press Art Press Art Press Art Press

UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA

NOVI REALIZAM
(Nouveau Réalisme)
NEODADAIZAM NOVA GENERACIJA INSTALACIJA INSTALACIJA INSTALACIJA NOVI REALIZAM
(Nouveau Réalisme)
NEODADAIZAM NOVA GENERACIJA INSTALACIJA INSTALACIJA INSTALACIJA
II III IV II III IV
NOVI REALIZAM (Nouveau Réalisme)

NOVI REALIZAM (Nouveau Réalisme)


NOVA GENERACIJA

NOVA GENERACIJA
INSTALACIJA IV

INSTALACIJA IV
INSTALACIJA III

INSTALACIJA III
NEODADAIZAM

NEODADAIZAM
INSTALACIJA II

INSTALACIJA II
Art Press Art Press Art Press Art Press Art Press Art Press Art Press Art Press Art Press Art Press Art Press Art Press

UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA


UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA

KUBO-FUTURIZAM
SUPREMATIZAM PLAVI JAHAČ KONCEPTUALNA
Art & Language KUBO-FUTURIZAM
SUPREMATIZAM PLAVI JAHAČ KONCEPTUALNA
Art & Language
(Der Blaue Reiter) Arte Povera
Giovanni Anselmo, Alighiero E Boetti, Luciano Fabro
UMETNOST (Der Blaue Reiter) Arte Povera
Giovanni Anselmo, Alighiero E Boetti, Luciano Fabro
UMETNOST
KONCEPTUALNA UMETNOST

KONCEPTUALNA UMETNOST
PLAVI JAHAČ (Der Blaue Reiter)

PLAVI JAHAČ (Der Blaue Reiter)


SUPREMATIZAM

SUPREMATIZAM
KUBO-FUTURIZAM

KUBO-FUTURIZAM
Art & Language

Art & Language


Arte Povera

Arte Povera
Art Press Art Press Art Press Art Press Art Press Art Press Art Press Art Press
Art Press Art Press Art Press Art Press

UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA

NOVA OBJEKTIVNOST Nova Britanska Skulptura INSTALACIJA NOVA OBJEKTIVNOST Nova Britanska Skulptura INSTALACIJA
MOST (Neue Sachlichkeit)

FLUXUS NEON ART I


MOST (Neue Sachlichkeit)

FLUXUS NEON ART I


(Die Brücke) (Die Brücke)
NOVA OBJEKTIVNOST (Neue Sachlichkeit)

NOVA OBJEKTIVNOST (Neue Sachlichkeit)


Nova BrIttanska Skullpttura

Nova BrIttanska Skullpttura


MOST (Die Brücke)

MOST (Die Brücke)


INSTALACIJA I

INSTALACIJA I
FLUXUS

FLUXUS
Art Press Art Press Art Press Art Press Art Press Art Press Art Press Art Press Art Press Art Press Art Press Art Press

UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA UMETNOST XX VEKA

NOVI REALIZAM
(Nouveau Réalisme)
NEODADAIZAM NOVA GENERACIJA INSTALACIJA INSTALACIJA INSTALACIJA NOVI REALIZAM
(Nouveau Réalisme)
NEODADAIZAM NOVA GENERACIJA INSTALACIJA INSTALACIJA INSTALACIJA
II III IV II III IV
NOVI REALIZAM (Nouveau Réalisme)

NOVI REALIZAM (Nouveau Réalisme)


NOVA GENERACIJA

NOVA GENERACIJA
INSTALACIJA IV

INSTALACIJA IV
INSTALACIJA III

INSTALACIJA III
NEODADAIZAM

NEODADAIZAM
INSTALACIJA II

INSTALACIJA II
Art Press Art Press Art Press Art Press Art Press Art Press Art Press Art Press Art Press Art Press Art Press Art Press

Das könnte Ihnen auch gefallen