Sie sind auf Seite 1von 1

JADWAL SEMESTER GASAL 2019-2020

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB


FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN
SEMESTER I (REGULER)
Hari Waktu MATA KULIAH SKS DOSEN PENGAMPU Ruang
I 08.30-10.00 Pengantar Studi Islam 2 Dr. M. Anang Sholikhudin, S.PdI., M.PdI A.2.2
II 10.00-11.30 Aplikasi Komputer 2 Mochamad Hasyim, S.PdI., M.Pd I A.2.2
Senin
III 12.00-13.30 Bahasa Indonesia 2 Dr. Ghozali A.2.2
IV 13.30-15.00 Maharah Kalam I 2 Nur Rokhmatulloh, S.PdI., M.S.I A.2.2
I 08.30-10.00 Studi al Hadits 2 Abd. Kadir, S.Ag., M.Ag A.2.9
Rabu II 10.00-11.30 Imla' wa Khat 2 Miftachul Taubah, S.Pd.I., M.PdI A.2.2
III 12.00-13.30 Studi al Qur'an 2 Dr. Achmad Yusuf, M.Pd A.2.2
I 08.30-10.00 Pendidikan Pancasila & Kwarganegaraan 3 Muhammad Saifulloh, S.Sos., MAP A.2.2
Sabtu II 10.00-11.30 Filsafat Pendidikan Islam 2 Dr. Ahmad Marzuki, S.PdI., M.Ag A.2.2
III 12.00-13.30 Aswaja 2 Dr. Amang Fathurrohman, S.PdI., M.PdI A.2.2
SEMESTER I (MADIN)
Hari Waktu MATA KULIAH SKS DOSEN PENGAMPU Ruang
I 08.30-10.00 Aplikasi Komputer 2 Mochamad Hasyim, S.PdI., M.Pd I A.2.5
II 10.00-11.30 Imla' wa Khat 2 Miftachul Taubah, S.Pd.I., M.PdI A.2.5
Senin
III 12.00-13.30 Maharah Kalam I 2 Nur Rokhmatulloh, S.PdI., M.S.I A.2.5
IV 13.30-15.00 Bahasa Indonesia 2 Dr. Ghozali A.2.5
I 08.30-10.00 Studi al Hadits 2 Abd. Kadir, S.Ag., M.Ag A.2.9
II 10.00-11.30 Studi al Qur'an 2 Dr. Achmad Yusuf, M.Pd A.2.5
Rabu
III 12.00-13.30 Pengantar Studi Islam 2 Dr. M. Anang Sholikhudin, S.PdI., M.PdI A.2.5
IV 13.30-15.00 Filsafat Pendidikan Islam 2 Dr. Ahmad Marzuki, S.PdI., M.Ag A.2.5
II 10.00-11.30 Aswaja 2 Amang Fathurrohman, S.PdI., M.PdI A.2.5
Sabtu
III 12.00-13.30 Pendidikan Pancasila & Kwarganegaraan 3 Muhammad Saifulloh, S.Sos., MAP A.2.5
SEMESTER III (REGULER)
Hari Waktu Mata Kuliah sks Dosen Pengampu Ruang
I 08.30-10.00 Fann al-Khitobah 2 Drs. Syaifullah, M.Pd A.2.3
II 10.00-11.30 Psikologi Belajar Bahasa Arab 2 Nur Rokhmatulloh, S.PdI., M.S.I A.2.3
Senin
III 12.00-13.30 Nahwu II 2 Mochamad Hasyim, S.PdI., M.Pd I A.2.3
IV 13.30-15.00 Bahasa Arab (Qira'ah Kutub al-Turats) 2 Drs. Syaifullah, M.Pd A.2.3
I 08.30-10.00 Maharah Istima II 2 Miftachul Taubah, S.Pd.I., M.PdI A.2.3
II 10.00-11.30 Sharaf II 2 Hasan Syaiful Rizal, S.PdI., M.Pd A.2.3
Rabu
III 12.00-13.30 Ilmu al-Lughah (Linguistik) 2 Hasan Syaiful Rizal, S.PdI., M.Pd A.2.3
IV 13.30-15.00 Bahasa Inggris II 2 H. Syarifuddin, S.Pd., M.Pd, MA.TESOL A.2.3
II 10.00-11.30 Maharah Kitabah II 2 Abd. Kadir, S.Ag., M.Ag A.2.3
Sabtu
III 12.00-13.30 Ilmu Pendidikan Islam 2 Uswatun Khasanah, S. PdI., M. PdI A.2.3
SEMESTER III (MADIN)
Hari Waktu Mata Kuliah sks Dosen Pengampu Ruang
I 08.30-10.00 Psikologi Belajar Bahasa Arab 2 Nur Rokhmatulloh, S.PdI., M.S.I A.2.6
II 10.00-11.30 Bahasa Arab (Qira'ah Kutub al-Turats) 2 Drs. Syaifullah, M.Pd A.2.6
Senin
III 12.00-13.30 Ilmu al-Lughah (Linguistik) 2 Hasan Syaiful Rizal, S.PdI., M.Pd A.2.6
IV 13.30-15.00 Sharaf II 2 Hasan Syaiful Rizal, S.PdI., M.Pd A.2.6
I 08.30-10.00 Fann al-Khitobah 2 Drs. Syaifullah, M.Pd A.2.6
Rabu II 10.00-11.30 Bahasa Inggris II 2 H. Syarifuddin, S.Pd., M.Pd, MA.TESOL A.2.6
III 12.00-13.30 Maharah Istima II 2 Miftachul Taubah, S.Pd.I., M.PdI A.2.6
II 10.00-11.30 Ilmu Pendidikan Islam 1 Uswatun Khasanah, S. PdI., M. PdI A.2.6
Sabtu III 12.00-13.30 Maharah Kitabah II 2 Abd. Kadir, S.Ag., M.Ag A.2.6
IV 13.30-15.00 Nahwu II 2 Mochamad Hasyim, S.PdI., M.Pd I A.2.6
SEMESTER V (REGULER)
Hari Waktu Mata Kuliah sks Dosen Pengampu Ruang
I 08.30-10.00 Pembelajaran Bahasa Arab 3 Miftachul Taubah, S.Pd.I., M.PdI A.2.7
II 10.00-11.30 Ilmu Balaghah II 2 H. Syarifuddin, S.Pd., M.Pd, MA.TESOL A.2.7
Selasa
III 12.00-13.30 Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab 3 H. Syarifuddin, S.Pd., M.Pd, MA.TESOL A.2.7
IV 13.30-15.00 Bimbingan Konseling 2 Dr. Achmad Yusuf, M.Pd A.2.7
I 08.30-10.00 Maharah Qira’ah II 2 Hasan Syaiful Rizal, S.PdI., M.Pd A.2.7
Rabu
II 10.00-11.30 Pengembangan Kurikulum Pembelajaran Bahasa3Arab
Drs. Syaifullah, M.Pd A.2.7
I 08.30-10.00 Penelitian Tindakan Kelas 2 Muhammad Nur Hadi, S. Ag., M.PdI A.2.7
Sabtu II 10.00-11.30 Kewirausahaan 2 Muhammad Nur Hadi, S. Ag., M.PdI A.2.7
III 12.00-13.30 Tarjamah II 2 Mochamad Hasyim, S.PdI., M.Pd I A.2.7
SEMESTER V (MADIN)
Hari Waktu Mata Kuliah sks Dosen Pengampu Ruang
I 08.30-10.00 Pembelajaran Bahasa Arab 3 Miftachul Taubah, S.Pd.I., M.PdI A.2.7
II 10.00-11.30 Ilmu Balaghah II 2 H. Syarifuddin, S.Pd., M.Pd, MA.TESOL A.2.7
Selasa
III 12.00-13.30 Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab 3 H. Syarifuddin, S.Pd., M.Pd, MA.TESOL A.2.7
IV 13.30-15.00 Bimbingan Konseling 2 Dr. Achmad Yusuf, M.Pd A.2.7
I 08.30-10.00 Maharah Qira’ah II 2 Hasan Syaiful Rizal, S.PdI., M.Pd A.2.7
Rabu
II 10.00-11.30 Pengembangan Kurikulum Pembelajaran Bahasa3Arab
Drs. Syaifullah, M.Pd A.2.7
I 08.30-10.00 Penelitian Tindakan Kelas 2 Muhammad Nur Hadi, S. Ag., M.PdI A.2.7
Sabtu II 10.00-11.30 Kewirausahaan 2 Muhammad Nur Hadi, S. Ag., M.PdI A.2.7
III 12.00-13.30 Tarjamah II 2 Mochamad Hasyim, S.PdI., M.PdI A.2.7
SEMESTER VII
Hari Waktu Mata Kuliah sks Dosen Pengampu Ruang
0 07.00-08:30 Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Arab 3 Mochamad Hasyim, S.PdI., M.Pd I A.2.2
I 08.30-10.00 Tarjamah Indonesia-Arab Tulis 2 Abd. Kadir, S.Ag., M.Ag A.2.2
Selasa II 10.00-11.30 Tarjamah Arab-Indonesia Tulis 2 Miftachul Taubah, S.Pd.I., M.PdI A.2.2
III 12.00-13.30 Etika dan Profesi Keguruan 2 Mochamad Hasyim, S.PdI., M.Pd I A.2.2
IV 13.30-15.00 Seminar Proposal 2 H. Syarifuddin, S.Pd., M.Pd, MA.TESOL A.2.2
Pasuruan, 18 September 2019
Ka. Program Studi PBA

Mochamad Hasyim, S.PdI., M.Pd I


NIK. 0861402092