Sie sind auf Seite 1von 9

Proiect didactic

Clasa: a VII-a

Obiectul: Limba si Literatura Româna

Subiectul: "Alexandru refuzînd apa" de stefan


Augustin Doinas

Tipul lectiei: consolidarea cunostintelor

Durata: 45 min

Motivatia: Crearea unui univers afectiv si atitudinal


prin receptarea
operei cu subiect istoric.

Continutul lectiei: organizat în baza cadrului ERRE


cu tehnicile LSDGC

Lectia va viza: analiza comparata, cercetarea si


interpretarea datelor de catre elevi.

Perspectiva interdisciplinara: literatura-istorie,


literatura-pictura, literatura-arta cinematografica,
literatura-muzica.

Pentru a dezvolta capacitatile creative, afective, emotive,


interpretative ale elevilor vor fi utilizate diverse metode si
tehnici de lucru: argumen-tarea, chestionarea orala prin
întrebari focalizatoare, expunerea, cu-bul, diagrama
Venn, banda cu imagini, freewritingul, clusteringul etc.

Forme de lucru: frontal, individual,în perechi, în grup.

Obiective operationale
Elevul va fi capabil:

O sa compare textul de studiu cu alte texte propuse,


remarcînd simi-
litudini si diferente;

O sa aduca informatie suplimentara despre Alexandru


Macedon;

O sa caracterizaze personajul central, aducînd exemple


de text/alte
surse;

O sa-si asume un rol într-o anumita situatie.

Concepte operationale:
Opera cu subiect istoric;

Elemente de balada;

Ecranizare;

Personaj de exceptie.

Material didactic: fise, imagini, fragmente din


"Alexandria", fragmente din "Aprodul Purice" de
C.Negruzzi.

Parcursul didactic

Cadrul Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategii Timp


Evocare

Trec la tabla si completeaza Clustering 2 min

clusteringul.

Aduceti trasaturi ale perso-najului


din text. Primesc imaginea cu por-
tretul lui Alexandru cel Ma- Analiza 4 min
re si-l analizeaza.
- Care dintre trasaturle remarcate
din text le puteti deduce din
imaginile primite? (fisa nr.1) Vor relata informatia acu-
mulata.
-Cu ce informatie suplimentara ati
completat portofoliul vo-stru?

Noteaza pe caiete subiectul


lectiei.
Enuntarea subiectului si a obie-
ctivelor.

Realizarea În Speranta ca astazi veti fi activi


sensului la lectie si veti demonstra
aptitudini si calitati ale Lucrul în perechi
lui Zeus veti obtine o Victorie la
portile Olimpului propriului
spirit.
Lectura în doi 7 min

Se va distribui cîte un fragment de


Cercetare
text din Alexandria pentru lectura
în doi. (fisa nr.2)

Povestire
Cere povestirea fragmentului,
completarea cunostintelor despre min
Alexandru cel Mare.

Distribuie fise cu sarcini de lucru


pentru fiecare grup. (fisa nr.3 Cubul

Lucrul în 4 min

grup
Se analizeaza lucrul grupelor.

4 min

Lectura expresiva a
textului "Caesar si veteranul".

Lectura 6 min

Se cere opinia proprie despre


evenimentul relatat.
Conversatie în baza textului

- Ce personalitate istorica a
neamului nostru a rasplatit un
ostean dupa o lupta, la fel ca

Diagrama Venn

Ceea ce îi aseamana pe cei trei


domnitori este bunata-tea si
respectul fata de po-por.

Reflectia -Daca vi s-ar propune sa fiti


regizori si sa turnati un film în
baza textului "Alexandru refu- Ecranizare
zînd apa" de stefan Augustin -Istoric.
Doinas, ce film veti turna ( de 8 min
dragoste, detectiv, psihologic, Argumenteaza
istoric etc.)? De ce istoric?

- Ce episod din opera veti alege?


De ce anume acesta? Argume-
Vor argumenta, vor aduce ntare
exemple de opera.
- Cum veti începe filmul, aveti
repere desenele proprii, care din
desenele voastre îl alegeti pentru a
începe filmul? De ce nume acest
desen?

- În ce loc al orasului, în ce pa-rte


a Moldovei veti filma? Des-crieti Ecranizare
locul.

-Corespunde locul ales celui


descris în opera? Îsi exprima parerea,
aducînd argumente Argume-
- Ce muzica ati propune pentru convingatoare pentru ntare
acest film? fiecare raspuns. 2 min

- Pe cine din clasa voastra l-ati


propune în rolul lui Alexandru cel
Mare? De ce anume acest coleg? Analiza 2 min

- Cum îl veti îmbraca?


Vor analiza obiectivele îm-
- Cui ati propune sa vizioneze preuna cu profesoul.
pentru prima data filmul vo-stru?
De ce anume acelei per-soane? De
ce anume voi veti fi primii
spectatori?

Analiza obiectivelor propuse la


începutul lectiei spre realizare

Tema pentru acasa

Se propune pentru discutie afir-


matia "Istoria este îndrumatoa-rea
vietii". Cum raportam mesajul
textului studiat la
contemporaneitate. Raportati
afirmatia la propria persoana.

Notificarea elevilor.
Materiale
" - Purice ! cunosc bravura, laud barbatia ta:

Te-ai purtat cu vitejie, si eu sînt îndatorat,

Sa-mi împlinesc juruinta ce la razboi t-am fost dat.

Deci de acum înainte Movila te vei numi,

Cu numele tau cu slava sa se poata pomeni.

Iar fiindca tu ieri calul mi l-ai fost dat împrumut

Îti dau cinci mosii cu sate în a Sorocii Ţinut;

si ca viata fericita sa petreci precum doresc

Cu-a pîrcalabului fata voi sa te casatoresc;

Ca sa stii si cît pret are în ochi-mi un bun ostas,

Te înalt spre rasplatire la rangul de val-armas."

Sfîrsind, hatmanul îndata pre Movila-a îmbracat

C-un contus frumos de nurca, si stefan în mîini i-a dat

Buzduganul armasiei de argint si poleit,

si ceremonia asta acest fel s-a savîrsit.

A doua zi îngroparea pîrcalabului facînd,

si pre Movila armasul cu fata lui cununînd,

Viteazul stefan cel mare cu oastea sa s-au pornit,

si la cetatea Sucevei în buna pace-au sosit.

Neamul lui Movila-armasul multa vreme-a fost vestit

si pe tronul României multi domni din el au statut,

Dar din multele prefaceri ce e tara au venit,

De abia acum mai este între nobili cunoscut."

(Aprodul Purice de C NegruzziElemente de cub, sarcini de lucru în grup:


Gr.I Compara personajul Alexandru cel Mare cu alt personaj
literar.

Gr.II Asociaza personajul Alexandru cel Mare cu un lucru, obiect,


planta, copac.

Gr.III Analizeaza comportamentul lui Alexandru cel Mare în


situatiile prezentate.

Gr.IV Exprimati-va atitudinea fata de Alexandru cel Mare.

Citatul pentru analiza si lucru de acasa:

"Historia est magistra vitae", "Istoria este îndrumatoarea vietii".