Sie sind auf Seite 1von 15

SmartPlant Spoolgen

 je brz i tačan jer eliminiše potrebu za crtanjenjem izometrija i ručnim kreiranjem izveštaja
 softver može raditi sa podacima cevovoda (piping data) dobijenih iz gotovo svih sistema
projektovanja postrojenja: Intergraph SmartPlant 3D, PDS®, CADWorx®, AVEVA PDMS;
Bentley, AutoPLANT i PlantSpace
 poboljšava performanse jer nije potrebna CAD veština, ali koristi ISOGEN motor za kreiranje
standardnih, visokokvalitetnih crteža u različitim formatima-automatski i bez crtanja.
 nudi mnoštvo opcija prilagođavanja kako bi se osiguralo da se neprimetno uklapa u bilo koji
postojeći tok posla.
 gradi konkurentsku prednost minimiziranjem troškova i poboljšavanjem kvaliteta
 nudi mogućnost za automatizaciju

princip rada SmartPlant Spoolgen

Većina 3D sistema za projektovanje koristi ISOGEN za automatsko kreiranje izometrija cevovoda.


ISOGEN dobija datoteku podataka koja sadrži opis cevovoda koji se dokumentuje. Softver zatim
automatski postavlja crtež i skida materijal na osnovu informacija sadržanih u ovoj datoteci. Npr. tačan
oblik crteža, stil dimenzionisanja ili jedinice kordinata određuje skup kontrola.

ISOGEN kreira crtež korištenjem odabranog CAD formata - AutoCAD, MicroStation ili
SmartSketch®, ali informacije koje se koriste za stvaranje tog crteža sadržane su u datoteci podataka
koju je stvorio sistema projektovanja postrojenja. Ova datoteka je jedne od dve vrste:

 ISOGEN Data File (IDF) – dobija se iz tradicionalnih sistema kao što su Intergraph PDS i
AVEVA PDMS.
 Piping Component File (PCF) – koriste svi savremeni sistemi kao što su Intergraph
SmartPlant 3D i CADWorx.

Smartplant Spoolgen radi tako što vam omogućava da obradite ovu datoteku podataka, koja sadrži sve
potrebne informacije iz sistema dizajna, kako biste kreirali nove crteže iz istog izvora podataka. Ako je
potrebno, možete dodati više informacija – kao što su delovi nosača cevi, uključujući skice delova na
podatke sistema dizajna i uključiti te informacije u crteže koje kreirate za radionicu ili gradilište.
Ulazni signal za Smartplant Spoolgen je datoteka sa podacima-IDF ili PCF-iz sistema dizajna. Ovu
datoteku podataka vidite u poznatom obliku izometrijskog cevovoda koji se modifikuje pomoću
Smartplant Spoolgen alata. Stepen modifikacije može biti jednostavan i razumljiv – na primer,
određivanje mesta za zavarivanje na terenu – ili složenije. Na kraju, stvoreni su novi crteži i izveštaji
generisani od strane ISOGENA.

Sistem Upravljanja Radnim Procesima

Smartplant Spoolgen nudi integrisani sistem upravljanja tokovima kao što je prikazano na slici. 1.
Možete ući u projekat koji je skup izometrijskih podataka o gasovodu od izvođača dizajna. Nekoliko
korisnika takođe može pristupiti datotekama u okviru projekta.
Slika 1: WorkFlow Database

Cevovodi u obliku Idf-a i/ili Pcf-a-uvezeni su u bazu podataka o projektu, a zatim se mogu izvući
(checked-out - rezervisati). Sve dok je datoteka izvučena za obradu, ne može se menjati od strane
drugih korisnika.

Promene se javljaju u samoj prirodi inženjerskih projekata, a Smartplant Spoolgenov sistem rada
prepoznaje ovu činjenicu. Kada dobijete novo izdanje cevovoda, promene u ranijoj verziji se
zamenjuju, tako da se posao ne gubi. Na primer, zavar koji se stavlja u verziju 1 cevovoda automatski
se ponovo stavlja u verziju 2.

Komande Smartplant Spoolgen obično omogućavaju dodavanje novih informacija postojećem


dizajnu. Izaberite Smartplant Spoolgen i iskoristite prednosti:

 Obimna podrška za smeštaj različitih vrsta zavarivanja


 Mogućnost dodavanja novih nosača cevi i spojnica
 Mogućnost dodavanja vijaka
 Napomene kao što su poruke, strelice protoka i referentne dimenzije
 Crtanje kontrola kao što su tačke razdvajanja itd…

Smartplant Spoolgen nudi moćnu funkciju automatizacije - Get External Data - što omogućava
dodavanje podataka iz spoljnih izvora u cevovod. To znači da se tabele podataka - na primer, postupci
zavarivanja - mogu držati u spoljnim izvorima podataka, kao što su proračunske tabele i baze podataka,
i automatski se povezuju sa varovima u cevovodu. Automatizacija koristi standardnu SQL sintaksu za
prepoznavanje podataka koji se dodaju u sam cevovod ili u pojedine komponente unutar njega.
Kompanije koje koriste ovaj sistem uspele su da eliminišu 95 procenata ručnog unosa podataka, štedeći
vreme i eliminišu ručne greške u unosu podataka. Naredba Get External Data može se izvršiti na
nekoliko tačaka tokom obrade cevovoda - tokom uvoza, interaktivno ili tokom generisanja crteža.
Aplikacija I-Data Integrator, koja je uključena u SmartPlant Spoolgen, omogućava automatizovanu
obradu ISOGEN izveštaja da bi se stvorili podaci za nizvodne sisteme - na primer, materijal skida I
popunjava projekat, pomoću spula.
Cepanjem cevovodnih sistema na pojedinačne cevovode (izometrije) upravlja izvođač cevovoda.
Ponekad, logika cepanja - na primer, po površini postrojenja - rezultira sa manje od idealnog radnog
paketa za proizvođača cevovoda. Ugrađena funkcionalnost „ “cut-and-paste “ može prevazići manje
probleme, ali u nekim slučajevima proizvođač mora da spoji nekoliko cevovoda u jedan i zatim napravi
crteže spulova ili montaže iz spojenog sistema. Aplikacija I-Tools SmartPlant Isometrics obavlja ovu
funkciju. To može rezultirati značajnim uštedama troškova i efikasnosti.

Pored I-Data Integratora i I-Toolsa, ostali uslužni programi koji se isporučuju uz SmartPlant
Spoolgen uključuju SmartPlant Izometrics, SmartPlant I-Configure, Simbol Editor i Material Editor.
Ova aplikacija se koristi ako se moraju stvoriti novi podaci cevovoda ili ako su potrebne manje izmene
postojećih cevovoda da bi se odrazile izgrađene uslove (na primer, dodavanje otvora ili odvoda). Mnogi
proizvođači cevovoda još uvek primaju deo svog dela u papirnoj (papirnoj) formi. Kad se izometrija
mora iznova isprazniti, SmartPlant Isometrics može brzo i tačno kopirati originalnu papirnu kopiju u
elektroničkom obliku, koja se zatim može obraditi pomoću SmartPlant Spoolgen-a. To znači da
pojedinačni tok rada podržava i elektronske unose i unose na papiru.

I-Configure - ova aplikacija se koristi za konfiguriranje crteža i izveštaja iz SmartPlant Spoolgen-a.


Simbol Editor - iskoristite ovu aplikaciju za kreiranje i modifikovanje 2D simbola definisanih od strane
korisnika koji će ISOGEN koristiti.

Materijal Editor - možete upravljati referentnim podacima o materijalima koji se koriste u SmartPlant
Spoolgenu. Oni su obično dodatni stavke koje nisu uključene u podatke o cevovodu od izvođača
radova, kao što su materijali potrebni za sastavljanje nosača cevi na terenu.

Intergraph Spoolgen

Smartplant Spoolgen je izometrijski sistem za crtanje visokih performansi koji stvara listove spulova i
izometrijske crteže iz podataka cevovoda. Pošto je to samostalni sistem, Smartplant Spoolgen ne
zahteva nikakav drugi softver za upravljanje, osim 2D grafičkog sistema za pregled i izgradnju izlaznih
izometrijskih crteža. Sledeća slika prikazuje standardni tok podataka:
Smartplant Spoolgen može koristiti standardnu datoteku komponenti Pipeline (PCF), Intermediate
Data File (IDF) ili datoteku podataka cevovoda (POD) kao ulazne podatke. Nakon uvoza datoteke sa
podacima cevovoda u softver, moguće je kreirati prilagođene crteže listova i izlazne liste sa minimalnim
naporom i intervencijom operatera. Za datu datoteku podataka cevovoda moguće je selektivno dodati
dodatne informacije o proizvođaču, dodati i modifikovati vrste zavarivanja, promeniti koleno na krivine
i uvesti širok spektar drugih dodataka u cevovod. Nakon završetka svih modifikacija, možete kreirati
izlaznu datoteku crteža u AutoCAD DKSF ili Microstation DGN formatu. Izlazni crteži su u
potpunosti prilagođeni tako da odgovaraju stilu rasporeda i zahtevima sadržaja vaše kompanije.
Dostupne su i različite tekstualne izlazne datoteke, kao što su liste materijala, liste zavarivanja i
informativna datoteka spulova. Sve ovo se može štampati ili preneti u svoj sistem praćenja.

Pošto se originalne datoteke podataka iz cevovoda uvek čuvaju i arhiviraju, podaci se nikada ne gube.
Nadalje, možete lako pronaći bilo kakve greške koje radite tokom uređivanja cevovoda na
interaktivnom ekranu tako da se mogu brzo ispraviti.

Smartplant Spoolgen Alati

SmartPlant Spoolgen se isporučuje sa paketom proizvoda i alata koji dopunjuju i poboljšavaju njegovu
funkcionalnost. Ovi proizvodi i alati isporučuju se podrazumevano kada instalirate SmartPlant
Spoolgen.

I-Configure - Pojednostavljuje prilagođavanje cevnih izometrija proizvedenih od Isogen-a.


Omogućava pristup Isogen Configuration. Pomoću Isogen Configuration možete da konfigurišete
gotovo sve o izometrijskom crtežu cevi, od stila dimenzioniranja i formata zavarivanja i brojeva delova
do lokacije i rasporeda uzimanja materijala, što vam omogućava izradu izometrijskih crteža prema
sopstvenim specifikacijama.
Ključne karakteristike

 Omogućava brz pristup korisničkom interfejsu za konfiguraciju Isogen kontrola.


 Obezbeđuje prozore Explorer-type za navigaciju postojećim projektima i stilovima.
 Koristi XML datoteke za čuvanje informacija o projektu i stilu crteža.

I-Convert - automatizuje konverziju specifikacija cevovoda i kataloga iz različitih sistema dizajna


postrojenja za upotrebu sa SmartPlant Isometrics.

Ključne karakteristike

 Brzo i lako pretvara specifikacije cevovoda i kataloge za upotrebu u SmartPlant Isometrics.


 Omogućuje vam ponovnu upotrebu postojećih referentnih podataka koji se nalaze u sistemima
3D dizajna postrojenja.
 Ažurira kataloge cevovoda za Smartplant Isometrics i sistem za dizajn instalacija, podržavajući
jedinstveni izvor podataka.
 Podržava sve vodeće sisteme dizajna instalacija, uključujući PDS®, PDMS™, Autoplant® i
CADWorx®.
I-Data Integrator - omogućuje vezu između podataka generisanih tokom pokretanja Isogen-a sa
gotovo svim IT sistemima na nižoj ceni, kao što su sistemi za kontrolu materijala, kupovina i sistem
upravljanja radionicama. I-Data Integrator kompatibilan je sa bilo kojom verzijom Isogen-a, pa ga
mogu koristiti inženjeri izvođači koji koriste Intergraph Smart ™ 3D i PDS, kao i inženjeri na
lokaciji koji koriste SmartPlant Isometrics.

Ključne karakteristike

 Objavljuje Isogen podatke u različitim formatima kao što su Microsoft Access baze
podataka, Microsoft Ekcel tabele, datoteke sa zarezima, tekstualne datoteke fiksnog formata
i XML datoteke
 Podržava izvlačenje podataka direktno iz Isogen datoteka sa podacima, kao što su IDF,
PCF i POD datoteke.
 Omogućava vam da otvorite konfiguraciju pomoću SQL uputstava i skripti.
 Podržava povezivanje Isogen tabela sa eksternim izvorima podataka koji podržavaju
standardne Microsoftove alate za pristup podacima, kao što su Microsoft Access i Ekcel,
bazirane na serverima, kao što su Oracle® i SKL Server®.

I-Tools - Spaja pojedinačne IDF-ove ili PCF-ove cevovoda iz bilo kojeg sistema za projektovanje
postrojenja Isogen u jedan sistem. Ovi podaci mogu poslužiti kao ulaz za SmartPlant Isometrics za
stvaranje izometrijskih crteža cevovodnog sistema, koji se mogu koristiti za puštanje u rad, izgradnju,
pregled i testiranje instaliranih cevovodnih sistema.

Ključne karakteristike

 Omogućuje spajanje više datoteka sa jednim cevovodom u sistemsku datoteku.


 Potvrđuje sistemski sadržaj vizuelnim prikazom cevovoda.
 Ispituje povezanost cevovoda i ističe probleme 3D modeliranja.
 Precizno grupiranje cevovoda u povezane sisteme putem alata za izveštavanje.
 Pojednostavljuje sistemske podatke preko alata za uklanjanje cevi.

Material Editor - Omogućava jedinstveno okruženje u kojem možete kreirati, uređivati i upravljati
referentnim podacima, kao što su datoteke sa podacima o materijalima, katalozi i specifikacije cevovoda
koji se koriste u SmartPlant Isometrics. Material Editor se takođe koristi za prilagođavanje dodatnog
materijala, vijaka, spojnica, nosača i zavarenih spojeva koje možete dodati cevovodu u SmartPlant
Spoolgenu pre izrade listova spulova i izometrijskih crteža za izradu i izgradnju.

Ključne karakteristike

 Podržava uvoz referentnih podataka formata I-Sketch v2 kao dela putanje nadogradnje od I-
Sketch v2 do SmartPlant Isometrics.
 Podržava uvoz podataka SmartPlant referentnih podataka.
 Omogućuje brzo stvaranje kataloga cevovoda i specifikacija iz dokumenata na papiru.
 Pruža sveobuhvatna pravila dizajna, kao što su tabla ogranka, podrazumevani izbor, tabele za
vijke i tako dalje.
Symbol Editor - Pruža korisnički interfejs u kojem možete jednostavno kreirati nove ili modifikovati
postojeće datoteke simbola zasnovane na XML ili ASCII za korištenje u isogen crtežima i
izometrijskim skicama Smartplant - a. Softver vam omogućava da grafički identifikujete i modifikujete
komponentu, sačuvate je u XML datoteku ili izvezete redefinisani simbol u Isogen ASCII datoteku
tako da se može koristiti u izometrijskim crtežima koje ste kreirali.

Spoolgen Workflow

Sledeća slika prikazuje osnovni tok rada korišćenja softvera za rad sa fajlovima cevnih podataka.

1. Konfigurišite postavke stila uvoza - Možete upravljati načinom na koji softver uvozi podatke
o spulu i prikazuje ih u softveru tako što određuje parametre spula u stilu SGImport ili
određuje pravilo imenovanja spula . Za više informacija o ovim korisničkim parametrima
pogledajte Controlling Interactive Spooling u odeljku Import Piping Data.

2. Uvoz dizajnerske datoteke - možete uvoziti dizajnerske datoteke pojedinačno ili kao serijski
proces. IDF i PCF datoteke se pretvaraju u pod datoteku prilikom uvoza. Za više informacija
o uvozu dizajnerskih datoteka u tekući projekat pogledajte uvoz podataka o cevovodu(Import
Piping Data).

3. Pogledajte datoteku dizajna - nakon uvoza datoteke, može se izvući iz baze podataka o radnom
toku. Za više informacija pogledajte odeljak izvlačenje cevovoda iz baze podataka o tokovima
posla.

4. Otvorite dizajnersku datoteku -nakon izvlačenja datoteke iz baze podataka o tokovima posla,
mora se otvoriti u softveru.

5. Uređivanje dizajnerske datoteke - možete detaljno opisati cevovod dodavanjem varova i


različitih elemenata dizajna kao što su oslonci, tačke razdvajanja i elementi informacija. Pored
toga, moguće je promeniti većinu elemenata cevovoda, kao što su svojstva komponenti. Za više
informacija o dodavanju zavarenih spojeva i drugih elemenata dizajna pogledajte elemente
konstrukcije (Design Elements). Za više informacija o promeni elemenata cevovoda pogledajte
Modify and Move Pipeline Objects.
6. Generisanje izlaza-u bilo kom trenutku u procesu mogu se generisati spulovi i izometrijski
crteži. Za više informacija pogledajte generisanje crteža.

7. Verifikacija dizajnerske datoteke-nakon što ste obavili sav potreban rad na datoteci i smatra se
završenim, verifikacija datoteke u bazi podataka o radnom toku se smatra završnim korakom.
Softver ažurira status korisnika do završetka. Za više informacija o povratku datoteka,
pogledajte povratak cevovoda u bazu podataka o radnom toku.

POD Files

SmartPlant Spoolgen je uređivač datoteka podataka o objektima (POD). Obično je POD datoteka
pojedinačna baza podataka cevovoda, koja sadrži i grafičke i ne grafičke podatke. Grafički podaci su
obično crtež (ili listovi) kreiran od Isogen-a, a negrafski podaci su komponente cevovoda, informacije
i njihova svojstva.

Cevovodi koje kreirate pomoću SmartPlant Isometrics-a automatski se spremaju kao POD datoteke.
Morate obraditi IDF i PCF datoteke kroz Isogen da biste proizveli POD datoteku. Format POD je
isti.

Cevovodi i sistemi (Pipelines and Systems)


SmartPlant Isometrics omogućava vam da kreirate jedan ili više cevovoda u jednoj datoteci. Svaki
cevovod se sastoji od skupa povezanih komponenti, ali sami cevovodi se ne moraju međusobno
povezivati. Izogen obrađuje svaki cevovod odvojeno i stvara jedan ili više izometrijskih crteža za svaki.

Primer u nastavku prikazuje osnovnu organizacionu strukturu standardnog modela cevovoda u


SmartPlant Isometrics.
Jedan cevovod možete podeliti na jedan ili više listova. Svaki list može sadržati različit, ali povezan deo
celog cevovoda. Kada modelirate standardni cevovod, softver vas primorava da poštujete sledeća
pravila:

 Svaki list može da sadrži samo predmete iz jednog jedinog cevovoda.


 Softver ne smatra da su komponente u različitim cevovodima povezane.
 Softver uvek proizvodi izometriju cevovoda.

Alternativno, moguće je kreirati jedinstveni cevovod, koji se sastoji od više povezanih cevovoda. Ceo
sistem obrađuje Isogen i, zavisno od sadržaja i složenosti modela sistema, nastaje jedan ili više
izometrijskih crteža koji sadrže sve cevovode.

Sledeći primer prikazuje osnovnu organizacionu strukturu cevovodnog sistema u SmartPlant


Isometrics.

Za razliku od onih koje su svojstvene za modeliranje standardnog cevovoda, softver poštuje sledeća
pravila kada modelirate cevovod:

 Svaki list može da sadrži predmete iz nekoliko cevovoda.


 Komponente se mogu povezati kroz više cevovoda.
 Softver uvek proizvodi izometriju sistema.

Pregled interfejsa
Standardni Smartplant Spoolgen interfejs sastoji se od nekoliko komponenti, kao što je prikazano na
sledećoj slici:
A: Meni

Omogućava pristup komandama menija Smartplant Spoolgen.


B: Kontrolna Tabla

Omogućava pristup često korišćenim komandama. Kontrolna Tabla je alternativa upotrebi stavki
menija.
C, D i E: Smartplant Spoolgen Prozori

Pruža posebne funkcije koje će vam pomoći u kreiranju i pregledu modela cevoovda. Glavni deo
interfejsa Smartplant Spoolgen je podeljen na tri odvojena prozora: grafički prozor, pretraživač
cevovoda i prozor greške.

 Pipeline Explorer (C) prikazuje hijerarhijsku listu svih cevi, sklopova spoola i komponenti koje
čine cevovod. Možete se kretati kroz hijerarhiju modela klikom na ikone + ili -. Pored toga,
moguće je dvaput kliknuti na čvorove u prikazu drveta kako bi ih otvorili. Prilikom izbora
stavke u pretraživaču transportera, program naglašava element u modelu koji se prikazuje u
grafičkom prozoru. Za više informacija pogledajte odeljak Pipeline Explorer.

 Graphics Window (D) prikazuje trenutni prikaz otvorenog transportera. Možete da vidite ceo
cevovod ili samo detaljan deo interesa. Takođe možete da koristite Graphics Window da biste
interaktivno uređivali cevovod ili prikazali cevovod kao 3D model. Pogledajte odeljak Graphics
Window za više detalja

 Errors Window (E) prikazuje poruke o greškama koje su se pojavile tokom operacije, kao što
je uvoz ulazne datoteke ili izvršavanje provere konzistentnosti u cevovodu. Prilikom izbora
poruke o grešci u Errors Window (E), program dodeljuje odgovarajući deo cevi u grafičkom
prozoru.

 F: Statusna Traka

Pruža povratne informacije o akciji koju trenutno radite i takođe označava ime aktivnog
izometrijskog projekta. Prikaz statusne trake može se uključiti i isključiti pomoću menija View
> Status Bar.

Graphics Window

Prikazuje trenutni prikaz otvorenog cevovoda. Pogled je vizuelna reprezentacija podataka koji
čine model i mogu biti jednostavni linijski crtež ili trodimenzionalni prikaz modela,
uključujući sve njegove komponente. Grafički prozor takođe vam omogućava da vidite gde su
spulovi na cevovodu. Za jednostavnu identifikaciju, svaki spul je označen imenom nazvanim
identifikator spula. Cevovod na sledećoj slici sastoji se od četiri spula: spul-1, spul-2, spul-3 i
spul-4.
Možete koristiti Pipeline Explorer da biste videli komponente i elemente montaže koji čine
sklop spoola. Za više informacija pogledajte odeljak Pipeline Explorer.

Možete upravljati načinom na koji softver uvozi i prikazuje sklopove spulova i identifikatore
spulova u otvorenom cevovodu. Takođe možete da primenite automatsko dodeljivanje imena
spulova. Za više informacija pogledajte Controlling interactive spooling u odeljku in Import
Piping Data.

Da biste obrisali sva postojeća imena spulova i preraspodelili, izaberite Tools > Reassign Spool
Identifiers
Prilikom dodavanja novog vara u cevovod ili promene postojećeg vara, softver ažurira izgled
cevovoda u Pipeline Explorer i Graphics window kako bi pokazao uticaj promene na sadržaj
spula. Za više informacija pogledajte Welds.
Graphics window može da sadrži ceo cevovod ili, kada se zumira, samo detaljan deo interesa.
Manipulacijom prikaza modela, možete urediti informacije unutar modela kako biste bolje razumeli
podatke.

Kada je cevovod otvoren, može se napraviti kopija trenutnog prozora, što omogućava prikazivanje
više grafičkih prikaza istog cevovoda. Na primer, kada se radi o velikim i složenim cevovodima
možete imati pregled celog cevovoda u jednom prozoru i uvećani pogled u drugom prozoru.
Koristeći komande Window menu, možete otvoriti novi prozor, a zatim kaskadirati ili razbiti
otvorene prozore na pločice, tako da je lakše kretati između njih. Lista otvorenih dokumenata
prikazuje abecednu listu otvorenih prozora pod komandama Window menu. Možete otvoriti drugi
otvoreni prozor klikom na jedno od imena na listi.

Takođe možete da koristite Graphics window za interaktivno uređivanje cevovoda na ekranu. Zatim
možete da koristite komandu da biste ažurirali trenutni prikaz (Update Current View) da biste odmah
videli dodatke ili promene u cevovodu.

Boje
Boja igra važnu ulogu u identifikaciji komponenti cevovoda u Graphics window. Softver koristi boju
za određivanje kategorije različitih elemenata cevovoda i varova, omogućavajući proizvođaču da
odmah odredi gde će biti izgrađeni različiti delovi cevovoda. Sledeća slika prikazuje podrazumevane
boje za svaku kategoriju.
Šema boja za svako stanje može se podesiti pomoću opcija u dijalogu Options. Za više detalja
pogledajte promenu boje elemenata cevovoda (Change the color of pipeline elements.).

Pametni Kursori
Kada koristite Smartplant Spoolgen za uređivanje cevovoda, oblik kursora (ili pokazivača miša) daje
vam važne povratne informacije i varira u zavisnosti od izvršene akcije ili načina rada.

 - Postavite dodatni materijal na deo cevi ili komponente direktno ispod kursora. Za više
informacija pogledajte odeljak Add additional material.

 - Postavite zavrtanj na deo cevi direktno ispod kursora. Za više detalja pogledajte Place
bolts.

 - Postavlja probijanje zidova na delu cevi direktno ispod kursora. Za više informacija
pogledajte odeljak mesto penetracije u zid ( Place a wall penetration.).

 - Postavite podni utikač na deo cevi direktno ispod kursora. Za više informacija
pogledajte odeljak mesto penetracije poda (Place a floor penetration.).

 - Postavljanje izabranog objekta nije dozvoljeno. Prikazuje se kada je komanda aktivna,


ali kursor se ne nalazi iznad objekta koji vam omogućava da nastavite ili dovršite komandu.

 - Stavite primedbu na deo cevi ili komponente direktno ispod kursora. Za više
informacija pogledajte odeljak Place an information item.

 - Postavite novu komponentu u deo cevi direktno ispod kursora.

 - Pomera skicu tako da se drugi deo modela cevovoda može pregledati bez promene
povećanja prikaza. Za više informacija pogledajte Pan views.
 - Unesite referentnu tačku da biste omogućili udaljenost ili pomak kako biste pronašli
objekat u odnosu na var, račvu, koleno i slično u cevovodu.

 - Povećajte ili smanjite veličinu prikaza objekata u grafičkom prozoru. Za više


informacija pogledajte odeljak zumiranje područja ili zumiranje tačke (Zoom in on an area or
zoom out from a point.).

Još jedna korisna funkcija je Fly tekt. Kada zaustavite pokazivač miša na komponentu
cevovoda, softver prikazuje nominalnu veličinu, SKEY i ITEM CODE (kod proizvoda) za tu
komponentu u kutiji. Ova informacija se zove Fly tekt.

Pipeline Explorer

Pruža hijerarhijsku prezentaciju svih sadržaja datoteke aktivnog cevovoda, uključujući


atribucijske informacije o cevovodu, sklopovima spoola, komponentama i drugim materijalima
koje sadrži. Kada otvorite datoteku cevovoda, Pipeline Explorer prikazuje komponente
cevovoda u izvršnom redosledu grupisane u sklopove spoola i elemente montaže, kao što je
prikazano u primeru ispod:

Možete koristiti Show Spools u Pipeline Explorer da biste se prebacivali između dva
različita prikaza u Pipeline Explorer. U prethodnom primeru, Opcija prikazivanja spulova u
Pipeline Explorer je uključena, prikazujući grupe elemenata montaže i montaže spulova. U
dole navedenom primeru, funkcija prikazivanja spulova u Pipeline Explorer je onemogućena.
Dobijeni prikaz Pipeline Explorer pokazuje komponente u redosledu izvršenja minus grupe
elemenata montaže i montaže spoola.

Da biste obrisali sva postojeća imena spulova i redistribuirali ih, izaberite Tools > Reassign
Spool Identifiers. Ako je opcija prikazivanja spulova u Pipeline Explorer (Show Spools in
Pipeline Explore) omogućena, program preimenuje spulove koristeći opcije imenovanja
definisane u odeljku i-Configure. Za više informacija o ovim parametrima pogledajte
definisanje parametara uvoza spulova koristeći stil crteža (Define spool import settings using a
drawing style.). Ako je opcija Show Spools in Pipeline Explorer onemogućena, Isogen
redistribuira spulove dok kreira crtež.

Dok radite u Pipeline Explorer, možete kliknuti desnim tasterom miša na bilo koju stavku u
čvoru komponente i pristupiti istim komandama kao i kada kliknete desnim tasterom miša
na cev ili komponentu u grafičkom prozoru.
Koristite View > Pipeline Explorer da biste ga uključili i isključili u softveru. Kada se
prikazuje Pipeline Explorer, program prikazuje polje za potvrdu pored naredbe Pipeline
Explorer u meniju View.

Možete suziti ili proširiti Pipeline Explorer radi boljeg gledanja. Kada usmeravate pokazivač
na liniju koja odvaja prozor Pipeline Explorer iz grafičkog prozora, postaje dvostrana strelica
koja se može koristiti za povlačenje linije razdvajanja levo ili desno.

Kada prozor Pipeline Explorer postane vidljiv, možete ga upravljati tako da je osiguran,
plutajući, fiksiran na jezičku ili valjan. Za više informacija pogledajte Customize interface
elements.