Sie sind auf Seite 1von 2

Aleksa Ivić – Migracije Srba u Hrvatsku tokom 16, 17 i 18. st.

Srpski etnografski zbornik, izdaje Srpska kraljevska akademija, knjiga XVIII.

Dostupno na: https://fliphtml5.com/klqi/zttz

Seboe Srba u Hrvatsku krajem 17. i početkom 18. St.

 Ono što odmah upada u oči je to da je vrlo jasno da Ivić pod pojmom Srbi
svrstava i Vlahe i sve druge pravoslavne narode. Čak i kad citira, u svojoj
parafrazi govori o Srbima a sam njegov citat spominje Wallachoi itd. takod
a je ova knjiga diskutabilna. 153
 Ovdje autor uopće ne spominje Arsenija niti veliku seobu Srba, te se
isključivo fokusira na prostore hrvatske, odnosno Like i Krbave i Slavonije
jednim manjim dijelom. Ubrzo poslije osvajanja Senja i Bara 15. juna 1689.
godine, pala je i cijela Lika i Krbvava. Oslobođeni od Turaka nakon 200
godina. Kaže da su mnogi Turci pobjegli u Bosnu, dok su neki ostali i
prihvatili kršćanstvo. Na mjesta opustjela u Lici i Krbavi Habzburgovci su
nasleljavali 'Srbe' iz Bosne i drugih krajeva. Kaže da je konačno do 1697.
godine u Lici i Krbavi naseljeno 700 srpskih porodica, te je svakoj dato
zemljište na obrađivanje. 154
 Sada o pitanju ljudi u nazovi srpskoj porodici: „Po jednom izvještaju od 9.
jula 1699. godine nalazilo se u Boviću 47 srpskih porodica sa 250 duša, od
kojih 80 ljudi za oružje a u Kirinu je bilo 120 kuća sa 450 duša, od njih 240
za oružje.“ Prema ovom izvještaju lako je zaključiti da je prosječna obitelj
u Boviću imala 5,3 člana, dok je u Kirinu bilo 3.75 članova po jednom
kućanstvu. 155
 Vlasi su se uvelike bunili protiv pokrajinskih vlasti, poglavito protiv
Hrvatskog bana i nadbiskupa Zagrebačkog, zbog toga što su nastojali uvesti
poreze i svoje ljude na upravna mjesta, dakle podčiniti cijeli jedan kraj
svojoj vlasti. Vlasi se bune jer su željeli ostati pod upravom vojne granice i
dalje uživati povlastice. 155
 Zbog nepotpunog razgraničenja, finalna podjela se provela tek 1703. kada
su OC vraćeni neki predjeli oko Save, kao Novi, Jasenovac itd. Zbog odnosa
snaga u samoj vojnoj krajini, Vlasi, ili kako autor govori Srbi, i Hrvati bili
su razmještani na odvojenim prostorima u Lici i Krbavi: „Komesari grof
Ateme i Libenek koji su razdeljivali zemlju u Lici i Krbavi (doseljenicima),
u svom izveštau od 7. maja 1713. izrekom vele da su Hrvate grupisali oko
Udbine i Ribnika, a Srbe oko Korenice, Gračaca i Zvonigrada.“ 156