Sie sind auf Seite 1von 3

LA T ABERNERA DEL PUERTO

Homance marlnero , •n tre ■ ■ clo ■

l.etra de Federico Romero - - Mt'J~lca de - -


y Gulllermo F. Shaw P AB LO SOROZABAL
N1 8 • SlHPSON y lru ru ■ rintro1 o•qro1 .

tl oderato con c:olme1, y muy 1norc<1do . e, __


e
ir.!!!ly)On
- -
:

- , .. .
,,,,I
.
Tpl~,.
Tpo.1 .
O,s.pl,r _ l,1. n, _ 9ro,
y,, u _ 6,J, ,,, _ rro, ""~ ri, _
(O . mo,s .,
-
I
L
Cdo. . -
.
- == - - -
.e
-
J
_, J ~

I ]

mf! =i :, . =i :; :J ~
Arpo. (Pcn~~")
~
... ;...; i. i ;.....: 'i
-
. ,. . I

., "
- -
.
Tl>ol.
... I
r
r
~

~ - ► }.
r
~

7- ... J
r i'

: - >

b/4n - co , Des.dnl ,,., _ vi _ o' t,,s - li mi - r,m . do. 5on dos CO -


bl,n - co. Sr fin_ qtr_ co _ bio ; ;, w _ .bui s<1n _ fo .- CO - Il. - rrs
,_ ._ =- ,_
.
I :,,. :>

'
h
F U h

=i =,
. J

:j
J

:;
,..
1 , '
À

,..
. . .. .i..
~ ~ ';'" i-i ~ ;-;
.. . . . . ~

. .I 1
.., "
- - .
r r r
h

~ ~

,
'
--..... I

1 I 1
;. Cli
c•m- bi•
_ yos, JIJJo ..; jos clit _ ro, .
por nr _ n,s 911• _ pos ,No.., son \ lu
o _ lro
- e,di ._/,~)
, -,i '
qtlf
,, v,1,, dr
11,.v,,./
" . T

u -
J

~ q~~
--
:S
I

~ :# -~

,H .. .li i.
t .: -"~.. - i
, ,,
,_
.
.,
-
~
~ i ~ h
-
,_
i

..
ì---i ~
~ i
(' (' r t i'
f
l•h 1\0~.
F f F
~

n . I ' I
' ' '

p• - JO , El bl.tn. ca llr - nr I,
,,. n,1 - rr,1/ p•i _ ro ,f'J - I.i
'I
h,r - CO, i't Jo _ bo/ CUt
Cda ,
ro ; qui_ l,nl m~n _ do, lr d., ,.,
d,J - ·,

. .
I
"
.. .. .. - '

l
~ ~~ :i ~
Menoi . p
c11 1• _
... I h . .. -- ~
, L--
-I I

1,- I
' __.,. I'\ --·
__....,,,:c-.. ,
. )
,,. , J, ... ,..~, .. , ~1,.,,.,
. \I
..J--.
I
' ...
~
-·-
u
A
orll\fro> .
I ~,
.,
1, I

r ~
·~ - , mJ
.,
_pirr - /o : to • mo.!!n - ,. - no, ◄
&I
\a .• .J
.r 1-
LI - - . . V . . .
--
. . Il
;.--=---
pt - ,., yrn _ 9or. r/,1,I
"
" . mo .
I - , .,
► ,... ~

la .e.i u - - - - V
- - - - . - V
-
J
.
I
. - ..
- -
.
-
, ., -
~
~

l
' -41,-
~-it :

----~--
" ~ 7 Fl!!l· '--
mf f
~
~Cli . >

-- . oq. -4 - r---l . -~
..
'". . . - .
. --- . ....
I ~

- -
r
r
I
~ ~

I •--
.

a ftmpo.

fu _ _ fld tS bl.tn . . e•. m"'f '

OA

- ·- ,., I
,
hldn.c,1; _ - - - - -- - - - .: no - - - chttl Of'
- - 9r• • mur
. /"lo~ ::- --::::. t-,.,,.
- r

&I J
u - - . - - - - -
(J i rnif.}

.. ,, ,, '

tr
.- - ,-.-9.-: - - - - -
- - - ---= nr
,., I
~t~9r•. !. 9ro dru - - ml 9u• ~
r
., I
Il
u - - - - - - - - Clll·
I

'
- - ~
L
~
r
. - r
L

:i =i
~ ~

V~~~ ~
~

:J :j 1 . :j :j. :j ~ :1 :s
{ r~~
t
~ ~
Crl'J :

.. . . ...
..
.--
~- ~

. ~
. - . .
I ~

. ■

◄ . ~~ =.. ~
~ .•

.
60

r,o
.
- - - ,.
~
..-f'- ---

911• .
dru _ ml _ - :. ,,.;- Ì'n- -. - - - - t" ytl blt1n - - - - CO 1ft

fl I

., I I
I
u - - - - - - - I

-y - :j- :j - --
{
,
~ ~

-
:f j :j ._, ~ ~ ~ ~
:j ~ ~ :j
'. . (~):j

.. . . . - . -
- -è-

., ■

. -

-
r
& ~

r- ~
~ ~ ~

~
f f
t

a lrmpo .
f
-
~-!!'I ' ,-
L> •
. .,
>
-. .
I

, ~

/11_ fil! - - - -
n./., _ - - - ·- ~ - . ..:· -;No _ t:ht, _ qut Sd _ Ìt Id

A I h_1-1
....J
.,
u - - - -- -
\ I (Tulli lii\ n!lS.l·) a ftrnpo .
- - - .
j• :f =f · i:t :j :j j:j
.2
~ rii :
. Clor . y c~llo . ppl-f' j =i=i
. ==----
l f ~
.,
- - .
- ~ & -- - -
~ - .
~

t r t r f i t
ft-.t:J t: I
lr Q lttr1po.
...I
A I
- f~~ -==----
- - ! ;N, - 9ro,_ - drJ .pltr. I• , dr, pi,r - • f ,1 ' - . - - - - - - - -'
&I J -
u - -
I

- - - - ( CO~ ,111/r,) a. lrmpo.


-
I I .....
- . ~

- -. li
'
• :f :f :f =, ~-~ : rii:

. .
ff ,=::---,- PP r1., n
-
.., i Jl ., .fj .
- - --
,.
- ~

-
~ ~
-
.r t r-· L
r
t-
~
I
i'
r t,
~ f ==
I :i- -.......,..
., .,-_..-.A~
IJD .... - - ~~
:
. p1,rJ,f - ...- - - - - - - - _.. . di1J1 . I· Ah •I - - - - -
-- :::-~
. • PPP
Il I ::-..=-~~ /:\
~

- u - - - - - - - - - - - .- - u - - .
'I , ,":\ .,._
,
. . . .. -. -
f" -
I

J -:f:J d,,,. _:j:j


:j j :j :j :j :j :j :j ~~
t.r
. I':'\ ~~(...
t .. . - .. . - .. .. -- . -
J
~

.,

r
-
► ►
r-
~
A

,.-.- -
~ T\, . , ...