Sie sind auf Seite 1von 8

No.

Simbol Nama Komponen


Sambungan
1.
Kabel

2.
Koneksi Kabel

3.
Kabel Tidak Koneksi

Saklar (Switch) dan Relay


4.
Switch SPST

5.
Switch SPDT

6.
Push Button (NO)

7.
Push Button (NC)

8.
DIP Switch

9.
Relay SPST

10.
Relay SPDT

11.
Jumper

12.
Solder Bridge

Ground
13.
Earth Ground

Source: https://belajarelektronika.net/simbol-komponen-elektronika/
http://www.hoo-tronik.com/2015/06/simbol-komponen-pasif-dan-aktif-pada.html
14.
Chassis Ground

15.
Common/ Digital Ground

Simbol Komponen Elektronika Resistor


16.
Resistor

17.
Resistor

18.
Potensiometer

19.
Potensiometer

20.
Variable Resistor

21.
Variable Resistor

22.
Trimmer Resistor

23.
Thermistor

24.

Photoresistor

Kapasitor
25.
Kapasitor Bipolar

26.
Kapasitor Nonpolar

Source: https://belajarelektronika.net/simbol-komponen-elektronika/
http://www.hoo-tronik.com/2015/06/simbol-komponen-pasif-dan-aktif-pada.html
27.
Kapasitor Bipolar

28.
Kapasitor Variable

Kumparan (Induktor)
29.
Induktor

30.
Induktor Inti Besi

31.
Variable Induktor

Power Suplay
32.
Sumber Tegangan DC

33.
Sumber Arus

34.
Sumber Tegangan AC

35.
Generator

36.
Battery

37.
Battery multi Cell

38.
Sumber tegangan variabel

39.
Sumber arus variabel

Meter (Alat Ukur)

Source: https://belajarelektronika.net/simbol-komponen-elektronika/
http://www.hoo-tronik.com/2015/06/simbol-komponen-pasif-dan-aktif-pada.html
40.

Voltmeter

41.
Amperemeter

42.
Ohmmeter

43.
Wattmeter

Lampu
44.
Lampu 1

45.
Lampu 2

46.
Lampu 3

Dioda
47.
Dioda

48.
Dioda Zener

49.
Dioda Schottky

50.
Dioda Varactor

51.

Dioda Tunnel

Source: https://belajarelektronika.net/simbol-komponen-elektronika/
http://www.hoo-tronik.com/2015/06/simbol-komponen-pasif-dan-aktif-pada.html
52.
LED

53.
Photo Dioda

Transistor
54.

Transitor Bipolar NPN

55.
Transistor Bipolar PNP

56.
Transitor Darlington

57.

Transistor JFET-N

58.

Transistor JFET-P

59.
Transistor NMOS

60.
Transistor PMOS

Simbol Komponen Elektronika Lain


61.

Motor

62.
Trafo

63.

Bel Listrik

64.

Buzzer

Source: https://belajarelektronika.net/simbol-komponen-elektronika/
http://www.hoo-tronik.com/2015/06/simbol-komponen-pasif-dan-aktif-pada.html
65.

Fuse 1

66.

Fuse 2

67.
Bus 1

68.
Bus 2

69.

Bus 3

70.
Opto Coupler

71.
Opto Coupler

72.
Microphone

73.
Op-Amp

74.
Schmitt Trigger

75.
ADC /Analog to Digital

76.
DAC /Digital to Analog

77.

Ocsilator

Antenna
78.
Antenna 1

Source: https://belajarelektronika.net/simbol-komponen-elektronika/
http://www.hoo-tronik.com/2015/06/simbol-komponen-pasif-dan-aktif-pada.html
79.

Antenna 2

80.
Dipole Antenna

Gerbang Logika/ Digital


81.
Gerbang NOT

82.
Gerbang AND

83.
Gerbang NAND

84.
Gerbang OR

85.

Gerbang NOR

86.
Gerbang EX-OR

87.
D Flip Flop

88.

Multiplexer 2 to 1

89.
Multiplexer 4 to 1

Source: https://belajarelektronika.net/simbol-komponen-elektronika/
http://www.hoo-tronik.com/2015/06/simbol-komponen-pasif-dan-aktif-pada.html
90.

D-Multiplexer 1 to 4

Simbol Aktif Elektronika


91.
Diode

92.

Triode

93.
Tetrode

94.
Pentode

95.
Transistor

96.
Unjunction Transistor

97.

Double Gate MOSFATE

98.
Diac

99.
Triac

100.
SCR

Source: https://belajarelektronika.net/simbol-komponen-elektronika/
http://www.hoo-tronik.com/2015/06/simbol-komponen-pasif-dan-aktif-pada.html