Sie sind auf Seite 1von 48

*n

?■' r &&&&' ■'


Kaiser fiir zehn Tage...
j* - -.V •■*>.* HtT ,
Dit Hetmkcht rftt Herro^i ftticMtddr

I? \ I) ()
i i U C H U C M ( l U G * » n / fOTSDAM
IMRERATORE PER OIECI GIORNI
fl nmpatno rft/ Doc« di ftffcbiiladf

Am 11, (litAbFt IW Littr \i(nlMli i* % ir« )


Lr krkrfr «fc Pirn niwt, nml iwj In*

^ t'rujbdkltkftn. 4aJJ cr Hr! *■


H ttiunrkr nwA T%Htt*rbrA
An it Fcbmar UJ* «wd^ , l^tanillr* enH
getetlt., 4«Jl dr* kurv ftrdenkr hauter t rnsE
bkIi, ir*‘ .**«•; »«r rrftabr dunk under*
(kvtw — * -

’** ■ v™ k P«" I'AiMtu, m *tr i«m


4l fllmpliB (tHkbtnb 4'rvTfM dri ibi a dlV«W tihrf
*W» «*D uu
-• *™dr *1 tn«w Nrt i>bhnut< drt mill fu ^.HDUrurali. *1 Wtm»
- irnwmdrym ftfHiwVf l» FWbr**,j Vmi Ltma FopIM «■ ptr** .11*
«d and* ■ PmTtfL- dove VOBM erndt* ff*lo*a«M-titr d« UH» it |*o|iofc.
■« till «uw alia IliiP it Ihfttu drwltraiu HHwuaff d imn.i l'l«.|«^n fa p#*
***** f**H »« !•«** *W* F*»l (Tf nttAr EWM» VI nraiuiu innra |jfl l~Hi * ■ >nl7ii di
«n«^iKl.iiiirp|vd4fW *4 il rit R> di Hama |>a I «iok> 4rll Imprt.in,* .1 HWr
'i ^rf mb padre *»u 6«d«e tM £rail(tr »m*rr r nr |Mtrlaea
4 mmlED Mtl miu|h dt KaUn^fin. or. draprti driftt Rtanii hum «U« portf di Mcwca ■».*mini.
P#h vennem ( ffartii dj Ijpr+m rhr prww,«? lp radmin drH*| mprru
%t art*-Lair-. dlUrra m m-d *rm *u>j a Wno* 111* i^uiudi* \«|hp>W«uh’ riUwwft JaJ
t'tnofa d l!lb* '«* fOrfii di fulpituhoF (nutitdn i-W rifnjtrnlfirf |»!i*iir * litrrir r
nrhHRftiBft- rol (ijlii * Pan* i. Li VTWaktt* dti » Merino vmw n Ulwffcrlt da la|r |>frr>rg^^
Hoaf Vila mib Hv^iidt rintnm* J tnma Nifh^ufr 4i/§u*nft ■ l J*v»t miu liptlM ad |m|Mr»-
l<vrr drr Kruartrai rol iaiBir di <1 V »*a k ai ttnmi.i<f pf* IUlfhrralort. b mi*
riuuatjji aJ (JtMi'i non Mr! psb tiJdi.i M* iufn*mn« ■ Hetriunn if Um iHlhi ill 4 ana*
rrrn ntato «ldk> It fmttu rtinprratvr* dri f rpami «v11o U frnmr dl \ipiln.iif II Huri
* !Arkiobru»ft1 #U>4t (il 21 naai il If luplio ISdT c-td irtiio At I r nrlUr 4.ok>nrrlli. t r<4
nowii hlftrnrQd.igirppt-! #ilt> |>»rm 4i RndmiiJl (>«nl( Ih U &Dr dri ftftlut drlt livipr
mitirf ^•fiaiMme-
l-» Frant'ia ka rrrlimato dur vellr dplla funitfli* llrljfim.>lr (frll'Auntr*P 1« anlfnn di
Va|xi|r<*rir fl, flar* di Rcirkaalwdl r** Miirr padre r %lrir aril* ■•!*»*■ 1>#mba. l.U Vl»
hwff'.i perA hafrno iTMlBUffTtc nl- ntrulnlr. II 1S r|■ fttnk‘j r l<#*0, firwrtndu il fralmuia
del ritiifnn del dtfunio *,4rf*(A lit pairi*. Vdullo Hilkf tmlm* il Ifaafmrln dfl tatrfili^n drl
Oerm di RnrWfndr m I’trm

Napfilrrtn w*r U»r riQ uiwrati# aJrilphri mimI litKfvdlw OatVr Am 2d lull
jcebiir sk ibm *u bober T^rbrn«firfalir dp« erarfanieti TbrfmMurf. i'nrin »4r pin rmti^i
V>eu<leitrau*rh; die bpnihmtp I ufl n htflmD lllusHoiit «lii"n in iHreni l)alli»n mf nnd
strrute dir KrPiMlimbnUifb*fi uber dir faoiMr Ulr dr Fruwr, Dm KMrHntnhn r*hi*ll
die %aapn Irani Jf*rph Karl.
Otr ^hlridP Kunitf“ wurdp mm Abbott der I'lriirr Najurlmn ep>^Ip airjj fan finer
Sfile. (lie Jascfifeioe und voU attfb »bm neJbft immpr t«'inw|iet ^eldirlhrn nar, ala fin
I amilifTjmrnnrb von ruhrrydrr SorffaU und Gi>didd, Kr uilitfU’ iciflfn Srdin mil fioer
l/ifbr, bh drt sirh dir drr 1 afrl■ nnH ktridi>rlrrMdi|.rn1 mdtl Hirn |rrmifdirlrn Muir
1 -iriar tirrlit mraspn konmie.
Martr l.uiftp %erlirO nut ihrrm Sobn Frankrefrh nn 1. Ma*. &w ftinp finrh ^ien.
dip hatin' Stadt vraJIfahrtet# narh Srhonbrunn urn dm Niltn dr* ft rofl^ rj Knrrrfi m
srhrn. Die Hab*burferin hattr Napdrun nbfcftrhrirbfa, tie darhtf mir damn, rkh dif
Rp^rnt jeJiaif ypo Parm* m tiebm*, dir ihr vera^rtiehen worden wir. 1 hr vrrtraqJirl»«
\ rrhslim- in dem GrafrD Nfipppr^ wnr (it *Uef Mui»dr1 und ■!» Nap<rlrnri von Flha
lurwkLflirir. calt ifanr Ahjl*i out der Drfiirrhtunf!. doll rf aifitm arid ihie und df«
kinder Rurkkehr nerh Pant foniera konnfr. Hie Nifdrrlaifi von U aterlnn hffrrUp aif
ton dinroi AlpdrurL. Der nLrilt Thmnvr/nrhi Nnpninona rnlliiljt dir ttmie;
erkUrr ranoro Snbn Hum K^iarr der f r*t3f.ri*m untrr drm Niram jVaj^olcfjn I f ^ enn
man metnro Soinct nirbt aU Kutrr iHiinmt, wt nifinf Tlirfinrntaaiuiir^ unjnlti'it-*'
IFim-K dann krhrtrii die tfcouiixinr-n xnnprk bur rebo Ta^if wai dfr vierjlhnEf Kfiibf
al« II. Kaitirr der Fiiawaua jErwwn
A*» 22- Ju I i 1852 *1 wb tn S^bnn -
Uruna+ er»t 21 jthric* der Oberst-

irutnini Franc Joippb Karl Herkrtpr

vnn RrirhaLidl iomH.ri^rrf)[iirtr(il

tl tu an LanEenTuberktLk>ir. f)a»
aI
war d» Fiode dti Sahori Kai*er

Napolmtuu dn* ^inn^en Adlm in Sir


krt-ten^* aric ibn dir Mil well

nannlr — das Emdr *u<h rinr*

buchfheirendrti TrautUfr. der zt»ei

JihnriiDir iarif uciajebarp HaK- ^ly'T Z*Zjl**-


DUittro and Brfarrbtuncrfi in Bllpr

Air It hefiiifeli bane- Dfr Hersofr

won Rrkbdladt, W*r deT rimli|r finu<


I" As
juo|c tLiiaif tun Rom nafh drm ***Un
Pariifi I rrtrip \on 1817

wurdf, bat d «n V>nniebt_o»* trinri


■ I
jteuBrn VatPta bia «un Imirn 10 ntur*
i"; —
Airmiu£ dir Trenr ftriiahen, war

toil jrdrr FIkr n;inri % C*CO» Im-'


•* *£71 T*~ * *** u L
ilrebi. ihni khrslirb tn wfirdcfl, acid

fp',1 dmvan tibrnrafi. djO rinmil m


m
, • '+** -A •>
...••.vr,*’---
i
i, « V;
4- /,

^ciIju d» giollm kuwi) krhri hrim ion dfutMliro

(rtripu, Dai Bmiithr hlurhtuhlmbatn mrjdrir am i-t. DnoMR JVfH; flfjwm. n i j aicemvre >■ u-’o lummiomwm )
..A nJnjlfJifk Jrr Aio nder 131 rt| ITjnJrfMr dr.i Taft* der Vtrrrfiihrung ormliw del cenlrnario delta Ireiiutasit ne delta salma di JVb*

^<i]i<Wfon_i nn Xlr lltittta noth Paris hat der Fuhrer dem iVlarathatl poJtonr a Parifi, if Fuehrer ha in formota P, Iain the i

I *Inm fl/tp ff lPf^ eitfsehtas.trn hitbr, itrrilli^rri f&ff- mii del figlio delPJmptralare, it Dura di Rfieh*.Vadt+ *a-

^TJ ^°^rae* Afapof»rut dr-i HtftOgi Von Rriefafddf, dem /ran- ronno roni^nalf al papolo franeese. tt \1areatiittla fcfl rinj

VV■'■thtfi l cdJi iur Kftirliunj; im Iniaiidendom iu ubrrgrbtn, Deutith* grnitatu it Fuehrer per sf t per iJ jiuo papota.* 1 zaldnti

JtiUlrn *TUtrn vhn iu finer LaftUt und j^fifilrlin die Gdfiltr grrmaniei hflnno pOrtatO if 8<1rrof agoJino at eantrllniTingresso

1 On die Citlfi d«J Ehrtnhofi cor drm Ininlidrudum del tortile d'onare prospiceatt at Dwonw degli Jntaiidj

dit .-lunde cincr hohrn Brnjfmip fiir ilin seblagrn werde. Leicbc Napoleons SI-T dcs Herzogs von Rckbatodt. aus-
i*ith drr guldcne K&bg, den MrlLernirb fur \hn geBchmie- liefe.ee., uin Vaicr und Soho im Todt zv vefrinen. Die
deJ Rtstniirtr kern Eutrinncn — cifl Iruher T«d liabsburger Irbnten unerschutterlich ah.
vo Ltndelt dir. Triigik difaen un^liii Llii htn Imbeds. Am t5. Dezembee 1910. drm ItundertjahrLag der Heim*
*rn 15- l>ezembtr 1 hielt der tolc Knr*e semen kehr des rolen K.ur*rn+ begegnete dcr Stirkt»pbag des Napo-
etztrn tjnzu^ m l*uris, tr wurde jm InvoUdciidom Unriidi'ii dnn scinrsVntcns fiir immrr. Adolf I tiller hutlr ill in
Ke hrl+ /weimyl Hal wiilitf Fninkrtirh vun dcr dir Tore drr Wiener kiijMizinergnifl freigrgebrn. i>ir liabs-
rrejchi*thtn KtiincrfumiUe vcrlun^i, dai) nir dit tiurgi»cht Gefttiigemicbufl dcs ,.jui]grii Adlers" is 1 berndet,

3
1 •*

{)irsrt Fddflughvfen gthdft^iner Gruppr mn Hombsrn. Drr Grfrrht*^ ir |> rtur Spinnrhai dor Gtftrhtwand (G) durrh trtn? fankMltsium tin friar, \ri* uhrr
Im Dus
Mond (G) kann fcd pintafidWm EinsatZ jrdm Mann in Srkundfrt ' f- trinrn Brfdihtbrmch grsponnm, mit dcm tt ttllrx ,-rfns%m Karin, IXr fh't’md* Gmppe
gel a mien rrifVn. fin* Bodtnpentnnnl riit an* dm W rrkttntim (if). htrrilri Cellini mas- sfch btfindm* wo siouill, urhiniyan dinununxerrtiflbartn F&d*n. llrrrdrsGtfethiM.

Nest
dm Start tvr and hrinpt dir \Tnltfhinrn aafs /?nltfrld, Gtrirhzriti^ rles IWste* Klatidrx isi (irr Kommartdrur dcr Gruppt ft try tr dtn Eintoti mi), sc rumml tin Vrnmet
brgintit ill dtr Funkxlntian (F) dr* Flufihnfrn* rinr ft£f Tuti^Unt tnar stiimiisLtn Anfvnhm am llodm itahr und sirht mil tbm initandi&trFunbxtbmdimg

Qtu-Mo rampo, apjmriimr ad iui^t *0uirdra amt da bdmhnrdnmxnt^ Alfa pari di ifii ragno, if tvmandn drttr operation* (G) ha tr<<\ a tnrjao diltn tfajtqne
Nel nido Ognano pita ra$gitingrrr pnrhi tWQtidl iJ ii/n fmun di rnmhotl^ II rcrvcllo radio nun fnta rrU< ml KUO stll&W di atfirild. Dmttnq.y *i irvvt in ujundra in iota
mrnla (G/. fi prr*tmalr di fKtrrtd trAftrtnffop ri? Ir of font* f If Jl j t.isa si it rrn srmprr in romuairaziotif ran qnrsiu rrnlratt. II mpa .Ft potto di cama/tdo
masckralo del nido
s'atfrntn ngli npparrrrbi fj prrpara prt it dftollo r ii porta sulfa t ii Cvmandunt? la Squadrn nr fra. \W raso in rui fgii prrnda pvrle ad uninrUrtiorLt.
p'uto di rulloggic* Fraitdniola stations radio (F) mtm in/tuitions it tmtiluMo (irsflttv i amtpiti a Srrra r si mantieat in ran tat tv a tn> zzn dAtn radio

Ha- doth dir jffifjfnufr Gruppe hat iht ngrttra ,Vj?rftfic/iJHinfH. I s glirdm iifh jji iuri i pi drh fsrirhhusmf Artw rfm rrsfr JlfAj tnnrrhtilb jrdrr tintrlnrn Mu ah tar
and irrbitidn dsn tfrtdiarhlrr, dra Flupirtififiihtrr, dsn I-'ufiLrr »nd dir Itards, little a miltinandti, I hr* lit [/it ll<trd*j*rrrhbrtrirtt. /IfPl tosUr ^rii hr,pi hininprrrhhiirirh. Ft
i rr bu n
iptftrJ trip Wa rjfiVr ^PrjclipnryJiJ, drr mil PrpirPPi Srhln^r rtUp \I<jip Aipppti ipiiI dri Kommandrurmasrhinr nnd jt Hiff^ 4nruf jcdr behrbifct Maithinr npil JtJtt Wri'fr,p'fn
der Cnippe fiwprm juni *,f<uak*f,rtMrhkr irrhittilrt, |)nm;i ntiahhnruap irrfiigi pinftntnh ^nji i ) rittr *landt*r Funkrrrhiadaiit tml ipiuppii F*tdftnr;htiffo

II err>eUii inrhr lr lit win hunt in an lam propria imptunlo di ramunirrtstiuu, fkr n mtdditidr m ijppp sittrnti, II prtma mrftr ir) r^jpli li hi i rd i tan r Ira d, l&ro I ptLtrrvmlqrr. d pthda, d
del* mHra$lirTr m{ if trmrrant*tn ■ t'ngru npjrarttrhia, tZ Jpi Mfijrnnp inlttmiUtnlr dt Lonla. I/ultra tnmr t la tiaUnn* raiiioirti\iniltrmr+ iilln n mnirfr r*ptJamm*r in ruAiiiiiii*un,#"r ‘
tirifrdi ttpfioTtrfhi fra di hurt r rul C.aiiuitidants. IniJtrt cr^in ttpjtafrtf'hio ilisjamr dr «»d ptnprm nimtont rodmfantrn. rhr \o ttrrmunnilrmrmt IIP roiieilN tat mm/« JiPHin|HW'
i*qutuira

zr.

t -. .ii fSk d&


ftiefei-
tucks
Was man wissen muB,

wenn man die tag-


lichen Sei-ichte iiber

die Lufiktimpfc dieses


Kricges wu rdigen wi H

TATTICA,
TECNICA ED
ASTUZIA DI £r*S
AVIATORI
Qy eMo ch c si d eve
sopere per comprerr-
dere il b o 11 e t M n o g i o r *
naliero sulk optrazioni
oerce di queild guerra

I r Qulixir drl Onimimli.

-LiSuprrrim drllc Armnte n*'


drnchr Bono fourjun r di *i>lin

»i limiuim» a no min art- ii hm^i

<l'un illttcco d cL'unn urotitn

tli ar mi plant < <1 a darne il risttl

lain in pockp parole. !>< jmi

jircBuppurrr t*he iimhr un pm

fa no inttmuio n k^rre «v

vfiiiniruii die ni tono sviilij ii

tetro ed in more ronogca nhhii

*tnnin h terminalogia liillic

e ijgtigjfci; Ma fa modern

armn ucrca nocora tmppo ^ici

vnnr r non tifl pretrdenii< Kbb


* M-ilu otgurtizzala in bimp

irorirdiprriii r non in bane a

™pmnw praiirhe. Ora non ,


I mil El Un to dpi lutij uitimi pp:

fazirmninenli o ilri nuoi »faten


di falta quanto ijf| prancip

fa
rnnilatnenLali an cui cann ^ bo,
[M-r mrrp impegnaiii in ui
qui^tionf di vit« o 4i mnrl
I Win la nua * l(nii !f>1|a en|

ntni* mem,. ^ p Die ^r™ rm/l/JodlieA# und Kaumt Jind m drr ftrimni I41 nimuuuH I p Hnf ^ pot** tfimpemna* rrnponu promt* J-i rinto***
daoMliH^li.e ^l|F glaichtam ,* di *i*if*anurni& arrtn rht a fuo'd'/la ftiwjuiM di Mltir *«ba
r*'"e fOdipirin devr CM
wit **FW r^ajui'nnd tin run hindt-m^ ftp dVn jrA-p r mi*n Raum l 1 Vptr<P gtMttdana to nnvi dvS paiMtiftfia JV^nt morvptm*** trdrtso. OutO**
t..m^imu Sll #btuni dt| „
mifuuftirgtn, Hm Flu^ituft. tin* dirtm Sprrraum brfli*nr, wifd unwti^trluh i-nnfriak ptra fhr 11 prmrilf di sudor* Bonn i ortolA# 4a u/w grognUttm, 41 jpfviairili
prlncipii ft.nilimiriiiul.i, rm gnrmien od*rj6grrn b*gr UjUj />i# KampfgfMppo fll/Afrtm Hild i, /(. mnjH «irA ru»r/l wtimrri-t or tmrjfuiio dt 11 i«rrM. La tquodtu d 1 rumAaJI
I'jrMi chf i|ul nTjvnlijno Brn r^fn SoiTf in^rfiao /(MW A/rt^f ot^r i-luji/i/a^ fnrmitrtn. mi dernn darf /iV(if rrj ftrt dfft fr*r rtrmpi<u nnJvin#ri Irt /^miinnnf it/w *f 4n)Uu 1

•JnuM firrlrMi. 'w "■ PwrjtMcArrr^n^n /(w/ilun^n, d/ulandm unj //6/i^n />nW- dV J/Wf? m#fri r JVPrtMmPtK# fl/ di-K*pr<i drl rompn J * yuin^i jtik'- p*r**J>*
4
■rdj/j oWnimin. /Afr (hfut //inurudimufii lit tin ptinlirh f|*rdfal#t » ^rWff^lW mnrimnnilu It * fr ilfriM * /i^r ratio in Arm,:

5
'
y/*

Kin Kantp/gnehmdti toil grgrn England Jtirgrn. < ran mjnndrii di mtnhtitummUy dr t-r ivj/u/* j ulH n;A jiilCTu
Km brttehi nut drti Kampfgrupprn ft. tl. III/, ai roittttliiet di trr J/*, tl* r II 1») irurtntn do
dir ton ZmtOrtrn (Z) nnd i on Jdgrrn {J) A He 16 nppurrrrhi d'ataullo (Z) r flit rorria (Jfr Cti ocroparU Jr
Stelldiclicin:
begleiiet trrrdrn. Drr Cetfhwodrr*Uflt vmbrrdrt
Punkt „XV“ 16 Uhr dir Hrrrrn unierrinartdfr an *U\rm fiCJIlrrUnti'ir
in pKinln a 4ftifti ullimi anno ailuati pi it fir ini at nrmiro. i nidi dtUr
trr aquadriglir jJjjJ iridufrv, rt grande dial twin V tino
dee
Punk I (XY) in drt l ttfl, nn 4 dir tlrffra
*XY« dnU\iItrn, ll llomando di atormQ orrtina ri( imgaU ariafpri
rJr fMhinr in nn punro atabiliia (XY) nrlfaria- Cli nvintori
mri mhi
bringra,
da j
a ink
flirgrriarhr
dor I a Ur
KunatrUirh
pUtilstlirh
frrlig-
ZU irtjfrn detenu ijuintli rittarirr nd inranlrarli id titrri punlualmrritr
Sdufikeeid
^ if pmQ isi dir FnerkaA
ilcr rioeelnfn Ma^hinert,

imd weklfr HrilfTJlutig li*t

' LA PORTATA
DI TIRO
J gunk fr In p«t«D» dl fus»
ilri MDjEnlj a j) pn ITCfti t f
Die rinmitugf flf/: t. H, ion wm rtlUIljfi^M miK ftrllrr SiTf^&iw fottia altarfarr fraiitalmrntr ufl monopoffn ,\fl. JiR
rha* impartsnta ha r?*a-
Feuerbcreieh U aJuninn,GroJI*Grfafir brtlfhiabrfnu/hbn rinrm Anarhlrirhni Zuna liatium f n gtand* perieolo ratalr prrd mtrhr nrU'ottarrarlo di
elnr>i ,fln rUf^* <M^"r trili&trta: dir If riutigkril drr .IfnjrnhirEr bnngt d trr to a di ftanro. la firabitiui drtrapparrrrkio, rt? m
da ml cacma
im blif-rrhnrilrn Drrhm drn Grgnrr in ihffn Ffurrlerrirh Jitlminra irmnotfd, n(wrln tl rifmiffl ltW/4 j«ft«

Grkranntet K*nd tfhrul dat Ftu*r. Nut AnfUnger u*r-


drn vrrMurKrtt. mii nnrm Zrftdtrr etuuh&ndrtn t.f
wird atif jfidt* Amprerhen tfif fine Auflrrtl itffir*
krf IW tragirren. Da htifl l*ijt noth to
rnfftuirrirt Piarhftrtgrn Drnkra Si* an tur* ff iW-
HK^flnirruJrn. d** an WiJcJiFn
di* Frtirncitjfm \n drn Ftiuttnt, dann hakm Si*
ttrua HffJiiT t^*1 Sdmfibtntrk rinrt Z*r*rA*er*
Di r Ntulit- Et brfindel sich gruihnltch in rtip+MobUr Enifernting ram Frtdjlughafrnt iaf I n 4 gabbia ** *™™ ** gtntrttU a fiapdiabde tfaumja dal ramp* d arm
. . , ^ rinr auigrtprorkme iWithlrinrichiurtg und dienl ala Warieraum. Nailirlirh in aion# fpu^ tnrrt pataganaia adunavtla diiuiMltotnmpala in ci>lnT
" drr Luft, ff'tnn tr drahaib ourA nir/u mu Zrniralhrizung amgrslattrt urrdrn Sr anrhr nan r far nil a del n sraltfnmratu renlralr per a rasa ajfrr drUr
jfflim, in lnrtci *r iifrfh frapt AnrithmluhJfrittn. Er iat a. ll. tint \irhvrt VnUrkmiftfUr tmr vom gran di fomnditii, fc'\ per HOnpu, (in r if tig 10 stCUfo jMr atpiadriglir di r ilorno dm UfTrn-
Fandfitig h”ttnfifhrr>ui(' Komp/gruppr, dir auf ihrrm Feldflugba/rn turhi tundra datfIf atum rjirmnif in ;ami nr mi fa rhr nan ptiarano atfrrrnre nri propri tampi d~nriaixonp prrehe
nifAi.’J' U fit ftindtirhe FI ngzrugr ji ch ft rude liber odrr iru drr .Vii/ir rfrj Hafens htrum- nppatrrcfu nrmin inrmriana nrile ririnanir 0 dirritomnur ml tampo d'nriaaianr. .4l~
ttrihtn Landtwlr Mu hJiijjpji tuj'uJfjp diU glUgrtarnte jVwf ffrrairn^ und a<? dir terrand&, gli apfuirtcrhi pairtbbtro far seoprirf il 11 edo ben maarhernlQ f ptrftia rail
htitnhtbfcfuirn Fltrgrr norh %a tangf im i\arhtkafig httumfHtgtn„ e/i> Lufi uirdtr rfin i*l dt-i a no t rtittr nrt si a volare nrlLa *< gabhia nofJlirna »JtnrJt? ilfirldddDUd niwnuTHdlrliWo

Urr Lhrgrmle 1*** Mgrr unddet Zorattn


I Ir'idUlft II rarrm ed it camn bipauu . . F,r aekirjll aenkrwtht jhth obm Und
Iffrl *Angtw
volmjlt * Jftn® d* raun. fi rdn< tenJirtrhi tarh untm, ruph itim unJ noth
ifojnAr. J j ^ l/a«pf#M/Ca *4 J. piio print if hi! i1 did hambardtrre tiirkvdrt* f>i#h rmff nrrrt* und pvd l
fc, Ul M *»'*«' drd /id 1 f mttcf (furlln di nnJn/fr qf&u Ivfil J iu* r*. tigr Frurrkttffl. di*m pAn «i4rprpq lU?rd
rwf. IIW ^fWitf fi1*'* flft- IWl fKuirjdppf ifir0(diwnJ« jyp in tu *rhunt 11 trtrHgi* ifcn wi jatlrm fuppn-
Hnrum mi Jvll^ KrtJU Jpndlldni r unm >ii/nrt| r[(] <jjirtlr Wri-i ftonarrmrlig uirmAhtiUH Aarth, nr.
(p„rNi ' 41 ^ flUifriJqimi Hr part* 11 ntmuti h< *11 nutt ^. fVtai i 0manlii (am*
"IM. ddl .U n»q M SfAMliltAfir.
^ ^-t.n uM.&* un Miriff f pmV ip.gr qrr ii> lullp lr (iiprnoni
.vmj^AijtVu mW M tnJtgi*,i frhlt
Feurrvcrteiluni' ,li# "**9* *irk ,hr* »» t*ditkm Kim**n rJbftribuKionr dH fucwo M/- ^ •« «prr.™ ^ -™* ?»*“**”*- ^
Ji tamiurdfr*j *r ftndnna in w« «Jo ia,r,rti r
Clflln MirmUEJOnr promli m iiftnirrti da lulli- U pnru lH**n*t m far* r dintQt*# a
EBl V^Ul^nr oh»Ji'rbrs*ii tWfh aUr„ Srit*n. Ifm **r M'huitrrn
/nniMiio i mrri'n itrJari f ihv^nIi r mm ^wrurtiono 4 dj fwnanF I i oh»» *4*P*rfr
dvr ifMil^rn%i Aurh &it ?tTMU»rr nnddm,UUrdrn tUmknn, UHitr ihnwn.hin*
dm rOfnu fju vidnnp rfi«*u, urffar ao/VB «i iovt&Brdjr'p. J n u«h*.j i*™*(WF^**r in Pu
, fi* -fn^n/T Ion fUfUtrdrt* uur^ rtJ*a im*nt*n Autrnliirk aufdir W mfft 4ci auf-
it Hm&MchiUm* Zsfi(fSrw» ui*4 vrrnig ip&ttr muf KitrnU+firt**ngftg uvprn ..,
Jfm/M JVm *4 44 i^ilt mU ra/titrt* p+ppvm dtl wfu * pe*+ 4c/»o 4 «**

8
Der Sieg
im Westeii
Eind AujstdUung

dpi doutschenWehrmacht in Wien

LA VITTORIA
IN OCCIDENTE
Un'espostetcnc dctta Fotec Armalc
tcdcschc a Vienna

Y# tern Rtteftenkmcl d« Enforzogt Karl:


GcKrairMmarKtell lm eroffnti avf tem
Htiterptatt tn Wthrrmehfi-
d*e profit
auisktiiing. Unlefl-' K*#chjmaricl>all Nc^
maw Gof>ng btikhW <#* Amlttlung.
ityi GtitvdttIdman*W Utf md
R&chittikr ran S<Mrtxhf taftt liefr der
ftezhitmVKhaiJ die Auisldfong zt>gtn.
teat! iJCKWvJers dre Wdtvng. d«e vwt
jCdffipfand dcr osfmdrfc*cA*o Trvppen
alnjud^ dfi Fbtartww* Zewgms ablegr

DrncniJ fl/immuwefitoeqt'eifrt del Erihcr*<?g


jCn,-!; fl fcW-iVcirtiCiS/lo Usl mauguia wfla
j, p[ar*j teqft Erei j» a ^renaa la grande «-
pa&oae dWJ'Ettfato. Solto: accampagnalj
dd ftfd-MiF«crafto Oil e dal flejeltsleiler
,C1 Sdri'cch* 'I Morttcfdto del RcjcIi vfeira
respcmlope * rpecKJ/menfe quel reparfq in<ui
icno Ic/gcmen re dxumenfafe Je ba dag Ire com-
telture e* in re dalle rmppe della Aterca Grien-
tele eel Icrntmo a nerd del circolo pohre
Sclmoa Irn Nor den — Sonne |m Siidr fi, Der noidikhste Zipfel der detflidlCfl Front gegen Me vc a I No rtf o sole a I Sod- L'dfa piv jellenfriorpofc del fronle qetmnnito £ c Qpeita
Eflfl/flnd fjI1 mil 5di/pcc bedeckt. Dor Provianl m\jtl mil FoJfichlrnicn abgewotfen warden: di neve. I viven devano crscrc gelfaff cot paraxadule; fe tirade cartotinbtb e le ftrrwte
ZvfahrtiitraQen vnd tliejiMuir/F *lnd Ydrtehndi, Die feldgraocn Kdmerdden im Silden baben sofio fmpmllea&ilF. t soidali a iud Uanno mefio a toffrire. id andu? d“fnvep-no an nnjgnJfko
ieleftler. Hkr tditinl die Winlcnoime warm. Sie sicken am sudJVc laden PonM dcr Fronts an SOfe> £jsf i fan no di guardh dJ punto piii meridional? del fwnle, si it ponTe mfer-
dot inkmathnaten ftrtfcke von Hendaye, dm frajijosjsc/pen Sdringipaufri Wad?e (tetld unfed] darrpnafe di Hcndayc in ter t Hot to ftanceic. At dt Id della bar tier a Yt £ to Spugna {fclo icJro]

r >i*Aiu*L\. Z iarrrt a l&L w ■ r< imtfi


,
Ein Amateur photographiert:

frwf t + rrk d* r H*k. ft*ppUmfi.rim* ii* ■ Im rfiiiirnurn tm f/ pfuitftiH irnr


ktn dir tf*r !,urkt*!Hit fit t< boat* <uiwi pHHtnrtone Fvtnwni* 1-*t tnifimu
hvth huomflak nhifjU Nfrrrr/fUfr atUtowf’Ht dn fa fliart* di •biirfammia

]^r ![iru«nr( nifd l*r|J, Srhrttt 4


M rJrtu fl*Jfra ifi. / tiflrttu/i pfo-
u 'tfr* (LuniUrti urn HttfimUi „uf UnrUuur f ln/u ritffjtI lift' Hf Ulirtlfr

iht KUh IiaI ((*■(fttifrn( t.tfi trip, I -M nrrilrKTfl hit rufpiht. t tt bomb*tr-
litrhrr Httmhrf mt tu Hr and gr, dtt'rr pnpf-mr * ndflttfj iftmitlutUi I U
aflutter it fin« hftttnrrulr f'JUMMnfM iirirrl, fit? VtififtliT t • tb Us in Jmmmr
irirhitri dir Sf/nr iWfW Ab*iutAr* Itntrin uri fitditi r 1/ ft-purr flrtlfi fndufa

JiA4 Sprrrfruet trird hrA[|pr, II f.. 4j «kamnirnt4 dfat-tilp pin


li*U* f .riithil/afrdirn rrhffltft vivmrr. \tnm firm itlumtttttHli n*r inn
di* Off*'haft iiwJ Itr f-'rfdrr
i brruiitii r ttrnfi nunrit tUtntn tU imm

li*" tlllK^'iijT M-liirjlt (Iff l.filr lit. t/mrro I U MP1 1 P> uirik« m kiri. 'irntfiir

\ ‘Mt'UUtn tun dir i hi, ai/ftrtrl tmmrr dmtUrhrt hrhi *uh di* /ntt rh in /4 D ttotg* In turm murintr

t ift*n*hUii*t*UnnftUtfnjtfirtf ttt f it iunlft"i*t*n Ur hu nbbntiiiUf JJHit


fw»ta*‘umr *,j jnnUt tint* iffumitunn
7 udrab sttir p pi m fid * M1 film I ft >u - *h* not fa u*tro*turft 4 drtta unfit,
mrl nil. lii* I tifb fun ihr 11 rth grian t ' i'n/iufrt fumfiiuifi dnlto rant ton*
h iftl NorJcii JtjTful mi Flu/tsrttg ttbtr lit itio ■ NorJ tin arraplaruf introria
rhnrilrm Grfiidr. FathrUtrm* rnlfalwn iU! fftmfii ofivu. A if uni tuldnti aatianO

tn iinj VtnuSrkmtgfh fhr die dnll'tsppartrrhio t»i jrarti radii (r. Sana rirr-
Wrn Mtfimrr tm* Nafriic t'k, ?l6Mch<-r farzi inn'ariai mforn.<j I'ojintnftfnH diN&Vtib

On SolDot
mil Oct fiamcta
IL SOLDATO F0T0GRAF0
UnvergelMiche Bilddokumente

der Propaganda - Kompanien


IndimenMcabili documentation! fotogra-
ftche della Gampagma di Propaganda

M olii 9i mcravipliano di fMiifr a nrnijrc nlhi radio delta'


(tliflU re*fn:«iiti della Compu^iim di Propji^iiiadu hu nvvriiitpenlh
rbe hi to no avollt nn ginrno pri mu si divertr criilimuu di chilmiirtri
nr 11'interim del parpr nr mica.
Orn. per dare un'idru drfcli. sforr-i die i com pom-mi In Cumpu^niii
di Pro pagoda Imjisiu da fare per rrndeir rii’i po&nilitlr, ■■ op port urn*
riferire rpri unn dr i I nut i eneni|ih
Ad unn Divruitthr rorazzaln in mnirra viene u^rt-gora mui
Compupniu mifelu di irnppr di I'mpEi^iiitda in aatomobUi »prHr r
non prutettr rhr fan tin «n viva ronMrafttn con i earn armaii dti
rico^nirioiiif r d'u^mlla, Per«* mulgrudo rhe i noiii veiroli tiami
inadcKuali ad pvjmscare *11 irrrrni accttlcnl uti, la Compdp^iitji pi limr
armpir in priinn linen tit frame a I nemiem Ixi smart tcllpmrnlo tlcJU*
liner- frnnrrui r piu avvrnuto e Ijivun/.nin airimi'rrm del pnepe ni
pvol^c timid rufiidamtutr chr hi Diviniimr corazialn nlla ftcru hi Irovn
gift rrnin ehiLornctri pin iniumzii
II rclaiorr drib Compa^nia di Pmpojuanda appndimi tTunn brevr
pauaa firr fare uuu dcneriKiime dHln ifnmliinirnii) ddltr Jinrt? nrmirJir
e dei Rurrr^i del fEiorus). (Jrft Inform traaporturr it malrrinlc; da Ini
Torrolm percurrendo in unti «da no Hr 13<* chilamrtrh II porlaardini

*.. aat-li > raulLivirJi Jiiucui! JJruttrJtr Vnr wliilfiifoii nrn uufdett Stfitptiibiet Arloit,
UUTgundt. *irr i»lr Jf I’raiifi*,,. fiiirirr W frrr Trn n r n rhfnfntl* rfmjrfcirim
Itiuirn Khrrliint/i tici j(n^n fvmpil'uriau/ilrn ilrtfadtlrr I X HmiHiU

.,. Ntil'inlrrpp Jrlli Fmiditf derm/ tni**the in trwmn mllr ttradedrWAfUnM,


itrllm HtrrfUfna r |lrfJ* \tU dr Front* . . . FoU^fo/i* r?mc tjnnlr. infanAmUt f>rr
(Miflart rlti u OiftrM rimprtMjaiu d+i cifrranniriljntidrijrraiTdt mn*nim*nlittOf*r i

12

a •*-^ r»- **; ? m .


***** Ml ^nibrr. 1)*t Poitu hoi „infH f;U

'' 4Ul r(Ml ^fjr" die .,/rnrrff/M‘iVru^ FtUting" i-n nui purrm c finite. It Pailu hn nhl/ntidotmtAj iJ .tuo n^iio di ferto * id iricuurm «i
di fanleria infrirhi chr hurmv folio lawri to ivjmpMfUf /ffWD*. It foraffio dtil'tfonut
itthl - i[jfjr if ahrJtrif fij( auf din*m JliMr
r pj'u wji'jlfnlr drll 'utr mio - To It Serifd i touftrmota da ^i'j(u f utofrapa
pone it ptien nr-1 earrmotinn della mm tnolu*
rif'lrt Itii e. dupb tin rupjdi* igtmrdrj nlln euMa
lopografied, toll'amtci ddlsi «uu lninpmtiiLn
yi [Kmr in viagjdo* t primi rtieri
rhilametrj h pereorre aenzu in ride mi itrcoit-
trmiiiuM ijni r 1A ™n iinilii delta iua Divihtarir
fiiin ml tin viHflgjtio rimitiu jn pane !ltr*o. I n
curru i T u m Uul an to *ta fermo dirmnzi ml Linn
ca*u di eamp-agmialL Qikde tin po' d'acquo,
mo rirrvr inveoe mm ruppa dj vino <he l«
rj»tom. McrtumO *» diriili $* in quei pura^i
trtiviml i France*!, Si ri metier quindi in
ram mi on sulla grande -1 r tn I _i. Ad un tram*
prri> vieme shu Lzmu mn lulla violensa do I nun
Hedilr i* la mattH-irLrltJi vu il emlrre in tin
foa&D(o. Si riprradr lenLanirnlc delta ^1^4
Miliila e *ii njIm. I,f sue mnni Manguiiuitio.
I a mDlDCJcJrl In unit b« biihhu tuusti ed it

paero dd matednlrr rintaMu iutaLtus (*|j ccrfta

mnltu Hitiru e tnullo tempo per ri port a re it xm

autuveimlo hul In si rail a e per rinictlerlo in

f*hid 1 ztniie da pater ri premiere In sum eor*a.

Finalrm-nlr piiii proieguije run la niasttinm

velocity. Ail un certo panto hi acute chiaimirv.

Stino |fitoitn inienli tilta ripnmzione d'iin

ponic. Dopo 5 ehilnairtri dj ettrsu gh vim fait*

fuoeo da) lain sinillro. Spqenr lc Juri della

moinckJetla eai apjnge inmmdu tut in velucjtfl,

A tjunlriir cenlinain di mrlri da Ini avvierir

Lina forte (spliMiimr r pio\ ono sHickci’ da

mite le parti. Snno i Frnncenj du- in qirel-

ristjui ir fatma futiorr il ponte. On di frenn,

snhn a lerro e dopo avert apinin la rum mnlii-

cirlrHa pregso un ceapuglio a I Jam della slruda

ai pone a I riparo col fueile proirln n far fuOco,

Seme voci rh* nlloniaimno < „ , Dupn una

mrzz'om va avail (i can In bona del mate dale

a 1 rural I a ddmidoiiamta la niaiocicLcua. Vuul

render*] con to dj quel Jo rlie t avvcauio. Vrdr

rhe il potite t* statn comp Ietamrolr diftrulto,

II Hiudc ft largo ptii di 30 tnHri. Cun un'ahsirellu


ne nitmira Jo pro fond il;i. Ij]' inipna*il»ile pEis-
^nrlf> a gtiado. Si naseemde tlteirn il pend in
del pule, folio un re&pupJio. ed Jitla hree
del to miei Inrnpadina tuAenKile tun-ni l a In
carlo WjpofrraJicu. II prufhitnu pnnle >1 Lrovo
ft chilonielri a drslm. Le voci die poetj puma

J-iMm MITTi itnii ■t.vin.fm mi i*r* 1 .. —--


■ f»n hoiittt UauihuJiulrit I'h. mhnn^li nitnUn rr^natr Jn raittanr fijWI
Olrttf Itoaen in Flanimm- I ffjrdfiw lip«ift/^ii i/«' HfluffliuiinMft Jf fliiiwi
FViifiiuirn un 11411^11^1^ ,SNnf+( /rr lkk Urhlm iardfM per i'nhfo i/whim/u dtUJ Sr^«J
■fjfHffUr

Si limit* hrilt dr*


PlIltfHuffrt J hr
Striifiru I'pppi
Hvrdrn wm
hVi iid*- jfr ■mu f
l‘K h,*|>y<ri

A«-i)to (li nrii

eJ< I ttUuti | I r-||j^r4 r|^|


««*lftLrdr lirlfr
t»TU- Mmurh*
r ‘vlripn 4kt Pi Tft'n Ww kinuUt AuitchmU aiw tttfiif K? wkuttrr ung fcrtftrXifn, an
rn r^Vi Jfilra yt+shlliimg* wi*d*r iJirm tfnm.iUillrn tu TK

/ mlL C&J pnfM*V »u*ns« fiwifo dmmf^rm uji* pra/jftd* wiffwunm'


nlfnHV «JIt Iar« ru/ pajMndn Jtunn oUi iu|pr«in*ii^ film in pn^ianum

edt awrri mtrx *i <t*i*o impToviriMtnenir ■ILonianalc kiw iiDiilr* - . *


Efjtnrma alia Imita tl pacrti nrlU rarmHHti, ma dph o*a
jrrrjwi^rnr iL t&otorr parrli? Ifinf rii Lridini hi [ rune”) thf non [w»«iu<p

M»p.M 4m I'tff. f in wkwaa Mittrr im(*rf*rht frW StkrMkMkaftdpf *<diai


tlf rift et m 4*r Kmmfftrnmdmrhmfl fk ft,*,, linultirhilRk / lif

f 'm nnnart ii gtmm« in l.fitrslf *rki*W* MU, lift


r'«r^ h4 mwiiMfii PA . Mann
audit*Af nan HI JlM-tant

»«nf Innitam 1*1*1 fftinpr la mm aMlarirUtta ptf


lltun 4i nHifBl*!
|U0 f*rtf< Iran at pom* d*f(»filit4r. I'm ti a dr*1iB \*« atliart il r-
iofifn il kumi- Ad Oftralr inutininn* ad aUNrpfiar*
Uw%U »t w>l«» m mmi* « r*g»fT*dr U /I rdaiMr 4# PA /«*

. 11 -
Ill uu quarto dWu rnjiKhmjEf tJ pmsfiimo rke * intuitu. Al iJi Ju di cm« \cdr
firllr tj-urlhrllr. Egli vntil rJiittinnrlr, mm «*i urrnrpe rhe lunti France*!. Serna perderr
iciuipo aLtravtrp.* il tillapfcin d (ulta Velocity. II villaggio * uccupulo did tiemiro.
nio nfc*ilip$ io ricdtu'scr, \ idj:r a dniftini sit di unn prune! e itntda. l^uj vi * un
prnn mnvimcuin: iidi eolonnn in mniria tdir si nlFrrltii fld undure in ha mi. St»tm
*nldui i |rde*rl»i! I£jcJi t annul ul niruTiK At priJtKi ufT’ieiule rh<r tm-mtlru Nmuniu
unit lr huc nnservariuni rd imWn dojn> ruppiungt la cenindr d‘informniione detin
ftuti Ct>sd iiii anuilto il *un eumpitn , . .

DirTltH dr*Twin-rffuUfAfr Hnmbrr rfriltrrin L* fake dell* Uiorlr. I n iomlwrJkrr tfdesrt*

tUf.U?fhe* J nr jjftstrufcaol. Di* Mnnnsthmfl rrrlapt das hn urrUJahi turn nureJI irdeflo tnpta*. l‘*qui-
In drr Hoik ton Dunk ire hen pefunpen. M nd?
Schifl. di* d*ts Kti*$ifithrieug in di* jmppia In^mi In nnrr.iha It brmtb* fJf U/M&fl >W
Hoff’iHingsloitiflltfit iaf in das Grxirhl d*s
i’k. VuinlilitnmtFf
Tit ft irhtrk*n. rausrhru hr fab piit r colpisrmia in pinnain nnrr ch* n/fondn
mali-rhi-ti Srddnten rinffjtrabrtl PK Tiij

ompiegm Irlilff AM! It n iat V^iTmkt jf'fftf UtmUektond *tn tkiuni■ z*ndft (jttnipirj'nr I ul I ■ »■ ■ I h Hi In 7 jl .u/iku r Id i.rlmafnii HrJ not* mb** d*i NW
Il aff*n%tMstiuui dtLnrrf unfdr. mar nhtrrt im tunf i‘t t0 4i* driit*rhr D.krm- d'HTiir arrettarr ■■■» Mimhunir armtililH. kfI jtfu*no tvM sfitmtiv i kH,»)|l*fl*ii
kfitnjHnn* itifrt -llsi, iirr Jrn mrFtttri ivn C#mpi7rFif‘"/flr imniFf nkf i>h t',.,rMpi •TtPWfP trdmrlii }**f un uiiu th* Nitirrlla iw ifbiapf l unla d\ f wnpiqjpir
FRISCHE htniiinip- und einseitige Ron tut
pit. Aber die Naiur i«i in den verst birdt-nrn Jubm-
krioem Mm --

Ktilcn uSrhl i miner gleirh (ri-igrtiip und Geintisr. Kitr,


Olnt, Kwh *ind fii-irIn verdcrbUchc NahrungmiitleL

ERDBEEREN Darum h liken schon uiwiv Vorfahren


riiif’i'koi lit und eingelegt* Abtr Iri*fch t&l In rb. and -'t
mitfiir eines Tape a die Gefr)er~Ki snueni t*ru«E
rin._. ;. jkr!l,

en.
Dieite bietei die fast volligr Hr ha It line allrr K. : u-a„
Mahi>idze und Vi Ln mine und isl dftlur brrufen.
den GcjtpnHiLz, dcr zvisueben fruebtr un ' kimser-
AmtAr
(vh J- virrfer Ware brsland. WctlfCehcad nuszuJos. b 'n nder
jedeiifidJa xu uberbrucken- Dir Feinfnmt ^ erLihren,

FRAG OLE FRESCHE IN GENNAIO Lit miLura non e in opm ntiiftiont cpjalmrnir -pr-i-ir™.
Lit vpfflvirs, Ip umflx la frunn ril ii jip'ff .. i j . ■ ; < fhr 1
Jni Fci nfroih t j bon I nrium u rnirn dir rhrmisrhrn *i idlrranti fariliurtilr r rosi nil p»rn« d il"'- ' •«‘ir
In rotiwniutonc cdnprlitB, rbr tfuatj rompb to tl ' itl^rr ,
und friiiltigtifhfti For^flin^p Jtr lirA
11 rl It cji Ii ni r, tiri I i tiUtTI li vj v Jd If \ i I a mine dk | ' • T11 |
frit drr Tif'fkUhiun^ iwi Leburumitlrht nbspielvn ^UPPlH run^rt’Ozinnr dl prmlatfj j fnffi*' ■! ,r'YI'‘ 1
rhf nta vicrir LntrtdntL* in GerntMUa fit va*l-i ■
NilI taUrjiloriD apmilr di run^lampiilo At n»,tpr-
metre (rt di jtii'liirr Rnrhr nrl UK''’ di uninmi
inno mu jirrvjtionr i ftrnfrxii rhimrri r frdgolr, jujuirajci r verdure frrsphr.
fhr \i iitdfjoriu durantr it cortprSanirnlo iti rivrti

hit LfK Idrttljfr Sptltll Gil ipiniri p i * >ii l i a Ii* rai * . nird the FWJLimjt niN-frawh . ill fwftti lipfli1 m i>Jfe . . . dm I.ittfro u*«i . rl j f|J

twfwbt iiwte l«™ '‘fnpurin impact"*!! 4 rp pjflpfl I ftlvptutrthfulrt ft'luiiU im'iilrni ndJn in nn inn A rtf'* mi /ipyiiiArieAr^nA tffitfH#ntt,rdrijr,r *****

Ai t * fffi|iui*ai*f*ikur ■ lit afij/unlr trordp di *rtf ■ rind mi/ p mPr hfiflfn J’lnflr in- dlt'.rlhifihati 11 ft I It til frillftl - fr*i tt «ff TVnpprafv duintr inn Itm}*******

to Hr. f IfJJif Li jl^iuiuru . , . fti-xt hmidwti. A im hrjnmf . ntmmlr. Or# *'nuii4 bi* iii Jafr'ttdminw> /,*<> « jr ***
So Wpcnint 4+r ^FcinfrO«-Wef* fiir Spkalt dir frisfh*
prtnitltn fflzti'f wtrdrn zrirasrhtn Ufinl HiiirJmi iilrff tin*
*«m HlanchiefkcssrL tro durfh krhitiimjl

millrL. Dampf allt irhn&irhtn FrrmnUt zrrstvrt urrdru

C»*i [umii'fia il ffjaerlAtiTcnlodr^n ^pinari: iefogti*tntft>l(r


rtnjfiittt*- j ■ . "r- r etiUilmi un (rttti&Jrfl utltiiuiinnir.pairht sat-
lantoi - pmd’HIt rrnftonotongfimi. Ih qnt I'fl pi iv> n/1 n i rr
mun*t prntatif.dut r nf rrtigono rlifliindliMli I fernttitU fjorin"

illi- lfi DetllgchlanH mimnrbr in I

Hnprluhrt w^rdm* ge^laltfn Genus^c, dir bisljjim

an kMT7r Zcilrti i ti n <j!f 11 Lt li 3 ■ wcnijcrr JuhresieUfn

l£rlpundrn v, jfpp, nan inf hr 2u jfrder Zril: Hitch ini

jaimar kiitinrti KrdUrcrcu mil den Tisi-ii ^‘btidcii!

Itn tfinfnut'Usrrhw*, ka Kiindic finr kfiltt nut Ij/ml


hrrrtfht, da- ruf^n dmi nottrtndi^rn Feuthtigkfiis^thalt
dtr l.ufl Uinfritd titmlroilirrl inVd. imi.upn Mir .fr^ilir
in dific MlUridun^ gf-huUt ihrrn Ilirnxt rrrrifbfn

Nri ruti miEiuini d*J ffipiorifrm* Mutr rffpfrt irmiift


lm fr*dd<> </i £.» . rkr iirnr oiManlrmrnJr ranlr'aJ/iirD.
i!h nprftn Ifiwrasut in ii^ipli prsanti fndcrnli iii prltirria

. . ill'll Knrh drxjcrofltn . . . ill ruoi'u tin irnmii


Itftirl*. dtr ilih in CfH<H fp/fer*<Ai. 11 ifJi.pjV fffini
/Jtufl |-r ff nj ritrf r fftthn- ■mil ruin ppi^nfr ijnimr-
flint IcrH-hfrrtm ratfiftdrl rail il fuJl'j id i fulfill
Significato e decorso
della presente guerra
del

Colonnello Ritter von Xylander

Iniziamo oggi la pubblicazione di una serie d'articoli sul significato e sul decorso della

presente guerra , usciti dalla penna duno dei piu stimuli critici miUtari della Germania.
L'autore illumina da un alto panto di vista gli avvenimenti svoltisi sotto gli or chi di noi

tutti e mostra per la prima volta come la lungimirantepolitico tedesca e la saggia condotta

della guerra abbiano potuto ottenere tutti quei grandi successi che janno stupire il ntondo

i.
La campagna polacca
Prima dello sroppio della gurrru del 1939. 1e Polruzc del Traltato di Versaglta^ chc aveva impedjto per anoi Ad ogni modo il maresciallo polacco Rydi-Smigly il
n-Aili alia Germania rilcnevuno co«a ben prameUente la HhlMiziniic militore di IS* cla^si, facevano risen tire ora decide va a nun cede re nejiiichc una zolla Je tciicno*
rofliiuuDhe di un forte frontc oriental? ronlro il Reich. ncllc forze di guerra Ledpsche. Nonostimle tutti gli sforzi Lon go le tronliere ted esc be si schierovinu m- '.£4 le.
La Po Inn in* date le sue grand i e numcrosc iivversilh fu po&^ibile riguadagnarc so I tail to in porte il Lcmpo ire 41 seticNirione. tiltri nuclei pfe^u i': -][- j I rlr
ronlro il Reich. garuntiva la suit ullruoza: le Polcnzc pcrdulo- L'eserrilo tcdesco contn\ra ancora un gran Armala presso Mndlin rli front f alia fr^inlu?. ; ii.ilr
Occident oil flvevano intrap rest buone relation i col I a niunero tli class!, rbe aurora nun cram* state islruile, della Prussia orieutalr e un'Armala aurora . ■ L* rir.
Turrhiiit >pemndci di pnlerle eslendere agli Siali balcankd. l;na superiority numrrico si ebbe pern a ecgnalare nei nellfl parte mcridimiule del Lorridmo, * •' r - ! Alta
mentrr anche in Russ in avevano i loro negotiator!. riguardi dell'aviazioue genuanicu, i cui muteriali rrano Slesiu furnnn riunitc due Arrnatr, l i4iu: n not.I -:ir4i

I/Inghilterra voleva fare di quota guerra unu lotto pin mode mi c piu omogenei di quel I i dd nemico. a soil del trrritono induct riale. Ivi fu . • ini'

di iDervamcntd del Reich, che non t-rsi ritcnulo forte porlanlc scuglionumenlo di prolombtfi pei e un
1 polaccbi invece eraim in vuninggio per quanto
abbaHianz4i per una guerra di Imigu durata. Le imitative evtntualc aceeirbiamenln >Lm i arpazi soil .da ?2fij'irar
rigejardava la mobilizzazmuc,, rhe era giii slat a initial a
Tr4i i due nuclei, nia in pOsizionc avanzata 1 ecu
pdiliche e militari tra ringhilterro c la Francis ftvtwmu tie] la pritnavera del 1939. I pul ace hi si rile lie vano non
denle. ui irovava uclbi Posnania. lu pin forte * luite
ritriuta In conformity dei peimcii r dei sentiment!. soltanto prnnti ad una tale guerra, rna si credevano
le Armoie. f^uehta minacciava llerliuo r d’allr.i pane
Pcrlanto non hi era poluta ottenere uoa condotta uni- onrhe superior! agli odiati tedesrbi- Sostcnuti da quesia
perd era pronto ad otlnecare 4il banco eil ;ilL' spalle le
turia di guerra. ronvinzionf r«si rrrdcvano di pnlcr condurre In guerra
lrii]ipe IcdescJtc. che fossem nvanrate in t.-rniorm
AH'inixiu della guerra mundiale del J9l V hi ttcclla del con grande audarin. Sopraitutto urtwva il loro orgoglio
Contmuo a peg 22
h ronte, >ul quale la Germania doveva cercare dt ottenere uazionule il fat to di dover rede re utia sola zolla di
una dtrisionr. era incerta. \el 1939 pertanlo la siluaziune terreno, Cih causava uuu forte dispersione delle sue fnrze
delta I'ondottu m il it are r di Stato trdesca era l nil’ultra. urmate Iungo le estest1 IrortUerc, Per di piu cssi volevuno *
Sul irunic ocrjdrniair il Reich aveva hi possibility di occupure cun un'ofleiisivo quei territory irdcsebi che
difrmirmi. con un numrro limitatn di soldali. gruzie alia stavuno loro piu ncuoic' la Prussia uricuUtlr e I'industrio-
linea Sigfrido. In nlliceo letleeco ronlro i fra nee si Alta Slesiu oroide male, L'opinione pubblieu sognavo
avrebbe urtato conlro la linen Macinoi.il rui HiiperurneiiKi a tic he nitre mete, ctml ad rsmipin linn fronLienl pressu
uvrrbhr ri< lue^to tmdlo tempo. Kra quindi jnduhhiu il il flume Oder ed una batiaglia deeisiva alle porle di
dovrr attprrare il nemiro primn ad oriente. La sun Berliuo, \on ft nolo sr iiriebr il Qipo militare ptdacco*
dhl m/ionc complete iuollrr nnrhe In Ijberlu eeoimmiea il mnreseiallo Rydtt-Sinigly* condi vidnsc queslu up in lour.
.tile Tiohtre spa Mr, conn rbe era di grande import* nut* Ad ogni modo tanlo lui che gli ahri uffiriali uvevuno
Sul teiilro di guerra prinripnle. ebe run c»6 amljivn folio tropfio nriidaincnln mi sf hlcH^i e sidle lonj tntp|ir.
mrgendo in Polon i», duvevnno eaterr ronrmtinlr le dispireiMndti il potdulo Irdcaco, Vueslo ^ statu un grande
furze nrmnte (edcM'lir:. di tui se lie polrva fare a menu crrorc* Di erjnseguen*i* non si davn peso allii mani'ansa
«*nl friiote Occident ale* La mnggior pnrtr delta lint la dt a into da [iurle deglj alleali uel (torsi) delle operasioni.
tedewra era *iaM U»tiuL* a difesn del Mar del Nurd « La certesza di dover com butler ft da soli avrebbr con-
delle roAie tedcaelrr vmn LJngltiUrrra* Lu*i pure do* doiiti a guadugtiar tempo. Li* sarehhr *tuto posfibllc »e
vciJcNO rntarc in accident r due delle qunltrn iinmitr i poluerhi Avisfcro seello per unn difesa decisivii la lim-ji
urree col mm pit* di ^tdvaguardurr il Reich da j n v union i Hiiviale del Rohm, del della \ isltda eenicale e
aeree ingle*.! e frimrcsi. Mu prr quanto rigunrduva drl Sun. SopriUutlci al cchItw *i sarebbero potntr
l i imitd non vi era dubbin rbe sollimtu una pieeola rispariTimre aleiine lorre. impegnandule idle uli. pan-
vr.i sufticirritr per i»r fronte ud eventual! uvmiTuir ■ aarUi iiisl a tempo iipportiinu ad nn nffeniivii. La
nerniehc. H Ktibrrr, ebr uvevu valutaUi In oe il riemrrn, Pnloniu r1 i-irtol eitesu, che »i sHFcbbc pnlolu prritirHere
voleva rio per pcaruntirr Ju vitloria nella campugiin Una tale rouilollu di guerra. Mu mi polacebi dolevn il
piUtTM, l it* tnnioiianie non fu iinnnitub1 oUrfirre una. faito di diiver in lul cuso erderc alcuni Irrritori di f.o a/*4iZ|wjj(Jit|Wiciil** dtlU (irtWlf fJti/m.if *u

• opt rmrity d» iiumero di froutP aire^rn’ii'n polacco, rhr frotitiera ai trdcseJii e •aerilieure rli coiisegucutii irrmazio li pud patnf§amrr oJ un rninimJir ^ ‘ a1- !**<••
ud L2 milioui di uoijiiuh Le (1utnr(iieitn' alr.uui terriluri imporlmiti per il ciirfmtir e Ihncbihirin, pflrfi t U mliftmoo rrii^ioii a IruoufU v<e* * & dl*p*tv

20
Funktiirme
bis <%ji den graften
Hdhen in fast alien
Landern der Erde -
Sinnbilder
deutscher Ingenieiir-
kunstl

i f u n d A u s / // h r u n g

LEHMANN & CO
KG.

'■/In- Te m p e lb oj
>n* da pa? ?0 ddla capitalf polurra. mentre da desiru U 14. Armata
e da Miniktra I* 8, Amin in. nr proteggevimo * fianehj.
Stgmfkato e decorto della presenlc guerra
La rampagna potacta In larga forinsieioiJe i reporti redesrhi davevano
avanmre contra il nrmico sullb linen jgfctreinft- Era un
judafro provettienti dall» Pm>pia nrieuude o dnlU Alt* gioro d'aziardo* yin il giuatn gindizio chc ci (rivamo
Sifnia, Questct ordinmmrnto dellVserciin richiedevn Tim' fatiu dei Polacebi* iVttimo aervizio d'iuforina^ionc
pirgn di tultr If truppc riiipombili. La cnhiiumoor ili tionch^ re&attezui degli ordtni come purr Pott I mo
mwvr rinervr sarrbbe pinto pOMibiJc mdo dnpo la □ ddeatramento dci nostri tomandi inferiori e la loro
rnoliiliitati'iUr Lutalr* Le forte dinponjbili in prinripio. romprensionr permrttev-ano di alTrontare questa risrhio.
tnnn stale « ha rug lisle cm mi che fosse -lato cdptituiio 11 romunda lodeaco pen so nd imprgniire r«vinziour in
un ft-nlro di gravity, L’rrrore camnirwiKj durante U appojtgio aU’escrrito leriratre* Easa ricevriie Pordine di
primo mu»Hi nnti fro pih ri media bile* Knsu faciltlAvu ai eliminarr git uviutori ncmici dulla luttu, disl ruggemJn] i
Trdeschi In prepuraztone di un contra Dacca wmim If a term ed in volu* per evitare qualsiast minurrin delle
imppr pokactht che si irovavano in vuniuggio* (Vr il proprie ltuppe* Dopo aver compiuLa queala a aid nr* rsaa
coin undo tcdenco, il contrail area non era da cercare nel doveva mcltcre a diapoaiKiane deH'rsertita tulle le sne
respingcre fmrualmentc i poliirchL La uro]>o doveva fonir oonehe prepurnre rofTeasiva canlm le vie di
cssrrr qnello di liquidarr rapidamcnle rnwersario cnniuniraxioDp ed il oervixki di Utforntaztont del neraico.
oriental? per pat r qtiitidi irttsferirt le Irtrppe qtd im-
Ncgli ultimi giorni ruceuralo favora dello Slain
pt-gnaie. verso il t runic oceidentulc. Cifj nan era poppibilr
Maggiorc pennetteva di annullan- il vanlaggin polacco.
jse si permetieva at polatrhi di sfrutlare In profondilik
L'ArmHtn trdcsca erftpnmta a I cmiiraliacf®. allarquamln
del lora territario per riiimrsi, Avvenendo fit** la eum-
I'ullimo tentativo del Fuhrer di Mipulmne lu pace irn la
pugnfi polaeca uirebbc dural a a lungo. Era prrd*
Palouia r la Germania fu inutile ed il compurtametita
□ere** arm ten tare di togliere lam ogni possibility di
polacra divenivu aempre piu prepotexile. II cftiitrattacra
trampo dislnip pen doll. Gift era poweibile ran un attaeco
ecu ordunque iiievi labile. AI mat lino del l set tern lire
di banco ed alle -pulir* facilitate dally etniiiin*inne del
il Kiihrer vesunse riniziuiiva* comandandn alle trnfipe
terrene. A sud vi tru il RroteltoraUj nonchr L'allejlta
tedesrhc di avanzare still'inter^ frvate pobeco.
Slctvycehia ehe s* attndev* fmo ud orient? al di In della
utotten flffidrntalr politer a t a rtortL in raodo dntile iNonnslaiite i lulighi preparativi, i E^laccbi Tumna

la Prussia orient ale. T>a qursLa jHisixkmc si ofTrl la sorpresi dalla rulrnineila deiraziaue IcdcscB, Lo sca*Lca

possibility di rseguire uiVyrcerrhiamento bilateral? dej nLl'aviaziane riusei subitn nei prim! giornb Ma anehe le
Cotrigporuienltnirnlf flii* ordioe rtreru/o, 14
polnrcbi rhe si Irovavano nclla parte occidental? del operazioni delFttetciio di terra si svolsrro veloccmenle; <lntmu /n mu tut in mnitt ql ftutrO nfmifu
loro parse, Di svanioggio cm aoltanlo il fatto chc il gift riel rorso della prima settimann es$a era axunzuto

emtro di gravity don poteva essere eon rent ram suite nil noievolmfnte* Le pnsmoni polacche sodla front icta crano
p reii dev a it 7 set tern h re gift delle mi-out pre-
extreme,. puiehr le condition i ferrovUrie Delia Slovaeebia auebe state abbaliule* SoUunio la linea Uuviale del
venlive per opportc ul nemico un sceomlo impetbnicnio
era no motto »vuntaggio*c e la Prussia orient ale rostiUriva Narcw, chc gia nclla guerra mondiale era slala fortilicata
snlla liftfa piu adatia del ling superiorr* com audamio
tinNiola tedrsca. sulla quale in tempo di pace vi .itazia- I aecerrbiumenit) di am bo lc alt deJIVsrrritn ud i^itiHr,
navano pochi soldati, e ebr poteva esse re riforniln La 1 X. Arrnatu del Genemle List, cite era impegnata
sol tan in per marc* ulPalii deiclra del reparto dellVserrilo u *ud* vetlendo il

11 Liihrer, tcncndo canto di queslo fatto. decide il ncntico bat tore in rilirala aiiravrr>o In Caliita dopo

cn 11 oca men to Hi un riucleo dfll'eserrito u snd c di uu aver sup era to Jc posiziont di canfine v che il n setiembre

aJiro a nord* Opni nudeo rnsitluiln di Ire Annate doveva try entry tun Lracovia* si olTrivu lu pos^ibilitft di real.Tj: rre

■ van to re dntlu Slovacchia boo nei press! u nord di questo piano eon ima rapiila avyuzaln in diren iif Hi

lirrslavia, i vi ritihirsi eon on’Arm at a nrlla Pomerania Lemberg, A seltenlrivtte perb* dopo l"y pert lira did

orient sir e con un‘ultra neUu Prussia oriental?. Ognuiio Corrtduio* veniva mflnrzaia fil alluitgata I'ala T-ir-iri

di questi due nuclei dbpaneva di un'arimiiA uerca. della 3. Army I a. per render pdssibile ydrbc dell-i pact?

L'areo coslilidta dulla Inuiliero ledrfea ultorno a sud-ovest tlelly Prussia orient ale quest *l second a a-

Po*nania veuivo occupata eon delioli contingent! di zinne di acecrehiarm-nto.

truppe di froutiera. 1 due grappi erann quindi sepamti In realty perb In Aituaziune per Leseeuzionp del psano
e propria quel icrriiorio trdesro. dyvanti ut quale i originario tedesco rra gift al 7 setletnbre jorors pm
Palaeehi vi irovuvuno piu vicini ulln Capitnlc del Reich, fuvorevole. Rnisei y costrinpcre ul eombaitimrntu t pift
era dife*o dcbolmente* Era uiia manovra uudace* tub lorli rcparli deiresercilo polurt'O .id occidenle Iclla
prrtAntu uffnv n inagginri probability di HuccestsO, pair he
i due nuclei delL'eftcecim tetiesco doveva oa ten la re di
riunirsi ulle spalle del demiro in direzione di Vuraavia*
II gnjppo nurd doveva inconlrnrsJ ovanumdo col I a
X. Armatu di Pomerania e col la 3* Armata della Prussia
orirutale is lerritiirio nrmiro. Il gruppo &ud colic forxc
di media r forte porta Ui della 10* Armata meglio fnrnitc
di cam urinal j. doveva uvanxare come la pout a di im
nineo d’attarro d*i pressi rlj K re it/,1m re in djrexione

I tt iulmiuf n rirf sffrHO

re^risieva aurora alia 3. Arniatu del Griierulc d*artiglitria


vi i n Kne bier. Sol t unto uei press i di Pol Lusk r di Rozao
i I rdesrhi le xtJL\ ano di rmiile. La -l. Armata riel Gene rale
d art ij;ljrfia \iitn Kluge* proven Jen Lr dulla Pomercmin*
avevu respintu PArmuta clrI Cnrridwm [inlaceo r snperutii
lit Vininla pTfanti Culm. L'alo denim della 3. Aromta die
avnuuiva mi riruurlrnr e pntvenivn dall'angido Mubent
VisIoIr* Act pn*k*J dt Kudoni i rep*Mi inoinriuuli del-
della Pru^siu orientate, avevu ruvenruiln lu difeioi llovialr
rain dpilrn della It), \no.itu del ibntrulr d urtigih tm
polarru. J rr^ti rlj un jorte rcpartii polarro Bidiivami mm
\on Reiclienau *i ■*pinsem rupidaitieiiie tr* le loner
tcrribiln cnmfiUd m-lln |iiumtru di 'I'urltlfr, f!i»l la
Uemlcbc wtnatonnte tro drmrd drlla Lvngoru e la Vislobt.
,1. f \n V. Arm a In del grup|to mini rmno rieiingiuntr ro»tcche nei giorifi^megtienti ntisciva i'aerfrc-hinmenln r
tn terrilnrii* nenneo. In dMrunone di qursto gruppn neuiifo* L'ala siinutfR
I! aru|ipo and uvevii inveatito con *1 grnmlr vceknetitii dellu Id, ArimtU ftu jmlut* enlruTe gift nel pomutT^tP
I*' poaizioni pfdyrrhr jirruni TarhencloHidii du non per' dell' H ifUrmUre md *ohborghi di Varwivig, In sentu
inetlere pm uf Pnlucidii di riciwiruirr »ua niiovu line* I'ur^avja non [nite\a esserv pires.i. pi or hr il netuiev
di rlilftiu ad orridcnlr della Vi«LoU. 1 puipffhi baltexpim aurora forte oeenpava il foric Modliu a fpitrn-
in l it i rjjt ii tl.ii ipirain flume, Lib irmbruvu avvenire Trmtte. My il grande crOpo nfirlildvd lug Lure la riU/alR
t.ibitrtiif |irr«to* rbc 11 i qmuiidu tede*ro trendrv* cli aver delle truppe po lyre lie nclbi IVduoia Orvideotole era Mia
tin tpinffr. Hie tr .i| iirniifn riuftcivn ib ctiprom1 la itjln r.iguMinto, laoto pm ebr rcp.irl* n!e| gropj'M» del-
\ ii,t>da ouii uvrebbr |u(i poiuto ui-fercbiarlo. Corrtinyu o pay ^ |

•in. i", w*
dem bloygpouefiWtiiiuf del KatwN tnJbt «in grafl^r Bruner F|«h* Suite grigi* ci^qu* delta Manka galteggtd un*i maichui verdtiqiiolo A^nfr&rifreff
KniripWirqif t-fthi*cktt> ihA frf/m ffutln/Vg *ofl Inland S** *>*!**, *.n trdrtt. h* fa k atfortv ferrxvxfo tfa m'lotMTfc«gft+*«nf*t t*W t#n CM* i*fl*dk4 t
« bttfari*, w ZtKhwn wkH u»f#n. Uni™ on .*v* Be4«*i»//* . . . iO(Wl 4W ur> (IMflKPtt IldIM, J«ftW« ^l*i» f•d*W*WK<VTW# 4 /«## ‘ *?'******

23
jr dVe wtreflfcare Mascfrfae Fai!ic^m ^
24 Em Flofisack mit sechs Mann ge tirqucfiyfc^irg gc/ntfcfu1 trffld ajigtf worsen, £rfit Ftaiche an Bard tnfhyJi eifl* ®ff. yf< €
UN CANOTTO PNEUMATICO GON 6 UOMiNi **e das Was«r um das flMf s*farta wtithin tkbibar for d* ■ ■' -
» <i*A FlsJk&tk (fl fcmjfja dei rnaras^ Sono avtaton cht.pnmQ dt abbawjanart £Of paracadutc H Sora ■appafe«hio cu-mai perduio toanno qtitatQ
• &Qlm! hottn
jn mcfe tl cflflofJo di gentma tfcc n gonfia comers re. (Jma bcttigiii a bordo -earth cne urm m/uisone verdoqnQia ecfl la
Mlfe heruhi&tn Cjya/e i raufragJii hapng color a!* ft acqtre atfarng a fora pc r ncfua/nare tifej cC/nefali ch< inrptrwo aiuto
Fur alle Ftillef Die FcUschifme wtrdtn in Jro/jcn Wfadkammcrn gctrocknct und cuf iflflrjen Per ogni evenJeniq! f paracadnfa, atsivgaU in gtandi tocalifa ben venfWaft, rengono rtf t-gnu
Titdfan ntu gcfaiM und gcbrauthtfariig gtmdchh Ffafltdcke sfehtrt aufgcpumpt in dcr Eckc tu fit rjjp /ufijjo itivoSa r prrparab per mtovo tmptego. in on angola tfrtrjno canorfp pneumahet goad

Aoi dtm ffalhotk iit die Lvfi cniwithtn On! canplto di tidvofaQQtc, farm *. ifnFsr . * fialitotk Jornmmppigfffljf/|t Die Fort- * * , it fanatic* wufie antiitifaiQ* La battiftfa
Liw ft*t/t fia%die mil grQnrr Fatbttovng fniiti oicue, ijna nuQva 4>c^<pjna can tiquido /tirictifr itatkFin dff AlrJta, dJp Sapf/itari ton fa materia. toioranfa *fa <d c*nlrPt fa
*ttd om doden b*fa ugl, die Sam /1 faff, wrrdagno!o <i titleJa nl fondo, fa bomboia ftoicho nm dufkren tfandc Oiit Hugieug faxtubofa a! fianto ettawo- L'aceepinno pud
ftati be ni ft tic*i QffulU. Dawi wttd d'tfwnjtnu /■ nuov amenta t tempi ta, f'ul , . kflcin tern ftiMtfel wtedtr an tknd mhmen qutndt ttpwttdtre a barda 11 im tfioH*

26
So
sieht
Berlin
aus...!
E -cosi
A BERLINO

F,in IIau* Kftin^nfUTfl'


pfrx . . T Sri* Dark in
dffki. In d*H VtiuJern fthitn
dir Srhrihm, fh> tinlki>nr and
tit'**. '</n. Trnfrn Ktrr trill-
sthr Flirjtrrbombfn ihrZiet?...

Leu ra*i oJ u Krunprijncn-


Ifti«... 111 tllor mptrto. altt
^finin' manta fio i mil. i iml-
'..fti drmatiti.Hannofora
It hotfthr tifxit artofjlani Lr Man-
nict *>dptta il fx-rsnfhc ? . , .

^■'iXinlirr t'klupn M«4i praJicrwirrlT fjrif.Jn Tritmmrrfrld n/U*r Wnnkrorken. ^fhluthitmn+tthtrrrr


'•’fftj'Ar (Uiwnl* w wfn' Hrrht I n 4ft J'Atiifdlnrr Nlinjir fililfiin KfUlrr. KuUvl *prA Slfmljfc^ll/ini . , Ktn liklditk
,r ifcjj dtr II r|| n%t ton t j-ndt'fi A*r hrnnl. . Ir i*h hi*r Mir nut rfffi irlWimi tttld/rri Iraf hrm* liiHi/rm

n» puiu p<ilirriii||« orndmlr JrlU f iili? I n tmmpo di terin*. un ammo™4irfiiiiNin^


ln*^w Ji t ittfjnt ,Vrllg pMiJanri Srm« i. firaf'ii, I'ltiJiuiiianr iwirrii I no
’data tumr i/urlln di I rntfr. i f Ar ■! mo ruler canocr* | nr hr rfui • ntfn' ioflr afiir frtn;rft/ii hh t <iuin on.t JWmrArt, AroiH
... und dies ist der Grund!
... E QUESTA NE E LA RAGIONE
,\fpp ikPiHHiiiriJ^ifii hfiifi mliif *t1H1 ifo* NrH^i1* ini ulrF {StUgfUnUnttp A*r NHrtiltftttHfiftftAi
MlifVNtMiN, ih A*t ifh(. ft funi t**lH Art Itthtrt A»* /*uhrn int pV'jp

iVdWij*liiflt# frt gtitim. ii it.. nfqiPWfiriiiP, t*r* tw HniilHifli'imp A*Uh tnflffytr ,hi
(Ju F.fii * linilk !>t Htfriftfil Aft Iuftltt ihr it It flllJ|Plf» fV.IW Arttr i i.tttinr A ittflittir ijnt.tt

fJii \(.p|fi(|i+ tin Aft f.. 'i11 pijTr flfi ) «i nitiini iiiiifii.inn# iiii-fii P'.h • ... <iiim.,-

II 11 if lltkflF Ah t'.l Af ■ flh'gt ii I 1 k IP ifn f Pkf A ill nl I i. Ikli.i.p k ip .. u.lfil dtlpij

Him lbHniM ill* llripl«+|ka ■< I Iim1* if|||ifrtiL f |i|rn ,Sn trffiJ ilrt ttuiiA,
I'/iili" p||n>fA#il HiM , f/kh-U (It* /'Vp>lllpfiUI|'fnl|p/il#'‘1 i/<i> rrriHtffiiiitftjjr,fWHiifi' ffi'f
(tlumP I cfiliJprimijc ii[i tinp KillMt ifit■ ffiiIdi iirt ftiiddttiftliliittnft Art iKnn.l/ii
IlillJ fill h 'k + krii'plf PnliiiP'' fill |JtH f >lll r r > ■ CM MUMi i^i ifi'i k rl kfp'FJ (ftfk IfrfMI fAnflntt

1 II III <•* llrt I 'll I U| Pm IttUim 4u||tl'r .SnHlI I kill #i|pp| kill prim lln Im f Villi Ip NuI.-juJ-j <
MU. Him i |p i hth/hiM AitUn f .i*n iM J1l4H,*Hkik ■ 1V141P1 / //ill imkllll ri|ll lit III i i/pflll |j|p tffPil^furif Art (.i^niMli'i P .. f it fin 11III Ik JtiKfi-l Ink 1 ill If 4 At in HI
‘imuiii ilp iu*m Miiinaiif llli. -f'i nil jrmpifr ■ 4lfii‘#fpiiliij|Fitfii |Mr iMUiP /u-r-iinr. Aultn tikPki pi<7irip ifii HPinlrit iin ilirniPi pm hV ■ *1 * n uNik uppiPidilfii ii fH*Hii(|«iiir fiiin
■ II HI Arpit ikf 141(1 t>At*\tti- K ijjiI 1 IM iJii tifi r jiPiuidipfil NpiJimPpiU Jiff' / tip .Idrk Hikil PI^p'kll'F, \|iit ftlPTP £ Ittf Idl J| Hid/ Slin lpEM lA ^ifpfrtillUMP 1 mill f ti rfmiiiii
Berger Tiefbau AG
BERLIN

Erd- und Felsarbeiten i


!

Trocken- und NaBbaggerungen


Eisenbahnbauten
Tunnelbauten
Bruckenbauten
Hafenbauten
FluBregulierungen
I
Kanalbauten
Slipanloge Pahlevi

Wasserkraftanlagen
Schieusenaniagen
Stauanlagen
Grundwasserabsenkungen
Druckluftgr und ungen
Untergrundbahnen
StraBenbauten
Industriebauten
Eisenbetonbauten

GroRere Bauausfuhrungen im Ausland


8au dcs Tetiu-Tunnels in Kumanien .. , ...
Eisenbahnbauten in der Turkei .,.
Regulierung des Magda lencnstrorries in Columbien . . .
Eisenbahnbauten in Iran . . #*...
Landeanlage in Le Verdon in Frankrekh.. . ..
Bruckenbauten in Benha und Samannaud in Aegypten . . .
Hafenbauten in Bender-Chapour und Pahlcvj in Iran , . . ,.
Bauarbeiten fur das Huttenwerk Keredj in Iran .
„Schutz des Schddels, der Stirn, der Augen,
der Schlafen, der Halsschlagader . . .»*
«PROTEZ I ON E DEL CRANIO, DELLA FRONTE, DEGLI OCCHl,
DELLE TEMPIA E DELLE CAROTIDI...,

Der Stahlhelm ist 25 jahre alt


L’ELM.ETTO e SORTO 3 5 ANNI FA

D er rrste SinblMm iin Wrlikriru wnr fin NUihterfic*


SchiinflelchfiD nder Kfippeben. ttwa no pro IF wir wtm5
man seine beiilen Itatidp £chbhlt wtlrinantirr Ion*. AU
tier Cmbenkrie* b^dno und die ArtiUerit auf beiilen
Schtn mafing, (las proGe %ori hi drn, K^mpfen tu
dien. hatie Has frant/winehe Km^,.. . diiAr
primitive Art Kupfuebutt an die im Crahen kantpb inleii
Truppen vrrtcilcn lasHrii. Mon baTlr bemerll, dull hrh
die GrabenbeaEit^uni'rn ditreb AufafUen dr* Korh-
net-rhimlerkeU gtgrii GmaatspUtter m m butzm vrr^
tucbteu, I Jii^ dene siAblerne Sebiisn U hm \i nrde tinier
f>rr fmlr Sl«hl!ir"lm im WrlrVrirp. II priinn rlmriio dfJLi |>urrri luimdri-
firm kiippi peiraRen, F.* fiellUt7.te uidil ib-n ^ b.tdrl
D if fraruAiUche lltrmlrtUmg. Ir, II (-anyjniio delV Esrrr r to fra HCff*
lo ftrt rfjilriiture quitudo dirrnl ein igrnmtGen, dirhl aber St inu Auften, Srhliifen und | fab
Itrjt ihn Vtntilttt, nit dir Srfuidrt
f vrh-ljunprrt zahlrrichtf Kurdrn nrru ptu frtqUrnli Ir frrrtr nS fWn» Man ging nun dnran, naeh drr Art der lileehrmrn
Helrne, dicibe UragoorMrufEen»eiiiei] stable rum Urtm Rir
dcu franiosifcchen Infanierihien au •ebaHrii. N-irtutein rr
siehschoti vim der trad ilium el Jen mien Hone baite trennen
mii?i»en, war es fur den Poitu ein neuer imd dLippelier
Schiner^. dsiG er min aueh uuf dan geliehi> Liippi vrr-
?,irhten aallte. Man irbsine ibn dam it, duU dr r Aiahltrne
Helm nur im Graberikampf verwrmlel wcrdi ii Mdle. Her
Ei teller it des fra nzosi when SoJdatru Heebmn ,r intend,
bet rani e man eineu Auatrhnflder beriihmtesien Mnler und
Bilrlbauer mil <ler Auf^abe. den unjen Helm s enl^erfrn.
Sn cut at und drr rrstr, drr fmnz^iircbe SlnbJbebu It tut
Icifhier uls drr detihurbe, darum fiber aurb wnij^r wider-
standAfiihi^, Von dm irn WeltIcrieggehrain:hlir ! •: . bmp-
mdlk ugrln w urde rr byufi(rdurrhM:hla^eii. F.f sehutM weder
dirAiigen rmrh die H.dssrhlkipiiilrr, Dnfin n.ir^r .-i iw vim
Off rnilKii itf hr Sli hi lirlni too 1915—t'ditKunttlrm rn l**orfr n. /Cut .^nj- kim^llnTn entvrorfen und mil dem kmblrm drr
drr Vfolrr und Ilitdhaurr brnnkrnrhs rtUv&tf drn nmm drn Granale eesi-hmurkt.. |Jer Poilu e-in t -S' b S,nrin.
IIrim. t.r |jf Irifhtrr ais drr drulffhr und datum imiiffr K-idrtxlandsfdhig Im Jnhrr I91S sub man rum eritrnmal >>111 der I runt

L rlmrtto frjncrMr del 1915— modrlUto da nrtiiii. b'rlmrlta, madrllaUr


den heuen lb-Irn. Aher das J.,irheln liber die rutn Miiirl-

da tin romtlaUi dfi piU celrbn pillari r tru/lori drtia Frannn. r piii alter /uruT'kiiekehrtrn fruDii^iafhrn Kriej^matirirr fi"Hr
ItfgtfO di yurlbt usafa dai TrdrrrJii mn qniitdi anchr mrnn rrsittr/U*

Fin dril, tirhfimrai Pro-


frrtar August Ilirf. rnWarf
dm erstftt drut^rhrn Sfn/ib
helm. AnfangS Irugen dir
Afan fUfJtd/lrH tn dm
Srflulzfnernbrn dttzu narh
titlfn brsondrrrn Panzrr, drr
dbfr bold icirdrr uLgnrhafft
Uurdr. Hitd links; drr drltt-
sc hr Stnhlhrlm dm II ritktir-
£rv. Atg rrdE&ddiltfntrliifl-
frn Fndr JaiUUtr I*/If* thr
dru I s rhrn Slajifrupprit i nr
I'rrdun drn nrurn If dm
ItiSd rrrhls: Drr SlnhUirfm
drr Siddatrn drr GroUdruI-
irbm Rrirhrs. blr iM rtmas
flnrhrr u nd Itrdtatmdlrttbirt

I n mrdifOi il prafrmttrr
dbiutfn Ilirr. mmlrli
d pnmo rlmrtiv tVarfiain
tnUfro. Dnpprimu i loldmi
jW/aivrOn m itintfn umi
sprruilr tipntu rd una m-
miH. rhr prr Iu tori p*%an-
trssa trmtrrtt prtslo ubuLtr,
A rimitrn, l* rimriUt 1 rdrtra
drllo gurrrti mondial*, f.r
truppr d'nun}11, uiin/innri
l fidun ullft fin* drt ftrnnain
Ptl f)j n rn rm If pn m* adri irr-
ri»- prin t nfc, A drum I.’I.I-
mrftf) drt mtdnif dri Gfandr
Hrtrhu I'.nii r ahjiutnra piit
pint In r matin pi ft irfujcrm
I bp| gtd Vflch in» glrirWn Jahr w ilnlr siurh lift deuHrhetP. KrirgamldiMleriutn hrfnuge/ogrn. Her Uandwerkweiiler ImiiC , ri rrgah rirli, tlall die Hrlme von Ideifieren '+tafi.it*
Krfn?*icini*i<,ritm> die Korrfrnmg trtrhubto, %IrtU *n *rlinrll Frnrii Mjitv, der aieb viel mil tleatnnrnHmhinrbrileii an rplittrffi und N'hf-tipiiellkngeln niebt durcbsehla^eu %*er,
. ein brancbbarwr Hiahlhelin filr uoiim Sub alien IttinTimgen und Muiieum»itlllrVeu bVnibiVftigt Inn, den knrmteiit Maraul biTi nklArte Crnenal vnti Un-biff
dnteii p^fhnncfl wrrdrn mAwr* rciehie cinrti EEfltwurF in der Form der Seballern ein. lies drr Uirf de# Alltfcmrriiieii K rirg*depnri irnitnl*» tkiO drr
war im Summer 1915 hri (ten •chwrreti und ver- Stnli|helm unfurl eirigrluhrl wtrdeii *otleT und jtKpr i nbt
tiiiLrr>rli}*n K*mpfc» wrstlifh Si.^ucnim. In der brCtart- f.V^nuflD nan mi innprr guaJe io ii iei/e uuljfiornO. / i'tnnteti nur ql* ILilfufieJm flir den Crrstbenkartipf im . lik* ■< gr
t|rfl fliiec mil im dir Wngeii mil den Vcrwundolcn sum landr <;mi i peinii a reenrfn. nai arenifalu faiia mndrUur# do nt aondern alii deuiaeher Helm bWrhmipt, 3<M,nn Stftek
fini.^ipi'enenfttro ^rie, brifo ma /tarn prnlxro. ,’VeI mitt op
J_j pmrriI • mrkr aW dir IHtlftc tier YVrwumJungen #u«u purer prt In yrinm tttiln orNr frinrrr. t*oni J«pn ii Mjntifmi
wiirdtn in limit in Arbeil grgeben. Fndr Jununr 1 *> I ri-
Ku|ifvcrlola»infrrn. Wiiwtg# QptnaUpl liter hat Urn die drliu friiftra Gtrmaniro prrtut*m VimiMinlUv Mr/iidendo a priori wurden nie a n Uie schwer ringeuden ilentbhtben Stnlli i npprn
cigni oiwriiv nrliriira per mwe HOi ft ft** (So rhe jirrn'w nri mEgliuj-
ledeme Pickelhiub* durcl»chlli|fn und warm durrli die vor Verdun OTiAgr|erljrii*Sit bn men neradnur reehtcuZ, ii
ntEn/u ftossihitr nt hongno *d offriHt urtu rrm sifMrviM^ In
SeMdeldrcke in* Crhiru ringed run gen. Oii Uni up/iunln In bWirim nvlurab ifrlfViffiriJn Inlmro. Afoiifr AW die erntrn Llrlnuber sm def SeiiWrbt vor Vtiduii
i Fro net at *i ftetro moJrttmrw i tvro tlnirtu an ini, i .pitiii inii’li Humte kmisen. haiten sie (ibtr drm Hrotbruli l jtiie
C*beimn*t Professor August Hirr. der berilhuiie Chi-
dri/ErnrurEO lEille ie rurr at/iHlufr Mfrtiru. s' 7Vd«frAi »f utrrtrono
nirg, UamaW bcraieiulerChirurg brim X VIII. ArmerkorpB, intww fatlt *Lij mmpi lii tmllufttut Jo art rhitiugp. kulirlurLigm llelme lumgrti. von dmen man in drr Zei-
^uind inn Opera tiodsMul und belmhdrlirdje Vrtwumleten. Ct'ltifiU*i IE ivro loilu ttiio drfiiittn alriifta nmbiiiaoe orutimt e lung gelenen butte. Spflter cril brklJn Jmih den SuhlHrlm
nrattfht HilroiE iiEitr^ny di ri$alvrrr a fonrio it prvblr.ma, nrrAi II
C.-hilfc am fr Irkirortisignetrn+ mil dem die Split Irr etuifettbnuno di roprire fo fr.ifn drr lorn fo/dnn run pn rSmtiiu a
nuf dem Krjpf ilen Soldnlen ku sehen: da ruilini er ni. b
mi«emgeit burden, wirkte drr HauplnutbO Friedrich forma iii rnrineliiE. Eillrrdingi DiilWra aim aW am Broibeiitel ungehAagl. VI ie In
Sr tm nrlTalatr lirl I^U. at t4mpa dell* grori hnltogtu- eoni-
ScbwertL in) Ztviibemf Prides Mir an der TechnWoheu HoWgescbnitzt wlrkterr tinier drill tnitzigen Srbvrtlrl|t tie*
(kijiuie oei pte*sl <U Satt Ouintino. I* ambulant* iraMjtortanmo
HoelipjbdJe in Hannover. Professor Scliwerd sprat-h rultn Fardtnlt iulr j frriti gil'atpfiiulr. fJiu drila m-lri Jr ml itHhlrrnen Siurmheima die Soldutengruiehlrr.
rrnnu /mil of ra/w, L* piualr uhty^e di /inmate foravano eon Mil Tlegtiaicrung alQnlen t-irh die Kiineilrr uuf
t\vn Abends dem Ceheimrai Hire gtfeaObcr seine Ver*
fittilila ^li elmrlli di mailt r<d rhiodtK pmrlrnndo nefln irartiu
wunderinig 4111X- wnrutn *iir. hri der l nzalJ von Kopf- H rrlrbrr chifur/u prof .^tigurlu Hier, atlnrn ^tneralt fdpw iM nroe Moiiv. [>rr Koj>f dr* deutarhen Soldjtrn im Stahl-
wHdiunjim hei uim-ren Suldaten, norh niehl rinm farpn Som’fqrig delt'd, Car/to d'dr main, rd it prof. Frdrrifo tirlm wurde ®uiu Zeiebtn drr Zeit. So erlioli nu b eines
Sfhurrd ritonabbem la nrertmild imprifonlt di po*j*dere uti burnt
Aliblerneri Helm cmgefiilirt hided wie die Franrown. rltrviio, utto (i protrggvre it rmnia. la fronts gti orehi. Ie trmpia Hfiiilrrrf) Tagea aurh die Frojfe iiaeli dem Klus*llrr,
Der Gebeinsrnl nahm den Gedaliben auf. Vt ie umlilc ein r ie far Midi del ratio. II prof Schurrd propose un i/mrilo in der ditaru vollendet nrhijneu und walirbiifi Aoldniinr ben
□eernIn til nifkel-eromu eJ il prof Hie/ tit riftrl at Miflitftro
cali ber stlhlerner Helm aussrhen, wend er seineo Zwrrk Helm jJrt Kraler enl worfell bftl. ^ nr c* I^rofeasur Sehwerd
delta guerra ehr arcHta l olenlirri ta prnpmla. 11 prof, Srhu erd.
ju voHk.oximenpr Y*ei-.e erfiillen sudtie? Er rouble dem rhiamata ii I sntrmhtr a Bfrlino, prettntata if nriura e/mello. ndcr der Haadwerker Franz Marx? Man kaiin darauf nur
Sehiidrl. der Mini, den Augen. den Schblfctt und der Front consultato (ii proftosita il enpo anight no Marx rol quote erwidem: Geformi hal dicaen Helm der Krieger+ grforml
si niitrMr presto ad un accordo. Peru In diffirath} runffjrinig
HiiUsflihi: : i ■- mint'd wirkstfmen Sebut® gegrn Gratiot- nil pfurUro/e I'amain. rol uerfAsorin tenure di nitheleretma. ha hell ibn dir Granule n vor St. t^ueniiii uad die brim-
gpliiier r’-r:>,t Schmpnellkugdu und Oucncbl&ger gr- Il 23 nofembre 1915 fur a no prontfr n Kurnmersdorf i primi tCrekisdieu Kupfwundrn. die die kletUKtrfi Splitter
if! elme'flir Pnco dopo per ordirjr del general? t on II ridierg essi
wdbren wiE.nigie ProfeiMjr Birr. Profeasor Srliwcrd vtftnerti mrssi irl lu«, 1 primi 30 mil a furanit coxlrtiiti a 7'AaIr unstren bra veil So Id at rn durrb die Piekrlhitiibe hindurrb
^hlug 41 nrij.nt" emeu Helm au* Chroma iekeDtii Id vor* der e presto distribuiti afte ttupi>e. 4lln fine di gennaiu Ivlb ii rice- geathlagen huben. Mil ihrtm Blui und ihren Sehmerzen
lettero le truppe ernitAa^eorr a Verdun e li puu dire
ein eft' Murk grxogen sein aollte. wurde dieacr Helm hrztihli, Gefumit bat ihn der Cbintrg
propria at momenta giusta.
Geli, - j c. ■ r.it Ui.'r sdirieb nucb am glekltm Abend an Le piii giimini re fluff Ijjinnvrri run quest'eimruo un aspello ProfenbOr Bier, dem ee niebt auf die Srhonheii und dir
das Kn l-minimi eri um. Seiu Yorsrhlag fand dort sehr mnsekio e guerrrseo. Gli artisti nc furano enfajinsfi ed essb kiinitlcrischc ^ irkuug ankarn. ^gndeiri darauf. dab der
dtvenne simbolo del tempo. Chi to ha ttieorUaio? II prof. Sfhuerd
exbneP Vrr'liindnif.. Am 1. Seplember 1915 wurde Pru- a if co/m artigiarui Marx? Cio e.ontfl poeo. If important? e rhe Zweck erfullt wurtle- Dafl koatbarr jungc deutnebe
fe*sor Si h u . • ■ td u legr aphiarb in daw Krirgsmininterium esso sia stall) ereato da quei soldati ledesehi i if unit htttino sparso Menaelienicben erhulten. <lpO unucreu lujiferen So Ida ten i in
H litra .liJiiprir satin la grtignltvlu drlle grannie u Son Quinlino.
narb Berlin brrufrn. Auf dem Wrg riuhin, in drr Uidnu Trommel fen er geholfeti wurde. — darauf a lie in kum an.
M»b von >.■Lraer Hand vine er&te SkiEiie entfiiunden aeiu. Mil geringer Abiindening i-i e* heutr der glcicbe
wit der au* etneia StEi^k Si aid gemgene Helm etwa nu&* alien gotirichrn Reitcrbelmti, wit ibn der Hitter slut dem Stablhelm wie dbmaW. Die Piebclhmibe aber Wt in^ Mm
$ebrn nniEJir. I{U ,m! eint geringt Versrhicdenbcil in der Bild von Diirer, ^Ritter, Tnd und Teufel", trsigt. setim jacwantleri. Sie war gewiO nicht Hehbn. Sir war nueh
Farm drs % ^-Lrn^r linlzes en tap each die Zeich nung Am 23. November 1915 warden auf dem StbiellpUu niehi KWeekmOBig. Immerbin kanit air iti Khren vein drii
gcanu di-r J rc-sinltuiig, in der der Stablhelm uplter au»- In i Kuramersdorf die vierzig erslen Probestahlhi-lmc auf drei niegreteben prcuBiachen Kriegen Iraumen. die i-ie
gefubrt i«urde. ."’ocli andcrc Milnrheiter wnrden void PnppeQ dureb Arlillerie bearhosben. SiebeiitnnfJen die Prii- bat mitcrleben diirfen.

H ie vie l Cameras braueht man eigentlich?


Muli nian Hir pil* > S|iezialtfrhiibL
Met all mil tl^r 1 iaso Sek unde, die
aUti fiir S| n irln ii fn a 111 hi* it- Porlriils.
Kti]iplun" von Mlmiraus|mrl und
Hr{inulukliimt'ii. Tlic‘iii<-r^I>lti)|ii*».
Verschlufinufzufi uud vieles and ere.
1 duitIscfiailrn usw. rinr ]it‘Sini(|crf
Jn die CONTAX Ml ist ferner taoefi
(.amna htiliruf Nidu! Einp (lamrrii. ein :iEisr>lut Kiiv^erliisst" arlieiiencier
■lit* GUN J \\ uiu Ikim or.
Hfdiditmi^smesser einoeliauU vvas
iiiiot. \lii iltrt'it \irlrn ui^wcrlisrl*
lies on dent Dei Gnrliaufuafimeii oiler
M[in*n Ulijrlilivru mul Mmsti^rrli
Auftiabmeu Dei JCunsUirDt auller'
/ulndtiir mi'hini >lv tttlr
ordeni lirli wicJiti^ ist. Der hoch*
^ ib'i iiti" ?-rh\iliM'io(‘ i|t*r wts-^in
emjdindliehe Zeiss Jkoji Kilm lJnn-
-e|iiiljHrh■■11 Hmiograi.liic. /n di n
I'Drum itpui>i\ uriterstfltzl das
,M ’.I^rni GlisirtikHTi-i^MinWaru-ii
(pidin^im mil ijut durdi^eieicli*
t,h NONTAX orlmmi *lrr Midi*
ndi'ii, feinkornijecfi Nega liven-
^uHitu (KiilLrniinitrstiii'^rr iur
l’*roH|iekli‘ rrDaJten Sie aueii Miti
ilrr Si dll it/a rr’-clil till ail"
der Zeis* Ikmi AD. Dresden S.130.

nn M, IlKIE
CONTAX I'm I St, I1KH 1,11X1 4\ 111
an t /rt-i.. t ■m| £i>fk* Ir^it i J > r i t ni Ktt i7n. -
mil /jfio iv-ir | *.it r nil! /rp.i I l;i* r j . til ll M IV ,. -
Uol /i'l<h Sxiiur T;i I rnil /rju SiOUji i r -im mi vthi
U*i1 fei-1 S.piBAf 1 1;, I
mil /no Sop Mai 1 t v ( \ eiii H\l ft'Pi. -
Mi'istvrnnftutUuwh (lurch tlicsc rltd: /.ass than Ceimrnt, Xrlns Ohjcktit. Zeiss
AUF KADEKM
Gut aagtzogcn — auch auf dem Fahrrad

PARIGI IN BICICLETTA
8e/j vesllto onrhe in blclclttla

D ie Et finder ties Fnhrnides, die Dcutschen, maehen seltsnmer*


wei.-se von ihrer Krfmdunjt den gcringnitn Gtbjmich: In
Dinecnark, Holland und Fradkmtb nt dan Fahrrad vid vrT-
breiteler al* in Deuinddsnd. Die Hollander wacLsen neradezn aid

•ttif gut atigrti/gtiit kruu ;k jri«. JjJ fWijIhu m f« iva ^vi«i npuM- fVr ttoorjcungtn ertedigl die L* Parigim fanne «nc\r It tor*

'afumn auch auf dtm Fob* rad. sianr di daHOa efffconlr dftekr an da ndo in friei- Pur urn n an/ dem Fnbrrud. Dir ntoif**. J> htci^Mr
Kbpf lu jpup Mporttuh gckleidrt rtrila, Fit a poria un d^Ko comp Irfamrn ir npnflini Under tind mb Aufbautrn urewAen atnafornite di etngtgm p*' £T»J*m»

dem Ffthrrad auf. In Deutschland fahrt heute out tuf drm Fade,
wer « muP, In den ludeito l^indrm jedorh lull msn cio
flirhtlirhep VeTjmn^en am Fahrrad, ^er viel auf den t jmdstraOcir
Frankreirhs geweacn iM. dem wird. die N»chmittagMHonde nnver-
grQlirh ^in, in dfj cn ?o neheint* «U oh allr jun^en Mldchen
Fnnkivichi auf FahrrAdem ohterw«t> fried. TaUncKe, »u einer
betiimiutcn Zeit dea Tatfr* muG etnas in die frattKwiAfhen Mad-
cheo rahrrn, wn de Ircibi, airh tcHleudigst auf* Fahrrad in
pchwinp?n- urn irue odwohin n fahrrn.
Man iat entaiml, wenn man einem hollAndWhen Lirh^pasr
HUf lUdrtn begcgnel. Sie glekhtn wHiehim Zrntsuren, halten
srrli mntctdungtn und aind an v*r*r*rh>en mil ihrrn Ridern* be-
wepn ikh an (tumid* und tidier* daU dem Brtnchtef bald jrdr*
AnjtljLefthl srhwUulel und er nuv noch ftberlrgl* *amm ^*1,t‘
IjrI. die Kinder toJchtr Vvud noeh lanlVn lerrten, Man «dll*
ihben gldeb d« lUdfrhrrn beihrmgn.- In Holland l.nn m-n
until arm *eiii und tick dttuwb cm F*hrr»d v*™rh*ffrtt-
Auf tier laiilen Olympiad* erlrbien die Berlin** *u ibrrrl l**
rt^hntip* dad r* eiue okinpierhe l>i»tiplifi (tibu die f«r *ck*h°
vcrgenen h*KU*: da* Tamlem-Kabreii- tn [Vulirhiaud -irkl

JUj TVerwiia^il ial


W*dbeiieod<fft*rlnder F*r«er

I, V Ukijaxr^iiii e d reteato
l Franmi ** ir'***
n pl,p]tfiira>< Jrirhi koroi»oh, wAtireud tain Krankrcfch
Vtiil Holton** gan* * wdlwtveratlnfllieb bt. So Hal *iili jn
der ®nliIt,T r*p* Tun^rm#, das Trcto-
* n-jtilh in Doul ^1a 1nti nuT " K in<j«ipicIkcug
Hurrh!*P«fri ktfniifn, p> ’B FnmknrirH dim

^AutomoWl dt* Ucinrii Slflimeii tot.


t)fr ItiiicUiiirninlflnii drr Motto tine Frau ia|
ilaiiP j£iJ■ mHicWfcO' wettn ato rtohiig angrxogrn in
jipiUf fiirdo* Kflhrrtd: der Anzo^ ilrt »*« nttiG bo st-in.
t ill rr ihr die Atiflilbung do# Radfohirn* orUuht oml
*e j^nnoch uirhi mm HiQq« nmrlil. Die richtjp: an*

ft,? ritriicherr Iai furma pi A originate

fa rrftomobih itt dux driFoutv a |i torch i m > r if


tfhr InntJont. rif* «***■ inwAiif lanifrin, f.mroganci-
Mp iltf HJftII ropfirn ,ti s/msi

hrt Anluttatt dvr bnhr-


rdd-r nwrhl dux Fnhffnd
eu finrm f nil priiW^prfir

It rimarchio drfit bid*


rt+tfr fn dri rtlariprdr
uno Urumrutv u n i rtr jaJp-

In fiidland und Frank-


m reich gibt « Fnfcrrfld-
la.iunurFr. Dir Hollnndct
bcmitsm soIrhr Grfahrtr
sogar uls fforhzrifs-
Kulschrn

In Otnnda rd in Franria

r* jftiin i
CiiQUxndtsi, npfwuionati
del ifJwifffJc. se nf iff-
mno anrAf romp vriturn
di nozzr

ptfErtcmr Frau aid dfm Hade irapt rine Koiribinatinn


von Spurt- und Straflenanxug. Die Art. wie die
Pa rise riu dies lul- isi uohUuend richlig mid prazioa.

ttdmrhi tl sprropio drila binrtrtui. chr r una torn ini-entionr\


ftFd"*' natl '5r P"**1” faT* ft ww«'n i Danr-si, pi'
t|M j1 1 ^FflOPrip la pff/rffifrtfifl mifCFfl iftmlttniffir nltrv
mpjiij frtroaia;i9n/ i|j ji^[ piarm fAr up pramno p <m prrrhr
ron l ifl^iaff a bunt, mrmiJa. Sprrialmrnlr rn
arufn Ir tariff? f+rttn-itiTir ?u?ny motto nhr.
p trstrndt drlia Franeia tonagrtmtit di fiioivnrirr
!” ff ^tprdr pst fin I tVnprpSjidJip fAf utnrt rjunfpfip mlima rn^iortp
r rptnga, in nnn ^prla Qtft JrJ jFi^rno, n rrtarsi jfi nunlfhr
■ ur^D mi bif ifUiia,
• i fPsig pvi jiifFaiJ^fiitli inropUpando, in fllnnJa unrr roppia
UIPinmoFnll in AjfirlfHfl. ftni n n r»| l ,tr tin a fpnlaUFI jimcf
^nlr ffrp si frimnno t si fjkbrtifritino. I Umi moWftiFnti
,Dfl,“ ffa*,rl r diiiPttfJrura fAf SFiflipninn trtttititi con tc
flw? ■rnjwit>r‘ AfrH’uIlnno aiim/Umdr i llcrlinmi furonu sor-
r 1 . M,,,fllai drift, '} fifidrm jilin dn rsti (fimnirirnla, fn
mrHi*"*1* fotniro andart vi una bidrirtln hifyostn.
, ,n r<" nY‘^ i,rnnrin r nrirOlandA f nna cos*l rjjJiiiM nailtralf.
^rii rjoiKhbiir ofdflrfAifa n fwifnir. chr in Cfrimdia .it r patutn
wtim+ntc romt un ^ivrafldn, in Frantic, intttf r usnin
I iFfipsi romp jjfi mfirn economics di ioromnsionf.
t*rinri ^ ^>J|n* fAr ra in frirtriplrn si toia suftli Ursxi
r„,. Turdo J3Jdin,ij-idi in ^uonrn pfto **i*f tin ntiio btn
dr *rA ”*r {t,ftrmr[ta' l,UT* *0" PJ-TiitffF simifp rt qnrilo driFttomo.
innJii/V^ , "f^1 p muoWfE i prrfali. K' in for,do iiriu combi-
fjorniFr It n ^ *P°ri f PajjrW,°’ b Fa riftinr sn n nn

#'in rudrindet f’d ilotc.pfi, Dirtt Konmtrukiion im


tr it birr iu nf* pin normnfri Fahrrad

I II filviofo l riitrtfrfdi '(rJ. QttPSld jimlirn rpjUri|tipi|F


pjnii fnrilt „ tnanrjmmf Ai chr Unn tirirfnrn tjormolr
VaterQans-MultetSdiwan
Inter ess ante Zuchhefsiiche im Zoo Munchen-HEllahrunn

II padre: un papero —la madre: un cigno


lnleressanli esperimentl geneiki ml Giardlno Zoologito di HEllabrtrnn prssso Monaco di Bamn

Drr TirprrxL6Hf,«j| Tiff *nit dm Streiftn Jra L" tin^ibirischfrTtf(fr^ifinr. . “ d,r { A**n drm Kiifig
Tifirm und dm Mahttfitan.itUs de* farter it, Sri nr llfUiT Jr lijtrr r erinirra di Iw-
.,. pailrr r unu tigre delta Siberia, ma ... - r , Itinrirr r In Jffflnf.tsfl dtUti ftthbin RriTijcuj,
11 nil tine, rnf^prirhi drr fits Tutirn. Spin . . nr. Snmiirlin ntl un Ironr. Sua,..

CraJUalrr frj «ri Kotfuehi, ihrr CnyEtnmMn -in u-r i

nannn/ii tina valprfulva. In Ittnt n«nno tine ni^nr

r. t Vd I rr u( der /fo'fnrJ dinrt


'fpnJfii Tm*, trhhrmd Jn*

* * * pailrr r rJ baUattfo d,
ffupsJe due Ur'ttr, menlrr .

Fiirfuliundr nenn\ drr Zn^ln^t dime Cant- vdpr, rhinmtmv ntnlupi (jUe*ti
mr rkirb rdig f ft Btitiardr, In ihrrn rlrani bazlnrdi. Nptle l tor a vent Krorrnmi %re
Adfmfiitftt dtrierlri Rhit.drnn ihr... j\arle di satnzue, pet it fntla ehe it tarn , . . Mil I tr r r*nr PriirincStfin i.U

a mndi-r r'liun tupn drltr prnlrrie

mrmiiU lrbtcn

fcim". Der Miiuchpner Ti^rparlrn Hcllihrmi

Irin^rkfiiawcTlr Vcrvurhe dip^-nr Ari ^ ■ m.-

nmi jvvi'i TirrsrU'ii ulfrtibar ju

|<ri$chichllirlirn Wurxrl herzuli-iUm Hint, -mu man

riurrh Vi-rbinduup lipidcr nu un; - - ■- -haflVn.

.Yatn t,i* einGdUMfrtcH,ihrcMutter{rffhto itineSchlmnin

. . padrr r riu paptw r ma mndrr (ti dntra) un rl^n/>

SilUnln <i rile icTcir d'ilirftX-i -i pu^no motli-rr ai mnniio


nnimdli flic Iirm unnl) nliti mir-lilL 11 piurclinii zitLilugjm
ill I Irllsil>runil prc*$0 Mumim di lliivirru Iijl full mi loir
rijRunrdu inlrrr'tuaniihbiaii rtrperirucnli mm gift |irr
iiil-r-lk.fi, IE1.L |ir-T &FT1C rfl^lDni di F-ludio. Alliiilnli nflini si
jirrplarm ltd Jncrod eh* produmno tipi ulTiiltu limn i.
nntirr MFI* HrpM-i^^^nrpri. . ,r

1a ifimlrr Hii'iina ftruntf f i<*

Jl.r ^Srbtakn I :>»h" l*t rtrtrtf* LI ' i'lpiKJ 9f>


Jn snrmu// Unit■ ftfbrn dt ii no iiyriuijr u lurhiff of dir Xflnitjtrm P M^/inHillllip btidrt /furin
tht S*P fin nrtvfifn/inrtiY iflht iiMi uniilril, nz/ril. -Sir iajl rlnr jrirfr .VMiimwmi mil hrllem Tilt. Sr
Ft* • Wnd Fw4*rn tpendri (hr tut nbbtntdntnt j nhnlleh rahm t irtleifhi dir t'mfnhrn\ Jet bridrn J Jtern iiuj
< -T

ViMtdH in dlniiontf di Lnhliito, mrritrt Ja 14, AniMiii Farhptlieriii e l'«via*hfnr t*de*rn av«v*m> f»iMn *rnvr
Conltm*rfo fwe **

Sigrtlflcat* * d«or»o della present* guerra.


1
|(itUI * Delta GaiEf.i* nffiilfliLitlr pn^pguiva vrr«i il Nord, danriL Npj gbfm wripipiiii «t d«vi«rm alb **** mdir
l-r vtn»* the Je avnn*uiittlie drib luru hIo iU^Li-h flvrvami qiiei jmljrrhi rhr rmhii n Mn^llin rd 111 qurlb tnfa dl
ia crimp^iw polaeco
trov atB utiH furf r ffilitaiiu dinmiti p l^mpoli r b tilth poute. An<*he ihipM b perditp di Bdingm * drllr
rtonJw'o, ehc avrvauo *uprra1a il iSarew oil i| pdlrva rmrrf rin'»dilata tullarid thipu 11 Rciprait,niun*Frr allure *1 nurd flrll* filth fiiTtma u«tnlr humhe e cannoni
4r
Ha*. *pp*r***rva ad uticnir <1* Vanwvia rd Up*dlv«no di rinfoni. mn anrhr In 14. Aritiaip uei diniorni di Hpwh fiiartllimi di Rpan portirtii runtm le fcirtrur dl Ibb
[j fHimirt delb fan»«i<mi pul ace hr v«r*u orient t. Bunk* p Tamtnovi dtivrvn nurtirn mm vidtn altar pure aurora in mu no dpi pobrrlu r'costrlnKrvjino il I ottohre
* j.ix fi a poco it eomandn tfde»c» cbbe *a#u* idea drib r*nnata nutl pubrra. riutrrmb run ojtiniii ih m rerrhb’ *li aniirdittli olb res*.
[orft- dd nrmk-o* chr pram* *U<f Mdrtie dull* fttfenii memo * brb iirrrndprr. IWhi gbrnl dupo ri6 rtu*clv* La INdunia lu porn ptetuinemr annientntii in un wnr.
CT'en'ilti r eke tenUvaou di riijEjtiuUHrrc V*rwtvia e *nthr con uhrt irnji]>r ptdurrht epa^ngliatc Irw In fib dupn i pfimt Hi Riurni di fEiirrrii di movimentn^ in
Mixilin tr* LckU c 1* via a non! dalle. Vistula, Trr Annuls ViatoLa rd il Bn*. rut I'etercil* pobcco fu d'islnitia. radde anchr (o Stain
pobrvhr si cmiCfnlMvaiici qul. U W mairin non urm- Ournii pnmljaiiimpnii A pridnnguninn in parte ntlrr p-rdjiCCn r Pull MUM1 fin I b Roerrn nil pill frulltl, la Din
hra^a estate di P«icoli pet P*l* tinjitra dri grappa il 17 ictlembrr. nitnirr I'EsprcUu wiviriico putsavn i drnideral* dalle Potenze ocridentitli.
dillV'fftitn North I’m grande superiority td ftieeva cun tint nrimtali dtLb Polo id®. Submrnir porhi rtparii
li'impnrlanru di qumto primo peritub di Ruerra
nuiare <;«* il I1* *ettembf<i conlru 1'ub ftioittr* delta dinprrtii ptdiirm radtvnnn nrllc loro muni.
j0 ArtnaU b quab a vaiitova >u Vanni-i*, lehieitU u Biiperu di Rnin lunga il rivullAto vitiorioso. Kra *mlo
Non eainevli piii nesiuna Annum ptdarra rhr poimnt
dijnrmt miii che fe Polente uccidrntali ivrvina b«cbin in
sinistra r a rii]a?wp del!* B. Armutfl di, feuiterb commdsU irntT fruntr ai rtnui. La sun entrain in gurrrn non poitvn
a**o il bro allealo> il cliir uvevu aunientato il prestiRio
J[*l General* RbsWit*. \ m\ divHiap* the iplindi tnHurnxarp In riuicii* drib rampngna ledrsta
Irtlrsco e diminutlo qurllo franrudriRlrse npl runndsn
OiBtebva mi lowic* era vrnut* n trovflrtd a causa til oontro lit Polonin. Invete In Grrntunio r b Etuiuda
l/Armntfl ledeica aveva impuraln molt pi e jmieva ora
qUP*lo attune in (St*vr pcrbtdo. M Co wand n r Ip mtmviino in trottutivo ptr atubilire in un primo innpo
sfruitore le experience faite. Nel conienqio acqunuv*
truppr reppero super*rb. La roooarrnu della dtuaiiortr uiiD linctl di dcmnrtaEionc c poi Irncriarr dcfinitivorticltle
a buona rap ion r tin a mag* lore fiducb in limi, Anche
tPna moiivo a I Com undo 1ede*ru di nwicinarr lr IVir&r i rmifini e lr sfrrp dri loro imiere*id in Lprrilnriu pobcco-
ilrllr d*ir ali interne dei jenippi Non! e Sud deN'esercito la liduria ncll'esattreia drib ana prepara?iune militare,
La linen di toiiifiiir perporreva il Bobr„ il NartM. il Bur
a n men in dal la con&tntaziona dellc rosi rninimr prrdile
p fade colls bo rare aul eampo di batldglia tra il Rsuru rd il S«n, teneva run to unrhc dri tnnBai di rnzmj tour
pU Vi*i«U, Aeeerrhiati srmpre pin streUameuir dalle snbitr. IVr b pontinua/rinne delb Riirrra era purr di
pmidriidu i Rusui bianchi r fiti t craini nelb sfrry HcrU
truppe *rd. ’ hi r bombard mi continmmirnu- dnU'avin- grande impnrtonza b ronquistn di trrrituri^ ehe per-
interessi tumI,
mettevano alb Germania di Mtstrnerr Fcconomi* di
tkuc. i pb forti nuclei dellWrdto polacco ebbero a Soltantu dnpo Tentrata in Riierrn dci Rusni*i Tedeschi
wITrire uni dEa-Uras* sconfitta* drib quidc sultantu gnerra. nottcllfe il liberti Iranxiui per 1'espor taxi one e
purtavano ft trrminr Ip loro operazioiti ftd orcidrnlr drib
iwwlji r ii poterono satvarsd uA terTilorio orienlab rimparta/kim- dalTonrale. Al principiu di n*ni guerra
Vistula rnniro i re^li dcll’mercito polacco. II 21 firltrrnbrt
Var>avM Modi in Aaron ia powexso dri polaccbn - tali ftUccRAti ftono benvemiti. l^ursta prn% Tim-
rcHSJivn la ball uplift della Ib.uro* nelb quale i Tedescbi
pnrtanca del snccesso ba superato lr normal) avpettjtivr,
Mj .? i; . quelle forte pqlarchr chc A irovavano Ira fuceviino 20(1 mib prijjionipri. La atorid non ha mat

Ia Vf^ab d il Bur ban no xubiki d;dh prpveggenM cuEio&ciuUi nna battaRlio pin dialruUiva di questa- Tuttaviu gli avveraari non hannu voluta Hconoscerki

tedr-cn ftrs?a Viftr. 1 riuforii all ala Hmietrn del Varhtma aveva rihulatr le diverse proposte di resa, del tulto. SuprattuLto easi videro nrpli ovvrnimcnti

rrtippo Nurd dondavano hi line* N*rrw niichr ad Esi cosicrliP ii Fuehrer per evilare sparpirneiHo di stm^ue niilitari casi speriuli cbe non rispondevonn cnmplpta-

rd Mvamiuv mu verso il ^ud sulb via di Biulystock e tedescwT aveva iJjiLu ordinr di a^peilarp il MOpraggiungrre mente at lorn nndoHi di Intta. Tratitururuno prrvift di

Brr>t■ Lii vn r-k■ Spingevanu il iinnica oontro il ^ruppt> ■Ii piii pulcnli menzi di ctirnbaltiinento primadi procederr trarrr dn questn guerra lr dovule runseRurtlZc. il ebr

5ud. del 'pub- reparii appartracnii alb 10. ArniaUi. alFfuitialtu della ca pi I ale pnbera. Al 2B selU-inbre il fu uTt grave enure. Essi cuiitiriuiinino a nun upprtitorr

dopo Lj viOwn pres'-ti Ridom avpvtmo siirpa^nta In Cumnndanie in capo pnlacro capitobva dopo chc rawersnrio tedesm. Era pertaiito wtrano rhr ruabntdu

I) l E modepOllUsthe F o hrun <; Europas


l> 1 K E h TO K OTTO .1 U N G

OL Deutsche Mode ’Industrie, Jie ihre st[irkiccn Pole in Berlin und Wien

.mil ivelit. h.u bemti tiir den curopaisthen (Continent die Ftihrun^ ubcmonrimcn.

lm GegcrLv.iLz zu dcr l^ariscr fcJI Ijuxc Couture", die — von rein privatkapitaluti-

vdien Inreressen gcst^ucrt — oftmds zg nnem Zcrrbtld dcr Mode wtirde und

drren Hrzcugnisjte unr cmem bcschr^nkccn Kreiv zugiinglich Harm, hattc die

■ ■fut-:he MovJe'Jndusme von vornhemn dels i;csuiik!e Bcstrcbcn. cine fur .die

Krcise wirkJidi tragbire uuJ dabci doch indn iducllc schbnc Mode zu schadm.

Um iiir die Zukuntc cin inixlivchcv Kr.dtzcnirum zu bildcu. von dem aus die

IrLxndigen Krafte und kUnstlerischcn Idccn der curopatschcn Kleidkultiir ausgehen

sollcn, fuben iicb lulimiJc Berliner und Wiener Firmed zu cinem moilcsch.itlcn-

den krciv zusainmcngeschJosMn, dcr Jen Frauen Europas Wcrtvollrs und Schemes

anbictcn witd. Dis starkc Echor das Em Atisland diner deutschen mCklcsdialTcn-

den Arbeit cntgegensdiligt. ist cm Beweis dalur^ dall Berlin utrd Wien dazu bc-

rolen sind, jpuen ncueti Sul zil entwiekeln, dcr zivar den Capriolcn dcr MtxJe

writes ten Spiclraum lifit. sieli abet docli me etuis in kukurell u-erdosc E)£rra-

voganz Ycrliert. — Die belden Namcn ..Berlin"* und .AVicn'* ^md bcrciLs

bcuir lur d*s gcsariirt euiropStselii: Modcschalfcn lestc liegriile; zu ihrer Tradition

bester hamitverklidler Albeit gcsellt steh in znudtmcndem Ma& liochstc kiinst-

Irrtsch* Initutivc. So jebAllen das >PBerBoei'“ und das ..Wiener- MoJcll — un

Typ get remit, in Jcf Hec gcciru — inch in der Mode jene Voraussetzungcn.

die zuns (iesicht cutes neiien, scluAneren Europas unerLiGlicb sind.

W IRTS C 11 A FT3 G H U P P K D E K LE I D U N C H ■ I N DU ST it I (■’ . B E K 1,1 A 'sr *2


Slgniflcato e decorso della presonte guorra
La cam pa gnu polo eta
sM
■■■ j mil riU'tirpmrm en*i [fcriftiloni i'Tnlrurlu mm nlruMnsseru hi Inru vuiUiiggju ,j |fpii
in ihiii In Germniiiu em imptijtnittn con grand! fume in urientc. In i|iir«in ffU|(rih|
*i rlipfecliiu In mnltepliritA delle opinion! c della crtuilmlii, die mise in ■vatdigg;
i(ne*iii rmiLmum* di fnuiir nILi saldn unit ft della German in.

II.

11 primo semestre di guerra ad occidente


IVr ipiuntu al prindpio drlln gnerra pH alien li ml Occidentr fonein nuittisrk'n-
mciilf superior! m Tedeschin cmai nun uauvaim fur imodi qneH\iiuc® nir^to chc u\rrhl>r
a LI ov into ni I Vince In il lorn ftimlr: 1111 nil Keen romro In Hum Sigfrido, (Von c nriciim
msmluto *e IVnrrriln Trimcrac Jihbln elTellivflinrnit riunitu in nn primo tempo funi
rcptirti suite fruntierr nlpinr ilulimic per prcpnrarnr utiVUrriMVii e |>oi fume MQt0
cu»lrcUO in pr^nili) n fare di i nnnnli *pi)Mnmriiti. Gift * ftctizVllru ptWbile. 1/Knlia
ml Opni ruodo oUULigiivn b I'rnnrm a hinnlciiere xrun pane ilt?i Mini miftliori nmiin*
urnti fttille Alpi occidentali ctl in Tmii»ia. VUr'tu computtapMrnlo drll'tiulio. ^.nil,
»lciimi partccipaatonc nlle unimii ili pirrru, nlle^ariva nl Hrirh il miu cpni|iiti).

CriiiKlcti inverc ■ UiI caiiln loro furann mnllo puniiuaninni nrU'aintatc IWrriln
fritieoic, Soltuntn i! Corpu ili upcttizione ilcllViercitu repulme, ehr cuinprendrva
15U mib uoniini, vriiivH tinbitn IrnujmrLito m Krunria, 1 rinfant ^umptevnno
volt onto a (toccic r hi iiiantciievnnu ilictro ui Finnic per tcrmiiurc uimtuUn i'intru*
tinne inililmrr. 11 Coniandiiiitc in capo di iplcoln cscrcilu, il ircnci-aU |^»r<l Gurt, prr
ijiimilu fiiHsc allc (lipcnilcnxc del Goinatula franc cue, si ultenrva allc dirdtivc che
nvftvu ricovntc ilal mui Gnvi-nm c si era po»totu u nord-uvrsl tlclla l-Vunriii, laulaan
dal Irolrn dcllu pirrra, dove facova c»ejtitiir i luvori dt riofiiriu al prolimjraiucato
della Lincu Ma^inut. iNim vi t dulilijo die il CoinainLmiic in capo franrr&r, il ^rnemlr
Gnincliiu lum ltir.ni' (1' ucfurtl o cun t|uci|to cimi pur tain nil nt iHifarhr unrtie IV irttiant
ry/ - ////////:? o Ur dun mm nci primi tempi mm prcndrvii parte a^li uweninicHt* di guerra nul
linente. ICssa era idle dipcndcnxe fljrcitc clrl Gommulaute, clir vi Utivavn vuilc imle
iiiftlevi e die avrvu pom u iictnaunn Cnmprrnoioue per Ir rifhieile dViulo del
Ja,seitdem Jer vQlksiumlidieTeie(unkensuper054GWK Gimiiindii franeene.
im Haus i^s( hot die Housfrou bei jeder Arbeit die Anelir il pupniu fraiieme era mliratu per il pqcn siuiputieu rmnpor (iimeiiio tUU

schoi's'e Unterhaltung#denn uberallhin begleilelersie: Fjilleuln mil eainpn di Um ta^liai enitrule, Finn alia primuvrrd tlel 1^4^ . I’Hmlrvi pea*
i‘Qntnt) itilluiit') a raililup|iiare numcrictmeiHr il luru Corpo di Oue?ln
auf j-dem Tischdien hat er Plot/, mil Leichligketl isl er Gtirpo peril premie vu nu|ianiti tie I ml men to parte ui rmnlinit iiaem i umin' i Tcdcodbi
von Zimmer zu Zimmer zu tragen, Aber so klein er isl, mU fmnte lurenn. Nnnuftlnnte die prinni dell.i ^nrrra avruvero avuiu 1 ■ irj i tine
Slali Ma^^inri ini i mi etTl|ui|ui alln M-upn di rlirntnarr tpiei cnntr,i»u dir -i ehbcm ®
in d-?r Leistung rnmrnt ers mil manohem Gro5en auf,
■sea i ml a re I m nlleati dnrAnte la guerra muiuUalr r MiprattiUtu alio . ■ .• .h >iabilirr
i'it r dodi etn Vollsuper und, was mehr 1st, eln editer jireeisi ncetirtli, i cni rioultiati prro otuio stati mol to srarsi, Gumr del rer-ta e '■empre
To! ef unken. Be senders ini so beliebten Kurzwellen- statu n r I lu ulorin ilei pnpt^Li^ anelie ipieBlM volt a Fln^hiltcna volev j ire' -fiilultw
sul Guilt inente le truppe alleuie, rUpimiitarr il prupTiu vanpne. nun pmidriido alrua
cnipfongmGs$en Sie ihneinmal horeni Siewerden dann
rtgminlual fatificlie lu Km lie in lorniiva unrura miu vultn ad ruserr il i-ampi' di battacU*.
Ji-r auch sogen: Wirklidi, ein kleines Musrkwunder! I.'eserfii« frniiei'He non appmlilluva delJ'oeeUBionc die senra ilnUh’ i Ir -i rrv pre*
senlulji ull'iiiivio della puerro, L’^su avrvu il vania^iu clrll'inisiuiiv a di Irtmie all rset*
eilu li'tle^o. rile rru eovtrelto u nmnienerai uclla linen Sijifridu. J Franee^i rupnrwm
saltuntu <|iiei territori uvalifnti alia lineti Sigftido, eUc i Tedevehi volant■iiameftt^
avrvqno Uivriuii indifesi. Ma anrlie eitV as vrnisfl apprim dopo lie wetlimane dall'iiuii®
tie I Id guerra eon run tela e luetoilioimcntr, Que>ti lerritori erano liindvii eil di drt
///// /, Min vullo di d ifes u tedevro a enuau della irregularity drlln front ier* it nee ini* tr* In Mtwll*
ed il Uenti. I.'ttrrupaviune di tpiesii terrilori da pmie ttri FroneesK elir frti'° ■'I**11
sguinUrali jier nlrnlegiu dni IVtlescUi. veiiivn npuriatp ilei iMilletiini frunee^* etune
D * grofiftn RodfOsender mil ihren giaandschen Send&tGrmen —
ft ramie vitturia* Mu am-In1 rid id die hen presto mm fine.
■" * i* Ivmt v: ’ den grofolen Senderolvren dor Weir bis zu den
-Ulorehi la eatupugmi pollreo fu lermiiuila, il tVmumio tedeteo mervava siiUJ1
' fernen WienSraHlrphmn fur den Empfang-die technischen linen Sigtriiln tntie ipirlle Iruppe rhe ail urieiile crunu nrumai Mipertlue. tel
■ v ntj^r d-.* r modem on Nacbrichton- und Sichorungsanlagen, dej |tititid le finite relative si spnttavmin u nvuiit«ig|)iu dei Kraneevi e questi .-isreUliem
hn^ d-«' Htryr, Poilztd, Po:d, Schfffiihrt und Flugwesen In Ihrem dnviitd prevedeM- dir dnpn IVnnirntamentt> della LVIoiim, la tVmmma Umrinvn U'fe
hyytigftii Botrieb nn.hr dankbar warem - die elektfookusllschfln erniim la muagior parte dcll'eserv'ito urienialr. In limr a cn,N il sug^nrnn nei eo'ideU*
tlcrrlluri emvipijsluti* iipporiia ui Fratiresi tmppu porieolovo.. ^ partite dai prion di
h ' ir>!ogtfn Im Frelon, in StodiunP IheaTern, Klrchen die
oimlue i I'Timeesi Uiaein i min in ipn-sti tetritnri mliani® ateuue paling lie. men' re d
jungsle FunkmjchL das Fernsehon, vom Sendor- bU zum Gmp* gniiwi del If irnppe si ritiravn uelle tienre poalakuti dellu liniea Magtnm
’ i ■ 'iI irjou i1 idioapparcte vom klaiiHlun big Zum fjr£ifrlon
t^lnnndu il In olinJne le nlliuie truppr lentamirn di mneeurti d.ii TVIesehi. I alien'*
ntz^'iiuper auf alien di«£an Arbeitogabfeltn genlofil Tele* rlmpidimmc inle»ea riiomineva iulntn i|urnu mamnit*. Alemti trparii tnlrseln
f ' n tn,t r,L«ir\*f WetiorgMliarfon dos VerUouen dor Vblker .11 va i in i It unreal bull mil jn rdimta in vurn piintG causaiutn lorn (truvi perdi'r
I primi jttandi nemilri lieHlei sid fnutle nreirlriitale in que*lo e nei gmim sn»*rgueaii
dilnnaliurOIln la snprriuulA riel t'innmidu e la pulciiii.diiy tlelle litippe lrdr»rli*-
udeaso avuiiiasanu ititasi nvuuqiir tinti alle ftimlien1 «lrl Iti-ieli, Id I mule «i e*irudev*
pre*sn u pnm etmie airiiruun drllv mliUMt, men I re le fuiac eelnnve n eianu sp*‘s|j'*

\ i)nest I Mvvrnimrihti srjmimiru mm, m rui la guerra Ira la \l*»etla ed d Wea*»


srmUrava ruurrulrnrsi in una guerra di putiamne.
Cwilinuatiant n*l proiilmo nutr»*,D


ein deutscher
BAUT WERKZEUG UM
UN TEDESCO TRASFORMA STRUMENTI

LUlI* *

citsfcitc

Hurt-'

yhoQnniHf ^r* U iiiiivi del/' " lalitulD per


afudi «ui min if hi ■ (a tiniaira)
«>nr faf Crii’-*'*r-cb«ir*
fUmk*) Kutt OnamdiMf*
immrn iZ prindpui 1U mi n
4tr +-tr*«J tfrjriirtder* kl.nj U luiVfO <W fondalort

J ^dfTinaao isi davun iibe rwu^i, daU uaiere Wtrttcu^c bewrr nla
die Jrr Sleinwjt *ind. In Karlsruhe ft her behauptet ein iMumi tlua
lirrijt
cinrtn
bei der MrBarbril an
HandikrlrEL
Arbtilsicriff dtr
Um dit
Hu t*de /«!■
lief** in MLu
I'oMftlura di
Prr lo Studio del
uni duih.
motto di
Wangr, Drf rvri
(Hnmn^rnitw tt/ur*dtnt
dtm •rrrrmLc. L*appmi
trerktodm Ihi m«*.

/awfnre drlitmawtifafuJo Apparal ..irJtffik" fa talo re^otra Puitn


^Difl: I rd beweiil es Uipp und klnr. Ein Blick in jedm U erk- luildlriL, mlrtn 26 000
bi$a£na di 26 mil* tmmi Starke dra S>ruckra du/ «fd drlia preutdit
aciu^A-ifii e*Jer den lies lecbM-h rank riues Zfthnarxtw geniigt, urn IJntmurhunf^rn iwttttndig

i* r-T " -* h : L
f t
-
tI ^ ' «i pH r
JId Jk Ii3 I ’
IlfeJ \ ,

fe*trusteUen, duD der Mann rechi hiiu L>ic Mmaeben, die in video Jahr* [>it H.rurniHDdmm Griffr wenlru

kuadrrirn jhre Wrfkiriige unablidftig verbfMcrkn, ha hen aieh burner limr am „blind*l!-und „l»ub"frpriif|, Hrtrwird
ftHgtUttU, uh drf ntu* Griff fit Krpl.
die detn Arhcitiaiuek mgr^undle Seile de* Wcrksciigt grkiimniert.
Der Crhilfr nfbeitrl mir I'rrbundriu-n

Ognunn i- cunvinto ehr i noun tirummli mno miglinri di quelti drllVlft delta pieUA* /4ugm and Ohren^ datnil rr nidi n^
mu un rillajinn di Karkruhr. I'ing. Federico Hrrig. rredr e dimontrn ttfna'uUto il ienkt trirtf. Papirrmanlrl vrrmlefl ein
mntratio* I.r]i hu fotldato nrlla mia dtlrt natin un Ulitulo prr atndi mi maniehi r curt Geheinmu. Htri$ Unlkitidrf ditGriffr
qurlla prcfUiunr, clir f uin prrru^ulivji dr I pnjHilo ^rtmanifn, ha i liven | at n ingeg-
mil I'dpirrmanfrln tiud rine ruj^r-
i^Jii -iMfuii di Tmnura. Si J poi mruu a iluiiiiirr M nolurale u 11 rpjfi a r*ii detla ntdlin nr I
LlVoro di perfutarr, u^liitr, l^dlt, ifiiven: r haltrfr, irrvrndoti ill nprririnr da lui irfctrrirife Hand fttift m foberra llitdf.
[«ltr ijuatc prritn iti un Imiruirt di riffrfhr icrnirhe, nil re chc rtrllr coj;rtiiioni nf' If erdrn die ftlrinlrt aufftrarhninriu
quulilr nrllu niudio chr ha ^rrupukifamriUr fallo Hrlln UCJliea dci Irllipi jirrialortri.
io bnceiirn Mrflinatritmtntt (unteref
^ur>lr »ur roeniziuni I’ing. llrrip; Ir ha raeeulle in un lihn> drtl lilnlo * 1 Hiae^KOmento
di culture Tnununlr ■. II h,uo l*tilii1,o ha »vulln in porhi anni Utl imniriuu l*vi>r*t. utilr ftifd rrrhta f, JnJJ drf .‘tiuinnd iiii'jnkrn
^ Wlnitljvo ml un Innpn. nl ha pni hrciiTiicnlc perkriunnlu In ftumu ilcl minim OanmrTi uni/ /ri^c/injrrr JlrirE
eirKh Mrmurnti uppijrl aiiduvi ijivrmr tumlihrazimii.
I nuavi mi nirhi vrnjtmifl pravali pee

Urr Mann in KurWuhr, OberingenieUf trirdridi Hrrijr, Hell neine Fnl- runxrolurr ju risi JHujfto tr^i frrmi
tiella mono. i 'nnUfnrH' Ituvtta ron
drrknnjt nirhi nuf sifh btruhen; rs beiryehtete ftie vielmehr all AiiH|ium iu
prJn rd after hi hrtiihni per non ri-
srinrr 1 ehtnanrlutit. Er pHindete einr ^TS'erkaihitr fiir Crtif-I orirhuog*\ dir
atre drjlrnllu. Bel inmnlrlli di r»rti
jrdrm % erkirug die hmie und hnndliebsie Griiracitr (teben aoll. Er (ting dumil
usdiirana tin BrgTrto. It rr ir roprr i
fnii druuditi Grundlii-likeil tu Wetke, erfund »irmrrir)ic MrUverfabrnii, er^
nuinuftl ron mnnrriJi di ear to t li fa
krirbte die GriindbaUim^en der orbufFenden Hand: be ini Boliren, Sehneideu, impitfnart da uno mono tporea di
Schrrrn^ Sekreibrn und SrhUgen. /ufijyginr (sopra). I mantelli i rn^onu
I'-r benqtate dubri die Frfahntngwi^ dir rr ftl& Wferl»toffpr&fftr eincr betricbi<* in^bnii ej|/t Jiirnmrwfi /jalla a deitra)

*irtarhafihrhrii fonrbiuiftiitltte graaniraeU Imiie. dmu die Erkeiuitnisi*. muilmna fJrr In dnlnmii qummia
dk rr bei L'liirraiirlmuprii der VcrrEeit-Te^hnik pewciijncn und in riuem Bneh
■ief t.ilaudkuUur-(^hrr*‘ niedernelruV hnllr.
tHi idkiut» «•> w* Jf*4w'ri**i drill prt iMlhtfr l> nm if tfal* - ka*p> He4. il# r*f Im i>* 4*1 «4.«i. Ill 4| »lt*4te prl ||

£4* t ttn^tktn tm taMtiui fit tenthm** +’xtmvk+U d» ««i 4 »|w#i*#nli ^cil'/tJiWA M N>- rwr, ihwt* ' CfitrH* 4* fillK \}H* *U i

KIf*4* w l('i| u Aitr&MdkirA pi|*» 4' 'W ,/< «nv MaJi 4>mw I ffrfir Mf fflJt hbJ (ffl* t'rfWiffci'fl m wJh tl ntuJlviK i/i ITP+ j»H|.

n.Ur*fKfl*-* tnrh
Tut 4tr tMhmfrhrnmMtmf,
f tit
jfrftfl |tl iJlNIfl 4*1 W

U*T Wrtl 4 Ikurn LJ Tflolr 4#i min * ■ fiiinwhl


frrttfr, f < O /nhnt*J TJif rt f H /iftfttirrrfhm ft*r tn Jftliifurn
■ n drr fUttid d*t dr i dr Hit t\*U* mnfti ds{ drrttnW
p •: “ • ■•"' - •

Tttnit wirtf flcic A mlnM, , Nun hi Hr AnjOflfA


i. ii }'<> ijm*i.j tipi mil n/ff Ccbu/I ifrr Uiiiilidicui
Wirr^r QpatfUa jyinrwmm, M»rf il^rt trittn f hWpri
,--\ mnPffNfcfan iKcwh^o/jhlcrt'Orr/jJWflfMi
Wppr AlJiWArr u.inJT iift fjriutacfcoiujJ (jlrilldll
tii.,fk ,M irjpfl V U’rM' f/ui ctlfit „ . . ^pr.U'JHfkiMhlo AllldfWiI
Itvk i.e iiK.t mmn tolntid# con In c'flfutofio <Jtl*
r.-f^j'icPM iljnlr.ii Hppirii* kc+ cim f firlfMl h/ccpuI do/f(i
P>i,> • ■■■ Vfr..i m Sv|>j['i* AUfJjt licr rt 1(1 irUjlflfld ■/( (rlMidf

,, Operelte “ I MU l ■ llllt

iiu:. < tf■ i 4lh411 MuHrlcBtfidl Wu'm

L’ Operetta*—un film su Vienna


v o c i M ci c II f k ni u \ \ i. ii I u

flpif /inif/f* Kcimpitrifn wurlrf <iul Hnr- V/rfii* Lbrh/bvurir CJMipclriti illbiiilrrl'lficifell MiiQttfa
inrt ileni der r/rr Ufmf inti icritii nHInir //fiynro imrarir ^.Iti cul prlmd
lulirmn/ tm ,VS ^iilirru nlIi JpijHuMh wut^r rnppmirnM/loner llafa ft(/i*imorifu h/)Fodwlfj

Wrlu IfKii mji aolnoit jMknrbNIrr ri Hum WnMf, Hum ^ffnifpliuf^rr ifni/WriW ftodih.
Jl1 rJr* PaiinNNr'p dpi Oalaffi, Wtr hfat mil MicHd, Ffo/lfi i/i« (ill Ahvin C^id/ity/cu /uni
NtlMmaf v9t tf<V Ktifiitfra ilp/tf, liftijirJefrl pf JinXr Vein* lift /m IkJHriifr inll dllm AlHw-n ikmidrm

^i/Ip foril, (I prolcigoiflilei p /uphill ftil iijoI ojIhbomUiri Hum VVHff, Him* VHMiflNipnjw,
* V,ltni Mrtlief, A ^rifrn H ipydM I«?rn un rimriflcn rf*l cfcfl0[jllU' I i>ri AltlrM Mull)
Mc ^rpJ WriNii GtlritlnjB rfpp nrf\u\ ft pi la /fj'f/ifd voffa, Faint i/iicu/n * pfpvr* qqpI icxwii

l>ln tl11-1 groflon Komponhion Hind hmik noch in |adtrmcmni Munde: Johann
■i^njIJ, Frcin/ vr>n Snpprt, c ml MlfltKlo-u I ml vorfJRltan Mud dlo grollGli St luin
'ijiUilpi, vof ulbm abof dci Koglitmir untl rliioiffdlroldor I ran/. 141l11sr>r, daman
‘d'Kif 4*ir|If]a I rbfin rlnr nuunWirm I ihn ,,QporHiij" wlc da render Mihail Icufonwlrd

I Mi>ml rbi ii o rjnimlj LOMipuiHtorif CikiVfHilil Mimm, PI CilHflCO Suppd r Carlo


Mllltick^i, lone# I u 11 q rci popolurl, Invocci \ grand I niloii o M>prcitluilo Jl roplifti
0 dircMorc dl tnatro Prancctca Jcu>nnp. ipim (pniii «liuu’nl|Lidl. tl Mm ganlo
i la iuci vilti gigrfcmr rliorgoraono nai riuoyo film vloimaic <* l.'Oporolfa

30
TTI
M X
^R2T*V

So iasztniocto /auricr, der groBle TTfedfermensch seiner 2cjf, wte dtc Wiener meinlen,, dre Cosi Jauacr, at if piO grande di'rerrore df tea fro dd sua tempo » ~ seeandr gi. -.nt .:
Sdtfuflizene aus rfem rrZigcuncrbamn" .r Witii Font, dor im Ftim From Jdyncr sprdf. dennesr — melfcvfl in isccna J'ldlinte quadra dtUo <Zingaro barone.. Wd ■
hat hierftir dai meftf fflsV bcnwtztc CarHJiealef JierrrcJrfen fallen und das fiisforiiicfce mFerprdc Joyner nd film, frn rteodrinJo per esse con feddfd stotica rf Car’J'nefife.-, dz .
Vorfjj/d bis ini fcfcjnife rekomttuiert. jauner war der crile Aldsfer dcr ^Alasien-ftegje1' tempo non pru uUiuzate, Joyner c state jl primo maesfro ddh regra e

Guitev WaMnu tpidi den dten Muftfcpddflgogen fardirctnd, FrJFi

jldunert rdlerfithen Freund. link*; Noth in dcr SfrwhpaxH* #ehf


Sfflj'urjnneri die iuO dtr Atd Wiener-Ope rdte. Regie und Rod*1**1'
Jsumf iTKicfwn cine fungi/ rerganjene nM-ate/ier/ wrede* tebend'tf

6 jfiia* Watdnu1 iniperiana iJ rrccfeio fn&eitro di nivJrffl Fe/4•(**


amiCO m/imo d* Francuat Jayne' A itmitro Andw mite p*uw 1
ta tpinio dttla vtcchta operetta * foite mtOf* ante nit *■**'•** e
con firllr i metx* modern* ddte reg>o * t*1* Fa WfliHSi K&s*fCJ
l/fr Of^hiirtiaki ill mipfrittn liriH . . . ikr ZutffajJLPT Wl>d penSintirh . . . ilb*r*Q*fbt uml icir I'mrif/tht/mm* ■ ■ ■ Mird RtUithfU bit

vtrkl k*i> *fn fpMtiA*** Atuntfrvifken, Hnfall pTOUtfil «n/* . bfiLinkt nrurr groflrr firifnti . , rin A nlckc* imd mm VWnfl . . , b<rA JWJwig f&lti!

/,« 6a/fr'ma tbi f[raii***r***u* ad inlrt\dfrr rhr il munm . - . rila rinpratia il pubbtira „ . u»r/if»ii r I'lrifAifM - .'WiiusHt P irmrM'

M'aAiiii * r/rjntMl^ GU apphutt /ffflUlfl fff^d^rinn*) SfvpfUuru> fujni J fi/j/pJaux , rcm ufniun. nMn finf rflln '■ndr if 'tfHtriflf

Stab' ick's gut gemaekt?


Dit Kvntl de s Abichieds vom Publtkum
L’ HO FATTO BENE? L’ art t d I s e p a r a r s i d a f p u J> t> / * e a

Aim b Jim Varirt£ i*i drr Abichld vnm Publikurn


Hrhr wirhti^. Hh mr li'tKirn Srkuode f*i dpuhnlli
u!k*» iilka wnhl Wbi-rlr^i, K* ini pin Ictzta* Wpfbrn
uni Ilf-ifiiU ubrr much gLcicliXtfitift dpi- Dunk fiir ihfi.
m
GJi urum dpi learri iYt Vnricli bannu \ntr p**i l^riibbtuite
diupruiklVAfllilliir h r nr dil (mhbliro. I Vrr it 11 ■ In if i rivr-
friu* r prrfrilailirrilr rumlA in 4gfii minima |)Arlirnl«ri<
DiwM iiNi-Anm" m gui eingrJJfcijrj
Spirit Drr ifii/.mffnfxrt\i{r .

(Ill'll iipikrr* 4 iJ frusta tit


iunght t*trciii> F la M^umfr

U rnrp /'dAJjriflJVJI mill*mi *ijm/ k ip rfo'if JVfi, ibntH i*t


tt nithl tfimrr, muh drr I tirfnhimif HetftiH m r-rhnUffi

(ibiiilJlf ImtUt in* iitfjrt fit%i iijftiu m&rrii tumr tpufitt, Nrtll f
dlfjLcti* rnffilitfr iljtpi/iml. f tjmfh te nppttinwf

. Fujifnii i*f tut fit it*

frifff i>rf*ftttirlf rihrf .

mrH’i 'tilt >4tti ti \tn

tn+AriLi- tt+ki imwi K ^iir^nAtn^i


**t di» S*tb* P*r*Uk*tlmt Tltt FMl mAiji*‘<iigrt MinM r**t* * *rfpiImmIpNh.4i*.Ikt' J VUiIhh iwlfll1

U (nJttndm i ply 1 itmfdUMt*


t Urn 41
4#i * a Hi fuff nit
{*rr t fn+Ii rJU* nm #»»!»/* i 44
f < |J)Uf ^■‘• * 1 *k* 9**%h# »rf-
.f.isj*mtm iiK|r«iiii f oti m urioiti i'*i«whum*4 ikl *«»

41
il
JCabf 0tit ?

Ac lo ifana 7
1
DER
KLASSISCHE
DANK
IIMNGRAZIAMENIO CLASSIC!)

ilaiikfri imr Akrnbalrnl l>it Kiltntirr iliipptnjrn mml mu ci/irn (jo«i noKruUimH>lltfilii |(lihrr»1>iti! mnvlt i| <• ■.i i■•.■rtnlana
A1tittitnfamtlirn Si* neurdtn rtaiti f/Htgtn, tin* .tMubtr*'- Atbril fm hr pin tin famiglir tit nrliili. / hi rttifona rdurali “I nltiitati
iu Itiattn. It run Jf/ Art til ipirtl FiiVJif flli/Vmr/ tliihn*. ft drhrilrt ttppnailurrt*nt* fwultt i'ar(iitn nno rrttio tut pah-at, *u, j ffiruln

Jit; Atufliird rtf* (JluHirn. /. ipi f^Jnitn


flrl/f '■7infi utihrrri4 ttrinrr Aufirrlrnt
nltr tHngr tmf tim Kapf, SitunliiftiM,
4t* flit ftiltn ftndtrtrt Memthm prin-
lifh Harm* uarhitn tifh hri /Am ■■■
p*r§Snitchsn Er/algm nut, Jlfan
uttfr Urf rnitHurtUli urmi fAffi ilini
Sfhtuji ntrht ffciflf WflHld flm lift)!'
/MFMj#r«(l W Uni*, it fplfInner
tr MWMurhw It ifj* pm iff grAfirr Utifl
hrrttithrr wtnifUr thtt 4*r itrifnlt i*in

1
tl riinjtrdn d'lin pi|( ikrriti. f/ft /m-
pUntmi tltt tntrn ttt iirnin m^llr jgid
ttAlaaoflta tutlo, ire tiltnuinm, flit per
ttyffi tiUttt mirrtfhrfa ptttBlt* ff /lit pf"
rnIMF tttffUfi* Si rrrlrrrhltf iMir»i.
An tltrirm A'lfrAi rrkrntU iFimFn ifu* jtmtf
■f uHu itrl rwt tpHIfitttin Ifutiltht
AriitWihind! Einfarh utul uhnr Miiiifhtn
tat It JFlFIF git Hint’ll Mf FFiri/p, A f IT ifittt Fill!
lit thrift btimihr ultra* Ahtthtrtl
pit'i tgli ti nnutifu gnffo t rpmiro
flQ tt tttrhiwt m riromwr th* > ftglin FxjjFfiF pH* ftrftfllri *vna gU fttllli
tit at fill\ SrjiH rMTiirrlu, Mini limJfAi
la gtoumtila ■■ UNUHitnliJ liiiJ tun puhtrlitu
ft gf-slo til mi™ huffmnn mn

Ji'jr: Mrtti fimnf rli un wltilfi,,

. „ nijijf miflra nn Klurirfn'ii drr /.ur-rhautt flifgrtt h. itiL'tiu mfr . . l *■ tfn ft I nfi/Jirnff ifrjcfi */frrifiiJari (anfi4

iiu Pmrkrtt! Mil Ifhrm Zitrktn ami rrfa»tpu&rtffm P.r*tfuuMern hurt, C i?ji I^uuiit imu'imt-Hli dW ror/kl In l*tt-

titf 7’iimmn* inf iiV ran Jrrjfin K Itif tH'Jh f n ringchiiltf ilirtl Irrnui minim yunnai fii^l'ipptdltfU If IIO fruit*
44
ruckknopf oder
Reifiver schlufi?
BOTTONI flUTOM/fflCO 0 CfflUSURA-LAMPO?
D ie
liber
I'rwgr
longe
erncheinl
nic hi m>
nondptbar,
rnrrkwimlig
i*L

wie dir Gearbirblr vurn teehiiiarhen


VersrhlulJ jeder llcrkl-cidling flbcrhuiipl,
Im -Vugenhliek. dn Adam mid Kvfl vnin
Ryum der Erkrnxilmw hdllpn,
erwdi'Iiip in Kvu der V\ iiiisrli, wirli zu
brkleiden. Adam nttmmte ibr zu uhue
die gcringitlr Ahnung* welrhcn Rummer
*rmr ajdtlrren Stjluie noch in it Evas
Kleidern hsihen &ollten. Eva selhsl war
bctcheiden, Zurrsi floe hi fie Feigen-
blfttter. aber wir diirfm wold arinehinen,
d.dJ bold Tierfrllr hinzukimien. Um aie
zinmimnenzubjilten. Warm Borneo das

Dv hwstrnLu La spina /Erfl’ milurlkhc Miltd, l nd duG dir Frauen


ran der Solar gAteftrl CuiJawrtrr dull a nalura drn Rosen gJeirhcn, knitnle man norli im
JViilien Aliertum on rehien Dornen bei
i Eiiiru Hildriu Ivvas Verdienat ist diibri
unbi-Mrit Len: sir bal die Writ nichl nur
gelchrt, wie mon in einrn aauren Apfel
beiDl. Zu dem Dorn torn die Fibel. die
Bronze-Sponge, dir zitgldch cine Zterde
des KEeides hildete, llakcn und Kndpfc
worden atjrh noch erfunden* Aber nun
kommt ein Fimkl, dor die Eigen art des
Mviisekriigehiriift beweiflt; allr Welt ge-
hrauehte durrh Jahrlnusende diese Vrr-
M'hluUarti-n und war damii v«H-
kommen zufrieden! Erfinder, die ilir
l-eben I a rig riachdachltrii* w« man
eigen llieh norh znr Erleirblerung dcs
Mtrisehen erfmden kbnntr:, baslellen Argtiohn: „Stfiiderbuf. heute friih uar fj DiffidrnLa: * Strana* JidnuUiiM era
jeden Morgen, jeden Abend an ibren rin Knuten. und jrtit isi m eine Stfileifti"' an noda ed ara e ana rrfiivJMb
DtkKnopfw—rlne jtmfmi- f h /ttatti - mi prubtenta
tiehr.-ingriegr nheit,und. prrtlntnrnJr mairhilf.. - Kbidrrn he rum, sddosseh und ofTnelen Kin* 7-fUhnung ftus dtr Ztii det Jahthundrrlicrnde! U ie man xiehi. kontile d*f dnmiitgf
Kuupfe, Nudelri, zogen Bander durrli Ktrid*'rjvr.ifhlufi Irithi den Afgicohn tinrs galanlrn Abenleuerx fnrtfken

Oscii und I ,w'ln'r,knupftc« und bnndrii.. > It dirrgna di tin trtnpa ! frOme .ti vrdr, la rkiu.mra degli n&ift d’aUartl pater a aiiMfitare farilmertir
uinl nirbls frel ilmen auf! Der Be- it \n\prtUf c 1la diffidrnitj di un'arreiUum gnlantr

grifr ,4Mode“ wnrdr inuner rnehr ent-


wirkelt, Tauyrnde erfunden neue Formcil der Kieidung — u»d no hi mm
Ihtpa che Adamo ed l\ra fbbero mntsgiato if pomO drtt^atbero
wje die Kinder die ^mrbnndeiicri VrrsdiluOmdgnehkeiien hin! Yiel upfiirr della trim vi n denift neU'ammo di Eiei it decider in di nttbigliarm.
Adnma ncronsetill serna atrun prrjentimento dei gtim efie j;fi
er>t kameii Kopfe. ileneu der Rohm gebuhrt, liber dirse srheinbar
a^ifr di F.ra tn rrbhf'rn procUTato ni *iwi ditrenJentL OLfemodv
in Teriigen mid desbolb nehenfifi^Jdieiien Dtngc imchgedarht zn buben. difficile era fa srduzitme Art profitrma detfe POfM more, Furono
Djk wnren g^niair Mentichen, nirht nur, wreil sir wirklicli Neuea fomlen, a [-if uopa imvnlufi fn ft bin a. fa spilla di brania. tMiltimi. tighi e
ntlxtti* Vet agni ahilo r'rta 11 na ehinsum .\pttiate, CU inienlan
wonder ti aucli vor ullrin, Weil p^ie IN rues bier iibeihiiupt BUehtenl l ml in etarta nommi prfirnlt the raStruii'ana semper rate nuarr. db
den arhtziger Jnhren dew vorigen Juhrhundert* erarheint la tr>arhi xeorria di qutxto neetdo ad uny azienda frifrtra riitJrL meter if
prngrevto detln lernira. di fabirritate if battnne DUOanatira the
ein YrrhliiJTriid nrurr VerseliluG: iler Drurkknopf! 1 m die jahrliunderU
in Stecwimo lemix* si diffuse in tutto if man do. Si poteen pensart
wende gelingt rw emem deiilticbeii Llnlerneluncn dureb lerbnisrh Tori- ckr quest it Joirjur hastate, in tree r*rra sempre grille neanlenta the
r trier a mere an irtud di rhtuderr fabru it pi it rirritamenir e
wciiriltliche Melhnden, die&en Wuudefkiiopf im groCen hrrzuwii Jb n und
rapiditmente potsiblle. Coil lvnne fatta qurlla nUara gtande
ilrr Druckknopf irilt ncinen Siegrwzug um dir gauze Welt an! Wow invetniunr the oggigiorno e atunqu* canatrilUtS mme thw*ura-
hedeutet der giganliwrhe Zug von A me i wen, wan wind die rie&igrn ilen- lampo. Vrrd sard ran ma thru to H eirto del pragrexsof Vtahahil-
ale rile riti, Fllfif vertd anfura inrenlata unn ralfn sperialr (be
wehreckenwrhivarme gegt-n die Milliardeo von kleinrn Knipsern, die rhiuda gli utili jte,mu gimsiarli? In lal rasa le doone tar anna
. tlir ihi,fldctlnjtfr I'ihr - , i fruitful
weitdem Liber lien Well mark! wlroioen! Weid man, daB in rirbigen - inttdUiler-, inerte gt 1 urnniru ttltetiduito inmno un nutdrrria
tir. fitohlrmn frmminilr b*>ttarlr pet roUrtto the fartia rispatmiare Lira main fastidi,
CieQcreien, W idzurrrken nnil \ aL>riklnillcn raffinicrLewte Muhrhineu und
( He eta unn e.ojita (tutora t roipa *vhaftU> delfe danrie the nan ne
Tnunende von ll.imlen arbeikn, bin diewr i>rmrkktuipft' versandfertig hanna hixagiut. AtlrtmeuU sarehh* stMO gin da fetaga mi rntalo
prtrhr ^rfl MOmtnf ti danno premura ad aeronteniarr te rkmir
siod? WriB man, ilall die meisten den Numen „l1rs,nr^ trngert? Jo!
Dir dank bare Menschheit inerkie *ieh deri No men, weil wie IJualitat
hflbrti Vk'ollte. Man wolhe denknn d.iU alien in Orilnoiig hot. Abrr
nein, da gu|i ew cinige imziirriedrnr ehrgeizige Leuie* die wullten
zu gerne. dab daw Kleid norb dichter wchlieOe, und vor a Mem rlnU
daw Cunzr ftclmelJrr ginge, Viellciehl worm ew Manner, die von ibren
V rrnien duzo bemitzt wunlnn, ilnn-ti die BaMkleiiler a in Rurkrn zit
*«-h)ieflert, und niie nirb dnbri in der Reibrufolgr der Druckkmipfe immer
wreder tHuichteii. Vielleiiht warm rw Naturen, die im Grundr ganz
underes erfiiiden wollleii" Oder Aehliehtr Srbunbeil-ifniiol tker, drum
jede Falie an knappen Frnpenklridrru eiu Grcliet hjit. Sie knnbelten
lange lirruni, die mo dr me Trrlinik half ibuen notiirlich und §0 eni*
wimid jeoew W under, dan nnier dem Miimrn .,ReiOversebliiQ" heuie einm
iJrurkb nopf und
reibemlrn Ahwatz findei. Alle Drurkknopfr eruehaucrtrn, Vuti Atawku
Keith ersrhlufi:
bin zum Hellespont, vnn Japan bis zum letzten Kartnn im Wild weal I ad pn ineiji«n Freund*
Vinerika* zuckie e> dureh ihre Nerven. Aber rnneli randan Me ikre Ruhr
Hot fan e autumn -
the \*t wirder. Ea atelltpaieb bald kkr heruiJi.diQ der RelBvenclikB die kleinen I tea e
tdi agh I uipjJ)
Dinger nirbl enibrlulirh ruiirbt. Nirninnd 1st dmri&bar itvtrlieh, Irn Cppn- lo mjHH 1
fAiwiufti
due 5 M>m i
n n fiifii o gifi
teil. em Mt [mgenrlirn, r.wri Veraehluflmitlel iu baben1 Am™ Sailer nmie 1
VISIONI NEL L ABO RATO R1 o
Nfl M. e 17. wrtwtii tfUbrt Heiiiiall n ►vtlo tvi M 4^, r|
risiiMii. i ffiiufrm tfrimdi rhr H (Mjidlino ritir.n* pt/ *
sin'll ^iprrtoiwjifrafi, oUenul* /imundo ptrifr Ifngatet rtiAtnilt*
i‘o« pi*ni di olio o di aC^uo. Em ifunlja Un'qrir gii OWAriuT
aHlicAi e rA* iwiira «vmfata cun magiri
Yri£0 ilnfn palaltffpfo. in rui iMnitfa a Irurarai on ct*rrt,
id jgoordd iu 1puilrhf oggrtlo, potrcdiui ottrrutra wiptwmnni rh*
rirordai-ano fa wpdtf.lt ornrdi, tnoltrr, ijurHi th* .■
fflflrtnlmmnn it Jiiturt Of* rrtaoUd, if t/ualf n^Hnn ^ra
UHJMgin*. ji poreta dlleiwrc la riretuKionn di ifft+ii. ln
qitritn "UJioFif dfi rriatalfo* W/rl fina at f^iornt ndifri
prirt un ladro. ISdlo Grrrin omira nan »i fnttm ua0 fct Wll„^
nia ji ponCra uns iperrhio nrU*arqua tolla fatria alia nuprrficu
potrndo «rt tie diafrwiticarr nulairie. Qattl'arlf § i praricoH put'r
alia Cant di Colerino dS Mrdici rd a qurlta della Rt%inn
^Ctro, fj! irifnjfl riuirt a mrflrrf d* parlc qocilr Ibprrrrijta^
finthr ai gtd/Rl noxtri si r ripma fa ptaltra dtllr riti^ni dei
per Jtudi di rirrerfus, J ftuideffi «jrcondi vui* i0nfy
ptm riabililati acfainrale prr jwnrirarr. nrll anima umana \
perthi ri ere in grada di annulfni'r It auprrstizitmi. NtlTlutlulo
jftUologica di nno f/nirer^iid ttdttta un ginranr 'cirnnofo
ricojlruiio Papparnla mogira rfrf Mcdioei^ e fa frtdda rmngj/rrj,
dtl labaralafito non ha impedila It ruitnti. fri Jdno atdli fmti
inferrjjonli tapfrimtnli.

Un altro dolia raeronta fa JifurnJc prnrn^dr alcfirlln. Un uanut


voUva tcrivrrr uno ferrrro me avera dimmriralo rindirivse del
dtninatario. iii pn,w tmprwitaoftirnle a gtiardarr if juo rrisiafid
3 0
e M&it VindiriuQ appanr mf fonda bianco in Jefterc grift, l^.
ruionr <W criiinlffa in tato nan fu ultra the un aiuto prT
fo mtmaria. /Vrffa pxicolvgin Eien ronajctama ^qfinnlo fa
drl rritiatlo come ^nida dejl^inrafrienle, mo ri aono antht ahri
mrtranismi prirAici tht a iota no a rich in marc fiacosciemr afb
cflflJU/KiWfSlfi, / pit ad at hi ed i mtditi apirilnali ban no can c^
on juiriio importanre rd in/allthilt prr ptnrtrarr nt\ fanda rf,
un'nniEria t di rittlatr comf if IrtifrOjroput, if mando inriliklc
ad ewebia niida.

lin 16. unci 17. Jahrhunderl bcfaUten aich beriihmle Es wareu also auf der einen Seitc abrrgliiubi.sehe Yor*

Grlehrle damit, durvh 5cbalien »uf geschliffeue Sleine, s tel bin gen da, Vorstelhmgen von „fremden Wdihdten11,

Krtslcdlc oder mit 01 oder Wasitcr gcfiiiUe Geffcfle t,Gniditeo aus dcr Zukunfl*' und dem „Blick in boherc
So bleiben nicht vicl Gcislercingchungen und aweite
Visjoorn m erteupcii, zweke Gesichte, die man ala Welteu^% auf dcr anderen Seite tier Wunsrb, KEarhcit
GoRichte ubrig, so unheimlicb uml gehetmni&vfdl drm
Geiitrreiugcbungrn im Yolke deulcte. Es war cine a lie uber iliiH zu bekomnicn, was jobrhuudrrtckiug in magischcr
uaiveu Alenscheu dicse e^perimcuteUcn Visionen sein
Kuuaftt. die achon in der Autikc hekunnt war und die Vtrbrfimung cine gcwiebtigc Bode in dcr europ&ischeu
werdrn. Immer spriebt aus den Trugbildcrn die Person-
mil einem magi pc ben Zcremonirll verbr&mt w-urde, Welt gespirit hflt.
Eichkett dcs Schaucnden, AJJcs, wasi aut. den Tirfen drr
Dieaeu ZerCmonicll war wohl nolwcndig. Dean im In dem Psycbologiscbcn Institut eincr deniseben Vergesscnlidt oder der Seclcnluge vor dem vuioninn
Gnmdr war dieses Kris tall schauen tine hoc list c in far he IJniversitat bat cin junger GeLelirter das mittelakerlicbe Auge ernchcint, spick sich cinzig und allcin itu Rmich
Saehe, fast crnuchtemd:, und bckam eigenliieti nur Zauberwcrk neu aufgcbaut, und die kiible. sachlirhe Luft seines Scelenlcbcna ah — kcinc ,,jenscitigeu W’eltcn1'
durrh die Folgen, eben die Visionett oder Gcaicble, thrcu des [.aboratoriums tat den Visionen keineu Abbruch. oder ..Gci&lcr^ geben ilun die Bilder cin. sic siud nicht
benonderen. fa at unhei in lichen Charaklcr. Es hand eke Die Yersuchsperson saD in einem Dunkdzimnier. Vor Wunder der Prophetic oder ukkuker Gesiehle. snodern
sich am weitrr nichts, -ais seharf auf g&nzcnde Grgcn- ihr stand, in mit ten eines Vorh&nges. citic GlaskugeL, die etwas — uns allerdiDgi Yorker nicht btwuBtes —
stUnde zu schmien. E* braurhteu beiMhc nicht unbcdingt gleirhmSQig oder mit vtrftnderlkhets Rcflcxcn hcleuebtel Dtessciligcs, in un&erer eigenen. Scale V>rankerie.i. Map
Krista He zu lein, wean aucb hier dcr vermcintlichc werden konnte. Sic solltc die Kugel anschcn und er- eine spiritislischc AufideuLung norh so schr reizen:
nivstischc Hijitergrund norh verst ftrkt crsrhicn. Krista lie ziihleti, was sic erlcbtc. Eiu besonderes Schidlfilnigeriit die Forschungen dcs jungeu deuts^hen Gdrhrlen
batten i miner den Wnndtrglauben des Vnlkes erregt. gestattetc, die AuOeruugcn der Varfujch&persnn so auf- gagen mit tiiicbletucr Sprnehc. dnB wirdazu keia Becht
Im jedoch Visinnen zu trzeugen, koniue man an Sidle runehmen, daB sic cs niebt merkte. In die Glaskugcl haben,
der Kristalle then so MetaMT Wosser in einem Glas, due konntc das IJtld eincr Mask? so projizirrt wcrclcn, dvB
Wir kcnncii in dcr SceLenktindc ttiebt adrift die
Quelle oder gar geolte Fingernugcl bcmitzen und sic es in ihr zu schweben schicn. Damit gclang es. eclile
Krist all vision als Steiprohr das linbcwuflien. Es pibt
irharf fijeierm. Wenn man dun n alle Gedanken hatmle ..Vision^1 und das tatsachlicb vorbandene Bile! der ^faskc
uocli undcrc ahnlichc seclijclie Merhuuismfn. die das
u&d ganz in dr m AnbI irk dufging, kam man Langsam in miteinauder zu vergleichen. Eine groBv Zuhl dcr Ycrsuchg-
Gnbewuftlc aits seiner tiefcu ^ crldamirscruiig lo^cn und
einen ach witch hypnotise ben Zealand — und es dauerte personen hntten beim erated Vcrsucb cebte Halluzi-
in uuscr BewuBtscin emporstcigeu lasseu. Rfi dcr Kri>-tall-
mehl lange, jo teaten Icbhnftc Visioned cin. natioocn. also cingebildete Gesichtc, enlwcder a Is slarre vision wur das Auge drr Mil tier — wir wi^rn auch. daft
Dicse Melhndc, oder man kann aucb sagen; diesc Bilder, Aquarelle. Plastikcn, Fotograficu oder hewegte, unserc Hand es scin kann. Fjn Blick iti jedr Frlrfuiiicllf
KuuiL war in der An tike sebr prpflegt worden, Dcnn einem Film fibnlicbc Bilder, Die Erscbrinungen schicnen
mil den Bildern nnd gekritzrltco Fipurcn udrr Buch'
man konnte dem Zu stand, der cincn Menscben beim ahrem BewuBtscin frrmd zu sci u und von auBen zu k run men
In staben sprtcht dai ou. Das siftd zwar nur klemc und oft
Schaurn beficE AoBertiagen von sick gebeu, die an Bis hierher glich atJes tatsHchlieh eincr crlilcn unklarr AuBcrungrn aus der Sphiirc dcs l nbrwuBtrn
Ujriikelwrisheitm erm un-ten, Auftcfdem abtr wurden „Visioau. De-nn was die Versuchspcrponcn in dcr lecren. iibcr man kann dies sy&icmausch studicreu.
dabei von dem Betrachter dn KrismlK, der seine Bilder von eincr Lam pc bcleuebteten Glaskuge] so hen, war
So erinneru tins die Krista U vis ion ru on einr zhaliche
♦ckildfrt, Grhrimnitse auageplzudcrt. In Agyplen wnrde niebt wirklicb vorhanden. Wer gab ibnrn die Bilder cin?
Ergcbeiaung, das autoinaiisfirbc Sehreiben. Man pibt
diene „Kri*lal I vision" bis in unsert Tspt dazu ver- Erlebtcn die Vcrsurb.sprrsonen das Wirken eincr ge-
eincr VerRurbaperson ein Bucb zum I^sen, w Ahrend rme
wendei, nm eineti Dteb zu entlarven, Im alien Griechen- beiinnisvoNen. unsichtbarcn Macht? Warcn sic an einem
Hand mil rinetu Siift auf i-incm Schreibbhiek niht.
land, im Temptl dtr Demettr an PatrtU vcrwendetc man niystiseben Vorgong betciligt?
Mitten in dcr Lckliire beginnt die Hand zu kriteeln*
keiuen KrfiflaL), man eenktr vielmchr rinea Spiegel in AI-A man die AuHcrungen der Yersucbspcrsnnen nflher zuerst mci*l unlescrlichrA GeKrakcl, dnnn a her, wie
W iurr. bin seine Yordorftcite die Oberflilche beruhrte — prufte. kam aucb ftir djejenigen eine Eruuchterung, die einer frcinden und peheimnbvMlItai Macht gefulirt,
dann emehtenen in ihm Bilder und Getiebte magischer viellciebt dachlcn, damit einrn Scbritt am drr Wirklicb- trhreibl sic W brter und Sfitie, Dir E'bnng rnachi auch
Art, bdi dehen Krankhriten diaguoitiziert wurden. keit tun zu konnen. Sic vergoften, daB es nebeu den uni hier den Meistcr der Sebreihecdc weift nicht, was er
Darau* rnTwirkellc rich die K unsi der Spiegel sell er, hewuftten Diugen auch unhcwiiUtc gilit, verlnrcne Er¬ tut. sein BewuBlieiti i»i bei dem Buch, dj*' er best- Er
flpeeuiarii, wie man lie am Hofe der Kalhariaa Medici in nerungen, vccUiehc Haltungen, von denen wir uichl# bat bpAter attch, vrun er dir Siederschrifi lirsl* g^r nicht
und Konigin Elisabeth noch vertreten fand, wisacn, die alter vorhandea siud. Dnd ihnen verse ha ITt da« Gcfiihl, an dicftem Week seiner Hand beieiligt
Der llorhmut dep Wi»trn«ehafi. JieQ dcrariige a her' die Kriilallviiion llahn. icin. Das Gearhriebene kann a inn voile GedankeogAugf
pti.ubjflf.be GehrAuebr link* lirgm, bis man sieh in Dnvrrn Ein andcrcr Gelrhricr berirhtet fntgende klore imtl behaiideln, lliiehei diracr Art wurden *ogar verofTrnt-
Tagen wiedrr auf die T,Kri*tall> inirme a" bepimu und hUbsebc Gcschichte, Ein Mann wollic einrn Brief Itcht, schapferiftche Phnntn*ic kann sieb in den Zedec
ibaeu eineti Plata in der Form-hung einrAiimlc. Man hat srhrriben. butte abet Strafte und Hausnumrncr dr* misdriickrn aber allca eutsland in gleichcr Wets*
ue abrr nkbl rum J<*ben erweekt, weil man dus.,zwriie Empfangci-s vrrgeiicn, Klugs icbantc cr also in sHtten die KrutaIIviftionen an* dem llnterbevnOlfteiii, Eine
Gtairbr* tu nruer iktite hr ingen wo Ike, sonde rn well Krintalli, und prompt ntnndcn die grwiiniehlfti Angaheti rcligio»e oder kilnttlcriftchc Sehn»ucht, cine vcrdrilngte
man mil djwm Hilrnmittrl einru liefrn Blick in die dorl in pc rail it l^rhrift uuf weiftem Grund. ,Dic Krislull- Angst odct Furcbt kdunen auch hierdurch das Meigru r
metischkdir Seek tun kunuLe und in dtr Ijge war, aber- viiion war aim bier im Crunde nirlita aitdcres ala Nadi- dn ItnliewuOlcu »us dem Ncbclland unsercr c
gbkubiaehe Voratellungtn au trrj*iorrn- bdfe ftlr doi GedAchtnia, eui port aur hen. Die Scclenforecbcr und Scried Ante bahen
Pir Neigung der hreiien Mrnge,, psrudomaginehen Dn* Augc uml die Phantotic mtiasen, einem inneren damit eiu wicbtige» und unbesterhlichen W eekicug an
Oiugcqa in ihrer Seek Rium tu geben. 1st ininirr uuch Zwaug gehorchend, den Ircren Ljrbtrnum mit Bitdrrn lUnd. daft ihnen den BUek in drt Seek an*khib*x*
trofi. Jkla war abet kauni auauurhiiieu. dab atle KrtilaU- Rii*rullrn, nnd ilitae Bilder ■trigrn bui dem Unbew-uBlcn, Tic fen ebcoM fauttrt, wic da* Mtkroskvp uu* die em
■iAier hoi] da> Blwue tom Hiquuel berUiJlergeK'hwindeii aim den Tieftm dcr PcrmiJnliebkcit dea Sebnuendcn in die nicht tiewafifneten Auge uuikbtbwra Welt de»
bab^u, nor mu die Krista LI vision mu l^bru an erbaltrir. VontelLiinjiAW ch cm pur. irhen IftOl.

n*A jiftiwM M ml 14 KaWlMtutlUflllll U*nJ4 I 1 mlillmrrflp hulIwUrflif ^ Haft* *


Tulld dirtlli rMmii Tt-w IMH r4+*t*1+f All njhlt If ' 1 if f -L - ' -- NT
litdt£ liegt uns alien als ewige
Sehnsucht im Blut. * Inuner wieder fiihlen wir uns von dem Lockruf der weiten Welt mit
r . .Vw l

magischer Gewalt angezogen. Die Schonheiten dieser Erde und die Verschiedenartigkeit
anderer Volker und Sitten, der garize Zauber der Fremde halt uns in seinem Bann. Wie inter-

essant ist es z.B. zu vergleichen, welch verschiedenartige Stellung die Frau auch heute nochbei
den Volkem einnimmt. Da gibt es Stamme, bei denen sich nochReste des altenMutterrechtes
&nden, und solche, wo das Madchen urn den Mann werben muB. Bei anderen Volkem
wiederum ist auch jetzt noch das weibliche Geschlecht ein Gegenstand des Kaufes oder
Tausches. Wie unterschiedlich und interessant sind z.B. die verschiedenenHochzeitszeremo-
nien, die vorehelichen und nachehelichen Rechte und Pflichten. Die soeben neu erschienene

des beruhmten Forschers Dr. Hugo A. Bematzik zeigt Ihnen


das Leben und Treiben der fremden Volker, so wie es jetzt ist.
Sie sehen die naturhafteSchonheithochgewachsenerNege-
rinnen, die zierlichen Gestalten der Chinesinnen, das Para-
dies der Siidsee, die wundervollenKorper indischerTempel-
tanzerinnen, blicken hinein in das Leben arabischer Zelte,
japanischer Teehauser und afrikanischer Lehmhutten.

Uber 550, teilweise ganzseitige Photos


Drei Bande im Format 19 x 27,5 cm in Leinen gebunden
zusammen RM 48—. Wir liefem aile 3 Bande sofort
mit Riickgaberecht bei Nichtgefallen _
innerhalb 5 Tagen und ohne Kreditzu- fliOlJ
schlag gegen bequeme Monatsraten von nur MARK
(Erfullungsort Stuttgart- Eigentumsrecht vorbehalten.)

Zollfreie Einfuhr und bequeme Zahlungswege in alien Undent.


Ausflihrlicher, reich illustrierter farbiger Prospekt
wird Ihnen gegen Einsendung des untenstehenden
Gutscheins kostenlos und unverbindlich zugesandt

FACKELVERLAG STUTTGARTV3
ABTE1LUKG EXPORT- UND VERSANDBUCHHANDLUNG
mm 0/ IXPORTNACHLASS erhalten Sie bei Zahlung in Auslandswahrung

/Q oder freien Reichsmark, gegebenenfaJls auch bei Zahlung im Cleaning.

fteichsmark-Noteru Speirguthafoen. Briefma rken fallen nicht unter diese VergUnstigung*

An den Fackelverb g Abt Export- u. Veraandbuchhdlg, Stuttgart V3

GUTSCHEIN
Senden Sie mir kostenlos und unverbindlich ainen
mehifarbigen Prospekt sib or ..Die GroOe VdUcer-
kundeM mit xahLreichen inleresaanfen Photos.

Name:

Beruf r

Poalort:
Madchen der Mitu in Blatter-
Strafle:
Weidving (Anglo-Agypt.Sudan)
UnvergclUkhe PK.-Bilder 1940. It TqkTik, Teehnlk, Flieger-Trkks 25 Jahre Stahthelm

IndJmemlcabili fofo dcllo PK, ncl 1940 t(. Tecn!cdh toUico ed osiuzia dl aviator! 25 aoni fb c sorto l*e3mciio

Erdbctrcn im Jonuar
Ein Dcutschcr baut Werkzeug um
Hob ich’s guf g emu chi Frag ole In gcnrrdio
(jn Tcdesco Irosforma utensili
L'ho folio bene?

Part* auf ftadern


Dfitckknopl Oder Ralflverithlufl1
Krcuzungcn <m Zoo Qollone auionialtco €> thiujoro-lampo'
Incroci at glordino zoglogico Pangi jh bicklclk