Sie sind auf Seite 1von 45

In queslo fosttcolo

LMTALIA
24 pagtne di
fotogrofie ed articoli
LA PENURIA I N SEGNA
L* * rt« *1 ***»***mrwm p*I d di kQfWl(bi*t fful»M b mrik .lr* t*t,i 4i
airrr»t n pr (<■ ,vifrir il ur if)W>Ww nt h*t iorllf* 1 * ria^dnRke»4 4i biu ^
if u fiioiMtir m»tr« if futi b nun liininiif* |--
H^iuiurr dt nii tUlU iw» U*iit« Htw, il tftripi At quMBLlw pfudwr nna
« hr « iwit^ie tii-ro tfdfvra t^UPilT
** 1 w, Wr nt* t**»b
r U* ImfttlPlI*'* P !*>**-* r*f Kipp (itf dllMl«rraiP >b d rrmHni u
?.ju I# out*i|i*jbl*ii4iJ ‘muwr 1* rui dr**Tr
r^, ,tir r rtvndU jrttcriinKiiU ai nnhiiui thmuN ii<ifieiiiuiMiiu ii

julli fVr qMatilt' r®«^rrpir U r»^fx*n*”^oV»* naliiTa rIi hi 1 iflipi

iA b**tifina fiW^rMtP rfer HP n«*n j* dj* u-naa afrai f«krtoria *| ii^|^


i>Uii ^iipiurti ul| Lnicllur rrfiHiluTf drllt di qurbfl fpnt a^rvbW <rd«4
yur.*x*ml r'l •imitiHirbl’. HIV bp w r*] mnlt'i |h£i da maH^iatP di quanta r(i *
meiiTr In r^K^vniriM 1 icm 0 prr*riH*r*4 pilwlr a*MniiUtP, up p*s« umlkti,

Mitiri micuLi r tnlHw K**ii * - utiu j»arir deftli ani afolnaU. tu>n av'tabfo
vntii in Btffduli t Huniw f nefowu jun bi%uf mi di jitP'Ji'ruparii aUtirmi drl

isirrn4> *tnn» rrbu pragrtti p fUtliP ‘ili 'lniiRlKi

[iprpprdtl rhf ItMU h4fUin ittfnm iilt« b KahtnM fiuciqup dri hem di mi n<o ^Kkkhle
lifrp \lla *lirt*tpWiiui poritic»irire. rfee pm. n»u lumpntai- la uuim hiijjiv \o( ni [wtreli.
bm dritfiirw tiu^una, r**a di wuCTiof fo- pawapirv la manratii* udo quamlo !’*►
imjirrrMiiia 1 hr non ai!'mdn idw> ititinilii- ucifiia 4dI\H»H*u aiiirnirndii lr Jr«i drib
tiM-ulr v*t»u. dfiniB da -lent forma di atari a c«|iitula*vp di fnuitr ad

n»iiiAiilinkmu, r*»a #■ in lullo a per tulio un I .<■ < riit| rioihiiDklir unto ^rmpre alalr
IriMimrmi fvjru aitrarnt*. Ovc r*%B uppair, fpiwiwhi allurinaiiii I’un lu cn*p

nail iipui* jeroha e**o rimietattrut, ma Mi-fir UDO ersrtr un faiiu lne>itHhilp fir](a vit»
*upp..rt -ata ron m■ blionr, umanj. 1 ddtii luinrui rarratu di Iranu-
>nl 1 rintu tirtu ncm pud ran»>(lprtti>li drllr teur*e Sujki alftqirr rijaliU | pluhlrivl

-mix PBhMiimii il frirrraiu jiriru. Sr tuti* rlrlferrcdriifa mm mllnrabila. dp rid rui %t

pA>«N|n.jirnl ugui rcuia, rhr trufKi avrrblrr «im> »mi pr* uccupali: firuna, il (iu|«i|4i

ta rnrnd j» -uJbiiip rhr *i da ullr irortf avrt-klw Milutu c<mi|H rarp ma n«n tir nun

wruUaie rd alle meiri msltmilr. arIi 1 1 nr in. tip^i rhr dipjumr t\i mciai mm jiu&

urijmirnii di pnrht trmpedi m« mn ttwlta (jin rumjirrarr.

drtUfa? 1 t*Rir il b<ir« vivt a emi nitiit dpi II unt.ihio drib ilunTtfilir udirrtiR p Pil^+

rfiiardrrt run hi. ruei ll filibuitier* did* rlir 11 liildinoi^nu nun i n hi f

t'rrormtnia* lYfinnenm drf m^rt aio nrro Mtndr ri rjiudlu - In- ai vcHliriva iii'llr rriit
4i |mv* a lain i|r| ruKionampulu. ffoirh* remnTim:fo *n uu Irmfin. ma dirim ud r«*a

!’i»*forr manrjttu e ionindtnttn baaald >11 u 4 dmio l>r n du rf' l thiti lit Ijitlo.

frnnj!nli nmritlL e*t*J e diviuahi rr> qurern l,j <roo m Iui-i. n» r 11 u< riipva i fiiPitaL
pimii r 11 Ituim patrncinau*rp del 'i|rmtno l^ruvutuMj b diaur0 u|i>riiunr. ptfvava i la>
rfanmiiifo. qiii avr rirhir*tp nl oflpiti. 1 MiiU«r) fbjjr kif un r edi a li inrllna
p ulili non fKlHtoliii, 1 V urll imji uKihtd di brr <N «li ju iftmli;
un r !«|wtrn!y n ta di nifrti rhe la vile rar*** . '.J i al u: r d C'lirr* d'acqulll#
a raiiniir. nrifo -iw friftM&itmr aAftk*!*, nun - ... |i nrJin ,iM fuPCf.d di ■ |iunihjli.
[miu iirimaainarp nrEmiimo J< m Milan h-tit <-■ I .1 i inn fur► -’■•'.iruitn muIfl iidoN
A, qur*lu rifwJlvara i(brralt»l»ro pu«. < rr- r. utiotot'L n ri^ni . << h hdtn aUVrimfi*
tfor«' eultit u cm nun t uni a drmiro t mi>ruhta. mia Ins?* b jir> ■ > ( uni jo r J rujfnca*
I..r nia«»p dri |*ftpu|i duniio pturn p*-r \ Irwri iiirttUi iIcIIp mrrn. 1 u riiurinr fithir«ta ha
ex lu«iisi HpI pu^Mto. mi dannu toftu pci la fp-o nprr'- in - riilfdrr 1 n > 1 llnhura?.iunr
piirurnu 11 ell “a v vp Hire tj»n qnr^ir i> 1 ■ 1 tfjulr lii ma^ior parte dej ftacaj
niaaxp hmmu iiptatn fu-r la vilw ^Im . 3 > ...riimtr drjlr uidirumulli Jfrr-
a riinudinirDio, 1111 nir hp td r nfiiu, fbr -on " *1 me portal^
\citi 1 nt 1 ■ Mmnn niDir h;irj m nil 1 -i.l.i l f.t- ' 1 imuiUNTn ad un rniliardu
qup^iu it# dr encrgeDn Pocu pane r di marrhi; lY*portaMab Unnrr**

*r*nufo di ^r««»<u, *nn« mM piefra di tri-in b Crrinania, urM .innu 1937 nun lia
paraffonc fH*r iu monk rrrmiimipa d* i ufu ruiu i,i I'ifra iundu dj J ,Vj rniJintii <1*
sjainla cmtip dn ptffmti. I no tenia dj march 1 Anmra tut atano fa. ulctmi fVn
prorur*if*i» rlandp^iinampnip f|unnin iJ furofpi duvrvann Juiiarr cunlrn b dlnirCH-
poln non [tun avrfp; un &Jiro laffoadii nrl pa/:i<jrir: <1 i Iflnu ritMiv> piu if Of**
Idiali-mo, prfrhp i-gli n*i] pu6 curoJuirf nltrD com b niauranxa di fnr/.r la'*
miib p ritimr run rfo di earn1 un oltirp* r»tfiei ed in rnudu partimlare di qurll'1
nttadmo. I n lenso iruprr vcf*rpp nrlb epcciaJfezatr. J/iodirUri*. aialto fun ad*tr

pirmirid p nrlb ni.iuriiiM r#n*trfnimur/ilu tahib dpiraKrVuliur^. ha pereorso a iw**


deUrt^-tHuita. fn !-tJniulu aira1ti\ili. In t’uajfi ab mi bunfi 1 rat in drib ’ifada %jreM5

IMYT
rr-ponejlnliiii drj: ninruiu f^rr hi ^rupralirp b rornumla coojjo/nirij rur^ifipa:

In nuwi»» Mirub si dirtrihuiisr^lin lr [jartj in gti inrr^TnmMndu una icwli dr imirre


Hi fiopuli. J quail alb firnuria liarmu rfarqoiilu del quaJp nyjfi u,ui> *i 'a <hf
nsp«wtD piirrr mil nlibtfoni * favurr dri fanear. i«a Hj.p firomeUc prf J^vi-nvif
di«rNmjj,iiili p parir ron un mfjtJr huofi- firurpzm kmcrn^rr.
.
n^pfiln iJrlb bnj n r(* am tea none rronomiri, (Jui n^irde 11 moinu |«pr rui il t*?***'

Cannocchiali a prisma jo t^rrmania


afTarrin-^p dllonmnir Jn p^'ifohfi d*
<t l>apiaio aulu rhr **
uii»
mrnrn nun avri in nri.Aun ra*n lit* lunap
f molm pru facib f*bklc*rr (movamratf
rutura prnuria. pprch*- tutiu it pup**lur uu >a*ehf 4* haanu in lm>fru di Ja»(fp di

per viaggi, sport, caccia in tmifp* di p«rr #i jidfiirasAP a ^airihri I*


rui mtitd nun p lanfu die^indb daJ jnii
foraziiturif ihf trovarr di nwa\n colhrf*
nj.rntu fw*r un r»rrritn di dipe^rupad. ^
■ ireniin ifpm di lutta b mt pnrrpir in canutrino fhr *rp®ra tma mmime eri*i drh
tf-iupu di jioerra- IVrunoirib lilkPriptira da mu btmn* tfsn°
M. HENSOLDT& SOEHNE II mniiidiitu fram-rtc fhe eia oiwTiando piuntur*. ^ acmprr mt*to pih lunpu *■ P1^
j, ,uui caoapj di framrnm. -ppit mn 1 auoi *cabno*o di qm-lb chp j.rreurrrrA U ^ dr
Opt, Werke A»G, Wetzlar nMrdlb. *i truia al punto in <-ui era il man tempo di dnerra, **»iiopo*ta u rpaitmao«®*®‘
Rqppmcntania per PHalio; Hcnsc^tjf S, A. II. Via Cetane Canty 1 iwin« permankv nel 1W4, J.bllrvai^re per rapjiurtjterr b vita domaaiicft. ^
Milano r*»mrnu di fo«tiamr ha nifpi. prr n^ni uniiJi npsAPfr oi«iruralnt drib pace futura
'

COPT T 144 2 arOlUTlCNI* AG M * l

A.
* Ein Soldo!+
L ora lion e pronunciato

dal Capo dcllo Slalo Magglore


del Corpo d'Armaio dinon^S
at cofafalco del Generate
von BrJesen

StiUgcstiiuden! - Angel* r^bt#,


h h gpr dii sGciic rjiliomiiumd^ dcsKorps
jM*incm toteo Ktownd^wnd™ General,
Vs>r Stumirn i>t vorn* hei MMnen
Trtippen gefullru. Wic c* da*. C«eU
Ip^fahL Seirt innerrs Gvsrii, srin imrnrrtek
tr* prenBisebe* Sqldairiiium!
Die Tradition .jane* Ge*rhkcbis *ar
ibm Tut und Tod fflr Fubrer und Reirk
fc> War rin Troppeufubrrr vim cinrr seU
I l!n^n rfhop fie rise hm Era ft, r i n r r i id I rcifirit-
dm* till vider#tehlic ben Gem-all drr IVr*dn-
Licbkci l^ritiSo Ida t \ oogeschichtlicheiiMflUeti.
An der Spit r e drr Division, din er
,m Fried? n xu einrtu bervorragcuderi liu
Strum nil dr# Kriegos oiisgebildf ( hurtc* *og
rr ins FebL In krilisrb r I ,■ uundte rr
dmch seine persdnlicbe TApfi'rkri* dir
Sehlocht an der Biurn fwtn Sii■;■ TVdLz
srhwerer Veni'u aching: bJfeb rr an cit-r
Spittr seiner Trapp' n.
Def er>te Soldfli. deaden T,ti tier Ftihrer
und Obrnle Befell 1 abater dem deui&rben
Volte nls Beisptcl vnrJnldlivhrn Helderi-
lums njimlr, wjir drr { sri; ! ,on Brie-CII-
Ah einer drr Erslen bek im rr vur liber
iwrj Jaiiren du? Hitlerkr>u:r.

Ini ^V&ten fHbrie rr srinr Division


dnreb Holland! Belgit-n und f ^nrkreieli von
Sirg m Si eg und mg an ihrcr Jjpitze si in
Ift, Juni I94d in Par - Jni

lin November vergangeoen Jakro wurde


lifneriil von llrir-om Kurniuandieroiidcr

Grneral dts Korp- m, ujurr Fiilirpf.


unsrr Kommandcur. unser Knmerad.
\or fiinf Mona ten zo*e tin# Kurps in den
Krirji gepen KutUiimi. W as seme Truppen
in dies ft Zrii gdcialut habent wird von
Brruferirn und von drr Ci’Brhirhif gc-
wdirdi^fE werden, Jrb m-nue nur dnige Miirk-

^*ilUs ““wreB, seiner Sieg<^ugciJ Przc-


rnysL die V^folgung am Unjewtr, den
Durdibnirh diiirh die Sulinlinir siidlkh
11 jr, den Rug-tjbergung hrj Lad>,+hiti. die
Vernidilaiip der n.^isehm 6. Armcr brj
1Hd r«M tL njeii'd k > drn Ka rnpf u m den [ > 11 jr j i r k
IMiatvu Mn(j

ScbUirhtcn acblidi^rii yeiiuT brav


Trupppi^ aber die iinrner anfeinrrndo, I
■ bi m]e krnfi drs Generala gab jedeni e

^ll,fn der auf jhn s«ab u


31 Unt,u » MK derm er war imn
ni ' 'linen , jenen letilen, goitliel
Sieg, Er war die Seete ,

^ in den! Ileirhen Mabe, wie s

7,Jr T,,r •*nbSndiB und ^intend w


"r ^'n lUt* Wf!'rh und miifuhlMid. w,
■nr ^ldaten litien. Wrnij3r W
tf Generate von BrJeaen ron urto tJei nrlmJ wuppi dt canattl ti titsaUa ntlruvmo it Nipra it .11 two*to 1Q4I rniojfr*[ie t'n ^mMiio
"f m*? "* mil *** Truppe; iJ.re Sor,
Generct^ voa flnesen ^elzJ init triner der ersien Sttirmboottoeltcn am 31. August 1941 uber den Onu-pt AuTeuhnir 1 ro stiTi.onijjir.
u“j I' ?"'* **'*'’"’ »hr WoW w«r #
f / ' Re*(l'lfl’ Schooling kHtmic/Cr i den General me euUiiuschf. Nunisl derlrlztr Der Stamm ihi crloserben. Aber der Sob Grinte £U tlieneu nod iu kdmpl'en lii^ jmiio
%UmA.. ' r Ver,ai»gie von niemi General von Hrieseu fusi genau 27 Juhre dntrriRri!«i einrs FriedHeh de* Cmllrii, den emteidligeu Sirjce 0onlicblandn.

..v™.. . .. Hpflter den II i-IdeuI yd ^e»|nrlieu uln sein dirhvf teixte wine* Stammee ‘yrrkbrprrte^ [ l, l n (I e n era Ik 11 in tu n ndo«I r K o rp - \ erne 1
.•» ■Hr. I nd d„, Vuier, di-r General drr tnfunterie von Brie- bill. ir uber iiberuehrnru nU #ein Erbe die sieb in Kiirlurrht mul Seliv.ei<en vof drr
‘ «■«*« h> K.... hell, dot ioi ISoVetlllllT lfH'l ill I'ftlfll fiel- Jieiliicp VerpAirbtung, in diearnu ovinrin Grnlli' dpH gofallenen llrklffl.
1 UNIX! A HANCO, 1 *uld«ii ■

daw'll! ffl iijiloini. j^upbaliono ■mi

Frtinli |piii important!. prr il future

deplifro cl ell' EiiTtfjMt* 1/Jiuliu co¬

al riiim* (jli rsti-rtiii jjfricani dfllMn*

i;hiiitTr<j jhI irn|nrpjj«rnj ncll Afnrn

(.krirntiilf' nl jjllji frcirilii'fii IiIhCA*

L'ltalin pi‘r prinni rmitro lN<

cmi] i/.iom' njA|id*iii|ilrirtL ii+ri Uktlc dni-

! Ihiliti nldiligd Hiipliiilrrm n t-on-

mitniM- InVmi fliiitii m-l Mi*ditrr*

nuiro cd ..ittlVrifrrvi'U lutlnra,

nMnCfllmnlofltf l'.ocrcji'*o vrrm iJ I'hiii-

rij ifurripeti indiFcm. l/linliu |pjirI *■ -

rjpjj \ ii imio-uimriiir hIJ*i ilnru, i rime

lull' jiViiH/.iilll *lll IriPiltr omilljllr

Dnpo U loti* f k privatlmii, on ^uliioio it&ljfmi* i


ltu*ct>trr /JHaiftcnie con i auQt carnvmli fli'rffle |
nio ti tju'tiiotit ttpwiQ m on vitlaymo \o\-witn> ^

Bombf t \ rtlttlJ. On#*H •

;tT
•J f Wfi, <*nifo »ti nav,f;<- ,« r .11 , *nn tu dr*itv auho tatctgtttfal ch* *t
ui/toln fld poifo ifj ta Vii/i'fJo n« , »i’«j i' ".i/.'n flitiiwtff ^i>iv lo (Ufuico r-f^uiintiu» , i/j*
Mrnhnij nmu bu*r mi U- aik«m ,ifr»>g CQftfw i /tafia. n?nm» drowfnrftkr 4toJMMgpio>to

tf^ti/ipi'jg |Uf /rf.fti* vtt+ntafo dvdjugjw *rr»u II Ptt t hMtl+Ut /MtCtAi a*it Mmt # dV-» pt* li « %ytn**a(Hm+l*tV

5
rl| rpiCMlj pa*'>i: i di pci ml iu del r»ra-»ujci *i rivebrunu {,, Hirer
Cnuenan clip flppfpndn jl pimm di (tucrrsi firuii. Un l-roneiii nun venni' .dinati '*l*‘
itiglrfc del I9*(i dnvcvLinu vrnirt disEmni.
l'Ua'nl:i ... inotlrr fan .uX‘|
vr-ngoiui uni inveer pntetii dndi >irs<d mnrtideantc enperinmi ebe di r "
injilcui; il cnntifiVld fra ncti-norm amen, ch* delk '(Ml fHiten/ai. riri■ LimTi ifiluuj r|i.||j(
dnppriihB sembmvu d'impnriunicii deter* ent nrmieo* oHli nivbi drl|‘a]|pu|(| di i,,,1'.'
tniriiitiva andie |icr queiui (tuorra* ii e nra lortu cmnw divenuli Uu nalBenin. ' ’
■ lilc^uiitu f nun vicnc pro run * i deni t o flu
Prim" rh"' trn«ur*> nn JmnP1 f)
i'llt vuglia pnrlarc dtllr furze tnolrici del qua'ndo ramhascinlure frnnerse nw*rl ra(|*
grande cnnlliLlo. Coil erft, ijurOn torpren- il film pa^n fatale IH-lla Rnirliikmuit;
drnle iniitamenLo di front* nun ha pnra- baccllr dei Ciimnuii briiarmiri \rI}rtr *
limlp racedniinenlo dp]It- pnrli avi'priHirir. dim it- propriii euntm i fratclli rianni fn, **
nni. mm* cssn iip c stain rjivvivaUi, Ha
..M-vami cupertu b, r*l[,a|a
illlportmizii sull.inlu il fnlLO die la ^ucrru
Huniterqnr. l.'lnghilimn teffi&di ufTnndi,^
viene rumba Hu to, Hcnzn impliemc chi c da la Holla della mici vecebia nllroin mu !
ifanlr pjiric della harrieala si irnvano i azinni di Hakar c di Omnn. (Knnque ,1
cnnleinlcnli? (l c invecc il cairn die dummy presentn I necasionc, nei trrriiud r|i
I'll api‘CP cit camrnte Hid ennllil lu? K'i)ilCb1il \ranita rranecse ^,i busse^nimno f*Y, (|
(turrra cmne tm mo&tro jtu<a/Jdl>ilc ehe rapiua della Gnm Urei;,p:r.aT ... jj
onnai non nbbedisce pi it a^li imirimi e ehe
,|;’lln ..11'Afriea ei|uniu.
urn divnrn nna nos June dnpo JJaltraV riide, sin crni la dlllrioii, enrue ni l \\r,\Ul
llriemu. A dispelhi di lime b |eapi ^
Mori re per Danzica?
dirilli dei po|udu dap prima irmii- ittlUu
In quellr piurnnte ddl'cstate J93fb ^rcisi¬ pnsia ill blnecn rbdla fame la madn-palriq.
de di funi sli pn sa^i Jn mi uiormde fram e^e i'll in sepuili* anrhc I \frien setteutrinnj^
njiparve mii iwtrvole urtfroln Mitlo H litulo: rr»firc»f. I .ii pnerra si ailniitanu cn6J Utnprt
■IMorin: per Dmmrn? Vi% A Hum in I ran
I'"’1 ,hl fowlnw Oriiiinario n. pimmstfJ
cio era opjntotir dei pin die Dutivara ed il
-lEil snu pretestu. Chi ftvevii - redum di dmer

It Fuhrer ed It Maresefatlo del Retch Go ring assistono atla


COnferenza lenuld dal Generate Jodi, rfjnnn?i art un e/eiio utfj-
tono di ospifj stranieri, in o^»jfo/ie del Cortgresso dr Rerilno

U senso di questa guerra


di Otto Philipp Hafner

fcuerra nun e roni men sura bile hiamn rteppnrc rsrlnpi, in ciii pupnli jeri
snimdn rlelcriminate mi^ijrf> p secondo ancora amici r,■ si^no rosi improvvinaniruie
i ‘tfjliii rriteri. Prima fli i»ra nl mcmdo non efTrontati a mano arnmtu. o vtcrvcrsn; la
*■ ebb* no niai ronfliltj in rui furonn coin- Finlandia, die due no hi fu era an corn la
sulti I a mi pcipnli p chr drirrjminaTonn unn brninminn drll’opmkmc piihhlica imidm
►1 radical* o[jer* di dinruaggS N«n nb- jjincrjmmu c urn invecp dcll'iiiimi-
ft Generate Jodi. Chjxi dei Webrinprb!s/ubrihliJvitdb p/essm It Comapdo Supreme
delte Pone itrmaU\ uno dei piii siretti collaboratort nutifpn de! Futiier, pcttic
rJJnnn/i m f)c/L-fjq;i Uranian e Copi dvllv MisskutL Da smiziia. a dcstra it tcgio
Vice-Pjcsfdenrp dtl Mrnistri Mibcj Anfoncsru. it regia Minot to drflh £j|nidn-
ne^c Scoveaiua. it Generate Jodi, pin a t/cMm l'Aaili«|icioiore fMi/pomo Bettis
ntaynnott, it Ptenipotemiario det fTovernn tmperfalr mppoknico ApdiOMialorc
Osh/mo e 1
t AmbiTjeiciiort rpDienu ti Bertina. Ba*oy

Corridoio mm duvensmi centre pn^uti e<d n ni r ire per Dun^ii.i era sveso in el la tomlM
n a u^iic del In glove nl (I Ir.uu-ese. Aleimi Iran- per nna mrim'Kiiii. I.Vsciiipin |ranee>c b'
ci’^i ernnn pervmii nnrbc da mi sini^im ha ben pab'sam.
pri'M-iiiiitieni u, dir unn gucmi mitiiitn a
// .tm'rijicio deli*Eu roper
euil>a di huneien dtMgllsse idlre di argiiii
presin bi liti c si rhulften^r inline cmitru i Pupn la vruTdiitn rlelia Froftcia, 1'lnfhib
\rri jnIeres% 1 della Frnncin, [ntnnUi> puebr terra nun nvpvn piii nes^ima pusaibilit*
ore iltqifi il sun eollegii briUinhlco, Tani' sincere In guerra inn bL >m' "ode (uT*e *
ImtidaLure friitirrsp ili Ib-rlinn ruHse^znA In ndlVfttfUe del ld |p essa d truv* t'u«.lreli* *
tUdtiaroiiimr ili unerm del »m» Coi cun', cd iH'cgltere: e^sti pnlevu oei’eturc b pu'i''”"
|l de^lillU ptesr il Min enrsn, fiJi iidailhli di Adolfo Hitler e euiichnlere mu pace cb>
ni Silfebbe basal II sli aiTurdi CiPttdi4it,,iatl
Il tegto Mitit*ifo iiniionu dnyii F*ien Conic
alia liuu-illpereuia ill turn pa ltd pa Me "I'
Claim, «i coflbqii/o cdl inatejvioffo del Reich
Gran Hie Lie tin C aiilla rr'lduzinlie cirtb
Hermann Gunner *i guttle mein oiler Id
rnlunir lede‘die, seniu du rirapem t'rp
till Ui L'Yirlieri ID In (mure liei rif^ipresrn■
ta.hu Jen live use diiMiUi MllnN- unti
IOHP dalle i'eienn- JV/oioturle del Patio
Antlcomintera Nel neijn I Airtiiuiimfo/e b-sinne della inn intnn^ibiJilA.
,S"Wunrill del jMjuisfcm dci|b film geraiameu t^lleslu mirebbe stulu uua ** *
Itifv i nntrnutii >|{ i[n»p^e»^n ilrllr
In, quode avr*W«?
Adfurrr jpnlnilkti. ikllv Ln|r (nnarie
npn r-!f*n^i dairtTui* *+naM lU! ..
>,|Uf!iiuiilv. iL'M.i Ini*!' Itiiitrr*i' (H (l.iLir,
’;;;„, „i.vn-M»<w.■■ <..
iL'lte L'lirmT dnur^i {til'll1 UliititlxiL iL,:i |mrli
„„ ,„,t nrnvvll. "■ ,'l
detri.tn", tVlIu Mam LriiniLiiitia tti IVmam*
ifw.MI ,|,| *v.n onUimnicnin r.Jin-v
Imii'ip, tin Ik' tm lie 11 Id tided! i" tti11 |iii»ir
.rn«hii,m. .. .'.
dimi'iilt i'Mtri|iru Kinp|u»m,'ii c LriUnhlH ill
.. i- *»''
Uiim j) mimiltj, II ti.iriifd.iln H del ilmn
, ei,siuiii iift'i .. ..r
iurnlu uilurilidj *mtiri-re il dunriiiu jirremii*
wri,-... ..... [ 'T" ■ h Liille L miiituu iehi' nun m«u nuuuiii

ilrlLi jhut l-il ylle mi^oni «rLe mUi utiuihu


n ... « ...
Li |utn • Li|i|iurli<ii|<di|ii oil re il liin^fHiue.
i,> -mu.f'"l,1";.; lr;:
tillir L- nmmli pnieutr I'nnqn'r ||,i I nmrta

|iiuL.ili:iinrntr verth niirlir im ^innui dimti


I .nil! .. ,W
«ul* vi-rain ltd icti I'unqu'l rln* nun mnunu Li

mm lL Siutt nlltutii ill jtirenb ■-


ad mjmiM ... I <r« - , K, Ij
innlU ^rarulrizu, irmtienlr dunqiie
^nda ‘-W". '71’ l,p|
till in n-'nruiMi mviiu n iqutir Sn\iriit-[i.
VlfW „■«.. 1. ...
1,1 qunle i‘ ilc-tiymilil u "ilimimnre 1 1 Iru ulv
u,tl natnralnurih *■*!»* ^ ,W"'
^Hrono*' 1 tu hit luudn i] Dintim-iitr,
di Virtt-- ^ da |* r „r
vreLlie . .. irrriuiriti iniiJjnitiriiiile
.h|3 r.i> fnrle d.-Jrin*lnl^rru. «■ mm serin
..q>i>tl<> ill ;ttti11 iiiertui i quuJi mm mrvli-
,lr*a ,ii Ei*/J Li dilV.a degli !»<«**'■
intro i>iiilruni neimnt'tui ti t’n^it j)rdpjnij
|.fit«imin; 1**^ l*r Jfl luU?Ul th 1lwl,i
I ,'Kitnqui, iii’lla mi^litirr i|ititi >j. tliverrehlie
|ini|,n\ <di iolfW^i umrriciim. cuinr fr lo
im 4 L'okmru tunt-Tiramu iimbpliHim'iile
in^na L» diehLinidnnr deH'Atinmieo,
mitjUH alia erenrinne »l« «**<» *tutu uiWe |itrm la fart le pretin d\ quel In i|imili*a* e

jiifiii’i uiiicn |int,n*d nrimitu cli'll” l-L»t,


drU'wlim' h-m mondial^ *oth» IVgida
t:ii alL-siti elm ^li injilesi hannn «.kHtu ii
deU'Amrrii-n. I Soviet va*hrg*imio lfl
emnpa^ni tli f-inuen \n£liu.. ilrl

limn ^ia rKiirufin the 1'As.in tiriimlnte, ni!

ulrmtitu rniu'tdlfljii ipinli kit tori politici.

Titnio ”li liinerifaiii quaiiln i Uilsccvirlii

non -im" itll'itlto disponLi ad nccrtnltiilnr^i

ih tihn ^Miqplief vitloriii mill tan-, la quale

I i riHvilii lorn ill ih-tlitre pni imu junri' pin

,» mer,o Ln-rii^mi; eiHraniln mignuiio rittlmi-

..- ih mi pinitn ill iiiiiiienlatiieiiLti direltu

iikutm tniiii rl mtindu non uiuericmm e mm

Uil^-evioip.

LA alter nativa
f)m.iii/i n 11uesIn nUrtnaiivu foin) in-

Jr;tjit i ■ fronti apimri-nti. hillt1 le iniuHriztr

muhi ■. t an! i r i'll Him nuuva It-jid fnrinala.

Si' j| fa It ii di e>sere tin nhihmte I'lim peo r

rjii uri Ini lore stifliejenle prr t:s|J(irre nn'in-

ilAiduo ui periroli tlella liolsceviziiiz.iom',


uf popoli tit quests CunimeiiiL- proveerfertmno a ricoslmire la iatupa - in ijueTia
ilelhi I'ldmu/ftmotuf. ed in ugni ciisn. Irnl-
senzn guena senza lasciarsi dislutbare tin fnfwlmo. L Euiopa e. per ia pnmtt voffn redd
Innlo, .1 (|ne111 ilt'l hlmYii delLi finin', "i
sua aiaiia. sulla via delf iniesaf t/na sviiuppo verctinrraJe cctcWoihIl'L U Minrstro
dovrulitir iiemari- rhf ii!i nUiiuiiLi dell'Eu-
deijL £slefj tj’ermamcu von Ribbentrop durante il suo grnnde ffiscofso at Katsrrhoi
rupLi to unisciihu nelln lull a runiro il

hulyt ri i’jiuo per prowedore aircgnaglian'


i1 u rap e i dot r a ti in» \ i m ere n mm ne111 r 111 ■ ■ ripart i. -ia ehf os.r"i 5,f Ue drslaniino,>ta che
ih-i diritii poll I it i eurupei *■ per procnc-
rr eeL inn di opfwrv i^i, f .C furze rln- dirigoiio
ri.ir^i il ^uffieumU1 niilrinu'Utn, Klfeiiivn- qiiesln lot la, oppun- eoimLiienu-utf do-
qnrsta guerru snno lalmenie jMiieiui da
menle ci A im. awinli mi qm-slu cam mi no. v ran no surnmib*Te. Anche al Cinp(w>iie
as^egnare ud ognunn il postu ebe ^i merit a,
I.'uziunt' rmnikH'. rni prenHe parli- 1 iMiropa i iriirii- puslu il medesimo dilemma era
K cos i Li guerra coin voice senipre pin ii
ehe ora "i risvejiltn, gia nel «no prima ^tadio ciir-posto ii la^eiar^i ma>Murare op pure
naondo iulero e Li neccssitii di orptmirtun*
La diino>lrato utiVfficm’ia r pnienza inteodeva dlfeiidere eon le arm! la »ua
Li difesa del Conti lie nt c diviene ognoiii ]»n.
supi'rinre a i)iuLiui-i inizialiva presn dal In esistenza f \ntnrulmeiitr I'f-i^lnnn lull urn

dr 11 it riliillmize in Eriropp; ?»prrie Ira i


impel lento, t-be l'Knn>pO An prr ora co»ln>t<
|,i-}!ii del L- Nuy.iimL La mangioriinzu,
la a march)re ullr;n it?ii il luoeO della
i!egli Si j 11 ruropei La rumpreso che eusidelli Neuiralieil i lJiiesi vinli. fullavia
BH goerra, si^nihra pure, che ie morse della
dopo quesla pierrn uikn vi juriinno ne la oiirLe dei mi i ten Li e pure lepntu al deslino
pan- fnl ura verrannO rin^JiMale pin teriare-
vinlt ni vinrilnri: mu eLt- liens! i popoli I'linipeo. I'»i dovranilfi iifinalmi'nle parie-
bflJ^i'vjnaaonf ildl Ln^ipu. quale lappa mn11te neIle bmeir urdcn11- I laII miiione

intermedin, imlla mdizzarictm' ilnH'Impi-ru degU alleaii eumpei e dei volontorh da

mondial*- Mivjfi|rnr Cti^i all'impruntu di questn etmiingruia guirriera surge In r,>Bui‘

i|nr^tn jiuerra Li toll a Ja falsa mu-tchem di 7ione eLe mli I’Inropci noil drbhono piii eaii-
I htuzira i-il nnS,ms„ ;| „ito re ale r bn*- ilurre guerre fra lnri>,
tillr a*jM-JUl,
Gli Italhini. i Liimieh * Kornem, gli
t aghered. i I ruuee^i. gh Olaiulc*i, i ^orve-
Annientare a I pas to di vines re -e^i, i Itelgh i lLme-i. gli Spagnmdi. i

Ljnto u'opi ill jfiuTfu suvirtlci qua Groan c gll Sin\*oechi hnnno allraversaio

.mu-rit liit|j L.iiitui hii i iirailt*re iiniv in tjnalito dl Holdati. »enzn *n»turr, le l^tr-

,1'c ' |U|>» simn perrio rivulli solia


nVre doganuli dcirtlrienle. K*A ensti'

fmir., |j, tirrmani,, Ina t.UIllni hl c;,.rmil tuiseomi, vernmente, lav anpinirdia dei

bvoralori cLr im gioriMt peMorrefonno


r^ncipBlnimlf, in quuaio ii Kiurh rap]
,,!a TmeL it iL Uj «fku. ehib ohIih I i Le ra i ne m t c U»‘ Laim p« pnli Liciiincnllt Ci 1

1 r^iiu’tnnjjmu.Mlr> t\i ,!„%!!. V)rj r, eono >ri i ic a 11leu le o tu 1 a.

1 1|l anij rivuni ml^isctini} ,PLL|(; |^il>r

^rr" JT1" iwim* fra iimi ringhili>


. J il prn^nimiHu boLscrvicn mil
/tCupO'jTWf t liic/oSull^rJ Je/Mm^'ticro
^iii MUlu mm iKiWcviru. Vrt trui
C^ifU yiffmuniiti* <io!f
^ ltL,^ri-n isnui+ h, S[|n tin11, n-renfe/nvfim un v tupjsrju m Turrftai la wt<t-
Q ^ rpq co nr utTre In Llorumcntuii iiHltw C/ mo.^Tn Mmfifra
"l,rrtM dimwit lr mi|r « cui Suroiu^/ii d cn/^iqui<J ABtiwaiTlflldr*
; rr lo ilimuEitriiEin in ti i^i,f. tfuitmie nn rfe«-im*rf»i>- ******
ut dull Ambasetaint* IriftMca *n Tuwtu*
7T'.. "™ Wrrn, ™„U
inn Ptip#n lU'Wtf Jpis ilmiura
i,t,niHT Mr Ur Lnsi lltiV4il
* 7
La Penisola italiana:
una grande nave « portaerei»

i ridU I lt*!li*. 1 r- imnn rn«r bum ippnitnLr

j'*dr 4rl Mf-diirfran™ orfrnialr #*i( (KritlfiM

t*lrk pi'/mfllfloft im aUfirrn *rj>a nnrbr rmifrtt

lr piu IolUpi U>*i Mnulrli*. l,r roi fj-(l \ti SjHIiii

i* 7ttni*i4 ffm i ffIn r la l.iirnnin fmjllii nu«l r4

fnii^r^fui in mrriMj), i*d anrhr 1m /jurm di mr<*

udornn a i.ibilirrrM, duitutr ]S(itf jdtib>rnrm


da Rffin* (hi pH inn piano), r Ju »i>nd Hr| ChnuIi

di >«H# (in firriltu u dp^tra,) winu fiUmn, r Jtnllr

li'Mirij di ofxracintd imliiiiri, iirllr rpmli rjivintiono

if album ftm/jr all* fnninlcihf rrnlnilr dHIr

Hir ImH puij. tpporlair un ronlribu In dmlaku


9
Simbolo
della
vittoria
Symbol des Sieges

fresto una squadritffa da


caccia Twfasofli (fis/ocdffl
mil'Africa settentrionale. &
/^ya/sa fuso dt potfare /a
biindieradfi gwpptidincnzi
ct$li apparecchi. prime, d>e
C55i deed!inti ptr fa^ren*
con*™ it ncmtcoStirgOflO cost
arrefof dur&nte t'titluelc
goctra nette Forzt crifitii*
ferfesche, ricchc di ttad>-
Zitini, nuovc usance militwi

Koto CfflmKto *'ri ^

B*j eincr dtuheben


fUegergwppe in Nordafnka
/jar ifcfc (fcr
iuhn* daBdieGntppenfahrt
vor den/ Etindflvg ^ ^
F/ogieuge gdragenwird.to
enWcht in det an Tfedtion
retchtn tkvhchtn Wettr-
macbJ aurii nfdhfcfliJ (f&}ei
iigcnKttegeSizhdnt*n*Mt
mtlit&iKhes
IN GUER

'Sffogfjti' tU'llu Naiionv. In manna da guerfa Gross?


tlt'i nTIttri/tirjo nel tncraciatori nemic/

J gucrra ingiesc ittterrompe I*ese- eirumno mnturoli

cuzione detle apcrerii pace it ethane

im-mr uiiorintu nr> luvnro. intent;:


Viirr alriiin- < 11 -11 ■ ■ i[iic*ljntit pin uF£e
a'111 \ Ui\ tmriunutc: -,i duveva orf-at /. ’/f ti/i'tr jfi decide
|Hiicnijnr« it iciovunc impem d
In eoLuriixziiziaiic ILI»j Quelle c ircosl ati/e ed tin cn Irr tin aril me-
Inmifit,, i„i^rnLl. ui-crlcrarr I'mtr lictt di'i rapport ri di pulcnzn mi futon
■■UMrliira. jivversari* avrchbrro £»ri«c rtmjdpliato
"j^1' H*l*ri %1E ullimi a.. so I' It alia a |Umpire In situ potoxtonr d'at-
IlTd cm,| Mivninjuvti k nrce.isllii t! Una; sen one lie i deilitii rlci popoli nan -i

'* 0
le f nu* nrmuic deeiduiut so I tun m in base a valuinziom

J^ ^ ft'|( s a n n Mk| I r n i t l<i mauri dliilicSe. rnn deiwiutti esj-enxtal-


,h Htinpiu t. .Mk $p!l(tlla. mente da element! sUtrieu politici e mnruli
eke supr.i^ vauxnnn in defoRniitati ttiomenli
S| wnu Un, nutu iwrewdift di
ojsni a lira ini tore f -promt tin Le iiuzimii ad
I “1 I'Jiiiu imliihKnmentr I'ln
, l,rl [>f‘^ injure la guerra ,
Per ipie-to * Uulia rUpM I n
irLiLit" '1 Tfb
i ^
rrt|l"ktfr delrA^e.
1« «i
lo uiuL'mt Io |o entru in fiucmi.

u preparuKUmr i tali atm pro-


1 nimii Mceelenuo, Mebb^ne in jN| ttahnni oila j/eefta lief netntLo fluff
i ftrolili ftfiupf,. | imve Alrrfj fcrruniro Un .tOiU flier r/i b i/c o JSlfllO
u,‘" ^Ikiieriuixn • fKtSMilio rorn- QvvfaJara. Ermrme 6 fa press tone prove-
"ktfj rome Una pm\ vidii iliLiyjofie, cnN) daff explosion? dr Hr bom he MJbitnjtic

,,C-* 4 blw™ ilej iruf«ri e U erki


SOLDATI DELLMMPERO

Un ft3C|ISlUiiU ciVi d(J f 1 CTfji J JpPfkr Un tuHiriQitrti' iti un rcpcifJo ■h atm


San Murat it uuhtiUo ajwrurtfr1 rfn Afticti
SoldAlf promnenll iJcllc Polenze dlleate* ft catonncllo Ginemlc von Kleisf, com an da nic di u'l'Ar ma id coiaiza la
lak sen, a cailoqulo col GcnerflJe MfiJle, comnndafik- In capo def Cprpo di Spcdizionc ita'iano sul fronte orientate

l,a Sira Intta si nvrlo ^nKitni dillictlr r litlitu tii riliirninirnln, IVr cimim jjli avver* viia im-siittsla cupar it ft >li reitztime cd j£mrnntv dfiriuiiiir **d iIri-frlKi

firavwa piu fhf per ojeni uUto poptrin. p prinm fra lutti I’lrighiltcrro, di- uir.impir/.z;i civile enrr"fc moral! e mah-rbli plii diflirjlp pci inipprvin Hi lutta I'Kurnp*.

rjacvhf ■cvolsc per ■•rtlndi^ittiu parte in >p.. c»v unique Hi vnsii territnri e Hi pjir iip nlimentunfi Hi ctmlimm Iei fnrza net primi mc^i In Kforzo L>-I3irn dr) I "Italia

rrtduni Inn tune rial Irrritorio ntiziomiLc. wvr farili vie d'arocsi-w cun cut jilirurntan- crflnbntii vn. pcplarizzcp neib scucrhiiTP litiim: J r ftaitdi

iiprii ifpctazbnr hrlln'6 impoiievii im llus^ii pmprie Irilppv uperiinli. di^ipsp Hi tprrrnii aridn e -alphjpp^i* nnn
Cm spiojia in iTiipdn evident!1 i curiiLlcti
L L’Esercito impitnjiEjnn vje ohMi^utr a Hr oprraztniii
tontiniMi Hi tjnmini r rtlutFriuli iiltravefsn
drl luitii particular] drib piiemi jLntiunu. La campagna di Libia military mu bsciuno npni poulo drib
Li via on? him ed insidiutn <!•>! morr:
quando* nunr nrl rjfn d« Il'Africa Ofii’iilale, Ip siip Musi appumili p)i* siip crisi. Smiu una Dopn b hrrvc pnrpnteai Hr I la bit a sulb rpjiirme aperlu alia niinarriu. qmindV^a

non fu?if addinttiira proclnsa npni poasi* ipn-sip' crisi c lip clanmi miij'nior rkuli alia front iprn ulpimi Holla Kranciu. ovr in poclip. uMiia pcitpuiii. velm-itii rd aiitnuoifiiii seif-
.

Fum decisive della folia. Artigfieri iloltatif dlimd&na unlmporranle


poxfiione day ft ut lore hi soviet id
I'iOHI^JlU clrltr uniillrrir lirrr^drir a m-r* . I fu llrtnkrrrjiEr adrinli#^
„,IU 1)1 fr«it e j*rt nmpmiifdtitA Hi alimm-
..irurna. rhr avrejibr junur.*,* ^(jjj ai(|)r. ^
util, (joirbl* Hat marr h mAfina hriUPPra rntwHiibre il Ifpfti u| apr(f,( ^ ^ ^

rnl>roffrVJ ml afto burn Hll'atjfmr drllr t<p*f n«QVf vie Hi ruUrRaiiirnljp r di U14

forxe irlTr*m. t-» l more rC»i*trnrA, *Trtipr* mnra.


nnnM atm *ulle a ir della riitraia* a aKr prr«. Ini/iata*i la mmi J fw*P’ >b Rtirrfii pM ^n„ap
a ln*«rair run jtTBVrmrillr tr fumtarJuni di aprtJr, |r furzr (Uliana pfratetjinn Hill*
lirit4nmrlir Hu anf*uflr tttoilf ai ItiiiHi Alpt in tlillr Jr dinratuni e dp.jH* fpip.UKr
drib Hrl^, dnmlr ncl]'aph1<t dr I 1911 parlV Giorae d'ltspri -urilbammrnli dil«rilTltlao
U lulmiprtt ritriiisJ rllf Jr fiurdava nltfr rupidam^iitr m Sloventr* r r f,,riiri^
il confine rpHaan- il liioralr llalmarn. Vafir enluitne at!ra%^r,
il AbpuirnH’fffu r -i eall(|jiultr| #>iU
L’Itttpero deve fare da se Ir divi-umi provetiirtui Hal o<-rd. iiiruif^
aliri rrjmrii fo«av»nu Tall a \»lb- cM Unjj
Came avsrnr i»IIa t^rmianin nrl ptrrr'
r prmTFasanu nrl Ki^^nvarin. \tirJ,r
dr ill r mundiutr del J 911 1H+
fruntr crrru-dlbiinrsr mntjHsvu itmlrin.
nr&lui rr.i «nnti in ftiir^tn (inrrra xnlu-
jwiunraiiaemr b *un lungn ...
uiirio in aotirijiu j! Letup'Honr** chr
I ruii* ilatiane aggiravann il b^pi (FOrriHd
TrruH fl tuoro tit dauitbo rfrtie batten* iovbeltche bait* un pome potr^a ».ulnfr ilsuo linpern, fc jhtu r\iHmtr
r radrtJim It! Ir sjinllr H,MraVyri>arin’
Qvttato mjt Vfpxo dtu yemen nation* Lra-j'i r /t* trav* ne vengono squoicjore chr. miikrailij iJ *1x1 anfbturntp, Ij rain*
pet dcrinf' tf> vo(/r ‘rafdjiiniftdp 3 a la drslrn dr| -un ^ kirr^
|ia*na rTbpifu ba pr^aln in wumi allivo jut
irirnln rd ubbllgHnilriJo a > iijiitulurr. I>..|*»
l+\y.tar ^uU'ariHamrntn ^rnrralr Hrl tun-
In tuir dHIa campAprfio I f i.iba *'uiran--M Hj
flilln.
jirr*idiaff il IriTttitHo pfo il r Ir *tir luntbr
Hfi ilall midn drllr fOlllpt il liirppj
tailljcliflWttaii1 ruslr; rumpitu mntbi
itnpjrrr^ arrrn e Hi rnrivi nrazziti fntln dni
imprLnal ivu pn-r Li drliraleSiza drl ariiurr
hritanniri. Ir furir iialiunr don |Miirfunn
drlrrmiiinla da lb viniian/j *h utlivi rruiri
npjMjrrr rtir wna modr^ta
dj lut La 1
alirjnnla Hi VfHvaIL p>T paflr jinli*

tjiuti r Eia pmvffli Ha un Innsu irrviziu

mluniiilr. r fiFiiuil rrparUi rurazznlu. tin IL La Marina da guerra


nijCiiificavA prr l^iwrrfljriii il dummio arrrf*
Proteziane detle cosre
■ u’I rtrlu drlla Jnilta^lihi r -tilI-f fplruvie;
c mneoiamento delle farzp nemiche
vnlrva dirr it rmfltiplicdrsi drl rt-ndinn rHn
l/uhirazioiir drt teolri nprnjtist, j*u*ii
dri »ubi rnrzii inercudid* cudirastall da
nr ILi rjuasi tutalila ullrrmurr. u|i ubjrtlivr
arrni iii>iirririr*ui e farititnlr dallr oliiiiir
strHn.j drl cunlliltu rhr mira a fmeratr \a
Hlradr: si^nifiritso rrlrrila r Kioltnm m-i
pin p-ranHr jiulrriiui m.triuiiN drl mundu,
rum imrnli drllr ^n*1 maijT. a rum|nliM>
iiujMUifinnu alia M.iritia da (Etirnru ii^li^na
ddli va»lilii dri lerrilnn.
!iia prr d il rcjiupitn \iralr di roofrlidrrr il
LpT icratr dluaxionr vnuir uflronifKa duiuinlu del 'b■Hiirrranrn all'nvvrr«iario/df
dallr fnrzr italianr rnn b maxima ripri- Qiiunwn- hi pmlrziuiir iU-llr rtr«lr ifatao^
sriinr. prjrna aKmvrrvo puntiitr ■ >Ifr-f 1 -ivr- ]itn”ljr BUHti km, di j»*irn;r;irr 1 iraffiri^
nrl ^nclnti^ ijrl Snmalilunri r nrl ICrflia rlir attravrCsu rut -i uliniriiiann i frunii Jniiiuiii.
arndronn ad id I m tan r rilardurr Ij j<r<>- di iii'iHutrr r rinilr.i*l;ifr I muYimruLi drl
sione iixslr^r. [«tj eon una difr*a mniiuvinia
nrtitiro,
r fiti dteune di volte, mntendo iennrc'uitnfe HoUo I or tone del luoto nemi to, in tuUi t *rt Uxri r mwijive rr-jjsirni'r pVJtfti ripjuphu fiat air r ipxriln di pro*
i gmirti ta rtunadanu auovamente la Iota opera gatanmeonv i avanzaiu *pinlr firm allVstremu. Chm-ru triuLu. teplTrre 1 nmlti n-nln urb.mi siluttli in
delta Iota bivlstone. meftendo a tepenlaglio ta propria Vila
Aftib Ala^p. Gimma, Drlmidollo, l^i^r- prus-jinita tJrl roarr, I u,i ^rrb vrdia jli
mrra furuntr Ir itippr princtpalr cruenii rd ingfrui pnirmor* rapufittnptrr^ 1 rioci di *ai*
proicbe <ii t|urlla IipMa disjirrala. AirAmtia prcio, la rind di Grrtova* am %olfl una
.AIjki il Dura d*Ao$ta* cupinq Hr! con- nrbhia imprerula rd rrmiuiwlr li ^!ira$K
cJusr iH'llii clnrinsa pr^loniu la ;ua mixabifr alb pfrdirfHi^la puutzipinr.
atlivila dTanimature r dj oondotiieru-
E until rlar 1' Italia dbpuitr d+iin rminrro
Jimitiiln tli rnras'/alr r il’inrrt’riatnri, tna
In lotta contro
qijfiilt* nnri|ilrsMf *ii pRlrnt«, ti»luri//Jlu
r Ing hilt err a net Ba leant
d,ilJa didoetsuiir1 mti lia r rcuir.ilr dew
Alla liiir dtU'fltldbrc 194Cr Tltalia prrw 5iir bai*i. | *qffirjrnir a mattlmrrr tipnibl*

L'inizJaliva drlleoprraziutii >nl ffnntr errru- j| M. diir rxaNH’■ > b p*in forte y|npx**!a drib

albaii«t*r prr prr%'rnjre laltarco £rr*»|. Quit a ipfilanniry, cun ripetm-’diMti drd>ivr

hriiaiuijco. nialprfadu rln- il prrripitarr dtdla aHri -rarebirri della gurmi f,lur>la

tiilUMzione non Ir avr&^r rnnacnlrtf* di emii- siinadone r ran-a anqlir di eras,- |f«£>irit*

plriiire r *uni preparativi. pier ravver*»rift. jmirbr e>s*iat qaalvuItJ


IlngliillriTa miuIi' allmvcfsarr mi
La marrria Italia na fti uslarulal.i fin
rODVifprli il Caitair di >arilu, pier r%itan il
dsiirinizit^ da ut> rronjoiulr riiullemjxi.
{itiifu peri pH n afriewno, I-* jirrM'im ilrIJa
inmirr IVnercilo ftrrro si rivr|/» ?id»iEu wjih-
marina ilallonji Ir tmpanr di pir,*ir|*j£rrli
[driaiiirnir Dqbifilaiu. Di frunlr ad unu
run -1 iiflu adrguata. rupohrndit ipir**l*i a
niAA*a ijupiUm vultr mjirdwt. .irrrmiii
P<i' nil ■ 1 r Hanm,
run niJlteriaJr bri(armin 1. Ir fnrzr iulianr

duvriterD coiiiifiriafF un loom fipirjta-


fi nainralr rhr il np|»rto di b-rja r b

nirptm. rnnlrndrndn rl ErrTrnn con dliperaio


*i inn/Jour itfilrpipi roo»ii:Iianu alb n&|l°

arcanlntenln jnrr pfuErp^ere Ir jwhr vir di


iuliarnt. in jirdrrtilr- uu' atiitudinr Hi '

arrurramruro Junitu il fit>n(r r itli *raT,'i LaiiKi altit** rhr n.j.prrsrnn p* r H i*,’,i'"',‘

1 uu,i laiuatd* pqii-nxiaIr; pnrluiia*m


Ouaiekf tjtornfi ptu tattlt fJ ponle fw utio nuuvu tutu tune rii/orine tntetmmobiii .ijijirmli dir coiipentivaito .irrivu dri fin-

df prigiomer/ trite t v J 1/ i/^i-rnmu, altttiveiwtuloto tn *tnto tnvtim font, 141 *rVirto jerero r|i riimjeiunjErrr V a Iona
rirronlimie hanno drirrnnuatu i(ualeltf
Mplta dreb jH'untn rhr -i wna -rmptr
f »* 4rf 1 *t 101 !l M Emniio f Jj rnlli cumpleinaientr: la fiwBlr si *ialiilif/t>
rumduaU rrmlt* unuremlpirnir prr I'llalia-
flll'alir iPf.i ijrl pneyr Hi Trpirlrni r tango la

riur*alr mnnliifiip rlu- Hal limrr jiausa prr II Etri.nunlut t*«. rhe Ui am b- il r'u
im|»orlantr, assrnar nrl lujllto Hrl 1^
l*rieilll fur »vjli|[i|i*jti u iottiio. H l»Kij iialiana »*i Sidi I I flarrani iuir*r prrvrnire
il m*ft«K,rm Hrl Tumari r raggluuftr >1
prrs»u il jprmmUJlnri.p rybhfrsr di TuUl*
pa nr I r < mudi/ipon tinbiriitrilr i»qh nmun- l'miner a inpgjrtr r tctuntulffemr r jirr[iari- H Jrrifb
Milu, rti-f vrnnr inn rr- tuia un* cm^a
t*mts if tornier*! cti fttmij Fig^rowlirnlp tjvi. Mabrudu rintmnriili Hi br/i fa \rlla pTimavrra ilrl 1941 I Installletra
fiunijiiinnr urtnii u n.ivipani1, vr/**’1 b j^rm
L«niirim r rIi *rhii-ramr#iii m *t ilupEua nn muuvrit filiart romplrtu ijirutr. Prrvalif 1 n-avR un fruiiti‘ lialranico, c«tl roinr mcvn
►»b« I Htrr al nasijtlb iuio.mt, *b
*-upr*l lultu rf«n fEp*a«r »rrrir«teFpruieurdi [ perfi altair tn »uprriuritn tchtarcientr frit 1 pi nrl 1915; r «pn-*ia mil in tun innjt-
(Mliaiin fhirlrrifmvunn all uintu dur miraf
\'*tU

uria i iiirtiK ill CRpintitrli. I of nifurn Hi J)ur*ta Hriravv/TMthi m mttrrhjdr r urmi; *ulli* Hiuri pfpMiliilitJh ulralcjtirlir. ^i»rt’l»> l atlr-
itatr ri(HU’drriuLr run rpiUNuni da ni n
lol 14 (aturjltf (MTrifr rutin chr (wf Hovi JU* i‘im« drib mlontir rnratmix Ir fanlrue iK/nr Hr lid JujtuoUvtM iHirUva lu miuacrio
rtiDlru In1 Jip^i ■ ft iJr.*]n(’ ’ ilnlali d* prf*
ili tnrxn r jM’f brill r it Hi ?ilurmfiunli grij/t ilihiw fburtirru redrrr dujrti In Up tn***- fin f|HM»i nr| t’lior*' rlrirKumpy. Lr furze

nrntlcbr mir*rru «uUi(u urnvunrr m urm


da 5BI; niabracta pn-ru U U»ru
( (iiiij Heit****%rt**n<a' (wmdrf' nilr r rraniiMF I'fOirlif, Li itfiM
Hiinf nrl nuini’n* r nrl raHWu pl*-lb ’,f
Nriln** rffHJ drl 1910 C IfighHirrra *i drllr * til uprjr furliijrjilr -i jfiuWi j*.t prrsdiime rtmt riiirira tnll'Albania uridr
glu-fir, il Inbnriu dri odpi iHti***JH Ui V*
iM'im in Uf!+ ruudi/biu e ta marrl* I'm* >Mirr( tint) fit Hr rrit|!ii»‘ tunpuinrnU' jirr frnntum*rs 1 lVBf*rciiv tialbno e rirar-iarlu
,iv*i )*r* intftr**'. eln fm*
■ I- M ''.

Mim
..... ll' 1
,,r> „_J 1, f., SirrlV£ll4> *n’l imvemltre
a lr>> Jfliirt, ii(l ... hunum
J,||(Mrni «itn il (»'«'** lM f
.nm ... ..
. .. ....‘I"
..m.. »«..»«-nU I..

j i if ... ..
.....
.. in <S>i 'I ii-i'iufi" ...
,-Ibth-i- od d ... f ..
lirituniiiW in »»“... ru" 1
... it....

,u nd iiiviinimii Imiyii le lince di

.... U ':"iU wl
1,1 j,n EM Kir aiulii |M nfuln l menn iaMr'e
„|fIl . i ulli’Hii! • *' * .ra»\ 111,1 ’r,',h,r'.’
’.a r dm cjuvm snsigirtriimm a lm-*i

itfli l''“
ji’ilStl\ viliuiia dinwhinirniiu la i..
, nn flr* uiimuni •Huilm-

Jidut misstorti as soil?


cor# pcrizia ed audacia

Durante le op^r'irwiii per I’rn'ciiinMtionr


,li L1 11:*v i J M-iIi.p a^'-ieiiramnn it
ira-fcnnmiili* delle I ni|p|M- £rmiuri tclie fra
la ,-osla irtf-.i i- I'iwilu. pmdijiimfWi nm
int rc-p Si I r# anlinifiit** f ^11111111*1 11 lit 111 ffc di
wai«ivr.i. In quelJWra.-iniu' mm Nir|n“-
Uiiiii-ra aJImidaiu due inrrm-iulnri m-lla
h|,^-a niilli1 rd imViUrn, dnpti ;twr allnm-
ta.li> Ire irifnii’^inri c ipmlirn imi'i iainr-
|hhli 11 icri' eIk* id Inorj v 21 iui uti m 11Vi 1 jj 1 i■ k
si IT* mil m in fiirrm jjinm. Hiemcjtilwrr
<1 WCf-.'l T M1.

l/ardiriiriiln dci murimii d'halin ■- Uem1


t-*prr^o dalle jji-'lo rJr^li nrdiij del man-
rhi". cult S pi-rial t tmr/i d\l".atln. ltd ruin
^ynuiij iwinl.br- i rilu»i |mii limjiiti della ttnti-i
av vt-r-nridw Irruppi e-djiiM di immuii. soli cni
jr 1 rn* tonJigni fii 11 lr.n> ror.iiiiiio, (iifinr|rLirtnn‘
in-1 Tiuir/o di i|Pir~r.inoo i iiiro L. 1 loita di
Si If Lt ,i 19 ■ hi 1 ■ 1.1 idlti 11 I 1M. rori.il ibfr \ ork r ihn-
|)in>hrdli; »fLi Kuolii» Mi|irTiininti Ic difrM- bjj L'rr (irappelto ttsplowtore ilaliat10 ft1 luoeo mi tft ini' meto ett rests fen 2a sovieJ/ro
Malta r pm t-i:rili .l|ic bo (jnr||.- >Ji |Lj ^ramli- Pfilo: Vasari. Lucr
1m'>' 1I1 l.jLdio^rwi. f'diiHiiniin ullri d.inm.

Chi 1111hii---11. .■ II■ I.-111 ■' ||- lurtr 1I1-IL1 \{:irina


it sirn iin|H-ln cmiim il iicinirn it >1111 divUioni ttuiUiOF rIn- iguivi kiltavano con siiLimnn nlfcsc frequenti cd eflieafi: tin
*iLi £ticfta ilaliaiM Ijiidiim allomluio linn ;il -Lmoin ^I'liortisn rnirnlo vntsr n rallm- dispoMU ten lie iu, |u mj±i, voln m-ipdim*,' 1c ImiiaiH' isolc (tuh-
hi'Urralirr I*1EI , r.i.lMIti loiitidliilr ili nav i'
Eiimc In “irflln. Idiitlrriipnriiiieniiietili' i sunt NrirAfVirii Oricntulc I'iitferinrilii acrca rein ncl pnlfn Pefjsim; colltinui irdut collr-
l±lio uu-ri'ithlili- liritnimii-n. ili onj 4H2JMII)
slnrrtn mULriiHiivuiin la lum nz-inm1 sulln ncl riumcro tL ucILi ipi.ilito rispctln alLas \ rt- pitmen li furuinp lennli emi t" h. ilia aiira-
■ niiTi. urM At limtico.
M'lirrliirn- ;ilL.iin--.r. nnirlrllLiv ;mn lr Imsi, snrlo em itirulmahile: sotn pfevali-va il vcr>n jiiit chi' MLHI Km. di marc r di

IV? avvfi' nii'iilKi ilrir:nih[bjr/.7.ii «l»Li Ira- lr 'mnMiriirdftinni i% In MrJlioriiiiienlo ilr-9- cntfl^fiio r la piTida. Mut^rmlib luiio, Ic Lli-i desertu. con incerti rifcrimrnli |ier la navi-
spihHi inuriilitui rlio In ^ufrra iitipiim- n|- t'-. n iln jjrt’cn [ht itssi'cmuLiri1 In slnr/u ilrllo ncriiL Uc <ti Aden. ckLl Sudan <■ del Citeilia "auoite f rtorvedandu vnslr zone ntmrrhp.
l ll-ilint' mllirin iiir ronsiilrrjin- rlio,
ia ■,;ithpd”!im dllmiirM1, m soli .^-i mosi \rn-
Oucindo / cicver.sorio vi oxtina a icsister?f enin 1 m oz/om? wti ornm a pie la tu it (anciatiamttie ftu t'ulitma pa to to t
niru sharriili hponcL I'HI miln
Hiunmi. 7(1 niila tjiisirlnijn'ili, I w2 until auto-
IM,!B*i r 50® miLi iiiiin. di a Urn mdl.riil.

IIL L’Arma acrca


1r Wju rii'iizo dvllv (iin rro •I'L linpin
I,'*1 ^ll,nj£ll',i ** nnnvn itrnnilo cunlliiiu imso
^mmiiulica ilnliimn lomprulii c jironlu ai
r,hmldii Hi.- 1‘niUMiiWvnno. i
1-n-i^li.iirP,,,. ili o ,U vfeilaiun rlio
'll,,|ir;' 1 it-■iIiv«mi-111r- .. (orr^iri-
,,ir,Uima* ri|ipiIr«' anism.mm nliiriiisi
1'r 'lir' 4 rotiiplviii.-.. qiimlro
1 ''^ib^t'iiordU-. | ,4|iarltmlim- li>iMoiiiiti
, fU, i tr"< ItidLu fm/.ioniirn imhit’o in
* 41rJ I n Hi |1 i
1(i ' ',l1 l,mpji' luliimliui. dii jiLirli'
■/, |v>Un t- vulort- uU'n|ifrn iJrll'iivia-

t\ii '[tirsiH rn|*j»Wfn(a iv(..


|[r| I m ^nn'ri1 volort'mi'riii1
1111 , !«ii li.. civil iI

H vu' J(
ltd , ripl flir(.ml■ re I "Hu I\d\V1»
<j1 •'tiwiylii, I,
Ml||l ,| l’ -
U,r/i- i imilMl Ernli

“Vm/Iimr HI prillrhi* 1.nil-.


gtiunlirilfit, tr*r i -Mdi mr,vlnirfi|1 r4fy
fnrllvb Ni l grmi.iiu di ipintt'anuo ii Jlnp|^P
fu rol|« ■+ Li Siriliii in imi> t|rj
IfliimUi di |V4j^«Ppin p pili hjil^1
iiftiuni'dli dp rrt'Urti prrrimitlri r m|
rnr^i did imviglto *u1lilr. ililtifexiTn |tfka r||lir^

li*nit»nr iTinrfoiuuurr * SoulKnm|ium - i r,lnp


nftotMlMu r U |Mjrt»vr*»i * l Him hum, ^

mriii fm»ri ^rrvi/lif prr lmipihi»»jnm u ^p,,

/ risultati esprcssi in dfre

1 oor*o Scklla giirnp lr imui ttl \ i„l (,Mj|


{Timpirgo SK>tm Dm lull gradliitlmmir prr
frzMiminda»i; nlTnTiiircn m a until v
Uggmnlo il I mini pan I .Hu in piri-Hikilu r|lr

dll ill lltin mtiggior prrri*mnt\ pm *{ * LiffrT+


mmo e diffuse rimpipgu tMlNirruftiltiittfaiJ
Qm^rnrmn, gib vccrkiit m! rnncetln fflt
riiuderniimiiHi nrll’imuntr rvulimn^,,,,
mppri'amiii In Btruinrnln pin iri»idin&ti nl
rfHrarr crt ain tin qui prr Iji 1m\n ciPrr(j4
Il3^ulr+ poicbl port il jnll.^u ullr- <|i»tsmz*
minimi' c red|pisre In. liavr urllr ainiiturr pHS
vituli. Lt* atuiisiirhi1 dirniin rhr nlin* j) 7qo<,
dH niluri Imiritili darb iluluiTii bu niKgiuntn l
il luTsmpIm. 1/India. meg)in d'ogni sdiro
brlliicrriiiiir. hn prrfivmiialn ipinH'nrma r

I'hii rnidliplirnhl in drim rcpnrli clip <hlEr


v si rip him ill*I Mpdilpmuipn iiiinarciano oitni
inn vin h* it Hi rn'inim.
>
l/iittivilii iliH'iivin^ionr n album |mp
UiTD’ la aim ailitl ai rlnqUruIr in [mi’hc rifrr
rifrr tie a tut |n il •.rlirmbrr -.rnran:
ozicmt <U puerrii, 9lW vidnnli Hr iirutnrmr
nbluithiii i* 3UU db truth a! amdo; 24 navi
da giirrmdi vnriu tmmrlWfiir v 11 mrrrun-
lili turnmi afTmidah- nuniirv |r rot a nil

jr tombvjlentc p hi sua a/mii nortQ una so/a cosn. ptimn deft tmpn-yo.
urt pnracMi/udalfi Jla/larto rsoni/nu la stia m/lfaff/Jqlr/ci* /eggero «Brpdcm

Qnundu il pipln fn pmilnhn gli nvinton di iHiiicrhi nun dri cnm|ilrHM JilihLMM |mi
■li\ miipm ftinti r ai liaitrrumi sill monti p rnnnidabili <Lhl nmndo, nriHriilizzamla prr

nri ridniti. pniti |uirtr Ip ant* lunzinui di firm ml r lim^p


naval? r dn innmdi>ne Ic mo hr forzr ihtpp.
La lottocontra la Flotta hritannica Piii di vi-iiti vkHp rtivioziniif (laliiimi s'p
del Mediterranco mi^uriitD run la IlnUn britniuiicu r spm|irp
■Sul Msirn- Mpilitarranpu. p pi it to rli'Ha v i h;t ititisn un ?i-gno pnifmidn ilidlu sum
gnii]t|p fouii-viL Lavipzionr ituliEina &i irnnliu fuTKH. I primi eptaodi importnnti hi idibprn

Mtr/ufp di t'ariiJW aNun^afr, J ^uatlafcul itadant \{ porimno


bno op r^rlru^sli nr Rita pp; apnrvt tU*llr titter** per r um at lo

•)al [iriniu itKPinmtu di gurrrui prr lu mimh nrl lugUn tVIII. mi ginrni drlhi Imlhifdio
dUii-Mt* r tS prudiga luUura nrllti lojEorunir na^iib* di 1’imtu Si i In r m ifurlli niUH'p<niivij
vizibin?4 di tulip Ir nrrt «u iphip Ip mtir, vnrir navi di linm. )i»r(A*rri f>d iru-niri«tori
pet Iliilp lr d)*mnzp; nrlla inliiiiuni Mggrpn- rfkltmnu rlurnirgRiuii piii n uimu gruvr-
njoiip rttnlm I'owcrturio nvunqm- ncopprtu; nicnlP p rln nilum Pnvvmuirin divrrmr pu'i
l»rll nflr»* purtulo ptui punti pin rcrpnlrjri,
*u liiliihrrra. Mr^iitidria r JUifii, Urumtita annm- r itjnclo*u Ir/itc
IfttiiHr tPimrr ndb murlplUntr ui-miir mm Ip Cttn Ir nmni In alto i jo Mu I j
, mnlrn Msllri, **\r hu um alidnlu tn r-ntinam Mitvirint db tin p do no pm I it nitnirori.
wJJo diiab* It jorpiririo i tanti liullnni
t ci»fl fr frpppr 1 in * fir IO <f> g\f*Ttn tlnitUfro ud^tpptf il iu«> dU#nn d^vrrr rnA« an/dtolij F«»c#A‘*ft* U<r Up
t' ■ f fP« iitlt’t.’nfTf'UtJ ItJ'j U*MI PUllfi pfjluvifa ir rn?rr*>r a/pfrti rffttr Ofv/iftrtH UriUan- dfj! irofilr O/lfK«jl#.
■ hr r>*u f«;Jj «r/(u Pottw /orUwnu ve/ranao amwifttir ton vfd^pv *w/Ap mrtietmv da dt »pwfH>tori

4nM ,ii|r riiM«Nli1i liilllACTt Tit U,* fl* «>»lflil*tli I4 sia m frmiotfJi 4* i<rif|i|M- irrnMRii br 1m ntmlmllulw ml \uHiiH ml Jlug * ii*4*
lutinrlUir ii i> dHI* I m'fM" J. nMfi t * SfliHi* rtl Jtitb ■ttn^ffw lr mdfcJic tit-lij till!f4 injlfii' f f 4#4 Vipr»t_ mjtffdl1* -** -**■« fr*.
... .„i .. « bt* iti jh»i hi ihirm trau^ * Nr» raillUitflf fiiflftifif «ul muff r Iiiirttiild «i b«f!■■ qiMM>« *i»Uf nt»i drf Mi*

tttiirit* i In dfjrrf k <inr iH'opt'ra di ipf Uj Rf nunffpr* , |M. nrlUi to* fun Italian) iiv 11 VitaniNx
''iwto a Aui.fo c„„ lt) iitT
nu'jjtf rt»rn£^ilt I'dm in. r^lfuribali i Lk «Jt- tfi inub (i*f , M III hr |f (gptlrnr d<*l |bi4r - I’tlfllfn It tfitllu it [trilalMIK«

ttrnli ilyluUsL i^r* *n|i frufil* di Jxiilytto r <ft« rannrwf i-fMipranifW a|r<irni)NUwiir An
.* ni Unr.tj M]v»*nlr Mdfilitftfill U»i*i
*.*.

*ik 1 w * ^ 1 ■■Ittuk If liuti' ulihfutp bamiNi *n •'vnmni* t twr* 4v 14tan uahimi i* j|< rmjaitif 1
hit# elif <n trirni wamuMu *« ruMAiian r ti
r*9^rl. v , '* romffU i. i rt+, bi wt t <h-tiigi #'au*pii<bi|i« iibM-itivi drll'fitMo r

<^r
bi,,,;
^,o
h^ii*
|h-«i •m***.,,
Mill f%,

Ikhmiih
r*r»f ui *i
U cy*ti|wiir>i« bat* * hum* rutn'iif
ia mwi pf elfin
iWb P#lf*tMw

Mruill *l*il iln 4’*ef«** llAluUM P«! (f 1 »|>4


r*ta tif | »rintpik
iii>inifu «i .<ppl*« Kt ui *IU

Nimn t u*vfia, t
Mubltirp

»*«u*r
*h**| ivd*
-tiAU

*'«• c;.s“kk' ■**> tipi r *4 If A I iHifiidiiJl Hi tU »*tl *l» r*«iw iM-t all* I»1M *«iir laigyiltna t|«gh flffUl * if»aim <lu
wni,„ 1 *. i. * 1141 ■ IJH <. 4rU» <ifit UAkWI »>iiu*ii4ii h| Ugfl lift (.«*]>■• til ^|tr-.|untOi lv*y 1 >W |H*fMik * I* 1***1 »kmi* ill

*1 nM'.ltlP tU t irlil, I* HUIW< *t*f* *ii till* *ft il i> *•<» »in o oiHlrii *1 * Htuiia

17
La famiglia anzituito
RUrotlo ddlo donna (lallono

Ai In dohhu. imrihuirr qurl ri truth*


tin i nidt^tri di mud* d» mi t.pn
h,mim fornlto (ktlit tlumni Itolmim f
|:>m »r hi ruffig.iiw nim pimdiu giassor-
rut. iitatii1 Unfit, ron un fnx»ttrtlu vn-
tifijilmu trfiuiii Millie rhiumr urre rd
audit hi n-* ml into bun-1 tu in nuno, dnii-
iurltr U tarantella, Sr oggi e nncuru
po?-dhilr inptmlrurr fair tipo* form* mdhi
pmviiiriu cli Napoli, lit dcvr rrrtn ud
uit*it»nmu rfrll'indiwirtii lurwtim* Tiitii gli
uupr(11 hi vcce/ntej qnnli 1‘iirlr hu raftigurato
lu d i fall An u I corrit-pondono ul vm.
La Skiliami h:i Aprsso lit cintmiu hiondo
m^iMM^hia. 0*1111* ttnu, jioriminnii, npptire i‘
nirnilr* ltd unJ donna grrra i* qimntio hUth-
versa i 1 nini|ni con la bmeca 11 ’argil hi fill
capo, ru m»u-nr a Ir immugim dipinir anllr
iinhin1 untie hr. Neill mbrjji niisiico in*
mnirimnu Ir Jig 11 (r dfidi alfresrlti di Pier*
drJLi FrnmjPiCii, u Purnm i vulti dr I Jr
\lq(tnllltr dr I Correggio, Jirllu I.iiinliiinliii
.le dmmr ri italic dll Leonardo. Lu Ho-
rnulmt russoiuiglia a near Onp idle do.-
dci biifii drl Frinio Kinusrhneuio e nr
Eu Vmrziami scumUmsse ii su« scialle
Hem rmi un druppo roloruto, *0 -uirehbr COLONNELLO ARTURO FERRARA
inrloitl it rrrdrrc chr t*sia sin &rc$u per
Lappuntn dalle tele drl Bellini. del Ciur-
cii mr <■ drl Tixiuim, La dotin:i il album in
getter? bn ttn \<duj uusieru r mtcQiil^titi Lien
IL DUCA D’AOSTA
Lrnttrggiuti. fiimnc* l-i mniudina dr l pin Pioniere e condottiero africano
rrmofit viLlog^io alpirto: tutir put haruio
dclJe muni r dri pietti gruxipsi* Lc loro mu*
vrnzr *tmu jinimnkiiM*. Msfe ai vtuluno run
G li iluliulii,
littnnn
vd

impamto
am-Jie ioolti itranirri,
;t rironoArerr nrl
mmi ili polizin. nlh- ppicdioni aemnaulielir
e iiuiriLtime. allr tpie^iiHini rctpnnniirjie,
ecccsidvanifute ir ^ue ritnrsc ai tmi di uu»
• 111 ngu durata- della sua reii-lerutu*
*exnpliiilu r run molto Luton guslo: i colon, di
Diii'ii d'Ausia una drib- tt&prr»*>tnrit fdu iillii rosimzioiii- ili operv pnbltliejte err. Intauln, menlrc [‘itailniiiemu dell'Jmpero
prrfcrruzu osctiri,, fa nun risallarr l.i ligura.
lu mi un^e e pin forti di qui’lla rb«' ^i puo A quesli luvori detle iinpulsu grandissi- non ecmsrntixa ullc forac ilalione di nr-
£ unwioutriti fursi Lie II1* quanto poa^iljili-
ddinirr la ■'paAsione afrirnmir. Pun-dom* liiti il Ducu d'Auiita rhe srjipe ira^formarsi cresrorr il lor* polcnziale lie 1 tiro. In
prT pi tire re itl!*uomo» pniebr rgli cohi vuulr.
chr per noi Aj^nifiru non soltunto vivo e do -ohhilu in pioniere. Analo^amrute Mg Li Hbcrtu drib* comuniruuoni m»nuituc ron-
JVr Ixta Ln il«iun:i drvr rixiluncrr brlla anchr
puii^r 11I e dedidrrio di par si lonlitni, nia drltr impnLit alia valorizzaziiiiif drl Alio- jtentiva invefr agti in*ilr-i Hi aumrntare
ijLuodfr Lovtim, donna inlidli|;rnlr licvVip-
ii lit he nrreA'-ita cii \ila, pen-lie i* I'Afrira In. Si ... Qgriruli. dove ronlinuamentr It- htro furze c di parlirc ah
-irrr prr lo mrin> ]>irna di fa#riiiu r In liocra
rile deve darci qttrUo Apa/io chr ci iminrn si indoihirouo inoltc fanuglie di Inioru- roller!AtV;l COiilro f^LrilrrO. II Dura d"Ao^la.
menu utlrarnir dc’.r ancor ^rinjirr r&M*rr
in Eurtipa prr Etlinienlurr la nostra o^itorn lori naxfdiliilL ^ romincio El ruzinnah- rnentfe rjon tmlusrio ogni niezzr per lenere
prazipp-a. Kpli ron^idi-rn jl Invoro drIIa
erehrenir esuherauza dmingnuirn. strut Lullirnlu ilrllc iilluirnsr fore^lc dri alio il morale1 dellr sue Imppe. drrisr d*
dimmi mm ro*u lruftwituriti. H tnurilo, 1
l/Aiiptnjfo |Unripe Sabuud* era minim terriltiri dell'ttvest, *.i ufilizziirtmn Ir fare un ^alto indieiro. fu jbhan-
fipli r h ra*a nimn invrcr la mriu della
udolrt-rmle quamlo ni inizio :d misled del iirtptc ui fini drllii prndiiziotie detlViiergiu tionafu tJa noi il T grmmio 1^41- Loiabjt*
frlir iLit femirirflilr.
Pont men It* Nero. Eroi, da snldnU), lorno rLcItrica* inscgnft agli iiidigrni 11 eolmoiv limenli di mruEuanLia .~i drersem- Irs
IVrrio la rapazsta rhr nudia, o rbr* inipara aneora in Afrien quale n lfritn'ipe SilHarianmi In trrr.i con sihtrmi pin razitiuali c n-ddilizi. Afiordat e Boren lu 1 dal 3 frhhtuio at
tin mrntifte, ctinwrvjJ hi non pnrt-z7.1i
a nuvignrc alio tesla dcllr sue mohilishituc SpiriltP anirnalon- di Imlo tjiiehlo fu. 27 murzo D combo ue acraniinmmtr e
tptaJr un prandr r pnrxiiifro bene, anr-hr
roLonne di nit-ha ri„ Lu hatUtgiin di Bir sul poslo, semprr il Dura il quale srjipe dure fttriosamenlr 0 Chr mi, Ccmleniporatie**
iptando e loin an a dalj'orrhio vipilr ih-M.i
Ta^rifi (25, t. L92B) ronlru i rjhrllj. f;ior- forma, nrl ruodo piii prulico r rapido, ullc nieiii e alTazionc ofTensivn - liI Imute rritreo.
faiinplia. II maLrimmiio la inizia alia vhii*
tiata duriasima e gloriosa per le nusire a mb rlircltivc cinumile rlall'antorito rentralr gli inglc?i atlaeearonti il 22 gemoiin le nn?lrr
Palin jrt-riMt lo htulu rivjlr r il nrio eertilirato
iultiniuli, to vide urndenli' e ralino. holla fiivvivundu-le (111 Millm potent e tie I |a Alia fronticrc della Somalia- tilt a (turf hi -» pro-
d| rrttfturUfcQttestu viuridoiiipniliru nn Irfjir*
vittoriusa nvimzala dr lie nustrr colon ne grundt; c»]icrinizu r dr]hi sitn inrsmirihilc iTUSsno lino a I 22 fr libra 10 roniui le Imer
*«'■ I**1*1 lima la \iia; il dLvrirziu non eanistr
saburiant' *u (infra, fu rhiu^o ii eirJu del- fedr, Nid con tempo Kcli isi senlivft' rd del Giubu. s-|ierialni0nif di av iarione. Dati 1*
e rift runfrrifcrr aH'ititlane tin rural ten- dm
Pocctifiazitmr drl trrrilorio jihiro. era huprotiuitn AoldaEo. Ugni nmltiria con n u In r.i del terrrim rel cost a n t r* la qiiu nJ 4
ruiuro. Piti fin* oil rove, tpd, it xrinwi della
i)opo hi campugnu iialn-efiopica. quaudo qtmlsiusi tempo. I'^li spiceflva il xoto *-o| dri iTirjzi det nrquco in! it >uu assitluto
tamiplia v radirnlti in o^nuno, a ffualmirpir
fu iieoenMirin mcltefr alia testy tlrfriniprro urn vdorr a(ppu(errhio c rnuovex .i verso i dominio slr-l cid». ne ronsegiii la progressiva
'Ij aji|»**rlep^ji, Julio ij pupubi amj i
un non 10 rbr unisre allr uhinsimr dull di pin Ion l a m [iui;oli dririniprm prr iapexin* prrdit-i di inMn la Sam alia r drl irmtuzw
hambini. Ii nmn pmuiinirnir r iireomr la
capo, nnche i]Ue|le purliralurUKitile di una narr qucitio o «pirl presidio, tpieshi <t quel la Hi Iturnr. 1.1 nostra rcsistruza uell'liii|Mt0
inae^iof parte drJle per none «i njK>Mirio
cnimif ipreializ^ayionr roloniulr, il Due a rolomm in mu mu n in opt-nurionr ili ri in use. prr too-Li ili * lomt iiiupgiori' *- rir-
INMUI fjiovani, **»pinti dall'amorr vern*
tP Aosta rituruft in Africa, ad Addis A brim, pulDiu. Metsun ri»rJiio lo utrestuva; unzi Tiiierina allr miitc rlrIl'Amba del
Pa more, iMicnmi pin Jipib die nei pur»i m
cpiulr gov crnature ^enrrule Vin* Ht*, 11 i prririiLI era no per t.ni s prime n molt i- Gull a SidiiniA r di Cmohir.
eui i mat runout vrngofin p'onrhiofti tardi*
vnotissimci lerrilurin rjie noi axrviiuin iro- plirarr la sim sitiiviift, Kgji fermiixa Invcutit* d,i ogui lufo, il pmnhu del-
\i*meoir. I,“aria Miliibrr rd tl nuirirnrnto
vato it lit 1 itiii 1 o iiii-di(ir\ohi e luirliariro. presto i rrpurti. bi Lnformavu ili tntio, r D til Hi Vhlgi, rum pox It* iptaxi r-s']o*iv 4-
fpuno e radonjlr rimtrilmi«Mitor a mnnrr-
dnvrvji assn merr un prium iiupiml ni mento irilemigUvu i stddnli, Ii? cimbcir orre* gli meiite di narjoiiiiii. er^i-ieitr triiHremcnir
\afr tpiml a |ir||i-i'^i,
1*0111 ini’ a mi 1 u ids l fa 11 vt i-iri i I i t a re di guihLi ufliriall, gli utrarj: \o|pv* cnpt-rr id ror- dul 27 ttprilr ill 2T inafgin IMil foutm on
1,1*1 air edtirairier ia donna 110(1 ^ un |ir rhe piH*«no (nit krudualmniie evplvtral rnile rift * hr i**.*i penuaxotiu, fnrevumt, avveoario i-he lo bersagtiaxo ron no in[<,J:1"
irvern qu««Lo compltu tpurtano verso forme pift rlrvutr tit vita civile, di hiilh- |nm Nhilft, stil lom uitirulr. sis-tinio fanro di artiglifffiu e run xodrtiH
e "into dfraimtn ont dallo Statu rua in Valoriztoy.irine drl suolo r t|j orftii uivzmtioiu* Diutmlo x nine La giiriru utltiuli*, rImpe¬ Ihhi 1 bp rdAtvtr 111 i r uumrm^iwiiiut
eornjn-uvn r un* jEtmdrr a«»ai ptimroMu, fa* bi-lhru \t \ rfintrrnpo mi nercssiirio roip- rii non til ITOVI1V41, fp-rl Lillie III r, lie tie mi- gllammit urroi. A qiirsto fuoco i oosifJ ooii
natu a- In rurina »a di»impr|tiiJirti iturn but 1 err r delicHurr i! hri|tanlu^jihi nude. ulioii rundiiioni di uiilftnQuda per rninirr pHirinim piti rispandcrt pet maiiesnifl 1
lo%ik re di 11L*ih uppre^Uili eon •vrltnrji. |u niii-o rlok ... pift rudl m-1 riuilhlto. In liutr a tah- pn vupposiu il numiihitii, SolLAinba nvr nun
loro naiuralr frro Im-zjiu. Houm trnipre prrfi nitr Irailizomi elinpiclie r rhe, tlopo hi 110 Dm a d'Antlu Irnpernlft hi pmpn.i uslone di moxrri ni- lipnri, i frrili rimuvrfo bru
e gu’uitima etiura r Ir pirlun/e trailizio- • Iru, oreupiiylone, cm anduto riurol ij/iuuhi- L'lLimintlo hid run re 11 o 1 It \ Rltrfkznri' 111 jin’slo romplrtamcplr r*pmdi *dlc oflr*e
nali drl p*e*0 tamo UjtOiilmeNte tuitLo»r si a ransa della hiiioJohi pro|ui|tii mhi franco* te iuuuizi**,J
muMimu ogm sao rimriLn prr •durure il pin m 1 Uirhe, I vivfri. I .11'* 11 o
ikIU modt^iu r u|tant)a r url rontnirro p«* in|{lr«e die srjiivu esrrriiuta etui grande a limgcL ]tu««jjiilm Tulta la suu tlrulrgin di cvrivinciutono 11 muuearc; hi * rr*i'i
*- N'elTfebh piitonc da il rodjtnior vutofe larithi ft* di mt-tsi luiansiurii El Dura ilWkv,
ra|ht undarr r forrjH< doiettc 'MPlltislurr u iveniie ad im errio |*imla iinpufiil
ii alia favioiiNhlM i| «ii||. tPAoela si rivdft trJPidteyjut del am ullitui^ fi
qnr>|u ii-gohi lerreo do non uintiutlrcs AhVrmcti presidio fu c«nr
1 rliwui lewliiAo r piatevnb ion 1- lliflieite rollipilo p-Jir aiidava ilylkl ilrroghe, Lift iioiHittuiilr Lyli nun iiuiId dellr armi. Mrutre iiiirufH
*«rnlu*rnipta ujgarbitfuruiiie ^olilito omimmitiruli 1 u drl Ipirllr tiirnntive do file Hue iti pulrr itin- i| [lio n d‘ \onta ebbe I’alia
imamuiln drlU dO«. h trilonip. u qurllu ilrUe iruppi-, allr dutre o eompiiitriito tmru speTjirfurr Cixen? pmttuievo grliecah- d' AcoMl* *

. I, ifiJdvt 11■r'k 1 » i.
f r*tHln inlorrm, ht*MNlM|
>| in' I ofiair dirnib vKor# ,J
mih'i n»w m ft rtr*K6®%
•"»" * pftOrriparr
ft vlvrf* .

i »t|»*r iHai i| dr I oib^


* ... * IVf r«(ulviil * aniHn mMi v^ti
EH*n A ntfti Mftlft w»rtM* ttlrttliuH . 4*
S* .Worm? *^m|di*rmlMnf 4,
aMuiMin rtri hltfwri inulili

^•twnlr WW«h», .(«rO| aarm M*.m|


da «» (Hinn* all *ltn,» I *1 i ilain. ■,„TU

IpMUadfi ft*lft red**. #U arbianM, | furfct 0 i

rft*rlui di tf itim il vpkj


ft On Itirn di «atvn|r »*lrl|ivr. t duHnbl

^ fftiwaihit a I Ilf Kf« all utlilM u ro tin it'11 r |H

tliiiura moLft.

I V*i nrll'l rlw |u vaknla ihlla dif iplin^


Hn fill ill mpantr, uu matlinm d iJi*tntW
amwirduHlf drllr In.imbnir r tlrl f|«r«ua

* iwitn urn s hi mrriivtjduitl hniinti |a»tttta


naaodlarr^ Hun d nd» nn«t mi il *uU|iu di
Komji

Hum ft r un ranlirrr. I'inrh# r>


unViHi di pirrunt, «li nm r di .mlm orn rhr

*1 mlorMim. ouvrncrnrivlii fii rt>mi lift TrYtft,

il uiftitiiiiiKi ■ rm11 rt Sftnprr i > mm ipunit

i'hr t'nlft, iiliia imirtn«> i hr nppitf* ima

Imndirm di munnori in 1fm.i j an irim

ftpfirna tiniln VlLi priitrfiii. I'nhimii mm

iiltn *1 I'fntilii in 1 ntmi'i nri |iHnioli, iiimr


url Ilia I r hi |itiiu d< 1 nlo anu irtl i-

niiiiru ditpri. la |trini 1I1 ll.i villa ha mi

r pm li'iiuiin l imt i rnim mi nirindiru

• wriiinlii i(il)ijio mil imm alia voltn:


|wl 1 hi- r rti'ruu in ■ ior‘F|«r |dt iidido, nr|
tui'lli' ■ill* fiiarrl o ilk ijml dir « Vffi'Klu

Kmim «- icmviM 11 mi^M M|rkii |;ji»riin. Sr irt

Nil li M’lilt (fuulfdir foil.1 pridnrr* (■ ffn

sill oprrni virliii kii mun lii di main mlj, r

cl> opfml < In MM'IImm 1 muilimi pm aln.

d.ivi Ji rmlMjoiilir ■ rrnt, l#lm *ll pridil


v r 110 ah I III In il rilrrm di I|iir-la I !• Ilrmit"

fjilikt id ill tin rrUKiMr ikl f limiiMHilr r a pi II ft r

a f»fr,

Sutinn tlrl mrrrfr- iirruiitn ft f|iirllo dfl


f.oliniir I 11 iimimi aim Jm 11 huiiIni ilrilr
man hi or a Hwiui AhlnmdoiHttidu i Mpfdf,
fttiirmlr u Mdlirrr da Hr irriiudi vir tiimovftlft
o nunvr, 3* niArilhlrrr •> or vumiu rd mimum
di tra^orr. in Iftmrla r in ifUfJlr vir o/Jitr
di fiumr, d’illirti o fli uoftiiatr rovinr il
Imi jrftfti-jro r VUftlii |[ rnpandf
rinilniiiiliHtr ]l arJriiilo mm 1- ijurlhi m
ij|iudfa]l« ft lo^atifthr rli pirtru. Ml ml
ruftftniaviQd rrrrJiiftir di frrm tr nwtf drUf
ifitidhuljr. nr m fjiiftdfriuni hf*i ft
rilfvflti, uu r«i numilluviinn lr 1‘OFtaiM
rftrdinnfirir: F la .hrilu rilinftratifia ilftlian*

Cdvaf/o mtinfiD r Tnmflr ncrtrHo Fontana rfj Tffvi u Rum rhr frflrtlr il ritlu. ,Su di e#ain. *rrrfia f

aartutm^ i pMunuitki paaoino in


joffio; o mndulfttm tin loro aihiffo ftJJft ftfiip14,
riifvr ilrila ftlttll roliinufft^

SUQNO DI LtalTaJlu^ riftltr pfinutvffili mflioftft ^ 'n'


vrrrm o nrllu triunfftlr rnliilftT diNCffidt *
(md*’ an’alira voPf* <ttun(itr. rrrarr. rceJftfM"
ilai quiiltrn purali rardinaJi. Non ft 'uf|1
di Alessandro Pavolai
drl to]#*, drl rifliP? Sonoro via i! *n
mrxjui ft un cirJiv mjiutlanlf, il ijuftl'' ftur^jr

»«lW*lo 4rt Minulm lUluna


ai rnftirpfitii. df*i e Jo jirritionu i d*li dri f
/ *ti> Btniffl, it varrri dirr eh<- |r nod uitimi rrati rut j»n-ro nmo drllr rivollrllt, prraai r dri Fampanifit nun J
4rtt« Cakur* populur AWftui™ VJ iUmrw ■FTlUs fgmf in liloln dr l a ?imB. a \ollrrrj, a iVnifi, . . . Inluntn contfttin rornr il rirlu drl m>rd. rinm,r
^mrnair maerkkiHi rhr hai Into rwifr r fli tan It r ai n.mUtlirri di ui*«q laria lorno
pATAtfej prrndft -putto 4*LU rr*t- aimmltfln r pnCoildg, Jji Icr.mdr VoCft
rhr T> h» tjUrk-rmcair *j|jrmato; - FUma F pri rrmpr- vihrontr, Lu u«pirli, utc ilo fuuri j ondr. u ri^arrliF, ft runir^ Orftftc ruiur '
< 4i divmiata La fin* drl tiJrnftja*, dftl'
lUU'imlmimura Hri aarrketli rifnLrarrFi, il jEmrruJr ritro d ImiiYJi rhiuNi i11 finorf
Rom * 4«1 iiTirts dj -rnniT y
Aoirm min, fjurl ailriuin fa roliq hrl'lV r di GailamrUta. * ferr prr iiilrirr, Ppfli ftlir piiifil ft di ttuioa i‘hf rnlft-

rlflCMi nrllr ri|l> 4‘Jlati* fiiai pin ,i rirompnrri, L'eru dr Ll« gucxrigtii 1 n profit mlo ilrsidrliw di ru^gili »1 rlttPff»it pli ofrhj, v rdi Ntl pimtIIW* vcdunlft- ,inJ
lo nrri* dai uiiifi dtllr rkiftac di V >r*nt&. nrl ftuurr (Jri vrrrhi Lnmi, a VVmqa, a ruhtrll.izionr di puntini. nrri, buki**11 1
db dovr ml amniflfiv a rumr un 1 irrnitr.
ArropJani di Guidonia, ttrl 1 1' *
ffelftf • * t-lat fh*(lou+ loitbich
Ftdotnba maloti,. \r p^ror^nitammo eh
1 Util I rouaUDIC-Ellj dr].lr frrito rill/k hpntio picroji nrljlu Ipi'r, vtift ipirl rolid'o
1 ■ i ••

.• i,
•' -• ••
mm ^mKtu iw# *lenn rAppnrlu

ton hire

injik» a I finrr
Swill ad *p> r"*

A) nmnfi 4**il* eitiK *b frtimals J*>rIflJ|n


in*

Goethe e mio
nificrtbull it** *™t,W ,WM**n*
di Curzio Mjl,iparte
mrtierr rbr amdie per ^ir\ chr rwv*r.U hi
f-un# i| isilfiuin* «pr«r(iftiui <d pnMin. da a D on n a come me» Casa tdlltlct Mondadori. Milano
Appj.rlpnR.rn.> fill* »”"«> <Ur "r m’ v* l*

mu t r 1 * V ■ r o I p<*»i *U r hmf 4i m i Ue n h rill, Curtin li "flo ekl «rRulq itrlltar* MiilUno, mnlla irmpu ptlna thw I'Aio

dfratKMilMi * iRMtl.Hn* -Hiiriiinu i Ronid- Beilina dlvenlaie uu* realU pullUra, arr|»i« lr mvinorla pul 4uo padre i«d»c«,4:b* |u t,B
RranHr ammlrator* dl Garlhe. CI6 rh# ll H^Uu cl rlleritea dal padre * dattalo dairiailnto
muri iiottiintiif>«* e
rmi im trs.aee orforr Ir *rulr dellr vmhir amur ptlrla rtello icrltior# o dal ruhlra.lt> fra l dfUmptJ Cbralttri nazipnaH til due giandt papofi

in dertwH-imr, 'ijl .*"a


Horn* di tai*!™- * H’opiti umi i mvaIII ehr TT'ra W1’ uantic I di mm pailrr, \V td fun-ip. Ycniicinqur a Uni. i *uui neebi dX^imi, i Mini ppiraMr m render.i defivo drtl
rlrtla Prinfj I Mr
^,.dt.[ii. di pHnin im.it in*; i pnirnli emulli X CtWthr- era aemm tbildiiu i] pin mitlr* buffi di rmiir, c quelle spullr, quid r.dlu, quri Ohm pirn di I'induru, qu rlla drrliruta a
*b, vrivvin datl'A*™* da Hr Ih.iiififh^ i rinhij. \uii ri rapiinvu mni .rini-fintrarlo, pula. Prtulitl, l rui cert a niiateriorui parrniela Jrrnne Siraru,anoH A ojini rvlpn di uppa
.Ml, di Crmiva Cjivnllrrim* dri ci.rahimrrL uia at armivn rbr Riruva prr II. eu»a dnllu ri tfuvrvn rnrw. fra (birtlir r min j.adrr, terns at npriva, nr u^ivati bianrhi r
dri meimpiditimi. * lo1^ to tiutltinu nib. srrn. rd nra ri parry a di vrdrrln ( nVrjnn rhiiirjaninti arEni. .4 iui«l nrrhi. Irneri vrfrni* rtid.ei dVrbe romr ra^Ub r
risuuiiu ctimf Un fifilburo
I’nltu aiuturu. il mover ten in ddlu tenlu. In , hirjrriiili nr. Inmbrirld. fj^nt lanlu, *u
dinriiak, *vr|(l» d mure a senai di Cun- (iron frunic nrrrim, r qur||j|»trfttig fcrr» rhr quale hr ibmr, it filo dr tin Mp|W *lridrva r
Hmrtm, K ailn sir«o Roiim appartfn*oiiu
il rur sprciulmenic. Irn luiti i mioi irutrlli ittindHva m*iniil|rt It -nlr a| iraimmio tin*
fj- foudini ■!■ San i fnnsurlli di Villa
(Inrtpf prrrbe u.sumiRlio piii di npui altr«» u prva del ^tm *laneo fufico il !nr«i rrmJr,, Jj
|JorRhr*c, i pavwii biitnchi di Villa Sri arm*
mia uuidrr), dcAlavii in runrr im'cimmi- fiiin padre, e aAtUi U pelle Itumditla di
\\ »jrl^- pli mipimli dot Ginuirolo, till ti i
ritxioun purlieu r nlTrilunsn nt irmpn ttraio, audnre i tuuwoti paUia\anr> e InreieMvamt
vulaTtli rhr mi-wbitino lr loro vnci a qurllr
t*i primavera e d antuttnu, vrfiHi il calnr mmr preri in jj.iu rrie.
dri bambini, dellr marrc infuntili. n.-i
del snlr. min pud re si iiicltcvn n xopputr it Mu pin mi piare\* quandu ttfendeva orb
pan-bi r nri boschi urban, (mrnire il |w-
■at... or(u. u tursu itiido. Ivru qurllu tn stut LVirin ran hi piptutn in pujno. Kra un maRni-
nrniiim di urate munvc. in mrxzn upli rdi-
piiHaione: vanRuro^ Beztitnare, vedrr rrrscrrr ficn tirntufe, r ni divrfiivt □ cujelirr la fruitp
lirL i ti*h nl . pint, r ol m»> luroo .■ n qu.-llu n porn n pocn erbr c pinntr. IjO mutnmu a rnlpi dt pisiula. SreRHevp tin a prrat uua
stormier un srjjMj Yrprinlr di piuwntii
uvrrbbr vnl.ito fur dcLTurtn un jciurdinu, o mein, unu pesra. utia sutinp, u un Rrappolu
animu anrhe lr roh>nm-. i liquid p i rireinli
ujnienn inir.-rnor b Latuigu nllc rnsr, Msi .r.iva. pn^ava un pimirre roima di panlia
dri rffiitrlli . .)■ I nsppili. i harrili e
min pndrr uvrvn di q.ielL'urlr mi concrUn 1,01to to pianlu. *i mrito a ■ vcnti jmiuj di
ululnli dri Ciurdim. ZouJdjtiru rnmptrliinn
rrnirn: per Ini rro uri'tmprcaa. um pmvu di stanza, r pum. tu per si. la rtirla. a la »uiin&.
qurslo qultdn- rii.prriulr run mu rmla
ninridr, no» .in pEis.-u.tempu, nr un'jirir di. rudfVu nrl pa mere rut Rnrubet reerao. Am*
il AlTrii L. r dAnni. e ri hi aunt, a mrruv.pltn,
fraii. La Lrrra Ini mm huu di^nilsi. rhr rII miiiflvk i polli run unu ptatnlrtiyta nrt
come it Ironr rbr y'nbbrxrru n+dlti vasr.i di
m.mini liaimu da mprttnre. lai irrru vnul enlln. r non eVro vrr*u chr nbuRliaa.r U
Pi a jj.\ >a'i>na, frlrfanlr a Ha Vijirrvji r
rwHerr xnppmo. Vanuatu prufnndumenir, miru. Sultunio Lina Volla rH jrrudde di
lr pa bur al Pinriii.
viriltnrrur, itnn littriulu, urnjrrxxalti, petti* hillirr il brrsngtia, e di jMirior via la emtn
.■\j£irii.n^i a qiir»li, n.iiirn llkio. rI! atlri God he in runic 11 auo soitfllanm romi> natu; vnul fiortOT inittu apprnn sirIj umrri. a un Riillm Rimase cusl mule., ehr cli fere
it,ij£]birdi rlrmciUi rln- iirt^rvrtig.inu qua r no, Pmticotate del dipin to del p.Jforr nun ^ia .inn rnsn ulLocrhielJu. Rrsiziu dr! Ijl vita, ti Rallo vitar ronlrntn r
III a rjalieurr il liml.rn »»iiurn dr tin rill ii_ J Ii Wilhelm Flschbein -Goc/be nW/o Cod, a iorto ttudu neT huo nriu selva tiro* frlicr prr tJinEli unni, Jinche srttta CTealu, e
cnoipagna tomana* crevtadpl nB&tit I7&H
ro-i r.unr i pali siihtru^nm. i fralnnj. min padre srtribmva un Litlriu die hi pre- op ni mnitini svrpliuvu in in padre run un
Vuiriurifji Ili rrrqumra dri tpr^iiali di (rumba
r di brllr pitiHirhr niilitnri, al Mneim, n San Hrdniu nrlL'nrtn suit** il perpnbiiu c.>n un
Mrrntn. la Kn.Jr dir Mrndr [H'r Via V.-mi lihrn in mitnu. htji distesu nlhi Hrrumii-r Mil
SrUembrr. la Pan fata dri llrmaufji-ri in divnn . erlrsitr url snh.ttu, ora sdrnjain nrUu
Tra»trvrrr. i ranli tU ^Yi AvunRiiardisli albi I til rnr.ii dove inin madre. luttr lr vnlir rln-
Kdtnriiuy., lr rafllrllr di si rr pi in dri raRft£2t ojjtpttuvii un hnmhiun, pusnaVD piurni r
rhr Rimiraim aI ra lrin nri riom ■(tole- pinrm: vi.rIiu dire idle ci pnssuvji anni rd
*rrnti.. „ K ujzr.i <aruin« 6 irmprratu, untii» perrhe di l.pli nr hu nviili irtlr.
oEni vurr i■ fu*a v u^ni paii^a r cnlmala 4:.
In fumln liI rorridoin, il bustn di Gurllir
an dnlrr. frrmn r prrrnnr brush., tin- ahita
smrpevti mi ui.ii mhmnitm nrurhissiru. chr il
drr.trn l'l rbr cnnir drntm mu* con*
friilelluslru di min pndrr, Kurt IlimpLtrinrm*
rhlRliLU
IrlLutr di fih.lnpisi nfrt'nivrrAtth di Coi-
^lfUj Ii* cnmpanr, lr fnntr, Nrts.ma mano (utpu. sivrvu SMcnvnln in ruso di rrrLt pnrcnli
lurra t.iai inia ilrllr rrrrl'ir rani | in nr di del In HcultOrr (^irrnzo Rnrlnliui: ploriu pru-
Ihnim prrrlii-, finiti > riiii.ifcbL drsinia dal* tr^c, ,i nehr se i l>rntrfti sunn in pnehi u
I ripandrrr lr sur vibruxtuiii, \in \ia dr- iuprrlv, (E il primu prmirro drllu /.in Kurt,
rrrwnai, tua infimir, \r>*.in*. jn.lri. rnui qtiundu venivn si p.issnre I’rhijMr thi itnL u
di»Kuqdrrc im i^iantr unn fnnlana di Ituiiia Prut.., rm d'incorormr cpiri Irn.in di murmn
'bd cunlurr a pirna ruIi. mi iiijji unica mitft run ii tut corona di rdcr.i, rh'rRli si partuva
Iroburcanitu da uua va«'a, prrrtpirando .la in vu11pi,i .hi G.>11iupu : unV.lrm univ«rsiin*
f,irC° ° r,dprndu unn onra, infmit amrntrr rim. cl’un vrrdr ch.itm, rular ruimirm.} It.
saint In, snprs. il dlV dtm cdflLP, .Til appertll
mjn h”’ rn*' erp dovcr *«amafr
una cupiu dri rrJrhrr riiraUu dipintn d;il
^ ^ i nurrdi l%.»ma* inlnrnn a Pii.jtj
Tisrhbrin: qtirlGortlir roman lien seduioau
rhf"3Ul ™iw‘ ii nnRosrcrrbbc avn
Brt‘f rhr ^rirrhiHiluim foric, nun polci un MiirnfftRu in mrzio ullu cumpopna
non fu, _
_ iimnrr. %p In luasi rosier!In mmsimi, luti» uvvoltn in uti prnn manta
purpurru, dove inv.inn'rrrrht^rrsti il fnm tli
\ti-r ^ «timxn in mi lavm
un Inrla » il burn di Un pupziulr.
llt t‘ui in ab Hi si i m mem
fwpiltu . ,
L.i. sera, not la la Umpndn a priroliu. mio

^'b ilUBtido «| pot* ,mru. ]nidre lepprv:. U min rum Gnrlbr: e surri-
drvu striinumrnlr, quundn qualrbe uvven-
J*Z' ^ |Jrimo pmsirm d
tura del VidRpki in Italia pli dcflrdiVi ii
h,u, *iu t|'1 ^•ppamond
^ ,r* niniurr inulilr UUl lutiikinn piurim in rui rru di»crsu per lu
prim.. it.Mn di quit da Hr Alpi* run i «n*4
|1UrD <!' Ham

....
a luuim di It pQHQpOflQ dt (j&ethit fitairloNi
jir/J onuu t WitNatudl p*i H titot-
fm a pom it, rii nomr >1. * Giovanni
ifr Gari/tr di IVrUmJf. T*d*»ro*
'll hllp>ilfM(i Ml intrtti
tMiipp, una dido-titerm, un inlelheen/o. *Ji
nmiiw*. Uw(hr «i oil -■ a to *elliprr Mfffto, n |pop-xp a j«jeo
ffimti itin Wiiorm ttrltv U»rio iiorihe per Mnmumi. Frqiernda d armi degtj oviqt0rt
mid tpbiMjNoric del Cur»U
Up fttwfno 4'. tltttJtn
4 trtitif In iNuirti pi t jirpri
(Jefe tl inffic ilfttf* >r
..id'era hdimrnto. .. padre avrva
jm|pjrulo rituliano »ui Fn*itie^i >^1*1. IVc
lui Munrctni era il Ijorthe itnliami, ma |ou
] nn'.‘wnli “ih di hinietap^^
*u tuiti i front i di ipuMii guerru. 4.
ici/idp iuh mu A iff ..-inn iMift mil rarupj <fi
tnaHrlcwi. pin ironieo. piri um.ino. \ella
Plffl Iti’firOy rp in le*Jo di mill lilt xeareWri i d aequhtmiu |.j
4 er*lr !*f renita delfnriaronle neha
plpturfdffl dr if In Giu t?|.or bi'Ib-rre e nobfitll tli'll'alljm«,
xjuieie del laf£o. ne^li injjenui -**ntt»Henli ili ■it e11I
nalip f uiNm io at t (ink'
i’ ■ I‘“ -ilia li-rlmre ftUMivi- ill JiiH.rn .
'pr^.
nd oif/i \nwjrin Iff Uc1*' Keiue r di l.urin. in qurllii eo'lan/a. in raudki la pmprJjl viia,« l ununn
iq Ifl tiperr nfttlcfor, ffif "ilrrlij
rpietla ledrIt4i- in qiiidriiirndlulide fidtn ia in
nd iiM ..iiTHKitio liiredlu net M*dh,-r,
rfpoKino >u ft> urn fn
Dio e nella Jtlu^lltja di\ I11H, i iili rjlmviit a T.111C11, I nrtntuitftmrrite tnlio IN-iptipi,^'
tatii, jinUpitiifD derffr
iiprce itt Winchvlmann Co me tm riHovMi di quel iiiundo nmumt ie*». pule abbandumire la .iirbng.i
r tti Ltvm t dn rid era nuln. e rhe a uni rattti/ri up|uirixii tb'iraernplmin. I i idlmitiinaipmu u
qua hi la pairci e il rlitna di uiioinariil.l dairappareei Ido the dovrv u enUre 4|

(rrrildlr chirrhirirrhi* K min padre din-va iLtlk fronir IxiffH'U di on.i mndrt1. r ilnlln mi-lrrio-.il, ''i rtliiflio in Mannmi e.our in fra quit Jr he allimii r ehr ei dwirJilie ubri.

»je11.inlu |iur«x di ntxi mftazzt. menii inghintliti m-l mm vnMnv. via


die ipielJii era l.i vofr della tmi twimw, linn halm piiivieinua quHIn del sim line tin-.
jinpruv v i-iimenie. d pilma -i riuwirinu
r M umiriH> a Sr Ili mu* im. AidT Vppuiimriu 1 n pin mo. turnlrr i mili drlln nnatru !' eerto tndla *.ua p;rui:i Icnerrsotu per Mail*
fa PI hi ref e Ido, ri ugKrapjifi mMevaialavj
pr»tc*r, dove 4'audit \a a pas-ur I'Vgosiu, ttifanzid tfiiL vfilpevano nl tr-immito. ttnrlir *nnr. vVru nn po* del sinmie per l;i
Slltlu -[Utrlcllo lie I fa t'lirlifigit e ^rioiqiaM,,
lirru n| prin*u Colfm i| luppu iJ rldlo \\ nM.in^o fpto-ihe. x111■-1] ij cnlQimu dvErfolr mamma, rhe e lombdnia, anzi oiilkne-Hr.
nrirmleroo di ipi«-||n prigimit eltesu^^ jirr
di urn* 1 ix■ r E ieJ»m di vinu, mrieuta sullit dcJ porlico mundo patemu, ffoSIh dnvanli Min padre- da qiittiido ei iniziumnio al -illii- titbrndiire. be unde iiummu gia ...
ravub* II Ji'Jli* r- din In both din mm M oi upptri orrhi come il vCcrliio pilastroxli mi Imrin. si t- m-ii ip re riftuhilu d*in«egkiarri il la turret | .1 cltdlti tiirliugu. , Aidiimiu |;,
rupjjf: 11 t urtK-rjnici di -mjthrro rseroJtp c runcrUo. I In tpiundo. ulln min prima iritun* ledesrn, ni- li.i in.ii euiificntito ehe ptvn* pilrte siiperiure della fusuljern eniergcvu
Irrniti la pallu. r Furlo aflu*u tiel viu«. I u f|r| \ iue^i" Ul Ft.iJiii. ^rtiprii rhr (iiit lln- nop dresimn lezioni da mi ruui-htrn di quella aurora dull urqu;t mine ia srliiena di mi
mutt prgdcxzu fair. ch«* \ botrkiftli cfi Scbb m'rry fermuio o Hrcnzf >f nun pm hr ore, linKiin, * Chi ha due liuuue Imi due pa trie j Rroxiai pi-MV urigiu clir d imiln^uva f41.

Mnarui. irxlimofii di quel mirtienlu, eon-cru pen'hr. icrivfvi>. quel guiiro uli dav» nala, dicevn. fid era la iiuhile prmhuuul di un piiiituieiHr. * M' perduiu1 exrluinfi run

tie avrva vislo di molio mcglio in frer- v nee alorni Olio ili run. perehr, urmid. Farifua
n tiwniv rIuI mu.ru i Furili da tsecis* r pi no inn ehe e rittu^iii frdele at him sm|tiu% a I
pi-ne Ira I a iiiMitilrrnu del Till ipa tree Ilia m-
mi^rm u jiiipulliiiari- duniiu ram- c finvdn rnaniii Mrnlio di Santa ’Maria Novella v sun pu[iij!u. aljj 41ia lerrn. * Pailre tedenru
i-aeriava Itiuri ruhiuia aria run nn uiikirn
vnutU \nrnr ugpi. dupn Uuui mint, i giu- dr Hu lO»Tf di A rnoHo. mi'gljo del llnmri- di fi^li imlimd: seriverete qne^to Mill;* min
gorgiigUo. Ma .id nn trallu, dal vurlier
vunplti eJi Sr Jiijriiffim, la dummied, si diver- leschi. di Gjniln. del Maitaui! \oi ra^azzt tomha* iliei-vii untridendo.
!.ehiiimnsn rnicM-m due rnrpi, il i-annUii
lami a turn u spffrar fin iluic a pnllmi ncl pravamo indiftrtaii e dole mi. e min padje
Pni venue la cuerm. lliitindn pari*.. pm-iimnlirn ml il pi Into. I an il e.iuulin

per il Ironic, min Iralrltn ed in. ei arrurii- . ... quale .-fi „nlvu mill da
stfiiru murle. t m-i. quunir vufir il
pngiitA tlIJn siodone; era pallida mme nn
de-linu altaeria [>ui vile ad nn sn|i] fflM
ninrto. Lrli Uriiinvnmi i haffi* ma xorridesn,
Neiriuverno del I Vila, mi gin t am- Hitluffo
Vim uldirarei. nun hari. mm parole irmlili.
riale ilVi'Vi* -ulvalu d iu nillul 1-I1 rn|c ue|
I nn lunga. forte, virile rirr-ita rli maim.
01 * e i n j d i Mure did Xord dupu no nmmar.iugia dj
J. It W|(ftplin Tn ehlu-i * Soho simro rh»j mi farele lamrr .r furliifiu. Kgli ii-riue bisi|tnil>i della Me-
l7Vt mrfitre iI in-no itia ^'iiwiava. Vrlbi prinni' tlagJni al \ :j |ufe run iNasiru, iu rii'iittipensa
vera del I(>1H. qmindo In rniu Divi^iuiie, di quevlu eruiru »ajva| uggio. ^ti anni
dalb- irineee del Gruppa. fu mandaia in dupu. . -.qimdrijilia IhImm-h di up^g
Franriu, a ftlritnv, rbbi il lerupn di imcr- recrlit da meeiu pr*.ariti viene allnreaia uel

tirlo, i-d i-«li vptiiie a Mihirm jier vrdermi eielu ill'll' i mum mvjeiir.i da xmv i-rrHiun-
Ti tnr/r iiriiiiehe. IE rmrimuduni deJla
puj-swre. i-.ra Hero dei ittici na^lrini a/ziirri,
-si) mid rig I in 1 ir-iie inenl/alu da ire Katu
iJelle iilie lerite. del mv-ii distintivo iti I..HI-
II braccio JraUuMlo dt Vfo- eta* hi preiidono neila luru ienugliim Jl
rialiaimtu- d^assnlltu Lu Iradoliu
rht. Lumiru di Goethe. to mulurr -dm-lru iii-| stm appureerlijii i1 ida
*rrtttore Korl Pht/ipp MorJtr. e min padre trams v ili msen on pa jo di
in preila alle fiarume . . . M,r reeti rhe ub
sf c tialtumJo un bravcm pemelli li'or.i da pnbi. dicenduMii; Vorrei I'ulLimu isinnie, prima elir ij mlpn /ourialr
dtj fijrj Ic unu CUVulCata v
regainrtcli, ma non posso. Sunn no rieonlo. In f agjiiuugii, 1111 sun gregariu n Karri)
viene at uj It Jo QMiOiomcn
Te It impresto. Ti prepo di ri|turlnrmeli, imprnv x isamrufr i Iri apparfcrJii m-mici.
if tla Gorfftp.' finyinuerhio
In dnvnnJi tj Muriizj f cjo pi-re be mi son r i mulin rari ■». aiibutlendurir clue r riotriricendu d lerzn
Tuchboin |'(Jrrfrp a a ripararr nclle nuvuJe. J diir iniutOfi
Nun dis^c ahru. In vra tniAuioisu e Ji-Jiee u-rlrsehi rrurn* i due mrdrmimi minerali
per quel &un gestm per qm-l -no gestn . . .ah' di ~i'i arm* priiun: d ^utinrfirislr di alhmi.
^■ndu di linn buttigliu di v ino run rum lacevn. umiliiito. mm supexa d.i elie parte non trovn La parola, Camminavji neeiuitu aj ura tenrnle, etl il *.1*11 suUntejirntf. era
und i uvula* CosJ min padre fu rinizintrm- rifiiff-i per difendrre ii sno caro Wolfflnpo. .. ^luesie grsiu trnvs.no la
trenn ; e fu qm-lla la prima volta rbe in [u
di nnn Iradizmnr rmira. liitloro vj\« mi Ormui I'inranlo era rollo. Inrii |x»»1 «*ilditite rijirosimir neIJa fr.iter-
-vidi etmimtinire come nn iraliarm. Nun pin
ijiifi moitli. K rpgnl \oh» che iu> tnrnn a Qdfiriiivrmo ei acrur^rmmo per Ili prirnu niiil d'itrmi drib- Nuzicmi oJleptr eh»-
ran quel sim pah so )fQtb. duru. pesante, rna
rivedrr quei luuthi, irn qurlLa genie whirl t a volta ehe il biittn di Goetlic in lonijo ;tl rundifftlomi hiiueu a fiaoeu ^ulhi xruufifiato
i-rm un pasnn nunvo, pin giovanile e pii'i
f fedde, mi par dViurrc un rraelidi-* il i»ic I i <> (runIr riirnpr+t drll b'.l. Anelie fra ill Info-
corridnio, fome prr rumidita drUssria, liemr bid arirhe die lui ni-Matjiaeiuque
di un ereniorr di rupdirj miti. ■ piCnla a -i *t en/n eamcni I e cry niiUtiuKT
aimuia dal enlore della ntnFn+ rea foporto dt mini, e i xuui balfi di rarne imi divemati
*ma Irgge primurdiale. (km I'uUimo gtieeip
Nrllr sue urr torthiaur. mtn padre, ehr i» nn velu di ^udore. \on cli piaceva b irm/r r bin nr hL egli rammina run quel pnitn
di bcuriiM e t nl nmiurr guaitu. riiiscinumi
violrnlo di cffratlere quanta e ra v r di niudi, c poi nndavnl! Miu padre eapl rbe i sued iialitmu rhe ba unparahi un ginino dn eun linalnieiite .1 Tmvare tin .'rvampu-.tu ifafiann
** nit etciuvy. 4i quell'd imp im trrrnilfe, die hj£|iiu4i rrofruiim in eth. rhe s^uvvirinavu figltn' la solu CHIB, for nr. fhr il mil rff.ni nrt deiertu ft him. \i inrun l ram mu degli
per muhi b il Artnn di udh vuprrma *it)e- il mumi-jilii lielln rehfl dej cntili- FI rtm tin Gopthr uun is Ii ha pulula inurgunre. uffieiuli r deyh uoniitii di irupjm dai
^czEiii miff n n«i rppmui incuiev * un fin pel tn rhe Iffsejnvanu trasponlre il lam nubile e

flujf di iuitura. ijititi ii□ tcbtiincqUi di H prulorolln 01 un frrreu rural I err, lurgifflu dni Fang hi uiuii
iiisuiniD, Goerbe v iraH iiei sempre in lulls run gb uuuiiui r
limnrr, Poirh* iiaiuvii un null* « Inr eml-
Twhtnun. i due in- run la (i.iluru ncJJ'npprimerite vj4tilft r
Urc quell* m»tii-4 fnrriuiti ncutla:
sejMrraJu'Jj umfri. iiHb si»Itmdiiir del deserlo, Kx>i oine
kl brl vi*u di miu piuirc h'lmporporav*. unn
aBMtono tit not tv ed pre^em a voJu elir per uoj ugni mimim rra
p upii ii a tii in u bruriav* net «uuj urrhi utzum. Oiflu flier ifede van preziciso, f, mn i inezri primtliv* di ciu
r qurlU fruflir trinmiurra. dU'impnivviku, deft oIf rsrenAionc
diftjiaiicvmu}, free n 1 prudigi jart rfnliU4tr''
di no pmJnrtifj0iuifJ
xlivmtaw di ranif \ xui vwr IticulJia HaiiQ- ipu-lln rbe md mm uvevamu rilenul11
on dSBajifmo, rfie fin
naVk nrlLn rapu, c imi ruka^^i rfrra\nun, impiigxibilr. I n ejmerata iinliwim ei -curia
locum lui poffu aIck
*raiu)^i itfH'firtn. difThdiKi fun I'alln.: t-al gup appnm-rbiti per rnetk ilel nu**rn
to dcJ defirro Ti*rh
pftt f ivt|liain jl MfN'ui. \Ia rrnnu. jtrr hi*/n e Ooi-fhr Acotofr perrurim ttllravcruu il midgrad'-

lurtumi, ran moment!. Pfritq il nj0 furore due pvrMQnv UttUr a che itiia teuifiefla di -*ubhia nariwrcia"?*1
sin i t-i tti ia ffi lieclo e sralrhiiM, Jl metnaggiu Jei iWAtri riiriiefA1*
buriiwmii xi adxloleixa in un porrjpct tJir eftli
cat rapptlla tJt mm. iinliani ei p rfecdcHc tvmr umi vncefrulcm-*
avcYii imppiMin (Ltj rbiari urt^wni.
Giivlhv f< it iiTumfu Itrsi eg si pmti-aiina riiggiungervi |>eu|’l,i
t^v9t ruhi ollM. di irlprrgii r di pioi.
tin Aiiiiiiroi fflibimno itvutn la furtuna di *mcrtK*< ,,lj
Divisi nella lotta -
uniti nella vittoria
Gctrcnnt im Kampfe — im Siege vcrcint

II! cron lit ° dl guerro del at Signal it PK. Arluro Grimm


ha vijilofo I'avlOEiorte InlcroJIcata del fronta orltnlofa
Dcr Kricgsbcrichlcr des ,tSignal"* PK. Arlhur Grimm,
bcsuchlc dee LufiwafTe dcr Vorbdndcten an dcr OstfronJ

At rilame da tin vda v/ftorioso, vfftdali delta


SfjuadfrjgJVc al/csfe — cm raj pamrursnok uncjhc-
rese, un maggmrc ilalinno cd uno germanica
— scambianp con i camerali Ic loro impression!

Othf*; ,
Knit i Fnsc<o Iftlano, ciocc germa-

dciciij^ rdca a cunco trkoloret


cd j CQ cntbirml tcmoli delta avia*
ntcifco itortl atleato — llallana,
Qvnmttica ed i/ngbereie —
ri t! f ictodct froute orientate
B£- -v-X;

$ * *

%2k

*rr > >

i*

w> w* ■ hi mA -m* r j** * .* * f flef ftf man® «ii Coi|» rfe/f fiwfcW® <At <^1l'1,1t1|,'*J ^

Bersaguen all assalto di fortuu sonetn ^ttsSS^SOttJZXZz: ■ QVttrv per SpetliiU titlituJim riwcft* eJiwu ptepjf.u
* m> i

Ur*, rin jrjJ|/j ' f Jl ^ftOQtlert dt tuppm tnrr- l pfu ijraudf slrupaiit. Nri rorio dI tfftfnrfJ frffbfi* p doiato doth t*so moderns iuml mloMaMche, f lienagtiatt haftno data alia Pti tria MUtitclaifi *d
l#o t«np4ifen?, rn(tJ **rt,t6 tin coii/f/btffff cktfifrcr. Qucifo (Tor^o <he yj«> lin t?ntpur quando Umitni dt SMfii rd (inc/io It Condnittom dtli'hohd fotsfilo fm iw/fj qmffd tnofidiftlt
1 t'erirti?^cf( cjUj-.h, jjuifcdcva g/ande nwhititu, £ nggi hi ywi ptirte motofhrxitit in’ll't i 1 HuQljlntlffitti tivftitgiivtl Huffily • IflHIi Ulk.f M
tavotozztj m dct !about}ana toiarantt di voo del mngqfafi %tabilim&tf d{i mondd & uoffc
Coloranti tedcschi per stoffe italiane Qytita ditto dctt'haUa itutntrionsle nt produce nna-jalmsMe carte tmttoa* di mztti htufod*j: j***i^*(r>—
b prtj e^ptrs liiulitfiori* til Slampi delta fabbttca Der erfdhrensSe Stempelschneider der Firma fegi
da gti ulttmt □ </ uno sfampo arltstico die leiiie Hatidan etnen kunsivotfcn Qtuckstock

L’opera delPartigiano
Meister am Werk
I na visiia uella piu grande fabbriea del mondo di siofife siampate .

Come mini t! diaeyna finrto? If enm-


pitrne st tint pa la vienc esaminata
fifipru on tfiitnintta httninoso

Wie wnki rtov tertigc Muster? Dei


Ptobeandruck wird uber cmem
btcblktisii'n gepriiil

>
Hal madcilo me nc riprodutranna
ntiyiiuitp, cenf/fliiia dr (ntgiiata. /,o
stalia viene stampata \ul not fro
rotativa con diversi sln-mpf

jflus CJn* wirtt Tau&end flan


dettlnusend. A fa laulenden Bunt/
wild dcT Stall mit den vet*
tchletlcnen Bitdntttkwn bedrockt
I ' l'mHuri«*» ^»nnr,t0(Er„r,e(14|1J|J‘*
JL-Jpud* H^rrrhin hi JirrffrrJI(41 ,1tlj
nhicuiKii |n r drlPi-mimiM tipi >li . W*Qi'
Ui Clit nnrllr I'lldUn lion I* PPpp^^,^ ^
in qursio pae»*, .1 prpfrTiv^,, " j
.. mofmntl, 0"«niu ull* . P[
I’inrnm* *1 dirr pIm* Hiulinn,, ititli.n ^,
provnlrnzd prf |, **innie
■■ drl * blond*. *. r „„„ *
nu*'ii» HieunrHii il ™l.arr rl^i C(iptjj| 1
III rli Li di igucttb ambiln, unelip p„
I'pwiTf r III liBliini (Irlfo ri^iPUivr >Uriri

earaUpriziirt* r ronl roddliifnlr t|a| (t|(j0^


dr I Id Loro cbiomn, Non fc (filial o riipnwteL
riulinno din lu prrirrrwn ul bnn.il.,. Njril*
mm corrispondr i.lb. vrrilft rlir n,|r|fHJ
biondo dri caprlli .in in hnliH fUnin rjjr[i
firppurf b. hi incontri run ptr voir nm UPlb
pm vi nr ip HPtlrutrionali dr I pamt, ,■
mrritr in l^nihardiu. tlllondo* p *nm(
non., pint! on to *pct inlnirnie ml film
utlrihull .lici, accrnlvazjfmi otlirht
dpi null mppimti purologici rlrlEfotMcojo,

V«rMu cOtlKtulnKimir turn drvr petJ>


Indurri n prii»nrp chr Jr tbiuiidr* n*l fi\m
^Luno siniprr |p -him nr*. r lr thrimr*
invpcr, Ip tcnhivr«. o virrvprgo; romp pfr
<
r»rrnpio nr. bln. tiriirricaiii b. jimfip drl
♦Vnmp* dfivrvii vcnirr mli r|.rrtj.ti. p^fjl i
ftivfirnrnlp do wtiriri hiundr. ^b.ryiu coin
vin/i nit- rrrjiln colimirrldip un' inghHlitk
d dim lift drib, quo Util h|bri(ug|i- rd grtkut*
d.d rinpimi itnlmno r vcrar. Purlr f|vintrr»
prr|ii7.imir d. i Mini ntif.ri.

Fuluij Ufli 1 ii i nu I! d H 11 d d n , Rod.

Uurftta 0 [>orit Durduth Come netting una volla un tittico QppaaBfajutto, It *uo
nguordo 4 mtatiio vnignwUca quanto /a mrniJra aitlizraia drtit sue mant, quail fn il
lino carv/no do/ suot cvp^tll t fa cang/ajifc Jrajparmia drtla mo CfunopJofie,.
Nr) nriovo /JlftiT *LOtrjif cfi Guirabufc ■ ftafa 4 Lull lea protagonista icmminlhr

>

FRA BRUNE E BIONDE


Zwischcn schwarz und blond

MirlrJli l.ofll r ValmUriA Cortrir, cnnbodijr AntUr Vlvl <*tal i uni


lnfr.b«fftr<, apmno Id urluna dpflir btofldr dr) drllr blondiiilflid^ /ijuki
Nuove clm<mu Hotiaifo. Ijj pHma. iubbtmr *n/|anfo InrftIMI Wo/vcyrdf r

generoEione tin <fur aunt ultrirv vtn^mdfogfaHta, |jn ijtrt put to pniMUtmtntr H

otuli luoJt, In ptccQlu Vatcntma Car- ivttrm'u S! fHer. i Jir pfr


irt ., * blonde ivmr. cintfiid tflov«jjJ#AlrnfjPtin </.u lnl#if*t*lQta arn *> putiti ummUatSu

in puri* ptihcitfolr url JEm *Pfimu .iiuufp* firrfbr urf Plm yrrmunlrt
Dimostrate il
vostro buon gusto
Un breve idpitolo lutVarlc
deli'abbigilttmtntQ

di Use Urbach

ItjjUtnt facclcano tra le piegJie -M


Una frvica factia rotonda tiirarra moggter pro
della Veie/ki
spatte neopientla
cbe scende
la laceia
ttno
«d fJ
aIte
truifo
into cite un volto nobtlt e j tor no. dalte p*m ,0
di gallo ccd/onc h^ata $u un coppelUno bam,o

N rUosrompiirlimentufcr-
mviiirin liu preso pasta
uni pure una pircola
consideruu-ZKri sjireblirttntii
in* '

lino giavnnr ragazza. Kgsfl biiflficieiilf per rlislruggere


non indas^a abiti rostusi, I ‘iiupec ra hHe d 1st i nztonr d r I
[writ $ vrstila In bene lVo^ oocsia non t-una sop/cisturpn/
suo grozioso abbiebainenlo.
e run bijun gusto- 11 cup- f nno .h-j h vti J t Ho di mtdio altezza del
C*u non \nml dire olTaMn
jioitu kruno di lnn« cun quale ogni signora £ subito enlm
ebc iii1! regno della moda
rintiira cd iiiTipie tasche e master poithe Irene co/do if giedc c non si debba tiaare nulla:
rliiu^n do iinmorbidoecnldn rende a near piQ Oedc ledvjglte esill
takohil un'idco caprieciu^a
eoJIn brnna di n^neJIino di
pun aceresrrre il sueecssn
iVrsixi. Du sbura fuori
di un cfTetta. pero bi»gni
mm ^riiirpn di seta giiillit ;i Una froverfa copricc/oso, un marifcoilo dr guardnriii bene dall'indos-
■ lisegiii. J,r searjie brune luslnm quale giadilo complement*} di on sare partidi abilidiflerenii e
tinnnu suoJp di sugliero c Ic y (j n r!- abito da pass egg jo pel ponu-riggio colori non atrnuniz2antih
rd il aippL'Ilu do collrgiiilr
Sii queata pogiim V* pre-
di fi-Itrn hr mm Ic conrerisce ^entiamu oegetli ve¬
un AspctLo giovanjte; In
st iarici faernti parte di trr
bgrgetia ed i guanti sono di
abbigltamenli dilferenl i.
lipn sportivu r strnz’nlrun
Ogni fmiinento e gruziovo
urnumrnLo. N puriEiiinmin
ed originali- alia sua mu¬
della giovane rngazzA imii
ni era, ma eome urmouizza
Oir^ifn liorieJfu pin Pen vd de i- rcfnsfivoiiufnle oripnulr,
1’oggeito di nno eon quelln
yen ft- si pub pollute ton un nbita f*,sa m>ia vuale spicrorr fra
di nn nllro? E romr si
bmno o neio potrhe te gum tui tr h- ftltrr mgozzc e
adiit La 1'oggetto singolo al
Muon! sang .sparse ittpttnme- signun* rlir *ii vesituno pun-
lutlo. alia senrpa, siirabito,
inenie suite pelle seamusnofn t'ssf disrreiamrjitr- c eon
a I eappeUo, al ruppolio eor-
tiidln i-d ability. rjapotiderite? Quesio dovete
Irnnuiieiniuniu ora come deciderc ora V'ni! Oirno-
i]lir»to ragazEB avrebbe pu- '■irate chc non iiete imorsr
liito guastorc il buo nb- in ni-ii^un rmm- di buon
bigkinmcnUi. mesiga asbicnic gilstO. Coafl si adalto a cbe
I'tin l milo buon guslo^ sc^ rasa? Ogni singoln oggrtlo
jil postn di fin-lU-r*i il caji- de\ e nmumizzare eon on
peltimi rotondu rhf la^ci.i altro oggetto. Alla pagina
libi-ri i ricrioli^ portage un seguenlc tnivcrele Ja sobi-
lucco da eui scendesse una zinme: ora perb pro vale Vn»
vcleltn fissaht dm nnu Inr- a ineiierli iasicnu1!

. ° ° Ct,™« oHre at pied? un sal Ido Gionose ed alio jiImjo Irmpo pmlr-
ubu^( nm n°n ** 0<iatt<* P‘‘r6 nd ogjni che sono gcrrsfe atarpr da pens eg
i fj J IJ P' ^r di ctsmoncio bruno nigglne e gru pet pomerlggio* alte qtmh up
*tal° a**l*me u della pel fa dt facer tote cmtunno all atleita del cotta del
pjnfe canterlMtv iprrjufi'

J>lirr UjFR^],'L|. ! "lv,'rp ili uvi-r *ccLio unit <-


bnr**[ta f| a '* ' ' v'V^li brunu tem-asr in tfianu unu E pete he non aJUi nrcmrerff d
^l 5,Jti *■,< t JH‘*l’in ■ o potla«««. im-ulrmiu. tl cappuiCiQ hriino rfrt fnfoMt^a Aj
Mb kru ,K.* M? -■'Curpme *r<djnii- di India e %tir ruudr HA UlJfi1 spall# f
“r‘,A^ j P'J"ln d*Kr ««!«■ ^\u*e dulln ^pecjotineHrc Jmijcoiu p#> yjonurfr Iwld#
"* t''"% 11 nt r|iM«“ durrbbe prro
in (JI ln,?1j0 llr,UTixhcliif* di i|iiflFjt •.iifimru Tulli queiEl ajrgMU Ua.no p-nt* itl U*
ahbknlldiRfnil rfjYMli. P»0VA|* * rlunirfl
Mliw» fw„i | J,lf , “"I'uwflbile, - Jit- mu mi utiitf*
nu ^ *m "Mato mi Mi mi l ■' ili< in i|unrli u k YOltiK iftlla r runitdliK1 &<ltdi plot
n * mi Vf’li'iu,ft ,j(J1, ndMfk ilnu pjgJri* If Klf tv rplIII H»l WH»°
Ctwi YU benef &or$ritar scarpv e cO|ppLrtCrO. o&n fo Cosl va bene! L'crbifo drOppeggiaio per it pontenyyiu ha Ed anche eosl va bene! II berreito di pe/o scfoae
loro forme disiinte. ntimscono it eoppoYfo di la no itovaiQ it sue com peg no aefatio; jY cuppelfino con vetetta Clato con to penna sidle venYifrt?, Yo OorselJa
Color *cbou-ctuju-' bruno cftforo fit ntrowo colorv pure dm conform molli, it capticcioSQ rndnicolio di Yuan go Yu re, ylt Mtivaletti di media attezza e to
di mode eoai dfefimfy dal cofore dei coni di gue*(a iuslrini e tc scarpr di camoscio di roYore *Cocktuil' tjiacca (re guard dar motti boltoni a*cvrr orren-
102 rat dal I* manic he di preztosa pelticcia di visorre Te*to: Ike Urbach Fotd: Annfllfse Schulte Yuarto tefteilo giovanrfo deffa ponno pjegheEfflia

ANEDDOTI
Ognuno ha H proprio OrgogUo Krrdinandti Farr.
celrhre nui-rri^ta
ituliuno del iH.mo seraIa. ^api'v.i .'-t-re irioliu ritB'iim,
t n glomo rirfivmc ima lettern d'invitn di nn nuovo rirct)
clic CODtencva In segueme fra^r: prrga di vroin am
srarpe di vcmirr..,* Parr alidrti rispo^r ■ JLr ^arpp drl
maestro Parr rmgruxtaun dt-H'-rivim -■ n>in manrhrmuu
di parirriparr alia r^ty. [Nirim^pit iE lorn proprietary
non pod a room p a g n D rlr pcrche m c am in.il.it a.*
!"■ infatli iJ gin run della fpsLp n;li i it ^ i - t nin:u drl aw
ranirricre tin tmignifiro pin di “< arpr dr vrnnrr.
Papuna. Pietro nn he lotto Y'efofoitfe/ thf Ihl Ihf lb1
C ristiario X*r Pat male re dairor’, vmouava ncl Sleda
sciieniriansde. Happen, at la afUuiva il
[tnpnlo per vcdcrl**. Arrivals in ana pii'i’oia cittii di pn.,j
vineid, inenire Hltmvrrsjiva la piaxia affollala. uti cnois-
dirm hi^L^iglj^ at mio *G>mV lungo r non 'i |)u^
propTin litre che sin Mini-

l^ur ewsrndo nhhasianEU disianie. {Irisiiano X vnl»e


ctmladino r wrridendn gli di>t.p ■ lbti> ibtr^i, in rompen^
prrii egli sente niHgniFjeanirnle.*

J
Jrdfr hat stHnen State Kendinand P:ier% ein bertbia-
1
Mo inMonxma. GemaJdo. Jp ctgha ariihaalr

irj /'(io romppryfe pt't mi- r mi occortono ter iiatienisrlwir Mnsiker dr*
\\ III, JalirhimderiH, Lontttr sehr tlrovliM-b seid. Virm^l
Maui er rn einem Ke>*i die schtiftliehr FjnUdnng cine*
natlra cpfio rapid®, sureje in gtatto Par veitiisT die den Passuii rntbieh :

ALL’ITALIANA
ttYxntfmando it
di guldate tu voMtia uuYu in rnrrin digti/mfot p/ornu *»!■'* Ti^rrd geheietu in I ^rkmdtnlieii ru rrseheiuen /1
P.icr hat hi era nf falgendrinmUen geapl cartel.

YJj*runl Mur AluHIq r 41Cr ,JHe Sr In* hr den MHilrn Parr nrhtnen die KinladuB#
ilitiikeml un mid werden nicht ver*ftiimcn, *m f
itindhiiirn. Iridrr katm sir ahrr ibe Ile»iiifer nieht iieitlcitri:i>
flu er rrkranki int.“
1 'ltd in tier Tnt pehieklr er (lurch semen [Vieucr dem
geher *tm Tage tlen Fvatct tin Panr illmrodfr 1 ,i, k H u b c.

A'ai'frr und I efeiufi Pin Wienm des ultrn wJ|


in rjnrn IWrO %en*hkefr uO<J
Hrtinlle sieli an Kaiser Augirsiu* mil der Hittr,
liericht xu veMridigrn. Augustus, der tle» t cier#ner>
mid *elne Imngen (lirntlc kannie. Vfnprtei tbxt' ^
gntm [teehiaanhiiU- KmtJiuirht rfp( tier Veteran
jrh \irllrii'bi rifirn underrii gr* hi. ku sJ* **ie di*b
AiiiotiiUH verirMigen imitlieii?''" Du Au
I "f ii HI. hrfurfenrl ele »-llii r tiif KJagn
nnd geHuim tlru Prunli
Gfidi ir crmvii a wapmt* cA* rel rum fofie m Yu ii burro
pte tendertbb* dr viny^fer« m *rcond(i rto«*c
FfedelJ alio foro vetchia tradizio*

neK gli oJbcrghr ledeichi cere a no

di perfeiioncre contlfivanwnfe

roipitale arrcdcmeinfo delleJoro

case, L'ALBERGO CENTRALE.

ad esempio. ho create un fnlero

piano caraHerislico dello Ger-

mania*modern:jmcnlc arredalo

ed □ddobbato, le cut tlanze por-

tano ognuna, il name di una ditd

tedesca e conlengono relative

grandi folografie. Nel nuovo

piano bcrlinc!e:-„ il nome e fe

fbtografie diogni stanza d mo-

sl rano le beffezie del fa ei ltd, Cosi

aiJe slonie dtll'albergo venae

folia I’uniformild, susdfando ol~

treccio negli ospiti un maggiore

inlcresse per le attraifive turi*

sliche e coituroli della Germania

e per git asp’ll! carallemtici

della suo capriole.

CENTRAL - H OTEL * BERLIN • AM B AH N HOF F R I E D R I C H STRA S S E


I tiu MinwoiiMia rh>i HtiUhm i nr,id Miirnviyrgo JYtcrc

...con Ic, Lili Marleenj


AVIATION MA ( ^jten <|uijitfro mini or taino ve.. ibli-
jloln per tu priimi Volin in un locale
{A*»SUPP\
|iorlioc*r 11bIti breve ... pin1 piortpi**

iih*m a I pnbMiro. pur mm nvimln un wr


. ... dural urn. [Vr meritn drib
rnuptnn-iii-u.i Mile Andersen. o#su ..*
tndtfii xii tlci di*i4tk ma mddf Pgunlim'iilr
pre*iu in fttmeiuiranscii einm- i.mic nitre
cmi/mii- Era intilolah, *l.Hi Marlren*; d
irftn r iraiio da I la mmdin ,li pne*»e drtlo
errithtn* iimUtirg1ic»c Itnnn S,p‘i|t, “I. *>r-
irunritn del |>orio la nuitiicii e di Vifbcri
Sclniltfce.
Gdcrri rontrn un upmito jofrifeipote nesll Slat! Unltl: Annuminda pone eroiche.i sokiati
Tee mini dn[to. nellVrdotr 1M-W. vr.
Jt tl ¥■** rcitctedetdtemonttfno la guar dm mu ftiein t'nw tan ouf Jcfiede Ho Sfalu New /erwv
i mini: it Hi hi a Ttrlyriido In *1 a done radio-
Porog/^Hfr; PK MtonboUt, AY PK H&clucft^idi
Irosmiurrilc icdcu-a a Jf* limit a ni joddiui.
Cio nv-venue no pi>' in fret I a r fitria; line be
mi baulr pieno d\ diaehi face v a parte dr|-
CLOSE UP ■
riiiM-nlnrio rnriinoliiln rapidiimrnlc* Kraim
l:.J r (J, - 1
killabili r rnnzoni pm o menu (In niflpginr
!
1
' ,ri p c j Ante Andersen accetuui can if main le

i ■. Lj| prime ha tune delta * canzone del turn plane.

:'o 1

—J

±=3
4- t ^ h^-jJ
EEE ■9
5

Comp un diaryndiuie nn^icana vedc Roosevelt. LatteHce della guerra* durante la con
Le prime note della popalare cantoneffa
suela ( unterenm del cadelalte malhiltPv. A ttentrd, seduto. it swo comigllere Hopkins, it
pnmv u li/tfifra e it sue medico pcrsono/e e quelh in mezzo e un narmtore di hurxetlelte Col runscngQ dr-JJo Cat! cdlUite Apollo. Pnolo Uticke, ftciinn SW eH l-oO'iudjj> llndili W,H(n i

finrir. inciihi) ni umli e fru i-^c ■ H3i

Mnrlecn*. (Jm‘«Ui eon/oui- -i dijlicf' |irr

J cliTr cnnii1 It* Jillri' nolc cnucmrllr. I>ap

ulciiui [iiorm. erru intingrri- dorziiif di


1,'lirre rE■ -olthiti con rid r^i ehirdetuFiu
Sr non iiolc^sp vrnir ir;i»iwwt<u nnn\j-

rnrntr Jn canzone in rt:i i- menmnuio il

inriifiionr *( I’, jierehe uni 1


II risnltnio fu nun snl.m^n di IcUftr.

remfiiUirr d.ill.i pox>(n mililurr. |,mvrnimU

tlnll.i I riiur in, ,|(i|lxi Aorvc^ia, d.i tircia r

tlidI I cftiiiKi iiiOH’imti lultr; ir.iMtifll1*^

> MJi Marlrcn! -


Do nIjora. ,* rioi yiii tlo |Mtnrr.bi iitc?i.

>lilzioiir radio ill Ird^mdn dc^tiliuta 111 nil’

liuiri. imamcttr nllr <ire vcuiidnc di npat

-I'm l|l ►rjjiJLOhr drl|;i -i,Jilini‘|}-i «■ ottcP3

• la r.in/nor del Inmpione ■ ll.ippcrtulla

in Knropn >i sente , nnirreUnre e fitffliietii,rr

4 il iiMiltMi ili (pie'll a canzone, I nl, VoderseR^

L* Home Gyardf *l tteiefla net dltendefe Londin da J L gllim* irovnla, "Mofiumrinlr pin, non pnft presrnuicsi .■ I ptibhlieo i»

mtacehi delta quinta ralonna* ? del patacaduutit Una I sepolpraSitS^cevfeh! uuin*ei~ nrxom pKNn ^riuta c—m1 rostertta J
quv*wQtite della V* cofo/iiur* norpientk- unti tenUnetta y miirro* dell Untone tovitiico ranUirlii |ier (hi ineno «lue voile:

. I nr rt?r S*t\rtn*\ i„i thru »nfflrn l*r


Mroarf rinr t.alr-rnr mid ittkl jiV norh Jo?**-
Vn u hJ/ ii Mir 11 n, dn innfrf»™rii.
tei drr LaUfnr aelVn Mir ftoe rtnU
t it 1 lYfmrfren 1
//Jlliilllil i,//ir(VorrffliiL rlliMnlitl Hlfi
fHih\ irewHui un immpimif AtteflY**
ha itfllfMMMi ilnnqui rVredrrre firm1 if
1 nc/fii mm «of 0 r 11 mnir a tut m Jill, 0 f. ifi ■/

Qiiul> il n e jure to di iptesio utieersMn

I.a Mu r di I,ale Vptiemm' i -"il P4’f111 *lil

enutato Iltu-lte mallr olirc Indie ejnm'U*

la rauzone Mleiotiif l.ra isiii imlll dsl an,,t,‘


Solo ( ili Miirleen. ebe nr— inn* f'1* ||1J

sislit. pntrrhbe -Hselare il ^earcm,

L ultima uttoiu *N?Ifa mbfn dt


*frio ifii/f uifMiK ii’on npicra ta
,ui/nu ini roe fJOitn 1 mw Unify to
Interessante Wissenschaft
DIE TECHNIK BERICHTET:

fti# Auto *rhatt Flosxen ^ir rin yitfnmdff rinr* i Inic/ruL' Difnr

I tii^arn vtrindrrndir Lufikrufi ingtiitittigrm


I'r*■ I lo ju*tc»trr Zrlt lint noih sidl dafttul
Sinnr Hrr 4>'taD>riiwttfErn<' hleibt aurb
|in*mtirh, d,»d dir Atilanui bile Aw phi him
Liri hrfligm. etarruiirijgm Sfitrnlhirii rub nr
**nd. dir1 *ivh am drr (.Trim* runer KJrriimtr
Utif drf M fillip niid Zrizl knnrrln \rlgtmi:
W*rxrn. .m( dem J-anib und KTrirh-
/riMf in tier I.i4.ll. Itrr .V^cljfiiimArr ini cum Aiifcbrrrhf-n. wte MudHlve rnuehr und

[irukiinrhr F*brlrrprobun^ brwienen habrn.


iln.li.tih Lrnlr am i] rill wirfaligrr Mu ml ifll
Autohn ik *r i n r r A rhr i 11« t r* miistOM'lin-ibei i , Konservendosen aus Aluminium
ttcnn ttndmn, #itbiiiungetreh.rdi*eh rirlilijj Die .,Itlji**i"rbr'* Ktnucrvendune btrslrbt
grJWiiHr Wageri mil nor <ii P5 cine Ketse- »wt ^eilibipeh, da* hridx mi* vrrziimlrjn
etL><Jmicidi#kril wj 154# kilometer in drr LUeri blech. A und Hi Pm rent de* auf drr
Srundi- tnrltlifn, (mlr**rn birgi dinrr Well vrrbrmniilt'N Zitin-* tandem in dir
Korin-britt nrur brluhrem Piufxlichrr Konsrrs rnindijftl rir. Man hul nil'll ffolialti
Sejirn*»ind kmm dir ra*<-b fab/endm ^ ugen narh emem umgrAi’hrm In GmB-
M*n drr SlraJJe uhdruNgen- Muufhmui veriurheu der drursc-hen V*t'hrrnachi und JO 000 uova al ftloino. La feyma ntivita dt /ie rermil/, cuJ par^ po^fer/ure dei cafpoii t (fl
hleibrn nur %tri«igr ZehtiteDelcuncirn drr Heich^trilr fur Mrlullc wunlr fast rinr yianrfiin enoimemetilt, tleponi1 bn uav^ ogni due* ire secondJ. ■jjumd'r citca ,H> um ucavu <?j

■urn Gegmstruern. nnd braonder* Strong fliorn^cbevengono IrafporfaJe e rumir doth* 11-rmfJ1 opernr edoperirie. ProbaPilimare fo (L.gpn[5
Imlhe Milliim Aluminium-Duscn Ins zu
dettf iermrfi ptid confinuore o depone Jc unvo per iitHa Ja sira Vila, croL11 pet cirro rfiPCi fiqriJ
Jjnjriivmgrn rrwrikrn iirli oft in dicker zweirinhidh Jabrr grin per I, und twor mil
Ifiri'UiM ala rJuplindfirh, b*#trm Krfole. Dir nrm-u Dusrn gind dem
In etijgrhrndrii ModclR rr*uehrn burden ’ft ciObLech fur die mrihirn Zw«rkr chrmiseb
dlrw Vrrhtiliniftzr jrizt
itelltp *irb hemm*, dull r* wcsrnitirli iinf
gvkJuri. Dvbci itlrirb^rriipf^ IilmiHl: jtopar dbcrlrgen; nu-
mrnllirh Fisrb. Mrtrh und Kiisr
Termiti - insetti prodigiosi
dir I .age drr uNgrrifmdm Lurtkr&fle mum
Srlivirrpiinki fits Fahneuge* a nkommt.
prprniilwffr zrip?1 sirK das Almninium srbr
^idrr^inndsriikig. f Jjrrdirs Vpirjiru die
C era uun Volta ud re rd iiiia rrgina rbe
vivevnno in unn picrolisaima cella di
inijirovvisaiuenle cade a I mn pokrtizmia,
lu lal rusu la sedia non e sliiia aHrnrJie unn
Mil dimr Krkrnntnia oLirr mnr such tehon nritri) iWn nur rin Drind drr liislirrijiru. Legno; qneata casetta era peril rinrbiuau * larva s di gedia risjiarmiuta dalle trrmili.
riljr rin Cache Abjiilfr grpehrir; rin Strong nuch rin nirhl zu untrrsrbiilz^ndrr in unn prigionc di vetm* perrbe la rnppia
linirntougrii isurde uiit ewei p.indlrlm reale della elirpe. clrllc tenniti si irovuvii
VortelL Ari rirhligrr FurmitNp pind sir alien
prjgiimieni del uiio maggiure iiemieu: Puo-
Spallfhiasrn urn JlecL WTArheii. ahnlirb mrrhnnifirhi-n Dran>pr\icJiiingri:i iicwurlucn,
11m, Mn easa non veuivu uETatto 1 rati at a
male* a I contrurja; I'uumo voleva che il re
e la regina della termiti vivetflero (ran-
ARZTE STELLTEN SOEBEN FEST: h j 11 i Mr* mangiassera* si mnltiplirassern e
fondassero mm stitlo, ICgli non voleva ullro
Stutenmiich gegen Keuchhusten ? dies l.rutr, dir ihrr Hanjiiurbrit mnrgens ehe sludiare dnppresso tulli i parlieulari
della Loro vita, per trovare jl pun to Milne-
In dm Iriztrn .fobrrn hnrtr man iinmrr rrtrdigrn und nbrndtirhrn I nlrrnrbmungen
rabile del pnpuln delle lermili. il puntn Hie
Hirdrr i cm ^,nr^rrn"' Bdilfjidlunir^rurn drs iihbuld sind.
pi it re bite periiic'itiTgli lu s term into tlrlla
Kruchbtisim>, Sn bmpji-Durbr SluU-iK Drr Eweiphnsigr 1’vp rttvirhl zwar anrb razio.
mitrli srlmn narb Lurzrr Zrii vurzii^ltrb nnrb ri vui einer Siiindr srtnrgrdUle Srhlal-
Una sedia cade in polvere
tiiirlirn. liefe, vrrwriti in ibr iibrr nur Jtwri bis drrj
Jl pruf, doll, Goetwh di Orrdatia si
IWf. liriiirinj!:* RcJiUirit, lini dirsrs Vrr- Si unden und kehrl dariri srEiiicll *ur \\ aeb-
dedica pi ii da mnltu Lempo alia rieerrti dud
fiibreu mt^prulurru a her krinr brMmdrrr grrnzr zuriick. Duriiul' vdrdrrbnU sirb mezzo per paler vineere Je irrmiti. \elle
Erkuiik: davnn gf-srhen. Das war uirrh diesrr AbljiuJ; rr schliilt nneb rinmnl tie^ region! tropicali e sublfopieali. esse aonn le
rin und wir<i peradc dann gewrckl, wrnn ruagpiori dial rut triridrlle ope re e eostruzion i
nirhl audrrs eu rr^arlrn, dr tin In-i munrbm
create dalt+uoruo. II loro cibn prtTerilo e i!
\iilkrrn isl Siulrnmilrh nfl dir rinzigr er norh in lirT-iicr Schlafbrnomidrnhcii
leg rut, Dulu che bunno Ja strann a bi Undine
Kitidrm-ibmTi^k and dir Kinder bekommrn lirgK Dit-se Hmuchen sir sind ebrnso
di divorarlo dal di deulro pll'ilirnari e data
imicdrm Krurbhtigir-n* Aurh Mm F^in- zablrrirh wie die Kinpha-mseblafer - che esie coinpiono la Loro opera cun imu
^plilzunpm mil ubgrknrhlrr Sliilrnmilrb fiildrn sirb morpens unfrisrh und dmkJinr ce lentil si mo rd in aria, pub s 11 reed ere rhe

miOvifrgnfigU sind ilaprprn a bends rerlii una persona si seggo so di tum >,cdia rhr
vr«prirht sirb drr A nil krinr n Krfnlji. |->
durfir nirb narb. Frinrr An^irbl mil du-ser imlrrnebrrnuigsliistig, Sir kJoeeu irnmer

Mrlhf«Ir rbrnmi vrrhaHrn uir mil drn liber ..schieeblim Sdilaf' iider glauben.

and err n in Irlttrr Zril s-nrgriK'hlagrnrn: niehrere Slundrn Wflrhpelrpcn /n halien. GLl oper^i dello Statu deveuro prpevedetealia

wider dir Pnrkrniinitrun^ nticb drr llohrti- Dir Thrrupie. die Pr«f. Sebuliz vnr- Coslntzion* del nrdo. alia provVtilQ di rJirti
ett alia pahtiar alia euro df lle uovo cd all at'
(lug (irmrlitrn Krbdgr. und srhun vnr bri- srblm’i, ist virblufTrnd: er rmpfirhlt, den
h'euifirrtin dellr larve. fs>r coslltuiscono ic
nahr hundrri Juhrm hmi mun rs wirder nJIrhtllchvii Schlaf auT fiinr bis srch"
mvsati ptepondeianle det popoto delle ivimiii
pufprgrbrn, kritrbbuiiirnkriinkr Kindrr dir Slundrn ubziikurirn, Datur sollen dann die e do Loro dipcmJc prrnciptifmcnP' Id sua e*i

Luff eitnit mm rn las«rn« ilir sirh in (ir- Yrrhli-iiimdrn lirhtzrhii Stundrn dureb i ten id Gli opetat. u didetvma dcilr *iptr p<^'

mtitnnilFn RAumrrt Min GanMn*lnlirD lindrt, eiiirn gnindlirhen SeblaT vun etwa einer jiopo esar/c. di sea so masehitc o jfrmmJJrJfr

»<'il rii vnlLig rwrrLIfu wsr. Dunm indrrt Stunde zu irgrndeinem Zriipunki es
, Kero perclih ruiiton Jut cattnrato !■'
*irh nurb nirht«, wrnn dirsrh Vrrfahrrn braiirbt nieht Tinbrdingl narh dem Mtltag-
vppiH riLale delle termiti e Tba paKtn nelD
nrurrdidgi - mil riner pKendowissenKhari- ra*rn eu sriw! unirrbnirbeu v,rrden,
ella di legno: gallunto hi enguiziane drll®
Ikbrn Krkiamng vrrhrbm wieder aiis^ ita iiitinia delle termi^ potrb forse prr-
gegmlirn Hiirilie. Fin Trapvnhtilmitte!
nett ere di vince rle. K la coppin di
gegen Trichinose li oinpir regale Hppagrt il dcsitlerio del'

Sc hi a fen Sit richtig? 'uciino: es^ii fond A unn si a to.


Kin druUehes Prujmmi, iLn lusher nur
Liar n u brrr j sr b r n J r n Hr i I ra g r u r 11 ygir n V gegrn |ie»Ummtr Trupenkrunklieilen Wr- ,0 stato dctle termiti fotografato
des Srbbfe bring! drr HerJlnrr Nrurolngr v.ei|[)impr I a ml. bat sirb \ur kurceui gegen
per ta pritna volto
Pmf. J. II.SrlndlT:. marble die Krlah- Infektiun mil Ttifliinm *rhr lnLwUbri-
L'uprid dJtlrutllVJi Spmu In htev/niimio II proved i memo won e atVatto setup firer
rung, dull a Ur grsundrn Krwaciinrnrn mu 'ft ii Li rend bistier bn TrirJiiiinur mil dreiUig
lernpo rostrurioiu, ctijp. [niff e iiavetse alurnle. Si e riusrili per hi prima valla ifl
f drm ,trjn[iba»(irir ndrr drill Prcicent Slibrli(ii'hkeii gererburi Hurdr. luntpi ad {»>irruirr lu fumbizinnr di U,JJ
trtrOvkirie I'enpono di.iirutte ifa/h* lermrtr
n‘* Typ angrbOrrn. liJiriirn ruir li riiiem Ib-iii lit de» drul«rbrn I datuiS main tall piadoiti datfv tetmltl uloniu di lermili in un Inlipratario. t*
ib* si present^ per la prim* volut i*<iecasiane
Drr rinpKgwigr Typ rirrkht r|wa rinr Ante* Dr^ Kmeben. u|]e La biuruldfeiUig cokUittlKono verurripnle an dfuvf proh/e'
mo per t papolt del pars! tropica h e zab- i foi^grufarr quest** uw eriicnento.
c SCtrndt narh dem tJnurhUtrn Kranke einrr Abnah. irut/ *r|i*-rrrr AILge*
tf&pteitlL to roy/uriune c#trHa della aria L no slain di termiti worge du una *e
jibirfft rnarilt in ibr diei IliriiiirrM bejuungr'iK a in I ehei] Du mil i»t
dWfc lernt/rr e fa premeisa Jnchtperucibito fudntrirf s ebr ba Lotto la cvnv*1
bn danti allrngMirK rrainia lig ein wirkaaiiirs Mil lei grgeii Triehi* per fl loro nrerminro {Jim mpro vesimmo urantc no nolo imiiuln. fra v
irlirk* K* Kind bUeeu-lnirkiiMti verwendei wnnlen, on ptf/ti do vf(e OlfltUltO dalle let toll* LjgJiuia di rongeurri, rbe ha cele
, fit M»|tHi1n« ^
Hlninrn. I HUrrnilmll ill
. rWl*
1 ,,f i'nnrtiMMP,mi> lr ^nlfimUi
,1 uhcM-mh, *iwi ■« "P*r"t
' ^Mfl, f rt\ I.IHuli Hi UiTiJtri I
14
iftM- 1,11
|’i:
I
.-ms • i umlHiYiHnim
4 |inI Hur
, il|(.(„rir. (juflli ... ■* * <»»*WW '»»■'
mlSpnliri*. tHI * h.. tnnal**
f| |((ITI ^ j|iip|i<; in Htm fi**«tfrtnrmlnal* H«-Hu
vj|(11 fiduinjiamt opr-rni pYr i ui ui IVtifrl i‘ntu>
I /,nui |utcittfri* . invm? . ii^iImIi J-lir
|inMmiu nvlliifi|i»#iii nllBriuniwuir.
.In ct»M inpnnuto mi’riif, *i In id ditttif mu. (Mipti it vu/ti mutfih' hi cupptn itmui ini vJt&nrfovtHr clmt
pjirpbhi- crpilew diY* in fniidm mm *iu tnaUt -liOM^uaiQUi umonunt' Alt* ttui> tcrmtli (uttwu *iit{miV*qji n/n^l i tiuio qul utucatiaut utta
(lifEidJr iji^irufUErn imI'6 ... Itmlll riHhi in tin IffypQiiu cmttmanv, xi imfflilitctl prawiv ninh'mpvriinvnmrutv to r**t t+ntu tfoUnmu 9
prfx‘h*' npl^renUtniriUr iluvrebtir hiifttiitr
,H ilisLnipjri Nu il niilo (vnrfetfc imjrimli Hi
irrmilioiSlriiifHCnminiilittlllnHpi'mdi mririj,
S* In rpjtinu peripCT* Hovrrhlirm juir
monV iinihp mitj |(f nliri nirinlm HiHKi
ruliiiiin ■ Df,n ^ Yn*!. I" qurslM ntun
|tll |»L»^u mm formation* Hi taotmalf Hi
rjjprv* prr la jlWM'rrOiionp* clip n lorn
toltl folllijIlO UIIU Mlttlll.
|| fimfn Gorlrch h« fill in il *rtfiii-iitr
rfppiitupiiti* you ana picrolu column Hi
irrnnli compriitn, Hi liHD indnidui. I-'ra i
111 pi jnuflM M rrann nnu coppijl crnl«*» Vimi-
ninli ripToduUuri HHi'im u r solo 39 imlilnli.
J „ cvUpnia vrnnr 'imttUviiu in niHi Hi £r»MU
Hi Ifgno r Hi vrlro* in modo Hn nUriKTim In
pm iiiJprnpiiliili rmnlrirratiuiil n rni vriiiYn
JjUj mi nuirmicjito HivrruQ. hr in mm Hi
qijrjlr crllr \i -i in>vuvnn« pin Hi qmiltro
iuHmrhm IIhutti Hepli in*rlii hi 'tviliijqm- Ni'Hii icplla HI rnmliijffim**. / ti Copflto bo tlvponto /t* suv ah cd mmu pclltt

vaitn nH imnu.iti nprodni t.in Hi mi-mi. i! r vllti di {otulti/tiftp'u ii cnmjUflp tavoro todvmio tt fi'tnro r sccji cimitiNi uii tlpttio.

chr rktiirdt va Hai )n ui tiU i£i«»rni. Mn HjH i Hki' ituimuti costltuixcono Iq cvllulu (terminal* tit un nuoyo Siam r.ii r^rmiii

|rnn “rP** fH'irinUmlli, Dopo clrfti mviio rumo. rurlla muiuncoki dJmma, to <|uafc il
micrnra srptuutu <tftihi t rflo ulll(ftiat victim olio coppia loadoirtce dvt rv e della rt’Qltw.
hmltcntto Ui loro farvi- tm Iv uovq tpqrt* hill Intotno I a Stain tnlxia tt ntio nvthippo

li niidliu di ntifliiniu. Mhulit*lu»i, t vdMit-


lim nJ^° tHif det cs.'it'M'
^ wtJ0 a iemmimir non Anno
in f/futfo Hi ptovvrdrtv tin sair tilia tow
mHtJiianr Ln iara (ifiit !i meombrn/a cru i

niHi ufionNinuii- PMiruiiii c m i urltatot


Jt,Pr‘, con fciu/o IvibH I tIf n
iiinou Lr iyf,-„ ft, |Vt.no ,,^ ti,,(„pf it
Ioii« rantcnJ* ^ tt 11 />on Ye n gono nu t tt
J * °f tom C0ir(pagm,iaimfoai|ir.ni a niimr**

‘^,r “i nnu ftHlii rVrn nna ainp


IJn >tnno cinpu in lonilaMtmr ilrllo Sialo, Lrj -rdtu Hj Jandiiiiiirirn .■ .jut dtvenuta tropin* pia otn Lo hairnaie eottncate
■ “u*fiUica D Limli,. fori mil a chq
prmcedqnlrmenie vengnno uttnuiaiNiir p*t ruudar* pOHlbite iw cupaiume Hik/tu rumcnr utiicjnn tynilmticnfr nJiv i4trvp'
udnV" i ^ 1,1 ",rJi[Mitf1^ rrj»?ki’ r-jt ftllir nova fici lotto la *mn compOMtJ ii pfixno Moldato per prpvveditte uilti pioiotfotio dcf fruovu Sfaio Hi tniniil
^ f In fcirnitaMme Hi idtcrinri anLmull
fri * 11 mumnr Hi qnr«t» ninoola
;T,d 1
<lrl l,r«l. <;..rn*h>
^-i4' ... jut (irnipiii, in nil ^ruji|ni' imiJatn r.irr, liimm hi Inm nppaiiiiQifr i tfaJHaU. HrHn [inrim. OiuIh' <*nrh fji HtlLlfJn dm *1
Hi'lid rnlaniu. Hhvpha(* numrjirr l.i n^iim, lr ^iri niil I 4'Jir mm mnlMirvumi ii^ imvd* ni> Hni I'd Hr^uirr tipILt Intln limli'UiLd prill I TO
nnhjf i dt-Jjf 'tfijr t nfflt as rj infrrmirrt1 non tfliiim |+in n thi Hur<* il rdijjivrn imri *i firr tmiutr HfMim ^fHHntn. lr irrmitt, it In hiHjiHirnmno nliri iimli in
(4iiirimriii4» pin1 [miHucono e fminroun prr In 11 fin nrl ijiuilr nun t\ LUtlrlir ru^imir riumuHn. jurt'li^ Hu ifUdmtn ni fi rnn-i-ili |irr
1
',|ii,niiiil |it ijiriHliuinri Hrllr I
nulrirni n vice min, Orn. uno ilmli jimvnra n)f'o,'iili>niUr Hi «i nviliijn In priiua vuJiu ml ullrvurr qnOHii immi-Itl >n

^sr*ruw
(||| L “*U l||TF.Ill, dull .. ihiii in rinlliuvnzu Hr Inn i rimriiimcomlriiHii prr
prtmo n aviluppurniuH uimmilr n|TnHuitnrr;
jmun in\r<'r mini *r^pcftimiriili« Hi mHHati.
Drtrrminnle •miliiiiJir immiivr, rhiF iim-
tin UhtiruInHii) nMn.inm in nimm tntlr lr
Iihph.>.i 1111i l fi |irr rllHliiim1 nimM- fm ii l»'
nrm onjorliilr Hallr Inrvr, Hrllrm ini|niUu I ■>fitfifii|mrnnrjimrnlr >iilii jm--.i!iili' Hi MB-
iiUPMll
.. <i u
'"hrmlrrt, ..
lr *ijt" xhmHnlr nferrimtu) I"' •Rbinitontnc
nlln nviliqipt) H. i «ul(lnlif Irimlnrr illirhr In rd|imil>'l itt m|»iriifil itl
r rtntl il formn n fmru n MCQ Id rnjtinu n it
.i„":::!!“,l;l,‘ ■*: ■ n- ill ririullliio, • M*i. Him nil |rf lid lim. utiuir null -Hull Hi I iUvrr*r *|iP4'ir ili (rjfuo r H| ulnlfli, IUmikhu
jirtif, IhiriHph, clu* non /" pn*»ihMiH nim nmi.nrr iiimiiiKiiniiii itnl Invorn Hi Hr
...-»» 'H {irmtiiiiii rlriraliriU’iilaaimu** t uI in mm *inm Hi I <-r m-iiI i, IJh*l jiii-rbili ptrilcinllfHrllrilTTiiili lr |Pt*rll ill li'itlMi HraJl
Hrnr ...... imn ^■ rnourim1 ijui, ( umi mn»lrfr il itrirf. Ijruppi Hi*juir»i Hri niiln iHiipifiiii^ trgrrui' ji|ipniri. lii I'lir trovium Implftfi* mHli* Tt-
*|»rH*(j dj11'*. v,,llH prodkiitu I .ni l -« In *r lli’i niHi i *11110 lliollr imv n t turnip Hd lijlflnLn •ulmilni ■ r fmilLLmr. nnn Kiimi i rnjut.ili nHr*nnt+ itu ijm'^li in •fill
111 ihddlr iimLli ( iiHn\rri Hri Jnrn I'Oiijiriidri rln Hivn- tnmv il ■ >1111111.1 fitrir mii’in I ■ ■ 11 |iirn Iifmid th, tlrtn* i.rnM|*Htf
l>ut* voile lidojidu, . Eduardu Kftirj'iefrf. i'autat? dt melodie ^wcimal Edu4td-- . Hduartl Kiintitcktr, der Sch&pict
dt tamil rnondmle. ed Edaatdu Rhein, it ItbrnltUta did sun welibekarmter Melodlen, tind Eduard Rhein dei
pi it tecente surreaJo operellhrtJco tPaese dei sogni* Libteitixt seines iiingsien Eriolgcs ,rTraumlund‘

Un compositors ed un librcttista asststono allu «J«ro»

PRIMA ESECUZIONE
Ein Komponist und ein Librettist crleben ihre Urauffuhrung
I I 15 navrinliro^ nl Teulro dr I
vcnur ritpprornrJtLii per
Popplo (It Oresdu,
I si prUtm voltii la nimva
Hamilton^* <(Visijij£io frlic<5» c di molle
rriir die elibcro gran (meccano. ri rondure ©cm questn
;■ li rr opt"
Durante u/i duettu huiiii deve In erarfli ByiTu-DLrtfW mirfl eii

itprn-ito tji Kimurkc tfl'ucslr did »H Edoardu Kiin- iiiiovo luvoro Buccpssivumpnie nfl I’aeiir dot soisiii sirappuisi lino glarreliieta; qpi SfmuipP frond p/ciJzen. Abtt
nrkr< H rmnpofliirm- di (til ciaRitio cli Dijigsduft, ctLody dei Mud dr I Sud c nd Pur nr did *ngni dd I* A more. petti fsso >j xtrappa untitempu hier plalit es trhato itr ^ruik

Bniiur ur*m!!■
-“ -- -r - ---II 1 rpiMl MOir B ■ y J III PMJ | Dei Kf orti' Ahrnri a«hl* 7 rnbwi AuO*jjuni? und lumpcniii n+/ Jii i/>
il< ! rutfMtt tft tuilto, tUitmtuttai i iu tfuin Ociruino nrJ/r ttmttdutithi- del MultMt Ruth -rl l iijnffiuhi , vuh deft ufaIf n tillrilf10W1H [/un/ m
i*-- : ■
Nl v'l • • 'i-i -flit* ;'?i>Vf FlliWlrfo KllfP- 7wt*ch*n mr i P taken ft tit sir ft Arinard Chl ch'pnnr fttia tu>tU- iv ncitrpe ilnvnnit alia Wer \trt!i drnn rtfjrftf* ntth* Srftufi,- .mu
T. tr vp i> cippOftato <n mi rmgoto ttmnitoUa. ft,'tin ru' fir stfiJ ftef strife gerirrirM Tt&utnt ft finfto tn Qiiejijo mtnlu tiitfiff£toret Kijijpj nc-ft-■ nn riiwtinltu vop rile Tort Ktinn+ht #tf utrht
s •„. :i,r i/-r« ' Mk t tve corent *#I ol- si ftfPi vnu hi info ifnri 1 arheeikrQnwnl l/nti-n non *> mipvtattoitno, mu tuUavta otM-rvrj uria ohetalliuhi+ch. Ah* i ex wnhrt ftm h *m*n
Jit Nj^m> Mt If* fitfh^p iingrusUaho ft 7‘mi.senf# ZwrJfeJ betirAnyvii rivfi iihn<t- Yiu rfrro usnnju In w*|a ritriffr prtmn ear cu¬ often Hrmirh vor tier UtmiH&hwng Untnn.
mviitrc v,sK’|i)it!t(i lv tihtpu |j?mv listen w&tttvnd ilvt let Tien Probe WrtdaHv* lt lone In ftasspi Hrtn\ propria bvtivt ■ Ancoia ■ tlravo, bfitval'* Noth i m punt lhn* i-im- ri*s
.■ >tc-< S'nt t Vr *oflo miXfftri Jfi*.* -rfa tnrth klappvnf Soil vt Qndetni Noah wtjrr raZcfl. atcuni fict enni nJ t urn nvif ultimo momenta Homfiatiiaten on il* n Chat in tel/tri 'rim mi*

Filiali in tutte le parti della Grande Germania

a*:.? '.

Banche corrispondenti in Europa e Oltre Oceano

Esecuzione accurata di qua/siasi affare bancario

37
ti rum/Kisriiin 1
cfmimftlo ifn ■ r.sisl«‘#itji IVf Kni}i|iotii^/nijr v<
app/auti. dJHpo ptvimur/menfc I jjifivuicjxn Ion 7
d/c Zu'in n’puikr>"... ► \( ,'trj

'*».'■ r.

Porttl icfi‘mU (hfnu^ iMli ifMiidr »c*M4. hi


Sc k unde it vor il. grollcu Aultrtlt. flu
ytutmw - Mxubmir'm fmJia mua yuaitiutuiut ft'«/rnrk Nun lire Hr In IWr Grmfrmbo I a jjltttlIM vhum.»u, ( nrum* ullom licr tv«lundflntii(i)ir VmhdAti. fi^rwr
l"‘> gli tiiilurr, npplmisi xcftm rtinfr, imtou Mdm»i* Mit Autoroii. musoH«Ht\'r Ap
t frPtirn o&iorlorl lit urr (iniNtfr jsintovam* pAui*. iHiH*#* JTf ioJ£fs

“SlltitltlbU LfN|i4Mip un in
^HM 1 Util I nil M, || ,fl^ir|fjfn
*vpjf<i in ufundo
PMKfin-A.r ■ to iconn did
fjriifio ul|i< u m iiJifc in
iifi" nftiriiis t iiu’nmiupn^
Duhe! Mru A ilrilfo I rJn jve
tfdif fr*M ill juin i
i ifKiiilt nollti i uninin ih’t

iiHulli|41 util pin tun*

Achtungf IxtilmMfM pa*pul #>■«r VuilKing liriii


*ii‘h #u rfey yioflrii ( in i
fil«rlmnu der e-Mil" AM
In rlmin lunfriru
Afiluf Nerhl* I fin
Mi Mu M iPi oiler lli in
Hilton in dor Hu-ofr*

I Eintrfff sfreng wrfwfer7/ Kniiiim-


L'iHYlata de t tiSlgnafn fntcncfcvti fotografyrv tottanta quafche dcNaflJ/o dWte n>ut/,j Hti/uimi Ma tvd fnw*o? di tfttcr#
® llpo classic*) (Irli'if album um srrupfiec nprodcrjione <fufi modcilo, 6 on veto ritraito dcU'etcrw lipo delta Aww lidMuui
C(mjj (HrJ^mir efei pcurli1 delta penistta: la \pinioalc wwutd e la ^dJumi ma/JfKOrt/G d’oiw tana
Qu««tffttm4gfajt
tmpenluta tabj>
r^oo Jo
....r n,v . *w iVW
La pesca del tonno
li lonno. II gig ante Ira Id macrcle, vienc pcsccio nd mese dl magglo lungo
lc coste delta Stdlla c della Sardegna; dalla rlva gSovani c vecchl seguoao
I'emozlonanle spetlaeolo. Quc$tl pescl, tunghi spesso tre mclrl e del peso dl
300 kg, so no di grande important per raltmcnlazioiia: la carne vlene can-
sum at a fresco oppure messa In conserve; dalle ossa c dalla pctle si rtcava olio

Cndando c tantando glo/osamcrrfe i pesca tori


I trano su la pcs ante rctc ton i/ prez/OSo bottino

f&OQrOfiQ ' HiJWlJTItrilft

<-
H tonne ii diftndt co/aggtosartien/e, /f toipa dl gratia, vibrato con per ilia
matt otto fwdne superano le sue font j c dediione, pone fine afiwnpart lotto.
v^nlflKrrtm'. el In
| MV. p-~* if * • idr rein lifltu tiiri rtifljj
iUl*'. lutn in did iljjvn e> „dle*
ml in* r.tmjupnr tfi guerra h> bantu*
iiprt «w#mh4H<* ift AfHi-u l-.cli premie po*in vjrtiiu
ill*-,
t nrl\ npi‘ATm Inti rhr mi tni*pnr1«ra dnirituljn L,
He tig.*-* r *M rhr ha preno ii hordu h\
r.^iPl r rhr lino* ul dimitii d.d mo re*r ju Un / r t(^[ „Ul,j
Hur tiomini |*T >i l,,r,p di niixiHi do im drp,*Min jj
prtJri 1J1 rifimN’i. ditil <(OoIp iHtnnw pride mMm parti ilftpor*
hinii <li iin»torr Saluto hrevrmentr- r > iti.ii- la -gmmln
p|(,,m-t; Im il po*U* mitfliurc »» drcii'u »j m-
ofiitHiKi fra tin * wehL Stmo lr 7 iM rmiiimn, t||(. dnrmiln
m^TiiliL’MitHLiilH\ rojHJ**i** i'-h Luna, *novr ore di
jh-nto *i tatiracrhin I* nienihrii. *1 no 4iur11.1i a mulcdritu
mrrrW rbiarsi im»rrvji ii situ ruitifiajcm*. It iiioreMdulln
Jtnjriij il rirh»: -Sr qualottiw ei -uimo trini ■ rb
-ix.piik prmmndo ai run in ihp;k'> rhe ili prrfereiuu in
rturinno nl largo Mil mure artrudnido ml wtrru i lenti Jn.
|>,i itiir uri’ wliamo nitlu ilisirut Htnuirn <11-1 hurtv |J rintirn
J,r 4i mnntfriH* >i qtmia Lm** nudum per nun r^ne Martin
Vfib a !n-, qualm* meiri d'altctica Milt’ncqum e lr srvnie
^ Immune mute -liummi qiia>i lr niiitr- II tiiafriini^ia
,d miu luiUfi fl:i i Ur 11 tin In jf i ojm dt Ith lutO, millr
■4 Ij l|!Mntlo ci -I pnlie ntlClllUillente in e-iullo.
11 uurrM'iall't / nl i Mini dui- iminiui dortmmn
tnviTf prietViuLimentr iii;i da nitre uii'iirtu l«i mi no
I’lmicn rhe nnu ilnrntT lie I to M‘i»mp4f|iitii'rilu Unit'll-
ru^t ili tiwiri. tn etii Ij UH ilturi eakln, 11■ > tiuilyly il
trlrobhieltitn *iilln mia tiurchinur m ium aiieitimuenie du
auitni le pan i, attmvrr?.n j liurAiririi. Nmi a^Yirpmin fit
tiuJLj ili ulirif I lit ii in ■ Li [irllr dVIrfunie'f Ntn rum r eusU
rrui il imnreM'uilIn Z. iu>n pun in i|ue>ln rmiiiu ritn iiilluirr
Miir.irhlLtiTlrnii' <i>i mil', i":li [him iihm- i.irr tills pruwi^ln
ili - m«iP, rtrr pot nil fm^r utile tlnniani ni aitiLurlo
a fu|irrarr ana cn%i, Prirife, or.i fjtli dntrne. Non append
do\f'.se vrnir Lntiriatu I'jilbrme. rjih nnio^urehiu' r.ipida-
■iientr il 'jliMf ulr, lerrebbe il '.imt non Ip parti *li nifilore
j portals dr mam* e yi |Jorrrbhr \ irinL» al inilrafcJiere, pronto
a watiluirlo qnulimi Mien'der^lt rpialrlie eosri.

Una catena resiste quanto il suo piu debole anello


If cronista della PK. Dfederich Kennewog
ci narra della vita di tre sdidalt in Africa, che non sono offatto noti

Jntiaime^ D.T r jpilmm di mi piri^rafn ilu eurrro di H000 ton*


nettalr rhe dlimnle lu jjir+-rra JtlUuIr Ii u mm pin tn roil
la -im nave dmlLri IrnvttMtir iIfI MrililriTanro. La lraversutu
urn CiinrJiiutiisi fetirein^mte ft il stio jirimn viu^io eflolltii:iLn
in t|milltii di rupiiunn, rreeedrnteniente egli era prirno
itffirisLe Miiln -ir-.-i> ptm.-mfo. Il -itu viaj.tyin inmi^iirah- di
eniniindarite t-^lr In raffi^urd un tempo hen dilTerentr!
La inane a e rrmestosa nave rlfi -iifjni pirivnsili ni i- lra>‘
lumiiiia iri nn origin ra^Mine, earirn Htm all'tiivern^imrle di
nuini^inni. rarri arrrurlL rmmorii rd imlomeazi. che lr gru
^cnrirami i-i^nhirido gillie Luiiiehine, Allnrrhe ind pirrolu
pnrtn afrirjmo inennlm in rnprrta if t-nfiitano IL. r|ufs*lt
mm fi e jnii rorimlo rla 7'1 ore. I Mini ucrJii m>hu arrotsiiti
dal I a uranrhcm. il vnlio e putlidn, sehhene -hi ahlironzntn -1
dal ■nde, \ rujiti a Mlprfr rhr ifiinuitp 1’utliltia tra vr Trill Ml lu
>na nuvr r irovtila nel mez7.i> di un caiupo di mine m-
£[inl i: rhe un Miimnor^rliile in^lenr si era menso allr sur
Calra^na r vnun* pni rrspinto prr I'urEiinn dalle tinnihr di
pri'lumljla ileHr turpcdiniere itjdiitue r rhe duvellp inline
sos ten ere I'aiiiirm di due uppuM-crhi irr^lesi. dri ifnali nnu.
dnpu avere tmnralo la iLini:i dell'alhcru rtrl vtdii raflrnle.
era MnLlo a fMpofitlo nrl marr. Tutto questo nun uli seiuhnt
deiiiiu ili t-H.-rre nieiizJoniiUi. A lui inleressa soltunto e|ub la
stjva ... \ min vunLntu uujii sIcbbo, Hie Hi nuioinjM&ti
■ ■ hr- -I iroviiliii ill rufirrla m |T|1 i ll N y SI no lr ruhlEr [incur n“H-

Qur^to e Pietro, I'iil Lendrnte drl cafuturu* IWh. rlclIVnir


del I'jis'ritt dr HciUiiya. l^rtm r rnrivintn di re sere indiiprn-
labile, I hi -i preorrupn il rnpimnn mmiftiti nuffieienir-
menle. ni‘ idhi xprn nwr nil ciipfnilln c sr hi p.nu^arierii
i- i]jiiH(iU|iili>vcnr»uprii il ieiiinu do ritmpilf I'iplm halt-
yi^tiin iJ |uidrimr yi:i in hr.inrin. ejfli doihmcr In Mtu ni^ooru
rd i -■uni I re ruxuni rhe uhitmiu u Minmhrim. Ij.>*ii. nrIJr
Inrn IrtliTc dire Mr . 11 pntJrr. rhirthmn di Ini. di Pteim, e
(fli in vim m snluti. r Pieim rinpande lorn, * IVuo. *lmno
amiii iripi^uiii delta ptopp dt ruvulirrc* di"H" rn'riKCinpntr
i 1 rii p i (la 1,11. j
IV\r t m r - f u UP r »h'r >111 e n e "H ru n I ui mn tr* till
i na*iri r.iTtn/zi-' I Seim rarmiMu dell'iih mu* h Maern
direr iu Piuitru it I’hmq^ nia imn lutrra ufTatio delta
hulltl^lla' p l/illllierci Ini durulu Ifr niorni -d il rjiprlilEiu
hu pen in I’uirnMu molln pin del tudilti . , . tl’iplm -i Ihrni
jjiii diiiruprile iti Afrieu *rd avreMie ilirilta nlhi ILremit.
\]„ ,l<(i/n il Min ritpiliiim mill Mode purtirr, nl it t upiliirm
mm m<- Im minim vn-iJlu.
drillr* rjiiiitfCM «ftenr,i >nlla lorredu- l>|,f pfoulr ZStU eft in siGci/iii, l/ornlylf^ (| ^

Nave da carico, o trappola? U ihimlit Hi ,

jntini a dtirmirr.
nna -,i|Mrrdu. r p-tl. dopv
iitia rhiuechrmln rir|ln p rniniU , midarottu
perineitpio, dappriim.
«**iro, *r fere a porn ^ p,,ro
jiNuio'diiiim nl
Hi or. a/iurjt^

inline ugh oiehi rl» | 1


n mini attic -t olTrl la Helb
def crormfo dt gucrra Dr. WOLFGANG FRANK
d«-l .. 1 " rap.d-p fljrnurd.i yll i„,(prjj+|r
Mentica in vista
rreo luguiu ... uneoru Uni.uM

D urmilr pli ullmii ginnii LI tempo eta


firijn c Til ftiomo. «(l Hi
yi eva uMamitf ed »iThmlitlc, <trn vurriftnY*
in pnHtrimitji Hi firm baar nemicn, nvr il
Alfullw ftdriii l-t not mu Hie iivtemippr
In pure uriii-a Hrali nlumi giornL" iruseiirsi
seitita ristfi.Il u E i nellsi rnUluru ciinienl+ire:
yvaoiumlr i|ep.erivrtJilu tempn-
rip/iiU
^mrtndnritf,
*1 na verebiu
*J!eh.
xnlpn.
vedrento ehi ];j
|mjlNq(i
jie|1Vl
Un
f|

topra dd ^nnimcroibilr, /yprivu ana volia fftinandiiiite pi»omrvn un '■erto I mffjrO. t f innj+ia e rime Hi alberi n . . . i^radi!* rerfi!^ Comiiieia on Inngo rimpij,ii;npi.
H-|J tpiulr fjih fepCMv* Hi pnler seedier*!
wtolf olt-i rd itiutmi. ed i tramonti r If*
ij i mb'he bmm • Intern rje
II coma nil si (He era suI jHinle- I mi Iona tenure per raggliingere la po^ lone 7
Diinir<‘ ki armunriav uno rein queJln piunju Midi Jr eii I niiiiii ili lumn si di'i^mitll nili^in- jtrnpi/i.i oll'altaeco. Kins-ir., \a niV(, (f|
• furvt^ti di rui Isi Nmufa h iniu« prodiga meiite supra rqriuanlf, rol liiriorulo “j elTrlloare mio Hei suoi prr
»ii qnr*ic rotir jiiiblru|iu’uJi. A nr hr H rieln Vita di sommergibite botjrvunn clislinsprere nnehe le cime Heidi niiliiralmenie, perch* esna ipnora nnr.iFa
iiultitmu era tdtu r diinm, cnprrio di alberi, snUilt ronir due multi, die erutnt
Peru prima Hi inrzzonof le, H enmandante la jircsenza dei snoi msruuin.ri m TI|JJfj0
mmmlt di vtrlfr. r portuVn tin po' Hi rr-Tri- vjeinisf'inie fru di Ium *■ cresrrvuijn mpida-
mi aaUin per I'nllmia volli* -oil pouter t'era da incnieutre il -utniueruibil.' fitori Hi lio,-
prrio stuli mmiirii drllYqmpugffim sfiulnli pipatn jpeT <| naif tie lenipn oei-jinln ally nirnie.
0 potra invece il comuajantr .. ,(|
r| bi 11 a iwtdijrii HpI jporrm. >p avevnnu \rru- netleiiu. «eruinuHn le tenehre. ♦Teneie ^li • Dr v*rs-srre ikki *curreUn* velore »
uiin poiiriimr die gli prrinelta il lauriu r
ntrtiir httogiiri* pen-lie ndlr k in route Hi iiinniuiriP il cnmitiifiantr, r, dopo uiui breve
occhi aperii, cnmerali*, raremitlijidd lorn
piiussn ripre&n1 ud ally, vnte: ■ Print I i per Pin la lolls* sejrf.ui sj pminie, pii,
Iwmirrij, durum r le cpisdi ii £ule Hurdeg* primu <Ji ridi«cendere rieJlw «.rafn, -Teneie
rirnmersioiie* vedcltu niii pIjiI ponle!» Iviili aumenia Pammirudone tie} eonisindanlr
pii■vii i #utii niKEi mfuoriiti siUlli Hoiiile jdi ondii bene uperii. in m«rlji ehc ium ri
atCCM> vi »'itidujp6 QTtcora qualdie i^tantci per il rapitanu dctln nave, l^neMn |HJn ^
Uitiirm cJ'itr'i iiiPPi del wruinei-gibilc, il riitnre aruppi qualche brU’uiTOelO dnmenirale!-
rru piu furjlr iHTt'Diirr la rntla drll’pwrr- cerro un rntvelltno. La nave seinbm piit
ritutualo dar mntori l)ic*rL |K*nrpiH5nirntc
Nella nolle m' let ip mm lepiKera bjKtza* voile Hestinata u «fttgpire n!la unrlc jue-
in ntnio. si spandcvn nd Tint emu dello Mirin dally turret la ape nit die adru\o>n
e<{ n jjiieili >fi vedeiia kiiI pemtr, il iurriri Hi
il periscopio* Pot I ere un cerimt di soddis- pa rat ale Hal iimdru die *iy in nK^iS In
ptrjlfn r p>r furMij lifjiiprr pin inlrtnip pH
lEtinrilrU Sembrd piii bretr dr I an I i to. Final'
faziurir en| cupu+ Gift la breve dtstunzs che le unde. 13 eoutandanir del socomiruibitr
if] feoppoM aljiJr,
nieiiir im jtn' d'aria from! fxelFofCuritii^
srparava jib alberi Trn di loro, eii avrva ^ riprliitamenl e eo^ireMn ,ol esrgnire rliffirili
l.r vrdrlf r irasrorTevarm i lorn turn* di ofiiii tantn ni vedrvarm wrdrre e ruvx ivara}
Hello rfop- Isi nnvc vot^eva Ja prua in di- manovre jirr eompensum iptdle dttljjvvri-
guy nliii i*uf [mntr a lor&n undo e col eupfi r per cpntlehe ntlimo del punii tli lure
rezione del stuiimemibjlr- Ora |>o|r atirbe sarin r per migliorarr la fma pi^izionr,
In nucH prole!ti do un rn»ro eofonialr, Sot I n ernm) i ramernti die saliva no nrlla *?ala
eonstatsire rhe rssa pmcrHe\-y a grande
in Ian Id. la nave d fa si pocu a pure i
ii dfapoijiiv n Hi doecio jmpmvvi&alo sul Inin da fiuno t per poderpi unu Hr^nrrlEa,
velocity zigzagamlo. In fine scese dnlbi tur^
acmpre pin riconasdliilr L uti bel pinp^ipf,,.
fm&tcriorr del In lorretin, o jodla jirun del Allr (jualtro HeJ mnltino venne mutala rellu p- rliiuse il borcuporio dielro a *b.
vdoce. nmiato. r, r\identenienir, molto
<KPtniflU|il}l]c, prfm>>4i Hi contitiuu r L ^unrdiu. l/omma del rafle si Hpundeva * Boccu pn r to c h i 11 so i m n i e rs ione! ■ curiett. Sn| pnfiU-. xi prira rd ii puppa. vi
ifitnmrrwi Irfucrmrnlr dnllr ondr. vi si per 1 ntto il aommer^ibilr, pnrtainti dnlle I ’aria si rspniisc sibilaitdo Hsillr valvolr snno del 11- umndi ra^i u assjii Hi lejino,
tfuyh\ muj *rniprr un puio di uomini ddlu currenti d'iiriii. di unmini di inrnro stnnchi spa I u nr air e Par qua si river sit jibrgOglinndn
<!he Lihbia a hbrdo purs i di aefuplana?
irminliii. ebr. riel ™iumr di Adsnno. rer- e Liunidi di nudore, utevario laM'iatrp Jr Ium itdle d'irninersjoniv AI ptisio <3id Sxjrrbbe prnpriu qiirllo Hie ci volrva!
eytynn nn pit' Hi rrfriurrin nri lluiii dir Ii ruereUe eii entromno barroUamln nella mnvju Hei niolori Diesel, si mliva ora la
IftiubtYunm rruirtili-H *>Hilirurif> sn per Jn sr ale tin, no lievc e v ibriialr canzone dei rnolori eleltrici.
ii primo JiVuro
II tomnierttlbil^ ii Iruvava gin Ha jhiollo timHern In mi la, i set tori Hi veiled a e si Lit scafo si rhino tin |m>' in itvanfi e antin'
tempi) mile n>ltr meridional! dri riforno *vr id in rori ip pai rimiplelauierile enn I'un si I in parve stti.lo i fluiii. tin ^indumlii.i Hi t.<»I matiitio “.s c levatn imn lictr lim/za
menti lieniin. Fra rimasto in apuuuio eon Hi nna taztii Hi *sndor^ Hi nr^m-i r con un prriwOpjo! * die arrireia r fa Mdiiumetrsnare b^rnnrnlr
nlieniii fnrHina: iitrvn proprrtu qua mu puio Hi iiinLir p^i. Gli ordini del comundule si udivunu le ercsie ddic tanh-. ■ Tleru sinm % prft«a il
nnvts l.’i tm'flliro, ptii nna prirolirru, Le ytteJJi rhe nveYurm uvtji« il luma prere- ehiari. steedtL e venivano eseuuiii con rum.mdariir«. rppsi m.it p«tnmtiip Hitruefe

a a

S7
f-'

^S.
r
LJ
J
r?ri n
~3

Macchine per costruzioni stradali


?* .Vi >Tf»V

jl pen** npj*V* IS»|


fufnijM i|mi m rimilari* I nuntti lr ^ialupjn- rarin tU oim imppoL pcr
-on- pt* Tin in in tnanr r v^aiiu lUunlu*
nihilt n un hiCfflriHinrc an-iilinrln* iliiy ofi#
i.l-tlin 1 JlTwftll hliiuIiim iji hinm untiiir un jVilnllu nave*.
it cofnandlnle Henna i tdianh. * I.iinrjn«,i-
fjnaliiwnHv d»|w ln«^ mwtovre e,,-. *I)r\ n pipliurb viHn il fmir ml'iiM i^j irf in?1* luri 11, pronliN I ntj .| b drci.o, (,1m ^ l.rn mmri
jtr ,i>ii mipJelAt £ Kimiln il ifiaiurnto. U *.pi*^n n nr In* urn* # .iitmiilhi ** Kt
pen*a il comamhniLi* * a devn nunnlhrlr dunl# vienr perform dm i
<.1 * d«mt n«*r 11 m» un'uliru ^aiiKiiiUa * frn b cnitnle’* lVr/i Iriilta ili di*< l rouurrr runiiili-laiiirnli1* un petietra lin nr I mhtotJo <
itia iirPf^nil'i!molin' Vfmo In mvrnm II ‘UirehW prrrntn iprorurr nn’nll m intpciliiir. nrmiru pi rhdn rd bl«Miinii, Il rifnimuhnili* t Pari lEimt* 1 x riurinfri
IlmNndahie cftlcnla veluWiheiHc mrutu AsjicMiumn nneorn iiti \h^% [Virtr cobrfe n niira UfH'iiraianientr. *( imriS Im inrprdinc "x*r n irndu rnmr hi nave Teritn « i
r,iip volla i drtii di dm. **!■ dr*Vk»erc piorn. rf*«iviotu> anenra mi rHFdimnjd* in [irevi* it Itpr^ajilio r In rulpi.fi1 i*npnva||[r * |,Hn *nini{tuO
iTlJn„h- ufenntluTi rn.jtr.mii’ ... hum!. a gnltu *, pfopTin Mill In iiiin drllf iruor *li ptirli 1 mm a nr.
[ (i ribollmietiU> * pmn- l « brividn per* d’acroplanoi,
Iniauto Pkilj la «*omire mmvamrntii b
ritrrr lull" *4*"f**i ^ r«mJS||,i«ftf fcnomma Un irrorr diwrt regia
ipiutirdo aitrntn xnlla iihvi* avviriHinn: nn fra il Fimin drllVnplaninnr vedorm
r[ir ^ pntfJure n*ui qmdvoltn purte uui(
pinn,cab modi'mn v vi*|nceh mm r’t chibhio villa re in aria h* nsi) ijidhi »ca**u* rd al sun I n mifttenr f Uneoru An svrbre
**i«uilla ¥- L per ill pift anmiio. I r,mmmi ili pi^ppa r pi is I if upparr nn prosun nimmiu*. Cltm* pnirva rwnetr, che, in rontr«*to rtm
II ct'maiid-nirr prrrnt ah W^hl coitlm <li prim ilnriimrm sutln M Joru riveftlknjfliiUj sueiudtnl dr lie nhvi-iruppob maksi.
Ininporanriimrntf,sulfa nnw* si nntaimurun
jtoufal* ranenendn il fr*|»in>- I mnrinni di leli* ili timi. f itnvnOi nn* i i*nn*nni ebt* movinirntu di unmiiii. rhr ilallr panlie r iVqujpognio fosse in uni forme rd in un'mit-
$\u- Lin no effctdinin il hmrio fiuwitt it si tro\aim su) pimtr r chi* ■ hii Imn-nporli si river mi no an] punlr. n.r- hirme r(«1 ifupeccahde. mentre di utihn gh
cmnunwtro nellfl mtkho del Lro of [id air. iunjo (i rntli di parti d^aenijiliinii hjiimn rnuu in ronlusionr in qua rd in 1h, bjdiann eqnipHgjfi *ooo vesirtr appositsinrnlr in
I mi (IrumjiJinnr sort)* 1* iirtdimgmn, 1IIU1 crir*n riu di iirtifidnlr. di |mi»ticdo . v. in inure* civile r ln*Rori imiossuHii ahili pinlttwto
hrutru! Non flitblir rMimmuTli* mi jiii'fiiii sen let nut I per darsi nnbpparerrzn )imocv«
I n niive nun a fidiiiiucanirnie |a mm pad*
1] com&uduutr distingue uH pcrisroptu ii1ti*niuriir*iUf? K sill pontr, chn iurcedi* du •nierruniUif'f
itbADi Con nn uiuvimruio sititutro msp si
1st fniuun.t ifitcqua ebr «de uccanto ullu sill |Hinie? tihr rnimo quclb iurunr prinm C\ir Rbrmi i* (iRgi? Ah. gib. e donirnini.
shands sempre pifi. 11 st-caudo situru drve
niurjui drib wave awersarin. Scmbrn rhr rhiarc* e pin s^urr? . . , Avvioiniumpci an- K qua Nib veunr bnebtp b prinm lorpr-
sivrrhi rnlpitu u mortc* lbib proloiidiLit
rs*,i Ycnga >cos*u hrtiseniWme ib una mu no I'oru nn jiuehino. bisugiiu super? , dint? Al lr undid, A Horn n bordo rVra pro-
drllc sue viscere -ipism ititr >*al|£imo uLhi
rtioruit ed invisible. pul prnir vehiejiu r Ma ftnarda, un po\ ora si vpdc nn hrticcin. prio hi raKsegnH doineniralr e il prinm dlum
snprrlirir innucnerevoli liuriti. HurPi. dup-
cguiiuciu ,i £1 na rr *m ’ll' strs-sji, sbanchtu mu) sulo pir un at tin in, pni jco ill parr, v iidi-sso non delte P tempo uM'rqnipjEiEio di uielierr
pertutto hnrilt; barili vuoti: il tcnrico rhr
Ibniv di bakordo, Riminf ferma cost, rrro b tin dufTo di cnpetli bitmdi . ,. in isceiia il -panicnp, durante il cpnitr mm
dovcvn reiuierr In nin e inn fTundii bile o per
sbuiidata mn evident cine nte rnicorn in parte dell>qmpaggiu avrrbhe rlovuin prro-
lo me no remlerne L\i:ITondaniei|tn motto
pnidn di star** « aalb. Kd crro. chi' ud uu // Irucco cV, e... ji vede derr a fuRgire e nd ebbandonare sekB|q(ia*
diriirib. anche sc cnlpilu r!n siluri.
tralto, pi i cirvtn incolbtl nl periseopio mrnte la nave* iurntre gli aUr» ardibrro
1 no Sftuardg in fro tin, sidle scinluppr.
SCOTjrttfM’ HIM ' >-u rhf incite in loipttto Mrnt rc il piroseafo sluindu seinpre pin rimnsti a Ixirdo jht dittruggrre, nm k |«ro
Non si mono aJlmiLunati* rnidtrj, QJi oipii-
il loro |to?v4 - r<- drib - i iluppr vcngonn puuniiiammtc* it comunduvitc puo vede re potent i dfim, il somnirrgihile non append
ptifici vi sirdono tnirupiilli c non reniano fosse enierao,
rjJ.iir in mure. nfin. dm trr. tr pai dellc scnipre merlin il ponte chr "I* si prrsrnru
[>ih. srinbm chr uspeliino qua lehr cos ft.
ultrr anror.i. I! ranuitirlanir ™m Tneceani* quasi verticuliiinHe alb spiunln. ^m'llo Il sot to mu r ion pen-urn- nn irulto run
Adrfrso lo siippiamo anelie nui o>sa iiiini-
nwenip; Irenta. qu.iriinia., mono cinquantu, che vi srnrjft* idi tuglie quasi il respiru, iNnn r*asparugo< riirntio* c jkh rilorna nib
donaj V.hv il soiiinirrgihitr sal^a id In super*
uu. 5f&^an|i» unniini! Tumi iiomtni d’equi- sol i an to i ftrosst canuoni riiuschcruti sta- superfine ddl'oceuno per cercarr nuove
ficir per ftLIuccarc hi navi* iLnl can in mo. e
pagpo per uua navi* mercantib come vnno proiui per a^predirr mi snmmrr^iLiile pride, Ma lr viceude dt questn nommain
venpa iuvecc dbtruuo du i-ssn cun hi 1cm*
qurlb? (’tosi -rjftijfl! K so mi rutli ctisi ele- che salis sc .ill n super fide, m.i sul pmile donienirule offmmi aHVqiupaggio fargo*
peslti di ferro r <li fuoco rhr eIi vomirercb-
ijfiii, r la m.inovra vienr e^r-gui Lft con v'era no inollre anehr cnorrui quantitfi di memo di discuss ion t pest purecchi giorni.
hcru sopru lr sue potent i a mu uccultutr.
unVsaLtetxn 'murdinjriu , . , Pill rhVgli nrini aiitoninlichi*. rd » puppo mm e IJuelhi domcuirit rosin ugb inglcsi un.i
osserv a il piro a Id fen no dnvunli a sL Si polrrhln* scornnicMcre cht* dielm le possihrlr conturk- abbaaluiDEa in fret nil - niive-iruppidu, ehr per i) aim omul memo
tunto maeciurr *i j'n L diffidon^a del pricno teftsse ili aeropbniw stun no in a^^uuto del un mmiero ininirnso di Inmihe di profon* prsimlr av eva cuntempurnneanirntr anrlle
trncnl'' ill va^cflb, v lu >uu fronte si cuminni di itros^o calihm ... >La mivr hu dilii . . . hi qiinlifu'Li di nn incrocuilore uusilijim.

Che eOHt9 fate dopo ta presa

rrzta ftintro lr dupjiie rapotriiioni,


Itmurmumn Irasjmrtare in avantj
in quanto lo seal to rirnfln€ blocrato
It) pellicrda di un fotagraimma !
fmche la pelltcola non « staia tras-
l^iiesta furulanii'nlah* opt*raziotio t*
portata in avanti di un fotogramma.
urmat divontiita ci>si abilitale rlii1 la
men Ire un sejiualc rosso indica cite
m esegue ugni volta mercaiiieaTiienle.
rappareorhio *> di uuovo pronto alia
>en/a jiensorci supra. Mu appunio in
presa. Attri vantaggi ilelFIKONTA
111(1 M«t il piTioolnl In se^uiUi si r
sono : .ip telamon to eompletamenle
Valvolia in dubbin: abbiaittu o nn
auUimatico* mirino ottico ehe srat tu
jjirutu j| hotline d?a vanzamnitn ?
in positionr di lavoro. bollone di
^ ^Sfliarno oinrair di nnn iocurrerr in
scot to Mil corpo delTapparecehim
U|ia ^Oppia esjjoi4izione? invecp il
r*ec. CJiiedete senza imp«gno il cutn-
formnatQ di una 1KONTA
lufro C *>05 alia Rappreseniana* della
"I'lbi /eisM Ikon nun ba da ]>ri‘ncoii-
ZK1SS IKON A,G. - Dresden, 1KMNT ^
parseu,*. Ikomu e infatti m unit a
S. i. A, - Corso Italia B - Mdann
di un deposit!vo automalico di siru*

IKONTAj
(KC)M'* ft ft nil . fl*^. lr*.*r i*\*+ I 5.S l.ii*
i n>|». Te»«r ■!* I . i.,1 Ijw ■***
IkONTA

than* Obbirjtirn /#iw, IVfliWo


Capolavori Jolo/trnJin run : tppantthia X*i»
LA SCUOLA DELL’ILARITA
Die Schulc der Lilchlcr

ll disegnatorc Horst v, Mollendorjf

1„ Ipdovinalr on J30
tome tone enlrule in
goes fa ffa iue* senta
pcssare per /a pcrfa, nt'
per la dries irQ e aenza
sfondate tc pore// t

a, H mio Jjj!/fufOjre era 1 otologist, t per 3 k


guesta ragionc, in casa nos fra ve n era
jf* ,*
uno in ogni slanta. ma ofipumo di eaVi

w\f “"iP segnavo un'ora diversa. Odnonosianfe


io non dovevo con/crmarmi solfcrnlo a
guesti orologt, ma ancire all'oraloglo da
tpsoa di mier pndrer a quello del hidella
dr scuqIq ed onche a quel So dei/a min
2. Quantf ero bambino amasfo Le person* inject jnsegnanfe di pianoforte. I.a mid pdfl-
/ t'on/gVf. J gait ini, qli nnofro/- non mi /ncevdno la tualitd non fu mai molio perlella * mf

5 IS
lo/i e molit allri animaletii minima impress tone procure apetso del lastidi

4* Per6 la serjefd della vim


non 1q permetteva e percid
djiv error /a pec ora nera della
mid lamlgho, Mo pure unit
ptcota neta abb is op no di un
pm tore e coi) mi u mondd da
mas fro ffdilcfte. Rdsfrlie era
ptordjnjere, miervirnie co-
muna/e, jagrrslnno, pit tore a

guard to potiurna ad an tempo

0, Rdsicke sapeMt dttegnar* la


fampadd forma n doto cat runnero I
15* jDj noile aircowpopnovp Rdticke net *uoi gut Ones to auo abife gtochetio fluff n**
Holt lari per il pnese, e lit a I lorn che led I mtei pttmi rfeife poee, bnefrd non pof*i Jncnntor#
disegnf at chtaiore della /onfrrnn da puardra nol/orrm cine A'to a quel mfftft) one he aliri numer*

9. Cams appmadJvta (hji


tfrruere feci fa mi a pit mu
* to (r+f to. Avwvo ttovatn H, Con le tqwe, che to ifMio o/tovnf eon Inline vpgUodti vlvntara che to sinnso di ctu
(DM II puA cacuminal# jm Jirlft /# tpie, i cinsrnt'itf/ono i mirf diapnt In Mil tovenn* fl/to
vipmtfalall tattiajfjuetta
cert qnodtfl I? rfi* iCrnd dfusnulo un luce delmonda tt&dpni* I9W Opni vtinW*
uttu.nwiti, to debbo tota* Qii* belt* dt-nur mint Ja von tin rniirmci r rrmon* id* mfsfsrn

.1.*^ Y r
fw*fi im o*jjtrit* dallii

w ptoTC a'rflri illffcM*


^riwa qtwfrlie «*-“■
f Bl1,—„i.lrdrfiri-M<Hpn-»H« »
|lt dd liiwri. drJr»i*odita MflUamiorf,
Tfii Ml*"* tutu* dull* * t U *i'fl*da
I * ,'u hii il dr*Mm* <H prrndrr*
IInd fimlita iu «i»nu r di imitarln, Mn
’hf l(*lc*.e il (mtnlivu, <T*«w*«frbbr
difUfilP T"*^J wnipHtfr orlr,
I immhini p eli rtduhi ri irnlono ulUalG
#L)0 *,rw rtxwJo dall'ana di qw*to miiwint lu niukimbriv do firtdttir Drt vp/fori'Fir DvcJr hdsr
drll ibriU. MidJeitdorff ba ntnlii imilatnri,
m4| rtli non * slain timi eftjtpinnto da tin*
dpi diawpoli. U *m> *rilr IWbIu
M1|[., piinuiivili "i Ki*u suU'altjKkU
vsikPtte dp Mo nahir*. A nii bambino rincr
f,hr>p labile chr ud un id'ilio d'imUur*
MoJIpmlor/f II bambino inmintr U cbbtru.
^rp^rivKi r 1(1 i;niid sien/u rbr manca ab
i'flr|u1lo> prrch.fr Iiuesli Ip bn bisciatr still*
dcU'infrinrij mb» prruu dell* m*-
inrili, Gracia r *tro(ilitill( rhiamvrfl-
£rni« ini a mi lr nJ i t atpei sorridrro so no
b ftif-r pi* difGctli rhr on adulto possa ap-
pfrndrrv. G«sb anebc dirlro ipjpsii dixrjcni
apparriitfmptiip laniw iutiorenli, si «a-
Ah Zaubetitr aul ti?m Kottiimfrat
•eondr *pesst> Ij fidurin di lull* uoa vitd.

W puti man sirh riwa* au* firm Amiri


«chutirln will. nmU man vnrhrr rtwus
bintinfptanbaben.DwsC niailgrbeimiiisdrr
ZaubcTP i si t auc h ut de ri At bri ten Mrs f I u■
moris.trd .MaUeudorff. Er sdiiktirU nlle* niw
tfpm Aritirl. iibJww seine Zrirhnungrn im-
si>hiT moehir^ldrh *umfllrisl ift grrLfen, uin
ps ihm iu r b zii i u u. We r es vr rstich i, *i rd ba Id
wis-jcmwie srhwerdicst leichieKun-t wic^t.
IIir Kiudpr uimI dir Etwacbsrnrn lublen
?ich Voti^dfr Kunst diprrt Mi-istrrft dri»
t ivin-ln-i jckirbermjlipnaiiRi'ieopen. Mdllrn- Das Selhstportral
doiff bai i irlc iVachahmer gefnodcn^ aber
er bt von Lflnrin seinrr SclmJrr errt’irhl rmch am leichirstm* Mdllmdntff ikuchzu* sriiscin wri dpr Sell wc Ur dpr Kind licit zu- brn vprinap. So strhi aurh hinirr dirsrn
wofrlrfL |>rr von ibn> br^tiindptir Sill dee eihmen. l>at- Kind but dir ilrJUirbti^krii riirkJnssrn nuifl. Anmnt nnd Einfall, Hrlb sc br in bar so bunnlo*rn Zrirhnunxrti drr
Pmuthritlt bcnibt anf dee ftaniiuesten uud aii bp re Aninut, die deni ErwurhscneD hiibti^ki-it und LUchrLiikdnnrn ist das Ernst, dir SefrtiMicbt und die Emt&uH-hiiELf
’Naturbrobachtnn^. Kincm (CiTitl ^elin^l pfi frlilt. wpil cr sir uls Preirt fiir ^rin Ervsucb- Schwprstr. was pin Erwaebsenrr zu erwrr- ■uiri Zovprsiebt rinrs ^unirn Lrbrru.
ancAe i cuorj dpi ptigionteti dt guena dt un cumpo situate

Maurice Chevalier in Germania, E per di put proptto dalla hacca di Maurice


Chevalier! Gtndala da un capliano medico
Chevalier vistta dapo 24 annl la local ltd, nella quale egh si
ptigtonieta

{(OVQvd termt e pngioniera durante la guena mondiu/e

«yj a de la joie»
1 l/ailista st uccomiata dai suoj came rati trances* rhe lo
suimnntj giubtlanir e pteni dr rlconosceaza. Non ha
davanu ai prigionicri di guerra di un campo die ! solianio cantata per loror r?an fju anchc pat Into loto della
un tempo fu anche il «suo» Pa trio v dtd hi pamontci di cut tinch egh ha data prova
▼ un tempo, a I lore he la colse hi stesso dura sotte

Lfjiq /|uuVft cnniuJltNcanlultl pvt la ptimii


ptigiontvrt, hi la moggiore so/pi mi di -v,rtUTtf*
per I auo* to/nefali. Lit nun^i-u con cut eglt
it, ole eche tl niu'JfO ioloymia 0*1 <> an Ha peihcoht
ch* j/i Chevalier S ailor* non ha nulla da Uivutmi* a

it* ^rnniiii IU2 cn ilyNifdij 1 W|l('> Im Kr^Lf, Vl L vftpq HuE" MaBMhg £*** * ‘WbjJj* LWnht* V*fl-«. £*'■"* **

Alii Uniilr v«ipJ11'fi-ti J till k J ill I >[ll I l»J'l Upult* fiUi-tV-**, Atl liehll t«elVtf|J

'J