Sie sind auf Seite 1von 46

SOVIEL Gber das angeln

hLltrn dir rirfbf fcrmen Mapm, *o * are xu Full irdben ler»en uud drr
‘^•friko.
iifi» die Anplr r vrbkchl brMelll, U riJ uisehe Sr ha fern h ter wird
deximirren. Ifeide,
^n- pbrr inrbr vcrwhJinjErn Mollm, al* dir
Nstiui /iitJiiUi. it'rJni'irl “irb wft im
\rrdiiiilifiirn k*idrr fin iravrrdaulichrr
Jlakrn die Krrbnunp nuf tlrr OfrJUip-
Drr druIsrb'fraiiz<rsihr Mandel 1iPn %ir>
aurb durtli drn kne? drr iabrr U7,t
kcit drr 1/IwMrn ^rht mriMti*- auf
nirhi MndrrJtrli Oiirpii, lhr*e Y.rtirn
\ur funf 3lonalrn kreu/tr riu SehdT
Ijriffsl Vfirbri. Ilrr heulffpr krirp ^
irprndMu im AlfwniL bf*rui md rinigfn
in die hiif hr mvi dir ftlelder#ehrjnkr j ■
\nplm, UJ> -if' in ^ irkhrbkrir ypjn^rli
i0 das Badrzjimnrr pi ml dir Zi-arr,
hid«u. *trhl dab in: ditfl *ir jJi^r jrmitndcli
dr* klriurn Uiuiar* rdnin^rn^ und ^
brtfujicn wnUtcn, um ihn datui «rlher zu
nut bat rr elite >rJb*rbdiV bevmderrr
vfT>pfi^n, j*t «bcr, In !tn biung uuf
beraus^rfurderl,
hump* Irpteu *ir lyrlM-n'milirl inane brrb-i

An jus. und drr iwh Arieu jerrirhieic Hie rinen irraben ihrrn Trppdiu^n uuf
Knder br*land au* Itrnzm imd Schnill. Fur und pflim/.in KertofTrfu uud K«hlr
Frifland klrmmTrii sir rirngr Boiubcr «ui baltrn *irb Riinritrhen und vrns^ridrln 4n
die Angflmrbnur, und narh Sttdjimtrtka Garpitr in riurn HiibnrrstalL jieiles K, rewh
hinktfn 'it mil friten Brmwn* Damil dir lamer Ju-itacli^rrid. ab dir Krritie ,Hbef
Welt Mi**e. mas *ir trirbed. pabrn sir tui: und andrre hiedrr lemrn rinr /Llc
BnOtlim hr mu#; da> lelztr *prai*li v*m zu pdeern und, hji mirh «ehHirri|[rT j*i.
djehtrni Nrbet und imgumd i^rn Au'-debim zu furlken. Die* dnd dir I.eijtr. |>ri drnen
frVr da* AnprJm Jmmrrhin. drr kapitln -irh jeilr', aurh da- traiirieste Krnen„ m
dirsr* Dampfer- — H(wa*r\rh hirll rr, mid eitir nutzltrhr Tat %rrMandrli; *ie Mrrdea
das SrhifTbieQ „Polomac*' mar trui/; drr r*, Mrfin man ilirtcn Zeit ernup |HLl(
v rrharigrnrri Aussirht v oiler Ihiffnuujrem mj&hlirhzu upeni ann&hnmd aularien Unti*-
hall brintni, Aberdirht brim veihinderten
Die Fi-chr ol>rr beriahmen i-irh unier-
bandwiri vtubnt drr verlnndrrle Handler
srhirdlich* Mi trend dir Meni«er khijzcn
und rr is| aljeni Ansehriri rurh in der | bfr-
-irh ails ihrrm Flenmmt Joekrn Jirfirn und
zabb Ini Frirden mit Kuni>»kormUfn br-
mil ihrrn Angtern >opar gemfin^arne
schifii(|t( siaprli er hi-utr rimer
fJwralf anctimmtrii, turn Bri^pirl da* Fred
SanrrkrouiT uirbrrre rau^ei-d |{a*ierkliiirrPL
von den f'hrUi Lichen Sohlulen, merit icltcn
guir drri Zminer Btihnrn* jrh- imd funfzj^
*ich and err -lunun* wir r* diirtii Mrj*en
In tutla I’Europa si conosce H*clm prriemt. Wir pr^-ipU das mar vor
FarbliJme, tril* uni nut/brhrfr Green'
-tamfr rimulaufrhrn. led* well man rue
fiiuf Mnuairm
Mi^^en kiinnt, M ie *rhl«:hi dir Zritm Nurb

KHASANA Der Kriertup hrbi *irh vom AUlap dadurrb

ab. dati man an ihm dir Tafel rriiht-r Lie-


wrrdtu. A'irir vnn ihnru haleru inzMi-rhpn
erfabrm. mjc -rhlufit *ir M-rden Unnrn:
ihre Vornlie und ^ irJ freid d^za ^ind *ir
Mfizl. Zu den G*nQs«cn, ja beinabr *chun Irj-^rHtirdrn. uud »ir mihiv*, in Haumm,
In tutta Ttiuropa si apprezza SvniWten dr* U i'ihnarht*fe*te- xjhlrji 'p- die nirhi aflzu bchaHirb *indr und dir man
wi^y »nfeJM-hmeritrnde 1 re re* dir Gan*, drr s-ur uNrm nirbt narb ■■i«n>eni Hnws*n
Fuler* drr karpfrn je narh Jlraurh des rrHauen !=■""

KHASANA T^ndi-s. FIiidr November leilu drr briti«rLir

hrTiShrun£*ininUlrr H“inrn H a u* fra urn mit.


jedeu
Am'Ji sic gehdrrn rtr dtu f- i-rlirn, dir auf
He^rntstirm anbeiOrn; uirwobl *ir
dull er sir mil reichlirheu Somf emit loam
hatirn Mi*srn kimurn, daB rin He^ruvuna
bedpliken merde- Hen Kiidrr* drn rr bri im da* rr frrifirh k^ irn auGarht,
friiherrr (irlr^rnhril «e-rWurkt balte, br- rrrmirr srrdurljlip viirkl un j ■ r 1 iinirliJ
jiann er miter da* Vidk zu vpripifrn, .Alille

KHASANA
Tnnhnt,
December aber br-ann rr *ieb aridrrs. Si inr

Zunee hallr in firm fctlrn liis*pn ririrn pr*

fabrlirhrn Halctn gr-pflrt; rr v»urdr >rhr D'e*r ZriilauTie balsrii drn dnr-eben in

DULMIN zuriirkhalleiid

pabrn.
mil *riurn U r ihnarlil'- rinen rnrrk<rtirdipm ZMic*paIi
^\* rr m tir^smi-ierlrr Germ Mw-haft \»irki,
^rbrarbi.

Inzwi#cfaeii batten die seinentrit sltimin biiut rr niebr auf, jU jr \^u ihm rr*arlr(

PERI f!rbJirlieneii l"i>rhr z^ar irnnirr iHirfi nirhl


das

immerhin
Urden peJerul.

Ifeehte ini
alier sir halleti

karjifenirirb er-
*ic*b
Mrrden kf*milr; wi rr -irh selbrr iibrrlj**rii
]drihi mit *rinrrii Ifutyrr
SoChen uud srinrm JhiM aul Srbriaji*. r-i
naeh euien

Hiesem UVr ^esehHriiU% i#t» pfle^i drn *rr an^rfidh mil ifrin aur ',jl'*dai£r-
e tulti gU altri prodotti KHASANA
Srbwri^*amen furdumm zu babm; Jafmn, An* kartufTrikr*iui nioebi cr l^pier. #>r*
devono la loro grande fama esclusiva- bej alter -riner ItaulJfidgkrii. uar nirhi KuhJr Hr if/ in und au* Htn hrrih'd/ Affiti*'
mente alia loro cos tame alta qualita. dumni ti'MUi!. den Kiidrr fur pe-unde *tnlTrr WcL 1'nrf. alien Garteiuaunen mwl
Nabruup Xu hiilrrn, Krirj: in f.l-u-int dr rn Suttijifeas iler KirsrlfrJdrr kann r*
II nome KHASANA k garanzia per und in Knftland ^ilit r* *ehm,ifere Kusl, AubfUlbik hrlrriiprn. und dir Fneii- rr*
la bonta del prodotto* II prodotto in ^Ddamertka be^iuni man mil drr Prrb- zruj>[ ri yu* kjrhi'J fki Smul.if i-l *l*nt
KHASANA ha sempre giuhtamente k>inirt>llr, nt-uirulr Uudpr in allrr r’l nil'll 1 zu -rhiidr. *»b datl er uu-hf MetaH-
^rhrn mif dir Surhr narh nrtirn Jldf'- Irrn- Klatckm und Papier <auiimdtr*
feuccesso* rpirllrn. Fin mrrk>*urdi£ irrUmde* ffibl AbMrrbur^f r aiirr* krhrt rr ju- drm Diem*
hulle drr Pra*idetit drr I SA. fur dir rll in* Frisjihlu-n zunuk. rrlir^i leiehi d,-r
^rzriebnel. nl- er *irh auf An^eilVihrl Jiegahr Wr>ncbaiu* mil nm^ru /ic.irrrn rin kil1'
(liorr *rifl i-t im Grijride rm ^pirl uni ^srhMurrrr"' Ituitrr zu rrwrrlwM und fk-nnn
HirwJiafiljrbrri Mmiivrn. mu drm Irifb aii* dunk leu ^tirllrii zu *rhifpfrnf um daind
Hitch drr \ahruiig Mild drr “'urbl itarli delR seme Klpiidintifiu zu verundk-rn, St 1*^
IU-*i|tcn [ ml Mir bri dim auT dir Hiriu'h*ft» m'Fijp|pj;| rf aiu \ltrnd drn Halt, an dr*rf*
lube l.iirkun^ der k^tnjpf fidpl. mi i«t airs Frrirhnitij' rr am T,imr mitarltr-iirt,
bmliurpri imd libirkade rin brllr-rer Krirn
Hfi* GruBr *|<iexrll *iiLb *m Klruirn- ^ ,f
r r m a ■ h * r i r |Jer K firn|if d*r W aden Imi sir is
Fibbric«mnc c vemlita per Fit alia dir Srhii"riin St ifleit Mir ail ile*l Itizhfehr*
►cine t»rp rpriftm S ImTijil.ilfe. tinmen sir
Ki-venbahfitarltrilrr bmlkr morhen tufme*-
■tirh nneb so itrufi srln: drr A\ >rls hafts-
KHASANA S.LA, krirK umfalJt dir U. rlt uud lulil »ir|^ durrh
*<» kami drr klrinr S hniiwlel dr* klrioea
Manor* da* i*idds;rJi^tr Urhaiidr ^
keinr % rhttiikrhmiuEijE und kriu Hrpmr.
it quo, via 8. Vi 11 ore diifrh keine Knifrruunir unrl keitirn
utTrniJirlirn l.rl>eii* im kri^r popWMif"
I>rm Mrntrbra i*t c* jcr^rl irii-
Hamlrlp%rri raje an* drm f-eJdr •rlrfaicrn.
lian^r iu rrknuirfi, ilru
I r mm \kieiMhird ^rkampfl Srkariter in i*rhrn kni’i; und \>r*ieb( rltrn'f'
mid (Wttipirsril Mrulrll ilm n Gllrlrl rn^pr drn iHiicbrn kmlcr und Vceniiit1*-*^'
-*< hriflllrn, deti» Inubiijiirr wml r* an \\ nrr r* audrr*, m» hum drfww *w £r**,y
SdiinLrn und denj kaffrrpHunrer in Ciitie- lirrm, dir i»dr vhlM'lil kBiapIrM jtir/
mal# an AlisaU frhJrn^ tier Anirriiaiirr «inJ ant;'dli kitlilirri,.
r f
ml*
Avifitoti gtoppoiicat profit! a spiccarv it voio versa it nwi/fo

II mondo in guerra
LE PROBABILtTA Dl VITTORIA DEGLI AVVERSARI

Loculizsaziom* ed esturtsiarte
I " del l'tb\ \'HK r mutai cbin- InviTc, prr e flirt to deJI'tiltunle gurrru, r Africa, nri territori nrtiei delta Cnrrliii,
t,n fceriD pntrrblie c-icr delta grundinMi
“ *HUls' pIei curmi riumdiule*. rpiiilimqiir *iu |"rnj lit i"hr rSM* pun mi nvere. dhianzi a Lniingrudn. in Crimra, miIIh
drT prr runlrmphirlii. ci 6t potribf uHctnin*
II *' '«U«va ili mu, (iiirrm ruroptu PiHprltu palilien drlU lcrrit vrrrii ml rtwrrr Mimicn* HnpTii Plnphihrmi r hUi ^eite imtri
rtnrr nr I trmpn C nrlJn spazlo. Mu. co^l r<|inr
C<Hl 'ilt-rvmin di ullr^ patent nun rmnhim11 HMBtiinjtintmrjitr. t.hiuwpie sin in dr I Li terra bi ir menl rniiln In guerrn. I iiitli
atutiim Ir rumr. Pniinmiiii pererpist'e innmin
lf H ^ffrnndi luiltnglir. in tempm j-niiJiH rii pniHiin*L nr ?■ |irrsimir> MTetlivn- i cnmbtil tenth prr ipmiiu* pnanuno sjsacrnr
mt in il rutin il'oi'srrr ninin imniirtrsii ..
lr knn cuniLaUntr »aln >miI miatm rnnli- nirnt1* mii ;i t iulnfi u 11 ei j»n mu p.urrni menuM-i* anno uni Li (dnnibiC vatin cute dn
mare di sunjinr. vd i popoli frreiit diir-
' ^rr»U]tliii rUlir im'iinportmizu in.. Ir dnrrlic vi e unti storiu del genrrr mm ftunic Irggr tlrulrgicu. A ciiincnn emu-
i tunn it miijtirip c-hi il respanaalilid di mm
7 P« Pl.umpu. || rmin uiemiqo. In (igui liifiililsi impnrlunle drlhi Li il 11 r u 11\ dnvtiiifgue *i truvi, ronirupi..
iulr rsiriMintir della gnrrrn. ipir^tunu
\Ir 1 V“r| IriiMsili dii purr del t<m «b- trrrn le fmitrrie munvimn id Pm I sim>, gli
nu nliro uperunte ill nn ultra ipiaUhi-d drlln rrspnti^iliilitii m»n ^ imjiurlmiic >idn
11 Prr rivulimmuirr PfcHurnpit, nroHiphini nwemtnno dull ulm ‘^1
puntn did la terry* r lulti inairme* gli uni dal puni« di ^i*iJi murntr, ..a
i run mini miiiljaftn, pimurnli uIIdihIiimp.
‘imlliL ' 1,1 .. *H'f 11,1 ^lrn fiiluro mnim >:It ultri. phumuitiu i fntnri dmliui chinriwc url mnilu mijtliorr jili intrrr-'i
111,1 “lir“rn I'iii cMmmj, appdirlirm’ earn urmnti iihtwiltuim. Ttu Ir ri^uir dnr*L
del inundn* impegnundnai iri muriirrii rr» drllr lir■ h 11lEi piittLll£r,
"" J,l'rn ^'Idlriln Prr il mumrntu ntdhi i:innjihi maleatv iffi Ir piEinuigiuni di
rdiiinulr. I nu rit^u r iuciiritcrfahih'. ™rri*pi‘ndi'iidu
11011 idlin' m»n*4'jEiiri)gr mniidLili. euurriil dr llr Mlifipinr r drinn-nlmdiw. in

3
■7W^U'

FETRQPAWL 01

' >

. >V—N WtAOlWOSTOrt

YOKOSUKA

MA9WS

KAR0L»NE.N

^"toabes -STAASSE

VWC\ ^K^Yt^SV

SttHMit-SmH Tig Meflwme 1?508 km


I] Gliipp^nr dovrva % rnlrr mnu,o m |;inocchlo. Lr tnj,M i rwvdn.u porldlr
pnj ovnnN, / cco/KMitio venn-n (c di rndtiorr ptttnt
HI) L Inghilirrm, fin dnl priori pin, bu fin to
fH1 *H* 1(!Wi tlMnenUri drll* lojim; f nyitafe tuar i . Pet itlitma. ficKucvdf /rcr fa suo tipparuiont' a Hr if»fff dedr
rnirare in lutta luttt i imd idlruli. mrntfr
iAofr nippotuchei vn teriHarth* fovirtfco trno ijjumtJD suf p^ofw politico Ci
l^miulo aJlVaicnainnr delJ* gurrra K
1
lu f>rriuaniu r 'lloliu rmlinsduvano prrhim
dvr/u i peticoh cm eta tspoyio ttmpeip giappnnese Atn to cotlinn cj tUusltQ
vfrottmjLiuenle, onehr rolprvolr di wvprJn
* far fEurrru cQntrinporaneaQjrntf finch* un unrhc le rmonti tit^teinze die cffvtdano Waa htn$ ton do I tenifp dHVa ^rur^u
ULU e*trndrr*, Vkrverwi. rl»j vnlevii Ijmi-
occomodmiircniq pmifiru * pnrivn pmudhilr t* In /ici^^/ilo rffiff pQ&titant antjhy-iiuMifiiuwQ omettcaue rteff
infr Jl runflitln* nun pufif virlf »tmimtr pggrr
»rnxa un mnflillo nifldhciTJUieo. IV) ]|
rrupamabilr di qurita priinn jurmi m»n.
htjln-rvimtiuvidr vn la £iirmi mondiiilc,
ilinlp. B chi riilrua, aotlu «|tiratu pwnio di
perch* r»Mit nr nr ripronirtirvji In rfvfllii* politic! c tidliln ri, di r^lmdrrr (H^giihilmriilr irruTru bildn prr quidrlir tempi! *1 Gi*pp*W
villa, *ulir rauir dir Ha confla|Eraz;ionr mun-
rinnr iiiundialr, V) La (Irrnumm mm vrdrvp il run Hit li>. alntrnn fino a I ipjondu u\ rchhr jhMuiu
dialr, COEJitutrrft qimrito . [) ijB (;fF.
fur ported, *rr pli S|«ii iWli nlln perm, rsurrc iippmntata In iDoltd Jri due oce*iu*-
mania volev* coiitid«rjtrc r rittalvrn cmtir
r ipjmtQ rru In mpd principal? drl potto Itnprowisat
i^ui cvidrnirmentr tifi ralcoJi di
Wali i pro Mr mi unnilulj rumpri; Hughi!' tit a inevi labile
tripuriitij; g|j Slat! I 'nil i vi ei no no jngrriti I'Vrn un |{raip ermrr. SjirraniJo ehe il
tcrra. attravenm i troitati di jtiiramj* r ron
proticMmrntr nm la Irfigr (TaHitlri r pmlUu In tal mudii thilln cnntn>vrr*io pnlm-rn Ciopponr fo>»r iiidrhnlitn in
tr *ur alLcanae. ha (m. IWmalu que^ij
(aiuii uli'litfihiltriTp rd ui Sinicii). cun i uurfjtJr un ri mil it lii ruropcu ilopprima, do glirnru drltr *dHUdtii r chr rsifU ■■ *urrl‘he
pridilemi in altrc-itanir cut)*? di guerr* per
Inro mi arc-hi aiiD'uriroin> e prnvorando nrl- queTdu lino juurrru drin-uropu mntn> il futto ftiranpolunr rrpui irnppa mkirtrni-*
rKutxipn, 11) L'] n^chiltr rra hu certain a
l rnmfrju urirnlulr II Gjuppntir run Ir Juru Imlarevttmo do nnn purtr, rd nnu rmraka mrlJe trnltmjve av ultra}
prim* r(ic Lb frnrrm troppUftte. r prr rau^i-rulr riehiratr.
fturiro • non dirbinrdta ltd yh Stoll I nil t e prtniu dr Mu aroppiu drJJa (urfM- f1’ 11
il ca*n rW et«a aj fiiMf vrrificaUi, di min-
In «jn( fair drlln lot In lu Germania Jui rKurojiu dalTnflra, llj dhuvo, per rffrllo i h>r<ito ehr il Giappkmr a}(ijiubrr**ir I* Gn
vtdgtrvi I'l nii.nr Sovjvtlca, mcfilrr la Gcr-
trjiiati) di loruliinifr In guerra, mnitre I tlrl dnddrrjo amrrkund d’iiitrrvrnire rfli-. r rindoeutu. ilrnunaidtac iJ pjii» I
M*#n4» crrr*V* At furla rilliunrrr nrutrulr.
♦ Uni IWrrmh huimu crrmiu* prr iiintivi eaceuirnte in Kiimpa, *nrar la uccrarilA di rmnfi'tiubir il pivrrod ill Nni»«‘hm>' "
niacin aivchr prr valrpiia mililarr. Quanln putrn*e hiiimo gtmuli pmGabtUt ■ di «»o 4
nfttiir * dtriulvu: li Staii t niti «i lrov»* siltorSv m4fr.
satin ]iiiY d4iIJ altra piirtr, pih farrsnim 4itiiMiom» *til (U4tr ► qirimti dtveimla
11 mm to rni in Intn pntfre prr tcidat-pciturf im^uhra. Gm ament r. IVHettu f iuiu pid
n in if Hair brlljfn ai nemlri drlln Grrmania. direi tumente riftMUltu CittlNntufno al Mj*»e
Ajtallfitpias'unii di jiiii I'lnifJiihrrra nilfilar- della Ciiiii. (^iii i gbpfwnr^i powggunu pi
niriiif fun il pittlnfOdrurtiid r roil i ranciord fin dai primi giorni del tnnttitfct 11 dmnioio
drllr Nim tias |, in mini inn fnrnisano mtlo del mure: r**i hmmn potuto e
raiuln militnrf rd rrnnumiiro ili rni rratio mucorn 4 bare a rr e fifumirr run licutfut
rupnri. Aurbr nr |tli Stati I ■ nil! »i fn»»f ru rr pa rf i di truppa di qmUimi rntira Inn go
ims iiii in gurrm iLirhiamta rofiLru In Grr- |e enutr Hviatirhr,
inunIn* in prnlica gli nrm-ri uni non iivrrb- In lutti qnrntE trrrjlori, amrrieani ed in*
hrrfi polutn furu di piu e fcirnr invrrr glrsj mono eoitrrtti dai f.irmitlohilt *iicce«ti
prirfinu di inrmr. jirrfh^ gli SUiti Cuiti iiiiziidi dri Gtappnnr a difcETdrrti priiu«4-
iivrviimi itmifnif miti r siintiifigi di chi non n ie n l r. Solo u ti a vi t to rio*a ha 11 ag I i n na v a I r
la gurrra f di cJii rtfrlLivumrnlf lu fa. pm re bln- imped ire |a perdila ftidmlf dri
AI fOTtlrario, il Giap|jtmr era uoltanlo un loro poitodimedli locali. Mo «i dovrrbbr
umieo [mlitiru [lrM'A>j^rt r, nr anchr ^ vrro giungerc a combaltcrc tjnr>u batraglia
clir viriculdvu iina parte drllr furze arm.Ur navale fruituno dalle ha-i drllu midrepatrln,
dri nr mica, non fnrnlva a Icon nppaggio nclla zomi di face in dri Mmmirrgibili
efonnmico r. in ugni enso* non impediya nippomrj. nd mrzzu di un Lraitu di niiirr
I'uffluiiAn ili umii ninrricuncvtrrso I'Occ-itlrntc. circondato da nno corona di punli d'appog-
l/ln^hiltcrra elTniune S<ivirttca non ha mm gm giuppunrtj, Fnr^r, quaodu qnrite pugitie
aggiiiniu nulla, in u qurllo rhr up pari ran no* qurMu hatiuglia «ari) AtaU gia
basi giapponesi
gia nvt'vnno in antrredcMiza. Per cagi. quindi, combat tutu, forte aurora mi, avrrbbe
IVntruia in gurrra mm rrn. filcnziaEmrottrl un'impurtanza decisiva. cumiinque glj nv-
basi sovletEdie niciil'idlm chr lu dichijirazionr furrnalr di vcnimettll dellr acque (fel Parifiro r ddl'A-ia
i»n« -d a In di fatto pi^ ctistdnle. Al toti- OrientalrinduiitarroNuglialtri loatnpfacitori.
Lrnrio. dal 7 liirrmlm?, tin to il grande peso
Afari comunicanti
<|ollr forzr urnuilr ziipponicfir c di quel-
u>

41 ) basi brifanniche 4;
l"i ndii a trio giapponcBC che e rcalizzutricn nl
maimo gmdo si e a^giunto siJla potenzii
drlTAssr. Mrntre I'allranzn unglo-bnUcc-
1 muri so no iiniti mc Uo della terra, rd i
vari teatri della guerrn manUima pautono
co muni cure piii mpidamcntr ira iU loro,

| Impero nipponico vicu-slalunlictHr da irnipu realizzatu nun Sc ia qua lehr luogo cinque r,£lVi Itucrra
pun rnnlarr su di nn polrnzialr bclliro chr vengono a mancarr, du qua It he ultra Inca-

non si a da tempo a diia dispusizionc. rtsa lilii cinque navi da guerra dr h ho no andarr

o u hu ih fare iiiiprovvisamente ctm un h aostituirle — o si rinunzia si I diriitu ill


■ Manciuria
fronts supple me it In re, dnve si Irtiva dire In sua nrllr qurstioni inariltiuir,
sehiernto nn popoln grandr. valcnte e vn- Cintruna nave dn Knttiiglia inglric od

Territorio cinese Inrosn in uiudo -mpertativo. unirricana (iiisirrnr alb Mia ucono di pcir-

occupafo dal Giappone t/America duvrfi d'ora iimanzi ermtrurre tarrei. Jncrocialori, cnccia r navi varir)
sensi hilinr ntc Ir sue Torn it tire ai vecch i in via La in piii conlru il Giappmie. deve

=j| idleati. pcrchc *c pin virino il tli'iilr rhr csserc ritiram dal Mrdi terra tiro u dalJ-Al¬
r.., j Indocina francese iie&sun parenteinoltre senibm chc il lan lieu. Chiu dr re una faillu qni. signilicu

Ginppniif voglia ^iunpi-re. malgrado tuito. uprirne un'altru hi, U sen go no a caml iare
■"
al peirolin ed nl frrro delTAsia siidorietUalc. ]e pr^siibilitA d'aziozic tin or si avutrsi nr I

Tailartdia peril nn inolLu piii lesiamente di qnrl chr Mcditrrranro* r quindi nnebe in Africa,

abhiLinu ptuisatu i suoi ncniici. Certu. il oppurr anchr gli attncchi tcdrsrbi in At bin-
\ presidcnie a me Hen no si coii^idcru libero. ticn di vengono piu prriculosi, dove la
itati Units per ellrtin della gnrrru, di inlcnsifietire e di Germania* mietir senzu il vrrificar^i di

render puderosa la pruduzione unierieuna quest e condizinni - con U piii forte Holt a
l di armL Ma b guerra porta con sc a nr he Mibsicquru del mundo — possirile giu la
f Territorio brilannico aggrusi considerevoli. Occomuio soldati, superiority sottomarina*

chc vrnguml a maneare enmr operaL nn Si coinprendo ages'olmcnte elir mis igare

maggiur nuniero di navi vie tie affondato v, verso ^ ladiiviisLck. nellr cORdizioui itttuali.

hnprjjttuttn. bi&ogncrfi bene accorgersi drlla non C pin tm vinggjo di piaeerr, Ancbe lu

(iianraELv.il dellr preziose nut Lerir prime Gina di Ciuri King r arriumente preuccupiitu

import ale dai paesi prodotlori dell'Asia. prr i aimi trasporti. l/unica via rimantu
aperta verso il rr At ante mundo era qnrl] a
/fixpo^u^torte sul mare drllu Rinnuniji. Lu alia intcrruxione dalla
in uti solo set lore mililtire gli arzirrtrani parte della Tailandia signifira che Ciuti
r gli inglesi era no fmora fnrtemenle supr- King dr vc con tare su *t stesso* nssia sn di
riori air Asm-: a Im run t rent a navi da bat- nn putenziale hr! Lieu addiriltura miuimu;
laglia unglo-aiEiericiine s Lava no di front e a finuru invecr la >ua resistenza era ulimrn-
*nlr tmvr italu^tedesehc. yuesio rapporto tutu, per quanta rignurdu i imtlcrbli da
di 3 ad 1 signifieavo il dominio dei marl, guerrn, cseliiM vunu-nte dsi ft mis I nn1 w Ira¬
***** inM,m,n* ™mplPcamcntr nrlle n. vuno tun to nil re, hi Mia potMiSMi era per lo mrno supr riori la di nasri dasu_ rrlieir ni rrc. Chiariasimo e inoltrc chr il pmtdrnui
,M,m ^r^ri, liurredi firmnrt Lu nbbuatanzsi grande per cuusurlu. sn la magginr parlr dri innri ed ejtclttdeva u del trmneJIuggiu mercantile i1 entrato in
■ 13 ^ M Z-' inorlp’ i) Giappanc spezzi priori che in una hatiaglia nnvale vi po- un'altra fuse. Lu Hull si aEfirrimnu avru
^rn’n- ui rni peiisuto solo ud i II Giappone e un drier e ? te^sem essrre probabililA di vitloria ]»cr bjsugno di un grun immcro sli iuivi uiieili He
' 'N ui-r\i mm Aj pUlrr|^c gpjofl Gli Siuii 1 nili mm anno piu fnrti del i’A.^se* potche eiascunu corazzatu dHPAasr, (niu i -1 m*>porLoF n its i-uspeiJalc. mrrotiuturi
<tr]ji nt' della flottu nmrriri Giuppunr? Nun pugsicrionb (u piutie- per enn^rgiijrc il success^, avrebbe dovutu iiusiliari* pi rosea fi prr i rifnrninienti.
Hawui, mrrilrr m- [\„ sir in non posurdevano csni^an nuiitero muggiurc disfruggtre* prima di a (Ton dure, ulmrnu gmirduco^tc) die sLirsiDao anttrutle -db
™. Vtniv* wnsennom ul Tenm> , di navi da haltuglisi chr non i gitipponrM'if cjnattro nuvi da baitagliu avversarie. Con navigazione coinnien-ialr eil id rifortninrnti
,|: !lllnif^ltJ>,c "‘■■nutm-ial - ( i *i in IN on produce m> tinvuiitu miliuni di I on n fl¬ rintervento del Giappune la prOponione rffrituati in cuu^eguema drib* iegge
int e di a friii jo ogrii an no, ntc litre il Giuppnne (srrondo nolixir inglesi) e divemita dup- id affiitu c prentiioi b. qiieniu fatilii«OKim
.ZJo
vjtSj||i(i
u^JT^ p"ieo1"
‘ sf^ir |£imtxli * impi mm urrivn alia dr itfiu purie di qnrAtsi primti quella di 3b a 21, poi, in cou^eguenza Mirii pin grsmdc di qurllb ilapprinia ratcobtu
ll K',t rr» niundiuLe, muypeti 11milo/.iu n r V Nun sono for#e gli Stall l niti dei col pi iiiflitti ne» primi giurni. qnrllu di 25 potrhe Ir prime gravi pcnlite ili navi ib
r<Kiwrda il niuinraLu dri i I puf*f i n 1111 h t riu I n ir n t e pi ii fr>tl e della t f rra ? ii 21. imdii dunque di 2,5 a 2 J. invrer gnrrrsi dovrnnuo r**rf colniule con i eiwiri
Nun Iiuinra il Gmpponc di miflu, di frrru r drirunirriorr proporzmne di 3 nd L In l.il
H.'Zu''s \ V,4u,U Hd ”W1” uirrf nntili.
Hindu m e raggjunta qurlb qUani-paritil chc
..|,|pVllKm" 1 mlrrwil,° .. di vottilic? Non *i i- dmujiie itchieratn tlallu

.^ r-r
fij
Vr"? lJ* ,:1Jfn|..
r 1 I'Hituut tcutri di mi
[uirlr dr^li anjilo-foulnrfvirhi nfm pulrnza
niuhu pih Tnrlr di ipirllu aj'^innl.i^i didla
nrirultru guerru nun e uuii r*i«tita tra la
Germania e ringhilterra, E tut I avia ullont
el favnre di cki lavara it tempo?

I>i frunte at tr|i#nti»n e*iHbl*meHU>


ij,, *'^***titoM* a fan, parlr drllu (rfrmanio? la Grnilunia vidir nello Skagi'irak trap- veriUcatoai sid mare non e atratlo 'louw
.. 141 ,m,«‘ ** 1- Cennnpia v, tllii |iimr ro«l b ijuentioiir. la miputln in p>>rtn dellr navi pesanii oeHa buMugha *iello ehr multi ingleti rd amerkani riaiiu riihdti
rr»*. ni* i Mini intpremi *■ »iM Mugrrmli: 37 iuglr«i nmtro 21 lednwhr).
aiunirrii TiiIbu. iiuprilrmln\i di vi-drr brnr. wnlifiufl a pogsno IS
L >T« murtftle ptt l cairi armiU % la coitlrieru. if pinnule do
2 cm piepatano of cam coraziati Ingiesi una *calQto&am accoyHenza

Deserto in fiamme
Brennende Wiiste

Forze tedesche ed /faffane respingono un attacco


in massa di unite corazzate briianniche

f olojfafir CionliH dl gtierra 7- willing dfJIa PK

llfitrsi iriiv qi fiiriui —> -ru /ifPUfJFI lirbrvott


4 QtUyhP-ria ftriiancilro, c /uomdIo tJtwiiY" bmannim hittfrc bm Oenrhul*
■ -Betty, it terrtt df ittvoliu Hcfilwfiprt hat riai lluit ttrfi fculn fJ|«i & yr.
a *>■»> poitmto tortttM A dnita All nrii blight Hr chi»' Am ffujriiuoi ferffinta dir
r ti irdcKioiirdm i cortl tnQfetl fatntrr dtt fijjJin Opin dtt Mufcptfwrhitftr
':-V' ' J

OloRUIIci iMI* n*I ifeiertu. tll*rr>uiyphPn dtr WltslrnirhUrhE. />ip


I ctnyali acrivorm imitta Mubhtu Hi cm* Pdhttvn der RotiprnketiPtt tchftib+n ritr
nutu riel movinivnlati unnbatllmviili Gear hit hie pin*-* Utweyten Kumj/iv^rtuui-i

Lr>im«irii tine, / soldolf dt'fi vEmfitte* con- i>dsi LlHeic Cndfl, Em pi rn Solmjvn be^chHc
chidoiti i ( lorn alUiccht diet to i feticobiti flej'i iluen SUifmlrtiil hiijJi'f StacIwtrifaJU
Solidarieta?
P rirai iinrtifii ehc lu German in r 1‘holm
fosse rn mimic in gucrra n fiunco del
rilfopeo. per evilurr ebr dei nrgri coni-
battcsHcro runtro i binnchL dimostmndo a
Dov'ern In holidnrictil eurupra. qnundo
alio sroppio del In guerra numdiale la pufiziu
le potenze europee)
indiBtnrbaia il suo predmainio
prr JK>l(.r ^

Gbpponc contra gli Stmi l rtiti. all'eMero, tpielli. ud ■ iciiing. route la #<illdariet& delta negra trascinb in prigionc nclhi muiupra jidrAsiu orient ale ed nltrove.
nci paesi neutroli r nemici si Irvarono dellr ruz&n hiaiicA non fainc inai pro tic* me rite pih bmiliante gli impirguti. i piantotori
L'Ainrrlc# poi, vq#|, rnupi,,,,,,,^
vwi le quail * derma no chr la Ccrnlnnih eftiritita* Noi. oltaui, credevamo a quest* ierles4hht e Ip loro fining Lie? DnvVrft lu
predominio, fonduiu snlla pobiiCi, f ^
ivrrbbc jnfrahto la solidnriritk eiiropeu sotuLnripEti. il 2 agusio I^M il Segreiario di eol iilurie t ii occ j d p n to I e qua 11 do a *■ 1 IMI 7
JVconomio. nelfAda. uell’Amerh £( ,(r| ^ ,
e avrebbr Lradito r tacHficuto rOrejdenle a $tMo allc Colonic telegrafTi da H-rrlinn n i Tedescht della Cinii (dopo rhe quota „ in
fovorr deMM-iin Orirntale. G> da nspctlJireu .. d ^ * uetm ;
tulte It Colonic 1 rCnlonie Puori pericolo, spgutto idle presaiooi inglesi, si nllirico
sum avidi bguards soirAfrica, (]vrr|lf ^
chi* quevto nmpwvtro vcuga rarcuho e tranquil]!zxate i colonixmtori!* Mo giil il ncl frontc antigermauiro) furono stipnli
lardn eapiuilisnm anirricano, come In h*
gonfiato. quale sinjmenlo esscnzialr di giornn primn, navi dm giterrn britannicbe t-ulle navi e Irasporuil via come brstic?
diimiStruto il lolale in sucre nnu «|rl
propagandas dai nemici occidental! drJlc rtvrvuno vriolato le arqiit terriiomli dinpnzi Gli InglcBi gioirono nlJnra. qnando caddero
riioscveltianu, non e pi a in grarlo di pa,iro-
palp me lotaliiane europrr. L'infondaiezza □ llo costa trdesco dell'Africa onentalc. Gift le barricri* dr lie conecsftioni tedcsehe
iieggiarr le di^coltit interne ectmnmirW,
f la falsitA di quest* lesi mcritano di rascre il 30 Jnglio veime inobilizziito J^Escrdlei in lerritorio cincse. Invcru. questo fu
riocinb r politic he- ed i- ai a tret 10 a faf
unnliiiiAle solo per qnesto, fioirhe iJ loro colomnle frmircst. E men ire i TedtschL solo 1‘iibziu di linn sviluppo^ drlla cui
Khiemrc vcw I'estenm lr tensioni die
iDUlrnulo reale non ha iirssun valorr. In fticuri, si illudono chr la solidarity occi- fine oggi siumo spetlalori: il Ginppnnr
* umpire pill si addrnsjnn. Qtiesin c b Vfta
rrflltA quest a solidarity non * mai esifUta. d put ale Harii'iu dagli uccnrdi del Congo ellmina Benz'ultro le rocchcforli del pre-
ragione cbe ha determinato la sfiemua
Sr in?] p.issulo una di*tussinnt? In ntcrigo pro anrhc per il caso di guerra, veiri nspeMata, domimo ocridentaje in lerritorio citieae.
eorsn di flonstivclt alb cairia drib guerra.
elTetthainente possible, questo fu ttna brne- il " ogosto 1014 navi braiantdrhe com- Se In Germanja Ini riconoaciuio col Folio
m lla quale ha om (bio dt cuzhk se anrhp
merenm irdc*cu, Ln Germania, prime della paiono impmvvisainenie davnnti ;i Darts- Triparti in il Giappone quale poicnza do¬
ben dilTerertti ijienlp di quanto ecli ^ ^
gnerra mondiulr. nvrchhc potato bcfitasimo soliim c bornbnrdniio la stazione radio mino me del|‘Asia orientitle, rd h;i I rat to da
imnmgtnava, Di frame a tali bni, rnme
reclutare aI pari della Fronria c del* ttdesca. II giorno prim a gli Ingltsi irruppnro que^to Patio le debite conseguenz>\ essa
osano gli Angloamericani pnrbre di solidn-
I'lng hi [terras rtclia pres^oche indifesn colonia del Togo. non ha con rib tradilo la solldnrtelft della
rk-i.i iroditu'f Gonniderando le cose a cpirsta
La propusta di neutrality a vandal a dal rauii decide mole, ha in veer favnrilo il com-
tinido. il Giapponc non combaitp for&r per
truppe di colore Govtrnatore tcdesco del TogoT rrdatta nello pimento di un pivce»o« die proprjo qni
una gin si a solidarictft. a ha lira e In Ger¬
Bpirito degH accord) del Congo e della ebbe inizio durante la guerra inondiuJc. in
nrllp sue colonic nfricane, per impiegorlc in mania per una curupcii. mrntre I'lnghil*
solidarity europra. affmthi? ;noii vetiisse seguilo ull atieggiamcntn umisoltdaJc u*-
ca%o di conflitto mi frtuiti europer, E questu terra e FAmerieii, dal c-mto loro cprruao
coinvoito nclla guerra anehc il Contincnte sunto tiagli lnglesi, Essi stessi banuo reel so
non sarebbr slato a Hallo im’idea gingolnre, di disirnggerle con tuHi j meizi po^tlbili.
dcro. em statu res pinto. Solo il L5 agosto i tl rnmi) su cui Minu assisi. Non solo nel-
perrhr gia nel la gnrrra del 11170/71 la Nuovo ordine europco r uuovq onljra-
Tedeschi, navtiLisi daIJn sorpresa. attacrano I Asia orien tale, rna per escinpio unche in
Francis impiego Zusvj e Tutros ncllu Jotta asiatico non signifirsino forse la rroUm-
P5si pure, per la prima volt a. Anrnra il India.
con l co lc truppe tedescbe. Ln German jo zionv del Fane la la sobdnrietu rurop^a ed
23 a go s to i Tedeschi i no lira no. per tramitt
avrebbr poluto i noil re inure ins emu turn to Gli lugle^i. all'iiiizio della pritna guerra « sin t ico -ori rn 1 a J r*t
deglj Stall I’nitis una proposta alio sropo mondial^, promisero agli Indium liberty c
dntla gurrra dei IJocri. in cui gli Ingles;
di neutraliZ2*re lr colonic. Invano! La Not cmnhrtltianio awirmr1 al Giappoae
impegnarono anzitulto truppe tndjane per poritu di diritti, purclie qtic^ti fo^^rro stall
guerra rhe dovei.. poi minart definiiiva- per oltrnere che ogni ->pjzio \itj|p drib
vincere la resistenza deU'croiro popolti di disposit a metlere a fli5|Kisiunne dd-
mente in Afrira il prestigio della razza terra poS5n di^r^^^e felicr a mndo ;uo:
dt euntadioi. di razza bianra, Durante In 1 Ingbiherra i loro uomini c la Into potenza
Idanca quale unit a. stOllVotse unche il qiicHn run.ipeo ad un modo t quelio asiaiiru
rivolla dci Boxer in Gina i Tedrschi furono economira. La proinessa non fu inanlr.nuift
ad 11 r> aliro, e ■ ti purr ijueJln amrrienuo.
Conlinente ncro. Gli nwrninienli prcscru dopo )u guerra. Per rontro gb Ituliani
ritrnuti buonj abbo^Minza per ve^ir Aocri*
indtano e del viclno (Jrirnte.
pern una piepa dilTprente di quanto sc lo appresero ehe la
final) a favorc della solidarietft ruropca.
sin mag in ns sera gli nwersari di-lla Grr- Per I'Empire hritanruco, per qurstu
dhe taor, vennr mai pre&a sul derio dagli
mania. NeJI'Africo urientalc tede^ea, agli complrsso di lerritori spar.-i *u tutto il
allrj. f per refiderli coii iinpupuinri.
urdini di Lcttnw-k orhrrks ■ioldali nepri so Hu
solidarieta ghiho. non vt e piii posto it] qursto miova
-German?, to Lhp front!* si direvn alloro,
ed i German* si recarono al frontc. MenLre
un comando bianco hanuo resist it 0 invitti occidental era una finzione ordlnamenio pcrch^ es5ii \i\ rvn e si basavn

si no nil a fine della gnerra p sc con rio il fiuiraniurnlnnlento della nature lr -nlida-
II Kaiser, con il romantlmmo irreale c non
nuLFaLlro se non un rflinipru sogno cite riela dci singoli spazj vitali. K gli Amcrirpni
politico di tin borghesr Lede*co di a]Lora, prrstjgia Iriglcsc ha notevolmenie suflerto.
diventva uiPazzurru nube evimeseente a si soirn uniti a loro perrhc non cratiti capnei
rivolgeva un appello aj qmpoli europci* questo non t certo una culpa tedeseal La
eoutatto della dura real (ft. Gli Inglcd di accontrnlarsi del grand' «- tievi" ronli-
a flinch* eifi * rtalvaguardaisero i loro beni guerro inondinle, solo nHI"Africa orient ale
non <surrilicarorH> un solo pensiero alia lientr che la sc+rtr ba ad c^si rivPth*lo, r di
pitt t*cri», mrntre la Germania facevti Is tedescA, costb 750.000 niorlth csnl tame ate
solidn,rirtil Occident ale quaudo scngliarono trurne un nuggior profit to. coinpJlo cerla-
vi*tr di n*»n vedere U niano arnica rhe tJ un decimo della popolnzione indigena. La
conlm i soldati tcdesclii i Sikh* ed i mciitr phi facile, con i loro 13 aliiinnti per
Giappone gift allora le porgeva franco e colpn b dciringhilterra, cbe trad! hi solida¬
GurcaD con i eollelli sguuiriaii fra i denti. i chflomctro quadra to, di qiirlh* risrr%ato *i
volomeroso, pit Injelcsi strinaero un'ullcair/ji rity del popoli ocridentalL nonosl 11 rite mui
quali iiltru non feccro rhe dilVndere la Ion* Trdesrbi ed ni Giapponcsi cbe vivono hen
col Giappone. gli sforzi tpdpsrhi.
piitria nel enure dell'Kiiropa. Gli tnglesi dieci voile piii rislreHs. Neli'etiul mod®
Lo Germania non ha mai ncpptjr prnsato Non si venga 11 ranmientarc a noi Te- tradirono. ugualmetUc, la Bididarietft orci- rhe con V India, FInghi!terra ha agile ml
di Jitiiiszarc lr *«e colonic africane ijuali d esc hi ripucrita frase del In solidarieta deniale ed i natnrali diritti di nn anti* virino Drimte. Ibiv'era Li Boltdarreift oed-
vivai di rccluieH Ncimii soldato tedefrro di Occident air. ora rhe ahhintmi legato in- rliissimo pupnlo civile, come rindiimo; mm dentale quimdo nn 1 iiHrcner m*bjllinVfl
cojore hi mu! combattulo Mil territory di«foluliilmrnte il nostro destiua a quello purliamo poi della promesha non tnuiiteruiln. le trihb dell'Arabia contro FKiirop* Gcu*
europeo coolro lolditi bianrhj di olirr di lint) dei phi *an(irhi popoti civili di Oggi inrassano iln ogni parte il conipcaio trnle? I- le pronies^e inglesi d»*c rimaic™,
narioni. ¥, *e le cose si frjiaerfi svolte qurstu mnrtdo. ill qualr ci urrmnununo per qurstn loro potilicfl di iradimenti. (|uandi> dopo Li guerra gli A raid otlorm ^
MTftnda Ih volanti ed il desiderm del Gn- le medesimr mete. Come pussoim gjj Anghs- L'India 11 nn pi Cl sucedtho deiri-'mpirr come goro adetnpiTncnlof
verno tedesco. ipxcsio non .urebbe mnf smerjeaui rhr notuj di^postj ad esporro nel In guerra mondial iv noil eadrA 111.1 i phi A nr he in i|iirpto r*lso,
itwerstti nemmeno in ATrica, truppe l Kiiropa ngli drrort dpi but 1 rvismo, ardirr nrllu pjmili inglrne. Pill di qnulrhr mdiutin
tedcsehr di proteziune nelle colonic rrano soltanto, dopo queato rpaliMeiitp nefnndo riporrh oggi In Mtia uperunka nei Gjap|mneBk
state urganizzatc quali truppe di fwdizia, F 1 rudiment 0 a duitno (Irllit rid turn orriden- qimJi libernluri naKiomili. tradimento
ci6 fuulUvi aeniVltro dal loro amianvnto tale, cli far apprllo *l|u aolidnrtelft di iletln
oltremixlo defirientr, con 11 quilr cutru-
Fu proprif) In Germnnii miiiumil- verso tutte e due le parti
rolhrraT I’erch^ now ni trot La della BoNda- ■ oclnliNta 11 Ritnrirr il prtneipio del-
r*mo in piemt nel Be nell^Africa rietft dpi|q rarmigionr biuucn. nui drtla I'nilloimmin r dpIFlndtpendrui degli altri E ne anrhr oggi nrl vkfno tlrirntr f*
«ci»ppianjno drlle oH|JiUh In si drve
iididrtrietft della cult 11 m *bUnr«i. Parii pupoli r razmrt nm non rreile nlritnprrtn- ■ id. pijn ill iiulividoi jirezz<iliili di’liO*11 *
asenvere solo alia flagrante rornr I lug hi I terra r CAinprira elie si *nmi Ibliio, hr o*| ad un urditir bv iliippiilosi -eguin- onn |adilieu inglr*e, ejti oono9t*alf
allrKti at bolwevi*mo* non ho 11 no pin orgauiramrnle. Lo •cupn di i|iieKta *econd* llugfiiltertu raicoglicrft qurlh) rhe h« 'fm
vtolaziotte degti accordt alc.m dirilto di iippplfar*! alia «dhlnrif tft guerra mnudialr tMifiilstr appunto uell'eti- mi onto. DrtvVrn In *nliiUrirlft urcidrutal'*-
del Co ft go delU r ivlllk ocrldentale ]J frimie ehe ngai mimmioiip di hdlusti mraudeii, sin dai lor- allorqunndn ringhiUerm e rAmerira o****
divide i\ mojido in dur grandj areampa- rilufi d. intirideoir ehe da ipielli dell'Asia raliifonu damn 1c quc»i* guerra i
da parte dei nniun delJa German)*, nellu
meoLi, non ha nidi* a cbe vrdere ml col ore oriPillule, hilloBBi die nfrutlnno i pnpoli Lmuroccanici dirciti agli *pagmudi rd *>
giiena niiiiidiale, i no degli «e«>pi rlmno* della pc He, cam irpare inveee i direiuort dl qui Nit lerriloti per fin/ ehe noli rurri- Iraneesi, nrldicue vchIm* loro olferto Ji
inwli dagli ae-rordi d*J pungo rre«li del delle anthhr 1 idle di rivilti. rujtipea e BjKiudimo iilliOin- at lorn prupri. iLHitrolhi n da roDuniaabjni. »he «"db ^
tt Plo in Iran parte da Hi9mKick run* ■ kJatico-orientnU, dalle eruenii hatliArir L* (ugh il term ahhi#oga*va coni tfdla queslr farfiiiwrc *ribii«c vrr*oJ*
mt# vi appiinto tud!Vt-rlufttoQ* dclle r*>lonie e dal f radtaieiiUi prrpeiralo ai dumb eelchte * bnUfire ot jioser* ruropeu (ii
ivttti uli elf leant *1- UrtVvenluaU ronflltio d* II* rtiUur*.
finiimir redproco indrboliiitpuio tli mile ConltniAjrkOo* *
34
Per
1’avvenire
dell’ Europa
Pur Europas Zukunft
legicne del vdontari francesi
n&Ua lo«a centra il bolscevismo

Die Fraru&sisclie Freiwilligert-Legioti


jtji Eirtsai^ gegen den Bolschewismus

Fanfare della lollfj per la liberta. L "iiprdi ti-


mr\ano i ridjiaini dei Citron s nefj'ampta pra?~
Ia- QYt sorid raccoln , teg. on an di Fiancia.
In basic: -Ortare & Fedtfhi- rccano i Tricolor* th?U
accpmpagriano nefic hro tnitce. ia foojra.1i del
Capa dtJlo Sfala Pefarn passe df mono in mane

^gnul des Frei Keifs Icam pies. Hell ertbntn


*e <-,aifons o*ef den wciltn Wafi. auf dm
J* Legiortdrc frankrcicht angetrtttn sind,
rT 'i3'"^fll,e un<1 ^rei/e!"
fntifef dte Imchnfi
So
utdtn Trikolortn.dftihrtn Weg beg fed en, Oas Slid
« Jflarsfyiiferj ikefornworidcrl ten Hand U Hand 2

In mareia verso il combottimcnto* Sa DerMarseh insCcFecht. Auffiner Martch-


i/na pisra de/FEU j Ja/dcPi deffa Legione ft an- ilrajUe tm Ouen nehcn dte 5otdateo der FtanzO*
cese avamano wto ta zona di operaxloni, SiicktnLcytarultfnK ampffpb ictentgcgcrt, umiht
per i ujjgeJJar con / ‘airone la loro fade netf' Earopa Qfkfnntnis zy Europe dutch dte Tat zoethdrteii
I rufip Pi*:. dtJ crviiti di fu*ifa At(<jf Gr»nvn PK.'Avtr*ihnfr: (ili^ltwruhTfr Mvf £*imm

9
I soldoti della Lcgionc francese
Qua/i difemorr deJ CaitNne/ife, essr cornbafifono dcli'unirorme germanica e con Je armi deIfrEtetcita *edeseo nef p ug no. dopa
aver ptetl&o g^y/dmenfo af Capo Supremo delle Farze armaic gernmm'die, Ai braccio des/ro recano i cotofi ed d namt del fatoPaese
Due coniugi opetal. Tutli e due lauoravano in una bbbrica a Chatkav che producevo
uji f/po di nmtibina lolagratica captain. senza ficenza. da un uppcireehjo iedesro di bma
mondiate, La moglie rocconfo; *Noi altendevomo larrivo dpi (ede%eht. \pgit ultimi

Gente di Charkov ylamt, prima della conquizta delb cifln, squad re di dlsiru/fori prepu raronu le mine
La fabbrica dev e ssoie mtnala in ogni pun fo, no n an da to ij. Le nolli abbiumo vegtfoto,
/naniii di mannuie e randellf. per non /astrar erdrare nelle case quesii nmnfqo/lW
de1 cronisia di guerra della PK, Conrad Wcidenbaum Prega, enlrale e riscaldatevi un po\ . Noi efommti cOnfadmj una volta. mu cl
iionno de rubai o di (ullo e rOn fa fame ci Jumna reso a rren devoir. Dovevama di venire
opera!, con basso saiario. pe/Jn ciila, e quesio Jo s/amo poi ontbe dfveittiir

n PnqetfflCfp di una labbrica di Inal met


Jtbe. iposoJo, padre di Ite tigii. Ahllazb.
IJP iitmre, bo gnu. tuerno e rrsevildcinieJ
fflf,a*e wl° VWddgmva 60b rubti.
n,J ^0i bjfujqji p. Sufn hit pain di s(jv
r^juvtrau 3Q(j tubli. un ve*IHo dtu Jib

dy 1 ******* Oovevu ptocurarmt un g


_ ocwjtori©, r ny0 0UJgm- dovi -*
ll f * taifQTi di curiio, Non ci rrnmiii i'n ope rain vuiilleinquenne. Egli ablta In una iupunnu in
flece*ao|l,J per i pru indixpensEi rf vfim, *ulla ifrodasputca c non Innlticalcf. im due bhuchi
jir„ P°Jtbr- non polevomo melfrrcJ di mroVr eoafruaroni. -Nai vi tihbmmu olirso. Mr sono
yur duranie b noth AbhJunio *o nu>ca>/o per Ire piomi e per (re noili. admebr f bo.ice
iij;e ’f} ri v<" ifini‘ p* be n on up pci r u-n e vit br nriFi inr Irnttauasseto via. E**i htmnu gmilafo (bite
del
fr y . .. tfrU.p I | 1.101114,
prrvr/nyfijfc dei rnmmi* immhe ContrO di noi petthd consubravano nemtei tutt$
t 0un, n'n*fti l°Pnat iceltit v deg}, e gurlii (he fltnanevuno. Che qcnrre di ruse noovt- »leno
fJ¥ . f'"iPvaTO tutu late l lofo cic.p gueitet I.ci rirrtlro abiiemo in gran purie ebrei e commb■
*,r/* *P*cJa|J; jn upiKjsilJ nir * ei ri. ttpervl spi'CUiltrtati, at mil rd at* to yrnU liiftiie

1
Ur a delle 50 operate, c/ie «i? / loro bambini v/vpno in dfio Simdb ba/acca dturgilla. nateosta
diet fo i poor post gtaiianch di Cttorkov. -SL gh opeiai di tut la t'Euiopa vedanu pure come
eravamo cortreiti a viveie qui. Tutti devono SQpetlo. Gli ebm cl mallrattavano. all inferno
con voj, inlame canaglia ntssa! Abbtaie pietc. not nor abb to mo refund cotpo ie s:aoo
dpi rltiM, povpr/, sfrofcioni ed iffamali,* Tulle volevano ospUdrci nei /Pro mise/l fuguri

4
Una madre di -\ei bambini. La lamfgUo abita
m una m ^etrrma baiacca. c cranio alia fab-
biica ulitamodetna. ndia quote if manta
lovota. Stic man to era occupalo nelfa (ab-
brita quote tabbro od to guale donna di
servizio. Guadcgnavama troppo po<o. mto
mama 300 ed to 150 rubh; spe*so dovevomo
elemosmare dagli aim opetat it mangtare pet
t bambini. On dodict onni vfvJafioo a queata
mffnn-fa. ^oi Iq donna ptoruppe j,t un promo
djfolfo e non pole- ptu conftnuare

■■■ ■ ■ >

ll capo mtcconiru della Itpogi^na di una co>o


ediltlee: mSt. to sono il capo meceonico mo
aono cmiurafo Hegfr ulnmtanm n dovetlero
lore matte ore Utoordinarte L‘n oprtaiu ipa»
tato tima-c tmpighato tn una imuTftjno Fu
fipffiKip/o fociiPf un tolpevofe I (fingrnip,
rfte pet q tun to rrono rbiet. non palevnno
vmir re*i icafXinmbtll Fut dfchiaratocatpevo-
le tor quaf* capaatfu-inQ, vrbbme al MptMlrto
della illygraita non four UlOkO JifrtmrfiO ptr-
F*nl*< petebe etv di rtpa*o Condonno del
mbuncU- itimtnutmne del mj iatta 4ej
2.S *p*i cm tit pet pa «uibo>

_
[Jn'd^inlo rJj quanta btiiccca: >iNoi nbitiamo qu> gift da JungD tempo„
ottre btf do fine e bo mb ini. Cuclniamo, mangiamo e dorm tamo luttl asstcme
m qufsio safo locate Pet la maggtor parte slant a operate aasegnaie at lav art
pesdrrtt. netle tucine e nelle iondetie di ylusa. Dovevamo esegmre gli
afcjsi tavori degti nomiui, pero percepivcrmo solo la paga fissata per te rfonnej.

™ doftno nubile; .Hot, ,


%****Mt. al>*Uomain an
^ f Ur( f' «Uu tubbrica.
J”/“ tWimuto datta k — *
L /£ * lt* P'Gp Uno del elabatUnt *lo «flo l&valtdo, bo icde imu gumbo
V/( t!Uuu> i0 tabbrii. Porch* v.ienlt dot scrvnio militate, dov^vw pagatt rcu*c
nJT "*nM* **' &UU tnplr Pet di pm contrtbuti mndacalt e cult wait.
d'ft*,1 /(iaranowe per lei t'Pli trtbuto pet glnirrniwu'n tt»
prcii/Jd « fatal# ed t ? unit that l di per to meno ire vs*o
.■.-T;:: clQiiont comuniMtt QbhUgfU/orii, Poteiv rfmmujgjnufvi
verao Ir ndruciture tj empivano di

A N G o
e lu riguegitavano alia pr(ilioilf df[
in fommino come fa il demir^ .
tiibmo souo la pressiont dell* m 1
Vtdrndoci arrivure malgrado il fan-J"111*0'
Ru,»i (Lngli Hivali ri o.j*rv,v»no

S Fruit ir del
in mnlcdetttt ii fango, uuiledrtin il fango
della Rumd*! L’on il mrw d'nttubrr il
movcmbrc
russo era a buon pun to. aveva assunto la
virulrnza di una cdbia di lubririranie
Sip nmledrtto il Tango della Russia e
siano jbrnedetli gli autisti italiani. auiisti
Tuluno nnfrmvH cbe non avrebb*
rrcdulo nl nostro arrjvo poirhr. _ j mti
- F col fango die la Ru,,!*
Irmpo si miar d Hint tivnm rule nib pioggio, drnso. b!d ecco su que»<ta paludr di melma. 0 miiomobilisti 0 reme meglio vi piaecin nemico, non con i eannani r b
rominfift * puvm sulle piste e mile Irvppf, roniinuando qiielln lent a gro#?olana piog- cbiamarlil Sul fango eaii fti nvolait no i piu
Guardavano merrduli le nostit dtllo
un‘aequo lent a e grossa da nitvnlc viola gin -- ogni gnccta un mezzo bicchicrr grand] conduceitli drl mondo, degni Tralelli
pcBflDUmenle avomavano pcJ budelli d
prndule dal cielo come gigftntrsche ragna- ecen le pozzangbere. Prrgno dbcqun fino degli aulitri di Etiopia, del Desrrto Mar-
Tango dellc loro si rode. Dagli aulocnui '
tele. Si sparse prr Faria Indore drib pub alb saturuzione il tuolo non aveva piu mnrico. d'Albania. Andavan O avanti a nr be
soldo ti gridavano loro: * Stalin dobifc^
vere bagnnfa, un acre odore chr ri faceva la rapnritLi di amurbirnr olt re. I.e fosse col Tango, sul fango. e 10 dico cbe coi loro
in nnsi Ijngun nissa ad tieum di
ttinutire. In un primo tempo Je piste della pista si colmarouo Hi un Jiqiudn color pachidcrmi di ferro sarebbero stati capaci
simi, e volevano diret flAndava brut C|Mj
apparvrro simili a hittgJo cordoni di sabbia birra cui piu non spettava nomr d'acqua, di avanzavc sia pure in pieno oceuiio.
Slolin?». I Rusti non rispandevino. F -
timida; le atoppie dd campi in ir lull divcn- un Jiquido nel quale si riilettevano intor- Poiche si, le maccbine slittavono, lc ruote
^oldati dfeevano: * StnHn ne dob re,* E vo|f.
nero eolor rugginr: morciti, pit steli dei bidatt 1 pochi magri alberi urraini. Ir nuvolc, giravano a vuoto aebizzando fango polve*
vano dire che con Stalin non andava bear
girasuli srcrhi s'effl'jsdftrono al suolo come gli slessi cappalti della iruppa in niarvia, i rizzato per un raggio di cinque metri. gli
I ! addilnvann i l fftngo, c le misf rabili stjqdr'
pent di corda; i Irtli di paglia dclle isbe batlistrada dei pneumaliri, i fui ill. i cannoni* abandumenti irastinavatio le veiiurr in
Malrdelto il fango. Piowe mean,
brillamnn, i prati di forapgio luccicarono. rnrzEo ai campi, a vaJle, invano i motori
Da un mucchio di melma le scarjve t i piowe sempre. Crrle mat line schiariva, i]
Kra beJla la riunpnpnn u cm in a lava in dalle muggivano al massimo di gin, invano Le
pneumatic! passtivano ai venii irenla centi- affaccinva trii nubc e mi be auchr uoa fella
prime piugge. Ma poi venne it fango. quest u cat me di ferro mordevano la mota, si; mfl
mrtri dbequa della pozzanghrra. Si Torma- di sole e si riflctlcva nclie pozzanghtrr.
tembile fango, Si a malrdelto il fango delb gli auticri italiani sallavano dai post] di
vano addirittura s peer hi d'aequa, degli un sole die noi guardavamo con golasiii).
Rusda! guida, si cimboccavario le manirhe delhi
specchirtti d'acqua cbt noi con scarpc c Msi non arrivava in tempo a ra & so da re nulla,
Sia malrdetto. Dopo il primo giorrnj di camicia. c, mono ai badili e olle graviite,
ruoic guaduvamo ciniramente imprreundo il fango diveniva unzi piu fluids r piu
pioggtn It pbte si coprrrono did conipalla costruivano la slrada sul fango. rcl Tango,
a Si a Jin a Mosca a l Comintern alb Ghepeb mnligno, !o me lo senlivo denim a! more,
Airato d'unn sostnrtza bruna chr solo po* metro diclro metro, uljlizzando fasci di steli
al Crcmlino eccetera ercetero. II rmt-tro gri- nrlln testa, in Lorca, fra i drnti, ne awer-
trebbe purngmiarsi a una sorln di gelntina di girnsole, pezzi di pielro, Ironrlii di legno;
gioverde aveva assunto loni rossaslri. tutto livo il sjipore dpJciaslro, di lerm licviina
o di cremD, Tut la b Russia ehe percorre- c gli autoenrri superavano viitoriosamrnlr
una pillacchero, cappotti scarpe slivali dall'acqua, con tuiri 1 simi erassi, con Luiti
vimfl era spalmata di questtt polentina i train plii inTernnlj dove il fungo airiva alln
calzettoni pat)nail cfuria sfoglia di fango 1 snoi sail, con tutti i suoi acidi. ron talii
callosa, di questa specie di emulsione spessa coscia deirnuticre e ai fari delfaulo.
quasi omogcrica. I soldnti d ice v a no: »Ci i siioi umori e TermriUi. me Id smlivo arllr
due ire rcnlimclri. Mu solto le scaepc e le
siamo m)metitiali». Ci rravamo inininliz- Fango, I nu guerra faila di cflvj dToc- ca\ it ii detJr ossa a! po^to drl nddollD ,..
ruote dei veicoli noi riusdvamo a loccare
zati, eravamu suldaii di Tango, verlicali cinio per il ri mo re bio dcllc veil 11 re. full ft MiiledcUo il fango. il Tanpaccio della
aurora un terreno aurora piu o tnrno solido,
przii di fango in forma di soldati. Clie b Hi slecri di sravi, di nioiori cbe gridaim Russia di Stalin! Coid andando allraverio
le mote degli nulocarri (racrinvuiio sullo
rieognizionr sovirtica venissc 0 non venisse per svinciilarr le ruote dalle pasluie. Fango Ii* gurmi e il fango, *,e chiudrvo gli on hi io
pista Forma bin aria dei report uni. le scarpc
ci era aesolutamcnf e indilTerenle. Cosa c poi aurora fango, ^oi passavomo :iLira- vedevo gli apfolii azzurrini drJla uoslra
stampavuno il iacco, la suob la corona dei
nvrebbe scoperto? Fango epoi fango. Andie verso par si colore del pi cm bo. di Iftglio Itftlia, I'argenteo grafico di siradc che pais
chiodi, ed era lutto IL Si andava avantf.
gli autocarri erono coperti di fango lino ietro e anonimo, con )e casipolc cho crafo sidla nostra caria&imn IloJia. F maledirrvo
e gli nutieri dice va no die non cVra male,
at tetto. Marciavono lent! con timidrzza di gevano dnl fango tome sustenuie da pala- il Comintern la Ghepcii il Crcmlino Lenta
non e’ern male, (Ma poi venne il fango
bestjoni condotti per la cavezza su sabbie fitle. Pochi russi in civile vagavano per Stalin e tulta 3a dannala ccuupagma,
terribile, le tonnelbte di Tango, il mare
mubili, flputavano dai lubr di scorii o gas quei paesi, fdruciti stiviili di gommn ai Muando un mmtino venue la neve. H
di Tango, il malrdelto Tango della Russia).
bianchifisimi. piedi, slivoli di gomma ebe giuslo aiir:i- ventu irruppe in cielo con utt soffio di
Gontinub la piogpia, a gotcc Inrghr e
radr, una ridicob pioggia giganlc, priva
di foha, ogni goeda un mezzo biccbier
dbequa, Improvvisanicnte non riuseimmo
a vedere piii b pista, tutto atlorno a not
era fradicio d'umidilft, tutto appiccicatk-
cio, tutto cedeva, tutto scivolava, la terra
s>ra ridotta a una palla di pla&Uco vise bio.
it mondo d si preseniava alb state fluido,
in liquefazione. Sotto le acorpc c solto le
ruote U Russia ci ai muiava in un Irtame
poll eo 9ot in un Jr tome mucillaginoso, piste
e cam pi. Era jl Tango die montava, il
sacra to Tango sovietico, quests nera ricotta.

Sla (tramabdetto il fango della Russia!


Com inci ammo a c a mm in a re come bal-
lerini. con mossr di aria tori 0 di gente che
avan*a sui vein. 11 fa ago ci rompeva il
pas ho. fttevi di noj dd teutennanti misi^
riizi. Ci aceorgenunp di avert perduto il
noatTo centre di gravity, ogni patao era
una eaduta tvjtata. Gli autoveieoli,
inch'esti navigavano come barroui dal
timone impazzilo, ii aJTacciavnEo ai To9d,
traballavano. scotevano comjconjf nle t
ireni poiteriori, tabra di eolpo si metlevano
di iraverso sulla pista come atini incaponiti.
Dalle cobnne in marcia. quasi inavveriita-
ment r nacque una a 1 modern di imprrrD-
fionj € di beitemmie the ti rivenavarm sul
rapo di Stalin del Comuniimo della Inler-
narionalr della bundiera rosaa e via dis-
correodo. Lno teivolava, e mormorava a
denii itrettii * <Jud porco di Slcilin!*;
I autierr the non rrggeva pib Lq stereo.
“ * b maerbina gli hi aeeaiciava ptianir-
fArnle vul eigUo della pitta, — urlava:
1 l/wilfl Comunismo della Madonna ! *

Omui la terra ci bolliv a tnito i piedi


c MUin |e ruote gratsa * viteida. il Tango

* uarii fioiao j/pirdc or oi o


dije tre ctu/i Qtlidf pci ^iuniv .

4
trumlm. dall'est, pirtnihO «ul
vide di neve. Si mice * »rc ndcn
proporrionalr * qurllei pinMia dalle pie
h me**i birehirri dikqti*, nm neve
r ■rrita am jiitanui» nimilr K UDr piofgj4
dl plume d'nCH. Una neve coal molle iln
pufrre fanpru ancbVsiKa. Exn rarulida. im
radutii a term i! fnngo la innozzava, la eon-
mminava. ne facev* altro fungo. Fino a chr
il fnfijto a* briimUt, incanutl; rna tlivetinr
pifj (triitiimojo, di venae pifi ricottuero*
»'inert I In vo nllr senrpe a chtlL ojtni paj*o
il piede ne sidrcnvo da terra due Uc chid,
fjelidi per ftiuniii,
l-uro no giorni chr il lerrnjD ci pane
davvero tin dura nemico, Su ima eerie
pomioite ii duveva port3re in linen un
rimiingente mutririmiu. c»i suoi carri, le
sue urtiglierie, le sue miira^lie. E ipicsiu
volta it fimjto, il molrdrtto fango
ttovietico, ncQitacttltl In marc j a, E dully
parte rmsa m pirn no clie il fonno r* frt*
m“vo. capirotto ehr Una talk »i sarebbr
prodotu nrt nostro schirramritlo. Apprrn-
d cm inn rlie i holscevirhi avrvnno demo
di atuieeure nel set lore nr! cptale it cun-
tingrntr mo tori Zinin non era pntuto per-
venire a causa del fortpio, maledrtto fango*
Cosi uni * lav unin col cuorr sospeso.
poirlir |ei lima era sguorniiM r il nerruco
rindcoTiani nvrrbbe nrlacrato. »L
mattino avvenne il liiiracolo. Sulla piunura
che hkneheK^kvn di Lar^hr isole di nevr, at
piccolo trot to, soJIevatido rlrganf entente
Jr zampe, vedcmnio all'alba forme dicavatii
dirigerr sti noi. provenjrnii dalle nustrr
posiziunt. Rfconoaceritmo le formazioni
degli squad roni. i cuvu] I expert d'liatk hat-
leva no la srlln alft sul mare di lungo.
Arrivava in tinea U cavellerin che non si
euro del funpo. che va col more, cm muacoli,
eon k carnc, col saoglte. Avpva vkfgiuto
notte e giornu. dreinr r dreine di chilo-
metri tra lanpo, pioggja. neve r vento.
Am" vo la cava Hr rot e si mise in Jinra,
prigia Hi fango* lirHii-simu^ fanpu gli spernni
dei cuvaUcggerh fongo t gntuboli, .aago !**
stalfe r le bright* r i morsi. Jr zampr dri
tpiadruprdi grosse e la nose pci fango come
qurlJe dri eavalli nutreinmatii di button.
Arrivb rot fanjio. ten nr la linea cul fanpo,
fu]tpe la linea nr mica coJ fa n^a.
Untie he $i, mutedctln il fango di Rnssiti-
Mit nnn &arfr il fanpo ad arrratare la noslra
murciu. \or andiamo avanii all'est- E il
fanpo sovietico, tl Itra^olti se bt porth
rVraitm /.ini

- porfu nTetrt aH 01 a rtono spe^so


fotio qunnfo qh uommi e Jr matcfwne
riujic/vtrno u soperore . >-

“i'^-iwanil lit ^ueitd della PK


Custcn, K MnLli-i

i Cu, i iU wngano nuo


hisn "'m"U fobbano venh
1 *tl*l *
Uiu, ’ crfi0oii a coleiia, r
,an
Maomettam ospiti della Germania'
Moslems als Deutschlands Gaste

Afl cntrato delta nuovo co/icef/erfa del Reich. t! mini-


stra di Siato dutt. Meissner sahita it Gran Muftt di
Gcrusulemme, Amin al liusseini, che dapo In ^tia toga
avvenluiosa dull'I ran a Roma, si e recalo a Bet lino

// Fiihrer riceve il Gran Multi e Der Ftthtet emptungt den Gtali'Muiti


lo inlmflivne in cordiale mlktguio zu einer herthchen Unienedune

h'ellQ nlarionc tadrolraisinitfenle ad ondb totie di Bertind, che oggi n osmetic


not i fie rfn luite ie lingue orient alt, par lono ancfte dei maojrc^Nam. Lf? rjovf/e
totay tulle most ran o I taken! durante In discussion? del programme

* Mi>4 r/irti nett'Qvewt di Ber¬ Him* Mo/tchee tm Berliner Wes leu


io t it tcnlrn di ila cotnunUa 1st tier feUgi&ne Miitelpurthf rlet
iUltrti. fc'iSn venae rotltuliu inlamlnchen tiemelnde. Sie wijj
r»» npn\ mu 1027tuf mo tie IV24 Na W?7 nactr dvm Vor
dnlte Jtioac hue dell Indm hilt} tmlibthet ffrJifitiJ ti dirigenie per la tnna Indiana, Ituhihut Rahman. II dlngenle per la tonri ' wnw»
Conbmjoitone da pogmn 5

II mondo in guerra
ii prusart1 uIIli (iiFtniivn. Hi frmik spli ntriulu pbimu eon line nt air. |rll |
,Ttii4iinn
riinrmi rieftlii di non h-ittii^liu mnnli\ non ha du trmerr netmui esrrft,|0
^tf.
-.1 (tniniftiiluiiu nr tmii satebbe ]»iii lopcfi cli rhe deblu vemrr inoporiuio ahii |4 ^
psiH^axi- ill I uitit specie di replaleiizn Irulpn- oftennl. A<in iipprrm H Tiione Suvi^ ^
renjciulricr line hr il Invoro dri rntltieri non zinnia a in I piinlo, i nrmiri d>-|ln I v " .
rrr»mniiL
drs*.. sc hi acri d ill e miperioriiii di navi nvmmiu persi! h ent-rra prr
dii hslUigltli* Per ipirsln esid atmu bduriusi essi* mni m I'Kurnjin. non poimniw, \1
die la budaptfn dri ranlierj drhha essrre vinet-re in nrPvun raso. DaMViiirainil,p J
viola ad ojini riiudo do Ion*. Tultuvia, la del Giappone, e emersa iimlirr m !f. pj‘
rnilruxJoile di nna nave da Imtlagtiu, dnl- lenze del Triparliln m.a poSsibilila pa|,,^
rii|ijHi>|ii7.iti[ir linn si| vnru, rirhii-dr i nimt bile (rhr ri appnrr mine im ,npillIj
buimi t re mini. Uurllu uperore nel tempo rW di sincere prr mure l ahro inel^ drMa
(pur eomprrudnidn a nr hr le cftslnizioni frnnra. \ell npcme mduslrinlr rhe ^aitix
pirn im/ialr) siirrlihe dune] nr pinstiticatn alia smotitu bulwevlca. >i irovrmm^ di
sriujitMtle sr k* pot r riser firmnlarir dr I front c i sftjincriti nneUd di papnh.danr drib
'rri]>iirl iln 11 mi pnlnM-ru, in innnirra principali Potenze helliperanti- m mi.
npiivalrntiv rmilrappursi ud uim talr pru- lioni di anierienoi, U mitkoin di injjjlesi-
di ttimu Mdidle II GinceolatjQ indiano, Don Fmoughi.
diiseionr dim a rjurl u itipii. comr hi- iluiO|iir 17 milionj di uud-afriraoi. auB|ruliani r
It'mfjia A Httfske £ occufiaio anche fin efjRitrtI Id sua attivitti noll'Oxpedale Ru-
gegncia hakeno Satnih Mousxfy
him a 1 Kira il Gjupponr, in *pir^tn "am nrazi-lande^i, runlm dll mihniij di iftdrsrhi
dott Virchow. Egtisi e lautealoa Bert mo
d'aniiainrnli, dn\e**r rinmnerr iinsidnlH- S0 inilinni di lialiani. m iiiiJiuni di
I ilrtn weltbekanntrn Siemens A* ttakke- Im Rudott - yjtrchow - Krunkenhaux dr-
’erk 1st der Ira kit Sttmih Maussty ah
nirnlr snlo. Qnrnto prrniipporrrblir jnrrij poiirsi. i- prr ronsrenriizn, IQ| milj,,,,; (li
bet it t 4et indtschr Frauemtraf Dr.
Ingetoieur beschaitiyt rhi* la Grrmnniii fi^sr luranta a rinuirirrr ♦ democraliri * M iruvrrunno coaim 2111 mi-
Faroughi, Er hut m Beilin studieti
iirl Frailrmfm, rim in Lin il mio potrnziulr Jiani di ■ aunminri-, Ai pnpnh parUEiaiii
brllicut >n I I "mult- nririilalr. drir»ltr» parir, Ir Potrnze del Tripartiin
h rrrlo ch** ad orirntr i) tempo l raBcnrrr possono eonttappurrer ere rllrnlt ullraii jj,
nudin pin pro>lo di ^nanlo ]>o»anu Fiinopa, in srnso rronuiniro imij KU
drsidrrarr i nrmiri <lella Grrmanln. Du¬ mirnpri. i ul ti .ini ijuindi rhr come i■ n.iin
ra rile 1ft virile f.iiie in aiiluimo da 1 leaver- |ma*C£ponn tin ot lima intelli^rnza. imdirr
hrnwk c llitrrinion a Mo^ca venue roust ala la la Maneium* Ir prandr rr^ioni drlla Cinarhr
eoncordeincMite la nrrr^sila di pre^turr mi s« Itovano ):ia soito ij control la duppnnrim
immediatn r eniisiderevole ainin si IT I iiinne r lutle Ir prrzioste malene prime rhe finih
Sovirlirii [irr inijirdirr la complete \ ittnria allara il Giuppune avrii compiistate.
"t-rmanira net IQ 12. In real I a e vrro rhr hi
mnrehinu mi li tare bolsrrviea e * tula ^uj>r ■ Coma iVj(i?r^sJ£t ctd Eurapa?
ri«re aJIe pejspiori aspeiialive e rhr <[iir$t«i
*<lornninti^ a rlrlla ri\ nhizinneriinmlialr»iii>u Quests r In Mluajdone nrlla rtirova pierra.
ha pot ulo pi-rrin esvere distrulta nel ror*o Cert in unite a In mi eurnpt-i barnio vistci ran
di un'estale* run nna iniieu eainpOfina di rummarino edroderd nni^i'iorinrnie la
linrrra. Ihir tnltavTu Ir Furze Amin I r j;rr- pierra r ehf hi sua line r lu rtnr di mile le
maoirhr halUin "ia ^ into a El andlr la-i triltHdiizioni i- divrniata nneor pin iniprr-

cli 4|iie8(u l»Ua e non ?i &velci rerlo uri vrdihjfr. Allri dorimnderanno: n>sn rVutra
sefirelti niililarr aniiuiiriando clir esse, dopu aurora I’Enropn in tprr*in sro^ralin di
fa jfMj tiiM-rnalr. riprenderiiimu Ir a Kami guerra chr ri^uarija In I to SI mcmild? \un

prr ahhatlerr i hulservirhi in tnodo lair da Jo dirnnstm Torse il dnature drlln guerra

npareiarli deliiiili\;irnriite. In prineipio pit ftiirnprn in tultu il moniln. rhr nan r in


in^h-’.i ft " ti a>m-riraiii inlendftvano run i Inru jtlOfll rElirupn. mo il tuando inlrrn’i

ainti compmsare leilte Je prrdiie drl eiini|H> EITfttlit ninrnte asJi allri imrrr^sa il

drlla prcaliiiiioiift. rnmprrse le di^lruKioni dri mondo im era Dallj * I licbiarorionr drl-

Nella slid ditnota berli- rnatibri;iLi suliile dai sovirli sni etiniju di r Allan Lien* r Hu R programma ilet pariiia
neae, I'ariisla di variety hiittu^lia; dai Inro ralruli la >nfa pnaluzimir comunUts opnuno pue lilierjlinenlr rilr\arr
■M t jJj u m h >c / Ben Arfimed He^nerelihe nna perdiUi del 10°,, della rapari- rhr dall'allra parte staimo Puirnir mu
mantiene viva in se e n^j ta industriale drlFirntcfiiirirra. cfiialcjra It- fa Im illjiLSiiiatft pretese. Al roisirario invecr,
suoi tig St In Patna manic ‘ era e rtniaue anrara In ^rojm jniridro drllr
11 ric h r t ras feri I r riprr ndeasrn d a ]n r<> a 11 i c i I a.
china. Egli mo:- (jo fa auq Potftiize drl Tripartita Ji rTrare un onovn
Trji cjncsto prnpruuiiiiu r In sna attitiizioiir
arle nei him tedcbchi. asset to in afrurn lerritori euiopri da no lair,
ri Kta orn i| Giappone: lr ^ ieinariuimrsano
Dei Arllsi Mohammed e nella prandr A>isi Urienlale ilallahr%'-
iinrur piii mitmcciolc, »:Ji ameriruni delilKmo
Shi? ArAmrcf crhalf sich (■Ii Stall drl Tripartita mm parleripami a
prnsurr at propria aminmento v prowedrrr
und sdn en K m dfe t n m ipirstn pnrrra mnnidiale roll mire rfenw-
Ie irnppr randmltrull dri rrhiliii nforoi-
Jirinem Berliner Hntn die tnVllr. ilia anti romhattuno nppimto lo-r
inenti, f;li iTifile^i itrlibfino invinrr Jnirjee
marokkunische llamai nnprdirr iMi'i'f’rnlnniil Or I iiiondo. I "I twfl
lebettdig. F.r reigt seine Irrrealrj in Asia: nrll'Ahiii orientidr r'r
ft'intnuneiluoo nellr >trre di poleiira situ’
Knnat in itoLi/AcJiL'nFiJmon hirMt^no d‘ima pdtrnza uerra Mipjijeiwn-
nicra. tna cnmlmtlono i>f*ni ini mini
tafft, (ain lullu rid* atirhr nrlia inijtliore
fore^liera nellft jiroprie slrre di potmra:
dr lift ipnirsi, il tiiapponr nan pairrhhr
IJiiiftsio ‘■rri i* lanto j»rr f'A>ij Onmlfl^
venire ricneeiutn. prjimi rhr Faltaero drri-
quanto prr rhimip. l.a triuli'iiui ^hr pli
l-ftl o ji i lIj i- ■ nvn trilrsro nrll'hst aldna inizio. ^uinfti-
.ill ri hanno di estemlrre il b»ru dunduio j
Pre^p - Harjm*hh |2} n si sacriKeii I’Asin orientidr nel la sjMTiin/a
tul to il mondo porlsi il i?omr di ri^ufuziu"4-
lJK -t'ftmKi* PaUe\ r^i ineertu di ripnrtnre cpialrbe snfti i-'<>i> ptis-
Imlsrft^ iea uppure, di>tmiianr r disarmo di
»andn dull' Iran r da Arranfieio, oppurr*
lutii kh -tali auturitnry Sccundo ip«'*l,>
hisEtKini liisehire in nsso rutlento Iwlsetvieo,
pmiir.mnnu PKuro|M xerrrhhr a eadcre ,(t
pir 1 III sllll ora pi it diriirilr. I ftirsi rhr |Wh-
preda nl lnd*re\ i>rm> oppnre tliv ftoh-rrM"'
HUililu yrlnri fa ran no ||. rhr Ir tirade drlla
mtoitiu aoif rirunn venui pm aleuna smiodij
Netla capital# del Retch Itnssia siarm di ituiu’o prnticnldli: nr||iino
poliiii^. l.a Gernidiua eombalterA ipirsto
vivaria nnnirirm mmltrit Ii pun trultenrre. rif soperate,
periialo lin Ionia rhe I'Knmpa
lectin l nlarthh in hi nun Sr fierii I'l niimr Soviet ira nrl Dili mi ri
imiMUftirttn. Siftfome FnIIarea drpi» il*|ri
Net Club iiifJcrno, i meal ill pI rut til rd it (iiappour rsisirrA mirora,
tul *i ditctlano di prate ns cjtlr un esrntlrre uniiervsle* Grrmuou
Uppurr n\ rft pruinn enlnpllitii dellft jerarnli
lento I’u/i i lorn ffincht romhiitlr hij mi lento* di ^urrM inondialr-
tump list ft nvmr tiiitn htsidii prevrdetr
ft dudi Vfituriaa*eo»titl« deiddrniiino nrl bar,QM
ullnra la Geninuiia eon lama FKutopa*
(imilmenle avr*S b sua imirli per jafasbr**
Zahirdehe iMlttmlsrhe ■tft ah r i nere **ii rio, in m en no rh a ll n» m ri ijda
Kdnstlet, Terkniker untl da ih^ai inirrxeot** entraneu e Pfr ,ltlrU‘jrr
la rhr ijiiellu di appo^niare ran oj(ni nie*<o
Attic lehen in dri J?wch*- il kun pduktu ricunaeeuueiilo m'l
nnipatu iilr fndunlrii iHividr jg|tt|gne»rt
liinifrtxladt Sm 1/atUtCh^n L'Furup* si rinnsvei-a oppure
IrLi Germania pnA venire viola >ido i*ct
KhiU Mpldm dte Mil Interessa tutlo e|A FFontiwi °
terra. Dopu lu wimtilta dri |n4si r%irlii. nel
gheth t mft VorbelJ* iA*e I 111* Philipp
am rule nei tun1 r iirasim non rf-ipirfA pi A
frirno/><lira W|itlelsptele
I
.■
r I'limiMnInnir *1 afjriuplii >1 vinlurimt drl
pnnriutin ill viiilvjiiiipjiia. « AnprUiumu
'7 ’ ^ ^rwm
Urn J mntnri jumrgt
Kiftautr»ru iicrrllu 4'iCftdw ■- pen
imrorn mi pta' . . > dfrr. Irvatulft il mi mi hrividi e cOmiucli a muover*i run drt !.
vrriM) hi curt I no rli nrhhin rhr a lira ve mil tlrappi: ml Liu. mu U4«iemr A MifltD immin
lenttirnrnir jL rLp(n, in cwi In hum pirna rarirn, Qilfiti & In puricrmi dei __
r*|minlr una lure tdiilbu, thiw jnrnru l,a iTraiticn drlla lPcaicihd*pprimn rrcaha-
linn mrnWciiu , * .* ir.mir r nun vuolf ubhiilirr nllr dim N>ttif]i
t "mu'nritii ghiriulr ilrllr prime ore uli tin drirxmmo irmlcrmr rhe U j[uvrma.
mnitino null).Jr awn Ik r i\ vcmio rutripo. mucrhtnn trudUrr il dr*idrrio di ibawJnmL
VI ili ii Jet niiKul) it! Vfljinfp uniiiJi e haitt, rd i mo tori rlrruno nmiralijitarr ipiraia
i millori rhr ven^mm fnriuJ in itifireju mru- irurh-mm: una vulta ipjrlli di hairdo, po,
(mm> i | niJrniiu nutiumo cumr irgnult fpirlli di iciWdo rani ubb|d{«c^^ 4lia
Li tfhmrfc rusl luii'tru no po' di irmpu maim drl rnmandmUr. L’opprtrrrrhb dh
per tigriiurhjiTi Ir (ininlir, Piiarjmiuni'i mi vimr ttempre piu vrJocr r umr dcn-il*
r {Eiir dnvanii iilla drl niptuntegcci mrnir nulla pista,
«ppnrwebii} rln bumUiirduinchtn InjHano, I, atiimo in rui si at hoch d jUuoIu > tra*ror>
*i fu min run . . , Ainflhiniu pi*i ate I soli I o . 11 fra , I littfin d r i mu tori«i u e no □
pcreJifc ri ■emhrn sin nir^lm rifnrri prrvrrii. r piii rhr un rondo di frnntr al nmmrnto
fivumrule i|i*lt+h luupfli«- arc di dstinrtiu rhr drIJa parltnza; volmrno vrr»u il hl^ebo
Cl nl I riulniin.
di«-o jiram iunr drl «>Jr rhr si leva, Dalla
II com andante ennu&rp una hunnu pane nebhia inatiniina tporgonn |r einir dr^Ji
ili4! mun<L*+ Or tiTiui fu, m'iixli eonoKcrei, olhrri ulti r drTle turri, Virinmo desertvrndu
ahhhinm uJLojggtatu ;i \im\n York nr I In uua Viixlii furva e ponlijmu in direxiour
sirsmi iilhri-gu. c piu lurdi, u Tokio, abliiarna drlfa noilra *!uriit.i rottnv, vrr-w Clvest,
assistiu* alia nidHimo eorapeilziomi rJi Uj cjnrJhi purir, aMbrjitOntr, il rirJo r
lotta. aurora icri^jo, |Una «li davnnli a noj
cornr una palh xrhiilu r xrmhm ab-
Una a partenza di virtuosi » bjuird sohaiiio a mala \o^Jia.
Ogji il cnmindonte pari*4 per lu sua In quetto apparrechiu si po*wuo fare
rentes! mil mi&siunr di gucrra , . , lai nrhbta dr Hr pii*srjEPhue. LVquip«ffio. nn pu^no
ha fnllr* |mstn ml uu simile velo di hmma, Hi tiomini chc uffrunlano FAllanLico set'
Sianm *uliii a b»rdu, r ipiali uur> ha rill- timnna per tritintuu, ha ucrupato i jM^tj
rhiumi hi porta dal di fimri. Poi abhhmin asne^nati, e eosl, nlLmtemo, jj vrlivob
nitrav?rsnto il rompo con sobbuUi smonaii sembra vuolo.
dalle hairstrr rd urn ri Iroviumo al Jjmilc In foodu si distin^ur t^imbraeaiura drl
drlla pistn di Inurj®, [I miTfanim di hordo para rad ut i- del mltmgllere di coda: il
eliindr ^li spurt*Hi. jlI di supra drl posin del seeondo radioielrgrafisia sirtle rhino sai
pi lot a, luncsiundtt Ir spine drl min ricevi- suoi apparwchi ed il mcreanico di bordo,
tnrr a cuffia, mlu un hrrvr *cJur *. appgpfjiato, copre un aerbatoio*

Dor*iUe it lunyo tQ>o daha nolle nella nolle:


Wahrend des tjnpeo riu^es jus der N'achl
nlo T rsleimanfr monofom) tmsito did In die Nactit- /mmer das gicichf Eticbaisz
eh<!1, dto,'ti dextia r due a iiniafra die Moloren. /e ruei Jinks und techts, die
n*ajtcir renia he^uo, nei/e nrufre eufhe
ohne Pause /rt den Kop/^orrm rauscfien

Sulle immense distese

dell’Atlantic©
Fern uber dem Atlantik
c^CfconEo del nostro cronlsta della PK. jochen Grossmann

Pei ore ed ore supra M mare. Vo/m mo senm nrs.vun punlo ifi> riteti
aiitnlo. come K hcnnu in vece gh apporeerld in volo sutia icrru/rrmn.
soJluufo in bosr rjj doll iif rulla e dr^Jf sfrumrnli dr nQk ifjolidllr
Muni|enljfi|! Qber Seer OJuir /rdf OiEcnlirlun^jhijfJu, wfc sic eln
fbi/jeug gper Ixind hoi. rhr gen wfr nuf nocir den Znhtcn der Ku rs
rjuimlj nfj*-n und un>m r iRAlruineoic
11ttlI# rat *•<!«** mm* a sir *»<M* dtsrfie fMJf sifts, MH„ ^
In *.<llg%i t *< * n'l ^*1* ti’MlIn 1 «t|
U .1., ptilMwt 4ft4 r«fHt|a*i«a*i * tiin* * I* *iifr diar wmtmrn 4lfr
III JVlIHlN ill *»** 1W< r * frl v+l+ium* m- ■ 'i ^Iflha
, f tffufcr Hft rwtl W*. *** #**tl»t‘t +*** fiadinUil
vlifllnh it Into nil «lin «li
*!#H fw « «4 |un#> l,H«f til ■ >w.r..1r*1.. »>•** I'SMim MwJwiltHL MM
, , i,
pspn *** !•« 4| IMsssUit* r**a#*d*tn nil > *1 *Wf |tr, <« ► , . *mt km fmr nm
I« tmll *U| j lltr
ii I it Ml M»IU inti mi Jt w«n.w4r ad MV* «l Ilfs iH'Hm di H|iaif «|wsU

%|«S Hi •,. a |t I t V U»*-| !***►#■ >1 Mt fir f#mn * Vnflm ■ I Nft*Hi» ill Hit I airltlwa #h* .
—r m
' ‘*«v,
SMb
» »efiriri Mu* ti r** i w*L *t 4* *n*ko Hi a**i M|f t* ■fusaili >Mla«m*-lrt aft ■ h* m liafir di mu raft i aa r«.i

nht Utu* • 4r )i i rtn »>lf utulad**# di riifn li i niHtmljMiii in 1 iiliimW rWill IMW u Fmmmtm * i#n 1 »* 4rv. sssaHMtr stfIsr i sttifu
#pm< ' >H

lltafM ItoHMI |lr(tt|i| jlttlfMI* |T«*>< Ju4" >■ lKlh»lfV|ll Ml *■«#*. M.pnpiklf 4*1 f* r Ssimi m irttn r<i 4* t*ff* 4* #*t ma »w If* Jar# pit lit |wiilsaM a y
♦* lulltinir *nnfcl< i ki U tliftrltiK kiNkrr « tttn rr *t0i|»t*i dfUl, jrnrlta MU if* Hlw» irrfMt, s IlNVWf li i'CiflVHftm" vnfHsliu. ar»|iN ^
AfK lilfM t|<l tUll ||f»|nMa *lti |I*H iilr i|ivt * Nimii* ll |*lit|frv> |<tl (iftfiilrir n*tiH ti iHMiimi itw nhlrai <H***' sMwailr ds nwasMIt flftfrijMhifH In ^in tH
Hi Imlttk \ ldtp«(l<|H|#i a tM rt.ithi* F+* t* w • idasia ms pra »ra U vasihlllt* NUN t MM k>rsi# H* HWNIi t» tfssr |*itih«s«ia»a
kf»t»llt S 4
|i|. i H>n lwH*f Hit Hu|mV *1 <t| NUlls IliK* ' ( i ismNN iillsiifK dal iw»h< ♦ SllikS li* «n Ml i'l«# 4n.|ii***tmi ttlUfli**r aidls ft* MM dri IMMIU t*fn,Jtuai 4,^
m|ir« ill Mil ■ l« fruiulkiljli til •Uili.fr r rai luklnlkluNi *ults (siiKiUJa pT»*iNssi»r 4nJ fMiniuilua M-MfrU MUirMieJiin di lun.L, ||,

f»*i 4I«|| i *ibi. s 4* *tIs MiniiHtiHi ftl« «aUwj|«|i' di 4Mtl*i d rt*Njfit *t drit# 4m ilMf V*itsfnu lilt dm »U* *«rN4* (rUHiHili f HUM drMli i lrutruli dsrihk't ilrlt siifc^
|iiium oh, I In In m nMm mik i it nuiiHki' p 0t f-r SMfllMi Si tuaffutluri dr(U MO ■ nilv imMINM dl-lrss ptf l|fMa d*tl r*IM* f'lims %*fUMw jcitsrdftrr |a liifiHsih,,,,,
I a* »tn* l lr#sain*' *dr*%*r* *mit* ifn tor* •Hi tn »IM it |iia. |»siwr tUnuiiiK l,N»rt|fp M<r ff«#r s tin fM" jddV dspjwr^ u«u Kft
stlitaiisruaudiM i sifMjaFT frth 4*Um
imi|(ttft*flli dflJs wnlll 1*11*1 * tli anti U tt‘»j<ptiii a* mm* tiasla f nun wMirs fitjvfiii Kd anru U *11711,** iJM
StlfMk rft»»*l»» NtHM* la itipulNla'U In" *
ip**tJs ||*I iMitm * stair r*4i* Jtk'i.fnr Inr f sr* si i Jj*ii» pin i hints l.r NHistr Bir*ns Msutirs Sjajtitrr dsl di w,jllt ^
Ilk till *|ikwJf |j swlr. Nimit i'*iin|*lM*m*‘laM-

r mU nit* ■im l»« rn« fjiKtiM Ml* m«h statusm*. fM« wlr 4f 11hipn in mmNi stir mitlrr
U.li Iti rttriM iirAtliflltf’O. fuidill i stills III li HU be 4piiN#l«IN« It!1 *1 < Hi fiff Vfd^ ^
Un ,|llfi * l.fliplt l r IH*II pMMliAUr MirM[>*|i| rp#llt ; mMmMMu *t|jM»T*ln U MHaf stflts »li fit at ■ l.ii tlti ink isihtli drltii putMcsiHitir t drlt» (Mm • * H#* rtalsdillraliOMr *qnr|tfi i 1‘rrflufls
d* i(m*«|r J#«ri hr 1 In tf(a«#«#lt*ft* pmft i fsiji* t MfriifMi u»m di nui a I’lniaffdl urni »«i> tuitlarm‘ ,\ ^
Ii«<n llir*ik|fl ll • 4*fi t Hjdn* it 1 titV1 Mi fHiVlit rl dr* rsverr thfoli UHM f’M struhi |f4ftl i rfwi sud l>li wdll di ftui India ponhrrisl* dirs i|nslriitu, h4.j
h* tlnw' f4i ift«v*r*HHi f itttit tl I hi Iras jt niiiio iiif*-illMt.i <|al iHtsfr *i #■ lulli i i.arrldirm |H«lrr ttM«rd.iTi «L di \k Vlliarr Ms lst'«Mir. |trr> li# . run' k tt*4Wj J,
I nttahtnln Ift HU f rl|(l*i spurt ti r ntIUMHK ffl dfd'lirtllMBTf f Hr ilfibHttfiun I Ml vs It-1 pniltfm hsiinm * lutlatu di ttr |I*| f iklr iaM,
tin Iff **rr Mrf%nhso** In dt«lt «r u#ntb II vritl* fin Sltmfs Id n I ri | n a IMI ■* <i |tl|a(IIS. lit (tfiissiiHlIi drl i Hirviijtli**, it rwiilJtiuisnlr r»tr njiili r umlritr 1 Ju hr* Volt* ,|,
Wulfladn i In V(4iN|llM ft IA ft* Iifi |iria?i
lit I ffUffr t il tvrti |it fii 11mmi*i Itt MUM mi di IVrdiM* di *|i)*uN(MMttt pra*s*i> Ir dur tttUsmi. i.4 rim siitmi isuMi nrUs u>Mir#
ffilm 11 utjiiti HI# *r a t fir *t |ihi j u ■filtw l rsfiri llrl ulf rtHs44tuiMl milrNpillstriri di i *di* Jt Jimilr mfrtimr fauis dr imimiJi rhr |irrt*iils f|uw r
fltll i rum mi Iniillnnr V| irr f m |» i| . «» Vti namlHi 4i a*Hlr H lmltii> di inn* amvr drll* fssiis dr ttutuln t * stslu « tttft uirlii tli di lh Inn urn tllifvcfaQ Jr 1111 it I k ||
fh lull HIM III IIOI rtuviiJiiplitf Hfiitiw r uni Jt 1" a*4.1 m»lrIr^fiN*Ifhr jifsalii rrt%lkln hiUh "f|j*rt li> tr drl NUrP, rd slU hr Hm id insir *1 uiind* dri ilDriii di lui r Mi
M fu,i I mil nrni sni In liai par tiuttn utiio tu mm luirs i*r*« imiium* a i|i*mVstints. >srrMMJ i pamll rd usltll.

B^dbNflr

m*

4 t uliJiJsvinlfHt UMiKiril ill (4(1. I r twiihl Jl ruKfttijU<i k fsfiflunlu Vr pnmr fmoihr tuilarmui r* Dai |»a||m| lit fftt ri*(tit t m*t irttuf* fnfurn in

•miiilliirifU di * htiims 1 tir si liiiiHAfm auHii /mifla U itrqptt Mn It ntan / u;ifru dr dhkuimnf fm ttutUt sNinn Miti? A*n ii hu Wm/k riti Vrrtu* Xifti/iy hat ittyLtitfnwn

rri'sis rlri rskutliUli %rifpiino ajssnralr vu


dsl Vrifln Huif ssriiUt Jl Mr>*lFii Mmitdr si *-li t/l di tfitfur'rirrstHt i-br «(iHrnav smrkii^ a rwfjfitiiitrrr rl mu you lb* r pit/omiw 11 roOVOfttln lasvifit ftfB uhJMpn,l,,rll|f

•U t # III* millIfiijji itidlaliiTHsln il «Uh lulu tsniln. rtril'.^mrrai s drl V*ld. r rhr fllfuvti Hr Mr Ir rpuslfr hitt*|p' ■ 1 iiiliiila a dsYStall n inn ri mniilarn«ii*H H MHS dl

Hntu|iiiltu iililmimn m .hum inirai il still miiiiiihIsnIr IH i|m* * | u ■#|tfsdfiRli* *U ^UlfTrsda'i //in' air l»ar\ i jwimlr, tfnsjnrisr slsnfjf dl fdlrr ID rJtaJnmrlfJi I**
rimta dt rsrubisfr la MmtfH nil I* r riksi tkitriKaiilllliiaitlli I rlilltn ■til ljitdl(|(i tin 1 fi 1 tr fu/rail it. ri IsUOn tiiHLilMH \Ut\r* fa*. MS rlri fiffMrdr a Hills YstOTil i difrMi

• '(mi'tMwt jirtfjiriii u*-tls niisp-tu. I # p*»iLfis drllr r*f 1 r r runlmlJs In ftatld sfiias inlrf- 11* v vma, rrruli luflffiu1 VffSl hi frkls dr j ffrojir f Is ,*1* P™-

1«rrriiwlsli timrr *hifruiHiilrririiii tung» § iiilwiht. Iiti(*ir|alidii jif utis mi mifkjKta«sii AH airumMir. dsvsnri s Mil, itn (m m »i- ispliji U «ffp#rhrif drl msrr uillFVMiuV dm1

frill drt jniflu df| JflJratdL VnliiUNf «*MM rd lift a s>|usdni r |iul d r SlJ Htgrintii ITlNlrii flirtrs kjitinr* nn scdlilr prtinsn-tin di fuiim riMitnu ha lb di •rliiuntn «Ji‘'

lit HirNllim V ikitulilA r l i Hfirtrlisnnii raw liisi- rd ij taitsnlr I S tinslra * n«v r * plm rdr S*l I llr MS tl mnvrif M ' i i difffismn ds tparlll sill hr ml rarrliN* fiudo iifs il «vIm** (l *'
Vailirrfrtr ri»ri r*i**iliu dr>j|h Nliuiiiriili mis trbarilfc rjii' »H|stv 4« Irahta t,idir (mfV r ri y fr iriismo it ijiprr pm slls risim *i frspjnmr li* fioi rd d nrtiYofM.
Vutl tilMu stbi I' It'tH • rjm Hi dl mis nsvr mafraftlilf r (s-rr^, if .ifistis rti Iuiihi rJir v'tongf indiai r (ir» I , atmi'Ml. smf^llol' 1 d 1 mrids,

I MV Mur* #■ H'urajgw, rb# mm s> d» dm i- nun va|fliriitN* fnivsin iHiprivtiikmanlr diN4ill|IHismn urllsinrlti#' rlir |r fiiMlsTr p(s dsi nllsliv

Va ltKslsr*. mi tfttflJi|ikitti I pniilnlmii . h|*Mlsli di JlMI*i J rril rbikiuirlvi dslln ivMtfs as ant 1 dur, Irr . . . t jai.ijifMi d run * <»* I i» <"
€j 1 hanntt v*+ttiift?
V jfiMid*- 4^usb ll# Mi|U tr tiiiU.hr fsiami foils, hiuajiiis rhi- duisnir U k#iifisfmirr rft * I rl ri a Itijt^lflif t*r sldaisltifi IfaiYsIt* f|*Y '

•Hsaadlsra *1' st j r| i*a n *itdun t srnihra rhr ■ *.<■ rviliaftHi srii hr Ir jnu trpjirrs riiwkrrsinnr Yffxl** I iftrllIlfTiHi s prrtlsir iri |ilrdsill‘fnm* ItiifinavviiNtnfni* Issnih K,tl'
di ilussit. an* I Vars> t*lifn» II Islir* talir Hi diMfn 1 "i Is ri* 1 ftr * ipiss+ fSHI inisi'lNtrifi ri Hitnplfii- iit»*«iiiiaUi di JuiitfJit itffi. f. V

VflHlH11 IiihNINi I’llli ft fritsfIIS I'miir itii ffiiodi fNtta fitfilrflrrilr il rifi#|Mr VaiHOV*- firm If tisvl >ainit irr. tptsiiro. iitlu. (r ti illS imtmlf drl rtinkti*lni

fslaff HU fidl HtuJm in tfirn ufla *li firm w Sjiiianniiii dr 1 prsaidi irifuaa* 11m rsUr r vrnfJ satfHI ijUtHI trrlittt! 1dl rata (lint 1 tli aJtjArfsinrrdu Mu ij‘"< l1"114" ' *"

'Hite
• * rr »/ t - r . / '’V *V •

4futil*!!* * mti *U ***


*■**•«"** vi(fr ^ tt-i4|rM Wnvtr nijnliinu fn tMtJ*
nii^r.ir.- «nd Muilr -In m«m raMirrulf li r 11 a \ f Hi in u ih | i-rnjo I “ 1 pp n (n‘r J jj„ ^ mt
jrl.lino i*rfri F^lllfl r d-vnn.i prrf w 1 id in 11 n n 1 ci 1 ^ ,fl (jil|lrn pni >|

ariarfili' 1-nu initial,t»* rftrijrr vi-rm |',,i"» iJ 1,HIM*


Alinrflfr da ifoanlt* * pnMibilr ah Ill-arid urr a|i|iarm'l,iii» rbc ? mimtu gm vuia
^HWrhm, <f mnvn*ln- pnirrrlir .1. trr *<>. d-il fortr 1) mi ui it till vii df niiinjriiiilo
hinn? mlfimwrmt*- ... iJf*iintfii> al lungd .1, rilor/m.
MUi„rmi'iflt»rr eoulfftena* pt'fvhfr dtt j‘Mn -■ N- fa filin’. I Lifiprim i-|iiii. irpi^ iriniw
*n,Uirf promt *rn*i* ln-*mi Ir vampuli' d«dlr dE,IO Hit'ltr, prmdr rii|iitlumniir qmitii. * Ai
A d«»irii i'll fl MnlUM d tmm titprili- t 1 hirrictirir-i * iiuminu ul Hmmrlu altaci'-j.
vunmir due facdatijrprdinfem rl»c immuw ■ mi ml 1111 imttii il jjjramJr Dm'lln intruidtip
»i, cam* «■*«*'- 1,1 wrh'' ■ Ju™ ****** *.. Una lViPiLii, di 11,1 v,»Ir„ rtl i raeriu
vomitum* fuacp ..■»' cnntfhm*. Purr dir unuifi plrchlann m*| vootm II pnirr
ffni If- mlnimr d daiio .i!lrr picrolr unit ft vjiH' l? fill! di'lb li-itu dul min priAtu i' uruio
,Ji tfnrii*, ..In pirmlj h,\\n .it -It phi nrm/umm.iv rh« non nv^^pi d-ivulo
-li*Mr nuiii f d acPtunlriitiurrm di I hi r i.i n- i-i Htr-PMj iui aMmvm J!' alttifi m,
OMrrvjrr *nftanla quanta d 1* iircnaimu ctimbatlUuipMln imtim h\ \ rmii-i ...

(mpprr. liiun. in pi. Alluurti'o, J'mmmu clnr j?li


i;i iliani-* trmpu, Ori wimu ijuud h- Itijflr*i di---mi> ctml vuJmtii-ri pp>, t <\u<-Un
qaaltro. r ritnunianin ancora -iMVrta ndUt nu mi *r(*i liunim rnihidiiiu jireduirimiti,
r^PK-M tli nuvulr* aiRDtcncndu «r»ij>rr Ja (Ma il riijdtim-i di **-1tu*dre^Jiu mtrrm trnzji
ilt»Unidr Prr tul l* rnlam rhr n incunvcilii'iili-a mr*;uint»it<* nul rampn didln
«rpCuirannL> iirll'firia o prr ru-in-. iitiliinmn imptrii liiur, miil^riidn -dir rajiptirrrrFim.
radial dcjm fa t« intliriindo \u (tafdzkmn lei tome pi lint* rvmtiiiinrr. uveaitc lacaiwatn
rtiiiu- vaJdcilii r dirnroaloiie dcllc navi. trr nt 11 rntjii).

* Vniric JTidrqvril^ntr u *cafo? * denn-mdu


tnstguiti dai caectaf
il mnmiiebtitr dul pnato drJ pilnisu ^«!-
O11 inolnri “troKaii nvanziumo luu^-i im *Dnvr?« * laiyjriir* a 27(1 pmiJL a I di serpra
J.iiir d*-1 eauv^lj'- di mum prr frrcaro tin did liiiiflimditeimi fr-- nIhf-rf: 1111 Martin IU2. <*
punlM drlwlcr l.a pnrluerri f,a ifmi*i rag- J. i-Jru|dnnr> nt liJira >ul ranvir^lin comr
Hiunl'ci la tr*M- Sjumu liitfi del panrre rln- otiervatore, IMi, nnndirn cltr Alhinrir, la
rinuitrnda ndlr uur vii'inciozc Hull ci biii -rdnmirialrjei1 dri miiri*. alihirt iinpic^al**

-Ailentl jl cacctil* gruta it romandante nel nAur Jitrrr acbtenl'* rail der Komm
nucroiono, paichc lift coni o<jHq fa pnrir unche ujtm in das Mikroption, denn Gelrltrin
irervc- poriaeret i utto iprontopt'i if comlmtUrntrUo. einanFlugieug linger mil. AJjn at/am
In basso: It ffttUiUOitgrahsla in noconda provvedt* burcit IJntvn Hi't tweltv Ranker ht
aj collegumentQ ran if nostro ueropotlo stundiQv Vvrbtndung mil dem firmif

nU,la da Ku.da,nan., viiiamo. ii M Ijp'I numiTu dj fur£<’ pp*r «cnrturr U, mui


¥*“ l’»"« l-l" c l,-v„ l„ fluii ei mrrranlile . .»
1 ,, p.T ,,;,tcr „.rviri.
Eljitrire,
A natra poefti tstanti
A[] "n imiu,, ,lj llM |fll„ 4€Wg Siuiii'i ciniiti -nM:p c*id,i drl eonvi^lio.
Tln °lJP"«cl.i thr ,i run, In luiiliiiitiiiKii tin lit It* j,jMpiit!S2Mini* Oi ni-
'***"* ' l.r il . derr i fiiiiii vrji niiiiipii tin >-i,| mnrr, * Aumra
il r tumuli |pri mu ilj n parhi iitlimli*, ilicr in vnn- Irariquillu i|r|
P^fp-rrhift min zijHjiniroikflu f,
rvman-hnt-% |hVi‘<i i'li-r liiifllnirntr al l nr*

'"in,,
,
va rr
\"u‘ —1* i

M,H
nulla-
1 ...
ni-""11
. "ini
‘',m”-Jin
r"['i"
entri

..
rhrrnm. Vn^liiima mlpirr lr na\ i di rndnV
In • |uc-tit |pu111 ■! I.i dil--**p
rirnmniiftFiriiriicfilr |piii didinJr rhr altnivi'.
[mproHiliMiflirnlr pardiuitm il funvattJii* *li
ranij.M'ffji r

vf*tu dinm il fr,mir ili pi^iifRHn r daiiJ>iiHmi


. IJh
^r-" -
1 ‘■H,J,d‘«rd« ini-.tio J,M vuluirr l*uprairrrflhlm In (|ni*>to mmiifntG
■■if-n,rMn4',u p«r| - v-p|ini(m frli riui'tdr piuriHmiu m*U\ mi nmi

-«iSteS85 ”"" '■. pppmUi (I) TidtJ irnHri,


i!>M p'iau V-l iiii tmllH iirMi r-PiPlr-i U trillr-uilin-
Uir*»i*n» fun .in , irir-v I’lir (ii yl)lni*<pjHniii |pfii*i'u-
mrrile u i v ml iiiidt*'i ftk( due hqvj ihc nql'i*
rntu> Imiltttr ill ftirJn ml I'lfllViigiin. I udAftlfi •bands. di un liunr,,. f, dl'T
Jiluri Hal Nn)ttrid drTIr fluid. Si Jimf die on nilftdlp Item ,t\ itUl lilb 4
it ■ e'p inviTr
iftHTfffpnio if noitlrn ailncco da uii'tihcz»n trn nfkmdti in pur hi ad ei mi! 11 ,u
tfi 5u Ttirtri. \Ji spurge dul finmi rmn e«n tutiu niflrnu tm'u 11 m vnltq ml P^B, hV^ 1
*\ iurwif mi irmhra quad dir il vrnio dcMiu Militn ^iii fino idk mrziflHi,,: il *
Inrctiwnm fuori ddrappurrorhiu. Ln nose "vidiTnrl.tr !,> Hraf„
piu vidua drvr kvrre una sliiaziitiini Hi em pnm enn-rpr dalle ,m,lP 0tnrta'r]
5lMH> lbtinrtti*ir r Pultru tin po* pit'i. in Ih oheura. t.'nrnmn brill a plumbcu r .
fr pin grnnui I &QU0 murid hue. ... , Vyrtrr,
Pin ft to *. sprnfoiidtt in un rUw|Ui
t'i prrcjpilmino pit vrruti i rlvnllntij I na chinz7.il hitmen riholle p,ir q»■ a|r,b ’
Hiilli' ere kir sdiiumuaer mi po' obliquuuictilr istmite Mlllu brondo r ^
V^erw lr navi dir mi il tin Tim. l.a ^compare: e In fine.
prim* itflvp mL ovvicimi rd m^rimdisrr
neiriprc piii. ^milt' fJrJIr due pcrplicn* jh u? Un nuovo incontro
Kill cum hr! I.r bundle gonti sufTirteiilh
L'auimn ilrl hindo >i uppnnisimiu hhiimdo C ura di ripmuhi^nyre iptnia. I)0po

gtungiiimo vlrini ugti nlberh |i- cur summit ft rnimiti di asechti ci riirovimnu fra |,.
Centm 1aI UncrVm/fom« discconHodfipoioscofrVolltreitrrJ Em Bruehiell th'r Stkuwie noch
d super* no in altezxu. riprcndiiiiiin un p«‘ pio ilvfluboittba umidenfonnvo/ddifumos jn f Hem Eins'etflug det flombe. Bin (Juultnpilt dovc i cacciti non puLmimn piu sruvnrri

qii-tk-i-u urcirleuci. percJiS non nii mm mit*a,U*cQiiiitmurrcotp*icxpttgi(>n'inQ$ibiUin- ] schicBi Qmporr Dampt zischt auagttiotitnvn I.a lm.tim. lankiritoia ci I indie ojmi \\f{.

|mrla.|ci jell ordiinJj? GJi occh! mi rncriiTiiinu ti tjrui di vnpore c roironu tibilanti neffaria Leitun$«n, und T/^amSjjprlefitn iltegift bach biliiit; no vigli in inn per un [U|lg0 ,roUr>

c U vjnlrnlu rorrriiir dcHorm m'irtiprdisrr orient Ando?! run pli nlriinienti .


qmipi tfi itnrrfi Opcpi. *'Vna NUVl' J> Bri [/bn sajjxrti
il 2 print it. II ciclu r nnovamcnir *rr?no
Hrco rJic In iiu vc Lenin di In re it ho near I u
e arm»«at4 dal riverbero del sole uym„n.
verm* I>nbnrdo r pure die ri spyriyddosso con
I a to.
aJcunr mitriiglierf!. Vim * postiibilr itirln
il iiiiirr t ypilnlo. tjluando pin mu prc^.
con ccrlwota c per nni In ciisji nmi bu hn-
|hirtnii!tu« pcrrhe urn vicnc il nostro Utrrif*! simi a rnggimigctr hi nuve acoprrta. h lari
del ginrno biatmo nii* per spctrnrrsi.
Jl piroMMifb ci -In rhivimti abliqurupaouj
mm ci oflre piu II I mum cornr pneJii ntlimi Serndinmu rlcserivemlu nu'amplti rur\y.
fo, rim non iittpnrla: non d dtiggidi piu. Amici o neiniri? FVr ugni evrntualiUt ci
Itrrpu ri a in u a I Ta 11 yen.

Ma reel chr una Me!la bVnnalza davnntt


// grande momenta
a noi per ricadrre dolrrmrntr ad yreo.
Ci siiiino quad goprn. Su i n roperia, degli Ehmnu laoriato un razrat. il -^omulr di rinv
umirini rnrrunu confusnnicnic in qmi ed in riu^cimcntn ^liihiiito. h no «.iiminerpibile
|y. *\t irrnimir 1* grid a M com andante, tedrscti!
dirtm il ¥,uo rongeptio di punluinciilo. Ved* l)nl mure f^curo vrdo rmrrjerre -uhantu
chr dal la nnvc si sta coJandtf in more nn la lurrrtla die franee Jr tmdr. * Stale
cnnoiio di imlvaliiggiof lu s>£ pnii disiingurre fur e i k Jo hi roll a giusta. epic I hi die rondure
eliiiuinientc. * Kauri*. sen to grid a re aurora. JruJiJf*vr puvnmu noil Bunn a fortdpa! •
Jiit nave scum pair a I di suito di not; In nave
Kucruimo un giru aiiomu a!In crafo. Jl
La prosslma nave vtrne colpitd rxaitamrnte Das nyelude Sell HI wlrd (fen.m am Jlcch
cbYrp rod grande e virinsi . * .
all eslremd poppa. £nlro c/ani/ro mlnutt d ^rtroneii. tnnerhalh von vicr Mmufen Kfdt prupprtlo di innrinyj sttJJa lorretla apila
Lr born hr ton ti state hmciuir! La prim a 5tio desfino it segnato. Ui now caminciu ad r.itht $ich doi Srhicti.-sal tier (Jnmpier be- brrrctti e fazzoleiij.
r imppn curia; umi font aim dVcqua si inahts&arsi verso poppor in guide i' statu ijtnnt #luber Heck*\ do a voiiig autgeiiuen
rlcta aha come una easy di piu piiini* hi comptftamente squat eta la e s t uippa in mid abpcjiprmgt wurde, zu sinkeu Verso la base
sci-unda ... Om.ro! Centro! Lsso ho coLpitu
la navel pruprjo virinu alia mural a. J jrt iicillr Sfcndr rapida; nrl eirlo hrillann
iiiiriudj di sidle. Li sono seduto di dirlm.
I n brrvc tampo gttizza nccccanle, irno
rapparrcehio e coin pin aine rite ■Msnmito*.
nuvtila si flrva anumendo la ftfrma di un
Il comantlantc ed il primo rndiolrlrpnfista
ramiLhofr, ilul rjualc Mihin<i fuuri brnndidlii
Co lit nd hi no sol tavolo, alia hire della
py ti. tavulc rtj nltri mMoini clir pui rjcudunu
Inmpnda. j>rr I'ultima vvlta il rilrvanicnto
run utia surprcndcnle IriHryni. 11 vrulo
ddla puaitiones
fii^pinpr la nuvola nera. rlir ora sembra irn
£ \ mu to il mo men to in cui si drsideru
pros mi c denso frappuln d'nvn. c nc fa un
e ir iJ ronibu iJri mntciri fmalmcotr rrssif
aacco nirzeo vein to t flultuanlr chr dalhi
^1a m>i fviiimn h> di bnon'omore,
rm't si ruvr-o-ia in nurr, JI pironrafo culpiio
TuJvolta ei srmbru rlic qua leu no ei batu
a morir .sbamfato su un fianro. £ il
ndhi euflVa i lire^ i riimi *ii una can¬
piu piccolo. lu onebe TaJlro. En^o h
zone. La Htaiione radio trasmiticnir
Perm" t nitnidc eon raiAr^naziimc la stin
tdlista ha appena fmho di irosmeltrre
sorte* 11 (jrirji riiuipy^^io Jm Kiii ralato in
it nutiriuhn di nifxpmiltf, eorniat l»i cost*
mart due srikluppc. Pun I ia mo no di roo.
e raggiimtu.
Dove sono i cacrjk? Mi vnJtu hnuH'aniculp.
Po^xinmo distingiirre rhhiramnitr I om-
Crin*r#tifino? Von hi vedorm; tmlJa. nrp:
hraddiifistm apparreehio. proiettata xiilla
purr i piroHcufi. nr tr navi di ncorta del
cODVOl'Iio.
sabhia.
Boro dopti iiiomlritniu dei J'aurbi *h
Sembra rfuati rbc lu no*lra vitljoiti irl-
II tiombardliMr tl'abbtcta nnovamenle* Noth rlnmal (ttlifll tlan Flujjicuu tic run ter. nrbbitt. K*i inghk»tu>n(i hi terra c vxijEJtond
trruta il roljHi di jcrantit, L"nii avniiKu
Of oiiir ft mo rr latfttitsrr tf id 1 patdl. Xoilo Don unien spun xefn.ua rJn> See om die Auf- rerulrnrl dillieile I'attrrr.ijigiu Scnto «he il
JruLitfiicatr Khcorq nit jm'. ipinta dulhi
ImprtfvfjiQinentt in novi? hi timlhfta, fiuoieN (Jotciti Ptrditub bdomt sicA rfniSe/af) mill Anti ante dtirdr iJ primo *riln nrnento*
Foren dVlirrua, fUKUadajEritAtmi ipudu.
pui a'jmprovvfoQ niQtnpare <ti cot pa urjf, ikjim >mhr r% it. .'hitjrnbific^.>M hnetie uNWrtiporco^ \ irrtc tluln e d nr. m
♦ Tuttr ««i»icmr!t Lr Imnibr si stuccjirm
|o srniiro initi i mimith ll ihi*1 m ttcToKnh1
r prrcipjtarfOt per qnalrfir Bltimo oviJlnno
■ lirige ratlerraygiu.
nciruriu f pui rulpinrono il lirrm^liu,
Ni Ciitruu di luri lungo la pisln ^ un («k”
iilrnlm! Out ml* Aiim’nu rpi.miro mri
olTuAratAn ilia sc vi uffrcttiMlto poirrnio
uniiNino in corn avrijiiminiL I'"ilx presto
ni lerrare |imprin in mem. u dor b.infb■
a mom c lie J'orulofcio lm^ in tir-tur. I otic
di ndihiii.
lr boudw' sunn wruppiatr sulln pofipti dclJu
hiic, JJurtilA vnlia non vi vcdonfi Itmiph 1 "opp«Tecdiio Lnrt'ii irrru, si tefnnt -

nictile Foniv. I'm nuTnjIa Ic^ifrry c ncn/ai U silmiiti eon citi la terra i i arcojfbe **
rfiitiomi traiumima a wjbinnia r •rnihrfl qmtri irrcolr^ F wotitri limtori *af'
riHldiassH irlumnrnlr. eioim. Vrlla liotle miuho pyriilh r tilut
hlr^imi ii rutuplctumrotc, liiMinu pure il. iitifle. yur*to'pa^iu dl trmT
niii vorllrcMHiJisjitr *ulEa pii ratrrbiude peril una lun(i* atufotHJ’
lie sly prr co I Life a di Mllnrir, Sy im mare ncunluiftto *W'wnl*
teuprflu un ubieUlv-o r I'abbiauw *'id|au
jibbtaiUii eopertn pit. di WmiO #rhiJw“M-,r*
Fanteria e carri armati!
L a stretla cooperarlone di tu>Ete le arm! deilc Farze armate e uno dci scgrcti dek
successi ledeschb La guerra dci partisan! condotla dai Soviet, ha reso ancor piu
slrclta quevla cooperoiionc. II Comando gcrmonko ossegna dci fudlieri anche ai re-
parti avanzatldei earn armati, alle cosidetfc punte <orazz ate, Duranlc ravatizaio, qucsN
focMlcri si trovano generalmcnte a bordo di autocarri cheseguono i card d‘assail a a
breve dislorndH Sollanto quondo la punta dci rnezzicorazzali s'avvkina ad un vlllag-
gio, quest! fueilterivcngonofatti avanzare, Essi proleggono Tavanzata dei « Panzer ?> pa-
rando ogn i sorpresa e speeialmente It EnSidle dci pa rhsan f. rastrellano le case sui cu i lelti
si sanoappostalideitiratori e ccrcano di prcnderc eonlalto con la fanteria nemica. E+
on gioco dupltce ed emozionante: a volte i tiratod sono Ionian! neila estrema Irnca di
fuoco, e sollanto I'cco dellc fucilatc ed I baali delie esplosioni annundano ai ear-
rlsti la lolta as pro e plena df abnegazione impegnata dai loro camcrati; a It re volte
sono invece i carristi che si assumono tutto il peso della lotto, e te detonazionl
lontane dei cannoncini del carri d'assallo annuncianoai fanti le gesla del lorocarristi

Buljcovo, urn vifloggio a nord di Masco, vicnc preso d'assalto.


La ffpvnta cotazzalan ii arresta in tuHa piosiimita del vittaggio; piotdti
dalle batch? da fvoco del carra arm ala di pun fa, i fanti penetrano nell'abt*
lata. La taro latla cant to i pattiiani nascosH £ parlfco/armenfe dura,
t poidii ft gefa rende impoteibile fo scarp di quahiaii apprtstamento difensiva

In alto; Fanti, gen ter! e carri armati in lotta dovemti a Mosca. Dove il iappele tfj ret
rnento efTetluato dai Rv ssr, devewo cooperate anctie j gonierl con i hto alitezzi deft fid #4 aPn
della mine. A tWscevo, tuf/e e ire fe spedaiita d'arm! co/Zaborarcfto streHamertit; Is
tisenl, i genieri Ubetarono it fatten o dalle mine ed i car ns/1 coipfrona t'artlgilerfa nemica, apya'J^

Rk 24
Fiivcla trance dd min a*
in bajso: L'occypaiione del vifloggio e riuseiJo. // carro d'assflJto df lesfd
ilruojenfi per Ja ricerca
fra ripreso it juxj pasfo davanti aila formtir/one, Le batlerie ncmiche ai margin
fajjfenfl s-ospri i par¬
del froicu laccrono c d i catfi at mat i proiegycuio I'avama^a purrtanda su nuovl
ed murgrne dd baizo
obidltYi, s&gyjli dai camerati di fanttrla towati* ?k, efoniiid di gucrra ahut Gr,mm
In uno ferHcra tcdesca* Una faca- In emem dautschen Hochofen-
tnafrva da manayjra in mezzo ad un werk, UjnipirjJ/jf yon fcm'stefnden'
nuqoto di scintille crepitonti, esce ftfftkcn veriaftt einc Werkshkamotwe
dairoffidna trascinando ma capa.ce mit einem gewattigen Ktibel volt
caldaia puma di ferro incandescente giUhender Eisenmersse die Werkhalte

folQQI £ fit , Dr Fraff^Madv

Scowe L uccicdo
Stahl fliefit
Istantanee di una grande fabbrica d'armi tedesca

Dope I'optrlura dcll'alto forno. La Mach dam Abiirdn WelBleuchtend wie


moiifl. meandesetntt ddt'acciaio sgorga fWssigec Cold Utomi der Stahl in die
come oto tigvtdo ncgli appoint recipient i. A borailtlohenden Pfannen. ftechli; Zavbar-
dnfrd Luce mag lea della lecnica. Fuoctn llchl der Tcchnik, E^o Feuerwerk von Stef-
d -jiuftiio di ifeJla e comde tlempttmo I'vf- flea vnd Komden erf util die Werkhaile,
fiCj/ni, quaitdo tCorit iJ mrlcd/a /ncandtlccnfc iivc^Ji- dm wetflgidhende Meiait flieQt
A* tM'riurti I* di dniic-rtUT quel prHudi,
tti tre
* „ .radio deUe nieraviglir imlirhe
■! i rirmptrr.
deciar ill
r 1*™*P 11 ™«>IJO

Strada mcerta
V iillr 4aperr
In imi picrohi nl uniirii Hirft
ffrfllitr*!
riji »rtniln deeanlurr Ir ruin prmuiaMr;
iteNa quid* 0 t . ... .
, N ^ r fill Htfiuh™'!* c|i*iurtj «n rloiwrr ^ Mi ebiatnu Yuli
bcherte r ^ . . +1
incjttdrfl- wirinti^w™- ^ durante iJ Hurriilrnda HrnsA mpeine
Viiigti» yolewi nccatMm -riUMtibui c jicreh#* E* it tuu anainie qnel |
c.iprUi mataiii. •rrtuio lii di fmnlc in n
ri^mU r»^r cm***™*11 nr,li' Pn,l,pIft U1,i,im
a r|tt«ei due? —
r «n»|odirlf pprirmprr*
i ili sell ember* L'auiunnp hiu aasenrt brevernenle.
Si era fli fm,ni 1
IfaiTirfva rol mu mute vnlr vtdln: vmlo, » Krtl tut In quel ebe ltd vuole? E* gel^y
Zl e Hlicnmvttim snrrisL hi rime Ln r*ga**n inllev^ te *p,dle r preniemlo I
-.iMli^ic^ 1 fi'1'™ fpwhidumna ml Eabbra dilam la bnceu.
ebe SLnVu afiuruiiijo. e ptutemlrmJo il bunt,,, vlaggit*. K*ni In li*n& ad ucelii qiuluncmi
aeo*"^™- nnvrroi* iivvimmvp a gran iieh'vi twine un pniio, Sono lj 4u
soltei andu Ili goun.i piibghelmtu run rapidn rome cnlpitii da inumtoiiini. Trunae un
*u\k tinhcbeggiaie du amp;
pa^si* gesin in ruodit ebe il giovunr pul esse nLur' profundo Hfispirn, iCuuir »nrebbr bellu, primn awmlurn imoniia. Sw «^pet*e die
a|aVii rtipirfa roseurilil. ha tin la
|*orliri« gere unn dri siini girioeebi r un Irmbo di pnter vi i^^iurr . . .! » tin Jtllrn mi bw ahbriCdtU o a nr lie »uj<r*
dei imin ^hr lji ><*™ t*1 ml evil quit si sliurala mi uccidrrrbbr*—
ro?*1'11!^ c*'™ dr.lain, rnggimiM- il ceutra del t client i del lavnlina di Irume reclauni-
,rt|jfri *8 davii la wmaaranr uH -nftgm-
locale e fere un be 11 ‘ i neb i no a I iiliiivu uspilc rorn> la mu, presen/.a. f!tm In ptmtu dellu E in? — v
iiiOwidfndq^li nell'amnia unu
■lIl-I vino. che flmlb a sellers) a nn lavulino libera. lingua EiXnnmiili le labbru ehe s^ntlva Iu?J Oh. iol — ii piegfi *ul tAvalo
Vi.f,a ili mali(i™»'a,
prutendendn verso di lui It peua r le
K-U Avt'\n gift vminui chiesr r p.ilaz/i
brtitcni. I’irmlinii eon ir r poriami1 vi»!
qnflJj rfilft, ttveva animiram immurmi
Via non *o nfTaito %e tu mi plari. —
(|)ltP Jr iiirriiv iiihV uriisudie rhr gli cramo
Sr ri pjaceiu ini eaodnei eon te?-
?ufr laitto JeCimlalC.
Vvrva Ca hit udinc iti ivitnrt1 tultr le sere Kgli In liis?s quail a frugnrla fin nelle pin
iiltime fibre.
irt iin'rwtrriii rinomaiu per i *um vim pre-
likiii, l na sera, pero, dopn mm ivhh -b he dapo irr gioriii aono aizio di
.aJJmhd.intc e vltccalriilu. *i inrtHi sola. te . . . ehc luctnie?—

Hi srira Iriilururnie il bice him- Ini le -Me ne vetdo. Te lo giuru. Nun rimango
diu e AndugrA nd osservarr i rillearai color uemmeno un'ora di piu. Prrndimi run tc.
mhiu'i rbe *i rifrongrvunu stil cuntlore della Appensi utrb font ana da qui . , .
tp.v jiili i. Sullevft il birrbieie, guards imm-
-Vlusicn! Muiica!— richicKio a grnu
verso tlrristallo: sh cITetti vain cafe era $nlo,
voce i tregiovani chr sedevano dirimpettn.
Pruvii acuta hi nmnraora Hi unu persona
Musiea vogliamo! Fuori la can La I rice!
ran la qjiulc imimbiarc sguurdi c parole. Noi paghiamu per scctirla caniarct—
AcuLismuiu semi hi nos might ili ijuesto
Vei, canto!- le di&se V’fdker ridrndu.
quakuno r- in tempo fu *cu>*so come
Hiznasto solo egli pensb ntla vua famjglia,
ifa mil hmirfn di pre-ugio. \i«n fu rhe ufi
alia Sente ulh qualr era state ran'omnndato
Lmipa. mu *iiflicimte a farjili irulirc ehc
egli purve di vrdcre i visi rbr lYrtb*
in quellj cilia r’eru fjuaJro^a^ t> rjuabumo.
hem fat to vedendolo in quellji rnmpa-
I'hr a»pe||ava lui. Ini sola.
pnia. t/ucsto pen sir ro la drvrrtivB.
Peer &cli i area re le dim. I.'nste im-Cotsc
h.£l ragazza enolnva unXndiavobta ean-
pmouriiciN Coniifrceva nalurulnienic mi
zone popnlure e terminu Jnnriundn grid a di
luoftjL liovc mi jiiovLitir h»reslier^ avrebbe
giubilo.
poinio trasemrere qualrlir ora pjaervolc.
Si. certarm-nie ^li avrcbln- indirato ilnve — His! His ! Bis! ^ridaronu i Ire giovniiL

jvil-Mm- pointn ImuR rm Hit1 iTmivu* Auche le «kre coppir parveni ih’Oisc da

fullo rin ■'li free intenden? mnliLiiUi^ ima !»nta ginenndita e applandirnno nime sr

miniira inlrtli^eriie. cun raptdo nintriicrare quel|a voce ru>n tiirbaise alfattn In loro

ile^li urchi piem di f«rbrri:i e eon storriei inlimita, anzi tutt'al contrarin.

njluii di ramp idee nia. II ftioi unr capi li mlu La caul at rice scorn pa rvr un ultimo
le pride non proriuni-iaie, ringrazifi l’*»ste ueiraiigolu dri musicanti e rirompHrvr col
e ^etiza purre imhtpiodi mr/rzu d avvio ver&o eapo avvolto in un fnzzoletto. 1'rcic le due
qur| dulitio di viuxtte rfie it [riiiiorer j-li rocehe e le tiro lino alia rintura trattefien-
aveva indiratu. Jl viraln rhVpli daveva dove Jr con le inanj. Seivolu quindi nrl
n^iunjterr era siluata dieira alti^simi cm Ira rirl lorale a pirdi irndi.
pahizii antiehi. IJ pupnlinu nmldiccnte
(’unto iri falsetto: ?e ne va sola di notie.
t'aveva •opninnominaKk «\ia pia*: la e ne shi u no e pres so di Iri, nessuiio vuo-
Bkailo della pieiii rariliUcvole. Xoticiirante le ueeompngnnrla? . , t
drl i
camming ebc stava perenrretirhi. non
Con Mrmilntn ritrosia, ubbufcsando le
■lv:i riulhi* era sicurn the il dent inn
pulprbre si rivolse verso colni die pmro
iwebt'r piidaLti j suoi pnsui verso la mela
priiiii, aveva dirhioralo suu nmaute: rgli
rhf fr!i prefissa.
,r<m trail,, , baUb ill piedi e cantaivdo un <<vengo» chr
Irovb ill frprite a un por-
faceva da riturncllo a Hr sue parole le *i
(n,,e ■Huiiiiwt* da unn I,interna « olb. Xc&sunO parve notnre la sua presemta* seechc per nn'improwisu arsunt. wirseggio
I misr nl fianco. L'acconipagniV, In irptt, fu
Putin hi unaora uua voltn In sit a bibit a. posb ii
apn jirmia nncorn ch'ciili SoltLinto tre giovani. che sedevano ut tavo-
I'oinbra di ogni huu gefto. Trco d\>gni sua
a (,!f ‘“’diiU. ru u.l.-r,- il baltcntc, r.tiirb lino dal quale la eniitatrtee s'ero poro prima bierbierr sill hivoliuo c si dirrsse lenta-
para la: in fine quiindo lu canzotir stava per
,, <l|,qni"’ locale, privo di lines ire, chr ullontanatzk rosservarono eon iiisisicnza. mente verso i rlienli che l^avrvana chiuino-
terrainnre. Ir alfriTo primu unn numo, le
1J" km,hi daveva t ei. Si ii ecus to n unn di esst e olTondb tiiit'e
CHiit're statu un roriih-. I^sti terininb di roniare. prolungando un
cinsr poi la vita e s'incbinft tirvemente.
cinque le ili La in quei chitd caftwo-diiiiri.

ft
^rinJ|f>',H*1" U P^ndevniio dnl cinflillo. acuin, c icLViamJo boci a dritla c a mnucu.
Ksai) uppoggULYJ Ir spullr e hi testa eontro
Siccome umdic il foresliero npptaudi, gli si Si hiscio trarre mi He sue ginotrhia, gli
tr-mro|/Ll ^rf*te lriJV' Ai Ln f«ndo, di hd cbe In lenevn strrtta a sf quad in
accost ehirdcridngli cosa deaidcrasse. M bihbiglib quulcosu nlTorecchio e lermiuo
b, e„i r^r! t,L sT°Cri*^stt*vunn delle bull}. un ubhracein nnioruno, rd egli non *i ae¬
giovune ordino qmlcOlj d:i berr. soggiunse haeiandogli a bingo il tube* deiroreccliio.
I'arifl^ : ai'!,i’lC f*ifnt«iloitvii iinpregnayo ro rse che la sguurdo di lei, re la to ditlnt il
' r,u, M|j ,JT 1 tlivn la visiur qunsl bastUHAc di recant nuu lubitu che fms&e anebe di suo pui ^i libero do Me muni di lui ebe I'avei nno
fuE&drtto, fis^avA di tra Ir riglin ^ucrliiiisr
giiHio. [In sorrisu iJluminb it iriso dellu alTerraLa ■Mretta per la id In,
tkn- „ llMl» I'bijire hi nicnte e a genc- Voikrr r a ltd rinolur il 9iii» uliiino caslfr
| . *rn,4,> di tbbrcisza aoltile. rnguzza che si alJonlan* per nLormire qua#i In quclCattinio vi deei^ero il senso ed
IH Vo l ] I Quasi tr incase ebe quel diu bo lieu giom

k sub]to con mm twltiglia vrnlr-chiaro e con il signifiroloilelluserata per il giovanr (orr-


,lM f ^ h,’*^r ernuo per lo p}Li ■«irp^p per bnifr, sHntrmippe duronte I'lf1
diem, le etd, due bicchieri. l.a dvuuu si oppoggio ul lavu* slierck. V olp' u hi pemi di Imtnn* M giuoro?
niic del puriicnto:
' 15
..
t Mrc,lpiiti da enppie ainuronc. lino* po»A mm f'ajrnbu sullo sediii f ci ifdctie Si, pro ha bt linen I e e»ao narrblie .‘tiaio
cordn (inale. bat l* le IBJnh per.'? ciiiellr di
tui chr tr eijigrvami to vita e In mcilA a
Ufipra. On dim grid I i r alTutolote (irrse it ni>twvolel ir pit fosvp rjuscito dl spegnere lu
' 1<r'llt'^fva supra mia apecie di arguife it iuu rsrlnpio, in vild. tut*i i per-
birchinrc cb^egli U oirriva, reniellinft il fiamma chr smibniva divampare nriln
E-^p vqbi|Vjl i"'^1,1,1 l^lEnuta da un viulmiiMu -rmi » cimur*, a dainarr:
tei^la <fi quel bionrlo giuvinelto.
ltl^ia eliemi nientre nnu Mquido e inlJSlh nil eidloquio.
lui min-ica riprene n mnuarc, Ln caiiin- Qui, until Avaiiti! Caniianw, b-ti*
P^0P H r !lrtjim cimlava ima Era on fores Li era di passu ggio u ei
irirc, nrniprr u pn«»o di iJiinai. ritomo jlI li.imo insieinr!
sarebbe irnllemita u lungo in qoella ml ft?

L
'IUu UmiuUluthl ^ t-™^. « Him tuvuliiiu e m nolrlti* supra unn -rdiu Coniinuo u pa^nva
J' ** fldumanfp da! luvtdliia lrK fJspose chr stnva pltcttuttiulo on Inngo

9.1
Alin stanone tit Bou-Aria Gk Ambi
smjo yiKinu do limitmc amourofr
>al Medlterraneo al Niger it pnfiiQ trenn dot dtseilo

Am tfs'j'n iJafinftof v^n Bdu-Atio- V(»a


Vom Mittelmeer zum Niger; Der „Saharier“ we/fflprsjnd {fie/trabri gfAonimrn, utn
den efsf^n WcJjfemttp ;u besfaunen
y Marsigli

Slrade ferrate

I Gm\ vnw del Mare^iallo Petflin ha fill to


Ferfovie progettate
X iihtinarc nn troneo di Ilk* kin- drib
grande form via traii-ahariuiui il piinkeott-
giitngc liuu-.Vrfa ^ul Jam oriental^ del Ma-
Ora no
meni, run tVdomb*Hoehi<r, a I niiqHor del

Sahara. M material? rd, i caiitiert "i


Co lo mb-C^ehar ^iji ]iortaii pin avaiiti per runtinuai* h

I'oHrurkirie ilrllji tinea die a veil mi a hm

jtlintn £omplf$*ivit c|i 3450 km. La dratr

Hnhariann» £ di maxima im|Kiriatua mein

pe r |' Kn m | m . | Ks |w> I a i r,i \ eivci I a tie I Sa ha m ■


Bidon S
o'^n alliuvierh idle "trade ferrate *:>i*

i>i^tenti di Ikihniney ? della 1>*10 del-


Tomboucioj In Tciistt PAvnrio* e ^irii dogmata a far aflhdre d-d

Dakar Senegal (Dakar) al Modi terrain^ le iirtSMti-

111ilii"11nihili riCfhrJir llrlI"Affii'il tk*'idrn


Niamey
tide fnpner^c, Quandt* il tmueu lVrn«'“J,n‘"

i(d Sahara *an> term inn to. d ri,l>u


nine del .\ liter eompfotrrA In rrlf dell*-

numMiii*n*itini de IT Africa iH'crdeuiak


wnMtkuNunuvf ccMrijratiape* nm di du* vugont, otJuimil mot on tyiravl
ntaurn- np(o Jij rvfiir^nm par It? dvll'acguti nefruAtirta a/fo/ortmujifopo vapo
h pufenw i js/oriUffirMf tfi nutuifiinle po.i»onu wunlrr tdlviimiti lurtyo In i
nc dl mflise </* lerreno & Startfe Frd&cwryungen s/nd nur
solonci JrafH in den Gebirgsstrecken noiwendtg

a poso dei bifmti proctde vttn ve- Die Glcistegung schreltel mil einer
acita di I km a) gtomv In basso Geschwtndigkk'h von t km im Tag
n&fa nc&bili iquadre dj ope.' a j- v i s■ o • vorwaris l tn ten .-Die Arbeita leben
V> iji occampome/i (j tunqa Ja lmea Wings tier Bawtlrecke in Zelttugern

v*M

<P P°*D ait un-gt mass/ccJa/a £ Irac-


WnS jtnea ti-Hq attiavetso if defleiEo
't(l Urjf* uJlbHl/ndprf tivht aictt (tie
^ tiurt b die WttMe
DIE NACHTIGAIL
DER FINNISCHEN SOLDATEN
L’usiynolo dei soldati finnici
n viirilrroirr Frank drr Msrk/irrJisrhrn Odmark ^itj-i
’inter
drn SoEdnlrn am l^yprrOtter cine junpr btinischr f
r/m 1lfl(|
rrit karrltwiirs Ucd. F* si rid SltiraiBcdduten drr I>rrubuurn j.

dnision d*-^ Oberniefi Raappmm, imd dir SflnpeHn joi knr/r ji

drr li ii molten Lotlao, dir unlrr dem amlathfiKm Srh^vri^ ?

kmnijrprstjjhltm Manner iiirrn srhunrn S*>prnn vrmrhnirn | q,

Martin KontuEa, dir ,.Nacl^i|ali drr finnivhrn SdiUairn*# y

zierlirhr Frnn init diem, pJrirhrmlUip g«srhni(1rnrm

l>rjiunen, EuBliprn I/>rkrn iinterderPelzkapprXauiti rjnfi. k-i,

finnierhrn Srhou»pirlnrn nnd Konzrrfsanprrin von \nmrn utid Ksan^


pina »ir mil Krirpsaunbrnrh frri^iUig an dir Front, r||t m-t 1
Soldatrn atlr Crfahrrn nnd Fntbrhmnprn »md zrjjri [m

^hf-ii ArliJIrrirfrurr den plriHicn MnU dic«rtbr I nerw-hrorkiyibeti


wir ihrr man/ilirhrn Kamrrudrn. Sir Jrhl >vir +in Snldai. fahri nirln

Sell ut fit 10 del mtovo »tnda«r (it una c ilindirm sitiiala u cento chi Ionic tn do Mosca.
il cronifla di guetm del 'Signal*. i/gnns Huhmannr ha tatlo una smgofaie xr.aperfa

«lo sono la nipotedi 1 na vrrrhicllii iivmiIui in nii/j lu^nrj prllirria f.j prrsrntii cuj
fulfil

jmrto nlJn pitdr^rfia prr fai^i nutilirnrr rnnformrmi-ntr nITnbblijru. Da

tjijrsld /mnlalil li fitmlu fbf r^va r I'ti El ijei ;i ni[>r>ir di T^fiaikimAv .

Tschoikowsky... 6lta niadrr. ersi ];i SfirrNn dr I

dd jdij
ndrbrr rmti|>u±.iiorr

iniidr r rirrn upcddhia frrrovtarin dr|Ja Ru^ii zarisia. von

i\Snrk* chr vrnrji' pfiisidai Iiolwrvirhi. Ki»a pinmlra ro^i urJJa pii/
ru^n. Iu la nmmr Lr

Foln^idhr; H t uni llubaj nn jm/feinda iniscrin* e nrn valuta nri trdr>rhi i liEirrmnri *imi r di tutti

- Tre mini pin lutdi mt /u concern* dr rtlornan. a Momtr, dove si c/tdeva che
ioavew nojicosfo m um nuiitnn j tavoiosi milioru delte temrgite von Meek

Aid/Ha Kou tii jrj can fa la sup ronzo Ma/Ha huntulc i/Poi rfii Jifirjlrs
nc preterite : -dia eusiodta, in cu$p>- Lied ,.ln Venroll t. in
diar 11 rmo ctiote c tn eunlodta mein tier i is i in Ver^oA/

«nd«* uml nicbl Iflngcr in L rlauli aU allr fmni^rhrn Sddairn* msd

^tr vail nur eine wahrr tinni$rbr Frau -eiiu djr jm liriEhimklmpf*

fi;i//igrin'll \. rwjild mi^ihrem Gr^mp die Ucr/nt ihm K

rrquicken. aufnrhlrn und froh tnachrn will, Sir -rHurr rirJilill '*»**

jhrrn Krlebdiurn:

.*♦, . Mrin Sinn strbl n&rh deni krriiir drr StiJdaten: juf den F Iti#’

frJdrm, in den vordrrmrn Unkn. bri drr .Anillrrie und in den In¬

fant erir regiment mi- Irli /irbe durrh dirhte Wilder und

SQnififf^ mi drn Abbiitiprn. drr imujrflirhen Ifnhrri enrianp tDI

An in. mi t drm Pfenlr, tu FuG. Fi f[Mnnrn<j. jm liandr rinr*

Simifif+ - rntbina *u grhrn, nnd diiliei *u wt4»rn, tlaO ;irn tnfrnuiK^'

lirgrnden Jlandr drr Mvnrjr ri*rlne Itaobacht<jnp*pn*(rri »tehi- H i*1

ripmnriig. dir utrwiirieiirlr Ruhr drr mien linie j.u full Jr n, die *«*"*’

nii'ht vhiii einrnt tfhinKiiirn FmidnAunlinirh untfrfww’hrn *rnJn>

utf. wen it irh pTondirh a «i fi am he. ..Cnim Tap, *****

mudi drr Meldiing b^iin Hauptmann. ..Ciuirn Tag, Af-nri tri

dir M.lnrirr nnd friiniiinfrln; drt Hauptmann ti<)iehll ^Rulirl f*ifh-

n/nd h.itd breinnt un*rt Fr*t inic rinrni Hanrh auf i*rt .vbtdrf-

klnvirmi. EVimi «thpr n’h rnrmr vhrm>1rn Urilcr

f' « p*dll inir nil pi* nail' , d.ill irli keiu Maun bill uml darNJlJ

niirit nir'lif mil drr ft allr kflmplrn dnrf, Ahrr i |vt4i> andrrr* daf( ^

brim dir uutndii»fnrn Kmjibn dr* Gr*aiijjir* imd drr Mii*ik *u FJJ^

■ iml m It ibirf niit rjjjr nrr Hand die \u«»rirhnunpf>■ an drr

drr tuplrr*Irn SildFiTrn lu* fr*t jpriW jiiiun bill ifil «' ri/K^l mid ^

s|junnt, d.iU dir Nadrl m uirinrn fljndru pitfrre umJ dnr* liau* rtl"

>i ht i’ll til'll dlrkrn Sirtir ilrr Sddjfrnldu*r drirtprn kilb Am ^rb*

rinnhlr jh Ii ilir kntinrn lliitnrr iinMmiMt, doi'b lib * *pr r

iir*hi|lb JtrirllirLn ii 11 ■*'hr n b dir fllir cane Jfi«i


lur . -

-.‘l ‘ifcKJ.., ,J
imfl y? prima viutaa e vtik* a ainiiira di iiiodn die rrdutui null In nth a non il mum, un brrvr dovevn prim* di totio u,rii ■
■i iMvi fli nnovii davaiui ■ qurlla ruau vaitso, quasi mvluibtle aH'oceliio. drllu ntrvtu U putt rutin fradieia, rrit«M*rri, n-der* **
fflim la quidr arniupnrivano If roppir tulonam del nutro. ndrtrnir ad fh^o. Era po’ a re [info a Id e rarramgrlp di 4*"
Strada incerta mriifrioMc. Q»l ra(i{»cJI»caltHOi»ii|[li ntebi r il un irigrfhfco che qimlruno dhlrtatimrifnlc veuivn. I* %na prommria |e
bivfin del mppaito rjalfato trmu di Inttarr non ivevi »|irnngu!o. Si IrovA dcnirtJ. chVro fnreslitRi,
cnnTm rinclrmcitzu del tempo. 5i ripuW> Rirhiusr i|urlhi i|ffic di purl a, sail nna
Trahrinalr da, quel rich in mo raldo e ir- Kill, aedctie acCehio ftj MJ
alia hrll'r mr^liu appiaitundmi conln> il nrqLp di pirtrn chr ai rrgrva ripidn romr
re*i*tibiTc If nappir ahhamjonfiruno i tom pull mua die duvtvn Ortert <rrum<-nir
muro. mi invauo. Scruift rl buio, quasi I1HD imnnlnlufu inrisu 1tji lr mrt-P di Ului
riliigi dif iru lr rcdonne c raggiumc m suo jKjsto prefer!to e gli ut!diiia lltl-
ir men do di riifni in^nnnaltK No, rcro, il rascal a, Sporgendo le dila chr ttttr-v*
il rffllrn dfl locale. !\ la romtune rifumincid vidua a Id.
portouf drltn men ppalnnrnva In Iwccn in un prrmulc 'contra il rtjrpo, ufiorftvu il mnru.
da capo: ripresc it gioco df !lr dnmandr r ^rinw a nr ne;, chVhta uvfhsr pirpato j
fnoruir nbndialiU' LNnirrrsro rnt sc urn, L«
dclle Tutri taut nit mo e danzarmio S’orrmTipiro sen lino per seal i no, Sbueb in
lute kiA aprnta. Secondu i paui ronvrmiti. RtmwduA per mclter-i a h,-derr, Mriri|j
rtrititi, ridendq, ammicnindo, hojpirando: un piccolo pianriotloln, in un nngolo u
la rapaxrti aveVB pronirs»t> al f;iovinriio di anroro ehf Volker d foi.se levuto j| pnitr4ln^
laltmi (cnlarono di irmlarr la can La trier r il drstm vide unn, porta. Peter pi a I lotto il
risorinmno nrllu eorlt d**i i njpj vjolen1( t|f-
ruEf(iungrrJo pit) lardi a fu*a au». giuiu dir
■no fOrtlpaniH>*altri, ohlirm della lorn darua, Irgnn les lgalq,|l pomomrtallica lien pnlito e
rirlriami, poi Pcco di pus.-i pr^tmi |]rr ^
ptl* BvrvH ifniptr ribiiialo, lu lul modu
tramrinati dalle parole cquivochr. prrsi dul lurido. lo giril ficeuijolo cigularc. 1-U porta
scale, inline mm vuce imbtin 11 h|ir.unrnit-
vortiec del mult- c di-JIn dunu. pKicro la si apri cd cgli prneLm in nrm speeir di
Aprilc. in llume della lej-p,-’
com png nil di mi alt no ^rhrrzatidu con e»sa. an^uiOu anli atucrneullii quale si aprivn
un'allra porta a vrlrj. Conges to Hiarchirmlr VolUr si p„ngd„f
II violinisla norma vn v'nid mlc rruriom.
dila ul eoMetto, si nenllvti soflorotr. Ol[t
facendo gemtre. riderc, fremerv If corde dr! I i)fl tendn fu liratu do una [urte. Scortc
pamlc nmzze mtifcssb ehfepuen prima aveia
«n> it rumen to chr srmbrava etto purr il rivrrbfro di unn fiamiim baJrtiurr dal-
ftltuccafu briga cun ire individui die lv
impaziito. la cantatrice paatava frmriira IWlcrnp.
a vc vo no uggrcditn r Ver pnnrt un rcbio
dalJ'ano alfallro a tutli suaaurrando unu Harold, sri tu? chic sc unu v«rc avfva Epuralo. Ccrtnmtnte Pavevano iuie.
parol*, a tutti donando un sarriao; If coppie feniminile, Vicni qui! - la dotma cbe guilo. Non gli teslavu cbe rimettersr rr,-a.
#i Etiardtri-anri r bisbigliavani) tomr alfrr- uvevo porluio era ricnirota nflla htoriza, mcnie nolle ?-iir mani. K*»u doveva dcridrre.
ra if da un area no mi&tcrio»o. unu di rssc hi rurcolar lo gonna, si pi ego vul rami no c Uie co so doveva f^re? Sfu in pa me o rioia.
fcnrnn davanri ;i unn porta vicino nlle botii but to still a brace quale he grosso pigna. litre?
dove dj I an 10 in tan to unu del It cap pit
Vwlker portO istintivumenlr lo mono ullu Himauerc e na«fondrrsi ri&[ioir et>J
t-pam a,r i due *i abhracciiironu lungammif-
tesla fuerndo Patio di I uglier si il cuppcllo, senra rsitarc. Insinuii flue dila tra JP
Andie Vo liter. pur stando srdnto, co- ma csso non e'eru pib. Puveva perdu La culonniue dc! camiuo. r una ftorlicina, in-
mint in m *rguifc Con lr spa lie il ritnin corrrndo. visibile all'ocdiio nudu si apri romr per
dr I la murira. Am mafia to da Lla voce dr Hu
Con grain niafchinalr si rnwdb i mjiclli i mean to, silroziohuraenlr. tdi ojfri quel
rag ana ci mann'i poco chr non Jr jiinihssc
scomposti dnl venlo c da lla pioggia, vareu iiascondigtiu,
ittcontro r. nlTtmuo dall'tbbrczzu e dal
quiudi La porta e la rjrbiiis.fr dolcemenlr, Ncl varcure la soglia, le mr mani *fiDT„-
trai porto, nun la itriuiime a »c in prcsemtii
I a se to ricadere la tenda. fere un puh^o roim per la prinm volta quelle di Lei rkt
di lull).
nvanti e ni guardo ttmoTO&amentc intoriio, indict reggiu rapid a rli un passu.
— Ba«ta! Baatn! — grido unn voce
J,e pa roll era no fino a circa rnclii allezza I a, »|>&zio ncl quale ej»U si rifugib non era
pTuvrnimtr dul Ton do.
rii rslilc di legno color einerino. gli angoli un unuarfiu comVgli .ivcva creduto, ma una
i/oale chc fioa a quel raomento non Avcva
crano sinu^saii, a sinistra truneggiava un specie di bugiguTinju die serviva da spn-
moslratu di si nltro chr L'onibru dr! *uo tVveva indntio ad iindartrnr oubitn. Acroin-
comino, a dcstra, tllrtro nna tenda, dovevo gli;itoio. D itrnbo i 1.111 pende\auo lie! if.
fapo grigio. balzo luori dal banco dr Mu pagndlo J'munntc r i Mioi amici Unn uL
essrrei una porta, in fondo, coutro la pnrrir. stitiP in fondo,di frontcaUa portirina chVUi
mr sciiae, ■ bracciandasi. gridb scfcamenlc: TuEcita nvrvii soiTuralo ton lo 5prp:niLoio tu,
un ampin divano alhi 1 urea era gia prepa rato si ora adrcuaia a ricbiudcre, f>ra unn
lucr drllo lanlrrnu ad olio. Vide un'oinbro
“ Rasta ! Rjiin — per la nolle. sgabello imboUito. in nlu, doveva risrrd
osournrr il voltu di Ini impmvvisarnfntc
Qticll* pare la ruppe L'inranterimu, un \cntiliitorc. poiebe rntratulo egli ever*
contrail out c senti il sun bncdn si re I to in La donna sbaltc unn main) conl.ro ["altra
pcrcepito I'ljiuidu f«lnrf della piojicm fmiu-
La music* tarqut. Lr copplc si spur- unn lEinrsH. per tugliroir la polverc.
misiO ol prufuniu flcgli alati. I cli pal|.ifi lr
palliaroito. La ran lai rite e il suo umico
Che rosa volrva djrr ipiclb luce sptn1n? — Conic nioi coai taffli? — chicsc senzu stolle. le sue dila fn-menti iridugutraroi tr»
fponiparvrra in un angolo buio. Volkrr. volgcrc il capo. Non udendu risposla s\ vd;i:
Ern for.sr uu segnalc? - Clir idea! l-'ssu le selr. luprbjdr r Im-idc. aldivorcin quellr
turbaEo. si frrgd gli orebi. Uliniivametne. Spegnendo la litre volrva sol (unto imprdirc di L-olpo, Porto isLintivamcnle ni murm
come per rieniritrc nclla rraltl. affrrrb il chc alt Hi cliruli tnlra.saero ncl locale. \'olrva allu bo tea quasi a soflocart mi gridli di
bicchirre ron ambcduc If muni e sc lo a pa vc n to t be so Pintrusn t*>n occbi spa lari-
fftscrc librro per rcrarnt da Ini. Ma fgli le
purio alia l>Offa. Penso: ora Jo vuolu, call.
grido'ra niinaccio^n the sr avcihC; mciitito...
pagci c nir nf vado — ma con gli occbi
guai o leit Bimasr U, fcmio* fuantitLo conns — Min Dio. c llarabl? — balhtLfu
rcTfij La ra^azza.
un pjolo. Che gJi c succtSfto? Dove?
II vjuiino riprrsr a luonart, Cjuu^i
— Vog3in \ rdrri- co^a sueerdr. Nun »ono LV *1 ran co aldmzzd un inch inn.
rihpondrndu a un rithiamo t«na rjtutnparvr, prrsuaivo — spicgri ogli ornici chr l«
■Mi chiamo Volkrr disuse iiithiuaii-
riprtlinata c intipriflla di fresco,
guardurono stnpili. Vob'Vttno undarsciif.
dosi iiuovamentc. Non so nulla di
*- A rirhiena pariicularr mormoru. mu rgli Ii prego di rirnunerr JlnCorn cini^ue
Hamid, Non lo cunoKto. l-f> dguardo <1 i
i.oniinfio a eanfarr afnza EUardurc il fare- minuti.
lei Pavvolsc r parvr frngorgli I'aninia. In
ftifro^ ^i rivohr eon ottmiaxionr a! gio* F*oco dope, sfiinio dal vruio, V til ter hi oonlrundo lr pupille ferine di lui abbiissri le
vluthq ebe *e ut Hiava in qrt utifolo trovu quasi involoiiluriaiumlr davanri al- palpcbre per risullfvorlf qua^i hubitn. trli
appoEfiaio ad una mlanna, *i capl chr I'ingresso r, prim a u near a flic uvr*sr uvula punto gli occh) uddossu c i loro -go.irtli
raniava per ctaudirr un tug driidcrio. il tempo di mri|rn»i al ripam. side <Iin;m7,i s'inconlrarono. hi urmrono. sttHcru immo-
Apprna Utniiiita di ranUrr, rpiuri <i a nr trr ombrr uinsnr. bili come Irani da una tnlamiu, J.e la li¬
rirurdaia ttuprowtiamenlc di un'or-
bra di lei ahlMtzMnino un sorrisu. ri*pcf-
I^ualcnmi gli inrinrn di frrmarsi, In pnrj
dinaiiunr falimlt* ri avvirinb id bunco c
tfmpu flforsr qualrosji Irvar^i emtUo di Ini. rhiaremo ipirllo di lui. Kgli he ne *1h<i a mil
rrtri at tovolino di Vutkrr due bitrhifii
lc bratfia abbanflooalc e If n|iLdle lt-e e*une
talmi d* an JiqnTdo rbla ru. non potfva ditlingurrr t* *\ iraiiu^&e di un
bahionr odj nnn lama- Sprafondo nna innuo suCecile qll'AMtUkto rbr scute millr labbra
Dove abitir Dow devil venire? uTic I:i rrmebfZ-zn di on trutifi
in latca nr irastr un^urnia e nfin upprnu mm
rbtrir can I* ma>riiini. inmqutDji & ramr m?
dfllr ire oin lire all si frrr in eon Iru mi- SI niormtirA egli eon voce (mue
d lata prfffdrnir colloifuiu mm fa*at
narrliim, ipara rrinui rtilurc per inllmorirr qiiHhi elir ogui pnrolu fu»,!.r suptrilua. ogni
intfrrntio. — I'oi-ao vrciirr Tra pgro. -
I'aggrPMorr. ■nano tiQp|io ipnoro *1, un tfinmcnto la
— Ti la ad a vrmrr? ottbirub Volkrr.
Vide || gnippu nblrnhAarin. tiltn *lei (re piovfva a diroitii, currevo pereift rnhenic
- 'In devi andarirnr. S* tu tc nr vaj
rihrar*i un niiimn r vurjll.nrr. Pnggi, bingo il muro. allofelii d'un Iraltn una
ancbVali arum parr r elie > uoic, branmndu eon ititeiirit*^
porta hi upri r . , . fd rcruiui qui - . - Non
HifrCf lii fluid H rilrono III niradu till imiui di strinucrc h +* il euriw ' ‘viJ'
— Aliora riturno ijnl? 3Ma cuxur farcin u siiprci neppurr in ■piagarc eoiue fliiii mi
perfothu, sut far drlla jirra. Oirhf runie ria. \ttiri> n tin flbilo ifopo l
• uprrr a'rab n°ri r> pi(j? Irovo qui.
itnp«K.riiu, raneiiiiiiidif i rnurl dri ppiurri, *i-fi le manu'hf c *e Uf fuwio tl r* ^
Hu rimu»r on aliinto prniir.rtria. \\r. qun«i appUiiNrulniM nrllVlniirii. Aurnvrr>A ligli nnn udl ri4 cbe la "un Imeeu diccvn. |n. mpir inroirirnte, fenny I" ^
dilava. Apprus ac n*r anduto *prnau in tin bsleno qurlU rfrt& imtnUnala, ri gunrclnvii la dnnmi die nvcv* ujipuggiato 1 ti tide chr rmn pnlava rind gere j»IU ‘
la bnirrnt del purlonr. M11 Oil In tuft dal Libit mio dj ipirt vie oil un briiccfo *u! ptnim ild cnmiiifiui. 1 *uui ebc pur fhhendogli vndobionM
II vrttio ai bilia n arudjaflatidn la pin«tfiu. uvr ora risonas aim grille d'ullermr r di e ape Mi •panjii In due huixtr 1ofrua%aiio Un imla du Ini da una paerte di Lsii"’
Vn|k.f( ranimtm> raurnir i mttri, vulib u rirJiiartin. gniiio undo huMn tnn u. II liingo vc*lito La
d rni IIamid? Od cf« ..
eiiult* illiKlriidn^i di lr»pv»fr un rtparo. ma t,ori»r bmgo nn niun* «Rltniiiio r ctijm. fm'rvH M-mheart jdu «Jtn,
r ii iirem*cU|,*V*T bfa x**" e,Jj!l
ra Hi ic Ur df tulti a di pU^llli* proflfanino dr*idrraiidi» di CMfriw inghuilljtu. la II II tdlu dttldcravA rtriamfrue roritant,
per radere, t^naJf'otii aermiio a Im hvcvu cgli davtiII qitindl (mdafstne. o«, egb AIM
PROGETTIAMO E COSTRUIAMO

MODERNIIMPIANTI Dl ALT! FORNf.

ACCIAIERIE E LAMINATOI, GRU ED

APPARECCH) Dl SCARICO.

MACCHINARI MINER ARl. COMPRESSOR!

A PISTONI E TURBOCOMPRESSORl,

GASOGENI

DUISBURG
i onfimiof poo* tffl pa 91 no fl . ... 1 V" Auo rir^tii
iklelfem imno*4|[rib n\ voder,!
"'lUt
dnmir terle kvrpieirflii ,u <)Hrj f
Solidarieta? m-gri. I)iivVm I., 4u|j(biri^jt ^ri
ipumdu dnppi if gnerru J*Iti|cfiiltrrria p ,”' ^
(jtnir f[li 1 njc I r «• i »i preorcuptis'ipm
coLiiiiEr ed
' ’"‘"i «l|-i,ol’|'
drill* ctdidaririft debit rurrn hinnrn, rp h» it rn it.i i>nr pr< ■ v e n k n t e d» i ht *ovr,m,,|H I

diftiutira qiiehln Crni.. . \pl I‘>27, lu ... “


. .. UVlIti.
urejihinop ih upiTierv urp
■ prraunaliurntr
j^lf irnigrrmli led pm hi vent am
attestazione neutrals
pari det li bbrohi p rcncbiuai ne||.
Aline
nfrrriUrvi :■ iI■ t nurrm riumdbk. editn a dei Itmmil edifici Uminiklnitivi ,]r|ju f
ZuHgu nel l^lft pre**o Ore 11 hiiiudi ■■ midion I'jicifk n UvetpiHit, per r^,rp.
(Til,
(mMiUrjtiji fliil prof, dolt, A h ere I (mm dnpu Juiigo silte^t, ijirienii
.>rarn
pnft ipiimli eftfrrp Husprtln come propn- e lfii*(»nrtuli n bordu di piromMift
ttundit tedenei*^ Jl medico hvizzem doll. Wove van* ..pi ere non* crjpcria L, Ua
Mcihrrlin alferitift per csempiu sotlo il \ in-
. ... siJfbmidu e ..p®jviaii
cqlo (ipI giujrfUncnln : ntipAli hii Ireni ipeciali, nnlk |imvi„cjff
,,Mokn* liing& di fnia rctidcnui nel Came* occidenluli per tapper ire albi jfiAnranu di
run, venue ocrupiiiii diutli Injtksi il bivoraluri ngrirnlu I/AuMralisi e hi
t( Capo dcJ Govcf/io portoyhemc, Hcc Z^hinrla f»Htuisiilororm iiim ud nj-ni pre^4r,r|^
l .nirnLin1 IVI t. Non fu poesthik riitinnerr
So in hit . v/a t uj 1‘ Bttposit ton v di A rrh i tet eumplitiJiTierife li.dgruxione ledp^
li perch! |tii luck'd spuruvami til nnj civtli,
turn tvdvsea cj Li.\bona. Alta iud ileaira
iVirunlc In ilurco del 27 seltembre venire Ki bbi NP rinereineiato uiipurtiMu dai cnluni^.
I Ambvsclalote gcrmanico von Hoy
n 'iiiprre clie gli [iigkhi facer eii-iij COndurre rMun r piunieri «-eri|mnki non pos,* V(,nj(F
nmyrn ed if protessore Albert Speer
via i biimdii rlfuili indigenu rioS: dm »oldn(i emiepJhiio dollij tUirra auglruJiana. [ ,|£J
conic pure dallr baixk prez&Aair* *■ rW li Mdidnrielli t-nmprii nun e m.n e*iHlini neb
ffporteviutri ui pin bniUdj malual lanifiitu rimpero nmndiub briumtiro, I/Au*rralta
10 fiiK^ii pcrtift am hi moiclir c etd hindm. turn voile mai di venire europea, beml
Fui fallo prfgiunirtu e mi condussero uvmiti ri man ere cHunivnineiiie inglenc. A
con |r Uruppe, srbbene nun potessr toi*' jiriin da ii no, c**# rastgiuntie i iuui lirti:
-iilere nlcun duLduo circa la niiu mmumi' Folofiialu- Li.'ojmtrt Flrdli*' r VnsIrali i rtuiii«e Dpo|ojfnUi! Ciokiobril
lit A. Dijriitni. tlnrmivamo ulL’npcrto, Ltirp-AUdMic diritio di (irrogarhi un tenure di vita
A LI mi la fntTirrin ijprtjbilti di tlltlO privik|E(«ln linn pnMilicalo da nniium
11 dmiifti metm I fly rtmrrlih U compor- reuk prmlanone fea i pin jmpnljui
t amen to dcgli ingles! nci con fruit Li del lerriturj del mtindu, st>ln perehr in qurl
TedescLn e dei ueutriih rru senzii ecrczione, piiehr hi piirbisa hi lingiiu irufk^r, Se
IcdndalOM), Lr donne vruivano vjgjhite ringhitlerrai vii nggi inoonLn* alU Mia
finite r gioruo da sulibili ingked negri. run roviriu, qunstu surrede perchr c«*;i noti ha
b bum net Id rna staid, per mado rhe era mai (iaiTilieai o nemmeuo uu h(do i^Miniem
torn tfuaii irnpuhsibik spogliarsi inoBServate. // Gene rule d A r main Etiore Unslico. alia HuJidariel:i rumpea* >»r opi;i u prinia
1/11 dire in Eire 1^11 gli Imdehi burifto ratio Governafore tjcnerole rtetlo Libia e csstu ne kec crnim. intendeia unie^metiLr
satire a Manbellnm cinque dun nr t due Cnmomlante delle tmppe tfaifane drs/o- i^li ini ere fi si tnglrsu l.a folia fier una
bambini su un vagifnc frrrovjjirio. tE vttgorid roft? nett*Attica det Word jir uni fi:l coliduriet u tirriiJeniuk vienr u"ej
era priso di freni cd iilla preaenza di tin SohtrnuUi dalle fioteu/r ebr c-omhatlonu
u flirt ok ingksr vrnne ovvialo su uu forte ronlro rinumano Itnhreviomi, in prinw
pritdio. mepiuri'.-- fiibilo bi velocity di mi Luoi*ii rlnlbi Gexmorii i r npu Ihi prr tu stilt-
tfrnu ftiming eorrendo in direzinne di tin da riel ;i asialiro-urienl air. dali'unies |h>
[minip rhp rra *latd fat to vulture, PnirEie le lenzn dir pr^fthiedr la fnrjjj tiferniriji |>r
dun nr -si|ii‘viinf( rbe 1 ponii erano di»[ni(li. rartjuri1 dafl'Abia Ir ("itrnre rilnno,
*-i Ketlarono dal \agonr fra \liudirlUon r cioe dad Ginppuue.
M jfirnKuJ- ; t'uLijma donna cul mio bimJiu
fie J'Ameriea dne essere n*rrula upli
tubiln dofni la ala tin ne di Manm^ule. f'er
Americuni, in base alia Imppu inan«-
pnro ca-oj tiraauiti m»«*e urpi^u n hi feri
niessu riot Irina dj Monrihr, lanlu piu
rra\rmrn(p, T n» dunna ni rnppp nrltu cb*
rj-'iirofiii devYsstr rispriata airli Knropff t
dufjj r drnii inrthivu mia muglie aveva uru
I'Asia wieIi Asiatki. So In ei'1-! la Milidtirkii
prufnndH fcrjia alb teala, II VMOAP
hu uri sen so. A E-johann
dera■([|i< i fra Maftrn^ulr r Madeltgoteng.*

|/ur«tu e tifln rlppli inmimerevuli enrmpi


ebe m pditoifeo rilarr hrmpre dal In Mr*hii
fonte, 1 ne^ri furuuu ihtizati a friihtiirt1 i
irdp-ehi run Lo «rmflib . ad aminAneMarlr ed U tklano rt'accId to. Md/cml di ftraccrt
a rnaihrjKrrli a lavnri ubbrrd>rioatr *Jiusie^I n ledttcbv tfUiiifttftjjtio tn^fancabiL
rru in trail i* la etlidaiirlu nrridcriloir di itirn/e la Into opera per tagyiungcit
Un acmpte ntaQptorc potenttamento
a t ile 11 Iff I r h r,
degti •itmanfenti getmahict Ora, gb
M tarn fro nlo. furneru invrrp hempm a operifi r tv operate tvde&ctu vengaea
Uiticiati Uaityni e trdeictit deilv ituppe combo r
grundr uftor# dp I (lihtppolip * ■ il Iiiridu um Qffitati da un nuova contempt th h-
lent! neit Africa del Hold, venneto lav Hat I dot
nu ranj iraiiiiromi i pri^ionieri Hi Kurrm vfuo. 11 pu> potente imoiutau ' de^
notuhlit wadi ad un (rui/erwmenfo amichavoln
intrtrKi rEie rad Hero nrllr b*rr( mani » ! tnituMltkt betiiea < be rbw ai1 atotsdit
iupftarj. f!n[x> un imilik quuniu vnlnruMi onn prniQ idrotil/c* rbt run te

rombaltimpnto. In merito « qneaUi lfutln niui>j rf'oct fam Compnme e /*rf W


irmiena/f ijp 1 piastnundottr paid
mrnlo )n*la mnirJunarp il falfu ebr dup*
b guprra mnlli di qnralj pri^j-uiirri tiniaarrn
per tu co\iuiiitme d'aeiopkini. O'W **4
poxtente mart ft urn piodtjce itctr
tjMPiiiauranieiiip in kluppone, op pure
viom- rfi iftitui |*mte//tj!rcftct^rf|lii:N''*
vl dloniHfliiiii. Parrrrlii htiidmnr P
tftifio nJ peso dt f$0 \mgonhti»tora,,ic
eojiTMtrilOfi led1 hflii did f^iappnne Liurinu (ti un I re uu oioi/rmp, fer oilow*^ &1
iiHpanitn u eonoacrre rd appre^rxirr queaiu otliQli yrganle+i fti del liMoo c fH'( i,r
p*r»r durarilr la loru prigiwnja, I iiri tenete c/uenro pfeauune di tottnti
xib'lurjHi, della Tuf /.u etimpm nun oUlrui fate iiula ni'( nvflff II*’ fttotori f it1
l^mi qnrlk del In Puente per hriie idle aliina lupponn t/iifi ^lfemo
I'liurjiU anrbr nr I dnta inmiar, inn envoi ft In presto sfrn*a pv'*®
ttHtnrffafe e |H*f t imp Junto di <*y*1 (1J
lira flit tVfipu giungp all.i hhJk dr till ui-h-*mjjhVj ptovvttivte 0 tumjb* *
Au^Uihmrrieaiii mi Fan no app^Ho alia pciH laenri dt ttitukimepiaifu^e k '

wMalirti (H'Hrknlalr, IWrrariMl ipitirirlo (finieovinot ft" un altaUf tfi ■


Talqlia giHflgrva alk pula dilm i 1 rdPM-bi w ini-rn rfdiiHrfu ^ cs*^*^*
litifpo la fiipitu mmuidutr ' \llori| liilmm non *uta uppnsJ to
lll%j«tr *\*t Hefio Imppe df orPupaRfolir dt
M*i*uPul-r
NrUambu dell a fafeili v^ihIqc. fm In ufi tcitro di vjrkli a Bdngrofc- # I <ifjy dt gurila p/( fo/«
nurnse jona /r Jorrik vergint deiJa m tui n^/gjj j mtfuMo europeo, mo it xuo dvltcaio a timibii*
rqj'j'cndlfl Po/mt rdainbuprfdOJiung- e tti stftiisilti *■ commtJvt'fi i* mtmt<o con ta gugk dapfa, ofluifjna/itj flf/
no oe/Jc /uiiujtfgjjiunk'

LA TAILANDIA
UI del all t a 11 a nd c i J. Meglt ultimi Ortm /c Foriv
nfltiok ttiiQftu eniidff ntzzaie r luiit-miLnlt-putt-n
note- Git* net 1539' it 25* M del bilantio pre^efi-
livQ I'fdfii* dtf-sjinplo Qtjfi oimqinrflN dal fiat?*?
^Jfipr” ^ poMdI10 dl Buddtia. It temple* di Ntikofl PnJom tfit/fv 115 QucMop.te9Cfli[nirltosndJ himblnlsluplsirr o^nuref I’eurvprtt Him
Pt*ifn jr j ^IJ^1 t,Jpp,'^tf *eiumifd cuitodlsce le sacre ortnc del yrantle Buddha Ian dear cinifj e rum 1 .vuo* bambini ton ymiule pdAauwn-. rxxl aijftu
* 1 frt?acc,nt> u xcafute ivriu satilo per chtnnist dlnanxi tdia rviniuw 7jr/i nuinit. giacandi r ben ^mpratt ^umgidhe Leopold f-irtrn i

^ “cddin,
j;".i,n, „ tin in rirlLVmtJjni. I u Priiiripe, rjfrfigmle,

snMitimuiit did fiinvnnr Hr Arm lulu Mulii-


in 111 in* u 3it|u-mre d’un
f< p JTn i LI liil p nr * t nl :i le
Imlzo In acmturr
orient El Jr- null pr ni i itu.
fitiri, rivtil^r suJii Ie mi Liriirnl r hi mu tiiteri-

di*tn|clinjcJuJifl ihifili uln-id rlmii


fin I 11 re si rile il Goyerno. rlir ivrrit di irn^- soMiiiiiructnlii ctm im si^ivutn nazinjinlr di 14.el Inn Mum iiiMiiilo Jpiipldistii hi i'tiiii|iiii
formurr iJ pnpnln f iiihiiulrm in nnsi \jiyriwie inode mu did arruln W. drib rii'iJizxuxHitlr r levnieii mmlrnm.
modurmi. I'nWganiEtciiEioiir jfmvimjle per BrmjtfnkJu cHpiiiiJr.iilTre ci«l il ifiiudra di r/,iiii(»nivvmi purleripji/imie drib Tmlnii-
Mr ,, , ' ?■*** riiirnmlii i ae««i. In tYnvuSiuil* e. hi urm % ilEi civile die n imtfamiil rujiiriuirieiitf:, “io ,t|li- i iVendr dtdJii iiuiti ei ^uerrti iimn-
. ..
i,. > Yiivmiuri* Imimir ml piedetfUdJti ili mi me tit re In chisae hi voim trier cI>■ I IVi-iiimIu i. dinh- tinVi'tirri preWpiumimenir
1,1 KUrl
iimderliu nislrmu turnbulim nLiljli|<«lnri(i. vuvio irrriiuriiP. iJ cimludijiu culiivjptiprr del SV»lli|l|pip.

37
I
I Europaische Landerkainpje
Partite internazionali e uropee

platnlert votn Fill 0 ha IE in K riegszei ten


Uno vtiiiQfie dell emu
i iuoou lr ill etui f to
I* I pallunef 11 niijilhpr interpretr. ilonidefim u urn SehwriK rciiir, riisrhrJieii dunkJe Crstiilim
IntijMt mi pmr u.ih-l pi J,i | k> >J i [£ li > L E ji njumlrd niii-
Get mania Sriireru,
vtir <len;i Spiel von LJn*trr»r «nd Dmtim- cfeV 20 apr/le IW4I
. I iflflii a It, (M-r lupri'il ^■rMiidj un irn|»>Hai tote
ini**** mi ■]ui‘>iu (cinnuninor jiriNii'iMi>u, in-ll,i Tilliuli+ K.intu jr ?r*liJii|r dni drill-e|]r-il
SpieJrm to hutiiht MeitjlUjuliel zum UruU tin Bild
({Hull iipllllnn |ldrlj|iu *oLt In nUil rii4idreliiiguii-
Nr| IVJH |,i |-cilrfjixfutie eaIi'M ilea irH i-rrnur.iimaIr '■oin scjfiSnen Kumpj
wie an jrnriTi April (up dun dm Lien
4MifM*j|ni m l miinjKi «|iuriiviu run In fonfiariunr ^chiueJi' Detif srij/uorf
im M-liniirn Berner Siadiun. Deiic^rldiind
d**Na -juiolrji mm iumliilr, rumiM iiiiMjur eum- am 2Q Apid 1941
jm j*. in r«u gtiiur*vunn j£l* Jtidhirri n (iiiimi ■ l**l
verlur; die Sehwcir sir^te im Irendipeit
IrdeM-lij, i fmiH-oj « flu hi m degli u«j;liere-i, imr* tthythmns ile* leid martin ft lie hr ti (,'hurrufe»
'I’Si*! r lirlgi. JI fm Hi Kir fu realfurnle il migl-ter vcreelKl. dit Da nr murk drs kunlinenls ar Li m- n. Skn i id ina\ iet, * I'ulil ,lk| ||,^f
.Jlop Srhwji! Die denier he Mann^clmfi
MLtrffir^lH . Ni l [Krindo 19411 4
* ). rinninldiilr id
erJehfe dim glcichc Schunspiel ftiUliulle-
ersir FiiQL>allF:ru0<m,irlil war. vor tund 3U
v,,n l<y n ;,ll,'r 1-ilipuiDncr. Z
gurm*. Li ^nnilfji InKru t-n-fenur |»iu ilii-HiTliri l i" 111 Jalirt-n, Dir kleimrrn >utionrn
rj^eLier \ erliriiderune mil /ehnlsiimenden Diimnling toirvis GatJ^on sehoB i|r,., (|rf
infermi riuriii]i Air in mtflll iijim ili [hit- Molle
kirn m-u it ii Spuft iimii aein: htiiii die A, t srh^rdiseheu Tore gepen i
tdlrr VurillfM JlFOMlu JIUTr’ ovullit un.i Urfr ulli- \itu eurupiiiorJirn Menseheri im llerhst 1911
yJia “|Hifli\ n. f muni Sluli. !.i SJiiVui-illiti r |,i Deuisehen odcr die lialiem-r pepi-n l uparu 0 im Aahkanipf mil dem v irklt-i^ht
in Sioekhidni+ A Is i-ieh drr dUnisrhe Sehieds-
I -miiriLt. fur urn i tprcMlmmle cruliitl HvIrJr, Hip im h *iLllhsi 11 vrrliereru rr>rJieioi das drill lirslen AiiUeidaufrr der Weft Kupfcr
rirluer rinrnnJ ru^nn^len der Sehwrdrn
II h,i '■ulrilii 4
i ~i r-li i - i ml Li riflli-Ilivit.i spurtlVH Kenner Lriue&weps »onder|>ar. I ngurisehr
14
rurufn-d. i;li S ili i‘urii|irj. uri qudli il eiuuin hlr -1 iirte, plilTen dir Xusehmicr und eerliio^ien
'(miner Irhrrn I'Lidhall oof dem guniteti
Die drm sdie Mamischrtft >ielttr ddi UVi

i1 |irmi rut u luiiunt, tiimpruvHiKi i‘Jir in .purl dns* It relit fiir dir Ghtr. Itnii- nnd 1941 Iniuliger /am iuirmalj0lul|jtll
■pu^li purH li4 vita p.|kirj|\*. wi|[« Li |>n>lrxione I- rdhidl. I ml ids i*h drr drut^rlirn .\atitiimt*
w hr rider llriftill trCisletr fins fiir die Nie- Treffm ah in vielen FriHirnsjaL»n> Sir I
iJiTJIi oerrili fdlnilJ, SVulge mdislurMul :i |jnn maiinst-tiitft im Fruhjjilir Mill gliiekte, dir^r
derlu^e ^en rinen kliir ijbertepenen, siegir nfter ols in iiianelirii ruhiprn Zriirti
m*i j'i'i rpiimii vMLiEpi liatlziiidierer 7 : tl ku sr Ida gen, gluubten
pruehlvoJI ziiyi^ und QiU^ip spielendeii Mil hesondrrer L trudr danklrn .Mr ^u,’
*

D rr Hal) iat drr brsir J>oJmei«chi-r+ S«


veriridigie seinerzril ein J.mrmdiM
Gegner,
7x if unjs
Am oidlMni T,ig
in gewalltpm
„Der eriimisie FuQkdl. der je in [GisttitiLu
kundele eine
H luekburh sin he n :
vielr im \nsland an cinen Driieklehler,

L'liQjjidl hut in Fitrupa seine rigeriru Gi*-


set/.i*K ^liillie man nirtil liulicns. Spunien^
Siaaieri SkmnkH mid Kruaitrn dr in Hdrlf.
duft rs
in die
Kir aiirfi im Sport sogtrirh einbrmc
europiiisdte Grnirinsrlinll, Vp|| 1
die puprarhif[c Kuiitinenl- Fu QEhi \him n n - gczeigt ^urde/' Ihirttigals, do BuLkan'i l-iillhullxiuschauer Sluli entsmidlen sir ihrr pnigrn Eiuhriim
sefmli pegm den Vcrdnrhl, man wQrd«- sieli Ki eirmiulige GeMnlten meirien t»fl, gmOe fiir die leidrnsehafllielislrri drr Alien \\ elf Hindi lire dim (H: Lj mid Wien (1; 3). M,fc,
ill diorm kirns t lieElrrr GeMildr, un lirjnnlir S lit a ten diirften tHi im LuUtml] nirhl von haJlen? Solltrij Jiirigegro im utrengen die Ifesuliaie rrs-heinen me liirr id-
jrtlrr niir neine Miilterhprarlte LemiL nirhl kleitien sehtiiprn Jn^scn, MiiDlr dnnn nirhl Nordrn tuyeres Krdteils die FuUliaLF symLinLiseh W iVhiigr. Frm piner liilli^n,
vrnttthrn. I mi Mm die FIFA, der Fufb Chinn sillr Hivuten eweislrllip hesirpen? hesndirr nirhl Mild, uorlkarg und mil PrOpagaTid[i dokuuimiirrrn lifJmrhr rfjp
,J]nJIm rlLvrrhund, mil der llilduri*z dieser \ein^ pemdr das gilil tfeu Liiuderspirteu kanm besLcLdruniplepi Ihds die Errepunprn fiiUliaJI-akliven Sinairn Furopa*. d^ll in
K millneni elf glriVhsom sport1 Midi dir lvini> den ewigett Heir, rrsi refill /risti im Krirp; tines l^andernpirls an sieh hrrankoinmeii iliren l.indrm da? Sporllrhrn wriirr* ]
gunj: de™ Fe-d Landes vorweg. Du wirklen nirhi iiuliere Vlio lit, Htimlern innrrrr »pie- lassm? U ir uelten ahrr. dnG ein fried- putsirri. Mis liiiiub m die Lleinstra Zrlhn
Itidieitrr nrlirn Drilltwrlienj fruoiatsen nrbm Irriwlier W er( rntsdicidrl sir. Die kleiqe tidier I'aUscbimipiist. der in Sluekholm drr Dorfseremr, unlrr deni Srliuu drr
t uguni. Aiorwcgern, Belpirrn; die Spunier Seliweix* dereti Finuoliner in Berlin L'lnu odcr in l{mn odrr in Barcelona uder in verbii tide ten Sireiiniiirliie, Mit S|iaii>irn^
Mindrrtr nur der llilrprrkrieg' nurh rine fSnden* kFlintr ^i^ll 193*1, in Indd rinrrti Kuprnhupen mis utibekiinnirm Hinmiel bei L.fdien Ididht uueh ra in beriihtiller I uQLj]]
ihrrr h'cjUJi^jll^rMUeii zu schickeii, Dulzentl TrefTeit ungesrliLigen, ills in- ei lie in LAndcrspid lniidrte, beim bretrn winter a lift
Drr TliiJI war tuisac hlirh der lie sir DuU uffiytellrr Kurfipmori^ter. VMI fruldurkle Gillen nirhl unietsehrideii kiinnlf, weleti fin briilijafir 1941 Frsigir dir Fachwell:
Inp Inchr r* Dan Wort gilt aiirli im i i be rtra ge- Diiiieniork ijlier seine imbesiepburen l-tiiLl- Spmehprioae ihn i^mpfiitigi , Shtrkholm ist dir druUche ManneeLisifl inildcm^Wif-
nrii Sin nr. Em lei Elm Wellkrirg krimte der Imller. Sie srhtupen dassrHte ScliHfden. Ii Li 11 sugar iiidirsirejtLnir rinen (Lekurd : belslunn" uieht l.h sGirker all frulirr'
S|K»r L» n kr e r** 1. Mil n 11 :i lie i Ji iuLerspie le deni Deni selllund kiirz mvnr unterlegen iiirgendHu in Eiirupa nfgLinisieren sieli die I. in so ruliinvolJer rmpfindrl man dir hj-
ultf ^pirlerei i nipfuiirlrn. In dirsem Vnlkrr* wur, es Lehrie ahrr tutch ittrs der nnmiitel- Sprrdidiiire so h(r;iIf mid dndmend nie frige, die litre Gr*nrr no olTenrn W rllslrris
rinprn aln-r erfliUl der Spur! *c\nr Sendung tiaren Dremlnrr Marhi probe mil drm ntlieli- durl, Sie haheti ifirm eigenen niegaphon- der A alio nr n da \ unT rtigrn. Sr lion furniirfiffl
uls I reumWEmfi bsi ifirr. Alai die driilarlir tipen XarhlNirn mil einein .,1 :l'f heimr Dir be u ulTn elm Spx e,11 ir Li u r- K o 1111 m n i s( en+ rin uodcbnltrtier SpieJpIminirojiiiisehrrLi.g-
MiinnieLiari im Fnitijnlir t'>4l in tlie iilterrn Difin n ftilillm sir!) in llir Zeilrn Die -Lriitdtoa^ i^rlien Mni^'llen -itid ^roO der-piele liir J9L^- Dr Friotfhnl M*t

A dcslra I o avec/ese Gurvis Car/jsson, ilumnle lu ptnhtti German m- -S vet la del 5 Qiiohrr Rechts det Schwede Goruni Carh>t>n tm Spiel Schwedvn -Deuttckia^
fulOlJlllflP Srhiti)i'4 |Z| t94t n Sloocoima Carlson viota duraiUr gm-sfo meon/ro Ire volte la me avveraarial am 5, Oklotter 1941 in Stockholm. Carfason s( hop in diescmSpiel3 Tore
Rosso, verde
e giallo
jj0t, Grim und Gclb

Della passione dei Jap-

pom per i colori vivaci

I jopponi della Svczia settentrionale


qmano i colon vividi. Non vedrete ncs-
sun berretlolapponesema ia sua grande
napoa di Iona rossa, nessuna giaeea
verde senza ifiocdil giaJli c rossL £. per
* di pru. una seiarpa coiororof I colorr
rosso, verde e giallo spiecano pure suite
modeste ma ealde pell rede di pdle di
renna. L'uomo defla tundra guarniscedt
rosso, verde e giallo la bianco monotonia
defsuoinverno e tasuaeslole verdegrigia

Die Lappen Nordsd edens haben das


Bunte gern. Keine Lappenmutze, die
elwas ouf sich r-Jr, cne grofle role
Wollquasien, kein gruner Rock ohne
die gelben und roten TrodJeln. Ein
bunter Schaf dazu: Rot. gruo und gelb
feuchtef es ouf den nsehembaren, ober
warmen Pelzen atjs Rcnntierfell. Mit Rot,
Griin und Gelb verbramt der Mensch des
hohenNordensdrewe ;e Einlbnigkeitsei-
nesW inters und dengraugrunen Sommer

Vvito rude e colon vi-


vaci: ia totta per I'e-
jj'stenza del iappone e
dura, ma la sua gioia
di vivere trienfa sempre

Hart das Gesicht und


bunt die Farben: Der
Lcbenskampf des tap*
pen isl selmer, doch die
Ubenslusi frjpmpfiiert

foitgrirfie:
Affford-JftrfW/iTW

Un gradit? ospiie del


Mezzogiarno sotlo la
tcnda iapportt: un btl
motive per il fotocranitta

Eln witikommener Gait


quj fltem Sitdift tm top-
pen zeit: dat muB im
Bii id fatgdnalttn wetden
Sutf'oUra pagtnQ il boHeirr-no del sefvuia meleotologtco del Reich o iMico, con i loo? aimeniK
Una “depressione ciclonica» c! 19 atiobtc Qui tcpt<st *v!ti qoezti >egnj *ono i/flM iItuilraii; ci fOAW ved^c mins depjfiiiooe <
fwiicfno %ui
Shetland e etie produce ptetipUaxtom di Dnjggjj e u.- —- Met"
---- del Nerd
- e la Sawrfiw^te. Alenfre e
avanza dall'Ishmda tonco petdvra ofleoro una calda tempemtuf<3 neiTE i//opfl jeJfenifnctfwJc hanmjjM tafto la (ora oppan.
dfieddoe /J
ml Impmrvlio t«ctUtu*m
«frr!r|ir

l/ulierioiv iviluppo del lervJsin tneirim*-


li>cictf nmiinrriiijJr * prrnfi un enmpito
turttpen: If ituigJIr d*lb. ret* dr, *,jid dr»p-
pelli csploraiori rfebiiono dlvpnW pift Bit*
nfTtiichf i TniNncfiotj mtitamrnti
lojriei pn^tino venire ifiiipr*iivinirni^
rirnnoscmlu e* i Lrrrilufi enpoeti a} prrb
coin, prmvvIsaLi u truiim debilo*

fli'ieniiarl hntinni r irdnrlii un


trnthi r nifw^ Tu fumno i j.riud a n-
mnitM-ere <|UMtn emnjpito rumpei* r it In*-
durlu enrrgicumrnle in utlo. i.'Atcndriiti*
Go rent in jr del Cxnieniu funva gift alUiru
i.'pguire. coriieirijioi-afirummir in pifi Urn-
qnrrviiiioiii mrlrrcojiifiiflir; in
tirl Innsbruck* ad Otnibrurk n| u Vai>avi*r
l.lMilulo mrtr»rologtcn del Pal min* to.
bmdnio a Mannheim nHI'anno 1&70, dislrj-
bpivu gto nlloru Mrumrnti csaltafiirntr cun-
trolluii a ^ uftserviiTorj trirtrorolniciri, j
rranti tpnrsi in ipitui lutti i pant
eimipei: sulu ringhiherra non uvrva
uccettato!

bn Him 4cienziato tedr$ro. Alejandro


von Humboldt, a cumpilare neJ 1817 h
primii carta raffigurantc U diO nhuiiimr
del colure snlla Terra cd a jirojiupiirf per
primu, con rauloriti della aim fuma mun-
diole, una soweiiaune atuUilr drlle rierrchc
mettirologirhe*

Con t tmporanea me n le ii lUitu tedcacn


Brand tf, di Breda via rumpild Ic prime carle
isobare, nellc tpiaJi i hiughi avenii urm
medcsimo pressiane cmno con pi) mi con
drlle liner, Jc ^isobure^, usatr curror njrp
in lutlc Ic carle melrtirolofEichc, ll mrteoro-
logo (edeaco Mahlmann propose, per prinm.
ncl 1 EM»2 di milizzarr nel scrvizlo de^e pre-
viiioni meteorologtcJie J'a 11 ora oppenu sco*
pcrlo telcgrafn drltrico.

^ino a ipmndn ogni rnesaaggin ed agm


avvertimrnta delFuomo seguivano a passu
di lumavu le bin fere e Je tempest e, le gran-
din ate e Ic oiidotc di frrddo, non era rrrlo
possihib- organiztarc on a previ stone me-
CirlJfiA del servkiy meteorologies del Reich, del 19 Oiiobrc 1935. Le dire scgnaie a banco di ogni locnti-
ro rndictmo fa tempem/ura espresso In graiii Celsius, te /recce ta direzione del vento; le lineette delle
JrtrCffr ly iotzn del vento, 5'ti^a Monica. per esempio, tl venlo raggiunge i'intensila 9 (56—77 chilametri
aJJofqj, te /oai/itt) run uguate pressione almosterica sort) coag^unle do /inee grosze f/sobare). Per Iq Iroposfero
compjJtiZjDrK. cfj ijueiia carta cist v scrviii di circrt 12.000 stngoie osservazionl ra ccolie du ollre 500
oiservtiicfri europet, Paques/a car Una, da nai itadolla ton indicaztoni compren.srfri/j o KijfJ, neda favo/a Ajmosfera

Ltifarara, ll meleaiologo rWeva lutli i dali delta siluaztone meteorologica che to poSsand inleressare

11 tempo in Europa
I butfl(l[]l Unu |Prrijl T|CCfl c n|>( fUiliro Dmuihiu. gli orti delrOlanda. la fiorilura

. <J Wncora. run giurnmai la sun dci fruitcti della Germania feiidoccidrntale.

itZni deve iiulnrla a >prrcure i snoi come purclc pinnlagiont di tobacco niaccdoni
,r^ori. ^,1
ftsporre* merte. idle in^idic e gli arfinccti italiani dalle minacce del
maltcmpo. Di stdvare infinr i minatori
di')i>i|T ' ^ viln+ la ^\ule ed i btni
njn, 0,1mn{ rli hbitnnii, GiU deve, ngujil- da.]lit morte, provucata dalle eealazioni di

| rrVrmrr (*ul*p »orprtsr della tem- griaCi che si eprigiunano dulbi rocria in

muj t fj^r^a llp^^*u i *uoi pimscafi ed il


n?llorj ^n> 0|PrfL,J tulebrt Li vita dei pe- ftnvolacrro almoaferLcu del nostro globo.
I atmoslvra si e-itende pet circa 12-15 rrrihJ
di aringhr c dei csccialori
cbiiome/r/ nagtt spa ii elcrei. In cut iu
b in,-*.. Ttf: hl tra11 a di proicggere
lflln‘rrvir at , — posxibile aceeriarc ancora tracer dt orm.
^ 1
«» (Erano
r “ ii
dcll'l crama La iiopostera iovece, nella rjuaie si tor mono
'nih,>trj,jiri [Frp ^ mandrie drlle pallidi If rmbt e prubabilmenie tmrftc / lenomcni
9r .! *lP^lTUllAb he dallu minaccin men-oiohniiCK raggiunge all Eguatore 17 sfno
j0 km, ailc watte latiludlni twirButopo cm*
t *1 wnptoyvia* ab-
irate 10 sinu U*m e *“P'a M Polotita so/o 7
^' len,PcrHtura. Si untio ili
jonotf hm dtaUvtto Segue la straioslcta ed
^T*“rb. j ,Kr'<h ^■■^tiUorr Ic vilj della a rOO <■ pot jiupvurrreme a 200 chtlometri d>
141 C| *"l Krno, till Menu e Sul allvliu la ionosltra
\rU upriie, no due funv ill indllunipo. knw /■« i
sinistra a destraf- In alia tompaiono dei frouj cirri„ diven^OHo spexii, Jormmio uu cumuJif t'J mttnv uncr mtvcluyfiy, rV
a’milnjcirti riniJjtu in iiasi seieni jEiebe.
Q/i(ia^u aempie piur diviene sempre piu o&curn et/ bpprimenle: comth'cia a pJovcre osjjflufflmfnlp, ftno a f jeeeii/u (hitomvtri th
IVrrhe Ir cone di mnl tempo si spo&ianu
dmtatiiO- pfli frfio/nunfi1, Jo pmggia iTisU; fo euldat il sale sputita Iru le nubi, d flMnafo t uzxuhq xereno e firf ifpiti wiijuno on pom di
gene na I men I e sul eonlineiUr jjII-i velocity
novOifelJe dm conform xcintillanti. , It giomo &vguente uno scuro strata di nuvofr if erge alto e mirtocc/OM>: tit. rrrlftrJre gelid?
111 3l> firm a op cbiUmrirt ornri; »uhii atmi
C sctasei di pioggia. lu lempertiUttu diminuiscc, rnu ben pte&ta i plavasrhf ccsjfr/in, it cielo .if m.s.M /f.™ I ana iredda flu fminjuru.
pern ft»*ervali rirloni i i|i■ nli r superci-
Ours// ADfio j tipia mutamenil del tempo durante d paxsaggia di un ctclorte, dt unu zanu drpfesxtonnna a Juf Iranti ruldo p JrmJtJo
rono r full chiluiuelri ororL Cost. prima chr
nny previsitmc drl rd un servizio
preventivo poteasero eticre po**i|jjlj rd gurrm delta Crimen fonii 1'nrrusionr del re¬ lieo. Lp sppiliziuni pulari tcdesche, dune si noatre eognizioTii suiUr % ieende aitim,

efficaci, fu ftrersSiirjo ginngere ulLi scope rlu in in ante; la nave da gnerru fnlnresr Lll- c rmrvvgcsi, >ili arditi vidi istraio&feriri del- sferiehe.

ddlVnergia prtidigii>*& dcIl'cU'UricUu. Ora ri<m l\. nuufrugo net 18,1+. nrlla bain cli Coasvrvaiorio dt Linden berg, il xniu polo re Lra i pionlrri della nirtrorolugia. diriieib
le on dr t-leitrirhe bnrpasssnn nlta yejocila ilalukiava ihirnnLr utia tempests. prrdre ili-l dirigibile Zeppelin, al tpuilr purieeipii nii'nle si riuseira trusure il tmme di un

di 300 mil a cJtilmnr-tii at itiiniitn si-rondo non poli' vrnir nwerutn in tempo ulilis il melereiiloiio riisso Muli?ei;»noff. la i-rii- inglese. 1 viailalori ileirtbposizioiitf mui|.

le pin spavrniosc trniprstr r prevcogtino A roiuinrtarr dal Tan no sucerssivo, n rime riera eiploraiitria del piroscufo tedeseu diate di Lrmdra delirium TJ1.il |Miirrono m
le pin vpfoci by fere; solo ipiandu \ennrro di&tribuila giiirnolmi-nte, idle dieri, iina %,Meteur". ffliwlftee* um slVirtwnatu \oln pu¬ rumpriiso act|uiaare pi^r j penny uny carta
sen pert i il lelrg rafg. In radio, i radiogram mi carta nK-terirolopicfl per lulls Jo Kranria. la re del Gene rale Nobile, ii mi turn so Milo meleoroiiigica. eh( ^ eni^a atampat a gimntl-
e tu televiiwiic, ±1 tcrvirio liitiereologico nella quale Irossrrvaiioni del matiimi erano stratosHTrico iiel belga I’iccard, le rieeretir mente in base ai rappurli irleeTjif]^
rumpru bi in crad» di preowiiarr rLuropa j:ia stale valurizzate. Ctiiqiir anni dopo del norvegese Hjerknes, basale >ui simi di veiilrdue OTiser\aiori! Durante uiu
drtravvidnarii di scipgnrr c di proleggertu venne j&tiluilu in Oliunio i] arr\irio pro- lun^hi sludt cfTclUlUti a Lip-,10 etl iiifine sessiune dei meleondogi a 1 t-udrirhshafen
da sHf>rprr?r- Soiitjbdlore dejle tempeste prr la nnvi- la spedizione degli alpinijti Ledeachi sub il di-legatu lirilanmrn dirbiurn run on
Alla Kraneia k riser void il merits di gazinnci ndlJ’anmi IHfiH fu fond a to I'Oisser- rHimalaya- essi Luiti eontrilmimno piti surrigii iitiperturbabib- c»mr uli ingir&i
aArfe i>tituitu. ipinlc primo stain rumpi'ti. valnrio maritlfmo Ifdrsco* rhi- ptthblieo a menn ad in teg ran' le ricerrhe siillu uvrebbrro probabitnienie moliu piii vulrn-
on regnlarr serviziu mrierridogico. La Ja prirriii carta inetrorolopirii drirAthiu- mrteorolopia ticereseendu scitiprc pin le tieri riminriam di p.irteeiparr al srnizio

perci6 fa Ji&HJ&CO scorre cost legger*


mente* come un a vera IFpiuma'\ sulla carta

net negozi delgenerc Vj mostrerannoben vofentlcrH modern! utcnsiN JCaw&CQ persenvereeper glluffici
?6#l |
fologi di in ttr le
riurdruno per on
Efano liunli ^nippane»i e
V America, auatratiani r
Chjii; tuite le naubni enropee
TNpprrsemate, tub i deleMti dH
non erann rotnpartj , .

MoliviannlT seriate da T.eninirrado ehe


eon tun aran ranmiariro nun era jn grailu
di fMiier taluiare i jimi rotleglii eurnpej
fiereh^ , . . In tua prraenu cottl era
l ndi* pen tabile. In una ireonda tell era
Nttiiutti nieleurujngiro idroprufien del-
n RSS prrguva di voler ranerllare dalU
litta del iori i luetromloai F. e Upuirh^
non fneevano pin pane di quet tervbio ...
E durante il rongrrato itinetenudogo tviue-
ro Luge on comunicb rome in varie oera*
si one avriir teijtaio di ristabilire lr rrlt>
metS^hvifo *«»!»»• pinlwsi* the s*cn- tare ipirsin drrisiunr della corifrrrnzu e in Svevia, trenia in Spngna, vrnti in
lioni col membra rus«o della eommittinne
b Iotw ubiiudiM di niistirure h ruropea dri mrteorologi: unci letlura drgJi Pnringallo e uulle sue isole a Man tic he, l,a
Pt, imithr quests tentalrvy fnrono vant ,..
irmperalu™ cal ifmomfiTO Fuhrem sirninent j all? due del pnjnrriggio non era Donimarca e la Turchia. la Finlandia e la
ronfneente alb atniudini di vita ingleai! ... I Soviet avrvano dunque rinckitfM anrhe
be t1' ■ ■ Romania. I'OInndu e rUngherin, il Rdgio
Gft da tempo tutti I popoli fufnpfi si Come, finti allnra, ritenne incompatible r In Bulgaria, la Svizzera c la Grecb, ttilLi queftt’uhimo obbarno; w||« ,orte peri* di
rrano acvordnti di suddividere il terma- con Ic sue nhitudmi di vita ]>npporUiiiit& quest! paeni con i loro metro rtdngi t*d i qurgli uomini ehe lemrrariamente avevano
mftro in renticradi. c in tail* Ic di riconosyrerr t di rqiEipararr r popoli del- loro o^servfttori si adoperavano per in- spono la tret a per rivntgerr In tpunrdkt
caiioni metcorologicht In temper* turii cm L'Eumpa nr) inn n do, cntmdrrandolli one be crc men tare una proficua collahorazione verso I'Europa. tu quests aorte — dopa
e$prrt*a in gmdi Cebius. rcrrUufllo in in questo case deferent! vassal)! e quandn europea . . . nmo quel Id cbe i ioldati trdetchi
qurJIe bntannicbe. Anche ne)k meteoro* purliivo di loro si es prime va col Lermine Persino i Soviet chet tiinorosi. tenrvano hanno vbto r conttalato ncl parte dri
In^ia I'lngbiUerru prryisteva nella * splendid sprezjtante di * font mrn tali * . .. gelosainente ahbassate le tendine di lutte Soviet — non vi semo dubbii . . . Dieci

isuljlio!t'\ fomf si oppose oat mat ante rrte f/Europa ha islitutto e perferionato il le finestrr rivolte ad oceidente, sembravano settimane dopo quest a congretto, I'lnghik
a tutti gli ictardi per il irafEico ferroviario suo srrvizio meteorologies unrhr senza voler lasciar aperto un ftnestrifto delb terra gelt6 sul Conijneitir europto la

ed serro. EL**s misura aneor oggt in pres* rausilio dei pionierl ingtr*i. Nel 1939 ok re fiacenh inrendinria della guerrm.
sollit in, Iin minuscolo abbaino, il quale
sjone alinosferica a pollici. esprime la veln- ntille osservatori meteorologici t sis tc vans permiiuesse li line no la vision e del cieb cbe II servizio melereologtro pobbHen dovelir
del vcmo in inigiiu inglcsi. sill territorio europed. Piu di un rentinaio si estendeva supra J'Furopa . . . Gli usscr- vtnir noturalmerue uospeso. Tulto quanto
Qnando drrenm or soito *i decide di a dot- era no sparsi sul solo territorial del Reich, vnlori rneteorobgiei sovietici — in tut to t siato fatto fino allora. quelb the 1
tare per le osservazioni meteorwlogirhc che oltraccio fnceva eseguire giornulmrnic durcentu lino aglj I’rali, enmpresa la meteoroloffi rompionn durante quern a
degli ip-rjj H unitarl per tultB I'Europa, c si mburazioni idromet riche in seimila lo¬ staiione pobre sit mat a sul Capo Deniderio — guerra e imprattuito quali gmndi e graii
iiiimdnssero rre cornu mrariom ginma- cality Ln Franria disponeva di ohre set- trasmicltevano le loro eonimuearioni al- compili li attendono nelb nuou Europn.
Lirre. a I uuirtino. al metzugiomu cd alia ton I a osser valor* me teornlogiri. cinquanta PEuropa: forse In facevano di mala vnglb verrfi illustrate in un Eeeondn articolo.
yrra. fn niicnamehlr Hug hi! terra a sobo-» esistrvann in Italia. ahrrttanij in Nnrvcgia ma nelie roinmi^ioni e conferemte enmpee Luriuir Kaprllrr

§§
SIEMENS

75mo anniversario della dinamo

T941 intensity illimilata. Dn quelFepocn In


11 IT gennaio 1867, \tVmcr Siemens
potenza sviluppnta dalle macchinc
diivu nolizia oIJ'Arcademia drib
rlettriehe lia ass unto valor i srmprr
Sricnste di Rcrjino dri principio
piii imponcttli; c attunlmentc, negli
diiiiiriio-clclt rten. gin dn Ini scoperto
Stabilimenti della Siemens, si stanno
I'annn prccedente. In talc orrafionc
cojitniendo' i piu grand* generator!
cgti met Leva in evideii/.n rhe in puerln
idrorlct t rici finora fabbtiroli in Europu,
modi i era no oiler l i iilhi teniicu i inr/.zi
della potenza unit aria di 100,000* k VA.
atti a generure corrcnti clettrirhc di

19 4 1

1 n 6 6 II piU grande frrtffftiarp


idrtrtlrUrtio raitruito
La prima dinam*t
firt ora in Eurapa,
rcalinata da W'vMfr Sirnims Porntsa; lOQ.OQOkVA*

Iwolrnzn; 2? W^nlt

BE R L I N S I ErMENSSTAOf

43
Simulator* 11 f Simulant t n

«Prendete oggi due chicchi


^Nehmen Sie hetite zwei Bohnen . . /*
Qui sr porla di rcssetto e akoolT di tobacco.
- Diamine. roja patrA ora ptoibirgll 7 ? Pri
calie e afire cose belle
m*i. t t/ti ancuitt it tobacco e ial
cool, eta lactic pr*}$crtvtitv ttno cHrla

Otgogfio fit genic abhuwte! (tswi hn ancota cjjui *cortn fiJ Bettlrct ! i r> itsi -, tfrrai ttfl
|1 J fc ce n I : v. Miltrhowiki

nufu, ivlt*nt>!n, ttopfut fa


juiiiitaklo pvr fo vo*no tttec hr Pit npetr n(f(|l du** r#r'r<Jiii
Uitt*. VOtfJilo *. tr 0* fru**
\ >jt‘" *iff**-.
tm«;rp*sf
ill’ (umuf*, .

st non goardasst conlinuamentg - oppurt k TtaunaafAr


it magtle dcile iup call*,,. a sorstgglart i cockiatUf

£ proprlo btc«uriD

• Comet dell altra carla it/ren/rf/.' Mq ,,Was -- a chon wledet Toilette Papier f * Ich
vi ho append do to un tolvto.-.* hobc thnen doch eml tine Rolle gegehen .. .<■

, ■. tarsi iart stl abltl


alt anno ptr poi non nvpr
nulla da indoianrt . .

. par tart i co front (cbe non


afenno bene a tutlt It donna) /

... rttorsi all'uppuntamtnio in maco/Una


per plunger# egualmtnle in rilotdo , i

rv'1 7£5|*wE
So, anebv st yltnt
prtdi. rpsa *oi \
te*a con impaiJi-nJa
idtf 4a pngtnd 12 ijiirnli ol qiudr. ipjnla fr<nr «Eu utiti fnbll riniHiirMn negli tifqiulf umi spa/in vnuiu,
pin7s, <■ ► «b uvevu nlTrrio nfuitiu. iim II non ri sari-hbe forse slain poald
nriii mrno jirr la Mia ieihto vnslf, bolt onto
Anekdoten
Strata inccrca Mai n^iriuidrri'i on delinquent*1
ri*po#r in Mgaur* mile* undo per b primu
un Lint ii hmji nvrrLibe puiutu naaroiidrrsi Ii
Dsr Kanin danht Ail rii*** Ab„1(j,
din to.
vnJi 11 Ut sguardu dal libcu. D'uJlrtndr, tViedrif.),* da, f *
Jai signura ri mustrerrbhe iilbito flrn wmt flurb drr Oliei,i Vnn j 'U,L
M »un amuitlt‘>0|i|Mini rM lihrrii? 'In nllor* W1»Jilr. cnrin- v I n>ji|>r potulu niflui |trnr-
il naneondiglio. tuon6 se s;i diVnu eriwbieneu. der in drr Schl^M
era Humid? Avrrhhr [«ituto [iurlirf tfurr nrlb rnju mm? M.i Lite il vnstfti

dove re i fliiri dumr%liri vi brim no dll


nusfundr preoso di |'ai$AUesino di juu selsdorf einr srbwrrr Vamuiidapp ,rl, ’
run lui« Acruiitf’uiniirJd'' A% rrbbe (HUtHu.
guidu. figliu . . . - ballr imd sriidrm einrn strlfm >oO i ’
ijtjjTudo cl I ji rrn mb. nprire mint mnrnir
Lu domm fu xrosSii da un tremifu ron- Ab drr Kbnig ih.i hri r\nrr Gnt. ^
In j port a drl v jcnln. mtlirr lr irsale r. *rn*' Pi nunvn fit (wdu, Lavrifi deudrrr il Ijliro
vuLfto. I nn muno ittvifibllc I'nvrv* colpilu. Offizieren aiehm «ah* imK tr ril|f,n rs'nt|
fHfM* i|(Jir<i. ([imt^rrr film a lflt <50 me oggl? in prnilm r rirhilltif all ocehL Le ilip
Jahliru eruno anr^irji ul «urri#n. Si aggrappb at brarriuli della pohromi. 11 hrrtu: "lt hyl ^ino Grsundhri, ^
Si tiOCDtilfr uiruM-fitJri. drips liA. M i DexHin boifn, Jn kum, ,,-in ... ..^
suu visu uppjirve irnpros vbtimruie foiue
niiltDff KnniT dull a L-umrra Ptlbmc. - Volkrr - monnnro Tra di &i* - rinrn SluM anltirtrn. *
priva di sangitr. Sr sj tuSse almla iBrehbe
1-n donna »Vra baeiniB rir*drrr hi lb Yolker. V ulkrr. Ct|£ni pal pit u del m a
Ctidula* I due vecehi ntorscro prt-!»s<t di
poll mint jCCinlb at fu*co. Avrva clnum ruufi* srundrva il Titirnr di Itjt. 1 di i pJud
Iri. Con gestu gentile It jllimtilTId. Si ulzu. Die enthalt&ame Gri^f |l, r it;,.
lili rtOcJtl- A«peltUWi. riuvvicintirai* riallunTunar^i. isenli rhe rru-
senza vurilture. r rtmuse rigida, Mftsiselir Grj.
tcavuno un pu' di qua irn po” di Lit, Com pi- genkfitisllrr Ibgmiim fond r> |flH,i„
(Jiialrunn buhV*. L«a prrhr in tnmui un — So no Kpiaettnl e , , , diesr grlidii e r . nii-
Vti.no iffmpujusanirnir il ioru doverr. smiw nier etwus vumpielm *u niiisufti, wr>m rr
lihm uprrlu che giarrva su Ui un UiVolL eun un ernno della inano invito i pre&enli a
ulriinu fretm. Tiarb geladen i>»r, Sobald irgendein Gum,
no uceonlo ti Iri, r fin^e di lrggereT uacire.
fai hipnoro niiuidi- irumptilliiiueritr &e- geber ihu bat; „Verg««ii Sir Ihrr C>^
KniKi un vcrrliiit wrvitore $eguiiu da Mu Si rilirurnno tutli in siLrnziu. Su!l:mio
dlilft* Kru appurrntrnirntr rainuu La nirht!«, sagtc er gtwuhiiLieh; „Sl*int
muglir. Sui volli hrdrli era hcolpiio limorr il vrrrhiu srrvo^ rnggiunta la aoglia* si volar
ftusteitrvii Lu i rnsionr nervosa cum come Geige pllrgt nieht auOerhalb tu
t indigo axiom-- Come o»avatiu quegli uomini e lr chi»r winmMsd sr drBidrrassequolcoia,
I'jirqua diitsu snslirnr il corpo.
din turbo re In lom padronii? Ktn,\ era no Ii,
Nn. Nun vulrvn nulla. Crazic* nulla,
nun pwtrvdiiu prrmrtterr rhr b lignum Popti mi crrio lus.so di tempo, e^sii non Seejahren Auf rI,"li|lrb‘'r' bd.„l-
Dovrvn solo riarrrndere il ftioco cbe nel
Hmanrur ■ urn cos* tarda sub etm quegli ovrrbbr puiiito dirr *r fussr stato hreve u arhiflf muOtrn dir Kiidrtten
fra (tempo si era spent o.
Ltiti^u. fojiie tru^corso rupidami'rite u wahread erner Ubongsrciit ebmaL dm pr.
ibi^rt
!>i nuovo dal cainim* apriziarono sciii' nBiien SrbifTsuri nach Liriger,. Und lirriirn.
lentiimrtitr, riudi dri panai neJht camera
Trr guard ir arguiruno lu vrerhia ruppiu. tille, J,s» hanmiH crrprlo,
nttfjnrn. L>i nttovo biissarono. Lu verrhta grad hererhneiJ, Zu srhrn u ur niclu. al^Him-
I flu dri Iff, rtidf nlrntentr un SUfWrilJrr.
eopfuo precedrttr lr ^ttnrdir ehe vobrro in II vfrehio usei a passi lrnti r traaciratt. mel und Uoesrr. Drr Navngationitoffiziei
dir hi nr lp brusramente quale Halite il bru
giro gli occhi difTidiMi. der die EigrbnW grpriift Italic, Mah]
minpiio, Dovpvmin rmiiimuire In J«ro per- I rasielli di Jcgno si aceearru erepitundo.
emrra dec Kndeiienr iPNelmirn Sir Urn*
qiiiHizinne. Avcvano rnmiuejnto dsiJ htiȣ0 r 1 no drgLi sliirri. quasi distratltimenU\ Volkcr udi. Tustu lungo In parrte, 1 rovu
Miilze ab! Narh IJirrr Berrchuimg z-rehco
siirrbhrm euliri lin supra i tel tu I n mid Alt- prrrossr eon lr n nee hr \<* zoreolo di Jrgnn. iinii moll a e la frep w'rtUmr,
Sie luitten in der Wettmin^rr-Atileb"
turr ui noscundr \a in qiieNu rasa e. ;i menu La donna si trovavu net mezzo della
Nr surti un stumo cava* Li dirtro e'rru
chr b trTra non I'nvrssr inghiuliiiu* I'itvrrb- stanza. Kgli uvanzu Ifritumrntr di quale lie
rvidriitenirnte mm spuxiu suflirirnir per
Jjf<n> tiffin Ha tu, posso, at trie un snu eermo. un:i suit moasu,
Kleiner Lhnweg tfl d*r b™l^riieh™
nnscunderr qmdruno. Lt hiiu suprriore par\ e Stadt Cabmvo mIi rin
\rllii 9114 quuliui di padrona di quel prrdrre la puv.irnzH e lo eanzonu, 11 j»uona un suu sguardo. Le fu diimti/.i e eacMe in
Burger einen oudereu bri 30° Kalle auf
pulazxu frtsa era la §uln rrspuusahilr r nvevsi rrn envo? He I In scopiTtn! Come atrebbr ginurrbio.
der Sira Or stehrn und woIElr viijfrn, ob
qiiindi it duverr di aiuture ia giiiAlizia. pot ii to CHserr allrirnentt »e in quel pun to il — Slanolle hail no uerisu mio (iplio rr jetmmti envartc, ,TErralen!f', aiiiwurtrtr
Aprndn in to I mods si Tiquirmia va multi mum faceva goinita ■■ U rivestimento di II si raid — murmuro fibs fun voce a loro po- drr Gcfriigte ,„Ieh zerbracli hirr mririrn
dbpia.-rri r gruvi €im*rgurnzr priinli. Kra I eg no flvevu gJi unguli arnitandnti? Nntnral- asindu |r ruani sui snoi rapelli. — l>'om in Kmg X'i ein; wcnn er gefroreu sem wird,
*uo dovrj-r mutarji a rattumre jl delict- mrnir ira il mum r hi parrie di Leg no poi duvrai esse re un liglio per me! (rage ich ihn uoefi HtiUsr.1*

,ey*tismo, sciiti

«s/a, nevralgia e
y^attieconse-
Sueoze ieiiaBreiioii

*
. t

fSvt^rqj la Cotw Togalwork, Monaco 8 (OornvinHiJ ppevd^no. a


. (j * a o oenzA impoguo pot chi lo ricovo, tl volume moMo inteios&anlo o iiog*maiit© illuatrato
8 c?Oloti: kL4i Uinugtia conlro il do loro*.
Patachon
senza Pat
Patachon ohnc Pat

Setnbravitia inseparahilL SI ca*o volt* ctie ift?


Jus if j of sono, tiuvllo spHunyonv del utaesffb
ti l s rw o/ti Sc hens t ram i a c ease a Copen fa ti gen la
fgitasCefiHt del piccolo bull am- da clrco Mad¬
sen Esai fivciaero <ti for man* una acoppia
ccunrco ■ e soffg // rrome di ^Pat e Patachor.*
r due danvii esl/ararofio ron fnnumefevof/
fdm mifionf df xpettatoii frt lutta I Eittopn

Ota PaUchon h ttdo. H piccolo e grotto


Patachon ha tallo ri tot no al circo, to sua
veeeftia passion*. e vr & ntomato — guaff
pagimcoo e ptopritfaflo Egli ha ptr& sem*
prt bi$ogno di aver qualcuno al sup banco

fosse pu/ onto un giovane leone matino.

.. r oppu re un pony. Egli ha un debolt

per id giovenlii, e non si rammarica

aflat to c/ie (I suo pubblico preferito


1 ragout, sj sjano scordaii di quando

papa Madsen era. assreme al vec^


ohfo Paf. ce/etrre fn tulto d mt>Ji do

Si(D*] Nt 3. if!;? i1. r 'j^ricalocfi IthmaiQ 1942 e»e agni is^ioint Redatior* capo: WLlhHmReeii vife-ii*<liHti.n‘ rapos Hugo MoQlang Casa edltricee Uampdr Deulscher Verlag. Berlin SW &H. Koch-
mia1U-£2-26 Ali<’Hcchie voihehfllien Tuiii i dmtEi n&ervaii Toua droits r*serv** All right* r«etved