Sie sind auf Seite 1von 67

Propaganda trasparente ^ ' C u b ^ rt

WHEN
In 'Pniwdu* di Mr urn hu nnmim-Ullu;
J-Sliiliu hii Trr Buitvi Union,
. UQIAti {|| |
1111 Ufrdim* di Snwotow per uli mil rfj tulgre
.mm mwnu ^ reborn an, "
di fmmr ui uruuro. un Online dl Ktiin«^
derisivvi uclla nuerra, ^
Iirr 411 *■ valor* Belle r»’ifnuf tie! timiii-o
Per fure unu guerra. rui„tt difr ,
un Online del Due a ALt**iin<In> |.rcv.Tl,i., orr,rn,„ulrrilJ>rLIlri[iiii)iJ“
.'Newsfcij per Ic imppe oht rir^unti ad ■ jn-
seenndo lnuKn urn e pui anrora om \\„
sact&rct delle rone nrmichr*.
.1 solnnm m.n vi pub sinr,^
non si pun aeenppurr it nin(iril ^
mndopli addossn: dr)le p

nmguri dW Per lure unu ^ ^


que,in deuuro biiMignu ' "
cuso. E rhe COW1 m q„Hlu Punmq inielli^/
'■l,“ %wAv ‘-MiJuw urm gurrm-
n ■ , T- , ^orrru' Armi.
L'nrdine di Lenin e quella di Statin pru- Hrnissimo. Egli rnmpero^d ,*,empio UOt

bubilnicnte non sgno vluti so file inni. *rb- pesome sriabolu e si scnglia ,u! 1|ri|^
lu-nr Pul limn di quesli due ?,ia statu rum e hu qui non nulla da dire Mu imariU
IVritu eon mnm (arghczia cbe iidl'l nione Pav verso rig col stiu denam *i {■ proe„rai!!
Snvielica si dicevo ironicomrnLe <-hr «nni umi pUtola tun In ifuale pub spiirafe da un*
^oLdiUrt U> riervevo LilPtrimu della primu disiauza di venii metri sulb 9p^*eciim.
mania tndrmc con jo zniiui, cun il permessn
ill iVqiiarverie id prims* rolpo di futile, La
prosprit i\ a di rircverc all redeeoraxinnidet t
urn font rihuire ad tnmienture la rrdsteriza.
Ver quuntu riguarda ('Online di Suwonm
m polrebhe ptmarr am he un'ollm cosr,
pen he qurs.ui niare^ralla ha perduio ^rd-
tantii la meta drill* sue batlujdir e. qorndi,
nr hit vintn la mrth. Per* r dubbin sr quest o
rundiiUiern. motto giu nr I 1AQQ. priisn rap-
present arc qmilrovsi per il vtildaio unittirm
rus-n atluolr.
Kutiisnu. del Efualr la may [dor purie dei
ru>si mm >R mu I to di pin, e dtvrnutn celrbre
durante la haitaplia dei ire imperalori.
pres so Auslerlilx. drive rgli- il 2 dire mb re
tjuesli jiflla via la sua inutile arms, ]
1805. venue ltd ttunenle >runfit to da \apti-
pt’rehr mia sriabnhi lungti vrfiti metri nun
leone. 1J fat to the eeli ipii ttvessi* imitil-
e mai es^uta. e fi mntpern un fueileH Qm 1
niente iciilalu dl poriursi otic spall? dei
uua pisintu. da nna rli^iunza di >r«!<*ntn ;
fraiu-est per rfFdluarr uii'ttvvuI pimento
passi. si [mb aurora rntpife bene il bervaglin. ]
ddk due aic* tentuiivn dnruntf it quale,
inu un futile lira a !2<»u metri di di^ianrfl.
comt nulo. fti Nupolenne invert rhe riu-iei
Pt-ri>. nrl frat tempo. I’jdiro si ^ mesvo in
a port am idle spall? di kuUtson. i i fa rum-
tesla un el met to d^urtiam t si tieffa della
premiere perrhr propriu qursto general* ?i*i
pidlottule in arrtvo. AJI<»rs tl piiiun prende <
statu destinatci a dare il «uc> pome ad un
unn Eiocnb.i a mono. Paltrn unu luitruglia' i
urdinr cgnfrrilo per rim mp encore aitt di
trier, d primn un laueiainine. it *erfmdo ]
valor* ruiiipiuii all* ipallc Hoi ncmiro.
un ronpoDC. e av ami di qui sto picatci. pas-
Se pa e ->rrano rhe i dm1 primi Ordiru
suiulo a^li ubii i. ai moriai. .die bombe. a^li
ubbiuno avuto d.ii sovieliri il nutne di due siuko e rgii via dicendo. alt'infinjii).
rnndutiieri rraziunuri drli5>iUali> Zur, ap- Gli amerirnm In pensoim divt-rwunenle.
pare oddiriltura ^mltricn ebr it noine del t>ru e*?i haunts inventato un tipo di ffokfoto
tt*rzo Ordine debba ruse re rpirllu di un dura. die porta con *e tutie It -trmi oistenli. |
K, per di piu. di un dura chf at temfru di un vmpersoldaio. iiuonun^ the na tit tab J
mente butir ogni awersario e vinreugiu
ruerrit.
lies to sold alo. e veto, non c*e anctira.
na si stanno ffiA eereandu le persont
id uite.
t.rrio. un superenldislo del penrrt dov r*
■sserc moltv rnbusio* perrhf mrntre #

Pirlro il Grande avrva ttii datu il am nomr inistra rh>v ra port are una rivultell* ed un#

ad un Ordine isijtnitn dallo zar r rhe venivu paignrtln. ^id fiinm dei<T hi hv rii una pistol*

runferito snllaiito ui inembri delTidin ari^ln- nitrngliutrice, su <U unn rfmlla un uwiS'
hello. sulPalt to iin» mil ragbat tier Irggtr*-
cruia.
\d o^ni mndn. queilo dura eru un lipi> ntonto «l collo ire uastri eon 25M pmieildi.

orijjitude, \el|u baiiuplia della Neva epli iilla lesm. inoltrc, un drutlto eht ™Pfi
m-he lr spalls sidla st hiena l« mothers
free pr*-uare le *nr tmppe tanto tempo *ul
niiga-t etl on pietolo morlaio d* ttineei.
eampo di hiiitLiglirt rhe gli avodesi ue ebhew
ubbnitango di aspelture ed ellarcaruno i meoro: polio I a (pubb* ei ™riJ^
d al rimurino venii granaie dor ^ p
ru-M primu unrurn rhe es^i uv r*?rro irnni-
natu lr lorn jirrghirrr. Piii tardi Ab'i^undrit inciomEfo; iifio 'ena ed un badUe

Nev«>hij venue sunllfiealo ed impluratu In ifilali ntgli M tv alu otlla m«W drs^n
I in id mil ine. nrllu iinUim fo ^
I ui i e le |i.u|jjj:lie Mirrefc*iveh eome lino dri
nopniie. !u ensseim di
j till jjimuli *-anli rbd I a Lhicso fUs*a-
limit di risers a. un binoedo td uua P* 1
Oumpie egli ^ propriu la persona ndutiu
a ileiumiinure nrll'l nmne Snvieiim utia dim di riecinoM inxenio-
tost cquipoitKiolu. quenio *ir*l,r in
deeornaiune ehe vie lie nmlVriiP per rieum-
lit di addntu non pirn noloroln*^®1*
peusurr In Hum dm di imn * sacra-, sebbene
i uu pu it so. ma. dal* la m**-*- Ai
duhbin ehe it pin Alessandro uvc»vT
t ha inlomo atU |>er*ena. k
nm he *<ilu unddra delle liult^flNc* dt oecer-
atibilr vhe roiU,
ehinuienln . . .
E tin iddolo dit non pud * *dr
II ,\rw >«rk Heruld- pubWica ehe it
r for** vimere qualwa*i *u<rr™
miniwirm della (i**rrra amerieanu ti mrebbe
.

II condottfero fra i suoi sgldati


Dopo tre
anni...
Al termine di quest'anno che segna per il mando l inizio

de! quarto anno di quella gu^rro che dara nuovo

aspetto ai continenti, Signal, oltre !e consuete rubriche,

pubbfico una sorprendenle illustrazione dello sviluppo

strategico-polifico deN'immane lotto, dall'inlzio fino

ad oggi.Soprattulto Irecartine lumegglano 11 susieguirsi

degti avvenimenti, determinati dal valore di un eserdio

foggiato nel dime ds una nuovo concezlone sociale

IL plino, Gti dt irf.vart del Rtifh honnatfuutta rfi nptterr, prtmn detlosfvppio Lg sitUGZfOne ^ ronfllttn U Gran Jtrrtagna f rfi Sfall

Euro pa dfl ronftitto. fia rhr ad e.iti tro riuffilrt neltti jinirtn gitrrra mondial*; u rrrr-

rhiatr rd ajfamnrr la Germania. dopo air tin tittnffatn dn oem ttffw, Dirlra
,,
mondtaie OGI^FtlQ
* .* f ruit dominaraim gli orflini. flWl
turoprr. jany orrflpife &a\\n Germania*
IflmT (Uifr If axUf
r da qurita Ativ
- In Unfa \laginat t If anahghr forlijiftiziom frrtghe rd olandeti. r'erono I a gigintlrtfii i fimi somm*rctbtli fandufana una ivita <fnW ^tiorrifrf rSf *i *mfj[i fino in
tranfia r I' In&hilirrra mi profilaiii la mniarriora rd irirquiiorabilf polslira pr&ssitnitA dellr raulf MatunUen*im ntl Marr CnroiWa, dmrrira dd Sitd r ndT Afrit*
■ 9 » drt ptrzidenir drgli Slati l rttti. ftsomWi. l\rt !Sord dtiri.tirufrt, almrtid Id Mmdwnalr- It Iransilo atttnirtZo 11 MrdhrrrantO r prfftmaagU itigfrsi, mrnlfr nrl War*
yotTtfia arrtbbr darma srbirrarni a jianm drgli allrali, mritlrr la Po/ffnuj, (flarialr rotano ft pirfa l nardamtrirun i dir flit rcr^al't nrrrtf Vijirtiffl. i,‘Jf ifirm-
rift if ,7 Ain daltr pTotnfflt di amli. ai retd/f dovuto ptaiorarr [iff la qUrtltOnr di /lamira lo iroppio d*t carrfinta brf 1 V-fJ it Giappont ha dirhiatalo la gUffra agli S-tali [ mil rd alta Gran ff'rta-
alia franliera ortmlatf dfl Rtifh. .Vff Su d-Rsl rta nfla/vra fa d'ipfaAt(r;i{l OII^'dFnrrifdnd rd rJdd ,ti! /iirdnu ^au. SutJ "i rtisjjj Jff 1942 aachr la Tailandia } rnitata /u gurrra. a fiaftra dft giapp’inrM
format pra'uma alia mrla, Dirffii parti dfl VirtlW Orirntr f dfl \frditrrranen.insirmrai potffdimmli franco- I! Giappatir hu i||frj.r£(ili> mofjnrmnltr il tfaira dftlr propn* ppfrazitmi rd ry'. dapa Itw
f«riInnin d'Afrit*, ^raijp d dtlln (rVaa tlrrtagna' jWrcfffpiumflJfo srmhrara tfitindirinsrito anni di guerra^ Ir oprfaiiom drltr patmu del TripartHa n MndlgQfHf IV luHi gii nr**?u

h ifali (Jpl t rrpa* lilo Sfere di doaiLn«o -t


| A Utah e fcqcojij K dirtlTrltl dslliff Dperan^ni
occupolc ^PHegjli slain dtl tfiprlilo

Bail navoli ^oiie d*l


a n g I □ - omerimif ariglci-anitrk<mi

I *.•f i IV i
l.d ri-n]l4 7>f ifi purrru ^jhiih ffipjuii" I'arrtirfhiamtntv del IIO'I Ptima Ftalandta, H&mnntn. t ‘nfhfriat Slat-arrhia i* Croatia ion" putt rnlratr in

anromi eAf nJniOM 5onriira. if mailing nrmlrn dtlla Grrmania t d*Ma fvitura turr\r ullmi* driht frfrmoiim, itndr ftrmbnUrrt al MUO JtantV ftft lit nimil fiWtlfMi

*Uf»pwjT ntUifraM.it ad + if, i^nv PtoXt tronfilft *d rliminaie dtilVnrttTfhuirnrntu l.rgmiu di \iihmiari di gum* TulM l pi^'i turnprt M Iona o/j!ortffll* ad

oiiTffiiPIH, in qutiltTii ittmpaxnr. fV»i(ip. iYnrif^ia, f lonrn*, Lf nfrtirtir formaliiala-frdrtthr li tons aprftr un tnm> nUtm****t In ftmt*Utra

ilijtruifiiiu r (ftrna. tl pnt\rtfm> tlrW'ftUHt' ISIJl Ift frffmflnU'l ftnJ Iflitltdi ^munn. Jjt F^rmonio, tit* rift IVJ9 rt it /miiiimoU «ti /nl^* intmatn iifl

'f^n n,,f unt„ |( tinJ ffftnltt tanlro la iqinarrm Solim'ifo iHPruiiifcrnlf, rd EiH'pmifo (rnttmifHi till udinirti* tdarra rUtttftm. \tllr flfiuiimi fHtftint UtTttr i«nlIIM# Jt

ill tfurtt" tjutirla on Fin i/i fiitrtttt rno ha utm*u umJ/iOFo iriiiiniiTii irttunfi trqfrff un'ampia t p+ftlmdu*^fgimim Jflir imptfW mt^lfoM *h*

d*U't pifon# SnrHirij. irhiuifriitfii lull f trail ftgiotii nilWuriiiinm *utapta. Iluiut. htlnnti dVfrMni'utlu Ini*1 tratfetmaiiotut Jff WiUlflMJOt (titI ti ill<Jn« Jhj

II seqreto di un cambiamento
STRATEGIA I'putore illuitfc brcvemenle que*fa gUcrr(i
e riawume o grand* e ddari
ovvcAimenti doi primi frt aorvi del con.
flitto. A coloro Che fosltfono e che
dpano a ques1© krtta, data l| grande
gf)

FELICE
*™mero df novild che st verificano ogm
giorno e t'oument<ito grovosq lavaro
quolidiano, risuifa difficile formprii un
qyadro complete delfo svilyppo cjet-0
guerra e di giungere a formani uno btn*
per yn giudtzio proprio. Essi solyterann©
qulndl con favore la pos$ibilild ofTerta
do! seguente articolo di ricardore gti
del colonnello barone Max von Pitreich avvenimenti piu satienll degli Mm onn!

A Yrrsugliu fu roimurwu nun grande m-


giuMl/jo r prr*inu Uuyd George, n qnet
pniffl iiitollerabile. I.'u^irviinrnro «<mo-
iiiim did Hrirh favurl arundnnrntr il prri-
time te ronferonte navuli, anrbe in
rirruatanza I" tnp hi I term hi amipivu
lulr
IE
II Heieh
silU m uzione
vuleva
-uddiMVieenlr
ura. fimilnieiite.
iinrlir
unu

cob bnlereviro. |>u Uili prrmr^r *<»r*r r hi diritiu di neeupiire it prium pustu. "La hi film (run fie rsi urietitale, aiming,
tempo prinm minis! ru britarmiru, era deb
avHuppb in Oermoniu, -Niitio In anidu di Cemmiuu r ridivemitu troppn [intunle e menu* a quauio era slnuj f;iiii! ad ti^j,
fupiifcfanr die non nr Furrblw ri*iihatn mil In
Acbdfu Hitlrr, il miaionalandalianio. dltfV^eikfia rr pe re in u I I I ii c nl at u, * quew i a e ra deme run la dirhiarnzimie friutfo.tedium
til himnn. limi Tarim) fell tr aHe assirurtt-
Flu ni ilr-f pre-idem ** drjil i mat i l nil i. ^
! fruncL'M. nffotiu nuddihftiiti did difcaniiu aia idiom t'opiiiiune di Gburrhill. ^Nellu del li. 12. 191K. It Kdcli n-m ... rinuu-
in |m*r allr quail In Germania nsrMi depuftlo ledrsru, da rai riirrmln int-iiftidenl r. Inm ui- pro.Htiiimi [[iirrrn laplieremu a peazetii i eiure a I ryu HaernMintn fliritlo hh Diiriziefi;
runu jirr anpriirnmrrraUi a Ginrvra lr brirhen. per jioter pni vivens in poer ulmrmi In Germania preLriidev.. h,
lr a mil. mI ReirlHu impufito on grave 'irnh
rnLuC La hepumrioiir della (Ulfi tcdr*ru di parole d'nrdinf *s*irurrzaa enllMlive* r un Arrftln*, K raltep^iamento dell'lnjiliiL riunnefisione di quesln ejitsi 1rflr*m <-<| nn

Ihumem dal Hetrh e rinrorppriiaioTir ulta *pUfi' iDifiviitibUe *, aollu lr qunli hi rrlavmm terra neali mini usitei ewhivi fu drlermimilu pas*iiggio r\ l rn! e rriiortdEe ultra verso il

Billuma di lerriliiri ledewhi drtla Prussia i piimi di aceerchiunn?tito untilerrmmiri. I da tide HropOjt Cdm^ ebbr rerrnleinenie a eorriduiu: in eumpensu it I iihrer ■>], era

Gen, him! air della Pnmania e drii'Allu noviriiri. Hnpprinm rilnltaiui u rnnlrurrr mnfemiure tin [tiurnulistn hriuintiim. rife- diehiaratu disposto u go rum ire per 2^ amii

Slesia Orientate. In up'ini£iu*lJ*ia, rd il qva1lia?i nlli-anzii. ^viluppurnnu nrl frat- rendu il rnuienuiu di iin'inlervUtu eoneeh- la I'ruinieru puluivu no idem air. Oagi. ili!pu

dialarcv tMla Pniflla Urirnide dulla mud it- i rmpu qnaftl o pin possible i turn ^i^anirM-ht ha^li da Anthony Eden, ifilervislu tiel rorsu Jo hpiegnmeritri lutab* delh1 furze aruiHlr

puiriu |irr memo di un -eorridum- un su- arnittiurnli. t1il31u quale il rniniaim> dejjli esleti uli U".hi- tedepelie. ihqwj la serie di liilglde vtitnrir,
mn'i nr he mt|j i lentqlivi briunmiei per inijcitilehi run la t-eampagna dei diriutia
ainngere ad un’inleHU run hi Germania era- giurni > euniru h< Pulutda. it nnmdo mai
Accerchiamentocome nel 1914, ma.. iiu stati fat it unimnirnte pergnadagnure del riesrirn eertfimente u rnmpreridrrr hi lo-jz-
tejnpn c permed ere liIIii Grnu Breiugnji di gerezzn e-nmna con In qiiulc i iieiniii deltii
Cimindaiu enmVra da Mali mililunsti, il ulTultru jfkpprllo detiVfuCteiln nis?o, El purl are u conipimeriin i prupri nrriMim-nli Germaoia Heatennromi il ronflitlo. IJuulc
Retell di» rMr ■ttuAnH, perj fruniegpjarr in minis! m drllu ^ui-rra VnrwwiJnv hi rhprea«o L’lnghilterra e la J- rotiria continunmnn brn diversa dimuh|raziuirr did dr-jdrriu di
qmd-ia*i momenta pli et,enlL Lr prupiwtr anror piis drai irttinrntr; *>ui butlrrenid il ud annurhi feJuLrilniente. e netl'iiprile did sail'aimunhire hi [Hire uvevu furuitu invecr
di di«iiriiiQ prrseiuntr ripetutiimrme da nrriiirn nrl him parsr 19H9 Jsi Gran 11 retugnu imrudufi>e il ner- il 1'iihrer nel |iorre delle mmltziutie eipie,
Hiller non ollermero air mi Hiiere*.*u Cunt m i munr^i did Cqiiiintrrn. fu evil' viitin ruiliture obbligiiioriu. pur eunuheciidu eanuamemc la pomixa
a ^itirsra. r *ulo piu lardi Lloyd Gr- ctuAO net l9^n un armrdo nippu*tede«cef It 2-3 ngostu 1939 la Germania conrhiftc delle jkn!prif Kurze annate! Mu Vanuivin.
orgr rbbe a rnitmiarirarhi i-hr in rp I e 11 r- In qwll'orruhinnr CliurrirtU purln di rixnio- eon i sni'ieiiei un [iHttu th turn uggrepdoiir urimii in possrswi di un fitilvnenndDll«i
trutUlivr, nun si fb**rr« prene in run! ueniiri ilrllu liberti e della pare, bene e cnnmltiinonr, eon it quale le due pnlcnze futiia- hrjt utliuen, rdmlu hfTiz’idlru tali
ni nsidrrariunc tali mozioiii ledrsriir, orpunizaati r potent i; Rotifrvdl. idir aii'i espriirirvano la loro voluiiGi "di nun far uiai propus te,
A-nrhr l'av vertimcnlo di Mussolini, rhe atlora nun *i perilu di premiere la purnla, pin eonibutte re i lum pnpoli Luni> euniru II trrrore fiparso tra l« pupolariuiie
»u rr Ji be m.\ a 14 unu * p n rn i 11 u sin nr » ri i c ^ a! I udend u r I ii a raine ii r e alle p m r n z r d td I 'Ah hi1 LaltriM. * Iji Germania mm bu aleunii inlen- ledefiea ed ajire aagressiuni pohierhc pruvn-
nr rr pu^iLUe un dwtrmn perpeiuu dr! 3e defini, »nuziuni renponhiibili dei pazze*fhi zione di enpuflare uiifl dollrinaf. rlieluaKi rar<»nu fo seoppio tiel eunfUtiu. euhlrinjfcndii
pupuh* ledrsro, fu pii'saln sulUi xilmzim pro|celt] di annamenti e di aularehia, leu- il Kiihrrr, *e >e atirhe 1 nuvirlifi nun inlefi- il Fiihrer a dare il l^hritrtubre 19J,9l nrilrat
I ah Germania, riuruiati dulhi l.r^j drtlr drnti a amnitere ad urr‘intesa cun la spade dunn export ure la lorn dottrinu in Germania, dt avaitznre in Pobmia. 11 d heitembrr
\nziuni r pn>« 1umala la prujina nuvranii^ c nun run le bimne ra^iuni, erl a eunffuistaTe Ingbiiterra e 1 raruin dtehiararoriti la
ullora nun i i aarii pi u un ruolivti per mm
miliiarr. orrupli la vuna ^niibfarizTala drl run la fnrza mmvi nirmiti, dipprezzimdo i or hie rain entu nstilc delle line putenzeu, gurrra alln Germnrtia.
Ratiu, suen ini|u-gtn assunti *.
\rl I'M.i «-ra a! pulrrr in In^hihrrm il Sebbrne aia nrl \fKift alln runru prrndeH-
minimum Baldwin r KiivrrnavBnn i run*pr-
valitri, j quati. in vUla dr Mr pfu^iuir rlr-
neru parte tnllti nrniiei della Gennania. pure
In cnndullu drl l-’uhrer nnianr inimulatn,
I primi allcri
eittni, nnri voile no prraiudifarr it proprio imirann-nte direttu u hpIv nauurdnre la parr. Iji ^niareiii mi Ilerlino, fn 1‘allif.oninlr dal enrridotu e dnilii E'uhiiaiiiii a Tijiiegarr
rurrrfctu ton inipopnlari qur»tiuni di arms- 1.'Vd|eriiirr rvuluziunr de^li eventi rn*t- puroLi d'urdine lamiatu in Ibihmia per alt re td Viitola. In inulti pimti le tmppe
menu. trinpe perft U Germania, sun mnlprado. ud airzare Lupiniune pubblirn. Nun nmneiiviiEiu qiolneebe, te qnali ritriievano i’be cli iaiiled
Nidfraiirmpul* Tranria ^irin^r iin'ullrj«n- amiursi, r pom tempu upprehnu de^li errati iipprezrjuiienli della ailtiazionr niili- ■ ccorretSrnk in lorn ariilo. duvetlem ae-
ru <Hin i *uvirtiri r ruiiivil4 drl f^umin- si mini i bri| urmjCi le forninmo unlnvolqn> lare, I'rr renziuiie idlu lunga eil rhlrnnanle I'ertnre rt>n summa mirpre** the alle I an!
trrii divrnnr uvunqur frbbrilr4 A Mu urn I aria, ubirllivn ftiupliliraiionr, puirbe in guerru di posiiiofie del pnino eonflilto ppullr si 1 m\ ii% nnu nrmai detie tK>ppe grrim-
fnruiiu pruninu iirr pafnTr minarrio*r alTiu- InjthillcrTa n\ as«eti di puntu in hianrn »eJir ninridiale ni ehigrvn unu giirrra tnurm\ rain, iiiche, Le diviBionr pdlaeehe, ehe jtfi mer"
tliru/Ji ilrllH Grnnania: bialin dii-biaru rhr lr nation! di»nriTuiie non r ram> in ^rudu. nf heiizii itecorgerri, per rreewsu di puTTinlfiu, «imii tttlneehi hlringevano in nnit
Pi Eiiun* Soviet in rra alln vi^itia di arHVi di ijupedirr rbc $\i Mali annuli rundti* rhr tale pur mi di puitliaito dnraia qiiflC teniprc pin suldu, tenlavanu eon dbperan
awminimtu acrennandn iuutirr ulla punii' rfWTO umi anerru. nf di lutelurr la lorn Lro nnni rum era tluliu in nhitua nnidisi, tortile di spei/ure in piii punii la 'aet’a >n
billl ii di driver vmjdinfarr du un mtimrnlu liheria o la sirufrzza drl prnpriu fmesr ■„ ahru ehr unu gurrra mnnm rntn arenalasi rui rrfl.nu areerehiote. in pros Mini* 4 1
Nun a iivon dei Irdrarbi furonn drtir per man ran in di mend, knliiu r *ul Bn rra ; pero, to me gift m pre'f
ipiratr parole, fna nrM’intererse didnrqrhil- L'ohicttlvo del FUbrer era di *aitaecare, Hrnru la fom d'ortu delfr dtvHjsloiti teller f
ft rra e Mnyd Genrjte, dnpn il nim viaatio •eeerebiaw rd armienlare le iugeziii niiut avevu dalo bumni pniva, coni aie ? ,ini
Du! nOaiJ^ £» pfrn- del 26 oliobre 19^9
in Germania tjrl 193b, ncrisse; drl forlr rarrritu pulacco rtnieenlmtr nrlla e?»hr roofmuavfluu luita la loro wtldei**^

t tfdr-vhi ni lull lerrlibrru linn uN'idlmm grande ansu della ViMula*. In imu serif di Quail nt divi'ioni pidacebr rd ah um rep*1,11

whip qimbtra fumerti euatretti u larr nun b^tlaglie (ucMuive, funmiu deeW in utln di ri'alleria si grUrtitma, run furze 1

Kurmi. nta r»h( MteaN peKi nun niirmio w ginrru le sorii dell Virredo [udiieeu e praiira- rlntpie « sei vultr superiun. adda1^® *
cnnquislr. Kant noun alireitimtn poep Hi*- mrnle quelle di tut la hi eaiiijiagiui di unbuiien ilisisiuiw ge ram idea ehe dute> “l
pusli ad invade re 1*1 nioiie Sn\ irlim, E^ulnnia. pnre on set | ure lqnjt«eirrft ehdouu,trl
qua lit u ad ini rap rend err tim nprdi rim ie Alli* frunfitla deirariiiHla pidaertt nrl La dividmie arginh r*|i*«n. iww***,,K
iiulilare euntrti la Itnia^, eurridoio irguL povhi gin mi dupnt Tar- Ju tpohSui rasa dri wjldali, 1 hr m*
l/lti|thtl!erra uartimva, trail am a. ml erreh in memo nei presii di Hudoiti HelJr v Buo e eombkiilevano oiiusi du *" ^
Am buny Eden, il mjnUtro dellu guerra dl ■ ruppe pulaecbe ehe baiievauo in nlirala. rigetlttuda seniu vaelWare fl ueflibn m ^ ,
• # **a1# mi4§m*r4i*r+Hi* fVewaemi* > L«* i ('e ■ gull MQgoitKwiHsiMd tufpo a uifts 1 1 ^
qn.rl trfujiu, ilirliiurti idle mi dinarfnu sure lib' 1 raMantu. uli eunna inranralo »i era ajiintu
! HtfU *r«lNPr m‘Ju* ptnfatu**'
*i*rtiUi mtt* J *re*i Afafifti*. wm/r^ • lulu fu»*#dtde *ntu in base alln nliMo ilr^li tiiiu alle pnrte di Vnrsavift, roMringrndn in ijtLtjtdn nun *

_ |M ». ±tt4 4* f'Vnnrl* armamemi belt tillin'i di allnra. G*mr In ini inudu Le limr m\ vrrsnrie rhe si ritirsi aitn
_

fillip

Polomar la eampagna dei 18 giorni


fVr m*tu* fin *ftt mill di nnimut fudfuihi, 1I prime Hi irfirm/jri JGJM tnippr drWwrritv
jtruiurBfMUJtnii «/ mmmuarrv tango tuna iti fnmtitrit ptrmaito^poiatrn. mrntrv r&nttmpo.
rntranv in auonr podrrotr futtnaziorti drU'nvittMtMt. i/inttnzwnf, urvi raltu liberum
i fknur a. * £ annttntart VArmata [nJnrra rcmrmtrata titjl'ama tttito Vistula / A}, mtdmntr turn
E auanr tii nnoUimmtn. fjutaio piano tirnt rrolimito rmt una «rv di bdttagfit d'anttitti*
I «UM^urt;ni, dAqua! I fq dtritiiQ r qurita rnmhaputn prefJO Kmifth. jiiI^
dMwimmni c dd/r flul/wornur poJarrAt firjrr ad rritarr Id rdl/a ount/deitj

Upntvtnu; mmi brttatintei non orrirane, fhiranie In battapha imprgnatu iirtt'nnxn


f ir sarti ddTarnuim putnrm %ona trgnait; Jut pudm.nr arnuttr grrmanUht darnd.
jartrrnirari dalln Pru*»Kf Orimtalt r tfotin Galina f /(; *, rirortpiungalia ad (ititnlr di tin
\ CmtauporuntAmtnti Yaraaria rit nr ituvrfitffd c in 3Uu mpiitdnUotir ha Uwf« if 27
rMlrn^rj. Can rti la nwipapiw dt Potanin r prnlirameiilt terminal it rd it profftlato arrrrrhia*
mMt* ***** * Iiato f'*Nf<uot crotir fiIlf arditt uptraniimi drltt Font nrmut* gtrmanirhr

Jmprcse uniche nella storio della guerra


fd Xj' tiLfT,a* unt* drtlr ptu dilnUfufr qurajitmi tra qnrltn lift rmart tttnzi r dri MJiqit
^ *T rrnI "tTt'3': ^ tttotulo iTtitro at h i u raniitmato ud nrnutrr, r aoitanlo fn Grrmanith dapa
duartnn. ultra dnrulv fwfjoniun/r (f sue Farit urmalr in apfitna rinqur armi, f\ii.m

ttafm MBUivrr nnpfrta prt gfi amraari anm inputu miliztare it tetftpd mtgfin di
trnun, prmtdtrr. \rlht rampitfinn di Palania r rnmintinm qUrWrroira annufa dn ram

| •rrmpa Si **?*** ** * f"** d,xttn/o u™*forn 10 t/ianf U1 Con ran uppanrnt prr h prima ratal i turn
J v^' 1 quti Hr,non dn rtpani rnriitutti rhr poi si distliurrQtanlo. rd i ratmoiii
■ tmth ttrm* nardirkt drlltt pkorrrfm tr trnppt ftrrvt da nlnarm rd i parafudutinti ffoto

(Mm jj,j ff Vr°J° ^ r'f,tna ^ ^J‘fu tnfio 'mf*,rK° n rui ttguiroiio tr ardiir im-
pnftirtdnrt
^rt ^marI r di HatttrJam. ft hntto *ul Ptlopanneio r «j Ctrta r stntn di pnrtint
*na rd ha ra,u,uiW un MUtfnif
1 ’JufUn ,-■ ■
(Jl
1 nuarr formaiivni. Sift nrita n itnppa trtnim t hr
f itAtim. nrt rampn alrairgin,t ih c/u^Wd liuttca, art ff^^r Jiuof? nrrrU ta
oKirj iupfrtuo , dmanxmto i tuai im^n foir, p«. _ Croitlit* <ii gunr* Tfcpp

. ;tt i"n’ “"rhi d'« -ii” K^n.n Hrzrziny, con for*r di ^run inTpriciri.
" 7’h"' |,’uvrn:"ni d»»a PntMM rilKpianm (Ji^ifliani rtuw> prfrduLC |ht ^li

720.UOO jwilitrrhi cuticlero pijj^njcrj^


3%‘BiKJwj,, “d
. ' J*»» Vi,u,l« <,!
incntrt- n;ti siltri in pHrlr Erim^irmiii t'tl in
|mrip hi HTTftrtu iille Kivirlirhr die,
b', f„ r "7"r V“'"‘vi*- II 35 mi„„. in eoafornSil & a^li Arcordif uvi-vunti nre«-
1IU r B,7“," , ,,Dlr")“ 1“-" dif™ jju111 j| ptii-iir ftnn ill Hnk. *[ Inrili tcrlrttrhi
PtP»*olire r *U>Tm S? tf** fu u tiiinno iiucivitihrnte dnln il pi'nprin tupu
20
J GOO p«r dJaponendo di iJellii curonji di tillum m\ mpiiliuiurnenie
™niud.c, T"* mn r,*«ri>nti irnitiir iilrnjj|jj)i|| nel ptue mittutinf rirpilo-
11 t***rm\t irli J' C,OX1lf frrr. n tiu> Vtnip,, Kuntlti il tiilirer: mi ^Judiriir mi^linre
fVr° riri presjii dt ntm pnirvtt tiiCft dntn.

La pio audace impresa


che la storia ricordi
^bb
*Rlj Srji|j rjflji
,btr zinnp (die hn p^r *cwpo rtuinienljmiFiiln
^ vu^Un^ rt|j|tMd() Utru u
t-bt drllu Gcfttiuniftt* Qiinir piifnlr primnn-
JBMJlNttWp ,wJ|#fr nr||( r(|1|li-
riitir dnl minimirn flrMn [ijrtr|iii|'dMi|n Hull
STRATEGIA FELICE
i»irv««eii t. it (t -,>ri1r i^Wj rfJW "*

.1. 'in .li tpirtUfcto frnni.i-bri,.'*""


Ujoprr ►firm imu profationc di fpiJr dpi- l) *!«!» Hfl'lpr dovULQ ,,rr,,|,;,,r
cajornlt mulritf tQiulon unn iLito iieii-
***'*• Mi Ofiluf rru tmppn inrili '
irjilf ilovn*p muni fra) lire dri vinLomi di U <t»rrnn U-pWt,, .vU„
jiikrquonr ol 9 qprik 1v4v imln intone, nui (ItiblKiiiim |iroiTrlrrr in PM1I1U dl •KgFMiiOTK ,rrrV(
SnJuppe 1H*C oNq fine d modo chr mlr rakdzionr po**i* ciwrc di Olm i,tr pill ingfcri* pmir^nMri
oprife 1940 Lmmediftlameillr KuperMa** Quaiidn lull vrf-in 4*0111 ro «FMa rolpo *li milJ|0 £
liurnlr Aim no pranunrime, In firun lir-r?- A tic bf U 19.i niin j^hli dnv«Ur f»M-rr ^l(
Sduuji&nc a No i*i et* dr fuiiiiu uvrvfl urnuJ furmin In pro'.** di r^erc nl Mpnp^tft. 1^1 r.,,,r,. lr,W|„ |t„;v ,V'"
mflggio f940
di*po*la ml jigjr**; in OccaaioDC dcirinridrnie
5 il uat lour d.l 9 g i u g n&1940 ri|t [liroMflfu triJciiru * Altnurk », cfjn I si pu«ji '!"!, "T ",r,r"nu in « P«»‘i div.nl
ddla fruniuicliniu i^ta norveKWf
^ .
m
Cotk gafnedro (on Id fella
di perttc di Narvik Froncia: uAttoque brusqu^e»
Sburcbr dl truppt ll^refri- it pufmltv polar*„ *tn <h>tfUtgiu:tt<it,n, la Ffatwia, pdxUt^mmtrUt ^rmaiA,timmt\r
etrotroiporlarE
nl fnrdrw, fultimh. ntitn l in+a Mafinat. II pinna di ptnrtrarr nttitt Ruhr, ton Faint* flm **
Sborfbi di formonom drtrOfonda r drt tUlfia. t tr«pfx> [nr-liifll H IP 41 rnn^m lain nnrd Ml*
dl marina
l‘n"a nftarrv. a'impudronide* drtla ftwuiane-rhi&+r di Kbtn Ama*J. tampr ti lft 4*Uo ttnto
It pvdiuoni dtlht ft*It a JU4 di LuUrn t in niud<j frrmfdrtamrnlr inafltno i/anda n*ISn t ..**
einrtu, it prolurtgammia dtlln f.inm Mn^tnoi, oprtndori unn hrttrin Intga 100 rfutamnn It s!
di mnexrr, it! rn.itn drlla Mantra vitnr rnggatHUi prtai.,, Abbe*ill* ran ttn'ardita fmnfain
prutrMifint lot trait, f* fun* nwmitkt *cmo »p*tvn* in dfUf. ft 2? majyitv il li*If,itt Jp
Dunietrqut lipttjU* la fin* Mlr impjit briiannitht t frmne$*i atlU Ftand*t. (Urntv „ ^lf/d \
tl irtnndn rirlv di aprtaziom cumin at, J 5 di fiujpio, t,a Ainm Utyaand ra dr ;/ *
nmr urmpata Parigi rd U 15 mdr Vtrdun. dorr, ncfla gutrtn mondial*, innin mngut
ambo U parti! tornirr ntn* sforata I'^liarto two md. oltrr la Laira r term jud-m fij,0
frontiers griwra. nd orianim unit prr*a d'ojmfto r ^uperafn la Unn Mag, not. U nr mat* rk,
'• lr*rmno nrlt'Aiwito ? Mia Loren* %ono eoitrttt* «d Qrrendtfti. L'iwrguimemo ha t*rmv
il I! taglio. ran UrmutUio. ft n*m,ro h« riifcr fuUirt tup* lr ptrmr„r 4A iWf pinno ^
gurrra: il trrthlo intofflO atfo Germania r irfuanHMO onrAr nd fItAHrnJd frattina in

N&rvegia; proteiione del flnnco nord


pr>**flnit, tx’&pt+lan* dtUn \ttnrtia mrdinnlr an mrpa di ip*rlnion4 angto-ffunmr *i vppur<r>nn
*«f«nJ*> i* for» nfirnil* gtrmamthr, th* ng,tteno in rwrmplntt niUbormttan* fin t* forge lerwiti.
*4 nrt+f U ttuj/itn df, pnmi appradi * dowUi all* u^ranttr,, d*lla mat.nn do gH*tnt ggfmamra.
t ftmtpatu t, umiairttnlt rtfJ'aj oitwttt, proirggr It rati* mar,turn* ranttu un nmnrn di fur ft
\tw*,it* • arm la rtntimiA ntmi*n vi***+ mpidammlr *t>rMia dapf**tulli> t ,tit tnglra that
t And<uUw*e» %*n,puu, rtMtrii* alia fugn Uppurt failut*t*> I* fvtm twtiU rd nrrrr grT-
fmi% fvtfAiXt alU jtalln Jt 6 mnjMiu Ic fin Hr ffnrjififfHofr r qnAln rtm+atr drila
m nnruMn m n«fiH flidiMfJUuviilt t In lotto nmferiiijii pti %a* 11 A.
llrt (H Tijiprim i>dr**rt It pnn*u 9 pratrtu*. la India ad tpiidenif t'lnu^
.famcflo
Sthw
Ar*^
At***
mag <5 10
rtug^w lO^J
mogg
fLt^ 1M0
BBSS
d'al 2fl
C'P*" —
*1*0*'
23 mffggio 19<0
magg'o
Aiip^1
J7 rrtflgg^ imo

Alio*1 4a1 magg


\w
jlil Baggio

CORINTC?

:ampagno dei Sokani: 1 britannid fuggono per fa teria valla


1/ijrnf ad 11 fi ft Jinn dt ehzlanta drlia rnFir/n Horn- drUa dl origin. // ^otmt arttmtf **r«*i,
rurhr pr^ivn^mo unrAf Mft Hatrani tr prdjtitfdlr uiW dri rirmifO, nWn iry/W ii» it fiator* im*
nqmiitA, Si 6 april* I^ft 1* irup^ir grrmarushf j.m fr air mild gutfttrra c<iii If irtMftfrr Unhaar* Jrm-

;^mi|ri 4m nfjWm.i ru 11 in hraatin* pa'iomt p fn^uf ,iW* S*nli ifajtlftitft in dnil fJ


Hpjtuffiati d\iH'S nwnr <0 r if* j r a ft 13 jlVfJ ttrn* ofrufuifu Hfljrmdp II (twnu /. drift* W**W
flnF la Jltpiniatw An ^trijdn dt tmttwr tuUralmnt r ttmirlattdtfti par di tiJff ripianw# >iiJ
paHU f*tr pwnitrr itiirrv. yaamLi tn rtiadlionF n/i> pfrir^Md fUfpttn*. tl - 7 apnlr iki'ujmiJ* IrmvM
tl -f magfu^ron Virrurntt alfarta nrl l*r4apttnnrut Jrllr ttuftfi* tuMiv'firrmanifhriltt)inf*ra ijrrmi>i4(*t Afwwtfl*
Sin'll rii fmrflA)jHrii(lb rrUJVfW 11FF FtF (/iI ifrnirij tnirwihf # Ifllj'JM1 irdflllltF n(r(ip*nM ('W, 1
*HUl aitnm A •■Finn it ftnat SlbrtUi »r<M)MllF Jl J>un|f ill fWPL>v/u »! ifr^i fIM IFinprf fAnWll*,ll|l ‘ij f P|
li TRATEGIA
.
FELICE

r«frti(lr ]>rr **llrr ehllnmerH, nppng' npni oitioi il itemtru, In i<prrir gli inglo-i. Hole vote Nfonltt Tit nut .ilr rUrl^i nnehr En I ram In i piani fiimoo aituaii, mB (Pl(f
Kliilf mvehc flu almreHi did Faria. Srbbene per battnli in mndu drfiiiilivo, t ifi che fu qualfoia rlw- minacclnvii per sempre U uih
5,llct'*g,“- 11 co-|n-ril|ln**
Ptnghilii-rr* avenue avoltu In promleuaa ani-br pnuibtle; i brt^anniri. alinlu it tupKmtlil sui mnri: lr novi da baling]in delle fnrae biitminiehe diiloeaie nelle hi,!
un*tttiiv4 propaganda t ra If Lruppc wirvc- lurro. kpumbrnimuo ill fret lu eftirio Storm tirm dnyeviinu pin rumba Lie re lutlamrnle dre. dirhiarnmb, di pnnio in bianco dt lu^
|iuFfla mi«i«n»lmLilF fu rapidameutr e OnmbaJiA, r Btterta*ivamrnlF anehe An- runtrn lu Ibuin. mi um he ennlrti l'a%jn* eiauritb le miliklzinni. t\ riiirft eon \ ^
nujirx4itMh mi* Famuli™ d» ulterior* rinfurzi dplsn.es e I'ftnnot, sione a% verspria la (funle. speeir in mari ri- earn iirmati verso Diinntq^e. Jj- |,r,jiol
*1 ■{11jkhiutitt p routs men tr via Omlo.1 !\rlJ>nnra lull a per NarYik \r iruppe do Plrrtii. decide sfiesed lr Mini delhi batlaglia. della Fra tic in nun vnlnero a nullo, rr| itIirhf
N«n apprnn Isindr* rbbc ftniirta dcllo rnuniapno ledi*?ehr delle regioni alpine In tpuesln nmdo d Fiihrer iivevu appurluto Ijiirnu vullir little Ifl prome^edi Gharrhili
nun ruarinlM1 tirhimiui *uhiui i propri run- oilitero i m aggro ri alloti. AI luro fiuneo un elemento nuovu nella utraLegig novale- Bv-anironu come neb his al Mil e p Lundm n„n
vogli* affidundo invecc alls fliitta. il ctimpilo eonibui trruno I marinai di unii t.quadrn di J.'npr mziinir di pbarco. compiula dal- presto saeuliu ncmmeno all'ultimo, nriPnTp
ill mfrrirc un Cftl[yi nmrtalr alFimprraa earriatur^iedinJerr iiiFMa fuori eunibniii- I'avvemiario pin delmle kuI mare, tetters!* sppellu dei franeevi, die rhiedev unn* FSnifr.
tedciru, Gift nel pomcriggro del 9 aprtle mrnUi dall*nv vrrwirio. Oil uiiurehi tmif- iiiFtitb aoLltf il nano di un nemicri ebr di- vento delFaviaztotiF* I.‘interriuione dd
»tA i’liviatinnr germs nica avrva jtravr- rari dplPaY iarriiiKie ledrsea infrrsrfo eulpi itpnnevu di furte mmili alinenu wri voile eollpgametnu fra le truppe inglnti e 'p,p|jr
mrnle eolpilo quail m iiiivi da butlsgtia gratissimi alia floiui avvrrsuria. l.Tnghit- supenuri. enslituivu un’imprrsa unira e frsnrehi fu il grande snrceYMi conM'euhR ?lin
bniunnirhe e cinque incroeialnri cnatrim terru perdetle utlrr uresanla navi du guerra wenza precedenib U viltoria delle Fisudre,

gen do la flotta nemica .id invertin' la pro- ed unn eifru cpiasi doppin di piroseafi A bnuii dinner la rampugna di Nnrvcgip 11 27 inaggio rapilolfinvno i brlgi. mtnir?
firia roH«. Sebbene Churchill *l nfFnlluj* iiuHiUari, mrnln seUr sue navi da batlaglia fu delinila *lo pin Diidure inipresU cite la gli ingle^i. mianagJimi dnila feitea mam
U dr*crivere Ill propri ctmnazionali *una rimasrro tlaitneggiutr. Qursta sun prinia. Florin ricordi*. Ledeaca. abbandonavanu Hnnkerque.' l|
baUugliu nuvtilc nrllu Skagcrrrik r nel Kai- t gitiguo m conduce ta ntaggiare bstifiKlia
legiiu durst s giurno c nollet purr la veriiA di anfiiedtamenio di tutti i tempi, l>atiaKlia
fu brn presto no La. ti n grave rompUa Contro il piano di Schlieffen nd cargo della quide fu ratio caitnrai i
ullrnde i'lrigJirl terra. qunlota ifiat* vtiglia 1-2 milium di prigtonicri rd unenorinr
sl^a b'runriu si ?enie obbligain a pre'.liire prnhiibiimenle rirurdondn lr parole del cupo
cifriirf i ledrorhi. k II piano (atlico df Hiller qua ntit ft di uiaierisle bell ten. fra eui qusd
f t,tatn avolto tonfunnementr oilr prpvi- man forte alia Polnnin > si poievu leggerc did In Statu zniiggiare priissiuiin. conle
tnl to Fur man Lenin degli ingle si. I.s stcandi
neba die hi a rari one di gurrm alia Grrmftniii SrhliefFen : * Mi ramminmlo, rsfTorziitc Fqf*
siuni * «rfi^r in qrufdWrasiune un quoti¬ e grave runveguenzs di que*ia irfonfitla. la
del 3 tfttembre 1939. L n'aiimie offciiMva tieienleiuenle Tala destra*. Ldt nlaudt-i,
dian™ di laindra. cEipiiolszinne della Fraiicin. alibandmiaia
drll'eserrilo francesr ne sarelibe slnta l« frallantn tsganciati *. ciipitolaronu il
Tutiaviu gli irigloi nbarcartmu delle did Fu Ilea to britaonico. mm tardii a veri-
inippe in Norvegia, a nurd r<J a slid di ttiiueguenza, logics, in a la Franc ia non uveva 15 mnggiu. e gis il ginrnn seguente I ‘miurea
ficarat.
un pruprio bbietlivo di guerra chc pul esse ted risen rtiisei s sfnndarc le pusizioni mil
Trondheim, r nd prwi di Numnos ed
I s maltitia del 5 ginguo le inippr lede-
Amlultne*. Mn airrbe tale azinne si Hvdft grustificare delle risolnzioni Imppn icinrrU' D,yl(. s meizcigiorna di Lowen. rendendo
*che aebirrale lungn la Somme f FAinae
brn promt un irntuiivo inutile. He. Atlc innumerrvoli cd iosistenli pmpnsic necrwhii rio un ulteriore Hpiegamenlo.
at t seen rono la -.fines Wi-ygapd-, Merit re i!
Fu nrri^iaritt ruHtrellure dupprima i nidi di paer del Fithrer si era prrMalo asrolio II Fiihrer, slVuttandu I'ldemenLo sur*
iriomo aegurnte i frsneesj ritetmero di potcr
dt redstmu awe roan a delta jrrgionc cirro- ullre front iera ed il populo nun milriva n|- prrsu. Farms piu effleace di etu ilisponga Is
aimiuiictsre mm re^iYienza viUoriuFa. gift il
alantf ad Odu, e solo in un accnndu Limiijjo eun desiderio di unnientare la Genuanin. sirategia. dircsse. contrariuntenle al piano
T giilgno fa lines del lorn fnmle era nuuvs*
furoftn uitaccjii i imrvrgrsi riimjlid a mini Kd, infinr. In Franria piissedeva unn l.iiiru SchlielTen. Fatiacca delle puderOM* imils
menle afotulata. La baTlaglia dilagn rapida*
di I ale citta e pfi ingird tfbur^ati ad An- ^lagtnni la eui importanta per lu sir urezra eorazzale contro le Arderme. (di awri>sri,
nieiile jier tina larcfierza di 350 ehilometri
daUnrv t aupruggiunti m l frail empo. del parse era slam dceunlaia a suffirienza liingi dstFs^peiisrsi tale ailuero. au'vano
dulls fust a dr-lla Manird sino alia Mas*. H
Hu ehr a!im que^ir opera Horn in mnn- Lille niasse del popnUt, per giustifirare It* Fcbierulo luogo Is Mn>a, s largbi inrervalli.
14 gujgno Jr truppe icdevhr rnirnnins
tii^nu m * v olsera in pruedrmtb in* media la inMJUiswme stun me necessa rir jier Ij> fus la 1\ a crus In franeese. eompusla in pre-
vilioHoKr a Parigi ed if ginmo ‘■egyente
delle InruliLft di mugginre imporlanxa, ciiftruziunr. Yalenza di truppe unziane. -I tede&rhi
rapitolft Verdun-
Bnpraituiin nrlW grand* vuUuic rhe ran- I’ariirulnrmenie grave rru lo eircnslanza vogli u nu p rnpi riu ro v i n a rj>i *■ ? i a fl e nti b a
Ael !9I<! le i«>erbr ds fiiom nerminicbp
gitinjEonn I tamo r a Jilnreu (val d’0«Ler) rhe ringliilierrii avesu inviaiu sul cunti* Farjgi. til a nrtnai it f route franect-e vaeilluva.
voiriitarnno fii Verdun oh re l.SSO.'HiUton-
IJilrluiinmrr a Itaaibu* (vu| di Gudbrand) nenlr srdainente dieri divisiuni. suflir ienli II ginrtHi lb fu sbreceiatu il prolungamrnio
nellale di arriaio. l.'urdua r-pugnstionr di
r Dftmirnrn a lirr^rn di Hailing). till Ipiii a<] incurLiggis re f'impress. Tut* dells Hnea MaginuL. per uus larghe/.za dt
tre upere fortifieale a van rate efa conquisis
Mmlrr It- dur prime vnllale numlunp, ehe I uv in liirnnu ventilsti piani di offensive, cenln chilomctri.
di a I run i chilomrlri ijnadrali di terrerw. i
rorruiHh parallrle Yrrsu nurd r vrrbn nurd' mu, ad (more del Yrro. i* mi rip route (leva tL'oniiaia di diviFiohi motorizzate e co-
iju-ili r|o\cttero e*,^ere in ^egailo pplwB
hnrd*t>Yr*l. hanno niiurnliln diL)lr opera- noltanio di alluccurr in un primu Lempo In razzale ledevehe ilev'eApere urginnta*. m-
menle sgnmbersti. costituimuo il *ncee*s*t
rioni ttuiiarie. La iyl di Hailing richirae Germ a ids dal Stid-K^t dunipeu. cun truppe diiiu Gamelin, ms pern Fulljnia urn era iziA
di uno delle pin terrificanTi bmtggiif di
l’ii\ ujv/.Ha di »n gmppu milpln. di sianza in Siria ed in llgitio e-enn lr ses- sumuiia. A lui Fiieerdelte Ueygsnd* del
nmteriale del pliixto contlitlo msndiale-
Tru il 22 nl it ^5 aprilr gli avo-mtin sunl a divisioni baleanieJic sidle rpiuli allnra
ipiale T iji e h s\eva del to: -qusmbi Id Hmh-
ti faceva uncura aflidiimentu. flueFta Yulia peri), grsiie all? oilinie
ftirunu UaUoti a nellrnlriunr di Ha mar e eis troverb in, perienlo. rirorrele s lui. *
nr r prrk»i di I jllehammrr, avf furnno Aiirhr a rmi di eui dinponrv* IV^ercitn trde*f«.
1st korie incest a nils Pulnnis uvn u pern Parigi avevn frattanto impsrtitu Fordine di
raiTnruU i prim i prigumirri inglrAi. nddn«»u a I vain re dei ni*u -ofdati cd j( bm perfetlo
tntimunlu tutli i piretdi Stall. Si rilenrir esuBiitiiire alls guerra di poAizionr quell a
addr^rr amen Lo, la potrnte r dioderms4>ma
ai ijudi furuftn Lmvali impurlanti du< u- inline opjtorlurKi Irnlare un'svSlizstd nells munovfsta*. Gift ehe aveva pruvueaio Is
rarmi rbf tJluilranmu m «uf(inn;» i piaoi piazza for i»- iVsnee'C poH L‘4>n*f1,'*
regioue della ituhr. I .-n. (^ernuiuia do- ruvinu dells Polotiia non nvrebbr jwi-
bntJinmr i. II nrmim fuggrnte fti tnarguito. * I ala in brevrujiiiiM irtnpo,
veitF percift prevenire Talr peHeulu il tulo cater dnmiimtn ilajbi Sin to maggisre
)f> inaggio 194(1. franeeec.
Solo all'inizio del mum me*e di guerru si St era leriusnienie mm inti ebe U Ger-
Dol *Dadjr Hcrold* deJ 9 nprile 1940 verifier* rpiindi Turmui b'ggendsrin vsltoipjr Dol Newv Chron^le del 7 Fe c^ o *040
lusnhi. naziune puvera. tmti foAi*e in grndo
hr ii injure* ehe V3eygund. Hr bene y r multi di cottdurre mm guerra iu»derna, *l.i*
ulrn getirrali rrnneesi -i uspertoY anu rlalla gliecrs HinMriiUlta del 1910 *i dllleminu
brrniJiiiia giu slln veuppio del runtliMu. (Is Iptelbi del !9M MiproUurlo per >1 -im
buy fu dirrMn In niunierii mirprender!re rd roiio in fruit nine hie mnggiure e pet Is
uriginaje run) ru le «ingnlr upere e cnlpl grunde poverib delta Lienimnio rixpeiro a
Brngularmenie |e forlifns/inni di f run lie ra venlirei sum or •mm *,
defrHhiiidii f del ftelgio, i paeni idle NVtvnnu
Giii il msggio le Urtilft rnrilinU Irtlr-
■ rnz'ali ru prrnirMti il puH*dggrn delle sr*
#i lit' uvevaiui e 1"”ol)ni n rmnrpIrlamenie il
mntr frun eu*h ri 1 a rmi cite, front? SYYeriiSrio r rsggbmlo In fU»L* dells
4 fyf MA„ dAl' inwkittm* rAitodr I n«ri i; ^urtfd I a' upere forKfirale drl euinile .\ll u-t(n ed Ms MIN IO‘I plfBAt di Abbr ville Gif ing]r*,i.

(!<■« it ^ l nr am drJ !»/*» drill- f- mir ^mrU* il taldiMairuu forte di FluuiT.nmvd dells i lo-lgi nl ujiii purlr dei Irsoeen rrtnn ncerr-
ffirfi.tmhr fifta fa piairsfurte <li Uegi funmn l*en prrets cilia! I !*i']|e in pn*ftBi|nilft di Dlifl-
f *<am> I msf ftni, ttid**
enpiLgnAi i „ e FunlemporaiieameiHe lu dim- kenpie, II giorimi 22 giui»«en> ul Onsrtb r
, Ji {olr* rii(tg*asger* **
du I h In lima ddrfl^ivH nliindp*e. I i- divi- gene rale I n*neei»# tfoiT< ful^Hl it generate

uli kina, r gift jKM'ld *inru piuloriKjrutr e eoragwile trariceni, uitnitl briiannieu Hill . ^ e> r*iget le dagb T«li' nB*t trund*-**i rlM™

nr i*untbailil»enli orlla pTimiiine. putrmnu geiiat-ii eonlrfi 1 rsrn lti|lni on (CkilflliKL dl vorlilN lirrivllu, in Wi*w, t «« « * r0r|-'
•iniAii germaniri n*i1iNniu Imrgu U tieitr, a (Lireziurle di 1 Hill b rnt. nil litre egli dal cun to -,f,U
■Ur.,. a r biOfrn.
imi penri** *ud*e*i Hi l dwelt. •in,! ■! die'blurft di*j>uito s fnr av aursrr

li|nr I 11 Cnitinndii iripwimt sU»-«io *wi run* itiPikriJial* Hanei'iie dal and contro gli up
t ».
ir atralu le fufre a Mia dlAjAislwuiie m*t\ Hjle, pieqtHOirinli difeuMvt leile«clii di 4iruru«
Un simbolo indimenticabile di questo guerra
Germania partemli> dm Rule uni* che ijufbtu vulij I'esrrcitu tccrmaiuru pm'mt
Jl jHXtle dt ^ajnmrisd drfh mpim rj H[ink, rc{u^. iJ ponJr rHJ« /wfa grntulrfutl'J
da i dorr nUtJMiJnniir<i/ia. un* / allfu* llllii i /Mir*-! ras*ullt jmrecrhie suite rra ntato venlilalo; itrl i Mini avvcr*ari.
t’ofpaui- Sorrow, tltatuta. iktgio. Francia* Jug&sit. l-rm>■ r, da olliW mede«inu temp® Churchill .»i shireiasa in- II 6 aprile ehhero jnixiii 1c operation!
f'l utW Nrrrrijm FuicigidAQ PK -Crcialata di guerra Si Muidi
torno in «rca di ohni sosielict. Fra il me- ledesche r gili iff jtiomi oppress® era Mai®
dt'^inm calcolo die lie gf^untn i|i\ i-duni bal- roggiunto VAnuf [[eJd.roiiifiiutala Salonir o
Da Pariiti i icdcsclu pun la mini, run i loro reaemlO a v versa Ho in roll a si Huravano
canichi* presciilatu da Ganelin tzia ncl 1940 e laglinta fu on. nelta Trarin. Turin a|* orirn-
aiiarrbi a runm. in dirrzionc sud r lud-eat s-etso ^tid it sud'Ove&1, nr Hr repiuni della
c rakhmenie r&rcomandato da Roosevelt, Tale greca, II (Homo 14 fu. rj^imiia Bel¬
vcriu !a Lhh, ru^Kiun^rniJo. a lira verso In Frencia non arn’ura ocrupate. i franeesi
|K-r il trnimie del famigerfito eotonnello grade, men!re 3 Zagruhia vmivu proeJa-
; Borpifna. il confine svbczerru Mu rinche la rhiescro il 17 jtiugno runutslizio, Donovan* mala rindiprndrnza drda (-rouzia; it
tinea Ma^inot* rhe i fraiire-j qvev&uo rn| rO in figure il 21 |tiii|tOo a l.urn-
\ greet preicaero per* la partecipazioue 17 aprile 1‘intrro eserrito nribn depose If
nirnuia ine'-ptntnaiiilr* fu ronquislniri, e plcgnCt nello ntedesima Uu jiliiA dove, in
della Jug*** I as ia. Sitrailpva di cm\ ruirr una armi. Churchill nun iralatcih di ineolpafr
rrwl purr npilolimnn tulle le jrrandi fur- seguiio a ijurlle prumessr del presidente
piTumide miliiare avculc per bu^e it Mar l *erbi di "riser richirslo irnppo tardi
tefre rhe truvivano ,> tfreu di c^u. Lr M ilsun che succcsilsrimetite lumiio metir
Kgeo e lu Gferia, incur rr il suo culmine I'aiuto** men I re tnvrer fu proprio lm ■
tlramiJiTe I rain ed rhe rivevuuu combolLuto aenza uleun ripuardn in di^parie ilai
nv rebbe dov uit> lore arc la cu pi tale ju- mandarli olio sbnrajelio! Audioirainente a
iftl Aliatia r l.nrena futuno scrtrrhijiie r frjmcf-i, era !iiuin Jirnnilo ParinLstizio
goslava. quanto rra >ucee**n in Poloma. oH'Tnshd'
anlrrttf uri arirndrr*i. Mentre i revii del- ncl 1917.
terra dev'ftiere an rihuita purr la mint km m-
La prcrarirla di tulr po&mctne iniziair si
colpa della vconhlta serba* potrbe rfnza le
rivd* rum appena il ftilminco r travolgente
UiVarteria vitale strozzato iitlaceo Irdcsco std fiunen iiu«i, utmost ante
promenie della C»ran
K'uerfy baleanira non "jrebbe mai «cuppiata.
L re! a^ria rpjr^ta

le cnonni diffirolth preientate dal terreno,


Hillrr, roo la propria rofirrzinnf ftrate- rinKhiltcrm e successisumente contro i! a mimirr la base di tale costruzinnr atralc- Frauanto, pnovenieuti dalla Libia, dose
|tra, tvrsa ermpre mirnMi ad u? Incut arc un biiUrevismo. L'entrata tu guerra deM'Itali* gica. 3 trmporanri stTrcvail *vr\ana folio rilnirre
aecrrebiaineoiHh ilrllu Germania, Ora, neom- import as a pern il sa crificio tempo ra neo dj superdiia la Info preaenza* fJOiUCro in
Gift prim a del Him jo dclle opcraxiuDJ*
parsa ia Pfilonia c nfondala la iinra Maginol, quei ppssedtmenii nrlFAfrica Oricnlilr che*
Belgrade era alquanto liiubanlr. puiche il Grreia kI> au>i raliani ed i ncorriaodr+i. chr
occorrr^a arftinarr debitamcnle 1st supre- ili Tronic allc preponderant] forzebritaimirhe
calcido strategic® doveva cssrre toaiideralo doveitrro »o?lenere per gii in^lrfi d maft-
*naiu initlr-e *ui muri. LWcupazione mili*. col u dUlucnle* non poteronu piu essrie trmiti.
□ nr he dal pun to di vista politico* La Ger¬ gior pe&o della Jolla, Frrft brn presto il
tare Jelte ^ ^afM1 N(frd aintJ
ntalgradn I'eroica difeAri oppusLa. Anche la Corpa afriranij irdrsco. msirme o^M
mania poteva irnz'aliru concent rare per
Bt Citify di Biicajtlia. coBtimiva la premtaa* Libia fu [rmpi»rEinrainentr minaeriata in
liner interne I? prop nr iunr. men ire In italmni, piissb ol contrattoero in Cirmaira*
inJi^r nubile [HCi le axiom belli, lie in k rande mtida (frave, mu 1o sforao comune depcli
JujtOHlavia trovavaii risprtin ol Reich su di rironquislando il 7 nprilr Defna ed il ttwrnn
IU,f J*L wmmerdibili coniro r InfhiLitrra* rserciti drlFAssc riu-ei alline a riftrltarr jtlt
una linca esterna. ei6 rhe avrrbbr poluto 14 Bardia r Solium.
Cii Bill Em<, del l*J W nod pnteva esnervi piu in^lchi litolltj die|m il nnlfmi: egizianu.
aasai farilmrnir pTuvomfr on in o! a rnr mu¬ [niiialoti poro tempo dopO I’lnniili
_ _ rnrrilo. rd anebr Stall [I fultii chc U Meditrrraneo aveisft centalu
ltiline ebbero pcr& il soprawmio lr prei- tedrsco fonlro la Grecia, ^li in^Jrv fsqt-
m* er*nu deM opinio nr che I'Jn^hjllrrra di essrre per #\\ inptle-si una via di libero
sinni Trancrsi di (utti git amii precedent! e jprttnd e la magptior parte deilr irupp#
*t>ti potulo rni«tervi da sola, iranriin cuniiiuiu un fatiorr della ma?■
forse vi rontribui purr il rirordu dr II’often- jirerhr ropilolft, II piorno 27 oprilr Jr iruppe
f a f‘*rnpijau di Vr^neia avrv* cninvoito stina impurtanza, poichr |{1i awemari drJ- siva di Saloaicco dr! 191H, gruHr alia quale Krrmanirhe enlrartino in Atrnr r Id ptuaoU
ffuerm ij Kiasane tiiiperr, italiano, l*a I' Aft he era no ora coilretli a diuperdcre le
i serbi pole man rirokliturrr rd amptjiire it fu omipnU film alia nut punt a i»Lrrmi.
i * f'*fie. ipaHone Hlliva, at banco delln loro furze naval*, l.untcmpuraneanicrite il
loro Stain. Allr operazionj purteeiparono con auccMBO
n^*1i ^'iiuiva un note vide appurtu peripln [tell'Africa mimmiavp di on terzo
Non fu facile manlcncre lo slSlo d’anjntu onrhe deilr iruppr italianr.
,]^nr deirKnmp. nellB U.ttM euntro il loro rabhittuftno di naviKlio mcreamile..
delta popolminiir sobill?!* dalta propa¬ I na parlr drlle iruppe hritamuchr i
ganda nei limit! fid Bali in [inodrau, fn11' free ritiaiHi ad Alnandtia, mature

Churchill alia ricerca di alleati poiche rlidma ri britatitiiei rd i ftH.il rnze Si-O-
virtichr bsc-vaho ulteriormrnle fmnenlalo
alt re uni(4, anirmr ad tlruni reparti (irrci
ctittfetG a vrjtuiHe, ai fcrmaftjim a i rrta.
pel <li,rfH,,U M Orient ale hnc del 1940 rgb atsrrvl !■ Gferia. NrlJa l ;i^najiom- ulle ma*tr. LI gene rale Simo* M.» neiiiiurno un braecio ili mare lar^o
^fcioi d'(ftltFrP ^ Churchill ivrvi meutc del pnmu minislro brilannico mn- vie* ebr era diapciaio m grimni a cupoblto rento ehitumatri fu *a (fraiio di uffri
» pcm*uU eUenita. Vano 1« tur«v» fraitantu rpurl pianu di atiacearc U nririmpnrjin, a»«uiiac il polar** mo a nr hr airura iiruMiwnt peom’sp JMttuiu, ,

It
St RATEGIA FELICE

Wnr, tvmr in \iit*hp*4 la uaiura favorite r*itgmu*rrf» ij^nu il vratlrHique per cento
U tlifpi* ricLl'nola. I'lirnt iiluiiiii tedrtchi e degli <(Frtlid,
< aero tratf»url air tompiiDnn qui Anchr alia fluttn briutoiut* def Meditrr-
unl^iMi unin P «rti» precedent!. raiiro Orientate furoim infcrii culpi gr»-
\egli iwpntniitii scant ri la maggior parte viitimi.
dagft avvrr*ari fu armiruiata cd i rr*li Le atairunuitiiti dt Churchill del 7 mug- L’esordio
Aiiuun coal rcili a fuggire purr da qurBl’i- giu, act on do Hr qnuli tl'Lnghifierru uvrebbe If^nfre Ir Fotxt nr male fermatUrkr rlimittan*
•itlii, Le perilite huliiir iJngJi australimii t* difeau Crrta senm p«DUK a ri (Irani;* Jo Notiii, <1 AJiirumnv a s\«rd mn .I t^Uv

dmi ttri)frlundr*i fuceamno ll life*u n(u- arm rr*Bo male incbf qucelfc volta che Jwllo Von eg in • .o-Aom/iiOu if rwrAfa I,d flrri,

qiuiltro per cmlti* mmire qurjle inglrsi parole, solamrnte parole. denir ran fa ritrur/a vifiu FrtiHria, ft uiult*
MrtJrn. Can uoEirfi inirrceiui .»fnj/h rd A/qvro-
/iJrnndu di inlla rn rofia iff fly ir (On =t i>ni> rnlfi-

II pericolo bolscevico ti spittgr n poro a pntv tarllro Vt.Htitpa,


Lr prime arruagfiV fliTengona gii! nrl rvtao rfef-

fu cunacguitu unu aerie dt iiltenori Bprtiu- f tdmtoi porno drffa rfTirqwena dli fWorua. Jr
A nr he I "promo orient ale dei so vie tic \ si
truf/f* amiriifhe eofrafio nrf irrrilofin pofiom.
rivelh imperscrntabilr. al pari delle scon fi¬ colorte vittorie: in agosio le fulgide vitlorie
ed it 22 iftirmlifr drt /v to, r'lcrie- iNdn/ij.j uioi
liate disirar dclTEst; la mlncmtu di sin¬ di Smoleiujk ed liman e [jnrllr ri port ate nei
lifieo di dema/eaxiwie fra ir tfetr- d'intttvfre
cerity ne era In principal? f*ra(teri«lica* period di Gomel e di Velikie Luki, in seMem-
fitrmanira r *oritUra (t) -fnrora n#JI'IItCrrmi
\d 1^ i sovirtid conduarro degli a?' bre quell a della rolnusulr battaglia di Kiev,
1940 i bnhn-ttrfu nt&iliVrgnohi / mfiojifpo,
rordi con il Reirh. mi subiio dopn il Comin¬ e gli aliri import ami ttuccrsii nel I’Una in a ed J | j mono JVOK dofm una gUrrrni armoifo.
tern uvular iin'aUiva propaganda romro la Mrridiooule e sulle co&te del Murd^Arow^ed, si fanao crderc jrmrie drttfrritnriu finnirv. (th
Germania. Srgui a breve dmartza raggrra- in fine, in prOtidmilh del Juga dt Ilmen* nel 11 2# giogitu IU‘OK .iftffy fy mrhntYlo.'in firr>*rone
ninnp ddla Finlandia, I^yuiear drgli aetlore set tent rionale del fronte, nellu del JOl irfirt, fa Knifjinio driw eederr alia ftuMiia

regiotic del Baltico e buI Volchtiv. L'invernw ta Hrsinrobta rla Burmina Snimiriormlr. f III j
Siali limit rofi. loccupaai one della Bucovina
U 3 di nyrrffi, [fl tiituartifj rfenr iantfporata nrlla;
t drll* Bessarabia I nd 194] fu ripeiuta precace e partirolannenle rigido rirhirse
I - K. S, S, (Ilf II 5 rd rf 7 ngotfu srgiinnafa
inull re la minaffia proFrrita da nd 1936: unu temporanea Bospenaione delle vitunose
Lmokia + rKtivniu (l e 1 I f I.a grande di
rhe J'arpimtLi suvielica era ciofr pronln nd Dperuxioni condotte in rolluborHEione ron
jrfirminjfrilrh ranJrd rb.tiropil r prontn. Ora fqer
BMlIirt il fietitico nel auo parse. K poro gJi dfeuti.
il f entalH-a di aiitarr ronim fn German in e jratit
tempo prima le didiiarazioni del ronimiB- Due milioni e mezzo di prigioaieri eatlu- def Sud-Esr ruropro. (enraiit o rhr ricFie sofforato
nano sovirtico ugli esteri, Molotov, in occa- raii, I 7SOOn carri armaii. 2l,h00 canncmi, in 6reie 4tmplf tan fn campagny faj/ranrrn, f-V/aif-

done della sua visit a a Berlino, avevami rnenlr r piinJa if niomrnlo per qurt contra I Taera
I l20tl apparrerhi, eeco i risultntj eonae-
rhiarumentr rivelato i propodli dd bnl- germanico <?he mi freed P/jarppa dn 1J ‘in cusio ae
guiti gih nelTottobre del 1941, in appenu
boiMtxt'ira
*crvifhi nei ripuardi del Balrani. 11 5 aprilf qua tiro mesi di campagnu sul fronie onen-
1941 i mvieiiri cofiduserp peniao un patio tale.
di aniirtzifl con il govemo di lirlgrado pre-
Tutli quest! no mi e quesle regionJ ricor-
rirdutodal rivoltoso Simple, uemi odiebia-
dano bauaglic che* per esltmioDe e carni-
ratu della Germitniu* accordo areolio con
teristiche, sono senza precedent! nrlla
en Lumas mo dagh ingleri e dagli sLaturmcnsL
Mori a mill tare; ognutia £ unu Tan tie tt berg
Lo ichirramrntu di 15U division! sovie-
di ancor maggiori dimcnaionl, «e anebe
tiche lungu la fronliera enstiiuiva unu di-
ognuna t assolutainenle diversa, per lo svi-
most razi one eloquent e. In ittle npie(tfl'
luppo del If operationi. da quel I a che fu In
mrnto di furse ronim il proprio parse non
baltaglia per ccceltenzu della prima guerra
ovrebbe pniulu esstre i^norato da nesauno
e rtrmmrno il Fiihrcr In poit igrtorurr. Dei
mondiale, La lofta ad Est
BifLogna ten ere inolt re presenir rhe ff 22 giugno del I94J. te Fart* armale grr-
ducumrnU scope rti ennfermax a no le inien-
quest? batiaglie furotio combo if utf con- manirhe aretidona in rumpo Con i luro
zioni apfcressivr dri bcdscevichi, Le freccir
Leinpo ran earn eijte in lerriiori rlimaticD- jrrfr tferrare it rantrattnrra ronlro if hedsmisma.
srfEnate sutle carte dello Stnio niue^iore
itiente diversissimi fra loro, rtuperando Trj eotonne deff "rserfi"4o grrmaniru pr nrlmno pro-
sovietirn ci mostrano Ir dlrettrici d*attacco Fronlicira ioviefica
grandisAime distunze e fra di ft troll a di ogni fnndnmente nrtla iehierammlo nemim e ranje-
dei bolBrevichi nel I a premediLata aepressio- alV. 9, 1939
goono i primi gtnndi suerrsti, inrianii run a neffa
genrre, e rbe esur Uitte rappreetentano
nc delTEuropu tlfntralr. batnigficr di ifiafti»(c4 ft4j r di Afinslr (ft). I^a Fronbcrd sovidfeo
un'unica marcia tiionfalr drll'rfterrito
1/urdine impartito il 22 piiipno DM1 di seceadn fast drllr Optra tin ni j^rijia ron lo
tedesco, dl 22. 6, 1941
c out rat l Act a re, per purare la ininardn .i/andnaienln delta Linen Statin (Lf doptr dl rAr

AO^elirA, fu cer<ola eisoloaione pin gravecd Le si'imfitle Auhite dm sovtetid enlpirono r’e Una Hffie di baUffgtit d'anitifmomenta, In

iittpo rLunir del Fubrer. Soliaiito ar para¬ one he L-hurchilL Egli ed i] biio ageulc Cripps pifsit Vomlw it im ent i si ha u»fl rife a mnisunn di

gon At □ a lie nioltr occasion* ehe luronu ronlribtiirono nolevolmente alia parlecipa- prigionie.ri a A r>e. ci/rn ffflin prr-

zinne del bobceviebi al eonflitto, 11 mini- rnfrnti neffn jforia, mrrttrr l’ft di trtltmhrr, run
trascurAte nel ratso degli fvrnti storici essq
fa radula di Srhltiutlburg. i.tnirrgfadv P rvm-
Acqnisio un grandifiso Hlievo. Solamrnte stero drgli tslei-i germanico aveva potuto
pfcpjmenle circonda/n. Il 2 fittabrr if romiindti
ono stAtisla in gradu di valuiarnc giusia- accertare in modo irrefulabile le mene degli
drlir Forte armale geemanicAc j/roo ti Irliu
mrnle le nprrni'iiiini sugli avvenimenti inglesi a Mo sc a. Pero anche sul fronte
grande allrtrro deffonno, conclliloU eon la dn-
mondial i poleva tmAre di assume r>d hi orientale il primo minisfro brifannico rac-
ptire bating!ia di IT i njmn (If} e dr Nrvotd {(■)•
re»|»ontAbiiiL& di umi risoluEione di taie pi»r- cotse solamente degli insurersei. iSangur ran in bottaglin drl Afure di .hor (b} t ran qurtla

tutu, uno statUtA che, arlrbce del proprio e lacrime * pvrvo predeito il fnmigrrato rhr ha rondattO atl'amipottane di CniTOr •! 2 J

eecreito. s*pe**e bene ci^ ehr poleva at ten- nburchdl. quandn nel maggio del 1940 sail aliabrr (C}. Ae| freitlrmpir I'trtnra pp/wfo _fin-

al pot ere in Inghil terra, Du tdloro dovelic nico Aa fibemro i ftTritaft perdnfi neffa gvrrra
dersi da questo strumenlo uniro f nurahilr,
acretmure npesso ad •error! r manrhrvo- intemalr, ha orrupQta ta t’nrefia e, dopO niJEri
AILEst tlnleftia e tatlira di comballi-
CDflibatlfmeFUt, An cosfilaita un ^alidu/ronie iwlfa
niento divennern nna sola a Mr, [ suvielici lezze - per giitMifirarr i propri inpiiccrasi,
Muir, / ’mine def prerorr* fnifin nlarmentr tlguJa
AVevAltu on fronte di battaglia clir si entepr L'AlleanzA M retry coo Slalin il 12 log] to
interna, rQSfringe ad unn tregua de|lr ajEcraiiooi.
J94L non contribul nfFutto ad alleggerire lu
dev* [ief IMltl ehilometri, d»l Mar Nero ul ,4fa, dapo rhr i boJlcd irAi non iona rifrrtit ad
■iiuaziime dei soviet id e hhurcliill non fn
(,u|fo di Finlandia, Ma rirreaUiibile foraa infrangete if frantr ferfnnrTrro di*ran|e 1 iuptfipo,
in grado di farmare il secondo fmnte ri-
d’uMo degh aiiarCAitti ledeschi che, areer- aril'anna /‘Mi* t ime prepornia fa grande o^'ea-
chieslu eon insisteuEU da Mouru, «itf gerpnanica, con je batfdg/ie dl Kftr fltj P
ehiando \u*U aettoii del fronte wvielico,
Poich* Ia guerra dei sonunrrgihili tc- dt Sebnulapali (If truantn le ormnie #*nrJnAe
a'lnruneavano tiella viva carnr del nemiro.
the dblFPMHA tfrrrarv un airarro in 1 #rflirtn tono
|x»rt6 a auceraid gtandioih tra i quali spicra deschi nolle roite dei riffirnlmend bdlin-
state mrwhittle W distrutle ntlln batlnglm dt
Ca vittoDA riporlAU nci preasi 4i HialyaiuV nici eunsrrVAva murira •rmpre la *u* lerri-
f.’arrdC (Lf. f‘at U aeitnife geemunirfie rd alledie
r di Mln^k. bile etfieacii, Cliurcbill si vide roMrelio,
iftrranu if fora njlarco, raggjungana 11 f»»n rd
Nr||« second a fane della loll a fu afondala gift neirealAte riel 1941, a nirMersi nellr it 1 idga (in d* rest one dt ^tattngrado) rd ntta
I# luiea Stalin* r nelle surressive ballAglie mini del previdenlf degli Stati l nilL fittt drl lerco .mna dt gttetra si IWIShO rteffe
cminni atiientri*rt*fi def f.ormna, ll 21 agasto

L'ambizione di Roosevelt fn kafEdieea dt rambammrntv drt


Minin iirffu irffij dell'I'.lbruti f A J, ,4 /in nrn dell a
Heirh tt*nt
iafMI^ ^ rn‘cse‘
f jl n man in crurtLiH on n i juai *ff"rtft f\atin. WolM' sitUQiione
Linpedire rbr i guerrafondai Anehe cjursiA volt a ni tratia\a di corner* n in* pMliandfA,X Vnghertt*. Sle m rrh in r f
-fj po all'tiprlle 1942
>wbiiu a cuntrollare i varr In •upremnziA nAvale nngln-ameriranp* alter rhe fmmastrni Ctl+fU*rU di •pagnrdi, ftan-

iw>st rn emisfero *- di- rn a me neu do il font ruUo drlle tulle nudl* mi, dnncei, rrEpeiegeii, olum/in * Mil Kei'entr- iiiuailtme
lie unu del discor*i time, sol to iwe M end <i ngni altrg potent* nl in, nie f i snan ugglMOJeH neff*i f^fa mmuae dtftui aila fine di agoi'0
diFttiinio anglo-»t atunitriue. Jell'ktiinp** all re form*ni*ni di m Ionian di oltrw
it drbnendo coil il
l/ai teggiammi o •p*valdo ed Irrtr liberal* f ifoama, Mhmio, /illMIfl, f/re*i-
ilf, drgll SlaCi nggrCMivo AAA bnca S/oiiM
rui , 7’arlana
dr\ pre*Idco|e e della «un crieea cuntrAitAVA

GRADO

^»i»^

l^i/MlnilllIl/»:
MOSCA
^'niiiiiiniiiiiii

RO$TO STALiNGRADO
STRATE CIA FELICE

ft*rA rtlqnuutn cun t FrhliihrniJ del Lop mb me principi eoniitu/ioiiali unglo-libe rulukti. In- divmnpft Biillr cn*ir BtWlJehc degli Stnii
tnmirnhi, nrllc adjairSir il«.||r [ur.
pubKIiri dd parse. puitllft it qtirl trlujm il dub Mo me tile la potman del pmidente t Iiili* uni nr I Pacifim*
iiiirni nmcrirnni r xicl matr j(L, . ^
Avtrt gcneridr nmcrimm) Johnson in uno drgli Ptmi l titii era grande, ed irudire 11 valoruati pojuilo ti^ilnre nipponlcu
IrlLer* aperiii tblw a dichioTare come KnunevrU rr» un funniiro odiainre della die cutri hat leva per it nuo indinpensabile ..-.
U illliir, f npuDMii' r capo did rrpubldicafii. Or mania rd irnrhr dr I Oiappmir. hpaxio viiolr avrebbr dnvuUt, secondo i
n imllmu .1, l„nn,||a„ ,|; „„„ ..
Kupcur ftiftflin di lui rhr Wtu onl ■cinque AI nr ordain rliiforMt preaso il cnminelto desiderio del preflidenlr. rinunHure ni
pri rriilo del pnijtolo wnuriwuo nun tiest- fregul hen prenin la legge sugli uiuti nll'lnghib riaultalt ronicguili in qualtr'anni di dura
la Padficn prrtrniEi i„Vr„
ricrava di Ffmrrf (Nibvallo in una guerra c terra e I'Mlmiiione fling a rnille mi glia del <'“r""rrr h'a B»P« ...
loti a : pmrbr vi si rifiutft. fu rondotta cotitro
*lono PT«,'«»h« tol.]» dtllc fori, „avi|
rbr *c cglb Will tie, averse a >uo tempo flrn iiio di paiiugltatnento slat uni tense. per di euB« un inennrubilr guerra eronomica,
anitlu-«m*riciined«(|ufi niuri. pK, Hvn„a‘
minifniato Fopinioue che on* non »i pcri- «*B airu rare agli inglcid il libcrn mm delle Allcirclir una Baltmone pecifiea ri*ultft im-
un'imjinrtunu pr, i| <;i„P|„mr. ri||)
lum di siiRtenere* nratit-hc urd stum della rolte Jti aril lime *. ^eI^etLla^e fu orcupuin pos>ihilr, il Ciappone diebbru. il 7 di-
p"° drl Snl '-fvamr i divfn„lr. aU|a,rllir<1
fedcraiionc ni snrcblic srhierato in auo rifilandn rd imparl ito Oordine cli flparare »u rrmbre. la guerra. e. prim a aurora che come on tempo lr> furono glj Sinii
fnviirr. Kd nn annlofi frorle mitbbe toccata navi da gucmit unminergibili rd appurccehi Roosevelt sc lo p0tts»e irnmaginare. fnrono
In qnrste Ijimudini la guerra uavije r,-jn
■itrhr a KovveveU. On rx-ambaadainre tedewhu con la mvlivaiinnc *ehe ocrorrev* colpitr ed aJTgndatc nel porto di Peorl Har¬
mir« tanto olPaiTondamenlo dd iinii,r|.
polaeco traamise nm govemo di nlinra mantenrre intatti i ihir buiuurdi della bour le imiggiori unit ft della a no rtotta del
laggio mercantile, ipianto alU emupiisu di
uiiai rd a untie nm Mogul; »1 at i dcmo-fiberoli, difpMii: t Tifnmiriicnti di malehe prime per Pactfico, Pochi giomi appreuso. in pmssi- pmfiHe hasi. oppure alia neutral
rrlazione ttrllii quale ifffmiiva ebe il puh- gli avvernuri di I Oiler rd il libero traruito mitft della co^ia malese, furono afTondotr di quelle avverwrie, prr gBrfln,ir(. ,a
bltcn s| jiluniirnflc era com pie Lamm Lr al- dctJe navi fitatuuitensi*. Lhirgente ri- anrhe lr due navi da bdtUiglia briiatmiche liber | H di movimento delle squad re navoli.
iViiruro detin sit tio/ione rurapcfi, rhemin ne chiesia di uiuti di i'hurcbtU giunae certo «Repulse* e * Prince of Uiileu*. Segui Tin- Linque battoglie banno gift avuio \m,^t
avtvi In |dii IniJlana idea. I,a propaganda nmltn a propo^ito per il presidenle, che non aedlamento del Gioppotte nell'Asin Orien- in quci mari ira lc for*,- navoli rnpjmniche
era affidnu prevalciilemcnte ai giudri, nrlle osava smcntire 1 roppo aperiainentr le pre¬ talr, Influlitnlia <-ompresa, ci6 che veuiva n c <pielle slmuruLcnfri; o Peart Harbour, nr|
cui munUi irovavBM quasi tut la rinduatria cedent i assicurarioni fatte nl paese di non cos til u ire pure una minaeda per J*Australia Mar di Giova. in proBsiniilft delle Midway,
rtnern a I ng ra fi r ra, In stampa, la radio c Jr voler trascimire gli Stall Oniti in guerra. r rindia. ncl Mar (lei iUiralU e oci press! dr lie Sain-
rivisle. II (irrsidenlr vrniva defrcritta come Mciragoutn del HU ( hurt hill e lloose- La lotto sugli oceani, ormft! in picno svi- mone. Ovunque lc portaerei vi ehbero uan
un vem e jtroprio paladino dei dirilli deb vek si incontramno in pienn oi'rano r roiJt, luppo. non preBenta uvuuqur i incdeaimi |inrtc preponderonte. pair he la biroeffiryCia
LumtmiUL Per hi politic* inierna tullo sulle onne di Wilson, fu divulgain I'arida topilti. NelPAtlantico e sui marl eumpei il fli fi srntire ben pm lout aim dri maggiori
qncHTu hnrrbbe stato mqftO rotunda. potebr tDicbiaraxione ddrAtlantico *, tanto enira- preu.sorlie autioluto equtlibrio delJc font ralibri delle navi. In mite qucsie baiioglje
diainglieva rattemione del pubblico did nra ni IriRogni di lutto il mondo da non eBclude a priori gntmli battaglie naval;. In si r manifeflliita una Ncbiacciamr superb-
crescente antisemitismo. amerirnnu e dal produrrr I’efTelto deuideraio nernmrtin ir« Cfueste arqur le adoni in grande stile det riift dell'aviatioDf nippnmra.
fnlltmeiun totnle del Ntw Deal, if pro* gli ioglesi. imnimcrgibili frond quelle che earaltcrizzano Di frunte alle portoetfi le basi rostbre
gelto n eui ttooeevelf aveva dedicain Con i Kuddeti i provvodimmli anii- la guerra sul mure, alio senpo di eolpire coiiflentunu indubbiaaiente un impiego
ogni sforzo. germanici, Rooaevek dtenevo di poter sop rat tut to i rifomimenili britannici e time aurora niagginrr del Parma arrea. coiue b
Allri afTermavano itivere che il presidente provocare degli incident i ehe gli avrebbero le navi degli awe rutin delpAfrfre. Da qnando hunao pmvato le ozioui nr| Murr Glariolr
fotijn; di «uiTusltma votpinn, nuiiii Testa lasi prrturftftQ di dirbiararr to guerra a I Reich, gli Stall I riiti Iioirno preso parte alti>o nl A rtiro e, tirl Mcdiirrranco. Jr etrmplari
Bpfa»o net vibranii uppclJi alia pace e nelle tt conriitto che il prrsidente an^iMFiimcnte confliiio. i somme rgibili tedcschi posaono opemzioiu rombinate itmla-tedesche «ul
one aiirnii dnlinnte a provocarr la guerra b, cereava era proiigimo a sroppiare, ma perft. opera re con pirna liberty di nzione rd essi mure e nel cicto. Dggi non si pud crrlaincnir
Onnni rgli era lot a Impute a#»crvito ai con Bomma sorpresa di Roosevelt, csho non si »pingono omiai lin sot to alle cosle sm- piii parUrc di uno supremado anglo-omeri-
carui id mari: nel I* Asia Orient ale esfa r
tiitolmcnte etinimaia, Pinipori ante ml la
maritiirnn atlraverso tl Mediierrenm e
chiufrn oglr avversitri ddfA^r, nel >larr
Gloctnlr Articu la navigaiiune r ad fsii
quasi preclusu, cio che ha ne»o pr«*oeh^
iJbisfpria Pnrbitraria occupacionr drl]'l*-
landa: rd olJe copie europee lr iruppe da
sliurrn brii juxiicJir osano ^ irinaTfli
m e n I e u ei dispe rati I e ill a li x i n rdina I i da
Stalin, come ad esempia a l>icppe. Sugli
ocean; la sittiaxione si e voha per Rooftral
e per nmtrhill vbitdJmente al peggia,
J,a guerra penefue t ,jrp ohro scopo io
quel McditcrrancofJir. nienlreper gli iuflled
fn unn ruifa dT tranjitn, rappresenla per
I'll alio hi spazio \jlole. Sallnuto a pre***
di dnre e ianguimoir Inite Plmpero bascisia
pot ft conqiitniare sii( eoittinedie nrro
^piuin neKfrurto alia propria eeeedcM* ®b
popoln j tone. ^pazio iia es* o
mrnir difrso con accaniiMcntu.
La situarione i-irairgira deM'Africa i™T1
bu jumilo prucederc di pari passe coat

quclla curopco. La dipendrnzn di eiilrou1 1


gli awer>flh dai riformmenti dohre>fiare
linxitav n raecrffrcinienio deIJo furze opcraaii
msi ringcodolr incilur o teoersi CNfliantr
menlc in pr<U#imitft delle rrgioni ct>flHrr(-
l o n t e m pi i ra lie a me n l e i I dencrt o Os l» r,Tf-11'
lo svilnppo delle oprinaiohi.
Hen ipmttro volte, ucl mns di
roc si, la haitaglia si ft scaiennia sidle i£

i baMagfio dcJI'AtlanticO

pflplti J+tl* muriOA da $v*trn ft?***'™


■■ fre iinni di <urrnr *i"‘i
irdihrtrm ft ^L“ *
dtnrt<i itrtlr IClirH Urdu* ^
Ireortiitaei «oTilmri * r**3**rTr ^
igh nri Mar, M >«rd. nd
on r nrl ,\f*r M-llirv.
«oJ ftft ;«wrf * 4t**t*ire I* mint * f*r
utr poi l*
a jnamifeaftiJe aJtiriia nmlltw* ^
cam# In t*mt*ua** & '
rtn eanfen la to*tn*™** i
i^-ir d> Painmm- ^i'*J
I E _. f._
, tir.nwr., »umennn*J nEn.

VS*.
’ j, w,verrh,or<-
...:h
l’»vvt».w. l-f

“t-i-m f»™»" in ‘">,rr",r


I**" * ;. , ,jn!i'*rJimrr.r„ (t,ni,..l nm Urn

w1' rn"'' ,1*l|,A*Wi ‘"7 , V' e ?9t


Inmin.n ...1
r11"' , . Jf.rr(i. fnrnim .nj-er.li. nlme .ntf^pv

*" p
.. -..'r''l7i ‘"'‘'"'f."
netl'ulwrioi* -mIiipf- d<-H“
^- V~*
nitnT 1

.^ifrnaie partimlarmentr all mi- JtlV jgt - m*


.W tmni,
hr da tfir Hachcim cttffrvn m

SST-tU — i- -.. -«-1-


Tale Mien.imir era ..
lichen.

" tanm rbe in V**hi*>i sritnrr curop^n


mrwbbe fnrifturiiie eotisenlilu un «u^
Lmrn.a In Africa imd **U> oPern*.w
™1 fia invert labile. U ^
lffrrJtnfrA>mSb.trniri-atimot it.dn-irde.ro.

^ in an penado di tempo relativamentr


towpottinw essrrr stiperuh m due fiunli
- cmp\ di mine brilniinifi* Tale azumr
n^iriti^ PavverMirio ad arnmu^are sol
Sr*ntr tidte le di enn-
Luanda »nrhr te propn* nviiglierir in*
lg tikp li pan It d*i r ruri a nr r teBlandn rnnl rat -
tarelii efie ptocumioiw all'lltlnva anfiata
Wkitftiiotu drl rumandapte suprrinre
bpunniru at Cairo. IVr gli f i rateghi britan*
nifi ^rrtoH del Worm. gH attacebi iialm
tcdrsfiii dovrunu fMer considerati Inllid:
pi^r e*si rrano otmii Hirpussati i lempi della
(U«rri larojHi ^ermanira -eio rhr a\ rehbr
ivniej dr lie ruiisegurnzr incalrulabili per lr
pdttnzr dell’Asse *.
\U fratiauto il feldmaresriatlo Homme I
itert iia m«50 in eseciizume un nuovo
piano, e la sera del 5 giuerm i diferuori di
Bir Harhrim. in mapKioratiia francesi
drgaulli^i. aununriar<pnci dri trnl&m
S A
Una visione del featro di guerra africana
Armi pestinti di fantttia if Tobruk. Pielle hatlaglit di merit hlindoti eomh&ttut* **d front* n/fjmna,

ft- For:* arnuilr germaniehr httnno affrontafo per (a ptima tolttt il loro arerrSoria in ierrilOTlO nun
europeo. .-liiffti* (jin. *li di un (frrrno rhr aiLa1trr*dtim, J#r iurteji fipfifflin. JllirtO f'VTf imJco
pin familiar* the ai tedesrhi, quest* otmi si joho affermalr aurora i iUnFi(u«iiifn[»r atutanda

l ' Ituliu a spostare if rnntpo di battaglia oltre to front}era rgiunna. Alt irfillO del quarto nnflfi di

guerra ii <nnal* di Sun r pro I arum jfco rrpl cp e In lalda position* mrditrrranea di Oil tempo
dril lnghillerra e fortrmtnt* StOJSO. Voto PK - Oim.ilB dl Bucrf4 Moftwullfi

La grandiosa lotta continua


La dcy« cd un frcddo inlrnso provo- irici falciavann IdtrraJmmle inirre file
rnronn alia fmr del lQ'U la auspeTibiom' Aid di attnrranli a\anzanti sni prlidi ft
fro at*- orienlidc di opni operazirpnc hdrurriolrvuli rampi di M>f, mrntre
iarco„ drirriiiimindo unzi, siimdliinemriente I'arliplicrifl aniirarro trdrsrn dkinip^rva
miinefinsi (U'forciomenti della finra del i rarri amtuii rhr N prFrrdrvand.
Africa Settentrionale
Tronlr. Ln utrimi punli ft* rrsr rn-re Marin Anebr qxirsia vnlta s fumamnn Uiiir le
Ire mm dopo l f utrata in guerra d*U' Italia^, alia mein dl settembr* drl I0 l0. le iruppe itftlinti*
Parrot riirnen Indi cunri innltraliM fliu di tprranzr rtpnetc da CburrhiH hulln sposso’
*nrrarorut i tpn/iai drlfo Cirenaira *d oreupQTQno Solium * Sidi *1 Harani. S*l mese di
parecdiitt nel terriiorio nemiro, e.d i bnlm’C- menlu, nrl rrudo invmut, drirrspftiln fter-
lr*fm r<i l^itt i jpiiiifl In ftramlr offrntira dell* Muerfhifinti fart*, hri(unn irh*. liopo tiier
vichi Iriilarunu in jdllJEoIr lor ill Mil di flfnit' moniro. Ej caiiura di dirt lOfl.WO priftin-
lafteituin rroirJ ram|pcrmmrn|i |fJi iiafinni dorettero ripiegare. I.n ^nindi- ft>ulrojfeftJlva ilafo-
tore h Ic»r<» ’i+iNliippiti lull ripii-pnrcirnti dellr nirri drllr arrnair sovirticlie, tin boLtimi di
j^npif iiiJiinifl alia fin* di marzO 19-lt. In brer* Irmpa raddrro (n. Brngd.ii,

j, nQ' /■ 16. Ilfirdm. fn Hidoila t'.upturn e SoilU^n. f n grande nflurru hriMnnicn tmppe tedr^rhe. Inollm mi fecrrn tentmivi 2167 rarri a mi mi r di 251 9 miijidni. rnsti-

Hr J 'Jrr' <rrj° ^rt di nrnembre rrnnr infranto due m^si piu trcrdi dot eontroItatTG i sol mi Hi Hbmdnrnrnln di umi r?rla rntilA hiiiCDDO iL riaullato nuinrriro di ipirsta
ri'ilfliUFo. Jl 2-i di rrmgfiio drl 1912 l'Arrant a rarotznta italo-grrmantra ^iiunfa ad La stumpii nvi'rri<oHu anminrin sprMr batia^lta difrnsiva, HVuLiasi t« un rlimn
Ihiniirp mtareii. L'J l vena* presa d'nt&nlto liir Hruheim* *d j1 jiiorno ISt vfillp drllr vittnrie MrPpilnur, n-bbmr i vrrunirnlr sibrriunn, buliaptlia durante
d 'if ^t}r>^itmr,tUi jxniiioJii rtrmieAf. rent in rn^iu nrn In rorla m*ditrrrnneo. U risult.iti rnnsrpiili fossem nvumptr snl- U qiuilr la irnario icdracu ba rralmrnlr
yjf, u (n**r mjiir labrttk. I ftriMfrnirl miniFO nVnrrinli, oltre tlnrid Afnrrtifr.
inntn di imparl aura localei srtiza hndarr Miprratn *■* *tr*S.at
f-'o!■ i.■ e>Pji di El Alnmnn. %*l bljclio renneru orrupnie tiarnfiuh f I'pnii di Slim
fttle prrdiir di uumini r di nialrriale. i bul*co All "inizio ddla primavera rbur* hill dirhia-
virhi trnlamnb inceWawmrmfntr di sfnndirr ro: * Niiri pussiamu anrora afTrrtnarF di
"ctrrt'l|i“n''‘n1ii in pen.. il f route tedc&ro run uiim-rhi in mnMu. n\rr srnlflio il mnnie, pern rlinaiui a mii u
I mrlinpT<iHii pn-pciruli vi drl Dmiando
II,, " '■alT,l" 'Ilf rill inn ali di mine. L'ti jtiijn-rmrr prrmaTiirn creamnn. in terra, ’■itl 1 fomiiiueiili dr I Com undo supremo dr|- p mfilunn jiia lr *ur srllf *. Srbthrnr alrtmi
hr„, ““""““t 'M Quirtier ^nirnle marred in cieln. lr prrmr^sr indis]penipahili in IVnerriLci irrlesrn ilium form rhiarammie lr minimi njipivuno la nirrpiliwi villdril della

lmv,v, "Jnfr,m" <'<>■ Hir Hm-Krim ,i ba-ir ullc cjuali rArtnata t^razuia drl f'orpu axiom ilrllr tnippe prrmimirhe mhl rorim jprnisidu di Krrr imuPKiiMf alipjunin

ri’Airir, 7, r "1Jni d*"‘Armatu niraiiat« nfrironn Jm pmutn rurlurjcuirr. in cnllahura- rli-tlki rsimpugnu invernab\ Ir rpiuli sprsm fftirsiu fidnei-j.. purr l'uurn*ia briianiiiea
viinzQln run- itinnr ton gli italimii, unn ful^kia vilinria. si fimitaronn n II+nrrwj pun'll me di ulema for. Hrm rr n| i gLimali in^lrsi uipmroil rbe

rhf P°‘^nni uvvpiitrie, IJer In »uji furia r prr Ir sue dtnltjtUPUt^ I inf drib’ liner jtVAJ|£ulF, flllfl urttftl i«mu Hid fruiilr nrirnliile s.i era uppi-ua iniuata il

P fut'i ila!V°- '^'"dirrute in frrtta In bjirnipliu di Libia ha nn pus in impur- mrnhi in profundi lb dellr iruppr rd a priiuii ut i ip drl mufijcmr dramtno a rui il

tf>,,4|u>iiitur TUk*C,mcir ftiurni dnpo fu luntr tra i priueipali uvVrnimml i tii cpirsia rmii rut i are hi iut|> rowjpi dii qncur (mpm* Uifinrhi ahliin KiLiinmai ^Hmlmdn

zinni. Si']|jl mnuinipr piprlr dri riri il tinnirn 4»d umi ib*fui la drlltt Ceimiirtiu,
. " 7>rllr Tt>bruk r e|! in^W tfiiiridi. pipii’b>L rs'-:i ha srnppiAn penrvjln-
^Mdtj kn a,i AUmein, ndnar- Bfimrntr IVdijiriii della ■*! rnlrptia nn(ilo- pnlr efusiTf rigrllnlo mho u^ii uppmlo- Allure fir tiri prr»>i di Unnv In mferralii
,L iitudn geiiirti 1 r I'K^ii to. stalutdlrtiie. nirmi (lilrmivi pin nvniumi. L r imtnmfia* 1'i.irrnaiva ^^virlira, il marruiallu lii»«>'
STRATEGtA FELICE
H'bfnln ml M'hf *i rfm quulido ri* mu nprpn^nriti prr i frparli (da lr pmue eumpapnr, rApovolgrndu Ip
l« ip lilt M Ufiit miMill IiIm dill* |UrtNl L * Si virim. I»ti link* rd I r*rri annuli irdpirhi , ''‘I1’l hu,"l'" V>lr»
■ilupimne. errurnno un ordinr nunui.
rr"! "1 "X"1 l*1"" IVr L "j
tratla iU llhrnn? il terrii uriu delPt ttione rimrtpprn iJ!r i-ab-H|inii drl nrmiru r |p Meiiirr ul I priori ftpnzi reonuiiiiri «i Aggiun-
letlivitb economic ■ cum pea tmn bast*
Sniriitu foil nrmiim, il mare- mu*pp iv\ rTMirir minlruii* ui piDi^n^i drl gevano a quelli gib ronitolluti dulU tier-
LanUt dilrmlrrr In «pazm nii^f r
pg4*M<i *He propne ttuppe. *e vui avrte Don fumno untiirntuir. manin, ringhiliPTra fu Lugliptu ^onipLgtk-
Ituitii*, mu ormrrr anche j-allilWrli^ J’j"
Faniio complin ill diii ruggcre Ip armi dd* 1/fdTrniin u ^prmpnir*, rhr nripinariu- tiieiite fuuri dal Umtinentr, Con lu ram-
Mime,,tr Cl* Vuul dire imrhe c*,rrt d(
tVwrranrio** Mu In butt anti* di Conuv ri turnip avPVa jiuntatn diritiu vpi*»u p*t* pa gnu di Nurvegia p I a toniegutiite nrivi- ^-0*1 i u posporrr i prupri iiM-rr.
rniii lu»i- run un* tb’llr |ii£h nirmnruhrli r unit ft iuprp*»i^ arriPiilr Jr |jro]>rir dirpn!\ p naria ucrupautinr della l)amai*rra lu fat to
drib, cultrttix 11 li n.ropeih Lp .itim,i
glnrWr \jtturip dal i onion do r di mania, f Ip irupfit npinirhr rhp *i truvm- il primu paftiu. IN r* unrhe rOUnda finTm
drllu Germaniii, dupo 1 tre tirini di $Wn%
dnllWmlv gcrmaitjcL Nim suluiiicntr vrnn u »ud turuno tnmlilr di fiitico. hi purte dei prinripali fomiion di viveri
trarcornE, brn differrme <\u <pirhl4 „], n j
Stalin. tuft mii’hr dtunrliill nvrva iubito rnnqiiipiuta Rofttov r fu nttrmiprsatu il dHTkola inglp-ip. men ire il llrlgiu p In Frau-
tra guerr* mondmie do,m alt™^
lmu miovH *rotiltl1 a. Lkm, ad mrulrntc drllu rill ft, prr un In ran ria Ip fornivuno importnnti mgLrrie primp,
lempo \rl 19)7 gli l.mprri CentraH rilfjl>
irnuu. Ura roflrn»iva potpv* hvolxrrAi in poirhp ringhiltprrj, ecrriion full* per il
Ogni «prranch fu 4ill.ura ripoMa in SeWto- total merit e ilsolati r difetuv*mi IVm-rgig ^
due dirrxioni. I'na dirntrice porinva+ olirr rBrlwiie, |Hii*iede <<ursp hvorir proprri,
poll, mil rtnclir qtieMa uuoggiore piuzrii- la for** per rousrgmrr la nrrep^Hn m*r| 4
Craumnlor p VoniFcilovak, ninn iddenlro l/nciup«zirinp tedeip* dri port! drllu
form dpi rtiondm rupilolfo rd il di luglto di movimentti. l.n deboljrta* Inti rna ri fa^V4
tirl Canraeo rd alle pu»ip drl Mar Nero, Matiiru non rappre'entuvu luhanto unu
id ajiprnt rhe IVierrito germanico era nun- ormai semi re ^appe riulta nd Hrirli,
dnvr nrll'ullrriorp rnnn dfi rrmiballimenli min arc i 11 per il Cunuli-„ mn purr prr b
vomenle pitiHitla qiroflenrivu, All’uwer- prr.i dello Z*r era indubhiameni* di*fan1t
rapitolava il porta niilitarc lavteiico di fnrr dpi Tumigi l lngluhrrra fu quindi
surio non fu mo il gran nervism di un mn t u1111 ,n'id I* Gmtiimia non era rienra q||p
NtivimiiKijik. Frattuntu le truppr irdrucbr, mitretla ad import are uitravenm In eosttu spullc.
jtigrro fmnralr coniro lu regione industri*-
avanzunfi dap prim a vmo r»l, lun^u Ih riva bcriflgatale i prupri rifominornli, con imlp-
Ip rfp| Dtmez, p revisit? probabilmrme da Dggi i^^el'e non si pnft parlare di atTrr-
mpridinnale drl Don, *i dirPssern vend voli >\ ant ajigi, potche hski vto privu di
Tinmsrhrnkn. II primn alt arm Lrdrsm fu rhiiingnto r di sreundo froutr, sebbeae
Staling rodi 1 ^ 11 rririoru* ,1 -uihoLr-r drl I a iinpiunti adatti alio scarico drllr mrrei ed
ifrinto di nirpmi pi tit n nord, Ira Cairov Stalin lo derideri ardentemrnlc Anrhr
ui loro avviamento airinirrnn. L/iilrada-
p Kursk, I ultimo lenmtivo di Dieppe »i r cotlchiuui
mrnto *u Iinre diverse pm\orA il mnge&tio-
Anmr* utia volt a un* leriipeMa di gra¬ ron una aanguinos* sconfitlo prr Lawri<
DmI > n ** ; » Ert.ircvi del 3 dwpmbrp 1VJ9 tiomrnto del traffiro di tuna lu rrte, l/ln-
nule »i riverafr ilugli *tnku e dui praz.! sytio, e te uie imp ili ineursiuni derrr ...
ghiltrrra duvcvu fnrp quindi *s>egii]imrntti
(Timifflirria praantr r di imiti'imfj rulibrti le Hit* tedeiche non rietconu rrrio u
rifornimrnU d'ultmnarr, mn gli
mille poftiiioTii avvrraarir, truglionatc ml rimpi*ctare il nmspinuD sreundo front* , |Vr
tm-BUorihili drpndti di muirrir prime dri
mrtr e prrpuruir run ogni rum, I caccift quontn rJnghiltrrra abbia rr reft to di non
Dominion, in seguito all* mmaccia dpi sum*
(vclfwhj at t urea mnn gli apparrcrhi unvirliri melt ere hi irsia net m>do i*carsrio, facenda
luergihili tpdi-^rhi, polrmtio es^err nulu pur-
■npraggiunti in tult* frrlta r anile posiziortf piutlnstu rnmbattere per am* i -iuoi popalj
7iolmenlr ulilizzali dulln mudrppjiria, (rift
■vversarir si Avolhcto dri fiiribondi duclfi vaisalli, pure ei** e gravementr rob
tn tPtiipo di pare la flutLu inrrcaiUilp britan-
pita, Dri Do mi num non re rTfr pio quim
urrei. Al moment o Mnbihto In fantcria
nicu non era in grudo di snpperirr da sola
uno ebe noli di]>enda dagli Stati Foiti.
pa a so alTanaem r dovrtlc iOglFnere, iinim-
ui biaogni dririniportaciunr. e nemmeno il
e suit an to in Lidia e«e* ries«er a nr ora ad
inrnlp ui goaMaturj. il in ugcii *rr peso drllit
tiairirllaggio mnfisraLo fu suDicientr.
ofreniiuriti, gra cir tid mi goverrm di trrture
tnt La. Dupprima duvetleru rssrre botiifirxili
I.'lnghitlerra si era cullalu nririllusione e di sangue. Cbitrehill e riuaeifo ad otterierr
i rampi di mine, lugliaci i relicoluti e mllo-
di polrr |>irgurr Eu (irmumta con il vcccbiu I'rntratn in gurrra drlLAinertea, prrii non
fair dp!Ip kidhc ranch* virino m furl ini,
^istrma del btorcoe conn mien e (fiftseiniTiarido pub Misdate re dubbin abuno rlir rtiighib
lavuri mmpiutj luiti din grnit'ri sotto un
mn le incumimi uerre it terrore fra la pari- terra avrv* un muggior tnntaggin tpiandr
miridiulr [burn nemiro, finch r i fault po te¬
|Vr Ini flilil rlUlilffiii Jlt uiiff fu, tira popotiizione civile. Lr grandi mrlropolt era aiut^ta lolianro ec*M«imicamrtiie dagli
rn no aiiacrarp^pHpiigniirp I fortini. avvolgere
r lullu ortu/lflln commerriali rsrludevano rJ*r I a Germuniu, arurricimi. poirhr ora gli Stall 1 niti urlope¬
Ip porizitim,re«pingrrr i comrut Iambi avver-
Salonu ScitAorp Vfor.Uro. non fm tfp.Mr ulrtTpnD priva iLoro* pnlrsse umiarr una politico ra no sop rat tut to per sr »te*ti i rnrzri di
Mari pd ivvidbini fti pTwrimi appres la¬
pOrtiJffmr nf KH|ri) 4-rnjifl *umr vitrutur? fat lis a di amiAmrnti. Cio costitni un grn- rui dispongotm,
ment* difcruivi drl nemiro.
visstmo errorr. poicbr il pmgrurmim dfgti
\frnirr un tem|jn lu famigerjin simlegia
l<o F fundaments delle pun ilium uvvrr- aruuimruli bs^aio dfll Fiibrrr era stato
liritnlmira fare%u combat t ere gli altri
tAiie fornl unu iiiiovn jimwi driU euppria- ormai alt unto nrllr sue [larli rssrir/rnli r popoli per gli tngloi, ogei Li ■imaxuine r
nii aAiulula tU'Wr frmirrlf lUiiu-runn ritU, 1 pul il Volga ed il Don* di venae tetUro riughikerra ei vide perdft un be! giorno r+.iJit uIiimoU c ui Uinta, puirbr la t^ruii lire-
SpdpFcbr^ rorttt pun* di ifurllc allciile rhr di rumba 11 iinriiti unprrruiii. Lp uvangiumlir biorcat a essa ntessa, lagna r ormaj purr Pfsp a^^rxilLi agJi Stull
partpc ifioronHj ullp azinni. l/arpaniia rpni- actaccanU prnri rnmno, come dpi cunru La Gran lirptugna pstese idiom d hlun o I niti. rioe I rfesa du noggrtto jtJ oggeltu
ilnizii nppopta dui Anvifiiri rivrlb Aiibiiu tici vohborghi di Stalingrado, mrnt rp u nurd a tint a rEuropa, rant ringe ndo con cift gli della rondmta di gtirrm.
rfap qutRla volia mm rrrraviinn ullnUo della citlft unkmiiu ted earn rasgiunsevu il Slnti del nostro continenir ud una mltabo-
Per* nnehr Rnosnelt b« dm uln fare
di allirarp pfi aAFaliicuri in rr^iuni sronli- Volga, Nrlbi grande un*u drl Lion, in pros- mzioiie erunoiiiica. Fd anrbe I’aiuto hcllirn
dflle mnnre experience, pouh^ ha eoiu*
nate, not pKp pran« invppp frrmameiite simiti di Kulatich, fuannirntat^ nn'iirmala so vie tiro, tanio raldpgginto du ChurehiM.
me*Mi il grande errorr di ritenere ehe gli
drrisi u mulrnrrr lu lottii ri»dluliva III dnvr avvertaria r rusirrllnia lu spundu ocridrn- vi conlribui priindemente, poirhr tutm
Siati I nil i putr*w*tu domiiutre so eni rambi
Mppunta pumbjattp\iino. i-o »fondani«iitn lair drl Etumr. FFuropa si ;iebier« a fioneo ilella f»rr-
gli uprani. Ancb’rgli -i e >bagbaio di grosKi
Co»tlituvA unu ipqirpfil prr 1'iVVPnariv, e L’nrdtnr di Timo^phpiikrii, rKr prp^'rdrva mania coniro il pericolo btdhcevko.
nel valutarr I a potmea del Keirh e del
Titiiiiii lirnlo fu matrpHn ^4! iniparUre una dilrsa odiijitira * drlifl rhtii, fu nel Ausicurarr i rifomimeDti di viveri e
GiappOOC, Sr l» polittra e un arte positiv*,
qurl MTiiiolu rr npdinP di riliratji rbO quulr frotirmpfi mutoto da Stalin r furono unrbr niatcrie prinie e una premeiS* indispnj^a-
I runkljri Delano R«>*eielt Hj iidiilo ael
*i r piirlilo i|irFMi; *A vui honu iilfidali due ordinate delle azioni di ulleggerimrnio in bile prr l*uvvcoire dell'FuropH. Tuiti gli 1941 hi xua priTim grandr e fatale srnf|fill*‘
frtmjdi t *, di**P altr prop rip trufipr. + infos- nllri nrllori drl frontr. \pi prr**i ili Hoi'h^v, Stnti interessdli del ConttnenlP si winu re-o
J/tiafi.i r U Geriifsni* entrano *aldr r
^jptp rioi* at oemiru lr mminit p*Lftlitp r rd am-lif ulimvT, luttt gli attuerhi sovietiri ronto drlla ntrt$*hh di nbbnndonafe la
runipatte, *s»temr si loro pilrati eiimpei
ivul|(i*rr Ip (i^nui'iiu in mfuL du rvtiarp furono rripinti, mrnlrp uttl [>on il netnico vrerhiu p id i tiro economic*, infliierizafu
FinUtulia, I ughrrio* Kwnianta. J'lovar-
4pialniufi arPr rrhiutnpnl^i . . , |l fronlp dpvp fu baltuto *11 tullii la tinea. I,r truppr dall'lngbilterm. la quale »i bason a sopr*1 -
ehiu e t.roaria nel quarto anno di pnrrr*.
matiLrnutu nd u^ni roHo pd * mi)* Havirlifhr mm ujno riutrile a pnrtnrr a t ui to *ui rifomimenii d'oil rein* re.
Vurhe coni ingenu di altri popoli run?pel
lutumrutr npppi^ario inpnipiiprp i rfdlp* Irrmine. nonmttontr lu Into srhinrciantr (aone riiultJ (Ini dali vlatktiri del l W),
eombatlnnu nr Mr loro tile, mentre un rH'11^1"
IcantPiiti cun i tppuni virini*. Mu Mil- *iij>r riuritft nunirHr* rd il tanio 'phi rFuropa (lentmlr, eumpre^i i territori
«piritu*lr le uuiixre *gli rroici figl> dell k,,T
tTttrui ad arrrrrhiurm'nio ointiiliru. ravorrvolf rlimu rutivu* q min to i mm- orient nli limit rnfi. pouijrdr, sppriaJmentr
pern del Sd Levpnie, Sfilntnf»itf I'-lhaJf11*
p vphi u u I mpiitP t pi pips n rp t cm pn t i v 1 mrii i p battpnti trdnirhi ipppero rnmpirre, jier i ceronli, un alto grndu di uuinrrbia. Ln
b* p]iiiuo la per fid* AI bio nr e gli siAlwri-
r ^iifiriiini dat rirmirn; in*nirrn-l<11'tdlinru- dnmln |e gr*vii>*ime imermperir, In ucorua riimpitgna di j^lmiin coni rtbui ad e«lrn-
triuo u *catenivre qneatii gurrra► L ignorzia
mrnlu rtjLiivulf a PpufIpPp ml opoi to*tU, invanu). dere gib nel 1^.19 le rrgioiii oricutali cun-
* 1 r*tegi* 'lef Kiihrer fu niisrtiiuiiciiit*. J
trmllujp duitn Cirrmania. Mo anehe *rneq
prrb riful.r d* tuito il *suo xplcndore J|U*nJ*
i Irrritori drll'l nioiie Sovirtien. il iii»*tni
si 1 ratio di difenderr i diriitl ted esc nicu,,J
E'liiilirientp patibtli* sufficienli inntrrir
Verso una nuova era prime per I’mduMfin. e Is produzione ali¬
matk. Tull* un* gpiuioa di iuui\r run
rrciohi xtralrgidu'. di pimvi iitrczi di 0
ment are pub e#*err in alruni ruiupi nomru
f di nuovi niettub eonsentl di ►! runt*re
l (11 talp ^uprra cwIuapuIp, qurlla rhr lu failure rbr lift pmnirntu alio Urmiaml) la iiiienNiihctit*. I^ittllo dw [Hilrl eveniusl-
Mgli in lit lu minacrin neinifJ. non permet-
(fprinwlda rondun- da I rp anui- rd una lull* mu impurragiabiip potrnia, t nVcunnmla nenlP m*ne*rr verrJt ftimiio dalle regiom
tend ole di rraliaa»r»i,
d( tlaniuruK viilnrif *onu jpundinin^ ji rr vblrnJ r ha linii'iirntd a *0* vultq al orirulali cujroper.
II Hrieh ed l <uoi all rati non *rgw>WJ
pupolo le imlinprheuhiii. duitp ba«i prr il Adulfu flitter e Henito MiiMolbli hunmt
naiP a dpiprminatP ppmir«“c. IJiUramrntp
r*nLim fttuimino diMeminalo d odm,
niiLTiiurnln r In prodituliMHe, Suln in hi I offer to id vrcchin vmitinrnVr I* pnaiibiliU
lu ulramft* dpi lull nr ba |K»iui« *onfrrirr
di dicenire reiduimtc euro pro, L'Europ* maTciami \rriu au'er* nuova l)*lr *tFJ^
■ I(nr Mnnolp fid Mu fUprra un ui|ipitu niodo ?* itaiu poniibilp dure uNVurriito
li* ora tin nuovq p«(M*lto \er»a orients. ,1011 e anror* del luttu *gondira. n>a r* J ^
b#ti dive run dufb anulouM av vPiiiniPfitl ledriro (pirlle ottime ufini di rui uJi-
%i *onr> inrammlMii molutattitnlr- Ve
bi*ogn*'» nr! *uu duro eamniimi. A lorn I roln*h*li a rut amen tt *Mvieiiei permeltonu
piuiftmli. riunpftdn In wn M«1n innmmtu roggiungrrr ron bravura e ro„ ftruteua '»
volt*, le vltturje dri voldmi iplnutnu di form*rui un'idf* di e*rbc *orai in geatln
r«4trtli« Mudmo d> tulip Ip u|m-rutin id
di furniie le f«nti di niaierie prime drllu met* gtandio** di quell‘Kiirui** ^
nitre pomilPiUiA pi acundjliipn ordlnumputn
lu quale i populi ild upnieo c*«ii,l,‘'n
pporitonim rd ulPuiufirwiwjtt ilella nuovu Bpa*io orieutwlr eumpeo. S>>n appeiU I'abrr-
t_, Mroil* rt.mr«uMPF*u drl !p- Mr**
lopo (rrifiw drl I * regiuite dell* irrra nrr* balteranno lino » quando **T*1
iHiPf M *1^1*11*1 a ^ ulalo it wrtfftdw Kuropii
ftftiflrafld PK. C^onilfci di Huerta Hanm Hvbnionn

”Qui ci siamo noi” „Hier sind wir!“


La bandiera con la svastiea* LL segnale the permette Dio Hakenkteuxfahne, das Zcichen, das den eigerien
a‘ nostri aviatori di distingue re le prime lince, il Ftiegern die vorderste Utiie kennflich maeht, das Symbol
simbolo che le Form armate todcsche harino portato des Sieges, das die deutschc Wchrmachl in alien FeldzO-
in tutte le campogne fin nel cuore dei paesi nemici gen dieses Krieges tief in das Feindcsland getragen hat
lomini dello stormo Immelmann
j oiti^odor0 dc^10 stormo* maggiorc Pool Werner Hozzel
ill) ^luvaiir iNijnlnini llliif I I i I i i I"I r I'M r i *11*1 rim i tariff if I mi
■ *u (oinimtlip -ti uno *i«rm# 'Ii *1 I. f'urri uriainli . JI5n

... .... .."I* 1 in mm' 1111 KH i<i


nd ‘ (i |<-,fc|Hin,in 4irr»*r Ip rttmnh ...
Autiumw/i . . .. 11 i;K 1 n'l
>Tflp11’* *, |ir'||),r^ , |^ In *i<.riini |mW* drlmlUvn
Qaltprip . . .t IM hid
,rt^’.i *,i.. ... ll™ ■' Humm
Ijrul, ctvtr ili *nv*lipr* nl * .. "r" 1 Sirtanli i nniiinti . . 52H I'll!

* ^r.ii "|i:IPUM *ti*l?»! ,h l|,,U Krr‘ I'u'lldliaiil toiil rnp rt-p fiti Il
.... V „l (urn miiva i m.uuiim *itrrmi.
I'l-ifl rnutruprpi dt 21
m7“; ..-h^- <m m? ^ fum««
Mu Honi 2»
r ronfrHiP dm ftoni&t di
Tfpnt Idlnduli <[j
T ili fniillM'*- ftl ,'lWt li,rmimi,llr 1,1 "r" r
y L"r 7,- .ill rr d«OrtM»ni* I n -un.eh* I.. Trnii mi’fi-i M

""""Tnill' ' ^l^. lunmlm IVnill . Id 21


rut'
il^.Mimi mom hr, nduJr rmii|ile- lt\
Uliiorni* Alcffftl fluvinli
Jmdirr (tm» » nui« "l llntdirr dr I 1*12)
l jfiiP" lr ■ ItapitHil i di vii rim rnnlp 21
Mtli :
fl4i, hJ ri|Hirtmi.
f)p|mnllt di rnnnutaikS 12
Obif-niW ii.v iAI i IlKflBfAll 1111 imtunif
\Vlivnli Jildmilull 21
4 .imrimH’
... 8 51 In riMihii inifHir H'lirr "nun iiitpnrri pifi uIip, |irri‘j|i#

■Khljirdlnli-rr UJ 52 itj mill pnflr rln mici-rnni drU'<«vrrm* t'Ml-l'J n i%

2bi am
jVmjli. n di ,unin (irnluti! I'nimoUJ/mrir, lunindii mm ihuit |iid i,»mtv

lifff.pl ilhiI|i|<Ii'I .ililrlll ■■ ill rfirmiftrfii/inrir


\al ihli** nirrmfltilr
21H hid 375 Hills

H comandanta di gruppo,

maggiore dott, Ernst Kupfcr,


li nmnitiiiTP dmi. Killer Ini u»n «-rvii*» in mvallftH** ptinup^irnilini il
«fmln*li Mi|Mtann. l)op& imr inup^Datn uttjpa in im'ai radfmia, nr I ivlll,
*F|>iiip ..* drnifIrrin, vrnnfl trindrriln in aviuriniir, AH'itii/m dr| MM1,
il cii|*ii 11 mi di ravilltfin, atldnalrulti nrthiii nmir pilnlji uvfitnrr. vrntvu
(triptil ml urni ^lindriidiH dinhikn. *ill qnulitD ili mpilRtui r di \rrn
emir dii *-iiiipnn!i rnnt'rftlf Minlt* dirr.
LV\ni ini irrnd di^linpuie |irr il ^nft ninn.nliniiriii riiruK^in prtiftiniilr rd
in hrrvr irin|in Hvamtu linn it divrnirr CD|ii(anu di Mjiudifitlia.
Nrl rni-Uft di MrMonibrp drl I'M I r^ti timt- mbJfMLIulo i rr vnllr oninpi mi-
vp *iii|irn hi radii di krnriKlndl, Nnni»*taiilp i ptfavirodiiii dunni rt|H»rUfi itrtl
mm o|i|i[iri'tpl|iii, rtcuT ffn*' vnll p ml rurfuiirr rm iiMPfrunifnln ill fiirliimi
dn vanl i ji I Ip |Pfii|irip linpp, n|p|nin‘ drniriK il 11 ultm H|i|tirnYliinb (irr
fttViifrlt 1 -H lrr/11 viilia il ra|iiiaiin i inn- fi-riin Rravpinrnir ■ trijiln r I'm
turn di'lln hnir prani*1 a, ronHininriP dpi m-ivt nitii’i r rrriilt iftii|nimnPM..
<ilfi)tniiiriMi r framirp. *T'-f*i rnmdatu u^ui mnlr* nnfra il iiimundanip
inpMMiiitn rrrdpva rlir nri ^iimin. «vrri (nilntii nunviiiripnln v*ilurr*.
inn riiinln di i|iiiiiirn |irnfrintnri r di nlin njirrurinni im m*>ih> rimr*^«> m
liii-ili, \r1(n I*mi 11- fin nn profit di nmi min p*im:‘iiibi- m l naiHiiin Iriirninpnln
iii iinn i-iiMl*ilii! * II nniR.)iinrp vrnnr dprumiri di-Ha i rmr di ■ indlii'ri1 rd
n*!Ki ^omwndii mifi hf^midriitlhi di *tinkn. Imdlrr iftli hn il di«linlit*i d iTo
dri Irfiii, rimfrnin unhnnlii |irr fpr»i«- Mlniardimirii.-nip firm 1, n|tfMirp
|ii'r |iin ili linin' I rn fi-rilr ri|mrtiili-; I ml litvtii, uni ijun-i I vuli, i pli fm ill
huh 1111*vii il imiftifiitr nururm ili Tin*ih.iiiiii di pm-rru drl .. ii rhp
pjihtii nini'p min diiiiiiMirndonr (I'rtirr^in utraoniinaria.

Officiate tecnico, capit ano Walter Krauss


tl corfiipondento di <f$ignal,
It rit|iiliiini Wiilli-r krim-* b unrilii dullu wnmlii di rir#uni‘
cromjta di guorro mmu- liipimiii i | m ifli uviiiMiri m ptrrhintii, ron I*- -m- tim
im*slQm ill icmrrrii. i-pli ^ juir^ru vm unvifiii. tlurtuiir hi rnm<
|iii|l«M( ill I rmn iji f riU ululn iiM<rKii4>Lii utl tin ffrii|i|»ii il» nn'Kilu
ttafinoWundihammer,
(ti-r il i|imlr rm-iiiik rimjiid<ioilt |IPrirt»l®l'i*»inw ** dl ptrumjr
ri-'iiHiiiPuilnin ri. Ihii wiiir ifiifnir nuf I'lii^Kiiiiii VfiiriP ibt>nli1iiii
*0ff0 di i«i uffidali di uno
lr< vullr ilidhi rurriu nrrnii-j. II mpilurm *1 n(Ti*riiWt iti |irf%f
lnii|m t r 14 ( 1 tilljiiim rrl ii|riii i‘ uim i|i~i tmidinn limiilinnlii'ri
'quodrigiia di bom bard tan
11 * 11 hi M|ii4«ririplfu. I imli t i- cell b rnlKudiitH |i*r i »u*ii nnlin-
■> 11111 niHi -nir«liirnivfi prrlWi. L nuiii n 11 f ip Him uli if fill turn
m pkchioto gmrnanici
«[ir*Mj inumirir iiii»Mfim khlutP. NtiiinMinl* In ***« him*
piii i'kIi Iim ... . uniii b Mniii it ii) in 1 m inn..
tcu-nim* Pp*p«n*4*liilp ili UHIh il vnntb^inm mucprinlr Irmim
ilrlln itarun ili «nik« Kgli i*pvp iwurr fnn* ]u«nltai..
tipi vrlivnli jM-r il TfiinlP irnriulini *li rnltMini i- »jn,,wi **•*' ri
firiirf mu It*' mi |■ nii 1 ili ini’ <li *11111111. Inflrdif ni 'in>> *nr|iiri*

I. {< 1111 n> il ml Hid |iwMiTr*f lm »i‘iiiprf iWHinHarr ut


■ 1 m rtn 11 unit nil 1P : >hl| u)4fr» rri’fhi *iinu mi I i |i nmi 1 * Vnnaitinir
*|1iP4lii *m 1M InlHiriliPM ill It V lift, r|li nil* In tl I Pimm per
1111 jm.*'*-i|intf pprimnNliiK'iiiP hIIp mU»i'*Hi >li iiifrin, |)pn‘p»rii
iln liitum ulIn Itplln I'tfm ili ) Hi In rii.^riirn-niit ili-ilr
un|itr4f a i-u|pi1iiti4i krjii--. ^ mini 11 riinnUnifii l ittnlirTi-iMIii
“*■ fun* -rdfraaici In fltimmr rfi
'*■* va ,/ un Jifirritiu'tfaiiifsiffj » riH P ili f>rn>.

<W* - • IMT Unfit


tl . 1 * Jiu/uid affuni/nru
If comcmdante di gruppo Bruno Ditley
LI cor mpnudeiiir di *-Signal* ha irovnin il cnmim- Africa e nelPl nione Snvietiea, £' im pru#*iann l)ri|
danie dcllo MuFtiio in pipiaimlrfi delTae rodramo. parte cmemole. ml.. modeito *■ lacilurnu. r|(p ||> f "
pre^ci 1+’ raoenujiie c git u.vantummmiti per IF *110
rptrmdn ce ife biBOgno, * Aemprc prawnfe, (£j
priMumlr di vdo. MiiniLo dl uiia scgn+ di im mar-
Mini Ji> anni di eiA non * |»iVuh ^mvanc , «vja""j
it Ib^ c di 11 ri redpientc di vernire. egli stavn oppunto
di MuU. Sri mesti fn il eapitnno Bn. f)illP>, ,j *
per rifinire unit grniiusii ca«elta,conie p* nr&M in rnraio della eruce di mvaliere. i Mai.. J’h
■■Ila montagna .rupare in ipmh-hc inodo comnndante del gruppo- Vrnitrr,-ha deit,^! f ^
anehe il tempo libera'* bo detio, pulmdoM Icmaui
rispondente. dopo aver cltiaccJiierato on p0*n ^
eon uno Mracciu. uno MpiiMio liquore d'albirordu-
Anrhe il curiimidnnic Bruno Ditley $ uri veccbio
cltiudendo gli ocebi, pub credere di essere jn ,l4ll'r^
“ Hozzclnjamn (1-usi -i chinnutno srJirrxoHiimcnte gii
*ot1o nn ft I hero di queMi frugranii frill ti f di tenerl
uffieiali npparfnrenii nlla Mpiadriglia del eomniodoru
per nmnu la moglie e i bambini!* fl c;ipiiajllI
HozzeJ) Egli bp combat into Ml lutti i front!: in Po-
Tin mo Dilley ha a I mio aitivo oil re ^(hi rni^h.rji
bmitt. in I rpncia, in Inghilterm. nei RaJcuni. in di gtierra,

I! copitano di squadriglia Martin Mobus

II giovflne mpitnmi. nppcmi venticinqueiHUF* c uno dei piii brillanii


aviator! in tufib. Finora, cun i Mtui tirditi aitucchi. p^li hu ;ilToiidmi>
nna navt da batiuglin. un inc racial ore. nn cacciatorpedinierc e. tin-
vantt alia costa narvegpac. un traspnrto di truppe die. in ba^e a
quanto eonfe rmaruno i priginnierL siazuivy KUJOO fonneliate ed
oveva a bordo 15000 imltlati del rorpo di apedizione britannico ilirelli
in Norvegia. DalFiniziu dclln gtierra egli fa parte della veerbin gnnrdia
drl corumodoro, e quando qneyti tissimsc il com am In deiln Mu rum di
muLb * lmmtlrminn *. ill vecchio * Buz; elm aim - divennr il gitn n»e
"Inundmann+J Sebbtne il cppitunu Mbbua .sin rimasto per rnnltu
tempo in Germania come 131 nit tore, per addesiron- con la sua preiio>a
r^periftiza gin'oni equipnggi. egli ha nrl suo libretto di vnlo oil re
4*!0 mission) di guerra ed b Mat'll insignito dal Fiihrer della croce di
ravaliere.

H comandante di squadriglia tenente Marfra Threde

II tefienie I biede ha rumpiniti rerentemmte i giiito gravementr.


I -41 * "Kill Id Hi .. , - "I.
ai, *i L>unl»,cripie,’ Uli 4,^T<*
. . . . .v «T I _I, ill ni)
*moi 25 mini e non poltanlo ^ il pib nrutinno comwn- hoechi.., rent ribuito iirtffondwoflUff <** nn
dnnle di nqu^driglid dello* •Stomio Inmiehuanii*, i ne roc in tore di Id 000 lonoebaie. t Fa eaeeia nfodea
mo anrhr it pib aBegni. II eorriipuiadenie di * Signal* ri a *Lel filo cla force re . Beb. ^olct*
bn avnilo modo d'inrotitrprlo lr* uiia mitiJone di nn'ucrh Ha '«i alr*iaof Pib o mem’' Se C»*e *' *uht>
goerra e rnltra. 11 trurnir Ttiirde ei nli«r ■ ^fogliaie e^’olt eempre alio iiewo loodn ed io non l^1

il Huo ILbro di \olo. dove ai fro ratio regimeie . be eoutribuiioS (Vort delFailendeoie- w'1 **'
,Stift mininid di gaerra, oa»er^ ando; • Crrdeienii. io ^aniaaimn berlinru. provenieoie dal tun*bn
aleaao non mi puaao pin raimueniafe di iami epirodi1 nmifibaitVi a (tim di bieehieri cofmi di boon 'i""1

Ectnii i|ui r> argnato: nn inrrociaiore dmmrggiato. mature fouri cuinbnUiiornlu nulle
|hii 1 pi 1 b Mato u IhiuFogue. un rtaapirto ilaimeg i’ll S
Qnc*U £ It suj ’tlllciJ silvj . f n apparrrrhw dti < t*m-
imtiftifUJufftmomrffiiMffni llluorli)jft»fijNrnlriptoirt
till Jr quttl'arm*! i«Mr|iff| rAinniniri <ur^if!<j fjiIi r-i —

fj fMiillfi di £ lief I a, rhr ft IfepJnJ rl Itihrrfu titll'iirfrti

ffrmaniftt, t\rvt appiififa a Altarrqfarr iTm ffoppiu Jn

Pr"l'Ilifi In prinu firana f imM' utit ifrtF ili ffitppi


fSn/fflljwMnfi r, firllo t/imJy.pfFji'fl fmfu nl rttitfO dflla

faiagtnfia, In >iuinJa pnxiiVfu daltv xtmm V<j <| /nlufii


&fll op {.HI trffhi it tifX fljrrrtadlfPIrMln rrjjis/F ir'IJit inJ^io

f *i fu/ffl. nmn/amlij.o .<uf j»nxo

L’ultima *

salva *

1‘K .Crciniin ill gurrui WuritUriaminri

hn futtri rumbnlhmnnlo I'nn

"".•up;;t"' 7di w°-


liuj, |r ^^ qtWnhr’ i jfqjili* j

i
li'* cr- pus
" s** 'i hipm 111
i'i jmmiu mprii tri itnlt* r^afu
rndrt
rfnriii Kir.| ■ . _ v
rj t *N >r|1 ^ nittnfnJii dt ripi rtitru

,J**iif* M ■”w,n
^°farn di
ai fraud*
ranrff ^mobiliut,
t fno&rltJiv /-.Wi j

£*!fe*ai1",|T."'f' ■'ofiii.
dp } ~"'"r
f,™i i na i ||jpn^ ^
«i u^annk it I In !iriinn in*
1 1 ifm |iPFcji#iit|i in itmra
II settore Barricata
Rossa del fronte di
Stalingrado

. K ^rUMet°n r« sua wundnolia nqli ai,


loechi m picchiata contro Slalinqrado, ha uisilaio lo Iono dl comlwinim,B(0

*D ® “h*' !|,'?0n° ’DlilD ,o"0nl0 da 9ront)r <=»««■■ E descrivealcuni


° p' lf dl qu.ell° '“,0' “ Pr°Polil° Ilello quale un uffitiale iCd*Ko dl«-
Slolingrado e una forleno, ma dssnl direrso dal normals. Uno vrra for.
ezia ha un mt.m. di eui si pud decifrare il segrejo. peralloecorla p0, me-
loditam-cn c Ma Sidl.ngrodo m*oee e on taqs d> opere defensive the ognj
momento pongono prubiemi nuovi. Etcd ci6che rtnde lanto ordtia to folia

* A ,m lni 11 vedetc lr rom* mi! dmm muerbk e ba^bciii, rhe npiunn ogm
icrn-no* avcvu ordinal a il runiiin-
iimvtmpmo su tju«la riv ii, 1 nnsiri. dentto
-humt- (MLi min Mpiad r^liu *c laniuir fra
i furl ini. imrvrglintifi il limnr e. ilcf roin. *f]
due jEiorrii*.
orrupurm luii’ul piu dr| raiifto.
DliII iisumat nr in avafiznici driraviiifeiupc
vrd^ mw? dirnrcuir, un lei hi. un rannur-
A cenlo metri dol nemico
rhialr punoruitijco a, nrllii hlnndu* gnu lun^a
litii ill ruse 11rrcrdui ;.i <Jn jiirjihr del itTrt-na Li prrndr a Imrdu unu radio-auto blind it
r mnri'hir d'aMnri. ddrarma arrrn. rhe lut ddirali campilt
La diive il arrhnluiu rnrinllicn drt- liiMki du rtvtdfiirn* iirllr prinir bare drib
rarijiirdiitin *i dri//u nmie im ditu &uJJn fuuirria. \nn ptwwi dir di |iiu in in mo id|a

risioni tipiche der combi El imefifi che if svclgono \n\om alii cilia di Sialingrario a pel sue inferno rolling Human to, si imvti il It-rrrim dr I mm- niiitsinnr ili ipirati uqiiuqi; iwsli rnrrrtmo*

di to bauUm-ufii. E (ftu-JIn, dumjur, rl * [*nra 7 ** II mmandantc ilrirauiFihjindu run irnrntt:


( I jruppi ftjjip of# ft a cilia f riro del l ei vitro gruppo di grnnatirri i porUilofina ad
rbr rum pin lardi di ieri ufiliiamo aLlUrralo il rasa imile clic it# rirtmntca in tui if cu-
fa* [iisibitt nrtfo ifondo-, i caret amaii r Uft fossaio tttl centra delta rJfW c rirnefatto segno
rliftltt Tie hannc prrparaio wn tratIO di Itr- of fuoco nrmitn, 11 grappo non niriirrn, run ei- in [iirrliialu. porulr ulrulture rbr rhbi tbi rrrluta.
o per rditdJto. L n piccolo grnppo di ^ro- mu nr in coperturOr attendeed® the i caret armafi * Amliuma nrfln purlr Murd dr lt.i ritli:
irri os ante ffnifiFXr/Uf r cautamente versa che trguona nhbiatto di strut It* it nid(* di rrsixlrnzti Nella citlo pas^iurnti diimjur parinici viciius^imo ullu
turn.#, per pci riprendrrr subtle pasizicnr FolaCiaSt i’K - Cramsta dl ijurrrfl Flee bell i Jj I u iiilL’ilsM jniz^n di brui'iiitii rTinv4.i»lr. prima ItiiraS I'’unlubtindu npiltCs c d
I'rliilr riiruj;nr di ravallj uitihl rurm it vrnlrr frucorr dri Hrupih spr^nc fipni alim m-
n^nriliK. Itrii;ifiilii,ri 1L hi^pijisr tji ri vrD^nlln Timrr. Siradr ftruaquiSHte purtaim vrrio lu
inrunl m liuri-uIJsindn. Ij«pi it\ iinziomn ni'Mu priifia lim-a. A tlrstru rd n sinistra, [iti;la-
rinli. Mutir i-itiii Im ^ili vrdulr mi ciii rru zinrii d’nrliglirria rbr spornnu a intrrv jJli
jTiiMmlai tu IilijmiiIlI drllu guorra; mu mm rr^olun. A pnro a jmrn la ran Era da si fa
Im visit(i mui una dkiruKtnnr cr>hi rHni|dtkia. drsrrl a, Mon si vrdoinj i-hr bnrhr sroxalr
Lii rmiijih'ssii impiili'rilurH lefirrra di lino dulfc )*riiua|e, rarngncq vdctili. rarri anniU
iiindi'rriit rill it induct risilr ^iarr r|ni, j*vrn- r runnopi frncothaib LI rampn di baiinKfia
Irula i-d ar*ii, in un raus di mvinc. [nlrrc scinbra inunoior ijua e b.dui cumdii dt ma-
htiriii rulnitr ■ i un |£M\ijsli<i rli frrru- rrriv. sj |ria urin nuv^lu liianrAEil irwnlf
rli ;i urrnm:iitilu, Suirnrln rlrllo stradn itiuff dirr: ■ f .anriujaunlpf ' *: nan si ^rnlr milla-
un H.,tfJ.iru uiurlm Strin^r unroru in iiUKiin l>ii naniri orrhi d'avialon. rtbiraii u
rli him pi-mLi iriitragltulrirc, cd in mm ho utt'ultra sruala, non siamo in gratio di
j'liuri" di Injdirdn ibilli- sur rimiii irripidilr. t'ftp’lirrr i panirtduri. Anravrrsiumti riJ'
Frni-i-dfahm HlriHidunJn fmi^n awinzi di niorasamriitr uriu faniastira rill a folia

rsiM-r Tui ii i |iuH«(a|r^i - mu woprrli alia to vine. Sror^to di ratio ipiafrhr tamr. i on
\ i-,1 n dr*l nrintcu: t pmtrM ill dollii miu rdmetlo in mpo, Commo runi. Sr
uri iglirriu poMinir pjun^rm irn pEnlamteiitre appialtnno fubuinri in on* but a,s\ibilo dop«
ml Inirn ^n.mllu mruilrrinlirn. 1 holrlaii <ii frva sir u rain nil r un’altra imvaJa hianra-
Irili-M'hi. rjtthViTiKi riHIr cumw c jmt la J.'nnIobfinda w urrrwa fra alrunr c***

\*Au- sainunlcllulr. vi rui'indnu il run rim di Irgno »rm$d»inmr dal Tuoni. Srrndionio^

jimnli zinnia r iinlir ad ngni alUruif. Jl nrmiro ti irova a porhr rrniinaia di

Mu rru un funic: lOgiti ra«a *rn un loriiliHa. larlri. in^isibilc. o qnrslo f ria rhr pi» fl
M tiriiiicu e|i,inmi ihdlr rnnliiir r did rttopiwc. ^hirl r«<‘?i di mvinr srmbr# dr-

I ■ i hi ri i Miprriari. Kmnii [ht la jiiii *tni|ipdti jirrlo: miflanlt* apot r 1.1 Hijtin(fWW|u J

di IiiIlI ipuiai Fir-iinl ill in mil ill. minundul i ■ irnto rinjrrraM di qxialcbr rirovrri* drib

da mi n(TmrinIr o do nn camrmVwiria, Mon fiinlrrin, I n fantr ri *uar.U siwpti"-


rV(,i Vi-r-n iJi hllidurli iljdlr lam lane! dl (inchf il dbilo iPtm prointilr in "<,n
ni,(,imtia iimn r«linuii*iMrnli?, r I * hnlluwmm lo riracria atllrrra,
addu^n hpjtnhr □ nwim, nirntrr iparaismu.
LhirUi rtidfflmn r nmrivana. Quanito
•Terra d| nniumr etiore dl
I'u^ idjiltini* ^luistnuiu iiiui itrada ilnpm
bru tma drttc pwi;(iwN ^ranmte th* l **
t ultm. i JinlftC'Cv irhi rdjiinii\ii!i(f mm' i
tote rd ini mfa spectatr del Sm£o*L ***
Inrlili/i ir.j Ir mimr tlrllii *i rath* artumu,
Itrnnu tt undiiuimm*f< kn fctog'*fM* tlf
Hi rlrvuMlha hard rail* snlla il del
delta lane per Stalingrad*,J+
lu^lirrri il liuEaN . , . nfh-4 fcjiiir furtutramiro. Wrote* *gti *' * jHji
>ah niidn di marrri* in nurrm. H m4Ut rtltfie infurtmi* f»rw* b l*tfm **' ' t
hptn^iairiti B«a atlu irira^rn rhi- dii sid emit fatotim di u efUertf*** (

Nalu-1 I)hi>anl■ a rod writ' il iU4ipS(ffior Mettm -if/r «io-#r

railin' IrLumpII. lit nii'idi allu (oririUp ci gpendUfi pcdtfli*** t * tod*** —


q.iU4n ain'a JM drt tirmiH, bm din^tniuluti iu««m rsaii* driCaiomp+n*1'**'*- “ " “
Quanda urti cilia aptrla time Intformah in pFiUiferle scnji firla pffoi citcam.-
H Oftt ■ tpandr h t r di Signal ho i-arnrwrJiJafi* row l#flM J* fotagrnfia a *tai$tra I fat inmo un "■ n J
•attapructo Oftti I oha (hf itttfgwmo la popdauaR* dt ijunta Oita, In U*,t |.fra<ti dti ^uaritot >fU

r.awh di Stalingrad* baUuia dogh obit* dtU'anigtirtio P*>*nt*. ihutu da aw ^panna an ft


M „ra „r» h al,im* rO*r dttiu ariftoi a /oW.r* dap* l»«gh' -***—« * ?
tioni. Drtlt donnr r. rrnganoSntanir* mrwfsnAm $tr*ao 400 wtr, ddh hnot drl f**«* ^
Li10 di ««. r«a foil* di trrrott dal rrtpiti* drlh granat* rh* 3foPpt*nC a raw W P*'

Wttii. ha prrduio di VUla i U101 tamllAI. fofp* tMtcQtN MI ^uaUht i r. rt


piangrndo da tragivrni n*n ha to«nto fibo. L* diam* un p^ad* pan*, K V*"^._J
v+rrfli * hambitu rhr, nlltattr** la noitrn lin*a dt fuoro th* *t gpOOfa ,i,ewaMtm*nt*. n ‘ ^
udborghi ,Wln f.rw. rid** all* ttrnd* do witn rif*r*im*nti *d nlU pist* dflimaa^t* \*^

-n-r.^.1 r«™ ortrd/ofr (foiagrufia in alia), Qu*Ma turbo dt ip/Hid

■ a porintn di morio t eo»«


U settor© <&amcala Ro»aw
■ uif wiifiifBnlt Lnn *^*1° ^ V
An ruvowJumo un ciHiii'ininifBlo< Di I® ndl« ftoffilia di (|nrlla rflM J*
doll* ictipiU icnfgini.no il Volga* difiro hi perdulo la parele di foodo- !

piilitz0tr e icltoie di fabbrirhc* Ciroiiiirifli r«enio on tergenic. 5ol do^

in llainuic *i driwano warlatii nel tirio oblique * rollocau. on rono^cb^

axiurro, l ns mil rajiiiotrier, rhi *a dove, 'iiiniro; un cnporalr vi d*


igruno lemtaim-nle i mof eotpi; te pallotiol# , Cuardo roi rtunoceliW*' |c #ir jj
tiirhinno dri leiordini. Vumm. vumin rrnto met ri pid a vault* |r ^

Fiirmu i Uncia bomber. 1*0 i gfalUvnana rtilpi ■o. Non veda che rapannr d^ _

lerebi. ihofaii: FuriUlr dei tirolori tetlti. un vHlo rdiferlu: I* fabbrit. *


llarrirain Ho»*a*• da cid prfi11 ^yfJJr
lltpariaimi in una cantina. NtUa pe-
un ipianifre dclU eiii4' '
jumibrm ditiiniiuo unu rpa*rtitt «li bonibr a
i iimo i aoviallet * die® >• t
mano, |iiilofr ndiraglial riri r urn* pi*lul«
iJu nulla., non on ooino. ^ *>
roll rawi do ■cgmiliiiion*,r in **r>roale
^ 'i leva un paehino di polvere* * SL biuiuhc. lmpiego ifrreatic dell iiniglirrio
rt quHlcuoo • dire il rapnralr. *K higgi antiacira, con apolctle ad alia gradunzionc.
propTio at disupm di quell a massa di fan Le schegge si ctmficcatio stridendo del le-
^“Hok sia la ODsLra sentinel I a a v a mat: pame irodicio, Passarui due ffldti traspor-
tr qualehe seconds si vcdf lurcicd iundone un tenso: il capn gli pende immoto,
fiocsmenie un elmeltn |«l»a}. La anna it vento ft git a t eapelli biondi e lirti, Poeo
^unibruiiiiiciiLa ippare ahhundonaEa, ncr piu olirr, dielro il primo muro di niattum,
aniiTia viva. Soltamo In strcpiia i vedn un soldalo che. □ ppu g gin n dost a nnn
I&aciabumbe e it lar-iac d'inviiibiU mil cassa* strive unn letlera. Non bada ugli
tdiairiri rivrla t.i Iona, Tit*n dissimuh spun, ȣ nHe explosion! ; bn un'uccupaziont
Ittiarj t usluti, gli avverstiri si * piano, pill importante*
l '^o Lg fabbrica, Dalle leiioie vicii fu Gli domandn eome va, e lui rispoitde;
Un bnin) bianco. • 1.1 abbiamn scope! «Gruzic benishimo. II vino i- bunno c nggi
Wi latieinlKtmbe * apiega il capnra pui c uria ginrnatu assai irani]nilla. M« nd
IO- , '[uaiiio guardi e ^creilU
k li h e iii t cerehL pome ri ie gin ineamiucia hi rliuflien. A Hutu
r> “tlr« rht* qualchc nuvolella di arrival*! gli stuka r aiuiccanu qui davanti
fa I*" capanne fradice. *T. a noi. Quelli sun fegatacei! ■
**la Nun ci otcorre alirn * dice il *er£ Non omo dire al funte the pcnso nit ret-
lg^UiMl dl c&oiolasiotie. I n sibilu spa I unto di lui- Gift, non me 1o crederebbe.
C‘ *rUft • Itrra, nccMastati;
1,1,11 ‘runiaiH* rim bomba, <t£ tlalo
^ a,,tu> dire il capo rale, riaUaiv Gn tratto della itrada perton* dal pralutfhl.
riua dalfafipartitAio- f n grui*p° ^
b^rji ^ nnitra sinistra,
ftij »nfaf* rftr gli awmtut rhr riiorWI»d a
t4|(f? di lT«no fa tuitW falft, N r
i nolo iftdlr prime liner fruj^Ki/InnA f*r h« leal I o
m-n. \1 r'mtMO fll eaimorrliUl* e il
di Kriit/n In pinpointionr civile Jfrtfl fimilf drlln
*,r WL *1 tdefom.
lo/HT pcritulotix. Mrnire Airimptltn ad un earro nr-
^ru,J r **ll*wto felroci m(jIrh |Vn^iro Ji&irurin sojia IVridW aufffrorro di
.„|i LM’ ueH'ftriii, nUi> u un ro/iij'i rijj. per «i r erarrle matter i m* drt pt i,
if Hr.*.. .
iriic. mi rrepiiiii di mr gli aUri aUrndvnto d ptattUtut niriiu Ji Ifatpvfl#
In iiit nUafjfiv drlla tteppa, d t+JtsrUnon* flW TVriJi, si i i an r*t$i mmt*> m«'«*!*» dt rarwUm-*
t i| pifnjg jrruppo d'ux*alta IfTMiit/M, »rn^i j jdu/iin Jg fMiiiiiinr in i*i4 I'oHMorn fumm (# tgmrhianli forv rwnif-A*
F A N T E R I A
REGINA DELLE BATTAGLIE ll 1 novembre 1942 il Fuhrer ha disposto, quote coition
dante supremo dellh esercrlo tedeieo, the tutti i reggi-
menli di fanteria, lotto eccezione per i feggimenti di

dtce «fonteriow dice ®<popob» nello piu brae profonda expression** della pcirob, cocciatori e per le truppe da monlagna, debbano d'ora
in pot chiamorsi reggimenli di granotieri. Questo tiJolo
Chi dice «(cmlerioH dice I'elemento decisive d'elle baftaglie c della guerra. Mussolini onorifko riafferma il cgratfare elelto della fonlerio te-
desta- Coso sia un granatiere lo spiego questo arttcob

O tni arm* m*>va 9tfam U marie drHa rru mui con^raucf«*J dt-UV^H1 riunzu aripii- Un imperotore oppiedoto drl *ur* -r^uii.P a^aiuufvano a pirdi. rrvatutu

fjnKria. IVrfi M I rail* fulu di un* sluia rami.1 fantr. Sr Xupoleunp nun uvr»ir 1/iinprrHtore Muii|TiTii(iHiin. •J'uliiniu rn- *ullu ipiillo la Idiiiu drl fanir. K qurntn

Bi.>rir apfurmir- I***** la fanli-riit. simile cembaltuto nrllo (ilr delta fantrrta. rgU vntiert’ * rru un mmiOtdandmui r lurlJu. K^ti nun rm una mavbrr^ia, Msunjmitbiiiq D*fii

aJ mu fimirr* hnivit irmpw dallr nun rrlilir forsr concrpitu il fuoco umava lar^i gran dr ron bt r-iirria. run i rra *idamrnir raffinate, iita anrbr a^.m-

mrii* Hd #j*rhr up I fuiurw *urai ru*i, ronrrrilrico di iiti* JiaUrria di crtitn obirt falrbi r c«n i turupi. Alfnrchr lilaudc dr naifi. r rapava brni^nrm rh«- nrrndi la ravaJ-

pifx'hr (»4, maJpradu I* mnrte chr fc virtu* li*ria ainva i ftiumi runiari \rl flftb umi

krinf1 rr pm frl t na sa, n ml i n ur r H u \ i\err an- i cavalirri irdr*rhi rrann utaii baiiuii nrllj

rhr «ui, jkt niurirr *ob- balla^Jia cli Srmparh. jMiirhf i rfmtrdr rali

Bjrfitf quandi. I pupuh linifi IC RIIUlO pill. ’"’vi-^^rrii avevanff btrff oppo^ro dr Ilf di^ri-

|j *turia drlla fanicria r I* Gloria dcll'u- plinutr whirrr ebr tQotjiatirvnu a pirdi,

injinrj. fa firitpria mprtthin Ip M)flcrft«p cun dellr a3i5tr fmatr su lun^hr a*tr: uli

r Ip mirfrie dri pO|*dn 1m Inn* rnrreii* rd il aJobardr raggiungcvanni una lunrhrzra di

\c,ro jtramimrniu all* %lla. !sri Ir Jitn H. Dnrantr la Intla quotla ian.trn.i

Sr Fowmo guard* uf'-p il r^ti itvrva asunto unn '•rhirramrniu ad i-tirirr.

*i fntnpiart di aDiirumm ipiafr ravalirre fppfrnundo un rrrrhiu dal fpialr »punta\aun

in Itjtj. appurr 4 vfilr uiffltfr rjmJntiu Jr hcuri e Ir pirchc, Comm i irrribdi arulri

allrmi-TMi lc ritti antirhr mo Ip iTi-i'srrce1 di tali- i^tri^r -i infransrrfi fr armature du¬

w-ualurir. V*n pli sirnt- mai in inrnlr rhr. ra Ir dri ca.valierl.


mtdtrp probaliilmmlr. rtili Barehlu" -.{alo tin
Nel 1483 il rondotljrrn -paenunt^f Ion-
•CWplirr finlr, rumr Id fu anrhr Surra Lt\
salvo fid Corduva add^lm rd urdinn la pm-
Ma lair idra non In allriia jtfaim. Sdu
pria lanli-rid -id nutdrllcf di ijurlla -v itzr r.i.
pwrhr prrbooc possrggriEUi 'dfltrirnlr fan-
farmdula pui as anzarr al rnllo di un rm**n
U>ra p*T iluniajrmj.r-i il fa-rinu r- la brill-?/,*
tarn bum t-unim i ravalipH maun. loii-aUu
ddlr pirrulr rcrtr. II frldmarp^idallii trdr^M)
rhiarno quid -rddati i >uni infant i, pamiu
v^n dtx Cqlii-Pfcrha aflVrmh tin* \*dia* rlie in '-paEnunlo ^igni-Jira bambino rhr
art rir*fM-arr ta figura di Alrt^andm Uaguu.
a nr ora nun parla. r da allora i ^fildaii appir-
rlir -rhlM-rtp il vun an petti* ri tumai null*.
flali furuno rhiavuati in l ut Iff d niundri
pUrr i) piit -rjlriujtn dri ~,m,| fynti. qualura
larili! Mj^'irniiijfm non fu -pmtu daUa
prj|r>^ ri^nr-rrr e rouiparirr dituinzi a
nuuva latlira usata dalla fantrria mni m i
<**-»q*r rbirrrbLc m* «uni psi-.-.j. nri
ravalieri a srguirr I’r^rmpio dri ^ildali
^i 'S.«rdi. nrl NprrjHp r nrinmprrra*
ujipiedaii, ^iarrhr rgli sfillr rrmlrrr inurr
“n'L VrTa ininiaeitir di A»r^andriir
r»m.ipfiiff at tajizifhrijerru, * Ljnzirhrprrm-

rra un nuuvn vocalrulu irdr^ru. r rhi nun

Napoleone, un fonte cono&rrvu prrfrllamrntr qur!>ta timiua

I '-^.iid r la rnnqubna ,jrl|a pia^foT commfltrva foriintrntr IVrrorr di Hlenrrr

m^ri 111 u iy di Ti ilfinp fu ruiji, n r| „nv i/ja t« rhr lal> parol a drriva*sr dolla (IcaoimlU-

ziune lancia. rior I'sez* ipplicilit ad unji


'V*put"'w- -«■■» P^lr

p-^i'i dir H-jiJi dii-il** (u r rjivrnifr il diit il limea a - ni di rm m armato il lanzirhr.

nr era. Ma il lanzirhcnrpro non rra in rraliii


Tf '® ,w,l^l«. Il fratello del virluo
dim rhr il Jamd-slnrfhi. ovi-rm il -'rrvu
1 't>lf ^ nr ■fguiva lr jmive d
firl paevr*. it suldalrj indigrPu appirdalii
nj. ,|U| Einrnmr. |vo prr lui un\ii
provcmieole dallr i‘juipajznr. il qualr farrvy
C"? " pwehi vidr Win
la (ntrrra prr il par-a-. Lo svizzrro era un
I, n * ™ r,kttlr U" -'■midirr moJditto t
*(fj^nuryp m fmr+ ml rn tuUra tunf^irr *rmfir*- i mo if riHidittt**rot jw (itr.il ^uaJitrr <jji /nt in mrrcejuiria chr pfiirsu vrnir a#*old*lu fhi
frrii ' 1' far,'rr’a r due vnl
‘Min fwi.p.ifi i^fia firttfrfux i tin unti ji^i mrruni ^irtnrifan . , jtrt dtrUt iimr. — jrir p|rif qualsiari padmnr, mrnLrr invrrr d Fann
^Hr',n,‘ m>n 1(1 free Prr uiiira
fi/ir#- it firopria titunui. affitirh* hi/ p-uo nairinriM Mmi if /ppfpur/p'i ifi futfrr (aft* utu* ta**i diflrrrnlr rhrnrrrf* Mvrsiia Ault (tilt o tra i irdc^du
-Un i ' ttH . f„u.| du rif) rh* P'JftlfJ i rtdjl tutti jc/l indit'idui r Mlu r ntiinnffH' til I lid di Mill rfiTr for mar* fffF iftmultr
4
V 4,1 ...
Uuu-I r1'1 '1,a iuvpr* hWws + ^funfpif* utiti a f unity r riipipjm rQrttuni ( . t- fftintn r r/mftznmifliort, fail ftfirar* ed upfriir t it no
itjJidfii nrffn gpifda t jHrr r«i|irfp|ifr In rilidrift (Ha < \rpBinf». ilibra \ft ffpiKuprl
Ancora oggi il fanle tedesco e chio-
*tW . anl^r^. f«‘r divmtai-,3 ijurlln c
dUrrmr. male "Londser
drpptinala u *|piuTijn- L'avaiUs&la oi rvn'rhi M.i rn-, il migliurr ravalirrr ill Irnnriu.
I^r jt r ^’1 eranulc rnrsfi rdnitri UitiiluJii Ma-^mxliarlu rtitT" ITI * uiiunM
tnmliirrliiniM ci«c alia faritrria drlla 'tubi <1 diirfbi bill.* [Itrfj di ^ ppriii* tntli i
|U l <H'I fiarmrd lr virrndc drlla
l|,J* *- a ,i 4 4*pJ (.jjij c'-t Cl,|(cfj(j
(^raiidc ArmaU. L mu»t midair, inbilli. tum ravaiirri irilc^hi, Midsirmliujiu, ml ml ft in rla tumirhriirrru. rail rru dirrtln i

lit li.inno niai rbi.iriiatu tf «^rtWidr Ji r I x - ii rivaMn *■ iuji>rh*kr[|Edr iravaM ll l^ffi Jiaputi prr difrndrrr Ja prnpriji rjuu
'wu, H'lk,.
t , f w n- i .dfb pjiri

.7. r
,Ufht J«-r« -lir lull
glirrr *„ mu il « pin >tln rii|uirnlr »: un «uJllu

di C+rTim nvrvil i.riunilri il pramitirrr Iruri-


rr* r dr | I BOG.
CUVIllirrr franersr. M+j 'pjandu.

SliiHsiinilitmiP ml ti* in (jiluniu- biilitr-


ririrajimp

niiifii flu itlinript i- fliii'hi. r<[I f f |r pi- r-iwidiifr


di imprrdturr IrdHoi.

pirdi

dr*ru
prr

\*'Pi
'Imi'i’irjrr

rtntiLuivo
rhr
hull

it
u

arri'av.*

fettrtrr
rrrava a

da

dni*iw
Ir-
. A bn Ardtrt tflitaao. Cw .WOO imti ProatelJm dtllt H*1r«rt, TiUri* idhbo, f Ufi mv (rim. Millie hmmtv, a* mm,,
propr*#. Cmm- mf |m« nUrin U buflaghd fttU* impiffmie 4t pm? io A4j«o r(MtiatJ*ra ctm 4»gd * •O- run fan£
tm fmUtigt, * nmnmtgwm*mn.
r J'JW tmitl 4 /MiH rjjdjtrnbjl a, 4} rUio rnfwrlura 4rifc fell /rem
< A* Jtenjfcra I prmufri dd tmmbttto td aj ww dd Jfaitfv Wa ^rrroTM la Ao*iJmi a *uflu
lawn rcrJJ* all on* fil# f «fl *rf Wma tb jh-Lj. fk* Ha fantWlfilp
mm r«iaiuf« driiV write re*i&*tJrra nji bairhi *b yMti nri ( trrfjp

drririvn limin IY**err uppirdnia, quuNiu il nr I IKE; combat tr m t-'runt'ia prr nulvare pater MrurfEere il biancu del *um oeehi. tdi S(U*EHindi deiHinhinanEiko imoqkieiu,
fiMlit rhr c*U ranimiuumlo port mu la Ina¬ quanta ^}i reslii, j Hlmi *\ vrraari ^rhi^’ l/ripiroioJif apuventatai o.rorprrr it biaoea i fueili lenueri t he vennrro auceosivaiiicblt
rm, duuda tin rural(err jmlhiru alia -un rana rant fa di lui ben xaldyii, deirorebia awerujiria ? lit ariKimmDEtiriiie in uso; es^i erano nieno roHiosi dejjli urehi-
iifiprr-(t, L'imporlanxu riW 11?. joint rift di Nupalrrmr tiiipane invere sallnnia di sedtuntu un'indh aztunr della dintanza. Via buixi. r lu quindi poatiibile dot ft re di mb*
i|Ur»m ruurriu rort*tAtrv* iirllii rniuui 1uarninl, di mi ul rriu^^imn dieriniilii il ^ronde privilettia di paler icuirdiut dii anmi I till n to fanleria 1- nan salt util ■» :«b uni
srnprHil drjjli npliti, i inili11 uppieriuti drl- union, veramcatr, drali tiamtni. La ktuii vtctno neftli ocelli Pavveriiario ^ anrar a^pji Itraiari M'dh In lal motla rbbera arijjinr
J^mirhllfi rlnL rum but ifuinn jH't il lufo mo^a rampoHtu iimrir di ^invanrtti im* ri^e'rbuto supra I lull a 111 funte nrl seeoln srdiirsimo i niiMcbellieri. L
pojMilin lj i'll I admit KMrit imn rra tin mrf- brrbi, ed i pnri^im, in diftprrpio alia tnoglic f'an rinvcnEtone della palvrre duAparo, n quuiiilu. erniti mini pib lurdi. ... 1
ronuriu. mu nil N^ltlain di leva. Si pub inter¬ an^lriaru deiriiHperalarp, chiameno .. Marir* cjursli due priini tipi del eaEidmitefitr 11 cfurili • a pirlru. in piim'rbi pars! i ma*
prets re In "inriii dri pnpuli in upm fmaln r Ittrisf» ipieMl Milduti di ptiino pida. I cn- ptedi, arniaii di urod If^crr a di amn Nlietlieri ItiEOkia rhialiinti od an triUlit
rniidikrurlu *otlo ogni uaprtto, um lir il pifli Vdlfcri che ■*! I m\m>n 1 ra di lorn *i rejigona penarm. nj uiil un lento lipo: il ^runaliere. ftuiHeri. pur essfUdo lulli r due saldaij
rf rurm, mu iinu ri fro* Lanza rimurrft tmiprc a ntrnlo in sirlla, ma pure «proiiuiKi i cavaIli rhr HfUfdiavu lr bombe a niufia. rlrlla Jtessa ^rnerr Lr rliverse ile-iifiiurioni
iiivuriulu il niijcliore Hulduto f d sulduln per rjtiijirrpi r nH dise^nu di KufTrt ±1 vede era no di ra rail ere on un lieu
^el libro publdiraia <lu Kleminti Tiel |T2b
pnltlim, ijiii*lln rloe i lir rumbuLlr per il no veicruno nmtinrio rht ^uidu all asMltn le \ci teitipi iiniirbi coitDirnaita due
> I) Hiddato ledesro perfcllo> trovuvi xeEitta.
pmprin papula r per Eli ideal i ilrl suu Marie F.uiM' rndrojidole; *Attcfirioitr. I‘mi- specie di vddnir: ^(j ajiliti daluti di urmi
in merita .ilhi ^ramtlu rd u! granaiirre ehe
purse* prrttorr ri o^serva!* Con qnr?.ta Tirana pesuMli rrl i\rlit! (vein* - re|ere)urmull alia
du es»u bu preMi il tiotnc, * U emnntn,
MiihMiti ili um If 1 avrvji fat to rimirfrrif, e arnuata \upaleane rniitMuc per Ire mesi le lejjperjj, jii ijimh bisoEiia amm;err i lunrli-
owero bnmlm it uiann. fu rbiomula ro*ii
da i|m I inn (in il funli riftiM di cner^m pin brillanti \iliorie, fa-onbit^eiido ^in^alar- Lares, i frurnlxilieri. \d tempo dellr urmi a
pair be e^a r simile ad unu mrlagrana, r,
Armpre pi it vivid 11 met ureal i Mictwtodvi; niente ^3i ulleuii4 Pniini di spegiterst la auu palverc irav iunio invree il masrln irii-re ed
came tpieHa. Li uprendu^i mostra
Muuriiiudi SuMuinia, il frhlirnirrsrjijlbi frail' »irtlu britla di imu lure fui^idi^sifiia. Le il prunul ierr.
pure dri ehirchi inf neat i a**m dunncHi , . , >
frur, la trupiuiiLti Hullu Germania in Kran- vitlime di Diumpaobrn, Muiit mirail e Terirndn rout a del mndo di b^it:i^b.in
* 1 primalirri nan drvonn avere un aspetto
ciu* rhiedendn, nolle mii1 * fiml a^liehrxie *, t.fafmne Mino deenr di c*aere Litniantr u depli Htiiirhi. IVjptite r r.ippre*eaiaii> dal
feumunea. ma trrribile. run Li fucria ed 1
rtninidniionr tl*-l scrvixio iiiiliiuir alihli^u- ipirlie di MarriiKo. Jena, L I111.1 e V^a^ram. mawhrtrirrr ed il rundiiui elul Eranattpre,
rapelli annerili r Mti buffi; es^i nun devono
Inriu. ^plrrini Gujdirlmn l, puli re di 1-rde- Sali,t airuliinm mu men to Mliielirr -d rrnde mein re II vetiie seinbravu Jtcompifirt.
ride re facilmcnte o seKcnare. poiebi4
riro il Grande* inlmdtissr per primn if canto rlrlla ilrbalezza di ’Nupalcane ed generaltueiile rssi si travaua in lest21 nr^li Ala repo risuf|irre, dnpo un puiu tli sieriili,
rislrina dr Mr I'irrfijn'mil mi mililuri, r run i atlora, ^orpassundolo sol fianru. punt a ^u quesio frulrlln Fratcirra, rbe uieva sola*
allurrhi. e som> il nurlea della fitnlrriu *,
wdduii ru*1 rreluiuii il Grande Kcderirn Parijii. VapoLeoor daveite an da re alLLlba mem r acJiiaecialo an sonnrJJina, Jtiira-
vimp (mi Id liaifajclia di l.riilhrn rhe fu r le Murie-ljtiise fiutorono ri turn are dalle den da ehe m Grriiiuniii fas*<^ id eat a il fueile
it mapi|piinr irinnfh drUWlr mil)rare del luto m.uiri : erana dejdi erai ebe liirnuv una. Berretto a punto e zanzare a i-arujji rip;uta.
XVtll #eriiln. ^hinnila lL>dpniLn il Grandr
II ^runiilir re doteia prntrpfterr i fiunebi
uuirl* !Vlira|irnii ilUfc ai Franrr'.i: * Itivolgetr Un^ve per gli Sgnori
delbi funte ria e ^.U un^oli del quad rata
la pjEuardo vrr«i i) lirandrnlmirpa, poirhe le M lante e il soldoto per eccellenza
ronlro [tb at tare hi della eavaNeriu. Per Nrl l>H2 unu M-riitorr irdeneo cbhe nd
-ar liuiHtii'Tr Aetna il pulhidia dHIa \uhItm
l na |p)t|te ioei itiilule vuale rbr tutte le poler neagliare Iil hambe a mano e^b rhnfva ufferriia rr rhr, come non era dlfScifr rail-
Ijtiertfr?* IhimiHi* In ri vularionr Iranrese fti
urmi im pi rgale ^nllu terra drb^uio, pj^iina 3ii eTe le 111 ani libere e portore il futile nr! durre unu vita sprnsirrulft bevendo del
mirodutin il -irrYixiti nuliiare' a I d>li tea Larin,
o pai, esser u^ate dulla funteria. Siiia alia arrnaeufln. ma il ruppello a larixbe fable del hiian easi ■ oan sarebbr siuta dlfGcilf
v hrl 1 T'+SL nella huila^lia di V;dmy,i Aaiicu-
contpan^u del funtr, nrllr prime hutia^lir funti di allaru lo impaerini q utquaolu, indirizstpre ln-ne i prointi ran deljr caune di
IaM1 riifM irana ad arrnlarr per la prima
ilrlTn ululate nan r&tMevuno aEfattu dri Perrib i niranallrri ^relsrro il berrpltt» rriEio, fuel I e a rip fie ebraidali - . Per* la rasa nan
vohu ta tnarrliinu di fiuerra pru^ianii. era | unto semplire, e Ihui |»resit> ei si ar-
veri r pnipri sfddati. mu rolo dri combat- ed .lftimbr la '■iih putilu nan pot esse raderr
U purmii (im«<«iDna »i na allantanaia lent! ^in^oLi, i quali hi faeevano traseinure lo-ru siiitli uei'hi si imento uti rinfurifl di raixe Hir i eosiosi furili potuvano rsxrre
ila^'Li ifirjli r Hallii vuloflll del [inpnltv fiti wd pouln. in 11 n curro* da utia catena di metulla. suldando ad esso hi punlu: eosi afbdaii Kklazncntc n dri tiraiori *rriti. e
rhi rrw pattoilnlr ai frarirr^i di infli^^rr u *rrvL Si nimirm ra?d laKolta duelli di iiarque Taliu elma dri (trunotieri. 11 verehiu pnirhe tru qursti i eaeriatari si palesarono
Jf-na rd a Aumladt ana arimfiiiu £Mivt*~ niOA-iF, ma nella uiagi^iar parte dei ruj aoI- proverbio fruneesc dire; * II esi brave i mi|(bnri, 1 prinripi fnrmarona dei piend*
linui ai uilrwlii. l a i-utidolin di fmrrras rbe lunto una neamhio grnerulr di invetlive. II enniEnr un uraoudier!- ’Nel serebio e*ercito rrpArli di raerintari rhr uvevaiw il ecmipito
ormai nan i-ru piti utruniNiina ('an il (kijioIu, prinio fame fu il eitladinn ellenim. ciae atisi riaro il Eranulirre fu rhiumato, firta alio di affiunrore uolatanienle 1 liruiari, urri-
rr» vrnuLn tni'no nl am rf»nipiio, nan it t'oplite, un eiltudina dittinla rhr, nellr nue aroppio del (^rima ranftttlo mondial* «Der ilenda i eamuniduiiii owervari.
Mililaiti pnie^iumi, rhe%i era limtuio valom- ore Irbere, *i addr4lru\a nella diffirile arte Zipfel * (.I puntutu). I diseendenli depti anlieht la ni if benrrrhi
*u mrnt t rujhf lr alt re volte. Sal tan) a la della militia a piedi: *aprr luarriare in- 11 roniune Hrdduto dl fanleria del trmjlo trde-i bi rrflina i miidiori rarriatori. Vb
ri» altieiatir prut^-iana faiia dairalla e \a robinmtti ed a pdamj eudenjeatu, per a-- delle iimi n polvrrr Fn chiamato musi’brt- lure hr Muspimiliftoo attrav'cru* 4 pifdi
riaricanLira/iane e rattaariane del wrrviwo *i>mr rr [mi i lo ne hie rumen t a di balta^ha. tiere. II rmusehilo* ^ 1ft perirolasa lanrura Lalonin rffi avevU upjiunlu lp|ra(l**tlo il
di lrvn deleriiiimirfinu U ri*ve)£lii» au/iiuMlr I /i i|i I il e pTiiv vedev a da *e a I propria anna- e bDuurrlui ri chfwn* anehe (tit tip<» di tervuio mil il a re obblipalorio nel lireb> r
danda ai pm^iani la furra r J'ar- nirntu: dapa, bnriu. *rtidu e roraiis di Kpinjtarda usuto per la rnceia id faleune, i*ia riel VarariberE. K la IfEU* ^he deereM^ la
tli»rr |H-r tiilK'vani lentil m Najudeone. nxiitiL tutte urmi eonEcr^atr in eia<a. rome priirtu rbe fna-arnj usalr le urmt da fuoco i rnseriaioiie ubMiEof^ria, >1 * Lll jiliri#^

fa uneara iifEaidi la nviurfo. Per i (irupri *n1duti ebiamavurto f QHUt^lVU• lutti i pir- Librll * riraftse in viEure jier tiltre irrre«i»

binu^iii I'npltte pwlevn Fi»f>S oefuire in rnli pmirtiili <Mlr armi da lunein. I prim! unni, ira^fanuondn i tirolrri. pralid Rr
f Morie-Luis*®, ©li ullimi granatierl manrEE'0 delle armi, rd 1 laorichenecrbi*
pcucrrg di an ultra uama. \ella mapper urebibiifd- ebr erano as^ai pesanri e dove-
\a|>alrane >ln»# It- butta^Ne precedenti purlr dri ea*i a tale uanm veniva data viino ventr afqmEEiati su nrt ravulleM^i. amunii della fureta, nri miaHon lit4l°n
uii'jnnj Irppii ra, u]ipurr una Ironibula, e fur una rbimualj furdi a fureina. ILi Eirrui nCeltb Ua essi, « loro valla, d^iivarooa 1
tnr eaii an picrolo
rOM nalv d voltrpticialarr, il quale iTKilealava - arro - t francesi derivaitmo il YOcrtbtdo curd a Lori alpiiii tedeerhi cbe rtaiibal
iiru runte m i (cm rm driln mjh glariii
4
ii' . oMTiilo the pcffl era frurw-r*e r nan to nrhieramento avveraurlu run ie pmprie * Arkrbii*irr no titofo onarifieu per i fanii, trrona nrlle E^erre efintru 1 lltfchi 1

d» |hi}n*U divermi drl IIU2 , armi Irftjirri-. (#iaveliat I i a ptHre patrvanu ehe in Auiiria ed in Germania fu u*ato ao- Lira tort lirulesi, AUorrhf* in Au*^11
c*aeirr KTuuliati euniru il nrmiru Hiltanto ritra per parrrebio tempo ton pli arvhibiqti mtrodaila U cmocriimnC abhliE*,4>riii
Armata di MliMHtU oamini cart*

1 terra di Itirwin. Menire ipiando ei »i era aviieioati taolu ad e»*o du Lcirtet lilt eonrpiiftlaln il Mraioi. forairami urtrhe i roniiniirnii per t Hu-,ltf
Ardor# K9UHf. Vm ad- Am Ml)* |t* re ap«fl aunln, Fu if MotctiallJoro 4*1 Brand**- GtmnmUmtrn prusdaiH |!?Wi H
$ J ^ r*i-*-rda . oc*a prmript.fr fa *p*d***. diatd turfrato ptitnm dtlVrjte- prims futility> * fMjfgiJiu, Jolla butfu. JnJuutfv Im gimttm bmrrtitm m pahtm r Im ft****. r*o |
Ctt 4u* trmi d* fikm * gumr- Carti». iJ Airuir*. CrMI* a nut fliiuoo dhf hv/fthrJO, limlilt nuWii ftfi runamtoM A
P** tWr *a/d.fa Ml tmv*r*\W
dia 4i rorpo 4fti Stti*r4 paii iardi drHdtrm U tmilofti* 44m prmpr im i n4ptt*4n*m piM fmritmmu* U l**»W * mmtm
*** rra an Vomi dt 4ft** tS00' dl
.

j.brj dri c«ci*tori impend. viaibilo il ballilu Hrl ruore uminn, e ([urnlu lunln ohr il run rferrilit vrnnr drliniln unn nri innrrrammli dri rannuiti pruHniani^

|«-r i dal 1 fino ul 1\


mi raid I r co d fn run mi all a nut nra gli rnn- «mai*oIirna liollira* rr*i*lriidu hra\ ainmlr, irritir ■urroaaiva-

JHlr miM* <*• nu-m^np imuiPi-unRimrlir frriKrf il utm *iiiptuUrr orl iiiimilulMlo rffrlln Chi driininoe il cunrr uinami rniu mar- mrnlr il rrlobrr -Jfj(ti> rbr trmiina mn lr

r Mirr^npmrntr pur* por lo tnipfW alpine iimrulo. F/ ipiitidi farilr imnia^inumi ohinu ^ rhinmaiu un vnljtaro niairriulima. M^duofiii parulr *da .tap rd in qurmo Luunu

M«r« iMrnUle rho, ■*! ".MUMiln dol IVIToUo icutmirtante r drlolrrin rhr j»rn- Tut t a via at drsr<* rr^ulr di Suuwnd muiitirid nnVra nuuva drlUfturiii did munch>
ilusno ngirawomorin tpinudu, nolta bat Id- pram^t purr il filcuiiifo franrror rj»r uvfvii mi puirolr dirr di avrfvi parloripalnt.
(,n,ra(r IliflU MW ‘"l*^1* Hl
idiii di JkOiilhon, la fantoriH pnihsiana UHutu pnrajpmaro Fuoniiu ad tin onii^rtuin. Munndu il dura di Itraunaohwri^ tirdinil
ipn^iimn * >iw»L e cIm poi h-nnu n«m-
itvanKH irtruiHlibilmrrilr a tnlr iiuhmi, rilJi- mu .intLh'r(;li dnvrttr irillnr mnveniro rhr nlto prnprir imppr di ritinri,!, it pnota, rbr
fiawip a fiaiwo «m fin1andc*i od
i:mdi> un rntiilo. K Fanriiinn prinripr di il run to umnnn un runjirjtnci mromnirn avova [irm atn gii'amir* ddiuinnr, afTrrni>i
hjnllll Ip hum I ion di pwm dol Heirh
il Krutulo isirutioro drMVjwrdt« -inpularr rd .iiuinaiu- Ikr lu mono dovevn ohr FimianitLi rrbhr dnvatn rumbaltrvo
miU jitit Itli> **«■ dol (JUCWO, Sul numte
prutfiiano, riusd p£r^ingt durante ana riti- insuifiettin- il fatlu ohr U marrhina bollira tront'atint jirv rimnliarr allr fuunto con.
|.f|. dill ifiialr And rra ll^r^r nui*« cmi
miu, n disiiTifionii.i ro dull a nii^hia k pm- pniKBiana raninn- hut hr dri it) rail. nr ft non to di tpiolla ftionuta. I^r ftuorrr drlla
i ,t*n lir.iluri lildr'i tr* snlie ull'aiUrco

ciMimi tnmhnjrfc* nompaUi dm franco*!. jtrio trtippi- in ordino perfrUo. rirondurrn* rixidnuuno duramnu in rrnlt^ mnlin trrn(Ki.
„ ,Fftr if (imiinfiWfiilo rbr Hrordfl lr luru doJi! a I hi rum in un dpit-garniki Af cuore non si poo comondore r lr pamlr di oorduftlki dri jiuria molrtltui.
rflifhr ftrtU oil in vim il wumluntc u tori' a putsi) di mnrria r m-mmrnu il funon dr^li Tftint itHHat alia rurmaKUmr drltn loftftonda
iiueguilori lr induhao a spararo di^urdinata-
Pntmitu il prim* umnirntu di ^pasmlu, *i ill V aliny.lldb Ijjualr -i diTrlrnu ohr tr l rcippo
larr iipTA'r por j;li ,rroi ijtnnli.
mrnio, Honr.j un ordlinr. AUiiir ]''jivv«r«ariu
rotrti di oitpiarr lo miftbiiut *rnxa peri rivulitziunarir nunirunu. run il tnm in-
riuucirvi, Kodrriro il Crando avova, a<l
rimuAO m*l porplrn-ni du mair il fiitwrij. mnlrnihitr vlanriu r dmprrazu drlla nmrlr-
1 cuore svela un segreto prussia no rtiruiftiu, ordiimtii rhr dnranlr la hntlu([lia ad a r rra taro I'avannaia delta inarch in* hrl-
il niifiiom dri pn*-i fu-.-r puTialu a TS. Kpfli lioa pniKiiang. Alla tnitirn linoaro doM'aaw:i*
tl^rMinn, |)riutiuii) ikI lin wiMnln fit fan-
Cosi furono resi innocui r sobolotori avrrbbr allmd pnlulu imparlirr a |tiirflr lulininct, o*so ivfrbbefQ npjm-tn lr trmrnii
Irfiij [irth'-iiinri. HO vodo vilbilti mV n Ion 111-
I'urdinr ill faro 77 ii prri-inn MU paf,hi, tna oedunne drllr milixir. riuterndu ad infrait-
riamriin- d |tiiH-n ituloniffllti rtl il cnrullrri- 1'nlvnhu ni trjiio a (Term arc rhf r #iatu
rmn In irrr. prrrhl1 icia 75 buitlii ftrl ruuro jtrrr lr filr *rlnrrair riftutamrntr 1 it cimrr
t(ioci di pprnId. W du ritciirrr cpiindi. it jirinripr di Hri-haii u inirmlurro qnratu
Ttunu causa di un IffcpeTO Ma*u di n riiaaitmo. lji ir I u n l r alia I i hr Mu avrrtitir Irion fain dri
i\jtn tnrbf il Iran parhirc i He nr nr c fuMn pAHMs ana oiVi nun o vent. II prinripr liu
I1, por da to allr pmprir trnppo It* -Inn cm
iiivenlAtu invrir la barrhrtlp iTtriullnjir i!r n | hi tk^mn.
da idlrr dqecfdlil mini in Inin p;li allri
giuvlu r nror-utariu ncdli? luru aziom. nolla
|<ir i, rkr ninnniii hil|i|ml in (In’ i cm hi-to c itrl pasMi ili marrip ha fattu mi fulturr Stun ad uftfti nun o «iain pna^ihilr rhiaMfo
hallH^lia -nil 11 quulr oi -nlfrrmvrrnin pju
i|iK'ti» p»-hij lipirn dr lie (mppo pm--.intio, dot rumbaltiniritlci, l *• harohrllo or aim fum Ir \ icrndr drlla ttaMaftlia di Valmy o «d-
■ vantL r^li puleva proiondorr da chho
A rli in runout h ih i;ilf rnnri'IIO sin do|i« n 11 n■-1 trnipu di lr£(tu rd orauu usKtdula- laniu alrumi faili aono arcoriatL Pniflm
nultuntii ijurMu diiriit. Oocurrr mullrr
11ii.i111 -ontio- don riuniiii j>iu i Todc-clli mrntr i*idi^poiiHahilih prrrlir allura i furili atiiira nun onialrvu tfDOura la tallica di m-
i^iunfErre, in moriiu, ohr it |uim> di
*il immlurr il p;i«flo eudcrmtu. ft i arc lu: crmifl ad nvanonrira. Sr la haorholta ni lunftc, Somndci: a Valniy 3r iruppr Iranrom
uiarrta nun Ipatova vonir ttlubililo arhitruria-
miilin piiibabilnimlo r*-vi o staio CHruftiiaiti mrnprva il mildatu mm rra rfiunili pin in r ipjollr pritHnianr non «nr» vrrtnto a mn-
aimte- |*oirhr drvr onnorr o*rnuiln uronuiln
dai |gTori, lloidi -[iiitniii - j|i|d:ntm. oho £rui,lii di nirubai trrr, <talu oho m* no srr» tatlo. 'Irrio; a Valniy mm w ralfatln vrnuti
il rilnm driorminat™ tlallr IritKi nilnlrriciar
f"l HMln\rvaini airsillltrrti Iiiiirnaniln it vivo por oalraro la pulvoro o la pul Ini tula* a bjiT i jpha, {H-rrtir, prcipriu quando qnoila
tLhr t'muno roou rtm
M,,>n ili finnIn, 11 rumba nitnrnln in futtingi i Habolaturi drullaromt pornn lulo oit- dovova hs ihipjMFM. il dura di IlrauitBrliartir
SrULirno in piaina tl'arini nun vi nia
■orrpio, 0lio ■ inari'ilniu (in dilifttv unit. rmn cuatamca: cunir ai alrappavppo i ilonti nrdiuii allr proprir iruppr di rilirani,
pciiii™ j>or HonlifiKDlalismi, purr vi «i ojtofoi-
r |npMiliilr m me pi Hu di-ftiunlu dal pa**n inritiii por mm |Hitrf pin -Un jir run un VjI m v fu inf i until un duo I In d'artiftlirria.
tunij drpfli nuvrri ununi, |l nmrr umanu
nulomntu, \ romani tu appro*.* n> a lorn ■tliirnu la mrluma, ffini njifiUviUM) unolir iniui rhr airijua dolJc dur parti rip >ri**so
mm pun rinre im|ninotiirntr Hdtlri|tnn(ii act
\tM* da! jjnvi, o mL dnjiti In - farcin dol- lr haoolioiir. Iji httcchdU meiillin, rho un turmai. ! nlrn™ triiftlirlmu TL tc di
umt *ifnrut tmp|Ni uraiidr r, por quantu
I niipri.i lab- |UMmi cad dr (»r r patrochi cm I iionl at a l\ipr rn flri Hlltutalitri, rra iui'rrr Prussia, avrva impaniiu t'nrdino di ai*ar-
oiii puma aomhrarr -traim. lr ifrrMino ruarr
^»l» Ih ftinu niirnnui. (,|i .tUiiumi ili lUnitu till rr mi >dii uiilo |N*r il »n|daiu volMcnno. oafo i franco**, rho nccdpavann con
r duro rd i frrddi oali nlaturi falliwiinu
nmis.m i]nim)L ii**ni MupUi i|ii.mdii ! It pwt^i di marriu -im niniouln at haltitu ■jiurii m drllr pu«irirtni (tmi prrrmrir r rbr
in piaazu d'arini prim a anoura ohr nri -a-
mftrrnan iviorti Hi Cart,. VI (| rr cli do I rijntr, in rlTolli un [M-mi di bul|ap(lia« ■pmidi avrobltoru dovotu voiiiro fac itmoflio
\ nuu-i■IP- Inllk. K eiii tu ovidrnlo a no hr in Pm—ia.
all mirror nun 1a Inn. oil t a a |inn< prriitrllo\a ai g radium rtl u^h uffioiuli dt liAttuti dqi pru*»jani. Si pITmtia, irat'almi^
attuirhr i Hucdnuon dol nonhihilo I'odorion
i-i11■■ il,r,11,h il puKun omlcnRnhK ini*iaU> till ■whioruro p di IjjKnldrr Oftll la riPfr-uito rbr il iluca -* fu*«r lalmonlr adiraiu por lr
nrltu jiujI rrodila mm villrm altm ohr il
'intNlm, rrn Ohopuitn al ridln rilntirD (trccuiMite i prupri £ruppi tli ■ttaccanli diwnrdir r lo ri**r drali cniiftruiil i dot prn-
Jfl l-tnd.i nunioro Hi pa^^i r rrrdolirm di pul or
t furili di iptrl lnu}HK run lr Inm ou-no p hi* aooam113iitoft11> da dr*i*lore dalt tm-
ntlodrrr ta vitluriu rlrvjHrdfl il nilmrm
|m-m> oudotizj141 [ prunKiuni rira' dirilto+ nun rrW drllr armi prroiar, nr prr^a. In Tiftni r**n i pfuaMant, or**al<j il
TtfTMJ,
^"riiein il <li maroia. \ n uftiojalr rlir ruti-iOnlivanu dt ii^iz,iu>lurr In mirii. Si fwurn drll'aftiftlioria. afc^un»rri* miUnirnto
rt'iln i pnn, ipi i| Anhia fffr rnnn- -qiarnva Mihanti) dintlu vrrw il lvrwi|[li*f In Hohiorrmrniu ct* tiaKaftlia r p<*i arer-ra-
Una battaglia che non ebbe mat
wr*4i 17341 il piitMi o«donv:ntn pi fill on ill ■ tpiivdi nttinrarr, -|MJilari- r rrinn la lorn marrhina Itrlljra. Si rbhrru
1DI|,li tm in ro uli ut-jutn tik avrvt *o|nrrarr i prupn -nldnli nr I rnudci rbr luoao quirtdi Ir iruimrivo |wr t'amiialiftin o*l in*
■nptT*' in -Siriliah il rile nos a pin npfMirEunn. Fuffirinlo nd il |,g |y-g<i|ir drill unmiFii prr i faili lot- lino i prii*»jjni hi*n>mi Ir frndo, t«f*r ohr
di h1 urrin
- %rr^oplr pimlavann por lultL mm ixevdDo pm fiiWia nrlla pen on** dd
-i diUrrm/jp dal panwi crnrlari Ht r impunrUlll paTiimtarmriitr

di un;i liHltaslia ctri Will -oridot rit^ torn apparain tnitii arr 'f %on (niH-oiioTuiw-
lain I " nun * rrp>- Iduandu i itruiiutiori pru>-iuru in irniftu
r|dlndol laminin^ -iF^ur iuvcoo drlla hdtlailiia di Valiny ([T'ACh url nirm <Tnr*r pin d biro vorrhtn Hrftrrlo. ti mr%aii»o
di pare rorKuivann tr pruprio r*r rril a lin nJ,
‘ J:'";1- -1-1 ..... „ drlla t[Udlo IV^orrii™ prii’HinaiKi^ oumandaiu
rumpattHmo doi fr*iifntv Si a rh fnitit rhr
Hit In il vntmdu -i bfdavl doll™ rtjilpinoiKu in
dal dura di Ftraun«ohi* rij o ra Ili] rra Lu r#m la halluclia lv»«1 r|ihr lunftU.
"I Klkin. U'r 1'rllsinl“^1»r mitral niinutn, rd parala i-M-^uim durnnlr il ramhin drlla
‘imn u rnnipir quimti ru-| mcdr- KUardiu 1 I’ul-darn. Allr brill- wftii [torn dri rfiiiUnjcrnti di rmigniiMl ffanrr»»t. Mitrvluirnlf i IraiiroTi avrvau** Mnloi
"'|m im ,r**'a|r nmiirn, di p*aHi, It uni I Hllijttiltimriuln ptrnrrulo n lb-to ho hrdr- ■ffninlu IVaorritii dri riv^dujinnari franoon (wrA »rui* hatlorvL Napolmuo. tl ftfainlr
fd il • ,11' fL'*L^,*lln oci| piiiKtri'Kiii Itm Tim il (rramtir luamtn in furrra i pniph anti nrdicu di Kollomuilin. Lai parlmpa- psioolufto. nmiiiinaWTii* piu lifdi dttca 4t V at*

.4,<"nF lKtW‘,li> • lorra rein gnu innnhrl I ior i. furdion r ^Tunatirri. otin- liunr ili Mil fh-iola oun*arru lair av\rnimrnlu J rtiy,!'■ nyionr»r tmnaru» Krlfrrntann, omhn

1 -Ip ,r„|P arf(urcldn roo r*iu drllr xillurir ntrmnruhiji, troolhr ii prooo partr. hfli, ohr ii Imvavft a i|uo*t» tmtt<|Ui aa^mptriiiKM ■ In **+*
tarttlCT* trUcricUo*. tt Saantetto* t tfimtiar* dcdalor* rtaaceie jiWMl. 2app ■ tore Dupolt alcO-f pet mi grni/- Tlratom tlroJea* < 'tltht* Grajgttttr* B*pa
Jeggtrn forth m pMtfr*, !*!•■ c*l t* mmearn J*i tao** jjfrfiMw A'at* fM«Ir ro<*taft*fil* Jinga- ri* pfum*ir d> •cure, tarrrtJ# di ptio lirafvr tttbo I n, tr*4r deJto rradi- IronJco.Jlt,™.,^

tonrtta rd it /wm di trivtfaT*. ftolle war arm* inrwv to, *ipier*tetf r porta or dint * gTemti'ufr di rtioto. aitnunA in xiont dn tam\rhrnr.rhi ttdtttki. It nuuhtrrh;;itt fir * f{,
i»uiMU«fmUwVi»iuw< AM MjNtf grflrt ptmfiUo it tatftoJor* i un teAJoio *f*tlo ntfti ailacrAt « r*Ur petal* prime ad inoergerf C*niro NmpAtont Trnuj« ijubauifcb

nhn riibr mni* rontribucnilu alia ullerwn I'ari^i it vaudrv illr franrrsr >11 mii|i!Liiio di CpreglO Alrlla morle delle propric imppr. da nun cu s til ui re tm perirolo per i prupri
formaiinne drill! Irp^ndn gift protiUi. SltlUKmci« nrl qimlr rra rappr^rnl Alo ron \nn posaedendo riec heEze* egli era in gradu mnsrbetlirri avanzonti. IXipo la gurrr.i iln
\upub-tinr eopfcvii invere be-niKsimu rhc 1 a rrttdma drjnngQjdf'n *t risprltit clrI tt di di dislribuire lom uiiiramente gloria <<■ >ette anni* Suvorov* il piu valmie fdd*
Ljliiru fmnrr*c drib* rnlonnr tn impicguln Prih^ia prr lu uiln nil tissm ari/n rru gtiistizia.e solo in un secondo tempni anebe miireKiallo ruwo* ebL# ad ull'entmre: - Li
oppenn clue unni piu lardi, nclln ball ugh a irnuto anrb't'Eli romr opni altra prryonu. del pane, Dovi-va perrib piii degli altri pa 11 ut I nla r pa it a* men ire In baioneim r

di Klnrrui. I no dri prinrlpali postulnli drlla rivnlu- mniiarelii vivere iti ronrurdiu con il proprio L-aggia. - Indubhiamentr i granntieri di
zionr frutirrAr* FiiAsitliiia n^na^liunza di popoln, r non limilarsi mlfi a far muriiiirc Kcdertro, ngni ipiaUultn f Mam loro
tuiti di frontr alia IrjEjar. rra Plato flifuaiti le site mippe ul rilmo del bflltilo dei loro bile, hannu nii.u-calo alia haiuneUa. La
Carnot, Hstruttore dei francesi
da trmpo in Pnifisia. Fa rnsrrizionr enori. ma sopraiuuLo ?cgidre qll^^t^ cuorr riiuggiore diflii'i dt li ebe p resell lava In ma.
to quell a battugliu i Trancefi >i bmtcrono nbbliftulOTia di lulti i fitrodini. anrli'wfH nei loro dcKiflFri. Napnleone ulTerinavu chr nirru di com ball ere fridrriciana, la ipiale
cvPiro gli Biutniri, mu. scbbem* cttinptwro on proEirifO drlla rivoluiwuifv rrn *iota in- m; il iiiisem soldo, nc la lusinga di un;i ouuri- tendeva srmpre a lomcarp un eenlm ih
<Jri veil imrumii di eroiimo* il ritiadina i mdoitu in Prussia in linca di maxima pi a ernza di poco cunto basiavano a far del grev iinzicme sill ftanco dcll'avvrrearm* era
Carnot (il vrro artefice della miliria franccac rinquunta anni printa, ron le rirrosrrixioni Mildato tin rror. I’d erne si aveva sol tan to cost il nil a dal la dithmllA didi^pii-gnre brne.
irnpiegaia pui da NapoLeone) marciava in miliiari: rasa prrb non rrn upplirutn rij;oro- ipiando il rqndottirro riuseivii ad nerenderc in urdiuc di buimglia* la colunna in marcia.
testa idle profmc tntppc con la sciabola Aiiinrntr. Lo poAizinnr dflln Prussia in cd a commuovere il cuore del soldo to. I Lo scbierumentfi eddiquo delle triqqje
AguaimUa* mlla puma drllu quale bycva Furnpa era parujEonahilr □ qurlla d* un Federico era un maestro in quest‘arte: lu richirdcva dagli iifBebti e st-rgcnli una
il «uti rappel lu U* loro sortS vtdge- povrrn fost Irrricr rirrnndaio da rani Min tolleranza. il sun nssolwlo wmo di grande perizia nel I‘impart ire gli ordiiis*.> dai
vann al pepgiu c Tala sinistra del loro mas tini. ginslizia ed il attn nrdimrnLo svevntiv eon- suhjati nun A*do subordcuaiiodr. ina iinchf
xcbirramtnlo c qiirlla drstra era no quislato ileuore dei pntssiani* e pc rein pole unlstinTivn ctunprensinne drlbi silnarione
Sr la Prussia, nonnstantr tutlo, osava
giu aiavrm^bif lninaedilet IViggiare eon cssi unci stmmemo di jfiirrra c Lint nilo >li ipianio sarebbe uivitdiito nrl
aerrttarr nno sronlro ron lr fonr armafr
Ma pniprim atlora il principe Jonta* di perfrzionato, prossimo niimiio*
drpli avversari. rssa dwvrv* sepuifr. a
SiuMmia-Q^but^L rhe rmiiandava lo srhir- I mndutiieri deirantiehita. osseryato if euh I ft sine rtmizzaz io nc tie I pa«»o r de
priori* vir difTrrenti da qiirHr dri rirrhi r
rumi'nio vein rule drgli ^uslriuri e nr era tuovimenlo pcctlliare della falange nel cuore 1‘dddesl ennieiiLn frideridano rnirava
dri potrnii. l*a soft condotla di finrrra
a nr hr jl cumundanir in capo, difdr cor*o della battaglin, lo sfrutiu.rono per a far combat Lerr il sottlalo sill rtlina del
dovrva eHs err offrnsiva, ria&ticu rd econo-
ihutqieiiaLameme il *egnulr della ritirato* fame il centro di gravita. In seguiio alTusn Ailo rtiurr. 11 pis^n di nmreia riniliilmiva a
rnira, poich^ rssa non potrva cunrrdersi il
»hub>nlitnr disorient a to per la nniizia della delle bmcie r depli seudi, la fabnpr girava rrnderki t-ulniu* rnent re I'addeM ramentq b>
tmfifio di impirgarr i»enza ri^uardo r di far
rupitrilaririnr di Lhurlrroi. Fq(li id lasrib rnsi lentanicnte in to mo al proprto a*st. Soppn- aveva cdueato a non fare ciu rbe voleva,
mano% rare grandi masse. Kssa era in grado
'fDpjjiTr mm vitinrin druru rd i mendo con I'addetiramento tale movi- be 11 si ipiello t he clovevi Lgli. fttl efempio,
di fomrpuire sola men tr villorie imp row be
fur.mi> rirmupfiL-Lili dei taro gravi ssfnfiC), mrntu nelle proprie file e rafTorzaudn non doveva .iporarc qtinjarln riteneva di
r di snrprrfifl. A rhiarimcnin tlei ronreiti sia
1 mi -pimtrct iru la nuovn r la vecchia cpielFala verso la quule convergeva ruag- tiovarsi in peiiralo. rmt viliantn quiodo nr
dr Lin - iin.1 viltoria rasuulr non r una vilto-
m+uola, rhe pemietteMC di purapfnnnrr rrob giomtente hi fulange aviersuriu.u causa del avcvH Fnrdine.
ria di borpresu.
men It* rJ lorn valorr. In si rbbr apprna nel slid movimento parlicolare si riuseiva a II earieanieniii drl fueller In spa nr dove-
Until' >i isorprrnde un avvmano die
lHHifi. ipjundn Napolronr balir i pru^siani a form a re senm alcuna fatieo il ceniro di vann essrrf cseauiti da rutti cmilenipo-
disponga di forzr maggiori? Ccncrntrando
Jena. iriM'^iirndnli rd atinirntandoli total- gravity e ad esserf piu forli del nemicn rnnearneute ed a comindo. I is iiddaio ehr
lr proprte forzr* pin deboli, in un tlrier-
RHnlCi F d in ifurllu orruiinnr ri-.olto rhiara- dalla pane che’avcvn unlmporlariza deeb aves^e ugito singoLartnenir avreblie pm-
ininato puntn, per rreare iin centra di gra-
mrnlr rbr (niethr rra ^ba^liaio. Ancht dvB. Tale metodn e passato poi nlla sturia vfiralo lo sCompiglk) di lull a la hlo- 5|',ign-
vit| ebr proven-hi lo squilibrio del nrinico,
m' I pmii*iani avrtnrro vinto a Vulmy. ui soito il nome di schLeramento di bartaglia Ltnnenlr pule vann aprirc il fuoro MilUntn
Ma occorre ipiindi saprrr in qua I modu pun
popnli non *arfbbr niaio risparmiato nf lo nhliquo di Kpaixrinorida, i race! at ori e qnei Kfonatieri rbr a vex nan
rssrrr forma to qucsLo crnlrn di praviiii,
ftrttntm -auciiltniwi, nr Fnrio mnrali1 ri>n la avuto espressamente ud orrline.
Federico il Crmndr* quale rondoilirrn* si e Federico ronsegttl tale riAultaio eon lo
ri^uluxjnae. pnirli^ la {Hitpnza militarr rbr
cope rtn di gloria im peril nr a nel fornirr una ^ehieramento obliquo in profonditS dei Analogomenle ai giutudii d'arqua ed all^
mminriava a manifnttard in I- ranriu irarvp
risposta sotldisfacrnlr a questo grande prupri seagliooi- I moseheltieri cooilmtle” nmsiea rocoeh dei parehi* juichr la liariagli*1
fr «ur oh^ini da rause spiriluuli mollo piu avevn un iun iwpctlo grazinso, -rl.hrne
problem a. Fsnminundo le immortali gesia di vann in tre hie. I>uc seaglioni venivano
pror«tnlr+ l*rfi bi rrano »ba)cUati litifHr i a n I do e rompMtn* i arte beltiea frideri-
Kpaininnnda. Alessandro e Sripione. infuse grltnli nella lollo, iraltenendo il trrzo
mitiLariMti« rbr mi't-ruaviino la riiolminnp, ciann non clinunava lale ordinamenio. 11 |J
nuovn vim wll'arte dei condoltieri dell'nnti- quale riservu. I grurmtieri Fedrrico li
nl i vnirnton di Nnpotromr nr! ritrnrrr facevo invrcc ttgire il tutto eon gramie
rhilit. Per poierli pero seguire iiclle Inro dittlribuivH sui fianelii* poiehe, a nr he ijiiantlo
rhr la vklnrin fmnirtAr nvruar jzritaio tra i
experiences egli abbitaignas^a di un encrrito caddero in Hcmiso le bom be n luann. ad cam effieari*. Le mart ic drhlaie, lr p'P^liftrU
frrri vn^rbi lr copudoui miliiari tli t nlrriro a^l ampin raggio ilella ruxallrrio r
ebr fosse oddeulralo al pari di un corpo di era anenr scinpre affidulo il com pi to pib
il Orandr rd il sun Aisirmu pnlitiro. liiarrbf
ballot I'memU) prunniano lanciatogli in gravoio, giseehe e^si doveva no juthcrarr /.kmc della batiaglia luir*U*n» il!
la dufia ill'll a limlrriB r In stciria dri pojTHili. ceniro erano delle imprest grmidi^e,
rrrdhh du sim padre riApcmdrvn n iftli pre- per primi il nemico till iiancu,
hi**i^na rfinnidrrnrt, t^ntu prrfciudizi, i eppure rumen,itr* Q\\ sehiiri drib iMiragb *
m esse. Al rcMo pro wide Federico, ctd patio
rorttrUtuli rhr la J ranria r la Pnisnia (lirr- di quel irinpo picru di curve pot rebbero
vincmadsnlq al ImLliin del cunre e eon la
mania | hanno dftlo allVvokmonr drlln La polloltola e pozxa
aiiu urle SenXI hi fanreriD fnrnitagli dal siui uvcrli ducgnNti Bonchf %t Vi altcau.
fanlrna. \rl dirioiteriinu ereolo non *i |iOAsrde- avrebhetu putum rapprr sent are degb 4 1
piqoilo e rla loi fn|iftiala, egli nun avrehbe
pudiii) allttmenii nmi eompicre le imptere, v arm ancon, come oggi* raulte rogniiiom Usggi per urazii ■rlisliri.
Lo slaria di un povero con© iFiiricamriiir iqipoMUbdU ehc rgli hu portfcla MiU'impiego delle urmi da fuoco. Tilvolth

a lerniiTie. unrhe Federieu il firaade rro aueora del- I vilelb giavoni


Airnifirmu/LhTic dr| r** di b runriu, *I.n
t'cipinione ehe eon lo haionetltl *i pilmt
SiAtn wwi t<ik, Inlrrii n ll tirmidr Cnp>
Frderirn il Lrande nacque isrl bb
dthiffuin un dTrtrn maggiorr di queflo
irappmr rilbpauanr *io voudio e**rTc il
I'aii© di formor© un centro di Qrovita niiemiia con lo pal lot tola a con In bomba a Niipolronr nel ITb^* l riiiqnanl9^'' 4,1 ^
prinio *^Tfcifctfr drl niio Slain! * (erxMrei fumna viiftieimii per dUieoderr
Piu di ogiii aimi rondtuliem rgli doveva mu no, che a quei tempi pepuvu da uou fun*
l-a PriMnil fta linn Stiilu mM itii/ioiialr fp ,o vein diuaut* allTtpoca del grcoi i r
■puiuli fare asACgimmentn tiiMn apiriio di ad un ctn hi gram mo e inrzin e non puievo
ry| ri|>li ftuiH^rali drlla fivohtiioEK iit nnin
\ajHjleone I m siudiaio le ballagbc tli
Anerifiiio. I'lDlrllfgenxa, la risiiliiieiia r In eskere get I Ota quindi sempre cosi frmlniiHi
t> *(< ilanlc risr produaar nrl ]Hip<dn di
ipofttlc
Uiu r^unluv JdlU psrr || fqlRtMriilTWEJ* A p«J«l <h fflH*
Pt*Jm* lrupp* '
fun. fj'mo Jrft'cph'O ran I’fJmo dlri raco/ten rtf. (di tftnafi 4m fa nit, tht in inara fut li
« ri« btra it p^tpatria,furtina uti'iilNtfJUiiu
\ipoi*oa* {Hbaski. fa jWrfS «*!■ * *»«*«»

ctei (Nin^lirn nupaleuniei. knelie i surressivi tfllrove in l-ronrin, in Uenmuiiu rd in menu piH-hr ernhimia di rneirh Ll iraiio
ro> U.4 *rni- l^rr. fiuwire A rump reiid eric.
alii dk-toi^irm rom]uiiti dui jtni^iuni, il Italia. txilli parui, dl rui r(]'Ela^erva erilirM ebe t‘|{1i imn jtfitevn doiuinurr era
iw, prr*..™ Hi *™P* * nr rJ>br
aiMitnt ^nefilkin (tel pniere Klinke nel pr rfcitainenir si rlirna v In -^min drlle ruitllluiln dai trn'fiini un-iri du- -i e-irmlr-
u,m *>■*"** fa ll bandli,>r* sviM*
1HM, rn^Milur jiIIu bniunellii di Si. Privnl, ■st rude. K per la prima voJLi fidli id pruprin VlllVti dimmzi alb. Mt-bieriinrntli alirrMrin,
c,rfl jumim, dir. dupn uier -rrv il«
lr ye-pia emiebe rnd iKoehetto JNnelrndrr r ill rum pi In dinati/i alfiniprevLtn t ntpahii la¬ il baratm rbe i traiire-r i-lnaiiMivarm la
i|L[lfl> dVceeimne tteirjrmnia itapaln*-
Gruvrlulle rrarm hiilanienle ilrllr imprrie in en In delle eaiupii^ne pula re hr. txmla a/.xu rra ». >1 li, affine „ ri Owl a *u|irrare
„jr4, net lilJ fli J^ntiiii imift
etiiuitni. Le rariche esplasne e la bainnriia II mu £emn miEilnrv e iiniribrlidr id pari ll ll rbe (fiieslu £uniu nvau/anilo a Lidf/i e
jnutilmri.lf Hi inrllrrr \3p0l™™ * PJir,r
era mi le loro u nni. H burlmlo ^ua»lnlarr delle virtu (i+d hid pnpuEn, tnenin- Fix inveer pu'.Miudo du 11J1 inm nil'at la mi.
d^i v*rcii fridrririani U ««>»- idiratoni.
eon Pimipiu inrembiule, b piccvma rd il rad urn tYmpiln della riv oln/.itiiu-. I u rrlaji-
jwj* bntteameflie fb** ronimt di bmtujilia
>arto del 111 pnlvrre, it prana lie re «m In fjitf di pdnha e >tniuhi‘xzo lui lahriatu
uhli^uo nun era Mato ukm fhr utia fiiitu. ll bilondo del vmdfore
In iprMu patent r mromprrn-ionr si bnionetm in mining e le sebierr dei volley I'll tin m die uvevfl iiupiiin piii d*upni allro

minifr'ia I* lespst? tHiKOliire drHr tuiovr pinion rbiL+ r-imili ;i rolossuli m iond di rain- a [i pah re on jiodre di fiirnijiliii ui propri \e| iiii-ianiHive-iinn ..In IV-eriitn Ir.m-
bnmi. preeeilevnDo lr rolomie tiei (tglclali -oh Hi l i. -trb be lie, mine aflrrma d crm-rale (-I-M- co 11 id hi pamln *l_i funferia e hi retina
jeorruionL U maneatu winpmisiMC ehr
eitri In buionetla inu-utu, getiandnsi Wey^aud nrlla Mia slnnu deU'eserril** delle ballu^fie*. TllttnVla ipie-,tu retina
| (tfli *M«it*Jio vem* i padri. uwem dra;--
irrrsi e rialzandoet evnlimuamentr, efeu i rnuier^e. diiranle Ja unerru hvile in Ijtr-iea iUm'IIi1 ruiiili.il le re am nm per multi dr¬
itcjtttrril r . > giit'iiivi vitrlli vrdonir net

lorn ui -nUmruir dri vrrchi bubi, Sue- bnii napoJroniri! i:li fothr-r hinailo di lilierumi da^li nbimi ee nni, phma rbe luvo' ricullie-eilitu ll MU*

a Suni'Llenu. dimuMrando resii di 4 pi el I a sensibilila ebe av rebbe ullri- dirillo di priori in -oth- all re urnu. pnirbr
II fzimirn di liner della balraplin frideri-
qpa majtpmr eomprr redone, Napalnme llicriu osliienluln In -:\iluppn del -lin Jirnin 1'urlijilii‘hit v In rnvullenu rilrnnrm uni'uru
riana. e^lendenlesi in lunpbrzza, !*i di^prr-
dk-r ■ Il Jumim: * QueMn geucrale non r mililare. HlueJiier b« pnltiln bailer In in prr pan-i-t bin lrin|>n di osere lr arnii rlir
devxi nl venlij di fmnle alia rttutien rm-rpla
un t radii nrc. \ff«i di I ui c Main coin* rnodn deiisivu due vnlle. pi-re be tdi idea I i (jividi-i {tun lr -.orli delta liulInjrTia. K V»mr
di (fuesie robmnr fiubilanti, t>imin*i ailuro
mt>M qna £ ramie mjinuMLzia *. a \ re] die pain In t-hicTr ill fit refill-In elkle,
sHvii^i *1,1,1 inn i corah iiHimiiloli rono. per lu rui di|V>n \apulrnnr -i rra Krt^iiiitria-
qua mill unrJle il grande \u[a*llknnr era
Li nvfhliirionr delle la pu—ilohla iti cftpi rnenlr ureinin a baiter L nun -i Imvava
I.o nr hie r a memo cli bnllnj'iin Irideririario
pill airnillbru del 1 firulnrr. Ilia a ijtiel slain im urli-diere r qua into 1 -.nldali piii
i\i mam it rarr run mavc ih popold in.li da era piano e lunpu, erl conOsreva un+i
dn vr^silli del IJratlllrtlhii r^.n, pre-Oanh li :ivikva la ruvallerin, cniiie ad
[mu |>«tlrr r.'i'tf iiuimijEmaTe Jiranrlie d.dlu lira^tionuiTirnlo in profnndila ^ollimto nr I
esenifiin Mu ml. il quale jirpcnlev a le .irm.iu
piii rii'iji r fen bin fantau j. (Juelfu jtran ptnilo dove era M4H1 li^^uio il ba Keen I ro.
Tl.iprtlriourhe u tLav a tin. rtUt HUH jiutiL
mnliiludirtr -cuiplihraiu ngni cosb. f quanto Eat grille ramcfitn di bniHaplia napoleomro Ll fucile □ relrocahca fa i/omini nuov d raj 1 pa di lenpurib., run pulUufnlti mint
llijltriurf hi 11 iiuincrn decll i iti I'M ini dl rui era inv ree pro fund o r ro oipallo. 1- rendev a i
IlIKlirnl e hi tiro e i-nli piiimv di llrilf/d
^ajndfuiir pole ilLpnrrc. IjJild pill rrudrlr JE semta dirii*iiiin\e>intu, Lem della
tinnchi pre^sorhe invulnerahili. \upideone
appmilule enir fildiii- leiiijie.-lule di firil-
culi divroM nrlla »un miintera di pturrdere, pi'T'-oualita borghetfr^ Itu ini-runualn unebe
miravn a favorire nri bnrirenlra inierno
SntiorUfj mm eo^a rpli 4m j amltdln IttUll?
il Janie, l inn allnfa d lanli- Uini) llnvafn
did I a hall uglier La ma inria non era )’a v vol-
dull rrj pa^alii: I'arlf della vhir rumen lo. nervir^i di o^rii mill tjHalil a inlellellu.de e Uinir |H)lrr iniuiujsiniirt' ebe I hill arm dei
gimruto dririivviThUtiii dal tiaiit'o, iita lo
mm—i

tipi hi mile per repriinrre ipial-iaxi M'litt- taurirrt nun ui reldir piii dfcimi If Mini
I.j Ei|[urqdi N apalcnnr, qua hr conduit iern, ftfoiidarneriln r hi nmldi^ intone drib- liner

inctiuerpibiV -enza ipirtb del «uo nrinirbe. ixdando sinpoli pruppi rtie veni- nienlu .. 1 nil onienle if -un (Leila Li.il t a film, rjiiaiub* Vtorat lie UvruJ

faiHuii Sum magputr. Rtrihier. un iimino vulvre. b -uu resistenzii al ilutun- rd H dirello un4 rui ab-undo persino un emu-
vantt laneitiviimeiiir nnnirntuii.
Firuperin di eidlmii d ora, r-m turn jLru^^a ^u pe r a me n 1 o del lr r Iti si ri 1 * 1 it ui sunn la -1111 mcllo? Pern Kol|iu*tn le piirrrr frai ririi.tr
K lale H[undamento >\ nllenevn eon
IrtU fp*rq. clir -^i msn^iava lr un^bir pmutialilii. I/urmu dl eiii dli*]iunev:u if irdc-cltc -a-piMTiuin it 1 r ion In della fanli-rin.
I'aminn^samriilo del I'arlip lie ho ihi ram-
drllr « furile. era mm e«triiiiieiit» iinjiers«male, Uuandu il nmli- IJitEmalb ion ^lidlie> it
* 'yf riiihi BtriWMilf. 1114 nr! medr’-
papna aI renlro. L'nrlr it. 1 pul 1*0 nir a dello
'Jnui |«npo iapevrt irureiarr mn lm ruutil* \ atidn sotuninkife fu-r I'iuspiefTo in nillMUI. ^cm'rulis-iinn lilltiniiMi di ipieKftf porrra,
orhirramenio conh»teva tirl cen-ar di
d a,Srtilfi drllr luirr riisi 1 m 11 jtiIipm- e tleii- II i-uldutu puleVil earii iirlo Mtlii da lermu, ne fere il liilahriu, di^r tfai funtena bo
ciimpere alle #pallr <bd nemicti.prr lapliarjdi
™tf iwWb rarl« dril l umpiv mnlr sola mm run e&en ^li era pmodbtfe ^piirure im triiirn iurnilo unu pmva rnirulute tnlfu n^ni
lu ^trada ictmi la propria eupilulr r
atiriiilb Jivtrbbr .. pa III 1(1 fjire. (ridpo, r dtiranlL' il hid earn umeiMn era a^^aj ovpcllo, funl 11 rieJhl iiiurria, milir xn-1
roMrin^erhi ad o^ni roslo ail aerellare
[Him maneMslevnfe. tlfiKo era piii Hfieiire roiuibilliiiirnlii ... K'-o bo urfEirtUlu liL
^a^deont iin,r lr praprir Lqitla^tie ran bill lajclia. Ler pule r nit nip ere ji riti eraitu
iiiulti 1,mm- * l.i\ a u eon la b.jimiellij inutflalu. a 11 an1 bi ib' ■ Iki 11 a »| i ■ .ui oil 11 riuri *• m 1 mi I vc
Tf" ^liriltlf r bruittli .t Harr lit in maiHii. nrnssuri un inelieolojMis.imo Jamro di
IVrrin il la ntr u^M'tni^liav a anmr -coiprc rriii'idiaJi, ed Lia nriil rulnumlM IVKTelio ilrllr
^ 11,3 ^,'1* dm r 1 arm uaprf irmn iarr e preparaxiune del In Stain mappinrr nl tin
uM'anliru oplile mu ta -11:1 him ia. but leric uurrmiHr. fnreudo amiuare i snnd
mnrirr. kw non ehlravann in htfLUftlitf tfrdimrnto -en/a pari del rnndntiiem. A
tirolori - inn ntht [H.rljihi dri fin Mi di pin-i.ln
pn,r ' fr,0*lifri pTiiusiani. a] btftiilu rren- San 1 P.lrna \apolmnr iliwf: Mo pni rli itiVrululo il tin'll> a rel rm-arira.
i idibro, per jxd ureidrn- caialli c M-neiili
le drl eunrr, |Uil av*iu#vatm in veer rt«r. run la sua jeranch- heatnla suerbu11ii<■: fa
rf|r ri|niu «1 rid uli 1 e 1 ikmpii-l a re l ruiinom,
enm'iluli nil'll a Kuerru 41>'-utihc (ten in cm nimM> uofietlo eti
lo sono forse il piu temerario
5nar^r. vrmn d ■I fanli- di\rnne i*urrr>o*i\atnrnle hr prr- Ifilulli la euvulleriu era lUlJl** etmiinlo
m di siiiui
lull, uIi eleinenli delta -*na nftr heTlieit HDhylitu dnliiiminli- -ill i'uiiifH> di fialla^lia. di-lfo infcrioriiu delta larili ria dn non

bn him HU fora vnlore. 1>U Ini I randullien prr'auialilu rbe ^'mijiu-e man inano 4 Mim¬ rih-nere iiri-e*«*dii To formatfinoe di ijun-

^POleosi di glono Hamm jpprr-o If mnrrir furzule prr <uf- ic all re urnii. It inn*r1irl 1 ie rr enmpji^lo drali «mJ ajujsrujiparnenli*.

prrndere il nrniini e -fondarnr ie linee. I wui dupprintj il irm-nu. Sifut ullara d Irmriui
,| ’ r * rulMlr lW!H tamo diilr Himt uiuu- rmiriHono itnere im*arnnti>Tii/ionrebe avri rra *lnln un >1111 ncmiru* jHiirhc 11 -iifdalo
Federico redivivo
rk,a "u '}'tr 11 P|■* *‘rr *rdimtftiot irmeT«- srnlpre sab>rr L 11 piano Hi puerra ebe hi rli r ran r .1 v a In dm a mui da le rum - i pulmti
2r IMl^^iiro duprem dell a morte ba-^a -ti nna met 1 nJie-a eidlaburazinnr drlle Irtlcrr da ocm jiunlu. M.i urn e«jM* divenne . d limilnrr iti Sedan e til Jv.uol
*r llwKVBn1i«lrilr.
ftffV .. nna a [piam'lM
ipiiaiida in
1 -'itiunle arm.lie e dei rrpatli i-uhlli phu il 'on >imiruT penbe i>ini Mia a-.peril a jSI.il/. In *1 11 ruminal ofjlu delle piirue ctf!
n#^ ttr>U *l ™m»hberu merlin 1 pjipp^ eu+err uituBtn «.nlanirnir in |uie^i i! rui Rtflitfliu per ll ■aiblalu nna |inil«tiimr, dieiullimi e-inn* *foilt>. Lftli etu mi dr

•IUh„ Z7 ,rn^r PTW">< ebc elima r lr rui ^etadr null ii MlUrq^URn ad pcmLritrndiijtJi di ‘-jinruTe tnrhr mandu xcrputu ili l.ldlifCHil^ 1' ipie-H ero ^Iftli* <+

..n'"11 fnnibiiieitnnr per ltm*hi un’r-htflta Mil u I lull ■ nr. Le rtfliipapnr di wltiralii ■ terra. It YUTUu(££in di |n»(rX ^*14 Ycdls u*J ulllevii di Sr bk Nihon l
' j r" niV'd 1 hu H j d 1 kli rnpjt. HuA'ia r di Spapna or *uftn due enmipi 1‘SrtrdTrl liniiu rimedr-ndn » lerCtf jfli ff«ri*i-u* Sc-bunihom pni cm «1ulo un alio*in dc)
*1 ..rip 'pi Til (i 11I ueniiein lipiei, |>h|rune >0 r ImMtUU nieflin ebe iri a Hi duminarf tutlo il etfNI|Hr fti but I HI! I ■.« - ■ ipi Gitj[liirlrmi d* Mpjn t if tpi.llr Ktrn
IWeda laMpca 1^1*- Ar4111 lil»- YlmmU* fvetimi*, Triacertitadel I»17. 4AU wtnuMrdi- Mltr«|ll«r«. H Oalcie d a»al|D tt|| SotiJatold a.

r" ™ I™ 5 7 ^ - ^ rdd peiro c« mta mrr J,l cwpo dt to'lagU+ f^o.ofi™ Co, Orle.L um? A„
di **'**" * U U- * *“* fr**' ln V* r ipopdato., I ™rri«i r gli mtU truPpf rAe preW.a™ ,
(Ui nrkir*tm d*0* gmtm ^mpmcm.in.hrTifMWofyawdecnP rumbiMnt. mMtahnlo «rrijai5 ardifi umo I J4KM arrerwr i /arjiniediM/doffdWbiniieee jiwnYartrAedf#™*!,*

■pprchi Farit1 della guerru tli Federico il Ihh-m □ rrumirru el us lieu tli rombaitcre Le Ire polenze tdla tnhlerm, II rapilaim Uuhr, un unntt.
brtmdr. ■A \ji|ndeunc, il I’nrnltulicfit tie lie esdtifJesa iiuturdnieme Fimpiegu ddlu
MtiHidure. ne diveime I'anituu r L
ina-.i. Fun HIM i \i*- *ih rifirn enormi ccu- 11 ueu fridericiiiiiLL. rigidn ed rsicsii- Lu fnrzu Nrl Wlllihu lllnhdtide i I mnll del IrUttO
e^li era tm ufHciale aiiivn e sehhenr. q„air
di gurrra franrcM" cruuo indiiodaii al ii-r-
tombf fF no mini, tLra mlilt umenli- sut-eedulrr interinre dellit iliihhi liricu mnsidleva rtd-
com andante del ^nippi dn^sukn. fes^e
rerto, Lumpy rt cm alloru per la print:* Miliy
tm geuin dcIFarlf dellu guerra. LVpuru Fygirr isiinlkiiiiieJile ed utiiftirmeinenlc, quasi setup re espoMo ulla mitm^li^ pure
i Irr mmiirti chr diseimem lu erltula prnrrj*
volrva unu elnlesi iru hederirtt c Nipulronr. runic eru sluio iipprt-so iirlFaddrulranieiito usei illrsu da npini ruiiihutliinentfl. ^el |f|jit
trice del nuuvo suldulo di fanteriu, IJueMi
J,r imiftfr fnrzcitr cli Ni|KilroBet Finrhiudu- in fiiuzza d^artui, I at disdjilina pru^viurta
et-li morl n Luhmu. fttl grado di tenentr
Ire tiMiriini stlTroniaiumi luiio tib che cry
jm-utfi th-lruv %ersurin in tiriu di unu eementusa lc persiuiiuljia rnnibulleiiti, (nlarihello. l;ra ,in uumo olltt e Mtello. rbf
i-nrui/iiH^ purl as a armi n si era inlcrrulo
-olornmih-rito tli mirfirran che In rmdriugrvn Vues I st dist’iplirm, questii conlirtuo rtpetere -nr ride mi aenipfr immrunirriie. La sua rapn-
nrl suulu- I prinii gruppi tFussaku. pojn*
ml urtvl litre biiTlugthi nel fungo p resell in di sin medesimu esrrriziu, qtiaUliemu eit i tat lie a era alt re it unto grande quantr,
pnati setup re di *nli ire uonitni, furano
dul m mini tie to pin c-pcrto^potcvwuo es>ere un'itknulsaggim-, fornisu la garunzia die it le sue eagnijiioni lerniehe-
rn-riJH4.il i nrl IVU ndlr delle Arj^imt.
sTrultuti aucont uiugginmQ’iilr gruzie ally sirigulu ;t\ reblie ygilu giustSiniente unrbe kjili fare mi rout inua men le la jpota iru lr
Ks-i era no degli sperialisti m l ritrondare le
Jprrosin, ttri mttniertli piu terrifiranti. siierv a nit r l rinree. le fohbrirhr di miJhizitini ed j labtt-
trinecc avversarie. [I printipe Oskar dj
lai svifii|t|Hi del In personoliui del (ante deprime’nU del In bating! tit. ruttiri chin tii i. e comliattb, conferi- esm-
Pru^ia. nel miv libra v I,» hatiugliu inver*
cuii-cjiiiso itl niTiilolliertt unu nutixu evolu- gil6 e \ iiLHp ov ufiqur e sempre- Fw egli
nale nellu Lhimipagne* deprive lino dei
aione di ll,* linen tYidrririimi* v Molt kc cerrb a loggia re I a*pel to e Farniamenio del runt-
Discipline: primi gruppi d'an-sallo: ■ Fresso un ultra
nunlami-til*- di a\ vrr 11 n by rirenI rn sul liutiente niiiitermK Itolir esperimeoift. pio-
corozza mvisibile reggimriitci si rtutiivuno per lull all acrid
po-e e perfezkno tut in: rEmeito dWriain.
liuiirti. Mejllre unmu il glum Irificrieiianu
cojitro It- Irimee sempre tre nolduli indivisi-
ilrll'pwiilgimiMilt* del nciuicu sul fuincit, Vlssu prutegge Fuonto riel I u lolta. puiche iRliriuJiamme. hnnthu .1 mano, il itilnr tli
hili. I^lldlo ill ttlrZKO, pin itihuslo. flvrvu
dcic-stosa Fpiiaccn nHa bniuncllu, die era gli irnpedinre di cummer fere error! e di grlatmo run if quale venivann -coir, oil 1 i
nrl lit dni-lra. ripitguli, due scudi di protr-
iieiittn ru l |H7i>, a St, Fmat, un nuiHent unclurr incoiilro oil a propria ruvina, l.a reticoliiti. Me litre alt altri si asprttavann
zionr conirn le milrugfiul ric i. ndla drstra
ingmti—inm di 1 itr imiane allu giturrliu t liv-i pit no mm e deslinulu si sidTneure la unV\4luzione dai perfruonamroli teemei
In picrozza. \i due lull lu ^uiviino, litiius'
prumana, Tiiituviu gli aitpcrhi in mushii helliei. H«hr si attandeva tale sviluppo
personolita. bensi a lorn ire yil e>*a lu forzn
sinri. gli allri due dei quali unu rcrflvu
eraiKf iuesiluhili, pi-ndte e>si mslit uivunn soltonto dal migliure oddestrnitienIo drrli
jier cuiiipiere aultpnialit amente tin die c
un nuinerv riles uni e di hum he a maim,
il juigno vignmsn il ([tmle ntlcrruMi i'uvirr- uoniini. E lulte le sue eneniiioni fgh fe
giustu. Animui nun pusMutu e^serr irnpie-
ilicjllrr Full fit rfii ormolu di hilimn-ttii. lit
-4rlo. porlalo in unu puniztonr sfuvorcvulc riai-umrVft uellu frose. *Tutti i meiu if*
gaii iiella but 1 ng I in. jierd (ultosia d suldatn
lul mu do i] ucstu singular? I rin, die iivanzjvn
per (ui. rcssnri r lulte le marrhinr non ritwiiiMio
tjese apprendt-re ud ujzrre, dntitillaiirhi quel
oltucrando r pcminnndu il irrmre Ira i
a ronipicie quanto pm> un fuuiito di uomtni
1.0 latlieti dellj faulejili. sv|luppnta du tiinor panten islintisn creditatu chilli list
frunresi. ci remieva degli oltiini M-rvizi. 11
uritinirnLviii v
hlMu fig, era un rtiislu di iigilltu l- dl rlie -onticL'cliin niiruiu in lu! e che si ride^ra
sol da to che port as-a In »ciido di protezinne
Jintetiza, K lu eolotl nit d»Vf\u |HlU-rst irttpTuvvi^o dtirunlc In sionlro. to disri-
chiedeva ogni sera di rumpirre questn Un oppeilo a fytti
ulFnet orrrllTli I fa-1 uTro.l re, spiegjntlo-i e filina l rude a n turn me re il e niubaHeule,
perirnlusu mission?. Hichiesto tma volta se
riunenrlnd o pim iim-nio. Iju solcvu dire tjuniido e in prrieolu, in cuiidizinni lali dii Oueslr pa rule hamut un camtierr ri%olu‘
nun vulesso riposor^i per quid die Leinpu.
per il S4 ill lain di fonleria y|q trend ere a jjoii-f ri-pomirre alFoppdln. Flgli deve zionariu. II soldnto di lonicria avna aurora
rip render?
Ml r or re re. sopritiiiilltp a correre. Fa funteria pot it reagirr al rirhJumo (id suo -nperiore
nppure nuns ament?

la bomba a niuno, egli riapnir liPrvrnwillr


ii ludlf o
Ljiialru-y di piii grnndr prr tiilti gli tnumni.

pru-ftanw, f-he s^-rsl !o-n preal 11 da modellu f non rotnpiiTe allru rite la cos a piu con¬ Veiriniziare la Inita ronlrn il mate rial i-nm
rhr iiessunu sarrbbe stain in grado di
a little le fun!eric del monJo* rst-n'iiuvu venient r. Aflindic il soldaio [ius*a supras - ejrli udcntpiv.i sd turn mis-imie della su«
immeggiurr In scud a e lit pirruzzn id. pari tli
i*rta in ilue jpni ri di piLs-i; nel xeet hio puB>o yiverc ana Intiiaglia, egli deve ess ere ail- epnea4 imparlendo all uniutiiia un jn*efna¬
Ini c rhe quello era it suo roinpilu, iitenlre
Irtdv rtrjartMT>itiiTonizzulo ui boi t il i del em.rc, dcsi rain., 1 soldoli non addrslruli rappre-sen- me ntn rhr dal la irincea -nips n lino a I cifhi
gli ultri ineuriehi yvrebbrro pututo rscgmfb
tli 75 pii»*o, r ad passu tit I'Hiit ■ tli 112 pas*J to no sufltrtjeulr eurne da ran it rule, soldo I i »Iketidi e!-rBftpio dn me, o uotno.* dieesi
ahfetluntn bene undie pit ultri-
ul rninuiii. \i singoli prbi^TiMiimi i di rtmi- ehr nrl momento del perieulo, si di*perdono jl fault- d<i ho eornpinto l impnAsibile ed ho

alFiitipazzulsi. cisato tli uvaru-HTf* eontro lc mifrhine. gli


h.ii 1 itio mTm prnrruut a [kinmi rli raricu,
E queito era Rohr Hulnmi erl i nieceHtlismi chf. ^eccuitlo lr
II Ltdl! Uj;}ionr d colllponi^a th cpiatlro II fueile u retmeuriea tmnutiA il teirmu
inrnlalitA imbevule cd ebbrr di ircnjri*me
rorilpHgnie- Me| di>picgamellEo jier lu in tin yrnirt) tlrl ^oltluUt di fonleriu, l^ursta Tali gruppi d’lnsallo uUflccnnino dap*
avrebliem dovnlo dJvenirv i padnjnt dn
liaMuglia eniM impiegule ari/ilultti le ■lino idu re Ills si peril nil gras issiinn pericolo. primu setup re sul huiivn. pair lie unehe tie I
edtupi di haitaglia del mondn intf^ lo
rompngtiir tlrlle doe uli, die furmu^linti Al lint lie jl *nLduio iKiteur slruttair nemprr si sir mo delle irinrer rsrm er« *1 lulfrme
osaio di farhi, ed ora devi osarlt* p»ffl ,n
di lb- calcne th liralon. l-r ulire tine etini- iiieglio il lerrerm. ad ogni due soldali ild- trAi hille del Fa v versa rtu, Nuturnlmentr il
t.rrra di cotnprendrre ehc l uomo ^ >• P*'
jiugnje Mknuivuivt, irt rift-mi, a 150 jutMi tli FeserriLu pnjusimto fu tlmirtbuitu itna s angst netmiei% rrjtn^i brli prehto (tintn del perindn.

rjHnrzii la priHrjione slli liaurllt. lio rJir


tlnMif itrllti inacrbtna. I a mirdun* r
di*l a ntm. o itini piccuzka. In tal mndo il suldaio tli
numrmu ill pTnpjnt d'anSilllti eta till erinnun- rrciiia da le, r non 1 iresf *
If pirter prmiM-ure u ballugliu Fasver ranlrrin tippreie Faj-tr di ruMmire trim re,
In Lul modi! sui earn pi di ballBglia^dcl
eusft die mnduase ndfn gurrra mundialc riim tn*|»riiibilr. l a ditia Krupp ™in»l,
satin t^ra* 1« lira tub- uric del tirutorr* rhe
prim* guerra tmtndialr narque la moJo**”*
iilFirrigidirnentu th! Irniiti. II futile a rriro- nel 1915, un Mhiuimir relutivnmrnte leitpent.
rprnou tli allirath* film ad unu dial 11 lira di
del tmsiro eerolo. il tenlniiso rioc di *“!»'
fyrit H o tiro yfrdfriilu, ebr uveva parabz- ralilmt uti, :t,7. rnit un aifu*in provvi^lo di
ilWfttln melri. Sd I uni ft quuntlo iJ nrmirti
1 y re il capitalikmu e di ',u;i |U,j
giHii lu 1 iti tic a «li at I nreti a eoncti nupolrn- triidi tli pmirtinnr, Poicbl lair nrin.t hem-
mi LumiMi i-JilfM tpifslfi raggiu ill liro vetiivil
alia giunlizia soeiale. t| ife
( fr Ilatal*
Jllll fbe
cue mo*W
lirfi rtsputidrrr efJr* tisainenir allu *eupu. il
upefte >1 ftioL'ij u -aku innu« tli lui, l^uuloru luriit feer nuorerr logicanientf Funenr pin fares la delir Argonnr
dalle innere dfJla far«l* drlie
ru|t*d(t nilt raglial rier, J-a mil raglilitrier Cumandu hiijirrinre deireurrciti* mmim itV a
il rtemoii mt I'nso- ulienum alia lull it a 11 a,
b- bitmbe * miIW‘
rinTnunimore i jtruppi d'Bsnulla, ehr dap- urmnii tli buicmell
HH||i»«lfndit'd d'us*Hko r si fossr la-r’into grtiern a in* stdta il rum* annalu pfl in tal
pier ore a e jn-mlo. anno
*om* ti
pnmi ernnu *t«i tmliatilu qnHmprewiii’
Ultirar* ef|l m tl ruggiu d‘4jpjiirw *ldlj jmnu
modi* M sen bio muidwilirfr non ib»rv«
aiune del In fn uteri a, inrififandn i (trnierf di
[nattiri di quml'
genu 1 ui ed i pmpiignal idf*U
pill unit u me Pile alTrrinii|-si crtnlltl la rasiit-
a/jtifru egh era quasi w-mpre rduto. p^r i i^ltri —
quuli %i ballagli* nrl ^ht
r»rtnare * liudn di ei peri men In dei reparli
b-ria r I'tirligliefia, nia anche cnnirii le due
ptfidi^ il fipirgure npitt ales a n MunJuni. Per (Kller dliotvrlf il prvfrto cotuJJJ “
d'*«.iallnt K lair eapejimentn fu enrunutu
nuove amii. Per poter fare lultu qnniu il
duio idle * jut ill spuravuno pib JnnfJknn r eun gruppi d’ai.dto .1 arfiiamnu '
da aurre#^v !ji fonriniioiie tlrfinilk n dri
fume ins ml^ due e*isr: U eannnnrinu di
in'jjtfiotr fthmlerau di quel I a inquegal* pn^ienia- Y,*>i fnlograf*mint k
repnrti d^ahanka fv aueewiJvatnralr afTulafa
fanteril* e le formation! d*«»*nllti.
tUlFuv^ereario (mr (iltears*.
Catelatarl ifpim ted*' Coipo ihlutw
*C&b Em* i
JUft A» £ 4
«Ml nb 1*41. fin npugnnla
t'ftfimpo f mJJ'Mttrri J Tobruk t rom&dJI*
reaaiUa4*tu*ri<t<ltt R*irh in term i^iiuuia

L'incorico e ifcato adempiuto


Ed urn si ehiedrrft: pen-Jir ipirnli soJdalr
nim hnnnu [Kitutu eon»r|£*drr Id viitnrb;'
LI loro numero rra (tfojppg rdpito r priniu
rJif tulle le Hmiiili- avrsseru pntum trarrc
profit IO dalle Loro rapenerize Mipmgpiiiiise
Qfl f»iu rhr il fnroir non si era arrnato
ruriimtbio. L reports rj'm^uho rrano lr
-■iluni,r i» ono. ma in millr punti. poirbe In
I ruppr *cellr della (anient), ptovuni atlcti
buitiJfb* '< era doMiiique insa Libia to. LI
ehr prcrrdevano un eserriuv suL ipialc rru-
fioir nnrt dovnj solamrtile rirMnunriaie
vasann lr fatiehr r lr drlusioni di quail m
id ipprrndere. xna doveva uuehe ^tiliito
aim! dt ^uerra di |H^iannrr I. j ^rtm nidn^
in3«tureipiantija\ri a imparato. InseEnare
il el I Vac rri l« a v r v j p i .i asm il t n i I p rop ri o com -
ipprrmfrndi* efa d eonipito rtei rrparfi
piio. rinsanjcuandu serapre r nniivumeiitr i
(fW^llu. Eisi dovevawk r^srtr prnnli a
reparti d'a**allo. Laver fojr£iuio il jiituvn
tepararsi da inMO rpiantu non rr sis leva alia
eombatleiile, pom-ml obi in prado rli oflYon-
pnjia. pi iejiara,n>no m>i iJnpfjrima dal
liitr pli (irdi^ni del Tind ust ri si brllir a* Hi lu sir-
riBnnnrimi ,b .1.7 nn.. poirLir era Imppn
per Li a impress rompiutu rial Li fa n,t rri a lr*
Irtgero. o\"\rrt> b -ua azione non era ’■ofli-
dr^ra. Ma cmh aveva rompinlo anrnrn del-
rirnErciirlilr fffirafr. E da rs«n nurefue it
['idi to.parr he Leera rinseitn di aitjr;ire imi <■
rBitnoctrinn da fanlrria rb 7..> nil.
lr alt rr araii m! Limbito della fanirria. Lar-
bjinma impress dri rrpani d^ssallo fu
tialieria Hve\a sviJuppaio nn metodo ehr ni
faitnem runlm il Srbral rniaimlr, nttureo
basava siilta precua ridljtborazioHt- ira fa
ronrlusfisi Hitariosajueiiteil l2otiolirr 14>13,,
fanirria e1 arlifdieria. nrllr uzjoui in p ramie
laqoaltru ore. eon b perdila di soli % innrlt
aide, r che dnvrv.i rcnderr a»Milurainrnlr
rd LI frriti. L'ui fu b vollu drib Testa di
po-.-ilitJe I hi fifondaiiiriiio del front e irripi-
pmlr di lbti>urm>v.rilr rT >pondirrata poeo
dbo, Durante lr uliimr offensive ifde&cbc
primadrl \atale Ifl|o. r neunquistatii il 22
del! a niifrrii mrmdialr lafr sjstrmu si dimu- C™PP° d‘4«*lto dclli luterla led etc* 7>*fprdJi dult*, ff,wv, *
H il 13 dirnn lirr dal re pa nod ’a* -a Uo R< i h rT
nirti effirarissimo. fria iiel srrondo arum di tLitia b*la.
n» irtnv wmpre pmnli per iSaUazr eM'etiarro, orrf »w r-
i& rolfafiorazione ron fottuvo bat I a^liipni'
Zmttu la cuvalJeria era slata uppiedata, r rtalit e rinfo. ^Mifi amnrrrolmrntf fall a IW», rx si omra tut/o rrt
defle impfir da nirmtafiin.
molii repjfiinenii avrvano ahliandonatn dr- affarrano anrh* it, matfhrfu J'arriniv dri bal*frri*ma< rrra /urb di*1 rutirire
linitixamenlr le 'ipllr per iledicarsi, animal i
daII anlim spirito acerrssivo, n nunvi rom-

trjiarii Hi avxaJiHT erano formal i da v«- fiili. oiisziftiw, rjirri amiati r srrvizio in- tin feat r«T I/antiro pannt fcirlrm-itnn fnrma
bman. la niagEi[ir parte p^iovumiti rhr formazionj. 1 pride ri. ehe ibqm la form*, b btise didfuddeMrunirnlii r lulto L'r^errilo

"pdrutHim sfuetim alb riMmtmr zirme dei Trparii ifih^Jui prittm cirniai inti- marf^ifl »| ritizm del more fL^tin immo ^nn,
*IU r,,Priia drib i ririHVa, K^l chc%olevano manictilr rmili alia fa lit r cist, ilupparono Arudir I a\iainre appirritdr lafr pi—o, prittik
‘^'irprre il bi;inr(J drll nrrhio a™rsaHo *, rpjrl nufivn irpo <li guaslalorr <mza if quale di inijianrr ipiaUin-i allra rn*»; purr il
^UopiKti ad un addettramrnto In furrra nmdrrmt uirrtrbe inetmeepifiilr. i ]jiriH#m ±1 Ilirn jji ojmpo^nir. Il r#i- r^rn-lu. ■! oi:illrf|;i‘iii. iL iriuVre nd if
2^ on rc|liirli d'assullo* rd i x.uiti U glorioso eserr-ilo Imlrseo hn polulo de- m and Ante di ruiiipuEi*iu e di koIiIo un Mhbl.ii hi dr I -rr\ijdn iitWTtno KM^n i ill afjprm-
* file rtl fiurAti rrpirii fumiuv mlmati |nirrr lr aTmi smui vrrpopna. prrrhf rswi eupilano. t e rompa^nir si j no ri unite in dmlo. Opni srddalo tiellr atldr^l fulu <b|h
fn ^ ™l corso drib cuerra. fu in nr ado di lasriare alia proK^ima Ertn-ra- batiufliuni cd in rr^uni'nii. AtJ npTii rrpji. priniu ffiislr fantr. \i«n r-.islr tmilu di
/aonr iia rela^o spirit uafe ed infellrttuaLr: nirnlfi r him sndnnr rannoni jvr 1 ruppu di fjui mm fun-iauii |wiir di-i fanti.
_^a°Knj v,llu Ki olf^iuno Tuiovi volonUri
lr roEnizirmi r la dntirina drM'tnimo ntu>vo. fanleria. run rynnutK ini rd njijri, rd miu Am br Ibrniu turazziilB ba i Mint ^ranafirri,
mm(n!m,0tMrr * P,,"li <,fl cadl|li‘ AI Irr-
\ritli ^t«di. nrllVsrriiiit di ernicuniila u,(- rfinipapniu nnlfrUrm run pireoli eonmmt Siniitj Hli am-l I j rbr, nrllr M'bjrrr dejpfi
i i! *™naiiere ormai
ft pee [ali,
*Vi| ( tmi ^rbau^eeker. m l ..
Hiirii. sullr se rUanir dri poeli r dude lrtbunr
Oe ni squad ra nti uddrs Iru nr I turn pirn do
anlirbi ^rnmnii, mi siEfinppnMltm u!tr rri-
tleKfi orulnri prditin. tn nnrpir fu pun lumulo iuiTf ild f ai jilh p*-r Ef'T|‘ire-i u-deitie ai
^|lf *"C' 1“ desrrivr eomr
qufsto Ebmrmi retaf^iin f^uandn b t^r- a Ho rlir re re a di oltrnrrr till I o lYfierrilo: rjvalirrf nrll:i b*t (a, i bmli si l.irmn iraspur-
^-Irrnair. ^rT!D7t,cntr 11 4(>"i raturnl hp rlr I fianeo, ureerrLliamenl o,
niania riefib* lu -rfivnuiilu mtlilnrr, il tarr dai earri annuli srrwi lr fldmir liner.
finbinj ii llaf *ri*Uiu del.
nnow r-rrrilo IrHfHXi fu foEfnalo uminijn ifnijjitiir e ^fomJqniento. I Ipij fri'cnni-tiln J-li binti-ij;i t' il ruufurr I'hr slrjlulii riii rJir
pzlna l mu *l,rrfa V |Li S'ia niJn^r,v , hr tale rbutrina. di fcmirria dis^Mine di nn prop no hrrvbin fill liu r^ii i lianruj hirrjatn. Opni Hints □
dH hh,(U|.|^ ... il soldatu
K In fantrriii inn rri a ill tr^Ta. ^ infonuaiiiiihi e di pntpri cioi^iainjri. ^-in nrma -ipnii b ntnrle drlla funlrHu. ulfrr-
dal! inizin itpni -obbiro Jijhprrnde u vedrre
aTni*rr,H, I 11 "M^chpiio ad
lliu r,hM LI priiuipalr assinmu (frllVsrrrtlu r it
lotto eon pLi ocelli del 'MitluffiriaJr, Opni
niamih i UtrefnlOTli. Via H furtlr, *enrfu smni-

[fU'i. filNlll lu sail ■.ip.irrl la r ^.firridr. [Hiirhf


^eifiirole:
',,,lr''Ipnrai T" *t] 1 «'*» muniii ^■imandamr di smmlrn i■ in eradn di Misii-
T'-irutu rn ' ’ J“ nn,Hri1 di cuolo: .pli ,nhn epli mi l»rRi\-iini4 idir sirin'be i|iti--Ili KilmU

arm.i ijniiidhi ['ll upp.irlerra, \i lla imiir j


biehe ,ir||! tn\ r,d,P'llii lf r9rl'1™*'- nelle Cio che lo fanterio non ho occupolo.
l"'tta ..' ^ ^ S" ^trambr lr spallr in'Mira fdnlr ihJiuritt u Hithfl minx a r i|ihsU,

In. .I.H. riMpKir itlcnic idir, non puo essere con,siderato con- ^hpruwive a liillr |e M-nprrtr rtl Ilinovu-
1,1 ^4Trhai ■ i _
quistato Hutij. ^/irfr^U rr-sa flimvi r III buitrri*.

Irtemanirme fposunr fi^lb drltu tumu,

f I imniu BjijPirffatri rnmr In fu uiH lir Ni-

rralr, f I ninit r j'b.trnm, mlui fhf mirfr hi


bijru rj drIL'nrrhin .n utmirnp.
24
venue "tlit di porhr ore IVxkrtie
I'ulr cizinnr e Ui ufondmtinun tin* u\\t rn,tp
mUinirhi* france* h.nmt impede
mmv<> «*l»nwBlo dlftli (KWii, fornrn<ju
22 conlempfirwsmrnlr ntU Germania
lantutrmr bus! navolL dal r^tKl Vlflfc

Tonnellaggio
nl Golfo di TWitnlia. r.Vmnitu m
21
deiniflHn ha blocqato iir| Mrdii c-run*, |*
prinripnlr via di lrannilo ddl'Kmjjir,,
20
I1 rim a aocoru c he In Htmmnur tJ f)JW V||l^
rumpIctiimeiHe a favnre ddl A^r ? ri1lr.|t“
19 m furrra pure il Giappone. UgHaod*

incatenato
If vital! njtte irmrillime Ira d
is f rOrrano Indian*. MenUe i sommcrpibili
tfdcM'hi inemribno frntiunto dji^nii »|]r

17 ntsilf oriental! degli Stoll L'niti. le PmtI1Ir


drll'Assp mnqimipiuj definiiivomriUe |M
Capitano di corvetta Krohne
suprem^/ia up I Mfflitrrratiro, E g|j
16
sntnmergibili inWhi minarcioira Kravp-
mi nli- |p miif ehe port™ in In^liihr-rju fd
IS
f piroscafi si rendono v era men I e uliN joltonto quando a Murmansk, quelle dir mtraversanu jj
navlgano a plcno carlco* Un lecnlco presenla qui un Mediterrameo* quelle direite versa I’Afrira
14 Qrrideninlr p quelle dpi prripl* afrirfliio.
calc do the dimostra lino a qua! punto iE tonnellaggio
sforianti npl Gtdfo Pprrico p ftfU’Oceano
anglo-ameriecno pasra esc re considerate ancoro in
13 Indiana e phf rappiunpuna inline Suez,
queslo sense P,effeflrvamente" impiegalo
Tali fcpnri, ehe iipI 191U H fumm, per gli
12 inglest f ; rr i Inro ullfati una fonle di
fiifrpia. danmj oggi uplj avvcrviiri della
Grrmimia |p mappiuri preofrupuziom nri
11
riguardi dria rondotta di £urrra!
U problem a dri trn'ipnrtj transoreaniri
10
I’ctmprnva rd jlfualra mepJio di opni aftm
fsempio Ip gravi preomipukiiu anpla-
'itaiunitensi: i rifnminirnii di male rip primp
e di vivrn per Hwla inulp^e. i rifomiiuenti
per i luminprnb di irnppe ststunitensL Ip
furniture di maifrinlf btllirti ajjli oHrali e la
nwfe.vsita di rreare nn lecondo frontp eoatt+
tuifrcuno per la Gnm Brrtn^na e per ph

Stali l nili dci prohkini vilali. I rifomi-


men li maritiimi d'oItTforeaiMt E^dnn invrer
eessalo di esspre una qurstionr viiale tm-
ptirUiute per la Germania* uradf ai ilur
lllPfrimiratlli [liaui quadrieoiiali del Kiihrer
thd all'■ runqui^ta drfJ'l rraiua e He Ur reciooi
del Don f <Jel Cuban,
Teneitdn eunto dpi pu[n?^alr fabbisofna e
deII'at luale ^viluppa deilo temira, pevidenle
rbe soi l auto i piroseafi merraniili pn^cuso
'udiii^fiirp Jr psi^rnze del traffic® irans®-
eeaniru, jwiirhf fli aemplaui da in*j>cnia
non so no in pradn di atle^^rriire rttnsidf*
revolmenre lali servizi, Iji rapadlo di
trasporto della flotta inercamilr adihilfl a
3* ANNO DI GUERRA 24,192 milioni di Tonnellale
quesra tra' rr*.aia ^,irne p^prr^^-a in tuniieb
di stazio lord a
late di ^laczii I uni a di repii-lro* l.o rifra di
M" nnnli iKlb-nif?pa-ir^rfir hann.0 ftjfttndatQi (n rifra lum/ii
M>miflla|:>'io cantplessjvo dispowliwe 1
24J92MQ0lonnrllatr di alaua lord*i di rfghtr&rtfi primi tfe anni di gUffm

S imiLi a quei bnlte^ai i quali, pur ritTifl-

trndnri nrlla vend!to di cinui >in^dn


|a Norvepift r trft Dover e Calais, come pure
la posa di mine nel Mare dri Nnrd, avevann
nfqKrtto, Bs»iruranu cun jtlrpia sprmueralez- reso difbrite persino Ttnipir^o del snm-
z« *[Non import a, mi riFarft nulle nitre mrr^ibill ledesehi* Nel fnitlnapn E'ln^bd-
veudiLeft pli ugilaluri drllit nruala di terrn pnlr\n ulilinare quasi urntii diffi-
Cbnrrhill e di Hf>t»srvel't t rm»r^Tmunn, a rnllu pti spjiT.i della terra per i siini rifnr-
furis dt eotroli, la intuterrolto nerir di nimenli d impnr nnza bellka, l.e ennrmi
ttisurresH in una strepitnso v ill nri a, Ensi distance rrann di venule le mijrliori a I leu I r
eereftno di pruvarr eeiurra idrn nrl drEla Gran llrelagcnal
mudf.P nrjiirn'r; *Anrhe nrl 1914/ 1R, pur

avendu perduln tulle If buiia^lif, ahhiamn le distanze enormi danneggiono


viutn lu pnrnu, K poll uvvrrrii purr ifurHlo rjnghilterra?
Volin, pididif ulibionui ^ih prrdtiln tulle le [ini n^illlpfMt dimurl t id rnrnl r nppuMO
bail Aid tr*. Che dirr? ha as^unin. n part ire dal 1939. la guerrn
uroienula dnlln Gran lirrlaitno run patrenio
Le dislanze enormi foivoriscono Vt^iinm, nrl I a spernnta rhr trli itumoui

ringhrlt^ffo? npuzl del nonln^ ^lubn Ir fnstrrn unrnru fn-


uitrviil), iTjji il luruhirr d'ini'endin. divam-
II ruttRiltn del 1914/JR fu ehiamalu una
palo in llulrjnio. fu apentu in mill iH piurju!
fpjprra nutnfliolr r tale drfmi/jnnp era
G'arrupatdtme teden.ro della !N«rve|tin pre-
jtmsl ihral a, in ipiunln If Fnlw urmoif

lrd'schr riUllballfVOIIn »IJn aruppin drllf

rj«.titiia in rnlrajuhf pli ritii^rrh,


I n pirai™/ti dniMintc ,VltKllonadlalf
rJir in trmpn di futir abhin fffrtluolv a
Ma dnfKi trr 4®ni di untilillilr 7<nir di rqnv
ptrttu taunt tft tint rr^nir di aruJiiJu p
rnrininpdfl prillln ruulHtl® irtondudr >i fruni
r Horn a frn I'/liftfMnl r in Urnn fJ/f fn ■
i|i4i\ciiMi>diTirpLF rt*lrrlte. Imrhe *i era
fnu. #pi Itmpn di iiiirrrn nail jilic* fnrr rmiuvo
LOODQOIONN 0< M t DI BENOlMl NIO IF FI HlVO FONN S Ml r;
fnrru4t<> un nu^ruliilr inilmi mtnriAi alia (ii ifriui tCrJ^ifln t hr .> milt vlV nnnn
Im (Muttu* li'li diuiiiiiririili Ini la Srtuitt r (rmgjtiti di rifii'fiM ran m*Ui dri inritaf
O^nalo tlcillu
01,0 Soviet lea
y*'1* PWift dl
w«Wjh*hp0#i dr Uf)
f4*
10 ^anPo u^0Sc<(

to ^Pfwfaflii oej
•P:MEV ' 1 Vi' J

*
*rrl ^rmoii
Caucaio
L^f
■Mm r> r ir^W
ggfi^

VI
[U!l v]

ah Hlvb

,<f* p^nr, _
1 Ar
On proiettile e
tre istantanee
Drei Bilder und ein SchuB

t o Ifttura tti romand# dellm


4* ff*n*n,rl Upewnmm imininmmtt umm
•tradt. .44 u« rtmtu mrrirm una firmnmtm
un punt* gualunque dd Cautato, un carto
4i iin pud untirmm i*i rriir* the nipi-
ermW <Kasmpagnafd da cinque graftal ten t
if* il ringn/c (Haiaifn, inm^iinMn^
tomo. DaliWo *W* d eemaixtonl*
r Dyomin), ttfi uwatini la/vtrw a Utra
fat tdrio vyote arientam brevemenit tulle
per twpeirri . . .
poirzj«» <ki nem^ cfre if stil pertdto
oppaiSQ, iuprvrttoamrte arn*a ubilanda urw
grcmife. cbe explode a circle mdri dal caira, H
frt(TjJia fi«ce a tfuaxe fa sctm wlia peiricnta.
5t vede rf ecmandanfe cbe it rrttta neiVinteroo
4etcSin,ldnqite gtanaltett sow tfalj COM net- All’ altezza di
f afiimo in cvi u fleWarw fylmmecmenfe fl ftrra

frgtmfro *m KdvJuuui verhalt em Parties, be-


jfrifer ro* fiinf Fa/ueigrenadierett Der Panzer-
ogni situazione
!„■.. *UI iich *c»n dcr Habe iemcs
Tirma avi Aur* ube* den femd am gegm-
ubcthegcnden Hang Offender r a. Da beat! fine
... f jfvrpena, a !0 mrln di iuldJiU, un
Granule heron und ichlagf funf Meier var derrt
pets* Mirirliro a bSu ndcn dm, ton la ^pmid
Panzer ein, Dem PK'Mann tjefpngf es, dtcien
ri <id #rr«, Virinm ■! runpioiir ri
.Kjgtfibtt<k festzuhattcn, Man uehi den Kam-
ion* anfht 4sIU rfltrllr dt nuiuiivnt
mcrtdcnlen in den Panzer laudten Die fynf
pifnt cfi gr*ruiif din 7.b2- Peeht p*n/*r t
Crcoarfrfre lind jd dem Augenbbc*; fctigehatten,
gfi iMmippj jirdna it pmmto . .
m dtm ue ncfi gedankemchndl niedctwerfen

■ . ► te pOfldnfl *n fMKdlldnr, ptiPiIin* r


/dnno/uoca vftm ii pmnfv iPi cm U it-ow*

piir< di paea pfimfl IU truduoia prrtr*im


det cajinnnip wmica. Fmi Mpirun* dnt
r*lte, .

Ora, trno froiioef dt lecomjo piii fardi, vofano


rn an a lebegge, terra e uzsif, mo eid anient
una frazione d( se^onda finppo taidi: if
CDmondonfe e scompano neirinlerna del ea/re>
Pdle PK.
ormaio, ifc girniafierp jono rannitcbiatj dteiro
CaifltFPOQdeDlt Kiihl#
rf v&cola e gfj 0j|r( J|« jofjo duteu a terra,
pr&etn dal campy tfn granofyica e dafla terra

I, den firucbfeiJ titter Sekundc sparer, jcbwrr-


ren die Spldiet, falien Dreck und Sterne - den
crirffiied ejner Sekunde iu ipal der Kommandant
nt tm Tut m Yet trbwund<nrdreiGrenadhrehocken ... * jfici Aonrui la etrUata di averr

Qtdecki busier dem Panzer, die beaten ctnderen rolprtn fiiasl*: U nrmtra non tiipondr

I'egtn m Schulz dej MauteMei und der Etde piA f*mr jfid lanJc ailce i wi¬
tter i if dir.je At Kdtin* IdpUo anrhr gUft-
la roha atiptrart iriilunirmfnte WM
diJfTnfr lifwfliiant

i VtowljitUnt0s Pil> ,0rd' pcricola t ceisarc


rtri0 d ' uno ip «dia lomrfend
SFOitajn £^lt ha c&flo VattiYO deii
^ f l( m/la 4 antfafa bent,

lP«er *r ^efI ^'‘wthfed einer Sekuno


0'«nodjtf/ J/1§^ iU *pUbtr. Die Pan**.
fum ox™*0 SJtJl’ £",CJr ™k
<ItQf„.Itr. ' ^tinn, der drclen Ernuhia^ for,
51 <*l iwiertef eirnnal gut gegamj*
fvt& f(f ,
QUtPp* ApfhifJ' r.iunrri
I GRANDI
SOLITARI...
AufJenpolitik und Strategic
Von Oberst freiherrn Rtfdt von Collenberg

Qer Vcrfasser des folgenden Aritkorl* ersthhchl on bin arise hen


Verg Icith en das Gcheimnis der berufcnen Pcrsonlichkeil. In der
<Jit feindfJfjKA Bruder Frieden und Krieg. AuQenpolMik und Strate¬
gic. zu einer Einheii werden, die Geschichfe gejiolfeb Er c rich lie Bl
domir eine* der graOfen Geheimnisse dej. politljchcn Erfclges

D rr CfpcnjalE zwischeti
Strategic ist so ult wic die Kriegs-
Politik und wiiz hinzut so hleibr, wo Slaaismann und
Feldherr nirbl in einer Person vereinigi
frteMcbte. Er war stet* sebwtr ju iiher- sind. nur einc gulr Lusting, namlirb den
bnifLfn. obwohl beide atifs tngste und, un- Feldhorm zrnii Mitglird dcr Regierung zn
irennbar fusanimenhlngen. \arh Clause- marhen. Dann koane er bei wicbtjgen Gt'
vin ist der Krirp dJt Forlaclzung der legenheiten an deren Berntungen und Ent
foJiliL mil anderen Mitieln. Dirsc a mb Ten schliissen icilnehmen.
Mind sind die drr Waffcnpewall. Dir Poli- Doinit wird das erspridBiehe Zusarnmen-
tlk hurl mil dem Begin n dea K.rieges nirhl
nrbeiten versrbiedcnet und versdlledcn-
aof; -if durchziebt ihn vielmehr with rend nr tiger Pcrsonlichkeitcn vorftusgesetzt. Die
seiner guucn Hauer,
Grschiehte lehrt aber, daB da^ nur seltrn
Weoh Knep gcfiihri wird, so .. *eine errsbbt wurde. Sehlieffen hut dither einmal
Lellung in drr Hand drasen liepen, der die geiiuQcrt, der Fctdherr iniisse alle M&ejit ini
Polilik eu luhren ha|* dea St nuts marines. Slaale in ILHnden ha ben; er mussr Konig
Zugletch a her muB ttuch die % etmnarht sein. Die crfolgrcirhsten Feldherren. wie
gegen den Fcind geftihrl werden. Da*!, ist Alexander der GroJJeT Gustav Adnlf, Fried-
Aufpibc dr$ Feldberrn. linmer Metier hut rich tier GrofJe. srien ee geweaeti. Ciisur
nrh in Throne und Praxi* die Fragc pe- y'flLa uoria mditure redrwa U Capo di Sttit
hUlte versuchit en zu werden. Napoleon
^telli. welche* die Bczidi unpen zwiseben muggier* ) ifaifl jolo dus ep£t« ondi n> man dam 4
hube sieh da*u genmebt.
suprtmv dell'tserdta. H feldmartifittllo Hindm-
beidea sind. Bride sind zur Zusamnirn-
Fa gibl a her Lagen, in denen ein Slants- burg era fd (TIO H rfa nfr superi'ore tul front? pritni ih
*dwi| gtzwimgen, a her ihrr Inlefessen
ubcrhaupi, pin KuTiig. der selbst keine aitorch* fu nominato,. du* atini dr>po J'iniiia dW
xhtfocn sdiarf aiiseinJmltr *u gehen.
b e I dhe rr nei ge risch o fle n besilzt. vor bands n prime conjiilto mamJ/uFf, Capa di Slata muggitir#
Manthrs* was ah militiiiBch tiotwrudig er-
ist. ohne daO der ihm unterstellie Feldherr * gli fu affidota il ramando luprtm*
tanm wird. birgi poblisehe Gcfahren \n ■
sich an seine Stelle semen konnlr. Dann
aich, dir cerade in der Spannung des
birgt Clause wit z1 Vorsehlag. den Feldherm Capo di siato maggiore
^rieges den Siam uberinaBig Marten
in den Rat des Kdnigs uufzunehmen. Ge-
Vtinnrn, P»1id*che R&rksithien kfinmn
e generalissimo
fnbren in sieh. SchliefTen sebrcibl: ,.Die
iliriidit EnteehlreOungrn hemmed. die Vedl t’crficolo 0 fianco, che trolia
Frben friderizianiachen Rub ms hielien cs
fur «*injrrml ^ a Urn warden; rs kaim ddlo condo+tn di guerm * d«G
fur unabweislieb. mil ihren Armeen in das
aurh 8elc&*nllirh milUariwht Vor- la porionoflid d«l condgltJero
Feld zu zirhen. Da abrr we der Friedrich
,tand ^fWfkbaUung drr Polilik. die
Wilhelm !L noch Friedrich Wilhelm IN.
richi gefade in Bolchcm Augenbliek
etwns vein Fehlherrn in sicli spiirten. er-
’*! V™ 'iirht<tt *egtmibcr all murk er.
noHiilrn sie drn Herzog vurt Braunsehweb
tinea will, hikhst uurrwijnarhl Brin.
zum Oberbefeblshaber. Es bildeten sich
zwei llauptrfuartierr. ein kiinigliehes und
Stoatimann und Feldherr ein hrrzopitches, die sich zur Ahliakunp
tines Eriegsratrs hilufig vereinigten. Die
'*’* Pul"lk das VornchL lid, hal
schlieDlirhe Enlschridung gab selbslver-
den SlsaiMnann oh d.n
standlich der Konip. Dcm EHcrzug wurde
batichott. £ ubeda^sen, das Nichtgewollte und >’Lchl-
"fab k,,'i Z,lilUn‘li«kf',rn *™ »tm gebilligte aiissufubren. Gher dieses ver-
fmnVi I "'"..1 “ “bpr 0,,t rin Au»* kummertc Feldhtrmtum bracb Napoleon
in 1,81 J" Al‘f'p“K "icF herein.1"
nWll aflPTn'n zu best Fs haitc aieh ppzripi, dad cs so nicht ging.
^itlrUch 'tUn I ?nai*V
begunnenm AMmtihiich hat man Lehren a us dm ge-
iri j lU 8ewirut«i. Qau-'.rwUz sa
machirn Erfahrungcn gciogen. Knrng Wil¬
Unt*?'*' ^ ^-^-ntwurfen
helm t. fuhlte sich durchaus aU selhst-
Jlt *U ^w™»t ftb veranLwttnliebes Staatsoberhaupt. Als er
' dlr,1''r ,,,lpil'n -"IIrn", w iu bride zng, nzhm er dm General >■- Mol ike.
Xi J„ y “ ,un h»l,r S«4l widrr.i,
dessen Ftldhrrrneigenacbarieii sich bald er*
'i~aa ,i,c vori,an weisen sol I ten, nil <Ihef dfB Generals tabes Durmntm U c*mp*gf*r drl IBM. MM, IB70 ?1,
-ttdtn n rm Fl'l'"icrr" titer, lUigUiima f, ehe p*i fu iai/woia™* iJ n»*
der A Truer an seine Seile. In Bismarrk
"rivh ‘ v"' Um dln“' >' pinen rein stand ilmi der Staatsmann zur Verfikgung.
tnanda dtiTwtrftitw al mu* pim ra/tnJr ftnaraJ*,,
fl| Cmpa M >1*10 mmgxtmn mV* tltlmulh r. Matlfc*.
Die Ispitzr dcs Htaatrs, die den Krieg zu
In nun' gh a|jrt rati it rape d* Siala
j*. |r . leilen hatte, wnr dutch ein Thumvirai dar-
a* ■al**Hnle an eanatgfiir*. w rt*N gti era mffi‘
^oliilL r,^R den Abaiehti gcatrllt.
dtala huur rmui^i. Lm fMmgtgfim m d*Hm f t

Zo»'° ""d di' 1,011,11 der


Hi Vain nun tlatanf an, daO der General*
die bhbrung dn Hceres mailgrbrncl br-
mots** J rmwti* f*tdm*r**ri*U* anai,
rWXa sua tmu4a 4i Krtimu

‘ . x j
und ikr Muurifr, rfrt die Unlink. rrlahmu Km wrlirm ImmtIIhII liihri lull fcrwuntirtie tlniiiUI mrtir udrr
w uribi'lr nit ht m illI^rnd ilit- („ ,, ^
MiHl fh«r HI ilipviu /u-animrnhaiiprr VH>' l-,ndr Jnminr IH TI xu riurnt wmigrr hnt rrrrifhfn wnllrn Hindi ciwu htr, *lif Pfiirr AuUen|m|itLk pr*, tMff
•nhiidnh di«- Viilir i^KHihui,, trirfir. *irh vbwrlrli Kundikt, in drm Mutlkr rrn*llirli »ind kriminin*f drr rutii|dipi bm l^r n- hflin- und dir i*l* I .rptnirimf, drr di Mi^ju
lp^i n>fiHt iilirr tike1 Fate*- und ihtr AIp- rrwlipl. drill kuiu£r DfllkruJtfetl. Ju- fdnbHiiK. dir drm AJiliiai tin hi m'lUubp V\,Iirknitr .ni/.. ^Jfrn, SWrtr
*1’ htm HflU'irn lufim. damn jedr* in Oprrali.mni kunfli^t dun li d. r. Kjintler /.ii H’in lir.uii liru. lufuriiiiittiinrii, dii- ilim *lmijc-l»-liuk. dir if Iiilrli dm \ . rhalfm-,,,.
Miiwm Ih-meli dir rirhltgen Knl*ehJu**r fUbren zu tu**rn. vm| eu pdirn. h<n drr *drlu xu^imdirh »rin ... Ui*ruan k*
vurwari-srlrkln ri ud. r ,ur Zuriirkhalim^
felfir nml *ir ini Fimrtnrhnirn mil dmi 1 rldmar- dnill Irrilit-b unlrrla-^in. E* ha I AhIId^iilij: rtiUprirht drr n»u Quu-rviili, icruudmi kntr.knnn nur im lisbi.ie„;,-lllrf
<iiict* rru tnH-lt Vurtrs* brim kimi* dun h- *hJi abrr dwrli xti Knde dr* -irerrirbrn
GryaiTifiiuttiik vrr-isnilen wirdm, dir <-r
liiliriic, V nr *« kutinlr tier hrie|g .,drn Vln I VJdxu^rt, rjiir rruplimllii hr kriyr inplrr-
Dos Pioblem im Frieden lur rin i.-utiiflf-rlit*1* Umlwebr* |(
■nhlm drr Unlit il rnl*prfvbrn und dir hnlb lb'- ..Triiilkiv Hf-rerbrh. dir nur
lulirn l)rj IVftdd -riinr Sl4al*ktin-I lMf
Pol ii j k dm Mil [fin xuui Krir^r unj£rmr**m dadnrrh 'flu*I wufdi-. diiU ii.n b HtMiiarrk- !)»-. FruliTrni t*A iLOriipulii ik imd Si rnir-
ilini rn.-ht p.^rbrn. I nlrr -rttirn \Ai ^
*ei|U\ \A ort dir Wr*rimnmrif „in drr >irh iinikirr i*ir‘+ !-|itrli nirhi nur im Rnejtr, nundrm
fnter m wurds r- amir is.
^irirhldribrndfii wrhmaniu-rhrn Huflirh- Biirh im ] rifilrn rim- Ikillr* virnn r- sirli
(lie Kmipmvp-krirpr liaJiru zuin vuJIni
um Enlwu kliiii^ mid \u*bun drr 1A rhi- \ Itl dir .MirUmulrri wrndf rrirhlni drr
i*r|W|i prluhtt ]Jaher -ind drr Mil- und knt dr- Grafrn Muiikr rih Kurrrkiiv pr-
tlriit-rhfn Uii-iuii^rn ntn‘h t*ii-T Fin Jjhr
fundrii^" bultf, Akin k:uiu cJir >|ummm^ marht al* dr- kmii|ifm-i nmirni r* I'iir drn
\orh*eJl iiiiuirii'T nur tljr* [jrbM'iifn zuni
kiinfliprn krir^; Lindrli. /1-bnl *v*.ilrr abrr war da* llm dun b riIJr
HrwuOt-fin ^pkonnArP, Kr»>| alfmaldirh hni (lirlii, jrdrnfall* bri mritfiu uirlii nllrin,
Bt-iuurrk hni dir l%rn wivkhiuc dr- linlK-rerhlipir S|!nr-mnkril in *rim-in As*,
rich rrgrbrn. daU drr kaiupf zvn bnrhrn aul’ [u-TMinlirlir 1 nvrrl rk^lirkkrii. iu-mr
llrrrr- tui li 1tt*1 uurlkdr4rklirb Rrfiirdrrt. ban dm muininUlirhm Inform CrftrniiWr
AuLirijjMditili 11ml Stnifgk aurh d.itmri- drr* Ui-Triun k- xnrurk lulirrn. ]Jrr k»n-
abrr iit)ili auf dm Kidmnn bi-rbnmki. *turk /uni. kp ldirbm. \ur drr I bUlrnlun
mil Erhil trriirip prluhrf wurdrn ist. lirpi iu drr Snrhr -rlb-i. Ab-
w 11 rtl r r i fri U I It-I r i A ir li. Sell rUd l^llll Sirr*
KrkLiftkmd kann SrhMrlTrn urlrilm: „1 lali dm rr niirh drr aitBrik|>oliI i-iLhrn l^ijfr fiir
hirm dif mTM|ud*t tim ltu-1iiii^n pliit/hrb
drr Krldbrrr durrb rin Triurmirat dar- zwrrkm&.Qi(> hjrlt. F> nnbm tlubfi rinr
threw Khrinbur ruhic.ru Fhstukirr. m,d
tfr-tflh wird. i*| UWjfj und 187M grplwrkl.-' / ilhlrliuiij lii^r F bfrif^ffthf it drr (rfgCItfr
Bismarck und Mollke zwri jahre -plirr uivt UrutM-bland vi.11,^.
Er fiici inde^irn mubnnid Iiltixm; in k im J.
in- 11 ini .-ri rr Um "rruirii, l-.urupa *iib *i4dt
Vl Ahrend Hixjriiirrk lind Mull It r rich vor braurbr aln-r uirlii inn nr r tit ^hVkru." Grflrn I’mb' -rinrr RumliTM’huti. in dm
jfi/i iu finer p. labrli- lim \\ orliwrlwirVuuc
delii kririir vwd I'BbA in jEUtrifi Ein\er- \ach drill Krjrjjf ha l Mnhkr ill- -rurr jiihrrn [HBT KB. rr>:.ili *irh rinr jirfiilirJirhi'
von [Ht|i| i*rhrn kri-m mid pfMriprrlni
hrhmrn hrfandm. w urdr tftmn uahrmd dr> Mrrnune ^rauUrri ■ %A>ir Fulil ik I ir dir id rum]i;iisrbr kri-i'. \A mnjdrii h drr knrs
illiprri.
Abmsrsrhf* dan Vrrhdhm*. /urn eralfn Matr *irb dr* Krifci's fitr dir Kfiridmiii; ihrrr \rrmirdm unrdr. -n Iruir man -it b in drn
arlriihi, drr Miniate rprAsidmi hewn** den
kunip.em korp*. du* narh llslle brMimmi L^dendor^s Denkschrift

Hai. nrjcrri die Suddfut* Iim am Kb rin


In dir^fr Laer suable l.udrudnriT drr
xn brla**m. dor General siabtfhef netxte
wtthrenildry fnlrn Uflikiirp- an drr Sriir
dureti. daQ dir-er nenr UrIVId rin
IlimlmbuTt- *ril 1MI f ■ dir liriil-rhrn
iirmarhl vyurdr. Ilann lirLS Hi-marrk dfm im
(tjirraliunm Irilnr alw damaU mktb-
U rsirn luhrmtlrtL Grnerjd Fab krii-
or lien der Mann tin GriKraMsW ds*
-lein einr \a4irirht zupehen, dir die*rii
\uOcrsle xu lull* urn dm Viu>|inin£ drr
vrrnnlnlJtr. rise aiidrrr RirhlimjE eim Cb ^nrr wirdrr linzithulnu Kr Ir-ir End*
xu-rhljiferu al> Multkr wunieHir. Awi li hirr Ft 111 dll' milil iir{Ukliii%i1ir I, apt- in i-inrr
tfrifi diner fin, Srhliffllirh hni Uisinan k I Jrnk-rhrift, dir drill Urirh-kan/.lrr fllwr-
-ifli tiarh kiinifurilu t-rgrit the Ah>if hi dr* orlirn uiirdr. rinfd'hrnd dar und -trJllr
Iri-nrraMuhr*. flqfg&proHim, Befell igim- wrilrrbmdr Fordemnern, dir rr Jmrh*i
(ten i ttr \V irn anzngrrifeii. Dali rr ueem Diltk "lellet* kpelU mfTeisfh vrrdsi. Kr kmmif- -irli iiln-r un iii
der birrlur xml %vmrii£rn Zcit vgr dpr Ein* Indirltlkfa a I papolo in -
Mill dvrcJi-ri Em, und wnrJr al- la-h^ri
Eteicr . puhTic*t*tfil fft-
tmsrhuniE-grfiihr durrli Frank reids wamre Mnbiu-r an- drm KrnrraUialt rnifinn,
wflfDlo Wf %4 anno
«fid an* |Mditi*«'hrn Grunden rinen Kin- I .Fdir IH ] 1 J i r.i r 111 r / w ;ir rm r 11 in fall £ -
i$4J, del 111 rlTilta AIDe-
mirwli in U irn nii ht wiin-rhtr, war day tieanx “LUb' rrirltr Hfrrr-v^rnirhniiie- -ir c-tiiiiir slier
Rrrbt dn fur dir ViiQrripultiik Yeranl- ibirh nirbt.
wurllirhrn, Er will abrr audi rinm beysrrm '. . , pui csiert cbe no! amerlrani tl six dJ opinlonr dlveraa circa J Uni della
Fri l /tip; da- dfui-i'br Urrr al- rin v«r-
Voi*»’iilaj' fiir dir well ere Fuhfunp de- {linra eke iLUmo romKillendo. Ma an* cdh t ce/U: eke non rombAtlJjmc per
/UElirbo krtr^fin-inunmi iu da* Md.
Hrern. grrnurht haben. Clwr all drm kam la tonsrrvailone dell'lnipero brlhaiilcD. Nos desldej l^dio dl cjEprJmfrf coal
lb* Sirrbrn. r* ijualiutti muplirb-i aid
Muiikr zu drr Aufraywiin^, dal^ drr Miniytrr- aper lament c la verity PS da r eruda. ma dos voire mmo cbf vt Ucesle delle lllv-
«iosj. Qsalora 1 voilri ftlratfghl iblePdstscJO dl eosdarrr la guerra solo per dir Midlr /i| |inn;rpT lisllr f.rbdx ^rbabb
pra-idrnt *r h unt>rlnpt in dir IJp-rraliuArti
maDtesfff lb pledl TJiapfro britaniiicD. prim j o pol fisi ver rebbr po a iTovatsJ r- war abrr cr^m die Cbrnnacbl drr
riruidacbr. IH7H -rlxle rr dun-h, daJi Bii-
toll ran la loro ptratecia- Come alleaU ts qseita Iglla, vl chJfdljmu di dJcklarar- (trptirr xtihlrnnndiip ,d|ru -rhwarb.
marrlu drn man in miiitfiri?-rJirn Krrisrn
v| ifou e^alvoct la propoiilfi. AkbaodoDatf Hdei dl «ubathre per la nm-
lb *.y«fMenkrr ini Laerr'* btrjwir-hneir, •ervaEinne dell'Empire ed unltevl a not, alia Bsaida fd agli altrl vo*LrJ zJLeaU,
eu drn VVrtnim dr- GenrrBlytahsrhffW Di& deutsche Irogadfe im erslen
per porta re m lerntse villorlnjatsenlc Ja gnerra Hfdlanle una stralegla cbf
l*rim Kdnif nu bl mrbr zu^rxn^rn wurdr. cpavcBga a boJ lull! Se per ag^rapparvj oailuafamrBle al voalro Empire Wellkrieg

Tkr Minister war nun nirhi rurlir alH»r dir SirKiale dl far perdere la guerra a tie nailoiiJ allfale, non mapcbrrale dl per-
Im frstfti \\ id I kiit'O wurdr in J h'lit^Ji-
I-a#r ntlerrirhlrL Und dir prf-nnlirhr Vrr- dere anebe la voitra Euerra: e eld percbd d avrele perduli qsall allfall,-
I ,wll d liny Ztl-anlJTirlvo irkt-ri MUI AiiEkrTi1
'(.immuna wtnrir dir Zu-arnnirnarbril. ptdilik und Simk-pir xur Ffafiinjir

'♦him Mil Ir Vijpu-t ]R?0 anlirrl drr uir rr*fr kri*< frpab -il’h all- drm ibirrh-

tiuunirbritr KniHlr*Lankier in l nkrniHniw maM b durrb Urlffim, Siail dm <u ver-

drr Hi-ilii armlieri /u'.immf'nliunp^ rmMr Zwerkr. Sir wirki fm-cbcidmil auf dm df 111 -eb f n mi I ■ 14 ri -i-h r n k fri - rn, i tl -1 ir -i i n - Iridiprn und *u rr-hrirNicru- «a* drn
Briu<r^m--r iilirr dir huhrn \Vrln-lr, dir Urpinn und du- Endc ilr.**rIbrn fin, nu fieri- iru Gmfrnktslif. dir hrnrr \tir. nrl- t rrcfbi’iilu-iifii dun hau* krn ZmMc-

bindmi kimfitrii, NriitTalrii Kn'rtiillirr mit isnr. dnIt -ir nirlk '-urbrliiilu in sriurni Vi'r- rjlfr kufLi1 m.its -irb ilrprntilHT pr-rlirfi k Iasi r H r»t h -ks n/lrr % lb-1L if ionn-Jhdtwrfc

drin Hoi nm \arhdm>-k mfsuirrlrn, Njell I-ml ihrr Aii-priiibf xu -Iripern oder Jiinr )iu11 e. Wflia drr EHrdfll nif'lll t-rh.ilii-n 1 kruiH ldanil d. - ..1 rm* lii-“ nn. S'- =4""

Srdati i-l rr fur Ztirin-k^rbrii auf rin r-jy.iO- mu rinrni minderrn V^rfidpr *irb xu hr- ftdjlirbrit wiirr. Main ikbrrfrnir .mrii, br- dir [—ilii i—1‘lif 1 uhniut dt-* Hi'tfhe* dm

tj*l briiigp(j. uni duft fine Vrrlridieuri^** Enuprn. Hri difH-r { iibf^limmliieil kurrn rprlilii!lrrwri'r. nb ibr rinpelrflenr K-ni- kri. jt, in dmi r- mu Srin -drf

-lrilling xu lw/irhm, i r fclauhl. d ull ilir dir Slmlrpir dir SirrL-rn *lrl* nur imf dll* *puiiuunii nichl ^ it-llrii hi m*r v iirutn-T- nine.

lr*nn>vrn lip'll in iniiri'rn kainplrn rr^ horbilr Ziel rirhlrn. wrlidir* dir m-hul riu-n p<dirnd -rin wmb und durh mil krirp in Al- xwriir- |iet*[iirl i-l drr 1 IWI

wchn|ifrn, r»n % nmij*r»rk anf Fan- aJ>rr Mil lei idnrhsnji| Brrrirhlwr murlirn. Sir rib-rldi.im Zrll jlfm'hdr 1 Wrrdm DliivUr. UondH-krrrX Ell nrmirll. |trr kaUAlt-r

killr Fartrirn ni rinniuli^rr Abwrhr xu- irliulel -it mi br-lrli rSe-r Fulitik m dir I Hr Ui-iniH Im itilj? i|ri uiilii iiri*i bm l -imr -id b -rii AiiUdk NiMfinber l*ri 1 Mi'11 L^ll"r

►^mmrti-rhlirlirn fciirdr. Ab narli drr Km- tl<indr- nur fur drrrn Zwerkf, uln-r i«u fllbrlto krilir-W vLjf * Ell limilllErirli-n Er 1 r*ipr k+la-*m mil—rn. Kr baiir rri" Mi' 1“

Mirdiit^ W*>n 1'iifi* ijir Urtam-runn yirji Jfandf In i idlic imublkiiijjii: vim ilir.J< lir I mi * veil. I Itr 11 rri] in till wiir ti v- ■ n Krnnk- Itrdrniill. war sMrtll wffrn drr S-huirli*-

hiiifirhi. Jpirrhtrl rr rlir Fnilarkimx dr- Spjii rr biit rr dHun em*rhrunkrud £r*j)£U rririi nnd Uullliirnl zuhlrnmkltii: <-rhrl>lhh kritrn rnil drnjrlii^pOi jlUn'lilni, dtr *,,4<

**ij£iirr* m drn Fruvinxrn und dir Kin- dad fur drn liuiifi dry hrirpr* vnrMii'^rml uni f rIrprn. .inIb-rih iii Kill If mu'll KiiIIIiiniI nntlMi v*ii mi, v uriirimilii li mil *l‘‘n ^

'iiirbunf i]r» Au-lamkr-r Kr i.rrlan^l ik militlrisehf Hiirk-irturn miiUprlirnd -rim. 4i bun itn Frirdrn -rine Mfril uiitlrZ *l,irk im AtfW Frbnisr FH i pidbne . * dmi ‘

■ il- iitrliiariMdirTi Griindrn* m drprti Mu- dir AuwnnlEiiuir wrim-r Erfulifr udrr MdS- drr dr illlien Grm/r /ii-miuin-infr/unm. niirsU-ialbvfbfr Imirdrm. dm Fni-hl"

iu I ip >u* in priori ftrllorl, nuikrlni mrhi mnji- rr filler Su-lr vi irilrfuni drr Fulilik imbrim. I Hr An—u liif ii lii f rim'll piiu-iipfn A\ -ifbn- rinrrhiiu'risfru l-uplan<Z- lliindrl dun I*1
>*f !ir HrwldrUimp drf l*r*lun|t Aly *[ifilrr IljhiiiiiTi L diififKrn irtflnln „Uir !■ rwl-iel’ e li ill! rr-rbirltrn friiplifli. I‘* rrlmlim *|rll dr.. \ H utr ... kirrru. ^ ' ’
ill! tir*J-|liirOfiki£ llirlll drn MID dim rfWar- Itinjf und ItrermEunii drr Zirir, dir durrb /v-ritrl. lib dll Unlink dr* nrdmm TIlfllHI- U-dln, 1‘Jf *lrlllf M-inr ltrilrilkm

rririi bal. r-rlirbl *'f nrui- VnrofifTr drn k i■ rk rrrrii hi m-rdrti wiMm. 1*1 und knnuJrTV dm ZrilirrJiulloi*-f-ri llm-li r«l- riu-k. At* duun sbrr drr rrwartrir aitn'n s

drn H,rnrraUTrfb Fin L.mnH^II irt- blriJri vtabrrnii drr krirjtr* wir vfir firm- HJirUrhr. J lii-r Zwrilrt lisltfll Ullf dir Hnl- ni-rhr l;irt*|inirh k-irn. w*mdir *T *

jnl iili it»n> -rim- /*u*lrftunn fu d# ij mili- yrlhrn einr |iuUii-i In Auljiuk. und dir An iVi-milmiit EwWjirn Jti*in..m k mid \\ >1 4,tb.ri mmi lturk-U»* . I m-. hrjnkrsdr

iPLiu bn* A ortrtneii |n-im linni^r t*\ vrr- ilirrr f-u-nne kimu um Im rilin' KmfluU nnf brim IF mil cin*i'w irk I, m-dininpm, dir rr vfrsntsOlf* lubrti U *4j

I.mrni * 11 < glr| ii iirt KHiinjI dir l«-**rrr dir Ar| drr knt'fiiiibnm^ unit. I Hr W inr 1 i.ir kiiiik. tin- *i»"b p'p'H ilrfi Koualrr
l itW mu liliunv df* k -lixlrr- *nr>r«lnrl drift Willrl ilrr Irlrirn-ki wi-ulrn mmu r rrlndti n tuillr, i-l rdrill nnnr mnrM^int

/iwyiVt 4-r tlri*u«*b itirlii #« (t.ium tfbbsnpip —riu i nb man ib»- -rblirll- Ju-b< Urn nur 11 upr-ir mtbl tH-cta hnai. >if
KB
*

FRONTE
ditto

non it 'raff* della

tin a qiratltorta vital*

lull* I1* rvaiiam d«t

IL BOLSCEVISMO dura netoishfd 4*1 n

alfbiloflt. Eui tomboilono a fiasco delta >

Legionori, alleati e formazioni di volontari delte formazioni )1 in lotta contro it bolscevis

I, AHeati all’Est
Sul Tronic ortanTale non viene deciio un

probfcmodi potenza polfrlca, mg lc sort*


tfci Tremlla anrti di cohurg ocadentafc
Conle Ciano
ITALIAN I

!\W monwmtp in fui si com¬


pil'd Jo srhieramento bolsef-

riro lungo i rvnjlm jiiTmci-


m>i. t'Italia si di chin id
pfonla a romballere a fin n re
della (rfnnanie ant hr in

quutd lotta. It 5ua apportQ


ai nifiHli dfl Sets ore meri-
dionale cfcJ front* orient a f(
fima rrd memnfohiir nella
Stofia di fucilg campogno

UNGHERESI

Come la Finlandia„ /’f n*

FIHiNMCl ^ pirrolv id rroito popolo finlnndesr si Irora gid da 2.1 anni ghtria *■ uno di quei poesi

tantia da rnrn: e in lolta tonlro un ci rr*TJOrio torerrh in tiff, it quale rufopei chf A cm no /alto ru-

minarna ia !un fi^iu rod npn mciip. ricorrendo Sprsso alto nnif^nig rot bolsmismo gid

f inifrUrs (ffa fIJ(, /p0 rif«nfUlifDfq la Cartlta. jrerduta in sr- da mttUt* frmpo, ton ^rrindi
OggrtSMunr del J^, f comhatir gid ill ttrri- sarrijiri di sangue. ligmet-

*™h,a MonnitA. doit Oteujia importantissimr posiziani il rat eg t the llti fy.«n di Hela Kun del

191*1 rimoFic indimmtifo-


£ ■ Sr per n i u i\gh rrf .ir, Con
Cmlrola in gtirrra dfll't n-
gheria contra I'lniont So-
rirtira.qursta nazionr rima-
jic ft dele alia sun judil ira
fmdizianalr, the mira al

manlmimmlo delta rultura


turopea

Fotrj.f> ra ti f PK
C ton 1 %U di Eiier r ft Aden (ip r f,
Uhfr. KdurhwtllPi. Spring-
aiann. Gchducr. Voikmann
SchOrel, PfHmor. Bmnl^n

SLOVACCHI

l nr hr tr Farz* arrant f <i<>


''owe ***** to prenttinr rfrll'l nibhf Smirt if a. net giugnoM 19 UK
ratthe fumhattnnn a fittnta
deilt poItnM drll ,4ii* Mr4tr
r[ J",a r 4*drrt to Hrmrealnn r in Hiii ul idu SiNfMfri tntllttglir rrjPn&uffltl# hi J f‘ *f,
b ^ ^ TiJiS .ilom pi ufiuugate t iug« i^dlori FUI difrnditno to IlMlnlir J*
0*10 fl I(rri[frin dn-t ifuiinm up Unrdntirlli tfra. orruftt trend dfl firni KiliJ‘lfPr* runfrr-
^ uttftmmir (hltMtti * S+guapoti, \t frapp* rgpnini n truto matidit ton it rangue 11 mo
•mot* mwndtanalt dil frame oriental*, fin g ut m l Fa Urn dlfttta it!I'e*r nr Fl:»i
COSACCHI
II. Legionari fat*tfn dt < iMuffrM , rrlrhfi
*n IuIf-u i! tnran/n. tfaffa pin-
nufa drlln Cttratirantn ff,,

e volontarl dei territori occupati ad Est dnnmt of a. nrtta


*H Ptp/tffiMiri
falm
null,
Contra
ting
mpfjiKt jirnifi <Mfa /purfiP-n-
lari ritiu mitilmti mditntr
da p lorn pndr p

SPAGNOLI
TURCOMANS

I lupronumoi. rJir nan

trrnpu ditfMi in vropfun fa fa mu dri rojftjf.

drtla turrrn ronira it fin. woo ftftii. quati dis-

riimor ta hti ridwti di fitnpinfitti, t mf'

f4fr/r> una Ir-ftnrtf di rsiftn- gltori rnni/ifN drill- Sieppr

IMW <r/ CPntillJii&P dtl trtirfnlr atintirhf. *ha r.ni roi*ifaif-

Vunfi: (rrandr. hi WJiri- tono rontro

jttortr 4:;ur/'q». fa ^tarfa *i

f mmn mbi/a in rnnrnir

rontm if wrfcfa m*pmrt» rA*


un ri»«ipftar'nYrJiF(iflrmarp fa

^png no lliirorlo dfll’flifj-tfi


TARTARI
DEL VOLGA

I tariari drl I qI^u .topiu


xinti semprt rnnoftiuii romr

imfmttdl /fiifrrrfn.Jjj
nr I'fdnnlarin tarlara rnm-

VA1LON1 bnit*- niUtntmrnti-. ran it/oii

grrmanitkt. prf In iihrra-


iinnr di tuna ii mo prtptdo

it t atfHi drt iidotiiart illt-


tnni. rtrllr r«i sihirrr rom-
fatffr nnrht it rtljta dn ASERBAGfANf
mini t*ron Itrgrrtlf fin DEL CAUCASG
ntifi). dopu In ramf*tgnn
ORIENTALE
inrtrnnlr t'Jtl 12 Aa /mr-
ImjHiIn Jmsirnuiffifr alia

kirM^fiiT df C&rmt. at /of- Soifa itafi ad dm rati milt-

<M ffapjrt, nll dV tnrinrutr diti .uddnti "rrmn-

whit tit ffonfor rd ai r<»iw- HiVi'h rd ora rimibnltnno >~o-

[»lffmmli nrllo rirronc cM titntariftmrnlr f antra t MfiV-

f-ufart fffi, I iifmprj dri In lota

unifpj nnxiantth

ARMEN!

Irti nrmrtil. rhr vitoiut giii


do xrrtdi nrl Cattraw.hqnno
FRANC ESI COfTVfroiO tr faro rflfflffffp-
Mtirhe nnziunali fl rtin^rad'ii
di Ojini prrxsianr. Conrr Jf
iWc nr Ha fotofcrafia qoi

.WfC'e^uKia IW/ r Mala tirfWitu, i ivtonlnri

/valifiiLfa m IWwi/m id addrsimti mililarmrnlr

prtma icftanr/rfinyw, r rut


• irtpondi (i num+n Inf nnu
t**i dI mrtr jn A' v. Impir
«la cuf franlr oritn/afr
rfT Ci-jTRjVJ ft iftrlliiTfm •

Vli. ^hm r urpji nfmnprn-


GEORGIAN!
hJcp da futgidr i iflorrf
ifftmr^inniAanart unn Murin
rhr rixair a ilurmttn noni or
*onn, -fnrhr qiirilo nnfia)
amantr Hftla tibrrtn
pTrndr parTr ait a iaflm
rantra gli opprnrari
un frtnprj.

VOLONTARI
DELLA CAUCASIA
SETTENTRIONALE

VWJn hjitanr nord-mura h rd


tl tiiuanit rpHtpiM i *W*fi-
lari di i ftopoh drl-
id OurdJia .‘irfriPMlrPffndl'#.
.-In rk'rrti romhallonti mfl
|>p|i/arnv ^r/Md|nra r «mi
appni |irrnpp P i rhr
I. Volontari
nelle formazioni ^
p$c fo Nonrvgia non dov«»** enure prtienf* Id

do^e vlene decile dtiHna d«ir Europe,


non lortbbe degno di figorar* fro I* nazlont «
QuiiJfnfl

/ roltmlari dnnrti tombatlono nrt artlorr nor dim dri


DANES!
fr&nnr of uniat* fin dot 20 hijlta f*a tpiuto
di (jurVr uomini ti t■ %ptc.rhia nrlla [rate d, Uno dkl
him mpt rrt dri dtultno drtVhurt)ipg. prr noj

r tnuifrfif/rlnttilr di *%***+ sn/o d^nti iftrllalofi.w


NORVEGESf \rltf fitimr trr irttimanr dri ftimbaliuntnii di ftnsiti ron|rp if M'rrnin»
in jVoriWglfl M jonn pfr uniati put rafonlan rht rut ptimi trr men

dtUa turrro finnira V*Vl 4fr Mvlti ahft fioiaru not rtf m romJuJtafie
0ra net ultore nard rd in qurlla rrmratr dri fromt orientate. /iiiilnt

no dri bmtaftioni di tciaioti rhr tono tomparU toitanto 4i nurtegrn

F,AMMinGH|
fumndm 11 ditigfM* drtU trg* tuui+nab fammingo,
'Hmf dtr f jtr^ 0pp*4t» mi fammuifkn
it tup ftrhi+m# tmn titnmr trnm n*t*+*ip. fjfcj* i
jMmmtnfht ,ut fr*M* m a nn
farmnuHH, pmprta r rnit* fiU Mir f*rmmumt it
CAh imni addjetro, zllorebl oHIe

. ..e la gente beveva grosso... ddlWrcito del 100.000 uomini


era vietato ogni genrre di fcTrm.
durante le eserdtftrioni veni^.^ -*'*
al poMo di eurri armati drlle ramuni
mohi 11, nmniflai e da ca rri d'a«ftlt0 m JI'"0'

del maggiore generate Theiss un rivcNtimenlo di lrKw> e di e*rto^


nemiri delta <H‘rmania h*Kmr<,*',1
qurate armi fitti»e. ^u-iido ^ ^ ^
pioctnmh la lavraniil Heich ***
campo della difesa uaziotia|P^ nt' ^
Per uno buona merce s\ pub fare delta pubblidla e contra una merce scadente si pub mettere la
blindaii allorn coilruiti, c . erai,Q ^
genfe in guard*©. Ma non e mai possibita, sob con To propaganda, far apparire scadente una loH. M, m., .crondo loro n„n p“

fnerce che sia di buona quaiita e viceversa. Prima o par il compratore finisce per actorgersene, surCfirnlrinpnlr. mi nun vidern
che dei vriroli privi di un
si forma un suo giudizTo personale in proposito e si regola In conformitd, Provetto conoscitore valnrc. flt|
di tutfq quanfo riguarda cam armati, Jbutore del seguente orHcob ha prescelto un interessan-
Allorchft n*li innl.fi riusci di ai*IS,„ ■
tissimo esempio che conferma questa antica saggezza di esperli propagandisti. pgli potra in lol p.iln,cl,i ill I il puerra, cni .i icnlin™,

modo tonto piu facilmente fare al fettore europeo un quadra dei metodi propagandists dei nemici moral men le in dove re di dare kno 1]n
poggio. E. benlnieso, soltanra un appn^
della Germania, in quanto egl! stesso ha assislito ad ogni progressiva fase dei fatti qui descriltl
morale: Tusserdonc che [ carri aitnaii
germanici non fosscra altro chc tnoMi
di kit a*

D urante la prima guerra mondial© la


propaganda nemira costituiva un anna
qnrMa volt a die bast as se melt ere in azitme
dnio general© per eonsegulr© anrara i sur-
ddi'avver$ario, Questa asserziono, se mu
I/cffflto di quest a propaganda c *ifl|0
tcrribilc. I cavaLleggeii polncchi atiaccatoM
i carri armali con la sciahola sgua^Qala
ennsidetianio un po^ piu da victim la pro¬
mol to efficace. p©rch£ il pop ft)® ledcsru w. cessi deci^ivl di un tempo. E cio perdu-, mcnire b bmerio polacca li assnli ron |a
paganda con la quale i nemici della Gcr-
si asprt tava, n£ era prcparalo per una altlr.iziu di questa gnerra. il pnpoto tedesco haiuncitu inasiata.
nionia fanno una campagna contro quel-
rondolta di gucrra tanto perfida da non era prep a rater a far frnute andir a mezzi di Parma corazzAta germanica chr lia conse- I loro gravissLml sacrifiri di sangue fecero
potersl mnl immaginarc. Per questa la questo penerc: csso era a giorno di tutl© 1© guito lanli successi, jmd venire facilruente riconofccrc che e^isi crano stali ingamiafi.
Germania non disponeva neppnre dei mezzi question! piu imp art a mi ed era conviMo dinm^trata. II fatio ctic qursta nuova Ora. sanebbe ragionevole pensare che il
di dlfcsii acini iL © rnvversorto., propabndo della ncccssita di prarurar&t quel I a spazio arma dcH'csercilo gcrmanico ahhia con^ ncmico traesse da riOqunlrhe in^namtnto,
un'inlinitii di menzogne sutl© pretese alru- vitale senza il quale non poteva ©sister©, Lrihullo, con la sua straordinaria Tarza Invccc non fu cop i; an the a 111 njzio delb
citfli ledefirhe, riusci ad aizearlo Julio il della nereisita di avert gli stcssi diritii degli d urlo, a deciders in breve tempo tonic guerra eoniro i aovietici la propaganda
mondo contra, ed inline, con suhdofr pro- aUrL (J populo permameo e fieru dei fulgiili ftzioni di questa guerra. ha atlirato ^u ncmica vohtcnnc the. su venli carru soUaniD
messe e provocaziuni, induss© il papa I o successi ddlc ftieforze armate,cd ogni fenta- uno era auKutico. meat re per gli allrl non
cU cssa ratienzianc della propaganda
tedesro a rinunriara ad una ulterior© re- iKodi provocazioneodi cafunnia^ic in fra n- neinica. si traltnvo altro chc di tmebiature ricO'
sistenzu. ft dunqiifi Vera che quesla pro¬ to senza rflrtto contra hi sua compattczza. Giaeche gli avversari non possotio ron- perLe alia peggio di Icgnq e vemicialt.
paganda co ntri bill in tun da ©ssenziale a trapporre, sul compo di hattaglia. nulla di A nth© quest’aiscrziimc ha aviiiq In %ua
Propaganda
decide rc la guerra, ed c pctcio che csra cqui valent c a questa pot cole arma gcr- nmora c ©alnslrofica smenliu,
vcone nominal a + general© * dalPlnghilterra, contra i mezzi blindaii
manirat crcdoitu di polcrla comb.itlcre con E gli a were ft ri della Germania non
Errata era invert la cunvinzione dei nemici Essa non sot l ant a slnfrange, ma rimbaha dclle asserzioni. II ri^ullalo e per it nemico irassfro nessun rnscgnnmento neppure
della Germania, i quali hann® creduto anche a tic he indict ra ed arreca dan no nelle file catastrafico. dalTimpiego npcraiivo dtlle granrfi unit a
corazzaie die opera rano in Poloniaf Come
prima aveyano anmjnciato roa falsa sicu-
rezza die nn impiegn del gene re in Folonia
era nsEolutunente da cscludersit a canra
dcllr condizioni slradali delle \asic rtfinni
boscose e dclle paludi, dopo la conclusion^
dei hi campagna efss o?seriroiw che questo
successo dril'arnui corazzata penmanica eta
stale possihilc unieamente in Folonia, ma
che sul frnnte occidculalc eid non si sarebbe
verilirfllo. E nuovamrftte rredftirro di
polcr hefTarri della purjvissiuin a rasa del'
Fcscrcito gcraianico. Essi dichiararof® che
lc loro form id a hi It ope re fartificatr. niuiulr
di nna ultrapotente prolrrione anticsirc.
avrehhfTO arrestalo qualsia&i aliatcfl dl
me/it rorazrati- ma che ai tedeschi non
sarebb© stata dal a poi nrppuit an oeca-
sionc di aferrarc an ultocra del genrrff
prrch^ la loro avinzione avrchbc ^palvf-
rizrato ► giA prima L earn d’assalto grrma-
nici. Dircvano, inolire. rhe ai lam pmpn
mezzi blindaii -—* inHubbiamrnle supr^on
a qurlli tedesebi soito ogui aspetln

too** mcrrtlt sarchtie: rim as t a pii n ullft dft fare r f


fuirehberq dnvuti rimancre inatti'1’^
* Panzers germariici non ftvrehbc™ ^
far loro un maggiore piarere chc 6
attacearc. come gift si era vetifidto * Tfl
la campagna polacrft.
E i trdcflchi rcscro loro quests
fnvurc: le division^ corailftte pcrniaiu ^
altaccarono. prtssa Sedan, propria ' P
pul rule baslione della loro einiprc11
forleiza © lo ©epugnarono,

Quanrlo, dopi> quelle primo s


cesso. v©nn© aperta una breccia
MuuhfU,., ..If dliufioni *‘J' ott
sarono veroti il mare comr unft i
Hum ana, Flughil terra fame tic*' 3 arU ‘
vcicoli iMoInli vBganli dirlru d
t soao vedftle rvmt p»m r©al»enl© ftono* da dit^iviuirw hritonnira orr«rfe i di non oMuorfonnru reoppea
bambini »iuarriii r rhe in brev© 'Co-
c«j| lyogoiifl rWloii daihi pra/Mgondtff © li m#ne in guardio di /rvnlft *tl* ifuntMt* e WJn/*re prejcnti riwUudfitd in ,|ueira
»iati m©4M fuun cui*ihftlunKnU -
i rffrtli dt I4»fe prffpflgflnAl. ©fti nprvraia da un twgJl fliWf* ddl'ittghiUrrr* * sul nu*nd> H#< pnmi Ur 40m di gurrrm
Nd CO run ilrlbl MO Hu « b
t __ bc0W, nta lo d
*pe*rr volte ehe dri m.mij(tn>U
r'r'','*.ii' f.ict- cnm r*im <tn"« (uri rd iniulu diveidiiceo drunminaaiom
r’f''* ij, pjrul* I' onorifiche* Cll upru critno in lotii i c«i
i Pfli**rTcN*
^.p.rtii^omi.f.rp.^^vor* volcircmi gnerrirri, ll fntu* elm Mti In lerrL
iorio urmieo tTe**ero pi lOOfihegptn, Id
4rl pdirinumfo letsirnlc del ‘
vridr vuglia di fare del pnrugoni, si liene
fr-rtffffi r divitiif il Sndi> Ui i^mn?

**rr;d pl.r^ pri-Hrutr nmo d *oiid comportatl gli inulesi


uei pnefli *toi *or» nllenii,
t mm ia rd iu firceim nl potrebbe vedr« in
nrl Itolglm in

wU p***4 “nch,‘nf biro tlepli Piitat nell'impoienia** i qunli in


iMwvmw nDr"rJ J‘ n0" it-rriumn nemico — *umo ip» "cordate to

pmfannwnrii di lomlie da r*s\ perpelrtUe in


»Jat pnrlNi.. d> wig I®" u"f”l' J.ibia - ni eoniporierebberti certamente in
mi itiodu niotln pit da *11000* .. - Mta&pw
(Vl tonim. In lii-rrmiuw uvnn t»i »*<"“
ebet ln'ninlem. -<i‘ nr pre*enla*iC loro J'wccn-
' ll1 ,M P^man >imu\ lo lid modo to propaganda inule^r.
;i nwlrn-ilf. Itiwcl'i' ' llrila,'uin u"''“110 daNtopoen dei *gioae6itoli di luiiut Pgli
.kbanJuMiu l#™ i>»»’ IVq.iIlugpaBWiito
Piuiui earrinii 4 ho nioslraio nnn multi fur*
, rui er^» AtUli. Itap. lx o>UcL,»,.,mr
iiulfL nolevole di argomeiui. Cerlw i- i hd glj
dt|l. tanil'apnx ad 0«id«ntr, lx *1»™.
ingled Jii rebherti beu voglia di ride re nucom
u,lla pioimsutldx briiLinunu. “«»'
e di tielTnre, snlo cite ne pnletnero uvere
.onpiaiHflio da unii cviUjilcin [wrpleMUlA.
..he hi henehe mi in mu ueciiphinc. I1, tut l n-
>i>tl ,i ^F.rvo «wi inlropreodr^ ^nln.
via. non >* iODO umi reci roiild di quanto
I^nu. corantfift germauica.
uhldu loro auoriulo questo vbeJTcggiq*
E non lo d >a item menu* opgi. Tiiftavia,
nlento, nielli re qn*slw eaeni|»io non fn die
in jughihcrru j-i rioodde nello ^rrorr
i-onfeniuirn iE verebio udugin: non fare il
(pijfido d ^iirrato Wavcll riuscb grazic
mu uwentario pin jdeeolo di quclto che eglt
uza frtvcffJiiime auperioriifl* f ialc a dire
elTctlivumetite ^ia. Con il coned Lo
<|np*wndo di min potent r armu ruraizalii.
4 sufrrrinril i *
di una itipfrioriiil numeric a nrlPnna, e del
la pmpugaridn Jintaniura tiihuloeea tantodn
daminio -.ill iiiiire, et»» quest \d lima rlir
hiHt iurr i gerrntmiij pcrplessi non miIo miIIo
nVt»tiva in ijoeslo emu tui'impor Lanza eo
hrupo. ina an die tmlfc cireo^tatizc die huimo
cciionalr. a rtffiaw gli Urtliuni peril
porlato i neinid delhi Germania u tale affer-
dupa MpHtHfui fonilmilimenti e sutlnrilo
jnnzionr nrbil r;iri:i+ Mli qiiesto c alfliit lorn.
irmpumiicumeiite da unu parle del
Prima della guerra, I'lngliil terra in-
territorio libim. limneri-a lu il gin Into dei
rorag'd6 hi presunzione prandissimu drlto
toil.mo id per ipiehiu lorn primii viiiurh,
lAdonlo, eon il riMiHotn eliir i polacehi non
divenma iid uii Irtiiio In
rttilo parhinmo di imu mureia >u Uerlino.
vittoriu di lu lit le viltorie* ’■ ... is uivnntit
Si credit a di nituvo di uvcrf d'nn 1ratio m.i prepnrarono eflellivumeme reparfi di

I rov a I n I a. vr ra s 11 u L eg to e la ve ru t u 11 i co c! ell c imppn u rpnihto scopo. K qoundo In VVdonin

h..iti idie di mezzi enrujizuti e rienmmdft- don-lie hoggtocerc nl 1110 de»lino, pli in-
/ due sfativti dipint i ripnulotu net La ritisla atneritana w Enjmle* A'* JOT- del JO fJ, rappteitn*
ruini le rnillnmrrie : i Lirilnnnii i non n\ rvunu dr-i 1111 ora dil^erci die nnu era slain mm
rood, ro/ne dirrfo ririno jtrjjrj. dur$enerafr nmerirani prima dilla torn ririorto; iiraild, ^far
lirttdrrio pin urdniLr eke ill |iuier nil mni tire linmmi lo hildaeciarr im avverbiirio am
. irihur fo Auftralin: in fatSHr^ If a lAingitm at pfi.iiaggia ddIlrlaware. *. eun to diffrrttna ptrii

in A I" rim Varma cornzznm i;ermniuenT per drbolr. e dihfjoiierido di nna I tile superiurit j. th* il quuitfo di If Oi/liogldn teoirfi Jr/jirjfn pet gtorijif4irr fo *utj viilana di }j9 anni or iQMft

pnlerln ntinienlare. Mjih dieevimo r^^i, ni Ed nnelie in Occidt-mc neeudile qouh-o^a mtntrr qurlto di Mac irthitr dWri □ e§nhart la ehraria di*egh lofem cdnJejfutoc nrl
tnlr^E'iii nionca il cnrugfMn! del geiierv. Eh si hi riillnrouu iirnmeiite

El mra^^io non mnnei). ! t.i tniii* le poin nel priisiero die i tedesrhi non avrebheru
&
pin rsii-c di qLiesia pnerra+ Li fnIniincci e opalo di nMnlirlU ihiia In loro sruperiitriih;
iiUoriniQ tuunrinn rlrE generate Uomun-I, fs-hi rredevniio piiriieotormcnte, m-tln loro
n^ Liniill li diirsmie to qnnle ep!i rleneriij i qnahiu cli pres 11111 i insenlori dei look, di
britnimni dnlki l.ibia in afi]>enn ]£ ^i^rnis esaere siiperinri idle fornifizioni corazzule
riilnbilrnrlo bi »iUiadnlie ini/inle [din germniuclie non solo per it nuinero v pivr la
fromltra epiiiann. riniiirra iuiltiin-mii tilrilcr qiialith, mo an; he per rpiantn riguurdu
aelhi Gloria, l.a prtipopimdn uemit ji rrnn I'mipiego nel cauipo UiLlico ed opernlivn,
*rp|if niipv iitin'iiic rhp dire in |im|in>iin f Dopo I'tinnieniamt-riifi deirAnaato, did
n fin a in si l attention? did ruomlo stii Uni- Nt>rd m ile 1-mudrr, si puh-xa smlirc ehe
^ani, duvc hi era rWiii n far ilivampore i esirri u-dchdii. »l, rTiuio tiati huperioti,
UQ mmvi1 fowilalp d'iueendio dal (pmto ri the peri* nc era slulo dtoimiiu il ?a per
*'*■ ripromcUtMi gnimli nucCnst, Li, fro cento, nel meat re il resto era usi-ito muio
'F^lto impraitoabili catene di monlngue, nialronciu dullo hotin^lia du averr bisogno
0V?va vemre corabatimo unn pn-ria di heiliiiriune, sc non nclcfiritmra di mesi, di
fnini*, durrnuc lu ljmiiIc mi me rone furze riporaziuiu prirna di poter csscrr ili nuovu
“C«^ dove v a no v*mr impc^iiftle ed iinpie^oiu. J50 ili drrisinue to rircosLnnzu
I 4 | l»ditr» linelie i hi»%iciiei nun uvenrm chr questn aflVrmazionr sia stnln Fat la
p,,lul° "saiedito i ledraebi iille spal I e, \in pro ftriu d li pup no, nd giurno ili rpiel-
'aclie quetla prande tpernntn h'infrcir,Hr, roffensivu nel corsn delJa quale iVsercito
I1 r|'t l a mm rornzznia drllViereito p.er^ gerniaiueo, uniiamenic a parte dcl)e fomiu-
tl!1,licn 6nnipn« U Jugoilnvin in I2etorrd, r.ioui cotaxxate, nltnecfr to famosiasima
rtl »n oltri IP am-hr U Crmn. tinra UeyguntL irifrungcnduSu immmUuld-

„ “ut°nl° l.i rmpogmU* menlr, AUom lu propaganda nrmtoa alTrrmo


che c rani 1 col rail in azione uhri UMHi rarri
htfr,r^r,flC<5'li*14 ^ PUa di»p*»iilone alle
^ n alto rod a mom ate, faervo napcrc e si dune*, ingennumcnir cd aiirhe rurrad-
to T * tc armi briluatuche Ligliavimu gltom, eumc avessriu Fuito i redesehi a pro-
fhM:C ‘ C"Ftl d'a«alin Kermaniri come curai>i ipu'sEo cifra eniinue di earn armuli.
■m (i " *r,Jnni,>:^u *■ meniTr periinu »n Mu ro*u so no, per hi propaganda bri-
N r,,liffrninSl1 ^ro in\ e.r rbr i larmiru, un< he 11)0(1 runi armuli? Gij il
k' V a'-evanu frnntumnLu i primo giumu ue cmno stale dhtmtie purer-
^*hn,amiiri eome d Wo ehie rrnLinaJu, il Hreondu giurun mdle. rd

ittrt4 ,rursla inMnipreu**bito vji*. il Irrzit giomn, poi, -i purh'i uddiriit ura di

^niHp r,r<* * 1 an,llljnl“1'i mm nrpperu pip


eeafombU tftnio die il quiirln fEiornu Uudjn
fj| PfM*rr 11 ^'otrpdiu fiuv altora oilenlaio. 1 ton 1 on puicvu unounziarr giuhihinie i tie
; ' ““dirtolono nd inveire, >rniu luiti i loop tarri rtuDo niati dbirutiL
mUr ^ 1 nti iJSpoinne ^ iJ ^intumo h.il rrtu di nuiivo to drriBUitir* giuirhc

r r i l1,lii r.L IPhu inUlu i iadrtrbi iirllu mesifj gloruo, il 9 giugiiu. cnira m
^ #Wiimi rM
* Uni'i 'L** eurri d .-.aiif, ,
Gonilnuailons a poy 66
IL C'AUCASO E L’EGITTO r '71 ..... u *.. . n"11 ... all., Siri, .. ’
n> ii i urrifj L p
i*""*,|r| ■'■■mu- ,t»ii-ifB

...*...-I::;
, , ... (Jr I f*.,

. L IRAQ L’ Inviaio ipctml* d. -Signal* HEINZ ME DEFIND ha ti-


fer.io part(colareggj0tamenic ntl faideolo N
aspcin dcllo dominazlonr brllcmnica in Slrla Oggj, |0
ir«st> invfato lumeggia k dccermalt mdcchiflozlonl d*J.
Hnghilftrrg qi danni ddflraq e nmporianza strate^o
22 iug(.

MosiuL pomo della diicordio

VuHIa n*uia di S\mM f„ V[lj

di qu«io pa«e per la condo,la d. guerro deg|i alloml ',l"."*rlliu lr" ^rami HtllM fZ!
Un poese petrolifero che difetto di petrolic r.;-, ■■ bruannici ...
1 Litibilterra riuial allura o
j„.„^

rust riii^rrr |„
triinrin a rnuineiarr « ipiri
ifihfl qj

D u AiiKstmdrrUa rivr dill'Lu (rate


mm corroiAt i*hc jfioco f>iii Hi 156 ebilu-
pulfune prucedeiir d'mivwa am In Russin.
TuHumu i mini grand it mi disrgiu nun wn-
<W j.rind(ii., ileUa .linra inftrhil.. la cm
M,.S.„I ch,. pure cm -i„i„ ... a|f^_
ncmcrnc ui Trancci. ]C,,,,, ,„r<y [„ rl,aJI1rnnc
iipchrcamn, ic rivcndicaziupi 'IHUTurchiB.
InilwtlttiMa fftrcnm i- did,.,He m il,,
piclri. la' sorgruti del fiurm- &ono in terri- nrm utltiuti. rm primn della gnerrn rmmdiulr
,,dicrnu. ..mi,. I0 Germania ebbe 1 appat-
torin tirrcn, p xullr a up argue na v igil On tenuto uffieial II in He. run tuttu In Me*o.
neDmiBciiilu enpre^qmente la pnsiziniu- pu| oil ■ in. A 3 In E'utlclusiiuif dr||
u ne tie oggi voltere I him* di pelii di eupru, La «pericolosa>J ferrovio di 6agdad Jiruiisiizi,,
privilr^iata dell1 fn^liilierra sul Golfa iVr- di Mudruv ebe
ram p lupj tempi hiblict. I/rmpcriufiMu bri- 3" rm.ihrr 19IB finr
Certu e che ITnghtllerra ebbr mono libera «“• «l"^tn, nr I 19I< didiiaru di rnneet.-
fimniru <>ril iUiode*. cirtiigumtdi) nH nuo nlhi parfecipuzlone lurea .ilta (Ktierro mcni*
itntlla vullc delt'Kufrute*. Versa |a nteta lire alia contruzinne della fertmia di Bag. dink, il bacinn di M^s«ul
ttMiimmiii. duji™ r*inM-rtf run, men, c afri- nan era siapa
del aecolo XV III c*su avevn gia coscienzu dad, dfigi :HH‘i*ra. le enrrozze drllV^pre^a are up hi a dagrinple*
fHiui r fa Term Suntm, In ■ vollr defl’Eu- ba^e il in
deirimpnrianza del Lerrthjrio delflraq per del fauro il $i[rrf--t.snrt ddl'c^presso di
nazmmdr turco dr! 19 gen,loin che
frulc* guide lenu fru i lerriltfri anhulum-
all'lndia; impurtanza die rrdilH- Bagdad - recano mii rnridli indieaturi iP
divznnc il fandamcaia della mini* Turrhia
menu- mdisprnsflluli mi un tmperu britim-
eun la ±\ ilupjtn delle eMiiiunienziuni ml nnuie ih ire dole nlaziuni: lluidor Pavria
creoio d« Kciunl AtaMirk. i turcbi rap.
ni™, mm inlrnrlrwi lutiaviji M murit-Mn
urenln Ktifpo. Nd ]tU»i> I'lni'bilirrra *ti { Bi anbnip Aiikfiru-Bagdad, Ugifi anenrg. il sideroi uuo Mussnl
riirwi tuperiore del fiumr, ruiiiprroH nrlla ime apparteoente jitlu
Lirru^o il mnnopnlln delln nav j^uzintie sui- Irena nan gianpe finu h Bassnm,
nurjva Turrhifl. Ma gl'inglest pratesiarom,
inmvji Tyrchiu ndirrmi; ititrmlrva hi Inrun
ftiufraU1 e sul Tifjri. !,'eilreiiia impurinnza (rli uumini puliiiri itifrkai e Irimresi del- viEilememeaie. La c<tnte^a <i prolr*^r'
vallr ddl'h-ufrote r del Tigri, ruiiliru Meso¬
die In Gran Hrrtftjtihu aiiribuj^a alia voile repura delln iiuerra nmndiule. Jin dal niag^ia fuici ul 1926 e terminu run un t rat tarn fn
potamia. ebe forma uggi il pttclrU drily
drirKufrate per la prupriu pusizione im- 1916. - tiu-in re la prupugnndji hritQiinica ringhiltcrra. Hraq e la Turrbia. iu virtii
Sin hi tie I IT mg.
peTittle im^pare dalle mnlle difliml M\ rhe a Mir bile runlintinvn u pa dare delln 'liber*, del quale lulto ta nm di Mossul T.ennf
In i|iitMD lerrilurio riit^hilterru non hu uppnm-, priinu rfrlla pn rrii ruondiale, alia ziune deijli Emdii* e del I', unit j orubicu* absegnaio .HI Iraq. veDtndo quindi a faj-
iNui a\uM» dn ulTminlure seria fonrurmizQ ra#t ruzinne della frrrnvia di Ibi^dafl, ini' »i spartivunn il lerriiririu sirvmfiapQia. l‘:,rie del lerritnrio hotloposln u m.uidpin
da pitrlr di ulrun'iilTni grande pnLrnzB. ziaiiva irdesca, Gli imperialtHli britarmJri mica. La Sirin -iarebbr divcn^nlu sfera briiannieo.
FaNiii i disegni di Nufiulrtmr di fuinhinr d all. tra srur^evann DellVvenlnnle tiUeriure d'inlbiaiza frurircjtc; la Mesupiitamia. cine Alta ■> IrakdOKBCumponv *. che ge^ti«ce lu
facria at moncJn faeendu leva snfta Sinn, prn]iirip,ameMMi della ferruvin jinn a TI«s- ('Iraq, run In Trati^pordniija e la l^ulrstiiia, fifnii lamenio del giacimemi petrplikrL
- egli rniiipl ettrl tivnfnenle un nciundu 1 ema¬ iuru una ^rave in inner in pet In piid/rune ftarehbeHMilaaMegnaia avli inglepti. f.a carlo porleetpurumi in pnrti eflunfi una sucielu
il vu per culpire rinipern brtlamucct nel- bntanniea sijl Gdfn Pcrsieu. Si allarma- inglrse, uoa francesr. urm a me run no e una
cuneurdni u ullurn daNVaperlu Itriiajiiiim
VIndia: nm fu fere muvrndo da multn pib vano iilTidra rhr na\i I edesrhr puies^era uJondese, ntentre un armetm orquiniA uan
per i prublenii nrteniali. Sir Mark Svkes.
ad i^i. Holla Pcpsiu Dapprimu la =ua pun- trasburdare le Inro me ret, a rta**ora, ^tillu picrpla quid a del a°i,, \ emieru custruili
e d all ‘ex nmsule gene rale di It a net* a
Mlu hi ri\ul»c urnhe cuoiro la BuhiHei, mo ferrovia uddurentr direMamentc alTEurupu filendniiti da kirkuk lirm n tiiiia in tern*
Bfirfli, F. G+ Picot. ituh tra i eanfinr
piu lardi, dullu pare di Tilsit in pni. Na- loriu di mandotu britaniuco, in nmndotri
Ccntrnle, t in d*allnrae^?i d reudevnna dutiio odiemi, run una varinnic itupurtaiititi^itiiu
truncate (mo il Tripuli di Stria, lam fnreU'
pa ziune della Siria. nel !9lL J'Emibiitrrr.'i
s'impHPsses'Bu anrhe delfuleudutlHi faernte
eapn a Tripuli. Fu. quesia. rogiunr non
iHiimu deirinvnnone brtlannira drlla Siria,
Si dtjvrebbr rilriiere rhe Tlroq. a\ emit*
uttemitn enn Fuiuta drlla puienza m.uida-
lurio i gtadtucnli prlrolilexi di Mus’-uL run.
^egui-ise ia prospetid. o per l-> itiefiu -Irlla
brnrina. NierUe alfaii-i, L'lnfibilterra ha
Mniilotu In produ«one:tmi(i. benrhe si parli
Baku senijirt del ipelrolio di >k>*,snl *. ijuei giaei*
me mi in reqlLi nan venpiDm, strut lati- Ldi
zrmo dei {**nA -i iriE\a prindpjfmenif nrlla
regiane -li Kirkuk ; ma nwltrunote raitioerie.
QncNe eetmenii a ll.inkiu imn ba^Unu item-
itietm eiE fahbiungno dell Iraq. Qunth* rhe
pOtftbbf nuuinre nej petrolio. ^ -itain srinpfe
ctpirrtin ad jbnportare beniina; nel 1946
ne furoiHi linpoiiiiti ifiiasi ^ milmni Hi litn.
di rni T mtlbiui Hnllw Persia e - tlal Berneu
S* i tent rinnilr.

L'lnghitterm conlinua la sua polil’i-ctr

netriraq

i piHiliiai inale-e nun ha purl all* ^


li» iMfiniq a Ijnella fm-s|M*nd rhe esse
rhlie fliere per In sua rieeberra Ji
e per la ^ua ferlilisA naiurale, 'rr ‘ r
I Iraq, prituu ih| uiiiru Ira i paesi ^Irl
hi (Mii'uie suggeiii a niawlato* t I*1*
in nnn Stoh« inJijumdente d iu'r-1*
ritifthilierra, ... bntwafr*

, ei ail]tpre>*u il il ill Mil-rr I6.1-. e i B 1

a UCCdllti nelk Socle 16 drlte


r cnuiese puliih lu* iiitrmuiiahib- r^

f trail, piemen,n riel pnnle ioiI^pP1* f


Ira H MadUartfiBM e VIndia- U
hit fierdMliJ In *«n !wiper** nan f*r *
iFiinii i/cii|niHi *< rnrtrtirl. d.i ^lW*
t Vmnatila geiMHien A#
rtiin* lea *1 t'*af*i* -
HpMpsiBlaui

f P*r ruitrimtrH* lm t-nin r- I'ripo drl Kovcroo, iin dal iirnmiin


IKA^, A uH iWi p»-39*id* rlir dlri'ti
gT fri**' 'ra rijnj„ti*«- al mflndulo*
I ]t#*J*n* _ rVt.i nvufnntfjunrott, the if tin *latn |»it iliini ■■! mldfi drl SrTiiniii

*rjtrpti> brilunnim. >nrj rt-Suid nn.Mii’


..lr|;'"■“);i"7“ purr HtnipiT idl« riliallu, nririini],
rlr*a f ■" n*a"" dl krr11- 1 ift l hr
qua lull■ I' l n^liiltPI n* VUlilt mpmlnrr il
J-L-i lVeru(iwi<'nr drl - K**Q»
pmprin (mlrrr 'rnta rr*t rinoiit, \im **-
Br<Jil <*""I1'"1- ««'*PriJp |V'11,
in^^rn * uiw matiiuiiiviunp SrtiH t inrtiim prifiui iiufiintra drli'Iniq. [
mm iliimni riprlcmo Ip riiiinulr roniialr
P ,Utllll, briirtimuH wil-
iliiiriNjtliillrrrLi, AI irlp^fiimiua in\illtii|fli
,!irPll!‘ Jfrd n»«^ in r ,inf"'+
di pfimi di irili-nibTP ill i|ur->l ‘ormn ilu
Jil1* i^iil* !**» rievw'ii* l>er*
r#rt»* » n \\ inHlmi l lmrrhilL ncl qiinlr il priitio itii-
iii .1 i ti i lull huh it o ri I r vu \ a -1 a pi mi id i * *im a
| si'“L 11 importimm di'H lrmf |.pr nb nllpaii-. Auri
l/flir .. ln>»® 'l«*l
r*’Swid Hipundrva ton In vrrrbin friibf
^'l;inl „,r,„..r»WI- »« '*><>•
tN(tIr*r - SLilli* vitloriJi tlruli nllrnli *i biinti
huxrhiir. ... l,,lun,r la apprnntii di'iili nrnlii. di vedrrr (fuliuaUi
>,N’J r E. U*itikp f Grnrudr
I'liiiilirnaiimp ilrl motido nrubiro...* Ln
’^rr'mrnM. i"*'™' '*'• sppnmro ohe |u mrdpuinin funtioki pmpn-
nmwUil*. Ab. ftineiunl d^o«-
^nndiMini ^i rtaLisiiivaQ^ toon ai udntipl dupn
‘ , rN public' d« IW»II .. la iropriii nuindldle; r nf prr /Ji irurhrni,
*v\\* I (i* utmeonl r»nrf M 1 1
nr per il rirnBtn-nLe iu«nd« u raid to, r> prw-
p! Hfrtbrm loro partted-rmeuie
liabililA Jiltunn rhr lr coat alibiann ml sm-
^in* p^ocrttp-tt il iroiw dffo; *«o darr cfivpn<;iiiirnte p|iirslu vulln.
11p [llJndo«- britaurnm* P* «+* m S™
ttpn contrast! toi e
(lt Kj rpMi tirmim giiiroio della t murid. totta dichiarata
Mil Iflfl pdnripin tlf'1 ^' *■***! rru
Gli irachriu lion prtstano rrdi- -lit pro-
t|j!o prinripr di DhI»«; ». ««****>
mi-H'r bHiiitinitlip; nr r pmvu in loiin the
,jj, (rsfMT'i. airvJ dovulo dpururc u»
hnnnu sottcmUn I'aumi urofso toniro ^I'in-
Pkleilin*.
Jisrrsii-a-*
yli-HU Im in o rui e lepjatu il nomt di un ultro
J.jiiil r 'impdtioj a«nn^e*u ina pcli
iiomo politico irarhtno: Raatitl Aii rl-
Lcijcliuiro -.iprrf.
irirhrni n,ul r“** Kailuni. E^lr imunit il potcrr al prinripio I rAtjid rfinjrdb fulda trifonnita. Dal 1932 VIr#f MTtMtTfil* LrHtirr»a in
dimron. «IN tine drl luglici H>21. i nomimtlmrnt? an regno iniiptn4mttf mm iBUtrria Cwilro gVim-
driroprilt IfliJ, in AeguiLn colpo di alato
puridiw* U dell'lraq u Batsorfi t* Vlnghittetra la demina mBilarmmEp e j>ingw- ■ glrii, rbt hmnna per-
dpi ropH di Stato m.i^p'iorv rmihpno Anirn
Ipordn rli) dpi HlH e ■ I.■ tturrra britunnira. c il riirt m Ogni modit affari intrrni tiel pmti* [ tolo Lu gUfrfg ntjrirof
Xaki. chr prtvient i disruTii di on nit To
unite 1^23 rfdi iwur *ulennrmentc
rolpo prrpitralo duirainbasdalore britmv
piwlamuio rr. V! di*como prniiunziatQ
niro li Bagdad, Cnrnw all is, dn >uri r*-^niil
il nmmrirnp drll*incop(HiJi*auPr, d|-
e dal rrnn^nli: an^lolilo Abdul I Hub.
rKiara rhe I'aJtO comitiissjiriD brtl nnimru
Hiirpt'ultimo, il qualr avpva sperato chr
dpllo *lalo deirirflfi. ridftla,
^I'in^lr.'i In IWrantru rp drlHraq. u borilo
i- ri«tj[PZJ tuprrtnB dpi Rpjino.
di un'aulnmabile dtll'amJjfl*rin*a d'tnphil-
trrra fiiape a Hahbaiiiyali, bast nrrra bri-
0 con rcoi, o morte tannita siluata it cenlo rhilomctri du Hap-

La rrnirttfima i^pILi prtpolazionr roniru dark dove tin dal Ltiiipo (li parr c'r posto

Kflt^al r Tulip quaaii' lr limp. per un prtnidio di !>UOM uomini. Gti siilxrntrji
* rfiMprnuniirnmo HnutmPiatp nft IM32 rtm la il reypentif legittimo. ^ttrif Stiunif.

fMMikmp drl in an italic. *i ^Mihrro Mitio d II tcovprno di Kasrid rl’Kailani ossitura


»no rrgiKk 1 n puih> dopD. ijiiHndu Fuimtl Ein dal prinripio di vtdrr mlrmpirrt u.b
aiunrp d Cinrvia, ri rriidr rnnia per/i t hr ohhli^hi anaimti dall'lraq in virtu drl Irak
rpli sj rti alfr rriulii tirj purer. iiiv>iLtau- tato nm la Gran Brctafrna. Vi t comprr^o
ilnii fiopuUrr. A vp i n stHpuin ar(|ui!ititr« in priniu luiuio il ptrmes>ui all'dviuzium^
nnorifi. p. |(raiip all'an Lori lip >li i m ^odpvn hritannicp tli iniptaiitart aernporti inilitnri
tra Is ji'p|hiIh/i.i|},-; avTvii |Miiuirj rp$i>tpre in trrritono ifacheno* Kd ttco maoi-
allf prp!>iiunl tiriiannicJip. rpstar*! It vtrc inttnzioni dtiringhilterru.
Lr po*r tainliinno ton In sun niorlc, eim Corn’s I ii chitilr a I gvvermi del V Iraq, pur mm
liJirr^d. j| irmiu d^l <,uo unipo JiglioH ricooopttndolu utYiriatmtn.tt. La laroLiii di
bbajll, GKinjIpii dinitialrann -ultito unto avviart triippt britanniclii' da Liaws-om in
^li'rn inpipn^d. Syrpoiui yravi ripiitm»t: PultHtina. all ruverso l"LritqT II jitrmrsMi
h'liliii inipmj4 fIsp d mnn noioriPi ti nd un virnt artorduln. U IB oprilr startano a
Irm- oomp, nlirt □ .p,rl3i t\[ FaiwI e d Bassora i primi HntXi Homini. Vient an/i
bluri: rfiifllrg drl gtntralp rurdo Htki soddufotta unn sFcvtidi rich its tn: It iruppr
1'^% *J> «*P<> di qnesLi. clip heUVmidm hritanhicltc ho no aulorix^alt u Lrntttutr*i
. roni|dr ut, niij.r, .U n11.| n pt-r di ditri j^ioriii. prr utrl piii ;il a r-j. in Irrritnriu
1,n,k" Ip Iihip intrmp quanta h irachpiin.
S -innp briiinnicB^ nna vpra itnlippn
}la»sano i die tv Iporiii, mu It l riippt non
l- *!,<^ Rfpiui iJtll Ir.pp|, M;i urinaTi'Hi nor si rniuivami. A Basso ru icion^oiio coniinua-
ilK tflliru di fonipitrp I'oppra -urn mrnlt nil ri roiitinuruti. Ad uiiu proitstu
i|0"Ut <1 jrrnernlp patriom vipm drl povrruo irathtnn* id'inglraE nnti d.innrj
.. 'M Srtviiio ,rSrM, I^miiulo inline truppr irarhtnr
Zr"- F “ " Ch.A rb, ab vrOftono invinte nti prrs«,i drl!:i hi*M' Liniun-
irr ' ll "!r":f maMitiir tiri .un nini ili 1 [ahhuniyiih. jEl'inglr-d. il 2 ina^iii.
... arabini n„l„ (anno aprirr d fuooi so di pshp. tJivampu
cos* lu lotto apt rlu. rhr »i p rot far linn .dlu
““' W*
i„ llb'il*"turo,nPH^pri|p|Mq[,(.i;>r
lint di iiuitf(tio. per h lmuW»i con L'otrn-
^|Um)| 0rfidrtnp auiomobilitlir pa/intitrornpitta drl parse prr parte dqtlla-
^ omr ■ppiil^ipiLri imrhpi pt,lr?*i. LI rtKprntt Scerif S'iuraf t Rastid
. A Ml tl-Kailanii vpdkohu ntnctiali. \hdul I Huh
ipptr |irr.J ' d'iawlm la i HH41 drl rilornu r. in rupo a mm niubo tempo,
MriTannir,j .
u r flmmjiiM
-- il IP r4ip|irrnMil
P41J Anri tS’Said t di nucivo pritnu mi rust ro,
,ri,,‘ ]| r.sliii ,ii

Hu,ZT*} divrn
Come □! tempo di Lawrence
i( d " | ?U 1,111 t,n lfl I "-tl
^-rif v.
V; ', TrUcritJ‘
r7JH"^ -1 d fWmrlp. Iiuui I'Lruq si irove ntUu sirsia nituu/ionr
^ihr. r‘ Ul
di ‘■"‘rnirffr nil
PaetriiBrc I'uffirb i vrnfitalusi idtVporn drtlu aopvru nimulialt
llUk r»»iilp.lil!i pn omiputH djijtkintflrsi. L- unrlir
Ulii
"Urt"* drill Min r| r ndlr loro rrlu*ioni con riraq. si rilmviirio
«l ft Ml 111) d'ttbutM Vl'mi mKtlll. II rtl | mu id It I ha ■ e*«ato da tm perm di rapprvernlare una
Imtuhllim f I I Jthrrm’f! «iir m tjurl riuitma prr la pupntjEinnt- irarbrna. J neb
IN EINSAMER GRbSSE...
"•illii- ill,i uii i,, hfirrn, M "
!■ nifMi inv'rliM IA liimuta *m tilth del dr' VUmH, ninif in tut In it lieinu Orieiit«h. «i _ Fottre'Jung iron Sene 42
... ' in, nilnw.IiI!, K, ,
tie* II urjdn contra if dotmtdo o*.- IruNUIHi gll ttprnli Heir l K,, b, lu
... ‘l» ... 11.111,,.I1,rtr,
muititri. putrrhhc njsci depltirarc il ibc*o*^> diluted kinjtdttni t-omnieleial Corjrit'
1,1 I'® -U- 1,-,-u |„, ,,
brit jitmrn in MriwijMitamiH run fa *lc**a ratjun > Fundata purd prima deJju earn- Ifru^ebuif-der ntnim K amp furl, itorl) he\ui ..let Vk rltmiut'hi inkimdri Mirt|f. " '

unlft-irc con cu» It) free ul pinrrii drila piipna balraiiira, a I In tfeopn di rumperare >ie beptamirn huitr, und zu ibrem M IdteC- die alUemeine Wcbrpg3|,i wiribrt„ r^ | a"
fiicrrn HKiruJuilr. [ji propaganda hriton- futlrlr Tiirrri dinpunibili net fiaeni baleuniri, brhi-n Abiiterbrn im Spatsununej pJi:,, Und die I'rieiU'nsHtarVi1 lie* ^ ^

Mien, "iruro, purl* (niche n#£i di *hhera- drTraudandu rLumpu di tfiirlln prudutitinr. Brdeuki man, didl die La^r dr* tlruiwdir.i :ml \2 ArmreWps mil :pi I b, bmi,n7r^

La -iiddella etw-jetrl»r e nd un lempu la He^ Anfnim I HIS i iniuerliiu al> ^pu„,u selztr. Attfunie Oktuller fVHV ^
fiunr *. m* apfi ncrhi dr(llNrJiriii Jr rd#r
utixuneben vutr. hcdeiiki in an Keller den Uhl LuUuiterie. Itefdinerller. \\ Arlilb^'1
si |nrr*.fnT .mu E|iiuali rutin rffrrlivumrnie: piii vuii u (irponizraziniir di apionagcio polb
hnlieii material*!.. dm im<h tUnib. r .. [t ran/eMtejsin^^r"^
I"! ftp hi) tc t ra ha orcupa Io nw i vpmrn t*i it tiro* nvnlpe ura la suh axiune nrl V'iriiiu
biiiaLiih^elimileu murnlb ben W m tier netien Iteiier- bzw. Kin, u Merle* B^i ,IIPnl pf‘ ..
paesr. Gl'inpJrsi non \i *ono ftunti da Urienie. In Tiirrbin ^'inruntrunu ad npni I'liininr.Ill,, ...
Vk idle, *u krtnn man rmr Miften, dali 4e
tliberaiori *. him du compji»la<tmh i-' da rhr puhsu i ftUOt agenli. in ve^le di eurumrrrianti,
m die Krtepfuhriuip iiuf eine bmbst im- .. 1rlillcri,-Alil,j|,n,1,,.|li
rMsro hv rabln-ra pn I uio 1 i hern nr ITraq. qtintta ed il duo rapn. ad Ankara, -i »rnir tnntu «,i- n-iertr Aid k Lining-Abieibmp.j^ Krj |
Ltlurklit be Art idn^efuliri Korilrn io.
noliaV Tint al jtiii dall* luirla brhanttfca. rumdrl fat fa nun, da serving della sua po»b . .., Mt L.RiUaillo.^ \iU \^
km weiterer VcrsueK im erafen ILilbjobr
priirhr iTruq non era pin. romr nrllu ftuerru ziune jut Farr della prupaganda pulitiru. ri.diieii-Abieilitnueiu Lrbnruppen i(
IHUi. die deulhrlim l 'Ifucite ...
NelTapoMo epli aiuierirhrlu Grrmmiin avcva Itand in l Lind damil pinp der Anfl..
mondi&lr. unu provincio arabicadririmperu zureicrii* -eheiterte ahrrmufs an deiu
LiiffWidb- mill tier K tie^siuarinr.
uttomunn. ma uno ntfltu *iirdipmdrntr k sospeMJ le MJe fdmiture allu Turchia, mentre umerikanisrhcu \\ idernprui h. Ab . dir
Ma rhe Hurts dTndipcndrnzji era ipjetlu rinpbillrr ru furniva giwe parlitrdi merri, Jubrrswrrulf lUlfj I 7 dir- pro^c enieut ejii-
sebirden werden miiGie. pm bie di r Kan/, Ein Wille regierl
invunfutu daN’lnphitirrm tdlo Slato in e riusrt a far pabblimr t;di a^rieriiitfit nrlla
ler. der die eigrnc Veraritwtirlunif seJieutr,
rrpimrdi mandato? Ren lo vidcm jtlTrachcm atampa turra. Orrurreva evidmlrrnrmt Jel/t gull rH kehu- Si rriii^kvifVn melu
Derkunj beiiit Itrn liM;^. Dip /enmnmi- zwisi bi it K riepsiuinisierium, Urnrrubul,
nrl magjiiu IHiJ* quail do g Tingle*! credet- cont robil and atr le in forma tiunj che hepnn-
I raki inn. die au&adilnggrLh-tid war, er- Auswuriiaem Atm. I■ inuiizitiiuhirtinnt mu[
tcra opportune dWupurr imliiArmentc il Jhivatm Jo eurih,rpna di u,n forte fitimrrtP di
kliirte^ Verantwt>rtlirh sei zwnr tier Kmiz-
aiidrren Siellen. dir die RiTsiim^H^ilitlk
pnw. 1/1 rpq. prime frn i pac*i iniggc-iti u tucomotive e di forte qunntiiu di oltrn
Irr, srifir Knlfitbritiunp werile hit-Ji idnu vm- d. in \\ iltkricpe, fianz ab(tf}itn
fii4i tidill ft. nvr\» nltrimlo t'indiprmJriizu; material Ferroviarin. .iwrarntlich aid die KntseTilirUim^ t|n deu A use i 11 a tiderse I zuit^en vur dein pcirlis-
mu fu aiirhr d primn a venire snpraffaUi) Oiierhti-n Ileerehleiuma /u htidzen luiben ". lace, hebwlrt lull ten. \«r .-m W j||r fr.
nrl Virino Drirtitc. La via d'accesso alia Russia Kulle diese fiir den riieksiebI shin'll \ -Itimi- flierle, tier \\ Ulr dr* I iibrer*. V\ ubrrnil
I prrpantivi rormnciaronu prr itmpo, Sovietica krifft mis, so ktinne der Kan/ler lirM l!in- dieser Km wie Uiii if: der \V ... rrliilEte
vrrstftiidiuaHra Reirli^iafn-H sieb^r Rein, die kiilme militUrtvehe H.-tl/unt! i|r^
ri« e i nd t*e u i i hi I r. Di remi i che cbbc.ro
Stratepieomenie, rorrnpCJUORC britan-
Die Olier'tk Ueereh-Ltiinrit: waren dsi- BIn inJandi-s, dn1 \\ irdenerritii^uni: mil
inizio nrl frhlirain 1941. t pi an do il midulro
rdea drl Hepnu delTIraq aveva per priniu tbirrrrieb, die A iiidn ilriiiu- der aruilrlret-'
rnals llimleidmrfi und Liideiidurfl. Der
rffgli Kfllrri britarthitn. Anthony Esdeh.
sropn di sir ura re il rfdlepumenfu terri* drill si'lirn (iebitil' mill dr*. MeiiLi'lhiridr*
miliTorisrhen l.eilnu^ war diimit die Kni-
ul Cairn rrrfu di f*torccTe at ministry deplj
torialr verun VIndia, Mu, !Tlnpbiherra hi 't'heiflunn erner der wirhti^steii krit;;>- sLiw’re die Aiinsi bubimi! der Tsilieilin-
r*trri irnrlirno. Tcwtik Surdij. un inler- diiwakfi. All dies j;rl:iup! unb r KitvAala iU-r
diuiirurava ad un tempo mi urecssu id terri' und auGriipnJitisehci) Anpi-lepenbeiit n zn-
vetiio ttttivo rlrUlruq contra la Grrnuiniu? \V rlirniarlil und uuf dtese er-iiiizi, ilmdi
torio dell'alleatn havirtico, prima anrora fK-srhobrn. Ilier crftiili sieli die mudi i Lui^e-
0 risahremn pin indict ra, rammrntandn il wilK ..wider^innifie" Lo^e. dob bn b rief!!' iiluir Krieff, Ks nor widbl elite der er*
ehe u'initiafiise la battii^lia delLKuru]ta
(illi rnnduttorr drlta puli lieu britaftnim eiitwiirlen Mitil hr- /n I Lite ^ezn^en uliitmlieliHieii Leisimeim tier iji’^hii'bfr.
cnnlm il perieoln bolHceviro. l*u comUnJ-
nrllTraq. U quale mm pun nrniut rein re a wiirdeti, tlaniil sie rein militiirbel] ibirnbef dundif’eliibt l miii dim Vlasine. der ab
caxiune ferrnviaria Bus sura-Haddad 4 fa^
nrieileri soli irn. was die Etrgiminc /m uiii Stuuisiufinn und ttberster ilefebl'■holier der
urspuno il fat In rhe Tlnphilterni nun run'
nikin covlituivu tl Lratio itiiKinlr delle liitre \\ elinu.irlil an der Spine ties Ueiebi-' stehL
*idrra r nun hu ru&i rnnimir rnm il rrgnu huLe.
di rirurriimrnto britanrtirhe vrrsn I' l niruu- dus iiurimehr /mu Gjuildi'Htsrhrn Urirhe
i rueliriin *r null come una piatlutnmia Bei dieser Knt wriekb.uif* ist es uielit vrr-
Sovictiru. Uu lfumkin hi pruMbgni%;i run wurde. Der tirbii’ts- und JleMilkeruu's-
militarr mi cui purrr il pirdr in cpmlsiaai wamdeTlirh, <bi|l die Obersle llerres-
piitnearn al t ravermu i munti. fino a lUina- ziiwaebs rnmifilirble zneleieb die widterr
Leitim^ es pewesen isl, die itn Sunnrr 1417
numirnln? \ rrsiLirkmiit tier VV ebrnun-fit.
duii in te rriturin irartieu e <|uiodi, verso
den St 11 rx ties Kail/lrfi lltTbrifillirte. Ibr
urltmlrinne, nel Laueanu. Ma. darebe Ir Die rnlfiende A u-ei cm infers el time nut
iTinOpebeiider Kinfliltl in der Bidilik wiirde
Compi di coftcentramento $u tytta ariiii permanirhr hannn interrnltu la Ferro- ]‘olen war unuusweirldieh. Anrh dh^iual
immer starker, weil sieb sunst nieutund
lo lined muehtr der Mill nr I'uJrn die denkliar
viu t he dal Lmiruho f^urtii u .Slabn^radu, tiiehr Fanil, der die Xuuel m eiiefeisibr
fpiusfifrsten A Mjiebme. um ait finer FrieiK
Oggi gl'inglcM uvnlpcitiu nctTtrarf una Id via ^ blueeaia. Her i ri Fu mi in r mi ai flainlr fcnuinmen biitte* bis sir im Spiil-
Itehrn Lnsmi^ ttu kern men, )He t#epmT a her
herlist 14IK der Heftii-nmf: die hVprderimp
hniiafr pnlitira di rapprr^uplir rontro Hitli novirt»ei*i tranjHirti utltJvirM) I'lraq lioririu
Ktlunblen. den Kriefi jnmmrhr wapen zu
Tiaeb rineTii Vf nfFrristrtlsl uruLs. nnd J- rieilrns-
pti rlrtiiefili miKiniitiiri. riforrrmlti a con* perduiu dn vaiio tempu la lum inipurtaiizu. kn mill'll. M Seller Eu|* die delllsJ’he Viehr-
anfielmi vorlrpte.
iJarinr rapilati. ad arrr'<li ed a nmliirhr V’ pp 1h Rushid Sovietica ttpera. prrduti i mai-hl in hertiir rape rider Verfa**uiq[ srpeti
Der sell I ieU lie be Zghammenbnirb bt
pal riniriiiial i. Hanm> lAlituiln nd Amaru irn pozxi raura^iei, di rirrvetf prlrulio da die KViude* die*null a her (lii lil flaeh lanjirt
wcscntlieb mil’ die Sehw’iiehi1 der damali^en
prainti ranipn di conrenirainenta per t VliPh.Mil r da Kirkuk, s'litpunna. II petrolio nreatiimdier )vni wii-kbmff^ mimlcrn in
BeiebsriLf£ierun(i zuriiek/ufuliren. ili»’ sie|i
di Mm*, mi I irurre verso Lai fa e T'rifwdi, ossia pelt Jubren liih kleiustem Rnhmcn nul-
palrioli irarheni- in rui venpono internal r
jiLiJlrr-! a rule zeif£le, krafiwdl mit di'r niili-
rebuilt. Deis war rlne siaatismflntusebe.*
inuu l repita nuove vittiinr. liannu ullri in nenwi mnlnrio. ed'altmnde nun si pres I a 1. urisehm F^ii11runp zusnrnnienz«w irken. Dus
intlirurisrhe Tut. die ihmplrickrn nnhi
prandi cjtnpi in itiiln Jr ter re arabiehe: a alia raflinazinne. per ricuvarne quella beii' ,%Triiimvirnt*4 ibsr Kinipunitskriede lies 1 und
h.n und die winlrnmi ibis personliehe Ver-
1**0. alia Forr drllu Seiati rl-Arati, ad eb zina per uernplarii e earri annati ck fault) pewissermaDen aueb itu Vkcltkriepe. Zum
dienst des Kiihrrrti war,
dnvr wiim drlrnuti inolti parli- import err bln- ui no vie tipi, Manrami, per Krlnl^r vrrmncbtc rs nii bi zu kmnmen-
Der kriec furderl die huehsli Kraft'
piaui di Haitrid ei-kailani ripnmli in Persia, ftiunta. i umzi di tranfiorln.
anHlrm^img de* ipuucn Vnlkc*
ad ri-Tnr nrl Sinai* dove nrj piu^nn, in un I osi riraq prrdr lu iua funttonr di rob Die Abriislungsangebote des Fuhrers eimtelmn K> funder I sie uneb vmn Iwarm
iid piumo. \rnnrnt inlrrnatr SlUKt vtllinir. leftameuto run Tl ninne Sovietira. Adolf Miller h.ill IV.Iilik mid Sirau^ie
Dus Abriisiun^pmMem in der /eit der
e ill Talrjittna r nrl {.ibann Mrritfiuimlr, »ma. lultftvifl, rirtipurtuuxa dovuta ulla ab’ii'beriULiiieli in seiner l bold- Der Getfeil
Vi rinuirer Bejiienuu! kaim ilirrgaiiptcti
T'li virne qpirpatu prat Lea men Ip Jpti urahi nil ji jHihinuhe eetll rale I ru i parej del Vie inn werdrii. Die Art *elner Bebamlluui! er I lie 11 sal / zwisebefi Inddeii ulier i*i niehl dailiteih
il \ glnrr drllr jinunruif Urit Htlnichr di Oriente, di tratio d'uiiLune tru il Mrdi- rin and ere* (ieiueht. sib der Fnbref um liebi dii‘11. daO mm eiuer a Mein die 1 1,1

3tt. Jnniiar IVS3 die Rcpirrunjc de^ P>eut- M-beitluiiR ru trrfl.cn lu> l tlm Kaiujd. in
*!ilwrt.i r unit B *. Irrranrti. rAfrit'u. r rimlin. quesia
Kebrn Ketidie* iJ be run hi men liaite. Kr tlem Duller niehrerr im Mciimuft^cnsla"*'
Arnbr nrJFIraq. etime lielJa Siria r tiel la tKrHndihftifua im|mrtanxa prr nrl t allruij«n
maeble dir denkbur wreitcHBe|oimlrn An- mid im AbmiR. li der KrillW die
libaiin. ituiinnr run tr iruppe brilaiimrhr lli mi purluva t ImrrbiH.
jcclml e ill der Abnisiunc unter der eiuiijiru linden s-ueliten, hul jet at er alb-in in a’,',
itirwi appaw la Fame r le fnidi. Abbiamu Ma anche riraq sj (mva fra i| Caueuo -timer (rnidr in arinrr Mm-i aii’*ao'r**^
VuriiLihhrlnjiii!, datJ die in iln-ser Ihosiehl
P«H drvrritln b* tloto di ruae e*i*Lenlr in e rkjtitKl. fra rpirllr due repiuni in etlt od|ti zu irelfenilm \ errinliurnnjtm liir allr 1 iii'l'w ilfht'ii n«.d /ut all mi.erct.
Sria. AnaJupa ^ la ^iluarionr drlHraq. le iftippe fetinaniehr *mnnu in raiupu rd Slaalen ftelim niiiLlleu. ilnn hdfit, er ser Kriene- Sir eraen^eu den /writel i" 1114
A nr be qui hi mmunria di rmiiitiuu rhr *le avattaano oipiinmnirnie : minarriu netnpre tailor die unbeilin^te Un<1 luliirlilirhr Ml erbellender Doakelhed AHcin der idler

dlltindlH drpti ap prn v vtpotiu mrn Ij *b ra m m ptil jeravr ]ier le poniainiii liruunm. hr nrl Gleteblierei-bi i^nnii l)eutne|ilaoiUt l u Re mb' w die kuun *tr tilarwimlm. I'rr

eliminate ^ Mu le mippr I nlirer vrrxlchtv no ulwrwindefi, |1‘


Vieiuo ftrienir- \lm tttrh erwies, HuH iUe andnrp MiirMr
(iruie dtw St uiiisiuannes ciitfwltele -i-
itmiti rbr di remitr baiwn rire^ttn miuvi rieh Itiernj nit hi lieteilfimleo widJlen, trjit
tiifleicb da» benic des I'eldbertn. I|,f
ii (fttiBiiiiiaiui re real i r ear nr fre^ra Detilio'bljind >dh der Al*rikiun(i.biiifrmn
und ilium ails ilern V ■ ilkrrbunde «m Am b bliiolie an nii'h *ell‘sT amt d**"
i prnfwrabiot eb# Ir ri*nr#e del f»a«r *nnu Come st pr«cnta oggMo silua-
riinr jiiiilk-n Bcnduna *bid die Lhiefbu
wie vor aber rrklurie tier tubrer, dati rr
rn liioiane dal (tolar frmiteppiare- I'er jEtorte dflirirari? Di cio mi- druru el ab Si uut-ri»4t.» »«*' 1 ' '
titehl nai l* Aiifriistnua n*M*e.snndem naeb
. mm «n $r*n .^Ma funttamnft "d beer lire Kraft se)m|lft, do Vn
troBefo medesimo ortko- Wr»l Undia'injt. und daU er briWl s*'i. die
mviattin rdMUUtL * pr^tti virn. lei me VI *M’binrUp!levii rhr ahrusi UafTriu wrnii ru lueislcra die iii*' Srbiik'-*t *ku»
liila nd proximo faicicolo
«b|witiidftnte |tew a 4*If Kiitt***
{hn'Mo slnrnin^ i* u«n forn/ifl- f n ritrtHtu di Vtffltnn Rrektr. fn mu tortr /trtl tittitin, un •tpf-'

*l rl Dflf ifrt/ i^fip rA# Osn I# rn ^r^ui'ldi f jthviI> durt\uU 1/ *n*i wgttfirnn /HSriiJ'ni

nd ^rrnri qt*m it?}}'mi nilfi


■1 fttxi irfi fit I m'd firctcpr, f-n ritrtitta di fnnriullo { iV-'l I i, f,' Fitrfrnir W U« J«rt
tfrnnui" *r Jnimin n f*torigi ardiiu rht* b*1 if rnfitttrff dt mm *J it dm tntpmn itniiiirv
^5

.,:3

(junto ritr/Ufa di giotanoUQ, mrguilo (jimlrhe tempo


dopok injremr -uijri tllo di donna ehe gti fta Of canto.

rir*la la plena tapacita della seultare di adbor-


dirmrt rimprtjxion* alia rigida forma plmiua

E'n rijralto dt denim. tirpuilo anrora nel prime piccolo studio berlinese di

Arno Brtktr (1934f fji rin versa 1'ideal* | Jf/ruHO fOO coerenm nfito

nudut dflirt lulura* La templifitatian* tstrtma dti tratti estehori si uniset,

per fot\ dirr, ad UtiO airia Fialurniriui. Gb rJrjnrnfi fitfnlinli )DHO; rtmomi-

thnnin, form ttpressiva e rirtlaaion* ddl'indiridualila ntllo forma sosianzial*

ARNO BREKER

II Sl)0 SVILUPPO ARTISTICO


j itfalio cMiituiscr hi base e la maxima Im Cnmde hot jedc meiner Arbeitrn den
Em? r ita^<Sn,; ***** E'rlp %uraliva< In Charuktcr dev Pori rots, uuch dir ganzr
imif It mie tjpfrf hanno il carat!ere Figur* der Akt« die monument ale Kompo-
* tf^raU, ;- *BC^ie tr fiKUfc inlcre, i midi stiinu : denn sue stehen untrrdem Gr?ctz des
*f "^po|lllt>m toJOitumemuH, perch* c*sc Stadiums narh dr r Nat nr. dem icb mieb
drlJa ' * * **udia**™. in Ijur110 sLudiu mimcr nrn und mit wadis coder Verjuflich-
*mr ""l!1™ al *lua|e m mi aottcimtUo tung unterwrr rfe." Dus iat das Bckcnntnit
,niV^ao! ™n crescent' drs Bildhaucri Amn Brcker. d«\ vom Pot-
_ ' ***** * profestione di Cede trkt und der Nainrmidie ausfchcnd, sleb
•wd*,i ,u|"'' A™’ H,rk,r' 0 .pinlr, b»- zum Meisicr der groflen Form enlwirkelt
ii t . 'i BU* *f mllo siudio dal very* hfli. tleutr wutden ihru gnjCie Aufgabrn
! *'-t<> rUMJ * di venire un grande monument alen Still in Detiisrhljmd iiber-
> einb„„ **!**'* * inr-aricato di qiuditire irigen.
l,r,ii*nicn '** ^*n* #l'*f minimum laic
( lid dflh tf/t+fr p*it terrnii iJ rilrallo 4*
Kddit fiiiririf. la fifftudntn 4rl Utarrsftntla
m, ,^ p
del ttrirh l*rr la «uu rdltnmill^'ltd '
bobf G™dl»mj nnd fy*t *rmpltrtn’i del hi formula star**
mlr allrr Ini d m dr n Kunsi. dffUljrtl. it buflo r un trm efijwJufnfn
DAS STAATSATELIER
Die Bcnehui en z wiitheci Kumtler
Der Bfiriff .,S«.Mwl^litr- lifk-m„m iltl
und Sloal warcn in alien jahrhun-
Lirlit '"■drher Bftrachtun* reehi eiKenUich
derien der Gelchichlceigcnarlig und
rr.il da, nunze Gewirhi, (|«„ ih,n imu-wahn,
dcshalb inlereiiani. ,Signal"' be¬
uml das brwiiQi und «iimH(|| iU
nch let im folgenden ubtr ein vdlhg
neuariigu geuiigei und wirhchah- kciiwtwe^ nur eine Saeke persunlirh kituZ
lichei Momenl dieter on Wand- lerisrhen Klirjtrizes i*tr E* jtehmi eln hohrs
1 ungen reichen Euiwickfung, das — in MaB pebiiKrn Vrrnniwn^D^bewuUt^
DeuiithEand enistanderi - ikh in dem und lieb *elb*t verleunnendrr Bereii^hali
Begriff ,.Slaai)aielitr' dokumenliert zum Dieiut dnzu. \ ml mehr sujtar ah „r||3^t
dies noch; Vdlligr Chereimtinmmnp dr,

E inem
Ateliers
Resurhrr
van
des
Frofessur
Jiiekehbrucher
Arno Broker
.dmirrru Brfehl#", vun drtien Awfukrun^
der uahre Kiiustier oucli nielit lur rinPn
Augrnblirk ahwrirhen darf, mil Her schiek-
sulsmlitlip |ies tel I ten Aufgaht.
lirlen durl dir verschv.rn«irriseh hluhendcn
Rosenbeeie im Garten auf. Kr rrxahlio dem F.s lint dirsrn BegiifT eines Slaalsairlirrs
KiMliuuer elite Aubcruiig dr* Dichler* in drr Vcrganpcnheil Kr^ill oiehl im ^ri-
Gerhart Daupimann, der in einem Gespriich lieheu Sinn gegrben. AWr die U erkititteo,
die Ruse ah diis Ynllkmumc nulc be z rich net in denen ein. Mirhrlungrlo nii iit wm,ElT \m

hoi le, was ntinii^ljr Notur befvur- Dii-ust seiner AgftruggebfT uU mutr dem

znbringen inis! unde scL „Dau iutemsMert i-igenm intieren Hefrhl die Denkznalr seine,

mieh'\ 'ngtf der Rildhuuer. ,,deim gerade PchopferWhrn Ingeniums erriehiele, in


uu> diesem Grunde siud die Rosen mrinr denen ein Phidias dan Skidpiurrn^erk liir
] .Irll i tj|2 I ■ I mu e n", deii Rau des Pari he non schuf, unteTichieden
^ich dorh nohl nur im juri.Htisrhen urtd
Dieses I if hr ns wurdigr Hrkmnlrus. our
ukujuunhfdie'n ,Sinn da von, Ikimais, nir
schrinhar ne benj-,;ic hitch, hi geeigncL die
»oml a or b heute nueh, entlohnten die
Persunltrhkeit Arno Brekers in einem *chr
Aufiraggeber, flurh wenti sir Reprben-
hrxeiehm'nden l.irhl sehen zu lassen. Es
lantrn staal lichen K nil urwillens \i otciIh den
rrbcllt seine Liebe turn Vnllkumutenen und
KiinhlleT ebrn nark V e rein bar unp; ujr et
nisi ht flunlit das- Ideal sichthur, von dem
die Ausfuhrung drr gesielllen Aiifgaben
seine Arbeit Rrieitet wird- Man ivdC vnn
lechniseh utiri vdrlscblftlifh hri,u[|igie.
Pnlyklct* dem Gust alter des reinen Ideal-
das lilieb seine Surge. \ Aid es hlieb. fiimaiir,
typ» in der Blastik der pi-ire hisMrken Aulike.
iinruer fine wahre Surge Fiir dm Kiinsller.
deni Scbopfer de» „Doryp boras**, dab er
heMunders fur den Bildhauer, hei dem die
durch sys tenia tisehe Mr swung wnhlpebi I de¬
Finnfhtimp uad der I ntrrball drr Wrrk-
ter MensrJicn dir idealm Yerb&Unme des
aiitien bclraekibrbr Millet erfordern.
mrnsrh lichen Korprr* festgeJegt und sie
Fiir die Auffa^sung del, Verbiltnisio
kunonhrh seiner ^A erkntult uud Schulc
zwisrhen Kun^i und Slant, die >ieh im
ulwrliefert hnhe. Die Rclmrhtung der Bild-
ueuen Deutschland kraft der F.insirhten
werke Arno Rrrkers wird vielleicht einmal
und Ab^iebtcn seiner Fiihrunp diirrhpesein
zu finer jihnliclion Gbrrlif ferunp Ant ad
hal, tst es bezrirhnendi, daJJ sieh bier ein
pebeti, Audi Becker »urht in semen Si and-
grundsntzheher andel anpehahnl hat. Der
hildrrn jrnrn Typua der Vollkommrnheil zn
5taat. der den Nutzrn aus drr Arbril
festal ten, der das mssisrhe W unschbild sei¬
des K iirnt Irrs zirbt, iilierninunt rnrhr und
ner F.porhc verwirklicbt und der (tar nicht
mehr ouch des^eu Sorgen. In einzrlnrn
ah riimndiges und individuellts Freignis
Fallen wie Iwi Brrker in denen der
versianden werden kuun und soil, sundeni
Stnat sirh aozusegen mil dem Knottier
id h InbcprilT der Sum me alter ideal nuig-
ideniifiziert. weil rr dr*srn Le-iMung am--
lichen und also trmeflbaren Verbid tnh&t.
nnluustns fiir sirh heanspnicbl, hat dieses
Das Gefuhh einem sulc hen A kt gehliger Priuzip hit Fmehlung ion StaatsaleJiers
Kmtzrption des (dealer) hrizntvuLmrii, hat gefidiTl. drrrii Verleihung '-irherlirh in-
fiir den Besucher des SLaotsutelien im njirhst und in drr Hanptsarhe ah doe Am-
Grunewuld hei Berlin, das der Fuhfer dem zeiehnung gedaehL s #r, I’raLliseh eoihrbl
j nngett Bildhauer errichien Heh+ el w as diese Auftzrirhniing a tier den Kiinsiter
unahivrhhar Er((rrifrndrs, Dies 11m so mehrL
scinrr Surge uiu den Aufbau finer ge-
wenn der Dost etwn mi* dem Ausland rigneteo Uerk^tall. de erUubt ihm, seine
konmil und hirr. in mil ten eines Vofkes, pan re Arbfiultnfl nnabgdeiikt au,f sdn
dessen Kampf nielli nur mil seine rip rue Werk ru kuntenirieren- ^ur so nird freilieh
Evialenz. ftondern urn <Jie isrines panzen aucli die D ore hfiih rung *u tikaidisj'her
Kiiiiiurkreises peht* *irh in einer 'A erkstnti Aufgafirn, wie *ir z. B. Arno Breker mil
Criste-i tifidel. fiir den (lie Aufpalim der einem Belief m Stein von to U»ge und
Knnsl sirll kemesHep- mil drr Vermil l In lip, 10 Hi Hohe (fiir die Berliner Vu-d-Siid-
i|«l hetinrlirr Krize erachhpren, nondern ihr Aehse) geslelU sjnd. iilierhaupt erfullha*
vnrnehrnsles /-iel erst in der Geatnltiiinp Hier miissm eigens konalruserte Maschinen
kiihnmrhopfrriseKirr Idem hubeu. Am den fur die Steinbchtndhmg ge,. huden werden.
VnUerun^en virler auillDdiw;lwr Resoeher, Arl>rilssalr Bic die tiehilfeu, Trumfiori
lirMidilm KPnailer, dir hei Hreker eu t*asi anl a gen eine game k I erne St mb ward mil
warm, nrhl es uurh herviiT* duU ^ir dirsr der Zeit hernm* nrhsen inussen. um dies
/irlietnunp seilien reprJlsenlnliven Sehaf- U erk teehnisch an bewnliigen Da- und
lens lirprilTrn unci dura ns viei fllwr die l nI ernebulerprnjrkIe, tleren Au*l»ibnmg
Htdiieklabutunde pelemt halien, outer deren dn- srhnplerisehr \crinugen uiuh drs
liesrtz Drill schlaiid nil-lit nur fiir wieh. tala ten Kitu filers vollig ahsurhieren wuolr
-imdrrn fiir ilie pe^umlfun>|ili*clie Kidinr Mil Bcchi trilt daher stall semrT der S!a*t
iim Katii|d nfli Srin odfr ^Niehiseiu ant ah !>rganisatof auf; drr hiinstlrr b*t ^
-.irlt (tmommen ha I. dun k die M-iglichkeit. oAuvrfurhlrn vun
den Fragen der Healilkl. „wesenilich'i
Ideiben. thm Ut dir Voesuigc des Siaalf’-
j Studio ttotulew di B*rl*no del prof.
oirhls ah Verpftirhtunit *ur f^wtung-
rno Breker; finabo>>guflfd<jnello »tudu>.net
K ami man, sick ein lsiilischrnisrrlrre'
ale te ape re rnonumeMati ponono ejiere fif-
ife net Id toro grander rn originate, da quundo Verhlllni* pmi^’hen Kiinil uud AuflrM
in aMwwte firroatfa rietunom: defi/ufJra. (in dmkrii V
ns) L'ouirera tatcidtn detfampia coiiruiiene
llo jfudio. irtudtp a Cruneratd ta detrro);
icuhore menf/e ito nhtre/jnndo it huito
I gene rale dedf furmaiwij H ^PP ^rfnch
Reggie patriarcali

et ± un'oriiiocra^a la cul aulorild e lo cui Miilenza ti ha-

n J Patil ^orttinya d^l'iflHcoMwra, Sopravvluulo, come neiiiinoltra tyfgilft


,. rtif-rnc tonune um- --► '
fGlfCQ COflfor|yn* qegli eveo[iF e«a dirwara oocoro. al pari dJ nil Mo ann\ , .
I a It. oli*
3 (,lfernC ^Aranalt leFtiioando
r ri*
raiUim* podranak trmmando H il Berne auohdHnno c
pane quplldtano e difen-
dlttn-
SOC
rfi*"fc"-W‘dpr^ Ptmpo la fonte d< 09m cMllA, Signal d««r|vfl n*i
jfodc r>f ^ uf>{J dtik pi6 cMlic^e cd qrltlocrallcht itirpi del genarc vi-
flrtJMlo,f obiro1 * .rak 0U*|ie follone oblige da contadim della Bona Saiioma
nnf,nfjl'EeroppCin»rflie*q

ithiH' Aufhrfaeii und Frank Hu iimi-


-fvl <inlU»der lirbi dir Twppe mid pr»ih.ith-m cIli-l Imdehaiilmlip wtr it -r-MJrr
t^i. riubritlii b in tetner pctn>r|frnrn bnr*uF
,in. Srin. Tm>|w»t iuh’Ii .mill'll bin al>|!e«eh!n|MMUtti grofiillpip
’',n',"l r \Ufp.iu« -“l "fUr “*‘l in »riner \V rite^ dir der IrrCrn l Hide vrr-

:
^1..l''*" rI
„„,i .f».l^,, K,npfkc
^rhwenderiwrh Pturi; ... eine ■lehere
Bum dm lendliidien Labeim.
lUdiem^ fW^'" UM,i
MrJir Hein ^ (irlieiiien Mill der Nirdrr-
t>rt -mdiet*, eein |[nu!i i^l ^ illiitf deni Anapnidi
yffeuljehtaud*. de-M-n
j hi ’Sunl*''«lfn di-r lUMern^irinrhufl mil erwtftfcn. Dir
, Kfcfnfn .lie “Jif« Strumefcll*.
*ntr f srbmalrn. nirdercn % uhnrJIume drikkrn
abJ &a dmvhflirlkn- Irbi «uf
jijeh enc zUdQnunrn. ybrr drr Jlrrd. drr dns
Bniu >1- HJU.ru. nit ilrr Nictt-r.
ullru ividmrvutkern brilijre I riirr bewnlirl.
h it in drr Mitir dr- Hnuii-Knileh iiuf der
“ * - arbeilv-
jjjM-ar dir aiif ft™
rhnvitrdipen Ditlc rinrn lie^arzMfttcii Flui z
Roden vrrharren* uh*r yut ... .
rduilten.
Hcffjbfrr. Kriejier wml kolniri-
njom, *u, ftren RHhrn in dir benir Dir Kinfarhhrit dr?' Baiicni whlieOl dir

<hiAni. h*t Hue Uestmdfrr Repnhmip lur Fraud* an den* Hrrlirlirn Srhmiii-k^rrk
gfa- Baultni'i In 'Hum Slildren «tij£en die irirlH an;. ; dir KnSsxidr mil it deni sieilru
r,ITiulfn drHsHurtipteH BarkHrinkirrhm Dach i-1! mil Kuril we rk verziart. dn^ ynin
BliipLeu, in tfilipn Lh>rtem 'rhliclUrn Srliiii hlirrllmnliv Ui^ Ell den
.Trfeyn dir uiHrr tin *itHninir> Si nihil Mh kim>l% n|Utru hirrnen zehl. Dir Imdit-
CtdarLtrn HHu-rr. dir *eit \ ic*en Julir- harrrrii Lands!riche tun *dch mil Drna-
timidrrirn. dm Baiiei und 'rin Refill, dir turnlru und \^rrzirrunpen ver dm ilrmeren
irnif und da.- \ ieh iwisfhfQ deniplben iuTvnr ■ hii Inn das tlurf der BrftUltiiren.
^indrn^erHurn. llir h».irni tie'- nirtli r- Jnrk. in dem rriehen Obarlmiiprliiri der
’Irhd-rhm Hiui^ hat dt-r Hauer rru- Flbmar^chan duis fiurliteme Muir rial drr
unrbJi krin inrrkatitiirr Kiti^ltrr ndirr Zieiiel in iie« Fddern zwi»hrti item Fach*
luntiierr BaEiin^Utrr, -ii+- i»l ^rftiou und iirrk zu rinrni linnifii Mustiik belebl.
EyprknuCiif. -ir jf-e-liuri jfur Umkrliufi i*ie frciindJirh in drr Sun lie tunkidl. Aueh
drr ^ Hilmbu^rh und ilrr Kirhriibtnmi. -ir Huneiu Eluus'priiche uiul ^rschvi nn^riii-
ill Errad^jLj eujii Syndiul df- Xjinirti^/ui+r <nditruirkrii Tiirm umi Ikilkm ;
ninkltn ervtUrdrn. drn ^ indKrrUmu dir deli Dirfod iihrr dem
TVire sctiiitzi'n. t;ui das Schnitzrne^ser dit*
^ ir die ptrrijhnUr RaukmiM <lr4 Sudrne
!■ nr in \ 011 F h* rd r k hj 11 i ru p b c if. j ah r-
■tie miBiUEi^t- Trrppr land, -u luil >ieh die
tiiu-riidealte Zeichru der niederbilehsirrhen
Volk»kun§t df- medereai: U-tM lirn \ftntrht
I J ailers.
dir lirHt t und I j ner dun klr hirlr ^rsrh 8 ftr n.
'ir ir( lirf Krfiu dir Miltr drj- Kautieft^ \ in dir J ah rhimderlwende, als dir Krei-
kindlaulrn und Hueh^riu-n hrrdru uuf liehinuilerei xfin fien Franzusen enlderki
"(t |iielr KHnrM, drr luie Banrr tsinl. Hur. riiedelle sich eine k I eine S’diof vuu
,f ^tr ftnuiniichr Stammr^riir^i m tirr Mulem in rincni Mfn^rdnrt’r liri llrmn-n un.
^h|Ip, in t|rr I (it-Ir auljirUflhn: drr V!rutt*- di-sscii linden ^n karp i-t. d.dj die Ikiurrn
'"“ern fahri dnrch da^ pirntJe. drr Slraflr in jrdem Eierbst dm FlulJ nlirr ilirr tefiJer
^wwidle Tnr in dir D«Hr. W„ die |Jrr- leilrh uiiisseu. I lie Vl urpsweder Muter, derm

f"nd‘ j«« -n drr


1,1 il drli FlrjCrlli
SU,cUiu^ H-1,
1 dcr
irrrii
Knhinie der iJrutsche Lyriker lluiner Maria
Hilkr Hu tluch penidmel Juil. futdien sicti La porta
a|^. RrcJmund linkv vm, dW,n vun drr hchwrnniilip;eu LandseJiiifi de-
"T Biad-
"r
*" SdlernrhilTr 4e» puli-
die VirhHBllr «„ der
Mmires Hnpezupeii. nic hahrii dieae Lund-
vhaft petTeulich durfieHeJll, ii;uJ munches
degli
S ^iinl
inArtn* dir
*lehfU fJ"-
Kubr.
Fftrdr, an drr direr Bildcr /ei^b die i uchwerklibuser uul
dm kilnstlichen l(iii£rtii. mti ilir im Hrrhsl sponsali
da- % asser UieBi* itie Itiin^er in drum (Jit-
“l"-r .U-r unlrr <lr,n
kmulhr hri lien ILiiuTii hiiJiilel) und dir Lf faltori* 4dU aAer-
u,::::;!- .... dm Kim-ifrcuridm in Kumpa eirien Fiu- loir ration I dri/jj fijiaw
.*"> ««*•.. i».n dnirk vun tier nirdersildl^i'i'lirri Iluu L uu-l SflJtflnin rke ti ftifn4o-
Kehrn. r*» nHiftn? Qit 4 otiurjp?
,sn L„rr[ r
rn kurrl»r
. .
um] MSftl. r,l,.r.,h.„.
'Eiiar^hfii, «imi> prorrfwr di una
Der feme Sinn ili-r Be WO hue r Jinl die jpO/l» eke rirnr trperlfl
"£>"***
bin .j 1 hfT Ailwtt verliiufrn. im rinma! nU rich tip rrkuimtr. mil Jiuliem rafo lit orraiioui tp**
I dm Sr "irn alifin. Kiimlhinn rniHiekehe lluunfurni brivahn. ciaUm Tf/rurer**iop™n
I hr rail ill ilrlu wcilen. um klrinrn Kr- /Mirfa.. rlffflmPIllP BflTl-
,J,|fl 4L * !ik1, ! l r ^LUm ,md ltut Uuil>
- 1 1 ** was rr ium tirlmnKi'M belrhleu idrr lUu'lu-u Lande, diis la. lie Hr pttrfiun nWfl
^ a III. Ilridc uiul pulen Arkerluideri buf+ Udmo drlU ip«M d fUl
1 f 1 iela .... !"rn* "11,1 IH|C 11 un 1 i£r I ii“u.
wHbi. Hlrbrn einzeln, in llundihirreni wild r«rri^«h murmiUt i>
-Ire h7dl'fil und j'“i vU fiir -i
4 nrIk* *
ea«i f/wt p«»J rda-
v»d*. a"rh; rt r 111... *l*r Hand sl inen Beth* Lurtftdurrern die «Lt robpedeckleii nirder-
rifkr OrtFirke. ^waada f7
1h'rMnr 11 'J|,E,'i'l<prl drill dienen, rtiirJr*i*,rijrn t'Aril 11 erkhlAimer. flie die fnihe
ran/af/ifni m lit wrUnJi-
!,■ k,Jn,< ..,1 ’ kail. .T ,i„ Lullm riiirs urhrlieiiden umJ beMlzenden
Fu» Miiiion*. h t*r* n/-
‘''"till n.,r. K[ hat (id) Vrilkatl Umillph liekundm. ht'scbrirlrmT ills
m ftrnr fail* MnW
in uiiinrHer Sirdlunp urtier eiwein rfeund- 4*IU mr4'**ma prirfa-
lieheren IliTuuud, alter imhheri rulTen in F«*a Jailrke UH'iiwjfei
■ brer »rblir)iteii ZwrekinUdipkrii und her- | in r<M d'i fwrirmi* 0,
beii Sehnjiheii. I*r it. 1* *itr+ fkrtM

L ^Lirnt*h
mm
.7,V

mature, mu f ei>n qurala dfra <li 1 b0,(KI0 piil Jimga. e. durante i j tiov,^,^ ^ SJ
TONNELLAGGIO INCATENATO lonn. f, di r, di inrrri che p<iss«no essere navi debbono •rguire un peretmo ^ J!lt ?
ConiinvorJona 34 trusliYjnlqte in un anno, rbe il predello Nei porti di arriva !e bim-hine di ^
- | t.
pimsrafu o primlirra (It ,VKi0 Umn. I. di r. *nUf* pjiriiolrnriiie «li%iruMr. -.|f|,l|rr
irnupurti t ranmjrriinici ituunrllaggin lurdo parteeipa a I volume del ton nail agria mon- gestionatc dnl furle trafftro; nun m ^
"^guuon,
di registru) nun hi miser perft in nestitn cano, diale. t ran port l n pieculr pamie IJlin ^
nenimmit app rnsdmatk pmentc, dri dal I difficilmente, Le sr^te nri bur ini di
Quindi, quanto magginre il failure *vl*
cirra ip realr potenzialtlft, boa indica tfel lotmrlliiggio complessivo niondiale* naggin richtedoOo innito tempo u lu^tn,
unjeamentr il volume drl navigtio di’.jm* rinuncinrvi, ed in ml caso ne ^(\rr *
lanio ntinore la caparit b irale (lonn, I. di r,J
nibilr. Per twler acre rt are Peffettiva puleti- capacii* di rmdimi-Mo del i,r,lnrj|S( .
di mlr lonncllaggiu adibilo. nel imfften
rialilA del lonilrllaggio blsugna roixoftCere 1 ranuticeanirn. al irar^Hirln del fabbisogno effeltivo. Per lullr quesle fagiuni i-

V* r «>□ quale rapidity puA e««rre eflfct- di merci. In base n tali rogniziom rd ai lulamcntr impostibile che il predett.i pir„
limit* il f j-iudxprdn detle nurd. La. velnriti perfezionamenti verifirliiisi nrlle eostru- srafu di 5000 tonnellair pos^ trnpo^^^
rd il tempo Ivl) so no quindi, ollre il ziuru muriltiine, dal c unflit to m<mdiale anrhe In met & del sun tonnellaggio effeuivu
volume drl tonnelluggio (tonn. 1. di r.Jl. dei 1014 J P in poi, il tonnrHaggio qualitaiiva- Prmdrndo come base 5 viaggi di andau!
faitori deeinivL Ma pruprju di quraii faiuiti rnentr e potevolmente migliuralo (maggiore ritornu per ogni anno, la iw^ira fonimli ci
non \ irn tenulo conto nelle cifre degli darii il seguenle risultala:
veloritb dei piru-, afi, maggiur rmdimenUi
alTimdunirnti opera I i dni HUOte rgibili neMe oprrazioni di carico e «e»rico, servizi lonn efL 5000 tonn. I. di r. x 5 4^.004
tedesefii, in qurlle drlle nuovr cosiruziuut radioteJegrafici, appmtamrulo drlle merci. CalcoUndo per il viaggiu di ritornu 3D
chr l mist ri hi versari afTermano di meguJre, ere,), ma fa sun cupuritil r rimavta presviebr mrli d* ipjrsiu rifra {probability^ ^
ed inline urntmeno nrllo valutaziour dr! eguflle, sehliene if vnhmu- dr.llr merei e
truppo elevata, tenutu conto della r*t^
lonnelfaggin ancora dihpanibile. deile malerir prime trasporlale sia eon- fariunr drlle merci briiannicbeda e*pnn«TF}
risulia rhe il pirnwrnfo di 5000 tonnellair
Tonne'laggio astratto e tonne Hogg to ha traa porta to solamenie 25.0110 tonnr[|air
effettivo I. di r. - 12,500 tonn. uI ilizzando cioK rum-
plessivammie. 37.500 tonn. in un ann0,
>fH piKsiuni.; valutare immediniarnrnte
invece drlle 100.000 tnnn. del lernpu di
iJ vain re del Utuirp *vi* (vdorita p ipmpo)
pace? Ci« nmiiuisee per qur*to pirowafo
iifI prciblrma timnplla^io. non apppna ri
in hervizio una perdita di quasi due trrzi. in
rrmiiunui ronto cbe il hmnellaggio rnlrnUto
un lempu in cui ogni mnnellats di merer
in ragionr drl volume (lonn. I. di r,) rap*
tra^purlaia. lenuin conio drlle EravUfimf
prfirnifl un concetto a* (ratio si no a qnando
perdite di tonnellaggio gta rrgiiiraie. eosti*
i reUlivi pirosrrifi non sonu raricati. Que^te
riiisee un fat lore di importanza Hreltiva
operaziom di rarico rjchirdmto peril an che
per la condotla della guerral Sr qaesia
irjnpo per fmiharvo. oil re che le merci
piro’.cafo dov e**e, dopii un anno, vrnir
ocro rrent; e chr mirndonn nei purti. Mo
afTondatu, lale alfondamrniu non rappre-
unrhr in questo caso il tonncllaggiu r nnror
arnirrebhr solionto una perdita di 3(Nifi
setup re un concetto aslraito, il quale
tonotUatr. ma ad e^se hisognerrbhe dgeiua.
divirnc eonertio, cine *e Helmut, solo
gerc le p recede mi 100.000 lonn. 37.500
quundn il piro^cafn inizia \u uavigarionr,
lonn, ciue 62.50(1 lunncllaie, non Jiiefukmstc
K piu grande e la velocity della nave,
ne nrllr cifre drgli afibndamrnii operati
maggiorr va[urr acquis la il lonnrlluggio 11 cap ltd no E&IO Cftml e if primn rvmandante di
dai sninmergil>ili, nr in qurlle Sj-ironumiehr
effrl livo (tonn, efT.) il ebe pu6 venJr VmmfrpAi/i' qi qu r» it in ^oriJn gurrm xia ritiSf ilO
dei prograrumi di cost ruzionl navali znuun-
e*prrs»o eon la seguente formula d* dixtrufgtrr dur nan do ntrftrrhr. \>Jfo
eiate dai noslri Mv%cr*3ti! Ammessn inrbe
tonn. efl. tonn I. di r. x vi nolle del 2ft mniL£n< 19-t‘J eg/i hn njT^ndata In earns-

Mild .'Iflfu/liffnv ■ Afarvinnd • e rttllu nviir del A oi- che essi riesiis^eri) a *r>iimire lr SdX1
Suppanintiiti durqnr che urn quantii3 di tviitr faiar-a a ptera an’flf(ra cofazzala xtofunittitSf lonnellatr atfondate eon matrrialr di uguaJe
merer di 5000 tonn- I. di r. drbha cssere dei tif>a ■ Mississippi*. II rvnferimrnla della qu.ihl ft. cin r be riliTiuiiio ns*fllDlliilfnlf
traspnrtaia da un pnnto A ad un pun to B, dngba d'nro e dfdo rrore di' ramlirre e ta iun pr&- impo**ihilr, e tuitnvb impo=sibile so^ti-
In tempo di pare, quandu Uili merci ven- mosinne a rapilano di vaarrita emtituiscahG il me- tuirr antm per aimn lr 62.50fl Toaselliir
grmn teas bon I ale sulamente in ba.-r alia rilofo rieon&teimrntr/ italianv t grrmameo delle
perduie, teaaU) conto del carattrre drlla
frexltt del rrt forwo uffir idle
leggr delta maggiore fomenirnza e del guerru cummerciale^rbr *i basn ini Mperi-
lovrarcarico, fworilo dagli arm a tori. le nirnu* degli spaii uceanici (v. paz- 34)
fiprrazioni di cartco in A r quelle di scariro
siderrvolmrnie anmemaio, Proiiamo n
in B vengono accelerate (e nciturafnirnlr Un problemo sfalurifensej
mettrre una lull a a! postn di ivn zero cd
in A vengoiio sraricale in prreedenza all re
mod*
(/n u»i arctic di mrimrt a Horn la nostra formula assunierd quest o In qua* modo fac g ungere to o(m>
un'mtm*
HMz. ■
fitrmdn mo del ma ff*tto tiler ri e carte ate *uhilo delle nunvp in fl
aspclto oi soidati
per la traversal a di rilomo) e po^ono
tonn. rlT, 5000 tonn, I. di r. xO (vt) 0 Qu4i i> invece if vera as pe ll o d el jmv
e**err efTettuali anmmlmt-nlc, in srguilo
In tui caso il KHincllaggio rffriiivo dr! hirmb'? Anchr i! piti elbfientr t role?'
ai regntnH r prrriri ira-djordi in A e ti ed in
SALUTIAMO piruxeafu di 5000 tonn. t. di rT che ancora sale pulrniiilr belhru non ha in realia
aeguiio uNa vrlnrithitvilupputd dal piro^mfu
puc'anzi Miintonfava a 1 OO.OOO lonn. t, di hJcijr yalorr *inu a qiundo nun ) praties-
nrllo i raversnt a tra A e B, died tnuhordr
IL NATALE in A rd alt ret 1 an!i in Snstilurnda quinri; r. iinnue ^ sersu improvvisnmrnte a zero, mente utilizzalu da Iroppr i'lruite serondn

poirh# il pim^rafu non navaga. 1‘uncrtii niodrrni e Wn guidatr. !e 4'**^


nrlla nostra formula al la I lore vi, rhe
m Solie 4i crA^finnri nrVw tint*
in rapp resent a Ift vrforilft del!* nave e la
(lumniQ chr ri *ian*») fr»Bl,egp**rt
in nuttiern sufbetente il nriuieo eof1 ^ iar|,f
rrleritb con la quale le merci sonu titate I convogii iocofendno il tonn^lloggio
anui fornitr do tale pntrnziale bHIiro. H
I rdilHirdutr -in A e B. la rifra 1(1, oilro
lordo colossrtir Uhbisugnu di umirTic prime volute
re mo il urgurnir risuLmiu.
iSuppuniitno ora ebe In Ictirra A rappre- da questn poirnzialr belbro dei r*'?"
Tonn, eH- 5000 tonn, t. di r, * 10 (vIf
aeriii rArnrrica r qurffn If t'Jnghihrrra, r anaieuratu. per |Kitrr ivmvrguifr il si**^*0^
50.000 Sul i antu verificaodoti questc premc?*e 1
fierihmo navigarr if nostra pirancafo di
In ugni direzioiir vengfimi quindi tra- 5tH)0 lutinrllatr - il quale un irmpn fieri n puieRziafr beHicu diviene effrtii'ti, t)m>rrip
•burdutr animal inenir £0-000 t«fin, l. di annimhoeme tlieci vinget di AiulflTa.riiumo, mult re un rnonue tonnellagg«k d qu»lp'
r. A 100.000 lonn. 1. di r. rorri*ponderrbhe mi mem di vinpgi che aiirbr uggi dov rehbr *ua volt a. aoefic *t realmenie di*f*>nJ
quindi in till essu il potenriale HJellivu di Tare, se vuuir ualvarr if cumpiiu «u vui fiilr sarA prim di qualviasi vah1^
lonnefUggiu dl qiieula nave, sehliene nbbia •i lot mi U sua pariecipaiiunr al volume a qunndn nan rfiverrk rflfrtijvol
unit-amente un vulmnr dl liWOtl Irmn, I. *ti r. rmuplestivu drl umnellMggiii fit rinmulu Simi a ipiandu non x*rA p^rri*
Tale ealroLo nun * in tempo dj pare »<dtanio nav igirr in rumoghu, roiur vindr to siuiu problem* del tunnellaggio elfei i*vw
di eapilule importanzM per quel eornputu di gurrra. ammeurndo purr dir essn *u i nos in ai i mun mon pm lib luiiiAui ebr
della fuaggiure ronvenienza (alio ditU'or- unu di quei pilmcafi furtunati che sfugguno ugtii sperama cb an
ilal risulverlu
a! pericnlu dei ■onunergfhtli «ifauiici e. vundn fraute n di nit vafidu aim0
t* ***4 tUUii mfiti* d> Wafe. Mgafodc mi*n dinanai «Hc coRir ingleti, il|r bsonW degli * Me* l i I mis ce vie hi. uppare nur^
s'mronjrart*
cteitnki**imn nmnv* bnmt^^
A fl, *'< hibuKitti dfi tiiu&i
•vklogi ledeschir tinnilir in taf c*su e**o 1 iungkitig «atr* ruhamo uu* 1
ri'iwiii ■ eompirrr dt*d iraversair r*imn. un tugnu. menire i rifuraiment' di i
afjHm tifuari j#l prtfHflNfld del hitfug»«
If pitotrflfu drvr aitender* ebc i convogii prime e di viveri destinati
fat MfU) ri, mfl* qMUrtlfCfWP »Si+pfH
vrngano lunwati. w d#ve navigarr run In r quelli prr lr Inippr
f*ri dffmto t Wile 4^ Infill frUlli yur'ffl
tmimitum ™* - *i#««iUiiie, *«#1 *tr»»a vrtm'iia di quelli piii frnti. il
dU*ejniit*le tte\ xuumlii div*
i .**,1 r(UKiit# ad Hid Ji /# * ri*l|)F^ fj#- >ugfiudevr tnullrr scgnire ima rott* imdio piu diltkidm**
Un mercilo cho ha mgurto l« armat# vtrto J‘E*I
t * Jmtumrpiling*
*t ilfrtlirr mi t*t pATtall 4* «ror
mrtifmh iMiiii t(*f- priwti*?*. cwi hittgUrntfuti+t*. *tft*
fnvnitmim m*n ttmi'mit, $p$ftmtm*ni* fudli JWTt i-fUJPM
4 i. rrtiphrti * (it**ar# p*rmH »*«
4
4t | «rr^ i irnifiHM |iJ m i if*ir iw» i*»
* vmtfntUt f*gn* 4i*h, JWi,*.u* m r+*4k*rt* d*it* hb*>* «wi
INORA,OGGI E

,1
fre capitoli suite question) economiche d'attualita del Continente

X'1 W«‘° ,r'9"’e Prodmione totole evropeo


0^' I „ii, f™ la popolanone civil.
d<l fl MriccraWOWO P«r«>«. All.ro
lutchero.... 6.6? mil. lonn.
9*'rTT’°T..>e S'1'"0 p0l'V° V"‘re °PP,I‘
MnH> .*<«» C*rch'la G'r'T'af"° BaitotifelDle. 62,59 mil. lonn.
“ ,llr.»a'» *>'r l'et0nWT’‘a ’ Ptr "
"j^le mooinil- O93' 'o ■*
Semi dl lino... 223.906 lorn.
-«vo m pl.oa to.

“ un 9^on<!, ' imo.63.000 lonn.


'^t«n ctt *""**"**1 probobllllfl <fl
ll*»»a'»««ndo',nl0',''0d,M" bfoeco of-
hlrcnn Tullavio. q«Nc *. *39' >' W- Snlo.3.660 lonn.
r„ «| camp3 economico non WH»iH*ee wE-

laflt0 un* dif*ni^Q dovulg otto Koto


r^hvra
Mol. 291.000 lonn.
guerre, n.o tm rUrolglmMlO rlYolui.onorlo
dd Jtuemo Mon&'nleo mondide I Ire capj-
idn *eg«*ni> nfenJtono partKOlareggiata-
Besllame.27S mil. coni
mente in propotito
Cellulose.6.? mil. lonn.

Olio d’sllfo... .044.000 lonn.


I, KAPITEL:

Ofo.14.000 chilogramnil

Amenta.432 lonn.

Petrolic.1 mil. lonn.


A U der Ubrralismua vor fim-m J«hr-
hunrlrri jedem, dcr dir Iillcnl)oj;rn
Hlneiell 01 letro 74 mil. lonn.
dam haiit. die lA eh ofTnrte, -c bim Juhi Jiild.
di* rr vun drr Zukuati enlwarf, impufiie- feno ed acclolo 70 mil. lonn.
iftwL I ngetmirr Eluniiie »Unden znt Kr-
*rhlif||i.inp. frri, aii!> finer l nr util van
Llririftb. engrn, nnfli miUcn vi'rrip^clirn
^irljrhafirn toll I r rinr rirmgr jtr»Ur Well*
Rome. Dlombo.
'kirtirhiiFl enlutelirn, in drr dir freijn-wnr* ilnco. stagno... 1,3 mil. lonn.
di'iirn kritfie von idl»l da* GlrifdigiruirEii
Ittiirllten.
Coke.65 mil.
??ritr[]its ||ai l!itir* \\ irlirhafinrty»ten<
in kur*tr Zeii £ra. hirhilirhr I.ekliinperi
vvfltbraclil. K* he^aim eine A rb eh M rilling, Carbone. 645 mil.
dir
m*1 imponiei'eiwlen, bi* d.ihiri ungf'
"olihim Million rerhiiele mid dir pitn/.r

UGuPinnte* Erlindungeti ludl’m mil,


*l|lrr ^"Hinrnii* wurden rr^rhlujuhen, nnd
E'r r,l>f iin rigenen rngeij Hezirk
niirn Mir M'bjfi^n nubmen |iUiizlirh
Vettgesdifhrn nml Wejthnndrl nil.
Inr mi, dir Utile war uriiL
,iI' l“rhi glcirh mirinandrr, ;iher
Mb ^ dni-11 koiamlwIniEfn, dir rrMrn
AMMO.297.000 lonn.
^ mri«kri*rn enlulanden. ^nn zrinii1
V,L daU difttni U insehnfn*vptem einr Mogneslo.17.000 lonn.
l,|*evo||r Id
iibrf lumpt Teblie^ Dir
Krafi^dir Cereall.
is- ^p^FTlfLi nu m lr r I h n t n** rn ^ a ren.
P‘mpn nirh mrliT rin KarmnnUrKe*
Ll^Wtr-h[.
rtJ»k. | *0|ld«rn riilirten iu rimer
Also.
y, Koukurrriu idler mil alien,
Branolttrco.. 16.73 mil. lonn.
fr*< itif *Jil'4r^rn ^H>lkff imiii'U dnbei m-
Iif| ' "dridfnden. ludur Kibl r* in drr
, tR*r*^kirhiip rin klantiprheq Eiei-
Grassl ollmenlml 3.5 mil. lonn.
I lMH‘ drn eu«ip|-
!h^h» nilr,rnt Krhru iiinnrt neur pn»

niH,( .
htiUen™^n. Me, Geld bat. Palole.165 mil. lonn.
*Mr„n u : *rrn Kl'r “H. -i *irht .irh n^l.
"«lllrbV,iltn „ni lw||;llnl

ArEi^rilt^ Klvpob.biidb.9ttlI *»
jYeJie rtfrr indifrifr nao ( rom
pma ta ftriHiuiionr del frmluf
iirtrmnii lHYUJMjli
1'*»••»* I* Vliiv.nl.,(o
i ^iro a f
iintrr drm mrdrr rumjteiiirhr J.nmJviirlp
hnnkemti mW ldn tirue* Gru# von
Srdlern w>ndrn vnq Kuropa na. h Aiurriko ■ >■•100%
aim Ramala brp.init dir r^amlhin»rhufi in
■I -.100%
drr qlirn Urli rnnammetuwhrumpfrn,
EnnigiB wurdr in drr Crtreidrve r-orpuup C — 75%
vfiti drr ilbrraeriarhru Fiufubr abbitnpip.
W- -• 50%
Da* prandiuM- Zirl drr frrim Udlwirl-
*clwft. drr Atin.inti.nrfi drr Heir-In urnn drr d — 25%
Writ ubrr dir KnnTinmip hinwcp, ting
*chim no* in drr Praxis *ur Gnnr&Le j-tt
weed ph,

Systemkme? Krisensystemf

% an Fur Sliirmr und KrUen hoi diror*


1A ir(nrhafis*y^|prn rrlrbt! % m? flir vrr-
iwrifrhr W irlsf bafiKi-itprrimetitf' hnl rs
srhnn genutdiG urn srimrn Thron noch
zu hjdtrn! Wrlrlirn % idrrbinn hnl p*
Econamfi mondial c: mortr dl fame adpxa
-onktkimeri! Lm fmrhtbar*lrn ft rijrpidanri
ntonll dJ frumento. A>/Jo rcwaomia man,
Jttilr, wn erollft rfff prfizi pfffrra Mtfufil^r 1Jr/ drr ft ell* irt Kanada, lapmrn i i nVsiprn

tutta it rurrnilo di ftnmrModi on parse. Turin mo Brlonburprn iingfhriirr ft Wzrnma^hen,


neflfl fiftt't ti mtfliiiia e mrpbnm di per*One dip nirbt zu vrrkaufrn ir*arrii, wahrend zur
manriiin jurrfinn it pant nt*r*wrio ptr ttrrr* plrirhrn Zn. und im pGirbrn Land Hun-
drrtrsuwemli nirbi das 1 rgckrrlf Jlrot
batten. l>a^ war ziir Zrit drr Melt win
tirnlifid Siil, Mine Akl]>n|{esdlirlurt micb
srhaftakri^e 19^1. [>ie Kuntitirnle kraefuru
tier midcrm nr birth an* dem iiii-d!«-nH and
in alien Fuprn, und niemnnd wuBie,
ufJr hrutirhen Gdd, Lumpi! piht dat Geld,
rijjrnllirh drr bVblpr lop, Man Kinc an L Europa puA nulilrsl da a#. QucatotpcerhirttQ ifhirtnmie raiil«a|ijirdrpi|;iowifflpajnrarapf4di ^
d!r EtSeabaLttitklirn linden rriBemlr Ab- Hrri •I'Wiirari Fief I9Jft p u rtlniit* u*b*llt, d,monrom rhe i! naitro 1-anrmfFUe. prm t„t illh
Experimmlr, Argrntinirti vprfrurrle Heinen
nnhmr. A her dtp mri^tni n ft trrik unite hen inairme. imfwrlauq ftntri alimtntari wottanto prr unaliquola dA
Mai», Brasil Wn eehatlrtr j-eiurn Kaffrc in-.
Grad! scha hen hubrn mit zuvteriig Kapilal
Mrer, Nordanirrika J^alillr Pramien mi* filr
tind ulhii k'irhifrriip die Arbeit brponnrn.
uirhlanfEebnule» CpLrridr, man dunktr 1925/20 1927/29 1930/32 1933,55 193 -/3*
A I* dir Itahitm tcrtijt prliuui sind, prbrn
nii'hi mrhr Gan fair rinr rriehe Erntr wip Race oho euro pm routiacntalt * . , . 135,5 142,7 149,0 154,7 160,0
dir GrsdlsrWtan in kunkur*. die euro-
in often Zrken, drnnrs knnnie rineiu tiirhis
Importazionc 19A 15,8 9.0 10,2
piLi-tehm G|lj^ber stchcn mit den werl-
I'urrhlbnreres passirren uIh rinr gulp
Consumo + , , , .., . , , 150,0 162 J 104,8 103 6 nil if
lusrn Akiien in drr Hand, Driiben iihrr i >U.*-
Ernlp. Dns Bmi uar da, nbrr dir ft pit
rrwrrben ficue GcsrlUrhiifira fijr InlliprH
hiin^rrtr. Ls zriplr drh, HaJ3 dir pape-
Gdd ilir KonJtursiiuissr und knufrn. durch
a&nnlrn *.KriHen** krittr vurubrrpehrndrn It KAPITEL:
diiK S lin k-id ihrer VorpiLnger klup pc~
Sturuapeii warm, sondrrn Anzrirhrn rincr
warden. J*tle* Nruiiind dflzu, dn* in nn- xeTpsLiirriidpri Krankbrit dr* panzrn
miltrllmrcr Nab*- Her Tbdmbuirn IfcgU und
bpMt^Irln ». Die F'mrhirn uuf den eiprnen
System*. Dir librralr ftVflwirtMrhafi vpr- EURO PA MAGHiT INVENTUR
satrtr, hie brarhir rs nirhl frrlip, dir Giiler
Ki’-rnbabnen sjnd billig* und so k on non sic tier ft ell j.n vrrlrilen,
Dir pt,hLp und wichlip^tp Vorttuascitulip nahrtrn sich vur deni Kricpr nnr zu riwa
bnld □u|< drill ftrltnmrkt dpn Getreidpprri*
fur rin antorkrs Kuui i urn till-Ku ropu i-i p«, 2SU^ E und hatien vur oil era an Ce-
wed unierKtrirn, Uip eumpfii'L'rhrn Laml-
Der Kontinent lost sich ous der dull sich ilie^cr GroDratim aus rtpenen trride einen buhen ZusdiiiObedarf.
wirtr, die vom Writ mark t nbhtlngip pc-
Wettwirtschoft Milirln rmfilirpn kann. Die, aach auf ib-in
burden iiud, kunnen rile rued ripen Prrisc Troll aUedem spiel I der zabrenmdDiji
kontinriit srljisi, w-eil t-erbreilete Vnr.
ruirht durrhhalirrt nud brerbcn wirl- [>aBdiesps ft irlscbafls^yfitem brutr iibi-r- ?rkrmbar ^erinpfupipc I ulersrhuB vnn
Mrlluiur. daO Enrujut von den Kornkaui-
trha flitch zu-iinimeTi. Tauscnde verUeren hnupt norh finrn inomlisrheD Krrdit pr- zehii: Prozent, besondem it Kriepszeiten
mrrn m Lber&cr in prnQiem Mnllc atdianpip
iiirr Hole, pehrn in dir Sladl otlrr wnndern lurtit, verdankt rs pan* alb-in nm-b drr cine pcwifhtipc H^llr. Und Eumps iii, weno
tsi, hiiopi vuj nllf-ni mit drn Krfahrunpcu
much tIherace aus, Ain nip driilirri on- nai urnni wrndipeii 'let ip i n J„anpsiiiukpit, csi diese zebu I’miest doholt* damil rnirb
dpn Irlzlrrt ftcJtkriepcs zusamtnrn. Sirh
knntmrn, Lie ten ihncn die glricbrn Eietn- mil drr w-irncba ft lithe Rpvolutiunrn proOen nicht aiiiark, derm die warh^ende Be-
sclbsi ubrrta.Kscn. ju-bien Eurtipa drm J1 impel"
1n<hn|!r«r|brhartrti, dir vie zuerunde pe- AiiKniuJjps vur tiirh pehpn, und piniprii vulkerunpfzflhl nnd drr sleli^; slciErnde
nugxdirfcTi, A her dicers Eurupo war jn 1914
riehtH Kb hen. herrii wiltiq. Siedlunpshitui an. psychnlupLsrJirn Monitnlrn, isl ver- Lebensslaudard exhidicn wieder ilcn itrdarf
kriupswrps daranf vurbrrcitet. nolfalU sicb
I nd dir Hauem. die mit curopfiisctiem Aiiindliph. diiD pinr altr ft irLsehafteforin an LebeesmUtelci. Up wird auv dieaen
M'tbsl zu crmlfirm, ch war uls Tt'il in dns
HriO ru arbeilrn prwohm sind, hrinpen ihrp J^^itiou tertridipt. sn lunpr sic Lanu, Gr linden a mb Vriterbio notwemfip *rjn,
System eincr ftVkwirtschnft einpcnrdnci. dir Lrcmpniip zu sieiprim. JVtilsrlitand hui
dir rrirhnirn Urn ten cm, ohnr zu nlinen, dafl sic nrue WirlichafufoTmen. dir sic-h ihr
dem bei Ausbrtirb dc* KriepcH drr Bodrn
inn* «ir da mil anrichirn. Die unprheurc eulgegciuteliriL, miblipbip zn machrn snchi. mit #ciner Krzeupunpsudilarhi uud lulirn
imtrt drn F'uJlen weppoxopca wnrdr. ]-,in
Sleigerunp drr Prnduklion 16*1 anf drm Und die freie ft elrwirtsphaft, drrrn ft rsen, mit geiner ,.Batiaplia del Gr*nn“ przeizl.
Nrlz von wnrlschflfllichm Binuunpcu,
ft rUmurki cincn nriitn Prricainrz Sun, wpnn auch etwfls zufitllip und iniberlirh. was nucli erreiebi wcnJen kann. und rin
riacii ub^<i|ui friedensmftbipen Zu-imal in Vrrplrirh der Drklarrrlrijec der rinzclneii
dnrb drn Nimbus eincr pmQziipippn,
dcr V\clt voransse,pie, wnrdr
frrim, wpTtw eil m Grsinmiup besitzT. l>ai eurnpAiacbrn Linder zcipi mil aller Dent-
plbtrlirb durchschoillrn. Dir nicisirii ruro- liebkrii. diiiJ cine inienvivrrr Bcwin-chaf-
ps njrlit affiu srhwcr, Aufarkir1>p“( rrbunprn
pilisrhrn Stiiuim prnduiierlen, wri! ^ic auf tunp in viclrn J^lntfcrn obnc weiicre*
Econo raU [houdiilr: I'oro Mae a it ilriao, ah rijrk^tilndip. cnphrrifjp, v crknitimeri, ab
Angebol nnd \achfrapc auf drm ftch-
/.'offt. ■tri.jQi ntinamrnlt al tfrtiiio dtftI nemini. Riickkphr iur Primiii\iuli zu upniprln. mnglieb bU /.um pulen Tril «I»B. ^i4'1
runrkt au^perichlrt wuren. niebt, wah *ir rihipr dicker I .under dir Produktion von
era rianiP a donttnarh Tstilchlich w-Urr cs aurh cin RiickifrrhHit,
*rtbsi *»drr Eurupm snndrrri wa* andrtt FrnSbrimpppuIrrn bibber tnrhr ndcr
wnIJir brutr rin mrhr odrr weniprr prnBrr
brnurlurii, So llllifllr cp im Aupenblick wrnipr r frriwdKjr 'lark ^^■rllaehli^|^ip1,’^,
rimclnrr Siini*l in Eurnpa aulark zu wrrdm
deh K rirpmilpbrurh* anfnrl zu ^bweren nnd sUtt drsten rine rinzeite ft arc. dicauf
trrMirhm. Kcin enr^>pili*rbrr Staal wird
Sttirunprn temmen, detti ft dim Ariel ^efrapt war, irn Ibmnad
dirars p’.xperiinrni macbcrii, wpnn ihn riichi
die \nt dnsrii fcwirtpi. ft a* *irb hrutr uls prodiuicrlrn.
Kann sich der Kontinent ernahren?
nr nr ft irurbnfi^fnrm in Etimpa imkiiudipi. Daau ha ben nun die miJiilrischm
i-l krinr Altlarkir rinzrltirr eurupflinriipr Aucb die Srhwienpkpbrn im jrlzipen tionrir im Osirn deni Kmitineni nucli
Sfantrn, i»rindrrn dir Autarkic He* paiuen Kricpe lo^*en nun Trit ouch den Kindnirk fruehiborc Gebieie pewumirm vox mltftn dn
kiinlfopnlitTph Grnflraninii Eurhpi. eniitrhrn, d«0 nich Enrops vnzk Winer Ukraine^ die in Zukunft cine Kornk*n\mrr
wirtpehnfiliibrn Abhiinpipkcil kaiim zn fdr puns ElJropA iein nird-
h^rn im-mndp bi- Dubci dbrr«*ehi rs
Come si ptesenfa r«conomio def Die I in*i i-llunp ir der Em mtunp, die m
11iBrxordrnttich, dsb <irb vur Ausbruch
gronde spoxio europeo? Puddconli- rinem aularkcu Kuropa bier und dn nut
den Kriesc* Kerupn *dmn *u
wendip wird, i«i imudcm mekt tt* u"1
nenfe nuidrsi do ae, dispone esso mit \»hrun*[Pmitidn sellMi vrr^irpie, Es
jpi pur krinr Frape; Mumps kanti ohue
wslzcnd, daB sic be»iebcndc ft iripeka
deNe materie prime necessorie ol sue
von Gruud auf zcruorvn mbtbc* um *fttc
jrdr Hitfr im cifteucu Hoiiiit rrzetipen. wsn
lavoro? Lo vjgneHo o pog, 61 do una Bufauhauen. Holland uud DlncmArk e*^*
n mm Urbrn btanebt. 1%* wt HU die Gc-
ris post a in cilre, mentre il provsimo werden anrh We»l*rhiit lAudwirtwIinlUH! J
-aruircrbnunp jiMjr fcdnSdwden* wrnnm#n
copilolo st octupo piu cslesomente Wrrdcl unjealindcr blribc-n Jrdc#
KupUnd sum koinincrttalrn Kuiwpa nickl
biiipuzHbli, drnn the briti^brn tnnefn po wird eur ft irurbafl de*
dl qi>es1e question!
nllrin «rbim cnit M MUlinnrh Tun non H
wav 111 Rain toffee
Dutn Ituitirui'n Ut MlllUntn Ttumm iui» Europaische Stimmen xur Zu
v-flB N»iur *“ Wrlr"
fnidrrrrt iJudrTti, Vnn di*fl Millinnon
# **%' BrtaBP*""*. d»°rf'r;"™* Mlnlatcr «.D. trot Mihail Manollaaru,
Tunlitn dor rliturdorunK n» Eirnirnkuldr
bui hurt)pa mil 2S5 Millmnrn do(i iliwr- B uk irtati laogLw-
h** K“°T 1,1. ««■ j«
rp|p-ndon Toll* .♦Die atQlrmmwirtJcbiit t»t keiit« w*U- Cirlo ScirlotUp/Vau;
"“""’Ta in rinrr b<-.lin..ntrU iwlur-
tgfdrd lii’fret auf drm kontinrnt von wUtxkall, dla ai.h (ho auv t*t« .Allei, m He* Nailed 4«e X
HM'1 H’°v,[1tiigC|1 innriiwlL. J.W*
Hot Skiwjoluniiin pbffrvrbfii faM mir nlithen (iiQedvn #uf etqra titfeire itkldlft Ode I tie uater drltkl,
>r*.* w-wn' *'br‘ufh^1 Kum Anton. I la dio McDgen, dip liior or- R«un Kretclirtsk*ii mlllUr. Der GroRriuin Oder aalerdfBtJit daft peiuaUn Koabaeaf.
ft*un,r wrhi wfolitMi*"* *Iwr»“ K™*1**
*H""1fhni Iu,.rhl-Wh™.lrr, HnlmlofTtB ipit^i WonloiL, nil-in mi«rokbon, i*t dir lit t leu nme Welt. >oa Jr in Gelite hi- ALiet, wa« eiaer Natlaa in XoatLaeat*
KriPUfMidu von #yntlieti«ch(p Trrilnuslfi-ii moi Jahihundifiti dotchri ruappii," Voriell bring) oka* Naebtell* JQr aadere.
"ir<t 1 TUr Eurupj win gnjjltrr Eirdrutuiip. Lit *aft«llb*rt far den gataaslen Komi
.. wB(«'irgt>W«-hfn i,#nilrtii nb- irDl* Wfitearuplliduii VAlker bibrn la
An bJ^onrntrn fiirdort dor knniinrnt oast. Wat *[#« FaalUadrvtlloa gegea die
<**' ft''. Rfi‘- Mni’ den verfeafeaea Jmhrliaailerteii Litre
HM‘' „Mr kunn ,!rr Kuntinrnl fur fax I 50% dor WoflrtVoduktinn. ffOkt# AufiaerkBeBliell den «atf»rnl»H •atkre aafbrtagL, Itt ein Fclnd d*> pmierw
Oir Vurkommjn an luild rind unbodou* lea K on line aft uad nai nkaa ZAgani
^ SZt.n.mir" ««l,,f nifhl w,£‘ irmL Uio rum! HOMO kiln^rurmn. dir in
ErdlrLIta fetom. Nar La unterti da
ntkf Gilrrbl fetaffl wtidca*'
f<^rKrn.frr> MfW" '"r"'Icn- tjn drr Wij mr WeUwIrlicttaU atchl cnehr
Lif„„tr d.- nr rinrn .vhi.nl,Ml- Muropa jerwonoon wrrdrn, rrii-bm H«hl lelcht m IwrbreLUo Lit, bihea tie Ib« Prof. Vftchtlng, fia«D
^ i. rt rilw'r «i tonderhar f* khrijurn rl>rn fiir dir W ork»tAUon drr GoM«chndrdo* Gediaken wtcdrr den aLlrn vergrtteMia ..Die ftauwlfUrbillipottUk ermbfltckf
r,U,'£* rtw.- »«P*l«th 4ibrr ox irniint, wotin duliir rricbm : Air Gefalelen Eurnpai lugewaadi, Der ante und verbbrgt dea brarkletial|tei> Win
yk dh ruii|iKg rutidUp.r hil dn& Quid -*rinr Weg war lelebtei, wall die E robe ran a and icbaiti(arUehrl 11, der all**# keiiklgt fat.
Si Aa|W»WB|i h“lwli *,r ln
SL *« h.hcn v»r *hH R.ilfr in don oupctplii|ohrn JrJindrrti uus- die BeberriehiiBg der WeMwIrlacbdtl kdlite Bit dea Nacfc waken dai ipAMtkerelea
k/.;'r,«h^u- ..;;,indf "'tr getpidti Aluminium, Mnunrxiuni und
Lotalltare Organ* re lion (die elrwr ?ka*e WaltwLrLacbell, tlrtiklureller ArbelttloalM'
Sc b we felt; if sind weii wirlni^rre l>m^r.
itb**~rallifh *ir 'twa* “drr" “ von h&cbiler WLrtjK^alW tattd KuLluredt- kail and tauerndea K on tank in rack w*a
>ki hirrrinr nrnr VUrwb.fL.fom, durrh- und mil ihrrr Krzeugnn^ stehl dor Komi-
wicVluoH enlaprlchth M adorn nur beg able. kuapen Autrurluraea^
^ur. brpml. *r« CrunH.S.rr ^h nrnt wierler an fiili render SioRr in drr
drnrn Jrr .hlrrlrndr,, lihrrn «. M rt,- Writ,
— und zwei feindliche Stimmen:
^whrifi dcmenur wilcrsrheiden. 1K.U l nlrr drr Kuitkurrenx drr Mbrr*rrMC'ben
^ Htu*lu!r*reebni.na Europe ink f toll™ % oNo pin+r dir Scbafzurbt in Eurnpu stork Voigt, Herauigeber der ..Ntatleealli
El&tiffi der Redektear der lfFinancial
zuriirk. Vnr einrm Jahrbumlrrl noch
uad *^Kr- 1,1 ,mr dit P™k,t*cU Newi" Century and Alter** achrleb la der
Ur,a,<rlMunj! d-filr. daB dir nme VUrl- drrkion in Driusrhlarid drriBip MiHionen
loiderte, doO Deutschlaadt Handel oil I Junl-Ntimmer 1942:
in diewm R*um wirksam Srhitfr dm Brdarf tin Wolle. 1933 wurtien
den aadottruropZUcHen UAdem ver-s .♦So win die Dlnge iteken, kann Europe
nt wrnUn vrrinag. nur nocb 3 Millkmcn Srhafe peziHilt. In-
hJndprl warden raOiie Devtichlaad mdftd nur iiit Gmnd Hoes deatickea Sing*# ge-
iwbthen sind r* wirder 5 Mtllionrn ge-