Sie sind auf Seite 1von 38

Mimetizzazionefra la neve della terra

di ness lino. Mitragliere davanti ad un capos a Ido


Getarnt im Schnee des Niemands- m
landes. MG-Schuu* im Vorfeid eiruts Stut*punht**
J&encfiche quande rispCQn.de
Ca luce artificiale
“L’lNTESA EUROPEA
oggi pu6 esscrc dcterminata scltonto do

ur>a vittoriq tedesca» {Nineteenth Crniory)

Llnghilterra non sc lo auguro . .. ten- rlmern miklintiilr. il . hr ’.ij£Uthidu-r,|lt


hr U» line diirKuru|m r dr I la miu eitilu
In nr-sun'ii 11 in rpnra ('1 11 1 1
k1 i1 rrf Mulu
Nu i|uiiiiiJn il hntiif-rv^niii Im m nil nr..
tnnlu in it|i|irrii*miii» per J(* nurli lullin' drl-
nd n»rrp iiuu pedirui nr I Lrinlirinnalr dim,,
m»ni|i[i tumr urn rhr Ili pmlulu iijiiii
liritannirn inlrsn ad r(plilihrorr ...
inllmwii ‘•ul iwit inutile, l>sa pern rmn in-
mnite Ir siu^dr ... cue ha perdutr,
JrTiilc iijijiurNtn- miiive idri-.mu hiihund >.ullr
prr -ijini *iri|iuiu pnpulu mmprn I'hiliiinM
veer, hie, nun viili'inlu rrnm' nn urdinr
pnrvrtt/n d'innurulrd. Nrmni nt^nunu pufi
iiimvu, m.i iiiv ht triitiilckirre in r>u< run In
mdrirr del duhhi millr rruli inttlizituii ild
"I lit u* iplu, Nr | iiirtitlV si-iM*1r [HTi'lii fill I
ImUri v i-inu. gun vulla ruUipfiMtiilu unp..,h.
pmlaindu riiiili'-^rff' d.illii ■.uu i^ilu ul|;i itra-
jirrilnmiiiJiliin iu fun.pa,
/innr ili nil nnJllir iiijnvii r ill iin'mlrsn

rijrnprn, *“n?iei rmn n slmim dr rEimiiniLinliirr


Soto la Germania sard in grade ..
il IniMu eunrrllu 11nMrrpiih 11nn unniiiirn-
..... Ltiuhilirrnt nsA riinievUi|
tiili' "I nn fnnliftiuiu- mrupmi rL^i■ I■ nJh■ a
vlir hailiitumlr lit Nrrniiifnp *ur& in gnidnili
priurt jiuliiii'ii ih mpjilihriu ■*. vim
lEtddurr pulitimrncnn* in Aji nrci In npinrio
di llu nririirf irnhj di luiidii iJrllu * \inr-
m n I in rill til c eunipcu firnpriumrulc ilriin,
irrnlh Onlnrv *, mm rivitla midi if npprrz-
did r|tmIne ifmruli xritr'iill m rtrlu^aTl innrnr
7um in hiiiJiiUrrm, I. Hid mrdrMmu iiriirnhi
SuvtrLirn.
'i pliA h’jSiErrr inull rr: ■■ i ,‘i u^liilir-r ni hi purte
*Alln slbitn a mta le drill- rn*r* vimr
(li-irCimipA. pur nun I rnvaudiidiri Knrupn,
a Dr miu in Pill’inixiu drUciriinulu prrrrdenlf'
a ipieslu miu pusmnnr pmilrtfinlu
inrnir nil>itu dnllu - Mlu-li-rndi i.rniurv •
rsMi i* in jirndu di prevail1 it in tnlti i mrm
v tin'intrsjn rumppn pun rimn> drirnmnukii
flint rumpi-i . , , Uu.dmupit- rusa mimurj
rcflRLZEiSq nidlli Siplliiutn da mm viltnrin li-dr»e-Lt*. Kd
rji-NAn lYtfnilihriu rnmpi'u. iriiiuuviii mu hr I'In-
Jlpprt'1-.u : v f ii M'uldidO Jell' | iit'liillrrra
f;)|i J11‘ i r,i 1 .il rnin-r r vit^in Ur di | life ri[ Puhhrpu
Acqtiisubili pre^o lutii i migliori ottid tfprrldif rllnM iv Uini-nir UU Uiltnrr drlrr-
non i' per H uphill rrra iiii drddrrio lilirui*.
mimmtr ml hi furiimdmif d.driutr'ni cum-
lirri, niwrrhu -j IruNii inverr <li unn ipm-
prit. r.miu in ipirsiui rpiuniu iii-l ruTklliito
*|iniir di viln n riiurlr per i Mini luumu tri
prrrndntitr i Inlfsnhi li.mitn rJimn-ir^m di
r fn-r hi miu nietinv/u. II mauleuimriilfi ili
rnsrTp hi pin put ml r pulruxu rnn»pra . . .
liiJr rijuilihrtu H’.im" ijuiudi ului pulitira
(Erascir idta lufu suprrinrilA mnurrir.i. allj
I'uhTit riudnsivamunlr 1 riiilixiciiiu U-. >uha
turn puirn/u ifiUtturr* a I him arcjiinrntn.
ipuilr non rh-hhinm itifliiin- nliM.li. virnfMlii"
ei I If lum rnparil.i "rimldifhr rd tireanu/n-
ml ;ml ip.ilir ili mrlJi >i. I .ii I- min iu r I" t uinlir
I iv iilla di'rifdinn nivilr e miJitare nJ alfit
So\ irt irii sunn dun esrmpt puJintfri della
Inru >iluiiiin)lr icrunffttiri). il rhr ameuf*
|mlilirJi estrni (rmlmurmlr rumJnMii dal-
In rn niilrviti v a ntuKf di ranil I rrr itnlitifr-.
trImJiilivrni. politnii ilntatu uim'inurmr
Sttliiritn mi a (h-ruiania ed utrinfnp*
rlii rujpmii di r+ppnrl nnimi.
pul rut i pul rn ntiu ii rril a fr d |prrii itht hip|«er-
virip I’hr liJI’l-Sl Im pin trntillu lit LilUpfirr
II rnnliumlr, IJnn^ln r him. irfilj
L'Unione Sovietica vorrebbe
-riiilu da Inltii VINur.’hr hi tprriimiiM rrii
voleniieri _ ..
imprpnntu niihmrrafenh- in N.'ridrnlr. 11*-

Nu i|tmni|n In | mni'iu Im p'r-u-niu d r^rrr pniu ^1 rriiamrjitr dull ufruntpi ru*M>-,Hivir-

uu rlrmriitu ildln jmiilim hriiiinmrn d «'ipii- lirct, i JinhmirJii s.^rrarml(t 'riiifa fid

lihrin i' itmsiinn pnleniEit mill ineulalr r in


/innc i\ Inru rtiiatva mnlru Nnimpa.

irrmln di •‘iiirt1 uJl.i pari run l-i *-miuinm. liripiin In hinlundtm nmipamnn ph
I ml lint, hi MfiaTilliM r |,t Ihii-uvilUl Srtirn-
iLi *|iuuutii riu^ inlluiiY '<ullr> f|iiriuiii

tMirn|n>r e |iuhki|kitr nihlMIMlte I'm-


lriiirndi-1 huhrev i/*audit qiirlh* lrm\ I ( lJ>*
phihrrin Ii Win (urr inuuvfrr uu
liTvniitu i’ll mm pniruf.u ml rm-unlim-niitlri
dilu t.’aitptrrssiv ir& dr* J«>m piitni IntJiri hi
rinilliillfrrn rmn ha niiiuiti ud iillrarsi ni
nvrhitii chillminrhlc didlr rirliirntr nvnu
Hkivii'liri rnlit Tt* t'Klimpll. I Imlsfm il'Jd "i

armirhnrrlduru I mu valrfitirrj il jifrdnu. raird.i Mu|uiu\ in umiMuiir dHU mra

a tlrrliiu* nrl J .« Cc rum mil nv rr ld»r


.ni nini nieiii e. pin lum a^himriiiu mifinn
dti% niu ajppruv n rr pm rniiv ninrnir I ni
I lieu lr illitlr flauMkli' «nrt'|ii ilrl irAlttiln

■ IB i, k 11 i'll ii x hk unjilii-Miv iriini |iv {iij|liitlrf ki* ft inrun miv irrii-Mcnnlr.i v u^ii IrrniuftrtiTu|"r<

*i iluv ndibe |irr* in remh-pe. funlu idle um hr-


^liifola prri r*n In mpinJ* dathi ..

Cl nimii' >uv ieiii-w umilurn imii pntilivn jie r


mrnlrr rinnhiUrrrn Hi a invwr *nm.ttn

lit iu rim nil iH 1 until | niilirimuilr, HN’rvMntln put lu di rtliriinrn anpiIn■ ‘up* irlievn per |wt(rr
lurr rumv iinn-nlr piinailUlr in humpa. >nn
ajtli mu J i-1 nn |iu*lu ili mi rertn n«in ki
l uiuln hid.vim. .. Inniti iiiia Him*
ill l ulilrlrtn li’ldu lu M iNllhi-fvjjWIU |uil
ruTuprpH HpikPUtu I| lie I la tl>fh'*r
iedrr-'ii ii ili I|inmlu rinutiiltr rra ilr-idm.
fifPitutr lx priiiuir“^r flit In* dull |nnliihfr
!■. min lipr punrilr riii'imri’ rhr t ^uvirin i.
ttJH tiiuitr Spvtrlira -«um indijIdmMnrid'
viilln prui-lrnU *H Nurujui. *i iirreulrirNic- -

m, etman#i nil mm i|Uidiiiii|nr liuniirr.i;


nudtn priddmuitii hr, itiaerh^ !■«

rnTintm, lirilnnilrsas -vednin ufi|nim -nl mu Mpji» iiilrnth'tJl f J nr<ipn dadu


IlLflrner dnlPplllnnu huUi rvli u. Il*a ^uf,T-
Herni ud in Hvh id iujjn di l+i• Irtn»n. Ii
AUTOMOBILI, MOTOCICLETTE. MOTORI Iint««-rv-i*inn iriUt’relihr au^i di vuliunvri Pintrsn enrnpre,

t r P t I Q H \ M) f cidi it hi » v ri i*0 » 1 ’ i
COMBATTENTI sotto
Tilde hula di utwj navo da gue i
pk < rutun* di Ku
GUERRA Dl ORE LAVORATIVE
Poisono git SPati Unit! annientcire con la loro produzione \ propri servizi nrllr rrlmvir. i rpiadri di rinral/o, i
Utilizer* futle I* forze della no z! one nervizi In^iKiiri rd amminisiraiivi^ rrr 1(
oweisari, ovvero, in afore parole, possono schiaedare mateflioU
per la produzione brtlica cuno earn lie- fabbisogno d'uomim di im eierritu in um-rri
menie 1 nemid con la massa delle malerie prime e del prodoKi c in dim la eorreluztune run i mmpiii lL,j
ri s li c a del la g uerra tolale.U n a pa ri e del
c^i. ii^rjtJiaii e ffuandu quenli unmr,n,,
popoJo foggla le armf, I'allro le tenpu-
di ewi di&pongono ? Essi la affermano. Signal sottopone percio
deltr proponioni ^uniesrhr, romp nr I pr,.
gna. Anchequei dll od ini eh* sembrano questa domando ad un I red do colcolo, meUendolo in discussion® srni* rnimflii lo mondinlr, ralp inl>hiMlfnrr

rimasTi oI dl fuoH degf! event) bellici divirne brn prmo ingentissimn,

com bo Mo no. an the se (ion si Irovano 2. frli armamenlL rhr cramprendono lj


11 fabbisogno duoroini in guerra un pnjmln impegnato in uitn guerra. tolalr
rabbriraziunr di aftiii. itiniuzirnii r ijj dlir,t
P
dl frolic a se non sono opera! defl'in-
r ttuddivi^u nei Argumli cinqtir nflturi
maLerialr svarlnliii^imn. dai iiirz/i i\i |fJ%.
duqlrEa bcllitah assicurando ralimenla- er rondurre mm ^itrrni nmrmmi drpli [i r i nr ip Liili:
pnrto a I IVq uipagpa men 1 u drl Miipolo ram*
zione, o conserve ndo Inlaltf J prim dpi unnitui: in prtuiu linen dei emutint trnl i, I r Lr h>r*r amiale, rhe linnnn rnncrcdclb
liairmir fd at sufi vuliaiin. La durata t
m;i inoil rr mirhe itllri chc loro lr a/imii hrllirhr. Pornc non CtunpttitdOQO tml-
vilaH fondamenldli drl I'micro nmtone J > n L i 1 j (I rttr cjprrazioni mil it a ri fir te rini narnp
nrmi, \i mil rami r li vrtlann, L'iiitiviiii di lanio i rnnihnitrnli a I frame, mu anrhr i
11 rahbi-iagiifi di ifirzzi brlliri dfErrsnrii.p,

rhr drvr rs*rrr rain plain, pnidrnzialtiirnlr

in mi sura ma&finrr di quaulo ormrra

elTrtlivamefite.

I trasporti prr lr fnrzp armair p gl


I graft n riporlalt Ut qurUr
armamrnti. M fabhiM>gnn di uomini nrr-..
fMtginr ■llu.flraiia to xiittn*
<iari(i pr r il nrrviiiit t rasporti nrve r di\ imp
ijifn? drltaguerra di nrr lard-
m^riLtr Nr I quadr^P Ipifatr drllj CnfldolU ij)
faff it tra tr fwfffr;!1 dr H'4 nr r gh Siati I #teJi
jcKrrra qnandn Jr uprrazioni rmiilan*i ^nl
d' Interim. Eft I presupp<mgontK a tiinla d'rirm*
Cano in spazi rnfjrmi. It opilante rifpimc-
pi(y< rhr lr pntfrtzf dfll'Asfr raffia an impitgatf
menlo drllr irup]ie rombatirnli, il ira>.porto
/i/f kiuoj il I'alttrr ro|j/)fr^rtfa)i} dfl :> earn
di ixiaterie ]jhnir r del materials nrrp*^flnr.
nmfflJi fit sin Him/* Eimida tsrluift ijuttlsiasi
prr E'iitdus! Ha brtiira f>ofir> i rnmpitipiii ardui.*
fir/duo dl iMffanlr, 1'inlefa disffrndm di Ifttwra
I. Gli ajipros vigionameitii. rhr mm-
nretstartn ull^j fiislr^iuni1 dfi > Mfff r impiegaia
preudotlo la pmduzianr t ia npdrlizHibe dri
utilmrntr. (*U Sfgii f nrll drifrwn" rrairuirr iiifwr
grneri alitiirniari per luiia la pof*nlaHoiir r
It fti/f I orethl f I w FOglia nu di '■fn*r r r drl mrdm mn
prr rp-iTrito. El faldpi^iitn^ di fnr*r Javtira-
ralate MJlr», pnirhe anzilntla Ir ijlnifitfl ramiwr-
live ricbir>lrt da quoin *rm,irr drlla pm-
rrif* dei ram atmati drll'Afur wnn mnggtvti di
diizionr non r allatEn infrriorc a qnrlJo drl
ifurll d/t ram armnli nnwnri r sfr^piddff<i-
tcllfpo di parr.
mriitr hisogna trn/r preSftUf rhr. nrf mitf/orto
ji. I.a rni^rnp-mdoDf dri pHnripi viub
tirgli HjffM earn urmaH. iffMJ £*UPratmeiilt ttj fppf-
romlameniali drl popoln. 4nrhr ipireb
SI rap/tarfa fra it diiYf tO ditpendia di hii'Off)
i-lrinrnii driia papoluiaor rhr non min-
pjp^l irttafe pradtiUinK r dt Jl: It, ih itto
biillann u lawirano aiH^ira. oppufr ^oim
di t tJi. rio* gti Stair Lfllli Sfrnrf rn^Jr'i-/ff ad
Ctii did rirl-i drlla pradurionr r dal
impir^tfrv un num/m dt rnre /aivifnlirr uroi ndm
srrvitift mililatr. drbbnno r^rrr nuinli-
r nr'p^upfi' di quelfu detl ■! w.
rnr.iti r«l rduratu it rhr rirhu'dr ncrr^^anJj
i^'Im ip aUe .rfr it mrd/fiinUr riritbato pralie*'-
Nirnlr drllr fnr/r lavuratU^ rhr polrrKbrnt
E rfin'sta rapfHirln »i npima rmfij derrr+d rrfh- rt
irovnrr mi divrrsn inipirgu nrJIs difr^a
iHLTpfpie.fi" dWfVLw !tr urn* rantf drl dt*f>rndtf>
niizint»i|rT tl patrimnmn p.pirilualr r male-

km. 2.000
— - t
< ;j

U^UIKx
km 2.000

Combattenie od operato
defnndustrio betiko
fVr if tmipofM Ili frante
13 RitfUrm di puiufo I'llf Q edU^u drib fujHP
dei ' rurrr of mat > iJoifrnm
p,|jL rwK* pn^nn* premier |*ijrri- ntmu miU
dilif |tw «i funnirlff W1 per-
itmniiwnti militnn «ippiirr alia prmb*umr
tv'lNVj. r ii^jfn da Ir^cgi nuluralL Per ff earsa media di 20ft0 rhilamriri. I.t rinqur imiiri

fjhbtjjutna ili iMUiinj ji quiiti r rtffidnm b (taffigtiftur dn cinque founti* net*} mppj-r.^pi¬
ooooao
eoin.'efvj/iinie dei priiiripi vitulj fondameJi* rn no if rfnpfHi/en di tainru neee**nriar f,fi Sldfl
uH drib tijJJunr r In prmludmte di neneri I nili rung tni tre tottrsui od impiesare ft nnifo
^^OOOO.
jhitkrnuh r-i-ir in%err an limiie minium
p*r tmsp&rtnfr t prapri earri nrmali witto <li parti
rbr »>n pud C3*eit uiirepa^alo. Per ruiitro
di IriK^rtfu. mprendo unn dwtantfi media di
f fliSctliibilr di larbiiuni, in rdufciimr aj
2000 fhilvmrtrt fa dr.ilrn in nfln^, ed iuottrr ,!
fnru fubb»dfftnj d'unmini. il rapp^rm e*b-
unil’ll perlr optra;ioni di ranmt warim nel poftn,
rrutr *ra IV^erriTip e la pmdttzium* 1 * brJJiru.
r, parztalmenfr, anrlir ipirHo iru IVjifrrilo ISO tmitd per in ratla mntuiirwi. fi«i per if

rd il rra^prfTti. LI i?iii*tn npiilibritt prr»#fiiiir di bonia, irrri:i r|Ti if or in. di rirnijm*

ili Tab rap^irii rm.hr mi-re nii ruinpilu dil- ;ionr. melertroiof'i ri, d'ltlfeirjft(t-U»n. eee.^ l3,afi
(idli-'iniu prr i [•npi.pairhe *arebbe mi ejr =i% >■
prmrr rrrluiarr jt+iu -nlibTi 4i rjuanij pcia-
■.itiii rvrrrr arniali. ril rgiudniciilf suirebbr
HUilir per hi rimtl/uzione di-l Uninrlfa/cgio 0/1111.

dolt* durante tn inn e/inln. infitie S unilii per 1/ WttfiWfrtwwpxww


. O.0.0 0.0. Ol 0. 0.0_ OAOA OJPJOJP.

irgifiof^u iTir/ pcirio di drilinatiope ed ulleriori


*badbi» fabbnvjre piii armi di qnanie
Q jjnilri per il leasporm nrteitfr dri forri rirriuMi mmmmm
■rej I uuen r *• ne i uti »r fa m i pp t r .ic tr i i aptI e. 0000c O.0_0_0_0_0^0.0_0_0„p_0,
firm nl frnnte, per 1 in prrearui medio di 2S00 flu*
V dn *jie(b |j prrrrdenzu* al rumbai-
iamrln. hi wnilr, ri(^ 42? unifii. Prendrndo per
lentr uppnri- iill'iipenttiu ddrimlii*t ria (n-!-
lira': >r il ]nrn rappnrm numerjro e rrjim. fjoir liPa Tf-ndinirnta pari, fine ) l. nr iffpie

ml r.imbi iiitiu lu'ijulmenic mfli'pen^.ibili. rhe d diiftfiidl di lamrn thltr due prfrfi f di

I nininl pmi ill arm* noil p<iM>no rom- i - (27. nor 111 rnppnrlo di I: US a favorr driir

L>Jtirir r lr niiJe j run rum humm nlruu


i >i]i<n . I .j ,i per ajiie-m nurmi b irsi aliiim
nin.o~r -drir.irmirnlanirrmi dr-lPavverHHrtM
porrau drJP loi-r
mmmmmm
■Q_oj^o_o _o_c.p_o_q.p_oj?jp.o_clq.

■AAA

nnnni
JOT™

km. 2.500 TuvwT


IWvW

_
XXXX*

AdJfrJ-.tLQ.-C.
ri. iiir-tu ilidtr o mil mliclinri. in r*.np^BM^
. H11 m I IP dr I n. u^iii (, f I urn»rK m H n, | T, ^
mm i ft in ripurliiiT Iru «n1Klini» ^

In mall A pi m V .ifnlinrj n, hiri|piflH*


in Mliiiiui ujinli.i, un tiimirm mnlcn ...
ill -ifr luvnrntivr di ullrr m.rm ... ,

ii.ilrayliutrirr InU-wa u 4
liru r ipi,],Pi Uil
i srmpiu, Ii4 nil %uli.r, rin|ipi.| .Mlu mtlt,

-lllM ■*' H'tiiH ( hr ppuru (ihi Imurmur


IV r | pi A r r i i>iiM|>ui n- Itt m> di ,|inU j.ofrtifc,
■ li huii i. i -uHt ii. r ... di |.|hit«P

iifl|*ir|ilirr, in Mu r<u>l ri I Kiuiir ilrllr innruKlii,-


triii. un miiui n. dn|i]»iti di hiv i,i\nruii^,
ntn iilu In- mi rimnrm d-ippiu ih S#rnrmi4tt|
■ .ju. di hiMiNjiiiiit

I ii iilirn ... -I. oil bid 4[ipc*rrr,hi


di (Iiml lltnrhlii r -|iam drll uj-i r|H
iM-h u pm n,r Mi pin i di rniipruuirr im plrirT'
initKitn ciliiiii pfi iLkifVipiimfl tun ntiu ipuiii.
I Mil i iii int rr >li ill im i/in lit ili ipud|u 1|%4,|U
<lHiir,n n r-ur.H., Tnli u|i|i.inrriii u\ranw,

rii lui-in prr il Ipjth pr rliviimuijirmu 4‘ b


b‘r*i nt-l niviuiir lurt-r mi|£lii|in ili utr la.
MTUiiw in pih 411 fgiirllr jM.r ]„
rilitiil nr.i di uppurri'rlii >rjid4 iui. Ma rh,j
runvimhim it ri-pitrniju ilj Miduuu di 'irr
liiMiriilivr nn-r-uiirir prr <la liibJinViiKiniir
'Irlltt niEif'siurr ipuiniitit di utruriatr ruii*y-
■tittlr irmr ilmriKr ,i < jikii di liim pr^niun-
rn Ml lilt III rtl III.

Lunghi percor^i tncidono sul bitancio


dell^ otQ lav of alive

F im 1.Hirin' Miipiirl.iiiH-Miiiiin nrl liilandu

tFi-l r S i pr ri d ii p 'll Imiru d r II' i ru Ih-I r«|i I n-1 li4'U.

d i.iiiM rJti1 Ih fiiritlilii m-ILi tpuilr virttf

pNiiJulTa I'urNiii -lit viriini u ipu-IFu rlnvr

r--ji nfi'v r I'-M ri' iinpii-^uicN ui.*jji turn Enippu

llinlurilr d.d Inuilr,

II jalifii-iripNi d iiu in in i dri fr4i*purti milt-

I ii ri timi idlin' rm ii mu "nitjMtrl.iii/ui 4P-.iur.nulf

i himr ui'lLp jiiu fM tim 141rr11.i. In 4jir.ilr in run-

-rjiiH'iitn iFi'llii irr.iu \jtririu ili itrnil iiiiiiuiin-

fi« li4‘ r il-i'l l+4n* cisliulp1 Fipi;iitin r ilrl

i iwin nuiMimu ifi iiiiitiii'iiuii rirliii'dr uu

rrndiiMi'tii<■ rtinpjiH* ilrl -rrviifiii inupiflL

I ■) ‘’•il11/inllr idi'hdr ^iiri'l.iu1 i;ltr It |iililjrirll<r

di aftiu i' ifiui/iuiil piiidtcfu vyMirr Ir

t ruppr *'‘iumUi■ 11 rnfi. >i411u ij iir*■ l u ji<hprtI•»


-pp|m Ir piHi'ii/r drtr V--r -i iruwuin in tin*

pit-i/iiiIic r+ l.itii umi'Nlr uui|u^iir<u. fiihirli^

If |Nrn indu-i rir lirllirbr ftiim* -iinuir in


!■ m*>tlilii rrNir.iif riihjirlln ni -injiul! fflipjt*

ruiimrniniiju d lum rifuminu-Nlu prr vir

lirrvt I mr/ri dr Iru^purin 4 lorn

/linin’. Il f run ir. imijMJHUW (tilt iutr r rin

-lit ru. mini, ipi.i'i liplulrurnli* ul npuru dnllr

iii^idri' nrmii hi • d il di-priidiu di tfn'P®

. h n- U* m* rath r f ( m >rr rr-l a ti v n in rn* r ha>•

I ,h nil iM/iutlr di’^li .ivVrUiifi drd ^


llivrrr intdlu pin p n'f u riii. »<prrir firi r»i£ii-it-

di d.’i rifnriliim-i|li ... Tullr


dr di rummiii-iiriuNr \rr-n l IruNli fb

pit«iIf impnriiiNKa 'Uiiri ultrriimdit Ii4ii^l<r

rd iL'pu-lr Mip rut tilt in itjdi attnrrhi drJ

Olr llVUrpllvr aaLluIr In irN. f nn drf|r «riJiMrnrm'ftii tint um+ntnnr ran «ri ■ ppfrfWiffo fiitff (vip/jrimilf /r (tuminiH >M|Mtii4’J-ciliili. Til ^.1-li-iiUhi trlr di ..J

torttntutr nftt'amrotn m(}u*rrn iH «fr tai'nraljm rnC>■ "di Bhu l*K ■CunUpftnde'fll r llp iirii tt'iind'ihPinmi'l ru/iuiti rhi la ^run IM^m » di >|JM
l itiri ... ...
di'i tun* Irtuiif rtrhinjr indnhhi«i«‘i»tr 1,11
iiitmrm u-'.ii ptu inarulr itt fnr/r rd «l'

*•*1 n fn print it? mm* * t <»n ‘ub^ii rrlil fr. ji imrhr it In pruduriunr ili iirtiii r nmm/iuiii. i unlit jt'imbnllrva hrmptr id uniii urnir«rm Ji luv.truii'hr ili .pirtln iaijtiraato da Hr
minimi dri rmiilMliriili pmir uii limit r u Flu muppiurr p<iA rrrrrr il miiiimi ilri min- It rn ml i b dm h r Hirflcl u. Ju bl> rirn i r i fit11ir«11 ■ It'll/C ill'll iV-PHf,

ruhiincM/jotir Jillr ihhii t vtrrvrtm. Inti I rlil i ill pririlii Hurji. Ill Mil Hindu il vmiirnir. Opni vnlM >rhr il iirniirii f riimriln ... ..In jn r i rir.miiiwrni1 d'
Firh
Vin r*Hi* unit trtrpilii rlir del i-ruiim 1 1
) D Vi i m Nr H'i niIiipE r m i J irl liiput ■ |> ui i u i iil mi dpi- ,m| MrtgtKv^ un |ir*ff(i*inrt*iirnlo dri mrsr/.i im.trrir jirimr dr-tinalr all mdii'U^

Jlinfr vpilfifr : ri'ii I* pnMr mt I’jT r aid It tlrllr prulriiiMt runt i'll i MinmirruNii'li hu dnvmn liiu. In I'.nr>ppih Ir m air rir prinip■ in-rr*<
i nr
I rrjuf) r-tpiilil>rini In il liildu*iPirriHP d‘iinmiiii dpiiii ■*
imppr rtin li- njijali il mndnltirni da 1ml- qilbllfi rmH uiurr rhr m l friillrmpn 1‘nrmit .din piin'rra -i iruvaan in lurtu pn,"N'
Urlt r ^ri-i itii r iptrNn di-H'indutl rin (iHlim.
tulnit'i(iir4i Irdi'n'B rN *14 In illtrrlurmrnl i" dri priH ri ih priubiitir'iir* Uprrir .hi *
pirLi In r¥in diprndr fin ninhi lullnri tUHi*
pcrfpttonftl** nuinrntumJunr iF ^muln di nil lu mm Mfir .ii «mir»f prmu nmn*
*ii uatiunr ^iNlfpi’u grrirrujr, dm pumi

njirralitj plus! ulnMl i. flallit hulHti ilrllr


to bonto ddlo ormi con$onle un rllirinitu, r ^ t il 14 -iiFii’ii.il’ii ri HI 111' i P n " In* J1
IF i'lI rl>1 ini'i <id r^p iii|iii»h -i (rwtii vi4'iiU''‘iin
arim t. iiHti iU uhiiiiipt dull*1 ini/iuliT tlrt* riiparmio di are lavoraiivo A pMiuu vim a pun urmMriirr rht i UT.nnli
,,| Miuimulr IrnuMP i- ...
r*v vrtvu riu. r:i* tU'iniiiii di «fin-piu jt'imru In Ihhii!) • funet nMVhPuri nl •■■■ 11»H■ rd id
..mm- il .■?■» drll'l .. S'^
Jt faltn rUr ill fcurrru Pin iimnlli Hi rnp'iLrr ilrllr il t in i r r n n hi pi itr ruin Julia (# r rimi Irl il ii i hi nt i-*i i ill 1111 dri In *upf*?ltiBliw irriiirti
in-,!, 4ittr.i^rr*u i<n iiili-m nmliarnlc-
■i till >f- i ] i ■ * 1111 r in 41 r E In 11 |»i*4 ■ k tu ■ nil futlurr drvmMi- I bin aiiuiir lllililMrr. Nr I mimpn rlriririftind rin lirlhrn radii rdiirtn
In (tans itr. Tuid^i. nmlhdr IIMlrfia V'""*
f-imfrrlfia rimir In nwrrn tjindrtTai niini ud uptrii, till diiiin*lralu rlir il unldaln un ftipprndlii di nt I iv ii ^ rrlalivniiH'iilr in -
prr Ir Irkin' il'rtlhimimn HMlr iluFI
hi killi U‘jc*r it ri fjttntriJi Mr ; ipuiiifit n-rirvu |iiailiil(' lr Ui-mt m11|d 11> > r i Sr I'm ■ Mrcilr. K rru Finn itr riii m i iriif u!l i nil in.
iirmimiUlftN *i inis*! m F.untpu, nf-1
f ll llllprmilit ill ulllvild ilia ulu prr vrrpimii rumpurha run liunni mrri urm.iii. prldirNr It ImJKjlHfjr du-priidm di nlTtvitft
lilt Jr 'Uaif %
13SII1I1
%

AltfO »<mplo lllmdranlr Jd ppierm itl ore UVorAllve, It diripranimn in- '<* «« »»« raVruifi dattr fintrutr drIV Inf rd in Horn ^uniiifu Mine fai-
dirii lr nr? nrhte-stt ptr la r+tftrnziont Jr ItftMt tippLi-rccr A i da rnrriti. Inntla. irttili r fur nit i at fratttr dufli Sfqfi ( njJr Mappi if r it Ci < a -rll Hudirlt 1 li'IniM h

nidiir virjiui idle Fuiidrrir til ullutliiiUn. un rtnnlliKu imdlu enmitlreNle, pnesi eitrupei per lu pruiluziune di mntrriali
fiirntrr ad csrmpin. iiepdi Nmi l niJi. p-??n Per purer roairnire pim?e«li nrrnrrc I sell ten. Ks>i enillo e -uiir> iguindi nhcnr ipjipci
dfv+MAPrr pamjlmmir iuijrorlalu. via mtracrr r I rn&furninre drllr nmierie prime rou\iiiti t he In luru indnsiriu -in in finidu
marr, duirAffirrira latinu. V di tnijcIi«iill di e rale Insoru rjchii‘dr eeniiiioia di mirrlinin di prudiirre nnu ma^iore qimniilu di
sdiri prmltiiii -i [miTdik afTe rum re hi di lire Invnrotivp. men ire ne onnrmrm material? hclUeu drlle puttnze deirA?--*!',
tiiriirdmu ro-a, iVipraUulto per l'[n£hi(- rniliuni per nJtinuirr hi nave. Am he il nnn Tide ninrniimr cur ri-spudderehbr furse ul
terra, igtilorii nej enure. if problem a dei ! 00- terinle Indtiro m rim in *ul pinurafn bu ri» vfni se ft- fire luvornli^T Hlalimilensi mm
parti njuivalf ad mn rnnrme di-pi-ndm di rllteslo un in^rnli'-Minu diitfiendiu di Furze ptmifdr««rro un ptrudn di rffiracia ensi
itieizi. prudultisf. I.n ensl ruzimie di un summer- si riumlinarianicnlt basso.
I na rn*a e pern eerla; *tl nptii ranimnc, piliiJe 11 di nn nppnrereliin rirhirdr a sun In primo InupEu i^ a^rdntamente mpriuRtif
trAn.na n armpltum tmpirpiui rmilro Ir Pn- vidlii un grande tli^pemlin di IjiMirn, peril lieutu riletiere t he tr faltltrithe nmerirane
trnrr dell+A>^r imri nil mem *e i»re laviH il mi mem drlle nre lavrnruliv<t nerei-itinc e siaim in pirtirlu di citsiruire uuricriale Lif'llifLn
fain r, in ffiJi^rpurui.1 ilelfr I iJiiEhi.-dnir rul- inni-(ial>ilnienie moltn minur« se para^onnlu eon nn minor disfiemiio di lempu e da rnrsit'
le niBrfttimr r, non per ultimo, perln^iutn a t j tie IN j d e | |e u r*>: ■ ndu i r pi1 rd 111 e n 11 j>i ri iseft fi i lavctrulitr. aul esernjnn. di quelle leiJr^i-Jif.
drllr rusin.izinni navnli. iiilmuljihu Liudlre nn s^numerEildle, nd im % ei I e u q si p u sail I i IV M re / / u in rn l n tic I Pi ri -
.ippiireechin iifJondmin nmlle mivi primu di diislriii eurujsrfi era Brifsir rr.i] niem r pCES>f,ff
Milionr di amcricani compiono un es-rre a loro viilln dietnutt o mensi /uuri di qtiello delPiltduAi rin ameriimm. mu rift
lovoro infrutfuoso ramliauimehli>. Inline il dinpendiudi Invnra mm -i veriBen pin ufqri- urn ehc le prineijmli
neresnirin in Germania per In eosiruzinnr di induct rie e u u s f see p e s ^epf n i m u, AI e. in t ru rin.
In pile rrrt ojifii rdnvuIpm/,imne ecnivmu
un snmmergiliile non siiperu qnelln riehieAiti maE^iuri esperielize ne! riunpo dellai pmdu-
I,ftua m tminda lima. [] prufjiiio. il qut
per t'air rezzamenrn ijelhi di li■ ->li nwerpnria Etnne he Hum.
vnde dini nijtpfrr nrtln ln(U. porn dnpo
rnmrn i trimmericibili. Perrin's tihiii nave Per quailin' riguardii hi hnnlu dellr tirmi,
tnm fiblmraEinnr. prodoui ehe rupprrrr
merrnnlilr alTmidiilu rnsliluisce per pli I'Auierieii msn freetlu in ptrudn di cnhiprirn1
tiuin un valnrr di milium, k farilmentr i
Siaii | niii n In Grim Hreta^na nnn perrliia eon Phlurnpa, \mi hu iur«e I'lndustriu
dm in a t rederr rhe il dennm e la for
neitu! Centinuin di luipdhiuL di opern^ per a men rti na cuitFtlilu rurri armali c \cli\t*li
lavnrativa mm ahbimru vatnre durante
nun dire miltoni, deEihtmn laMimre nr^li rhe nun harinu puUitn es?irre iinjiiejraii id
fttir-tm, I.’impiepm ilelle sinui dev Valeri1
Sintl I inti eflriLtaivjimrnit per rrmipen^ure fronte c ehe ism itipsiuiihranu ppii arsenal!?
Vfr* mmidrratn anrhr dal pimtt* ili vi-
le perdiii- prevoeiiif dafili alTundfimeuti. \un ha fnrse dimnsirutu JVsp«rirnKft rhe
Trnrnmim, Eiaerlir lr guerre precede:
fu,nm* *mnHF5*i„ a miffidenia r.sn.c ;ille Into -nmiVf* uniii. tanlu drrinifnte in

pr*pn)r. prn^l di^-anpltn r-i tiiichf Wimil Quol’e il volore di un'oro lovorativa prceedcnjii^ sunu stale uppoite in Kurnpu
cirnienir. slolunilense? dellt- all re rnicliuri? In ltd mudtj il jtruilfi

^ lUrri,i urridono pH unmint r diain


d'elhi'iieiu tleM'nra ImoriiFiUi nlHlultilrnwr
1. VfBmcm ilelle sinni e deeiAivn per IVniio
C:nrK> mairrinlr, I'niu perdila di imniin ha sidiilo In iua prima n\iululaxinne.
del eomlmltimonlu. rustiluenrln in ulliinn i
di mnirnale uiapiiEiVTr di qnrlhi Hibitn i mintisi i9 lernitne di pnracuiu; prr lEiiifiieare iNiiq F ul tu il maEcrinlr Ijrllieu spctliln

nrinirra equivnk arnertilmetiir ml nnn *ri il ^urcessiT fli nun pmdii/iune I]]ir-.i. dajtli hi ill i 1 nil i in Kurujot rujrjcinn£r j purli
.1« \n |Iru ni *r I In ri d el I u Knr r r.i ni i idr i Nnti if vnlorr v I'addesl niHirutiP dr] di rU'iiinaziline. I mi perrcniunlr armprp
M r*’r^jl B|,ii di diitnipii'-rr itm pnchi rn enrnhal rente euntriliuinmnu pi| qinneTitarr nia|cp(issrc vie Mr ins es’r dhl nil In dai *ismmrr-
bi*ltei)|| ijnnnin r ulitln primJnlUt il^lf, I efBeiu iii delie armi. mu nitrhr hi bnnlA di itibili r dairsviaaiune. th qm -iri piTeenmalc
lernjfiu jj, rniiiHpiii i)| nrtr liivnrgitivc, hi^upma lener ennln in prei'fden** nrda
qur-it'illtime e ilellr rdalivr immirunii. hhi sup!mi mrllerr in ^raiule nidniu, ptdetll1
1 II Ftlrrrn eundntla dm tmiumerpihil e in Hnuhi di {'uMormii rr un del rriTmmln |jrur|u7'inne. rirnrilandu rhr. iusiriur idle f i ri sp rh s 11 p r i' hi rn ■ a dr i IUn| sort i im si 1.
dalrayiiuioiir dHI„ CermanU. cumn elfeltip Cull IlirliiJ nre |aviitUti\e di d 4% ■ arms, urrnirr fost niirr i piruseufi rhr ituram furirmrnic snl t afutc drlPni-rt luvumlivii
l,>r»mimenfi inartltimi rlrlbi tit un llnia, t'fuarill ^ in \aiilLiEfriu rlspetlu a tui e rnl nn prrsuiniIsilfnrli 1 r ulji'Tldilli. sUituuitrriMr,
^ dej-]| [ niii cnulihiinre un nrm lempu tiijr circiifiiimui cleve rn«iitiiirr un hr di*iitnxr eiusrmi ehr rurnmo dai reni ri I.'Amrrirji % Lude illiuirirl n re t'h.UfupM
f I'm In pin i.dr (ntid<p||A di EUf ran<>re dctemiinanle. delta pntrluitiiiiir ainrrirurui hi iJivrr^i srituri rmi hs prupria pna|ii«HineT IhN1, jJltt
..... fir I I mu hi Ini juHsrlu IVm lairiraliiu drU'iiidii'-rriu di pctirrra imjnm^iino nn ppfindivdinn di«- in runts, r i si m-u.irjif ru Iscu pti sin ■, hr quest a
7™ -n'midttiit. \U Mireld-r invrcr hi~]|ii'ri nequGlu nnn ili |tr<ulis dVflira. pendiis di Li mm per i ursrss.iri Iritsjvuni, Euetra rapplv srhl u I'alTi (t I in slt-iHinln I hr
tLa,n.. I1 i» . Tull rum a re il rin, ttnin rrAperienau iHijni-siln nelli pin* run un inpeenre mmirMi di ore lavutniiir, 1th Mall I Ili It ahtsianu nnirliius** uitufi
in iui^ di lir*, Ipvurinive irupirfwlr .In ■Inrinnr di nuerei rli pi run funoiliin. pili nmrm I'tde Hiiinixiune. puraamim* a quell.i Nrlla penerra drlle uii hvii itfnmc ha
rip -tMi-nur, , s; (iiinurrelilie nh
rani »j «uiin riletuill nireira iiipriinM m PA^ir, euatitnUe? unu svuniujj>>us .In ho iiu|i j tiIihitnu’lrir ins11 i ■%
SPIRITO MILITARE
Preparazione, spirito e tradi-
zione nell’esercito giapponese
NIPPONICO
MAGGIORE ETU ENDO

7 sifuri urrrf run urtu perdiui. da purtr 't|llr^lfj< Ffiln ruplii allr quail hiirii ben iliffirili' vnpnu % ivnr.
£iappMne%r: di *nli 3 veltvoli. InuHit da eme prr il Tennujt si rareulgimn leetinidd^lLe ikmsilai * (i rpppo
Le geifo fnirabiJi dei soldati J.u forte* tu * imp rend i bile* di Singa¬ Cun pandr tin gurrHrm rualta II votale alia morir). In nimili ravi il ntuumi
nipponici hanno suscitato in pore r*de in menu di jtpiiadiri gin mi, -rbnghii in un*antiehi»!iima poe^ii, ebr r di enlum i'Ke ^i oUrutu* vulnniari suprrj

Europo vive discussion* e spes* Vrltr wrqu^ di Gui^n ana Fijuadra tut tor a ea-pres^iiuie ^imboliea dcllu Hpitiiu urdmunumenle di molt" il mmirru rieliit-Hlu,
a IJraT □ rompnxtii dj 22 Havi da f ur-rcu, fra null tan- nippemirun Bii elir la Merit a Hsulip difHeilissiima.
so anche congetture sull'es-
viii inrruWalfirt pr-anh r Irit^rri. rar- Il eurajEgiu puo uvete diversi msvrnli,
senza ddlo spirito militare nip*
rialurpi-diim-rr. siluraiui, rrr,, virile af- L'esempio dei nove di Pearl Harbour Vi {■ il rorageiu deiermimiio did seminieniu
portico; mar per difetto di co- fundala. menrre dw. parle pinppnne^r del dnvrre, quello rhr nasre ilal limuie r|j
Al mo merit o in rui viene ehiuiualiz nllr
gnizioni esalte, i success? giap- ^rena!tiuu rame^nulr prrdilr (inn nave venir entlurstu r ftieilalu, vi e il ruraggio
a mli. it sold at a gtippuilrlr ei at arm da
ponesi si sono volufi spesso lievcm^nl* dannrfi^iaiu r 3 muni.
Euttn riii rhr linn a Km a eostiluivii la nna
fe ri m i d rlt' in nito [«ri rn i I i vo. IH rrt in vivr rli e
Si f i mi si i i di rhiamare tprudigi* lull t[ E uraggin del vnldutu hipponico ^ inpimhi
gtlribuire o circostanze wan* vita prtvaia. Tale rinuneia af prop riu tu
i£r^i a. rd r ruftipri-ntihtJr come offrann {LtlLi -^iuioMl diiopOHizioIle illla luurie*.
faggiose ed oll'impiego di tat- non ha nulla a ehe fare eon le iitee di
maifriu ui ranvmri sriixarinntili rhr parlimu
*dnvcre* n di *Harrificiuiir, \tm e gti etie
tiehe special!. 11 maggiore Etu di tHiluri tunanir c di -bumLie umanpi. Il popolo rtipponico^ un'unico
iina dreima parte, per eseinpio, del
Endo, prime aiulonte deirad- fomiglio
del Gtappune si saeritiehi per prnlrggere i
detfo military nipponico a Spirito militare e scuola severe
smii 100 milinrli d'&hilahti: riascurt »ol da In liunde vieue vcrammlr quest■ gioioss

Berlsno, nefi'artipofo che segue A mio pAtrr^. !*uores*ii cost I»rill anti ^ ennsidera seopo BUprcmn delJn prop Ha liu* dispusjzinne alia Jmirte? IVr >ntrti<liLrbi j||-

mostra come in realta le doti basanu fltuH'rttmflmeiHii>: tult'iBtruzirme e sul quello d'immettesimarisi nrll'Ju superindivi¬ nognii Hmi lire alle raijiri dellri tpiHt0 nip-

mnralr drilr trnppr. L/idcu drl -ilurn aereu. dual e. elemandovisi, JVreiii rgli a Lf nmta pmini. ta eui rsurnza nsirdr, a mio jiarerr,
native e I'atteggiamento spiri¬
ad n^rnpiii, narquf lull it Alarinn ifnliana; la morte Mil eampo run giitia. nrl pin pienu Mr]Ja Mia rmirrzione nrigitlole della per-
tual® del giopponesi forni- sen si j della pa ml a. II him uliinm mi lulu pun iianulilL J ,u spirito on idem ale consider a
la Mumiii brii unuim \a raecttlse per per-
scarto la vera spiegazione, il* fi-zinuarla. L'jiviaziune della .Marina cisip- vb alia mad re, affa rnuplie n aj ligii: rgl i spesiu I'Ll mine ijiiiiL-ihsa di isulatu, di

lustrandOn in moniera chians* pnrir'-r ha I a ui r atn prrnltrr 15 ii tini inturnn r^aJa l» npiritu sul rampo di luit | agfi;t nrl qmsoIiiIul astrarndnlu da ngni reluztunr. M

gridu: iTennu heika banzai!* (Ltioga vita popolo nippunini, inverr, rum epifer rietun-
sima e persuasive per it lettore a qurHtn prnblema, urritjcunilovi a 1mnr
rmliiuiii di vitr umaDp. [htpu la ImHa^lia a 5uu Maesta il Tenuo!). Per meglio far lementr l'|o in relazi«me apli altri ed al
eurapeo, quello che e lo sp«
tiHvjlr di (jiavu tin rriiico mil nan- m^lr>r cumpreitdere tale senlimrnto, ritpfh on Tut Id, sti into -viluppo non ofixEonlMle, niii
uio militare nipponfco rn him. eiti^ confnrmr *1 ne*"o orgauieo del*
rjtjjrr?>.r la sua mrravi^lia |u*r |L fat to i‘hr la esempiu. Avrete for>e sepiitu mi rrare del-

Uniin ([iipponfsf si era diniuMraUr effirimir iVruisjuu di rpiei nove uKieiali di marina riimaniti. Jl giapponese dire - in nun r-olo

rhe, penrtroli nrl porin di IVorl ilarhnur eoitie Jo i si da I n, os^niiilu, nm in qirartin


anrhe negli scntitri fiutturni. A rpi^sm
a bordo di rinrpie sommergihili rapaei di mernbm dellu itiia fariiiglij ■ in -uno hglin
jmipaMin nniirrvnpit rhr La Marina I'iup-

Q tulrbr giorrin dnpn la

gapore, an m>tn n Kir mb- delte F«r*


radutu di Sin¬
[Ktnfh'p, r nias^imr le Mie
fm dal tmipn di pare vicne i«lruila prm-
ripnlnirnle per il eamtiHltinieiiLn tiitKitrnii.
unitii ininuri. due uoiniui riasruno. *i seagliarunn rnplm
le tins i da liattaglia nemiehe, Nejisnrm dei
rjrique Bomntergibili lorriA indieim. I no
dei miei grtnEori. frairllu del mio fraleNo.

parin'dei mhi Itgli. marilo di

M)rit> imeriio d«lla nosi-if^ in


nits
u-n
muglie:

ilr^iino

tiraHnni ^ mi rhirdmi: *1 jo spiritn miti* eilranirrn. eoj quule in partavo di late ge^ln, tontpJn«(Yij; qnYiJInirtilr nella iuii* hi-
eiii rbr ensla del fiari Farrihri rmlevulr.
l arr mppuniro p force qualrusa 4i ItcIHdWM*? * oiiglio, lempprslmentr nelia fti^eenifenzH
Anche nellV^rrrito le trappe niappunr^i in la fftiulilien hHirciee* e -dtsumana*. Ma
Tate dnmanda pun *o-rgrrr n el I’ammo di eoinr vvittir preparaiu rimpresa? M eapi¬ della mio *Grpr.
tem[Ki di pare v reign mi prrparqte prin-
rhttinqpr irnM pwnili I** -plritdidr grslu rn no di fregaia ivu^n, il plu anHairn dei ] ligJi rdMinfio in virtu ifri gmituH.
pjpulmfnlc idle up?razioni di ntuirru e ml
hrllin hr mnipiurr nrlli Grande A*ia OH-em (hir,|u ve ri I o hn rilWippUJtnabiljtii di Ull
enmbatiimeniu nnnurnu; quatirn anin d* nove eroi (da vivo lenente di iuhtIIh. etibe
■ *te+. infmK i tuitruj ri port alt dalle fnrzr in morie unn doppia proinrudhnej j»no
uvsiuma ntaiemiilirn* I figli provusu
girerra in Gina hannu lemprnto It* inippr a
armaie nipjionii'hr gii pei pKnii trr flfTri U) verso i (rnimri r que-ii vrr*o i
hiiperarr ngni diffirulia drJ trrrmu, siet-hi1 pHiiia delJn giwrra ntudih rides di tale
4i gnerra riM'nianii a voile il prodtjHo. ligli; e qursio tin frnnmetio commie a imie
n<-mmriuh le giimgle drlla Malorra nmlitut* mezzo lu-llii n e lo nollopuse nllo Muh> mng-
hppure il Giapiumr nun diajHin* di armi ehe h- rresture. e pti fniinto. -Ma la (tifleienza
vino fjiii prr Earn an oslamiu trniibiir. gion1 della Murina, ^lue-to, iIojmi u\fre ur-
n^lituiM'inn inta DnvifJi moluxiruinrin. I,p izj rahfmaie e I'uomo *u io riu: rlie t ain-
Olirr a rale prrparazinnr. ugni tolHalu r rertalo rhr r*i*levii In po*BibiU|ll ten rim
navi da suemi. i t velimli, i in sit- to sellte i ii-i'illin-nle, I'lnmw roll “-I-
uni ijizi kj-j dj unii Fpiriin mihinrr fmmmparTi- di mi11 rov i ivejT ad Oil simile Ondilrisstoiu
<srn amtaiL i run mini delte *ur fontr nr- pevolmeritC'. K. per arquHtare roseknzs di
liitr; in fimilfl, r tnu i|ur*ln ‘•pinlu la mil' a 11 ucri i, j>r rmts e I "intp re% a. 1 hi 11 el nn«-
niatr hannu non tviluppo lernim ainiiJe a tab- btinlii. ruumo a**nipe ariuprr I'atleg-
dizinnr prim4 di nna pi^pimiipnr nt*l per- mentci i! truenie l\u+u, vm *uui minerali.
quell u dellr eurntpondenti anui del tirmim, giami'Pto preurriltiinli iJnllrt fiu-nlahlJ "hi
frlla, K da rhe t furmalu il luirrinlti drlln InioHi viilimtiiriwnrJile, run urdure entunis-
r M hr I hr la pnqMirttali? tiumrnrd drllr fur r* i• Li >no dlllU imsritil. I’lltllu la rrMginm
xpirilu militare nippumm? Kt)u) > I’nriTialn *|ieo r in nifls negretezza, a prrfrRioiuire
nun (trrwjijati »r|uilihn n^pjrui, (\p||r
rrisnanx, qiumlu bu-l.li*ra prediesnu d
dal M-hugliU, rniiCTtlo rhr (rmu hti ri|ui\u- gli ordrj! ni* - v ftlgendo |i mv e preps rainrir*
«nperammin |li queirUlintn firJTni quGMr-
nperazjom drlU Malaer*, p. r*., VrlitHTu I'u-^iatm i dire dmifpie ehe In imp* Mipreinu
Imir jippmrnimdii^Ui. wblirnr imprrfetln.
iirifu'cniitr MtllatiltJ riiiijur <!it i^rilli giup- ne faiseirn/a (jirinripki dells negaowinr del
fn I m lire 11 u iirridr n I a I r di ■ | efte 11 h *. On dei nove niuvmii tiftieiuli fu t« rerteiza *l«
piifmt, rY.ntru forte nntliebe qt|A»| egimll,) n-liniu). Jai flloSoJfia morale kanHana p'-nr
rherh dj ipirga me i| run I m ul t» deli nen di t fu . murire da end s r<’iir) JlsrlMnir, iVr lum
tale in into, qntdr dam noinrdr, aH'lafoun
Aruhe *r fit \u«|r atirihiiirr la itia-lnKr Li morie iniri sigidjieav a im *enipllee *|u‘‘
ide^aniurir an*ufnlN +il Teiifn^«
ill Ifainai alt'rilnin drllu turprr^i. dajHi ConUnupnone a poginu tl
•Se r'umlialfn *ti| itiarr. rirr *. irm radeinpiinentn itehn ^eiipri *u-
rvrnli IwlLiri rlirrrtunu i (alii peg nr nl i 11 renm i(e IJ VI m ia -
it mare tulrrii la miu nalma;
1 -A itivf *i> billildU Itril dtiruru *r rnmhillo Mii nmn(i. La ntr»*a igitiioMidispimuune iMumortr*
Aviniori da toflibonlmrslo garmon t
L'nin i- of U 4lr»+ nnil A HfttufeOrrirriHJhlle* il miu mrpri di^rntrn'i mu*mt Milima «gni solditio nipponin#, IVr irnprr+r
purlienla ruo pl e urdue. in lerra *i *ul ms re. n*l 1W3, fiK 11 ^ dww ^
id |«rrff Itu rl lirii rut, si*n*J i* Honda I it ram mt tntn InipOTl*.
nf( duarts ftwer 0Wn£' * 1
dlMtm. ataieh-' rappre^euia )w ilnrendriuii nmn -1 o-lMr ik 1 Jftr J, p’ltr %euir d*«*
itrj(Uo rtn m lair prrtmln di lininpo tnm
direiia di-Hn dr.* .olare ed f inulitr -apo vik -
* * n * ■>
LO SPIRITO MILITARE *i noiHi avntt moliiAitmi. l-nhtp r
della gratldr «i IthM la ..h n, lak ieN*o ildl'minlr e IHIInT** *1Vil, il-Mlf
pnitilith1 rlfap 1 ■ i' ulato jirirlir1 I’i dSltrii*
NIPPONICO ilrttn Sl.lto ttippoiniLi fipniiJ -111 ... 1,’idi'ii della -ehinlla '' -kilo iim lit a ikj huiJij-ln. nrilVo-n in* mppona..
Oniinuatlone da pogina 8 i^himlo- *oum due nitonm- iM-e*ir- d- lh- r *t in anile-<t 4* sopraltuMo nr I fuMn ehe *
ii<-Irma fitndliarr, r il 'iVtinn Ha *nnpti-
tpirim Tiipja-mru, V-Ihi «uit *lwria. il liiap- ■ ohiLitt nlpponut non laseian-. tptasi mat
u-ml r nut to il pifpnJn mjti run re iinNiftiiHi
lk^, mai-aliti {prinvipiu dciritidiflrmi* porn- ll<i a- 'i ■ i -1 to t'd r-hiJ-f-rilltt ^ll^i elrllli'lttl premiere pfijtimuer-. [I eotJkr militUr
LHtn to •rrKiittn> rtm run re di padra* ’»
(j fll,P*olt.( Elljl|M'MII 4* Ifliei'l'* 114 eMMuri, i-oiur d IHithJirma* il Ctipfurianr- uippunW uiifi p-ntisila prigionui .he non
.. .Lulu' (hi \ in ilrl Tp'HiiuJ. Hnimi-
drim. il ... |n*ie*i« lilH-Wi«mn. .tl-l-Mt |mltitit mrrr i-olatn. n>i* tla^ pom-)
M>mr .iim It-ngr natural* * ue fti toi tir un irovrumi rr*tnu ►eniiido U pnn*
Ah tine I hit l rtne. in e-ni roiilenulr. hanrin -li v isfa moral-- m-u i* keita 1 jl le*
|.finri|iii4 ftMidhmi-nUlr di lln imindr, il ripiu ■ Il-I kmlti*. i- hIIiiEIo pi»pi»te*ildir d
L iLi| |l|ihtM ill parti-nni iti MUi*- k nifiilnlto a -toltr dlt lH depk-mofi. Mti neittr jT'-ur r id- A aiiinJnlii. il ■ un-jin’.tatorr
poirferr di mm rlvottminirCA itim'rlir r“«Li nun
IVliea r.crrmh ha-uT.i -u 4|indk -hie <ii ^Inga(wtre* noa mni,-, duruuii I-- train-
tirtft .ufipeidrJn Emvii Trrrrim |impiw mm ifuvr an
K lil.mptia mo Mli* ^'1' rrj-inu- 4. i mill E'lpmirlli i n-pniimlnp to inmotre* non dr »nl-i idrnna mtliiriua. Ogni live d'arniiitiri-i* -11 eliiedere al eotuuii-

i ■ injt, ha imu .’1-m fi linin' atm to itu n \ illlppo mil or idi' ■ Ki11 p4-pol.li I hiv r v l|til il itiappom-nf netiTf'. dill |iiii al mmo* -tel pm* -I .KJfi1 11 riI atmh‘. 1'errjsol, .(* fosserv »l iU

priiidpiii -Jvl «hnlii>i mm on mint l u -ilhiita prio *nTiKUr tale r-tinlo della rnz/a. pr-fnin fuMuraii Met millturi
i[riri"' LIlI r“',< >1 la-
Ink* della >liri" ■■ 11 ,uhl' #u v imi-rri-iil-ite r drt Miih- imp-i^Hihilr. -o idir ihinu-nlr railji-at-i nrllti icrru tintdrr.
*
!„, e it l*i*ipj.c humm in it |iriti(*i|i» dri -kiolo- rji-'tmlr a pri-.ri tifllti L &^ompio del tnoggiore Kuya
rminM*, 1 1 ditferemtu fund murid ale i pu ri^4ilLUiii|ir, lidkiTti i niin-oli rhr imUi-nnii Non lutti sono u«amurcri» I tor it nl 1- il primo nfftAlllu fier Shnnglmi
j,> ... i' iiiapjMmesr *lfi in rih I FlI lo nh i gemlaft r i li^li nofUi lilllti* pfi4- In laimpn In npirUS inflihire uippi-men in'I I'dl nn mgggiurr di m-mi- hup-.
J,r wp i riwei I'iil™ tli lli* !>iin,tr T<-'lu fundi r tu(«li -hi non jpotr-rni di-trn^'^' - rpTinimh.nl e di lit) liaMaghnue d\ lanli-Tia
viene ideiiiifieutn ii-L^ai rr-l *41011-
Jirniidfci uttn iliriw intliv iif'iak, inmitr* per nttimirim ad arte. Cdnlr pulrrlilir nil
raipimi fhn*liido>. Mu il *mm train mu e unu ehlw- r.inlijo fli iigcirnte it futorti did
■ ^H|i(44»]iCii ilMlWi’lU Mirtn it pt-p-du lifttio ronrepirr l^idr-i l[i iinddc-re iJ pudnc, farittu pur lieu 111 re tlelln -pmto nipinniini. m-mi ip - r di ultaeaiftri alle sfutk. None-
nijijwinin Tale differ™** dt eonve/i-m' > per prfiHiffrte il pnmnY ttir.t on pruierliia Mihippauiid *loII4- il regime feudah' drtto teirtfio venue arrerchinlo ml *uu reparto
,1 H-nli.Hi' della ifivi'i>a rvidygimu- cbe Ittnpjimienr: - I im r il Tenuo* milioni i piild- tilmgnmUo. LI ^aniunitKimi trnxu it imglinr thi h.rre m-tnirtn- iJe.-npie, rhe jfli 14i|tli4i roiu-
p ref ill an" it *iMrriu fumiliiire rii»r*r e it r 111 i ' - h ipiirilll. nul Iriuppolu*. floll i■ UR
tennine di rurtfronlu nella triuJisdoiir del- 1 title te eumiirtifuiiniii* Jn trr cif-mi e \rr
nipiMiniru. U |-riiuo *i ' svituppAln dak triiguardo iilmlr out mu rm 11 a -li fulto.
roriirialila pru^iana. fa truppiL dr I It- in-m fli mmhatltmrnio..,iI kail agUuar
... in niiiiiiio s M»i rani dellr varie ijiinr il >uiirl«ltn nrjtiirii>fno st-i' fr tu- Of lie rue fane armule nippofiEche >i ..- \ ieiir amtTentmo ipmsi iohilriientc. 11
ri j tl„n vriirn- in ::r,idn ifi n^Meiirure I■.t-rji11-
^ti14.4 MLtillci -rliialtu, iinehr In rWijtiniiu ilrf pone per ill ligli di endtliditli e di mogjtiorr stes'o, feriiti gruvrmnue. m-nr
,rmi-mrili t *mg-lm *itvhi pi-pnln ciaippuiieNr* lo ^ hind or, e nn«ii di-l I tr-1 ’ ;M 41 ri. Tra f-li uflieialL *idlnjiki il 3(1°^ port li lo firivo Hi srn*i nel eampo neirtir«r
, riomlm iti mw kmiicltu (VtBftiur ojAliviii tut [4- ori^irmlr. ^-m rnirnd-i p.iHurr ifi'lln proviene ihi fiirsiijihi' di fuiiiiomtri e di Krw quelle fruppe iw-miehe ** iruva per
Jjtr^iioio della i aiiH'rviuiiinr a unirsi in
SIiiu(4il.*nt4i* idie. route il iliiridiftmo* il iiffieialh mi-nire il rtmanenlf rii‘sL, i% ilalu euvo mi gtovjine eupitariu eiiie^e chr. -irfk
im'nmiii ruaipatla. VI Imippunr* invm-, hri’.tiane-.inm, 4-<Lr* ro^litui^cr min cJelle did pari 4 la fumiglir di rout ad ini 4- di unui prima. t'fJi jftJitn allirvu del tmigginre
lull,. i) jMipnJo forma Iritcnilmrnir iiii*umra reli^imii rimnn^riuie dullo Stnfo; he mi ilr pescaUiri* Iv dumpic ev idettle ehe lv furze kiign uUii Si-iinla di Gitun di Tokio H
famish*,. \im f. quif^iti. mV n rTma jgr ni Ki«n r,
qnrlla 4'he rhi-mirrei IVlira n-iiionutr rhr annate nippaniehe mm !*nrtu compU’iie di capitutm lo etiru ftef «uo meglio e 1st fa
nr uo.i meUifura; i mi fill to iiittHtUMtnhiliv
aniniavii i ^injipoin'-i antiehi priittn did- r ^;mmrai ■■ r 4-In- IV^aetHSU (tello :'|iinl4t milj rim v era re Tie'll VsprduIr. Dlie 1 liesi dupn. 11
.. did Jioililj-hk> r -do- uurnr iii re nipponteo m-n eoiw-Ar nella iradi^tune eqrdlitlo Ini tertuine e il mai-inori- Kuca
Lo religions nlpponlca, religione li ifiliiiiitiiiii iiitvntla -*irio ;d I litu t Smih- del -|im*hidt»4* henM nellVtiud nutitale, uih ritnrna al mio rrggitnnjio* di -raaJ.t a
lerreno it ledi-M-n Si-ldrirrmiirin-r drfmii.ee In n.-- etir pin antira, del In * chimin'* e in -piello. SHuiighui,
LVkme della r.i//4i ni|p].oniru tmn r lijpfjtir »ri:vm-nzu vrr?*o it ■ |n rn■ i■ rnIc- ^u;t - ri-ilallizia/inne rln- e il *ringhi-, f>iire (.mi esnltezza 'irrupokHta. egli rrdige k
aurora apjaif.ita >eit-ririJiritiiu-me* e Tali' ililmiir.ioni" l.iito per ipio-i litltr H- la pj'o|iri:i vita per hi fiers-ma diviuu ih'E earle eJle sMihilisioln- i-aimrlli -ki *mni
hrrv.inlo la i r*irfi L.cm- mil-dojiiea. Auwli - rrlipi-mt .lid montlo. liuMi diifcdurr. to Teniiii. per 1 rapimniire nel grjind-- In di rni inferiori e. 4’ompiu.lN il havnro. si re-.o ki|3a
rj*it I km It time I.i * grande. ei irk 4 divifiiLii »sHindn»* anrlie ijui. fa eecriiotie, i^iuerltr e *imhoh» il Tentio: lale rimpi*ra(ivfi eme- t-nnha del mu- cuitiundante fit n-ggimentu.
rlir „|ikn»h- ml rirlio, rmmiJo il prop no i-i-l nmi'eiiu ihdla tJi\inil;l non iuti’inlr i-oriru ikl -nhhii-i mppooii 41* t'ukaniori i’ lie si t r<>\ a mi! front e dovVgli end dr* ed
ntp Hi* N ini k Iti-no VliLulu, 11 ji ft a Mi4i imthi di -tif|ininniJliirEilr. hrn^i iiti uitleiiiiti*
Saiga, erne iiazinmdt1 dellVp4iea della re- i\ i eon perfetta ealma si ureirk, I u mio
*iirjn- ijiviiu nrl tpur*.- 11 idle -irtnuiijiir idle nr I ptis^>Jto \ishr tip rorpnridmentr -n
Mauruzinne Aleiji. diee emiQueenir enmpeo* adend-- i|ueaio epi*
risJ-r-, rol tnimpit.i .il |. r-ink rtn mi(|i» hi
ipiehta terra. Ah um- inijdini.i di dei. venernti
■ \ulhi u e -(i piii fnrle tremetido f|i si>rho. ebhe a dire idle il ge*io r tLel mtrn
tun priilr/iuiir r di pnvi-rnuflo. M i loli- ilio iii-lli' tom an he in n^ni liio^o del Imippime.
nit -jomo per rui la vita m-n ha pin 44ssiijtJii : il magithire uvn-Mie I'uiio mult<>
Nmiabt-uu Milo-ln* ’-es-id.il rirtu *ul •‘Ui-m
hiino intli hriii-n eree/imie erni riii/iiin.tti,
Eih’un \ a hire, pnirhe a ri-^liii m i Ha e meglio a vivrre nt opera re atimra j-er la
mi ini i' t, i L ar i li» tie! f'i't. I a i|i kiinJi«
hern-im-rilj ih-flu [’ulna. (J'Vrleriro il hniDtlr
impo&sibile, 4 patriii, f+isi r inlntli fhi nn puntci iti viM U
(tiin]ijKim' Mr rid ion n IrJ diurrmh' d |»rimn tr Iti’-mari’h. per i-M-mpiu* nel 'IriLiiipom- vt-r-
Perrin per i tuddafi animaii 1I.1 simile u! ill t .trio: qm il sen mi uifipnnieo ilell'ininre
Mnuinii ijivmci *■ irrrrmi, t in* in il iii liii
n-hliero vein-rati t|iodi rli"-|,| L"i"v.rriKit rlrl
ginin^a -li^pOMniime .ithi niorle null e-t-.|om- non f-emiette di j-itjifii'a re in lid modi-. 1 n
iiifiMir Jiinijiii-Tt'miM Oiirnii. |n*r ini’orim
I’.'tltlTldo- I PPlI-otL' Hid 4' 1JI | N ■ I - - Li 11 Jtll f* t|r III L
di I hi’i+l t li no n-taenli, Siitn -h-l tempu di trillion* f-rnieii mnrie del inaggior.- Kugn
ilrdlLi ill’ll tFiilurr* tmiovr vff'O llriprilc f
nfnr/ursi o^mim.* .-on la mi.- e-UidoLla. di
pjuv il hejiighi rt, indirizicatn alia niorle. drsto pmlnndii impressiniie in lulla la
Linnijli' al l-1 rritoriii ilrttn A nm;iio, tjuvr, or rnoHlmr-i fte^rm iii loro* l o oMiliIip- r ttiiit
rii’hirdr min prepiiritziniif e-lrenmmetile inuimte. Pnodnrsi bclii^imn ehe il ntuggiorr
o.ii4i ii nm. In ml a L'[iii|hTo tii|i|i4itiirit.
lelifjiiPTie iiTrena, Pereio i ^iiifipmii-'-i tutiinn
intrrisa. rh-' hiknltn hi tiiinmlii-are il rihn k -tga. *1* ,i\ -.-ontimiain a vivere,
>i i'Kil|ilr ru*l I'rlfi iL’iili ili'i ir iticolMtltrin
n nr lie dririirntiortaiJilii no mneetlo u»*u\
r d *iiiii)n. hi gurrm sale ad altezze omni- jtvrehhe .letfuistalo alte Jiem'merelize uelhi
1 Ha terrena* I .i mi^ionr di mil rmiiiii drlln
nininliino. SJiiihiriL Suhi. un Motto laumsn*
rn|oM-». giar-he j>i-r it soli la to riifiOnriieo e gnerra mlirrrui Mit quethi aeifiiuliilii imir.ii-
d-.. -ofin ir.i-iiNtli1 di {truernxiimr in
vimoiup rtrru nn pernio c nii-iiii In, h.i flrlto:
perlV-itanieiMe itnlilTerenle fli mni-ire sen- uieritt- net I4i32. can la siia iiinrte tia *a-
ptrnerajiam- nr I hi diiuvitin iiiintrrrnliit <'lir
' ll mio eorpo. i miri capcHi e hi min pi-fJe* M-niii prjniu o rli-i-o. rluirui* e hen uiaggjore e pin elethi di uitni
diM’rnde <hd .liiniiiio'IVmio r rlir rr^na
tnlto mi vieii4- ilai iniei ^enilori, Iv noa
latruru. Nrj hi ritti^u nip[in- Ullre niridril tlel -einglii>N nna ejirat- cesiji ehVgti 41 rehhe [mlutn eninpierr
psirir dei miri padrL rhe deve ih-l [-,iri
ir ristira d-dl-- *ptn|o itdhijtr-' mppuiiim e 1 ir| | a g ur rrn 1 -dieriui.
|H,J| UtMP^Krlio unsimitfi v jirir m/zi- in-
di^-nitan- purl-' dei miri nipoti-.
dijti’tir, mnltiplicniiiloHi ^.iniprr pin. prr flat a 1 hit -erisnt *piiYiitn»iiiiu ilr-lt'otn-rr Limn pnf-oln ha uiu- spirita mill tare - ij • -
II I'riHthirir-iiirio -li-tin^nr diiidi^lii-juiirtitr I,Pill"*to i-n-titllim'e it lUirtfo del t-imhiih-. proprio. iVr a ppm/11 rln rethiinerite* m-
ton JI n- I.jtfti i ... Nrl.lo tlr
rani no. 4- d i nrpo* r prnfe^-41 eli4* I'.i ninoi, Idi Lifiiu ld psaiiiiirai preferivunn il -uiietdn-
If I'Jiiti'.r nid^rrn- >iinim M u to jj»t*>ortutr diiHu eurre ri^flUre a Me radiri (feM^nuina nariimiik*
ihi|-o hi morle -ltd eurpo, vi\ r rlirriLi. I -- tiir-mla -li \ nil r repotuti vdi (Iiar4ikiri poiehr iifllV|nji'Ki nostra, --jitiiu rfimmetisi
r^^^‘i ‘dpp'iniiu. Va miigjpor pdrir del*
tHfrindo* tuppntlico idler luit iriirrr elm *epiikku). Nidi HocaJktrrr*-Kongo* »F ente* f'vrreilt, r la rp 1 li — *■ del pcip4-iii rhe fisrimi
1 udirmo popolo ntppoMK’o 4|i^rrhilr ijirrllu-
I aninta tliirn immortnlr nohimto Itneh^ -i ehiHiiii- -h-E l-ti-lmh-* e delta:
n,rr,l,h dull,, m liiiimi -I. I Ti riii.* e drlLt ,no hi iiisluitit delLe fume iimuiie. lo sotu-
p4-rp4-tif4t it ian|tne drllti rtimea* ► Ihishido signihea rimrire. Se n trm i
V-m i'*,i,|t, hi li m In oltro ^ruitdr risalilo qui alk tirigini di-llo spirilu mi titan
I111 p.ih■ di t,ufn o>si punu di . oiupi^i/ioiu-
ipie*ln idea -hdlo -nhindn* drri\a I,l iti I route Airpllemativa di t tv ere n mpp-mi-'o* e un si alho-ru spoutiiiieaiin-rite
h-de nella per-omdiT li -liv ina did Tmn-i run rife, —-egli setup rr il *mmcin panitn
nmoKrii.n iiinu- Pl i«ip|ioniri>, \ .-io ^,1 I 4iii4ih-gia eon J<i fi-.lrll*i ginr.if.- iletk
JJ|!tti'ini!i' il faun . hr hi M’liiuiia ih-l Triiru..
InhiMi. hi ilivintla mm I'h-ntda pltm, Vj‘ ifimtu alia tnttrte. Non la nulla ehr rornimirfl -kgli nntiehi germ,ini, rhe •. - - r * -
tfavi*u.i i iiulh'iiniH r tompr^ ritnintu il
rondo lo * *<hitido *s rhe pli untrnati. e o-i iio hi tua riii-rlr t i-ng-i irri-u mine riutrle .(a inuer il iiorrmlo dell’ideaIr mua-iRal
eHr lo .lea -olare, rjipn«lipilc di Intli jjli i'll nr fritir* »ru/j ‘--m-ij* t hutiurh. rnsj,
urn -hi itnindr iitpiihimi rinoi)ti.i|p 1-ueiaMsia e present a immm-si piii.iHehim
fipiMptiu’o. l,ii di nd*ik r rumi cla i rr mi 11 run i; anlmatii ven^a venerala da ratio il pa|-ido ini.1 in. non e -*r nnti nnt. sprrai- del run Im luerMatiiii nipponi. .. V nun a oou.
tptalr di\inilji -upn-nia, (LVirea iii l-r, l-ostn-hj, prupno —dtani-- tlvi rnrligiitiii. mi sfinbra li'il.-*< In e >qii4|iptmesi t*-njL-mo
-aU'ntri-p -leila deji n-itare. ha per i piapjmiM'^i ‘titnl unmet vorrehlx- vis err il pin pt|c,*j drill 1 tin. -pi-putL s,-|i|4|i -hi L+i-ouh>
I'nJ’.1?. “It0 aPt»Q^am*nla d'df-Hgl l-i mpoii Vid-irr -lethi Kaal-a rh-lhi Mi-- t’.t per tale; nude rndtr autoKiustilieazn-m .■ Lines 11 fine p.qiMifi S0I1I4I1 fUlftbaMono -n.i
1
lr *rtlPP* ifturtfrt^na ip i itiiionteitohi). D-d pan --o\ .in idn- il IVnrio pfrleilT pej Mian*-Mr la itmrlr inev habile. 4p.dla a tpalla* hi ton a gtu anti's, -1 .kilmala
repnahte vr«nn venemto mnir pet—-mi Ad ogi*i rnu-lii $ mrttln* v-mire pi’i il .IlIUi at mo■ nh, un Ofdllir l-lum-
.^Z‘Tm''',:ar'..
£Mniif» tf| e ft
Cosi dev’esser fatto!

I r*f4itn d> ptrtn


Quanto rimancdcl campo mi-
nato vicne «addomcsticato»

icf ifrrfiH r iJflffl


1.: r until briiilila
*a r
Vlito dogli ingle^i: Tra dur acardi lurtfiiipi, if faro Sguatdo i‘u dalla nait einrorn
inmttfj in rui i| injLiinaflimfffurtfiir ro//iilo. .d/ rtntn* della fata^fafia si jrurjff ujj piraxrnft* in
Mil-: M'fltKf
ftammf dt JOrOOQ Ibnnrltnlr, twifo di mMniiiani din f i fluff ai battrtrithi, ISerutrnw huIm di funm
jiffunrala dafj ftptouone rnggiurtgr la hassQ fpltrt di riuvole {fotografin fatia ddl3Vmmari(pJ
“The WORST AIR-TORPEDO ATTACK of the WAR”:

AMICI E NEMICI
Qssistono olio fine di uno nave di 10.000 fonnellole
Un episodic della tatqslrofica fine di un grosso convoglto nel Mdr Glacrale Adi Co

N f^l Mif* Ariiro un grande mjvvngJirj in-

gir»fT rrjii U men-untili, irriiu di pnr


vettc, mrendiiiudn mi nllm farcin turpedb

niefe. Jn due P^iu'ii d’inArgiiiiricnin i puiii>-


lure »*mj, aunStioDi r livrri uj bol*eevicbi, mergiiiili ho nun iilfiHiiduTu n rnrinonatr 5

♦ tour iIbvh of brlt, the wurm nir-turpriJo merroniili per 29.000 timuelJatr r «ilurai<i

atmc’k of * hr wir <|uh(I rn giomi d'in- 2 irurrin briluntiicii, Im del In il Cdoinndti

frrnti* il piii if nilmlc atincnt iPiie rnhilurtmti anjirrrriHf irdmru. Mrjlr futnicnilir fulte dn

dr igunii Kitem• diccmo gli mjdrui. m mi pijntu icdrifii flopra r antln In atrfllu ili

i-endo prjrri 1c gravutim* perdjte nubile, m»bi icorgiainu il iffri Rennie c-Jl’<-1 ii» dp-3

d Hdiln apparerebi do rrimhiil timenlo t fliufifti precedent?. A ipinie iifUAnUum


kamiFi iiflVinddito £j ntrrranlili per L 77,l>DU Sigiinl rtinlnjijiunr hi miilinrmiira Iniij-

form'd late, AJiri H pirouafi pci atom rwirr gruhu faiiu n b<-rdn ili nun luivr rh ncnrla

ruiiiidcjuti jirniifti, L'avinxtunr liu adiui- ed un di#egmj mjdrtr dri mrilrnmin m


Fmmrplvm //
dn!o iocdlre 1 rarriilorpedi&ieie t 2 eur- lufru jurjiale.
tXX2& /.
nvirw V, .

. H fdb terribUe aitattu Argil SfearuaMiirnall di qurai* gweira* (* lh* uor*i nit-roxfWn
irinrJk *4 lb* un r*f. I'n diitgruiftirw brUannira hy tfijifirrunlaiv, atfadrirUtnttir fatftifiti
duilnm™ (fBgli* Uurntir, fifmantian.lt dfl rwil«xbv. dn rjiuocfup tUltn bnttaftlin di ann^iUamirtlO
dunfa yufll^v giprnj, nJ Vuttanu utnuljnnii' di 42 rdi rri ttd*trht. JW tntrf rant, HiuiAr
fOKTT TWO Gf KHAN TORPEDO HOHIERI
*3 du'inal&*i ii ha i-'niupfrJD la irowiau «p3d|i*h* anraura iul niffcanfi/r di HMJftfl tmitfrilnir ATTACK AT ONCE
■■
In plena sole, al disopra rielle nubl. Solid li coltre dl nubl vlene il^ridto un iuiovo *lUcco.
Visto dag 11 // t'ult)±*nlr prlimu t hitr lit ftitm* n^Oi- tWtf nuoiesquadrigtir si tuffnno.in-irguendo i pirojfdji merran-
tro fifurarniit dtiii’ etfilotHyne* far^u tili inii/i-ir e If mirr di Wurla, I n aridlOTf tfdrart* hfi fnlugnt-
aviatori tedeschi ftrtto jiirtri i*d filttt 1000, » e nperto fnto (e dent* roinnne di fumo the I'nmut-Miui ffUfnr nm/w d<it
urt vttrro nUntterta In rnltre di mimJf rrlitti <M nier, ,ttt(iirdt Ui JHttt tniitu-tltitr. tolendofino n((r tun-ole
Wi

AftfuaUma al j uoto* ti fiaaa fhignando ton %ti otfhi tborrati * jtart ioglia apirtort fimprurris* H ¥*dn eon lr due ampxr flh the ai mionc
iotio p/ rtunUf, t ch* to fan d raaaamigUafe ad it/i prtuloritn moSlfo nfnirrntaxa* ud un favoloto animalr nrirnlale Ma tin. egh muj apterktri

II terrore della steppa un halio. ma formr


do ttrgi} atrva un
ad an giro H'oli aeguirnnnu martrllanti aeappi
appertain fiabtara, Oiatrruiv dutfultn ij rjiWil
Hi mature,
mi upfmtrffhut
it rrimarr nota
do
t /anuliate dt
eaeeio tedr&ea rhe.
un Mr W9 the
u
Artnflg * I-iv the
praUeziane Ha dann+gpiamraii

provaralt Ha whetge. f Jln|* mspintu in un orttiHamenUi del trrrena r rxerandatr* da tetrafHtni f«n.j(aU»' MK - Jdllf
iVif4rri t

f.JJ/HtflUO Br*n 4 h
UT* artri rfMntruri
J0J? serf I a hiMtmu

Tt**tsi* CalvftAlm

Cap. Mf/MWi11
156 arm' aiJujuruii

MW*T*
Mejtxiw Gellvb
tat *fffI diAdiiifti
150 atrri oUailsn

W»ggi<ff Owu
.^Udlrnlr Dirkft44
102 «<rri aAfaffutl
13t) «ir*x ai^fiJIuli

Afjijyn'off IVlitkt
TVftfnJr 5*rs
132 Ofrti d&tajjuli
1J3 item abbaiiuii

Tentm* Claimen Ttnrmr Mitiitr


120 mtrei ahtriltuii 100 a*rti aUaJXuii

Co/iirona liar Trmnie To ant

122 arrfi a^iluii 101

Mfirwiailp
Capital PAifp'p/i frinim
tt3 utrei abbotiuii 100 atrri ab&Gltu f r

Capilatw liar hi ftrintri


lI U2 arrA aAJttfiuJi }til arrri aUnffurt

lorr
MUncJu&r/g Tm. tUtiittffigrr
Ut) ntrri abi>atlun W3 ofrfi abbatiuit

Mamria/fo Cap*
IVncnlr Puurp
Zwetrttmann
Jtt6 a#fri PitUnrjuli
102ntrfi a HutJuJi

C*p. SifinAnJjf ...HANNO D1STRUTTO


HO nrrr, aiUajituEi

3239 velivoli
1L CHE SIGNIFICA —►
*

Premflsso ch® un lefxo {1080} <ff

3239 apparecchi abbattutl


sio compos to di bombardier! bimolori ed i rimonenti due lerzE {2160} di
cocoici, no segue cho:

3239 apparecchi abbatiuti = 40 squadfiglie


= 4320 Molort JUno dpi 323ft
Fol O t* K tV 1i J4jhj B(?bi<h

Sa'dis 4,5 mllioni dl C. V.


I I i " nuvvnibrc 1942, riot dnpu Mi rm>i di
.. 11 ■■'lutiiiitr, I'upiir! ,|j
Hiurrru. In n 2K raFriulori dFM'avmrione
► viluppare ben 1.5 milium di \ ,; LVmiifc
gcrmuiiru DYcviiira cmtuejruilo in rlurlli di ink - ifra appare Hiiarn rpnrndn
Jirrpj nitre r«nto viiturtc- Due d'esri riiiM-i-
d-n che. ad rwmpiu, tun? If uffirmF
ninn mm ad ttbhnILcre ultre 151) vrbvHj
Valulcmdo il peso medio di un apparecchio da coedo ad uno lonnefllalo e idrorlei 1 riche del Ketrh produmnn rom.
HiMriifr ed urn*, il m.iupmr* f^rnT, rolnjuisin piessivtimerite rolo 3,4 miliemi di HP.
quello di un bombardiere a 2,5 lonnellale, cio signified che 3239 apparecchi per^ura hi Min 2U0.IUU vilturiu arrru, Pnrrr,
1. alluminra. il cnmprinFnie prinrip3jr
rhi di qurMt 2ft cacriuiori liaitrui in rculiJi
abbattuM rappresenlano per il nemico urm perdito di; hIfMf lexhe Ic^cerr u»,j.!e nrile cnsiriumtii
nhluitUitn nn nurtifH) maggioH di vclivnlt ’ aeronautirhr, rappre»et)ta rirra 1. mr\,i di-l
neiuiri di quriU indirata nrllp lij.tr uffuinli Pr>u "'‘MfJ di nn mndemu apparrrebin dj
4860 tonn. di alluminio dfi

rinni Hip vipmm in


Mu, gKicrhe If seven■ diftpori*

Crrmania p-r il rico-


furnb.illinirnlu. IVr U rm.ltuiiunr dridj
apparrrrbi ahbatluii Am r rnmrtn million
ituHrimr-ntn di imu vrlroria uiTeii riehicdnmv COCCI a t n n Tedr^etii furnnn quindl llrtr^aHr
Htr *i pVodurano lefttiiuoni uridari, ■1-86(1 inntiHJsir di alhmiiain. die virnr
Prendendo come base un ropporto di 1: 4 Ira l allummio e la bauxite, le 4860
quudrh* v it lari a nun pur F-uerF rr^i»irata, ro avaiu dalla hauxile in ripjx>rlo di I I. il
tonnellofe di metollo corrispondono a N'H tuiMi drill prim a auerra rnundinle d Hn- bi^niliea chr per npni cbilo^ramitu di
rapjrumi baron? Manfred von, Hjc]iihol>n. ^dbifiiinin mnn nirruan da 1 a 4,7 chdu-

19.440 tonn. di bauxite


il micliurr cdCriaiorr icde*ca di allara. PMHimi dt inalerialr ciesrio. ovvfiu di
ruriKrtiui utlanla vitfnrie uer*-r, K' ftirsr bauxite. Uu Mini dire dunque chr per nite-
pprriii lecito supporrr Hir [n'r il racrioinre urte 4.11(H) mnncllfttf di nllumm'in n
’■ia uciri pin farilfr uldiaitere il propriu ov- dfwiile ettmrrr r autlnjmrre a lavurarituv
per le quail occorrerebbero vfrviriit m nnn ^roillTu nerrn' Ln ni iffvp brn 20,000 tunnel I me di mate rial? eretrn,
bduliliyiiii-nlr orhidrrp. Nd ppriudu r{ul il mi iraitpurM rirhied# 2CHM> vnpoin, tippure
IVI4 a I lJJ)ti I'aviaxionr da riifria cm allr lb treni merci. IVr rica>nre I'aMumtiun c

1940 vagoni ferroviari primp iirmi, gli apparptrl}} nj iJ Lm amm-

nipntn mm avrvanri aninra ra^^iuntu un


nmnurin I'iniipjr^F di una grande quail-
lela di eiierpin eVltrfca. c prerijuiffientr iii
allu drntln di rfhciriiza c tr fugnr/inm mi- 25 rhituwalLnrr prr ujrni ebiJnerannua di
i i i-lu- duvpvflnn pjiftPTr anrnrn uc^in^ilF. nirlalliP pnm. IVr rirJvJfF il quaul ilaliv u

39 treni merci di bauxite \idrukinm

viHnrir no top
rutillilln

m]
mundiaW

am br piii
riiMpmnia

co^l ituivann
ili allurnituu rnnlcimtu uei 323^ ippjrerHn
.dib.ittuti fiirunn quindi ncm»ne 121,"^
ipiimli un*impresa sf ranvdinuria, tale che Iirmi di ebilnwaitnrr. rorn'|nmdenri ad mu
-oln pftrhi (loicvann rumpierla. invece vulta c mecio il (iibbtM>*iin piuiruLliern di
Per fondere 4860 tonnellate dl ollumtnio sono necessarie lTnppurrrchiu ilu r,ii-rint ■■apnliLvuru drMii energift Hftirica della iVerrainiHH negb
Ifrmri! ilrronilutiru. £ dutaiu i|i Jlntu a (iru uliinit anni pnnaa dpH’inirra del mnflittn.

121.5 milioni di chilowattore rupidu jun uumerunr ed HliCDCI di rpn-llr del

pniH^iitu.
Per la nHtMdoM di un appurecehin Ji

c«cria. del lira tare e del ?-u*i jirnaniruitj u

Tutluvia il dindlu ntreo nun rirhirdr' did' ■ Irhliunu pre\rnmarr cirra urr
Tuifmilr pilnta da rnrria urdimmln e peri- lavnralive: per qurlfu di ira ^ptnlunlifn'
equivalerli ol consume giofnaliero di energia eleltrica di un poese indus- /ia miimri. pnichr aiifhc 1‘nv \ ft-a riu bi^nena prc^ciiti'arnc Iwn 1 jP.VXi jri\rcr
diitpnrie di apparerHn di allu r’-ndiniFnln e II cbe Mini dire rhe solo ron Hr ultnnr
Mriale con 100.000.000 di abitanti. Tenendo presente che per la eoslrgxione
If pn^ihililii di ilifF^ll dei Ixunbardirti coiDtrfuitc dai \ enlultn michuri cacriatnn

di un apparecchio da caceio, compresi mofori, occessori eec., sono neoes- -npi-ranu di mnltu qnpUr dctli appareerhi ledc-^i-hi e aliilu -mof.i dlMRltUi d Tnaterialc

rnn^eneri di 25 mini nr antra. jirodolto in brn 2s?I n mdmni dt sire laxur#'


safie 60.000 ore lavorative, mentre quello di un bombardiere ne richiede
I \FHlutlo cncciatori ledruchi. dri ipiuli. li^c! K prentlcmin ei*me bas^ una piotnari
oltre 150,000, si pud facilmente calcolore come, con I'obbattimento di 3239 uKtnmu Ira cniiArRuitn cridn r pin viilorie. lawirativ a di died urr, eiu eorri*p«mdr ad

hiiuno diainiiln in poco pin di trr «imi


iih iiupiecu di HMMKHt n(srrai per 11 rar't
apporeccht, sio ondato distrutto il lovoro eseguito in
.ltpleArivamriUp 3259 nfroplnni vfrVari
pui.du- tin anna ba siiUnirnii' 31 it gmmalr

f p rpeiiramrnlr ccccllcnii appaircchi d.»


loxuralise

291.6 milioni di ore Invorative rumbdllinirnM!


I un lulr
*
miinero di appiur'd'hi
Oppurr, m alirr patdc
pucrni \entntiu eaecialon bmnn*« dwtrolta
in irr anni di

►areldiF alotn puuuhilr fuTiiiare III 'qua-


altrelmnti apparwhl ;\vmnti nr

ilrinlir al ri-unpleln. iniu nqiplUtlnlr (lultii prenlurre 31 'nu iqwr.i deir.mli.>tnj


Prendendo come base una seNimana di 6 giornote lavorotive, ciascuno di Hfliiiii ri in ttfualr perinxJu di tempo,
urren, t.a FrAitFjn. ail ?i*rni|iin. hn iitirintw
tYr.S tale cnlrolu r an^ra fMilu
10 ore. ne segue che e itato necesscrrio Timpiego nell'induslrio aerorautica di pndiuhjtTiirnl? la iroi^rra umialr Fun un
ptnecM nan si e ictiuto coniu ra e**r*
ininur rturnmi di eppiVrrrJii rflirimii
d«pcmlm dl cnrrpa |ver In prsrtbiJMnr drcll

100.000 opera!... 291,6 giomale di lovoro A mil i M mid n ubiFltbamrnir il futlOT?


uliri iMAleriali. nitre Palbmurau, |h r I «v-
erumuuito rnililuiUi dnlli perdila di 323^
v La meat a dalle mnrehme wtrneilt rf''
jippiimclii. hi tfiiuigr «n ♦rumuili nurpmi'
unpii'gMlF dalPindusiria armnauiira ed

oppu„ di 50.000 opera!... 583 giomale dl lovoro d. rm rirollati

cireii due
t1 di ritriirr*i ►fiif uIitu Hit

irr#i di-ali uppnrrrHu *v\rr**t\


iUnit re dHriUJErllthaitlTO
la\uratitr neeFa**fir 1*^1 I" prtvduarane di
nnmeru di -m

ubbaimli in line Mi setei l""F mmp"'l« di


tsilii gli nlrrl nratrriali moor rent! p**
= 1 anno e 10 mesi veMvldi dn mrftlt ulnnunrauni eil il rinui

iiFiite ifnui di lnimbaidu ri Nnifliori. ’■etioi


ms-miiiunr di
I In una parte
up pa revs’hi
nn pugi*< di rntrepub *ii*
iMierr runtr. drub rxealu.ib h«imi Kan

op pure 31.300 operai 3 anni P«


tui rdieri

da turriii -I
ipjudrinuii.Tfi

pud
tVr

timbre nn pr-n mrdio. 4


■jipari’nlli
„m, da Ha lira un e-erdtn di u^rai
lc Inrar ap|M>ft|r H»e in I4*r
bdaneioir. Tale mlTniirt** tM
41
e.”i

Miulu, lb LMUKi i tnlnjfminld r pel i trainhar-


ilpj.m rtempra drtU rtleiii grad.*i*» <•*>»
A queite dfr® dove inollre evwru oggiunto I’energm necessaria per la pro- dim per la fiirira urn' di 50tMt (liilif v^'i|M
srguiti do •lUftoli w-teUehU eraiihiiW***
l un I’al.biiUiraFni.- di appaiw hi,
dui'One delta malarie prim® {leyha leggare, occiaio, eccd rdeiti * br imlibura gvovntirtf rf1'*"
Hi aa didlupi permard* Kamv» iindni^
mi* IWlira ibH'isirr-ru-
prrndetidu enme ba*p il rappm u* *upmnnl«
pmna jflipai m min*! eii«i>iiriirii—i Wii>i—


r- aficfie \t fm
Carr i crmafi del la medetimn sene mca/iano J1 n*4ptcdt i^dan-Jo i/^ii/rnerite U frtJtla glacial* 4et Oort* **>••
Q coicti nitc

L
Went mm e
HD OGNIUTITUDINE GnrnNtJe c la lotndQ calJutn afrjcttntL Sait onto mattnah ftceMenta, s pect# qudh dtt mgfaHt ranienfe
d loro inipJ«go in cat I dlfftnnU condutotu cJimatirfie, Wci/u ful^r^a, ripf-^uecjife un paiwo JrJ Jet e/iu
rfofe u A i¥oJto (/n eombdJtfmento it uaigc in ptima ptano uft cairo df/mUd avveFt^rto irtceddiato
tv,
(tnnn,
MMlg
Nihi Mibioj dri erandi ntfarnhi rf/FUWfifl un frin/m *t‘<l-
Utmurri flgft t -utldtiti ftrili ri (anno Jrl/n mUurU

Feriti in un luogo
di cura di fama mondiale
E13rop4 tiat zwcl 11 11
ll[kt E LJ 1 . Killr Kur^astr mannijEfachen l'N|prhsiliuni;t-n

fur ifcn Vi inter, <W i*t Pant- Erne bin- K i ii rlc-■ i ■ 11. ■ d**n wu rdr e i n es d rr e l*g ;i u ■

fiir 'Hi+'ii St-mnirr. dan i*l Badrn'% «:hneb iphipu Wellbsidrr mit Spbdsulrn. in drum

r-iu fran/iKiKiirr Sphrifl^lflirr deft 1^. das Hoillcttr *irh rlrrfltc UP id due Geld

.1 -dirhmjif^rtN^r kurort Baden-Baden, liber dpu Baci'imii-Tisdi ndhr. A»f drr

£•* Hhrin und Sehwaraswjdd bejel, ] j r; m h i ipen Lichtrntalrr A1W„ die- sich

hut ri|qp blimp Grvrhirhlt. [)ir Itiinirr am Hud aufwbrls zielit. pmmrnierlrri

tiitclrckli-li dip hriUt-n, nun cier Erdc reirbe lirrren und M'hnnr Ujuuph. rin

r m u e n d en Qntllen. clip Gicht, KheumatU- hrridiml ■'* Thdilir ilhd drr I Ifr/llrilIKT

Fmi* tiud Katiirrhe h<-ilrn, und nannlen Krnnplnt/. wurm in fried lichen Zcitrn

dip Siadt, dip tie zu Khren den Kaiieiv Snrnmdpunkle drr gruberi miibipprhcn-
Aurchn* Severn* Alexander baulrzi. Aquae den L-lt„ Ileuts idnd dir mii htiperi

Aureliae, Uirne Stud* Imt JetA Lundr und lime IpuliWte. dir Bchdnrn Triii kind W’n
dpf I.bitj(i'.pK;s ft \mntn Nurb und Hade i am up* von den vrrtvu ridden

dm Freibritikrip((en be^ano dip Bliitr SuldaEri], den Khrenburpern dpr Notion,


'b - Unilcurtp!<, dip I* h-mi Jen mv, vidrn llChPlZl. Ill drr million Lull do Ibidr-
I iindpm simmlpu zu&anunen, »ie (aurhlrn urles, flip fiineii friihen I- riililiiid und cihrn
ih- }?ebrecbli^Tirn Kneper ■ n dir f^tirlb-n, bfiiprcji Herbal spends I, erhfden *irli
inhalitn^D die hpilku Dtimpfe und gabrn die SoJdutrn von den MHmdpn. die der
h iinrii \ri der beaebii ft i giingidrifteti kru j! ill non srhhip.

I.r *Qfj[rtiU Perniub ib ttndnf ttruirn mtut ttn U {iii‘


fit {tie irt-itm/nr fin ii mu retttitta di fvrpnijtiufiis
U''Q di un luo<jo di cun qllllr til mil Itrm frlll/ifFllfllfiP di i I" tiH" I.. *rM’
tull° H mondo: fenlr uei lu/rvdriu xitiriitiimrfilr firm HMKQQfi Inn d‘dpfiiu.
J^n'f| oJfllCenN, JUf yna £GiJp:ggfctf4 iCCTdJ / ucpgnjichiiuf#rilciff ii'jfnull*pri'run Jem-
*9U ttfljuhrrtend forma li di bad™ find*: imifj j- rri'i I r pfintirttfi dnJl/u gttl tft t ilul rm null I'un
TRE OPERE;
Bin Drei (clang: DREI OPERN
T.r prime rapp,„.*L,ltaa1 dl .Ilftll.aLt op,,,. „„o „jl(. |(1 „„
l,» “,,‘ndl tIA coillim.,, Bel qa.rlq „„„„ dl un.
™n.1do„vol. t„,| doll. IntMvrlbfl, lo,u , d,ll. 1,11,1. „„„„ dell*
VII. ruMiir.lt' Serm.nlr., Un, Irlpllre .rmirnl. .Lull. d.lle ...
del i i.mpci.Lliiil p dalle lorn Ppeie: I. uUnu cblarlllc.la della vetfhl.l.
rhe.rdv. I. a.,Id,, dell. m..lc .o.v, deliver., I. gr.adr |0„. „,.l|v.
Ill uurao malufo P la glola ipedalpraU rd iwlocmlF della glavineru M*
tutu e Up lOho I rapprpacnlanll di Un' ilUvIli creutlva rpotlcale che.
tnirnlc in queill anal dl H»p"af mulu dl vpnlrr cdasMeraU ua se.Eno
UH soldalo aircuva, tl pi man* prnietr. WnfllO «d abbot,An,, nr r rJ tuu mrstirrv a
ndtlCD della nuuvt Europa ebr ior^t
i ofoul drtln frrita nporlnla in purrra. dn Un MjCJio della »ua rare Anmnt, ad di
uti rntfirrunarm Sara *%*n ruffirirntt per prfmnirTgU di for morn una nuuru niifma?

M onaro, la dll A nutate


Siruush, hu ftorprcao it pubbJiro mn
di Richard
Innanii da quanto eg\i ha *vuliu durunic
I oil a lu hun vlia; fc un itcreno lavoro uaciU
auVipera del macNim «cl l onldUrnnr com- Imitc fra il nuioraliaimi ed II rlnsk. itmo. r|ic
pteiitiiirEiic nuava nrl auo fetterc, uq udicd riitra nd nostro Lcmpo eon leg(t;erc/^, runic
ailo ili due ore e mezzo che i hiuto rap [ire- per niiiro, jtur civcndo calrernumcaic bv-
dctllalo [>cr la primu volla «o1tu la direxione viucmic,
di Clemens Kraust. c d'* Kodolf JJurimann. 1 term arm Keurtcrt di qua rati indue anni,
Jt 1 cina era dnlo dEtlJ'arni<>rua fra hi pu- rornpnne in fortnc nioairali rhiarr p legale,
rolu r la muaica, pariicolamiente dul gtniir scRiieodo lc grandi c acmplid liner ilrlhi
crentivii di b>lrnu&«. Un porta cd on niuBi- »'UMca moderna. Per lui IVpcra t urm

Ic tfldnl die bannp CDlllDllO punll am dominate la OMlirru drt pianoforte

DA MURATORE
A TENORE
i ii mural ore re» invnlido a] (avoro dit una if rave fcrita al fkiurn smislro [im-
dotia da una “.rhrjiifin di pranaiu si vedr coslrdlo n rambmre mt'siierc. Mil quale
*re*lien*? La siui fcrita non >ki prrun*l\? di cfterclture npppurr un me*fjerc teciti-
ftiJlhpwMm farf iiiollTf? <40 uinhanzn pj;li ronfe-na dj trovur piacere nr I run in
r df per wrmrp un anrhc il pianoforte, Chis*ii, forae il povane ooldalti
pntrA a*«i uforti un nunvn uv venire nm?ir a qucsle sue mpariiA. Ad optii mudo
oid | it dovrfr r i rn h n r re inlmldlo, tZ conferva I ori« m prendrrA mm del gigviutnito

’**inr h* fiita nr opr in* una voce cccclltair. It larora dell 'cMminando non t n<u*> inutile: yt,
*rrfi hannn fntlnlata rhr rph ha una i ore ttimrile thmtn r puritsima* *h* pui, rappiutiprr* .irttta *furt,
hr lr noir piii aile. ,4V (jnrane ranlnntr mi eana afn-rti nu,i\i itruwli. epli jtt/ini xiuAmtr mujura
, wuta atfrednhera e ternunata. dafrodamom eft* t*f ti, fanprdat’* dul wrrtjio mffiiore rd in
i'«i fteqarnlart it eoiumWaria mm* uditore, Iji mn i*irmwr,r rd il nm matilettimmla taranno
nuuniti irdrsthi. mo il rinni* rniiUiaswa
anra ,Utt„ kflly. Djofnit rjifputt to arftimftapiuiiui term it nun,„ attenirr. t\d oru at lavafat ft marum ttifhard .Slrntm, li 7firnnr irierano ft*r i uiu
pi,i,anil* fa nirmte dumntr una prutw iff jrroMJI* proM^fn On Hunt I *utm*"<r' fht An ta f’T,jr|r J
Fhmnnd, UhC paruWniT s/ttltMTuni. •*« ^to t tdxilole anrAe it sernn f"' Tt f
wCaprirria*, it libreuiat* CUmsnt Kraui* la .froiKi mppr*eft\tationt. irrttau unar, i
rhtita map,™ di Krauii. ha nulJlirifn Pm- dr, piu hnllanli *1nUn dn lo"po Irmf* ?or

cendn di inunajpni
Mffl mitrelie. nrli^duM r»'Ll
dm(ii rorlc^iemno U roiitdo-n, ehe peri) non
riliud niosir nfe-L rhr ml niam^ne 'i1^-
*j rireide j* ronmlcfe * aooi fnvon o^ nl-
n.rnie .oWdiimia nlM niukru. H .
Eiino, ne nll’alim dei due r M fa mmmmiih*,
t Uliaset il virile anlTcfrnm il imiidnore de*
fncaricandnll di crearc una miova oprrn- 1
tempi antirhi ehe rinqiairia. It reeim m-
pcraonpgpi non dovrnnno ea*rre deah ervi
ranialo di Cin e, ht re.in i?vl* di tjihp?o*
miliri. mu i dor *lr^i ttirli-RniMlori e pH

nil ri pipit j chr vivimo o frcquentanii il


iSauaieaa e Ja npiaiqiia dei hrnf i; 1,1,1,11 '
t hen jterrrpIlO mdoiIk .. P,!'
Circle Ho di-Jtfi COHHiiHl.
tl fuont dcirorehcilru di Sirnusn *i Jilim.
I n con* narrmito kmile (jiii tli di tln
mm film a dl \ rpln* iinn luer Man da e pa cat a. i’ll‘'on hr*1
Itagedia antiia^ hr imvn p «i.. neii
t;»B Pint roduid*inc* rhe \ irnr t**ego»ta da im uoto, I **
i i,i. ioqundru forlrmeuie lo ^jn-ltam
pmlrl to ill * mime it I i ad nn‘P, mintifr*ia la
itriuiii .JrlTopert r *mtll . ^tdtn o- II
.Joiidnine!Hale'* da miiMra da. earner*
luaaiii Kramufune stiJMeDf. 1-riuA-.^'
del lu In'I In purtimra.
delt'aoture.
fir I ohm quasi die it niaeatro vopha altom
df-r Uji, t ttlirrhailpl
N lidflt rih nil
IIH'1 dm Sln.'ilJ-p In n
lirpHindr rrii. Dii hfi-r mid
M(h f,,r *tm vv,rL rinnri/|r,
**,tr m rin Hf)akr*jirariimLbrr
,rnifStuff ,j;p
Mimikri wrriirn urn dir GunM th t Dnifin.
dirM-m Ui-ik wgrmtdr Inn a !__ ,
ni«- Hirb fnr kriurn Vod brtdrn rnUrbridri,
Mllikr dm ..MUflli.- „| jn f|rr ^,iUr
fe'ittdrrn dr flun h drj» Aiiflrna rinrr iirurn
rin*. V' Vt,Ik*lllf,dir|ipr Kliirlj, if Wlif
Oprr v rrf»indri; dir Spider lollen uiH*r Ill'll II-I. Ifrr Muiikrr I.All ,i,b &rl% A(h
nirlii irpirmlwdi hr myihi^t hm Hrldrn,
..Ii A ri 'll i- il, * Staff,-.t rr ^trUVu \a.
Hundcrn jrnr jt^d mrlUi und dir nbriam
Uii-Tr dr* griliUrhrik Solnm. *rin. I Mr Glut
dm Stmutf-Orrlimirw kiln pirh tu ruJ*j
unii, mildrm IJrlu. S« htm dir Onsmurr.
dir nur Vtm rinrm Slrdrlnu-Mrll grv|iirll
vnnl, fachlligi drn kEinirnrnmtftikuili^i'hrn
< i funiJti.n drr rKrururti Pnrliltir Ufi wir
nr Jidrrnm Spilwrrk xviiM'hrn \n|i»,
riliimii* mtd klu^ik dus ^pideriKt h und
dnrh irn liefjiirn fraurlnd in mmi-rr Zrii
hmrinriigu
llrriiiarm KriiUrr, drr riundvirr/ift^
jAlirige, drnki in dm itfurrn, grJjtmilrnrfi
hnriiirn. in drn )£f**Si n und ritifarhrn
Unicn drr rirnrh Miniik. Him brdtuln
11 qtiaratttadurnti* /hr mat, a Hfuttrf rhr rfnwt,™ tlrila rttUt dt WAr. ka falto JA tattf# ptomt*
Oprr cin mythiM*bri, glW. hrimhalim Itr
f W il ditto Mix a op+W t* flUtl/t-, rvi i , mm fwr nnrrttUi,. nVfflfil c r/mrllr in anart
i+rhrhen, daa in ibiiuikaluchein Hhyihtmm
/*i irmdiiroof dri/'>ur.rtrAm, f/ ptatiafnrlt 1/ ra mrilr in rdinv tl rolonio mutiraii grulirfh ri und dm, d,uli Mimik nur
partie*iarm*nt* frattwt ditto perutum Atrama
ti I m «e * ram i7 »uo tibrriti *;,i Hudtdf Ha fit, Lq
dirnend augrordnrl in. Srin If rid
prima rapprtathimtan* dAt’optra. rhr Art urura Ittrt/rt II Frit nr of or ft. ha rir*tata la drdiunnr dri
ramflMHor* a Ur fnrm* mutimt* rhm*r r Ir^nU- r d aitr tint* MftipflW fd nmpit Mia nitnra muttra Dd yCJFCUin, drr mmtnfiafkr Duldi-r, drr
Ujiiirirrrr iind llrirnkrhrrr drr Antikr. I* muHrrw iM mmpoauorr mutro ffriWfefc

Oft-m /ftiibrfrctrb, kaly|iMw frrur hiHfl,


Cutrrmfl'trr, rhr fin dal ir mf,0 drita mftpr^nt.
I'm *rj«pJirr f pin evident? ■>) pfotnlu UUndo HlHr nil*1 rri'ilf Lirr II IdimirJaiil i lilrhldit-. latltJTir dr//,i win primil tiffrra rufonatQ itn aur.
\auHik(m und drr ,S| rand drr \*bikikrn
iiivew fa r readout* del gjtj* nur ctmip^tiiorr rrantj nfrtttiiflIn t Wumrtji ha Imwtu la tin drl
All mnlim di \ nrdj G''deinmprrftNjtmjMrnn allm riirki in mrnjirbljrh^meludbrhr Nulir.
-viEErru Ifrinrirh Giilrmirfjlrr rim fin duff a imltH, frtmaniftt. t irm/diVr r rhiafa --im- d ,tu>
r lorlu per il leaim modernr* lmiiprrii |Pn-
Kin rrzAhJctidfr Umr, wir in tier untiki ii taita. t/OjH-ra di di llmda ha Mu la
miu prirrm aiijdaudiiu tipmi «Giij]jer(a r rrnfr libera d:i O^tit ^rnvnnir ron Irani
Trugtidir in dit Orrhrmru puKlirrl, lidlt dun rqpprr^nJmioftf dr 1 l/t-udn mrartfdta « (/irrfffl da
Riwn-fi * tfapprr^rmulu sulJr seme I rffrachc* popiil nrj,
Gnnzr wie rin markrr l^ubrnrii /u^m- hart jUdftn. (/inilif rapprattilnlianf Art riir/urHi
Anrfir f|iieMa vidtae utata I’Opera di Si alt* *

di Drmd* ml inirftmrr il *uu javoro, chr hi *


ba»uiti nil ituovu mi di ufj argument,, uliakr-
M Unchtu, dir lldmalntadt
StrauBV fiberraarhic mit riiirm
Hilliard
gtta-
mrn. Dna Uprmbaiis
Main fiihrir du^ ^ rrk den rinbriniiHrben
Kinihilrrh auf.
xu Krankfnrt am fAr *J flint attf Ir'liuro t fnrtutftif tllr
dri frtrtipiri miuiVai* driVKuto/m dt dtunani
rtPlhnphk/r

•peartanu, Mji IVimritb drlla • tVinpriia* Irnlr Mihik ,11-r Di, blim^ mu in "Uiirjn-
tMrh neuaniprrj Werk dm arf,i umlhicli kififidirr mid vordrrgriindigrr htrlli
nr 'J’iniplu irinintafa* m f I run fur inn tm in Aymphnnie.I f3frnt biire und girOl dae
zigj&hrTgrn MriMi rn, einem fust zwriein- *i!rfi das Srliiiff. n dm jnngm Srhweizerii
imu rlitlmu pnpolnri1. bnllr ringarigi^rr .Mrbnlik uJirr m-inr Ur-
IjuMsfiindigeii KinuLhr, drr unter Clc* Hrinrii Ji SatermciBh r dar. der Midi Hi inmi arbopfe ail*. Itii SrbuUp n Vrrdin mid
II (minirifrlu ii aUlClic LiU'jirjf.enlot rgli nifnH KriniB itnd Rudolf Hurrmuiin uiif- <- rft d g rri r b r u M rail id gn w r k „ ] i cm mi 11 nd dm IrnpresftjtiriiAiiuii is I bier drr..


irmJui-r tu .wksi luirnlr ilrlln pnesia in fob rung erleble, Dim Thrum war dn» Vrr- Jiibu** der drulNcbcn Blihni1 vrrbundrn ini, fiiihntt cinr unbrJustcLf Tbr,iErrn|irr mit
-mfuntr impel hop? ril in rnri di fut*\ rftrr- billini^ von VI itri mid T<*u, dir Grunrlrrugi" Wiedrr war m dir Dfriwlner SlfioLstPfirr dir vulkatuniikbrn Ziigrn rr^arfinru.

PAULA WESSELY
"Sp^to Li0be,<i"DiQ klugo Marianne**-P
L’EUROPA:
UN CANTIERE
in ogm pqri<? d'Eyropq, nd Soften in one. o Sud. gd OcodcMe ed oM'Eil *1
(corgono innumertvoN Conlierl Incui lavoranodi-gli operai the mdovia-
nounod.vHa d, color ollvflslro e the hunne lui braccio impyfro ur>a [D((-o
con la scrilta « Organs I Ion Tad| m. Qo*5ta organiridiionc ho i| noma
del genlole coitruitore del It mjiosirade leddcha e del vallo occideniflle,
itomparso prcmurMrcmcnle un ennofc, Nell* pog.ne ieguenl, iSioiiaU
illuilro II cofollere dl I a It orgoninaiione ed i compiti ad «sa cffidoU

D ei in- Unmini t he trtuportJMio la puircl*


|« it no r trdesco, J'altfn f frftnceae ed
medearma fnggiu e pmvviMi
rf ucduiu, di gaino e di vanga. r<i»i ^KLiirifUit
di elmeltu

|| ter^o e liaminliigo, Ad ea*!. cfnpo if rnnrin, lc truppe comliatientt, divenrndohe i


>i uniicnnu altri opera! per futnurc tiita million came rut! ed if pifi vulidu uinta.
sigaretta* M-duii in sanln pace. II crantu h^j»i costruirono rtruveri. geitummi ponti,
r purge tin fiammifero ttllo spagnuoln ed it riparamnu i datirii pmdutli dalle esplnduni.
tern filfrr un poT di tuliarm ul green; qnundo colxnsruno i rrarcri uperli dalle granule e
armu Ja posta. le Jeltcre rcruno i (iru- nuacro mtuvanientr In efliriruza le reii
liri poidali di quasi EiilEt i paesi eitrtjpet. Htrndali c ferroviarie danneggtstc per ef-
yui lavors nnu rellulu dt quel romplrssu fetto degfi avvciumenti Fielliei. Liia a quel
Ctmuiciulo ronir tOrguiuzzaidone Tod I*. tempo i lorn enmpifi nun m limiiavamt ad
Tale catnunilft dt Fa tors turi, fortnutagi nn accreijftnirDLo del pnlrn^iale d>urlo drl-
nel curse di ipjrala guerrax c ebe e serum I fttercito tcdesco. ginrehi1 occorreva pruv-
precedmli rn-lla »inriut iircomuna in fm- vederr iimltfi- al Jienesnere ed alia pari-
Irrnn nunc rat jsmo nprra! di quasi luitr lr tii'j/Hjne dei paest jiruvuti dagli nrruri delJu
naziun! eu rupee. F'rima dr I Tim 210 della guerra,
rampa glut occtdcTi Mile, lie IJT) rgu nizznzEune AMnrchfi furuno iniiiate delle eostruzioni
'Jodi fuvoruvitiuj imieatnrnte opera! le- di aiveora maggior mole, pre.-i.tfi lutte le
ile«rhi, armed a decim' ill rnigliara. net me&i agenzte sinduruli islitiiile nelle rirU fran-
in cni fu efclti* il vsdFo ori'idf-mule. verso Fu eeni si arnndanmo dei volunlSri, t he furono
fronlWa minurriulci. Cun 1’inmo del con- tonvogliati in I rmi special! la duve urgeva
llitto rjfi dive micro uperai milituriz^uli, la loro opera. L±i sempre niag/ior mole di
uiiii ralegHirin hot!a dalki gnerra niodema. luvofn fere raddoppiare e iriplirure il
Vesliti Mini til uiia Iriiiflu rfj luvum della riu me no di lali volontari, ehe inviiurnim i

,dl>l deJU eroredl ferro, Vanina r mairtiallD. I'm■ It* p mnJifrt r cii a^uor.
** *U dWJ’r>^aru£MW*na IWf iianm/iiii Jt-qli njwrar rniliinifij<pii puna A|kuo -piJ
rt>‘f^tirnJ1*^ ailf trupp* ftu- niion^i tJ a iiMfiprv n^nurAf. aJ lattudlvn
****** tunt r4tq hiJ nti la rr«t d^|l n i uni i an* I mti VMM (ii linhijiin. >Jtr*
J. ^ d'anutt drdVufcilo. nHn pgnjpp, iifiiJtr uPl aUV^tfll) id OjfPIl r^MPlii
' * Jnurifti ui (wnirq d*!i'ryf/tiU'! ttnium* f r inoilff un fi.
‘lfiilrry*nio- vfttiitnui ,A utrtftm ;mifiu iIp jHiliiPK, rd >pI'pi jwr p imtii i( iii/arinaipii<\f
*Orp|# latarpc^i d liftff ‘fi.Jo.il w innmiJ'l fiiltp CttralfeU ill |UPIJ4 O.T I.ohiv Antpu

_
Nelli NurVfrgl* Meridional*1, Poutnti armature di acriaio t'tngono trasportalt ptr mtsio Nil llaMI. H rrmenin liquid" ritrtt ^tompalo per jnn:■, di mi tuba ipttmlr

di hfiiai mrrtUi tin 0 of rartJirre, Kitf ton o dtJlinOtt o for mart I'aaiaturti della partlt di tr- ii ptr tM tint iti'itd mf trtto dt tin'Optra di difrta r.oUttra pmuifbt uiumaUi.

mttilri at mat" di ua farlino. dtlit, Mpttaorr di parrtthi mtlrt-Qiif*U Imwt raiment on a a mt t riimalu %nint*fruttam*r\tt etitro jtJi ipaii rudli drlla apnuirt di dJruni

fliam dt ofytrai non-tgrti di pruvmdefr *</ propria ao*UtU*m*niQ ed a qutllo dellt lorofamiglit mrtfi, Talt pKtn^Un^ffj (nrurtUt Uii ritparmiadi irmjni r dt mono d‘of tern

Nil GoUd dL Bliciglii, f n mfnriinii * [*tr Suit* cotii IriBMie, (Junta


•aiHtn^fiWi ptrBU>rhi ulliwiini, me pttfrannf* toia-fartino tiradarr t ilufo ro Jrilild
npruni It tini*4 luin^iir per mrrt rijiaiidl* <j pareerhi m*tri di prufonditA, i ht

erf arma.tr nuoiamtntt it1 offirine mato, ifffii rirmpila di rat bur atilt
k;E*j J .• •*
\>iTr,r
. t
i
/ -
. *

Ift £lnUndli; J« strada del \f art Arliea the uUTOWrm h candid Nel sieltoif seMentrlortjle del fronle orkolilr, l*t totir aid oeta di

o f Mvnjinaff di-Mest drtla

datta neve Ja ff|wrri


latidra fir tie
rfi
allargot a

Ofyrdi
f ten Util

mifilaniurr.
xfombra'

Paltitair
ponti i uno dti rampiti printipati degti optfai nufjJaruuM. It lorn
impitgo in tnLr ta.ta nan feta gioramenJo rotlanSti oilr truppe tom-

tvnlrv la net t la pr iHtggonO da amba i tali tonlra imprmrise larmente Anllrnn. mo flrtfAe of purse daramenlr prtrvalo, farvfmdanr gli abilarui

Presto U chiuaa del N1pjo,/aJ- In Creel 1. Per Sip prtma valla A tent
f d ia/f n re da i bolsterith it d Ua cu i urdnira lidd
© fir &strutiott* parlrtipano ant fit O * Saltmirtn
si radii jWantd, alia
allatriale du
eui taslruiione
niighaia di abiinnti del parse partetipano a.nrfit operai rlleniri
Lavoratori
del cantiere europeo

tfll*n tifirraio di iin yrtippo rfi matnartli 1*1 ci v i* III r n j a : M d ri r I Cl. 1 n t r i in i dr un 11


Jrnnrttt di un rmtUnr* dflta Mantra did dn rtafmfmuiti in fhfUiytiti rjuri(t‘ yim tinr
l*i mill ryti fn j\Htfir dttt'ttfyrtmnation* Todi rintyfitndn Ini r om prr at it rn hi ymtntnofim»i

(hurtle, MU fMWfl apJiarnthn ji rtf a « ptrn* Un dlOVdnp tirlua rJif mtnifi ftnffn It* m ■
tirrr ilfujtlt" dS tiftnln {rtf ttVtwrttrr U ftropHt piloimum* itrll'mrtriui drt propria fnlftr *
rwant* r<m in fnmiytm, in uriM fpiirr /rnufftt rtitraUm far pant HrlVurjtunitwtwtir Tadt

|r ilcI liiviirn iier rnr*T

pri ■ h<l Vfllrttdo cimirmfMf^iiejinienle n mr-


|hr<11*ri fiiitrlli ed umiii ii II p»-
ni|iiilLilrTr Ip Nrflo ilnto rem|Hi" »
urn'jinin dc lull iiiimrn»i nminri. In utrnni
cli rifEfn I i dfU'iiT^BiiiaMifainr- •et\ejilijiiMl
dri f(linli In |ir fcmf IIIIIc *1 * Itlrlinil’ri nipem
IVaerMiirjtlP 'IpI l«'n«i ommiir. I» H»m*
l due tem ■ l-i■ I rpiinlft m ml lrtndn
ittiniiUiiniiiii' r J<r ijUilltA did runrio.
4jUr*||}niFc*«n'rn lunrcir d< t<ar i*nlti(J*rma It UrturUlIn dry 11 npruu fitimmiriyln nut irnUn Ini niriilli'n' ".PMipre IN|LJ nlliipeti
vnfenn ulle ntr di *v«ftt * Hrfrw infir,
*ntnd*fuli) ■ .Ijh/MNifj Nrnf/uin In pmr tntfitfh aattrm* ayit impfrynii di iftl’inj I iiVfyriMfl r liiKUMn ripn rtirnmr itrJIr
a napjrwt* ntt nun tr/thut mf*tnf*e*rhrrrrrifi , a prrut intrant t< tnufr-fniyn dl ntfiitti nprmi ^ilOCIti td nllf ^ilJlP^,^,' mimiir
fmyln' firm* rrirtlii dri driidrri
AmnilnumtP IVirjiiiniiMtiimr Tudi nxid^r
iln^li upend Appartonriili •He vnnr m*-
iJ pmprm Invi.mvti nihp* rKnrnp*, i*ri*rndn
/iuiiiiliifi, II InvnrnUinr ilpirtir^nniainttofu'
■ |iN>iim iirrnm* fief fiwifffjiw If *f4,,KI
un flip |p -nth hmdiidin ppref pidiT! rf^nlici’
eiimprhi r prm ^ nleinln enm*lmeUl< «> 1^
merit r linn (mrli* del miii ftimdrtjtiin r

•it tnnJlte idle pnlrft r^nr*i in llrriun, *p-


„PMer<< delIr popwl«tionJ * J ..
dl mm mi trull" rlriirna * miIiiIhih h «m
icmdn cm pin iin prr«f ulrilitn
gi.nn dll .rnimcnrt di dl
IV r In rn»l i ii5hiiini del VdlUi i>*icJi||.tMltnl**.
|^iipprovvl#iimluHPliio d'Brijnn |»t*r«hil«i dp|
iIn inii rd ItiJidnht in pmdii * in nil, Pnrcnm
lerniiifi itcfnjwli ^liinin* nmJnttrr e]ddt
rtijurrnpfnitr liilir l<" rliNtfitinri impreiP ill
mi.dir. inenfir In . dl *\r*dv «'»»
..Mu-in ilrl ftflcli, l<‘ en-rm in
muivn inipuUn rtllu >iii* eliP ■> 9 w
minimi1 Itt (TiiiitlHJilli m|»'m Iniliflf bim^
tj lie I If renin m
lihjilrffiinlovi (* mtlJnrlJ dl itmiiplU(f di
t,li ii per hi .-I <e ere*MPMh i!'
nwiilJi i* » jiiIIii mei H i nl'l di lpnm*m.
mitruinmii m prendi .u- »**«*»"*
A.. kII Incfflirrrt r icli njipnd dl l«M
U|M CM til ptnr rile ^ U irir d. di
iui|pii«i' lnlen lie limminn.. *'*in tl itwrrJd-

nArln pd np|MiriP»nrlili, nrllp filr 1 del


Krirh ! v,’,ri nu4,'“,,,<!J,tl' 1,1 ' °
U j.hK, uf*judttMii*HPi ivihiPrwtcui 1,1,1
I'uMtiirntmi.iime r.tdl ...
re.. n diipidre I- pi« pr*(nHf« ""
hi ltn(n*ijrithi art rr#nnupu Hnl"
|Slr,4 ml t f Hi I ri e r dl I. *
nimirni |i iilirr linpijr»r mfn|n**» 4i ew
dedil'MI’l Mliriirn him »mm!e nl1, *'*,rfT
di^iiulmyi in re^llii till ipnM .. rd
dip-,, ,,eriMhrm»prpdellhi.mp*«>«^r-
Mini* i#tiflhl*N tin arirwiw jftunia n> tl t *pi( hipCJillJ tjO«tlh Ivitl * lo w ri-rtffh mi ipmli eiP»r *mrn(i■ rw d iuvnm do r*e(tnr»“.

mMht Mt i*n® rd tdfMN* in f.frPfmJuu i‘+ r lirUrmtif li'l ftt»H it 1


J-L* J.., Hii.i bL-Jr,, F.LU iti .(JinMl'i h-ui'm tntfrH* ■ L'ciryunit*®*1®*1* 0,1
jtrnffT't ■a

J' 1 1+4J
//einrrVk f.uJir^lf mrffjff riff M*lk flrrmmin JuUu* If dm d.rrnnr n*i Jfl.lh pfe-
t*afn*d Ludnclfh Wtlm fondA
tntrnnr p/ WrfliP rfi /or/nloTr Mo N«iJ <4M f ptiPtariv Min diim Fifth rhtnuri per #wim*
nrf ITttT. o tbriiwK In boitrga
/t! MiPHi^PdJE* mrtnJp/o drffrt <Vrvfu//a muniripa^r Ui tana. a&bftUndntn ron una ftuata /amoM
/W-i e#U* yffMMlrtn«.«ro*w

Ftinf Generationen nueu a uses

I n drr Jerusalemer SlraGr in Berlin Stfht


ein slatilifhet Alt berliner Uau»* desisen
srhmird gtwfjtcn so it*t e» doch norh
sfltfiHT, wrnn die srh(i|ifrrisrhe Rratt mi

Sr Ikiii fens ter silbmir Crriite und CetuGe, Lfluft drr lamgen Zeii nicbl erlahmt. hnm

lihiml^eurliriteten (tnlilenrn Srhmnek uiid nirbt nur T fail it inn, sunder n NriizunR und

Kdrlstrine xeipen. liirr hat <Kilt fried tu»de- Braining die Berufiiwsihl rntsehruleii. Drr

viieh Vt dm im iiibrr 1 7ft7h als Friedrirh der heitripf Inhaber tier Firms* Ferdinand

GrtiLSr in PmiUrn rt-Kirrlr, fine kUinr. be- Kirhard W ilm* ini finer tier l«T\ iirraitend*

si btidrnt- tiuld- untl Silbfisrhfnirdrwfrk- j=irn Mcistrr deulwher Cttldsrh.mifdfkunsi.

si alt (jtpriindet. Tft as in sifiner M rrksiaii pesrhulTen wird. i*i


a u se rJ r snif Qual i 1 1. t ta/|feniprij d’ar^prjIip in ulifr wnru.
Die Mi-ns.rlien kanini und itin^rn, dach
eesrffufn ntl f?7<t i/u Geltfrird l.mtr-
ilus II sms blieb dumelbr. Dreimal im Fanfe Fbrr *rihe eigene pests Ilf tide Arbeit bin- mrh N i/m prr hrdrnrt> if t^rjiudpp
tb-r Zcii tTKieseii ■nirh ilie Rsiumc fiir den mis seizt sirh \\»lm mil uiirrmudlirJiem
nnlldiihriiflrii Mfiritdmls iu klein.die Vi rrk- Fifer fiir dir Geliunjz dfs Goldsehrniede*
siuit jIs vrrakeU Uann tsiudr umjjrbaut. handwf rks ein,, F.r uchbrt zw dtn Giiindern
rrneitert urn l nmtlrmisirri. Reiner drr iu- dfs Inlf roalmnitlrn Roup res MS* drr im Ah-
hsdn-r kunnle sieb jemala rnlschlirflen. stand v cm jrvirik rwtri Jfthrfit in Amster¬
dieses Staininliuiis seiner Hnna ttnl- dam. Rum. Berlin* Paris, l undun udrr Urn
xitfEfbrti. Uaui; lapie. Im Jdhre i 931) unt ethic It Milm
1st es nr linn eim- Seltenheit. uenn die eine Auhsteliunp im Melrtiptiliian-Muttfum
Siilme riner I' umilie vtelr freneraiiunt-n hin- in ^rvi Ynrk. die zu lebhafien jEe-rhsifi-
durrli drn ftleii hen Hcruf erpreifen aurh )khi-n fiezirhmiten aurh mil den uni e rib. a *
di-r Vuier ties Grunders war achvn tntld- idsrhen L3mlern fuline, I met Wilm- Kin-
Fmjumnrf UirtrttnJ [r t/m.l'altitale prnpw--
fliiO wurde 193:! dir ,.Deutsche Gfseliafhaft
tariudtllt moiriiirin hfflulfW H I■ if l/tn
lur Goldsi-hmtedekunst“ peprundet. dir in
Mi'ien eurufiflischen llimpt-tadim A1;--
-lelluncrn veran^t allele. und vnr kurztm
da- ..Urtiisrhc Gfldiebniidehaus41 m
11imam urn Main. mil der Autpnbr. da- e<Mf
Hand we rk zti turtle rn und zu pfl risen. An I
der M eltuiisstidlunp in Paris 193T erhirJi
Ferdinand Mi chard M dm dir goldens
'tjfdaille. und im clrirlirn Jnbf wurdr rr in
f ii rj r« ffrt r I era rirfuila n*l d<l IffftWiB
die PmiOischr Akadcrritf. der kiinstr be* JufiV* U ttm fwr rtmjtrtfttnrrCtiiilirlMn I
rufen. (rttimt mtfdmuj ffntatn mmUilnln n*t 1**11

tin frrdmnnd iffir^nri't It ilm fx T ti


ITS rati re mnd mrbr nur im LeLen emer
lAl*ri mu Ribkrntmp.tiRr'ifr Ire <n$riUt+* r*p‘n
I'a mil ie. «nndrrn uurh im l .r lien tier Kutfst
nbhmi ('ifjpjiinlrnir*ir» in ITtu/pprimiiiimf di Hilt
pine tunpr Zri|. hmi-lstile entwirkclti -irb.
I'li^orojii HfnfiVpirfl tW/il *iui'\
vrrsinki-n nietlrr und m.icbm nriaen StiF
richmn^en Phtz. Dir A rbeitrn de« trriin-
drrs dejt 11 a Lise-< VI dm irajten tlir anrmitipeh
Mrrkmale dr* frulrrizinni*rhrn Rnknku-.
de* KIas^izUmu* und ile-> buli^then Fui-
[■ire-* Iler Met dir*r* Gnld^chmifde'
Eii-irltferbi e- fuhn tbnn dnreh tlir Zeileii
t le^ hdrfrrliehen Hiedernirirr und dr*
/whiten ItiAidu in ilir Urulsehr Hrnptl"-
satire und imu Neubarnelt. Fetdinaud
Kirbunl M dm betann seine \rln-n mil
ri lie 111 (rritiiilllifrti Hckmntfii* mill Jugrrld-
stil tier Jjihrhundf rtwendr. Uoeh dorm
7'lri fr fiTtttfifrttU f nimwi.i.iirtnl
ips Urde -rin >1 iI klur. rnhut und frhlirht. i f
iiitidittr p ii f ulfinft t-ritt^u piltii
'on 6 dl araft mod e ml. brM'brilt rim-m \\ r*e untl reihle <u h in die
Jill pi It dm drir (WHt Jwar * i IV v
rtl | IvPpr iff! tMTUpint ; wr I frld Muhnbrrrbfr rlrt im>de rin ii iletll*rJirn
rma
^ “t*rebk dtl cofa^to ior rruirn. udiTl Uu fffrUHPIHJ' kundmipJliiidrii- rin
««« I attrllp, «„,I0(e i lt„
“* dc wa u.tck
fl (turnrfr *U f'ntilma ha rijiinfu la tola/cratm iM mi parfarnrlfi ftrt fmtrtla ^unttiarr run
Orgoglio di padre tiir'd'j pit irp4-ittf‘• pirt rn11rnr11■ i/i IFrtfiiMi. 'itWjir'Prifri iifi /witninm hji ^iu< pvjn (f/Jn fhi|nn fiMiiurm
MISTERI
DELLA NATURA
La stazione zoologica di Napoli

A llutfhr. nt-l 1874, il prafcMore Aril mi


l luhrn. libcrti dorr Me deHTrnivrmt&
la tVlii-r idm di i>ij| ni rr, urcnmu
tori, nurhr \ui ucrjiiarin. la mi ma^niinruzn
fuhnrif,

di Ji-iuii fHjrlu a riintfjiriirrilu, in ^nin purlr dnvcv a r**?rrr Ixilr fia Bltrarir in trmi tua^
rim nit-zzi prupri, la stimuli? zoulogira rli t vi*jla(nri, prriTirl tnulo nr>M di anppcrirr
Vipnlj, ki M'irnzp turoi^H fra mi tin riuflusso run d ricavato dr I la vrndila dri biclieiti alb
did durvini-nict, K Dotirn apparlerirvu a Kpr^r dV^erriziu di hut a la utazirmr^ llnpu
cjUrll* fiimdu s-rhiero di -tudiosi chr volrvu aver ptrvfntivaiQ Ir mptst r ^li intmitL il
- iij i r.n:.i rf run nturvo Jn.itr tiLilr, riraviild C ii i va nf stud ins [| rite n nr di pntrr ^Mprrurr
■ lullf mda^im siudi nr£iintqmi mfirtni, Li la rriai, OflJii ^isitalnrr dovrva divrnirr.
U-ipfia rfeNYtoluzioniarho. fu il priino t<ruza Ucrtirurr&rnr, un merrnatf drlla
a rostnjinr un urqiia no runvrnttntrmi’fU<r ^riruzu: \i rrunn iimllrr am hr allrr fouii
iitt retZulu i- dn|atn del necesMiri labonUorL fii pmvrnrh'lr univrnili i in Hurt, r zli
I iii jEraudissiinii vani-fa, di iirgmii^mi izife- :irf|uarii hr^airhhrifj Mini Im-ii prr^tudnrjir
riuri della fauna marina del jEolfn di Napoli in aim par-i uvreLEu-m avut«> mi n^ianlr
nflrmi un mate rialt di Oft&erumni)'* m- t'aidsi-(>Hnn di malrriulr rniismulu r ilj
i-iunpiiralulr. I pe^ealuri jiiirlavutHi giiif- nr^iiui^nu tun rim mm-um. rd in lid mudn la
nalment? .ilia ^tuziuhe qunnli) j*rsravauu Ktnxiurte, ^iitiaia in un (tdfo rirrhi^sinitj di
rd inmum-rf Yuli OM-mplan didtn siesMi faunn, avrrlilir pntuto furnirr tut hi l|
iirj’aiiisino passavmiu dal niicrnifimn al rnalrrialr srirnlifiru rirhir^tO- Udlim non
niirnii^upifj. si era mfaiii iba^lialu- Il mimrro tlri
i ii mlu I a If Hiaziune rohiinrid a fun- viuil ftlnri rrrbl>e nmliniiiinirnlr r la
zimuirr. !-i rbbrro ^ravi^aimp diffieoltii h- sliiziune di\tfine uti renlw di ipnJizionf di
rnmziurir rd nrgiiitizzfitfrf. Tn mi nm- prrpnrati rraliuriitr prrfrtli. Ihjpnirrnrarj-
II proL Antrm Do hr n, u no jfirn»iiJorfdfiro.,nrJ7ii fr 1 rut n |iu r t iri d u r rri rll If rtil irn 11 nil r r i r 111 if ni dall':ipert lira dflJ'arq^uanu. il pro-
yrimavrrn drl }f(7if rhirvr at jurtlrtlti di Vri/uilr if
tti fMtirr m'j^rc Rrff'nrmVo par fa iW/n
I Vfld Cvmunalfj lilnata dirlro i ia fiirnrrin/u. un
intituio tooloftiro dl nuovufpnerr: un t'narmr or qua¬
rto rhr nfffitasif turn ph' fftrri riKnn drUofnsuna
mnSiterranra. Vrl IH72 fu iriiztiTte hl fa^rtiiiintr
di rhe r&frr in Sfgtlita fin'ifpi/wif-
fnnni ^/ijrdfiuiini] ftff la tvituppo ilrlta bi/4ogU*

II stfrr retire i|rl londaloif rd utUudr dirrllarr


itritn ifimnftr i' it prof. dolt. Itrmluird ftohtn. un
fljtllif ftrl fttltdntuTr, ft riff, fHipnr id /iflijfl-. t *hllil
orHftriui to flUadinUntu on nr arm di \ajmh

tdi ■I'nrialfutnl rirmplnn rnn.frm|j Jrffrt


fauna Wfjfi/in fif/f pMno, Jrh/j«j(Ji Hf/n i m fin
-Ml 'urqmrm.fn nufKgiriri* rjtlrfjfriire *ut ri'il'i-
tort. I.n fnumi drt g*dfo prirtmofini. rijfiirrmrA
O If'ifnt r/i ifiidm Ml ■ rti11 tj i| Iff r irn 11 n Win fU
***** dt ivjTrt. t* urm drtlr put ritrhr drl jtrnrrr

ijlirnln qitipfrti dl ppJflmH. dhj«PTV)fr lin/iSc


nnnruuii di nurr, wmbrH un palmrtn ‘hr
rr/frtt fill1 ftrudu dr I mat* I mflW i-finri *
ir fnrmr huukrtr ft* full rnpJj. r drtirati urn-
mtth mufint FiViMiIhIU^ un yHprnPrOCPik fid U‘gt*i
^ in, |Mhrn |M»tr coimmtrsiT rbr iJ n.«- duatr r di fiilliliurjuiiinr ivulm ilni jtiovani
^ *, f|r||4 » rndiia iiri hieliriii *uf!u ien- M'lOTirinti di qnD«j tutif lr tinrh>ni nmijw,
tV .^ ci»pniT 1 * deWf S^1' * wwiiin, \apoh ilisrnnr con l iiiuhir tlrl Irmpo mi
wftlM tli riri-rvhr hhiFn|tii-J)r modfrnr, A Hr
■n»n*»BUn,i a dur^rtto,11'lB ,trt‘ UT,n"<-
# 0 Uj,,*r»o. i'hi- iwlnriauirntr a^ir»4i iilrali rumJiKtimi di lu^itm Inm olTrrir 4
r,n*rf«°' * ih'hfU i*n'nllim» V ii(m| i ^(iiHio^i tie I ihono lu fnnrim nl il
I T , lif duvf'ia dare a I hi -ilatiunr un jmnhi miiNt^tiil i nfl pm|ihn paeUr, puii'hr
Uri*mi*ritiiurlitr IMirii zifcli i^lltuti nfliliiiri I’lir tnisrhi m ilncrur
H |tro£fdi fitlrirr mi jxwlti ill tiutinni ni«nrri\u Id ^piriio iiiiivTmHlr <li
ytwi" **!■ tfirmiHli ohr intrude- ■ rum [Mini*. LMini, nrll.i ^uii ipinliia di
^ lA^itrun- !■ rl "ii'i i'liliHft. lr runluMi tli it 11 it i r, non purifMi ,ij;ji ^indiuNi dei t'om-
nar^tl»i« SlMAM®"* J* U**« «*« piti (iriii*is n( itihmi o^minn (nviirava prr
,ioifvfltni eostimire un n*iacolo a We riitirdie pnp|itio etkuto i* Ntitlti hi ftrnpriii h^[iuniA‘
■ciritlifirhr. >1' >«>ti avvrrbbem puhtlo i liHitA. Mo e!»!»i o|i|r\ liinp lr proprie ri-
ivf-rni. I1*- univursiifc r !e aitMiriafeinni ifTthe in nn'iiium^reT.i tit pmhlrtm ordui
^fniiiuV -ttitiarf un (Hfelo ill h.^oru, e di cjftmfruii-nio ri'ripmru, flit* u*Mti-firitvti
,Vrn- vfT'ainrmi' di un tonun* ammo ft»SO, hi t'olldlkormioiir, anrhp nrlln ^ohiLiimr tli
mfltftididu lihriMiurnle si diip»i*h>nr di nnupfcriiiiMmii tptf'-ili hpn^iali. Seiihem*

qn«lfh> ill’ll ri.t IO he ne mrriluy linn In Dohm fosisr xonlomi, non r^itti inni utl
1 avoid >ii Uvimi* fr;i inlesu la oapilari* loitoniri rht* dr^ideravano
tirhnijii'iif

fbTwUlir* d malrKnle l*?«®(wtMo ullr rh jEiiirr ricrn-hr sulla Horn manna in to I


f^nrhf, rus** di utt baeilM ™nti-nrnlf aiLt|iia mtkdo t'i>til nit* ainplii) surrr^siVmnfnif
E|i m*rr. drjdi npparfcvhi M-irmiliri e drily In rri-rhin tielh- proprie inthijeini. oil re i
fribli-u^u rhe hen presto nuoVt *C<j[liPti r limiti ori^inariimu'titf ji^Miii thil fondoturr,
doaaiiimi duvr\anu wndetf nnu si ru mend. (>ohrn (tid nel 1872 tivfMi fatto iiolo il *ut*
*rAadk^o jI vfr’ii/iu di win seiemu *pe* prm;r;iiM m 4 ,)■ precede re n stmli <(i daiido^iu
gja^tHL l,u (Min'd di title prujsrllu fu hen eomparatu: sor>e ct>sl il reparin tleali *(udi
pttslfl mnTfrizidiR da I In frr\idn adrsicmr di tiHinlti^iri^ a rui sejiul hen presto Pistil uiiu*
iiiiii pti >iati ctvilh I Napoli divrnnr lie dfi hi horn tori ehimirn e hsiro e tlei tu-
rt,si |y -edf di un fimjfresso imernimulialr voli tli Invnni, alHniritk inolto seniplitri,
prrnnnfBle di fsirniiath Sin*> ad ajEid lieu mi* dolmi dei piii jierfetti stnimenti
irfpiili seienriaii hamm romp Eft ytu i loro del ftenere. iViveune rosl real la I'asserziunf
siutli m qiiesia sianumf. r t id volt ft Dohrn tli Dohrn. il quale avet.i alTermuto the tti
q^piio jin hr uncoil studio*) rhr non a v p\u- fauna del aulfo parienopfo avretdie dniu
m« diriitu ud un iuvulo di J a von i affittftlo. Url Idvuro a parftrhie ^enfrnrioni. \elhi
II |iiu eelflire Ira r-M fu il gun ant h rid I jo f neerokk^iu di Pnlmi, Merit id nr) !*JOd da
\&n -ra. il tpialr. prim a dr ramp ie re If stir Hans Orirsfh, il nolo hiolu^u alVeritui fhe
eTurirre tiri muri detlWnidr, studio ncl Hove dfi'iini di tutii jili sluili di importanza
Mfditrrfufir.1 i problfihi p hi irtnira Jp!tr fond ament ale di zmihk^ia niodrrna *uno
rjrrrrhr marrm*. tn '-fpuiio at tiivon* inrfivi- ?1itti rumpiuti a Napoli. ThnxLtr famtr

II vefebio pncmoTe porla U sui preild aVl'Istlluto, LFno studloao ad uno del poitl di lavoro nf
ui-e i ripje tie ifirkrt'nirnmrr aowtih prnndt quonlirn di filtuti, dirtrn rrmmnra di em nananr d»ntknh
f.wri F'rrmJi u/>pnm fvirafi. tHrirtlh at fdhfltn^n. di .VNIfi mafrill, a lixifujit untrrr.tifa r gtirrnti
od’tUpUtrilUO. alltt tlq;nkrtr di rarntn^iinnt apjiirtt al i-lllji mirnk'.crtfpia. antor ogft unti dm rami pern

miPEtj::it7n *f infill not. (Ha il /andatorr nmu ft poll dtll* r itvrfht taviitgifh*. r nffi&atu ptrtn ■
di tfuJiti mi nToniTmtultk frjjohrf (Wren fntammlf ii rempilo di Mudiatr tn opmcftniwe
tfjkih hMj titrOenuh frettu rmiti ifiki fwsnjlnn parleatk/wt r hi slrnrtuni rhimira tfrj;li ,iri*aiii.tiHi unitdiitfiiri
Gli animali sanno contare?
Konnen Tiere zahlen?
Die 1 ierpsyehologie wirft eixicn Bliek himer die Kulisscn

Z Mi'ulf - dmirtn - nrrtrliji !*'


der Professor dir Huf*
bcwirien, dnO Hewr^un^in vun
fl,r *^«>e f|nri
ein funftel Millirneler ^eiiii^ien,
■x'hjupr dts Pfrrdt-j* Muhamrd und drill. Biihn, dma*^
IIm das Pferd *um Aufbi.rm dr*
fin Tift, il«, fJIhln,
M-hiiiitl*e dm Kopt IHr*e*Rrrheu Lqf.
Klopfens eu tienT^en. In 0mur-
emrr ft irdrrhnlupfr dr* \
jirnir unier dm Pferdrp Imitr in 'Kii-
lunft des Hrsulluics jciH al*n der
rnrmes die feult, h*rv
Kill zrvfidutrFJr bf niiubi'kiiijiinon, IklfllK
Mensrh imbewv0tt ulmr Brirugs- slrlirnlasnen. Abe
"■eMcl Merit ft ur/rl una ^ I * . A*» <--elish
nbsirbi. dem Tier winzi^r Sigiule,
mehi d(.r Affr hair* ufTrnb,,
Hmiper virrtf ft urzrl au* 1 441 die ri ricblifz benmvmrirl.
eiaen Hbyrlmms andn
**t — niimlieii virnrhn. ft u* spirit
ki.nmien drriniE.liBr*
“her tehon im Pferd dehm dir Zuhl Die iahiende Tauhe
d. r Hueiisr im Taki, die'l^j^
Kir rim* Rollr, pr*rhv,rjf:r deim
ft ozii btourht dan Tier in *rihrm der Hananrnfttiiekr wttirde nir|,t rf.
Midliplikation nder gmr ft ur*eb
J.elii-rj die Zahl? Vu^r] in'inert lalK. Kliy I hum* bai mb
*irh« n? Hier slimmte pivn.s nifbi.
ilire Kier zu „z&h|pn", derm j»ir nirhi* aernein. Kinifi|‘Jij,lirvn||?T
I He Tierpsyrhologic battc die
merLen manfbmil.itfsn man rines kommen niehl rhimul fiber r|rpj
Pfliriu, den Scblrirr dieses Ge-
>e^i numni en udrr b i nzuge]egi hinniis, Addiium unit Subirakik
hrimnWr* zu liifirn.
hni. veniuipen nnr die bcVhilen Slntirr

In nnrrhiirt bn^irri|mi iiml iburn aiHzuliihrrn. uudrre


Die Wisaenachaft nnnpsu rirn sind unhekannl. Ufi
Hrbvtirripen Yrnutliut dresdcrte
ist mifitrauisch kennen *!e Mur da* rinTnehr Auf-
Professitr Kohler. KdnijEsber^.THu-
brn uufcinfaehr Zahlen, Sir soillen zlhlrn. Kinder init mri J^hn-a,
Huh [mird *teht nirhi nil tin. His
writer niebis Icmen. ah drri Knr- dir iebon den mrnseblirbrn S hou
mm Juhre 1*J33 gab r§ srhun
der Sprar be hrtil/rn. kiinnrfifnrbi
b2 ,.7,u h I r its p r r r hen dr“ Tiere, snr ner vim vior nder funf nder seehs
Li* drei ziiblen und dir Zahlru an-
Jillrm If unde. Sir bewegicu *irb zu unirrseheided. Dei Prubuebier
wendrn. Kin zhrijihripe* hindi
iiirerdings gfwohnlirh nirhi in den
S*nno eonlsrr ^li animali? Ni>. Kirpr- ftbrr jetlejn Tier in ^rrlisehei «nd
hbheren Sphftrrn drr Maihemntik,
Solo I’aspetto e diverso trdtirhi rtchitdt un OuiiHnla dfilr srnrtr di '(indem konnien ..rer-faneti" wie
elir psiivtingidir hminti pcnncun di
itppururr rhe jdi sunimuli ralralatorjji
aeisiiEt-r Hiiujeht iibrrfecrti. alt,

itir *i po*M>ivo ainniirare nei Iratri di cleieh es nnrh nirhi zlhlrn kana.
ItI*ti prr ryuijffiEjii. 1a> Vmt££lo p fa eon.ierrmictoe di tali nrrrj norj prftfn- rJrr ein far hr Munn a us dem Vnlke.
faao <wri«lurna pin a!r«fui dtfftrnlid. It pattUf rd i fe^uott fJUrmfi e prt^mL ron^ vorieli nr I riwlvere \ turn problrmi di ft'i p im 111 r rs rmt}'lii ft *riii. ioo
Da war znm Beispict drr Arlisten- ariimeiieu futiim scmpre allennaar ui
frxnnati tn psrrtlt Aurnnr delta grandma di UP pnerhrtio di par rotirrr- einem Hund AddiiinnMiufajilim m
lumd Stmppke, Kr kmuile pur bis ^ui ilel parlri'Eir, »ia rlie qu^^ll 'iiitici
rwufct inimtUi it lnrt> nmlrnuto di ruaminr. prtano ma/to mew* rht alia Haiti frtsro vrrJan^rD?
futti ronsuprvnlmeiiIr o isn. Mediant
tu’hn rrrbnen, 2 tjnd 2, 3 mid \ odrr
FutUfralla PK - CDtrltpundmlr J H, Etrktrt vin □pparrcehin nppusitn r naigdiino'
.dinjii be Aufpiibun Uw|r rr rirhlig. mraia che ve il uumem vnluio era liig-
Kiunin, dei tnnvimrmideiruiafiiar^tra^ •Nur der JMensch hami
Kin Artgenosse iiberlraf ihn. detin
lure ill up I|uimn di millimrtrn erSpu rechnen
it Jdi" supar die ihm gestrlltm BufthdeDti |ht indiirreil mv din *rfllea-
Aufgaben vim einent Plait Papier latorev a rt>sare di pirehiare n Irrra Sir; dllr Muhamed. KI user
* •
eon In KJcrulo, \^li animali nianra fa
nb und loste sir ri-rhlijK uni seine Ifans* Sinippltr, ISrssy. KumpKui^

Arzte stellen fest ft eisr, dns lieiDt durcli Ktupfen mil


drr Pfutr.
parol a id nDi'hr il eaneeUo dri ralealn,
perrlic nr I la turn \ild i rinnirrj nun r^i-
htortof nonbannn a]i urn* impi'iiuntil,
die bn«e KrlJr vo» tiDmenhnfli
..Herhenfenif*1* *ind rrirende
fseulrzia dri fteusi prrt run mi rs.-i
Variriekiin-tlrr, jflrirhjiijlli^.
Da griff drr prdfendr fti^en* *>rgui>hu i Myili run»a j>evuli o menu dri-
l aiiiirLiirsIruturreflavvrru anirairnidr der Ilerr ein n htrr Arlisl ist itekr
Der Wall um den Tuberkulose- fiinktiunierl. kann K.alr,ium belfen, si'haflJer zu einer List. Kr Gtltrir
virile ii hr ganr imheanUt diewa
herd Darum versurhi man muerdtiip*. ■ in St iirk Pupier zut.Qmmrn.Hrhrirh
hlirb unnkbthar. um nielit zu Heriif au*ubi.
Krankrn mil drrnrtigm unan- ouf die AuOensriir 3 mal 5. Innen
£^T>er etne zukunfiiicr Chfrun,
penrhmen und srhuieripen Gelb- siurerL l>ir Tauben, unier denea So nrhwirric und brHtmdern**
iherapie der Tuberkuluse lir^rn abrr erglinzie rr dir 3 an. dal) sir im
aui'htsfnrmen Kalzium zuzufbbren, en uiiriaens „dumine" und .,kltn;r" eri dir Dm*ur Slmppkw i^t.
Erfue An(t*brn \nr. Mil einrm be* diirrlisrhrinendrn [Jrlil loniimlrn
Hierdureh konnte die Krnnkbeit-- ^ub. brarhlen r- ferii^. uuf dir*r he nib t sir mif j'Hei pam dnfafb**
anoderen Mikmukopir rverfabren, ills ft grlrtu-n wurde. Drr Hund *uh
dauer durrhscbnitllieh um serin.- ft ei*r bis ^erhs ziii ,,juihlen+\ Dre*nureu dir eme brlirhll drn
mil dem map Irbende Kaniiirlirn. dir 3, nber der Ilerrin srhimmrrie
zehn Tagen auf zehn Tape geitepki AJ>rr ini dieses „Zfiblen^' mil deni Jirriim, die oftdere da* \afhufe*
Itifipro zu iintersurben irram/t, lirD
dir ft dureh, Der Hund loste die
werden, (Gj
*irh erkepnen. duD man mil hr- dr* Mensrhen idenliseb? IVm Tier de* Beltem Der Hund lie*t knar
Hri hmiiuCpruhr mil rinem falsehen
ttipimten I iirh*inlFrn um dea fehb dfis ftUrl, der HemrifT Znbl Zahlen. er m hnrt on hi wenn drr
Ro^koifanien afs MedJzirr Krgehnis. nimlirb pul 40. Kinr
Tpherkulo+eherd tineri Par brand nder ZifFrr. (Ihnr ZilTrr larm man Ilrfrht krtmmU hepjimit er io Wflra.
bn hr wist-rnsrhafllh hr Konirni*-
eneu|tei> Lanu Tnd! twar ([trade In drr Vnlk*hei)kunde tind RitB- aber wrder zahlen, im eiu;entiii hen neap der nfteh*le Hefrhl ki'tnntU
dori, mi der Kampf zwiarhen si cm* die drn T,klupcn lluns‘*. rbrn-
kaslanirn. nrlmp srii hmyrm ver- Sinne. nnrh reebnrn. Ibe Tauben, hurl er auf. Dir*r Hefehle br*irbei
Bazillen und lehrndrm Grwebe am fulls ein twrubmies reebn endes
Wrndri Borden, aber nbnr groOeu up sdpi Profctior Knhler, rflhlrw in Jtrsliuimlep KHipffWl“Af*
beftip;*leii inbt, Drmnai h kunn KrTnlg und nline fienaur Anwrn- Pferd, andrrthult Mnnate priifte.
nirhi his *eeh*» mndern *ie hntnirln dr* AriJsien und veinrr Ajoiilmt1*
nutn hullrit, lid r* rise* Taxes yt- diin^4ibiifrrhrtfirn, In rinrr Dread* m‘ bin U ihrrn Herieht mil dem ver-
J>is perils. nder in kaum
ltli«rn wird. drp KrankheitAkerd per Klinik koimle man vur rinigen nirhiemlro Sats: *»Do* Pferd ver-
Tauten, zum Ib-i^pirl rinrm KiM.p1-
mil einem Uirmililiurii. dan *ieh Di r* derm * emu nder lieli. duD
Mnnafeii an Krankrn. die unier *ngi. wrnn die Tuaiioft der ge*
|{rriit*eh, Daniil Laim drr Ani*1
mit den SiihtiArirtn de* KmiiV, Krafiipfadem und illmnrrhnjidrn Tiere nieht zJlhJem nesehweigriJenn
strlllen A u fa a he krineni drr An-
am h Tinier der *1^^sfhfu*M■»^,,
tietisbrrdea vtrbindn, *n einru- linen. In arbilii hr Krfnlge itti( reelmen Id-tmen? Kin medrriftndb
tvrarndrii brkatmf j»l.M Kin Psy-
u iilirDm, daBdir krankhafir Sirlle srher Tierpp> i hnbipr itrrsderie ein- Zeiehen grlN-ii.
einefTi nruen Mitirl errielm. dim
■ hnlnge konnie aneh dai H amm
r m vrrndtl **ird trie parh kniJr, e.n I'rii k dm hi <*■*
einen Kiirakt ana FtnDkasianirii mill eiaen Sehwrin*afTen d nr auf.
rrklrt rm. I>hb Pferd wtlrdfl auf dir
Oprraimn und damil Kir den und Vitamin It l rnihilt. Dir Jiiirlemnaiider drei Rinh*ert uni- jgonrr Gehrintn». dsD 111
Ku-simp: vnn Auf^sben deemtiert wnd
UQSrhadllrb vrird. (G/ SebrhrJrrn veTden geslillt. di* htmdrrti nuf iihfisbieibl* J
ludrehen und damnier ein Sidek
miT Mfijirrlibrn brlnbtit, die
Kjtcifen hi I den ■irl> ip sirlrn Kafir rt iirleher Sipne**rbirfe die l
Kdiuijp •limmie. DaJ^ri I mile rs
Ifapune we^nmehniru, aher imr
zurijrki die Krmudbarkril in dm bewuO-rn odrr hei*uilleii U«^
i g«g#n G*tbsucKt uuOerdein, auf klrimte lWr«uo-
dri-i bri der vierfrn lldebse Lie-
Jleinen und die ft ndrnkrLlmpli teirben befoljfl urnfrn. I>« ^
kam rr rinru Sehlu(. bis er bei --
Gelbsitrhl kann an* vteltrlri Dr- •rhwinden, ft run aueb kelnf radi- prrn seines Hmm eu ■■ bteiit ilir ibm
U irdrrhnlmmrn dr. Vfr.m hf, «lb.l und di, Kun.i dr. H *
rs rnlaleHen. Knlwlrkelt «irb knit lied ting erurh werdrft knnnle. die Hirbiinkrii, in Kr^srtunn de*
0.. „ d,r drill,□ mirh.r v,.» .,1b.. «■ W,n.,l.,»b,..l. '•
Krartkhpii dureli eine Starring ■« i«i dot h if uifriirn* rine ao writ-. Krurlmiairs. anseiplrnH I>er llrrt
' | itbefl a.figkeit. da no ill mriU tiltonr. W,BO tnau d.nn um,r *ri,0„n M-fbuniilfl ,ur »
gebendr Hem-rung rn brobaehtrn. wuOir nil bis davun. Aber mil
Vrro|m dr* TliJ**igkeH*aiti. daB dem Mrdikamnit unnr linr BllrhM *»,i Hrni.il,n.ltlrt, uiun* d,r Srib
rtnrm besnndrren Ajiparat vurde
l*u*eW in dri t .riser def lihiurl a Hep Htiimiiirln dir hi* bn lr
ftern. alH^r »n korpi f d« HN)|* grfrn Krampfadern a:tpri*andi
(...I N-J. hi IW"!"' n'“' ■
fUutge* wwrdea *iftdf rine Sindrmellung
.... -»rr*':*: ^'ll .
Wfhi nvktif rukomiPt. ff»l

A , » t
II collcga
piu anziano
dk dei caosigli