Sie sind auf Seite 1von 2

Kolokvijum iz  GASTRO. Pitanja.

1.    Atrezija jednjaka, kakav je sadrzaj koji se vraca ako postoji fistula?.
2.    Ahalazija.
3.    Allgroveov  sy iliti “Triple A” sy ( AAA sy), tamno prebojena koza zbog MSH.
4.    Reyov sy.
5.    Ciklicno povracanje.
6.    Celijakija, u kks-anemija, extraintestinalne manifestacije, neuroloske  manifestacije
(ataksija, polineuropatija, miopatija, miastenia gravis,epilepsija, shizofrenija?), MARSH
kriterijumi ( I infiltrativni, II infiltrativno-hiperplasticni, III destruktivni – IIIa parcijalni, IIIb
subtotalni, IIIc totalni ), promenjeno ponasanje (autisticni spektar). Dijagnoza celijakije bez
biopsije – HLA tipizacija. Minor znaci celijakije.
7.    Crohn-ova bolest, terapija.
8.    NEC- kl.slika, dijagnoza, terapija.
9.    Ulcerozni kolitis - subklinicki simptomi, laboratorija, imunologija.
10.    Najcesce parazitoze,  terapija ( Trihinela, Lamblija, Ehinokok).
11.    Ehinokok, ciste u jetri, mozgu, poviseni Eo.
12.    Abdominalna migrena.
13.    Gastritis, kl. slika.
14.    HSP – zasto nakon dve nedelje? - povecan volumen obroka, Th: hirurska, atropin.
15.    Ac. appendicitis – kada se javlja  najranije?, zasto ne kod mladje dece?- zbog tecene
ishrane i boljeg crevnog praznjenja;  opstipacija i lose navike  > 2. godine zivota.
16.    H.pylori – terapija, duzina Th, IPP 8 nedelja, AB 10-14 dana.
17.    Ac. proktitis – definicija , dijagnoza.
18.    Mezentericna limfadenopatija -  kl. slika, ddg, dg.
19.    Razlika izmedju  ac. abdomena i akutnog  oboljenja abdomena – DEFANS.
20.    Mb. Wilson, neuroloske manifestacije – extrapiramidni sis.TREMOR, dg, terapija bolesti.
21.    Zasto je bitan prvi obrok neonatusa? – zbog atrezije jednjaka.
22.    Sumja na IBD- anemija hroniciteta.
23.    Rotavirusna infekcija i rotavirusna vakcina- Rotarix, da li bi je preporucili.
24.    Cisticna  fibroza – prvi simptom moze biti mekonijalni ileus,  respiratorni simptomi, ne
napreduju od rodjenja, a kod celijakije od  devetog meseca.
25.    GERB, razlika izmedju GER i GERB.
26.    Subklinicke manifestacije hronicne bolesti jetre.
27.    Ac. holecistitis.
28.    Dif. dijag.  povracanja, bola u trbuhu, hematemeze, melene- po uzrastima.
29.    Ciroza jetre (“ hepatobilijarni”) , hepatorenalni sy.
30.    Wilson- Fanconijev sy ( renalna tubularna acidoza)
31.    Konvulzije u ac. gastroenteritisu – Shigella , “Shiga like toxin” iliti Verotoxin , STEC
(Shiga  toxin producing E.coli).
32.    Hepatotoksicna dejstva lekova – umor, pospanost, malaksalost,  ↓ TM↑, pruritus, zutica.
33.    PH metrija.
34.    Neonatus sa distendiranim trbuhom → NEC.
35.    HUS.
36.    Henoh- Shoenline purpura.
37.    Hiperglikemija, bol u trbuhu – pankreatitis, sta sve imamo u analizama, zasto se javlja
hiperglikemija?
38.    Kada radimo rektalni tuse, koje su kontraindikacije.
39.    Funkcionalna dispepsija.
40.    Kod dugotrajne opstipacije – raditi hormone stitaste zlezde, test na celijakiju.
41.    Kada posumnjati na Salmonellu, terapija.
42.    5 godina, povraca, RPM, promuklost → ahalazija, triple A sy.
43.    Kod dugotrajne dijareje – Eritromicin.
44.    Hiatus hernia, kongenitalna dijafragmalna hernia.
45.    Krv u stolici po uzrastima, dif. dija.
46.    2 godine, povraca, intenzivan bol u trbuhu, javi se, pa popusti - invaginacija.
47.    ERCP i MRCP – sta je , kada ga radimo.
48.    Alagile sy.
49.    Hirsprungova bolest ( kongenitalni megacolon) , rektalni tuse – nalaz.
50.    Da li ac. appendicitis  da dijareju →da.
51.    Boja Žuberovog sy (Joubert) na moru – bronzana.
52.    Neonatalna holestaza i manifestacije, posledice.
53.    Hepaticna insuficijencija ,  terapija, sta pratimo od analiza.
54.    Analne fissure i fistule.
55.    Mentzerov index  MCV/Er.
56.    Ulkus – da li budi iz sna? , razlog javljanja ulkusa ( neadekvatna ishrana),  dijagnoza mimo
endoskopije-  RTG sa kontrastom.
57.    Vit K zavisni faktori koagulacije – II, VII, IX, X.
58.    Ciroza jetre - dati Vit. K pred transport ; dekompresivni distalni splenorenalni sant po
Warrenu, posledicna tromboza,  sta pratiti od analiza.
59.    Melena , starije dete – uciniti rektalni tuse, kolonoskopija (IBD), nativni RTG abdomena
(za dijagnozu stranog tela, kalkulusa, tumora, polipa).
60.    Splenektomija – vakcinacija.
61.    Hemosideroza- Th.
62.    U holestazi – malapsorpcija masti i liposolubilnih vitamina ADEK.
63.    ADEK u cirozi.
64.    Hiperbilirubinemije.
65.    Eksangvinotransfuzija.
66.    Portna hipertenzija, terapija, santiranje, posthepaticni uzroci (Bad – Kiari sy).
67.    Gilbert-ov sy.
68.    Dete krvari u seoskoj ambulanti, sta dati – Vit. K.
69.    Decak 4 g. ima dijareju, sta moze biti uzrok?
70.    Enteralna ishrana, indikacije za PEG.
71.    Dispepsija.
72.    Alergija na hranu. 73.Intolerancija laktoze.
74.    Funkcionalni poiremecaji GIT-a. 75.Razlika izmedju appendicitis i invaginacije.
76.    Totalna parenteralna ishrana, doze AK.
77.    Semielementarna ishrana (totalni i parcijalni hidrolizati).
78.    Probiotici.
79.    Ultrazvucna dijagnostika  (od jednjaka do debelog creva).
80.    Diferencijalna dijagnoza periumbilikalnog bola.
81.    Holangitisi. 82.    Zollinger-Elisonov sy.

Das könnte Ihnen auch gefallen