Sie sind auf Seite 1von 21

Private Equity Investors Export

Type All
Location South Asia/India
Office Location Criteria Firms with HQ in this location.

© Preqin Ltd. 2013


listing prepared for Keshav Jayant at Tata Capital Private Equity
Investor Type Region Title
Aargus Advisors Wealth Manager South Asia Mr.
Aargus Advisors Wealth Manager South Asia Mr.
AKD Technologies Corporate Investor South Asia Mr.
Altamount Capital Management Family Office - Multi South Asia Mr.
Altamount Capital Management Family Office - Multi South Asia Mr.
Altamount Capital Management Family Office - Multi South Asia Ms
Altamount Capital Management Family Office - Multi South Asia Mr.
Anand Rathi Private Wealth Management Wealth Manager South Asia Mr.
Andhra Pradesh Industrial Development Corporation Government Agency South Asia Mr.
Andhra Pradesh Industrial Development Corporation Government Agency South Asia
ASK Wealth Advisors Wealth Manager South Asia Mr.
ASK Wealth Advisors Wealth Manager South Asia Mr.
Atlas Venturez Family Office - Single South Asia Mr.
Azim Premji Investments Family Office - Single South Asia Mr.
Azim Premji Investments Family Office - Single South Asia Mr.
Bajaj Allianz Life Insurance Insurance Company South Asia Mr.
Bank of Baroda Bank South Asia Mr.
Bank of Baroda Bank South Asia Mr.
Bank of Baroda Bank South Asia Mr.
Bank of India Bank South Asia
Bharti Airtel Corporate Investor South Asia Mr.
Bharti Airtel Corporate Investor South Asia Mr.
Bharti Airtel Corporate Investor South Asia Mr.
Bharti Airtel Corporate Investor South Asia Mr.
Canara Bank Bank South Asia Mr.
Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Insurance Company South Asia Mr.
Central Bank of India Bank South Asia Mr.
Dena Bank Bank South Asia Mr.
Enam Group Asset Manager South Asia Mr.
Enam Group Asset Manager South Asia Mr.
Equentis Wealth Manager South Asia Mr.
Fabiani Family Investment Office Family Office - Single South Asia Mr.
Fabiani Family Investment Office Family Office - Single South Asia Mr.
Fabiani Family Investment Office Family Office - Single South Asia Mr.
HDFC Standard Life Insurance Insurance Company South Asia Mr.
ICICI Bank Bank South Asia Mr.
ICICI Bank Bank South Asia Mr.
ICICI Bank Bank South Asia Mr.
ICICI International Investment Company South Asia Mr.
IFCI Corporate Investor South Asia Mr.
IIFL Private Wealth Management Wealth Manager South Asia Mr.
IndiaFirst Life Insurance Insurance Company South Asia Mr.
IndiaFirst Life Insurance Insurance Company South Asia Mr.
Indian Overseas Bank Bank South Asia Mr.
Indian Overseas Bank Bank South Asia Mr.
Indian Overseas Bank Bank South Asia Mr.
Industrial Development Bank of India Investment Bank South Asia Mr.
Industrial Development Bank of India Investment Bank South Asia Mr.
ING Vysya Life Insurance Insurance Company South Asia Mr.
ING Vysya Life Insurance Insurance Company South Asia Mr.
Karnataka Udyog Mitra Government Agency South Asia Mr.
Karvy Private Wealth Wealth Manager South Asia Mr.
Karvy Private Wealth Wealth Manager South Asia Mr.
Karvy Private Wealth Wealth Manager South Asia Mr.
Karvy Private Wealth Wealth Manager South Asia Mr.
Kotak Wealth Management Wealth Manager South Asia Ms
Kotak Wealth Management Wealth Manager South Asia
L&T Capital Company Wealth Manager South Asia Mr.
Life Insurance Corporation of India Insurance Company South Asia Mr.
Life Insurance Corporation of India Insurance Company South Asia Mr.
Life Insurance Corporation of India Insurance Company South Asia Mr.
Life Insurance Corporation of India Insurance Company South Asia Mr.
Life Insurance Corporation of India Insurance Company South Asia Mrs.
Metis Family Office - Multi South Asia Mr.
Metis Family Office - Multi South Asia Mr.
Nadathur Holdings Family Office - Single South Asia Mr.
Nadathur Holdings Family Office - Single South Asia Mr.
National Bank for Agriculture and Rural Development Government Agency South Asia Mr.
Oriental Bank of Commerce Bank South Asia Mr.
Oriental Bank of Commerce Bank South Asia Mr.
Oriental Insurance Company Insurance Company South Asia Mr.
Oriental Insurance Company Insurance Company South Asia Mr.
Oriental Insurance Company Insurance Company South Asia Mr.
Punjab & Sind Bank Bank South Asia Mr.
Punjab National Bank Bank South Asia Mr.
Punjab National Bank Bank South Asia Mr.
Purple Client Group Wealth Manager South Asia Mr.
Reliance Life Sciences Corporate Investor South Asia Mr.
Religare Macquarie Private Wealth Wealth Manager South Asia Mr.
SBI Life Insurance Insurance Company South Asia Mr.
Shriram Capital Corporate Investor South Asia Mr.
Shriram Capital Corporate Investor South Asia Mr.
Shriram Capital Corporate Investor South Asia Mr.
Shriram Capital Corporate Investor South Asia Mr.
Small Industries Development Bank of India Investment Bank South Asia Mr.
Small Industries Development Bank of India Investment Bank South Asia Mr.
Small Industries Development Bank of India Investment Bank South Asia Mr.
SMC Investments and Advisors Wealth Manager South Asia Mr.
State Bank of India Bank South Asia
State Bank of India Bank South Asia Mr.
State Bank of India Bank South Asia Mr.
State Bank of Patiala Bank South Asia Mr.
Technology Development Board Government Agency South Asia Mr.
TVS Investments Investment Company South Asia
TVS Investments Investment Company South Asia Mr.
Union Bank of India Bank South Asia Mr.
Union Bank of India Bank South Asia Mr.
United Bank of India Bank South Asia Mr.
West Bengal Industrial Development Corporation Government Agency South Asia Mr.
Wodehouse Capital Advisors Private Family Office - Multi South Asia Mr.
Wodehouse Capital Advisors Private Family Office - Multi South Asia Mr.
Wodehouse Capital Advisors Private Family Office - Multi South Asia Ms
Wodehouse Capital Advisors Private Family Office - Multi South Asia Miss
Wodehouse Capital Advisors Private Family Office - Multi South Asia Mr.
Asia/India
with HQ in this location.

Firstname Surname
Rushabh Gala
Paresh Kariya
Amit Dhingra
Murzash Manekshana
Murli Kadaba
Richa Karpe
Pranav Joshi
Rakesh Rawal
S.V. Kanakaseshu
Rajendra Prasad
Tejas Patil
Rajesh Saluja
Sameer Mehta
Prakash Parthasarathy
Sashikanth Balachandar
Sampath Reddy
M. D. Mallya
Shri Rajiv Kumar Bakshi
Sarma Lakkavajhula Bhaskara

Sunil Bharti Mittal


Manoj Kohli
Srikanth Balachander
Harjeet Kohli
M Prabhu
Bharat Kalsi
K. Eswar
Tarun Pal
Vishal Kedia
Vijayaseharan Vinoth
Arun Handa
Harish Fabiani
Kamal Fabiani
Atim Kabra
Prasun Gajri
Hemant Vora
Rajat Khanna
Raman Goyal
Manoj Bharadwaj
Love Ganeshiya
Himadri
A.K. Sridhar
Karni Singh Arha
Krishnaswamy Cvr
CN Ramachandran
Mohan P
V.M. Kalambi
Sitaram Pothukuchi
Uco Vegter
Shobit Gupta
HV Raghuram
Sunil Mishra
Hrishikesh Parandekar
Swapnil Pawar
Satadru Mitra
Oisharya Das
Smita Kapoor
Amar Ranu
K. Sridhar
Rakesh Kumar
Shri Kukreja V. K
Suryakanth Balakrishnan Mainak
Sadhana Dhamane
Shriram Ananthanarayanan
Kunal Davey
Anand Nadathur
Dhruv Kumar
S. Sankaranarayanan
T.Y Prahbu
Vinay Pandita
Sanjeev  Chanana
G. Ahuja
R.K Samanta
M.R.P Singh
Rajan Kashyap
Rajan Rawat
Puneet Kochar
Rahul Padhye
Tanuj Bawa
Abhijit Gulanikar
R Sridhar
GS Sundarajan
Devaki Venkataraman Ravi
N Vani
Shri Raveesha
Rajive Sood
Ananta Sarma
Shyam Bansal
Sundaram Srinivas Ranjan
Shri Venugopal
Abinash Kulkarni
D.V. Gupta
Harkesh Mittal
RS Ragavan
Gopal Srinivasan
O.M Omkarwa
Vivek Mhatre
Sanjay Kumar
Kumar Pandey
Manmohan Tiwana
Sunil Sharma
Sraboni Haralalka
Sanghamitra Mukherjee
Mihir Kapadia
Job Title
Director
Director
CEO
Managing Director
Senior Director, Strategy & Business Development
Co-Founder and Executive Director
Executive Director
CEO – Private Wealth Management
Chief General Manager, Investments
Deputy Manager, Equity Department
Assistant Vice President, Alternate Solutions
CEO and Managing Partner
Founding Director
CIO
Director - Investments
CIO
Chairman & Managing Director
Executive Director
General Manager, Treasury Ops & Resource Management

Chairman and Managing Director


CEO
CFO
Group Treasurer
Deputy General Manager, Treasury
VP - Treasury and Investments
Deputy General Manager - Treasury
General Manager, Treasury
Director
Vice President of Research
Director
Co-founder
Co-founder
Principal - Frontline Strategy
CIO
Head of Investment Banking
Assistant Manager, Investments
Product Manager - Alternative Investment
Manager, Institutional Investments
VP (Business Development), IFCI Infrastructure Development
Director of Products
Chief Information Officer
CFO
General Manager & CFO
Assistant General Manager, Investor Relations
Assistant General Manager, Treasury
Manager, Strategic Investments
CFO
CFO
Associate, Investments
Managing Direct
CEO, Private Wealth
CEO
CIO
Head of Products
Head of West India and NRI markets, Investment Advisor
Regional Head - East
Senior Manager
Managing Director
Regional Manager
CIO
Chief of Investments
Chief of Investments
Relationship Manager
Wealth Associate
Managing Director
AVP, Nadathur Estates
General Manager, Treasury
Chairman and Managing Director
Chief Manager, Investment
Director & General Manager, Investments
Deputy Manager, Investments
Deputy General Manager, Investments
Investment Manager
Principal Secretary - Finance
Senior Manager, Investment Department
Director
Head of Corporate Development
Vice President - Product Development and Strategy, Global Investments
Chief Officer - Investments
CEO & Managing Director
Managing Director
Managing Director
Vice President, Finance
General Manager, Credit
Deputy General Manager, Credit
CEO, SIDBI Venture Capital
CFO
Deputy Managing Director & CFO
Chief General Manager, Global Markets
Deputy General Manager, Global Markets
Chief Manager - Treasury
Secretary of Technology Development Board
VP (Corp Treasury)
Chairman
Treasury Executive
General Manager, Treasury
DGM, Treasury
General Manager, Corporate Affairs
Managing Director & CEO
Chief Investment Officer
Executive Director
Executive Director
Assistant Vice President, Investments
Email Tel
info@aargus.in +91 22 4011 1950
info@aargus.in +91 22 4011 1950
amit.dhingra@akdcompanies.com +91 (0)12 4325 5505
murzash@altamountcapital.com +91 (0) 226 143 3600
+91 (0) 226 143 3600
richa.karpe@altamountcapital.com +91 (0) 226 143 3600
pranav.joshi@altamountcapital.com +91 22 6143 3600
rakeshrawal@rathi.com +91 (0)44 4341 3700
+91 (0)40 2323 5370
+91 (0)40 2323 5253
tpatil@askwealthadvisors.com +91 22 6652 0000
rsaluja@askwealthadvisors.com +91 22 6652 0000
sameer@mehtahospital.com +91 (0)44 4227 1000
prakash@premjiinvest.com +91 (0)80 3027 8107
+91 (0)80 3027 8100
sampath.reddy@bajajallianz.co.in +91 (0)20 6602 6777
+91 (0)22 6698 5000
ed.rkb@bankofbaroda.com +91 22 6698 5899
+91 (0)22 6759 2760
+91 (0)22 6668 4444
sunil.mittal@bharti.in +91 (0)11 4666 6100
manoj.kohli@bharti.in +91 (0)11 4666 6100
srkanth.balachander@bharti.in +91 (0)11 4666 6100
harjeet.kohli@bharti.in +91 (0)11 4666 6100
idmum@canarabank.com +91 (0)22 2285 2004
bharat.kalsi@canarahsbclife.in +91 124 4535 500
dgmtreasury@centralbank.co.in +91 (0)22 6638 7790
tarunpal@denabank.co.in +91 (0)22 2654 5405
vishal@enam.com +91 (0)22 2279 0853
+91 22 6638 1825
arun@equentis.com +44 (0)208 606 8833
harish@indialand.net +91 (0)22 2826 4534
kfabiani@yahoo.com +91 (0)22 2826 4534
atim@frontlinestrategy.com
prasungajri@hdfclife.com +91 (0)22 6751 6666
hemant.vora@icicibank.com +91 (0)22 2653 6041
rajat.khanna@icicibank.com +91 (0)22 2653 7113
raman.goyal@icicibank.com +91 22 2653 1414
manoj.bharadwaj@icicibank.com +91 22 2653 8917
ganeshiya@iidlindia.com +91 (0)11 4179 2800
himadri@iiflw.com +91 (0)22 3958 5722
ak.sridhar@indiafirstlife.com +91 (0) 223 941 8700
karni.arha@indiafirstlife.com +91 (0) 223 941 8700
+91 (0)44 2852 4212
+91 44 2888 9392
mohanp@iobnet.co.in +91 (0)44 2888 9313
vm.kalambi@idbi.co.in +91 22 2218 9111
p.sitaram@idbi.co.in +91 (0)22 6655 2067
uco.vegter@inglife.co.in +91 (0)80 2532 8000
shobit.gupta@inglife.co.in +91 (0)22 4230 4704
md@kumbangalore.com +91 (0)80 2228 5659
sunil.mishra@karvy.com +91 (0)22 330 550 02
hrishikesh.parandekar@karvy.com +91 (0)22 330 550 00
swapnil.pawar@karvy.com +91 (0)22 330 550 00
satadru.mitra@karvy.com +91 (0)22 330 550 00
oisharya.das@kotak.com
smita.kapoor@kotak.com
+91 (0)90 2291 7710
+91 (0)22 2202 8225
rksp01@yahoo.com +91 (0)22 2613 7545
+91 (0)22 2202 8225
co_investment@licindia.com +91 22 6659 8602
sadhana.dhamane@licindia.com +91 (0)22 6659 8610
shriram@metismfo.com +91 (0)44 4060 1100
kunal@metismfo.com +91 (0)44 4060 1100
anand@nadathur.com +91 (0)80 6670 9900
dhruv@nadathur.com +91 (0)80 6670 9900
s.sankaranarayanan@nabard.org +91 (0)22 2653 9243
cmd@obc.co.in +91 (0) 11 2341 3444
vinay.pandita@obc.co.in +91 (0)124 4126 268
skchanana@orientalinsurance.co.in +91 (0)11 4365 9311
gahuja@orientalinsurance.co.in +91 (0) 112 327 9221
rk.samanta@orientalinsurance.co.in +91 (0) 114 365 9503
ho.imd@psb.org.in +91 (0)11 2578 8401
+91 (0)11 2610 2303
+91 (0)11 2619 4158
puneet.kochar@motilaloswal.com +91 981 028 7367
rahul_padhye@relbio.com +91 (0)22 6767 8007
tanuj.bawa@religaremacquarie.com +91 (0)11 3912 6549
abhijit.gulanikar@sbilife.co.in +91 (0)22 6191 0231
sridhar@shriram.com +91 (0)44 2499 0356
sundargs@shriram.com +91 (0)44 4905 2500
dvravi@shriram.com +91 (0)44 2499 0356
nvani@shriram.com +91 (0)44 4905 2500
raveesha@sidbi.in +91 (0)22 6753 1100
rajive@sidbi.in +91 (0)22 6753 1222
aasarma@sidbiventure.co.in +91 (0)22 2652 7124
shyams@smcinvestments.co.in +91 (0)11 4319 0800
dmd.cfo@sbi.co.in +91 (0)22 6610 3520
cgm.tr@sbi.co.in +91 (0)22 2289 1011
+91 (0)22 2289 1006
agmdomestic@sbp.co.in +91 22 2644 5858
hkmittal@yahoo.com +91 (0)11 2651 7186
+91 (0)44 2827 2233
+91 (0)44 2827 2233
omkarwa@unionbankofindia.com +91 (0)22 2289 2330
vivekmhatre@unionbankofindia.com +91 (0)22 2289 2301
dgmifm@unitedbank.co.in +91 (0)33 2248 0499
ajay.pandey@wbidc.com +91 (0)33 2255 3838
manmohan.tiwana@wodehousecapital.com +91 22 6633 6600
sunil.sharma@wodehousecapital.com +91 22 6633 6600
sraboni.haralalka@wodehousecapital.com +91 22 6633 6600
sanghamitra.mukherjee@wodehousecapital.com +91 22 6633 6600
mihir.kapadia@wodehousecapital.com +91 22 6633 6600
Address1
302, Jhalawar Service Premises
302, Jhalawar Service Premises
M15/2, DLF City - II
Amarchand Mansion
114
Amarchand Mansion
Amarchand Mansion
2E, 2nd Floor, Century Plaza
Parisrama Bhavan
Parisrama Bhavan
Bandbox House, 1st Floor, 254 – D
Bandbox House, 1st Floor, 254 – D
No-2, McNichols Road
Sarjapur Road
Sarjapur Road
1st Floor, GE Plaza, Airport Road
Baroda Corporate Centre, Plot No. C-26, Block G
Baroda Corporate Centre, Plot No. C-26, Block G
Baroda Corporate Centre, Plot No. C-26, Block G

Aravali Crescent, 1 Nelson Mandela Road


Aravali Crescent, 1 Nelson Mandela Road
Aravali Crescent, 1 Nelson Mandela Road
Aravali Crescent, 1 Nelson Mandela Road
Maker Chambers 3, Level 7
2nd Floor, Unitech Trade Centre, Phase-1 Sushant Lok
Chander Mukhi
C-10, G-Block
8th Floor, Dalamal Towers, Nariman Point
8th Floor, Dalamal Towers, Nariman Point

C/O Frontline Strategy


C/O Frontline Strategy
C/O Frontline Strategy
12th & 13th Floor, Lodha Excelus, Apollo Mills Compound
ICICI Bank Towers
ICICI Bank Towers
ICICI Bank Towers
ICICI Bank Towers
IFCI Tower, 61 Nehru Place
7th Floor, IIFL Centre
301, B-Wing, The Qube, Infinity Park
301, B-Wing, The Qube, Infinity Park

IDBI Tower, WTC Complex


IDBI Tower, WTC Complex
ING Vysya House, 5th Floor, 22, M.G. Road
ING Vysya House, 5th Floor, 22, M.G. Road
No 49, Race Course road
702 Hallmark Business Plaza
702 Hallmark Business Plaza
702 Hallmark Business Plaza
702 Hallmark Business Plaza
36-38A, Nariman Bhavan
36-38A, Nariman Bhavan
3rd Floor, Centrum House
Yogakshema
Yogakshema
Yogakshema
Yogakshema
Yogakshema
78 /132, Dr. Radhakrishnan Salai
78 /132, Dr. Radhakrishnan Salai
238A Thomson Road, #25-07/10
3rd Floor, Nadathur Place
Plot No C-24, G-Block, Bandra-Kurla Complex
Plot No. 5, Institutional Area
Plot No. 5, Institutional Area
Oriental House
Oriental House
Oriental House
1st Floor
International Banking Division
International Banking Division
6th Floor, Junction of Gokhale & Sayani Road
Dhirubhai Ambani Life Sciences Centre, R-282, TTC
Saket, 1st Floor - A Wing
Natraj
4th floor, Mookambika Complex
4th floor, Mookambika Complex
4th floor, Mookambika Complex
4th floor, Mookambika Complex
SIDBI Tower
SIDBI Tower
SIDBI Tower
11/5 B, 3rd Floor
C-6, G Block
C-6, G Block
C-6, G Block
SBI LHO Building
Department of Science and Technology
Jayalakshmi Estates V Floor
Jayalakshmi Estates V Floor
Central Office
Central Office
11 Hemant Basu Sarani
23, Abanindranath Tagore Sarani, (Camac Street)
1-2, Shubhada Commercial
1-2, Shubhada Commercial
1-2, Shubhada Commercial
1-2, Shubhada Commercial
1-2, Shubhada Commercial
Address2 City State
Patanwala Estate, Opp shreyas Garden, LBS Marg, Ghatkopar - West Mumbai
Patanwala Estate, Opp shreyas Garden, LBS Marg, Ghatkopar - West Mumbai
Haryana Gurgaon
B Wing, Second Floor Mumbai
The Oberoi New Delhi
B Wing, Second Floor Mumbai
B Wing, Second Floor Mumbai
560-562, Anna salai Teynampet Chennai
5-9-58/B, Fateh Maidan Road Hyderabad Andhra Pradesh
5-9-58/B, Fateh Maidan Road Hyderabad Andhra Pradesh
Dr. Annie Besant Road Worli Mumbai
Dr. Annie Besant Road Worli Mumbai
3rd Lane, Chetpet Chennai Tamil Nadu
Bangalore
Bangalore
Yerawada Pune
Bandra - Kurla Complex, Bandra East Mumbai
Bandra - Kurla Complex, Bandra East Mumbai
Bandra - Kurla Complex, Bandra East Mumbai

Vasant Kunj, Phase II New Delhi


Vasant Kunj, Phase II New Delhi
Vasant Kunj, Phase II New Delhi
Vasant Kunj, Phase II New Delhi
Nariman Point Mumbai
Sector-43, Gurgaon Haryana
Narman Point Mumbai
Bandra-Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai
Mumbai
Mumbai

212 Turf Estate Off Dr. E.Moses Road, Mahalaxmi Mumbai


212 Turf Estate Off Dr. E.Moses Road, Mahalaxmi Mumbai
212 Turf Estate Off Dr. E.Moses Road, Mahalaxmi Mumbai
N.M. Joshi Road, Mahalaxmi Mumbai
Bandra Kurla Complex, Bandra (E Mumbai
Bandra Kurla Complex, Bandra (E Mumbai
Bandra Kurla Complex, Bandra (E Mumbai
Bandra Kurla Complex Mumbai
P.B. No. 4499 New Delhi
Kamala Mills Compound Mumbai
Dindoshi-Film City Road, Malad East Mumbai
Dindoshi-Film City Road, Malad East Mumbai
763 Anna Salai Chennai
763 Anna Salai Chennai
763 Anna Salai Chennai
Cuffe Parade, Colaba Mumbai
Cuffe Parade, Colaba Mumbai
Bangalore
Bangalore
Khanija Bhavan, East Entrance Bangalore
Sant Dnyaneshwar Marg, Bandra (East) New Delhi
Sant Dnyaneshwar Marg, Bandra (East) New Delhi
Sant Dnyaneshwar Marg, Bandra (East) New Delhi
Sant Dnyaneshwar Marg, Bandra (East) New Delhi
227 Nariman Point Mumbai
227 Nariman Point Mumbai
CST Road, Vidya Nagari Marg, Kalina, Santacruz (East) Mumbai
East Wing, Jeevan Bima Marg, P.O. Box 11709 Mumbai
East Wing, Jeevan Bima Marg, P.O. Box 11709 Mumbai
East Wing, Jeevan Bima Marg, P.O. Box 11709 Mumbai
East Wing, Jeevan Bima Marg, P.O. Box 11709 Mumbai
East Wing, Jeevan Bima Marg, P.O. Box 11709 Mumbai
Mylapore Chennai
Mylapore Chennai
Novena Square (Tower A) Singapore
Plot No. 23, 8th Main Road, 3rd Block Bangalore
P.B No 8121, Bandra East Mumbai
Sector-32 Gurgaon
Sector-32 Gurgaon
A-25/27, Asaf Ali Road New Delhi
A-25/27, Asaf Ali Road New Delhi
A-25/27, Asaf Ali Road New Delhi
21 Rajendra Place New Delhi
7 Bhikaiji Cama Place New Delhi
7 Bhikaiji Cama Place New Delhi
Behind Parel ST Depot, Prabhadevi Mumbai
Thane-Belapur Road Rabale Navi Mumbai
D-3, P3B, Saket District Centre New Delhi
M.V. Road & Western Express Highway Junction, Andheri East Mumbai
No. 4, Lady Desika Road, Mylapore Chennai
No. 4, Lady Desika Road, Mylapore Chennai
No. 4, Lady Desika Road, Mylapore Chennai
No. 4, Lady Desika Road, Mylapore Chennai
15, Ashok Marg Lucknow
15, Ashok Marg Lucknow
15, Ashok Marg Lucknow
Pusa Road New Delhi
Bandra Kurla Complex Mumbai
Bandra Kurla Complex Mumbai
Bandra Kurla Complex Mumbai
Opposite NSE Building, Bandra Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai
A-Wing, Ground Floor, Vishwakarma Bhavan, Shaheed Jit Singh Marg New Delhi
8 Haddows Road Chennai
8 Haddows Road Chennai
239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point Mumbai
239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point Mumbai
4th Floor Kolkata
Kolkata West Bengal
Pochkhanwala Road, Worli Mumbai
Pochkhanwala Road, Worli Mumbai
Pochkhanwala Road, Worli Mumbai
Pochkhanwala Road, Worli Mumbai
Pochkhanwala Road, Worli Mumbai
Country Zip Code Investment Consultants
India 400086
India 400086
India 122002 In-House
India 400 001
India 110003
India 400 001
India 400 001
India 600 018
India 500 004
India 500 004
India 400025
India 400025
India 600031
India 560035
India 560035
India 411006
India 400051
India 400051
India 400051

India 110070
India 110070
India 110070
India 110070
India 400021 In-House
India 122002
India 400 021
India 400 051
India 400 021
India 400 021
UK
India 400 059
India 400 059
India 400 059
India 400 011
India 400 051
India 400 051
India 400 051
India 400 051
India 110019
India 400 013
India 400097
India 400097
India 600002
India 600002
India 600002
India 400005
India 400005
India 560001
India 560001
India 560001
India 400051
India 400051
India 400051
India 400051
India 400021
India 400021
India 400098
India 400021
India 400021
India 400021
India 400021
India 400021
India 600 004
India 600 004
Singapore 307684
India 560 011
India 400051
India 122001
India 122001
India 110002
India 110002
India 110002
India 110008
India 110066 In-House
India 110066 In-House
India 400025 In-House
India 400 701
India 110017
India 400069
India 600 004
India 600 004
India 600 004
India 600 004
India 226001
India 226001
India 226001
India 110005
India 400 051
India 400 051
India 400 051
India 400051
India 110 016
India 600 006
India 600 006
India 400 021
India 400 021
India 700001
India 700017
India 400030
India 400030
India 400030
India 400030
India 400030