Sie sind auf Seite 1von 4

After the Korean War, the Korean philosophy was marked with a mad rush

towards modernization. A lot changed after the war. Some Koreans who were
devastated by the war immigrated to America, and gradually, the number of
immigrants grew.
In 2002, the US Senate acknowledged the 100th anniversary of the Korean
immigration. This was a result of the growing number of Korean Americans
and their contribution to the mainstream society.
The increasing number of Korean Americans also gave rise to organizations
such as NAKA.
They have been playing a significant role in shaping the policies of the US
regarding the immigrants.
The rising prominence of Korean Culture all through the world is called
Korean Wave. The Korean mainstream culture which spread for the most
part through the broad communications is presently getting a charge out of
high prominence outside Korea and this is the means by which the Korean
Wave happens (Yu, 2008). The incredible Korean sensation is portray from
another term called Hallyu, this is a Korean articulation of Korean Wave
which is characterized by Korean Tourism Organization (2004) as the current
social wonder of South Korean popular culture clearing all through the world
(Kim and Ryoo, 2007). Korean Wave (Hallyu) mostly comprises of TV
dramatizations, film, popular music, motion picture stars movement and
funnies including versatile substance like PDAs and iPods, video or PC
diversions, and also the most recent design, sustenance, home apparatuses
and beautifying agents, emphatically growing to things like move, mold,
painting, food, plastic surgery, tourism and dialect (http://jakartapost.com/).
In this examination I'm quite recently going to concentrate on the Korean
Wave impact in Filipino Youth's inclination in music, TV dramatizations and in
their essence of form. The adolescents are the person who are most affected
by the Korean Wave and one of those are the Filipino Youth (Lee,2011). The
new age today is extraordinary and they are effectively caught to the things
around them. These young people are presented to the various types and
classes of music, TV shows and furthermore in their essence of mold. Once in
a while, the essence of music, motion pictures and form has been changed,
enhanced and made all the more energizing according to the Filipino Youth.
Wherever you will go, in schools, shopping centers, stores, while riding a 
jeepney and even to recreational places, for example, parks and furthermore
to

BITUIN AT PANGANORIN
ni Jose Corazon de Jesus

Ako’y nagsapanganorin upang ikaw’y makausap


At sa pisngi niyong langit ang dilim ko’y inilatag;
Ang nais ko’y matapakan ka ng sapot kong mga ulap
At nang yaong pagsikat mo’y ako lang ang makamalas:

Bituin kang sakdal gandang hatinggabi kung sumilang


Na Buwan ang iyong ina at ang ama’y yaong Araw,
Ang Araw na iyong ama nang malubog sa kanluran
Ay nagsabi sa palad kong huwag kitang lalapitan.

Ako nama’y sumang-ayon dapwat ako’y Panganorin


Na talagang hatinggabi kung lumapit sa Bituin,
Kaya ikaw, Bituin ko’y nasuyo ko’t naging akin.
Liwanag mo at dilim ko’y magdamag ding naghalikan,

Ngunit tayo’y inumaga! …  Akong dilim ay naparam


At natakot sa ama mong nandidilat sa silangan!

ANG PAGBABALIK
ni Jose Corazon de Jesus

I
Babahagya ko nang sa noo ay nahagkan,
sa mata ko'y luha ang nangag-unahan,
isang siya'y iwan ko sa tabi ng hagdan!...
Sa gayong kalungkot na paghihiwalay,
nalulumbay ako't siya'y nalulumbay!
II
Nang sa tarangkahan ako'y makabagtas,
pasigaw ang sabing "Umuwi ka agad,"
ang sagot ko'y "Oo, hindi magluluwat...!"
Nakangiti ako, luha'y nalalaglag!
At ako'y nagtuloy, tinunton ang landas,
na kabyak ang puso't naiwan ang kabyak...
III
Lubog na ang Araw, kalat na ang dilim
at ang Buwan nama'y ibig nang magningning;
makaurasyon na noong aking datnin
ang pinagsadya kong malayong lupain;
k'wagong nasa kubo't mga ibong itim
ang nagsisalubong sa aking pagdating!
IV
Sa pinto ng nar'ong tahana'y kumatok,
ako'y pinatuloy ng magandang loob;
kumain ng konti, natulog sa lungkot,
na ang puso'y tila ayaw nang tumibok;
ang kawikaan ko, pusong naglalagot,
tumigil kung ako'y talaga nang tulog!
V
Nang kinabukasang magawak ang dilim,
Araw'y namintanang mata'y nagniningning,
sinimulan ko na ang dapat kong gagawin:
Ako'y nag-araro, naglinang, nagtanim,
nang magdi-Disyembre, tanim sa kaingin,
ay ginapas ko na't sa irog dadalhin!
VI
At akoý umuwi akong taglay ko ang lahat,
mga bungangkahoy at sansaknong bigas,
bulaklak ng damo sa gilid ng landas
ay sinisinop ko't panghandog sa liyag,
nang ako'y umalis siya'y umiiyak,
O! ngayon marahil siya'y magagalak!
VII
At ako'y lumakad, halos lakad-takbo!
Sa may dakong ami'y may'ron pang musiko,
ang aming tahana'y masayang totoo
at ang panauhin ay nagkakagulo!
"Salamat sa Diyos!" ang naibigkas ko,
"nalalaman nila na darating ako!"
VIII
At akoý tumuloy... Pinto ng mabuksan,
ako'y napapikit sa aking namasdan!
apat na kandila ang nnangagbabantay
sa paligid-ligid ng irog kong bangkay,
mukhang nakangiti at nang aking hagkan
ang parang sinabi'y..."Paalam! Paalam!"