Sie sind auf Seite 1von 1

USÛLÜ : SOFYAN SABÂ İLÂHİ

SEYREYLEYİP YANDIM MEH CEMÂLİNE


MÜZİK :SEBİLCİ HÜSEYİN
SÖZ : FEHMİ

y                      
SEY REY LE YİP YAN DIM MEH CE MÂ Lİ NE AL LAH AL LAH

           
FEH Mİ DER Kİ CAN DA CÂ NÂ NI MIZ VAR AL LAH AL LAH

y      
SEY REY LE YİP YAN DIM MEH CE MÂ Lİ NE

y                       
FEH Mİ DER Kİ CAN DA CÂ NÂ NI MIZ VAR

NUR KUN DA Kİ ÇİN DE YA TAR MU HAM MED


PEY GAM BE Rİ Â HIR ZA MA NI MIZ VAR

y                    
CÂ NI MIN CÂ NÂ NI SIN YÂ MU HAM MED

          
GÖ NÜL LER DER Dİ NE DER MÂ NI MIZ VAR

y          
KO KU LA RI BEN ZER CEN NET GÜ LÜ NE AL LAH AL LAH

           
GÖ NÜL LER DER Dİ NE DER MÂ NI MIZ VAR AL LAH AL LAH

y      
KO KU LA RI BEN ZER CEN NET GÜ LÜ NE
GÖ NÜL LER DER Dİ NE DER MÂ NI MIZ VAR

y  
                    
NUR KUN DA Kİ ÇİN DE YA TAR MU HAM MED


y                
'' '' '' '' '' '' '' '' '' '' ''

  
faruk þahin
CÂ NI MIN CÂ NÂ NI SIN YÂ MU HAM MED
'' '' '' '' '' '' '' '' '' '' ''

SEYREYLEYİP YANDIM MEH CEMÂLİNE ( ALLAH ALLAH ) FEHMİ DER Kİ CANDA CÂNÂNIMIZ VAR ( ALLAH ALLAH
NURKUNDAKİ ÇİNDE YATAR MUHAMMED PEYGAMBERİ ÂHIR ZAMÂNIMIZ VAR
CÂNIMIN CÂNÂNISIN YÂ MUHAMMED GÖNÜLLER DERDİNE DERMÂNIMIZ VAR ( ALLAH ALLAH

KOKULARI BENZER CENNET GÜLÜNE ( ALLAH ALLAH ) NURKUNDAKİ ÇİNDE YATAR MUHAMMED
NURKUNDAKİ ÇİNDE YATAR MUHAMMED CÂNIMIN CÂNÂNISIN YÂ MUHAMMED
CÂNIMIN CÂNÂNISIN YÂ MUHAMMED

Das könnte Ihnen auch gefallen