Sie sind auf Seite 1von 8

NAZIV : STAMBENI OBJEKAT

INVESTITOR:KRUPALIJA EDIN
LOKACIJA: Godinja bb,Trnovo

BR. 05-06-14

GLAVNI PROJEKAT INDIVIDUALNE STAMBENE KUĆE


PRIZEMLJE-POTKROVLJE

SARAJEVO,AUGUST ,2016.
Društvo za Projektovanje Inženjering i Konsalting
SADRŽAJ

A.TEKSTUALNI DIO

- Uvjerenje o registraciji firme


- Uvjerenje o izvršenoj unutrašnjoj kontroli
- Uvjerenja o položenom stručnom ispitu
- Urbanistička saglasnost

B.ARHITEKTONSKI DIO

- Tekstualno obrazloženje
- Predmjer radova
- Grafički prilozi:

1. SITUACIJA MJ 1:500
2. OSNOVA TEMELJA MJ 1:50
3. OSNOVA PRIZEMLJA MJ 1:50
4. OSNOVA POTKROVLJA MJ 1:50
5. OSNOVA KROVA MJ 1:50
6. PRESJEK A-A MJ 1:50
7. PRESJEK B-B MJ 1:50
8. ZAPADNA FASADA MJ 1:50
9. ISTOČNA FASADA MJ 1:50
10. JUG FASADA MJ 1:50
11. SJEVER FASADA MJ 1:50
12. OSNOVA KROVIŠTA MJ 1:50
13. DETALJI STROPA I PODA MJ 1:50
14. DETALJI PODA MJ 1:50
15. ŠEME STOLARIJE MJ 1:50
A.TEKSTUALNI DIO
B.ARHITEKTONSKI DIO
Tekstualno obrazloženje
TEHNIČKI OPIS
UZ PROJEKAT STAMBENOG OBJEKTA

PROGRAM: Stambeni objekat je projektovana kao slobodno stojeći


objekat. Objekat će biti postavljen na terenu sa nagibom, prema važećim
urbanistističkim propisima. Slobodan teren je obrađen zelenilom.Ukupna
dimenzija objekta na koti +/- 0.00 je cca 16.80 m x9.50 m kao in a koti
+2.88 je 9.50 m x 8.30 m .Korisna površina objekta iznosi 147,63 m2

Objekat cine:

- Prizemlje: hodnik ,kupatilo, dnevni boravak I kuhinja ,radna


soba,radionica I terase.

Potkrovlje: stubište, hodnik ,ostava,garderober, WC i soba.

Svi prostori su projektovani u skladu sa osnovnim funkcionalnim, prostornim,


estetskim I ambijentalnim zahtjevima lokacije I korisnika.

PREGLED POVRŠINA

PRIZEMLJE:

POVRŠINE:
1.HODNIK..................................................................................7,40 m2
2.KUPATILO................................................................................4,08 m2
3.DNEVNI B. i KUHINJA .............................................................33,18 m2
4.RADNA SOBA........................................................................ 11,40 m2
5.RADIONICA............................................................................13,15 m2
6.TERASA....47,50x0.50…………………………………………………..……………. =23,75 m2
7.TERASA....33.25xo,25 …………………………………………………..…………… = 8,31 m2

UKUPNO:.............................................................................. 101,27 m2
POTKROVLJE:

POVRŠINE:
1.STUBIŠTE ...............................................................................2,95 m2
2.HODNIK..................................................................................5,92 m2
3.OSTAVA ..............................................................................5,27 m2
4.GARDEROBER...........................................................................2,23
m2
5.WC.........................................................................................4,41 m2
6. SOBA...................................................................................22,10 m2
7. BALKON.... 6,96X0,5..........................................................=3,48 m2

UKUPNO:..................................................................................46,36 m2

UKUPNO NETO POVRŠINA OBJEKTA: 147,63m2

KONSTRUKCIJA:
Konstruktivni sistem objekta čini sistem trakastih temelja, betonskih
međuspratnih tavanica, nosivih AB stubova, greda i serklaža.
Temelji se izvode od MB 30, dimenzija prema nacrtu sa horizontalnim AB
ukrućenjem.Temelji su trakasti visine 60 cm, sirine 50 cm sa temeljnom
gredom.
Nakon šalovanja I betoniranja temeljnih zidova I AB greda, vrši se nasipanje
terena zemljom iz iskopa, potom nasipanje sloja šljunka I pijeska u sloju
20cm.
Preko tako pripremljene podloge betonira se podloga od nabijenog betona
d=10cm za hidroizolaciju.
Hidroizolacija je sloj “BIVERPLASTA V-40” /varenog/ a preko se polaže sloj
termoizolacije d=4 cm – POROFEN ili sl. u obostranoj PVC foliji.
Zavrsna obloga podova su keramicke plocice, brodski pod,te laminat
postavljen na cementnom estrihu.

Prizemnii dio objekta je dijelom od AB sokla d= 25 cm rađen MB 30 sa


potrebnom armaturom i u glatkoj oplati. S vanjske strane projektnom
dokumentacijom a prema važećim standardima predviđeni su slojevi
hidro-termo izolacija sa nasipanjem drenažnog šljunka u propisanoj širini, te
sa drenažnom perforiranom cijevi.
Međuspratna konstrukcija je monolitna od MB 30, prema statičkom
proračunu d=14 cm.
Svi nosivi zidovi d=20/22 cm,su zidani od opečnih blokova, a pregradni
d=7/12 cm od šuplje opeke.
Zidna fasadna platna su obložena fasadnim termoizolacionim pločama.
Preko betonske tavanice, polaže se sloj tvrdog stiropora u potrebnim
debljinama, a potom cementni estrih ,završna obloga podova – keramičke
pločice, brodski pod, itison.
Krovna konstrukcija je drvena, a krovni pokrivac se izvodi prema projektu.
Pokrov je od čeličnog rebrastog lima-imitacija crijepa postavljen na podužne
i poprečne letve.

UNUTRŠNJA OBRADA:
Svi unutrasnji zidovi i plafoni su malterisani krečnim malterom i finalno
obradjeni “JUPOL”-om.
Podna obloga je keramika (predulaz) , a brodski pod i laminat je predviđen u
suhim prostorijma.
Stolarija je djelimično tipska, prema katalozima poizvodjača. Sva stolarija
koja nije tipska ce se izraditi prema priloženim nacrtima.
Stolarija je izvedena od PVC petokomornih profila, te unutrašnja drvena
stolarija. Staklo je termoizolaciono 4+16+4 mm.

SPOLJNA OBRADA:
Sve spoljne površine objekta su obložene fasadnim izolacionim pločama 15
cm, a potom finalno obrađene, u boji po izboru projektanta.
Oluci su viseći, izrađeni od pocinčanog lima u ralu i boji prema izboru
projektanta.
Prozorske klupice su od plastificiranog lima d= 0,5 cm
Sve prozorske uvale, ivice i strehe bice opšivene pocinčanim plastificiranim
limom.
Krovni pokrivač je čelični rebrasti lim . Prilazi objektu su izrađeni od betona u
potrebnim širinama, i obloženi betonskom galanterijom.
Teren oko objekta će se isplanirati i zasaditi travom, cvijećem i ukrasnim
drvećem.

INSTALACIJE:
Projektom je predviđena izrada instalacija - vodovoda i kanalizacije, te
elektroinstalacija,koji su obrađeni u posebnim prilozima projekta, a u skladu
sa važećim propisima.
Instalacje su projektovane za objekat sa mogućnošću priključka 1 m od
objekta, pa je s tim u vezi investitor dužan nabaviti potrebne podatke o
priključcima i izvršiti priključenje.

SASTAVIO
Jamaković Sakib dipl.ing arh
B.ARHITEKTONSKI DIO
Predmjer radova