Sie sind auf Seite 1von 205

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІКИ І ПРАВА
_________________________________________________________________

КАФЕДРА РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ

В.Т. Воробйов, Н.М. Багрова,


І.П. Борисевич, О.О. Михлик
О.М. Турчак

WIRTSCHAFTSDEUTSCH

LEHRWERK FÜR FORTGESCHRITTENE

ÜBERSETZUNGS- und FACHBEZOGEN

НІМЕЦЬКА МОВА

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ ПЕРЕКЛАДАЧІВ

У СФЕРІ ДІЛОВИЙ КОМУНІКАЦІЇ

ПРОСУНУТИЙ ЕТАП НАВЧАННЯ

ДНІПРОПЕТРОВСЬК
2011
Inhaltsverzeichnis

ПЕРЕДМОВА……………………………………………………………

Lektion I. Bildung und Ausbildung

Text 1 Gebildet & Ausgebildet...................................................................................


Text 2 Ausbildung im Betrieb.....................................................................................
Text 3 Інтервью: Ю. Лімбах, президент Гёте - інституту ...... ………………..
Wortbildung: Das zusammengesetzte Substantiv (II)...................................................
Übungen zum Dolmetschen und Übersetzen.................................................................

Lektion II. Marketing

Text 1 Marketing.........................................................................................................
Text 2 Marketing ist mehr als nur Werbung............................................................
Text 3 Мікс-маркетинг……………………………………………………………
Wortbildung: Realienwiedergabe...............................................................................
Übungen zum Dolmetschen und Übersetzen.................................................................

Lektion III. Werbung

Text 1 Werbung...........................................................................................................
Text 2 In der Welt der Werbung...............................................................................
Text 3 Реклама в умовах ринкової економіки….……………………………..
Wortbildung: Wiedergabe der Personennamen..........................................................
Übungen zum Dolmetschen und Übersetzen.................................................................

Lektion IV. Public Relations

Text 1 Public Relations..............................................................................................


Text 2 Public Relations in der Praxis.......................................................................
Text 3 Визначення PR у німецькій мові…….……………………………………..
Wortbildung: Wiedergabe von Orts- und Sternnamen..............................................
Übungen zum Dolmetschen und Übersetzen.................................................................

Lektion V. Auf einer Messe

Text 1 Aufgetaucht! http://www.cressi-sub.it............................................................


Text 2 Interkulturelle Herausforderungen Weltmarkt Kölner Messe..................
Text 3 Чи є сенс Вашому підприємству брати участь у виставці?..................
Wortbildung: Abgeleitete Adjektive.............................................................................
Übungen zum Dolmetschen und Übersetzen..................................................................
Lektion VI. Außenhandel

Text 1 Außenhandel.....................................................................................................
Text 2 Finanzierung im Außenhandel........................................................................
Text 3 Умови оплати в національній і міжнародній торгівлі………..………..
Wortbildung: Verbale Ableitungen (I).........................................................................
Übungen zum Dolmetschen und Übersetzen...................................................................

Lektion VII. Unternehmung und Unternehmensformen

Text 1 Existenzgründung.............................................................................................
Text 2 Der Kiosk – Alles unter einem Dach...............................................................
Text 3 Пропозиція .......………………………………………………………………
Wortbildung: Das zusammengesetzte Substantiv (I)...................................................
Übungen zum Dolmetschen und Übersetzen..................................................................

Lektion VIII. Gemeinschaftsunternehmen

Text 1 Joint Venture....................................................................................................


Text 2 A Joint Venture – die Firma Krohne.................................................................
Text 2 B Formen der internationalen Zusammenarbeit..............................................
Text 3 Об’єднання фирм..………………………………………………………….
Wortbildung: Fachwörter mit internationelenWortstämmen......................................
Übungen zum Dolmetschen und Übersetzen...................................................................

Lektion IX. Unternehmungskultur

Text 1 Management. Eigenschaften des Managers....................................................


Text 2 Führungsstile......................................................................................................
Text 3 Спільна мова зміцнює культуру фірми ......................................................
Wortbildung: Abkürzungen und Kurzwörter................................................................
Übungen zum Dolmetschen und Übersetzen....................................................................

Lektion X Kaufvertrag

Text 1 Kaufvertrag......................................................................................................
Text 2 Die Rechte des Käufers...................................................................................
Text 3 Загальні умови продажу, поставки й оплати.………………………….
Wortbildung: Verbale Ableitungen..(II).....................................................................
Übungen zum Dolmetschen und Übersetzen.................................................................

Lektion XI. Umweltschutz

Text 1 Waldsterben. Ein Schritt vor, einer zurück..................................................


Text 2 Der Kampf gegen die Verpackungsflut.........................................................
Text 3 Дух Ріо: глобалізація у справі охорони навколишнього середовища.
Wortbildung: Adjektive nach dem Modell der Partizipialformen..............................
Übungen zum Dolmetschen und Übersetzen.................................................................

Lektion XII. Tourismus

Text 1 Incentive-Reisen...............................................................................................
Trojka-Reisen – Spezialist für Incentive-Touren
Text 2 Dienst am Kunden – Dienstleistungsbetrieb Hotel.......................................
Text 3 Баварія…………………………………………………………………… …
Wortbildung: Zusammengesetzte Adjektive................................................................
Übungen zum Dolmetschen und Übersetzen..................................................................

Anhang. Liste der häufigsten Abkürzungen……………………….


ПЕРЕДМОВА

Навчальний посібник призначений для студентів мовних ВНЗ і факультетів


перекладацьких спеціальностей, що вивчають ділову німецьку мову як основну
іноземну в 6 – 8 семестрах, а також як другу іноземну мову в 9 – 10 семестрах. На
просунутому етапі навчання студенти повинні бути підготовлені до читання оригінальної
німецької літератури з економічної тематики, у них повинні бути сформовані вміння й
навики усної мови, базові навики усного й письмового перекладу. Тому на цій стадії
навчання ставиться мета – удосконалення сформованих раніше вмінь і навичок та
придбання нових перекладацьких навичок, зокрема, синхронного перекладу, усного
перекладу при двосторонніх переговорах, групового спілкування у вигляді дискусій.
Разом із цим переслідується мета вдосконалювати навички реферативного перекладу,
перекладу «з аркуша», а також уміння вести ділову документацію.
Посібник складається з 12 розділів, кожний з яких присвячений певній темі з економічної
системи ФРН: «Підприємницька діяльність і види підприємств», «Заснування власного
бізнесу», «Спільне підприємство й економічне співробітництво країн», «Професійна
освіта у ФРН, дуальна система профпідготовки», «Менеджмент, основні якості
менеджера», «Маркетинг», «Реклама», «Паблік рилейшенз», «Виставки і ярмарки у
ФРН», «Зовнішня торгівля», «Торговий договір», «Екологія і захист навколишнього
середовища», «Туризм, турагентства». Усі перераховані теми вивчаються з метою
придбання необхідних фонових знань і різних перекладацьких навичок.
Кожний розділ включає два неадаптовані тексти, німецькою й українською мовами.
Тексти підлягають обов'язковому письмовому перекладу, залежно від конкретних
завдань навчання: як контрольне завдання з перекладу на практичному занятті, як
самостійне позааудиторне завдання з перекладу або як переклад для самоконтролю з
подальшим перекладацьким аналізом на практичному занятті. Текстам передують
передтекстові вправи для введення й закріплення термінологічної й загальновживаної
лексики, удосконалення вмінь і навичок роботи зі словниками, у т.ч. й зі спеціальними,
перекладними словниками, словниками скорочень. Післятекстові вправи дають
можливість повніше й глибше засвоїти специфічні особливості тієї чи іншої галузі
економічної діяльності, що важливо знати професійному перекладачеві у сфері ділової
комунікації, а також удосконалювати знання ділової німецької мови, розвивати навички
письмового й усного перекладу. Цій меті служать і окремі підрозділи навчального
посібника, зокрема «Übungen zum Dolmetschen und Übersetzen», у яких представлені
діалоги та інтерв'ю для двостороннього усного перекладу (bilaterales Dolmetschen),
німецько- і українськомовні тексти для письмового перекладу, самоконтролю й
перекладацького аналізу, перекладу «з аркуша» тощо. У підрозділі «Wortbildung»
систематизовані основні словотвірні моделі німецької мови в порівняльному й
перекладацькому аспектах.
Автори (В.Т. Воробйов, кандидат філологічних наук, доцент: розділи – І, VІІ, VІІІ; О.О.
Михлик, ст. викладач: розділи –VI, IX, X ; Н.М. Багрова, ст. викладач: розділи – II, III, IV;
І.П. Борисевич, ст. викладач: V, XI, XII розділи – X, XI, XII) будуть вдячні за відгуки або
зауваження по цьому навчальному посібнику.
LEKTION I. BILDUNG UND AUSBILDUNG

Text 1. Gebildet & Ausgebildet


Text 2. Ausbildung im Betrieb
Text 3. Вища освіта. Підвищення кваліфікації
Wortbildung: Das zusammengesetzte Substantiv und seine Entsprechungen beim
Übertragen in die Muttersprache (II).

Übungen zum Dolmetschen und Übersetzen

Übung 1. Merken Sie sich die folgende Lexik, übersetzen Sie die nachstehenden
Wörter, Wendungen und Sätze in die Muttersprache:

1. benehmen, sich – поводитися, триматися; sich zu b. wissen; benimm dich!;


2. Er benimmt sich gegen sie anständig.
3. Besitz m –es, -e –обладание; володіння; den B. antreten; in B. nehmen/gelangen. Der
Wunsch, in den B. des kostbaren Gutes zu gelangen.
4. Allgemeinbildung f – загальна освіта.
5. Auftrag m –(e)s, ..träge –доручення, завдання, замовлення j-m einen A. Geben
(erteilen); einer Firma den A. erteilen; Die Illustrierte gab diese Umfrage in A..
6. Sitz m –es, -e – місце; місцеперебування; ein Auto mit vier Sitzen; der S. der
Regierung. Bildung in Deutschland hatte nie einen S. im Leben.
7. angeben – вказувати, повідомляти; відзначати, зазначати; хвалитися. Der gibt
aber (eine Stange) an! Mit Bildung a.
8. gleichauf –рівнозначний, тотожний, ідентичний. Von der Menge lagen beide g.
9. haltbar –міцний, ноский, стійкий; h. machen; h. in der Farbe. Sein Wissen war
geordnet, relativ haltbar und konnte dazu verwendet werden, weiteres Wissen
aufzuschließen.
10. Vorrat m –(e)s, ..räte – запас; Vorräte anlegen (anschaffen); auf V. essen (schlafen).
Wissen auf Vorrat lohnt nicht mehr, wenn sich locker und leicht alles übers Internet
herbeizaubern lässt.
11. Windeseile f: in (mit) W. –зі швидкістю блискавки. Wir surfen, häufen in W.
Wissen auf Wissen, dann aber nicht wissen, was wir mit dem vielen Wissen anstellen
können.
12. Befähigung f (zu D, für A) –здатність, придатність (до чогось); Gut ausgebildet
gilt heute der, der die B. zum Dazulernen gelernt hat.
13. verpflichten –зобов’язувати; zu Dank verpflichtet sein. Er ist nicht verpflichtet, das
zu tun. Viele Firmen v. ihre Mitarbeiter, täglich ihr neues Wissen ins firmeninterne Netz zu
stellen.
14. Fachbereich m –(e)s, -e – спеціальність; галузь науки; відділення; Über 20
Prozent deutscher Studenten lernen in sprach- und kulturwissenschaftlichen Fachbereichen.
15. währen (dauern) – продовжуватися, тривати. Nichts währt ewig in der Welt
(Sprichwort). Ehrlich währt am längsten (Sprichwort). Was lange währt, wird gut
(Sprichwort). Er begreift (versteht), dass die Lehrzeit lebenslänglich währt.
Text 1. Gebildet & Ausgebildet

Gebildet ist, „wer nicht mit der Hand arbeitet, sich richtig anzuziehen und zu benehmen weiß
und bei allen Dingen, von denen in Gesellschaft die Rede ist, mitreden kann“ – Erklärung aus
einem Lexikon des Jahres 1903. So exakt wüsste heute keiner mehr zu sagen, was Bildung ist.
Aber der Wunsch, in den Besitz des kostbaren Gutes zu gelangen, scheint ungebrochen.
77 Prozent der Deutschen sprechen sich selbst eine gute Allgemeinbildung zu. Die Illustrierte,
die diese Umfrage in Auftrag gab, weist nach, dass 74 Prozent der Gefragten nicht wussten,
wer der erste Präsident der Vereinigten Staaten war, und 63 Prozent die Hauptfiguren des
„Faust“ nicht nennen konnten. Aber ist solches Wissen bereits Bildung?
Anders als in den westlichen Ländern hatte Bildung in Deutschland nie einen Sitz im Leben.
Man nehme die Konversationskultur in England: Sie orientiert sich am Verhalten, am
Gespräch und an vorbildlichen Manieren. Mit Bildung angeben, akademisch pompös auftreten
– das ist nicht erlaubt. Der Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger hat einmal die
Wissensmenge, über die Melanchthon (Reformator und Universitätslehrer im 16. Jahrhundert)
verfügte, mit der verglichen, die eine heutige Friseurin hat. Von der Menge lagen beide
gleichauf: Melanchthon mit seinem philosophischen Wissen, mit seinen Kenntnissen der
griechischen und lateinischen Grammatik, die Friseurin mit den deutschen und englischen
Schlagertexten, Werbesprüchen und dem Privatleben der Promis. Der Unterschied:
Melanchthons Wissen war geordnet, relativ haltbar und konnte dazu verwendet werden,
weiteres Wissen aufzuschließen. Das Wissen der Friseurin ist ein Müllhaufen unverbundener
Fakten von kurzer Verfallsdauer.
Wissen auf Vorrat lohnt doch nicht mehr, wenn sich locker und leicht alles übers Internet
herbeizaubern lässt. Wir surfen, häufen in Windeseile Wissen auf Wissen, sollen dann aber
vor dem Bildschirm sitzen und nicht wissen, was wir mit dem vielen Wissen anstellen können.
Der Zugang zum Internet allein macht den Weg noch nicht frei in die Wissensgesellschaft.
Wir haben neue Informationen aufzunehmen, zu verarbeiten und sie in einen sinnvollen
Zusammenhang mit vorhandenen Grundkenntnissen zu bringen.
Wenn wir solches schaffen, sind wir wohl wahrhaft gebildet. „Wir wollen uns fit machen für
die europäische Wissensgesellschaft. Darunter soll man sich nicht eine Gesellschaft aus lauter
Superhirnen und Weißkitteln vorstellen. Wissensgesellschaft heißt Qualifikationsgesellschaft.
Das betrifft die ganze Breite unserer Gesellschaft, das betrifft alle Menschen und nicht nur die
wissenschaftlich-technischen Eliten“ - so Kanzler Gerhard Schröder in seiner
Regierungserklärung.
Gut ausgebildet gilt heute der, der die Befähigung zum Dazulernen gelernt hat. Der weiß, dass
das einmal erworbene Grundwissen nicht reicht. Der begreift, dass die Lehrzeit lebenslänglich
währt. Und der weiß, dass die Firmen keine Ausnahmen bleiben werden, die alle ihre
Mitarbeiter verpflichten, täglich ihr neues Wissen ins firmeninterne Netz zu stellen – zur
Weiterbildung der Kollegen.
Auf dem Arbeitsmarkt stehen Fachkräfte hoch im Kurs – vom Facharbeiter aufwärts bis zum
Universitätsabsolventen. Über 2 Millionen junge Menschen studieren an den deutschen
Hochschulen. Die meisten drängen sich in den Hörsälen der Rechts-, Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften (über 35 Prozent). Über 20 Prozent lernen in sprach- und
kulturwissenschaftlichen Fachbereichen. Jeder vierte Student hat ein praxisorientiertes
Fachhochschulstudium gewählt und nur noch 17 Prozent der Studierenden belegen
Mathematik, naturwissenschaftliche und ingenieurwissenschaftliche Fächer.
Studienanfänger sind heute im Durchschnitt 21,3 Jahre alt. Ihren Abschluss haben deutsche
Studenten im Schnitt mit 28 – später als ihre Konkurrenten in anderen europäischen Ländern.
Übungen zum Text 1:

Übung 1a. Analysieren Sie die folgenden Sätze unter strukturellem, grammatischem,
lexikalischem, übersetzungsbezogenem und kommunikativem Aspekt, und übersetzen
Sie sie in die Muttersprache:

1. Der Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger hat einmal die Wissensmenge, über die
Melanchthon verfügte, mit der verglichen, die eine heutige Friseurin hat.
2. Die Illustrierte, die diese Umfrage in Auftrag gab, weist nach, dass 74 Prozent der
Gefragten nicht wussten, wer der erste Präsident der Vereinigten Staaten war, und 63 Prozent
die Hauptfiguren des „Faust“ nicht nennen konnten.
3. Wir haben neue Informationen aufzunehmen, zu verarbeiten und sie in einen sinnvollen
Zusammenhang mit vorhandenen Grundkenntnissen zu bringen.
4. Jeder vierte Student hat ein praxisorientiertes Fachhochschulstudium gewählt und nur noch
17 Prozent der Studierenden belegen Mathematik, naturwissenschaftliche und
ingenieurwissenschaftliche Fächer.
5. Jeder weiß, dass die Firmen keine Ausnahmen bleiben werden, die alle ihre Mitarbeiter
verpflichten, täglich ihr neues Wissen ins firmeninterne Netz zu stellen, damit sich ihre
Kollegen weiterbilden.

Übung 1b. Übersetzen Sie schriftlich den Text 1. in die Muttersprache, wenden Sie
dabei alle erforderlichen Übersetzungstransformationen und – verfahren an, um die
Adäquanz Ihrer Übersetzung zu erzielen.

Übung 1c. Stellen Sie zum Text eine Gliederung zusammen, berücksichtigen Sie dabei
die Schwerpunkte im Textinhalt; geben Sie den Textinhalt muttersprachlich und deutsch
wieder.

Übung 2. Merken Sie sich die folgende Lexik, übersetzen Sie die nachstehenden
Wörter, Wendungen und Sätze in die Muttersprache:

1.Berufsausbildung f – професійне навчання, професійна підготовка


Fast ein Drittel aller Schulabgänger beginnen jedes Jahr eine betriebliche
Berufsausbildung.
2.Ausbildungsverordnungen (f) pl. – розпорядження, що стосуються професійного
навчання, розпорядження щодо професійного навчання.
In A. Zu den einzelnen Berufen wird vorgeschrieben, welche Kenntnisse, Fertigkeiten und
Fähigkeiten vermittelt werden müssen.
3.vermitteln –. бути посередником; сприяти; повідомляти; передавати.
einen Kauf v.; um einen Arbeitsplatz v.; Kenntnisse und Fähigkeiten v.; Der Handel wird
durch die Handelsvertretung vermittelt. Er kann uns eine Wohnung v.; Ich werde zwischen
ihnen v.
4.gleichwertig – рівноцінний, адекватний; повноцінний. Die Ausbildungsverordnungen
garantieren, dass jeder Auszubildende eine gleichwertige Berufsausbildung erhält.
5. geeignet (zu D, für A) – придатний, який (що) підходить, відповідний, слушний zu
geeigneter Zeit; in geeigneter Weise vorgehen; Nur Unternehmen, die geeignet sind, d.h.,
bestimmte Anforderungen erfüllen, dürfen ausbilden.
6. Ausstattung f – постачання; устаткування, оснащення. Gefordert werden in erster Linie
qualifizierte betriebliche Ausbilder und eine technische Ausstattung. / ausstatten – das
Zimmer ist mit bescheidenen Möbeln ausgestattet. Das Buch ist schön ausgestattet.
7. weiterbeschäftigen – продовжувати трудові (виробничі) відносини. Die Unternehmen
sind an einer qualifizierten Ausbildung ihrer künftigen Mitarbeiter interessiert und wollen sie
nach Ende der Ausbildung auch weiterbeschäftigen.
8.Stolperstein m –(e)s – наріжний камінь, камінь спотикання; zum S. werden; Eine
missglückte Bewerbung kann zum Stolperstein für die Karriere werden.
9. Ausbildungsvertrag m –(e)s – контракт про спеціальну (професійну) підготовку; einen
A. Unterzeichnen; Die Unterzeichnung eines Ausbildungsvertrages.
10.sichergehen – діяти напевно; не ризикувати. Durch die Unterzeichnung des
Ausbildungsvertrages möchten die Unternehmen sichergehen, dass der Bewerber ihre
Anforderungen erfüllt.
11.ausführlich – докладний, ґрунтовний; ausführlich von etw. berichten, schreiben,
erzählen; Wichtig ist es, über seinen Lehrberuf zu informieren.
12.Kammer f –n –1. кімнатка, комірка; 2. парламент; палата (судова, установа); die
zuständige K.; Die Auskünfte erteilen die Arbeitsämter, die zuständigen Kammern und
Verbände.
13.lückenlos – повний; без прогалин; безперервний, суцільний; lückenlose Kenntnisse; ein
lückenloser Bericht; Ein lückenloser tabellarischer Lebenslauf ist bei der Bewerbung sehr
wichtig.
14.Anschreiben n –s – поводження з письмовою заявою. Beim Anschreiben braucht man
nicht standardisierte Form zu wählen.
15.schlüssig –логічний, переконливий; послідовний; sich (Dat.) über etw. schlüssig
werden; All dies muss schlüssig, im einwandfreien, fehlerlosen Deutsch erfolgen.
16.Unterlagen pl. – дані; документація. Unterlagen für den Vortrag haben; Beim
Vorstellungsgespräch soll festgestellt werden, ob der gute Eindruck der Unterlagen sich im
persönlichen Gespräch bestätigt.

Text 2. Ausbildung im Betrieb (A)

Fast 60 Prozent aller Schulabgänger beginnen jedes Jahr eine betriebliche Berufsausbildung.
Aber nicht nur die Absolventen der Hauptschule (nach der 9. Klasse) und der Realschule
(nach der 10. Klasse) machen eine Ausbildung; auch viele Abiturienten wollen lieber einen
praktischen Beruf erlernen, anstatt an der Universität zu studieren.
Eine Ausbildung dauert zwei bis dreieinhalb Jahre, je nachdem, welchen der rund 380
Ausbildungsberufe der Jugendliche gewählt hat. In Ausbildungsverordnungen zu den
einzelnen Berufen wird vorgeschrieben, welche Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten den
Jugendlichen während der Ausbildung vermittelt werden müssen, wie lange die Ausbildung
dauert und welche Anforderungen in der Abschlussprüfung gestellt werden. Die
Ausbildungsverordnungen garantieren, dass jeder Auszubildende eine gleichwertige
Berufsausbildung erhält: gleich er ob in einem kleinen Betrieb oder einer großen Firma seine
Ausbildung absolviert.
Die Ausbildung in Deutschland basiert auf dem Prinzip des „Dualen Systems“. Das bedeutet,
dass der Jugendliche im Betrieb und an ein bis zwei Tagen der Woche in einer staatlichen
Berufsschule ausgebildet wird. Während im Betrieb die praktischen Kenntnisse vermittelt
werden, erhält er in der Berufsschule die fachtheoretischen Kenntnisse für den gewählten
Beruf. Daneben werden auch noch allgemeinbildende Fächer wie Deutsch, Mathematik etc.
unterrichtet. Insgesamt stehen der Berufsschule maximal 12 Stunden pro Woche zur
Verfügung. Der Ausbildungsbetrieb ist verpflichtet, den Auszubildenden für den Besuch der
Berufsschule freizustellen. Wenn der Stundenplan der Berufsschule weniger als 5
Unterrichtsstunden pro Tag aufweist, muss der Jugendliche am Nachmittag wieder in den
Betrieb gehen.
Jugendliche können nicht von allen Betrieben ausgebildet werden. Nur Unternehmen, die
geeignet sind, d.h., die bestimmten Anforderungen erfüllen, dürfen ausbilden. Gefordert
werden in erster Linie qualifizierte betriebliche Ausbilder und eine technische Ausstattung, die
die Vermittlung aller beruflichen Kenntnisse und Fertigkeiten gewährleistet. Die Unternehmen
sind nicht verpflichtet, eine Berufsausbildung anzubieten.
Die Kosten der Ausbildung im Betrieb werden von jedem Betrieb selbst getragen. Sie
belaufen sich durchschnittlich auf 9.000 EURO pro Jahr und Ausbildungsplatz. Die
Unternehmen sind daher an einer qualifizierten Ausbildung ihrer künftigen Mitarbeiter
interessiert und wollen diese ausgebildeten Fachkräfte nach Ende der Ausbildung auch
weiterbeschäftigen. So hat Deutschland dank des dualen Ausbildungssystems die niedrigste
Jugendarbeitslosigkeit in Europa.

Die Bewerbung (B)

„Eine missglückte Bewerbung kann zum Stolperstein für die Karriere werden.“
Die Bewerbung für einen Ausbildungsplatz ist weit mehr als nur ein kurzer Brief und die
Kopie des Abschlusszeugnisses. Die Personalchefs wollen viel über ihren zukünftigen
Auszubildenden erfahren; schließlich bedeutet die Unterzeichnung des Ausbildungsvertrages
eine feste Bindung für mehrere Jahre, und die Unternehmen möchten daher sichergehen, dass
der Bewerber ihre Anforderungen erfüllt.
Wichtig ist es, sich ausführlich über seinen Lehrberuf zu informieren. Auskünfte erteilen die
Arbeitsämter, aber auch die zuständigen Kammern und Verbände. Hier erfährt man auch, wo
man schon vor der Ausbildung ein Praktikum machen kann. Die Unternehmen achten sehr
darauf, ob der Jugendliche bereits praktische Erfahrungen gesammelt hat. Daher sind
Schulpraktika oder Ferienjobs von Vorteil. Weitere Punkte sind außerschulische
Weiterbildungskurse, wie z.B. ein Computerkurs oder ein Sprachkurs. Genauso wichtig ist ein
lückenloser tabellarischer Lebenslauf. Hierbei ist von Interesse, wann der Jugendliche welche
Schulen besucht hat. Fehlzeiten müssen begründet werden.
Beim Anschreiben sollte keine standardisierte Form gewählt werden. Im Gegenteil: Der
Jugendliche sollte begründen, warum er sich für diesen Beruf entschieden hat, warum er der
geeignete Bewerber ist und warum er die Ausbildung gerade bei diesem Unternehmen machen
möchte. Das setzt voraus, dass er sich über den Betrieb genau informiert hat. All dies muss
schlüssig, in einwandfreiem, fehlerlosen Deutsch erfolgen. Gut ist es, wenn man den Namen
des Personalchefs kennt und so die allgemeine Anredeform vermeiden kann.
Bei einer positiven Bewertung der Bewerbung wird man zu einem Vorstellungsgespräch
eingeladen. Hier soll festgestellt werden, ob der gute Eindruck der Unterlagen sich im
persönlichen Gespräch bestätigt. Unsicherheit im mündlichen Ausdruck und Hemmungen
sollte der Jugendliche natürlich vorher abbauen. Wer all diese Hinweise beachtet, braucht nur
noch etwas Durchhaltevermögen, um an sein Ziel zu kommen.
Übungen zum Text 2a und 2b:

Übung 2a. Welche Aussagen sind richtig (r), welche falsch (f)?

1.Fast 60% aller Abiturienten machen nach dem Ende der Schulzeit eine Lehre. (...)
2.Es gibt in Deutschland mehr als 350 Ausbildungsberufe. (...)
3.Was ein Jugendlicher in seiner Ausbildung lernt, entscheidet der einzelne Betrieb. (...)
4.Jeder Betrieb darf Lehrlinge ausbilden. (...)
5.Alle Unternehmen müssen Lehrlinge ausbilden. (...)
6.Alle Lehrlinge lernen in der Berufsschule die gleichen Fächer. (...)
7.Eine Ausbildung kostet den Betrieb fast 15. 000 EURO. (...)

Übung 2b. Welches Verb passt nicht?

1. Der Jugendliche kann eine Ausbildung


a) beginnen
b) abbrechen
c) absolvieren
d) anbieten

2. Der Auszubildende muss die Berufsschule; an der Berufsschule; zur Berufsschule; die
Berufsschule
a) besuchen
b) teilnehmen
c) gehen
d) absolvieren

3. Am Ende der Lehrzeit muss der Auszubildende die Prüfung


a) bestehen
b) ablegen
c) machen
d) passen

4. Arbeitgeber muss dem Jugendlichen die Ausbildung


a) vergüten
b) bezahlen
c) in Rechnung stellen
d) garantieren

5. Die Ausbildung wurde per Gesetz


a) geregelt
b) bestimmt
c) garantiert
d) vereinheitlicht

Übung 2c. Vervollständigen Sie mit Hilfe der unten angegebenen Wörter den
folgenden Lückentext:
Lehrlingsverdienste

Wie aus der Statistik (S. 187 im Lehrwerk „Markplatz“) zu ersehen ist, gibt es noch immer
erhebliche ............ bei der ........... der Auszubildenden in Ost- und
Westdeutschland. .......... ...... allerdings, dass auch die ............ nicht vollständig identisch ist.
Sowohl in Ost- als auch in Westdeutschland ............ die Lehrlinge im Gerüstbau mit ihrem
Verdienst ..... ....... ............; ....... Platz 2 ............ die Maurer. Aber bereits auf der
dritten ............ differiert die Reihenfolge: Während in Westdeutschland die
bankkaufmännische Lehre diesen Rang ............, teilen sich im Osten diesen Platz der
Industriemechaniker und der Energieelektroniker. Ein noch größerer Unterschied ist bei den
Gärtnern Bäckern und Malern festzustellen. Nehmen nach der Westrangfolge diese Berufe die
Plätze 11, 18 und 16 ein, so ............ nach ostdeutschen Skala .......... den Positionen 7, 12 und
13.
Die ............ sind wieder identisch: Floristen und Friseure verdienen in der Ausbildung am
wenigsten. Der Unterschied zwischen dem ersten und dem letzten Platz ............ im Westen
600 EURO, im Osten 614 EURO.
(einnimmt / Rangfolge / Schlusslichter / stehen auf / auffallend ist / Bezahlung / liegen an
der Spitze / Position / folgen auf / Unterschiede / beträgt)

Übung 2d. Lesen Sie die folgenden Anzeigen, in welchen zwei Firmen eine Ausbildung
im kaufmännischen Bereich anbieten. Holen Sie Angaben zu den vorgegebenen
Schwerpunkten, anhand dieser Angaben, stellen Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede
der beiden Stellenanzeigen fest. Nachstehend stellen Sie ein Bewerbungsanschreiben
zusammen.

Anzeige 1.

Die reine Energie


Gestaltet
Zukunft und Entwicklung
Wir sind ein mittelständisches Unternehmen der Energieversorgung – spezialisiert auf
Flüssiggas – mit Verkaufsbüros im In- und Ausland. Von unserer Zentrale in Brühl betreuen
wir derzeit rund 400 Mitarbeiter in 13 Gesellschaften.
Unser Aufgabengebiet ist der Handel mit Flüssiggas, also Einkauf und Verkauf. Hinzu
kommen die Planung und Durchführung von Haus- und kommunalen Versorgungskonzepten
inklusive der dazugehörenden Technik.
Ihr Weg in die berufliche Zukunft wird klar aufgebaut und reflektiert unsere langjährige
Erfahrung in der Ausbildung zum/zur
Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel
Systematisch führen wir Sie neben den geforderten Ausbildungsinhalten in die Welt des
modernen Handels ein – von der Analyse über die Konzeptentwicklung und den
administrativen Bereich bis hin zum direkten Umgang mit Kunden.
Sie haben großes Interesse daran, eine gute Ausbildung im kaufmännischen Bereich zu
erhalten und planen Ihre Zukunft in einem Wirtschafts- bzw. Handelsunternehmen? Sie
bringen hohe Lernbereitschaft, Offenheit, gute kommunikative Fähigkeiten, Zielstrebigkeit
und Beständigkeit mit und verfügen bereits über PC-Kenntnisse?
Dann freuen wir uns auf Ihre informative Zuschrift (Lebenslauf, evtl. Bereits vorhandene
Kenntnisse und Erfahrungen, persönliche Berufsziele, Foto, Zeugnisse, usw.) an
Rheingas
Ein guter Name für Flüssiggas
Propangas GmbH & Co. KG
Bereich Personal – z.H. Frau Stevens
Fischenicher Straße 23, 50321 Brühl

Anzeige 2.

Ausbildung zur Kauffrau/zum Kaufmann


für Bürokommunikation

Als Bank für anspruchsvolle Großkunden sind wir an partnerschaftlichen


Geschäftsbeziehungen interessiert.
Deshalb bieten wir unseren Kunden faire Zusammenarbeit auf professioneller Ebene.
Wir erwarten diese Art zu denken und zu handeln auch von unseren Mitarbeitern.

Die Ausbildung
Qualifizierte Ausbildung in einem jungen Berufsbild mit den Inhalten
- Bürowirtschaft und Organisation
- Textverarbeitung
- Personalwesen/-verwaltung
- Assistenz - und Sekretäriatsarbeiten
- * 2,5 Jahre praktische Ausbildung in den Unternehmensbereichen und
Tochtergesellschaften der WestLB
- * Hausinterner Unterricht. Seminare und Planspiele ergänzen die theoretische
Ausbildung der Berufsschule und fordern Ihre persönlichen Fähigkeiten
- * in ausbildungsbegleitenden Trainingsmaßnahmen erlernen Sie den Umgang mit
modernen Informations- und Kommunikationssystemen
-
Die Anforderungen
Guter Abschluss der Realschule, der Höheren Handelsschule, eines Gymnasiums oder
gleichwertiger Abschluss einer Gesamtschule

Gute Noten, insbesondere in Mathematik, Deutsch und Fremdsprachen, evtl. BWL/VWL,


Wirtschaftslehre oder Textverarbeitung

Engagement, Leistungsbereitschaft, Kontaktstärke und Teamfähigkeit

Die Ausbildung im Berufsbild Kauffrau/-mann für Bürokommunikation beginnt in


Düsseldorf jeweils im August. Beenden Sie erfolgreich Ihre Schulzeit in 200.. ? Dann senden
Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an die
Westdeutsche Landesbank Girozentrale.
Geschäftsbereich Personal
Personalmanagement
Herzogstraße 15, 40217 Düsseldorf

Aus Ihrer Bewerbung sollte hervorgehen, warum Sie an einer Ausbildung in diesem Beruf
interessiert sind. Zusätzliche Informationen zur WestLB erhalten Sie auch über Internet
http/www westlb de oder persönlich von Britta Findt. Tel. (0211) 826 3959 oder Andreas
Voß Tel. (0211) 826 6422
WestLB
Schwerpunkte:

1.Name des Unternehmens; 2. Größe des Unternehmens; 3. Informationen zum


Unternehmen; 4. Inhalte der Ausbildung; 5. Dauer der Ausbildung; 6. Vergütung;
7. Weiterbildungsmöglichkeiten; 8. Schulausbildung des Bewerbers; 9. weitere
Qualifikationen; 10. persönliches Profil; 11. Bewerbung (Anschreiben).

Übung 2e. Versuchen Sie die folgenden Wirtschaftstermini zu definieren und geben Sie
deren muttersprachliche Äquivalente an.

Kaufmann/ Kauffrau, Verkaufsbüro, mittelständisch, Zentrale, Großhandel, Außenhandel,


partnerschaftliche Geschäftsbeziehungen, Personalwesen, Personalverwaltung,
fachbereichbezogen, Tochtergesellschaft, Geschäftsbereich, die Wirtschaftslehre, BWL, VWL

Übung 2f. Verfassen Sie das Referat zum Thema: „Berufsausbildung in Deutschland
und in der Ukraine“ anhand der Texte 1 und 2 und anderer verfügbaren Materialien.

Text 3. Інтерв’ю Ютти Лімбах, президента Гете - інституту


(Бесіда про діалог культур і роль мови)

Ви обіймаєте посаду вже три місяці. Яке уявлення Ви змогли скласти про цю
найбільшу посередницьку організацію Німеччини?
Це дуже відповідальна й зараз найбільш актуальна робота. У ній дивовижним чином
відбивається широке розуміння культури. Захоплюють мене й кадри інституту: через
принцип ротації співробітниці і співробітники повинні вміти не тільки проводити культурну
роботу, але й залежно від обставин виконувати завдання, пов'язані з управлінням,
фінансами, кадрами.

Ви, очевидно, намагатиметеся зберегти добру стару традицію. Але чи є речі, які ви
хотіли б принципово змінити?
Нова президія, безумовно, намагатиметься зберегти добру стару традицію. Але мені
хотілося б заново визначити коло наших адресатів: ми повинні звертатися не тільки до
культурних, економічних і політичних еліт, з якими завжди підтримували контакти.
Переважно ми повинні звертатися до простих громадян і, перш за все, до молодих людей.
Від розуміння, широти кругозору молодого покоління наших країн залежить, чи будемо ми
в майбутньому жити в мирі і спокої.

Чи опрацьовуєте ви у зв’язку з цим нові програми?


Є багато можливостей: у Лондоні, Барселоні й Мадриді зараз з цікавістю стежать за
молодими німецькими письменниками. Наш інститут запрошує авторів так званої
«поплітератури», скажімо, Юдіт Герман або Крістіана Крахта і разом з ними – молодих
письменників з країни-партнера. Це привертає, головним чином, молодь.

Афганістан і діалог культур – ключові слова. Змінилось щось у роботі Інституту Гете
після 11 вересня?
Те, що зараз тиражують під назвою діалогу культур, у нашому інституті було завжди. Гете
сказав: «Пізнай себе порівняно з іншим!». Значення цієї фрази в тому, що свій світогляд і
свої цінності найкраще можна зрозуміти, порівнявши їх зі справами і мисленням іншого
народу.

Чи не ховається тут прямо протилежне значення, те, що ви – місіонери західних


цінностей?
Інститут Гете завжди додержувався правила відмовлятися в роботі від ролі місіонера або
опікуна. Вести плідний діалог з людьми інших культур може тільки той, хто з повагою
ставиться до напряму думок іншого. Якщо не знати, що в мусульманському праві
релігійний закон має перевагу над державним, то не варто й дивуватися взаємному
нерозуміння. Переконана, що вижити як єдиний світ ми зможемо лише додержуючись
демократичних принципів свободи й правової держави.

Отже, два стовпи Інституту Гете – культурна робота й навчання мови. Наскільки
великий інтерес за кордоном до німецької мови?
Сьогодні на планеті німецьку мову вивчають 20 млн. осіб. Це дуже багато. У філіях нашого
інституту за кордоном навчається приблизно 140 000 осіб на рік, а в самій Німеччині – 25
000. Ми цим дуже пишаємося. Особливо великий інтерес у Східній Європі. Усе більше
людей вивчають німецьку мову в Південній Америці.

Можливо, я помиляюся, але чи є взагалі сенс вивчати німецьку мову в епоху


глобалізації?
Але ж йдеться не тільки про необхідність якось домовлятися між собою! У такому випадку
для міжнаціонального спілкування вистачило б тільки англійської мови! Але якщо я хочу
зробити культуру моєї країни відкритою, то неможна не надавати значення тому, чи
говорять люди в інших країнах моєю мовою чи ні. Мова все ще залишається найголовнішим
засобом комунікації, коли люди хочуть передати свої культурні досягнення іншим.

Übung 3. Geben Sie den Inhalt des obigen Textes in deutscher Sprache wieder. Merken
Sie sich vorher die Bedeutung der in diesem Text verwendeten Fachwörter und –
wendungen.

Обіймати посаду – im Amt sein; скласти уявлення про щось – sich ein Bild von etw.
machen; посередницька організація – die Mittlerorganisation; відповідальна робота – eine
herausfordernde Arbeit; через принцип ротації – kraft des Rotationsprinzips; виконувати
завдання, пов'язані з управлінням, фінансами, кадрами – Aufgaben der Verwaltung, des
Haushalts, der Personalabteilung Übernehmen; зберігати добру стару традицію – eine
wohlbegründete Tradition fortsetzen; принципово змінювати щось – etw. grundsätzlich
anders machen; звертатися до культурних, економічних і політичних еліт – die Eliten aus
Kultur, Wirtschaft und Politik ansprechen; більшою мірою – in stärkerem Maß;
розуміння – die Verständigungsfähigkeit; широта кругозору молодого покоління – die
Weite des Horizonts der jungen Generation; ключове слово – das Stichwort; «Пізнай себе
порівняно з іншим!» - „Vergleiche dich! Erkenne, was du bist!“; справи і мислення
іншого народу – das Handeln und denken eines anderen Volkes; світогляд – die
Weltanschauung; додержуватися правила – unter der Maxime antreten , у ролі місіонера
або опікуна – mit Sendungsbewusstsein oder Bevormundung; мусульманське право – das
muslimische Recht; вижити як єдиний світ – als eine Welt überleben können; культурна
робота й навчання мови – два стовпи Гете –Інституту – Kulturarbeit ist das eine und die
Spracharbeit ist das andere Standbein von Goethe Institut; в епоху глобалізації – im
Zeitalter der Globalisierung; зробити культуру своєї країни відкритою –
Aufgeschlossenheit für die Kultur seines Landes schaffen.
Das zusammengesetzte Substativ und seine Entsprechungen
beim Übertragen in die Muttersprache (II)

Переклад німецьких складних іменників словосполученням


«прикметник + іменник»

Словосполучення «відносний прикметник + іменник» є переважаючим способом перекладу


німецьких складних іменників як лексичного, так і синтаксичного типів. Характерною
особливістю російської й української мови є широкий розвиток відносних прикметників.
Відносний прикметник, як і перший компонент складного іменника, вказує на відношення
до предмета або поняття взагалі, як до сукупності певних ознак і властивостей, тому дане
словосполучення є закономірним відповідником німецькому складному слову.
Пор.:Eisenbahn – залізниця, Landkarte – географічна карта, Glastür – скляні двері,
Samtmütze – оксамитова шапочка, Nominalwert – номінальна вартість.

Переклад німецьких складних іменників словосполученням з


родовим безприйменниковим

Важливою функцією родового приіменного є вираз приналежності. Конструкція з


безприйменниковим родовим є основним способом перекладу німецьких складних
іменників, компоненти яких зв'язані відношенням приналежності або володіння. Пор.:
Bankdirektor – директор банку, Bäckersfrau – дружина пекаря, Eurokredit – кредит
євроринку. Конструкцією з безприйменниковим родовим перекладаються складні іменники
зі значенням частини цілого: Kitteltasche – кишеня халата, Sofalehne – спинка дивана,
Lagernormativ – норматив складських запасів; а також складні іменники, що виражають
суб'єктно-об'єктні відношення: Kostenträger – носій витрат, Kreditgewährung – надання
кредиту, Testamenteröffnung – відкриття заповіту, Rechnungserteilung – надання рахунку
(до оплати). Зі значенням ознаки та її носія: Lufttrockenheit – сухість повітря, Inflationsrate –
темпи інфляції.

Переклад німецьких складних іменників прийменниковими


конструкціями

Прийменникові конструкції в українській мові виражають переважно обставинно-


означальні відношення різного роду: просторові, часові, цільові, причинові тощо. Тому вони
є найбільш поширеним засобом перекладу німецьких складних іменників, що виражають
зазначені відношення. Так, конструкціями з прийменниками в, у, на перекладаються складні
іменники, що виражають відношення до місця: Lohnpolitik – політика в галузі заробітної
плати; Marktanteil – питома вага на ринку, Kopfverband – пов'язка на голові, Fensterplatz –
місце біля вікна. Перекладачі використовують прийменникову конструкцію також у ряді
інших випадків, наприклад, при вказівці на призначення предметів: Empfangsbuch – книга
для вхідних документів, Lohnsummensteuer – податок на фонд заробітної плати
підприємства.

Відповідники складним іменникам з першим компонентом –


основою прикметника, дієслова, прислівника, прийменника

Основними словниковими відповідниками складним іменникам з першим компонентом –


основою прикметника є похідні, рідше – кореневі іменники при незначній частці складних
іменників: Höchstgrenze – ліміт, межа, Hochbetrieb – пожвавлення, Schwarzbrenner –
самогонник, Schwarzerde – чорнозем, Weißnäherin – білошвейка, Grünzeug – овочі,
Hartgeld – монети, Mittelalter – середньовіччя, Tiefland – рівнина, Großsatz – період
(грам.). Часто у функції словникових відповідників виступають також стійкі
словосполучення «прикметник + іменник»: Schwarzmarkt – чорний ринок, Rotwein –
червоне вино, Weißbrot – білий хліб, Großmacht – велика держава, Großtwert –
максимальна величина, Kurzgeschichte – коротке оповідання. Зустрічаються також
розгорнені конструкції з родовим відмінком: Schwarzhandel – торгівля на чорному ринку,
Schwarzfahrt – їзда без права водіння, Grüngürtel – пояс зелених насаджень, Großschreibung
– написання з великої букви.
Складним іменникам з першим компонентом – основою дієслова найчастіше при перекладі
відповідають кореневі й похідні слова: Haltezeit – простій (у роботі), Haltestelle – зупинка,
Waschbecken – таз, умивальник, Weckuhr – будильник, Schleppschiff (-kahn) – буксир,
Kochkessel – казан. Нерідко як спосіб перекладу використовуються стійкі або вільні
сполучення «прикметник + іменник»: Schmierseife – рідке мило, Schreibzeug – письмове
приладдя, Nähmaschine – швацька машинка, Rennpferd – скаковий кінь, Kaugummi –
жувальна гумка, Schleuderware – товар, що продається за викидними цінами.
При перекладі складних іменників з першим компонентом – прислівником найчастіше
використовуються сполучення «прикметник + іменник» і похідні слова: Außenhandel –
зовнішня торгівля, Außenbezirk – передмістя, Außendefizit – пасивне сальдо, Außenpolitik –
зовнішня політика, Innenausstattung – внутрішнє оздоблення, Innenumsatz – внутрішній
обіг, Innenrevision – внутрішній аудит, Oberfläche – поверхня, Oberarzt – головний лікар,
Obertarif – максимальний тариф.
Найбільш часто використовуваними відповідниками німецьким складним іменникам з
першим компонентом – прийменником є похідні іменники з префіксами, а також
словосполучення «прикметник + іменник»: Nebenbuchung – проводка, Nebenkosten –
додаткові витрати, Nebenleistungen – додаткові послуги, Überziehung – перевитрата,
Vorschuss – аванс, завдаток.

Übung 1. Bilden Sie feste Verbindungen, Wählen Sie zwischen Kompositum und
Adjektiv + Substantiv und übersetzen Sie die Bildungen!

1. blau (Montag – Licht) 14. kalt (Schale – Büfett)


2. blind (Passagier – Darm) 15. kurz (Gedächtnis – Geschichte)
3. dick (Ende – Kopf) 16. leicht (Boden – Athletik)
4. dunkel (Kammer – Existenz) 17. neu (Kartoffen – Bau)
5. dumm (Gerede – Kopf) 18. rund (Funk – Summe)
6. falsch (Spieler – Gebiss) 19. sauer (Kraut – Sahne)
7. fern (Verkehr – Osten) 20. schwarz (Handel – Liste)
8. fest (Brennstoff – Land) 21. süß (Holz – Mandeln)
9. frei (Spruch – Übersetzung) 22. schwer (Wasser – Industrie)
10.fremd (Eigentum – Wort) 23. tief (Bau – Teller)
11.groß (Mutter – Geld) 24. tot (Schlag – Kapital)
12. grün (Anlage – Bohnen) 25. warm (Würstchen – Bier)
13. hoch (Gebirge – Norden) 26. wild (Westen – Dieb)

Übung 2. Bilden Sie feste Verbindungen. Wählen Sie zwischen Kompositum und
Adjektiv + Substantiv und übersetzen Sie die Bildungen!
1. Bauer – bäuerlich (Krieg – Grundbesitz)
2. Blut – blutig (Probe – Anfänger)
3. Ehre – ehrlich (Zeichen – Finger)
4. Eisen – eisern (Lunge – Bahn)
5. Feier – feierlich (Tag – Versprechen)
6. Fett – fett (Fleisch – Fleck)
7. Glas – gläsern (Wolle – Frau)
8. Herz – herzlich (Klopfen – Gruß)
9. Kunst - künstlich (Stück – Auge)
10.Natur – natürlich (Auslese – Wissenschaft)
11.Schrift – schriftlich (Prüfung – Sprache)
12.Tod – tödlich (Verletzung – Tag)
13.Westen westlich (Länge – Europa)

Übung 3. Wählen Sie den passenden Tiernamen als Bestimmungswort und suchen Sie
nach den Äquivalenten in der Muttersprache für die Bildungen!

Biene – Bulle – Gans – Hase – Hund – Katze – Pferd - Rabe

1. ..fleiß (= großer Fleiß)


2. ..fuß (= Feigling)
3. ..haut (= Reaktion der Körperhaut auf Kälte)
4. ..hitze (= starke Wärme)
5. ..jammer (= Zustand nach dem reichlichen Alkoholgenuss)
6. ..kälte (= starke Kälte)
7. ..kur (= Krankenbehandlung mit sehr starken Mitteln)

Übung 4. Wählen Sie den passenden Tiernamen als Grundwort und suchen Sie nach
den Äquivalenten in der Muttersprache!

Bock, Dachs, Katze, Rabe, Ratte, Schimmel, Schlange, Schnecke, Vogel, Wolf, Wurm
1. Amt.. (= Symbol der Bürokratie)
2. Bücher.. (= leidenschaftlicher Leser)
3. Lese.. (= leidenschaftlicher Leser)
4. Fleisch.. (= Küchengerät)
5. Förder.. (= Transportanlage)
6. Lauf.. (= Transportanlage)
7. Frech.. (= frecher Jugendlicher)
8. Kühl.. (= Teil des Kühlschranks)
9. Pech.. (= Mensch mit Misserfolgen)
10.Unglück.. (= Mensch mit Misserfolgen)
11.Sünden.. (= fälschlich Beschuldigter)

Übung 5. Bilden Sie Determinativkomposita mit Tag..., Tage..., Tages... als erste
Komponente; geben Sie das muttersprachliche Äquivalent an:

...buch, ...abschluss, ...ausstoß, ...bestand, ...geld, ...geschäft, ...fertigkeit, ...wechsel, ...produkt,


...kasse, ...geldversicherung, ...preis, ...schicht, ...löhner, ...leistung, ...umsatzbilanz
Übung6. Schreiben Sie aus den Texten 1 und 2 alle zusammengesetztensubstantivischen
Fachwörter heraus, geben Sie deren muttersprachliches Äquivalent an!

Übungen zum Dolmetschen und Übersetzen

Übung 4. Üben Sie sich zu zweit im Dolmetschen

Dialog „A“: Interview mit dem Berliner Berufsforscher Hermann Schmidt


(Präsident des Bundesinstituts für Berufsbildung in Berlin)

Добрий день, пане Шмідт. Я кореспондент українського телеканалу «Інтер». Мене звати
Роман Рева. Якщо ви дозволите, я хотів би поставити вам кілька запитань як президентові
федерального інституту профосвіти. Тема: профосвіта і працевлаштування в Німеччині. Ми
знаємо з газет і телепередач, що кожного тижня в Німеччині на тисячу робочих місць стає
менше. Яка робота в Німеччині має майбутнє?
Die meisten neuen Stellen werden im Dienstleistungssektor entstehen. Im Jahr 2010
arbeiten nur noch 30 Prozent der Beschäftigten in der Industrieproduktion.

У яких професійних груп з'являться тоді кращі перспективи?


Sicherheits -, Umwelt- und Pflegeberufe werden wichtiger. Freizeit- und Tourismus-
industrie wachsen. Das stärkste Plus erwarte ich bei Unternehmersberatern, Anwälten,
Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern.

Чи вплине це на скорочення робочих місць сьогодні?


Kurzfristig nicht. Langfristig wird der Pflege- und Gesundheitssektor dazu am stärksten
beitragen, schon wegen der steigenden Zahl alter Menschen.

Професія банківських працівників завжди була захищена від криз. Та ось банки скорочують
робочі місця. Ви рекомендували б зараз працювати в банківській сфері?
Ja, aber nicht, weil bei den Banken viele neue Stellen entstehen. Dieser Beruf wird
immer anspruchsvoller. Übrigens, was den jungen Menschen in der Banklehre
beigebracht wird, nützt in allen Wirtschaftsberufen.

Хто, на вашу думку, буде основним працедавцем в майбутньому?


Eher kleine Betriebe. Schon heute werden die Großen kleiner. Bei vielen Kleinen
entstehen trotz Krise neue Arbeitsplätze. Besonders gute Aussichten haben
Handwerksbetriebe, die als Dienstleister auftreten.

На які робочі місця потрібно влаштовуватися тим, хто хоче отримати стабільну роботу?
Die klassische Festanstellung wird seltener. Auch die lebenslange Arbeit in der gleichen
Branche oder beim gleichen Arbeitgeber wird es immer weniger geben.

Що це означає для тих, хто починає трудову діяльність?


Eine breite Grundausbildung wird wichtiger. Generalisten haben bessere Chancen als
Spezialisten.

Чи готові німці до змін на ринку праці?


Absolut nicht. Bei der Erstausbildung stehen wir zwar im internationalen Vergleich ganz
gut da. Aber bei der Weiterbildung müssen wir noch schwer zulegen.

Dialog „B“: Interview mit Herrn Vogel, dem Leiter des Sprachenzentrums
der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/ Oder

Пане Фогель, ви вже кілька років керуєте мовним центром Європейського університету
Віадрина тут, у Франкфурті-на-Одері. Яким європейським мовам надають перевагу зараз ті,
хто навчається?
Man darf natürlich die Bedeutung des Englischen als Weltsprache nicht verneinen. Aber
Deutsch bleibt die dritte Schul- und Studiensprache nach Englisch und Französisch.

Скажіть будь ласка, яка кількість людей у всьому світі вивчає німецьку як іноземну мову?
Es gibt diesbezüglich genaue Angaben: Weltweit lernen über 20 Millionen Menschen die
deutsche Sprache.

Для цього є, очевидно, свої підстави. Чи не могли б ви назвати деякі з них?


Ja, sicher. Der Begriff „Deutschland“ löst bei jungen Menschen im Ausland positive
Gefühle aus. Das Gütesiegel „Made in Germany“ hat immer noch eine positive
Bedeutung. Das Interesse an Deutschlands Rolle in Europa nimmt zu, und es weckt das
Interesse an der deutschen Sprache und Kultur.

Пане професоре, ви, звичайно, пам'ятаєте слова американського письменника Марка Твена.
Він стверджував, що здібна людина може навчитися англійської за тридцять годин,
французької – за тридцять днів, а німецької – за тридцять років.
So pessimistisch sind unsere ausländischen Studierenden nicht. Unsere Lektoren,
Dozenten und Professoren sind immer dazu da, ihnen bei ihren ersten Schritten zu
helfen. Wir legen großen Wert auf ein persönliches Verhältnis zu unseren Studierenden.

У яких регіонах німецька мова, як і раніше, користується популярністю?

Da denke ich in erster Linie an Mittel-, Ost- und Südosteuropa. Rund 14 Millionen
Jugendliche lernen dort Deutsch. Für einige von ihnen ist das Erlernen der deutschen
Sprache eine wirtschaftliche Investition in ihre Zukunft.

Üben Sie sich im Übersetzen

Übung 5. Übersetzen Sie die folgenden Wirtschaftstexte aus dem Deutschen in die
Muttersprache.

Text 1. Das Hochschulwesen in Deutschland


I
Der Hochschulsektor in Deutschland zeichnet sich gleichermaßen durch Gleichartigkeit und
Vielfalt aus. Er wird von den Universitäten, Fachhochschulen, Kunst- und Musikschulen
sowie kirchlichen Einrichtungen repräsentiert.
Was Umfang und Angebot des Hochschulbereichs betrifft, so gibt es in Deutschland ca. 1,8
Millionen Studenten, die von über 40 000 Professoren und 70 000 wissenschaftlichen
Lehrkräften in über 300 Institutionen der Hochschulbildung unterrichtet werden. Für das Jahr
2010 wird erwartet, dass die Zahl der Studienanfänger um 25 Prozent ansteigt.
Universitäten und Fachhochschulen sind die wichtigsten Einrichtungen des deutschen
Hochschulwesens. Die wichtigsten Aufgaben der Universitäten sind Lehre, Studium,
Forschung und seit einiger Zeit auch Weiterbildung.
Ein besonderer Typ der Universität, der zu Beginn der siebziger Jahre eingerichtet wurde, ist
die Gesamthochschule (GH). Sie kombiniert verschiedene Typen von Institutionen des
Hochschulwesens – Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Fachhochschulen und, in
einigen Fällen, auch Kunsthochschulen – entweder in integrierter oder kooperativer Form.

II
Die zweite Hauptgruppe der Institutionen des Hochschulsektors sind die Fachhochschulen, die
gleichwertig, jedoch verschieden von Universitäten sind. Sie wurden etwa in den siebziger
Jahren des 20. Jahrhunderts eingeführt. Sie bieten eine praktisch orientierte akademische
Ausbildung, modularisierte Studiengänge und eine relativ kurze Studienzeit. Die normale
Studienzeit beträgt vier Jahre, einschließlich eines letzten, obligatorischen Praxissemesters.
Insgesamt entfallen auf die Fachhochschulen mehr als 25 Prozent aller Studenten. Im Prinzip
sind die Fachhochschulen nicht berechtigt, eigene akademische Grade wie die
Lehrqualifikation des Doktors oder Professors (Habilitation) zu verleihen, aber ihnen wurde
das Recht zugesprochen, ebenso wie Universitäten den Grad des Bachelor oder des Master zu
verleihen.

III
Ludwig-Maximilians-Universität München. Die Größte: Die Münchener Universität ist die
Hochschule mit den meisten Studenten in Deutschland – davon 70 Prozent aus dem
Bundesland Bayern.
Statistik: 60 000 Studierende, 20 Fakultäten mit 90 verschiedenen Studiengängen, 800
Professoren, 2500 wissenschaftliche Mitarbeiter.
Stärken: hoher wissenschaftlicher Rang (12 Nobelpreise), Medizin, Betriebswirtschaft,
Germanistik, insgesamt sehr breites Angebot.
Plus: München ist Landeshauptstadt mit hoher Lebensqualität, viel Kultur und Natur.
Hauptsitz der Max-Planck- und der Fraunhofer-Gesellschaft, Verlags- und Medienstadt.
Nachteil: hohe Mieten, lange Wege (Institute über die ganze Stadt verteilt).
IV
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Die Älteste: Die Ruprecht-Karls-Universität,
gegründet 1386, bietet Tradition und Weltoffenheit zugleich, die Stadt Heidelberg Romantik
und Beschaulichkeit.
International: 30 000 Studierende, davon über 10 Prozent Ausländer. Zahlreiche
Gastdozenten. Große Köpfe: acht Nobelpreisträger. Lange Tradition berühmter Professoren
(Hegel, Max Weber, Dibelius, Jaspers, Alfred Weber, Bunsen, Helmholz).
Wissenschaftsplatz: neun Sonderforschungsbereiche. Bibliothek mit 80 Datenbanken.
Stärken: Biologie, Medizin, Jura, Physik, Altertumswissenschaft. Außerdem: Europäisches
Molekular-Biologie-Labor, Deutsches Krebsforschungszentrum, sechs Max-Planck Institute.
Plus: romantische Altstadt, kurze Wege.

V
Universität Erfurt. Die Jüngste: Erst 1999 hat die Universität in Erfurt den Studienbeginn
aufgenommen. Eine Vergangenheit hat sie trotzdem: Reformator Martin Luther studierte hier.
Neugründung: 1994 (alte Universität 1816 geschlossen). Die Wurzeln reichen ins Mittelalter.
Berühmtester Student: Martin Luther. Der neue Rektor Peter Glotz leitet seit November 1996
den Aufbau der neuen Universität.
Schwerpunkte: Geisteswissenschaften, forschungsorientiert (Studium für Graduierte und
Postgraduierte am „Max-Weber-Kolleg für kultur- und sozialwissenschaftliche Studien“).
Studienplätze: zunächst 6000. Über 150 Professoren.
Plus: Erfurt ist Landeshauptstadt von Thüringen, kulturhistorisch reiche Altstadt.
Nachteil: Uni muss sich erst noch profilieren.

VI
Technische Universität Dresden. Die Innovative: Die TU Dresden geht neue Wege und
fordert intensiver als andere Hochschulen den Wissens-Transfer zwischen Wissenschaft und
Wirtschaft.
Statistik: 20 000 Studierende, 670 Professoren und Dozenten. Akademische
Experimentierfreude: Seit der Wiedervereinigung intensive Zusammenarbeit mit der Industrie,
erster Multimedia-Lehrstuhl, erste TU mit Fernstudiengang in Technik, Wohnheime mit
Internet.
Schwerpunkte: Elektrotechnik, Informatik.
Clou: „Erfinder-Offensive“ verbindet TU-Wissenschaftler und Unternehmer.
Plus: Kurze Studienzeiten, hohe Drittmittelförderung, viele internationale
Austauschprogramme, Wohnheimplätze für fast alle Erstsemester.

Text 2. Wenn aus Bruchreis Bruchreiz wird. (Von Beruf Dolmetscher)

Arbeiten bei der EU zählt zu den beliebtesten Jobs für Dolmetscher. Sie sorgen für
einwandfreie Kommunikation und übersetzen Reden der Politiker in die elf Amtssprachen,
von Finnisch bis Griechisch. Mitunter müssen Dolmetscher bei Konferenzen zur Hochform
auflaufen, ein bisschen Lampenfieber gehört dazu.
Die Themen, mit denen Dolmetscher bei der EU konfrontiert werden, sind breit gefächert.
Darüber hinaus erhalten Dolmetscher mit einer gefragten Sprachenkombination durch das
hohe Konferenzaufkommen innerhalb der Institutionen regelmäßige Arbeitsaufträge – und die
sind begehrt. Elf Amtssprachen hat die EU: Dänisch, Deutsch, Englisch, Finnisch,
Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch, Spanisch und Schwedisch.
Der 43-jährige Steffen Heieck arbeitet bereits seit mehreren Jahren als freier Dolmetscher für
verschiedene EU-Institutionen, zum Beispiel für Abgeordnete des Europaparlaments und
Fachgruppen des Ministerrats. Dabei hat er schon einigen bekannten Persönlichkeiten seine
Stimme geliehen, unter anderen Wim Duisenberg, Alain Juppe´ und Jean-Marie Le Pen.
Heieck studierte zunächst Germanistik und Romanistik in Mainz auf Lehramt, später
Dolmetschen Französisch und Englisch an der Uni Heidelberg mit dem Abschluss als
Diplomdolmetscher. Danach eignete er sich im Selbststudium erst Niederländisch und dann
Finnisch an.
Heieck hält sich durchschnittlich zweimal im Monat für jeweils drei Tage in Brüssel auf.
Während der Plenartagungen des Parlaments ist er für vier Tage in Straßburg. „Für mich ist
meine Arbeit sehr abwechslungsreich. Im Vergleich zum Übersetzer kann ich als Dolmetscher
auch meine schauspielerischen Fähigkeiten einsetzen. Außerdem wird das Dolmetschen im
Durchschnitt besser bezahlt“, freut sich Heieck. „Das Honorar in den EU-Institutionen ist so
hoch, dass man mit durchschnittlich 12 bis 13 Tagen pro Monat und mittleren Ansprüchen
eine vierköpfige Familie ernähren kann.“

Nie länger als 30 Minuten am Stück dolmetschen


Für die EU-Institutionen, Parlament und Kommission ist jeweils ein Eingangstest erforderlich.
Wer den besteht, erhält von den verantwortlichen Dienststellen Aufträge: „Der Bedarf richtet
sich nach der Zahl der gleichzeitig stattfindenden Sitzungen und der Sprachenkombination,
die in der Sitzung angeboten werden soll“, berichtet Heieck. Sind seine Sprachen dabei, habe
er gute Chancen, da er eine von wenigen deutschen Muttersprachlern beherrschte Sprache
anbiete – das Finnische. Grundsätzlich gelte: Je mehr Sprachen, desto besser. Insbesondere im
Zuge der Erweiterung herrsche Nachfrage nach den östlichen Sprachen, besonders dem
Polnischen und Ungarischen.
Einen typischen Arbeitsalltag kennt Heieck nicht. Er variiere je nach Institution, da hier
unterschiedliche Regeln herrschen: „Je nach technischem Charakter der Sitzung, ist
Vorbereitung nötig. Die wird am Vortag geleistet und ist üblicherweise nicht vergütet. Der
eigentliche Arbeitsalltag beginnt mit dem Eintreffen der Sitzung zwischen 9 und 10 Uhr“,
berichtet der Dolmetscher. „Man sollte natürlich etwa 30 Minuten früher da sein, um
Dokumente noch lesen zu können, die in letzter Minute eingereicht werden. Dann wird bis
etwa 13 Uhr gedolmetscht. Mehr als vier Stunden sind nur dann erlaubt, wenn das Team
entsprechend erweitert wird. Die vertraglich vorgesehene Mittagspause muss mindestens 90
Minuten betragen; dann sind wieder bis zu vier Stunden vorgesehen.

Lampenfieber ist ganz normal


Heieck und seine Kollegen dolmetschen in der Regel nicht länger als 30 Minuten am Stück.
Daher sitzen in jeder Kabine zwei oder drei Dolmetscher. Bei der EU übersetzt man in der
deutschen Kabine fast ausschließlich in die Muttersprache, weil hierdurch eine höhere
Qualitätsgarantie gegeben ist, als wenn man in eine Fremdsprache arbeitet. „Die kennt man
zwar sehr gut, aber nur selten so gut wie die eigene Muttersprache“, erklärt Heieck.
Ein bisschen Lampenfieber vor Sitzungsbeginn gehört dazu“, gibt der Dolmetscher zu.
„Manchmal sind Sitzungen unerwartet schwer, und manchmal ist man besonders gut in Form.
Angesichts des hohen Konzentrationsaufwands ist die Tätigkeit in manchen Situationen mit
der eines Hochleistungssportlers vergleichbar.“
Da können – wenn auch selten – Fehler passieren. Wenn Heieck mal falsch übersetzt, versucht
er den Fehler unauffällig zu korrigieren. „Wenn ich nicht selbst bemerke, sind verschiedene
Szenarien denkbar: Entweder der Zuhörer korrigiert innerlich selbst oder er meldet sich und
fragt beim Redner nach: „Habe ich das richtig verstanden...?“ Mitunter kommt es zu lustigen
Versprechern. Heieck erinnert sich an den Verwaltungsausschuss der Kommission, bei der er
„100 Tonnen Bruchreis“ mit „100 Tonnen Brechreiz“ verwechselt hatte. „Dieser Versprechen
brachte nicht nur meine Kollegen, sondern auch die Delegierten zum Lachen.“

Nicht wie ein Papagei


Nicht immer fällt dem Dolmetscher sofort die richtige Übersetzung ein. „Wenn ich mich an
ein Wort nicht erinnere, umschreibe ich es einfach. Wir dolmetschen ja nicht papageienhaft
Worte, sondern geben den Sinn des Gesagten wieder“, schildert Heieck die Situation. „Wenn
man ein Wort allerdings gar nicht kennt, dann hilft vielleicht der Kollege. Wenn alle Stricke
reißen, dann bleibt nur das Weglassen.“
Bei einem essentiellen Redeelement sollte man jedoch hinzufügen, dass der Dolmetschet das
Gesagte nicht verstanden habe. Oft lasse sich dann das Wort über das Englische unter den
Sachverständigen austauschen.
Interessierten Studienanfängern rät Heieck zum Studium in Germersheim oder Heidelsberg.
Im Ausland haben die Pariser ESIT und das Dolmetscherinstitut in Genf einen guten Namen.
Von Anfang an sollte man sich der Bedeutung der Sprachenkombination bewusst sein: „Will
man in den EU-Institutionen arbeiten, so reicht es nicht, sich nur auf Englisch und Spanisch
oder Französisch plus Italienisch zu konzentrieren; eine so genannte Mangelsprache, zum
Beispiel Polnisch, Ungarisch oder Tschechisch sollte dabei sein“, empfiehlt der Dolmetscher.
„Das Studium selbst ist umfangreich und stellt hohe Anforderungen, aber es macht auch einen
Riesenspaß, da es Theorie und Praxis verbindet und die schauspielerischen und rhetorischen
Fähigkeiten entwickelt, die oft verborgen in einem stecken.“
Von Nikola Poitzman/ Jobpilot. de

Übung 6. Übersetzen Sie die folgenden Wirtschaftstexte aus dem Russischen ins
Deutsche

Text 1. Вибір професії

Перше самостійне рішення в житті кожної людини – це вибір професії. Він визначає
майбутнє життя. Цей важливий крок не можна зробити неправильно. При неправильному
виборі виникає багато проблем, які ускладнюють життя або навіть руйнують його Часто
професії батьків відіграють важливу роль в уявленні молодих людей про професію. Мрії про
майбутню професію виникають не випадково: вони дозрівають у родині або на заняттях у
школі. На вибір професії можуть нерідко впливати також знайомі й друзі. Якщо це
відбувається, то можна побачити переваги й недоліки конкретної професії і в майбутньому
уникнути багатьох розчарувань. У такому разі є чітке уявлення про те, чого можна
сподіватися від даної професії. Це важливо, оскільки в повсякденному житті багато речей
виглядають інакше, ніж в мріях. Реальність може опинитися не такою, якою її собі уявляєш.
Професія, яку обираєш, повинна відповідати інтересам, а також можливостям.
При виборі професії вирішальне значення мають успішність, здібності й нахили. При
хорошій шкільній підготовці є більше можливостей виконувати свою роботу. Важливо бути
самокритичним й уміти правильно оцінювати власні здібності. Якщо переоціниш себе, то
потім шкодуватимеш і даремно втратиш дорогоцінний час. Так, іноді можна почути, що
хтось перервав своє навчання й намагається опанувати нову професію. Тобто очікування не
збігаються з дійсністю. Якщо хобі стає професією, то тоді робота завжди дає задоволення й
щастя. Проте дуже часто, на жаль, це не так.
Багатьом молодим людям подобаються творчі професії, такі як художник, скульптор,
архітектор, дизайнер, менеджер тощо.

Text 2. Професійна освіта в Німеччині

Підготовка для певної професії, наприклад, механіка або спеціаліста зі збуту й постачання
на промисловому підприємстві, здійснюється в Німеччині за принципом подвійної системи.
При цьому учнів навчають частково на підприємстві (практично), а частково в професійній
школі (теоретично). Конкретно це означає, що учень чотири дні на тиждень працює на
підприємстві, де він проходить професійну практику. Один або два дні він навчається в
професійній школі, де отримує професійно-теоретичні й загальноосвітні знання. З
підприємством, у якому учень проходить підготовку, в нього є договір, у якому точно
визначені як термін, так і зміст цього навчання (тобто, що повинен уміти учень у кінці
навчання).
Супроводжуюче навчання в професійній школі обов'язкове (близько 8 – 12 год. на тиждень).
Таким чином, молода людина знайомиться з тими умовами, у яких з часом вона повинна
буде виконувати свої професійні обов'язки. Практично, він працює і при цьому вивчає не
тільки суть своєї професії, але й соціальні взаємини в робочому середовищі.

Text 3. Вищі навчальні заклади Німеччини

ВНЗ – це, як правило, навчальні заклади федеральних земель. У їх фінансуванні


співробітничають федеральні й місцеві органи. Вищий навчальний заклад має право на
самоврядування. Воно в межах закону розробляє свій статут (конституцію). Керує ВНЗ
ректор або президент, який обирається на кілька років.
Найстарішим навчальним закладом Німеччини є університет в Гейдельберзі, заснований в
1386 р. Кілька інших університетів більш молоді, зокрема університети з багатими
традиціями – у Лейпцизі (заснований в 1409 р.) і в Ростоці (заснований в 1419 р.). Є й
зовсім молоді університети, засновані після 1960 р. Є ще й технічні, педагогічні і
спеціальні ВНЗ. Разом зі своїм основним завданням навчання ВНЗ створюють основу
для досліджень. Вони сприяють підвищенню рівня науково-дослідних робіт у Німеччині.
Навчання у ВНЗ завершується іспитом на диплом магістра або державним іспитом. Після
цього можлива подальша кваліфікація аж до захисту докторської дисертації. Майже
кожен третій першокурсник обирає зараз спеціальний ВНЗ, який дає освіту, більш тісно
пов'язану з практикою. Навчання триває тут шість семестрів. Спеціальний ВНЗ
розрахований на абітурієнтів, які закінчили спеціальну середню школу й мають
професійну освіту.
У двох федеральних землях – Гессен і Північний Рейн-Вестфалія – є також об'єднані
інститути, які поєднують різні типи ВНЗ і надають різні можливості. Новим для ФРН став
також заочний університет Хаген, заснований в 1976 р., у якому зараз навчається 49 тисяч
студентів.
У німецьких ВНЗ навчаються також іноземці, для яких так само, як і для німецьких
студентів, навчання безкоштовне, але від них вимагається хороше знання німецької мови.
Зараз у Німеччині 61 університет, включаючи технічні університети (ТУ). Навчання в
університетах і інститутах не дуже регламентоване, наприклад термін навчання може
складати від 8 до 14 семестрів. Улюблені предмети – це правові і соціальні науки,
мовознавство й культурознавство, математика і природничі науки. В університетах, у
тому числі й технічних, навчається 68% усіх студентів.
Існує також ряд зовсім невеликих спеціальних ВНЗ, таких як музичні інститути й
інститути мистецтв. Так, наприклад, в інституті телебачення й кіно в Мюнхені всього
лише 100 студентів. А педагогічні ВНЗ здебільшого інтегрувалися в університети.
LEKTION II. MARKETING

Text 1. Marketing
Text 2. Marketing ist mehr als nur Werbung
Text 3. Мікс-маркетинг

Wiedergabe: Wiedergabe von Realia.

Übungen zum Dolmetschen und Übersetzen

Übung 1. Merken Sie sich die folgende Lexik, übersetzen Sie die nachstehenden
Wörter, Wendungen und Sätze in die Muttersprache:
1. Marketing n - маркетинг, вивчення ринку. «Marketing» bedeutet ursprünglich
auf den Markt bringen.
2. Konsum n - споживання. Das Konsum ist in diesem Jahr wesentlich zugenommen.
3. Anbieter m - виробник, оферент. Die Möglichkeiten des Anbieters sind leider beschränkt.
4. Nachfrager m - споживач, покупець. Die Interessen der Nachfrager wurden in Betracht
gezogen.
5. Nachfrage f - попит. Die Nachfrage der Kunden wird ständig analysiert.
6. Wettbewerb m - змагання, конкуренція. Der Wettbewerb in dieser Branche ist sehr
stark.
7. Aktivitätsbereich m - галузь активності, сфера діяльності. Man unterscheidet im
Marketing oft vier Aktivitätsbereiche in der Unternehmung.
8. Produktpolitik f - політика продукту. Solche Produktpolitik ist wirkungslos.
9. Kommunikationspolitik f - комунікаційна політика. Die Kommunikations-
politik ist für die Information der Kunden wichtig.
10. Kontrahierungspolitik f - політика укладання контрактів. Bei der Kontra-
hierungspolitik geht es um die gesamte Ausgestaltung der Kaufverträge.
11. Distributionspolitik f - політика розподілу, дистрибуційна політика. Die
Distributionspolitik sorgt dafür, dass die Ware zum Kunden gelangt.
12. Gestaltung/Ausgestaltung f - вигляд, форма, оформлення. Die gesamte Gestaltung der
Kaufverträge gehört zu den wichtigsten Aufgaben der Kontrahierungspolitik.
13. Bestand m - наявність, фонд, склад. Die Bestände auf Lager sollen ständig ergänzt
werden.
14. Endverbraucher m - кінцевий споживач. Der Einzelhandel soll die Ware an den
Endverbraucher weitergeben.
15. Leitbild n - головна ціль, мета, зразок. Die Orientierung an den Kundenwünschen ist
oberstes Leitbild der Unternehmung.
16. sich bewähren - довести у справі, виявити себе. Die Anbieter mussten sich nun im
Wettbewerb bewähren
17. sicherstellen - забезпечити. Das Kapital s. - вкласти капітал у надійну справу. Diese
Aktivitätsbereiche in der Unternehmung sollen sicherstellen, dass der Markt und die
Unternehmung möglichst vollkommen harmonieren.
18. zunichte machen - зруйнувати, знищити. Schlechte Kontakte zum Einzelhandel machen
alle Bemühungen zunichte.
19. erschließen - відкривати, освоювати. Den Markt erschließen.
20. locken –затягати, заманювати, залучати, спокушати. Gute Werbung, die mir die
Kunden ins Haus lockt…

Text 1. Marketing

In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bestand ein großer Nachholbedarf der Bevölkerung in
praktisch allen Konsumbereichen. Es entwickelte sich ein typischer Verkäufermarkt, in dem
den Anbietern praktisch alles aus der Hand gerissen wurde, was sie produzierten. Nach dem
Ablaufen der ersten Konsumwelle wandelten sich aber die Verhältnisse zwischen den Anbie-
tern und Nachfragern. Bei vielen Gütern bildete sich nun ein Käufermarkt, auf dem der
Nachfrager die dominierende Stellung hat. Die Anbieter mussten sich nun im Wettbewerb
bewähren und konnten sich nicht mehr darauf verlassen, dass sie alles verkaufen, was sie
produzierten. Damit hatte die Geburtstunde des Marketings geschlagen.
Das inzwischen international eingebürgerte Wort «marketing» kommt aus den USA und
könnte im Deutschen mit «etwas auf den Markt bringen» übersetzt werden. Es ist aber nicht
mit «Verkauf» als letzte Phase des betrieblichen Produktionsprozesses gleichzusetzen, durch
den die Mittel für den weiteren Bestand der Unternehmung zurückfließen.
Marketing muss als völlige Umorientierung des unternehmerischen Denkens, als neue Unter-
nehmersphilosophie, angesehen werden. Es geht nicht mehr darum, das zu verkaufen, was die
Kundenwünsche zufriedenstellt. Die Orientierung an den Kundenwünschen ist oberstes Leit-
bild der Unternehmung; sie stehen im Mittelpunkt aller betrieblichen Entscheidungen. Dies
gilt nicht nur für die Vertriebsabteilung, sondern für alle Unternehmensbereiche.
Das Verkaufen fängt bei einer marketingorientierten Unternehmung schon mit dem Einkauf
an, denn Art und Qualität der Rohstoffe sind unter Umständen schon ausschlaggebend für die
Zufriedenheit des Kunden mit dem Endprodukt.
Man unterscheidet im Marketing oft vier Aktivitätsbereiche in der Unternehmung, die
sicherstellen sollen, dass der Markt und unsere Unternehmung möglichst vollkommen
harmonieren:

1. Die Produktpolitik
2. Die Kommunikationspolitik
3. Die Kontrahierungspolitik
4. Die Distributionspolitik

Zur Produktpolitik gehören alle Bemühungen, durch Art und Eigenschaften der Produkte,
durch Gestaltung des Sortiments, durch Garantieleistungen, Produktpflege und Kundendienst
den Markt zu erschließen.
Diese Produktpolitik ist wirkungslos, wenn nicht sichergestellt wird, dass die Kunden die Be-
sonderheiten unserer Produkte erfahren. Dazu benötigen wir die Kommunikationspolitik.
Durch Werbung, Public relations, besondere Verkaufaktionen und hervorragend geschultes,
entgegenkommendes Verkaufspersonal muss die Verbindung zum Nachfragen gefestigt
werden.
Unterstützt wird die Kommunikationspolitik wiederum durch die Kontrahierungspolitik, bei
der es um die gesamte Ausgestaltung der Kaufverträge geht. Natürlich spielen die Preise, die
gelegentlich für jeden Kunden unterschiedlich sein können, eine wichtige Rolle. Daneben
kommt es jedoch auf Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, Nebenleistungen u. a. an.
Alle diese Einsatzbereiche des Marketing können wirkungslos sein, wenn nicht die Distribu-
tionspolitik dafür sorgt, dass die Ware auch reibungslos zum Kunden gelangt. Unzureichende
Verkaufsstellen, langwierige Transporte, nachlässige Vertreter oder schlechte Kontakte zum
Einzelhandel, der die Ware an den Endverbraucher weitergeben soll, machen alle anderen Be-
mühungen zunichte.
Wegen der engen Verknüpfung aller Bereiche, ihrer gegenseitigen positiven oder negativen
Beeinflussung, spricht man auch vom Marketing-Mix. Alle Maßnahmen müssen so aufeinan-
der abgestimmt sein und harmonieren, dass die bestmögliche Marktstellung erreicht wird.
Gute Werbung, die mir die Kunden ins Haus lockt, kann durch unfreundliche Verkäufer, die
die Kunden wieder verjagen, umsonst gewesen sein. Marketing erfordert eine Gesamtkonzep-
tion im Unternehmen. ( Markt, Ausgabe 1, Beilage.)

Übungen zum Text 1:

Übung 1a. Analysieren Sie die folgenden Sätze unter strukturellem, grammatischem,
lexikalischem, übersetzungsbezogenem und kommunikativem Aspekt und übersetzen Sie
sie in die Muttersprache:

1. Es entwickelte sich ein typischer Verkäufermarkt, in dem den Anbietern praktisch alles aus
der Hand gerissen wurde, was sie produzierten.
2. Das Verkaufen fängt bei einer marketingorientierten Unternehmung schon mit dem Einkauf
an, denn Art und Qualität der Rohstoffe sind unter Umständen schon ausschlaggebend für die
Zufriedenheit des Kunden mit dem Endprodukt.
3. Durch Werbung, Public relations, besondere Verkaufaktionen und hervorragend geschultes,
entgegenkommendes Verkaufspersonal muss die Verbindung zum Nachfragen gefestigt
werden.
4. Unterstützt wird die Kommunikationspolitik wiederum durch die Kontrahierungspolitik, bei
der es um die gesamte Ausgestaltung der Kaufverträge geht.
5. Alle diese Einsatzbereiche des Marketing können wirkungslos sein, wenn nicht die
Distributionspolitik dafür sorgt, dass die Ware auch reibungslos zum Kunden gelangt.
6. . Gute Werbung, die mir die Kunden ins Haus lockt, kann durch unfreundliche Verkäufer,
die die Kunden wieder verjagen, umsonst gewesen sein.

Übung 1b. Übersetzen Sie schriftlich den Text 1 in die Muttersprache, wenden Sie
dabei alle erforderlichen Übersetzungstransformationen und -verfahren an, um die
Adäquanz Ihrer Übersetzung zu erzielen.

Übung 1c. Stellen Sie zum Text eine Gliederung zusammen, berücksichtigen Sie dabei
die Schwerpunkte im Textinhalt; geben Sie den Textinhalt muttersprachlich und deutsch
wieder.

Übung 2. Übersetzen Sie die nachstehenden Wendungen in die Muttersprache. Merken


Sie sich diese Lexik.

1. qualitativ hochwertiges Produkt herstellen


2. erfolgreiche Vermarktung
3. erhebliche Anstrengungen
4. der zugkräftige Name
5. die Werbeagentur beauftragen
6. Zielgruppen ermitteln
7. in den Medien plazieren
8. die Daten erheben
9. anstößig sein
10. den Entwurf vorlegen
11. die Werbestrategie entwickeln
12. mangelhaftes Marketing
13. Anstieg von Konkursen
14. gravierend auswirken

Text 2. Marketing ist mehr als nur Werbung

Die Zahl der Unternehmensgründungen ist in den letzten Jahren stark angestiegen. Dem steht
ein vergleichbar großer Anstieg von Konkursen gegenüber. Hauptursache sind in rund 70%
aller Fälle: Managementfehler. Ganz besonders gravierend wirkt sich eine nachlässige
Vermarktung der neuen Unternehmen aus, letztlich also mangelhaftes Marketing.
Marketing ist ein Fachbegriff, der von Existenzgründern und Jungunternehmern häufig
gebraucht, selten aber vollständig verstanden wird. Es fängt damit an, dass Marketing sehr oft
mit Werbung verwechselt wird. Dabei ist Werbung nur ein Teil des Gesamtspektrums aller
Marketinginstrumente.
Es genügt nicht, ein qualitativ hochwertiges Produkt herzustellen, es muss auch verkauft
werden. Die erfolgreiche Vermarktung eines Produkts bedarf – insbesondere auf Märkten, auf
denen viele qualitativ kaum unterscheidbaren Produkte um die Gunst des Kunden werben –
erheblicher Anstrengungen. Und gerade bei der Einführung eines neuen Produkts auf solch
einem Käufermarkt müssen die verschiedensten Faktoren bedacht und aufeinender abgestimmt
werden: Analyse des Marktes, Entscheidung für eine bestimmte Zielgruppe, Wahl eines zug-
kräftigen Namens, Gestaltung der Verpackung und vieles andere mehr.
Bevor ein Hersteller ein neues Produkt auf den Markt bringt, muss er feststellen, ob es für
dieses Produkt überhaupt einen Bedarf gibt, das heißt, ob es sich überhaupt verkaufen lässt.
Diese Daten erhebt der Hersteller natürlich nicht selbst, vielmehr beauftragt er ein Markt-
forschungsinstitut damit.
Marktforschungsinstitute tragen alle wichtigen Daten über den betreffenden Markt zusammen:
Sie untersuchen, welche Konkurenzprodukte bereits auf dem Markt sind und was sie kosten.
Sie überprüfen, ob Bedarf an dem Produkt besteht und für welche Zielgruppe das Produkt in
Frage kommt.
Nachdem die Marktforschung die Erfolgschancen des neuen Produktes ermittelt hat, treten
weitere Dienstleistungsagenturen auf den Plan. So entwirft eine Design-Agentur eine
ansprechende und funktionelle Verpackung, die zum Produkt passt.
Spezielle Namensagenturen sorgen für einen passenden Produktnamen und überprüfen, ob es
diesen Namen nicht schon gibt oder auch, ob dieser Name nicht in irgendeinem Teil der Welt
anstößig oder problematisch ist. Letzteres ist wichtig, wenn das Produkt weltweit vermarktet
werden soll. Der nächste Schritt, der ein Hersteller unternimmt, ist der Gang zur Werbeagen-
tur. Diese übernimmt die sogenannte Vermarktung.
Das bedeutet: Sie sorgt dafür, dass die Existenz des neuen Produktes bei Händlern und Kun-
den bekannt wird. Um diese Aufgabe zu erfüllen, benötigt die Werbeagentur zunächts alle
Informationen über das Produkt vom Hersteller.
Dieses erste Informationsgespräch zwischen Agentur und Hersteller bzw. Produktmanager
nennt man «Briefing». Danach beginnt die konkrete Arbeit an der Planung der Werbe-
kampagne. Nach der Einigung auf eine Werbestrategie beginnt die konkrete Umsetzung.
Dazu gehört bei einem neuen Produkt auch der Entwurf eines unverwechselbaren Images: Das
Produkt bekommt eine Persönlichkeit. Es ist die Aufgabe der Werbeagentur, eine Werbewelt
für das Produkt zu schaffen: Farbgebung, Formulierungen und Ambiente prägen das
Produktimage.
Anzeigen und TV- Spots werden produziert und in den entsprechenden Medien plaziert.
Wenn die Werbekampagne angelaufen ist, kommt das neue Produkt in den Handel. Ob es ein
Erfolg werden wird oder ein Flop, wird sich erst nach Monaten zeigen. ( Markt, Ausgabe 14,
MARKTPLATZ)

Übungen zum Text 2.

Übung 2a. Beantworten Sie folgende Fragen:


1. Was ist die Hauptursache des Anstiegs von Konkursen?
2. Warum wird Marketing oft mit der Werbung verwechselt?
3. Was versteht man unter der erfolgreichen Vermarktung?
4. Womit wird die Vermarktung begonnen?
5. Wie wichtig und warum ist der Name des neuen Produktes?
6. Was nennt man «Briefing»?
7. Wie groß ist die Rolle der Massenmedien in der Vermarktung?

Übung 2b. Was passt? Kreuzen Sie an! (Es können mehrere Lösungen richtig sein):
1. Die Zahl der Unternehmensgründungen ist in den letzten Jahren stark …
a) ausgestiegen
b) abgestiegen
c) angestiegen
2. . Es fängt damit an, dass Marketing sehr oft mit Werbung … wird.
a) umgetauscht
b) verwechselt
c) ersetzt
3. Und gerade bei der Einführung eines neuen Produkts auf solch einem Käufermarkt müssen
die verschiedensten Faktoren … und aufeinender … werden:
a) berücksichtigt … koordiniert
b) bedacht … abgestimmt
c) bedacht … eingestellt
4. Sie überprüfen, ob Bedarf an dem Produkt besteht und für welche Zielgruppe das Produkt in
Frage … .
a) stellt
b) kommt
c) geht
5. Nachdem die Marktforschung die Erfolgschancen des neuen Produktes … hat, treten
weitere Dienstleistungsagenturen auf den Plan.
a) nachgeforscht
b) ergründet
c) ermittelt
6. Wenn die Werbekampagne … ist, kommt das neue Produkt in den Handel.
a) gestartet
b) angekommen
c) angelaufen

Übung 2c. Teilen Sie folgende Adverbien nach dem Typ der Ableitung ein.
Bestimmen Sie das Kernwort: von Verben von Nomen

vergleichbar
nachlässig
mangelhaft
vollständig
qualitativ
erfolgreich
anstößig
hochwertig
unterscheidbar
erheblich
zugkräftig
funktionell
problematisch
weltweit
unverwechselbar
natürlich

Übung 2d. Lesen Sie den folgenden Textabschnitt:


Unter dem Begriff Marketing werden unter anderem folgende sechs Aktivitäten
zusammengefasst:
1.Identifizierung der vorhandenen und potenziellen Verbraucherbedürfnisse,
2.Festlegung einer optimalen Vermarktungsstrategie für ein Produkt,
3.Absicherung der besten Methode zur Distribution eines Produktes,
4.Information der Kunden über die Existenz eines Produktes und Überzeugung vom Kauf des
Produktes,
5.Festsetzung des Verkaufpreises,
6. Sicherstellung eines Kundendienstes, der bestimmte Qualitätsstandards erfüllt.

Wie heißen die Verben? Ergänzen Sie die Tabelle.

Nomen Verb/Infinitiv Verb/Part. II


Identifizierung identifizieren identifiziert
Festlegung
Absicherung
Information
Überzeugung
Festsetzung
Sicherstellung

Übung 2e. Bilden Sie zu den obengenannten Punkten 1-6 vollständige Sätze, verwenden
Sie das Passiv
z.B.
1. Die vorhandenen und potenziellen Verbraucherbedürfnisse werden identifiziert.
2.
3.
4.
5.
6.
Übung 2f. Bilden Sie zusammengesetzte Substantive mit Markt- und Produkt-.
Erklären Sie ihre Bedeutung
nische image
einführung qualität
forschung name
Markt- analyse Produkt- manager
daten neueinführung
segment design

Übung 2g. Wer übernimmt welche Tätigkeiten? Ordnen Sie die Aktivitäten
entsprechend zu.
1. Herstellerfirma
2. Marktforschungsinstitut
3. Werbeagentur
4. Design-Agentur
5. Namensagentur
Daten über den Markt zusammentragen
Ein Produkt vermarkten
Ein neues Produkt einführen
Eine Werbeagentur beauftragen
Vertriebswege festlegen
Sich für eine Werbestrategie entscheiden
Ein Produktimage entwickeln
Den Bedarf überprüfen
Ein neues Produkt entwickeln
Einen Produktnamen entwerfen
Zielgruppen ermitteln
Eine Werbestrategie entwickeln
Die mögliche Existenz eines neuen Produktnamens überprüfen
Die Verpackung entwerfen
Eine Werbebotschaft formulieren
Marktforscher beauftragen
Anzeigenentwürfe vorlegen
Eine Werbekampagne planen

Übung 2h. Bilden Sie sinnvolle Sätze. Gebrauchen Sie die Satzteile in Klammern
1. Jeder Unternehmer bemüht sich, …
(günstige Voraussetzungen für den Verkauf seiner Produkte schaffen)
2. Es ist ihm wichtig, …
(seine Produkte auf dem Markt mit Gewinn verkaufen)
3. Deshalb ist es wichtig, …
(den Absatz gründlich vorbereiten und planen)
4. Die Verkaufserlöse sollen …
(die Kosten decken und Gewinn beinhalten)

Übung 2i. Lesen Sie die Fragen. Formen Sie sie im Anschluss daran in indirekten
Fragen um.
1. Besteht ein Bedarf für das neue Produkt?
2. Hat das neue Produkt Erfolgschancen?
3. Welche Konkurrenzprodukte befinden sich bereits auf dem Markt?
4. Was kosten die Konkurrenzprodukte?
5. Für welche Zielgruppe kommt das neue Produkt in Frage?

1. Marktforscher untersuchen, …
2. Sie ermitteln, …
3. Sie überprüfen, …
4. Sie stellen fest, …
5. Sie finden heraus, …

Übung 2j. Verfassen Sie das Referat zum Thema: «Marketing» anhand der Texte 1, 2
und anderer verfügbaren Materialien.

Text 3. Мікс-маркетинг

Мікс-маркетинг являє собою комбінування інструментів політики маркетингу. Кожне


підприємство стоїть перед наступною проблемою: застосування яких інструментів
буде найкращим у певній ринковій ситуації, і як треба скомбінувати їх між собою,
щоб забезпечити максимальний успіх у сфері продажів при допустимих витратах
збуту. До інструментів політики маркетингу належать:
– виробнича політика створення продуктів;
– контракційна політика (політика ціноутворення, стимулювання збуту, надання
збуту, надання знижок, кредитування, формування умов поставок і платежів);
– дистрибуційна політика (способи торгівлі, формування каналів збуту, розміщення
виробничих потужностей, розвиток мережі філій, складське забезпечення);
- комунікаційна політика (реклама, стимулювання продажів, зв'язку з громадськістю).

Übung 3. Geben Sie den Inhalt des obigen Textes in deutscher Sprache wieder, merken
Sie sich vorher die Bedeutung der in diesem Text verwendeten Fachwörter und -wen-
dungen.

Комбінування політики маркетингу – die Kombination von marketingspolitischen


Instrumenten; найкраще застосовуватися – vorzugsweise eingesetzt werden; забезпечити
максимальний успіх у сфері продажів – einen höchstmöglichen Absatzerfolg sichern;
допустимі витрати збуту – vertretbare Absatzkosten; виробнича політика створення
продукту - die Produktpolitik; канали збуту - die Absatzwege; складське забезпечення –
die Logistik; стимулювання продажів – die Verkaufsförderung.

Realienwiedergabe. Передача слів-реалій.

Під терміном «реалії» маються на увазі слова, що позначають специфічні предмети,


явища, пов'язані з побутом, історією, культурою певного народу. Наявність реалій
пов'язане з національно-культурними, історичними особливостями існування різних
народів, з національною своєрідністю мовного відображення результатів пізнання й
інтерпретації дійсності. Реалії – це слова або словосполучення, що називають об'єкти,
характерні для життя, побуту й культури одного народу й чужі для іншого. Вони не
мають точних відповідників в іншій мові, а, отже, не піддаються звичайному
перекладу.
В основному, слова-реалії є іменниками, часто складними іменниками, іноді
словосполученнями, абревіатурами.
Реалії поділяються на предметні, місцеві, тимчасові.
До предметних реалій належать:
Географічні реалії: Hallig f pl Halligen (халігі) – група населених островів у
Північному морі; Watt n (ват) – прибережна смуга в Північному морі; Tundra f –
тундра; Steppe f – степ.
Побутові реалії: Hackepeter m (хакепетер) –сире січене м'ясо з прянощами; Eintopf
m (айнтопф) – густий суп з м’ясом і овочами; ; Heurige m (хойриге) – молоде вино
цього року; kalte Ente f (кальте енте) – суміш білого й шипучого холодного вина з
лимонним соком і цукром; Stollen m (штолен) – різдвяний довгастий пиріг з ізюмом,
марципаном і білою глазур'ю.
Одяг: Kittel m – кітель; Tirolhut m – тирольський капелюх; Dirndlkleid n – строката
картата жіноча сукня з широкою спідницею й фартухом.
Гроші, одиниці виміру: Kreuzer m – крейцер, дрібна монета кінця XIX ст ;Pfund n –
фунт (500 г); Ahm n- ам ( 130-160 л ).
Архітектурні реалії: Fachwerk n (фахверк) – каркас малоповерхових будинків, що
складається з системи будівельних елементів, заповнених глиною, цеглою й каменем;
Giebelhaus n ( гибельхаус ) – будинок з гостроверхим дахом; Reihenhaus n – будинок,
що складається з секцій, які мають свій вхід і номер.
Титули, звання: Keiser m – кайзер; Bundeskanzler m – бундесканцлер; Junker m
(юнкер)- великий землевласник із дворян.
Адміністративно-територіальні одиниці: Gemeinde f – громада, низова
адміністративно-територіальна одиниця Німеччини; Bezirk m – округ.
Фольклорні, культурні реалії: Kobold m ( кобольд ) – – гном, домовик; Schultüte f
(шультюте ) – великий кольоровий конусоподібний мішечок з ласощами, який батьки
дарують першокласникам; Jodel m ( йодль ) – народна пісня альпійських горців;
Zwinger m ( Цвінгер ) – картинна галерея в Дрездені; Oktoberfest n ( октоберфест ) –
пивне свято в Мюнхені.
Місцевий розподіл важливий у плані теорії й практики перекладу. Деякі слова можуть
бути реаліями для певних мов і бути такими для інших. Так, назви реалій католицької
церкви, відсутні в православних християн, не є такими, наприклад, для французької,
італійськоїих мов та ін.; магазини аптекарських і галантерейних товарів Drogerie f є
реаліями з погляду української мови, але не англійської.
Тимчасовий розподіл обумовлений фактом зв'язку реалій з певним місцем і часом.
Історичними реаліями стали, наприклад, слова Kurfürst m (курфюрст);
Sturmbannführer m (штурмбанфюрер); Freie Deutsche Jugend (FDJ) Спілка вільної
німецької молоді.
Існує кілька способів передачі реалій іншою мовою:
Повна транслітерація: Herzog – герцог; Oktoberfest – октоберфест; Samowar –
самовар.
Транслітерація іншомовного кореня з використанням суфікса або закінчення:
Uniform – уніформа; Kegeln – кеглі.
Транскрипція: Würstchen вюрстхен; Grünes Gewölbe – Грюнес Гевьольбе (музей у
Дрездені).
Калькування, тобто заміна морфем одного слова або частин словосполучення їхніми
еквівалентами: Staatsrat – Державна Рада; Sandmännchen – «пісковий чоловічок»,
казковий персонаж, що приносить дітям сни.
Переклад: найчастіше супроводжується додаванням слів. Polterabend – вечір
напередодні вінчання; kalte Platte – блюдо з ковбасною нарізкою або бутербродами (а
не холодний піднос); Karpfen blau – відварний короп (а не синій короп).
Описовий переклад: При використанні описового перекладу розкривається зміст
реалії. Правильний описовий переклад можливий у тому випадку, якщо перекладач
володіє необхідною країнознавчою інформацією. Вибір варіанта описового перекладу
залежить від характеру тексту. Giebelhäuser – будинки з гостроверхими дахами або
гостроверхі дахи; giebelige Stadt – готичне містечко; Büttenrede – промова під час
карнавальних вистав на масницю, що виголошується з бочки або трибуни; Dachreiter
– башточка на конику даху; Mehlklöße – галушки.
Уточнювати значення слова-реалії треба за тлумачними та енциклопедичними
словниками.
На практиці перекладачі по-різному оцінюють функцію реалій у тексті й по-різному
підходять до їхнього перекладу. Тут можливі нестандартні, творчі рішення.
Зараз існує тенденція передавати реалії переважно шляхом транскрипції й
транслітерації. Ці два прийоми універсальні й не мають обмежень.

Übungen zur Wiedergabe in der Muttersprache von bedeutungsnahen


Substantiven des Deutschen

Übung 1. Angebot oder Vorschlag? Setzen Sie das passende Wort ein und übersetzen
Sie die Sätze!

1. Auf der Zeitungsannonce wegen eines Kranführers erhielt der Betrieb nur wenige ... 2.Der
Bauleiter hielt d… Verbesserungs… des Baumeisters für undurchführbar. 3. Für den Posten
des Hauptreferenten ist Herr Müller in ... gebracht worden. 4. Im Winter ist d… ... an Obst und
Gemüse gering. 5. D… erst… ... für die Rembrandt-Zeichnung auf der Auktion waren 20 000
Euro. 6. D… ... des Vorsitzenden der Hauptversammlung wurde angenommen. 7. Die
Weltmarktpreise richten sich nach ... und Nachfrage. 8. Die Besatzung der Festung hat d…
Kapitulations… des Gegners abgelehnt. 9. Einige Studenten haben d… ... gemacht, eine
gemeinsame Wanderung zu unternehmen. 10. Auf mein… ... hin haben wir uns bei Alfred
getroffen.

Übung 2. Fell, Haut, Leder oder Pelz? Setzen Sie das passende Wort ein und übersetzen
Sie die Sätze!

1. Für einen Motorradfahrer ist ein… ...jacke besonders praktisch. 2. Der …mantel der jungen
Frau war aus wertvoll… Schaf… gearbeitet. 3. Die Menschen der Urzeit kleideten sich mit
den ... der erlegten Tiere. 4. Schauspielerin trug zu dem Empfang kostbare ... .5. Der Junge
streichelte d… weich…, glänzend… ... der Katze. 6. Vor einem Sonnenbad sollte man d… ...
mit Creme einreiben. 7. Ihre Handtasche ist aus fein…, glatt… ... 8. Ihr Mantel ist an den
Ärmeln und am Kragen mit ... besetzt. 9. Er besitzt eine in ... gebundene Ausgabe von Goethes
Werken. 10. Beim Abkühlen bildet sich auf der Milch ein… dünn… ... 11. Wir sind bei der
Wanderung bis auf d… ... naß geworden. 12. Von einem unempfindlichen Menschen heißt es,
er habe eine dick… ... 13. Von einem Menschen, der seine Eigenart nicht verleugnen kann,
sagt man, er könne nicht aus sein… ... heraus. 14. Wenn man einen Menschen bedrängt und
bestürmt, so knietet man ihm auf d… ... oder rückt ihm auf d… ... .
Übung 3. Gewalt, Kraft, Macht oder Stärke? Setzen Sie das passende Wort ein und
übersetzen Sie die Sätze!

1. Die Leistung eines Motors wird nach Pferde… gemessen. 2. Der Rennfahrer verlor die ...
über seinen Wagen und raste gegen die Mauer. 3. Der Ingenieur widmete seine ganze ... dem
Aufbau des Betriebes. 4. Die Firma sucht eine junge weibliche ... zum Computerbedienen. 5.
Die wirtschaftliche ... eines modernen Staates besteht in seiner Industrie. 6. In steigendem
Maße bemüht man sich in diesem Land, die reichen Wasser… auszunutzen. 7. Der Junge
prahlte vor seinen Freunden mit seiner körperlichen ... 8. Gegen rohe ... kommt man nicht mit
guten Worten auf. 9. Der Präsident hat seinen ganzen Einfluss und seine ganze ... aufgeboten,
um eine Verfassungsreform zu beschleunigen. 10. Er hat mir versprochen alles zu tun, was in
seiner ... steht. 11. Wir sind stolz darauf, den Aufbau aus eigener ... geschafft zu haben. 12.
Von Francis Bacon stammt der Satz: „Wissen ist ...“ 13. Im Jahre 1933 gelangten die
Faschisten in Deutschland zur ... .14. Der Schlüssel war abgebrochen, und wir mussten die Tür
mit ... öffnen.

Übungen zum Dolmetschen und Übersetzen

Übung 1. Üben Sie sich zu zweit im Dolmetschen

Dialog „A“: Im Computergeschäft

Guten Tag, was wünschen Sie, bitte?


Я хочу купити комп'ютер. Він повинен бути хорошим і недорогим. Що Ви можете
мені запропонувати?

Unser Angebot ist ziemlich groß. Unsere Kunden haben recht unterschiedliche
Wünsche.
Який комп'ютер має найбільший попит?

Also, im Moment sind diese Modelle besonders gefragt. Alles Markenartikel.


Ось цей комп'ютер мені підходить. Скільки він коштує?

Dieses Modell ist mit 2.250 Euro ausgezeichnet. Ich schaue aber noch einmal in die
Preisliste. Einen Moment, bitte! Richtig. Es kostet 2.250 Euro einschließlich
Mehrwertsteuer.
Вибачите, скільки коштує цей комп'ютер?

2.250 Euro. Aber ich würde es Ihnen für 2.200 Euro verkaufen – einschließlich
Lieferung und Instalation. Und Sie bekommen zwei Jahre Garantie. Schließlich ist der
Kunde bei uns König!
2 200 євро. Це зовсім недешево!

Dafür entscheiden Sie sich für eine ausgezeichnete Qualität. Nach diesem Modell besteht
zur Zeit eine enorme Nachfrage. Sie werden gegenwärtig zu diesem Preis keinen
besseren Computer auf dem Markt bekommen.
Зовні комп'ютер виглядає дуже гарно. І він, очевидно, хорошої якості, плюс гарантія
два роки. Треба подумати...
Übrigens, wenn Sie den vollen Preis sofort und bar zahlen, könnten Sie noch einmal 2 %,
also 44 Euro sparen.
Добре, я беру цей комп'ютер. Прошу доставити його за цією адресою: вул. Шиллера,
12. Це приватний будинок. Номер телефону 48-92-69.

Da haben Sie eine richtige Entscheidung getroffen. Den Kauf werden Sie nicht bereuen.
Haben Sie noch einen Wunsch?
Ні, дякую.

Dialog „B“: Anfrage

Добрий день! Українсько-німецька торгова палата, Іваненко.


Guten Tag! Firma TEXTA in Augsburg, mein Name ist Rafner. Ich rufe Sie an in
folgender Angelegenheit: Wir sind an Adressen von Textilfabrikanten in der Ukraine
interessiert. Bin ich da bei Ihnen richtig?

Так, у нас є адреси. У чому конкретно справа? Що Вас конкретно цікавить?


Ja, also, wir stellen Textilmaschinen für den europäischen Markt her und jetzt möchten
wir gern auch mit Firmen in der Ukraine Kontakt aufnehmen.

Тут є різні можливості. Наприклад, Ви можете увійти в контакт безпосередньо з


фірмами. Це одна можливість, інша – Ви звертаєтеся через представництво в Україні .
Was ist denn besser, Ihrer Meinung nach?

Якщо Вас цікавлять великі фірми, то я можу дати Вам їхні адреси. А от увійти в
контакт із середніми або дрібними фірмами краще через представництво.
Haben Sie auch eine Liste mit Namen und Adressen von den Vertretungen?

Так, у нас є список представництв.


Das ist gut. Wir sind in erster Linie an mittelständischen Firmen interessiert. Könnten
Sie mir die Liste vielleicht zuschicken?

Певна річ, із задоволенням. Ми це зробимо негайно. Але в нас є й така пропозиція: ми


повідомимо Вам, які українські фірми зацікавлені у співпраці з німецькими й
австрійськими фірмами, що роблять верстати для текстильної промисловості.
Die betreffenden Firmen sind uns natürlich sehr gut bekannt und wir können deren
Postanschriften sowie Telefon- und Faxnummern an Sie schicken. In diesem Fall geht es
um die beiderseitigen Geschäftskontakte, bei denen wir natürlich behilflich sein können.

Інформацію про згадані українські фірми ми передамо Вам незабаром електронною


поштою або факсом
Nach dem Erhalt Ihrer Mitteileinung verbinden wir uns sofort mit den deutschen und
österreichischen Firmen, die Textilmaschinen herstellen und an deren Absatz in der
Ukraine interessiert sind.

Дякуємо Вам за позитивну відповідь на нашу пропозицію і сподіваємося на подальшу


співпрацю. До побачення!
Das hoffen wir auch. Auf Wiederhören!
Übung 2. Übersetzen Sie die folgenden Wirtschaftstexte aus dem Deutschen in die
Muttersprache:

Text 1. Die Aufgabe

Nach jahrzehntelanger Vorherrschaft hatte die Schuhmarke Salamander mehr und mehr mit
Problemen zu kämpfen. Die zunehmende Internationalisierung und die Verschärfung des
Wettbewerbs sowie die schwächelnde Inlandskonjunktur ließen die Umsatzzahlen sinken.
Begünstigt wurde der negative Trend durch die unübersichtliche Markenpolitik des
Unternehmens. Einige Sublabels ließen die Zugehörigkeit zur Marke Salamander nicht
erkennen. Trotz ihres enormen Bekanntheitsgrads bekam sie Imageprobleme. Folge: Eine
völlige Neupositionierung wurde eingeleitet.

Die Strategie

Zunächst wurde das Sortiment gestrafft. Einige erfolglose Labels wurden aufgelöst, die ver-
bliebenen unter der Dachmarke Salamander zusammengefasst. Seitdem existieren nur noch
die Submarken City, Sportiv, Marathon, Lady, Kids und Lurchi. Neue Schuhmodelle wurden
passend zu den einzelnen Zielgruppen entwickelt. Gleichzeitig überarbeiteten die Strategen
den gesamten Salamander-Auftritt. Das Logo erhielt ein dynamischeres Aussehen, das Unter-
nehmen ein einheitliches Corporate Design. Auf Citylight–Postern wurde der neue Anspruch
der Marke – modische Qualität im mittleren und oberen Preissegment – kommuniziert. Die
Filialen wurden in das Konzept einbezogen und erhielten ebenfalls ein neues Outfit.

Die Ergebnisse

Zwar sanken im vergangenen Jahr die Umsätze der Schuhmarke Salamander weiterhin, doch
deuten die Zahlen darauf hin, dass eine Sanierung des Industriebereichs Schuhe voranschrei-
tet. Auf dem deutschen Markt, so die Einschätzung der Verantwortlichen, habe man wieder
Fuß gefasst. Im Export verzeichne das Unternehmen sogar zweistellige Zuwachsraten. Auf
eine neue Akzeptanz der Marke deutet auch das starke Interesse an dem neuen Ladenbaukon-
zept hin. Mit 118 eigenen Filialen ist die Salamander Schuhhandelsgesellschaft, eine 100pro-
zentige Tochter der Salamander AG, im deutschen Markt präsent. Rund 60% der Filialen
wurden bereits auf das neue Konzept umgestellt. Eine Umfrage zeigte, dass auch die Kunden
den Umschwung bemerken: 90 % finden die Marke jetzt sympatischer als vor vier Jahren.

Text 2. Das Märchen von Marketing

Pirmasens ist eine hübsche Stadt in der Westpfalz. Eigentlich orientiert man sich hier eher am
Saarland als an der Vorderpfalz. Einen eigenen Weinbau pflegt man nicht, denn es fehlen die
natürlichen Voraussetzungen wie etwa an der Pfälzer Weinstraße bei Bad Dürkheim und Mai-
kammer. Also drohte die Armut damals, zumal es keine Bodenschätze oder sonstige günstige
Voraussetzungen gab. Aber man war erfinderisch in Pirmasens. Und fleißig! Die braven Leute
entwickelten eine Industrie zu einer großen Blüte, auf der wir alle stehen: die Schuhindustrie.
Eines Tages hatte ein Geschäftsführer eine tolle Idee. Er wollte expandieren. Nicht in Saar-
land, nicht nach Hessen oder nach Südeuropa, nein er wollte es wirklich wissen: Afrika, so
hieß sein Zauberwort – „ Schuhe für Afrika“. Tag und Nacht träumte er davon. Er sah dralle
Afrikanerinnen beim Tanz – das Wort „Negerinnen“ vermied er selbstverständlich - und auch
schwarze Jäger im Busch. Keine barfüßigen Barbaren, nein, zivilisierte Menschen mit Pirma-
senser Schuhwerk. Damit wäre allen geholfen, glaubte der Geschäftsführer, dem schwarzen
Kontinent und der Westpfalz, zumindest wirtschaftlich.
Was aber, wenn die Afrikaner die Pirmasenser Schuhe ablehnen? – Da wurde der Geschäfts-
führer auf einmal sehr nachdenklich. Er machte den berühmten Putzfrauen -Taxifahrer-
Tennislehrer-Test, und alle seinen Experten meinten: „ Da könne man nicht sicher sein. Das
müsse man sehen.“ Er dachte: “Vox populi – Vox Demoskopie“, und trug sich sogar
bisweilen mit dem Gedanken, richtige Experten zu beauftragen, dieses Problem zu lösen.
Aber dann schaute er auf die Zahlen, die ihm sein Buchhalter dezent auf den Schreibtisch leg-
te, und er verzichtete auf diese Investition. Dafür schickte er seine beiden besten Männer nach
Afrika, um die Marktchancen für Pirmasenser Schuhe zu erkunden. Und weil beide sich nicht
gegenseitig hochjubeln oder verunsichern sollten, schickte er sie getrennt in den Schwarzen
Kontinent, um dort für die Firma zu forschen.
Nach drei Monaten kamen sie zurück. Ihre Ergebnisse sollten allen zu denken geben, die „ In-
vestitionen in die Köpfe“ noch immer unter „Kosten“ zu verbuchen:
Marktforscher A sagte:
Wir haben große Chancen für unsere Schuhe, denn die Leute in Afrika laufen alle barfuß.
Marktforscher B sagte:
Wir haben dort überhaupt keine Chancen, denn die Leute in Afrika laufen alle barfuß.
Frage: Wer hatte Recht?

Übung 3. Übersetzen Sie die folgenden Wirtschaftstexte aus dem Ukrainischen ins
Deutsche.

Text 1. Вплив Інтернету на торгівлю

Прямий збут через Інтернет може стати для торгівлі небезпекою, яку варто
сприймати всерйоз. Тому що виробники й користувачі укладають угоди через
Інтернет без включення в цей процес торгівлі, зростає, з одного боку, тиск на цінову
різницю торговців, і, з іншого боку, можливість повного виключення із цього процесу
торгівлі. Зоною ризику є особливо галузі з низьким рівнем доданої вартості, такі як
бюро подорожей, книжкова торгівля й банківські філії. Зрозуміло, Інтернет
найчастіше використається в традиційній торговельній мережі як підтримка торгівлі.
Чим вище консультативний рівень торгівлі, тим менше здатний Інтернет повністю
замінити її. Гарні шанси укріпитися в добу Інтернету мають, наприклад, ринки
будматеріалів, оптики, студії кухонних меблів та аптеки.

Text 2. Архітектура споживання

Кожному знайомо: ми йдемо до супермаркету і купуємо більше, ніж, власне кажучи,


збиралися, приваблені горами свіжих овочів та апетитними м'ясними прилавками,
ведені ретельно продуманою розкладкою товарів.
Людина частіше має правобічне орієнтування, керує автомобілем звичайно по
правому боці, її погляд спрямовується спочатку праворуч, а потім ліворуч. Відразу ж
після входу розташовуються полиці з яскравими помідорами й рум'яними яблуками.
Після овочів і фруктів ми потрапляємо в лабіринт проходів супермаркету. Праворуч
тихо гудуть довгі ряди полиць-холодильників з йогуртом, сиром і молоком.
У розумі покупця непомітно виникає думка про ранковий сніданок – молоко
непогано, але потрібно б ще й свіжого сиру. І так як до молока ще потрібно пройти
довгий ряд полиць, на очі ліворуч потрапляють ніби випадково пакетики з кавою і
чаєм, баночки з мармеладом і медом. Наступна зупинка – хліб і булочки. От і повний
набір для сніданку.
Згідно з «внутрішнім компасом» покупця психологи пропонують наступну
послідовність товарів: після сніданку – обід, тобто м'ясо, риба, консерви. Потім
виникає вечірня зона: вино, пиво, шоколад.
Цей принцип застосовується до всіх груп товарів Більшість людей, наприклад,
ранком спочатку чистять зуби, перш ніж умитися, – значить спочатку на полицю
викладається зубна паста, а потім мило.
І нарешті покупець опиняється з повним кошиком у касовій зоні, найбільш стресовій
для дітей у кожному супермаркеті. Більшість магазинів покладають великі надії на
маленьких покупців і виставляють полиці з жувальною гумкою, плитками шоколаду,
цукерками. Стомлені батьки швидко погоджуються, і ось уже пара солодких
заспокійливих штучок опиняється в купівельному кошику.
LEKTION III. WERBUNG

Text 1. Werbung
Text 2. In der Welt der Werbung
Text 3. Реклама в умовах ринкової економіки

Wiedergabe: Wiedergabe der Personennamen

Übungen zum Dolmetschen und Übersetzen

Übung 1. Merken Sie sich die folgende Lexik, übersetzen Sie die nachstehenden
Wörter, Wendungen und Sätze in die Muttersprache:

1. Werbung f – реклама. Für Wirtschaftszwecke wurde die Werbung schon in der Antike
eingesetzt.
2. Werbeschrift f - рекламний журнал; Werbebotschaft f – новини реклами;
Werbeanzeige f - рекламна об'ява.
3. Werbemittel pl - засоби реклами. Zur Erreichung dieser Ziele werden in der Werbepraxis,
in den Werbeagenturen und Werbeabteilungen der Unternehmen verschiedene Werbemittel
eingesetzt.
5. Werbespot n - рекламний блок; Werbeträger m – рекламний носій;
Werbungstreibende m – рекламодатель.
6. Umworbene m - споживач реклами. Mit Hilfe dieser Werbemittel transportieren die
Werbeträger die Botschaften der Werbungstreibender zu den Umworbenen.
7. Wirtschaftswerbung f - реклама в економіці. Die Entstehung der Witrschaftswerbung ist
unmittelbar verknüpft mit dem Beginn der Herstellung von Waren und Dienstleistungen.
8. Arbeitsteilung f – розподіл праці.
9. Funktionsfähigkeit f – дієвість. Das sich dabei entwickelnde System der Arbeitsteilung
setzt für seine Funktionsfähigkeit voraus…
10. Güte- und Herkunftszeichen n – маркіровка про походження товару
12. Eigenbedarf m - особиста потреба; zur Deckung des Eigenbedarfs
13. Konsument m - споживач. Den Fluss der Waren und Dienstleistungen vom Hersteller
zum Konsumenten regeln.
14. Verkaufsförderung f – активізація збуту; Verbraucherinformation f – інформування
споживача;
15. Öffentlichkeitsarbeit f - зв'язки з громадськістю. Neben der Verkaufsförderung, der
Verbraucherinformation und der Öffentlichkeitsarbeit spielt die Werbung eine entscheidende
Rolle.
16. marktrelevante Einstellungen - ринкові установки; beabsichtigte Beeinflussung von
marktrelevanten Einstellungen und Verhaltensweisen ohne formellen Zwang.
18. Verhaltensweisen pl - образ дії.
19. Übermittlungsfunktion f - функція передачі (доставки).
Text 1. Werbung

Die Entstehung der Wirtschaftswerbung ist unmittelbar verknüpft mit dem Beginn der Her-
stellung von Waren und Dienstleistungen, die nicht mehr ausschließlich zur Deckung des
Eigenbedarfs benötigt wurden. Das sich dabei entwickelnde System der Arbeitsteilung setzt
für seine Funktionsfähigkeit voraus, dass eine Information der potenziellen Käufer erfolgt.
Der Ursprung des Wortes „werben“ liegt im althochdeutschen Wort „werban“ bzw. „wervan“,
das „sich drehen“ , „hin und her gehen“ , „sich bemühen“ und „etwas betreiben“ bedeutet. In
diesem Sinn ist „Werbung“ nicht nur im wirtschaftlich-politischen Bereich von Bedeutung,
sondern auch im privaten Leben, wo man für sich oder um jemand anderen werben kann.
Für Wirtschaftszwecke wurde die Werbung schon in der Antike eingesetzt: Ausrufer für den
Verkauf im antiken Ägypten, Tafeln mit Warenlisten in Babylon, Güte- und
Herkunftzeichen auf Münzen usw. zeugen davon. Heute ist die Werbung aus dem System der
Marktwirtschaft nicht mehr wegzudenken.
Werbung ist Teil einer Kette aus Ursache und Wirkung: Demokratie - Marktwirtschaft –
Wettbewerb – Werbung. Das eine ist ohne das andere nicht möglich. Zum Wettbewerb gehört
auch Marketing, zu dem alle geschäftlichen Maßnahmen und Tätigkeiten zählen, die den Fluss
der Waren und Dienstleistungen vom Hersteller zum Konsumenten regeln. Ein Teil des Mar-
ketings ist die Kommunikationspolitik eines Unternehmens, bei der neben der Verkaufsförde-
rung, der Verbraucherinformation und der Öffentlichkeitsarbeit die Werbung eine entschei-
dende Rolle spielt. Werbung ist also ein Teil des Marketings.
„Werbung“ kann definiert werden als beabsichtigte Beeinflussung von marktrelevanten
Einstellungen und Verhaltensweisen ohne formellen Zwang unter Einsatz von Werbemitteln
und Medien, um den Willen von Menschen in eine bestimmte Richtung zu lenken.
Als Marketingsinstrument von Firmen hat Werbung verschiedene Aufgaben und Ziele:
1. Bekanntmachung des Produktes
2. Schaffung einer positiven Einschätzung des Produktes
3. Verkauf des Produktes
Zur Erreichung dieser Ziele werden in der Werbepraxis, in den Werbeagenturen und Werbe-
abteilungen der Unternehmen verschiedene Werbemittel eingesetzt.
Werbemittel lassen sich hauptsächlich in visuelle ( Plakate, Anzeigen, Prospekte, Flugblätter,
Tragetaschen, Werbebriefe ), in akustische (Hörfunkspot) und in audiovisuelle (Fernsehespot,
Werbefilm) Werbebotschaften unterteilen. Mit Hilfe dieser Werbemittel transportieren die
Werbeträger die Botschaften der Werbunstreibender zu den Umworbenen. Sie üben eine
Übermittlungs- bzw. Transportfunktion aus. Zu den Werbeträgern gehören Tageszeitungen,
Anzeigenblätter, Fernsehen, Rundfunk, Plakatwand, Schaufenster, Messestand, Verpackungen
usw. (Markt, Ausgabe 2, Beilage)

Übungen zum Text 1:

Übung 1a. Analysieren Sie die folgenden Sätze unter strukturellem, grammatischem,
lexikalischem, übersetzungsbezogenem und kommunikativem Aspekt und übersetzen Sie
sie in die Muttersprache:
1. Das sich dabei entwickelnde System der Arbeitsteilung setzt für seine Funktionsfähigkeit
voraus, dass eine Information der potenziellen Käufer erfolgt.
2. „Werbung“ kann definiert werden als beabsichtigte Beeinflussung von marktrelevanten
Einstellungen und Verhaltensweisen ohne formellen Zwang unter Einsatz von Werbemitteln
und Medien, um den Willen von Menschen in eine bestimmte Richtung zu lenken.
3. In diesem Sinn ist „Werbung“ nicht nur im wirtschaftlich-politischen Bereich von Bedeu-
tung, sondern auch im privaten Leben; wo man für sich oder um jemand anderen werben kann.
4. Zum Wettbewerb gehört auch Marketing, zu dem alle geschäftlichen Maßnahmen und
Tätigkeiten zählen, die den Fluß der Waren und Dienstleistungen vom Hersteller zum
Konsumenten regeln.

Übung 1b. Übersetzen Sie schriftlich den Text 1 in die Muttersprache, wenden Sie
dabei alle erforderlichen Übersetzungstransformationen und – verfahren an, um die
Adäquanz Ihrer Übersetzung zu erzielen.

Übung 1c. Stellen Sie zum Text eine Gliederung zusammen, berücksichtigen Sie dabei
die Schwerpunkte im Textinhalt; geben Sie den Textinhalt muttersprachlich und deutsch
wieder.

Übung 2.Übersetzen Sie die nachstehenden Wörter und Wendungen in die


Muttersprache. Merken Sie sich diese Lexik.
1. das Rundfunkspot
2. die Medienbranche
3. werbestark
4. der Auftraggeber
5. das Privatfernsehen
6. die Werbeeinnahme
7. zu Lasten
8. die Printmedien
9. abschwächen
10. der Privatsender
11. die Werbefachleute
12. die Zulieferindustrie
13. der Gestalter
14. der Innendienst
15. die Mediaforschung
16. das Einstiegsgehalt
17. Schlange stehen

Text 2. In der Welt der Werbung

In der Welt der Werbung hat der Tag längst mehr als 24 Stunden. Er hat 24 Stunden und 15
Minuten. So lang sind - hintereinander geschnitten – alle Werbespots, die an einem ganz
normalen Tag im deutschen Fernsehen ausgestrahlt werden. Hinzu kommen täglich 4 500
Rundfunkspots und 1600 Anzeigenseiten in Zeitungen und Zeitschriften. Unsere Welt ist voller
Werbung
Wer produziert das alles?
Im Jahre 2004 wurden in Deutschland von der Industrie, der Dienstleistungsbranche und dem
Handel rund 53 Milliarden Euro für Werbung ausgegeben. Den größten Anteil dieser Summe
bekamen die Medien als Werbeträger. Der Rest ging an die Agenturen, Grafik-Büros,
Fotografen, Models etc.
Wer wirbt besonders viel?
Die werbestärksten Branchen in Deutschland sind die Automobilindustrie; die Medienbranche
(nicht als Werbeträger, sondern als Auftraggeber von Werbung für ihre Produkte) und der
Handel.
Wo wird geworben?
Seit Einführung des Privatfernsehens in den 80er Jahren hat der Einteil des Fernsehens an den
Werbeeinnahmen stetig zugenommen, zu Lasten der Printmedien. Dieser Trend hat sich in den
vergangenen Jahren abgeschwächt, die Anteile der einzelnen Werbeträger am gesamten
Werbemarkt haben sich gefestigt. 90 Prozent der Werbefernseh-Einnahmen entfallen auf die
Privatsender.
Wer arbeitet in der Werbung?
In der Branche arbeiten in Deutschland rund 350 000 Menschen; einschließlich der
Werbefachleute in den Betrieben und der Zulieferindustrie. Das ist etwas weniger als 1 Prozent
aller 38 Erwerbstätigen in der BRD. Fast jede zweite Stelle im Arbeitsmarkt Werbung wird
von Frauen besetzt. Tendenz ist steigend.
Diese Jobs gibt es in einer Werbeagentur:
Agenturmanager, Kundenberater, Kontakter ,Texter, Gestalter, Produktioner, Jobs im Innen-
dienst und in der Mediaforschung. Für die meisten dieser Stellen gilt: viel Stress, hoher Kon-
kurrenzdruck, lange Arbeitszeiten, hohe Belastung, niedrige Einstiegsgehälter, viele Bewer-
ber, Praktika ohne Bezahlung.
Wie macht man Karriere in der Werbung?
Am Beginn der Karriere, wo jährlich Tausende Bewerber Schlange stehen, sieht das so aus:
Das Einstiegsgehalt in einer Agentur als Juniortexter, Junior-Art-Direktor oder Juniorkontak-
ter liegt bei 2000 Euro, manchmal mehr, manchmal weniger. Dafür ist aber die Arbeitszeit
genauso lang wie beim hochdotierten Chef. Grundsätzlich gilt: Bezahlt wird nicht nach Tarif,
sondern nach Erfolg.

Übungen zum Text 2:

Übung 2a. Beantworten Sie folgende Fragen:


1. Wie wichtig ist die Werbung für die Massenmedien?
2. Wer wirbt besonders viel?
3. Wo wird geworben?
4. Wer arbeitet in der Werbung?
5. Wie macht man Karriere in der Werbung?
6. Möchten Sie selbst in dieser Branche Karriere machen?
Übung 2b. Schreiben Sie aus den Texten 1und 2 alle zusammengesetzten Wörter mit
Werbe- und –werbung heraus, übersetzen Sie diese und erklären Sie ihre Bedeutung.

Übung 2c. Bilden Sie aus folgenden Verben Substantive und übersetzen Sie diese in die
Muttersprache:
verknüpfen, herstellen, benötigen, entwickeln, voraussetzen, erfolgen, einsetzen, regeln, fördern,
definieren, lenken, schaffen, verkaufen, erreichen, zwingen.

Übung 2d. Es gibt drei Gruppen der Werbemittel. Korrelieren Sie richtig.

Visuelle Akustische Audiovisuelle

Fernsehspot, Plakate, Flugblätter, Werbefilm, Anzeigen, Prospekte, Messestände,


Verpackungen, Hörfunkspot, Schaufenster, Werbebriefe, Tragetaschen, Zeitschriften.
Übung 2e. Welchen der folgenden Aussagen stimmen Sie zu?
ja + nein - kann man so nicht sagen - ?
a) Werbung schafft neue Bedürfnisse.
b) Werbung will die Verbraucher überzeugen.
c) Die Werbeausgaben der Unternehmen verteuern die Produkte.
d) Werbung bringt Informationen über neue Produkte.
e) Werbung verbilligt Produkte durch die Förderung von Massenproduktion.
f) Werbung schafft Arbeitsplätze.
g) Werbung beeinflusst die Verbraucher mit psychologischen Mitteln.
h) Werbung soll den Absatz fördern.
i) Werbung verführt zu einem falschen Verbraucherverhalten.
j) Werbung ist frauenfeindlich.

Übung 2f. Was halten Sie von dieser rechtlichen Regelung?


Vielleicht helfen Ihnen die folgenden Ausdrücke:

Ich finde es (nicht) richtig, dass …


Ich bin (nicht) der Meinung, dass …
STOP!
Man kann wohl nicht behaupten, dass … Bitte keine
Ich denke/meine/finde(nicht), dass … Werbung
Aber es sieht doch wohl so aus, dass … einwerfen
So ein Unsinn/Quatsch/Blödsinn!…
Auf der einen/anderen Seite …
Keine schlechte Idee! …

Übung 2g. Sammeln Sie bitte gemeinsam Adjektive zur Beschreibung von Werbung.
Geben Sie nach Möglichkeit in Spalte 2 auch das jeweilige Gegenteil an.

1 2

witzig________________________________ ernst_______________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Übung 2h. Finden Sie Im Text 2 Sätze mit Passiv und wandeln Sie die in Aktiv um.

Übung 2i. Setzen Sie die richtigen Passivformen im nachstehenden Artikel ein:

Aus für die Fernsehwerbung?

Wie langweilig wäre unser Leben ohne die Traumwelt, die uns durch das Fernsehen ins Haus
__________ __________(bringen).
Und durch die privaten Sender werden die Wahlmöglichkeiten noch vielfältiger.
Nur: sie brachten zwar mehr Programm; auch mehr Werbung. Das ist verständlich.
Denn irgendwie müssen die Privaten ja__________ ___________ ( finanzieren).
Die öffentlich-rechtlichen Anstalten stellen ebenso immer mehr Sendezeit für Werbezwecke
zur Verfügung, obwohl das gesamte Aufkommen der bundesdeutschen Fernsehgebüren an
sie ___________ ___________ (überweisen).
Einschränkend muss aber ___________ ___________(sagen), dass sie nicht nach 20 Uhr
werben und ihre Filme nicht durch Reklame ___________ ____________(unterbrechen).
Nun drohen den privaten Fernseheanbietern Probleme aus Japan.
Dort ___________ ein Videorekorder __________(entwickeln), der sich durch die Nutzung
von Signalen, die bei Zweikanaltonsendungen__________ _________ ( ausstrahlen),
bei Werbespots aus- und bei Fortsetzung des Programms wieder einschaltet.
Der Zuschauer kann sich bequem zurücklehnen, da er nicht mehr inmitten
der spannendsten Szene ________ _________ (auffordern), eine neue Zahnpasta zu kaufen.
Doch wohin sollen in Zukunft die großen Werbeetats der Firmen fließen?
Und wo soll für den japanischen Videorekorderhersteller künftig __________
__________ (werben)?
Möglicherweise hat er sich mit dieser Entwicklung ins eigene Bein geschossen!

Übung 2j. Lesen Sie folgendes Witzgedicht und überlegen Sie, für welche Produkte
diese Zeilen werben könnten.

das Auto, die Ferienreise, der Kaffee, das Mundwasser, das Parfüm, das Reinigungsmittel,
die Schallplatte, die Strumpfhose, das Waschmittel, das Weichspülmittel, die Zigaretten

Du hast die Waffen einer Frau So praktisch mit dem Drehverschluss


preiswert im Verbrauch gehst du meilenweit
Schluss mit dem blöden Alltagsgrau mit stark verfeinertem Genuss
Oh, so mild im Rauch immer griffbereit
Du bist so ohne Mundgeruch Du bist auch mono abspielbar
Du bist strahlend weiß und mit Plattformat
Das Beste ist grad gut genug Du bist erfrischend fensterklar
Jetzt zum Minipreis bis zu 60 Grad

Du hast noch ein Jahr Garantie Du hast noch ein Jahr Garantie
Du bist streichelweich Du bist streichelweich
Du bist streichelweich am Knie Du bist streichelweich am Knie
kalorienreich, ja, kalorienreich, kalorienreich, ja, kalorienreich,
ja, kalorienreich ja, kalorienreich

(Bernhard Lassahn)

Übung 2k. Unterstreichen Sie im Text alle zusammengesetzten Adjektive und erklären
Sie diese in Ihrer Muttersprache.

Übung 2l. Bringen Sie ein paar Beispiele aus der Werbung in der Ukraine. Verfassen
Sie das Referat zum Thema: „Werbung“ anhand der Texte 1und 2 und anderer
verfügbaren Materialien.

Text 3. Реклама в умовах ринкової економіки


Поняття «реклама» містить у собі всі заходи, спрямовані на те, щоб ознайомити
покупців з продуктами якого-небудь підприємства, пробудити в них купівельний
інтерес і тим самим стимулювати купівельний попит на придбання товару.
За допомогою реклами переслідуються різні цілі. Вона покликана:
– залучати нових покупців,
– зберігати постійних покупців,
– прокладати новим продуктам шлях до споживача,
– формувати нові потреби,
– сприяти поліпшенню іміджу фірми й завоюванню певної позиції на ринку.
Реклама є, таким чином, невід'ємною складовою частиною конкурентної боротьби в
умовах ринкової економіки. Існують певні основні принципи, яких необхідно
дотримуватися при проведенні всіх рекламних заходів. Так, наприклад, встановлено,
що реклама повинна бути правдивою й що забороняється публічно порівнювати
власний товар з товарами конкурентів з метою приниження інших учасників ринку .

Übung 3. Geben Sie den Inhalt des obigen Textes in deutscher Sprache wieder, merken
Sie sich vorher die Bedeutung der in diesem Text verwendeten Fachwörter und -wen-
dungen.
Пробудити купівельний інтерес – das Kaufinteresse wecken; спрямувати купівельний
попит – die kaufkräftige Nachfrage hinlenken; прокладати шлях до споживача - den Weg
zum Abnehmer bahnen; завоювання певної позиції на ринку – der Aufbau einer
bestimmten Marktposition; невід'ємна складова частина – der unverzichtbare Bestandteil;
необхідно дотримувати (дотримуватися) – einzuhalten sein; zum Zweck der
Herabsetzung – … з метою зниження.

Wiedergabe: Wiedergabe der Personennamen.


Переклад німецьких власних імен на російську та українську мови

Серед лексичних труднощів перекладу з іноземної мови особливе місце займає


переклад іншомовних власних імен. Вони мають особливе призначення в процесі
комунікації.
Власні імена підрозділяються на кілька груп: антропоніми – імена, по батькові,
прізвища, прізвиська людей, псевдоніми; топоніми й гідроніми – географічні назви;
астроніми – назви зірок, планет, комет; назви газет, журналів, фільмів, творів
художньої літератури тощо – іноді їх називають ідеонімами.
Переклад антропонімів: Антропонімічні системи мов виявляють історично
сформовані традиційні відмінності. Так, у німецькій мові антропоніми складаються з
двох частин: ім'я та прізвище, при цьому ім'я може, у свою чергу, складатися з
кількох імен: Erich Maria Remarque, Johann Wolfgang von Goethe. У російській та
українській мовах установилася тривимірна антропонімічна система, яка включає
ім'я, по батькові та прізвище, при цьому ім'я, у більшості випадків, складається з
одного слова. Прізвища можуть бути однослівними, а також складатися з двох слів:
Droste-Hülshof, Квітка-Основ'яненко.
Характерною особливістю німецької мови є наявність в імені прийменника von, що
вказує на станову або географічну приналежність особи: Hermann von Sachsenheim.
Для правильної передачі власних імен іншою мовою потрібно враховувати ряд
чинників. Так прізвища можуть мати варіанти: Meier- Myier- Maier; Schulz -Schulze-
Schultz -Scholz. Імена людей з'явилися раніше прізвищ і стали використовуватися як
прізвища: Arnold, Arndt. Процеси називання іменами мінливі й схильні до впливу
моди. Скорочені імена можуть даватися як повні: … Kurt (Konrad), Fritz ( Friedrich),
Heinz ( Heinrich), Hans (Johannes), Lina (Carolina).
Внаслідок процесів метафоризації й метонімізації деякі власні імена зближаються й
переходять в імена загальні; Xantippe (Ксантипа) - сварлива жінка, за ім’ям дружини
Сократа; Мephisto (Mephistopheles) Mефістофель- сатана, втілення зла (за твором
Ґете «Фауст»); Opel, Ford, Parker - товарні марки.
Важливим є збереження класифікуючої функції власного імені за статевою ознакою:
Helge, Helgi - чоловіче ім'я, Helge, Helga - жіноче ім'я.
Передаючи антропоніми, необхідно встановити, вжиті вони у вільних чи
фразеологічних сполученнях.
Особисті імена, пов'язані з історичними особами, часто є компонентами
фразеологічних одиниць: « seinen Friedrich Wilhelm unter etwas setzen» - підписати
документ, Friedrich Wilhelm - ім'я пруського кайзера.
Фразеологізми з власними іменами можуть бути пов'язані з релігійними легендами
або міфологією: der billige/ treue Jakob - передає біблійний сюжет, відповідно до якого
Іаков 14 років безоплатно й вірно відпрацював у батька Рахілі, щоб одержати її в
дружини.
Власні імена й словосполучення з ними можуть називати й неживі предмети: süßer
Heinrich - цукорниця; der alte Gottfried - халат; der große Michel - вежа Архангела
Михаїла, символ міста Гамбурга; schwarzer Peter - «чорний Петер» – карткова гра,
dicke Berta - «велика Берта» – німецька важка гармата великого калібру.
У німецькій мові є група іменників, одним з компонентів яких є власне ім'я. Ці
іменники мають найчастіше негативну семантику й характеризують моральні якості
людей або професій: Prahlhans - хвалько; Kleckerliese - замазура; Hosenmatz - кравець;
der dumme August - рудий клоун.
Існують три способи передачі власних імен – переклад, транслітерація,
транскрипція. Іноді ці способи поєднуються.
Переклад – перекладаються прізвиська. Тільки переклад розкриває їхнє значення:
Heinrich der Vogler – Генріх Птахолов; Karl der Große - Карл Великий; Wilchelm der
Eroberer - Вільгельм Завойовник.
Транслітерація – передача графічного образу слова з урахуванням еквівалентів двох
алфавітів: Heinrich Heine - Генріх Гейне; Zweig - Цвейг.
Транскрипція – передача звукового образу слова: Rilke - Рільке; Seghers - Зегерс.
Німецькі жіночі імена, що мають закінчення - е, одержують при перекладі закінчення
- а: Elise - Еліза; Helge - Хельга. Античні імена, що кінчаються на - о, одержують
закінчення - н, а закінчення … – опускається: Plato – Платон; Nero - Нерон; Titus - Тіт;
Sokrates - Сократ.
При перекладі власних імен релігійного походження варто використати канонічні
християнські відповідники: Mattäus - Матфей; Gabriel - Гавриїл; Markus - Марк.
У художній літературі власні імена можуть виконувати особливу, характеризуючу
функцію. Наприклад, роман Генріха Манна «Professor Unrat» має різні заголовки –
«Учитель Унрат» і «Учитель Гнус» (слово Unrat означає «сміття», «відходи»). При
перекладі «говорячих» імен найчастіше використовується метод компенсації або, по
можливості, уподібнення.
Особливу групу власних імен утворюють назви різних творів мистецтва, газет,
журналів. Дослівний переклад у цій групі, як правило, не використовується:
„Dichtung und Wahrheit“ «Правда і вигадка»; „Das Parfüm“ - «Парфумер»; „Hoffmanns
Erzählungen“- «Казки Гофмана». Назви газет і журналів пердаються шляхом
транслітерації або транскрипції.
Аритикль може опускатися і додаватися слово газета: „ Der Spiegel“ - (журнал)
«Шпігель»; „Die Zeit“ - (газета) «Ді Цайт».
Übungen zur Wiedergabe in der Muttersprache von bedeutungsnahen
Substantiven des Deutschen.

Übung 1. Ende oder Schluss? Setzen Sie das passende Wort ein und übersetzen Sie die
Sätze.
1. ... September beginnt das Herbstsemester an der Universität. 2. „Ich bin müde“, sagte er,
„machen wir ...!“ 3. Der Vorsitzende forderte den Redner auf, zum ... zu kommen. 4. Ich
konnte leider nicht bis zum ... des Vortrages bleiben. 5. Mein Urlaub nähert sich seinem .... .
6. Auch der schönste Urlaub geht einmal zu .... . 7. Der Roman hat ein... schwach ... . 8. Er hat
die Geschichte von Anfang bis ... erfunden. 9. „... jetzt“, sagte sie, „ich will hier keinen Streit.“
10. Ich bin am ... meiner Kräfte. 11. Gegen ... der Woche fahre ich zu meinen Eltern. 12. Ich
habe mit dem Rauchen ... gemacht.

Übung 2. Folge oder Wirkung? Setzen Sie das passende Wort ein und übersetzen Sie
die Sätze!
1. Die Explosion der ersten Atombombe war von furchtbar.. ... . 2. Noch heute leiden Men-
schen an den ... dieser Explosion. 3. Ursache und ... können nicht voneinander getrennt wer-
den. 4. Eine ... der anhaltenden Trockenheit war, dass viele Quellen versiegten. 5. Die neue
Verordnung tritt mit ... vom 1. Januar in Kraft. 6. Das Verhalten des Studenten hatte seine Ex-
matrikulation zur ... . 7. Die ... des Schlafmittels trat nach kurzer Zeit ein. 8. Die Ermahnungen
des Vaters blieben ohne jede ... auf den Sohn. 9. Jeder Verkehrsteilnehmer muss den Anord-
nungen der Verkehrspolizei ... leisten. 10. Die ... seiner Handlungsweisen muss er selbst
tragen.

Übung 3. Grund oder Ursache? Setzen Sie das passende Wort ein und übersetzen Sie
die Sätze!
1. ... und Wirkung können nicht voneinander getrennt werden. 2. Ich sehe kein… … , an den
Worten meines Freundes zu zweifeln. 3. Er muss schwerwiegende ... haben, wenn er nicht
mitkommt. 4. D.. ... des Todes ist noch nicht genau geklärt. 5. Der Verteidiger sah d.. eigent-
lich.. ... für die Tat des Angeklagten in seiner Erziehung. 6. Das Gericht ließ sich von den Ge-
gen… des Staatsanwalts überzeugen. 7. Auf ... seines Berichts wurden die hygienischen Ver-
hältnisse in dem Betrieb überprüft. 8. Ein bestandenes Examen ist immer ein.. ... zum Feiern.
9. Er hat mich ohne jed.. ... angeschrien. 10. Kriege kann man nur wirksam bekämpfen, wenn
man ihre ... kennt.

Übung 4. Leute oder Menschen? Setzen Sie das passende Wort ein und übersetzen Sie
die Sätze!
1. Auf der Erde leben über acht Milliarden ... 2. Als Tourist kann man Land und ... kaum
gründlich kennenlernen. 3. Die ... erzählen, dass ihn seine Frau verlassen hat. 4. Die Arbeit der
... kann nur im Frieden gedeihen. 5. Diese Firma hat sich zum Ziel gesetzt, den alten und
kranken ... zu helfen. 6. Man muss die ... nehmen, wie sie sind. 7. Ein Sprichwort heißt:
„Kleider machen ...“

Übung 5. Ort, Platz oder Stelle? Setzen Sie das passende Wort ein und übersetzen Sie
die Sätze!
1. Der Zuschauerraum war bis auf d.. letzt.. ... besetzt. 2. Der Angestellte hat den Antrag an
d.. zuständig.. ... im Ministerium weitergeleitet. 3. In der jubelnden Menschenmenge kam der
Wagen des Ministerpräsidenten kaum von d.. ... . 4. Die Firma hat ihm ein.. ... als
Konstrukteur angeboten. 5. An sein.. ... würde ich das Angebot der Firma sofort annehmen. 6.
Das Museum war d.. ..., wo sich die beiden am liebsten trafen. 7. Als wir d.. Markt…
überquerten, schlug es gerade 3 Uhr vom Rathausturm. 8. Er bat seine Frau, d.. schadhaft.. ...
am Anzug auszubessern. 9. Ich habe lange nach ein.. geeignet.. ... im Zimmer gesucht, um den
Fernseher aufzustellen. 10. Obwohl noch genügend ... im Wagen war, ließ der Fahrer
niemanden mitfahren.11 D.. ... im Roman, wo der Autor sein.. Heimat… beschreibt, ist
besonders schön. 12. Im französischen Drama des 17. Jahrhunderts ist die Einheit von ... und
Zeit streng gewahrt. 13. Am Rand des Manuskripts muss genügend ... für Korrekturen bleiben.
14. Im 100-Meter-Lauf hat eine australische Läuferin d.. erst.. ... belegt. 15. Die Sorge um die
Kinder steht in unserem Staat an erst.. ... .

Übungen zum Dolmetschen und Übersetzen

Übung 1. Üben Sie sich zu zweit im Dolmetschen:

Dialog «A»: Vorstellungsgespräch. Interview mit dem Personalleiter

У чому полягає головне значення співбесіди? Які цілі переслідують обидва учасники
співбесіди?
Das Vorstellungsgespräch ist für beide Seiten eine wichtige Informationsquelle: der
Bewerber gewinnt einen Eindruck vom Unternehmen und lernt seinen potentiellen
Vorgesetzten kennen. Auch der Personalleiter gewinnt einen Eindruck vom Bewerber
und bewertet ihn.

Що в поведінці претендента може бути переконливим і дати позитивний результат?


Einstudiertes Verhalten bringt in der Regel nicht den gewünschten Erfolg. Nur wenn ich
als Person natürlich auftrete, kann ich überzeugen.

Що Ви маєте на увазі під умінням тримати себе природно?


Als natürlich bezeichnen wir ein Verhalten, das echt wirkt. Verbale Äußerungen, Mimik,
Gestik und äußere Erscheinung müssen übereinstimmen. Antrainierte Verhaltensweisen,
die nicht zu der eigenen Person passen, führen zu einem Gesamteindruck der
Inkongruenz.

Де можна попередньо одержати інформацію про підприємство, і коли це варто


робити?
Informieren Sie sich spätestens nach der Einladung zum Vorstellungsgespräch über das
Unternehmen. Besorgen Sie sich Geschäftsberichte, schlagen Sie in Handbüchern der
Wirtschaft nach.

Яке значення має зовнішній вигляд претендента, і що ще потрібно враховувати?


Zu einem Vorstellungsgespräch pünktlich zu erscheinen, ist selbstverständlich. Die
Kleidung soll stimmen. Für Männer heißt das mit Krawatte und Jackett gekleidet sein.
Frauen können Hosen tragen. Insgesamt gilt: die Erscheinung sollte gepflegt und
angemessen sein.

Чи варто вести співбесіду в активній формі чи потрібно бути стриманим?


Seien Sie aktiv. Bereiten Sie Fragen vor, die Sie stellen möchten. Eine schriftliche Liste
ist hier zu empfehlen. Oft ist es hilfreich, sich während des Vorstellungsgesprächs
Notizen zu machen. Fragen dürfen Sie alles, was Sie für Ihre Entscheidung an
Information benötigen. Aber Fragen nach Urlaubsanspruch und Arbeitszeit sollen nicht
im Vordergrund stehen.

Dialog „B“: Geschäftsbesprechungen

Guten Tag, Herr Gurenko, ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie den Weg
hierher gemacht haben und pünktlich sind. Es zeigt mir, wie sehr Sie an einer
Zusammenarbeit mit uns interessiert sind.
Здрастуйте, дійсно, ми дуже зацікавлені у співпраці з Вами.

Das freut uns sehr. Könnten Sie vielleicht uns etwas über Ihre Firma erzählen?
Із задоволенням. Як я вже говорив по телефону, наша фірма є середнім за величиною
підприємством і робить високоякісні меблі. На фірмі працюють 146 робітників та
службовців. Ми маємо філії, в основному, на Україні. Не могли б Ви також
розповісти дещо про Вашу фірму?

Ja, gerne. Seit über 20 Jahren betreiben wir einen Möbelhandel. Wir beschäftigen uns
mit der Einrichtung von Ferienwohnungen.
Це дуже цікаво. Як я розумію, Ви продаєте столи, стільці, шафи, ліжка тощо?

Nicht nur das. Der Markt fordert von uns eine Erweiterung dieser Sortimente. Und wir
liefern jetzt alles, was zum Wohnen gehört, wie Lampen, Teppichboden, sogar Küchen.
Це, дійсно, дуже цікаво. До того ж, наше підприємство цілком у стані виготовляти цю
продукцію. Ви, мабуть, уже познайомилися з нашими каталогами й проспектами?

Selbstverständlich, habe ich Ihre Kataloge sehr gründlich studiert, wie auch Ihre
Preisliste. Alles ist interessant und annehmbar für uns.
Я дуже радий. Бачу, що ви готові до співпраці з нами.

Ja, wir sind bereit, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Und das freut mich auch sehr.
У такому випадку ми можемо підписати контракт.

Dieser Meinung bin ich auch.


Я вважаю, від початку терміну дії на два роки. Ви не проти?

Ich würde vorschlagen, die Gültigkeitsdauer des Vertrags um ein Jahr zu verlängern.
Я приймаю Вашу пропозицію, але з однією умовою …

Was für eine Bedingung meinen Sie?


Якщо не виникнуть форс-мажорні обставини.

Gut. Dann setzen wir das in einem besonderen Punkt fest.


Добре. Згоден.

Schön, ich unterzeichne nun unseren Vertrag sehr gerne.


Я теж це роблю з величезним задоволенням.

Übung 2. Übersetzen Sie die folgenden Wirtschaftstexte aus dem Deutschen in die
Muttersprache:
Text 1. Wirtschaftsfaktor Werbung

Wenn Werbung nicht manipuliert werden kann, wozu dann das teure Geld dafür, wozu der
Aufwand von jährlich fast 28 Milliarden Euro?
Werbung ist ein entscheidendes Mittel im Kampf eines Unternehmens um sein Dasein. Ohne
Werbung gäbe es keinen Markenwettbewerb, keine inflationsdämpfenden und Qualität förder-
nden Effekte, die den Bürgern als Verbrauchern zugute kommen. Werbung hilft bei der Ent-
scheidung, welche Marke, welches Produkt gekauft wird, aber sie entscheidet nicht, ob Waren
missbraucht werden.
Ohne Werbung läuft in einer hochentwickelten Volkswirtschaft nichts. Rund 25 Millionen
Menschen sind in Deutschland in privaten Firmen und öffentlichen Einrichtungen beschäftigt
– der überwiegende Teil von ihnen produziert Waren und Dienstleistungen, die verkauft wer-
den müssen. Ohne ständige Höchstleistungen im Bereich der Marktkommunikation blieben
die hergestellten Produktiv- und Konsumgüter in den Fabrikhallen liegen, Dienstleistungen
verkümmerten, Wettbewerb käme zum Erliegen. In diesen Effekten der Werbung liegt der
Sinn, warum sich die Wirtschaft beim Bürger ständig bewirbt.
Hier liegt der Kern: Werbung für Waren und Dienstleistungen ist sozialverträglich. Populi-
stischer Politik aber geht es um Befriedigung von Emotionen bestimmter Wählerschichten und
nicht um Anerkennung von Fakten. Wenn der Bürger das erkannt hat, ist die derzeitige Lust
am gespaltenen Denken der Regierenden auch in Sachen Werbung wirkungslos: mit der
Angst vor den angeblichen Effekten der Werbung lässt sich dann kein „Staat“ mehr machen.

Text 2. Duft zum Werbespot

Bislang ist die Werbung auf Ton und Bild beschränkt. Jetzt kommt als dritte Dimension der
Duft hinzu. Die von der Kommunikationsagentur Meire & Meire im rheinischen Frechen
gegründete Aerome Audiovisuelle Kommunikation GmbH & Co. KG in Hamburg hat es
zusammen mit den Lübecker Drägerwerken und der Hamburger Philips Media Systems
geschafft, eine Maschine zu entwickeln, die Düfte freisetzt, parallel zum Werbespot.
„Wenn im Film der Orangensaft ins Glas plätschert, riecht der Kunde, der auf einer Messe
oder im Supermarkt am Multimediaterminal steht, den Duft der frisch gepressten Früchte“,
beschreibt Projektleiterin Carola Mahnke die Funktion der knapp 12 000 Euro teuren Inno-
vation. Parfümerie-, Warenhaus- und Supermarktketten wie Douglas, Kaufhof, Metro und
Real haben bereits Interesse signalisiert.
Dreh- und Angelpunkt der 38 Patente umfassenden Entwicklung ist ein Verfahren, das Duft-
kombinationen in Glaskartuschen bannt. Dazu werden die Geruchstoffe – etwa in Form von
Parfümölen – auf ein Trägergranulat gebracht und in Glasröhrchen verpackt. Sechs davon
passen in den Duftgenerator des Multimediaturms. Mit Hilfe von Luft werden sie aktiviert.
Aus kleinen Düsen neben dem Bildschirm weht dem Kunden dann im passenden Moment
Pizza- oder Parfümduft um die Nase.

Übung 3. Übersetzen Sie die folgenden Fachtexte aus dem Ukrainischen ins Deutsche.

Text 1. Молодь у рекламі й про рекламу.

– Реклама поступово стає кращою й самокритичнішою. Сьогодні багато рекламних


оголошень і телевізійних роликів зроблені розумно й талановито. Однак реклама для
молоді іноді буває безглуздою.
– Реклама для молоді ніколи не дає дійсної картини тенденцій майбутнього. А молодь
у ній ідеалізується.
– Молоді люди, які знімаються в телевізійній рекламі або на рекламних фото, дають
нам приклад для наслідування. Я майже ніколи не орієнтуюся на рекламу, але в
підсвідомості наслідую її. Це потрібно визнати. Коли реклама подає інформацію, а це
іноді трапляється, я знаходжу її корисною. Але рекламу цигарок, наприклад, я
вважаю непотрібною і безглуздою, хоча сам палю.
– Я вважаю, що реклама іноді може бути милою й чарівною Часом я говорю сам собі:
«Я б теж охоче цим займався». Я хочу стати журналістом і працювати в рекламній
галузі. Тому я звертаю увагу лише на те, чи добре вона зроблена. Я знаходжу
правильним те, що реклама працює з гарними жінками й чоловіками. Чому б і ні?
Адже на них дивляться. Зовсім не обов'язково ідентифікувати себе з ними.
– Я розумію, що навіть поганий продукт за допомогою гарної реклами може стати
симпатичнішим. Коли я бачу веселу рекламу, мені однаково, чи рекламує вона гарну
чи погану продукцію.
– Молоді люди з рекламних роликів справляють дуже миле враження. Іноді я навіть
можу уявити собі, що це мої друзі. І все-таки я не даю рекламі піймати мене на гачок.

Text 2. Реклама – рушійна сила економіки?

Опитування суспільної думки показують, що надлишок реклами усе більше нервує


населення. Але вона вважається рушійною силою економіки.
Переповнені поштові скриньки, рекламні паузи на телебаченні – люди усе більше
відчувають надлишок реклами. Багато хто із задоволенням заборонив би її взагалі.
Критики одержують підтримку на найвищому рівні. У Ватикані вважають, що
реклама створює штучні потреби, які не відповідають гуманному стилю людського
життя.
І все-таки реклама й сьогодні належить до тих галузей економіки, які всупереч усім
кризам продовжують розвиватися.
Саме в кон’юнктурно слабкі часи багатьом підприємствам здається особливо
важливим стимулювати готовність споживачів до покупок.
Усе складніше стає для виробника вирішити питання вибору оптимального засобу
інформації. А з іншого боку, усе жорсткіше стає конкурентна боротьба між
видавництвами, телекомпаніями, виробниками бігбордів за одержання замовлень на
рекламу тієї або іншої продукції.
Усе більшого значення набуває в рекламній справі Інтернет. За прогнозами
дослідників ЗМІ, тут не вистачає ще інформації про користувачів.
LEKTION IV. PUBLIC RELATIONS

Text 1. Public Relations


Text 2. Public Relations in der Praxis
Text 3. Визначення PR у німецькій мові

Wiedergabe: Wiedergabe von Orts- und Sternnamen

Übungen zum Dolmetschen und Übersetzen

Übung 1. Merken Sie sich die folgende Lexik, übersetzen Sie die nachstehenden
Wörter und Wendungen in die Muttersprache:
1. Öffentlichkeitsarbeit f –зв’язки з громадськістю.
Public Relations (PR) wird meist mit „Öffentlichkeitsarbeit“ übersetzt.
2. Wirtschaftswunder n - економічне чудо.
3. Image n - імідж. mit Produkten und Profil, Images und Idealen darstellen.
4. Glaubwürdigkeit f - достовірність, правдоподібність. Eine absolute öffentliche
Glaubwürdigkeit muss gegeben sein.
5. Voraussetzung f - передумова. Die Voraussetzung beginnt schon im eigenen Betrieb.
6. Prozess der Vertrauensgewinnung und -herstellung - процес знаходження й
вироблення довіри. . Man kann die Medien in diesen Prozeß der Vertrauensgewinnung und-
herstellung einbinden.
7. Anstrengung f - зусилля, прагнення. Die Anstrengungen im Rahmen einer
Öffentlichkeitsarbeit nützen.
8. Pressemappe f - інформаційний пакет. Die Pressemappen werden Informationen nach
außen geben.
9. Sponsoring n- спонсорство. Eine zukunftsträchtige Form ist das Sponsoring.
10. Informations- und Wissenstransfer m - передавання інформації і знань.
Der Informations- und Wissenstransfer an ein breites Publikum.
11. etablieren - засновувати.
12. vermarkten - продавати, збувати.
13. wahrnehmen - помічати, сприймати.
14. engagieren – 1. запрошувати, приймати на роботу. 2. брати участь у роботі. sich e. –
зайнятися якою-небудь роботою, діяльністю.
15. fördern - сприяти, підтримувати.
16. Wettbewerb m –змагання, конкурс. einen W. ausschreiben - оголошувати
змагання, конкурс. Sie fördern Sportler und Künstler, schreiben Wettbewerbe aus.
17. ansprechen(Akk) - звертатися до кого-небудь . Bei der internen
Öffentlichkeitsarbeit werden die Mitarbeiter eines Unternehmens angesprochen.
18. intern – зсередини, всередині; extern – зовні, ззовні, іззовні.
19. gewinnbesessen - одержимий прибутком. Unternehmen werden meist als unsoziale,
gewinnbesessene Organisationen gesehen.
Text 1. Public Relations

Der Begriff „Public Relations“ stammt ursprünglich aus den USA. In Deutschland wurde der
Begriff erstmals 1938 von Carl Hundhausen eingeführt. Jedoch begann erst nach dem Zwei-
ten Weltkrieg die eigentliche Entwicklung der Public Relations in der Bundesrepublik. Das in
den fünfziger Jahren einsetzende „Wirtschaftswunder“ machte Public Relations für die Un-
ternehmen notwendig und interessant. Public Relations (PR) wird meist mit „Öffentlich-
keitsarbeit“ übersetzt, wobei dieser Eindeutschungsversuch jedoch umstritten ist. Bei Public
Relations geht es darum, Verbindungen (Relations) von Unternehmen und Öffentlichkeit
(Public) herzustellen.
Öffentlichkeitsarbeit ist inzwischen ein wirksames Marketinginstrument anerkannt und etab-
liert. Es wird immer wichtiger, sich nach außen wie nach innen mit Produkten und Profil,
Images und Idealen darzustellen, statt nur Waren und Dienstleistungen zu vermarkten.
Wie die Werbung ist auch die Öffentlichkeitsarbeit ein Teil der Kommunikationspolitik von
Unternehmen, welche wiederum ein Teil des Marketings ist. Im Gegensatz zur Werbung ist
Öffentlichkeitsarbeit aber kein einseitiger Vorgang, sondern gewissermaßen ein Prozess, an
dem die Öffentlichkeit selbst beteiligt wird. Bei allen PR- Aktionen muss daher eine absolute
öffentliche Glaubwürdigkeit gegeben sein. Außerdem geht es nicht darum, Produkte und
Dienstleistungen anzupreisen und zu verkaufen (Werbung), sondern Informationen über ein
Unternehmen als Teil der Gesellschaft zu vermitteln.
Ziel der Öffentlichkeitsarbeit ist es, das Vertrauen und Verständnis für das zu schaffen, was
das Unternehmen tut. Die Voraussetzung dafür beginnt schon im eigenen Betrieb bei
Mitarbeitern und Angehörigen und setzt sich fort über die Kunden, die Lieferanten und die
Geldgeber. Ist diese Voraussetzung erfüllt, kann man auch die Medien in diesen Prozess der
Vertrauensgewinnung und - herstellung einbinden. Dort, wo das Vertrauen bereits intern
gestört ist oder sich sogar über weite Teile der Bevölkerung fortsetzt, nützen auch die größten
Anstrengungen im Rahmen einer Öffentlichkeitsarbeit wenig. Ein gestörtes Vertrauensver-
hältnis kann nur über Jahre hinweg mit den entsprechenden Änderungen im Betrieb oder bei
den Produktionsformen wiederhergestellt und damit das Image intern und extern verbessert
werden. Die Chemieindustrie ist dafür ein gutes Beispiel. Nach einem Chemieunfall ist es sehr
schwierig für ein Unternehmen, wieder zu einem guten Image zu gelangen.
Öffentlichkeitsarbeit kann als interne und externe Öffentlichkeitsarbeit ausgestaltet sein. Bei
der internen Öffentlichkeitsarbeit werden die Mitarbeiter eines Unternehmens z.B. mittels
Hauszeitschriften, Betriebsfeiern, Mitarbeiterbefragungen und anderen Kommunikations-
formen angesprochen. Sie sollen sich mit dem Unternehmen identifizieren können, Vertrauen
in den eigenen Betrieben haben und somit motiviert werden.
Die externe Öffentlichkeitsarbeit spricht das breite Publikum an. Die Pressearbeit ist dafür
eines der klassischen Mittel. Der Kontakt mit den Medien, die Vermittler zwischen Unterneh-
men und Öffentlichkeit sind, ist sehr wichtig.
Durch Pressegespräche, Pressekonferenzen, Pressemappen werden Informationen nach außen
gegeben. Ebenso gehören der„Tag der offenen Tür“, Betriebsbesichtigungen, Firmenver-
anstaltungen und Firmenjubiläen zu den Möglichkeiten der externen Öffentlichkeitsarbeit.
Eine zukunftsträchtige Form ist das Sponsoring. Unternehmen werden meist als unsoziale,
gewinnbesessene Organisationen gesehen, die keine sozialen und kulturellen Aufgaben
wahrnehmen. Um diesem Bild entgegenzutreten, engagieren sich die Unternehmen häufig im
sozialen und kulturellen Bereich.
Sie fördern Sportler und Künstler, schreiben Wettbewerbe aus usw. Die Schaffung einer
imagebildenden Atmosphäre für Unternehmen im Dialog mit der Öffentlichkeit wird ergänzt
durch den Informations- und Wissenstransfer an ein breites Publikum. Die Sponsoring
-Formen haben sich in den letzten Jahren differenziert entwickelt. Nicht nur Sport- und
Kultur-sponsoring, sondern auch Sozio- und Ökosponsoring werden von den Unternehmen
betrieben. Meist gilt für das Sponsoring das Motto: „ Tue Gutes und rede darüber! „
(Markt, Ausgabe 3)

Übungen zum Text 1:

Übung 1a. Analysieren Sie die folgenden Sätze unter strukturellem, grammatischem,
lexikalischem, übersetzungsbezogenem und kommunikativem Aspekt und übersetzen Sie
sie in die Muttersprache:
1. Das in den fünfziger Jahren einsetzende „Wirtschaftswunder“ machte Public Relations für
die Unternehmen notwendig und interessant.
2. Es wird immer wichtiger, sich nach außen wie nach innen mit Produkten und Profil, Images
und Idealen darzustellen, statt nur Waren und Dienstleistungen zu vermarkten.
3. Dort, wo das Vertrauen bereits intern gestört ist oder sich sogar über weite Teile der
Bevölkerung fortsetzt, nützen auch die größten Anstrengungen im Rahmen einer
Öffentlichkeitsarbeit wenig.
4. Unternehmen werden meist als unsoziale, gewinnbesessene Organisationen gesehen, die
keine sozialen und kulturellen Aufgaben wahrnehmen.
5. Die Schaffung einer imagebildenden Atmosphäre für Unternehmen im Dialog mit der
Öffentlichkeit wird ergänzt durch den Informations- und Wissenstransfer an ein breites
Publikum.

Übung 1b. Übersetzen Sie schriftlich den Text 1. in die Muttersprache, wenden Sie
dabei alle erforderlichen Übersetzungstransformationen und –verfahren an, um die
Adäquanz Ihrer Übersetzung zu erzielen.

Übung 1c. Stellen Sie zum Text eine Gliederung zusammen, berücksichtigen Sie dabei
die Schwerpunkte im Textinhalt; geben Sie den Textinhalt muttersprachlich und deutsch
wieder.

Übung 1d. Wie würden Sie folgende Ausdrücke erklären:


der “Tag der offenen Tür”
“Tue Gutes und rede darüber”

Übung 2. Merken Sie sich die folgende Lexik. Übersetzen Sie den Text 2. in die
Muttersprache in schriftlicher bzw. mündlicher Form.
definierte Zielgruppe – визначені (певні) групи
in Gang setzen – дати дію, запустити
den Kontakt herstellen – встановити контакт
das Erreichen der gesetzten Ziele – досягнення поставлених цілей
die Medienbeobachtung – моніторинг засобів масової інформації
die Medienpräsenz – присутність (наявність) у засобах масової інформації
die Mediengestaltung – підготовка і оформлення повідомлення в засобах масової
інформації
die Berichterstattung –оформлення / проект повідомлення, звіту
dieVeranstaltungsorganisation- організація заходів
die Verbraucherveranstaltung - організація заходів для покупців
interne Kommunikation – робота, спрямована на розвиток комунікативних зв’язків
всередині підприємства
das Treffen von leistungsgebundenen Vereinbarungen – укладення угод у галузях,
зв’язаних з досягненням високих результатів
die Betreuung von Info-Mobilen und Messeständen – обслуговування мобільних
виставок і виставкових стендів
in der Formel zusammengefasst werden – висловитися формулою
die Vertreter gesellschaftlich relevanter Gruppen – представники тих чи інших
суспільних груп
die Implementierung - імплементація
Entscheidungen treffen – ухвалювати (приймати) рішення
Zeitpläne erstellen – розробляти часові (тимчасові) рамки (межі)
die Evalvation – оцінка
die Effizienz - дієвість

Text 2. Public Relations in der Praxis


Die grundsätzliche Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit /Public Relations ist es, den Kontakt
zwischen einem Auftrag- oder Arbeitgeber und einer definierten Zielgruppe herzustellen, zu
festigen oder auszubauen. Die Kommunikation zwischen Auftrag- oder Arbeitgeber und
Zielgruppe soll dann in Gang gesetzt und gesteuert werden. Hierzu stehen eine Reihe von
Kommunikationsinstrumenten zur Verfügung, u.a. sind dies:
Pressearbeit: Schreiben und Verbreiten von Pressemitteilungen, Themenbeiträgen, Anwen-
derberichten, Reden, Biografien, Unternehmensbackgrounder, Themenplanung, Themenmana-
gement, Organisation von Pressekonferenzen, Roundtable, Redaktionsbesuchen mit Kunden,
Beantworten von Presseanfragen, Durchführung von Journalistenreisen, Interviews,
Internetbetreuung.
Medienbeobachtung: Beobachtung der Medienpräsenz des Auftrag- oder Arbeitgebers und
Auswertung und Analyse der Berichterstattung.
Mediengestaltung: Erstellen von Geschäftsberichten, Broschüren, Flyern, Anzeigen, News-
lettern, Verbraucherzeitschriften, Internet-Seiten, etc.
Veranstaltungsorganisation: Planung und Durchführung von Konferenzen, Seminaren,
Festen, Verbraucherveranstaltungen, Messen und sonstigen Events.
Interne Kommunikation: Erarbeitung von Mitarbeiterzeitschriften, Planung und Durch-
führung von Veranstaltungen für Mitarbeiter, Schulung von Mitarbeitern, Intranetbetreuung
Training: Medientraining, Fortbildungen, Schreibtraining etc.
Sponsoring: Treffen von leistungsgebundenen Vereinbarungen in den Bereichen Sport,
Kultur, Soziales, Umwelt und Wissenschaft.
Sonstige Aktionen: Organisation von Gewinnspielen und Wettbewerben, Betreuung von
Info-Mobilen und Messeständen.
Die zentralen Aufgaben von Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations) werden im Berufsbild der
Deutschen Public Relations Gesellschaft e.V. in der Formel AKTION zusammengefasst:
Analyse, Strategie, Konzeption, Erstellen von Situations- und Meinungsanalysen sowie
Stärken-/Schwächen-Profilen, Definition von Zielen, Entwicklung von Strategien und
Konzeptionen zum Erreichen der gesetzten Ziele.
Kontakt, Beratung, Verhandlung, konstruktiver Dialog mit dem Vorgesetzten bzw. dem
Kunden, Verhandlungen mit Dienstleistern, Gespräche und Diskussionen mit Vertretern ge-
sellschaftlich relevanter Gruppen wie beispielsweise Politikern und Journalisten.
Text und kreative Gestaltung, Aufbereitung und Gestaltung von Informationen beispielsweise
in Form von Pressemitteilungen, Broschüren oder Internet-Seiten
Implementierung, Entscheidungen treffen, Maßnahmen planen, Kosten kalkulieren, Zeitpläne
erstellen.
Operative Umsetzung, Durchführung von Veranstaltungen und Projekten jeglicher Art, aktive
Pressearbeit, Versand von Mailings, etc.
Nacharbeit, Evalvation, Kontrolle des Erfolgs der Maßnahmen, Analyse von Effektivität und
Effizienz, Durchführung von Korrekturen

Die Nachfrage nach Expertinnen und Experten in der Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations)
steigt auch in den letzten Jahren kontinuierlich. In Deutschland sind ca. 30.000-50.000
Personen (Stand: 2004, Quelle Deutsche Public Relations Gesellschaft e.V.) in der Öffentlich-
keitsarbeit tätig, vorwiegend in Organisationen, Unternehmen, in Agenturen oder als selb-
ständige/r PR-Berater/in, sowie in Ausbildung, Forschung und Lehre.
Voraussetzungen für professionelle Öffentlichkeitsarbeit sind auf der Basis einer breiten All-
gemeinbildung und persönlicher Eignung eine berufliche Qualifizierung. Selbständige bera-
tende und leitende Tätigkeiten in der Öffentlichkeitsarbeit setzen in der Regel ein erfolgreich
absolviertes Hochschulstudium als Basis weiterer beruflicher Spezialisierung voraus. Öffent-
lichkeitsarbeit (Public Relations) ist ein arbeitsteiliger Prozess; Teamfähigkeit und Teamarbeit
sind daher nötig; Generalisten und Spezialisten ergänzen einander.

Übungen zum Text 2.

Übung 2a. Beantworten Sie folgende Fragen :


1. Was ist die grundsätzliche Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations)?
2. Welche Kommunikationsinstrumente stehen den Auftrag- oder Arbeitgebern für den
Prozess der Kommunikationssteuerung zur Verfügung?
3. Was wird in der Formel AKTION zusammengefasst?
4. Wie hoch ist die Nachfrage nach Expertinnen und Experten in der Öffentlichkeitsarbeit
(Public Relations) in Deutschland?
5. Was sind die Voraussetzungen für die erfolgreiche professionelle Tätigkeit in der
Öffentlichkeitsarbeit (Public Relation)?

Übung 2b. Welche Verben sind in den Substantiven „ versteckt“?


die Entwicklung entwickeln
die Verbindung
das Vertrauen
der Vorgang
die Besichtigung
die Voraussetzung
der Versuch
die Gewinnung
die Bevölkerung
der Vermittler
die Schaffung

Übung 2c. Welche Wortbestandteile passen zusammen? Setzen Sie den Artikel ein.

Artikel Bestimmungswort Grundwort


________________________________________________________________________
der Wirtschafts- - unfall
die Öffentlichkeits- - sponsoring
das Kommunikations- - bewerb
die(pl) Dienst- - veranstaltung
Produktions- - befragung
Mitarbeiter- - leistung
Firmen- - formen
Kultur- - arbeit
Wett- - wunder
Chemie- - politik

Übung 2d. Verknüpfen Sie richtig, bilden Sie mögliche Wortgruppen.


eigentlich das Marketinginstrument
notwendig die Entwicklung
wirksam der Bereich
einseitig die Aufgabe
öffentlich das Publikum
eigen das Image
breit die Öffentlichkeitsarbeit
wenig die Änderung
entsprechend die Anstrengung
intern der Betrieb
schwierig die Glaubwürdigkeit
wichtig der Vorgang
kulturell das Produkt

z.B. das wirksame Marketinginstrument

Übung 2e. Suchen Sie im Text Fremdwörter und geben Sie deren deutsche Äquivalen-
te oder Synonyme an.
Übung 2f. Suchen Sie in den Texten 1. und 2. die Sätze mit der Konstruktion …zu +
Infinitiv und analysieren Sie diese Sätze.
Übung 2g. Bilden Sie sinnvolle Sätze. Gebrauchen Sie die Satzteile in Klammern.

1. Bei den Public Relations geht es darum, …


(herstellen, die Verbindungen von Unternehmen und Öffentlichkeit).
2. Es ist sehr wichtig, …
(nicht stören, das Vertrauen der Bevölkerung).
3. Es wird immer wichtiger, …
(nicht nur vermarkten, einfach, die Waren und Dienstleistungen).
4. Bei der externen Öffentlichkeitsarbeit bemüht man sich, …
(das breite Publikum, ansprechen).
5. Die grundsätzliche Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit /Public Relations ist es, …
(zwischen einem Auftrag- oder Arbeitgeber und einer definierten Zielgruppe, der Kontakt,
festigen, ausbauen, herstellen).

Übung 2h. Sagen Sie anders. Verwenden Sie einen Relativsatz


z.B. die Chemieindustrie – die Industrie, die chemischen Waren produziert
der Chemieunfall
die Mitarbeiterbefragung
die Betriebsfeier
das Pressegespräch
die Firmenveranstaltung
die Öffentlichkeitsarbeit
die Kommunikationsinstrumente
die Zielgruppe
die Medienbeobachtung
die Presseanfrage
der Anwenderbericht
die Mitarbeiterzeitschrift
die Verbraucherveranstaltung

Übung 2i. Fertigen Sie einen adaptierten Text zur schriftlichen Wiedergabe ein.
Übung 2j. Geben Sie den Inhalt des Textes deutsch und muttersprachlich wieder.
Übung 2k. Verfassen Sie zum Thema „Public Relations“ das Referat anhand der Texte
1, 2 und anderer verfügbaren Materialien.

Text 3. Визначення PR у німецькій мові

Поняття Public Relations було вперше використане в США в 1882 р., а німецький
відповідник Öffentlichkeitsarbeit – у1917. Визначення цьому поняттю можна знайти у
статті Карла Хундхаузена в журналі «Реклама в Німеччині» за 1937 р.: Public
Relations – це мистецтво формувати позитивну суспільну думку про свою фірму, її
продукцію або послугу шляхом висловленого або опублікованого слова, а також
через дії або наочні символи. З одного боку, PR, як одна з форм суспільної
комунікації, відрізняється від пропаганди й реклами, з іншого боку, межує з
маркетингом і журналістикою як родинними підсистемами в економіці й
публіцистиці.
PR, або використовувані деякими авторами як синоніми поняття «робота з
громадськістю, організаційна комунікація, менеджмент комунікації», – це свого роду
форма роботи з громадськістю, яка виконує інформативні й комунікативні завдання і
спрямована на досягнення довгострокових цілей, таких як створення й підтримка
постійного іміджу організації й збереження в такий спосіб довіри до нього.
Отже, поняття PR варто визначати потрійно:
– як визначення, що широко розуміється, для менеджменту комунікації організацій;
– як професійне поле діяльності в процесі професіоналізації, що посилюється;
– як соціальний феномен – об'єкт для наукового дослідження спеціального розділу
науки про комунікації.

Übung 3. Geben Sie den Inhalt des obigen Textes in deutscher Sprache wieder, merken
Sie sich vorher die Bedeutung der in diesem Text verwendeten Fachwörter und
Fachwendungen.

Можливе визначення - mögliche Definition; висловлене або опубліковане слово - das


gesprochene oder gedruckte Wort; дії або наочні символи – Handlungen oder sichtbare
Symbole; формувати позитивну суспільну думку -günstige öffentliche Meinung schaffen;
родинні підсистеми - verwandte Subsysteme; потрійно - dreierlei; процес
професіоналізації, що підсилюється - der Prozess zunehmender Professionalisierung;
об'єкт для наукового дослідження - Gegenstand einer Wissenschaft;
організаційна комунікація - Organisationskommunikation; менеджмент комунікації–
Kommunikationsmanagement; довгострокові цілі - langfristige Ziele.
Wiedergabe von Orts- und Sternnamen.
Передача топонімів і астронімів у мові перекладу.

Географічні назви в абсолютній більшості одиничні: Berlin, Harz, Elbe, Bodensee. При
наявності більше одного однойменного топографічного об'єкта назва
конкретизується: Frankfurt/ Oder – Frankfurt/Main.
Географічні назви передаються, як правило, шляхом транслітерації та транскрипції.
Це дуже важлива сфера позначень, пов'язана з державними інтересами й
міжнародною комунікацією. Крім того, деякі географічні назви є складовою
частиною словосполучень, що виступають як засіб номінації, напр., «римське право»,
«віденський вальс», (транслітерація). У ряді випадків топоніми є також складовою
частиною назв літературних творів, які ввійшли в культурний вжиток мови: «Der
Kaukasische Kreidekreis» – «Кавказьке крейдяне коло» Бертольда Брехта; «Römische
Elegien» – «Римські елегії» Ґете та ін.
Перекладаються географічні назви, що мають семантику: das Erzgebirge – Рудні
гори; Kap der guten Hoffnung – мис Доброї Надії; der Pazifik – Тихий океан. Іноді
загальні імена у складі географічних назв можуть увести в оману. Так, Thüringerwald,
Böhmerwald – Тюрингський ліс, Богемський ліс – є назвами гір; Beringstraße –
Берингова протока; Eismeer – Північний Льодовитий океан.
Транслітерація: Jungfrau – Юнгфрау; Nordkap – Нордкап. Якщо географічна назва
має форму множини, то вона передається відповідно до норми мови перекладу: Alpen
– Альпи; Pyrenäen – Піренеї, але der Apennin – Апенніни.
Транскрипція: частіше використовується при передачі географічних назв не
німецького походження: Djakarta – Джакарта; Cambridge – Кембридж.
Необхідно враховувати, що ряд міст Європи мають поряд з національними назвами
німецькі дублети: Karlsbad – Karlovy Vary – Карлові Вари; Danzig –Gdansk – Гданськ.
Для позначення країн і міст у німецькій мові часто вживаються перифрази, які
необхідно знати, щоб відрізняти їх від вільних словосполучень: die grüne Insel –
Ірландія; die Goethestadt – Веймар; die Blumenstadt – Ерфурт; die goldene Stadt –
Прага; die ewige Stadt – Рим та ін.
Перифрази являють собою словосполучення або складні іменники, що піддаються
перекладу: die grüne Insel – зелений острів; die Goethestadt – місто Ґете. У дужках
можна дати загальноприйнятий топонім.
Потрібно враховувати ту обставину, що в різних мовах існує своя традиція звуко-
буквеної передачі топонімів, наприклад, назв міст: Roma (італ.) – Rom (нім.) – Рим
(укр.); Wien (нім.) – Відень (укр.) – Вена (рос.).
Назви площ, вулиць, як правило, транскрибуються, іноді транслітеруються:
Alexanderplatz – Александерплац; Kurfürstendamm – Курфюрстендам. Можливий
також переклад: Michaelerplatz – Площа Святого Михайла.
Назви планет, зірок тощо є термінами й повинні передаватися в точній відповідності
з астрономічною термінологією тієї мови, на яку робиться переклад. Перекручення
традиційних написань неприпустиме.
Наприклад, знаки зодіаку (Zodiakus, Tierkreis) мають наступні відповідники: Widder. –
Овен, Stier – Телець, Zwillinge – Близнюки, Krebs – Рак, Löwe – Лев, Jungfrau –
Діва, Waage – Терези, Skorpion – Скорпіон, Sсhütze – Стрілець, Steinbock – Козеріг,
Wassermann – Водолій, Fische – Риби.
Порівняємо також назви планет: Venus – Венера, Merkur – Меркурій, Pluto –
Плутон, Jupiter – Юпітер.
Назви німецьких федеральних земель.

Baden-Würtemberg Баден-Вюртемберг
Freistaat Bayern Баварія
Berlin Берлін
Brandenburg Бранденбург
Freie Hansestadt Bremen Бремен
Freie und Hansestaat Hamburg Гамбург
Hessen Гессен
Mecklenburg-Vorpomern Мекленбург-Передня Померанія
Niedersachsen Нижня Саксонія
Nordrhein-Westfalen Північний Рейн-Вестфалія
Rheinland-Pfalz Рейнланд-Пфальц
Saarland Саар
Freistaat-Sachsen Саксонія
Sachsen-Anhalt Саксонія-Ангальт
Schleswig-Holstein Шлезвіг-Гольштейн
Freistaat Thüringen Тюрингія

Übungen zur Wiedergabe in der Muttersprache von bedeutungsnahen


Adjektiven des Deutschen.

Übung 1. breit oder weit? Setzen Sie das passende Wort ein und übersetzen Sie die
Sätze!
1. Die Luft trägt den Schall in der Sekunde 333 Meter ... . 2.Die Steuersenkung kommt vor
allem den ... Schichten der Bevölkerung zugute. 3. Der Kiefernbaum ist in Nordeuropa ... ver-
breitet. 4. Die Wurzeln der Fichte sind in der Erde ... verzweigt. 5. Die Forschungen zur
Krebsbehandlung werden auf ... Grundlage betrieben. 6. Der Anzugsstoff liegt 90 cm ... .
7. Der Rock ist ihr in der Taille zu ... . 8.Die Firma steht mit ihren Leistungen ... über ihre
Konkurrenz. 9. Als Junge wollte er in die ... Welt hinaus. 10. Das Zimmer ist so ... wie es lang
ist. 11. Wegen der Hitze waren die Fenster ... geöffnet. 12. In der näheren und ... Umgebung
der Stadt gibt es keinen Wald. 13. Ohne Mühe sprang er über den ... Graben. 14. Er sprach des
langen und ... über seine Reise. 15. Lassen Sie beim Schreiben einen ... Rand!

Übung 2. bunt oder farbig? Setzen Sie das passende Wort ein und übersetzen Sie die
Sätze!
1. Er kaufte in dem Kunstgewerbeladen eine Vase aus ... Glas. 2. Von ihrem Spaziergang
brachten Sie einen ... Blumenstrauß mit. 3. Man fragt die Verkäuferin oft, ob sie auch ... An-
sichtskarten habe. 4. In dieser Gegend tragen die Bäuerinnen am Sonntag noch heute ihre ...
Trachten. 5. Der Maibaum war mit einem großen Kranz mit ... Bändern geschmückt. 6. Im
Winter lohnt es nicht, ... zu fotografieren. 7. Die Blätter an den Bäumen begannen sich ... zu
färben. 8. Der Stoff ihres Kleides ist ... gestreift. 9. Das Badezimmer ist mit ... Kacheln aus-
gelegt. 10. Die Studenten sollten den Plakatenentwurf ... ausführen. 11. Die Fußballfreunde
dürfen am Sonntag mit einem ... Spiel rechnen. 12. Die Studenten gestalteten die Weihnachts-
feier mit einem ... Programm aus. 13. Zum Abschluss der Feier bekam jeder Teilnehmer
einen ... Teller. 14. Sie gab eine ... Schilderung von ihrer Deutschlandreise. 15. Nach seiner
über-stürzter Abreise lag alles ... durcheinander im Zimmer.
Übung 3. eng oder schmal? Setzen Sie das passende Wort ein und übersetzen Sie die
Sätze!
1. Ich muss meine Hose ändern lassen, sie ist mir zu ... geworden. 2. Weil der Gardinenstoff
sehr ... lag, habe ich zwei Meter mehr genommen. 3. Dieses Zimmer ist zwar lang, dafür auch
ziemlich ... 4. Mehrere Schränke und ein großer Tisch machen das Zimmer sehr ... 5. In dem
Raum gab es nur ein hohes, ... Fenster. 6. Da die Obstbäume zu eng stehen, löhnen sie sich
nicht gut entwickeln. 7. Das Kind hat sich ... an seine Mutter geschmiegt. 8. Das Mädchen trug
ein ... Band im Haar. 9. Es heißt, die beiden sind ... miteinander befreundet. 10. Ich glaube, er
arbeitet zu viel, er sieht sehr ... im Gesicht. 11. In dem Kurheim gab es nach seinen Worten
nur eine ... Verpflegung. 12. Auch auf einem ... begrenzten Arbeitsgebiet kann man viel
leisten.

Übung 4. genau oder pünktlich? Setzen Sie das passende Wort ein und übersetzen Sie
die Sätze!
1. Der Nachrichtersprecher sagte: „Mit dem Gongschlag ist es ... 12 Uhr.“ 2. Der Chef sagte
dem Mitarbeiter, er solle ... um 7 Uhr wieder im Büro sein. 3. ... am Ersten jedes Monats zahlt
er seine Miete. 4. Ich habe eine Schweizer Uhr, die auf die Sekunde ... geht. 5. Die meisten
Studenten unserer Seminargruppe kommen ... zum Unterricht, nur einige verspäten sich. 6.
Auch ein Fußgänger muss sich ... an die Verkehrsregeln halten. 7. Der Kraftfahrer schilderte
den Hergang des Unfalls ganz ... 8. Wenn wir nicht ... in Berlin ankommen, verpassen wir den
Anschlusszug.

Übungen zur Wiedergabe in der Muttersprache der deutschen


Zwillingsformeln bei der Übersetzung.

Übung1. Vervollständigen Sie die Zwillingsformeln in den folgenden Sätzen und


suchen Sie nach den muttersprachlichen Äquivalenten für sie.
1. Er hat hoch und ... versprochen, das Geld bis Monatsende zurückzugeben. 2. Ich habe ihm
klipp und ... gesagt, dass ich das Geld selbst dringend brauche. 3. Es ist nur recht und ... , dass
er seine Schulden bezahlt. 4. Er behauptete steif und ..., er habe die Wahrheit gesagt. 5.Was er
zu seiner Verteidigung sagte war hieb- und …fest. 6. Vor Wut hat er in der Wohnung alles
kurz und ... geschlagen. 7. Im letzten Jahr sind wir mit dem Wagen kreuz und ... durch
Thüringen gefahren. 8 Bei hohen Geschwindigkeiten wird mir immer angst und ... 9. Sie geht
immer schlicht und ... gekleidet. 10. Als ich sie abholte, war sie schon fix und ... angezogen.
11. Sein Antwortbrief war kurz und ... 12. Ein solcher Gebrauch dieses Wortes ist gang und ...
13. Er hat sich ganz und ... der modernen Musik verschrieben. 14. Der Vertrag wurde für null
und ... erklärt. 15. Niemand war weit und ... zu sehen.

Übung 2.Vervollständigen Sie die Zwillingsformeln in den folgenden Sätzen und suchen
Sie nach den muttersprachlichen Äquivalenten für sie!
1. Alle waren sofort Feuer und ... für den Vorschlag. 2. Mit Sack und ... zogen die Studenten
zum Campingplatz. 3. Alle Anwesenden waren vor Freude außer Rand und ... 4. Sie haben
Knall und ... geheiratet. 5. In dem jungen Haushalt fehlt es an allen Ecken und ... 6. Er hat Gift
und ... gespuckt, als er von ihrer Untreue erfuhr. 7. Man kann seine Handlungsweise nicht in
Bausch und ... verwandeln. 8. Er macht jede Arbeit mit Lust und ... 9. Er kann mit Fug und ...
behaupten, zu den Besten zu gehören. 10. Ich bin nur mit Zittern und ... in die Prüfung gegan-
gen. 11. Er hat das Examen nur mit Ach und ... bestanden. 12. Man muss Mittel und ... finden,
um ihm zu helfen. 13. Er freut sich, seine Arbeit endlich unter Dach und ... zu haben.14. Stel-
len Sie das Buch an Ort und ... 15. Der Manager wurde auf Schritt und ... von den Reportern
verfolgt. 16. Als Landbriefträger ist er bei Wind und ... unterwegs. 17. Obst gibt es dieses Jahr
in Hülle und ... .

Übungen zum Dolmetschen und Übersetzen.

Übung 4. Üben Sie sich zu zweit im Dolmetschen:


Dialog „A“: Kommunikation als Religion. Interview mit Medienforscher
Professor Norbert Bolz.
Пане професоре, як Ви вважаєте, чи становить визнання молоддю нових засобів масової
інформації небезпеку для друкованих мас-медіа?
Für Print stellen die neuen Medien keine tödliche Gefahr dar. Sie zwingen aber zu
Neuposizionierungen und zur Besinnung auf die eigenen print-spezifischen Stärken.

Що відрізняє медійну культуру підростаючого покоління від традиційної звички


читання?
Navigation, Surfen sind neue Gewohnheiten, die sich vom traditionellen, aufmerksamen,
linearen Lesen radikal unterscheiden. Die Rezeptionsweise der Jugendlichen ist
zerstreut, mehrdimensional, mosaikartig, folgt dem Lustprinzip und steht unter
Zeitdruck.

Раніше вважалося, що той, хто читає газети – інформований; книги – освічений, а


телебачення – це поверхове проведення часу. Чи відповідає подібний поділ
сьогоднішній ситуації?
Vielleicht stimmte die alte Hackordnung noch nie. Heute gewinnt man vor allem bei
Jugendlichen einen ganz anderen Eindruck. Sie frönen dem fröhlichen Medienmix.

На прикладі інших галузей ми знаємо, що молодь позиціює себе не дуже охоче. Як це


виявляється в медійній сфері?
Die „Jugend“ gibt es nicht mehr. Wir sprechen heute von Mediengenerationen, die keine
homogene Alters- und Sozialstruktur mehr haben. Heute gilt: Sage mir, welche Medien
du nutzt, und ich sage dir, zu welcher Generation du gehörst. Die Zersplitterung der
Jugend ist der wichtigste Effekt des Medienpluralismus.

Яку роль відіграє візуальна інформація порівняно з текстовою?


Bilder werden immer wichtiger, weil sie schneller kompakter und komplexer sind als
Sprache. Text kann mit der Beschleunigung unserer Welt nicht mehr Schritt halten. Ein
Blick muss genügen, wie im Straßenverkehr.

Молодіжні засоби масової інформації характеризуються високим темпом зміни тем і


наочної інформації. Чи не свідчить це про певну поверховість
Dass Goethe bei MTV nicht mitgekommen wäre, spricht nicht gegen MTV. Der Zeitpfeil
des Fortschritts ist zersplittert, die großen Erzählungen sind vergessen. Wenn aber
niemand mehr sagen kann, was wirklich wichtig ist, ist es durchaus lebensklug, die
Wirklichkeit häppchenweise zu konsumieren. Wie gesagt: Aufmerksamkeit wird zur
knappsten Ressource. Und wenn man zwischen Gründlichkeit und Geschwindigkeit
wählen muss, spricht heute alles für Geschwindigkeit.

А яка тенденція на сьогодні найбільш сильна?


Kommunikation als Religion.
65

Dialog „B“: Interview mit dem Verbrauchforscher Hrn. Professor Scherhorn

Пане професоре, чи вважаєте ви рекламу необхідною й потрібною в умовах ринкової


економіки?
In der Marktwirtschaft von heute ist die Werbung nicht mehr wegzudenken. Sie muss
immer dabei und wirksam sein. Ich möchte sogar dazu sagen, dass der Konsument sie
genau verfolgt und bei seinen Kaufvorhaben sie berücksichtigt.

Пане професоре, чи дозволяєте Ви рекламі заманити себе?


Nein. Jedenfalls glaube ich, gegen Werbung immun zu sein.

Тоді Ви належите до незначної меншості.


Das ist schwer zu sagen. Wenn Sie Leute auf der Straße fragen, wird Ihnen kaum jemand
zugeben, dass er der Werbung erliegt. Auch gegen seinen Willen, wohlgemerkt.. Manche
Wissenschaftler behaupten allerdings, dass niemand sich der Werbung entziehen kann.

І все-таки не всі люди дозволяють так легко захопити себе й погоджуються на покупку.
Ja. Ich denke, dazu gehören derzeit wenigstens 20% der Bevölkerung.

І що це за тип споживачів?
Es sind Menschen, die ihren Selbstwert weder von ihrer gesellschaftlichen Position
abhängig machen noch von ihrem Konsumstandard. Sie müssen nicht ständig etwas Neues
haben und vor allem nicht immer mehr besitzen.

А що ж тоді для них є важливим?


Sie sind stärker sozial- und naturverträglich eingestellt. Sie kaufen umweltbewußt ein.

Ці люди краще реагують на відносно невисокий рівень добробуту?


Ja. Sie neigen von sich aus zu einer relativ bescheideneren Lebensweise. Folglich werden
Sie mit sinkenden Realeinkommen besser fertig. Allerdings haben diese Menschen ohnehin
oft ein gehobenes Einkommen, da ihr Bildungsniveau im Durchschnitt höher ist.

А як ставляться інші люди до такої «примусової невибагливості»?


Die Mehrzahl der Menschen wird schlechter damit fertig, weil sie nicht darauf eingestellt
ist, mit weniger auszukommen.

І на чому «зациклюється» більшість?


Auf das eigene Image. Auf die eigene Position im Verhältnis zum anderen.

А як справа з рекламою німецьких товарів у закордонних країнах, наприклад, в Україні?


Offen gesagt, ist es keine einfache Frage für mich, weil es keine eingehenden Analysen von
den kompetenten Stellen vorläufig durchgeführt sind. Aber ich bin ein großer Optimist
und glaube, das Siegel „made in German“ findet auch in der Ukraine seine Käufer.

Можливо, у Вас є рекомендації рекламодавцям в Україні?


Nicht viel. Sie müssen auf dem Laufenden sein, was sich die Menschen wünschen und sie
dabei nicht zu sehr belästigen.

Übung 5. Übersetzen Sie die folgenden Wirtschaftstexte aus dem Deutschen in die
Muttersprache:
66

Text 1. PR – Branche ist optimistisch

„ Das Stimmungsbarometer steigt“- So kommentiert Jurgen Pitzer, Präsident der Deutschen


Public Relations Gesellschaft ( DPRG ) die Ergebnisse der halbjährlichen Blitzumfrage, die von
der DPRG in den letzten Tagen durchgeführt wurde.
Der Berufsverband befragte PR-Verantwortliche aus 106 Unternehmen und PR- Agenturen
unterschiedlicher Branchen. Die wichtigsten Schwerpunkte in der Kommunikations-PR-Arbeit
sind an erster Stelle die Mitarbeiterkommunikation, gefolgt von Produkt- PR und Messbarkeit
von PR.
Die häufigsten Messmethoden sind die Auswertung von Presseclippings und Medienreso-
nanzanalysen sowie Befragungen zur Kundenzufriedenheit und Mitarbeiterumfragen. Der Trend
zur Spezialisierung und Spezialwissen liegt bei der Finanzkommunikation und Public Affairs.
Hierzu hat die DPRG die Kongressreihe Capital Market Relations, die Arbeitsgruppe
Finanzkommunikation sowie die engere Zusammenarbeit mit dem Investor Relations Kreis
installiert.
60 % der Befragten schätzen eine wachsende Bedeutung der PR gegenüber dem Marketing ein.
Die überwiegende Mehrheit der Agenturen stellt im Durchschnitt ein bis zwei feste Mitar-beiter,
aber vorwiegend mehr freie Mitarbeiter, Volontäre und Praktikanten ein. In den Unter-nehmen
bleibt der Personalstatus überwiegend konstant. Vereinzelt werden 1-2 feste Mitarbeiter
eingestellt.
Die Prognose wird anhand des ausführlichen Trendbarometers/ Honorarspiegels durch das
Marktforschungsinstitut SKOPOS in den nächsten Wochen überprüft. Die Ergebnisse werden in
einer ausführlichen Expertise veröffentlicht. Die telefonische Blitzumfrage bestätigt den
erhofften Aufschwung der letzten Umfrage im Sommer 2004.

Text 2. PR- Kampagne


Mit einer PR-Kampagne soll durch aufeinander aufbauende oder sich ergänzende Maßnahmen
ein bestimmtes Thema, eine Marke oder ein Unternehmen innerhalb kurzer Zeit in die
öffentliche Diskussion kommen.
PR-Kampagnen sind daher meist groß angelegt und auf einen Zeitraum von wenigen Wochen bis
hin zu einigen Monaten begrenzt. Damit unterscheiden sie sich deutlich von langfristig
angelegter PR-Arbeit. Mit ihrer Ausrichtung, kurzfristig auf das öffentliche Bewusstsein zu
wirken, werden PR-Kampagnen insbesondere bei Markteinführungen und bei dem Vorhaben, ein
Thema, ein Unternehmen oder eine Person zum allgemeinen Gesprächsgegenstand zu machen,
geplant und durchgeführt.
Im Sinne einer integrierten Kommunikation sollten diese PR-Maßnahmen nicht isoliert von
anderen kommunikativen Aktivitäten angewendet werden. Vielmehr werden alle Kommunika-
tionskanäle in ihrer gemeinsamen Wirkung betrachtet. Für die Kampagnenführung bedeutet dies:
Erst der richtige Kommunikationsmix im Public Campaigning führt zum gewünschten Erfolg.
Text 3. Inner Relations
Der englische Begriff "Inner Relations" wird synonym zum deutschen "Interne-PR " verwendet.
Gemeint ist die Gestaltung des Kommunikationsprozesses innerhalb von Unternehmen und
Organisationen.
Bereits Mitte der 50er Jahre stellte Edward L. Bernays fest: "PR begins at home." Das gilt heute
mehr denn je: Rasante Strukturveränderungen in Wirtschaft und Politik zwingen Unter-nehmen
zu Anpassungsprozessen. Neue Informationstechnologien beeinflussen sowohl die
Marktbeziehungen als auch die Organisationskultur von Unternehmen.
Die erfolgreiche Gestaltung dieser Prozesse erfordert eine aktive Einbeziehung der Mitarbei-ter,
um ein hohes Maß an Identifikation, Kooperationsbereitschaft, Loyalität und Motivation zu
erreichen.
67

Hierbei hat Interne PR eine entscheidende Bedeutung. Für die interne PR stehen eine Reihe
spezifischer Instrumente zur Verfügung, die von der klassischen Mitarbeiterzeitung über
Führungskräfteworkshops und Interne Events bis hin zu komplexen, interaktiven Info-Terminals
und internen Kampagnen reichen.

Text 4. Öffentliche Meinung


Öffentliche Meinung oder Public Opinion ist nach dem Forschungsstand der Sozial- und
Kommunikationswissenschaften kein fester Begriff, sondern ein Prozess, der temporären und
gesellschaftlichen Entwicklungen unterworfen ist. So versteht Jürgen Habermas öffentliche
Meinung als Konsensus vernünftig denkender Privatleute, der sich gegenüber dem Souverän als
alternative politische Instanz etabliert. Dabei beansprucht die öffentliche Meinung die Wahrheit
und gilt als Voraussetzung für Aufklärung (historisches Konzept). Auf Noelle-Neumann basiert
ein anderes Konzept, welches die öffentliche Meinung als Ergebnis reprä-sentativer Befragungen
von Meinungen bzw. als demoskopisch ermittelte Momentaufnahme interpretiert (deskriptives
Konzept). Niklas Luhmann argumentiert im Gegensatz zu Haber-mas, dass die öffentliche
Meinung nicht an den Begriff der Wahrheit gebunden werden darf (systemtheoretisches
Konzept), da er zuviel Einheit suggeriert. Stellvertretend für die bis heute andauernde anglo-
amerikanische Debatte um den Begriff sei der Politikwissenschaftler Walter Lippmann genannt,
der schon früh beobachtete, dass insbesondere Demokratien dazu neigen, "public opinion" zu
mystifizieren, während es immer genügend PR-Experten gab, "who understood the mystery well
enough to create majorities on election day." Tatsächlich lässt sich heute besser von wechselnden
öffentlichen Meinungen bzw. öffentlichen Arenen oder von Teilöffentlichkeit en sprechen, die
nebeneinander oder auch im Konflikt zueinander stehen können. Sie artikulieren sich als
"veröffentlichte Meinungen" vor allem über Massen-medien. Diese lassen sich im Gegensatz zur
"Öffentlichen Meinung" wesentlich konkreter durch die in den Medien auftretenden Meinungen
(z.B. im Kommentaren) identifizieren. Der Glaube an die Veränderbarkeit von öffentlichen
Meinungen ist ein fester Bestandteil der PR.

Übung 6. Übersetzen Sie die folgenden Fachtexte aus dem Ukrainischen ins Deutsche

Text 1. Маркетингові зв’язки з громадськістю

Багато компаній створюють маркетингові служби по зв'язках із громадськістю,


завдання яких полягає у формуванні іміджу фірми та її товарів в очах споживачів і
участі в програмах по просуванню.
Таким чином, ці служби, а саме – маркетинговий відділ компанії, обслуговують
спеціальну клієнтуру. Маркетингові служби по зв'язках із громадськістю відіграють
важливу роль у виконанні наступних функцій:
– сприяння у випуску на ринок нової продукції;
– сприяння в репозиціюванні;
– формування інтересу до товарів певної категорії;
– вплив на певні цільові групи;
– захист товарів у проблемних ситуаціях;
– створення в очах споживача образу фірми, який сприятливо відбивається на її
товарах.
У результаті зниження можливостей масової реклами керівники фірм все частіше
звертаються до послуг служб зв'язків із громадськістю як до ефективного й порівняно
недорогого способу підвищення поінформованості про пропонований товар, а також
охоплення місцевих споживачів і особливої аудиторії.
68

Вплив на споживачів цікавого сюжету, запропонованого компанією й розповсюдженого


різними засобами масової інформації, може бути рівнозначно проведенню
багатомільйонної рекламної кампанії – і довіри до нього буде більше, ніж до реклами.

Text 2. Німці вважають за краще «чорним по білому»


Відповідно до опитувань суспільної думки, для більшості німецьких громадян щоденна
газета є найбільш достовірним засобом інформації. 31% німців схильні довіряти
суспільному телебаченню. На третьому місці перебуває суспільне радіомовлення – 11%.
Далеко позаду розмістилися приватні медіа. Їхній телевізійній рекламі довіряють лише
7% громадян. Приватні радіостанції викликають довіру тільки-но в 2%.
Інтернет виявився на останньому місці серед проаналізованих засобів масової
інформації – лише 1% жителів Німеччини вважають повідомлення, що курсують в
Інтернеті, достовірними.
До таких висновків прийшов Берлінський інститут вивчення суспільної думки в
результаті опитування, проведеного серед жителів ФРН в 2000 р.
69

LEKTION V. AUF EINER MESSE

Text 1. Aufgetaucht! http://www.cresi-sub.it


Text 2. Interkulturelle Herausforderungen Weltmarkt Kölner Мesse
Text 3. Чи є сенс Вашому підприємству брати участь у виставці?

Wortbildung: Bildung von Adjektiven, Entsprechungen beim Übertragen in die


Muttersprache (Systematisierung).

Übungen zum Dolmetschen und Übersetzen

Übung 1. Merken Sie sich die folgende Lexik, übersetzen Sie die nachstehenden Wörter,
Wendungen und Sätze in die Muttersprache:

1. überquellen – бити ключем, переливатися через край (також у переносному значенні:


про енергію, сили тощо).
2. alles steht im Stau – на дорогах суцільні затори - Alle Jahre wieder, wenn auf den
Autobahnen rund um Frankfurt alles im Stau steht, in Hannover kein Hotelzimmer mehr zu
bekommen ist und die Düsseldorfer Altstadt vor Menschen überquillt, dann ist für jedermann
erkennbar Messezeit.
3. vernachlässigen – зневажати (ким-небудь/ чим-небудь), ставитися недбало (без
належної уваги), запускати (навчання, рану тощо) - Viele Unternehmen nutzten Messen fast
ausschließlich zur Kundenpflege, die Akquisition von Neukunden werde sträflich vernachlässigt.
4. verkünden – проголошувати, повідомляти, обнародувати - Grundsätzlich sollten
Messeauftritte „laut und deutlich" verkündet werden.
5. nachlassen - здавати (в успіхах), послабляти, зменшувати, знижувати (ціну), ущухати
(про біль), спадати (про жару) - Die Attraktivität von Werbegeschenken, auch auf Fachmessen,
habe nicht nachgelassen.
6. zugehen auf (Akk.) – наближатися до кого-небудь, чого-небудь, зачинитися (про двері),
сходитися (про сукню), приходити, прибувати - Das Personal müsse auf fremde Menschen
zugehen können.
7. stresserprobt und belastbar - стійкий до стресів; такий, що витримує великі
навантаження - Das Personal müsse stresserprobt und belastbar sein.
8. pendeln – гойдатися, качатися, колихатися, коливатися, рухатися туди й назад,
рівномірно розмахувати (руками під час ходи) - Die jährliche Steigerung hat sich bei 30 bis 40
% eingependelt.
9. Anregung, f - спонукання, поштовх, імпульс, ініціатива - Hier bekommen wir unsere wich-
tigsten Anregungen und Impulse für die weitere Entwicklung unseres Sortiments.
10. den direkten Draht behalten – бути завжди на зв’язку - Und wir behalten den direkten
Draht zum Kunden.
11. Trumpf, m – козир - Gerade in Zeiten der Globalisierung ist Partnerschaft Trumpf.
12. Vorgeschmack, m – передчуття - Standbesucher erhalten einen Vorgeschmack auf ihr
Taucherparadies durch kulinarische Köstlichkeiten und erlesene Weine aus bekannten italienischen
Regionen.
70

Text 1. Aufgetaucht!
Messen müssen systematischer vorbereitet werden

FRANKFURT, 27. September. Alle Jahre wieder, wenn auf den Autobahnen rund um Frankfurt
alles im Stau steht, in Hannover kein Hotelzimmer mehr zu bekommen ist und die Düsseldorfer
Altstadt vor Menschen überquillt, dann ist für jedermann erkennbar Messezeit. In vielen
Unternehmen ist die Teilnahme an Messen Routine. Das Management macht sich kaum tiefere
Gedanken über Ziele und Erfolgsfaktoren einer aktuellen Messebeteiligung. Die Frage nach den
Gründen der Messeteilnahme wird schon fast bürokratisch beantwortet: «Weil wir schon immer
dorthin gehen.»

Zu einem systematischeren Messemanagement rät Barbara Harbecke. Sie leitet seit 10 Jahren die
Frankfurter Messeakademie, eine Einrichtung der Messe Frankfurt GmbH, die Seminare zum
Messemanagement anbietet. Viele Unternehmen nutzten Messen fast ausschließlich zur
Kundenpflege, die Akquisition von Neukunden werde sträflich vernachlässigt. So bleibe man in
der bequemen Position, nichts ändern zu müssen, kritisiert Harbecke.

Umfragen belegten, dass sich Messebesucher für Neuheiten interessierten und nach einem
Marktüberblick suchten. Doch in der Praxis zeige sich, dass viele Unternehmen keine echten
Neuheiten präsentieren können. Wenn aber der wichtigste Besucherwunsch nicht erfüllt werden
könne, dann stelle sich die Frage, was mit dem Messeauftritt erreicht werden solle.

Vor Messen sollte grundsätzlich geklärt werden, was alte oder neue Kunden über Unternehmen,
Produkte oder Dienstleistungen erfahren sollen, welcher Eindruck beim Kunden hinterlassen
werden soll und zu welchen Handlungen er animiert werden soll (Produktkauf, Vertreterbesuch).
Da viele Unternehmen hierfür keine Ziele formulierten, schon gar nicht schriftlich, führe das am
Messestand zu der ziellosen, aber gängigen Frage, ob man weiterhelfen könne. „Wenn man nicht
klar weiß, was man will, bleibt in der Tat nur noch der Versuch, helfen zu wollen", ist Harbeckes
Erfahrung.

Grundsätzlich sollten Messeauftritte „laut und deutlich" verkündet werden. Für Einladungen auf
Fachmessen eigne sich am besten die direkte Ansprache per Telefon und Brief. Die Streuverluste
seien gering. Besucherbefragungen hätten gezeigt, dass die meisten Messebesucher aufgrund
persönlicher Einladungen des Ausstellers zur Messe gekommen seien. Der Einladungsbrief könne
durch Prospekte, Gutscheine und Antwortkarte ergänzt werden. Auch der Briefumschlag sollte
persönliches Interesse vermitteln und nicht wie ein gängiger Werbeumschlag aussehen. So könnten
beispielsweise Wohlfahrtsmarken verwendet werden oder die Adresse könnte von Hand
geschrieben sein.

Bei den Messeständen gelte das schlichte Prinzip, dass die besten Plätze zuerst und dauerhaft
belegt seien. Die Qualität einer Messe zeichne sich auch dadurch aus, ob Platzierungswünsche
überhaupt berücksichtigt werden können. Die Standgröße orientiere sich in der Praxis häufig an
der eigenen Marktposition und an der Standgröße des Wettbewerbers. Rationale Argumente der
Größenordnung wichen dem Wunsch nach Selbstdarstellung oder einer «Vision von
unternehmerischer Größe», bemängelt Harbecke.

Die ausgestellten Produkte sollten demonstrationsfähig sein - je realitätsnäher, desto besser, sagt
Harbecke. Erklärungsbedürftige Produkte könnten mithilfe von Grafiken, Modellen oder Medien
anschaulich erklärt werden. Wie bei der Auswahl der ausgestellten Produkte gelte: Weniger ist
mehr. Klare, einfache Informationen erreichten Besucher einfacher als komplizierte Abbildungen.
Bevor allerdings langweilige Videofilme mit Endlosschleifen präsentiert werden, empfiehlt
Harbecke den Verzicht auf audiovisuelle Medien. Entgegen allen Vermutungen darüber, was
71

Messebesuchern wichtig sein könnte, habe die Attraktivität von Werbegeschenken, auch auf
Fachmessen, nicht nachgelassen. Die Frage laute daher nicht, ob, sondern welches Werbemittel
für welchen Besucher eingesetzt werden solle.

Der Erfolg von Messebeteiligungen hänge im Wesentlichen vom Standpersonal ab. Physische und
psychische Anforderungen seien im Vergleich zur Tagesarbeit außerordentlich hoch. Das Personal
müsse auf fremde Menschen zugehen können, mit den Leistungen der Wettbewerber vertraut sein,
perfekt präsentieren können, stresserprobt und belastbar sein. Der perfekte Standmitarbeiter sei
immer hilfsbereit, freundlich und offen und könne auch die hundertste Frage noch kompetent
beantworten.

Die Messenacharbeit sei die Einlösung der am Stand gemachten Versprechungen. Auch sie will
organisiert sein. Ein besonderes Augenmerk gelte hier der Schnelligkeit der Reaktion. Wenn ein
Messebesucher in sein Büro zurückkehre und ihn bereits ein Fax des Ausstellers erwarte, das auf
besprochene Details eingeht, dann hat der Aussteller einen Wettbewerbsvorsprung erreicht, sagt
Harbecke. Prinzipiell gelte: Auf Messen nichts versprechen, was man nicht halten könne, und das
halten, was man versprochen habe. Für die Nacharbeit wie Terminvereinbarungen sollten die
ersten fünf Arbeitstage nach der Messe genutzt werden. Kontakte erkalten recht schnell, wenn sie
nicht aktiviert werden.

Eine Vision scheint greifbar nah: Die Automechanika findet nicht nur in den Frankfurter
Messehallen statt, sondern auch im Internet. Das ganze Jahr über, zu geringen Kosten und mit
hoher Interaktivität. Die Produkte aller Aussteller der Automobil-Fachmesse sind in 3-D-Fotos zu
sehen, Erläuterungen gibt es per Video-File, für Rückfragen steht ein Bildkanal zum Hersteller zur
Verfügung. Der kleine Zubehörhersteller aus Südchina kann sich so den kostspieligen Flug an den
Main sparen.

http://www.cresi-sub.it

Schon kurz nach ihrer Gründung 1946 fand die Cressi-sub AG Interessenten für ihre
Taucherartikel auf dem deutschen Markt. Bis 1996 ließ sich das Unternehmen von einer Import-
Export-Agentur vertreten. Der Vertrieb lief auch über Messen; aber es waren nur kleine,
unbedeutende Messen - das Angebot blieb undifferenziert, Geschäftsabschlüsse ließen lange auf
sich warten, die Kosten waren hoch.

Anfang der 90er Jahre nahm das Interesse an Wassersportartikeln auf dem deutschen Markt
außerordentlich zu; insbesondere stieg die Nachfrage nach professionellen Taucherausrüstungen.
Die Cressi-sub AG, die inzwischen über 50 Mitarbeiter beschäftigte, etwa 200 Produkte in ihrem
Sortiment hatte und damit weltweit zu den vier größten Unternehmen im Bereich
Tauchsportausrüstungen gehörte, reagierte rasch auf das neue Potenzial in Deutschland. 1996 ging
man zum ersten Mal auf die Düsseldorfer „boot", die Nummer eins der internationalen Boots- und
Wassersportwirtschaft.

Die Öffnung des europäischen Binnenmarktes erleichterte den Abschluss von Geschäften und so
schaffte die Cressi-sub AG den Durchbruch auf dem deutschen Markt. Ein eigenes Vertriebsnetz
wurde aufgebaut; die Distribution erfolgte dabei weiter vom heimischen Standort Genua aus.

Seit 1998 ist die Cressi-sub AG ständiger Aussteller auf der „Euro diving" in München, der
internationalen Fachmesse für den Tauchsport. Das Unternehmen hat inzwischen über 40%
Stammkunden in Deutschland, von denen über 70 % den Messestand der Cressi-sub AG
regelmäßig besuchen. Jährlich kommen etwa 25 % neue Kunden hinzu - in den letzten vier Jahren
72

ist der Umsatz in Deutschland regelrecht explodiert: Die jährliche Steigerung hat sich bei 30% bis
40 % eingependelt.

Das gesamte Unternehmensmarketing orientiert sich an den Erfahrungen auf den Fachmessen:
«Hier bekommen wir unsere wichtigsten Anregungen und Impulse für die weitere Entwicklung
unseres Sortiments und für eine Verbesserung unseres Serviceangebots. Und wir behalten den
direkten Draht zum Kunden!», erklärt Luca Falco, Vertriebsmanager des Unternehmens. Etwa
90% der Fachhändler schließen bereits während der Messe oder unmittelbar nach der Messe neue
Verträge ab. «Die Deutschen schätzen individuellen Service, die erkennbare Individualisierung des
Angebots, und gerade in Zeiten der Globalisierung ist Partnerschaft Trumpf.»

Die Messeauftritte haben wesentlich dazu beigetragen, sich «auf Präferenzen der Deutschen
einzustellen - von der Art der Verpackung über die ökologische Komponente bis hin zu der Wahl
der Farben». Mit den Tauchsportartikeln verbindet sich natürlich immer wieder spontan der Traum
vom Süden - Standbesucher erhalten einen Vorgeschmack auf ihr Taucherparadies durch
kulinarische Köstlichkeiten und erlesene Weine aus bekannten italienischen Regionen, mit denen
die Cressi-sub AG ihre Besucher bewirtet.

Übungen zum Text 1

Übung 1a. Analysieren Sie die folgenden Sätze unter strukturellem, grammatischem,
lexikalischem, übersetzungsbezogenem und kommunikativem Aspekt, und übersetzen Sie
diese in die Muttersprache:

1. Alle Jahre wieder, wenn auf den Autobahnen rund um Frankfurt alles im Stau steht, in Hannover
kein Hotelzimmer mehr zu bekommen ist und die Düsseldorfer Altstadt vor Menschen überquillt,
dann ist für jedermann erkennbar Messezeit.
2. Wenn aber der wichtigste Besucherwunsch nicht erfüllt werden könne, dann stelle sich die
Frage, was mit dem Messeauftritt erreicht werden solle.
3. Vor Messen sollte grundsätzlich geklärt werden, was alte oder neue Kunden über Unternehmen,
Produkte oder Dienstleistungen erfahren sollen, welcher Eindruck beim Kunden hinterlassen
werden soll und zu welchen Handlungen er animiert werden soll (Produktkauf, Vertreterbesuch).
4. Da viele Unternehmen hierfür keine Ziele formulierten, schon gar nicht schriftlich, führe das am
Messestand zu der ziellosen, aber gängigen Frage, ob man weiterhelfen könne.
5. Die Cressi-sub AG, die inzwischen über 50 Mitarbeiter beschäftigte, etwa 200 Produkte in
ihrem Sortiment hatte und damit weltweit zu den vier größten Unternehmen im Bereich
Tauchsportausrüstungen gehörte, reagierte rasch auf das neue Potenzial in Deutschland.

Übung 1b. Übersetzen Sie schriftlich den Text 1 in die Muttersprache, wenden Sie dabei
alle erforderlichen Übersetzungstransformationen und –verfahren an, um die Adäquanz
Ihrer Übersetzung zu erzielen.

Übung 1c. Stellen Sie zum Text eine Gliederung zusammen, berücksichtigen Sie dabei die
Schwerpunkte im Textinhalt; geben Sie den Textinhalt muttersprachlich und deutsch
wieder.

Übung 2. Merken Sie sich die folgende Lexik, übersetzen Sie die nachstehenden Wörter,
Wendungen und Sätze in die Muttersprache.
73

1) Umschlagplatz, m – досл. місце перевантаження (перевалки) - Mit 36 internationalen


Messen und Ausstellungen im Programm ist der Messeplatz Köln weltweiter Umschlagplatz für
Waren, Dienstleistungen und Informationen.
2) zusammentreffen mit (Dat) – зустрічати, зустрічатися, збігатися - Ihr Angebot trifft mit
der Nachfrage von 2 Millionen Einkäufern und Fachbesuchern aus 160 Ländern zusammen.
3) zusammenkommen – сходитися, збиратися, зустрітися - Wichtig ist, dass eine große
Anzahl kompetenter Fachleute zusammenkommt.
4) Tor, n – ворота - Die internationalen Fachmessen in Köln sind ein ideales Tor zu den Märkten
zwischen Rom und London, zwischen Paris und Moskau und weit darüber hinaus in alle
Kontinente.
5) Leitmesse, f – спеціалізований ярмарок - Über 90% der exportfähigen Weltproduktion einer
Branche sind auf den jeweiligen Leitmessen vertreten.

Text 2. Interkulturelle Herausforderungen Weltmarkt Kölner Messe

Einer der führenden Messeplätze in Europa und Übersee heißt Köln. Köln ist heute für über 20
Branchen und Wirtschaftszweige weltweit der Messeplatz Nr. 1. Mit 36 internationalen Messen
und Ausstellungen im Programm ist der Messeplatz Köln weltweiter Umschlagplatz für Waren,
Dienstleistungen und Informationen. 30.000 ausstellende Unternehmen, davon 50 - 60% aus dem
Ausland, sind dabei regelmäßig beteiligt. Ihr Angebot trifft mit der Nachfrage von 2 Millionen
Einkäufern und Fachbesuchern aus 160 Ländern zusammen. Köln hat mit über 30% unter allen
bundesdeutschen Messeplätzen den höchsten Anteil an internationalen Besuchern. Doch die hohen
Besucherzahlen allein garantieren dem Aussteller und Fachbesucher noch keine erfolgreiche
Messe. Wichtig ist, dass eine große Anzahl kompetenter Fachleute zusammenkommt. Die Kölner
Messe hat sich mit großem Erfolg auf weltweit bedeutende Fachmessen spezialisiert. Über 90%
der exportfähigen Weltproduktion einer Branche sind auf den jeweiligen Leitmessen vertreten.
Nahezu die Hälfte der Messethemen befasst sich mit Hightech- und Investitionsgüterbereichen.
Auf 260.000 Quadratmetern bieten sich dem Messebesucher Märkte, die einen umfassenden
Überblick über das Angebot einer Branche ermöglichen. So haben die «photokina» oder die
«Anuga», die «Orgatechnik» oder die «Süßwarenmesse» weltweite Pilotfunktion in ihrer Branche.
Mit den jeweils zu den Messen gehörenden Fachkongressen ist Köln auch Gesprächsforum der
Entscheidungsträger aus aller Welt. Mit Blick auf den gemeinsamen Binnenmarkt und auf die
Neuorientierung der Staaten Osteuropas bedeutet dies: Die internationalen Fachmessen in Köln
sind ein ideales Tor zu den Märkten zwischen Rom und London, zwischen Paris und Moskau und
weit darüber hinaus in alle Kontinente.

Übung 2a. Bitte notieren Sie Zahlen und Fakten zur Kölner Messe aus dem Text 2
… Messen und Ausstellungen mit … Ausstellern. Davon … % aus dem Ausland. …
Fachbesucher. Davon mehr als …% Auslandsanteil auf … qm Ausstellungsfläche. Messeplatz Nr.
l für über … Branchen und Wirtschaftszweige.

Übung 2b. Ergänzen Sie die fehlenden Begriffe im Text: Exponate, Messestand, Branche,
Ausstellungsfläche, Aussteller, Märkte, Fachbesucher, Messebeteiligung

Messen sind ___________. Auf einer Fachmesse zeigen viele__________ aus einer __________
ihr Angebot. Auf den großen Messen, z.B. der Computermesse «Cebit» in Hannover, stellen auf
über 300.000 Quadratmetern ___________ rund 6.000 Firmen ihre __________ aus. Am
__________ können __________ aus aller Welt sich über die neuesten Produkte informieren. Es
gibt also viele Gründe für eine ____________.
74

Übung 2c. Bevor man sich für eine Teilnahme an einer Messe entscheidet, sollte man die
Beteiligungsziele überlegen und formulieren. Ordnen Sie nach dem Hören des Textes die
richtigen Verben zu! Mögliche Beteiligungsziele sind:

1. Marktchancen; 2. Die Akzeptanz des Produktes; 3. Kontakte mit potentiellen Kunden; 4.


bestehende Geschäftsbeziehungen; 5. Erfahrungen; 6. Aufträge; 7. mit Abnehmern über die
Ware; 8) Kooperation;

a) anbahnen; b) erkunden; c) testen; d) pflegen; e) diskutieren; f) austauschen; g) bekommen; h)


knüpfen

Lexikon

Leitmesse
Weltweit gibt es etwa 150 Veranstaltungen, die als so genannte Leitmessen gelten. Dort wird das
weltweit relevante Angebot einer gesamten Branche gezeigt. Einem internationalen Angebot
steht eine internationale Nachfrage gegenüber. 100 dieser 150 Leitmessen finden in Deutschland
statt.

Drittländergeschäft
Geschäftskontakte zwischen einem ausländischen Anbieter und einem ausländischen
Abnehmer. So hat der Aussteller aus Osteuropa z.B. auf einer deutschen Messe die Möglichkeit,
andere osteuropäische Partner zu finden. Oder aber es können auf deutschen Messen Kontakte
zwischen Anbietern und Besuchern aus Osteuropa angebahnt werden.

Gemeinschaftsstand
Gemeinschaftsstände haben etwa zwischen 10 und 15 Aussteller der gleichen Branche, die auf
einer Fachmesse in Deutschland dann gemeinsam auftreten. Das hat den Vorteil, dass ein
Gemeinschaftsstand in der Größe auffallender ist. Außerdem wird für den einzelnen Aussteller die
Organisation leichter. Für Gemeinschaftsstände, z.B. einen Nationenstand von Herstellern aus
Ungarn, gibt es finanzielle Hilfen und fachliche Beratung aus Deutschland.

Kostenfaktoren einer Messebeteiligung


Wichtig für eine sorgfältige Planung einer Messebeteiligung sind die Kosten, die für eine
erfolgreiche Teilnahme anfallen. Das beginnt bei dem Kostenfaktor Standmiete. Standmiete und
Standaufbau allein machen 50-60% der Gesamtkosten aus. Auf einer großen Messe betragen die
Mieten mindestens 1.000 Euro für einen kleinen Stand von 10 Quadratmetern. Für ein
mittelständisches Unternehmen mit einer Standgröße von 50 Quadratmetern liegen die Kosten
schon bei rund 25.000 Euro. Bei Großkonzernen schließlich können sich die Standkosten je nach
Ausstattung schon mal auf mehrere hunderttausend Euro belaufen. Mit durchschnittlich 21% der
Beteiligungskosten schlagen die Personal- und Reisekosten zu Buche. Pro Person muss man hier
mindestens 750 Euro veranschlagen. Auf jeden Fall sollte man die Ausgaben für
Werbematerialien, wie Prospekte, Visitenkarten und fremdsprachige Produktbeschreibungen ins
Budget einkalkulieren. Auf den Standservice, z.B. die Bewirtung der Besucher, entfallen
schließlich etwa 12% der Messekosten.

Gespräch eröffnen, Aufmerksamkeit wecken

- Ich sehe, Sie interessieren sich für...


- Diese Serie ist in diesem Jahr besonders gefragt.
- Sind Sie an einem besonderen Modell interessiert?
- Wir haben ein umfangreiches Angebot in dieser Serie.
75

Bedarfssituation analysieren
- Welche Gesichtspunkte sind Ihnen besonders wichtig?
- In welcher Funktion haben Sie mit dem Produkt zu tun?
- Wozu benötigen Sie unser...?

Angebot machen, Vereinbarung treffen


- Sie können dieses Modell in verschiedenen Ausführungen bekommen.
- Sie erhalten von uns eine Preisliste.
- Darf ich Ihnen unseren Katalog mitgeben?
- Möchten Sie zu einer Produktvorführung kommen?
- Ich vereinbare gern einen Termin für Sie.

Übung 2d. Ergänzen Sie die passenden Verben

anfallen, ausmachen, betragen, liegen bei, sich belaufen auf, zu Buche schlagen mit,
veranschlagen, einkalkulieren (in), entfallen auf

1. Die Standmiete ______________25.000 Euro.


2. Die Kosten für einen kleinen Stand______________bei 1.000 Euro.
3. Die Personalkosten_______________mit 21%________________.
4. Die Personalkosten_______________sich auf 570 Euro pro Person.
5. Auf den Bereich Standservice____________12% der Kosten.
6. Für einen großen Stand muss man mehrere Tausend Euro _________.
7. Wichtig für die Planung sind die Kosten, die für eine Teilnahme __________.
8. Standmiete und Standaufbau ____________ 50% der Kosten _________.
9. Die Ausgaben für fremdsprachige Prospekte sollte man ins Budget ___________.

Übung 2e. Lesen Sie die Definitionen und ordnen Sie die folgenden Begriffe zu:
Mehrbranchenmesse, Leitmesse, Kongressmesse, Fachmesse, Universalmesse

A) Auf dieser Messe wird das weltweit relevante Angebot einer gesamten Branche gezeigt. Einem
internationalen Angebot steht eine internationale Nachfrage gegenüber. Man trifft hier die
führenden Fachleute aus aller Welt.

B) Fachlich nicht abgegrenzte Messe, auf der Wirtschaftsgüter (Konsum- und Investitionsgüter)
aller Art zusammengefasst werden. So präsentiert ein Land z.B. seine Produktion aus ganz
unterschiedlichen Branchen.

C) Messe mit einem fachlich klar definierten Programm. Produkte und Warengruppen, die
ausgestellt werden dürfen, sind genau festgelegt. Diese produkt- oder anwendungsorientierten
Messen sind am Messeplatz Deutschland vorherrschend.

D) Diese Ausstellung ist von einem Kongressteil begleitet und ist oft als Ergänzung zu einem
Kongress entstanden. Die Besucherzahlen sind meistens nicht so hoch, dafür aber bekannt.

E) Dieser Messetyp zeigt heute das wesentliche, gut gegliederte Angebot mehrerer Industrie- oder
Handwerksbereiche. Allerdings konzentrieren sich diese sowohl internationalen wie nationalen
Messen oft auf wenige Herstellerzweige oder auch auf bestimmte Dienstleistungen.

Übung 2f. Ein Verb passt nicht! Was kann man nicht machen?
76

1. Eine Messe kann man


A besuchen B nachbereiten C veranstalten D pflegen
2.Kontakte kann man
A knüpfen B anbahnen C betreuen D pflegen
3. Neue Märkte kann man
A beobachten B erschließen C erobern D veranstalten
4. Kunden kann man
A anbahnen B bewirten C betreuen D ansprechen
5. Einen Stand kann man
A ausstatten B durchführen C in Auftrag geben D gestalten
6. Die Exponate kann man
A vorführen B auswählen C festlegen D schreiben

Übung 2 g. Verfassen Sie das Referat zum Thema: „Ausstellungen und Messen in
Deutschland und in der Ukraine“ anhand der Texte 1, 2 und anderer verfügbaren
Materialien.

Übung 3. Übersetzen Sie den folgenden Text aus dem Ukrainischen ins Deutsche.

Текст 3. Чи є сенс Вашому підприємству брати участь у виставці?

Участь у виставці – це готовність вкласти кошти – приблизно так звучить висловлення


організатора виставок Вольфганга Денца з Хагена. Будь-яке планування починається із
зіставлення величини витрат з передбачуваною користю від їхнього вкладення. При цьому
Вам допоможе «Checkliste». Якщо на всі запитання Ви можете відповісти позитивно, Ваш товар
можна виставляти.
Зорієнтованість на клієнтів: якщо Ваш продукт «дозрів», чи зможете Ви продати його,
навівши вагомі аргументи (включаючи демонстрацію товару), так щоб клієнт відразу зміг
побачити безпосередню користь для себе або своєї фірми?
Дослідження ринку: Чи хочете довідатися, що думають Ваші потенційні клієнти про
новий продукт або про асортимент у цілому? Тоді виставка надає шанс непомітного
дослідження ринку. Крім того, це дасть Вам можливість одержати достовірну
інформацію про Ваших конкурентів.
Цільова група: Ви обслуговуєте багато дрібних і середніх підприємств? У цьому випадку
виставка може стати правильною точкою відліку. Але якщо Ваш продукт зацікавить мало
великих фірм, участь особливого сенсу мати не буде. Найбільш доцільним виходом буде
організація особистих зустрічей, семінарів і презентацій.
Шляхи вирішення: Чи знаєте Ви, яку інформацію хочуть одержати Ваші клієнти? На
виставках відвідувачів у першу чергу цікавлять технічні інновації, які вони будуть критично
порівнювати. Якщо Ви себе почуваєте впевнено в цьому напрямку – уперед на виставку!
Контакти: Чи ознайомилися Ви з інформацією організаторів виставки про склад
відвідувачів? Такі опитування дадуть можливість визначити, чи дійсно Ви зможете
домогтися на даній виставці передбачуваних результатів. І нехай вас не лякає вислів
«Конкуренція не дрімає».
Збут: Чи зможе Ваша команда, що займається зовнішньоекономічними зв'язками, виконати
всі зобов'язання по можливих нових зв'язках? Або все буде зіпсовано відсутністю
потужностей? Врахуйте, що кожний новий клієнт, завойований на виставці, обійдеться в 500
– 2500 євро – такі реальні підрахунки В. Денца.
Бюджет: Чи готові Ви працювати на виставці під девізом: «Klotzen statt Kleckern»?
Маленький непоказний стенд на великій відомій виставці тільки зашкодить Вашому іміджу,
77

а витрат однаково не уникнути.


Робоча сила: Чи є у Вас співробітник, якого Ви зможете призначити «відповідальним за
виставку»? Він повинен про все подбати, виявити активність, креативність і незвичайні
здібності щодо підготовки до виставки.

Übung 3a. Geben Sie den Inhalt des Textes 3 in deutscher Sprache wieder, merken Sie sich
vorher die Bedeutung der in diesem Text verwendeten Fachwörter und Wendungen.

Зіставлення величини витрат – Erstellen der Liste von Kosten; зорієнтованість на клієнтів
– Kundenorientierung; дрібні та середні підприємства - kleine und mittelständische
Unternehmen; не мати сенсу – sinnlos sein; «Конкуренція не дрімає» - «Konkurrenz ist
wach»; зовнішньоекономічні зв'язки – außenwirtschaftliche Beziehungen; відсутність
потужностей – Mangel an Kapazitäten; обходитися – hier: kosten, бюджет – der Haushalt;
уникати - vermeiden.

Bildung von Adjektiven (Systematisierung). Ableitung (Derivation)


Формування прикметників (систематизація). Деривація.

Суфікс –bar являється продуктивним при утворенні прикметників від основи дієслова, як
правило, такі прикметники можна утворити від перехідних дієслів. Прикметник у такому
випадку означає, що дія може бути виконаною, наприклад: essbare Früchte (die Früchte
können gegessen werden), heilbare Krankheit (die Krankheit kann geheilt werden); brauchbar,
deutbar, ausführbar, erfassbar, entzifferbar, dehnbar, herstellbar, widerlegbar, überbrückbar. Якщо
ж основою прикметника являється корінь неперехідного дієслова, то це новоутворення
означатиме можливість, наприклад: brennbarer Stoff (der Stoff kann brennen), gerinnbare
Flüssigkeit (Flüssigkeit kann rinnen); sinkbar, zerfließbar, schwimmbar. Прикметники, що
утворені від іменникового кореня, означають зобов’язаність, наприклад: akzisbar, steuerbar,
zollbar (Akzise, Steuer, Zoll müssen gezahlt werden), або здібність: flugbar, sichtbar, schiffbar,
gangbar.

Суфікс –en використовується для утворення прикметників від основи іменників, котрі
переважно означають назви матеріалів. Дериват вказує на те, що предмет складається з
відповідного матеріалу, наприклад: wollen (aus Wolle), graniten (aus Granit), leinen, golden,
papieren, samten, seiden. Примітка: якщо корінь слова закінчується на –er, то суфіксом
прикметника буде лише –n, наприклад: ledern, kupfern, silbern, marmorn. По аналогії з цими
формами як варіант може використовуватись суфікс –ern: brettern, gläsern, hölzern, steinern,
stählern.

За допомогою суфікса –haft утворюються прикметники в першу чергу від іменників, рідше
– від прикметників та дієслів, наприклад: bildhaft, nebelhaft, zweifelhaft, jünglinghaft,
schicksalhaft. У цьому разі прикметник з суфіксом –haft означатиме «схожий на…»:
schülerhaft (in der Art eines Schülers), heldenhaft (wie ein Held). Якщо ж основою прикметника
є корінь дієслова, то цей прикметник означатиме схильність до відповідної дії: lehrhaft (ist
fähig gelehrt zu werden), wehrhaft, zaghaft, schreckhaft. Від прикметників утворюються такі
слова вкрай рідко: krankhaft, wahrhaft, ernsthaft.

Суфікс –ig відноситься до самих продуктивних словотворчих суфіксів прикметників


сучасної німецької мови. Основою утворення таких прикметників є, як правило, корінь
іменника, наприклад: bergig, freudig, kugelig, luftig, staubig, blumig, duftig, kräftig, mächtig,
eifrig, fleißig, trotzig, wolkig. Із семантичної точки зору тут можуть використовуватись
корені іменників, що означають назву предмета, рідше – назву процесу або стану.
78

Суфікс –isch використовується для утворення прикметників в основному від іменникових


коренів: modisch, höfisch, tierisch, abendländisch, europäisch, schwäbisch, völkisch, melodisch,
logisch, technisch, magisch. У першу чергу за допомогою цього суфікса утворюються
прикметники від запозичених слів та власних імен: agronomisch, diktatorisch, indianisch,
reformatorisch, juristisch, tyrannisch.

Суфікс –lich також відноситься до самих продуктивних словотворчих суфіксів сучасної


німецької мови: zeitlich, täglich, ärztlich, weiblich, arbeitsgerichtlich, handwerklich,
buchstäblich, volkstümlich, irrtümlich, freiheitlich, gewerkschaftlich, menschlich, fürstlich,
freundlich, beruflich. Для утворення прикметників з цим суфіксом можуть
використовуватись корені як дієслів, так і прикметників, наприклад: begreiflich, ältlich,
bestechlich, beweglich, entbehrlich, erschwinglich, erträglich, fasslich, verkäuflich, vernehmlich,
verzeihlich; ärmlich, dicklich, kränklich, rundlich, süßlich, reichlich.

Суфікс –los вживається, як правило, з іменниковими коренями: mühelos, wahllos, ahnungslos,


hoffnungslos, ergebnislos, grundsatzlos, ausweglos, schonungslos, führerlos. Прикметники, що
утворені від іменників, які означають назви осіб, предметів, абстрактні поняття, означають
«відсутність відповідного значення кореня слова»: vgl. bartlos, freundlos, fleischlos, motorlos,
waffenlos, wasserlos, gedankenlos, heimatlos, schuldlos, haarlos, blutlos, kinderlos, schmucklos.

Суфікс –mäßig вживається в першу чергу з іменниковими коренями, а семантично має


узагальнююче відношення. При використанні іменників, що означають назву особи,
прикметники з цим суфіксом означатимуть «такий як…»: polizeimäßig, rittermäßig,
heldenmäßig; в інших випадках прикметники з –mäßig будуть означати обов’язкову
відповідність (як вимагає …): rechtmäßig, planmäßig, kalendermäßig, ordnungsmäßig,
vorschriftsmäßig, fahrplanmäßig, zweckmäßig, handelsmäßig.

Суфікс –sam є сьогодні малопродуктивним у порівнянні з минулим. Прикметники


утворюються від коренів дієслів та іменників, наприклад: duldsam, biegsam, folgsam, fügsam,
mühsam, strebsam, achtsam, arbeitsam, bedeutsam, emfindsam, kleidsam, sparsam, wachsam,
wirksam; betriebsam, ehrsam, arbeitsam, gewaltsam, friedsam, sittsam, wundersam.

Übung 1. Geben Sie den Inhalt der obigen Erläuterungen in kurzgefasster Form
muttersprachlich wieder, achten Sie dabei auf die deutschen und muttersprachlichen
Fachwörter.

Übung 2. Verbinden Sie das passende Substantiv mit dem Adjektiv und übersetzen Sie
die Fügungen!
1. achtbar – achtsam; 2. ausführbar – ausführlich; 3. biegbar – biegsam; 4. ehrbar – ehrlich; 5.
furchtbar – furchtsam; 6. heilbar – heilsam; 7. kostbar – köstlich; 8. nutzbar – nützlich; 9. strafbar
– sträflich; 10. veränderbar – veränderlich; 11. wunderbar – wunderlich.

1. gesellschaftliche Stellung des Mannes – Umgang mit Glas; 2. Kraftwerksprojekt – Protokoll


einer Sitzung; 3. Eisenblech – Weidenzweig; 4. Finder – Bürgerstochter; 5. Kind – Hitze; 6. Strafe
– Krankheit; 7. Goldschmuck – Humor; 8. Haushaltgerät – Wasserkraft der Flüsse; 9.
Sorglosigkeit – Vergehen gegen die Verkehrsordnung; 10. Mechanismus – Aprilwetter; 11.
Wirkung des Medikaments – alter Mann.

Übung 3. -ig oder –lich?


1. Die Lexikologie - Vorlesung findet vierzehntäg… statt. 2. Er hat gestern eine vierzehntäg...
Studienreise angetreten. 3. Der Autobus verkehrt auf dieser Straße halbstünd… 4. Nach einer
halbstünd... Busfahrt kamen wir an unserem Ausflugsziel an. 5. Unsere Nachbarin sucht eine
79

halbtäg... Haushaltshilfe. 6. Das Theater ist täg... ausverkauft. 7. Die Kaufsumme für das
Grundstück ist in vierteljähr... Raten zahlbar. 8. Er ist von einem vierteljähr... Auslandsaufenthalt
zurückgekehrt. 9. Die Vorlesung zur Gegenwartssprache ist zweistünd... 10. Nehmen Sie von der
Medizin zweistünd... einen Teelöffel!

Übung 4. Schreiben aus den Texten 1 und 2 alle abgeleiteten Adjektive heraus, geben Sie
deren muttersprachliche Äquivalente an!

Übungen zum Dolmetschen und Übersetzen

Übung 4. Üben Sie sich zu zweit im Dolmetschen

Dialog A. Interview mit dem Generalkommissar von EXPO Frau Birgit Brojel

Frau Brojel, Ihnen gehört die Idee, dass Deutschland am Wettbewerb für die Durchführung
von EXPO teilnimmt. Das war vor 12 Jahren. Heute stehen schon die ersten Pavillons.
Glaubten Sie immer, dass diese Idee in Erfüllung kommt?
Так, звичайно. Спочатку нам довелося вистояти у жорсткій конкурентній боротьбі, тому що
багато країн хотіли провести всесвітню виставку в себе. Звичайно, нам довелося зіткнутися з
певними труднощами, але вони завжди виникають під час здійснення великих проектів.

Es ist bekannt, dass die Hannoverer so selbstbeherrscht sind. Ist das Ausstellungsfieber
unter der Bevölkerung schon spürbar?
Спочатку жителі міста були налаштовані скептично. І я їх розумію. Адже 153 дні підряд
приймати мільйони гостей із усього світу – це непросте завдання. Але сьогодні в місті
помітно зростає натхнення. Люди бачать, як створюється новий район, що буде приносити
прибутки в скарбницю міста. Завдяки ЕКСПО у місті створена така інфраструктура, про яку
можна тільки мріяти.

EXPO ist die erste internationale Ausstellung, die unter dem Motto «Mensch-Natur-
Technik» durchgeführt werden soll. Sie wird auch nach den Prinzipien von «Tagesordnung
21» gerichtet, die bei der in Rio 1992 stattgefundenen internationalen UNO-Konferenz über
Umweltschutz und Entwicklung entwickelt wurden. Die Richtlinie dieser Konferenz beruht
auf Grundsätzen der Standhaltigkeit. Wie werden diese Grundsätze in der
Ausstellungsauffassung realisiert?
По-перше, після закінчення виставки нічого демонтовано не буде. По-друге, 70%
відвідувачів будуть добиратися сюди громадським транспортом. Крім того, у нас є новітні
утилізаційні системи й багато чого іншого. Необхідно згадати й всесвітні проекти, при
виборі яких стійкий розвиток є вирішальним критерієм. Вони повинні й після ЕКСПО
приносити користь у своїх країнах і в інших куточках планети.

Werden die Besucher der Ausstellung mit großer Anzahl von Themen nicht überfordert?
Standhaltigkeit, globale Lösungen, «Tagesordnung 21» – alles das lautet irgendwie zu
trocken.
Ні, я думаю, що ЕКСПО буде, у першу чергу дуже емоційним видовищем. Тематичний парк
є прекрасним прикладом цього, як і тематичні павільйони. Ми демонструємо не тільки
рішення. Спочатку ми звертаємося до почуттів людей. Для цього створюються надзвичайні
будинки, декорації, театр – і у всьому цьому реалізуються певні ідеї й рішення. Відвідувачі
одержать усе відразу: задоволення й інформацію. І можливість задуматися.
80

Welche wirtschaftliche Bedeutung hätte die Stadt von der Ausstellung?


За оцінками експертів, додаткові податкові надходження від виставки складуть 2 млрд. євро.
Це істотний економічний чинник. Залишаться всі будівлі, які будуть використовуватися
приватними підприємцями. У результаті тут з'являться нові робочі місця. До теперішнього
часу ми вже створили в регіоні 19 000 робочих місць.

Messegespräche

Gespräch l.
Bu = Frau Burzewa, Empfang Pumpen-Stand, A = Standbesucherin

Bu: Чи можу я Вам допомогти?


A: Ja, bitte. Ich brauche einen Überblick über Ihr Gesamtprogramm. Könnten Sie mir da
Unterlagen geben?
Bu: Із задоволенням. Дозвольте поцікавитися, що Вас особливо зацікавило?

A: Ja, wissen Sie, wir sind ein Unternehmen der Chemie-Industrie, genauer gesagt:
pharmazeutische Produkte. Wir haben natürlich die verschiedensten Pumpen in unseren
Fertigungsabläufen, und das von den unterschiedlichsten Herstellern.
Bu: До речі! Це незручно й непрактично, чи не так? Тобто, вам потрібна фірма, яка б
зайнялася всіма поставками.

A: Ja, genau. Über kurz oder lang möchten wir auf Installationen aus einer Hand umstellen.
Also, mittelfristig, nicht morgen oder übermorgen. Aber wir sehen uns schon mal nach
einem geeigneten Lieferanten um.
Bu: Так, про такі речі ми чуємо все частіше й частіше й не без задоволення, як Ви розумієте.
Секундочку, я бачу, що у пана Орлова зараз розмова з клієнтом. А ось із паном Волгіним Ви
змогли б переговорити. Він саме звільнився.

Gespräch 2.
A = Standbesucher, He = Herr Heinkel, Verkaufsleiter Kreiselpumpen

A: Мене цікавлять насоси для агресивних середовищ, для рідин, що містять кислоти, а також
викликають корозію. В одному місці ми знайшли насоси для кислотовмісних рідин, в
іншому для лужних рідин, але потужність насосів нас не влаштовує. Ніхто на виставці не
пропонує того, що нам потрібно. Нам потрібні невеликі, але потужні насоси для рідин, що
представляють агресивне середовище з домішкою твердих часток. Ви стверджуєте, що
можете вирішити всі проблеми.

He: Sie haben ja wirklich ziemlich viele Probleme auf einmal. Ich kann Ihnen hier etwas
zeigen, was Ihrer Aufgabenstellung ziemlich nahe kommt. Aber in Ihrem speziellen Bereich
wäre es nicht seriös, Ihnen eine Standardpumpe zu verkaufen und zu sagen: Die löst alle
Probleme. Aber was wir Ihnen garantieren können: Wir finden eine Lösung, wir planen das
für Sie, und dann stellen wir Ihnen das Gerät nicht nur einfach vor die Tür, sondern sorgen
dafür, dass es im täglichen Dauerbetrieb wirklich funktioniert. Haben Sie noch ein bisschen
Zeit? Ich würde mir von Ihnen gern noch einmal genau das Einsatzgebiet, die
Aufgabenstellung und Probleme erklären lassen.

Gespräch 3.
Co = Mr. Corkhill, Fr - Herr Fradco, Leitung Vertrieb Europa
81

Fr: А, пане Corkhill! Чудово, що Ви прийшли. Як у Вас там справи на півночі, в Ірландії?
Co: Stürmisch ist es. Und die Pumpen - Sie wissen ja, die beschäftigen uns das ganze Jahr
über.

Fr: Як наші робочі конячки, ще бігають?


Co: Aber sicher. Allerdings: Ich sehe mich nach Ersatz um.

Fr: У такому випадку, не забувайте нас після скількох років плідної співпраці!
Co: Na ja, ich habe mich hier auf der Messe schon ein bisschen umgesehen und ein paar
Gespräche geführt und jetzt bin ich wieder bei Ihnen. Über Ihre Pumpen brauchen wir gar
nicht ausführlich sprechen, die kenne ich ja. Aber wir müssten mal diskutieren, was Sie für
die Wartung bei uns tun können. Wissen Sie, es gibt eben Hersteller in unserer Nähe, die
sind vielleicht doch manchmal schneller zur Stelle, wenn es brennt. Andererseits hätten wir
gern wieder Ihre Pumpen ...

Fr: Ви маєте рацію. Нам треба б сісти за стіл переговорів і обговорити все. Я вважаю, наші
нові моделі Вас зацікавлять. Крім того, ми розробили нову концепцію надання послуг, що
буде вигідна й для Вас.

Gespräch 4.
A - ausländischer Standbesucher, Er - Herr Braun, Verkauf Export Pumpen

A: Модель TRITEC зовсім нова, чи не так?


Br: Ja, die stellen wir zum ersten Mal aus. Ist sie für Ihren Bereich von Interesse? Darf ich
fragen, welche Lösungen ...

A: Пару слів Ви можете мені сказати з приводу цієї моделі? Тільки, будь ласка, коротко,
через п'ять хвилин у мене ділова зустріч у залі № 4. Ой, у будь-якому разі запізнюся!
Br: Diese Neuentwicklung vereint alle positiven Eigenschaften unserer
Schraubenspindelpumpen, aber wir haben Leistung und Wirtschaftlichkeit nochmals
optimieren können.

A: От як, цікаво! І як ви цього домоглися?


Br: Zum Beispiel ist die Drehzahl regulierbar, also ist die Fördermenge je nach Bedarf
regulierbar, daher haben Sie keine Leistungsverluste.

A: Дуже цікаво. Ну і?
Br: Sie verfügt über eine austauschbare Einschubeinheit, das heißt, wir haben die
Montagekosten deutlich reduziert, und während der Reparatur geht der Betrieb mit der
anderen Einheit weiter.

A: Цікаво! У Вас уже є відгуки про цю продукцію?


Br: Selbstverständlich. Sie wird in Kraftwerken eingesetzt, ist aber auch überall einsetzbar,
wo nichtschmierende, korrosive Flüssigkeiten besonders schwierige Bedingungen...

A: Знаєте що, відправте мені всю документацію, а також зазначте Вашого консультанта. Ми
будуємо судна в Скандинавії. Ось моя візитка. Я поспішаю. Але, як говориться, дуже цікаво.
До побачення.
Br: Wiedersehen.

Üben Sie sich im Übersetzen


82

Übung 5. Übersetzen Sie die folgenden Wirtschaftstexte aus dem Deutschen in die
Muttersprache.

Text 1. Virtuelle Messe bleibt Utopie

Noch ist das Utopie. An eine echte virtuelle Messe glauben Deutschlands Messegesellschaften
nicht. In Frankfurt, Hannover und München heißt es unisono, dass die persönliche Begegnung
unersetzbar sei. «Die Nutzer sind auch auf 3-D-Elemente technisch noch nicht vorbereitet», sagt
Sepp Heckmann, Vorstandsmitglied der Deutschen Messe AG Hannover (www.messe.de).
Wichtiger aber scheint das Argument, dass man sich mit virtuellen Messeplätzen keine
Konkurrenz ins Haus holen will.
Die Bedeutung des Webs im Messegeschäft nimmt dennoch zu. Alle großen deutschen
Messegesellschaften bauen ihre Sites aus und machen sie zu einem wichtigen Instrument der
Kundeninformation. Dabei erweist sich das Web auch als Mittel, bei Besuchern wie Veranstaltern
Kosten zu senken. Die Messe München (www.messe-muenchen.de) beispielsweise verschickt an
die Teilnehmer der Computermesse Systems gut fünf Kilogramm Bestellformulare. Dieser
Papierberg soll künftig kleiner ausfallen, indem verschiedene Funktionen auf die Website
übertragen werden. Seit kurzem können die Systems - Beschicker zum Beispiel Strom- und
Wasseranschlüsse sowie Gästekarten online ordern. Mit einem Passwort gelangen sie in eine
geschlossene Benutzergruppe. Bezahlt wird mit der Abschlussrechnung.

Text 2. Websites helfen bei der Messeplanung

Die Messe Frankfurt (www.messefrankfurt.de) stattet demnächst 500 Kunden mit einer Smartcard
samt Lesegerät aus. Die Karte identifiziert sie beim Besuch der Website als Kunden und
ermöglicht Online-Bestellungen. In absehbarer Zeit, so Nils Palm, Verkaufs- und Marketingdirek-
tor Digitale Medien, könnte die Karte auch Basis der Abrechnung sein.

Das Zeitbudget bei Messebesuchen ist knapp. Eine gute Vorbereitung wird darum wichtiger.
Messe-Homepages liefern die Werkzeuge dazu: Anfahrtsskizzen, Hallenpläne, Ausstellerlisten und
Hotelreservierungen gehören zum Standard-Repertoire deutscher Messe-Sites. Die Messe
München stellte den Besuchern der Website der Sportartikelmesse Ispo (www.ispo.de) dieser Tage
erstmals einen Hallenplan zur Verfügung. In der Ausstellerliste können Nutzer direkt zum
richtigen Ausschnitt des Hallenplans weiterklicken. Die Besucher der im Oktober anstehenden
Systems werden auf der Homepage erstmals ihren eigenen Terminplan einrichten können. Zudem
startet demnächst der „Info-Korb". Messegäste können hier alle für sie relevanten Seiten aus dem
Web-Angebot sammeln, ausdrucken oder speichern.

Neben solchen Service-Leistungen werden auch Eintrittskarten via Internet angeboten. Die
Deutsche Messe AG Hannover hat nach eigenen Angaben gut 4000 Ticketbestellungen zur
diesjährigen CeBIT registriert, obwohl das Angebot kaum beworben worden war. Für die
anstehende CeBIT Home wurde der Online -Ticketverkauf in die Werbung integriert. 500 Karten
wurden bis vier Wochen vor der Veranstaltung über das Internet abgesetzt.

Die Nutzung der 13 Server der Messe Hannover ist hoch: Sechs Millionen Page - Impressions
zählte man seit Jahresanfang. Die Kapazität wird ständig ausgebaut. Befragungen ergaben: 75
Prozent der CeBIT-Besucher kannten die Homepage der Messe, 45 Prozent hatten sie genutzt.
Banner-Werbung mit - wie die Messe AG versichert - hohen Ad – Click - Raten auf verschiedenen
Online-Angeboten soll zusätzlichen Verkehr bringen, auch wenn das Budget dafür in diesem Jahr
mit einem fünfstelligen Betrag noch bescheiden ist.
83

Text 3. Marketing-Tools im Web verkaufen

Auch die Mitbewerber in Frankfurt haben viel vor. Zusammen mit ihrem Kooperationspartner, der
Krefelder Discount-Werbeagentur White Lion, will die Messe am Main in den kommenden zehn
Jahren durch den Verkauf von Marketing-Tools (Events, Mailings, Messestände usw.) via Internet
einen Umsatz von 250 Millionen Euro erwirtschaften. Schon jetzt erleben die Frankfurter vor
allem bei ausländischen Beschickern eine hohe Akzeptanz des Mediums Internet. 30 Prozent der
Kunden sind bereit, sich für 125 Euro im Ausstellerverzeichnis mit E-Mail-Adresse und
Produktinformationen zu präsentieren. Für 750 Euro mehr bauen die Frankfurter ihren Kunden
eine Homepage unterhalb des Messedachs. Irgendwann, sagt Verkaufschef Nils Palm, wird die
gesamte Ausstellerliste mit Produktdarstellungen angereichert sein. Eine virtuelle Messe sei das
aber noch nicht. Palm: «Das Web bleibt eine Ergänzung und Bereicherung des Messegeschäfts.»

Text 4. Messebeteiligung

Jahr für Jahr stellen wir auf mehr als 20 nationalen und internationalen Messen aus. Unsere
Präsenz auf der ACHEMA in Frankfurt, der ENVITEC in Düsseldorf, der POLLUTEC in Paris
oder auf der MARINTEC in China verstehen wir nicht nur als Möglichkeit, unsere Produkte einem
fachkundigen Publikum vorzustellen und zu demonstrieren. Darüber hinaus geben uns das
persönliche Gespräch, der Erfahrungsaustausch und das Diskutieren anwenderspezifischer
Probleme immer wieder Anregungen für innovative Weiterentwicklungen unserer Erzeugnisse.
Auch so demonstrieren wir unsere Kundennähe.

Text 5. Wir beteiligen uns an der ACHEMA

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir beabsichtigen, uns an der
ACHEMA zu beteiligen. Unsere Ziele sind dabei: Erstens: Kontakte mit neuen Kunden. Zweitens:
Unsere Kompetenz bei Dichtungssystemen, Werkstoffen, Festigkeit, schwingungsfreiem Lauf und
Hydraulik zu demonstrieren. Um diese Ziele zu erreichen, erwarten wir nicht nur
besucherfreundliche Service-Einrichtungen, sondern auch hohe Besucherzahlen und drittens: eine
hohe Beteiligung unserer Branche. Für eine Beteiligung an der ACHEMA spricht zum einen die
Zahl von etwa einer Viertel Million Fachbesuchern, zweitens aber auch die Tatsache, dass unsere
Branche die größte Ausstellergruppe ist. Die ACHEMA zeichnet sich außerdem durch sehr guten
Service für die Besucher aus, wie zum Beispiel das EDV-Informationssystem. Deshalb empfehlen
wir die Beteiligung an der ACHEMA.

Übung 6. Übersetzen Sie die folgenden Wirtschaftstexte aus dem Ukrainischen ins Deutsche

Текст 1. Ярмарки: економічний чинник

Економіка ярмарків – ключова галузь німецької економіки обслуговування. У міжнародному


рейтингу вона вважається найбільш продуктивною й інноваційною ярмарковою економікою.
Німецькі ярмаркові товариства досягають обороту, що дорівнює майже 3 млрд. євро.
Учасники й відвідувачі витрачають на ярмарки в Німеччині понад 9 млрд. євро за рік. На
німецьких ярмарках зайнято близько 100000 осіб. Сукупна ефективність виробництва для
національної економіки досягає 21 млрд. євро. Тим самим гарантовано близько 230000
робочих місць.

Останні дані Комітету німецької економіки по виставках і ярмарках (AUMA) показують


динаміку галузі. Незважаючи на зростаючу конкуренцію з боку інших засобів комунікації,
організатори ярмарків у минулі роки змогли значно збільшити свій оборот. У порівнянні з
84

організацією 147 міжнародних ярмарків орендована площа за останні роки зросла в


середньому на 5,2% і склала 7,2 млн. кв. м. Це найвищий показник за минулі 10 років.
Кількість учасників ярмарків зросла на 5,1% і досягла 175000. Зросла кількість закордонних
учасників і склала 82000, що становить 47% від загальної кількості. Сьогодні ярмарку
відвідують більше 10 млн. осіб, з них майже 2 млн. – іноземці.

На відміну від інших ярмарків, Лейпцизький ярмарок уособлює собою вікову традицію
ярмарків у Німеччині. Своїми коріннями Лейпцизький ярмарок сягає XIII століття. Згідно з
грамотою про привілеї 1268 року, купцям, звідки б вони не приходили, гарантувалася
свобода купівлі – продажу, захист і підтримка. Історично засвідчена згадка Лейпцизького
ярмарку поряд з ярмарками в Шампані й Франкфурті-на-Майні. З XVIII століття
індустріалізація змінює вигляд ярмарків. Навесні 1895 року в Лейпцизі відбувся перший
ярмарок зразків. Тоді перестали продавати товари, а почали демонструвати тільки зразки, за
якими могло бути виконане замовлення. Цей ярмарок зразків визначив характер ярмарків у
Німеччині і Європі протягом усього XX століття.

Текст 2. ЕКСПО: увесь світ у гостях у Німеччини

На порозі нового тисячоліття ми були свідками – і в той же час діючими особами –


глобальної технологічної революції. Вона охоплює всі сфери життя й з величезною
швидкістю змінює наше життя на цій планеті. Завдяки своїй головній темі «Людина –
природа – техніка: виникнення нового світу» ЕКСПО у Ганновері показала як шанси, так і
ризики такого розвитку подій. Вона продемонструвала новаторські вирішення проблем
майбутнього в умовах гармонії між природою і технікою.

Уперше за 150-літню історію всесвітніх виставок Німеччина стала організатором такої


великої міжнародної події. 1 червня вся Німеччина разом з нижньосаксонською столицею
Ганновером сердечно привітали гостей з усього світу. Концепція ЕКСПО залучила майже
200 держав і міжнародних організацій. Такого не було ще на жодній всесвітній виставці.
Одночасно ЕКСПО охопила 770 проектів по усьому світу. Таким чином, перша всесвітня
виставка нового тисячоліття одержала чудову можливість стати всесвітньою майстернею
ідей для вирішення складних проблем майбутнього. Як буде розвиватися сфера праці в
усьому світі? Як зможемо ми ефективно поєднувати охорону навколишнього середовища й
економічний розвиток? Як прогрес у галузі науки, наукових досліджень і медицини
поставити на службу як можна більшої кількості людей?

Пропоновані всесвітньою виставкою відповіді на ці запитання орієнтуються на


«Tagesordnung-21», програму дій на XXI століття, прийняту в 1992 р. у Ріо-де-Жанейро на
всесвітній конференції ООН з навколишнього середовища й розвитку на вищому рівні.
Разом з 178 державами, що підписали цей документ, Федеративна Республіка Німеччина
відчуває особливу прихильність принципу стійкого розвитку, що лежить в основі
«Tagesordnung-21». Поєднання економічної ефективності, соціальної відповідальності й
поведінки, спрямованої на заощадження ресурсів, служить для федерального уряду
важливим орієнтиром у всіх сферах політики. Принцип стійкого розвитку з самого початку
використовувався й при плануванні та реалізації концепції ЕКСПО. Виставка стала взірцем
того, як у рамках єдиного світу використати розумні ідеї як невичерпний ресурс.

Текст 3. Мости в майбутнє

Усередині гігантської скляної будівлі довжиною в 130 м і шириною 90 м, спорудженої


архітектором і будівельником Йозефом Вундом із Фридрихсхафена, відвідувачів очікує
«заворожуюча панорама майбутньої Німеччини», так обіцяють відвідувачам павільйону.
85

Уперше в історії німецьких павільйонів планування, оформлення й фінансування «візитної


картки» Німеччини здійснюється спільно федеральним урядом, усіма федеральними землями
й німецькими діловими колами. Разом вони дали на будівництво німецького павільйону 131
млн. євро.

Центральне місце в програмі німецької експозиції займають три шоу, які проходять під
гаслом: «Думати, відчувати, діяти», підхоплюючи девіз виставки «Людина-природа-
техніка». Відразу ж при вході в павільйон відвідувачі потрапляють у «майстерню ідей
Німеччини». Тема «Думати» – це свого роду прогулянка по скульптурній майстерні, у якій
усе перебуває в роботі й русі. Вашому зору постають скульптури й погруддя знаменитих і не
дуже відомих німців. Їх усіх об’єднує одне: усі вони уособлюють сьогодення, минуле й
майбутнє Німеччини. У центральній частині павільйону під гаслом «Мости в майбутнє»
експонується тема «Відчувати». Пройшовши по шести містках, гості павільйону
потрапляють у величезну залу висотою в 17, довжиною в 70 і шириною в 25 м. Зверху, знизу
й з усіх боків на них завалюються картини, звуки, рухи. У цьому тривимірному просторі
кінотеатру, загальна площа якого утворює найбільший кіноекран у світі, гості відчувають
себе героями фільму. «Діяти» – така тема третього відділу за назвою «Німецька мозаїка». В
очі, у першу чергу, впадає «Древо пізнання». Інсталяція висотою 12 м є мультимедійним
засобом для демонстрації експонатів з 16 федеральних земель. Кожна земля представила
щось унікальне, що уособлює творчу силу Німеччини й відбиває історію й майбутнє свого
регіону. Наприклад, Рейнланд-Пфальц виставила Біблію Гуттенберга, Баден-Вюртемберг –
перший запатентований Бенцем автомобіль, Берлін – частину Берлінської стіни, Саксонія-
Ангальт – церковну кафедру Мартіна Лютера. Сусідня Саксонія демонструє знамениту
«скляну людину» з Дрезденського музею гігієни. Бремен не пошкодував зусиль і протягом
тижня перевіз сюди космічну лабораторію «Spacelab» вагою у 8 тонн. Із землі Мекленбург –
Передня Померанія прибув більш старовинний вантаж: музей підводної археології із Засніца
дав остов вітрильного ганзейського судна XIV ст. Баварія привезла ще більш стародавній
експонат – уламок скелі з гори Цугшпітце, якому 200000 років.

У загальному й цілому всі експонати являють собою поєднання стародавніх і суперсучасних


об'єктів, які уособлюють «силу різноманіття» Від «Древа пізнання» передаються імпульси на
плазмові екрани, розташовані безпосередньо над унікальними експонатами. На них
демонструються фільми, що стосуються відповідної теми й регіону. Тут можна
ознайомитися і з внеском німецьких ділових кіл: 54 підприємства з усіх галузей одержали за
свою участь у цьому проекті виключне право бути представленими в німецькому павільйоні.
86

LEKTION VI. AUSSENHANDEL

Text 1. Außenhandel
Text 2. Finanzierung im Außenhandel
Text 3. Умови оплати в національній і міжнародній торгівлі

Wortbildung: Bildung von Verben. (Systematisierung). Das abgeleitete Verb und seine
Entsprechungen beim Übertragen in die Muttersprache. (I)

Übungen zum Dolmetschen und Übersetzen

Übung 1. Merken Sie sich die folgende Lexik, übersetzen Sie die nachstehenden Wörter,
Wendungen und Sätze in die Muttersprache:
1. Währung f -en - валюта (грошова одиниця, що лежить в основі грошової системи);
fremde Währung, feste Währung, weiche Währung.
2. Zahlungsverkehr m –(e)s – 1. Платіжний обіг (усі розрахунки різних галузей
господарського процесу, здійснювані за допомогою загальновживаних платіжних
засобів). 2. Система розрахунків; bargeldloser Zahlungsverkehr, inländischer
Zahlungsverkehr, multilateraler Zahlungsverkehr.
3. hinweisen auf (A) – вказувати, зазначати, звертати увагу, посилатися, натякати (на що-
небудь). Es genügt, darauf hinzuweisen, dass generell der Freihandel Vorteile mit sich
bringt.
4. im Gegensatz zu (D) stehen – знаходитися, бути в протилежність до кого-небудь, чого-
небудь. Protecktionismus steht im Gegensatz zu der Forderung nach Freihandel.
5. sich ergeben – виявлятися, виходити; hieraus ergibt sich die Verbundenheit der
Weltwirtschaft.
6. Oberwasser haben (bekommen, gewinnen) – взяти верх, бути у виграшному становищі
(позиції), бути у виграші; gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten gewinnen die
warnenden Stimmen Oberwasser.
7. sich wenden* – повертатися; обертатися; sie wenden sich gegen eine zu starke
Abhängigkeit vom Außenhandel.
8. Autarkie f – автаркія, політика господарського відокремлення; sie fordern verstärkte
Autarkie.
9. Wechselkurs m - es, -e- обмінний курс, валютний курс; einheitlicher Wechsel-kurs,
fester/ starker Wechselkurs, flexibler Wechselkurs, überbewerteter Wechselkurs; man hatte
schon 1944 in der UN- Session ein weltweites System fester Wechselkurse eingeführt
10. Arbeitsteilung f -en – розподіл праці; die Vorteile eines freien Austausches von Gütern
und Produktionsfaktoren förder die internationale Arbeiterung.
11. verzichten (auf A) – відмовлятися (від права на що-небудь); auf Belohnung verzichten.
Die Staaten sind derzeit noch nicht bereit, auf eine eigenständige Wachstums-,
Beschäftigungs- und Anti-Inflationspolitik zu verzichten.
87

Text 1. Außenhandel

Der Außenhandel ist in unserem Leben fast zur Alltäglichkeit geworden. Wir essen tropische
Früchte, hören Musik aus japanischen Radiorecordern, fahren in französischen Autos und
verbringen unseren Urlaub in fremden Ländern, wobei jede Bank uns unser Geld in fremde
Währungen umtauscht.
Allerdings werden wir auch oft genug den Problemen gegenübergestellt, die sich aus dieser
Verbundenheit der Weltwirtschaft ergeben: Textilbetriebe oder Kohlenzechen müssen schließen,
weil ausländische Produkte billiger sind; die Produktion stockt in Automobilfabriken, weil
Zulieferer im Ausland ausfallen und gelegentlich wird die Befürchtung laut, dass wir in Zukunft
unsere Auslandsreisen und Güterimporte nicht mehr bezahlen können. Diese Befürchtungen
führen dann häufig zur Foderung nach staatlichen Eingriffen zur Beschränkung der Importe.
Diese Behinderungen des Außenhandels nennt man Protektionismus.
Er steht im Gegensatz zu den Forderungen nach Freihandel, nach der alle außenwirtschaftlichen
Beschränkungen möglichst zu beseitigen und der dann entstehende Handels- und
Zahlungsverkehr nach marktwirtschaftlichen Grundsätzen zu steuern sei.
Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten gewinnen die warnenden Stimmen, die sich gegen
eine zu starke Abhängigkeit von Außenhandel wenden, Oberwasser und versuchen die eigenen
Probleme auf die Wirtschaft im Ausland abzuwälzen. Sie sehen Gefahren für die Sicherkeit der
Arbeitsplätze und fordern Importbeschränkungen; sie verweisen auf die Unsicherheit in der
Versorgung und fordern die Erhaltung der einheimischen Produktion; sie befürchten den
Missbrauch ausländischer Marktmacht durch überhöhte Preise oder Einflussnahmen auf die
heimische Wirtschaft und fordern verstärkte Autarkie (Selbständig-keit). Wenn auch in
Einzelfällen solche Forderungen ihre Berechtidung haben und immer die sich zwangsläufig
ergebende internationale Abhängigkeit beachtet werden muss, so kann man doch darauf
hinwesen, dass generell der Freihandel zwischen den Volkswirtschaften für alle Beteiligten
Vorteile mit sich bringt, die in der Erhöhung des Wohlstandes liegen.
Die Erleichterungen beim Waren- und Dienstleistungsverkehr müssen in Regelungen des
Zahlungsverkehrs ihre Ergänzung erfahren. Dazu gehört in erster Linie die freie
Austauschbarkeit der Währungen (Konvertibilität). Oft wird auch als hinderlich für die weitere
Entwicklung angesehen, dass schwankende Kurse der Währungen (floating) die
Außenhandelsgaschäfte mit zusätzlichem Risiko belasten. So hatte man schon 1944 in der UN-
Session von Bretton Woods ein weltweites System fester Wechselkurse eingeführt, das aber
Anfang der 70er Jahre zusammenbrach. In Europa entstand das Europäische Währungssystem
mit festen Wechselkursen.

Zusammenfassend läßt sich feststellen, dass die westlichen Industrieländer versuchen, in ihrer
Außenwirtschaftspolitik drei Ziele zu vereinbaren. Man kann sie als „magisches Dreieck“ der
Außenwirt-schaftspolitik zusammenfassen.
1. Freihandel. Die Vorteile eines freien Austausches von Gütern und Produktionsfaktoren
fördern die internationale Arbetsteilung und können allen beteiligten Ländern Nutzen
bringen.
2. Feste Wechselkurse. Feste Wechselkurse tragen zur Sicherheit der Kalkulation der
Unternehmen bei und fördern den internationalen Handel.
3. Eigenständige Konjunkturpolitik. Die Staaten sind derzeit noch nicht bereit, auf eine
eigenständige Wachstums-, Beschäftigungs- und Anti- Inflationspolitik zu verzichten. Zu
unterschiedlich sind die Ansichten darüber. Die Bundesrepublik Deutschland betreibt
beispielsweise aufgrund der Er-fahrungen vergangener Zeiten eine von den anderen Ländern
deutlich abweichende Politik der Dominanz von Geldwertstabilität.
88

Diese drei Ziele stehen nun nicht isoliert nebeneinander. Gemeinsam kann man sie als
„Magisches Dreieck“ ansehen, dessen drei Bestandteile sich nie gemeinsam verwirklichen
lassen.

Freihandel Feste
Wechselkurse

Eigenständige
Konjunkturpoliti
k
Übungen zum Text 1

Übung 1a. Analysieren Sie die folgenden Sätze unter strukturellem, grammatischem,
lexikalischem, übersetzungsbezogenem und kommunikativem Aspekt und übersetzen sie
sie in die Muttersprache.
1. Textilbetriebe oder Kohlenzechen müssen schließen, weil ausländische Produkte billiger
sind.
2. Diese Befürchtungen führen dann häufig zur Foderung nach staatlichen Eingriffen zur
Beschränkung der Importe.
3. Sie sehen Gefahren für die Sicherheit der Arbeitsplätze.
4. Die Erleichterungen beim Waren- und Dienstleistungsverkehr müssen in Regelungen des
Zahlungs-verkehrs ihre Ergänzung erfahren.
5. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die westlichen Industrieländer versuchen, in
ihrer Außenwirtschaftspolitik drei Ziele zu vereinbaren.

Übung 1b. Übersetzen Sie schriftlich den Text in die Muttersprache, wenden Sie dabei
alle erforderlichen Übersetzungstransformationen und -verfahren an, um die Adäquanz
Ihrer Übersetzung zu erzielen.

Übung 1c. Stellen Sie zum Text eine Gliederung zusammen, berüksichtigen Sie dabei die
Schwerpunkte im Textinhalt; geben Sie den Textinhalt muttersprachlich und deutsch
wieder.

Übung 2. Merken Sie sich die folgende Lexik, übersetzen Sie die nachstehenden Wörter,
Wendungen und Sätze in die Muttersprache:
1. Ladentheke f -n – 1. стійка (у ресторані тощо). 2. прилавок; unter der Theke
kaufen/verkaufen (з-під прилавка купувати / продавати).
2. tätigen – робити, здійснювати (покупку тощо.); einen Abschluß tätigen – укладати угоду;
einen Kauf ~ робити покупку.
3. Lieferantenkredit m –s,-e – кредит, наданий постачальником.
4. absichern 1. захищати, охороняти 2. забезпечувати; die Teilnahme absichern –
забезпечити участь.
5. Eigentumsvorbehalt m, -(e)s, -e – застереження про збереження продавцем права
власності на товар аж до його повної оплати.
6. Insolvenz f -en – неплатоспроможність, неспроможність.

Text 2. Finanzierung im Außenhandel


89

Im täglichen Zahkungsverkehr wird normalerweise bar oder per Scheck gezahlt. Wer also
morgens seine Brötchen holt, legt sein Geld bar auf die Ladentheke, wer eine größere
Anschaffung tätigt, zahlt meistens per Scheck oder Kreditkarte.
In der Wirtschaft, um es genau zu sagen, unter Kaufleuten wird das meistens anders gemacht.
Dort werden Rechnungen geschrieben; mit dieser Rechnung werden dann Zahlungsziele, also
bestimmte Termine vereinbart, bis zu denen gezahlt werden muss. Sofortige Barzahlung bei
Lieferung ist eine Ausnahme. Auf diese Weise gewahren Handel, Industrie und auch
Dienstleistungsunternehmen Lieferantenkredite. Die Summe dieser Kredite, die mittlerweile
jährlich eine Höhe von mehreren Hundert Milliarden Euro erreicht, ist höher als alle
kurzfristigen Bankkredite zusammen. Während Bankkredite meistens gut abgesichert sind, ist für
die Lieferantenkredite jedoch meist der sogenannte Eigentumsvorbehalt der einzige Schutz.
Eigetumsvorbehalt bedeutet, dass der Lieferant bis zur vollständigen Bezahlung Eigentümer der
Ware bleibt. Da schon der Aufbau der Geschäftsverbindung viel Geld kostet, und der Verlust bei
einer Insolvenz oder Pleite des belieferten Unternehmens um so größer ist, sichern sich die
liefernden Unternehmen ab.

Übungen zum Text 2

Übung 2a. Beantworten Sie die folgenden Fragen


Wie wird im täglichen Zahlungsverkehr gezahlt?
Wie wird meistens in der Wirtschaft gezahlt?
Warum ist sofortige Barzahlung bei Lieferung eine Ausnahme?
Was gewähren Handel, Industrie und auch Dienstleistungsunternehmen?
Warum sichern sich die liefernden Unternehmen ab?

Übung 2b. Bitte entscheiden Sie, welche Substantive und Verben zusammengehören.
Entscheiden Sie, welches Verb nicht paßt.

1. Kursrisiken a) ausschließen
b) vermeiden
c) sicherstellen

2. einen Lieferantenkredit a) zusagen


b) einräumen
c) abschätzen

3. Geld a) ausgeben
b) erteilen
c) verlangen

4. Zahlungsfristen a) abschließen
b) gewähren
c) einräumen

5. Länderrisiken a) tragen
b) akzeptieren
c) leisten

6. die Vertrauenswürdigkeit a) prüfen


des Kunden b) ablehnen
c) feststellen
90

Übung 2c. Welche Verben sind in den folgenden Substantiven «versteckt»? Übersetzen
Sie die Verben.
a) die Zahlung –
b) die Anschaffung –
c) die Rechnung –
d) die Lieferung –
e) die Aufnahme –
f) der Schutz –
g) der Aufbau –
h) die Verbindung –

Übung 2d. Welche Wortbestandteile passen zusammen? Setzen Sie den bestimmten
Artikel (der, die das). Übersetzen Sie die zusammengesetzen Wörter!

Bestimmungswort Grundwort

Zahlungs karte
Kredit unternehmen
Kauf kredite
Bar verbindung
Dienstleistungs vorbehalt
Bank leute
Eigentums verkehr
Geschäfts zahlung

Übung 2e. Ordnen Sie das jeweils passende Verb zu! (tätigen, vereinbaren, legen,
gewähren, bleiben, sich absichern).
einen bestimmten Termin ……………
sein Geld auf die Ladentheke ………..
Eigentümer der Ware ………………...
die liefernden Unternehmen ………….
Lieferantenkredite ……………………
eine größere Anschaffung ……………

Übung 2f. Lesen Sie den folgenden Text und versuchen Sie die fettgedruckten Wörter zu
erschließen! Geben Sie den Textinhalt deutsch wieder.
Zunächst muss man wissen, ob der potentille Kunde überhaupt zahlungsfähig ist. Ein junger
Gescgäftsmann in Deutschland muss sich also gründlich über die Bonität seines Abnehmers
informieren. Wäre oder würde dieser potentielle Käufer nämlich zahlungsunfähig, könnten
deutsche Gerichte oder Gerichtsvollzieher nicht weiterhelfen. Dieses Risiko nennt man
Lieferrisiko.
Ein weiteres Risiko liegt natütlich darin, dass in den meisten Fällen ein Lieferantenkredit
gewährt werden muss. Der Kunde kann nicht sofort zahlen und will bei längeren Lieferzeiten ja
oft auch nicht vor Eintreffen des Produktes zahlen. Dadurch entsteht, je Währung, ein mehr oder
weniger großes Kursrisiko.
Letztlich gibt es Länder, die für Exporteure als politisch riskant gelten. Vielleicht möchte der
Kunde zahlen, aber sein Heimatland ist knapp an Devisen. Dann kann er die Rechnung nicht
mehr wie vereinbart in Euro bezahlen. Hier spricht man vom politischen Exportrisiko. Daneben
gibt es natürlich noch viele andere Risiken, angefangen bei dem Risiko eines
Transportschadens, bis zu den Risiken beim Geldtransfer.
91

Übung 2g. Von welchem Rosiko ist die Rede?


fällt das unter politisches Exportrisiko; entsteht ein Lieferrisiko;
spricht man von einem Transportrisiko;
hat der Exporteur ein Länderrisiko; entsteht ein Kursrisiko

Wenn der Kunde nicht zahlen kann, _______________________________________


Wenn der Dollar zwischen Lieferung der Ware in die USA und Bezahlung der Rechnung fällt,
________________________________________________________
Wenn die Ware während der Versendung zerstört wird, ________________________
Wenn das Zielland als riskanter Partner gilt, _________________________________
Wenn der Abnehmer nicht mehr in Euro zahlt, weil sein Land die Devisen nicht bereit stellen
kann, _____________________________________________________

Übung 2h. Verfassen Sie das Referat zum Thema „Handelsbeziehungen zwischen der
Bundesrepublik und der Ukraine“ anhand der Texte 1, 2 und anderer verfügbaren
Materialien.

Text 3. Умови оплати в національній і міжнародній торгівлі

До найбільш уживаних форм оплати належать передоплата, завдаток, знижка, оплата при
постачанні і відкритий рахунок.
При передоплаті заборгована сума оплачується перед постачанням товару. Природно, це
вигідно для експортера, для імпортера не вигідно, але часто узгоджується, якщо є сумніви
щодо платоспроможності клієнта, як і при особливому виробництві.
Завдаток означає, що частину суми виплачують перед одержанням товару. У
протилежність цьому сплата на виплат – так звана знижка – найчастіше узгоджується,
якщо виготовлення вимагає тривалого часу.
Знижку оплачують у такому разі на певній стадії виготовлення. Післяплата може
здійснюватися разом з оплатою готівкою або чеком.
У разі відкритого рахунку оплата за товар може проводитися протягом певного терміну.
У міжнародній торгівлі ділові зв'язки зазвичай підтримують партнери, які звикли до
різного регулювання. Тому оформлення таких договорів є особливо важливим.
Природно, виникає також певний конфлікт інтересів, оскільки експортер зацікавлений по
можливості в якомога швидшій оплаті, а імпортер, певна річ, навпаки. У зовнішній
торгівлі документарний акредитив належить до найбільш уживаних форм. При цьому
банк імпортера зобов'язується сплатити рахунок-фактуру, як тільки він відповідно до
правил відішле товар, тобто експортер може покластися на зобов'язання банку про оплату.
Експортер повинен надати банку імпортера як доказ відповідні документи, що товар
відправлений відповідно до правил (документи, які підтверджують, що переданий
експедитору товар оподатковувався митом і застрахований).

Übung 3. Geben Sie den Inhalt des obigen Textes in deutscher Sprache wieder, merken
Sie sich vorher die Bedeutung der in diesem Text verwendeten Fachwörter und
-wendungen.
у протилежність (чому-небудь) – im Gegensatz (zu D)
привчати (кого-небудь до чого-небудь) – gewöhnen (an A)
бути зацікавленим (у чому-небудь) – interessiert sein (an D)
покладатися (на кого-небудь, на що-небудь)
92

Bildung von Verben. Das abgeleitete Verb und seine Ensprechungen beim
Übertragen in die Muttersprache. Ableitung durch untrennbare Präfixe. (I)

Семантика і переклад німецьких дієслів з невідокремлюваними


префіксами
Невідокремлювані префікси не мають наголосу, не відділяються при дієвідмінюванні
дієслова, (при утворенні дієприкметника другого від дієслів з невідокремлюваними
префіксами граматичний префікс ge- не приєднується), а у сполученні з твірною
кореневою морфемою додають похідному дієслову того або іншого значення. Наприклад,
klingen — звучати, erklingen — зазвучати, verklingen — відзвучати; sprechen —
говорити, розмовляти, besprechen — обговорювати, entsprechen — відповідати,
versprechen — обіцяти.

Унаслідок багатозначності один і той же префікс може утворювати декілька семантичних


(словникових) ніш. Так, наприклад, префікс ver- може позначати припинення дії –
verklingen (відзвучати), віддалення – verreisen (поїхати), переміщення, зміна
місцеположення – verpflanzen (пересадити), неправильна, невдала, протилежна дія –
rechnen (рахувати) — sich verrechnen (прорахуватися, обрахуватися); achten (поважати)
— verachten (презирать). (зневажати). Таким чином, дієслівні префікси виражають різні
категоріальні ознаки: постачання, протилежності, віддалення, посилення тощо.

Префікс be- продуктивний, частотний. Його основні значення


 спрямованість дії на об'єкт (при дієслівних основах);
 постачання чим-небудь (при іменних основах).

Пор.: (1) Sie beschenkt die Kinder. — Вона обдаровує дітей. (2) Er besah uns von oben nach
unten und von unten nach oben... — При цьому він оглянув нас з голови до ніг і з ніг до
голови... (3) Jemand bestiehlt mich. — Хтось мене обкрадає. (4) Er besieht Schaufenster. —
Він роздивляється вітрини. (5) Er befragt den Förster — Він випитує лісничого. (6) Er
belauert den Briefträger. — Він вистежує поштаря.
Дієсловам з префіксом be у значенні «спрямованість дії на об'єкт» часто відповідають
українські дієслова з префіксами о- (об-), ви-, роз-. Одне й те ж дієслово, маючи в різних
контекстах схоже значення, за умовами сполучуваності мови перекладу потребує точного
вибору синонімів. Пор.: Der Mann befühlte die Schmissnarben auf seinen Wangen. — Чоловік
торкався шрамів на своїх щоках.
Дієслова з префіксом be-, утворені від основ іменників часто передаються
словосполученням дієслово + іменник. Пор.: (1) Das Mädchen Simson behost sich...—
Дівчина натягує трико. (2) ...da befleckt er dir Sessel und Bett, um sein System zu beweisen!
— ... і він, доводячи переваги своєї системи, наставить тобі плям на крісла і на ліжко..

Префікс ent- (продуктивний, частотний) додає дієсловам наступні основні значення:


 віддалення, руху від вихідної точки при основах дієслів руху (entkommen — втекти,
вислизнути, піти),
 значення, протилежне значенню дієслова (entrollen — розгортати, розкачати);
 відділення, усунення чого-небудь при основах дієслів, рідше іменників (entladen -
розвантажувати, вивантажувати, розряджати, entmachten позбавляти могутності,
влади); при подвійному (дієслівному і субстантивному) напрямі похідності (entblättern
— позбавляти листя, обривати листя);
 вилучення чого-небудь при основах дієслів (entlocken — виманювати, вивуджувати);
93

 початку процесу при основах дієслів (entbrennen — загорятися, займатися,


спалахувати, розгорятися).
Значення віддалення від вихідної точки може передаватися прийменниковим
словосполученням, (1), у якому прийменник відповідає префіксу. Можливі і стійкі
словосполучення (2): (1) Dem See entfließt ein Bach. — З озера витікає струмок.

Відіменні дієслова з префіксом ent- часто перекладаються словосполученням дієслова з


іменником, еквівалентним базисному німецькому іменнику, при цьому значення префікса
передається дієсловом…
Цікавий приклад контекстуальної ремотивації дієслова знаходимо в наступному прикладі:
Der Strand entnationalisierte sich, das Leben... wurde sowohl intimer wie europäischer... —
Пляж втратив свій національний колорит, життя... зробилося простішим, почало мати
більш європейський характер. Ємне за значенням дієслово «sich entnationalisieren»
передане розгорненою пояснюючою конструкцією, причому сема префікса (втрата чого-
небудь) передається повнозначним дієсловом відповідної семантики. Пор. також переклад
дієслова sich entsteinern в наступному прикладі, де префікс ent- також надає значення
«втрата якості, стану»:Der Dom selbst schien sich aufzulösen und zu entsteinern. —
Здавалося, в імлі собор розчиняється, камені втрачають свою твердінь.

Префікс er- (продуктивний, частотний) надає дієсловам наступні основні значення


 завершення дії, досягнення мети, а також наполегливого прагнення до її досягнення
при основах дієслів (erdenken придумувати, вигадувати), при основах іменників і при
подвійному (дієслівному і субстантивному) напрямі похідності (erbeuten —
захоплювати здобич);
 початку дії або переходу в певний стан прикметників (erblühen — розцвітати,
розквітати, erblinden — осліпнути);
 приведення кого-небудь, чого-небудь у певний стан при основах дієслів (erfreuen —
радувати, обрадувати, порадувати), при основах якісних прикметників (erbittern —
робити жорстоким, озлоблювати), при подвійному (дієслівному і ад’єктивному)
напрямі похідності (erwärmen — зігрівати, обігрівати, нагрівати).

Словниковими відповідниками дієсловам з префіксом er- часто є також префіксальні


українські дієслова. Але, як відомо, словник фіксує комплексне лексичне значення слова
як систему (комплекс) лексико-семантичних варіантів, у контексті ж актуалізується один з
лексико-семантичних варіантів (одне з актуальних значень). Іноді контекст індукує
значення префіксів, не властиві їм на рівні системи, тому словникові відповідники при
перекладі не можуть бути використані. Таке значення префікса er- як «наполегливе
прагнення до досягнення мети, результату», часто вимагає при перекладі на українську
мову використання додаткових лексичних засобів; для передачі словотвірного форманта
використовуються засоби іншого мовного рівня, наприклад, слово.
Сема префікса er- «наполегливе прагнення до досягнення мети» часто використовується зі
стилістичною метою як засіб виділення, посилення. (3)... der Mann seiner Tochter, war
zahlungsunfähig und in einem langen, verwirrten und unendlich kläglichen Brief erbat, erflehte,
erjammerte er eine Aushilfe von hundert- bis hundertzwanzig tausend Mark!— у довгому,
плутаному і нескінченно жалісному листі він просив, вимолював, канючив у тестя позику
від ста до ста двадцяти тисяч! Дієслова з префіксом er утворюють у прикладі (3)
ланцюжок, синонімічний ряд з посиленням (Steigerung). У такому ряду відбувається
взаємодія складових. Оказіоналізм erjammern, утворений від суб’єктного (неперехідного)
дієслова jammern, набуває значень перехідності й наполегливого прагнення до досягнення
мети, що відсутні у значенні базисного дієслова. Ці значення індукуються не тільки
семами префікса, але і входженням дієслова erjammern у ланцюжок дієслів, що мають
відповідні значення: erbitten, erflehen. Префікс ви- в даному випадку міг бути
94

використаний для побудови адекватного ланцюжка: випрошував, виканючував,


вимолював.
Метод семантизації лексичних одиниць за безпосередніми складовими досить
продуктивний, слід мати на увазі, що в окремих випадках значення слова не виводиться зі
значення складових і словотвірної моделі.

Префікс ver- (продуктивний, частотний) надає дієсловам значення:


 віддалення, розсіювання при основах, переважно, дієслів руху; в українській мові їм
іноді відповідають дієслова з префіксами роз-, ви- (verreisen — виїжджати, verspritzen
— розбризкувати);
 переміщення на інше місце або перенесення на інший час при основах дієслів; в
українській мові їм можуть відповідати дієслова з префіксами пере-, від-, с- (verlegen
— перекладати, відкладати, переносити на інший час, verrutschen — сповзати);
 поступового припинення дії при основах дієслів, переважно пов'язаних з явищами
природи; іноді в українській мові їм відповідають дієслова з префіксами від-, по-
(verblühen — відцвітати, пов’янути, verklingen — відзвучати);
 неправильної, невдалої за своїм результатом дії при основах дієслів в (sich verzählen
— обрахуватися, прорахуватися); негативності при основах дієслів, що виражають
дію або стан, зазвичай пов’язаний з людиною (verachten — зневажати, ставитися з
презирством); витрачення, витрата, переробка при основах дієслів (verbrauchen —
витратити), іменниках (versporten — займаючись спортом, пропустити інші,
важливіші справи);
 покриття, просочення (просякнення) чим-небудь при основах дієслів (verschwitzen —
просочуватися потом, verschneien — покриватися снігом), іменниках (vergolden —
покрити позолотою, позолотити);
 перекривання шляху, створення перешкоди при основах дієслів та іменників; іноді в
українській мові їм відповідають дієслова з префіксом за- (verstellen —
загороджувати, заставляти чим-небудь, verriegeln — замикати (на засув, ланцюжок);
 зміни стану, перетворення на що-небудь при основах дієслів, іменників з конкретним
значенням, якісних прикметників (verkommen — занепадати, опускатися, vertieren —
озвіріти, втратити людську подобу, vereinsamen — ставати все більш самотнім,
verlumpen — стати убогим, стати обідранцем, морально опуститися);
 посилення інтенсивності дії при основах дієслів (verprügeln — відлупцювати,
віддухопелити, побити).

Крім тих префіксів українських дієслів, які зазначені, німецькому префіксу ver- часто
відповідає префікс про-, який надає відповідним дієсловам значення «витрачання,
витрата».
Особливої уваги при перекладі вимагають випадки, коли автори спеціально виділяють
префікс у межах дієслова, або використовують його в процесі контекстуального
словотворення, ніби демонструючи читачеві сам цей процес.

Префікс zer- продуктивний, частотний. В українській мові йому часто відповідає префікс
роз-. Він надає дієсловам наступні значення:
 розділення, руйнування, роздроблення при основах дієслів (zerlegen — розбирати,
zerschießen — розстрілювати), при основах іменників, рідко прикметників (zerfleischen
— розтерзати, zerkleinern — подрібнювати, дробити, різати, рубати);
 посилення при основах дієслів, що позначають розділення, руйнування, роздроблення
(zerschneiden — розрізати на шматки, порізати);
 значення псування, деформації при основах дієслів (zerkratzen — исцарапать,
расцарапать) подряпати, роздряпати) і при подвійному (дієслівному і субстантивному)
напрямі похідності (zerlöchern — продірявити, зрешетити);
95

 розсіювання, розчинення при основах дієслів, рідко при подвійному (дієслівному і


субстантивному) напрямі похідності (zergehen — розчинятися, розходитися,
розтанути, (роз) плавитися, розсіюватися);
 виснаження, ослаблення людини (у дієслів з с sich) при основах дієслів, що позначають
дію, стан людини (sich zersingen — охрипнути від співу, sich zersorgen — мучити себе
постійними турботами);
 сварки, розриву (у дієслів з sich) при основах дієслів і при подвійному (дієслівному і
субстантивному) напрямі похідності (sich zerkrachen — посваритися).

Як видно з наведених словникових прикладів, дієслова з префіксом zer- можуть


перекладатися на українську мову префіксальними дієсловами і словосполученнями.
Значення «розділення, руйнування» часто передається префіксом роз-, що має аналогічну
сему «направити в різні боки, роз’єднати за допомогою дії, названої мотивуючим
дієсловом»
Значення «псування, зношування» також передається префіксом роз-: Der Rost zerfraß die
Matratzenfedern. — Іржа роз'їдала пружини.
У дієсловах з префіксом zer- семи «руйнування, роз'єднання, знищення» відчуваються і
сприймаються досить чітко, практично так само, як значення компонента складного
слова. Тому зустрічаються численні авторські утворення, що спираються на ситуацію і
лінгвістичний контекст.

Übung 1. Verwenden Sie das Verb ohne Präfix, überstzen Sie die Sätze!
1. Ich bezweifle die Wahrheit seiner Worte. 2. Man soll nicht etwas beurteilen, was man nicht
genau kennt. 3. Mein Bruder bewohnt ein Einfamilienhaus. 4. Der junge Boxer hat alle seine
Gegner besiegt. 5. In der Sitzung hat man organisatorische Fragen besprochen. 6. Die
Bevölkerung betrauert die Opfer der Explosionskatastrophe. 7. Die moderne Medizin bekämpft
die Tb mit den verschiedensten Mitteln. 8. Jahrhundertelang beherrschten die Römer das ganze
Mittelmeer.

Übung 2. Bilden Sie Sätze nach dem Muster und übersetzen Sie sie!
decken –bedecken (Gärtner, Strohmatten, Frühbeete)
> Der Gärtner deckt die Strohmatten auf die Frühbeete.
> Der Gärtner bedeckt die Frühbeete mit Strohmatten.
1. laden – beladen (Arbeiter, schwere Kisten, Wagen). 2. säen – besäen (Bauer, Sommerweizen,
Feld). 3. streichen – bestreichen (Mutter, Butter, Brot). 4. streuen – bestreuen (Konditor, Zucker,
Kuchen). 5. gießen – begießen (Gärtner, Wasser, Blumen). 6. malen – bemalen (Künstler, lustige
Tierfiguren, Wände). 7. kleben – bekleben (Kind, Buntpapier, leere Streichholzschachteln). 8.
werfen – bewerfen (Jungen, Steine, Eisdecke des Teiches).

Übung 3. Ersetzen Sie die Verben durch Synonyme mit dem Präfix ent-, übersetzen Sie
die Sätze!
1. ein neues chemisches Element finden 2. einen Krieg beginnen 3. einen Schmutzfleck am
Anzug beseitigen 4. ein Wort aus der Nachbarsprache übernehmen 5. die sprachlichen
Fertigkeiten ausbilden 6. Holz anbrennen 7. die Muskeln lockern 8. ein Buch bei einem Freund
borgen 9. eine Uhr stehlen 10. eine Geheimschrift lesen 11. die Gliederung eines Absatzes
skizzieren 12. ein schlechtes Benehmen verteidigen 13. ein Gesicht verunstalten 14. einem
Kraftfahrer die Fahrerlaubnis wegnehmen

Übung 4. Setzen Sie die Antonyme der Verben ein, übersetzen Sie die Sätze!
1. Zur Erhöhung der Fruchtbarkeit muss der Boden entwässert werden. 2. Durch das Gerät wird
der Radioempfang gestört. 3. Das Wasser wird durch Chemikalien entgiftet. 4. Die Luft
96

entströmt dem Behälter. 5. In der Reinigungsanstalt werden auch Stoffe entfärbt. 6. Die Arbeiter
haben die Waggons entladen. 7. Der Minister entstieg dem Wagen. 8. Die internationale Lage
hat sich entschärft. 9. Durch die letzten Ereignisse ist die Lage entspannt. 10. Die Verbrecher
wurden entwaffnet. 11. Er hat mich mit seinen Worten entmutigt. 12. Der Polizist entsicherte die
Pistole. 13. Der Verteidiger entkräftete die Worte des Zeugen. 14. Durch den Zeugen wurde der
Angeklagte entlastet.

Übung 5. Setzen Sie das passende Verb ein, übersetzen Sie die Sätze!
(I) zerfallen – zerfließen – zergehen – zerplatzen – zerrinnen – zerschellen –
zersplittern - zerspringen
1. Das Fleiisch war so zart, dass es einem auf der Zunge ... 2. Er blies den Luftballon auf, bis er
mit einem Knall ... 3. Das Weinglas fiel zu Boden und ... 4. Radioaktive Elemente ... unter
Abgabe von Strahlen. 5. Die Fensterscheibe ..., als man den Ball hineinwarf. 6. Das Flugzeug
raste gegen das Felsmassiv und ... 7. Ein Sprichwort lautet: Wie gewonnen, so ... 8. Das Eis ist in
der Hitze schnell ...

(II) erbrechen – zerfetzen – zerfressen – zerknittern – zerschneiden – zerstreuen -


zerteilen
1. Die Kellnerin hat beim Abwaschen ein Weinglas ... 2. Der kleine Junge hat sein Bilderbuch
mit der Schere ... 3. Der Kellner ... den Braten auf einer Silberplatte. 4. Vom langen Sitzen ist
mein Anzug völlig ... 5. Vor Wut hat er den Brief in kleine Stücke ... 6. Schwefelsäure ... Eisen
und andere Metalle. 7. Licht wird durch eine konkave Linse ... 8. Die Granate hat dem Soldaten
den rechten Arm ...

Übung 6. Wählen Sie zwischen einem einfachen Verb und dem mit be-, er-, ver-
präfigierten Verb, übersetzen Sie die Sätze!
1. Der Polizist ... die Zeugen des Unfalls. Er ... auch mich, was ich gesehen habe. (fragen). 2.
Das neue Verfahren ist in der Praxis bereits vielfältig ... worden. Die Schauspieler ... jede Szene
des Stückes mehrmals. (proben). 3. Trotz tagelanger Verhandlungen konnten sich die
Geschäftspartner nicht ... Die beiden Länder sind durch Parlamentsbeschluss ... worden.
(einigen). 4. Die See ... sich im Frühling nur langsam. Er ... sich die Hände an der Heizung.
(wärmen). 5. Er kam auf der Straße entgegen und ... mich schon von weitem. (grüßen). 6. Der
Nobelpreis ist nach Alfred Nobel ..., der das Dynamit erfunden hat. Er heißt mit Vornamen
Johannes, aber man ... ihn nur Hans. (nennen). 7. Die Straße ist wegen Bauar-beiten
vorübergehend ... Die Straße war durch zahlreiche umgestürzte Bäume ... (sperren). 8. Da ihr
das Kleid zu lang war, hat sie es ... lassen. Das neue Wagenmodell ist auch in der Karosserie
wesentlich ... (ändern). 9. Der Lehrer ... die Schüler, stillzusitzen. Die Bibliothek hat ihn ..., die
Bücher zurückzu-bringen. (mahnen). 10. Die Auseinandersetzung mit ihm war nicht zu ... Seit
unserer Auseinandersetzung ... seine Gesellschaft. (meiden). 11. Die Todesursache ist noch nicht
genau ... Der Deutschlektor ... den Studenten die neuen Redensarten. (klären). 12. Über drei
Jahre wurde an der Oper ... Die Oper wurde in den Jahren 2000 – 2005 ... (bauen). 13. Das
Gelände für den Neubau ist schon ... worden. Stoffe wurden früher mit der Elle ... (messen). 14.
Wegen ihres kleinen Sohnes muss sie die Speisekammer immer ... Der Straßenlärm war so groß,
dass wir das Fenster ... mussten. (schließen)

Übung 7. Schreiben Sie aus den Texten 1 und 2 alle durch die untrennbaren Präfixe
abgeleiteten Verben heraus, geben Sie deren muttersprachliche Äquivalente an!

Übungen zum Dolmetschen und Übersetzen


97

Übung 4. Üben Sie sich zu zweit im Dolmetschen:

Dialog «A». Telefongespräch

Grünholz GmbH, Guten Morgen.


Гаага, це фірма Ібус. Два тижні тому я отримав Ваш каталог офісних меблів. На жаль, я не
зміг в ньому знайти ні зазначення цін, ні розмірів.

Die stehen auf einer Beilage. War die dem Katalog nicht beigelegt?
На жаль, немає.

Sollen wir Ihnen die Beilage nachschicken oder möchten Sie sich jetzt bei der zuständigen
Sachbearbeiterin informieren?
Було б непогано, якби я зміг поговорити з Вашим консультантом.

Einen Moment bitte, ich verbinde Sie.


Шрайнер, добрий день.

Haag, Firma Ibus, Brüssel. Ich hätte gern ein paar Informationen über Ihre Büromöbel.
Ви вже отримали наш каталог?

Ja, ja, den hab ich schon. Aber die Beilage mit den Preisen und Maßen fehlte.
Які саме вироби Вас цікавлять?

Für die Schreibtische auf Seite 12.


Письмові столи, так, тут вони є. Без приставного столу вони коштують 689 євро.
Приставний стіл коштує додатково 299 євро.

Das wären insgesamt 988 Euro, also knapp 1000 Euro. Und die Maße?
Розміри складають 150 х 70. Висота складає 75 см. Приставний стіл можна засунути під
письмовий. Його висота 50 см, ширина 40, а довжина 60 см.

Danke. Wie sind die Zahlungs- und Lieferbedingungen?


А де, Ви говорите, знаходиться Ваша фірма?

In Brüssel.
Брюссель. Ми поставляємо до кордону, тобто транспортні витрати по перетину кордону
йдуть за ваш рахунок. Вам слід враховувати повну суму поставки, яка включає як меблі,
так і Вашу частину транспортування.
Wir benötigen 20 Schreibtische. Gewähren Sie da auch Rabatt?
При тих невисоких цінах, які ми вказуємо, знижки ми дати не можемо.

Gut. Danke für die Informationen.


Не варто подяки. До побачення.

Dialog «B». Karriere

Зараз я студент п'ятого курсу. Залишилося лише півроку навчання, і переді мною, як і
перед сотнями таких самих, як і я, студентів, виникає важлива проблема – пошук роботи.
Сьогодні дуже важливо знайти хорошу високооплачувану роботу. Але й вимоги
працедавців до претендентів також непрості.
98

Das stimmt.Viele Arbeitgeber haben eine einfache Formel, was macht einen guten
Absolventen aus.Dazu gehören: 60 % Mut, Teamgeist und nur der Rest ist Fachwissen. Die
letzten sind nicht so wichtig. Das Arbeitsumfeld ändert sich und um die neue Vorschriften,
Technologien und Marktpositionen zu verstehen, muss man Lernbereitschaft haben.

Це зрозуміло. Для того, щоб бути хорошим фахівцем і добре знати свою справу, потрібно
постійно вчитися і удосконалювати свої знання і навички. А як же інші критерії? Дійсно
вони так важливі?
Ich meine, ja. Die meisten Unternehmen richten ihre gesamten Abläufe danach aus, um die
Projekte durch Gruppen bearbeiten zu lassen. Also, man muss die Ideen anderer nicht
gleich auseinandernehmen, in ihrer Kritik sachlich bleiben und selbst Kritik vertragen.
Teamfähigkeit ist wichtig.

Я знаю, що однією з вимог сучасних працедавців є знання іноземних мов. І з цим я


абсолютно згоден. Необхідно обов'язково добре володіти однією іноземною мовою і хоча
б однією уміти ще висловлюватися.
Es stimmt. Zwei von drei Personalchefs halten das für „wichtig“ bis „sehr wichig“. Um so
mehr, dass große Unternehmen Englisch schon heute als Bürosprache einführen.

Я хочу сказати, що в обох наших країнах вимоги працедавців до своїх майбутніх


співробітників майже однакові.
Ja, gewiss. Der Wandel von der Industrie zur Dienstleistungsgesellschaft ist in vollem Gang
und verursacht Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt. Die Nachfrage nach höher
qualifizierten Arbeitskräften wird künftig steigen.

Üben Sie sich im Übersetzen

Übung 5. Übersetzen Sie die folgenden Wirtschaftstexte aus dem Deutschen in die
Muttersprache

Text 1. Außenhandel. Verzollung in der Bundesrepublik.

Träger des Außenhandels sind Außenhandelsunternehmen wie Einfuhrhändler (Importeure) oder


Ausfuhrhändler (Exporteure). Diese Unternehmen arbeiten zumeist in der Betriebsform des
Großhandels.
Einfuhrhandel. Unter Einfuhrhandel ist der von den spezialisierten Einfuhrunternehmen
betriebene Handel zu verstehen.Dabei werden im Ausland erworbene Waren an inländische
Abnehmer weiterverkauft. Der Einfuhrhändler hat im Prinzip die gleichen Aufgaben wie ein
Binnenhändler, erträgt jedoch bei seinen Geschäften zusätzliche Risiken, wie z.B. für
Veränderungen von Devisenkursen und politischen Rahmenbedingungen sowie für Transporte.
Einfuhrhändler spezialisieren sich zumeist auf bestimmte Warengruppen.
Die wichtigsten Importe erfolgen direkt oder indirekt. Beim direkten Import wird die Ware von
den Verwendern unmittelbar vom ausländischen Hersteller oder Exporteur beschafft. Beim
indirekten Import werden die Waren von den Verwendern (Handel, Industrie) bei einem
inländischen Importeur beschafft.
Ausfuhrhandel. Im Ausfuhrhandel werden Waren aus dem Inland durch spezialisierte Ausfuhr-
handelsunternehmen aus dem In- oder Ausland an ausländische Abnehmer verkauft. Der
Ausfuhrhändler ist zumeist auf Absatzgebiete, nicht auf Waren spezialisiert. Er arbeitet häufig
mit ausländischen Agenturen und Korrespondenzfirmen zusammen. Seine speziellen Kenntnisse
der ausländischen Märkte machen ihn zu einem wichtigen Handelspartner für kleine und mittlere
99

Unternehmen. Hinzu kommt, dass sich der Ausfuhrhändler in allen Bereichen des Transports,
der Versicherung, der Ausfuhrabwicklung und zumeist auch der Transportfinanzierung auskennt.
Der Ausfuhrhändler trägt, ebenso wie der Importeur, die zusätzlichen Risiken des Außenhandels.
Für bestimmte Waren ist die genehmigungspflichtige Ausfuhr vorgesehen. Dazu gehören
Embargowaren, wie Kriegswaffen für Kriesengebiete oder lebenswichtige Güter, die im Inland
selbst äußerst knapp sind. Für solche sensible Waren ist grundsätzlich eine Ausfuhrgenehmi-
gung des Bundesamtes für Wirtschaft oder des Bundesamtes für Ernäherung und Forstwirtschaft
einzuholen und auf der Ausfuhrerklärung zu vermerken. Alee anderen Vorgänge entsprechen
dem Verfahren bei der genehmigungsfreien Ausfuhr.
Verzollung. Zölle sind Abgaben auf Waren, die bei Überschreitung der Zollgrenze vom Staat
erhoben werden können. Die Zollgrenze ist i.d.R. mit der Staatsgrenze oder – in einer Zollunion
– mit den Grenzen einer Staatengemeinschaft gegenüber dritten Ländern identisch.
Freigebiete sind Gebiete, die zu keinem Zollgebiet gehören. Dazu zählen z.B. von Zollzäunen
umgebene Gebiete innerhalb des Zollgebietes, wie der Duisburger, der Hamburger Freihafen
oder die Insel Helgoland. In Freigebiete können Waren eingeführt, gelagert, umgeschlagen,
veredelt und ausgeführt werden, ohne dass darauf ein Zoll erhoben wird.
Eine Ware wird zollhängig und damit zum Zollgut, sobald sie eine Zollgrenze überschreitet.
Derjenige, der das Zollgut in das Zollgebiet gebracht hat, hat die Ware zum Grenzzollamt zu
bringen. Dort ist sie zur zollamtlichen Besichtigung vorzuführen (zu gestellen). Die meisten
Grenzbahnhöfe, Grenzübergangsstellen, See- und Flughäfen unterliegen zu Kontrollzwecken
einer zollamtlichen Überwachung.
Finanzzölle dienen der Geldabschöpfung und werden vorwiegend auf Waren erhoben, die im
Inland wegen verschiedener Gründe nicht oder in geringem Umfang hergestellt werden können
(z.B. auf Kaffee oder Tee).
Schutzzölle dienen dem Schutz inländischer Branchen. Die ausländischen Erzeugnisse werden
mit Hilfe des Zolls künstlich verteuert, damit die inländischen Waren konkurrenzfähig bleiben.
Erziehungazölle haben zum Ziel, junge Wirtschaftszweige bis zu deren internationaler Konkur-
renzfähigkeit vor der Konkurrenz zu schützen. Spezifische Zölle werden dagegen nach dem
Gewicht, der Länge oder einem anderen Maß berechnet. Mischzölle werden bei Waren mit stark
schwankenden Preisen angewandt, der Gewichtszoll wird als Untergrenze festgelegt.

Text 2. Die Trends im nächsten Jahrhundert.

Zweitausend Fachleute aus Unternehmen von Produktion und Dienstleistungen, aus


Verwaltung, Hoch-schulen und Forschung haben die globale Entwicklung von Wissen-
schaft und Technik in den kommenden 30 Jahren abgeschätzt. Dabei wurden tausend
Einzelentwick-lungen bewertet, die nach 12 Themenfeldern gagliedert waren. Das ist die größte
Expertenbefragung zu diesem Thema in Deutschland. Sie wurde vom Bundesministerium für
Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie am 17. Februar 1998 veröfentlicht.
Zentren der Arbeit:
Besonders dynamisch verändern werden sich die Bereiche Mobi-lität, Transport, Information,
Dienstleistungen, Konsum, Management und Produktion. Multimedia wird zur Alltagstechnik,
die Wissensgesellschaft komplett ausgebaut. In den darauf folgenden beiden Jahrzehnten werden
die Innovationen für Energie und Rohstoffe durchschlagen. Im Blickpunkt stehen dann, nach
Themenfeldern geordnet, Chemie und Werkstoffe, Medizin und Biotechnik für Landwirtschaft
und Ernährung. Mit Hilfe der Technik wird es nach dem Jahr 2015 auch gelingen, äkologische
Schäden zu reparieren, die CO2-Emissionen kräftig zu verringern und mit internationalen
Spitzenleistungen bei Abfallentsordnung und Gewässerschutz zu glänzen.
Organisation der Unternehmen:
Positive Beschäftigungsimpulse setzen nach Meinung der Experten organisatorische
Veränderungen in Unternehmen, Flexibilisietung der Arbeirszeiten und die Wiedereinführung
arbeitsintensiver Dienstleistungen voraus. Die Unternehmen werden ihre Produkte, Dienste und
100

inneren Abläufe radikal am Kunden orientieren. Sie werden sich gegenseitig vernetzen und
Telearbeit einbeziehen. In Deutschland werden Produktionsverbünde mit hoher
Reaktionsfähigkeit und Spezialisierung auf Kundengruppen geschaffen. Insbesondere kleinere
und mittlere Unternehmen schließen sich auf Zeit zu-sammen.
Qualifikation für Arbeit:
Bildung wird die neue soziale Frage des 21. Jahrhunderts. Der Arbeitnehmer von morgen ist
vielfach Mitunternehmer. Gefordert sind Leistungsfähigkeit und Verantwortungsbereitschaft.
Das wird die Betriebsorganisation beeinflussen. Lebenslanges Lernen wird zur Alltagspraxis.
Neue Weiterbildungssysteme in Beruf und Alltag, eine neue Lernkultur, werden entstehen.
Virtuelle Weltuniversitäten und Volkshochschulen ermöglichen auch Menschen mittleren und
höheren Alters, berzfsfit zu bleiben.

Übung 6. Übersetzen Sie die folgenden Wirtschaftstexte aus dem Russischen ins
Deutsche
Text 1. Зовнішня торгівля

Німеччина утримує друге місце в світовій торгівлі по імпорту / експорту. Історія успіху
західнонімецької експортної економіки починалася з сировини і торгового дефіциту. У
1949 р. показник імпорту продовольчих товарів перевищував величину експорту на 3,7
млрд. марок. Через 50 років Німеччина здійснювала експорт на суму в 950 млрд. марок й
імпорт на 821 млрд. марок і стала найзначнішою «торговою нацією» світу після США.
Німеччина була навіть «чемпіоном світу з експорту», випереджала США. Левову частку в
експорті займають сьогодні транспортні засоби (17,7 %), машини (15,6 %),
електротехнічні вироби (12,8%) і хімічні продукти (12,7%).

Text 2. На чиїй вулиці скоро буде свято?

Європа, травень 2018 р. Колись процвітаючі промислові міста Німеччини, Франції і


Північної Італії опустіли. Безробіття наблизилося до 50-відсоткової відмітки.
Кваліфіковані інженери і вчені виїхали в масовому порядку до Ірландії, Північної Швеції,
Португалії. Як і багато інших, вони влились у велику колону біженців на схід. Їх мета:
нові європейські Силіконові Долини в районі Братислави, в Угорщині, Естонії, Румунії та
Чехії. Там технологічний концерн «Даймлер-Бенц» виробляє свій міський автомобіль, а
«Сіменс» – новий комп’ютерний суперчіп. Експортуються сотні тисяч робочих місць.
Все це плід наукової фантастики? У жодному випадку. У науковому дослідженні журналу
«Капітал» учені Емпірика-інституту прийшли до сенсаційного висновку, що країни ЄС як
промисловий регіон у майбутньому більше не відіграватимуть значної, а тим більше
провідної ролі для промислового виробництва. І це пов’язано не тільки з високими
витратами.
3 404 областей, які розглядаються і охоплюють досить значну територію в Європі,
зокрема Тюрингія, зараз – регіон, що успішно розвивається, займе лише 75-е місце.
Сьогодні ще привабливі своїми High-Fech такі регіони, як, наприклад, Мюнхен і Ганновер,
будуть відтіснені ще далі назад. «У Німеччині відсутні перш за все технологічні послуги,
наприклад, інженерних офісів», називає керуючий Вольфганг Й. Штейнл справжню
причину похмурої перспективи.
У той же час викристалізовується район навколо столиці Словаччини Братислави. Там
порівняно невисокий рівень витрат і значний потенціал дослідників. На вузькому просторі
тісняться на Сході інші першокласні регіони, які стають все більш цікавими для західних
концернів.
«Багато менеджерів давно прийшли до висновку, що Східна Європа швидко розвивається
й тому створюють штаби стратегічного планування з метою визначення нових
101

перспективних місць», стверджує Штейнл, який завдяки своєму банку даних європейської
економіки одержав престижну посаду радника. Якщо Захід не прокинеться незабаром, то
неймовірне бачення спустілої Європи стане в найближчому майбутньому гіркою
реальністю.
102

LEKTION VII. UNTERNEHMUNG und


UNTERNEHMENSFORMEN
________________________________________________________

Text 1. Existenzgründung in der Bundesrepublik Deutschland


Text 2. Der Kiosk - Alles unter einem Dach
Text 3. Пропозиція
Wortbildung: Bildung von Substantiven. (Systematisierung). Das zusammengesetzte
Substantiv und seine Entsprechungen beim Übertragen in die Muttersprache (I).

Übungen zum Dolmetschen und Übersetzen


___________________________________________________________________________

Übung 1 Merken Sie sich die folgende Lexik, übersetzen Sie die nachstehenden Wörter,
Wendungen und Sätze in die Muttersprache:

1. Existenzgründung f -en - заснування, відкриття власної справи, бізнесу, фірми.


Existenzgründung ist die Gründung des eigenen Unternehmens.
2. selbständig – самостійний; автономний; окремий; … розм. відкрити свою (власну) справу
(майстерню, магазин, фірму тощо). Viele Menschen haben schon daran gedacht, sich
selbständig zu machen.
3. Aufwand m -(e)s - надмірні) витрати. großen A. treiben; Die meisten Menschen scheuen
jedoch den Aufwand und das Risiko, tatsächlich zur Tat zu schreiten.
4. Anforderung f -en - вимога; заявка; запит; претензії.hohe (große) Anforderungen stellen.
Mit dieser Unternehmensgründung kommen viele Anforderungen und Entscheidungen auf den
Unternehmer zu.
5. Wirtschaftsleistung f - економічне зростання, піднесення, розвиток.
Kleine und mittlere Unternehmen haben einen wesentlichen Anteil an der Wirtschaftsleistung
Deutschlands.
6. Jungunternehmer m -s, - підприємець-початківець.
Der Jungunternehmer erzielt in den ersten Jahren nur ein geringes oder sogar negatives
Einkommen.
7. Ansehen n -s - авторитет, престиж, значення, повага.
sich A. erwerben, verschaffen; zu A. kommen. Statt eines positiven sozialen Ansehens einer
Führungsposition im Angestelltenverhältnis hat der Existenzgründer eher ein negatives
Unternehmerimage.
8. Beweggrund m –gründe – мотив, причина, спонукання.
Den hohen Anforderungen an einen Jungunternehmer stehen aber auch positive Beweggründe
gegenüber.
9. erlangen – здобувати; одержувати; домагатися; досягати. einen Vorteil e.; Der
Unternehmensgründer erlangt unternehmerische Selbständigkeit und kann somit seine eigenen
Ideen durchsetzen.
10. Überschätzung f - переоцінка, завищена оцінка.
Unter häufigsten Gründen, warum sich Jungunternehmer nach drei Jahren wieder abmelden, ist
unter anderem auch Überschätzung der Betriebsleistung.
11. Finanzamt n -(e)s -ämter – фінансовий відділ, фінансове управління. In den ersten zwei
Jahren nach der Gründung des eigenen Unternehmens gibt der Existenzgründer nur
Selbstschätzungen an das Finanzamt.
103

12. flexibel - гнучкий; еластичний; змінюваний, змінний Wenn die härteste Anfangszeit vorbei
ist, erwarten den Jungunternehmer flexible Arbeitszeiten, ein hohes Einkommen und bei einem
hohen Unternehmenswert ein großes Vermögen
13. scheitern – зазнати невдачі (провалу, краху, фіаско, катастрофи). unsere Pläne s.; Wegen
der fehlenden Zahlungsfähigkeit in der Anfangsphase scheitern sehr viele Existenz-gründer.
14. Vorbildung f - підготовка, попереднє навчання.
Wenn der Unternehmer nicht ausreichend fachliche Vorbildung mitbringt, kann das
Unternehmen ebenfalls in Gefahr geraten.
15. Vertrauensbruch m -(e)s -brüche – порушення довіри; криза довіри.
einen V. begehen; Nicht zuletzt komm es vor, dass es Missverständnisse bzw. Vertrauensbrüche
zwischen den Mitarbeitern und dem Jungunternehmer entstehen.

Text 1. Existenzgründung in der Bundesrepublik Deutschland

Viele Menschen haben schon einmal daran gedacht, sich selbständig zu machen. Die meisten
scheuen jedoch den Aufwand und das Risiko, tatsächlich zur Tat zu schreiten, obwohl sie eine
viel versprechende Idee haben. Diese Gefahren einer Firmengründung können jedoch minimiert
werden, wenn die Gründung gewissenhaft geplant und vorbereitet wird.
Existenzgründung ist die Gründung des eigenen Unternehmens. Mit dieser
Unternehmensgründung kommen viele Fragen, Informationen, Anforderungen und
Entscheidungen auf den Gründer zu.
Obwohl eine Unternehmensgründung viele Risiken beinhaltet, steigt die Zahl der
Existenzgründungen in Deutschland weiterhin an. Das ist sehr positiv, denn gerade kleine und
mittlere Unternehmen haben einen wesentlichen Anteil an der Wirtschaftsleistung Deutschlands.

Was erwartet den Unternehmer bei einer Unternehmensgründung?


In den ersten Jahren der Selbständigkeit hat der Unternehmensgründer mit folgenden
Anforderungen und Risiken zu rechnen:
° Statt einer 35- bis 40-Stunden-Arbeitnehmer-Woche, eine 60- bis 80-Stunden-Woche.
° Statt 220 regulären Arbeitstagen pro Jahr müssen ca. 365 Tage gearbeitet werden.
° Bei einem Misslingen gibt es kein Arbeitslosengeld.
° Der Jungunternehmer erzielt in den ersten Jahren nur ein geringes oder sogar negatives
Einkommen.
° Statt eines positiven sozialen Ansehens einer Führungsposition im Angestelltenverhältnis hat er
eher ein negatives Unternehmerimage.

Welche Vorteile erhofft sich ein Unternehmensgründer?


Den hohen Anforderungen an einen Jungunternehmer stehen aber auch positive Beweggründe
gegenüber:
° Der Unternehmensgründer erlangt unternehmerische Selbständigkeit und kann somit seine
eigenen Ideen durchsetzen.
° Er hat keinen übergeordneten Chef, er hat absolute Entscheidungs- und Handlungsfreiheit und
ist wirtschaftlich unabhängig.
° Wenn die härteste Anfangszeit vorbei ist, erwarten ihn flexible Arbeitszeiten, ein hohes
Einkommen und bei einem hohen Unternehmenswert ein großes Vermögen.

Warum scheitern Unternehmer?


Die häufigsten Gründe, warum sich Existenzgründer nach drei Jahren wieder abmelden, sind laut
einer Studie des IFO-Instituts in München: Finanzierungsmängel, Informationsdefizite,
104

Qualifikationsmängel, Planungsmängel, Familienprobleme und Überschätzen der


Betriebsleistung.
Meist führt fehlende Zahlungsfähigkeit in der Anfangsphase zu einem Todesurteil der jungen
Unternehmung. Junge Unternehmer haben häufig auch steuerliche Probleme, da die wirksame
Besteuerung erst nach zwei Jahren einsetzt. Vorher gibt der Unternehmer nur Selbstschätzungen
an das Finanzamt. Wenn der Unternehmer nicht ausreichend fachliche Vorbildung (Know-how)
mitbringt, um schnell auf Veränderungen des Marktes reagieren zu können, kann das
Unternehmen ebenfalls in Gefahr geraten. Nicht zuletzt kommt es oft vor, dass die Motivation
der Unternehmensgründer nach einiger Zeit nachlässt, dass es zu Missverständnissen bzw. zu
Vertrauensbrüchen zwischen Mitarbeitern und ihm kommt und dass die eigene Familie bei den
psychischen und physischen Belastungen den Jungunter-nehmer nicht unterstützt. (MARKT, 29,
Beilage).

Übungen zum Text 1:

Übung 1a. Analysieren Sie die folgenden Sätze unter strukturellem, grammatischem,
lexikalischem, übersetzungsbezogenem und kommunikativem Aspekt und übersetzen Sie
sie in die Muttersprache:

1. Die meisten Menschen scheuen bei der Unternehmensgründung den Aufwand und das Risiko,
tatsächlich zur Tat zu schreiten, obwohl sie eine viel versprechende Idee haben.
2. Existenzgründung ist die Gründung eines eigenen Unternehmens, bei der viele Fragen,
Aufgaben, Informationen, Anforderungen und Entscheidungen auf den Gründer zukommen.
3. Die Zahl der Existenzgründungen steigt in Deutschland weiterhin an, was sehr positiv ist,
denn gerade kleine und mittlere Unternehmen einen wesentlichen Anteil an der
Wirtschaftsleistung Deutschlands haben.
4. Der Jungunternehmer erlangt unternehmerische Selbständigkeit, er hat keinen übergeordneten
Chef, er hat auch absolute Entscheidungs- und Handlungsfreiheit und ist wirklich unabhängig.
5. Wenn der Unternehmer nicht ausreichend fachliche Vorbildung (Know-how) mitbringt, um
auf Veränderungen des Marktes schnell reagieren zu können, kann das Unternehmen in Gefahr
geraten.
6. Ohne die härteste Anfangszeit überstanden zu haben, kann ein Unternehmensgründer nicht
auf flexible Arbeitszeiten, ein hohes Einkommen und auf ein großes Vermögen hoffen.

Übung 1b. Übersetzen Sie schriftlich den Text 1 in die Muttersprache, wenden Sie dabei
alle erforderlichen Übersetzungstransformationen und –verfahren an, um die Adäquanz
Ihrer Übersetzung zu erzielen.

Übung 1c. Stellen Sie zum Text eine Gliederung zusammen, berücksichtigen Sie dabei die
Schwerpunkte im Textinhalt; geben Sie den Textinhalt muttersprachlich und deutsch
wieder.

Übung 2. Merken Sie sich die folgende Lexik, übersetzen Sie die nachstehenden Wörter,
Wendungen und Sätze in die Muttersprache.

1. erwirtschaften – досягати, одержувати (у результаті господарської діяльності).


einen Gewinn e.; Die kleinen Geschäfte erwirtschaften einen Umsatz von rund 5 000 EURO.
2. Stammkunde m -n, -n - постійний покупець (клієнт).
3. Standort m -(e)s -e - місце (знаходження чого-небудь), розташування.
105

S. der Produktion; Wichtig für Überleben und Erfolg eines Kiosks ist seine örtliche Lage, der
Standort.
3. Durchgangsstraße f -n - жвава вулиця.
Liegt der Kiosk an einer vielbefahrener Durchgangsstraße, so ist der Standort gut.
4. Verhältnis n -ses -se - співвідношення; пропорція; відношення (до кого-небудь, чого-
небудь), умови, обставини, обстановка.
inniges V.; Ein gutes Verhältnis zwischen dem Kioskbesitzer und seiner Kundschaft ist sehr
wichtig.
5. verderblich - згубний; який швидко псується.
Ein Kiosk darf praktisch alles verkaufen, außer frischen und verderblichen Lebensmitteln.
6. Fachgeschäft -(e)s -e - спеціалізований магазин. Im Sortiment der Fachgeschäfte gibt es
verschiedene Waren und Angebote, z.B. Kaffee einer bestimmten Marke.
7. Kundschaft f -en - збірн. покупці; замовники; клієнтура. In einigen Kiosken bietet man
seiner Kundschaft sonntags frische Brötchen und Kuchen an, wenn es in der näheren Umgebung
keinen Bäcker gibt.
8. Umsatz m -es -sätze - (товаро) оборот (обіг).
Ein Kiosk ist immer abhängig von seinem täglichen Umsatz.
9. Bargeld n -(e)s - готівка. Der Verkauf im Kiosk geht nur über Bargeld.
10. Einnahme f -n - прибуток; надходження (грошей), виручка, прибуток; збір; приймання.
als E. verbuchen; Die Einnahmen müssen regelmäßig zur Bank gebracht werden.
11. Lieferant m -en -en - постачальник.
Die meisten Lieferanten, der Vermieter und das Finanzamt wollen ihr Geld nicht bar, sondern
über eine Zahlung von einem Konto.

Text 2. Der Kiosk - Alles unter einem Dach

In Deutschland gibt es etwa 25 000 Kioskbetriebe. Diese kleinen Geschäfte erwirtschaften einen
Umsatz von rund 5 Milliarden EURO pro Jahr. Fast jeder Kiosk ist ein Familienbetrieb, d.h. die
Kioskbesitzer betreiben ihren Kiosk selbst. Sie beschäftigen nur sehr selten Angestellte, denn ihr
Verdienst ist nicht groß genug, um Personal bezahlen zu können. Wenn andere auf dem Weg zur
Arbeit sind und in den Geschäften noch nichts los ist, hat der Tag für einen Kioskbesitzer schon
längst begonnen. Ein Kiosk lebt hauptsächlich von seinen Stammkunden, also den Leuten, die
regelmäßig mindestens einmal am Tag kommen.
Wichtig für Überleben und Erfolg eines Kiosks ist seine örtliche Lage, der Standort. Liegt der
Kiosk an einer viel befahrenen Durchgangsstraße, an einer Haltestelle von Untergrundbahn,
Autobus oder Eisenbahn, vielleicht noch in der Nähe eines Wohngebietes, einer Fabrik, eines
großen Verwaltungsgebäudes oder einer Schule, dann ist der Standort gut.
Neben dem richtigen Standort ist die Persönlichkeit des Kioskbetreibers ein weiterer
wesentlicher Faktor für den Erfolg. Ein gutes Verhältnis zwischen dem Kioskbetreiber und
seiner Kundschaft ist daher sehr wichtig.
Ein Kiosk darf in Deutschland praktisch alles verkaufen – außer frischen und verderblichen
Lebensmitteln. Doch auch hierfür gibt es Möglichkeiten und Ausnahmen. Artikel wie z.B.
Tageszeitungen, Zeitschriften, Tabakwaren, Süßigkeiten, Getränke – alkoholfreie wie Cola,
Fanta, Mineralwasser, aber auch Wein, Schnaps, Bier in verschiedenen Sorten – findet man in
jedem Kiosk.
Kiosk-Geschäften, die jedoch allein auf diese Artikel setzen, gehört nicht mehr die Zukunft.
Deshalb nehmen immer mehr Kioskbetreiber auch andere Waren und Angebote in ihr Sortiment,
für das es in Deutschland auch spezialisierte Fachgeschäfte gibt, z.B. Kaffee einer bestimmten
Marke oder Geschenkartikel. Oder sie vermitteln manchmal sogar Reisen. Andere wiederum
bieten ihrer Kundschaft sonntags frische Brötchen und Kuchen an, wenn es in der näheren
Umgebung keinen Bäcker gibt, der zu ähnlichen Zeiten geöffnet hat.
106

Ein Kiosk ist völlig abhängig von seinem täglichen Umsatz. Der Verkauf im Kiosk geht nur über
Bargeld. Die Einnahmen müssen regelmäßig zur Bank gebracht werden. Die meisten
Lieferanten, der Vermieter und das Finanzamt wollen ihr Geld nicht bar, sondern über eine
Zahlung von einem Konto. Das Geld, das im Kiosk täglich eingenommen wird, gehört also noch
lange nicht dem Kioskbesitzer. (MARKTPLATZ. Deutsche Sprache in der Wirtschaft.
Lektion 1).

Übungen zum Text 2:

Übung 2a. Beantworten Sie folgende Fragen:

1. Warum betreiben fast alle Kioskbesitzer ihren Kiosk selbst?


2. Was bedeutet der Ausdruck „Stammkunde“?
3. Welche Faktoren sind wichtig für den Erfolg eines Kiosks?
4. Nennen Sie einige Artikel, die man in jedem Kiosk finden kann!
5. Warum werden die Waren im Kiosk nur gegen Bargeld verkauft?

Übung 2b. Welche Wortbestandteile passen zusammen? Setzen Sie den bestimmten
Artikel (der, die, das)! Übersetzen Sie die zusammengesetzten Wörter!

Bestimmungswort Grundwort

Stamm- -geld
Kiosk- -ort
Stand- -betrieb
Waren- -kunde
Familien- -angebot
Bar- -betreiber
Tabak- -mittel
Leben(s)- -gebäude
Verwaltung(s)- -waren

Übung 2c. Was passt? Kreuzen Sie an! (Es können mehrere Lösungen richtig sein):

1. Jedes Jahr wird von deutschen Kiosken ein Umsatz von rund 5 Milliarden EURO
a) ersteigert
b) erwirtschaftet
c) erzielt
2. Die meisten Kunden kommen, weil der Kiosk schon in aller Frühe
a) geöffnet hat
b) verkauft
c) anbietet
3. Der Kiosk wird jeden Tag mit Tageszeitungen
a) geliefert
b) beliefert
c) zugeschickt
4. Die Zeitungen, die ein Kiosk nicht verkauft, muss der Großhändler wieder
a) erstatten
b) bezahlen
107

c) zurücknehmen

5. Kioskbetriebe können sich nicht mehr allein auf Zeitungen, Tabakwaren, Süßigkeiten und
Getränke
a) begnügen
b) begrenzen
c) beschränken
6. Um mehr Umsatz und Gewinn zu machen, müssen sich die Kioskbesitzer heute etwas
a) einfallen lassen
b) überlegen

Übung 2d. Welche Verben sind in den folgenden Substantiven „versteckt“? Übersetzen
Sie die Verben!
der Anbieter ...................................................................
die Leistung ...................................................................
derHersteller................................................................
der Verkäufer .................................................................
die Abrechnung .............................................................
die Erstattung .................................................................
der Händler ....................................................................
die Vermittlung ..............................................................
der Verdienst ..................................................................
die Lieferung ..................................................................
die Zahlung ....................................................................

Übung 2e. Welches Substantiv passt?

1) In einer Marktwirtschaft gibt es üblicherweise mindestens zwei ........... für die gleiche
Leistung in einer Stadt. (Anbieter, Standorte, Großhändler)
2) Der Zeitungs- und Zeitschriftengroßhandel hat jedoch ein ............ (Geschäft, Monopol,
Verkaufsstelle)
3) Ein Kiosk lebt hauptsächlich von seinen ............. (Waren, Lieferanten, Stammkunden)
4) Viele Kioskbetreiber nehmen neben den üblichen Artikeln wie z.B. Tageszeitungen,
Zeitschriften, Tabakwaren, Süßigkeiten usw. auch andere Waren und Angebote in ihr .............
(Geschäft, Sortiment, Verkauf)
5) Der Kioskbesitzer ist völlig unabhängig von seinem täglichen .............(Bargeld, Konto,
Umsatz)
6. Für die nicht verkauften Zeitungen erhält der Kioskbesitzer vom Großhändler eine ..............
(Scheck, Gutschrift, Remission)
7. Bei Tabakwaren verdient der Kioskbesitzer nicht viel, aber bei Geschenken kann
die ..............groß sein. (Verdienstspanne, Preisbindung, Alkoholsteuer)

Übung 2f . Fragen Sie den Kioskbesitzer Kuno Wünsche, ergänzen Sie die Lücken mit
Hilfe der nachstehenden Wörter!

(Staat, Tabaksteuer, Verdienstspanne, Grossist, Prozent, Hersteller, Verkaufspreis,


Preisbindung)

1. Kann man viel mit Tabakwaren verdienen?


108

- Bei Tabakwaren ist die ..........., also der Unterschied zwischen Einkaufs- und
Verkaufspreis, nicht groß. Es sind weniger als 10 ............
2. Wer setzt die Preise fest?
- Bei Getränken z.B. ist der Kioskbesitzer frei, hier den ............ selbst zu
bestimmen. Anders bei Tabakwaren und Zeitungen. Sie unterliegen in Deutschland der
sogenannten ....................... d.h. nicht der Verkäufer setzt den Preis fest, sondern der ...............
3. Sind noch andere an der Preisbindung beteiligt?
- Bei Tabakwaren ist auch der ................. beteiligt. Die .................. treibt den Preis
- wie z.B. beim Benzin die Mineralölsteuer – nach oben.
4. Wer verdient alles z.B. an dem Verkauf einer Zeitung?
- Was der Zeitungsverkäufer zahlt, wird zwischen dem Verlag, dem ................
und den Verkäufern aufgeteilt.

Übung 2g. Ordnen Sie das jeweils passende Verb zu!


(prüfen, betreiben, ankommen, bezahlen, treiben)

a) den Preis nach oben ...................


b) einen Kiosk ..................
c) beim Publikum .......................
d) den Lieferanten .......................
e) die Abrechnung .......................

Übung 2h. Was bedeutet .............? Ordnen Sie die richtigen Antworten zu!

1. sich die Hacken abrennen


2. das stimmt hinten und vorne nicht
3. das trifft sich gut
4. in die Hose gehen
5. klein anfangen
6. das kann doch nicht angehen
7. pleite sein

a) (im Beruf) auf der untersten Stufe, mit wenig Geld anfangen
b) das kann nicht möglich sein
c) keinen Erfolg haben, schief gehen, misslingen
d) das passt gut
e) es stimmt überall nicht, es stimmt nirgends
f) viele Wege gehen, sich viel Mühe machen, um etwas zu bekommen
g) kein Geld mehr haben, zahlungsunfähig, bankrott sein (Firma)

Übung 2i. Lesen Sie den folgenden Text und versuchen Sie die fettgedruckten Wörter zu
erschließen! Geben Sie den Textinhalt deutsch wieder, vergleichen Sie dabei mit dem
Kioskgeschäft in der Ukraine.

Der Grossist
In einer Marktwirtschaft gibt es üblicherweise mindestens zwei Anbieter für die gleiche
Leistung in einer Stadt. Nicht so im Großhandel von Zeitungen und Zeitschriften, also in der
Vermittlung zwischen dem Hersteller und dem Endverkäufer. Diesen Großhändler nennt
man Grossist. In vielen deutschen Städten gibt es jeweils nur einen Zeitungsgrossisten. Dieser
hat ein Monopol und beliefert alle Kioske und alle Geschäfte. Die Grossisten bestimmen
gegenüber den Verkäufern die Bedingungen. Dazu gehört auch die Abrechnung. Der
Großhändler lässt sich stets alle Zeitungen bezahlen, die er liefert. Er bestimmt auch, wie viele
109

Zeitungen er an jede Verkaufsstelle gibt. Die Zeitungen, die ein Kiosk nicht verkauft, muss der
Großhändler wieder zurücknehmen. Hierfür gibt er dem Kioskbesitzer eine Erstattung, eine
Gutschrift. Das bedeutet, dass der Kioskbesitzer immer im voraus zahlt, bevor er selbst
verkauft.

Übung 2k. Versuchen Sie die folgenden Wirtschaftstermini zu definieren und geben Sie
deren muttersprachliche Äquivalente an!

Artikel, Abbuchung, Preisbindung, Stammkunde, Verdienstspanne, Barzahlung, Scheck,


Standort, Remission, Grossist, Kundschaft, Sortiment, Kioskbetreiber, Kiosk, Monopol

Übung 2l. Verfassen Sie das Referat zum Thema: „Unternehmensformen in Deutschland
und in der Ukraine“ anhand der Texte 1, 2 und anderer verfügbaren Materialien.

Text 3. Пропозиція

Поняття «Пропозиція» застосовується в народному господарстві для тієї кількості товарів і


послуг, яка повинна бути продана на ринку. Пропозиція й попит визначають ринкову ціну.
Залежно від гнучкості функції ціни і пропозиції пропозиція змінюється пропорційно,
перепропорційно або недопропорційно по відношенню до розвитку цін. З погляду
господарського права, пропозиція – це намір по відношенню до певної особи або певного
підприємства поставити товари відповідно до вказаних умов. Пропозиції можуть
надходити як у вигляді зобов'язань, так і з обмеженнями, наприклад, з додатком:
– поки не закінчаться запаси;
– за умови можливості постачання;
– ціна не остаточна;
– пропозиція ні до чого не зобов'язує.
Для пропозиції не існує розпоряджень за формою. Пропозиція може бути зроблена в усній
або письмовій формі, а також у вигляді відповідних дій.

Übung 3. Geben Sie den Inhalt des obigen Textes in deutscher Sprache wieder, merken
Sie sich vorher die Bedeutung der in diesem Text verwendeten Fachwörter und –
wendungen.

Застосовуватися в народному господарстві – in der Volkswirtschaft verwendet werden;


кількість товарів і послуг – eine Menge an Gütern und Dienstleistungen; визначати ринкову
ціну – den Marktpeis bestimmen; залежно від функції ціни й пропозиції – in Abhängigkeit
von der Elastizität der Preis-Angebots-Funktion; змінюватися пропорційно, перепропорційно
або недопропорційно щодо розвитку цін – sich proportional, über - oder unterproportional zur
Preisentwicklung verhalten; з точки зору господарського права – wirtschaftsrechtlich gesehen;
намір щодо певної особи або певного підприємства – an eine bestimmte Person bzw. an ein
bestimmtes Unternehmen gerichtete Willenserklärung; відповідно до зазначених умов – zu den
angegebenen Bedingungen; з додатком – mit dem Hinweis; поки не закінчаться запаси –
solange der Vorrat reicht; за умови можливості поставки – Liefermöglichkeit vorbehalten; ціна
не остаточна - Preis freibleibend; розпорядження за формою – Formvorschriften; у вигляді
відповідних дій – durch entsprechendes Handeln
110

Bildung von Substantiven (Systematisierung)


Формування іменників (систематизація)

Іменники утворюються деривацією, за допомогою суфіксів і префіксів, а також


словоскладанням.
Ableitung (Derivation)
Деривація
Іменники з суфіксом –er, -ler, -ner (maskulin), -erin, -lerin, -nerin (feminin) позначають
осіб, що беруть участь у діяльності:
arbeiten – der Arbeiter, die Arbeiterin
unternehmen – der Unternehmer, die Unternehmerin
reden - der Redner, die Rednerin
Іменники з суфіксом –e позначають абстрактні поняття: groß – die Größe, lieben – die
Liebe; є також назви народів на–e, feminin – in: der Russe – die Russin, der Franzose – die
Französin, der Grieche – die Griechin, der Chinese – die Chinesin
Іменники з суфіксом –el (maskulin) позначають інструмент або засібl:
schließen – der Schlüssel
heben – der Hebel, decken – der Deckel
werfen – der Würfel, gürten – der Gürtel
але:
klingen – die Klingel, schaufeln – die Schaufel
Іменники з суфіксом – ei (feminin) позначають часто магазин або дію з негативним
підтекстом:
der Becker – die Bäckerei, die Milch – die Molkerei, drucken – die Druckerei;
spielen – die Spielerei, laufen – die Lauferei, lieben – die Liebelei
Іменники з суфіксом –ling (maskulin) позначають часто людей, які здаються молодими,
маленькими, або з відтінком презирства:
jung – der Jüngling, lehren – der Lehrling, saugen – der Säugling;
lieben – der Liebling; schwach – der Schwächling, fremd – der Fremdling
Іменники з суфіксом –ung (feminin) позначають дію або результат цієї дії:
erziehen – die Erziehung, ernähren – die Ernährung, achten – die Achtung;
rechnen – die Rechnung, zeichnen – die Zeichnung, regieren – die Regierung
Іменники з суфіксом –heit / keit після r, ch, ig (feminin) позначають сукупність (усі люди),
а також абстрактні поняття:
Der Mensch – die Menschheit, die Geistlichen – die Geistlichkeit;
klug – die Klugheit, tapfer – die Tapferkeit, zufrieden – die Zufriedenheit
Іменники з суфіксом –schaft (feminin) позначають сукупність людей, а також відносини
між кількома людьми:
der Bürger – die Bürgerschaft, der Student – die Studentenschaft;
der Freund – die Freundschaft, der Verwandte – die Verwandschaft
Іменники з суфіксом –tum (neutra, але: der Irrtum, der Reichtum) позначають поняття, ідеї,
становище, чесноти:
heilig – das Heiligtum, der König – das Königtum, wachsen – das Wachstum
Іменники з префіксами Ge-, Ur-, Un- . Префікс Ge- часто позначає узагальнення,
об'єднання: der Berg – das Gebirge, der Stern – das Gestirne, die Schwester – die Geschwister;
Префікс Ur- означає дуже: sehr alt, anfänglich: der Wald – der Urwald, der Mensch – der
Urmensch; Префікс Un-означає протилежність, або велике посилення,: der Dank – der
Undank, das Glück – das Unglück, die Treue – die Untreue, die Tat – die Untat; die Tiefe – die
Untiefe, die Menge – die Unmenge
111

Zusammensetzung (Komposition)
Словоскладання
Іменнники, які мають два або більше компонентів (Wortbestandteilen) разом називаються
складні іменники (композиції, композиційні матеріали).
У першій частині з'єднання (іменник, дієслово, прикметник, прислівник, числівник,
займенник і т.д.) означає визначення слова, друга частина називається основним словом.
 Перша частина наголосна, а друга частина визначає артикль:
der Türschlüssel, das Weißbrot, die Lieferfrist, der Schnelldrucker, das Zweisystem
Словоскладання відбувається іноді за допомогою звуків: s, e, en, er,напр.:
Langeweile, Straßenbahn, Geburtstag, Tageszeitung, Kinderware, Kassenausgabe

Das zusammengesetzte Substantiv und seine Entsprechungen


beim Übertragen in die Muttersprache (I)
Переклад німецьких складних іменників I

У німецькій мові словоскладання є продуктивним способом словотворення. Значна частина


словникового складу німецької мови – складні слова. Особливо продуктивне
словоскладання як спосіб утворення найменувань у термінологіях, де терміни – складні
слова – позначають нові предмети, явища, наукові, економічні й технічні поняття.
Більшість німецьких складних термінів становлять означальні складні іменники
(determinative Komposita/Zusammensetzungen), у яких перший компонент відноситься до
другого як означаючий до означуваного. Як перший компонент може виступати основа
будь-якої частини мови, проте найбільш частотні іменники.
Специфіка німецьких складних іменників полягає в тому, що вони не тільки є засобом
номінації предметів, явищ і наукових понять (Exportvergütung, Familiengesell-schaft,
Höchstbedarf, Vollmechanisierung ), але й здатні виражати найрізноманітніші логіко-
семантичні відношення, які передаються вільними словосполученнями, тобто
синтаксичними засобами. Синтаксичний характер складних іменників виявляється в
легкості й простоті їх утворення у процесі мовлення для вираження найрізноманітніших
смислових відношень (Sommernacht, Balkontür, Begleitmusik). Словники німецької мови
не можуть охопити все різноманіття німецьких складних іменників, оскільки вони
виникають постійно у процесі індивідуального спілкування. Тому їх переклад є часто
складною перекладацькою проблемою, яку доводиться вирішувати індивідуально, без
допомоги словника. З розбіжностей в інтенсивності використання й характеру
словоскладання в німецькій і російській/українській мовах для практики перекладу
важливо знати наступне: 1) німецьким складним іменникам можуть відповідати не тільки
складні іменники; 2) німецьким складним іменникам, що утворюються спонтанно в мові,
тобто синтаксичним композитам в російській і українській мовах немає відповідників у
формі складного слова, отже, вони перекладаються різними лексико-граматичними
структурами залежно від того, якою частиною мови є перший компонент німецького
складного слова.
Лише незначній частині німецьких композитів відповідають при перекладі також складні
слова (Weltanschuung – світогляд, Zahlungsfähigkeit –платоспроможність, Frostresistenz .–
морозостійкість). Іноді німецьким складним термінам, що позначають осіб за професією,
відповідають еквіваленти – складні слова (Bergmann - рудокоп, Kapitalintensität –
капіталоємкість, Lohnintänsität – зарплатоємкість). Проте ця група іменників нечисленна,
російська і українська мови позначають осіб за професією, приналежністю переважно
похідними іменниками (Kaufmann - купець, Landsmann – земляк, Seemann – моряк,
Marinemaler – мариніст, Untersuchungsrichter - слідчий).
112

Важливо пам'ятати, що похідні й кореневі іменники української мови відповідають цілому


ряду німецьких складних іменників з другим компонентом – повнозначним словом. Тут
можна виділити кілька семантичних груп:
а) іменники, що позначають осіб за професією: Kioskbesitzer - кіоскер, Gewürzkrämer -
бакалійник, Geschäftsführer - керуючий
б) іменники, що позначають різні приміщення для людей і тварин: Empfangszimmer -
вітальня, Krankenhaus - лікарня, Fremdenheim - пансіон, Wirtshaus - трактир, Gasthaus-
готель;
в) іменники, що позначають різні посудини, ємності: Kaffeekanne –кавник, Salzfass -
сільниця, Seifenschale - мильниця, Aschenbecher - попільничка;
г) іменники, що позначають частини тіла й органи людини: Zahnfleisch - ясна, Handgelenk-
зап'ястя, Wangenknochen - вилиці, Augenlid - - повіка.

Übung 1. Bilden Sie Sätze nach dem Muster, übersetzen Sie sie in die Muttersprache!

Gold – Zahn
> Goldzähne werden aus Zahngold gemacht

1. Glas – Fenster 8. Tüll - Gardine


2. Bohne – Kaffee 9. Traube - Wein
3. Leder – Schuh 10. Fliese - Wand
4. Stoff – Mantel 11. Rohr - Leitung
5. Zigarette – Filter 12. Mütze - Schirm
6. Schuh – Spange 13. Stuhl - Lehne
7. Schiff – Segel 14. Band – Strand

Übung 2. Bilden Sie ein zusammengesetztes Wort und übersetzen Sie dieses in die
Muttersprache!

1. die Feier zum Abschluss des Schuljahres; 2. die Karte für die Rückfahrt am Sonntag; 3. der
Techniker zur Steuerung von Programmen; 4. die Weltmeisterin im Schnelllauf au dem Eis; 5.
das Spiel zur Qualifikation für die Weltmeisterschaft im Fußball; 6. die Produktion von Gütern
für den Bedarf; 7. das Gesetz zur Bewirtschaftung von Wohnraum; 8. das Werk zur Verarbeitung
von Erdöl; 9. das Flugzeug mit Überschall für den Zivilverkehr; 10. Der Vertrag für den Stopp
von Atomtests.

Übung 3. Bei mehrfachen Zusammensetzungen werden zuweilen die mittleren Glieder


eingespart. Ergänzen Sie die eingesparten Glieder und übersetzen Sie diese Komposita!

Die Atom…zertrümmerung – die Breit… wand – das Fern… amt – das Fernsprech…
verzeichnis – der Füll… halter – das Hallen… bad – der Klavier… lehrer – die Laub… säge –
der Öl… zweig

Übung 4. Bilden Sie Sätze nach dem Muster, übersetzen Sie die gebildeten Sätze!

Gemüse wird zur Zeit sehr reichlich angeboten.


> Das Gemüseangebot ist zur Zeit sehr reichlich.
113

1. Er urteilt über die Kunst sehr treffend.


2. Die Uhr hat mir mein Onkel zum Geburtstag geschenkt.
3. Im Zimmer duftete es aufdringlich nach Parfüm.
4. Er interessierte sich früher stärker für Ökonomie.
5. Ich erinnere mich an meine frühe Kindheit nur schwach.
6. Sie sollen aus Liebe geheiratet haben.
7. Die Wurst schmeckt stark nach Knoblauch.

Übung 5. Bilden Sie zusammengesetzte Substantive und übersetzen Sie sie!

1. Das Grundwort heißt „Garten“, wie heißt der Garten für Blumen, für Gemüse, für die Küche?
2. Das Grundwort heißt „Messer“, wie heißt das Messer zum Rasieren, für die Tasche, für den
Tisch, für den Käse, für die Butter, für das Brot? 3. Das Bestimmungswort heißt „Adler“, wie
heißen das Auge, die Flügel, eine Feder, das Nest des Adlers? 4. Das Bestimmungswort heißt
„Tisch“, wie heißen die Decke, die Messer, die Leuchter, die Lampe für den Tisch? 5. Was für
Uhren gibt es? (Wand, Armband, Turm, zum Wecken). 6. Was für Städte gibt es? (Haupt, Land,
Provinz, Berg, Hafen). 7. Was kann man mit Schul(e) verbinden? (Haus, Hof, Garten, Kind,
Zimmer, Tafel, Bücher, Arbeiten, Beruf, Abend). 8. Was kann man mit Tuch verbinden? (Hand,
Mund, Tasche, Bett, Kopf, Hals).

Übung 6. Schreiben Sie aus den Texten 1 und 2 alle abgeleiteten und zusammengesetzten
substantivischen Fachwörter heraus, geben Sie deren muttersprachliche Äquivalente an!

Übungen zum Dolmetschen und Übersetzen

Übung 4. Üben Sie sich zu zweit im Dolmetschen:

Dialog „A“: Unternehmensgründung (I)

Herr Boiko, Berater


Здрастуйте, я – Максим Бойко. Я телефонував вам зранку. У мене до вас кілька запитань.
Я хотів би зайнятися бізнесом.

Guten Tag, Herr Boiko. Nehmen Sie bitte Platz! Kann ich Ihnen etwas zu trinken
anbieten?

Із задоволенням, чашку кави, будь ласка.


Frau Karin, bringen Sie uns bitte zwei Tassen Kaffee! Also, Sie haben mich angerufen und
wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann wollen Sie sich selbständig machen.

Саме так. Я хотів би зайнятися бізнесом. І оскільки я це роблю вперше, у мене є цілий ряд
запитань.
Also dann erklären Sie mir doch zuerst einmal den Unternehmenszweck. Womit möchten
Sie sich beschäftigen?
114

Йдеться про комп'ютерну техніку. Ви ж знаєте, я займаюся інформаційною технікою. У


цій галузі у мене є багаторічний професійний досвід. Я маю тісні контакти з іншими
фірмами.

Wollen Sie mit Computern handeln oder geht es auch um einen entsprechenden Service?
Zum Beispiel, Installation, Wartung und Reparatur?

Точно я цього ще не знаю.


Das wäre aber wichtig, wenn es um die Firma, das heißt um den Namen Ihres
Unternehmens geht. Sie sollten darüber nochmals nachdenken! Welche Rechtsform soll
denn Ihr Unternehmen haben? Werden Sie das Unternehmen allein betreiben?

Бачите, правильний вибір форми підприємництва завдає мені найбільших труднощів.


Відверто кажучи, я хотів би, щоб ризик був порівняно невеликим, власний капітал,
потрібний для заснування фірми, теж не повинен бути дуже великим. І мені не потрібно
багато співробітників. Як щодо приватного підприємства?
Gut, da wären Sie Alleineigentümer und ein Mindestkapital ist im Gesetz nicht
vorgeschrieben. Aber: Sie haften unbeschränkt. Im schlimmsten Falle müssten Sie mit
Ihrem privaten Vermögen für Verbindlichkeiten, also für Schulden des Unternehmens,
einstehen. Sie sind persönlich dafür verantwortlich.

Але саме цього я й хочу уникнути! Загалом кілька компаньйонів мені б не завадили.
Наскільки мені відомо, разом з ними я міг би заснувати торгове товариство або
командитне товариство.

Na ja, dann müssten Sie sich aber über alle wichtigen unternehmerischen Fragen mit den
Miteigentümern abstimmen. Und das Problem der Haftung bleibt sowohl bei der Offenen
Handelsgesellschaft als auch bei der Kommanditgesellschaft im wesentlichen bestehen.

Мені це не дуже підходить. Я ще подумаю певний час і зателефоную вам. До побачення.


Also, ich warte auf Ihren Anruf. Kommen Sie bei mir vorbei. Auf Wiedersehen!

Dialog „B“ Unternehmensgründung (II)

Herr Boiko, Berater


Здрастуйте, пане Фішер! Ви пам'ятаєте, минулого разу я говорив вам про заснування
власного бізнесу. Йшлося про відкрите торгове товариство або про командитне
товариство. Мені це не дуже підходить. Чи є у вас інша пропозиція?
Ich denke, das Beste für Sie ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Dort ist die
Haftung beschränkt. Falls Sie mal finanzielle Probleme bekommen – wovon ich natürlich
nicht ausgehe – dann bleibt Ihr Privatvermögen unangetastet.

У якому розмірі може бути мінімальний внесок кожного компаньйона в установчий


капітал ТОВ? У мене немає в наявності великих заощаджень.
Das Gesetz fordert für GmbH insgesamt ein Stammkapital von mindestens 25. 000 EURO.
Der einzelne Gesellschafter muss mindestens 250 EURO aufringen. Aber von der Höhe
Ihrer Einlage hängt auch Ihr Einfluss auf das Unternehmen ab. Die Anzahl der Stimmen in
der Gesellschaftsversammlung richtet sich nach den Geschäftsanteilen: „Jeder
Gesellschaftsanteil von 50 EUR0 gewährt eine Stimme“. So steht es im Gesetz. Auch die
Gewinn- und Verlustverteilung wird laut Gesetz von der Höhe der Stammeinlagen
bestimmt.
115

Ви постійно згадуєте про правові норми. Чи може товариство ТОВ приймати інші статутні
норми?
Ja natürlich. Nach dem alten GmbH-Gesetz aus dem Jahre 1892 können sie selbst
entscheiden über die Höhe der einzelnen Kapitaleinlagen, auch über die Anzahl der
Gesellschafter.

А як справа з відповідальністю товариства?


Für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftet ausschließlich das
Gesellschaftsvermögen. Sie können also im Falle des Konkurses nur das verlieren, was Sie
in die Gesellschaft eingebracht haben. Das regeln Sie wiederum im Gesellschaftsvertrag.

Ви будете складати цей договір?


Das lässt das Gesetz nicht zu. Da müssten Sie sich an einen Notar wenden.
Gesellschaftsverträge von Kapitalgesellschaften, also von einer GmbH, von
Aktiengesellschaften müssen notariell beurkundet werden. Nur bei Personengesellschaften,
also bei einer OHG oder KG, brauchen Sie keinen Notar.

Отже, вважаю, що тепер я в курсі. Втім, у мене багато часу, щоб все ретельно обдумати.
Уже цього року я хочу почати власну справу. Дуже вам вдячний. Велике спасибі за
консультацію. До побачення!
Gern geschehen! Falls Sie wieder Fragen hätten, dann kommen Sie bei mir vorbei. Auf
Wiedersehen!

Üben Sie sich im Übersetzen

Übung 5. Übersetzen Sie die folgenden Wirtschaftstexte aus dem Deutschen in die
Muttersprache:

Text 1. Unternehmensberatung

Die Unternehmungsberatung ist infolge der sich schnell veränderten Wirtschaftsbedingengen


und des Wettbewerbsdrucks neben der Wirtschaftsprüfung und der Steuerberatung zu einer
Dienstleistungsbranche herangewachsen, die aus dem Wirtschaftsleben nicht mehr wegzudenken
ist. Die Aufgaben der Unternehmensberatung sind vielfältig. Die Beratung kann praktisch alle
Geschäftsfelder und Unternehmensfunktionen umfassen und dient dem Ziel, die
Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu verbessern. Neben den klassischen Gesellschaften
für Unternehmungsberatung treten auf dem Markt neue Anbieter auf, wie z.B.:
- Wirtschaftsprüfungsgesellschaften,
- Banken,
- Versicherungen,
- Werbeagenturen,
- Consulting Engineering Firms,
- Industrieunternehmen,
- Universitäten.
Für die Nachfrage ergibt sich aus dem umfangreichen Angebot von Beratungsleistungen die
Notwendigkeit, sich mit diesem intensiver auseinanderzusetzen.

Text 2. Absatz. Absatzmarkt. Absatzpolitik


116

Der Absatz-Begriff wird unterschiedlich verwendet: 1. Mit Absatz wird in einer arbeitsteilig
organisierten Wirtschaft der Austausch von Gütern gegen Entgelt verstanden. 2.
Betriebswirtschaftlich stellt der Absatz die Schlussphase des betrieblichen Prozesses der
Leistungserstellung dar (Gutenberg). 3. Mit Absatz wird häufig die Menge der in einer
Zeiteinheit verkauften Güter eines Unternehmens verstanden. 4. Teilweise wird der Absatz-
Begriff auch als wertmäßiger Ausdruck für die realisierte Gütermenge verwendet. In diesem
Falle ist der Begriff Absatz mit dem Begriff Umsatz identisch.
Gesamtheit jener Bedarfsträger, an die sich ein Unternehmen als potentieller Abnehmer seiner
Erzeugnisse und Leistungen wendet, um sie durch die Gestaltung seines Angebotes und den
aktiven Einsatz der Absatzinstrumente zum Kauf zu veranlassen. Der Absatzmarkt eines
Unternehmens ist damit nicht eine von vornherein gegebene Größe, sondern muss von ihm
gesucht, bestimmt und durch aktive Maßnahmen vom potentiellen Markt in einen realen
Absatzmarkt verwandelt werden.
Absatzpolitik ist die Entwicklung, Abwägung, Auswahl und Durchsetzung der auf den
Absatzmarkt gerichteten Handlungs- oder Entscheidungsalternativen (Absatzprogramme). Dabei
wird das absatzpolitische Instrumentarium zielgerichtet eingesetzt (Marketing-Mix). Allgemein
unterscheidet man die grundsätzlichen Strategien: 1. Differenzierungsstrategie (Profilierung des
Unternehmens durch eigene absatzpolitische Konzeptionen und Abhebung von der Konkurrenz).
2. Anpassungsstrategien (Anpassung an die Konkurrenz). 3. Passive Marktanpassung (Strategie
der Anpassung an Umweltänderungen vor allem durch das produktions- und
investitionspolitische Instrumentarium). 4. Aktive Marktbeeinflussung (Verhaltensbeeinflussung
der Umwelt vor allem durch Werbung, Verkaufsförderung und Marktpolitik).

Text 3. Leben und Arbeiten im 21. Jahrhundert

I
Im Jahre 2030 werden vielleicht acht Milliarden Menschen auf der Erde leben. Die Hälfte von
ihnen werde sich, wenn politisch alles gut gehe, eines Wohlstandes erfreuen, der dem in den
Industrieländern des 20. Jahrhunderts entspreche. Hierfür würden gut viermal so viele
Dienstleistungen anzubieten sein wie Ende 1999. Dabei sei schon heute die Erde ökologisch weit
überbeansprucht. Wir verlieren auf der Erde gegenwärtig pro Sekunde rund 3000 Quadratmeter
Wald und vielleicht 1000 Tonnen Mutterboden. Wir erzeugen pro Sekunde nahezu 1000 Tonnen
Treibhausgase, die das Klima zum Abrutschen bringen können. Wie soll das gut gehen? In
Zentrum der Antwort stehe die Öko-Effizienz. Wir müssen lernen, mit den Schätzen der Natur,
mit Wasser Energie, Land und Rohstoffen wesentlich eleganter und effizienter umzugehen, so
Ernst Ulrich von Weizsäcker, Präsident des Wuppertaler Instituts für Klima, Umwelt und
Energie. Er ist der Meinung, die Weltbevölkerung wachse und die Lebenserwartung steige, die
natürlichen Ressourcen der Erde seien begrenzt und werden knapper.

II
Die neuen Informationstechnologien treiben die globale Vernetzung voran und verändern
Wirtschaft und Gesellschaft grundlegend. Multimedia wird ebenso in unseren Alltag eindringen
wie die elektronischen Weiterbildungssysteme. Notwendig für die großen Datenströme wird ein
Internet der nächsten Generation sein, dessen Sicherheit hoch ist und das Informationen in
Echtzeit übertragen kann, so dass Dienstleistungen übers Telefon und die Übertragung bewegter
Bilder möglich sind. Die Computertechnologie eröffnet uns ungeahnte Möglichkeiten.

III
117

Für die neue Formation, in die technisch avancierte Gesellschaften sich hineinentwickeln, gibt es
fast beliebig viele Bezeichnungen: Wissensgesellschaft, Informationsgesellschaft,
Kommunikationsgesellschaft, telematische Gesellschaft und so fort. In all diesen Begriffen
steckt die These, dass ein neuer Technologieschub, die digitale Technologie, zur Ablösung des
Industriekapitalismus führen wird. Was ist das, die „digitale Technologie“? Nicht nur
Digitalisierung der Kommunikation, sondern auch ein ganzer Schwarm von neuen Verfahren
und Instrumenten. Ein ganzer Gerätepark gehört dazu: Mobiltelefon, E-book, Pager, Player,
Notebook und Recorder. Charakteristisch für die neue Phase des marktförmigen Wirtschaftens
werden Beschleunigung, Dematerialisierung, Dezentralisierung und Globalisierung sein. Die
Zahl der Selbstbeschäftigten wird wachsen, das mittlere Management verschwindet, viele
Unternehmen lösen sich durch Out- Sourcing- Prozesse auf. Das Wachstum der Beschäftigten
wäre aus ökologischen Gründen höchst problematisch. Ein innovationsgetriebenes Wachstum
der Spitzentechnologien wird das Sozialprodukt steigern, aber kaum Arbeitsplätze schaffen.

Übung 6. Übersetzen Sie die folgenden Wirtschaftstexte aus dem Russischen ins
Deutsche.

Text 1. Цілі підприємства

Цілі підприємства є сукупністю цілей, які формулюються на основі підприємницької


діяльності менеджменту, правових форм і, особливо, володіння майном і стану ринку. Як
правило, підприємство переслідує відразу кілька зв'язаних між собою цілей. Головними
цілями приватних фірм є наступні:
– прагнення до отримання прибутку й рентабельності,
– забезпечення ліквідності,
– прагнення до розширенню ринку,
– прагнення до збільшення економічної потужності,
– прагнення до придбання і збереження іміджу.
Крім цих економічних цілей, все більша кількість підприємств ставить перед собою також
соціальні й екологічні цілі. Цілі підприємства зазвичай поділяються на головні,
другорядні й підцілі.

Text 2. Діяти практично

Практичність – це здатність людини постійно знаходити нові, економічно вигідні цілі й


нові доступні ресурси. Практичність припускає винахідливість у пошуку і послідовному
застосуванні раніше не відомих можливостей, які мало використовувалися або зовсім не
використалися, для одержання прибутку в результаті господарської діяльності.

Text 3. Підприємець

Підприємцем (бізнесменом) називають керівника підприємства в умовах ринкової


економіки. У приватній фірмі або відкритому торговому товаристві він є власником
засобів виробництва й повністю несе підприємницький ризик, поєднуючи в одній особі
функції керівництва й забезпечення необхідним капіталом. Підприємці такого типу
характерні для дрібних і середніх підприємств, але зараз їх стало мало. Для
капіталотовариств капітал вносять різні учасники, підприємства, що знаходяться поза
підприємством, а підприємці є менеджерами цих товариств.
Бути підприємцем – означає, перш за все, уміти знаходити шанси зростання збуту, що
з'являються на ринку, мати здатність думати інноваційно і впроваджувати дух
118

підприємництва (бізнесу) на підприємстві, знаходити нові джерела закупівель і збуту,


пристосовувати організацію виробництва до умов, що змінюються, ринку й конкуренції і
прагнути до досягнення мети підприємства. Краще за все підприємець проявляє себе в
умінні знаходити й використовувати нові можливості отримання прибутку.

Text 4. Фірма

Поняття «фірма» – це юридичний термін для позначення найменування, під яким


підприємець або комерсант, дієздатний у межах Торгового кодексу (або юридична особа),
діє у сфері економіки і яке він використовує при підписанні документів, при подачі позову
в суді і при притягненні його до суду як відповідача. Право підприємця або комерсанта на
свою фірму є діючим по відношенню до третіх осіб абсолютним правом (охорону права на
фірмове найменування).
Підприємець або комерсант зобов'язаний внести найменування фірми до Торгового
реєстру й таким чином зареєструвати його. Назва фірми повинна містити в собі як
відомості про особу власника, так і відомості про його підприємницьку діяльність.
Залежно від правової форми підприємства, береться до уваги наступне:
1.Фірма приватного підприємства, що належить одноосібному власникові, повинна
в своїй назві містити прізвище не менше, ніж одного з офіційно зареєстрованих власників
цього підприємства.
2.Фірма відкритого торгового товариства повинна мати прізвище мінімум одного
засновника (учасника) товариства й будь-який додаток, що вказуватиме на інших
засновників (напр., Коваль & С) або прізвища всіх засновників.
3.Фірма командитного товариства повинна містити в своїй назві, як мінімум,
прізвище одного з засновників, які несуть особисту майнову відповідальність по боргах
товариства, і такий же додаток, як у фірмовій назві відкритого торгового товариства.
4.Фірма акціонерного товариства й командитного акціонерного товариства повинна
мати похідну назву від предмета діяльності підприємства або від прізвища його
засновників (учасників), але, у будь-якому випадку, мати додаток, який вказуватиме на
правову форму підприємства.
5. Фірма товариства з обмеженою відповідальністю може включати в свою назву
предмет діяльності підприємства або прізвища одного або декількох його засновників.
119

LEKTION VIII. GEMEINSCHAFTSUNTERNEHMEN


(JOINT VENTURE)
Text 1. Joint Venture
Text 2 A. Joint Venture – die Firma Krohne
Text 2 B. Formen der internationalen Zusammenarbeit
Text 3. Об'єднання фірм
Wortbildung: Übersetzung von Internationalismen und internationale Wortstämme
enthaltenden wirtschaftswissenschaftlichen Fachwörtern.

Übungen zum Dolmetschen und Übersetzen

Übung 1. Merken Sie sich die folgende Lexik, übersetzen Sie die nachstehenden Wörter,
Wendungen und Sätze in die Muttersprache.

1. verpflichten, sich – зобов'язуватися, брати на себе зобов'язання; sich zu einer Arbeit v.;
Zwei oder mehr Partner v. sich durch einen Vertrag zur langfristigen Zusammenarbeit.
2. Kapitalbeteiligung f – участь на паях у (акціонерному) капіталі; Häufig ist es mit K.
verbunden.
3. Synergieeffekte Pl – ефект синергізму ( в економіці: значне підвищення
ефективності й результатів спільних дій завдяки об'єднанню капіталів і технологій / ноу-
хау). Die Zusammenarbeit dieser beiden Partner soll S. hervorbringen.
4. erklärungsbedürftig – який потребує пояснення, відповідних інструкцій Dieses
Unternehmen hat Erfahrung im Vertrieb von erklärungsbedürftigen Produkten.
5. sinnvoll – раціональний, корисний, доцільний; Es erscheint s., dass beide Unternehmen
partnerschaftlich zusammenarbeiten.
6. Erschließung f – розкриття (значення); освоєння (ринку), Viele Unternehmen vefolgen das
Ziel, Möglichkeiten bei der E. neuer Auslandsmärkte zu verbessern.
7. Strafzoll m – митний штраф; Dies geschieht durch Importbeschränkungen und enorme
Strafzölle.
8. einheimisch – вітчизняний, місцевий; e. weden; Die Bevölkerung bevorzugt sehr stark den
Kauf einheimischer Produkte.
9. Förderprogramm n – програма сприяння (стимулювання) економічного розвитку;
10. Erlangung f – отримання, придбання; досягнення, завоювання; die E. eines
wissenschaftlichen Grades; die E. der Unabhängigkeit; Durch Know-how- Transfer kommt man
zur E. von Wettbewerbsvorteilen.
11. Offenlegung f – розкриття, відкриття; Ein Unternehmen kann durch die O. der eigenen
Stärken an bisher alleinigen Wettbewerbsvorteilen verlieren.
12. überschätzen – переоцінювати; Manchmal werden Qualifikation und Leistungspotential
seines Partners überschätzt.
13. vertun – витрачати даремно, марно (час, гроші), гаяти (марнувати) час;
Die möglichen Chancen sind durch den Zeitverlust vertan.
14. Kapitalbindung f –іммобілізація капіталу (використання капіталу не за призначенням
або вилучення з обігу), заморожування капіталу.
Es kann zu einer höheren K. und zu einem größeren Risiko kommen.
120

Text 1. Joint Venture

Wenn zwei oder mehr Partner aus verschiedenen Ländern sich durch einen Vertrag zur
langfristigen Zusammenarbeit verpflichten, spricht man von einem Joint Venture
(„Gemeinsames Wagnis“, „Gemeinsames Unternehmen“). In der Regel ist es mit
Kapitalbeteiligungen verbunden. Die Zusammenarbeit der beiden Partner soll Synergieeffekte
hervorbringen, die letztendlich den beiden Partnern von Nutzen sind.
Beispiel: Das Unternehmen Kühl aus Deutschland fertigt Klimaanlagen für Bürogebäude. Da es
diese Produkte bisher nur auf dem deutschen Markt angeboten hat, verfügt es über kein
Vertriebsnetz im Ausland.
Der neue Geschäftsführer Herr Schrank würde den Absatzmarkt gern auf den ukrainischen
Markt ausdehnen. Da er aber keine eigene Vertriebsorganisation in der Ukraine aufbauen möchte
– das Investitionsvolumen und das Risiko aufgrund der unterschiedlichen Kulturen erscheinen
ihm zu hoch -, ist er auf der Suche nach einem geeigneten Partner, der Erfahrung im Vertrieb
von erklärungsbedürftigen Produkten in der Ukraine hat. Hier bietet sich zum Beispiel die Firma
Cholod an, die über eine Reihe von fertigen Marketing- und Vertriebskonzepten verfügt. Auf der
einen Seite steht also die Firma Kühl, die ein gutes Produkt anbietet, und auf der anderen Seite
steht die Firma Cholod, die über ausgezeichnete Marketing- und Vertriebsstrategien für den
ukrainischen Markt verfügt. Da keiner von ihnen allein großen Erfolg hätte, erscheint es
sinnvoll, dass beide Unternehmen partnerschaftlich zusammenarbeiten, um zu dem gewünschten
Erfolg zu gelangen. Dies könnte dadurch geschehen, dass beide Unternehmen ein weiteres –
rechtlich selbständiges – Unternehmen gründen, ein sogenanntes Joint Venture-Unternehmen.
Der hier dargestellte Vorteil der Firma Kühl liegt in der Verbesserung der Möglichkeiten der
Erschließung neuer Auslandsmärkte und der Minderung des Kapitalbedarfs und des Risikos im
Vergleich zu einer alleinigen Erschließung.
Vorteile eines Joint Ventures sind: Überwindung von Importrestriktionen und –verboten
einzelner Zielländer. Viele Länder versuchen ihre nationalen Märkte vor Produkten aus dem
Ausland zu schützen. Dies geschieht beispielsweise durch Importbeschränkungen oder enorme
Strafzölle, die die Einfuhr von ausländischen Produkten unattraktiv machen sollen. Durch Joint
Ventures in diesen Ländern können solche Importrestriktionen umgangen werden.
Imagevorteile im Zielland.
Durch die Investition ins Zielland können enorme Vorteile im Absatz entstehen, wenn die
Bevölkerung sehr stark den Kauf einheimischer Produkte bevorzugt.
Nutzung von Förderprogrammen im Ausland.
Unter Umständen ist es möglich, durch Investition ins Ausland in den Genuss von Fördermitteln
zu kommen. Dadurch sinkt auch der notwendige Kapitalbedarf für die Auslandsinvestition.
Erlangung von Wettbewerbsvorteilen durch Know-how-Transfer.
Durch den Zusammenschluss zweier Unternehmen lernen die beteiligten Unternehmen
voneinander. Die Stärken des jeweiligen Partners können gelernt und genutzt werden. Dies
bezeichnet man als Know-how-Transfer. Die Stärken eines Unternehmes können sich
beispielsweise auf Technologien oder Management-Kenntnisse stützen. Marktkenntnisse und
Kontakte zu potentiellen Kunden können aber für einige Unternehmen ebenfalls wertvolle
Informationen sein.
Den Vorteilen stehen aber auch eine Reihe von möglichen Nachteilen gegenüber:
Know-How-Verlust.
Durch die Offenlegung der eigenen Stärken verliert ein Unternehmen auch an bisher alleinigen
Wett-bewerbsvorteilen. Das Partnerunternehmen könnte beispiesweise (wenn es wollte) das
Know-how – vor allem Technologien – kopieren und im Bereich des eigenen
Heimatunternehmens nutzen. Dadurch könnte der „Pratner“ zum Konkurrenten in anderen
Absatzmärkten werden.
Ungenügende Selektionsmöglichkeiten bei der Partnerwahl.
121

Die Wahl des geeigneten Joint Venture-Partners ist sehr komplex. Schnell investiert man in ein
Unternehmen mit einem Partner, dessen Qualifikation und Leistungspotential überschätzt wurde.
Die gewünschten Erfolge werden dann unter Umständen nicht nur ausbleiben: auch die
möglichen Chancen sind durch den Zeitverlust vertan.
Differenzen bei der Geschäftsführung.
Durch die Partnerschaft können eventuell Differenzen bei der Geschäftsleitung entstehen. Diese
können sich zum Beispiel auf die Strategie der Marktbearbeitung oder aber auf Neuinvestitionen
oder die Gewinnverwendung beziehen.
Problem der Gastlanddominanz.
Häufig gibt es gesetzliche Vorschriften, die es ausländischen Unternehmen untersagen, im Inland
eine Kapitalmehrheit von Unternehmen zu besitzen. Dies bedeutet, dass der Joint Venture-
Partner aus dem Ausland eventuell nur eine maximale Beteiligung von 49% des neugegründeten
Unternehmens erhält. Dadurch können sich Probleme bei der Geschäftsführung ergeben. Das
ausländische Unternehmen könnte sich in einem solchen Konfliktfall nicht durchsetzen.
Erhöhung von Kapitalbindung und Risiko.
Im Vergleich zu anderen Erscheinungsformen des Auslandsgeschäftes (zum Beispiel Export)
kann es zu einer höheren Kapitalbindung und zu einem größeren Risiko kommen.
Die Joint Ventures haben in letzter Zeit durch diverse internationale Handelsabkommen – die
den Import von ausländischen Waren erleichtern – ein wenig an Gewicht verloren. Dennoch gibt
es, wie die oben angeführten Punkte belegen, immer noch genug Gründe, sich für diese Form der
Unternehmenszusammenarbeit zu entscheiden.

Übungen zum Text 1:

Übung 1a. Analysieren Sie die folgenden Sätze unter strukturellem, grammatischem,
lexikalischem, übersetzungsbezogenem und kommunikativem Aspekt und übersetzen Sie
sie in die Muttersprache:

1. Wenn zwei oder mehr Partner aus verschiedenen Ländern sich durch einen Vertrag zur
langfristigen Zusammenarbeit verpflichten, spricht man von einem Joint Venture.
2. Die Zusammenarbeit der beiden Partner soll Synergieeffekte hervorbringen, die letztend-lich
beiden Partnern von Nutzen sind.
3. Da keiner von ihnen allein großen Erfolg hätte, erscheint es sinnvoll, dass beide Unter-nehmen
partnerschaftlich zusammenarbeiten, um zu dem gewünschten Erfolg zu gelangen.
4. Durch die Investition ins Zielland können enorme Vorteile im Absatz entstehen, wenn die
Bevölkerung den Kauf einheimischer Produkte bevorzugt.
5. Unter Umständen ist es möglich, durch die Investition ins Ausland in den Genuss von
Fördermitteln zu kommen.
6. Schnell investiert man in ein Unternehmen mit einem Partner, dessen Qualifikation und
Leistungspotential überschätzt wurde.

Übung 1b. Übersetzen Sie schriftlich den Text 1. in die Muttersprache, wenden Sie dabei
alle erforderlichen Übersetzungstransformationen und – verfahren an, um die Adäquanz
Ihrer Übersetzung zu erzielen.

Übung 1c. Stellen Sie zum Text eine Gliederung zusammen, berücksichtigen Sie dabei
die Schwerpunkte im Textinhalt; geben Sie den Textinhalt muttersprachlich und deutsch
wieder.
122

Übung 2. Merken Sie sich die folgende Lexik, übersetzen Sie die nachstehenden Wörter,
Wendungen und Sätze in die Muttersprache.

1. gefächert: breit g. – різноманітний; Die Firma stellt ein breit gefächertes Produktspektrum
an Geräten zum Messen her.
2. Schwebekörper-Durchflussmessgeräte Pl – підвісні витратоміри; Vor mehr als 70 Jahren
entschloss sich Ludwig Krohne Schwebekärper-Durchmessgeräte zu bauen.
3. Grundstein m – фундаментний камінь; перен. наріжний камінь; den G. zu etwas legen –
закладати фундамент чого-небудь; перен. покласти початок чому- небудь; Mit dieser
Entscheidung wurde der G. Zu einem Unternehmen gelegt.
4. Abnehmerkreis m – коло покупців (замовників, клієнтів); Dank der intensiven
Zusammenarbeit mit einem breiten A. ist eine Produktpalette entstanden.
5. anwendungsspezifisch – специфічний (особливий) у використанні (застосуванні); die
anwendungsspezifischen Forderungen verschiedener Industriezweige erfüllen.
6. Industrieöfenbauer m - будівельник доменних печей.
7. Kaffeeröstmaschine f – кавообжарювальний автомат; Anfangs zählten vor allem
Industrieöfenbauer und Hersteller von Kaffeeröstmaschinen zu den Kunden.
8. expandieren – розширюватися (розповсюджуватися); Das Unternehmen expandierte nicht
nur personell, sondern auch geographisch.
9. Gesamtumsatz m – валовий (загальний) оборот; Der hohe Exportanteil am Gesamtumsatz
des Unternehmens ist das Ergebnis der intensiven Bearbeitung der Auslandsmärkte.
10. Anwender m – користувач
11. Erarbeiten n – розробка; Eine sorgfältige Beratung der Anwender, Erarbeiten und Hilfe bei
Problemlösungen sind wesentliche Faktoren der Unternehmensphilosophie.
12. gesättigt – насичений; Viele Märkte in Deutschland und den westlichen Industrienationen
sind g.
13. rohstoffarm – бідний на сировину. Für Deutschland als rohstoffarmes Land ist der Export
schon seit vielen Jahren von großer Bedeutung.
14. ankurbeln – пожвавити, стимулювати; die Wirtschaft a.; Viele deutsche Firmen schaffen
Auslandsniederlassungen, die dann die Kunden betreuen und den Verkauf a.
15. Logistik f – логістика (забезпечення потоку матеріалів і товару замовникові); Die
Auslandsniederlassungen sollen für notwendige L. zuständig sein.
16. Gleichheits-, Minderheits-, Mehrheitsbeteiligung f – рівна, менша, більша пайова участь
(частка власності, якою володіє хтось на СП). Beim Zusammenschluss kann die deutsche
Firma zu einem unterschiedlichen Prozentsatz beteiligt sein, also in Form einer G., aber auch
Minderheits- oder Mehrheitsbeteiligung sind denkbar.
17. Franchising n – франчайзинг (система збуту й ліцензування); Eine relativ neue, aber
häufig zu findende Form der Kooperation ist das sogenannte F.
18. Gebühr f – збір, плата, тариф. geringe Gebühren; eine G. bezahlen. Bei dieser Art der
Zusammenarbeit stellt die Mutterfirma gegen eine G. verschiedene Dienstleistungen zur
Verfügung.

Text 2 A. Joint Venture – die Firma Krohne

Die Firma Krohne stellt heute ein breit gefächertes Produktspektrum an Geräten zum Messen
von Flüssigkeiten, Gasen und Masse her. Aber auch dieses Unternehmen, das heute international
tätig ist, hat einmal klein angefangen.
Vor mehr als 70 Jahren entschloss sich Ludwig Krohne zusammen mit seinem Sohn,
Schwebekörper-Durchflussmessgeräte zu bauen. Mit dieser Entscheidung wurde der Grundstein
123

zu einem Unternehmen gelegt, das sich innerhalb weniger Jahrzehnte weltweit zu einem
führenden Unternehmen der Messtechnik entwickelte.
Aus ständiger Entwicklung, Erfahrung und der intensiver Zusammenarbeit mit einem breiten
Abnehmerkreis ist eine Produktpalette entstanden, die in jeder Hinsicht die
anwendungsspezifischen Forderungen der verschiedenen Industriezweige erfüllt. Anfangs
zählten vor allem Industrieöfenbauer und Hersteller von Kaffeeröstmaschinen zu den Kunden,
später kam die chemische Industrie dazu. Heute gibt es kaum Bereiche, die nicht irgendwann
Bedarf an Krohne-Geräten hätten.
Das Unternehmen expandierte in den Nachkriegsjahren nicht nur so personell, sondern auch
geographisch. Krohne war schon früh auf allen Kontinenten vertreten. Der hohe Exportanteil am
Gesamtumsatz des Unternehmens ist das Ergebnis einer kontinuierlichen und intensiven
Bearbeitung der Auslandsmärkte. Dabei spielt die Zusammenarbeit mit den ausländischen
Partnern eine genauso wichtige Rolle wie das Angebot eines Produktionsprogramms, das
interessant für den Weltmarkt ist.
Aber die Produktion hochwertiger Geräte ist der Firma Krohne nicht genug. Eine sorgfältige
Beratung der Anwender, Erarbeitern und Hilfe bei Problemlösungen sind wesentliche Faktoren
der Unternehmensphilosophie. Diese anwendungstechnische Beratung wiederum bietet Impulse
für die Forschung und Entwicklung, die sich so genau den Kundenwünschen anpassen kann.

Text 2 B. Formen der internationalen Zusammenarbeit

Viele Märkte in Deutschland und in den westlichen Industrienationen sind gesättigt. Deshalb
müssen die erzeugten Produkte auf dem internationalen Markt abgesetzt werden. Für
Deutschland als rohstoffarmes Land ist der Export schon seit vielen Jahren von großer
Bedeutung und wird wahrscheinlich an Bedeutung zunehmen. Die Ware wird also in
Deutschland hergestellt und dann an Kunden im Ausland geliefert, die hoffentlich viel Freude an
ihrem Produkt „made in Germany“ haben werden.
Wenn man sich ein ausländisches Produkt kauft, hat man vielfach Angst, dass der Service
mangelhaft sein könnte. Damit Kundendienst im Ausland gewährleistet ist, schaffen viele
Firmen auch Auslandsniederlassungen, die dann die Kunden betreuen und gleichzeitig auch den
Kauf ankurbeln sollen sowie eventuell notwendige Logistik zuständig sind.
In Osteuropa finden wir häufig die Form eines Joint Ventures, ein
Unternehmenszusammenschluss mit einem ausländischen Partner. An diesem Zusammenschluss
kann die deutsche Firma zu einem ganz unterschiedlichen Prozentsatz beteiligt sein, oft sind es
50%, also in Form einer Gleichheitsbeteiligung, aber auch Minderheits- oder
Mehrheitsbeteiligung sind denkbar.
Eine relativ neue, aber heute sehr akzeptierte, häufig zu findende Form der Kooperation ist das
sogenannte Franchising. Bei dieser Art der Zusammenarbeit stellt die Mutterfirma gegen eine
Gebühr verschiedene Dienstleistungen zur Verfügung. Meist ist es das Marketingkonzept, aber
auch die Organisation und der Aufbau der Läden sind bei so einem Franchiseunternehmen auf
der ganzen Welt gleich.
Etwas länger gibt es dagegen schon die sogenannten Lizenzverträge, wo die Nutzungsrechte an
bestimmten Warenzeichen oder Patente verkauft worden sind. Im Rahmen der Globalisierung
wird nicht nur der Umfang der internationalen Zusammenarbeit wachsen, es werden sich wohl
auch noch vielfältige neue Formen herausbilden.

Übungen zum Text 2 (A, B)


124

Übung 2a. Die Firma Krone hat ihr erstes deutsch-russisches Joint Venture gegründet.
Es gab zahlreiche Schwierigkeiten, aber auch Erfolge. Welche Faktoren haben eine positive
Wirkung, welche eine negative Wirkung auf das Joint Venture nach Ihrer Schätzung?
(das Richtige unterstreichen)

1. Verzögerung der nötigen Gebäudeumbauten (positiv / negativ)


2. Euphorie der Anfangszeit der Perestroika (positiv/ negativ)
3. optimistische Einstellung der russischen Wirtschaft (positiv/ negativ)
4. optimistische Haltung des Staates (positiv/ negativ)
5. Pseudoprivatisierung (positiv/ negativ)
6. Liquiditätsprobleme des zweiten Partners (positiv/ negativ)
7. Größe des Russischen Marktes (positiv/ negativ)
8. Nachfragepotential Russlands (positiv/ negativ)

Übung 2b. Bitte ordnen Sie den Begriffen der linken Spalte die richtige Erläuterung der
rechten Seite zu.
1. Joint Venture A) Stützpunkt im Ausland: in der Regel für Verkauf,
Service, Logistik

2. Export B) Unternehmenszusammenschluss

3. Lizenzverträge C) Kontakt-Management, Nutzung von Marketing-


und Organisationskonzepten gegen Bezahlung

4.Franchising D) Herstellung des Produktes im Inland, Verkauf im


Ausland

5. Auslandsniederlassung E) Recht zur Nutzngung von Patenten, Waren-


zeichen, technischem und kaufmännischem Know-
how

Übung 2c. Es gibt viele verschiedene Gründe dafür, in irgendeiner Form im Ausland zu
investieren. Bewerten Sie die nachstehend genannten Motive als „sehr wichtig“, „wichtig“,
„nicht so wichtig“. Klären Sie die Begriffe für sich und tragen Sie die Gründe in die
entsprechenden Spalten ein.
1. bessere Beschaffungsmöglichkeiten
2. niedrigere Steuern
3. niedrigere Arbeitskosten
4. höhere Gewinne
5. geringeres Wechselkursrisiko
6. weniger Bürokratie
7. Überwindung von Importhürden
8. Standortvorteil als Exportbasis
9. flexiblerer Arbeitsmarkt
10. Vorbereitung auf EU-Binnenmarkt

Übung 2d. Nach einer Umfrage haben deutsche Unternehmer folgende Rangfolge
angegeben von 4 (sehr große Bedeutung ) bis 0 ( keine Bedeutung ). Vergleichen Sie diese
Rangfolge mit Ihrer Bewertung. Wenn es Unterschiede gibt, überlegen Sie, warum das so
sein könnte.
a) Markterschließung (3,4)
b) Marktsicherung (3,0)
125

c) Größe und Dynamik des Marktes (2,7)


d) Marktpflege, Service (2,5)
e) Vorbereitung auf EU-Binnenmarkt (2,2)
f) Niedrigere Arbeitskosten (1,8)
g) Standortvorteil als Exportbasis (1,7)
h) Niedrigere Steuern (1,6)
i) Überwindung von Importhürden (1,6)
j) Höhere Gewinne (1,4)
k) Geringeres Wechselkursrisiko (1,2)
l) Bessere Beschaffungsmöglichkeiten (1,2)
m) Weniger Bürokratie (1,2)
n) Flexibler Arbeitsmarkt (1,1)

Übung 2e. Bitte ordnen Sie jedem Substantiv ein Verb zu.

1. den EU-Binnenmarkt a) vorbereiten


2. Märkte b) erzielen
3. das Wechselkursrisiko c) verbessern
4. Märkte d) überwinden
5. höhere Gewinne e) schaffen
6. den Kundendienst f) nutzen
7. eine Exportbasis g) zahlen
8. niedrigere Steuern h) sichern
9. Importhürden i) verringern
10.die Dynamik des Marktes j) erschließen

Übung 2f. Bevor eine Firma zu der Entscheidung kommt, ein Joint-Venture einzugehen,
werden viele Überlegungen angestellt und diskutiert. Diskutieren Sie die Problematik eines
Joint-Ventures mit Hilfe der folgenden Redemittel!

1. Ein Hauphindernis für ein Joint Venture ist, dass ...


2. Ein Haupthindernis für ein Joint-Venture ist, dass ...
3. Ein Hauptgrund für ein Joint-Venture ist, dass ...
4. Ein Hauptgrund für ein Joint-Venture ist, dass ...
5. Ein Joint-Venture hat den Nachteil, dass ...
6. Es ist unbedingt zu beachten, dass ...
7. Es besteht die Gefahr, dass ...

A) potentielle Investoren aus dem Partnerland kein Vertrauen in ihre eigene Wirtschaft haben.
B) das Partnerland ein riesiger Wachstumsmarkt ist.
C) der Partner kurzfristig nicht liquide ist.
D) die Gesetze sich innerhalb kürzester Zeit ändern können.
E) ein Vertrag über mindestens 50% Beteiligung geschlossen werden muss.
F) das Partnerland über Rohstoffreserven verfügt, die für das rohstoffarme Deutschland
interessant sind.
G) bei Inlandsproduktion Transportkosten und Löhne niedrig sind.
H) reiche Bürger des Partnerlandes lieber im Ausland investieren.

Übung 2g. Verfassen Sie das Referat zum Thema:


126

„Ukrainisch - Deutsches Gemeinschaftsunternehmen“ anhand der Texte 1, 2 und anderer


verfügbaren Materialien.

Text 3. Об'єднання фірм

Об'єднання фірм являє собою кооперування для створення більш прийнятних умов на
ринку і в збуті, а також більш сприятливих умов виробництва. Часто планується також
спільне фінансування проекту.
Подібне об'єднання, з одного боку, може виявитися дуже вигідним, однак з іншого боку,
воно обмежує фірму в оперативному управлінні й у свободі дій.
Залежно від поставлених цілей існує безліч форм кооперування. Так, співпраця може бути
тривалою або короткочасною. Така співпраця може обмежуватися окремими сферами
діяльності фірми, вона може здійснюватися також при пайовому капіталовкладенні або без
такого; відносини партнерів можуть бути тою чи іншою мірою кооперативними.
Насамперед переслідуються ринкові стратегії, наслідком яких є подібні форми співпраці.
Завдяки обширним диверсифікованим програмам виробництва можна досягти значного
розвитку фірми. До того ж, можна зменшити ризики, а пропонований асортимент продукції
вдається не тільки розширити, але й зробити його більш прийнятним для покупців.
Вихід на нові ринки відкриває великі можливості. Подібним чином багато фірм створюють
для себе додаткові шанси розвитку.

Übung 3. Geben Sie den Inhalt des obigen Textes in deutscher Sprache wieder, merken
Sie sich vorher die Bedeutung der in diesem Text verwendeten Fachwörter und –
wendungen.

Об'єднання фірм – Unternehmenszusammenschluss m; створювати більш прийнятні умови


на ринку і в збуті – bessere Markt- und Absatzbedingungen schaffen; більш сприятливі умови
виробництва – günstigere Produktionsverhältnisse; може виявитися дуже вигідним – kann
sehr vorteilhaft sein; обмежувати фірму в оперативному управлінні й свободі – die Firma in
ihrer Dispositions- oder Handlungsfreiheit beschränken; залежно від поставлених цілей –
abhängig von der jeweiligen Zielsetzung; обмежуватися окремими сферами діяльності фірми
– auf Teilbereiche der Firma begrenzt sein; пайове капіталовкладення або без такого – mit
oder ohne Kapitalbeteiligung; бути тою чи іншою мірою кооперативними – mehr oder
weniger kooperativ sein; обширні диверсифіковані програми виробництва - breite
diversifizierte Produktionsprogramme; зменшити ризики – das Risiko vermindern; розширити
пропонований асортимент продукції – das angebotene Sortiment vergrößern; вихід на нові
ринки – das Eintreten in nicht bediente Märkte; створювати додаткові шанси – neue Chancen
eröffnen;

Übersetzung der Internationalismen und internationale Wortstämme


enthaltenden wirtschaftswissenschaftlichen Fachwörter

Переклад інтернаціоналізмів і економічних термінів з


інтернаціональними основами

Однією з характерних рис німецької економічної термінології є наявність у її складі


значної кількості (близько 36%) термінів, запозичених у різні періоди і з різних мов –
127

головним чином, італійської, французької, а останнім часом – з англійської та деяких


інших.
Зокрема, завдяки тісним торговим контактам південних німецьких міст з багатими
північноіталійськими містами в ХIV – ХV ст., німецька мова збагатилася великою
кількістю італійських фінансово-економічних термінів (Bilanz - баланс banco > Bank -
банк, cassa > Kasse - каса, capitale > Kapital - капітал, conto > Konto - конто, credito > Kredit
- кредит, rischio > Risiko – ризик, valuta > Valuta – валюта, brutto > brutto - брутто, netto >
netto - нетто).
Розширення контактів, у тому числі й економічних, в ХVII – ХVIII ст., у так званий період
Alamodezeit із Францією значно поповнило німецьку торговельно-економічну
термінологію французькою термінологічною лексикою (abandon > Abandon - абандон,
avancer > avansieren - авансувати, devise > Devisen - девізы, marge > Marge - маржа,
accreditif > Akkreditiv - аккредитив, campagne > Kampagne - кампанія, connaissement >
Konnossement - конноссамент, fond > Fonds – фонд, allonge > Allonge - аллонж ).
З XIX ст. і до цього часу особливо інтенсивне лексичне запозичення в німецьку
економічну термінологію з англійської і американської англійської, пов'язане з бурхливим
розвитком економіки й бізнесу (boom > Boom - бум, businessman > Businessman -
бізнесмен, budget > Budget – бюджет, macler > Makler - маклер, image > Image - імідж,
import > Import - імпорт, export > Export - экспорт, broker > Broker – брокер, tender > Tender
- тендер, corner > Korner - спекулянт, який скуповує акції ).
Багато запозичень з класичних мов – латинської і грецької – функціонують у складі
німецької економічної термінології з новим термінологічним змістом, головним чином,
завдяки лексико-семантичному впливу інших мов (Debet - дебет, Deposit - депозит, Experte
– експерт, Expertise - експертиза, Patent - патент, Personal - персонал, Spediteur -
експедитор, Denomination - деномінація, Dividende – дивіденд, Ökonomik – економіка,
Korporation - корпорація).
Переважна частина запозичень (більше 95%) – це терміни-іменники, що виражають
ключові поняття економіки і складають основу в більшості національних фінансово-
економічних термінологій. Завдяки цій досить позитивній властивості, яка дозволяє легше
досягати взаєморозуміння при усному діловому спілкуванні фахівців і розуміння
німецькомовних економічних текстів, завдання перекладача значно спрощується.
Дослідження лінгвістів показують, що багато запозичених термінів (більше 30% із
загальної кількості запозичень) характеризуються інтернаціональною поширеністю, тобто
є термінами-інтернаціоналізмами (запозичені терміни, що існують у ряді неспоріднених
мов, мають загальне походження, схожу звукобуквену форму й термінологічний зміст,
який повністю або частково збігається).
З погляду методики підготовки перекладачів-фахівців у конкретній сфері діяльності, у
даному випадку – ділового спілкування, необхідно зосереджувати найбільш серйозну увагу
на засвоєнні інтернаціональної термінологічної лексики. Це важливо ще й тому, що
іншомовні лексичні основи значною мірою розширили інвентар словотвірних засобів у
складі німецької економічної термінології: вони активно використовуються як словотвірні
компоненти при створенні нових термінів за продуктивними словотвірними моделями.
Так звані «гібридні утворення», що виникають у результаті словотвірних процесів
(німецький або іншомовний лексичний компонент + іншомовний або німецький
компонент, іншомовний + іншомовний компонент) позначаються на німецькій економічній
термінології, підкреслюючи її неоднорідний характер. (Warenkonjunktur – товарна
кон'юнктура, Staatskontrolle – державний нагляд, Handelspartner – торговий партнер,
Erfinderpatent – патент на винахід, Geschäftsinformation - ділова інформація,
Abschlussdokument – підсумковий документ, Fondshandel - торгівля цінними паперами,
Diskontmarkt – обліковий ринок, Investitionsbau - капітальне будівництво, Monopolgewinn –
монопольний прибуток, Naturallohn - оплата натурою; Diskontkredit – кредит під облік
векселів, Dividendenkonto – рахунок дивідендів, Quartalanalyse - квартальний аналіз,
128

Investitionsbank – інвестиційний банк.)


Якщо при перекладі термінів-інтернаціоналізмів перекладач не має особливих труднощів,
оскільки терміну, як правило, властиве тільки одне значення, яке повинне бути відоме
підготовленому перекладачеві, то переклад термінів-гібридів значно спрощується завдяки
тому, що один з компонентів найчастіше є інтернаціональною лексичною основою, тобто
знайомим компонентом, а інший переважно – загальновживаним словом, яке при
достатньо хорошій мовній підготовці також повинне бути знайоме.
Таким чином, переклад терміна-гібрида, який є складним словом, здійснюється за
алгоритмом перекладу звичайних німецьких складних слів: при вживанні як першого
компонента іменника еквівалент в українській мові найчастіше – прикметник (пор.:
Endprodukt - кінцева продукція; Diskontwechsel - обліковий вексель, Globalbilanz –
зведений баланс), рідше – прийменникове словосполучення (пор.: Ersatzanspuch – право на
компенсацію) або сполучення «іменник + іменник» (пор.: Dividendenzahlung – виплата
дивідендів, Planungsablauf – хід планування).
Перекладачеві важливо пам'ятати, що серед запозичень, у тому числі і термінів-
інтернаціоналізмів, функціонують так звані faux amis «удавані друзі перекладача», під
якими маються на увазі слова, які, внаслідок подібності їх звукового або буквеного складу,
викликають помилкові асоціації, що спричинює помилкове сприйняття інформації
німецькою мовою. Тому при перекладі можуть виникнути більш або менш істотні
спотворення змісту, лексичної сполучуваності, а також слововживання. Залежно від
характеру відмінностей «удавані друзі перекладача» поділяються на наступні основні типи:
а) лексичні одиниці, що позначають різні предмети і явища в двох мовах, напр., у
німецькій мові Galanterie f має значення: 1. галантність, чемність, люб’язність,
ввічливість. 2. комплімент; галантерея – 1. (у торгівлі) узагальнена назва предметів
особистого вжитку. 2. назва магазину, що торгує галантереєю; Akademiker m – людина з
вищою (університетською) освітою; академік – 1. член академії наук. 2. звання члена
академії; Lektor m – 1. викладач вищого навчального закладу (який проводить практичні
заняття). 2. видавничий редактор; konsultieren vt – консультуватися, радитися (з ким-
небудь); консультувати – давати консультацію; reklamieren vt – 1. робити рекламацію,
заявляти претензію. 2. вимагати, пред'являти претензію (на що-небудь);
б) слова, що позначають схожі предмети й поняття, які проте розрізняються в окремих
деталях або відтінках, напр., Kostüm n вживається тільки як назва верхньої жіночої сукні,
що складається з жакета і спідниці; українське слово костюм такого обмеження не має й
застосовується також до чоловічого одягу, у німецькій мові для цього служить слово
Anzug m ; німецьке слово spezifisch має два значення: 1. специфічний, особливий. 2. фіз.
питома (вага); українське слово специфічний означає: особливий, характерний, властивий
тільки даному предмету (тобто адекватно першому значенню німецького слова). Наведемо
дещо інші подібні приклади:

Ballon m – куля, аеростат (балон),


Grad m – ступінь, коефіцієнт,
Daten Pl – дані (не «дати»),
Instrument n – прилад (інструмент),
Effekt- - діючий, активний,
Produkt n – виріб (продукт),
Faktor m – коефіцієнт (чинник),
Tank m – бак (не «танк»)

numerisch – числовий, цифровий, чисельний (не «номерний»),


normal – звичайний («нормальний),
maschinell – механічний («машинний»)
elementar – основний, простий («елементарний»).
129

Übung 1. Bilden Sie Determinativkomposita aus den als Bestimmungswort und


Grundwort angegebenen Wortstämmen; übersetzen Sie diese.

Bilanz... Blanko... Kosten... National...


Wachstums... Verkäufer... Einkommens... Grund...
Einlagen... Fracht... Mehr... Namens...
Subventions... Namens... Kapital... Intensitäts...

...dynamik ...monopol ...abbau ...aktie


...einkommen ...produkt ...norm ...größe
...steigerung ...kapital ...kredit ...absender
...effekt ...zertifikat ...wechsel ...abfassung

Übung 2. Schreiben Sie aus den Texten 1 und 2 (A,B) Internationalismen und
internationale Wortstämme enthaltende Fachwärter heraus; geben Sie deren
muttersprachliche Äquivalente an.

Übungen zum Dolmetschen und Übersetzen

Übung 4. Üben Sie sich zu zweit im Dolmetschen

Dialog „A“: Ukrainisch-Deutsches Gemeinschaftsunternehmen

Sie wissen natürlich, dass der Geschäftsführer Ihrer Firma zur Zeit in Deutschland
verweilt?
Так, він у Бремені й веде там переговори з нашими німецькими партнерами з питань
співпраці.

Handelt es sich nicht um die Firma „Bremen & L“?


Так, це саме ця фірма. Ви, очевидно, знаєте, що існує спільне підприємство «Радіус».
Фірма «Бремен-Вікторія» є одним з учасників спільного підприємства.

Wirklich? Ich bin nicht im Bilde. Seit wann besteht dieses Unternehmen?
З дня реєстрації.

Und wann war die Registration?


Три місяці тому. Це спільне підприємство було засноване в жовтні.

Ist das Gemeinschaftsunternehmen zur Zeit juristische Person?


Так, звичайно. Це підприємство має свій баланс і є економічно самостійним.

Darf Ihr Gemeinschaftsunternehmen Export- und Importgeschäfte selbständig abwickeln?


130

Певна річ. Це спільне підприємство здійснює експортні й імпортні операції самостійно.

Und als was führt Ihr Geschäftsleiter die Verhandlungen in Bremen?


Як заступник голови правління. Зараз там знаходяться представники з інших країн.

Ihr Geschäftsführer, denke ich, spricht sehr gut deutsch?


Так, досить вільно. Втім, у нас є перекладачі, що володіють двома й більше іноземними
мовами, зокрема, певна річ, і німецькою.

So kann man bei Geschäftstreffen sowohl deutsch als auch englisch, französisch, ukrainisch
und russisch sprechen? Da haben wohl die Dolmetscher alle Hände voll zu tun?
Так, ви маєте рацію. Але перекладачі достатньо досвідчені, щоб справитися з можливими
мовними труднощами під час переговорного процесу.

Dialog „B“: Kontaktaufnahme

Василь Петренко, фірма «Промінь», місто Харків. Добрий ранок, пане Юнг! Я
комерційний директор фірми й телефоную у зв'язку з вашим оголошенням в останньому
номері «Меблірундшау».
Guten Morgen, Herr Petrenko. Über die Botschaft von Ihnen hat man mir noch gestern
berichtet.

Ми є середнім меблевим підприємством і виробляємо високоякісні меблі в широкому


асортименті.
Ich höre Ihnen aufmeksam zu.

Зараз ми маємо намір розширити наш експорт, і, на мою думку, ваш «Будинок меблів» нам
дуже підійшов би.
Das klingt ganz interessant, Herr Petrenko. Unter Vertriebsaspekten gesehen liegt unsere
Stadt sehr günstig. Wir haben einen guten Autobahn- und DB-Anschluss und noch andere
Standortvorteile.

Нам це, певна річ, цікаво знати. Я хотів би запропонувати вам наступне: у суботу 29-го я
їду до Німеччини...
In welche Stadt fahren Sie denn?

У Любек. Там у мене ділова зустріч у суботу в першій половині дня. Можливо, ми могли б
зустрітися по обіді?
Moment mal, also Samstagnachmittag. Ja, das passt ausgezeichnet. Wie wäre es mit 15.00
Uhr? Oder ist das zu spät für Sie?

Добре. Мене це влаштовує. Вважаю, що до цього часу я зможу вирішити всі питання зі
своїми німецькими партнерами й буду готовий зустрітися з вами.
Gut, Herr Petrenko, dann sehen wir uns also Samstag, den 29. Ich halte den ganzen
Nachmittag für Sie frei.

Дуже добре. Я буду у вас рівно о 15.00. Гадаю, ваш офіс знаходиться як і раніше на
Розенштрассе, 12, як і зазначено в оголошенні?
131

Ja, die Adresse stimmt, wir sind nicht umgezogen. Eine Frage hätte ich noch, Herr
Petrenko. Könnten Sie mir noch Ihre Telefonnummer und Ihre Anschrift geben?

Так, звичайно, пане Юнг. Мій номер телефону: 79-01-68 і адреса: Дніпропетровськ, вул.
Плеханова, 15.
Ich würde Sie auch bitten, uns vorab einige Prospekte zu schicken, wenn es möglich ist.

Так, охоче. У нас багато різних проспектів. До речі, деякі з них я зможу показати вам при
нашій зустрічі. Отже, до побачення і до зустрічі в суботу по обіді.
Ich danke Ihnen für Ihren Anruf und bin gern bereit, mit Ihnen zusammenzutreffen. Auf
baldiges Wiedersehen in unserer Stadt!

Üben Sie sich im Übersetzen

Übung 5. Übersetzen Sie aus dem Deutschen in die Muttersprache.

Text 1. Weltwirtschaft im 21. Jahrhundert

Im 21. Jahrhundert geht die menschliche Gesellschaft monumentalen Veränderungen entgegen.


Wir beginnen nicht ein Jahrhundert, wir beginnen eine neue Ära. Gemeint ist die Entwicklung
zur globalen Informationsgesellschaft, die eine neue wirtschaftliche, soziale und politische
Ordnung schaffen wird. Wenn Informationen blitzschnell und weltweitüber Datennetze
ausgetauscht werden können, wachsen die Verbindungen zwischen Nationen und Unternehmen,
werden Entfernungen unwichtig, entfaltet sich freie Marktwirtschaft. Die Informationsrevolution
treibt den globalen Handel und internationalen Investitionen zu enormen Zuwachsraten an.
Gleichzeitig steigt das Ausbildungs- und Leistungsniveau der Arbeitnehmer rund um den
Erdball. Eine globale Mittelklasse entsteht, die „ähnliche Vorstellungen vom wirtschaftlichen
Fortschritt und ein ähnliches Bild von den Menschenrechten hat“, sagt John Meyer, Professor für
Soziologie an der Stanford-Universität. Hinter dieser Entwicklung steht eine machtvolle Idee:
marktwirtschaftliche Offenheit. Allerorten verfolgen Regierungen eine liberal ausgerichtete
Wirtschaftspolitik, beschleunigen die multinationalen Konzerne den Austausch von Innovationen
über offene Grenzen hinweg.
Schon jetzt zeigt sich der Erfolg dieser Entwicklungen. Die jungen Ökonomen Mittel- und
Osteuropas scheinen inzwischen einen Punkt erreicht zu haben, von dem aus sie in den nächsten
Jahren Wachstumsraten von vier bis sechs Prozent erwarten können. In den letzten beiden
Jahrhunderten hat die Geschwindigkeit der ökonomischen Entwicklung rasant zugenommen.
Großbritannien brauchte von 1780 an noch nahezu 60 Jahre, um seine Pro-Kopf-Produktion zu
verdoppeln. Japan erreichte dasselbe Ziel, beginnend in den 1880er Jahren, in nur 34 Jahren.
Und Südkorea gelang es nach 1966, in nur elf Jahren seine Produktion zu verdoppeln. „Zu
Beginn der Jahrhundertwende galten vier Prozent als ein kometenhafter Anstieg der
Wachstumsrate. Heute sind es zehn oder mehr“, sagt der Harward-Ökonom Jeffry D. Sachs.
Henry S. Rown, Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Stanford-Universität fügt hinzu:
„Ein Prozess entwickelt sich, der innerhalb einer Generation verspricht, den Großteil der
Weltbevölkerung reich oder zumindest reicher als heute zu machen“. Davon profitieren auch
Regionen, in denen erst seit relativ kurzer Zeit privates Unternehmertum Schritt für Schritt
zugelassen wird: zahlreiche Länder Asiens einschließlich Indiens und der Volksrepublik China,
Mexiko, Teile Lateinamerikas und verschiedene mittel- und osteuropäische Länder. In diesen
Regionen leben 50 Prozent der Weltbevölkerung, sie machen ungefähr 20 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts der Industrienationen.
132

Innerhalb weniger Dekaden könnte so eine Vielzahl von heutigen Schwellenländern dem so
genannten „Club der Reichen“ beitreten. „Da die Wachstumsraten in den aufstrebenden Märkten
sehr viel höher sind als in der entwickelten Welt, werden wir in jedem Fall eine Angleichung
erleben“, prophezeit der britische Ökonom Giles Keating.
Ein weiterer Vorteil der globalen Interdependenz ist die Aussicht auf niedrigere Inflationsraten.
Zwar werden die Preise für Industriegüter weiter steigen, insbesondere bei wachsender
Nachfrage aus den aufstrebenden Ökonomien. Doch der verschärfte internationale Wettbewerb
wird die Lohnforderungen moderat halten und so den Spielraum für den Preisauftrieb begrenzen.
Die Globalisierung des Marktes führt gleichzeitig zur Internationalisierung der Unternehmen.
Anders als in der Vegangenheit sehen sich deshalb auch deutsche Unternehmen verstärkt im
Ausland nach neuen Produktionsstätten und Arbeitsmärkten um. Immerhin sind die
Stundenlöhne deutscher Industriearbeiter 4,5 mal höher als in Taiwan und 54 mal höher als die
Löhne in Russland.
Günstige Arbeitskraft allein ist aber nicht entscheidend. Der Konkurrenzdruck steigt auch für die
Produktion hochwertiger, umweltfreundlicher Güter und fortgeschrittener Dienstleistungen.
Städte wie Singapur in Malaysia sind die Wiegen von Ingeneurstalenten. Indien hat Millionen
von Arbeitern, die mit Computern umzugehen wissen. Mitteleuropa ist reich an brillanten
Wissenschaftlern, in Mittel- und Südamerika entstehen immer mehr High-Tech-Zentren.
Viele amerikanische, japanische und europäische Konzerne erweitern ihre Präsenz in der
Weltwirtschaft. Das bemerkenswerte an der Marktwirtschaft aber ist die Fähigkeit der Bürger,
rund um die Welt zu kommunizieren, miteinander Verträge abzuschließen, zu konkurrieren und
Joint-Ventures abzuschließen. Tatsächlich triumphiert die Marktwirtschaft, weil sie
multikulturell ist. Anders als die Planwirtschaft ist sie aufgeschlossen, liberale Ziele – von
Freihandel bis Demokratie – zu verwirklichen, den Lebensstandard zu erhöhen und der Mehrheit
ein besseres und reicheres Leben zu ermöglichen.

Text 2. Investitionen in die Zukunft

Die Direktinvestition ist die weitreichendste Form unternehmerischer Tätigkeit im Ausland.


Auch deutsche Unternehmenhaben in den letzten Jahren ihre Auslandsaktivitäten massiv
verstärkt. Die Ziele einer Auslandsinvestition können ganz unterschiedlich sein und müssen
gründlich analysiert und gegen mögliche Risiken abgewogen werden.
Deutsche Unternehmen investieren vor allem deshalb in den Reformländer Mittel- und
Osteuropas, weil sie dort interessante neue Märkte sehen. Man denke an den Bedarf an den
Maschinen für die Modernisierung von Fabriken oder die verstärkte Nachfrage nach
Konsumartikeln. Viele Unternehmer erhoffen sich trotz komplizierterer Rahmenbedingungen
gute Geschäfte.
Natürlich sind die Arbeitskosten ein bedeutender Faktor, aber sie sind nicht mehr der wichtigste.
Was die Nachbarländer Deutschland für Investitionen besonders interessant macht, ist die
Kombination von niedrigen Arbeitskosten und der räumlichen Nähe zum heimischen Markt. So
errichten viele Unternehmen Produktionsstätten in Polen, Tschechien, in der Ukraine und liefern
die Erzeugnisse als Vor- und Endprodukte nach Deutschland.
Nicht nur Investitionen sondern auch die Zahl der Mitarbeiter im Ausland wachsen zunehmend.
Während 1995 nur rund 2,6 Millionen Arbeitnehmer in deutschen Firmen im Ausland arbeiteten,
waren es nur 10 Jahre später bereits 3,8 Millionen.
Der Deutsche Industrie- und Handelstag (DIHT) hat rund 6 000 Unternehmen gefragt, warum sie
im Ausland investieren. Natürlich spielen die niedrigeren Arbeitskosten eine Rolle, aber auch die
Nähe zum (Auslands-)Markt, das Wechselkursrisiko, die Höhe der Steuern und Abgaben
beeinflussen die Entscheidung für oder gegen Auslandsinvestitionen. Auch eventuell
existierende bürokratische Hürden lassen viele Unternehmer über die Grenzen hinweg nach
vielleicht günstigeren Standorten Ausschau halten.
133

Vertrieb und Niederlassung dienen in erster Linie der Stärkung des Auslandsabsatzes,
wohingegen Kundendienst und Service im Ausland vor allem garantieren sollen, dass die
Auslandskunden auch nach dem Kauf deutscher Waren einen Ansprech- und Kontaktpartner
haben.

Übung 6. Übesetzen Sie aus dem Russischen ins Deutsche.

Text 1. Спільне підприємство

Спільне підприємство – це, як правило, приватне підприємство, яке створюють


підприємства-партнери, одне з яких місцеве, інше – іноземне. Обидва підприємства беруть
пайову участь у капіталі. При цьому як у правовому, так і в економічному відношенні обидва
підприємства незалежні. Співпраця обох підприємств у більшості випадків розрахована на
тривалу перспективу. Для більшості спільних підприємств характерною є важлива
особливість, яка полягає в тому, що вони доповнюють один одного, наприклад, капіталом,
своїми ноу-хау, виробничим устаткуванням, патентами, діловими контактами тощо. При
цьому переслідуються наступні економічні цілі:
– використання державних програм стимулювання економічного розвитку;
– вихід на іноземні ринки збуту;
– забезпечення переваг над конкурентами шляхом використання технічних і маркетингових
ноу-хау;
– вигідне вкладення капіталу при ризику, розділеному з партнером;
– подолання правових перешкод під час торгівлі.

Україна – ваш економічний і торговий партнер

Через п'ятнадцять років після проголошення незалежності, економіка України в


основному трансформувалася з планової, регульованої з центру, у вільну ринкову
економіку. Експропрійоване майно було в значній частині передане в приватне
користування (приватизовано), і зараз разом з державними підприємствами господарською
діяльністю активно займаються приватні підприємства й фірми. Перспективи української
економіки на майбутнє оцінюються як досить високі. До позитивних чинників слід віднести
не тільки вигідне географічне положення країни, але також і розвинену інфраструктуру,
стабільну внутрішньополітичну ситуацію, високий освітній рівень, у тому числі й
технічний, населення, порівняно невисокий рівень інфляції і досить скромну
заробітну плату. Важливо також і те, що іноземним інвесторам створюються сприятливі
умови.

Ласкаво просимо в Україну!

Ви хочете вигідно вкласти свій капітал? Наша фірма готова до співпраці з Вами! Вона
знаходиться в Дніпропетровську, розташованому в центральній частині України, у
регіоні, де є не тільки величезні ресурси кваліфікованої робочої сили, але й зручне
автодорожнє, залізничне і повітряне сполучення, а також ряд переваг щодо збуту продукції. У
нашій особі Ви знайдете надійного партнера при створенні спільного підприємства,
якщо Ви займаєтеся виготовленням високоякісних меблів і домашнього начиння. У
нашому Будинку меблів покупці віддають перевагу меблям, прийнятним за ціною,
сучасного дизайну, з екологічно чистих матеріалів.
134

LEKTION IX. UNTERNEHMUNGSKULTUR

Text 1. Management. Eigenschaften des Managers


Text 2. Führungsstile
Text 3. Спільна мова зміцнює культуру фірми
Wortbildung: Bildung von Abkürzungen und Kurzwörtern, deren muttersprachliche
Äquivalente

Übungen zum Dolmetschen und Übersetzen

Übung1. Merken Sie sich die folgende Lexik, übersetzen Sie die nachstehenden Wörter,
Wendungen und Sätze in die Muttersprache:

1. betriebswirtschaftlich –у сфері економічної організації виробництва


2. leitend – керівний; впливовий; in leitender Stellung tätig sein; der leitende Gedanke eines
Vortrags.
3. Kapitaleigner m –s, - власник капіталу. Sie vertreten die Interessen der Kapitaleigner des
Unternehmens als Arbeitgeber gegenüber den Arbeitnehmern.
4. management by delegation – менеджмент шляхом делегування управлінських завдань.
5. management by exception – менеджмент шляхом делегування управлінських рішень.
6. management by objectives – менеджмент по об'єктах і цілям виробництва.
7. management by participation – менеджмент за принципом участі.
8. Führungskraft f -, -kräfte - керівний персонал.
9. integer – бездоганний, незаплямований. ein integrer Charakter; eine integre Persönlichket
10. Hintergrund – задній план. in den H.; im H. stehen. Man kann individuelle Interessen von
Personen und Gruppen in den Hintergrund drücken (drängen).
11. gewandt – спритний, моторний, вправний, умілий. ein gewandtes Auftreten; in allen
Dingen g.
12. Durchsetzungsfähigkeit f, -en – вміння здійснювати, впроваджувати, проводити (в
життя).
13. Konsensfähigkeit f – вміння погоджуватися, схвалювати, вирішувати проблемні
питання.
14. Fazit n –s, -e/-s – підсумок, висновок; das F. aus etw. ziehen.
15. unerlässlich – обов'язковий, необхідний; неминучий.
16. Globalsicht f – глобальна стратегія, бачення глибинних процесів розвитку.
17. Umfeld n – оточення, середа, коло осіб / партнерів.

Text 1. Management. Eigenschaften des Managers

MANAGEMENT
135

Eine einheitliche Definition des Begriffes „Management“ existiert nicht. Gegenüber den
Begriffen wie „Unternehmensführung“ oder „Unternehmensleitung“, die im deutschen
betriebswirtschaftlichen Sprachgebrauch verwendet werden, ist der aus dem anglo-
amerikanischen Sprachgebrauch stammende Begriff „Management“ umfassender.
Management kann man als die „Leitung von Organisationen“ verstehen, was in einem
zweifachen Sinn verwendet wird:
- Management als Institution und
- Management als Funktion
Management als Institution ist der Personenkreis, der mit der Leitung einer Institution betraut ist.
In diesem Sinn umfasst der Management-Begriff alle Personen, die im Unternehmen leitende
Aufgaben erfüllen. Somit vertreten sie die Interessen der Kapitaleigner des Unternehmens als
Arbeitgeber gegenüber den Arbeitnehmern. Das Management in diesem weiten Sinne beginnt
demnach beim Vorstandsvorsitzen - den einer Aktiengesellschaft bzw. bei den Geschäftsführern
einer GmbH und endet beim Meister.
Management als Funktion wird als die Gesamtheit aller Aufgaben verstanden, die der Manager
als Führungskraft bzw. als Vorgesetzter ausübt, d.h. Setzen von Zielen, Planen, Organisieren,
Kontrollieren, sowie Aufgaben delegieren, Motivieren usw.
Wirtschaftswissenschaftler und Praktiker aus den USA haben unterschiedliche Management-
Methoden entwickelt, die sich weltweit bewährt haben. Die Bezeichnungen dafür werden jedoch
in englischer Sprachform verwendet, weil die terminologischen Äquivalente sowohl im
Deutschen als auch im Russischen bzw. im Ukrainischen fehlen. Dazu zählen (um nur einige zu
nennen) die folgenden Führungsmodelle:
management by delegation: ein Führungskonzept zur weitgehenden Übertragung von Aufgaben
an die einzelnen Mitarbeiter.
management by exception: ein Führungsmodell, dessen Ziel es ist, Entscheidungsbefugnisse an
die unteren Ebenen der Leitung zu übertragen.
management by objectives: als Führung durch Zielvereinbarung begriffen.
management by participation: ein Führungsmodell mit starker Betonung der
Mitarbeiterbeteiligung.

EIGENSCHAFTEN des MANAGERS

Bereits heute lassen sich die Anforderungen an die Führungskräfte, die im 21. Jahrhundert
gestellt werden, ziemlich genau benennen: Der moderne Manager muss extrem belastbar,
kompetent, international gewandt und vor allem persönlich integer sein. Die wichtigsten
Eigenschaften für die Führungskräfte wären demnach die folgenden:
- Autorität: Im modernen Sinn heißt es, ein Leader, der Ideen hat, der Neues zu entdecken
oder zu formulieren weiß und Ziele klar zu setzen versteht.
- Sachverstand: In erster Linie kommen dazu fundierte Sachkenntnisse in dem Bereich,
wo ein Manager tätig ist, und der Wille zur ständigen Weiterbildung.
- Leadership: Die Fähigkeit, Ziele zu setzen und umzusetzen, wobei die
Durchsetzungsfähigkeit unerlässlich ist.
- Globalsicht: In einer Zeit der internationalen Vernetzungen sowohl auf dem Gebiet der
Informa-tion als auch auf dem des Wettbewerbs können Manager nur dann erfolgreich
sein, wenn sie fortwährend die gesamte weltwirtschaftliche Situation berücksichtigen und
darauf zu reagieren verstehen.
- Persönliche Kommunikationsfähigkeit: Darunter wird der persönliche Umgang nicht
nur innerhalb des eigenen Unternehmens, sondern auch mit Kunden, Lieferanten und der
gesamten Öffentlichkeit verstanden.
- Technologische Kommunikationsfähigkeit: Damit ist gemeint, dass Führungskräfte
heute wissen müssen, was, wann und wie mit technologischer Zusammenarbeit in allen
136

Bereichen der Unternehmen Erfolge zu erzielen sind, sei es bei Kundengewinnung, im


Beschaffungsmarkt oder in der Zusammenarbeit mit Medien.
- Sprachkenntnisse: Um sich im globalen Wettbewerb zu behaupten, immer wichtiger
wird gerade für Manager eine Ausbildung in einem englisch-, französisch-, spanisch-,
russischsprachigen oder selbst asiatischen Umfeld handeln zu können.
- Selbstdisziplin: Nur wer die eigene Arbeitsweise und den eigenen Lebensstil im Griff
hat, wird den zunehmenden Aufgaben und Belastungen gewachsen sein.
- Würde: Wie Würde ein Prinzip des Grundgesetzes ist, so ist sie es auch im Bereich des
Manage-ments. Würdeloses Verhalten macht lächerlich, und nichts ist negativer für
Führungskräfte, als lächerlich zu wirken.
- Ethische Verantwortung: Die Führungskräfte sollten sich ethisch einwandfrei verhalten.
Wer beispielsweise die ethische Verantwortung für Umweltfragen nicht anerkennt, der
verliert nicht nur an Ansehen, sondern auch an Prestige und Erfolg.
- Internationale Umgangsformen: Neben der Sprachkenntnisse sollten die Manager über
ausreichende Kenntnisse verfügen, welche Tabus oder umgekehrt, welche Gebote und
Traditionen in den Ländern ihrer Geschäftspartner bestehen. So können sie Sympathie
wecken, Sympathie bewahren und Sympathie erweitern.

Übungen zum Text 1

Übung 1a. Analysieren Sie die folgenden Sätze unter strukturellem, grammatischem,
lexikalischem, übersetzungsbezogenem und kommunikativem Aspekt und übersetzen sie
sie in die Muttersprache.
1. In diesem Sinn umfasst der Management-Begriff alle Personen, die im Unternehmen leitende
Aufgaben erfüllen.
2. Die Bezeichnungen dafür werden jedoch in englischer Sprachform verwendet, weil die
terminologischen Äquivalente sowohl im Deutschen als auch im Russischen und Ukrainischen
fehlen.
3. In einer Zeit der internationalen Vernetzungen sowohl auf dem Gebiet der Information als
auch auf dem des Wettbewerbs können Manager nur dann erfolgreich sein, wenn sie die gesamte
weltwirtschaftliche Situation berücksichtigen.
4. Um sich im globalen Wettbewerb zu behaupten, wird gerade für Manager eine Ausbildung in
einem fremdsprachigen Umfeld handeln zu können.
5. Nur wer die eigene Arbeitsweise und den eigenen Lebensstil im Griff hat, wird den
zunehmenden Aufgaben und Belastungen gewachsen sein.
6. Neben der Sprachkenntnisse sollten die Manager über ausreichende Kenntnisse über Gebote
und Traditionen in den Ländern ihrer Geschäftspartner verfügen.

Übung 1b. Übersetzen Sie schriftlich den Text in die Muttersprache wenden Sie dabei
alle erforderlichen Übersetzungstransformationen und -verfahren an, um die Adäquanz
Ihrer Übersetzung zu erzielen.

Übung 1c. Stellen Sie zum Text eine Gliederung zusammen, berücksichtigen Sie dabei
die Schwerpunkte im Textinhalt; geben Sie den Textinhalt und deutsch wieder.

Übung 2. Merken Sie sich die folgende Lexik, übersetzen Sie die nachstehenden Wörter,
Wendungen und Sätze in die Muttersprache:
137

1. Grundhaltung f -en –1. принципова позиція 2.загальний характер/тон чого-небудь


2. Führungsverhalten n –s – управлінська поведінка
3. Willensbildung f -en – формування волі, волеутворення
4. vorgeben – визначати, встановлювати (що-небудь (щось) заздалегідь); die Norm v.
5. Ablauf m –s,…läufe – плин, хід (подій); der Ablauf der Ereignisse хід подій
6. Beteiligung f -en (an D) – участь у чому-небудь. finanzielle Beteiligung – участь у
фінансуванні капіталовкладень.
7. Ratschlag –(e)s, …schläge - порада
8. besitzen an (A) – володіти, мати
9. Entscheidungsprozess –m …zesses, …zesse – процес прийняття рішень, хід розвитку
ухвалення рішення
10. prägen – створювати, утворювати; das Bild prägen

Text 2. Führungsstile

Mit seinem Führungsstil drückt ein Vorgesetzter eine ganz bestimmte Grundhaltung seinen
Mitarbeitern gegenüber aus. Es handelt sich dabei oft um typische Muster des
Führungsverhaltnes, die sich insbesondere durch das Merkmal der Entscheidungsbildung
unterscheiden.
Entscheidungsbezogene Führungsstile lassen sich in zwei grobe Kategorien einteilen: einen
autoritären und einen demokratischen Führungsstil, je nach Verhalten des Führenden bei der
Willensbildung.
Ein autoritärer Führungsstil signalisiert, dass der Führende die Ziele allein vorgibt. Er bestimmt
die Abläufe im Unternehmen. Er entscheidet allein, ohne seine Mitarbeiter zu befragen oder ihre
Argumente oder Vorschläge für Problemlösungen anzuhören. Er bevorzugt die Befehlsform bei
Anweisungen und erwartet von seinen Mitarbeitern die korrekte Ausführung seiner Befehle, was
er dann auch kontrolliert. Den Kontakt zu seinen Untergebenen beschränkt der autoritäre
Vorgesetzte auf seine Anordnungen, andere soziale Kontakte finden nicht statt.
Demokratische Führungsstile dagegen sind gekennzeichnet durch die aktive Beteiligung der
Mitarbeiter am Entscheidungsprozess. Der Führende delegiert in unterschiedlichem Maße die
Entscheidungsbefugnisse. Der demokratische oder auch partizipative Führungsstil ist geprägt
von einer Verringerung der sozialen Distanz zwischen dem Führenden und den Geführten. Hier
versucht der Vorgesetzte, Ratschläge seiner Mitarbeiter einzuholen und gegebenenfalls zu
berücksichtigen. Auch bemüht er sich, eher zu überzeugen als zu befehlen. Partizipatives
Verhalten heißt, dass die Mitarbeiter ein gewisses Maß an Mitwirkung besitzen, bevor der
Führende seine Entscheidung fällt. Einen Schritt weiter geht der sog. kooperative Führungstil,
bei dem die Gruppenmitglieder mitentscheiden. Die Gruppe entwickelt die Vorschläge und
bringt so ihre fachliche Kompetenz in den Entscheidungsprozess mit ein. Der Vorgesetzte wählt
dann eine Lösungsmöglichkeit aus, oder die Gruppe entscheidet in einem vereinbarten Rahmen
autonom.
Veränderte Rahmenbedingungen in der Wirtschaft zwingen immer mehr Unternehmen zum
Umdenken: Traditionelle starre Hierarchien und autoritäre, zentralische
Entscheidungsprozesse, die auch heute noch vielfach das Bild unserer Chefetagen prägen,
können nicht schnell und flexibel genug auf die globale Wettbewerbssituation reagieren. Um
erfolgreich zu sein, brauchen unsere Unternehmen partnerschaftliche und
mitarbeiterorientierte Konzepte, um angemessen auf die veränderte Marksituation reagieren zu
können.

Übungen zum Text 2

Übung 2a. Welche Wortbestandteile passen zusammen? Setzen Sie den bestimmten
Artikel (der, die das). Übersetzen Sie die zusammengesetzen Wörter!
138

Artikel Bestimmungswort Grundwort


- Entscheidung (s) - lösung
- Führung (s) - form
- Problem - möglichkeit
- Gruppen - bedingung
- Chef - situation
- Wettbewerb (s) - etage
- Rahmen - mitglied
- Befehl (s) - verhalten
- Lösung (s) - bildung

Übung 2b. Welche Verben sind in den folgenden Substantiven «versteckt»? Übersetzen
Sie die Verben.
das Verhalten –
die Bildung –
die Führung –
der Ablauf –
der Mitarbeiter –
der Vorschlag –
die Lösung –
die Anweisung –
der Befehl –
die Beteiligung –
die Verringerung –
die Mitwirkung –

Übung 2c. Ordnen Sie das jeweils passende Verb zu! (sich unterscheiden, signalisieren,
delegieren, einholen, zwingen).
a) die Entscheidungsbefugnisse………………………….
b) durch das Merkmal der Entscheidung bildung ………..
c) Ratschläge der Mitarbeiter……………….…………...
d) Ein autoritärer Führungsstil………………...………….
e) Unternehmen zum Umdenken…… ……………………

Übung 2d. Der Text unterscheidet zwischen einem autoritären und einem eher
demokratischen oder partizipativen Führungsverhalten.
Ordnen Sie die folgenden Aussagen den beiden Verhaltensmustern zu! Sie werden
feststellen dass es verschiedene Abstufungen im Führungsverhalten gibt!
Partizipativer/
autoritärer demokratischer
Führungsstil Führungsstil
1. Der Vorgesetzte trifft alle Entscheidungen
und kündigt sie an.
2. Die betriebliche Organisation funktioniert
ohne ständige Anweisungen „von oben“.
Die Mitarbeiter entscheiden eigenverantwortlich
In bestimmten Bereichen.
3. Der Vorgesetzte untersucht ein Problem, entwirft
Lösungsmöglichkeiten und trifft dann die Entscheidung.
4. Der Vorgesetzte schlägt den Mitarbeitern
139

Lösungen vor. Er stellt das Problem zur Diskussion und


entscheidet erst dann, wenn verschiedene
Alternativlösungen entwickelt wurden.
5. Der Vorsitzende ist auf soziale Distanz bedacht.
Er kontrolliert lediglich die Ausführung
seiner Anweisungen.
6. Die Arbeitsgruppe übernimmt die Analyse eines
Problems und entwickelt Lösungen. Der Vorgesetzte
Hört die Meinung der Gruppe und wählt dann
eine Möglichkeit aus.
7. Der Vorgesetzte trifft die Entscheidungen, begründet
aber seine Entscheidung den Mitarbeitern gegenüber,
um Diskussionen vorzubeugen.
8. Die Geschäftsleitung gibt zwar die Unternehmensziele
vor, die konkrete Umsetzung jedoch erledigen die
Abteilungen in Gruppenarbeit.
9. Die Mitarbeiter identifizieren sich mit ihren Aufgaben,
die sie weitgehend selbst in Eigenverantwortung
erledigen. Sie sind ebenfalls am Gewinn der Firma
beteiligt. Der Vorgesetzte ist ein gleichberechtigtes
Mitglied in der Arbeitsgruppe.
10. Der Vorgesetzte verlangt von seinen Mitarbeitern,
dass sie seine Entscheidung akzeptieren und zu
seiner Zufriedenheit ausführen, was er so oft
wie möglich überprüft.

Übung 2e. Autoritäres oder demokratisches Führungsverhalten hat unterschiedliche


Auswirkungen auf den Betrieb und die Mitarbeiter. Beschreiben Sie die Folgen nach dem
Beispiel!
Beispiel:
Demokratischer Führungsstil führt dazu, dass die Kommunikation im Betrieb besser
funktioniert.
Demokratischer Führungsstil führt zu einer besseren Kommunikation im Betrieb.

…hat zur Folge…


Autoritärer Führungsstil… …führt zu…
Demokratischer Führungsstil… …bewirkt…

a) Die Kommunikation im Betrieb funktioniert besser.


____________________________________________________________________
b) Die Mitarbeiter identifizieren sich mit ihren Aufgaben.
____________________________________________________________________
c) Die Mitarbeiter sind unzufrieden.
____________________________________________________________________
d) Das Unternehmen kann langfristig den Umsatz steigern.
____________________________________________________________________
e) Die Zahl der innerbetrieblichen Verbesserungsvorschläge steigt an.
____________________________________________________________________
f) Das Unternehmen kann sich besser an die veränderte Wettbewerbssituation anpassen.
____________________________________________________________________
g) Die Arbeitsleistung der Mitarbeiter sinkt.
____________________________________________________________________
140

h) Das Betriebsklima verbessert sich.


____________________________________________________________________

Übung 2f. Ergänzen Sie die Lücken! Was ist richtig? A, B oderC?
1. Ein Muster von Werten, Einstellungen und Verhaltensweisen, die dem Leben des
Unternehmens zugrunde liegen, nennt man ______________________________.
A Unternehmensstil
B Führungsverhalten
C Unternehmenskultur
2. Das nach innen und außen transportierte Erscheinungsbild der Firma ist die
________________________________________
A Kommunikation
B Corporate Identity
C Führungstechnik
3. In einem Unternehmen mit autoritärem Führungsstil sind die Mitarbeiter
_________________________________________
A demokratische Bürger
B Befehlsempfänger
C Mitunternehmer
4. Der partizipative Führungsstil ist geprägt von der Beteiligung der Mitarbeiter am
_________________________________________
A Gewinn
B Lernprozess
C Entscheidungsprozess
5. Veränderte __________________ zwingen die Unternehmen immer mehr zum Umdenken:
Die Wettbewerbssituation hat sich verschärft durch die Öffnung der Märkte im Osten.
A Führungsverhältnisse
B Unternehmenskultur
C Rahmenbedingungen
6. Die zunehmende ______________ hat dazu geführt, dass die Marktsituation für die
Unternehmen schwieriger geworden ist: Die Konkurrenz aus dem Osten oder aus Asien
bringt für deutsche Unternehmen Veränderungen mit sich.
A Kundenorientierung
B Weiterbildung
C Globalisierung
7. Ein kooperatives Führungsverhalten hat __________________ auf das Betriebsklima, die
Motivation der Mitarbeiter und letzlich auf die Umsatzzahlen des Unternehmens.
A Auswirkungen
B Verbesserungsvorschläge
C Zielsetzung

Übung 2g. Verfassen Sie das Referat zum Thema « Management. Eigenschaften des
Managers. Führungastile» anhand der Texte 1, 2 und anderer verfügbaren Materialien.

Text 3. Спільна мова зміцнює культуру фірми

«У повідомленнях підприємства містяться між рядків також і відомості про саму фірму»,
говорить Ханс Петер Фьорстер. «Підприємство, яке характеризує себе як орієнтоване на
клієнта, але відповідає на рекламації надмірно докладним листом, показує насправді лише
те, що тут кульгає сервіс».
141

Фьорстер, автор соціальної літератури по роботі з громадськістю і комунікації,


зауважував, що звернення того самого підприємства часто зовсім не підходять один
одному: при рекламі й продажу використовуються заяложені фрази. У ділових
повідомленнях, навпаки, виявляється розмовна лексика й навіть діалектизми,
співробітники спілкуються сухою канцелярською мовою. Однак некомпетентність у
вживанні рідної мови не повинне дозволити собі жодне підприємство, стверджує
Фьорстер: «Мова повинна відбивати позицію підприємства, вказувати на перспективи
його розвитку й передавати це в чітких і значимих формулюваннях і поняттях». Це
твердження стосується також і ділової мови, яка є важливим компонентом корпоративної
ідентичності.
Виходячи з цього правильне вживання слів у ділових листах повинне служити авторитету
підприємства: якщо кореспонденція підприємства відповідає його принципам, то уявлення
про нього у клієнтів буде збігатися з дійсним станом на підприємстві.
Як аналог корпоративному дизайну консультант з мови Фьорстер розробив корпоративну
лексику, в основі якої – культура листування на підприємстві. На семінарах і у своїх двох
книгах по цій темі Фьорстер показує, як суха мова може стати повним життя діалогом, яке
враження роблять слова й до якого успіху приводять ділові листи. Експерт по комунікації
висловлюється за те, щоб уникати шаблонних фраз, говорити й писати образно й
індивідуально, особливо це важливо в ділових листах. Тут варто викреслити такі порожні
фрази, як, наприклад, «згідно з бажанням», «при цьому в додатку» і «посилаючись на».

Übung 3. Geben Sie den Inhalt des obigen Textes in deutscher Sprache wieder, merken
Sie sich vorher die Bedeutung der in diesem Text verwendeten Fachwörter und –
wendungen.
характеризувати як – sich bezeichnen als
заяложені (утерті) фрази – flitte Sprüche, Floskeln Pl
не ладитися, кульгати – es hapert
передавати значимі поняття – Wertbegriffe vermitteln
виходячи з цього – darüber hinaus
іти на користь, бути корисним – j-m zugute kommen
принципи підприємства – Unternehmensgrundsatz m
висловлюватися за що-небудь – plädieren (für A, auf A)
шаблонний (шаблоновий) – eingefahren
порожня фраза – Floskel f
при цьому – anbei
посилаючись на що-небудь – unter Bezugnahme auf

Wortbildung: Bildung von Abkürzungen und Kurzwörtern, deren


muttersprachliche Äquivalente
Словотвір: Формування абревіатур та скорочень, їх еквіваленти у рідної
мові.

Скорочення це спосіб словоутворення, за допомогою яких відбувається скорочення


складних слів і словосполучень. Наприклад: AG це скорочення складного слова
«Aktiengesellschaft», а GmbH - це скорочення словосполучення «Gesellschaft mit
beschränkter Haftung». Скорочення - цілком відповідає лексико-економічним тенденціям
розвитку мови у наш час. Скорочення - це ознака нашого швидкоплинного часу, який
прагне до найбільш точного і короткого вислову нових понять.
Ця форма словотворення отримала найбільше поширення в спеціальній лексиці, в тому
числі економічної лексиці німецької, англійської російської, української мов.
142

Скорочення застосовуються, в першу чергу, в письмовій формі, але сьогодні все більше
проникають і в розмовну мову (порівняйте: Abi для Abitur, Mathe для Mathematik, knif
для kommt nicht in Frage). Перед перекладачем стоїть у цьому випадку завдання
адекватного перекладу скорочень, які зустрічаються в тексті або в усной мови. Важливо,
щоб скорочення відповідали мовним нормам як письмовій, так і усной мови мови
перекладу. Часто скороченню в німецькій мові адекватної формою перекладу служить
лише повне його слово.
У німецьких економічних текстах використовуються декілька видів скорочень.
1. Найпростіший спосіб полягає в пропуску однієї частини слова. Якщо зберігається
початок слова, то такі скорочення називаються Kopfformen, напр. Ober (= Oberkellner),
Labor (= Laboratorium), Auto (= Automobil), Uni = Universität), Lok (= Lokomotive),
Kilo (= Kilogramm), Foto (= Fotographie), Pulli (= Pullover), Limo (= Limonade), Stip =
Stippendium); якщо зберігається закінчення слова, то такі скорочення називаються
Schwanzformen, напр. Bus (= Omnibus), Bahn (= Eisenbahn),
Schirm(=Regenschirm),Film(=Tonfilm).
У складних словах, що складаються з трьох частин, іноді опускається середня частина,
напр.: Ölzweig (= Ölbaumzweig), Hustenmischung (= Hustenbonbonmischung), Fernamt
(= Fernsprechamt), Apparat (= Fernsehapparat). Скорочення такого роду рідко
зустрічаються в російській мові, за винятком окремих випадків, що відносяться до мови
реклами.
При перекладі використовуються, як правило, форми повних слів.
2. Виділяються також скорочення, які утворилися шляхом укладення в дужки окремих
частин слова з наступним злиттям. Вони відносяться до особливої групи Klammerformen
такі як Krad (= Kra (ftfahra) d), Motel (= Mot (orhot) el), Intervision (= Inter (nationale
Tele) vision).
3. Існують також скорочення, які складені з окремих складів. Але в німецькій мові цей тип
скорочення не дуже поширений. Напр.: Moped ( =Motor und Pedale), Mapi (=
Maschinenpistole), Fewa( =Feinwaschmittel), Textima( =Textilmaschinen тобто
Firmenname), Persil ( = Perborat und Silikat), Enlan (= en <gr. « gut », lana <lat.
« Wolle »)
Примітка: Скорочення такого роду сприймаються при перекладі як запозичення і їх
перекладають як звичайні іншомовні слова напр.: money, motel, persil, fewa.
4. Інша справа, коли від складного слова використовується тільки друга частина, тому що
значення основного слова зрозуміло з контексту. Напр.: Ring замість: Fingerring, Platte
замість: Spielplatte, Band замість: Tonband.
Примітка: Переведення цих скорочень не складає особливих труднощів, оскільки
контекст визначає однозначно їх значення.
5. У сьогоднішній економічній лексиці отримали розповсюдження два типи скорочень, які
в мовознавстві отримали назву Initialwörter (Початкові слова). Вживання скорочень
такого роду займає значне місце в багатьох інших мовах. На відміну від графічних
скорочень (usw. zB, iA Dr.), які в більшості випадків вимовляються повністю, такі
скорочення самі по собі є словом. Ми розрізняємо:

a) Скорочення, у яких окремі букви, тобто ініціали слова вимовляються назвами літер. В
основному, це початкові літерні елементи складових складного слова або похідного слова.
Прописні букви, що стоять один за одним у ряд, утворюють первісні слова, такі наприклад
як: BGB (= Bürgerliches Gesetzbuch; Цивільний кодекс, вимовляється be: ge: be), IHK (=
Industrie - und Handelskammer; Торгово-промислова палата, вимовляється i: ha: ka:), KG (=
Kommanditgesellschaf; командитне товариство: вимовляється: ka: ge:), LKW (=
Lastkraftwagen; вантажівка, вимовляється el: ka: we:).
b) Сокращения, в которых буквы произносятся одним словом, например: BIP (=
Bruttoinlandsprodukt; ВВП; произносится bip), DIN ( = Deutsche Industrienorm;
143

промышленные стандарты Германии; произносится din), ILO (= International Labor


Organisation, International Labor Organisation, Международная организация труда
произносится: i: lo: ).
Примітка:
При перекладі описаних скорочень перекладач може використовувати словники
скорочень і спеціалізовані словники. Перекладач, повинен сам мати список найбільш
часто використовуваних скорочень. Важливо знати, що для досить великого числа
німецьких абревіатур є еквіваленти, які повинні бути використані в першу чергу: AG (=
Aktiengesellschaft) - AO (= акціонерне товариство), BIP (= Bruttoinlandsprodukt) - ВНП (=
валові національний продукт), GmbH (= Gesellschaft mit beschränkter Haftung) - OOO (=
товариство з обмеженою відповідальністю).
Є такі абревіатури, які широко використовується в світі і працюють в багатьох мовах в їх
первинному вигляді, при цьому в російській мові використовується транслітерація
оригіналу, наприклад: GATT (= General Agreement on Tariffs and Trade), - ГАТТ ( =
генеральне угода з тарифів і торгівлі), OPEC (= Organisation of the Petroleum Exporting
Countries) ОПЕК (= організація країн експортерів нафти), WTO (= World Trade
Organisation), ВТО (= Всесвітня торгівельна організація), UNCTAD (= United Nations
Conference on Trade and Development) – ЮНКТАД (= конференція ООН з торгівлі й
розвитку).
Особливим типом скорочень є абревіатура перших компонентів складного слова при
збереженні основного слова, наприклад: U-Bahn (=Untergrundbahn; метро), D-Zug (=
Durchgangszug, транзитний потяг), S-Bahn (= Stadtbahn, міська залізниця). При перекладі
використовується повна форма.

Übung 1. Geben Sie den Inhalt der obigen Erläuterungen in kurzgefasster Form mutter-
sprachlich wieder, achten Sie dabei auf die deutschen und muttersprachlichen Fachwärter.

Übung 2. Welche Kurzformen versteht man unter den Kurzwörtern? Ordnen Sie die
nachstehenden Kurzwörter dementsprechend in drei Gruppen ein, geben Sie deren
Vollformen an und suchen Sie nach den Äquivalenten in der Muttersprache.
Stip, Profi, Kino, Bus, Cello, Obus, Informbüro, Abi, Bock, Korn, Selters, Schirm, Intervision,
Kondi, Auto, Motel, Autobus, Labor, Krimi, Band, Baby

Übung 3. Welche Abkürzungen nennt man Initialwörter? Führen Sie einige (10-12)
Initialwörter aus den deutschen Wirtschaftstexten, die Ihnen geläufig sind an, und bringen
Sie die muttersprachlichen Äquivalente.

Übungen zum Dolmetschen und Übersetzen

Übung 4. Üben Sie sich zu zweit im Dolmetschen

Dialog «A»: Sprachkultur

Herr Lehner, warum präsentiert sich Ihr Unternehmen mit dem englischen Slogan
«Henkel – a Brand like a Friend»?
Німецька фірма «Хенкель» має свої представництва в 125 країнах. Таким чином ми
надаємо своїм співробітникам в усьому світі повну ідентичність.

Sie verkaufen deutsche Qualitätsprodukte. Liegt da nicht ein deutscher Spruch näher?
144

Його не зрозуміли б 75% персоналу. Англійською він більше сприймається й зобов'язує


представників торговельної марки «Хенкель» робити життя клієнтів кращим. Німецькою
ми доповнюємо «якість від Хенкель».

Fast jedes zweite neue Wort ist dem Englischen entlehnt.Geben wir unsere Sprache аuf ?
Ні. Тут я бачу два варіанти. В економічній сфері існують міжнародні спеціальні терміни,
переклад яких на німецьку мову може бути неточним і незрозумілим. До речі, замість
англійського «Bankіng» я б віддав перевагу німецькому слову «Bankgeschаft».

Welche Verantwortung haben Unternehmen, die deutsche Sprache als Kulturgut erhalten?
Ми повинні любити свою мову, як і всі громадяни нашого суспільства. Тому персонал
«Хенкеля» плекає мовну культуру. У Франції усі співробітники зобов'язані говорити
французькою мовою. У Німеччині – німецькою.

In Frankreich werden Fremdwörter für die Amtssprache übersetzt.Was halten Sie davon?
Я проти цього. Я вважаю, що такі слова як «телефон», «кава», «шампунь» усім зрозумілі і
знайшли своє місце в німецькій мові. Ми живемо в багатомовному світі. Кожний повинен
володіти іноземною мовою, насамперед англійською. Потрібно тільки відрізняти мову як
засіб повсякденного спілкування від мови як культурної спадщини.

Wo steht die deutsche Sprache in zehn Jahren?


Вона повинна існувати разом з іншими мовами. Іншого не дано. До речі, разом з
англійською, французькою і російською німецька мова є найпоширенішою мовою у
Європі. Її вважають рідною більше 100 мільйонів людей. До того ж німецьку мову, у тому
числі й ділову німецьку, вивчають у школах і ВНЗ у багатьох країнах світу.

Worauf ist das zurückzuführen nach Ihrer Meinung, es müssen dazu besondere Gründe
geben?
Такі підстави є. «Made іn Germany» є бездоганною торговельною маркою в усьому світі, і
це підтверджують успіхи нашої фірми.

Dialog «B»: Interview mit dem japanischen Unternehmensberater Minoru


Tominaga über die Defizite deutscher Unternehmen

Пан Томінага, Вас вважають людиною різкою. Чи не трапляються у Вас часом


непорозуміння з німецькими менеджерами?
Selten. Einmal hat mich der Betriebsrat aus einer Fabrik getragen und bis zum Flughafen
begleitet. Aber das war nicht so schlimm, am nächsten Tag war ich wieder da.

Що робиться не так на німецьких підприємствах?


Es gibt überal viel Verschwendung, in der Produktion und in der Verwaltung bis hin zur
Geschäfts-führung. In den Fabriken sehe ich zu viele überflüssige Menschen. Man muss sie
eliminieren. Darum empfehle ich diese Leute für andere Arbeiten einzusetzen. Aber das
geht in Deutschland offenbar nicht. Wer einmal Lackierer ist, soll immer lackieren.

Під «скороченням» Ви, мабуть, маєте на увазі викинути людей на вулицю?


Eben nicht. Durch Personalreduzierung Gewinne zu machen ist einfach. Aber ich empfehle
der Geschäftsleitung die Lösung, bei der niemand entlassen wird. Die Leute müssen
akzeptieren, dass sie umgeschult und umgesetzt werden.

Де ж тоді прилаштувати всіх людей, хіба що у сфері сервісу?


145

Warum denn nicht? Dienstleistungen sind in Deutschland sehr unterentwickelt. Wissen


Sie, wie viele Leute in Deutschland im Servicebereich beschäftigt sind? 56 Prozent der
Gesamtbeschäftigten. In Japan und Amerika sind es 73 Prozent. Das heißt, dass fast 20
Prozent mehr Beschäftigte in diesem Bereich eingesetzt werden könnten.

У Вас є пояснення цьому негативному факту?


Es fehlt an Kundenorientierung. Die Deutschen kennen Begriffe wie Kundenzufriedenheit,
Kundenbegeisterung überhaupt nicht. Sie denken nur an den kurzfristigen Profit. Am
meisten aber ärgere ich mich über die deutschenVerkäuferinnen. Das sind für mich keine
Verkäuferinnen, das sind Warenaufpasserinnen.

Невже усі зусилля підвищити продуктивність німецьких промислових підприємств


виявилися марними чи неефективні методи менеджменту?
Sehen Sie, ein wirklicher Verbesserungsprozess müsste von unten, von den Mitarbeitern
kommen. In Deutschland wird alles von oben befohlen. Ich bezeichne die deutsche
Management-Methode als 3-K-Methode: kommandieren, kontrollieren, korrigieren. In
Japan dagegen darf ein Manager alles machen, nur eins nicht: seine Mitarbeiter
demotivieren.

І яким чином це здійснюється?


In Japan dreht sich eben alles um die Frage: Wie kann man Kunden besser bedienen?
Dafür haben wir unsere Methoden eingesetzt.In erster Linie die pufferlose Produktion
ohne Lagerhaltung und das Anliefern der Teile „just in time“ entstand nicht, um billiger zu
produzieren, sondern um Kunden schneller beliefern zu können.

Üben Sie sich im Übersetzen

Übung 5. Übersetzen Sie die folgenden Wirtschaftstexte aus dem Deutschen in die
Muttersprache

Text 1. Das Anderssein akzeptieren.


Wie man mit schwierigen Zeitgenossen fertig wird.

Wie man auf andere Menschen reagiert, ist von einem selbst und vom Gegenüber abhängig.
Deswegen ist es wichtig, das Rollenverhalten zu hinterfragen. Stefan Czypionka nennt es «Das
Stück herausfinden, in dem beide spielen».
1. Warum werden Zeitgenossen überhaupt schwierig?
2. Warum reagiere ich darauf emotional und nicht rational?
3. Welche Strategie kann ich entwickeln, um in wichtigen Situationen professionell zu
reagieren, ohne dabei Authentizität und Glaubwürdigkeit zu verlieren?
Ein schwieriger Mensch hat die Fähigkeit entwickelt, kurzfristig auf Gewinnerseite zu sein. Sein
Verhalten hat sich bewährt und deswegen behält er es bei. Wie einem Spieler macht ihm das
Schwierigsein einfach Spaß. Doch: Egal ob er gewinnt oder verliert, das Spiel wird ihm schnell
langweilig. Darauf sind auch die Strategien für den Umgang mit ihm ausgerichtet: Ein
professionell eingeübtes neues Verhaltensmuster muss ihm gegenüber beibehalten werden, bis er
das (Kommunikations-) Spiel verlässt. Vielleicht wird er zu Anfang seinen Einsatz verdoppeln,
sprich: noch zickiger werden, doch über kurz oder lang wird er «das neue Drehbuch
akzeptieren».
Doch Vorsicht: Nicht jeder, der einen schlechten Tag hat, ist ein scgwieriger Zeitgenosse, und
nicht alle Schwierigen sind darauf aus, einen fertigzumachen. So sollte sich jeder zunächst
146

einmal selber prüfen, ob er durch Misstrauen und eine ablehnende Haltung das Verhalten des
anderes nicht noch verstärkt. Czypionkas Rat: «Geben Sie dem anderen keine Macht über Sie.
Denn die liegt allein darin, dass er allein durch seinen Typus bei Ihnen negative Gedanken und
Gefühle und damit nicht kontrollierbare Emoti-onen auslöst».
Nicht alle Menschen reagieren auf Negativdenker allergisch, nicht alle haben Probleme mit
Selbstgerechten: Jeder hat aufgrund seiner Erfahrungen und seines sozialen Hintergrunds für sein
persönliches Ekelpaket falsche Reaktionsmuster herausgebildet. Und die will der Trainer Stefan
Czypionka deutlich machen und mit flexiblen Kommunikations-Strategien gegensteuern. „Das
bedeutet nicht, dass Sie sich verbiegen müssen. Wenn Sie bis dato eher zur Gattung der Grantler
gehört haben, dann macht es wenig Sinn, morgen als „König Silberzunge“ durch die Gegend zu
laufen. Wenn Sie gerne austeilen, sollten Sie morgen nicht als „Harmoniebeutel“ durch die
Firma schweben. Erweitern Sie nur Ihr Reaktions-Repertoire! „Denn dann endet die
Kommunikation nicht in einer Sackgasse und man hat mehrere Optionen.

Text 2. Checkliste: Warum Besprechungen erfolglos sind.


Wenn Besprechungen zum Zeitkiller werden

Besprechungen sind ein wichtiger Bestadteil der betrieblichen Kommunikation. Sie


beanspruchen viel Arbeitszeit. Sechs häufig gemachte Fehler machen Besprechungen
jedoch zum nutzlosen Zeitkiller.
Eine Besprechung ist sinnvoll, wenn Entscheidungen vorbereitet, Informationen ausgetauscht,
Sachverhalte geklärt und Ideen gesammelt werden. Wenig nützlich sind Besprechungen, in
denen Mitarbeiter lediglich Informationen oder Anweisungen erhalten. Sechts häufig gemachte
Fehler lassen die positiven Effekte von Besprechungen verpuffen.
Fehler 1: Die Teilnehmer sind nicht optimal vorbereitet.
Häufig heißt es, dass keine Zeit für Vorbereitung da ist. Dabei werden Besprechungen insgesamt
kürzer, wenn sie vorbereitet sind. Wegen mangelhafter Vorbereitung werden Sitzungen zum
Zeitmarathon. Zur optimalen Vorbereitung sind alle verpflichtet, nicht nur Chefs und
Vorgesetzte. Jeder muss wissen, was er vorzubereiten hat.
Fehler 2: Das Verhalten der Teilnehmer.
Bei bestimmten Personentypen wird die Besprechung tätsächlich zum Alptraum. Da gibt es den
Vielredner oder den Besserwisser der unbedingt Recht haben muss. Auch der Negative, der alles
ablehnt aber selbst keinen Vorschlag macht, wird zur Gefahr in einer Besprechung. Eine gute
Atmosphäre ist äußerst wichtig. Wenn es während des Meetings zu einer Klimastörung kommt,
muss darüber offen gesprochen werden. Besonders schwierige Teilnehmertypen sollten in einem
Gespräch unter vier Augen auf ihr Verhalten hingewiesen werden.
Fehler 3: Das schlechte Protokoll.
«Der schlimmste Fehler nach Sitzungen sind gar keine Protokolle, der zweitschlimmste
schlechte Protokolle». (R.A.Mackenzie). Ein Kurzprotokoll mit den wichtigsten Daten und
Ergebnissen muss am Ende der Besprechung vorgelesen werden. So erübrigt sich ein eigens
abgefasstes Protokoll über die gesamte Besprechung. Nur durch das Protokoll kann geprüft
werden, ob die Beschlüsse der Besprechung erledigt wurden.
Nicht erledigte Aufgaben und Probleme kommen als erste Punkte auf die nächste Tagesordnung.
Protokolle sollen so abgefasst sein, dass auch Abwesende damit klar kommen. Falsch ist es,
wenn jeder selbstprotokolliert. Bestimmen Sie einen offiziellen Protokollführer, damit nicht
jeder etwas anderes aufschreibt.
Fehler 4: Externe Störungen und Unterbrechungen.
Das Telefon ist der größte Störenfried. Es gilt aber auch zu verhindern, dass externe Personen die
Besprechung unterbrechen. Ein Schild an der Türe «Bitte nicht stören» tut seine Wirkung, wenn
es nicht den ganzen Tag dort hängt. Auch Nebensächlichkeiten innerhalb der Diskussion stören.
Fehler 5: Die Diskussion kommt nicht in Gang.
147

Manche Teilnehmer schweigen aus Gleichgültigkeit oder um sich keine Blöße zu geben. Es ist
aber auch möglich, dass der Besprechungsleiter durch langatmigen Wortschwall das Anlaufen
der Diskussion erschwert. Die Teilnehmer müssen durch Fragen animiert werden, eine
Stellungnahme abzugeben. Der Diskussionsleiter sollte seine eigene Äußerung am Anfang der
Besprechung zurückhalten.
Fehler 6: Plötzlicher Themenwechsel.
Der Besprechungsleiter muss jedes Abschweifen unterbinden, wenn es nicht mit dem Thema der
Besprechung zusammenhängt. Wenn Mitarbeiter vom Thema abschweifen, liegt der Verdacht
nahe, dass sie kein Interesse daran haben.

Übung 6. Übersetzen Sie die folgenden Wirtschaftstexte aus dem Russischen ins Deutsche

Text 1. Через десять хвилин Ви будете знати все.

Асистентка в приймальні повинна бути приємною в поводженні, мати організаторські


здібності й крім того переносити великі навантаження. Цим вимогам відповідають лише
одиниці. Як Ви відбираєте найкращу претендентку?
Евелін Дорнзейф покладається здебільшого на свої знання людини, якщо йдеться про
вибір довіреної особи, яка підходить їй для її особистого секретаріату. «При виборі гідної
співробітниці мені важливіша за все особиста симпатія. Я не змогла б дати роботу навіть
дуже хорошій секретарці, якби вона була б мені несимпатичною», зізнається виробниця
роликових ковзанів.
До цього часу вона успішно користувалася своїм методом підбору персоналу. Уже вісім
років працює пані Дорнзейф у гармонії зі своєю секретаркою (асистенткою). Це майже
рідкісний щасливий випадок. Занадто вже часто під час співбесіди начальниці
спокушаються так званим майстерним «виступом». Незабаром з’ясовується, що нова
асистентка давно не виконує свої багатослівні обіцянки.
Такі провали траплялися навіть із шановним баварським «мисливцем за головами». Його
зізнання: «Просто дуже часто приймаєш емоційні рішення й пізніше повинен усвідомити,
що розчарувався». Або змушений розчаруватися.
Фолькер Маркманн, радник у Карлсруе, назвав сім важливих моментів, які керівники
повинні усвідомити в пошуках найкращого кандидата для своєї приймальні.

бути в поводженні – im Umgang sein


переносити великі навантаження – hochbelastbar sein
покладатися на що-небудь – setzen (auf A)
здебільшого – zu einem guten Teil
давати роботу – beschäftigen
під час співбесіди – beim Einstellungsgespräch
спокушатися, полеститися – sich blenden lassen
виявлятися – sich herausstellen
приймати рішення – Entscheidung fallen (treffen)

Text 2. Менеджери повинні знову навчитися сміятися.

Хто цілий день сидить в офісі повинен був би що-небудь робити не тільки для свого тіла,
але також і для душі. Радник фірми Ц.В.Меткалф із Колорадо проводить так звані
«гумороеробічні» семінари: він показує менеджерам, як їм тренувати свій гумор. Гумор
допомагає в боротьбі проти жорстокості й нудьги. Хто багато сміється, у того є мотивація
і творчий підхід, так вважає Меткалф. «Нам вселяють, що сміх, жарт і гра – це не для
дорослих, неінтелігентно й непрофесійно», говорить колишній викладач і актор. Ніщо так
148

не далеке від дійсності. Він багато чому навчився у хворих раком дітей, які, незважаючи
на свої страждання, продовжують пустувати. Одна дівчинка, перш ніж її повезли на
операцію, приклеїла собі на живіт записку: «Любий лікарю, коли Ви видалите мою
пухлину, то заберіть мені також і родиму пляму на обличчі – я хочу стати акторкою!»
Один тибетський чернець пояснив йому один раз вправу, говорить Меткалф, за
допомогою якої можна навчитися не сприймати занадто серйозно самого себе й не брати
до уваги безглуздість життя: потрібно стати голим перед дзеркалом, розставивши широко
ноги, руки на стегнах, і сміятися з себе.
Інші вправи:
– кричіть радісно;
– зробіть фото самого себе й колег в той час, коли ви робите гримаси й розвісьте їх;
– створіть безглуздий шум;
– складіть список смішних спогадів, які Вас розвеселять.
149

LEKTION X. KAUFVERTRAG

Text 1. Kaufvertrag
Text 2. Die Rechte des Käufers
Text 3. Загальні умови продажу, поставки й оплати

Wortbildung: Bildung von Verben (Systematisierung). Das abgeleitete Verb und seine
Entsprechungen beim Übertragen in die Muttersprache (II).

Übungen zum Dolmetschen und Übersetzen

Übung 1. Merken Sie sich die folgende Lexik, übersetzen Sie die nachstehenden Wörter,
Wendungen und Sätze in die Muttersprache:
1. Vertrag m –(e)s,...träge – договір, контракт; V. abschließen; V. auflösen; V. brechen; V.
einhalten; der V. ist abgelaufen. Aus diesem Grunde kündigen wir den mit Ihnen
geschlossenen Vertretervertrag fristgemäß zum 31. März dieses Jahres.
2. Antrag m –(e)s... träge – пропозиція; вимога; клопотання einen A. stellen; einem A.
stattgeben; einen A. auf Visa beim Konsulat stellen; Ein Kaufvertrag kommt durch Antrag
bzw. Angebot und Annahme dieses Angebjtes zustande.
3. sich richten (an A) – звертатися (до кого-небудь). sich richten (nach D) – керуватися
(чим-небудь), наслідувати (кого-небудь). Mit dem Angebot richtet sich in der Regel der
Verkäufer zunächst an einem Käufer.
4. Preisnachlass m ..sses, ..lässe – знижка (з ціни); P. gewähren; Der Verkäufer hat nun die
Möglichkeit diesem neuen Angebot zuzustimmen (also den Preisnachlaß zu gewäh-ren) oder
abzulehnen.
5. unterbreiten – подавати на затвердження (що-небудь); доповідати, повідомляти (про
що-небудь); einen Antrag ~; Das bedeutet, dass der Verkäufer den Käufer nur dazu bringen
mächte, ihm ein Angebot zu unterbreiten.
6. Pflicht f =, -en – 1. обов'язок. 2. обов'язкова програма j-m etw. als P. auflegen; zur P.
Machen; Durch den Abschluß des Kaufvertrages werden sowohl dem Käufer als auch dem
Verkäufer Pflichten auferlegt, die erfüllt werden müssen.
akzeptieren – 1. брати до уваги, давати згоду (на що-небудь) визнавати (що-небудь)
2. фін. акцептувати, приймати до оплати (вексель) Akzeptiert der Käufer dieses
Angebot, so gilt es nun als neues, eigenes Angebot.

Text 1. Kaufvertrag

Der häufigste Vertrag, den ein Mensch im Wirtschaftsleben abschließt, ist der Kaufvertrag. Bei
ihm geht es um den Erwerb einer Sache gegen Geld. Der Kauf besteht dabei zum einen aus
dem Abschluss des Vertrages, zum anderen aus dessen Abwicklung. Beim Alltagskauf im
täglichen Leben fallen beide Teile des Kaufaktes zeitlich zusammen. Der Vertrag wird durch ein
Angebot der Ware und die Annahme dieses Angebotes abgeschlossen und die Abwicklung
erfolgt durch die Übertrage der Ware und des Geldes.
Für Kaufverträge in der Bundesrepublik Deutschland gelten dabei die gesetzlichen
Bestimmungen der §§433-514 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). Ist an dem Geschäft
150

mindestens ein professioneller Kaufmann beteiligt, so muss er zusätzlich Bestimmungen des


Handelgesetzbuches (HGB) beachten .
Ein Kaufvertrag kommt, wie jeder andere Vertrag, durch Antrag bzw. Angebot und Annahme
dieses Angebotes zustande. Man sagt auch, es müssen übereinstimmende Willenserklärungen
erfolgen, d.h., beide Partner, Käufer und Verkäufer, sind sich einig. Mit dem Angebot richtet
sich in der Regel der Verkäufer zunächst an einen Käufer und erklärt diesem, unter welchen
Vorausstzungen er bereit ist, seine Waren zu liefern. Auf dieses Angebot kann der Käufer
unterschiedlich reagiren:
- Der Käufer nimmt das Angebot fristgerecht (hier gelten gesetzliche Bestimmungen) und
unverändert an; der Kaufvertrag wurde also geschlossen.
- Der Käufer nimmt das Angebot nur mit Einschränkungen an. Beispielsweise stimmt er dem
Kauf nur zu, wenn der Verkäufer ihm einen Preisnachlass gewährt. Der Käufer lehnt durch
diese Veränderung das Angebot des Verkäufers ab, und unterbreitet ihm dadurch ein neues,
eigenes Angebot. Der Verkäufer hat nun die Möglichkeit diesem neuen Angebot
zuzustimmen (also den Preisnachlass zu gewähren) oder abzulehnen.
- Der Käufer nimmt das Angebot zu spät an. Seine Bestellung ist unwirksam, und gilt nun als
neues Angebot an den Verkäufer.
- Der Verkäufer hat sein Angebot als „freibleibend“ gekennzeichnet. Akzeptiert der Käufer
dieses Angebot, so gilt es nun als neues, eigenes Angebot. Der Kaufvertrag kommt erst
zustande, wenn der Verkäufer nun zustimmt. Das bedeutet, dass es sich bei «freibleibenden
Angeboten» im Grunde um keine Angebote handelt, sondern der Verkäufer den Käufer nur
dazu bringen möchte, ihm ein Angebot zu unterbreiten.

Angebote beinhalten in der Regel folgende Punkte:


- Art, Güte, Beschaffenheit der Ware
- Preis und Menge der Ware
- Verpackungsart und Verpackungskosten
- Lieferungsbedingungen
- Zahlungsbedingungen
- Erfüllungsort (d.h. Festlegung, wo der Vertrag erfüllt werden soll, z.B. am Wohnort des
Käufers ode des Verkäufers)

Durch den Abschluss des Kaufvertrages werden sowohl dem Käufer als auch dem Verkäufer
Pflichten auferlegt, die erfüllt werden müssen.

Zu den Pflichten des Verkäufers gehören z.B.


- Lieferung der Ware ohne Mängel;
- Einhaltung der Lieferfrist;
- Annahme des Kaufpreises;
- Übertaragung des Eigentumsrechtes an den Käufer.

Der Käufer verpflichtet sich hingegen z.B. zur


- Abnahme der Ware;
- Prüfung auf die Ordnungsmäßigkeit der Lieferungen;
- fristgemäßen Zahlung des Kaufpreises;

Ist die gekaufte Sache mit einem Mangel behaftet, dann ist der Verkäufer zur «Wandlung» (der
Kauf wird storniert) oder zur Minderung (Verringerung des Kaufpreises) verpflichtet. Wenn der
Sache eine Eigenschaft fehlt, die der Verkäufer zugesichert hat, kann der Käufer auch
Schadenersatz verlangen.
151

Besondere Bedingungen gelten in der Bundesrepublik Deutschland für den Abzahlugskauf. Ab-
zahlugskauf bedeutet, dass in diesem Fall der Preis nicht in einer Summe, sondern mit
Teilzahlungen gezahlt wird. Aufgrund des Abzahlungsgesetzes von 1974 wird der Käufer
besonders geschützt, indem seine Zustimmung zu dem Kaufvertrag erst dann wirksam ist, wenn
er sie nicht innerhalb einer Woche nach Vertragsabschluss schriftlich rückgängig macht. Damit
hat der Käufer bei Teilzahlungskäufen, zu denen man sich manchmal unbedacht überreden lässt,
nochmals eine Bedenkfrist, in der er in Ruhe seine Entscheidung prüfen kann. Eine Begründung
für den Wiederruf ist nicht notwenig.

Übungen zum Text 1.

Übung 1a. Analysieren Sie die folgenden Sätze unter strukturellem, grammatischem,
lexikalischem, übersetzungsbezogenem und kommunikativem Aspekt und übersetzen sie
sie in die Muttersprache.
1. Der häufigste Vertrag, den ein Mensch im Wirtschaftsleben abschließt, ist der Kaufvertrag.
2. Beim Alltagskauf im täglichen Leben fallen beide Teile des Kaufaktes zeitlich zusammen.
3. Man sagt auch, es müssen übereinstimmende Willenserklärungen erfolgen.
4. Auf dieses Angebot kann der Käufer unterschiedlich reagiren.
5. Der Käufer nimmt das Angebot nur mit Einschränkungen an.
6. Seine Bestellung ist unwirksam, und gilt nun als neues Angebot an den Verkäufer.

Übung 1b. Übersetzen Sie schriftlich den Text in die Muttersprache wenden Sie dabei alle
erforderlichen Übersetzungstransformationen und -verfahren an, um die Adäquanz Ihrer
Übersetzung zu erzielen.

Übung 1c. Stellen Sie zum Text eine Gliederung zusammen, berüksichtigen Sie dabei die
Schwerpunkte im Textinhalt; geben Sie den Textinhalt muttersprachlich und deutsch
wieder.

Übung 2. Merken Sie sich die folgende Lexik, übersetzen Sie die nachstehenden Wörter,
Wendungen und Sätze in die Muttersprache:
1. Verpflichtung f =, -en- 1. обов'язок; j-m eine V. auferlegen – на кого-небудь який-
небудь обов'язок. 2. зобов'язання; eine V. Aus dem Vertrag зобов'язання за
договором.
2. Gewährleistungsrecht n –(e)s, -e – право на гарантію.
3. Konsumgüter pl – споживчі товари.
4. Ersatzware f =, -n товар, що поставляється замість некондиційного.
5. zur Anwendung kommen* [gelangen] (s) – знаходити застосування,
використовуватися.
6. Kaufgegenstand m –(e)s, ..stände – предмет купівлі-продажу.
7. Folgeschaden m –s, ..schäden непрямий збиток.
8. leisten – робити, здійснювати, виконувати; зробити відшкодування збитків, збитку.

Text 2. Die Rechte des Käufers

Ob Sie ein Fernsehgerät oder eine Tüte Milch, ein Paar Schuhe oder ein Auto kaufen, in jedem
Fall schließen Sie mit dem Händler einen Kaufvertrag ab. Aus diesem Kaufvertrag entstehen auf
beiden Seiten bestimmte rechte und Pflichten. Der Verkäufer muss dem Käufer die Sache
fehlerfrei liefern, der Käufer ist andererseits verpflichtet, den Kaufpreis zu zahlen.
152

Probleme kann es geben, wenn diese Verpflichtungen nicht oder nicht termingemäß erfüllt
werden. Der Käufer einer Ware, die fehlerhaft ist, hat nach §462 Bürgerliches Gesetzbuch
(BGB) die Wahl zwischen folgenden Gewährleistungsrechten:
Er kann die mangelhafte Ware gegen Erstattung des Kaufpreises in bar zurückgeben (sog.
Wandlung); er kann das fehlerhafte Produkt behalten, aber einen angemessenen Preisnachlass
verlangen (sog. Minderung); bei Serienprodukten (das sind die meisten Konsumgüter) kann er
schließlich die Lieferung einer mangelfreien Ersatzware (Umtausch) fordern. In den meisten
Fällen kommen diese Gewährleistungsrechte aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch nicht zur
Anwendung, weil im sog. Kleingedruckten des Kaufvertrages mit dem Käufer nur das Recht auf
eine kostenlose Nachbesserung, d.h. Reparatur vereinbart wird.
Für Fehler an einer gekauften Ware muss also der Verkäufer geradestehen. Wenn der Verkäufer
einen Fehler arglistig verschwiegen hat, oder wenn dem Kaufgegenstand eine zugesicherte
Eigenschaft fehlt, muss der Verkäufer auch Folgeschäden, die aus dem Fehler entstanden sind,
ersetzen, d.h. er muss Schadensersatz leisten. Das ist z.B. der Fall, wenn nach einem Autounfall
wegen eines defekten Teils Arztkosten, Schmerzensgeld oder Reparaturkosten anfallen.

Übungen zum Text 2.

Übung 2a. Beantworten Sie die folgenden Fragen:

1. Wie heißt der häufigste Vertrag, den ein Mensch im Wirtschaftsleben abschließt?
2. Was entsteht aus diesem Kaufvertrag?
3. Welche Probleme kann es geben, wenn die Verpflichtungen nicht oder nicht termingemäß
erfüllt werden?
4. Wer muss für Fehler an einer gekauften Ware geradestehen?
5. In welchem Fall muss der Verkäufer auch Folgeschäden ersetzen?

Übung 2b. Finden Sie die entsprechenden Synonyme und ordnen Sie zu!
1. Garantie (e) a) Käufer (r)
2. Verbraucher (r) b) Fehler (Pl)
3. Erwerber (r) c) Rücktritt vom Vertrag
4. Sachverständige (r) d) Reparatur (e)
5. halten für etwas e) Konsument (r)
6. Zahlungsmodalitäten (Pl) f) zum Gebrauch geeignet
7. Wandlung (e) h) Preisnachlass (r)
8. Minderung (e) i) geradestehen/einstehen
9. tauglich j) Experte (r)
10. Mangel (Pl) j) Gewährleistung (e)
11. arglistig k) Zahlungsbedingungen (Pl)
12. Nachbesserung l) in böser Absicht

Übung 2c. Welche Verben sind in den folgenden Substantiven «versteckt»? Übersetzen
Sie die Verben.
der Händler –
der Verkäufer –
die Verpflichtung –
die Gewährleistung –
die Wandlung –
der Umtauscht –
die Nachbesserung –
die Reparatur –
der Fehler –
153

der Ersatz –

Übung 2d. Welche Wortbestandteile passen zusammen? Setzen Sie den bestimmten
Artikel (der, die das). Übersetzen Sie die zusammengesetzen Wörter!

Bestimmungswort Grundwort

Fernseh recht
Kauf nachlass
Gewährleistung produkt
Preis gerät
Serien güter
Gesetz preis
Konsum buch
Auto ersatz
Schadens unfall

Übung 2e. Ordnen Sie das jeweils passende Verb zu! (zahlen, zurückgeben, behalten,
liefern, fordern, ersetzen, fehlen)
a) die Sache fehlerfrei ……………………
b) den Kaufpreis …………………………
c) die mangelhafte Ware in bar…………..
d) das fehlerhafte Produkt ……………….
e) Die Lieferung ………………………..
f) eine zugesicherte Eigenschaft ……….
g) Folgeschäden ………………………...

Übung 2f. Ergänzen Sie die fehlenden Worte!


Verkäufer Verbraucher rückgängig unwirksam verpflichtet
haften Kleingedruckten ausschließen Wandlung Mangels eingeschränkt
Klauseln Minderung Gewährleistung

Die Grundlage von Garantien und __________ sind Kauf-oder Werkverträge. Beim Kauf eines
Gebrauchsgutes schreibt das Gesetz eine Gewährleistungspflicht vor. Demnach ist der ________
verpflichtet, nach dem Verkauf mindestens ein halbes Jahr lang für einen Fehler der Ware zu
_________. Der Kunde kann bei Auftreten eines ________ den Kaufvertrag ________machen.
Dieser Vorgang wird _________ genannt. Oder er kann die __________verlangen, das bedeutet,
ein Teil des Kaufpreises wird ihm rückerstattet. Oft werden diese gesetzlichen
Gewährleistungsansprüche von den Händlern jedoch durch sog. „ Allgemeine
Geschäftsbedingungen“ ___________. Mit seiner Unterschrift erkennt der Käufer diese
Vertragsbedingungen an. der Händler ist dann nicht _________ irgendeine Gewährleistung zu
übernehmen. Er kann diese Ansprüche sogar rechtmäßig vertraglich ________. Bestimmte
Vertragsbedingungen allerdings, die den __________ besonders benachteiligen oder seine
Rechte unzulässig beschneiden _______ im _______dennoch verwendet werden, haben sie keine
Gültigkeit. In diesem Fall ist der Gewährleistungsausschluss.

Übung 2g. Verfassen Sie das Referat zum Thema «Kaufvertrag, Gewährleistung und
Haftung» anhand der Texte 1, 2 und anderer verfügbaren Materialien.

Текст 3. Загальні умови продажу, поставки й оплати


154

Загальні розпорядження
1. Ми виконуємо замовлення виключно на нижченаведених умовах.
Інші умови закупівлі й оплати покупцем не визнаються.
2 Замовлення по телефону повинні обов'язково підтверджуватися письмово або
факсом перед поставкою партії товару.
Пропозиція і прийом
1. Наші пропозиції, у принципі, не обов'язкові.
2. Замовлення вважається прийнятим тільки при наявності нашого письмового
підтвердження.
Ціни, умови оплати
1. Зазначені в каталогах ціни є орієнтовними і можуть бути змінені. Ціни
зазначені в євро без податку на додану вартість.
2 Ми допускаємо строки оплати протягом 30 днів. При оплаті готівкою або чеком
протягом 14 днів від дати розрахунку ми надаємо трипроцентну знижку.
3. Про знижки для торговців, що продають у роздріб, необхідно уточнювати у
відділі збуту.
4. У випадку прострочення платежу ми маємо право вимагати пеню за
прострочення в розмірі двох відсотків від вартості товару.
Умови поставки, строки поставки
1. Поставка здійснюється в заводському пакуванні.
2. Відправлення – на страх і ризик покупця.
3. Строки поставки обов'язкові, якщо ми підтверджуємо їх письмово. Строк
поставки вважається виконаним, як тільки партія товару передана експедиторові,
залізниці або пошті.
4. У випадку виробничих або транспортних неполадок чи затримки з вини наших
субпостачальників, як і внаслідок подібних перешкод при поставці, погоджені строки
продовжуються.
5. У випадку прострочення поставки претензія покупця на відшкодування збитків
обмежується максимум п'ятьома відсотками від вартості товару за кожний тиждень
затримки.
Гарантія
1. При виявленні дефектів поставленого товару ми зобов'язуємося безкоштовно
усунути їх або здійснити поставку з метою заміни. Ми оплачуємо витрати за
відправлення від нас до покупця.
2. Про дефекти будь-якого роду варто повідомити нам у письмовій формі не
пізніше 10 днів після одержання товару. Про приховані дефекти необхідно повідомити
письмово протягом 10 днів після їхнього виявлення.
3. Строк гарантії 6 місяців.

Übung 3. Geben Sie den Inhalt des obigen Textes in deutscher Sprache wieder, merken
Sie sich vorher die Bedeutung der in diewsem Text verwendeten Fachwörter und –
wendungen.
Принципово, у принципі – grundsätzlich;
факсом – per Fax;
допускати – einräumen;
із заводу – ab Werk;
на (свій) страх і ризик – auf Gefahr;
усунення неполадок – Nachbesserung f;
поставка з метою заміни – Ersatzlieferung f;
сповіщати, повідомляти – anzeigen
155

Bildung von Verben. Das abgeleitete Verb und seine Entsprechungen beim
Übertragen in die Muttersprache. Ableitung durch trennbare Vorsilben (II)

Формування дієслів. Похідні дієслова та їх аналоги під час передачі


рідною мовою. Формування за допомогою відокремлюваних префіксів
(II)
Відокремлювані префікси в граматиках часто називають напівпрефіксами, тому що
вони відрізняються від справжніх префіксів тим, що більшість з них за звучанням,
написанням і, частково, за значенням відповідає прийменникам. Прийменник у цьому
випадку є наголошеним і утворює відокремлюваний префікс. Принципова відмінність
таких префіксів від справжніх префіксів полягає в тому, що вони вживаються й
самостійно, тобто поза словотвірною моделлю. У плані перекладу це істотно, оскільки,
будучи самостійними лексичними одиницями, вони легко й часто залучаються до
процесу словотвору. Які функції приєднуваних до дієслів прийменників-префіксів?
Вони, як правило, надають дієслову особливого змісту або значеннєвого відтінку, в
основному який випливає зі значення дієслова й відповідного прийменника, напр.: aus
(ви) + gehen (ходити) = ausgehen – виходити. Важливо знати, що прийменник у функції
префікса часто змінює керування (Rektion), пор.: streben nach – прагнути до …, але …
zustreben (Dat); anstreben (Akk). Зупинимося детальніше на семантиці й перекладі
найбільш частотних відокремлюваних префіксів.

Префікс an- надає дієслову значення:


 територіальної близькості або дії, спрямованої на встановлення такої близькості
(anliegen, anstoßen – прилягати; angehören – належати; anhaften – зчіплюватися,
бути властивим; annähern – наблизити)
 початку дії (anheizen – затопити, розтопити; anwärmen – підігріти; anlassen –
пускати в хід (машину), заводити (двигун, мотор)
 впливу тільки на поверхню предмета (ankerben – надрізати, зробити зарубку;
ansägen, anfeilen – надпиляти)
 впливу на чужу волю (anregen, anreizen – спонукати, стимулювати)
 руху вгору, збільшення (anwachsen – наростати, збільшуватися; anhäufen –
нагромаджувати; anschwellen нагромаджувати)

Префікс ab- надає дієслову значення:


 віддалення, відділення, роз'єднання (abfahren – виїхати; abgeben – віддати;
abschneiden – відрізати; absperren – перепинити; abbrechen – відламати)
 відхилення, відволікання, відсічі, відмови, скасування (abzweigen – відгалужувати(ся);
ablehnen – відхиляти; abschlagen – … відмовити, відбити; absehen von – не звертати
уваги на; abweichen – відхилятися, відступати; absagen – відмовити)
 завершення, закінчення, припинення (ablaufen – кінчатися, минати; abklingen –
відзвучати, загасати (згасати);abschaffen – припинити, скасувати)

Префікс auf- надає дієслову значення:


 знаходження на чому-небудь або напрямку на що-небудь (накладати, покладати на
(auflegen – накладати, покладати на…; aufschreiben – написати на чому-небудь;
aufsehen, aufpassen – спостерігати за або над; aufwenden – витрачати на…,
затратити)
 напрямку вгору (aufgehen – сходити (підійматися); auftauchen – спливати, раптово
з'являтися; aufbauen – споруджувати, споруджувати, надбудовувати)
 початку процесу (aufblühen - розцвісти (розквітнути); aufstrahlen – засяяти;
aufwachen – прокинутися)
156

 спонукання до чого-небудь (aufmuntern - підбадьорити; aufregen – збуджувати;


aufdrängen – нав'язувати)
 відкривання, відкриття (aufmachen – відчинити вікно, підняти кришку; відкривати,
відчиняти, розкривати, розтискати; aufdecken – відкрити, виявити; aufklären –
відкрити, виявити)
 завершення, припинення, скасування, (auflösen – розчинити, розірвати; aufhören –
перестати, припинити; aufheben скасовувати, припиняти, піднімати, порушувати)

Префікс aus- надає дієсловам наступні основні значення:


 спрямованості дії зсередини назовні (ausbrechen – бігти, робити втечу; ausgehen –
виходити, виходити з; ausfließen – випливати; ausstrahlen – випромінювати;
ausatmen – видихати);
 виділення з маси (ausscheiden виділяти, вибувати; ausschneiden – вирізати;
auszeichnen – відрізняти, відзначати; ausarten – вироджуватися (переводитися))
 відхилення кого-небудь, чого-небудь від шляху, норми (ausweichen – ухилятися,
уникати, звільняти дорогу);
 припинення, завершення дії (ausklingen – відзвучати, auskämpfen – відвоюватися,
припинити боротьбу);
 зміни стану (ausfahren – розбити, роз'їздити дорогу, але й виїхати).

На українську мову дієслова з префіксом aus- можуть перекладатися дієсловами з


префіксами ви-, с-, роз-, за- та ін., а також словосполученнями : ausforsten – проводити
вибіркову вирубку дерев, auslauten – закінчуватися яким-небудь звуком (словом),
auslernen – закінчити навчання, ausliegen бути виставленим на продаж, бути
розкладеним на столі (прилавку), напр., газети, журнали.
Основним способом перекладу контекстуальних дієслів з префіксом aus- є
словосполучення, у яких актуалізоване значення префікса передається дієсловом, а
значення основи – базисним дієсловом або іменником.

Префікс ein- надає дієсловам наступні основні значення:


 спрямованості дії всередину чого-небудь (einführen – уводити; einmünden – впадати
(про річку); einsaugen – всмоктувати, вбирати; einwerfen – вкидати, опускати лист,
einlassen – впускати)
 оточення чим-небудь (eingittern – обнести ґратами; einfassen – облямовувати,
обрамляти, охоплювати; einschränken – обмежити)
 придбання (надходження в чиєсь володіння: einkaufen – закупити; einlösen –
викупити, виручити; einfordern – стягнути)
 входження або введення в певний стан (einschlafen – заснути; sich einarbeiten –
залучитися до роботи)
 впливу на …(einwirken – діяти, впливати; einreden – вмовляти, викликати)

Дієслова з префіксом ein- реалізують його пряме локальне значення, і закономірним


способом перекладу є конструкції з прийменниками локальної семантики або дієслівні
деривати з префіксами, що також позначають спрямованість дії всередину.

Префікс bei- надає дієслову значення:


 присутності при ..., участь у... (beiwohnen – бути присутнім; beitragen – робити
внесок, сприяти, допомагати; beitreten – вступати в організацію, приєднуватися до
…)
 збільшення, додавання (beimischen, beimengen – домішувати; beifügen, beilegen –
додавати)
157

 додавання, приписування, згоди (beimessen – приписувати; beistimmen – схвалювати,


погоджуватися; beilegen – залагоджувати)

Дієслова з префіксом nach- виражають:


 напрямок руху услід за ..., напрямок погляду, думки (nachgehen іти за ким-небудь;
nachsehen – доглядати за …; nachdenken – роздумувати (міркувати) про ...)
 відставання (nachbleiben – відставати; nachgehen – відставати)
 поступку (nachgeben – (поступатися) уступати, віддавати; nachsehen – ставитися
поблажливо)
 наслідування, копіювання (nachbilden – робити за зразком, копіювати; nachmachen –
наслідувати, підробляти, фальсифікувати; nachahmen – наслідувати)
 проходження за часом, наступна (додаткова, повторна) дія (nachprüfen –
перевірити, проконтролювати додатково; nachzahlen – доплатити; nachbehandeln –
додатково обробити; nachhallen – відлунювати; nachholen – надолужити; nachlassen
– залишити після себе, зменшити ціну; nachwirken – мати наслідки)

Префікс vor- надає дієслову значення:


 руху попереду або вперед (vorfahren – їхати попереду; vordringen – просуватися
вперед; vorrücken – посунути (підсунути), висунути вперед)
 дії, що виконується перед ким-небудь, показувати або виступати перед ким-небудь
(vorführen – демонструвати, знайомити, рекомендувати; vorlegen – пред'являти,
показувати; vorstellen – знайомити (рекомендувати) кого-небудь; vortragen –
готувати доповідь, читати лекцію)
 передування за часом, попередності (vorbereiten – приготувати (заздалегідь,
завчасно); vorsehen – передбачати, передбачити; vorwärmen – попередньо нагріти ;
vorbehalten – заздалегідь домовитися)

Дієслова з префіксом zu- виражають:


 напрямок дії до кого-небудь (zusehen – дивитися на; zuhören – слухати кого-небудь;
zustreben – прагнути до …)
 додавання до ..., додатку (zugeben, zusetzen – додати; zufügen – додати; zunehmen –
збільшуватися, зростати, прибувати)
 приписування, наділення кого-небудь чим-небудь, присудження (надання) кому-
небудь чого-небудь (zuschreiben – приписувати; zufallen – діставатися кому-небудь;
zurechnen – приписувати, ставити кому-небудь; zuteilen – приділяти, присуджувати
кому-небудь)

Основний висновок, що виходить із наведених прикладів, полягає в тому, що


перекладацька відповідність є відповідністю за функцією, а не за формою; вона може
бути знайдена на іншому мовному рівні, ніж лексична одиниця, що перекладається.
Аналіз тексту й, таким чином, ретроспективний погляд на нього в процесі перекладу є
умовою правильного використання усього різноманіття засобів і потенційних
можливостей мови, на яку здійснюється переклад.

Übung 1. Ersetzen Sie die Verben durch Synonyme mit dem Präfix ab-, übersetzen Sie in
die Muttersprache!
1. einen Vorschlag zurückweisen 2. Eisenerz unter Tage gewinnen 3. die Sklaverei liquidieren 4.
Vor-teile und Nachteile eines Vorschlags vergleichen 5. einen Minister entlassen 6. einen
Vertrag machen 7. den Schrank von der Wand wegschieben 8. einen Höflichkeitsbesuch machen
9. einen Ast vom Baume trennen 10. eine Resolution schreiben 11. die Reisenden am
Fahrkartenschalter bedienen 12. eine Sitzung durchführen 13. den Mantel in der Garderobe
158

ausziehen 14. den Wachposten auswech-seln 15. eine Einladung zurücknehmen 16. ein
beschädigtes Auto fortbringen 17. das Fett von der Soße wegnehmen 18. glühenden Stahl mit
wasser kühlen 19. die Front der Ehrenkompanie entlang-gehen 20. Brust und Rücken des
Patienten untersuchen.

Übung 2. Ersetzen Sie die Verben durch Synonyme mit dem Präfix an-, übersetzen Sie in
die Muttersprache!
1. einen Pelzmantel herstellen 2. Leistungen würdigen 3. Götter verehren 4. ein Plakat an der
Wand befestigen 5. die Echtheit eines Testaments bestreiten 6. einen Freund um Hilfe bitten 7.
Namen und Adresse nennen 8. ein Auto stoppen 9. Handelsbeziehungen aufnehmen 10. eine
Kartei alphabetisch aufstellen 11. sich einen neuen Anzug kaufen 12. die Stimmung durch Wein
beleben 13. einen Freund beim Besuch nicht vorfinden 14. einen Vorschlag akzeptieren

Übung 3. Setzen Sie das passende Verb ein und übersetzen Sie die Sätze!

anbrüllen – anfreunden – angreifen – anhimmeln – anlügen – anmelden – anpumpen –


anrufen - anstarren
1. Das Kind hat den Weihnachtsbaum mit großen Augen ... 2. Ich versuchte mehrmals, ihn ...,
aber der Apparat war immer besetzt. 3. Nach kurzer Zeit hatte sich der ausländische Praktikant
mit einigen jungen Mitarbeitern ... 4. Es ist keine gute Erziehungsmethode, wenn man die Kinder
... 5. Schämst du dich nicht, deine Eltern ... 6. Wenn er Geld braucht, versucht er alle seine
Freunde ... 7. Er hat seine Tochter in der Poliklinik zur Untersuchung ... 8. Der Schauspieler
wird von den jungen Leuten ... 9. Die Armee hat die Stellung des Gegner ...

Übung 4. Ersetzen Sie die Verben durch Synonyme mit dem Präfix auf- und übersetzen
Sie in die Muttersprache!
1. einen dienstlichen Brief schreiben 2. alle seine Kräfte einsetzen 3. ein Geheimnis ergründen 4.
einen Luftballon füllen 5. ein Telegramm abschicken 6. ein Gedicht vor den Freunden sprechen
7. ein Theaterstück spielen 8. Verhandlungen beginnen 9. einen Menschen erheitern

Übung 5. Setzen Sie die Antonyme der Verben ein und übersetzen Sie die Sätze!
1. Die Sonne geht hinter den Bergen auf. 2. In wenigen Tagen waren die Rosen aufgeblüht. 3.
Allmäh-lich stieg der Luftballon auf. 4. An der Hafeneinfahrt tauchte das U-Boot auf. 5.
Monteure des Werks bauen die Anlagen auf der Messe auf. 6. Am Mittwoch wurden die
Regierungsverhandlungen erneut aufgenommen.7.Vor kurzem ist die
Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Autobahn aufgehoben worden. 8. Am Nachmittag hat sie
die Wäsche aufgehängt. 9. Bei seinen Worten hellte sich ihr Gesicht auf. 10. Er drehte den
Wasserhahn auf. 11. Ich vergaß meinen Hut aufzusetzen. 12. Die Tür lässt sich schwer auf-
schließen. 13. Unser Nachbar ist vor kurzem eingezogen. 14. Herr Fischer ist als Bürgermeister
eingesetzt worden. 15. Am Ende der Stunde hat der Lehrer die Hefte eigesammelt. 16. Ich bin
erst sehr spät eingeschlafen. 17. Den Motor kann nur ein Monteur einbauen. 18. Er ist in die
Baugenossenschaft eingetreten. 19. Diese Genossenschaft hat im letzten Monat viel Geld
eingenommen. 20. Der Betrieb hat mich zum 1. Juni ein-gestellt. 21. Bei diesem Fotoapparet darf
man den Film nur im Dunkeln einlegen. 22. Wir sind in den Bus eingestiegen. 23. Frau Müller
hat gestern 1000 EURO auf ihr Konto eingezahlt. 24. Der Angeklagte hat den Diebstahl
eingestanden. 25. Die Delegation ist heute mittag mit einer Chartermaschine in Berlin
eingetroffen.

Übung 6. Schreiben Sie aus den Texten 1 und 2 alle Verben mit trennbaren Präfixen
heraus und geben Sie deren muttersprachliche Äquivalente an!
159

Übungen zum Dolmetschen und Übersetzen

Übung 4. Üben Sie sich zu zweit im Dolmetschen

Dialog «A». Anfrage

Sehr geehrter Herr Braun. Die Broschüre, die Sie uns gesendet hatten, haben wir schon
durchgesehen und jetzt möchten wir eine Anfrage machen. Ihre Bedingungen sind für uns
günstig, aber wir möchten einige Fragen mit Ihnen besprechen.
У нас великий асортимент товару. Що саме Вас цікавить? Ми можемо домовитися про
різні умови щодо придбання товару.

Ich interessiere mich für die Fernsehapparate. Wir brauchen solche, die flache Bildschirme
haben. Wir wissen, dass sich Ihre Firma in diesem Bereich spezialisiert.
Якою буде партія? Якщо Ви замовите більш ніж 100 телевізорів, наша фірма може
надати Вам знижку.

Wir möchten eine große Partie bestellen. Ich denke über 100 Stück. Welche
Preisermäßigungen können Sie uns in diesem Fall vorstellen?
У цьому випадку Ви одержуєте 20% знижку від загальної вартості. Вас це влаштовує?

Wir haben nichts gegen die Preise, aber wir möchten uns erkundigen, welche Transport
bedingungen Sie uns verschaffen können.
Перевезення товару можна здійснювати різними транспортними засобами. Це й
перевезення морем, і залізничне перевезення, а також авіаперевезення. Що Ви
обираєте?

Ich denke, dass die Flugzeugbeförderung die beste Variante ist.


Я теж так вважаю. Тоді варто оформити все документально. Я прошу Вас заповнити цей
бланк. Зазначте всі умови, на яких ви зупинилися.

Na, gut. Und was wird die Beförderung kosten?


Враховуючи, що товар транспортується в Берлін, Ви платите тільки 400 євро. Якій
формі оплати Ви надаєте перевагу? Умови оплати в нас теж різні.

Ich ziehe vor, durch Akkreditiv zu zahlen. Wir bitten um Entschuldigung, dass wir nicht in
bar zahlen können.
Ніяких проблем. Перше правило в бізнесі – клієнт завжди правий. Усе на Ваш вибір.

Alles erledigt. Das haben wir aber schnell geschafft. Ist da noch was Wichtiges?
Власне кажучи, більше нічого. Товар Ви одержите згідно з домовленістю. Я сподіваюся,
що й надалі ми з Вами будемо співпрацювати.

Ich bin mit Ihnen einverstanden. Danke für Ihre Bemühungen.

Dialog «B». Kreditauskunft

Воппер, ТОВ Кальтофен, добрий день.


Hallo Claudi, Sven Bogner aus Berlin am Apparat.

Здрастуйте, Свене, як поживаєте?


160

Danke, gut. Und Ihnen?

Занадто багато стресів зараз, але нічого. Ми вже давно нічого не чули один про одного.
Ja, stimmt. Bei uns ist auch ziemlich viel los im Moment. Claudia, der Grund, warum ich
anrufe … Wir planen da im Moment was Grösseres in Magdeburg. Und das geht nicht
ohne Partner. Wir wollen das mit einem Partner von dort durchziehen. Der kennt die
Verhältnisse besser wie wir, und zwar Peter Gross. Er hat mir gesagt, er bezieht seine
Sachen auch von Euch.

Петер Гросс, певна річ, я його знаю, наш старий партнер. Але яке відношення він має
до мене?
Nun … also bevor wir uns mit ihm zusammentun, hätten wir ganz gern ein paar
Informationen über ihn. Wie er zahlt und so, ob er zuverlässig ist. So eine Kooperation ist
schließlich Vertrauenssache. Und da dacht ich, ich könnte vielleicht … das heisst, Sie
konnten mir vielleicht ein paar Auskünfte geben.

А чому Ви не запитаєте в Інтеркредиті? Вони ж нічого іншого й не роблять.


Haben wir natürlich schon gemacht. Aber ich hab mir gedacht, ein paar
Zusatzinformationen könnten nicht schaden.

Ну, Свене, конкретно про ціни, а більше я, на жаль, нічого сказати не можу, це ж
комерційна таємниця. Я можу, у всякому разі, сказати, що він сумлінно платить по
рахунках.
Klar, aber das war ja auch schon was.

Отже, у нас він завжди платив пунктуально. І що я ще про нього знаю, так це те, що в
нього є вже 5 ресторанів, усе в нових федеральних землях. Як власник ресторанів він
має там абсолютно серйозну репутацію. У мене немає тут ніяких сумнівів. А це не
Юппі-ресторан, який Ви хочете з ним відкрити?
Nein, wir dachten da an was Bayerisches, mit eigener kleiner Brauerie, großem Biergarten
und so.

Тоді і я, мабуть, зможу розраховувати на Ваші замовлення.


Klar, Claudia, wir vergessen Sie schon nicht. Vor allem jetzt, nach diesen wertvollen
Informationen. Vielen Dank. Tschüs.

Tschüs.

Üben Sie sich im Übersetzen

Übung 5. Übersetzen Sie die folgenden Wirtschaftstexte aus dem Deutschen in die
Muttersprache

Text 1. Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Die Bestimmungen des BGB sind sehr liberal. Es gilt das Prinzip der Vertragsfreiheit
Geschäftspartner können die Vertragsbedingungen grundsätzlich frei aushandeln. Auch
vorformulierte Vertragsbedingungen – die sog. «Allgemeinen Geschäftsbedingungen» (AGB)
einer Firma – sind danach zulässig.
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), das sog. «Kleingedruckte», sind die
Vertragsbedingungen, zu denen eine Sache verkauft wird. Sie können den Verbraucherschutz
161

im Bereich der Gewährleistung wesentlich einschränken. Für einen reklamierenden Käufer ist
die Frage wichtig, ob sein Vertragspartner AGB hat. Das Gesetz zur Regelung der Allgemeinen
Geschäftsbedin-gungen schreibt vor, dass der Käufer vor Vertragsabschluss auf die AGB
hingewiesen wird, dass er Gelegenheit hat, von ihnen Kenntnis zu nehmen und dass er
schliesslich damit einverstanden ist, dass die Bedingungen Vertragsinhalt werden. In der
Praxis findet man solche Hinweise auf die AGB oft auf der Rückseite von Bestellformularen und
Kaufverträgen, oder sie werden in der Firma ausgehängt.
In den AGB sind beispielsweise die Zahlungsmodalitäten, die Art und Weise der Lieferung
und natürlich die Gewährleistungsrechte festgelegt. Gerade für Gebrauchtwagen werden mit
den AGB die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche oft stark eingeschränkt oder sogar ganz
ausgeschlossen. Jedoch ist der Käufer beim Kauf eines gebrauchten Fahrzeugs nicht völlig
ungeschützt. Denn der Verkäufer muss zumindest für diejenigen Eigenschaften einstehen, die er
bei Vertragsabschluss zugesichert hat. Für solche Angaben gibt es auch in den AGB keinen
Haftungsausschluss. Verboten sind solche Klauseln im Kleingedruckten, die den Verbraucher
besonders benachteiligen oder in seinen Rechten beschneiden. Für Fehler, die ein Fahrzeug z.B.
für den Gebrauch untauglich machen (wenn beispielsweise die Bremsen versagen), muss der
Verkäufer demnach haften. Ein entsprechender Haftungsausschluß in den AGB ist somit
unwirksam.

Text 2. Schöne neue Käufer-Welt

Massenfertigung, Freihandel und Globalisierung haben die Kaufkraft der großen Mehrheit im
Lande gewaltig gesteigert. 1960 mußte ein Industriearbeiter über 224 Stunden malochen, um
sich eine Waschmaschine kaufen zu können. Heute ist das nötige Geld schon nach gut 50
Stunden verdient. Überall dort, wo sich die Unternehmen in einer internationalen Konkurrenz
bewegen, wo staatliche Monopole aufgebrochen werden und wo der technische Fortschritt die
Produktivität in die Höhe schnellen läßt, da bröckeln die Preise.
Bei der Gesellschaft für Konsumforschung wird gar vom «Jahrzehnt der Verbraucher»
geschwärmt. Norbert Walter, Chefvolkswirt der Deutschen Bank, bestätigt: «Wir haben es heute
in fast allen Bereichen mit Käufermärkten zu tun». Die Kundschaft kann auswählen, die Macht
der Anbieter ist dahin.
Die Unternehmen rationalisieren, sie optimieren und fusionieren. In der Industrie konzentrieren
sich die Konzerne auf ihr Kerngeschäft und nutzen konsequent die Kostenvorteile großer
Stückzahlen. «Der Verbraucher ist in aller Regel der Gewinner», sagt Hajo Riesenbeck, Direktor
bei der Unternehmens-beratung McKinsey. Quer durch alle Konsumbranchen hat sich die
Methode gewandelt, nach der die Firmen ihre Preise machen. Früher addierten sie einfach die
Kosten und rechneten ihren Gewinnaufschlag drauf. Heute ermitteln sie zuerst, was die
Verbraucher für ein Produkt zu zahlen bereit sind – und danach richten sich die Kosten.

Text 3. Von der Produzenten Ökonomie zur Verbraucher-Wirtschaft

In mächtigen Schüben vollzieht sich ein Wandel von einer Produzenten-Ökonomie zu einer
Verbraucher-Wirtschaft. Neben den Aktionären, den großen wie kleinen Geldanlegern, sind es
heute die Kunden, die den Takt angeben.
Doch ist es wirklich so segensreich, wenn sich alles um den Verbraucher dreht? Wenn allein
seine Bedürfnisse und Wünsche zum Maßstab des Machbaren werden? «Man sollte nicht
übersehen, dass die Konsumenten bloss Produzenten sind, die einkaufen gehen», warnt der
britische Ökonom Roger Bootle. «Der gestiegene Einfluss als Verbraucher geht mit einem
verlorenen Einfluss als Produzent einher».
Wenn die Firmen immer beweglicher sein müssen, um im Wettbewerb zu bestehen, dann sind es
die Beschäftigten, die den Preis dafür zahlen müssen. Von ihnen verlangt man soviel Flexibilität
162

wie nie zuvor. Lebenslange Arbeitsplatzgarantien, früher in weiten Teilen der deutschen
Wirtschaft die Norm, gibt es nicht mehr. Das Risiko eines Stellenverlustes ist stark gestiegen.
«Die natürliche Unsicherheit des Wirtschaftslebens ist vollständig vom Arbeitgeber auf die
Arbeitnehmer übertragen worden», meint der Brite Bootle.
Das soziale Leben wandelt sich schleichend, der Trend geht zu einer 24-Stunden-Wirtschaft.
Tankstellen und Telefonbanken haben heute schon rund um die Uhr geöffnet, andere Bereiche
werden folgen. Der Bonner Unternehmensberater Hermann Simon prophezeit: «Die Probleme,
die früher nur dem Hotel- oder Krankenhauspersonal bekannt waren, werden in Zukunft jeden
treffen». Weil immer mehr Menschen zu unterschiedlichen Zeiten arbeiten, droht die
Gesellschaft ihre Gleichzeitigkeit zu verlieren.
Sie hat auch ihre Schattenseiten, die schöne neue Kunden-Welt.

Übung 6. Übersetzen Sie die folgenden Wirtschaftstexte aus dem Russischen ins Deutsche

Текст 1. Договір купівлі-продажу

Договір купівлі-продажу здійснюється таким чином, що сторони, які його укладають


домовляються про предмет покупки й ціни покупця. Одна сторона в договорі
(продавець) зобов'язується постачити замовлений товар так, як це було погоджено, інша
сторона (покупець) зобов'язується прийняти товар і сплатити погоджену суму.
Підставою договору купівлі-продажу можуть бути товари всіх видів:
– рухоме майно (комп'ютер, меблі, автомобіль тощо),
– земельні ділянки, а також будинки або власні квартири.
Ви можете укласти договір купівлі-продажу, як правило, в усній або письмовій формі.
Але для ділових людей, при більших фінансових операціях, а також для фізичних осіб,
рекомендується укладати договір письмово, у двох примірниках, щоб обидві сторони в
договорі одержали підписаний обома сторонами примірник договору. Якщо пізніше
виникнуть претензії, то в них залишиться на руках примірник у письмовій формі.
Характеризуйте предмет купівлі-продажу по можливості точно, щоб потім не виникло
суперечки про проданий товар.

Текст 2. Продаж старовинного комода.

Пані Сабіна Еггерт, що мешкає на Розенгартен 12, 6200 Вісбаден, продає пану
Рудольфу Шмідту, що мешкає на Рьодеберх 1,6200 Вісбаден, старовинний комод за
ціною Покупця за 2 500 євро. На нижній частині висувної шухляди не вистачає однієї
інкрустації; Покупцеві на це вказано. Щодо іншого комод має бездоганний стан.
Покупець відразу ж забирає комод. Сума в 1 500 євро від ціни Покупця оплачується
негайно, інші 1 000 євро – найпізніше до 19.12.20 ... р. готівкою й без відсотків.
Якщо ж Покупець затримає виплату залишкової вартості довше ніж на один тиждень,
то Продавець має право відмовитися від договору.
Тоді Покупець повинен відіслати комод Продавцеві за свій рахунок і на свій страх і
ризик. Із завдатку в 1 500 євро Продавцеві залишиться в цьому випадку частина в 250
євро за зношування, залишок Продавець повинен негайно повернути.
Продавець Покупець
(підпис) (підпис)

інкрустація – Intasie f =, ..sien


у бездоганному стані – in einwandfreiem Zustand
відстати (у роботі) – in Verzug kommen
мати право, додержуватися права – das Recht zustehen
163

LEKTION XI. UMWELTSCHUTZ

Text 1. Waldsterben. Ein Schritt vor, einer zurück


Text 2. Der Kampf gegen die Verpackungsflut
Text 3. Дух Ріо: глобалізація у справі охорони навколишнього
середовища

Wortbildung: Bildung von Adjektiven nach dem Modell der Partizipialformen,


Entsprechungen beim Übertragen in die Muttersprache.

Übungen zum Dolmetschen und Übersetzen

Übung 1. Merken Sie sich die folgende Lexik, übersetzen Sie die nachstehenden Wörter,
Wendungen und Sätze in die Muttersprache:

1) stark lädieren - сильно псувати, ушкоджувати, пошкоджувати.- Der Anteil der stark
lädierten Bäume ist seit Beginn der systematischen Zustandsermittlung im Jahre 1984 um ein
Drittel gestiegen.
2) tilgen - погашати, сплачувати (борг), загладити (провину), виводити (пляму), спокутувати
(гріх) - Dazu kommt, dass die Zahlen ungleich höher wären, wenn nicht regelmäßig tote Bäume
abgeholzt und damit auch aus der Statistik getilgt würden.
3) schwefelhaltig – що містить у собі сірку - Hauptursache der klassischen Waldschäden waren
die schwefelhaltigen Rauchgase aus den hohen Schloten von Kohlekraftwerken, die als Saurer
Regen europaweit über den Wäldern niedergehen.
4) Ausstoß, m - випуск (продукції), вибивання, виштовхування, викид.
5) Schornstein, m - димар - Der Ausstoß des Schornsteingiftes Schwefeldioxid trägt zwar noch
immer erheblich zum Vegetationssterben bei, aber mit sinkender Tendenz.
6) Entschwefelung, f - десульфурація - Der Einbau von Rauchgasentschwefelungsanlagen und
der Zusammenbruch der Industrien im Osten (die weitgehend auf stark schwefelhaltiger
Braunkohle basierten) haben den Schwefeldioxid-Ausstoß deutlich verringert.
7) mitnehmen – брати з собою, негативно позначатися, забирати (сили, здоров’я), миритися з
чим-небудь
8) robust – сильний, здоровий.- Stark mitgenommen ist selbst die lange Zeit als besonders
robust geltende Eiche.
9) aufweisen – показувати, пред'являти, виявляти - 83 % der Eichen in Deutschland weisen
Schäden auf, fast der Hälfte der Eichen fehlen mehr als ein Viertel der Blätter.
10) Stickstoffverbindung, f – азотисті сполуки - Es gibt aber Stickstoffverbindungen, die
negative Folgen haben.
11) entweichen – віддалятися, випаровуватися, зникати, танути, ховатися, тікати - Es sind die
dem Autoauspuff entweichenden Stickoxide, die ebenso wie Schwefelverbindungen zur Bildung
von Sauren Niederschlägen beitragen.
12) Kunstdünger pl. – штучні добрива - Es sind Kunstdünger aus Ammoniak, der aus
Luftstickstoff gewonnen und zur Pflanzenmast eingesetzt wird.

Text 1. Waldsterben. Ein Schritt vor, einer zurück


164

Ein Schritt vor, ein Schritt zurück - die Bekämpfung der Luftverschmutzung und damit des
Waldsterbens scheint nicht richtig voranzukommen: Zwar ist eines der schlimmsten Waldgifte
weitgehend ausgeschaltet worden, aber ein anderes ist dafür wirksamer denn je. Die Folge ist, dass
das im Jahre 1981 entdeckte erste Waldsterben von einem zweiten Waldsterben überlagert und
teilweise abgelöst wird.

Knapp zwei Drittel der Wälder in der Bundesrepublik sind mittlerweile geschädigt. Der Anteil der
stark lädierten Bäume ist seit Beginn der systematischen Zustandsermittlung im Jahre 1984 um
ein Drittel gestiegen. Dazu kommt, dass die Zahlen ungleich höher wären, wenn nicht regelmäßig
tote Bäume abgeholzt und damit auch aus der Statistik getilgt würden.

Hauptursache der klassischen Waldschäden waren die schwefelhaltigen Rauchgase aus den hohen
Schloten von Kohlekraftwerken, die als Saurer Regen europaweit über den Wäldern niedergehen.
Der Ausstoß des Schornsteingiftes Schwefeldioxid trägt zwar noch immer erheblich zum
Vegetationssterben bei, aber mit sinkender Tendenz. Die Schwefelemissionen, unter denen vor
allem die Nadelbäume zu leiden hatten, sind in Ost wie West reduziert worden, dank
Umweltschutz und deutscher Einheit. Der Einbau von Rauchgas-Entschwefelungsanlagen und
der Zusammenbruch der Industrien im Osten (die weitgehend auf stark schwefelhaltiger
Braunkohle basierten) haben den Schwefeldioxid-Ausstoß deutlich verringert. Diese Entwicklung
hat in vielen Gegenden dazu beigetragen, dass die klassischen Waldschäden an Bedeutung
verlieren, mancherorts sich bei den Tannen sogar Erholungsanzeichen zeigen.

Parallel zum ersten Waldsterben hat sich eine zweite Variante des Waldsterbens angebahnt, deren
Folgen überproportional Laubbäume treffen. Stark mitgenommen ist selbst die lange Zeit als
besonders robust geltende Eiche: 83 % der Eichen in Deutschland weisen Schäden auf, fast der
Hälfte der Eichen fehlen mehr als ein Viertel der Blätter. Bei den Buchen ist der Anteil der
schwach bis stark geschädigten Exemplare binnen zehn Jahren von 11 % auf 75 %
emporgeschnellt. Hauptursache dieses zweiten Waldsterbens ist neben Kohlenwasserstoffen,
Schwermetallen und Ozon ein Element, das eigentlich ungiftig ist: Stickstoff (N). Dieser Stoff
bewirkt Positives wie Negatives. Er ist unverzichtbares Nährmittel für Felder und Wälder, Wiesen
und Wasserleben. Es gibt aber Stickstoffverbindungen, die negative Folgen haben. Eine Ursache
solcher «negativen Verbindungen» ist seit langem bekannt. Es sind die dem Autoauspuff
entweichenden Stickoxide, die ebenso wie Schwefelverbindungen zur Bildung von Sauren
Niederschlägen beitragen. Diese Erkenntnis hat 1984 zu dem Beschluss geführt, nur noch
Neuwagen mit Katalysator zuzulassen. Die positiven Auswirkungen des Katalysators, der einen
Teil der Stickoxide zurückhält, werden jedoch dadurch zunichte gemacht, dass die Zahl der Autos
allein in den alten Bundesländern von 24 auf 33 Millionen gestiegen ist.

Eine wachsende Zahl von Wissenschaftlern stimmt mittlerweile darin überein, dass neben
Schwefeldioxid und den Stickoxiden aus den Autos noch ein dritter gewichtiger Faktor das
Waldsterben vorantreibt: eine Gruppe von Stickstoffverbindungen, die der Landwirtschaft
entstammen und massiv in die natürlichen Stickstoffkreisläufe eingreifen.

Es sind Kunstdünger aus Ammoniak, der aus Luftstickstoff gewonnen und zur Pflanzenmast
eingesetzt wird (von den 24 Millionen Tonnen Düngerstickstoff entweicht ein Großteil in die
Atmosphäre), und Kunstfutter für die Massentierhaltung, deren Nährstoffe vom Vieh zu einem
Drittel verwendet werden und wovon ca. 700 000 Tonnen Ammoniak mit tierischen Exkrementen
in die Umwelt geraten.

Übungen zum Text 1.


165

Übung 1a. Analysieren Sie die folgenden Sätze unter strukturellem, grammatischem,
lexikalischem, übersetzungsbezogenem und kommunikativem Aspekt, übersetzen Sie diese in
die Muttersprache:

1. Die Folge ist, dass das im Jahre 1981 entdeckte erste Waldsterben von einem zweiten
Waldsterben überlagert und teilweise abgelöst wird.
2. Die Schwefelemissionen, unter denen vor allem die Nadelbäume zu leiden hatten, sind in Ost
wie West reduziert worden, dank Umweltschutz und deutscher Einheit.
3. Die positiven Auswirkungen des Katalysators, der einen Teil der Stickoxide zurückhält,
werden jedoch dadurch zunichte gemacht, dass die Zahl der Autos allein in den alten
Bundesländern von 24 auf 33 Millionen gestiegen ist.
4. Eine wachsende Zahl von Wissenschaftlern stimmt mittlerweile darin überein, dass neben
Schwefeldioxid und den Stickoxiden aus den Autos noch ein dritter gewichtiger Faktor das
Waldsterben vorantreibt: eine Gruppe von Stickstoffverbindungen, die der Landwirtschaft
entstammen und massiv in die natürlichen Stickstoffkreisläufe eingreifen.
5. Es sind Kunstdünger aus Ammoniak, der aus Luftstickstoff gewonnen und zur Pflanzenmast
eingesetzt wird (von den 24 Millionen Tonnen Düngerstickstoff entweicht ein Großteil in die
Atmosphäre), und Kunstfutter für die Massentierhaltung, deren Nährstoffe vom Vieh zu einem
Drittel verwendet werden und wovon ca. 700 000 Tonnen Ammoniak mit tierischen Exkrementen
in die Umwelt geraten.

Übung 1b. Übersetzen Sie schriftlich den Text 1 in die Muttersprache, wenden Sie dabei
alle erforderlichen Übersetzungstransformationen und –verfahren an, um die Adäquanz
Ihrer Übersetzung zu erzielen.

Übung 1c. Stellen Sie zum Text eine Gliederung zusammen, berücksichtigen Sie dabei die
Schwerpunkte im Textinhalt; geben Sie den Textinhalt muttersprachlich und deutsch
wieder.

Übung 2. Merken Sie sich die folgende Lexik, übersetzen Sie die nachstehenden Wörter,
Wendungen und Sätze in die Muttersprache:

1) Mülldeponie, f – смітник, звалище.- Viele Mülldeponien sind am Ende ihrer Kapazität.


2) Gesetz erlassen – видавати закон.- Dazu wurde 1991 ein Gesetz erlassen
3) in Kraft treten – набувати чинності.- Am 12. Juni 1991 ist die Verordnung über die
Vermeidung von Verpackungsabfällen (Verpack V) in Kraft getreten.
4) Verwertungspflicht, f – обов'язок робити утилізацію - Unter anderem schreibt diese
Verordnung eine Rücknahme- und Verwertungspflicht für Transport-, Um- und
Verkaufsverpackungen vor.
5) drastisch – швидкодіючий (про ліки), влучний, грубуватий, характерний - Ziel ist es, den
Verpackungsabfall auf den Mülldeponien drastisch zu verringern.

Text 2. Der Kampf gegen die Verpackungsflut

Viele Mülldeponien sind am Ende ihrer Kapazität. Auch die Müllverbrennung schafft viele
Umweltprobleme. Wohin also mit den Millionen Tonnen Hausmüll, den die Deutschen jährlich
produzieren? Eine mögliche Antwort lautet: Das Verpackungsmaterial reduzieren, denn die Hälfte
des anfallenden Hausmülls besteht aus gebrauchten Verpackungen. Dazu wurde 1991 ein Gesetz
erlassen:

Verpackungsverordnung
166

Am 12. Juni 1991 ist die Verordnung über die Vermeidung von Verpackungsabfällen (Verpack V)
in Kraft getreten. Sie hat sich die Vermeidung und stoffliche Verwertung von
Verpackungsabfällen zum Ziel gesetzt, unter anderem schreibt sie eine Rücknahme- und
Verwertungspflicht für Transport-, Um- und Verkaufsverpackungen vor, legt Sammel- und
Sortierquoten fest und formuliert ausdrücklich den Schutz und den Ausbau von
Mehrwegsystemen. Ziel ist es, den Verpackungsabfall auf den Mülldeponien drastisch zu
verringern und einen Kreislauf für Wertstoffe zu organisieren, der die Ressourcen sparen hilft.
Quelle: Duales System von A - Z, DSD

Übung 2a. Formen Sie nach dem Beispiel um!

Die Verpackungsverordnung Die Verpackungsverordnung


sieht die Vermeidung von hat das Ziel, die Verpackungsabfälle
allen Verpackungsabfällen vor. zu vermeiden.

1) die Reduzierung des Hausmülls


2) die Verwertung der gebrauchten Verkaufsverpackungen
3) die Rücknahme der Transport- und Verkaufsverpackungen
4) den Schutz und den Ausbau von Mehrwegsystemen
5) die Entlastung der Mülldeponien

Übung 2b. Wie kann man Abfall vermeiden? Bilden Sie Sätze nach dem Beispiel!

Kaufen Sie verpackungsarme Produkte!

Abfall lässt sich vermeiden, indem Abfall kann man durch den Kauf
man verpackungsarme Produkte kauft. verpackungsarmer Produkte vermeiden.

1. Kaufen Sie unverpackte Ware!


2. Nutzen Sie Mehrwegsysteme!
3. Verwenden Sie Stofftauschen!
4. Benutzen Sie wieder verwendbare Frischhalteboxen!

Lexikon

Der Grüne Punkt


Neben der kommunalen Müllabfuhr gibt es ein zweites Abfallentsorgungssystem für die
Sammlung und Sortierung der Grüne – Punkt - Verpackungen. Mit der Schaffung eines solchen
Systems auf privatwirtschaftlicher Basis wird der Handel bzw. der Hersteller von der
gesetzlichen Rücknahmepflicht von gebrauchten Verpackungen befreit. Träger ist die Duales
System Deutschland GmbH *), die seit 1990 eine Entsorgungsinfrastruktur für das getrennte
Sammeln, Sortieren und Verwerten des Materials aufgebaut hat. Die Zahl ihrer Gesellschafter ist
mittlerweile auf rund 600 gestiegen. Zur Finanzierung vergibt die DSD das Lizenzzeichen
Grüner Punkt, das gegen ein Entgelt von den Herstellern genutzt werden kann. Standardmodell
des Dualen Systems sind die Gelben Tonnen oder Säcke, die je nach lokaler Situation einmal im
Monat oder öfter geleert, bzw. abgeholt werden.

*) Wenn in diesem Zusammenhang verkürzt vom „dualen System" die Rede ist, darf dies nicht mit dem
dualen System der beruflichen Bildung in Deutschland - dem Zusammenwirken von betrieblicher
Ausbildung im Betrieb und dem Besuch der Berufsschule - verwechselt werden.
167

Übung 2c. Verwenden Sie die Gegensatzpaare im folgenden Text!

belasten/entlasten; versorgen/entsorgen; verursachen/vermeiden; einhalten/ überschreiten;

Die deutschen Privathaushalte A … jährlich Millionen Tonnen Hausmüll, und es wird immer
schwieriger, den Abfall zu B …. Gleichzeitig C … auch Schadstoffe aus der Industrie die Umwelt.
Umweltschutzgesetze werden oft nicht D …, vorgeschriebene Grenzwerte für Schadstoff in Luft
und Gewässer werden E …. Das 1996 beschlossene Kreislaufwirtschaftsgesetz soll dazu beitragen,
die Umwelt zu F …, indem es Handel und Industrie dazu verpflichtet, Abfälle und
Verpackungsmüll weitgehend zu G …. Die Duales System Deutschland GmbH übernahm die
Aufgabe, gebrauchte Verkaufsverpackungen zu sammeln und zu recyceln. Zu diesem Zweck sind
die meisten Haushalte an das Sammelsystem der DSD angeschlossen und mit Gelben Tonnen oder
Säcken H … worden.

Lexikon
Kreislaufwirtschaftsgesetz
Schon in der 1991 verabschiedeten Verpackungsverordnung wurde die Vermeidung und
Verwertung von Verpackungsabfällen festgeschrieben. Das im Oktober 1996 in Kraft getretene
Kreislaufwirtschaftsgesetz verpflichtet nun auch die Hersteller von Gebrauchsgütern, wie
Fernseher, Computer, Autos oder Waschmaschinen, für die Entsorgung und Verwertung ihrer
Produkte zu sorgen. Vorrang hat allerdings die Vermeidung von Abfällen. Die Verwertung, also
der Recyclingaspekt, kommt erst an zweiter Stelle und soll nur für nicht vermeidbare Abfälle
gelten. Ziel des Gesetzes ist, eine ressourcenschonende Kreislaufwirtschaft zu fördern.

Übung 2d. Welche Definition passt zu welchem Begriff? Ordnen Sie zu!
A Duales System Deutschland GmbH E Mehrwegsystem
B Gelbe Tonne F Recycling
C Grüner Punkt G Sekundärrohstoffe
D Kreislaufwirtschaft H Verbundstoffe

1. Verfahren zur Rückgewinnung oder Nutzung von Stoffen (sog. Wertstoffen) aus
Abfällen zur Rückführung in den Stoffkreislauf: _________.
2. Verpackungen, die aus mehreren Schichten verschiedener Stoffe bestehen; z.B. bestehen
Getränkekartons aus Karton und Kunststoff mit einer Aluminiumschicht: ________.
3. Durch Recycling wiedergewonnene Rohstoffe; z.B. Altpapier oder Glas, das wieder in den
Produktionsprozess zurückgeführt wird: _________ .
4. Wertstoffsammelgefäße für Kunststoffverpackungen, Aluminium und Verbundstoffe: ______.
5. Mehrmalige Wiederverwendung von Verpackungen aus Glas oder Plastik, vor allem von
Flaschen, die vom Verbraucher gegen ein Pfand zurückgegeben werden: _________ .
6. Ein zweites Entsorgungssystem neben der kommunalen Müllabfuhr: _________.
7. Eingetragenes Verbandszeichen der DSD GmbH (Duales System Deutschland), das die
Verkaufsverpackungen kennzeichnet, die von der DSD recycelt werden können:________.
8. Ressourcenschonende Wirtschaftsweise, die den Verbrauch an Primärrohstoffen und die
Umweltbelastung senken soll:_________.
168

Der Grüne Punkt


Der Grüne Punkt, Symbol für die getrennte Sammlung von Verpackungsmaterial, erscheint
mittlerweile auf nahezu jeder Verpackung. Doch der Grüne Punkt ist kein Zeichen für besonders
umweltfreundliche Produkte. Er soll bewirken, dass die Verkaufsverpackungen in den
Wertstofftonnen gesammelt werden, damit sie möglichst wiederverwertet werden können. Diese
Aufgabe übernimmt dann die Duales System Deutschland GmbH (DSD), die Sammlung,
Sortierung und Verwertung von Verpackungsabfällen privatwirtschaftlich organisiert.

Übung 2e. Das Entsorgungssystem Grüner Punkt trifft sowohl auf Zustimmung als auch
auf Kritik. Ordnen Sie die folgenden Argumente jeweils den Kritikern (Contra) oder den
Befürwortern (Pro) des Systems zu!

1. Das Duale System reduziert Verpackungsabfälle drastisch, denn 50% des Hausmülls sind
Verkaufsverpackungen, die bisher auf den Deponien oder in den Verbrennungsanlagen landete.
Pro Contra
2. Das System kostet den Verbraucher nur 2 bis 5 Cent pro Verpackung, die er beim Kauf
mitbezahlt. Dafür kann er sicher sein, dass diese Verpackung sinnvoll entsorgt wird.
Pro Contra
3. Sammeln und Sortieren ist dann sinnvoll, wenn aus Verpackungen ökonomisch und ökologisch
sinnvolle Produkte hergestellt werden. Das ist derzeit nur bei Glas und Papier der Fall.
Kunststoffrecycling führt oft zu minderwertigen, nicht marktfähigen Produkten.
Pro Contra
4. Der Grüne Punkt wird gegen ein Lizenzentgelt von der Duales System Deutschland GmbH
vergeben. Der Verbraucher oder die Umweltschutzverbände haben darauf keinen Einfluss.
Pro Contra
5. Immer mehr Lizenznehmer des Dualen Systems bieten inzwischen Verpackungen an, die
ökologisch verbessert sind. Durch die gesetzliche Rücknahmepflicht von Verpackungen wird
die Industrie motiviert, Verpackungen zu sparen.
Pro Contra
6. Die Verbraucher werden in dem Glauben gelassen, der Grüne Punkt sei ein Symbol für
besonders umweltfreundliche Verpackungen. Doch auch Einwegdosen oder schwer
recycelbare Verbundverpackungen erhalten den Grünen Punkt, obwohl sie die Umwelt stark
belasten.
Pro Contra
7. Es ist zu befürchten, dass Mehrwegsysteme für Getränkeflaschen, die seit Jahrzehnten
zuverlässig arbeiten, immer mehr verschwinden, weil die Verbraucher denken, andere
Verpackungsarten seien genauso umweltschonend.
Pro Contra
8. Durch die kleinere Restmülltonne kann der Verbraucher bei den kommunalen Müll gebühren
sparen, und auch die Gemeinden können Kosten einsparen.
Pro Contra
9. Durch das Duale System wird zunächst nur über eine zweite Müllabfuhr gesammelt und
sortiert. Zur wirklichen Vermeidung überflüssiger Verpackungen trägt der Grüne Punkt
deshalb nicht bei. Viele der eingesammelten Abfälle landen schließlich doch in der
Müllverbrennung oder werden exportiert, weil die entsprechenden Recycling anlagen noch
fehlen.
Pro Contra
10. Die Industrie garantiert durch die so genannte Verwertungsgarantie, dass auch tatsächlich alle
mit dem Grünen Punkt gekennzeichneten Verpackungen recycelt werden können. Andere
Verpackungen erhalten keinen Grünen Punkt.
Pro Contra
169

Umweltmanagement — Ökologie in der Chefetage

Immer mehr global denkende Unternehmer sind davon überzeugt, dass umweltorientiertes
Management und umweltgerechtes Verhalten entscheidende Wettbewerbsvorteile für die Zukunft
darstellen werden. Nach einer EG-Richtlinie trat 1995 in Deutschland das Umwelt – Audit -
Gesetz (UAG) in Kraft. Dabei handelt es sich um eine freiwillige Umweltbetriebsprüfung von
gewerblichen Unternehmen. Die Betriebe lassen sich von externen, zugelassenen Gutachtern die
Umweltverträglichkeit ihrer Produktionsverfahren und ihrer Produkte prüfen und zertifizieren. Das
so erworbene Zertifikat ist nicht nur ein Nachweis für die Umweltfreundlichkeit des
Unternehmens, sondern erhöht auch die Konkurrenzfähigkeit des Unternehmens. Außerdem
können die Firmen durch die Auditierung erhebliche Kosten einsparen. So, wenn durch
betriebliche Umweltschutzaktivitäten der Wasserverbrauch gesenkt werden kann. Auch die
Logistikkosten können sich im Rahmen des Öko - Audits verringern. In Deutschland nimmt die
Zahl der zertifizierten Unternehmen ständig zu. Derzeit sind etwa 600 Firmen an rund 800
Standorten in das deutsche EG – Öko - Audit Register eingetragen. Sie haben ein
Umweltmanagementsystem etabliert und sich verpflichtet, bestimmte Umweltziele in einem
festgesetzten Zeitraum zu erreichen. Dabei bestimmt das Unternehmen eigenverantwortlich,
welche Umweltleistungen es erbringen will.
(nach Clean Production in PUNKT/DSD)

Übung 2f. Informieren Sie sich aus dem Text über das Öko – Audit -Gesetz! Was ist richtig
a), b) oder c)?

1. Was versprechen sich die Unternehmer von der Zertifizierung?


a) besseres Management
b) Verbesserung der Konkurrenzfähigkeit
c) mehr Umweltschutz
2 Was sieht das Umwelt – Audit - Gesetz vor?
a) eine gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung der Unternehmen
b) eine Registrierung aller umweltfreundlichen Betriebe
c) eine freiwillige Umweltverträglichkeitsprüfung des Unternehmens
3. Welche Folgen ergeben sich aus dem Zertifikat für die Unternehmen?
a) Die Firmen können die Zertifizierung für Marketingzwecke nutzen und haben so bessere
Chancen im globalen Wettbewerb.
a) Die Umweltschutzaktivitäten führen zu erheblichen Mehrkosten.
b) Die Unternehmen sollen gesetzlich festgelegte Umweltziele in ihren Betrieben umsetzen.

Die EG-Umwelt – Audit - Verordnung von 1995 bzw. das deutsche UAG sieht ein
mehrstufiges Verfahren zur Zertifizierung eines Unternehmens vor:

Übung 2g. Wie wird das Öko – Audit - Verfahren durchgeführt? Ergänzen Sie die Lücken
mit Hilfe der Informationen aus dem Text!

Umweltprogramm; Umweltmanagementsystem; Ist-Situation;


Umweltpolitik; Gültigkeitserklärung; Maßnahmen;
Soll-Umweltziele; Umweltbetriebsprüfling; Umwelterklärung;

In einem ersten Schritt bestimmt das Unternehmen eigenverantwortlich die Ziele der künftigen
betrieblichen ---------------. Dabei wird unternehmensintern geprüft, ob an dem betreffenden
Standort alle Umweltvorschriften eingehalten werden. Zu diesem Zweck erhebt das Unternehmen
170

alle umweltrelevanten Daten und überprüft die ökologische --------------- im Betrieb. Als nächster
Schritt wird ein ------------ entwickelt, in dem die konkreten Ziele, wie etwa die Senkung des
Strom- oder Wasserverbrauchs festgelegt werden. Mit der Formulierung dieser ---------------
werden die Handlungsgrundsätze für den Umweltschutz festgeschrieben. Gleichzeitig wird
festgehalten, ---------------- notwendig sind, um die gesetzten Umweltziele zu erreichen. Außerdem
wird ein --------------- entwickelt und dokumentiert und organisatorisch im Betrieb verankert. Die
wichtigsten Ergebnisse werden in unternehmenseigenem Umwelthandbuch zusammengefasst und
festgeschrieben. Nach der Registrierung der --------------- erfolgt nach spätestens 36 Monaten die
----------------, in der ein zugelassener Gutachter kontrolliert, ob der Betrieb die vorher festgelegten
Kriterien der ökologischen Unternehmensführung (verantwortliche Mitarbeiter, Sicherheit der
Produktionsabläufe, Organisationsstrukturen) erfüllt. Die bewertete Umwelterklärung wird
schließlich veröffentlicht und der auditierte Betrieb bzw. Standort kann die sog. -----------------
einholen. Damit ist das Unternehmen offiziell zertifiziert und kann das EG –Öko - Audit in seine
Geschäftspapiere aufnehmen und damit werben.

NEUN SCHRITTE ZUM ZERTIFIKAT

1. Umweltpolitik definieren
Das Unternehmen bestimmt bedarfsgerecht und eigenverantwortlich die quantitativen und
qualitativen Ziele der künftigen ökologischen Geschäftspolitik.
2. Umweltprüfung vornehmen
In einer ersten Bestandsaufnahme wird die ökologische IST - Situation von Betrieb und Standort
erfasst.
3. Umweltprogramm entwerfen
Die SOLL - Umweltziele für den Betrieb und den Standort werden formuliert und festgelegt.
Unternehmensinterne Abläufe und Verfahren werden auf ihre Umweltauswirkungen hin erfasst.
Die notwendigen technischen Maßnahmen zur Verwirklichung der Umweltziele werden fixiert.
4. Umweltmanagementsystem installieren
Das Prinzip der ökologischen Unternehmensführung wird organisatorisch im Betrieb verankert.
Die Ergebnisse der ersten Umweltprüfung sind Basis der Aktivitäten.
5. Dokumentation erstellen
Alle relevanten Aspekte werden im unternehmenseigenen Umwelthandbuch festgeschrieben.
6. Teilnahme erklären und veröffentlichen
Der Standort und die unternehmerische Umwelterklärung werden registriert. Nach der EU-weiten
Veröffentlichung kann der Betrieb das EU – Öko – Audit - Zeichen für Marketingzwecke nutzen.
7. Umweltbetriebsprüfung vornehmen
Spätestens nach 36 Monaten müssen Betrieb und Standort die festgelegten Kriterien der
ökologischen Unternehmensführung erfüllen, so dass SOLL – und IST – Zustand harmonieren.
8. Umwelterklärung abgeben
Die Umwelterklärung des Betriebs/ Standortes wird für die Öffentlichkeit aufbereitet.
9. Gültigkeitserklärung einholen
Nach erfolgreicher Prüfung durch einen externen Umweltgutachter wird der Standort erfasst und
offiziell zertifiziert.
Quelle: EU-Verordnung 1836/93

Übung 2h. Setzen Sie die fehlenden Kasusendungen ein, beachten Sie dabei die Rektion der
deutschen Verben und vergleichen Sie diese mit den muttersprachlichen verbalen
Äquivalenten; übersetzen Sie den Text.

Wer hat Schuld?


171

In den südamenkanisch_ und afrikanisch_ Urwäldern hat in den letzt_ Jahren eine ökologisch_
Tragödie begonnen. Die Zerstörung des brasilianisch_ Urwalds soll hier als warnend_ Beispiel
stehen: Brasilien, ein Land mit stark zunehmend_ Bevölkerung, braucht für viel_ Millionen
unterernährt_ Menschen neu_ Landwirtschaftsgebiete. Nun gibt es am Amazonas riesig_
Urwälder, und es ist verständlich, dass man diese unbewohnt_ Gebiete nutzbar machen wollte. Auf
einer Fläche von mehrer_ 10 000 Quadratkilometern wurden sämtliche uralt_ Bäume abgeholzt
oder abgebrannt, und die neu_ Siedler, arm_ Leute aus den unter_ Schichten der Bevölkerung,
begannen mit ihrer schwer_ Arbeit. Im erst_ Jahr bekamen sie reich_ Ernten, das zweit_ Jahr
brachte schon geringer_ Erträge und im darauffolgend_ Jahr zeigte sich eine schrecklich_
Katastrophe. Auf dem Boden, der mit so groß_ Mühe bearbeitet worden war, wuchs nichts mehr.
Alle jung _ Pflanzen verwelkten, die neugesät_ Saat vertrocknete im unfruchtbar_ Boden. Etwas
Unerwartet_ war geschehen? Nein! Der schön_ Plan der brasilianisch_ Regierung war ein schwer_
Irrtum! Erst jetzt begann man mit geologisch_ Untersuchungen des Urwaldbodens und musste
feststellen, es ist Sand, locker_, trocken_ Sand! Die Frage ist nun, wie solche riesig_ Bäume auf
diesem sandig_ Boden überhaupt wachsen konnten. Nach unseren neuest_ Erkenntnissen geschieht
das so: In dem feucht_ und heiß_ Klima vermodern (= verwesen, verfaulen) herabfallend_ Blätter
und Äste sehr schnell und bilden ausreichend_ Dünger für die Bäume, deren weitausgebreitet_
Wurzeln flach unter dem Sandboden liegen. Nun hatte man aber alle jahrhundertalt_ Baume
abgeholzt; im weit_ Umkreis von viel_ Kilometern war kein einzig_ Baum stehen geblieben, so
dass die täglich_ Sonnenhitze und schwer_ Regenfälle den schutzlos_ Boden zerstörten. Nachdem
die Siedler nach Ablauf des dritt_ Jahres ihr unfruchtbar_ Land wieder verlassen hatten, blieb
nichts zurück als eine tot_ Wüste. Etwas ander_ wäre es gewesen, wenn die Experten einig_ Jahre
früher genauer_ Bodenuntersuchungen gemacht hätten. Dann hätten sie rechtzeitig festgestellt,
dass im Urwaldgebiet groß_ Flächen unbrauchbar sind, dass man aber auf kleiner_ Plätzen, die
vom schützend_ Wald umgeben sind, viel_ Menschen ein sinnvoll_ Leben ermöglichen kann.

Übung 2i. Erklären Sie die Wendungen mit anderen Worten.


1. Es ist an der Zeit, etwas zu tun. ___________________________
2. Soldat auf Zeit . ___________________________
3. Alles zu seiner Zeit ___________________________
4. Ich habe für alle Zeiten genug davon ___________________________
5. Von Zeit zu Zeit kommt er uns besuchen _______________________
6. die Zeit totschlagen ___________________________
7. jemandem die Zeit stehlen ___________________________
8. Das hat Zeit ___________________________
9. jemandem Zeit lassen ___________________________
10. Zeit schinden ___________________________
11. Das ist reine Zeitverschwendung

Übung 2j. Verfassen Sie das Referat zum Thema: «Ökologie und Umweltschutz in
Deutschland und in der Ukraine» anhand der Texte 1, 2 und anderer verfügbaren
Materialien.

Текст 3. Дух Ріо: глобалізація у справі захисту навколишнього середовища

Охорона ресурсів – питання виживання людства в XXI столітті. Зрештою, усі ми сидимо в
одному човні. Саме 26 років тому різні держави світу почали загальну боротьбу проти
зростаючого забруднення навколишнього середовища, чітко усвідомивши, що забруднення
середовища не зможуть стримати ніякі кордони. Лише шляхом міжнародної співпраці можна
впоратися з цим лихом людства, вирішити проблеми на майбутнє. У 1987 р. у Монреалі
вдалося дійти згоди щодо питання відновлення частково зруйнованого озонового шару.
172

Оцінюючи цей крок із сьогоднішньої перспективи, його можна вважати значним успіхом.
Конференція ООН з питань охорони навколишнього середовища й розвитку, що відбулася в
1982 р. у Ріо-де-Жанейро, мобілізувала нові сили на боротьбу за екологію. Тут була
сформульована так звана концепція «перспективного розвитку», що повинна була послужити
основою подальших дій. Під час конференції була розроблена «Агенда-21» – визнаний усіма
державами інструмент для примирення між екологією й економікою, для досягнення балансу
між використанням природних ресурсів і економічним зростанням. Ті екологічні конвенції,
досягнуті в Ріо, а також після конференції, висунули перед країнами високі вимоги, яких
необхідно дотримуватися. Співтовариство держав повинне в першу чергу запобігти
жорстким конфліктам у боротьбі за ті природні ресурси, яких стає усе менше.

Разом з державами, які страждають через нестачу води, ми повинні розробити можливі
шляхи вирішення цієї проблеми. У конференції, що ми проводили разом з міжнародним
банком, взяли участь численні держави третього світу. Уже існують обнадійливі підходи для
мирного партнерського вирішення проблеми води. У майбутньому нам доведеться більш
економно й раціонально поводитися з водними ресурсами. Більше половини всіх
захворювань у країнах третього світу викликані забрудненням питної води. Німецькі
еколого-технологічні підприємства виявили значну ініціативу. Ми повинні використати той
еколого-технологічний потенціал, що існує в Німеччині для загального добра!

У грудні 1997 р. у Кіото (Японія) була підписана угода, яка стала першим важливим кроком
у напрямку глобального захисту клімату. Стабілізація й скорочення викидів в атмосферу – це
лише початок поліпшення існуючої ситуації. Реалізація проектів різними державами з метою
загального скорочення викидів в атмосферу газів, що викликають парниковий ефект, і
продаж емісійних сертифікатів – це правильний підхід.

ООН проголосила 1998 р. Міжнародним роком океанів. Цей крок ООН повинен був
привернути увагу до катастрофічного становища океанів, де спостерігається постійне
зникнення багатьох видів риб, що викликано не тільки забрудненням, але й надмірним
використанням природних ресурсів. Ми не маємо права позбавляти шансу на життя майбутні
покоління. Наш обов'язок залишити своїм дітям і онукам життєздатний світ, ми відповідаємо
за його. Дух Ріо не повинен зникнути без сліду.

Übung 3. Geben Sie den Inhalt des nachstehenden Textes in deutscher Sprache wieder,
merken Sie sich vorher die Bedeutung der in diesem Text verwendeten Fachwörter und
Wendungen.

Виживання людства – Überleben der Menschheit; стримати – zurückhalten / festhalten;


дійти згоди – das Einvernehmen erzielen; зруйнованого озонового шару – Ozonschicht
zerstören; примирення між екологією й економікою – Versöhnung zwischen Ökologie und
Wirtschaft; висувати перед ким-небудь високі вимоги – hohe Forderungen an j-n stellen;
дотримуватися. – einhalten; держави третього світу – Schwellenländer; забруднення питної
води - Verschmutzung des Trinkwassers; угода – тут: das Abkommen; парниковий ефект –
der Treibhauseffekt; проголошувати – verkünd(ig)en; привернути увагу – Aufmerksamkeit
lenken; життєздатний світ – belebende / lebenspendende Welt.

Wortbildung: Bildung von Adjektiven nach dem Modell der Partizipialformen,


Entsprechungen beim Übertragen in die Muttersprache.

Прикметники за моделлю дієприслівникових форм


173

Дієприслівникові форми, які часто вживаються в парадигмі дієслова (hat gekauft, ist
abgeschickt), можуть також використовуватись в якості прикметників. Утворюються такі
прикметники таким же чином, як і дієприслівники, тобто, у більшості випадків за
допомогою префікса ge- та суфікса –t.

Частіше всього у цій функції /ge/ + /t/ виступають дієприслівники з іменниковим коренем
(geblumtes Kleid), gefiedert, gehörnt, gehenkelt, gerippt, gestiefelt, gezahnt. Подібне значення
мають також дієприслівники з іменниковим коренем /be/ + /t/, наприклад, bebrillt, behelmt,
beherzt, behost, bejahrt, beleibt, benachbart, benebelt, bestrumpft, betagt.
Також інші префікси дієслів можуть мати місце в даній моделі словотворення, наприклад:
entmenschtes Wesen, entgeisterte Blicke, vertierte Menschengruppe.

Деривація за допомогою суфіксів іншомовного походження

При утворенні прикметників суфікси іншомовного походження мають велике значення, не


дивлячись на те, що їх кількість у порівнянні з кількістю німецькомовних суфіксів значно
менша; вони часто використовуються як синоніми.

Розглянемо, наприклад, суфікси: –abel, -ibel (lat. –bilis; franz. –able, -ible). Коренем слова
виступають, як правило, дієслова на –ieren, наприклад: diskutieren – diskutabel, akzeptieren –
akzeptabel, honorabel, rentabel, respektabel, transportabel, variabel. Їх значення співпадає у
більшості випадків зі значенням прикметників з суфіксом –bar (akzeptierbar – akzeptabel). У
деяких випадках можуть мати місце два варіанти морфем, наприклад: explodieren –
explosibel, applizieren – applikabel, komprimieren – kompressabel, expandieren – expansibel.
Суфікс –al (lat. –alis) вживається частіше всього з іменниковим коренем, наприклад: formal,
fundamental, genial, universal, zentral, vertikal.

З точки зору семантики можна розділити ці прикметники на дві групи: до першої


відносяться слова, що мають значення «такого роду як», «такий як»: kolossal (wie ein Koloss
- такий як колос), також: normal, emotional, kollegial, experimental, monumental, horizontal; у
другій групі йдеться про відносні прикметники, котрі виражають загальне відношення:
bronchial (in Bezug auf die Bronchien - у відношенні бронхів, die Bronchien betreffend – що
стосується бронхів), ferner: formal, hormonal, okzidental, national, zonal. Поряд з
прикметниками на –al можуть вживатися прикметники з суфіксом –ell, котрі можна швидше
віднести до якісних прикметників, наприклад: formal (in Bezug auf die Form – по
відношенню до форми) und formell (die Form übermäßig betonend – надто підкреслюючи
форму: formelle Höflichkeit – формальна ввічливість), порівняйте: provinzial – provinziell,
rational – rationell, experimental – experimentell, kriminal – kriminell.

Розглянемо суфікси –ant, -ent (lat –antis, -entis). В той час, коли –ant, як правило, вживається
з дієслівними коренями на –ieren, наприклад: brillieren – brillant, amüsieren – amüsant,
tolerieren – tolerant, interessieren – interessant, то суфікс –ent частіше всього приєднується до
іменникових коренів: intelligent (Intelligenz), konsequent (Konsequenz), konkurrent
(Konkurrenz).

Суфікс –iv (lat. –ivus; franz. –if, -ive) вживається у першу чергу з іменниковими коренями:
attraktiv, spekulativ, demonstrativ, dekorativ, illustrativ, repräsentativ, effektiv, quantitativ;
qualitativ, positiv, legislativ, fakultativ.

Суфікси –os, -ös (lat. –osus, franz. –ieux, -ieuse) приєднуються частіше всього до іменникових
коренів: Muskel – muskulös, Schikane – schikanös, a також: religiös, porös, mysteriös, luxuriös,
nervös; famos, grandios, kurios.
174

Übung 1. Geben Sie den Inhalt der obigen Erläuterungen in kurzgefasster Form
muttersprachlich wieder, achten Sie dabei auf die deutschen und muttersprachlichen
Fachwörter.

Übung 2. Übersetzen Sie die als Beispiele in den obigen Erläuterungen angeführten Wörter,
vergleichen Sie dabei ihre Bildungsweise und Bedeutung.

Übung 3. Verwechseln Sie nicht (-al oder –ell)?

1. Wer ... denkt, geht vom Verstand und nicht vom Gefühl aus, - wer ... arbeitet, arbeitet
zweckmäßig und sparsam mit den Mitteln. (rational, rationell)
2. Wer ein ... Schreiben verfasst, tut dies aus Höflichkeit und Vorschrift entsprechend, - wer seine
Aufgabe ... anfasst, behandelt sie äußerlich und oberflächlich. (formal, formell)
3. Wer eine ... Ehe führt, führt eine Musterhafte und vorbildliche Ehe, - wer eine ... Hilfe leistet,
hilft geistig und gesinnungsmäßig. (ideal, ideell)
4. Wer ein ... Geschäftsmann ist, ist als Geschäftsmann ehrlich und gewissenhaft, - wer ... denkt,
denkt sachlich und der Wirklichkeit gemäß. (real, reell)
5. Wer eine ... Rembrandtzeichnung besitzt, hat eine echte, von Rembrandt angefertigte
Zeichnung, - wer ein ... Souvenir besitzt, hat ein eigenartiges und merkwürdiges Souvenir.
(original, originell)

Übung 4. Bilden Sie Beispiele nach dem Muster!


Prinzip – Fehler: der prinzipielle Fehler
Epoche – Entdeckung: die epochale Entdeckung

1. Kollege – Gruß 7. Nation - Frage


2. Triumph – Sieg 8. Experiment - Untersuchung
3. Maschine - Rechnen 9. Opposition - Gruppe
4. Zentrum – Entscheidung 10. Phänomen - Gedächtnis
5. Kultur – Entwicklung 11. Genie - Idee
6. Materie – Wohlstand 12. Industrie – Revolution

Übung 5. Bilden Sie zu den Verben Adjektive (keine Partizipien)!

abstrahieren analysieren charakterisieren reduzieren


dominieren finanzieren flektieren identifizieren
immunisieren informieren konkretisieren konstituieren
konzentrieren kontrastieren korrumpieren kristallisieren

Übungen zum Dolmetschen und Übersetzen

Übung 4. Üben Sie sich zu zweit im Dolmetschen


Gespräch A: Umweltschutz beginnt in der Wohnung
Я вважаю, що охорона навколишнього середовища стала проблемою номер один не тільки в
окремо взятих країнах, але й у всьому світі. Тому важливо, що ми її обговорюємо.
175

Stimmt. In den letzten Jahren ist eine Zunahme der globalen ökologischen Schäden des
Wirtschaftens festzustellen. In den Medien wird eine große Besorgnis von
Wirtschaftswissenschaftlern und Wirtschaftspolitikern über die Umweltsituation geäußert.
Man spricht viel von Schädigungen ganzer Ökosysteme wie Treibhauseffekt, Ozonloch,
Klimaveränderung, Zustand des Bodens und Grundwassers, Kohlendioxid-Emissionen,
Waldsterben usw.

Можна продовжити цей список. Тому ми усвідомлюємо, наскільки серйозна ця проблема.


Світ може існувати без людини, а от ми без нього – ні.
Ich glaube, die Menschen beginnen schon zu verstehen, dass wir im Umweltschutz nur dann
weiter kommen, wenn jeder seinen Beitrag leistet. Irgendwo habe ich gehört: «Umweltschutz
beginnt in der Wohnung». Und das ist richtig. Wir müssen uns ständig Gedanken machen,
wie oft wir durch unser tägliches Verhalten die Umwelt und die eigene Gesundheit belasten.

Згоден з вами. За забруднення природи велику відповідальність несуть у першу чергу


підприємства. Часто своєю господарською діяльністю вони викликають зростання
екологічних проблем.
Natürlich sind die Unternehmen für die steigenden Umweltgefahren mitverantwortlich. Hier
möchte ich nur noch sagen, dass in der letzten Zeit der Begriff «nachhaltige Entwicklung»
sehr geläufig geworden ist. Darunter versteht man die Befriedigung der heutigen Bedürfnisse
der Gesellschaft. Aber die künftigen Generationen werden gefährdet, wenn wir heute für den
Umweltschutz nichts unternehmen.

Gespräch B: Produktionsfaktor Natur

Який із трьох чинників виробництва є найбільш важливим: природа, праця чи капітал?


Alle drei sind wichtig. Die Natur steht aber immer an der ersten Stelle, weil alle Menschen
von dem Lande leben, obwohl in einer Іndustriegesellschaft nur noch eine Minderheit auf
dem Lande lebt. Von allen Schätzen der Natur ist die fruchtbare Erde am wichtigsten.
Deshalb nennt man Boden, Arbeit und Kapital unter den drei Produktionsfaktoren.

Це зрозуміло, тому що земля й сільське господарство дають нам продукти харчування.


Die Bedeutung des Bodens in der Wirtschaft erschöpft sich aber nicht darin. Der Boden
birgt die Bodenschätze, die den meisten Industrien als Ausgangsstoff dienen. Wir bauen auf
dem Boden unsere Häuser, Verkehrswege und Fabriken.

Я хотів би доповнити. Рослини, тварини, повітря, вода, корисні копалини (тобто вся
природа) перебувають в розпорядженні людини. Ці ресурси не є невичерпними. Зрештою,
ми повинні навчитися дбайливо ставитися до природи.
Sie haben vollkommen Recht. Umweltschutz ist eine der wichtigsten Aufgaben, die vor dem
wirtschaftenden Menschen heutzutage steht.

Üben Sie sich im Übersetzen

Übung 5. Übersetzen Sie die folgenden Wirtschaftstexte aus dem Deutschen in die
Muttersprache.

Text 1. Hilfe für Kinder der Tschernobylzone

Im Bürgersaal des neuen Rathauses der Stadt Hannover war vom 16. bis 26. April eine Ausstellung
zum Thema Atomenergie und Atomwaffen zu sehen. Parallel dazu gab es eine Vortragsreihe.
176

Daran beteiligt waren vier Schulen aus Hannover, die Oberschule Anderten, Justus von Liebig
Schule, Schillerschule, außerdem die Jugendumweltorganisation JANUN e.V., das Hiroshima-
Bündnis, das Friedensbüro Hannover und das Agenda 21- Büro Hannover. Gemeinsam wollte man
auf die Folgen des Reaktorunfalls in Tschernobyl (26.04.1986) und auf den Abwurf der US-
amerikanischen Atombombe über Hiroshima (06.08.1945) hinweisen.

Professor Vassilij Nesterenko aus Weißrussland war einer der Gastredner. Der Atomphysiker ist
Mitglied der Wissenschaften von Belarus. 1990 gründete er das Institut Strahlensicherheit
BELRAD. Er beabsichtigte damit, Starahlenschutzmaßnahmen zu erforschen und der betroffenen
Bevölkerung in Weißrussland Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Die Tschernobylzone gehört zu den
ärmsten Regionen der ehemaligen Sowjetunion. Die Menschen können meist nur überleben, indem
sie selber etwas anbauen. Da aber die radioaktiven Stoffe durch den Niederschlag in der Erde
gespeichert sind, essen sowohl Kinder wie Erwachsene radioaktiv verseuchte Lebensmittel und
trinken ebenso strahlenbelastete Milch. Bereits 20 Bequerell (physikalische Maßeinheit für
Radioaktivität pro Kilo) sind für erwachsene Personen gefährlich. Die Werte der Kinder in der
Tschernobylzone liegen weit darüber.

«Wir fahren in die Dörfer, um Lebensmittel zu messen und die Bevölkerung aufzuklären, denn die
Unwissenheit ist groß. Dabei gibt es für jeden in der Tschernobylzone die Möglichkeit,
Lebensmittel zu entgiften. Legt man z.B. Pilze 4 Stunden im Wasser, Essig und Salz ein, reduziert
sich die Radioaktivität um 80%, so Professor Nesterenko. Zu der Arbeit des Instituts BELRAD
gehört auch das Verteilen von Pektinpräparaten an Kinder. Pektinpräparate binden aktiv
Radionuklide und Schwermetalle im Organismus».

Text 2. Agenda 21 und ÖKOPROFIT go to China

Durch Energie- und Wassereinsparung, durch die Vermeidung von Abfällen, und so weiter sparen
die Firmen Geld und schützen außerdem die Umwelt. Mitarbeiter/innen von kommunalen und
staatlichen Umweltbehörden helfen dabei durch entsprechende Beratungs- und
Schulungsprogramme und erreichen damit häufig mehr als mit den Überwachungsmaßnahmen.

Das Verfahren nennt sich ÖKOPROFIT, wurde in den 90er Jahren in Graz / Österreich entwickelt
und in ca. 1300 Betrieben in ca. 80 europäischen Städten erprobt. Das Agenda 21-Büro der Stadt
Hannover ist 1999 bei ÖKOPROFIT eingestiegen, inzwischen haben sich mehr als 50 Firmen dem
Prozess unterzogen.

Die ÖKOPROFIT- Prozess läuft jeweils in einem systematischen Programm ab, in dem die
Material- und Energieflüsse in den Betrieben sorgfältig analysiert und Verbesserungsvorschläge
ausgearbeitet werden. Nach deren Umsetzung erhalten die Firmen Urkunde als ÖKOPROFIT-
Betrieb und können damit werben. Das Konzept eignet sich besonders für die Firmen, die erkannt
haben, dass betrieblicher Umweltschutz auch finanziell vorteilhaft ist, wenn man ihn systematisch
angeht.

Panzhihua ist genauso groß wie Hannover und damit für chinesische Verhältnisse fast eine
Kleinstadt. Diese Stadt hat zurzeit wie ganz China mit über 10% jährlich ganz enorme
wirtschaftliche Wachstumsraten. Parallel wachsen jedoch auch die Umweltprobleme. Die
Kommunen haben Schwierigkeiten, ausreichend gesundes Trinkwasser bereitzustellen, mehr als
ein Drittel der chinesischen Flüsse sind extrem mit Schadstoffen belastet und von den 30 Städten
in der Welt mit der höchsten Luftverschmutzung liegen 7 in China. In der staatlichen und
kommunalen Administration wächst die Erkenntnis, dass es langfristig zwingend notwendig ist,
neben der ökonomischen auch die ökologische Entwicklung zu fördern. So gibt es inzwischen
gesamtchinesisch ein Agenda 21-Büro und in der Stadtverwaltung von Panzhihua wurde ein
177

«Green Team» geschaffen, das dort zukünftig Umweltanstrengungen koordiniert. Wenn das
Projekt erfolgreich läuft, soll es auf andere Kommunen in China übertragen werden.

Text 3. Die Ölpest auf der Nordsee


Die Nordsee ist das weltweit von den meisten Fracht- und Tankerschiffen befahrene Meer. Jährlich
transportieren Tanker 500 Millionen Tonnen Erdöl und Erdölprodukte zu Häfen an der Nordsee.
50% aller Schiffsunfälle der Welt ereignen sich auf der Nordsee. Am Grunde der Nordsee sind
Pipelines von Tausenden von Kilometern Länge verlegt. Bisher soll es damit noch keine Unfälle
gegeben haben. Es gibt inzwischen 60 Bohrinseln, die seit 1978 Öl direkt aus dem Boden der
Nordsee fördern.

Die Nordsee ist stark von Öl verschmutzt. Hauptverursacher sind die Schiffe, die altes
Maschinenöl in die Nordsee pumpen, statt das gebrauchte Öl im Hafen auf saubere Weise zu
entsorgen. Es kann bis zu 5 000 Euro Strafe kosten, Altöl auf dem Meer abzupumpen, dennoch tun
es fast alle Schiffe: erstens sieht es niemand und zweitens ist die Altölbeseitigung im Hafen immer
noch teurer als die angedrohte Strafe. Man schätzt, dass außerdem etwa 1 Million Tonnen Erdöl in
die Nordsee gelangen, wenn die Tanker ihre Ladetanks auf hoher See reinigen.

Das auf der Wasseroberfläche treibende Öl schadet in erster Linie den Vögeln. Überall an den
Küsten sind tote Vögel am Strand zu finden. Auf der Insel Helgoland wurden zwischen 1960 und
1978 jährlich etwa 30 bis 40 tote Vögel am Strand aufgefunden, 1979 waren es plötzlich 250. Ein
Zusammenhang mit der Ölförderung, die 1978 begann, ist offensichtlich. In den ersten acht
Wochen des Jahres 1983 wurden schon 360 Vogelleichen in Helgoland gezählt. Die Zahlen allein
sagen nicht viel über das Ausmaß des Vogelsterbens, denn schätzungsweise werden nur 10% der
Vögel angeschwemmt, der Rest geht im Meer unter.

Ein Vogel, der einmal Öl an seinen Federn hat, kann kaum noch vor dem Tod gerettet werden. Die
Folgen sind zu vielfältig. Das Öl verklebt die Federn und zerstört die Struktur des Federkleides. Es
ist nicht länger wasserdicht. Das kalte Wasser dringt bis auf die Haut des Vogels, die Folge ist
Unterkühlung. Die Vögel beginnen sich panisch zu putzen und hören auf zu fressen. Das Gefieder
wird durch das Öl und das eindringende Wasser schwer, der Vogel kann nicht mehr richtig
schwimmen und geht unter.
Tierschützer und Vogelliebhaber haben versucht, noch lebende verschmutzte Vögel durch ein Bad
in einfachem Haushalts-Spülmittel zu retten. Die Tiere werden aber durch die Behandlung so sehr
gestört, dass sie später nicht mehr in Freiheit leben können. Nur etwa 1% der geretteten und
gesäuberten Vögel kehrt zu seinem normalen Leben zurück.
In Küstengebieten, in denen der Tourismus eine Rolle spielt, werden die toten Vögel früh morgens
weggeräumt, um den Touristen den Anblick zu ersparen. Man sollte die Vögel liegen lassen. Erst
wenn viele Menschen auf das Problem aufmerksam geworden sind, kann man hoffen, dass
Protestaktionen zustande kommen. Weltweit müssen eindeutige Gesetze gegen die Verschmutzung
der Meere durch Öl erlassen werden. Verstöße gegen die Bestimmungen müssen verfolgt und die
Verursacher der Ölpest müssen hart bestraft werden.

Text 4. Ökologie als Wissenschaft

Während der Begriff «Ökologie» noch vor wenigen Jahrzehnten nur Spezialisten bekannt war, ist
er heute in aller Munde. Man liest ihn tagtäglich in der Zeitung, und die Politiker bedienen sich
seiner in ihren Debatten. Waschpulver ist «ökologiefreundlich», wir kaufen im «Ökoladen» und
trinken «Öko-Wein». Das Wort «Ökologie» ist zu einem Symbol für das Leben in einer heilen,
gesunden und harmonischen Natur geworden und zugleich ein emotional belastetes Wort im
Kampf für die Erhaltung und den Schutz der Umwelt.
In ihrer ursprünglichen Definition und auch weiterhin bezeichnet «Ökologie» eine
Wissenschaftsdisziplin der Biologie, die kein Schlagwort ist, die nicht emotional gefärbt sein darf
178

und in der in nüchterner Arbeit die Existenzmöglichkeiten der Lebewesen in ihrer Umwelt mit
naturwissenschaftlichen Methoden untersucht werden. Der Begriff «Ökologie» ist jedoch relativ
jung. Er wurde erst im Jahre 1866 durch den Zoologen und Naturphilosophen Ernst Haeckel
geprägt. Das Wort setzt sich zusammen aus den griechischen Wörtern oikos und logos und
bedeutet in der Übersetzung soviel wie «Haushaltslehre». In Anlehnung an die Definition von
Haeckel verstehen wir heute in der Biologie unter der Ökologie die Lehre von den
Wechselbeziehungen der Organismen mit ihrer Umwelt und untereinander.
Ökologie in der Botanik hat die Aufgabe, die Fakten zu beschreiben, die das Vorkommen und das
Wachstum der Pflanzen an ihren Standorten in den verschiedenen Groß- und Kleinklimaten der
Welt erklären, und etwa auch Schädigungen der Organismen durch natürliche oder vom Menschen
ausgehende Einwirkungen zu analysieren.

Die zunehmende Verwendung des Begriffes Ökologie kennzeichnet das immer stärker werdende
besorgte Interesse der Bürger unserer Zivilisationsgesellschaft am Geschehen in der Natur, die
durch uns Menschen mehr und mehr verändert und gefährdet wird. Ohne Zweifel ist es von großer
Bedeutung, dass der Mensch begonnen hat, sich auf die Verantwortung seinem Lebensraum
gegenüber zu besinnen. Und es ist im Grunde nichts dagegen einzuwenden, dass der Begriff
«Ökologie» zu diesem Prozess beigetragen hat. Zur klaren Verständigung und zur Abgrenzung der
Aufgaben, Ziele und Kompetenzen auch der Öffentlichkeit gegenüber ist es aber wichtig, diese
gesellschaftspolitisch ausgerichtete, das Alltagsleben betreffende «Ökologie», die eigentlich
«Ökopolitik» heißen sollte, von der naturwissenschaftlichen Disziplin Ökologie zu unterscheiden.

Übung 6. Übersetzen Sie die folgenden Wirtschaftstexte aus dem Ukrainischen ins
Deutsche.

Текст 1. Провісники кліматичної катастрофи

Боротьба з потеплінням атмосфери почалася наприкінці 1970-х рр. з ініціативи вчених,


політиків і неурядових організацій. Але тільки Всесвітня конференція в Ріо-де-Жанейро в
1992 р. і підписання «Рамкової конвенції» про зміну клімату зробили важливе зрушення у
свідомості людей: вони висунули захист клімату як першочергове завдання людства.
Спустошуючі урагани, повені й посухи, повідомлення про постійно зростаючу озонову діру
й підйом рівня моря або про танення полярних льодів знову й знову нагадують нам про те,
що парниковий ефект здатний не тільки змінити життя на Землі.

Незважаючи на труднощі математичного моделювання минулих і майбутніх кліматичних


циклів, усі наступні розрахунки моделей підтвердили тезу про роль людського чинника в
посиленні парникового ефекту. Німецькі дослідники клімату Землі прийшли до одностайної
думки, що безупинне спалювання вугілля й нафти прискорює зміни клімату. Щоб уникнути
різкого стрибка температур, треба переходити на альтернативні енергоносії. Насамперед
ставку роблять на сонячну енергію, використовувану в країнах, що розвиваються та інших
країнах, «розпещених» Сонцем. Винуватці зміни клімату – індустріальні країни – зобов'язані
більше інвестувати в сонячну енергетику бідних країн. За підтримкою Всесвітнього банку в
Індії, Мексиці, Марокко і Єгипті будуть створені чотири сонячні електростанції. Багато
вчених у Німеччині переконані, що водень буде енергоносієм XXI ст. Воднем можна
опалювати будинки, надавати руху електростанціям, турбінам і моторам. Навесні 2000 р. у
Берліні на маршрут вийшов перший автобус, що працює на паливних батареях.

Текст 2. ЕТ – технології

Природоохоронні технології, екологічні ноу-хау давно стали символом німецької економіки.


Майже кожний п'ятий екопродукт, що продається на світовому ринку, виготовлений у
Федеративній Республіці Німеччина. Згідно з даними Федеральної служби охорони
179

навколишнього середовища (UBA) з експорту екологічної техніки Німеччина посідає перше


місце у світі. Експорт природоохоронних технологій оцінюється нею в 17,5 млрд. євро;
причому для нього характерне зростання, що перевищує середні показники. Нараховуючи
100000 підприємств, що працюють в екосфері, Німеччина посідає друге місце у світі, після
США, де є 300000 таких фірм. Більшість з них – малі й середні підприємства, які завдяки
високому рівню спеціалізації знаходять екотехнологічні вирішення майже для всіх проблем,
з якими стикаються на практиці.

Важливим фактором, що визначає високий рівень розвитку німецької екотехніки, є високі


екологічні стандарти, регульовані суворими законами. Тверді нормативи по викидах у
навколишнє середовище, прийняті в промисловості, територіальні розпорядження про
порядок утилізації комунальних відходів і стічних вод укупі з монетарними заходами щодо
стягнення штрафів і зборів, з одного боку, і фінансове стимулювання за зниження рівня
негативного впливу на навколишнє середовище, з іншого боку, – все це сприяє зростанню
позитивних змін.

Текст 3. Німецькі винаходи й відкриття століття

Звичайно ж, до кінця XIX – початку XX століття в Німеччині вже існували телефон,


автомобіль, радіоприймач, рентгенівські апарати, полімери, патефонні платівки, магнітні
стрічки й рідкісні кристали. Були вже відомі збудники багатьох інфекційних захворювань,
подвійні зірки у Всесвіті, значення ферментів і молекулярна структура бензолового кільця.
Усі ці речі були відкриті, розроблені або винайдені в Німеччині. І все-таки Німеччина на
порозі XX ст., загалом, була аграрною країною. Більше 85% населення працювало в галузі
сільського господарства, а по шляху розвитку промислових держав ішли інші європейські
країни, насамперед Великобританія. Німців мало турбували прогресивні відкриття власних
учених у природознавстві, вони з недовірою ставилися до технічних досягнень інженерної
думки.

Типові німецькі протиріччя між технічним і науковим потенціалом світового масштабу, з


одного боку, і страхом перед практичною реалізацією, з іншого боку, на перший погляд
здаються парадоксальними. Однак і перше і друге мають спільні корені – це багатство
фантазії та ідей. Люди, здатні знову й знову винаходити щось зовсім нове, щось розробляти
й досліджувати, мають також неймовірно буйну фантазію, що часто малює всілякі
небезпеки, закладені в будь-якій технічній і науковій інновації. І тут немає ніякого
протиріччя, навпаки – це ідеальне сполучення. Інновативність без ретельного
обмірковування можливих наслідків є безвідповідальною, а інтерес до техніки без
конструктивної дисципліни – небезпечний. Тому легко зрозуміти, чому стандарти безпеки
німецьких автомобілів найвищі у світі, чому виробнича техніка повинна гарантувати високу
безпеку в експлуатації, і чому споживачі вимагають робити продукти харчування без
використання генної інженерії.

Текст 4. Глобальна екополітика

UNEP – це голос Організації Об'єднаних Націй у глобальній економічній політиці. Для себе
ми визначили п'ять сфер діяльності. Насамперед, важливо просунутися в питанні
забезпечення водою. У доступності й раціональному використанні води ми бачимо ядро
миротворчих заходів для майбуття всього світу.

Другий важливий момент, де ми також успішно могли б діяти – це використання


економічних засобів в екологічній політиці. Важливість цих питань зросла у зв'язку з
дискусією навколо проблем клімату, так званим протоколом Кіото. Тут, наприклад, йдеться
180

про торгівлю емісійними правами, скорочення екологічно шкідливих дотацій, подальшій


розробці системи цін. Третє найважливіше завдання полягає в зміні стандартів виробництва
й споживання. У виробництві варто уникати тих відходів, які не піддаються переробці.

Наступна важлива сфера діяльності – Африканський континент. Ми – єдині працівники


ООН, чий офіс міститься в Африці. Необхідно враховувати цей факт. Ми повинні оволодіти
системою раннього прогнозування, щоб вчасно визначити можливі кризові точки. Чим ще
необхідно терміново зайнятися, так це проблемою ґрунту. Йдеться про те, що ми не
стабілізуємо виробничу силу ґрунту. Тут існують кілька індикаторів прогнозування на
ранніх стадіях, наприклад, проблеми ерозії. Варто просто знати, що якщо ділянку тропічних
лісів перетворити в пальмову плантацію, те це може мати дуже серйозні негативні наслідки.
У зв'язку з сильними лісовими пожежами в Індонезії ми запросили експертів з різних країн з
питань захисту від пожеж на зустріч у Женеві, щоб обговорити можливості попередження
подібних катастроф.
181

LEKTION XII. TOURISMUS

Text 1. Incentive – Reisen. Troika - Reisen – Spezialist für Incentive - Touren


Text 2. Dienst am Kunden – Dienstleistungsbetrieb Hotel
Text 3. Баварія

Wortbildung: Bildung von Adjektiven. Das zusammengesetzte Adjektiv und seine


Entsprechungen beim Übertragen in die Muttersprache.

Übungen zum Dolmetschen und Übersetzen

Übung 1. Merken Sie sich die folgende Lexik, übersetzen Sie die nachstehenden Wörter,
Wendungen und Sätze in die Muttersprache.

1. anspornen – підганяти, стимулювати, заохочувати, спонукати - Incentives (engl.


Anreiz/Ansporn) sind Methoden und Aktionen, um die Motivation der Mitarbeiter in eine
bestimmte Richtung zu lenken und sie zu mehr Leistung anzuspornen.
2. ausloben – привселюдно хвалити, призначати винагорода; in Aussicht stellen – надавати
можливість, обіцяти - Meistens wird in einem über längere Zeit ausgeschriebenen Wettbewerb
eine Prämie oder Reise ausgelobt, d.h. den Teilnehmern in Aussicht gestellt.
3. zu Einsatz bewegen – спонукати до активних дій - So ein Wettbewerb, z.B. für die Verkäufer
eines Unternehmens, hat das Ziel, die Mitarbeiter zu noch mehr Einsatz zu bewegen, um
letztendlich eine Umsatzsteigerung zu erreichen.
4. maßgeschneidert – тут: що відповідає певним вимогам - Hier werden dem Kunden
maßgeschneiderte, d.h. speziell auf die Firmeninteressen und auf die Zielgruppe zugeschnittene
Reiseprogramme angeboten, die als wichtigen Bestandteil gemeinsame Aktivitäten beinhalten, z.B.
eine Rallye oder eine Art Olympiade.
5. staffeln – диференціювати, градуювати - Fluggesellschaften und Hotels bieten oft nach
Teilnehmerzahlen gestaffelte Gruppentarife an.
6. in Anspruch nehmen – скористатися, звертатися - Auch bei der Zusammenstellung eines
kompletten Programms für die Reisegruppen nimmt Troika Reisen die Dienste seiner festen
Partnerfirmen am Zielort in Anspruch.
7. durchschaubar – прозорий - Gegenüber dem Kunden ist es wichtig, dass die Preisgestaltung für
ihn durchschaubar ist.
8. unverbindlich – не обов'язковий, без зобов'язань - Das erste Gespräch mit dem Kunden ist
zunächst unverbindlich.

Text 1. Incentive - Reisen


Troika - Reisen – Spezialist für Incentive - Touren
182

Die Firmenleitung der Firma CarTex veranstaltet alle zwei Jahre für einen Teil der Belegschaft
eine so genannte Incentive Tour, diesmal nach Kiew und auf die Krim. Was ist eine Incentive -
Reise und wozu soll sie dienen? Incentives (engl. Anreiz/Ansporn) sind Methoden und Aktionen,
um die Motivation der Mitarbeiter in eine bestimmte Richtung zu lenken und sie zu mehr Leistung
anzuspornen. Incentive - Aktionen gehören heute fest zur Marketing- und Verkaufsförderungs-
strategie vieler Unternehmen. Meistens wird in einem über längere Zeit ausgeschriebenen
Wettbewerb eine Prämie oder Reise ausgelobt, d.h. den Teilnehmern in Aussicht gestellt. So ein
Wettbewerb, z.B. für die Verkäufer eines Unternehmens, hat das Ziel, die Mitarbeiter zu noch mehr
Einsatz zu bewegen, um letztendlich eine Umsatzsteigerung zu erreichen. Es geht dabei darum,
schon während des Wettbewerbs die Begeisterung und das Interesse der Mitarbeiter am Erfolg der
Firma zu steigern.

Den Gewinnern eines Wettbewerbs winkt dann als Belohnung seines Engagements die Teilnahme
an einer Incentive - Veranstaltung oder - Reise. Im Gegensatz zu Geldprämien oder Sachleistungen
bietet die Incentive - Tour dem Mitarbeiter nicht nur ein interessantes Reiseziel, sondern vor allem
unvergessliche Erlebnisse. All dies soll ihm das Gefühl geben, dass seine Bemühungen und seine
Mehrleistung sich gelohnt haben, und ihn gleichzeitig für einen zukünftigen Arbeitseinsatz
motivieren. Den Gewinnern eines Wettbewerbs soll gezeigt werden, dass sie und ihre Arbeit für
das Unternehmen wertvoll sind. Dementsprechend ist eine Incentive - Tour nicht mit anderen
Reisearten zu vergleichen. Vielmehr muss eine solche Reise, wie auch schon der vorhergehende
Wettbewerb, sorgfältig geplant und durchdacht sein und sollte nicht einem gewöhnlichen
Reisebüro überlassen werden.

In Deutschland gibt es etwa 800 Veranstalter, die sich auf die Durchführung von Incentive -
Reisen spezialisiert haben. Hier werden dem Kunden maßgeschneiderte, d.h. speziell auf die
Firmeninteressen und auf die Zielgruppe zugeschnittene Reiseprogramme angeboten, die als
wichtigen Bestandteil gemeinsame Aktivitäten beinhalten, z.B. eine Rallye oder eine Art
Olympiade. Dabei ist zu beachten, dass sowohl das Reiseprogramm als auch die Aktivitäten der
Zielgruppe entsprechen, d.h. für die Mitarbeiter auch interessant und attraktiv sind. Nur dann sind
Incentive - Reisen ein effektives Instrument, die Motivation der Mitarbeiter zu erhöhen und sie so
zu Spitzenleistungen anzuspornen.

Viele Firmen bedienen sich zur Planung und Vorbereitung ihrer Incentive - Tour eines
spezialisierten Reisebüros oder Reiseveranstalters. Dabei können die Reisebüros durch die
Kooperation mit Veranstaltern und Anbietern von Einzelleistungen an allen Zielorten günstige
Preise kalkulieren. Wichtig für die Preiskalkulation ist die Gruppengröße. Fluggesellschaften und
Hotels bieten oft nach Teilnehmerzahlen gestaffelte Gruppentarife an. Ein cleveres Reisebüro
nutzt alle Möglichkeiten, um für seine Kunden die günstigste Preisgestaltung zu bekommen. Das
gilt für die Reisekosten ebenso wie für den Aufenthalt. Das Reisebüro Troika hat deshalb an
verschiedenen Zielorten Vertragspartner, d.h. ein ausländisches Incoming Reisebüro mit einer
Lizenz. So ist es möglich, einmal mit einer direkten eigenen Anfrage beim Hotel ein Preisangebot
einzuholen und parallel dazu eine gleichlautende zweite Anfrage über die Partnerfirma abzusenden,
die aufgrund häufiger Kontakte eventuell bessere Preise/Konditionen erzielen kann. Das Hotel
wird zwei unterschiedliche Preisangebote nennen. So kann die Firma Troika den vorhandenen
Preisspielraum erfahren und für seine Kunden nutzbar machen. Auch bei der Zusammenstellung
eines kompletten Programms für die Reisegruppen nimmt Troika Reisen die Dienste seiner festen
Partnerfirmen am Zielort in Anspruch. Ein kompetentes Reisebüro vermittelt dabei nur Leistungen
von Partnern, deren Zuverlässigkeit und Qualität es kennt. Gegenüber dem Kunden ist es wichtig,
dass die Preisgestaltung für ihn durchschaubar ist. Deshalb führt das Reisebüro in seinem
Komplettangebot die Preise aller Einzelleistungen auf, d.h. Transportkosten, Kosten für
Übernachtungen oder ein Besichtigungsprogramm.
183

Wenn ein Kunde dem Reisebüro einen Auftrag erteilt, fällt in der Regel eine so genannte
Bearbeitungsgebühr an, wenn die Reise individuell ausgearbeitet werden muss. Das erste Gespräch
mit dem Kunden ist zunächst unverbindlich. Erst, wenn das Reisebüro sein schriftliches Angebot
abgibt, ist das die verbindliche Grundlage für den späteren Vertrag. Dann ist die geringe Gebühr
nicht verloren, denn es ist bei Reisebüros weitgehend üblich, sie dann als Teil des Gesamtpreises
anzurechnen. Bei Vertragsabschluss leistet der Kunde in der Regel eine Anzahlung auf den
Gesamtpreis von 10%. Um das finanzielle Risiko gering zu halten, falls der Kunde beispielsweise
die Reisetermine oder die Gruppengröße ändert, hat sich das Reisebüro in seinen Verträgen sowohl
mit dem Kunden als auch mit seinen Vertragspartnern im Ausland abgesichert.

Übung 1a. Wer bietet welche Leistungen? Bilden Sie Sätze.

Das Reisebüro (RB) bietet… an Sondertarife für Flüge


Der Reiseveranstalter (RV) kümmert sich um… Erlebnisreisen
besorgt
Besichtigungsprogramme wählt … aus Fahrtrouten
bucht … Reiseleiter
stellt … zusammen Individualreisen
arbeitet … aus Bahn- und Flugtickets
Visa und Einreisepapiere
Sonderkonditionen für Studenten
günstige Hotels
Transfers

Lexikon

IATA-Lizenz
Ein Reisebüro mit einer IATA-Lizenz kann ein computergestütztes Buchungssystem Flugtickets
für alle Fluggesellschaften, die der weltweiten Luftverkehrsvereinigung IATA angeschlossen sind,
buchen und verkaufen. Das Reisebüro kann sich in das Buchungssystem dieser Fluggesellschaften
einwählen und die gewünschten Plätze sofort reservieren.

START - System
Informations- und Reservierungssystem für Reisebüros. Im Angebot dieses elektronischen
Buchungssystems sind neben Flugverbindungen auch Hotels, Schiffsreisen und Bahnfahrkarten.
Mit solchen oder ähnlichen Reservierungssystemen wird das Buchen einer Reise erheblich
vereinfacht. START soll zu einem umfassenden Reisevertriebssystem ausgebaut werden.

Übung 1b. Welche der beiden Erklärungen entspricht der Formulierung aus dem Text?

1. Die Mitarbeiter werden zu mehr Leistung angespornt.


A. Die Mitarbeiter sollen mehr arbeiten.
B. Die Mitarbeiter werden stärker motiviert.

2. Eine Prämie wird ausgelobt.


A. Dem Mitarbeiter wird eine Prämie als Belohnung bezahlt.
B. Der Mitarbeiter kann eine Prämie gewinnen, wenn er am Wettbewerb teilnimmt.

3. Als Belohnung winkt eine Reise.


A. Für eine gute Arbeit kann man eine Reise geschenkt bekommen.
B. Man bekommt statt des Lohns eine Reise von der Firma.
184

4. Dem Kunden werden maßgeschneiderte Reiseprogramme angeboten.


A. Die Reiseprogramme sind für den Kunden sehr interessant.
B. Die Reiseprogramme passen zu den Wünschen und Interessen des Kunden.

5. Die Aktivitäten entsprechen der Zielgruppe.


A. Die Aktivitäten sind auf die Interessen und Wünsche der Mitarbeiter abgestimmt.
B. Die Aktivitäten werden in Gruppen durchgeführt.

6. Die Mehrleistung hat sich gelohnt.


A. Der Mitarbeiter verdient mehr Geld für seine Arbeit.
B. Wenn der Mitarbeiter mehr geleistet hat, bekommt er eine Belohnung / einen Bonus.

7. Ein Wettbewerb wird ausgeschrieben.


A. Ein Wettbewerb ist öffentlich bekannt gemacht, damit sich die Mitarbeiter beteiligen können.
B. Die Mitarbeiter beteiligen sich schriftlich an dem Wettbewerb.

Übung 1c. Lesen Sie die folgenden Aussagen zum Text. Was ist richtig? Was ist falsch?

1. Jedes Reisebüro bietet Incentive - Reisen an. richtig


falsch
2. Je mehr Leute an einer Reise teilnehmen, desto günstiger kann das richtig
Reisebüro kalkulieren. falsch

3. Für Reisegruppen machen die Hotels Sonderpreise. richtig


falsch
4. Die Firma Troika - Reisen arbeite mit ausländischen Reisebüros richtig
zusammen. falsch

5. Ausländische Hotels haben meistens Festpreise. richtig


falsch
6. Für den Kunden zählt am Ende nur Komplettpreis. Die Einzelpreise richtig
interessieren ihn nicht. falsch

7. Für individuell zusammengestellte Reisen muss der Kunde eine richtig


Gebühr bezahlen. falsch

8. Schon das erste Gespräch mit dem Kunden wird berechnet. richtig
falsch
9. Die Bearbeitungsgebühr für Individualreisen beträgt 10% des richtig
Reisepreises. falsch

10. Wenn der Vertrag mit dem Kunden zustande kommt, muss der richtig
Kunde eine Anzahlung leisten. falsch

Übung 1d. Ordnen Sie die Verben den Nomen zu. Mehrfachnennungen sind möglich.

1. Preise a) einholen
2. Preisgestaltung b) kalkulieren
3. Preisspielraum c) leisten
4. Gebühr d) erheben
5. Anzahlung e) nutzen
185

6. Reisekosten f) durchschaubar machen


7. Preisangebot g) berechnen

Unsere Allgemeinen Reisebedingungen

Das Wesentliche vorab:


Qualität steht bei uns an erster Stelle. Trotzdem wollen wir Ihnen Reisen zu erschwinglichen
Preisen anbieten. Das funktioniert nur, wen auch für jede Reise eine bestimmte Anzahl von
Interessenten meldet, die Mindestteilnehmerzahl erreicht ist. Da wir dies nicht garantieren können,
aber auch keine Abstriche bei den Leistungen akzeptieren, kann es passieren, dass wir eine Reise
absagen müssen, spätestens drei Wochen vor Beginn. Natürlich bekommen Sie dann Ihre
Anzahlung zurück. Damit aber Ihr Urlaub einfach nicht ausfällt, bieten wir Ihnen gleichzeitig
einen neuen Termin oder ein anderes Reiseziel an. Wenn Sie Ihren Urlaub buchen, bekommen Sie
von uns eine Reisebestätigung und einen Sicherungsschein. Mit Übergabe des Sicherungsscheines
werden 10% des Reisepreises fällig, max. jedoch 250 Euro pro Person. Den Rest des Reisepreises
zahlen Sie bitte zwei bis drei Wochen vor Reisebeginn. Der vom Gesetz geforderte
Sicherungsschein enthält eine Bürgschaftserklärung des Deutschen-Reisepreis-Sicherungsvereins
VVaG (DRS). Damit sind alle Ihre Zahlungen auf den Reisepreis von Anfang an angesichert.

Übung 1e. Formulieren Sie nach dem Beispiel Sätze ohne «wenn».

Muster: Ein Kunde erteilt einem Reisebüro einen Auftrag. In der Regel fällt eine
Bearbeitungsgebühr an. – Erteilt ein Kunde einem Reisebüro einen Auftrag, (so) fällt in der Regel
eine Bearbeitungsgebühr an.

1. Eine bestimmte Anzahl der Interessenten meldet sich.


Das Reiseunternehmen kann Reisen zu erschwinglichen Preisen anbieten.
2. Der Reiseveranstalter muss eine Reise mangels Interesse absagen.
Der Kunde bekommt selbstverständlich seine Anzahlung zurück.
3. Eine Reise wird vom Reiseveranstalter abgesagt.
Der Veranstalter bietet gleichzeitig einen neuen Termin an.
4. Der Kunde bucht seinen Urlaub.
Der Kunde bekommt vom Reisebüro eine Reisebestätigung.
5. Der Kunde erhält eine Reisebestätigung.
10% des Reisepreises werden fällig.
6. Der Kunde hat die Reiseunterlagen etwa 2 Wochen vor Reisebeginn erhalten.
Der Kunde bezahlt den Rest des Reisepreises.

Übung 1f. Wie die meisten Reiseveranstalter empfiehlt auch Troika den Abschluss
verschiedener Reiseversicherungen. In den folgenden Texten informiert die Versicherung über ihre
Leistungen. Lesen Sie die Informationen und ordnen Sie die Texte den am Ende der Übung
genannten Versicherungsarten zu.

ELVIA – Reiseversicherungen

A. Die ELVIA ersetzt die Kosten für die notwendige medizinische Versorgung (Arzt,
Krankenhaus, Medikamente) bei akut auftretender Krankheit und Unfall auf Auslandsreisen. Die
Selbstbeteiligung beträgt 50 Euro je Versicherungsanfall. Auch die Kosten für medizinisch
notwendige Rücktransporte (einschließlich Rettungsflüge) werden erstattet. Im Todesfall ersetzt
ELVIA die Überführungskosten. _________________________________
186

B. Wenn die Reise abgebrochen werden muss, - zum Beispiel wegen Tod oder unerwarteter
schwerer Erkrankung eines versicherten Reisenden oder seiner versicherten Mitreisenden –
erhalten Sie einen Reisegutschein (Gültigkeit zwei Jahre) über den vollen Reisepreis der gebuchten
Reise oder Ersatz für die anteilig nicht genutzte Reiseleistung.____________________

C. Ersatzleistung für Personen- und Sachschäden, für die der Reisende gesetzlich haftbar gemacht
wird. Schäden aus der Ausübung von Sport sind mitversichert. 1 Mio. pauschal für Personen-
und /oder Sachschäden je Person. __________________________

D. Weltweite aktive Hilfe rund um die Uhr direkt am Schadensort bei Krankheit, Unfall und Tod
bei Verlust von Zahlungsmitteln und bei Strafverfolgung. Organisation der Rückreise und
Kostenübernahme bei Reiseabbruch wegen Krankheit oder Unfall. Außerdem Benachrichtigung
der Angehörigen, Organisation und Übernahme der Fahrkosten für die Hin- und Rückreise einer
186ahe stehenden Person, wenn der stationäre Aufenthalt länger als zehn Tage dauert oder eine
lebensbedrohende Krankheit vorliegt. ___________________________

E. Versicherungssummen
Komplettschutz: Euro 1500,- je Person
Komplettschutz: Euro 1250,- je Person
2500,- je Familie
Die ELVIA versichert Ihr Reisgepäck gegen typische Reiserisiken wie z. B. Diebstahl und Raub.
Pelze, Schmuck und Kostbarkeiten, Foto-, Film- und Videokameras sind mit bis zu 50% der
Versicherungssumme versichert. Der Selbstbehalt beträgt 50,- Euro je Versicherungsfall.
Aufgegebenes Gepäck ist gegen Verlust und Beschädigung versichert. _____________________

1. Reise-Notruf-Versicherung (Bestandsleistungen)
2. Reise-Rücktritts-Versicherung
3. Reisegepäck-Versicherung
4. Reisehaftpflicht-Versicherung
5. Reisekrankenversicherung
6. Ferien-Garantie (sofern gesondert vereinbart)

Übung 2. Merken Sie sich die folgende Lexik, übersetzen Sie die nachstehenden Wörter,
Wendungen und Sätze in die Muttersprache.

1. auskennen, sich - орієнтуватися; добре розумітися на чомусь - sich in der Sache gut
auskennen; Reisebüros, die sich mit Geschäfts- und Urlaubsreisen auskennen.
2. ansässig - що постійно мешкає (проживає), місцевий - Die Firmen sind in diesen Städten
ansässig.
3. COMECON – (Council for Mutual Economic Essistance - Rat für gegenseitige
Wirtschaftshilfe) – Рада Економічної Взаємодопомоги (РЕВ).
4. Pauschalprogramm, n – загальна (групова) туристична програма; туристична поїздка з
попередньою оплатою - Einzel- und Gruppenreisen können als Pauschalprogramme gebucht
werden.
5. Sondertarif, m – спеціальний (індивідуальний) тариф - Die Firma kann durch die
Kooperation mit Veranstaltern interessante Sondertarife anbieten.
6. locken - заманювати, зваблювати, затягати; залучати, привертати, приваблювати,
зацікавлювати - Touristen aus ehemaligen COMECON-Ländern lassen sich nur mit
Niedrigstpreisen locken.

Text 2. Dienst am Kunden – Dienstleistungsbetrieb Hotel


187

Reisebüros, die sich mit Geschäfts- und Urlaubsreisen in den Staaten der ehemaligen Sowjetunion
auskennen, sind meist Spezialisten in der deutschen Tourismusbranche. Die meisten dieser Firmen
haben ihren Sitz in Berlin oder Dresden. Dass sie gerade in diesen beiden Städten ansässig sind, hat
Tradition: Schon zu DDR-Zeiten waren die wichtigsten Reiseagenturen für die Sowjetunion und
andere Länder des ehemaligen COMECON in diesen beiden Städten. Nach der Wiedervereinigung
1990 sollten die Kontakte der ehemaligen Staatsbetriebe zu ihren bisherigen Kunden und Partnern
weiter bestehen. Manches Unternehmen gründete sich für diesen Markt neu.

Eines dieser Reiseunternehmen ist die Firma Troika-Reisen. Dieses im Jahr 1990 gegründete
Reisebüro hat seine Zentrale in Dresden, eine Niederlassung in Berlin, eine in Moskau und ein
Büro am Flughafen Schönefeld bei Berlin. Troika - Reisen bedient inzwischen alle touristisch
interessanten Gebiete in der ehemaligen Sowjetunion. Einzel- und Gruppenreisen können bei
Troika entweder als Pauschalprogramme gebucht werden, die bereits ausgearbeitet und durch
Kundenerfahrung bekannt sind, oder man bekommt Reiseangebote, die weitgehend nach den
Wünschen der Kunden individuell und neu zusammengestellt werden. Dabei kann die Firma durch
die Kooperation mit Veranstaltern und Anbietern von Einzelleistungen an allen Zielorten günstige
Preise kalkulieren und interessante Sondertarife anbieten.

Das INTER CONTINENTAL FORUM HOTEL in Berlin war zu DDR-Zeiten unter dem Namen
«Hotel Stadt Berlin» vor allem Gästen aus der damaligen Sowjetunion gut bekannt. Es beherbergte
damals jährlich etwa 100.000 Gäste aus allen Teilen der SU. An diese Tradition will das Haus
heute wieder anknüpfen. Wegen der langen Erfahrung in der Zusammenarbeit mit osteuropäischen
Staaten ist man auf Gäste aus Russland und Osteuropa gut eingerichtet und kennt deren spezielle
Wünsche und Vorlieben.

Viele der 220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sprechen Russisch oder eine andere osteuropäische
Sprache. So bemüht sich das Management des FORUM heute wieder um mehr Gäste aus der
ehemaligen Sowjetunion. Um deren Anteil zu steigern, wirbt man gezielt auf Messen oder sucht
die Zusammenarbeit mit Reisebüros, die auf Russland und die osteuropäischen Länder spezialisiert
sind. Aber das Werben um Reisegruppen ist mühsam. Touristen aus den ehemaligen COMECON-
Ländern lassen sich vorläufig nur mit Niedrigstpreisen locken. Dafür erleben sie allerdings einen
rundum modernisierten Hotelbetrieb und ein überaus kundenorientiertes Verhalten von
Management und Personal. Das 1972 erbaute Hotel FORUM gehört heute - von Grund auf
renoviert - zu den in aller Welt bekannten Inter Continental Hotels und ist eines der modernsten
Hotels in Berlin.

Übung 2a. Lesen Sie bitte folgende Anfrage von Troika-Reisen Moskau an das FORUM
HOTEL BERLIN. Stellen Sie im Anschluss daran auf der folgenden Seite aus den
Bestandteilen im Kasten die Antwort des FORUM HOTEL BERLIN zusammen. Beachten
Sie die allgemeine Form des deutschen Geschäftsbriefes.

Troika-Reisen Moskau Moskau, den …


18.06.20…
1. Kasatschij Prospekt 7
Büro 7-4-16
109017 Moskau

FORUM HOTEL BERLIN


Alexanderplatz
10178 Berlin

Anfrage
188

Sehr geehrte Damen und Herren,


wir benötigen für die Zeit vom 22 bis 29 des kommenden Monats 10 Doppelzimmer sowie
zusätzlich 2 Einzelzimmer sowie zusätzlich 2 Einzelzimmer für die Reiseleiterin und den
Busfahrer für eine unserer Reisegruppen. Die Anreise der Gruppe erfolgt mit dem Bus am 22.06.
abends.

Wir bitten Sie deshalb um ein diesbezügliches Angebot. Auch bitten wir Sie um die Zusendung
eines Hausprospekts.

Mit bestem Dank und freundlichen Grüßen


Troika – Reisen - Moskau

 Verbindlichen Dank für Ihre Anfrage und für Ihr freundliches Interesse am FORUM
HOTEL BERLIN.
 Wir reservieren Ihnen gerne für den gewünschten Zeitraum 10 Doppelzimmer und zwei
Einzelzimmer. Wir berechnen Ihnen pro Zimmer pro Nacht Euro 25,- incl. Frühstück
 Zimmerreservierung
 Ihre Anfrage vom 18.06. 20…
 Alexanderplatz
 10178 Berlin
 Bitte teilen Sie uns bald mit, ob wir fest für Sie buchen können. Wir würden uns freuen,
Ihre Gäste in unserem Hause begrüßen zu können.
 Mit freundlichen Grüßen
 FORUM HOTEL BERLIN
 Menzel
 Mit der Bestätigung unseres Angebots erbitten wir eine Namensliste Ihrer Reisegruppe,
damit wir die Einteilung in Doppelzimmer vorbereiten können.
 Den gewünschten Prospekt legen wir diesem Brief bei.
 Berlin, den 28.06.20…
 Troika – Reisen - Moskau
 1. Kasatschij Prospekt 7
 Büro 7-4-16
 109017 Moskau
 Anlage: Hausprospekt
 Sehr geehrte Frau Schulz,

Übung 2b. Am Empfang eines Hotels gibt es viele Aufgaben. Ordnen Sie die Überschriften
den hier beschriebenen Aufgaben zu.

A) Erklärung der Zimmereinrichtung


B) Festlegung des Zimmers und Schlüsselübergabe
C) Begleitung des Gastes zum Zimmer
D) Bitte um Eintragung ins Meldeformular
E) Empfang und Begrüßung von Gruppenreisenden
F) Begrüßung der einzelreisenden Gäste
G) Überprüfung der Reservierung

1. Bei Erscheinen des Gastes am Empfang wird dieser freundlich, wenn möglich in der
Muttersprache, begrüßt und nach seinen Wünschen befragt. ________________________
189

2. Reisegruppen, die im Hotel zu Gast sind, werden bereits im Bus begrüßt und über den Ablauf
des Empfangs informiert. Sie erhalten auch ihre Zimmerschlüssel direkt bei der
Ankunft.___________________
3. Bei Einzelreisenden legt der Empfangsherr/die Empfangsdame dem Gast die
Gästeregistrierkarte vor und bittet ihn, sich einzutragen. ______________________
4. Während der Gast das Meldeformular ausfüllt, überprüft der Hotelmitarbeiter die Reservierung:
Zimmer, Anzahl der Nächte, Zimmerpreis und eventuelle Sonderwünsche. Nachrichten oder Post
werden dem Gast sofort ausgehändigt. _____________________
5. Nachdem das Meldeformular überprüft wurde, wird der Gast gefragt, wie er seine Rechnung zu
begleichen wünscht. Der Empfangsherr legt nun die Zimmernummer fest und übergibt dem Gast
den Zimmerschlüssel. _________________________
6. Das Empfangspersonal ruft einen Hoteldiener, der das Gepäck des Gastes auf das Zimmer
bringen soll. Das Empfangspersonal kann auch selbst, wenn es seine Zeit erlaubt, den Gast auf sein
Zimmer begleiten. ____________________
7. Am Zimmer angekommen, öffnet der Hoteldiener die Tür, schaltet evtl. das Licht an und
überprüft, ob das Zimmer in Ordnung ist. Er erklärt dem Gast die Bedeutung des Fernsehapparates,
der Minibar und evtl. der Klimaanlage. Der Hoteldiener wünscht dem Gast einen angenehmen
Aufenthalt und verlässt das Zimmer. ____________________

Ein Hotel ist ein Dienstleistungsbetrieb. Die Aufmerksamkeit dem Gast gegenüber bei Ankunft
und Abreise ist maßgebend für den Eindruck, den er vom Hotelservice gewinnt. Höfliches und
fachkundiges Verhalten sollen dem Gast das Gefühl geben, dass er willkommen ist. Dabei kommt
es auf viele kleine Details an, die die Qualität eines Hotels ausmachen. Um diese Qualität zu
sichern, bedienen sich die Unternehmen unterschiedlicher Checklisten. So ist es möglich, die
Qualitätsmerkmale in Hotellerie und Gastronomie zu überprüfen und fortlaufend zu verbessern.

Auf der nachfolgenden Checkliste finden Sie wesentliche Punkte, die für das
Dienstleistungserlebnis des Gastes wichtig sind.

1. Anfragen der Gäste werden sofort beantwortet; für die Reservierungsabteilung gibt es eine
Durchwahlmöglichkeit.
2. Telefonische Reservierungen werden jederzeit, auch nachts, angenommen.
3. Reisegruppen werden separat eingecheckt, ohne individuelle Gäste am Empfang zu stören.
4. Wenn in diesem Hotel kein Zimmer mehr frei ist, wird dem Gast eine Ausweichmöglichkeit
vorgeschlagen.
5. Sobald die Identität eines Gastes bekannt ist, wird er vom Personal mit seinem Namen
angesprochen.
6. Die Ankunfts- und Abreisedaten werden bestätigt.
7. Zu jeder Tageszeit werden die Gäste durch das Empfangspersonal freundlich begrüßt, und
man ist den Gästen behilflich.
8. Alle Gäste werden am Ankunftstag auf ihre Zimmer begleitet und auf alle Einrichtungen des
Hotels hingewiesen.
9. Bei der An- und Abreise der Gäste wird das Gepäck zur gewünschten Zeit vom Hoteldiener
auf das Zimmer gebracht bzw. abgeholt.
10. Zusammen mit der Reservierung können auch Zusatzleistungen, wie Mietwagen, Transfer
o.ä. offeriert werden.

Übung 2c. Ordnen Sie die Satzteile einander zu.

1. Der Telefonanruf des Gastes wird… A)…in mehreren Fremdsprachen angenommen


werden
2. Für die Reservierungsabteilung gibt es … B) …bei ihrem Gepäck behilflich
190

3. Telefonische Reservierungen werden … C) …Zusatzleistungen wie Mitwagen, Transfer


etc. angeboten werden
4. Ankunfts- und Abreisedaten werden… D) …die Einzelreisenden in der Empfangshalle
zu stören
5.Falls das Hotel angebucht ist… E) … bestätigt
6. Zusammen mit der Reservierung F) … eine Durchwahlmöglichkeit
können auch…
7. Reisegruppen werden separat G) … werden Ausweichmöglichkeiten …
eingecheckt, ohne… vorgeschlagen
8. Reservierungen können… H) …Tag und Nacht entgegengenommen
9. Zu jeder Tageszeit werden die Gäste… I) …vom Personal freundlich begrüßt und
bedient
10. Man ist den Gästen… J) … schnell beantwortet

Lexikon

STORNO ist ein Begriff aus der Sprache der Geldgeschäfte, der wie viele andere aus der
italienischen Sprache stammt STORNO – oder in der deutschen Sprache abgewandelt Stornierung
– bezeichnet die Kündigung oder Umbuchung eines Geschäftsvorfalls. Unrichtige Buchungen
werden storniert, d.h. durch eine Gegenbuchung zurückgenommen und ausgeglichen, weil in
Geschäftsbüchern das Streichen oder Radieren verboten ist.

Übung 2d. Silbenrätsel – Finden Sie die richtigen Worte. Streichen sie die benutzten Silben
weg.

auf- be- be- brin- de- dienst- ein- emp-ent- ent- fang- gä- gen- hal- halt- he- lei- len- nie-
rei- ren- sen- ste- stel- stor- stungs- tel- ten- ter- trieb- un- zel-

Muster: Am Hotelempfang werden die ankommenden Gäste begrüßt.


1. Martina Menzel hat den neuen Gästen einen angenehmen Auf_________ (Zeit/Besuch) in
Berlin gewünscht.
2. Ein Hotel ist ein Dienstleistungs __________ (Service-Unternehmen), in dem die Gäste im
Mittelpunkt stehen.
3. Ein Reisebüro aus Moskau möchte für eine Reisegruppe 10 Doppelzimmer für 6
Übernachtungen ______________(buchen).
4. Das Hotel schickt dem Reisebüro einen Vertrag. Das Reisebüro kann den Vertrag
____________ (kündigen / umbuchen) lassen, wenn sich etwas ändert.
5. In einer Woche ohne größere Tagungen und Messen kann das FORUM auch größere
Reisegruppen problemlos ______________ (beherbergen).
6. Das Frühstück ist im Zimmerpreis _____________ (inbegriffen / inklusive).
7. Ein guter Service ist für Reisegruppen ebenso wichtig wie für _______________
(Individualtouristen).

Übung 2e. Ein Verb passt nicht. Bitte kreuzen Sie es an.

1. Eine Rechnung kann man


A) erstellen B) begleichen C) vorlegen D) anbieten
2. Eine Reservierung kann man
A) bestätigen B) stornieren C) begleichen D) vornehmen
3. Die Gäste kann man
191

A) begrüßen B) erledigen C) empfangen D) betreuen


4. Das Gepäck kann man
A) abholen B) betreuen C) aufbewahren D) kennzeichnen
5. Eine Anmeldung kann man
A) begleiten B) ausfüllen C)überprüfen D) bestätigen
6. Die Korrespondenz kann man
A) weiterleiten B) erledigen C) ablegen D) absagen
7. Reisegruppen kann man
A) unterbringen B) einquartieren C) beherbergen D) anbieten
8. Hotelzimmer kann man
A) buchen B) reservieren C) unterbringen D) verteilen

Текст 3. Баварія

Баварія – одна з найстаріших німецьких федеральних земель. Її державність має тисячолітню


історію. Історичне поняття «вільна держава» з'явилося після скасування монархії. Це поняття
було обрано для того, щоб уникнути іноземного слова «республіка». 1 грудня 1946 р.
населення Баварії прийняло конституцію. З 12,1 млн. населення федеральної землі Баварія
приблизно 6,3 млн. – «старі баварці», 4,1 млн. – франки, 1,7 млн. – шваби.

Баварія, і в першу чергу Мюнхен, випромінюють самовпевненість, їх у Німеччині можна


порівняти хіба що з «містами-державами» Бременом і Гамбургом. Причиною цьому є те, що
Баварія – єдина з німецьких федеральних земель, що не змінювала свою територію з часів
великого наполеонівського «перекроювання Європи». Цей історичний факт пояснює ще
один характерний для Баварії парадокс: «портативний комп'ютер плюс шкіряні штани».
Звичаї і традиції в Баварії й понині є чимось більшим, ніж просто фольклором. Стратегію
правлячих сил у цій землі можна було б назвати «мрією бюрократа», суть якої – реформи й
розвиток за допомогою адміністративних методів. Завдяки її реалізації за останні роки
відбулося багато радикальних структурних змін: у минулому бідний аграрний регіон
перетворився в сучасний центр концернів фінансових послуг й індустрії високих технологій.
Сьогодні економіка Баварії могутніша, ніж Бельгії або Швеції, а четверта частина товарів, які
там виробляються, іде на експорт. Баварія посідає 20-те місце у світі серед держав-
експортерів.

Бамберський симфонічний оркестр, фестиваль Ріхарда Вагнера в Байроті – яка федеральна


земля може похвалитися чимось подібним? Не менш відомими й популярними є щорічні
Обераммергаузькі «Страсті Господні», а казкові замки Людвіга Другого, численні церкви в
стилі бароко, палаци й монастирі приваблюють туристів з усього світу. У більше ніж 1100
баварських музеях і колекціях зберігаються скарби з усього світу. Щороку ці музеї
відвідують більше 20 млн. туристів. Але особливої уваги заслуговує Стара Пінакотека. Вона
вважається однією з найбільш значних картинних галерей світу. У самій південній
федеральній землі багато курортів і сучасних підприємств, пам'ятників культури й
футбольних клубів. Гостинні й працьовиті, а іноді різкі й уперті, баварці люблять радіти
життю, як у свій час король Людвіг Другий, що залишив Баварії прекрасні замки
Нойшванштайн, Герренкімзеє, Ліндергоф. Місцеві броварні зберігають старі традиції:
прийнятий в 1516 р. «Баварський закон про чистоту» і понині для них є неухильною
заповіддю.

Краса ландшафтів, багатство культури, розумні ціни й традиційна баварська гостинність –


завдяки всьому цьому Баварія є найбільш популярною федеральною землею для туристів.
23% від загального обсягу німецького туризму належить Баварії. Туризм, що приносить за
рік 26 млрд. євро й дає 330 000 робочих місць, є найважливішою галуззю економіки.
192

Übung 3. Geben Sie den Inhalt des nachstehenden Textes in deutscher Sprache wieder,
merken Sie sich vorher die Bedeutung der in diesem Text verwendeten Fachwörter und
Wendungen.

Вільна держава – der Freistaat; скасування монархії – die Abschaffung der Monarchie;
конституція – die Verfassung; випромінювати самовпевненість – Selbstbewusstsein
ausstrahlen; «перекроювання Європи» - «Neues Zuschneiden von Europa»; адміністративні
методи – Methoden der Verwaltung; посідати місце – den Platz belegen / einnehmen;
«Страсті Господні» - «Leidensgeschichte»; «Баварський закон про чистоту» - «Das Bayrische
Gesetz über Reinheit»; заповідь – das Gebot; зберігати традиції - Traditionen aufbewahren.

Bildung von Adjektiven. Das zusammengesetzte Adjektiv und seine


Entsprechungen beim Übertragen in die Muttersprache
Формування прикметників. Складний прикметник та його кореляція під
час перекладу на рідну мову
Словоскладання є одним з основних способів словотвору прикметників у німецькій мові. Так
само як і складні іменники, за типом зв'язку між компонентами складні прикметники
підрозділяються на сурядні й підрядні. Сурядні складні прикметники можуть складатися з
двох або більше основ, які однаково беруть участь у формуванні значення композита й
несуть однаковий наголос. При перестановці компонентів значення цілого, за винятком
окремих випадків, не змінюється, наприклад: finnisch-russische (russisch-finnische) Grenze
(перестановка можлива), але deutsch-russisches або russisch-deutsches Wörterbuch (перестановка
неможлива).

Сурядні складні прикметники частково фіксуються словниками, однак повне охоплення у


зв'язку з великою кількістю авторських контекстуальних утворень неможливе. Композити,
що виникають у процесі мовлення, у контексті, часто експресивні, особливо коли вони
побудовані за принципом оксюморона, тобто складаються з компонентів-антонімів, або коли
зближення основ у межах складного прикметника порушує реальні асоціації. Такі,
наприклад, прикметники dummklug (Гейне), ernstheiter, engweit, nahfern (Гете), helldunkel (Борхерт),
graziös-linkisch (Фріш).

В означальних складних прикметниках між компонентами існують різноманітні логіко-


семантичні зв'язки; при цьому перший компонент (він може складатися й більше ніж з однієї
основи) визначає другий. Як перший компонент найчастіше виступають основи іменників
(kreisrund, handgroß, gastfreundlich, sündenmüde), прикметників (gelbledern, blauseiden, blassblau),
рідше прислівники, дієслова (hochdeutsch, tiefschwarz, bügelfrei, lachfertig). Другим
компонентом може бути не тільки прикметник, але й дієприкметник: oftbenutzt, gutgestimmt,
lebensatmend, weißglühend.

Композити з другим компонентом-дієприкметником можуть бути уявно трансформовані в


рівнозначні вільні дієслівні конструкції, що свідчить про збереження функції граматичної
форми (дієприкметника) й семантики відповідного дієслова в значенні цілого, але можуть
бути й не співвідносні з дієслівними конструкціями, якщо дієприкметник утворений не від
дієслівної основи, а за даною моделлю за аналогією (їх називають ад'єктивованими
дієприкметниками), наприклад: schwarzbefrackt, schwerbestiefelt.

За способом утворення виділяють також складно-похідні прикметники. Вони утворяться


шляхом взаємодії двох словотвірних процесів: словоскладання й суфіксації, тобто до
складної основи приєднується один із суфіксів прикметників, у першу чергу суфікс -ig, а
193

також суфікси –isch, -en, -lich. Такі прикметники найчастіше утворюються на основі
словосполучення: fremdsprachig — fremde Sprache, frühzeitig — frühe Zeit, unterirdisch — unter
der Erde. Прикметники типу gelbseiden, kleinstädtisch тощо могли б бути віднесені до
складних прикметників, тому що їхні компоненти вживаються як самостійні слова; однак
тому що основою утворення таких прикметників є словосполучення або прийменникова
група, їх розглядають як зрощення, а не складні слова.

Оскільки для перекладу здебільшого важливий не формальний, а змістовний бік мовних


одиниць, ми надалі не виділяємо зрощення в особливий розділ, тим більше що між їхніми
компонентами спостерігаються, в основному, ті ж відношення, що й між компонентами
складних прикметників.

В українській мові при провідній ролі афіксації в словотворі прикметників також


використовується словоскладання. Як і в німецькій мові, виділяються сурядні, підрядні й
суфіксально-складні прикметники.

Сурядні прикметники складаються з двох або більше рівноправних основ прикметників і


позначають єдину ознаку, що є сумою ознак, названих складовими основами, наприклад:
біло-рожевий, плодово-ягідний, науково-технічний. Як одна з основ може виступати
дієприкметник, наприклад: глибокопроникаючий, рівновіддалений та ін.

У прикметників з підрядним відношенням основ опорним, означуваним компонентом


можуть бути прикметники й дієприкметники. Як означаючі виступають основи іменників:
морозостійкий, нелюдський; основи прикметників: ясно-зелений, яскраво-червоний; основи
числівників: тристоронній, п'ятикратний. Частотні другі компоненти: -подібний:
(правдоподібний, кулястий) і перші компоненти загально-, усе- (все-), багато-, само- та ін.:
загальнодоступний, всесильний, дуже (вельми) досвідчений, самодостатній, напівмертвий.
Ці типи прикметників продуктивні, переважно, у книжній мові й науково-технічних текстах.
До суфіксально-складних прикметників належать прикметники типу слабонервовий,
добросусідський, триколірний, богобоязливий, зуболікарський, а також серійні утворення з
що- (щоденний), мікро- (мікрохвильовий) та ін.

Таким чином, у складанні прикметників у німецькій і українській мовах спостерігаються


риси подібності, які особливо простежуються в моделі сурядних прикметників: graugrün –
сіро-зелений, russisch-deutsch – російсько-німецький, taub-stumm – глухонімий тощо. Серед
прикметників з підрядним зв'язком компонентів подібне утворення прикметників, що
позначають відтінки, інтенсивність кольорів, якості: hellgrün — ясно-зелений, grellrot -
яскраво-червоний, kaltblutig — холоднокровний, selbstzufrieden — самовдоволений, а також
складних прикметників з другим компонентом-дієприкметником: frischrasiert —
свіжовиголений. В обох мовах представлені серійні утворення з частотними компонентами.
Однак істотне розходження полягає в тому, що в німецькій мові лексичне наповнення
моделей практично не обмежене сполучуваністю основ, що, як уже відзначалось, дозволяє
вільно утворювати складні прикметники в процесі мовлення, причому досить часто з
порушенням внутрішньої валентності. У той час як в українській мові мовленнєве
використання складання прикметників також можливе, незвичайне, що порушує звичні
асоціації сполучення основ у межах складного прикметника й словосполучення «складний
прикметник + іменник» значно менше поширене, ніж у німецькій мові, а спектр логіко-
семантичних відношень між компонентами досить обмежений. Пор.: schlechtrasiert - погано
виголений і blaurasiert (Борхерт) — виголений до синяви; blutarm — недокрівний і
vitaminarme Schüler — учні, що страждають від відсутності вітамінів (або що одержують
мало вітамінів). Часто компоненти німецьких складних прикметників мають еквіваленти в
українській мові, проте вони не можуть через розбіжність у сполучуваності лексичних
194

одиниць бути безпосередньо поєднані в складне слово і як відповідність німецькому


компоненту виступають у формі різноманітних синтаксичних конструкцій. Наприклад:
blauwollen — із синьої вовни (Т. Манн), teppichrote Treppe – сходи, покриті червоною
килимовою доріжкою та ін.

Між компонентами німецьких означальних складних прикметників спостерігаються


різноманітні логіко-семантичні відношення: schneeweiß, blütenweiß, schwanenweiß, rostrot,
ziegelrot, hechtblau, -grau, taubenblau, -grau, aschgrau, papagaiengrün, flaschengrün, tintenblau,
pulverfein, -trocken, gallenbitter, hauchfein, glockenrein, turmhoch, berghoch та ін., сюди ж
віднесемо й метафоричні авторські утворення. Пор.: Das sind die dunstgrauen, die nebelgrauen,
die weltgrauen Zeiten... (Borchert, Die Elbe) Численні складні прикметники, що виражають
інтенсивність ознаки, кольору: hellgrün, schwerkrank, dunkelrot, zartgebaut.

Між компонентами складних прикметників можуть бути причинно-наслідкові відношення:


frosthart, tränennass, schlafschwer, sonnenwarm. Пор.: Sie hocken auf dem steinkalten
Brückengeländer und am ... Kanal entlang auf dem frostharten Metallgitter. (Borchert). Далі
об’єктні відношення між компонентами: trostbereit, meermüde, geldgierig, lachfertig, weltsatt,
bundesligareif, billardlustig. Пор.: Dann folgt ein kurzes Gebet und die Verwandten gehen vorbei um
dem stillen und gleichmütigen Wesen einen glückwünschenden Kuss auf die Stirn zu drücken...
(Th. Mann)

Перший компонент може виражати характеристику за місцем (1), часом (2), а також міру або
ступінь ознаки, якості (3, 4) Пор.: (1) Ich würde ofenwarmes Brot kaufen, würde es, in Papier
gewickelt, unter den Arm klemmen und die Wärme auf meine Haut dringen fühlen. (Mechtel). (2) Kein
Schwarz war so schwarz wie die Finsternis um die weißen Lampen der nachtleeren Bahnsteige. (Borchert).
(3) Aber manchmal gibt es Zeiten und sie liegen grauer als der graue Dunst Hamburgs über der uralten
ewiggrünen Elbe. (Borchert). (4) Ich träume gerade. Ich träume einen wunderschönen Traum. (Borchert).
Зустрічаються також прикметники, що виражають відношення орнативності (забезпеченості
чим-небудь): pelzgefüttert, efeubewachsen тощо.

Особливість словоскладання прикметників у німецькій мові (як і словоскладання іменників)


полягає і в тому, що вони можуть бути підготовлені лексичними одиницями контексту (1), а
також у можливості реалізації певного контекстуального значення при незвичайному,
метафоричному сполученні з означуваним (2). Пор.: (1) "Storax?" — fragte er — "Ja. Das ist drin.
Storax." Und dann krümmte er sich wie von einem Krampt zusammengezogen und murmelte mindestens
ein Dutzend Mal das Wort "Storax" vor sich hin. Baldini hielt die Kerze gegen das storaxkrächzende
Häuflein Mensch... (Süskind) - Стираксове масло? Гренуй кивнув. – Так. Воно там усередині.
Стираксове масло... – І він скорчився, як від судоми, і щонайменше десять разів пробурмотів
про себе слово «стиракс»: – стиракс – стиракс – стиракс – стиракс – стиракс... Бальдіні
підніс свічку до цієї людиноподібної істоти, що бурмотів...2 (2) .Ich sehe nur, dass er, feldgrau,...
mit beiden Händen den Pultdeckel klammert... (Grass) – Я тільки бачу, як він, одягнений в сіру
польову форму, …обома руками міцно тримається за кафедру. (Доповідач – випускник
школи, що приїхав із фронту. Знаючи, якого кольору була форма в армії третього Рейха,
тобто маючи фонові знання, перекладач правильно визначив контекстуальну
співвіднесеність і значення прикметника feldgrau).

Володіння фоновими знаннями необхідно й для перекладу таких прикметників, як,


наприклад, diorrot — rot, wie Dior (Pariser Modeschöpfer) es vorschreibt, verwendet; tizianrot —
rot, wie auf Gemälden Tizians; königsblau — blau wie die Kleidung des französischen Königs
Ludwig XIV.; bischofslila — lila wie die Kleidung der Bischöfe; kardinalrot — rot wie die Kleidung
der Kardinale; admiral-blau - blau wie die Kleidung der Admirale і багатьох інших, значення яких
не виводиться однозначно зі значення складових. Зазначені розбіжності в словоскладанні
195

прикметників у німецькій і українській мовах створюють труднощі при перекладі, особливо


означальних складних прикметників.

Übung 1. Schreiben Sie aus den Texten 1 und 2 alle zusammengesetzten Adjektive heraus,
geben Sie deren muttersprachlichen Äquivalente an!
Übung 2. Formen Sie die Sätze nach dem Muster um, übersetzen Sie die umgeformten
Sätze in die Muttersprache!
Die Lufthülle des Planeten hat wenig Sauerstoff, aber viel Stickstoff.
Die Lufthülle des Planeten ist sauerstoffarm, aber stickstoffreich.

1. Das Fleisch vieler Fischarten hat wenig Fett, aber viel Eiweiß.
2. Der Boden in diesem Gebiet hat im Allgemeinen wenig Rohstoffe, aber viel Gold.
3. Der Norden des Landes hat wenig Wald, aber viele Seen.
4. Das Theaterstück hat wenige Figuren, aber viel Handlung.

Übung 3. -frei oder –los? Bilden Sie die Beispiele nach dem Muster und übersetzen Sie
diese in die Muttersprache!

Alkohol – Getränk: das alkoholfreie Getränk


aber: Frist – Entlassung: die fristlose Entlassung

1. Arbeit – Sonnabend 11. Zoll - Zigarette


2. Steuer – Nebenverdienst 12. Talent - Autor
3. Nutzen – Arbeit 13. Maß - Übertreibung
4. Schlaf – Nacht 14. Draht - Telegrafie
5. Kind – Ehe 15. Rost - Stahl
6. Jugend – Spielfilm 16. Keim – Trinkmilch
7. Grund – Vorwurf 17. Arbeit - Bergmann
8. Einwand – Betragen 18. Naht - Rohr
9. Ergebnis – Verhandlung 19. Brot - Kunst
10. Holz – Papier 20. Koffein – Kaffee

Übung 4. Setzen Sie –gemäß oder -mäßig ein und übersetzen Sie die Sätze!

1. Er hat seine Diplomarbeit nicht termin… abgegeben.


2. Viele Redewendungen kann man in der Fremdsprache nur sinn… wiedergeben.
3. Die Formulare sind vorschrifts… auszufüllen.
4. Der Zug soll fahrplan… um 19:15 in Köln ankommen.
5. Er besucht den Unterricht sehr unregel…
6. Sie hat das Thema des Aufsatzes sach… und fach… behandelt.
7. Die Konzertbesucher sind alters… sehr verschieden.
8. Das Fernsehen wiederholt den Film wunsch… am Freitag.
9. Die Veranstaltung schloss programm… gegen 21 Uhr.
10. Erdöl liegt mengen… an der Spitze aller Importe.
11. Hohes Pathos auf der Bühne ist nicht mehr zeit…
12. Das neue Düsenflugzeug gehört leistungs… zu den besten Verkehrsmaschinen des Landes.
13. Der Zeuge hat den Unfall wahrheits… geschildert.
14. Der neue Transistor wird ab Ende des Jahres serien… hergestellt.

Übung 5. Wählen Sie das passende Substantiv als Bestimmungswort und übersetzen Sie die
Sätze!
196

Baum – Feder – Felsen – Grund – Haar – Nagel – Spindel – Spott – Stein – Stock – Stroh
1. Ich halte deine Meinung für ...falsch.
2. Ich bin ...fest von seiner Unschuld überzeugt.
3. Er ist mit seinem ...neuen Wagen gegen einen Baum gefahren.
4. Er ist ...scharf an einem Baum gefahren.
5. Vor Schreck standen wir alle ...steif.
6. Er ist zwar ...reich, aber …dumm.
7. Er ist ein ...langer, ...dürrer Kerl.
8. Der bunte Kleiderstoff ist ...billig.
9. Der Plastwerkstoff ist ...leicht.

Übung 6. Wählen Sie den passenden Tiernamen als Bestimmungswort, beim Übersetzen
vergleichen Sie mit den muttersprachlichen Äquivalenten.

Aal – Bär – Hund – Rabe - Lamm – Maus – Mäuschen – Pudel – Spinne


…feind - …fromm - …glatt - …müde - …nass - …schwarz - …stark - …still - …tot

Übung 7. Formen Sie die Sätze nach dem Muster um, übersetzen Sie die umgeformten
Sätze in die Muttersprache!

Das ist ein Waschmittel, das die Fasern außerordentlich schont.


Das ist ein außerordentlich faserschonendes Mittel.

1. Ich besitze eine Uhr, die gegen Wasser geschützt und gegen Stoß gesichert ist. 2. Es handelt sich
hier um einen Plastwerksoff, der gegen Laugen und Säuren besonders fest ist. 3. Dieser Motor, der
mit Luft gekühlt wird, hat noch weitere Vorzüge. 4. Ich habe mir ein paar Schuhe gekauft, die im
Preis sehr günstig waren. 5. Jeder sollte eine Kost bevorzugen, die arm an Fetten und reich an
Vitaminen ist. 6. Vitamine sind Stoffe, die für das Leben unbedingt notwendig sind. 7. Man gab
dem Patienten ein Mittel, das den Schmerz stillt. 8. Ein Schiff, das mit Atomkraft getrieben wird,
braucht jahrelang keinen Hafen anzulaufen.

Übungen zum Dolmetschen und Übersetzen

Übung 4 . Üben Sie sich zu zweit im Dolmetschen

Dialog A. Buchung eines Tickets

«Lufthansa», guten Tag!


Здрастуйте! Мене звати Катерина Волгіна. Я перебуваю в Кельні в службовому відрядженні
й хотіла б замовити квиток на літак до Дніпропетровська. Як туди найкраще летіти?

Wann möchten Sie fliegen?


З Кельна мені потрібно вилетіти 4 травня.

Am einfachsten wäre es über Frankfurt. Also, Köln – Frankfurt und von Frankfurt nonstop
nach Dnepropetrowsk.
О котрій годині відправляється літак?

Moment bitte, …, ja… Köln ab 7:17 Uhr nach Frankfurt, dann um 10:55 Uhr nach
Dnepropetrowsk. Ankunft Ortszeit 14:40.
197

Скільки коштує квиток?

Einfach oder mit Rückflug?


В один бік, будь ласка.

Business Class oder Touristenklasse


Туристичний, будьте ласкаві.

Das kostet 480,00 Euro.


Добре, чи можу я зараз замовити квиток?

Aber bitte. Moment Frau Volgina, ich notiere: 04:05, Köln – Frankfurt – Dnepropetrowsk,
einfach, Touristenklasse. Und wie schreibt man richtig Ihren Familiennamen? Durch „W“
oder „V“?
Через „V“. Коли можна взяти квиток?

Wenn Sie wollen, sofort. Oder soll ich Ihnen das Ticket zuschicken lassen?
Так, будь ласка.

Dann geben Sie mir bitte Ihre Adresse in Köln.


Готель у замку, телефон: 766 884 932.

Schloßhotel, Telefon: 766 884 932. Gut. Ich habe es notiert, danke.


Будь ласка. До побачення!

Auf Wiederhören.

DialogB. Zoll- und Passkontrolle

Скажіть, будь ласка, де тут проводиться митний огляд і паспортний контроль?


Die Kontrolle wird beim Ausgang zum Flugplatz durchgeführt. Haben Sie die
Zollerklärung?

Я ще не заповнила митну декларацію.


Hier bitte ist das Formular. Füllen Sie es in deutscher und in Muttersprache aus. Machen
Sie keine Striche, sondern schreiben Sie „nein“.

Ось, будь ласка, моя митна декларація. Я все правильно заповнила?


Ja, danke. Alles korrekt. Haben Sie den Zoll entrichtet?

Ось моя квитанція про сплату мита.


Wieviel Gepäckstücke haben Sie?

У мене одна валіза, сумка й коробка.


Was haben Sie bei sich? Öffnen Sie bitte Ihren Koffer und diese Schachtel.

Будь ласка. У мене тільки речі особистого користування й подарунки для родичів.
Haben Sie die unverzollten Sachen oder Sachen, deren Einfuhr verboten ist?

Усе зазначено в митній декларації.


Gut, jetzt können Sie zur Gepäckabfertigung gehen. Stellen Sie Ihr Gepäck auf die Waage.
Sie haben Übergepäck, zahlen Sie bitte dafür.
198

Скільки я повинна заплатити за зайву вагу?


Zahlen Sie bitte 27 Euro.

Ось, будь ласка, гроші за зайву вагу.


Hier ist Ihre Quittung für das Übergepäck. Und jetzt bitte, gehen Sie zur Passkontrolle.

Так, дякую.
Bitte, Ihren Pass. Wohin fahren Sie? Auf wessen Einladung fahren Sie?

Ось, будь ласка. Я їду до Швейцарії за запрошенням консалтингової фірми.


Zu welchem Termin fahren Sie?

Я їду на два тижні.


Alles in Ordnung. Gehen Sie bitte durch.

Üben Sie sich im Übersetzen

Übung 5. Übersetzen Sie aus dem Deutschen in die Muttersprache.

Text 1. Tourismus - die verkannte Wachstumsindustrie


Die Politik vergibt die Chance auf Zehntausende Arbeitsplätze

Kein Volk verreist soviel wie die Deutschen. Fernweh ist bei uns genauso verbreitet wie Heimweh,
vielleicht bedingt sich beides sogar gegenseitig. Urlaub ist jedermanns Sache. Nur wenige wissen,
dass die dahinter stehende deutsche Tourismusindustrie elementare volkswirtschaftliche
Bedeutung hat. Ihre Wertschöpfung als Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt ist so groß wie die von
Kohle, Stahl und Landwirtschaft zusammen.

Die Branche erwirtschaftet einen jährlichen Umsatz von rund 200 Milliarden Mark und trägt mit
sechs Prozent zum Volkseinkommen bei. Der Tourismus bietet rund zwei Millionen Menschen
Arbeitsplätze. Das Tolle daran: Im Vergleich zu anderen Industrien sind diese Jobs nicht
exportierbar; es sind Arbeitsplätze mit der Standortgarantie Deutschland.

Seit Jahren allerdings steigen die Einnahmen aus dem internationalen Reiseverkehr langsamer als
die Ausgaben — das touristische Leistungsbilanzdefizit wird ständig größer. 1995 gaben die
Deutschen im Ausland 70 Milliarden Mark aus. Touristen in Deutschland ließen vergleichsweise
nur 18 Milliarden Mark in unserem Land. Das heißt, die Bundesrepublik erwirtschaftete 1995 ein
Defizit von 52 Milliarden Mark in der Wachstums- und Zukunftsbranche Tourismus.

Auch international gibt es keine Zweifel. Tourismus ist trotz ernster Schwächen in der Welt
Wachstumsbranche Nummer eins und liegt vorn im Wettlauf um die weltwirtschaftlichen
Logenplätze. Alle 2,5 Sekunden wird ein Arbeitsplatz in der Reisebranche geschaffen.
Perspektiven, die deutsche Aufschwungsphilosophen anscheinend nicht sehen. Weil er die
wirtschaftliche Kraft des Tourismus erkannte, hat seinerzeit allein Kanzler Helmut Kohl dem
Präsidium des neuen Bundesverbandes der Deutschen Tourismuswirtschaft überzeugende
Unterstützung in Bonn zugesagt.

Ob die Parlamente, sonstige politische Verantwortungsträger und Verbände diese Einsicht


ebenfalls erreicht haben, geschweige denn praktizieren, muss bezweifelt werden. Tourismus als
Wirtschaftsfaktor findet bei uns weder politisch noch wirtschaftspolitisch statt. Doch Deutschland
darf nicht länger ständig zitierbares Beispiel zum Thema Servicewüste sein. Wir brauchen eine
199

allgemeine Bewusstseinsänderung: Wir müssen auf dem Weg ins 21. Jahrhundert begreifen, dass
Service und Dienen keine minderwertigen Arbeiten sind. Das gilt auch und vor allem für den
Tourismus.

Zusätzlich ist die werbliche Präsenz Deutschlands mit den Attributen Kultur, Dynamik, Moderne
und Vielfalt in den touristischen Weltmärkten mehr denn je erforderlich. Unabdingbar muss das
Bild von Deutschland in der Welt sehr viel besser dargestellt werden. Wir dürfen nicht nur die
Rolle als Reiseweltmeister genießen, sondern müssen Deutschland auch in der Welt zu einem
begehrten Reiseziel entwickeln. Wer jetzt zögert und verharrt, verpasst unweigerlich den
Anschluss und hat das Nachsehen in der weltweiten Entwicklung.

Zehn Milliarden Mark jährlich zahlt der Bund für die Steinkohlesubventionen, fünf Milliarden
Mark fließen in die Landwirtschaft, obwohl damit leider keine Arbeitsplatzperspektive verbunden
ist. Ein Bruchteil dieser Summe, 45 Millionen Mark, geht als Bundesförderung an die Deutsche
Zentrale für Tourismus e.V. — gelegentlich zelebriert wie ein hoheitlicher Gnadenakt.

Dabei ließen sich mit 100 Millionen Mark zusätzlicher weltweiter Deutschland-Werbung rund eine
Milliarde Mark Touristik-Umsatz generieren. Dies bedeutet in etwa 10 000 neue Arbeitsplätze, die
einer Investition in die Zukunft des Standorts gleichkommen - und das mit nur zehn Prozent
herkömmlicher Subventionsförderung pro Arbeitsplatz. Wer immer sich zum Standort
Deutschland oder zum Bündnis für Arbeit artikuliert - er müsste die Förderung des Tourismus in
Deutschland ganz oben auf der Zielleiste erwähnen.

Denn wenn nicht sichergestellt ist, dass in den touristischen Standort Deutschland nachhaltig
investiert wird, dann wird die Welt trotzdem nicht aufhören zu reisen. Sie wird höchstens
aufhören, Deutschland als attraktiven Zielort in der Reiseplanung zu berücksichtigen. Die
Reisenden aus aller Länder werden mit Deutschland das tun, was es derzeit mit Recht verdient hat:
Sie werden es links liegen lassen.
Hemjö Klein - Mitglied des Vorstands der Deutschen Lufthansa AG Focus, 45/96

Text 2. Neu Entdeckt

Deutschlandurlaub liegt im Trend. Nach Jahren des Fernwehs erliegen jetzt die
«Reiseweltmeister», die Deutschen selbst, dem Reiz des Nahen. Die Chefredakteurin des
Reisemagazins Geo-Saison über ein Land, das sich als Urlaubsziel neu findet.

Damals, als ich jung war, musste ein Mensch nicht gerade reich, aber doch einigermaßen gut bei
der Kasse sein, um an die Adria zu fahren. Meine Freundin führ nach Italien, kam mit einer
Bräune, die ich bis dahin nur bei Straßenarbeitern gesehen hatte, und einem außerordentlich
aufregenden Bikini zurück. Resultat bei mir: Neidfaktor 100. Die fahrt an die Adria war ein
erstklassiges Statussymbol. Meine Familie hingegen – wir schreiben das Jahr 1955 – fuhr nach
Borkum. Wegen des Reizklimas. In ein Familienferienheim: Doppelstockbetten,
Vierfruchtmarmelade, Quallen, schlechtes Wetter. Und ein Bikini bekam ich auch nicht. «Wir sind
doch hier nicht in Italien!» blaffte meine Mutter.

In den vergangenen Wochen habe ich immer wieder in der Redaktion und im Freundeskreis die
Frage nach den Erinnerungen an die ersten Reisen mit den Eltern gestellt. Fragen an die Vierzig-
und Fünfzigjährigen nach prägenden Eindrücken, die Reisewünsche und Reiseträume vielleicht
nachhaltig beeinflusst haben. Was ist der Grund für das fluchtartige Verlassen des eigenen Landes
in dem Moment, als das Wirtschaftswunder dieses Land streifte, als das Sparkonto nicht nur an der
Null herumschabte? Warum haben so viele, als sie alt genug waren, alleine zu verreisen, die erste
Gelegenheit wahrgenommen, Grenzen zu überschreiten? Es war die Flucht vor den
200

Frühstükspensionen mit den kleinen Zimmern und den muffigen Aufenthaltsräumen. Vor dem
disziplinierten morgendlichen Erscheinen am Frühstückstisch. Die einzige Möglichkeit, aus dem
Konformitätsdruck des Alltags zu entfliehen, das Glücksgefühl der Freiheit zu erleben, eine
gewisse Heiterkeit und Gelassenheit zu erlernen, war der kleine Aufenthalt im Ausland.

Inzwischen aber gibt es eine Bewegung zurück zu den Wurzeln: attraktiv wie nie zuvor erscheint
der Urlaub im eigenen Land. Von der Startrampe des nächsten Flughafens in die Ferne zu
schweifen oder sich nur durch die Büsche über Seitenstraßen zu schlagen, wenn der Verkehrsfunk
zehn Minuten lang die verschiedenen Staustufen auf allen Autobahnen gemeldet hatte – das ist
vorbei.

Warum wird einem nach all den Jahren das Herz wieder weit und sehnsüchtig, wenn man an sein
eigenes Land denkt? Wer sich Deutschland genauer ansieht, kann hinreißend Schönes entdecken
und erleben. Zum Beispiel: stille Tage an Flüssen: Wandern, paddeln, spazieren gehen,
schwimmen, tauchen, Steinchen werfen, Enten füttern, Staunen und beobachten. Nichts dort hat
demonstrativen Aufforderungscharakter, niemand dort will etwas verkaufen… Dafür längst
vergessene Bekannte wie: Bäume, Blumen, Beeren, Farne, Moose, Pilze, Käfer, Schmetterlinge,
Wildschweine… Ein Drittel Deutschland ist von Wald bestanden. Landhotels liegen wirklich in
der Landschaft, deren Zimmer Aussicht auf die Natur bieten. Ihretwegen ist man schließlich
gekommen und nicht, um dem Gast gegenüber beim Zähneputzen zuzugucken. Ein Vergnügen
sind die frischen Gasthäuser, in denen die Speisekarte wöchentlich gewechselt wird und die
Tischdecke bei jedem neuen Gast… In einem Land, in dem gut gekocht wird, hält man sich
ungleich viel lieber auf. Immer öfter verschwindet der asphaltierte Unterbodenschutz in einem
«Biergarten», verschwinden die Plastikstühle und Sonnenschirme mit Eiscremewerbung. Dafür
sieht man Kies und Platanen, schönes Holz und werbefreie Sonnendächer. Freundlichkeit,
Flexibilität und Zuwendung sind wieder an der Tagesordnung.
von Christiane Breustedt

Text 3. Das teuerste Buch der Welt: eine Zierde für die Ewigkeit

Es ist wohl das teuerste Buch der Welt: zwischen 12 000 und 19 000 Euro kostet das
Perikopenbuch Heinrichs II., ein Faksimile, das eine fast tausend Jahre alte Handschrift aus dem
Mittelalter perfekt imitiert. Selbst die Wachsspuren, die einst beim Gottesdienst auf das fromme
Buch tropften, auch feinste Risse und das «erhabene» Gold kunstvoller Initialen finden sich,
täuschend echt nachgemacht, auf der Kopie, die in 20-Jähriger Arbeit entstand.

Was hat der normale Literaturfreund eigentlich von einem Buch, das nur in lateinischer Sprache
vorliegt, dessen Erzählungen er schon seit langem kennt, das so schwer ist, dass man es nur mit
einem Handwagen transportiert, das man am besten nicht im Bücherschrank ausstellt, sondern im
Tresor verwahrt, das so viel kostet wie ein stattlicher Mittelklassewagen? Zu teuer, zu schwer, zu
wenig aufregender Lesestoff und außerdem nur eine Kopie.

Und trotzdem ist dieses Buch für manchen so viel Wert wie für Kunstsammler die Mona Lisa und
so sehenswert wie der Isenheimer Altar. Vergleiche mit der Kunst liegen auf der Hand, denn
Literatur ist das bald tausend Jahre alte fromme Buch nur zur Hälfte. Die andere Hälfte ist Malerei
aus dem Mittelalter: Szenen aus dem christlichen Leben, Schmuckblätter zu hohen christlichen
Festen, Figuren mit pathetischen Gebärden, gestaltet «im Flachstil mit gesteigerter Stoßkraft der
starren Linie», wie es ein Kunsthistoriker nennt. Dazu kommen oft seitengroße Initialen mit
goldenen Knollenblätterranken. Insgesamt 184 dieser mit Ornamenten geschmückten
Großbuchstaben sind zu bewundern. Auch schimmert fast überall auf den 410 Seiten das Gold,
echtes Gold mit der Reinheitsstufe 23 ½ Karat.
201

Hergestellt wurde das Buch in der Benediktinerabtei auf der Insel Reichenau, die um 800 eines der
bedeutendsten Zentren der europäischen Kultur war. Hier entstanden die kostbarsten
Handschriften, wobei das Perikopenbuch zweifellos das Glanzstück ist. Allein schon die Größe der
Handschrift von durchschnittlich 320 x 425 mm fällt auf.

König Heinrich II., «der Mönch auf dem Herrscherthron», der später auch Kaiser wurde, hatte die
kostbare Handschrift gestiftet, und natürlich kommt der Mäzen auch selbst im Buche vor. Im
Widmungsblatt krönt kein geringerer als Christus selbst Heinrich und seine Frau Kunigunde zu
König und Königin (beide wurden später heilig gesprochen). Am 6. März 1012, an dem nicht nur
der Bamberger Dom geweiht, sondern auch des Königs 40. Geburtstag gefeiert wurde, präsentierte
Heinrich II. das neue Buch der Prominenz, nämlich «allen Großen im Reich», die dann auch die
Widmung vom König lesen konnten. «Freudig hat König Heinrich, im Glanze des Glaubens
erstrahlend, der Größte an Macht, die er als Erbteil glücklich innehat, mit anderen reichen
Kleinodien großzügig dies Buch, das Gottes gebot enthält, gestiftet, fromm, aus Liebe zu Gott, in
den Schatz des Domes. Dort sei es eine Zierde für ewige Zeiten».

Das Original sieht nicht anders aus als fas Faksimile. Aber es ist um einiges teuerer: wäre es
verkäuflich, müsste man schätzungsweise 150 Millionen Euro dafür bezahlen. Im Vergleich dazu
ist das Faksimile geradezu spottbillig. Die auf 250 Exemplare limitierte Version des S. Fischer
Verlages kostete bis 15. März 1995 24 800 DM. Dass der hohe Preis keine abschreckende
Wirkung hat, lehrte bereits das Vorgängerprojekt: das Evangeliar von Echternach. Die
Nachbildung dieser Handschrift kostete 17 800 DM und war innerhalb kurzer Zeit vergriffen.

Übung 6. Übersetzen Sie aus dem Ukrainischen ins Deutsche

Текст 1. Життя на острові

Рюген – це найбільший з німецьких «півостровів», і п'ять разів на день на двадцять хвилин


він перетворюється в повноцінний острів. Це відбувається тоді, коли в Штральзунді
піднімається міст біля Рюгендамм, щоб дати можливість суднам пройти повз Штральзунд.
На Рюгені багато пагорбів і лісів, типовий передньопомеранський ландшафт, що
сформувався в льодовиковий період, знаходить своє продовження на Рюгені.

Рюген має свої принади, але ті мальовничі ландшафти, якими славиться острів, можна
знайти практично уздовж усього узбережжя Балтійського моря. Нерівна, викладена
брущаткою дорога, тягнеться через села, які навіть через стільки років після об'єднання
Німеччини не втратили свого похмурого сірого «шарму» часів НДР. Лише яскраво-червоні
телефонні будки служать атрибутами новизни й прогресу в цих селах. Людей тут майже не
видно. П'ять років тому тут проживало 80 000 осіб, тепер залишилося 75 000. На Рюгені
рівень безробіття становить 25%, тому багато хто змушений шукати роботу в іншому місці.
У першу чергу різко знизилася кількість людей, зайнятих у сільському господарстві й
рибальстві. Найважливішою сферою зайнятості на Рюгені тепер є туризм.

Якщо поїхати до Бінца, то можна побачити типове містечко. На початку століття протягом
короткого часу Бінц вважався архітектурною перлиною Рюгена. Бінц на Балтійському морі
був відомим курортом з розкішними будинками відпочинку, довгою набережною вздовж
моря, численними першокласними готелями й пансіонатами, побудованими в особливому
архітектурному стилі: фасади з плетеними дерев'яними балконами й верандами. Холодна
біла граціозність.

Текст 2. Мануфактури
202

Manus – рука, facere – робити. Від цих латинських понять і утворилося слово «мануфактура».
Тим самим усе найважливіше вже сказано: на мануфактурі в центрі уваги перебуває ручна
робота. В епоху цифрової швидкоплинності й глобалізації промисловості мануфактури
створюють свій власний міф, володіють магією чогось рідкісного, несучасного. Вироби
ручної роботи уособлюють старі добрі цінності минулого, вони справжні, неповторні, повна
протилежність товарам широкого вжитку. Але тенденція замінити ручну роботу
раціональним, дешевим масовим виробництвом і сьогодні зберігає силу.

У Гамбурзі, наприклад, починаючи з 1980 р., кількість дрібних ремісничих підприємств різко
скоротилася: майже на 50%- палітурних майстерень, на 55% – майстерень з ремонту
годинників, на 63% – взуттєвих та майстерень з пошиття чоловічого одягу. Але, незважаючи
на весь культурний песимізм, вони знову з'явилися.

Найбільш знаменитий випадок відродження німецької мануфактури мав місце в Гласхюгені


під Дрезденом, де саксонські годинникарі більше сотні років успішно конкурували з
кращими швейцарськими майстрами. Особливим успіхом у всіх аматорів годинників і
колекціонерів користувалися складні кишенькові годинники фірми Lange & Söhne. Друга
світова війна й планова економіка НДР перервали цю традицію майже на півстоліття. Але
після падіння Берлінської стіни правнук Вальтера Ланге відродив стародавню фірму на тому
ж місці й з тими ж високими вимогами до якості, як і колись. Завдяки інноваціям вони
відразу ж завоювали великі міжнародні призи й сьогодні знову конкурують із
найвідомішими швейцарськими марками.

У Мейсені ще 300 років тому була виготовлена перша у Європі порцеляна. Що стосується
мейсенської порцеляни, то не тільки ручна робота формувальників і модельників гарантує
високий статус мануфактури. У багатьох випадках фігурне зображення й живопис
перетворюють це ремесло в мистецтво. І цим мистецтвом славиться з 1746 р. також
Хехстська порцелянова мануфактура (Франкфурт-на-Майні), з 1763 – Королівська
порцелянова мануфактура (КПМ) у Берліні.
203

ANHANG. Liste der häufigsten Abkürzungen

Abb. Abbildung малюнок


Abf. Abfahrt відправлення, від'їзд
Abk. Abkürzung скорочення
Abs. Absender відправник
Adr. Adresse адреса
Abt. Abteilung відділ
AG Aktiengesellschaft акціонерне товариство
ahd. althochdeutsch cтарий німецький
Ank. Ankunft прибуття
Art. Artikel артикул, товар
Aufl. Auflage видання
Betr. Betreff щодо
betr. betreffend / betrifft
b.w. bitte wenden дивись на звороті
BGB Bürgerliches Gesetzbuch Цивільний кодекс
BLZ Bankleitzahl індекс банку, МФО
btto brutto брутто
bz. bezahlt сплачено
bzw. beziehungsweise або
ca. zirka приблизно
d.h. das heißt тобто
div. diverse різні
d.J. dieses Jahres в цьому році
d.M. dieses Monats в цьому місяці
d.s. das sind… це є …
Dtz. Dutzend дюжина
d.z. derzeit у теперешній час
e.h. eigenhändig особисто в руки
einschl. einschließlich включно
eigtl. eigentlich насправді
etc. et cetera тощо
EU Europäische Union Європейський союз
evtl. eventuell можливо
e.V. eingetragener Verein зареєстроване об'єднання
exkl. exklusive виключно
Fa. Firma фірма
flgd. folgend наступні
fr. frei, franko франко
gem. gemäß відповідно до
ggf. gegebenfalls у разі потреби
gez.,gz. gezeichnet підписав
GmbH Gesellschaft mit beschränkter Товариство з обмеженою
204

Haftung відповідальністю
i.A. im Auftrag за дорученням
i.a. im allgemeinen у цілому
i.d.R. in der Regel зазвичай
i.G. im Ganzen у цілому
inkl. inklusive включно
i.V. in Vollmacht за уповноваженням
i.V. in Vertretung за підписом
IHK Industrie-und Handelskammer Торгова палата
KG Kommanditgesellschaft Командитне товариство
k.J. kommenden Jahres у наступному році
k.M. kommenden Monats у наступному місяці
k.W. kommender Woche натупного тижня
Kto. Konto рахунок
Kfz. Kraftfahrzeug автомобіль
lfd. laufend поточний
l.J. laufenden Jares у поточному році
l.M. laufenden Monats у поточному місяці
lt. Laut згідно з
LKW Lastkraftwagen вантажівка
m.E. meines Erachtens я вважаю
m.f.G. mit freundlichen Grüßen З щирою повагою
Mod. Das Modell модель
mtl. monatlich щомісяця
MwSt Mehrwertsteuer податок на додану вартість
Nr./No Nummer номер
ntto netto нетто
n.W. nächste Woche наступного тижня
o.a. oben angeführt див. вище
o.Ä. oder Ähnliche або аналогічні
o.D. ohne Datum без дати
OHG Offene Handelsgesellschaft Відкрите торгове товариство
o.O. ohne Obligo без забов'язань
p. per по
p.a. per anno / jährlich щороку
PKW Personenkraftwagen легковий автомобіль
PLZ Postleitzahl поштовий індекс
p.p.(ppa) per Procura за дорученням
Rng. das Reingewicht чиста вага
s. siehe див.
Sa. Summa сума
sign. signiert підписано
s.o. siehe oben див. вище
s.S. siehe Seite див.сторінку
sog. sogenannt так званий
Stck. Stück одиниця
s.u. siehe unten див.нижче
tägl. täglich щодня
TLX Telex телекс
Tr. Tratte тратта
T./Ta. Tara тара
u.a. und andere; unter anderem та інші/ крім цього
205

u.Ä. und Ähnliche та схожі


u.a.m. und anderes mehr і більше
U.A.w.g. um Antwort wird gebeten просять відповісти
ugf. ungefähr приблизно
ult. ultimo/ das Monatsende наприкінці місяця
usw. und so weiter і так далі
u.U. unter Umständen зважаючи на обставини
u.V. unter Vorbehalt із застереженням
V. Vertrag договір
Val. Valuta валюта
vgl. vergleiche порівняй
v.J. vorigen Jahres у минулому році
v.M. Vorigen Monats у минулому місяці
v.T. von Tausend з тисячі
w.n. wie nachstehend як вказано нижче
w.v. wie vorstehend як вказано вище
z.B. zum Beispiel нприклад
z.Hd. zu Händen в руки
z.T. zum Teil частково
z.Z./zz. zur Zeit / zurzeit на цей час
zuz. zuzüglich додатково, включно
zw. zwecks з метою

Das könnte Ihnen auch gefallen