Sie sind auf Seite 1von 2
BRM C06. 35. 1020 ‘i tna ‘ity ‘spravi aeenta garg} zaplty x oboly hudowane st 18a I ueany dna Smaen 19601 osimorztse gninaym (DEL, 22020, pox 71S ze am) ota at 64! 1642 § I wslavy z dla 23 hua 1964. Kedekseyway . D2U, 22019, fp 1145 302m) ‘Rada Mies w Rabe-Zdrojaweh wa 1a co mse a ‘orate rad ma deel varanit pay zx roboty buon jen x frm peeideenyeh ‘wat 619" § Zk eywiineg, reese APIS Sp. zo. W fos, cle zabezpecenn tenon) Zap catepltUmongo wjmapredzenl a wyosnle ot tudo pmalqeyeh eUnaWy fr §R0.272.982019 ¥12 exerwen 0197, saz Zana ma sbonane sani ieweayoynens Duos ‘Wodneg ple zabW Pa Zeajowyn do kwty poz) apy 233429285 2 ort stale a wsovin weala n anco ex dleny weal me merece wean alto ie mona $1 3 Veh sig uchvalp Nr IVBQVI9_ Rady | Mics wRaboeZarojn din 9 pein 2019. apa! ullena ara zplaty 2a roby bowen “ ‘enmity ove ums Ra Zh ts Ucn hot wn en BURMyS* Ne pdt 30 3p ay Sea sna ayo marhlscet Sa (eat dai: Oe Poult patted Theay ak rate Boat Rohini wd OF 8, 2p lrAereum pies sconcemestncan. ele Mab aes Selene Unasndnienie ‘Wokonswen zadania iwestjeyineao pa. ,Budowa wodnego placa zabaw w Park Zérojowym eliawanepo tm podeaieumovy ar SRO.272.19.2019" 212 czerwea 2019 waz 2ancksami - APIS Sp. 20.0 zsiedziba SJaronhwi, deiae ra podstavie ar. 649 FT kodeksu eywiego, roe! si do. Gminy 2 2aniem Uzilnia gwarunit zapaty 22 wysonane proce budowlane objgte umowg zawartg W dia 12.06.2019. wraz ‘eaneksan Praeisy a. 649° ian. Kodsksu eywilncgo maja charter berwzglenie obowigzaey Unie moe rostat ‘wylgernne mosy umowy ston, Brak jzedtavienla Wykonawey ane} gwaranct uprawnia ge doodsgpieni od timowy 2 winy lnwestor 26 stkien a dich odstapienia ‘Wykonawia wezwal do presdstwienin gwarenizaplay w teminie nie diszyn nla 45 di, co Jest 2godne ‘2art 619" § Uke. pin zstata weanana do pzedstaiene 2dane)gvaraneiw pmie, kre wplyngl dott “Ura dni 06 hwistnia 2020 rok, Catkowita wartods umowy wynasi 3.629 $90.00 x, Do zapay pozostle 2334 202,55 a, Termin makobezeaia inwestyi pace wylkonawop to 31-052020 BURMISTRZ Sporzadsila: 8. Karkula wh £ 7) Atl 0605:2020 W:RAPIEBM.O1T 4B CBA. CRENEEASDCH, Poke seca