Sie sind auf Seite 1von 24

GRADE

2
Leveled Readers
in Filipino

Ang Meryenda Ang Hangin at


ang Saranggola

Kuwento nina Ani Rosa Almario at Suzanne Simard


Guhit nina Rea Diwata Mendoza
at Hannah Manaligod

PAG-AARI NG PAMAHALAAN. HINDI IPINAGBIBILI.


Leveled Readers in Filipino
Ang Meryenda
Ang Hangin at ang Saranggola

Stories by Ani Rosa Almario and Suzanne Simard


Illustrations by Rea Diwata Mendoza and Hannah Manaligod

Reviewed by Angelika Jabines (DepEd - Bureau of Learning Delivery),


Dr. Corazon Lalu-Santos, and Genaro Gojo Cruz
2016 by U.S. Agency for International Development (USAID)
Produced for the Department of Education under the Basa Pilipinas Program

Basa Pilipinas is USAID/Philippines’ flagship basic education project in support of the


Philippine Government’s early grade reading program. Implemented in close
collaboration with the Department of Education (DepEd), Basa Pilipinas aims to improve
the reading skills for at least one million early grade students in Filipino, English, and
selected Mother Tongues. This will be achieved by improving reading instruction, reading
delivery systems, and access to quality reading materials.

All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any


means, electronic or mechanical, including photocopy, or any information storage and
retrieval system without permission from the publisher.

GOVERNMENT PROPERTY. NOT FOR SALE.

This learning resource was produced with the generous support of the
American people through the United States Agency for International Development
(USAID) under the Basa Pilipinas Project and the Department of Education.
Ang Meryenda

Kuwento ni Ani Rosa Almario


Guhit ni Rea Diwata Mendoza

DEPED COPY. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means—
electronic or mechanical including photocopying—without written permission from the DepEd Central Office. Second Edition, 2016.
“Lola Tinay, anong meryenda?”
‘Yan ang lagi naming tanong
ng kapatid ko tuwing hapon.

1 DEPED COPY. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means—
electronic or mechanical including photocopying—without written permission from the DepEd Central Office. Second Edition, 2016.
“Malalaman ninyo ang meryenda
kung tutulungan ninyo akong
magluto,” sagot ni Lola Tinay
sabay ngiti sa aming dalawa.
“Opo, tutulong po kami!”
Masaya naman naming sagot.
DEPED COPY. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means—
electronic or mechanical including photocopying—without written permission from the DepEd Central Office. Second Edition, 2016.
2
Pumunta kami sa kusina.
Sari-sari ang mga gamit
at sangkap na nakahanda.
Pinatakal sa amin ni Lola Tinay
ang mga sangkap.

3 DEPED COPY. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means—
electronic or mechanical including photocopying—without written permission from the DepEd Central Office. Second Edition, 2016.
Ang sangkap ng puto ay ang
sumusunod:
4 na tasa ng bigas
2 tasa ng asukal
2 ½ kutsara ng baking powder
2 tasa ng gata ng niyog
2 ½ tasa ng tubig
½ tasa ng tunaw na mantikilya
1 itlog
keso
DEPED COPY. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means—
electronic or mechanical including photocopying—without written permission from the DepEd Central Office. Second Edition, 2016.
4
“Bistayin ninyo ang harina,
asukal, at baking powder.”
Nagsalit-salit kami ng kapatid
ko sa pagbibistay.

5 DEPED COPY. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means—
electronic or mechanical including photocopying—without written permission from the DepEd Central Office. Second Edition, 2016.
“Ihalo ang mantikilya, gata
ng niyog, itlog, at tubig.”
Nag-ingat kami sa paglalagay
ng iba’t ibang sangkap.
Nakakapagod palang maghalo!

DEPED COPY. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means—
electronic or mechanical including photocopying—without written permission from the DepEd Central Office. Second Edition, 2016.
6
“Ilagay ang tinimpla ninyo
sa maliliit na molde,” Sinundan
namin ang ginawa ni Lola Tinay.

7 DEPED COPY. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means—
electronic or mechanical including photocopying—without written permission from the DepEd Central Office. Second Edition, 2016.
Pagkatapos naming ilagay ang
aming tinimpla sa mga molde,
inilagay namin ito sa steamer.
“O, maghintay tayo ng sampung
minuto,” sabi ni Lola Tinay.

DEPED COPY. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means—
electronic or mechanical including photocopying—without written permission from the DepEd Central Office. Second Edition, 2016.
8
Sabik na sabik kami habang
naghihintay. At pagkatapos ng
sampung minuto, sinilip
namin ang mga molde.

Puto! Puto pala ang niluto namin!

9 DEPED COPY. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means—
electronic or mechanical including photocopying—without written permission from the DepEd Central Office. Second Edition, 2016.
Kay sarap ng puto. Mas
masarap pala ang meryenda
kapag tumulong ka sa paggawa
nito.

DEPED COPY. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means—
electronic or mechanical including photocopying—without written permission from the DepEd Central Office. Second Edition, 2016.
10
Ang Hangin
at ang Saranggola
Kuwento nina Suzanne Simard at Ani Rosa Almario
Guhit ni Hannah Manaligod

Nakatira sa isla si Kiko. Kapag


malumanay ang ihip ng hangin,
naglalayag sa dagat ang mga
mangingisda. Humuhuli sila ng isda
para may makain ang mga tao sa
baryo.
11 DEPED COPY. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means—
electronic or mechanical including photocopying—without written permission from the DepEd Central Office. Second Edition, 2016.
Tuwing umaga, nagpapalipad
ng saranggola ang lolo ni Kiko.
Sa tulong ng saranggola,
nalalaman niya kung maaaring
pumalaot ang mga mangingisda.

DEPED COPY. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means—
electronic or mechanical including photocopying—without written permission from the DepEd Central Office. Second Edition, 2016.
12
Kapag malakas ang ihip ng
hangin, hindi na tumutuloy ang
mga mangingisda. Inaayos na
lang nila ang kanilang
mga bangka at lambat.

13 DEPED COPY. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means—
electronic or mechanical including photocopying—without written permission from the DepEd Central Office. Second Edition, 2016.
Sa araw na ito, maysakit ang lolo
ni Kiko. Hindi siya makapagpalipad
ng saranggola. Gustong tumuloy
sa dagat ng mga mangingisda
dahil hindi naman makulimlim ang
langit. At mukhang mahina naman
ang ihip ng hangin.
DEPED COPY. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means—
electronic or mechanical including photocopying—without written permission from the DepEd Central Office. Second Edition, 2016.
14
Naghahanda pa lang maglayag ang
mga mangingisda nang may narinig
silang sigaw: “Pakinggan ninyo ang
kaluskos ng mga dahon, hindi ba’t
malakas ang ihip ng hangin?”
“Oo nga,” sabi ng lahat.

15 DEPED COPY. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means—
electronic or mechanical including photocopying—without written permission from the DepEd Central Office. Second Edition, 2016.
May nagsabing: “Tingnan
ninyo ang sumasayaw na apoy,
hindi ba’t malakas ang ihip
ng hangin?”
“Oo nga,” sabi ng lahat.

DEPED COPY. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means—
electronic or mechanical including photocopying—without written permission from the DepEd Central Office. Second Edition, 2016.
16
May nagsabing: “Tingnan
ninyo ang pagkaway
ng watawat, hindi ba’t malakas
ang ihip ng hangin?”
“Oo nga,” sabi ng lahat.

17 DEPED COPY. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means—
electronic or mechanical including photocopying—without written permission from the DepEd Central Office. Second Edition, 2016.
May nagsabing: “Tingnan ninyo
ang malalaking alon sa dagat,
hindi ba’t malakas ang ihip ng
hangin?”
“Oo nga,” sabi ng lahat.

DEPED COPY. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means—
electronic or mechanical including photocopying—without written permission from the DepEd Central Office. Second Edition, 2016.
18
Hindi naglayag sa dagat ang
mga mangingisda sa araw
na ito. Sang-ayon ang lahat
na totoo ngang malakas ang
hangin.

19 DEPED COPY. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means—
electronic or mechanical including photocopying—without written permission from the DepEd Central Office. Second Edition, 2016.
“Buti na lang di tayo pumalaot,”
sabi ng mga mangingisda.
“Kailangan nating makinig
sa kalikasan,” sabi ni Kiko.

DEPED COPY. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means—
electronic or mechanical including photocopying—without written permission from the DepEd Central Office. Second Edition, 2016.
20